VG171018 VG har vært i kontakt med flere regionledere om Thommessens kartlegging .
VG171017 Olaf Thommessens kartlegging av telefonloggen til en av sine tidligere ansatte kan være ulovlig, mener professor i privatrett.
DA171016 « Kommunerevisjonens rapport belyser et svært viktig område for oss, og jeg er derfor glad for å kunne opplyse om at det i dag er et helhetlig system for forebygging, kartlegging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten.
AA171014 Min oppvåkning vedrørende internettets dynamikk og mange muligheter fikk jeg gjennom en kartlegging av ungdom og salg og bytte av seksuelle tjenester helt tilbake til 2004.
DB171012 Det innebærer et kutt i NVEs arbeid med kartlegging , sikring og fjellskredovervåkning fra 373 millioner kroner i inneværende år til 237 millioner kroner neste år.
DA171012 Men vi mangler en skikkelig kartlegging , sier Rustad.
NL171011 Samarbeidet er nødvendig for å sikre veksten i blå økonomi, og for å sikre data til kartlegging , planlegging og overvåkning.
NL171011 Nå har vi også lansert en global versjon for kartlegging av havbunnen ved å sjøsette begrepet MAREAGLO.
NL171011 De siste årene har vi også startet opp kartlegging av det tidligere omstridte havområdet øst i Barentshavet, og nå i år også ved Svalbard.
VG171005 I en kartlegging fra Datatilsynet gis det en indikasjon på hvor mange skoler i det norske skoleverket som allerede bruker overvåkingskameraer.
AA171005 Telefon : 464 07 200 E-post : webred@adresseavisen.no ¶ | 9 av 10 barn overlever blodkreft ¶ 9 av 10 barn i Norge som blir rammet av leukemi, overlever kreftsykdommen, ifølge en stor internasjonal kartlegging .
VG171003 Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) er blant dem som jobber med kartlegging av blant annet flomsoner.
VG171003 - Vi har et mandat som fokuserer veldig mye på å bistå kommunene, blant annet i kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak mot flom.
DN171003https://www.dn.no/nyheter/2017/10/03/2053/Industri/tine-kutter-naer-en-halv-milliard Nå gjøres en større kartlegging av funksjonene til 800 ansatte som jobber i avdelingene som er direkte berørt.
DN171003 Nå gjøres en større kartlegging av funksjonene til 800 ansatte som jobber i avdelingene som er direkte berørt.
SA171002 I fotballens kartlegging er Nordre Aker bydelen som hvor klubbene har størst behov for flere baner.
SA171002 I en fersk kartlegging de har gjort, slår fotballen fast at den reelle underkapasiteten for klubbene i Oslo er på hele 26 baner, eller 24.900 timer organisert aktivitet i året.
SA171002 Det var konklusjonen etter en uhøytidelig kartlegging av 46 baner lørdag 23. september.
DA171002 - Jeg har for eksempel flere ganger etterlyst beregninger av hvordan driften av multifunksjonshallen er tenkt finansiert, og en kartlegging av behovet for en slik hall.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/G4mlJ/Trio-far-nobelprisen-i-medisin-for-forskning-pa-var-indre-klokke 2013 : James Rothman ( USA ), Randy Schekman ( USA ) og Thomas Südhof ( USA ) - Kartlegging av transportsystemer i kroppens celler.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tomme-fotballbaner-i-helgene_-men-kretsleder-har-motargumentene-klare--Det-er-helt-apenbart-at-ting-ikke-var-bedre-for-243253b.html I fotballens kartlegging er Nordre Aker bydelen som hvor klubbene har størst behov for flere baner.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tomme-fotballbaner-i-helgene_-men-kretsleder-har-motargumentene-klare--Det-er-helt-apenbart-at-ting-ikke-var-bedre-for-243253b.html I en fersk kartlegging de har gjort, slår fotballen fast at den reelle underkapasiteten for klubbene i Oslo er på hele 26 baner, eller 24.900 timer organisert aktivitet i året.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tomme-fotballbaner-i-helgene_-men-kretsleder-har-motargumentene-klare--Det-er-helt-apenbart-at-ting-ikke-var-bedre-for-243253b.html Det var konklusjonen etter en uhøytidelig kartlegging av 46 baner lørdag 23. september.
DB170926 juni kartlegging av havbunnen med ekkolodd avdekket en 13 meter lang og 3 meter høy båtliknende gjenstand på havbunnen i havna.
DA170926 Statsråden forteller videre at departementet ikke mottar noen egen rapportering om bemanningssituasjonen ved overgrepsmottakene, men at Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin har gjort en kartlegging av status for mottakene ved årsskiftet 2016/17.
VG170922 Han varsler nå at han vil ha en kartlegging av bigami-tilfeller i Norge, fra land som Pakistan og Somalia.
VG170922 Foto : Tor Strand, VG ¶ KARTLEGGING : Stortingsrepresentant Abid Raja fra Venstre vil ha bigamikartlegging.
DN170922 Vi har en kartlegging av våre felt og installasjoner i forhold til tiltakskost knyttet til elektrifisering, sier Nylund.
DA170922 kroner til tiltak mot framande organismar, under dette informasjon og kartlegging .
DA170922 Han varsler nå at han vil ha en kartlegging av bigami-tilfeller i Norge, fra land som Pakistan og Somalia.
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/L2Kg4/Oslo-skoler-som-sliter_-far-15-millioner-kroner-ekstra Fakta : Utviklingsløypen ¶ Kartlegging av situasjonen på hver enkelt skole, med intervju med lærere og observasjon av undervisning og skolemiljø.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/RkWRA/Ambassaden-slar-alarm-Norsk-pakistanske-menn-har-kone-nummer-to-i-Pakistan Han varsler nå at han vil ha en kartlegging av bigami-tilfeller i Norge, fra land som Pakistan og Somalia.
AP170922https://www.aftenposten.no/meninger/i/xa6VG/Nar-du-ikke-er-familiar-med-hverken-lusekjorere_-luselonn-eller-fattiglus-slik-gjenkjenner-du-LUSEN-pa-gangen- Og med det mener vi IKKE LeseUtviklingSkjemaet for kartlegging av elevenes ferdigheter ( LUS ), for øvrig etterlyst ved flere anledninger.
AA170922 Der belyses det hvor mange teknologiske muligheter for kartlegging og overvåking som ligger skjult i nettilkoblede produkter rettet mot barn.
AA170922 Han varsler nå at han vil ha en kartlegging av bigami-tilfeller i Norge, fra land som Pakistan og Somalia.
DA170921 Robstad Andersen understreker samtidig at det er arbeidsgivers ansvar å ta lærerne med på kartlegging og risikovurdering av hvilke forhold i arbeidet som kan utgjøre en risiko for vold og trusler.
VG170919 Totalt 326 kvadratkilometer av norske isbreer er blitt borte på 30 år, viser en kartlegging .
AA170919 Totalt 326 kvadratkilometer av norske isbreer er blitt borte på 30 år, viser en kartlegging .
AP170918https://www.aftenposten.no/verden/i/4M4Va/Mount-Everest-skal-males-pa-nytt Ifølge den nepalske regjeringens statistikkbyrå, som har ansvar for kartlegging , skal myndighetene for første gang måle Mount Everest på nytt.
AA170918 Ifølge den nepalske regjeringens statistikkbyrå, som har ansvar for kartlegging , skal myndighetene for første gang måle Mount Everest på nytt.
VG170913 Fakta om VGs kartlegging
DN170908 Ap vil også gjenoppta en kartlegging av kompetansen hos dem som jobber på SFO, en kartlegging som dagens regjering avsluttet.
DN170908 Ap vil også gjenoppta en kartlegging av kompetansen hos dem som jobber på SFO, en kartlegging som dagens regjering avsluttet.
DA170908 En kartlegging av SFO-prisene i alle landets kommuner, viser store prisforskjeller.
DA170908 Ap vil også gjenoppta en kartlegging av kompetansen hos dem som jobber på SFO, en kartlegging som dagens regjering avsluttet.
DA170908 Ap vil også gjenoppta en kartlegging av kompetansen hos dem som jobber på SFO, en kartlegging som dagens regjering avsluttet.
DB170907 - Allikevel mener jeg at problemets omfang og eventuell fare ikke skal bagatelliseres og må vi finne ut mer gjennom mer forskning og kartlegging , som dermed støtter Wagner på dette punktet.
