AA170912 Hun ser på historien om misjonskvinnene som viktig i et kjønnsforskningsperspektiv , fordi det gjorde det mulig for kvinner å dra ut i verden på egen hånd.