SA171215 Han planla dette for å berike seg selv, uttalte dommer Semjonova da hun leste opp kjennelsen fredag.
DB171215 - Fornærmede er etter det lagmannsretten forstår fortsatt innlagt på sykehus, og lagmannsretten legger til grunn at han dermed i den nærmeste tiden ikke vil kunne kontaktes av siktede, skriver lagdommerne i kjennelsen .
DB171215 16-åringen ble tirsdag varetektsfengslet i tre dager, men gutten nektet straffskyld, og både han og påtalemyndigheten anket kjennelsen til lagmannsretten.
VG171212 - Retten fester lit til NNs generelle beskrivelse av hvordan tidligere medlemmer av Addictologi Akademiet er blitt trakassert etter at de forlot miljøet, heter det i kjennelsen .
DB171212 * Påtalemyndigheten anket både kjennelsen og dommen.
DB171212 * I desember 2015 besluttet høyesterett å omgjøre kjennelsen til forsettlig drap.
DB171212 Dette er først og fremst en seier for alle som arbeider for at barn og unge ikke skal begynne med tobakk, sa helseminister Bent Høie ( H ) til NTB i en kommentar til kjennelsen .
DN171211 Den andre gangen nektet han å rette seg etter kjennelsen til USAs høyesterett om legalisering av ekteskap mellom personer av samme kjønn.
DB171210 Oslo byfogdemnete sier i kjennelsen om konkurskarantene at " Olsen med skjellig grunn kan mistenkes for en rekke straffbare forhold ".
DA171207 Skyldneren erkjente ikke å være insolvent og motsatte seg åpning avkonkurs, » heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett onsdag 6. desember.
VG171206 « Det vises her særlig til at saksøkte har tømt sin konto, og at det fremstår som at dette har sammenheng med at midler unndras fra kreditorers dekning », skriver tingretten i kjennelsen .
NL171205 » Dersom denne kjennelsen fra lavere rettsinstanser skulle bli stående, kan det få vesentlig betydning for den samiske reindriftens fremtid.
SA171204 To av de ni høyesterettsdommerne, Ruth Bader Ginsburg og Sonia Sotomayor, var uenige i kjennelsen og tok til orde for å opprettholde kjennelsene fra de lavere domstolene.
DB171204 Høyesterettsdommerne Ruth Bader Ginsburg og Sonia Sotomayor var uenige i kjennelsen og tok til orde for å opprettholde kjennelsene fra de lavere domstolene.
AA171204 To av de ni høyesterettsdommerne, Ruth Bader Ginsburg og Sonia Sotomayor, var uenige i kjennelsen og tok til orde for å opprettholde kjennelsene fra de lavere domstolene.
VG171201 En enstemmig lagmannsrett opprettholdt den tidligere kjennelsen fra Oslo byfogdembete.
VG171201 Dermed opprettholder Borgarting lagmannsrett kjennelsen fra Oslo byfogdembete som ikke støttet Wiik i hans påstand om at WR Entertainment urettmessig har frosset rundt 18 millioner av hans aksjer i selskapet.
VG171201 Aksjonæropprørerne er også fornøyd over kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett fredag.
DB171130 - Jeg tror vi alle bare sitter og venter på den neste dommen, eller den neste kjennelsen .
DB171130 - Jeg tror vi alle bare sitter og venter på den neste dommen, eller den neste kjennelsen .
DA171130 Styrelederen skal, ifølge kjennelsen fra Jæren tingrett, ha flyttet til ukjent adresse i utlandet.
DA171130 - Det er ikke grunn til å tro at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige, heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.
VG171129 Eieren av campingplassen som ligger utenfor Bergen, skal ifølge kjennelsen ha vært bekymret for at siktede « har begått overgrep eller har uheldig kontakt med barn som er gjester på campingplassen ».
VG171129 Bergen tingrett skriver i kjennelsen at forholdene skal ha skjedd på en campingplass.
SA171129 Jeg avviser kjennelsen , ropte han.
SA171124 * Påtalemyndigheten anket både kjennelsen og dommen.
SA171124 * I desember 2015 besluttet høyesterett å omgjøre kjennelsen til forsettlig drap.
FV171124 * Påtalemyndigheten anket både kjennelsen og dommen.
FV171124 * I desember 2015 besluttet høyesterett å omgjøre kjennelsen til forsettlig drap.
DB171124 * Påtalemyndigheten anket både kjennelsen og dommen.
DB171124 * I desember 2015 besluttet høyesterett å omgjøre kjennelsen til forsettlig drap.
AP171124 * Påtalemyndigheten anket både kjennelsen og dommen.
AP171124 * I desember 2015 besluttet høyesterett å omgjøre kjennelsen til forsettlig drap.
VG171121 Oslo tingrett påpeker at stans i jakten i medhold av denne kjennelsen kun er midlertidig.
DA171121 På spørsmål om ikke kjennelsen viser at lisensjakta foregår på sviktende juridisk grunnlag, svarer Furuberg : ¶
DA171121 Oslo tingrett påpeker at stans i jakten i medhold av denne kjennelsen kun er midlertidig.
DA171121 Leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag mener kjennelsen er alvorlig.
AP171121 « Slik saken er opplyst kan heller ikke retten se om Stortinget har vurdert sitt bestandsmål opp mot lovens vilkår om bestandens overlevelse, » heter det i kjennelsen .
AP171121 I kjennelsen får WWF medhold i at staten ikke har foretatt en tilstrekkelig vurdering av om jakten ikke « truer bestandens overlevelse », som er et vilkår etter loven.
AA171121 Oslo tingrett påpeker at stans i jakten i medhold av denne kjennelsen kun er midlertidig.
AA171120 « Drapforsøket synes på bakgrunn på denne bakgrunn å være nøye planlagt », heter det i kjennelsen .
AA171120 I kjennelsen viser retten til at han fikk ideen om å slå noen med øks forrige helg.
SA171116 En domstol i Frankfurt slår fast at Kuwait Airways ikke kan pålegges å bryte loven og risikere straffeforfølgelse i opprinnelseslandet, men det understrekes at kjennelsen ikke tar stilling til selve loven.
DB171116 En domstol i Frankfurt slår fast at Kuwait Airways ikke kan pålegges å bryte loven og risikere straffeforfølgelse i opprinnelseslandet, men det understrekes at kjennelsen ikke tar stilling til selve loven.
VG171115 I dag fikk de medhold av Kristiansand tingrett, som skiver i kjennelsen : ¶
DB171115 I tillegg vil vi diskutere det at politiet ikke skal få effektuere denne kjennelsen fra tingretten før lagmannsreten får ta stilling til anken, sier Sylte til Dagbladet.
DB171115 I kjennelsen kommer det også fram at siktede fortsatt ikke ønsker å forklare seg for politiet : ¶
DB171115 - Vi vil diskuterer om vi skal anke denne kjennelsen .
DB171113 « Som det går frem av meldingene påtalemyndigheten har vist til i sin begjæring så har siktede og advokat Thrana sendt nakenbilder til hverandre », står det i kjennelsen .
DB171113 Lagmannsretten viser til kjennelsen fra tingretten hvor det kom fram at Thrana og siktede har sendt i overkant av 11 000 meldinger til hverandre i perioden 10.2.15 - 19.9.17.
DB171113 Ifølge kjennelsen omtaler Thrana også et bilde som han skal ha mottatt av den drapssiktede kvinnen, der han svarer med å blant annet omtale henne som « sexy ».
DB171113 I den åtte sider lange kjennelsen refereres noen av meldingene Thrana og siktede har sendt hverandre.
DB171113 - Hun ønsker oss begge som forsvarere, sier han til Dagbladet, og forteller at de nå vurderer å anke kjennelsen til Høyesterett.
DB171113 Mye av kommunikasjonen, også den del som gjelder klientforholdet direkte, bærer preg av en flørtete tone, står det i kjennelsen .
DB171113 Lagmannsretten viser til kjennelsen fra tingretten hvor det kom fram at Thrana og siktede har sendt i overkant av 11 000 meldinger til hverandre over en periode på litt mer enn to år - i perioden 10.2.15 - 19.9.17.
DB171113 Den siktede kvinnen anket kjennelsen fra tingretten og i anken vises det til kjennelsen må oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil og understreker at tingretten har tatt meldingene mellom Thrana og siktede ut av kontekst.
DB171113 Den siktede kvinnen anket kjennelsen fra tingretten og i anken vises det til kjennelsen må oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil og understreker at tingretten har tatt meldingene mellom Thrana og siktede ut av kontekst.
SA171111 Hvorvidt forbikjøringen var aktsom eller ikke kan diskuteres, men ut fra videoopptaket er det ikke grunnlag for å fastslå at « en møtende bil måtte kjøre ut av veibanen for å unngå kollisjon » », heter det i kjennelsen .
DA171110 Fagdommerne satte imidlertid denne kjennelsen til side.
DN171106 Spekters kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen sier Spekter tar kjennelsen til etterretning.
DN171106 I dag kom kjennelsen i Oslo byfogd.
DB171105 Samlet finner retten det mest sannsynlig at en eller begge foreldrene forsettlig har påført tvillingene skadene og at den andre i alle fall forsettlig har medvirket ved å ikke ivareta sitt særlige omsorgsansvar, skriver tingrettsdommer Dagfinn Grønvik i kjennelsen mot moren.
DB171105 Mannen tok, i likhet med ektefellen, betenkningstid på fengslingen, men Stryker sier det så langt ikke er tatt stilling til spørsmålet om kjennelsen skal ankes til lagmannsretten.
DB171105 Dersom siktede løslates på det nåværende stadium av saken, er det en nærliggende og kvalifisert fare for at han vil forspille bevis ved å påvirke forklaringen til vitner og andre involverte, skriver tingretten i kjennelsen mot faren.
DB171105 - De involverte vil sitte i forskjellige fengsler og har neppe et stort kontaktnett i fengslene, står det i kjennelsen .
DB171104 Påtalemyndigheten anket både kjennelsen og dommen i saken.
DB171104 I desember 2015 besluttet høyesterett å omgjøre kjennelsen til forsettlig drap.
DB171104 Kjennelsen fra Spania kom fredag kveld.
DA171104 Kjennelsen fra Spania kom fredag kveld.
DN171103 Kjennelsen er i tråd med påtalemyndighetens påstand i retten torsdag.
DN171103 Kjennelsen kommer som følge av at NHO Service klaget til ESA, fordi de mente kommersielle selskaper ble urettmessig forskjellsbehandlet, skriver Klassekampen.
DB171103 Kjennelsen er i tråd med påtalemyndighetens påstand i retten torsdag.
DA171103 Kjennelsen er i tråd med påtalemyndighetens påstand i retten torsdag.
AP171103 Kjennelsen kom først fredag kveld, og påtalemyndigheten sier et avhør av Puigdemont kan komme til å skje i løpet av de kommende dagene.
DB171102 I kjennelsen står det at Saipov kjørte ned tilfeldige på gata med bil « for å gjøre mest mulig skade mot sivile », skriver Washington Post.
VG171031 Advokat Truls Dramer, som var forsvarer for kvinnen i fengslingsmøtet, sier på spørsmål at han kunne ha oppdaget feilen hvis han hadde finlest kjennelsen .
VG171030 Rettsaken ble ført bak lukkede dører : « Hensynet til den mindreårige tiltaltes rett til privatliv har vært avgjørende for rettens flertall i avveiningen mot allmennhetens behov for informasjon », fremgår det av kjennelsen .
DA171030 Trump-administrasjonen kan velge å anke kjennelsen , men så langt er ingen beslutning tatt.
DA171030 Det hvite hus' talskvinne Sarah Huckabee Sanders sier kunngjøringen fra dommer Kollar-Kotelly er helt fersk og at justisdepartementet først må gå gjennom kjennelsen .
DA171030 « Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler - eller at betalingsproblemene er midlertidige », heter det i kjennelsen .
AP171027 Kjennelsen fra retten er unntatt offentlighet.
AP171027 Kjennelsen fra retten er unntatt offentlighet.
AA171027 Kjennelsen fra retten er unntatt offentlighet.
VG171026 Ifølge kjennelsen gjorde dette gjort stort inntrykk på ham.
DA171025 « Etter rettens oppfatning er det ikke tvilsomt at svogeren ikke ville ha gitt de usikrede lånene dersom 54-åringen hadde orientert ham om selskapenes reelle økonomiske situasjon » heter det i kjennelsen .
DA171025 « Det er flere holdepunkter for at 54-åringen unnlot å gi helt sentrale opplysninger om selskapenes økonomiske stilling forut for avtaleinngåelsene og at han dertil positivt ga villende opplysninger om den økonomiske stillingen til selskapene i konsernet », heter det i kjennelsen .
DB171023 Legenden sank sammen etter kjennelsen .
DB171019 På sin Facebook-side skriver Thrana at han er svært uenig i kjennelsen : ¶
DB171019 Mye av kommunikasjonen, også den del som gjelder klientforholdet direkte, bærer preg av en flørtete tone, står det i kjennelsen .
DB171019 I kjennelsen framkommer det at Thrana og siktede har sendt i overkant av 11 000 meldinger til hverandre over en periode på litt mer enn to år - i perioden 10.2.15 - 19.9.17.
DB171019 - Vi mener at kjennelsen bygger på et ufullstendig materiale, og vår klient ønsker at jeg skal fortsette som hennes forsvarer sammen med advokat Olav Sylte.
DA171019 I kjennelsen fra Jæren tingrett kommer det fram at mannen bestrider å ha tappet selskapet, og at han mener at han har ivaretatt selskapene på en god måte - og at det ikke er grunnlag for konkurskarantene.
VG171018 Hun nekter straffskyld og anker kjennelsen .
VG171018 Olav Sylte, som frem til nå har vært Thranas medforsvarer i saken, sier til VG at kjennelsen vil bli anket.
VG171018 Hun nekter straffskyld og anker kjennelsen .
VG171018 Av kjennelsen går det frem at Thrana og den siktede kvinnen har hatt kontakt på Messenger forut for siktelsen.
SA171018 - Denne kjennelsen bør endres, slik at FCK ikke reiser til Brøndby uten et bortesupporterfelt, for da kan det gå skikkelig galt, sier Ole Bang Nielsen, som er direktør for Odense Sport & Event.
DB171018 Mye av kommunikasjonen, også den del som gjelder klientforholdet direkte, bærer preg av en flørtete tone, står det i kjennelsen .
DB171018 I kjennelsen skriver Kristiansand tingrett at de har vurdert kommunikasjonen som en helhet, og bemerker seg at det er tilfeller der advokaten selv har « strammet opp » kommunikasjonsformen, og vist til behov for en viss distanse.
DB171018 I kjennelsen framkommer det at Thrana og siktede har sendt i overkant av 11 000 meldinger til hverandre over en periode på litt mer enn to år - i perioden 10.2.15 - 19.9.17.
AP171018 - Denne kjennelsen bør endres, slik at FCK ikke reiser til Brøndby uten et bortesupporterfelt, for da kan det gå skikkelig galt, sier Ole Bang Nielsen, som er direktør for Odense Sport & Event.
VG171017 Nettstedet har også lagt ut kjennelsen i sin helhet.
AA171017 I en kjennelsen fra domstolen tirsdag, heter det at den russiske regjeringen må betale 55.000 euro, tilsvarende 515.000 kroner til Aleksej Navalnyj og 20.000 euro til hans fengslede bror Oleg Navalnyj.
AA171013 Flyselskapet SAS fikk ikke medhold av Sør-Trøndelag tingrett, men anker nå kjennelsen .
AA171013 Et slikt krav kunne enkelt vært angitt, står det i kjennelsen .
AA171013 Det er heller ingen feil, heter det i kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett.
AA171013 - Vi anker kjennelsen fra tingretten på prinsipelt grunnlag.
DA171012 I kjennelsen fra Haugaland tingrett heter det at styrelederen av Søreng og Kolnes Transport AS har opplyst at de ansatte er « overtatt » av en medeier i selskapet.
AP171012 Men etter at pressen anket kjennelsen , avsa Borgarting en ny kjennelse der pressen fikk medhold.
AP171012 Men etter at pressen anket kjennelsen , avsa Borgarting en ny kjennelse der pressen fikk medhold.
AA171011 Kjennelsen i Indias høyesterett onsdag fjerner et unntak i landets lovverk.
DB171010 Kvinnen er nå 21 år gammel, og advokaten hennes, Rebecca Kissling, forsøker å få omgjort kjennelsen .
DB171009 - Basert på forklaringene om siktedes kjøremønster, finner retten at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har hatt forsett om å kjøre på fornærmede og dermed drepe henne, heter det i kjennelsen .
AA171009 - Basert på forklaringene om siktedes kjøremønster, finner retten at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har hatt forsett om å kjøre på fornærmede og dermed drepe henne, heter det i kjennelsen .
VG171006 Kjennelsen dreide seg om å ikke snakke om det hemmelige prosjektet, og den ble faktisk ikke anket av Eirik Jensen.
AA171006 - Slik jeg leser kjennelsen fra lagmannsretten, oppheves tingrettens lukking av dørene fordi det ikke var godt nok begrunnet.
AA171006 - Lagmannsrettens opphevelse gjelder ikke kjennelsen om at tiltalte skulle forklare seg bak lukkede dører, noe han allerede hadde gjort da lagmannsretten fikk saken, skriver også lagmannsretten.
AA171006 Kjennelsen innebærer at resten av hovedforhandlingen trolig vil gå med pressen til stede i rettssalen.
VG171005 Hun har anket kjennelsen .
DB171005 I kjennelsen heter det : « Bildet viste klageren i en smilende og hyggelig situasjon, mens konteksten framstår som det helt motsatte.
VG171004 Ryan Wiik har tidligere uttrykt ønske om å anke denne kjennelsen til lagmannsretten.
VG171004 Av kjennelsen mot mannen, går det fram at han ikke ønsket å møte til fengsling.
AA171004 Bob, som er halvt bokser og en blanding av schæfer og rottweiler, oppførte seg truende mot flere forbipasserende på Grønland i Oslo, der den sto fastbundet, står det i kjennelsen fra lagmannsretten.
DN171003 Ifølge kjennelsen har Lab Pharma brukt rundt ti millioner kroner bare på såkalte målrettede Facebook-annonser.
DB171003 I stedet heter det i kjennelsen at FCK fradømmes retten til å bli tildelt et gitt tribunedel i to bortekamper i den danske superligaen.
DB171003 FCK skriver på sitt nettsted at klubben aksepterer kjennelsen fra DBUs ankeinstans, og at den dermed anser saken som avsluttet.
DB171002 Kjennelsen fra lagmannsretten opphevet Deutsche Banks utleggspant i aksjene i det norske it-firmaet Confirmit, hvor Erik Martin Vik står som eier.
VG170929 Kvinnen har anket kjennelsen .
DB170929 Juryen brukte bare litt i overkant av to timer på å ta avgjørelsen, og tilskuerne på galleriet i rettssalen brøt ifølge The Independent ut i jubel da kjennelsen ble kjent.
VG170928 Ryan Wiik har anket denne kjennelsen til lagmanssretten.
VG170928 Kvinnen har anket kjennelsen .
VG170928 Hun anket kjennelsen .
VG170927 Hun har anket kjennelsen .
VG170927 Kvinnen har anket kjennelsen .
DB170927 Etter rettens oppfatning er det på bakgrunn av bevissituasjonen ikke grunn til å tro at den forbudet er rettet mot uten besøksforbud vil begå en straffbar handling overfor [ ekssamboeren ], og heller ikke at hun vil forfølge eller på annet vis krenke [ ekssamboerens ] fred », skriver tingretten i kjennelsen av 28. mars 2011.
DB170927 tter rettens oppfatning er det på bakgrunn av bevissituasjonen ikke grunn til å tro at den forbudet er rettet mot, uten besøksforbud vil begå en straffbar handling overfor [ ekssamboeren ], og heller ikke at hun vil forfølge eller på annet vis krenke [ ekssamboerens ] fred », skriver tingretten i kjennelsen av 28. mars 2011.
DB170927 Av kjennelsen går det fram at 67-åringen i oktober og desember 2008 anmeldte ekspartneren for bl.a. vold, tyveri og skadeverk mot bilen hans.
DA170927 « Innkallingen til rettsmøtet og begjæringen er ikke forkynt for skyldneren da stevnevitnetjenesten ikke har lyktes med å finne noen å forkynne begjæringen og innkallingen for, og forkynning er unnlatt i henhold til konkursloven », heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.
