NL171210 At vi har studio i Alta bør være en kjent sak, men innslag og gjester har vi til stadighet med fra våre lokale studioer, i Hammerfest, Vadsø og Kirkenes .
DN171210 Tredje januar skal interesserte rederier levere tilbud på å drive kystrute mellom Bergen og Kirkenes i en tiårsperiode fra 2021.
VG171209 Da brukte han blant gamle grensestolper i kunstprosjektet « Borderlines » som ble vist i Kirkenes , Murmansk, Oslo og Moskva.
AP171209 Tidligere grenseinspektør Frode Berg, som bor i Kirkenes , er arrestert under en reise i Moskva, melder NRK.
NL171206 « Arctic link » Rovaniemi - Kirkenes : 520 km - kostnad : 18 - 27 MRD NOK ¶
NL171206 Finland går inn for jernbane Rovaniemi - Kirkenes - med følgende punkter som basis : ¶
NL171205 For øyeblikket samarbeider finske og norske myndigheter om en utredning av jernbaneforbindelse mellom Kirkenes og Rovaniemi.
NL171205 En jernbaneforbindelse fra Kirkenes til Rovaniemi vil kunne knytte våre land til jernbanenettet i Sentral-Europa via en planlagt tunnel mellom Helsinki og Tallinn.
VG171204 - Fra Kirkenes er det to timers flytur til Gardemoen.
NL171204 Jeg ble valgt inn det i første styret som bestod av : Terje Aronsen, Børselv ; Venke Tørmænen, Kirkenes ; Arne Osima, Båtsfjord ; Bjørnar Seppola, Skibotn ; Irene Andreassen, Alta og Helmer Mikkelsen, Børselv.
NL171201 I forhandlingene mellom Troms og Finnmark har det til nå kun vært én sak man har greid å lose fram til avstemning og enighet : å lukke forhandlingsmøtet i Kirkenes for allmenheten.
AA171128 Seilingene er basert på Kystruten Bergen - Kirkenes som Hurtigruten har drevet siden 1893.
AA171128 Dette kommer i tillegg til Hurtigrutens elleve skip som går mellom Bergen og Kirkenes , og betyr at både små og store steder langs hele kysten vil få besøk av hybridskipene.
NL171127 I øst er Vadsø, Kirkenes og Vardø strategisk viktige byer blant annet for samarbeidet med våre naboland.
NL171127 Dette for å sikre at byer som Vadsø Kirkenes , Hammerfest, Alta, Finnsnes og Harstad har en god samhandling med sine nærkommuner.
NL171127 Banen til Kirkenes vil bli en transportkorridor for EU inn og ut av det nordøstlige Atlanterhavet.
SA171123 Før det spilte han tre sesonger for Kirkenes IF.
AP171123 Før det spilte han tre sesonger for Kirkenes IF.
NL171122 De andre byene i landsdelen må se fellesinteresser i Bodøs strategi, ikke minst Narvik, Harstad, Tromsø og Kirkenes .
BT171122 Det er noen av kravene som må innfris for skipene som vil trafikkere kystruten mellom Bergen og Kirkenes .
NL171120 Vel, når man leser Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015-2030 er det første man blir møtt med en innføring i historiske fakta rundt bergverkssykehuset i Kirkenes som ble opprettet pga. industrien der.
NL171120 Når vi da ser at prosjektet Nye Kirkenes Sykehus blir dyrere i drift kan det forklare hvorfor SANKS i Karasjok ble rasert.
NL171120 Nye Kirkenes Sykehus var underfinansiert, så der blir driften kraftig fordyret siden sykehuset har for få kontorlokaler og må leie disse andre steder i Kirkenes .
NL171120 Nye Kirkenes Sykehus var underfinansiert, så der blir driften kraftig fordyret siden sykehuset har for få kontorlokaler og må leie disse andre steder i Kirkenes.
NL171120 For å understreke den øyensynlige mangelen på en overordnet plan viser jeg til vedtaket til Helse Nord i 2013 om å bygge Nye Kirkenes Sykehus.
NL171120 Det hører også med til historien at Nye Kirkenes Sykehus i 2016 gikk på en økonomisk smell.
BT171119 Fremfor å sette krav, har Ketil Solvik-Olsen akseptert at skipene mellom Bergen og Kirkenes skal få brenne diesel i ti år til.
NL171116 KAMPKLAR : Hurtigrutens toppsjef Daniel Skjeldam vil være med i kampen om den nye Kystruteavtalen, der staten betaler for å sikre seiling til 34 havner mellom Bergen og Kirkenes , året rundt frem til 2032.
NL171116 De 11 skipsrutene fra Bergen til Kirkenes er derfor delt opp i tre.
AP171116 Hurtigruten ønsker fortsatt å drive hele den tradisjonsrike kystruten mellom Bergen og Kirkenes og byr på statens anbud.
AA171116 Hurtigruten ønsker fortsatt å drive hele den tradisjonsrike kystruten mellom Bergen og Kirkenes og byr på statens anbud.
NL171113 På felles den fylkestingssamling mellom Troms og Finnmark i Kirkenes 31. oktober klarte de ikke å komme til enighet om navnet, til tross for at det bør være nokså selvsagt.
NL171113 Jeg sikter til Nordlys, som Claus Jørstad fra ( Frp ) lanserte på møtet i Kirkenes .
NL171112 Midt i Kirkenes sentrum ruver verkstedet til industribedriften KIMEK.
NL171112 For oss som bor i Kirkenes , og har Russland og Finland som nærmeste naboer, er det minst like viktig å samarbeide på tvers av landegrensene, som fylkesgrensene, for å sikre interessante og levedyktige lokalsamfunn.
NL171112 Finnene lærte oss i Kirkenes hvordan gjøre ryddige og lønnsomme forretninger østover.
NL171112 Kirkenes har historisk vært et gruvesamfunn der befolkninga stod med nesa mot fjellet og ryggen mot havet.
NL171112 ved Kimek AS i Kirkenes .
DA171112 november kom det beskjed fra UDI : « Det kommer et fly fra Kirkenes med 170 asylsøkere av ukjent nasjonalitet.
NL171111 Nå er det vi som har mulighet til å styre showet, og én debatt vi med rette kan starte med er den både Regjeringen og Rafaelsen i Kirkenes har tatt til ordet for, tilførsel av makt og myndighet til regionen vår.
NL171111 Man trenger ikke sitte i en gamme utenfor Kirkenes for å spise reinkjøtt og kongekrabbe.
NL171111 oktober på Kirkenes soset vekk den fremste muligheten, kanskje den eneste muligheten, som var.
NL171110 Nordlendingens sjel strekker seg fra Brønnøysund til Kirkenes .
NL171110 Er det Tromsøstemmene som dominerer eller er det en plattform som samler debattanter fra Bindal til Kirkenes ?
DB171109 Skipene skal imidlertid ikke inn i ordinær rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes .
NL171108 ¶ Motviljen og forrige ukes manglende vedtak i Kirkenes i retning av å fusjoneres inn i en større region - som ikke har noen visjon, tydelig mål og en klar mening - er satt i dette perspektivet veldig sunn, skriver artikkelforfatteren.
NL171108 Motviljen og forrige ukes manglende vedtak i Kirkenes i retning av å fusjoneres inn i en større region - som ikke har noen visjon, tydelig mål og en klar mening - er satt i dette perspektivet veldig sunn.
NL171107 UNN tviholder på pasienter og kompetanse, og insisterer på at det bare skal være ett PCI-senter mellom Trondheim og Kirkenes , ¶
DB171107 I januar tok Norge affære : kystvakten grep inn og tok arrest i ett av skipene, latviske « Senator », som ble brakt til land i Kirkenes .
AA171107 For mange er MS Lofoten selve symbolet på hurtigruta og samferdselshistorien mellom Bergen og Kirkenes .
NL171106 Stokmarknes og Kirkenes har fått helt nye sykehus.
VG171105 I Trondheim skjer det 3.37, i Oslo 3.39 og i Kirkenes 3.40.
SA171105 I Trondheim skjer det 3.37, i Oslo 3.39 og i Kirkenes 3.40.
AA171105 I Trondheim skjer det 3.37, i Oslo 3.39 og i Kirkenes 3.40.
NL171103 Bildet er fra det felles fylkestingsmøtet i Kirkenes .
NL171103 Statens vegvesen er en desentralisert organisasjon, og i Finnmark har vi fagfolk med høy kompetanse som jobber både med daglig drift og med spesialiserte oppgaver for hele Nord-Norge fra Alta, Hammerfest, Lakselv og Kirkenes , i tillegg til Vadsø.
NL171103 ¶ Felles fylkestingssamling i Kirkenes .
NL171103 oktober møttes fylkespolitikerne samlet for første gang i Kirkenes , etter innkalling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
NL171102 Vi tviler på at noen ville sittet i Hammerfest, Kirkenes eller Tromsø og leflet med tanken om å fjerne ambulanseflyene, instrumentet som gir håp om overlevelse når akutt sykdom eller ulykker inntreffer langs finnmarkskysten.
NL171102 Tilbake til møtet i Kirkenes .
NL171102 Og slik gikk altså dagen i det første felles fylkestingsmøtet mellom Troms og Finnmark, som fant sted i Kirkenes denne uken.
NL171101 Ordfører i Kirkenes , Rune Rafaelsen var denne uka vertskap for det aller første felles møtet for fylkespolitikerne i det som nå blir det nye, sammenslåtte fylket i nord.
NL171101 Dersom han virkelig ønsker at Nord-Norge skal snakke med en og samme stemme om de store prosjektene, som for eksempel jernbaneforbindelse fra Rovaniemi til Kirkenes , bør han trå veldig varsomt framover.
NL171101 Dersom han virkelig ønsker at Nord-Norge skal snakke med en og samme stemme om de store prosjektene, som for eksempel jernbaneforbindelse fra Rovaniemi til Kirkenes , bør han trå veldig varsomt framover, skriver SV-politiker Åshild Pettersen i Nordland.
NL171031 ¶ Mistro og mistillit hang som tjukk skodde over møtelokalet i Kirkenes .
NL171031 Politikere og byråkrater fra Troms og Finnmark var flydd inn til Kirkenes .
NL171031 Men da møtet startet i Kirkenes gjorde Senterpartiet og Arbeiderpartiet det klart at det ikke er aktuelt å gjøre noen vedtak.
NL171031 Etter å ha vært samlet i Kirkenes i to dager og brukt en million kroner, ble det ikke gjort et eneste viktig vedtak.
NL171030 Derfor har vi en ny hovedstrategi og er godt i gang med forberedelsene til forhandlingene med Troms som starter på tirsdag i Kirkenes .
NL171030 ¶ HISTORISK : Det første felles fylkestingsmøtet mellom Troms og Finnmark skjer her i Kirkenes denne uka, og markerer startskuddet på sammenslåingen av de to fylkene.
NL171030 | Et bryllup i Kirkenes
NL171030 Vielsen blir ingen folkefest med jubel i gatene i Kirkenes .
NL171030 Til tross for alt dette virker det som om politikerne som er samlet her i Kirkenes vil gjøre det beste ut av det.
NL171030 Spørsmål om organisering av statlig virksomhet vil utvilsomt komme til å dukke opp som et sentralt tema i fortsettelsen av regionreformen, det forstår man raskt på korridorpraten i Kirkenes .
NL171030 PCI-saken er ikke noe godt langtidsvarsel, og saken har fått politikerne her i Kirkenes til å rette oppmerksomheten mot at flere statlige funksjoner i Nord-Norge har hovedkontor i en annen region.
NL171030 Omstendighetene når Troms og Finnmark møtes til et første felles fylkesting her i Kirkenes , er ikke de beste.
NL171030 De som denne uken samles til et historisk møte i Kirkenes har over natten blitt folkevalgte for en kvart million mennesker.
DN171029 Halleraker tok umiddelbart kontakt med Navs innkrevningskontor, som ligger i Kirkenes .
VG171027 Erika Fatland har reist langs verdens lengste grense - og resultatet er en innholdsmettet, men aldri utslitende dokumentar fra Pyongyang til Kirkenes .
AP171025 Siste bit av den nye veien mellom Kirkenes og Russland ( E105 ) sto ferdig i oktober, og en forlengelse av åpningstiden på Storskog vil gjøre den nye veien til en viktig transportåre.
AP171025 Regelmessig kommer internasjonale delegasjoner til Kirkenes .
AP171025 Den visumfrie sonen mellom Kirkenes og de nærmeste russiske byene har bidratt til verdiskapning på begge sider av grensen.
NL171023 Kirkenes , Alta, Finnsnes, Harstad, Bodø og flere kandidater, må få på plass ishaller for at landsdelen skal ta nasjonalt steg.
NL171023 Vi kan ikke i Troms sitte helt rolig å se på at arbeidet kun konsentrerer seg om Kirkenes - Rovaniemi.
