DB171210 Pluss på med den vanlige bredden i begge klasser i langrenn, og du har bildet av en tradisjonell norsk skisport mektigere enn noen gang før.
SA171209 desember skyver leder for opplæringsutvalget, Simon Næsse ( Ap ), ansvaret for finansieringen over på de lokale skolene, vel vitende om at skolene har mange oppgaver de skal løse og ikke har mulighet til å finansiere drift av små klasser .
SA171208 Store klasser er et faktisk problem på mange norske skoler.
AA171207 I noen klasser trengs det flere lærere, i andre klasser oppnås det like gode resultater selv om det er noen flere elever per lærer.
AA171207 I noen klasser trengs det flere lærere, i andre klasser oppnås det like gode resultater selv om det er noen flere elever per lærer.
BT171202 Nylig besluttet Hordaland fylkeskommune å legge ned en egen studieforberedende klasse for minoritetsspråklige elever ved Bergen Katedralskole, samt klasser for minoritetsspråklige ved helse- og oppvekstfag ved Fyllingsdalen og Åsane videregående skoler ( VG1 ).
BT171202 I de aktuelle tilbudene går de minoritetsspråklige elevene i egne klasser i hele det videregående opplæringsløpet.
BT171202 Elevene sier de føler sterk tilhørighet og trygghet i denne typen klasser , noe som utvilsomt er positivt for elevenes læring.
BT171202 De hevder at atskilte klasser strider mot opplæringsloven § 8-2, som sier : « Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør.
SA171201 Spesielt når én av tre norske lærere sier at de har så store klasser at de i mindre eller liten grad får fulgt opp hver enkelt elev og gitt tilpasset undervisning.
SA171201 Likevel får stadig flere elever undervisning i stadig større klasser , og det er i dag enorme forskjeller i lærertettheten på norske skoler.
SA171201 Det er ingen motsetning mellom det å satse på læreren og det å ta kampen mot store klasser .
SA171201 DEBATT : Det er ingen motsetning mellom det å satse på læreren og det å ta kampen mot store klasser .
AP171201 I det siste har det pågått en diskusjon om bruk av fluor under barneskirenn, og vi har fått en debatt om å få et forbud i klasser under 16 år.
NL171130 Da SV hadde kunnskapsministeren, innførte vi en tilskuddsordning der ungdomsskoler med lave skoleresultater og store klasser ble tilført 600 ekstra lærere over en fireårsperiode.
NL171129 « Bur de kriminelle inne så blir vi kvitt dem », « Samle dem i egne klasser så plager de ikke de andre elevene » er meget gode eksempler.
NL171129 For å stanse den økende volden i videregående skoler foreslår de å samle de voldelige ungdommene i egne klasser , til tross for at all tilgjengelig forskning forteller oss at volden øker når de samles.
AP171128 Når Grøvan hevder at normen vil være best for den « enkelte elev », hviler dette utsagnet på en forståelse om at vi alle er like, i alle fall mellom klasser med 16 elever.
AP171128 Men variasjonene mellom skoler og klasser er for store til at en felles norm er svaret vi trenger nå ".
DB171127 Christian Tybring-Gjedde ( Frp ) vil samle voldsutøvere i egne klasser og kaste dem ut av skolen om det ikke hjelper.
DN171126 Passasjerene på alle fire klasser på verdens største passasjerfly vente seg mer luksus.
AP171126 Det er ikke lett når det jevnt over er én voksen i alle klasser , som att på til er smekkfulle.
DA171125 Lærernormen innebærer at det nå skal bli maks 15 elever per lærer i første til fjerde klasse, mens det ikke skal være mer enn 20 elever per lærer i klasser fra femte til tiende.
BT171125 | Vil kutte klasser for minoritetsspråklige.
BT171125 Nå har de fått vite at fylkeskommunen ikke vil la nye innvandrerelever begynne i egne klasser fra neste år.
DB171124 Det må tas med i betraktningen når norske lærere ønsker seg færre elever å ha ansvaret for, og forteller om at det kan være vanskelig å følge opp og bygge en relasjon til den enkelte eleven i store klasser .
AA171123 De skal ikke samles i egne klasser , slik Frps Christian Tybring-Gjedde har foreslått.
DN171122 Rundt halvparten av konsernets 63 lokalaviser satser på strømming av fotballkamper, også fra lavere divisjoner og aldersbestemte klasser , skriver Klassekampen.
DN171122 Mange lokalaviser har opplevd en kraftig oppgang i digitale abonnenter etter at de begynte å strømme fotballkamper fra lavere divisjoner og aldersbestemte klasser .
DN171121 Fire klasser med 27 ulike biler skal testes over to dager.
DN171121 De to høstdagene DN inviterer norske bilimportører til å stille med hver sin bil, og kåre en vinner i fire ulike klasser , er stemningen antageligvis lettere enn da den norske grunnloven skulle utformes.
DN171121 Men skoler og klasser med elever fra ulike bakgrunner gjør det bedre.
DB171121 Brageprisen er en av Norges gjeveste litteraturpriser og deles ut i fire klasser .
DA171121 I tillegg er hele klasser her i 3. og 6. klasse.
AP171121 Det er store klasser på få fagutdannede lærere.
AA171121 Det vil alltid være forskjell på klasser , og skolene kan ha gode grunner til å prioritere ulikt.
SA171119 Det kåres 30 vinnere hver i fire klasser i tillegg til hovedvinneren : ¶
BT171117 « Eldgammel Fanaost » har vunnet gullmedalje i NM for foredlede melkeprodukter både i år og i fjor, og ble også kåret til årets produkt i 2017 i alle klasser .
AP171117 « Eldgammel Fanaost » har vunnet gullmedalje i NM for foredlede melkeprodukter både i år og i fjor, og ble også kåret til årets produkt i 2017 i alle klasser .
SA171113 Som vanlig har vi delt inn i fire klasser : ¶
SA171113 Fire klasser
DA171110 Hun opplyser at feilregistrering for enkelte klasser også har ført til at begge trinn er oppført med ett poengs lavere totalscore i lesing enn de i virkeligheten hadde.
VG171108 Med den allmenne økningen i levestandard er det først og fremst symbolene på fattigdom som skiller mellom rike og fattige, mellom ulike sosiale klasser og økonomiske grupper.
DA171108 Skolen har vært gjennom en stor omstilling for å komme dit den er i dag, påpeker Solli, som mener det over tid er viktigere med fulle klasser enn flere elever : ¶
DB171103 Vi kjenner i dag til i overkant av 20 « klasser » av antibiotika.
DB171103 Mange bakterier kan bekjempes med medikamenter fra ulike klasser .
DA171103 Han beskriver utviklingen som « veldig bekymringsfull » og foreslår nå at det skal opprettes egne klasser for elevene som lager bråk.