AA170925 Avtalen ble stanset som følge av kjennelsen , men senere ga egyptisk høyesterett grønt lys.
AA170925 Politiet ba om ytterligere fire uker i varetekt, og også denne gangen anket politiet kjennelsen .
DB170921 Retten har gitt FAA frist til 28.desember med å komme med en uttalelse til kjennelsen .
DB170921 juli 2010 kom den første store demonstrasjonen i Barcelona mot kjennelsen .
AP170921 Kjennelsen er resultat av en sak anlagt av en 32 år gammel mann fra Essen fordi han kom til kort med sine 166 centimeter ¶ 32-åringen kan trolig få starte opptrening i politiyrket allerede senere i år, uttaler en talsmann for delstatspolitiet.
AP170921 Men en av mennene kastet et laminert visittkort med et mobilnummer inn gjennom bilvinduet, og ba ham ringe ham, ifølge kjennelsen fra appelldomstolen i Belfast.
AP170921 - Vi er ikke fornøyd med kjennelsen , og vil nå vurdere å anke saken til Høyesterett i London, sier advokat Darragh Mackin, som representerer Sheridan, til Aftenposten.
AA170921 | Tingretten løslot moren - kjennelsen anket ¶
AA170921 Men den siktede moren slipper foreløpig ikke ut ettersom påtalemyndigheten anket kjennelsen på stedet, med oppsettende virkning.
AA170921 - Min klient er veldig glad for kjennelsen fra Inntrøndelag tingrett om å løslate henne.
AA170921 - Det er vanskelig å si hva lagmannsretten kommer frem til, men kjennelsen i tingretten er veldig grundig og det er vår mening en riktig konklusjonen, sier forsvareren.
DB170920 « Videre har banken erklært motregning i bankinnskuddet på ca MNOK 290 », heter det kjennelsen fra tingretten.
DB170919 mai 2016 i aksjer i Confirmit AS (... ) oppheves », heter det i kjennelsen i ankesaken som nå er klar, etter at Erik Martin Vik tapte i første runde i Oslo byfogdembete i desember i fjor.
DB170919 Kjennelsen pålegger også banken å betale Viks sakskostnader på til sammen drøyt 3,4 millioner kroner i Oslo byfogdembete og i Borgarting lagmannsrett.
DB170919 Kjennelsen opphever Deutsche Banks utleggspant i aksjene i det norske it-firmaet Confirmit, som banken tok for å dekke sine krav mot den norske milliardæren.
VG170913 I kjennelsen som ble offentliggjort onsdag av høyesterettsdommer John Dixon, slår han imidlertid fast at skadene Rebel Wilson er blitt påført som en følge av de injurierende påstandene, rettferdiggjør en betydelig erstatning og han tilkjente skuespilleren 4.5 millioner australske dollar - eller rundt 28,5 mil
AA170912 Polen og Tsjekkia har stilt seg kritiske til ordningen, og flere land i det østlige Europa reagerte negativt på kjennelsen .
DN170911 Ordførerne i flere av de største byene i regionen, blant dem Barcelona, har gjort det klart at de vil rette seg etter kjennelsen fra forfatningsdomstolen og at det derfor ikke kommer på tale å bruke offentlige bygg som stemmelokaler.
AA170911 Ordførerne i flere av de største byene i regionen, blant dem Barcelona, har gjort det klart at de vil rette seg etter kjennelsen fra forfatningsdomstolen og at det derfor ikke kommer på tale å bruke offentlige bygg som stemmelokaler.
DN170908 Trump-administrasjonen anket kjennelsen umiddelbart.
DN170908 Justisdepartementet har allerede gjort det klart at også denne kjennelsen vil bli anket.
AP170908 Trump-administrasjonen anket kjennelsen umiddelbart.
AP170908 Justisdepartementet har allerede gjort det klart at også denne kjennelsen vil bli anket.
AP170908 Trump-administrasjonen anket kjennelsen umiddelbart.
AP170908 Justisdepartementet har allerede gjort det klart at også denne kjennelsen vil bli anket.
AA170908 Trump-administrasjonen anket kjennelsen umiddelbart.
AA170908 Justisdepartementet har allerede gjort det klart at også denne kjennelsen vil bli anket.
DN170907 Morgan Kane-gründer anker kjennelsen som fratar ham makten over 18,8 millioner aksjer ¶
VG170906 Tirsdag morgen ble det klart at kjennelsen - på 16 sider - falt i Wiiks disfavør.
VG170906 Ryan Wiik ønsket i går ikke å besvare VGs spørsmål på hva han nå skal gjøre, men henviste til sin advokat, Ole Tokvam, som sier til VG onsdag morgen at kjennelsen blir anket.
VG170906 Ryan Wiik må ifølge kjennelsen også betale saksomkostninger og honorar til tolker.
VG170906 Ryan Wiik ( 35 ) anker kjennelsen mot ham i den bitre tvisten med Morgan Kane-selskapet WR Entertainment.
VG170906 Nå har han anket kjennelsen fra Oslo Byfogdembete som frøs aksjene hans i selskapet.
VG170906 Nå har Wiik anket kjennelsen .
VG170906 Hun var i går tilfreds med kjennelsen .
VG170906 Det er ikke kjent når dette søksmålet kommer for retten i Los Angeles, men i den ferske kjennelsen står det at Wiik ikke kan handle med sine aksjer i WR Entertainment før det har falt en dom i søksmålet.
VG170906 De kalte kjennelsen i går « en gledens dag ».
VG170906 - Vi konstaterer at både motpart og andre kommer med bastante uttalelser og karakteristikker av vår klient på bakgrunn av kjennelsen .
VG170906 - Vi har nå gjennomgått kjennelsen fra retten og drøftet den med vår klient.
VG170906 Kjennelsen gir ikke grunnlag for dette.
DN170906 Morgan Kane-gründer anker kjennelsen som fratar han makten over 18,8 millioner aksjer ¶ ¶
DN170906 Morgan Kane-gründer anker kjennelsen som fratar han makten over 18,8 millioner aksjer ¶
DN170906 | Morgan Kane-gründer anker kjennelsen som fratar ham makten over 18,8 millioner aksjer ¶
DN170906 Nå bekrefter Wiiks advokat, Ole Tokvam, at Ryan Wiik anker kjennelsen til Borgarting lagmannsrett.
DB170906 Han anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, som forkastet anken.
DA170906 I forbindelse med at 37-åringen ble varetektsfengslet første gang skrev retten følgende i kjennelsen : ¶
DA170906 I denne kjennelsen kommer det fram at leverandøren av marihuanaen skal ha ringt 37-åringen mens han var i Oslo og sagt at han måtte reise videre til Stavanger.
AP170906 I kjennelsen kom det frem at det i saken er beslaglagt en rekke våpen med tilhørende ammunisjon, og at politiet mener det foreligger forklaringer og rapporter som knytter Bhatti til våpnene.
AA170906 Han anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, som forkastet anken.
VG170905 Tirsdag morgen ble det klart at kjennelsen - på 16 sider - falt i Wiiks disfavør.
VG170905 Ryan Wiik må ifølge kjennelsen også betale saksomkostninger og honorar til tolker.
VG170905 Jeg har ikke fått diskutert kjennelsen ytterligere med min klient grunnet tidsforskjeller.
VG170905 Det er ikke kjent når dette søksmålet kommer for retten i Los Angeles, men i den ferske kjennelsen står det at Wiik ikke kan handle med sine aksjer i WR Entertainment før det har falt en dom i søksmålet.
VG170905 - Vi er uenig i rettens vurderinger, men har ikke tatt stilling hvorvidt kjennelsen vil ankes enda.
AP170905 Foto : AP / NTB scanpix ¶ Kjennelsen kom i en fransk domstol tirsdag.
AP170905 Politiet har i tillegg fått tillatelse til å gjennomsøke Madsens private datamaskin for å finne bevis, ifølge kjennelsen .
AP170905 Madsen har anket kjennelsen .
AA170905 Kjennelsen kom i en fransk domstol tirsdag.
VG170901 Tilhengere av opposisjonen danset i gatene etter kjennelsen fredag.
VG170901 - Men jeg vil respektere kjennelsen , legger han til.
DB170901 Her bor det flest Lotto-millionærer ¶ Kjennelsen i dag opphever domstolen resultatet av presidentvalget i forrige måned.
DA170901 Tilhengere av opposisjonen danset i gatene etter kjennelsen fredag.
DA170901 Tidligere fredag sa han imidlertid at han ville respektere kjennelsen fra Høyesterett, selv om han er uenig i beslutningen og mener de går mot folkeviljen.
DA170901 « Det er ikke grunn til å tro at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne midler eller eiendeler at betalingsproblemene er midlertidige », heter det i kjennelsen .
AP170901 Men fagdommerne satte kjennelsen til side.
AA170901 Den gjennomførte ikke presidentvalget i tråd med grunnloven, heter det i kjennelsen fredag.
DN170825 Yingluck risikerer ti års fengsel for maktmisbruk og skulle fredag ha møtt i retten for å få opplest kjennelsen i ankesaken hun har anlagt.
AA170825 Yingluck risikerer ti års fengsel for maktmisbruk og skulle fredag ha møtt i retten for å få opplest kjennelsen i ankesaken hun har anlagt.
AA170825 Demonstranter jublet utenfor rettslokalet da kjennelsen ble lest opp.
AA170825 I kjennelsen der etomidat ble godkjent, skriver høyesterett i Florida at fire sakkyndige har forklart at det er « en liten risiko for mild til moderat smerte ».
DA170824 « Aktor opplyste til retten at vitnet hadde tilkjennegitt at hun ikke ønsket å forklare seg, men slik at hun nylig, og før det ble begjært rettslig avhør, tilkjennega at hun ville forklare seg likevel », heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.
DA170824 I kjennelsen kommer det også fram at Odd Rune Torstrup, 39-åringens forsvarer, ba om nye etterforskningsskritt fra politiets side den 9. august i år.
AA170824 Kjennelsen kommer etter at en rekke personer har klaget over regjeringens plan om å gjøre biometriske ID-kort obligatoriske for å få utbetalt trygd og andre sosiale stønader.
VG170823 - Retten mener derfor at siktede har en reell mulighet for å påvirke vitner, og at det er en konkret og nærliggende fare for at han vil benytte seg av denne muligheten dersom han løslates nå, skriver domstolen i kjennelsen .
DA170823 Ranet er en alvorlig hendelse, og det viser at det er en eskalering i alvorlighetsgraden på de handlinger siktede begår », heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.
AA170823 Denne kjennelsen ble anket til Frostating lagmannsrett, som mandag forkastet anken.
AA170823 september, ifølge kjennelsen .
AA170822 Rolf Christensen, siktedes forsvarer, sier at hans klient vedtok kjennelsen på stedet.
AA170822 - Den siktede vil bli varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, opplyser politiadvokat Anette Røsholdt til Adresseavisen etter at kjennelsen fra tirsdagens fengslingsmøte ble avsagt.
DN170821 Echeverrias advokat Mark Robinson sier klienten håper kjennelsen vil føre til at Johnson & Johnson plasserer ytterligere advarsler på sine produkter.
DB170820 Tidligere denne uka ble det kjent at Københavns byrett hadde endret ordlyden i kjennelsen om varetektsfengsling av ubåteieren.
DB170820 I kjennelsen er « uaktsomt drap » rettet til « uaktsomt drap under særdeles skjerpede omstendigheter ».
VG170819 Retten legger stor vekt på at det ikke kan være tvil om at fars plan er å komme til Norge med datteren, står det i kjennelsen .
VG170819 Oslo tingrett slår fast i kjennelsen at den fire år gamle jenta er ulovlig bortført.
VG170819 I kjennelsen fra Oslo tingrett denne uken kommer det frem at moren mener faren allerede er i Norge med parets datter.
VG170819 Advokat for faren, Morten Engesbakk sier de vil vurdere om de skal anke kjennelsen .
VG170819 - Etter dette har retten kommet til at det foreligger en ulovlig barnebortføring etter barnebortføringsloven, står det i kjennelsen .
DB170817 I går ble det kjent at Københavns Byrett har endret ordlyden i kjennelsen om varetektsfengsling av ubåteieren Peter Madsen.
DB170817 I kjennelsen er « uaktsomt drap » rettet til « uaktsomt drap under særdeles skjerpede omstendigheter ».
DB170816 Københavns Byret har endret ordlyden i kjennelsen om varetektsfengsling av ubåteieren Peter Madsen.
DB170816 I kjennelsen er « uaktsomt drap » rettet til « uaktsomt drap under særdeles skjerpede omstendigheter ».
AP170816 I kjennelsen er « uaktsomt drap » rettet til « uaktsomt drap under særdeles skjerpede omstendigheter ».
AP170816 Byretten i Københavns har endret ordlyden i kjennelsen om varetektsfengsling av ubåteieren Peter Madsen.
AA170816 I kjennelsen heter det blant annet at « Etter en samlet vurdering er retten kommet fram til at departementets vedtak hverken vil utgjøre en total nektelse av retten til kulturutøvelse eller en betydelig innsnevring av sørgruppens muligheter til kulturutøvelse.
AA170816 I kjennelsen heter det blant annet at « Etter en samlet vurdering er retten kommet fram til at departementets vedtak hverken vil utgjøre en total nektelse av retten til kulturutløvelse eller en betydelig innsnevring av sørgruppens muligheter til kulturutøvelse.
AA170815 De var enige og valgte å ikke anke kjennelsen .
AA170814 Madsen og hans forsvarer ba i retten om betenkningstid for å finne ut om kjennelsen skulle ankes, men besluttet altså mandag å akseptere fengslingen.
AA170814 Bhatti anket denne kjennelsen på stedet.
AA170814 Politiet ønsket fire ukers varetekt, men vil ikke anke kjennelsen .
VG170810 Ifølge kjennelsen , mener tingretten at det « ikke er sannsynlighetsovervekt for at siktede har hatt forsett om å skade fornærmede. ».
VG170810 - Når det gjelder selve kroppskrenkelsen, viser retten til siktedes erkjennelse i avhør, står det i kjennelsen .
VG170810 ) Siktede har nå utholdt over 60 dager i varetekt, og etter rettens er det nå fare for oversoning, står det i kjennelsen .
DB170810 Påtalemyndigheten anket kjennelsen og ba om - og fikk innfridd - at anken ble gitt oppsettende virkning, noe som betyr at den siktede ikke kan løslates før anken er behandlet. 18-åringen ble pågrepet og siktet for grov vold etter at en 16-åring, som var elev ved Holmlia skole, ble slått bevisstløs. 16-åringen ble innlagt på bar
DB170810 Påtalemyndigheten anker kjennelsen .
DB170810 - Retten finner imidlertid ikke at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å være straffskyldig med hensyn til den betydelige skadefølgen eller dødsfølgen, heter det i kjennelsen .
AP170810 Påtalemyndigheten anket kjennelsen og ba om - og fikk innfridd - at anken ble gitt oppsettende virkning, noe som betyr at den siktede ikke kan løslates før anken er behandlet. 18-åringen ble pågrepet og siktet for grov vold etter at en 16-åring, som var elev ved Holmlia skole, ble slått bevisstløs. 16-åringen ble innlagt på bar
AP170810 Påtalemyndigheten anker kjennelsen . 18-åringen som er siktet for dødelig vold mot en 16 år gammel gutt i storefri ved Holmlia skole 12. juni.
AP170810 - Retten finner imidlertid ikke at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å være straffskyldig med hensyn til den betydelige skadefølgen eller dødsfølgen, heter det i kjennelsen .
AA170810 Retten har vurdert saken slik jeg har vurdert den fra første stund, sier 18-åringens forsvarer Øyvind Bratlien til NTB om kjennelsen .
AA170810 Påtalemyndigheten anket kjennelsen og ba om - og fikk innfridd - at anken ble gitt oppsettende virkning, noe som betyr at den siktede ikke kan løslates før anken behandles i lagmannsretten.
AA170810 Påtalemyndigheten anker kjennelsen .
AA170810 - Retten finner imidlertid ikke at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å være straffskyldig med hensyn til den betydelige skadefølgen eller dødsfølgen, heter det i kjennelsen .
AA170810 Bhatti anket kjennelsen på stedet.
AA170810 - Bhatti skal etter isolasjon anses for å ha sonet 4,5 måneder av en eventuell straff, men retten kan ikke se at det er fare for oversoning med det første, heter det i kjennelsen .
DA170807 Det kommer også fram i kjennelsen fra Haugaland tingrett at selskapets bankforbindelse har avslått forespørsel om mer lån til videre drift.
AA170804 Mannens forsvarer, Per Wold, sier at klienten tar betenkningstid på om han skal anke kjennelsen til lagmannsretten.
AA170804 Mannen er tidligere dømt til 11 måneders fengsel for forhold av samme karakter som han nå er siktet for, kommer det frem i kjennelsen fra tingretten.
AA170804 Kvinnen har forklart at mannen som er pågrepet, er den samme som overfalt henne, heter det i kjennelsen .
DA170803 I kjennelsen kommer det også fram at voldtekten skal ha båret preg av en viss planlegging, ettersom 34-åringen skal ha maskert seg og hatt med utstyr til å binde og kneble fornærmede. 34-åringen er også tiltalt for å ha tatt seg inn i boligen til fornærmede.
AA170731 I kjennelsen rettes det sviende kritikk mot regjeringen, og det fastslås at det å ikke gi mennesker tilgang til vann, er å regne som nedverdigende eller umenneskelig behandling.
VG170730 Ifølge kjennelsen er dette særlig begrunnet i at han har vært plassert på avdeling A ved Ringerike fengsel, som er en innkomst-avdeling, siden han ble fengslet første gang i Norge for ett år siden.
VG170730 I kjennelsen går det fram at retten legger til grunn av Kriminalomsorgen gjør kontinuerlig vurderinger av nødvendigheten av restriksjonene og forutsetter at mannen får nødvendig helsehjelp og at eventuelle skadevirkninger på grunn av isolasjonen vurderes av helsepersonell.
VG170730 Det går fram av kjennelsen at mannen lever under slike forhold i fengselet : ¶ * 1 Isolasjon 22 til 23 timer i døgnet ¶ * 1 Svært begrenset kontakt med andre innsatte ¶ * 1 Hyppige ransakelser på cellen ¶ * 1 Må ofte bytte celle ¶ * 1 Ikke tilgang på skolegang ¶ * 1 Lite tilgang på besøk ¶
VG170730 Det er ikke tatt ut tiltale i saken, men ifølge kjennelsen vil dette skje snart.
AA170730 Saken har splittet opinionen i Israel og resulterte i omfattende demonstrasjoner utenfor militærdomstolen i Tel Aviv da kjennelsen kom 4. januar.
AA170730 I kjennelsen pekes det blant annet på at mannen sitter i isolasjon i 22 til 23 timer i døgnet, han må ofte bytte celle, blir hyppig ransaket på cellen, får ikke skoletilbud og har lite tilgang på besøk.
DB170728 KRISTIANSAND ( Dagbladet/NTB ) : I kjennelsen fra Kristiansand tingrett ilegges jenta også brev- og besøksforbud.
DB170728 I kjennelsen fra Kristiansand tingrett, ilegges jenta også brev- og besøksforbud. 15-åringen er siktet for å ha drept sommervikar Marie Skuland ( 17 ) med kniv og knivstukket en 23 år gammel kunde inne på Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand onsdag. 23-åringen er innlagt på Oslo universitetssykehus me
AA170728 Familiens advokat sier at familien har godkjent kjennelsen ettersom den er basert på medisinske eksperters anbefalinger.
AA170728 - Vi har akkurat fått kjennelsen fra retten, og vi har ikke noe mer informasjon på nåværende tidspunkt, sier hun til Adresseavisen rett før klokken 12 lørdag formiddag.
AA170728 Mannen anket kjennelsen fra Inntrøndelag tingrett til lagmannsretten.
VG170727 - Vi forventer at kjennelsen vil komme i løpet av fredag formiddag, opplyser påtaleleder Cecilie Pedersen Hille.
VG170727 Vi forventer at kjennelsen vil komme i løpet av fredag formiddag, opplyser påtaleleder Cecilie Pedersen Hille.
AA170727 De forventer at kjennelsen kommer i løpet av fredag formiddag.
AA170727 De forventer at kjennelsen kommer i løpet av fredag formiddag.
