AA171020 Ordningen med Bygdefiber har fungert så godt at det faktisk fins flere områder i spredte strøk av Trøndelag, som har bedre kapasitet enn bydeler i Trondheim, der det gjerne er færre som har fiberbredbånd.
AA171020 I løpet av de siste tre årene har vi sett starten på en eksponentiell utvikling hvor gammel teknologi sliter med å tilfredsstille behovene for økt kapasitet .
AA171020 Fiberbredbånd sender signaler i lysets hastighet og har så og si uendelig kapasitet .
AA171020 - Jeg kom inn i Telecom bransjen sammen med ISDN på begynnelsen av 90-tallet, hvor 64 kbit kapasitet var en revolusjon.
DB171019 Attraksjonen har en kapasitet på 250 personer om dagen.
DB171019 Stadion har en kapasitet på 68.134 tilskuere.
DB171019 Rosenborg kommer til en splitter ny arena med en kapasitet på 68.134 tilskuere.
DB171019 Plass, juss, kapasitet : Det er mange problemer som må finne kompromissløsninger.
DB171019 De som har ivret for flyttingen, vil si at det i hovedsak er snakk om en flytting av lokaler, på grunn av mangel på plass og kapasitet , og at lærerstaben og undervisningsmengden vil være lik.
VG171018 Nettstedet skriver at NATO var svært misfornøyd med mangel på kapasitet hos det norske forsvaret, i tillegg til fraværende relevant etterretning.
VG171018 - Regjeringen har halvert Hærens nødvendige investeringsplan og dytter de tyngste bitene som er helt avgjørende for vår kapasitet , foran seg i minst ti år.
DB171018 Men de anonyme rapportene fra treningsfeltet antyder at Ibrahimovic er oppe på 90 prosent av full kapasitet .
DA171018 Tidlig neste år kommer merket med en elbil til, SUV-en Kona, her håper Brusletto på bedre kapasitet .
DA171018 De har solgt Leaf i sju år, og har en helt annen kapasitet når det gjelder elbiler.
DA171018 At de må ha bra med kapasitet når de setter i gang, sier Bu.
DA171018 - Mange av elbilene leveres jo knapt i flere land enn Norge, og fabrikkene har ennå ikke skikkelig kapasitet .
VG171017 - Du må jobbe « skiten » av deg defensivt og ha kapasitet til å være med på neste kontring når ballen er vunnet.
SA171017 Har en kapasitet på 81.000 tilskuere.
SA171017 Får en kapasitet på 45.000 tilskuere.
SA171017 Etter mesterskapet vil FC Rostov flytte inn der, da med en kapasitet på 25.000 tilskuere på anlegget.
SA171017 Det vil gi en kapasitet på 45.000 tilskuere under de fire VM-kampene som blir spilt der til sommeren.
SA171017 Den ble bygd i 1957 og har hatt en kapasitet på 27.000 tilskuere.
SA171017 Anlegget får en kapasitet på i overkant av 45.000 tilskuere ( 35.000 etter VM ).
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k4wKv/Krever-tiltak-mot-forgubbing-blant-fastleger Kommunene har fått mange nye, dårlige pasienter overflyttet fra sykehus, uten at kapasitet eller kvalitet er hevet tilsvarende.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/OLLPV/En-av-Harens-storste-avdelinger-skal-ikke-ha-soldater-til-daglig ), moderne og kapabel, smart balansert med tanke på evner, kapasitet og bemanning.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/B5xJe/Store-om-Regjeringens-satsing-pa-digitalisering--Mer-1997-enn-2017 - Vi vet at våre universiteter står med kapasitet til å ta imot mange flere studenter, og både næringslivet og offentlig sektor trenger det.
AP171017https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/r00Va/-Den-globale-flyktningsituasjonen-er-viktigst--Gunn-Marit-Helgesen KS ønsker at norske kommuner med sin kompetanse og kapasitet skal fortsette å ta imot flere flyktninger slik EUs flyktningkommissær, Dimitris Avramopoulos, ber Norge om.
AP171017https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/r00Va/-Den-globale-flyktningsituasjonen-er-viktigst--Gunn-Marit-Helgesen KS mener norske kommuner både har kompetanse og kapasitet til å ta imot flere flyktninger i en situasjon der antall mennesker på flukt fortsatt er enormt.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Russlands-spesielle-losning-pa-FIFAs-krav-vekker-oppsikt-243890b.html Har en kapasitet på 81.000 tilskuere.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Russlands-spesielle-losning-pa-FIFAs-krav-vekker-oppsikt-243890b.html Får en kapasitet på 45.000 tilskuere.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Russlands-spesielle-losning-pa-FIFAs-krav-vekker-oppsikt-243890b.html Etter mesterskapet vil FC Rostov flytte inn der, da med en kapasitet på 25.000 tilskuere på anlegget.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Russlands-spesielle-losning-pa-FIFAs-krav-vekker-oppsikt-243890b.html Det vil gi en kapasitet på 45.000 tilskuere under de fire VM-kampene som blir spilt der til sommeren.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Russlands-spesielle-losning-pa-FIFAs-krav-vekker-oppsikt-243890b.html Den ble bygd i 1957 og har hatt en kapasitet på 27.000 tilskuere.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Russlands-spesielle-losning-pa-FIFAs-krav-vekker-oppsikt-243890b.html Anlegget får en kapasitet på i overkant av 45.000 tilskuere ( 35.000 etter VM ).
SA171016 I tillegg har vi store magasiner, som Blåsjø på Ryfylkes tak, som har kapasitet til å lagre vann fra nedbørsrike år til nedbørsfattige år, dvs. « flerårsmagasin ».
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/RP5Q5/Googles-fremtidsforsker-Innen-10-ar-vil-fossile-energikilder-miste-verdien Likevel har den 1000 ganger større kapasitet , sier Kurzweil.
AA171016 Vi driver nå med dobbel kapasitet og dobbelt antall, med priser som gjør at vanlige folk har råd til å kjøpe billetter, sier Myrvold til Adresseavisen.
DB171015 Vi vet jo fra langrennssporten at nordmenn har bra kapasitet , men dette var likevel overraskende, supplerer langrennssprinteren Richard Jouve.
DB171015 - Hemsedal var et sted som funket, men da vi satt igjen alene hadde vi ikke kapasitet til å drive restauranten selv fra Oslo, sier Ellingsen.
DB171014 - Produktene selges bare i et fåtall butikker i utlandet fordi vi ennå ikke har hatt kapasitet til å begynne med eksport, sier Sandahl.
DA171014 Med en kapasitet på 2.570 personer i timen, blir forhåpentligvis køene heller ikke altfor lange.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Den økningen Regjeringen legger opp til, er i utgangspunktet ikke mer enn hva politiet og barnehus trenger for å møte økt pågang, behov for medisinske undersøkelser og økt kapasitet i politiet, sier Ivar Stokkereit, som er fagansvarlig for barns rettigheter.
VG171013 Steinar Holm-traveren har kapasitet for seier, men er ikke til å stole på.
VG171013 Lykkerus har fart og kapasitet nok til å kunne utfordre, om det løser seg fra tillegg.
VG171013 bataljon ble opprettholdt som stående avdeling, og spørsmålet er om langtidsplanens ramme på 180 milliarder over 20 år er stor nok til å gi Hæren tilstrekkelig kapasitet , sier Ola Elvestuen.
DB171013 Teknikk var ikke like vesentlig, men kapasitet , styrke og innsats var avgjørende.
DA171013 Tre store turistskip, veteranbåter og mindre fartøyer, viser noe av havnens kapasitet .
DA171013 Ferjesambandet mellom Mortavika og Arsvågen har redusert kapasitet fredag ettermiddag på grunn av tekniske problemer.
AA171013 Leder Gunn Marit Helgesen, leder i kommunenes organisasjon KS, sier til NRK at norske kommuner nå har mer enn god kapasitet til å ta imot flere flyktninger.
AA171013 Hun peker på at mottakskapasiteten og systemene rundt dette ble bygget opp når flyktningkrisen var på topp, men når antallet flyktninger er rekordlavt, så blir det mer enn nok med ledig kapasitet .
AA171013 - Kommunene kan bruke sin kapasitet til å bedre integrere de som allerede er kommet, sier Listhaug.
AA171013 Vi i karrieresenteret er klare til å kartlegge kompetanse og interesser og kan veilede for et fremtidig kompetanseløft av grupper som trenger bistand, men vi har begrenset kapasitet , og de arbeidsledige kan bli mange om ikke noen setter i gang tiltak snarest.
DB171012 Thorsby representerer, i likhet med blant andre Sander Berge og Kristoffer Ajer, en fysisk kapasitet som har vært mangelvare hos de små, tekniske kunstgresspillerne som Norge har avlet fram i nyere tid.
DB171012 - Resultatet viser at vi har kapasitet , selv om vi ikke må glemme at disse gutta også tapte mot Kosovo.
DB171012 Det blir råte i trærne, en gravemaskin har ikke så stor kapasitet .
DB171012 Fortsatt har vi grei kapasitet midt i uka, men i helgene begynner det å fylle seg opp, medgir en overlykkelig Rachel Smith.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/GoRv4/Siv-Jensen-spar-30000-nye-jobber-neste-ar Økonomien vil altså vokse mer enn den langsiktige trenden og dermed bevege seg mot full kapasitet .
AA171012 Utbyggingen legger til rette for bedre kapasitet og avgangspunktlighet.
AA171012 Kryssingssporene bidrar til økt kapasitet og driftsstabilitet.
AA171012 Dette, og at kommunene har meldt om ledig kapasitet , brukes som argument for en høyere flyktningkvote.
AA171012 - Gitt at Norge har det laveste antall asylsøkere på flere tiår, og at vi har ledig kapasitet i norske kommuner, mener vi at Norge burde øke antall kvoteflyktninger.
DB171011 - Det er de mest alvorlige sakene som havner i retten, hvor PST har vært bekymret og hvor det foreligger intensjon om å gjøre noe og en kapasitet til å gjøre det, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Romerikes Blad, og understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.
DB171011 - Hendelsen var alvorlig nok til å rykke ut på, men vurderingen ble at vi ikke hadde kapasitet - vi hadde ikke patruljer tilgjengelig, sier Sveen til Dagbladet.
AA171011 Tjenestetilbyderne i vår oversikt oppgir at de har ledig kapasitet og at de ikke er forbeholdt spesielle bilmerker.
AA171011 Flere av tjenestetilbyderne oppgir at de ikke har kapasitet til å ta imot nye dekkhotellkunder, eller at deres tjenester er forbeholdt folk med spesielle bilmerker.
VG171010 ULIK KOMPETANSE : Laila Søndrol, leder av Seksjon for seksualforbrytelser i Kripos, forteller at det alltid vil være slik at noen land har kompetanse, kapasitet eller lovverk som muliggjør innhenting av bevis som andre ikke har mulighet til.
VG171010 - Generelt sett vil det alltid være slik at noen land har kompetanse, kapasitet eller lovverk som muliggjør innhenting av bevis som andre ikke har mulighet til, sier Laila Søndrol, leder av Seksjon for seksualforbrytelser, i Kripos.
DB171010 - Det er litt investering i en framtid som jeg tenker på, samtidig som jeg har sett at jeg har hatt kapasitet til det i perioder, sier han.
DB171010 Planen var å starte driften i det nye fjøset på nyåret og produsere mer melk, noe de ikke har kapasitet til i det gamle fjøset.
VG171009 - Generelt sett vil det alltid være slik at noen land har kompetanse, kapasitet eller lovverk som muliggjør innhenting av bevis som andre ikke har mulighet til, sier Laila Søndrol, leder av Seksjon for seksualforbrytelser, i Kripos.
AP171009https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zd525/Airbnb-fikk-inn-6_9-milliarder-kroner-i-Storbritannia-Betalte-1_9-millioner-i-skatt Framveksten av delingsøkonomi skyldes blant annet dårligere kjøpekraft i nedgangstider, nye kreative løsninger, press på ressurser og overforbruk, og presset kapasitet i urbane områder.
AA171009 Samtidig må den totale innvandringen til Norge søkes tilpasset samfunnets kapasitet til vellykket integrering.
AA171009 Innvandringen til Norge må tilpasses samfunnets kapasitet til vellykket integrering, heter det i trontalen kong Harald framførte mandag.
AA171009 Samtidig må den totale innvandringen til Norge søkes tilpasset samfunnets kapasitet til vellykket integrering.
AA171009 Innvandringen til Norge må tilpasses samfunnets kapasitet til vellykket integrering, heter det i trontalen kong Harald framførte mandag.
NL171008 Tromsø turnforenings egen turnhall åpnes i løpet av inneværende sesong, noe som gjør en allerede sprengt kapasitet litt enklere gjennom nye brukere inn i Gyllenborghallen.
DA171008 Gründere får bruke ledig kapasitet på dyre maskiner, sier Vold, som mer enn gjerne tar imot nye kandidater for å vurdere om de kan bli en del av Smartsuite.
DA171007 - Ja, men jeg har ikke mental kapasitet å bruke på å dvele ved anger.
VG171006 Så lenge det finnes land med kjernefysisk kapasitet, kommer NATO også til å ha kjernefysisk kapasitet .
VG171006 Så lenge det finnes land med kjernefysisk kapasitet , kommer NATO også til å ha kjernefysisk kapasitet.
VG171006 Det å støtte et forbud som ikke har oppslutning fra landene som har kjernefysisk kapasitet , er ikke veien å gå, sier Solberg.
DN171006 - Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale kort tid før det nye missilet ble vist fram fredag.
DB171006 Hun sier arbeidet må skje innenfor ikkespredningsavtalen hvor de fem store landene med størst kjernefysisk kapasitet er deltakere.
DB171006 - Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg.
DA171006 Hun sier arbeidet må skje innenfor ikkespredningsavtalen hvor de fem store landene med størst kjernefysisk kapasitet er deltakere.
DA171006 - Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg.
DA171006 Tango vil ha kapasitet på omkring 30 gjester og Kjartan Skjelde, Eirik Thomsen og resten av kjøkkenteamet er godt i gang med å forme neste generasjon menyer.
DA171006 Hun sier arbeidet må skje innenfor ikkespredningsavtalen hvor de fem store landene med størst kjernefysisk kapasitet er deltakere.
DA171006 - Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/zvnvb/Flyktninghjelpen-Store-behov-blant-sivile-i-Irak Humanitære organisasjoner har gjort klar leirer og krisesentre som har kapasitet til 70 000 mennesker.
AP171006https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/2QOGx/Spilleglade-Oslo--her-kan-du-spille-bort-kvelden Nå har vi kapasitet til 2000 personer, eller 800 sitteplasser, sier hun.
AA171006 - Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale kort tid før det nye missilet ble vist fram fredag. ( ©NTB ) ¶
AA171006 Humanitære organisasjoner har gjort klar leirer og krisesentre som har kapasitet til 70.000 mennesker.
AA171006 Hun sier arbeidet må skje innenfor ikkespredningsavtalen hvor de fem store landene med størst kjernefysisk kapasitet er deltakere.
AA171006 - Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg. ( ©NTB ) ¶
AA171006 Et NATO uten kjernefysisk kapasitet er utenkelig, det er selve grunnplanken i forsvarsalliansen, sier Knutsen. ( ©NTB ) ¶
VG171005 Jeg alltid trent veldig mye fra ung alder, så jeg har kanskje bygget på det potensialet og det jeg har hatt inni meg av kapasitet .
VG171005 - Ettersom fornærmede er under 15 år vil hun bli avhørt på Barnehuset så snart det er kapasitet , forteller Nelson.
VG171005 Hun opplyser at Oslo kommune har valgt å kjøpe medietrening utenfra på grunn av egen manglende kapasitet i egne komunikasjonsavdelinger.
VG171005 - I denne situasjonen har UNHCR vist sin kapasitet og integritet i å stå opp for flyktningenes rettigheter og behov igjen og igjen.
DN171005 Humanitære organisasjoner har gjort klar leirer og krisesentre som har kapasitet til 70.000 mennesker.
AA171005 Humanitære organisasjoner har gjort klar leirer og krisesentre som har kapasitet til 70.000 mennesker.
NL171004 » De frivillige beskrev seg selv som talspersoner med stor kapasitet til å navigere helse- og omsorgssystemet og løse saker direkte.
AA171004 Humanitære organisasjoner har gjort klar leireområder og krisesenter som har kapasitet til 70.000 mennesker.
AA171004 Avtalen om prosjektet Apodi, med en kapasitet på 162 megawatt, i Quixeré i delstaten Ceará er inngått med Scatec Solar.
DN171003https://www.dn.no/nyheter/2017/10/03/2053/Industri/tine-kutter-naer-en-halv-milliard - Det blir også en gjennomgang av kapasitet og kompetanse i de andre delene av konsernet som ikke er direkte berørt av organisasjonsendringene.
DN171003 - Det blir også en gjennomgang av kapasitet og kompetanse i de andre delene av konsernet som ikke er direkte berørt av organisasjonsendringene.
DB171003 Jo mindre territorium de har, jo mindre støtte får de fra landene IS har fotfeste i, men de kan fortsatt kapasitet til å inspirere, sier Ranstorp.
VG171002 I neste runde, det vil si utpå høsten, slippes modellen med 60 kWh batteripakke, og da får Leaf samme rekkevidde som Opel Ampera-a, det vil si kapasitet til å kjøre rundt 400 kilometer i vanlig trafikk.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/95VyW/-Uonskede-arter-som-krysser-grensene-truer-norske-planter Offentlig støtte er nødvendig for at norske bedrifter kan ha kapasitet og beredskap til produksjon av sykdomsfrie kvalitetsplanter.
DB171001 Derimot mener han at det er vanskelig for dem å gi god service når det oppstår kriser og mange kanselleringer fordi de selger de fleste billettene på nettet og har for liten kapasitet i call-sentre i krise-situasjoner.
VG170929 Dunford, denne uken at man må forvente at Nord-Korea allerede har kapasitet til å sende atomraketter inn over USAs fastland.
DN170929 Kraftselskapene la skylden på tekniske problemer ved et gasskraftverk og for liten kapasitet ved vindmøllene.
DN170929 Kontrakten på batterilagringsanlegget, som har en kapasitet på 100 MW/129 MWh, ble inngått i juli og er basert på litium-ion-batterier.
DB170929 - Det er store spørsmålstegn ved om Twitter har kapasitet til å gjennomføre undersøkelsene som er nødvendige for å avgjøre hvor mye russerne brukte plattformen deres, sier den ledende demokratiske kongressrepresentanten, Adam Schiff i Representantenes hus til Washington Post.
DA170929 - Svein Bjørge sluttet som daglig leder på grunn av manglende kapasitet , siden han er leder for flere andre festivaler.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel Undervisningsbygg har definert skolen som utgående kapasitet , og da byrådet fikk denne beskjeden ble det bestilt en utredning av hvordan dette skulle håndteres.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/g5xlB/Historisk-fall-i-passasjerer-pa-Ostfoldbanen--Bane-Nor-innkalles-til-krisemote Når vi ser at veksten i kapasitet ikke kommer, mens passasjerveksten sett over tid er stor, bare se på Ås, kan det være aktuelt.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/d33p1/Norsk-forsker--Robotkrigen-kommer-enten-vi-vil-eller-ikke Trolig vil våre eventuelle motstanderes bruk av ubemannede systemer sette vår kapasitet ytterligere under press, og samtidig true relevansen av våre verktøy på sikt.
VG170928 Terje Wold, rektor ved Stovner VGS skriver torsdag i en melding til VG at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere, og at han ikke har kapasitet til å stille opp til intervju.
SA170928https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Gamst-mener-TIL-bor-flytte-fra-Alfheim--slik-er-hans-drommearena-i-Tromso-243009b.html Midtbanespilleren ser ikke for seg å bygge et stadion med uforholdsmessig stor kapasitet .
SA170928https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Gamst-mener-TIL-bor-flytte-fra-Alfheim--slik-er-hans-drommearena-i-Tromso-243009b.html Kapasitet på 7.000 ¶
SA170928 Midtbanespilleren ser ikke for seg å bygge et stadion med uforholdsmessig stor kapasitet .
SA170928 Kapasitet på 7.000 ¶
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Gamst-mener-TIL-bor-flytte-fra-Alfheim--slik-er-hans-drommearena-i-Tromso-243009b.html Midtbanespilleren ser ikke for seg å bygge et stadion med uforholdsmessig stor kapasitet .
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Gamst-mener-TIL-bor-flytte-fra-Alfheim--slik-er-hans-drommearena-i-Tromso-243009b.html Kapasitet på 7.000 ¶
VG170927 Har kapasitet , men feiler lett.
VG170927 - Forhandlingene har ikke vært en bearbeiding av løsningsforslagene, men vi har sett på gjennomføringsevne og kapasitet .
VG170927 - Kapasitet viktigere enn pris ¶
SA170927 Bendtner har funnet tilbake til sin fysiske kapasitet .
DN170927 Høyt skattenivå blir sett på som den mest problematiske utfordringen for å drive forretninger i Norge - sammen med manglende kapasitet til innovasjon og restriktive arbeidsbestemmelser.
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ekspert-kalte-Bendtner-ekstremt-skuffende-Men-na-tror-han-RBK-stjernen-vinner-superduellen-242920b.html Bendtner har funnet tilbake til sin fysiske kapasitet .
AA170927 Det viser ifølge henne at kommunene har kapasitet til å ta imot flere. ( ©NTB ) ¶
AA170927 - Vi har sett på gjennomføringsevne og kapasitet .
VG170926 Samtidig, det minner meg om en episode fra norsk klubbfotball for noen år siden, der en fotballtrener i eliteserien fikk tilbud om en meget god spiller, en offensiv kapasitet .
VG170926 Med det lave antallet asylsøkere som kommer til Norge i øyeblikket, har vi god kapasitet til å gi noen av verdens mest utsatte flyktninger beskyttelse.
SA170926 Vi kunne solgt over 5000 billetter hvis det hadde vært kapasitet til det, mener Grubba.
FV170926https://www.fvn.no/100Sport/ballsport/Endelig-smiler-gulljenta-igjen--Det-var-et-slag-i-trynet-242832b.html Vi kunne solgt over 5000 billetter hvis det hadde vært kapasitet til det, mener Grubba.
DN170926https://www.dn.no/nyheter/2017/09/26/2050/Olje/skiferolje-er-jokeren Aksjeanalytiker Teodor Sveen Nilsen skjønner ikke helt at amerikanske produsenter har fortsatt å bygge ut kapasitet i oljekrisen.
DN170926 Aksjeanalytiker Teodor Sveen Nilsen skjønner ikke helt at amerikanske produsenter har fortsatt å bygge ut kapasitet i oljekrisen.
DA170926 SAMFUNNSPROBLEM : Freddy Øvstegård ( SV ) påpeker at én av ti kvinner opplever voldtekt eller seksuelle overgrep i løpet av livet, og at det derfor er viktig med statlig fullfinansiering av overgrepsmottakene for å sikre god nok kapasitet .
DA170926 Det er derfor helseforetakene som må sørge for at overgrepsmottakene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, sier han.
DA170926 Da trenger man mottak over hele landet med god nok kapasitet til å følge opp alle som ber om det, sier stortingsrepresentanten.
DA170926 - Vi får henvisninger fra fastleger og helsesøstre for pasienter som har blitt utsatt for overgrep tidligere, men vi har dessverre ikke kapasitet til å følge opp dem som ikke har kommet til oss med en gang, sier leder ved overgrepsmottaket i Østfold, Ann Helen Lomsdalen. Én av ti ¶
DA170926 - Det er kjempealvorlig at overgrepsmottaket i Østfold må si nei til pasienter fordi de ikke har kapasitet til å følge dem opp, og jeg frykter at dette også gjelder flere steder, sier Øvstegård.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Endelig-smiler-gulljenta-igjen--Det-var-et-slag-i-trynet-242832b.html Vi kunne solgt over 5000 billetter hvis det hadde vært kapasitet til det, mener Grubba.
DN170925 Gruven er en av verdens største med en kapasitet på rundt 18 millioner tonn i året.
DB170925 Kina har begynt å stenge ned kapasitet , noe som har fått fart på aluminiumsprisene.
AP170925https://www.aftenposten.no/viten/i/dyybA/Spyttet-vart-er-livsviktig Den er likevel foreløpig kun en forskningsklinikk som ikke har kapasitet til å ta imot de pasientene som faktisk trenger hjelp.
AA170925 Anlegget hadde før 2011 kapasitet til å utvinne 13 millioner kubikkmeter naturgass hver dag.
DA170924 | Fortsatt redusert kapasitet mellom Oslo S og Lillestrøm ¶
DA170924 Togtrafikken kunne endelig begynne å gå igjen mellom Oslo S og Lillestrøm søndag ettermiddag, riktignok med redusert kapasitet .
DA170924 Det kjøres busser lokalt på strekningen Oslo S-Lillestrøm-Oslo S, opplyste NSB før Bane Nor meldte at trafikken igjen kunne begynne å gå, men med redusert kapasitet .
BT170924https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Alt-du-trenger-a-vite-om-nar-veiene-i-Bergen-apner-igjen-242731b.html Innfartsårer, tunneler og broer er åpne som normalt, med unntak av E39 som har redusert kapasitet mellom Åsane og Fjøsanger.
BT170924https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Alt-du-trenger-a-vite-om-nar-veiene-i-Bergen-apner-igjen-242731b.html E39 vil ha redusert kapasitet frem til tirsdag.
BT170924https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Alt-du-trenger-a-vite-om-nar-veiene-i-Bergen-apner-igjen-242731b.html E39 med redusert kapasitet
AA170924 - Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale kort tid før det nye missilet ble vist fram fredag.
VG170923 Anlegget hadde før 2011 kapasitet til å utvinne 13 millioner kubikkmeter naturgass hver dag, og ble i sin tid bygget i samarbeid mellom ConocoPhillips og Total.
VG170923 Man truer motparten for å vise muskler og kapasitet .
DN170923 - Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale.
DB170923 Denne fellesstarten er som et endagers ritt der de sterkeste lagene som Belgia, Nederland, Frankrike og Italia samlet har mest kapasitet til å kjøre fram sine beste, og der de to norske stjernene på tross av et fullt 9-manns landslag til slutt må stole på sin egen slitestyrke.
DB170923 - Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale.
DA170923 Det er bra kapasitet i parkeringshusene, men mange opplever at de er vanskelig å finne.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/kl7aB/Iran-tester-nytt-missil--til-tross-for-advarsler-fra-USA - Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale.
AA170923 - Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale kort tid før det nye missilet ble vist fram fredag.
VG170922 Han mener selv at han har kapasitet til å klamre seg fast over bakken på den siste runden dersom løpet utvikler seg optimalt.
VG170922 - Men så er det jo også sånn at man etter fylte 40 ikke kan får en mye, mye større kapasitet , så det handler om å opprettholde det man har og bli enda bedre på teknikk, forteller Flodin.
VG170922 På et mottakssenter på øya Samos, med en kapasitet til å huse 700 mennesker, bor det nå 2800 flyktninger.
VG170922 Flere av flyktningleirene huser nå fire ganger så mange mennesker som de har kapasitet til.
VG170922 EN AV MANGE : Flere av leirene på de greske øyene huser fire ganger så mange mennesker som de har kapasitet til, ifølge Redd Barna.
VG170922 - Problemet er at myndighetene ikke ennå har kapasitet til å håndtere problemet.
VG170922 Dette var et slags siste alternativ for å få på plass kompetanse og kapasitet , sier rådmann Jarle Snekkestad.
DN170922 En undersøkelse gjort av den sveitsiske storbanken UBS viser at flere og flere bedrifter i eurosonen vurderer å kutte i både kapasitet og investeringer som følge av brexit.
DB170922 Tjenesten har fått stort gjennomslag i byen, og Uber-appen er i flittig bruk, spesielt nattetid når tunnelbanen er stengt eller går med redusert kapasitet .
DA170922 | Sprengt kapasitet ved overgrepsmottaket ¶
DA170922 Det er best å gjøre det her fordi vi har et godt team og en psykolog som er spesialist på oppfølging av overgrep, men vi har dessverre ikke kapasitet til å følge opp dem som ikke har kommet til oss med en gang.
DA170922 BEKYMRET : Leder ved overgrepsmottaket i Østfold, Ann Helen Lomsdalen, skulle gjerne hatt kapasitet til å følge opp flere overgrepsofre.
AA170922 - Uansett om du liker det eller ikke, skal vi styrke vår militære kapasitet til et nivå som er nødvendig for avskrekking, sa Rouhani i en tale.
DB170921 - Ville du hatt en Ingrid Lorvik eller Gunn-Rita Dahle her for å få enda mer kapasitet i det norske laget ?
DB170921 - Ikke nødvendigvis klatrestyrke, men god kapasitet .
DB170921 Trond Giske er utvilsomt en av politikkens dyktigste debattanter ; smart, frekk og taktisk med en kapasitet som gjør ham i stand til å mestre de fleste områder.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/E6Voa/Norges-Bank-holder-renten-uendret I 2020 vil fastlandsøkonomien produsere mer enn langsiktig kapasitet .