DA171103 Frps Christian Tybring-Gjedde vil samle elever som utøver vold i egne klasser .
SA171101 Som vanlig har vi delt inn i fire klasser : ¶
SA171101 Fire klasser
DB171101 Bokprisene deles ut i fire klasser , med fire nominerte i hver klasse.
DA171101 Bokprisene deles ut i fire klasser , med fire nominerte i hver klasse.
BT171101 Bokprisene deles ut i fire klasser , med fire nominerte i hver klasse.
AP171101 Bokprisene deles ut i fire klasser , med fire nominerte i hver klasse.
VG171031 Ifølge skolens hjemmesider er Brannfjell skole en av Oslos store ungdomsskoler, med cirka 580 elever fordelt på 20 klasser .
DN171031 ¶ For oss som jobber eller har jobbet i klasserommet, er det åpenbart at mindre klasser gir større mulighet for fleksibilitet og tilpasning for den enkelte elev, sier forfatteren.
SA171030 Vi har - heldigvis - sett mange gode eksempler på at én dyktig lærer kan utgjøre en viktig forskjell for enkeltelever og klasser .
NL171030 ¶ Vi har - heldigvis - sett mange gode eksempler på at én dyktig lærer kan utgjøre en viktig forskjell for enkeltelever og klasser .
NL171030 Vi har - heldigvis - sett mange gode eksempler på at én dyktig lærer kan utgjøre en viktig forskjell for enkeltelever og klasser .
AP171030 Her stiller skolen med lokaler til disposisjon for foreldre som ønsker å arrangere halloweenfest for hele klasser .
AP171030 Her oppfordres det til at invitasjoner inkluderer alle ; enten alle guttene, alle jentene eller hele klasser .
BT171029 Derfor er informasjonsarbeid i klasser , grupper og for skoleansatte i hele fylket en viktig del av jobben.
DA171028 Skolene i Stavanger er utsatt for hardkjør, store klasser og mangel på vikarer - og om de ikke akkurat er ferdig kuttet, tas det nesten dobbelt så mye fra sykehjemsdriften i 2017.
SA171027 Her stiller skolen med lokaler til disposisjon for foreldre som ønsker å arrangere halloweenfest for hele klasser .
SA171027 Her oppfordres det til at invitasjoner inkluderer alle ; enten alle guttene, alle jentene eller hele klasser .
AP171027 Her stiller skolen med lokaler til disposisjon for foreldre som ønsker å arrangere halloweenfest for hele klasser .
AP171027 Her oppfordres det til at invitasjoner inkluderer alle ; enten alle guttene, alle jentene eller hele klasser .
AA171027 Her stiller skolen med lokaler til disposisjon for foreldre som ønsker å arrangere halloweenfest for hele klasser .
AA171027 Her oppfordres det til at invitasjoner inkluderer alle ; enten alle guttene, alle jentene eller hele klasser .
DA171026 Gjennom møter med elevene, undervisning i klasser og grupper og individuelle konsultasjoner ved 1. og 8. trinn har tjenesten en mulighet til å oppdage barn og unge med behov for oppfølging og hjelp.
VG171025 Bol Brage har møtt de beste årgangen og går ned flere klasser denne gangen.
DB171025 Grøvan, skolepolitisk talsperson i KrF, ivrer for flere lærere og mindre klasser til de yngste elevene.
DB171025 Forskning fra svensk skole viser at mindre klasser fører til bedre elevprestasjoner på en rekke områder.
AA171024 På skole- og klassenivå viser en norsk undersøkelse om engelskfaget ( Arnesen og Skeiseid 2014 ) at klasser der lærerne brukte minst IKT i klassen og i liten grad baserte hjemmearbeidet på IKT, gjorde det best i faget.
VG171023 Har 21 seirer ( 9 knockout ) og null tap i mellomvekt, to klasser over Brækhus.
SA171023 trinn, fordi dette gjelder flere elever på tvers av klasser , sier Røyneberg.
VG171016 Noen elever blir mobbet av elever i egen klasse og noen av elever i andre klasser , og noen elever blir utsatt for andre former for uønsket oppmerksomhet.
DA171016 Stykket billedliggjør på en fryktinngytende måte hvordan en ødeleggende massebevegelse brer seg i et samfunn, men det psykologiserer ikke og går heller ikke dypere inn i andre historiske forhold som økonomi, politikk og sosiale klasser .
AP171015 Det var økende opprør mot 1800-tallets urettferdige forfordeling av borgerskapets ledende klasser .
AA171015 Kammerkoret Aurum vant begge sine klasser , sakral og blandakor A, og ble dessuten tildelt Komponistforeningens hederspris for beste fremføring av et norsk verk.
AA171014 Tanken med undervisningspermen var at etter hvert skulle lærere og helsepersonell benytte undervisningspermen på sine skoler og i sine klasser .
AP171011 Publikum inviteres til å delta i to klasser ; barn og voksen.
VG171005 For rundt 30.000 kroner dagen kurses små klasser på ti skoleledere og rektorer av medierådgivere, gjerne tidligere journalister.
DB171005 Nå satser Kina på å få fram gode hoppere i begge klasser .
AA171003 To klasser fra Løkken Verk Montessoriskole var ombord i toget da det sporet av.
SA171001 Som vanlig har vi delt inn i fire klasser : ¶
SA171001 Fire klasser
DB171001 - Zenit er opp en eller to klasser fra Vardar.
DB170930 - Det er litt småkødd i klasserommet, men det er det jo i alle klasser , sier Senthan Jayaharan.
AP170929 Standard om bord : Det er tre klasser på vietnamesiske tog.
AP170929 - For meg er toget nesten alltid den mest minneverdige måten å reise på, sier han idet vi møtes i middagsvognen, hvor passasjerer fra alle togets tre klasser er samlet.
DB170928 Vi trenger flere lærere og mindre klasser , så lærerne får tid til å se hver enkelt elev. 2.
SA170926 Utøvere som skal delta i konkurranser for funksjonshemmede, deles inn i klasser basert på grad av funksjonsnedsettelse.i ¶
SA170926 Slik kan de bli flyttet til andre klasser om vurderingsgrunnlaget skulle endre seg.
SA170926 Siden er antall klasser blitt redusert kraftig for å forbedre konkurransevennligheten.
AP170926 Utøvere som skal delta i konkurranser for funksjonshemmede, deles inn i klasser basert på grad av funksjonsnedsettelse.
AP170926 Slik kan de bli flyttet til andre klasser om vurderingsgrunnlaget skulle endre seg.
AP170926 Siden er antall klasser blitt redusert kraftig for å forbedre konkurransevennligheten.
DB170923 Utøverne deles inn i forskjellige klasser avhengig av deres grad av svekkelse for å sikre rettferdig konkurranse.