AA170726 « Av hensyn til sakens alvorlighetsgrad og lovbruddets art, sett opp mot den unndragelsesfaren og gjentagelsesfaren som foreligger, mener retten at fortsatt fengsling er tvingende nødvendig og å anse som siste utvei », heter det i kjennelsen .
DN170724 Videre skriver det at det er mulig at DSME kan søke om tillatelse til å anke kjennelsen , men at dersom de velger å ikke gjøre det, vil Songa gå videre med sitt motkrav på 65,8 millioner dollar, tilsvarende 529 millioner kroner, relatert til de to første riggene.
DN170724 Riggselskapet skriver i meldingen at det antar at kjennelsen også gjelder krav relatert til riggene Songa Encourage og Songa Enabler.
AA170720 Etter kjennelsen i hijab-saken, der frisør Merete Hodne ble dømt for å ha nektet en hijab-kledd kvinne adgang til frisørsalingen sin, publiserte Chaudry et blogg hvor han skrev at han håpet at saken gikk videre til behandling i Høyesterett.
AA170720 Etter kjennelsen i hijab-saken, der frisør Merete Hodne ble dømt for å ha nektet en hijab-kledd kvinne adgang til frisørsalingen sin, publiserte Chaudry et blogg hvor han skrev at han håpet at saken gikk videre til behandling i Høyesterett.
AA170719 Trump-administrasjonen anket kjennelsen fra domstolen i Hawaii umiddelbart.
AA170719 Kjennelsen kom etter at USAs høyesterett 26. juni ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud for borgere fra hovedsakelig muslimske land, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom studie
AA170718 Erstatningen skal gå til flaggstaten Nederland, ifølge kjennelsen fra Den faste voldgiftsdomstolen i Haag.
AA170718 Dette anses ikke som et uforholdsmessig inngrep og er tilstrekkelig begrunnet, heter det i kjennelsen til Frostating lagmannsrett.
DB170717 Nå har Bergen tingrett kommet til at det er skjellig grunn til mistanke og at han derfor må bli i varetekt i ytterligere fire uker, Min klient er svært skuffet og har anket kjennelsen til Gulating lagmannsrett.
VG170716 Advokaten opplyser at hun påklaget namsmannens beslutning om å gi den oppsettende virkning, og torsdag kom kjennelsen fra Sunnmøre tingrett der namsmannens avgjørelse er opphevet.
DB170716 - Torsdag kom kjennelsen der Sunnmøre tingrett opphevet namsmannens avgjørelse, sier advokaten. 100 dager i kirkeasyl ¶
DB170715 Siste serierunde i Elite-serien før sommerferien, og oddseksperten har skrevet om alle kampene ¶ Kjennelsen fra delstaten Hawaii kommer til å bli anket direkte til høyesterett, opplyste Sessions fredag ettermiddag.
DB170715 - Regjeringens smalt definerte liste finner ikke støtte i høyesteretts omhyggelige formuleringer, og heller ikke i innvandringsvedtektene som regjeringen fester sin lit til, skrev dommer Derrick Watson i kjennelsen .
DB170715 Kjennelsen kom etter at USAs høyesterett 26. juni ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom studier, arbeid og familie.
AA170715 - Regjeringens smalt definerte liste finner ikke støtte i høyesteretts omhyggelige formuleringer, og heller ikke i innvandringsvedtektene som regjeringen fester sin lit til, skrev dommer Derrick Watson i kjennelsen .
AA170715 Kjennelsen kom etter at USAs høyesterett 26. juni ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom studier, arbeid og familie.
AA170715 Kjennelsen fra delstaten Hawaii kommer til å bli anket direkte til høyesterett, opplyste Sessions fredag ettermiddag.
DN170714 Foto : Kevin Lamarque/Reuters/NTB scanpix ¶ Kjennelsen fra delstaten Hawaii kommer til å bli anket direkte til høyesterett, opplyste Sessions fredag ettermiddag.
DN170714 Det første han gjorde var å anke kjennelsen fra Hawaii om innreiseforbud.
DN170714 - Regjeringens smalt definerte liste finner ikke støtte i høyesteretts omhyggelige formuleringer, og heller ikke i innvandringsvedtektene som regjeringen fester sin lit til, skrev dommer Derrick Watson i kjennelsen .
DN170714 Kjennelsen kom etter at USAs høyesterett 26. juni ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær forbindelse med USA, blant annet gjennom studier, arbeid og familie.
DB170714 Politiet, som på sin side ønsket å utvide varetektstiden med fire uker, anket umiddelbart kjennelsen til Frostating lagmannsrett, som fredag tok politiets anke til følge, skriver Adresseavisen.
DB170714 Fredag kveld opplyste imidlertid kvinnens forsvarer, advokat Leif Strøm, at kjennelsen ankes videre til Høyesterett.
DA170714 Chin, er godt fornøyd med kjennelsen .
DA170714 - Regjeringens smalt definerte liste finner ikke støtte i høyesteretts omhyggelige formuleringer, og heller ikke i innvandringsvedtektene som regjeringen fester sin lit til, skriver dommeren Derrick Watson i kjennelsen .
AA170714 Chin, er godt fornøyd med kjennelsen .
AA170714 - Regjeringens smalt definerte liste finner ikke støtte i høyesteretts omhyggelige formuleringer, og heller ikke i innvandringsvedtektene som regjeringen fester sin lit til, skriver dommeren Derrick Watson i kjennelsen .
AA170714 « Siktedes helseproblemer kan ikke i en sak av så stor alvorlighetsgrad som denne gjøre varetektsfengsling uforholdsmessig », påpeker de videre, ifølge kjennelsen .
AA170714 I kjennelsen vises det til morens uttalelse om at hun på frifot vil ha barna sine tilbake.
AA170714 august, ifølge kjennelsen .
AA170714 Politiet, som på sin side ønsket å utvide varetektstiden med fire uker, anket umiddelbart kjennelsen til Frostating lagmannsrett, som fredag tok politiets anke til følge, skriver Adresseavisen.
AA170714 Fredag kveld opplyste imidlertid kvinnens forsvarer, advokat Leif Strøm, at kjennelsen ankes videre til Høyesterett.
VG170713 Dersom han løslates er det nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken ved å søke å påvirke forklaringer til de andre involverte i saken, samt forspille andre mulige bevis i saken, som politiet ennå ikke har sikret, heter det i kjennelsen .
DB170713 Det er opp til retten å avgjøre dette, og kjennelsen vil være klar i løpet av torsdag ettermiddag.
DB170713 Dersom han løslates er det nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken ved å søke å påvirke forklaringer til de andre involverte i saken, samt forspille andre mulige bevis i saken, som politiet ennå ikke har sikret, heter det i kjennelsen .
AA170713 Dette innebærer at en kjennelse på videre fengsling vil ha begrenset betydning, påpeker dommeren videre i kjennelsen .
AA170713 Av respekt for at datteren skulle begraves senere på dagen, besluttet retten å utsette meddelelsen av kjennelsen til moren.
DN170711 Vigelands advokat Ola Haugen har ikke kommentert kjennelsen .
DN170711 - At retten fastslår at det ikke er avgitt noen falsk forklaring er hele essensen i kjennelsen , sier han til avisen.
DB170711 I kjennelsen heter det at forbudet som er innført i Belgia er ment å knytte befolkningen tettere sammen, samt at det « beskytter andres rettigheter og frihet » og at « det er nødvendig i et demokratisk samfunn ».
DB170711 Vigelands advokat Ola Haugen har ikke kommentert kjennelsen .
DB170711 Advokat Sverre Olav Skogrand, som representerer de fire naboene, er fornøyd med kjennelsen .
DB170711 - At retten fastslår at det ikke er avgitt noen falsk forklaring er hele essensen i kjennelsen , sier han til avisen.
AA170711 I kjennelsen heter det at forbudet som er innført i Belgia er ment å knytte befolkningen tettere sammen, samt at det " beskytter andres rettigheter og frihet " og at " det er nødvendig i et demokratisk samfunn ". ( ©NTB ) ¶
VG170710 Da var det blitt beslaglagt to kniver og to øker hos mannen, ifølge kjennelsen .
AA170710 - Vi planlegger å anke kjennelsen , sier advokat Mohammed al-Jishi.
AA170710 Campaign Against the Arms Trade mener derfor at det strider mot internasjonal humanitærrett å forsyne Saudi-Arabia med kampfly, presisjonsbomber og andre våpen og vurderer derfor å anke kjennelsen fra High Court.
AA170710 Andrew Smith i Campaign Against Arms Trade er ikke enig og kaller kjennelsen skuffende.
AA170710 - Dersom denne kjennelsen blir opprettholdt, vil regjeringen se på den som grønt lys for fortsatt våpensalg og støtte til brutale diktaturstater og overgripere som Saudi-Arabia, som helt åpenbart unnlater å rette seg etter internasjonal lov, sier han til BBC. ( ©NTB ) ¶
VG170709 Da var det blitt beslaglagt to kniver og to øker hos mannen, ifølge kjennelsen . 24-åringen er straffedømt flere ganger, skal ha begynt å ruse seg som 13-åring.
DB170707 - Shit, var den umiddelbare reaksjonen til Boasson Hagen da kjennelsen fra målfotoet ble kjent.
AA170707 Prosessfullmektig for Fosen Vind, advokat Johan Fredrik Remmen, sier kjennelsen fra Høyesterett ikke får noen praktisk betydning for arbeidene som pågår.
AA170707 I kjennelsen har Høyesterett opphevet Fosen tingretts og Frostating lagmannsretts kjennelser.
DB170706 I kjennelsen fra CAS torsdag, skriver de at avviser anken fra Sagan og Bora-laget.
DA170705 Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller », heter det i kjennelsen .
VG170704 Konfliktnivået i de aktuelle områdene er ifølge politiet svært høyt for tiden, fremgår det av kjennelsen .
VG170704 » står det i kjennelsen . 22-åringen som er varetektsfengslet etter hasjbeslaget i skogen, erkjenner ikke straffskyld.
DB170704 Ytterligere pågripelser kan ikke utelukkes, heter det i kjennelsen mot en av de siktede mennene.
DB170704 Oslo tingrett skriver i kjennelsen mot en av de siktede : ¶
DB170704 Ytterligere pågripelser kan ikke utelukkes, heter det i kjennelsen mot en av de siktede mennene.
DB170704 Oslo tingrett skriver i kjennelsen mot en av de siktede : ¶
AP170704 Av kjennelsen om varetektsfengsling fremgår det at unge mennesker skal ha blitt rekruttert inn i miljøet gjennom nettverkets tilstedeværelse i disse områdene.
AP170704 Av kjennelsen om varetektsfengsling fremgår det at unge mennesker skal ha blitt rekruttert inn i miljøet gjennom nettverkets tilstedeværelse i disse områdene.
AA170704 Etter at mannen i 30-årene ble varetektsfengslet av Inntrøndelag tingrett, opplyste Kjøren at kjennelsen ville bli anket til Frostating lagmannsrett.
AA170703 Ifølge kjennelsen har siktede forklart at det skal ha vært en kamerat av ham som har utøvd volden.
AA170703 « Det kan ikke ses at dette hensynet blir skadelidende ved at det ikke er mulig å håndheve et mediaforbud i varetektstiden », heter det i kjennelsen fra lagmannsretten.
AA170703 Etter rettens syn foreligger sannsynlighetsovervekt for at hun vil benytte seg av en slik mulighet », heter det fra kjennelsen .
AA170703 Ifølge kjennelsen fra Frostating lagmannsrett forklarer stefaren at han, etter oppfordring fra AMK, ristet og slo barnet.
BT170701 I kjennelsen står det at det også at det ble funnet narkotika i bilen.
DB170629 - Vi er innstilt på å klage kjennelsen i Høyesterett så raskt som mulig inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen.
DB170629 I den andre kjennelsen oppheves den nylige utnevnelsen av riksadvokatens stedfortreder, som heretter skal utnevnes av Høyesterett, hvor flertallet støtter Maduro.
AA170629 Også kvinnens forsvarer, Torfinn Svanem, anket kjennelsen på stedet.
AA170629 I kjennelsen understrekes det at siktede i fengselet må følges opp med forsvarlig helsehjelp og om nødvendig overføres til sykehus.
AA170629 Aktor anket kjennelsen på stedet da han ikke medhold i kravet om full isolasjon.
AP170627 Erstatningsansvaret er dermed betydelig redusert sammenlignet med kjennelsen fra 2014.
AP170627 Både de etterlatte og den nederlandske regjeringen anket kjennelsen i 2014.
AA170627 Kjennelsen tirsdag er i stor grad i tråd med kjennelsen fra en lavere domstol i 2014.
AA170627 Kjennelsen tirsdag er i stor grad i tråd med kjennelsen fra en lavere domstol i 2014.
AA170627 Erstatningsansvaret er dermed betydelig redusert sammenlignet med kjennelsen fra 2014.
AA170627 Både de etterlatte og den nederlandske regjeringen anket kjennelsen i 2014.
DA170626 Lagdommerne satte ikke kjennelsen til side, og dermed ble de tre brødrene løslatt på stedet etter å ha vært varetektsfengslet siden slutten av mai i fjor.
AA170623 Torsdag opprettholdt et dommerpanel i Chicago kjennelsen som innebærer at dommen mot Dassey annulleres.
AA170623 Delstaten Wisconsins justisdepartement anket kjennelsen , og Dassey ble dermed værende i fengsel i påvente av utfallet.
DB170622 I kjennelsen fra Sunnmøre tingrett heter det at retten har lagt særlig vekt på forklaringen de to fornærmede har gitt i tilrettelagte avhør : ¶
DA170622 Det har allerede skjedd med kjennelsen fra lagmannsretten, som sier at de ansatte ikke har rett til å stå i stilling og lønn mens saken behandles i rettssystemet.
DA170622 - Jeg tenker at det har påvirket tingretten og gjort det vanskelig for dem å konkludere annerledes enn lagmannsretten, selv om den kjennelsen var basert på et tynnere bevisgrunnlag enn det tingretten fikk, sier Cascio.
BT170622 Han har nå sagt seg villig til å avgi politiforklaring », heter det i kjennelsen fra Bergen tingrett.
AA170622 Retten legger vekt på dette i kjennelsen og mener det er fare for nye overgrep hvis mannen løslates.
AA170622 Ifølge kjennelsen fra Sunnmøre tingrett er det minst to fornærmede i saken.
AA170622 Retten legger vekt på dette i kjennelsen og mener det er fare for nye overgrep hvis mannen løslates.
AA170622 Ifølge kjennelsen fra Sunnmøre tingrett er det minst to fornærmede i saken.
DB170621 Ifølge den ferske kjennelsen i Valdres tingrett skal nyoppnevnte Synne Sørheim vurdere om kvinnen er i stand til å møte i retten og i tilfelle når.
AA170620 Kjennelsen er enda et bevis for at LHBT-aktivister blir diskriminert i Russland, og at rettighetene deres krenkes.
VG170619 Mannen anket kjennelsen på stedet.
VG170619 I kjennelsen fra Kristiansand tingrett heter det at retten har kommet fram til at tiltaltes alder alene er tilstrekkelig for å kunne lukke dørene.
VG170619 - Da jeg fikk kjennelsen om at det skal gå for lukket rett så jeg rødt.
BT170619 Media fikk heller ikke være til stede da kjennelsen skulle leses opp.
BT170619 Media fikk heller ikke være til stede da kjennelsen skulle leses opp.
AP170619 I kjennelsen fra Kristiansand tingrett heter det at retten har kommet fram til at tiltaltes alder alene er tilstrekkelig for å kunne lukke dørene.
AA170619 I kjennelsen fra Kristiansand tingrett heter det at retten har kommet fram til at tiltaltes alder alene er tilstrekkelig for å kunne lukke dørene. ( ©NTB ) ¶
DB170618 Hensynet til abonnentenes personvern var heller ikke godt nok drøftet, heter det i kjennelsen .
FV170613 I kjennelsen skriver tingrettsdommer Fegran at pressen har en åpenbar interesse av å følge hovedforhandlingene.
DA170613 Etter ønske fra politiet er også begrunnelsen for kjennelsen om fengsling unntatt offentlighet.
AA170613 Etter ønske fra politiet er også begrunnelsen for kjennelsen om fengsling unntatt offentlighet.
DN170612 Foto : Luca Bruno/AP/NTB scanpix ¶ Kjennelsen kom mandag i ankedomstolen, og det er den andre ankeinstansen som opprettholder tidligere kjennelser i andre domstoler om at reiseforbudet ikke kan innføres.
DA170612 Vi har bedt om lukkede dører, og kjennelsen unntatt offentlighet og vi er tidlig i etterforskningen.
AP170612 Foto : AP / NTB scanpix ¶ Kjennelsen kom mandag i ankedomstolen, og det er den andre ankeinstansen som opprettholder tidligere kjennelser i andre domstoler om at reiseforbudet ikke kan innføres.
AA170612 Kjennelsen kom mandag i ankedomstolen, og det er den andre ankeinstansen som opprettholder tidligere kjennelser i andre domstoler om at reiseforbudet ikke kan innføres.
AA170612 I kjennelsen fastslår Oslo tingrett at dette ikke vil være et uforholdsmessig inngrep.
AA170612 Kjennelsen blir anket, sier forsvarer Bernt Heiberg til avisen.
DN170610 USAs handelskammer, som håndterte WTO-tvisten, hyllet kjennelsen som en stor seier for USA.
AA170610 USAs handelskammer, som håndterte WTO-tvisten, hyllet kjennelsen som en stor seier for USA.
AA170610 Mannen har forklart at han dro fra boligen da politiet kom, ifølge kjennelsen .
SA170608 - Vi er innstilt på å klage kjennelsen i Høyesterett så raskt som mulig inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen.
FV170608 Breivik er fortsatt isolert, situasjonen varer og hele kjennelsen fra Høyesterett framhever det alvorlige i så lang isolasjon.
FV170608 - Vi er innstilt på å klage kjennelsen i Høyesterett så raskt som mulig inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
DB170608 - Vi er innstilt på å klage kjennelsen i Høyesterett så raskt som mulig inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen.
DA170608 Breivik er fortsatt isolert, situasjonen varer og hele kjennelsen fra Høyesterett framhever det alvorlige i så lang isolasjon.
DA170608 - Vi er innstilt på å klage kjennelsen i Høyesterett så raskt som mulig inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
DA170608 - Kjennelsen er i tråd med det vi anførte for Høyesterett, så vi har fått fullt gjennomslag i ankeutvalget, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til NTB.
AP170608 - Vi er innstilt på å klage kjennelsen i Høyesterett så raskt som mulig inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen.
AA170608 Breivik er fortsatt isolert, situasjonen varer og hele kjennelsen fra Høyesterett framhever det alvorlige i så lang isolasjon.
AA170608 - Vi er innstilt på å klage kjennelsen i Høyesterett så raskt som mulig inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
AA170608 - Vi er innstilt på å klage kjennelsen i Høyesterett så raskt som mulig inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen.
AA170608 Breivik er fortsatt isolert, situasjonen varer og hele kjennelsen fra Høyesterett framhever det alvorlige i så lang isolasjon.
AA170608 - Vi er innstilt på å klage kjennelsen i Høyesterett så raskt som mulig inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
AA170608 Breivik er fortsatt isolert, situasjonen varer og hele kjennelsen fra Høyesterett framhever det alvorlige i så lang isolasjon.
AA170608 - Vi er innstilt på å klage kjennelsen i Høyesterett så raskt som mulig inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
DB170607 april måtte endre kjennelsen .
AA170607 Hvis domstolen i Brasília konkluderer med at valgresultatet i 2014 skal annulleres, kan Temer anke kjennelsen .
VG170606 Mannen har samboer og to voksne barn på Østlandet, og ifølge kjennelsen ønsket han ikke å bli utlevert til Danmark.
VG170606 I kjennelsen om utlevering fra Oslo tingrett fremkommer det at mannen har tilstått forholdene.
DB170606 FIS anket en beslutning fra det uavhengige norske domsutvalget, og kjennelsen i CAS avgjør om våre jurister har tolket det gjeldende regelverket på riktig måte.
DN170602 Blir kjennelsen stående, er neste steg selve gruppesøksmålet som tar stilling til om aksjefondet var aktivt forvaltet.
DN170602 Kjennelsen er foreløpig ikke rettskraftig, og det gjenstår å se om DNB anker til Høyesterett.
