DA171214 På kveldstid vil den organiserte idretten få plass, skriver Kultur og idrettsbygg KF i en pressemelding.
DA171214 Lambertseter flerbrukshall var landets første fossilfrie anleggsplass da Kultur- og idrettsbygg Oslo KF startet opp byggearbeidene for et drøyt år siden.
DA171214 - Vi er opptatt av at idrettsanleggene vi bygger skal være mest mulig funksjonelle for brukerne, og har derfor optimalisert Lambertseter flerbrukshall i nært samarbeid med de som skal bruke den, sier byggherre og direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF .
DN171203 Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger.
DA171129 Til sammen 6 milliioner til solcellepaneler på kommunale bygg neste to år fra Drammen Eiendom KF
DB171108 Mathisen, havnedirektør i Oslo Havn KF , i en kommentar til Dagbladet ¶
DA171103 Utstyrt med verneutstyr og med administrerende direktør i Kultur og Idrettsbygg KF , Eli Grimsby som engasjert guide, tok vi byggeheisen opp til Oslos nye bibliotektak, 35 meter over bakken.
DA171103 Administrerende direktør i Kultur- og Idrettsbygg KF , Eli Grimsby og HMS-sjef for prosjektet Geir Steinland.
DB171029 Dette da Bodø Havn KF på de fleste områder er en forretningsvirksomhet.
DN171027 Når Boligbygg KF kjøper en eiendom, går det inntil fem måneder fra avtalen er signert til transaksjonen faktisk blir gjennomført.
DN171027 - Boligbygg KF har en svak forhandlingsposisjon.
DB171023 - De forhold Dagbladet forespør omhandler reiser og representasjon før både styreleder og jeg tiltrådte våre posisjoner i Oslo Havn KF .
DA171013 Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har fått i oppgave å arbeide frem et forprosjekt for Stovner bad.
DA171006 Inntil videre lover byrådet, og kultur og idrettsbygg KF , som har det daglige ansvaret, at de vil holde seg innenfor de opprinnelige kostnadsrammene.
SA171003 Stavanger byggdrift KF : 85,7 kroner ¶
DB170930 « Videre synes det å være generelt et tøft miljø ved Oslo Havn KF , og slik fakta er beskrevet er ikke avdelingsledernes integritet tilstrekkelig ivaretatt av arbeidsgiver.
DB170930 « Tidligere og nåværende leder i havnestyret har til enhver tid meldt at de har full tillit til meg, Styreleder Bernt Stilluf Karlsen bidro i etterkant av de framsatte påstander om min lederstil til en bred vurdering av disse, verken han eller styret i Oslo Havn KF fant et materielt grunnlag for de generelle påstandene om min leder
DB170929 « Med bakgrunn i bestemmelsens formål, og det som beskrives, kan det etter vår vurdering kunne tilsi at kravet til det psykososiale arbeidsmiljøet ved Oslo Havn KF ikke er tilstrekkelig ivaretatt ».
DB170926 « Oslo Havn KF tar Kommunerevisjonens notat til etterretning.
DB170926 Saken ligger flere år tilbake i tid, og ingen av dem som var involvert i anskaffelsen jobber i Oslo Havn KF lenger.
DB170926 Oslo Havn KF
DB170926 Oslo Havn KF endret i 2017 anskaffelsesrutinene, ved at digitalt konkurransegjennomføringsverktøy ( KGV ) ble implementert.
AP170926 Byggherre : Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
DA170921 Onsdag ble avtalen inngått mellom Råde Graveservice AS og Moss Havn KF for ferdigstillelse av ny innlandshavn, også populært kalt « dry-port », for lagring av konteinere.
DA170921 Etter anbudsrunden, hvor fire aktører ga tilbud, trakk Råde Graveservice det lengste strået, opplyser Moss Havn KF i en pressemelding.
NL170918 Foto : Alta havn KF
AP170913 - Vi skal ha på plass en omforent plan i løpet av september, og jeg vil derfor ikke spekulere om en konkret sluttdato nå, sier kommunikasjonssjef Ingunn Olsen i det kommunale foretaket Kultur- og idrettsbygg KF .
DA170909 - Den ligger høyere i terrenget enn det vi kunne tolke av det eksisterende kartet, da vi jobbet med forprosjektet, sier kommunikasjonssjef i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF , Ingunn Olsen til Dagsavisen.
DA170907 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) fikk i går se resultatene av prosjektet da hun gjestet Moss Drift og Anlegg KF ( MDA ).
DN170904 Anbudskonkurransen gjaldt vedlikehold og reparasjon av elektriske installasjoner i Undervisningsbygg Oslo KF sine skolebygg.
NL170830 Man kan undres om Elvenes og majoriteten i Høyre forøvrig, har hentet sin inspirasjon fra en viss pensjonert general og, utrolig nok, styremedlem i Narvik Havn KF i Ofoten.