DB170907 Det er umiddelbart rart at vi i all vår kartlegging ikke spør om rusvaner.
VG170906 VGs kartlegging av fastlegesituasjonen viser at mange hundre tusen innbyggere rammes av rekrutteringssvikt til fastlegehjemler i kommunene.
VG170906 VG har de siste dagene mottatt en rekke henvendelser fra fastleger som bekrefter bildet som tegnes i VGs kartlegging .
VG170906 Kommunen hun har ansvaret for har en svært ustabil fastlegedekning, og er en av dem som betegner situasjonen som kritisk i VGs kartlegging .
VG170906 Fakta om VGs kartlegging
VG170906 ( For å vite mer om tallgrunnlaget, se faktaboksen om kartlegging ). * 24 selskaper tok ut utbytte i 2016, mot 16 i 2015.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LKqpR/Na-begynner-Hoie-a-fa-oversikt-over-sykehjemskoen Den første runden med kartlegging var et ekstraordinært forsøk for å sjekke i hvilken grad kommunene har gjort det Regjeringen har bedt om : innføre lokale forskrifter som definerer hva som skal til for å få et heldøgns pleie- og omsorgstilbud.
VG170905 I VGs kartlegging forteller kommuner over hele landet om rekrutteringen av fastleger som for mange helseledere oppleves som svært vanskelig.
SA170904 Kartlegging og testing skal ikke innføres for hvert enkelt barn.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Kartlegging og testing skal ikke innføres for hvert enkelt barn.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Kartlegging og testing skal ikke innføres for hvert enkelt barn.
NL170902 I Troms har vi gjennomført en kartlegging av faktisk sykepleierbemanning i kommunene ut fra det som faktisk skulle være på per døgn i to uker som ikke er berammet med ferie.
VG170901 Kommuner over hele landet sliter med å få tak i leger, viser VGs kartlegging .
VG170901 Det viser VGs kartlegging .
VG170831 VGs kartlegging viser at mange hundre tusen innbyggere rammes av rekrutteringssvikt til fastlegehjemler i kommunene.
VG170831 VGs kartlegging viser at mange hundre tusen innbyggere rammes av rekrutteringssvikt til fastlegehjemler i kommunene.
VG170831 VGs kartlegging viser at kommuner over hele landet sliter med å få tak i leger.
AA170831 Rekrutteringssvikten rammer mange hundre tusen innbyggere, viser en kartlegging VG har gjort.
AA170831 Han kaller samtidig VGs kartlegging et varsku til kommunene.
AA170831 198 av 425 kommuner melder om ulik grad av bekymring, skriver avisen, som har gjort en omfattende kartlegging av fastlegesituasjonen over hele landet.
AA170831 Rekrutteringssvikten rammer mange hundre tusen innbyggere, viser en kartlegging VG har gjort.
AA170831 198 av 425 kommuner melder om ulik grad av bekymring rundt legesituasjonen, skriver avisen, som har gjort en omfattende kartlegging av fastlegesituasjonen over hele landet.
DB170830 Kartlegging av vassdrag forutsetter detaljert kartgrunnlag og GIS-kompetanse, dvs. fagfolk som kan visualisere vannets løp i terrenget ved bruk av kart.
DA170825 Dette innebærer en kartlegging av situasjonen på hver enkelt skole, med intervju med lærere og observasjon av undervisning og skolemiljø.
DN170824 Read Groups teknologi gjør det mulig å gjennomføre seismisk kartlegging av reservoaret etter at boreriggen har forlatt brønnen, og dette sparer store kostnader for oljeselskapet.
DA170818 Vi har store klasser og for lærernes del store krav til rapportering, kartlegging og testing.
DB170817 Forbundet er i gang med en kartlegging av fødetilbudet og svangerskapsomsorgen.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/99g2W/Krass-kritikk-av-fodselsomsorgen-i-Sykehus-Norge Forbundet er i gang med en kartlegging av fødetilbudet og svangerskapsomsorgen.
AA170817 Forbundet er i gang med en kartlegging av fødetilbudet og svangerskapsomsorgen.
VG170815 Det har vært langvarige, både i vår kartlegging av hva vi ønsket, men også med tanke på forhandlinger, sier Stig Inge Bjørnebye, sportslig leder i RBK.
DB170815 Røde Kors-sjefen tar derfor til orde for en jevnlig kommunal kartlegging av barn og unges levekår, og han ønsker en lovfesting av forebyggende tiltak som ungdomsklubber.
DA170815 Både i forhold til kartlegging og forhandlinger, sier Bjørnebye og fortsetter : ¶
VG170814 Takket være ny teknologi er det nå mulig å gjøre en bred kartlegging av alle gen som er relevante for sykdommen, forklarer Knappskog.
DA170812 Det viser en kartlegging Dagsavisen har gjort blant de stortingsrepresentantene som ikke tar gjenvalg, og dermed uansett ikke skal tilbake til Løvebakken i høst.
DA170812 Da Dagsavisen gjorde samme kartlegging i 2013 svarte én av fire at de hadde blitt tilbudt jobb i PR-bransjen.
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/dV19q/Svensk-politi-er-i-krise-Antallet-problemomrader-oker_-mens-antallet-politifolk-gar-ned Lav lønn og et dårlig arbeidsmiljø er de to viktigste grunnene til at politifolk slutter, ifølge fagforeningens kartlegging .
AA170810 Når det gjelder innbyggernes forhold til digitalisering, viser årets kartlegging , den tiende i rekken, noe mindre tilfredshet. 79 prosent er helt eller delvis enige i at økt digital kommunikasjon med det offentlige er en forbedring, mot 81 prosent i fjor.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/GVLRV/Svensk-politi-skulle-ta-tilbake-kontrollen-over-utsatte-bydeler-fra-kriminelle-To-ar-senere-er-situasjonen-blitt-enda-verre- Økningen « beror først og fremst på at politiet har fordypet sin kunnskap om problemene i utsatte områder gjennom økt nærvær, dypere kartlegging og samarbeid », heter det i den ferskeste av de tre rapportene politiet har skrevet om problemområdene.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/7r8wv/Hoyre-reagerer-pa-kritikk--Det-er-SV-som-svikter-de-yngste Han peker blant annet på fjerning av obligatorisk kartlegging av språkkunnskaper i barnehagen.
VG170808 En kartlegging viser at to av tre guttelandslagsspillere faller fra i seniorfotballen, og at én av ti spillere på norske guttelandslag går hele veien til A-landslaget.
DB170807 - Derfor har Bufdir bedt regionene i Bufetat gjøre en kartlegging av situasjonen for å se hvilke behov disse barna har og hvilket tilbud som etterspørres.
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/i/oq2mj/Hoie-strammer-opp-helseforetakene-etter-rot-med-helsestudier Vår kartlegging viste at 31 av 38 var døde.
VG170805 Når det kommer inn ledende tips, er det ikke Europol selv som utfører arrestasjonene, da byrået kun bistår politiet med etterforskning og kartlegging .
VG170805 To av fem førsteklasse-lærere er alene med 18 elever, og én av fem har ansvar alene for 22 førsteklassinger, viser en kartlegging Rambøll gjennomførte for Utdanningsforbundet, og som VG omtalte onsdag.
VG170805 ( Kilde : Rambølls kartlegging av antall elever per lærer i undervisnings-situasjonene i prosent.
VG170803 ( Kilde : Rambølls kartlegging av antall elever per lærer i undervisnings-situasjonene i prosent.
NL170802 Tiltakene handler ikke bare om nybygging, men også om nye bruksmuligheter i eksisterende bygninger, kartlegging av boligbehov, målrettet planlegging, bedre kommunal forvaltning og profesjonalisering av små, men viktige utleiemarkeder.
DA170801 Ett av hovedgrepene er at alle som står utenfor arbeidslivet, skal få rett til kartlegging av sine grunnleggende ferdigheter.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/eVgWg/Turist-kom-for-ren-luft-og-fikk-en-sjokkerende-opplevelse-Se-hvordan-cruiseskipene-forurenser-Geiranger En kartlegging som Sjøfartsdirektoratet gjorde i fjor på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, viser at cruisetrafikken i perioder fører til helse- og miljøskadelige utslipp.
DA170731 Ett av hovedgrepene er at alle som står utenfor arbeidslivet, skal få rett til kartlegging av sine grunnleggende ferdigheter.
