DA171208 De kunne ha bidratt til å forebygge sykdom og forbedre behandlingen av kreft, diabetes og hjerte- og karsykdom .
DA171207 De kunne ha bidratt til å forebygge sykdom og forbedre behandlingen av kreft, diabetes og hjerte- og karsykdom .
DB171206 For høyt inntak av sukker øker risikoen for overvekt og fedme som igjen øker risikoen for diabetes type 2, hjerte - og karsykdom , hull i tennene og andre livsstilssykdommer.
DB171206 Denne kombinasjonen øker risikoen for livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdom , diabetes type 2 og flere former for kreft over tid.
SA171120 Gir melk økt risiko for hjerte- og karsykdom ?
BT171120 Gir melk økt risiko for hjerte- og karsykdom ?
AP171120 Gir melk økt risiko for hjerte- og karsykdom ?
FV171117 Gir melk økt risiko for hjerte- og karsykdom ?
SA171107 HUNT har til nå gitt økt kunnskap om de store folkehelseproblemene, blant annet hjerte- og karsykdom , kreft, muskel- og skjelettplager, diabetes og psykiske lidelser.
BT171107 HUNT har til nå gitt økt kunnskap om de store folkehelseproblemene, blant annet hjerte- og karsykdom , kreft, muskel- og skjelettplager, diabetes og psykiske lidelser.
AA171107 HUNT har til nå gitt økt kunnskap om de store folkehelseproblemene, blant annet hjerte- og karsykdom , kreft, muskel- og skjelettplager, diabetes og psykiske lidelser.
DB171023 Har du først fått den, er sjansen der for at du også utvikler hjerte- og karsykdom og andre lidelser, som problemer med syn, ereksjon og tannhelse.
SA170921 Voksne får forhøyet risiko for lungekreft og hjerte- og karsykdom av røyk.
AP170921 Voksne får forhøyet risiko for lungekreft og hjerte- og karsykdom av røyk.
SA170918 Per i dag lyder de offisielle kostrådene at bør vi bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
SA170918 Noen vil gå så langt som å si at melkefettet ikke er kolesteroløkende, mens andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
FV170918 Per i dag lyder de offisielle kostrådene at bør vi bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
FV170918 Noen vil gå så langt som å si at melkefettet ikke er kolesteroløkende, mens andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
FV170918 Gir melk økt risiko for hjerte- og karsykdom ?
BT170918 Per i dag lyder de offisielle kostrådene at bør vi bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
BT170918 Noen vil gå så langt som å si at melkefettet ikke er kolesteroløkende, mens andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
BT170918 Gir melk økt risiko for hjerte- og karsykdom ?
AP170918 Per i dag lyder de offisielle kostrådene at bør vi bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
AP170918 Noen vil gå så langt som å si at melkefettet ikke er kolesteroløkende, mens andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
AP170918 Gir melk økt risiko for hjerte- og karsykdom ?
AA170918 Per i dag lyder de offisielle kostrådene at bør vi bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
AA170918 Noen vil gå så langt som å si at melkefettet ikke er kolesteroløkende, mens andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
DB170914 Et så ensidig kosthold over tid vil kunne øke risikoen for høyt blodtrykk og kolesterol, som igjen øker risikoen for hjerte- og karsykdom og for kreft.
VG170612 - Folk som fnyser av vektøkning gjør det på egen risiko - risiko for hjerte- og karsykdom , diabetes, kreft og andre livstruende tilstander, sier Dr.
DB170607 Dette kan forsterker utviklingen av aterosklerose og øke risikoen for hjerte- og karsykdom hos personer med alvorlig diabetes.
DB170607 Dette er uheldig fordi det fører til overvekt og økt risiko for livsstilsykdommer som hjerte- og karsykdom og diabetes type 2.
AP170522 Hjertesykdom fortsatt er den hyppigste dødsårsaken, men statistikken viser at dødeligheten av hjerte- og karsykdom har gått kraftig ned siden 1990 tallet.
DB170517 PILLER : Høyt blodtrykk er en stor folkesykdom verden over, og den viktigste årsaken til hjerte- og karsykdom , en av verdens mest utbredte dødsårsaker.
SA170510 I eldre aldersgrupper dør flest av hjerte- og karsykdom , viser en ny rapport.
SA170510 Hjerte- og karsykdom er den viktigste etter 70 år, sier seniorforsker Ann Kristin Knudsen ved Senter for sykdomsbyrde.
SA170510 De tre vanligste dødsårsakene sett under ett er hjerte- og karsykdom , kreft og nevrologiske sykdommer ( i hovedsak demens ). 71 prosent av alle dødsfall i Norge skyldes disse tre dødsårsakene.
SA170510 * Demens ¶ * Karsykdom i hjernen ( hjerneslag ) ¶
AA170510 I eldre aldersgrupper dør flest av hjerte- og karsykdom , viser en ny rapport.
