SA170327 Den nye E 39 gjennom Lindesnes skulle opprinnelig gå via en kjempebro like sør for Vigeland sentrum.
FV170327 Den nye E 39 gjennom Lindesnes skulle opprinnelig gå via en kjempebro like sør for Vigeland sentrum.