DB170602 I kjennelsen står det at forbudet « påberoper seg rikets sikkerhet på et vagt vis, men bygger på religiøs intoleranse ».
DB170602 Ankedomstolen i Maryland slo i forrige uke fast at innreiseforbudet, som skal stanse utstedelse av nye visum til borgere fra seks overveiende muslimske land, trolig bryter med grunnloven fordi forbudets primære mål er å ramme muslimer, og opprettholdt dermed kjennelsen .
DB170602 Forbrukerrådet presiserer at kjennelsen ikke er rettskraftig og kan bli anket til Høyesterett.
AP170602 17-åringen anket kjennelsen på stedet.
AA170602 Trump-regjeringen anket, men kjennelsen fra Maryland ble opprettholdt i ankedomstolen i Virginia for en uke siden.
AA170602 I kjennelsen fra forrige uke står det at forbudet « påberoper seg rikets sikkerhet på et vagt vis, men bygger på religiøs intoleranse ».
AA170602 Masker ble for øvrig funnet hjemme hos mannen da politiet slo til, ifølge kjennelsen .
AA170602 Ifølge kjennelsen har de fire fornærmede forklart at 33-åringen verken hadde en ren passiv rolle, eller avvergende rolle under ranet.
AA170602 Gjennom dette søket, har politiet funnet ut at siktedes SIM-kort har vært brukt, ifølge kjennelsen .
AA170602 Masker ble for øvrig funnet hjemme hos mannen da politiet slo til, ifølge kjennelsen .
AA170602 Ifølge kjennelsen har de fire fornærmede forklart at 33-åringen verken hadde en ren passiv rolle, eller avvergende rolle under ranet.
AA170602 Ifølge kjennelsen er han også siktet for å bære våpen ulovlig på offentlig sted, innbrudd, skadeverk, heleri og for narkotikabruk.
AA170602 Gjennom dette søket, har politiet funnet ut at siktedes SIM-kort har vært brukt, ifølge kjennelsen .
AA170602 Der skal han ha slått og truet en person til å gi fra seg penger, heter det i kjennelsen .
AA170602 Kjennelsen er i tråd med påtalemyndighetens påstand.
AA170602 DNB har fortsatt mulighet til å anke kjennelsen videre til Høyesterett.
AA170602 - Blir kjennelsen stående, er neste steg selve gruppesøksmålet som tar stilling til om aksjefondet var aktivt forvaltet, slik DNB lovte kundene sine.
AA170602 Kjennelsen er derfor ennå ikke rettskraftig.
DN170601 Ettersom fengslingsmøtet onsdag ble holdt for lukkede dører - og kjennelsen vil bli unntatt offentlighet - er det begrensninger for hva Ulvesæter kan gi av informasjon.
AA170601 « Retten finner at dette underbygger at siktede har en lav frustrasjonsterskel og lav terskel for å ty til vold », het det i kjennelsen .
AA170601 I kjennelsen viste retten til at siktede i 2012 ble dømt i en alvorlig voldssak, og at han så sent som i 2016 ble tiltalt for nye voldshandlinger.
AA170601 « Retten finner at dette underbygger at siktede har en lav frustrasjonsterskel og lav terskel for å ty til vold », het det i kjennelsen .
AA170601 Opdahl hevdet i retten at det ikke er noen gjentagelsesfare i saken, og opplyser at kjennelsen trolig vil bli anket til lagmannsretten.
AA170601 I kjennelsen fra tingretten går det frem at de forhold som forsvareren mener svekker mistanken mot klienten, ikke rokker ved dommerens konklusjon om at det er skjellig grunn til å mistenke siktede for drap.
AA170601 I kjennelsen fra en måned siden, viste retten til at siktede i 2012 ble dømt i en alvorlig voldssak, og at han så sent som i 2016 ble tiltalt for nye voldshandlinger.
DN170531 Ettersom fengslingsmøtet onsdag ble holdt for lukkede dører - og kjennelsen vil bli unntatt offentlighet - er det begrensninger for hva Ulvesæter kan gi av informasjon.
AA170531 I kjennelsen fra retten heter det at « siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder », og at hans rolle i saken « i det minste faller inn under bestemmelsen til medvirkning til grovt ran ».
AA170531 « Retten finner at dette underbygger at siktede har en lav frustrasjonsterskel og lav terskel for å ty til vold », het det i kjennelsen .
AA170531 I kjennelsen viste retten til at siktede i 2012 ble dømt i en alvorlig voldssak, og at han så sent som i 2016 ble tiltalt for nye voldshandlinger.
DA170529 Da tok vi skritt for å etterleve kjennelsen .
DA170529 Kjennelsen kom onsdag, men først i helgen avgjorde Statoil at de vil følge rettsavgjørelsen.
DA170529 - Kjennelsen ble stående.
AA170529 Da tok vi skritt for å etterleve kjennelsen .
AA170529 Kjennelsen kom onsdag, men først i helgen avgjorde Statoil at de vil følge rettsavgjørelsen.
AA170529 - Kjennelsen ble stående.
DB170527 Hun fremsto som sterkt preget, ifølge kjennelsen fra Bergen tingrett. 41-åringen ble pågrepet da politiet fant fram til boligen hans.
AA170527 Hun fremsto som sterkt preget, ifølge kjennelsen fra Bergen tingrett. 41-åringen ble pågrepet da politiet fant fram til boligen hans.
VG170526 I den nyeste kjennelsen står det at forbudet kommer med en « påberoper seg rikets sikkerhet på et vagt vis, men bygger på religiøs intoleranse ».
VG170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
DB170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
DA170526 I den nyeste kjennelsen står det at forbudet kommer med en « påberoper seg rikets sikkerhet på et vagt vis, men bygger på religiøs intoleranse ».
AP170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
AA170526 I den nyeste kjennelsen står det at forbudet kommer med en « påberoper seg rikets sikkerhet på et vagt vis, men bygger på religiøs intoleranse ».
AA170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
SA170525 I den nyeste kjennelsen står det at forbudet kommer med en « påberoper seg rikets sikkerhet på et vagt vis, men bygger på religiøs intoleranse ».
DB170523 Elden svarer Heger med at han opplevde at kjennelsen var endelig juridisk, ettersom den er avsagt av en annen dommer.
DB170523 Dommer Heger avbryter Elden og påpeker at det ikke har kommet noen begjæring fra Jensens forsvarere om å oppheve kjennelsen om å ikke snakke om dette hemmelige prosjektet i retten.
DN170522 Kjennelsen omfatter totalt 88 ulike kontoer i Jammehs navn eller til personer knyttet til ham, samt kontoene til 14 selskaper.
AP170522 « Lagmannsretten finner at siktede med skjellig grunn mistenkes for et straffbart forhold som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder », heter det i kjennelsen .
AA170522 Kjennelsen omfatter totalt 88 ulike kontoer i Jammehs navn eller til personer knyttet til ham, samt kontoene til 14 selskaper.
AA170522 « Lagmannsretten finner at siktede med skjellig grunn mistenkes for et straffbart forhold som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder », heter det i kjennelsen .
VG170521 », står det i kjennelsen .
VG170521 », står det i kjennelsen , som kan gjengis offentlig i anonymisert form.
VG170520 Det skal ifølge kjennelsen også foreligge opplysninger som gjør at det er grunn til å mistenkte 32-åringen for å ha vært involvert i selve skyteepisoden.
VG170520 Begge har ifølge kjennelsen anmeldt hverandre for henholdsvis trusler og falsk anmeldelse.
NL170518 - Vi har bedt om at kjennelsen unntas offentlighet av hensyn til etterforskningen og fornærmede i saken.
DA170518 Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett tyder dette på manglende samarbeidsvilje og var et moment som talte for behovet for varetektsfengsling.
BT170518 Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett tyder dette på manglende samarbeidsvilje og var et moment som talte for behovet for varetektsfengsling.
AP170518 I kjennelsen kommer det frem at det er beslaglagt en rekke våpen med tilhørende ammunisjon i saken og at politiet mener det foreligger forklaringer og rapporter som knytter Bhatti våpnene og som viser at det har vært kontakt mellom siktede og medsiktede i dette tidsrommet.
AA170518 Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett tyder dette på manglende samarbeidsvilje og var et moment som talte for behovet for varetektsfengsling.
AP170516 Rettslokalet i Holbæk på Sjælland var stappfullt da den enstemmige kjennelsen ble lest opp tirsdag.
AA170516 Rettslokalet i Holbæk på Sjælland var stappfullt da den enstemmige kjennelsen ble lest opp tirsdag.
VG170515 - Min klient har erkjent straffskyld etter siktelsen, men har anket kjennelsen , opplyser Zimmer.
DA170513 Tvert imot viser de framlagte epostene at saksøkeren har blitt lovet oppgjør siden januar 2015 », heter det i kjennelsen .
DN170512 Kjennelsen gir også et innblikk i den overdådige livsstilen paret har ført.
DB170511 Man kan få redusert straff eller ingen straff, men ikke få kjennelsen uskyldig.
DA170511 Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent », heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.
DA170509 - Den nye kjennelsen vil mest sannsynlig bli anket fra vår side.
DA170509 Kjennelsen ble anket til lagmannsretten, og forrige uke fikk Forsvarsdepartementet medhold.
AA170508 Omstendighetene omkring hendelsen og tiden forut for den må avklares nærmere », heter det i kjennelsen .
VG170504 Den rettslige kjennelsen ble fattet i april, men offentliggjort først nå, og innebærer at kvinnen ikke kan holdes juridisk ansvarlig for drapene, skriver BBC.
DN170504 I ettertid angret de og følte seg manipulert, fremgår det av kjennelsen i Asker og Bærum tingrett fra i fjor.
AA170504 I kjennelsen viser tingretten blant annet til at siktede i 2012 ble dømt i en alvorlig voldssak, og at han så sent som i 2016 ble tiltalt for nye voldshandlinger.
AA170504 Det er ifølge kjennelsen håp om at saken kommer for retten i løpet av høsten.
AA170503 Ny fengsling : Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett, må verdalingen forbli i varetekt de neste åtte ukene.
AA170503 - Retten har ved denne vurderingen lagt vekt på at saken kan påregnes å komme opp i løpet av høsten og at det ikke er fare for oversoning, står det i kjennelsen .
VG170428 Den aktuelle kjennelsen ble rettskraftig for vel tre uker siden, men det er foreløpig uklart om resultatet var årsaken til at parets datter ble bortført og gjenforent med barnefaren på Kypros torsdag.
AA170427 - Ingen med vettet i behold forstår denne kjennelsen .
AA170427 Kjennelsen kan ikke ankes. ( ©NTB ) ¶
VG170426 Stor motstand ¶ Kjennelsen er et ytterligere skudd for baugen for Trumps innvandringspolitikk.
VG170426 Mens de lokale myndighetene i San Francisco og Santa Clara jubler over kjennelsen tirsdag og kaller det en seier for folket, uttaler Trump-administrasjonen at kjennelsen ikke vil ha noe å si for deres arbeid.
VG170426 Mens de lokale myndighetene i San Francisco og Santa Clara jubler over kjennelsen tirsdag og kaller det en seier for folket, uttaler Trump-administrasjonen at kjennelsen ikke vil ha noe å si for deres arbeid.
VG170426 Kjennelsen betyr at Trumps presidentordre om å begrense overføringene ikke vil tre i kraft mens dette behandles i rettsvesenet.
VG170426 Videre i kjennelsen legges det til grunn at Borgarting i sin tid ikke var ukjent med tvilen knyttet til ektheten av dokumentene.
SA170426 Stor motstand ¶ Kjennelsen er et ytterligere skudd for baugen for Trumps innvandringspolitikk.
SA170426 Mens de lokale myndighetene i San Francisco og Santa Clara jubler over kjennelsen tirsdag og kaller det en seier for folket, uttaler Trump-administrasjonen at kjennelsen ikke vil ha noe å si for deres arbeid.
SA170426 Mens de lokale myndighetene i San Francisco og Santa Clara jubler over kjennelsen tirsdag og kaller det en seier for folket, uttaler Trump-administrasjonen at kjennelsen ikke vil ha noe å si for deres arbeid.
SA170426 Kjennelsen betyr at Trumps presidentordre om å begrense overføringene ikke vil tre i kraft mens dette behandles i rettsvesenet.
DN170426 Stor motstand ¶ Kjennelsen er et ytterligere skudd for baugen for Trumps innvandringspolitikk.
DN170426 Mens de lokale myndighetene i San Francisco og Santa Clara jubler over kjennelsen tirsdag og kaller det en seier for folket, uttaler Trump-administrasjonen at kjennelsen ikke vil ha noe å si for deres arbeid.
DN170426 Mens de lokale myndighetene i San Francisco og Santa Clara jubler over kjennelsen tirsdag og kaller det en seier for folket, uttaler Trump-administrasjonen at kjennelsen ikke vil ha noe å si for deres arbeid.
DN170426 Kjennelsen betyr at Trumps presidentordre om å begrense overføringene ikke vil tre i kraft mens dette behandles i rettsvesenet.
AA170426 Mens de lokale myndighetene i San Francisco og Santa Clara jubler over kjennelsen tirsdag og kaller det en seier for folket, uttaler Trump-administrasjonen at kjennelsen ikke vil ha noe å si for deres arbeid.
AA170426 Mens de lokale myndighetene i San Francisco og Santa Clara jubler over kjennelsen tirsdag og kaller det en seier for folket, uttaler Trump-administrasjonen at kjennelsen ikke vil ha noe å si for deres arbeid.
AA170426 Kjennelsen er et ytterligere skudd for baugen for Trumps innvandringspolitikk.
AA170426 Kjennelsen betyr at Trumps presidentordre om å begrense overføringene ikke vil tre i kraft mens dette behandles i rettsvesenet.
AA170426 Mannens forsvarer, advokat Steinar Yndestad, opplyser til NTB at kjennelsen vil bli anket til lagmannsretten.
AP170425 Kjennelsen til dommeren i San Francisco betyr at Trumps presidentordre om å begrense overføringene ikke vil tre i kraft mens saken behandles i rettsvesenet.
VG170424 I kjennelsen fra Oslo tingrett står det at « Retten er enig med politiet i at mistanken er styrka siden fengslinga 10.4.17. ».
VG170424 Hun sier at de foreløpig ikke har vurdert hvorvidt de skal anke kjennelsen .
DA170424 I kjennelsen fra Stavanger tingrett kommer det også fram at i tillegg til dette forfaller 6. termin på til sammen 91.000 kroner om noen få dager.
AP170424 - Retten mener fortsatt fengsling er tvingende nødvendig, heter det i kjennelsen .
AP170424 april, heter det i kjennelsen fra dagens rettsforhandlinger.
AP170424 - Retten mener fortsatt fengsling er tvingende nødvendig, heter det i kjennelsen .
AP170424 april, heter det i kjennelsen fra dagens rettsforhandlinger.
SA170421 En domstol i Detroit kom med kjennelsen fredag, seks uker etter at den tyske bilprodusenten innrømmet skyld i retten for konspirasjon og for å ha hindret etterforskning.
DB170421 Hans forsøk på å omgå problematikken har nylig gitt ham en utestengelse fra sykkelsporten i tre måneder etter at kjennelsen i « Pay to Ride-etterforskningen » ble avsluttet nylig.
DB170421 En domstol i Detroit kom med kjennelsen fredag, seks uker etter at den tyske bilprodusenten innrømmet skyld i retten for konspirasjon og for å ha hindret etterforskning.
AP170421 En domstol i Detroit kom med kjennelsen fredag, seks uker etter at den tyske bilprodusenten innrømmet skyld i retten for konspirasjon og for å ha hindret etterforskning.
AA170421 En domstol i Detroit kom med kjennelsen fredag, seks uker etter at den tyske bilprodusenten innrømmet skyld i retten for konspirasjon og for å ha hindret etterforskning.
VG170420 Foto : Vasily Maximov, AFP ¶ Kjennelsen torsdag kommer etter at justisdepartementet i Russland søkte om tillatelse til å stenge organisasjonens hovedkontor nær byen St.
AP170420 Medlemmer av trossamfunnet venter på at retten skal avsi kjennelsen torsdag.
AA170420 I kjennelsen torsdag fastslår høyesterett at statsministeren må etterforskes.
DA170419 « Veiledningen gir eksplisitt uttrykk for dette og kan vanskelig misforstås », heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.
DA170419 I kjennelsen fra forliksrådet heter det blant annet at en beslutning om avvisning av sak ikke kan ankes til tingretten.
DA170419 Det gjorde at 75-åringen anket denne kjennelsen til Gulating lagmannsrett som i kjennelse av 13. desember i fjor forkastet anken.
DA170418 I kjennelsen fra Lister tingrett kommer det fram at 50-åringen i Folkeregisteret er registrert uten fast bosted og at han har flyttet den 14. desember i fjor.
DA170415 « Virksomheten har opplyst om at aktivasiden er beheftet med stor usikkerhet, og det er uklart hvilke verdier som faktisk vil kunne la seg realisere », heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.
VG170413 Den kjennelsen kan få store konsekvenser for Davis og Ward.
AA170413 Det er umulig for russiske myndigheter å godta ordlyden i kjennelsen , uttaler han videre.
VG170412 I et skriftlig svar til Reuters skriver Page at kjennelsen er et bevis på at tidligere president Barack Obama ville « undertrykke kritikere » som var imot Obamas utenrikspolitikk.
VG170412 Kjennelsen skal ha gitt FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
SA170412 I et skriftlig svar til Reuters skriver Page at kjennelsen er et bevis på at tidligere president Barack Obama ville " undertrykke kritikere " som var imot Obamas utenrikspolitikk.
SA170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
DN170412 I et skriftlig svar til Reuters skriver Page at kjennelsen er et bevis på at tidligere president Barack Obama ville « undertrykke kritikere » som var imot Obamas utenrikspolitikk.
DN170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
DB170412 I et skriftlig svar til nyhetsbyrået Reuters skriver Page at kjennelsen er et bevis på at tidligere president Barack Obama ville « undertrykke kritikere » som var imot Obamas utenrikspolitikk.
DB170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
DA170412 I et skriftlig svar til Reuters skriver Page at kjennelsen er et bevis på at tidligere president Barack Obama ville " undertrykke kritikere " som var imot Obamas utenrikspolitikk.
DA170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
BT170412 I et skriftlig svar til Reuters skriver Page at kjennelsen er et bevis på at tidligere president Barack Obama ville « undertrykke kritikere » som var imot Obamas utenrikspolitikk.
BT170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
AP170412 I et skriftlig svar til Reuters skriver Page at kjennelsen er et bevis på at tidligere president Barack Obama ville « undertrykke kritikere » som var imot Obamas utenrikspolitikk.
AP170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
AP170412 I et skriftlig svar til Reuters skriver Page at kjennelsen er et bevis på at tidligere president Barack Obama ville « undertrykke kritikere » som var imot Obamas utenrikspolitikk.
AP170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
AA170412 I et skriftlig svar til Reuters skriver Page at kjennelsen er et bevis på at tidligere president Barack Obama ville " undertrykke kritikere " som var imot Obamas utenrikspolitikk.
AA170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
AA170412 I et skriftlig svar til Reuters skriver Page at kjennelsen er et bevis på at tidligere president Barack Obama ville " undertrykke kritikere " som var imot Obamas utenrikspolitikk.
AA170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
VG170410 - Men at han har hatt kontakt med personer som er i PSTs søkelys tidligere - og da snakker vi om i 2015 da han var 15 år gammel - det er ikke bestridt, sa Sigmond da kjennelsen var klar.
SA170410 Han er ilagt brev- og besøkskontroll og medieforbud i hele perioden, ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett.
AP170410 Rettsmøtet varte i over to timer og først klokken 17.25 ble kjennelsen lest opp for aktørene.
AP170410 - Han tok det fattet, men er veldig opprørt, sa forsvareren, advokat Aase Karine Sigmond, da hun kom ut fra det lukkede rettsmøtet etter at kjennelsen om to ukers varetekt med brev-, besøk- og medieforbud ble bestemt.
AA170410 Han er ilagt brev- og besøkskontroll og medieforbud i hele perioden, ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett.
AA170410 Han er ilagt brev- og besøkskontroll og medieforbud i hele perioden, ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett.
DB170406 Også Taiwan ser på kjennelsen som et nederlag.
AA170406 Lagdommerne viste i kjennelsen særlig til det nevnte « DNA-beviset knyttet til det påtalemyndigheten mener er drapsvåpenet ».