NL171023 Både for finske og norske myndigheter vil en bane fra Kolari til Norge ( Skibotn ) bli vesentlig rimeligere enn en bane Kirkenes - Rovaniemi.
NL171020 Og øverst på Oslolista til SV ved siste stortingsvalg tronet Kari Kaski fra Kirkenes .
NL171020 I skisport er det tilstrekkelig å trekke fram internasjonale topputøvere som Vegard Ulvang fra Kirkenes og Bjørn Wirkola fra Alta som begge tilhørte den desiderte verdenstoppen.
DB171020 Når det gjelder forholdet til Russland har Brendes holdning svingt fra å smile hver gang han møtte kollega Sergej Lavrov i Kirkenes eller Murmansk, og det var snakk om « folk-til-folk samarbeidet » i nord, til at han spilte rollen som en idealistisk kald kriger når han var i Brussel eller Kiev.
NL171017 Et av de større skriftene var Klasse mot klasse, som Ellisif Wessel i Kirkenes oversatte til norsk.
NL171017 Norge stiller seg positiv til samarbeid med Finland om en jernbane fra Nord-Finland til Nord-Norge ( Rovaniemi - Kirkenes ).
NL171017 Men en jernbane må bygges også nordover, først til Alta og senere frem til Kirkenes og så kobles sammen med den fremtidige banen til Rovaniemi.
NL171017 På turne støttet med midler fra UD opplevde musiker Pål Moddi Knutsen og Arkhangelsk kammerorkester at Russlands Generalkonsulat i Kirkenes presset dem til å droppe Pussy Riot låten Punk Prayer da teksten, i Russland, regnes som ekstremisme.
NL171017 En diplomat fra det samme Generalkonsulat viste tydelig stolt frem sitt hjemmelagde jakkemerke " Barents Free of Sodomi " ved åpningen av et galleri i Kirkenes nylig.
DN171017 Også Narvik, hvis eksistens er grunnlagt på den isfrie havnen og transport av jernmalm fra svenske gruver, har vært med i en vurderingen som potensielle isfrie havner for en finsk jernbane sammen med Skibotn, Murmansk og Kirkenes .
DN171017 Den finske transportministeren Anne Berner tok tidligere i år kontakt ned sin norske motpart, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ), for å foreslå en felles utredning om en jernbanestrekning mellom Rovaniemi i Finland og sannsynligvis Kirkenes i Norge, melder NRK.
NL171016 For meg som Salangsværing er avstanden hjemmefra til Kirkenes 100 mil, det samme som til Trondheim.
NL171013 I det store spennet mellom Grovfjord mekaniske verksted, som er verdensledende i byggingen av elektriske båter, til den tradisjonsrike og familiebedriften Fiskebeck, som bygger boliger i Kirkenes .
AA171012 Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes .
NL171010 I Norge har skreien skapt verdier langs hele kysten og lagt grunnlaget for levende samfunn fra Bergen til Kirkenes .
NL171010 Kanskje får vi om noen år en felles jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes .
NL171009 Dersom en ser på fylkene Troms og Finnmark som er foreslått som ett nytt fylke har Statens vegvesen kontorer og vegfaglig personell i Kirkenes , Vadsø, Lakselv, Hammerfest, Alta, Storslett, Nordkjosbotn, Tromsø, Finnsnes, Setermoen og Harstad.
NL171008 oktober, altså før det felles fylkestinget for Troms og Finnmark på Kirkenes 31. oktober.
DB171007 Omstillingsavtalen, som sørger for at Skjølberg og Aule får dekket bokostnadene i Kirkenes og den ene hjemreisa i måneden, varer i to år.
DB171007 Løsningen ble at de to kollegene flyttet sammen i et stort hus i Kirkenes hvor de fikk dekket husleie og én hjemreise i måneden av arbeidsgiver.
DB171007 Ifølge Schjølberg hadde det ikke fungert å flytte til Kirkenes som småbarnsfar.
DB171007 Det ble besluttet at operasjonssentralen i Finnmark skulle ligge i Kirkenes og at alle politienhetene i fylket skulle styres herfra.
DB171007 februar var de på plass i Kirkenes da operasjonssentralen her tok over ansvaret.
NL171006 Norge trenger et sterkt Vadsø og et sterkt Kirkenes som motorer i øst, i tillegg til Alta og Hammerfest i vest.
NL171006 Bildet er fra Kirkenes .
NL171006 Navnevalget skal drøftes på et felles fylkesting i Kirkenes i slutten av denne måneden, mens kommunal- og moderniseringsdepartementet til neste år fremmer lovforslag med nytt navn.
AA171006 Ruten fra Bergen til Kirkenes er nå delt inn i tre anbud for å skape konkurranse.
NL171004 To store bygg ruvet i Kirkenes da jeg kom dit for over 40 år siden.
NL171004 På den ene siden ville de ha bilder av folk jeg møtte, på den andre siden var de urolige over mine hyppige turer østover Etter en uskyldig episode i Murmansk ble jeg hentet av norsk politi på Storskog og kjørt til Kirkenes .
NL171004 Men det kom amerikanske turister til Kirkenes som ristet på hodet over at noen våget å bo så nær ondskapens imperium.
NL171004 Jeg våknet opp til toppnyhetene i radioen om at norsk journalist var forfulgt av norsk politi og presset til å reise fra KIrkenes .
NL171004 Det som skulle skje i Kirkenes , ble bestemt i brunosten.
AP171004 Rendølens ord fikk Line Suomalainen fra Kirkenes til å se svart : « Rasehøner e' ikke avla for å legge egg hver hælvetes dag, så kom ikke med det pessatrengte der at høna legg egg hver dag.
NL171003 I Øst-Finnmark er det Kirkenes og Båtsfjord som vil holde stand.
NL171002 Tvert imot - da Nasjonal helse-og sykehusplan ble lagt fram for et drøyt år siden, slo planen fast at Finnmark skal ha to sykehus ; i henholdsvis Hammerfest og Kirkenes .
NL171002 Vi må samarbeide for at folk fra Båtsfjord og Berlevåg slipper å bli transportert landeveien på ryggen i en sykebil over Gednje eller Kongsfjordfjellet, ned til Tana over Hauksjøen til Kirkenes - i all slags vær.
NL171002 Folk fra Øksfjord, Vardø, Vadsø, Kirkenes , Båtsfjord, Mehamn, Lakselv, Karasjok, Tana, Kautokeino, Russenes og Rustefjelbma - ja, til og med folk fra Hammerfest har bosatt seg i Alta - og gjort altafolk av seg !
NL171002 Kirkenes sykehus, Hammerfest Sykehus og Alta Sykehus kan samarbeide til beste for hele befolkningen i Finnmark - det må være målet.
NL171002 I denne perioden har selskapet ekspandert kraftig og består nå av 7 bakerier på ulike steder i landsdelen, med dedikerte ansatte fra Vestfjorden i sør til Kirkenes i nord.
NL171001 Hurtigruten vet ikke om rederiet kommer til å søke på anbudene som Samferdselsdepartementet har lagt ut når det gjelder kystruten fra Bergen til Kirkenes .
NL170928 ¶ Bøkfjordbrua, som åpnes like utenfor Kirkenes fredag, er et håndfast uttrykk for barentssamarbeid og nordområdesatsing, mener regionvegsjef Torbjørn Naimak.
NL170928 I Kirkenes planlegger Statens vegvesen helt ny havn, sammen med Kystverket, Sør-Varanger kommune og Finnmark fylkeskommune.
NL170928 I 2008 ble det oppnevnt en felles norsk-russisk gruppe for samarbeid om transportløsninger i grenseregionen, som anbefalte en felles oppgradering av hele strekningen fra Murmansk til Kirkenes .
NL170928 Gjennom snart ti år har Norge og Russland samarbeidet om å oppgradere E105 mellom Kirkenes og Murmansk, som er den eneste vegen mellom de to landene.
NL170928 Den finske transportministeren vil utrede jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes .
NL170928 Samferdselsdepartementet har lagt ut konkurransegrunnlaget for « Kystruten Bergen - Kirkenes », det som for folk flest er kjent som « Hurtigruten ».
NL170928 Hurtigruten AS hadde i 2016 en total aktivitet på ca 4 400 mill, av dette utgjorde « Hurtigruten » Bergen - Kirkenes 3 500 mill.
NL170928 Folk flest, også utenlandske turister, vil nok fortsatt oppfatte at « kystruten » Bergen - Kirkenes , den rutegående arbeidsbåten betalt av den norske stat, vil være den « originale » Hurtigruten - som de er villig til å betale ekstra for å få oppleve.
NL170928 Det nye anbudet er delt opp i tre pakker ; en pakke på 3 fartøy og to pakker med 4 fartøy der alle fartøyene skal seile gjennomgående Bergen - Kirkenes .
DN170928 Samferdselsdepartementet lyste i forrige uke ut anbudet for kystruten mellom Bergen og Kirkenes på anbud.
DN170928 Rederiet Hurtigruten AS vurderer å droppe statens anbud for ruten mellom Bergen og Kirkenes og heller seile langs kysten uten avtale med staten. det er usikkert om Hurtigruten AS vil søke på anbudet for ruten mellom Bergen og Kirkenes.
DN170928 det er usikkert om Hurtigruten AS vil søke på anbudet for ruten mellom Bergen og Kirkenes .
VG170926 Hans Møllebakken, regionleder ved Kirkenes politistasjon, opplyser til VG at de ytterligere funnene dreier seg om benrester.
VG170926 Foto : Yngve Beddari ¶ Kirkenes politistasjon opplyser i en pressemelding at levningene som ble funnet i Pasvik fredag 22. september, stammer fra Kaisa Beddari, som forsvant etter at hun skal ha vært på bærtur i 2013.
NL170926 Det er interessant når Finland ønsker jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes for å sikre seg tilgang til isfri havn ( High North News 20. september.
NL170926 Våren 2017 vedtok så Stortinget Nasjonal helse- og sykehusplan som stadfester sykehus i Hammerfest og Kirkenes .
NL170926 I dag er det to sykehus i Finnmark, et i Kirkenes og et i Hammerfest.
DB170926 Våren 2017 vedtok så Stortinget Nasjonal helse- og sykehusplan som stadfester sykehus i Hammerfest og Kirkenes .
DB170926 I dag er det to sykehus i Finnmark, ett i Kirkenes og ett i Hammerfest.
AA170926 Alle funn vil bli sendt til ID-sjekk knyttet til DNA når man anser seg ferdig i søksområdet, opplyser regionleder Hans Møllebakken ved Kirkenes politistasjon. ( ©NTB ) ¶
DB170925 - Levningene er sendt til Rettsmedisinsk institutt for DNA-analyse, men vi har grunn til å anta at det dreier seg om Beddari, sier Hans Møllebakken, regionleder ved Kirkenes politistasjon, til Dagbladet.
NL170922 Av samme grunn stiller luftfartsmyndighetene spesielle krav til operatørene som skal fly og operere i nordområdene, som Alta, Longyearbyen, Tromsø, Kirkenes og hele kortbanenettet.
AA170921 Når den nye europaveien mellom Kirkenes og Murmansk åpner neste uke, skal den velsignes av to biskoper.
AA170919 Den landsomfattende ryddeaksjonen arrangeres av Hurtigruten Foundation, og strekker seg fra Urke og Hjørundfjorden i sør til Kirkenes i nord.
NL170918 Jeg ser på en seier i Bodø som en seier for Nord-Norge, det samme gjelder Mo i Rana, Kirkenes , Hammerfest eller i Brønnøysund.
DN170918 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte mandag det nye anbudet som lyses ut for kystruten mellom Bergen og Kirkenes .
DN170918 Fra 2021 kan Hurtigrutens elleve ruter mellom Bergen og Kirkenes bli delt mellom tre rederier.
DN170918 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte mandag det nye anbudet som lyses ut for kystruten mellom Bergen og Kirkenes .
DN170918 Fra 2021 kan Hurtigrutens elleve ruter mellom Bergen og Kirkenes bli delt mellom tre rederier.
AA170918 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte mandag det nye anbudet som lyses ut for kystruta mellom Bergen og Kirkenes .
AA170918 Fra 2021 kan Hurtigrutens elleve ruter mellom Bergen og Kirkenes bli delt mellom tre rederier.
AA170918 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte mandag det nye anbudet som lyses ut for kystruta mellom Bergen og Kirkenes .
AA170918 Fra 2021 kan Hurtigrutens elleve ruter mellom Bergen og Kirkenes bli delt mellom tre rederier.
NL170914 Innled et samarbeid med EU og Finland om den arktiske jernbanen mellom Kirkenes og Rovanemi.
VG170913 Lagsmannsretten opprettholder den 21 år lange dommen mot Bengt Ronald Hansen ( 59 ), som drepte kona og stesønnen i Kirkenes august i fjor.
VG170913 I etterkant av drapet, ble politiet i Kirkenes gransket av Spesialenheten for politisaker, fordi Pimsiri Songngam var i kontakt med politiet to ganger før hun selv og sønnen ble drept.
