SA160628 På øvre dekk har paret innredet styrhuset til hovedsoverom, kapteinslugaren , med utgang til akterdekket.
BT160628 På øvre dekk har paret innredet styrhuset til hovedsoverom, kapteinslugaren , med utgang til akterdekket.
AP160628 På øvre dekk har paret innredet styrhuset til hovedsoverom, kapteinslugaren , med utgang til akterdekket.