DB170923 - I London 2012 var det ingen i min klasse som jeg ikke mente burde vært der, men plutselig begynte klasser å åpne seg.
DB170923 Fra tiden som rekrutt i aldersbestemte klasser for Stavanger SK, ble Kristoff vant til å kjempe mot utøvere utenfor egen fysiske rekkevidde.
DB170922 Selv om vi må tilbake til Valkenburg samme år for å finne den siste norske VM-medaljen i seniorklassen, har Norge hatt mange topplasseringer og blitt en stormakt i aldersbestemte klasser i perioden fram til i dag.
DA170922 Små klasser
DA170922 Det blir man i mindre klasser .
DA170922 - Jeg ville ønska meg mindre klasser og flere miljøarbeidere, sier Antonsen.
AP170922 Tiltakspakke som skolene kan velge fra med utgangspunkt i kartleggingen, blant annet flere miljøarbeidere, helsesøstre, NAV-veiledere, mindre klasser og ekstra undervisning.
SA170918 Han ser store norske muligheter i flere klasser .
FV170918 Han ser store norske muligheter i flere klasser .
DA170918 Mange av regattaseilerne Drammen har fostret har slitt ut sin andel seil fra Tangen, både i den populære Knarrklassen og andre klasser .
AP170918 Han ser store norske muligheter i flere klasser .
AA170912 De fleste som starter på teknologiutdanning ved NTNU kommer fra klasser på VGS med god kjønnsbalanse.
DB170910 De som ikke var galáctico ble gjort veldig oppmerksomme på at spillerne ble delt opp i « klasser » i garderoben.
NL170908 At det florere med « livsproblemer » som skjærer tvers gjennom økonomiske klasser , at en fjerdedel av befolkningen er innom en psykiater i løpet av livet, at storparten av de som sitter på legens venterom de er ikke der pga sykdom eller skade, men fordi de ikke får til livet sitt ( og det kan selvfølgelig ikke legen gjøre noe med, i alle fall ikke i løpet av de minuttene de
AA170907 Da må vi ha mindre klasser , ansette 3000 flere lærere og styrke bemanningen i barnehagen. 3.
SA170906 Under VM sykles det ritt i fem ulike klasser : Menn elite, kvinner elite, menn under 23 år, menn junior og kvinner junior.
FV170906 Under VM sykles det ritt i fem ulike klasser : Menn elite, kvinner elite, menn under 23 år, menn junior og kvinner junior.
BT170906 Under VM sykles det ritt i fem ulike klasser : Menn elite, kvinner elite, menn under 23 år, menn junior og kvinner junior.
AP170906 Under VM sykles det ritt i fem ulike klasser : Menn elite, kvinner elite, menn under 23 år, menn junior og kvinner junior.
VG170904 For ansatte må det være frustrerende å stå der uten ekstrahjelp, fordi det finnes en statlig norm som sier at det skal være likt i alle klasser .
AP170903 « To partier ( Arbeiderpartiet og Høyre ), to klasser , to bydeler », det var konklusjonen på en analyse av valg i Oslo fra første halvdel av det forrige århundre ( Gabriel Øidne ).
SA170830 Nei, det er ikke nødvendig å gi undervisningsfri for berørte klasser eller stenge avdelinger i barnehagen.
FV170830 Nei, det er ikke nødvendig å gi undervisningsfri for berørte klasser eller stenge avdelinger i barnehagen.
BT170830 Nei, det er ikke nødvendig å gi undervisningsfri for berørte klasser eller stenge avdelinger i barnehagen.
AP170830 Nei, det er ikke nødvendig å gi undervisningsfri for berørte klasser eller stenge avdelinger i barnehagen.
DA170825 Mens noen skoler trenger mindre klasser og flere pedagoger med spesialkompetanse, kan andre velge flere miljøarbeidere, styrket helsesøstertjeneste, NAV-veiledere eller flere rådgivere som sine tiltak.
DB170824 I en rapport fra Kunnskapsdepartementet fra 2012, kan vi lese at for stor belastning, for store klasser , og for liten tid til hver elev er de viktigste årsakene til at lærere slutter.
VG170821 Det er en skole der man i mange klasser har fått det motsatte av den såkalte « kamerateffekten » : Du har ingen rundt deg som trekker deg opp, men mange som holder deg nede.
DA170821 Skolen hadde fra starten 17 klasser delt på 14 faglinjer og var helt klart guttedominert.
SA170818 Sannsynligvis er jeg ikke Europas beste vektløfter i min klasser heller.
DA170818 Vi har store klasser og for lærernes del store krav til rapportering, kartlegging og testing.
DB170817 - Friidrettskonkurranser vil fortsatt være delt i klasser for menn og kvinner fordi det er en forskjell i prestasjoner hos mannlige og kvinnelige eliteutøvere, først og fremst på grunn av mennenes høyere nivå av androgene hormoner, het det i en uttalelse fra IAAF, som NRK publiserte i 2011.
DB170817 Lærer om store klasser : - Jeg har følt at de som lett glir unna, blir dem du tenker på etterpå Dagbladet Pluss ¶
DB170817 - Er det ikke slik at lærertettheten i gjennomsnitt er stabil, men at stadig flere elever går i større klasser ?
DB170816 Lærer om store klasser : - Jeg har følt at de som lett glir unna, blir dem du tenker på etterpå Dagbladet Pluss ¶
DA170816 Uansett er det en ulempe for elevene med større klasser .
DA170816 Somlærer i fellesfag frykter hun ytterligere frafall om også flere klasser , fra forskjellige utdanninger, slås sammen i fellestimene.
DA170816 Dette betyr i praksis enda større klasser - og mindre tilrettelegging av teoretisk undervisning med tanke på yrkesmessig relevans.
DA170816 - Siden fylkestinget for kort tid siden vedtok å øke klassestørrelsene ved flere yrkesfag fra 15 til 20, og å slå sammen klasser i fellesundervisningen, mener jeg det er veldig langt mellom teori og praksis her.
VG170812 DUO : Nestleder i Ap Trond Giske mener Norge trenger flere lærere og vil ha slutt på overfylte klasser .
VG170812 - Arbeiderpartiet mener i motsetning til Høyre at vi trenger flere lærere og slutt på overfylte klasser .
VG170806 Norge har tatt tre medaljer i yngre klasser i EM så langt.
VG170806 Her er test av 17 modeller i alle klasser ( VG+ ) ¶
DB170806 Det har vist seg å gå inn på andre mesterskap, også i andre klasser i EM.
VG170805 Stortingsrepresentant Anders Tyvand ( KrF ) mener det er helt opplagt at for store klasser får konsekvenser, og påpeker at det er de svakeste elevene det først og fremst går ut over.
