DA171228 Det spesielle kildevannet stammer visst nok helt tilbake fra istiden, fikk « Dikka » vite av en ansatt i Eurofins, som er verdensledende innen kjemiske , mikrobiologiske og sensoriske laboratoriumsanalyser innen miljø, mat, fôr og landbruk.
BT171226 Fordi vi styres av kjemiske og biologiske impulser, altså algoritmer, er fri vilje en illusjon.
AP171224 - Ikke engang Hitler sank så dypt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer om Syrias Bashar al-Assad.
AP171220 Selv små forskjeller mellom to kjemiske stoffer kan immunforsvaret oppdage.
AP171220 Immunforsvaret har utviklet denne evnen til å kjenne igjen nye kjemiske stoffer, fordi mikrobene vi omgir oss med er i stadig endring.
AP171220 I dag har vi internasjonale organer som for eksempel overvåker bruken av kjemiske våpen ( OPCW ) og kjernekraft ( IAEA ).
AP171218 Trident Javelin skulle teste NATOs nye kommandosentral og evnen til å gjennomføre storskala, felles krigføring, også takling av cybertrusler og kjemiske og biologiske trusler.
DB171217 Vi har gjort en rekke DNA-analyser av fiskebakteriene og kjemiske analyser av fisken i de forskjellige forsøkene.
AP171216 Da jeg kom hjem morgenen etter fant jeg bare restene etter den ustabile kjemiske reaksjonen som kan oppstå når du blander stress med alkohol.
SA171215 Når metallene tilføres spesielle elektriske pulser, utvikler de umiddelbart en voldsom varme som er så kraftig og så langvarig at det er helt umulig at reaktorene kan inneholde kjemiske brennstoffer som for eksempel bensin.
FV171215 Når metallene tilføres spesielle elektriske pulser, utvikler de umiddelbart en voldsom varme som er så kraftig og så langvarig at det er helt umulig at reaktorene kan inneholde kjemiske brennstoffer som for eksempel bensin.
AP171215 Når metallene tilføres spesielle elektriske pulser, utvikler de umiddelbart en voldsom varme som er så kraftig og så langvarig at det er helt umulig at reaktorene kan inneholde kjemiske brennstoffer som for eksempel bensin.
AA171215 Når metallene tilføres spesielle elektriske pulser, utvikler de umiddelbart en voldsom varme som er så kraftig og så langvarig at det er helt umulig at reaktorene kan inneholde kjemiske brennstoffer som for eksempel bensin.
DN171213 Fire store kjemiske anlegg i den vestlige delen av Kina har innstilt all produksjon i inntil fire måneder.
VG171212 De største overskriftene skapte han da han i midten av april sammenlignet Syrias president med Adolf Hitler, som Spicer mente ikke sank så dypt at han brukte kjemiske våpen.
DB171212 Den gang sa forskerne at det trolig vil la seg analysere hvert enkelt plantes atmosfære for å avdekke eventuelle kjemiske kjennetegn på biologisk aktivitet.
DB171212 De største overskriftene skapte han da han i midten av april sammenlignet Syrias president med Adolf Hitler, som Spicer mente ikke sank så dypt at han brukte kjemiske våpen.
AP171212 De største overskriftene skapte han da han i midten av april sammenlignet Syrias president med Adolf Hitler, som Spicer mente ikke sank så dypt at han brukte kjemiske våpen.
VG171210 Reiss-Anderssen viste videre til etablerte og folkerettslig bindende forbud mot kjemiske våpen, biologiske våpen, landminer og klasevåpen.
DN171210 Reiss-Anderssen viste videre til etablerte og folkerettslig bindende forbud mot kjemiske våpen, biologiske våpen, landminer og klasevåpen.
DB171210 Hun viste videre til effekten av de etablerte og folkerettslig bindende forbudene mot kjemiske våpen, biologiske våpen, landminer og klasevåpen.
VG171208 Tidligere har verdenssamfunnet forbudt biologiske og kjemiske våpen, til tross for at det på det tidspunktet virket utenkelig at de landene som hadde slike våpen ville kvitte seg med dem.
VG171208 Siden den gang har de kjemiske og biologiske våpenarsenalene blitt kraftig redusert, og vi er nærmere enn noen gang en verden fri for denne typen våpen.
DB171207 - Jeg slet med psykose og demens som følge av kjemiske stoffer.
SA171206 - Mange av reaksjonene fra dem som har uttalt seg, går på at de tror det bare er kjemiske prøvesvar som er positive prøver.
FV171206 - Mange av reaksjonene fra dem som har uttalt seg, går på at de tror det bare er kjemiske prøvesvar som er positive prøver.
DB171206 Menneskene har innført forbud mot kjemiske og biologiske våpen, mot landminer og klasebomber.
DB171206 Det var vellykket med kjemiske og biologiske våpen, med klasebomber og landminer.
BT171206 - Mange av reaksjonene fra dem som har uttalt seg, går på at de tror det bare er kjemiske prøvesvar som er positive prøver.
AP171206 Deretter brukes varme og kjemiske tilsetninger for å hente ut lignin, cellulose og hemicellulose.
AP171206 - Mange av reaksjonene fra dem som har uttalt seg, går på at de tror det bare er kjemiske prøvesvar som er positive prøver.
AA171206 - Mange av reaksjonene fra dem som har uttalt seg, går på at de tror det bare er kjemiske prøvesvar som er positive prøver.
DB171205 DEN samme Grigory Rodchenkov som med sin overlegne kjemiske kunnskap var en avgjørende brikke for å gjennomføre russisk statsdoping, sørget til slutt for at alle brikkene i svindelen ble plukket fra hverandre.
AA171204 De fleste metodene for avløpsrensing er kjemiske og biologiske.
AA171204 Kjemiske eller biologiske organismer gjør om fosfor og nitrogen og produserer en fast masse som kalles slam.
SA171129 Ofte injiseres sjøvann i reservoaret, og da oppstår det kjemiske reaksjoner mellom sjøvannet og det vannet som allerede er i reservoaret, og den reservoarsteinen som væsken beveger seg i.
DN171129 Hos Cutters får alle kundene til og med egen kam, og de ansatte slipper helseskader gjennom at de ikke bruker alle de kjemiske produktene. 4.
AP171123 Dette fører til store grunnleggende endringer i Arktis fysiske, kjemiske og biologiske systemer som etter hvert gir konsekvenser langt utenfor Arktis - blant annet for værsystemer over hele den nordlige halvkule, heter det i rapporten.
SA171122 Eksempel 2 : I Geophysical Research Letters i juni 2015 kalkulerte Carnegie/Stanford-forskerne Ken Caldeira og Xiaochun Zhang at den langsiktige, akkumulerte klimatiske oppvarmingseffekten av CO₂ som frigjøres fra forbrenning av kull, olje og gas er 100.000 ganger større enn den kjemiske varmeenergien fra oksydasjonen av karbon til CO₂ under selve forbrenningen.
AP171120 Den skulle teste NATOs nye kommandosentral og evnen til å gjennomføre storskala, felles krigføring, også takling av cybertrusler og kjemiske og biologiske trusler.
AP171118 | Russisk veto mot videre gransking av bruk av kjemiske våpen i Syria ¶
AP171118 Russland la nok en gang ned veto mot et resolusjonsforslag i Sikkerhetsrådet om å videreføre granskingen av bruken av kjemiske stridsmidler i Syria.
AP171118 Japanerne la frem forslaget like etter at Russland la ned veto mot et amerikansk resolusjonsforslag om å forlenge mandatet til Joint Investigative Mechanism ( JIM ), en gruppe etterforskere fra FN og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) med ett år.
AP171118 november, hvor det ble stemt over videre gransking av bruken av kjemiske våpen i Syria.
DB171117 Solcellepaneler er tatt i bruk for å drive vanningsanlegg, og det brukes mer gjødsel og kjemiske giftstoffer mot skadedyr.
VG171115 De kjemiske analysene er gjennomført ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, og senere fortolket av professor Jurian Hoogewerf ved Universitetet i Canberra i Australia.
AP171114 Thor Marcus kjemiske i Østre Aker vei i Oslo.
DB171113 Forkortes ofte CO2 - en forenklet versjon av karbondioksids kjemiske formel.
VG171112 De kjemiske stoffene som produseres gjennom regelmessig trening demper angstnivået og kan bidra til økt selvtillit og livsglede.
DN171108 Russlands tilbakemelding på rapporten fra FN og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) gjør det tvilsomt om FNs sikkerhetsråd kan forlenge mandatet for etterforskningen, som går ut neste uke. 24. oktober la Russland ned veto mot å forlenge granskingen av det kjemiske angrepet.
DN171108 oktober la Russland ned veto mot å forlenge granskingen av det kjemiske angrepet.
DN171106 For nye kjemiske kombinasjonsbehandlinger viste seg å ha effekt i noen år.
AP171105 De mener også det er sannsynlig av nordkoreanerne kan komme til å bruke biologiske og kjemiske våpen.
AP171104 Politiet har funnet 56 bomber inneholdende 16 ulike kjemiske stoffer og forsterket med aluminium og stålkuler.
AP171104 Han skriver at han og kollegaen Anne Stenersen heller ikke utelukker at det på sikt vil bli forsøkt gjennomført angrep med kjemiske trusselstoffer, som kan ha kommet på avveie i Syria.
AP171104 Bombene skal ha inneholdt 16 forskjellige kjemiske stoffer og blitt forsterket med aluminium og stålkuler.
VG171102 Eller med kjemiske våpen.
VG171102 Brukes det kjemiske våpen kan det være snakk om millioner.
AP171031 I de påfølgende ukene kjøpte 19-åringen kjemiske produkter og materialer som kan brukes til å lage en bombe, heter det.
DB171029 De kjemiske reaksjonene hadde imidlertid sine begrensninger, og skjermen var følsom for langvarig eksponering med samme bilde. 2002 ¶
AP171029 Verden trenger sement, metaller, gjødsel og kjemiske produkter - også i en fornybar, utslippsfri fremtid.
AP171026 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), som overvåker bruk av kjemiske våpen, konkluderte tidligere i år med at sarin var brukt i et angrep i Khan Sheikhoun i 4. april.
AP171026 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), som overvåker bruk av kjemiske våpen, konkluderte tidligere i år med at sarin var brukt i et angrep i Khan Sheikhoun i 4. april.
AP171026 - Kjemiske bomber ¶
AP171026 Januar 2017 : Per-Ove Ludvigsen jobber med å selge kjemiske lusemidler til lakseoppdrettere.
VG171023 Den er en lettflytende væske, ser ut som olivenolje nærmest, og er nære kjemiske slektninger til den gode gamle illeluktende fettfjerneren ammoniakk.
VG171020 Men IS vokste raskt, krigen fortsatte i Syria, og det var kjemiske våpen som skulle ut med norsk hjelp.
DB171020 I rapporten vises det også til at det fortsatt er en rekke kjemiske forurensningskilder som ikke er identifisert, og at tallene derfor trolig undervurderer farene.
DB171019 Journalist Johann Hari argumenterer for at det ikke er avhengighet til kjemiske stoffer som gjør folk narkomane, men snarere mangelen på meningsfulle forbindelser.
AA171019 Den sakkyndige gjorde det klart at han mener den kjemiske beregningsmåten av dødstidspunkt som Stray Pedersen har brukt, ikke er like sikker som den tradisjonelle - hvor man benytter seg av ulike tegn på den avdøde for å si noe om dette.
DN171013 ¶ Tyske BASF, verdens største kjemiske selskap, kjøper deler av Bayer Crop Science for 5,9 milliarder euro, tilsvarende 55 milliarder kroner, ifølge Bloomberg News.
AP171012 I 2014 bidro Norge til uttransport av kjemiske våpen fra Syria.
VG171011 Og trolig er hun opptatt av masseødeleggelsesvåpen også ; da hun opptrådte under Nobelkonserten i 2013, gikk Nobels fredspris til Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
AP171011 Krimteknikerne fant spor av det FN-forbudte kjemiske våpenet under kvinnenes fingernegler og på klærne.
AP171011 En statsansatt ekspert på kjemiske våpen har i retten sagt at det er mulig å fjerne rester av den uhyre farlige nervegiften VX ved grundig vask med såpe og vann.
AP171011 Rundt ett hundre og åtti ganger har Assads styrker brukt kjemiske våpen mot egen befolkning.
DB171007 Verden har klart å forby biologiske og kjemiske våpen, klasevåpen og landminer.
VG171006 Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
VG171006 Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
VG171006 2013 : Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen. 2012 : Den europeiske union ( EU ), for freds- og forsoningsarbeidet i Europa. 2011 : Ellen Johnson Sirleaf og Leymah Gbowee fra Liberia og Tawakul Karman fra Jemen, for ikke-voldelige kamp for kvinners sikkerhet og rett til deltakelse i fredsbyggende arbeid. 2010 : Den kinesiske mennes
VG171006 Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
DB171006 - Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
DB171006 Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
DB171006 Håpet er å få et folkerettslig forbud mot atomvåpen som helt avskaffer den slags våpen, som det har skjedd med biologiske våpen etter 1972 og kjemiske våpen etter 1933.
DB171006 Håpet er å få et folkerettslig forbud mot atomvåpen som helt avskaffer den slags våpen, som det har skjedd med biologiske våpen etter 1972 og kjemiske våpen etter 1933.
DA171006 - Jeg føler det er et gjennombrudd for forbudet mot masseødeleggelsesvåpen, på linje med forbudene som ble vedtatt mot kjemiske og bakterieologiske våpen, klasebomber og landminer, sier Borgen.
DA171006 Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
DA171006 - Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
DA171006 Hun viser til erfaringene med forbud mot landminer, klasevåpen og biologiske og kjemiske våpen.
DA171006 Vi har sett det med klasevåpen, landminer, biologiske og kjemiske våpen at et forbud endrer hele dynamikken.
AP171006 Fakta : De ti siste vinnerne av Nobels fredspris ¶ 2016 : Juan Manuel Santos ( Colombia ) ¶ 2015 : Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog ( Tunisia ) ¶ 2014 : Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi ( Pakistan, India ) ¶ 2013 : Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) ¶ 2012 : Den europeiske union ( EU ) ¶ 2011 : Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee
AA171006 Hun viser til erfaringene med forbud mot landminer, klasevåpen og biologiske og kjemiske våpen.
AA171006 Hun viser til erfaringene med forbud mot landminer, klasevåpen og biologiske og kjemiske våpen.
AA171006 - Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
AA171006 Som konvensjonene som forbyr kjemiske og biologiske våpen, landminer og klasevåpen er dette et forbud mot en hel klasse av våpen.
AA171006 - Det setter atomvåpenforbud på dagsordenen og gjør det lettere for oss som jobber med å få stater til å signere og ratifisere avtalen, sier hun, og viser til erfaringene med andre våpen, som klasevåpen og biologiske og kjemiske våpen.
AA171006 Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen.
AA171006 Vi har sett det med klasevåpen, landminer, biologiske og kjemiske våpen at et forbud endrer hele dynamikken.
AA171006 - All erfaring tilsier at forbud er en del av løsningen, svarer Reiss-Andersen, og viser til erfaringene med forbud mot landminer, klasevåpen og biologiske og kjemiske våpen.
AA171006 Hun viser til erfaringene med forbud mot landminer, klasevåpen og biologiske og kjemiske våpen.
AA171006 Forbudet mot kjemiske våpen, særlig gass, har virket fordi gass er et grufullt og lite effektivt våpen.
AA171006 Da hun fikk spørsmål om prisen var symbolsk, viste Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen til at tidligere forbud mot kjemiske våpen og landminer har vært effektive.
DB171005 - Jeg hadde sett videoer av kjemiske angrep.
AA171004 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) sier at analyseprøver viser spor av sarin i den nordlige delen av Syria 30. mars i år.
AA171004 OPCW, som overvåker bruk av kjemiske våpen, konkluderte tidligere i år med at sarin var brukt i et angrep i Khan Sheikhoun i 4. april.
AA171004 Nervegassen sarin ble brukt under « en hendelse » i en landsby nord i Syria i mars, sier Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ).
NL171002 Disse nye kjemiske bindingene kan kun forekomme når magnetiske krefter er like sterke som elektrostatiske krefter, noe som kun skjer i magnetfelt som er 1000-10000 ganger så sterke som de vi finner på jorden.
DB171002 Malaysisk politi : Kim Jong-nam drept med verdens giftigste kjemiske våpen ¶
AP171002 Gartnerier som får angrep av søramerikansk tomatmøll får reduserte tomatavlinger og blir nødt til å øke bruken av kjemiske plantevernmidler.
AP171002 De må øke bruken av kjemiske plantevernmidler.
AA170930 Det er innledet politietterforskning av den kjemiske fabrikken i Texas der det var flere eksplosjoner som følge av skader forårsaket av ekstremværet Harvey.
AA170927 | Putin : Russland skal destruere restlageret av kjemiske våpen ¶
AA170927 Vladimir Putin opplyser at Russland skal ødelegge resten av sitt arsenal av kjemiske våpen.
AA170927 Putin brukte også talen til å kritisere Washington, og sa det er beklagelig at USA ikke har opprettholdt sine internasjonale forpliktelser om å destruere kjemiske våpen innenfor tidsrammen.
AA170927 Lederen for Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), Ahmet Uzumcu, hyllet beslutningen fra Moskva og kaller det en viktig milepæl. ( ©NTB ) ¶
AA170927 - I dag ødelegges den siste kjemiske ammunisjonen fra russiske våpenlagre, sa Putin i en TV-sendt tale onsdag.
AA170927 - Dette er virkelig en historisk begivenhet med tanke på den enorme mengden vi arvet fra Sovjet-tiden, som var nok til å ødelegge alle levende ting flere ganger, sa han videre og la til at ødeleggelsen av de kjemiske våpnene er et stort skritt på veien til å gjøre den moderne verden mer balansert og trygg.
DA170925 Daværende irakiske president Saddam Hussein brukte kjemiske våpen mot kurderne, og opptil 5.000 mennesker ble drept og trolig over 10.000 såret.
VG170923 En av de mest alvorlige anklagene dreier seg om at det syriske regimet skal ha brukt forbudte kjemiske våpen mot sivile i Khan Sheikhoun.
SA170921 Nikotin er bare ett av omkring 4000 forskjellige kjemiske stoffer i tobakksrøyk.
SA170921 Men røyk består av flere tusen kjemiske partikler som forurenser inneklimaet.
AP170921 Nikotin er bare ett av omkring 4000 forskjellige kjemiske stoffer i tobakksrøyk.
AP170921 Men røyk består av flere tusen kjemiske partikler som forurenser inneklimaet.
AP170920 • Legemiddelassistert behandling ( LAR ) som tilbyr medisinsk behandling ut ifra brukernes behov : Medikamentene som tilbys i LAR, må være basert på brukernes behov - og ikke på justisministerens kunnskap om kjemiske stoffer.
DA170915 Presidentens talsperson Park Su-hyun sier Moon også oppfordret om sterkere forberedelser mot biologiske og kjemiske trusler fra nord.
AA170915 Presidentens talsperson Park Su-hyun sier Moon også oppfordret om sterkere forberedelser mot biologiske og kjemiske trusler fra nord.
DA170908 Røsland trekker fram at Norge bidro til implementeringen av atomavtalen med Iran, og utskipingen av kjemiske våpen fra Assads arsenaler.
AP170908 En annen FN-organisasjon, OPCW, som overvåker bruk av kjemiske våpen, konkluderte tidligere i år med at sarin var brukt i Khan Sheikhoun, men sa ingenting om hvem som sto bak.
DN170907 Produksjonen av kjemiske råvarer steg også i løpet av perioden, med en vekst på 3,3 prosent.
AP170907 Syria hevder de ikke bruker kjemiske våpen og at de har gitt fra seg alt materiale til bruk i kjemiske våpen etter en avtale med FN.
AP170907 Syria hevder de ikke bruker kjemiske våpen og at de har gitt fra seg alt materiale til bruk i kjemiske våpen etter en avtale med FN.
AP170907 Israel har gjort det klart at de ikke vil tillate at Hizbollah får tilgang på våpen som kan skyte ned deres jagerfly, langtrekkende og presise raketter for angrep mot mål på bakken og kjemiske våpen.
AP170907 Dette anlegget er tidligere blitt beskrevet av USA som et anlegg for produksjon av kjemiske våpen, melder Reuters.
AP170907 - Fabrikken som ble bombet i Masyaf produserer de kjemiske våpnene og tønnebombene som har drept tusener i Syria, skriver han på Twitter.
AA170907 Dette er et område hvor det syriske regimet tidligere er blitt anklaget for å utvikle kjemiske våpen.
AA170906 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) har tidligere konkludert med at det ble benyttet sarin eller en sarin-lignende substans.
AP170904 Hvor oppmerksomme vi er i ulike situasjoner, handler rent fysisk om hvordan kjemiske stoffer, « nevrotransmittere », overfører signaler mellom nerveceller.
AP170904 Han anklages for krigsforbrytelser, for bevisst bombing av sivile og sykehus og for bruk av kjemiske våpen.
AP170904 De har trolig også kjemiske og biologiske våpen i arsenalet sitt, sier Gillespie.
VG170902 BRANN : Torsdag brøt det ut brann på det kjemiske anlegget Arkema SA i Texas etter oversvømmelsene.
DN170901 Natt til torsdag lokal tid eksploderte en trailer ved det kjemiske anlegget i byen Crosby.
VG170831 To eksplosjoner har funnet sted ved et kjemiske anlegg i Crosby i Houston, melder CNN.
DN170831 Anlegget ligger i et område utenfor Houston som består av noen av landets største konsentrasjoner av raffinerier, rørledninger og kjemiske anlegg.
DN170831 Anlegget ligger i et område utenfor Houston som består av noen av landets største konsentrasjoner av raffinerier, rørledninger og kjemiske anlegg.
DB170831 ¶ EKSPLOSJON : Det er meldt om eksplosjoner på det kjemiske anlegget til Arkema i Crosby i Texas.
DB170831 Anlegget ligger i et område utenfor Houston som består av noen av landets største konsentrasjoner av raffinerier, rørledninger og kjemiske anlegg.
DA170831 Som en forsiktighetsforanstaltning er det opprettet en sikkerhetssone på nærmere 3 kilometer rundt det kjemiske anlegget til det franske selskapet Arkema.
AP170831 Siste : Eksplosjon og røyk hørt nær Arkema kjemiske anlegg i Crosby, texas, melder Reuters kl. 11.15 torsdag formiddag.
AA170831 Bildet skal ikke være av området der det kjemiske anlegget ligger.
AA170831 Anlegget ligger i et område utenfor Houston som består av noen av landets største konsentrasjoner av raffinerier, rørledninger og kjemiske anlegg. ( ©NTB ) ¶
AA170831 Som en forsiktighetsforanstaltning er det opprettet en sikkerhetssone på nærmere 3 kilometer rundt det kjemiske anlegget til det franske selskapet Arkema.
AA170831 Som en forsiktighetsforanstaltning er det opprettet en sikkerhetssone på nærmere 3 kilometer rundt det kjemiske anlegget til det franske selskapet Arkema.
AA170831 Anlegget ligger i et område utenfor Houston som består av noen av landets største konsentrasjoner av raffinerier, rørledninger og kjemiske anlegg.
DB170829 Gummikulene som brukes i kunstgressbanene inneholder mer enn 60 kjemiske stoffer ¶
VG170827 Forsøket på en fredelig revolusjon i Syria, gikk aldri som mange håpet på : Massakre, kjemiske våpen som kveler barn, ekstremister, knuste byer, masseflukt, og stormaktskonflikt er konsekvensen av en krig ingen klarer å vinne.
AA170825 | Russland : Syrias siste anlegg for kjemiske våpen er ødelagt ¶
AA170825 USA anklaget senest i april syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen i krigføringen mot opprørere, noe regimet i Damaskus nektet for.
AA170825 Syrias to siste gjenværende anlegg for kjemiske våpen, som inntil nylig lå i opprørskontrollerte områder, er nå ødelagt, opplyser russiske myndigheter.
AA170825 Russland var sentrale da Syrias president Bashar al-Assad i 2013 gikk med på å ødelegge alle lagre og anlegg for produksjon av kjemiske våpen, noe som skjedde under internasjonal overvåking.
AA170823 Landet har nå rimeligvis kapasitet til å gjøre enorm skade i regionen ved bruk av konvensjonelle så vel som biologiske, kjemiske og nå også kjernefysiske våpen.
DN170821 Listen inneholder allerede kjemiske våpen og våpen med bevisst blindende lasere.
DB170815 Soling øker også risikoen for begge kreftformer, og det kan være uheldig å kombinere stråling fra sola og kreftfremkallende kjemiske forbindelser, da den ene eksponeringen kan forsterke effekten av den andre.
DB170815 Råolje er en blanding av mange kjemiske forbindelser, og noen av dem er kreftfremkallende for mennesker, slik som benzen og visse PAH-forbindelser ( polysykliske aromatiske hydrokarboner ).
DB170815 I juni 2014 skrev Dagbladet at Kreftregisteret har studert kreftrisiko og eksponering for kjemiske stoffer i arbeidsmiljøet blant 41 140 kvinner og menn som arbeidet på norsk sokkel mellom 1965 og 1999.
DB170813 Dessuten har Nord-Korea store mengder kjemiske våpen, og 10 000 konvensjonelle raketter rettet mot Seoul.
DB170812 Langs Sørlandskysten er det dumpet 36 skip med kjemiske våpen.
AP170810 En norsk spesialsoldat deltar i patruljeringen knyttet til uttransporteringen av kjemiske våpen fra Syria i 2013.
DN170807 I motsatt retning bidro nærings-, drikkevare- og tobakkindustrien i tillegg til kjemiske råvarer til å dempe nedgangen.
DB170807 Siden den gangen har Syria opplevd flere kjemiske angrep, hun har etterforsket folkemordet mot yazidi-innbyggerne i Irak, beleirings-politikken av byer og landsbyer, bombing av skoler, sykehus og hjelpekolonner...
DB170807 Assad-regjeringen utfører forferdelige krigsforbrytelser og bruker kjemiske våpen.
DB170806 Navalny er sikker på at det kjemiske angrepet var regimets arbeid.
AA170806 Andre inhumane og ikke-diskriminerende kjemiske og biologiske masseødeleggelsesvåpen, landminer og klasebomber er allerede forbudt med folkerettslig bindende avtaler.
VG170804 Betongen produseres på nattetid når temperaturene er lavere, slik at de kjemiske prosessene ikke skal gå for fort.
AP170802 Foran dagens « dieseltoppmøte » klatret Greenpeace opp på taket på Samferdselsdepartementet og hang opp følgende banner : Velkommen til Fort NOx ( NOx er den kjemiske betegnelsen på det skadelige utslippet fra dieselbilene ).
DA170725 Nedgangen kommer innenfor investeringsvarer ( maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og - installasjon ) og konsumvarer, mens innsatsvarer viser en økning, spesielt innen produksjon av kjemiske råvarer og innenfor gummi-, plast, - og mineralsk industri.
DB170723 Når man skal legge planene for hvordan man skal rydde opp etter katastrofen, er det viktig å kjenne de fysiske, kjemiske og radiologiske formene til korium, sånn at det blir håndtert på rett måte.
AP170722 I april klarte Spicer også å gjøre det vanskelig for seg selv, ved å hevde at Syrias president var verre enn Adolf Hitler, siden Hitler ikke sank så lavt som til å bruke kjemiske våpen.
VG170721 Sean Spicer var i hardt vær etter en uttalelse i vår der han hevdet at ikke Hitler ikke brukte kjemiske våpen.
DN170721 Episoden da han sa at selv ikke Adolf Hitler brukte kjemiske våpen mot sitt eget folk er spesielt beryktet.
DA170721 De største overskriftene skapte han da han i midten av april sammenlignet Syrias president med Adolf Hitler, som Spicer mente ikke sank så dypt at han brukte kjemiske våpen.
AA170721 De største overskriftene skapte han da han i midten av april sammenlignet Syrias president med Adolf Hitler, som Spicer mente ikke sank så dypt at han brukte kjemiske våpen.
DB170719 Så brukte Assad-regimet kjemiske våpen mot opprørere i Idlib-provinsen, hvor USA bombet en flybase i den syriske byen Homs.
AA170717 Vedtaket kommer som en reaksjon på bruken av kjemiske våpen i Syria, nå sist i Khan Sheikhoun den 4. april, forklarer Storbritannias utenriksminister Boris Johnson.
AA170717 EUs ministerråd mener de 16 navngitte personene har deltatt i utvikling og bruk av kjemiske våpen mot sivilbefolkningen i Syria.
AA170717 - Dette viser vår besluttsomhet i forfølgelsen av dem som står bak kjemiske angrep, sier han.
AA170714 REACH-forordningen fastsetter en prosedyre for hvordan kjemiske stoffer som utgjør en uakseptabel risiko, skal reguleres.
AA170714 Norge får fortsette å forby det kjemiske stoffet PFOA, som blant annet brukes i allværsjakker, tepper og andre tekstiler.
DN170713 Men han trekker samtidig en « rød linje » som blant annet innebærer et ufravikelig krav om at Assad-regimet ikke bruker kjemiske eller biologiske våpen.
AA170710 - Å samarbeide med Russland om en enhet for cybersikkerhet er som å samarbeide med Assad om en enhet for kjemiske våpen, skrev han på Twitter.
DN170709 Kartoteket skal blant annet opplyse om fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper, forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling.
DB170709 Rubio har skrevet på Twitter at det å samarbeide med Putin på området nettsikkerhet, vil være det samme som å samarbeide med den syriske presidenten Bashar al Assad om en « kjemiske våpen-enhet ».
DB170708 Det var her tusenvis av sivile ble drept av det kjemiske angrepet i 2013.
DA170708 Borgen sammenligner det historiske vedtaket med tidligere våpenforbud, som forbudet mot kjemiske våpen, klasebomber og landminer.
DB170707 Men etter at den syriske presidenten Bashar al-Assad ble anklaget av blant annet USA for igjen å bruke kjemiske våpen mot sin egen befolkning i vår, så bombet USA den syriske flybasen der de sa de kjemiske våpnene ble fløyet fra.
DB170707 Men etter at den syriske presidenten Bashar al-Assad ble anklaget av blant annet USA for igjen å bruke kjemiske våpen mot sin egen befolkning i vår, så bombet USA den syriske flybasen der de sa de kjemiske våpnene ble fløyet fra.
DB170705 Det vil kunne ha noe å si for klima og den kjemiske sammensetningen til atmosfæren, som sola i stor grad er med på å styre.
SA170704 Brukes emballasjen til noe den ikke er ment til, kan den gi fra seg kjemiske stoffer som kan virke helseskadelig på oss.
DA170704 Før det syriske regimets kjemiske angrep mot byen Khan Sheikhoun i Syria i april, og USAs angrep på den syriske flybasen som motsvar, hadde Trump-administrasjonen åpnet opp for at Assads avgang ikke var en prioritet.
BT170704 Brukes emballasjen til noe den ikke er ment til, kan den gi fra seg kjemiske stoffer som kan virke helseskadelig på oss.
AP170704 Brukes emballasjen til noe den ikke er ment til, kan den gi fra seg kjemiske stoffer som kan virke helseskadelig på oss.
NL170703 Oppsiktsvekkende og spennende nytt fra den fronten er at forskerne har funnet kjemiske forbindelser i sjøpunger som hemmer kreft.
AA170703 USA skjøt i april 59 krysserraketter fra et marinefartøy i Middelhavet mot en militær flybase i Homs-provinsen i Syria, som svar på det de hevdet var regimets bruk av kjemiske våpen i et angrep mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun.
VG170630 USA konkluderte kort tid etter angrepet med at syriske regjeringsstyrker hadde brukt kjemiske våpen mot den opprørskontrollerte småbyen, men har ikke lagt fram beviser for dette.
