AP171230 Venstre-politikere ønsker en hånd på rattet i departementer der de kan påvirke klima- og miljøpolitikken.
AP171230 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) ¶
AP171230 Det kan skje både i Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, i Klima- og miljødepartement ( KLD ) eller, som noen tar til orde for, i et omdannet næringsdepartementet med ansvar for grønn verdiskaping og fornybar energi.
AP171230 Bistandsminister og styrket Klima- og miljødepartement ?
DA171229 Rune Nilson er programleder, også kommer klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen - og flere miljøeksperter, som sammen skal regne på vårt miljøfotavtrykk - og hva vi kan gjøre for å minske det.
DN171228 I en pressemelding fra Statsministerens kontor står det imidlertid at også klima- og fredsspørsmål vil være tema under møtet.
AP171228 april : Senterpartiet fremmer mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesens håndtering av den såkalte ulvesaken, men får ikke støtte i Stortinget.
SA171227 Statsministerens kontor skriver i en pressemelding onsdag kveld at også klima- og fredsspørsmål vil være tema under møtet.
SA171227 I en pressemelding fra Statsministerens kontor står det imidlertid at også klima- og fredsspørsmål vil være tema under møtet.
DB171227 Utslippene fra norsk skipstrafikk er betydelige i det norske klima- og miljøregnskapet, og ny teknologi må utvikles om Norge skal nå sine mål i Paris-avtalen. 6.
DB171227 « Domstolene skal ikke styre klima- og energipolitikken », er omkvedet.
DA171227 Statsministerens kontor skriver i en pressemelding onsdag kveld at også klima- og fredsspørsmål vil være tema under møtet.
BT171227 Statsministerens kontor skriver i en pressemelding onsdag kveld at også klima- og fredsspørsmål vil være tema under møtet.
AA171227 Statsministerens kontor skriver i en pressemelding onsdag kveld at også klima- og fredsspørsmål vil være tema under møtet.
AA171227 Statsministerens kontor skriver i en pressemelding onsdag kveld at også klima- og fredsspørsmål vil være tema under møtet.
DA171222 Skuespilleren som er kjent for å ha engasjert seg i flere klima- og miljøsaker, bruker gjennomgående ordet « fjords » når han sikter til havet, og trekker frem foto og film-kollektivet Sea Legacy og deres arbeid for å sette fokus på trusselen mot det biologiske mangfoldet i havet i media.
VG171220 Assisterende regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig, som representerer Klima- og miljødepartementet, bekrefter problemet.
VG171220 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) løste dette ved å fatte et nytt vedtak, som han mener er bedre begrunnet.
DB171220 Assisterende regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig, som representerer Klima- og miljødepartementet, bekrefter problemet.
DB171220 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) løste dette ved å fatte et nytt vedtak, som han mener er bedre begrunnet.
AP171220 Sist gang fikk WWF medhold i at jakten måtte stanses, fordi retten mente saksbehandlingen til Klima- og miljødepartementet var mangelfull.
AP171220 Klima- og miljøministeren valgte ikke å følge WWFs anmodning om å holde igjen jakten i påvente av rettens avgjørelse, som trolig ikke kommer før om noen dager.
AP171220 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen venter ikke på rettens avgjørelse og starter jakten på syv ulver på Østlandet torsdag.
VG171219 Dette er konklusjonen i en stor analyse av i alt 27 ulike klima- og værhendelser som fant sted i 2016.
DB171219 Fra og med i dag blir næringsbyråd Geir Lippestad erstattet av Kjetil Lund, som i dag er direktør for klima- og myndighetskontakt i Statkraft.
DA171219 Som gruppeleder for De Grønne i Buskerud fylkesting, medlem av fylkesutvalget og leder for hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring - med ansvar for å utvikle regional klima- og miljøpolitikk, næringspolitikk og bærekraftig samfunnsplanlegging blir hun neppe arbeidsledig med det første. | - Trivsel og miljø er viktigst ¶
AP171219 Og ikke minst : Venstres rolle må være å finne smarte og effektive klima- og miljøtiltak.
SA171215 I tillegg fikk vi til 7,75 milliarder kroner mer til klima- og miljøtiltak, samtidig som 4,6 milliarder mer til miljøvennlig samferdsel kom på plass.
SA171215 Det å stå på sidelinjen og bare kritisere har ingen betydning i klima- og miljøpolitikken.
SA171215 | Jærstrendene blant flere hundre norske naturperler på europeisk verneliste ¶ Klima- og miljødepartementet har fått ført opp 568 norske naturområder på den europeiske vernelisten Emerald Network.
DB171215 Fluelarver dreper mer sau enn ulv, likevel er det ingen som ville finne på å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøministeren med den begrunnelse at nå har sannelig problemene med fluemark i utmarka gått for langt.
VG171214 Vidar Helgesen på klimatoppmøte ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen bekrefter å ha mottatt brevet, og varsler en gjennomgang av problematikken.
VG171214 Naturvernforbundet ber nå Klima- og miljødepartementet om å starte en omfattende kartlegging av de bransjene som opererer i naturen, for å undersøke om bruk av lignende plastrør i andre næringer fører til utslipp.
VG171214 I et tre sider langt brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ber de om en rask omstilling til ikke-forurensende materialer i oppdrettsanleggene.
DB171214 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) viser til at det nå er klart lavere utslipp for hver krone verdiskapning enn tidligere.
DA171214 - Beslutningen ble tatt etter en gjennomgang av klima- og miljørisikoen knyttet til ukonvensjonell olje- og gassutvinning.
DA171214 Klima- og miljøkonsekvensene av oljesandutvinning er like store som ved utvinning av kull, sier Anne Kvam, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.
BT171214 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) viser til at det nå er klart lavere utslipp for hver krone verdiskapning enn tidligere.
AP171214 Også klima- og miljøtiltak er sentrale satsingsområder.
AA171214 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) viser til at det nå er klart lavere utslipp for hver krone verdiskapning enn tidligere.
VG171212 Mikroplast finner veien opp i næringskjeden og vi vet ikke mye om helsekonsekvensene, sier klima- og miljøministeren.
VG171212 BEKYMRET : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG171212 - Umiddelbart må jeg si at jeg dessverre ikke er overrasket, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til VG.
DN171212 - Det ville gjort jobben vår vanskeligere i IMO, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
DN171211 Men vi kan være med på endring - for eksempel ved å ta bort de mest skadelige skattene for næringsliv, mot økning på klima- og miljøskadelig virksomhet, sier han.
DN171210 Jeg vil tro Klima- og miljødepartementet, utdannelse, samferdsel og innvandring og integrering er blant de postene Venstre vil være interessert i, sier forskeren.
DN171210 Moe mener skepsisen i Venstre for Frp er størst på nettopp klima- og miljøspørsmål og innvandring og integrering.
DN171210 Høyre gir nok gladelig bort klima- og miljøministerposten, men Frp vil nok ikke være like medgjørlige, sier Jenssen.
DN171210 Klima- og miljøspørsmål ¶
DN171208 ¶ Slike ting kan klima- og miljøminister Vidar Helgesen gjøre : Dra på besøk til EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete.
DB171208 ¶ LEDET AN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
DB171208 Resolusjonsforslaget om nullvisjon for marin forsøpling hadde sitt utspring i WWF, og er blitt tatt videre av klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
VG171207 - Det gjelder synet på klima- og energipolitikk, og olje og gass.
DA171206 Det er langt fram dit, men når vi har et felles mål, er det lettere å mobilisere til sterkere innsats, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DB171205 Før helga besluttet klima- og miljøminister Vidar Helgesen at det skal skytes 42 ulv i vinter.
DB171204 Og det selv om regjeringen i 2014 slo fast at : « Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer ».
DB171204 Det vi trenger er politiske ledere som ser sitt ansvar og bestiller ambisiøse klima- og energibygg.
AP171203 I år som i fjor har Klima- og miljøverndepartementet redusert antall ulv som kan skytes, sammenlignet med hva de regionale rovviltnemndene gikk inn for.
AP171203 Han har derfor en vanskelig oppgave, klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), når hans departement skal fastsette det konkrete antall ulv som hver sesong skal skytes. 3rd-party-bio ¶
BT171202 Sammen kan vi bidra til å løse klima- og miljøutfordringene.
VG171201 NEI TIL SLETTÅS : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier regjeringen sier ja til å felle 42 ulv i vinter, men at de vil frede Slettås-reviret i Trysil.
VG171201 Foto : Mattis Sandblad, VG ¶ Klima- og miljødepartementet har igjen avgjort hvor mange ulv som kan skytes.
VG171201 - Jeg er mest opptatt av at vi nå fatter vedtak som står seg og som følger Stortingets vedtak, og jeg tror det er stor grunn til at det vil være større tilfredshet i Stortinget i år enn i fjor, sier klima- og miljøminister Vida Helgesen til VG.
VG171201 Regjeringen : Frykt er ikke nok ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier til VG at de ikke fant juridisk grunnlag for å ta ut flokken.
VG171201 Foto : Frode Hansen, VG ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kunngjorde fredag at regjeringen sier ja til å felle 42 ulv i vinter.
VG171201 - Jeg må si at vi synes det er veldig overraskende at Klima- og miljødepartementet faktisk fatter et nytt vedtak om å skyte dyrene utenfor ulvesonen, når retten vedtok stans i jakten utenfor sonen forrige uke, forteller Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF.
VG171201 Ifølge klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen kan ulvebestanden i Norge anslås til i overkant av 80 ulv.
DB171201 ¶ PRESENTERER LØSNING : Klima- og miljøminister Vidar Helgsen ( H ) inviterte til pressekonferanse fredag ettermiddag.
DB171201 I dag la klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fram et nytt vedtak om lisensfelling utenfor ulvesonen, som er ment å rette opp manglene retten har påpekt.
DB171201 Det vi legger til grunn når vi gir tillatelse til felling i Osdalen og Julussa er at disse to revirene i hvoedsak er utafor sonen, og at det er en interesse av vesentlig offentlig betydning at det skal være lite ulv utafor sonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til Dagbladet.
AP171201 Årets lisensjakt ser ikke ut til å skape mindre hodebry for klima- og miljøministeren.
AP171201 Vedtaket ble klaget inn for Klima- og miljødepartementet, og i dag falt avgjørelsen.
AP171201 Fredag klokken 12.30 kunngjorde klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) at han vil tillate felling av to hele ulvefamilier, hovedsakelig utenfor ulvesonen på Østlandet.
AP171201 FOTO : Espedal Jan Tomas ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kommer til å hisse på seg Stortinget uansett hva han bestemmer seg for når det gjelder årets ulvejakt.
AA171201 Fortums mål er å gjøre det enklere for bilister å velge bilalternativet som har lavest klima- og miljøutslipp.
AA171129 | Mer å hente på å pante flaskene ¶ Klima- og miljødepartementet har besluttet å heve pantesatsene til 2 kroner for små flasker og bokser og 3 kroner for store flasker.
AA171129 Det vil gi folk en ekstra grunn til å returnere tomme flasker og bokser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DB171128 Det vil gi folk en ekstra grunn til å returnere tomme flasker og bokser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
BT171128 | Pantesatsene heves ¶ Klima- og miljødepartementet har besluttet å heve pantesatsene til 2 kroner for små flasker og bokser og 3 kroner for store flasker.
BT171128 Det vil gi folk en ekstra grunn til å returnere tomme flasker og bokser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP171128 | Pantesatsene heves ¶ Klima- og miljødepartementet har besluttet å heve pantesatsene til 2 kroner for små flasker og bokser og 3 kroner for store flasker.
AP171128 Det vil gi folk en ekstra grunn til å returnere tomme flasker og bokser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DB171127 Å veie langsiktige hensyn og målsettinger opp mot kortsiktige gevinster er en iboende konflikt i klima- og naturvernspørsmål.
DN171126 I det aktuelle området ligger blant annet Forsvarsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.
DA171126 I det aktuelle området ligger blant annet Forsvarsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.
AP171126 Departementene som ligger i det aktuelle området er blant annet forsvarsdepartementet, nærings- og fiskeridepartementet, kunnskapsdepartementet og klima- og miljødepartementet.
AP171126 Departementene som ligger i det aktuelle området er blant annet forsvarsdepartementet, nærings- og fiskeridepartementet, kunnskapsdepartementet og klima- og miljødepartementet.
DB171125 Sandberg ( Frp ) til fiskeriminister, Anniken Hauglie ( H ) til arbeids- og sosialminister, Linda Hofstad Helleland ( H ) til kulturminister, Jon Georg Dale ( Frp ) til landbruks- og matminister, samt flyttet Sylvi Listhaug ( Frp ) over til innvandring og integrering og Vidar Helgesen ( H ) til Klima- og miljødepartementet. 20.desember 2016 utnevnte hun Terje Søviknes ( Frp ) til olje- og energiminister, Per-Willy A
DA171124 » Advokat Ask Økland i Pelagisk Forening er skuffet over Klima- og miljødepartementets avgjørelse.
DA171124 « På grunn av betydningen for tobis, er Vikingbanken identifisert som et særlig verdifullt og sårbart område i forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerak », skriver Klima- og miljødepartementet selv i sin avgjørelse av klagesaken.
DA171124 | Tillater boring ved gyteområde ¶ Klima- og miljødepartementet tillater at Statoil får bore en brønn på Vikingbanken, i gyteområdet til det sårbare fiskeslaget tobis.
DA171124 Også Naturvernforbundet er skuffet over Klima- og miljødepartementets avgjørelse.
DA171124 I avgjørelsen heter det også at « Klima- og miljødepartementet deler klagernes bekymring for den lave tobisbestanden på Vikingbanken ».
DA171124 Dette har likevel ikke forhindret at Klima- og miljødepartementet har avvist en klage som både Norges Fiskarlag, interesseorganisasjonen Fiskebåt, Naturvernforbundet, Bellona og Pelagisk Forening har stilt seg bak.
DA171124 » Advokat Ask Økland i Pelagisk Forening er skuffet over Klima- og miljødepartementets avgjørelse.
DA171124 « På grunn av betydningen for tobis, er Vikingbanken identifisert som et særlig verdifullt og sårbart område i forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerak », skriver Klima- og miljødepartementet selv i sin avgjørelse av klagesaken.
DA171124 | Tillater Statoil-brønn ¶ Klima- og miljødepartementet tillater at Statoil får bore en brønn på Vikingbanken, i gyteområdet til det sårbare fiskeslaget tobis.
DA171124 Også Naturvernforbundet er skuffet over Klima- og miljødepartementets avgjørelse.
DA171124 I avgjørelsen heter det også at « Klima- og miljødepartementet deler klagernes bekymring for den lave tobisbestanden på Vikingbanken ».
DA171124 Dette har likevel ikke forhindret at Klima- og miljødepartementet har avvist en klage som både Norges Fiskarlag, interesseorganisasjonen Fiskebåt, Naturvernforbundet, Bellona og Pelagisk Forening har stilt seg bak.
BT171124 Arkitektur skal kobles med kunst og klima - slik at kreativitet bringes inn fra kunsten i den bergenske arkitekturen og slik at klima- og miljøriktige løsninger skal være selvsagte valg i alt byggeri.
DA171123 Men selv ved et tap for vår del, kan ikke klima- og oljepolitikken bli dårligere enn den er i dag.
DA171123 Årsaken til at Norge og Europa ikke nådde fram med sitt syn, er at Europa bare har 8 av de 36 setene i ICAOs råd, og at vedtak fattes ved flertallsbeslutninger, opplyser Klima- og miljødepartementet.
DA171123 Norge støtter at disse kriteriene trenger mer bearbeiding, opplyser Klima- og miljødepartementet.
DA171123 ICAO vedtok for sju år siden et mål om karbonnøytral vekst i internasjonal luftfart etter 2020, opplyser statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og miljødepartementet.
DA171123 For eksempel er kravet til klimagassreduksjoner sammenlignet med fossilt drivstoff, redusert fra 30 til 10 prosent, påpekes det av Klima- og miljødepartementet.
DA171123 - Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet er aktivt involvert i ICAOs arbeid med å redusere klimautslippene fra internasjonal luftfart.
DA171123 Men selv ved et tap for vår del, kan ikke klima- og oljepolitikken bli dårligere enn den er i dag.
AP171123 Som Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
SA171122 Torfinn Ingeborgrud ( MDG ), Eirik Faret Sakariassen ( SV ), Kari Nessa Nordtun ( Ap ) og Sara Nustad Mauland ( Rødt ) vil blant annet opprette et nytt klima- og miljøfond på 30 millioner kroner.
BT171122 For første gang stilles strenge klima- og miljøkrav i dette anbudet.
VG171121 NTB har foreløpig ikke lykkes i å få noen kommentar fra Klima- og miljødepartementet.
DB171121 Vedtaket utenfor ulvesonen på uttak av 12 dyr er stadfestet av Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.
DA171121 NTB har foreløpig ikke lykkes i å få noen kommentar fra Klima- og miljødepartementet.
AP171121 Rett før utgangen av 2016 kunngjorde imidlertid Klima- og miljødepartementet at internasjonale avtaler ikke gjorde det mulig å tillate lisensjakt innenfor ulvesonen.
AP171121 NTB har foreløpig ikke lykkes i å få noen kommentar fra Klima- og miljødepartementet.
AP171121 Fordelingen av de inntil 24 som skal tas ut inne i sonene, skal det komme vedtak om fra Klima- og miljødepartementet før denne jakten starter 1. januar.
AP171121 Der fikk WWF medhold i sin påstand om at Klima- og miljødepartementets vedtak om felling av 12 ulv utenfor ulvesonen er ugyldig.
AA171121 NTB har foreløpig ikke lykkes i å få noen kommentar fra Klima- og miljødepartementet.
DB171120 - Det er ikke inntrykket, snarer tvert imot, sier Norges klima- og miljøminister Vidar Helgsen til Dagbladet.
DA171120 Vi setter av penger i et klimafond for å ha midler til viktige og nødvendige klima- og miljøinvesteringer i tråd med den kommende klima og miljøplanen.
DN171117 | Alle eggene i ett oljefat ¶ ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen traver gjennom korridorene under klimaforhandlingene i Bonn denne uken.
AP171116 Og han leder organisasjonens klima- og energiseksjon.
AP171116 - Nei, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AP171116 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener Donald Trumps klimaforhandlere ikke har ødelagt hverken forhandlinger eller stemning under klimatoppmøtet i Bonn.
VG171115 Til stede var både Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Finansdepartementet og SSB, skriver Rødahl.
VG171115 september hadde Klima- og miljødepartementet et møte mellom SSB-direktør Christine Meyer og departementsråd Tom Rødahl, hvor de samme bekymringene ble tatt opp.
DN171115 Onsdag tok klima- og miljøministrene over, og da sto finansiering øverst på listen over saker som må løses innen toppmøtets slutt fredag.
DA171115 I statsbudsjettet for 2018 har regjeringa foreslått en opptrapping av innsatsen innen klima- og skogsatsingen og fornybar energibistand på til sammen 225 millioner kroner.
DA171115 Klima- og skogssatsingen og norsk støtte gjennom Det grønne klimafondet er hovedkanaler for vår innsats til klimafinansiering i utviklingsland, sier Hagen.
DA171115 For stort : Hanne Lisa Matt, førstekandidat Buskerud for Miljøpartiet De Grønne, minner om at partiet hennes gikk inn for å dele den nye region Viken i en østre og en vestre del for halvannet år siden av klima- og demokratigrunner.
AA171115 Hvem skal bestemme norsk klima- og petroleumspolitikk ?
DN171114 Det skal avgjøres av Klima- og miljødepartementet før nyttår.
DB171114 I statens svar til klimasøksmålet trekker de frem Norges suksessfulle klima- og miljøpolitikk, og viser til vellykkede tiltak for å redusere utslippene fra olje- og gassnæringen.
DA171114 Det skal avgjøres av Klima- og miljødepartementet før nyttår.
AP171114 Det skal avgjøres av Klima- og miljødepartementet før nyttår.
SA171113 I tillegg til klima- og miljøsaken vil vi også legge vekt på generasjonsperspektivet, at vi ikke må øke kommunens gjeld for mye.
SA171113 I tillegg til klima- og miljøsaken vil vi også legge vekt på generasjonsperspektivet, at vi ikke må øke kommunens gjeld for mye.
DA171113 - En drøy milliard ¶ - Klima- og miljødepartementet ville fortsatt vært et « juniordepartement » om Ap hadde bestemt, og ikke hatt mulighet til å matche de store naturødeleggelsene som andre departementer steller i stand.
AP171112 Den stimulerer sterkere til mer klima- og miljøvennlige valg og til at målet om 85 gram CO₂ pr. km oppnås innen 2020, jf.
AP171112 - Vi er et teknologioptimistisk klima- og industriparti.
DB171110 Klima- og miljødepartementet har, etter først å ha slaktet hele prosessen, nå bedt om ytterligere begrensninger på bruk.
SA171109 Men så sier hun altså ingenting om at det internasjonale pengesystemet ( IMF ), som hun selv er sjef for, er en av de største pådriverne for klima- og miljøproblemene i vår tid.
DA171108 Det går fram av et svar SV har fått fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA171108 « Klima- og miljødepartementet ga 6. juli i år Miljødirektoratet i oppdrag å foreslå virkemidler for bevaring av sterkt og kritisk truede arter som også er arter Norge har et spesielt ansvar for å bevare. (...
SA171106 Venstre-nestleder Ola Elvestuen varsler flere hundre millioner kroner i påplussinger på klima- og miljøsiden når partiet legger fram sitt alternative budsjett mandag.
SA171106 For å kunne bruke nesten 2,5 milliarder kroner mer på klima- og miljøtiltak kutter Venstre blant annet i satsingen på oljeaktivitet.
DB171106 Totalt beløper påplussingene på klima- og miljøsiden i tiltakspakken NTB har fått se, seg til nesten 2,5 milliarder kroner.
DB171106 Samtidig plusser Venstre kraftig på i flere klima- og miljøsatsinger.
DB171106 Kravet om nullmoms på kollektivtransport er en del av partiets tunge klima- og miljøsatsing.
DB171106 I det alternative budsjettet kommer det også fram at Venstre vil bruke nesten 2,5 milliarder kroner mer på klima- og miljøtiltak, og samtidig kutte kraftig i satsingen på oljeaktivitet, bekrefter Elvestuen til Dagbladet.
DB171106 Regulering av fremmede organismer er Klima- og miljødepartementets ansvarsområde.
DB171106 Foto : Gorm Kallestad / SCANPIX ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) mener Norge har et høyt beskyttelsesnivå mot fremmede skadelige arter.
DB171106 Det er dessuten et krav om at selskaper har på plass tiltak som hindrer at skadelige blindpassasjerer følger med på lasset ved import, sier klima- og miljøministeren.
DB171106 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kan ikke uttale seg om den skadelige soppen som nylig ble påvist i Akershus, men sier han på generelt grunnlag kan si at Norge har strenge regler for å unngå at innførsel, utsetting og omsetning av fremmede organismer får uheldige følger for naturmangfoldet.
DN171105 Da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) briefet pressen om forhandlingene på tirsdag, sa han at det vil være « et godt tegn » hvis man ikke hører så mye fra møtet. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
BT171105 Venstre-nestleder Ola Elvestuen varsler flere hundre millioner kroner i påplussinger på klima- og miljøsiden når partiet legger fram sitt alternative budsjett mandag.
BT171105 For å kunne bruke nesten 2,5 milliarder kroner mer på klima- og miljøtiltak kutter Venstre blant annet i satsingen på oljeaktivitet.
AP171104 Trine Skei Grandes parti har også bedt om å få utregnet konsekvensene av ulike klima- og miljøvridninger i engangsavgiften på både campingbiler og varebiler.
DB171103 Klima- og miljøbestemmelsen som nå skal opp i retten, er en av disse.
NL171102 Det dreier seg om en nasjonal investering for sikring av landets velstand og bærekraft gjennom økte eksportinntekter og reduserte klima- og miljøfarlige utslipp.
DB171101 REAGERER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( Høyre ) og Venstre-leder Trine Skei Grande er kritiske til bruk av gummigranulat på kunstgressbaner i Norge.
DB171101 Det blir spennende å se hvilke erfaringer NTNU og Rosenborg gjør seg når produktet nå testes ut, sier Klima- og miljøminister Vidar Helgesen til Dagbladet.
DB171101 ( Dagbladet ) : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( Høyre ) og Venstre-leder Trine Skei Grande slo tidligere i høst alarm om forurensing fra kunstgressbaner over hele landet.
DA171101 - Det er svært krevende å anslå utslippseffekten av statsbudsjettet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA171101 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) forklarer at den nye klimaloven er bakgrunnen for denne oversikten.
VG171031 Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen skal delta på klimakonferansen i Bonn.
VG171031 Deese er arkitekten bak Obamas klima- og energipolitikk, og tirsdag åpnet han Zero-konferansen på Folketeateret i Oslo.
VG171031 BESKJED TIL PRESIDENTEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen orienterer om klimaforhandlingene i Bonn ( COP23 ) sammen med Norges forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen.
DB171031 Markedet er viktig, sa også Norges klima- og energiminister Vidar Helgesen på konferansen.
DB171031 I debatten, der også klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltok, fikk den norske regjeringen imidlertid en liten smekk.
DA171031 Deese var en av president Barack Obamas nærmeste rådgivere mellom 2009 og 2016, og arkitekten bak Obamas klima- og energipolitikk.