AA170510 Hjerte- og karsykdom er den viktigste etter 70 år, sier seniorforsker Ann Kristin Knudsen ved Senter for sykdomsbyrde.
AA170510 De tre vanligste dødsårsakene sett under ett er hjerte- og karsykdom , kreft og nevrologiske sykdommer ( i hovedsak demens ). 71 prosent av alle dødsfall i Norge skyldes disse tre dødsårsakene.
AA170510 * Demens ¶ * Karsykdom i hjernen ( hjerneslag ) ¶
DB170504 Mettet fett med 12, 14 og 16 karboner ( laurinsyre, myristinsyre og palmitinsyre ) gir økning i konsentrasjonen av LDL-kolesterol i blodet, og kan dermed gi økt risiko for hjerte- og karsykdom .
BT170414 Til sammenligning har Bømlo og Stord mer enn dobbelt så mange sykehusinnleggelser årlig på grunn hjerte- og karsykdom som Jondal.
BT170414 Ser vi på antallet sykehusinnleggelser for unge med alle sorter hjerte- og karsykdom , viser de en svak nedgang siden 2010, som er så langt tilbake denne statistikken gjelder for.
BT170414 Kurvene viser at tallet på dødsfall på grunn av hjerte- og karsykdom blant dem under 75 år, er langt mer enn halvert på 25 år.
BT170414 Ikke for det, ingenting stjeler flere gode leveår fra verdens befolkning enn hjerte og karsykdom .
BT170414 Et kosthold med lite sukker, lite rødt kjøtt, og med hyppig inntak av fisk, hvitt kjøtt, frukt, grønnsaker, belgfrukter, nøtter og olivenolje, har vist seg å gi førte til lavere forekomst av hjerte- og karsykdom .
BT170414 Antallet dødsfall på grunn av hjerte- og karsykdom stuper.
DA170413 Mennene var alle deltakere i en helseundersøkelse for forskning på hjerte- og karsykdom tidlig på 1970-tallet, ifølge forsker Trude Eid Robsahm.
BT170413 Mennene var alle deltakere i en helseundersøkelse for forskning på hjerte- og karsykdom tidlig på 1970-tallet, ifølge forsker Trude Eid Robsahm.
DB170406 I avsnittet " Når bør det tilbys kartlegging av risiko for hjerte- og karsykdom ? " ( s37 ) er det listet opp fire kulepunkter.
DN170330 De to politikerne vil også diskutere hvordan man kan håndtere globale helseutfordringer som pandemier og ikke-smittsomme sykdommer som kreft, hjerte- karsykdom og kols.
DB170329 Siden høsten 2015 har hun som stipendiat ved Universitetssykehuset i Oslo jobbet med prosjektet « Kosthold, hjerte- og karsykdom og kroppsvekt : effekt av kostendringer hos høyrisikopasienter ».
DB170327 På toppen av dette, er det også slik at de som velger å gå til helsekontroller, som gruppe ofte har en høyere sosioøkonomisk status og med det en lavere risiko for hjerte- karsykdom enn gjennomsnittet.
DB170327 Foreningen var skuffet over svarene, for få visste om sin egen såkalte risiko for framtidig hjerte- og karsykdom .
FV170325 Mange år med for lite søvn er derimot knyttet til økt risiko for hjerte- og karsykdom .
SA170323 Mange år med for lite søvn er derimot knyttet til økt risiko for hjerte- og karsykdom .
BT170323 Mange år med for lite søvn er derimot knyttet til økt risiko for hjerte- og karsykdom .
AP170323 Mange år med for lite søvn er derimot knyttet til økt risiko for hjerte- og karsykdom .
SA170321 Per i dag, lyder de offisielle kostrådene at vi bør bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
SA170321 Andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
FV170321 Per i dag, lyder de offisielle kostrådene at vi bør bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
FV170321 Andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
BT170321 Per i dag, lyder de offisielle kostrådene at vi bør bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
BT170321 Andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
AP170321 Per i dag, lyder de offisielle kostrådene at vi bør bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
AP170321 Andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
AA170318 Forskning antyder også en sammenheng med utvikling av diabetes, overvekt og hjerte- og karsykdom .
FV170317 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte- karsykdom , diabetes type 2 og kreft.
SA170310 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte- karsykdom , diabetes type 2 og kreft.
BT170310 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte- karsykdom , diabetes type 2 og kreft.
AP170310 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte- karsykdom , diabetes type 2 og kreft.
DB170301 Siden høsten 2015 har hun som stipendiat ved Universitetssykehuset i Oslo jobbet med prosjektet « Kosthold, hjerte- og karsykdom og kroppsvekt : effekt av kostendringer hos høyrisikopasienter ».