VG170920 Vålerengas nye storstue har en kapasitet på drøyt 17.000, men tirsdag ettermiddag var det kun solgt 7000 billetter.
VG170920 Hun regner med at det kan komme 30 - 40 venner og naboer og noen kolleger, men mener at tribunen har kapasitet til nærmere 60.
VG170919 Ifølge avisa O Globo er cellene 16 kvadratmeter store og har kapasitet til 6 personer.
VG170919 Fengselet har en kapasitet på 162 personer.
SA170919 En rekke hoteller i Bergen har ledig kapasitet hele denne uken, inkludert finalehelgen.
SA170919 Folk måtte avvises søndag, men en ny branndør skal gi bedre kapasitet i Åsenhallen.
DB170919 Jeg hadde et mål å nå, i dobbelt forstand, og ville nødig kaste bort sekunder og minutter på å løpe under min kapasitet .
DA170919 I kveld skal formannskapet i Drammen ta stilling til et planprogram for Holmen bru, Grunnlaget er blant annet at brua er i svært dårlig stand og har begrenset kapasitet for tungtransport.
BT170919https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-fyller-ikke-hotellene-i-Bergen--Farre-turister-enn-det-arrangoren-hadde-hapet-pa--242354b.html En rekke hoteller i Bergen har ledig kapasitet hele denne uken, inkludert finalehelgen.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-fyller-ikke-hotellene-i-Bergen--Farre-turister-enn-det-arrangoren-hadde-hapet-pa--242354b.html En rekke hoteller i Bergen har ledig kapasitet hele denne uken, inkludert finalehelgen.
DA170918 Nå, med flyttingen til Mo i Rana, frigjører det kapasitet i magasiner i Oslo og Hamar, slik at avleveringsstoppen delvis kan oppheves.
AA170918 Det forutsettes også at skipene har om lag samme kapasitet som i dag, både for gods- og persontrafikk.
AA170918 Det forutsettes også at skipene har om lag samme kapasitet som i dag, både for gods- og persontrafikk.
AA170918 Bygget har arbeidstittelen MS ( musikk/scene ) Arken og skal innhold en klubbscene med kapasitet til cirka 250 publikummere, en liten utescene, mens resten av bygget skal brukes til næringsvirksomhet.
DB170917 - Vi gjør vårt beste for å hjelpe dem, men situasjonen er utenfor vår kapasitet .
VG170916 Men den Kenyansk-fødte briten har en enorm kapasitet som har gjort han til en av verdens mest komplette sykkelryttere.
DB170916 Vi fokuserte på sprint, på eksplosivitet, hurtighet og sprint, før han bygde på seg mer kapasitet da han ble litt eldre.
DB170916 En solid opptur i det hele er den nye stadion på Valle med kapasitet på 17 300 tilskuere.
DB170916 Eller en Edvald Boasson Hagen med kapasitet til å være i en tetgruppe i guttas fellesstart neste søndag, og som var den siste som tok medalje i denne mest presisjetunge VM-øvelsen.
DB170916 Politiet skal ha fortalt arrangørene at de ikke kan sørge for tilstrekkelig sikkerhet rundt konserten, og at det lokale politiet ikke vil være i full kapasitet .
VG170915 Mens det ene missilet ifølge Sør-Korea skal ha hatt kapasitet til å nå området som Nord-Koreas missil ble skutt fra, sank det andre « i sjøen utenfor østkysten », opplyser en sørkoreansk tjenestemann ifølge CNN.
DN170915 Folk har fokusert på at det har vært mye kapasitet som har kommet ut i dette markedet, men en annen årsak til at India har vært dårlig er at etterspørselen har vært 25 prosent lavere enn for noen år siden.
DA170915 - Det er viktig med et fleksibelt opptak gjennom hele året og tilstrekkelig kapasitet for at barna skal få starte så tidlig som mulig, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen ( H ) til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AA170915 Vi mener det er forsvarlig, både med kapasitet på undervisningsrom og gode nok arbeidsplasser.
AA170915 Vi har et nært samarbeid Studentsamskipnaden som sørger for større kapasitet på kantinene.
DB170914 Stadion har en kapasitet på 32 000 tilskuere.
DB170914 Stadion har en kapasitet på 32 000 tilskuere.
AA170914 Båten hadde en kapasitet på 35 passasjerer, og myndighetene etterforsker om ulykken kan ha skjedd som følge av at båten var overfylt.
VG170913 Vi har ikke hatt kapasitet til å ettergå det.
VG170913 Han er disiplinert, men utmerker seg ved en kapasitet for lange resonnementer.
DN170913 - Vi ser den foreslåtte refinansieringen som et nytt eksempel på hovedaksjonærens unike finansielle kapasitet siden 1,1 milliarder kroner i friske midler allerede er på plass, skriver analytikerne i rapporten som er titulert « JF steps up to the plate ».
DB170913 GOD FØLELSE : Estadio Anoeta har en kapasitet på 32 0000 tilskuere.
DB170913 Estadio Anoeta har en kapasitet på 32 000 tilskuere.
AA170913 - I de neste årene, der dansk økonomi er i høykonjunktur, bør finanspolitikken ikke bidra ytterligere til etterspørselen, men tvert imot medvirke til at utviklingen ikke blir mye kraftigere enn det er kapasitet til, sier sentralbanksjef Lars Rohde.
SA170912 Vi vet at hun har veldig god kapasitet , men vi mener de seks er et bedre lag.
NL170912 Hvis vi tar Raudfjell-prosjektet som eksempel, er dette prosjektert med 100 megawatt installert kapasitet , som med en kapasitetsfaktor på 0.3 gir en årlig produksjon på 0.26 terrawatt time.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2052/Utenriks/trumps-skattereform-kan-bli-skjovet-ut-i-det-bla Det vil ikke være hverken tid eller kapasitet til å diskutere skattereform, sier Hense.
DN170912 Det vil ikke være hverken tid eller kapasitet til å diskutere skattereform, sier Hense.
DN170912 - Hovedgrunnen til at børsen stiger at når en har ledig kapasitet i dårlige tider, og så bruker man den kapasiteten man har når det går bedre da går PMI-er opp sammen med inntjeningen til bedriftene.
BT170912https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Refser-landslagstrener-etter-VM-vraking--Han-har-noe-mot-henne-241912b.html Vi vet at hun har veldig god kapasitet , men vi mener de seks er et bedre lag.
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Refser-landslagstrener-etter-VM-vraking--Han-har-noe-mot-henne-241912b.html Vi vet at hun har veldig god kapasitet , men vi mener de seks er et bedre lag.
SA170911https://www.aftenbladet.no/bil/Provekjoring-av-Mini-Countryman-Cooper-S-E-Ingen-skjonnhet_-men-har-det-meste-norske-bilkjopere-etterspor-10515b.html Cooper S E har flere forskjellige kjøremodi, fra rent elektrisk - hvis batteriet har nok kapasitet - til sportslig der motorene jobber for å levere mest mulig effekt.
SA170911 Cooper S E har flere forskjellige kjøremodi, fra rent elektrisk - hvis batteriet har nok kapasitet - til sportslig der motorene jobber for å levere mest mulig effekt.
DA170911 Møllebruk som hadde kapasitet , malte også for lokale kjøpmenn, bakere og importører mot betaling.
BT170911https://www.bt.no/bil/Provekjoring-av-Mini-Countryman-Cooper-S-E-Ingen-skjonnhet_-men-har-det-meste-norske-bilkjopere-etterspor-10515b.html Cooper S E har flere forskjellige kjøremodi, fra rent elektrisk - hvis batteriet har nok kapasitet - til sportslig der motorene jobber for å levere mest mulig effekt.
AP170911https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-av-Mini-Countryman-Cooper-S-E-Ingen-skjonnhet_-men-har-det-meste-norske-bilkjopere-etterspor-10515b.html Cooper S E har flere forskjellige kjøremodi, fra rent elektrisk - hvis batteriet har nok kapasitet - til sportslig der motorene jobber for å levere mest mulig effekt.
DN170910 - Vi har så mye kapasitet at vi kan holde Norge forsynt til 2050 eller 2060, sier Lammenes.
DB170910 * Kapasitet skal økes slik at enhetene som jobber med arbeidslivskriminalitet skal ha resursesser til å gå inn i løpende saker.
DB170910 Italienske myndigheter hadde uansett ikke kapasitet til å registrere alle, og EUs fordelingssystem av asylsøkere fungerte under alle omstendigheter ikke.
SA170909https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Anmeldelse-av-Valerengas-nye-stadion-Stemningen-fikk-meg-til-a-glemme-smatabbene-241710b.html Vålerengas nye stadion kan minne litt om den i Fredrikstad ( kapasitet 13.300 tilskuere ), selv om VIFs nyskapning er større ( nesten 18.000 ).
SA170909 Vålerengas nye stadion kan minne litt om den i Fredrikstad ( kapasitet 13.300 tilskuere ), selv om VIFs nyskapning er større ( nesten 18.000 ).
NL170909 Anleggene i Bodø har kapasitet til to kampfly skvadroner.
DB170909 Han skal bare ha hatt 20 prosent kapasitet på hjertevolumet da han ble innlagt.
DB170909 Arbeiderpartiet har vist faglig kapasitet og omtaler dette i sin alternative perspektivmelding.
BT170909https://www.bt.no/100Sport/fotball/Anmeldelse-av-Valerengas-nye-stadion-Stemningen-fikk-meg-til-a-glemme-smatabbene-241710b.html Vålerengas nye stadion kan minne litt om den i Fredrikstad ( kapasitet 13.300 tilskuere ), selv om VIFs nyskapning er større ( nesten 18.000 ).
AP170909https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Anmeldelse-av-Valerengas-nye-stadion-Stemningen-fikk-meg-til-a-glemme-smatabbene-241710b.html Vålerengas nye stadion kan minne litt om den i Fredrikstad ( kapasitet 13.300 tilskuere ), selv om VIFs nyskapning er større ( nesten 18.000 ).
VG170908 - Får den nye motorveien nok kapasitet og filer til å fjerne køproblemene ?
SA170908https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html - Fotballinteresse kan ta både tid, penger og mental kapasitet .
SA170908 - Fotballinteresse kan ta både tid, penger og mental kapasitet .
FV170908https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html - Fotballinteresse kan ta både tid, penger og mental kapasitet .
DB170908 - Det er fullt mulig å bygge opp statens egen kapasitet til å drive barnevern, men det må skje gradvis, sier han.
DB170908 Norge har både moralsk plikt og kapasitet til å ta ansvar når store spørsmål trenger seg på.
DA170908 Oppdraget nå er å skape Storhamar til den vinnermaskinen de kanskje har kapasitet til å bli.
BT170908https://www.bt.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html - Fotballinteresse kan ta både tid, penger og mental kapasitet .
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3jVJ/Rasmus-Hansson--Kommer-jeg-ikke-inn-na_-sa-har-jeg-ikke-noen-jobb-a-ga-til - Une er råsmart og har stor kapasitet .
AP170908https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Parterapeuter-om-fotballsesongen--Bli-enige-om-tidsbruken-10521b.html - Fotballinteresse kan ta både tid, penger og mental kapasitet .
VG170907 Bakke mener at de gamle stjernene, som Steffen Iversen, John Carew og Tore André Flo, hadde en fysisk kapasitet .
VG170907 For det andre må statens kapasitet bygges opp.
NL170907 Stasjonen besitter en kapasitet som prosjekt Evenes aldri vil oppnå.
NL170907 Siden Langtidsplanen for Forsvaret ( LTP ) ble vedtatt har mange kritiske røster pekt på en fundamental svakhet i langtidsplanen ; manglende kapasitet for mottak av allierte kampfly.
NL170907 For Norge er det avgjørende at Russland har en viss forståelse av vår kapasitet samtidig som vår intensjon er tydelig.
DA170907 To nye superferjer med større kapasitet kan da umulig være veien å gå hvis våre folkevalgte ønsker å ivareta byens innbyggere på en ansvarlig måte.
AA170907 Planen er at ANPDF skal operasjonaliseres gjennom 11 nasjonale prioriterte programmer ( NPPer ) som skal styrke afghanske institusjoners kapasitet til å sikre rettsstaten, levere tjenester som øker velferden til det afghanske folket, og skape bedre rammebetingelser for utvikli
AA170907 I 2016 ble kun 45% av utviklingsbudsjettet brukt, resten stod på bok i mangel på kapasitet til å bruke midlene.
AA170907 Den manglende gjennomføringsevnen, som primært skyldes manglende kapasitet i forvaltningen, gjør at resultatene av reformer og utviklingsbistand lar vente på seg.
VG170906 Spicy Boss har kapasitet for en topplassering, men er fryktelig usikker.
VG170906 - Med høy aktivitet i Nordsjøen var det dårligere kapasitet i norsk anleggsbransje.
NL170906 Selv om den endelige beslutningen om den fremtidige innretningen av Hær og Heimevern først kommer når Landmaktutredningen foreligger, har Arbeiderpartiet vært helt klare på Hæren skal ha sin dedikerte kapasitet , altså helikoptere som har som hovedoppgave å trene og virke sammen med Hæren.
NL170906 Innspillene dreier seg om økonomi ( at innsparingene er mindre enn Regjeringen har lagt i grunn og at investeringene på Evenes blir større enn antatt ), om flyoperative forhold knyttet, og om det er tilstrekkelig kapasitet for norsk og alliert militært behov på Evenes, samt bekymringer for samspillet mellom sivil og militær drift.
DN170906 Også prisen på WTI-olje steg i løpet av natten, blant annet på grunn av at gjenoppstartet kapasitet ved raffineriene i Texas og Louisiana gjør at den kortsiktige etterspørselen etter råolje øker ( Vilkår ) ¶ ¶
AP170906https://www.aftenposten.no/okonomi/i/8278d/Nordea-om-okonomien-2018-blir-sterkt Dermed er økonomien nær full kapasitet neste år, skriver bankens økonomer.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/i/P1e2z/Tilstanden-var-potensielt-livstruende--gutt-matte-vente-seks-timer-pa-operasjon Sørlandet sykehus har ikke kapasitet til å operere alle øyeblikkelig hjelp-pasientene.
VG170905 - Tilbakemeldingene er at kommunene jobber hardt og konstruktivt for å skaffe tilleggsbemanning, så de har kapasitet til å gjennomføre telling innenfor fristen og vi kan levere resultater som forventet, sier Bjørn Berg, leder i Valgdirektoratet, til VG.
DB170905 Han skal bare ha hatt 20 prosent kapasitet på hjertevolumet da han ble innlagt.
DA170905 Batteriene får stadig større kapasitet , lengre rekkevidde og lavere pris.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/628We/Onsdag-skal-vi-fa-vasket-oss Det betyr at de større vassdragene har god kapasitet .
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/kkymA/Frank-Aarebrot-hasteoperert-pa-Haukeland-etter-hjerteinfarkt Da Aarebrot ble innlagt hadde han bare 20 prosent kapasitet på hjertevolumet.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/WrxMQ/Vurderer-pa-kort-sikt-a-sette-inn-flere-tog-pa-Ostfoldbanen Resultatene av Jernbanedirektoratets arbeid med legge til rette for bedre kapasitet og togtilbud på Østfoldbanen på kort sikt, ventes offentliggjort i løpet av høsten, » heter det i pressemeldingen fra departementet.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/WrxMQ/Vurderer-pa-kort-sikt-a-sette-inn-flere-tog-pa-Ostfoldbanen - Jeg merker meg at enkelte politiske konkurrenter mener jeg burde klare trylle frem økt kapasitet på kort sikt.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/WrxMQ/Vurderer-a-pa-kort-sikt-a-sette-inn-flere-tog-pa-Ostfoldbanen Resultatene av Jernbanedirektoratets arbeid med legge til rette for bedre kapasitet og togtilbud på Østfoldbanen på kort sikt, ventes offentliggjort i løpet av høsten, » heter det i pressemeldingen fra departementet.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/WrxMQ/Vurderer-a-pa-kort-sikt-a-sette-inn-flere-tog-pa-Ostfoldbanen - Jeg merker meg at enkelte politiske konkurrenter mener jeg burde klare trylle frem økt kapasitet på kort sikt.
AA170905 - Han var framsynt, hadde et klokt hode og stor kapasitet .
SA170904 Tilbudet i barseltiden varierer veldig fra kommune til kommune, og også her kan nok potensialet for høyere kapasitet bli bedre dersom kommunene eksempel kan tilby jordmødre på deltid en høyere stillingsandel.
SA170904 Her er det nok også mye variasjon, og dessverre er det slik at mange sykehus er presset for sykesenger og kapasitet .
NL170904 Mekanisert artilleri og styrket kapasitet i Panserbataljonen ¶
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Tilbudet i barseltiden varierer veldig fra kommune til kommune, og også her kan nok potensialet for høyere kapasitet bli bedre dersom kommunene eksempel kan tilby jordmødre på deltid en høyere stillingsandel.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Her er det nok også mye variasjon, og dessverre er det slik at mange sykehus er presset for sykesenger og kapasitet .
DB170904 I de mektige kulissene - med en kapasitet på 60 000 tilskuere - er Tyskland motstander i kveld.
DA170904 - Når praksisen er over, sier arbeidsgiveren at « vi har ikke kapasitet til å ansette deg ».
AP170904https://www.aftenposten.no/viten/i/Gd5Rx/-Team-av-hjerneceller-gir-nettsus Hovedfunnet var at høy kapasitet i dette hjerneområdet knyttet til arbeidsminne, planlegging, mental balanse og demping av forstyrrende impulser, preget de beste spillerne.
AP170904https://www.aftenposten.no/viten/i/Gd5Rx/-Team-av-hjerneceller-gir-nettsus Dette tyder på at dristighet aktiverer og utfordrer hjernens kapasitet og bidrar til læring, mestring og utvikling.
AP170904https://www.aftenposten.no/verden/i/B8zMe/Fire-mater-Trump-kan-temme-Nord-Korea-for-a-hindre-global-katastrofe- Forsvarsminister James Mattis sa i en kort uttalelse utenfor Det hvite hus at USA ikke hadde noe ønske om å « tilintetgjøre Nord-Korea », men at de hadde kapasitet til å gjøre det.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Tilbudet i barseltiden varierer veldig fra kommune til kommune, og også her kan nok potensialet for høyere kapasitet bli bedre dersom kommunene eksempel kan tilby jordmødre på deltid en høyere stillingsandel.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Her er det nok også mye variasjon, og dessverre er det slik at mange sykehus er presset for sykesenger og kapasitet .
NL170903 Da vil ikke politiets beredskapstropp lenger ha behov for militære helikoptre - og det frigjøres nødvendig kapasitet på Rygge til spesialstyrkene.
DB170903 USA har kapasitet til å knuse Nord-Korea i løpet av kort tid ved hjelp av konvensjonelle våpen, og trener på å likvidere landets ledelse, ifølge Tønnesson.
DA170903 - Og når det gjelder testene, virker det ut ifra avhoppere som fortsatt har kontakt med folk som er i hjemlandet, at folket i Nord-Korea, spesielt i Pyongyang, er ganske fornøyde med dette beviset på landets tekniske kapasitet , sier han.
DA170903 - Det er skapt et inntrykk av at Tofte var en dårlig drevet bedrift, men den var utrolig effektivt drevet og gikk med overskudd så det plystret etter, men det handlet om å frigjøre kapasitet i markedet.
AA170903 - Og når det gjelder testene, virker det ut ifra avhoppere som fortsatt har kontakt med folk som er i hjemlandet, at folket i Nord-Korea, spesielt i Pyongyang, er ganske fornøyde med dette beviset på landets tekniske kapasitet , sier han.
AA170903 - Vi har ikke hatt kapasitet til å rykke ut til de vi har fått melding om at har vandret på E6 i natt, på grunn av at det har vært mange andre oppdrag å ta seg av.
DB170902 Hvis infrastrukturen kommer på plass, både med tanke på kapasitet , dimensjonering og plassering, samt at de nye bilmodellene vi forventer kommer på markedet, er det mulig å oppnå målet innen 2022, sier Rebne videre.
AA170902 Fjorten skoler i Trondheim har allerede i dag sprengt kapasitet .
AA170902 Bystyret i Trondheim har vedtatt å nekte utbyggere å starte boligbygging, uten at det er sikret tilstrekkelig kapasitet på skolene i nærområdet.
VG170901 Nå får vi mye mer kapasitet , og en betydelig økning av åpningstider.
VG170901 - Regjeringen investerer i tre nye politihelikoptre med større kapasitet , og det tas sikte på levering i løpet av 2019.
VG170831 Det gjør at investeringer settes på vent, arbeidsplassene kommer ikke og ledig kapasitet i leverandørindustrien blir ikke tatt i bruk.
DB170831 Vi trenger en rytter som har kapasitet til å skli med i et brudd, og som i tillegg er en slags trussel.
DB170831 Flyene er blant det amerikanske forsvarets mest avanserte krigsfly, og B-1B-bombeflyene har blant annet kapasitet til å bære atomvåpen.
DA170831 Nå frigjør vi kapasitet hos de andre barnehusene, sier Cathrine Bergheim, leder for Barnehuset Moss.
AP170831https://www.aftenposten.no/verden/i/22qPR/Kjemisk-anlegg-i-Texas-har-eksplodert-som-folge-av-flom Orkanen, og den påfølgende flommen, har slått ut en fjerdedel av landets raffinerings kapasitet .
AA170831 Større kapasitet
AA170831 - Det blir forhåpentligvis enda penere, og det blir større kapasitet på dusjene, sier Sandberg.
AA170831 Boligbyggingen må ikke stoppe på grunn av knapp kapasitet på flere skoler, men det kan ikke være utbyggerne som skal bestemme hvor skolene skal bygges, sa Arbeiderpartiets Geir Waage.
NL170830 Kampfly er en slik kapasitet .
NL170830 Faktum er at Høyre beklageligvis er arkitekten bak en basestruktur for kampfly i Nord-Norge med svært begrenset kapasitet .
DB170830 Tirsdag slapp Sør-Korea åtte bomber nær den nordkoreanske grensa for å vise at de også har stor militær kapasitet , skriver The Independent.
DB170830 Sprengt kapasitet
DB170830 Sentrene har egentlig en samlet kapasitet på 30.000 mennesker.
DB170830 Opprinnelig hadde de kapasitet til å ta imot 5.000 mennesker.
DB170830 Statlige aktører som NVE har i dag ikke kapasitet til å kartlegge alle vassdrag, og har også begrensede midler til flomsikring.
DA170830 - Sammenlignet med planen til Bane Nor, vil banen bli kortere, tillate høyere hastigheter, ha større kapasitet , gi bedre driftsforhold for godstog gjennom Moss og til og fra Moss Havn og åpne for mye enklere løsninger for en ny riksvei 19, skriver Westermann i eposten til kommunen.
DA170830 Det har vi kapasitet til med de rekordlave mottakstallene vi har opplevd i det siste.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GdwQQ/Hareide-og-Grande-etterlyser-mer-jobb-med-integrering-fra-Listhaug Hareide : « Ikke kapasitet » til integreringsdelen ¶
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GdwQQ/Hareide-og-Grande-etterlyser-mer-jobb-med-integrering-fra-Listhaug Han mener Listhaug nok ikke har « hatt kapasitet til å følge godt nok opp » integreringsdelen.
NL170829 Strategisk vil likevel en deling mellom Andøya og Evenes være best, dette fordi man da vil ha flere baser tilgjengelig, og kapasitet til å ta imot allierte fly under militære øvelser.
NL170829 En ting er tre-fire jagerfly og fem nye overvåkingsfly, men hva med kapasitet til å ta imot allierte styrker i tillegg ?
DB170829 Addicks-demningen er bygget for å hindre at elva Buffalo Bayou går over sine bredder, men nå er demningens kapasitet nådd, og vann har begynt å strømme ukontrollert utover områdene rundt vannreservoaret.
DA170829 Oversvømmelsene er ventet å bli enda verre som følge av at Addicks-dammen i utkanten av millionbyen ikke lenger har kapasitet til å holde på alt regnvannet.
AA170829 Ingeniører har tidligere forsøkt å slippe ut noe vann fra demningen Addicks for å hindre at områder i nærheten blir oversvømt, men tirsdag var det klart at dammen ikke lenger har kapasitet til å holde på vannmassene.
AA170829 Addicks-demningen er bygget for å hindre at elva Buffalo Bayou går over sine bredder, men nå er demningens kapasitet nådd, og vann har begynt å strømme ukontrollert utover områdene rundt vannreservoaret.
NL170828 Kvaliteten og verdiskapingen reduseres når myndighetene tillater oppsamling av større kvoter på enkeltfartøy enn det de har kapasitet og tid til å handtere, noe som gjør det mer lønnsomt for fiskerne å øke fangstvolum på bekostning av å lande best mulig kvalitet.
DN170828 Flommen har hindret 11 prosent av USAs kapasitet for oljeraffinering og 25 prosent av oljeproduksjonen fra Mexicogulfen - i tillegg til en rekke havner langs kysten til Texas.
DB170828 Bare Hodgson vet, men at han er en kapasitet og ville gjort en bra jobb for Norge, er jeg helt sikker på, sa Hangeland.
AP170828https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zqov5/Arets-turistsommer-har-mange-vinnere-En-av-dem-gar-pa-kjol - Nedgangen i Oslo kan skyldes to ting : Det har vært kapasitet som ikke har vært åpen, samtidig som enkelte kanskje har valgt å bruke andre overnattingstilbud eller reist ut av Oslo, sier Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.
AA170828 Hamas' leder på Gazastripen sier at det er takket være iransk støtte at den palestinske bevegelsen har kunnet øke sin militære kapasitet .
AA170828 - De kunne spilt på en scene med større kapasitet , men de ønsket selv å spille på Sverresborg, sier Stein Vanebo i Trondheim Concerts.
AA170828 - Det blir trolig bare én forestilling med Cleese i Trondheim denne gang, og derfor valgte vi Clarion som har litt bedre kapasitet enn Olavshallen, forteller arrangøren Otto Vinje i VS Management.
DN170827 Ofte har de urealistiske forventninger til egen kapasitet og muligheter for å klatre på karrierestigen, sier han.
DB170827 Den allsidige bakgrunnen er gunstig, men det tar lang tid å bygge opp tilstrekkelig grunnlag og kapasitet i en slik idrett. 26-åringen forventer at han når toppen først om ti år.
DB170827 Senest i sommer langet Northug ut mot rivalen etter at han hevdet at han hadde bedre kapasitet enn både Northug og Martin Johnsrud Sundby.
DA170826 - Den rullebanen som finnes på Rygge nå har bare kapasitet til noen få millioner passasjerer i året.
DN170825 « Salmar har over tid gjort omfattende investeringer i behandlingsutstyr knyttet til lus, og selskapets kapasitet og beredskap er styrket », skriver selskapet i rapporten.
VG170824 Det er grunnen til at jeg kom tilbake for å løpe så fort jeg har kapasitet til, og for å få til det har jeg jobbet hardt for å rette opp alt jeg har gjort feil, sier Justin Gatlin.
DB170824 Om eiendomsskatten skulle forsvinne, svarer Borge med at alternativet er færre sykehjemsplasser og at forventningene til krav og kapasitet må senkes.
DA170824 FNs flyktningorgan, UNHCR, advarer om at Spania ikke har kapasitet til å ta imot et stort antall migranter og flyktninger.
DA170824 - Spanske myndigheter har begrenset kapasitet , så Caritas bidrar med mat, overnatting, klær og juridisk hjelp til dem som kommer, forteller Lid i Caritas.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/RVKV2/Norsk-politi-kan-bli-underlegne-i-terrorsituasjoner Gjenerobring av en oljeplattform i rom sjø som er kapret av terrorister med kapasitet til å gjennomføre en slik terroroperasjon, vil kreve en militær fellesoperasjon med innsats på sjøen og i luften, med de krav dette stiller til samvirkesystemer, operativ ledelse og etterretningsapparat, konkluderer de.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/92vw9/Slik-svarer-jernbanesjef-Elisabeth-Enger-om-Follobane-saken Det må både vurderes ut fra robustheten i ruteplanen og i forhold til kapasitet .
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/92vw9/Slik-svarer-jernbanesjef-Elisabeth-Enger-om-Follobane-saken - Stasjonen vil få større kapasitet enn Sandvika ( har i dag opptil ti avganger i timen i rushtiden i retning Oslo ).
AA170824 - Vår siste melding er at de evakuerte beboerne vil få komme inn i en annen del av bygningen som har kapasitet , sier Bernt Tiller, operasjonsleder ved Sør-Trøndelag politidistrikt.
AA170824 Thune sier at det har ført til stor, ledig kapasitet ved mottakene, samtidig med at flere asylsøkere har fått oppholdstillatelse.
AA170824 Færre asylsøkere til Norge har ført til mye ledig kapasitet .
AA170824 - Bakgrunnen for det er at UDI har altfor mye ledig kapasitet .
DN170823https://www.dn.no/nyheter/2017/08/23/2058/Makrookonomi/bedre-balanse-for-norsk-okonomi Hun tror likevel det er utsikter til svært moderat oppgang i lønnsveksten, til tross for at vekst over trend og fallende arbeidsledighet vil gi mindre ledig kapasitet og mer press i økonomien.