VG170805 Det skal komme mest til gode de som opplever store klasser , men det må også være en fleksibilitet i kommunen, slik at man kan ha en ekstra stor lærertetthet der hvor behovet er størst, sier Giske.
VG170803 HUSKER : Elevmor Aina Akerø sier hun ser lærere som har hendene fulle og mener det er logisk at mindre klasser gir bedre oppfølging.
VG170803 Det er paradoksalt at regjeringen nylig har fortalt at det viktigste de gjør i skolen er å forsterke tidlig innsats mens de samtidig er mot en lærernorm som kunne gi mindre klasser og tettere oppfølging, sier Handal.
VG170803 Det er de som har størst klasser og som vil få titalls millioner.
SA170802 inspirert av den amerikanske økonomen Eric Hanushek : Eleven, i stadig større klasser , skal produsere resultater, læreren er den som skal mate.
AA170802 De neste årene innfører vi nivådifferensierte seriespill i alle klasser .
SA170801 For samlagsskyting har de vært 60 år i skyggenes dal, men i år har Rogaland vært bedre forberedt til et Landsskytterstevne og det gjelder i alle klasser .
AP170729 Hun er spent på litt større klasser og større skole når hun nå begynner på videregående.
DB170726 Ruter, som kjører bussene i Oslo, har som krav at alle bussene i byen skal være minst klasse Euro4, altså to klasser over Senterparti-bussen.
AP170725 Helsesøster vil tradisjonen tro ha « runder » i alle klasser og møtt de nye elevene.
VG170722 klasser kan booke seg inn på tredagers demokratiseminar på Utøya i regi av Det europeiske Wergelandsenteret.
VG170719 Giske peker på nødvendigheten av lærertetthet, små klasser og tidlig innsats fra grunnskolen.
SA170718 Vi stiller med sterke lag som vi tror og håper kan gi oss toppresultater i alle klasser , sier sportssjef Hans Falk i Norges Cykleforbund.
FV170718 Vi stiller med sterke lag som vi tror og håper kan gi oss toppresultater i alle klasser , sier sportssjef Hans Falk i Norges Cykleforbund.
BT170718 Vi stiller med sterke lag som vi tror og håper kan gi oss toppresultater i alle klasser , sier sportssjef Hans Falk i Norges Cykleforbund.
AP170718 Vi stiller med sterke lag som vi tror og håper kan gi oss toppresultater i alle klasser , sier sportssjef Hans Falk i Norges Cykleforbund.
VG170714 Valley Ivan ( V75-7 ) går ned flere klasser nå og bør runde til seier i langløpet.
DA170710 | Sjakk-NM : Lokale vant 5 av 14 klasser
DA170710 Det ble kåret offisiell norgesmester i seks klasser , elite, miniputt, lilleputt, kadett, junior og senior.
DB170625 Derimot var Warmbier « typisk for tenkemåten til mange unge, hvite, rike og uvitende unge menn som kommer inn i mine klasser », skrev professoren.
DB170625 - Minst to klasser har fått denne oppgaven, sier en mor.
DA170621 Filmen som også var Norges Oscar-håp, « Kongens nei », er nominert til Amanda-pris i en hel rekke klasser .
DA170619 Sjøl om de fleste mødre i de øvre klasser var hjemmeværende, var det ingen som forventa at de skulle ta seg av barna sine aleine.
VG170618 Den har også rammet på tvers av sosiale klasser .
DA170617 Det var som ventet et par klasser forskjell på lagene.
DA170617 Det var som ventet et par klasser forskjell på lagene.
SA170615 « Tastaveden er med sine fem klasser på 8. trinn til høsten ikke en liten skole og mangler ikke kompetente lærere », skriver Britt-Hege Nicolaysen, Kjetil Hjertvik, Dagbjørn Skipnes og Johannes Finne.
SA170615 Tastaveden er med sine fem klasser på 8. trinn til høsten ikke en liten skole og mangler ikke kompetente lærere.
AP170615 Tema i alle klasser
AP170615 Rektor Høve sier at dette nå blir tema i alle klasser ved skolen i dag : ¶
AA170615 ¶ Rektor Høve sier at naziflagget blir tema i alle klasser ved skolen i dag.
AA170615 Tema i alle klasser
AA170615 Rektor Høve sier at dette nå blir tema i alle klasser ved skolen i dag : ¶
AA170614 I alle klasser var han den 67. beste av totalt 227 startende.
AA170614 Egne klasser
AA170614 - Selv om de i hovedsak fortsatt går i egne klasser vil dette legge til rette for at elevene møter norske elever i friminutt, i kantina, i fritiden, og kanskje i enkelte timer, sier Kierulf.
SA170613 Årlig får han stjernene til å komme til Miklagard i Akershus, der det kjempes om fine premier i tre ulike klasser , avhengig av handicap.
AP170613 Årlig får han stjernene til å komme til Miklagard i Akershus, der det kjempes om fine premier i tre ulike klasser , avhengig av handicap.
AA170611 - Vi er tre klasser fra Sjetne skole som er på tur.
VG170610 Det aller største problemet med Shields er at hun bokser i super mellomvekt - tre klasser over Brækhus.
VG170610 Nå jobber de kanskje på den måten at hele trinnet er sammen, de sitter i mindre grupper eller i klasser .
VG170609 Skolen har 31 klasser , rundt 640 elever og ca. 90 ansatte.
DA170609 Reformene av fransk arbeidsliv vil bli Macron-regjeringens første test på om de klarer å finne en middelvei i spørsmålet som splitter Frankrikes politiske klasser , sier Aurélien Preud'homme fra meningsmålingsbarometeret Viavoice.
SA170607 Det er menn og kvinner i begge klasser .
FV170607 Vanlige klubbspillere kan også delta i andre klasser .
FV170607 En åpen turnering med forskjellige klasser .
AP170607 Det er menn og kvinner i begge klasser .
SA170606 Vanlige klubbspillere kan også delta i andre klasser .
SA170606 En åpen turnering med forskjellige klasser .
BT170606 Vanlige klubbspillere kan også delta i andre klasser .
BT170606 En åpen turnering med forskjellige klasser .
AP170606 Vanlige klubbspillere kan også delta i andre klasser .
AP170606 En åpen turnering med forskjellige klasser .
SA170604 Om en tar på seg regionbrillene har Stavanger, Ålgård, Klepp, Bryne og Sandnes arenaer som sammen er svært relevante til å realisere turneringer på både nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor aldersbestemte klasser .
SA170604 Om en tar på seg regionbrillene har Stavanger, Ålgård, Klepp, Bryne og Sandnes arenaer som sammen er svært relevante til å realisere turneringer på både nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor aldersbestemte klasser .
AP170602 Nå har jeg klasser tre ganger i uken, og har det bedre enn noensinne, sier Jakimovskaja.