AP170226 Ved å følge kostrådene reduseres risikoen for overvekt, diabetes og hjerte- karsykdom .
AP170226 Problemet er imidlertid at svært få faktisk følger kostrådene, og usunn mat er en av hovedårsakene til død av hjerte- karsykdom i Norge.
DB170207 Siden høsten 2015 har hun som stipendiat ved Universitetssykehuset i Oslo jobbet med prosjektet « Kosthold, hjerte- og karsykdom og kroppsvekt : effekt av kostendringer hos høyrisikopasienter ».
DB170130 Da grensene for hva som ble ansett for å være akseptabelt kolesterolnivå ble endret i USA for noen år siden fra 6,2 til 5 mmol/l, fikk brått over 42 millioner friske amerikanere endret sin status fra friske til personer med økt risiko for fremtidig hjerte- og karsykdom .
DB170106 Ved graviditet, amming og alvorlig hjerte- og karsykdom skal NICORETTE® kun brukes i samråd med lege.
SA170105 - Et vedvarende høyt saltinntak bidrar til at blodtrykket blir forhøyet, og høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for hjerte- og karsykdom , sier Erik Arnesen.
FV170105 - Et vedvarende høyt saltinntak bidrar til at blodtrykket blir forhøyet, og høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for hjerte- og karsykdom , sier Erik Arnesen.
BT170105 - Et vedvarende høyt saltinntak bidrar til at blodtrykket blir forhøyet, og høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for hjerte- og karsykdom , sier Erik Arnesen.
AP170105 - Et vedvarende høyt saltinntak bidrar til at blodtrykket blir forhøyet, og høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for hjerte- og karsykdom , sier Erik Arnesen.
DB170104 Ved graviditet, amming og alvorlig hjerte- og karsykdom skal NICORETTE® kun brukes i samråd med lege.
AP161102 Ferske tall fra Dødsårsaksregisteret viser at kreft er i ferd med å gå forbi hjerte- og karsykdom som den hyppigste dødsårsaken i Norge.
SA160413 Dette er et kostråd som gagner helsen vår, fordi et for høyt saltinntak kan øke blodtrykket og dermed øke risikoen for hjerte - og karsykdom og magekreft.
BT160413 Dette er et kostråd som gagner helsen vår, fordi et for høyt saltinntak kan øke blodtrykket og dermed øke risikoen for hjerte - og karsykdom og magekreft.
AP160413 Dette er et kostråd som gagner helsen vår, fordi et for høyt saltinntak kan øke blodtrykket og dermed øke risikoen for hjerte - og karsykdom og magekreft.
AA160413 Dette er et kostråd som gagner helsen vår, fordi et for høyt saltinntak kan øke blodtrykket og dermed øke risikoen for hjerte - og karsykdom og magekreft.
AP160323 På omtrent annenhver grav ville det stå kreft, på omtrent hver tredje hjerte - og karsykdom , på omtrent hver 15. ville det stå selvmord og på omtrent hver 30. ville det stå transportulykker.
AP160321 Å veie mer enn anbefalt er ikke i seg selv en sykdom, men det er relatert til en rekke sykdommer, som ulike typer kreft, type 2-diabetes og hjerte - og karsykdom .
AP160319 †" Det vekker internasjonal interesse at de kostrådene som ble gitt i Osloundersøkelsen på 1970-tallet, ga livslang effekt på hjerte- og karsykdom og forlenget livet med nesten ett år.
SA160304 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte - karsykdom , diabetes type 2 og kreft.
BT160304 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte - karsykdom , diabetes type 2 og kreft.
DB160302 FETT BLOD : Lipider i blodet, fettstoffer, er essensielt, men for mye kan skade blodårene, føre til forkalkninger og øke risikoen for hjerte- karsykdom .
AP160204 Analyser i USA og Storbritannia anslår at antall nye tilfeller av hjerte- og karsykdom kan reduseres med ti prosent om folk spiser 3 gram mindre salt pr. dag.
AP160124 I tillegg peker forskning på at nikotin kan være kreftfremkallende og skadelig for personer med hjerte- og karsykdom .
AP160121 trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon Beboere i omsorgsboliger og sykehjem Alle fra fylte 65 år Barn og voksne med bla diabetes, kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom , leversvikt eller nyresvikt Personer med svært alvorlig fedme ( KMI over 40 ) Personer med alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av
AP160108 Har du mye overvekt, diabetes type 2 og hjerte - karsykdom i nærmeste familie, er det mye som tyder på at du bør være ekstra bevisst på å begrense inntaket av raske karbohydrater.
AP160108> Har du mye overvekt, diabetes type 2 og hjerte - karsykdom i nærmeste familie, er det mye som tyder på at du bør være ekstra bevisst på å begrense inntaket av raske karbohydrater.