VG170730 Myndighetene bør bidra til kartlegging og forskning på kjæledyr, avl og dyrenes helse - og kunnskapen må spres.
DA170728 Grethe Helgås i NVE forteller at direktoratet de siste par årene har fått økte bevilgninger til kartlegging og at de benytter i stadig større grad private konsulentfirmaer for å øke gjennomføringstakten.
DA170728 - Vi vet at behovet for detaljert kartlegging er større enn hva NVE greier å skaffe med midlene de har.
AA170727 Det var tidligere i uken at Adresseavisens kartlegging viste at det bare er plass til omlag halvparten av Trondheims befolkning i de eksisterende tilfluktsrommene.
DA170726 Kommunesektorens organisasjon ser at behovet for detaljert kartlegging er større enn hva NVE greier å skaffe med midlene de har.
DA170726 - Vi vet at behovet for detaljert kartlegging er større enn hva NVE greier å skaffe med midlene de har.
VG170721 Det innebærer økt forskning på islamofobi, intensivering av statistikkoppfølging på hatkriminalitet som følge av muslimhat, samt kartlegging av hatefulle holdninger utbredt i befolkningen.
AP170720https://www.aftenposten.no/osloby/i/wqk7M/Slik-finner-du-hunderasen-som-passer-for-deg Flere hundeskoler tilbyr veiledning og kartlegging av hundekjøper for å finne frem til passende hunderaser.
DB170719 Forrige uke delte den ideelle organisasjonen Transitional Justice Working Group ( TJWG ) en 58-siders kartlegging av kriminalitet mot mennesker i Nord-Korea. 375 nordkoreanere, som ikke lenger bor i Nord-Korea, har bidratt med informasjonen som har ført til en rekke funn.
DA170717 Departementet så ikke nødvendigheten av å sende endringen ut på høring, da de mente at tidligere innspill ved generell kartlegging burde være nok.
DB170716 Gjennom CAFI er planen at Norge og andre donorer skal støtte ulike programmer for skogbevaring, deriblant kartlegging av Kongos regnskoger, styrking av urfolks rettigheter og styrking av det sivile samfunn.
DB170714 Jorda rundt-ekspedisjonen var et skalkeskjul for USAs hemmelige kartlegging av japansk aktivitet i Stillehavet.
AP170714https://www.aftenposten.no/osloby/i/1Lx6G/Machete-er-Oslos-nye-gatevapen I februar i år ga Velferdsetaten i Oslo kommune ut rapporten « Under broen », med undertittel « En kartlegging av unge menn som selger rusmidler på Vaterland ».
DA170710 - Bruk av skytevåpen i voldssammenheng er et relativt sjeldent fenomen i Norge, derfor vil det kreve en kartlegging som går utenfor den generelle kriminalstatistikken, sier Stene i SSB.
AA170710 - Bruk av skytevåpen i voldssammenheng er et relativt sjeldent fenomen i Norge, derfor vil det kreve en kartlegging som går utenfor den generelle kriminalstatistikken, sier Stene i SSB.
VG170709 De siste tre årene har gått med på planlegging og kartlegging av ruten, intensiv trening og arbeid med å hente inn sponsorer.
DA170707 Myndighetene må bidra til kartlegging og forskning på kjæledyr, avl og dyrenes helse - og kunnskapen må spres.
SA170706 Han sier videre at kartlegging av blodverdier er et meget viktig tiltak for å forebygge og avdekke dopingbruk.
SA170706 Tømmernes sier kartlegging av blodverdier er et viktig tiltak for å forebygge og avsløre bruk av forbudte stoffer.
FV170706https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/-Hevder-Henrik-Ingebrigtsen-har-vart-dopingmistenkt-av-Det-internasjonale-friidrettsforbundet-238400b.html Han sier videre at kartlegging av blodverdier er et meget viktig tiltak for å forebygge og avdekke dopingbruk.
FV170706https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Friidrettsforbundet--Vi-har-aldri-fatt-beskjed-om-unormale-blodverdier-hos-Henrik-Ingebrigtsen-238418b.html Tømmernes sier kartlegging av blodverdier er et viktig tiltak for å forebygge og avsløre bruk av forbudte stoffer.
DB170706 Jorda-rundt-turen var et skalkeskjul for USAs hemmelige kartlegging av japansk aktivitet i Stillehavet.
AP170706https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/-Hevder-Henrik-Ingebrigtsen-har-vart-dopingmistenkt-av-Det-internasjonale-friidrettsforbundet-238400b.html Han sier videre at kartlegging av blodverdier er et meget viktig tiltak for å forebygge og avdekke dopingbruk.
AP170706https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Friidrettsforbundet--Vi-har-aldri-fatt-beskjed-om-unormale-blodverdier-hos-Henrik-Ingebrigtsen-238418b.html Tømmernes sier kartlegging av blodverdier er et viktig tiltak for å forebygge og avsløre bruk av forbudte stoffer.
VG170705 Ifølge en kartlegging Waage har gjort, som presenteres i brevet, har prosessen med å godkjenne nye medisiner for myelomatose tatt opp mot to år ( se oversikt lenger ned i saken ).
DB170705 Det handler om kartlegging og skape forståelse av hvorfor det er sånn.
AP170704https://www.aftenposten.no/okonomi/i/3nPWq/Tysk-politi-hevder-de-har-fatt-tak-i-Panama-Papers-dokumentene Aftenpostens kartlegging av materialet viste at mer enn 200 nordmenn er omtalt i de 11,5 millioner dokumentene.
AP170704https://www.aftenposten.no/okonomi/Tysk-politi-hevder-de-har-fatt-tak-i-Panama-Papers-dokumentene-624596b.html Aftenpostens kartlegging av materialet viste at mer enn 200 nordmenn er omtalt i de 11,5 millioner dokumentene.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ha-forurensende-cruiseskip-ut-fra-norske-verdensarvfjorder-624460b.html Da kan halvparten av dagens cruiseskip bli stengt ute, ifølge en kartlegging fra departementet.
AA170702 Da kan halvparten av dagens cruiseskip bli stengt ute, ifølge en kartlegging fra departementet.
DB170701 Han har trukket tilbake føderale søksmål mot stater som har innført diskriminerende lover, og han har stanset en omfattende kartlegging av LHBT-personer i USA, den første i sitt slag.
VG170630 Kartlegging etter tragedien : Mange høyblokker er ikke brannsikre ¶
DB170629 En kartlegging av 41 kommuner og fem fylkeskommuner i 2013, gjennomført av Multiconsult og Norges Bygg og Eiendomsforening ( NBEF ), viser at seks av 10 offentlige bygg må utbedres.
VG170627 LONDON ( VG ) 95 høyblokker i England er ikke brannsikre i henhold til forskriftene, viser en kartlegging etter storbrannen Grenfell Tower i London.
NL170622 Arbeiderpartiets verdiskapingsprogram skal bidra til det, både gjennom mere bestandsforskning, kartlegging av mineraler til havs, forskningssentre for havrommet m.m.
DA170622 I tillegg viser en kartlegging gjort av Norsk Sykepleierforbund ( NSF ) at en stor andel av de oppsatte vaktene i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene må fylles av ufaglærte.
DB170621 « Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens kartlegging av hendelsesforløpet har synliggjort flere læringspunkter knyttet til Bydel Bjerkes håndtering av Villa Eik-saken, Velferdsetatens og byrådsavdelingens rolle, koordineringen mellom kommunens aktører og personaloppfølgingen av bydelsdirektøren.
DB170621 Kommunerevisjonens kartlegging ble debattert på møte i kontrollutvalget i slutten av april.
DB170621 januar, ble det bestemt at at påstandene mot SV-byråden skal undersøkes nærmere gjennom en « kartlegging av hendelsesforløpet ».
DA170621 Ifølge en kartlegging gjort av NSF spriker det mye mellom planlagt og faktisk sykepleierbemanning i Østfold.
AP170621https://www.aftenposten.no/norge/--Luksushotellet-The-Thief-far-kritikk-etter-kartlegging-av-gjester---622362b.html | Luksushotellet The Thief får kritikk etter kartlegging av gjester ¶
AP170621 | Luksushotellet The Thief får kritikk etter kartlegging av gjester ¶
AP170620 Vår kartlegging viste at 31 av 38 var døde.
SA170619 Kartlegging av motstandere er en viktig del av å vinne fotballkamper, sier Soltvedt.