DB171030 Dette er lovende, og Brasils miljøvernminister har uttalt at han vil fortsette å styrke innsatsen mot avskoging, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen på fredag.
DB171030 Brasil er verdens største regnskogland og et av de viktigste samarbeidslandene for Norges internasjonale klima- og skogsatsing.
DA171030 Klagene på Miljødirektoratets tillatelse skal behandles av Klima- og miljødepartementet, men i påvente av utfallet av dette, har Pelagisk forening også bedt om at deres klage gis oppsettende virkning.
BT171030 Nå kan laksefiskere i inn- og utland glede seg over gode fiskeopplevelser i Lærdalselva, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), som mandag var med på en markering ved Norsk villakssenter i Lærdal.
VG171028 SÅ ULVESPOR : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) møtte sist vinter befolkningen i Trysil og Søre Osen i Hedmark, som lever med ulv nær bebyggelsen.
VG171028 Retningslinjene som nå er utarbeidet, skal sikre beitebrukerne kompensasjon for relevante, rimelige utgifter, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG171028 Nå er det dokumentert at den svenske ulvetispa som skapte den rene mareritt-sommeren for sauebønder på Hadeland, Toten og i Hurdal, har drept eller skadet over 300 sauer, ifølge Statens Naturoppsyn og Klima- og miljødepartementet.
DA171027 Miljødirektoratets vedtak kan klages inn for Klima- og miljødepartementet.
DA171027 Spesielt uenig er partienes velgere i klima- og miljøpolitikken, forklarer Bergh.
NL171024 ¶ Fylkesmannen er gitt klare og detaljerte føringer på hvordan regelverket skal tolkes i veiledning fra Klima- og miljødepartementet, med detaljerte eksempler og avklaringer på enkeltsaker.
NL171024 Fylkesmannen er gitt klare og detaljerte føringer på hvordan regelverket skal tolkes i veiledning fra Klima- og miljødepartementet, med detaljerte eksempler og avklaringer på enkeltsaker.
DB171024 Frode Reppe ba Sandberg og Angelvik om hjelp til å få fram sitt budskap overfor Klima- og miljødepartementet, uten at det skulle kunne spores tilbake til NSL og oppdretterne.
DA171024 Hun nevner også klima- og miljøhensyn, hensynet til barn og unge, tilgjengelighet og estetikk i denne sammenhengen.
AP171023 Guyana er et av hovedsamarbeidslandene i den norske klima- og regnskogsatsingen.
AP171023 Satse på mer klima- og miljøvennlige transportløsninger, som elferger og jernbane med hurtigtog.
NL171022 Klima- , miljø-, og skolepolitikk kan med fordel ta mer utgangspunkt i folks hverdag.
AP171022 - Det er jo veldig skremmende tall, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om insektstudien som ble presentert denne uken.
DA171021 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen hadde blant annet i dokumentaren store problemer med å svare på hvorfor i all verden cruiseskipene kan dumpe møkka så snart de er 300 meter fra land, også inne i de norske fjordene, når de internasjonale reglene er mye strengere.
DA171019 Det vil gi « en helhetlig oversikt » over både naturressurser, næringsaktiviteter og miljøverdier i Barentshavet og Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak, ifølge Klima- og miljødepartementet.
DA171019 Det vil gi « en helhetlig oversikt » over både naturressurser, næringsaktiviteter og miljøverdier i Barentshavet og Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak, ifølge Klima- og miljødepartementet.
DB171017 ¶ GJENINNFØRER STØTTE : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier han ikke hadde fått med seg kuttet.
DB171017 Vi vil sikre at Matvett får uendret bevilgningsnivå også i kommende budsjettperiode, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NTB.
AA171017 Etter kritikk om avtalebrudd grep klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) inn og avblåste landbruksministerens kutt i økonomisk støtte til organisasjonen Matvett, som jobber for å begrense matsvinn.
DA171016 » Dagsavisen har spurt Klima- og miljødepartementet om det som framkommer i stortingsmeldingen om reparasjoner, er fulgt opp med konkrete tiltak.
BT171014 NHO og Virke poengterer til at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på vegne av fem departementer undertegnet en historisk avtale mot matsvinn med Matvett for bare 16 dager siden.
AP171014 NHO og Virke poengterer til at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på vegne av fem departementer undertegnet en historisk avtale mot matsvinn med Matvett for bare 16 dager siden.
AA171014 NHO og Virke poengterer til at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på vegne av fem departementer undertegnet en historisk avtale mot matsvinn med Matvett for bare 16 dager siden.
AA171014 NHO og Virke poengterer til at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på vegne av fem departementer undertegnet en historisk avtale mot matsvinn med Matvett for bare 16 dager siden.
AA171013 Statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og miljødepartementet deltok fredag morgen på et formøte foran forhandlingene i Luxembourg.
AA171012 Økt satsing på klima- og miljøtiltak, skole og utdanning.
AA171012 Det burde likevel bidratt sterkere til den omstillingen vi skal gjennom, med økt satsing på klima- og miljøtiltak, skole og utdanning, gründere og nye bedrifter.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,700 milliarder kroner i overføring til Klima- og energifondet og Enovas arbeid med energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi.
AA171012 Men diskusjonene med EU har vært mye vanskeligere enn ventet, og Klima- og miljødepartementet tør derfor ikke å budsjettere med inntekter fra kvotesalg i 2018.
NL171011 Foto : Guttorm Pedersen ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har i FD 05.10.2017 et innlegg under tittelen " Verneområder i Finnmark ".
NL171011 Programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, de siste årene på rundt 100 millioner kroner pr. år.
NL171011 I den øverste ledelsen sitter representanter fra fem departement ; Nærings- og fiskeri-, Klima- og miljø-, Samferdsels-, Olje- og energi-, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
DB171011 ¶ LEVERT UTVALG : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
DB171011 Til Bloomberg sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen at selv om utvalget selv ikke skal vurdere ny politikk, er ikke vurdering av oljebransjen eller oljefondet utelukket.
AP171011 Regjeringen vil øke støtten til internasjonal skogbevaring til 3 milliarder kroner i året, ifølge klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG171010 Til tross for en polarisert klimadebatt, øyner klima- og miljøminister Helgesen likevel et håp.
VG171010 Det gjelder flere steder, men ikke minst i USA, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til VG.
DB171010 - Driftsbygninger brukt i næring regnes ikke som et mindre, privat tiltak, ut fra Klima- og miljødepartementets rundskriv « Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak ».
DA171009 - Plastforurensning i havet er verdens kanskje raskest voksende miljøproblem, har klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) påpekt.
DA171009 - Plastforurensning i havet er verdens kanskje raskest voksende miljøproblem, har klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) påpekt.
DB171006 I gårsdagens Dagens Næringsliv kunne klima- og miljøminister Vidar Helgesen love dem hjelp på veien.
DA171005 Olje- og energidepartementet henviser til Klima- og miljødepartementet. | - Det er et klassespørsmål ¶
DA171005 Norges Fiskarlag har varslet at de vil anke saken inn for Klima- og miljødepartementet.
DA171005 Dagsavisen har bedt om en kommentar fra politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet, men det har vi fått nei til fordi Statoils tillatelse kan bli gjenstand for en klagesak.
DA171005 - SV kommer til å ta saken opp i Stortinget og utfordre klima- og energiministeren til å stanse boringen, opplyser partiets Kari Elisabeth Kaski.
AP171005 - Det er godt spørsmål hvorfor vi ligger så dårlig an, sier klima- og miljørådgiver Bjørnar Kruse i Gjøvik kommune.
SA171004 | Ekspertutvalg skal vurdere økonomisk klimarisiko ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) setter ned et ekspertutvalg som skal vurdere klimarisikoen for norsk økonomi.
DA171004 Den varslede klagen vil bli behandlet av Klima- og miljødepartementet. | - Vi har satt strenge krav til utslipp ¶
DA171004 Den varslede klagen vil bli behandlet av Klima- og miljødepartementet.
DA171004 | Ekspertutvalg skal vurdere økonomisk klimarisiko ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) setter ned et ekspertutvalg som skal vurdere klimarisikoen for norsk økonomi.
AP171004 - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da forbudet ble vedtatt i juni i år.
AA171004 - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da forbudet ble vedtatt i juni i år.
AA171004 | Ekspertutvalg skal vurdere økonomisk klimarisiko ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) setter ned et ekspertutvalg som skal vurdere klimarisikoen for norsk økonomi.
AP171003 Klagen er nettopp sendt til Klima- og miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.
AP171003 Avfallsforskriften fastsatt av Klima- og miljødepartementet regulerer innsamlingen og gjenvinningen av EE-avfall ( Elektrisk og elektronisk avfall ).
VG171002 Lang dialog ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier han har hatt dialog med bransjen i nesten ett år om saken.
DN171002 Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen er svært tilfreds med å slippe en ny runde poseavgift over statsbudsjettet. 50 øre per pose til fond som skal ta ned posebruk og plastforurensning.
DN171002 Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen bekrefter nå at den nye ordningen er handelens egen og ikke berører statsbudsjettet.
DA171002 Lang dialog ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier han har hatt dialog med bransjen i nesten ett år om saken.
AA171002 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier han har hatt dialog med bransjen i nesten ett år om saken.
SA170930 Men den muligheten avviser klima- og miljøminister Helgesen.
SA170930 INNFØRER TILSKUDDSORDNING : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
SA170930 Derfor innfører vi nå en tilskuddsordning, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
SA170930 Derfor er det viktig å få på plass et system for dette, sier klima- og miljøministeren.
AP170930 Men den muligheten avviser klima- og miljøminister Helgesen.
AP170930 INNFØRER TILSKUDDSORDNING : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AP170930 Derfor innfører vi nå en tilskuddsordning, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AP170930 Derfor er det viktig å få på plass et system for dette, sier klima- og miljøministeren.
AA170930 Men den muligheten avviser klima- og miljøminister Helgesen.
AA170930 INNFØRER TILSKUDDSORDNING : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AA170930 Derfor innfører vi nå en tilskuddsordning, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AA170930 Derfor er det viktig å få på plass et system for dette, sier klima- og miljøministeren.
AA170929 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) lover å presse på for å få tallet ned mot null.
AP170928 Han har også de siste årene bidratt som medhjelper når alt har kjørt seg fast mellom Venstre og Frp om klima- og miljøavgifter.
VG170927 Klima- og miljødepartementet sendte i dag ut svar på hvor mange ulv som kan felles utenfor ulvesonen.
DN170927 | DN mener : Bra med utredning av klimarisiko for norsk økonomi ¶ ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har sammen med finansminister Siv Jensen satt ned et utvalg som skal vurdere klimarisikoen for norsk økonomi.
DA170927 Det gjelder global handelspolitikk, menneskerettigheter, internasjonalt klima- og miljøsamarbeid, samarbeid i Arktis, regionale spørsmål, samarbeid i FN og utviklingspolitikk.
AA170927 | Regjeringen godkjenner felling av 26 ulv utenfor ulvesonen ¶ Klima- og miljødepartementet har godkjent lisensfelling av inntil 26 ulv utenfor ulvesonen.
AA170927 Skadepotensialet er utvilsomt til stede i beiteprioriterte områder, og klagene avslås blant annet av denne årsaken, uttaler klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NTB.
AA170927 I desember i fjor ble det rabalder da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) valgte å kutte i kvoten utenfor ulvesonen. ( ©NTB ) ¶
AP170926 De er motpoler i alt fra bistandspolitikk til alkohol- og landbrukspolitikk, og svært uenige om asyl- og flyktningpolitikken, bio- og genteknologi, distriktspolitikk, økonomisk politikk og klima- og miljøspørsmål. 2.
VG170925 * Grüne ( De grønne ) har sine røtter i 1970-årenes bevegelse mot atomkraft og har søkelys på klima- og miljøpolitikk og kamp for minoriteters rettigheter.
DB170925 Vevle Tvinnereim, som sitter i Klima- og miljøminister Vidar Helgesens ( Høyre ) Klimaråd, håper at det kan bli færre til vanlig også.
AA170925 Nå oppfordrer klima- og miljøministeren landets kommuner til å bli med på dugnad.
AA170925 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har sendt brev til alle landets kommuner om å bli med på en dugnad for å nå målet om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.
VG170924 * Grüne ( De grønne ) har sine røtter i 1970-årenes bevegelse mot atomkraft og har søkelys på klima- og miljøpolitikk og kamp for minoriteters rettigheter.
DB170923 Grüne ( De grønne ) har sine røtter i 1970-årenes bevegelse mot atomkraft og har søkelys på klima- og miljøpolitikk og kamp for minoriteters rettigheter.
DB170923 Grüne ( De grønne ) har sine røtter i 1970-årenes bevegelse mot atomkraft og har søkelys på klima- og miljøpolitikk og kamp for minoriteters rettigheter.
DA170922 I november varslet klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) at det var satt av øremerkede midler til tiltak mot fremmede organismer.
DB170921 Ifølge flere av fylkeslederne Dagbladet har snakket med, er det spesielt fire krav Skei Grande tar med seg fra landsstyremøtet i dag : Faglærte lærere til alle barn, lettere hverdag for småbedriftene, reformer av velferdsstaten og nye løft innen klima- og miljøpolitikken.
DA170921 Med seg til samtalene med regjeringen har hun fire krav : Faglærte lærere til alle barn, lettere hverdag for småbedriftene, reformer av velferdsstaten og nye løft innen klima- og miljøpolitikken. ( ©NTB ) ¶
DA170921 - Bystyret vedtok rett før sommeren en ambisiøs klima- og miljøhandlingsplan, forteller Waage om Trondheim.
DA170921 * Felles klima- og miljøkrav ved offentlige anskaffelser.
DN170920 * Løfte klima- og miljøpolitikken for å nå målsettingene i Parisavtalen.
AA170920 I en annen e-post ba Reppe Sandberg og hans statssekretær om hjelp til å fremme et budskap overfor Klima- og miljødepartementet, uten at det skulle kunne spores tilbake til NSL.
VG170919 # statsminister Erna Solberg, avtroppende utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen representerer Norge.
VG170919 Statsminister Erna Solberg, avtroppende utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen representerer Norge.
VG170919 Kan ikke kommentere ¶ Klima- og miljødepartementet kunne mandag ikke kommentere Miljødirektoratets faglige råd til regjeringen eller Marit Arnstads synspunkter.
VG170919 Foto : Ole Martin Wold, VG ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
VG170919 Det er Klima- og miljødepartementet som avgjør hvor mange ulv som skal felles.
VG170919 Bakgrunn : Helgesen sier nei til ulvejakt ¶ Klima- og miljødepartementet mente at det ikke kunne dokumenteres nok skadepotensial av ulvene til at de - etter loven - kunne forsvare å skyte dem i fjor.
AP170919 Om dette er tilstrekkelig til å begrunne felling i dette tilfelle kan vi imidlertid ikke si noe om før vi har behandlet saken, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødirektoratet.
AP170919 Full ulvestrid i Stortinget ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen skapte i vinter politisk rabalder da han sa nei til å felle 32 av de 47 ulvene rovviltnemndene mente skulle felles.
AP170919 Flere miljøorganisasjoner klaget vedtaket inn for Klima- og miljødepartementet, som ba om råd fra Miljødirektoratet.
AP170919 Det brygger opp til ny, heftig ulvestrid når klima- og miljøministeren skal vurdere om jegere skal få lov til å felle flere hele ulveflokker i vinter.
AP170919 Det er ikke et godt resultat, hverken for klima- og miljøforskerne selv eller for kunnskapsgrunnlaget til vår tids viktigste utfordring : global oppvarming.
AA170919 Flere dyrevernsorganisasjoner har klaget på nemndenes vedtak, og saken er sendt til Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse.
AA170919 Klima- og miljødepartementet bestemte at det også skal gjennomføres et nytt forskningsprosjekt på ulvens genetikk og ga oppdraget til Miljødirektoratet.
VG170918 Vil ikke ta ut tre hele flokker ¶ Klima- og miljødepartementet skal igjen avgjøre hvor mange ulv som skal felles.
VG170918 Nemndene har fått inn 19 klager på sine vedtak, og det er opp til Klima- og miljødepartementet å avgjøre hvor mange ulv som skal tas ut, akkurat som i fjor.
DB170918 Holm mener de viktigste departementene for klimapolitikk i Norge, er finans, samferdsel, olje- og energidepartementet i tillegg til klima- og miljødepartementet - Det er de som påvirker klima og mest, det er naturlig å søke seg til hit, sier han.
DB170918 - Virkemidlene i klimapolitikken ligger ikke bare i hos klima- og miljøministeren, sier Riise på spørsmål om det ikke hadde vært et bedre valg for Venstre-lederen.
DB170918 Min oppgave er få alle partier til å kjempe for klima- og miljø, så får de selv bestemme hvordan de vil gjøre det, sier Fredric Hauge.
DB170918 Holm mener de viktigste departementene for klimapolitikk i Norge, er finans, samferdsel, olje- og energidepartementet i tillegg til klima- og miljødepartementet - Det er de som påvirker klima og mest, det er naturlig å søke seg til hit, sier han.
DB170918 - Virkemidlene i klimapolitikken ligger ikke bare i hos klima- og miljøministeren, sier Riise på spørsmål om det ikke hadde vært et bedre valg for Venstre-lederen.
DB170918 - Det er klart at den regjering der Venstre og KrF inngår vil kunne føre en mer ambisiøs klima- og miljøpolitikk enn dagens samarbeid.
DN170917 Det er statsminister Erna Solberg ( H ) som leder den norske delegasjonen, der også klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er med.
AP170916 Helgesen : - Stemmer ikke ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er på møtet i Canada, der EU-kommissær for klima og energi Miguel Arias Cañete også deltar.
AP170916 FOTO : Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er i Montreal i Canada på klimamøte.
DN170915 - Kigali-avtalen er trolig den enkeltstående klimaavtalen som kutter mest utslipp, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DN170915 - Kigali-avtalen er trolig den enkeltstående klimaavtalen som kutter mest utslipp, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
AP170915 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var tidligere Europa-minister og har også internasjonal erfaring.
NL170914 For klima- og miljøpartiene er stort sett fordelt over hele det politiske spekteret her i landet.
DN170914 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) finner det urovekkende.
DB170914 Stortingets leder av energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen ( 49 ), er en åpenbar kandidat som klima- og miljøminister.
AP170914 Norge, som i motsetning til Zimbabwe har kyst, deltok med klima- og miljøvernministeren.
AA170914 Sjansene er gode for at de vil oppnå sårt tiltrengte seire innenfor klima- og kunnskapspolitikken.
DA170913 Tro på nytt storting ¶ Klima- og miljøspørsmål skapte litt liv i en debatt som ellers bar preg av at partilederne har brent det meste av kruttet i valgkampen.
VG170912 I år har SV vært et mer sosialistisk parti enn et klima- og miljøparti, noe som har gitt resultater.
DA170912 Vi har klart å definere denne valgkampen på en måte jeg aldri hadde forestilt meg at vi kunne : Det at vi har kunnet diskutere klima- og oljepolitikken til Norge, det er helt fantastisk, og jeg gleder meg til å se hvordan valgkampen ser ut om fire år.
AP170912 Han mener det viktigste argumentet for at Venstre bør gå inn i regjering, er at det gir mulighet til å få ansvaret for klima- og miljøpolitikken.
VG170911 Klima- og verdispørsmål rundt bioteknologi og seksualitet, ser ut til å danne en skillelinje mellom unge og eldre.
DA170911 - Utslippsfri kollektivtransport, samarbeid om klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser og karbonfrie anleggsplasser vil være viktig for å kutte klimautslippene.
DA170911 * En felles standard for klima- og miljøkrav ved offentlige anskaffelser.
NL170909 Miljøpartiet De Grønnes krystallklare ultimatum om ikke mer oljeleting vil skape en historisk forandring i norsk klima- og miljøpolitikkm, mener artikkelforfatteren.
NL170909 Med Miljøpartiet De Grønnes krystallklare ultimatum om ikke mer oljeleting vil dette skape en historisk forandring i norsk klima- og miljøpolitikk !
AP170909 Det skal ikke ha manglet på advarsler og oppfordringer fra klima- og miljøeksperter.
AP170909 Det til tross for at han har fått nok av advarsler og oppfordringer om å ta tak i det, ifølge klima- og miljøeksperter.
AP170909 MDG-leder Rasmus Hansson og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er uenige om hva som kreves for et grønt skifte.
NL170908 Samtidig foreligger det et sterkt press på byene i landsdelen, og et klart behov for regionforstørring og turisme basert på mer klima- og miljø-vennlige reisemåter.
NL170908 Overføring av gods fra vei til jernbane og båt kombinert med bidrag til klima- og miljø-forbedringer er selve hoved-målsetningene i NTP 2018-2029.
NL170908 Men det er ikke til å stikke under en stol at disse tre partiene er de som snakker mest om klima- og miljøpolitikk, og prøver å kapre velgere på bakgrunn av klimaspørsmålet.
DB170908 Vil samtidig investere 50 milliarder euro til programmer for arbeidsløse franskmenn og klima- og miljøprosjekter.
DA170908 Får 4 : Helse- og omsorgsminister Bent Høie, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, fiskeriminister Per Sandberg, landbruksminister Jon Georg Dale, klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AP170908 Dette er HJERTESAKENE til Klima- , design- og innemiljøpartiet : DE LYSEGRØNNE ( på grensen til mint ) #avdelingvinderen : ¶
AA170908 Avklaringen kom under NRKs avsluttende partilederdebatt fredag, der politikerne måte vise fram en plakat med « ja » eller « nei » på fire utvalgte spørsmål innen klima- og miljøpolitikk.
DB170907 - Vi setter umiddelbart i gang undersøkelser av det norske drikkevannet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170907 Vi må produsere mer effektivt og samtidig redusere risikoen for klimaendringer, sier klima- og miljøministeren. ( ©NTB ) ¶
AA170907 Kronprins Haakon og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ser stort potensial for den norskstøttede teknologien som gjør ørkenen grønn og fruktbar.
AA170907 - Dersom vi skal nå våre klima- og bærekraftmål, må vi endre dagens globale systemer for matproduksjon og arealbruk.
AA170907 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) hadde tatt turen til Jordan midt i valgkampen for å være med på agurkhøstingen.
AA170906 I tillegg kommer Jordans statsminister, medlemmer av regjeringen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DN170905 Regelrådet og lederen Sandra Riise gir Klima- og miljødepartementet ga rødt lys for forslag om fyringsforbud Foto : Gunnar Blöndal ¶
DN170905 Ny høringsfrist blir fastsatt når bedre bakgrunnsarbeid er på plass, heter det fra Klima- og miljødepartementet.
DA170905 Journalister fra hele verden vil intervjue klima- og miljøministeren om norsk elbilpolitikk. « beleiret » av journalister : - Det er oppløftende, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), om den store interessen fra ulike medier i mange land.
DA170905 FOTO : KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET ¶
DA170905 « beleiret » av journalister : - Det er oppløftende, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), om den store interessen fra ulike medier i mange land.
VG170904 EU mister rollen som ledende i det globale klima- og miljøsamarbeide, det vil bli innført indre grensekontroll, og sikkerhets- og forsvarspolitikken blir mer bilateral. 3 ) De som ønsker å gjøre mer, gjør mer ¶
AA170904 « Oppdretterne er redde, og vi må finne en vei som ikke kan spores tilbake til dem fram til KLD ( Klima- og miljødepartementet ) også.
AA170904 I eposten gikk det fram at Reppe ba Sandberg og statssekretær Roy Angelvik om hjelp til å fremme sitt budskap overfor Klima- og miljødepartementet, uten at det kunne spores tilbake til NSL.
DN170903 I epostene ba Reppe Sandberg og statssekretær Roy Angelvik om hjelp til å få frem sitt budskap overfor Klima- og miljødepartementet, uten at det kunne spores tilbake til NSL og oppdretterne.
DB170902 Og i tillegg til det : en klima- og fordelingspolitikk som var bleke utgaver av originalene.
AA170902 Derfor innfører vi nå denne ordningen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170902 Derfor innfører vi nå denne ordningen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170901 Det går enkelt og greit ut på at all rovviltforvaltning flyttes fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet, sier Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen, som representerer Oppland på Stortinget, til Nationen.
AA170831 Gjertrud Berg sier klima- og miljøsaken er den viktigste saken globalt og nasjonalt.
AA170831 Den viktigste saken neste fire år ? Klima- og miljøsaken er den viktigste saken globalt og nasjonalt.
DB170829 ¶ REAGERER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( Høyre ) og Venstre-leder Trine Skei Grande er kritiske til bruk av gummigranulat på kunstgressbaner i Norge.
DB170829 PÅ FELTET : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) og Venstre-leder Trine Skei Grande på kunstgressbanene ved Valhall i Oslo.
DB170829 I verste fall frykter Klima- og miljøminister Helgesen at forurensing kan gå utover helsen til folk.
DB170829 GUMMIKULER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen viser fram små, svarte gummikuler som ligger ved siden banen.
DB170829 Dette får Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( Høyre ) og Venstre-leder Trine Skei Grande til å reagere.
DB170829 Klima- og miljøministeren fortsetter : ¶
NL170828 « Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener uttalelsene fra Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet tilsier at kommunedelplanen bør vedtas med det inntatte østre alternativ for ny E8.
AA170828 I hvor stor grad kan vi koste på oss å ta langsiktige klima- og naturhensyn hvis det fører til at den økonomiske veksten bremser ?