AP170810 Finn Staale Felberg/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
AP170810 Byggherre : Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
AA170809 I Trondheim er NTNU Technology Transfer, SINTEF materialer og kjemi og Stavne arbeid og kompetanse KF blant dem som benytter seg av ordningen.
DB170715 Det er godt å føle at vi blir trodd, sier styreleder Adelheid Kristiansen i Bodø Havn KF til Dagens Næringsliv.
AA170715 Det er godt å føle at vi blir trodd, sier styreleder Adelheid Kristiansen i Bodø Havn KF til Dagens Næringsliv.
DN170714 Det har vært en lang og tung prosess, sier styreleder Adelheid Kristiansen i Bodø Havn KF .
NL170630 La meg derfor som leder av havnestyret og på vegne av Tromsø havn KF igjen være klinkende klar !
NL170630 For Tromsø og Tromsø havn KF trenger hurtigruten, og hurtigruten trenger Tromsø sentrum.
NL170630 Derfor trenger Tromsø havn KF hurtigruten.
AP170620 Oslo Havn KF er et kommunalt foretak med 97 ansatte.
AP170620 Oslo Havn KF er et kommunalt foretak med 97 ansatte.
DA170525 Grete Kvinnesdal i Stavanger Utvikling KF , Dag Mossige ( Ap ), Frode Myrhol ( FNB ) og Kristoffer Joner ( Ap ) er under Nytorget for å se på de gamle toalettlokalene.
VG170512 - Vi har kommet noe senere i gang med oppstarten av selve byggearbeidene med den nye hallen, forteller Eli Grimsby, byggherre og direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF .
DB170505 « Videre synes det å være generelt et tøft miljø ved Oslo Havn KF , og slik fakta er beskrevet er ikke avdelingsledernes integritet tilstrekkelig ivaretatt av arbeidsgiver.
DB170505 « Tidligere og nåværende leder i havnestyret har til enhver tid meldt at de har full tillit til meg, Styreleder Bernt Stilluf Karlsen bidro i etterkant av de framsatte påstander om min lederstil til en bred vurdering av disse, verken han eller styret i Oslo Havn KF fant et materielt grunnlag for de generelle påstandene om min lederstil, det ble imidlertid identif
DB170505 « Med bakgrunn i bestemmelsens formål, og det som beskrives, kan det etter vår vurdering kunne tilsi at kravet til det psykososiale arbeidsmiljøet ved Oslo Havn KF ikke er tilstrekkelig ivaretatt ».
DB170505 Oslo Havn KF
AP170420 Boligbygg Oslo KF vil korrigere inntrykket som gis når det gjelder påvirkningen på boligmarkedet, og hvem som er våre leietagere.
DA170419 En mann må punge ut med 3712 kroner til Stavanger Parkeringsselskap KF i saksomkostninger etter at han tok en P-avgift inn i rettssystemet.
DA170419 Elin Constance Greiff, advokat for Stavanger Parkeringsselskap KF ( SP ), sier at bakgrunnen for saken er en såkalt tilleggsavgift på 300 kroner som 75-åringen er ilagt.
DA170419 Som utbyggere må vi kunne forvente tydelige avklarlinger på dette », heter det i tilbakemeldingen fra Østerhus Tomter, Veidekke Eiendom, Solana/Saga Kapital og Stavanger utvikling KF .
DA170419 Rådmannen har derfor bedt Stavanger utvikling KF i samarbeid med de andre eiendomsutviklerne på Vassøy, vurdere muligheten for å kunne utarbeide reguleringsplan og finansieringsplan for bru.
DB170410 ¶ OSLO HAVN : Store verdier forvaltes av Oslo Havn KF , som er eid av Oslo kommune.
DB170410 Oslo Havn KF
DB170410 Anskaffelsen av Hodejegerne og Åge Petter Christiansen skjedde mens Bernt Stilluf Karlsen var styreleder i Oslo Havn KF .
SA170405 ) prosjektansvarlig Ingunn Bjerkelo, daglig leder i Sandnes Eiendomsselskap KF Torbjørn Sterri, Brann- og redningssjef Henry Ove Berg og legevaktsjef i Sandnes Gudrun Riska Thorsen.
DA170404 Stasjonen eies av Sandnes Eiendom KF .
DA170404 Fra venstre : Ingunn Bjerkelo prosjektansvarlig i Sandnes Eiendom, Thorbjørn Sterri ( daglig leder Sandnes Eiendom KF ), brannsjef Henry Ove Berg og legevaktsjef i Sandnes Gudrun Riska Thorsen.
DA170404 Eies av Sandnes Eiendom KF .