DA170619 Vi har flere store prosjekter på gang, som innebærer kartlegging av viktige tema.
BT170619 Kartlegging av motstandere er en viktig del av å vinne fotballkamper, sier Soltvedt.
AP170619 Kartlegging av motstandere er en viktig del av å vinne fotballkamper, sier Soltvedt.
AA170619 I tillegg mener påtalemyndigheten at bedriften og lederen ikke hadde sørget for tilstrekkelig kartlegging og risikovurdering av sorteringsverket.
AA170619 Kartlegging og risikovurdering ¶
DN170616 The Sun har gjennomført en omfattende kartlegging av hvem som bodde hvor i den 24 etasjer høye boligblokken Grenfell Tower, og avisen trykker fredag bilder av mange av de savnede.
DB170616 Sonarbilde : FFI.​ ¶ KARTLEGGING : Under en kartlegging av skipsvrakene ved Arendal, i 2009, ble det funnet flere inntil da ukjente skipsvrak på havbunnen.
DB170616 KARTLEGGING : Under en kartlegging av skipsvrakene ved Arendal, i 2009, ble det funnet flere inntil da ukjente skipsvrak på havbunnen.
AP170616 The Sun har gjennomført en omfattende kartlegging av hvem som bodde hvor i den 24 etasjer høye boligblokken Grenfell Tower, og avisen trykker fredag bilder av mange av de savnede.
AA170616 The Sun har gjennomført en omfattende kartlegging av hvem som bodde hvor i den 24 etasjer høye boligblokken Grenfell Tower, og avisen trykker fredag bilder av mange av de savnede.
AA170616 The Sun har gjennomført en omfattende kartlegging av hvem som bodde hvor i den 24 etasjer høye boligblokken Grenfell Tower, og avisen trykker fredag bilder av mange av de savnede.
AA170615 - I tillegg til saneringsplanen for Nordfjella foregår det kontinuerlig testing og kartlegging av hjortedyr andre steder i lander.
VG170614 - Bakgrunnen for at tilsynet har valgt å åpne tilsynssak er informasjonen Stiftelsestilsynet har fått gjennom VG, dialog med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), rapport fra Deloitte og egen kartlegging , sier Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet.
DN170614 Havforskningsinstituttets kartlegging av villfisken kommer samtidig som Mattilsynet presenterer sin luserapport om tilstanden i laksemerdene i vår.
AP170614https://www.aftenposten.no/viten/i/MVRER/-Hva-skjedde-med-isbreen For å kunne bruke et flybilde som bakgrunn for kartlegging , må størrelsesforholdene mellom de høyeste og laveste punktene flybildet være like, ellers blir kartet feil og høye fjell vil ende opp med å ta mye mer plass enn de skal.
AP170614https://www.aftenposten.no/viten/-Hva-skjedde-med-isbreen-623160b.html For å kunne bruke et flybilde som bakgrunn for kartlegging , må størrelsesforholdene mellom de høyeste og laveste punktene flybildet være like, ellers blir kartet feil og høye fjell vil ende opp med å ta mye mer plass enn de skal.
AP170614 For å kunne bruke et flybilde som bakgrunn for kartlegging , må størrelsesforholdene mellom de høyeste og laveste punktene flybildet være like, ellers blir kartet feil og høye fjell vil ende opp med å ta mye mer plass enn de skal.
AA170614 Havforskningsinstituttets kartlegging av villfisken kommer samtidig som Mattilsynet presenterer sin luserapport om tilstanden i laksemerdene i vår.
AA170614 Da ble prisen blant annet begrunnet slik : « Dette er den første kartlegging av Barnevernets langflytting av barnevernsbarn.
SA170613 « Dette er den første kartlegging av Barnevernets langflytting av barnevernsbarn.
AP170613https://www.aftenposten.no/verden/Intense-kamper-i-Raqqa-mens-IS-kjemper-for-a-beholde-kontrollen-623138b.html Her kan du lese om Aftenpostens kartlegging av norske barn i IS-områder i Syria og Irak.
AP170613 Her kan du lese om Aftenpostens kartlegging av norske barn i IS-områder i Syria og Irak.
DB170612 Slik kartlegging kan virke uskyldig.
NL170609 Det er på sin plass og spørre hvordan prosessen har vært rundt politireformen, da ingen av de berørte kommunene har vært med i prosessen rundt kartlegging av behovene som har vært gjort.
AA170609 En kartlegging viser ifølge diplomatkilder at medlemslandene i stor grad har fulgt opp anbefalingene. ( ©NTB ) ¶
VG170608 Når 1,1 av 6,1 årsverk, hvorav av én har fått oppsigelse, går ut med krass kritikk, var det viktig for oss å gjøre en grundig kartlegging av de øvrige, slik at samtlige ansatte blir hørt.
AA170606 - En skremmende og farlig kartlegging , sier Sultan ¶
AA170606 Hege Storhaug sier til NTB at responsen på ønsket om kartlegging har vært stor.
AA170606 - En skremmende og farlig kartlegging , sier Sultan ¶
BT170605 Hvis tallene til Wiederstrøm stemmer, viser DNs kartlegging at det vil være behov for over én million flere gjestedøgn i 2020.
DB170603 Rovdata opplyser at det ble funnet 1063 kongeørnterritorier i en kartlegging fra 2010 til 2014.
DA170602 Vi fikk en kartlegging både i fjor høst og i vår, og jeg undrer meg over at de velger å reagere nå, sier Weggesrud.
AP170602 Meldingen er gjengitt av Site Intelligence Group, som driver med kartlegging av islamistiske terrorister.
AP170601https://www.aftenposten.no/okonomi/Stanser-tusenvis-av-tollfrie-pakker-pa-grunn-av-juks-622232b.html Organisasjonen krever derfor at regjeringen så fort som mulig setter i gang en slik kartlegging .
AP170601 Organisasjonen krever derfor at regjeringen så fort som mulig setter i gang en slik kartlegging .
AA170601 Vi har gjort en omfattende kartlegging av personer tilknyttet avdøde og siktede i saken, for å avdekke om det er har vært andre personer på åstedet i tidsrommet for drapet.
DB170531 En kartlegging viser at disse trollene ikke er sinte unge menn, slik mange har trodd.
DN170530 Selskapet lever av å gjøre geologisk kartlegging med spesialskip for oljeselskapene, og rammes hardt hver gang letebudsjettene kuttes.
DN170530 Opplysningene er basert på en kartlegging utført av Ekot-redaksjonen i Sveriges Radio, Danmarks Radio ( DR ) og Jyllands-Posten.
DN170530 Kartlegging og oversikt ¶
DB170530 Opplysningene er basert på en kartlegging utført av Ekot-redaksjonen i Sveriges Radio, Danmarks Radio ( DR ) og Jyllands-Posten.
DB170530 | Ap-Jonas får uventet Høyre-støtte etter byggekritikk ¶ ¶ KARTLEGGING : Riksrevisjonen har klartlagt arkivering og journalføring av offenlige saksdokumenter.
BT170530 Opplysningene er basert på en kartlegging utført av Ekot-redaksjonen i Sveriges Radio, Danmarks Radio ( DR ) og Jyllands-Posten.
AA170530 Opplysningene er basert på en kartlegging utført av Ekot-redaksjonen i Sveriges Radio, Danmarks Radio ( DR ) og Jyllands-Posten.
DB170529 Han mener Dagbladets kartlegging av forholdene på byggeplassen, avslører en dobbeltmoral hos lederen i landets største parti.
DB170529 Alt startet med en kartlegging Dagbladet publiserte fredag, av forholdene på det Støre-deleide byggeprosjektet på Grenselunden i Oslo.
BT170526 I en fersk kartlegging utført av Difi kommer det frem at POD langt fra er et stort direktorat sammenlignet med andre, og relatert til etaten vi leder.
VG170525 Det viser en kartlegging Dagbladet har gjennomført.
DB170525 En kartlegging Dagbladet har gjort den siste uka, viser at : ¶
DB170525 Dagbladets kartlegging : ¶
DA170525 Det viser en kartlegging Dagbladet har gjennomført.
AP170525 En kartlegging Aftenposten tidligere har foretatt, viser at det er store forskjeller mellom politidistrikt i hvordan loven praktiseres.
AA170525 Det viser en kartlegging Dagbladet har gjennomført.