AP170827 Lørenskog kommune ga grønt lys for byggingen av skihallen i september 2015, og i januar året etter ble reguleringsplanen godkjent av Klima- og miljødepartementet.
AP170827 Lørenskog kommune ga grønt lys for byggingen av skihallen i september 2015, og i januar året etter ble reguleringsplanen godkjent av Klima- og miljødepartementet.
AA170827 Lørenskog kommune ga grønt lys for byggingen av skihallen i september 2015, og i januar året etter ble reguleringsplanen godkjent av Klima- og miljødepartementet.
AA170827 Lørenskog kommune ga grønt lys for byggingen av skihallen i september 2015, og i januar året etter ble reguleringsplanen godkjent av Klima- og miljødepartementet.
VG170826 Støre sier at klima og miljø en er en hovedsak for Ap i valget og at han som statsminister vil arbeide for offensive klima- og miljøløsninger.
DB170825 Dette har ført til at mange som er opptatt av de moderne skillelinjene i norsk politikk, som klima- og miljø, likestilling, utviklingspolitikk, liberal innvandringspolitikk og mer smale saker som personvern og ruspolitikk er bekymret.
DB170825 Tonene det svinges til er innvandringsdebatt og samferdsel, ikke klima- , gründer, familie- eller bistandspolitikk.
DA170824 Da kan vi sette oss ned med både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, og finne et flertall på en av de sidene for mest mulig klima- og miljøpolitikk, sier Bastholm til Dagsavisen.
DB170823 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
DB170823 Dette vedtaket ble av flere, blant annet organisasjonen NOAH, klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og bare utenfor ulvesonen.
AA170823 Nå blir klagene automatisk oversendt Klima- og miljødepartementet, som vil ta den endelige beslutningen om fellingstillatelser.
AA170823 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv, alle utenfor ulvesonen.
AA170823 For som bestefar vil jeg arbeide for at våre barnebarn og deres etterkommere må få oppleve et klima- og miljøvennlig samfunn, med en trygg offentlig velferdsstat og en verden uten atomvåpen.
AA170823 Bestefarstanker : « Som bestefar vil jeg arbeide for at våre barnebarn og deres etterkommere må få oppleve et klima- og miljøvennlig samfunn, med en trygg offentlig velferdsstat og en verden uten atomvåpen » skriver Torgeir Strøm.
DB170816 Når det er sagt, vil det i de fleste tilfeller være mer miljøvennlig å produsere mat av insekter og planter enn av husdyr, sier Håkon Lindahl, fagsjef i Klima- og miljøavdelingen i Framtiden i våre hender.
VG170815 STATSRÅD UTEN FØRER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har prøvekjørt den autonome bussen som Statens Vegvesen demonstrerer i Arendal.
VG170815 Foto : Jørgen Braastad, VG ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier at 90 prosent av bilparken etter hvert kan parkeres for godt.
NL170815 Velgerne må kreve at partier som Arbeiderpartiet tar et oppgjør med sin egen retorikk rundt klima- politikk.
DB170815 ¶ KLIMA : Bru og Astrup mener regjeringen Solberg har levert på klima- og miljøpolitikken.
DB170815 Klima- og energifondet i Enova ble økt til 62,75 milliard. kr i 2016.
AP170815 | Verdens klima- og miljøproblemer er en forretningsmulighet for Norge Nils A.
AP170815 Verdens klima- og miljøproblemer er en forretningsmulighet for Norge.
AP170815 Britisk turist fikk nok av eksosen til cruiseskip i Geiranger - klaget til Klima- og miljøministeren ¶
DN170814 Vi unngår dermed overeksponering mot klima- og etterspørsels-risiko.
DB170814 Treffer Solberg og Støre der det svir mest på klima- og arbeidsfeltet.
NL170811 Derfor tror Venstre på et godt internasjonalt samarbeid i FN, internasjonale handelsavtaler som EØS, klima- og miljøavtaler, og nødvendigheten av en militær allianse i NATO.
DB170811 Mens H/Frp-regjeringen vil kutte bevilgningene til regnskogsatsingen og fornybarinvesteringer i utviklingsland, vil Arbeiderpartiet bidra til klima- og miljøtiltak i utviklingslandene og ta et nytt stort initiativ for å redde verdenshavene.
DA170811 Greenpeace klaget på Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate leteboring i der, men i slutten av juli meldte NRK at Klima- og miljødepartementet avviser klagen.
DA170811 Nå har regjeringen åpnet for prøveprosjekter med automatiserte, førerløse busser, og klima- og miljøministeren vil ha utslippsfrie, selvkjørende busser på ring 2.
DA170811 Framtida er her, mener klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170811 Denofa har tidligere blitt pålagt av Miljødirektoratet ( daværende Klima- og forurensningstilsynet ) å utrede såkalte « luktreduserende tiltak ».
AA170811 Greenpeace klaget på Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate leteboring i der, men i slutten av juli meldte NRK at Klima- og miljødepartementet avviser klagen.
DA170810 Omstille økonomien ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier til Dagsavisen at norsk økonomi må omstilles hvis vi ønsker å opprettholde velferdsnivået på lang sikt.
DA170810 Omstille økonomien ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier til Dagsavisen at norsk økonomi må omstilles hvis vi ønsker å opprettholde velferdsnivået på lang sikt.
DB170809 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har uttalt at han mener Nasjonale turstier kan bli en like stor suksess som Nasjonale turistveier.
AA170807 Det havnet hos Klima- og miljødepartementet.
DB170806 Også klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener mye er gjort ved å være målrettet med innkjøpene, og ved å ha et bevisst forhold til hva man har i skapet.
DB170806 Høyre og Arbeiderpartiet er dessuten enige om hovedlinjene i klima- og energipolitikken og dette er derfor heller ingen konfliktarena dem imellom.
DB170806 Hverken Arbeiderpartiet eller Høyre vinner velgere på klima- eller miljøspørsmål.
VG170804 Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet mener imidlertid det er liten kobling mellom norsk ulveforvaltning og skadesituasjonen på Toten.
VG170804 Sammen med flere andre som er berørt av ulvens herjinger gjennom sommeren, møtte hun fredag landbruksminister Jon Georg Dale og statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet på Lygnasæter hotell i Gran.
VG170804 Flere av deltakerne på møtet reagerte på at Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen selv ikke var tilstede fredag.
DN170804 Men en god klimapodkast som anbefales av min kollega Bjørn Samset er « Warm Regards » med Andy Revkin, klima- og miljø-reporteren for New York Times.
DA170804 Det er Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet som har utpekt ti nye utvalgte kulturlandskapene i norsk jordbruk.
DA170804 Det er Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet som har utpekt ti nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket.
VG170803 Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet mener det er liten kobling mellom norsk ulveforvaltning og skadesituasjonen på Toten.
NL170803 Nå er argumentene tyngre enn i tidligere utredninger : godsvolumet og den økonomiske aktiviteten i nord er høyere, klima- og miljødimensjonen øker.
NL170801 I tillegg kommer våre klima- og miljømessige forpliktelser som ikke kan innfris av en region henvist til en fremtid som CO2-troll med et økende antall fossile biler, fordi alternativet ikke finnes.
AP170801 Nå får også klima- og miljødepartementer henvendelser fra utenlandske turister som spør hvordan dette er tillatt.
AP170801 I en e-post til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) forteller en britisk turist om en vellykket og hyggelig ferie i Norge.
AP170801 En kartlegging som Sjøfartsdirektoratet gjorde i fjor på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, viser at cruisetrafikken i perioder fører til helse- og miljøskadelige utslipp.
AP170801 Britisk turist fikk nok av eksosen til cruiseskip i Geiranger - klaget til Klima- og miljøminsteren ¶
AP170801 - Med nye tiltak blir utslippene fra skip mye lavere, og vi ønsker den britiske turisten og alle andre tilbake til renere luft og renere vann, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AP170801 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen lover renere luft i fjordene - etter 2018.
AP170801 Klima- og miljødepartementet opplyser at flere turister har kontaktet departementet etter å ha besøkt norske fjorder.
DN170731 Politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet, Jens Frølich Holte ( H ), sier det er vanskelig å ha oversikt over sjøfugl over så store områder.
DN170731 Greenpeace har klaget på Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate leteboring i dette området, men Klima- og miljødepartementet har avvist klagen, ifølge NRK.
DA170731 Politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet, Jens Frølich Holte ( H ), sier det er vanskelig å ha oversikt over sjøfugl over så store områder.
DA170731 Greenpeace har klaget på Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate leteboring i dette området, men Klima- og miljødepartementet har avvist klagen, ifølge NRK.
AA170731 Klima- og miljødepartementet har nå ut et forslag som kan resultere i at det blir enklere å skyte ørn for å redusere tap av sau og tamrein melder NRK.
AA170731 Politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet, Jens Frølich Holte ( H ), sier det er vanskelig å ha oversikt over sjøfugl over så store områder.
AA170731 Greenpeace har klaget på Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate leteboring i dette området, men Klima- og miljødepartementet har avvist klagen, ifølge NRK.
DB170729 Klima- og miljødepartementet har laget en egen kvalitetsnorm for villaks, med krav til høyt høstbart overskudd og dessuten nulltoleranse for genetisk innblanding av oppdrettslaks.
VG170726 Etter flommen i Utvik mandag, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) at vi må forberede oss på mer og hyppigere ekstremvær i vente, som en konsekvens av klimaendringene.
NL170725 Karmøypiloten vil gi verdens mest klima- og energieffektive produksjonsteknologi for aluminium.
AA170724 På lederplass uttrykker Nationen forståelse for at ordførere i ulvesonen vil bruke « judaspengene » på en egen studie, angivelig fordi tilliten til Klima- og miljødepartementet er på et bunnivå.
AA170724 Farsen nådde et foreløpig høydepunkt i mai i år, da Senterpartiet la fram mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AA170724 At Klima- og miljødepartementet har satt i gang en studie av den norske ulvens opphav, er slik sett en politisk seier for rovdyrmotstanderne.
VG170723 Han sier til VG at han har null tillit til at Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet kan lede en uavhengig undersøkelse.
AA170718 Dersom vedtaket blir stående, er det Klima- og miljødepartementet som er siste klageinstans, og statsråd Vidar Helgesen ( H ) som får siste ord, akkurat som i fjor.
VG170716 Men nå slår klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fast at det ikke blir en ordning med vrakpant som for biler.
VG170716 Klima- og miljødepartementet arbeider fremdeles med å utvikle ordningen, og målet er at den tas i bruk i løpet av båtsesongen 2017, får NTB opplyst.
DB170716 For snart ti år siden lanserte Norge sin klima- og skogsatsing.
DB170716 Dette truer både regnskogen og troverdigheten til Norges klima- og skogsatsing.
VG170715 Fagsjef for klima- og miljøavdelingen i Framtiden i våre hender, Håkon Lindahl, mener det er bekymringsfullt at markedsledende selskaper bruker D5.
DB170715 Han har også opplyst til Dagbladet at han aldri varslet eget departement eller Klima- og miljødepartementet ( KLD ) om det skjulte lobbyist-framstøtet.
DA170715 - Pengene kan gå til utvikling innen maritim næring, men også til fylkeskommuner og kommuner, uttalte klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da til NTB.
DA170715 - Innføring av batteriløsninger og lavutslippsteknologi for ferjesektoren, ser så langt ut til å kunne bli et lite eventyr for Norge og en stor seier for klima- og miljøarbeidet, sier seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen.
DA170715 - Pengene kan gå til utvikling innen maritim næring, men også til fylkeskommuner og kommuner, uttalte klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da til NTB.
DA170715 - Innføring av batteriløsninger og lavutslippsteknologi for ferjesektoren, ser så langt ut til å kunne bli et lite eventyr for Norge og en stor seier for klima- og miljøarbeidet, sier seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen.
VG170713 Nå har Naturvernforbundet klagd på vedtakene på å skyte inntil 36 ulver i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold, og ber klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å oppheve vedtakene.
VG170713 ( Kilder : Regjeringen, Klima- og miljødepartementet og Kystverket. ) ¶
AA170713 I flere e-poster ba Frode Reppe fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær Roy Angelvik om å bistå oppdrettsnæringen, blant annet i å påvirke Klima- og Miljødepartementet.
AA170713 Dagbladet har avslørt at Frode Reppe, kommunikasjonsdirektør i Norske Sjømatbedrifters Landsforening ( NSL ), har sendt flere e-poster til fiskeriminister Per Sandberg og hans statssekretær Roy Angelvik, blant annet for å be om hjelp til å påvirke Klima- og miljødepartementet.
DB170712 KLD er en forkortelse for Klima- og miljødepartementet.
DB170712 Reppe forteller at NSL vil melde saken til Økokrim for brudd på offentlige anbudsregler, og ber ministeren og statssekretæren formidle dette til Klima- og miljødepartementet og Riksrevisjonen, uten at det kan spores tilbake til oppdretterne.
DB170711 Oppdretterne er redde, og vi må finne en vei som ikke kan spores tilbake til dem fram til KLD ( Klima- og miljødepartementet ) også.
DB170711 Frode Reppe ba Sandberg og Angelvik om hjelp til å få fram sitt budskap overfor Klima- og miljødepartementet, uten at det skulle kunne spores tilbake til NSL og oppdretterne.
AP170711 - Vanning kan brukes i regioner som rammes av tørrere vær, men en kald vår kan bli vanskeligere å håndtere og kan føre til store tap, sier Ana Bastos, en forsker ved et klima- og miljølaboratoriet ved Paris.
AP170711 Reppe ba Sandberg og Angelvik om hjelp til å få fram sitt budskap overfor Klima- og miljødepartementet, uten at det kunne spores tilbake til NSL og oppdretterne, går det fram av epostene Dagbladet har fått tilgang til.
DB170709 I dag vedtok Klima- og miljødepartementet nye rutiner for behandling av saker om GMO som er godkjent i EU.
DB170708 Avsnittet de er uenige om er beskrivelsen av USAs prioriteringer i klima- og energipolitikken.
AA170708 Avsnittet er en beskrivelse av USAs prioriteringer i klima- og energipolitikken, men er kontroversielt fordi amerikanerne insisterer på å ha med en henvisning til fossile brensler.
DB170707 Han skal også ha understreket sterkt at han ikke kan godta en klima- og miljøpolitikk som hindrer økonomisk vekst og fører til tap av arbeidsplasser.
AA170707 Han skal også ha understreket sterkt at han ikke kan godta en klima- og miljøpolitikk som hindrer økonomisk vekst og fører til tap av arbeidsplasser.
VG170706 Merkel og Macron er særlig kritiske til Trumps klima- og handelspolitikk.
DB170706 Jeg håper også at han vil revidere sine råd til Støre i klima- og miljøvennlig retning.
BT170704 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har bedt Sjøfartsdirektoratet å utarbeide nye retningslinjer, som kan tre i kraft fra sommeren 2019.
AA170704 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier til Nationen at ulvedebatten spesielt har vært preget av provoserende lite saklighet.
AP170702 Foto : Paul Kleiven / NTB scanpix ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier til NRK at verdensarvfjordene er en kjemperessurs for Norge, og at vi må ta vare på dem.
AA170702 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier til NRK at verdensarvfjordene er en kjemperessurs for Norge, og at vi må ta vare på dem.
DA170701 Han viste i den anledning til både grundig saksbehandling og endelige tillatelser til veibyggingen, samt til at Klima- og miljødepartementet har avvist NOAS anmodning om utsatt iverksettelse av prosjektet.
DN170630 - Regjeringen har en bred og offensiv satsing på klima- og energiteknologi, legger han til.
DA170630 - Jeg er opptatt av at norsk idrett kommer tilbake til røttene og det tror jeg skjer nå, sier Oftedal som til daglig er fagdirektør i klima- og miljødepartementet.
DA170629 En rekke av klima- og miljøvedtakene som er fattet på Stortinget, har kommet etter forslag fra SV alene eller også sammen med Venstre, understreker Lars Haltbrekken, stortingskandidat for førstnevnte parti.
AP170629 Regjeringen har en bred og offensiv satsing på klima- og energiteknologi, skriver han i en e-post, og viser blant annet til forskningsstrategien Energi 21 og styrkingen av Enova.
AP170629 Regjeringen har en bred og offensiv satsing på klima- og energiteknologi, skriver han i en e-post, og viser blant annet til forskningsstrategien Energi 21 og styrkingen av Enova.
SA170627 EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i Brussel.
DA170627 juni avviste Klima- og miljødepartementet anmodningen til Naturvernforbundet om utsatt iverksettelse, sier Rye-Florentz.
DA170627 Veibygging er en av utfordringene for den norske naturen, påpeker klima- og miljøministeren.
DA170627 Ekspertrådet hun har ledet, ble nedsatt av Klima- og miljødepartementet i oppfølgingen av stortingsmeldingen Natur for livet.
DA170627 - Vi har ikke nok kunnskap om hvordan tilstanden til økosystemene er, erkjenner klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170627 - God tilstand ¶ Klima- og miljøministeren opplyser at det allerede jobbes for å få på plass det naturfaglige systemet for å måle den økologiske tilstanden i økosystemene.
VG170626 Vedtaket er påklaget allerede samme dag, bekrefter klima- og miljødepartementet.
VG170626 Det er regjeringen ved Klima- og miljødepartementet som treffer den endelige beslutningen om lisensfelling.
VG170626 Den samme uenigheten skapte massivt bråk da vedtaket om felling av ulv ble stoppet av klima- og miljøminister Helgesen i vinter.
VG170626 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
VG170626 oktober, da starter lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen, skriver skriver statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet til VG.
DN170626 Etter at klima- og miljøpolitikken har fått mye plass, skal partiets politiske profil bli bredere, erklærte Grande, flankert av de to nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik.
DN170626 Det er regjeringen ved Klima- og miljødepartementet som treffer den endelige beslutningen om lisensfelling.
DN170626 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
DB170626 De øvrige regjeringsmedlemmene på topp 10 er tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) 828, finansminister Siv Jensen 668, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) 634, klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) 570, barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) 534 og næringsminister Moni
DB170626 Kam Sing Wong, klima- og miljøvernminister i Folkerepublikken Kinas spesielle administrative region Hongkong ¶
DA170626 Dette er ikke bare et ansvar for den enkelte forbruker, men for hele matbransjen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
BT170626 Både Høyre og Arbeiderpartiet har fått en mer omfattende klima- og miljøpolitikk, men frykten for at MDG skal kapre velgere er neppe en av grunnene.
AP170626 Jorgen Lohne ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er nå i Beijing som leder for en stor delegasjon som skal gjenoppta miljøsamarbeidet på politisk nivå.
AP170626 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er på besøk i den kinesiske hovedstaden Beijing. han vil ikke kommentere løslatelsen av Liu Xiaobo.
AP170626 Jorgen Lohne ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er nå i Beijing som leder for en stor delegasjon som skal gjenoppta miljøsamarbeidet på politisk nivå.
AP170626 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er på besøk i den kinesiske hovedstaden Beijing. han vil ikke kommentere løslatelsen av Liu Xiaobo.
AP170626 Vi forventer at Klima- og miljøminister Vidar Helgesen griper inn og stanser denne ulvejakten, sier Haltbrekken.
AP170626 Når Klima- og miljødepartementet skal behandle spørsmålet om lisensfelling av ulv er ikke bestemt, men statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) sier 1. oktober er en viktig tidsfrist.
AP170626 Det er regjeringen ved Klima- og miljødepartementet som treffer den endelige beslutningen om lisensfelling.
AP170626 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
AA170626 Vi forventer at Klima- og miljøminister Vidar Helgesen griper inn og stanser denne ulvejakten, sier Haltbrekken.
AA170626 Det er regjeringen ved Klima- og miljødepartementet som treffer den endelige beslutningen om lisensfelling.
AA170626 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen. ( ©NTB ) ¶
AA170626 Likevel har vi konkludert med at vi syns vi vet nok, både om hva vi kan vente, og om hvor mye vi må kutte i Norge framover, til at vi kan legge fram en strategi, sier klima- og miljøministeren.
AA170626 Fredag legger klima- og miljøministeren fram en stortingsmelding med regjeringens strategi for å nå klimamålene for 2030.
AA170626 Klima- og miljødepartementet anslår at Norge må sørge for kutt på til sammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å komme ned på riktig nivå.
AA170626 Han sier forklaringen på den store veksten er den avlyste ulvejakten som ble stoppet av klima- og miljøminister Vidar Helgesen før jul i fjor.
VG170625 Det er regjeringen ved Klima- og miljødepartementet som treffer den endelige beslutningen om lisensfelling.
VG170625 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
DN170625 Det er få kinesiske effekter å se på kontoret til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), men det kan snart endre seg.
DN170625 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) mener verdenssamfunnet ikke har latt seg skremme av USAs utmelding av Parisavtalen.
DN170625 Det er regjeringen ved Klima- og miljødepartementet som treffer den endelige beslutningen om lisensfelling.
DN170625 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
AA170625 Det er regjeringen ved Klima- og miljødepartementet som treffer den endelige beslutningen om lisensfelling.
AA170625 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
BT170624 Ikke rart at selveste Vidar Helgesen, Høyres klima- og miljøminister oppfordret alle til å erstatte noe av kjøttet med vegetarmat da han i mai åpnet Norges største vegetarfestival.
DB170623 ¶ TIDSSKILLE : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) mener klimastrategien for 2030 er et tidsskille i norsk klimapolitikk.
DA170623 Det viser en ny undersøkelse, samme dag som klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) signerer en frivillig avtale mot matsvinn, sammen med andre departementer, matindustrien og flere interesseorganisasjoner.
BT170623 Regjeringen og elleve organisasjoner vil signere en avtale om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, opplyser klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170623 Bergs klare råd med erfaring fra Oslo er at partiet holder fast på klima- og miljøpolitikken i forhandlingene.
DN170621 For en knapp måned siden var Høyres Klima- og miljøminister Vidar Helgesen på besøk til KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy ved hovedkontoret på Lierstranda for å diskutere blant annet poseavgiften.
DN170621 Det kommer frem i en fersk stortingsmelding om sirkulær økonomi som ble lagt frem av klima- og miljøminister, Vidar Helgesen, onsdag.
DN170621 ¶ Avskogingen øker i Amazonas, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen advarer Brasil om at det kan bli stans flommen av norske regnskogmilliarder hvis ikke trenden snur.
DB170621 ¶ KLAR TALE : Gunnar Gundersen fra Hedmark Høyre brukte sitt siste innlegg i Stortinget til et oppgjør med klima- og miljøminister Vidar Helgesens rovdyrpolitikk.
DB170621 Foto : Terje Pedersen / NTB scanpix ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
DB170621 Det siste året Gundersen slåss mot partikollega, mot klima- og miljøminister Vidar Helgsen om rovdyrpolitikken.
AA170621 | Regjeringen vil felle kongeørn på Fosen ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslår å senke terskelen for skadefelling av kongeørn.
AA170621 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) vil åpne for å gjøre det enklere å felle kongeørn.
AA170621 | Regjeringen vil åpne for å felle mer kongeørn ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslår å senke terskelen for skadefelling av kongeørn.
AA170621 Rett før utgangen av 2016 kunngjorde imidlertid Klima- og miljødepartementet at internasjonale avtaler ikke gjorde det mulig å tillate lisensjakt innenfor ulvesonen.
SA170620 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte Californias tidligere guvernør, Arnold Schwarzenegger under et klimamøte i Wien.
NL170620 UiT bidrar sterkt i klima- og miljøforskning både til havs og til lands.
DA170620 Det er Klima- og miljødepartementet som er ansvarlig for støyforskriftene.
BT170620 Litt sånn er det med virvaret av klimakvotekaos, utslippsenheter og prosentmål som klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) presenterte forrige fredag.
AP170620 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte Californias tidligere guvernør, Arnold Schwarzenegger under et klimamøte i Wien.
DB170619 Noen har glemt å fortelle Arbeiderpartiet at en god klima- og miljøpolitikk ikke kommer av seg selv, men er noe som må kjempes for hver dag.
DB170619 Arbeiderpartiet relanserer seg hvert eneste år som et klima- og miljøparti i håp om at det skal bli en selvoppfyllende profeti.
DB170619 Klima- og miljøpolitikk handler ofte om de store, abstrakte debattene, men vel så viktig er enkeltvedtak.
DA170619 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
DB170617 En liten del av det spørsmålet var det ventet at Norge skulle få svar på fredag, da klima- og miljøminister Vidar Helgesen la fram regjeringens nye klimaplan.
DB170617 ) KLIMAPLAN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) la fredag fram en stortingsmelding om regjeringens klimapolitikk.
DB170617 ¶ NY KLIMAMELDING : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Foto : NTB Scanpix ¶ norsk tipping ¶
DB170617 Klimameldingen som klima- og miljøminister Vidar Helgesen serverte i går, viser at det kanskje er litt for mange.
SA170616 | Helgesen vil ha frivillig klimaplan for jordbruket ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) går inn for forhandlinger med jordbruket om en frivillig klimaplan for årene fram mot 2030.
SA170616 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i Stortinget.
SA170616 Likevel har vi konkludert med at vi syns vi vet nok, både om hva vi kan vente, og om hvor mye vi må kutte i Norge framover, til at vi kan legge fram en strategi, sier klima- og miljøministeren.
SA170616 Fredag legger klima- og miljøministeren fram en stortingsmelding med regjeringens strategi for å nå klimamålene for 2030.
SA170616 FOTO : Fredrik Refvem ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) legger fredag fram en stortingsmelding om regjeringens klimapolitikk.
