SA170921https://www.aftenbladet.no/bolig/Kan-du-egentlig-nekte-naboen-a-royke-pa-balkongen-10507b.html Voksne får forhøyet risiko for lungekreft og hjerte- og karsykdom av røyk.
SA170921 Voksne får forhøyet risiko for lungekreft og hjerte- og karsykdom av røyk.
AP170921https://www.aftenposten.no/bolig/Kan-du-egentlig-nekte-naboen-a-royke-pa-balkongen-10507b.html Voksne får forhøyet risiko for lungekreft og hjerte- og karsykdom av røyk.
SA170918https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-gulost-Den-storste-forskjellen-er-prisen-10577b.html Per i dag lyder de offisielle kostrådene at bør vi bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
SA170918https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-gulost-Den-storste-forskjellen-er-prisen-10577b.html Noen vil gå så langt som å si at melkefettet ikke er kolesteroløkende, mens andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
SA170918 Per i dag lyder de offisielle kostrådene at bør vi bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
SA170918 Noen vil gå så langt som å si at melkefettet ikke er kolesteroløkende, mens andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
FV170918https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-gulost-Den-storste-forskjellen-er-prisen-10577b.html Per i dag lyder de offisielle kostrådene at bør vi bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
FV170918https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-gulost-Den-storste-forskjellen-er-prisen-10577b.html Noen vil gå så langt som å si at melkefettet ikke er kolesteroløkende, mens andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
FV170918https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-gulost-Den-storste-forskjellen-er-prisen-10577b.html Gir melk økt risiko for hjerte- og karsykdom ?
BT170918https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-gulost-Den-storste-forskjellen-er-prisen-10577b.html Per i dag lyder de offisielle kostrådene at bør vi bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
BT170918https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-gulost-Den-storste-forskjellen-er-prisen-10577b.html Noen vil gå så langt som å si at melkefettet ikke er kolesteroløkende, mens andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
BT170918https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-gulost-Den-storste-forskjellen-er-prisen-10577b.html Gir melk økt risiko for hjerte- og karsykdom ?
AP170918https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-gulost-Den-storste-forskjellen-er-prisen-10577b.html Per i dag lyder de offisielle kostrådene at bør vi bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
AP170918https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-gulost-Den-storste-forskjellen-er-prisen-10577b.html Noen vil gå så langt som å si at melkefettet ikke er kolesteroløkende, mens andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
AP170918https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-gulost-Den-storste-forskjellen-er-prisen-10577b.html Gir melk økt risiko for hjerte- og karsykdom ?
DB170914 Et så ensidig kosthold over tid vil kunne øke risikoen for høyt blodtrykk og kolesterol, som igjen øker risikoen for hjerte- og karsykdom og for kreft.
VG170612 - Folk som fnyser av vektøkning gjør det på egen risiko - risiko for hjerte- og karsykdom , diabetes, kreft og andre livstruende tilstander, sier Dr.
DB170607 Dette kan forsterker utviklingen av aterosklerose og øke risikoen for hjerte- og karsykdom hos personer med alvorlig diabetes.
DB170607 Dette er uheldig fordi det fører til overvekt og økt risiko for livsstilsykdommer som hjerte- og karsykdom og diabetes type 2.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Sykdommene-som-stjeler-flest-friske-levear-621639b.html Hjertesykdom fortsatt er den hyppigste dødsårsaken, men statistikken viser at dødeligheten av hjerte- og karsykdom har gått kraftig ned siden 1990 tallet.
AP170522 Hjertesykdom fortsatt er den hyppigste dødsårsaken, men statistikken viser at dødeligheten av hjerte- og karsykdom har gått kraftig ned siden 1990 tallet.
DB170517 PILLER : Høyt blodtrykk er en stor folkesykdom verden over, og den viktigste årsaken til hjerte- og karsykdom , en av verdens mest utbredte dødsårsaker.
SA170510 I eldre aldersgrupper dør flest av hjerte- og karsykdom , viser en ny rapport.
SA170510 Hjerte- og karsykdom er den viktigste etter 70 år, sier seniorforsker Ann Kristin Knudsen ved Senter for sykdomsbyrde.
SA170510 De tre vanligste dødsårsakene sett under ett er hjerte- og karsykdom , kreft og nevrologiske sykdommer ( i hovedsak demens ). 71 prosent av alle dødsfall i Norge skyldes disse tre dødsårsakene.