AA170406 - Det er ikke noe ved hans historikk eller person som tilsier at han representerer noen gjentagelsesfare, sa Opdahl under fengslingsmøtet, og uttalte etter at kjennelsen var avsagt, at begrunnelsen overrasket ham. 27-åringen anket kjennelsen til lagmannsretten på stedet. | - Jeg hørte et smell og et plask ¶
AA170406 27-åringen anket kjennelsen til lagmannsretten på stedet. | - Jeg hørte et smell og et plask ¶
DN170404 Han har anket kjennelsen til lagmannsretten.
DB170404 « Det finnes intet tilstrekkelig eller overbevisende grunnlag for at disse spørsmålene skal bli revurdert » skriver dommeren i kjennelsen sin.
DB170404 I forkant av kjennelsen , uttalte en sikkerhetskonsulent tidligere tilknyttet FAA, Alen Diehl, at Ford trolig ville bli frikjent.
AA170404 I tillegg er det sendt en rettsanmodning til Latvia som er under behandling, men det er usikkert hvor lang tid det vil ta før denne besvares, står det i kjennelsen .
DN170401 Regjeringen har avvist anklagene om kuppforsøk og sagt at kjennelsen er et resultat av at nasjonalforsamlingen har nektet å følge tidligere pålegg fra høyesterett. ( ©NTB ) ¶
DB170401 Regjeringen har avvist anklagene om kuppforsøk og sagt at kjennelsen er et resultat av at nasjonalforsamlingen har nektet å følge tidligere pålegg fra høyesterett.
AA170401 Også Venezuelas riksadvokat Luisa Ortega, som vanligvis støtter Maduro-regjeringen, kom med sterk kritikk av den nå omgjorte kjennelsen .
VG170331 PROTEST : Presidenten i Venezuelas nasjonalforsamling, Juliio Borges, krøllet torsdag i stykker kjennelsen til landets høyesterett.
VG170331 I kjennelsen som kom sent onsdag kveld lokal tid, heter det at nasjonalforsamlingens myndighet kan utøves av høyesterett så lenge forsamlingen fortsetter å vise forakt for retten.
VG170331 Hvilke konkrete politiske konsekvenser kjennelsen vil få, er foreløpig uklart.
VG170331 Den svært spesielle kjennelsen i landets øverste domstol innebærer en ytterligere forverring av Venezuelas politiske krise.
DB170331 Min klient anket kjennelsen på stedet, noe som var litt overraskende, sier Rolf Christensen.
DB170331 I kjennelsen , som ikke er unntatt offentligheten, står det at retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenktes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder.
AA170331 En føderal domstol i Hawaii besluttet onsdag å forlenge kjennelsen som hindrer innføringen av reiseforbudet fram til et søksmål fra delstaten Hawaii mot regjeringen i Washington er ferdig behandlet i rettssystemet.
AA170331 Siktede anket på stedet etter å ha fått opplest kjennelsen .
AA170331 Inntrøndelag tingrett mener at det er sannsynlighetsovervekt for at det vil bli reist en slik sak mot siktede, og dermed er det også hjemmel i straffeprosessloven for å varetektsfengsle 24-åringen, ifølge kjennelsen .
AA170331 Dommeren baserer vurderingen sin på Setsaas' erklæring, siktedes politiforklaring og på bakgrunn av hvordan 24-åringen fremsto i retten, heter det i kjennelsen .
DB170330 Vi kommer til å vinne, sa Donald Trump om dommer Watsons avgjørelse under et valgmøte i Nashville like etter kjennelsen .
DB170330 I kjennelsen stilte Watson spørsmål ved Trump-administrasjonens argumenter om at innreiseforbudet er motivert av sikkerhetsinteresser.
DB170330 Kjennelsen kom kun timer etter at dommer Derrick Watson hadde hørt partenes argumenter i saken.
BT170330 Les hele kjennelsen til PFU her.
AA170330 I kjennelsen som kom sent onsdag kveld lokal tid, heter det at nasjonalforsamlingens myndighet kan utøves av høyesterett så lenge forsamlingen fortsetter å vise forakt for retten.
AA170330 Hvilke konkrete politiske konsekvenser kjennelsen vil få, er foreløpig uklart.
AA170330 Den svært spesielle kjennelsen i landets øverste domstol innebærer en ytterligere forverring av Venezuelas politiske krise.
AA170330 - Han er overrasket over og uenig i kjennelsen fra juryen.
DN170329 Foto : Fredrik Bjerknes ¶ Kjennelsen ble klar i Borgarting lagmannsrett onsdag.
DB170329 Selv om han er beordret løslatt, kan kjennelsen ankes av påtalemakten, og han sitter fremdeles i varetekt, ifølge Excélsior.
DB170329 Likestillingsforkjemperen Estefanía Vela Barba er blant menneskerettsaktivistene som reagerer sterkt på kjennelsen .
DB170329 Ifølge kjennelsen ble ikke jenta berørt på en usømmelig måte eller « for å tilfredsstille et seksuelt begjær », skriver den meksikanske storavisa Excélsior.
AP170328 I kjennelsen skriver tingrettsdommer Magne Revheim Mæland at retten har kommet til at det ikke foreligger sikringsgrunn.
AA170328 Av kjennelsen går det frem av 23-åringen hevder å ha vært sammen med en venn ved tidspunktet for ranet.
VG170327 For alle de fem tiltalte ble kjennelsen om skyld i overlagt drap satt til side i fjor, mens fagdommerne også satte til side skyldkjennelsen for forsettlig drap for tre av dem.
AA170327 For alle de fem tiltalte ble kjennelsen om skyld i overlagt drap satt til side i fjor, mens fagdommerne også satte til side skyldkjennelsen for forsettlig drap for tre av dem.
AA170325 Han er også tidligere dømt for trusler, vold og ran ", heter det i kjennelsen fra tingretten.
AA170324 Kjennelsen er den første i sitt slag.
AA170324 En advokat opplyser på vegne av gruppen at kjennelsen skal ankes.
AA170324 Selv har 54-åringen, ifølge kjennelsen , forklart at han fikk « black out ».
VG170323 For øvrig tar han kjennelsen til etterretning, sier Nils Chistian Nordhus til VG.
VG170322 - Jeg har ikke noen kommentar utover den kjennelsen vi har fått fra tingretten, sier lensmann Bergan.
DN170321 Mannens advokat sier de vil anke kjennelsen , men hans klient har ingen kommentar ut over det.
AA170321 Mannens advokat sier de vil anke kjennelsen , men hans klient har ingen kommentar ut over det.
DB170320 Årsaken til at eiendommene ikke ble kjøpt i hans navn, var bare å forhindre at eiendommene ble beslaglagt av konkursboet, heter det i kjennelsen .
DB170320 Mannens advokat sier til Dagbladet at de vil anke kjennelsen , men at verken han eller hans klient har noen kommentar utover dette.
SA170318 I den nye kjennelsen har domstolen sagt klart at enhver arbeidsgiver kan vedta tilsvarende bestemmelser på den enkelte arbeidsplass, forutsatt at det ikke kun rammer en gruppe særskilt.
DN170317 Fredag leverte regjeringen hans et kort varsel til en føderal ankedomstol om at kjennelsen fra Maryland kommer til å bli anket.
DB170317 Fredag leverte regjeringen hans et kort varsel til en føderal ankedomstol om at kjennelsen fra Maryland kommer til å bli anket.
AP170317 Fredag leverte regjeringen hans et kort varsel til en føderal ankedomstol om at kjennelsen fra Maryland kommer til å bli anket.
AP170317 Kjennelsen slår fast at et forbud kan være indirekte diskriminerende.
AA170317 « Retten viser til alvoret i hendelsen av i går hvor fornærmede ble slått gjentatte ganger i hodet med en jernstang, trolig mens han sov », heter det i kjennelsen fra tingretten.
AA170317 « Retten finner at en fengsling nå er påkrevd for å hindre at siktede på ny begår en alvorlig voldshandling mot sin sønn som kan medføre høyere fengselsstraff enn 6 måneder », heter det i kjennelsen .
AA170317 Siktede har ifølge kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett erkjent to voldsepisoder mot sønnen og er fengslet i fire uker, hvorav to med brev- og besøksforbud.
AA170317 Kjennelsen slår fast at et forbud kan være indirekte diskriminerende.
VG170316 Forrige gang Trump anket kjennelsen som stoppet innreiseforbudet, ble anken avvist av en ankedomstol i San Francisco.
VG170316 - Vi skal kjempe mot denne forferdelige kjennelsen så langt det går, helt opp til høyesterett, var den umiddelbare reaksjonen fra Trump.
VG170316 - Kjennelsen slår fast at et forbud kan være indirekte diskriminerende.
SA170316 Regelverket behandler dermed alle selskapets ansatte likt ved at man har et generelt pålegg om nøytral bekledning, heter det i kjennelsen . ( ©NTB ) ¶
SA170316 Hun poengterer at bruk av religiøse hodeplagg har et sterkt vern i både nasjonalt og internasjonalt lovverk, og legger til at kjennelsen fra EU-domstolen kun er rådgivende.
SA170316 Arbeids- og sosialpolitisk talsmann Erlend Wiborg i Fremskrittspartiet tar kjennelsen til inntekt for at arbeidsgivere kan forby religiøse hodeplagg, som hijab, og sa onsdag at han er helt enig i at et slikt forbud ikke er diskriminerende.
SA170316 Kjennelsen ble avsagt i en sak der G4S Secure sa opp Samira Achbita fordi hun insisterte på å bruke hodeplagg.
SA170316 - Kjennelsen slår fast at et forbud kan være indirekte diskriminerende.
DB170316 « En objektiv observatør, opplyst av den spesifikke historiske konteksten, offentlige uttalelser og de spesifikke hendelsene som førte fram til utstedelsen av ordren, vil konkludere med at presidentordren ble utstedt med en hensikt om å disfavorisere en bestemt religion », heter det i kjennelsen fra dommeren.
DB170316 I kjennelsen fra dommer Watson stilles det spørsmål ved Trump-administrasjonens argumenter om at innreiseforbudet er motivert av sikkerhetsinteresser, skriver nyhetsbyrået AP.
DB170316 I kjennelsen fra Hawaii trekker dommer Watson fram Donald Trump og hans nære rådgiveres uttalelser om innvandring, og argumenterer for at det beviser at presidentordren intensjon var å diskriminere muslimer, skriver Washington Post.
DA170316 Til en jublende folkemengde på et politisk massemøte i Nashville i Tennessee onsdag lovet han å anke kjennelsen , om nødvendig helt til Høyesterett.
DA170316 - Denne kjennelsen gjør at vi fremstår som svake, sier Trump og beskriver avgjørelsen som et juridisk feilgrep uten sidestykke.
DA170316 LES OGSÅ : - Greit med hijab-nei ¶ - Kjennelsen slår fast at et forbud kan være indirekte diskriminerende.
DA170316 Kjennelsen ble avsagt i en sak der G4S Secure sa opp Samira Achbita fordi hun insisterte på å bruke hodeplagg.
AP170316 Tanken om at man kan vise motvilje mot en gruppe av mennesker bare ved å ramme dem alle samtidig, er grunnleggende mangelfull », heter det i kjennelsen .
AP170316 Ifølge kjennelsen fra Hawaii, som du kan lese i sin helhet her, la statsadvokat Douglas Chin stor vekt på en rekke sitater fra Trump selv og personer rundt ham i sin argumentasjon.
AP170316 Tanken om at man kan vise motvilje mot en gruppe av mennesker bare ved å ramme dem alle samtidig, er grunnleggende mangelfull », heter det i kjennelsen .
AP170316 Ifølge kjennelsen fra Hawaii, som du kan lese i sin helhet her, la statsadvokat Douglas Chin stor vekt på en rekke sitater fra Trump selv og personer rundt ham i sin argumentasjon.
AA170316 Til en jublende folkemengde på et politisk massemøte i Nashville i Tennessee onsdag lovet han å anke kjennelsen , om nødvendig helt til Høyesterett.
AA170316 - Denne kjennelsen gjør at vi fremstår som svake, sier Trump og beskriver avgjørelsen som et juridisk feilgrep uten sidestykke.
AA170316 Regelverket behandler dermed alle selskapets ansatte likt ved at man har et generelt pålegg om nøytral bekledning, heter det i kjennelsen . ( ©NTB ) ¶
AA170316 Hun poengterer at bruk av religiøse hodeplagg har et sterkt vern i både nasjonalt og internasjonalt lovverk, og legger til at kjennelsen fra EU-domstolen kun er rådgivende.
AA170316 Arbeids- og sosialpolitisk talsmann Erlend Wiborg i Fremskrittspartiet tar kjennelsen til inntekt for at arbeidsgivere kan forby religiøse hodeplagg, som hijab, og sa onsdag at han er helt enig i at et slikt forbud ikke er diskriminerende.
AA170316 Kjennelsen ble avsagt i en sak der G4S Secure sa opp Samira Achbita fordi hun insisterte på å bruke hodeplagg.
AA170316 - Kjennelsen slår fast at et forbud kan være indirekte diskriminerende.
VG170315 Det amerikanske justisdepartementet sier i en uttalelse at de er sterkt uenige i kjennelsen .
VG170315 - Vi skal kjempe mot denne forferdelige kjennelsen så langt det går, helt opp til høyesterett.
VG170315 - Denne kjennelsen får oss til å se svake ut.
SA170315 Til en jublende folkemengde på et politisk massemøte i Nashville i Tennessee onsdag lovet han å anke kjennelsen , om nødvendig helt til Høyesterett.
SA170315 - Denne kjennelsen gjør at vi fremstår som svake, sier Trump og beskriver avgjørelsen som et juridisk feilgrep uten sidestykke.
SA170315 Til en jublende folkemengde på et politisk massemøte i Nashville i Tennessee onsdag lovet han å anke kjennelsen , om nødvendig helt til Høyesterett.
SA170315 - Denne kjennelsen gjør at vi fremstår som svake, sier Trump og beskriver avgjørelsen som et juridisk feilgrep uten sidestykke.
DB170315 I kjennelsen fra dommer Watson stilles det spørsmål ved Trump-administrasjonens argumenter om at innreiseforbudet er motivert av sikkerhetsinteresser, skriver nyhetsbyrået AP.
SA170314 Regelverket behandler dermed alle selskapets ansatte likt ved at man har et generelt pålegg om nøytral bekledning, heter det i kjennelsen .
SA170314 Forskjellen mellom de to kjennelsene er at det i den første saken dreier seg om et internt regelverk som omfatter alle ansatte, mens det i den andre kjennelsen høyst trolig handler om forskjellsbehandling, påpeker EU-domstolen. ( ©NTB ) ¶
SA170314 Domstolen ber imidlertid fransk rett fatte endelig beslutning, basert på kjennelsen i saken fra Belgia, om det her hvorvidt det dreier seg om brudd på et internt, nøytralt regelverk som forbyr alle synlige symboler, eller om det handler om reell forskjellsbehandling.
SA170314 Den andre kjennelsen fra EU-domstolen dreier seg om et søksmål fra ingeniøren Asma Bougnaoui, som ble ansatt i det private selskapet Micropole i Frankrike i 2008.
SA170314 Blidensol-styret tror kjennelsen fra EU-domstolen styrker hijab-forbudet.
DN170314 Skulle han unnlate å møte kan han bli idømt fengselsstraff for ringeakt, fremgår det i kjennelsen fra førsteinstansdomstolen i London ( High Court ).
DB170314 Regelverket behandler dermed alle selskapets ansatte likt ved at man har et generelt pålegg om nøytral bekledning, heter det i kjennelsen .
DB170314 Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester skal utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg, heter det i kjennelsen .
DA170314 Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester skal utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg, heter det i kjennelsen .
BT170314 Regelverket behandler dermed alle selskapets ansatte likt ved at man har et generelt pålegg om nøytral bekledning, heter det i kjennelsen .
BT170314 Forskjellen mellom de to kjennelsene er at det i den første saken dreier seg om et internt regelverk som omfatter alle ansatte, mens det i den andre kjennelsen høyst trolig handler om forskjellsbehandling, påpeker EU-domstolen. ( ©NTB ) ¶
BT170314 Domstolen ber imidlertid fransk rett fatte endelig beslutning, basert på kjennelsen i saken fra Belgia, om det her hvorvidt det dreier seg om brudd på et internt, nøytralt regelverk som forbyr alle synlige symboler, eller om det handler om reell forskjellsbehandling.
BT170314 Den andre kjennelsen fra EU-domstolen dreier seg om et søksmål fra ingeniøren Asma Bougnaoui, som ble ansatt i det private selskapet Micropole i Frankrike i 2008.
AP170314 Regelverket behandler dermed alle selskapets ansatte likt ved at man har et generelt pålegg om nøytral bekledning, heter det i kjennelsen .
AP170314 Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg, heter det i kjennelsen .
AA170314 Regelverket behandler dermed alle selskapets ansatte likt ved at man har et generelt pålegg om nøytral bekledning, heter det i kjennelsen .
AA170314 Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester skal utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg, heter det i kjennelsen .
VG170313 Anken blir derfor å forkaste i medhold av straffeprosessloven § 387 a første ledd », heter det i kjennelsen .
AA170313 « Dødstidspunktet er dermed ikke eksakt fastslått, men den sakkyndiges estimat er forenlig med det som er opplyst om siktedes bevegelser », heter det i kjennelsen .
VG170311 Nektes å hente kona ¶ Kjennelsen dreier seg om saken til en syrisk mann som er innvilget asyl, men som følge av det nye innreiseforbudet nektes å hente kone og barn fra krigsherjede Aleppo i Syria til USA.
VG170311 Justisminister i delstaten Washington, Bob Ferguson, skriver på Twitter at han går gjennom kjennelsen fra Robart sammen med flere jurister for å vurdere sitt neste trekk.
DN170311 Kjennelsen dreier seg om saken til en syrisk mann som er innvilget asyl, men som følge av det nye innreiseforbudet nektes å hente kone og barn fra krigsherjede Aleppo i Syria til USA.
DN170311 Justisminister i delstaten Washington, Bob Ferguson, skriver på Twitter at han går gjennom kjennelsen fra Robart sammen med flere jurister for å vurdere sitt neste trekk.
BT170311 Justisminister i delstaten Washington, Bob Ferguson, skriver på Twitter at han går gjennom kjennelsen fra Robart sammen med flere jurister for å vurdere sitt neste trekk.
BT170311 Justisminister i delstaten Washington, Bob Ferguson, skriver på Twitter at han går gjennom kjennelsen fra Robart sammen med flere jurister for å vurdere sitt neste trekk.
AP170311 Kjennelsen dreier seg om saken til en syrisk mann som er innvilget asyl, men som en følge av det nye innreiseforbudet nektes å hente kone og barn fra krigsherjede Aleppo i Syria til USA.
AP170311 Justisminister i delstaten Washington, Bob Ferguson, skriver på Twitter at han går gjennom kjennelsen fra Robart sammen med flere jurister for å vurdere sitt neste trekk.
AA170311 Kjennelsen dreier seg om saken til en syrisk mann som er innvilget asyl, men som følge av det nye innreiseforbudet nektes å hente kone og barn fra krigsherjede Aleppo i Syria til USA.
AA170311 Justisminister i delstaten Washington, Bob Ferguson, skriver på Twitter at han går gjennom kjennelsen fra Robart sammen med flere jurister for å vurdere sitt neste trekk.
VG170310 Det kommer frem av den ferske kjennelsen fra Stavanger tingrett.
SA170310 » I kjennelsen heter det blant annet : ¶
SA170310 Løgnaslaget kommer trolig til å anke den delen av kjennelsen som dreier seg om saksomkostninger.
SA170310 I kjennelsen konkluderes det slik : ¶ «... selv om retten i det ovennevnte her har trukket opp flere av de relevante momenter som saksøkers eventuelle krav må basere seg på, mener retten at saksøker uansett ikke kan gis medhold i at retten kan pålegge Løgnaslaget å fjerne ordet « nazi-frisør » fra sin pågåend
SA170310 Kjennelsen kom fra Stavanger tingrett fredag formiddag.
DB170310 Per Inge Torkelsen, komiker i Løgnaslaget, sier kjennelsen var som forventet, og at den er en viktig seier både for humoren og ytringsfriheten.
DB170310 Det går fram av kjennelsen som ble klar i dag.