VG170913 » | Dømt til 21 års fengsel for dobbeltdrapet i Kirkenes
VG170913 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam, ble skutt og drept med hagle i Kirkenes natt til 29. august i fjor.
NL170913 oktober barker de sammen i Kirkenes .
DB170913 Veteranen måtte i tillegg komme med sin forklaring rundt tre andre kamper som har blitt mistenkeliggjort, blant annet 1-2-sjokktapet mot Fløy, hvor oddsen var så lav som 1,03 for Kirkenes .
DB170913 I ekstraomgangene kjørte Alta over Kirkenes og vant 5-2, uten at det hindret Anisimenko i å tape penger på dette spillet.
DB170913 Han har nå gått over i en trenerrolle i Kirkenes , men er utestengt ut sesongen.
DB170913 Etter at Anismenko gikk av banen, raknet det for Kirkenes .
DB170913 ¶ DOBBELTDRAP : Pimsiri Songngam ( 37 ) og hennes 12 år gamle sønn Petchngam Songngam ble drept i Kirkenes .
DB170913 ( Dagbladet/NTB ) : Torsdag ble en 60 år gammel mann fra Kirkenes dømt for å ha drept sin kone Pimsiri Songngam og stesønnen Petchngam i august i fjor.
DB170913 august i fjor, at politiet fikk meldinger om husbråk i en leilighet i Kirkenes sentrum.
DB170913 60-åringen fra Kirkenes har erkjent at det må ha vært han som begikk drapene, men har forklart at det må ha svartnet for ham og at han ikke husker hvordan skuddene falt.
DB170913 ) og forsvarer Stein Rønning fotografert under ankesaken etter dobbeltdrapet i Kirkenes .
AP170913 Pimsiri Songngam og hennes sønn Petchngam ble drept i Kirkenes i august 2016.
AP170913 En 60 år gammel mann i Kirkenes er i lagmannsretten dømt til 21 års fengsel for å ha drept kona og stesønnen.
AP170913 | 60-åring dømt til 21 års fengsel for dobbeltdrap i Kirkenes
AP170913 60-åringen fra Kirkenes har erkjent at det må ha vært han som begikk drapene, men har forklart at det må ha svartnet for ham og at han ikke husker hvordan skuddene falt.
AP170913 ) og forsvarer Stein Rønning fotografert under ankesaken etter dobbeltdrapet i Kirkenes .
AA170913 En 60 år gammel mann i Kirkenes er i lagmannsretten dømt til 21 års fengsel for å ha drept kona og stesønnen.
AA170913 60-åringen fra Kirkenes har erkjent at det må ha vært han som begikk drapene, men har forklart at det må ha svartnet for ham og at han ikke husker hvordan skuddene falt.
AA170913 ( ©NTB ) ¶ | 60-åring dømt til 21 års fengsel for dobbeltdrap i Kirkenes
NL170912 Det samme er Claus Jørstad i Alta og Monica Hauige Stiansen i Kirkenes .
AP170912 I dag er det sykehus i Hammerfest og Kirkenes .
NL170911 Norge er et land der flertallet ikke bor i byer, men i alle de små bygdene som befinner seg mellom Kirkenes og Oslo.
DA170911 Fra Kirkenes til Arendal er internasjonale valgobservatører fra 32 land på plass for å passe på at valget går rett for seg.
DB170909 Fra : Kirkenes , Sør-Varanger ¶
NL170907 Med Jonas som statsminister får vi en regjering som ser nordover når den skal utvikle kompetanse fra Kirkenes til Helgeland.
AA170906 Observatørene besøker 17 kommuner fra Arendal i sør til Kirkenes i nord, og skal se på både stortingsvalget og sametingsvalget.
NL170904 Vi vil ikke bare « utrede » jernbane videre nordover fra Fauske til Kirkenes .
VG170901 | Juryen har kjent 60-åring skyldig i dobbeltdrap i Kirkenes
VG170901 Bengt Ronald Hansen ( 60 ) sto tiltalt for å ha drept sin thailandske kone og stesønn i Kirkenes i august i fjor.
VG170901 august i fjor i familiens hjem i Kirkenes .
DB170901 ¶ SKYLDIG : Dommer Stig Ole Haug under ankesaken etter dobbeltdrapet i Kirkenes i Hålogaland Lagmannsrett i Tromsø.
DB170901 august i fjor i familiens hjem i Kirkenes .
DA170901 Men siden sist stortingsvalg har SVs nokså ferske stjerne Kari Elisabeth Kaski, opprinnelig fra Kirkenes , gjort groruddøl av seg.
AP170901 | Juryen : 60-åring skyldig i dobbeltdrap i Kirkenes
AP170901 Dommer er Stig Ole Haug under ankesaken etter dobbeltdrapet i Kirkenes i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.
AP170901 Den 60 år gamle mannen som er tiltalt for å ha drept sin thailandske kone og stesønn i Kirkenes i august i fjor, er kjent skyldig av juryen i ankesaken.
AP170901 august i fjor i familiens hjem i Kirkenes .
AA170901 | Juryen har kjent 60-åring skyldig i dobbeltdrap i Kirkenes
AA170901 Den 60 år gamle mannen som sto tiltalt for å ha drept sin thailandske kone og stesønn i Kirkenes i august i fjor, er kjent skyldig av juryen i ankesaken.
AA170901 august i fjor i familiens hjem i Kirkenes .
AA170829 | Dobbeltdrapstiltalt sier han ikke husker hvordan skuddene falt ¶ 60-åringen fra Kirkenes som er tiltalt for å ha drept kona og stesønnen, sier fortsatt at han ikke husker hva som skjedde etter at han hentet hagla.
AA170829 Hansen ble i juni dømt til 21 års fengsel i Øst-Finnmark tingrett for drapene, som ble begått i familiens hjem i Kirkenes .
AA170829 Hansen ble i juni dømt til 21 års fengsel i Øst-Finnmark tingrett for drapene, som ble begått i familiens hjem i Kirkenes .
AA170829 Drapene skjedde dagen før kona og stesønnen skulle flytte inn i en leilighet som krisesenteret i Kirkenes hadde skaffet. ( ©NTB ) ¶
AA170829 Den dobbeltdrapstiltalte 60-åringen sier han ikke kan forstå hvorfor han ladet hagla den natta kona og stesønnen ble skutt og drept i Kirkenes i fjor.
AA170828 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) må avlyse ett valgkamparrangement i Kirkenes , men resten av valgkampen går som planlagt.
AA170828 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) må avlyse ett valgkamparrangement i Kirkenes , men resten av valgkampen går som planlagt.
AP170826 Finnmark har to sykehus, et i Kirkenes og et i Hammerfest, men det holder ikke når vinterstormene feier over Sennalandet mellom Hammerfest og Alta.
NL170824 ¶ NABOER I NORD : Utenriksminister Børge Brende sammen med sin russiske kollega Sergej Lavrov i Kirkenes i 2014, under markeringen av 70-årsjubleet for frigjøringen av Øst-Finnmark høsten 1944.
NL170824 Nå i høst åpnes den oppgraderte norske delen av E105 mellom Hesseng ved Kirkenes og grensestasjonen på Storskog, med ny tunnel gjennom Trifonhøgda og ny bru over Bøkfjorden.
AP170811 Hvem kjører bussen i Kirkenes , Moss eller Florø ?
DB170810 Jeg har også skrevet om generelt mot loven i forbindelse med et møte nettopp om disse blasfemilovene i kirkenes verdensråd hvor jeg deltok, og ikke minst i en artikkel i Kirke og Kultur med den talende tittelen blasfemisk blasfemilov.
DB170810 Jeg avslutter med avslutningsparagrafen til en sak jeg skrev etter å ha deltatt i et møte i kirkenes verdensråd om den pakistanske blasfemiloven i 2012, hvor en av talerne holdt en tale som oppsummerer mitt syn på denne loven.
AA170809 Bodø har hatt én høysommerdag i år, mens Tromsø og Kirkenes har ikke hatt noen dager over 25 grader hittil. ( ©NTB ) ¶
AP170808 Bodø har hatt én høysommerdag i år, mens Tromsø og Kirkenes har ikke hatt noen dager over 25 grader hittil.
AA170806 Den 52 år gamle russiske mannen ble stanset ved grensekontrollen i Storskog utenfor Kirkenes i Finnmark søndag formiddag.
NL170804 Undertegnede har av politisk redaktør i Tromsø-avisen Nordlys, Skjalg Fjellheim, blitt anklaget for å håne Tromsø etter å ha påpekt at Tromsø vil være et sidespor på en øy - hvis drømmen er å forbinde hele landsdelen på skinner, fra Fauske til Kirkenes .
DA170804 Sønnen hennes er stasjonert i Kirkenes , er 21 år, 1,99 meter høy, og har som jobb å forsvare landet.
DA170804 Da Enger var i Kirkenes som journalist på begynnelsen av 00-tallet, kom hun over en utstilling av fotografier gjort av Wessel.
DA170804 Sønnen hennes er stasjonert i Kirkenes , er 21 år, 1,99 meter høy, og har som jobb å forsvare landet.
DA170804 Da Enger var i Kirkenes som journalist på begynnelsen av 00-tallet, kom hun over en utstilling av fotografier gjort av Wessel.
VG170731 | Finnmarking : - Jeg ler av Russland-frykten i Oslo ¶ KIRKENES ( VG ) Det blåser iskaldt på toppene mellom Norge og Russland.
VG170731 Vi dro derfor til Kirkenes for å ta temperaturen på naboskapet i grenseland.
VG170731 Russiske Luba Kuzovnikova, kunstnerisk leder i kunst-kollektivet Pikene på Broen, leder oss inn et nyoppusset galleri i gågata i Kirkenes .
VG170731 PÅ AVSTAND : Ordfører Rune Rafaelsen ( Ap ) i Sør-Varanger kommune mener Kirkenes , i bakgrunnen, er geopolitisk sentrum.
VG170731 Når vi møter Kurt Wikan tar han seg en rast på ESSO-stasjonen på Hesseng utenfor Kirkenes .
VG170731 Nesten hver mandag tar hun turen fra Murmansk til Kirkenes .
VG170731 IKKE SÅ SKUMMELT : Kari Pettersen i sangkoret Crescendo ler av fotografen som forsøker å ta et fellesbilde i rådhuset i Kirkenes .
VG170731 ER HELT AVSLAPPET : Guiden Kurt Wikan tar seg en hvilepause på en ESSO-stasjon utenfor Kirkenes .
VG170731 EKTE VENNSKAP : Russiske Luba Kuzovnikova er bosatt i Kirkenes og er kunstnerisk leder i Pikene på broen.
VG170731 Da jeg ble pensjonist og trappet ned jobben i Kirkenes Atletklubb, kom Sergei hit og tok over som trener, sier Willy.
VG170731 - I prosjektet « Borderlines » flyttet kunstner Morten Traavik 21 par med norske og russiske grensestolper inn til Kirkenes og så videre til Oslo.
VG170731 - I media hører man bare « sanksjon, sanksjon, sanksjon », men i Kirkenes og Murmansk er det ingen problemer, sier russeren på norsk.
VG170731 - Etter 2014 oppstod det en slags russer-fobi i vesten, men ikke her i Kirkenes .
VG170731 Kirkenes er nesten en russisk by i Norge.
VG170731 - Kirkenes har vært multi-etnisk i hundrevis av år, men det har aldri vært særlig uvennskap over grensen.
NL170731 Mange av fangene - som kom fra Lofoten i sør til Kirkenes i nord - ble senere sendt videre til konsentrasjonsleirer i Tyskland.
NL170731 Det er nemlig ting som kan tyde på at krefter i Nordland Arbeiderparti vil motarbeide alle planer om flere kilometer med jernbaneskinner i Nord-Norge, enten det gjelder videre utbygging til Tromsø, eller jernbanespor fra Rovaniemi til Kirkenes .
DB170731 I Norge var samarbeidspartneren Samovarteateret i Kirkenes .
NL170725 Bildet er fra Kirkenes høsten 2015 da flyktninger strømmet over grensen fra Russland.
DB170724 - Det er ungdommer fra Kirkenes i nord og til Kristiansand i sør, sier Rogn.
VG170721 Ifølge Politiforum er dette på fordi politihuset i Kirkenes mangler areal.
VG170721 * Finnmark ( Kirkenes ) : 2019 - 2021.
NL170719 Men mest venter jeg på den dagen da « Sommertoget » kan starte på Storskog stasjon ved grensen mot Russland, utenfor Kirkenes .
NL170719 Det skjer nok neppe i min levetid, men den dagen da Nord-Norgebanen er fullt utbygd mellom Fauske og Kirkenes , den kommer !
DB170718 Akkurat som verden ser annerledes ut sett fra Oslo og for eksempel Kirkenes .