DN170531 Hele økningen er derfor « multippel-drevet », og som sådan er amerikanske aksjer en av de dyreste klasser av eiendeler i verden i dag.
VG170529 Flere kjendiser i ymse klasser har takket nei, til tross for at den første sesongen av « Farmen-kjendis » ble en stor suksess for TV 2. 1,5 millioner nordmenn så at Leif Einar « Lothepus » Lothe vant i februar.
VG170529 Trond Giske vil ha flere lærere i klasserommene, mens skoleundersøkelser viser at lærerne ønsker mindre klasser for å oppnå bedre prestasjoner og færre atferdsproblemer.
VG170529 SAGE-studiet i Wisconsin som omfattet 500 skoler, sammenlignet klasser med redusert størrelse med klasser med normal klassestørrelse og fikk lignende resultater.
VG170529 SAGE-studiet i Wisconsin som omfattet 500 skoler, sammenlignet klasser med redusert størrelse med klasser med normal klassestørrelse og fikk lignende resultater.
VG170529 Men læringsutbyttet i mindre klasserom vil bli størst når også læreren klarer å ha et tilpasset opplegg, og ikke underviser som i større klasser .
VG170529 Jon Marius Vaag Iversen ved Trøndelag Forskning og Utvikling, sier at i små klasser er forskjellene i læringsutbytte mellom elever med ulik sosial bakgrunn mindre.
VG170529 I STAR- programmet i Tennessee ( Student Teacher Achievement Ratio ) som inkluderte 12000 elever og 1200 lærere, hadde man redusert størrelsen på noen klasser til 13-17 elever og beholdt noen større klasser ( 22-26 elever ) og fordelte de tilfeldig i to grupper.
VG170529 I STAR- programmet i Tennessee ( Student Teacher Achievement Ratio ) som inkluderte 12000 elever og 1200 lærere, hadde man redusert størrelsen på noen klasser til 13-17 elever og beholdt noen større klasser ( 22-26 elever ) og fordelte de tilfeldig i to grupper.
VG170529 Giske vil ha flere lærere i de store klasserommene, mens skoleundersøkelser viser at lærerne ønsker mindre klasser for å oppnå bedre prestasjoner og færre atferdsproblemer.
VG170529 Debatt Trond Giske vil ha flere lærere i klasserommene, mens skoleundersøkelser viser at lærerne ønsker mindre klasser for å oppnå bedre prestasjoner og færre atferdsproblemer.
VG170529 Andre internasjonale studier konkluderer med at mindre klasser er forbundet med bedre testresultater, spesielt innen matematikk og skrivning, og høyere fullføringsprosent, spesielt for elever i de yngre årsklassene og for elever med spesielle behov.
VG170529 Altså, små klasser utjevner sosiale forskjeller, og effekten er størst for elevgrupper mellom 11 og 18 elever.
SA170526 Større klasser er ikke en god løsning.
SA170525 Det finnes også egne klasser for kadetter og juniorer.
AP170525 Det finnes også egne klasser for kadetter og juniorer.
DN170524 Fortsatt er få detaljer kjent om superflyet, men det vil ha plass til 280 passasjerer i tre klasser og vil neppe komme i luften før om ti år.
AP170522 De skal ikke gå inn i ordinære klasser , men utelukkende brukes til å gi intensivoppfølging til elever skolene mener har bruk for det.
AP170521 Elevene kan være organisert i klasser og grupper i mange konstellasjoner og på ulike måter.
DB170519 Klasse A er dyrere enn klasse B, men i noen øvelser er ikke begge klasser tilgjengelig.
SA170516 Det er idretten der de aktive kjører rett frem i 402 meter på asfalt, og det er klasser både i bil og motorsykkel.
SA170516 - Jeg har kjørt alle klasser oppover, og også vunnet, blant annet en cup som har gått i Norge, Sverige, Finland og Danmark.
FV170516 Det er idretten der de aktive kjører rett frem i 402 meter på asfalt, og det er klasser både i bil og motorsykkel.
FV170516 - Jeg har kjørt alle klasser oppover, og også vunnet, blant annet en cup som har gått i Norge, Sverige, Finland og Danmark.
BT170516 Det er idretten der de aktive kjører rett frem i 402 meter på asfalt, og det er klasser både i bil og motorsykkel.
BT170516 - Jeg har kjørt alle klasser oppover, og også vunnet, blant annet en cup som har gått i Norge, Sverige, Finland og Danmark.
AP170516 Det er idretten der de aktive kjører rett frem i 402 meter på asfalt, og det er klasser både i bil og motorsykkel.
AP170516 - Jeg har kjørt alle klasser oppover, og også vunnet, blant annet en cup som har gått i Norge, Sverige, Finland og Danmark.
SA170515 Vil ha mindre klasser
AP170515 Vil ha mindre klasser
DA170512 Med « Klokkene ringer » må de finne seg andre klasser , en smal sak for et band som egentlig er i en klasse for seg selv.
DA170510 - Folks rett til å være seg selv, uavhengig av sosiale klasser , politiske overbevisninger, hudfarge, landegrenser og seksuell legning.
DA170509 Skulle vi ha diverse undervisningstimer den dagen, og dertil i forskjellige klasser ?
SA170508 Dataanleggene knelte, løpene i aldersbestemte klasser ble fulltegnet på et blunk, men Petter Northug, Marit Bjørgen, Martin Fourcade og Tiril Eckhoff skal naturligvis få plass.
SA170503 Også Bergen og Fana risikerer å miste én europarekord dersom det også vil gjelde aldersbestemte klasser .
FV170503 Også Bergen og Fana risikerer å miste én europarekord dersom det også vil gjelde aldersbestemte klasser .
BT170503 Også Bergen og Fana risikerer å miste én europarekord dersom det også vil gjelde aldersbestemte klasser .
AP170503 I serien Svovelprekener har vi i dag kommet til journalist, kritiker og skribent Inger Merete Hobbelstad, som snakker om « Forakten for lavere klasser blant dem som mener å forsvare dem ».
AP170503 Også Bergen og Fana risikerer å miste én europarekord dersom det også vil gjelde aldersbestemte klasser .
VG170501 For dem er det utvilsomt mer effektivt med små klasser .
DA170429 For selv om vi ikke lenger snakker om klasser , er de ikke forsvunnet.
AP170424 Nei, det er ikke « relativt stor enighet » blant forskere « om at mindre klasser kan gi mer læring enn store ».
AP170424 Forskning om klassestørrelse som er spesifikk for norske forhold viser ganske tydelig at elever som går i små klasser , hverken får bedre karakterer eller har bedre inntekt og utdanning mange år senere, skriver innleggsforfatteren.