DN170823 På Note8 er batteriet litt mindre og har litt lavere kapasitet ( 3300 mAh ) enn på Note 7.
DN170823 Hun tror likevel det er utsikter til svært moderat oppgang i lønnsveksten, til tross for at vekst over trend og fallende arbeidsledighet vil gi mindre ledig kapasitet og mer press i økonomien.
AA170823 Samtidig vil en slik strategi bli understøttet av USAs kapasitet og ( må man formode ) vilje til å svare på ethvert væpnet angrep fra Nord-Korea mot amerikansk eller alliertes territorium.
AA170823 Landet har nå rimeligvis kapasitet til å gjøre enorm skade i regionen ved bruk av konvensjonelle så vel som biologiske, kjemiske og nå også kjernefysiske våpen.
DN170822 Da planene om å fjerne Obamacare gikk på en smell i juli, skrev Financial Times at kollapsen skapte spørsmål om republikanernes kapasitet til å styre landet.
AA170821 Det nye vil få en kapasitet på cirka 300 liter per sekund.
VG170820 Nye Vålerenga Stadion har en kapasitet på 17 834 tilskuere.
VG170819 Men etter hvert vil det komme nye ladere med vesentlig høyere kapasitet slik at ladetiden reduseres til omtrent den tiden det tar å tanke en bensin- eller diesel-bil i dag.
VG170819 Audi har antydet en rekkevidde per opplading på 500 kilometer, og såpass bør det jo minst være i dagens marked hvor man får en Opel med slik kapasitet til godt under halve prisen.
DB170819 PST har fått bedre kapasitet til å følge utviklingen og analysere, og de har avdekket og fått dommer på flere.
AP170819https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WERl/Hun-var-redd-for-a-sende-sine-egne-barn-i-barnehagen-Na-hjelper-hun-andre-innvandrermodre-med-barnehageplass De starter i bydel Stovner i løpet av høsten, og bydel Østensjø har vedtatt at de vil inngå et samarbeid med Bydelsmødre så snart organisasjonen har kapasitet .
AA170819 Det kommer an på vår kapasitet om vi får sett dem i løpet av natt til søndag.
DB170818 På Amsterdam Arena - som har en kapasitet på 54 000 tilskuere og var nesten stappfull i går - høres den godt.
DA170818 Et tilsvarende bilde ble skapt om Jonas' kapasitet til å være Jens og Aps evne til å rydde opp i et oljeprisrammet arbeidsmarked så snart de kom til makten.
DA170818 Jeg ser heller ikke at det er en utfordring i forhold til logistikk og kapasitet i Oslo som by, sier han, og kan informere om at kulturkalenderen til Visit Oslo, med oversikt over byens mange kulturelle tilbud er svært populær.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/rqvKl/Ber-Solvik-Olsen-rydde-opp-i-Follobane-saken--na - Stikk i strid med det Solvik Olsen sier er det rikelig kapasitet på jernbanesporet sør for Ski, som kan utnyttes - dersom det er vilje til det.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/rqvKl/Ber-Solvik-Olsen-rydde-opp-i-Follobane-saken--na - Stasjonen vil ha større kapasitet enn Sandvika ( har i dag opptil ti avganger i timen i rushtiden i retning Oslo ).
SA170817 - Han har høy analytisk kapasitet , kommer det fra Tvedt, som fortsetter : ¶
SA170817 - Han har høy analytisk kapasitet , kommer det fra Tvedt, som fortsetter : ¶
SA170817 Halfvarsson skapte overskrifter i norske og svenske medier i forrige uke da han påsto at han hadde bedre kapasitet enn både Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug.
NL170817 For det andre fordi nye transporthelikoptre for politiet vil frigjøre kapasitet på Rygge.
DB170817 Amsterdam Arena har en kapasitet på 54 000 tilskuere og er et mektig skue.
DB170817 Ett av temaene som CNN-ankeret Lemon repeterte under sendinga var presidentens svake historiekunnskaper og manglende kapasitet til å sette helgas hendelser i kontekst.
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Nar-Aksel-Lund-Svindal-reiser-verden-rundt_-har-han-alltid-n-ting-som-kverner-i-bakhodet-240466b.html - Han har høy analytisk kapasitet , kommer det fra Tvedt, som fortsetter : ¶
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Nar-Aksel-Lund-Svindal-reiser-verden-rundt_-er-det-alltid-n-ting-som-kverner-i-bakhodet-hans-240466b.html - Han har høy analytisk kapasitet , kommer det fra Tvedt, som fortsetter : ¶
AP170817https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Halfvarssons-beskjed-til-Northug-for-duellen---Jeg-tror-ikke-han-blir-den-vanskeligste-nordmannen-a-sla-240512b.html Halfvarsson skapte overskrifter i norske og svenske medier i forrige uke da han påsto at han hadde bedre kapasitet enn både Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug.
AA170817 Utvidelsen av området fører til at Pstereo har også har fått noe ekstra kapasitet .
AA170817 Kapasitet på området hver kveld vil være på 8500.
NL170816 I Langtidsplanen bruker regjeringen store summer på å bygge ned kapasitet på Bardufoss, for så å bygge opp tilsvarende kapasitet på Rygge.
NL170816 I Langtidsplanen bruker regjeringen store summer på å bygge ned kapasitet på Bardufoss, for så å bygge opp tilsvarende kapasitet på Rygge.
NL170816 Helikopter er kort og godt en avgjørende kapasitet .
DN170816 I tillegg kan det skyldes kapasitet .
DN170816 Man må ha kapasitet til å takle flere og større produksjoner.
DB170816 Det kan være praktiske grunner i forbindelse med ferieavvikling som kan være ulik for de forskjellige dommerne, det kan være kapasitet i forbindelse med ferieavvikling i CAS, og det kan være behov for mer tid som følge av uenighet.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/99yVW/Men-festivalsommeren-var-ikke-over Til sammenligning har Øyafestivalen en kapasitet på 18.500 i Tøyenparken.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/gq85L/Follobanen-koster-nar-30-milliarder-kroner-Men-gir-ikke-n-ekstra-togavgang-sor-for-Ski Full utnyttelse av Follobanetunnelen vil i realiteten kunne bety 24 tog i timen ( som i Oslotunnelen ), men i praksis er dette er en kapasitet som overgår dagens dimensjonering av Oslo S.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/gq85L/Follobanen-koster-nar-30-milliarder-kroner-Men-gir-ikke-n-ekstra-togavgang-sor-for-Ski - Jeg merker meg at enkelte politiske konkurrenter mener jeg burde klare trylle frem økt kapasitet på kort sikt.
VG170815 Jaguar har antydet at I-Pace får en rekkevidde på minst 350 kilometer når den kommer på markedet mot slutten av 2018 takket være en litium-batteripakke med kapasitet på 90 kWt.
DB170815 Nå venter en splitter ny stadion på Valle med kapasitet på 17 300 tilskuere.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/gqgkB/Venter-store-mengder-regn-i-natt-Brannvesenet-oppforder-folk-til-a-hente-opp-ting-fra-kjellere - Vi har det vi trenger av fast utstyr til normalt dårlig vær, så får vi tilkalle sivilforsvaret hvis det går utover vår kapasitet , sier Dyrød.
DN170814 Bare i den østlige provinsen Shandong har myndighetene beordret nedstengning av 3,2 millioner tonn med ikke-godkjent kapasitet innen utgangen av juni.
DN170814 - Norsk Hydro nyter godt av økende aluminiumspriser som blant annet stiger på bakgrunn av nedstengningen av ulovlig kapasitet i Kina.
DB170814 Kapasitet : 17 300 tilskuere.
DB170814 Bare slik får ansatte kapasitet til å utføre oppgavene sine på best mulig måte, til det beste for menneskene som trenger deres hjelp.
AP170814https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k5lnL/Hva-vil-skje-nar-toget-moter-etablert-bybebyggelse-og-stasjonsomrader---Peter-Buteschon Men hva vil skje når toget, med høyere hastighet, kapasitet og frekvens, møter etablert bybebyggelse og stasjonsområder ?
VG170813 Trenerpappa Gjert har lenge vært klar på at 24-åringen er klar gullkandidat, og hovedpersonen mener han har kapasitet til det selv også.
AA170813 Rute 310 : Økt kapasitet om ettermiddagen mot Orkanger og Stjørdal ¶
AA170813 Delingen gir rute 4 bedre kapasitet og rute 9 får avganger på kveld og søndager.
AA170813 Delingen gir rute 3 bedre kapasitet og rute 55 får avganger på kveld og søndager.
SA170812 Samtidig kunne ingen tvile på seriøsiteten, Hans voldsomme fysiske kapasitet kunne ikke bare være medfødt, det måtte ligge tung trening bak.
FV170812https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/-Det-er-vi-som-skal-takke_-Usain-240211b.html Samtidig kunne ingen tvile på seriøsiteten, Hans voldsomme fysiske kapasitet kunne ikke bare være medfødt, det måtte ligge tung trening bak.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/-Det-er-vi-som-skal-takke_-Usain-240211b.html Samtidig kunne ingen tvile på seriøsiteten, Hans voldsomme fysiske kapasitet kunne ikke bare være medfødt, det måtte ligge tung trening bak.
AP170812https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/-Det-er-vi-som-skal-takke_-Usain-240211b.html Samtidig kunne ingen tvile på seriøsiteten, Hans voldsomme fysiske kapasitet kunne ikke bare være medfødt, det måtte ligge tung trening bak.
AA170812 Med stort tap av kompetanse og kapasitet for den jobben direktoratet skal gjennomføre.
AA170812 I en tid med mye omstilling, inkludert endringer i kommunestruktur og region-inndeling, er det særlig viktig å ha et Landbruksdirektorat med kontinuitet, kapasitet og høyt faglig nivå som kan serve og støtte de « der ute » i hele landet.
AA170812 Fagforeningen Naturviterne mener landbruk i hele landet er mer tjent med å styrke kompetansen og kapasitet på det eksisterende lokale og regionale nivået, inkludert å ikke bygge ned det landbruksfaglige miljøet hos fylkesmennene, enn å flytte Landbruksdirektoratet ut av Oslo.
VG170811 Kolnes-traveren har kapasitet til å kjempe om seieren bare det klaffer litt fra baksporet.
SA170811 Pumpen har kapasitet til å sirkulere 25.000 liter med vann i timen.
SA170811 Kampen går på Fishgolds hjemmebane, Echo Arena i Liverpool, med kapasitet på 11.000.
SA170811 Kampen går på Fishgolds hjemmebane, Echo Arena i Liverpool, med kapasitet på 11.000.
SA170811 - Jeg tror helt klart at Karsten har kapasitet til å ta verdensrekorden.
SA170811 Det første er at du må ha kapasitet til å springe en runde uten hekker fort.
SA170811 - Ja, jeg føler i hvert fall at jeg har mer kapasitet og at jeg mulighet til å ta tak i de tingene jeg må.
SA170811 - Ja, jeg føler i hvert fall at jeg har mer kapasitet og at jeg mulighet til å ta tak i de tingene jeg må.
FV170811https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Warholm-langt-unna-den-magiske-barriren--Tusenvis-har-provd-Og-bare-n-har-klart-det-240116b.html - Jeg tror helt klart at Karsten har kapasitet til å ta verdensrekorden.
FV170811https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-testet-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html - Ja, jeg føler i hvert fall at jeg har mer kapasitet og at jeg mulighet til å ta tak i de tingene jeg må.
DB170811 - For å få til noe på 400 meter hekk, så det første kravet er at du har kapasitet til å løpe en runde fort, enkelt sagt.
DB170811 - Vi fokuserte på sprint, på eksplosivitet, hurtighet og sprint, før han bygde på seg mer kapasitet da han ble litt eldre.
DB170811 Jeg har mer kapasitet , og jeg har mulighet til å ta tak i de tingene som skal til for å gjøre det.
DB170811 Så ser jeg at de har flyttet kapasitet til andre deler av distrikts-Norge.
BT170811https://www.bt.no/bolig/Espen-har-karpedam-i-hagen---De-er-mye-mer-enn-bare-til-pynt-Etter-mange-ar-blir-de-familiemedlemmer-10264b.html Pumpen har kapasitet til å sirkulere 25.000 liter med vann i timen.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Warholm-langt-unna-den-magiske-barriren--Tusenvis-har-provd-Og-bare-n-har-klart-det-240116b.html - Jeg tror helt klart at Karsten har kapasitet til å ta verdensrekorden.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-testet-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html - Ja, jeg føler i hvert fall at jeg har mer kapasitet og at jeg mulighet til å ta tak i de tingene jeg må.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-gikk-greit-videre--sa-testet-hun-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html - Ja, jeg føler i hvert fall at jeg har mer kapasitet og at jeg mulighet til å ta tak i de tingene jeg må.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/1L28l/Byra-Minst-36-dode-i-trafikkulykke-i-Kina Bussen skal ha hatt kapasitet til 51 passasjerer og 49 skal ha vært om bord da ulykken skjedde.
AP170811https://www.aftenposten.no/bolig/Espen-har-karpedam-i-hagen---De-er-mye-mer-enn-bare-til-pynt-Etter-mange-ar-blir-de-familiemedlemmer-10264b.html Pumpen har kapasitet til å sirkulere 25.000 liter med vann i timen.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Moter-MMA-tittelforsvarer-i-Liverpool-240147b.html Kampen går på Fishgolds hjemmebane, Echo Arena i Liverpool, med kapasitet på 11.000.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Alexander-Jacobsen-moter-MMA-tittelforsvarer-i-Liverpool-240147b.html Kampen går på Fishgolds hjemmebane, Echo Arena i Liverpool, med kapasitet på 11.000.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholm-langt-unna-den-magiske-barriren--Tusenvis-har-provd-Og-bare-n-har-klart-det-240116b.html - Jeg tror helt klart at Karsten har kapasitet til å ta verdensrekorden.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Suksesstrener-Leif-Olav-Alnes-60-ligger-vaken-om-nettene-og-tenker-friidrett-240146b.html Det første er at du må ha kapasitet til å springe en runde uten hekker fort.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-testet-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html - Ja, jeg føler i hvert fall at jeg har mer kapasitet og at jeg mulighet til å ta tak i de tingene jeg må.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-gikk-greit-videre--sa-testet-hun-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html - Ja, jeg føler i hvert fall at jeg har mer kapasitet og at jeg mulighet til å ta tak i de tingene jeg må.
AA170811 Bussen skal ha hatt kapasitet til 51 passasjerer og hadde 49 om bord da ulykken skjedde.
SA170810 Men Tromsø vil med sin kapasitet spille nøkkelrolle hvert 2. og 3. år, sier Rasch.
DN170810 Ifølge Statoil har Dogger Bank-prosjektene kapasitet til å levere fornybar energi til rundt fem millioner britiske hjem.
DB170810 - Jeg mener virkelig at jeg har bedre kapasitet enn både Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug.
DB170810 - Hva tenker du om Calles utsagn om at han har bedre kapasitet og er mer komplett enn Martin og deg ?
DA170810 Før cruiseskipene hadde Stavanger flere ubrukte kaianlegg og stor kapasitet til å ta imot store skip.
DA170810 - Her hadde vi vårt beste driftsresultat på åtte år i fjor, og vi har et sterkt marked så vi kjører full kapasitet .
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/01Rk6/Lars-Vaular--Jeg-har-skapt-veldig-mange-problemer-for-meg-selv På sitt meste har Øyafestivalen en kapasitet på 18.500 mennesker, og hele festivalen var utsolgt i god tid før den startet onsdag.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene - Jeg skulle ønske Økokrim hadde kapasitet til å gå tungt inn i disse områdene slik at det kan avklares om loven er brutt.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten Vi har derfor hatt noe mindre kapasitet til å starte på nye saker.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten Vekst av henleggelser grunnet kapasitet i fjor ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten Til Aftenposten opplyser Skatteetaten at antall henleggelser grunnet manglende kapasitet økte i fjor.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten Han opplyser at de i løpet av de siste årene har brukt en del spesialister på å etterforske store saker som Scandinavian Star, og at de av den grunn har hatt mindre kapasitet til å starte på nye saker.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten Da ble 41 av sakene de anmeldte henlagt grunnet manglende kapasitet hos Oslo-politiet.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten 60 sakskomplekser på grunn av manglende kapasitet .
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/ASO-forlenger-trolig-avtalen-med-Arctic-Race--Tromso-far-en-nokkelrolle-240092b.html Men Tromsø vil med sin kapasitet spille nøkkelrolle hvert 2. og 3. år, sier Rasch.
AA170810 Mindre kommuner opplever i mye større grad at mangel på kompetanse og kapasitet hindrer økt grad av digitalisering, ifølge studien.
AA170810 Manglende kapasitet ( 94 prosent ) og manglende standardløsninger fra markedet ( 83 prosent ) oppgis som de viktigste hindringene for økt grad av digitalisering.
VG170809 Klarer kusken å holde ham i trav, har hesten kapasitet nok til å runde alle.
SA170809 - Jeg mener virkelig at jeg har bedre kapasitet enn både Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug.
SA170809 Den svenske langrennsprofilen hevder å ha bedre kapasitet enn begge.
SA170809 - Jeg mener virkelig at jeg har bedre kapasitet enn både Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug.
SA170809 - Jeg mener virkelig at jeg har bedre kapasitet enn både Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug.
DB170809 Kapasitet : 12 500 tilskuere.
DB170809 - Jeg mener virkelig at jeg har bedre kapasitet enn både Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug.
BT170809https://www.bt.no/100Sport/langrenn/Det-norske-landslaget-bruker-barne-tv-serie-til-a-latterliggjore-svensken-240023b.html - Jeg mener virkelig at jeg har bedre kapasitet enn både Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Klar-tale-fra-svenskenes-stjerne--Jeg-er-bedre-enn-Northug-og-Sundby-239990b.html Den svenske langrennsprofilen hevder å ha bedre kapasitet enn begge.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Klar-tale-fra-svenskenes-stjerne--Jeg-er-bedre-enn-Northug-og-Sundby-239990b.html - Jeg mener virkelig at jeg har bedre kapasitet enn både Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Det-norske-landslaget-bruker-barne-tv-serie-til-a-latterliggjore-svensken-240023b.html - Jeg mener virkelig at jeg har bedre kapasitet enn både Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug.
VG170808 Men når Pyongyangs minimale slagkraft i forhold til USAs kapasitet , og også Sør Koreas og Japans, gjøres til hovedspørsmålet i konflikten, er det noe annet enn realitetene som ligger bak, sier Helgesen.
VG170808 * Har kapasitet til å huse 180 asylsøkere.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/EV165/Trump-advarer-Nord-Korea--Vil-bli-mott-med-ild-og-raseri Ifølge nyhetsbyrået Reuters uttalte en TV-vert på Nordkoreansk fjernsyn at de nå « har kapasitet til å treffe hvor som helst i verden ».
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/EV165/Trump-advarer-Nord-Korea--Vil-bli-mott-med-ild-og-raseri Analytikere mente missilet hadde kapasitet til å nå amerikansk jord.
VG170807 - Tidligere har man bygget veier kortere, stykkevis, for mindre fart, lavere kapasitet og med dårligere trafikksikkerhet.
AP170807https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/LVr1p/Kort-sagt_-8-august Norads evalueringsavdeling har nylig konkludert med at bistanden til Syria mangler klare og eksplisitte strategiske retningslinjer, risikovurderinger og kapasitet til å styre den norske støtten.
VG170806 Han mener at han spilte på 50 prosent av sin kapasitet .
DN170806https://www.dn.no/nyheter/2017/08/06/2039/Bygg-og-anlegg/satser-250-millioner-pa-at-alle-gode-ting-er-tre Den nye fabrikken vil ha en kapasitet på 60.000 kubikkmeter.
DN170806 Den nye fabrikken vil ha en kapasitet på 60.000 kubikkmeter.
VG170805 Sprinttrener Monsen mener det er vanskelig å vurdere Klæbos kapasitet opp mot allrounderne, men sier valget om å sette stortalentet på sitt eget lag handler om hva trenerne i skiforbundet har erfart.
DB170805 Spesielt mellom 04 og 05 var det en del oppdrag vi måtte avslutte fordi vi ikke hadde kapasitet , sier Mjelde.
DB170805 - Ikke kapasitet til å rykke ut ¶
VG170804 Riktignok uten tradisjonelle våpen, men med smurning, ski, kløkt, kapasitet og staver.
AA170804 I 2025 skal F-35 ha full operativ kapasitet .
NL170803 Vi står overfor tre store utfordringer for transport mellom nord og sør og internt i landsdelen : begrenset kapasitet , utslipp og utilstrekkelig hastighet.
DB170803 Og det til tross for de var så unike i sin begavelse at det trolig fødes bare to, tre eksemplarer med samme kapasitet i hver generasjon.
VG170802 Odd opplyser om redusert kapasitet ved inngangene på stadion, kun fysisk utsalg av billetter for de uten sesongkort, samt muligheter for legitimasjonsjekk ved inngang til kampen.
SA170802 - Voldsom kapasitet
SA170802 - Jeg skal ikke ta noe som helst fra de som vinner en sammenlagtspurt, men når du vinner tempo viser du at du har en voldsom kapasitet .
SA170802 Hun blir betegne som en jernkvinne med ekstrem kapasitet av lokale eksperter.
NL170802 Tilstrekkelig kapasitet på fylkesvegfergesambandene. 3.
FV170802https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Disse-tre-kvinnene-kan-bryte-en-forbannelse-i-Norges-toffeste-konkurranse---Vi-skal-klare-det-239608b.html Hun blir betegne som en jernkvinne med ekstrem kapasitet av lokale eksperter.
AP170802https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Leknessund-tok-EM-gull-239635b.html - Voldsom kapasitet
AP170802https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Leknessund-tok-EM-gull-239635b.html - Jeg skal ikke ta noe som helst fra de som vinner en sammenlagtspurt, men når du vinner tempo viser du at du har en voldsom kapasitet .
AP170802https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Disse-tre-kvinnene-kan-bryte-en-forbannelse-i-Norges-toffeste-konkurranse---Vi-skal-klare-det-239608b.html Hun blir betegne som en jernkvinne med ekstrem kapasitet av lokale eksperter.
DB170801 Du vil aldri nå den toppen Celtic Park har med sin kapasitet på 60 000 tilskuere.
DB170801 Barnevernet er vel også et eksempel hvor fylkene kunne få et overordnet ansvar, hjelp for både store og små når det skorter på kapasitet .
DB170801 For det første vet vi at Norge det siste året har fått mye mer ledig kapasitet på mottaksdrift og på asylssaksbehandling.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/pq2KR/Na-kan-du-fly-med-Hillary-Clintons-valgkampfly Vanligvis har Norwegian leid inn bemannede fly fra andre operatører for å betjene rutene de ikke klarer å dekke selv, men nå er det ikke ledig kapasitet blant europeiske selskap.
NL170731 Barnevernet er vel også et eksempel hvor fylkene kunne få et overordnet ansvar, hjelp for både store og små når det skorter på kapasitet .
DB170731 Rifla, som er av typen M16, har kapasitet til å fyre av i overkant av 700 runder per minutt.
DB170731 - Vi tenker at det er flere gevinster i dette : Studentene får et rimelig sted å bo, både de eldre og studentene kan ha det kjekt i lag, og i tillegg gir det fagfolkene på disse plassene mulighet til å være fagfolk fordi de får frigjort tid og kapasitet , sier nestlederen til NRK.
DA170731 - Vi har kapasitet til å velge hvem som kommer inn i landet.
DA170731 - Vi tenker at det er flere gevinster i dette : Studentene får et rimelig sted å bo, både de eldre og studentene kan ha det kjekt i lag, og i tillegg gir det fagfolkene på disse plassene mulighet til å være fagfolk fordi de får frigjort tid og kapasitet , sier nestlederen til NRK.
DA170731 I tillegg er det begrenset hvor mye mer trafikk sentrum har kapasitet til, og arbeider i Svartdals- og Ekebergtunnelen vil påvirke trafikkstrømmene ut og inn av sentrum.
AP170731https://www.aftenposten.no/kultur/i/BpEWe/Findings-festivalen-kan-bli-tvunget-bort-fra-Bislett--kommunen-krever-lavere-lyd august ¶ Kapasitet : 20.000 publikummere pr. dag ¶
AA170731 - Vi tenker at det er flere gevinster i dette : Studentene får et rimelig sted å bo, både de eldre og studentene kan ha det kjekt i lag, og i tillegg gir det fagfolkene på disse plassene mulighet til å være fagfolk fordi de får frigjort tid og kapasitet , sier nestlederen til NRK.
DB170730 Klanen ( The Clan ) er stolt av syngingen sin og vil bli en viktig del av den nye stadion med kapasitet på 17.000 tilskuere.
DA170730 Det er også bevisst at vi satser hardt på programmering av disse, med god tilgjengelighet og kapasitet .
AA170729 - Vi jobber med å skaffe oversikt over hvilken kapasitet vi har i kommunale boliger og hvorvidt de er innflytningsklare.
VG170728 I tillegg mener Tjelta at Jakob Ingebrigtsens kapasitet kan gjøre ham til en lovende utøver på 5000 meter.
VG170728 Camp Nou i Barcelona har til sammenligning en kapasitet på drøyt 99.000.
DN170728 Støre har også kapasitet til å gjøre en god jobb.
DA170728 Når alt går så det griner i oljemarkedet og spørsmålet er hvor raskt du kan levere, er det ikke lett å ha kapasitet til å tenke nytt.
AP170728https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/3nOR0/Kleskodekluss Antrekket ved denne anledning sa mer om hans uformelle væremåte enn hans politiske kapasitet .
VG170727 Torsdag klokken 11.00 melder daglig leder i klubben, Tove Moe Dyrhaug, at over halve arenaen - med en kapasitet på 21.850 - er solgt ut. - 12.000 billetter er revet bort.
VG170727 Banc of California Stadium skal ligge i hjertet av Hollywood-byen, og vil ha en kapasitet på drøye 22.000 mennesker.
DA170727 - Vi setter inn ekstra avganger og kapasitet på dager der det er behov, men det er et svært populært tilbud og attraktive reisemål.
DA170727 - Vi har ikke kapasitet til å ta imot alle dyrene som trenger et hjem, forteller Dahlback.
VG170726 Innledningsvis nevner Myles at Barclays Centre-konserten skal ha en kapasitet på 15 000, så hvorfor han omtaler 12 700 betalende gjester som utsolgt får vi ingen forklaring på.
VG170726 I en undersøkelse som utvalget gjennomførte blant norske kommuner, svarte 57 prosent av kommunene at dagens kapasitet i avløpssystemet ikke er tilstrekkelig for å håndtere fremtidens nedbør. 40 prosent av kommunene meldte at overvannsutfordringene utgjør en stor velferds- og kostnadstrussel.
VG170726 HAR GREI KAPASITET : Eidfjord-ordfører Anved Johan Tveit ( Sp ) fotografert i 2010.
VG170726 - Vi har hatt og har egentlig fortsatt en grei kapasitet , men vi skulle selvsagt helst sett at trykket fordelte seg over en lengre periode.
SA170726 De viser at det er de med størst kapasitet som er igjen til slutt når det blir tungt, sier Hetland.
DB170726 Helger er mer også populære enn hverdager - så mange hytter har derfor ledig kapasitet på ukedagene i august, sier Flo.
DB170726 Rosenborg-spillerne trente på stadion med en kapasitet på 60 000 tilskuere i går kveld.
DB170726 KUMMERLIGE KÅR : Italia mottar gjennomsnittlig rundt 450 nye flyktninger og migranter daglig, og har ikke kapasitet til å hjelpe alle.
BT170726https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Johnsrud-Sundby-gikk-sa-fort-at-landslagssjefen-matte-be-ham-roe-seg-ned-239314b.html De viser at det er de med størst kapasitet som er igjen til slutt når det blir tungt, sier Hetland.
AP170726https://www.aftenposten.no/osloby/i/AAM7x/Na-forsvinner-tre-trikkelinjer-fra-Oslo-sentrum-i-et-halvt-ar Ruter advarer om at vil være mindre kapasitet enn vanlig og oppfordrer reisende til å velge alternative reiseveier.
AP170726https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Johnsrud-Sundby-gikk-sa-fort-at-landslagssjefen-matte-be-ham-roe-seg-ned-239314b.html De viser at det er de med størst kapasitet som er igjen til slutt når det blir tungt, sier Hetland.
AP170726https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Johnsrud-Sundby-gikk-sa-fort-at-landslagssjefen-matte-be-ham-roe-seg-ned-239314b.html De viser at det er de med størst kapasitet som er igjen til slutt når det blir tungt, sier Hetland.
VG170725 Kims raketter kan ha kapasitet til å krysse Stillehavet og treffe amerikansk jord allerede neste år.
VG170725 Bruland etterlyser utbedret kapasitet under broene.
VG170724 - Alle store, kjente band som kommer til Norge bør spille på Ullevaal, sier Hemmestad og begrunner det med lyd, sikkerhet og kapasitet . 30. juli møtes Vålerenga og Manchester United til showkamp.