NL170717 Det er et paradoks, norsk presse fra Kirkenes i nord til Mandal i sør - den er langt fra ufeilbarlig, men den er likevel blant de aller, aller beste i verden når det gjelder å være sannferdig og gjengi informasjon fra ulike kilder korrekt.
AA170714 Ifølge Avinors oversikt er avganger Kristiansand-Bergen, Oslo - Førde, Bergen - Aberdeen, og rutene Tromsø - Kirkenes , Tromsø - Hammerfest - Honningsvåg kansellert fredag.
AA170706 Se deg omkring, og du får øye på en statsminister i Hakkebakkeskogen, en lett andpusten samferdselsminister på reise fra Kirkenes til Oslo og en presset Venstre-leder i en liten, grønn bil.
AP170701 - Konsekvensene av at dette løftet ikke er blitt gjennomført er at vi er blitt forledet, og at noen sitter på et mottak i for eksempel Kirkenes , langt unna et inkluderende miljø slik som vi har i Oslo, sier Tokheim.
NL170630 Møtet fant sted 280217 på mitt kontor hvor jeg ble presentert nyheten om at den militære etterretningen skulle flyttes fra Kirkenes til Vadsø.
NL170630 Grenseoppsynet blir godt ivaretatt - men nå skal den militære etterretningen flyttes fra Kirkenes til Vadsø, angivelig fordi presset på etterretningsfolkene er for sterkt.
NL170630 Det hører også med til saken at det vurderes å flytte etterretningsskipet « Marjata », som har hjemmehavn i Kirkenes .
NL170630 Det er ingen som frivillig vil flytte fra Kirkenes .
NL170630 Begrunnelsen var at presset på de militære etterretningsfolkene i Kirkenes var meget sterkt.
NL170630 Kirkenes - Tana Bru ¶ 5.
NL170630 Kirkenes - Nikel. 3.
NL170628 Det vil være første trinn i en fremtidig jernbane fra Fauske til Kirkenes .
NL170626 På sikt må Nord-Norge-banen ende opp på Kirkenes .
NL170626 Ved fusjonen med Harstad og Narvik ble barnevern i Harstad inkludert i våre fagområder og vi fikk dermed utdanninger på i Alta, Harstad, Kirkenes , Svalbard, Finnsnes og Tromsø.
NL170626 IRS-fakultetet har idretts- og friluftslivutdanninger i Alta, Tromsø og på Svalbard, vi har sosialfaglig utdanning i Harstad, Alta, Tromsø, Finnsnes og Kirkenes og reiselivs- medieproduksjonsutdanning i Alta.
BT170626 Bildet er fra Storskog grensekontroll utenfor Kirkenes .
NL170625 De som fikk snakket fra hovedscenen var nettopp han og en russisk kurator som har bodd i Kirkenes i mange år.
DB170625 Det fører til enda mer salg av de bestselgende bøkene som blir plukket ut til kampanjer, men det er ikke like moro for de som aldri havner der - fordi det er den samme boka som står i vinduet, enten du er i Kirkenes eller på Gardermoen.
DB170624 Steinen i Kirkenes går i dag under navnet å være en samisk offer-stein, men Nilsen tenker på om de kanskje burde hatt et bedre navn på den.
DB170624 På en øy utenfor Kirkenes , Reinøya i Bøkfjorden, finnes det nemlig en fjellformasjon som kan minne om den nå svært kjente « Trollpikken » i Egersund.
DB170624 Nilsen er usikker på hvilken størrelse steinen i Kirkenes har.
DB170624 Foto : Bernt Nilsen ¶ KIRKENES : Her er Kirkenes' svar på Egersunds « Trollpikken ».
DB170624 : Bernt Nilsen fra Kirkenes stiller spørsmål ved om ikke Finnmarks svar på « Trollpikken » er vel så bra som Egersunds.
DB170624 ( Dagbladet ) : Bernt Nilsen fra Kirkenes synes det er synd at noen har ødelagt « Trollpikken ».
DB170624 ¶ TURNE : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen startet kjøreturen gjennom Norge på langs i Kirkenes lørdag.
DB170624 I dag settes kursen sørover fra Kirkenes med leid bil og sykler surret fast på kjøretøyet.
NL170623 Avtalen skal " sikre et tilbud for distansereisende mellom Bergen og Kirkenes , samt sikre frakt av gods nord for Tromsø.
VG170622 Venn av drapsofferet har tidligere fortalt VG at han ble med kvinnen til Kirkenes politistasjon for å anmelde ektemannen.
VG170622 Politiet i Kirkenes har blitt gransket av Spesialenheten for politisaker fordi kvinnen to ganger var i kontakt med politiet uka før hun og sønnen ble skutt.
VG170622 Estelle og Oscar hilser folket på den svenske nasjonaldagen ¶ | 21 års fengsel for dobbeltdrapet i Kirkenes
VG170622 Bengt Ronald Hansen ( 59 ) er i Øst-Finnmark tingrett dømt til 21 års fengsel for å ha drept sin thailandske kone og hennes sønn i Kirkenes ifjor.
VG170622 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam, ble skutt og drept med hagle i Kirkenes natt til 29. august i fjor.
DB170622 ¶ DREPT : Pimsiri Songngam ( 37 ) og hennes 12 år gamle sønn Petchngam Songngam ble drept i Kirkenes natt til mandag 29. august.
DB170622 Drapene skjedde dagen før Pimsiri Songngam og sønnen skulle flytte inn i en leilighet som krisesenteret i Kirkenes hadde skaffet.
DB170622 Dobbeltdrapet i Kirkenes i fjor fremstår som rene henrettelser, mener Øst-Finnmark tingrett og dømmer en 59-åring til 21 års fengsel.
AP170622 | Retten betegner dobbeltdrapet i Kirkenes som rene henrettelser ¶
AP170622 Drapene skjedde dagen før Pimsiri Songngam og sønnen skulle flytte inn i en leilighet som krisesenteret i Kirkenes hadde skaffet.
AP170622 Dobbeltdrapet i Kirkenes i fjor fremstår som rene henrettelser, mener Øst-Finnmark tingrett og dømmer en 59-åring til 21 års fengsel.
AP170622 Deretter skal spørsmålet formelt tas opp i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen i Kirkenes i slutten av juni.
AA170622 | Retten betegner dobbeltdrapet i Kirkenes som rene henrettelser ¶
AA170622 Drapene skjedde dagen før Pimsiri Songngam og sønnen skulle flytte inn i en leilighet som krisesenteret i Kirkenes hadde skaffet.
AA170622 Dobbeltdrapet i Kirkenes i fjor fremstår som rene henrettelser, mener Øst-Finnmark tingrett og dømmer en 59-åring til 21 års fengsel.
AA170622 En 59 år gammel mann er dømt til 21 års fengsel for drapet på sin kone og hennes stesønn i Kirkenes i fjor, melder NRK.
AA170622 Drapene skjedde dagen før Pimsiri Songngam og sønnen skulle flytte inn i en leilighet som krisesenteret i Kirkenes hadde skaffet.
AA170622 ( ©NTB ) ¶ | 21 års fengsel for dobbeltdrapet i Kirkenes
DA170621 Personell fra Politiets utlendingsenhet tok kveldsflyet til Kirkenes tirsdag for å ta seg av registreringen av asylsøkerne.
AP170621 Personell fra Politiets utlendingsenhet tok kveldsflyet til Kirkenes tirsdag for å ta seg av registreringen av asylsøkerne.
AA170621 Personell fra Politiets utlendingsenhet tok kveldsflyet til Kirkenes tirsdag for å ta seg av registreringen av asylsøkerne.
AA170621 Hætta opplyser at personell fra Politiets utlendingsenhet tok kveldsflyet til Kirkenes tirsdag for å ta seg av registreringen av asylsøkerne.
VG170620 Vi har gode prosesser i gang i Kirkenes , som også tar mål av seg å få alle tre redningssentralene inn samtidig.
NL170620 Denne saken vil bli en av mange viktige saker som skal tas opp på det årlige møtet i den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet, som finner sted i Kirkenes neste uke.
NL170619 Nært koblet til framtidstanker om « porten til Nordostpassasjen », olje og gass i det østlige Barentshavet, grenseoverskridende miljø- og kulturspørsmål, jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes osv.
NL170619 Kjenner vi ikke dette igjen, med Finnmarks fylkes samarbeidsavtaler over grensen lenge før Barentsregionen og i dag Kirkenes sin sterke posisjon i det grenseoverskridende samarbeidet ?
NL170619 ser på E6 ( veien altså ) fra Svinesund i sør til Kirkenes i nord, så ligger midtpunktet ca. ved Fauske.
NL170618 Et godt eksempel er prosjektet Changing Weathers hvor den norske kuratoren Hilde Methi fra Kirkenes har gått sammen med partnere fra Finland, Russland, Slovenia, Nederland og Østerrike for å utforske det europeiske kulturlandskapet og opprette et nettverk av kulturinstitusjoner, aktører, urfolk og kunstnere hvor ideer og erfaringer kan utveksles og bidra til å utvikle både kulturelle særtrek
AP170618 Men både i Alta, Kirkenes og Vadsø måtte politiet rydde opp i slagsmål mellom berusede, aggressive menn inne eller utenfor utesteder.
AP170618 I Kirkenes skjermes man for vind fra nesten alle kanter.
AA170617 Resten av publikum var ivrige nordmenn som enten bor i Murmansk-området eller som hadde tatt turen over grensa fra Kirkenes , uttalte bassist Eivind Berre til Namdalsavisa etter konserten.
NL170616 Makten og innflytelsen må spres og balanseres fra Harstad i sør til Kirkenes i nordøst, og plasseringen av det statlige fylkesmannsembedet i Vadsø viser at dette faktisk er fullt mulig, tross alle spådommer om det motsatte.
DB170614 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam ble skutt og drept med hagle i Kirkenes natt til 29. august i fjor.
DA170614 - Jeg er oppvokst på historier om fotografen, poeten og fagforeningspioneren Ellisif Wessel som levde, kjempet og formidlet i Kirkenes fra 1883 til 1949.
DA170614 | Aktor ber om 21 års fengsel for dobbeltdrap i Kirkenes
DA170614 Moren ble erklært død på stedet mens sønnen døde senere på Kirkenes sykehus.
DA170614 Aktor mener den 59 år gamle mannen som er tiltalt for å ha drept sin thailandske kone og hennes sønn i Kirkenes , må dømmes til 21 års fengsel.
DA170614 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam, kalt Belt, ble skutt og drept med hagle i Kirkenes natt til 29. august i fjor.
AP170614 | Aktor ber om 21 års fengsel for dobbeltdrap i Kirkenes
AP170614 Moren ble erklært død på stedet mens sønnen døde senere på Kirkenes sykehus.
AP170614 Aktor mener den 59 år gamle mannen som er tiltalt for å ha drept sin thailandske kone og hennes sønn i Kirkenes , må dømmes til 21 års fengsel.
AP170614 - Grusomme handlinger ¶ 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam, kalt Belt, ble skutt og drept med hagle i Kirkenes natt til 29. august i fjor.
VG170613 LIVE » skulle navigere den 38 fot store spesialbygde seilbåten fra Oslo til Kirkenes sammen - uten at noen av dem har seileerfaring.
VG170613 MOR OG SØNN : Pimsiri Songngam ( 37 ) og sønnen Petchngam ble funnet skutt og drept i leiligheten sin i Kirkenes .
VG170613 Klokken 03.13 fikk politiet i Kirkenes inn en melding om husbråk fra en nabo.
VG170613 Han og vennene hadde lekt og kost seg i det fine været og spist vårruller som moren Pimsiri ( 37 ) hadde laget sammen med venninner fra thaimiljøet i Kirkenes .
VG170613 12-åringen ble erklært død på Kirkenes sykehus halvannen time senere.
VG170613 VADSØ : Aktor Torstein Lindquister startet dagen med å lese opp drapstiltalen mot den 59 år gamle mannen fra Kirkenes , som forsvares av Stein Rønning.
VG170613 Pimsiri hadde i dagene forut for drapet pakket sakene sine, og fått en leilighet på et krisesenter i Kirkenes , ved navn Norasenteret.
VG170613 Drap i Kirkenes .
VG170612 Kona Pimsiri hadde i dagene forut for drapet pakket sakene sine og fått en leilighet på et krisesenter i Kirkenes , ved navn Norasenteret.
VG170612 En 59 år gammel mann er tiltalt for dobbeltdrap på sin kone og stesønn i Kirkenes i august i fjor.
VG170612 Stesønnen døde senere samme natt på Kirkenes sykehus.
VG170612 Pimsiri Songngam ( 37 ) og sønnen Petchngam Songngam ( 12 ) ble skutt og drept i sitt hjem i Kirkenes i 29. august i fjor.
VG170612 EKTEMANN OG STEFAR : I dag starter rettssaken mot den 59 år gamle mannen fra Kirkenes som er tiltalt for drapet på sin kone og stesønn.
