SA170609 I svaret fra Justisdepartementet tilbakevises dette, blant annet med at Nederland har ratifisert de samme internasjonale menneskerettslige konvensjoner og individuelle klagemekanismer som Norge.
AA170609 I svaret fra Justisdepartementet tilbakevises dette, blant annet med at Nederland har ratifisert de samme internasjonale menneskerettslige konvensjoner og individuelle klagemekanismer som Norge.