VG170630 Syriske regjeringsstyrker har vedgått at de gjennomførte et flyangrep mot Khan Sheikhoun, men nekter for at det ble brukt kjemiske våpen i angrepet.
VG170630 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) slår i en rapport fast at flere personer ble utsatt for saringass i Khan Sheikhoun i Syria i april.
SA170630 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) slår i en rapport fast at flere personer ble utsatt for saringass i Khan Sheikhoun i Syria i april.
AP170630 Saringass ble brukt i angrepet mot en småby nordvest i Syria i april, ifølge Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ).
AP170630 Russland bekrefter at det var syriske kampfly som angrep Khan Sheikhoun, men benekter i likhet med president Bashar al-Assads regime at det ble benyttet kjemiske våpen.
AP170630 Representanter for regjeringen i Damaskus har gjentatte ganger avvist å ha tatt i bruk ulovlige kjemiske våpen i Syria.
AP170630 Organisasjonen skal overvåke utbredelsen av kjemiske våpen og arbeide for at FN-konvensjonen som forbyr våpnene, overholdes.
AP170630 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) konkluderer foreløpig med at ofrene trolig ble eksponert for sarin eller en sarin-lignende substans.
AP170630 OPCW står for Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, altså Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
AP170630 Konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen ble inngått i 1993 og trådte i kraft i 1997.
AP170630 Israel har undertegnet, men ennå ikke ratifisert konvensjonen om kjemiske våpen.
AP170630 Den britiske utenriksministeren sier at fordømmelsene av bruken av kjemiske våpen har hatt en avskrekkende effekt.
AP170630 Bruken av kjemiske våpen i byen i Idlib-provinsen førte til at USA avfyrte 59 Tomahawk-missiler mot en syrisk luftbase.
AP170630 - Ved å la sine generaler bruke kjemiske våpen har han ydmyket Moksva.
AP170630 Saringass ble brukt i angrepet mot en småby nordvest i Syria i april, ifølge Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ).
AP170630 Russland bekrefter at det var syriske kampfly som angrep Khan Sheikhoun, men benekter i likhet med president Bashar al-Assads regime at det ble benyttet kjemiske våpen.
AP170630 Representanter for regjeringen i Damaskus har gjentatte ganger avvist å ha tatt i bruk ulovlige kjemiske våpen i Syria.
AP170630 Organisasjonen skal overvåke utbredelsen av kjemiske våpen og arbeide for at FN-konvensjonen som forbyr våpnene, overholdes.
AP170630 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) konkluderer foreløpig med at ofrene trolig ble eksponert for sarin eller en sarin-lignende substans.
AP170630 OPCW står for Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, altså Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
AP170630 Konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen ble inngått i 1993 og trådte i kraft i 1997.
AP170630 Israel har undertegnet, men ennå ikke ratifisert konvensjonen om kjemiske våpen.
AP170630 Den britiske utenriksministeren sier at fordømmelsene av bruken av kjemiske våpen har hatt en avskrekkende effekt.
AP170630 Bruken av kjemiske våpen i byen i Idlib-provinsen førte til at USA avfyrte 59 Tomahawk-missiler mot en syrisk luftbase.
AP170630 - Ved å la sine generaler bruke kjemiske våpen har han ydmyket Moksva.
AA170630 USA konkluderte kort tid etter angrepet med at syriske regjeringsstyrker hadde brukt kjemiske våpen mot den opprørskontrollerte småbyen, men har ikke lagt fram beviser for dette.
AA170630 Syriske regjeringsstyrker har vedgått at de gjennomførte et flyangrep mot Khan Sheikhoun, men nekter for at det ble brukt kjemiske våpen i angrepet.
AA170630 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) slår i en rapport fast at det trolig ble brukt saringass i et angrep i Khan Sheikhoun i Syria i april.
AA170630 USA konkluderte kort tid etter angrepet med at syriske regjeringsstyrker hadde brukt kjemiske våpen mot den opprørskontrollerte småbyen, men har ikke lagt fram beviser for dette.
AA170630 Syriske regjeringsstyrker har vedgått at de gjennomførte et flyangrep mot Khan Sheikhoun, men nekter for at det ble brukt kjemiske våpen i angrepet.
AA170630 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) slår i en rapport fast at flere personer ble utsatt for saringass i Khan Sheikhoun i Syria i april.
DB170628 ¶ SYRIA : 92 personer, over 30 av dem barn, døde i det antatte kjemiske angrepet i Syria i april.
DB170628 På bloggen sin skriver analytikeren at russerne har makt til å overbevise Assad-regimet å ikke bruke kjemiske våpen.
DB170628 Pentagons talsmann Jeff Davis sa på en pressekonferanse tirsdag at USA har sett « aktivitet » ved Shayrat-flybasen, som « indikerer aktive forberedelser til bruk av kjemiske våpen ».
DB170628 Ingen tok på seg ansvaret for angrepet, men FN mente det var Assad-regimet som utførte det kjemiske angrepet.
DB170628 Det kjemiske angrepet i Syria er et av de dødeligste på flere år ¶
DB170628 - Bashar al-Assad har fått økende politisk og militært støtte fra to av sine nøkkelspillere - Iran og Russland - men det er vanskelig å tro at han vil ty til kjemiske våpen igjen.
DB170628 - Kjemiske våpen vil føre til massemord, forårsake panikk blant lokalbefolkningen, føre til internasjonal fordømmelse - og nesten helt sikkert vil det amerikanske militæret angripe i retur, skriver Rick Francona og fortsetter : ¶
AA170628 CO2-«fangsten » gjøres ved hjelp av kjemiske prosesser før det fraktes i rør til « lagerplasser » i egnede bergarter under bakken eller havbunnen. 2007 lanserte daværende statsminister Jens Stoltenberg ( Ap ) det han kalte den rødgrønne regjeringens « månelanding », et karbonfangstanlegg på Mongstad.
SA170627 | Pentagon hevder Syria forbereder bruk av kjemiske våpen ¶
SA170627 Pentagon hever å ha sett tegn til at det syriske regimet aktivt forbereder bruk av kjemiske våpen.
DN170627 Syrias forsoningsminister Ali Haidar avviser at Assad-regjeringen forbereder et angrep med kjemiske våpen.
DN170627 Spicer advarte videre om at Syrias president Bashar al-Assad og hans hær « vil betale en høy pris om de gjennomfører et massedrapsangrep med kjemiske våpen ».
DN170627 USA advarer Syria mot å bruke kjemiske våpen.
DN170627 Pressetalsmann Sean Spicer ved Det hvite hus sier USA har mulig bevis for at Syria forbereder enda et angrep med kjemiske våpen.
DN170627 Mandag advarer Spicer om at Assad og hans hær vil betale en høy pris om de gjennomfører et nytt massedrapsangrep med kjemiske våpen.
DN170627 Bildet viser tyrkiske eksperter som bærer et offer for det påståtte kjemiske angrepet på sivile i byen Idlib i april i år.
DB170627 Pressetalsmann Sean Spicer ved Det hvite hus sier USA har mulig bevis for at Syria forbereder enda et angrep med kjemiske våpen.
DB170627 Mandag advarer Spicer om at Assad og hans hær vil betale en høy pris om de gjennomfører et nytt massedrapsangrep med kjemiske våpen.
BT170627 Mandag advarer Spicer om at Assad og hans hær vil betale en høy pris om de gjennomfører et nytt massedrapsangrep med kjemiske våpen.
AP170627 Mandag advarer Spicer om at Assad og hans hær vil betale en høy pris om de gjennomfører et nytt massedrapsangrep med kjemiske våpen.
AA170627 Syrias forsoningsminister Ali Haidar avviser at Assad-regjeringen forbereder et angrep med kjemiske våpen.
AA170627 Spicer advarte videre om at Syrias president Bashar al-Assad og hans hær « vil betale en høy pris om de gjennomfører et massedrapsangrep med kjemiske våpen ».
AA170627 | Pentagon hevder Syria forbereder bruk av kjemiske våpen ¶
AA170627 Uttalelsen fra Pentagon underbygger påstandene som kom fra president Donald Trumps talsmann Sean Spicer, som under en pressekonferanse slo fast at Syrias president Bashar al-Assad og hans hær « vil betale en høy pris om de gjennomfører et massedrapsangrep med kjemiske våpen ».
AA170627 Syrias forsoningsminister Ali Haidar avviser at Assad-regjeringen forbereder et angrep med kjemiske våpen.
AA170627 Russland og Syria avviser påstandene om at syriske regjeringsstyrker planlegger bruk av kjemiske våpen, noe Spicer mandag hevdet at det er avdekket « potensielle » beviser for.
AA170627 Pentagon-talsperson Jeff Davis sier USA har sett « aktivitet » ved Shayrat-flybasen, som « indikerer aktive forberedelser til bruk av kjemiske våpen ».
AA170627 Pentagon hever å ha sett tegn til at det syriske regimet aktivt forbereder bruk av kjemiske våpen.
AA170627 Det er den samme flybasen som angivelig skal ha blitt brukt til å gjennomføre det kjemiske angrepet på Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i april, og som få dager senere ble gjenstand for et amerikansk rakettangrep.
AP170626 Den røde fargen er antocyaniner, kjemiske stoffer som utvikles i plantenes « hud », det ytterste cellelaget.
AP170626 Antocyaninene tilhører den kjemiske gruppen flavonoider, og absorberer UV-lys.
AP170626 Den røde fargen er antocyaniner, kjemiske stoffer som utvikles i plantenes « hud », det ytterste cellelaget.
AP170626 Antocyaninene tilhører den kjemiske gruppen flavonoider, og absorberer UV-lys.
AA170625 | WHO : Flere meldinger om angivelige kjemiske angrep i Irak ¶
AA170625 Verdens helseorganisasjon ( WHO ) mottar " hyppige " meldinger om angivelige kjemiske angrep i Irak, spesielt fra IS' tidligere bastion i Mosul, sier en talsperson.
AA170625 mars opplyste Røde Kors at de hadde tatt imot sju pasienter ved Mosul som viste tegn til å ha blitt utsatt for et giftig kjemikalie, noe som pekte mot bruk av kjemiske våpen i kampene som pågår i den irakiske storbyen.
DB170622 Cyanholdige kjemiske forbindelser ( CN-forbindelser ) er mye brukt i plastproduksjon, blant annet i skumplast.
DB170619 Folk gjør det av alle mulige grunner, og alle grunnene er ikke kjemiske , sa han den gang, og fortsatte : ¶
DB170616 I rapporten heter det at sannsynligheten er stor for at avlinger kan gå tapt, og at bruken av kjemiske og biologiske plantevernmidler vil øke, dersom det ikke settes i gang tiltak.
DB170616 ¶ VRAK : Sonarbilde av « vrak 12 », et av skipene fullastet med kjemiske stridsmidler som ble senket sørøst for Arendal.
DB170616 Tørnes vil ikke spekulere i hvilke skadevirkninger de gamle kjemiske våpnene kan ha på omgivelsene.
DB170616 Mye av den tyske kjemiske ammunisjonen ble lastet om bord i utrangerte skip og slept ut til den dypeste delen av Skag errak der de ble senket.
DB170616 Kystverket har hittil frarådet å heve de kjemiske stridsmidlene.
DB170616 Gamle krigsfartøy, fullastet med kjemiske stridsmidler, ble senket i et havområde utenfor Sørlandskysten - og innenfor et 200 km2 stort område, sørøst for Arendal er det funnet 36 slike vrak, ifølge Forsvarets Forskningsinstitutt ( FFI ).
DB170616 Den kjemiske ammunisjonen representerer størst fare for fiskere som driver med bunntråling i dumpefeltet.
DB170616 ( Dagbadet ) : Etter andre verdenskrig ble det dumpet om lag 50 000 tonn kjemiske stridsmidler og annen ammunisjon langs norskekysten.
AP170616 I rapporten heter det at sannsynligheten er stor for at avlinger kan gå tapt, og at bruken av kjemiske og biologiske plantevernmidler vil øke, dersom det ikke settes i gang tiltak.
SA170614 - Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer.
DA170614 I 1988 brukte president Saddam Hussein kjemiske våpen mot kurderne, og opp til 5.000 mennesker ble drept.
AA170614 - Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer.
DB170613 Assads soldater skal, ifølge blant annet USA og deres allierte, ha brukt kjemiske våpen mot opprørskontrollerte Khan Sheikhoum i april.
DB170613 - Det kjemiske angrepet er forferdelig.
DA170613 | Rapport : IS bruker færre kjemiske våpen enn før ¶
DA170613 Til sammenligning sto IS bak 17 angivelige angrep med kjemiske våpen i Syria i fjor, påpeker selskapet i en rapport som ble publisert tirsdag.
DA170613 Siden juli 2014 har IHS Markit registrert 41 angrep der det antas at IS har benyttet kjemiske våpen i Irak, og 30 i Syria.
DA170613 IS bruker mindre kjemiske våpen ¶
DA170613 IS anklages for å ha brukt kjemiske våpen i et angrep 8. januar i Aleppo-provinsen.
DA170613 I Irak har ekstremistgruppen utført ti angrep med kjemiske våpen, ni av dem i Mosul, ifølge rapporten, mens det i fjor ble registrert 21 slike angrep.
DA170613 Ekstremistgruppen IS har i år utført ett angrep med kjemiske våpen i Syria, en nedgang fra i fjor da det ble registrert 17 angivelige angrep, ifølge rapport.
DA170613 Dette indikerer at IS så langt ikke har klart å produsere kjemiske våpen andre steder enn i Mosul, mener analyseselskapet.
DA170613 Dette er så langt det eneste angrepet der IS skal ha brukt kjemiske våpen i Syria så langt i år, ifølge analyseselskapet IHS Markit.
AA170613 | Rapport : IS bruker færre kjemiske våpen enn før ¶
AA170613 Til sammenligning sto IS bak 17 angivelige angrep med kjemiske våpen i Syria i fjor, påpeker selskapet i en rapport som ble publisert tirsdag.
AA170613 Siden juli 2014 har IHS Markit registrert 41 angrep der det antas at IS har benyttet kjemiske våpen i Irak, og 30 i Syria. ( ©NTB ) ¶
AA170613 IS anklages for å ha brukt kjemiske våpen i et angrep 8. januar i Aleppo-provinsen.
AA170613 I Irak har ekstremistgruppen utført ti angrep med kjemiske våpen, ni av dem i Mosul, ifølge rapporten, mens det i fjor ble registrert 21 slike angrep.
AA170613 Ekstremistgruppen IS har i år utført ett angrep med kjemiske våpen i Syria, en nedgang fra i fjor da det ble registrert 17 angivelige angrep, ifølge rapport.
AA170613 Dette indikerer at IS så langt ikke har klart å produsere kjemiske våpen andre steder enn i Mosul, mener analyseselskapet.
AA170613 Dette er så langt det eneste angrepet der IS skal ha brukt kjemiske våpen i Syria så langt i år, ifølge analyseselskapet IHS Markit.
DB170612 Det er ingen tilfeldighet at terrorforskere melder at jihadister har begynt å vise interesse for kjemiske og kjernefysiske våpen.
DB170606 For å nevne noen eksempler : syriske myndigheter har utført ulovlige angrep med klasebomber, kjemiske våpen, tønnebomber, ballistiske missiler og andre våpen.
DB170606 Den Islamske Stat har henrettet tusenvis og brukt kjemiske våpen.
DB170606 Hun leste om Sichuan-provinsen i Kina, der mesteparten av biene forsvant på 80-tallet, hovedsakelig på grunn av overdreven bruk av kjemiske sprøytemidler.
DB170604 Dette i form av at den syriske hæren skal ha brukt kjemiske våpen, og dermed ha drept minst 87 mennesker i byen Khan Sheikhoun.
AA170603 I intervjuet benektet Assad nok en gang noe som helst ansvar for de antatte kjemiske angrepene mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun i april.
DB170601 Det mest skremmende perspektivet er muligheten for at terroristene utvikler enkle kjemiske eller kjernefysiske våpen.
VG170529 Han understreket også at Frankrike setter en klar grense ved bruk av kjemiske våpen.
SA170529 Han gjorde det også helt klart at Frankrike ikke kommer til å akseptere bruk av kjemiske våpen i Syria, ¶
SA170529 - Vi har trukket en klar grense : Bruk av kjemiske våpen, uansett av hvem, sa Macron, som lovet at dette i så fall vil resultere i « et umiddelbart svar » fra Frankrikes side.
DN170529 Han gjorde det også helt klart at Frankrike ikke kommer til å akseptere bruk av kjemiske våpen i Syria, ¶
DN170529 - Vi har trukket en klar grense : Bruk av kjemiske våpen, uansett av hvem, sa Macron, som lovet at dette i så fall vil resultere i « et umiddelbart svar » fra Frankrikes side.
DA170529 Frankrike kommer ikke til å akseptere bruk av kjemiske våpen i Syria, var Macrons budskap til Putin, som regnes som president Bashar al-Assads fremste allierte i krigen.
DA170529 - Vi har trukket en klar grense : Bruk av kjemiske våpen, uansett av hvem, sa Macron, som lovet at bruk av slike våpen i Syria vil føre til « et umiddelbart svar » fra Frankrikes side.
AP170529 | Macron advarer mot bruk av kjemiske våpen i Syria : - Vi har trukket en klar grense ¶
AP170529 Under mandagens pressekonferanse med de to statslederne gikk den nyvalgte franske presidenten hardt ut mot blant annet bruken av kjemiske våpen i krigsherjede Syria, skriver AP.
AP170529 Macron advarte også mot bruk av kjemiske våpen i Syria.
AP170529 - Bruk av kjemiske våpen i Syria, uansett av hvem, vil resultere i « et umiddelbart svar » fra Frankrike.
AA170529 Frankrike kommer ikke til å akseptere bruk av kjemiske våpen i Syria, var Macrons budskap til Putin, som regnes som president Bashar al-Assads fremste allierte i krigen.
AA170529 - Vi har trukket en klar grense : Bruk av kjemiske våpen, uansett av hvem, sa Macron, som lovet at bruk av slike våpen i Syria vil føre til « et umiddelbart svar » fra Frankrikes side.
AA170526 Til tross for at mange land, inklusive Norge, innførte forbud mot bruk av det omstridte sprøytemidlet DDT, har bruken av farlige kjemiske sprøytemidler likevel økt sterkt.
AA170526 Inntrykket som sitter igjen, var angsten og frykten for at fuglesangen ville opphøre fordi vi hadde tatt livet av fuglene med kjemiske sprøytemidler.
AA170526 For bruken av kjemiske sprøytemidler var i ferd med å løpe løpsk.
AA170526 Den kjemiske industrien, det industrielle, amerikanske landbruket og skogbruket fant hverandre i en felles front og mobiliserte med full styrke mot Carson.
AA170526 Bokutgivelsen hadde sin bakgrunn i det amerikanske samfunns nesten uhemmede bruk av det kjemiske sprøytemidlet DDT.
DB170524 Sistnevnte er en bok som skal være tiltenkt ansatte hos nødetatene, samt dem som er involvert i CBRN-hendelser, som altså involverer kjemiske , biologiske og radiologiske trusselstoffer eller nukleære trusler.
DB170524 Sistnevnte er en bok som skal være tiltenkt ansatte hos nødetatene, samt dem som er involvert i CBRN-hendelser, som altså involverer kjemiske , biologiske og radiologiske trusselstoffer eller nukleære trusler.
SA170523 Alternativet er kjemiske midler.
DB170523 » Boka skal være tiltenkt ansatte hos nødetatene, samt dem som er involvert i CBRN-hendelser, som altså involverer kjemiske trusselstoffer, biologiske trusselstoffer, radiologiske trusselstoffer eller nukleære trusler.
DB170523 I beskrivelsen av boka står det følgende : « Denne utvidede versjonen av Jane's kjemisk/biologiske håndbok opplyser om nødvendige planleggings- og responsprosedyrer for hendelser som er kjemiske , biologiske, radiologiske eller kjernefysiske.
DB170523 Sistnevnte er en bok som skal være tiltenkt ansatte hos nødetatene, samt dem som er involvert i CBRN-hendelser, som altså involverer kjemiske , biologiske og radiologiske trusselstoffer eller nukleære trusler.
BT170523 Alternativet er kjemiske midler.
AP170523 Alternativet er kjemiske midler.
AP170523 Alternativet er kjemiske midler.
AA170523 Trumps talsmann Sean Spicer kom senere med en uttalelse etter et angivelig kjemisk angrep i Syria der han sa at selv ikke Adolf Hitler kunne synke så dypt som å bruke kjemiske våpen.
NL170522 Vårt mål for de neste 10 år er å gjøre våre wavelet-baserte metoder i stand til å studere store kjemiske og biologiske systemer i nærvær av sterke elektriske og magnetiske felt, hvor man i liten grad kan forutsi og måle hva som vil skje : å være sikker på at resultatene er nøyaktige vil derfor være av stor verdi.
NL170522 Vi mente derfor at wavelets kunne ha et stort potensiale i kjemiske beregninger, og vi syntes dette var et spennende og utfordrende problem.
NL170522 Gjennom det arbeidet vi la ned med bruk wavelets i kjemiske beregninger, har vi utviklet det som antagelig er verdens mest effektive program for nøyaktige beregninger av molekylers elektronstruktur, og denne koden er nettopp basert på bruk av wavelets.
NL170522 Dette har gjort det mulig for oss å endelig kunne si hvor store feil vi har i de beregningene vi normalt sett gjør for å studere kjemiske problemer.
VG170521 Universitetet i Mosul antas å ha vært terrororganisasjonens hovedsete for et avansert program for utvikling av kjemiske våpen i tre år frem til irakiske styrker begynte gjenerobringen av byen i oktober i fjor.
VG170521 Hamish de Bretton-Gordon, ekspert på kjemiske våpen, sier til The Times at dokumentene viser metoder som er « nesten holocaust-liknende ».
AA170520 Strålinga ville skadet synet vårt, ødelagt immunforsvaret og ulike kjemiske forbindelser i kroppen vår.
VG170519 Sivilbefolkningen frykter blant annet at de vil bli utryddet i et masseangrep med kjemiske våpen.
VG170519 FARVEL : Abdel-Hameed Alyousef ba en slektning om å ta bilde av hans farvel med sine to barn, som døde i det kjemiske angrepet i Syria i april.
BT170519 Nye kjemiske analyser viser at Isdalskvinnen trolig vokste opp i Sørøst-Tyskland og senere flyttet til et område nord i Frankrike.
BT170519 HOOGEWERFF/UNIVERSITY OF CANBERRA/NRK ¶ Kjemiske spor i Isdalskvinnens tenner gjør at eksperter nå har snevret inn området der hun kan ha vokst opp.
BT170519 De såkalte isotop-analysene tar for seg den kjemiske sammensetningen av helt bestemte grunnstoffer - strontium og oksygen.
DB170518 Journalister i Mosul rapporterer at de irakiske styrkene har med seg gassmasker fordi de frykter at IS kan bruke kjemiske våpen for å forsvare bydelen.
DB170518 Frykter kjemiske våpen ¶
VG170517 DSB er regjeringens etat for å beskytte sivilbefolkningen mot krig, kjemiske angrep, brann, naturkatastrofer og andre kriser som kan ramme samfunnet.
SA170516 Aktivitetsveksten var tydelig i næringsmiddelindustrien og råvareindustrien, som produksjon av kjemiske og farmasøytisk råvarer.
AA170516 - Virkeligheten i Syria er at folk blir henrettet, folk blir angrepet med kjemiske våpen, og nå blir likene deres brent.
AA170516 Aktivitetsveksten var tydelig i næringsmiddelindustrien og råvareindustrien, som produksjon av kjemiske og farmasøytisk råvarer.
DB170513 Putin med sjokkanklager om « planlagt provokasjon » : - Vil bruke kjemiske våpen og skylde på Assad ¶
DA170513 KJEMPER : - Verden har trukket en rød linje ved bruk av kjemiske våpen.
DA170513 - Verden snakker om en rød linje ved bruk av kjemiske våpen.
DA170511 Snus inneholder mer enn 2 500 kjemiske stoffer, deriblant nikotin.
DA170510 - Trumps beordring av et angrep mot de syriske styrkene etter det kjemiske angrepet i Syria forandret ingenting på bakken, men samtidig betyr det likevel at alt plutselig er åpent, alt er mulig, Under Obama var lite åpent, nå kan alt skje, sier Zisser til Dagsavisen.
AA170510 - Vi er bekymret for at jorden som dekker en jernbanetunnel i nærheten av et tidligere anlegg for behandling av kjemiske stoffer, har kollapset.
AA170510 - Vi er bekymret for at jorden som dekker en jernbanetunnel i nærheten av et tidligere anlegg for behandling av kjemiske stoffer, har kollapset.
DB170509 « Vi er bekymret for at jorden som dekker en jernbanetunnel i nærheten av et tidligere anlegg for behandling av kjemiske stoffer, har kollapset.
AP170509 - Vi er bekymret for at jorden som dekker en jernbanetunnel i nærheten av et tidligere anlegg for behandling av kjemiske stoffer, har kollapset.
AP170509 - Vi er bekymret for at jorden som dekker en jernbanetunnel i nærheten av et tidligere anlegg for behandling av kjemiske stoffer, har kollapset.
DB170505 ( Dagbladet ) : Ifølge BBC hevder Nord-Korea at amerikanske CIA og Sør-Korea har planlagt å drepe Kim Jong-un med kjemiske våpen.
DB170503 Kims raketter kan være utstyrt med kjemiske våpen, konvensjonelle sprengladninger, eller - etter hvert - med atomstridshoder.
VG170502 Få dager senere angrep USA flybasen i Syria - et angrep som var et svar på det kjemiske angrepet i Idlib noen dager tidligere.
DB170502 Et av de store stridsspørsmålene de siste ukene har vært bruk av antatte kjemiske våpen mot sivilbefolkningen i byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen der over 90 ble drept 4. april.
BT170502 Etter at regimet i Syria brukte kjemiske våpen på egen befolkning, snudde han brått om i synet på amerikansk involvering i borgerkrigen.
AP170502 Ofre i Idlib-provinsen i Syria etter det som skal ha vært angrep med kjemiske våpen.
AP170502 - Vi fordømmer kraftig enhver bruk av kjemiske våpen.
AP170502 Vår etterforskning viser også at dette ikke er det eneste angrepet med nervegass som har skjedd nylig, men at det er en del av systematisk og utstrakt bruk av kjemiske våpen, sier HRWs norske medarbeider Ole Solvang.
AP170502 Tidligere har dessuten det journalistiske nettverket Bellingcat gransket påstanden om bombing av et deponi med kjemiske våpen.
AP170502 Også Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen har konkludert med dette.
AP170502 Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch ( HRW ) mener å ha kartlagt omfattende og systematisk bruk av kjemiske våpen.
AP170502 Men det er liten tvil om at dette er kjemiske angrep, mener Solvang.
AP170502 Human Rights Watch ( HRW ) la mandag frem rapport for FN om den syriske regjeringens bruk av kjemiske våpen og beskriver et « tydelig mønster » for hvordan Syria bruker kjemiske våpen.
AP170502 Human Rights Watch ( HRW ) la mandag frem rapport for FN om den syriske regjeringens bruk av kjemiske våpen og beskriver et « tydelig mønster » for hvordan Syria bruker kjemiske våpen.
AP170502 Hevder å ha avdekket systematisk bruk av kjemiske våpen ¶
AP170502 HRW mener at den systematiske bruken av kjemiske våpen som de mener å ha avdekket, viser at påstanden ikke er troverdig, at det ikke er sannsynlig at konvensjonelle våpen har truffet lagre med kjemiske våpen gjentatte ganger de siste månedene.
AP170502 HRW mener at den systematiske bruken av kjemiske våpen som de mener å ha avdekket, viser at påstanden ikke er troverdig, at det ikke er sannsynlig at konvensjonelle våpen har truffet lagre med kjemiske våpen gjentatte ganger de siste månedene.
AP170502 HRW hevder at det syriske regimet har brukt kjemiske våpen i flere av angrepene i den hensikt å påføre sivilbefolkningen alvorlig lidelse.
AP170502 Forrige uke ble det dessuten kjent at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) gransker 45 påståtte angrep med kjemiske våpen i Syria. 30 av disse angrepene skal ha funnet sted siste halvdel av 2016. 15 av angrepene skal ha skjedd i år.
AP170502 Forrige uke ble det dessuten kjent at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) gransker 45 påståtte angrep med kjemiske våpen i Syria. 30 av disse angrepene skal ha funnet sted siste halvdel av 2016. 15 av angrepene skal ha skjedd i år.
AP170502 For en del av de andre angrepene med kjemiske våpen som HRW mener å ha avdekket, er de imidlertid klare på at de har begrenset tilgang til kilder.
AP170502 En FN-rapport, som kom i starten av mars, konkluderte med at både det syriske regimet og opprørerne brukte kjemiske våpen under slaget om Aleppo.
AP170502 Det er bred og systematisk bruk av kjemiske våpen, sier HRW-leder Kenneth Roth.
AP170502 Dessuten tar den 48 sider lange rapporten for seg hvordan Assad-regjeringen og deres støttespillere systematisk bruker kjemiske våpen i krigføringen på tre ulike måter : ¶
AP170502 De har blant annet belyst hvordan ulike komponenter i kjemiske våpen mikses kort tid før de brukes.
AP170502 Vår etterforskning viser også at dette ikke er det eneste angrepet med nervegass som har skjedd nylig, men at det er en del av systematisk og utstrakt bruk av kjemiske våpen, sier HRWs norske medarbeider Ole Solvang.
AP170502 Tidligere har dessuten det journalistiske nettverket Bellingcat gransket påstanden om bombing av et deponi med kjemiske våpen.
AP170502 Også Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen har konkludert med dette.
AP170502 Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch ( HRW ) mener å ha kartlagt omfattende og systematisk bruk av kjemiske våpen.
AP170502 Men det er liten tvil om at dette er kjemiske angrep, mener Solvang.
AP170502 Human Rights Watch ( HRW ) la mandag frem rapport for FN om den syriske regjeringens bruk av kjemiske våpen og beskriver et « tydelig mønster » for hvordan Syria bruker kjemiske våpen.
AP170502 Human Rights Watch ( HRW ) la mandag frem rapport for FN om den syriske regjeringens bruk av kjemiske våpen og beskriver et « tydelig mønster » for hvordan Syria bruker kjemiske våpen.
AP170502 Hevder å ha avdekket systematisk bruk av kjemiske våpen ¶
AP170502 HRW mener at den systematiske bruken av kjemiske våpen som de mener å ha avdekket, viser at påstanden ikke er troverdig, at det ikke er sannsynlig at konvensjonelle våpen har truffet lagre med kjemiske våpen gjentatte ganger de siste månedene.
AP170502 HRW mener at den systematiske bruken av kjemiske våpen som de mener å ha avdekket, viser at påstanden ikke er troverdig, at det ikke er sannsynlig at konvensjonelle våpen har truffet lagre med kjemiske våpen gjentatte ganger de siste månedene.
AP170502 HRW hevder at det syriske regimet har brukt kjemiske våpen i flere av angrepene i den hensikt å påføre sivilbefolkningen alvorlig lidelse.
AP170502 Forrige uke ble det dessuten kjent at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) gransker 45 påståtte angrep med kjemiske våpen i Syria. 30 av disse angrepene skal ha funnet sted siste halvdel av 2016. 15 av angrepene skal ha skjedd i år.
AP170502 Forrige uke ble det dessuten kjent at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) gransker 45 påståtte angrep med kjemiske våpen i Syria. 30 av disse angrepene skal ha funnet sted siste halvdel av 2016. 15 av angrepene skal ha skjedd i år.