AP170524https://www.aftenposten.no/verden/Storbritannia-er-nervesenteret-for-jihadistiske-terrorister-i-hele-Europa-621815b.html Halvparten av dem har siden kommet tilbake, ifølge BBCs kartlegging av miljøet.
AP170524https://www.aftenposten.no/verden/Storbritannia-er-nervesenteret-for-jihadistiske-terrorister-i-hele-Europa-621815b.html Ett eksempel er at nettverket bak terroren i Paris og Belgia møtte britiske ekstremister før angrepet, ifølge FFIs kartlegging av angrep i Europa.
AP170524 Halvparten av dem har siden kommet tilbake, ifølge BBCs kartlegging av miljøet.
AP170524 Ett eksempel er at nettverket bak terroren i Paris og Belgia møtte britiske ekstremister før angrepet, ifølge FFIs kartlegging av angrep i Europa.
SA170523 De største LO-forbundene fikk 124 utmeldelser i uken etter vedtaket, viser en kartlegging FriFagbevegelse publiserte mandag.
DA170523 De største LO-forbundene fikk 124 utmeldelser i uken etter vedtaket, viser en kartlegging FriFagbevegelse publiserte mandag.
DA170523 Grupperingen har tidligere samlet flere hundre demonstranter til lignende framstøt i Sverige, men teller bare noen titall aktivister her til lands, ifølge statskanalens kartlegging .
DA170523 Etterretning og kartlegging av miljøet er en del av forberedelsene som nå gjøres, og vi vil gjennomføre de operative tiltak vi finner nødvendige.
VG170522 Kartlegging av fødselsomsorgen : Må kjøre to timer for å føde ¶
AP170522 Ifølge Politidirektoratet har selskapet bidratt med stillingsanalyse, kartlegging og søk etter kandidater, og gjennomføring av intervjuer.
DA170520 Havforskningsinstituttet har også akkurat startet med en omfattende kartlegging av fritidsfiske i Oslofjorden, Hordaland og Nord-Norge, som skal foregå over tre år.
VG170519 Så lenge han er utestengt og saken fortsett er under kartlegging av NFF, vil ikke Edvartsen bli tildelt kamper.
SA170519 Så lenge han er utestengt og saken fortsett er under kartlegging av NFF, vil ikke Edvartsen bli tildelt kamper.
FV170519 Så lenge han er utestengt og saken fortsett er under kartlegging av NFF, vil ikke Edvartsen bli tildelt kamper.
AP170519 Så lenge han er utestengt og saken fortsett er under kartlegging av NFF, vil ikke Edvartsen bli tildelt kamper.
NL170516 Vi hadde en slik granskning av barneverninstitusjoner i 2003 og 2004, som ledet frem til NOU 2004 : 23 Barnehjem og spesialskoler under lupen - Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjoner 1945 - 1980.
DB170515 Polarinstituttet har ansvar for forskning, miljøovervåkning og kartlegging av Arktisk og Antarktisk og deres målinger er tydelige.
AA170515 I 2017 skal det utarbeides en masterplan for campusutvikling som består av en fysisk plan for campus og en kartlegging og utvikling av konsept for ulike typer arealer.
AP170513https://www.aftenposten.no/amagasinet/Rolf-Iversen--Uten-Medias-klinikken-hadde-jeg-ikke-levd-i-dag-617518b.html Aftenpostens kartlegging av 38 pasienter viser at 31 nordmenn ikke lenger er i live.
NL170512 Undersøkelsene vil være geologisk kartlegging , geofysiske målinger på bakken, boring og noe graving.
NL170512 I perioden 2011 - 2015 ble det bevilget ekstraordinære midler til Norges geologiske undersøkelse ( NGU ) i statsbudsjettet til geofysisk kartlegging av berggrunnen i Nord-Norge ( MINN ).
AP170512 Aftenpostens kartlegging av 38 pasienter viser at 31 nordmenn ikke lenger er i live.
DN170510 Foto : Foto : Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix ¶ 33 ganger har direktoratet kommet med råd til regjeringen, men aldri har dette fått statsminister Erna Solbergs mannskap til å endre kurs, viser Naturvernforbundets kartlegging .
AP170510https://www.aftenposten.no/viten/Hvorfor-holder-alle-kjeft-om-blarekreft-620708b.html Dette blir tydelig når vi ser på Kreftregisterets nye kartlegging av hvor ofte de ulike kreftformene er omtalt i ulike medier.
AP170510 Foto : Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix FOTO : Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix ¶ 33 ganger har direktoratet kommet med råd til regjeringen, men aldri har dette fått statsminister Erna Solbergs mannskap til å endre kurs, viser Naturvernforbundets kartlegging .
AP170509 En kartlegging Aftenposten har gjort, tilsier at det er lite trolig at det kommer en avgjørelse om bro eller tunnel før sommeren.
DA170508 For første gang er det foretatt en uavhengig kartlegging av den bygningsmessige tilstanden til alle landets eldre sykehjem og døgnbemannede omsorgsboliger.
AP170508 Dette blir tydelig når vi ser på Kreftregisterets nye kartlegging av hvor ofte de ulike kreftformene er omtalt i ulike medier.
BT170502 Halvparten av bruddpasienter over 50 år viste seg å være beinskjøre, viser kartlegging gjort på Haukeland.
DB170501 Nå gjennomfører Bufdir en slik kartlegging av kompetansenivået.
VG170430 Vi tar det absolutt på alvor, men vi må begynne et sted og det er ved en kartlegging , sier fylkeslege i Oslo og Akershus, Jan Petter Odden, til VG.
AA170428 Nå styrkes geologisk kartlegging både av petroleums ressurser og mineralforekomster.
DB170427 Saken vi hadde i går var først og fremst en kartlegging som i liten grad gjorde vurderinger.
DB170427 Kommunerevisjonens kartlegging er klar, og ble debattert på møte i kontrollutvalget tirsdag kveld.
DB170427 - Jeg har ingen kommentarer til noe som helst, men anser at kontrollutvalget ikke er ferdig med saken, da de ikke har tatt kommunerevisjonens kartlegging til orientering, sier Lundberg til Dagbladet.
DB170427 januar, ble det bestemt at at påstandene mot SV-byråden skal undersøkes nærmere gjennom en « kartlegging av hendelsesforløpet ».
DA170427 Samtidig med aksjonen lanserte organisasjonen « Drama- og teaterpedagogene » en fersk kartlegging som viser at 50 prosent av lærerutdanningene i Norge tilbyr 0-15 timer obligatorisk dramaundervisning for lærerstudentene i løpet av utdanningen, mens noen få tilbyr 70-90 timer.
DN170425 - Vår kartlegging viser at området kan ha betydelige verdier.
BT170425 Med tanke på hvor grundig kartlegging journalistene har gjort, burde de også ha forsøkt å telle opp hvor mange av tiggerne og gatemagasinselgerne som ikke tilhører nettverket.
DA170424 Kartlegging
VG170422 I enkelte tilfeller kunne veldig godt betalte spillere sitte på benken, selv om det handlet om dårlig kartlegging og research, sier Henrik Hoff, som nylig gikk av etter 23 som klubbdirektør i Aalesund.
DA170422 Med skjult kamera, kartlegging av aktørene og atferden deres på Facebook, som journalistisk metode har Brennpunkt påvist mafiøse tendenser og organisert kriminalitet.
AP170422 50-åringen forlot hjemlandet i 2015, etter at det velrenommerte kinesiske Caixin media hadde publisert en omfattende kartlegging av hans politiske forbindelser, forretningsavtaler og røffe håndtering av rivaler.
SA170421 NIFUs kartlegging , som kom rett før jul og raskt ble glemt, avslører at sju av ti videregående skoler i realiteten bevisst planlegger å gi elevene færre timer enn de har lovfestet rett til.
DB170420 ( Dagbladet ) : I dag ble Statistisk Sentralbyrås kartlegging av mediebruken, kalt Norsk mediebarometer, lagt frem.
DA170420 Krav til kartlegging
AP170419 Funnene i NRKs kartlegging i Bergen står i motstrid til det Forskningsstiftelsen Fafo fant da de gjennomførte en større kartlegging i Skandinavia i 2015.
AP170419 Funnene i NRKs kartlegging i Bergen står i motstrid til det Forskningsstiftelsen Fafo fant da de gjennomførte en større kartlegging i Skandinavia i 2015.