SA170510 * Demens ¶ * Karsykdom i hjernen ( hjerneslag ) ¶
AA170510 I eldre aldersgrupper dør flest av hjerte- og karsykdom , viser en ny rapport.
AA170510 Hjerte- og karsykdom er den viktigste etter 70 år, sier seniorforsker Ann Kristin Knudsen ved Senter for sykdomsbyrde.
AA170510 De tre vanligste dødsårsakene sett under ett er hjerte- og karsykdom , kreft og nevrologiske sykdommer ( i hovedsak demens ). 71 prosent av alle dødsfall i Norge skyldes disse tre dødsårsakene.
AA170510 * Demens ¶ * Karsykdom i hjernen ( hjerneslag ) ¶
DB170504 Mettet fett med 12, 14 og 16 karboner ( laurinsyre, myristinsyre og palmitinsyre ) gir økning i konsentrasjonen av LDL-kolesterol i blodet, og kan dermed gi økt risiko for hjerte- og karsykdom .
BT170414 Til sammenligning har Bømlo og Stord mer enn dobbelt så mange sykehusinnleggelser årlig på grunn hjerte- og karsykdom som Jondal.
BT170414 Ser vi på antallet sykehusinnleggelser for unge med alle sorter hjerte- og karsykdom , viser de en svak nedgang siden 2010, som er så langt tilbake denne statistikken gjelder for.
BT170414 Kurvene viser at tallet på dødsfall på grunn av hjerte- og karsykdom blant dem under 75 år, er langt mer enn halvert på 25 år.
BT170414 Ikke for det, ingenting stjeler flere gode leveår fra verdens befolkning enn hjerte og karsykdom .
BT170414 Et kosthold med lite sukker, lite rødt kjøtt, og med hyppig inntak av fisk, hvitt kjøtt, frukt, grønnsaker, belgfrukter, nøtter og olivenolje, har vist seg å gi førte til lavere forekomst av hjerte- og karsykdom .
BT170414 Antallet dødsfall på grunn av hjerte- og karsykdom stuper.
DA170413 Mennene var alle deltakere i en helseundersøkelse for forskning på hjerte- og karsykdom tidlig på 1970-tallet, ifølge forsker Trude Eid Robsahm.
BT170413 Mennene var alle deltakere i en helseundersøkelse for forskning på hjerte- og karsykdom tidlig på 1970-tallet, ifølge forsker Trude Eid Robsahm.
DB170406 I avsnittet " Når bør det tilbys kartlegging av risiko for hjerte- og karsykdom ? " ( s37 ) er det listet opp fire kulepunkter.
DN170330 De to politikerne vil også diskutere hvordan man kan håndtere globale helseutfordringer som pandemier og ikke-smittsomme sykdommer som kreft, hjerte- karsykdom og kols.
DB170329 Siden høsten 2015 har hun som stipendiat ved Universitetssykehuset i Oslo jobbet med prosjektet « Kosthold, hjerte- og karsykdom og kroppsvekt : effekt av kostendringer hos høyrisikopasienter ».
DB170327 På toppen av dette, er det også slik at de som velger å gå til helsekontroller, som gruppe ofte har en høyere sosioøkonomisk status og med det en lavere risiko for hjerte- karsykdom enn gjennomsnittet.
DB170327 Foreningen var skuffet over svarene, for få visste om sin egen såkalte risiko for framtidig hjerte- og karsykdom .
FV170325 Mange år med for lite søvn er derimot knyttet til økt risiko for hjerte- og karsykdom .
SA170323https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Fersk-sovnstudie-fastslar-Stor-forskjell-mellom-kvinner-og-menn-9968b.html Mange år med for lite søvn er derimot knyttet til økt risiko for hjerte- og karsykdom .
SA170323 Mange år med for lite søvn er derimot knyttet til økt risiko for hjerte- og karsykdom .
BT170323https://www.bt.no/familieogoppvekst/Fersk-sovnstudie-fastslar-Stor-forskjell-mellom-kvinner-og-menn-9968b.html Mange år med for lite søvn er derimot knyttet til økt risiko for hjerte- og karsykdom .
AP170323 Mange år med for lite søvn er derimot knyttet til økt risiko for hjerte- og karsykdom .