AP170502 For en del av de andre angrepene med kjemiske våpen som HRW mener å ha avdekket, er de imidlertid klare på at de har begrenset tilgang til kilder.
AP170502 En FN-rapport, som kom i starten av mars, konkluderte med at både det syriske regimet og opprørerne brukte kjemiske våpen under slaget om Aleppo.
AP170502 Det er bred og systematisk bruk av kjemiske våpen, sier HRW-leder Kenneth Roth.
AP170502 Dessuten tar den 48 sider lange rapporten for seg hvordan Assad-regjeringen og deres støttespillere systematisk bruker kjemiske våpen i krigføringen på tre ulike måter : ¶
AP170502 De har blant annet belyst hvordan ulike komponenter i kjemiske våpen mikses kort tid før de brukes.
AA170502 Human Rights Watch ( HRW ) la mandag fram rapport for FN om den syriske regjeringens bruk av kjemiske våpen og beskriver et « tydelig mønster » for hvordan Syria bruker kjemiske våpen.
AA170502 Human Rights Watch ( HRW ) la mandag fram rapport for FN om den syriske regjeringens bruk av kjemiske våpen og beskriver et « tydelig mønster » for hvordan Syria bruker kjemiske våpen.
AA170502 Det er bred og systematisk bruk av kjemiske våpen, sier HRW-leder Kenneth Roth.
DB170429 De 59 amerikanske Tomahawk-missilene USA avfyrte fra et krigsskip i Middelhavet, var et svar det syriske regimets angivelige kjemiske angrep mot sivilbefolkningen.
DB170429 Angrepet var et svar på det syriske regimets angivelige kjemiske angrep mot sivilbefolkningen.
DB170429 - Responsen på det kjemiske angrepet i Syria var gjenkjennelig offensiv amerikansk utenrikspolitikk, og de siste ukene har faktisk Trump fått litt mer arbeidsro enn han hadde de første månedene.
AP170429 Frankrike hevder å ha bevis for at Assad-styrker brukte kjemiske våpen ¶
DB170428 | McDonald's frifunnet etter krangel om burgere til 10 kroner ¶ ¶ KJEMISKE VÅPEN : Bilde fra den syriske anti-regjerings aktivistgruppen Edlib Media Center, som viser en syrisk lege som behandler et barn etter et mistanke om kjemisk angrep på et midlertidig sykehus i byen Khan Sheikhoun.
DB170428 Trumps talsmann hevdet at Hitler « ikke brukte kjemiske våpen » ¶
DB170428 Så mange som 45 påståtte angrep med kjemiske våpen i Syria granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), skriver NTB.
DB170428 Så mange som 45 påståtte angrep med kjemiske våpen i Syria granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), skriver NTB.
DB170428 Syria nekter for å ha brukt kjemiske våpen i angrepet mot Khan Sheikhoun.
DB170428 Nekter for å ha brukt kjemiske våpen ¶
DB170426 Hauge forklarer at det brukes spektralfiltre for å se fargeinnholdet i lyset, og at disse fargene kan forårsakes av for eksempel kompliserte gasser med mange kjemiske elementer.
AP170426 | Frankrike hevder å ha bevis for at Assad-styrker brukte kjemiske våpen ¶
AP170426 Syria undertegnet i 2013 FN-konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen og åpnet sine produksjonsanlegg og lagre for inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), som destruerte og skipet ut det som ble funnet.
AP170426 Syria undertegnet i 2013 FN-konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen og åpnet sine produksjonsanlegg og lagre for inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), som destruerte og skipet ut det som ble funnet.
AP170426 Syria nekter for å ha brukt kjemiske våpen under angrepet mot Khan Sheikhoun og får støtte fra sin hovedallierte Russland, som hevder at gassen kom fra et av opprørernes våpenlagre som ble bombet i det syriske angrepet.
AP170426 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) har tidligere fastslått at det trolig ble benyttet « sarin eller en sarin-lignende substans ».
AP170426 Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault hevder landets ettterretningstjeneste har beviser for at syriske regjeringsstyrker brukte kjemiske våpen i et angrep tidligere i måneden.
AP170426 FN og OPCW har tidligere slått fast at både regimet og opprørerne i Syria har brukt kjemiske våpen i den over seks år lange krigen.
AA170426 | Frankrike hevder å ha bevis for at Assad-styrker brukte kjemiske våpen ¶
AA170426 Syria undertegnet i 2013 FN-konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen og åpnet sine produksjonsanlegg og lagre for inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), som destruerte og skipet ut det som ble funnet.
AA170426 Syria undertegnet i 2013 FN-konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen og åpnet sine produksjonsanlegg og lagre for inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), som destruerte og skipet ut det som ble funnet.
AA170426 Syria nekter for å ha brukt kjemiske våpen og får støtte fra sin hovedallierte Russland, som hevder at gassen kom fra et av opprørernes våpenlagre som ble bombet i det syriske angrepet.
AA170426 FN og OPCW har tidligere slått fast at både regimet og opprørerne i Syria har benyttet kjemiske våpen i den over seks år lange krigen. ( ©NTB ) ¶
AA170426 april, der Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) tidligere har fastslått at det trolig ble benyttet « sarin eller en sarin-lignende substans ».
DA170425 Og hvor mange av statene som hadde klasevåpen, landminer og kjemiske og biologiske våpen gikk i front for å kvitte seg med dem ?
DB170424 Trumps missiler var et gjengjeldelsesangrep fra USA og en beskjed til Assad om at han ikke kan bruke kjemiske våpen mot sin egen befolkning uten å forvente kraftige reaksjoner fra USA.
AP170424 Trumps talsmann måtte beklage sleivete Hitler-uttalelse : - Ikke engang Hitler sank så dypt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer ¶
AP170424 Trumps talsmann måtte beklage sleivete Hitler-uttalelse : - Ikke engang Hitler sank så dypt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer ¶
AP170423 I tillegg til atomvåpnene har landet store mengder kjemiske våpen, ifølge sørkoreanske anslag.
AP170423 Kjemiske våpen kan skytes ut ved hjelp av artilleri, fra fly eller med enklere raketter.
AP170423 I tillegg til atomvåpnene har landet store mengder kjemiske våpen, ifølge sørkoreanske anslag.
AP170423 Kjemiske våpen kan skytes ut ved hjelp av artilleri, fra fly eller med enklere raketter.
VG170422 Flere kjemiske stoffer ¶
VG170422 Det er flere kjemiske stoffer i dagens branner, og kreftfremkallende stoffer kan trekke inn i porene som åpner seg mer når kroppen blir varm, sier Tommy Kristoffersen, leder i Brannmenn mot kreft til VG Helg.
DA170422 To syrere som bor i Europa, som ikke på noen måte støtter Assad og som ikke kjenner hverandre, tror at angrepet med kjemiske våpen var en russisk felle.
DA170422 Syria har benektet enhver involvering i det kjemiske bombeangrep i Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen tidligere denne måneden, og har sagt det hele var oppspinn for å rettferdiggjøre USAs rakettangrep mot det syriske regimet få dager senere.
DA170422 Russland, som er alliert med Syria, har hevdet at de syriske flyene kun brukte konvensjonelle bomber, og at de kjemiske våpnene som eksploderte var lagret på bakken, og tilhørte en gruppe tilknyttet Al-Qaida.
DA170422 Onsdag konkluderte Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) med at ofrene ble utsatt for saringass eller en lignende gift.
DA170422 Legen er fullstendig klar over at også området der han befinner seg kan bli mål for et angrep med kjemiske våpen.
DA170422 I en samtale med Dagsavisen sier han at det siste angrepet med kjemiske våpen bare vil radikalisere nye mennesker.
DA170422 Det handler ikke bare om propaganda : Regimet hadde ikke noe annet valg enn å distansere seg fra det kjemiske angrepet i Idlib, uavhengig om noen tror dem eller ikke.
DA170422 Det er ikke sjanse for at Assad brukte kjemiske våpen uten grønt lys fra Moskva, sier han.
DA170422 Begge de to syrerne, som må være anonyme, mener Syria og Russland hadde to forskjellige formål med det kjemiske angrepet.
DN170421 - Oppsummert er det nå noe lysere utsikter for den tradisjonelle delen av norsk industri, slik som for trelast- og trevareindustri, papir og papirvare, og kjemiske råvarer, skriver Gonsholt Hov.
AA170421 | Mattis fastholder at Syria har kjemiske våpen ¶
AA170421 USAs forsvarsminister la ikke fram noen beviser for at Syria fortsatt har kjemiske våpen, og han antydet heller ikke hvilke kjemiske stridsemner det i så fall er snakk om, hvor store mengder, eller hvor de er lagret.
AA170421 USAs forsvarsminister la ikke fram noen beviser for at Syria fortsatt har kjemiske våpen, og han antydet heller ikke hvilke kjemiske stridsemner det i så fall er snakk om, hvor store mengder, eller hvor de er lagret.
AA170421 USAs forsvarsminister Jim Matis fastholder at Syria har kjemiske våpen og advarer president Bashar al-Assad mot å bruke dem.
AA170421 USA anklaget tidligere i måneden syriske regjeringsstyrker for bruk av kjemiske våpen under et angrep mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun og gjennomførte et rakettangrep mot en syrisk flybase som svar på dette.
AA170421 Syria undertegnet i 2013 FN-konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen og åpnet sine produksjonsanlegg og lagre for inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), som destruerte og skipet ut det som ble funnet.
AA170421 Syria undertegnet i 2013 FN-konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen og åpnet sine produksjonsanlegg og lagre for inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), som destruerte og skipet ut det som ble funnet.
AA170421 Assad-regimet og deres fremste støttespiller Russland nekter for å ha brukt kjemiske våpen, hevder kjemikaliene kom fra et av opprørernes våpenlagre og har bedt uavhengige inspektører reise til Khan Sheikhoun for å granske påstanden. ( ©NTB ) ¶
DB170420 USA og flere vestlige land anklaget syriske regjeringsstyrker for å ha brukt strids- eller nervegass under angrepet som drepte 87 i Idlib, mens Russland og Putin har sådd tvil om angrepet overhodet fant sted, og om hvorvidt kjemiske våpen ble brukt.
AP170420 Etter at kjemiske våpen på nytt rammet Syria denne måneden, bombet Trump flybasen våpnene angivelig kom fra.
VG170419 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) har ikke offisielt bekreftet dette, men de britiske delegatene tvitret onsdag at det er funnet spor etter sarin eller en annen nervegass etter angrepet, som kostet 87 mennesker livet.
VG170419 Norge bidro til å frakte kjemiske våpen ut av Syria : - Jeg er tom for ord ¶
VG170419 Både WHO og helsearbeidere fra Leger Uten Grenser ( MSF ) har tidligere konkludert med at ofrene for angrepet mot Khan Sheikhoun bar tegn på å være utsatt for nervegass eller stridsgass, men uten å spekulere om hvilke kjemiske stoffer det kunne være snakk om.
SA170419 Konklusjonen fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) er basert på prøver fra ti ofre for angrepet mot Khan Sheikhoun 4. april.
SA170419 Både WHO og helsearbeidere fra Leger Uten Grenser ( MSF ) har tidligere konkludert med at ofrene for angrepet mot Khan Sheikhoun bar tegn på å være utsatt for nervegass eller stridsgass, men uten å spekulere om hvilke kjemiske stoffer det kunne være snakk om.
SA170419 - Vi har elementer som vil tillate oss å vise at regimet med overlegg brukte kjemiske våpen, sier utenriksminister Jean-Marc Ayrault onsdag.
SA170419 Uomtvistelige resultater viser at ofrene var utsatt for saringass eller en lignende substans i Syria, opplyser Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
DB170419 Konklusjonen fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) er basert på prøver fra ti ofre for angrepet mot Khan Sheikhoun 4. april.
DB170419 Både WHO og helsearbeidere fra Leger Uten Grenser ( MSF ) har tidligere konkludert med at ofrene for angrepet mot Khan Sheikhoun bar tegn på å være utsatt for nervegass eller stridsgass, men uten å spekulere om hvilke kjemiske stoffer det kunne være snakk om.
DB170419 - Vi har elementer som vil tillate oss å vise at regimet med overlegg brukte kjemiske våpen, sier utenriksminister Jean-Marc Ayrault onsdag.
DB170419 Han så hva som skjedde med Saddam Hussein, som verken hadde kjemiske våpen eller atombomber.
DA170419 Uomtvistelige resultater viser at ofrene var utsatt for saringass eller en lignende substans i Syria, opplyser Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
DA170419 Ofrene var utsatt for saringass eller en lignende substans, ifølge Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
BT170419 Uomtvistelige resultater viser at ofrene var utsatt for saringass eller en lignende substans i Syria, opplyser Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
AP170419 Uomtvistelige resultater viser at ofrene var utsatt for saringass eller en lignende substans i Syria, opplyser Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
AP170419 Både WHO og helsearbeidere fra Leger Uten Grenser ( MSF ) har tidligere konkludert med at ofrene for angrepet mot Khan Sheikhoun bar tegn på å være utsatt for nervegass eller stridsgass, men uten å spekulere om hvilke kjemiske stoffer det kunne være snakk om.
AA170419 Konklusjonen fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) er basert på prøver fra ti ofre for angrepet mot Khan Sheikhoun 4. april.
AA170419 Både WHO og helsearbeidere fra Leger Uten Grenser ( MSF ) har tidligere konkludert med at ofrene for angrepet mot Khan Sheikhoun bar tegn på å være utsatt for nervegass eller stridsgass, men uten å spekulere om hvilke kjemiske stoffer det kunne være snakk om.
AA170419 - Vi har elementer som vil tillate oss å vise at regimet med overlegg brukte kjemiske våpen, sier utenriksminister Jean-Marc Ayrault onsdag.
AA170419 Uomtvistelige resultater viser at ofrene var utsatt for saringass eller en lignende substans i Syria, opplyser Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
DB170417 Så kom Assads bruk av kjemiske våpen.
BT170417 | Mustafa ( 13 ) overlevde det kjemiske angrepet, men så familien dø.
VG170415 Norge fjernet kjemiske våpen fra Syria i 2014 : - Jeg er tom for ord ¶
DB170415 Det kom etter at USA besluttet å sende 59 Tomahawk-kryssermissiler mot flybasen i Syria der de mener Assad-regimet rettet det antatte kjemiske angrepet fra.
VG170414 | Norge bidro med å fjerne kjemiske våpen fra Syria i 2014 : - Jeg er tom for ord ¶
VG170414 VG snakker med kommandørkaptein John Gunnar Refsnes noen dager etter det som beskrives som det verste kjemiske angrepet i Syria på fire år.
VG170414 Tidligere utenriksminister John Kerry har annet vært på OPCW med nye etterretningsrapporter som viste at det var kjemiske våpen igjen i landet.
VG170414 Som følge av massedrapene, som er det verste kjemiske angrepet på en sivilbefolkning siden Saddam Hussein angrep kurdere på 80-tallet, inngikk Syrias president Bashar al-Assad en avtale med FN om å fjerne alt av kjemiske våpen hans regimet var i besittelse av.
VG170414 Som følge av massedrapene, som er det verste kjemiske angrepet på en sivilbefolkning siden Saddam Hussein angrep kurdere på 80-tallet, inngikk Syrias president Bashar al-Assad en avtale med FN om å fjerne alt av kjemiske våpen hans regimet var i besittelse av.
VG170414 Norge tilbød fregatten KNM « Helge Ingstad » og lasteskipet « Taiko » ( forsterket med soldater fra Kystjegerkommandoen ) til å frakte ut de kjemiske stridsmidlene sammen med danske « Ark Futura » og krigsskipet « Esbern Snare ».
VG170414 Nordmennene som fjernet det syriske regimets kjemiske våpen i 2014 reagerer sterkt på den siste gassmassakren.
VG170414 New York Times skriver at Obama-administrasjonen i etterkant av oppdraget har ment at Assad ikke overleverte alt materialet, at mindre kjemiske stridsmidler ble værende i regimets hender.
VG170414 Lidelse er enorme for alle som er involvert, det er også veldig leit å se at kjemiske våpen fortsatt brukes.
VG170414 Krigen i Syria ble bare verre siden, og Assad-regimets bruk av kjemiske våpen har ikke stoppet.
VG170414 Han forteller at det er vanskelig å se på nyhetene om nye kjemiske angrep i Syria : ¶
VG170414 FJERNET KJEMIKALIER : Kommandørkaptein Per Rostad var skipssjef på den norske fregatten KNM « Helge Ingstad », og styrkesjef for de norske soldatene som skal transportere Syrias kjemiske stridsmidler til destruksjon i Operasjon Recsyr.
VG170414 Det var Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) som sto bak grunnarbeidet.
VG170414 Det syriske regimet delte en liste med det de mente var alle våpendepoter som inneholdt kjemiske stridsmidler.
VG170414 - Vårt oppdrag var å bli i området av Middelhavet til alle kjemiske stridsmidler var hentet ut.
VG170414 - Vi fjernet store mengder kjemiske våpen, vi har vært med på å begrense mengden og tilgjengeligheten.
VG170414 - Vi er trygge på at vi fikk fjernet det aller meste som var i regimets hender på det tidspunktet, men det er fullt mulig å reprodusere mye kjemiske våpen når man har kompetansen innad i landet.
VG170414 Sør-Korea har også gjennomført øvelser på hvordan de skal klare å overleve en krigssituasjon, dersom Nord-Korea tar i bruk kjemiske våpen, atomvåpen eller konvensjonelle våpen, forteller han.
SA170414 Russland kritiserer Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) for ikke å ha dratt til Syria og gransket det angivelige kjemiske angrepet.
SA170414 Russland kritiserer Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) for ikke å ha dratt til Syria og gransket det angivelige kjemiske angrepet.
SA170414 Assad selv sa torsdag til AFP at hans styrker ikke lenger har kjemiske våpen. ( ©NTB ) ¶
SA170414 Under en pressekonferanse i Moskva, der Syria og Irans utenriksministre også var til stede, fikk Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) gjennomgå for ikke å ha dratt til Syria og gransket det angivelige kjemiske angrepet for ti dager siden.
SA170414 Under en pressekonferanse i Moskva, der Syria og Irans utenriksministre også var til stede, fikk Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) gjennomgå for ikke å ha dratt til Syria og gransket det angivelige kjemiske angrepet for ti dager siden.
SA170414 Assad selv sa torsdag til AFP at hans styrker ikke lenger har kjemiske våpen.
AA170414 Under en pressekonferanse i Moskva, der Syria og Irans utenriksministre også var til stede, fikk Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) gjennomgå for ikke å ha dratt til Syria og gransket det angivelige kjemiske angrepet for ti dager siden.
AA170414 Under en pressekonferanse i Moskva, der Syria og Irans utenriksministre også var til stede, fikk Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) gjennomgå for ikke å ha dratt til Syria og gransket det angivelige kjemiske angrepet for ti dager siden.
AA170414 Assad selv sa torsdag til AFP at hans styrker ikke lenger har kjemiske våpen.
VG170413 Straffet etter bruk av kjemiske våpen ¶
VG170413 Etter at det syriske regimet brukte kjemiske våpen i et angrep som har vekket avsky i store deler av verden, ble regimet nylig straffet med et motangrep fra USA.
VG170413 « CNNs narrativ feiler idet en overlevende fra det kjemiske angrepet i 2013 latterliggjør Hillary Clinton og ikke min administrasjon ».
VG170413 Overlevde : Mennesker blir behandlet i Idlib-regionen i Syria etter det kjemiske angrepet tirsdag, 4. april.
VG170413 Moadhamiyeh var en av forstedene som ble truffet i det kjemiske angrepet.
VG170413 Før angrepet i 2013 hadde USAs president Barack Obama uttalt at for ham og USA gikk det en « rød linje » ved bruken av kjemiske våpen.
VG170413 FORTVILELSE : En mann bærer et barn til sykehuset etter det kjemiske angrepet i Syria, tirsdag 4. april.
VG170413 FN skrev siden i en rapport at det kjemiske angrepet var det verste mot en sivilbefolkning siden Saddam Hussein brukte gassen på kurdere i Irak i 1988.
VG170413 Dani og Kassem overlevde det massive kjemiske angrepet utenfor Damaskus i 2013, som kan ha drept over 1000 mennesker.
SA170413 Angrepet har avslørt at IS og al-Qaida-tilknyttede opprørere " er i besittelse av kjemiske våpen ", heter det i uttalelsen, som er viderebrakt av syrisk statlig fjernsyn torsdag.
SA170413 En rekke vestlige land refser Russland etter at landet la ned veto mot en ny Syria-resolusjon etter forrige ukes kjemiske angrep.
SA170413 ), la ned veto i Sikkerhetsrådet mot en resolusjon som fordømmer det kjemiske angrepet i Syria i forrige uke.
DN170413 Angrepet har avslørt at IS og al-Qaida-tilknyttede opprørere « er i besittelse av kjemiske våpen », heter det i uttalelsen, som er viderebrakt av syrisk statlig fjernsyn torsdag. | - Det er et komplett kaos !
DB170413 « På tirsdag angrep den syriske diktatoren Bashar al-Assad uskyldige sivile med grusomme kjemiske våpen.
DB170413 « Det syriske regimet og dets hovedstøttespiller, Russland, har forsøkt å forvirre verdenssamfunnet om hvem som er ansvarlig for bruken av kjemiske våpen mot det syriske folket, både i dette og tidligere angrep.
DB170413 USA-forsker Svein Melby sier at det er umulig for utenforstående å ha noen sikker formening om gehalten i påstander som dette, men at det rent logisk virker rart om ikke russerne har hatt kunnskaper om at kjemiske våpensystemer har eksistert eller eksisterer.
DB170413 Trumps talsmann hevdet at Hitler « ikke brukte kjemiske våpen ».
DB170413 På dette tidspunktet fikk statsministeren og den britiske utenriksministeren, Boris Johnson, beskjed om at Ivanka Trumps reaksjon etter det kjemiske angrepet skal ha vært en viktig faktor.
DB170413 Og det skal jo egentlig ikke finnes kjemiske våpen der, i henhold til avtalen om å destruere og ikke bruke kjemiske våpen.
DB170413 Og det skal jo egentlig ikke finnes kjemiske våpen der, i henhold til avtalen om å destruere og ikke bruke kjemiske våpen.
DB170413 Like etter ble det imidlertid klart at Russland la ned veto mot å fordømme det kjemiske angrepet, samt å igangsette en rask etterforskning av hendelsen, under avstemning i FNs sikkerhetsråd.
DB170413 I den fire sider lange rapporten, publisert av den amerikanske avisa, står det at Syria og Russland har stått sammen om å villede verden om hvem som egentlig står bak flere kjemiske angrep i det krigsherjede landet.
DB170413 Han føyde til at det var en generell holdning at det kjemiske angrepet forrige uke var forferdelig og måtte besvares.
DB170413 Flyene som angivelig ble brukt i det kjemiske angrepet mot den syriske byen, skal ha vært stasjonert ved flybasen, og det var disse opplysningene som lå til grunn for Donald Trumps ordre om å avfyre rakettene.
DB170413 Etter angrepet kom den amerikanske presidenten med en uttalelse, hvor han slo fast at det var Bahar al-Assad som sto bak bruken av kjemiske våpen, selv om dette ennå ikke er bekreftet.
DB170413 Enten har de visst at det har eksistert kjemiske våpen i Syria, eller så har de vært inkompetente.
DB170413 Det hvite hus offentliggjorde tirsdag kveld en rapport om det kjemiske angrepet, som er utarbeidet av amerikanske etterretningsmyndigheter, skriver New York Times.
DB170413 De har et politisk ansvar her, men det er ikke det samme som at Russland er hoved- eller medansvarlig for bruken, for de har nok ikke aktivt fått Assad-regimet til å ta i bruk kjemiske våpen, sier Melby.
DB170413 - Vil bruke kjemiske våpen og skylde på Assad ¶
DB170413 - Om det er riktig at de kjemiske våpnene som ble brukt i angrepet kom med fly fra denne flybasen, og hvis det på denne flybasen fantes russiske ansatte, er det merkverdig om de ikke var klar over at våpnene finnes.
DB170413 - Det russiske militæret har en så omfattende tilstedeværelse i Syria, at det er rimelig sannsynlig at de vet om det finnes kjemiske våpen i landet eller ikke.
DB170413 april, da kjemiske våpen skal ha blitt brukt i Idlib.
DB170413 « På tirsdag angrep den syriske diktatoren Bashar al-Assad uskyldige sivile med grusomme kjemiske våpen.
DB170413 Like etter ble det imidlertid klart at Russland la ned veto mot å fordømme det kjemiske angrepet, samt å igangsette en rask etterforskning av hendelsen, under avstemning i FNs sikkerhetsråd.
DB170413 I går ettermiddag slo Storbritannia fast at prøver tyder på at det var nervegassen sarin som ble brukt i det kjemiske angrepet.
DB170413 Flyene som angivelig ble brukt i det kjemiske angrepet mot den syriske byen, skal ha vært stasjonert ved flybasen, og det var disse opplysningene som lå til grunn for Donald Trumps ordre om å avfyre rakettene.
DB170413 Etter angrepet kom den amerikanske presidenten med en uttalelse, hvor han slo fast at det var Bahar al-Assad som sto bak bruken av kjemiske våpen, selv om dette ennå ikke er bekreftet.
DB170413 Angrepet har avslørt at IS og al-Qaida-tilknyttede opprørere « er i besittelse av kjemiske våpen », heter det i uttalelsen, som ble vist på statlig syrisk TV i dag.
DB170413 ( Dagbladet ) : I det første intervjuet siden USAs angrep mot en syrisk flybase natt til fredag forrige uke, sier president Bashar al-Assad at han mener hele det kjemiske angrepet er fabrikkert.
DB170413 april, da kjemiske våpen skal ha blitt brukt i Idlib.
DB170413 Hans datter og rådgiver Ivanka skal ha vært instrumentell da Trump noen dager etter gassangrepet svarte med å sende 59 krysser-raketter mot flybasen der amerikansk etterretning sier flyene med Assads kjemiske våpen lettet fra.
AP170413 Vi oppga våre kjemiske våpenlagre for noen år siden.
AP170413 Men Syria har ingen kjemiske våpen, hevder Assad i intervjuet.
AA170413 Angrepet har avslørt at IS og al-Qaida-tilknyttede opprørere " er i besittelse av kjemiske våpen ", heter det i uttalelsen, som er viderebrakt av syrisk statlig fjernsyn torsdag.
VG170412 Trumps talsmann hevdet Hitler ikke brukte kjemiske våpen ¶
VG170412 Putin innstilte samarbeidet, som skal hindre sammenstøt i luften, etter at USA angrep en syrisk flybase som straff for det kjemiske angrepet, som amerikanerne er overbevist om at Assad-regimet sto bak.
VG170412 Lavrov tok til orde for at den syriske militærbasen skal undersøkes for spor etter kjemiske våpen.
VG170412 Ifølge Lavrov mener både Russland og USA at det er nødvendig med en FN-gransking av forrige ukes kjemiske angrep mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun nord i Syria.
VG170412 Gassofferet Abed ( 21 ) forteller : Slik overlevde jeg det kjemiske angrepet ¶
VG170412 - Det kjemiske angrepet var planlagt, regissert og utført av syriske regjeringsstyrker, understreker Tillerson på møtet.
VG170412 VIL HA GRANSKING : Vladimir Putin mener det kjemiske angrepet bør granskes grundig.
VG170412 USA hevder det syriske regimet står bak det kjemiske angrepet.
VG170412 USA fordømte Russland sterkt etter det kjemiske angrepet, og anklaget blant annet landet for å komme med flere motstridende forklaringer på hva som skjedde « for å skape forvirring og så tvil i det internasjonale samfunnet ».
VG170412 Russland, som står ved Assads side i den blodige borgerkrigen, hevder på sin side at et lager med kjemiske våpen opprørere kontrollerer ble truffet i angrepet.
VG170412 Obama-administrasjonen tegnet i sin tid opp bruk av kjemiske våpen som en « rød linje » Assad-regimet ikke burde trå over.
VG170412 I februar la Russland ned sitt syvende veto med den hensikt å forhindre vestlige land i å innføre sanksjoner mot Syria som følge av bruk av kjemiske våpen.
VG170412 Han ba samtidig om en grundig etterforskning av angrepet, og varslet at han vil ta kontakt med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ).
VG170412 Han advarte imidlertid om at nye kjemiske angrep vil få store konsekvenser for Assad-regimet.
VG170412 Forholdet mellom USA og Russland vil ikke komme ut av kontroll som følge av kranglene over det kjemiske angrepet i Idlib, ifølge Mattis.
VG170412 Etter at Trump beordret rakettangrep mot den syriske flybasen Shayrat, som et svar på det kjemiske angrepet i den opprørskontrollerte provinsen Idlib, er det blitt spekulert i om dette er starten på en amerikansk offensiv mot Syrias president Bashar al-Assad.
VG170412 Dersom de tror at kjemiske våpen blir brukt, vil de sammen med FN undersøke hendelsen nærmere.
VG170412 - Hvis de bruker kjemiske våpen, vil de måtte betale en veldig, veldig høy pris, sa Mattis.
VG170412 - Da jeg så at folk brukte forferdelige, forferdelige kjemiske våpen, og jeg så disse flotte barna som ligger døde i farens armer eller barn gispe etter livet, da ringte jeg med en gang general Mattis, sa Trump.
VG170412 Stoltenberg legger imidlertid til at det er viktig at de som sto bak det kjemiske angrepet, må stilles til ansvar for dette.
VG170412 Det amerikanske angrepet var et svar på det kjemiske gassangrepet i Idlib tidligere denne uken, som den syriske regjeringshæren beskyldes for å stå bak.
VG170412 - Jeg er trygg på at USA ikke kommer til å be om hjelp fra NATO om å bidra i kampen mot kjemiske våpen inne i Syria.
VG170412 Men tirsdag kveld lekket Trumps støttespillere et notat fra amerikansk etterretning, hvor Russland blir beskyldt for en dekkoperasjon for å befri Syrias diktator Bashar al-Assad for ansvaret for det kjemiske gassangrepet som drepte minst 70 mennesker 4.april.
VG170412 Men hans pressetalsmann Sean Spicer presiserte onsdag at presidenten på ingen måte hadde utelukket flere angrep på anlegg i Syria hvis Assad igjen forsøker å angripe sitt folk med kjemiske våpen.
VG170412 I notatet som flere amerikanske medier omtaler onsdag, heter det at Russland forsøker å dekker over at en alliert bruker kjemiske våpen, og at Russland og Syria har offentliggjort « falske narrativer » for å villede resten av verden.
VG170412 Amerikanerne hevder at bombene med det kjemiske stoffet sarin ble droppet fra russisk-bygde fly av typen SU-22.
VG170412 - Jeg er trygg på at USA ikke kommer til å be om hjelp fra NATO om å bidra i kampen mot kjemiske våpen inne i Syria.
VG170412 Rakettangrepet mot flyplassen der de kjemiske våpnene skal ha blitt laste opp på et fly, kan være første skritt i en helt ny politikk.
SA170412 Trump sa at USA ikke kommer til å involvere seg ytterligere i Syria, men at han måtte reagere i etterkant av det kjemiske angrepet.
SA170412 - Det er ingen tvil om at Ivanka Trump og andre påvirket avgjørelsen hans, sier Spicer, som føyer til at det var en generell holdning at det kjemiske angrepet forrige uke var forferdelig og måtte besvares.
DN170412 Tillerson gjentok at USA er overbevist om at det var Assad-regimet som sto bak det kjemiske angrepet, og han sa også at regimet har brukt slike våpen 50 ganger tidligere.
DN170412 Trumps talsmann hevder Hitler ikke brukte kjemiske våpen ¶
DN170412 Trumps talsmann hevder Hitler ikke brukte kjemiske våpen ¶
DN170412 - Bruken av kjemiske våpen er grufull og bryter med folkeretten.
