AA170806 Ondagens nedbør fylte kjellerene kjellerne ved Rådhuset og Herredshuset i Hommelvik med vann.
AA170613 På Kvål førte det til at folk fikk ødelagt kjellerene sine og det er et svært oppussingsarbeid som må i gang.
AA170612 Da kjellerene deres på Høylandet skulle tømmes for flomvann, tok et aggregat fyr.