AA170419 Funnene i NRKs kartlegging i Bergen står i motstrid til det Forskningsstiftelsen Fafo fant da de gjennomførte en større kartlegging i Skandinavia i 2015.
AA170419 Funnene i NRKs kartlegging i Bergen står i motstrid til det Forskningsstiftelsen Fafo fant da de gjennomførte en større kartlegging i Skandinavia i 2015.
BT170418 Funnene i NRKs kartlegging i Bergen står i motstrid til det Forskningsstiftelsen Fafo fant da de gjennomførte en større kartlegging i Skandinavia i 2015.
BT170418 Funnene i NRKs kartlegging i Bergen står i motstrid til det Forskningsstiftelsen Fafo fant da de gjennomførte en større kartlegging i Skandinavia i 2015.
BT170418 Men vi skal backe politiet så godt vi kan med den kunnskapen vi har og de mulighetene vi har til kartlegging , sier Erlend Horn.
VG170417 - Det er kritikkverdig at politiet ikke foretok en kartlegging av ulykkesstedet før kjøretøyene ble flyttet.
DB170417 Vi har delt prosessen opp i sju sentrale punkter, og som du ser dreier en vellykket oppgradering seg mye om god kartlegging og planlegging. #1 : Sjekk eksisterende utstyr ¶
VG170416 De har gjort en kartlegging av alle landets tollregioner, og flere av dem er bekymret.
DB170413 Hans avsnitt leder etterforskning og kartlegging av omreisende kriminelle.
AP170411 - Det er ikke lov å drive kartlegging eller forskning uten tillatelse fra myndighetene.
BT170410 - Det er ikke lov å drive kartlegging eller forskning uten tillatelse fra myndighetene.
DA170407 Først gjennomføres en kartlegging av hvordan de ansatte i bedriften reiser til og fra jobb.
SA170406 Blant oppgavene som er skissert for praktikanten i Cape Town/Nairobi er denne : « Kartlegging av FinTech-miljøene i Sør- og Øst-Afrika og vurdere forretningsmuligheter for norske aktører relatert til disse.
DB170406 I avsnittet " Når bør det tilbys kartlegging av risiko for hjerte- og karsykdom ? " ( s37 ) er det listet opp fire kulepunkter.
AP170406 Han understreker at Regjeringen må gjøre mer detaljerte vurderinger av hvordan en slik kartlegging skal gjøres.
DB170330 En personundersøkelse er en kartlegging av en siktet eller tiltalt, der det i tillegg til et intervju kan hentes inn informasjon fra andre kilder.
DB170330 Kartlegging
AA170330 De nye reglene stiller blant annet krav til arbeidsgiverne om kartlegging av risiko, opplæring og informasjon til ansatte og tillitsvalgte og krav om å følge opp ansatte som blir utsatt for vold og trusler.
VG170329 TUCs kartlegging er gjort blant litt over 1000 mennesker, som en del av foreningens arbeid for å bekjempe rasisme på arbeidsplassen.
DB170328 Hun leder planleggingen av forskernes kommende kartlegging .
SA170327 - Den begynner med grundig kartlegging av mannens sykdomshistorie, aktuell helse, tidligere og nåværende bruk av medisiner, kosttilskudd eller anabole steroider.
FV170327 - Den begynner med grundig kartlegging av mannens sykdomshistorie, aktuell helse, tidligere og nåværende bruk av medisiner, kosttilskudd eller anabole steroider.
AP170327 - Den begynner med grundig kartlegging av mannens sykdomshistorie, aktuell helse, tidligere og nåværende bruk av medisiner, kosttilskudd eller anabole steroider.
DA170324 - Men det må en god kartlegging til for å konstatere at det er en endring i ulvens atferd, sa miljøministeren og viste blant annet til radiomerkingen som Miljødirektoratet høster erfaringer fra.
AA170324 - Men det må en god kartlegging til for å konstatere at det er en endring i ulvens atferd, sa miljøministeren og viste blant annet til radiomerkingen som Miljødirektoratet høster erfaringer fra.
VG170323 Omfanget av den ulovlige virksomheten er uklart, men i sin kartlegging har Soma intervjuet en rekke kvinner som står åpent frem med sine historier.
DN170323 Ikke tilstrekkelig kartlegging
AA170321 En bedre kartlegging av nivået har vært nødvendig, men vi må ikke glemme at de minste barna lærer best ved å leke.
BT170318 Vi viser at det å stille krav er å bry seg, samtidig som kartlegging , åpenhet og bevisst ressursbruk i skolen løfter de som trenger det aller mest, og gir gode resultater.
BT170318 SV vil også kaste enhver form for kartlegging , nasjonale prøver og PISA-testing.
AA170318 Det viser en kartlegging utført av Trondheim kommune i 2012.
VG170317 Det har vært en kartlegging av de dommerne som har vært tilgjengelig i utvalget og de vi tror har best innsikt i disse spørsmålene.
SA170315 MS-pasienter som har fått stamcellebehandling utenlands blir bedre, viser kartlegging .
BT170315 MS-pasienter som har fått stamcellebehandling utenlands blir bedre, viser kartlegging .
DB170314 Håpet er at flere ser hvordan « tidlig innsats », har trengt leken til side og erstattet barnehagens brede mandat med økt læringstrykk, skoleforberedelse og kartlegging av målbare ferdigheter.
DA170314 - Det har aldri vært foretatt noen total kartlegging av hennes produksjon.
DA170314 Høsten 2015 deltok hele 333 kommuner i en kartlegging Helsetilsynet gjorde av inneklima i norske barnehager.
DA170314 En kartlegging gjennomført av Statens strålevern i 1998 viste at en av ti barnehager hadde radonstråling over tillatt nivå.
AP170314 Barnehagemonitor 2015, en kartlegging av digitale tilstander i barnehagen, foretatt av Senter for IKT i utdanningen viser : Interesse og kompetanse blant barnepersonalet er viktige faktorer for å få til en økt og riktig bruk av digitale verktøy i barnehagen.
AP170314 Informasjonen skulle brukes til en kartlegging av « samrøre mellom medier og regjering » og troverdigheten i medienes rapportering, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung.
VG170313 Nasjonal sikkerhetsmyndighet oppfordrer likevel folk og bedrifter å anmelde hvis man blir angrepet nettopp for kartlegging .
DB170312 Det vi har skrevet og omtalt har vært grundig dokumentert, ved hardt tilkjempet innsyn i det lille som er åpent og ved systematisk kartlegging med datastøttet journalistikk.
AP170311 The Great Graphic Boom er mer interessant som motpol til trender i amerikansk politikk enn kartlegging av grafikkens plass i amerikansk kunst, som utstillingen egentlig handler om.
VG170309 En kartlegging VG gjorde i februar viste at minst åtte fylkeslag ønsket at eggdonasjon skulle bli lovlig.
VG170308 - Det må foretas en kartlegging for å sikre at man får noen som har nødvendig kompetanse og forståelse til å ta en god vurdering, sier Johaug-advokat Christian B.
BT170308 En fersk kartlegging fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning viser tydelig at kultursektoren behøver omfattende kjønnsbalansetiltak.
BT170308 En fersk kartlegging fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning viser tydelig at kultursektoren behøver omfattende kjønnsbalansetiltak.
AA170308 Følgende arter er prioritert for kartlegging og bekjempelse : ¶
AA170308 - Det er derfor viktig at omfanget av disse planteartene blir redusert ved at hageeierne selv motiveres og tar del i arbeidet med kartlegging og bekjempelse av artene, understreker Pedersen.
BT170307 Både spaning, elektroniske spor, avhør av vitner i utlandet og kartlegging av reiser inngår i etterforskningen.
DB170306 Men UNHCRs kartlegging av statsløshet i Norge ble presentert for norske myndigheter i oktober 2015.
AA170306 - Men det må en god kartlegging til for å konstatere at det er en endring i ulvens atferd, sier miljøministeren og viser blant annet til radiomerkingen som Miljødirektoratet høster erfaringer fra.
VG170304 En kartlegging viser at 96 prosent av innbyggerne vil beholde disse store skilleveggene i betong.
AP170304 Kilde : UDs kartlegging av Brexit ¶
VG170303 138 av disse var kvinner, viser en stor kartlegging som VG har gjort.
SA170303 Når hoppleiren i tillegg slet med at enkelte utøvere på toppnivå ga seg på grunn av utbrenthet og liten motivasjon, ble det satt inn ekstra tiltak for å forbedre appen med kartlegging av psykologiske faktorer.