DB170412 Putin har også sådd tvil om angrepet overhodet fant sted, og om hvorvidt kjemiske våpner ble brukt.
DB170412 ( Dagbladet/NTB ) : Russland har som ventet lagt ned veto mot et resolusjonsforslag i FNs sikkerhetsråd som fordømmer det kjemiske angrepet i Syria.
DB170412 USA sendte missiler mot en syrisk flybase etter det de er sikre på er et angrep med kjemiske våpen fra president Bashar al-Assad.
DB170412 Putin innstilte samarbeidet, som skal hindre sammenstøt i luften, etter at USA angrep en syrisk flybase som straff for det kjemiske angrepet, som amerikanerne er overbevist om at Assad-regimet sto bak.
DB170412 Kjernen i konflikten den siste uka har vært antatt bruk av kjemiske våpen i Syria.
DB170412 april, da kjemiske våpen skal ha blitt brukt i Idlib.
DB170412 Vi diskuterte veldig viktige tema, inkludert den forferdelige bruken av kjemiske våpen i Syria.
DB170412 USA sendte missiler mot en syrisk flybase etter det de er sikre på er et angrep med kjemiske våpen fra president Bashar al-Assad.
DB170412 Trump sa blant annet det var mulig at Russland visste om det antatte kjemiske angrepet i Syria forrige uke, der over 80 ble drept.
DB170412 Kjernen i konflikten den siste uka har vært antatt bruk av kjemiske våpen i Syria.
DB170412 Trump trakk fram Assads bruk av kjemiske våpen, tønnebomber og andre angrep som rammer sivilbefolkningen i Syria.
DB170412 Trump sa at USA ikke kommer til å involvere seg ytterligere i Syria, men at han måtte reagere i etterkant av det kjemiske angrepet.
DB170412 Putin med sjokkanklager om « planlagt provokasjon » : - Vil bruke kjemiske våpen og skylde på Assad ¶
DB170412 Prøver tatt på stedet for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i Syria forrige uke, er undersøkt av britiske forskere, skriver Reuters.
DB170412 Målet med resolusjonen er å få satt i gang en internasjonal gransking av det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i Syria forrige uke.
DA170412 Uttalelsen kom idet Spicer snakket om forrige ukes kjemiske angrep i Syria og forsøkte å sammenligne Syrias president Bashar al-Assad og Hitler.
DA170412 Donald Trumps talsmann Sean Spicer sto fram på CNN og beklaget etter å ha påstått at Hitler ikke brukte kjemiske våpen under andre verdenskrig.
DA170412 - Jeg forsøkte å markere det særegne ved å bruke fly til å slippe kjemiske våpen mot befolkningssentre.
DA170412 - Ikke engang Hitler sank så dypt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer.
DA170412 Putin innstilte samarbeidet, som skal hindre sammenstøt i luften, etter at USA angrep en syrisk flybase som straff for det kjemiske angrepet, som amerikanerne er overbevist om at Assad-regimet sto bak.
DA170412 Ifølge Lavrov mener både Russland og USA at det er nødvendig med en FN-gransking av forrige ukes kjemiske angrep mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun nord i Syria. ( ©NTB ) ¶
DA170412 Putin innstilte samarbeidet, som skal hindre sammenstøt i luften, etter at USA angrep en syrisk flybase som straff for det kjemiske angrepet, som amerikanerne er overbevist om at Assad-regimet sto bak.
DA170412 Ifølge Lavrov mener både Russland og USA at det er nødvendig med en FN-gransking av forrige ukes kjemiske angrep mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun nord i Syria. ( ©NTB ) ¶
DA170412 - Det vil også styrke Trump på hjemmebane, og undergrave Russland, sier den libanesiske eksperten, som tror angrepet vil avskrekke videre bruk av kjemiske våpen i Syria.
DA170412 USAs bombing skjedde få dager etter at Assad-regimet angrep landsbyen Khan Sheikhoun i den opprørskontrollerte Idlib-regionen med det som angivelig skal være kjemiske masseødeleggelsesvåpen.
DA170412 Syrias president Bashar al Assad anklages for å stå bak det kjemiske angrepet mot landsbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i Syria.
DA170412 Også tidligere hadde jo Assad gjort bruk av kjemiske våpen, men da uttalte Trump at han var villig til å leve med en syrisk president, sier Maoz.
DA170412 Obama gikk med på at Syria skulle gi fra seg sine lager av kjemiske våpen.
DA170412 Det var i 2012 at Obama erklærte at bruken av kjemiske våpen i Syria ville være en « rød linje » for USA, og at det ikke kunne aksepteres.
BT170412 Uttalelsen kom idet Spicer snakket om forrige ukes kjemiske angrep i Syria og forsøkte å sammenligne Syrias president Bashar al-Assad og Hitler.
BT170412 Donald Trumps talsmann Sean Spicer sto frem på CNN og beklaget etter å ha påstått at Hitler ikke brukte kjemiske våpen under andre verdenskrig.
BT170412 - Jeg forsøkte å markere det særegne ved å bruke fly til å slippe kjemiske våpen mot befolkningssentre.
BT170412 - Ikke engang Hitler sank så dypt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer.
BT170412 Trump trakk frem Assads bruk av kjemiske våpen, tønnebomber og andre angrep som rammer sivilbefolkningen i Syria.
BT170412 Prøver tatt på stedet for det kjemiske angrepet, er undersøkt av britiske forskere, skriver Reuters.
BT170412 Målet med resolusjonen er å få satt i gang en internasjonal gransking av det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i Syria forrige uke. 87 personer ble drept i angrepet.
BT170412 Forrige uke avfyrte amerikanske styrker 59 raketter mot en syrisk flybase som svar på et angrep med kjemiske våpen.
BT170412 - Bruken av kjemiske våpen er grufull og bryter med folkeretten.
BT170412 Russland har selv tatt til orde for en uavhengig FN-gransking av det kjemiske angrepet, men landet mener at det er unødvendig med en FN-resolusjon.
BT170412 En rekke vestlige land refser Russland etter at landet la ned veto mot en ny Syria-resolusjon etter forrige ukes kjemiske angrep.
BT170412 - Det er viktig at verdenssamfunnet står samlet og fordømmer bruk av kjemiske våpen, sier Brende i en pressemelding onsdag kveld.
BT170412 ), la ned veto i Sikkerhetsrådet mot en resolusjon som fordømmer det kjemiske angrepet i Syria i forrige uke.
AP170412 Prøver tyder på at nervegassen sarin ble brukt i det kjemiske angrepet i Idlib-provinsen i Syria forrige uke, sier Storbritannias FN-ambassadør.
AP170412 Prøver tatt på stedet for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i Syria forrige uke, er undersøkt av britiske forskere, skriver Reuters.
AP170412 Forrige uke avfyrte amerikanske styrker 59 raketter mot en syrisk flybase som svar på et angrep med kjemiske våpen.
AP170412 - Bruken av kjemiske våpen er grufull og bryter med folkeretten.
AA170412 Uttalelsen kom idet Spicer snakket om forrige ukes kjemiske angrep i Syria og forsøkte å sammenligne Syrias president Bashar al-Assad og Hitler.
AA170412 Donald Trumps talsmann Sean Spicer sto fram på CNN og beklaget etter å ha påstått at Hitler ikke brukte kjemiske våpen under andre verdenskrig.
AA170412 - Jeg forsøkte å markere det særegne ved å bruke fly til å slippe kjemiske våpen mot befolkningssentre.
AA170412 - Ikke engang Hitler sank så dypt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer.
AA170412 Trump trakk fram Assads bruk av kjemiske våpen, tønnebomber og andre angrep som rammer sivilbefolkningen i Syria.
AA170412 Tillerson gjentok at USA er overbevist om at det var Assad-regimet som sto bak det kjemiske angrepet, og han sa også at regimet har brukt slike våpen 50 ganger tidligere.
AA170412 Prøver tyder på at nervegassen sarin ble brukt i det kjemiske angrepet i Idlib-provinsen i Syria forrige uke, sier Storbritannias FN-ambassadør.
AA170412 Prøver tatt på stedet for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i Syria forrige uke, er undersøkt av britiske forskere, skriver Reuters.
AA170412 Forrige uke avfyrte amerikanske styrker 59 raketter mot en syrisk flybase som svar på et angrep med kjemiske våpen.
AA170412 - Bruken av kjemiske våpen er grufull og bryter med folkeretten.
AA170412 - Bruken av kjemiske våpen er grufull og bryter med folkeretten.
AA170412 USA betviler ikke at regimet til Syrias president Bashar al-Assad var ansvarlig for forrige ukes kjemiske angrep, sier forsvarsminister Jim Mattis.
AA170412 Han gjentok advarslene om at videre bruk av kjemiske våpen vil bli møtt med nye angrep fra USA.
AA170412 - Hvis de bruker kjemiske våpen, vil de måtte betale en veldig, veldig høy pris. ( ©NTB ) ¶
AA170412 Russland har selv tatt til orde for en uavhengig FN-gransking av det kjemiske angrepet, men landet mener at det er unødvendig med en FN-resolusjon.
AA170412 En rekke vestlige land refser Russland etter at landet la ned veto mot en ny Syria-resolusjon etter forrige ukes kjemiske angrep.
AA170412 - Det er viktig at verdenssamfunnet står samlet og fordømmer bruk av kjemiske våpen, sier Brende i en pressemelding onsdag kveld.
AA170412 Målet med resolusjonen er å få satt i gang en internasjonal gransking av det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i Syria forrige uke. 87 personer ble drept i angrepet.
VG170411 | Trumps talsmann hevdet Hitler ikke brukte kjemiske våpen ¶
VG170411 Uttalelsen kom idet Spicer snakket om det kjemiske angrepet i Syria i forrige uke og forsøkte å sammenligne Assad og Hitler.
VG170411 Donald Trumps pressetalsmann Sean Spicer beklager etter at han tirsdag hevdet at Hitler ikke brukte kjemiske våpen under andre verdenskrig.
VG170411 - Jeg forsøkte åpenbart å gjøre et poeng om de grufulle handlingene som Assad gjorde mot sitt eget folk forrige uke ved å bruke kjemiske våpen.
VG170411 - Jeg forsøkte å markere det særegne ved å bruke fly til å slippe kjemiske våpen mot befolkningssentre.
VG170411 - Ikke engang Hitler sank så dypt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer.
VG170411 - Det er ingen tvil om at Ivanka Trump og andre påvirket avgjørelsen hans, sier Spicer, som føyer til at det var en generell holdning at det kjemiske angrepet forrige uke var forferdelig og måtte besvares.
VG170411 Tyrkia har hele veien vært klare på at de mener Assad sto bak angrepet, og utenriksminister Mevlut Cavusoglu sa tidligere tirsdag at han mener den syriske regjeringen fortsatt er i besittelse av kjemiske våpen.
VG170411 Samtidig hevder Russland at det syriske regimet er villig til å la eksperter undersøke militærbasen sin for spor av kjemiske våpen.
VG170411 Moskva vil kreve at FN etterforsker forrige ukes angrep med kjemiske våpen i Syria, sier Russlands president Vladimir Putin.
VG170411 USA viser på sin side til angrepet med kjemiske våpen i den opprørerkontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i provinsen Idlib som den direkte foranledningen til amerikanernes bombing av en syrisk flybase.
VG170411 Russland har på sin side nektet for at syriske regimestyrker brukte kjemiske våpen.
VG170411 MØTTES OM SYRIA : Etter det kjemiske angrepet i Syria i forrige uke har G7-landene møttes i Lucca i Italia.
VG170411 Amerikanerne beskylder regimet for å stå bak gassangrepet og gjør det klart at bruk av kjemiske våpen ikke vil bli tolerert.
SA170411 Uttalelsen kom idet Spicer snakket om forrige ukes kjemiske angrep i Syria og forsøkte å sammenligne Syrias president Bashar al-Assad og Hitler.
SA170411 Donald Trumps talsmann Sean Spicer sto fram på CNN og beklaget etter å ha påstått at Hitler ikke brukte kjemiske våpen under andre verdenskrig.
SA170411 - Jeg forsøkte å markere det særegne ved å bruke fly til å slippe kjemiske våpen mot befolkningssentre.
SA170411 - Ikke engang Hitler sank så dypt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer.
SA170411 USA mener det syriske militæret og Assad-regimet sto bak, mens Russland klandrer opprørerne, som de hevder lagret kjemiske våpen på stedet.
SA170411 USA viser på sin side til angrepet med kjemiske våpen i den opprørerkontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i provinsen Idlib som den direkte foranledningen til amerikanernes bombing av en syrisk flybase.
SA170411 Russland har på sin side nektet for at syriske regimestyrker brukte kjemiske våpen.
SA170411 Amerikanerne beskylder regimet for å stå bak gassangrepet og gjør det klart at bruk av kjemiske våpen ikke vil bli tolerert.
DN170411 | Trumps talsmann hevder Hitler ikke brukte kjemiske våpen ¶
DN170411 Uttalelsen kom idet Spicer snakket om det kjemiske angrepet i Syria i forrige uke og forsøkte å sammenligne Assad og Hitler.
DN170411 Under en pressekonferanse tirsdag sa Donald Trumps pressetalsmann Sean Spicer at Hitler ikke brukte kjemiske våpen under andre verdenskrig.
DN170411 - Jeg forsøkte å markere det særegne ved å bruke fly til å slippe kjemiske våpen mot befolkningssentre.
DN170411 - Ikke engang Hitler sank så dypt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer.
DN170411 Tyrkia har hele veien vært klare på at de mener Assad sto bak angrepet, og utenriksminister Mevlut Cavusoglu sa tidligere tirsdag at han mener den syriske regjeringen fortsatt er i besittelse av kjemiske våpen.
DN170411 Samtidig hevder Russland at det syriske regimet er villig til å la eksperter undersøke militærbasen sin for spor av kjemiske våpen.
DN170411 Moskva vil kreve at FN etterforsker forrige ukes angrep med kjemiske våpen i Syria, sier Russlands president Vladimir Putin.
DN170411 USAs reaksjon mot bruk av kjemiske våpen i Syria kan bidra til at krigen ikke brutaliseres enda mer, men ikke til å stanse den.
DB170411 Selv en så nedrig leder som Hitler sank ikke så lavt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer, ifølge The Guardian, under en pressekonferanse.
DB170411 Jeg forsøkte å understreke skillet mellom det og å bombe folk med kjemiske våpen.
DB170411 - Vi brukte ikke kjemiske våpen under Den andre verdenskrig.
DB170411 - Det kjemiske angrepet er forferdelig.
DB170411 ¶ SNAKKET MED PRESSEN : Vladimir Putin kom i dag med anklager om at det planlegges provokasjoner med kjemiske våpen for så å legge skylda på Assad-regimet.
DB170411 Vi vil ikke at kjemiske våpen skal komme IS eller andre terrorgruppe i hende og kan ikke akseptere bruk av kjemiske våpen, sier Tillerson om forrige ukes rakettangrep.
DB170411 Vi vil ikke at kjemiske våpen skal komme IS eller andre terrorgruppe i hende og kan ikke akseptere bruk av kjemiske våpen, sier Tillerson om forrige ukes rakettangrep.
DB170411 USA sendte fredag 58 missiler mot Shayrat-flybasen i Syria, der de mener det angivelige kjemiske angrepet ble utført fra.
DB170411 Russland har forsvart Assad, mens USA mener det er uomtvistelig at kjemiske våpen ble brukt, og at Assad-regjeringen står bak.
DB170411 Like etter Putins uttalelser i dag, sier også Tyrkias helseminister at tester de har gjennomført konkluderer med at den ulovlige kjemiske gassen sarin ble brukt i angrepet mot Idlib.
DB170411 Ifølge russiske myndigheter er syriske myndigheter villige til å slippe inn internasjonale eksperter for å se etter kjemiske våpen på deres flybaser.
DB170411 Ifølge kanalen hevder Putin at det antatte kjemiske angrepet er en falsk operasjon.
DB170411 Ifølge Putin er det planlagt å bruke kjemiske våpen for så å legge skylda på Assad.
DB170411 Han sier også han vil be FN om å etterforske det angivelige kjemiske angrepet i Idlib-provinsen forrige uke, der minst 86 mennesker er drept.
DB170411 - Assad har drept flere av sine egne med kjemiske våpen.
DB170411 Vi vil ikke at kjemiske våpen skal komme IS eller andre terrorgruppe i hende og kan ikke akseptere bruk av kjemiske våpen, sier Tillerson om forrige ukes rakettangrep.
DB170411 Vi vil ikke at kjemiske våpen skal komme IS eller andre terrorgruppe i hende og kan ikke akseptere bruk av kjemiske våpen, sier Tillerson om forrige ukes rakettangrep.
DB170411 Putin med sjokkanklager om « planlagt provokasjon » : - Vil bruke kjemiske våpen og skylde på Assad ¶
DB170411 - Russland har feilet å følge avtalene i FN om at Syria skal være fri for kjemiske våpen.
DB170411 - Assad har drept flere av sine egne med kjemiske våpen.
DB170411 Bombingen av byer i Syria, bruk av kjemiske våpen og nå sist amerikanernes bombing av militærbasen i Syria er bare en forlengelse av denne tragiske historie.
BT170411 USA viser på sin side til angrepet med kjemiske våpen i den opprørerkontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i provinsen Idlib som den direkte foranledningen til amerikanernes bombing av en syrisk flybase.
BT170411 Russland har på sin side nektet for at syriske regimestyrker brukte kjemiske våpen.
BT170411 Amerikanerne beskylder regimet for å stå bak gassangrepet og gjør det klart at bruk av kjemiske våpen ikke vil bli tolerert.
BT170411 | Putin hevder opprørere planlegger flere kjemiske angrep i Syria ¶
BT170411 Tyrkia har hele veien vært klare på at de mener Assad sto bak angrepet, og utenriksminister Mevlüt Çavusoglu sa tidligere tirsdag at han mener den syriske regjeringen fortsatt er i besittelse av kjemiske våpen.
BT170411 Russland fremholdt samme dag at det syriske regimet er villig til å la eksperter undersøke militærbasen sin for spor av kjemiske våpen.
BT170411 President Vladimir Putin anklager opprørere i Syria for å fremprovosere angrep mot Assad-regimet ved hjelp av kjemiske våpen.
BT170411 Han sier også at Russland vil ta kontakt med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og be verdenssamfunnet om at slike hendelser blir grundig etterforsket.
BT170411 Uttalelsen kom idet Spicer snakket om forrige ukes kjemiske angrep i Syria og forsøkte å sammenligne Syrias president Bashar al-Assad og Hitler.
BT170411 Etter pressekonferansen måtte Spicer gi en rekke beklagelser etter å ha påstått at Hitler ikke brukte kjemiske våpen under andre verdenskrig.
BT170411 - Russerne må stoppe med desinformasjonskampanjen og se framover slik at vi kan utrydde kjemiske våpen sammen, sier den amerikanske tjenestemannen.
BT170411 - Jeg forsøkte å markere det særegne ved å bruke fly til å slippe kjemiske våpen mot befolkningssentre.
BT170411 - Ikke engang Hitler sank så dypt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer.
BT170411 - Hvordan er det mulig at deres styrker var samlokalisert med de syriske styrkene som planla, forberedte og gjennomførte dette angrepet med kjemiske våpen, på det samme anlegget, uten å vite om dette på forhånd, sa tjenestemannen på en pressebrifing tirsdag.
BT170411 - Det er ingen tvil om at Ivanka Trump og andre påvirket avgjørelsen hans, sier Spicer, som føyer til at det var en generell holdning at det kjemiske angrepet forrige uke var forferdelig og måtte besvares.
BT170411 Kun på én skala kan angrepet betraktes som suksess : Det sørget for en viss forutsigbarhet i at USA understreket at bruk av kjemiske våpen ikke er akseptabelt.
BT170411 Angrepet svekket ikke Syrias president Bashar al-Assads kapasitet til å bruke kjemiske våpen eller til å fortsette den brutale borgerkrigen i landet.
AP170411 Uttalelsen kom idet Spicer snakket om forrige ukes kjemiske angrep i Syria og forsøkte å sammenligne Syrias president Bashar al-Assad og Hitler.
AP170411 Donald Trumps talsmann Sean Spicer måtte gi en rekke beklagelser etter å ha påstått at Hitler ikke brukte kjemiske våpen under annen verdenskrig.
AP170411 - Jeg forsøkte å markere det særegne ved å bruke fly til å slippe kjemiske våpen mot befolkningssentre.
AP170411 - Ikke engang Hitler sank så dypt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer.
AP170411 Uttalelsen kom idet Spicer snakket om forrige ukes kjemiske angrep i Syria og forsøkte å sammenligne Syrias president Bashar al-Assad og Hitler.
AP170411 Donald Trumps talsmann Sean Spicer måtte gi en rekke beklagelser etter å ha påstått at Hitler ikke brukte kjemiske våpen under annen verdenskrig.
AP170411 - Jeg forsøkte å markere det særegne ved å bruke fly til å slippe kjemiske våpen mot befolkningssentre.
AP170411 - Ikke engang Hitler sank så dypt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer.
AP170411 - Det er ingen tvil om at Ivanka Trump og andre påvirket avgjørelsen hans, sier Spicer, som føyer til at det var en generell holdning at det kjemiske angrepet forrige uke var forferdelig og måtte besvares.
AP170411 Nyhetsbyrået AP meldte tirsdag ettermiddag at Putin sier at han kommer til å be FN om å undersøke hva som skjedde da det ble brukt kjemiske våpen i Syria.
AP170411 McCain sier at bruken av kjemiske våpen var et samarbeid mellom Russland og Syria, og at USA må uskadeliggjøre det syriske luftvåpenet for å hindre president Bashar Assad i tilsvarende angrep i fremtiden.
AP170411 Han håper også at Tillersons besøk i Moskva skal føre til en enighet om at Russland aldri mer skal tillate Syria å bruke kjemiske våpen.
AP170411 Dette sier han altså til tross for at OPCW, Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, allerede har FN-mandat til å granske hendelsen og startet etterforskning umiddelbart etter hendelsen.
AP170411 Den profilerte republikanske senatoren John McCain anklaget denne uken Russland for å ha samarbeidet med den syriske regjeringen i forbindelse med det kjemiske angrepet.
AP170411 Bare timer etter at dronen forlot stedet, bombet et fly sykehuset i det som amerikanske tjenestemenn tror var et forsøk på å dekke over bruken av kjemiske våpen.
AP170411 - Russerne kjente til de kjemiske våpnene fordi de var aktive fra nøyaktig den samme basen, sa McCain på en pressekonferanse i Beograd ifølge AP.
AA170411 Telefonsamtalen mellom de to kommer etter forrige ukes antatte kjemiske angrep på en opprørskontrollert syrisk by hvor 87 sivile ble drept.
AA170411 USA og andre vestlige land har økt presset på Russland kraftig etter det kjemiske angrepet mot den opprørerkontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i forrige uke.
AA170411 Russland bekrefter at det var syriske kampfly som angrep Khan Sheikhoun, men benekter i likhet med president Bashar al-Assads regime at det ble benyttet kjemiske våpen.
AA170411 Møtet ble organisert på kort varsel etter det kjemiske angrepet som fikk USA til å sende krysserraketter mot en syrisk flybase.
AA170411 Mandag gikk en amerikansk tjenestemann ut og sa at regjeringen i Washington foreløpig har konkludert med at Russland på forhånd var orientert om det kjemiske angrepet.
AA170411 - Det er ingen tvil om at Ivanka Trump og andre påvirket avgjørelsen hans, sier Spicer, som føyer til at det var en generell holdning at det kjemiske angrepet forrige uke var forferdelig og måtte besvares.
AA170411 USA viser på sin side til angrepet med kjemiske våpen i den opprørerkontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i provinsen Idlib som den direkte foranledningen til amerikanernes bombing av en syrisk flybase.
AA170411 Russland har på sin side nektet for at syriske regimestyrker brukte kjemiske våpen.
AA170411 Amerikanerne beskylder regimet for å stå bak gassangrepet og gjør det klart at bruk av kjemiske våpen ikke vil bli tolerert.
DN170410 Vi får se om Trump har bestemt seg for å gå inn i denne konflikten, eller om han bare sender signal om at kjemiske våpen blir svart med straffereaksjoner, sier Melby.
DN170410 Natt til fredag angrep USA den syriske flybasen Shayrat som et svar på regimets bruk av kjemiske våpen.
DN170410 Han er usikker på om presidenten har bestemt seg for å endre landets Syria-politikk, eller om det bare er en reaksjon på bruken av kjemiske våpen.
BT170410 USA mener at det fortsatt kan være lagret kjemiske våpen på den syriske flybasen.
BT170410 USA har samtidig konkludert med at Russland hadde forhåndskunnskaper om forrige ukes kjemiske angrep mot byen Khan Sheikhoun, opplyser en amerikansk tjenestemann.
BT170410 TRUMP-TALSMANN : Talsmann for Det hvite hus, Sean Spicer, sier at Donald Trump kan komme til å reagere hvis det syriske regimet bruker tønnebomber eller kjemiske våpen igjen.
BT170410 Selv om USA hevder at Assad-regimet har lagre med kjemiske våpen, er etterretningsanalytikere usikre på hva de eventuelt inneholder.
BT170410 Også han truet med motangrep hvis regimet bruker kjemiske våpen igjen.
BT170410 - Vi mistenkte at det med stor sannsynlighet kunne være andre kjemiske våpen som var klare til bruk, og som var gjort klare i dette anlegget, så vi lot være å angripe disse, sier han.
BT170410 - Det vil være overilt av den syriske regjeringen å noensinne bruke kjemiske våpen igjen, sa Mattis.
AP170410 USA mener at det fortsatt kan være lagret kjemiske våpen på den syriske flybasen.
AP170410 USA har samtidig konkludert med at Russland hadde forhåndskunnskaper om forrige ukes kjemiske angrep mot byen Khan Sheikhoun, opplyser en amerikansk tjenestemann.
AP170410 Talsmann for Det hvite hus, Sean Spicer, sier at Donald Trump kan komme til å reagere hvis det syriske regimet bruker tønnebomber eller kjemiske våpen igjen.
AP170410 Selv om USA hevder at Assad-regimet har lagre med kjemiske våpen, er etterretningsanalytikere usikre på hva de eventuelt inneholder.
AP170410 Også han truet med motangrep hvis regimet bruker kjemiske våpen igjen.
AP170410 - Vi mistenkte at det med stor sannsynlighet kunne være andre kjemiske våpen som var klare til bruk, og som var gjort klare i dette anlegget, så vi lot være å angripe disse, sier han.
AP170410 - Det vil være overilt av den syriske regjeringen å noensinne bruke kjemiske våpen igjen, sa Mattis.
AA170410 USA mener at det fortsatt kan være lagret kjemiske våpen på den syriske flybasen.
AA170410 USA har samtidig konkludert med at Russland hadde forhåndskunnskaper om forrige ukes kjemiske angrep mot byen Khan Sheikhoun, opplyser en amerikansk tjenestemann.
AA170410 Selv om USA hevder at Assad-regimet har lagre med kjemiske våpen, er etterretningsanalytikere usikre på hva de eventuelt inneholder.
AA170410 Også han truet med motangrep hvis regimet bruker kjemiske våpen igjen.
AA170410 - Vi mistenkte at det med stor sannsynlighet kunne være andre kjemiske våpen som var klare til bruk, og som var gjort klare i dette anlegget, så vi lot være å angripe disse, sier han.
AA170410 - Det vil være overilt av den syriske regjeringen å noensinne bruke kjemiske våpen igjen, sa Mattis.
AA170410 Bombingen kom som svar på et angrep med kjemiske våpen i Khan Sheikhoun.
AA170410 Årsaken var det antatte kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun nordvest i Syria 4. april, som USA og andre vestlige land har gitt Assad-regimet skylden for. ( ©NTB ) ¶
VG170409 april 2017 førte et angrep med kjemiske våpen til at flere titalls mennesker ble drept i Idlib i Syria.
VG170409 - Vi beklager at Russland fortsetter å ta Assad-regimet i forsvar selv etter det kjemiske angrepet mot uskyldige sivile, heter det fra den britiske utenriksministeren.
VG170409 USAs utenriksminister Rex Tillerson kom torsdag med et skarpt stikk til Russland da han sa at russerne « enten må ha vært medskyldig eller ganske enkelt inkompetente » for ikke å ha klart å fjerne Syrias kjemiske våpen.
VG170409 Det amerikanske angrepet var et svar på det kjemiske gassangrepet i Idlib tidligere denne uken, som den syriske regjeringshæren beskyldes for å stå bak.
VG170409 De hevder også at det ble lagret kjemiske våpen der.
DN170409 Videre krever hun svar fra Moskva, som hun hevder enten visste at det fortsatt var kjemiske våpen i Syria og gjemte disse opplysningene fra det internasjonale samfunnet, eller " ble lurt av Assad ". ( ©NTB ) ¶
DN170409 USAs rakettangrep mot Shayrat-militærbasen fredag var en reaksjon på at Syria angivelig brukte kjemiske våpen mot sivile i Khan Sheikhoun i provinsen Idlib.
DB170409 Samtidig er både Norge og en rekke andre vestlige land positive til at USA har reagert på det antatte kjemiske angrepet på uskyldige, sivile syrere.
DB170409 Organisasjonen har allerede vært i kontakt med OPCW, som vant fredsprisen for kampen mot nettopp kjemiske våpen.
DB170409 Nå håper det antatte kjemiske angrepet i Khan Sheikhoun i Idlib gjør at Syria-konflikten tar en ny vending.
DB170409 MASSEGRAV : Onsdag morgen ble Khan Sheikhoun i Idlibprovinsen angrepet med det som antas å være kjemiske våpen.
DB170409 FORDØMMER ASSAD : Syriske innbyggere i Khan Sheikhoun demonstrerer mot Bashar al-Assad etter å ha overlevd det antatte kjemiske angrepet for to dager siden.
DB170409 Fra et moralsk perspektiv er det all grunn til å reagere på at Assad enda en gang ser ut til å ha brukt kjemiske våpen mot sin egen befolkning.
DA170409 Den britiske regjeringen mener i likhet med USA at basen ble brukt til å gjennomføre det kjemiske angrepet mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun tidligere i uken.
DA170409 - Vi mener det var et passende svar på det barbariske kjemiske angrepet som ble iverksatt av det syriske regimet, og målet er å hindre flere slike angrep, sa en talskvinne for statsministerens kontor fredag morgen, ifølge BBC.
DA170409 To syrere som bor i Europa, som ikke på noen måte støtter Assad og som ikke kjenner hverandre, tror at angrepet med kjemiske våpen var en russisk felle.
DA170409 Sivile, inkludert mange barn, ble drept tirsdag morgen da kjemiske masseødeleggelsesvåpen, trolig saringass, ble sluppet over innbyggerne i landsbyen Khan Shaykhun i Idlib-provinsen.
DA170409 Russland, som er alliert med Syria, hevder at de syriske flyene kun brukte konvensjonelle bomber, og at de kjemiske våpnene som eksploderte var lagret på bakken, og tilhørte en gruppe tilknyttet Al-Qaida.
DA170409 Regimet hadde ikke noe annet valg enn å distansere seg fra det kjemiske angrepet i Idlib, uavhengig om noen tror dem eller ikke.
DA170409 Mens verden rystes av det kjemiske angrepet i Idlib, er bildet helt annerledes i Damaskus : Regimet avviser alle anklager, og mange syrere aksepterer den offisielle linjen.
DA170409 Legen er fullstendig klar over at også området der han befinner seg kan bli mål for et angrep med kjemiske våpen.
