NL171212 Men klimapanelet skriver at pådraget fra metan, nitrogenoksid og halokarboner er omlag seksti prosent av pådraget fra CO2.
NL171212 Han gir et feilaktig inntrykk av at klimapanelet ikke har vurdert grundig andre klimapådrag.
NL171212 Det er altså ikke riktig at klimapanelet har et ensidig fokus på CO2, men det er riktig at klimapolitikken har hatt et slikt fokus.
NL171212 Dahle nevner spesielt vanndamp som en drivhusgass som klimapanelet overser, men ved å behandle vanndamp som et klimapådrag i likhet med CO2 bidrar han til å vedlikeholde misforståelse som klimafornektere har vedlikeholdt gjennom flere tiår.
SA171211 Tidligere hadde Klimapanelet brukt grafen til den legendariske klimatologen Hubert Lamb, som viser middelalderens varmeperiode og lille istid.
SA171129 Ifølge ledende representanter for både Klimapanelet IPCC og klimarammeavtaleverket UNFCCC dreier klimaspørsmålet seg først og fremst om omfordeling av velstand og endring av verdens økonomiske system.
DN171115 - Jeg foreslår at Europa tar over USAs del av budsjettet til klimapanelet , Frankrike kommer til å leve opp til dette, sa Marcon til applaus fra forsamlingen.
NL170912 Klimapanelet har beregnet at av den CO2'en vi slipper ut i atmosfæren hvert år bindes om lag 8.5 milliarder tonn i vegetasjon og jordsmonn.
NL170821 Utslippsscenariene brukes av klimapanelet som grunnlag for å utarbeide projeksjoner ( mulige utviklingsforløp ) for den globale oppvarmingen.
VG170714 Prognosene fra Klimapanelet viser at både USA og Brasil i dette århundret vil bli mer utsatt for tørke », skrev de i sin rapport.
DA170626 Siden har det ikke vært noen møter i klimapanelet .
DA170626 Etter en rekke møter i klimapanelet , lanserte Ap 45 klimaforslag i februar i fjor.
DA170626 Ap-lederen var selv til stede under alle møtene i klimapanelet og viste et stort engasjement, ifølge ett av medlemmene som Dagsavisen har snakket med.
DB170425 I dag har verden kapasitet til å fange og lagre 7,5 millioner tonn CO2 i året, mens klimapanelet har regnet inn at vi må fange og lagre 15 milliarder tonn CO2 i året innen 2060.
DB170420 I sin siste hovedrapport ( kapittel 11, side 835 ) skriver klimapanelet ( min oversettelse ) : " Den [.. ] globale virkningen av bioenergi på global oppvarming kan bare vurderes i et helhetlig perspektiv som også inkluderer [...
DB170420 Dette gjør nå også Miljødirektoratet, etter anbefaling fra det internasjonale klimapanelet .
SA170321 I siste rapport skriver klimapanelet ( min oversettelse ) : « Den [.. ] globale virkningen av bioenergi på global oppvarming kan bare vurderes i et helhetlig perspektiv som også inkluderer [...
BT170321 I siste rapport skriver klimapanelet ( min oversettelse ) : " Den [.. ] globale virkningen av bioenergi på global oppvarming kan bare vurderes i et helhetlig perspektiv som også inkluderer [... ] iLUC-utslipp " ( WG3, side 835 ).
AP170306 Likestilling, Gimle kino, Klimapanelet , lokalsykehus og Scorceses film Silence.
DN170302 I likhet med klimapanelet skal IPBES' rapporter gjøre det lettere for politikere å ta gode beslutninger.
AA170302 I likhet med klimapanelet skal IPBES' rapporter gjøre det lettere for politikere å ta gode beslutninger.
AP170212 I sine fremskrivninger av fremtidig temperaturutvikling tok Klimapanelet feil i så mange som 111 av 114 saker.
DB170210 Når klimapanelet hevder at en dobling av CO2 i atmosfæren vil øke temperaturen med flere grader, skyldes dette ikke egenskapene til CO2 alene, men hypoteser som er programmert inn i klimamodellene i form av usikre valg av dårlig kjente tilbakekoplings-mekanismer, som kan gi forsterkning.
DB170210 I klartekst betyr dette at Klimapanelet først forteller oss at 97 % av klimamodellene gir for høye temperaturer, og at de deretter ønsker at vi fortsatt skal ha tiltro til deres modellbaserte scenarier.
DB170210 Her demonstrerer Klimapanelet selv hvor dårlig klimamodellene har vært mht å forutsi varmepausen vi har hatt siden 1998.
DB170210 Evans, sjekk linken under ¶ http://joannenova.com.au/2013/05/ocean-temperatures-is-that-warming-statistically-significant / ¶ 4 : Klimapanelet innrømmer feil og har gjort det lenge ¶
DB170210 Dette er uhyre alvorlig, for både politikere, klimajournalister og folk flest tror naturlig nok at Klimapanelet kommer med pålitelige prognoser.
DB170210 Dette er helt ukontroversielt, en objektiv fremstilling fra Klimapanelet .
DB170210 Klimapanelet har selv fortalt at klimamodellene ikke kan brukes til langtids spådommer om klimaet.
DB170210 Klimapanelet har imidlertid det problemet at modellscenariene feiler.
DB170210 Klimapanelet forteller oss først at 97 % av klimamodellene gir for høye temperaturer.
DB170210 Klimapanelet fastslo selv allerede i 2001 at deres forskning og klimamodellering ikke kan brukes til langtids spådommer om det fremtidige klima.
DB170210 5 : Klimapanelet utgir ikke kvalitetssikrede prognoser, bare scenarier ¶
DB170201 Klimapanelet utgir ikke kvalitetssikrede prognoser, bare scenarier ¶
DB170201 Klimapanelet innrømmer feil og har gjort det lenge ¶
AP170129 Hagen sitt korstog mot klimapanelet og betviler dets vitenskapelige grunnlag.
AP170118 Som nasjonalt knutepunkt for klimapanelet vil vi gjerne bidra med noen fakta.
AP170118 Klimapanelet er en FN-organisasjon som jobber på vegne av alle verdens land for å gi myndighetene et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene og potensielle effekter for mennesker, miljø og samfunn.
AP170118 Klimapanelet driver ikke med egen forskning, men gjennomgår faglitteraturen innen klimaforskning og systematiserer og oppsummerer status for kunnskapen.