AP170303 Når hoppleiren i tillegg slet med at enkelte utøvere på toppnivå ga seg på grunn av utbrenthet og liten motivasjon, ble det satt inn ekstra tiltak for å forbedre appen med kartlegging av psykologiske faktorer.
BT170301 Både spaning, elektroniske spor, avhør av vitner i utlandet og kartlegging av reiser inngår i etterforskningen.
BT170301 Både spaning, elektroniske spor, avhør av vitner i utlandet og kartlegging av reiser inngår i etterforskningen.
AP170301 De aller fleste foreldre søker om barnehageplass, men byrådets kartlegging viser at det i fjor var 5500 oslobarn som ikke gikk i barnehage.
AA170228 En kartlegging som SRs Ekot har gjennomført, viser at de fleste som pågripes eller mistenkes for lovbrudd tilknyttet terrorisme, ikke blir dømt.
BT170227 Slik kan du sende meninger til oss ! Kartlegging av skorsteinsbranner de siste fem årene viser at gamle ovner står for hele 76 prosent av disse.
DA170225 Frp stemmer imot brukerombud for eldre, de stemmer imot forslag om bemanningsnormer i sykehjem og kartlegging av menneskerettigheter i eldreomsorgen, sier Karin Andersen.
BT170224 Hvor langt de har kommet i kartlegging av besøk, og hvor mange besøkende de pr. nå er sikre på, vil ikke politiet ut med.
DB170223 VILKÅR OG DEKNING : Her kan du se Forbrukerrådets kartlegging av ulikheter i vilkår og behandlingsdekning.
DB170222 I 2016 gjennomførte vi en grundig kartlegging av utfordringer på HMS-området, og i år har vi pålagt Bufetats regioner å sørge for at alle barnevernsinstitusjonene gjennomfører risikovurdering på overordnet nivå og av alenearbeid, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), til Dagbladet.
VG170221 Tidligere i februar skrev VG om at NVE har foretatt en ny og omfattende kartlegging av naturfarene i og ved Longyearbyen etter dødsskredet i desember 2015.
AP170221 februar et hovedoppslag om tusenvis av sykehjemsplasser som forfaller, basert på en kartlegging utført av Rambøll på oppdrag fra KS.
AA170221 Definisjonen av rehabilitering, som LHL-klinikkene Røros skal jobbe etter, stiller krav til kartlegging og gode rehabiliteringsprogram.
VG170220 Det samme har Høyre i Oppland, Hedmark, Vestfold, Telemark og Møre og Romsdal, viser en kartlegging VG har gjort.
FV170220 Ikea har satt i gang en stor kartlegging av hvilke merker som er interessert i å etablere seg i en nytt outlet ved Ikea.
DB170220 | Transatlantisk tillitskrise ¶ ¶ KARTLEGGING TRENGS.
FV170218 Nå pågår en storstilt kartlegging .
AP170218https://www.aftenposten.no/verden/Irans-elitekrigere-driver-business-for-milliarder-614943b.html Setad hadde en verdi på 800 milliarder kroner i 2013, ifølge en kartlegging foretatt av Reuters.
AP170218 Setad hadde en verdi på 800 milliarder kroner i 2013, ifølge en kartlegging foretatt av Reuters.
DB170217 Dette inkluderer nytt sosialt tankegods, innovasjonsstøtte, bevisstgjøring av innbyggere, kartlegging av ressurser, og etablering av nettverk.
VG170216 Arbeidet med kartlegging er i gang.
SA170216 Det sa administrerende direktør Anette Willumsen hos Lindorff da hun torsdag presenterte en omfattende kartlegging av betalingsvaner blant unge mellom 20 og 30 år.
FV170216 Det sa administrerende direktør Anette Willumsen hos Lindorff da hun torsdag presenterte en omfattende kartlegging av betalingsvaner blant unge mellom 20 og 30 år.
BT170216https://www.bt.no/bolig/49000-unge-har-betalingsanmerkning-Dette-sliter-de-mest-med-a-betale-9827b.html Det sa administrerende direktør Anette Willumsen hos Lindorff da hun torsdag presenterte en omfattende kartlegging av betalingsvaner blant unge mellom 20 og 30 år.
BT170216 I 2000 var det snakk om å rive bygget, men etter en antikvarisk kartlegging ble planene lagt på is.
BT170216 Det sa administrerende direktør Anette Willumsen hos Lindorff da hun torsdag presenterte en omfattende kartlegging av betalingsvaner blant unge mellom 20 og 30 år.
AP170216https://www.aftenposten.no/bolig/49000-unge-har-betalingsanmerkning-Dette-sliter-de-mest-med-a-betale-9827b.html Det sa administrerende direktør Anette Willumsen hos Lindorff da hun torsdag presenterte en omfattende kartlegging av betalingsvaner blant unge mellom 20 og 30 år.
AP170216 Fredag lanserer Pro Sentret, et nasjonalt kompetansesenter og Oslo kommunes hjelpetilbud for kvinner og menn med prostitusjonserfaring, en kartlegging som viser at ansatte som daglig jobber med unge i Oslo ikke har nok kunnskap om unge i alderen 13 til 19 år som bytter sex.
AP170216 Fakta : Dette er Pro Sentrets kartlegging « Sex som kapital » : ¶
AP170216 Det kommer frem i en ny omfattende kartlegging fra Pro Sentret.
AP170216 Det sa administrerende direktør Anette Willumsen hos Lindorff da hun torsdag presenterte en omfattende kartlegging av betalingsvaner blant unge mellom 20 og 30 år.
AP170215 For første gang er det foretatt en uavhengig kartlegging av den bygningsmessige tilstanden til alle landets eldre sykehjem og døgnbemannede omsorgsboliger.
AA170215 Manglende vedlikehold av sykehjem og omsorgsboliger har ført til et etterslep på 37 milliarder kroner, viser en ny kartlegging .
VG170214 Fillon faller dessuten denne måneden ti prosentpoeng i en kartlegging av folks politiske sympatier.
VG170214 Dette skjer etter at Norges vassdrags- og energidirektorat NVE har foretatt en ny og omfattende kartlegging av naturfarene i og ved Longyearbyen etter dødsskredet i desember 2015.
SA170214 Du kan gjerne kalle det en kartlegging , sier Vibe til iTromsø.
AP170214 Opptrer som en falsk basestasjon mellom mobilbrukere og de ekte basestasjonene, og brukes til avlytting, jamming, kartlegging eller hacking.
AP170214 Du kan gjerne kalle det en kartlegging , sier Vibe til iTromsø.
VG170209 En kartlegging VG har gjort av helseforetakenes økonomiske resultater for 2016, viser at under halvparten klarer budsjettene sine.
AP170209 Samtidig har E-tjenesten nylig påpekt hvordan utenlanske stater driver en « intensiv og systematisk kartlegging av sårbare punkter i kritiske systemer ».
DN170207 I årets kartlegging har Halrynjo og kollegene dessuten sammenlignet med de 200 største amerikanske selskapene.
DN170207 Det viser en kartlegging gjennomført av Institutt for samfunnsforskning.
DN170207 Det er en høyere andel kvinnelige ledere i industrien og it-bransjen i de største amerikanske selskapene enn i de norske, viser ny kartlegging .
DB170206 « Det vil bli gjort en mer intensiv og systematisk kartlegging av sårbare punkt i kritiske system, samtidig som Russland kommer til å videreutvikle operasjonelle konsept for digitalt støtta sabotasje ».
AP170206 Ifølge e-tjenesten gjøres dette ved kartlegging av sosiale og profesjonelle relasjoner, trakassering og « kapring » av profiler.
AP170206 Det vil bli gjort gjennom en mer intensiv og systematisk kartlegging av sårbare punkter i kritiske systemer, mener E-tjenesten.
AA170206 Ønsket kartlegging
AA170206 Det viser en kartlegging som landets fylkesmenn har gjort på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.
AA170206 Det var Solberg som selv bad departementet om en slik kartlegging av forekomsten av ME.
AP170202 Resultatene var av en slik karakter at Jernbaneverket vurderte det som nødvendig med en grundig kartlegging .
AP170202 Resultatene var av en slik karakter at Jernbaneverket vurderte det som nødvendig med en grundig kartlegging .