AP170423 Jeg er klar tilhenger av mindre skoler og mindre klasser .
AA170423 I NM-finalen lørdag deltok det rundt 30 ølbryggeri, som var delt inn i åtte forskjellige klasser .
DA170420 Likevel får stadig flere elever undervisning i stadig større klasser .
DA170420 Likevel får stadig flere elever undervisning i stadig større klasser .
DB170419 Skal de ha egne klasser , eller skal transkvinner som er født i en manns kropp og har penis og som har gått gjennom mannlig pubertet konkurrere i kvinneklassen ?
DB170419 Hvis det ikke hadde vært separate klasser for kvinner og menn, hadde det jo vært helt umulig for kvinner å hevde seg.
DB170419 Det er store forskjeller mellom hunkjønn og hankjønn i utgangspunktet, som får utslag i idrett, det er jo derfor idretten er delt inn i klasser for kvinner og menn.
SA170418 Den norske flyeksperten Per Julius Helweg synes ikke det er noe rart at den store flymaskinen med den romslige komforten i alle klasser er blitt et ikon blant passasjerene på kort tid : ¶
DA170418 På ønskelisten kommer tiltak mot store klasser hakk i hæl. 53 prosent har svart at det er en spesielt viktig skolepolitisk sak.
DA170418 - Men de velger å argumentere for at små klasser har positive effekter på barnas læring selv om dette beviselig ikke stemmer.
DA170418 - Det er ålreit for lærere å ha mindre klasser .
DA170418 * Tiltak mot for store klasser .
AP170417 Den norske flyeksperten Per Julius Helweg synes ikke det er noe rart at den store flymaskinen med den romslige komforten i alle klasser er blitt et ikon blant passasjerene på kort tid : ¶
DB170410 Og selvfølgelig gjelder ikke dette bare klasserom med mange minoritetselever, men også klasser med Kari, Mette, Ola og Per.
BT170410 - Vi synes det er helt ok å gå i ulike klasser - det kommer vi til å gjøre på ungdomsskolen også, sier tvillingene.
DA170409 Da kan vi ikke ignorere noen klasser .
DA170409 Da kan vi ikke ignorere noen klasser .
BT170409 I dag går ikke barna våre i klasser .
BT170406 For våre elever er slike forhold avgjørende for at de skal lykkes ; de har ikke klart å fungere i store klasser ved andre skoler.
AP170406 Flyene har to klasser , og måltid og drikke er inkludert i alle prisklassene.
SA170404 Stavanger katedralskole, Kongsgård, har 125 elevplasser, fordelt på fem klasser , på studiespesialisering.
DB170404 Produktene er en del av en større oppdatering av mat- og drikketilbudet på alle klasser , og endringene kommer som følge av en undersøkelse blant passasjerer og kabinansatte.
DB170403 Dette er ikke det samme som å si at alle elevene som gikk på grunnskolen fra 1972 til 2003 gikk i klasser på 28 og 30 elever i all undervisning.
SA170402 Norge stiller i alle klasser .
DB170402 - Jeg var lærer på videregående og hadde utrolig mange flinke klasser , blant annet en fantastisk historieklasse med flere sekser-elever.
AP170402 Norge stiller i alle klasser .
SA170331 Familien har fulgt karrièren hans tett fra aldersbestemte klasser .
DB170331 Forskerne konkluderer derfor med at det ikke er noen positive langtidseffekter av å bli plassert i små klasser i grunnskolen.
DB170331 Samtidig har skolelederen bedre muligheter for å sette sammen klasser optimalt, fordi det ikke bare er én klasse i hvert trinn, sier professor Nina Smith om undersøkelsen til Belingske.
AP170331 Familien har fulgt karrièren hans tett fra aldersbestemte klasser .
DB170330 Forskerne konkluderer derfor med at det ikke er noen positive langtidseffekter av å bli plassert i små klasser i grunnskolen.
DA170330 Det er i aldersbestemte klasser nivået må bli mye høyere, sier han.
BT170328 Ordenen er inndelt i tre grader : Storkors Kommandør, inndelt i to klasser : Kommandør med stjerne og Kommandør Ridder, inndelt i to klasser : Ridder av 1. klasse og Ridder ¶
BT170328 Ordenen er inndelt i tre grader : Storkors Kommandør, inndelt i to klasser : Kommandør med stjerne og Kommandør Ridder, inndelt i to klasser : Ridder av 1. klasse og Ridder ¶
BT170328 Økt lærertetthet og mindre klasser vil føre til at flere klarer å følge vanlig undervisning.
BT170328 Å øke lærertettheten vil si at man i store klasser kan ha to lærere til stede samtidig i klasserommet.
BT170328 « Ingen elever er like - men alle lærer best når de blir sett » og « Store klasser gir mindre læring » er slagordene.
BT170328 Vi må få slutt på at store, overfylte klasser brukes som sparetiltak i norske kommuner.
BT170328 Utdanningsforbundet har nettopp satt i gang en landsomfattende kampanje mot store klasser .
BT170328 Mye taler for et nasjonalt tak for klassestørrelse og mindre klasser : Bedre tilpasset opplæring, tettere kontakt lærer - elev, mer variert undervisning, mer arbeidsro.
BT170328 For store klasser er den klart viktigste årsaken.
BT170328 FOR STORE KLASSER : Langt flere elever enn før får undervisning i store grupper og dermed mindre mulighet til tett og personlig oppfølging, skriver Marianne Daltveit.
BT170328 En minstenorm for lærertetthet betyr ikke nødvendigvis mindre klasser .
BT170328 lærer øker, og større klasser på mellom 30 og 35 elever er blitt hverdagen mange steder.
DB170327 - Vi tillot Aserbajdsjan å se to klasser bedre ut enn dem er, og vi spilte litt arrogant fotball.
VG170324 Ulsrud Tea er flere klasser bedre enn konkurrentene.
VG170321 Noen mener skolen blir bedre av å innføre krav om lærertetthet som er helt like i alle klasser .
VG170321 I den norske skolehverdagen kan det være klasser og skoler som klarer seg helt fint med et større elevtall per lærer enn andre.
DB170321 Politikken må lære av medisinen og økonomifaget, og teste tiltakene i en kontrollert situasjon, hvor noen klasser får tiltaket, mens andre er i kontrollgruppen.
DB170319 Eksempelvis er toppselgerne i sine respektive kategorier, Ford F-150 og Toyota Camry også kvalitetsledere i sine klasser .
BT170319 Pihl og Fyllingsdalen har hatt fire klasser pr. trinn, men sitter i dag igjen med maks tre klasser pr. trinn, noen kanskje med bare to.
BT170319 Med en eller to klasser pr. trinn får skoler ikke ressurser nok til å tilby et forsvarlig fagtilbud.