DB170310 Dagbladet har vært i kontakt med Merete Hodne, som ikke ønsker å gi noen kommentar om kjennelsen .
BT170310 » I kjennelsen heter det blant annet : ¶
BT170310 Løgnaslaget kommer trolig til å anke den delen av kjennelsen som dreier seg om saksomkostninger.
BT170310 Kjennelsen i Stavanger tingrett falt fredag formiddag.
AP170310 » I kjennelsen heter det blant annet : ¶
AP170310 Løgnaslaget kommer trolig til å anke den delen av kjennelsen som dreier seg om saksomkostninger.
AP170310 Kjennelsen i Stavanger tingrett falt fredag formiddag.
DA170309 I kjennelsen kommer det fram at forventet tidspunkt for hovedforhandlingen er til høsten.
AA170309 I den samme kjennelsen gikk det også frem at det finnes overvåkningsbilder av den drapssiktede før og etter at han forlot boligen til Holte.
AA170309 I den samme kjennelsen gikk det også frem at det finnes overvåkningsbilder av den drapssiktede før og etter at han forlot boligen til Holte.
AA170309 « Innen den tid bør det være fremkommet noe mer som styrker mistanken enn det man har i dag », heter det i kjennelsen , som ble anket til lagmannsretten av både siktede og påtalemyndigheten.
AA170309 Klienten avbrøt avhøret fordi han ikke forsto relevansen i alle spørsmålene og fordi han ikke kunne svare og gikk lei, ifølge kjennelsen . 26-åringen har ennå ikke fått vite dødstidspunktet eller årsaken til at Holte døde.
AA170309 Han viste og til at det ikke foreligger noen opplysninger om at 26-åringen har dratt tilbake til kameratens bolig, ifølge kjennelsen .
AA170309 Foto : HÅVARD HAUGSETH JENSEN ¶ ¶ 26-åringen som er siktet for drapet på Ler anket kjennelsen etter at han ble varetektsfengslet i nye to uker av Sør-Trøndelag tingrett torsdag.
AA170309 Blant annet er bussen, som klienten tok fra Ler, grundig undersøkt av politiet i etterkant, ifølge kjennelsen .
DB170308 Fredag vil kjennelsen i saken være klar.
SA170307 Facebook skrev ikke de injurierende innleggene selv, og kan derfor heller ikke pålegges å rette seg etter en slik ordre, heter det i kjennelsen .
DN170307 Men så har tingretten lagt avgjørende vekt på forklaringen fra advokat Willumsens og kjennelsen fra byfogdembetet, sier advokaten.
DN170307 Facebook kan ikke pålegges å aktivt søke gjennom og slette injurierende innlegg, slik som dem som feilaktig har koblet 19 år gamle Anas Modamani til islamistangrep og voldelige episoder, heter det i kjennelsen tirsdag.
AA170307 Facebook skrev ikke de injurierende innleggene selv, og kan derfor heller ikke pålegges å rette seg etter en slik ordre, heter det i kjennelsen .
DA170306 Trump-administrasjonen anker kjennelsen . 9. februar : En ankedomstol i San Francisco opprettholder den midlertidige forføyningen.
AA170304 Den siste kjennelsen kommer fra et panel som kun har rådgivende myndighet, men som i praksis er en regional forfatningsdomstol.
AA170304 Kjennelsen er et nytt tilbakeslag for separatistene i det velstående nordøstlige hjørnet i Spania.
AA170304 Dette skjedde ifølge tiltalen i Åna fengsel på Jæren i mars 2016 da han hadde fått forkynt kjennelsen om videre varetekt i isolasjon.
DN170303 - Det har vært kjennelsen i rikslønnsnemnda, og legenes reaksjoner.
AA170303 Ifølge kjennelsen har mannen hatt kommunikasjon med andre i mellomtiden.
AA170303 Mannen skal også ha hatt kommunikasjon med andre, ifølge kjennelsen .
AA170303 Ifølge kjennelsen ligger hun i respirator.
AA170303 Retten mener det er sannsynlighetsovervekt for at siktede ved en løslatelse vil påvirke vitneforklaringer og forspille bevis, heter det i kjennelsen fra Inntrøndelag tingrett.
AA170303 Ifølge kjennelsen har mannen hatt kommunikasjon med andre i mellomtiden.
AA170303 Fornærmede ligger i respirator, ifølge kjennelsen .
AA170303 Det gjenstår også å kartlegge siktedes kommunikasjon, heter det i kjennelsen .
AA170303 - Retten finner også skjellig grunn til mistanke om at siktede har handlet forsettlig, heter det i kjennelsen .
DN170228 For retten oppga selskapet å ha 298 millioner dollar i gjeld og eiendeler på 288 millioner dollar - « men verdien er en vesentlig mindre, blant annet fordi mye av eiendelene består av konserninterne fordringer, og hele konsernet nå er i en gjeldsforhandlingssituasjon », heter det i kjennelsen .
DB170228 Han samtykket imidlertid ikke til medieforbudet, fordi han ville se på TV, ifølge kjennelsen .
DA170228 « Men verdien er en vesentlig mindre, blant annet fordi mye av eiendelene består av konserninterne fordringer, og hele konsernet nå er i en gjeldsforhandlingssituasjon », står det i kjennelsen fra Oslo byfogdembete.
DA170228 « Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet », heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.
AA170228 Ifølge kjennelsen fra Ringerike tingrett blir to av ukene i full isolasjon, og for hele perioden gjelder brev-, besøks- og medieforbud, melder NRK.
VG170227 Bakgrunn : Regjeringen stopper streiken ¶ Kjennelsen slår fast at den gamle overenskomsten skal videreføres, noe som også omfatter legenes vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene.
VG170227 - Regjeringens ambisjoner om at partene kan avtale mer fleksibilitet, får sitt banesår hvis denne kjennelsen blir stående.
VG170227 - Det vil få vidtrekkende konsekvenser for norsk arbeidsliv dersom denne kjennelsen blir stående.
DN170227 februar, og mandag ettermiddag kom kjennelsen .
BT170227 - Regjeringens ambisjoner om at partene kan avtale mer fleksibilitet, får sitt banesår hvis denne kjennelsen blir stående.
BT170227 - Det vil få vidtrekkende konsekvenser for norsk arbeidsliv dersom denne kjennelsen blir stående.
AP170227 - Regjeringens ambisjoner om at partene kan avtale mer fleksibilitet, får sitt banesår hvis denne kjennelsen blir stående.
AP170227 - Det vil få vidtrekkende konsekvenser for norsk arbeidsliv dersom denne kjennelsen blir stående.
AA170227 Kjennelsen falt i en ankedomstolen i Aix-en-Provence mandag og opprettholder dermed kjennelsen som en lavere domstol kom med i 2013, skriver avisen Le Figaro.
AA170227 Kjennelsen falt i en ankedomstolen i Aix-en-Provence mandag og opprettholder dermed kjennelsen som en lavere domstol kom med i 2013, skriver avisen Le Figaro.
AA170227 - Regjeringens ambisjoner om at partene kan avtale mer fleksibilitet, får sitt banesår hvis denne kjennelsen blir stående.
AA170227 - Det vil få vidtrekkende konsekvenser for norsk arbeidsliv dersom denne kjennelsen blir stående.
DB170224 Det kommer fram i kjennelsen fra dagens fengslingsmøte, der det ble bestemt at mannen varetektsfengsles i fire uker, med brev- og besøksforbud.
DB170224 Kjennelsen inneholder grove detaljer om det politiet mener sønnen har utsatt moren sin for.
AA170224 Politiet har ikke klart å finne våpenet som skal ha blitt brukt i drapet på den hjemløse mannen, og det finnes heller ingen andre tekniske spor som kan knytte 18-åringen til drapet, heter det i kjennelsen . 18-åringens forsvarer har så langt ikke kommentert kjennelsen overfor TT. ( ©NTB ) ¶
AA170224 18-åringens forsvarer har så langt ikke kommentert kjennelsen overfor TT. ( ©NTB ) ¶
DA170222 Det er foreløpig ikke kjent hvorvidt departementet kommer til å anke kjennelsen eller ei.
DA170222 Da kom kjennelsen om at de 17 ansatte har rett til å enten få tilbake jobben eller motta lønn av Forsvaret inntil den endelige dommen faller.
DA170222 - Forsvarsdepartementet tar kjennelsen til etterretning og vil i samråd med Regjeringsadvokaten vurdere om kjennelsen skal ankes eller ikke.
DA170222 - Forsvarsdepartementet tar kjennelsen til etterretning og vil i samråd med Regjeringsadvokaten vurdere om kjennelsen skal ankes eller ikke.
AP170221 Saken har delt opinionen i Israel, og førte også til omfattende demonstrasjoner utenfor militærdomstolen i Tel Aviv da kjennelsen kom 4. januar.
AA170221 Kjennelsen delte opinionen i Israel, og førte også til omfattende demonstrasjoner utenfor rettssalen da den kom 4. januar.
DN170220 Også tre av Dotcoms medarbeidere kan utleveres, heter det i kjennelsen mandag.
DN170220 Kjennelsen i ankedomstolen blir trolig anket videre til New Zealands høyesterett.
AA170220 Også tre av Dotcoms medarbeidere kan utleveres, heter det i kjennelsen mandag.
AA170220 Kjennelsen i ankedomstolen blir trolig anket videre til New Zealands høyesterett.
VG170218 Etter at kjennelsen til domsutvalget i Norges Idrettsforbund ble kjent, uttalte Johaug at hun følte den var feil.
AA170218 I kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett går det frem at han kom seg til Norge etter å ha fått økonomisk bistand fra politiet.
DB170217 Etter at en føderal ankedomstol vurderte Trumps innreiseforbud og opprettholdt kjennelsen som slo fast at forbudet var grunnlovsstridig, har Trump-leiren planlagt sitt neste trekk.
AA170217 Kjennelsen betyr at Hanjin formelt er ved veis ende.
DB170215 Kjennelsen var enstemmig.
AA170215 « Det er viktig av hensynet til den videre etterforskningen at resultatene av disse analyser kan foreholdes siktede og vitner uten at disse har hatt mulighet til å snakke sammen på forhånd », heter det i kjennelsen .
AA170215 Lagdommerne mener også at 26-åringen har en « klar interesse av å påvirke de forklaringer som blir gitt, og det er også overveiende sannsynlig at denne muligheten blir benyttet om han løslates », skriver retten i kjennelsen . 26-åringen varetektsfengsles derfor i fire uker med brev- og besøksforbud.
AA170215 Ifølge kjennelsen foreligger det nå overvåkningsbilder av siktede før og etter at han forlot boligen til den nå avdøde mannen.
AA170215 Forsvareren opplyser at det ikke er avklart om kjennelsen vil bli anket til Høyesterett.
AA170214 - Saksøkeren greide ikke å dokumentere at de ble skaffet til veie på lovlig vis, heter det i kjennelsen fra høyesterett.
AA170214 Der tingretten for vel to uker siden konkluderte med at mistankegrunnlaget ikke var særlig sterkt, mente tingrettsdommeren i sist rettsmøte at de nye opplysningene styrket mistankegrunnlaget mot 26-åringen, ifølge kjennelsen .
AA170214 Advokaten sier han og klienten sammen skal gjennomgå kjennelsen fra lagmannsretten før de tar en avgjørelse om den skal ankes videre.
AA170214 Adresseavisen informerte tirsdag kveld politiadvokat Jørgen Aunet om kjennelsen fra lagmannsretten.
AA170214 - Jeg tar avgjørelsen til etteretning, men ønsker ikke å kommentere det ut over det før jeg har lest kjennelsen , sier Aunet.
AA170214 - Jeg har ikke fått lest kjennelsen fra lagmannsretten ennå, men jeg tar avgjørelsen til etteretnings, sier Arve Opdahl.
AA170213 Dommeren påpekte i kjennelsen at « mistanken mot siktede ikke synes svært sterk ».
AA170213 Det er ikke kjent når selve kjennelsen kommer, men arbeidet med å fastsette den nye overenskomsten mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Akademikerne innledes mandag klokken 13.
VG170211 Kjennelsen ankes. * 7. februar : En ankedomstol begynner behandlingen av saken. * 9. februar : Ankedomstolen opprettholder den midlertidige forføyningen.
AP170211 Tirsdag denne uken avholdt ankedomstolen i San Francisco høring og torsdag kveld kom avgjørelsen : Kjennelsen fra Seattle om å stanse innreiseforbudet opprettholdes.
AP170211 Samme dag anket justisdepartementet kjennelsen fra Seattle.
VG170210 I kjennelsen kommer det frem at de mener at Trump-administrasjonen ikke har sannsynliggjort at å la være å gjeninnføre innreiseforbudet vil medføre uopprettelig skade.
FV170210 Dommerne sier i kjennelsen at den amerikanske regjeringen ikke har sannsynliggjort at å la være å gjeninnføre innreiseforbudet vil medføre uopprettelig skade.
FV170210 - Vi mener regjeringen ikke har lyktes i å sannsynliggjøre påstandene i sin anke, heter det i den enstemmige kjennelsen fra ankedomstolen i 9. distrikt.
DN170210 Kravet på 329.490 kroner har sin bakgrunn i forfalt merverdiavgift pluss renter, ifølge kjennelsen fra Bergen tingrett.
DN170210 Dommerne sier i kjennelsen at den amerikanske regjeringen ikke har sannsynliggjort at å la være å gjeninnføre innreiseforbudet vil medføre uopprettelig skade.
DN170210 - Vi mener regjeringen ikke har lykkes i å sannsynliggjøre påstandene i sin anke, heter det i den enstemmige kjennelsen fra ankedomstolen i 9. distrikt.
DB170210 Ankedomstolen i San Francisco kom i natt med en kjennelse hvor de konkluderer med at kjennelsen avgitt av en føderal dommer i Seattle, blir stående.
DB170210 Litt over en time etter at kjennelsen ble kjent var Hillary Clinton aktiv på Twitter. 3-0, lød den enkle meldingen fra Demokratenes presidentkandidat til fjorårets valg. 3-0 ¶
DB170210 ( Dagbladet ) : Donald Trump led et bittert nederlag natt til fredag, da en føderal ankedomstol besluttet å opprettholde kjennelsen som opphevet presidentens innreiseforbud.
DB170210 Det var torsdag kveld at ankedomstolen konkluderte med at de opprettholder kjennelsen som opphevet innreiseforbudet.
DA170210 Domstolen som har vurdert president Donald Trumps innreiseforbud, opprettholder kjennelsen som satte forbudet til side.
DA170210 Dommerne sier i kjennelsen at den amerikanske regjeringen ikke har sannsynliggjort at å la være å gjeninnføre innreiseforbudet vil medføre uopprettelig skade.
BT170210 Dommerne sier i kjennelsen at den amerikanske regjeringen ikke har sannsynliggjort at å la være å gjeninnføre innreiseforbudet vil medføre uopprettelig skade.
BT170210 - Vi mener regjeringen ikke har lyktes i å sannsynliggjøre påstandene i sin anke, heter det i den enstemmige kjennelsen fra ankedomstolen i 9. distrikt.
BT170210 Dommerne sier i kjennelsen at den amerikanske regjeringen ikke har sannsynliggjort at å la være å gjeninnføre innreiseforbudet vil medføre uopprettelig skade.
BT170210 - Vi mener regjeringen ikke har lyktes i å sannsynliggjøre påstandene i sin anke, heter det i den enstemmige kjennelsen fra ankedomstolen i 9. distrikt.
AP170210 - Jeg er ikke i tvil om at vi vil vinne den saken, var Trumps kommentar til kjennelsen .
AA170210 Dommerne sier i kjennelsen at den amerikanske regjeringen ikke har sannsynliggjort at å la være å gjeninnføre innreiseforbudet vil medføre uopprettelig skade.
AA170210 - Vi mener regjeringen ikke har lyktes i å sannsynliggjøre påstandene i sin anke, heter det i den enstemmige kjennelsen fra ankedomstolen i 9. distrikt.
AA170210 Retten påpekte i kjennelsen at « mistanken mot siktede ikke synes svært sterk », og viste til at det ikke er var tekniske bevis som knytter ham til drapet på 38-åringen.
AA170210 Under rettsmøtet fredag poengterte Opdahl at ingen av disse tre siktede er gjort ansvarlig som medvirker, og at dette svekker mistankegrunnlaget mot 26-åringen, ifølge kjennelsen .
AA170210 Der tingretten for to uker siden konkluderte med at mistankegrunnlaget ikke var særlig sterkt, skriver Lereim i kjennelsen sin at opplysningene « kan etter rettens syn sies å styrke mistankegrunnlaget » mot 26-åringen sammenlignet med fengslingsmøtet 28. januar.
AA170210 - Min klient nekter straffskyld og anket kjennelsen på stedet.
AA170210 - Det er overraskende at retten synes mistanken er styrket, og jeg synes ikke dommeren skriver klart i kjennelsen hva han mener med dette.
VG170209 Kjennelsen fra 1992 ble imidlertid opphevet av en føderal dommer.
DB170209 ¶ INNREISEFORBUD : Domstolen som har vurdert president Donald Trumps innreiseforbud, opprettholder kjennelsen som satte forbudet til side.
DB170209 ( Dagbladet ) : Den føderale ankedomstolen, som har vurdert Donald Trumps innreiseforbud, opprettholder kjennelsen som opphevet innreiseforbudet, melder nyhetsbyrået Reuters.
AP170209 Tirsdag denne uken avholdt ankedomstolen i San Francisco høring og torsdag kveld kom avgjørelsen : Kjennelsen fra Seattle om å stanse innreiseforbudet opprettholdes.
AP170209 Samme dag anket justisdepartementet kjennelsen fra Seattle.
AP170209 Flere observatører fremholder akkurat dette som et sentralt punkt i kjennelsen , deriblant Terry Moran i ABC News : ¶
AP170209 Dette var ankedomstolen ikke enig i, noe de gjorde svært tydelig i kjennelsen : ¶
AP170209 Ankedomstolen ser i kjennelsen sin ut til å akseptere at Trumps mange valgløfter om et muslimforbud kan regnes som bevis for at innreiseforbudet hadde til hensikt å diskriminere på bakgrunn av en persons religiøse tro.
AP170209 - Det finnes ingen presedens som støtter denne påstanden, og den er i strid med den grunnleggende strukturen i vårt konstitusjonelle demokrati, heter det i kjennelsen .
AP170209 Kjennelsen fikk også Hillary Clinton, som tapte presidentvalget for Donald Trump, til å sende ut en sjelden melding på Twitter der hun kun konstaterte at dommerne var enstemmige : ¶ 3-0 ¶
AA170209 Dette er ulovlig, diskriminerende og grunnlovsstridig, slo dommer John Mativo fast da han leste opp kjennelsen .
AA170209 De ble derfor fratatt juridiske rettigheter som er nedfelt i Kenyas grunnlov, heter det i kjennelsen .
AA170209 Retten påpekte i kjennelsen at « mistanken mot siktede ikke synes svært sterk », og viste til at det ikke er var tekniske bevis som knytter ham til drapet på 38-åringen.
DA170208 « Løslatelse av siktede vil derfor etter rettens mening både skape utrygghet hos allmennheten og fornærmede, samt krenke den allmenne rettsfølelse », heter det i kjennelsen .
DA170208 I kjennelsen kommer det også fram at voldtekten skal ha båret preg av en viss planlegging ettersom 34-åringen skal ha maskert seg og hatt med utstyr til å binde og kneble fornærmede.
AA170208 Kjennelsen i North Carolina kom samtidig som president Donald Trumps regjering kjemper i rettsvesenet for å få gjeninnført sitt innreiseforbud.
AA170208 I kjennelsen fra retten står det at de har sett hen til siktedes forklaring om hans helsesituasjon.
AA170208 Det er også utarbeidet en rapport med gjennomgang av siktedes chat på Facebook med et vitne, står det i kjennelsen .
SA170207 Trump-administrasjonen anken kjennelsen fra Seattle til en ankedomstol i San Francisco.
AP170207 Trump-administrasjonen klaget kjennelsen til ankedomstolen i San Francisco, som søndag besluttet at innreiseforbudet for borgere fra syv overveiende muslimske land ikke umiddelbart kunne gjeninnføres mens anken behandles.
AP170207 Samme dag anket justisdepartementet kjennelsen fra Seattle.