DA170409 I en samtale med Dagsavisen sier han at det siste angrepet med kjemiske våpen bare vil radikalisere nye mennesker.
DA170409 Det er ikke sjanse for at Assad brukte kjemiske våpen uten grønt lys fra Moskva, sier han.
DA170409 Begge de to syrerne, som må være anonyme, mener Syria og Russland hadde to forskjellige formål med det kjemiske angrepet.
DA170409 - Syria har ikke brukt kjemiske våpen, og besitter ingen kjemiske våpen, het det i en erklæring fra Utenriksdepartementet i Damaskus.
DA170409 - Syria har ikke brukt kjemiske våpen, og besitter ingen kjemiske våpen, het det i en erklæring fra Utenriksdepartementet i Damaskus.
DA170409 - Ingenting vil hindre Assad i å bombe oss også med kjemiske våpen.
AP170409 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) har allerede startet etterforskning av det påståtte angrepet med kjemiske våpen.
AP170409 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) har allerede startet etterforskning av det påståtte angrepet med kjemiske våpen.
AP170409 Mens Donald Trump har bombet en syrisk flybase for å staffe Bashar al-Assad og hans regime for et gassangrep på sivilbefolkningene i Khan Sheikhoun, så fortsetter den syriske regjeringen å benekte at de har brukt kjemiske våpen.
AP170409 - Hvordan skal jeg kunne bo på et sted der det liksom skal være en lagringsplass for kjemiske våpen.
AP170409 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) har allerede startet etterforskning av det påståtte angrepet med kjemiske våpen.
AP170409 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) har allerede startet etterforskning av det påståtte angrepet med kjemiske våpen.
AP170409 Mens Donald Trump har bombet en syrisk flybase for å straffe Bashar al-Assad og hans regime for et gassangrep på sivilbefolkningene i Khan Sheikhoun, så fortsetter den syriske regjeringen å benekte at de har brukt kjemiske våpen.
AP170409 - Hvordan skal jeg kunne bo på et sted der det liksom skal være en lagringsplass for kjemiske våpen.
AA170409 Videre krever hun svar fra Moskva, som hun hevder enten visste at det fortsatt var kjemiske våpen i Syria og gjemte disse opplysningene fra det internasjonale samfunnet, eller " ble lurt av Assad ". ( ©NTB ) ¶
AA170409 USAs rakettangrep mot Shayrat-militærbasen fredag var en reaksjon på at Syria angivelig brukte kjemiske våpen mot sivile i Khan Sheikhoun i provinsen Idlib.
VG170408 September 2013 : Trump tvitrer, som reaksjon på at Obama satte en « rød linje » mot kjemiske våpen, at USA ikke måtte angripe Syria.
VG170408 Russland har de siste dagene hevdet at det var syriske fly som bombet en opprørsstyrt fabrikk som produserte kjemiske våpen i landsbyen Khan Sheikhun, og at det ikke var et kjemisk angrep mot sivile.
VG170408 Han får støtte av USA-forsker Svein Melby ved Forsvarets forskningsinstitutt, som mener det kjemiske angrepet på sivile i Syria kan ha gjort at Trump har blitt mer åpen for resonnementer som McMaster og Mattis står for.
DN170408 Rakettangrepet kom etter det antatte kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun nordvest i Syria 4. april, som USA og andre vestlige land har gitt Assad-regimet skylden for.
DN170408 - Vi beklager at Russland fortsetter å ta Assad-regimet i forsvar selv etter det kjemiske angrepet mot uskyldige sivile, heter det fra den britiske utenriksministeren.
DN170408 Natt til fredag avfyrte USA 59 krysserraketter fra krigsskip i Middelhavet mot basen til det syriske luftvåpenet i Shayrat, og begrunnet det med at det var en reaksjon på at Assad-regimet hadde angrepet Khan Sheikhoun med kjemiske våpen.
DN170408 - Spesielt viser reaksjonen at Kreml fortsatt støtter et regime som utfører denne typen skrekkelige angrep mot sitt eget folk, sier Tillerson med henvisning til det antatte angrepet med kjemiske våpen mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun tirsdag.
DB170408 Natt til fredag avfyrte USA 59 krysserraketter fra krigsskip i Middelhavet mot basen til det syriske luftvåpenet i Shayrat, og begrunnet det med at det var en reaksjon på at Assad-regimet hadde angrepet Khan Sheikhoun med kjemiske våpen.
DB170408 - Spesielt viser reaksjonen at Kreml fortsatt støtter et regime som utfører denne typen skrekkelige angrep mot sitt eget folk, sier Tillerson med henvisning til det antatte angrepet med kjemiske våpen mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun tirsdag.
DB170408 USA angrep etter bruk av kjemiske våpen ¶
DB170408 Flyene som angivelig sto for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen, skal være stasjonert ved Shayrat, flybasen som i natt ble truffet av missiler.
DB170408 Angrepet kom som en reaksjon etter at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile tirsdag denne uka, hvor minst 86 mennesker mistet livet.
DB170408 Russland fikk Assad med på - i prinsippet - å skrote alle sine kjemiske våpen i en avtale overvåket av FN.
DB170408 Og Assad gjemte åpenbart unna noen av sine kjemiske våpen.
DB170408 Han sier at bruk av kjemiske våpen mot barn opprører ham, og bruker det som begrunnelse for angrepet.
DB170408 Da Assad krysset Obamas « røde linje » i 2013, med også da å bruke kjemiske våpen mot sitt folk, ble det brukt diplomati i stedet for bomber.
DB170408 Bruk av kjemiske våpen i krig går inn på de fleste av oss.
DB170408 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) har innledet undersøkelser av hendelsen.
DA170408 « Dere vil se », svarte Trump på spørsmål for noen dager siden på hvordan USA ville reagere på det kjemiske angrepet.
DA170408 Selv om Assad har nektet for at hans regime sto bak angrepet denne uka, er det få som tror ham, og angrepet viser at Assad fortsatt har kjemiske våpen tilgjengelig.
DA170408 Men tidligere denne uka ga Trump uttrykk for at Assad-regimet hadde passert en grense med det kjemiske angrepet, « en rød linje » som ikke ville bli akseptert.
DA170408 Melby tror det amerikanske angrepet primært var en direkte reaksjon på det kjemiske angrepet, og ikke et forsøk på å vise handlekraft og markere seg overfor Russland etter beskyldningene om å ha samarbeidet med Russland i opptakten til det amerikanske valget.
DA170408 Like før det kjemiske angrepet i Syria hadde USAs FN-ambassadør Nikki Haley sagt at USA ikke ville prioritere å kaste Assad i Syria.
DA170408 I stedet fikk USA, i samarbeid med Russland, i stand en avtale om at Syria skulle fjerne alle sine kjemiske våpen.
DA170408 Flere analytikere mener Assad kunne tillate seg det kjemiske angrepet fordi han følte at hans posisjon var trygg.
DA170408 Angrepet kommer som en reaksjon på det kjemiske angrepet imot sivile fra det syriske regimet tidligere i uka.
DA170408 - Det store spørsmålet er om dette kun var en engangsdemonstrasjon fra Trump for å markere at bruk av kjemiske angrep er uakseptabelt, eller om det er startskuddet på en helt annet utenrikspolitikk enn man hadde forventet under Trump, der man ser et linjeskifte med en ny vilje til å engasjere seg i Syria-krigen, sier seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier til Dagsavisen.
BT170408 I stedet for å blande seg militært, endte president Obama med å hente ut Assads kjemiske våpen.
BT170408 ANGREP : En cruisemissil sendes fra USS Porter i Middelhavet, på vei til en syrisk luftforsvarsbase, som respons på Syrias bruk av kjemiske våpen mot sivilbefolkningen.
AP170408 Donald Trump bombet en syrisk flybase som en reaksjon på bruk av kjemiske stridsmidler.
AP170408 Bruk av kjemiske våpen er blitt møtt med krav om Assads avgang, men han fortsetter å få Russland og Kinas beskyttelse.
AP170408 Donald Trump bombet en syrisk flybase som en reaksjon på bruk av kjemiske stridsmidler.
AP170408 Bruk av kjemiske våpen er blitt møtt med krav om Assads avgang, men han fortsetter å få Russland og Kinas beskyttelse.
AA170408 Rakettangrepet kom etter det antatte kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun nordvest i Syria 4. april, som USA og andre vestlige land har gitt Assad-regimet skylden for.
AA170408 - Vi beklager at Russland fortsetter å ta Assad-regimet i forsvar selv etter det kjemiske angrepet mot uskyldige sivile, heter det fra den britiske utenriksministeren.
VG170407 - Vi er i vår fulle rett til å gjøre det, sa Haley og la til at USA ikke vil godta at Syrias president Bashar al-Assad bruker kjemiske våpen uten at det får konsekvenser.
VG170407 I en felles uttalelse uttrykker de støtte til det amerikanske rakettangrepet, som de mener Assad fremprovoserte gjennom sin gjentatte bruk av kjemiske våpen og sine forbrytelser mot sitt eget folk, ifølge NTB.
VG170407 Enhver bruk av kjemiske våpen er uakseptabelt, sier Stoltenberg etter det amerikanske missi-angrepet mot en syrisk flybase natt til fredag.
VG170407 - NATO har fordømt Syrias fortsettende bruk av kjemiske våpen som et klart brudd på internasjonale normer og avtaler.
VG170407 USA svarte på det kjemiske gassangrepet i Syria tidligere i uken, med å avfyre 59 Tomahawk-missiler mot en regimestyrt flybase natt til fredag.
VG170407 - Vi fordømmer bruken av kjemiske våpen, en hel verden reagerer på det.
VG170407 - Assad-regimet har en historie med flere angrep mot egen befolkning, som også inkluderer tidligere bruk av kjemiske våpen.
VG170407 USAs angrep på en syrisk flybase, der Trump hevder at det kjemiske angrepet ble iverksatt fra, er en lettelse for mange opposisjonelle syrere fredag morgen.
VG170407 Senatorene John McCain og Lindsay Graham mener at Trump har sendt et viktig signal, og at USA ikke lenger vil stå og se på at Assad slakter uskyldige sivile med kjemiske våpen og tønnebomber, ifølge CNN.
VG170407 Peskov sier at den syriske hæren ikke har kjemiske våpen, og at dette er bekreftet av et overvåkingsorgan i FN.
VG170407 Les intervjuet med gassofferet Abed : Slik overlevde jeg det kjemiske angrepet ¶
VG170407 Det er foreløpig ikke kjent hvem som sto bak det kjemiske angrepet.
VG170407 - Vi er enige med presidenten i at Assad har gått over streken med sin siste bruk av kjemiske våpen.
VG170407 - Noe må skje, sier president Donald Trump etter det kjemiske angrepet i Syria.
VG170407 Melby mener det avgjørende spørsmålet nå er hvorvidt angrepet på den syriske flybasen var første etappe på en langsiktig strategi eller en reaksjon mot Syrias bruk av kjemiske våpen.
VG170407 Angrepet var ifølge USAs forsvarsdepartement en straff for det kjemiske angrepet i byen Khan Sheikhun tirsdag.
VG170407 Amerikanske myndigheter understreker nattens angrep var en direkte reaksjon på det kjemiske angrepet tirsdag, og ikke begynnelsen på en bredere militær fronting mot Assad.
VG170407 Trump har bekreftet at han beordret et militært angrep, som straff for det kjemiske angrepet i Syria tirsdag, hvor 86 mennesker så langt er drept.
VG170407 Ifølge Pentagon brukes også basen til å lagre kjemiske våpen, det skriver AFP.
VG170407 Angrepet var en straff for Syrias bruk av kjemiske våpen.
VG170407 Amerikanske myndigheter understreker også at angrepet var en direkte reaksjon på det kjemiske angrepet tirsdag, og ikke begynnelsen på en bredere militær fronting mot Assad.
VG170407 USA avfyrte Tomahawk-missiler mot flybasen som et svar på det kjemiske angrepet i Idlib tidligere denne uken.
VG170407 Også fra sine motstandere i amerikansk politikk får Trump støtte : Nancy Pelosi, som er Demokratenes leder i Representantenes Hus, kaller også angrepet et « passende svar » på Assad-regimets bruk av kjemiske våpen.
VG170407 NEW YORK ( VG ) Som et svar på det kjemiske gassangrepet i Syria, har USA avfyrt 59 Tomahawk-missiler mot en regimestyrt flybase.
VG170407 Minst 86 mennesker ble drept i det kjemiske angrepet tirsdag, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights.
VG170407 Les intervjuet med gassofferet Abed : Slik overlevde jeg det kjemiske angrepet ¶
VG170407 I en uttalelse fra den britiske regjeringen heter det at angrepet var « et passende svar på det barbariske angrepet med kjemiske våpen » tidligere i uken.
VG170407 Det amerikanske forsvaret hevder fly fra Shayrat sto bak det kjemiske angrepet i Idlib, at det ble lagret kjemiske våpen på basen, og at de anstrengte seg for å unngå tap av liv under angrepet.
VG170407 Det amerikanske forsvaret hevder fly fra Shayrat sto bak det kjemiske angrepet i Idlib, at det ble lagret kjemiske våpen på basen, og at de anstrengte seg for å unngå tap av liv under angrepet.
VG170407 De melder også at USAs utenriksminister Rex Tillerson kommer med et skarpt stikk til Russland ved å si at russerne « enten må ha vært medskyldig eller ganske enkelt inkompetente » for ikke å ha klart å fjerne Syrias kjemiske våpen.
VG170407 - I kveld beordret jeg et militært angrep mot flybasen der de kjemiske angrepene ble gjennomført.
VG170407 I en kunngjøring fordømmer Kina all bruk av kjemiske våpen - uavhengig av land og omstendigheter.
VG170407 - I både ord og handling har den amerikanske presidenten sendt en sterk og klar beskjed om at bruk og spredning av kjemiske våpen ikke vil bli tolerert, skriver Nethanyahu.
VG170407 - Angrepet er en passende reaksjon på det barbariske angrepet med kjemiske våpen, uttaler en talsmann for den britiske regjeringen, ifølge BBC.
VG170407 » I dag morges sa Trump at det er i USAs nasjonale sikkerhetsinteresser å hindre og avskrekke bruken og spredningen av dødelige kjemiske våpen.
VG170407 Vladimir Putin scoret i stedet propagandaseier med en plan for å fjerne kjemiske våpen fra Syria.
VG170407 Han spilte høyt ved å gi diktator Bashar al-Assad et ultimatum i 2012 : Bruker du kjemiske våpen mot dine egne krysser du linjen.
VG170407 Det syriske regimet har hatt store lagre av forbudte kjemiske våpen.
VG170407 Befolkningen i landsbyen Khan Sheikhoun erfarte tirsdag at det fortsatt finnes forbudte kjemiske våpen i Syria.
SA170407 USAs utenriksminister Rex Tillerson retter på sin side skytset mot Russland, som han mener har sviktet ettersom det fortsatt finnes kjemiske våpen i Syria, til tross for den FN-overvåkede avvæpningen i 2014.
SA170407 USAs president Donald Trump sier angrepet var nødvendig etter det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun nordvest i Syria tidligere i uken, som USA og andre vestlige land har gitt Assad-regimet skylden for.
SA170407 Den norske regjeringen har foreløpig ikke kommentert angrepet, men Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han har forståelse for angrepet sett i lys av det kjemiske angrepet tidligere i uken.
SA170407 Den britiske regjeringen mener i likhet med USA at basen ble brukt til å gjennomføre det kjemiske angrepet mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun tidligere i uken.
SA170407 - Vi mener det var et passende svar på det barbariske kjemiske angrepet som ble iverksatt av det syriske regimet, og målet er å hindre flere slike angrep, sa en talskvinne for statsministerens kontor fredag morgen, ifølge BBC.
SA170407 Dette var en straffereaksjon på grunn av bruken av kjemiske våpen, sier Henrik Ø.
SA170407 Den amerikanske presidenten har heller ikke presisert hvorfor angrepet ble gjennomført, utover at det var nødvendig for USAs nasjonale sikkerhetsinteresser å hindre og avskrekke bruk av kjemiske våpen.
SA170407 - Mange vil nok ha en grunnleggende sympati med at bruk av kjemiske våpen må få en konsekvens.
SA170407 | Ingen forbud mot kjemiske sprøytemiddel i Randaberg ¶
SA170407 Kristine Enger i Randaberg Ap ba politikerne i Randaberg om å bli med på forbud mot å bruke kjemiske sprøytemidler på kommunale areal i kommunen.
SA170407 Russland, mener å sitte på data som tilsier at de syriske flyene bombet et kjemisk våpenlager, og at de ikke benyttet kjemiske stridsmidler i Khan Sheikhoun.
SA170407 Også Storbritannia har uttrykt støtte til rakettangrepet, som også ble møtt med glede i Tyrkia, som hevder å ha funnet mulige spor av nervegassen sarin på ofrene for det kjemiske angrepet det syriske regimet anklages for å stå bak.
SA170407 I en uttalelse gjengitt hos statlig drevne Saudi Press Agency legger det saudiarabiske utenriksdepartementet all skyld for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun på den syriske regjeringen.
SA170407 De får støtte fra Iran, som mener mistanken om at Assad-regimet benyttet kjemiske våpen i landsbyen ikke var nok grunnlag til å bombe flybasen i Shayrat.
SA170407 - Både gjennom ord og handling har president Trump sendt en tydelig beskjed i dag om at bruk og spredning av kjemiske våpen ikke tolereres, heter det i en uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor torsdag.
FV170407 USAs utenriksminister Rex Tillerson retter på sin side skytset mot Russland, som han mener har sviktet ettersom det fortsatt finnes kjemiske våpen i Syria, til tross for den FN-overvåkede avvæpningen i 2014.
FV170407 USAs president Donald Trump sier angrepet var nødvendig etter det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun nordvest i Syria tidligere i uken, som USA og andre vestlige land har gitt Assad-regimet skylden for.
FV170407 Den norske regjeringen har foreløpig ikke kommentert angrepet, men Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han har forståelse for angrepet sett i lys av det kjemiske angrepet tidligere i uken.
DN170407 Nå kan Trump vise til at det faktisk går en rød linje ved bruk av kjemiske våpen, sier Diesen.
DN170407 Han legger til at Nato ser på bruk av kjemiske våpen som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og at Nato støtter alle internasjonale tiltak for å få fred og en politisk løsning i Syria.
DN170407 All bruk av kjemiske våpen er uakseptable, og kan ikke forbli ubesvart.
DN170407 - Obama snakket om at man ikke måtte krysse en rød linje ved bruk av kjemiske våpen, men da Assad krysset den røde linjen, foretok ikke USA seg noe.
DN170407 - Nato har jevnt over fordømt Syrias bruk av kjemiske våpen, som er et klart brudd på internasjonale normer og enigheter.
DN170407 Natt til fredag skjøt USA 59 Tomahawk-missiler mot flybasen, med mål om å ramme flyene som ble brukt under det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikoun tidligere denne uken, et angrep USA og deres allierte mener den syriske regjeringen står bak.
DN170407 Han legger til at Nato ser på bruk av kjemiske våpen som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og at Nato støtter alle internasjonale tiltak for å få fred og en politisk løsning i Syria.
DN170407 All bruk av kjemiske våpen er uakseptable, og kan ikke forbli ubesvart.
DN170407 - Nato har jevnt over fordømt Syrias bruk av kjemiske våpen, som er et klart brudd på internasjonale normer og enigheter.
DN170407 En invasjon som var basert på feilaktige rapporter om at Saddam Hussein hadde store lagre med kjemiske og biologiske våpen.
DN170407 USAs utenriksminister Rex Tillerson sa i et intervju etter angrepet at Russland for fire år siden forpliktet seg til å sørge for at Syria ikke kunne bruke kjemiske våpen.
DN170407 Peskov la til at den syriske hæren ikke har kjemiske våpen, og viste til en vurdering fra organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
DN170407 Peskov la til at den syriske hæren ikke har kjemiske våpen, og viste til en vurdering fra organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
DN170407 Natt til fredag skjøt USA 59 Tomahawk-missiler mot flybasen, med mål om å ramme flyene som ble brukt under det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikoun tidligere denne uken, et angrep USA og deres allierte mener den syriske regjeringen står bak.
DN170407 Angrepet har fått støtte fra Israels statsminister Benjamin Netanyahu og den britiske regjeringen, som i en uttalelse kaller angrepet en « riktig respons til det barbariske angrepet med kjemiske våpen », ifølge BBC.
DN170407 USAs president Donald Trump sier missilangrepet mot en flybase i Syria natt til fredag var nødvendig for å hindre bruk og spredning av dødelige kjemiske våpen.
DN170407 Tillerson påpeker at Russland for fire år siden forpliktet seg til å sørge for at Syria ikke kunne bruke kjemiske våpen.
DN170407 Russerne forpliktet seg i 2013 til å sikre kjemiske våpen i Syria.
DN170407 Flyene som angivelig sto for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun, skal være stasjonert ved Shayrat.
DN170407 Avtalen om at Russland skulle sikre de kjemiske våpnene i Syria ble inngått etter at daværende president Barack Obama truet med flyangrep.
DN170407 Angrepet er en reaksjon etter at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile.
DN170407 - Vi legger til grunn at vi med stor grad av sikkerhet kan si at angrepet med kjemiske våpen tidligere denne uka ble igangsatt fra dette stedet, med fly kontrollert av Assads regime.
DN170407 Trump mener USA har bevis for at fly fra Shayrat-basen var ansvarlig for det kjemiske angrepet mot Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen.
DB170407 Russland, mener å sitte på data som tilsier at de syriske flyene bombet et kjemisk våpenlager, og at de ikke benyttet kjemiske stridsmidler i Khan Sheikhoun.
DB170407 Regimet i Damaskus ville ikke innlevere sine kjemiske våpen før USA sluttet å true med å angripe Syria.
DB170407 Obama fikk kritikk etter at det ikke ble noe av angrepet, og at han ikke hadde holdt løftet om den røde linja for kjemiske våpen, skriver New York Times.
DB170407 Flyene som angivelig sto for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen tirsdag, skal være stasjonert ved Shayrat.
DB170407 En talskvinne fra statsministerboligen i London sier at angrepet er et passende svar til det barbariske angrepet med kjemiske våpen utført av det syriske regimet.
DB170407 Det var Russlands forslag om å bringe Syrias kjemiske våpen under internasjonal kontroll, som fikk president Barack Obama til å utsette planene om et militært angrep mot regimet i Damaskus.
DB170407 Da hadde Obama gjort det klart at bruk av kjemiske våpen var en « rød linje » i borgerkrigen i Syria.
DB170407 Assad-regimet i Syria benekter at de står bak angrepet og får støtte fra Russland, som hevder at Syria ikke har kjemiske våpen.
DB170407 Angrepet er en reaksjon etter at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile.
DB170407 - President Obama sa i 2012 at han ville etablere en rød linje mot bruk av kjemiske våpen og han gjorde ingenting, uttalte president Trump på pressekonferansen etter angrepet.
DB170407 - Det kjemiske angrepet er forferdelig.
DB170407 Svar på kjemiske våpen ¶
DB170407 Det syriske regimet rettet tirsdag et angrep med ulovlige kjemiske våpen mot byen Khan Sheikhun i provinsen Idlib nordvest i Syria.
DB170407 Angrepet er en reaksjon etter at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile.
DB170407 - Jeg fordømmer de forferdelige angrepene i Idlib, Syria, som drepte flere titalls mennesker, inkludert mange barn, angivelig gjennom bruk av kjemiske våpen.
DB170407 Russiske myndigheter mener også at Assad-regimet, som de lenge har støttet, ikke har kjemiske våpen og at USAs angrep var grunnlagt på falske forutsetninger.
DB170407 Flyene som angivelig sto for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun, skal være stasjonert ved Shayrat.
DB170407 Angrepet er en reaksjon etter at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile.
DB170407 - Både ved ord og ved handling har president Trump sendt en klar melding i dag om at bruken og spredningen av kjemiske våpen ikke vil bli tolerert.
DB170407 Slik virker kjemiske våpen ¶
DB170407 Saudi-Arabia, som lenge har vært motstandere av Assad, roser Donald Trump for " den modige beslutningen " om å gjennomføre rakettangrep mot Syria etter at Assad skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile.
DB170407 Om kjemiske våpen skal være akseptert, skaper man en farlig presedens.
DB170407 Melby sier angrepet definitivt er straff for bruk av kjemiske våpen.
DB170407 Med angrepet vil USA får Syria til å slutte å bruke kjemiske våpen.
DB170407 Landets statsminister, Malcolm Turnbull, skriver i en uttalelse at angrepet sender en klar beskjed til Assad-regimet etter at de skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile.
DB170407 Han kritiserte Obama for å ikke følge opp sin egne røde linje, som også var kjemiske angrep.
DB170407 Flyene som angivelig sto for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun, skal være stasjonert ved Shayrat.
DB170407 En talskvinne fra statsministerboligen i London sier at angrepet er et passende svar til det barbariske angrepet med kjemiske våpen utført av det syriske regimet.
DB170407 Det har man hørt når han har snakket om hvor grusomt han mener disse kjemiske angrepene er.
DB170407 Angrepet er en reaksjon etter at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile.
DB170407 - Det er i vår nasjonale sikkerhet å forhindre bruken og spredningen av kjemiske våpen, la han til.
DB170407 Trump skal ha tatt avgjørelsen om å gjennomføre bombingen torsdag, og det amerikanske forsvaret mener angrepet har svekket Syrias evne til å bruke kjemiske våpen.
DB170407 Svar på kjemiske våpen ¶
DB170407 Rakettangrepet mot flyplassen ses på som et direkte svar på Syrias bruk av kjemiske våpen.
DB170407 Med angrepet vil USA får Syria til å slutte å bruke kjemiske våpen.
DB170407 Det syriske regimet rettet tirsdag et angrep med ulovlige kjemiske våpen mot byen Khan Sheikhun i provinsen Idlib nordvest i Syria.
DB170407 - Det er ikke vanskelig å argumentere for å gå etter noen som bruker kjemiske våpen mot familier, sier Cullen.
DB170407 Han sier det ikke kan være noe tvil om at Syria brukte ulovlige kjemiske våpen.
DB170407 Det er i vår nasjonale sikkerhet å forhindre bruken og spredningen av kjemiske våpen, sa han.
DB170407 Angrepet er rettet mot flyplassen der syriske regjeringsstyrker skal ha angrepet med kjemiske våpen fra tirsdag.
DB170407 - I kveld beordret jeg et militærangrep mot flybasen i Syria der det kjemiske angrepet kom fra.
DB170407 Slik virker kjemiske våpen ¶
DB170407 Det kjemiske angrepet i Khan Sheikoun i Idlib-provinsen drepte hans to kjære barn, kona og 17 andre familiemedlemmer.
DB170407 De har allerede vært i kontakt med OPCW, som vant fredsprisen for kampen mot nettopp kjemiske våpen, og krever nå at de iverksetter en uavhengig granskning av angrepet.
DB170407 Brende viser videre til at Assad-regimet har en historie med flere angrep mot egen befolkning, som også inkluderer tidligere bruk av kjemiske våpen.
DA170407 Flyene som angivelig sto for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun, skal være stasjonert ved Shayrat.
DA170407 Angrepet er en reaksjon etter at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile.
DA170407 - Vi legger til grunn at vi med stor grad av sikkerhet kan si at angrepet med kjemiske våpen tidligere denne uka ble igangsatt fra dette stedet, med fly kontrollert av Assads regime.
DA170407 USAs president Donald Trump sier angrepet var et resultat av forgjenger Barack Obamas svakhet, som ikke tok affære i 2013, da Assad intensifierte sin bruk av kjemiske våpen.
DA170407 I 2014 skulle Assad ha overlevert sine lagre av kjemiske våpen til FN.
DA170407 Flere år med indoktrinering ligger bak angrep som det i Idlib, der en jagerflypilot slapp kjemiske våpen mot sivile.
DA170407 Det er det største angrepet med kjemiske våpen siden bruken av masseødeleggelsesvåpen mot sivile i Ghouta utenfor Damaskus i 2013, der over 1.000 mennesker ble drept.
DA170407 Assads siste bruk av kjemiske våpen er et tegn på at han opplever sin egen posisjon som sikret ( se sidesak ).
BT170407 Før hastemøtet krevde Russland bevis for at syriske regjeringsstyrker brukte kjemiske våpen i angrepet mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun, som skal ha kostet 86 mennesker livet.
BT170407 Den russiske presidenten Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov viser til at Syrias kapasitet for kjemiske våpen ble ødelagt under internasjonalt oppsyn i 2014, og han avviste at Assad har gjemt unna slike våpen.
BT170407 - Vi er i vår fulle rett til å gjøre det, sa Haley og la til at USA ikke vil godta at Syrias president Bashar al-Assad bruker kjemiske våpen uten at det får konsekvenser.
BT170407 USAs president Donald Trump sier missilangrepet mot en flybase i Syria natt til fredag var nødvendig for å hindre bruk og spredning av dødelige kjemiske våpen.
BT170407 Flyene som angivelig sto for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun, skal være stasjonert ved Shayrat.
BT170407 Angrepet er en reaksjon etter at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile.
BT170407 - Vi legger til grunn at vi med stor grad av sikkerhet kan si at angrepet med kjemiske våpen tidligere denne uken ble igangsatt fra dette stedet, med fly kontrollert av Assads regime.
BT170407 | Stoltenberg mener bruk av kjemiske våpen ikke kan gå ubesvart ¶
BT170407 Nato ser på bruk av kjemiske våpen som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, sier Stoltenberg.
BT170407 Angrepet kommer som en reaksjon på at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile syrere i Khan Sheikhoun i provinsen Idlib.
BT170407 - Nato har vært konsistent i sin fordømmelse av Syrias fortsatte bruk av kjemiske våpen som et klart brudd på internasjonale normer og avtaler, sier han.
BT170407 - Enhver bruk av kjemiske våpen er uakseptabel og kan ikke gå ubesvart.
BT170407 Russland anklager på sin side USA for å ha gjennomført angrepet mot den syriske flybasen på bakgrunn av « en oppdiktet sammenheng », og avviser at regimet besitter lagre med kjemiske våpen.
BT170407 Flyene som angivelig sto for det kjemiske angrepet mot Khan Sheikhoun, skal ha vært stasjonert ved Shayrat-basen, som ligger i Homs-provinsen.
BT170407 - Det faktum at det syriske militærets lagre med kjemiske våpen ble ødelagt, ble dokumentert og bekreftet av Organisasjon for forbud mot kjemiske våpen, fremholder Peskov.
BT170407 - Det faktum at det syriske militærets lagre med kjemiske våpen ble ødelagt, ble dokumentert og bekreftet av Organisasjon for forbud mot kjemiske våpen, fremholder Peskov.
BT170407 Det anslås at mer enn 400.000 mennesker har blitt drept i løpet av de seks årene konflikten har vart, og Norge har gjentatte ganger fordømt angrep på sivilbefolkningen og bruk av kjemiske våpen, sier utenriksministeren.
BT170407 - De har en lang historie med flere angrep mot egen befolkning, som også inkluderer tidligere bruk av kjemiske våpen.
BT170407 USAs utenriksminister Rex Tillerson retter på sin side skytset mot Russland, som han mener har sviktet ettersom det fortsatt finnes kjemiske våpen i Syria, til tross for den FN-overvåkede avvæpningen i 2014.
BT170407 USAs president Donald Trump sier angrepet var nødvendig etter det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun nordvest i Syria tidligere i uken, som USA og andre vestlige land har gitt Assad-regimet skylden for.
BT170407 Også EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker uttaler at bruk av kjemiske våpen må besvares, og at han har forståelse for tiltak som er ment å avverge nye angrep.
