BT171226 Hararis prediksjoner for vår felles fremtid kan virke kategoriske og arrogante.
DB171213 Denne saken løfter opp mange problemstillinger, men jeg synes vi skal være forsiktige med å være for kategoriske i en eller annen retning.
DA171212 Flere representanter for Buskerud Venstre var kategoriske motstandere av et samarbeid med Frp før valget.
SA171202 » Den kategoriske åpningspåstanden var heldigvis et retorisk grep.
DB171116 Folk er for kategoriske .
AP171028 Selv om undersøkelsen likevel skulle være representativ, er tolkningen av funnene ofte overfladiske og kategoriske .
SA171027 Han tror Jonas Gahr Støres kategoriske avvisning av et regjeringssamarbeid med MDG ble ødeleggende for MDG.
AP171027 Han tror Jonas Gahr Støres kategoriske avvisning av et regjeringssamarbeid med MDG ble ødeleggende for MDG.
AP171007 En av bokens store styrker er at den, til tross for de kategoriske innledningsfrasene, også handler ganske mye om mennesker.
AP170916 - Akkurat nå er vi ikke kategoriske på noen ting, sa Grande til NTB dagen etter valget.
AP170916 Partiet Rødt, som er kategoriske motstandere av alle kommersielle velferdsaktører, markerte seg også godt gjennom valgkampen.
DA170913 - Akkurat nå er vi ikke kategoriske på noen ting, sier partileder Trine Skei Grande til NTB.
DB170912 - Akkurat nå er vi ikke kategoriske på noen ting, sier Grande til NTB.
DB170817 Og snakker man om rene norske verdier oppstått uten påvirkning fra utlandet eller folk med utenlandsk blod i årene, så er det nok få verdier som er norske - men så kategoriske trenger vi jo ikke være.
AP170817 - Jeg reagerer på de kategoriske påstandene til Lysbakken og den gjentatte stemplingen av private velferdsaktører.
DB170719 Men vi var helt kategoriske , dette ville vi ikke ha noe av.
DB170608 Men som i tidligere runder av debatten, er det flere av de mest kategoriske utspillene om dagens tilstand som viser seg å være misvisende når man etterspør konkrete og håndfaste eksempler på det som beskrives.
VG170525 Så langt har franskmennene vært på « 2024 eller ingenting»-linjen, mens amerikanerne ikke har vært fullt så kategoriske .
DN170517 - Den kategoriske og kompromissløse plikten i presseetikken sier at kildevernet er absolutt, og det finnes ingen unntak for kommersielle mediebedrifter.
DA170506 Men vi må ikke bli for kategoriske .
DB170505 Folk er for kategoriske .
DA170421 Den gamle rødgrønne makkeren SV, som har lansert flere alternative samarbeidsformer med Ap, er ikke uventet kategoriske : ¶
DA170420 Klager reagerer på at Dagsavisen uten forbehold har publisert kategoriske påstander om at mobbing har skjedd, og på en sånn måte at publikum må få det bestemte inntrykk at den påståtte mobbingen i større eller mindre grad førte til det tragiske utfallet.
AP170420 Klager reagerer på at avisen uten forbehold har publisert kategoriske påstander om at mobbing har skjedd, og på en sånn måte at publikum kan få det bestemte inntrykk at den påståtte mobbingen i større eller mindre grad førte til det tragiske utfallet.
DN170401 Da kan vi ikke være for kategoriske , sa Elvestuen.
VG170214 Ikke alle er like kategoriske .
DB170123 Samme kveld fulgte Minervas kulturedaktør opp med en enquete ut fra det kategoriske premisset « Slik er det altså : Sett under ett « deler » og « liker » kvinner mer i sosiale medier enn det menn gjør, men når det kommer til politikk og nyheter, domineres Facebook av delinger fra menn, og norske kvinner er verst i klassen på verdensbasis », og i en oppfølgende artikkel neste d
DB170123 Denne studien fikk også betydelig medieoppmerksomhet da den kom for et drøyt år siden - men Minerva viderefører mange av de misforståtte og overdrevent kategoriske fremstillingene av studien som ble gjort den gangen ( til tross for at dette allerede da ble påpekt både av undertegnede og av flere andre ).
AP170109 SV har vært kategoriske motstandere av all olje- og gassvirksomhet i området, og det gjenspeiler reaksjonene på Aps forslag.
AP170109 SV har vært kategoriske motstandere av all olje- og gassvirksomhet i området, og det gjenspeiler reaksjonene på Aps forslag.
AP160210 Konkret innebærer dette raske avvisninger, langt strengere beviskrav enn det internasjonal rett krever, i mange tilfeller opphevelse av klageretten, brutale familiegjenforeningskrav og justisdepartementets rett til å bli kvitt asylsøkeren raskt gjennom kategoriske påbud.
AP160120 Om forskning fra det internasjonale miljøet, forteller Raaum at hovedinntrykket hans er at de fleste økonomer støtter budskapet fra forfatterne av IMF-notatet, mens en mindre andel forskere ikke er så kategoriske .