AP170207 Trump-administrasjonen klaget kjennelsen til ankedomstolen i San Francisco, som søndag besluttet at innreiseforbudet for borgere fra syv overveiende muslimske land ikke umiddelbart kunne gjeninnføres mens anken behandles.
AP170207 Samme dag anket justisdepartementet kjennelsen fra Seattle.
AA170207 Trump-administrasjonen anket kjennelsen fra Seattle til ankedomstolen i San Francisco, som søndag besluttet at innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land ikke umiddelbart kunne gjeninnføres mens anken behandles. ( ©NTB ) ¶
DN170206 Trump-administrasjonen har anket denne kjennelsen , og det er ventet at det startes behandling av denne anken mandag.
AP170206 Trump beordret umiddelbart justisdepartementet til å anke kjennelsen til neste rettsinstans, som heter Circuit Court.
AP170206 Når det svaret er inne, kan retten komme med en ny kjennelse eller de kan innkalle partene til en eller flere høringer før kjennelsen .
AP170206 Dersom kjennelsen til dommer Robarts blir opphevet av ankedomstolen i San Francisco, går søksmålet tilbake til Robarts igjen.
AP170206 Trump beordret umiddelbart justisdepartementet til å anke kjennelsen til neste rettsinstans, som heter Circuit Court.
AP170206 Når det svaret er inne, kan retten komme med en ny kjennelse eller de kan innkalle partene til en eller flere høringer før kjennelsen .
AP170206 Dersom kjennelsen til dommer Robarts blir opphevet av ankedomstolen i San Francisco, går søksmålet tilbake til Robarts igjen.
AA170206 Trump-administrasjonen har anket kjennelsen .
VG170205 På Twitter har Trump kommet med knallharde angrep på James Robart, og blant annet kalt ham en « såkalt dommer », og at kjennelsen var « latterlig ».
VG170205 President Donald Trump vil få problemer med å stoppe kjennelsen som blokkerer innreiseforbudet han har innført, tror en professor.
VG170205 Etter en høring der kan kjennelsen muligens bli midlertidig opphevet i påvente av en fullstendig behandling, sier Dag Blanck til det svenske nyhetsbyrået TT.
VG170205 Kort tid etter at kjennelsen ble utstedt, varslet Det hvite hus i en pressemelding at de ville anke saken « så snart som mulig », hvilket Justisdepartementet nå har fulgt opp.
VG170205 GIR SEG IKKE : President Donald Trump varslet tidlig at kjennelsen mot hans presidentordre ville bli utfordret.
VG170205 Kjennelsen fredag har ført til at alle med lovlig visum i øyeblikket reise inn i USA, ifølge Reuters.
FV170205 Professor Dag Blanck ved universitetet i Uppsala tror Trump kan få problemer med å stoppe kjennelsen som blokkerer innreiseforbudet.
FV170205 Han stusser over at Trump offentlig på Twitter har gått til angrep på den føderale dommeren som avga kjennelsen .
FV170205 Bare timer etter at justisdepartementet anket kjennelsen som satte en midlertidig stopper for Trumps innreiseforbud, kom følgende beskjed fra ankedomstolen i San Francisco : Innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land kan ikke umiddelbart gjeninnføres mens anken behandles.
DN170205 Donald Trump gikk knallhardt ut mot dommeren på Twitter etter kjennelsen fredag og kalte ham en " såkalt dommer " og beslutningen for " latterlig ".
DN170205 * Samme dag anket justisdepartementet kjennelsen fra Seattle og ba om at den midlertidige forføyningen settes til side mens anken behandles.
DN170205 Lørdag leverte justisdepartementet inn et formelt varsel om at kjennelsen fra Seattle vil bli anket.
DN170205 Han mener kjennelsen gjør at « mange veldig ille og farlige personer kan strømme inn i landet » ¶
DN170205 Etter en høring der kan kjennelsen muligens bli midlertidig opphevet i påvente av en fullstendig behandling, sier Dag Blanck til det svenske nyhetsbyrået TT.
DN170205 Justisdepartementet ber samtidig om at kjennelsen fra Seattle settes til side mens ankeprosessen pågår.
DB170205 Det er ventet at kjennelsen blir anket nærmest umiddelbart.
DB170205 Robart kjennelsen som for øyeblikket blokkerer president Trumps innreiseforbud.
DB170205 * Samme dag anket justisdepartementet kjennelsen fra Seattle.
BT170205 Professor Dag Blanck ved universitetet i Uppsala tror Trump kan få problemer med å stoppe kjennelsen som blokkerer innreiseforbudet.
BT170205 Han stusser over at Trump offentlig på Twitter har gått til angrep på den føderale dommeren i Seattle som avga kjennelsen .
BT170205 Justisdepartementet ber samtidig om at kjennelsen fra Seattle settes til side mens ankeprosessen pågår.
BT170205 Det er fortsatt usikkert om kjennelsen fra en føderal dommer i Seattle fredag blir stående.
BT170205 Bare timer etter at justisdepartementet anket kjennelsen som satte en midlertidig stopper for Trumps innreiseforbud, kom følgende beskjed fra ankedomstolen i San Francisco : Innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land kan ikke umiddelbart gjeninnføres mens anken behandles.
BT170205 Justisdepartementet ber samtidig om at kjennelsen fra Seattle settes til side mens ankeprosessen pågår.
BT170205 Det er fortsatt usikkert om kjennelsen fra en føderal dommer i Seattle fredag blir stående.
BT170205 Bare timer etter at justisdepartementet anket kjennelsen som satte en midlertidig stopper for Trumps innreiseforbud, kom følgende beskjed fra ankedomstolen i San Francisco : Innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land kan ikke umiddelbart gjeninnføres mens anken behandles.
AP170205 President Trump vil få problemer med å stoppe kjennelsen som blokkerer innreiseforbudet han har innført, tror en professor.
AP170205 Etter en høring der kan kjennelsen muligens bli midlertidig opphevet i påvente av en fullstendig behandling, sier Dag Blanck til det svenske nyhetsbyrået TT.
AP170205 Lørdag leverte justisdepartementet inn et formelt varsel om at kjennelsen fra Seattle vil bli anket.
AP170205 Justisdepartementet ber samtidig om at kjennelsen fra Seattle settes til side mens ankeprosessen pågår.
AP170205 Han mener kjennelsen gjør at « mange veldig ille og farlige personer kan strømme inn i landet ».
AP170205 President Trump vil få problemer med å stoppe kjennelsen som blokkerer innreiseforbudet han har innført, tror en professor.
AP170205 Etter en høring der kan kjennelsen muligens bli midlertidig opphevet i påvente av en fullstendig behandling, sier Dag Blanck til det svenske nyhetsbyrået TT.
AP170205 Professor Dag Blanck ved universitetet i Uppsala tror Trump kan få problemer med å stoppe kjennelsen som blokkerer innreiseforbudet.
AP170205 Han stusser over at Trump offentlig på Twitter har gått til angrep på den føderale dommeren i Seattle som avga kjennelsen .
AA170205 Lørdag leverte justisdepartementet inn et formelt varsel om at kjennelsen fra Seattle vil bli anket.
AA170205 Han mener kjennelsen gjør at « mange veldig ille og farlige personer kan strømme inn i landet ». ( ©NTB ) ¶
AA170205 President Trump vil få problemer med å stoppe kjennelsen som blokkerer innreiseforbudet han har innført, tror en professor.
AA170205 Etter en høring der kan kjennelsen muligens bli midlertidig opphevet i påvente av en fullstendig behandling, sier Dag Blanck til det svenske nyhetsbyrået TT.
AA170205 Det var en gal avgjørelse, sier Pence i et intervju søndag om kjennelsen som fredag satte en midlertidig stopper for forbudet.
AA170205 Professor Dag Blanck ved universitetet i Uppsala tror Trump kan få problemer med å stoppe kjennelsen som blokkerer innreiseforbudet.
AA170205 Han stusser over at Trump offentlig har gått til angrep på den føderale dommeren som avga kjennelsen .
AA170205 Bare timer etter at justisdepartementet anket kjennelsen som satte en midlertidig stopper for Trumps innreiseforbud, kom følgende beskjed fra ankedomstolen i San Francisco : Innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land kan ikke umiddelbart gjeninnføres mens anken behandles.
AA170205 Det er fortsatt usikkert om kjennelsen fra en føderal dommer i Seattle fredag blir stående.
AA170205 Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett må han sitte i isolasjon i hele perioden.
AA170205 Tingrettsdommer Ingrid Stigum påpeker i kjennelsen at « mistanken mot siktede ikke synes svært sterk ».
AA170205 Han har opplyst at han ringte på døren, men konkluderte med at 38-åringen ikke var hjemme, fordi hundene til avdøde ikke bjeffet, går det frem av kjennelsen .
AA170205 Det kan også skyldes « den innvirkning det har hatt på ham at en venn av ham er drept », heter det i kjennelsen .
VG170204 Det gjør den til den mest omfattende kjennelsen som går mot Trumps ordre.
VG170204 - Nå vet vi ennå ikke om systemet fra amerikansk hold er oppdatert til å reflektere kjennelsen , sier Johansen, som opplyser at selskapet jobber med å få informasjon fra amerikanske myndigheter.
VG170204 Foto : Carlos Barria, Reuters ¶ Kjennelsen fra en dommer i Washington blokkerer inntil videre presidentordren Trump utstedte for en drøy uke siden og er det seneste i en rekke juridiske tilbakeslag.
VG170204 Det hvite hus reagerer kraftig på kjennelsen , som de i en pressemelding først omtalte som « skandaløs », før ordet senere ble fjernet i en ellers identisk versjon av pressemeldingen.
VG170204 Det gjør den til den mest omfattende kjennelsen som går mot Trumps ordre.
VG170204 Departementet for innenlands sikkerhet ( DHS ) har foreløpig ikke kommentert kjennelsen .
VG170204 Kjennelsen viser lovens makt og at alle kan stilles til ansvar, inkludert presidenten i USA, sier justisminister Bob Ferguson i delstaten Washington, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
VG170204 Spicer sier justisdepartementet « så snart som mulig » vil be om at at kjennelsen settes til side inntil videre.
VG170204 Justisdepartementet vil « så snart som mulig » be om at kjennelsen som går imot Donald Trumps innreiseforbud, settes til side, varsler Det hvite hus.
VG170204 Foto : Evan Vucci, AP ¶ Kjennelsen fra en dommer i delstaten Washington er « skandaløs », het det i en uttalelse fra Det hvite hus.
VG170204 Departementet for innenlands sikkerhet har foreløpig ikke kommentert kjennelsen , men skal sammen med justisdepartementet vurdere hva avgjørelsen innebærer og hva som blir neste skritt i prosessen.
VG170204 Kjennelsen viser lovens makt og at alle kan stilles til ansvar, inkludert presidenten i USA, sier justisminister Bob Ferguson i delstaten Washington.
SA170204 Det skjer etter en orientering fra justisdepartementet om kjennelsen fra dommer James Robart i delstaten Washington fredag.
SA170204 Også hos Norwegian er man usikre på hva kjennelsen innebærer.  - Ettersom det fortsatt er visse uklarheter omkring innreisereglene, må vi be passasjerer som er usikre, kontakte den amerikanske ambassaden for å få beskjed om de kan reise til USA eller ikke, skriver pressetalskvinne Charlotte Holmbergh Jacobsson til NTB.
SA170204 - Nå vet vi ennå ikke om systemet fra amerikansk hold er oppdatert til å reflektere kjennelsen , sier Johansen, som opplyser at SAS jobber med å få informasjon fra amerikanske myndigheter.
FV170204 Men den siste kjennelsen om midlertidig forføyning, som kommer etter en begjæring fra delstatene Washington og Minnesota, er landsomfattende.
FV170204 Få timer etter Trumps tweet bekrefter både USAs utenriksdepartement og departementet for innenlandssikkerhet at de føyer seg etter kjennelsen . 60.000 rammet ¶
FV170204 Kjennelsen skapte stor forvirring blant reisende og flypassasjerer verden rundt lørdag.
FV170204 Men den siste kjennelsen om midlertidig forføyning, som kommer etter en begjæring fra delstatene Washington og Minnesota, er landsomfattende.
FV170204 Få timer etter Trumps tweet bekrefter både USAs utenriksdepartement og departementet for innenlandssikkerhet at de føyer seg etter kjennelsen . 60.000 rammet ¶
FV170204 Kjennelsen skapte stor forvirring blant reisende og flypassasjerer verden rundt lørdag.
DN170204 Ønsker å få kjennelsen satt til side : Det hvite hus hardt ut mot kjennelse om innreiseforbud ¶
DN170204 Det gjør den til den mest omfattende kjennelsen som går mot Trumps ordre.
DN170204 Departementet vil gå gjennom kjennelsen og vurdere neste skritt i prosessen.
DN170204 Departementet for innenlands sikkerhet ( DHS ) har foreløpig ikke kommentert kjennelsen , men skal være med på å vurdere hva avgjørelsen innebærer.
DN170204 Kjennelsen viser lovens makt og at alle kan stilles til ansvar, inkludert presidenten i USA, sier justisminister Bob Ferguson i delstaten Washington.
DN170204 Kjennelsen vil trolig bli anket umiddelbart, skriver nyhetsbyrået Reuters.
DN170204 Kjennelsen fra Seattle blokkerer inntil videre presidentordren Trump utstedte for en drøy uke siden og er det seneste i en rekke juridiske tilbakeslag.
DN170204 Spicer sier justisdepartementet " så snart som mulig " vil be om at kjennelsen settes til side inntil videre.
DN170204 Foto : Evan Vucci ¶ Kjennelsen fra en dommer i delstaten Washington er " skandaløs ", het det i en uttalelse fra Det hvite hus.
DN170204 Det gjør den til den mest omfattende kjennelsen som går mot Trumps ordre.
DN170204 Departementet for innenlands sikkerhet ( DHS ) har foreløpig ikke kommentert kjennelsen , men skal sammen med justisdepartementet vurdere hva avgjørelsen innebærer og hva som blir neste skritt i prosessen.
DN170204 Kjennelsen viser lovens kraft og at alle kan stilles til ansvar, inkludert presidenten i USA, sier justisminister Bob Ferguson i delstaten Washington.
DN170204 Det gjør den til den mest omfattende kjennelsen som går mot Trumps ordre.
DN170204 Departementet for innenlands sikkerhet ( DHS ) har foreløpig ikke kommentert kjennelsen .
DN170204 Kjennelsen viser lovens makt og at alle kan stilles til ansvar, inkludert presidenten i USA, sier justisminister Bob Ferguson i delstaten Washington.
DN170204 Kjennelsen vil trolig bli anket umiddelbart, skriver nyhetsbyrået Reuters.
DN170204 Kjennelsen fra Seattle blokkerer inntil videre presidentordren Trump utstedte for en drøy uke siden og er det seneste i en rekke juridiske tilbakeslag.
DB170204 Stopper Trump - for nå ¶ Kjennelsen blokkerer midlertidig Trumps kontroversielle innreiseforbud til USA for borgere fra syv land med muslimsk befolkning.
DB170204 Regjeringsadvokater lover å kjempe mot kjennelsen .
DB170204 Også i Boston ble kjennelsen avvist.
DB170204 Det er ventet at kjennelsen blir anket nærmest umiddelbart.
DB170204 - Trump burde lytte til denne kjennelsen og avbryte denne presidentordren en gang for alle, sier senator Chuck Schumer ( D ) til CNN.
DB170204 Kjennelsen viser lovens makt og at alle kan stilles til ansvar, inkludert presidenten i USA, sier justisminister Bob Ferguson i delstaten Washington til Reuters.
DB170204 Man United på søndagskupongen ¶ fra Norsk Tipping ¶ Kjennelsen fra Seattle blokkerer inntil videre presidentordren Trump utstedte for en drøy uke siden og er det seneste i en rekke juridiske tilbakeslag.
DB170204 Det gjør den til den mest omfattende kjennelsen som går mot Trumps ordre.
DB170204 Departementet for innenlands sikkerhet ( DHS ) har foreløpig ikke kommentert kjennelsen .
DB170204 Kjennelsen viser lovens makt og at alle kan stilles til ansvar, inkludert presidenten i USA, sier justisminister Bob Ferguson i delstaten Washington.
DB170204 Kjennelsen vil trolig bli anket umiddelbart, skriver nyhetsbyrået Reuters.
DB170204 Mange har hevdet at presidentordren går mot både grunnloven i USA og landets historiske ånd, og fram til Trumps advokater eventuelt får omvendt kjennelsen fra Seattle, vil ikke presidentordren lenger være gjeldende.
DB170204 Departementet vil gå gjennom kjennelsen og vurdere neste skritt i prosessen.
DB170204 Departementet for innenlands sikkerhet ( DHS ) har foreløpig ikke kommentert kjennelsen .
DB170204 De bruker angivelig tiden nå på å vurdere hva kjennelsen faktisk innebærer.
DB170204 ( Dagbladet ) : Det hvite hus raser mot kjennelsen som setter en midlertidig stans på Donald Trumps omstridte innreiseforbud til USA.
DB170204 Kjennelsen fra en dommer i delstaten Washington er « skandaløst », heter det i en uttalelse fra Det hvite hus gjengitt blant annet av CNN.
BT170204 Det skjer etter en orientering fra justisdepartementet om kjennelsen fra dommer James Robart i delstaten Washington fredag.
BT170204 Spicer sier justisdepartementet « så snart som mulig » vil be om at kjennelsen settes til side inntil videre.
BT170204 Også hos Norwegian er man usikre på hva kjennelsen innebærer.
BT170204 Departementet for innenlands sikkerhet ( DHS ) har foreløpig ikke kommentert kjennelsen , men skal sammen med justisdepartementet vurdere hva avgjørelsen innebærer og hva som blir neste skritt i prosessen.
BT170204 Kjennelsen fra en dommer i delstaten Washington er « skandaløs », het det i en uttalelse fra Det hvite hus.
BT170204 Spicer sier justisdepartementet " så snart som mulig " vil be om at kjennelsen settes til side inntil videre.
BT170204 FOTO : Alex Brandon / TT / NTB Scanpix ¶ Kjennelsen fra en dommer i delstaten Washington er " skandaløs ", het det i en uttalelse fra Det hvite hus.
BT170204 Det gjør den til den mest omfattende kjennelsen som går mot Trumps ordre.
BT170204 Departementet for innenlands sikkerhet ( DHS ) har foreløpig ikke kommentert kjennelsen , men skal sammen med justisdepartementet vurdere hva avgjørelsen innebærer og hva som blir neste skritt i prosessen.
BT170204 Kjennelsen viser lovens kraft og at alle kan stilles til ansvar, inkludert presidenten i USA, sier justisminister Bob Ferguson i delstaten Washington.  ¶
BT170204 Spicer sier justisdepartementet « så snart som mulig » vil be om at kjennelsen settes til side inntil videre.
BT170204 Også hos Norwegian er man usikre på hva kjennelsen innebærer.
BT170204 Departementet for innenlands sikkerhet ( DHS ) har foreløpig ikke kommentert kjennelsen , men skal sammen med justisdepartementet vurdere hva avgjørelsen innebærer og hva som blir neste skritt i prosessen.
BT170204 Kjennelsen fra en dommer i delstaten Washington er « skandaløs », het det i en uttalelse fra Det hvite hus.
BT170204 Spicer sier justisdepartementet " så snart som mulig " vil be om at kjennelsen settes til side inntil videre.
BT170204 FOTO : Alex Brandon / TT / NTB Scanpix ¶ Kjennelsen fra en dommer i delstaten Washington er " skandaløs ", het det i en uttalelse fra Det hvite hus.
BT170204 Det gjør den til den mest omfattende kjennelsen som går mot Trumps ordre.
BT170204 Departementet for innenlands sikkerhet ( DHS ) har foreløpig ikke kommentert kjennelsen , men skal sammen med justisdepartementet vurdere hva avgjørelsen innebærer og hva som blir neste skritt i prosessen.
BT170204 Kjennelsen viser lovens kraft og at alle kan stilles til ansvar, inkludert presidenten i USA, sier justisminister Bob Ferguson i delstaten Washington.  ¶
AP170204 Trump-administrasjonen kalte kjennelsen « hårreisende ».
AP170204 Lite tyder på at kjennelsen fra Washington endrer det synet.
AP170204 Dommeren, James Robart, skriver i kjennelsen at Trump-administrasjonen « argumenterte for at vi må beskytte USA fra individer fra disse landene, og det finnes ikke noe grunnlag for å gjøre dette ».