DB170201 Vi vil også sørge for at det foretas en kartlegging av sårbare personer i mottakene, slik at man raskere kan sette inn nødvendig tiltak, og samtidig gjøre det enklere for kommuner å forberede seg før bosetting.
SA170126 Her er det viktig å merke seg at konsekvensutredning ikke betyr en automatisk åpning av et område, men en kartlegging av eventuelle virkningene oljeleting kan ha på for eksempel fisk eller havbruk.
DB170124 I et møte i kontrollutvalget i kveld, ble det bestemt at at påstandene mot SV-byråden skal undersøkes nærmere gjennom en « kartlegging av hendelsesforløpet ».
DB170124 Skolen bør avdekke behov for oppfølging gjennom tidlig kartlegging slik at hvert enkelt barn får den opplæringen de skal ha.
AP170123 Nettopp derfor har myndighetene i høstens ferske skogmelding slått fast at kartlegging av den eldste skogen skal prioriteres.
AP170123 Det er ikke noe nytt i seg selv - Norge har lenge ligget langt fremme i bruk av laserdata til kartlegging av skogressurser.
AP170123 Nettopp derfor har myndighetene i høstens ferske skogmelding slått fast at kartlegging av den eldste skogen skal prioriteres.
AP170123 Det er ikke noe nytt i seg selv - Norge har lenge ligget langt fremme i bruk av laserdata til kartlegging av skogressurser.
SA170119 Det er første gang det er gjennomført en nasjonal kartlegging av skolebidrag.
DB170119 Vi har en helseavdeling i fengselet som foretar en kartlegging på om det er forsvarlig å la vedkommende sone etter 24 timer, sier Høidal til Dagbladet.
DB170117 - Nå holder vi på med en kartlegging av parkeringsplassene både på flyplassen og rundt flyplassen for å få en ordentlig oversikt over antallet og hva slags tillatelser som foreligger.
AP170116 Flyttet levende fisk ¶ Kartlegging av arvestoff kan, i tillegg til å avsløre ørretens opphav, fortelle oss noe konkret om hvordan forflytningen av fisk oppover vassdragene har foregått.
AP170116 Flyttet levende fisk ¶ Kartlegging av arvestoff kan, i tillegg til å avsløre ørretens opphav, fortelle oss noe konkret om hvordan forflytningen av fisk oppover vassdragene har foregått.
DN170115 RNNP, eller « Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet » er tilsynets årlige kartlegging av risikobildet i oljesektoren, og flere indikatorer viste negativ utvikling i 2015-rapporten, publisert i april. 2016-rapporten kan bli enda verre.
DN170115 RNNP, eller « Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet » er tilsynets årlige kartlegging av risikobildet i oljesektoren, og flere indikatorer viste negativ utvikling i 2015-rapporten, publisert i april. 2016-rapporten kan bli enda verre.
SA170114 Finnes det noen kartlegging av alle disse, og konkrete tiltak for oppfølging ?
SA170114 Finnes det noen kartlegging ?
DN170112 Nyland sier man baserte seg på en begrenset kartlegging , og holdt igjen.
DN170112 Nyland sier man baserte seg på en begrenset kartlegging , og holdt igjen.
BT170111 Kommunene i Hordaland har landets dårligste skolehelsetjeneste, viser kartlegging fra fylkeslegen.
DB170109 Tenketanken Ellen MacArthur Foundation har i samarbeid med dansk næringsliv gjort en større kartlegging av potensialet for sirkulær økonomi i Danmark.
BT170108 Selv om kartlegging er nødvendig, stiller vi oss kritiske til det økte fokuset testingen har fått.
BT170108 Hensikten med testing og kartlegging bør til enhver tid være elevenes beste, men hva har denne offentliggjøringen med elevens faglige utvikling å gjøre ?
BT170108 Det er ingen tvil om at testing og kartlegging er nødvendig for å få grunnleggende kunnskap om elevenes ferdigheter.
SA170105 En kartlegging Energi Norge har foretatt, viser at over 100 norske selskaper jobber helt eller delvis med løsninger for miljøvennlig transport - både til lands og til vanns.
SA170104 Som alltid er det viktig å gjøre en skikkelig kartlegging før du velger å hente nytt, fortsetter han.
DN170104 Ifølge American College of Sports Medicines ( ACSM ) årlige kartlegging er bærbar treningsteknologi den fremste treningstrenden i 2017.
AP161115 kartlegging i tillegg til i foreldremøter, foreldretreff, i utviklingssamtaler og enkelte elevsamtaler.
VG161102 Bakgrunnen er at Masoud Ebrahimnejad tirsdag presenterte en kartlegging der moskéenes skolevirksomhet ble viet oppmerksomhet.
VG160924 I VGs kartlegging har denne typen drap kun vært begått av menn, men Bjørnebekk forteller at det også har hendt at kvinner dreper sine barn og så seg selv.
FV160914 juli-terroren opplevde at de fikk god nok psykososial hjelp fra myndighetene, og spriket i tilfredshet er stort, viser en ny kartlegging som Agenda Kaupang har gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet.
VG160905 I mars i år manglet 138 av landets nesten 800 dommere, viser en stor kartlegging VG har gjort.
AP160728https://www.aftenposten.no/amagasinet/Trodde-du-det-var-mange-uoppdagede-arter-i-Amazonas-Du-skulle-bare-visst-hva-norsk-natur-skjuler-595617b.html Staten bruker lite penger på kartlegging , og uten amatørene ville det tatt flere hundre år å få full oversikt.
AP160728https://www.aftenposten.no/amagasinet/Trodde-du-det-var-mange-uoppdagede-arter-i-Amazonas-Du-skulle-bare-visst-hva-norsk-natur-skjuler-595617b.html Mange fagbiologer mener at myndighetene ikke prioriterer kartlegging av arter og naturtyper nok, og at de er feige når de lar mange utbyggere slippe unna uten at det er gjort godt nok.
AP160510 Det viser en kartlegging Aftenposten har gjort av nettverket basert på informasjon fra en rekke kilder.
AP160507https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Det-normale-er-tro-Espen-Ottosen-62016b.html En kartlegging som Norsk Monitor har gjort viste nylig at kun én av fire mellom 15 og 25 år tror på Gud.
SA160503 Fagfolk og forskere har med rette kritisert meldingen for å fokusere på kartlegging og måling istedenfor bemanning, og på voksenstyrt aktivitet istedenfor den frie lek.
SA160503 Det betyr selvsagt ikke at all kartlegging er av det onde, men det er vitterlig forskjell på å kartlegge om f. eks et barn kan ha dysleksi og om det kler raskt nok på seg i garderoben.
AP160416https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Dyreglade-Venstre-vil-frata-Hoyre-velgerne-bade-gaselever-og-pels-53457b.html I praksis betyr setningen, som også følges av et ønske om mer kartlegging av arter - at sommerfugler og salamandre skal gå foran vei- og boligutbygging.
NL160308 Kommunen bør også gjøre en kartlegging og verdsetting av kommunens naturverdier, og få utarbeidet gode verneforskrifter for Nordkapp og Hornvika.
NL160308 Dette vil sammen med en kartlegging og verdsetting av viktige friluftslivsområder legge premissene for mulighetsrommet for videre utvikling av Nordkapp kommune.
SA160303 Vi vil øke kvaliteten på kartlegging og utredning.
SA160303 Vi vil utvikle et nasjonalt system for kartlegging av barn som en del av et helhetlig kvalitetssystem for hele barnevernet.
SA160303 Grundig kartlegging og utredning av barnet før valg av tiltak er sentralt.
SA160303 God kartlegging av barnets ressurser og utfordringer er nødvendig for å finne det riktige fosterhjemmet eller institusjonen og unngå utilsiktede flyttinger.
SA160303 En grundig kartlegging og kunnskap om hva barnet trenger av hjelp, støtte og oppfølging, vil også gjøre fosterforeldrene bedre rustet til å kunne stå i oppdraget.
SA160303 Bedre kartlegging skal gjøre at de tiltakene barnevernstjenestene setter inn møter behovene det enkelte barn har, og gir barna en god og forsvarlig behandling.
SA160303 Kartlegging og familieråd ¶
AP160126 Frem tilAftenpostens kartlegging av mobilovervåkingsutstyri Oslo før jul 2014 hadde hverken politiet eller PST fulgt varslingsplikten en eneste gang.
AP160122 | Kunstanmeldelse : Kritisk kartlegging av Oslo ¶