BT170319 I skoleåret 1993-94 var der 600 elever fordelt på 21 klasser .
BT170319 I 1998-99 var elevtallet redusert til ca 340 elever fordelt på 12 klasser . 12 år senere hadde skolen to til tre klasser pr. trinn, altså mellom 160 og 240 elever på det som i dag i stedet for allmennfag kalles studiespesialiserende utdanningsprogram ( stud.spes ).
BT170319 trinn, men sitter i dag igjen med maks tre klasser pr. trinn, noen kanskje med bare to.
BT170319 12 år senere hadde skolen to til tre klasser pr. trinn, altså mellom 160 og 240 elever på det som i dag i stedet for allmennfag kalles studiespesialiserende utdanningsprogram ( stud.spes ).
BT170318 I forordet la forlaget frem sine begrunnelser for boken : « I dag møtes hele folket - generasjoner og klasser med avvikende og motstridende tradisjoner og skikker - hvorav ingen i seg selv er særlig bedre eller « finere » enn andres. (... ).
SA170317 Selskapet utroper vinnere i en rekke klasser , og nå foreligger 2017-resultatet for verdens flyplasser.
DA170317 Samtidig som SOTS får beholde sine to klasser , mister Godalen to.
DA170317 Fredag formiddag hadde inntaksnemnda møte, hvor saken skulle behandles, og hvor det ble enstemmig flertall for å beholde SOTS sine to klasser .
AP170317 Selskapet utroper vinnere i en rekke klasser , og nå foreligger 2017-resultatet for verdens flyplasser.
DA170316 Hun forteller at det er en overkapasitet på 128 plasser på fylkets videregående skoler, og at skolene ikke kan ha tomme klasser .
DA170316 Fra før av har de bestemt å kutte en klasse ved brønnteknikk i VG2, og da går vi plutselig fra åtte til fem klasser dersom dette kuttet gjennomføres, sier hun.
DA170316 - Å stå igjen med kun fem klasser gir utfordringer faglig, pedagogisk, menneskelig og økonomisk for skolen, legger hun til.
DA170316 - Fylkeskommunen har foreslått å kutte to klasser hos oss.
AP170315 Publikum inviteres til å delta i to klasser ; barn og voksen.
AP170315 - Hvis man ikke gjør noen tiltak, tror jeg man får sosiale klasser i Norge.
SA170314 I World Games konkurreres det i klasser .
SA170314 Atletene blir delt i klasser ut ifra kjønn, alder og ferdighetsnivå basert på tidligere resultater.
AP170314 I World Games konkurreres det i klasser .
AP170314 Atletene blir delt i klasser ut ifra kjønn, alder og ferdighetsnivå basert på tidligere resultater.
VG170309 At man har små nok klasser og mange nok lærere til at hver enkelt elev får nok tid, oppmerksomhet, øving og veiledning til de behersker det.
DA170305 Langt tilbake i tid, lenge før vattnisser, kjerringer og godhetstyranner overtok styringa totalt i de snakkende klasser , var Rolness på nippen til å bli et radikalt fyrtårn selv, solid plassert til venstre i politikken.
AA170303 De har eksempelvis en halv time på seg til å vaske et areal for tre klasser , eksempelvis 7. klassetrinn, inkludert fellesareal som ganger og toalett på det trinnet.
DN170301 Han peker på den enorme utviklingen i yngre klasser og hvilke følger der får for fremtiden.
VG170228 | Kowalczyk til VG : - Bjørgen er to klasser bedre enn alle andre ¶
VG170228 Hun er to klasser bedre enn alle andre, sier polakken når VG møter henne i intervjusonen.
DA170221 Store klasser
DA170221 - For det første viser dette at lærertettheten jevnt over er for dårlig og at de aller fleste elever går i store klasser , sier Steffen Handal, og fortsetter : ¶
DA170221 - Alle har behov for god lærertetthet, men noen skoler eller klasser kan trenge flere lærere enn andre i kortere eller lengre perioder.
DB170217 Jakt på ulv er ikke en handling som skal aksepteres fordi ulven « tilfeldigvis » « dumpet oppi samfunnsmessige endringsprosesser som allerede var i full utfoldelse, som har med både styrkeforholdet mellom sosiale klasser og mellom by og land å gjøre, og der råderett over utmarksressurser, inkludert ville dyr, har blitt et sentralt tema ».
DB170216 Ulven hadde uflaks som dumpet oppi samfunnsmessige endringsprosesser som allerede var i full utfoldelse, som har med både styrkeforholdet mellom sosiale klasser og mellom by og land å gjøre, og der råderett over utmarksressurser, inkludert ville dyr, har blitt et sentralt tema.
SA170212 Det er flere klasser i tungvekt, og de fjerner en av to klasser i lettvekt.
SA170212 Det er flere klasser i tungvekt, og de fjerner en av to klasser i lettvekt.
AP170212 Det er flere klasser i tungvekt, og de fjerner en av to klasser i lettvekt.
AP170212 Det er flere klasser i tungvekt, og de fjerner en av to klasser i lettvekt.
AA170211 Den 4,5 kilometer lange løypa går i nedoverbakke ned til Hurdal Torg, og det ble konkurrert i flere klasser , både for modifiserte farkoster og en klasse for den vanlige sparkstøtting.
SA170210 Resultatet av denne « la Dale-ren gå og spare på skillingen»-politikken er at unge mennesker i Rogaland får et dårligere skoletilbud enn de kunne ha fått fordi skolene presses til å slå sammen klasser i teori på yrkesfag, og fordi enkelte rektorer føler seg presset til å drive med detaljert timeregnskap for hver eneste lærer på skolen for å spare en skilling eller to i stedet for å lede og dr
DA170207 - Det er en stor overdrivelse å si at partiene på ytre høyre bare har velgere fra de lavere klasser .
AA170207 Utdanningsforbundets leder Steffen Handal mener Aps forslag i praksis er uforpliktende og ikke vil føre til flere lærere og mindre klasser for elevene i grunnskolen.
DB170202 Det konkurreres i to klasser : dynamisk og statisk.
DB170131 Det finnes mange flere, men dette er et bilde av at hardtarbeidende klasser blir sett på som lave.
DB170131 Vi nevnte det tidligere : Etter å ha testet skoene har det skilt seg ut to klasser : De som passer best for løping på vei og de som passer best i terrenget.
DB170131 Vi kan egentlig dele skoene inn i to klasser : De som passer best for asfalt og de som er best i terrenget - og Sarva Xero kommer absolutt best til sin rett i terrenget.
BT170125 Mobbing skjer på de fleste skoler og i mange klasser .
AP170121 Gjennom kunsten kan vi være sammen på en måte som bygger bro mellom mennesker fra forskjellige regioner og sosiale klasser , og fra forskjellige land og med forskjellig språk, religion og kultur.