SA170616 Klima- og miljødepartementet anslår at Norge må sørge for kutt på til sammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å komme ned på riktig nivå.
DN170616 Likevel har vi konkludert med at vi syns vi vet nok, både om hva vi kan vente, og om hvor mye vi må kutte i Norge framover, til at vi kan legge fram en strategi, sier klima- og miljøministeren.
DN170616 Fredag legger klima- og miljøministeren fram en stortingsmelding med regjeringens strategi for å nå klimamålene for 2030.
DN170616 Klima- og miljødepartementet anslår at Norge må sørge for kutt på til sammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å komme ned på riktig nivå.
DB170616 Derfor er en fortsatt sterk norsk petroleumsnæring også god global klima- og miljøpolitikk, gitt at verden fortsatt trenger olje- og gass.
DA170616 For eksempel kan man søke Klima- og energifondet i Oslo kommune.
AP170616 Likevel har vi konkludert med at vi syns vi vet nok, både om hva vi kan vente, og om hvor mye vi må kutte i Norge framover, til at vi kan legge fram en strategi, sier klima- og miljøministeren.
AP170616 Kilde : Klima- og miljødepartementet ¶
AP170616 Fredag fremlegger klima- og miljøministeren en stortingsmelding med Regjeringens strategi for å nå klimamålene for 2030.
AP170616 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fremlegger fredag en stortingsmelding om Regjeringens klimapolitikk.
AP170616 Klima- og miljødepartementet anslår at Norge må sørge for kutt på tilsammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å komme ned på riktig nivå, i tillegg til kuttene som tas gjennom EUs kvotesystem for bedrifter.
AP170616 * Klima- og miljødepartementet anslår at Norge vil måtte kutte utslippene med til sammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å nå målet, sammenlignet med den utslippsbanen som er ventet i dag.
AP170616 Likevel har vi konkludert med at vi syns vi vet nok, både om hva vi kan vente, og om hvor mye vi må kutte i Norge framover, til at vi kan legge fram en strategi, sier klima- og miljøministeren.
AP170616 Kilde : Klima- og miljødepartementet ¶
AP170616 Fredag fremlegger klima- og miljøministeren en stortingsmelding med Regjeringens strategi for å nå klimamålene for 2030.
AP170616 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fremlegger fredag en stortingsmelding om Regjeringens klimapolitikk.
AP170616 Klima- og miljødepartementet anslår at Norge må sørge for kutt på tilsammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å komme ned på riktig nivå, i tillegg til kuttene som tas gjennom EUs kvotesystem for bedrifter.
AP170616 * Klima- og miljødepartementet anslår at Norge vil måtte kutte utslippene med til sammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å nå målet, sammenlignet med den utslippsbanen som er ventet i dag.
AA170616 Likevel har vi konkludert med at vi syns vi vet nok, både om hva vi kan vente, og om hvor mye vi må kutte i Norge framover, til at vi kan legge fram en strategi, sier klima- og miljøministeren.
AA170616 Fredag legger klima- og miljøministeren fram en stortingsmelding med regjeringens strategi for å nå klimamålene for 2030.
AA170616 Klima- og miljødepartementet anslår at Norge må sørge for kutt på til sammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å komme ned på riktig nivå.
AA170616 Klima- og miljødepartementet anslår at Norge må sørge for kutt på til sammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å komme ned på riktig nivå.
VG170615 juni, og Klima- og miljødepartementet har godkjent bruk av såkalte løs, på drevet halsende hunder.
SA170615 - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DN170615 NHO har lenge ivret for ideen, og skal nå i samtaler med klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) for å drøfte saken, ifølge Dagens Næringsliv.
DN170615 Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) i samtale med NHO-sjef Kristin Skogen Lund på Astrup Fearnley-museet i april i fjor.
DN170615 Klima- og miljøminister Helgesen er ikke direkte avvisende til tanken.
DN170615 I tillegg sendes et forslag om å forby bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger som anleggsbrakker og lignende, ifølge Klima- og miljødepartementet.
DN170615 Bakgrunnen er ifølge klima- og miljøministeren at det er vanskeligere og ofte uforholdsmessig dyrt med alternativer, melder NRK.
DN170615 - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170615 I tillegg sendes et forslag om å forby bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger som anleggsbrakker og lignende, ifølge Klima- og miljødepartementet.
AA170615 Bakgrunnen er ifølge klima- og miljøministeren at det er vanskeligere og ofte uforholdsmessig dyrt med alternativer, melder NRK.
AA170615 - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170615 | Helgesen legger fram klimamelding ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) legger fredag fram en ny stortingsmelding om norsk klimapolitikk.
AA170615 Klima- og miljødepartementet har varslet en pressekonferanse om klimameldingen fredag klokka 11. ( ©NTB ) ¶
DN170614 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund skal starte forhandlinger om nytt CO2-fond.
DA170614 Mer lokal myndighet ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier regjeringen fjernet vannscooterforskriften for å gi mer myndighet til kommunene.
DA170614 Det han henviste til var daværende klima- og miljøminister Tine Sundtofts forsøk på å flytte iskanten nordover i en melding om Barentshavet i 2015.
DA170614 mai, sa WWF Verdens Naturfond at « Klima- og miljødepartementet forsøker å snikinnføre sin iskantdefinisjon i oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet. » - En viktig seier ¶
AP170614 Til det svarte statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet at det er spekulativt å hevde at disse ulvene kommer fra noen av revirene som rovviltnemndene hadde tenkt å ta ut ulv fra i vinter.
AP170614 Men statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet sier det ikke er aktuelt å be om bistand fra politiet og bruk av deres helikopter i denne saken.
AP170614 De mener at ulven kommer inn i beiteområdene fordi klima- og miljøministeren sa nei til å sette i gang jakt i ulvesonen i vinter.
VG170613 Tidligere har blant andre Sveriges Kronprinsesse Victoria holdt innlegg om bevaring av verdens havområder, klima- og miljøminister Vidar Helgesen har snakket om matsvinn og Bob Geldof har holdt et innlegg om hvordan man kan nå frem med viktige budskap.
VG170613 Naturvernforbundet har tidligere sagt de er kritiske og mener at Klima- og miljødepartementet har gått for langt.
VG170613 Les mer : Derfor åpner Klima- og miljødepartementet for bruk av hund ¶
VG170613 Da det forrige uke ble åpnet for å bruke hund, svarte statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, følgende på kritikken : ¶
VG170613 BRUTALT : Etter flere ulveangrep mot sau i Gran kommune, har Klima- og miljødepartementet tillatt bruk av spesialhunder for å få bukt med ulven.
AP170613 Til det svarte statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet at det er spekulativt å hevde at disse ulvene kommer fra noen av revirene som rovviltnemndene hadde tenkt å ta ut ulv fra i vinter.
AP170613 Men statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet sier det ikke er aktuelt å be om bistand fra politiet og bruk av deres helikopter i denne saken.
AP170613 Ifølge Klima- og miljødepartementet er det ikke aktuelt.
AP170613 De mener at ulven kommer inn i beiteområdene fordi klima- og miljøministeren sa nei til å sette i gang jakt i ulvesonen i vinter.
VG170612 Blant årets deltagere er Sveriges Kronprinsesse Victoria, artist og aktivist Bob Geldof, Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen, samt tidligere senterpartileder Åslaug Haga, i tillegg til en rekke internasjonale forskere, næringslivstopper og politikere.
VG170612 VIL KUTTE MATSVINN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen snakket på EAT-konferansen om hvordan matsvinn bidrar til utslipp av drivhusgasser.
VG170612 VIL KASTE MINDRE MAT : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil redusere matsvinn med 50 prosent.
VG170612 STOCKHOLM ( VG ) Norske myndigheter skal i samarbeid med matbransjen redusere matsvinn i alle ledd med 50 prosent inn 2030, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på EAT- konferansen.
VG170612 Foto : Magnus Sandberg ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen talte mandag på EAT-konferansen i Stockholm, hvor han fortalte at norske myndigheter og organisasjoner som representerer en samlet matbransje skal underskrive en avtale om å halvere mengden matsvinn i Norge innen 2030.
BT170612 Regjeringen og elleve organisasjoner vil signere en avtale om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, opplyser klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
BT170612 - Norske myndigheter skal i samarbeid med matbransjen redusere matsvinn i alle ledd med 50 prosent inn 2030, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da han mandag holdt innlegg på EAT- konferansen i Stockholm.
AP170612 Han påpeker at det er nettopp for å kartlegge dette nærmere at klima- og miljøministeren satte i gang radiomerking av ulv i vinter.
AP170612 - Så lenge man har en ulvestamme i Skandinavia, vil det kunne skje at ulven gjør skade på beitedyr, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.
AP170612 - Dette er rent spekulativt, svarer statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.
AP170612 - Det er rent spekulativt å hevde at disse ulvene kommer fra noen av revirene som rovviltnemndene hadde tenkt å ta ut ulv fra i vinter, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.
AA170612 Hun understreker at både Kystverket, Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet på sine nettsider er tydelige på at kommuner som har gode grunner til å forby vannscooterkjøring, har full anledning til å gjøre dette for ivareta hensyn til trygg ferdsel samt av hensyn til miljø eller friluftsliv.
AA170612 Regjeringen og elleve organisasjoner vil signere en avtale om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, opplyser klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170612 - Norske myndigheter skal i samarbeid med matbransjen redusere matsvinn i alle ledd med 50 prosent inn 2030, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da han mandag holdt innlegg på EAT- konferansen i Stockholm.
VG170611 Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, sier til VG at de har valgt å la Miljødirektoratet tillate bruk av jakthundene i enkelte tilfeller på bakgrunn av situasjonen i Gran og Hurdal, hvor trolig mer enn 100 sau har blitt tatt av ulv på bare noen dager.
VG170611 Nå mener Naturvernforbundet at Klima- og miljødepartementet har gått for langt.
VG170611 BEKJEMPER ULVEN MED NY METODE : Etter flere ulveangrep mot sau tillater Klima- og miljødepartementet bruk av spesialhunder for å få bukt med ulven.
VG170611 - På grunn av den alvorlige situasjonen vi har sett i Gran og Hurdal, har vi besluttet at Miljødirektoratet i større grad skal tillate bruk av plotthund for å felle ulv, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, til VG.
AA170610 Det gjelder særlig i asyl- og flyktningpolitikken og i klima- og energipolitikken.
VG170608 Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, bekrefter overfor VG at de kommer til å hjelpe de lokale fellingslagene med å ta ut ulv.
VG170608 Nå krever Norges Bondelag og Norges bonde- og småbrukarlag at Klima- og miljødepartementet hjelper de lokale fellingslagene med ressurser til å ta ut ulv.
VG170608 Etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ikke gikk med på rovviltnemndenes bestemmelse om å felle 47 ulver, ble tallet satt til 15.
VG170608 - Hvis de bestemmelsene som ble stoppet i Klima- og miljødepartementet, hadde blitt gjennomført, så hadde vi fått tatt ut ulv som ikke er tatt ut i dag.
VG170608 Pengene tas fra kommunens Klima- og energifondets normale tilskuddsramme som nå økes fra 60 til 70 millioner kroner i inneværende år.
AA170608 Endringen innebærer blant annet at rovviltnemndene kan behandle spørsmålet om lisensfelling av store rovdyr ut ifra flere hensyn enn tidligere, heter det i en melding på klima- og miljødepartementets nettsider.
AA170608 - Det er gledelig at klima- og miljøminister Vidar Helgesen nå slår fast at også videre samfunnsmessige forhold skal telle med i den konkrete vurdering av om ulv skal tas ut, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.
AA170608 Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet lover hjelp til de lokale fellingslagene med å ta ut ulv.
AA170608 Sammen krever nå Norges Bondelag og Norges bonde- og småbrukarlag at Klima- og miljødepartementet hjelper de lokale fellingslagene med ressurser til å ta ut ulv.
VG170607 Foto : Jon Berg / Klima- Og Miljødepartementet, NTB scanpix ¶
VG170607 KLD : « Skjønner at det er vanskelig » ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var ikke tilgjengelig for intervju tirsdag, men statssekretær Lars Andreas Lunde i departementet sier at de skjønner at det er vanskelig for bøndene som har opplevd tap.
SA170607 FOTO : Jon Berg / Klima- og miljødepartementet ¶
AP170607 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland gikk derfor til det uvanlige skritt å skrive et brev til Stortingets energi- og miljøkomité.
AA170607 De skal også bidra til målet om at lokalsamfunnet skal spille en rolle i arbeidet med verdensarvkonvensjonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen som ønsker å etablere verdensarvsentre ved alle de norske verdensarvområdene.
AA170607 De skal også bidra til målet om at lokalsamfunnet skal spille en rolle i arbeidet med verdensarvkonvensjonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen som ønsker å etablere verdensarvsentre ved alle de norske verdensarvområdene.
AA170607 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland gikk derfor til det uvanlige skritt å skrive et brev til Stortingets energi- og miljøkomité.
VG170606 Viltfanget sjømat er for eksempel et godt alternativ, sier Håkon Lindahl, som er fagsjef for klima- og miljøavdelingen i Framtiden i våre hender.
VG170606 MÅ LEGGE OM : Håkon Lindahl er fagsjef i klima- og miljøavdelingen i Framtiden i våre hender og er forfatter av rapporten « Norges grønneste mat ».
NL170606 Men i denne saken savner jeg tydelig lederskap fra klima- og miljøvernministeren, for å finne løsninger i rovdyrproblematikken. | « Med sugerør inn i kommunekassen » ¶
VG170605 Til tross for massiv motstand i høringssvarene til Klima- og miljødepartementet, kom frislippet i midten av mai.
VG170605 Politidirektoratet var i mot opphevingen av vannscooterforskriftene og skrev i sitt høringsforslag til Klima- og miljøverndepartementet at dette kan føre til høyere ulykkestall, økt konfliktnivå i skjærgården, økt antall og økt bruk av vannscootere i kystsonen, mer uakseptabel bruk og økende miljø- og støyforurensing til skade for folk og dyreliv.
FV170604 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) skal lede et møte i FN-regi om plastforsøpling i New York mandag.
BT170603 Utreder : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen advarte mot et palmeoljeforbud, og mener Stortinget har gitt ham anledning til å undersøke om et forbud er mulig å gjennomføre, selv om Stortinget har vedtatt at forbudet skal innføres.
VG170602 Mens Trump fornekter klimaendringene, ser vi nå at byer over hele verden går foran i klima- og miljøarbeidet.
VG170602 Dette gir oss et kjempeløft i arbeidet for et bedre klima- og miljø som vi allerede er godt i gang med, sier byrådslederen til VG.
VG170602 - Det viktigste blir at vi skal utvikle en klima- og miljøpolitikk som skal gjøre det enda bedre å puste og leve i denne byen, svarer Lan.
SA170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) advarte mot et palmeoljeforbud, og mener Stortinget har gitt ham anledning til å undersøke om et forbud er mulig å gjennomføre, selv om Stortinget har vedtatt at forbudet skal innføres.
DN170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) var med på strandrydding på Langåra utenfor Sandvika forrige lørdag.
DB170602 Trump har hevdet at han ønsker å forhandle omkring Parisavtalen, eller utvikle en ny plan som skal ta for seg klima- og miljøtrusler.
DA170602 - Mens Trump fornekter klimaendringene, ser vi nå at byer over hele verden går foran i klima- og miljøarbeidet, sier miljøbyråden i en hoppende glad pressemelding fredag ettermiddag.
BT170602 Ta internasjonalt lederskap ved en ambisiøs nasjonal klima- og energipolitikk som oppfyller målene fra Paris.
AP170602 Palmeolje ødelegger regnskog ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er enig i at palmeolje bidrar til avskoging, men han minner samtidig om at det er snakk om « en lovlig vare som fritt kan importeres og omsettes på det norske markedet ».
AP170602 HÅPER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen håper at Stortinget til syvende og sist fatter et vedtak « som ikke er i strid med loven ».
AP170602 Alarmen har derfor gått i både Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.
AP170602 » Klima- og miljøministeren vil ta initiativ til å få dette utredet nærmere.
AP170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland gikk derfor til det uvanlige skritt å skrive et brev til Stortingets energi- og miljøkomité.
AP170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) advarte mot et palmeoljeforbud, og mener Stortinget har gitt ham anledning til å undersøke om et forbud er mulig å gjennomføre, selv om Stortinget har vedtatt at forbudet skal innføres.
AA170602 - Mens Trump fornekter klimaendringene, ser vi nå at byer over hele verden går foran i klima- og miljøarbeidet.
AA170602 ¶ OVERDRIVER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) advarte mot et palmeoljeforbud.
AA170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland gikk derfor til det uvanlige skritt å skrive et brev til Stortingets energi- og miljøkomité.
AA170602 Palmeolje ødelegger regnskog ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er enig i at palmeolje bidrar til avskoging, men han minner samtidig om at det er snakk om « en lovlig vare som fritt kan importeres og omsettes på det norske markedet ».
AA170602 Alarmen har derfor gått i både Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.
AA170602 » Klima- og miljøministeren vil ta initiativ til å få dette utredet nærmere.
AA170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) mener vedtaket er i konflikt med norsk og internasjonal lovgivning.
SA170601 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier at han er skuffet, men ikke overrasket over avgjørelsen til Trump.
DN170601 Helgesen : Feilaktige argumenter ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er skuffet, men ikke overrasket, over at president Donald Trump trekker USA fra Parisavtalen.
DB170601 I ly av påska kunngjorde klima- og miljøministeren at regjeringen opphever forbudet mot bruk av el-motoriserte sykler i utmark, i første omgang som et « forsøk ».
DA170601 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er skuffet, men ikke overrasket, over at president Donald Trump trekker USA fra Parisavtalen.
BT170601 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er skuffet, men ikke overrasket, over at president Donald Trump trekker USA fra Parisavtalen.
AP170601 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier at han er skuffet, men ikke overrasket over avgjørelsen til Trump.
AP170601 | Helgesen : En skuffende beslutning ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er skuffet, men ikke overrasket, over at president Donald Trump trekker USA fra Parisavtalen.
AP170601 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) mener Donald Trump fremstiller Parisavtalen som en konspirasjon mot USA.
AP170601 Høyres medlem av energi- og miljøkomiteen, Tina Bru, hadde ikke hørt om forbudet i går, mens klima- og miljødepartementet i går ettermiddag ga beskjed om at statsråd Helgesen « kommenterer ikke mulige voteringsutfall i Stortinget, bare reelle ».
AA170601 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) legger ikke skjul på sin skuffelse og mener Trumps beslutning hviler på helt feilaktige argumenter.
AA170601 Helgesen : En skuffende beslutning ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er skuffet, men ikke overrasket, over at president Donald Trump trekker USA fra Parisavtalen.
VG170531 Klima- og miljødepartementet opplyser til VG at de ikke ønsker å kommentere saken før utmeldingen er bekreftet fra offisielt hold.
DB170531 Statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og miljødepartementet er ikke enig i Norsk Friluftslivs påstander om at det nye regelverket for vannscooter-kjøring er mer komplisert.
DB170531 I tillegg kan spor etter barmarkskjøretøy være synlige i flere tiår etter at kjøringen har opphørt, og redusere opplevelsen av landskapet tilsvarende lenge », står det i Friluftsmeldingen som ble tilrådet av klima- og miljødepartementet og videre godkjent i statsråd i mars 2016.
DB170531 - MINDRE KOMPLISERT : Statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og miljødepartementet mener det er et enklere regelverk som nå er innført for vannscooter-kjøring.
DB170531 ¶ PÅ ISEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte isbreforskere utenfor Ny-Ålesund.
DB170531 Foto : Klima- og miljødepartementet ¶ Klima- og miljøminister VIdar Helgesen ¶
DB170531 Foto : Klima- og miljødepartementet ¶
DB170531 Dette er vurderinger vi vil trenge når klima- , utenriks- og forsvarspolitikken skal tilpasses en mer usikker og uforutsigbar fremtid.
AA170531 Høyres medlem av energi- og miljøkomiteen, Tina Bru, hadde ikke hørt om forbudet i går, mens klima- og miljødepartementet i går ettermiddag ga beskjed om at statsråd Helgesen « kommenterer ikke mulige voteringsutfall i Stortinget, bare reelle ».
DA170530 Også internasjonalt øker protestene mot det som ses på som klima- og miljøfiendtlige investeringer.
DA170530 Også internasjonalt øker protestene mot det som ses på som klima- og miljøfiendtlige investeringer.
VG170529 TRUMP-KRITIKK : Den tyske utenriksministeren Sigmar Gabriel kritiserte mandag USAs president Donald Trump for hans klima- og våpenpolitikk.
VG170529 Ifølge Die Welt kritiserte den tyske utenriksministeren Trumps klima- og våpenpolitikk.
DN170529 Sist uke fikk Kiwi-sjefen besøk av klima- og miljøminister Vidar Helgesen ved hovedkontoret på Lierstranda.
DN170529 Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy ( til venstre ) jobber for å få klima- og miljøminister Vidar Helgesen med på en bransjedrevet miljøavgift på plastposer.
DN170529 Og selv om vi er grønnere enn mange, gir maten vi produserer og kaster fortsatt et stort klima- og miljøavtrykk, skriver Gunhild A.
DA170529 Han møtte nylig klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170529 Klima- og miljødepartementet skal vurdere om forslaget om en plastposeavgift etter initiativ fra dagligvarebransjen oppfyller EU-kravene.
DA170529 Han møtte nylig klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170529 Klima- og miljødepartementet skal vurdere om forslaget om en plastposeavgift etter initiativ fra dagligvarebransjen oppfyller EU-kravene.
AA170529 Han møtte nylig klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170529 Dersom vi i tillegg får produsert hydrogenet lokalt, kan vi virkelig snakke om en klima- og teknologirevolusjon.
AA170529 | Klima- og teknologirevolusjon i Trondheimsfjorden ¶
SA170528 Jeg kan betrygge Vormedal om at jeg har satt meg godt inn i klima- og miljøsaken og stolt av å være del av det eneste partiet som Cicero mente fulgte opp Paris-avtalen ved avleggelsen av budsjett for 2017.
DN170528 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener det er alvorlig dersom USA trekker seg.
DN170528 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen drar neste uke på besøk til USA for å snakke om klimautfordringer.
AA170527 Kulturminnefondet ligger under Klima- og miljødepartementet.
AA170527 En krone fra fondet utløser tre kroner fra private, og mange gjør en imponerende innsats for å stanse forfallet og sette i stand eiendommer, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170526 Det er så langt uklart når Klima- og miljødepartementet og Sivilombudsmannen blir ferdig med sin behandling av saken. | - Klart kvinner må bidra ¶
DA170526 Der setter man nå sin lit til at Klima- og miljødepartementet og Sivilombudsmannen bidrar til å sette en stopper for veibyggingen.
DA170526 - Vårt krav om utsatt igangsetting ligger nå til behandling i Klima- og miljødepartementet.
DA170526 - NOA har klaget saken inn til både Klima- og miljødepartementet og Sivilombudsmannen.
DA170526 - Hvorfor avventer dere ikke behandlingen av saken i Klima- og miljødepartementet og hos Sivilombudsmannen ?
AA170525 Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste verktøy for bevaring av verneverdige kulturminner, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen er glad for midlene som deles ut til private eiere i år.
AA170525 Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste verktøy for bevaring av verneverdige kulturminner, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen er glad for midlene som deles ut til private eiere i år.
AA170524 I samarbeidsavtalen heter det at Stjørdal skal bli en foregangskommune innen klima- og miljøpolitikk.
DN170523 Utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen var også til stede på Akershus Kai i Oslo.
DA170523 Tilskudd til klima- og energitiltak har siden støtteordningen ble opprettet, utbetalt tilskudd på nærmere 550 millioner.
DA170523 Tilskudd til klima- og energitiltak er et viktig virkemiddel for å stimulere til klimatiltak og energieffektivisering i privat sektor, til blant annet utfasing av oljefyr, nye rentbrennende vedovner og energieffektivisering i bygg.
DA170523 Nåværende Klima- og energifond er et bundet fond som innebærer begrensninger på hvilke tiltak og ordninger som kan støttes.
DA170523 Når kommunen gir støtte til klimatiltak gjennom Klima- og energifondet, så er det alltid en privatperson eller et borettslag som står for størsteparten av investeringen - som oftest opp mot 80 prosent.
DA170523 Det sier noe om viljen til å investere i klima- og ENØK-tiltak, sier miljøbyråden.
DA170523 Derfor foreslår byrådet å sette av 75 millioner kroner til ordninger for å stimulere gjennomføring av klima- og miljøtiltak, sier finansbyråd Robert Steen.
DA170523 Byrådet vil komme nærmere tilbake med forslag til disponering av midlene og eventuelle endringer i Klima- og energifondet senest ved fremleggelse av sak 1/2018 », heter det i teksten i revidert budsjett.
DA170523 til ordninger for å stimulere til gjennomføring av klima- og miljøtiltak.
DA170523 Klima- og energifondet ¶
NL170522 Jeg har henvendt meg til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og bedt om svar på dette.
DN170522 Nå gleder klima- og miljøminister Vidar Helgesen seg over at utslippene falt med en snau prosent i 2016.
DA170522 Nye arter vil bli prioritert, uttalte statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og miljødepartementet til Dagsavisen i november.
DA170522 Dagsavisen har spurt Klima- og miljødepartementet om hvorfor bevilgningene i 2015 og 2016 ikke ble brukt opp, og hvordan regjeringens uttalte ønske om å prioritere utsatte arter, rimer med kuttet i årets bevilgning.
