VG171107 X Games 2018 er allerede blitt tildelt 18 millioner kroner fra Kulturdepartementet ( KD ).
VG171107 Andersen forteller at de holder KD løpende oppdatert om de nye planene, og at de skal møtes i slutten av måneden.
AA171003 Regjeringen vil innføre en bemannings- og pedagognorm i barnehagene, og KD og KS har ulike syn på hvor mye dette vil koste.
DA170628 Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter.
AP170628 Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter.
AA170628 Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter.
DB170609 Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter.
DB170609 Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter.
DA170609 Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter.
AP170609 Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter.
AA170609 Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter.
NL170528 Staten har i hovedsak finansiert både teoridelen ( Kunnskapsdepartementet, KD ) og praksisdelen ( Helse-og omsorgsdepartementet, HOD ) med hovedfokus på spesialisthelsetjenesten og finansiering av praksisopplæring særlig innen denne ¶
DA170420 Ifølge en beregning Kunnskapsdepartementet ( KD ) har gjort, vil en fullskala lærernorm gi drøyt 2.800 nye lærerårsverk i skolen, til en prislapp på rundt to milliarder kroner.
DA170420 Ifølge en beregning Kunnskapsdepartementet ( KD ) har gjort, vil en fullskala lærernorm gi drøyt 2.800 nye lærerårsverk i skolen, til en prislapp på rundt to milliarder kroner.
AP170401 Høyres svenske søsterparti Moderaterna og Kristdemokraterna ( KD ) vil at de fire legger frem et felles budsjettalternativ.
AP170225 Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : Kunnskapsdepartementet går nå gjennom de oppgavene med formål om forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk.
DA170216 * Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet.
DA170216 * Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet.
DA170216 * Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet.
AP170216 Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : Kunnskapsdepartementet går nå gjennom de oppgavene med formål om forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk.
AP170216 Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren ( KD ) : Kunnskapsdepartementet går nå gjennom de oppgavene med formål om forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk.
SA170124 Ebba Busch Thor ( KD ), Jan Björklund ( FP ), Anders W Jonsson ( C ) och Anna Kinberg Batra ( M ) fra partiene i den borgerlige Alliansen fotografert før en partilederdebatt i 2015.
AP161009 Fra venstre Stefan Löfven ( S ), Gustav Fridolin ( MP ), Jonas Sjöstedt ( V ), Jimmie Åkesson ( SD ), Ebba Busch Thor ( KD ), Jan Björklund ( L ), Annie Lööf ( C ) och Anna Kinberg Batra ( M ).