AP170407 USAs utenriksminister Rex Tillerson påpeker at Russland for fire år siden forpliktet seg til å sørge for at Syria ikke kunne bruke kjemiske våpen.
AP170407 I en uttalelse gjengitt hos statlig drevne Saudi Press Agency legger det saudiarabiske utenriksdepartementet all skyld for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun på den syriske regjeringen.
AP170407 En talskvinne for Statsministerens kontor hevder det var flybasen som ble brukt til å gjennomføre det kjemiske angrepet mot Khan Sheikhoun tidligere i uken, Shayrut, som ble angrepet av USAs missiler.
AP170407 - Vi mener det var et passende svar på det barbariske kjemiske angrepet som ble iverksatt av det syriske regimet, og målet er å hindre flere slike angrep, sa talskvinnen til BBC fredag morgen.
AP170407 - Vi mener det var et passende svar på det barbariske kjemiske angrepet som ble iverksatt av det syriske regimet, og målet er å hindre flere slike angrep, sa en talskvinne for statsminister Theresa May til BBC fredag morgen.
AP170407 « Vår vurdering var at vi kunne påføre Assad noe skade, men ikke eliminere de kjemiske våpnene med rakettangrep.
AP170407 USAs president Barack Obama hadde sagt at USA ikke ville gå militært inn i konflikten, men hadde også advart Syrias president Bashar al-Assad om at det gikk en grense - « en rød linje » - ved bruk av kjemiske våpen.
AP170407 Før hastemøtet krevde Russland bevis for at syriske regjeringsstyrker brukte kjemiske våpen i angrepet mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun, som skal ha kostet 86 mennesker livet.
AP170407 Den russiske presidenten Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov viser til at Syrias kapasitet for kjemiske våpen ble ødelagt under internasjonalt oppsyn i 2014, og han avviste at Assad har gjemt unna slike våpen.
AP170407 - Vi er i vår fulle rett til å gjøre det, sa Haley og la til at USA ikke vil godta at Syrias president Bashar al-Assad bruker kjemiske våpen uten at det får konsekvenser.
AP170407 Han tror mest på at angrepet, siden det var så målrettet, er en ren straffereaksjon på bruk av kjemiske våpen.
AP170407 Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagons kunngjøring om angrepet avsluttes samtidig med 11 ord som gir en indikasjon om hva som er i vente : « Bruk av kjemiske våpen mot uskyldige mennesker vil ikke bli tolerert ».
AP170407 - Nå har USA håndhevet den grensen som president Barack Obama etablerte, men aldri håndhevet, om at bruk av kjemiske stridsmidler ikke ville bli akseptert, sier Slensvik.
AP170407 - Hvis det kommer nye angrep med kjemiske stridsmidler, forbeholder de seg retten til å gjøre dette på nytt igjen.
AA170407 USAs utenriksminister Rex Tillerson retter på sin side skytset mot Russland, som han mener har sviktet ettersom det fortsatt finnes kjemiske våpen i Syria, til tross for den FN-overvåkede avvæpningen i 2014.
AA170407 USAs president Donald Trump sier angrepet var nødvendig etter det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun nordvest i Syria tidligere i uken, som USA og andre vestlige land har gitt Assad-regimet skylden for.
AA170407 Den norske regjeringen har foreløpig ikke kommentert angrepet, men Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han har forståelse for angrepet sett i lys av det kjemiske angrepet tidligere i uken.
AA170407 USAs president Donald Trump sier missilangrepet mot en flybase i Syria natt til fredag var nødvendig for å hindre bruk og spredning av dødelige kjemiske våpen.
AA170407 Flyene som angivelig sto for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun, skal være stasjonert ved Shayrat.
AA170407 Angrepet er en reaksjon etter at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile.
AA170407 - Vi legger til grunn at vi med stor grad av sikkerhet kan si at angrepet med kjemiske våpen tidligere denne uka ble igangsatt fra dette stedet, med fly kontrollert av Assads regime.
AA170407 Tillerson påpeker at Russland for fire år siden forpliktet seg til å sørge for at Syria ikke kunne bruke kjemiske våpen.
AA170407 Russerne forpliktet seg i 2013 til å sikre kjemiske våpen i Syria.
AA170407 Avtalen om at Russland skulle sikre de kjemiske våpnene i Syria ble inngått etter at daværende president Barack Obama truet med flyangrep.
AA170407 | Stoltenberg mener bruk av kjemiske våpen ikke kan gå ubesvart ¶
AA170407 NATO ser på bruk av kjemiske våpen som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, sier Stoltenberg.
AA170407 Angrepet kommer som en reaksjon på at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile syrere i Khan Sheikhoun i provinsen Idlib.
AA170407 - NATO har vært konsistent i sin fordømmelse av Syrias fortsatte bruk av kjemiske våpen som et klart brudd på internasjonale normer og avtaler, sier han.
AA170407 - Enhver bruk av kjemiske våpen er uakseptabel og kan ikke gå ubesvart.
AA170407 Russland anklager på sin side USA for å ha gjennomført angrepet mot den syriske flybasen på bakgrunn av " en oppdiktet sammenheng ", og avviser at regimet besitter lagre med kjemiske våpen.
AA170407 Flyene som angivelig sto for det kjemiske angrepet mot Khan Sheikhoun, skal ha vært stasjonert ved Shayrat-basen, som ligger i Homs-provinsen.
AA170407 - Det faktum at det syriske militærets lagre med kjemiske våpen ble ødelagt, ble dokumentert og bekreftet av Organisasjon for forbud mot kjemiske våpen, framholder Peskov.
AA170407 - Det faktum at det syriske militærets lagre med kjemiske våpen ble ødelagt, ble dokumentert og bekreftet av Organisasjon for forbud mot kjemiske våpen, framholder Peskov.
AA170407 Den britiske regjeringen mener i likhet med USA at basen ble brukt til å gjennomføre det kjemiske angrepet mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun tidligere i uken.
AA170407 - Vi mener det var et passende svar på det barbariske kjemiske angrepet som ble iverksatt av det syriske regimet, og målet er å hindre flere slike angrep, sa en talskvinne for statsministerens kontor fredag morgen, ifølge BBC.
AA170407 Russland hevdet onsdag at det var unødvendig med en resolusjon ettersom både Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) alt har innledet gransking av angrepet, som skal ha kostet 86 mennesker livet i Idlib-provinsen tirsdag.
AA170407 Mye tyder på at syriske regjeringsstyrker brukte kjemiske våpen, mener hun.
AA170407 FNs sikkerhetsrådet utsetter å stemme over forslag til en resolusjon etter angivelig bruk av kjemiske våpen i Syria.
AA170407 EU er ifølge henne svært bekymret og poengterer at det syriske regimet også tidligere skal ha brukt kjemiske våpen.
AA170407 Han påpeker samtidig at det er klar forskjell på luftangrep rettet mot sivile mål og bruk av kjemiske våpen rettet mot sivilbefolkningen.
AA170407 EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker uttaler at bruk av kjemiske våpen må besvares, og at han har forståelse for tiltak som er ment å avverge nye angrep.
AA170407 Angrepet er en reaksjon på at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile i Khan Sheikhoun i provinsen Idlib. ( ©NTB ) ¶
AA170407 Det anslås at mer enn 400.000 mennesker har blitt drept i løpet av de seks årene konflikten har vart, og Norge har gjentatte ganger fordømt angrep på sivilbefolkningen og bruk av kjemiske våpen, sier utenriksministeren.
AA170407 - De har en lang historie med flere angrep mot egen befolkning, som også inkluderer tidligere bruk av kjemiske våpen.
VG170406 Torsdag opplyste Tyrkias justisminister at resultatene fra obduksjonen av ofrene slår fast at det ble brukt kjemiske våpen i angrepet.
VG170406 Russlands fungerende FN-ambassadør Vladimir Safronkov betegnet resolusjonen som unødvendig, ettersom Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FN alt har varslet at de gransker angrepet.
VG170406 Familien Alyousef er en av dem som ble hardest rammet av det dødelige kjemiske angrepet tidligere denne uken - det dødeligste på fire år.
VG170406 FARVEL : Abdel-Hameed Alyousef ba en slektning om å ta bilde av hans farvel med sine to barn, som døde i det kjemiske angrepet i Syria denne uken.
VG170406 Torsdag opplyste Tyrkias justisminister at resultatene fra obduksjonen av ofrene slår fast at det ble brukt kjemiske våpen i angrepet.
VG170406 Han hevder at det ikke er logisk av regimet å bruke kjemiske våpen på dette tidspunktet i krigen. - - Jeg understreker igjen at vår hær ikke har brukt kjemiske våpen, og ikke kommer til å bruke kjemiske våpen, verken mot sivile eller terrorister, sa han på en pressekonferanse i Damaskus torsdag.
VG170406 FN og EU har uttalt at det er for tidlig å slå fast hvem som sto bak angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun, og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet.
VG170406 - Spor av kjemiske våpen ¶
VG170406 - - Jeg understreker igjen at vår hær ikke har brukt kjemiske våpen, og ikke kommer til å bruke kjemiske våpen, verken mot sivile eller terrorister, sa han på en pressekonferanse i Damaskus torsdag.
VG170406 - - Jeg understreker igjen at vår hær ikke har brukt kjemiske våpen, og ikke kommer til å bruke kjemiske våpen, verken mot sivile eller terrorister, sa han på en pressekonferanse i Damaskus torsdag.
VG170406 PS : Tyrkia sier funn i området viser at ingen våpenfabrikk ble truffet, mens de foreløpige obduksjonene beviser at det ble brukt kjemiske våpen.
VG170406 Les den første saken : Gassofferet Abed ( 21 ) forteller : Slik overlevde jeg det kjemiske angrepet ¶
VG170406 For det første er jeg sikker på at det ikke finnes fabrikker som lager kjemiske våpen i Idlib, og for det andre stemmer det ikke med det jeg selv ble vitne til, sier Abed, som understreker at han selv ikke tilhører noen av de væpnede gruppene i Idlib, og kun er en medieaktivist.
VG170406 Torsdag formiddag bekreftet også landets justisminister at tyrkiske rettsmedisinere hadde funnet spor av kjemiske våpen i de drepte i Syria.
VG170406 Les intervjuet med gassofferet Abed : Slik overlevde jeg det kjemiske angrepet ¶
VG170406 Lageret skal inneholdt kjemiske våpen som skulle sendes til Irak, ifølge påstanden.
VG170406 Russland vedgår at det var deres allierte i det syriske luftvåpen som bombet landsbyen, men benekter at det ble benyttet kjemiske stridsmidler.
VG170406 De strevde med pusten og led en smertefull død etter å ha blitt utsatt for kjemiske stridsmidler som er forbudt i internasjonal lov.
VG170406 Bruk av kjemiske våpen er i strid med folkeretten.
DN170406 USA, Storbritannia og Frankrike ber Sikkerhetsrådet stemme over en resolusjon som krever gransking av angivelig bruk av kjemiske våpen i Syria.
DN170406 Russland hevdet at det var unødvendig med en resolusjon ettersom både Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) alt har innledet gransking av angrepet.
DN170406 USA og andre vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen under et angrep i Idlib-provinsen, der minst 86 mennesker skal ha blitt drept og over 500 skadd tirsdag.
DN170406 Ifølge CNN dreier det seg om planer som Pentagon har hatt liggende i lengre tid, som går ut på å angripe Syrias kjemiske våpenanlegg.
DN170406 - Vi er enige med presidenten i at Assad har gått over streken med sin siste bruk av kjemiske våpen.
DN170406 Vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen under et flyangrep som kostet minst 86 mennesker livet i den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen denne uken, noe Russland benekter.
DN170406 Det russiske forsvarsdepartementet erkjenner at flyangrepet fant sted, men hevder at kjemiske stridsemner slapp ut da en av opprørernes våpenfabrikker ble truffet.
DN170406 USA og andre vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen under et angrep i Idlib-provinsen, der minst 86 mennesker skal ha blitt drept og over 500 skadd tirsdag.
DN170406 - Vi er enige med presidenten i at Assad har gått over streken med sin siste bruk av kjemiske våpen.
DB170406 - Det kjemiske angrepet er forferdelig.
DB170406 FATTIGMANNENS ATOMBOMBE : til tross for å ikke være like ødeleggende som atombomber, er kjemiske bomber fremdeles meget effektive.
DB170406 - Det kjemiske angrepet er forferdelig.
DB170406 I natt, rundt 03.20, kom meldingene om at USA startet bombeangrep av flyplassen der de kjemiske våpnene skal ha blitt avfyrt fra.
DB170406 Det er det kjemiske angrepet som virker å være dråpen for Trump.
DB170406 ¶ FATTIGMANNENS ATOMBOMBE : til tross for å ikke være like ødeleggende som atombomber, er kjemiske bomber fremdeles meget effektive.
DB170406 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) fikk i 2013 Nobels fredspris.
DB170406 Men det var først under første verdenskrig at kjemiske stridsmidler kom til å spille en viss rolle i krigføringen.
DB170406 Klor står ikke på lista over kjemiske stridsmidler, men er ulovlig å bruke som våpen.
DB170406 Kjemivåpenkonvensjonen ble vedtatt i Paris i januar 1993 og satte et forbud mot utvikling, produksjon og lagring av kjemiske våpen.
DB170406 FATTIGMANNENS ATOMBOMBE : til tross for å ikke være like ødeleggende som atombomber, er kjemiske bomber fremdeles meget effektive.
DB170406 Kjemiske stridsmidler ble også brukt i den første Golfkrigen mellom Iran og Irak.
DA170406 USA og andre vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen under et angrep i Idlib-provinsen, der minst 86 mennesker skal ha blitt drept og over 500 skadd tirsdag.
DA170406 Ifølge CNN dreier det seg om planer som Pentagon har hatt liggende i lengre tid, som går ut på å angripe Syrias kjemiske våpenanlegg.
DA170406 - Vi er enige med presidenten i at Assad har gått over streken med sin siste bruk av kjemiske våpen.
BT170406 Tidligere på dagen meldte tyrkiske myndigheter at det er funnet spor av kjemiske stridsmidler i dødsofrene etter tirsdagens angrep mot den lille opprørskontrollerte byen, der nærmere 90 mennesker skal ha blitt drept.
BT170406 Han hevder at det ville vært ulogisk av regimet å bruke kjemiske våpen på dette tidspunktet i krigen.
BT170406 Både Tyrkia og Israel mener å ha funnet bevis for at Assad-regimet sto bak det kjemiske angrepet mot Khan Sheikhoun nordvest i Syria.
BT170406 - Resultatene fra obduksjonen viser at det ble brukt kjemiske våpen, sier justisminister Bekir Bozdag.
BT170406 - Jeg understreker igjen at vår hær ikke har brukt kjemiske våpen og ikke kommer til å bruke kjemiske våpen, verken mot sivile eller terrorister, sa han på en pressekonferanse i Damaskus.
BT170406 - Jeg understreker igjen at vår hær ikke har brukt kjemiske våpen og ikke kommer til å bruke kjemiske våpen, verken mot sivile eller terrorister, sa han på en pressekonferanse i Damaskus.
AP170406 USA, Storbritannia og Frankrike beskylder Bashar al Assads regime for å stå bak det kjemiske angrepet.
AP170406 Overlevende CNN har snakket med som har blitt fraktet til et sykehus i Tyrkia, sier de så kjemiske bomber bli droppet fra flyene.
AP170406 I en foreløpig rapport som Tyrkia har sendt til FN, skriver Tyrkias organ for kjemisk-, biologisk- og atomkrigføring ( KBRN ) at syriske myndigheter sto bak det kjemiske angrepet 4. april.
AP170406 I 2013 gikk president Bashar al-Assad med på å eliminere sarin fra sitt kjemiske våpenprogram.
AP170406 Han hevder at det ikke er logisk av regimet å bruke kjemiske våpen på dette tidspunktet i krigen.
AP170406 Den tyrkiske justisministeren Bekir Bozdag opplyste torsdag til reportere at obduksjonsrapportene bekrefter at kjemiske våpen ble brukt under angrepet.
AP170406 - Jeg understreker igjen at vår hær ikke har brukt kjemiske våpen, og ikke kommer til å bruke kjemiske våpen, verken mot sivile eller terrorister, sa han på en pressekonferanse i Damaskus torsdag.
AP170406 - Jeg understreker igjen at vår hær ikke har brukt kjemiske våpen, og ikke kommer til å bruke kjemiske våpen, verken mot sivile eller terrorister, sa han på en pressekonferanse i Damaskus torsdag.
AP170406 USA og andre vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen under et angrep i Idlib-provinsen, der minst 86 mennesker skal ha blitt drept og over 500 skadd tirsdag.
AP170406 - Vi er enige med presidenten i at Assad har gått over streken med sin siste bruk av kjemiske våpen.
AP170406 USA, Storbritannia og Frankrike beskylder Bashar al Assads regime for å stå bak det kjemiske angrepet.
AP170406 Overlevende CNN har snakket med som har blitt fraktet til et sykehus i Tyrkia, sier de så kjemiske bomber bli droppet fra flyene.
AP170406 Ifølge rapporten sto syriske myndigheter bak det kjemiske angrepet 4. april.
AP170406 I 2013 gikk president Bashar al-Assad med på å eliminere sarin fra sitt kjemiske våpenprogram.
AP170406 Han hevder at det ikke er logisk av regimet å bruke kjemiske våpen på dette tidspunktet i krigen.
AP170406 Den tyrkiske justisministeren Bekir Bozdag opplyste torsdag til reportere at obduksjonsrapportene bekrefter at kjemiske våpen ble brukt under angrepet.
AP170406 - Jeg understreker igjen at vår hær ikke har brukt kjemiske våpen, og ikke kommer til å bruke kjemiske våpen, verken mot sivile eller terrorister, sa han på en pressekonferanse i Damaskus torsdag.
AP170406 - Jeg understreker igjen at vår hær ikke har brukt kjemiske våpen, og ikke kommer til å bruke kjemiske våpen, verken mot sivile eller terrorister, sa han på en pressekonferanse i Damaskus torsdag.
AP170406 - Det tyder på at det er en forbindelse mellom disse funnene og skader som er vanlig når kjemiske våpen er benyttet, heter det i pressemeldingen.
AP170406 Utenriksministeren mener kampen mot IS i Raqqa ikke kan sammenlignes med den formen for krigføring Assad-regimet har benyttet seg av andre steder, med bruk av både tønnebomber og kjemiske våpen.
AP170406 USAs utenriksminister Rex Tillerson sier imidlertid under en pressekonferanse torsdag kveld at USA vurderer en « passende respons » etter at kjemiske våpen skal ha blitt brukt under angrepet i Syria.
AP170406 USA og andre vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen under et angrep i Idlib-provinsen, der minst 86 mennesker skal ha blitt drept og over 500 skadet tirsdag.
AP170406 Ifølge CNN dreier det seg om planer som Pentagon har hatt liggende i lengre tid, som går ut på å angripe Syrias kjemiske våpenanlegg.
AP170406 I 2013 gikk president Bashar al-Assad med på å eliminere sarin fra sitt kjemiske våpenprogram.
AP170406 - Vi er enige med presidenten i at Assad har gått over streken med sin siste bruk av kjemiske våpen.
AP170406 Ifølge det tyrkiske helsedepartementet ble obduksjonen foretatt av tyrkiske patologer i byen Adana, med representanter for Verdens helseorganisasjonen ( WHO ) og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) til stede.
AP170406 I 2013 gikk president Bashar al-Assad med på å eliminere sarin fra sitt kjemiske våpenprogram.
AP170406 Både WHO og helsearbeidere fra Leger Uten Grenser ( MSF ) har tidligere konkludert med at ofrene for angrepet mot Khan Sheikhoun bar tegn til å være utsatt for kjemiske våpen, men uten å spekulere i hvilke stridsemner det kan ha vært snakk om.
AP170406 - Det tyder på at det er en forbindelse mellom disse funnene og skader som er vanlig når kjemiske våpen er benyttet, heter det videre.
AA170406 - Bildene av barn som kveles og dør i Idlib, etter det som påstås å ha vært et angrep med kjemiske våpen, er forferdelige og hjerteskjærende, sier Lake.
AA170406 Tidligere på dagen meldte tyrkiske myndigheter at det er funnet spor av kjemiske stridsmidler i dødsofrene etter tirsdagens angrep mot den lille opprørskontrollerte byen, der nærmere 90 mennesker skal ha blitt drept.
AA170406 Han hevder at det ville vært ulogisk av regimet å bruke kjemiske våpen på dette tidspunktet i krigen.
AA170406 Både Tyrkia og Israel mener å ha funnet bevis for at Assad-regimet sto bak det kjemiske angrepet mot Khan Sheikhoun nordvest i Syria.
AA170406 - Resultatene fra obduksjonen viser at det ble brukt kjemiske våpen, sier justisminister Bekir Bozdag.
AA170406 - Jeg understreker igjen at vår hær ikke har brukt kjemiske våpen og ikke kommer til å bruke kjemiske våpen, verken mot sivile eller terrorister, sa han på en pressekonferanse i Damaskus.
AA170406 - Jeg understreker igjen at vår hær ikke har brukt kjemiske våpen og ikke kommer til å bruke kjemiske våpen, verken mot sivile eller terrorister, sa han på en pressekonferanse i Damaskus.
AA170406 Ifølge det tyrkiske helsedepartementet ble obduksjonen foretatt av tyrkiske patologer i byen Adana, med representanter for Verdens helseorganisasjonen ( WHO ) og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) til stede.
AA170406 Både WHO og helsearbeidere fra Leger Uten Grenser ( MSF ) har tidligere konkludert med at ofrene for angrepet mot Khan Sheikhoun bar tegn til å være utsatt for kjemiske våpen, men uten å spekulere i hvilke stridsemner det kan ha vært snakk om.
AA170406 - Det tyder på at det er en forbindelse mellom disse funnene og skader som er vanlig når kjemiske våpen er benyttet, heter det videre.
AA170406 | Tyrkia : Spor av kjemiske våpen i syriske ofre ¶
AA170406 Han sier også det er funnet bevis for at regimet til president Bashar al-Assad har brukt kjemiske våpen, men uten å gi flere opplysninger.
AA170406 Det er funnet spor av kjemiske stridsmidler i dødsofrene etter angrepet mot byen Khan Sheikhoun nordvest i Syria, opplyser Tyrkias justisminister.
AA170406 - Resultatene fra obduksjonen viser at det ble brukt kjemiske våpen, sier justisminister Bekir Bozdag.
AA170406 - Vi er enige med presidenten i at Assad har gått over streken med sin siste bruk av kjemiske våpen.
AA170406 - Noe må skje, sa president Donald Trump torsdag, med henvisning til angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun der 86 mennesker angivelig skal ha blitt drept av kjemiske våpen.
AA170406 - Vi er enige med presidenten i at Assad har gått over streken med sin siste bruk av kjemiske våpen.
AA170406 - Noe må skje, sa president Donald Trump torsdag, med henvisning til angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun der 86 mennesker angivelig skal ha blitt drept av kjemiske våpen.
AA170406 Vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen under et flyangrep som kostet minst 86 mennesker livet i den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen denne uka, noe Russland benekter.
AA170406 Det russiske forsvarsdepartementet erkjenner at flyangrepet fant sted, men hevder at kjemiske stridsemner slapp ut da en av opprørernes våpenfabrikker ble truffet.
AA170406 USAs anklager vedrørende det kjemiske angrepet i Syria er ikke basert på objektive opplysninger, heter det fra Kreml torsdag.
AA170406 Russiske myndigheter kaller det kjemiske angrepet i Syria for en " uhyrlig forbrytelse ", men mener at vestlige anklager mot regimet ikke er faktabasert.
AA170406 Meldingen ble sendt ut samtidig som Syrias utenriksminister Walid al-Moualem avviste alle anklager om at den syriske hæren har brukt eller kommer til å bruke kjemiske våpen. ( ©NTB ) ¶
VG170405 Utkastet ble presentert for FNs sikkerhetsråd tirsdag og vil kunne stemmes over allerede onsdag, når Sikkerhetsrådet møtes for å diskutere påstandene om bruk av kjemiske stridsmidler i Syria.
VG170405 Syria har i lang tid blitt anklaget for å bruke kjemiske våpen.
VG170405 I tillegg til å fordømme det kjemiske angrepet krever resolusjonen en umiddelbar gransking, og at Syria utleverer flylogger, oversikt over flyginger og annen informasjon om militære operasjoner for angrepsdagen.
VG170405 Den syriske regjeringen « avviser kategorisk » at de står bak, og hevder videre at de ikke er i besittelse av kjemiske våpen, at de ikke har brukt det i fortiden - og at de heller ikke har planer om å bruke det.
VG170405 - President Obama sa i 2012 at han ville etablerte en « rød linje » mot bruken av kjemiske våpen, og gjorde deretter ingenting.
VG170405 | Gassofferet Abed ( 21 ) forteller : Slik overlevde jeg det kjemiske angrepet ¶
VG170405 Tirsdagens kjemiske angrep i Syria er det dødeligste på fire år, og har skapt sterke reaksjoner verden over.
VG170405 FN og EU har uttalt at det er for tidlig å slå fast hvem som sto bak angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun, og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet.
SA170405 USA anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske stridsmidler under angrepet, som Trump kaller " en krenkelse av menneskeheten ".
SA170405 Tallet på drepte i det som skal ha vært et angrep med kjemiske våpen i Syria, har steget til 72, opplyser eksilgruppa SOHR.
SA170405 OPCW og FN gransker nå meldingene om at det ble brukt kjemiske våpen under angrepet. ( ©NTB ) ¶
SA170405 FN og EU har uttalt at det er for tidlig å slå fast hvem som sto bak angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun, og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet.
SA170405 Tallet på drepte i det som antas å være et angrep med kjemiske stridsmidler, hadde onsdag morgen steget til 72, opplyser Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ).
SA170405 Nesten et døgn senere slo Russlands forsvarsdepartement fast at det var fly fra det syriske regimet som bombet byen, men uten at det ble brukt kjemiske våpen.
SA170405 Igor Konasjenkov i forsvarsdepartementet i Moskva hevder de kjemiske våpnene som angivelig ble produsert i fabrikken, også blir brukt i Irak.
SA170405 I tillegg til å fordømme det kjemiske angrepet krever resolusjonen full gransking av hendelsen umiddelbart, samt månedlige rapporter fra FN om anklagene om bruk av slike våpen i Syria.
SA170405 FN og EU har uttalt at det er for tidlig å slå fast hvem som sto bak angrepet og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet.
SA170405 Dette skal nå granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ).
SA170405 FN-sjef António Guterres er forsiktig med å utpeke ansvarlige bak det antatte kjemiske angrepet i Syria tirsdag, men sier at angrepet er en krigsforbrytelse.
DN170405 Statlige China National Chemical Corp ( ChemChina ) er det største selskapet innen Kinas kjemiske industri.
DB170405 Vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen under et flyangrep mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen.
DB170405 Russland har bekreftet at syriske kampfly gjennomførte et angrep tirsdag, men avviser at det ble benyttet kjemiske stridsmidler.
DB170405 - Det kjemiske angrepet er forferdelig.
DB170405 - Assad kommer ikke til å slutte å bruke kjemiske stridsmidler før Russland slutter å beskytte ham, sa hun, og viste fram bilder av barn som ble drept i angrepet, fortsatte hun.
DB170405 Vet at de har bedt verden straffe og stoppe Assad-regimet etter at det ble påvist at de brukte internasjonale forbudte kjemiske våpen i Ghouta, like utenfor Damaskus i 2013.
DB170405 Talspersoner for Bashar al-Assad og hans regime benekter at de står bak det mulig kjemiske angrepet.
DB170405 Russlands forsvarsdepartement sier at et syrisk flyangrep angrep en opprørskontrollert bygning, og at opprørerne hadde kjemiske våpen lagret der.
DB170405 FNs generalsekretær, Antonio Guterres er « voldsomt sjokkert » av angrepet, ifølge hans talsmann, men at ingen foreløpig « uavhengig er i stand til å verifisere » rapportene om bruk av kjemiske våpen.
DB170405 Russlands fungerende FN-ambassadør Vladimir Safronkov betegnet resolusjonen som unødvendig, ettersom Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) alt har varslet at de gransker angrepet.
DB170405 Russland, som er en nær alliert av Syrias president Bashar al-Assad, har bekreftet at syriske kampfly gjennomførte et angrep tirsdag, men avviser at det ble benyttet kjemiske stridsmidler.
DB170405 OPCW, FN og EU mener at det er for tidlig å konkludere med hvem som sto bak angrepet og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet.
DB170405 Flere vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen under et flyangrep mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen, der minst 72 mennesker skal ha blitt drept.
DB170405 FATTIGMANNENS ATOMBOMBE : til tross for å ikke være like ødeleggende som atombomber, er kjemiske bomber fremdeles meget effektive.
DB170405 Det kjemiske angrepet i Syria er et av de dødeligste på flere år ¶
DB170405 - Assad kommer ikke til å slutte å bruke kjemiske stridsmidler før Russland slutter å beskytte ham, sa hun, og viste fram bilder av barn som ble drept i angrepet.
DB170405 Utkastet for en resolusjon ble presentert for FNs sikkerhetsråd tirsdag og vil kunne stemmes over allerede onsdag, når Sikkerhetsrådet møtes for å diskutere påstandene om bruk av kjemiske stridsmidler i Syria, skriver NTB.
DB170405 I tillegg til å fordømme det kjemiske angrepet tirsdag krever resolusjonen full gransking av hendelsen umiddelbart og månedlige rapporter fra FN om anklagene om bruk av slike våpen i Syria.
DB170405 FN og EU har uttalt at det er for tidlig å slå fast hvem som sto bak angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun, og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet.
DB170405 Dette skal nå granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ).
DB170405 Han drar til sitt lokale sykehus i Maaret al-Numan, rundt 15 kilometer fra Khan Sheikhun, hvor det antatte kjemiske angrepet fant sted.
DA170405 Vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen i flyangrepet mot Khan Sheikhoun, noe syriske myndigheter og deres allierte Russland benekter.
BT170405 Tallet på drepte i det som skal ha vært et angrep med kjemiske våpen i Syria, har steget til 72, opplyser eksilgruppen SOHR.
BT170405 OPCW og FN gransker nå meldingene om at det ble brukt kjemiske våpen under angrepet.
BT170405 FN og EU har uttalt at det er for tidlig å slå fast hvem som sto bak angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun, og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet.
AP170405 Russerne hevder det er et russisk jagerflys bomber som har truffet et opprørsanlegg for produksjon av landminer som inneholder kjemiske stridsmidler.
AP170405 Opposisjonen hevder det fremdeles finnes kjemiske våpen i Syria. 7. august 2015 : FNs sikkerhetsråd gir OPCW og granskere fra FN rett til å etterforske rapporter om at myndighetene har brukt klorgass mot opposisjonen. 24. august 2016 : OPCW og FN slår fast at syriske myndigheter to ganger har brukt helikoptre til å angripe motstanderne med klo
AP170405 Men det kjemiske angrepet kan ha fått Donald Trump til å endre mening.
AP170405 ISTANBUL/MOSKVA ( Aftenposten ) : Over 100 mennesker ble drept i et angrep med kjemiske våpen i Syria tirsdag, ifølge Tyrkias president.
AP170405 I Sikkerhetsrådet onsdag la Russland skylden på Barack Obama siden han hadde truet med å angripe Syria dersom kjemiske våpen ble brukt.
AP170405 Hvem skulle ha interesse av å bruke kjemiske våpen ?
AP170405 Human Rights Watch sier at mens de har kunnet påvise at syriske myndigheter og Den islamske staten har brukt kjemiske våpen, så har de ikke kunnet påvise at opprørerne har brukt slike våpen.