NL170724 Denne kommunen som sliter med befolkningsnedgang, eldrebølge og svak næringsøkonomi, har nå fått frigjort kapasitet innen helse, over på prioriteringen, nemlig eldreomsorg.
DA170724 Båten, som kalles C star, skal ha kapasitet til et mannskap på 25 personer og veie 422 tonn, ifølge The Independent.
DA170724 Båten, som kalles C star, skal ha kapasitet til et mannskap på 25 personer og veie 422 tonn, ifølge The Independent.
DA170724 Samtidig har Oslo S omfattende arbeider og svært redusert kapasitet .
DA170724 I tillegg er Gjøvikbanen stengt mellom Oslo S og Grefsen, og det er redusert kapasitet mellom Oslo S og Lillestrøm.
AA170724 Hun har ikke kapasitet til å tilrettelegge for meg slik at jeg kan fortsette i 60 prosent stilling.
DB170723 Han vil bli verdens beste løper, og under dette mesterskapet gjelder det å få mest mulig læring om kapasitet , begrensninger og taktikk.
DB170723 Han vil bli verdens beste løper, og under dette mesterskapet gjelder det å få mest mulig læring om kapasitet , begrensninger og taktikk.
DB170723 - De har gjerne vært svært suksessfulle i mange år, og en liten reduksjon i fysisk kapasitet og prestasjonsevne på grunn av aldring, kan de ta inn på klokskap, mentale ferdigheter og tekniske og taktiske ferdigheter.
AA170723 - Vi sitter på en betydelig kapasitet - både personer, ressurser og kompetanse - til å hjelpe Italia med mottaksbehovet de nå har, sier Hareide til NRK.
SA170722 Han vil bli verdens beste løper, og under dette mesterskapet gjelder det å få mest mulig læring om kapasitet , begrensninger og taktikk, sa Gjert Ingebrigtsen til NTB tidligere i uken. ( ©NTB ) ¶
FV170722https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Jakob-Ingebrigtsen-falt-fra-mulig-EM-gull-Far-toff-kritikk-fra-faren--Han-gjor-alt-feil-239121b.html Han vil bli verdens beste løper, og under dette mesterskapet gjelder det å få mest mulig læring om kapasitet , begrensninger og taktikk, sa Gjert Ingebrigtsen til NTB tidligere i uken. ( ©NTB ) ¶
DB170722 Uansett hvor bevisste de to belgierne var på Dimension Data-rytterens kapasitet , var det ingenting de kunne gjøre.
DB170722 Han vil bli verdens beste løper, og under dette mesterskapet gjelder det å få mest mulig læring om kapasitet , begrensninger og taktikk, sa Gjert Ingebrigtsen til NTB tidligere i uken.
DB170722 ( Dagbladet ) : Sist Nord-Korea avfyrte et missil, hadde den kapasitet til å nå USA, ifølge sørkoreanske myndigheter.
AP170722https://www.aftenposten.no/osloby/i/GVJbm/Gatemusikantene-mener-Oslo-folk-er-darlige-til-a-lytte--Jeg-kom-hit-for-atmosfaren_-men-den-er-doende-na Politiet håndhever heller ikke hvem som får spille hvor, men kan rykke ut om de får klager og de har kapasitet til det.
AP170722https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Jakob-Ingebrigtsen-falt-fra-mulig-EM-gull-Far-toff-kritikk-fra-faren--Han-gjor-alt-feil-239121b.html Han vil bli verdens beste løper, og under dette mesterskapet gjelder det å få mest mulig læring om kapasitet , begrensninger og taktikk, sa Gjert Ingebrigtsen til NTB tidligere i uken. ( ©NTB ) ¶
VG170721 Legemiddelverket bekrefter at de mangler kapasitet , og imens havner pasienter i limbo.
SA170721 Svenskenes hjemmebane har en kapasitet på 8466 tilskuere.
NL170721 Vi har kapasitet til å ta imot, og hjelpe mange mennesker som forlater de dysfunksjonelle statene, fordi tyrannene der tar fra menneskene fremtidstroen.
DN170721 På grunn av den reduserte kapasitet til Tyrkia har reiser til Hellas, Spania og Kroatia økt i år.
DB170721 ¶ FORNØYD SJEF : Den nye stadion har en kapasitet på 17.300 tilskuere.
DB170721 Og nå er det snart en realitet : En storstue med kapasitet på 17.300 tilskuere.
DB170721 I Eliteserien har tribunen en kapasitet på 4500 tilskuere.
DB170721 - Den videregående skolen får en kapasitet på 500 elever.
DB170721 Til Brann stadion, som har en kapasitet på drøyt 17 000 tilskuere, hadde bare 4688 funnet veien.
DB170721 Kommunenes oppgaver har blitt utvidet på en rekke områder de siste ti-årene, og dette gir økt krav til kompetanse og kapasitet .
AP170721https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/De-tapte-08-for-Rosenborg-for-to-ar-siden-Torsdag-utforte-de-mirakler-i-Tyrkia-239066b.html Svenskenes hjemmebane har en kapasitet på 8466 tilskuere.
SA170720 Landets studentboliger har kun kapasitet til å huse 14,5 prosent av studentene.
SA170720 Han vil bli verdens beste løper, og under dette mesterskapet gjelder det å få mest mulig læring om kapasitet , begrensninger og taktikk, forklarer pappa Ingebrigtsen.
FV170720https://www.fvn.no/100Sport/mesterskap/Pappa-Gjert-Ingebrigtsen-om-sonnes-hardkjor----Det-er-jo-et-harreisende-program-han-skal-gjennom-239023b.html Han vil bli verdens beste løper, og under dette mesterskapet gjelder det å få mest mulig læring om kapasitet , begrensninger og taktikk, forklarer pappa Ingebrigtsen.
DB170720 Han vil bli verdens beste løper, og under dette mesterskapet gjelder det å få mest mulig læring om kapasitet , begrensninger og taktikk, forklarer pappa Ingebrigtsen.
DA170720 Han vil bli verdens beste løper, og under dette mesterskapet gjelder det å få mest mulig læring om kapasitet , begrensninger og taktikk, forklarer pappa Ingebrigtsen.
BT170720https://www.bt.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Landets studentboliger har kun kapasitet til å huse 14,5 prosent av studentene.
BT170720https://www.bt.no/bolig/85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Landets studentboliger har kun kapasitet til å huse 14,5 prosent av studentene.
AP170720https://www.aftenposten.no/osloby/i/wqk7M/Slik-finner-du-hunderasen-som-passer-for-deg Har jeg kapasitet , tid og penger til å ha en hund i opptil 15 år ?
AP170720https://www.aftenposten.no/osloby/i/wqk7M/Slik-finner-du-hunderasen-som-passer-for-deg Det er morsomt med en leken boxer, men har familien kapasitet og tid til å aktivisere den flere timer hver dag ?
AP170720https://www.aftenposten.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Landets studentboliger har kun kapasitet til å huse 14,5 prosent av studentene.
AP170720https://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Pappa-Gjert-Ingebrigtsen-om-sonnens-hardkjor----Det-er-jo-et-harreisende-program-han-skal-gjennom-239023b.html Han vil bli verdens beste løper, og under dette mesterskapet gjelder det å få mest mulig læring om kapasitet , begrensninger og taktikk, forklarer pappa Ingebrigtsen.
AA170720 - Lokaltogene og de korte regiontogene har rundt 70 prosent redusert kapasitet denne første uken i august, noe som ytterligere utfordrer logistikken rundt oslotrafikken og de mulighetene vi har for å frakte reisende på den måten vi ønsker, sier kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz i NSB.
VG170719 Med en befolkningsvekst på 21 prosent siden 2000 må vi ha større kapasitet på byggene våre.
DN170719 Han sier at innbyggerne ikke har kapasitet til å betale for beskyttelsen som trengs, og at selskapene derfor må holdes ansvarlig.
DB170719 I de største byene risikerer fødende å bli avvist på døra og omdirigert til sykehus som har bedre kapasitet .
AA170719 - Visit Norway klarer å gi sin informasjon på 13 andre språk, så dermed burde de ha kapasitet til å få med nynorsken også, sier Aasbrenn, som mener praksisen bryter med språkloven.
DN170718 Det er satt opp midlertidige mottak hvor folk kan sove og få mat, men flere av byene er bekymret for at de ikke har kapasitet til å ta imot alle sammen.
DB170718 Det er satt opp midlertidige mottak hvor folk kan sove og få mat, men flere av byene er bekymret for at de ikke har kapasitet til å ta imot alle sammen.
AA170718 De har brukt mest kapasitet på å rykke ut til båtfolk som har motorproblemer og til grunnstøtinger.
AA170718 Tidligere kunne Valle Hovin, med en kapasitet på 40.000 mennesker, romme flere av de aller største.
AA170718 - Når Koengen har en kapasitet på 23.000 mennesker med en billettpris på 1000 kroner, går det aller meste av pengene til produksjonskostnader.
AA170718 - Festivaler har begrenset kapasitet og mange band på programmet.
VG170717 Det var en vellykket test av en interkontinental ballistisk misssil, som ifølge analytikere har kapasitet til å nå USA, og som Nord-Korea selv sier er stort nok til å bære et kjernefysisk stridshode.
DB170717 - Vår kapasitet strekker ikke til for å stoppe en så stor brann, sier Stevan Katic, leder for de lokale myndighetene i regionen Herceg Novi, ifølge ABC News.
DB170717 » « Har dere kapasitet til å la flere enn ti personer bruke siden deres på en gang. » « Sjokk.
AA170717 Vi har stor kapasitet på veg- og tunnelarbeider, og vi ser frem til samarbeidet med Statens vegvesen, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen i en pressemelding.
AA170717 Da har vi mulighet til å avtale et tidspunkt hvor vi vet at vi har kapasitet til å betjene folk, sier Sparby.
VG170716 F-35 representerer ifølge departementet en « formidabel økning » av norsk luftmilitær kapasitet .
SA170716 Nå skal jeg hjem og hvile før vi skal forberede oss best mulig til VM, sa gullgutten siom igjen viste sitt unike talent og kapasitet .
AP170716https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Det-originale-stuntet-ble-en-suksess_-men-Warholm-innrommer--Jeg-angret-i-gar-238848b.html Nå skal jeg hjem og hvile før vi skal forberede oss best mulig til VM, sa gullgutten siom igjen viste sitt unike talent og kapasitet .
VG170715 Samtidig er det et mulighetsrom for leger som har kapasitet utover fast arbeidssted, at de kan ta vakter på sitt hjemsted, sier daglig leder Nicolai Skarsgård.
DB170715 - I en akutt krisesituasjon vil vi ikke ha kapasitet til å gjennomføre tyngre vedlikehold på flyene våre.
AA170715 - I en akutt krisesituasjon vil vi ikke ha kapasitet til å gjennomføre tyngre vedlikehold på flyene våre.
AA170715 Besøkssenteret må ha god nok kapasitet , det må være fleksibelt for endring og publikum må kunne komme nær « det aller helligste ».
VG170714 Begge har kapasitet til å holde unna om Myr Faksen ikke gjør det han kan.
SA170714 Jeg forventer at laget går langt, for det har det kapasitet og mulighet til, sier Mykjåland.
SA170714 Årsaken er sprengt kapasitet på anlegg i byen.
DB170714 Han har stor kapasitet og tempostyrke, og er i tillegg god i bakkene.
DA170714 - Gjennom dette oppkjøpet vil vi kunne tilby ytterligere spisskompetanse og kapasitet , samt et bredere spekter av tjenester til selskapenes felles kunder i olje- og gass industrien.
DA170714 Kollektivplanleggernes store hodebry er at det er veldig dyrt å bygge opp en kapasitet som bare blir utnyttet noen korte og hektiske perioder på døgnet.
DA170714 Når det ikke er ressurser, kapasitet og interesse for å ta vare på helsa, trenger vi et nytt helsedepartement.
BT170714https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hva-som-skjer-med-kaptein-Mjelde_-er-det-store-sporsmalet-for-EM-starten-238746b.html Jeg forventer at laget går langt, for det har det kapasitet og mulighet til, sier Mykjåland.
AP170714https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hva-som-skjer-med-kaptein-Mjelde_-er-det-store-sporsmalet-for-EM-starten-238746b.html Jeg forventer at laget går langt, for det har det kapasitet og mulighet til, sier Mykjåland.
AA170714 Skipet har en kapasitet på 2650 passasjerer, og har et mannskap bestående av intet mindre enn 1036 personer.
AA170714 - I utgangspunktet skulle vi ha bøtelagt disse bilene, men det har vi dessverre ikke kapasitet til, sier han.
VG170713 « F-35 representerer en formidabel økning av norsk luftmilitær kapasitet .
VG170713 - Vi har ett stort miljø igjen i Norge, og når vi nå bygger ned det, gjør vi oss avhengige av kompetanse og kapasitet utenfor Norge for å drifte våre egen flyflåte.
VG170713 - I en akutt krisesituasjon vil vi ikke ha kapasitet til å gjennomføre tyngre vedlikehold på flyene våre.
SA170713 - Ettersom Benny har trent med oss i vår har vi et godt bilde på hans kapasitet .
DB170713 Stadion Miejski har en kapasitet på over 45.000 tilskuere.
DA170713 - Det er nok de største konsertene som vi har størst kapasitet på.
AP170713https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tidligere-TIL-keeper-har-funnet-seg-ny-klubb-238735b.html - Ettersom Benny har trent med oss i vår har vi et godt bilde på hans kapasitet .
AA170713 Adresseavisen har tidligere skrevet om at Dyrebeskyttelsen har sprengt kapasitet i sommermånedene.
DB170712 Trykkeriet har hatt kapasitet til flere oppdrag og de senere årene har vi derfor tatt flere grep for å kunne trykke mer selv og bruke mindre penger på å sette ut trykkeoppgaver.
DB170712 juli 2011 viste at det var nødvendig å styrke sikkerhetsarbeidet i Stortinget, herunder kapasitet og kompetanse i Stortingets sikkerhetsseksjon.
DA170712 - Den handler om hvilken kapasitet og rått potensial vi har på innsiden.
AA170712 Et lite land som Norge klarer ikke alene å bygge opp god nok kapasitet i alle våpengrener.
VG170711 Ekstreme kontekster kjennetegnes av at organisasjonen ikke har nok kapasitet til å forhindre betydelige fysiske, psykologiske eller materielle konsekvenser for organisasjonens medlemmer.
NL170711 Alle er glad for at ferga mellom Andenes til Gryllefjord har fått større kapasitet , men er det midlertidig ?
DB170711 Han går fra en idrett hvor man skal være mest mulig eksplosiv og holde seg unna utholdenhetstrening til temposykling og klatring, hvor det handler om ren utholdenhet, styrke og kapasitet , sier Knut Anders Fostervold.
DB170711 - Det første navnet som slår meg er Petter Northug, som både vinner sprinter, men også har vunnet 15 kilometer intervallstart, som handler om ren kapasitet .
DB170711 Trondheim har færre enn 200 000 innbyggere, men de solgte ut stadion deres, med en kapasitet på 20 000, hver uke, sa Kenny til The Irish Times i juni, og la til : ¶
DB170711 Så det handler om kapasitet , sier Langaas til Finansavisen.
DB170711 Frakten fra Oslo lufthavn har vært mer eller mindre stabil de siste årene, men økningen inn i 2017 har vært grunnet mer kapasitet .
VG170710 Spillestedene har kapasitet fra 800 til 2400 tilskuere, foruten to festivaler som huser 30.000 og 40.000 mennesker.
DA170710 - Planene vi har lagt fram har jeg lyst til å være med å gjennomføre nettopp fordi det vi har fått til de siste fire årene viser at vi har kapasitet til å håndtere mange saker og vilje til å øke bevilgningene kraftig.
DA170710 UNE hadde ikke kapasitet til å svare på hvilke kilder som tilsier at Afghanistan er trygt.
DN170709 All oppmerksomheten på Russland er et blindspor, ettersom de ikke har kapasitet til å bli en stormakt på sikt.
DB170709 - Hun har en god kapasitet inne, og det er gøy å se at hun får det ut når det er løp.
VG170708 Til sammen varmet Smeplass opp for Sivan på 30 show, på konsertsteder med kapasitet fra 900 til 8000 tilskuere.
VG170708 For de to stadionkonsertene, med kapasitet på henholdsvis 52.000 og 75.000 tilskuere, fikk Walker 85.000 kroner per kveld.
DB170708 Selv om vi, som statssekretær i utenriksdepartementet Michael Roth sa til NTB i går, har oppfylt våre forpliktelser, har vi likevel kapasitet til å ta imot flere.
NL170707 Troms Fylkeskommune gikk ut med anbud på sommersambandet Botnhamn - Brensholmen på ei ferge med kapasitet på 40 personbilenheter ( betydelig større ferge ) med opsjon på 20 pbe ( gjeldende kontrakt for 2016 ) Dette for å prøve å fø ei større ferge inn på sambandet, men samtidig sikre oss at vi fikk anbud som sikret samband i 2017.
NL170707 I den sammenheng vil Rødvei få muligheten til å være med på å ta stilling til investeringsbehovet ved fergekaien Botnhamn og Brensholmen for å kunne ha slik kapasitet, mot dagens fergekaier som er bygd for en betraktelig mindre kapasitet i sin tid.
NL170707 I den sammenheng vil Rødvei få muligheten til å være med på å ta stilling til investeringsbehovet ved fergekaien Botnhamn og Brensholmen for å kunne ha slik kapasitet , mot dagens fergekaier som er bygd for en betraktelig mindre kapasitet i sin tid.
NL170707 Det kan og nevnes til Rødvei orientering, at nevnte ferge MF Stetind er satt inn på det andre sommersambandet Andenes - Gryllefjord, noe som gjør at vi har en betydelig bedre kapasitet der nå enn tidligere, også det et resultat av god vilje til å øke kapasiteten på sommerfergene fra alle involverte.
NL170707 I Langtidsplanen bruker regjeringen store summer på å bygge ned kapasitet i Nord-Norge, for så å bygge opp tilsvarende kapasitet på Rygge.
NL170707 I Langtidsplanen bruker regjeringen store summer på å bygge ned kapasitet i Nord-Norge, for så å bygge opp tilsvarende kapasitet på Rygge.
NL170707 En annen viktig kapasitet er behovet for medisinsk evakuering.
DB170707 Høyden holder Warholm seg foreløpig unna, først og fremst fordi høydetrening ikke har samme effekt for en 400-meterløper som trenger anaerob kapasitet sammenlignet med de som trener lengre distanser og er mer avhengig av aerob kapasitet .
DB170707 Høyden holder Warholm seg foreløpig unna, først og fremst fordi høydetrening ikke har samme effekt for en 400-meterløper som trenger anaerob kapasitet sammenlignet med de som trener lengre distanser og er mer avhengig av aerob kapasitet.
AA170707 Sårbar kapasitet
AA170707 Flyktninghjelpen etterlyste torsdag at Norge også låner ut kapasitet til kriserammede Italia, som enkelte land ønsker raskere vedtak fra, men dette ser foreløpig ikke ut til å skje.
AA170707 Sett under ett har de nordiske landene god militær kapasitet , men dagens trusselbilde krever mer enn stridsvogner og jagerfly.
NL170706 De har per nå ikke kapasitet til å trene med de ni maskinene som er på Rygge.
NL170706 Daglig drift og samfunnsbygging har måttet lide når ordførere, rådmenn og mange med dem har brukt svært mye av sin kapasitet på møter, reiser, naboprat, forhandlinger, intensjonsavtaler osv.
DB170706 Den økende trafikkmengden har ført til at Beijings nåværende flyplass, Beijing Capital International Airport, som slett ikke er liten - den er faktisk verdens nest største målt i antall passasjerer, allerede er hardt presset på kapasitet - og verre vil det bli.
DB170706 Da skal fire rullebaner være klare, og flyplassen skal i første omgang ha kapasitet til å betjene 45 millioner passasjerer i året.
DB170706 Hvor mange som kommer for å se åpningskampen mellom Norge og Nederland gjenstår å se, men stadionet i Utrecht har en kapasitet på 25 000.
AP170706https://www.aftenposten.no/okonomi/i/2Wb1G/Parkeringsplasser-pa-OSL-smekkfulle_-ikke-lenger-garanti-om-plass Det skjer at det kommer avbestillinger, så folk bør sjekke kapasitet på nettet med jevne mellomrom.
AA170706 Et lokale med kapasitet til 400 mennesker skal huse dommere og folk som blir pågrepet i byen under møtet.
AA170706 Trønderdekk er av de med størst kapasitet i området, og rommer opptil 4500 dekksett.
DN170705 - Vi har planlagt for mye produksjon i forhold til det vi hadde kapasitet til, sier hun.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Wideroe-kansellerer-100-juli-avganger-over-hele-landet--624674b.html - Vi har planlagt for mye produksjon i forhold til det vi hadde kapasitet til, sier hun.
VG170704 Analytikere mener missilet Nord-Korea testet på den amerikanske nasjonaldagen, har kapasitet til å nå USA.
VG170704 Landets militære kapasitet har med den nasjonale selvfølelsen å gjøre.
VG170704 Kommentar Landets militære kapasitet har med den nasjonale selvfølelsen å gjøre.
VG170704 I tillegg til at atomvåpen fra regimets side blir sett på som en sikkerhet og et pressmiddel overfor resten av verdensamfunnet, gir også landets militære kapasitet regimet legitimitet i befolkningen.
VG170704 Flere analytikere mener missilet har kapasitet til å nå USA.
VG170704 * Forliket sier også at landmaktutredningen, som skal se på Hærens behov i fremtiden, skal utrede om de ni Bell-helikoptrene som blir stående på Bardufoss frem til alternativ kapasitet er etablert, eller annen helikopterkapasitet, vil være nødvendig for å gi Hæren økt mobilitet.
SA170704 Analytikere mener missilet Nord-Korea testet på den amerikanske nasjonaldagen, har kapasitet til å nå amerikansk jord.
DB170704 Analytikere mener missilet, som ble testet på den amerikanske nasjonaldagen, har kapasitet til å nå amerikansk jord, skriver NTB.
DB170704 - Kapasitet til å nå USA ¶
DB170704 Tenketanken US-Korea Institute hevdet at raketten ville ha kapasitet til å nå det amerikanske fastlandet.
BT170704https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Ny-nordkoreansk-missiloppskyting-336443b.html Analytikere mener missilet Nord-Korea testet onsdag kveld, har kapasitet til å nå amerikansk jord.
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/Analytikere-mener-Nord-Koreas-siste-rakett-test-viser-at-landet-har-kapasitet-til-a-ramme-USA-624534b.html | Analytikere mener Nord-Koreas siste rakett-test viser at landet har kapasitet til å ramme USA ¶
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/Analytikere-mener-Nord-Koreas-siste-rakett-test-viser-at-landet-har-kapasitet-til-a-ramme-USA-624534b.html Ifølge nyhetsbyrået Reuters uttalte TV-verten at de nå « har kapasitet til å treffe hvor som helst i verden ».
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/Analytikere-mener-Nord-Koreas-siste-rakett-test-viser-at-landet-har-kapasitet-til-a-ramme-USA-624534b.html Analytikere mener missilet Nord-Korea testet på den amerikanske nasjonaldagen, har kapasitet til å nå amerikansk jord.
AA170704 Også i fjor var det sprengt kapasitet hos Dyrebeskyttelsen på denne tiden.
VG170703 - Rittet er designet for dem med opptrekkstog, så vi må forsøke å få laget til å sette seg, og satse på at god fysisk kapasitet betaler seg utover i rittet.
VG170703 Børresen opplyser også at fotografen ble ansatt på Stortinget for å redusere utgiftene ved å leie inn nye fotografer for hver begivenhet, og at trykkemaskinen erstattet en gammel maskin som ikke hadde like stor kapasitet .
VG170703 Fotografen ble ansatt for å redusere utgiftene ved å leie inn nye fotografer for hver begivenhet, og trykkemaskinen erstattet en gammel maskin som ikke hadde like stor kapasitet , forklarer hun.
SA170703https://www.aftenbladet.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet solcelleanlegget ditt har.
SA170703 Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet solcelleanlegget ditt har.
BT170703https://www.bt.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet solcelleanlegget ditt har.
AP170703https://www.aftenposten.no/osloby/Brynstunnelen-apen-624475b.html Den 270 meter lange Brynstunnelen er en del av E6, og den lange perioden med halv kapasitet har skapt problemer for mange bilister.
AP170703https://www.aftenposten.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet solcelleanlegget ditt har.
SA170702 - På grunn av tekniske problemer er det redusert kapasitet i sambandet, trafikeres kun med to ferger.
DB170702 Da var det mer kapasitet og mindre hurtighet.
VG170630 Har kapasitet , men står sjanseartet til ytterst på vingen.
VG170630 har begge stor kapasitet og er i form.
VG170630 Vi leier kun inn ekstra kapasitet ved behov, og selvfølgelig i så begrenset grad som mulig, understreker Jacobsson.
VG170630 Når de mangler kapasitet , leier de inn både fly og mannskap fra utenlandske selskaper.
VG170630 - Det viktigste for oss er at passasjerene kommer seg dit de skal, og derfor setter vi inn ekstra kapasitet , sier Charlotte Holmbergh Jacobsson, presseansvarlig i Norwegian, til VG.
SA170630 Fjordline er en av partnerne til sykkel-VM, og vil ta med trailere på danskebåten etter hvert som det er ledig kapasitet .
DB170630 Du vinner ingenting på å insistere på at bilisten har vikeplikt for deg, og du utnytter den mest trafikkerte gatas kapasitet bedre ved å slippe bilisten fram.
BT170630https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-henter-40-kilometer-med-gjerder-for-a-unnga-dette-238037b.html Fjordline er en av partnerne til sykkel-VM, og vil ta med trailere på danskebåten etter hvert som det er ledig kapasitet .
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Trafikkaos-etter-takras-i-den-nyoppussede-Brynstunnelen--og-pa-mandag-stenger-trolig-Operatunnelen-624324b.html Den 270 meter lange Brynstunnelen er en del av E6, og den lange perioden med halv kapasitet har skapt problemer for mange bilister.
AP170630https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-henter-40-kilometer-med-gjerder-for-a-unnga-dette-238037b.html Fjordline er en av partnerne til sykkel-VM, og vil ta med trailere på danskebåten etter hvert som det er ledig kapasitet .
AA170630 MF Glutra, som ble satt inn torsdag kveld, har bedre kapasitet enn MF Sulafjord, og vil derfor kunne ta med seg flere biler over fjorden.
AA170630 Han forteller at det ikke er snakk om store skader på MF Sulafjord, og han er derfor ganske sikker på at det skal være god nok kapasitet på ferjesambandet til helgetrafikken virkelig tar seg opp.
AA170630 - Det viktigste for oss er at passasjerene kommer seg dit de skal, og derfor setter vi inn ekstra kapasitet , sier presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian.
VG170629 Minde, Haavi og Utland er tre spillere som har kapasitet for å løpe enormt, sier landslagssjefen.
VG170629 I VGs eksempler blir norske bistandspenger brukt til å fremme norsk litteratur i Indonesia, noe som i teorien skal bidra til å styrke en indonesisk øys kulturelle « kapasitet » og kulturinstitusjoner.
DN170629 I dommen heter det at selskapene kunne ha inngitt separate tilbud ettersom sykehuset ikke stilte krav til tilbydernes størrelse eller kapasitet .
DB170629 Til tross for ledig kapasitet fikk 183 personer avslag om langtidsplass på sykehjem i fjor.
DB170629 Kjøleskapet har altså begrenset kapasitet til å kjøle ned mat.
VG170628 Cyberforsvaret har relativt god kapasitet til å forsvare Forsvaret, og det er det oppdraget vi har.
VG170628 Til tross for den lave tiltroen til Forsvarets kapasitet til å forsvare landet, fortsetter nordmenns totalinnrykk av Forsvaret å stige. 56 prosent oppgir at de har et « meget » eller « ganske » godt totalinntrykk.
SA170628 Ulykken oppstod etter at 3.000 mennesker ble sluppet inn på et område av stadion som hadde kapasitet til rundt halvparten.
DA170628 Ifølge Næringsforeningens nettsider er det sprengt kapasitet ved de fire universitetene som tilbyr legeutdanning i dag, som er årsaken til Legeforeningens nyorientering.
BT170628https://www.bt.no/kultur/Jan-Eggum-med-storkonsert-under-Sykkel-VM-336265b.html Det handler mye om rømningsveier og kapasitet på Torgallmenningen, sier Stormoen - som har cirka fem millioner kroner til rådighet for å lage et best mulig kulturprogram.
BT170628https://www.bt.no/100Sport/fotball/96-Liverpool-fans-dode-i-1989---na-er-seks-personer-siktet-237985b.html Ulykken oppstod etter at 3.000 mennesker ble sluppet inn på et område av stadion som hadde kapasitet til rundt halvparten.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Polititopper-Norge-er-sarbare-for-hackerangrep-624163b.html Men hadde det rammet oss som det rammet England, så ville vi hatt store problemer på etterforskningssiden, både når det gjelder kompetanse og kapasitet , sier Kripos-sjef Ketil Haukaas til Politiforum.
