SA160601 Uten naturgass ville klimagass-utslippene i de fleste tilfellene vært høyere enn i dag.
SA160601 Uten naturgass ville klimagass-utslippene i de fleste tilfellene vært høyere enn i dag, da en ville måtte bruke mer forurensende energikilder.