AP170405 Han mener satellittdataene til amerikanerne også raskt vil kunne fastslå om det ble sluppet kjemiske våpen, eller om man traff et depot.
AP170405 Fakta : Tidslinje for bruk av kjemiske våpen i Syria ¶ 20. august 2012 : USAs president Barack Obama sier bruken av kjemiske våpen vil være en « rød linje », altså at USA ville gripe inn militært hvis myndighetene brukte slike våpen mot sin egen befolkning. 19. mars 2013 : Syriske myndigheter og opposisjonen anklager hverandre for å
AP170405 FN og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) har fastslått at syriske myndigheter sto bak tre angrep med klorgass i 2014 og 2015 og at IS hadde brukt sennepsgass.
AP170405 FN fastslår senere at det kjemiske våpenet var sarin og at det ble brukt bakke-til-bakke-granater.
AP170405 Det syriske regimet nekter for at det har brukt kjemiske våpen.
AP170405 Den tyrkiske helseministeren sa tidligere på dagen at pasientene viste tegn på bruk av kjemiske midler.
AP170405 Damaskus benekter at de har brukt kjemiske våpen.
AP170405 : Trumps utenriksminister ignorerte spørsmål om bruk av kjemiske våpen i Syria.
AP170405 - Obamas « røde linje » har ført til at terrorister og ekstremister har brukt kjemiske våpen for å sette det russiske regimet i vanry, hevdet Russlands viseambassadør til FN, Vladimir Safronkov.
AP170405 - Det syriske regimet har tidligere vist at det har vært villig til å bruke kjemiske våpen, sier Solvang i Human Rights Watch.
AP170405 september 2013 : USA og Russland blir enig om at Syria skal gi fra seg og ødelegge alle kjemiske våpen.
AP170405 mars 2013 : Syriske myndigheter og opposisjonen anklager hverandre for å ha brukt kjemiske våpen som drepte 26 mennesker, inkludert et titalls regjeringssoldater, i Khan al-Assal i det nordlige Syria.
AP170405 lagring og bruk av kjemiske våpen. 23. juni 2014 : Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) sier de har fjernet alle kjemiske våpen fra Syria.
AP170405 juni 2014 : Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) sier de har fjernet alle kjemiske våpen fra Syria.
AP170405 juni 2014 : Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) sier de har fjernet alle kjemiske våpen fra Syria.
AP170405 februar 2017 : Russland og Kina legger ned veto mot en FN-resolusjon som ville ha åpnet for sanksjoner mot Syria på grunn av bruken av kjemiske våpen. 4. april 2017 : Minst 72 mennesker blir drept i et angrep i Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen, et opprørskontrollert område.
AP170405 august 2012 : USAs president Barack Obama sier bruken av kjemiske våpen vil være en « rød linje », altså at USA ville gripe inn militært hvis myndighetene brukte slike våpen mot sin egen befolkning. 19. mars 2013 : Syriske myndigheter og opposisjonen anklager hverandre for å ha brukt kjemiske våpen som drepte 26 mennesker, inkludert et titalls regjeringssolda
AP170405 STORT ANGREP : Angrepet i Syria tirsdag er det største siden det kjemiske angrepet i Damaskus i 2013.
AP170405 Konvensjonen forbyr utvikling, produksjon, anskaffelse, lagring, tilbakeholdelse, overføring eller bruk av kjemiske våpen.
AP170405 I regi av Verdens helseorganisasjon ( WHO ) har Heyerdahl tidligere vært i Syria og Libanon for å lære opp FN-ansatte i behandling av ofre etter nervegass og andre kjemiske stridsmidler.
AP170405 I 1993 ble konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen inngått, den trådte ikke i kraft før i 1997.
AP170405 Hvorvidt det er et direkte kjemisk angrep, eller om en bombe har truffet et lager for kjemiske våpen og dermed lekket, er foreløpig ikke klart.
AP170405 Fra 1991 til 1993 var Bjørn Arne Johnsen i Irak og destruerte Saddam Hussains kjemiske våpen etter Gulfkrigen.
AP170405 Flere kilder, deriblant den tidligere sjefen for biologiske og kjemiske våpen i British Army har sagt til CBS at det ser ut til å dreie seg om den svært dødelige nervegassen sarin.
AP170405 FN og EU har uttalt at det er for tidlig å slå fast hvem som sto bak angrepet i Khan Sheikhoun og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet.
AP170405 Dette skal nå granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ).
AP170405 Da hadde det Irakiske regimet brukt kjemiske våpen mot sin egen befolkning.
AP170405 Da gikk president Bashar al-Assad med på å eliminere sarin fra sitt kjemiske våpenprogram.
AP170405 Angrepet er det mest dødelige siden det kjemiske angrepet i Damaskus i 2013.
AP170405 - Det ser ut som de har vært flinke til å kle av ofrene og spyle bort de kjemiske giftene, sier Heyerdahl.
AP170405 Kjemiske våpen kan drepe i små mengder ¶
AP170405 Kjemiske våpen ble brukt i stor skala under første verdenskrig, og i siste del av andre verdenskrig hadde tyskerne betydelige lagre av nervegass, men det ble ikke brukt.
AP170405 Russerne hevder det er et russisk jagerflys bomber som har truffet et opprørsanlegg for produksjon av landminer som inneholder kjemiske stridsmidler.
AP170405 Over 100 mennesker ble drept i et angrep med kjemiske våpen i Syria tirsdag, ifølge Tyrkias president.
AP170405 Opposisjonen hevder det fremdeles finnes kjemiske våpen i Syria. 7. august 2015 : FNs sikkerhetsråd gir OPCW og granskere fra FN rett til å etterforske rapporter om at myndighetene har brukt klorgass mot opposisjonen. 24. august 2016 : OPCW og FN slår fast at syriske myndigheter to ganger har brukt helikoptre til å angripe motstanderne med klo
AP170405 Men det kjemiske angrepet kan også ha fått Donald Trump til å ha endret mening om Assads fremtid i Syria.
AP170405 I Sikkerhetsrådet onsdag la Russland skylden på Barack Obama, siden han hadde truet med å angripe Syria dersom kjemiske våpen ble brukt.
AP170405 Hvem skulle ha interesse av å bruke kjemiske våpen ?
AP170405 Human Rights Watch sier dessuten at mens de har kunnet påvise at syriske myndigheter og Den islamske staten har brukt kjemiske våpen, så har de ikke kunnet påvise at opprørerne har brukt slike våpen.
AP170405 Han mener satellittdataene til amerikanerne også raskt vil kunne fastslå om det ble sluppet kjemiske våpen, eller om man traff et depot.
AP170405 Fakta : Tidslinje for bruk av kjemiske våpen i Syria ¶ 20. august 2012 : USAs president Barack Obama sier bruken av kjemiske våpen vil være en « rød linje », altså at USA ville gripe inn militært hvis myndighetene brukte slike våpen mot sin egen befolkning. 19. mars 2013 : Syriske myndigheter og opposisjonen anklager hverandre for å
AP170405 FN og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) har fastslått at syriske myndigheter sto bak tre angrep med klorgass i 2014 og 2015 og at IS hadde brukt sennepsgass.
AP170405 FN fastslår senere at det kjemiske våpenet var sarin og at det ble brukt bakke-til-bakke-granater.
AP170405 Det syriske regimet nekter for at de har brukt kjemiske våpen.
AP170405 Den tyrkiske helseministeren sa tidligere på dagen at pasientene viste tegn på bruk av kjemiske midler.
AP170405 Damaskus benekter at de har brukt kjemiske våpen.
AP170405 : Trumps utenriksminister ignorerte spørsmål om bruk av kjemiske våpen i Syria.
AP170405 - Obamas « røde linje » har ført til at terrorister og ekstremiter har brukt kjemiske våpen for å diskreditere det russiske regimet, hevdet Russlands viseambassadør til FN, Vladimir Safronkov.
AP170405 - Det syriske regimet har tidligere vist at de har vært villig til å bruke kjemiske våpen, sier Solvang i Human Rights Watch.
AP170405 september 2013 : USA og Russland blir enig om at Syria skal gi fra seg og ødelegge alle kjemiske våpen.
AP170405 mars 2013 : Syriske myndigheter og opposisjonen anklager hverandre for å ha brukt kjemiske våpen som drepte 26 mennesker, inkludert et titalls regjeringssoldater, i Khan al-Assal i det nordlige Syria.
AP170405 lagring og bruk av kjemiske våpen. 23. juni 2014 : Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) sier de har fjernet alle kjemiske våpen fra Syria.
AP170405 juni 2014 : Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) sier de har fjernet alle kjemiske våpen fra Syria.
AP170405 juni 2014 : Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) sier de har fjernet alle kjemiske våpen fra Syria.
AP170405 februar 2017 : Russland og Kina legger ned veto mot en FN-resolusjon som ville ha åpnet for sanksjoner mot Syria på grunn av bruken av kjemiske våpen. 4. april 2017 : Minst 72 mennesker blir drept i et angrep i Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen, et opprørskontrollert område.
AP170405 august 2012 : USAs president Barack Obama sier bruken av kjemiske våpen vil være en « rød linje », altså at USA ville gripe inn militært hvis myndighetene brukte slike våpen mot sin egen befolkning. 19. mars 2013 : Syriske myndigheter og opposisjonen anklager hverandre for å ha brukt kjemiske våpen som drepte 26 mennesker, inkludert et titalls regjeringssolda
AP170405 STORT ANGREP : Angrepet i Syria tirsdag er det største siden det kjemiske angrepet i Damaskus i 2013.
AP170405 Konvensjonen forbyr utvikling, produksjon, anskaffelse, lagring, tilbakeholdelse, overføring eller bruk av kjemiske våpen.
AP170405 I regi av Verdens helseorganisasjon ( WHO ) har Heyerdahl tidligere vært i Syria og Libanon for å lære opp FN-ansatte i behandling av ofre etter nervegass og andre kjemiske stridsmidler.
AP170405 I 1993 ble konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen inngått, den trådte ikke i kraft før i 1997.
AP170405 Hvorvidt det er et direkte kjemisk angrep, eller om en bombe har truffet et lager for kjemiske våpen og dermed lekket, er foreløpig ikke klart.
AP170405 Fra 1991 til 1993 var Bjørn Arne Johnsen i Irak og destruerte Saddam Hussains kjemiske våpen etter Gulfkrigen.
AP170405 Flere kilder, deriblant den tidligere sjefen for biologiske og kjemiske våpen i British Army har sagt til CBS at det ser ut til å dreie seg om den svært dødelige nervegassen Sarin.
AP170405 FN og EU har uttalt at det er for tidlig å slå fast hvem som sto bak angrepet i Khan Sheikhoun og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet.
AP170405 Dette skal nå granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ).
AP170405 Da hadde det Irakiske regimet brukt kjemiske våpen mot sin egen befolkning.
AP170405 Da gikk president Bashar al-Assad med på å eliminere sarin fra sitt kjemiske våpenprogram.
AP170405 Angrepet er det mest dødelige siden det kjemiske angrepet i Damaskus i 2013.
AP170405 - Det ser ut som de har vært flinke til å kle av ofrene og spyle bort de kjemiske giftene, sier Heyerdahl.
AP170405 Kjemiske våpen kan drepe i små mengder ¶
AP170405 Kjemiske våpen ble brukt i stor skala under første verdenskrig, og i siste del av andre verdenskrig hadde tyskerne betydelige lagre av nervegass, men det ble ikke brukt.
AP170405 Bildene av ofrene fra det antatte kjemiske angrepet i Syria tirsdag, treffer som en knyttneve i magen.
AA170405 FN-organet opplyser at det tilsynelatende ble brukt kjemiske våpen i tirsdagens angrep, som kostet minst 72 sivile livet i småbyen Khan Sheikhoun.
AA170405 USA anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske stridsmidler under angrepet, som Trump kaller " en krenkelse av menneskeheten ".
AA170405 Vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen i flyangrepet mot Khan Sheikhoun, noe syriske myndigheter og deres allierte Russland benekter.
AA170405 Tallet på drepte i det som skal ha vært et angrep med kjemiske våpen i Syria, har steget til 72, opplyser eksilgruppa SOHR.
AA170405 OPCW og FN gransker nå meldingene om at det ble brukt kjemiske våpen under angrepet. ( ©NTB ) ¶
AA170405 FN og EU har uttalt at det er for tidlig å slå fast hvem som sto bak angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun, og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet.
AA170405 Tallet på drepte i det som antas å være et angrep med kjemiske stridsmidler, hadde onsdag morgen steget til 72, opplyser Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ).
AA170405 Nesten et døgn senere slo Russlands forsvarsdepartement fast at det var fly fra det syriske regimet som bombet byen, men uten at det ble brukt kjemiske våpen.
AA170405 Igor Konasjenkov i forsvarsdepartementet i Moskva hevder de kjemiske våpnene som angivelig ble produsert i fabrikken, også blir brukt i Irak.
AA170405 I tillegg til å fordømme det kjemiske angrepet krever resolusjonen full gransking av hendelsen umiddelbart, samt månedlige rapporter fra FN om anklagene om bruk av slike våpen i Syria.
AA170405 FN og EU har uttalt at det er for tidlig å slå fast hvem som sto bak angrepet og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet.
AA170405 Dette skal nå granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ).
AA170405 Han sier også at de kjemiske våpnene som ble produsert i fabrikken, blir brukt i Irak, og at samme type våpen ble brukt av opprørere i Aleppo, der personer har fått samme type symptomer som i Khan Sheikhoun.
AA170405 - De gangene de har brukt kjemiske våpen, har dødeligheten vært langt mindre både på grunn av type stridsmiddel og leveringsmetoden, framholder Slensvik overfor NTB.
AA170405 Syria nekter for å ha benyttet kjemiske stridsmidler i angrepet, og Russland hevder at kjemikaliene lekket ut da et av opprørernes våpenlagre ble truffet.
AA170405 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) tar nå prøver i håp om å kunne slå fast om det ble benyttet kjemiske stridsmidler, og i så fall hvilke stoffer det var snakk om og hvor de kom fra. ( ©NTB ) ¶
AA170405 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) tar nå prøver i håp om å kunne slå fast om det ble benyttet kjemiske stridsmidler, og i så fall hvilke stoffer det var snakk om og hvor de kom fra. ( ©NTB ) ¶
AA170405 Klor står ikke på listen over kjemiske stridsmidler, men er ulovlig å bruke som våpen.
AA170405 | Iran fordømmer all bruk av kjemiske våpen ¶
AA170405 Ledelsen i Teheran stiller seg tvilende til påstanden om at syriske regjeringsstyrker benyttet kjemiske stridsemner under et angrep mot småbyen Khan Sheikhoun tirsdag.
AA170405 Iran tar kraftig avstand fra all bruk av kjemiske våpen, sier en talsmann for myndighetene.
AA170405 FN-granskere har tidligere slått fast at både regimet og opprørere har benyttet kjemiske våpen i Syria. ( ©NTB ) ¶
AA170405 - Iran fordømmer all bruk av kjemiske våpen, uansett hvem som har ansvaret og hvem ofrene er, sier Bahram Ghassemi i iransk UD.
AA170405 - De væpnede terroristgruppene må fratas sine kjemiske våpen, sier Ghassemi.
AA170405 USA langet ut mot Russland da Sikkerhetsrådet diskuterte angrepet der det angivelig ble benyttet kjemiske våpen i Syria.
AA170405 Russlands fungerende FN-ambassadør Vladimir Safronkov betegnet resolusjonen som unødvendig, ettersom Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) alt har varslet at de gransker angrepet.
AA170405 Russland, som er en nær alliert av Syrias president Bashar al-Assad, har bekreftet at syriske kampfly gjennomførte et angrep tirsdag, men avviser at det ble benyttet kjemiske stridsmidler.
AA170405 OPCW, FN og EU mener at det er for tidlig å konkludere med hvem som sto bak angrepet og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet.
AA170405 Flere vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen under et flyangrep mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen, der minst 86 mennesker skal ha blitt drept.
AA170405 - Assad kommer ikke til å slutte å bruke kjemiske stridsmidler før Russland slutter å beskytte ham, sa hun, og viste fram bilder av barn som ble drept i angrepet.
AA170405 Statlige China National Chemical Corp ( ChemChina ) er det største selskapet innen Kinas kjemiske industri.
AA170405 Sjefen for Den arabiske liga sier at det antatte kjemiske angrepet mot en opprørskontrollert by i Syria, er " en stor forbrytelse ".
AA170405 Syriske myndigheter nekter for å ha brukt kjemiske våpen i angrepet, der eksilgruppen SOHR melder at 72 personer ble drept.
AA170405 Storbritannias utenriksminister Boris Johnson mener alt tyder på at det var det syriske regimet som sto bak angrepet med kjemiske våpen i Khan Sheikhoun.
VG170404 Tirsdagens angrep skjer bare dager etter at opprørere anklaget Assad-regimet for å ha brukt kjemiske våpen i Hama, naboprovinsen til Idlib.
VG170404 Syria har i lang tid blitt anklaget for å bruke kjemiske våpen.
VG170404 Senest forrige uke sa en syrisk militærkilde til Reuters at anklagene om at regimet bruker kjemiske våpen ikke er sanne.
VG170404 | Avviser skyld i det kraftigste kjemiske angrepet på fire år ¶
VG170404 OPCW, som har 192 medlemsland, også Syria, forbyr bruk av alle former for kjemiske våpen under alle omstendigheter.
VG170404 FNs Organisasjon for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) opplyser at de er svært bekymret over meldingene om at angrepet i Khan Shaykhun skal ha vært med kjemiske våpen.
VG170404 FNs Organisasjon for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) opplyser at de er svært bekymret over meldingene om at angrepet i Khan Shaykhun skal ha vært med kjemiske våpen.
VG170404 EUs utenrikssjef Federica Mogherini sier Syrias president Bashar al-Assad bærer et spesielt ansvar for det som fryktes å være et angrep med kjemiske våpen, melder NTB.
VG170404 Dersom det stemmer at angrepet var utført med kjemiske våpen, er det det kraftigste som er rapportert siden angrepet i Ghouta i august 2013.
SA170404 Russland og Iran har et ansvar for å stanse president Bashar al-Assad, mener USA, som anklager den syriske presidenten for bruk av kjemiske våpen.
SA170404 Han viser til tirsdagens angrep mot en småby i Idlib-provinsen, der minst 58 mennesker ble drept og mye tyder på at de ble ofre for kjemiske stridsmidler.
SA170404 FN og EU slo tirsdag fast at det er for tidlig å slå fast hvem som sto bak angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhun, og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet.
SA170404 Dette skal nå granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ). ( ©NTB ) ¶
SA170404 - Enhver som bruker kjemiske våpen i angrep mot eget folk, viser en fundamental mangel på respekt for menneskerettighetene og må stilles til ansvar, sier han.
SA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) undersøker opplysningene om tirsdagens angrep, og organisasjonen sier i en uttalelse at de er " svært bekymret " over meldingene om bruk av kjemiske våpen.
SA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) undersøker opplysningene om tirsdagens angrep, og organisasjonen sier i en uttalelse at de er " svært bekymret " over meldingene om bruk av kjemiske våpen.
SA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) har innledet gransking etter angrepet.
SA170404 Landets arsenal av kjemiske våpen, som var et av de største i verden, skulle ifølge avtalen ødelegges innen sommeren 2014.
SA170404 FNs sikkerhetsråd møtes onsdag for å diskutere påstandene om bruk av kjemiske stridsmidler i Syria.
SA170404 - Hæren nekter kategorisk for å ha brukt kjemiske eller giftige stoffer i Khan Sheikhun i dag, heter det i en kunngjøring fra regjeringsstyrkene.
SA170404 - Dagens kjemiske angrep i Syria, mot uskyldige mennesker, blant dem kvinner og barn, er forkastelig, sier president Donald Trumps talsmann Sean Spicer, som sier at Det hvite hus " er overbevist " om at Assads styrker sto bak angrepet.
SA170404 160 andre ble såret i angrepet, der det kan ha blitt benyttet kjemiske stridsmidler.
DB170404 Nå meldes det om at kjemiske våpen igjen er tatt i bruk.
DB170404 Få timer etter kom meldingene om at folk frykter at flyene har angrepet med kjemiske våpen.
DB170404 Da var det lokale klinikker som behandlet overlevende som ble utsatt, ifølge BBC : Den syriske regjeringen nekter for at de har brukt kjemiske våpen.
DB170404 - OPCW er alvorlig bekymret over medias rapportering om det påståtte kjemiske angrepet i Khan Shaykhoun-området, sør for Idlib i Syria.
DB170404 - I slike situasjoner er behandlingen å forsøke å fjerne alt folk har på seg, for å få bort de kjemiske midlene fra kroppene deres.
DB170404 ¶ PÅ SYKEHUS : Disse to barna får behandling etter at Khan Shaykhun-området i Idlib by skal ha blitt angrepet med kjemiske midler.
DB170404 Også terrorgruppa IS ( den såkalte islamske staten ) har brukt kjemiske våpen i den blodige konflikten i Syria, skriver BBC.
DB170404 Også i forrige uke kom meldingene om at kjemiske våpen nylig er brukt i den forferdelige syriske krigen, ifølge Leger Uten Grenser.
DB170404 Men FN og flere andre organisasjoner påviste at kjemiske angrep der kloringass ble gjennomført i områder rundt hovedstaden Damaskus i perioder mellom 2014 og 2015.
DB170404 Den syriske regjeringen har gjentatte ganger i løpet av de seks årene krigen har vart nektet for å ha tatt i bruk ulovlige kjemiske midler.
DA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) undersøker opplysningene om tirsdagens angrep, og organisasjonen sier i en uttalelse at de er " svært bekymret " over meldingene om bruk av kjemiske våpen.
DA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) undersøker opplysningene om tirsdagens angrep, og organisasjonen sier i en uttalelse at de er " svært bekymret " over meldingene om bruk av kjemiske våpen.
DA170404 Minst 58 mennesker, deriblant mange barn, ble drept i det som kan ha vært et angrep med kjemiske våpen mot en opprørskontrollert by i Syria tirsdag.
DA170404 Landets arsenal av kjemiske våpen, som var et av de største i verden, skulle ifølge avtalen ødelegges innen sommeren 2014.
DA170404 En lege i Idlib-provinsen mener at det antatte kjemiske angrepet er det verste i landet siden 2013, da flere hundre personer ble drept i en forstad til Damaskus.
DA170404 En høytstående syrisk sikkerhetskilde sier at påstandene om at syriske kampfly angrep byen med kjemiske våpen, er usanne.
DA170404 EUs utenrikssjef Federica Mogherini sier Syrias president Bashar al-Assad bærer et spesielt ansvar for det som fryktes å være et angrep med kjemiske våpen.
DA170404 Utenriksminister Børge Brende ( H ) fordømmer på det sterkeste det som skal ha vært et angrep med kjemiske våpen i Syria.
DA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) skal nå granske hendelsen.
DA170404 Ifølge FNs opplysninger skal ha vært et angrep fra lufta med kjemiske våpen.
DA170404 Brende understreker at bruk av kjemiske våpen er i strid med folkeretten.
DA170404 - Det som er helt ubestridelig, er at Syrias president Bashar al-Assad har brukt kjemiske våpen mot sitt folk tidligere.
BT170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) undersøker opplysningene om tirsdagens angrep, og organisasjonen sier i en uttalelse at de er " svært bekymret " over meldingene om bruk av kjemiske våpen.
BT170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) undersøker opplysningene om tirsdagens angrep, og organisasjonen sier i en uttalelse at de er " svært bekymret " over meldingene om bruk av kjemiske våpen.
BT170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) har innledet gransking etter angrepet.
BT170404 Landets arsenal av kjemiske våpen, som var et av de største i verden, skulle ifølge avtalen ødelegges innen sommeren 2014.
BT170404 FNs sikkerhetsråd møtes onsdag for å diskutere påstandene om bruk av kjemiske stridsmidler i Syria.
BT170404 - Hæren nekter kategorisk for å ha brukt kjemiske eller giftige stoffer i Khan Sheikhun i dag, heter det i en kunngjøring fra regjeringsstyrkene.
BT170404 - Dagens kjemiske angrep i Syria, mot uskyldige mennesker, blant dem kvinner og barn, er forkastelig, sier president Donald Trumps talsmann Sean Spicer, som sier at Det hvite hus " er overbevist " om at Assads styrker sto bak angrepet.
BT170404 160 andre ble såret i angrepet, der det kan ha blitt benyttet kjemiske stridsmidler.
BT170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) undersøker opplysningene om tirsdagens angrep, og organisasjonen sier i en uttalelse at de er " svært bekymret " over meldingene om bruk av kjemiske våpen.
BT170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) undersøker opplysningene om tirsdagens angrep, og organisasjonen sier i en uttalelse at de er " svært bekymret " over meldingene om bruk av kjemiske våpen.
BT170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) har innledet gransking etter angrepet.
BT170404 Landets arsenal av kjemiske våpen, som var et av de største i verden, skulle ifølge avtalen ødelegges innen sommeren 2014.
BT170404 FNs sikkerhetsråd møtes onsdag for å diskutere påstandene om bruk av kjemiske stridsmidler i Syria.
BT170404 - Hæren nekter kategorisk for å ha brukt kjemiske eller giftige stoffer i Khan Sheikhun i dag, heter det i en kunngjøring fra regjeringsstyrkene.
BT170404 - Dagens kjemiske angrep i Syria, mot uskyldige mennesker, blant dem kvinner og barn, er forkastelig, sier president Donald Trumps talsmann Sean Spicer, som sier at Det hvite hus " er overbevist " om at Assads styrker sto bak angrepet.
BT170404 160 andre ble såret i angrepet, der det kan ha blitt benyttet kjemiske stridsmidler.
AP170404 | Trumps utenriksminister ignorerte spørsmål om bruk av kjemiske våpen i Syria ¶
AP170404 Sikkerhetsrådet forsøkte i februar å bli enige om en resolusjon for å innføre sanksjoner mot Syria for å brukt kjemiske våpen tidligere.
AP170404 Men det er kanskje hans reaksjon, eller rettere sagt mangel på reaksjon etter tirsdagens luftangrep med kjemiske våpen mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhun nordvest i Syria, som vekker størst raseri.
AP170404 Hun krever at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) skulle etterforske angrepet.
AP170404 En av dem er at vi ALLTID fordømmer bruk av kjemiske våpen.
AP170404 Dette bildet viser det som skal være ofre for det angivelige kjemiske luftangrepet i Syria.
AP170404 Det var under at møte med kong Abdullah II av Jordan at utenriksministeren fikk spørsmål om det påståtte angrepet med kjemiske våpen.
AP170404 ) mot bruk av kjemiske våpen, men gjorde ikke noe, heter det i uttalelsen.
AA170404 Påstandene om at syriske kampfly angrep en landsby i idlib-provinsen med kjemiske våpen, er usann, hevder en syrisk sikkerhetskilde.
AA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) undersøker opplysningene om tirsdagens angrep, og organisasjonen sier i en uttalelse at de er " svært bekymret " over meldingene om bruk av kjemiske våpen.
AA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) undersøker opplysningene om tirsdagens angrep, og organisasjonen sier i en uttalelse at de er " svært bekymret " over meldingene om bruk av kjemiske våpen.
AA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) har innledet gransking etter angrepet.
AA170404 Landets arsenal av kjemiske våpen, som var et av de største i verden, skulle ifølge avtalen ødelegges innen sommeren 2014.
AA170404 FNs sikkerhetsråd møtes onsdag for å diskutere påstandene om bruk av kjemiske stridsmidler i Syria.
AA170404 - Hæren nekter kategorisk for å ha brukt kjemiske eller giftige stoffer i Khan Sheikhun i dag, heter det i en kunngjøring fra regjeringsstyrkene.
AA170404 - Dagens kjemiske angrep i Syria, mot uskyldige mennesker, blant dem kvinner og barn, er forkastelig, sier president Donald Trumps talsmann Sean Spicer, som sier at Det hvite hus " er overbevist " om at Assads styrker sto bak angrepet.
AA170404 160 andre ble såret i angrepet, der det kan ha blitt benyttet kjemiske stridsmidler.
AA170404 Tirsdagens angrep fant sted få dager etter at opprørerne anklaget styrker som er lojale mot president Assad, for å ha brukt kjemiske våpen i en motoffensiv i Idlibs naboprovins Hama.
AA170404 Landets arsenal av kjemiske våpen, som var et av de største i verden, skulle ifølge avtalen ødelegges innen sommeren 2014.
AA170404 Russland avviser at russiske fly sto bak da minst 58 syrere ble drept i det som kan ha vært et angrep med kjemiske våpen tirsdag.
AA170404 Syriske myndigheter gikk i 2013 med på å ødelegge og tømme sine anlegg for produksjon og lagring av kjemiske stridsmidler og tømme lagrene, noe som skjedde under overvåking av OPCW. ( ©NTB ) ¶
AA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) opplyser at granskere er i gang med å " samle inn og undersøke informasjon fra alle tilgjengelige kilder " om angrepet, som skal ha kostet minst 58 mennesker livet i Khan Sheikhun i Idlib-provinsen tirsdag morgen.
AA170404 OPCW og FNs granskingskommisjon for Syria undersøker nå opplysningene om at det ble brukt kjemiske våpen i et angrep mot en opprørskontrollert by tirsdag.
AA170404 OPCW og FN har tidligere funnet bevis for at både regjeringsstyrkene og opprørerne i Syria har brukt kjemiske våpen.
AA170404 EUs utenrikssjef Federica Mogherini sier Syrias president Bashar al-Assad bærer et spesielt ansvar for det som fryktes å være et angrep med kjemiske våpen.
AA170404 Utenriksminister Børge Brende ( H ) fordømmer på det sterkeste det som skal ha vært et angrep med kjemiske våpen i Syria.
AA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) skal nå granske hendelsen.
AA170404 Ifølge FNs opplysninger skal ha vært et angrep fra lufta med kjemiske våpen.
AA170404 Brende understreker at bruk av kjemiske våpen er i strid med folkeretten.
AA170404 - Det som er helt ubestridelig, er at Syrias president Bashar al-Assad har brukt kjemiske våpen mot sitt folk tidligere.
DB170401 Rapporten er resultat av et årelangt samarbeid mellom FN og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), og de finner det her bevist at begge partene brukte sennepsgass og klorgass i flere angrep.
DB170401 I en FN-rapport ble det i fjor slått fast at både president Bashar al-Assads regime og Den islamske stat ( IS ) har brukt kjemiske våpen under krigen i Syria, ifølge Reuters.
DB170401 I dag sier Leger Uten Grenser at de har fått informasjon om at det ble brukt kjemiske våpen i forbindelse med dette angrepet.
DB170401 Hun forteller at symptomene både ansatte og pasienter rapporterte om i etterkant av angrepet er med på å styrke mistanken om at kjemiske våpen ble brukt.
DB170401 FN-gransking : Både Assad-regimet og IS har brukt kjemiske våpen i Syria ¶
DB170401 Det siste bekreftede tilfellet av bruk av kjemiske våpen i Syria var i 2015, forteller Nordstrand.
DB170401 - Like etter angrepet ble det rapportert om at pasienter og ansatte led av alvorlige luftveisproblemer og « brennende » slimhinner, som er vanlige ved kjemiske angrep, sier Nordstrand.
DB170401 - Basert på den informasjonen vi har mottatt, mener vi det er svært sannsynlig at det ble brukt kjemiske våpen i dette angrepet, men vi kan ikke bekrefte det, sier lege og president i Leger Uten Grenser, Karine Nordstrand til Dagbladet.
DB170401 Kjemiske angrep er blant disse, og det er fullstendig forkastelig.
DA170401 Dette har vi sett gjennom tidligere forbud på andre masseødeleggelsesvåpen som biologiske og kjemiske våpen.