AP170628 Ulykken oppstod etter at 3.000 mennesker ble sluppet inn på et område av stadion som hadde kapasitet til rundt halvparten.
AA170628 - Det settes inn ekstra kapasitet i forbindelse med arrangementer som Olavsfestdagene, da vil det gå flere busser enn ellers, sier Opsal.
VG170627 Det har også vært utfordringer med systemets kapasitet til å ta hånd om passasjerer som strander, mener Steen.
VG170627 - Hvis dagens fordeling med ni helikoptre på Bardufoss og ni på Rygge hadde fungert, hadde vi ikke trengt å gjøre noen endringer, men ni helikopter på Rygge gir ikke spesialstyrkene den mobiliteten de trenger, sier Søreide, og påpeker at helikoptrene ikke skal flyttes fra Bardufoss før ny kapasitet er på plass.
VG170627 Bredde og høyde er omtrent opprettholdt, mens akselavstand og lengde er strukket med cirka 50 mm - noe som kommer passasjerene til gode siden bagasjerommet har samme kapasitet som tidligere ( 550 liter ).
DB170627 Dufaud ser ikke noe problematisk i at Norge i en periode hjelper franskmennene med smør, dersom vi har ressurser og kapasitet til dette.
AP170627https://www.aftenposten.no/osloby/i/3nB6X/Nytt-kulturhus-i-Oslos-gamle-roverstad Klubben - ny konsertscene med kapasitet 900 stående.
AP170627https://www.aftenposten.no/osloby/Nytt-kulturhus-i-Oslos-gamle-roverstad-623991b.html Klubben - ny konsertscene med kapasitet 900 stående.
VG170626 Vi jobber på spreng med å finne ledig kapasitet for å leie inn det.
VG170626 - Dette forsterker min bekymring om at Horne og Bufdir ikke har god nok kapasitet til å avsløre de som misbruker systemet.
NL170626 I Langtidsplanen bruker regjeringen store summer på å bygge ned kapasitet i Nord-Norge, for så å bygge opp tilsvarende kapasitet på Rygge.
NL170626 I Langtidsplanen bruker regjeringen store summer på å bygge ned kapasitet i Nord-Norge, for så å bygge opp tilsvarende kapasitet på Rygge.
NL170626 Men svensk jernbane har ikke uendelig kapasitet , og her forventes sterk økning i årene framover.
DB170626 Båten har kapasitet til 200, og Boldt var blant de siste 30 passasjerene som egentlig skulle vært om bord.
AP170626https://www.aftenposten.no/osloby/Stenging-av-Ostfoldbanen-og-flere-tunneler-forer-til-forsinkelser-i-Oslo-trafikken-623971b.html - Nå går det flere baner forbi Brynseng til sentrum, så det er god kapasitet .
AA170626 Det mangler også fleksibilitet fordi de private ikke har så stor interesse av å drive med ledig kapasitet .
DB170625 På Gran Canaria, Kreta, Rhodos kan du slite med å finne billige hotellrom - hvis det i det hele tatt er ledig kapasitet .
DB170625 Men, her kan gå komme til å gå på en real smell dersom du kjøper flybillett før du har sjekket hotellpriser og - kapasitet .
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Du-er-god-nok-uten-seksere-336127b.html Det har ikke noe med kapasiteten, for vi bruker bare noen få prosent av hjernens kapasitet .
NL170624 Men med « kraftsamling » som bærende prinsipp, så viser det seg at vi får en de facto nedbygging av kapasitet i nordområdene.
NL170624 Men med « kraftsamling » som bærende prinsipp, så viser det seg at vi får en de facto nedbygging av kapasitet i nordområdene, skriver Marius Jøsevold.
DA170624 I den forbindelse må togreisende i år som i fjor belage seg på redusert kapasitet både til og fra hovedstaden fram til 7. august, skriver Teknisk Ukeblad.
AP170624https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-far-utslippsfrie-selvkjorende-busser-i-2018-623797b.html Først og fremst vil de kunne bidra for å frakte folk til skinnegående transport og bussruter med høy kapasitet .
VG170623 Varg Kongen har stor kapasitet , men feiler mye.
VG170623 har galoppert de to siste gangene, men har kapasitet som rekker langt.
VG170623 Men da svarte Anders Anundsen ( Frp ), som da var justisminister, at departementet ikke hadde kapasitet til å vurdere det.
SA170623 Nordic Choice-kjeden med sine åtte hoteller i Bergen, Scandic-kjeden med sine syv hoteller og Thon-kjeden med fire hoteller melder alle om ledig kapasitet under sykkel-VM.
SA170623 - Vi regner med at alle rommene vil bli opptatt, men per i dag har vi ledig kapasitet i VM-perioden, sier administrerende direktør Nina Askvik i Radisson Blu på Bryggen.
SA170623 - Noen datoer er nesten fullbooket, mens andre dager er det ganske bra kapasitet , opplyser Hilde Berentsen, administrerende direktør på Havnekontoret.
SA170623 - Men det er fortsatt tilgjengelig kapasitet , særlig første helgen og i begynnelsen av uken.
BT170623https://www.bt.no/100Sport/sykkel/-Sykkel-VM-fyller-ikke-hotellene-i-Bergen-237711b.html Nordic Choice-kjeden med sine åtte hoteller i Bergen, Scandic-kjeden med sine syv hoteller og Thon-kjeden med fire hoteller melder alle om ledig kapasitet under sykkel-VM.
BT170623https://www.bt.no/100Sport/sykkel/-Sykkel-VM-fyller-ikke-hotellene-i-Bergen-237711b.html - Vi regner med at alle rommene vil bli opptatt, men per i dag har vi ledig kapasitet i VM-perioden, sier administrerende direktør Nina Askvik i Radisson Blu på Bryggen.
BT170623https://www.bt.no/100Sport/sykkel/-Sykkel-VM-fyller-ikke-hotellene-i-Bergen-237711b.html - Noen datoer er nesten fullbooket, mens andre dager er det ganske bra kapasitet , opplyser Hilde Berentsen, administrerende direktør på Havnekontoret.
BT170623https://www.bt.no/100Sport/sykkel/-Sykkel-VM-fyller-ikke-hotellene-i-Bergen-237711b.html - Men det er fortsatt tilgjengelig kapasitet , særlig første helgen og i begynnelsen av uken.
AP170623https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/-Sykkel-VM-fyller-ikke-hotellene-i-Bergen-237711b.html Nordic Choice-kjeden med sine åtte hoteller i Bergen, Scandic-kjeden med sine syv hoteller og Thon-kjeden med fire hoteller melder alle om ledig kapasitet under sykkel-VM.
AP170623https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/-Sykkel-VM-fyller-ikke-hotellene-i-Bergen-237711b.html - Vi regner med at alle rommene vil bli opptatt, men per i dag har vi ledig kapasitet i VM-perioden, sier administrerende direktør Nina Askvik i Radisson Blu på Bryggen.
AP170623https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/-Sykkel-VM-fyller-ikke-hotellene-i-Bergen-237711b.html - Noen datoer er nesten fullbooket, mens andre dager er det ganske bra kapasitet , opplyser Hilde Berentsen, administrerende direktør på Havnekontoret.
AP170623https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/-Sykkel-VM-fyller-ikke-hotellene-i-Bergen-237711b.html - Men det er fortsatt tilgjengelig kapasitet , særlig første helgen og i begynnelsen av uken.
AP170623 Nordic Choice-kjeden med sine åtte hoteller i Bergen, Scandic-kjeden med sine syv hoteller og Thon-kjeden med fire hoteller melder alle om ledig kapasitet under sykkel-VM.
AP170623 - Vi regner med at alle rommene vil bli opptatt, men per i dag har vi ledig kapasitet i VM-perioden, sier administrerende direktør Nina Askvik i Radisson Blu på Bryggen.
AP170623 - Noen datoer er nesten fullbooket, mens andre dager er det ganske bra kapasitet , opplyser Hilde Berentsen, administrerende direktør på Havnekontoret.
AP170623 - Men det er fortsatt tilgjengelig kapasitet , særlig første helgen og i begynnelsen av uken.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Nesten-ikke-ko-for-a-fa-nytt-pass---Dette-er-uventet-623733b.html Vi har ledig kapasitet både ved politihuset på Grønland og i Sandvika.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Nesten-ikke-ko-for-a-fa-nytt-pass---Dette-er-uventet-623733b.html Vi er nå godt inne i det som vanligvis er en del av høysesongen for utstedelse og fornyelse av pass, den varer gjerne til midten av juli, og så sitter vi her med masse ledig kapasitet .
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Nesten-ikke-ko-for-a-fa-nytt-pass---Dette-er-uventet-623733b.html Politiet har mye ledig kapasitet .
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Nesten-ikke-ko-for-a-fa-nytt-pass---Dette-er-uventet-623733b.html Men vi vet at vi har ledig kapasitet og oppfordrer folk som skal fornye passet om å benytte sjansen.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Nesten-ikke-ko-for-a-fa-nytt-pass---Dette-er-uventet-623733b.html For to år siden var det lange køer der det nå er ledig kapasitet
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qqPG1/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet Økonomien går fra ledig kapasitet til full kapasitetsutnytting i 2020.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qqPG1/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet Men hvis økonomien og arbeidsmarkedet av ulike årsaker blir presset forbi normal kapasitet , så blir sterke krefter satt i sving.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qqPG1/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet Bankens tall viser at det i 2020 ikke vil være ledig kapasitet i norsk økonomi.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet-623754b.html Økonomien går fra ledig kapasitet til full kapasitetsutnytting i 2020.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet-623754b.html Men hvis økonomien og arbeidsmarkedet av ulike årsaker blir presset forbi normal kapasitet , så blir sterke krefter satt i sving.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet-623754b.html Bankens tall viser at det i 2020 ikke vil være ledig kapasitet i norsk økonomi.
VG170621 Men man mer enn aner hennes enorme kapasitet ; jeg tror ikke jeg har sett et mer overbevisende gjennombrudd siden Pål Sverre Hagen i « deUSYNLIGE » i 2008.
NL170621 De som står bak dette begrepet bør spørre seg hvor ambisjonsnivået ligger - og om de har kapasitet / evne til å lede TIL inn i ny fremadstormene æra !
DB170621 Den bør få større kapasitet og være bredere sammensatt.
AA170621 Vitenskapsmuseet hadde håpet å kunne stille den ut under Starmus-festivalen, men da det krever store sikkerhetstiltak, har ikke museet kapasitet under storsatsingen Body Worlds.
VG170620 Brann Stadion har kapasitet til å ta imot over 17.000.
VG170620 - Det handlet om kapasitet , det var ikke noe drama rundt dette, sier Toledo til VG.
VG170620 Videre skriver Humlegård at SAMLOK Drammen ikke hadde kapasitet til å dekke det nye distriktet.
VG170620 Det er trist at de setter livene våre på vent siden de ikke har kapasitet til å ta å ta i mot de som trenger det.
SA170620 Totalt har det kapasitet til å frakte 4372 passasjerer og mannskapet teller 1400 personer.
DN170620 Han sier at sett i ettertid er det ikke tvil om at presidentskapet undervurderte prosjektet, og at fremtidige byggeprosjekter må gjennomføres med vesentlige større krav til kompetanse, kapasitet og kvalitetssikring.
DB170620 Sønnen Henry beskrives som en livsglad liten tass, som blant annet har brukt sin kraftige kognitive kapasitet til å tjene familien en formue på børsen i all hemmelighet.
DA170620 Heimevernet mangler kapasitet til å sørge for sikring av viktige bygg og anlegg, ifølge Riksrevisjonen.
DA170620 - Mangler kapasitet
DA170620 - Innenfor Heimevernet, som har ansvar for sikring og vakthold, er det mangel på kapasitet , sa riksrevisor Per-Kristian Foss til NTB i mai.
DA170620 - Heimevernet har ikke kapasitet til å gjøre jobben sin med de sikringsstyrkene som trengs for de samfunnsviktige objektene som finnes, sier Senterpartiets Per Olaf Lundteigen til NTB.
SA170619 Stadion Oriel Park har en kapasitet på 4500 tilskuere og 3000 sitteplasser.
DN170619 - Planen er å levere ut gjennom de forhandlerne vi har, de har god kapasitet .
BT170619 Stadion Oriel Park har en kapasitet på 4500 tilskuere og 3000 sitteplasser.
AP170619https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/--Slar-vi-ikke-Dundalk_-har-vi-ingenting-i-Europa-a-gjore-237516b.html Stadion Oriel Park har en kapasitet på 4500 tilskuere og 3000 sitteplasser.
AP170619 Stadion Oriel Park har en kapasitet på 4500 tilskuere og 3000 sitteplasser.
FV170618 Mange klager på støy/høy musikk som ikke er fulgt opp på grunn av kapasitet .
BT170618 - Det føderale sikkerhetsorganet NSA har kapasitet til å teste én billion ( 1, etterfulgt av 12 nuller, red.anm. ) kombinasjoner i sekundet, sier han.
AP170618 Flere av klagene hadde de ikke kapasitet til å følge opp.
AP170618 - Så lenge folk kommer seg uskadet hjem, må vi si oss fornøyd, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord, som overhodet ikke har hatt kapasitet til å rykke ut til privat festbråk ¶
VG170617 - Hadde vi hatt større kapasitet hadde vi kunnet redde mange flere, sier Dahlback.
DN170617 Bilen har kapasitet til å dra henger på opptil to tonn.
AP170617 « Baltic Pipe » i regi av danske Energinet og polske GAZ-SYSTEM går ut på å få på plass gassrørledning fra Danmark til Polen med en kapasitet på 10 - 12 milliarder kubikkmeter gass.
AP170617 Det de ikke var villig til å diskutere offentlig, var hvilken kapasitet Forsvaret har for de mest krevende oppgavene, forsvar av landet mot mulige militære trusler eller angrep, mente Nils Holme.
VG170616 - Oslo kommune er kjent med at Dixi de siste årene hatt økt pågang, både av nye brukere og pårørende, og at dette tar mye kapasitet og kan være utfordrende.
SA170616 Han har en kapasitet som er helt vill, sa en imponert sportssjef Tjørhom.
SA170616 Enorm kapasitet
DB170616 TV-serier, med sin kapasitet for store rollegallerier og komplekse og sammenvevde narrativ, egner seg ypperlig for slike historier, der årsakssammenhengene er tallrike, kryssrefererende og ofte mer antydet enn eksplisitte.
DA170616 Han har en kapasitet som er helt vill, sa en imponert sportssjef Tjørhom.
DA170616 Enorm kapasitet
BT170616 - Vi hadde ikke hatt kapasitet til å stanse så mange.
AP170616 Han har en kapasitet som er helt vill, sa en imponert sportssjef Tjørhom.
AP170616 Enorm kapasitet
AA170616 - På grunn av de store avstandene, må det nye embetet ha nødvendig kapasitet og kompetanse i Tromsø for å sikre ivaretakelse av brukerne og samhandling med regional stat som i stor grad er lokalisert i Tromsø, sier han.
VG170615 Det er det som imponerer meg, at han stadig klarer å utnytte sin kapasitet , sa Ingebrigtsen senior.
VG170615 Skuespillerne våre har så stor kapasitet , og de blir bedre og bedre for hver episode.
SA170615 MF « Ropeid » har imidlertid lavere hastighet og kapasitet , noe som torsdag formiddag førte til at en avgang måtte kanselleres for å komme i rute igjen.
SA170615 Målet er at den nye veien i Sømmevågen bedrer kapasitet og fremkomst langs riksveg 509, Flyplassvegen og gjennom krysset lengst vest i Sømmevågen.
VG170614 Har kapasitet for en topplassering om han går feilfritt og fungerer som best.
SA170614 Sist sesong, med redusert kapasitet på White Hart Lane, var det kun medlemmer som fritt kunne kjøpe enkeltbilletter til kampene.
SA170614 Det er nå gitt tillatelse til at Tottenham kan spille alle sine kamper på Wembley og at de får lov til å utnytte stadions fulle kapasitet .
FV170614 Sist sesong, med redusert kapasitet på White Hart Lane, var det kun medlemmer som fritt kunne kjøpe enkeltbilletter til kampene.
FV170614 Det er nå gitt tillatelse til at Tottenham kan spille alle sine kamper på Wembley og at de får lov til å utnytte stadions fulle kapasitet .
BT170614 Sist sesong, med redusert kapasitet på White Hart Lane, var det kun medlemmer som fritt kunne kjøpe enkeltbilletter til kampene.
BT170614 Det er nå gitt tillatelse til at Tottenham kan spille alle sine kamper på Wembley og at de får lov til å utnytte stadions fulle kapasitet .
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Langt-mer-effektive-kampfly-og-mer-utholdende-har-om-Forsvaret-far-2-prosent-av-BNP-623029b.html De nye kampflyenes operative kapasitet ( kampkraft ) vil bli mer enn doblet.
AP170614https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Derfor-blir-Tottenham-sesongens-turistlag-237209b.html Sist sesong, med redusert kapasitet på White Hart Lane, var det kun medlemmer som fritt kunne kjøpe enkeltbilletter til kampene.
AP170614https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Derfor-blir-Tottenham-sesongens-turistlag-237209b.html Det er nå gitt tillatelse til at Tottenham kan spille alle sine kamper på Wembley og at de får lov til å utnytte stadions fulle kapasitet .
AP170614 De nye kampflyenes operative kapasitet ( kampkraft ) vil bli mer enn doblet.
AP170614 NSB beklager at de ikke har noen ekstra kapasitet å sette inn i forbindelse med VG-lista, et arrangement som går av stabelen på Rådhusplassen 24. juni.
AP170614 Sist sesong, med redusert kapasitet på White Hart Lane, var det kun medlemmer som fritt kunne kjøpe enkeltbilletter til kampene.
AP170614 Det er nå gitt tillatelse til at Tottenham kan spille alle sine kamper på Wembley og at de får lov til å utnytte stadions fulle kapasitet .
VG170613 Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en mail at ordningen i første omgang bare har blitt innført for serveringsteder, fordi den krever mye kapasitet fra Mattilsynets side.
VG170613 Sannheten er at det er mange som er syke som har et stort ønske om å jobbe, og som er veldig lojale når de har kapasitet til å være på jobb, sier Camilla.
SA170613 Sprengt kapasitet på fødeklinikkene samt kort liggetid, gjør imidlertid oppgaven utfordrende.
FV170613 Sprengt kapasitet på fødeklinikkene samt kort liggetid, gjør imidlertid oppgaven utfordrende.
BT170613https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ekspert--Dekk-aldri-til-vognen-10259b.html Sprengt kapasitet på fødeklinikkene samt kort liggetid, gjør imidlertid oppgaven utfordrende.
BT170613 Sprengt kapasitet på fødeklinikkene samt kort liggetid, gjør imidlertid oppgaven utfordrende.
AP170613https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ekspert--Dekk-aldri-til-vognen-10259b.html Sprengt kapasitet på fødeklinikkene samt kort liggetid, gjør imidlertid oppgaven utfordrende.
AP170613 Sprengt kapasitet på fødeklinikkene samt kort liggetid, gjør imidlertid oppgaven utfordrende.
SA170612 Mulighet for bedre kapasitet ; det nye signalanlegget åpner for å kunne kjøre flere tog på dobbeltsporet Sandnes-Stavanger.i ¶
DB170612 Konsertstedet har en kapasitet på 400 tilskuere.
AA170612 Med kapasitet på 200 gjester på Skuret, er inntjeningspotensialet likevel begrenset.
DA170611 Et samlet utvalg gikk for øvrig inn for en prøveordning med elektrosjokkvåpen, samt at politidistriktenes operative kapasitet styrkes.
AA170611 Et samlet utvalg gikk for øvrig inn for en prøveordning med elektrosjokkvåpen, samt at politidistriktenes operative kapasitet styrkes.
AA170611 Et samlet utvalg gikk for øvrig inn for en prøveordning med elektrosjokkvåpen, samt at politidistriktenes operative kapasitet styrkes.
VG170610 Valgkomiteens leder, Sverre Seeberg, sa fra talerstolen lørdag at han trodde det skulle bli lett, men at det hadde vært utfordrende å finne kandidater som hadde kapasitet og som var egnet til jobben.
VG170609 Han er med foran på direkten og har stor kapasitet .
VG170609 Gunn Rita Dahle Flesjå « må vise kapasitet » og være med tidsmessig på de tøffere etappene ; gjør hun det bra i Thüringens etapperitt i juli, « kan det være et klarsignal til VM ».
VG170609 - Jeg tror ikke Farias har teknisk kapasitet eller styrke til å utfordre Cecilia, men hun kan fint gå alle rundene.
VG170609 Samtidig ønsker vi å utvide skolens kapasitet med tanke på miljøarbeid og planlegger flere tiltak rettet mot enda tettere oppfølging av elever, skriver Dunlop som også er fornøyd med at skolen har tett kontakt med politiet.
VG170609 - Departementet minner om at Norgerhaven fengsel er opprettet som en midlertidig løsning på kapasitetsproblemene i kriminalomsorgen, inntil tilsvarende kapasitet er på plass i Norge, heter det avslutningsvis i svaret.
SA170609 « Transport med buss har begrenset kapasitet for sykler ( maks to sykler pr. tur i dag ), mens hurtigbåter og ferjer har stor kapasitet for både sykler, sykkelhengere og barnevogner », skriver Skjalg Omdal.
SA170609 Transport med buss har begrenset kapasitet for sykler ( maks to sykler pr. tur i dag ), mens hurtigbåter og ferjer har stor kapasitet for både sykler, sykkelhengere og barnevogner.
SA170609 tur i dag ), mens hurtigbåter og ferjer har stor kapasitet for både sykler, sykkelhengere og barnevogner.
SA170609 tur i dag ), mens hurtigbåter og ferjer har stor kapasitet for både sykler, sykkelhengere og barnevogner », skriver Skjalg Omdal.
SA170609 Hakkebakkeskogen filmstudio har en størrelse på 1000 kvadratmeter, og har kapasitet til å ta imot 2500 gjester hver dag.
SA170609 - Departementet minner om at Norgerhaven fengsel er opprettet som en midlertidig løsning på kapasitetsproblemene i kriminalomsorgen, inntil tilsvarende kapasitet er på plass i Norge, heter det avslutningsvis i svaret.
SA170609 ¶ Det ideelle er derfor å ha en liten powerbank med stor kapasitet - til en så billig pris som mulig.
SA170609 Vår vurdering : Dette er nødladeren som gir deg mest kapasitet for prisen.
SA170609 Totalkarakteren gis basert på en samlet vurdering av ladehastighet, kapasitet , pris og brukervennlighet. i ¶
SA170609 TRUST PRIMO 2200 : Nødladeren har en LED-indikator som viser gjenværende kapasitet .
SA170609 Oppgitt kapasitet : 3350 mAh ¶
SA170609 Oppgitt kapasitet : 2200 mAh ¶
SA170609 Oppgitt kapasitet : 2000 mAh ¶
SA170609 Oppgitt kapasitet : 20.000 mAh ¶
SA170609 Oppgitt kapasitet : 12.500 mAh ¶
SA170609 Oppgitt kapasitet : 10.400 mAh ¶
SA170609 Når battericellene nesten har nådd sin maksimale kapasitet kan ikke powerbanken ta imot samme ladestrøm.
SA170609 LEVERER MEST KAPASITET : Clas Ohlsons nødlader med 20.000 mAh.
SA170609 I vår test brukte vi en Iphone 7 som har en kapasitet på 1960 mAh. i ¶
SA170609 − Sjekk gjerne også hvor lang tid det tar å lade opp fra tom til full kapasitet samt hvor mye strøm den klarer å levere til dingsen den skal lade opp.
SA170609 − Før du velger nødlader bør du også tenke over hvilken kapasitet du trenger.
FV170609 Vår vurdering : Dette er nødladeren som gir deg mest kapasitet for prisen.
FV170609 Totalkarakteren gis basert på en samlet vurdering av ladehastighet, kapasitet , pris og brukervennlighet.
FV170609 TRUST PRIMO 2200 : Nødladeren har en LED-indikator som viser gjenværende kapasitet .
FV170609 Oppgitt kapasitet : 3350 mAh ¶
FV170609 Oppgitt kapasitet : 2200 mAh ¶
FV170609 Oppgitt kapasitet : 2000 mAh ¶
FV170609 Oppgitt kapasitet : 20.000 mAh ¶
FV170609 Oppgitt kapasitet : 12.500 mAh ¶
FV170609 Oppgitt kapasitet : 10.400 mAh ¶
FV170609 Når battericellene nesten har nådd sin maksimale kapasitet kan ikke powerbanken ta imot samme ladestrøm.
FV170609 LEVERER MEST KAPASITET : Clas Ohlsons nødlader med 20.000 mAh.
FV170609 I vår test brukte vi en Iphone 7 som har en kapasitet på 1960 mAh.
FV170609 Det ideelle er derfor å ha en liten powerbank med stor kapasitet - til en så billig pris som mulig.
FV170609 − Sjekk gjerne også hvor lang tid det tar å lade opp fra tom til full kapasitet samt hvor mye strøm den klarer å levere til dingsen den skal lade opp.
FV170609 − Før du velger nødlader bør du også tenke over hvilken kapasitet du trenger.
DA170609 Lite ante skuespilleren, som også er med i « Bølgen»-oppfølgeren « Skjelvet », hvor mye produksjonen ville ta av hennes tid og kapasitet , da hun takket ja til rollen.
BT170609 Vår vurdering : Dette er nødladeren som gir deg mest kapasitet for prisen.
BT170609 Totalkarakteren gis basert på en samlet vurdering av ladehastighet, kapasitet , pris og brukervennlighet.
BT170609 TRUST PRIMO 2200 : Nødladeren har en LED-indikator som viser gjenværende kapasitet .
BT170609 Oppgitt kapasitet : 3350 mAh ¶
BT170609 Oppgitt kapasitet : 2200 mAh ¶
BT170609 Oppgitt kapasitet : 2000 mAh ¶
BT170609 Oppgitt kapasitet : 20.000 mAh ¶
BT170609 Oppgitt kapasitet : 12.500 mAh ¶
BT170609 Oppgitt kapasitet : 10.400 mAh ¶
BT170609 Når battericellene nesten har nådd sin maksimale kapasitet kan ikke powerbanken ta imot samme ladestrøm.
BT170609 LEVERER MEST KAPASITET : Clas Ohlsons nødlader med 20.000 mAh.
BT170609 I vår test brukte vi en Iphone 7 som har en kapasitet på 1960 mAh.
BT170609 Det ideelle er derfor å ha en liten powerbank med stor kapasitet - til en så billig pris som mulig.
BT170609 − Sjekk gjerne også hvor lang tid det tar å lade opp fra tom til full kapasitet samt hvor mye strøm den klarer å levere til dingsen den skal lade opp.
BT170609 − Før du velger nødlader bør du også tenke over hvilken kapasitet du trenger.
AP170609https://www.aftenposten.no/digital/Vi-har-testet-nodladere-n-av-dem-far-terningkast-1-10201b.html Vår vurdering : Dette er nødladeren som gir deg mest kapasitet for prisen.
AP170609https://www.aftenposten.no/digital/Vi-har-testet-nodladere-n-av-dem-far-terningkast-1-10201b.html Totalkarakteren gis basert på en samlet vurdering av ladehastighet, kapasitet , pris og brukervennlighet.
AP170609https://www.aftenposten.no/digital/Vi-har-testet-nodladere-n-av-dem-far-terningkast-1-10201b.html TRUST PRIMO 2200 : Nødladeren har en LED-indikator som viser gjenværende kapasitet .
AP170609https://www.aftenposten.no/digital/Vi-har-testet-nodladere-n-av-dem-far-terningkast-1-10201b.html Oppgitt kapasitet : 3350 mAh ¶
AP170609https://www.aftenposten.no/digital/Vi-har-testet-nodladere-n-av-dem-far-terningkast-1-10201b.html Oppgitt kapasitet : 2200 mAh ¶
AP170609https://www.aftenposten.no/digital/Vi-har-testet-nodladere-n-av-dem-far-terningkast-1-10201b.html Oppgitt kapasitet : 2000 mAh ¶
AP170609https://www.aftenposten.no/digital/Vi-har-testet-nodladere-n-av-dem-far-terningkast-1-10201b.html Oppgitt kapasitet : 20.000 mAh ¶
AP170609https://www.aftenposten.no/digital/Vi-har-testet-nodladere-n-av-dem-far-terningkast-1-10201b.html Oppgitt kapasitet : 12.500 mAh ¶
AP170609https://www.aftenposten.no/digital/Vi-har-testet-nodladere-n-av-dem-far-terningkast-1-10201b.html Oppgitt kapasitet : 10.400 mAh ¶
AP170609https://www.aftenposten.no/digital/Vi-har-testet-nodladere-n-av-dem-far-terningkast-1-10201b.html Når battericellene nesten har nådd sin maksimale kapasitet kan ikke powerbanken ta imot samme ladestrøm.
AP170609https://www.aftenposten.no/digital/Vi-har-testet-nodladere-n-av-dem-far-terningkast-1-10201b.html LEVERER MEST KAPASITET : Clas Ohlsons nødlader med 20.000 mAh.