DB170612 ¶ RETTSSAK : Pimsiri Songngam ( 37 ) og hennes 12 år gamle sønn Petchngam Songngam ble drept i Kirkenes .
DB170612 Skuddene falt natta før mor og sønn skulle flytte inn i en leilighet som krisesenteret i Kirkenes hadde skaffet.
AP170612 Thailandske Pimsiri Songngam ( 37 ) og hennes sønn Petchngam Songngam ( 12 ) ble skutt med hagle på kloss hold i Kirkenes natt til 29. august i fjor.
AP170612 Politiet i Kirkenes er blitt gransket av Spesialenheten for politisaker fordi kvinnen to ganger var i kontakt med politiet uken før hun og sønnen ble skutt.
AP170612 Fakta : Dobbeltdrapene i Kirkenes
AP170612 Aktor Torstein Lindquister og forsvarer Stein Rønning i Øst-Finnmark tingrett, der en 59 år gammel mann er tiltalt for dobbeltdrap på sin kone og stesønn i Kirkenes i august i fjor.
AP170612 12-åringen ble erklært død på Kirkenes sykehus halvannen time senere.
AP170612 I tillegg reiser hun over hele landet, fra Kristiansand til Kirkenes .
AP170612 I tillegg reiser hun over hele landet, fra Kristiansand til Kirkenes .
AA170612 Sønnen Petchngam var i live da politiet ankom blodbadet i den lille leiligheten, men ble erklært død på Kirkenes sykehus halvannen time senere.
AA170612 12-åringen ble erklært død på Kirkenes sykehus halvannen time senere.
VG170611 Tre dager før drapene møtte Pimsiri Songngam opp på politihuset i Kirkenes med en håndskreven lapp der det sto « psykisk vold ».
VG170611 Drapene som rystet Kirkenes og det thailandske miljøet i grensekommunen skjedde natt til 29. august i fjor.
VG170611 Drapene skjedde dagen før Pimsiri Songngam og sønnen skulle flytte inn i en leilighet som krisesenteret i Kirkenes hadde skaffet.
VG170611 Den dobbeltdrapstiltalte 59-åringen husker fortsatt ingenting av hva som skjedde da hans kone og stesønn ble skutt med hagle parets hjem i Kirkenes .
SA170611 Den dobbeltdrapstiltalte 59-åringen husker fortsatt ingenting av hva som skjedde da hans kone og stesønn ble skutt med hagle parets hjem i Kirkenes .
SA170611 Blomster og lys ble lagt ned foran huset i Kirkenes der Pimsiri Songngam ( 37 ) og hennes sønn Petchngam ( 12 ) ble skutt og drept natt til 29. august i fjor.
BT170608 FIKK PLASS : Nora-senteret i Kirkenes hadde besøk av Pim og Belt to ganger uken før de ble drept.
BT170608 Belt fikk raskt venner i Kirkenes .
BT170608 ) og fagleder Bjørg-Irene Østrem ved Nora-senteret i Kirkenes .
AP170608 Det var søndag kveld, og tingene deres var allerede kjørt bort fra firemannsboligen i Kirkenes sentrum.
NL170607 Det andre er strekningen Rovaniemi-Kirkenes, kombinert med en stor havneutbygging i Kirkenes .
NL170604 ¶ Om kort tid vil Hurtigruten igjen bli lagt ut på anbud, rettere sagt Kystruten Bergen - Kirkenes som er det formelle navnet.
NL170604 Unntak er gjort for godstransport mellom Tromsø og Kirkenes .
NL170604 Med mindre Stortinget har innvendinger vil kystruten Bergen - Kirkenes bli lagt ut på anbud i løpet av sommeren.
NL170604 En kan uansett forutsette at alle fartøyene seiler Bergen - Kirkenes etter samme ruteopplegg og seilingsmønster som i dag.
DA170531 Det er under avsnittet om " Rv 93 Kløfta " falt ut overskrifter for omtalene av avlastingsveg for Alta sentrum og ny Kirkenes havn med adkomstveg.
NL170528 En foreslått forlengelse til Kirkenes , via en variant av fjellinjen ¶
NL170528 De planla derfor å bygge jernbane helt fra Narvik til Kirkenes , riktignok ved bruk av slavearbeid.
AA170525 Torsdag var ni av mannskapet på 17 på vei til Kirkenes , skriver Sunnmørsposten, som siterer nettavisen nett.no.
NL170522 Og en god løsning i Alta vil også bety at Hammerfest og Kirkenes får beholde sine moderne sykehus, med rammebetingelser som i sum gjør det mulig å utvikle enda bedre helsetilbud i hele Finnmark.
DA170519 Den som fikk flest stemmer var Olav Fykse Tveit, generalsekretæren i Kirkenes Verdensråd, som ble foreslått 37 ganger, ifølge Vårt Land.
AA170519 Den som fikk flest stemmer var Olav Fykse Tveit, generalsekretæren i Kirkenes Verdensråd, som ble foreslått 37 ganger, ifølge Vårt Land.
AA170519 Den som fikk flest stemmer var Olav Fykse Tveit, generalsekretæren i Kirkenes Verdensråd, som ble foreslått 37 ganger, ifølge Vårt Land.
DN170518 « Når hele verden er et tommelfinger-touch unna og du får varen levert i postkassen, er det enkelt å velge det rimeligste, uansett om det kommer fra Kina eller Kirkenes .
NL170517 Dekk-høvdingen i Kirkenes foretrekker det slaget som lar ham styre egen hverdag.
NL170516 Han stoppet selv kjøretøyet, og vedkommende ble pågrepet og tatt med inn til politiet i Kirkenes , sier Jakobsen.
NL170513 | Ståle fra Kirkenes har brukt over tre år og 400.000 kroner på å komme gjennom byråkratiet : - Det har vært totalt fortvilende ¶
NL170513 | Bente har klippet i egen salong i Kirkenes siden 1983 : Hun er glad én frisyre gikk av moten ¶
NL170513 Luggen i Kirkenes har økt inntektene omtrent hvert år siden 1990-tallet.
NL170512 NÆR NORGE : Okolnaya Bay ligger rundt 250 kilometer unna Kirkenes .
NL170512 Det foregår en tydelig oppbygging av baser med atomvåpen på Kolahalvøya i Russland, så nært som 25 mil unna Kirkenes , melder The Independent Barents Observer.
NL170511 NÆR NORGE : Okolnaya Bay ligger rundt 250 kilometer unna Kirkenes .
NL170511 Det foregår en tydelig oppbygging av baser med atomvåpen på Kolahalvøya i Russland, så nært som 25 mil unna Kirkenes , melder The Independent Barents Observer.
NL170511 TBN Transport i Kirkenes blir begjært konkurs av skatteetaten etter å ha fått et skattekrav på 300.000 kroner.
NL170511 Riggene skulle egentlig sendes med båt fra Kirkenes til Australia, men en gjeng sjåfører var lystne på langtur og fikk frakte dem gjennom Europa.
DN170510 Spurtkanon fra Kirkenes vant Vasaloppet ¶
VG170504 Stesønnen døde senere samme natt på Kirkenes sykehus.
VG170504 Pimsiri Songnam ( 37 ) og sønnen Petchngam Songngam ble skutt og drept i deres hjem i Kirkenes i august i fjor.
VG170504 Den 59 år gamle mannen fra Kirkenes har tidligere erkjent drapene, og sagt at han forsøkte å ta sitt eget liv etter drapene.
VG170504 | 59 år gammel ektemann tiltalt for dobbeltdrapet i Kirkenes
AA170504 Gutten døde senere samme natt på Kirkenes sykehus av forblødning.
AA170504 En 59 år gammel mann er tiltalt for å ha drept sin kone ( 37 ) og hennes tolv år gamle sønn i Kirkenes i slutten av august i fjor.
AA170504 Det var Pimsiri Songngam og sønnen Petchngam Songngam som ble skutt og drept i sitt hjem i Kirkenes mandag 29. august i fjor.
AA170504 ( ©NTB ) ¶ | 59-åring tiltalt for dobbeltdrap i Kirkenes
AP170502 Hun er fra Kirkenes og har kun lavprisbutikker og nærbutikker å forholde seg til.
DA170501 I Kirkenes brukte LO-leder Gerd Kristiansen 1. mai-talen til å slå fast at svært mye står på spill nå.
AA170501 I Kirkenes brukte LO-leder Gerd Kristiansen 1. mai-talen til å slå fast at svært mye står på spill nå.
DA170429 Hun skal selv holde tale i Kirkenes på mandag, og oppfordrer Hauglie til å engasjere seg i markeringen. - 1. mai er en svært viktig dag for meg.
AA170428 Dobbeltdrapssaken i Kirkenes i fjor sommer er ferdigbehandlet hos Riksadvokaten og vil trolig gå som planlagt i sommer.
AA170428 Den siktede mannen ( 59 ) har erkjent skriftlig at han drepte sin 37 år gamle kone og hennes 12 år gamle sønn i Kirkenes 29. august i fjor, og at han etterpå forsøkte å ta sitt eget liv.
SA170425 Her er TILs 1.-rundekamper i cupen de siste årene med reiseavstand i kjørelengde : ¶ 2017 : Bjørnevatn 79 mil ¶ 2016 : Oslo ( Lyn ) 174 mil ¶ 2015 : Mo I Rana ( Mo IL ) 67 mil ¶ 2014 : Narvik ( Mjølner ) 25 mil ¶ 2013 : Kirkenes 79 mil ¶
DA170425 FOTO : ASTRID WALLER Kongekrabbefisking utenfor Kirkenes .
AP170425 Her er TILs 1.-rundekamper i cupen de siste årene med reiseavstand i kjørelengde : ¶ 2017 : Bjørnevatn 79 mil ¶ 2016 : Oslo ( Lyn ) 174 mil ¶ 2015 : Mo I Rana ( Mo IL ) 67 mil ¶ 2014 : Narvik ( Mjølner ) 25 mil ¶ 2013 : Kirkenes 79 mil ¶
AA170424 | Mange vil overta båtruten mellom Bergen og Kirkenes
AA170424 Samferdselsdepartementet sier det er betydelig interesse for å overta når Hurtigrutens kontrakt på rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes går ut i 2020.
DB170423 Nå venter en tøff reiseuke for Tromsø, med Bjørnevatn utenfor Kirkenes i NM på onsdag, før bortekamp mot Aalesund på søndag.
DB170423 - Selv i cupen må vi reise helt til Kirkenes og overnatte der.
DB170421 Norsk politi arresterte familien, og de arresterte flyktninghjelperne fra Kirkenes .
DA170420 « Dersom finske statlige jernbanemyndigheter tar initiativ til å utrede en jernbaneforbindelse mellom Finland og Kirkenes , er norske myndigheter positive til å bidra i dette arbeidet », heter det i Nasjonal transportplan 2018-2029.
DA170420 Planleggingen av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes starter til sommeren.
DA170420 Det kan også drøye før en eventuell jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes kommer på plass.
DA170420 Det er så langt ikke gjort noe kostnadsoverslag for en ny jernbanestrekning mellom Rovaniemi og Kirkenes , opplyser Rimpiläinen.
DB170414 Mannen er kjørt arresten i Kirkenes , og vil bli avhørt i morgen.
DB170414 - Hun blir undersøkt på voldtektsmottaket på Kirkenes sykehus, sier Halvari.
AP170412 Siden avslørte politiet medhjelpere av sabotasjegruppen i Bergen, Trondheim, Porsgrunn og Kirkenes .
DA170407 Tromsø må reise 428 kilometer østover for å møte Bjørnevatn i Bjørneparken utenfor Kirkenes .
SA170403 Asylsøkere i Vestleiren, ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes .
DB170401 I Finnmark er det i dag to sykehus, ett i Hammerfest i vest og Kirkenes i øst.
VG170330 Utenriksminister Børge Brende møtte pnsdag sin russiske kollega Sergej Lavrov til det første formelle møtet mellom Norge og Russland på dette nivået siden et møte i Kirkenes i 2014.
SA170330 e/Omegn Spjelkavik - Rollon Volda - Bergsøy Træff - Averøykameratene Kolstad - Kattem Kvik - Steinkjer Orkla - Heimdal Meldal - Tillerbyen Verdal - Vuku Mosjøen - Stålkameratene Fauske/Sprint - Junkeren Medkila - Sortland Skånland - Mjølner Salangen - Skjervøy Hammerfest - Lyngen/Karnes Bjørnevatn - Kirkenes
AP170330 e/Omegn Spjelkavik - Rollon Volda - Bergsøy Træff - Averøykameratene Kolstad - Kattem Kvik - Steinkjer Orkla - Heimdal Meldal - Tillerbyen Verdal - Vuku Mosjøen - Stålkameratene Fauske/Sprint - Junkeren Medkila - Sortland Skånland - Mjølner Salangen - Skjervøy Hammerfest - Lyngen/Karnes Bjørnevatn - Kirkenes
VG170329 MØTES : Utenriksminister Børge Brende møtte sin russiske kollega Sergei Lavrov til det første formelle møtet mellom Norge og Russland på dette nivået siden et møte i Kirkenes i 2014.