VG170327 - Assad brukte tønnebomber og kjemiske våpen mot sitt eget folk, mens koalisjonen bistår Iraks regjering med å bekjempe ISIL for å frigjøre Irak og befolkningen.
DB170322 - Prosessen styrker håret, men det er ikke permanent som med kjemiske produkter.
DB170320 Malaysisk politi : Kim Jong-nam drept med verdens giftigste kjemiske våpen ¶
DB170320 ( Dagbladet ) : Kim Jong-ils eldstefødte sønn, Kim Jong-nam, ble trolig drept med verdens giftigste kjemiske våpen på en flyplass i Malaysia 13. februar i år.
BT170316 Men til forskjell fra kjemiske miljøgifter, kan vi faktisk se med egne øyne hvordan plasten hoper seg opp.
BT170316 Men til forskjell fra kjemiske miljøgifter, kan vi faktisk se med egne øyne hvordan plasten hoper seg opp.
AA170311 | Irak : Ingen tegn til kjemiske våpen i Mosul ¶
AA170311 Røde Kors har rapportert at sju personer, inkludert fem barn, har blitt innlagt tidligere i mars nær Mosul med skader etter å ha blitt eksponert for kjemiske våpen.
AA170311 Forsvarsdepartementet i USA har tidligere sagt at IS utvikler primitive, kjemiske våpen, som sennepsgass, ved universitetet i Mosul.
AA170311 Det er ikke funnet noe som tyder på at ekstremistgruppa IS har brukt kjemiske våpen i kampene om Mosul, sier Iraks FN-utsending.
AA170311 Alhakim sier Irak har vært i kontakt med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) i Haag, som kan sende en ekspertgruppe til landet om det er mistanke om angrep med giftige, kjemiske substanser. ( ©NTB ) ¶
AA170311 Alhakim sier Irak har vært i kontakt med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) i Haag, som kan sende en ekspertgruppe til landet om det er mistanke om angrep med giftige, kjemiske substanser. ( ©NTB ) ¶
AA170311 - Det foreligger ikke konkrete beviser for at Daesh har brukt kjemiske våpen, sa Alhakim til pressen før møtet.
VG170309 Ifølge OPCW ( Organisation for the prohibition of chemical weapons ) er denne typen våpen et av de mest vanlige kjemiske våpnene i bruk dag.
VG170309 Ifølge BBC er dette angrepet det første registrerte kjemiske angrepet i den allerede svært blodige krigen om Mosul.
VG170309 IS har brukt kjemiske våpen i Irak og Syria tidligere.
VG170309 IS er ikke de eneste som bruker kjemiske våpen på den voldelige slagmarken i regionen.
AP170309 Dette skulle kartlegge den kjemiske og mineralogiske sammensetningen til Månen.
DB170306 Den svenske serien gjorde blant annet et dypdykk i de kjemiske prosessene i kroppens belønningssystem, hvor kjemiprofessor Ulf Ellervik og Brita Zackari var programledere. | « Sofa»-Adam gruet seg til å fortelle én ting til « 71° Nord»-deltakerne ¶
AP170305 De siste dagene er det også kommet rapporter på at IS kan ha begynt å bruke kjemiske våpen i forsvaret av Mosul.
AP170305 Angrepet der kjemiske våpen skal ha blitt brukt, fant sted øst i Mosul ¶
AP170305 mars har registrert 12 personer med symptomer på å ha vært utsatt for kjemiske våpen.
AP170305 Organisasjonen har flere steder der de lager den type kjemiske våpen.
AP170305 - Hvis det stemmer at det er tatt i bruk kjemiske våpen i konflikten, er sivilbefolkningen i livsfare, sier Gro Rognmo, kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge.
AP170305 mars har registrert 12 personer med symptomer på å ha vært utsatt for kjemiske våpen.
VG170304 Lørdag advarte FN om at tolv mennesker, inkludert kvinner og barn, har blitt behandlet for mulig eksponering av kjemiske våpenmidler siden 1. mars, melder Nyhetsbyrået Reuters.
VG170304 Hvis det stemmer at det er brukt kjemiske våpen, er dette et alvorlig brudd på internasjonal humanitær rett og en krigsforbrytelse, uavhengig av hvem som har vært målet eller ofre for angrepene, sa FNs humanitære koordinator i Irak, Lise Grande, i en uttalelse ifølge Reuters.
VG170304 Den internasjonale Røde Kors-komiteen ( ICRC ) sa fredag ​​at fem barn og to kvinner får behandling for eksponering av kjemiske midler.
VG170304 Antallet sivile som flykter fra kampene mellom den irakiske hæren og IS øker kraftig etter rapporter om bruk av kjemiske våpen.
VG170304 Hvis det blir bekreftet at det er brukt kjemiske våpen i Mosul, er det en krigsforbrytelse og et alvorlig brudd på folkeretten, sier FN.
VG170304 Helsepersonell i Arbil sier de torsdag begynte å få inn pasienter med symptomer på skader fra kjemiske våpen.
VG170304 Det var Røde Kors som fredag meldte at sju personer med symptomer på å ha vært utsatt for kjemiske våpen, fikk behandling ved sykehuset Rozhawa i nærheten av byen.
VG170304 Bruk av kjemiske våpen kan aldri rettferdiggjøres, sier FNs humanitære koordinator i Irak Lise Grande i en uttalelse.
VG170304 Angrepet der kjemiske våpen skal ha blitt brukt, fant sted øst i Mosul i uka som gikk, et område som ble erklært helt erobret fra IS i januar.
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶ ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶ ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶ ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶ ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶ ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170304 Verdens helseorganisasjon ( WHO ) melder i en uttalelse at de sammen med lokale helsemyndigheter nå har « iverksatt en beredskapsplan for å trygt behandle menn, kvinner og barn som kan ha vært utsatt for kjemiske midler », ifølge Al Jazeera.
DB170304 USA har advart om at IS kunne ta i bruk kjemiske midler i forbindelse med Mosul-offensiven. 4000 flykter - hver dag ¶
DB170304 Sykehussjef i Mosul helt sikker på at kjemiske våpen er brukt i Mosul.
DB170304 Pasientene skal ha blitt utsatt for kjemiske midler i den østlige delen av Mosul, som nå er kontrollert av den irakiske hæren.
DB170304 Hvis den påståtte bruken av kjemiske våpen blir bekreftet, er dette et alvorlig brudd på internasjonal humanitær lov - og en krigsforbrytelse.
DB170304 FÅR BEHANDLING : Den tre år gamle jenta Dima Nadm Hamid får behandling for mulig eksponering for kjemiske midler på et sykehus i Mosul.
DB170304 Fire av dem viser « alvorlige tegn på å ha vært utsatt for kjemiske midler », ifølge Al Jazeera.
DB170304 Det vil nå bli iverksatt undersøkelser for å se om kjemiske våpen er brukt, ifølge sykehussjefen.
DB170304 Det finnes aldri noen unnskyldning for bruk av kjemiske våpen, sier Lise Grande, FNs humanitære koordinater i Irak.
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶ ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶ ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶ ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶ ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶ ¶
DB170304 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170304 » | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶ ¶
AA170304 Hvis det blir bekreftet at det er brukt kjemiske våpen i Mosul, er det en krigsforbrytelse og et alvorlig brudd på folkeretten, sier FN.
AA170304 Helsepersonell i Arbil sier de torsdag begynte å få inn pasienter med symptomer på skader fra kjemiske våpen.
AA170304 Det var Røde Kors som fredag meldte at sju personer med symptomer på å ha vært utsatt for kjemiske våpen, fikk behandling ved sykehuset Rozhawa i nærheten av byen.
AA170304 Bruk av kjemiske våpen kan aldri rettferdiggjøres, sier FNs humanitære koordinator i Irak Lise Grande i en uttalelse.
AA170304 Angrepet der kjemiske våpen skal ha blitt brukt, fant sted øst i Mosul i uka som gikk, et område som ble erklært helt erobret fra IS i januar.
DB170303 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DB170303 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶ ¶
DB170303 | FN i sjokk : - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser ¶
DA170303 - Utenriksdepartementet fordømmer kraftig bruken av slike kjemiske våpen, uansett hvem, hvor og under hvilke omstendigheter.
DA170303 - Malaysia har samarbeidet fullt ut med Organisasjonen for å forby kjemiske våpen ( OPCW ) og har oppfylt alle sine forpliktelser.
AA170303 - Utenriksdepartementet fordømmer kraftig bruken av slike kjemiske våpen, uansett hvem, hvor og under hvilke omstendigheter.
AA170303 - Malaysia har samarbeidet fullt ut med Organisasjonen for å forby kjemiske våpen ( OPCW ) og har oppfylt alle sine forpliktelser.
VG170301 I tillegg til strukturene som ser ut som fossile mikrober, inneholder bergartene en cocktail av kjemiske forbindelser som de mener nesten sikkert er resultatet av biologiske prosesser, skriver Washington Post.
VG170301 Nord-Korea har også nektet for at de har kjemiske våpen.
VG170301 Det siste attentatet er en vekker for oss alle om Nord-Koreas kapasitet når det kommer til kjemiske våpen og deres intensjoner om å bruke dem, sa Sør-Koreas utenriksminister.
VG170301 - Mange internasjonale medier har påpekt at Nord-Koreas bruk av kjemiske våpen i det målrettede drapet i et tredjeland har sendt et klart signal til verden, sa Byung-se, ifølge Reuters.
VG170301 - Det har kommet rapporter om at Nord-Korea ikke bare har gram, men tusenvis av tonn med kjemiske våpen, inkludert VX, over hele landet.
DN170301 Dette er en vekker for oss alle som viser at Nord-Korea faktisk er villige til å bruke kjemiske våpen, sa utenriksminister Yun Byung-se under en FN-konferanse denne uken.
DN170301 - Nord-Korea har ikke bare noen gram, men mange tusen tonn med kjemiske våpen, blant annet VX, lagret over hele landet.
DB170301 Malaysisk politi : Kim Jong-nam drept med verdens giftigste kjemiske våpen ¶
AA170301 | FN : Regimet og opprørerne brukte kjemiske våpen i Aleppo ¶
AA170301 Forbrytelsene inkluderer kjemiske våpenangrep, sivile henrettelser og tvangsflytting av sivilbefolkningen.
AA170301 Både det syriske regimet og opprørerne begikk krigsforbrytelser, inkludert kjemiske våpenangrep, i kampene om Aleppo i fjor, konkluderer FN.
DB170228 Han sier at opplysninger om angrepet også bør deles med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ).
DB170228 Fredag sa OPCW at « enhver bruk av kjemiske våpen er svært urovekkende ».
AP170228 Fredag sa OPCW at « enhver bruk av kjemiske våpen er svært urovekkende ».
AP170228 Den britiske diplomaten Matthew Rycroft sier opplysninger om angrepet tidligere i februar også bør deles med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ).
AA170228 Sanksjonene var også rettet mot Assad-regimets bruk av kjemiske våpen under konflikten.
AA170228 Resolusjonsforslaget kom i kjølvannet av en felles etterforskning ledet av FN og Organisasjonen for forbud mot bruk av kjemiske våpen ( OPCW ), som slo fast at det syriske regimet har stått bak minst tre angrep som involverte bruk av klorgass.
AA170228 Resolusjonen ville innført sanksjoner mot 21 syriske individer, organisasjoner og bedrifter som angivelig har benyttet kjemiske våpen under borgerkrigen i Syria.
AA170228 Resolusjonen ville forbudt alle land å forsyne Assad-regimet regimet med helikoptre, som etterforskere har konkludert med at har blitt benyttet i kjemiske angrep.
AA170228 Fredag sa OPCW at « enhver bruk av kjemiske våpen er svært urovekkende ».
AA170228 Den britiske diplomaten Matthew Rycroft sier opplysninger om angrepet tidligere i februar også bør deles med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ).
AA170228 Han sier at opplysninger om angrepet også bør deles med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ).
AA170228 Fredag sa OPCW at « enhver bruk av kjemiske våpen er svært urovekkende ».
AA170227 Resolusjonsforslaget er fremmet på bakgrunn av anklager om at Assad-regimet i Damaskus har brukt kjemiske våpen.
DA170226 Etter at president Saddam Hussein i Bagdad brukte kjemiske våpen mot kurderne i nord, vedtok FNs sikkerhetsråd i 1991 å opprette en ikke-flysone i området.
AA170226 Fredagens avsløring fra malaysisk politi av at det var det forbudte kjemiske stoffet VX som ble brukt i drapet, forverrer krisen ytterligere.
VG170225 Les mer : Human Rights Watch : Syriske styrker brukte kjemiske våpen i slaget om Aleppo ¶
DB170225 Fredagens avsløring fra malaysisk politi av at det var det forbudte kjemiske våpenet VX som ble brukt i drapet, forverrer krisen ytterligere.
BT170225 Fredagens avsløring fra malaysisk politi av at det var det forbudte kjemiske våpenet VX som ble brukt i drapet, forverrer krisen ytterligere.
AP170225 Tidligere har FN-eksperter slått fast at syriske regjeringsstyrker har brukt kjemiske våpen under krigen.
AP170225 Storbritannia, Frankrike og USA prøver å straffe Syria med nye tiltak for bruk av kjemiske våpen.
AP170225 februar regimet for å ha utført flere kjemiske angrep mot sivile under gjenerobringen av Øst-Aleppo.
AP170225 Fredagens avsløring fra malaysisk politi av at det var det forbudte kjemiske våpenet VX som ble brukt i drapet, forverrer krisen ytterligere.
AA170225 Tidligere har FN-eksperter slått fast at syriske regjeringsstyrker har brukt kjemiske våpen under krigen.
AA170225 Storbritannia, Frankrike og USA prøver å straffe Syria med nye tiltak for bruk av kjemiske våpen.
AA170225 februar regimet for å ha utført flere kjemiske angrep mot sivile under gjenerobringen av Øst-Aleppo.
AA170225 Fredagens avsløring fra malaysisk politi av at det var det forbudte kjemiske våpenet VX som ble brukt i drapet, forverrer krisen ytterligere.
VG170224 Lege og toksikolog Bruce Goldberger ved universitetet i Florida sier til AP at kun en bitteliten mengde av det kjemiske stoffet er nok til å drepe.
VG170224 Sørkoreanske myndigheter omtaler nå angrepet med VX et « åpenbart overtramp » i bruk av kjemiske våpen.
VG170224 Nyhetsbyrået AFP meldte fredag at sørkoreanske myndigheter kaller bruken av VX i drapet på Kim Jong-nam, et åpenbart overtramp, i bruken av kjemiske våpen ¶
VG170224 I en sørkoreansk rapport fra 2014 heter det at Nord-Korea begynte å produsere kjemiske våpen på 80-tallet og nå har åtte produksjonssteder.
VG170224 Hevder Nord-Korea har store lagre kjemiske våpen ¶
DB170224 Det finnes en grunn til at Kim Jong-nam ble drept foran kamera og med verdens giftigste kjemiske våpen.
AP170224 Situasjonen er likevel klart lysere i 2017 enn den var for 1 - 2 år siden, og fregattene har utført flere oppdrag internasjonalt, som under transporten av kjemiske våpen ut av Syria.
AA170224 Tidligere har FN-eksperter slått fast at syriske regjeringsstyrker har brukt kjemiske våpen under krigen.
AA170224 Russland vil legge ned veto for å stanse et forslag i Sikkerhetsrådet om å straffe Syria for bruk av kjemiske våpen.
AA170224 Resolusjonsutkastet han omtaler, tar til orde for å innføre nye sanksjoner mot Syria på grunn avregimets antatte bruk av kjemiske våpen.
AA170224 februar regimet for å ha utført flere kjemiske angrep mot sivile under gjenerobringen av Øst-Aleppo.
DA170222 Det vil trolig la seg gjøre å analysere hver enkelt planets atmosfære for å avdekke eventuelle kjemiske kjennetegn på biologisk aktivitet, mener forskerne, som viser til at TRAPPIST-1 er svaktlysende og ligger i relativt nær avstand til vår egen planet.
AA170222 Det vil trolig la seg gjøre å analysere hver enkelt planets atmosfære for å avdekke eventuelle kjemiske kjennetegn på biologisk aktivitet, mener forskerne, som viser til at TRAPPIST-1 er svaktlysende og ligger i relativt nær avstand til vår egen planet.
AP170219 Kjemiske produkter : Unntak med solid volumvekst ¶
DB170218 Holdbarhet på boks avhenger av vinens kjemiske sammensetning, men generelt holder rødvin seg litt bedre enn hvitvin.
DB170218 Det avhenger litt av vinens produksjonsmetode og kjemiske sammensetning.
DB170216 Da Bjerknes meldte seg til tjeneste for Det hvite hus og Pentagon i 1967-68 visste offentligheten verken om effekten av de amerikanske napalmbombene eller bruken av kjemiske våpen som landbruksgassen « Agent Orange ».
SA170215 | Spor av kjemiske stridsmidler i fisk i Sverige ¶
SA170215 Det er funnet rester av kjemiske stridsmidler i fisk og skalldyr utenfor vestkysten av Sverige, og myndighetene vurderer nå å innføre fiskefôrbud i området.
DB170215 I et brev til Carson i 1958 skrev hun om den tragiske virkningen kjemiske insektmidler hadde på fuglefaunaen.
AA170214 FNs sikkerhetsråd sier Nord-Koreas aktiviteter rundt utviklingen av kjemiske våpen bryter med FNs sanksjoner og øker spenninger.
VG170213 Å bruke klor som våpen, er forbudt i henhold til den internasjonale konvensjonen mot kjemiske våpen - en konvensjon som Syria sluttet seg til i 2013.
VG170213 | HRW : Syriske styrker brukte kjemiske våpen i slaget om Aleppo ¶
VG170213 Syriske regjeringsstyrker gjennomførte minst åtte kjemiske angrep i de siste ukene før regimet tok kontroll over Øst-Aleppo, ifølge Human Rights Watch.
VG170213 HRW ber FNs sikkerhetsråd vedta sanksjoner mot ledere som har ansvar for at det ble gitt ordre om bruk av kjemiske våpen.
VG170213 Antall kjemiske angrep kan ha vært høyere.
SA170213 | HRW : Syriske styrker brukte kjemiske våpen i slaget om Aleppo ¶
SA170213 Syriske regjeringsstyrker gjennomførte minst åtte kjemiske angrep i de siste ukene før regimet tok kontroll over Øst-Aleppo, ifølge Human Rights Watch ( HRW ).
SA170213 Forbudet, som EU utarbeidet som en handlingsplan mot terrorisme etter terrorangrep i både London og Madrid, er altså et felles europeisk regelverk som begrenser privatpersoners tilgang til flere kjemiske stoffer.
DB170213 To av de mest omdiskuterte aspektene ved USAs deltagelse i Vietnam-krigen var bruken av napalmbomber og kjemiske våpen - som « Agent Orange ».
DB170213 To av de mest omdiskuterte aspektene ved USAs deltagelse i Vietnam-krigen var bruken av napalmbomber og kjemiske våpen - som « Agent Orange ».
BT170213 Forbudet, som EU utarbeidet som en handlingsplan mot terrorisme etter terrorangrep i både London og Madrid, er altså et felles europeisk regelverk som begrenser privatpersoners tilgang til flere kjemiske stoffer.
AP170213 Forbudet, som EU utarbeidet som en handlingsplan mot terrorisme etter terrorangrep i både London og Madrid, er altså et felles europeisk regelverk som begrenser privatpersoners tilgang til flere kjemiske stoffer.
AA170213 Å bruke klor som våpen, er forbudt i henhold til den internasjonale konvensjonen mot kjemiske våpen - en konvensjon som Syria sluttet seg til i 2013.
AA170213 | HRW : Syriske styrker brukte kjemiske våpen i slaget om Aleppo ¶
AA170213 Syriske regjeringsstyrker gjennomførte minst åtte kjemiske angrep i de siste ukene før regimet tok kontroll over Øst-Aleppo, ifølge Human Rights Watch ( HRW ).
AA170213 HRW ber FNs sikkerhetsråd vedta sanksjoner mot ledere som har ansvar for at det ble gitt ordre om bruk av kjemiske våpen.
AA170213 Antall kjemiske angrep kan ha vært høyere.
VG170211 Den kjemiske rensingen av hjernecellene som skjer mens du sover er helt sentral for videre læring, ifølge to nye studier publisert i det anerkjente tidsskriftet Science i forrige uke.
DB170117 FBI utplasserer utstyr som skal kunne avdekke mulige usynlige angrep, som kjemiske våpen eller stråling.
DB170117 - Dette er industrimat som ofte er endret fra sin opprinnelige tilstand eller tilsatt kjemiske , billige og unødvendige tilsetningsstoffer og ingredienser.
DN170115 Alle tak i området rundt skal bemannes med skarpskyttere, og FBI skal sette ut utstyr for å avdekke mulige usynlige angrep, som kjemiske våpen eller stråling.
DN170114 Det samme gjelder for patologer, som stiller diagnoser dels ved kjemiske analyser og dels ved å kikke i mikroskop på ulike snitt fra kroppen.
DB170114 USA fryktet at IS skulle benytte laboratoriene ved universitetet til å produsere kjemiske våpen og har derfor lagt dem i grus.
AP170114 USA har blant annet fryktet at IS ville bruke de kjemiske laboratoriene der til å produsere kjemiske våpen.
AP170114 USA har blant annet fryktet at IS ville bruke de kjemiske laboratoriene der til å produsere kjemiske våpen.
AP170114 USA fryktet at IS skulle benytte laboratoriene ved universitetet til å produsere kjemiske våpen og har derfor lagt dem i grus.
DB170113 Bakgrunnen for den amerikanske reaksjonen er at en FN-rapport har konkludert med at president Bashar al-Assads regjering har brukt kjemiske våpen i den seks år lange borgerkrigen i landet.
DB170111 Der det er installert mekanisk ventilasjon med ABC-filter, vil også skadevirkningene fra kjemiske og biologiske våpen bli reduserte.
AP170108 Den kjemiske strukturen til MDMA ligner både på det sentralstimulerende stoffet metamfetamin og hallusinogene stoffer som meskalin.
AP170108 Den kjemiske strukturen til MDMA ligner både på det sentralstimulerende stoffet metamfetamin og hallusinogene stoffer som meskalin.
DN170106 I denne perioden hadde maskinindustrien og bygging av skip og oljeplattformer en klar nedgang, mens næringsmiddelindustrien og kjemiske råvarer opplevde en oppgang, ifølge SSB.
AP170105 Innen kjemiske råvarer har både inntekter og eksportvolum ligget flatt over de samme kvartalene.
DB170103 Obama lot Assad bruke kjemiske våpen, og han lot russerne bombe fritt.
DB161231 Det kan være kjemiske midler eller for lite oksygen i vannet.
AP161227 For eksempel har den kunstige agenten funnet ut at det er 92,3 prosent sannsynlig for at det var syriske opprørere, ikke Assads styrker, som sto bak bruken av kjemiske våpen i Syria i 2013.
AP161214 Kritikerne mener han mistet troverdighet ved ikke å håndheve sin « røde linje » om at USA ville handle om « en masse kjemiske våpen blir flyttet rundt eller brukt » i Syria.
BT161206 For noen produkter, som er trygge å bruke alene, kan av og til danne helseskadelige gasser eller andre kjemiske reaksjoner når de blir blandet med andre produkter.
AP161004 Angrep rettet mot sivile, bruk av kjemiske våpen, tortur og bombing av sykehus og hjelpearbeidere.
AP160907 Regimet og opprørere har i løpet av den over fem år lange borgerkrigen anklaget hverandre for å bruke kjemiske våpen.
AP160907 Kommisjonen etterforsket totalt ni angrep der det høyst sannsynlig var brukt kjemiske våpen, men kom kun med en konklusjon for tre av tilfellene.
AP160907 Både regimet og opprørere har i løpet av den over fem år lange krigen anklaget hverandre for å bruke kjemiske våpen.
AP160813 » Angrepet han omtaler er det tredje kjemiske angrepet som er rapportert de siste to ukene, ifølge Amnesty International.
AP160813 Tønnebomber, angrep på sykehus og bruk av kjemiske våpen er blant skrekkhistoriene som FNs sikkerhetsråd får høre : Aleppo på randen av stor humanitær katastrofe ¶
SA160622 Produkter som inneholder allergifremkallende stoffer eller kjemiske stoffer i nanoform har fått gult, skeptisk fjes.
SA160622 KUN 11 FÅR SMILEFJES : Forbrukerrådet har testet 41 solkremer for hormonfortyrrende og allergifremkallende stoffer eller kjemiske stoffer i nanoform.
SA160622 Forbrukerrådet sjekket 41 solkremer på markedet for hormonforstyrrende stoffer, allergiframkallende stoffer eller kjemiske stoffer i nanoform.
SA160622 Flere av kremene har også allergifremkallende stoffer og kjemiske stoffer i nanoform.
SA160622 Av de 41 solkremene som er testet inneholder : ¶ 21 hormonforstyrrende stofferi ¶ 11 allergifremkallende stofferi ¶ 14 kjemiske stoffer i nanoformi ¶
FV160622 Produkter som inneholder allergifremkallende stoffer eller kjemiske stoffer i nanoform har fått gult, skeptisk fjes.
FV160622 KUN 11 FÅR SMILEFJES : Forbrukerrådet har testet 41 solkremer for hormonfortyrrende og allergifremkallende stoffer eller kjemiske stoffer i nanoform.
FV160622 Forbrukerrådet sjekket 41 solkremer på markedet for hormonforstyrrende stoffer, allergiframkallende stoffer eller kjemiske stoffer i nanoform.
FV160622 Flere av kremene har også allergifremkallende stoffer og kjemiske stoffer i nanoform.
FV160622 Av de 41 solkremene som er testet inneholder : ¶ 21 hormonforstyrrende stoffer ¶ 11 allergifremkallende stoffer ¶ 14 kjemiske stoffer i nanoform ¶
BT160622 Produkter som inneholder allergifremkallende stoffer eller kjemiske stoffer i nanoform har fått gult, skeptisk fjes.
BT160622 KUN 11 FÅR SMILEFJES : Forbrukerrådet har testet 41 solkremer for hormonfortyrrende og allergifremkallende stoffer eller kjemiske stoffer i nanoform.
BT160622 Forbrukerrådet sjekket 41 solkremer på markedet for hormonforstyrrende stoffer, allergiframkallende stoffer eller kjemiske stoffer i nanoform.
BT160622 Flere av kremene har også allergifremkallende stoffer og kjemiske stoffer i nanoform.
BT160622 Av de 41 solkremene som er testet inneholder : ¶ 21 hormonforstyrrende stoffer ¶ 11 allergifremkallende stoffer ¶ 14 kjemiske stoffer i nanoform ¶
AP160622 Produkter som inneholder allergifremkallende stoffer eller kjemiske stoffer i nanoform har fått gult, skeptisk fjes.
AP160622 KUN 11 FÅR SMILEFJES : Forbrukerrådet har testet 41 solkremer for hormonfortyrrende og allergifremkallende stoffer eller kjemiske stoffer i nanoform.
AP160622 Forbrukerrådet sjekket 41 solkremer på markedet for hormonforstyrrende stoffer, allergiframkallende stoffer eller kjemiske stoffer i nanoform.
AP160622 Flere av kremene har også allergifremkallende stoffer og kjemiske stoffer i nanoform.
AP160622 Av de 41 solkremene som er testet inneholder : ¶ 21 hormonforstyrrende stoffer ¶ 11 allergifremkallende stoffer ¶ 14 kjemiske stoffer i nanoform ¶
AP160611 « Alle i klassen er delt inn i eit periodisk system av gassar og metall, av elektron, atom og kjemiske forbindelsar.
AP160608 - Anleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer.
SA160503 Arsenikk er en uorganisk arsenbinding med det kjemiske navnet arsentrioksid ( As2O3 ).
AP160503 Arsenikk er en uorganisk arsenbinding med det kjemiske navnet arsentrioksid ( As2O3 ).
SA160419 Gustavsen anbefaler også at man ber om de kjemiske produktenes HMS-hefte når man kjøper dem i butikken.
FV160419 Gustavsen anbefaler også at man ber om de kjemiske produktenes HMS-hefte når man kjøper dem i butikken.
AP160419 Gustavsen anbefaler også at man ber om de kjemiske produktenes HMS-hefte når man kjøper dem i butikken.
SA160413 Den består av mange smaker, lukter og kjemiske stimuli som tilsammen gjør at du opplever juicen som f.eks. ananasjuice.
BT160413 Den består av mange smaker, lukter og kjemiske stimuli som tilsammen gjør at du opplever juicen som f.eks. ananasjuice.
AP160413 Den består av mange smaker, lukter og kjemiske stimuli som tilsammen gjør at du opplever juicen som f.eks. ananasjuice.
AA160413 Den består av mange smaker, lukter og kjemiske stimuli som tilsammen gjør at du opplever juicen som f.eks. ananasjuice.
AP160403 Det blir som å fyre i peisen, egentlig, bare at den kjernefysiske prosessen fusjon avgir en million ganger mer energi enn den kjemiske prosessen forbrenning.
AP160311 » En uke senere møtte Obama Putin og sa at « hvis han tvang Assad til å kvitte seg med kjemiske våpen, ville det fjerne vårt behov for å gjennomføre et militært angrep ».
AP160311 « Vår vurdering var at vi kunne påføre Assad noe skade, men ikke eliminere de kjemiske våpnene med rakettangrep.
AP160308 * Utskillingen, eller « fangsten », gjøres ved hjelp av kjemiske prosesser, før CO2-en fraktes i rør til « lagerplasser » i egnede bergarter under bakken eller havbunnen.
AP160211 Men rekordtid fikk den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov forhandlet frem en avtale om at Syria ga fra seg alle sine kjemiske våpen.
AP160208 I en uttalelse fra HDPs Europa-kontor hevdes det mandag at 60 sivile ifølge lokale kilder ble « massakrert med kjemiske våpen ».
AP160204 Natriumet i salt er nødvendig for en rekke livsnødvendige kjemiske reaksjoner som skjer i levende celler i kroppen.
AP160128 « Altfor lenge har vi godtatt at den kjemiske industrien bruker oss og våre barn som forsøkskaniner.
AP160128 Reach ( 2006/1907/EG )regulerer produksjon og import av kjemiske stoffer.
AP160128 Les mer om kjemiske stoffer i leketøy her, på myndighetens regelhjelp-sider.
AP160128 Giftige, kjemiske stoffer brukes uten kontroll i farger og lim for å gjøre plast hard eller myk.
AP160128 Reach ( 2006/1907/EG )regulerer produksjon og import av kjemiske stoffer.
AP160128 Les mer om kjemiske stoffer i leketøy her, på myndighetens regelhjelp-sider.
AP160128 Før EUs leketøysdirektiv kom på plass i 2009, kunne giftige, kjemiske stoffer brukes uten kontroll i farger og lim for å gjøre plast hard eller myk.
AP160128 - Før EUs leketøysdirektiv kom på plass i 2009, kunne giftige, kjemiske stoffer brukes uten kontroll i farger og lim for å gjøre plast hard eller myk, sier Forsberg.
AP160114 Eksponeringen fra deodoranter kan bli stor fordi kjemiske stoffer trekker lettere gjennom fuktig hud, og gjennom hud som er barbert, slik som ofte er tilfellet i armhulene.
DA160101 Liksom Russlands initiativ for å bringe de kjemiske våpnene ut av Syria var en politisk seier for Putin og samtidig en utstrakt hånd til Obama, kan USA trekke fordel av det russiske engasjementet.
DA160101> Liksom Russlands initiativ for å bringe de kjemiske våpnene ut av Syria var en politisk seier for Putin og samtidig en utstrakt hånd til Obama, kan USA trekke fordel av det russiske engasjementet.