SA170321 Per i dag, lyder de offisielle kostrådene at vi bør bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
SA170321 Andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
FV170321 Per i dag, lyder de offisielle kostrådene at vi bør bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
FV170321 Andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
BT170321 Per i dag, lyder de offisielle kostrådene at vi bør bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
BT170321 Andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
AP170321https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-skivet-ost-Stor-forskjell-pa-fettinnholdet-i-disse-9956b.html Per i dag, lyder de offisielle kostrådene at vi bør bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
AP170321https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-skivet-ost-Stor-forskjell-pa-fettinnholdet-i-disse-9956b.html Andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
AP170321 Per i dag, lyder de offisielle kostrådene at vi bør bytte ut mettet fett med umettet, fordi dette vil redusere vår risiko for å få hjerte- og karsykdom .
AP170321 Andre er forsiktige i kostrådene sine og fremholder fremdeles at melkefettet er kolesteroløkende og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom .
AA170318 Forskning antyder også en sammenheng med utvikling av diabetes, overvekt og hjerte- og karsykdom .
FV170317 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte- karsykdom , diabetes type 2 og kreft.
SA170310 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte- karsykdom , diabetes type 2 og kreft.
BT170310 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte- karsykdom , diabetes type 2 og kreft.
AP170310https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/-Test-av-havregrot-Stor-forskjell-pa-sukkerinnholdet-9928b.html Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte- karsykdom , diabetes type 2 og kreft.
AP170310 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte- karsykdom , diabetes type 2 og kreft.
DB170301 Siden høsten 2015 har hun som stipendiat ved Universitetssykehuset i Oslo jobbet med prosjektet « Kosthold, hjerte- og karsykdom og kroppsvekt : effekt av kostendringer hos høyrisikopasienter ».
AP170226 Ved å følge kostrådene reduseres risikoen for overvekt, diabetes og hjerte- karsykdom .
AP170226 Problemet er imidlertid at svært få faktisk følger kostrådene, og usunn mat er en av hovedårsakene til død av hjerte- karsykdom i Norge.
DB170207 Siden høsten 2015 har hun som stipendiat ved Universitetssykehuset i Oslo jobbet med prosjektet « Kosthold, hjerte- og karsykdom og kroppsvekt : effekt av kostendringer hos høyrisikopasienter ».
DB170130 Da grensene for hva som ble ansett for å være akseptabelt kolesterolnivå ble endret i USA for noen år siden fra 6,2 til 5 mmol/l, fikk brått over 42 millioner friske amerikanere endret sin status fra friske til personer med økt risiko for fremtidig hjerte- og karsykdom .
DB170106 Ved graviditet, amming og alvorlig hjerte- og karsykdom skal NICORETTE® kun brukes i samråd med lege.
SA170105 - Et vedvarende høyt saltinntak bidrar til at blodtrykket blir forhøyet, og høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for hjerte- og karsykdom , sier Erik Arnesen.
FV170105 - Et vedvarende høyt saltinntak bidrar til at blodtrykket blir forhøyet, og høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for hjerte- og karsykdom , sier Erik Arnesen.
BT170105 - Et vedvarende høyt saltinntak bidrar til at blodtrykket blir forhøyet, og høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for hjerte- og karsykdom , sier Erik Arnesen.
AP170105 - Et vedvarende høyt saltinntak bidrar til at blodtrykket blir forhøyet, og høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for hjerte- og karsykdom , sier Erik Arnesen.
DB170104 Ved graviditet, amming og alvorlig hjerte- og karsykdom skal NICORETTE® kun brukes i samråd med lege.
AP161102https://www.aftenposten.no/norge/Snart-er-det-kreft-som-tar-flest-liv-i-Norge-608095b.html Ferske tall fra Dødsårsaksregisteret viser at kreft er i ferd med å gå forbi hjerte- og karsykdom som den hyppigste dødsårsaken i Norge.
SA160413 Dette er et kostråd som gagner helsen vår, fordi et for høyt saltinntak kan øke blodtrykket og dermed øke risikoen for hjerte - og karsykdom og magekreft.
BT160413 Dette er et kostråd som gagner helsen vår, fordi et for høyt saltinntak kan øke blodtrykket og dermed øke risikoen for hjerte - og karsykdom og magekreft.
AP160413 Dette er et kostråd som gagner helsen vår, fordi et for høyt saltinntak kan øke blodtrykket og dermed øke risikoen for hjerte - og karsykdom og magekreft.
SA160304 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte - karsykdom , diabetes type 2 og kreft.
BT160304 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte - karsykdom , diabetes type 2 og kreft.
DB160302 FETT BLOD : Lipider i blodet, fettstoffer, er essensielt, men for mye kan skade blodårene, føre til forkalkninger og øke risikoen for hjerte- karsykdom .