VG170329 For Kirkenes er dette samarbeidet helt uunnværlig for vår eksistens, sier Rafaelsen.
AP170329 ESA har nå konkludert med at kystruten mellom Bergen og Kirkenes er en slik tjeneste, og at Hurtigruten ikke får urimelig stor kompensasjon.
AA170329 ESA har nå konkludert med at kystruten mellom Bergen og Kirkenes er en slik tjeneste, og at Hurtigruten ikke får urimelig stor kompensasjon. ( ©NTB ) ¶
SA170327 Enten vedkommende kommer fra Kirkenes , Skjervøy, Mo i Rana eller Fauske.
DA170327 ) møtte i 2014 sin russiske kollega Sergej Lavrov i Kirkenes under 70-årsmarkeringen for frigjøringen av Finnmark.
AA170327 Den tidligere Widerøe-piloten og hans nye flyselskap har besluttet å trappe opp tilbudet utover våren, og både Vesterålen, Lofoten, Vadsø og Kirkenes står på planen.
VG170326 PÅ NORSK JORD : I 2014 kom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov til Kirkenes , hvor han var sammen med Børge Brende og hilste på veteranen Ilya Dmitriev under 70-årsmarkeringen av frigjøringen av Øst-Finnmark.
DN170326 ) møtte i 2014 sin russiske kollega Sergej Lavrov i Kirkenes under 70-årsmarkeringen for frigjøringen av Finnmark.
VG170323 Å være i Kirkenes var som å være i Finland.
DB170322 I august kastet Elkaim, hans kone, deres sju hunder og et besetningsmedlem til, loss fra Kirkenes .
DN170320 På strekningen Bergen - Kirkenes forventer Hurtigruten en tidobling av antallet kinesiske passasjerer i løpet av de kommende fem årene.
AA170320 På strekningen Bergen - Kirkenes forventer Hurtigruten en tidobling av antallet kinesiske passasjerer i løpet av de kommende fem årene.
AA170320 Lærerfangene i Kirkenes kunne returnere.
AA170320 I dag for 75 år siden ble om lag 1000 norske lærere og lektorer arrestert og sendt på tvangsarbeid til Kirkenes .
AA170320 Her er elleve arresterte lærere på tvangsarbeid i Kirkenes våren 1942, den såkalte « Gartnergjengen ».
AA170320 De siste dro fra Kirkenes 4. november.
AA170320 De fleste ble skipet fra Trondheim til Kirkenes , der de måtte arbeide for okkupantene.
AA170320 Kirkenes var hovedhavn for forsyninger til kampene på Kola.
AP170319 * Forlenge jernbanen til Tromsø og Kirkenes .
DB170317 KRABBEFISKE : Sammen med sin mor avsluttet Johnny Ward sin ti år lange verdensreise med å fiske kongekrabbe i Kirkenes .
DB170317 Han kommer rett fra Kirkenes og overnatting i et ishotell sammen med kjæresten og sin nærmeste familie.
DB170317 ET KYSS VED REISENS SLUTT : Johnny Ward og kjæresten feirer at reisen er over i Kirkenes .
DB170317 - Å sove i et hotell av is i Kirkenes var noe jeg virkelig hadde gledet meg til.
VG170309 I ettermiddag skal journalisten møte den russiske generalkonsulen i Kirkenes .
VG170309 Her er han i redaksjonslokalene i Kirkenes .
SA170306 Eksperimentet fra NM på Lygna var vellykket og kan bli videreført i verdenscupen neste sesong, sier 53-åringen fra Kirkenes .
FV170306 Eksperimentet fra NM på Lygna var vellykket og kan bli videreført i verdenscupen neste sesong, sier 53-åringen fra Kirkenes .
AP170306 Eksperimentet fra NM på Lygna var vellykket og kan bli videreført i verdenscupen neste sesong, sier 53-åringen fra Kirkenes .
AA170306 Mannen som skjøt og drepte sin kone og stesønn i Kirkenes i august i fjor var tilregnelig og kan straffes.
AA170306 Den 59 år gamle mannen skjøt og drepte sin 37 år gamle kone og hennes 12 år gamle sønn i Kirkenes 29. august i fjor.
SA170305 Torsdag fikk 35-åringen fra Kirkenes en kjink i ryggen under styrketrening, og fredag kunne han ikke holde hendene over hodet.
FV170305 Torsdag fikk 35-åringen fra Kirkenes en kjink i ryggen under styrketrening, og fredag kunne han ikke holde hendene over hodet.
BT170305 Torsdag fikk 35-åringen fra Kirkenes en kjink i ryggen under styrketrening, og fredag kunne han ikke holde hendene over hodet.
AP170305 Torsdag fikk 35-åringen fra Kirkenes en kjink i ryggen under styrketrening, og fredag kunne han ikke holde hendene over hodet.
SA170304 Den tidligere OL- og VM-helten fra Kirkenes er ikke så opptatt av å sette Finn Hågens prestasjoner i et historisk perspektiv.
BT170304 Den tidligere OL- og VM-helten fra Kirkenes er ikke så opptatt av å sette Finn Hågens prestasjoner i et historisk perspektiv.
AP170304 Den tidligere OL- og VM-helten fra Kirkenes er ikke så opptatt av å sette Finn Hågens prestasjoner i et historisk perspektiv.
DB170303 Eller Kirkenes , Narvik og Harstad, et griseri av arkitektur som kunne vært tegnet av en diktator.
DB170302 Da blir det likegyldig om du bor i Kirkenes eller på Tøyen.
VG170226 Bildet er tatt på hurtigruteskipet MS Trollfjord - som seiler i Hurtigrutens tradisjonsrike rute langs norskekysten - et sted mellom Bergen og Kirkenes .
VG170226 » Les også : Asylsøkere har søkt tilflukt i kirke i Kirkenes
DA170225 I Kirkenes får huskyeierne nå luftet sledehundene sine, ikke bare gratis, de får til og med 495 kroner ( ! ) for det !
DB170224 Eller i Kirkenes , for den saks skyld ?
AP170224 Fregattene kan seile i opptil 30 dager uten etterforsyning og drivstofftankene er så storeat fartøyene kan gå fra Oslo til Kirkenes tre ganger uten å bunkre.
VG170222 Finnmarksykehuset etablerer døgnbemannet legeberedskap for fly i Kirkenes .
DB170222 - Finnmarkssykehuset etablerer døgnbemannet legeberedskap for fly i Kirkenes .
DB170222 I august kastet Elkaim, hans kone, deres sju hunder og et besetningsmedlem til, loss fra Kirkenes .
VG170218 MØTTES IGJEN : Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og utenriksminister Børge Brende møttes i Kirkenes i 2014.
AA170218 To menn skal ha kastet syre i ansiktet på en mann da de brøt seg inn i huset hans i Kirkenes natt til lørdag.
DN170217 Toppsjef Greger Mannsverk i skipsverkstedet Kimek i Kirkenes mener Norge og Russland sammen må forsvare interessene i Arktis.
DN170217 Administrerende direktør Greger Mannsverk i skipsverkstedet Kimek i Kirkenes understreker at både Russland og Norge trenger hverandre i nord.
DN170217 Administrerende direktør Greger Mannsverk i skipsverkstedet Kimek i Kirkenes mener både Russland og Norge taper på et dårligere forhold.
DN170217 Kirkenes kalles på folkemunne « Lille Murmansk » på grunn av sine nære forbindelser til Russland noen mil unna.
DB170217 Ruter mellom Kirkenes , Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta.
DB170217 Pensjonisten jobber i vintersesongen som sjåfør i områdene rundt Kirkenes , og har den siste tida kjørt alt fra flyktninger fra Storskog til turister som skal besøke Finnmarksvidda.
DB170217 Han får støtte av Anita Larsen ( 49 ) som Dagbladet møter på en vei like bak Kirkenes sentrum, og som nylig kjøpe nye bil med både DAB- og FM-radio.
DB170217 Også russerne har sikkert merket seg at Brende er en mann som i forholdet til Russland har snakket med to tunger, silkemykt og vennlig når han er i Kirkenes , og som en gammel kald kriger når han er i Brussel.
DA170217 ) ved pressekonferansen under 70-årsmarkeringen av frigjøringen av Øst-Finnmark i Kirkenes i 2014.
AP170217 Her fra da Børge Brende møtte utenriksminister Sergej Lavrov i Kirkenes i 2014.
AA170216 | Politiet unngår straff for håndteringen av dobbeltdrap i Kirkenes
AA170216 Spesialenheten mener Finnmark-politiet ikke gjorde noe straffbart i håndteringen av kontakten med kvinnen som ble drept sammen med sin sønn i Kirkenes i august.
DB170215 Hurtigruten går i skytteltrafikk mellom Bergen og Kirkenes året rundt, og med til sammen 34 havner av stort og smått, er det mulig å bli med en liten tur så vel som hele veien fram og tilbake.
DB170215 Hopp på i Bodø og bli med til Kirkenes , fra kroner 2000 per person i dobbeltlugar. ( 24.2-27.2 ). ( www.hurtgiruten.no ) ¶
AP170211 Som en journalist fra nabolandet sa til meg i en røykepause : « Forholdet mellom Oslo og Moskva er én ting, det mellom Kirkenes og Murmansk en annen.
AP170211 Grensebyen Kirkenes er noe annet.
AP170211 ) og Sergej Lavrov ved 70-årsmarkeringen av frigjøringen av Øst-Finnmark i Kirkenes i 2014.
AA170208 Onsdag var han i Kirkenes for å åpne Kirkeneskonferansen og kulturmønstringen Barents Spektakel der også viseguvernøren i Murmansk, Aleksej Tjukavin var blant innlederne.
AP170207 Fregattene kan seile i opptil 30 dager uten etterforsyning og drivstofftankene er så storeat fartøyene kan gå fra Oslo til Kirkenes tre ganger uten å bunkre.
AP170202 Kystvakten arresterte nylig det latviske fartøyet Senator for å ha drevet ulovlig fangst og brakte det inn til Kirkenes .
AP170202 Kystvakten arresterte nylig det latviske fartøyet Senator for å ha drevet ulovlig fangst og brakte det inn til Kirkenes .
AA170202 Konferansen arrangeres for tiende gang og er et samarbeid mellom Kirkenes næringshage, Utenriksdepartementet, Barentssekretariatet og Sør-Varanger kommune.
AA170202 I Kirkenes er Russland en nabo, og den beste måten å forholde seg til en nabo er gjennom dialog, gjensidig respekt og forståelse, sier hun.
DN170130 Utlendingsdirektoratet innfrir ytterligere 4,6 millioner kroner av kravet fra Sør-Varanger kommune for drift av transittmottak i Kirkenes .
DN170130 Asylsøkere ved ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes , etter at de hadde krysset grensen til Russland ved Storskog.
DN170123 For bare en uke siden ble det latviske fiskefartøyet « Senator » tatt inn til Kirkenes av kystvakta da de satte ut krabbeteiner på norsk kontinentalsokkel.
DB170123 Ifølge NTB skal de nye kontorene lokaliseres i Kristiansand, Trondheim, Tønsberg, Tromsø, Hamar, Kirkenes , Bergen, Ålesund, Bodø, Oslo, Stavanger og Ski.
AP170120 Bildet er fra ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes .
SA170118 Blant favorittene er Sturla Stålsett og generalsekretær i Kirkenes Verdensråd Olav Fykse Tveit, ifølge NRK.
BT170118 Blant favorittene er Sturla Stålsett og generalsekretær i Kirkenes Verdensråd Olav Fykse Tveit.
AP170118 Blant favorittene er Sturla Stålsett og generalsekretær i Kirkenes Verdensråd Olav Fykse Tveit.
DB170116 Liu ble født i Kirkenes , og har norsk mor og far fra Taiwan.
DB170110 Årsaken til det er fiberkabelbrudd ut i havet, bekrefter operasjonsleder i Øst-Finnmark Jan Arne Pettersen, som befinner seg i Kirkenes , overfor Dagbladet.
DB170110 Jeg nevner kampene om Narvik ( jernmalmen ), Murmansk-konvoiene, den massive bombinga av Kirkenes og de store tyske oppmarsjstyrkene mot Sovjetunionen ( Litza-fronten/Nordfronten ) som også var i Kirkenes .
DB170110 Jeg nevner kampene om Narvik ( jernmalmen ), Murmansk-konvoiene, den massive bombinga av Kirkenes og de store tyske oppmarsjstyrkene mot Sovjetunionen ( Litza-fronten/Nordfronten ) som også var i Kirkenes.
DB170106 februar lanserer båtselskapet 11 tre-retters veganmenyer, en meny for hver seiliingsdag på den klassiske rundturen fra Bergen til Kirkenes og tilbake.