BT170521 Vannskutere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder, opplyser Klima- og miljødepartementet.
BT170521 Det var klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) som før jul sendte på høring et forslag om å likestille vannskutere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk.
DA170520 Leder av Klima- og energikomiteen Ola Elvestuen ( V ) mener like fullt at regjeringen nå prøver seg på en omkamp.
DA170520 Foto : NTB scanpix ¶ Klima- og miljødepartementet bekreftet denne uka overfor Dagsavisen, at det samme datagrunnlaget som skapte mye oppstyr for to år siden, er tatt i bruk på nytt i omtalen av iskanten i en ny forvaltningsplan om Norskehavet.
VG170519 UTE OG PADLER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen på kanotur i regnskog i Indonesia.
VG170519 I pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet om kutt i norske utslipp heter det at « den globale utslippseffekten av biodrivstoff vil imidlertid være annerledes enn i det norske regnskapet ».
VG170519 Foto : Jon Berg, Klima- og miljødepartementet ¶
VG170519 Eksperter : Dyrt å få til satsing på biodrivstoff ¶ Klima- og miljødepartementet har ikke svart VG på hvor stor utslippseffekten er globalt, men SVs regnestykke er som følger : ¶ * 1 I 2016 ble det solgt 4,3 milliarder liter drivstoff til veitrafikk. 450 millioner liter av dette var biodrivstoff. * 1 39 prosent av biodrivstoffet, det vil si 175,5 milli
VG170519 - Ikke troverdig ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er forelagt SVs regnestykke.
VG170519 Klima- og miljødepartementet har også blitt forelagt regnestykket, men kommenterer det ikke.
AA170519 * Solidaritet : Gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering, lettere for folk utenfor EØS å få arbeidstillatelse.
AA170519 * Solidaritet : Gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering, lettere for folk utenfor EØS å få arbeidstillatelse.
AA170519 Det er viktig at vi nå fullfører den ambisiøse opptrappingsplanen for biodrivstoff og viderefører elbilfordelene til minst 2020, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
AA170519 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) la fram et forslag til klimalov i slutten av mars, der regjeringen vil lovfeste Norges klimamål for 2030 og 2050.
AA170518 * Solidaritet : Gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering, lettere for folk utenfor EØS å få arbeidstillatelse.
AA170518 - Vi har fått inn et eget punkt i samarbeidsavtalen om at Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøpolitikk, sier MDGs Tommy Reinås til Adresseavisen.
AA170518 Det var klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) som før jul sendte på høring et forslag om å likestille vannscootere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk.
DB170516 * Solidaritet : Hvordan kan Norge ta enda større ansvar i verden, hvordan gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering, bedre arbeidsvilkår for folk utenfor EØS, fortsatt NATO-medlemskap.
DB170516 Togradersmålet bør i seg selv være grunn nok for enhver klima- og miljøminister til å skrinlegge alle planer om åpning av felter nord for den nåværende iskanten.
DB170516 Tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtofts forsøk på å oppdatere beregningene Stortinget vedtok i forvaltningsplanen for Barentshavet i 2011, som fastsetter hvor grensene for iskanten går, ble effektivt stanset av opposisjonen.
DA170515 Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det har en hensikt å tenke og handle klima- og miljøvennlig i hjemmene, også i den store sammenhengen.
DA170515 Statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og miljødepartementet, bekrefter nå overfor Dagsavisen, at det samme datagrunnlaget som skapte så mye oppstyr for to år siden, er tatt i bruk på nytt.
DA170515 Også han har fått bekreftet fra Klima- og miljødepartementet, at avgrensningen av iskanten i Norskehavet, er den samme som regjeringen forsøkte å endre den til i Barentshavet i 2015, ¶
DA170515 Der er iskanten nå 60-70 kilometer lenger nord enn den er i gjeldende forvaltningsplan fra 2011, uttalte daværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft ( H ) til NTB i 2015 etter å ha flyttet iskanten nordover.
DA170515 Dagsavisen har stilt Klima- og miljødepartementet en rekke spørsmål, blant annet om hvorfor regjeringen har sett bort fra stortingsflertallets kritikk av flyttingen av iskanten, i 2015.
DA170515 Bølgene gikk høye i 2015, etter at daværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft ( H ), flyttet iskanten nordover i en melding om Barentshavet.
DA170515 Bruduljene om iskanten i 2015, endte med at en samlet opposisjon sendte meldingen om Barentshavet i retur til klima- og miljøminister Sundtoft.
DA170515 - Veldig beleilig ¶ - Klima- og miljødepartementet forsøker å snikinnføre sin iskantdefinisjon i oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet, sier Boisen.
DN170514 Det er byråd Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) som har ansvaret for hovedstadens klima- og miljøpolitikk.
AA170514 Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) har ansvaret for hovedstadens klima- og miljøpolitikk.
DA170513 Derfor kan dieseltåken du puster inn i Flåm og Geiranger i sommermånedene ofte være helseskadelig, noe som slås fast i en ny kartleggingsrapport, utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet på oppdrag fra Klima- og miljøverndepartementet.
AA170512 President Donald Trumps klare signaler om at han ikke ville legge vekt på verken klima- og miljøinnsats eller internasjonalt samarbeid for øvrig, har skapt bekymring for at Arktis og Arktisk råd nå vil bli nedprioritert av USA.
DN170511 Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet forverrer det marine økosystemet, naturmangfoldet og en bærekraftig utvikling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
BT170511 Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet forverrer det marine økosystemet, naturmangfoldet og en bærekraftig utvikling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i en pressemelding.
AA170511 President Donald Trumps klare signaler om at han ikke ville legge vekt på verken klima- og miljøinnsats eller internasjonalt samarbeid for øvrig, har skapt bekymring for at Arktis og Arktisk råd nå vil bli nedprioritert av USA.
AA170511 Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet forverrer det marine økosystemet, naturmangfoldet og en bærekraftig utvikling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DN170510 Lundberg er oppgitt over at ikke bare dagens regjering, men også tidligere regjeringer i all hovedsak lar « oljepolitikken diktere både klima- og miljøpolitikken i stedet for å sette grenser ».
DB170510 ¶ MER TIL HAVMILJØET : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen bevilger 7 millioner mer i revidert nasjonalbudsjett til plastopprydding i havet.
DB170510 UT PÅ TUR : Klima- og miljøminiser Vidar Helgesen presenterte nyheten på tur med regjeringspartner Frp og samarbeidspartnerne i KrF og Venstre i dag.
DB170510 Nå øker regjeringen den ytterligere på egen hånd, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170510 Lundberg er oppgitt over at ikke bare dagens regjering, men også tidligere regjeringer i all hovedsak lar « oljepolitikken diktere både klima- og miljøpolitikken i stedet for å sette grenser ».
DN170509 Advarselen kommer i et brev Sverdrup har sendt til George David Banks, rådgiver i Det hvite hus i globale klima- og energispørsmål, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170509 Advarselen kommer i et brev Sverdrup har sendt til George David Banks, rådgiver i Det hvite hus i globale klima- og energispørsmål, skriver Stavanger Aftenblad.
SA170508 « Næringsminister Monica Mæland ( bildet ) og andre i regjeringen utover klima- og miljøminister Helgesen bør ha aksjer i stortingsmeldingen », skriver Vibeke Hammer Madsen.
SA170508 FOTO : NTB Scanpix ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har varslet en stortingsmelding om sirkulær økonomi før sommeren.
SA170508 Derfor bør også næringsministeren og andre i regjeringen utover klima- og miljøministeren ha aksjer i denne stortingsmeldingen. | - Sjansespill å si opp EØS-avtalen ¶
DN170508 President Donald Trumps første utkast til nytt statsbudsjett la opp til kraftige kutt i amerikanske klima- og miljøtiltak.
BT170508 Vil samtidig investere 50 milliarder euro til programmer for arbeidsløse franskmenn og klima- og miljøprosjekter.
DB170507 Sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen - og mannen Sindre Finnes - plukket hun søppel langs kysten på Langåra for å markere strandryddedagen.
AP170506 Sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen plukket hun søppel langs kysten på Langåra.
AA170506 Vi har fortsatt et mål om å vedta eventuelle endringer innen sommeren, forteller statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og miljødepartementet.
AA170506 Etter Klima- og miljødepartementets plan skulle endringer eller fjerning av forskriften tre i kraft 1. mai, skriver Budstikka.
AA170506 Sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen - og mannen Sindre Finnes - plukket hun søppel langs kysten på Langåra for å markere at strandryddedagen arrangeres for første gang.
SA170505 Hvis man planter ut planter på forskriftens forbudsliste kan man bli anmeldt og straffet, ifølge Klima- og miljødepartementet.
SA170505 Hvis man planter ut planter på forskriftens forbudsliste kan man bli anmeldt og straffet, har vi fått bekreftet tidligere av Klima- og miljødepartementet.
DN170505 Klima- og miljøskadelig kjøtt ¶
BT170505 Hvis man planter ut planter på forskriftens forbudsliste kan man bli anmeldt og straffet, ifølge Klima- og miljødepartementet.
BT170505 Hvis man planter ut planter på forskriftens forbudsliste kan man bli anmeldt og straffet, har vi fått bekreftet tidligere av Klima- og miljødepartementet.
AP170505 Hvis man planter ut planter på forskriftens forbudsliste kan man bli anmeldt og straffet, ifølge Klima- og miljødepartementet.
AP170505 Hvis man planter ut planter på forskriftens forbudsliste kan man bli anmeldt og straffet, har vi fått bekreftet tidligere av Klima- og miljødepartementet.
DA170504 De 23 organisasjonene som står bak kravene, omfatter 2,3 millioner nordmenn, opplyser Ragnhild Elisabeth Waagaard, senior klima- og energirådgiver i WWF Verdens naturfond.
DB170503 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
DB170503 Etter et halvår med ulvebråk, har klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i april med på å endre rovviltforskriften, slik flertallet i Stortinget har bedt om.
VG170502 - For eksempel er det å ha et plantebasert kosthold med mer grønnsaker og mindre kjøtt både bra for oss og planeten, og gir både helsegevinster og redusert klima- og miljøavtrykk.
DB170429 ¶ OPPHEVET FREDNING : Tidligere denne måneden opphevet Klima- og miljødepartementet fredningen av museumsinteriøret i andre og tredje etasje i Geologisk museum, på grunn av en saksbehandlingsfeil hos Riksantikvaren.
DB170429 Nå ber de Sivilombudsmannen vurdere om Klima- og miljødepartementet gjorde en feil, da de tidligere denne måneden opphevet fredningen av interiøret i andre og tredje etasje ved Geologisk Museum, fordi Riksantikvaren hadde gjort en saksbehandlingsfeil.
DB170429 MISTER FREDNINGEN : Geologisk Museum har vært fredet innvendig og utvendig siden 2014, men på grunn av en saksbehandlingsfeil hos Riksantikvaren har Klima- og miljødepartementet opphevet fredningen av interiøret i andre og tredje etasje.
DB170429 Det er klima- og miljødepartementet som har behandlet klagen fra Fortidsminneforeningen og som dermed må svare på spørsmål om det juridiske grunnlaget for dette, sier Hanna Geiran, avdelingsdirektør i kulturminneavdelingen.
DB170429 De klaget dispensasjonen inn til Klima- og miljødepartementet, som i stedet for å kun vurdere dispensasjonen, endte opp med å vurdere at fredningen av interiøret var ugyldig.
DB170429 Dagbladet har vært i kontakt med Klima- og miljødepartementet, som ikke ønsker å svare på om de har vurdert hvorvidt avtalen er ulovlig.
DB170429 - Vi tar til etterretning at Klima- og miljødepartementet har kommet til at det er gjort saksbehandlingsfeil fra vår side.
DA170429 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inviterte seg selv hjem til deg på Finnskogen i Hedmark for å opplyse seg selv i ulvesaken.
SA170428 | Regjeringen varsler klimamelding før sommeren ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) vil legge fram en klimamelding for Stortinget i juni.
SA170428 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) varsler at han legger fram en klimamelding i juni.
DA170427 Som Dagsavisen skrev i går, gir klima- og miljøminister Helgesen ingen garantier for akkurat det.
BT170427 ULVEMINISTER : Stortinget har instruert klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i hvordan naturmangfoldloven skal tolkes, så det kan bli skutt flere ulv.
BT170427 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) advarte om at det nye målet kunne komme i tvil med naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen, en juridisk forpliktende avtale om å ivareta flora og fauna.
VG170426 - Klimapolitikk er også helsepolitikk ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier de er klar over at elbilsatsning vil kutte helsekostnadene.
SA170426 I klima- og energispørsmål har Trump derimot delvis gjort som lovet, selv om han ikke har gjort alvor av trusselen om å trekke USA fra Parisavtalen.
DB170426 ¶ VIL IKKE HØRE : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener Arbeiderpartiets forslag om « klima-TBU » er « smør på flesk ».
DB170426 Men klima- og miljøminister Vidar Helgesen har oppsiktsvekkende nok kalt forslaget vårt om « klima-TBU » for « smør på flesk ».
DB170426 ¶ REDDET SKINNET : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) ¶
DB170426 Senterpartiet fikk ingen støtte i Stortinget for mistillitsforslaget mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i ulvesaken.
DA170426 I klima- og energispørsmål har Trump derimot delvis gjort som lovet, selv om han ikke har gjort alvor av trusselen om å trekke USA fra Parisavtalen.
DA170426 Mot slutten av debatten, akkurat da mange nok trodde at Stortinget var i ferd med instruere klima- og miljøministeren til å åpne for felling slik at den norske ulvestammen kan reduseres i tråd med bestandsmålet Stortinget vedtok i fjor, påpekte imidlertid Høyre-statsråden at han ikke kan gi en slik garanti.
DA170426 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) gikk klar av Sps mistillitsforslag med god margin.
AA170426 I klima- og energispørsmål har Trump derimot delvis gjort som lovet, selv om han ikke har gjort alvor av trusselen om å trekke USA fra Parisavtalen.
AA170426 | Helgesen skal lede FN-møte om plastforsøpling ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) skal i juni lede et stort FN-møte i New York om plastforsøpling og annen forurensning i havene.
AA170426 Jeg håper dere kan være med på lede vei, sier klima- og miljøministeren.
AA170426 Det kan USA ikke gjøre på egen hånd, påpeker Norges klima- og miljøminister.
AA170426 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) påpeker imidlertid at USA på egen hånd ikke kan reforhandle den globale klimaavtalen, som ble vedtatt i Paris i 2015.
VG170425 Venstre mener Sp-forslaget ville bety riksrett for Helgesen fordi Klima- og miljødepartementet og justisdepartementets lovavdeling ved to anledninger har slått fast at det ikke er rom innenfor dagens lovverk å felle så mange ulv som Stortinget krever, fordi ulvens skadepotensial ikke er stor nok.
VG170425 Senterpartiet får ingen støtte for sitt mistillitsforslag mot klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) i ulvesaken.
VG170425 MISTILLIT : Senterpartiet stiller tirsdag et mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) under ulvedebatten i Stortinget i Oslo.
VG170425 Det er et innslag av spill her, sier klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen.
VG170425 * Senterpartiet fremmer tirsdag mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), for hans håndtering av ulvesaken.
VG170425 FREMMER FORSLAG : Marit Arnstad ( Sp ) i bakgrunnen fremmer tirsdag formiddag mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170425 Stortinget behandler tirsdag et forslag fra regjeringen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
DN170425 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( til venstre ) overlevde mistillitsforslag i stortingssalen under ulvedebatten tirsdag.
DB170425 ¶ ULVEDEBATT : SVs Heikki Holmås gir klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) en klapp på skulderen i Vandrehallen etter ulvedebatten i Stortinget i Oslo tirsdag.
DB170425 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
DA170425 Dagsavisen har også spurt regjeringen, ved Klima- og miljødepartementet, om avbyråkratisering også vil stå sentralt når regjeringen skal vurdere Miljødirektoratets nye forslag til forskrift som blant annet skal omfatte skadefelling.
AP170425 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) slapp med skrekken i Stortinget tirsdag.
AA170425 Stortinget behandler tirsdag et forslag fra regjeringen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
DN170424 I tillegg vil han investere 50 milliarder i programmer for arbeidsløse franskmenn og klima- og miljøprosjekter, ifølge NTB.
DA170424 Og selv om klima- og helserisikoen er stor, oppleves den vanskeligere og mer diffus.
DA170424 - Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot ? - Klima- og miljøødeleggelser.
AP170424 Ulvestriden i Stortinget topper seg tirsdag når Regjeringens håndtering av ulvesaken debatteres, og Senterpartiet stiller mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AP170424 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ( t.v ) har sagt han vil fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( t.h ) for håndteringen av ulvesaken.
AP170424 - Målet kan ikke være maksimum ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil ikke kommentere påstandene overfor Aftenposten.
AA170424 - Den nye loven om anskaffelser pålegger det offentlige at innkjøp skal bidra til bedre miljø, og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170422 Regionforstørring og klima- og miljøvennlige byer.
DA170422 - Hurtig, rimelig og klima- og miljøvennlig transport av de enorme mengdene ferskvarer som skal fraktes fra Nord-Norge til kontinentet, er hovedgrunnen til at jernbaneutbygging er helt nødvendig, understreker Traavik til Dagsavisen.
VG170421 Senterpartiet akter å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøstatsråden etter at Stortingets energi- og miljøkomité enstemmig har avvist Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven.
SA170421 Om vi slipper å diskutere LoVeSe-saken ved hvert valg, vil vi ha tatt et viktig steg i retning en mer effektiv klima- og miljøpolitikk.
AP170421 Dette er ikke en ny situasjon for forskere i for eksempel klima- eller vaksinedebatter.
VG170420 Senterpartiet har ikke lenger tillit til klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
VG170420 Angrer intet : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, her i forbindelse med ulvedebatt i Stortinget ¶
VG170420 - Mistillitsforslag fremmes i Stortinget, og det kommenterer jeg i Stortinget og ikke i mediene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til VG.
DB170420 Der ble det i går klart at Senterpartiet stiller mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) for den manglende oppfølgingen av ulveforliket.
DB170420 Både på klima- og miljøspørsmål mener jeg Ap er en av dem som driver ting gjennom i Stortinget, og at vi er en av de store premissgiverne for flere saker som har fått flertall i Stortinget, sier Aasland, og nevner oppfølging av nasjonalparker og handlingsplan for bevaring av naturmangfold som eksempler.
DB170420 I fjor høst under klima- og budsjettforhandlingene ble det spesielt mange kvelder og netter fra august til desember.
DB170420 Hun var sentral i « screeningen » av mulige statsråder, ble statssekretær ved SMK og stabssjef da Vidar Helgesen gikk fra den jobben og ble klima- og miljøminister.
BT170420 Det er vanskelig å spore forskjeller i klima- , olje- og samferdselspolitikk.
VG170419 Vi trenger et Arbeiderparti og et LO som er opptatt av arbeid, verdiskaping og velferd, kombinert med en realistisk tilnærming til hvordan vi best skal løse klima- og miljøutfordringene.
VG170419 | Senterpartiet stiller mistillitsforslag mot Ulve-Vidar ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen blir møtt av mistillitsforslag etter å ha gått på et kraftig nederlag i i ulvstriden på Stortinget onsdag.
VG170419 Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, bekrefter overfor VG at Senterpartiet vil fremme et mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
VG170419 I TRØBBEL - IGJEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har gått på nok et ulve-nederlag.
VG170419 Her går klima- og miljøminister Vidar Helgesen på flere nederlag : Det er ikke flertall for å endre naturmangfoldloven slik Helgesen foreslår, i tillegg går et flertall av partiene inn for å endre rovviltforskriften slik at hensynet til jaktinteresser, folks frykt og distriktspolitikk skal kunne vektlegges mer
VG170419 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har ikke vært tilgjengelig for kommentar om Stortingets vedtak.
SA170419 - Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
DN170419 Senterpartiet fremmer mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på grunn av ulvesaken, melder NRK.
DN170419 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har fått uvenner i Sp.
DN170419 Ingen av partiene på Stortinget slutter opp om forslaget fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å endre naturmangfoldsloven.
DB170419 ¶ AVVIST : Klima- og miljøminister Vidar Helgesens forslag til lovendring i det betente ulvespørsmålet avvises av en enstemmig energi- og miljøkomite på Stortinget.
DB170419 Alle samarbeidspartiene måtte være enige dersom vi skulle endre naturmangfoldloven, kommenterer klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
DB170419 - Vanskelig avgjørelse for deg som Høyre-representant å gå imot din egen klima- og miljøminister ?
DA170419 Senterpartiet fremmer mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170419 - Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
BT170419 Senterpartiet fremmer mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på grunn av ulvesaken, melder NRK.
BT170419 - Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AP170419 Oslo kommune ( Klima- og energifondet ) har startet en solkampanje, kalt #Oslosola, med 30 prosent støtte til installering av solceller.
AP170419 Helgesen : Smør på flesk ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier Regjeringen allerede jobber med å bedre utslippsberegningene, og mener et slikt utvalg er overflødig.
AP170419 - Smør på flesk, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AP170419 Begge vil satse på tidlig innsats i skolen og føre en mer eller mindre lik politikk på områder som justis, klima- og miljø, innvandring- og integrering, samt innen forsvar og utenrikspolitikk.
AP170419 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum FOTO : Bøe, Torstein / NTB scanpix ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170419 Senterpartiet fremmer mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på grunn av ulvesaken.
AP170419 - Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AP170419 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum FOTO : Bøe, Torstein / NTB scanpix ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170419 Senterpartiet fremmer mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på grunn av ulvesaken.
AP170419 - Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AA170419 - Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AA170419 Senterpartiet fremmer mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på grunn av ulvesaken, melder NRK.
AA170419 - Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
DA170418 I Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon for 2017 ble det slått fast at regjeringen vil fremme en slik lavutslippsstrategi i god tid før 2020, sier Holte.
DA170418 Dette viser hvor halvhjertet norsk klimapolitikk er, sier klima- og energirådgiver Ragnhild Elisabeth Waagaard.
DA170418 Det opplyser Klima- og miljødepartementet til Dagsavisen.
DA170418 - Sterke lavutslippsstrategier for 2050 og videre framover er selve ryggraden for EUs klimatiltak, så det faktum at vi mangler flere viktige « ryggvirvler » er bekymringsfullt, sier klima- og energisjef Imke Lübbeke ved WWFs Europakontor.
DA170418 - Regjeringen ser ikke ut til å bry seg, sier klima- og energirådgiver Ragnhild Elisabeth Waagaard i WWF Verdens naturfond.
AP170416 For akkurat da friluftsfolket og naturvernere flest var mest opptatt med å pakke sekk, smøre ski og komme seg i påskefjellet, kunngjorde klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) to omstridte endringer.
BT170415 Så hvordan underbygger Klima- og miljødepartementet forslaget ?
BT170415 Nå ønsker Klima- og miljødepartementet tillate catskiing i norske fjell.
DB170412 Etterspørselen fra forbrukere gjør at stadig flere forhandlere skjønner at det er et marked for torvfri, miljøvennlig jord, skriver Håkon Lindahl, fagsjef i klima- og miljøavdelingen hos Framtiden i våre hender i en e-post.
DA170412 Også Haltbrekkens partifelle, Heikki Eidsvoll Holmås, er opptatt av Brekstadfjæra, går det fram av et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170412 Å produsere en kilo storfekjøtt tilsvarer CO2-utslippene fra sju liter bensin, ifølge Klima- og miljødepartementet.
DA170410 - Miljødirektoratet har i tildelingsbrevet for 2017 fått i oppdrag å starte opp planleggingen av arbeidet, og det vil ha høy prioritet, opplyser Jens Frølich Holte ( H ), politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet.
DB170409 Vi ønsker å stille krav til klima- og miljøminister Vidar Helgesen og regjeringen om å ta initiativ til et internasjonalt regelverk som sikrer merking av kosmetiske produkter som inneholder mikroplast, sier Bjørn-Kristian Svendsrud.
DB170409 Gode forslag ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har sans for intitiativet fra Fremskrittspartiets Ungdom : ¶
BT170409 Kommuner som ønsker å ta del i ordningen, kan søke Klima- og miljødepartementet om å få delta.
VG170408 Også regjeringen har vært i hardt vært etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) like før jul overprøvde fire regionale rovviltnemnders vedtak om å tillate felling av 32 ulv.
DB170408 ¶ IKKE RIKTIG : Tidligere denne uken opphevet Klima- og miljødepartementet fredningen av museumsinteriøret i andre og tredje etasje i Geologisk museum, på grunn av en saksbehandlingsfeil hos Riksantikvaren.
DB170408 Grunnen til at Klima- og miljødepartementet kom frem til at fredningen av interiøret var ugyldig, var at de mente Riksantikvaren hadde brukt forvaltningsmyndigheten sin til å diskutere løsninger for museet, når de gjorde en avtale før fredningsvedtaket ble fattet.
DB170408 ( Dagbladet ) : Denne uken opphevet Klima- og miljødepartementet fredningen av interiøret i andre og tredje etasje ved Geologisk Museum i Oslo, fordi Riksantikvaren hadde gjort en saksbehandlingsfeil.
DB170408 Klima- og miljødepartementet ønsker ikke å kommentere saken.
DB170407 Kjent ugyldig ¶ Klima- og miljødepartementet er derimot ikke enig i at Riksantikvaren bare har vært en rådgiver for museet.