AP170609https://www.aftenposten.no/digital/Vi-har-testet-nodladere-n-av-dem-far-terningkast-1-10201b.html I vår test brukte vi en Iphone 7 som har en kapasitet på 1960 mAh.
AP170609https://www.aftenposten.no/digital/Vi-har-testet-nodladere-n-av-dem-far-terningkast-1-10201b.html Det ideelle er derfor å ha en liten powerbank med stor kapasitet - til en så billig pris som mulig.
AP170609https://www.aftenposten.no/digital/Vi-har-testet-nodladere-n-av-dem-far-terningkast-1-10201b.html − Sjekk gjerne også hvor lang tid det tar å lade opp fra tom til full kapasitet samt hvor mye strøm den klarer å levere til dingsen den skal lade opp.
AP170609https://www.aftenposten.no/digital/Vi-har-testet-nodladere-n-av-dem-far-terningkast-1-10201b.html − Før du velger nødlader bør du også tenke over hvilken kapasitet du trenger.
AP170609 Vår vurdering : Dette er nødladeren som gir deg mest kapasitet for prisen.
AP170609 Totalkarakteren gis basert på en samlet vurdering av ladehastighet, kapasitet , pris og brukervennlighet.
AP170609 TRUST PRIMO 2200 : Nødladeren har en LED-indikator som viser gjenværende kapasitet .
AP170609 Oppgitt kapasitet : 3350 mAh ¶
AP170609 Oppgitt kapasitet : 2200 mAh ¶
AP170609 Oppgitt kapasitet : 2000 mAh ¶
AP170609 Oppgitt kapasitet : 20.000 mAh ¶
AP170609 Oppgitt kapasitet : 12.500 mAh ¶
AP170609 Oppgitt kapasitet : 10.400 mAh ¶
AP170609 Når battericellene nesten har nådd sin maksimale kapasitet kan ikke powerbanken ta imot samme ladestrøm.
AP170609 LEVERER MEST KAPASITET : Clas Ohlsons nødlader med 20.000 mAh.
AP170609 I vår test brukte vi en Iphone 7 som har en kapasitet på 1960 mAh.
AP170609 Det ideelle er derfor å ha en liten powerbank med stor kapasitet - til en så billig pris som mulig.
AP170609 − Sjekk gjerne også hvor lang tid det tar å lade opp fra tom til full kapasitet samt hvor mye strøm den klarer å levere til dingsen den skal lade opp.
AP170609 − Før du velger nødlader bør du også tenke over hvilken kapasitet du trenger.
AA170609 Den har fortsatt god kapasitet , ifølge Trøan.
AA170609 - Departementet minner om at Norgerhaven fengsel er opprettet som en midlertidig løsning på kapasitetsproblemene i kriminalomsorgen, inntil tilsvarende kapasitet er på plass i Norge, heter det avslutningsvis i svaret. ( ©NTB ) ¶
DN170608 Særlig viktig blir det at det er tilstrekkelig kommersiell kapasitet på fibernettet, sier han.
DN170608 Men dette kan ifølge byrået være et tilfeldig blaff og viser til at det fortsatt er mye ledig kapasitet i økonomien : ¶
DB170608 - Det er helt vanvittig, sier 29-åringen og tenker på den flotte stadion med en kapasitet på 13 000 tilskuere.
DB170608 Canada derfor må utvikle sin egen « harde makt » i form av militær kapasitet for å støtte diplomati og utvikling i andre land, mener utenriksministeren.
DA170608 Moss Svømmeklubb trenger mer kapasitet , men ikke et badeland.
AP170608https://www.aftenposten.no/okonomi/Bedre-tider-i-industrien-far-fart-pa-lonnsveksten-622810b.html Ledigheten er relativt høy, sysselsettingen er lavere enn normalt og det er ledig kapasitet i mange næringer.
AP170608 Ledigheten er relativt høy, sysselsettingen er lavere enn normalt og det er ledig kapasitet i mange næringer.
VG170607 Eldhusodin er veldig usikker, men har kapasitet for en topplassering feilfritt.
VG170607 Hun har selv antydet at hun prosentvis var nede på 60 - 70 av maks kapasitet i kampen mot Klara Svensson i februar.
NL170607 I byene må vi ha brede sykkelveier med høy kapasitet og høyt trafikkvolum.
NL170607 For det finnes verken kapasitet eller økonomiske resurser store nok til å holde alle under oppsikt.
DB170607 Taket er allerede fylt til full kapasitet .
VG170606 - Riksrevisjonen ser det som problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, til planlegging og gjennomføring av et så stort og komplisert prosjekt, skriver Riksrevisjonens nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i rapporten.
DN170606https://www.dn.no/nyheter/2017/06/06/2238/Utenriks/canada-vil-oke-forsvarsbudsjettet-og-lene-seg-mindre-pa-usa Hun sa også at Donald Trumps tilhengere hadde stemt for at USA skulle kvitte seg med byrden av å lede verden, og at Canada derfor må utvikle sin egen « harde makt » i form av militær kapasitet for å støtte diplomati og utvikling i andre land.
DN170606 Hun sa også at Donald Trumps tilhengere hadde stemt for at USA skulle kvitte seg med byrden av å lede verden, og at Canada derfor må utvikle sin egen « harde makt » i form av militær kapasitet for å støtte diplomati og utvikling i andre land.
DN170606 - Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier han.
DB170606 - Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier han.
DB170606 Politiet klager for eksempel over at de på toppen av kutt har fått oppgaver som psykiatrien burde tatt seg av, men ikke lenger har kapasitet til.
DA170606 Et land som Libanon, som i likhet med Jordan er Syrias naboland, har ikke kapasitet til å ta imot flere, sier Nesse.
AP170606https://www.aftenposten.no/norge/Ni-hovedfunn-i-Riksrevisjonens-gransking-av-Stortingets-byggeprosjekt-622605b.html - Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier nestleder i riksrevisorkollegiet, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, ifølge Riksrevisjonens pressemelding.
AP170606 - Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier nestleder i riksrevisorkollegiet, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, ifølge Riksrevisjonens pressemelding.
AA170606 Hun sa også at Donald Trumps tilhengere hadde stemt for at USA skulle kvitte seg med byrden av å lede verden, og at Canada derfor må utvikle sin egen « harde makt » i form av militær kapasitet for å støtte diplomati og utvikling i andre land.
AA170606 - Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier han.
VG170605 Da Sky News spurte om hun angrer på kuttene, viste May til at London-politiet selv har sagt at de har tilstrekkelige ressurser og at de har stor kapasitet innen antiterror.
BT170605 - Da jeg senere spurte om politiet hadde sjekket videoen, var svaret at de ikke hadde hatt kapasitet .
SA170603 DNB har slitt med ustabile systemer og nedetid for både nettbank og mobiltjenester flere ganger i 2016 og 2017, men ifølge systemleverandøren skal moderniseringen gi mer robuste og stabile tjenester, herunder utvidet kapasitet som gjør at man takler de økte volumene som forventes i tiden fremover.
DN170603 Det hevdes at terrorister har utviklet kapasitet til å gjemme sprengstoff i slike datamaskiner.
DB170603 De gjør en jobb vi forfattere verken har tid, kapasitet , innsikt eller kontaktnett til å gjøre selv.
DB170603 - Vi gjør den jobben mange ikke har kapasitet til, sier han.
BT170603 UT AV UD : Det er på tide å flytte den langsiktige bistanden ut av UD igjen, til et organ som har mandat, kompetanse og kapasitet til å bedrive bistand for utvikling i de fattigste landene, skriver Rune Jansen Hagen.
BT170603 Det er på tide å flytte den langsiktige bistanden helt ut av UD igjen, til et organ som har mandat, kompetanse og kapasitet til å bedrive bistand for utvikling i de fattigste landene.
AP170603 DNB har slitt med ustabile systemer og nedetid for både nettbank og mobiltjenester flere ganger i 2016 og 2017, men ifølge systemleverandøren skal moderniseringen gi mer robuste og stabile tjenester, herunder utvidet kapasitet som gjør at man takler de økte volumene som forventes i tiden fremover.
AA170603 Det hevdes at terrorister har utviklet kapasitet til å gjemme sprengstoff i slike datamaskiner.
AA170603 DNB har slitt med ustabile systemer og nedetid for både nettbank og mobiltjenester flere ganger i 2016 og 2017, men ifølge systemleverandøren skal moderniseringen gi mer robuste og stabile tjenester, herunder utvidet kapasitet som gjør at man takler de økte volumene som forventes i tiden fremover.
VG170602 Nonstop Rascal kan fort få tet og har form og kapasitet nok til lede hele veien.
VG170602 Det er her viktig å huske på at de eksisterende nødmeldesentralene i Drammen bare hadde kapasitet til å dekke mindre deler av det nye distriktet.
DN170602 Solenergiprosjektet har en kapasitet på 40 megawatt.
DB170602 Men de hjelper - så langt det er ledig kapasitet - også pass-søkere fra andre steder i landet.
DN170601 Orkla vil utvikle ekspertsentre og konsolidere innen eksisterende kapasitet , samt søke harmonisering og redusere kompleksitet der det er mulig.
DN170601 I Oslo har offentlige subsidier ført til så stor kapasitet i forbrenningsanleggene at vi må importere avfall, blant annet fra Storbritannia, for å sikre god anleggsutnyttelse, mener forfatterne.
DA170601 Der omtales nettopp skattetrykket for kraftsektoren, og energibyrået påpeker at det høye skattenivået sammen med dagens lave kraftpris « ytterligere motvirke nye investeringer, både ved oppussing av eksisterende anlegg og i ny kapasitet ».
AP170601 Ifølge DSB har tilfluktsrommene kapasitet til rundt 50 prosent av befolkningen.
DB170531 * Hjemmebane : John Smith's Stadium ( Kapasitet : 24.500 ) ¶
DB170531 Pentagon-talsmann kaptein Jeff Davis bekrefter at den anstrengte situasjonen med Nord-Korea er en av grunnene til at de tester forsvarssystemet, men sier det også er andre faktorer med, som Irans økende kapasitet til å utvikle avanserte våpen.
DB170531 Det var varslet, men vi hadde ikke kapasitet til å reagere på det.
DB170531 I går gikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) nemlig ut og varslet at Telenor må redusere sine leiepriser til aktører som leier kapasitet i deres nett.
DB170531 « Overskudd » er selvsagt helt nødvendig for å kunne styrke barnehageeiernes evne til vedlikehold, fornyelse og ikke minst finansiell kapasitet til å bygge nye barnehager.
BT170531 Nå har hendene fått ledig kapasitet igjen.
AA170531 Pentagon-talsmann kaptein Jeff Davis bekrefter at den anstrengte situasjonen med Nord-Korea er en av grunnene til at de tester forsvarssystemet, men sier det også er andre faktorer med, som Irans økende kapasitet til å utvikle avanserte våpen. ( ©NTB ) ¶
VG170530 - Det var ei hoppe med enorm kapasitet .
VG170530 KrF-leder Hareide mener at håndtering av bistandsmidler må løftes ut av Utenriksdepartementet, og foreslår at Norad gis økt kapasitet for å overta dette viktige arbeidet.
SA170530 - Den vil hjelpe til så godt den kan, men den har ikke samme fart og kapasitet som gassferjene, sier Gangenes og fortsetter : ¶
SA170530 Ved å dimensjonere nye toglinjer for 300 km/timen eller mer, vil toget både kunne konkurrere ut flytrafikken og samtidig ha flere stopp underveis og med stor nok kapasitet til både å betjene lyntog og lokaltog.
SA170530 Det vil gi en ny, framtidsrettet kapasitet og kvalitet på person- og godstrafikk på bane og knytte landsdelene sammen.
SA170530 DEBATT : Nye linjer må både få dobbeltspor med høy kapasitet og dimensjoneres for høy fart.
FV170530 Han sier dette er en etterforskning krever mye kapasitet .
BT170530 Pentagon-talsmann kaptein Jeff Davis bekrefter at den anstrengte situasjonen med Nord-Korea er en av grunnene til at de tester forsvarssystemet, men sier det også er andre faktorer med, som Irans økende kapasitet til å utvikle avanserte våpen.
AA170530 Hareide sier til avisa at han mener håndtering av bistandsmidler må løftes ut av UD, og han foreslår at Norad gis økt kapasitet for å overta arbeidet.
VG170529 - Det var ei hoppe med enorm kapasitet .
VG170529 Planen med opptrapping av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og kapasitet er blant annet å kunne nå amerikansk jord med disse.
NL170529 Kommunen har ikke hatt god nok kompetanse og kapasitet til å ta alle oppdrag.
NL170529 Vi har etablert flere emner på master- og PhD-nivå og dermed fått økt kapasitet til forskningsbasert utdanning.
FV170529 Nord-Koreas leder Kim Jong-un har varslet en opptrapping av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og kapasitet til å kunne nå amerikansk jord med disse.
DN170529 Innenfor Heimevernet, som har ansvar for sikring og vakthold, er det mangel på kapasitet , sa Foss.
DB170529 Kim Jong-Un har varslet en opptrapping av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og kapasitet til å kunne nå amerikansk jord med disse.
DB170529 Våpensystemet, hvis kapasitet er ettertrykkelig verifisert, bør masseproduseres og utplasseres i hele landet, slik at det fullstendig kan slå beina under fiendens ville drømmer om luftherredømme, skryt om at de er luftens herrer og har allmektige våpen, står det i rapporten fra det statlige nyhetsbyrået KCNA, melder Reuter
DA170529 Fra 2021 skal staten kun gi tilskudd til rehabilitering og nybygg som bidrar til økt kapasitet .
DA170529 Etterforskningsgruppa har god kapasitet , og vi håper å raskt bringe på det rene hvem som står bak disse brannene, sier Lund.
AA170529 Nord-Koreas leder Kim Jong-un har varslet en opptrapping av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og kapasitet til å kunne nå amerikansk jord med disse.
AA170529 Etterforskningsgruppa har god kapasitet , og vi håper å raskt bringe på det rene hvem som står bak disse brannene, sier Lund.
AA170529 Norsk industri har nå både kompetanse og kapasitet til å levere, og regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å sette av 100 millioner kroner til dette.
VG170528 Politimester Tone Vangen presenterte i februar 2016 et godt og velfundert konsept, der politiet får nødvendig funksjonalitet og kapasitet rundt den samlokaliserte operasjonssentralen, og hvor det kan jobbes videre med å samle flere av distriktets fellesfunksjoner på sikt.
SA170528 Nord-Koreas leder Kim Jong-un har varslet en opptrapping av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og kapasitet til å kunne nå amerikansk jord med disse.
DB170528 Våpensystemet, hvis kapasitet er ettertrykkelig verifisert, bør masseproduseres og utplasseres i hele landet, slik at det fullstendig kan slå beina under fiendens ville drømmer om luftherredømme, skryt om at de er luftens herrer og har allmektige våpen, heter det i rapporten fra KCNA.
DB170528 Nord-Koreas leder Kim Jong-un har varslet en opptrapping av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og kapasitet til å kunne nå amerikansk jord med disse.
AP170528 Nord-Koreas leder Kim Jong-un har varslet en opptrapping av landets program for utvikling av kjernefysiske våpen og kapasitet til å kunne nå amerikansk jord med disse.
AA170528 Våpensystemet, hvis kapasitet er ettertrykkelig verifisert, bør masseproduseres og utplasseres i hele landet, slik at det fullstendig kan slå beina under fiendens ville drømmer om luftherredømme, skryt om at de er luftens herrer og har allmektige våpen, heter det i rapporten fra KCNA.
AP170527https://www.aftenposten.no/norge/Psykolog-Peder-Kjos-Barnets-beste--diskusjoner-kan-oke-konflikt-mellom-foreldre-621074b.html - Dersom megling gjøres frivillig, vil dette kunne frigjøre kapasitet hos meglerne til å arbeide mer med de mest konfliktfylte sakene.
AP170527 - Dersom megling gjøres frivillig, vil dette kunne frigjøre kapasitet hos meglerne til å arbeide mer med de mest konfliktfylte sakene.
VG170526 Boko har vunnet tre strake og har vunnet sportrekningen kontra National Prince, som har enorm kapasitet .
NL170526 Militær etterretning er Norges viktigste militære kapasitet , i følge NATO.
DN170526 Økokrims manglende kapasitet gir mer arbeid til private granskningsfirmaer, ifølge Kristian Thaysen.
DN170526 Han er leder for granskning i revisjons- og rådgivningsselskapet BDO og opplever ofte at politiet ikke har kapasitet til å ta opplagte saker.
DN170526 De har mange dyktige medarbeidere og ledere, men i møte med kompleks økonomisk kriminalitet kreves det betydelig mer kompetanse og langt større kapasitet , sier han.
DN170526 - Hvis vi kommer med det vi mener er en politisak, så strekker de ofte hendene i været og vi får til svar at de ikke har kapasitet .
BT170526 Det høres veldig spesielt ut, men vi hadde dessverre ikke kapasitet til å sende noen ut, sier Kolltveit.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/17000-foreldrepar-ma-mote-til-tvungen-megling-arlig-Bortkastet-for-mange_-mener-forskere-621344b.html - Dersom megling gjøres frivillig, vil dette kunne frigjøre kapasitet hos meglerne til å arbeide mer med de mest konfliktfylte sakene, mener han.
AP170526 - Dersom megling gjøres frivillig, vil dette kunne frigjøre kapasitet hos meglerne til å arbeide mer med de mest konfliktfylte sakene, mener han.
AP170525 Når støyen er graverende, og politiet har kapasitet , reiser en politipatrulje til stedet og snakker til dem som forårsaker støyen.
AP170525 Når støyen er graverende, og politiet har kapasitet , reiser en politipatrulje til stedet og snakker til dem som forårsaker støyen.
VG170524 Hevdet seg imidlertid bra i tøffe lag i fjor og har kapasitet for å kjempe i toppen på direkten.
DB170524 ENORM KAPASITET : Airlander 10 gjennomførte tidligere i mai en vellykket testtur på tre timer.
AA170524 Vurderer kapasitet
VG170523 Ifølge Sky News var arenaen, som har kapasitet til 21.000 personer, full under konserten.
VG170523 Den ligger nord i den britiske byen Manchester og har en kapasitet på 21.000.
VG170523 Men jeg har vanskelig for å tro at politikerne våger å prise dette så høyt at de får en vei med mye mer kapasitet enn det er biler på veien.
SA170523https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Han-er-Northugs-nye-mann-236071b.html - Chris er rett mann fordi han en løper med stor kapasitet og god motor.
SA170523 « Hvis Ulf og Viking kunne delt stadion ville monumentet i Jåttåvågen fått bedre utnyttelse, det ville frigitt kapasitet til fine gressmatter for unge, håpefulle i Sandnes », skriver Ole Martin Dahl.
SA170523 Med en kapasitet på 4969 gir det en fylningsgrad på 35 prosent.
SA170523 Hvis Ulf og Viking kunne delt stadion ville monumentet i Jåttåvågen fått bedre utnyttelse, det ville frigitt kapasitet til fine gressmatter for unge, håpefulle i Sandnes.
SA170523 - Chris er rett mann fordi han en løper med stor kapasitet og god motor.
DN170523 Bare innen 2021 er det ventet at ny teknologi vil føre til at batterienes kapasitet vil mer enn dobles.
DB170523 - Chris er rett mann fordi han en løper med stor kapasitet og god motor.
BT170523 - Chris er rett mann fordi han en løper med stor kapasitet og god motor.
AP170523https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Han-er-Northugs-nye-mann-236071b.html - Chris er rett mann fordi han en løper med stor kapasitet og god motor.
AP170523 Den mye brukte konsertarenaen utenfor Oslo har en kapasitet på 25 000 tilskuere på konserter og det nærmer seg utsolgt.
AP170523 - Chris er rett mann fordi han en løper med stor kapasitet og god motor.
SA170522 Reserveferja har mindre kapasitet , derfor regner Gangenes med at mandagen vil komme med en del forsinkelser i sambandet.
SA170522 Arbeidet vil blant annet være en viktig del av beslutningsgrunnlaget når man bestemmer hva slags utdanninger Norge skal ha og hvor stor kapasitet det skal være ved de ulike utdanningsretningene.
DA170522 Fylkesmannen ber i et brev kommunen redegjøre for forholdene i klagen, hvordan man planlegger for « forsvarlig bemanning med tanke på kapasitet og kompetanse for å ivareta pasientene i henhold til deres behov ».
DA170522 Redusert kapasitet fører til forsinkelser i rute 2, omtrent 20 minutter må påregnes, melder Norled.
BT170522 Sprengt kapasitet på barn ¶
AP170522 - Vi har kapasitet til å kjøre krevende rekrutteringsprosesser, både enkeltprosesser og flere prosesser i parallell, der politiet selv ikke har ressursene tilgjengelig, sier hun til Politiforum.
AA170522 Jordanske myndigheter sier landet ikke har kapasitet til å ta imot flere flyktninger fra Syria.
AA170522 Seks båter trafikkerer fergesambandet Horten-Moss, alle med kapasitet for 600 passasjerer og rundt 200 biler.
AA170522 I tillegg har fergeselskapet en reserveferge med kapasitet for 399 passasjerer og 115 biler. ( ©NTB ) ¶
VG170521 - Med landets tredje største partiorganisasjon har KrF dessuten stor kapasitet til å mobilisere.
VG170521 Halvert kapasitet
FV170521 Mye fest- og musikkbråk som politiet ikke har hatt kapasitet til å slå ned på, og en del tumulter.
AP170521 juli-kommisjonen : Politiets organisering i distriktene og lokalt må være robust på responstid, kapasitet , erfaring og utrustning.
DB170520 Vil du ha en med svært god kapasitet som kan brukes av flere familiemedlemmer samtidig, anbefaler vi iWalk Extreme Trio 10000, som kan lade opptil tre enheter på en gang.
DB170520 GOD KAPASITET : En god nødlader kan være nyttig på tur, ikke minst om du liker lange dager med sightseeing. iWalk Extreme Trio 10000 er et godt alternativ.
DB170520 Regjeringen jobber med en helhetlig luftfartstrategi nettopp for å se på hvilke tilbud vi trenger, hvilken kapasitet vi skal legge opp til, og hvordan vi skal nå klimamålene.
VG170519 Slik dette står mener vi Hertha Berlin har størst kapasitet og motivasjon til 1,85 i odds.
NL170519 NATOs missilforsvar er ikke rettet mot Russland og har verken intensjon eller kapasitet til å avskjære Russlands strategiske kapasiteter.
BT170519 I stedet brukte Spesialenheten mye kapasitet på å gi den eneste plausible forklaringen på Jensens atferd : Penger.
BT170519 Fylkesrådmannen peker på at det i dag er kapasitet til flere elever innen bygg og anlegg i den offentlige skolen, og at « ei godkjenning vil ha negative konsekvensar for den offentlege skulestrukturen ».
VG170518 - Om DSB ikke har kapasitet til å gi en god oppfølging av stortings-vedtatte pålegg, må ministeren enten be om mer penger eller redegjøre for Stortinget om situasjonen.
VG170518 Andre politifolk har vitnet om en fremragende politimann med stor kapasitet .
SA170518https://www.aftenbladet.no/bolig/Solcellepanel-pa-taket-Etter-fjorarets-sommerferie-fikk-familien-betalt-av-Hafslund-10166b.html Avhengig av hvor stor kapasitet anlegget har, kan du få opptil 18.750 i tillegg - altså en total støttesum i underkant av 30.000 kroner.
SA170518 Avhengig av hvor stor kapasitet anlegget har, kan du få opptil 18.750 i tillegg - altså en total støttesum i underkant av 30.000 kroner.
DB170518 De svakeste batteriene, som det som sitter i Biltema-sykkelen vi nevner ovenfor, har en kapasitet på 8,8 Ah ( amperetimer ).
BT170518https://www.bt.no/bolig/Solcellepanel-pa-taket-Etter-fjorarets-sommerferie-fikk-familien-betalt-av-Hafslund-10166b.html Avhengig av hvor stor kapasitet anlegget har, kan du få opptil 18.750 i tillegg - altså en total støttesum i underkant av 30.000 kroner.
AP170518 Avhengig av hvor stor kapasitet anlegget har, kan du få opptil 18.750 i tillegg - altså en total støttesum i underkant av 30.000 kroner.
AA170518 Ifølge ham har NATO styrket sin kapasitet på feltet den siste tida.
VG170517 De små bedriften har ofte hverken kapasitet eller penger, sier Rossing.
SA170517 Han har bare ikke brukt hele sin kapasitet hele tiden.
FV170517 Han har bare ikke brukt hele sin kapasitet hele tiden.
DN170517 Det har vært helt sprengt kapasitet på lageret de siste dagene, sier gründer Karl Munthe-Kaas ( 33 ) i Kolonial.
BT170517 Han har bare ikke brukt hele sin kapasitet hele tiden.
AP170517 Han har bare ikke brukt hele sin kapasitet hele tiden.
SA170516 Vålerenga - Kristiansund ¶ Kapasitet Ullevaal stadion : 27.200 ¶
SA170516 Viking - Aalesund ¶ Kapasitet Viking stadion : 15.800 ¶
SA170516 Strømsgodset - Stabæk ¶ Kapasitet Marienlyst : 8935 ¶
SA170516 Rosenborg - Tromsø ¶ Kapasitet Lerkendal : 21.850 ¶
SA170516 Molde - Sogndal ¶ Kapasitet Aker stadion : 11.249 ¶
SA170516 Lillestrøm - Sarpsborg 08 ¶ Kapasitet Åråsen : 11.500 ¶
SA170516 Haugesund - Odd ¶ Kapasitet Haugesund stadion : 8754 ¶
SA170516 Brann - Sandefjord ¶ Kapasitet Brann stadion : 17.686 ¶
NL170516 Hvis Sametinget holdes opptatt med å granske fortiden, vil deres kapasitet til å engasjere seg i aktuelle problemstillinger bli redusert.
DB170516 Tall fra Nubu viser at MST-teamet i Oslo mellom 2009 og 2012 gikk med tilnærmet full kapasitet .
DB170516 Politiet opplyser at de sender ut patruljer der de har kapasitet .
DB170516 ¶ LEDIG KAPASITET : Supplyskip fra Farstad Shipping i opplag i Ålesund.
DB170516 - Med inflasjon langt under målet og fortsatt ledig kapasitet i økonomien, er en renteøkning langt unna.
DA170516 Vi må delta i den globale bekjempelsen av datakriminalitet for å straffeforfølge de kriminelle, og det må vi gjøre ved å delta i internasjonalt samarbeid og bygge opp kompetanse og kapasitet som i dag mangler i politiet, sier Nystrøm.
BT170516 Vålerenga - Kristiansund ¶ Kapasitet Ullevaal stadion : 27.200 ¶
BT170516 Viking - Aalesund ¶ Kapasitet Viking stadion : 15.800 ¶
BT170516 Strømsgodset - Stabæk ¶ Kapasitet Marienlyst : 8935 ¶
BT170516 Rosenborg - Tromsø ¶ Kapasitet Lerkendal : 21.850 ¶
BT170516 Molde - Sogndal ¶ Kapasitet Aker stadion : 11.249 ¶
BT170516 Lillestrøm - Sarpsborg 08 ¶ Kapasitet Åråsen : 11.500 ¶
BT170516 Haugesund - Odd ¶ Kapasitet Haugesund stadion : 8754 ¶
BT170516 Brann - Sandefjord ¶ Kapasitet Brann stadion : 17.686 ¶
AP170516https://www.aftenposten.no/verden/Norsk-ekspert-USAs-egne-spioner-ser-pa-Trump-som-los-kanon-621237b.html Han påpeker også at kilder, metoder og kapasitet er etterretningens « hellige gral ».
AP170516 Han påpeker også at kilder, metoder og kapasitet er etterretningens « hellige gral ».
AP170516 Vålerenga - Kristiansund ¶ Kapasitet Ullevaal stadion : 27.200 ¶
AP170516 Viking - Aalesund ¶ Kapasitet Viking stadion : 15.800 ¶
AP170516 Strømsgodset - Stabæk ¶ Kapasitet Marienlyst : 8935 ¶
AP170516 Rosenborg - Tromsø ¶ Kapasitet Lerkendal : 21.850 ¶
AP170516 Molde - Sogndal ¶ Kapasitet Aker stadion : 11.249 ¶
AP170516 Lillestrøm - Sarpsborg 08 ¶ Kapasitet Åråsen : 11.500 ¶
AP170516 Haugesund - Odd ¶ Kapasitet Haugesund stadion : 8754 ¶
AP170516 Brann - Sandefjord ¶ Kapasitet Brann stadion : 17.686 ¶
AA170516 Anlegget har en kapasitet på 800 tonn per år, som tilsvarer rundt 3,2 millioner fisk med en vekt på 250 gram.
VG170515 - Det legges fortsatt ned en betydelig innsats for å bekjempe narkotikakriminalitet, og det kan - vurdert i forhold til samlet oppgavemengde og kapasitet - generelt sett ikke konstateres å være opptrådt på et vis som er straffbart, uttaler Spesialenheten.