SA170105 Her fra Vestleiren, ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes i 2015.
DB170105 | Wall Street Journal : Trump planlegger å røske opp i CIA ¶ ¶ KIRKENES :.
DB170105 Ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes i november 2015.
AP170105 Her fra Vestleiren, ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes i 2015.
AP161214 MÅTTE AVLYSE KIRKENES : - Vi var på Loppa i mye sjø og søkt ly bak en øya Silda i Bergsfjord om natten.
AP161214 Kapteinen måtte dermed avlyse alle havnene nordover mot Kirkenes og skipet ble værfast i Tromsø.
AP161214 Det er langt fra Honningsvåg til Kirkenes og blir du fanget der, er det ganske voldsomt.
AP161214 Alle syntes det var en veldig fin opplevelse, og et plaster på såret da de ikke fikk besøke Kirkenes , forteller Martinsen fra broen på skipet som i skrivende stund er på vei til Trondheim til Bergen.
AA161214 MÅTTE AVLYSE KIRKENES : - Vi var på Loppa i mye sjø og søkt ly bak en øya Silda i Bergsfjord om natten.
AA161214 Kapteinen måtte dermed avlyse alle havnene nordover mot Kirkenes og skipet ble værfast i Tromsø.
AA161214 Det er langt fra Honningsvåg til Kirkenes og blir du fanget der, er det ganske voldsomt.
AA161214 Alle syntes det var en veldig fin opplevelse, og et plaster på såret da de ikke fikk besøke Kirkenes , forteller Martinsen fra broen på skipet som i skrivende stund er på vei til Trondheim til Bergen.
AP161103 Widerøes korteste er Kirkenes - Vadsø ( Syv minutter i luften ).
VG160929 Vi spilte fotball sammen i Kirkenes Idrettsforening og han var god i forsvar, sier 12-åringen.
VG160929 Hans tolv år gamle sønn og ekskone var drept i Kirkenes i Norge, dit Pimsiri flyttet med sin nye norske ektemann.
VG160929 Han og sønnen så på TV sammen da nyheten om dobbeltdrapet i Kirkenes kom.
VG160929 Han har reist fra Kirkenes til Bangkok sammen med faren for å ordne noen papirer etter at hans thailandske mamma døde av kreft i fjor sommer.
VG160929 Han hadde fått så gode venner i Kirkenes .
VG160929 FRA NORGE : Robin ( 12 ) fra Kirkenes var bestevennen til Petchngam.
VG160929 Bel bodde hos faren en god stund før også han flyttet til Kirkenes .
VG160929 BANGKOK ( VG ) Pimsiri « Pim » Songngam og sønnen ble drept av hennes norske ektemann i Kirkenes .
VG160929 - Han var min beste venn og vi gikk i samme klasse, sier Robin, som forteller at Petchngam ble kalt Belt av ham og de andre kompisene hjemme i Kirkenes .
VG160812 Hurtigruten tar sikte på at MS Finnmarken skal ta opp ruta i Kirkenes søndag 14. august.
BT160728 Det er en naturlig konsekvens av århundrelange tradisjoner, kirkenes rolle som identitetsmarkør i lokalsamfunnet og tilknytningen mellom folk og kirkebygg.
NL160601 Det vil si i Alta, Hammerfest, Kirkenes og Vadsø.
NL160531 Avtalen rundt IB-linjen i Kirkenes sies opp så snart som mulig.
AP160527 Ashraf Alio i Kirkenes i vinter, da han ventet på å bli sendt til Russland.
AP160527 Allerede i Kirkenes i vinter viste jeg frem bevis på at universitetet i Russland ikke ville akseptere meg tilbake og at jeg ikke hadde gyldig visum.
AP160516 Fjerde scene : En mørk og snøfull kveld i Kirkenes .
AP160427 I utgiftene til ulike transportleverandører finner vi to regninger for charterfly, som ble brukt til å frakte asylsøkere fra Kirkenes i fjor høst.
AP160427 Da det i fjor høst både strømmet asylsøkere til Råde ankomstsenter fra sør og til Kirkenes over Storskog-grensen i nord, var UDI fullstendig på felgen både når det gjaldt innkvartering og logistikk.
AP160426 Her dokumenterer en pakistansk asylsøker flyturen fra Kirkenes til Haugesund med en flyplassselfie.
AP160414 I tillegg beskriver UDI at både kommunen og politiet « presset på for å få asylsøkerne ut av Kirkenes , mens det fremdeles ikke var tilstrekkelig antall mottaksplasser å oppdrive ».
AP160414 I fjor høst sto Kirkenes på hodet for å håndtere tusenvis av flyktninger som kom over grensen på Storskog. 3500 av dem fikk bo i idrettshallen Fjellhallen i den lille byen fra slutten av september og syv uker utover høsten.
AP160414 Forholdene for UDI og andre involverte beskrives som kaotiske, både i den fasen der flyktninger ble innlosjert i Fjellhallen og i Ankomstsenter Finnmark, som UDI og statlige etater opprettet i midten av november utfor Kirkenes .
AP160414 Aftenposten kontaktet omtrent samtidig UDI om saken, men informasjonsavdelingen kunne ikke gi noen kommentar før direktoratet har fått sett nærmere på brevet fra Kirkenes , fikk vi opplyst.
AP160414 3500 flyktninger fikk tak over hodet i Fjellhallen i Kirkenes over syv uker i høst.
BT160413 Spilles torsdag : Kirkenes - Alta, Donn - Start, Arendal - Vindbjart, Grorud - Pors, Holmen - Mjøndalen, Hønefoss - Frigg, Madla - Sandnes Ulf.
BT160413 Spilles torsdag : Kirkenes - Alta, Donn - Start, Arendal - Vindbjart, Grorud - Pors, Holmen - Mjøndalen, Hønefoss - Frigg, Madla - Sandnes Ulf.
AP160331 | Staten må anerkjenne sitt ansvar for kirkenes nasjonale kulturminneverdier Jørn Holme og Frank Grimstad ¶
AP160331 Siden 2002 har over to milliarder svenske kroner fra dette fondet blitt brukt til å bevare kirkenes kulturminneverdier.
AP160331 Når stat og kirke skilles ad, må staten anerkjenne sitt ansvar for kirkenes nasjonale kulturminneverdier.
AP160326 Det kan se ut som straffanger på jobb for Statens vegvesen, men det er asylsøkere utenfor Kirkenes i november 2015.
AA160303 MS Nordnorges tur fra Bergen til Kirkenes 15. til 22. juni blir vist på tv.
AA160303 Kystlinjen mellom Bergen og Kirkenes er 1250 nautiske mil lang.
AA160303 MS Nordnorges tur fra Bergen til Kirkenes 15. til 22. juni blir vist på tv.
AA160303 Kystlinjen mellom Bergen og Kirkenes er 1250 nautiske mil lang.
AP160301 Desentralisert selvregistreringUDI har også videreutviklet registreringssystemet som er brukt på ankomstsenteret i Råde og Kirkenes .
NL160222 Det samme med Kirkenes som porten mot Barentshavet, Nordøstpassasjen og Russland, Hammerfest som oljehovedstaden i fylket og Banak for sin forsvarsmessige betydning og næringsmessige potensial.
AP160211 Asylsøkere fotografert på ankomstsenteret i Kirkenes .
AP160209 Ruud sendte i desember et brev til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) der han forlanger bedre tilgang til Ankomstsenter Finnmark utenfor Kirkenes .
AP160205 Aftenposten møtte flere pakistanere da en gruppe asylsøkere ble flydd sørover fra Kirkenes til Haugesund i midten av november.
AP160204 Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen og andre DNB-kunder i Kirkenes må se langt etter bankfilialer.
AP160204 DNB-kunder i Kirkenes må i fremtiden kjøre 45 mil for å komme til fylkets eneste filial, i Alta.
AP160203 - Vi forsøkte å snu noen av dem som kom over grensen samme dag, men den russiske grensevakten informerte oss om at de ikke tok tilbake noen som ikke hadde gyldig visum til Russland, forteller Tor Espen Haga, leder av Politiets utlendingsenhet i Kirkenes .
AP160203 Vadsø ¶ Kirkenes
AP160202 Kirkenes : Flyktninger fra Afghanistan, Syria og Pakistan ved transittmottaket på Storskog like ved grensen til Russland.
AP160129 Rune Rafaelsen, Arbeiderpartiets ordfører i Sør-Varanger, har fra vinterkalde Kirkenes flere ganger høylytt kritisert sentrale myndigheters håndtering av asylkrisen i Finnmark.
AP160129 Rune Rafaelsen var i sin tid initiativtaker til å få satt opp en Odin Øistads byste av Thorvald Stoltenberg i Kirkenes , som takk for Stoltenbergs innsats i Barentssamarbeidet.
AP160128 Via videotelefonprogrammet Viber forteller Alsattof om kaotiske tilstander da to busslaster med asylsøkere ble kjørt fra Vestleiren i Kirkenes til Storskog hvor de fikk utlevert sykler og måtte krysse over til russisk side av grensen.
AP160128 Takket være de diplomatiske forviklingene mellom Norge og Russland, og at grensen brått ble stengt for returer, er den syriske studenten blitt værende i Kirkenes .
AP160128 Rømte og endte i dansk fengselPå et gatekjøkken i Kirkenes sitter Ashraf Alio ( 34 ) og snakker med Ibrahim, en verdensdel unna.
AP160128 Ashraf rømte og er fortsatt i Kirkenes .
AP160128 Alio ble fengslet i nesten en måned før han ble sendt tilbake til Norge og endte opp i den lukkede ankomstleiren i Kirkenes i forrige uke.
AP160128 Aftenposten i Kirkenes : Morten Uglum ( foto ) og Thomas Olsen ¶
AP160127 Her kan du lese hva hun sa i Kirkenes : ¶
AP160127 Foreløpig er de i Kirkenes .
AP160127 De hadde blitt fløyet tilbake til Kirkenes og plassert på Ankomstsentert Finnmark, som ble opprettet i hui og hast i fjor høst.
AP160127 76 asylsøkere bort fortsatt på Ankomstsenter Finnmark i Kirkenes , men hva som vil skje med dem er uavklart.
AP160127 En uke etter at asylsøkere først ble plassert på busser ved Kirkenes og så tatt av igjen med beskjed om at grensen mot Russland var stengt, avviser Listhaug at hun har vært for optimistisk i anslagene på hvor mange som kan sendes tilbake.
AP160127 Vil du lese mer fra Aftenpostens serie kloden vår - | Kirkeasylanter i Kirkenes : - Vi vil dra tilbake til leiren ¶ KIRKENES ( Aftenposten ) : De tre utvisningsklare asylsøkerne som i forrige uke gikk i kirkeasyl i Kirkenes, sier onsdag at de vil forlate kirken i løpet av noen dager.
AP160127 Vil du lese mer fra Aftenpostens serie kloden vår - | Kirkeasylanter i Kirkenes : - Vi vil dra tilbake til leiren ¶
AP160127 Vi har fått mange venner her i Kirkenes .
AP160127 Sør-Varanger menighet bekrefter overfor VG to menn og en kvinne har søkt tilflukt i kirken i Kirkenes .
AP160127 Onsdag kveld går de ut for første gang, for å delta i demonstrasjonen mot uttransporteringen av asylsøkere, som lokale aktivister arrangerer i Kirkenes og flere norske byer.
AP160127 Nå ser det ut til at vurderingen av politibruk i kirken i Kirkenes ikke blir nødvendig.
AP160127 Morten Uglum ( foto ) og Thomas Olsen i Kirkenes .
AP160127 KIRKENES ( Aftenposten ) : De tre utvisningsklare asylsøkerne som i forrige uke gikk i kirkeasyl i Kirkenes , sier onsdag at de vil forlate kirken i løpet av noen dager.
AP160127 I oppstyret som oppsto forsøkte tre personer og en barnefamilie å komme seg vekk fra Vestleiren og inn til Kirkenes for å gå i kirkeasyl.
AP160127 Han og et syrisk ektepar har holdt seg i Kirkenes kirke siden de rømte fra Ankomstsenter Finnmark utenfor byen torsdag i forrige uke.
AP160127 De tre kirkeasylantene, som ikke ønsker å bli avbildet, fikk onsdag besøk av andre asylsøkere fra vestleiren utenfor Kirkenes .
AP160126 | To asylsøkere stakk da politiet åpnet returleiren ¶ KIRKENES ( Aftenposten ) : To asylsøkere reiste fra ankomstleiren i Kirkenes da politiet i dag opphevet restriksjonene for de nesten 80 internerte som man ikke har fått uttransportert til Russland over Storskog-grensen.
AP160126 To skal ha forlatt leiren, som ligger ved flyplassen på Høybuktmoen 13 øde og forblåste kilometer fra Kirkenes by.
AP160126 Snøen laver ned, men deres første dag i frihet på ankomstsenteret var mildere på lenge i Kirkenes .
