NL170614 Politikerne på sin side bør derfor ikke bare saumfare Fjelloven, men også lov- og regelverket knyttet til det benefiserte kirkegodset .
NL170614 De samme politikerne bør sette fokus på om fondet er gått fra alminnelig drift på rimelige vilkår, til tilnærmet leilendingsvirksomhet med for sterkt fokus på lønnsomhet, og om ikke tiden er inne til å la kirkegodset bli lokalt styrt og eiet.
AP160408 Mye av kirkegodset ble i 1660-årene solgt - til inntekt for statskassen.