SA170515 Det har i perioder ført til redusert kapasitet i sambandet.
DN170515 I dag har ikke politiet kapasitet til å etterforske mer enn to til fire slike saker i året, og det ønsker vi å gjøre noe med, sier CCIS-direktør Sofie Nystrøm.
DN170515 - I Norge har vi veldig liten kapasitet innenfor cyberkriminalitet og bekjempelse av dette.
DB170515 - Det legges fortsatt ned en betydelig innsats for å bekjempe narkotikakriminalitet, og det kan - vurdert i forhold til samlet oppgavemengde og kapasitet - generelt sett ikke konstateres å være opptrådt på et vis som er straffbart, uttaler Spesialenheten i sin konklusjon.
DB170515 En ny litiumion-batteripakke med høyere kapasitet enn før er plassert under førersetet.
DB170515 En liten fun fact - helt til slutt : Ifølge Prisjakt.no koster den billigste minnepinnen med kapasitet på 500 GB i skrivende stund hele 2.215 kroner.
DB170515 Da denne nylig gikk i bakken og skjermen tok kvelden, var vi ikke sene om å finne fram skrutrekkeren og plukke ut delene som kunne komme til nytte - ikke minst SSD-en som hadde en kapasitet på hele 500 GB.
AA170515 - To av disse har en kapasitet på 1000 liter, mens det tredje har en kapasitet på 3000 liter.
AA170515 - To av disse har en kapasitet på 1000 liter, mens det tredje har en kapasitet på 3000 liter.
AA170515 - Det legges fortsatt ned en betydelig innsats for å bekjempe narkotikakriminalitet, og det kan - vurdert i forhold til samlet oppgavemengde og kapasitet - generelt sett ikke konstateres å være opptrådt på et vis som er straffbart, uttaler Spesialenheten i sin konklusjon. ( ©NTB ) ¶
AA170515 Systemet har verken som formål - eller kapasitet til - å avskjære Russlands strategiske kjernevåpen.
AA170515 - Tellefsen er jo både en fremragende musiker og en veldig kjent person, og det er med ærefrykt en tar imot en sånn kapasitet i sitt hjemmestudio.
VG170514 White Hart Lane ¶ Kapasitet : 36 284 ¶
VG170514 I regjeringserklæringen heter det at den sittende regjeringen vil « sikre at organiseringen av nærpolitiet medfører økt operativ kapasitet og økte midler til forebygging ».
SA170514 Spurs har slitt med lav kapasitet i nyere tid.
DB170514 - En med bra kapasitet som kan matche Petter er ønskelig.
DB170514 Dette sensornettverket har evne og kapasitet til å oppdage forsøk på angrep, slik som denne typen skadevare som kommer inn på e-post, for så å kommunisere det videre ut.
DA170514 Spurs har slitt med lav kapasitet i nyere tid.
BT170514 Spurs har slitt med lav kapasitet i nyere tid.
AP170514 Politiet burde i mye større grad hatt kapasitet til å snakke om truslene som kan komme, og bidra sammen med andre myndigheter til å ruste oss for å motstå cyberkriminalitet som kan ramme hele samfunnet, sier Nystrøm.
AP170514 Spurs har slitt med lav kapasitet i nyere tid.
AA170514 - I Norge har vi veldig liten kapasitet innenfor cyberkriminalitet og bekjempelse av dette.
SA170513 Skal ha kapasitet på 61.500 tilskuere.
SA170513 Fakta : White Hart Lane ¶ Kapasitet : 31.500 Det ble redusert tilskuerkapasitet etter at bygging an nystadion startet da ett av hjørnene ble revet.
BT170513 Skal ha kapasitet på 61.500 tilskuere.
BT170513 Fakta : White Hart Lane ¶ Kapasitet : 31.500 Det ble redusert tilskuerkapasitet etter at bygging an nystadion startet da ett av hjørnene ble revet.
AP170513 Skal ha kapasitet på 61.500 tilskuere.
AP170513 Fakta : White Hart Lane ¶ Kapasitet : 31.500 Det ble redusert tilskuerkapasitet etter at bygging an nystadion startet da ett av hjørnene ble revet.
AA170513 Rammen er økt til 56 millioner i år, men Norge har kapasitet til å ta imot flere filminnspillinger og bør gjøre pengepotten større, ifølge en ny rapport fra Olsberg SPI.
VG170512 Det frigjorde kapasitet for offensive spillere som Eden Hazard, Willian og Pedro.
NL170512 I utgangspunktet har hallen en kapasitet på 1200 publikummere.
NL170512 Fartøyet er 28 meter langt og 11,2 meter bredt, og har en dekkskapasitet på 170 kvadratmeter, og lasteromstanker med kapasitet på hele 150 kubikkmeter totalt.
AP170512https://www.aftenposten.no/viten/Vil-genredigere-bort-kreft_-blindhet_-HIV-og-arvelige-sykdommer-620734b.html Som tenåring sitter han i dag i rullestol og mister stadig mer av sin fysiske kapasitet .
AP170512 Som tenåring sitter han i dag i rullestol og mister stadig mer av sin fysiske kapasitet .
VG170511 Det er fantastisk for oss å få en sånn kapasitet til Sogndal.
SA170511 - Han viste bedre motstand enn Anand, og viste absolutt at han har kapasitet i en slik kamp, sa Lahlum til Aftenposten da.
FV170511 - Han viste bedre motstand enn Anand, og viste absolutt at han har kapasitet i en slik kamp, sa Lahlum til Aftenposten da.
DN170511 Lefdal Mine er etablert med en kapasitet på 45 megawatt.
DB170511 Det er nærliggende å tenke seg at akademia dermed blir et interessant sted for venstreorienterte personer med betydelig intellektuell kapasitet , som samtidig ønsker et arbeidsmiljø uten markedsstyring av arbeidet.
DB170511 Andre personer med intellektuell kapasitet , som samtidig trives med å arbeide etter kapitalismens lover, vil heller søke seg ut i næringslivet, f.eks. innen finans eller bransjer som skaper mer håndfaste verdier.
BT170511 - Han viste bedre motstand enn Anand, og viste absolutt at han har kapasitet i en slik kamp, sa Lahlum til Aftenposten da.
AP170511https://www.aftenposten.no/osloby/Denne-strekningen-skal-pusses-opp-for-over-en-halv-milliard-kroner-620927b.html Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) viste til at dette vil føre til større kapasitet på trikken, som er der det er størst kapasitetsproblemer i dag.
AP170511 Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) viste til at dette vil føre til større kapasitet på trikken, som er der det er størst kapasitetsproblemer i dag.
AP170511 - Han viste bedre motstand enn Anand, og viste absolutt at han har kapasitet i en slik kamp, sa Lahlum til Aftenposten da.
VG170510 Faust Boko feilet par ganger i norgesdebuten sist, men fløy fort i mellom og viste kapasitet .
SA170510 - Ser man på CV-ene så er det særdeles sterke kandidater, som har integritet og kapasitet til det arbeidet som skal gjennomføres.
NL170510 Til tross for at den nordatlantiske torskestammen igjen har bygget seg opp og skreinnsiget har vært økende over flere år så har kystfiskeflåten og fiskeindustrien fortsatt store begrensninger og får ikke utnyttet sin kapasitet og evne til verdiskapning.
NL170510 marine arter, kapasitet , gyteforhold, kystklima, miljø, fangststruktur, utviklingspotensiale og mange andre faktorer.
DN170510 Stockholm har vært ekstremt god på å absorbere ny kapasitet, og vi tror det er et oppdemmet behov for mer kapasitet i Oslo.
DN170510 Stockholm har vært ekstremt god på å absorbere ny kapasitet , og vi tror det er et oppdemmet behov for mer kapasitet i Oslo.
DN170510 - Det er betryggende å vite at vi rundet 100.000 passasjerer dagen etter åpningen av nye arealer og nær doblet kapasitet , sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas i en pressemelding.
DB170510 Nødetatar på staden, Politiet har ikke kapasitet til å besvare pressen ¶
DB170510 Jeg synes det er bekymringsfullt at forskere og utdannere bidrar til å senke ambisjonene ved å insinuere at man må velge mellom kompetanse og kapasitet .
DA170510 Ikke hatt kapasitet til alle.
DA170510 Konsertstedene i København og Stockholm har kapasitet på mellom 50. og 60.000 tilskuere.
DA170510 Kompetanse, kapasitet og ressurser må styres og organiseres slik at sykehusene kan tilby gode spesialisthelsetjenester til befolkningen.
DA170510 Kompetanse, kapasitet og ressurser må styres og organiseres slik at sykehusene kan tilby gode spesialisthelsetjenester til befolkningen.
AP170510https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sjeiken-kalles-en-av-verdens-mektigste-idrettstopper-Na-er-han-blitt-symbolet-pa-at-FIFA-krisen-ikke-er-over-235346b.html - Ser man på CV-ene så er det særdeles sterke kandidater, som har integritet og kapasitet til det arbeidet som skal gjennomføres.
AP170510 - Ser man på CV-ene så er det særdeles sterke kandidater, som har integritet og kapasitet til det arbeidet som skal gjennomføres.
SA170509 Hvem har kapasitet og kunnskap til å påta seg oppgaven som gransker?i ¶
SA170509 - Han er en solid kar, en kapasitet .
FV170509 - Han er en solid kar, en kapasitet .
AP170509https://www.aftenposten.no/reise/Kjenner-du-den-hemmelige-veien-pa-Oslo-Lufthavn-10097b.html Den gang med en kapasitet på 17 millioner passasjerer årlig ¶
AP170509https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Da-OL-mesteren-la-opp_-ble-det-stille-Na-skal-han-sorge-for-en-ny-norsk-gullalder-235263b.html - Han er en solid kar, en kapasitet .
AP170509 Men det nye mottaket er lite og har ikke hatt kapasitet til å ta imot det store antallet migranter som har kommet.
AP170509 Den gang med en kapasitet på 17 millioner passasjerer årlig ¶
AP170509 - Han er en solid kar, en kapasitet .
AA170509 Men det nye mottaket er lite og har ikke hatt kapasitet til å ta imot det store antallet migranter som har kommet.
AA170509 Flere skulle vært vinket inn, men patruljen hadde ikke kapasitet til å ta disse, melder politiet på Twitter. | - Jeg regner med at de ansatte ikke drikker til lunsjen ¶
VG170508 Klubbens hjemmebane, Framparken, tar drøye 2500 tilskuere, mens Allianz Arena har en kapasitet på rundt 75 000 tilskuere.
DN170508 - Det er gledelig at flere velger SAS, og at vi har fått en bra respons på sommerprogrammet - med økt kapasitet og flere nye destinasjoner.
DB170508 Og om fire måneder skal klubben spille sin første kamp på i sin egen splitter nye lekegrind med en kapasitet på 17000 på Valle.
DA170508 Fra 2021 skal staten kun gi tilskudd til rehabilitering og nybygg som bidrar til økt kapasitet .
AP170508 Det er DSB som eier og forvalter det felles radiosambandet, og som dermed også har ansvaret for å sørge for at nødnettet har god nok kapasitet .
AP170508 Avdelingsleder Nina Myren i DSB skriver i en e-post til BT at nødnettet skal ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere normal drift og sykkel-VM, samt at DSB vil bidra til å etablere en egen sambandsplan for arrangementet.
AA170508 Det er viktig at store mengder nedbør ikke renner ned i kjellere eller i avløpsrør hvor det det ikke er kapasitet til å ta det imot.
VG170507 Helstøpte tapninger av « Lick It Up », « I Love It Loud » og « Love Gun » retter opp noe av inntrykket, men Stanleys sjarmerende innsats som kapellmester - med norsk flagg på gitaren samt diksjonen og toneleiet til en pussa trebarnsmor fra Upper East Side - overskygger gjennomgående hans kapasitet som sanger.
FV170507 Politiet opplyste at de ikke hadde kapasitet til å rykke ut på dette oppdraget.
FV170507 Politiet hadde ikke kapasitet til å sjekke dette. 0119 : Arendal.
FV170507 AUDNEDAL : Fyrverkeribruk ¶ 00.55 : Politiet ble varslet om fyrverkeribruk på Byremo, men hadde ikke kapasitet til å følge opp dette.
DB170507 Luftveisplagene var et omfattende problem på den tiden, før Bjørgen senere i karrieren fikk nødvendig medisinering, bedre teknikk og økt kapasitet .
BT170507 Vi ser nå en global dobling av installert kapasitet for solenergi hvert 2,5 år.
VG170506 Så på kapasitet kan han bli vrien å tukte.
VG170504 - På drapstidspunktet hadde kvinnen en mental lidelse, paranoid schizofreni, og hun hadde ingen kapasitet til å kunne forstå at det hun gjorde var galt, heter det i den rettslige redegjørelsen fra psykiateren hennes.
SA170504 Tror dere at en pleier har kapasitet til å hjelpe disse beboerne ?
SA170504 - Det er trist at vi ikke har bedre kapasitet , sier Per Carsten Michelsen i Arendal.
FV170504 - Det er trist at vi ikke har bedre kapasitet , sier Per Carsten Michelsen i Arendal.
DB170504 Arenaen har en kapasitet på 29.000 tilskuere.
AA170504 » Men den ene grønne urinalboksen i Fjordgata er ikke nok synlig, den har rykte for ikke å være ren nok, den ligger for langt unna klyngen av utesteder, og den har for dårlig kapasitet .
VG170503 Ra Tore har kapasitet for seier, men er veldig usikker og det trange fjerdesporet gjør det ikke bedre.
VG170503 Har kapasitet for en topplassering, men han er usikker og sporet er sjanseartet.
SA170503 « For å erstatte den jevne energistrømmen fra gass, må det bygges enormt mye ekstra kapasitet for å ha nok krefter til å ta toppene », skriver Svein Olav Simonsen.
SA170503 For å erstatte den jevne energistrømmen fra gass, må det bygges enormt mye ekstra kapasitet for å ha nok krefter til å ta toppene.
DB170503 Atletico Madrid bygger ny hjemmebane - Wanda Metropolitano - som vil stå klar med en kapasitet på 67.000 tilskuere fra neste sesong.
DA170503 - Så lenge vi ikke har utslippsfrie løsninger for flytrafikken, er det uansvarlig å planlegge for økt kapasitet , svarer Hermstad.
DA170503 - Sakene er et resultat av et veldig stort press for å bli kvitt materiellet fort uten at Forsvarsdepartementet fulgte opp med å styrke rutiner og kapasitet .
DA170503 - Det er et paradoks at svenskene som la ned virksomheten i Norge nå bygger opp akkurat samme kapasitet i Sverige.
VG170502 På grunn av lave asylankomster til Norge har UDI fått økt kapasitet .
DN170502 Landet sier videre at hvis ikke USA setter strek for sin fiendtlige politikk og kjernefysiske trusler, vil Nord-Korea fortsette å øke sin kjernefysiske kapasitet i selvforsvar og forebygge med kjernefysiske angrep.
DB170502 - Jeg har ikke oversikt over hvor mange meldinger jeg har mottatt, og har ikke hatt kapasitet til å lese alle.
DB170502 - Ikke hatt kapasitet
DA170502 - Vi bygger ikke bare kapasitet , men også kompetanse, sier byråden.
BT170502 Landet sier videre at hvis ikke USA setter strek for sin fiendtlige politikk og kjernefysiske trusler, vil Nord-Korea fortsette å øke sin kjernefysiske kapasitet i selvforsvar og forebygge med kjernefysiske angrep.
AP170502 Landet sier videre at hvis ikke USA setter strek for sin fiendtlige politikk og kjernefysiske trusler, vil Nord-Korea fortsette å øke sin kjernefysiske kapasitet i selvforsvar og forebygge med kjernefysiske angrep.
AA170502 Landet sier videre at hvis ikke USA setter strek for sin fiendtlige politikk og kjernefysiske trusler, vil Nord-Korea fortsette å øke sin kjernefysiske kapasitet i selvforsvar og forebygge med kjernefysiske angrep.
AA170502 På grunn av lave asylankomster til Norge har UDI fått økt kapasitet .
VG170501 Vi forsøker å håndtere så mange av disse vi har kapasitet til ¶
DB170501 Landet sier videre at hvis ikke USA setter strek for sin fiendtlige politikk og kjernefysiske trusler, vil Nord-Korea fortsette å øke sin kjernefysiske kapasitet i selvforsvar og forebygge med kjernefysiske angrep.
BT170501 Skipet får kapasitet til å smelte fem tonn plast i døgnet.
BT170501 Skipet får kapasitet til å smelte fem tonn plast i døgnet.
AP170501 - Vi har stor forståelse for at publikum ikke er fornøyd når vi ikke alltid kan rykke ut, sier Jøkling og tilføyer at politiet tar unna det de har kapasitet til.
AP170501 Skipet får kapasitet til å smelte fem tonn plast i døgnet.
AA170501 - Vi forsøker å håndtere så mange av disse vi har kapasitet til, forklarer politiet i Oslo.
VG170430 De siste månedene har forskere sett endringer i landskapet, som kan tyde på at Nord-Korea har tatt et nytt steg i retning av å ha kjernefysisk kapasitet .
VG170430 Sprengt kapasitet på nyfødtavdelingen i 2014 ¶ | 14 anmeldte voldtekter i russetiden i fjor - kun én tiltalt ¶ 14 voldtekter ble anmeldt i forbindelse med fjorårets russefeiring.
SA170430 Rekkevidden bør vært tilstrekkelig for 99 av 100 turer, og den ene gangen så er det bare å finne seg en hurtiglader, så tar det en drøy time å få ladet opp batteriene til 80 prosent kapasitet .
SA170430 Bergenseren vant singelsculler på Årungen foran Ask Tjøm, som landslagstrener Johan Flodin kaller en kapasitet .
DB170430 I tillegg til sitt engasjement i Afghanistan og Irak, har NATO kapasitet til å gjøre enda mer, sa han.
BT170430 Nå ønsker de å gi portrettene tilbake til etterkommerne av medlemmene, da de ikke lenger har kapasitet til å ta vare på de 33 oljemaleriene som har hengt i deres lokaler.
BT170430 Rekkevidden bør vært tilstrekkelig for 99 av 100 turer, og den ene gangen så er det bare å finne seg en hurtiglader, så tar det en drøy time å få ladet opp batteriene til 80 prosent kapasitet .
AP170430https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-Opel-Ampera-e-Denne-bilen-er-det-mange-som-venter-pa---star-den-til-forventningene--10078b.html Rekkevidden bør vært tilstrekkelig for 99 av 100 turer, og den ene gangen så er det bare å finne seg en hurtiglader, så tar det en drøy time å få ladet opp batteriene til 80 prosent kapasitet .
AP170430 Rekkevidden bør vært tilstrekkelig for 99 av 100 turer, og den ene gangen så er det bare å finne seg en hurtiglader, så tar det en drøy time å få ladet opp batteriene til 80 prosent kapasitet .
AP170430 Bergenseren vant singelsculler på Årungen foran Ask Tjøm, som landslagstrener Johan Flodin kaller en kapasitet .
DB170429 - Vi har foreløpig ikke hatt tid eller kapasitet til å avhøre mannen, sier Molnes om personen som ble observert av vitner.
BT170429 En sikkerhetsstudie fra SINTEF i fjor høst slo imidlertid fast at det statlige tilsynet må styrkes med mer ressurser, kompetanse og kapasitet .
AP170429https://www.aftenposten.no/osloby/Etter-14-maneder-med-trafikkaos-apner-tunnelen--for-den-stenger-igjen-620195b.html I dag åpner tunnelen med full kapasitet i begge retninger.
AP170429 I dag åpner tunnelen med full kapasitet i begge retninger.
VG170428 Avstanden mellom politiske ambisjoner og profesjonell kapasitet skapte grunnlag for maktspill og intriger mellom den sivile og militære ledelsen av forsvaret.
SA170428 Politikere har verken kunnskap om eller kapasitet til å følge mediekanalene, sakene og velgernes opptredener fortløpende.
SA170428 Politikere har verken kunnskap om eller kapasitet til å følge mediekanalene, sakene og velgernes opptredener fortløpende eller vite hvordan spille riktig i et slikt landskap.
FV170428 Rekkevidden bør vært tilstrekkelig for 99 av 100 turer, og den ene gangen så er det bare å finne seg en hurtiglader, så tar det en drøy time å få ladet opp batteriene til 80 prosent kapasitet .
DN170428 mai, som har en kapasitet på 150.000 tonn i året.
DN170428 Harris er overbevist om at Nord-Koreas leder Kim Jong Un ønsker å gjennomføre planen om å utvikle atomvåpen og ballistiske missiler med kapasitet til å nå amerikansk jord, slik den nordkoreanske lederen har sagt gjentatte ganger.
DB170428 Larvik-gutten har en så enestående kapasitet og motor at han allerede som 17-åring satte Dario Cologna, Finn-Hågen Krogh og en rekke stjerner på plass i Skarverennet.
DB170428 De hyller lagkompisens kapasitet .
DB170428 « Veireno hadde ikke fått innvilget dispensasjon fra overtidsbestemmelser som forutsatt, klageomfanget viste at Veireno ikke hadde tilstrekkelig kapasitet for oppdraget og i slutten av oktober rapporterte Veireno flere brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
DB170428 Omsorgen er delegert til private asylselskaper som verken har kapasitet eller kompetanse til å gjøre annet enn å sende dem på legevakten for å bli lappet sammen.
AP170428 Dette er blant annet viktig for tilgangen på talent, støttetjenester og for myndighetenes kapasitet til å følge opp bankene.
AA170428 Mannskaper fra UNN Tromsø rykket ut med to ambulansefly til Svalbard etter den alvorlige snøscooterulykken, men på grunn av værforholdene hadde ikke flyene kapasitet til å frakte nødvendig medisinsk personell.
VG170427 Forskere og etterretningstjenesten antar Nord-Korea har kapasitet til å lage en ny atombombe hver sjette eller syvende uke, ifølge avisen.
SA170427 Barna i barnevernet som ikke blir prioritert og ikke fulgt opp grunnet for liten kapasitet hos saksbehandlere, kan i verste fall ende opp i fengsel eller psykiatri.
SA170427 - Det er stor arbeidsbelastning i alle deler av organisasjonen og organisasjonens kapasitet var i stor grad bundet opp i « brannslukking » med liten anledning til å planlegge framover, skriver tilsynet i rapporten.
SA170427 - 8000 tilskuerplasser er en helt riktig kapasitet for dette anlegget når vi sammenligner med tilsvarende anlegg rundt om i Norge.
FV170427 - 8000 tilskuerplasser er en helt riktig kapasitet for dette anlegget når vi sammenligner med tilsvarende anlegg rundt om i Norge.
DB170427 Utgangene i den nye piren har dobbelt så stor kapasitet som de opprinnelige, og kan håndtere to fly samtidig.
DB170427 - 8000 tilskuerplasser er en helt riktig kapasitet for dette anlegget når vi sammenligner med tilsvarende anlegg rundt om i Norge.
DB170427 Norwegians kapasitet har økt med 24 prosent i januar, februar og mars med 39 nye ruter, sju fabrikknye Boeing 738-800-fly og en Boeing 787-9 i lufta.
DB170427 * Vie særlig oppmerksomhet til utviklingen av en moderne, slagkraftig og mobil landmakt - inkludert helikopterstøtte for Hæren basert på Bardufoss - med evne til egenbeskyttelse og kapasitet til å håndtere både tradisjonelle og nye trusler.
BT170427 - Jeg skjønner godt at dette også er et spørsmål om kapasitet , i den forstand at alt ikke kan bygges ut samtidig.
BT170427 - 8000 tilskuerplasser er en helt riktig kapasitet for dette anlegget når vi sammenligner med tilsvarende anlegg rundt om i Norge.
AP170427 Til avisen sier Høyres Morten Skauge : « - 8000 tilskuerplasser er en helt riktig kapasitet (... ).
AP170427 - 8000 tilskuerplasser er en helt riktig kapasitet for dette anlegget når vi sammenligner med tilsvarende anlegg rundt om i Norge.
AA170427 Nye Oslo lufthavn vil ha kapasitet på 32 millioner reisende årlig. ( ©NTB ) ¶
AA170427 Nye Oslo lufthavn vil ha kapasitet på 30 millioner reisende årlig. ( ©NTB ) ¶
VG170426 Størst utviklingspotensial har Johannes på allround og utvikling av kapasitet , noe som gjør at han har hatt et ønske om trene med verdens beste allroundløpere.
VG170426 Han er også klar på at barnebarnet er en allroundløper og at han har « størst utviklingspotensial på allround og utvikling av kapasitet ».
VG170426 - Ja, men når du ser Finn-Hågen Krogh, så er det tydelig at også sprinterne trenger kapasitet .
VG170426 - Betyr det at mer trening på kapasitet ?
VG170426 - Forrige konsert i London hadde kapasitet på 200, men nå skal hun spille på Scala, som kan ha 800 publikummere.
VG170426 Oslo lufthavn ble først åpnet i 1998 med en teoretisk kapasitet på 17 millioner reisende i året.
VG170426 Med nybygget får Gardermoen en kapasitet oppimot 32 millioner passasjerer årlig.
VG170426 FULL KAPASITET : Om få dager blir det trafikk i begge løpene i Brynstunnelen øst i Oslo som E6 går gjennom.
VG170426 Da er nemlig tunnelen ferdig rehabilitert etter 14 måneder med halv kapasitet .
DB170426 Utgangene i den nye piren har dobbelt så stor kapasitet som de opprinnelige, og kan håndtere to fly samtidig.
DB170426 Oslo lufthavn ble først åpnet i 1998 og bygget med en teoretisk kapasitet på 17 millioner reisende i året.
DB170426 Nye Oslo lufthavn er bygget med en teoretisk kapasitet på 28 millioner passasjerer, og man forventer å kunne håndtere opp mot 32 millioner.
DB170426 Våre nattmannskaper hadde ikke kapasitet til å rykke ut på alle henvendelsene, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt til Dagbladet.
DB170426 Vi kan spare miljøet, senke kostnadene ved sykefravær, øke legenes kapasitet og bedre legedekningen i distriktene.
DA170426 Usikkerheten rundt sin egen moralske kapasitet kan være en større straff enn selve straffen, sier hun.
DA170426 Hvilken kapasitet hun selv har.
VG170425 * NATO har dårlig kapasitet til å fly soldater og utstyr fra et NATO-land til et annet i en krise.
VG170425 Da kabelen Skagerak4 til Danmark kom i drift i 2014 kom vi opp i en kapasitet på 6000 MW, mer enn tilstrekkelig for å gi oss full forsyningssikkerhet.
DN170425 I dag har hotellet kapasitet til 1200 konferansedeltagere.
DB170425 Målet er å ha en kapasitet på 20 MWp innen utgangen av året.
DB170425 Det innebærer i så fall nær en tredobling fra dagens kapasitet og oppkjøp på 3 - 400 millioner kroner - hvorav rundt 100 millioner i egenkapitalbehov.
DB170425 VOLDSOM KAPASITET : Tesla åpnet i 2016 verdens største superlader-stasjon for elbiler på Nebbenes ( bildet ).
DB170425 Samtidig vil antallet såkalte destination chargers, eller ladere med høy kapasitet tilpasset Tesla-modeller ved hoteller og rasteplasser, økes fra 9.000 til 15.000.
DB170425 Norge vil også få øket kapasitet .
DB170425 Det viser at det vil bli utvidet kapasitet rundt eksisterende knutepunkter : Ålesund styrkes med ny stasjon ved Skodje, Fredrikstad/Sarpsborg med en ny ved Missingmyr og Lier nord for Drammen får ytterligere en stasjon.
DB170425 I dag har verden kapasitet til å fange og lagre 7,5 millioner tonn CO2 i året, mens klimapanelet har regnet inn at vi må fange og lagre 15 milliarder tonn CO2 i året innen 2060.
DB170425 - Analoge tjenester krever både ressurser og kapasitet .
BT170425 De påfølgende rettssakene tar tilsvarende kapasitet og ressurser.
VG170424 Som respons på « enhver utenlandsk aggresiv handling », har Nord-Korea gentatte ganger truet med å sende raketter mot det amerikanske fastlandet, noen eksperter mener Kim-regime i nord ikke har kapasitet til.
VG170424 Det overtente bygget skal ha kapasitet til fem beboere, men det skal ifølge politiet kun ha vært to beboere tilstede på institusjonen da brannen brøt ut.
SA170424 Hele systemet har i tillegg en helt annet kapasitet enn tidligere.
FV170424 Hele systemet har i tillegg en helt annet kapasitet enn tidligere.
DB170424 Økt russisk kapasitet
DB170424 - Landet har, sammenlignet med nittitallet, fått økt kapasitet til å fremme saker internasjonalt, sier Godzimirski og legger til at Frans Josefs land er strategisk viktig for Russland.
DA170424 - Vi har halv kapasitet , og litt under det, fordi vi må brøyte og flyene må avvises, sier pressetalsmann Lasse Vangstein i Avinor til VG.
DA170424 Frode Eick, virksomhetsleder ved helsesenteret, forteller at de ikke har kapasitet til å hjelpe alle som kommer innom.