AP170204 Trump-administrasjonen kalte kjennelsen « hårreisende ».
AP170204 Lite tyder på at kjennelsen fra Washington endrer det synet.
AP170204 Dommeren, James Robart, skriver i kjennelsen at Trump-administrasjonen « argumenterte for at vi må beskytte USA fra individer fra disse landene, og det finnes ikke noe grunnlag for å gjøre dette ».
AP170204 Inntil videre ser det imidlertid ut som om det er kjennelsen fra Washington som gjelder.
AP170204 Enkelte andre rettsavgjørelser med mindre rekkevidde enn kjennelsen fra delstaten Washington er fattet den siste uken.
AP170204 Natt til lørdag norsk tid gikk kjennelsen hans verden rundt da han ga en klar ordre om at spesifikke deler av en presidentordre inntil videre ikke kan håndheves.
AP170204 Aftenposten skrev i oktober i fjor om kjennelsen fra Byretten i København som forbød boken om den tidligere sjefen for danske PET, det danske sikkerhetspolitiet, tilsvarende norske PST.
AA170204 Men den siste kjennelsen om midlertidig forføyning, som kommer etter en begjæring fra delstatene Washington og Minnesota, er landsomfattende.
AA170204 Få timer etter Trumps tweet bekrefter både USAs utenriksdepartement og departementet for innenlandssikkerhet at de føyer seg etter kjennelsen .
AA170204 Kjennelsen skapte stor forvirring blant reisende og flypassasjerer verden rundt lørdag.
AA170204 Det skjer etter en orientering fra justisdepartementet om kjennelsen fra dommer James Robart i delstaten Washington fredag.
AA170204 Men den siste kjennelsen om midlertidig forføyning, som kommer etter en begjæring fra delstatene Washington og Minnesota, er landsomfattende.
AA170204 Få timer etter Trumps tweet bekrefter både USAs utenriksdepartement og departementet for innenlandssikkerhet at de føyer seg etter kjennelsen . 60.000 rammet ¶
AA170204 Kjennelsen skapte stor forvirring blant reisende og flypassasjerer verden rundt lørdag.
AA170204 - Kjennelsen til den såkalte dommeren er latterlig og vil bli omgjort, skrev Trump i en annen Twitter-melding lørdag morgen lokal tid.
AA170204 - Nå vet vi ennå ikke om systemet fra amerikansk hold er oppdatert til å reflektere kjennelsen , sier Johansen, som opplyser at selskapet jobber med å få informasjon fra amerikanske myndigheter. ( ©NTB ) ¶
AA170204 Spicer sier justisdepartementet " så snart som mulig " vil be om at kjennelsen settes til side inntil videre.
AA170204 Det gjør den til den mest omfattende kjennelsen som går mot Trumps ordre.
AA170204 Departementet for innenlands sikkerhet ( DHS ) har foreløpig ikke kommentert kjennelsen , men skal sammen med justisdepartementet vurdere hva avgjørelsen innebærer og hva som blir neste skritt i prosessen.
AA170204 Kjennelsen viser lovens kraft og at alle kan stilles til ansvar, inkludert presidenten i USA, sier justisminister Bob Ferguson i delstaten Washington.
AA170204 Kjennelsen fra en dommer i delstaten Washington er " skandaløs ", het det i en uttalelse fra Det hvite hus.
AA170204 Spicer sier justisdepartementet " så snart som mulig " vil be om at kjennelsen settes til side inntil videre.
AA170204 Det gjør den til den mest omfattende kjennelsen som går mot Trumps ordre.
AA170204 Departementet for innenlands sikkerhet ( DHS ) har foreløpig ikke kommentert kjennelsen , men skal sammen med justisdepartementet vurdere hva avgjørelsen innebærer og hva som blir neste skritt i prosessen.
AA170204 Kjennelsen viser lovens kraft og at alle kan stilles til ansvar, inkludert presidenten i USA, sier justisminister Bob Ferguson i delstaten Washington.
AA170204 Kjennelsen fra en dommer i delstaten Washington er " skandaløs ", het det i en uttalelse fra Det hvite hus.
AA170204 Demokratene i Kongressen jubler over kjennelsen fra en føderal dommer som midlertidig setter en stopper for Trumps ordre om å nekte innreise for borgere fra sju overveiende muslimske land.
AA170204 Også hos Norwegian er man usikre på hva kjennelsen innebærer.
AA170204 - Nå vet vi ennå ikke om systemet fra amerikansk hold er oppdatert til å reflektere kjennelsen , sier Johansen, som opplyser at SAS jobber med å få informasjon fra amerikanske myndigheter.
DN170203 Kravet på 329.490 kroner har sin bakgrunn i forfalt merverdiavgift pluss renter, ifølge kjennelsen fra Bergen tingrett.
AP170202 Selskapets lisenser ble opphevet av Høyesterett i India i 2012 etter kjennelsen om korrupsjon.
AP170202 Selskapets lisenser ble opphevet av Høyesterett i India i 2012 etter kjennelsen om korrupsjon.
DB170131 Også Taiwan ser på kjennelsen som et nederlag.
BT170127 Og det er eneste måten han nå kan få saken opp igjen på, ved å få ugyldiggjort den kjennelsen , sier Strandbakken.
BT170127 Men kjennelsen kan ankes innen 14 dager, og det er det drapsdømte Lukosevicius nå har gjort.
BT170127 Det er denne kjennelsen Lukosevicius nå vil klage på til Høyesterett.
AP170127 Og det er eneste måten han nå kan få saken opp igjen på, ved å få ugyldiggjort den kjennelsen , sier Strandbakken.
DN170126 I tillegg har kjennelsen fra høyesterett tidligere denne uken gjort at hun også må få parlamentets aksept før hun aktiverer artikkel 50, ventelig i slutten av mars, forklarer Magnussen.
DB170126 Også Taiwan ser på kjennelsen som et nederlag.
BT170126 Den siktede mannen tok betenkningstid etter å ha blitt kjent med kjennelsen .
DN170124 Her kan du lese hele kjennelsen .
DN170124 Mange analytikere forventer at kjennelsen opprettholdes, og regjeringen har allerede utarbeidet et forslag som kan legges fram for den folkevalgte forsamlingen, ifølge britiske medier.
DB170124 Derfor forventet mange analytikere at kjennelsen skulle opprettholdes.
DB170124 Statsråden for utmelding av EU, David Davis, taler her i Underhuset etter kjennelsen , mens May lytter fra den grønne benken.
DB170124 Presidenten i Høyesterett, Lord Neuberger av Abbotsbury, forklarte kjennelsen med henvisning til århundregamle sedvaner som utgjør den britiske grunnloven.
DB170124 Og den opprettholder kjennelsen fra en lavere domstol.
DB170124 David Davis, statsråden for utmelding av EU, fikk en forsmak i Parlamentet i dag, tirsdag, like etter at kjennelsen kom.
DB170124 Da den opprinnelige kjennelsen falt, ble dommerne uthengt som « folkefiender » og denslags fra de EU-hatske britiske løssalgsavisene.
DB170124 Kjennelsen fra Høyesterett er avsagt av det største antallet dommere som noen gang har vært samlet i denne domstolen.
BT170124 May har argumentert for at behandlingen i Parlamentet er unødvendig, og kjennelsen er derfor et nederlag for regjeringen.
BT170124 Ifølge en talsmann for statsminister Theresa May vil kjennelsen ikke føre til forsinkelser i brexit-prosessen.
BT170124 - Labour respekterer beslutningen i folkeavstemningen og det britiske folkets vilje og kommer ikke til å forstyrre prosessen for å utløse artikkel 50, sier Corbyn i en uttalelse etter kjennelsen , ifølge nyhetsbyråetReuters.
AP170124 Her kan du lese hele kjennelsen ( ekstern lenke ).
AP170124 - Labour respekterer beslutningen i folkeavstemningen og det britiske folkets vilje og kommer ikke til å forstyrre prosessen for å utløse artikkel 50, sier Corbyn i en uttalelse etter kjennelsen , ifølge nyhetsbyrået Reuters.
BT170123 I kjennelsen skriver dommeren blant annet at siktede har et « omfattende atferdsproblem der han gjentatte ganger opptrer sammen med andre ungdommer og utøver blind vold.
SA170122 Rektoren ga i retten uttrykk for at det kan være aktuelt å selge leiligheten », heter det i kjennelsen .
DA170121 Rektoren ga i retten uttrykk for at det kan være aktuelt å selge leiligheten », heter det i kjennelsen .
SA170120 Lekdommerne vil fremdeles ha flertall, men kjennelsen må nå begrunnes, sier partiets justispolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad til NTB.
SA170119 Lekdommerne vil fremdeles ha flertall, men kjennelsen må nå begrunnes, sier Ropstad.
DB170117 Gutten underlegges brev- og besøkskontroll i de to ukene, ifølge kjennelsen fra Kristiansand tingrett tirsdag.
DN170116 - Juryen konkluderer med at det har funnet sted grov korrupsjon i både India og Libya, og at Wallace er ansvarlig for dette, sa førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim til NTB da kjennelsen var klar.
DB170116 Tingrettsdommer Kim Heger skriver i kjennelsen vedrørende lukkede dører at : « Det er vist til at det foreligger særlige forhold som gir grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet i deler av Jensens forklaringer blir kjent for andre, og at dette også vanskeliggjøre sakens opplysning og at
DB170116 I kjennelsen går det fram at : « Retten finner at det i herværende sak foreligger en kvalifisert og konkret begrunnet frykt for at enkelte opplysninger i Jensens forklaring, som er nødvendig at kommer frem for retten, vil kunne utsette de tiltalte og andre for forfølgelse eller represalier hvis innholdet i de
DB170116 Begrunnelsen som ligger i kjennelsen knytter seg bare til konkrete personer og opplysninger, ikke til rammen rundt anklagene mot Jensen, sier Elden, som påpeker at Spesialenheten ønsker å lukke Jensens forklaring rundt en del punkter Spesialenheten selv var innom i sitt innledningsforedrag.
BT170115 eligger særlige forhold som gir grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet i deler av Jensens forklaringer blir kjent for andre, og at dette også vanskeliggjøre sakens opplysning og at lukkede dører derfor er påkrevd, skrev dommer Kim Heger i kjennelsen om at dørene skulle lukkes.
DN170113 Schmidts advokater sier kjennelsen vil bli anket.
DB170112 » I kjennelsen heter det også at det skal være viktig at disse opplysningene kommer fram for retten, og lukkede dører anses nødvendig for sakens opplysning.
DB170112 Tingrettsdommer Kim Heger skriver i kjennelsen fra Oslo tingrett : « Det er vist til at det foreligger særlige forhold som gir grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet i deler av Jensens forklaringer blir kjent for andre, og at dette også vanskeliggjøre sakens opplysning og at lukkede d
DB170112 Ifølge kjennelsen skal det dreie seg om konkrete hendelser og navn som er kommet fram i kontakten mellom de tiltalte.
AP170112 g konkret begrunnet frykt for at enkelte opplysninger i Jensens forklaring, som er nødvendig at kommer frem for retten, vil kunne utsette de tiltalte og andre for forfølgelse eller represalier hvis innholdet i denne delen av forklaringen blir kjent for allmennheten », heter det i begrunnelsen for kjennelsen .
AP170111 « Funnet av pengebeløpet sammenholdt med opplysningene i de klausulerte dokumentene (... ) tyder på at siktede hadde til hensikt å unndra seg straffeforfølgingen », heter det i kjennelsen .
AP170111 I likhet med politiet mener retten det er skjellig grunn til å mistenke at pengebeslaget stammer fra narkotikavirksomhet eller tilsvarende straffbare handlinger, går det frem av kjennelsen .
SA170108 Politiet opplyste søndag at sju demonstranter er pågrepet i Jerusalem i kjølvannet av kjennelsen . ( ©NTB ) ¶
SA170108 Kjennelsen har resultert i protester og trusler mot den israelske militærledelsen.
FV170108 Politiet opplyste søndag at sju demonstranter er pågrepet i Jerusalem i kjølvannet av kjennelsen . ( ©NTB ) ¶
FV170108 Kjennelsen har resultert i protester og trusler mot den israelske militærledelsen.
BT170108 Politiet opplyste søndag at syv demonstranter er pågrepet i Jerusalem i kjølvannet av kjennelsen .
BT170108 Kjennelsen har resultert i protester og trusler mot den israelske militærledelsen.
FV170106 DNB har nå to ukers frist til å anke kjennelsen .
DN170106 Ifølge Marit Giske, kommunikasjonsrådgiver i DNB, har DNB mottatt kjennelsen .
AP170106 DNB har nå to ukers frist til å anke kjennelsen .
AP170106 DNB har nå to ukers frist til å anke kjennelsen .
AP170105 - Retten mener det fortsatt er skjellig grunn til å mistenke Betew og Harnes for overtredelse av straffelovens paragraf 233 a - forbund om å drepe Imran Saber, skriver Tønnessen i kjennelsen .
VG170104 Den israelske forsvarsministeren Avigdor Lieberman kaller kjennelsen « vanskelig », og har erklært at han er uenig i rettens konklusjon.
FV170104 Den israelske forsvarsministeren Avigdor Lieberman kaller kjennelsen « vanskelig », og har erklært at han er uenig i rettens konklusjon.
AP170104 Reaksjonene på kjennelsen har ikke latt vente på seg.
AP170104 Etter kjennelsen sa faren at han var fornøyd.
AP170104 Den tiltalte så ut til å ta kjennelsen med fatning.
AP170102 Selskapets lisenser ble opphevet av Høyesterett i India i 2012 etter kjennelsen om korrupsjon.
AP161221 Konsekvensen av kjennelsen kan bli at ikke bare Sverige, men også Storbritannia må gjøre lovendringer.
AP161221 Kjennelsen innebærer at det ikke vil være tillatt å lagre for eksempel tekstmeldinger og trafikkdata uten at det foreligger konkret mistanke om alvorlige lovbrudd.
AP161221 Konsekvensen av kjennelsen kan bli at ikke bare Sverige, men også Storbritannia må gjøre lovendringer.
AP161221 Kjennelsen innebærer at det ikke vil være tillatt å lagre for eksempel tekstmeldinger og trafikkdata uten at det foreligger konkret mistanke om alvorlige lovbrudd.
FV161216 Rolland sa til NTB like etter at kjennelsen ble offentliggjort at Kristoffersen har én måneds ankefrist.
FV161216 Lars Kristoffersen forteller til NRK at de ikke vil anke kjennelsen .
FV161216 Han forteller videre til avisen at sønnen er skuffet etter kjennelsen . ( ©NTB ) ¶
AP161216 Rolland sa til NTB like etter at kjennelsen ble offentliggjort at Kristoffersen har én måneds ankefrist.
AP161216 Lars Kristoffersen forteller til NRK at de ikke vil anke kjennelsen .
AP161216 Han forteller videre til avisen at sønnen er skuffet etter kjennelsen . ( ©NTB ) ¶ | - Hyttemarkedet koker i hele landet ¶
VG161215 Den tiltalte stirret stivt framfor seg da kjennelsen ble lest opp, noe han har gjort i store deler av rettssaken.
AP161215 - Ut i fra allmenne hensyn er det alvorlig å bedrive en virksomhet som er løyvepliktig, uten å inneha nødvendig løyve, skriver Oslo tingrett i kjennelsen mot 25-åringen.
AP161208 PU anket kjennelsen , samtidig som UNE forkastet advokatens omgjøringsanmodning.
DA161018 Tvert imot mener retten at gjentakelsesfaren er styrket etter forholdene i tilleggssiktelsen », heter det i kjennelsen .
DA161018 Retten forutsetter i dag at dom vil foreligge i tingretten innen 2016, og at siktede vil bli holdt fengslet fram til dommen », heter det i kjennelsen .
DA161018 I kjennelsen kommer det fram at Anne Kroken mener at det er usannsynlig at en hovedforhandling kan gjennomføres innen denne tiden.
DA160629 « Etter rettens syn er siktedes beskrivelse av sine handlinger ikke slik at det rammes av straffelovens paragraf 291, og heller ikke fornærmedes egen forklaring gir skjellig grunn til mistanke om seksuell omgang heter det i kjennelsen . 28-åringen er av utenlandsk opprinnelse og har liten tilknytning til Norge.
DA160629 I posen viste det seg å være en betydelig mengde rivotriltabletter », heter det i kjennelsen fra retten.
AP160414 Nesten tre måneder senere ble han sluppet ut på grunn av kjennelsen i Høyesterett.
AP160406 Yaras kommunikasjonsrådgiver skriver i en e-post til Aftenposten at de er sterkt uenig i kjennelsen fra den internasjonale voldgiftdomstolen.
AP160406 - Kjennelsen var ikke i vår favør, noe vi selvsagt er sterkt uenig i, men da mener vi at vi har gjort det vi kan for å komme til bunns i denne saken og legger den nå bak oss, skriver Nordal.
AP160325 « I motsetning til den omfattende internasjonale tendensen til å ofre ytringsfriheten i krisetider, anerkjenner denne kjennelsen den avgjørende betydningen av en fri presse ».
AP160324 Dommerne leste opp kjennelsen i nesten to timer, og Karadžić ble kjent skyldig i alle ni tiltalepunktene knyttet til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.
BT160318 Riksadvokat José Eduardo Cardozo lovet å anke kjennelsen mot at Lula blir en del av regjeringen og beskrev det som en avgjørelse fra en partisk dommer.
AP160315 « I motsetning til den omfattende internasjonale tendensen til å ofre ytringsfriheten i krisetider, anerkjenner denne kjennelsen den avgjørende betydningen av en fri presse », heter det i pressemeldingen.
AP160315 I pressemeldingen fremheves det at kjennelsen var enstemmig og at høyesterett la vekt på å beskytte journalistiske kilder til tross for at det var en antiterror-etterforskning.
AP160309 Faren og den ene av sønnene anket kjennelsen om forlenget varetekst på stedet.
AP160302 « Det er et særlig poeng at befaringen gjennomføres på en så lite inngripende måte som mulig », skriver dommer Helen Andenæs Sekulic i kjennelsen , og viser til hensynet til andre innsatte.
AP160302 Det kommer frem i kjennelsen Oslo tingrett har avsagt, etter at staten ønsket delvis lukkede dører i saken. mars starter saken der Anders Behring Breivik saksøker staten for umenneskelige soningsforhold og krenkelse av hans rett til privatliv.
AP160302 - Å skulle tillate at allmennheten skal være med inn på avdelinger for særlig høyt sikkerhetsnivå i Kriminalomsorgen kan forspille hele formålet med den type avdeling, sier Emberland i en kommentar til kjennelsen fra NTB.
AP160302 dersom forklaringen blir kjent for allmennheten », skriver dommeren i kjennelsen .
DA160222 Forkynnelse unnlates derfor i medhold av konkurslovens § 70 », heter det i kjennelsen .
AP160212 Han mener kjennelsen er viktig for vern av registrerte varemerker.
AP160205 I kjennelsen fra tingretten peker man på at det nylig er innkommet et krav om at alle antatte pakistanske borgere må godkjennes av sentralmyndigheter i Pakistan.
AP160127 Kjennelsen kommer etter en klage fra Frankrikes nasjonale taxiforening. * * Sjefen for taxiselskapet setter døren på gløtt : ¶. * * * ¶
AP160112 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var tindrende klar på hva hun mente om nakenbadingen, også etter kjennelsen i nemnda : ¶
AP160107 « Retten finner grunn til å påpeke at det går en grense i forhold til hvor lenge påtalemyndigheten kan påberope bevisforspillelsesfare i saken », heter det i kjennelsen . ( ©NTB ) ¶
AP160106 Kjennelsen kommer senere i ettermiddag. 24-åringen har i avhør knyttet seg til saken og hendelsen, men erkjenner ikke straffskyld.
AP160106 Politiet anker ikke kjennelsen til Eidsivating lagmannsrett.
AP160106 Politiet anker ikke kjennelsen .
AP160106 I kjennelsen skriver tingretten blant annet at de anser at det ikke er nærliggende bevisforspillelsesfare, slik loven krever, og bemerker at fengsling av siktede på nåværende tidspunkt fremstår som svært inngripende.
AP160106 Det går frem av kjennelsen at retten ikke opplever at forklaringene fra moren og avdødes nærstående i særlig grad belyser hva moren gjorde eller ikke fra høstferien og frem til vinteren.