DB170407 Denne uken opphevet Klima- og Miljødepartementet fredningen av interiøret i andre og tredje etasje på Geologisk Museum i Oslo.
DB170407 De klaget dispensasjonen inn til Klima- og miljødepartementet, som i stedet for å kun vurdere dispensasjonen, endte opp med å vurdere at fredningen av interiøret var ugyldig.
DA170407 Et pilotprosjekt gjennomført av Syklistenes Landsforening i åtte virksomheter i Oslo, Asker, Bærum og Drammen, viser at potensialet for flere klima- , miljø-, og helsevennlige sykkelreiser er stort.
DA170406 Det er et stort behov for å begrense slitasjen på stiene, fjerne søppel og øke sikkerheten, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170406 Nedgangen skyldes i stor grad lavere utbetaling til regjeringens klima- og skogsatsing, heter det i pressemeldingen fra Norad.
SA170405 Det er et stort behov for å begrense slitasjen på stiene, fjerne søppel og øke sikkerheten, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AA170405 Sivilombudsmannen kritiserer Klima- og miljødepartementet som ga tillatelse til felling av en bjørn på beitet til en Høyre-politiker i Hedmark i fjor.
DB170404 Lars Andreas Lunde ( H ), statssekretær i klima- og miljødepartementet, er ikke enig i Naturvernforbundets syn på saken.
DB170404 El-sykler med begrenset wattstyrke og hastighet skiller seg lite fra vanlige sykler, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
DA170403 | Helgesen vil la elsyklister ferdes fritt ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) vil at elsykler skal reguleres på samme måte som tråsykler for ferdsel i utmark.
DA170403 Bilde : tbc8e0ac ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) vil at elsykler skal underlegges de samme reguleringene som vanlige tråsykler for ferdsel i utmark.
VG170401 PÅ BALLEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier spredningen av mikroplast må begrenses, og har bedt om mer kunnskap fra Miljødirektoratet.
VG170401 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier til VG at det finnes teknologi for å rense utløpsvann fra vaskemaskiner for tekstilfibre før det havner i avløpet.
AP170401 Venstre har alltid slåss mot de tre store partiene i klima- og miljøspørsmål. slik blir det også her.
BT170331 Det er dessverre ikke unntak for cowboyer i Hardangerfjorden, sier Jens Frølich Holte, politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet.
AP170331 Likhetstrekkene mellom SV og Venstre finnes i både klima- og miljøpolitikken, likestillingspolitikken, asyl- og innvandringspolitikk og når det gjelder trosnøytralitet og ønsket om fullt skille mellom kirke og stat.
AA170331 Opposisjonen og miljøorganisasjoner omtaler klima- og miljøminister Vidar Helgesens nye klimalov « for tynn og pinglete ».
DN170330 | Får refs for ny klimalov ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen legger frem Norges første klimalov.
DN170330 Etter harde dragkamper med miljøbevegelsen lanserer klima- og miljøminister Vidar Helgesen et nytt forslag til landets aller første klimalov fredag.
DN170330 Det ble ulv igjen for klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han stilte i Stortingets spontanspørretime onsdag.
AP170330 Likhetstrekkene mellom SV og Venstre finnes i både klima- og miljøpolitikken, likestillingspolitikken, asyl- og innvandringspolitikk og når det gjelder trosnøytralitet og ønsket om fullt skille mellom kirke og stat.
AP170330 Men Klima- og miljødepartementet skrev i statsbudsjettet for 2017 at « det ikkje bør innførast krav om ein sikringsstandard, det vil seie krav om å tilby E5 i tillegg.
VG170329 MØTTE PRESSEN : Onsdag holdt statsminister Erna Solberg, Venstre-leder Trine Skei Grande, finansminister Siv Jensen og, Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Klima- og miljøminister Vidar Helgesen pressekonferanse om klimagassutslippene.
DN170329 - Min regjering avslutter krigen mot kull, sa Trump da han undertegnet en presidentordre om Clean Power Plan og en rekke andre klima- og miljøtiltak.
DN170329 Det ble ulv igjen for klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han stilte i Stortingets spontanspørretime onsdag.
BT170329 - Min regjering avslutter krigen mot kull, sa Trump da han undertegnet en presidentordre om Clean Power Plan og en rekke andre klima- og miljøtiltak.
AP170329 Trine Skei Grande ( tv ) sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen, Frp-leder Siv Jensen og statsminister Erna Solberg ( H ).
AA170329 - Min regjering avslutter krigen mot kull, sa Trump da han undertegnet en presidentordre om Clean Power Plan og en rekke andre klima- og miljøtiltak.
AA170329 - Da regjeringen i fjor opphevet vernet av et fuglereservat for å bygge ny E6 ved Hamar, og i stedet opprettet et nytt verneområde over hundre kilometer unna, fleipet klima- og miljøminister Vidar Helgesen med det i VG.
AA170329 I Stortingets spørretime ville Arbeiderpartiet vite om klima- og miljøministeren ville tillate felling av Slettåsflokken i Trysil, som beveger seg tett på bebyggelsen.
DA170328 Klima- og miljøarbeid ble den store taperen da Trump for to uker siden la frem sine forslag til landets nye statsbudsjett.
DA170328 I 2015 overrakte generalsekretær Nina Jensen over 10.000 underskrifter for en norsk klimalov til politisk rådgiver Jens Frølich Holte ( H ) i Klima- og miljødepartementet.
BT170328 - Min regjering avslutter krigen mot kull, sa Trump da han undertegnet en presidentordre om Clean Power Plan og en rekke andre klima- og miljøtiltak.
DB170326 Foto : Snorre Tønset / Klima- og miljødepartementet ¶
DB170326 Foto : Klima- og miljødepartementet ¶
DB170326 ( Dagbladet ) : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) tilbrakte forrige helg i Brasil for å avholde møter med representanter fra den brasilianske regjeringen.
BT170325 « Norge bør varsles » ¶ Klima- og miljødepartementet fremholder i et brev til britiske myndigheter at Norges geografiske posisjon gjør at det ikke kan utelukkes store skadevirkninger her i landet ved en ulykke eller hendelse på Hinkley Point-anlegget.
BT170325 De har jevnt over gode og pålitelige sikkerhetssystemer med en rekke tiltak som reduserer konsekvensene vesentlig, fremholder statssekretæren i Klima- og miljødepartementet.
AP170325 Riksantikvar Jørn Holme har laget en slik strategi på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og møter Aftenposten på Christiania Torv sammen med miljø- og klimaminister Vidar Helgesen.
AP170325 Klima- og miljøministeren sier at muligheter for friluftsliv nærmere der folk bor, er viktig i den klimavennlige byen, og at turveier godt kan være langs en elv.
DB170324 Utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen er til stede.
VG170323 Men klima- og miljøminister Vidar Helgesen sa nei.
VG170322 Rett før jul overprøvde klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fire regionale rovviltnemnders vedtak om å tillate felling av 32 ulv.
VG170322 OSLO-MANN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen i Stortinget i Oslo sentrum.
VG170322 Det betyr at det er nemnda, og ikke Klima- og miljødepartementet, som skal ta den endelige beslutningen om for eksempel lisensjakt på ulv.
SA170322 Det har også Klima- og miljødepartementet skrevet i statsbudsjettet.
AP170322 Det har også Klima- og miljødepartementet skrevet i statsbudsjettet.
AA170322 Det har også Klima- og miljødepartementet skrevet i statsbudsjettet.
AA170321 Foto : Scanpix ¶ Klima- og miljødepartementet har foreslått å oppheve vannscooterforskriften og likestille vannscooter med småbåter.
DB170317 Aftenposten skrev en oppfølgersak hvor tittelen hevdet at klima- og miljøminister Vidar Helgesen « åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff ».
SA170316 Amerikanske klima- og miljøtiltak kuttes kraftig i Donald Trumps første utkast til nytt statsbudsjett.
BT170316 Amerikanske klima- og miljøtiltak kuttes kraftig i Donald Trumps første utkast til nytt statsbudsjett.
BT170316 Amerikanske klima- og miljøtiltak kuttes kraftig i Donald Trumps første utkast til nytt statsbudsjett.
BT170316 | Helgesen varsler tiltak mot plastforsøpling ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) antyder at flere enkelttiltak er på trappene mot plastforsøpling.
BT170316 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.
AP170316 Direktoratets utkast til konsekvensutredning ble torsdag oversendt Klima- og miljødepartementet.
AA170316 President Donald Trump varsler store kutt i bevilgningene til klima- og miljøtiltak i sitt første forslag til nytt statsbudsjett.
AA170316 I fjor mente transportetatene at behovet for biodrivstoff ville være 1,7 milliarder liter i 2030, mens klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier nye beregninger nå viser et behov på 400 millioner liter.
VG170315 Helgesen avviser ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen avviser kritikken.
VG170315 Etter forliket åpnet de regionale rovviltnemdene for felling av 32 ulv i 2016 og 2017, men før jul sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen at et slikt uttak var i strid med loven og Bern-konvensjonen.
VG170315 Aps energi og miljøtalsperson, Terje Aasland, sier ulvesaken er så alvorlig at Ap vurderer å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DN170315 Arbeiderpartiet vurderer å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) for hans håndtering av ulvesaken.
DB170315 | Tyrkiske kjøttprodusenter utviser 40 nederlandske kyr ¶ ¶ KLIMA- OG MILJØMINISTEREN : Statsråd Vidar Helgesen ( H ) før regjeringens budsjettkonferanse i Hurdal tirsdag morgen.
DB170315 Arbeiderpartiet vurderer å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) for hans håndtering av ulvesaken.
DB170315 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen avviser kritikken overfor VG.
DB170315 Påstandene fra klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen om at Bernkonvensjonen gir « noe bredere rettslig grunnlag for uttak av ulv » er ganske enkelt alternative fakta.
DB170315 Nei, men om « kultur, økonomi og rekreasjon », som Klima- og miljødepartementet presiserer i forarbeidet til sitt hastverksarbeid av en ny naturmangfoldlov.
DA170315 Arbeiderpartiet vurderer å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) for hans håndtering av ulvesaken.
DA170315 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har fått mye kritikk for sin håndtering av ulvebestanden.
BT170315 Arbeiderpartiet vurderer å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) for hans håndtering av ulvesaken.
BT170315 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har fått mye kritikk for sin håndtering av ulvebestanden.
BT170315 Artikkelserien kan nesten fremstå som en kampanje mot biodrivstoff og har en rekke unøyaktigheter : ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har rykket ut og sagt det ikke er aktuelt for regjeringen å skrote biodrivstoffvedtaket, slik det hevdes i overskriftene basert på et intervju med ham.
AA170315 Arbeiderpartiet vurderer å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) for hans håndtering av ulvesaken.
AA170315 Klima- og miljøkomiteen skal holde lukket høring 21. mars, hvor et av spørsmålene er om det må lovendring til for å åpne for mer jakt, eller om det kan løses ved en forskriftsendring.
VG170314 Rett før jul overprøvde klima- og miljøministeren brorparten av disse fellingstillatelsene, angivelig på grunn av manglende lovhjemmel.
SA170314 Artikkelserien kan nesten fremstå som en kampanje mot biodrivstoff og har en rekke unøyaktigheter : ¶ • Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har rykket ut og sagt det ikke er aktuelt for regjeringen å skrote biodrivstoffvedtaket, slik det hevdes i overskriftene basert på et intervju med ham. • Volvo føler seg « grovt » feilsitert når det skrives at Volvo fraråder biodrivstoff generel
DB170314 ¶ ULV : Eirik Milde ( H ), saksordfører i ulvesaken, bekrefter at det nå i realiteten ikke er mulighet til å felle ulv i ulvesonen før på nyåret i 2018, med mindre Klima- og miljødepartementet på eget initiativ gir hjemmel til jakt.
DB170314 Derfor er det nå ikke mulighet til å felle ulv i ulvesonen før på nyåret i 2018, med mindre Klima- og miljødepartementet på eget initiativ gir hjemmel til jakt, bekrefter Eirik Milde, saksordfører for ulvesaken, til Dagbladet.
DA170314 Dagsavisen har også stilt spørsmål til Klima- og miljødepartementet om Parisavtalen og nedleggelsen av « Generasjon Grønn ».
DA170314 - I Klima- og miljødepartementets instruks til Miljødirektoratet står det at etaten skal formidle pålitelig, aktuell og forståelig miljøinformasjon til allmennheten.
DA170314 Dagsavisen har også omtalt de to siste tildelingsbrevene som Klima- og miljødepartementet har sendt Miljødirektoratet.
AP170314 Artikkelserien kan nesten fremstå som en kampanje mot biodrivstoff og har en rekke unøyaktigheter : ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har rykket ut og sagt at det ikke er aktuelt for Regjeringen å skrote biodrivstoffvedtaket, slik det hevdes i overskriftene basert på et intervju med ham.
AA170314 Energi- og miljøkomiteen avgjorde tirsdag framdriften for behandlingen av lovforslaget fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170314 - Det blir nå ikke mulighet til å felle ulv i ulvesonen før på nyåret i 2018, med mindre Klima- og miljødepartementet på eget initiativ gir hjemmel til jakt, bekrefter saksordfører Eirik Milde ( H ) til Dagbladet.
DN170312 Næringsminister Monica Mæland og klima- og miljøminister Vidar Helgesen lover at de vil frede kraftstøtten under Høyres landsmøte på Gardermoen i helgen.
AA170312 Med å åpne for at vi kan se på muligheter for å bygge ut mer vannkraft viser vi god distriktspolitikk, klima- og energipolitikk i handling, sier Aarbergsbotten.
AP170311 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kaller det samtidig « paradoksalt » at Norge legger opp til å bruke mer matoljebasert biodrivstoff enn det EU har satt som tak i sine klimadirektiver. | - Vi har hatt en fin ferie, men slutten ble trasig ¶
AA170311 Det er en klar melding til klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen om å redusere antallet ulv.
AA170311 Det ble bråk internt i Høyre, og over store deler av distriktsnorge, da klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen tidligere i vinter ikke ga tillatelse til å skyte fire ulveflokker i Hedmark.
AA170311 - Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det ikke er hjemmel for felling av de fire aktuelle revirene, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen like før jul.
AA170311 I et intervju i Dagens Næringsliv er klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) nokså positiv til en slik avgift.
VG170310 Han skal tvert imot få hjelp til å samle opp søppelet, sier Tina Bru, som er Høyres klima- . og miljøtalskvinne på Stortinget. 82-åringen samler plast og annet søppel som driver inn fra havet rundt Sula i Sør-Trøndelag.
DB170310 ¶ JUS OG POLITIKK : Knut Storberget ( Ap ) kritiserer klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) for å trenere ulvesaken.
DB170310 - Hovedsaken er at vi har fulgt opp Stortinget bestilling, og da er det der saken må følges opp, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
DB170310 februar besluttet klima- og miljødepartementet å utvide lisensperioden for felling av ulv i ulvesonen med seks uker til 31. mars.
DA170310 - Regjeringen kommer tilbake med en vurdering av utslippseffekten når Nasjonal transportplan legges fram før påske, sier statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og miljødepartementet.
DB170309 » Presisjonsnivå ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen avfeier professoren vurderinger.
DB170309 Sp fredet ulven ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen tilbakeviser kritikken.
DB170309 STATSRÅD : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
DB170309 I forrige uke presenterte klima- og miljøminister Vidar Helgesen et forslag til endring av naturmangfoldloven.
DB170309 - Grunnen til at Høyres klima- og miljøminister Vidar Helgesen ikke varslet Stortinget om at lisensjakten ikke ville bli gjennomført før det hadde gått et halvt år, henger nok sammen med at han selv foreslo å ha langt flere ulv i Norge enn Stortinget ville, sier Trygve Slagsvold Vedum.
DB170309 Kilder : Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet, NTB ¶
DB170309 I går uttalte klima- og miljøminister Vidar Helgesen til Aftenposten at det ikke er sikkert at biodrivstoffsatsingen lar seg gjennomføre.
BT170309 Det tar tid å rette opp tilliten til at norske politikere evner å føre god klima- og miljøpolitikk.
AP170309 Minimumsmål er blitt maksimumsmål ¶ Klima- og miljøministeren ønsker å innføre en vag formulering fra Bernkonvensjonen om at « fangst, forvaring og annen skjønnsom bruk av enkelte individer (... ) i lite antall » etter nærmere angitte kriterier kan tillates.
AA170309 Tjæresand er den skitneste formen for oljeutvinning, og det er merkelig at de store selskapene ikke har gjort dette for lenge siden, sier Greenpeace' klima- og energirådgiver Martin Norman i en pressemelding.
AA170309 I Stortingets spørretime i går sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) at nå skal vedtaket kvalitetssikres og sendes på høring.
VG170308 Stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen og Ingjerd Schou hadde på forhånd bestemt seg for å spørre klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om mulighetene for å endre rovviltforskriften.
VG170308 I HARDT VÆR : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har måttet tåle sterk kritikk både fra sine egne og andre etter at han reduserte antall ulv som kunne felles fra 47 til 15.
DB170308 I regi av Norges Jeger- og Fiskerforbunds Hedmark-avdeling er det satt opp busser fra en rekke steder, blant andre Rena, Flisa, Grue og Kongsvinger, for hedmarkinger som vil markere sin misnøye med klima- og miljøminister Vidar Helgesen og regjeringens rovviltforvaltning med paroler som : ¶ * « Respekter Stortingets vedtak nå » ¶ * « Nei til ulvereservat » ¶ * « Vidar - Vi lar oss ikke lure » ¶
BT170308 De store utfordringene i verden i dag, klima- og miljøkrisen, atomtrusselen eller gapet mellom de som har og de som ikke har, kan ikke løses med militærmakt.
AP170308 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv, og kun utenfor ulvesonen.
AP170308 På Høyres gruppemøte onsdag ettermiddag, ønsker blant andre Hedmark-representant Gunnar Gundersen og Østfolds Ingjerd Schou å tvinge klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til en annen løsning enn planlagt i ulvestriden.
AP170308 - Spørsmålet er om det er et vedtak gjort av Stortinget som skal styre, eller om det er en forskrift som Klima- og miljødepartementet har skrevet, som aldri har vært underlagt politisk behandling, sier Gundersen til Aftenposten.
AP170308 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) møter motstand i eget parti.
AP170308 - Klima- og miljødepartementet må ajourføre sin rovviltforskrift til å forholde seg til den loven som nå gjelder, Naturmangfoldloven, istedet for en lov som er erstattet.
AP170308 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv, og kun utenfor ulvesonen.
AP170308 På Høyres gruppemøte onsdag ettermiddag, ønsker blant andre Hedmark-representant Gunnar Gundersen og Østfolds Ingjerd Schou å tvinge klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til en annen løsning enn planlagt i ulvestriden.
AP170308 - Spørsmålet er om det er et vedtak gjort av Stortinget som skal styre, eller om det er en forskrift som Klima- og miljødepartementet har skrevet, som aldri har vært underlagt politisk behandling, sier Gundersen til Aftenposten.
AP170308 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) møter motstand i eget parti.
AP170308 - Klima- og miljødepartementet må ajourføre sin rovviltforskrift til å forholde seg til den loven som nå gjelder, Naturmangfoldloven, istedet for en lov som er erstattet.
DN170307 | Regjeringen til kamp mot mikroplast ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) varsler en offensiv mot marin forsøpling og mikroplast.
DB170307 Justisdepartementet viser til at det er klima- og miljødepartementet som i tilfelle har ansvar for å gjennomføre en slik utredning.
DB170307 - Jeg er vel mer på det sporet at klima- og miljørdepartementet får følge opp de oppgavene de allerede er pålagt i ulveforliket i fjor, sier Gundersen.
DA170307 Der avgjorde Klima- og miljødepartementet i favør av industrien.
DA170307 Klima- og næringspolitikk ¶
DA170307 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
BT170307 VARSLER TILTAK : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil ha løsninger som gjør det mulig å rense avløpsvann fra vaskemaskiner.
BT170307 Nå vil klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) både ha nye renseløsninger og vasking av veier for å fjerne de ørsmå gummipartiklene og andre stoffer som forurenser miljøet.
DA170306 Samtidig som myndighetene prøver å holde veksten oppe, står klima- og miljøtiltak høyt på agendaen.
BT170306 Klima- og miljødepartementet mente den måtte reduseres til 15.
VG170305 - Jeg tror hovedoverskriftene til Venstre kommer til å være en aktiv klima- og miljøpolitikk, et rent hav og at vi kommer til å oppnå Paris-avtalen.
AA170305 Samtidig som myndighetene prøver å holde veksten oppe, står klima- og miljøtiltak høyt på agendaen.
AA170305 Han viser til uenigheter på både klima- og asylpolitikk.
AA170305 Fredag la klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fram forslag til endringer i naturmangfoldsloven som skal gi større mulighet for lisensfelling av ulv.
DA170304 Fredag ettermiddag kvitterte klima- og miljøminister Vidar Helgesen ut ulvesaken fra departementet.
DA170304 Klima- og miljødepartementet før jul satte foten, og sa nei til felling av 32 av ulvene fordi man mente ulvens skadepotensial i henhold til naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen ikke var oppfylt.
DA170304 I går ettermiddag kvitterte klima- og miljøminister Vidar Helgesen ut ulvesaken fra departementet.
DA170304 Klima- og miljødepartementet før jul satte foten, og sa nei til felling av 32 av ulvene fordi man mente ulvens skadepotensial i henhold til naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen ikke var oppfylt.
AP170304 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kunne imidlertid ikke gi et klart svar tilbake.
AP170304 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) : ¶
AP170304 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kunne imidlertid ikke gi et klart svar tilbake.
AP170304 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) : ¶
VG170303 Trump har tidligere kalt klimaforskningen " svindel ", og i valgkampen lovet han å fjerne mange klima- og miljøtiltak.
VG170303 EUs stats- og regjeringssjefer ble høsten 2014 enige om Unionens klima- og energipakke for årene fram mot 2030.
VG170303 Han er stortingsrepresentant for Hedmark Høyre, og den som først gikk i krigen mot sin egen statsråd, klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170303 | Helgesen får flertall for ulve-forlik ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) får støtte i Høyre, Frp, Ap og KrF for en ny lovendring om begrenset ulvejakt.
VG170303 Lovforslaget er i tråd med det som klima- og miljøministeren sendte ut på høring i forrige uke.
VG170303 FREMMER ULVELOVENDRING : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), fotografert i Stortinget i februar.
VG170303 - Dette vil ikke gi hjemmel til alle fellingene som rovviltnemdene vedtok i fjor, men det gir mulighet for forvaltning med sterke begrensninger, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen fredag ettermiddag.
FV170303 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv, og kun utenfor ulvesonen.
FV170303 Om det allerede i år kan bli felt ulv i ulvesonen, avhenger av hvor raskt Stortinget får behandlet lovforslaget, sa klima- og miljøminsteren.
FV170303 FOTO : Espedal, Jan Tomas Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) under pressekonferansen fredag.
FV170303 * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
FV170303 februar foreslo Klima- og miljødepartementetå endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial. * 3. mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
FV170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesens ( H ) svar til Stortinget i den betente ulvesaken er klart : Han foreslår å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
FV170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen satte i januar i gang omfattende radiomerking av ulv for å kartlegge ulvenes bevegelser.
DB170303 Trump har tidligere kalt klimaforskningen « svindel », og i valgkampen lovet han å fjerne mange klima- og miljøtiltak.
DA170303 Det betyr at vi må kutte utslippene i industri i Europa, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), som var til stede i Brussel under ministermøtet tirsdag.
AP170303 Klima og miljøsamarbeid : Det er uklart hvordan Storbritannia vil forholde seg til videreutvikling av det klima- og miljøregelverket som i dag er felles gjennom EØS.
AP170303 Klima og miljøsamarbeid : Det er uklart hvordan Storbritannia vil forholde seg til videreutvikling av det klima- og miljøregelverket som i dag er felles gjennom EØS.
AP170303 Klima og miljøsamarbeid : Det er uklart hvordan Storbritannia vil forholde seg til videreutvikling av det klima- og miljøregelverket som i dag er felles gjennom EØS.
AP170303 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv, og kun utenfor ulvesonen.
AP170303 Om det allerede i år kan bli felt ulv i ulvesonen, avhenger av hvor raskt Stortinget får behandlet lovforslaget, sa klima- og miljøminsteren.
AP170303 FOTO : Espedal, Jan Tomas ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) under pressekonferansen fredag.
AP170303 * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
AP170303 februar foreslo Klima- og miljødepartementetå endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial. * 3. mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AP170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesens ( H ) svar til Stortinget i den betente ulvesaken er klart : Han foreslår å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AP170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen satte i januar i gang omfattende radiomerking av ulv for å kartlegge ulvenes bevegelser.
AP170303 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv, og kun utenfor ulvesonen.
AP170303 Om det allerede i år kan bli felt ulv i ulvesonen, avhenger av hvor raskt Stortinget får behandlet lovforslaget, sa klima- og miljøminsteren.
AP170303 FOTO : Espedal, Jan Tomas ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) under pressekonferansen fredag.
AP170303 * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
AP170303 februar foreslo Klima- og miljødepartementetå endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial. * 3. mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AP170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesens ( H ) svar til Stortinget i den betente ulvesaken er klart : Han foreslår å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AP170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen satte i januar i gang omfattende radiomerking av ulv for å kartlegge ulvenes bevegelser.
AP170303 | Vidar Helgesen om ulvekonflikten : - Fortsetter dialogen med Venstre ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AP170303 Vedtaket ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv, og kun utenfor ulvesonen.