SA170119 Norge var som ventet flere klasser bedre enn Japan.
FV170119 Norge var som ventet flere klasser bedre enn Japan.
BT170119 Norge var som ventet flere klasser bedre enn Japan.
AP170119 Norge var som ventet flere klasser bedre enn Japan.
DB170117 Norske håndballgutter har tilegnet seg ferdigheter og spillforståelser som ligger klasser over det vi til vanlig forbinder med brasilianske gleder i lek med ball.
AP170116 Og da den sosialdemokratiske oppgangstiden rundt begynnelsen av 1900-tallet brakte med seg en våknende omsorg for de lavere klasser , ble det viktig å ha offentlige bad på Østkantens arbeiderstrøk.
AP170112 Svømmeundervisningen er sammen med gutter, og foreldrene mener at blandede klasser bryter med deres religiøse overbevisning og at bøteleggingen griper inn i religionsfriheten.
DB170110 Foreldrene mener at blandede klasser i svømming bryter med deres religiøse overbevisning.
AP170110 Foreldrene mener at blandede klasser i svømming bryter med deres religiøse overbevisning.
DB170109 Skolen har 530 elever fordelt på 40 klasser og grupper, ifølge NTB.
AP170109 Åkrehamn vidaregåande skole på Karmøy har 530 elever fordelt på 40 klasser og grupper.
SA170106 trinn er det blitt flere lærere og mindre klasser , til tross for at det er blitt 8.000 flere elever, poengterer han.
AP170106 En gang i året produseres det som regnes som verdensmesterskapet i punktlighet i ulike klasser , og det er den listen Flightstats.com nå har offentliggjort.
AP170105 En gang i året produseres det som regnes som verdensmesterskapet i punktlighet i ulike klasser , og det er den listen Flightstats.com nå har offentliggjort.
DN170104 Det er klasser for ski og snowboard ¶
DB170101 Brede Hangeland mener Girouds perlescoring er klasser bedre enn Mkhitaryans kunstmål.
AP161219 Lærerne derimot må ta igjen disse timene i andre fag eller klasser , sier Handal.
SA161108 De må igjen sørge for at foreldre ikke bruker så mye penger for at egne barn skal ha en konkurransefordel i aldersbestemte klasser . - Én ting er at det ekskluderer de som ikke har ressurser til å følge jaget, det er også lite som tyder på at disse barna utvikler de aller viktigste ferdighetene for å bli en topputøver på seniornivå
AP161108 De må igjen sørge for at foreldre ikke bruker så mye penger for at egne barn skal ha en konkurransefordel i aldersbestemte klasser . - Én ting er at det ekskluderer de som ikke har ressurser til å følge jaget, det er også lite som tyder på at disse barna utvikler de aller viktigste ferdighetene for å bli en topputøver på seniornivå
FV161102 - Jeg vet at det i aldersbestemte klasser kan være tøft å være kvinnelig dommer, men stort sett får jeg høre mye positivt om dem.
SA161101 - Jeg vet at det i aldersbestemte klasser kan være tøft å være kvinnelig dommer, men stort sett får jeg høre mye positivt om dem.
BT161101 - Jeg vet at det i aldersbestemte klasser kan være tøft å være kvinnelig dommer, men stort sett får jeg høre mye positivt om dem.
AP161101 - Jeg vet at det i aldersbestemte klasser kan være tøft å være kvinnelig dommer, men stort sett får jeg høre mye positivt om dem.
AP160924 Dale balanserer hårfint på stereotypiske forestillinger om klasser i denne novellen.
AP160921 Bare to nye klasser av antibiotika har blitt godkjent på 30 år.
BT160920 Malmö FF sitt opplegg er blitt så bra at det er blitt laget fem andre klasser i Malmö- og Øresund-regionen med samme opplegg.
BT160920 Det spilles kamper hele året, i en syklus som gjør at treningene er det viktigste, mens det i Norge ikke er kamper i aldersbestemte klasser i skoleferien.
SA160815 Ikea har også klart å gjøre ønsket om en slik tilhørighet på tvers av alle klasser .
AP160815 Ikea har også klart å gjøre ønsket om en slik tilhørighet på tvers av alle klasser .
NL160621 Gjennom denne ordningen blir klasser lagt ned og opprettet etter antallet elever som søker på tilbudene rundt om i Finnmark.
NL160531 Utviklingen tilsier at funksjonsfordeling og redusert elevtall vil føre til færre klasser .
AP160513 Foran ham har en jente som går to klasser under på den videregående skolen satt seg ned på kne.
AP160507 Vi har et for stort fokus på å vinne for enhver pris også i yngre klasser .
BT160419 Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser ( under 18 år ) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø.
SA160417 - Men hvorfor egne klasser for menn ?
AP160417 - Men hvorfor egne klasser for menn ?
AA160417 - Men hvorfor egne klasser for menn ?
AP160313 Ulike arrangementer som Haloween eller Valentinsdagen har gjort det lettere å bli kjent med elever fra andre klasser .
BT160308 Faktum er at de høflige og behagelige servicefunksjoner som preget den vestlandske reiselivsnæringen i gamle dager, og som skapte sosiale relasjoner og dynamisk utveksling mellom sosiale klasser , forsvant med både sosialdemokratiet og oljeøkonomien.
FV160302 Nei, det er ikke nødvendig å gi undervisningsfri for berørte klasser eller stenge avdelinger i barnehagen.
SA160211 Hun forteller at det riktignok er færre medaljer å kjempe om enn før, fordi klasser er slått sammen, men det er flere nasjoner, som Russland, Ukraina og Canada, som satser stort.
AP160211 Hun forteller at det riktignok er færre medaljer å kjempe om enn før, fordi klasser er slått sammen, men det er flere nasjoner, som Russland, Ukraina og Canada, som satser stort.
SA160202 Slik er det nok med alle utdanninger og alle klasser .
AP160118 Man konkurrerer på like vilkår, det er ingen egne klasser for kjønnene, påpeker Gulbrandsen.
SA160113 Det gir samhold på tvers av klasser og alderstrinn, og kroppsøvingstimene brukes til å øve inn danser.
FV160113 Det gir samhold på tvers av klasser og alderstrinn, og kroppsøvingstimene brukes til å øve inn danser.
AP160113 Det gir samhold på tvers av klasser og alderstrinn, og kroppsøvingstimene brukes til å øve inn danser.
DA160105 Kygo og Susanne Sundfør er begge nominert i fire klasser hver.
DA160105 Kygo og Susanne Sundfør er begge nominert i fire klasser hver.
DA160105> Kygo og Susanne Sundfør er begge nominert i fire klasser hver.
DA160105> target="avis" href= Kygo og Susanne Sundfør er begge nominert i fire klasser hver.