AP170401 Cecilie Thoresens vei 11b : Omsorgsbygg Oslo KF
DA170326 Han og Nordtun foreslår at kommunen gjennom Stavanger Utvikling KF snarest selger trehusene, under forutsetningen av at de rehabiliteres og bevares.
DA170326 Bystyret må kunne instruere Stavanger Utvikling KF om å selge trehusene, sier Mossige.
DA170322 Debatten om sykehjemsmat har vart lenge, og Karl Svela, kjøkkensjef hos Stavanger Byggdrift KF ved Stokka sykehjem, begynner å få nok.
SA170302 Sandnes tomteselskap KF er heleid av Sandnes kommune og rapporterer kun til bystyret.
SA170302 Bystyret har bedt Sandnes tomteselskap KF om å utfordre kommuneplanen.
SA170222 Nå strides politikerne om hvem som skal drifte kjøkkenet, sykehjemmet selv, eller Stavanger byggdrift KF som driver storkjøkkenet på Stokka.
DA170221 - Likevel vil du at det skal serveres mat fra Stavanger Byggdrift KF under bystyremøtene ?
DA170220 Levekårstyret ber om at økonomien klargjøres mellom alternativene ren integrert kjøkkendrift i sykehjemmet og kjøkkenet drevet av Stavanger Byggdrift KF , som i dag leverer mat til ni sykehjem.
DA170220 Det som er viktig å diskutere nå er ikke kvaliteten på maten, men hvordan den presenteres på sykehjemmet, sier kjøkkensjef i Stavanger Byggdrift KF , Karl Svela.
SA170213 Stavanger parkering KF har tidligere ivret for full betaling, men det toget er gått etter at regjeringen har signalisert at nullutslippsbiler skal slippe med maks halv pris, enten det nå er for parkering, bompasseringer eller på ferjer.
SA170213 Når de nå er med og betaler kan vi greie å få på plass infrastrukturen, blant annet flere ladepunkter, på en god måte, sa Erlend Jordal ( H ), som også sitter i styret for Stavanger Parkering KF .
DB170213 « I denne saken vil også ansvaret ligge på Boligbygg Oslo KF , som i henhold til § 9 i forskrift om miljørettet helsevern er pålagt å håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte », skriver bydelsoverlegen.
DA170206 I innstillingen til saken anbefalte styret i Sandnes Eiendomsselskap KF at et kostnadsoverslag fra Kruse Smith på 406,5 millioner for rådhuset, med ferdigstillelse desember 2018 ble godkjent.
DA170206 Leder i Stavanger Bolig KF , Rolf Robert Ness, og administrasjonskonsulent Sindre Ånderå er godt fornøyd med prosjektet, men savner søkere.
DA170206 Boligene har en av de gunstigste finansieringene i markedet finansiert med startlån og husbanklån, og ingen krav om egenkapital, sier Rolf Robert Ness, leder for etablererordningen i Stavanger Boligbygg KF .
AP170203 Byggherre : Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
DN170129 Vi har satt av plass til å mure inn grunnsteinen i gulvet rett innenfor hovedinngangen i første etasje, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF , som er byggherre for det nye hovedbiblioteket.
DN170129 Alle de fem etasjene samt kjelleren i bygget er ulike og ingen vinkler er rette, sier byggherre Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF .
DN170129 * Byggherre : Kultur- og idrettsbygg Oslo KF .
AP170126 Byggherre : Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
AP170119 - Jeg har hatt en veldig spennende tid i Oslo Havn KF , sier Anne Sigrid Hamran, som gir seg etter å ha vært havnedirektør siden 2002.
AP170112 Vi hadde aldri sett dagens resultater hadde det ikke vært for det gode samarbeidet med skaterne gjennom hele prosessen, sier Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF .
AP170112 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er byggherre og Varden Entreprenør er totalentreprenør.
AP161121 FOTO : Tove Lauluten / Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
DA161013 Følgende graf er hentet fra årsmeldingen til Nittedal-eiendom KF 2015.
AP161006 De ansatte i Oslo Havn KF har valgt Kenneth Gromsrud og Ola Laskemoen som ansattrepresentanter.
AP160601 Oslo Havn KF eier de fleste eiendommene i det 45 mål store området.
AP160229 Foretaket Kultur - og idrettsbygg Oslo KF ( KID ) har fått i oppdrag å bygge det nye museet og som byggherre er det vårt ansvar å gi korrekte data om byggeriet.
AP160229> Foretaket Kultur - og idrettsbygg Oslo KF ( KID ) har fått i oppdrag å bygge det nye museet og som byggherre er det vårt ansvar å gi korrekte data om byggeriet.
AP160229> target="avis" href= Foretaket Kultur - og idrettsbygg Oslo KF ( KID ) har fått i oppdrag å bygge det nye museet og som byggherre er det vårt ansvar å gi korrekte data om byggeriet.