AP170303 Det vi foreslår er å hente en bestemmelse rett fra Bernkonvensjonen, som av en eller annen ukjent grunn ikke ble tatt inn i naturmangfoldsloven da den ble skrevet, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på en pressekonferanse fredag.
AP170303 * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
AP170303 februar foreslo Klima- og miljødepartementet å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial. * 3. mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AP170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier at han har respekt for samarbeidsavtalen, selv om Venstre mener at en lovendring vil være et tegn på det motsatte.
AA170303 Trump har tidligere kalt klimaforskningen " svindel ", og i valgkampen lovet han å fjerne mange klima- og miljøtiltak.
AA170303 Hun reagerer også på at lovforslaget som ble presentert av klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fredag, har det samme innholdet som forslaget som ble sendt ut på høring i forrige uke.
AA170303 Naturvernforbundet mener lovforslaget fra Klima- og miljødepartementet er et hastverksarbeid, at det er dårlig utredet og at det snur opp ned på kunnskapsgrunnlaget som tilsier sterkere vern for jerv, ulv og bjørn i norsk natur.
AA170303 Den dialogen er ikke ferdig, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på en pressekonferanse fredag.
DN170302 For 2016 kunne klima- og miljøminister Vidar Helgesen nøye seg med å betale ut 44,9 millioner kroner for drøye 17.000 sauer og lam.
DA170302 Det var fredag at Dagsavisen omtalte flere formuleringer i tildelingsbrevet som Klima- og miljødepartementet har sendt Miljødirektoratet.
DA170302 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170301 Jens Stoltenberg ga høsten 2016 ut en selvbiografi hvor han blant annet argumenterer mot bruk av tilskudd i klima- og energipolitikken.
VG170301 Tidligere i februar meldte nemlig TV2 at Miljødirektoratet har oversendt en anbefaling til klima- og mijøvernminister Vidar Helgesen om å innføre en plastposeavgift.
DN170301 I tillegg til statsministeren var regjeringen representert ved finansminister Siv Jensen ( Frp ), kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ), klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) og olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) ¶ ¶
DB170301 - Mange vil parkere bilen sin, og det er det som er klima- og miljøeffekten av dette.
AP170301 Politisk rådgiver Jens Frølich Holte i Klima- og miljødepartementet mener det ikke er et problem at regjeringens satsing er avhengig av import.
AA170301 Politisk rådgiver Jens Frølich Holte i Klima- og miljødepartementet mener det ikke er et problem at regjeringens satsing er avhengig av import.
AA170228 - Vi mener et sterkt prissignal er det som skal til for å gi den nødvendig innovasjonen, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
AA170228 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) var også i Brussel tirsdag for å snakke med europeiske kolleger på sidelinjen av ministermøtet.
DB170227 ¶ SKAL REDDES : - Norge bruker ikke milliarder av norske kroner på kommersielt skogbruk i regnskogen i Den demokratiske republikken Kongo, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
VG170226 EUs stats- og regjeringssjefer ble høsten 2014 enige om Unionens klima- og energipakke for årene fram mot 2030.
VG170226 Ulvesaken har vært ekstremt politisk betent etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen i desember ikke ga tillatelse til felling av fire ulveflokker inne i ulvesonen.
VG170226 Det gir et noe skjevt inntrykk, svarer klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170226 - Sovet i timen ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har for tiden ute på høring en forskrift om forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming i bygninger fra 2020.
VG170226 Det var onsdag at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslo å endre naturmangfoldsloven.
AA170226 Onsdag sendte Klima- og miljødepartementet et forslag om å endre naturmangfoldsloven ut på høring.
AA170226 Ifølge Klima- og miljødepartementet er det hovedsakelig privatpersoner som har sagt sin mening om saken, skriver NRK.
AA170226 Onsdag sendte Klima- og miljødepartementet et forslag om å endre naturmangfoldsloven ut på høring.
AA170226 Ifølge Klima- og miljødepartementet er det hovedsakelig privatpersoner som har sagt sin mening om saken, skriver NRK.
DN170224 Hensikten med en lavutsslippsone er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
DA170224 Hensikten med en lavutslippssone er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
DA170224 Ulv, ulv : Dette var etter alt og dømme ikke siste gang klima- og miljøminister Vidar Helgesen møter Venstre-nestleder Ola Elvestuen til debatt om ulv.
DA170224 Onsdag kom nyheten om at klima- og miljøminister Vidar Helgesen foreslår å endre naturmangfoldsloven slik at det kan bli tillatt å felle flere ulv.
DA170224 Det har vært kontakt med Venstre i forbindelse med utarbeidelsen av forslaget, skriver klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en e-post til Dagsavisen.
DA170224 Politisk rådgiver Jens Frølich Holte ( H ) i Klima- og miljødepartementet tar sterk avstand fra Sabimas kritikk.
DA170224 Nedprioriterer info : Miljødirektoratet har fått beskjed om at de kan nedprioritere informasjonsarbeidet sitt av klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), her under et besøk i New York.
DA170224 Det er spørsmålet man kan stille seg etter å ha lest Klima- og miljødepartementets tildelingsbrev til Miljødirektoratet for 2017.
AA170224 Hensikten med en lavutslippssone er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
AA170224 Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste verktøy for bevaring av verneverdige kulturminner, heter det i pressemeldingen.
AA170224 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener Norge ville vært mye fattigere på verneverdige bygninger uten dette fondet.
VG170223 Aftenposten skriver også at det vil bli mulig å kreve gebyr innenfor et mindre område, for eksempel Ring 2, og at hensikten er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
VG170223 VIL ENDRE LOVEN : - Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslår å endre naturmangfoldloven slik at det skal bli lettere å skyte ulv.
VG170223 Men klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier til VG at han allerede har vært i dialog med Venstre : ¶
VG170223 * Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
VG170223 februar foreslo Klima- og miljødepartementetå endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
DA170223 Moderne jernbane har imidlertid fantastiske fortrinn : stor kapasitet, høy fart, lave klima- og miljøutslipp, få ulykker og lite arealbehov ( legger mindre beslag på dyrket mark ) sammenlignet med vei.
BT170223 Det er en forutsetning at det bidras med egeninnsats, forklarer klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NRK.
AP170223 Hensikten er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.
AP170223 At Klima- og miljødepartementet rett før jul overprøvde disse vedtakene og reduserte kvoten til 15, var dermed dømt til å vekke sterke reaksjoner.
DB170222 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
DB170222 Det opplyser klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NTB onsdag ettermiddag.
AP170222 Senere reduserte Klima- og miljødepartementet kvoten til 15 dyr og kun utenfor ulvesonen.
AA170222 Senere reduserte Klima- og miljødepartementet kvoten til 15 dyr og kun utenfor ulvesonen.
AA170222 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AA170222 Det opplyser klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NTB onsdag ettermiddag.
AA170222 Onsdag sendte Klima- og miljødepartement departementet et forslag om å endre naturmangfoldsloven ut på høring.
AA170222 - Tilliten til klima- og miljøminister Helgesen er allerede tynnslitt og med en så parodisk kort høringsfrist må man jo spørre seg om Helgesen faktisk er interessert i å lytte, sier leder Lars Petter Bartnes. ( ©NTB ) ¶
AA170222 - Tilliten til klima- og miljøminister Helgesen er allerede tynnslitt og med en så parodisk kort høringsfrist må man jo spørre seg om Helgesen faktisk er interessert i å lytte, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170222 Senterpartiet lar seg ikke imponere av klima- og miljøminister Vidar Helgesens ( H ) forslag om økt adgang til lisensfelling av ulv.
DN170220 I begynnelsen av februar sendte Venstre-leder Trine Skei Grande spørsmål til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om dette er forsvarlig bruk av regnskogsatsingen.
DN170220 En av tillatelsene ble gitt like etter at klima- og miljøministeren besøkte Kongo i fjor høst.
DB170220 Foto : Klima- og miljødepartementet ¶
BT170220 I begynnelsen av februar sendte Venstre-leder Trine Skei Grande spørsmål til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om dette er forsvarlig bruk av regnskogsatsingen.
BT170220 FORSVARER BRUKEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen måtte svare for regjeringens bruk av regnskogsmidler.
BT170220 En av tillatelsene ble gitt like etter at klima- og miljøministeren besøkte Kongo i fjor høst.
DN170219 Statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og miljødepartementet avviser at TF ble utestengt.
DN170219 Både den lokale deltagelsen og innflytelse og konsekvensene av avtalen blir ifølge Pedersen feilaktig fremstilt i proposisjonen fra Klima- og miljødepartementet som ble fremmet 3. februar i år.
DB170219 I august i fjor reiste Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på offisielt besøk til Den demokratiske republikken Kongo.
DB170219 I REGNSKOGEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen besøkte DR Kongo og regnskogen i fjor.
DB170219 Foto : Klima- og miljødepartementet ¶
DB170219 Dette vil, ifølge Regnskogfondet, Greenpeace og Naturvernforbundet, være i strid med målsettingen til Klima- og skogprosjektet.
DB170219 Derfor er det på ingen måte i strid med klima- og skogprosjektets mål å også bidra til at tømmerhogst foregår med høye miljøstandarder.
DB170219 - Svært alvorlig ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen reagerer sterkt på Mbongezas handlinger i den tida han var miljøminister.
SA170218 - Vi har fått en tiltaksanalyse fra Miljødirektoratet og arbeider videre med dette, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
FV170218 - Vi har fått en tiltaksanalyse fra Miljødirektoratet og arbeider videre med dette, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
DN170218 - Vi har fått en tiltaksanalyse fra Miljødirektoratet og arbeider videre med dette, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
AP170218 - Vi har fått en tiltaksanalyse fra Miljødirektoratet og arbeider videre med dette, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
AA170218 - Vi har fått en tiltaksanalyse fra Miljødirektoratet og arbeider videre med dette, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
AA170218 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sendte i fjor et utkast til ny klimalov på høring.
SA170217 Nå opplyser Klima- og miljødepartementet at de gir 35 millioner kroner til prosjekter som rydder i marine områder.
AA170217 Utnevning av fagdirektør Aud Ingvild Slettemoen til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. ( ©NTB ) ¶
DN170216 Nå opplyser Klima- og miljødepartementet at de gir 35 millioner kroner til prosjekter som rydder i marine områder.
DN170216 Holte, som er politisk rådgiver for statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet, fortalte at det torsdag ble bevilget 35,2 millioner kroner til potten som skal gå ut til prosjekter som rydder i marine områder.
DB170216 Holte, som er politisk rådgiver for statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet, sier regjeringen, Venstre og KrF i budsjettforliket høsten 2016 ble enige om å øke støtten til innsatsen mot marin forsøpling.
DA170216 Det var dermed klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) som skulle svare på spørsmålet om plasthåndtering.
DA170216 - Det er helt klart at der plast brukes for nødvendige formål, må man sikre systemer for at det ikke finner veien ut i naturen, og særlig ikke ut i havet, sa klima- og miljøministeren til Stortinget.
BT170216 Nå opplyser Klima- og miljødepartementet at de gir 35 millioner kroner til prosjekter som rydder i marine områder.
BT170216 Holte, som er politisk rådgiver for statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet, sier regjeringen, Venstre og KrF i budsjettforliket høsten 2016 ble enige om å øke støtten til innsatsen mot marin forsøpling.
AA170216 Holte, som er politisk rådgiver for statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet, sier regjeringen, Venstre og KrF i budsjettforliket høsten 2016 ble enige om å øke støtten til innsatsen mot marin forsøpling.
SA170215 Iselin Nybø ( V ) ville vite om klima- og miljøminister Vidar Helgesen synes det er greit at storsamfunnet dumper store mengder plastikk i sjøen.
SA170215 | Helgesen varsler tiltak mot plastforsøpling ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) antyder at flere enkelttiltak er på trappene mot plastforsøpling.
SA170215 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.
BT170215 SALT I GRØTEN : Byrådsleder Harald Schjelderup ( Ap ), klima- og næringsbyråd Julie Andersland ( V ) og finansbyråd Dag Inge Ulstein ( KrF ) la frem milliardoverskuddet med en bekymret mine.
BT170215 | Helgesen varsler tiltak mot plastforsøpling ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) antyder at flere enkelttiltak er på trappene mot plastforsøpling.
BT170215 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.
SA170214 | Grønt lys for utvidet ulvejakt ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) trosser innsigelsene i høringsrunden og utvider perioden for lisensfelling av ulv med seks uker til 31. mars.
SA170214 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er i hardt vær i ulvesaken.
DB170214 ¶ UTVIDER LISENSFELLINGSPERIODEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
DB170214 Tre ekstra Lotto-millionærer skal trekkes på lørdag ¶ fra norsk tipping ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) trosser innsigelsene i høringsrunden og utvider perioden for lisensfelling av ulv med seks uker til 31. mars.
DA170214 | Ber om jushjelp rundt felling av ulv ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) inviterer til en nasjonal jussdugnad når han ber miljø- og folkerettsjurister om å komme med innspill i ulvesaken.
DA170214 Bråket startet da Klima- og miljødepartementet reduserte kvoten til 15 dyr og kun utenfor ulvesonen.
DA170214 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i vandrehallen etter debatt en tirsdag i Stortinget om redegjørelse om forvaltningen av ulv.
AP170214 | Her er seks tiltak partiene på rådhuset i stor grad er enige om ¶ Klima- og miljøpolitikk er blant de viktigste temaene på Rådhuset.
AP170214 | Her er seks miljøtiltak Oslo-partiene i stor grad er enige om ¶ Klima- og miljøpolitikk er blant de viktigste temaene på Rådhuset.
AP170214 mars ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) trosser innsigelsene i høringsrunden og utvider perioden for lisensfelling av ulv med seks uker til 31. mars.
AA170214 | Helgesen ber om jusshjelp om felling av ulv ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) inviterer til en nasjonal jussdugnad når han ber miljø- og folkerettsjurister om å komme med innspill i ulvesaken.
AA170214 Bråket startet da Klima- og miljødepartementet reduserte kvoten til 15 dyr og kun utenfor ulvesonen.
VG170213 - Kinas innsats på klima- og miljøområdet er undervurdert.
DB170213 I ettertid har klima- og miljøminister Vidar Helgesen imidlertid fått klar marsjordre fra Stortinget om å gjennomgå lovtolkningen på ny.
DB170213 Klima- og miljødepartementet har sagt klart i fra om at de mener det vil være lovstridig å skyte ulv innenfor den såkalte ulvesona i Hedmark - og har valgt å ikke tillate lisensjakt i området.
DA170213 - Pengene skal brukes til å lukke gamle grøfter som er blitt laget for å få opp skog eller dyrke jorda, men der grøftingen ikke har ført til produktiv skog eller jordbruksareal, opplyser politisk rådgiver Jens Frølich Holte ( H ) i Klima- og miljødepartementet.
AA170213 - Pengene skal brukes til å lukke gamle grøfter som er laget for å få opp skog eller dyrke jorda, men der grøftingen ikke har ført til produktiv skog eller jordbruksareal, sier politisk rådgiver Jens Frølich Holte ( H ) i Klima- og miljødepartementet.
DB170212 Statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og Miljødepartementet er helt uenig i at denne regjeringa ikke har levert på rovdyrfronten.
DB170212 Det samme gjelder naturligvis også ulveforliket Høyre og en rekke andre partier på Stortinget inngikk i fjor vår, og som klima- og miljøminister Vidar Helgesen nå har stoppet.
AA170212 | Ulvejakten kan bli utvidet fra og med onsdag ¶ Klima- og miljødepartementet avgjør innen onsdag om lisensjaktperioden innenfor ulvesonen denne vinteren blir forlenget med seks uker.
AA170212 Forslaget til klima- og miljødepartementets ( KLD ), som kan tre i kraft fra onsdag 15. februar, går ut på å forlenge lisensjaktperioden innenfor ulvesonen til 31. mars denne vinteren.
AA170212 Statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og miljødepartementet mener regjeringen gjør mye med rovdyrproblematikken.
AA170212 Statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og miljødepartementet mener regjeringen gjør mye med rovdyrproblematikken.
DB170211 Det finnes nesten ikke søppel mer, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170209 VIDAR HELGESEN, klima- og miljøminister ( H ) ¶ 30 plastposer, et to meter langt plastflak og masse annen plast fra ulike land var noe av mageinnholdet til den døde hvalen.
VG170209 Det er vanskelig å ta inn over seg hvor stort dette problemet er, skriver klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
DB170209 ( Dagbladet ) : Organisasjonen reagerer kraftig på Klima- og miljødepartementets ( KLD ) forslag om å forlenge lisensjaktperioden innenfor ulvesonen til 31. mars.
DA170209 Jeg ringte til det nåværende Klima- og miljødepartementet for å høre om de var interessert i å kjøpe.
AA170209 Organisasjonen reagerer kraftig på Klima- og miljødepartementets ( KLD ) forslag om å forlenge lisensjaktperioden innenfor ulvesonen til 31. mars denne vinteren.
BT170208 Det er en kjempeutfordring, nettopp fordi det er snakk om veldig små partikler, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til BT.
BT170208 Klima- og miljøministeren ser ikke bort fra at man vil forby enkeltprodukter som mikroplast i kosmetikk også i Norge, men sier at et forbud i EU vil ha større effekt på helse og miljø.
BT170208 Det er en kjempeutfordring, nettopp fordi det er snakk om veldig små partikler, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til BT.
BT170208 Klima- og miljøministeren ser ikke bort fra at man vil forby enkeltprodukter som mikroplast i kosmetikk også i Norge, men sier at et forbud i EU vil ha større effekt på helse og miljø.
AP170208 Samarbeidspartnere er Nofima, Østfoldforskning, Næringslivets emballasjeoptimeringskomité samt Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ¶
SA170207 Plast er dermed i tillegg til å ta liv og forurense matfatet vårt, lite klima- eller miljøvennlig både å produsere og forbruke.
DB170206 Vi kommer til å få noe mer avgifter for å klare klima- og miljøendringene, omtrent på nivå med hva denne regjeringen har gjennomført av avgiftsendringer.
DB170206 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har vært offensiv og kaller fenomenet det virkelige havmonsteret.
AP170206 Vi er jo alle glade for å få forståelige utlegninger om sorte hull, finans-, klima- og flyktningkriser, Allahs krigere og velsignelsene ved vaksiner og DAB+, samt det mørke nettets ondskap.
AP170206 Vi er jo alle glade for å få forståelige utlegninger om sorte hull, finans-, klima- og flyktningkriser, Allahs krigere og velsignelsene ved vaksiner og DAB+, samt det mørke nettets ondskap.
DB170205 Striden startet med at Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) rett før jul sa nei til lisensjakt på 32 ulv i fire revirer der rovviltnemndene hadde åpnet for jakt.
DB170205 Fellingskvoten ble redusert fra 47 til 15 dyr fordi ulvene, slik Helgesen og Klima- og miljødepartementet oppfatter det, ikke har et skadepotensial som gjør at de kan skytes.
BT170203 Det ta opp til 450 år før en plastflaske eller en engangsbleie brytes ned til små mikroplastpartikler, ifølge Klima- og miljødepartementet.
DB170202 For det andre er det et akutt globalt behov for mer penger til regnskogbevaring, noe Astrups egen Klima- og miljøminister Vidar Helgesen stadig understreker.
AA170202 Klima- og miljøministeren forklarer at det jobbes med en plaststrategi, både for mikro- og større plastprodukter, som blir lagt fram i en stortingsmelding i vår.
AA170202 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) svarer at regjeringen ligger i forkant av Greenpeace på dette feltet.
DB170201 Dette har allerede klima- og miljøminister Vidar Helgesen varslet at de vil gjøre.
BT170201 I fjor ble Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og KrF enige om et ulveforlik, som oppfølging av klima- og miljøminister Vidar Helgesens ( H ) stortingsmelding.
BT170201 Den eneste norske politikeren som har besøkt Moskva etter Russlands annektering av Krim, var statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet som 30. november 2015 hadde møte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen.
BT170201 Videoen ble lagt ut kort tid etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) tirsdag fikk refs i flere runder fra Stortingets talerstol da de folkevalgte debatterte hans håndtering av ulvepolitikken.
AP170201 Den eneste norske politikeren som har besøkt Moskva etter Russlands annektering av Krim, var statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet som 30. november 2015 hadde møte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen.
AP170201 Den eneste norske politikeren som har besøkt Moskva etter Russlands annektering av Krim, var statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet som 30. november 2015 hadde møte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen.
AP170201 Den eneste norske politikeren som har besøkt Moskva etter Russlands annektering av Krim, var statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet som 30. november 2015 hadde møte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen.
DB170131 Like før klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) skulle møte i Stortinget i ulvesaken. presenterte representanter fra de fire partiene den nye enigheten i Vandrehallen på Stortinget.
DB170131 Fellingskvoten ble redusert fra 47 til 15 dyr fordi ulvene, slik Helgesen og Klima- og miljødepartementet oppfatter det, ikke har et skadepotensial som gjør at de kan skytes.
DB170131 Du kan vinne vannvittige 312 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har brutt opplysningsplikten i ulvesaken, mener Senterpartiet.
DB170131 Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum anslo i går kveld på Facebook at rundt 5000 personer hadde møtt opp for å demonstere mot klima- og miljøminister Vidar Helgesens ( H ) og regjeringens håndtering av ulveforliket.
DB170131 Fra Stortingets talerstol i dag, under en debatt om klima- og miljøministerens redegjørelse om forvaltning av ulv, dro han det enda et hakk lenger.
DB170131 Dette har allerede klima- og miljøminister Vidar Helgesen varslet at de vil gjøre.
BT170131 Like før klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) skulle møte i Stortinget i ulvesaken, presenterte representanter fra de fire partiene den nye enigheten i vandrehallen på Stortinget.
BT170131 Like før klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) skulle møte i Stortinget i ulvesaken, presenterte representanter fra de fire partiene den nye enigheten i vandrehallen på Stortinget.
AP170131 | Helgesen må forklare seg om ulv til Stortinget ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) inntar tirsdag Stortingets talerstol for å forklare hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.
AP170131 Mandag varslet Klima- og miljødepartementet at det går inn for å forlenge fellingstiden i ulvesonen med seks uker eller frem til 31. mars, slik Frp og flere andre partier har foreslått.
AP170131 Videoen ble lagt ut kort tid etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) tirsdag fikk refs i flere runder fra Stortingets talerstol da de folkevalgte debatterte hans håndtering av ulvepolitikken.
DB170130 ¶ ULVEMINISTER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) møtte pressen tidligere i januar, etter å ha vært i møter med forlikspartiene i ulvesaken.
DB170130 Vil du bli Extra-millionær ? fra norsk tipping ¶ Klima- og miljødepartementet foreslår å utvide årets lisensfellingsperiode for ulv innenfor ulvesonen til 31. mars.
DB170130 Informasjonen fra merkingen vil gi et bedre grunnlag for å vurdere felling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DB170130 Tirsdag må klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) igjen forklare for Stortinget hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.
DB170130 Ifølge Nesvik vurderer nå de fire partiene om de skal fremme et felles forslag for å presse klima- og miljøministeren til å endre syn på ulvejakt.
BT170130 Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.
BT170130 Informasjonen fra merkingen vil gi et bedre grunnlag for å vurdere felling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
BT170130 februar, heter det i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet mandag.
AP170130 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har skapt ramaskrik i Bygde-Norge ved å nekte felling av ulv i ulvesonen.
AP170130 Naturvernforbundet er oppgitt over at klima- og miljøministeren gjennom mediene foreslår å endre jaktforskriften i løpet av to uker.
AP170130 Mandag kom det imidlertid signaler om at regjeringen er på glid i saken, da Klima- og miljødepartementet varslet at de kan gå inn for å forlenge fellingstiden i ulvesonen med seks uker eller fram til 31. mars, slik Frp og flere andre partier har foreslått.
AP170130 Ifølge Nesvik vurderer nå de fire partiene om de skal fremme et felles forslag for å presse klima- og miljøministeren til å endre syn på ulvejakt.
AP170130 Da må klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) igjen opp på talerstolen for å forklare hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.
AP170130 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DN170128 Det skapte store bølger da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) like før jul avlyste lisensfelling av ulv fordi han mener at det ikke er lovmessig grunnlag for det.
DB170127 Dessuten mener forskningsinstitusjonen at klima- og ulykkeskostnader i sum vil være de samme med eller uten en tredje rullebane.
DN170125 - All informasjon som kommer til Kongressen eller guvernører, inkludert informasjon fra ledere for indianerstammer, og ledere fra klima- og industriorganisasjoner må bli sent til OES, uansett hvilken avsender eller signatur informasjonen må ha, heter det i dokumentet.
DB170125 Det er knappe to uker siden klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) presenterte sin liste med ti tiltak for å løse ulvefloka.
AP170124 november 2015 da statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet hadde møte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen.
AP170124 november 2015 da statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet hadde møte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen.
AP170124 november 2015 da statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet hadde møte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen.
BT170123 Men så hjelper det ikke å bygge selv verdens mest klima- og miljøvennlige skole, kontor eller kjøpesenter dersom det plasseres langt fra folk.
DN170121 Hareide mener stortingsforliket fra i fjor vår skapte ro om det brennbare spørsmålet inntil klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) like før jul sa nei til lisensfelling av 32 ulver.
BT170121 FOTO : Scanpix ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen forsikrer oss i sitt innlegg 13. januar i BT om at det blir felling av norsk ulv.