AP160126 KIRKENES ( Aftenposten ) : To asylsøkere reiste fra ankomstleiren i Kirkenes da politiet i dag opphevet restriksjonene for de nesten 80 internerte som man ikke har fått uttransportert til Russland over Storskog-grensen.
AP160126 Aftenposten i Kirkenes : Morten Uglum ( foto ) og Thomas Olsen ¶
AP160126 | Kan berges av svindelvisum til 120.000 kroner ¶ KIRKENES ( Aftenposten ) : Hayder Jawal ( 45 ) og hans familie kjøpte russiske forretningsvisum av menneskesmuglere.
AP160126 Morten Uglum ( foto ) og Thomas Olsen i Kirkenes .
AP160126 Mannen i Vestleiren utenfor Kirkenes vifter sedlene ut og tilbake i lommeboken.
AP160126 Utlendingsdirektoratet vurderer nå om asylsøkerne i Vestleiren i Kirkenes skal flyttes til andre mottak mens de venter på en avklaring.
AP160126 Utlendingsdirektoratet vurderer nå om asylsøkerne i Vestleiren i Kirkenes skal flyttes til andre mottak mens de venter på en avklaring.
AP160126 Vestleiren er ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes .
AP160125 Mandag var hun på besøk i Kirkenes .
AP160125 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) sendte mandag sin Nord-Europa-sjef Pia Prytz Phiri til ankomstsenteret utenfor Kirkenes .
AP160125 Besøket i Finnmark er del av UNHCRs arbeid for å skaffe seg ordentlig bakgrunnsinformasjon i forkant av samtalene, forklarte Phiri da hun ankom til ankomstsenteret i Vestleiren utenfor Kirkenes .
AP160125 | FN-topp kritisk til at barn interneres ¶ KIRKENES ( Aftenposten ) : FNs høykommissær for flyktninger reagerer på at norsk politi pågrep barn ved asylmottaket i Finnmark.
AP160125 Mandag var hun selv på besøk utenfor Vestleiren ved Kirkenes for å se asylsøkernes vilkår.
AP160124 | Brende regner med å få returnere 700 av 5400 til Russland ¶ KIRKENES ( Aftenposten ) : Norge vil returnere asylsøkere med korte eller utløpte visum til Russland.
AP160124 Det russiske visumet til en av asylsøkerne som har gått i kirkeasyl i Kirkenes kirke går ut om et par dager.
AP160124 Asylantene, en 26 år gammel syrisk mann, en 32 år gammel syrer og hans 28 år gamle gravide kone, kom til kirken torsdag, da de kom seg ut av mottakssenteret Vestleiren og fikk skyss med lokale aksjonister til kirken i Kirkenes .
AP160124 | Asylsøkere i Sør-Varanger glade for å bli løslatt ¶ KIRKENES ( Aftenposten ) : De tre asylsøkerne som har søkt tilflukt i Kirkenes kirke, har fått tilbud om å komme tilbake til asylmottaket de har rømt ifra.
AP160124 Tre asylsøkere søkte kirkeasyl i Kirkenes torsdag.
AP160124 Representanter fra politiet skal søndag ettermiddag ha oppsøkt Kirkenes kirke for å diskutere med asylsøkerne som har søkt tilflukt i bygningen.
AP160124 KIRKENES ( Aftenposten ) : De tre asylsøkerne som har søkt tilflukt i Kirkenes kirke, har fått tilbud om å komme tilbake til asylmottaket de har rømt ifra.
AP160124 Det var to blide karer fra Pakistan som kom ut fra leiren for asylsøkere ved Kirkenes lufthavn.- Jeg er veldig glad, sier Ansar Mahmood ( 36 ) i det han tar politimannen i vakten i hånden, like etter løslatelsen klokken ti i dag.
AP160124 Det er Politiets utlendingsenhet ( PU ) som har gitt asylsøkerne i kirken et tilbud om å bli kjørt tilbake til asylmottaket i Kirkenes , skriver NRK.
AP160124 Det er 14 - 15 minusgrader der leiren ligger ved Kirkenes lufthavn denne dagen, hvilket er forholdsvis mildt, sammenlignet med de 30 minusgradene man har opplevd den siste uken.
AP160124 Asylantene, en 26 år gammel syrisk mann, en 32 år gammel syrer og hans 28 år gamle gravide kone, kom til kirken torsdag, da de kom seg ut av mottakssenteret Vestleiren og fikk skyss med lokale aksjonister til kirken i Kirkenes .
AP160124 Ankomstleiren ligger 15 minutter med bil fra Kirkenes og det er lite aktuelt å gå i januartemperaturene i Finnmark.
AP160123 ¶ Det er en overreaksjon fra Regjeringens side å snakke om å hente folk ut fra kirkeasyl i Kirkenes , mener KrF-leder Knut Arild Hareide.
AP160123 Kirken er gode på å håndtere dette, men noen få i Kirkenes er ingen krevende situasjon i januar 2016 med så mye annet som skjer.
AP160123 Samtlige beboere inne i vestleiren utenfor Kirkenes , med unntak av barnefamiliene, ble pågrepet fredag og må fremstilles for fengsling innen midnatt i dag.
AP160123 Fremtiden til de rundt 80 beboerne på ankomstsenteret utenfor Kirkenes er usikker etter at det lørdag kveld ble klart at Russland stanser returen over Storskog.
AP160123 Samtlige beboere inne i vestleiren utenfor Kirkenes , med unntak av barnefamiliene, ble pågrepet fredag og må fremstilles for fengsling innen midnatt i dag.
AP160123 Fremtiden til de rundt 80 beboerne på ankomstsenteret utenfor Kirkenes er usikker etter at det lørdag kveld ble klart at Russland stanser returen over Storskog.
AP160123 | Vil vurdere å returnere asylsøkere med fly til Murmansk eller Moskva ¶ KIRKENES ( Aftenposten.no ) : - Det kan bli aktuelt å returnere asylsøkere  eller personer med ulovlig opphold med fly til Murmarsk eller Moskva, dersom russiske myndigheter aksepterer dette, sier kommunikasjonsrådgiver Arild Strømmen i PU.
AP160122 Sjefen for PU i Kirkenes , Tor Espen Haga, sier til NTB at de gjør alt de kan for å få sendt en busslast med rundt 30 avviste asylanter til Murmansk lørdag.
AP160122 Slik jeg bedømmer forholdene i Kirkenes , oppfyller ikke de kravene, sier Mads Andenæs, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
AP160122 Kaos i Kirkenes : ¶
AP160122 De er under et veldig press når de nå varetektsfengsler asylsøkerne i Kirkenes .
AP160122 Tor Espen Haga, PUs leder i Kirkenes , blir intervjuet av pressen utenfor mottakssenteret.
AP160122 Mottakssenteret i Kirkenes .
AP160122 - Kan - i teorien - menneskene med ulovlig opphold som nå sitter i Kirkenes bli sittende der i flere uker, eller kan du avkrefte dette ?
AP160121 Syrisk familie prøvde å rømme i Kirkenes .
AP160121 En familie på fem rømte torsdag fra mottakssenteret i Kirkenes .
AP160121 De rømmer fra mottaket i Kirkenes for å slippe å bli sendt til Russland, sier biskop Øygard til Vårt Land.
AP160121 Aftenposten er i Kirkenes og ble vitne til dramaet torsdag.
AP160121 Steffen Pedersen Øberg i Kirkenes .
AP160121 Samtidig har tre asylsøkere flyktet inn i Kirkenes kirke.
AP160121 SISTE : Den syriske trebarnsfamilien som torsdag forsøkte å rømme til kirkeasyl i Kirkenes , får bli i Norge inntil videre.
AP160121 Politiet i Kirkenes opplyser at de har anholdt tre bilførere, to kvinner og en mann som forsøkte å hjelpe asylsøkere med å flykte fra Vestleiren utenfor Kirkenes .
AP160121 Politiet i Kirkenes opplyser at de har anholdt tre bilførere, to kvinner og en mann som forsøkte å hjelpe asylsøkere med å flykte fra Vestleiren utenfor Kirkenes.
AP160121 Noe jeg mener er en bedre løsning, sa han til pressekorpset i Kirkenes .
AP160121 Kvinnen som ble pågrepet, ble tidligere fratatt førerkortet og vognkortet da hun ville kjøre en flyktningfamilie vekk fra senteret i Kirkenes .
AP160121 Denne bilen kjørte torsdag formiddag av gårde mot kirken i Kirkenes , men ble stoppet av politiet.
AP160121 Tidligere på dagen hadde de prøvd å rømme i kirkeasyl ved hjelp av en støttegruppe i Kirkenes , men ble stoppet av politiet.
AP160121 Men det er fortsatt mange som nå venter i Kirkenes , og som skal sendes til Russland.
AP160121 En familie på fem rømte torsdag fra mottakssenteret i Kirkenes .
AP160121 De rømmer fra mottaket i Kirkenes for å slippe å bli sendt til Russland, sier biskop Øygard til Vårt Land.
AP160121 Aftenposten er i Kirkenes og ble vitne til dramaet torsdag.
DB160120 RØMTE : En familie på fem rømte i dag fra mottakssenteret i Kirkenes , da en liste med rundt 30 navn som skulle fraktes til Russland ble hengt opp inne på Ankomstsenter Finnmark.
DB160120 Regjeringens hvite busser fra Kirkenes truer asylsøkernes grunnleggende rettssikkerhet.
DB160120 Regjeringens første buss gikk fra Kirkenes tirsdag kveld, med en gruppe enslige menn som ble returnert den samme veien de kom : Over Storskog.
DB160120 I Vestleiren ved Kirkenes sitter også folk fra Jemen, Irak og Afghanistan.
DB160120 En av dem som sitter i Kirkenes nå hevder å være militærnekter fra Syria og frykter konsekvensen om han blir sendt tilbake dit.
DB160120 De siste dagene har politiet sendt stadig flere til Kirkenes , vedtakene bærer preg av å være standardiserte : « Vi tar ikke søknaden din til realitetsbehandling.
AP160120 | Syrisk far som risikerer å bli sendt til Russland, frykter for sin autistiske datter ( 5 ) ¶ KIRKENES ( Aftenposten ) : Ajmad Ibrahim ( 41 ) og familien risikerer å bli tvangsutsendt til Russland.
AP160120 Rundt 50 personer sitter igjen i Kirkenes .
AP160120 Men etter at de for tre dager siden ble fraktet til Kirkenes , vet ikke familien hva som vil skje med henne fremover.
AP160120 Leder for Politiets utlendingsenhet i Kirkenes , politioverbetjent Tor Espen Haga, sa til VG tirsdag kveld at asylsøkerne som fortsatt er på ankomstsenteret, vil følge vanlig saksbehandling.
AP160120 I kveld var det en lokal støttemarkering for flyktningene utenfor mottaket i Kirkenes .
AP160120 Et stort presseoppbud var til stede da bussen tirsdag kveld kjørte ut av Ankomstsenter Finnmark i Kirkenes , som til da hadde huset rundt 70 flyktninger.
AP160120 Ankomstsenteret i Kirkenes .
AP160120 Aftenposten-reporter Steffen Pedersen Øberg er i Kirkenes .
AP160120 - De informerte oss om rettighetene våre, ga oss beskjed om at vi skulle til Kirkenes , og at vi skulle få mer informasjon når vi kom frem.
AP160119 Rundt 70 asylsøkere ble transportert til ankomstsenteret i Kirkenes fra ulike steder av landet i helgen etter at det forrige uke ble klart at asylsøkere som får søknaden sin avslått, kan returneres med buss til Russland.
AP160119 Mottakssenteret i Kirkenes ligger like ved flyplassen i byen og omtrent 20 minutter unna grensen til Russland. 17.40 kjørte en buss som skulle hente asylsøkere, ut fra ankomstsenteret i Kirkenes.
AP160119 Klokken 17.40 kjørte bussen med de 13 avviste asylsøkerne fra mottaket i Kirkenes mot Storskog.
AP160119 17.40 kjørte en buss som skulle hente asylsøkere, ut fra ankomstsenteret i Kirkenes .
AP160118 Utgangspunktet er Ketil Solvik-Olsens kjøretur fra Oslo til Kirkenes langs E6 sommeren 2014.
AP160116 Asylsøkere i ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes .
AP160115 Les hvordan kaoset i Kirkenes tok på : ¶
AP160115 Her er han utenfor asylankomstsenteret utenfor Kirkenes .
AP160114 Les hvordan kaoset i Kirkenes tok på : ¶
AP160114 - Hva gjør dere ved Kirkenes nå ?
DA160105 Etter at tre asylsøkere fra Syria hadde tatt tilflukt i kirken i Kirkenes , rykket hun ut og ville forby den århundrelange tradisjonen med kirkeasyl.
DA160105 Etter at tre asylsøkere fra Syria hadde tatt tilflukt i kirken i Kirkenes , rykket hun ut og ville forby den århundrelange tradisjonen med kirkeasyl.