DN170119 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kaller det « nybrottsarbeid » i klimapolitikken.
BT170119 ELITEN ? Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er blitt stemplet som « eliten » i Oslo som ikke bryr seg om folk i Hedmark.
DB170117 Det nye vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker.
DB170117 ¶ FÅR KRITIKK : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen roer ikke gemyttene i ulvesaken med sin redegjørelse i Stortinget tirsdag.
DB170117 Tirsdag måtte klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) redegjøre for Stortinget om ulvestriden.
DB170117 Hordnes er provosert over vedtaket til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å ikke tillate ulvejakt i den såkalte ulvesonen.
DB170117 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har gjort seg lite populær i enkelte miljøer i Hedmark siden avgjørelsen om å kutte kvoten av ulv som kan felles i ulvesonen helt.
DB170117 ( Dagbladet ) : For å løse den betente ulvestriden, vurderer Klima- og miljøminister Vidar Helgesen å gjøre endringer i naturmangfoldloven.
BT170117 Det nye vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker. | - Vei over Søre Øyane er lite sannsynlig ¶
BT170117 Det nye vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker.
AP170117 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier at kommunene har « ganske mange virkemidler » å gripe til, men at det er opp til dem selv å ta dem i bruk, skriver NTB.
DB170116 Det er Statens naturoppsyn som står for merkingen, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.
DN170115 Fra regjeringens side deltar statsminister Erna Solberg ( H ), utenriksminister Børge Brende ( H ) og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170115 Regjeringen tar ikke folks hverdagsliv på alvor, sier han og skildrer en statsminister og en klima- og miljøvernminister « som sitter langt unna virkeligheten til folk » og en ulvedebatt som ender opp i « juridiske spissfindigheter ».
AP170115 Regjeringen tar ikke folks hverdagsliv på alvor, sier han og skildrer en statsminister og en klima- og miljøvernminister « som sitter langt unna virkeligheten til folk » og en ulvedebatt som ender opp i « juridiske spissfindigheter ».
DB170114 VIL IKKE SVARE : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil ikke kommentere ulvestriden overfor Dagbladet før han redegjort for saken i Stortinget førstkommende tirsdag.
DB170114 KRITISKE : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har måttet tåle kritikk fra eget parti for ulvesaken.
DB170114 Fakta om den siste ulvestriden ¶ * Klima- og miljødepartementet vedtok 20. desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016-2017 fra 47 til 15 ulver.
DB170114 ( NTB/Dagbladet ) ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har forklart statens ulvevedtak med at skadepotensialet innen ulvesonen ikke er stort nok.
DB170114 ( Dagbladet ) : Ulveopprøret splitter regjeringspartiet Høyre etter klima- og miljøminister Vidar Helgesens ( H ) avgjørelse før jul om å nekte ulvejakt i den såkalte ulvesona på Østlandet.
DB170114 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) vil redegjøre om saken i Stortinget neste tirsdag.
BT170114 Han har nå sendt spørsmål til Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) der han ber om svar på hva han kan gjøre for å sikre genmaterialet.
BT170114 Denne uken sendte Klima- og miljødepartementet ut et tildelingsbrev for året der de skriver at det innsamlede materialet skal destrueres.
AP170114 - At Venstre støtter klima- og miljøministerens « kuvending » i ulveforliket, ble dråpen som rant over.
DB170113 Det har heller aldri vært meningen at radiomerkingen av ulv skal forebygge skade mot sau på kort sikt, ifølge statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og Miljødepartementet ¶
DB170113 Det har heller aldri vært meningen at radiomerkingen av ulv skal forebygge skade mot sau på kort sikt, ifølge statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og Miljødepartementet ¶
DB170113 ¶ FØLGER LOVEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) ¶
DB170113 Klima- og miljødepartementets vedtak om ikke å tillate felling av 32 ulver i Hedmark baserer seg på solide rettslige vurderinger og følger Stortingets avgjørelser til punkt og prikke.
BT170113 De resterende 32 ulvene har tilhold i fire ulverevir i Hedmark, og vedtakene om felling av disse ble påklaget til Klima- og miljødepartementet.
AP170113 Tiltaket kommer som klima- og miljøminister Vidar Helgesens første svar på den betente ulvestriden i kjølvannet av at departementet rett før jul overprøvde Rovviltnemndas vedtak om å felle 35 ulv.
AP170113 Men oppsynet har fått beskjed fra Klima- og miljødepartementet om at det vil få tilført ressurser for å dekke kostnadene.
AP170113 Fakta : Ulvestriden ¶ Klima- og miljødepartementet vedtok 20. desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016 - 2017 fra 47 til 15 ulver.
AP170113 Tiltaket kommer som klima- og miljøminister Vidar Helgesens første svar på den betente ulvestriden i kjølvannet av at departementet rett før jul overprøvde Rovviltnemndas vedtak om å felle 35 ulv.
AP170113 Men oppsynet har fått beskjed fra Klima- og miljødepartementet om at det vil få tilført ressurser for å dekke kostnadene.
AP170113 Fakta : Ulvestriden ¶ Klima- og miljødepartementet vedtok 20. desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016 - 2017 fra 47 til 15 ulver.
AP170113 Tiltaket kommer som klima- og miljøminister Vidar Helgesens første svar på den betente ulvestriden i kjølvannet av at departementet rett før jul overprøvde Rovviltnemndas vedtak om å felle 35 ulv.
AP170113 Men oppsynet har fått beskjed fra Klima- og miljødepartementet om at det vil få tilført ressurser for å dekke kostnadene.
AP170113 Fakta : Ulvestriden ¶ Klima- og miljødepartementet vedtok 20. desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016 - 2017 fra 47 til 15 ulver.
DB170112 Samtidig som vi setter oss hårete mål for klima- og miljøpolitikken, legger vi til rette for fremtidens jobber og bevarer velferden.
AP170112 Fakta : Ulvestriden ¶ Klima- og miljødepartementet vedtok 20. desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016 - 2017 fra 47 til 15 ulver.
AP170112 å dokumentere områdebruk med bakgrunn i ulvenes skadepotensial på husdyr og tamrein, samt som oppfølging i forbindelse med at lokalbefolkningen oppfatter at særlig ulvene i Slettåsreviret har en spesielt nærgående adferd mot mennesker, » heter det i bestillingen Miljødirektoratet har fått fra fra Klima- og miljødepartementet.
DN170111 | Genmateriale fra unike villaksstammer kan bli destruert ¶ Klima- og miljødepartementet skriver i et brev til Miljødirektoratet at genmaterialet fra 22 sterkt truede villakselver i Hardanger skal destrueres.
DN170111 Når DN konfronterer Klima- og miljødepartementet med brevet som sier at genmaterialet skal destrueres, skriver politisk rådgiver Jens Frølich Holte i KLD at « Ettersom genbanken for laksefiskbestander fra Hardanger ikke skal bygges, vil driften ved de midlertidige anleggene etter hvert måtte avvikles.
DN170111 Han er opprørt etter å ha lest tildelingsbrevet som nylig ble sendt fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet.
DN170111 Klima- og miljødepartementet krever i et brev til Miljødirektoratet at innsamlet genmateriale fra de truede villaksbestandene i Hardanger blir destruert.
DN170111 - Klima- og miljødepartementet pålegger her direktoratet å destruere innsamlet materiale fra bestander det samme departementet selv karakteriserer som utryddingstruede, sier Pedersen.
DN170111 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har begrunnet avslaget på jakt på inntil 32 ulver i ulvesonen med at lovavdelingen i Justisdepartementet mener det vil bryte både med naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.
DB170111 Fakta om ulvestriden ¶ Klima- og miljødepartementet vedtok 20. desember i fjor å redusere lisensfellingskvoten for ulv vinteren 2016-2017 fra 47 til 15 ulver.
DB170111 Nest svakest er Barne- og likestillingsdepartementet med et snitt på 21,9 virkedager, etterfulgt av Klima- og miljødepartementet ( 17,8 ), Utenriksdepartementet ( 17,6 ), Forsvarsdepartementet ( 17,6 ) og Kunnskapsdepartementet.
AP170111 Før jul vedtok Klima- og miljødepartementet å ikke åpne for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen for vinter 2016 - 2017 ¶
DB170110 Spillet med trekning hver dag og 20 millioner i topp-premie ¶ fra Norsk Tipping ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) ber om å få komme til Stortinget for å redegjøre for ulvevedtaket.
DB170109 Skal vi løse klima- og miljøproblemer må vi bli flinkere til å forvalte og nyttiggjøre oss av naturens ressurser.
DB170108 For ordens skyld ; Klima- og miljødepartementets ulvepolitikk er faktisk ikke « ulvevennlig ».
AP170108 FOTO : Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har lyttet til Justisdepartementets lovavdeling, og har stoppet fellingstillatelsen på 47 ulv i Hedmark.
AP170108 FOTO : Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har lyttet til Justisdepartementets lovavdeling, og har stoppet fellingstillatelsen på 47 ulv i Hedmark.
SA170107 Høye drivstoffpriser løser ikke klima- og miljøutfordringene.
DB170106 Ulv trolig skutt i Hedmark - politiet ber om hjelp ¶ Klima- og miljødepartementet kommer neste uke til å starte med radiomerking av ulv i flest mulig revir.
DB170106 » Det hevdes at klima- og miljøministeren bryter Stortingets vedtak.
DB170106 Etter at klima- og miljøministeren før jul sa nei til å skyte 32 ulv i Norge har det vært et sirkus uten like.
DB170106 Klima- og miljøministeren varslet Stortinget før ulveforliket ble inngått at det kunne stride mot lover Stortinget har vedtatt tidligere.
BT170106 VERNER : Jeg vil takke skogeiere som verner en del av skogen sin, skriver klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
BT170106 En mer kompakt by, mindre avhengig av biltransport, er en mer effektiv og klima- og miljøvennlig by.
BT170106 VERNER : Jeg vil takke skogeiere som verner en del av skogen sin, skriver klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
BT170106 En mer kompakt by, mindre avhengig av biltransport, er en mer effektiv og klima- og miljøvennlig by.
AP170106 Statsminister Erna Solberg ( H ) og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) jobber på spreng for å finne løsninger på den betente ulvestriden, ifølge Statsministerens kontor.
AP170106 Han bekrefter at statsminister Erna Solberg ( H ) og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) holder tett kontakt og arbeider intensivt med saken.
AP170106 Fredag ettermiddag skulle forbundet sammen med Utmarkskommunenes sammenslutning legge fram nye løsningsforslag for statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og miljødepartementet.
AP170106 - Det er tett kontakt mellom oss og Klima- og miljødepartementet om bistand fra ekspertise for å finne gode løsninger på dette, sier statssekretær Sigbjørn Aanes ( H ) ved Statsministerens kontor til NTB.
AP170106 Det sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til Aftenposten fredag ettermiddag.
AP170106 - Jobber på høygir ¶ Klima- og miljødepartementet er også i gang med å gjennomgå den ferske høyesterettsdommen i Sverige som tillot felling av ulv, for å se hvordan den rettslige forsåelsen i Sverige skiller seg fra norsk lov.
DB170105 Kilder : Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet, NTB ¶
BT170105 Det var imidlertid før juristene i Klima- og miljødepartement kom frem til at vedtaket ville være i strid med Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven.
AP170105 To dager før jul, sendte klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen et brev til fire politikere på Stortinget.
AP170105 Onsdagens forsøk fra klima- og miljøminister Vidar Helgesens på å roe gemyttene i Høyre i ulvestriden ser ikke ut til å ha nådd frem på Hedmarks-benken på Stortinget.
AP170105 Høyre-topp Gunnar Gundersen går knallhardt ut mot sin partikollega, klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AP170105 Det var etter en klage til Klima- og miljødepartementet at fellingskvoten på ulv i Norge ble redusert fra 47 til 15 ulver, og kun utenfor ulvesonen.
AP170105 Bakgrunnen var at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) rett før jul stanset Stortingets vedtak om lisensjakt på ulv.
DB170104 - Hvis det er et stort problem for klima- og miljøministeren, må de endre lovverket. 47 til 15 ¶ 20. desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser.
DB170104 ( Dagbladet ) : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møter i ettermiddag representanter for de fire partiene bak stortingsforliket for å forsøke og finne en løsning på den betente ulvekonflikten.
DB170104 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sa før jul nei til lisensjakt på 32 ulver i ulvesonen, noe som har satt sinnene i kok i Innlandet.
DB170104 Gjems forteller til Dagbladet at demonstrantene hadde bedt om et møte med klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) utenfor departementet, men det har ministeren sagt nei til.
DB170104 ( Dagbladet ) : Det mobiliseres massiv mostand mot klima- og miljøminister Vidar Helgesens nei til ulvejakt.
AP170104 Også KrFs Hans Olav Syversen sa før møtet at han mener beslutningsgrunnlaget som Klima- og miljødepartementet har gitt lovavdelingen er altfor smalt.
AP170104 Jegere, saueeiere, bønder, skogsfolk og andre hadde tatt turen til klima- og miljødepartementet for å vise sin skepsis til norsk rovdyrpolitikk generelt, og ulvepolitikk spesielt.
AP170104 Fakta : Dette er ulvestriden : ¶ * Klima- og miljødepartementet sa 20. desember i fjor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling.
AP170104 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte ulvemotstandere onsdag formiddag.
AP170104 Etter klage til Klima- og miljødepartementet ble fellingskvoten på ulv i Norge redusert fra 47 til 15 ulver, og kun utenfor ulvesonen.
AP170104 Demonstrantene gikk til Klima- og miljødepartementet.
AP170104 Fakta : Fakta om den siste ulvestriden ¶ * Klima- og miljødepartementet sa 20. desember i fjor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling.
AP170104 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sa før jul nei til lisensjakt på 32 ulver i ulvesonen, noe som har satt sinnene i kok i Innlandet.
AP170104 Fakta : Fakta om den siste ulvestriden ¶ * Klima- og miljødepartementet sa 20. desember i fjor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling.
DN170103 Til høyre står Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
DB170103 De kommer for å demonstrere mot det de beskriver som en helomvending fra Klima- og mijøvernminister Vidar Helgesen i spørsmålet om felling av ulv.
AP170103 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har innkalt partiene bak ulveforliket på Stortinget til møte på sitt kontor onsdag.
AP170103 Usikkerheten råder etter valget : Hvor langt vil Trump kunne gå i sin omlegging av USAs klima- og energipolitikk ?
AP170103 USAs nyvalgte president Donald Trump er allerede i gang med å forberede store endringer på klima- og energifeltet, og det ligger an til en radikal omlegging av politikken.
DN170102 Til høyre står Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
DB170102 Regjeringsapparatet, representert ved klima- og miljøminister Vidar Helgesen, har satt stortingsvedtak om bestandens størrelse til side og satt en stopper for fellingstillatelser slik som rovviltnemndene lovlig har vedtatt.
AP170101 Men klima- og miljøministeren hadde kanskje ikke forutsett at det hardeste skytset for at han fulgte norsk lov skulle komme fra Stortingets president.
AP170101 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen reduserte masseskytingen.
AP170101 Men klima- og miljøministeren hadde kanskje ikke forutsett at det hardeste skytset for at han fulgte norsk lov skulle komme fra Stortingets president.
AP170101 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen reduserte masseskytingen.
AP161231 Ifølge amerikanske miljøorganisasjoner er USA i ferd med å få den mest klima- og miljøfiendtlige regjeringen i landets historie.
AP161231 Ifølge amerikanske miljøorganisasjoner er USA i ferd med å få den mest klima- og miljøfiendtlige regjeringen i landets historie.
AP161210 Hun synes det er bra at Staten legger til rette for å utvikle byene på en best mulig klima- og miljøvennlig måte.
AP161006 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP161006 Klima- og miljødepartementet opplyser at det er et økende behov for kunnskap om hvordan klimaendringer, havforsuring, forurensning og økt bruk til fiske, havbruk og fremtidige nye næringer påvirker miljøet i havet. * 70 millioner kroner ekstra til forskning på miljøvennlig teknologi.
AP161006 Sammen med finanspolitisk talsmann i partiet, Marianne Marthinsen, fant de to klare punkter å angripe statsbudsjettet på : Klima- og arbeidledighetspolitikken.
BT161005 Når det gjelder norske utslippskutt, vil statsbudsjettet for neste år, som legges fram torsdag, ta Norge i en grønnere retning, slår klima- og miljøministeren fast.
BT161005 Foto : Reuters / NTB scanpix ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) gleder seg stort over at klimaavtalen trer i kraft mindre enn ett år etter at den ble vedtatt i Paris.
BT161005 Økt bruk av biodrivstoff er et av flere mulige tiltak for å redusere utslippene, forutsatt at biodrivstoffet er produsert på en bærekraftig måte, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
BT161005 I høringsnotatet fra i sommer anslår Klima- og miljødepartementet at prisen på avansert biodiesel vil bli om lag 2,5 ganger høyere enn såkalt førstegenerasjons biodiesel.
AP160928 De ulike postene tar utgangspunkt i byrådets Klima- og energistrategi, som ble presentert i februar i år.
AP160916 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre får garantert en stri høst og vinter.
AP160901 Et grønt skatteskift går ut på å legge skatter og avgifter på klima- og miljøskadelig atferd samtidig som man senker andre skatter og avgifter for bl.a. å fremme miljøvennlige produkter og handlinger.
AP160828 - Det budsjettet Regjeringen jobber med nå, må bli tidenes klima- og miljøbudsjett.
AP160824 - Frp står veldig langt fra oss i den ene saken som er viktigst for oss, klima- og miljøpolitikk.
AP160728 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er enig i at for lite undersøkes.
DB160721 UTVIDE : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen må utvide den lille grønne boka betraktelig.
AP160628 Her er saken fra byrådets lansering av klima- og energistrategien : Byrådet vil fjerne én av fem biler fra Oslos veier og kutte 60 prosent av klimagassutslippene innen 2020 ¶
AP160628 Her er saken fra byrådets lansering av klima- og energistrategien : Byrådet vil fjerne én av fem biler fra Oslos veier og kutte 60 prosent av klimagassutslippene innen 2020 ¶
BT160625 SØKNAD TIL TOPPS : Ture Andersen måtte få godkjennelse fra Klima- og miljødepartementet for å få lov til å plassere denne heisekranen foran naustet sitt på Holmeknappen.
AP160530 « Med utgangspunkt i klima- og miljømålene, vil byrådet gå mot prosjekter som bidrar til å øke den fysiske veikapasiteten i og inn til Oslo.
BT160505 Jo raskere vi får bilene over på strøm, desto raskere oppnår vi også kutt i klima- og miljøutslippene.
FV160504 Jo raskere vi får bilene over på strøm, desto raskere oppnår vi også kutt i klima- og miljøutslippene.
AP160502 Unilever-sjefen Paul Polman sitter på kontoret til klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen og forklarer hvorfor han heller snakker om miljø enn om selskapet han leder.
AP160427 I Norge er det Klima- og miljøverndepartementet som har ansvar for å nominere steder til listen.
AP160425 I klima- og miljøminister Vidar Helgesens redegjørelse om oppfølgingen av Parisavtalen til Stortinget var det lite igjen av engasjementet fra Paris.
AP160425 Bildet er fra FNs hovedkvarter i New York, der Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) signerer avtalen som ble framforhandlet foran og under klimatoppmøtet i Paris i 2015.
AP160423 Jeg håper bare partiet over tid går over i en stadig mer klima- og miljøvennlig retning.
AP160416 - Venstre insisterer på at verden kan vokse seg ut av klima- og miljøproblemene.
AP160415 - Det budsjettet Regjeringen jobber med nå, må bli tidenes klima- og miljøbudsjett.
AP160408 Skillelinjen går på om vi skal være et ensidig klima- og miljøparti eller om vi ønsker at de grønne skal være et helhetlig samfunnsparti.
AP160407 - KrF viktig alliert i klima- og asylpolitikken ¶
AP160407 - KrF viktig alliert i klima- og asylpolitikken ¶
AP160404 Hun mener KrF har mistet « ledertrøyen » i klima- og miljøpolitikken.
AP160403 Her skal vi bygge klima- og miljøvennlig for fremtiden med grøntarealer, begrenset bilbruk og forbedret energibruk.
AP160316 Sirin Engen i Bellona roser både det borgerlige og det rødgrønne byrådet for arbeidet med klima- og energistrategien.
AP160315 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) mener tendensen er alvorlig og at usikkerheten er skremmende.
AP160303 I disse dager finpusser alle som mener noe om klima- , energi - og transportpolitikk sine høringsuttalelser til Grønn skattekommisjons utredning « Sett pris på miljøet ».
AP160302 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) vedgår at Regjeringen ikke var klar over dette. 0001820015_doc6aap78kgfl41enl3dku4-GNLbMa1t2d.jpg FOTO : Fred C.
AP160220 Torsdag vedtok byrådet, med Arbeiderpartiet, SV og MDG, klima- og energistrategien.
AP160220 Torsdag vedtok byrådet, med Arbeiderpartiet, SV og MDG, klima- og energistrategien.
AP160217 Når det rødgrønne byrådet torsdag skal vedta en omfattende tilleggsdel til kommunens klima- og energistrategi, før saken sendes over til bystyret for endelig behandling, er det ikke fordi de ser på seg selv som slemme.
AP160217 Her kan du lese hele klima- og energistrategien til det rødgrønne byrådet ( PDF ) ¶
AP160216 Studenten Daniel Instebø i Bergen kuttet ut alt kjøtt etter å ha sett en film der hovedpersonen utpeker storfeproduksjon som den verste klima- og miljøsynderen.
AP160215 - Denne saken setter konflikten mellom en stor industriell utbygging til havs og viktige hensyn til naturmangfold på spissen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP160203 Norge ser derimot på tiltaket som nødvendig for å oppnå resultater i det norske klima- og skogsamarbeidet med Indonesia.
AP160203 Et stort fremskritt for skogsamarbeidet, mener klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP160203 Brannene i Indonesia i fjor høst forårsaket voldsomme skader på miljøet, økonomien og ikke minst folks liv og helse, fastslår klima- og miljøministeren.
AP160203 Blir forbudet håndhevet fullt ut, kan det ifølge Klima- og miljødepartementet gi utslippsreduksjoner som er titalls ganger så store som Norges samlede utslipp av klimagasser.
AP160202 Spørsmålet vi stiller er om Oslopakke 3 bidrar til å nå klima- , miljø- og trafikkmålene.
AP160129 På spørsmål til MDGs byråd Lan Marie Nguyen Berg om hvorfor det er viktigere å servere vegetarmat i rådhusets og andre kantiner enn å bytte ut sukkerholdig mat fra kantinene i videregående skoler, forklarer hun at vegetardagen er viktig ut fra klima- og miljøhensyn.
AP160128 I januar ble potten økt til 6 millioner i 2016, sier energirådgiver Anders Brage Mikkelsen i Klima- og energifondet.
AP160128 Det er « gode grunner til dette », skriver Klima- og miljødepartementet.
AP160128 - Disse regnestykkene er ikke enkle, og derfor har vi lagt oss på en konservativ linje i innrapporteringen til FN, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
AP160128 ( Kilder : Klima- og miljødepartementet, UNFCCC ) ¶
SA160122 - I 2014 ble gitt 740 tilsagn, opplyser Eva Lossius Watten i klima- og energiprogrammet til NTB.
FV160122 - I 2014 ble gitt 740 tilsagn, opplyser Eva Lossius Watten i klima- og energiprogrammet til NTB.
BT160122 - I 2014 ble gitt 740 tilsagn, opplyser Eva Lossius Watten i klima- og energiprogrammet til NTB.
AP160122 Si ;D-innlegg : Vi har en klima- og miljøminister som bryter med Grunnlovens paragraf 112 om å ta vare på kloden.
AP160122 - I 2014 ble gitt 740 tilsagn, opplyser Eva Lossius Watten i klima- og energiprogrammet til NTB.
AP160120 Det siste året har Oslos klima- og energifond gitt dobbelt støtte til sentrums-husstander som bytter ut sin gamle ovn.
AP160117 Vidar Helgesen overtok for Tine Sundtoft som klima- og miljøminister rett før jul.
AP160117 Vidar Helgesen ( H ) mottok her nøkler til kontoret av avtroppende klima- og miljøminister Tine Sundtoft. klimagasser.jpg ¶ 0001718355-Ac7MJYOKt9.jpg ¶ klimagass2.jpg ¶
AP160115 Han snakker om klima- og miljøpolitikk og velferdspolitikk på en tilvant måte for oss.
AP160107 - Der hvor konkurransen har vært hard og internasjonal ser vi fremgang, mens vi innen helse, utdanning, forvaltning, infrastrukturutbygging og klima- og miljøtilpasning fortsatt har et godt stykke å gå.
DA160106 - Interessen er svært stor, fastslår Anders Mikkelsen i Klima- og energiprogrammet.
FV160105 Og det er lov å ha det, sierTine Sundtoft, nylig avgått klima- og miljøminister.
AP160105 Og det er lov å ha det, sierTine Sundtoft, nylig avgått klima- og miljøminister.
AP160105> Og det er lov å ha det, sierTine Sundtoft, nylig avgått klima- og miljøminister.
AP160105> target="avis" href= Og det er lov å ha det, sierTine Sundtoft, nylig avgått klima- og miljøminister.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= Og det er lov å ha det, sierTine Sundtoft, nylig avgått klima- og miljøminister.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Og det er lov å ha det, sierTine Sundtoft, nylig avgått klima- og miljøminister.