BT170424 Hele systemet har i tillegg en helt annet kapasitet enn tidligere.
AP170424https://www.aftenposten.no/bil/Denne-bilen-har-solcellepanel-pa-taket-10065b.html Hele systemet har i tillegg en helt annet kapasitet enn tidligere.
AP170424 Hele systemet har i tillegg en helt annet kapasitet enn tidligere.
AA170424 - Vi har halv kapasitet , og litt under det, fordi vi må brøyte og flyene må avises, sier pressetalsmann Lasse Vangstein i Avinor til VG.
DB170423 - Vi følger opp klagene ved ledig kapasitet , opplyser de.
DA170423 Le Pen har ikke kapasitet til å gjenreise den franske økonomien.
AP170423https://www.aftenposten.no/verden/Tre-av-fire-bookinger-forsvant-Na-er-det-turistkrise-i-Tyrkia-618298b.html Den største skandinaviske agenten har redusert sin kapasitet til Tyrkia for 2017 med 30 - 35 prosent i forhold til i fjor, som altså var et dårlig år, opplyser en kilde til Aftenposten.
AP170423 Den største skandinaviske agenten har redusert sin kapasitet til Tyrkia for 2017 med 30 - 35 prosent i forhold til i fjor, som altså var et dårlig år, opplyser en kilde til Aftenposten.
AP170423 - Vi følger opp klagene ved ledig kapasitet , opplyser de.
DB170422 Bussen har kapasitet på 25, forteller Mari.
DN170421 Om to-tre år kommer mest sannsynlig en ny oppgang, og på det tidspunktet er det sannsynlig at leverandørene vil mangle nødvendig kapasitet og kompetanse.
DN170421 Om to-tre år vil det mest sannsynlig komme en ny oppgang for oljebransjen, og på det tidspunktet er det sannsynlig at leverandørene vil mangle nødvendig kapasitet og kompetanse, mener han.
DN170421 - Jeg skal være forsiktig med å kritisere sykling over 45 kilometer i timen da jeg stadig holder den farten selv, men det er problematisk og ulovlig når sperringen tas bort og uerfarne syklister har kapasitet til å holde 50 kilometer i timen på sykkelstier.
DB170421 Og selv med dagens kapasitet er realiteten at kraftselskapene spekulerer i å selge unna så mye kraft som overhodet mulig for å holde prisene oppe.
DA170421 Datalagre vil kreve mer og mer plass og kapasitet , og de vil gi arbeidsplasser.
DA170421 Foreløpig har vi ledig kapasitet , sier Lorentzen.
AP170421 Til nå har kandidatene kranglet om hvem som i størst grad har kapasitet til å ta et oppgjør det etablerte systemet.
DN170420 Vi legger til rette for økt kapasitet og fremdrift i byggesaksbehandling og økt tempo i egenplanlegging, sier byutviklingsbyråd Hanna E.
DN170420 - Vi har betydelig kapasitet av krillolje som vi nå igjen vil markedsføre for det globale humanmarkedet.
AA170420 Tjenestetilbyderne i vår oversikt oppgir at de har ledig kapasitet og at de ikke er forbeholdt spesielle bilmerker.
AA170420 Flere av tjenestetilbyderne oppgir at de ikke har kapasitet til å ta imot nye dekkhotellkunder, eller at deres tjenester er forbeholdt folk med spesielle bilmerker.
VG170419 Forhjulsdrift medfører bedre innvendig plass, så vi kan regne med økt komfort i passasjeravdelingen i tillegg til et større bagasjerom enn dagens som har en kapasitet på 360 liter.
SA170419 Der er det nå veldig mye ledig kapasitet og det hadde sikkert vært lett og rimelig å få bruke bunkringskapasitet der.
DN170419 Også denne bilen skal ha en rekkevidde på inntil 500 kilometer målt etter den såkalte NEDC-målingen, og ved hjelp av 150 kW hurtiglading kan batteriet lades opp til 80 prosent kapasitet på bare 30 minutter.
DN170419 Målt i installert kapasitet var solenergi større enn alle andre teknologier i fjor.
DN170419 Målt i installert kapasitet var solenergi i fjor med 75 gigawatt ( GW ) for første gang større enn noen annen teknologi.
DA170419 Dette blir ekstra viktig i et tynt befolket land, der den lokale samfunnsmessige og smittevernfaglige kapasitet verken er ressurssterk eller klarer å være faglig spisset på alle felt », ifølge en annen.
AP170419https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap-fjerner-loftet-om-antall-flyktninger-fra-partiprogrammet-618533b.html Vi skal tenke veldig grunding gjennom hva som er vår kapasitet og vårt handlingsrom for god integrering.
AP170419https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap-fjerner-loftet-om-antall-flyktninger-fra-partiprogrammet-618533b.html Han viser til at stengte grenser sør i Europa fører til at Norge nå mottar svært få asylsøkere, og at det dermed er kapasitet i mottakssystemet til å ta imot flere kvoteflyktninger.
AP170419https://www.aftenposten.no/norge/Ni-norske-krigsfartoyer-blir-til-fire--her-forklarer-forsvarssjefen-hvorfor-619485b.html I en lavkrisesituasjon gir våre 13 store kystvaktfartøyer betydelig kapasitet .
AP170419 Vi skal tenke veldig grunding gjennom hva som er vår kapasitet og vårt handlingsrom for god integrering.
AP170419 Han viser til at stengte grenser sør i Europa fører til at Norge nå mottar svært få asylsøkere, og at det dermed er kapasitet i mottakssystemet til å ta imot flere kvoteflyktninger.
AP170419 I en lavkrisesituasjon gir våre 13 store kystvaktfartøy betydelig kapasitet .
DN170418https://www.dn.no/nyheter/2017/04/18/1039/Teknologi/mener-datamaskiner-vil-ta-seg-av-diagnoser-om-fa-ar Ugander og Maksuti tegner og forklarer om hvordan nedsatt funksjon og kapasitet til å fylle blod gir hjertesvikt-symptomer.
DN170418https://www.dn.no/nyheter/2017/04/18/1039/Teknologi/mener-datamaskiner-vil-ta-seg-av-diagnoser-om-fa-ar Ifølge Ugander mangler i dag god behandling av nettopp nedsatt kapasitet i hjertet til å fylle blod.
DA170418 Ventetiden for behandling hos psykolog er i dag altfor lang, og det trengs større kapasitet .
BT170418 SPRENGT KAPASITET : Prosjektleder Sebastian Schwalbach i Kirkens Bymisjon sier at de må avvise fire-fem personer hver dag på grunn av manglende kapasitet .
BT170418 SPRENGT KAPASITET : Prosjektleder Sebastian Schwalbach i Kirkens Bymisjon sier at de må avvise fire-fem personer hver dag på grunn av manglende kapasitet.
DN170417 Øyvind Heiberg Sundby, doktorgradsstipendiat i sirkulasjonsfysiologi ved Aker sykehus, forklarer at lungene og deres kapasitet til å ta opp og forbruke oksygen over tid, er helt avgjørende for om man klarer å bli en skikkelig råtass opp bakkene.
DA170417 I februar i fjor sto et eget bryggeribygg ferdig på gården i Rogstadmyrå med kapasitet på rundt 1000 liter per brygg.
BT170417 ENORM KAPASITET : Luther hadde en enorm arbeidskapasitet.
AP170417 Passasjerer rammes av svært store problemer med innstilte tog, forsinkelser, lavere kapasitet og plutselige stopp.
AA170417 Sprengt kapasitet
VG170416 Han leverte inn bomben og lot seg avhøre av CIA, men plottet viste at AQAP fortsatt hadde kapasitet og intensjon om å gjennomføre terror.
BT170416 SLIPPER UNNA : - Vi har ikke kapasitet til å stoppe alle som kjører for fort, fordi de er så mange.
BT170416 - Hadde vi hatt kapasitet til å ta alle som brøt fartsgrensen på kontrollene våre denne påsken, er jeg helt sikker på at tallet kunne være tre-fire ganger så høyt, sier Oksnes.
AP170416 - Vi har ikke kapasitet til å stoppe alle som kjører for fort, fordi de er så mange.
AP170416 - Hadde vi hatt kapasitet til å ta alle som brøt fartsgrensen på kontrollene våre denne påsken, er jeg helt sikker på at tallet kunne være tre-fire ganger så høyt, sier Oksnes.
DB170415 Gjennom sitt langvarige opphold hos AQAP antas han å ha opparbeidet både intensjon og kapasitet til å begå terrorhandling, sier politiadvokat Signe Aalling.
AA170415 Gjennom sitt langvarige opphold hos AQAP antas han å ha opparbeidet både intensjon og kapasitet til å begå terrorhandling, sier politiadvokat Signe Aalling.
AA170415 Gjennom sitt langvarige opphold hos AQAP antas han å ha opparbeidet både intensjon og kapasitet til å begå terrorhandling, sier politiadvokat Signe Aalling.
VG170414 WASHINGTON ( VG ) NATO-sjef Jens Stoltenberg har invitert de 28 medlemslandene til et av tidenes største militære spleiselag for å forbedre NATOs kapasitet i en usikker verden.
VG170414 Gjennom sitt langvarige opphold hos AQAP antas han å ha opparbeidet både intensjon og kapasitet til å begå terrorhandling.
FV170414 På nivå to i England har både Newcastle og Aston Villa større kapasitet .
DB170414 Landet har etter alt å dømme i dag ikke atomvåpen med kapasitet til å treffe det amerikanske fastlandet, men flere forskere mener de kan ha det innen få år om diktaturer får lov til å fortsette det fordømte atomprogrammet.
DA170414 Den GPS-styrte bomben skal ha en kapasitet til å ødelegge et området tilsvarerende ni kvartaler i en storby, ifølge CNN.
AP170414 Kjøleanlegget til datasystemet har for liten kapasitet . 1000 trær av feil slag ble plantet. 600 av dem ble destruert, 400 fikk stå likevel.
AP170414 Kjøleanlegget til datasystemet har for liten kapasitet . 1000 trær av feil slag ble plantet. 600 av dem ble destruert, 400 fikk stå likevel.
AP170414 Gjennom sitt langvarige opphold hos AQAP antas han å ha opparbeidet både intensjon og kapasitet til å begå terrorhandling, sier politiadvokat Signe Aalling.
VG170413 Neslands Faksen viste stor kapasitet i fjor ved å avslutte forrykende til annen bak Moe Tjalve i kvalifiseringen til Biri Oppdretningsløp og blir holdepunktet på Klosterskogen langfredag.
VG170412 Det har ikke politiet kapasitet til.
DB170412 Vi bidrar også i kampen mot IS, men jeg mener Nato kan gjøre mer for å trene lokale soldater og bygge lokal kapasitet .
AA170412 Sterkere : Svorkmo bru i Orkdal har maksimal kapasitet på 50 tonn, men skal nå rustes opp til å tåle tømmerbiler på 60 tonn.
VG170411 En trussel er noen som har intensjon og kapasitet , og da prøver vi å finne frem til de aktørene og følge dem opp på ulike måter.
DB170411 Med en kapasitet på drøyt 17 000 blir den mer intim enn Ullevaal.
BT170411 Angrepet svekket ikke Syrias president Bashar al-Assads kapasitet til å bruke kjemiske våpen eller til å fortsette den brutale borgerkrigen i landet.
VG170410 Jens Stoltenbergs foretrukne spor har vært å tilby land i Midt-Østen og Nord-Afrika soldater som kan trene og mentorere lokale soldater for å bygge opp landenes egen kapasitet til å berolige og forsvare seg.
DB170408 I forhold til hva jeg hadde kapasitet til, føler jeg også at jeg fikk nesten maksimalt ut av Flandern rundt.
DN170407https://www.dn.no/nyheter/2017/04/07/2053/Reiseliv/vaeret-fyller-hotellene - Nå holder vi på med en renovering av halvparten av våde 210 rom, så vi går med 50 prosent kapasitet denne påsken.
DB170407 Organisasjoner som Al-Qaida og Islamske Staten har begrenset kapasitet og er derfor uten mulighet til å gjøre omfattende skade mot hele stater.
BT170407 Den russiske presidenten Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov viser til at Syrias kapasitet for kjemiske våpen ble ødelagt under internasjonalt oppsyn i 2014, og han avviste at Assad har gjemt unna slike våpen.
BT170407 Ved en kontroll hadde ikke UP kapasitet til å stanse alle som kjørte for fort.
BT170407 ADVARER : UP-sjef Terje Oksnes håper at årets veipåske blir bedre enn i fjor, da politiet på det verste ikke hadde kapasitet til å stanse alle råkjørerne.
BT170407 Flere togavganger vil kunne gå på en bane med høyere kapasitet og hastighet.
AP170407 Den russiske presidenten Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov viser til at Syrias kapasitet for kjemiske våpen ble ødelagt under internasjonalt oppsyn i 2014, og han avviste at Assad har gjemt unna slike våpen.
AP170407 Det er første gang USA med vilje slår til mot Assad-regimets militære kapasitet .
DN170406 - Presidenten gjorde det klart at USA vil fortsette å styrke sin evne til å avskrekke angrep og forsvare seg selv og sine allierte med full bredde av militær kapasitet , sier den japanske statsministeren.
DB170406 - Presidenten gjorde det klart at USA vil fortsette å styrke sin evne til å avskrekke angrep og forsvare seg selv og sine allierte med full bredde av militær kapasitet , sier den japanske statsministeren.
DB170406 Havarikommisjonen er av den oppfatning at dette setter store krav til operatørene med hensyn til å forsikre seg om at selskapene man leier inn kapasitet fra, tilfredsstiller de standarder som selskapene selv setter.
BT170406 Det er to gode grunner til å flytte terminalen : Den første er behovet for større kapasitet .
BT170406 Bakgrunnen var at godsterminalen på Nygårdstangen ikke har kapasitet til å møte den forventede og ønskede veksten i godstransport på jernbanen.
AA170406 - Presidenten gjorde det klart at USA vil fortsette å styrke sin evne til å avskrekke angrep og forsvare seg selv og sine allierte med full bredde av militær kapasitet , sier den japanske statsministeren.
DA170405 - Først dersom regjeringen fjerner flypassasjeravgiften, vil vi vurdere om vi har kapasitet til å fly fra Rygge, skriver Ryanair-talsmann Arune Jaraite i en e-post til E24.
DB170404 Det håper vi skal gi ytterligere kapasitet på disse sakene, sier hun.
DB170404 - Når vi starter etterforskning i en sak ved å avhøre barnet, er det også viktig at vi har kapasitet til å etterforske saken videre etter avhøret av barnet.
DN170403 Flyselskapet Norwegian må leie inn fly fra andre selskaper for å ha kapasitet til å dekke alle rutene og avgangene de har satt opp i år.
DB170403 - De har kapasitet til å klare topp fire-fem.
AA170403 Årsaken er at selskapet også i år må leie inn kapasitet for å få fylt alle hull i selskapets omfattende ruteprogram, skriver Aftenposten.
AA170403 Takstene må heves mer for å kompensere for effekten av nye veger og bedre kapasitet slik som ny Sluppen bru og utbygging av E6.
AA170403 Å flytte historisk marked ut av Borggården gir festivalen større kapasitet på konsertene på kveldstid, med opp til 6000 publikummere gjennom hele festivalperioden.
VG170402 - Vi har ikke hatt kapasitet til å gå gjennom hele gavekontoen, men det største bidraget vi kjenner til så langt er fra DNB på nærmere 200.000 kroner, sier Tronrud.
DA170402 Akkurat nå har vi tid, energi og kapasitet til å gjøre det alene, sier Linge.
AP170402https://www.aftenposten.no/okonomi/Norwegian-ma-leie-inn-flyhjelp-igjen-618372b.html Årsaken er at selskapet også i år må leie inn kapasitet for å få fylt alle hull i selskapets omfattende ruteprogram.
AP170402 Årsaken er at selskapet også i år må leie inn kapasitet for å få fylt alle hull i selskapets omfattende ruteprogram.
SA170401 | Kristoffs trener : - Han har kapasitet til seier i Flandern Rundt ¶
AP170401 En talsmann for hæren sier at de lokale sykehusene ikke har kapasitet til å ta imot alle de sårede.
AP170401 | Kristoffs trener : - Han har kapasitet til seier i Flandern Rundt ¶
VG170331 Alexander har fått en veldig høy kapasitet i de flate partiene, men det er mer usikkerhet knyttet til evnen hans i bakkene.
VG170331 - Det skaper kapasitet og gir grunnlag for å komme seg til verdenstoppen i langrenn, så vi får opp typer som Klæbo, sier Sundby.
VG170331 40 prosent av unionens militære kapasitet som kan settes inn utenfor unionen, da sier det seg selv at ingen ting blir som før.
SA170331 50 millioner kroner hvis vi går ut fra en kapasitet på 100 gjester.
FV170331 - Ett forslag er at kommunen kan kjøpe et antall plasser på fastlegelisten til leger som har ledig kapasitet , sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr.
DA170331 Jeg har ikke kapasitet til både å være både fullverdig medlem av bystyret og drive med alt det andre jeg gjør.
BT170331 50 millioner kroner hvis vi går ut fra en kapasitet på 100 gjester.
VG170330 Og dagens batteriteknologi gir vesentlig mer kapasitet innenfor samme volum og vekt.
VG170330 Det er ikke utenkelig at toppmodellen får en kapasitet på 60 kWt mens de som nøyer seg med litt mer enn dagens rekkevidde tilbys en rimeligere Leaf med 40 kWt batteripakke.
SA170330 Hjemmebane : Åråsen stadion ¶ Kapasitet : 11.460 ¶
DB170330 Vi har ikke kapasitet til å ta denne saken videre i rettssystemet på nåværende tidspunkt, men dersom flere slike saker dukker opp, vil vi mest sannsynlig gå videre, forteller Multicom-sjef Tron A.
VG170329 - Jeg har hørt bekymringene om at jeg skal rådgive presidenten ut fra min personlige kapasitet og samtidig frivillig etterkomme de etiske reglene.
VG170329 * At politidistriktenes operative kapasitet styrkes ved å øke antall tilgjengelige og responderende politipatruljer.
SA170329 Utvalget er sterkt bekymret hvis det blir sånn at vi må ta i bruk våpen for å kompensere for manglende kapasitet , sier Lande Hasle.
SA170329 Strategisk kapasitet
DN170329 Nye Oslo lufthavn vil ha kapasitet på 30 millioner reisende årlig.
DB170329 Men når du ikke vinner sykkelritt, og du ikke har uhell, går det ikke på annet enn kapasitet .
DB170329 * At politidistriktenes operative kapasitet styrkes ved å øke antall tilgjengelige og responderende politipatruljer.
DA170329 Mindre kontroll over områder gir svekket kapasitet til å planlegge større og koordinerte terroraksjoner i Vesten, som angrepet i Paris, sier Tønnessen.
AP170329 Strategisk kapasitet
AA170329 Nye Oslo lufthavn vil ha kapasitet på 30 millioner reisende årlig.
DB170328 Men når du ikke vinner sykkelritt, og du ikke har uhell, går det ikke på annet enn kapasitet .
DB170328 Volvo, som tilbyr kapasitetsgaranti, trekkes likevel for bare å å garantere 55 prosent kapasitet .
DB170328 Teknologiske gjennombrudd som lett kan implementeres vil kunne føre til drastiske endringer i kapasitet , som igjen kan virke svært truende for en antatt motpart.
DA170328 Maskinhallen utvides til en kapasitet på 340 personer, ventilasjonen og temperaturstyring i bygget oppgraderes, toalettfasilitetene blir mye bedre enn i dag, og ankomsten til bygget forbedres.
AP170328 Men han sa også at domstolen hadde foretatt en selvstendig vurdering av Moores mentale helse og funnet at hans intellektuelle kapasitet ikke var lav nok til å slå fast at han er psykisk utviklingshemmet.
AP170328 Medier i det lukkede landet sa motoren ville gi Nord-Korea kapasitet i verdensklasse når det kommer til utplassering av satellitter, noe som antyder at det var snakk om en ny type motor for langdistanseraketter.
AP170328 Dette er linjene som får økt kapasitet eller flere avganger.
AA170328 De nye superbussene vil ha 50 prosent større kapasitet i rush enn leddbussene, og bedre komfort og hastighet.
AA170328 50 prosent mer kapasitet enn dagens leddbuss.
SA170327 Björn har kapasitet til å gjøre både 15 og 20 mål om han er i bra fysisk form.
AP170327 Björn har kapasitet til å gjøre både 15 og 20 mål om han er i bra fysisk form.
AA170327 Selbu kommune har i dag et bredbåndsnett levert av Neanett AS, som dekker store deler av bygda, men har varierende stabilitet og kapasitet .
AA170327 Selbu kommune har gjennom sin økende satsing på befolkningsvekst et klart ønske om å sørge for at det etableres et framtidsrettet, stabilt bredbåndsnett med god kapasitet i hele bygda, sier ordfører Ole Morten Balstad til Nearadio.no.
VG170326 - Jo, det er testet, og det er ikke sikkert at feilen har noe med kapasitet å gjøre.
DB170325 Lars Lagerbäck har erstattet Per-Mathias Høgmo, og ingen er i tvil om svenskens kapasitet .
DA170325 Verken Israel eller Syria ønsker en regelrett krig, og Damaskus har knapt kapasitet til det.
DA170325 Flere bussruter får flere avganger og økt kapasitet .
DA170325 - Har dere økt kapasitet så mye, at dere ikke lenger har noe å gå på ?
AP170325 De får aldri nok data, både i form av hastighet og kapasitet .
AA170325 De får aldri nok data, både i form av hastighet og kapasitet .
AA170325 Hun har brukt store deler av sin tid og kapasitet til å organisere internasjonale nettverk for andre kvinnelige poeter og forfattere.
VG170324 Utfordres av Jet Bug, som står vanskelig til, men som har stor kapasitet .
DN170324https://www.dn.no/nyheter/2017/03/24/2055/Arbeidsliv/-selv-om-man-har-jobbet-med-saksbehandling-de-siste-20-arene-betyr-ikke-det-at-man-skal-gjore-det-samme-de-neste-20 I dag blir for eksempel store reguleringsplaner liggende fordi man ikke har kapasitet til å ta tak i dem, sier Sanner.
DB170324 Her er det ubenyttet kapasitet som burde vært utnyttet i langt større grad.
AA170324 - Vi er utrolig glad for at vi kan få tilbake en kapasitet som Trond Espen Seim i rollen som Olav, sier direktør Turid Hofstad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
DN170323 - Dette kan være den beste måten å dekke spisskompetanse og kapasitet på, men vi ser at behov og formål ofte ikke er godt nok klarlagt, og at både kjøp, oppfølging og læringseffekten kan bli bedre, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.
BT170323 Sultkatastrofen i Øst-Afrika er resultatet av en mengde faktorer, blant annet regionens historie, alvorlige konflikter, politisk ustabilitet, manglende statlig kapasitet og tørke, blant annet grunnet klimaforandringer.
DN170322 Batteriet har større kapasitet , men batteritiden er oppgitt til de samme 10 timene som før.
VG170321 Vi hadde ikke kapasitet til det, sa Valland.
FV170321 Utskjelte norske fotballedere var ikke så verst likevel, de som klarte å dra i land en sånn kapasitet som ny landslagssjef.
DA170321 Regionen har det mest bilbaserte utbyggingsmønsteret og en fortsatt bilorientert transportpolitikk med tung utbygging av bilveinettets kapasitet og standard.
AP170321 Ap vil bygge blokker langs Holmenkollbanen : Vil ha folk til å bo der T-banen har ledig kapasitet
VG170320 I det siste har vi fått bedre kapasitet i Politidirektoratet, og det er lagt nye føringer om beredskapsplanlegging i de nye politidistriktene, sa Humlegård.
VG170320 Bedre kapasitet nå ¶
DN170320 Skjermen viser en kapasitet på 70 gigabit per sekund, godt over 200 ganger mer enn makshastigheten i 4G-nettet i dag.
DA170320 - Arbeidet har ikke gått så raskt som vi skulle ha ønsket, men det har heller ikke vært tilstrekkelig kapasitet til dette arbeidet ute i politidistriktene.
BT170320 Samfunnsutviklingen stemmer bedre med jentenes evner og tradisjonelle samfunnsoppgaver og med like vilkår greier de å utnytte sin tidlige modning til at deres intellektuelle kapasitet skyter fart på et avgjørende tidspunkt i ungdomsskolen og mange av gutta blir hengende etter, kanskje også i en foreldet kjønnsrolle.
AA170320 - Arbeidet har ikke gått så raskt som vi skulle ha ønsket, men det har heller ikke vært tilstrekkelig kapasitet til dette arbeidet ute i politidistriktene.
VG170319 Den fungerer slik at importøren garanterer en gitt kapasitet , normalt angitt i prosent av kapasiteten batteriet hadde da bilen var ny.
DB170318 De to som gikk etter Sagan nå, var de eneste som hadde kapasitet til å gjøre det.
SA170317 Eiendommen består av 184 rom, 8 konferanserom med kapasitet på 400 personer.
SA170317 Jo større kapasitet batteriet har, desto bedre rekkevidde får du.
SA170317 Batterigarantien sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet, mens kapasitetsgarantien sikrer deg at batteriet har en viss kapasitet et gitt antall år frem i tid.
FV170317 Jo større kapasitet batteriet har, desto bedre rekkevidde får du.
FV170317 Batterigarantien sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet, mens kapasitetsgarantien sikrer deg at batteriet har en viss kapasitet et gitt antall år frem i tid.
DB170317 ¶ DÅRLIGST : Tesla ønsker ikke garantere at bilen har gjenværende kapasitet ved garantitidens utløp.
DB170317 For én ting er å garantere at batteriene virker i en viss tid, men vel så viktig er det hvor mye gjenværende kapasitet batteriet har ved garantitidens utløp, og hvorvidt dette er garantert eller ikke.
DB170317 De garanterer derimot ingen gjenværende kapasitet ved garantitidens utløp.
BT170317https://www.bt.no/bil/Stor-test-Disse-elbilene-har-darligst-garanti-9961b.html Jo større kapasitet batteriet har, desto bedre rekkevidde får du.
BT170317https://www.bt.no/bil/Stor-test-Disse-elbilene-har-darligst-garanti-9961b.html Batterigarantien sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet, mens kapasitetsgarantien sikrer deg at batteriet har en viss kapasitet et gitt antall år frem i tid.
BT170317 Jo større kapasitet batteriet har, desto bedre rekkevidde får du.
BT170317 Batterigarantien sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet, mens kapasitetsgarantien sikrer deg at batteriet har en viss kapasitet et gitt antall år frem i tid.
AP170317 Jo større kapasitet batteriet har, desto bedre rekkevidde får du.
AP170317 Batterigarantien sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet, mens kapasitetsgarantien sikrer deg at batteriet har en viss kapasitet et gitt antall år frem i tid.
VG170316 Kina er rasende på at amerikanerne med det også begrenser deres militære kapasitet .
SA170316 Stadion : Kristiansund stadion ¶ Kapasitet : ca. 4000 ¶
BT170316 Tidligere var det sterke ingeniørmiljøer som styrte utviklingen med robuste løsninger som kan yte langt utover levetid og kapasitet .
BT170316 Mange opplever at vi er på en kritisk linje for kapasitet og kompetanse.
BT170316 Ingen målesystem greier å måle ulykker som ikke oppstår, fordi årsakene til ulykkene er eliminert ved at man har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å drifte installasjonene til havs på en forsvarlig måte.
BT170316 Bakgrunnen for motstanden er et ønske om at vi skal ha en tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å håndtere driftsforstyrrelser, hendelser og tilløp til hendelser, slik at de ikke eskalerer til storulykker.
AP170316 En av dem er den ganske uberørte løypa over Sandbekkmana og ned på Vesle Sandungen som vi prepper med scooter når vi har kapasitet .
AP170316 Et samlet SV ser imidlertid ut til å være enig om at man nå skal « redusere flytrafikken » og ikke bare prioritere buss og bane fremfor utvidet kapasitet ved store flyplasser i Sør-Norge, slik SV gjorde i forrige program.
AP170316 Stadion : Kristiansund stadion ¶ Kapasitet : ca. 4000 ¶
AA170316 Avdelingsdirektør for rutetilbud og infrastruktur i AtB, Harald Storrønning, sier de ikke har kapasitet til å stille med busser med setebelter på de aktuelle tidspunktene.
AA170316 - Vi har ikke kapasitet til å stille med busser med setebelter i rushtiden utover permanente skolelinjer.
AA170316 - Har ikke kapasitet til å stille med belter ¶
AA170316 Økt kapasitet på flyplassen muliggjør dagstur, melder Avinor.
DN170315 Aasland mener Stortinget nå må gjøre jobben som departementet skulle gjøre, og ber Helgesen bidra med juridisk kapasitet til å rydde opp.
DB170315 Aasland mener Stortinget nå må gjøre jobben som departementet skulle gjøre, og ber Helgesen bidra med juridisk kapasitet til å rydde opp.
DA170315 Anlegget har en kapasitet på 30.000 personer i timen.
DA170315 Aasland mener Stortinget nå må gjøre jobben som departementet skulle gjøre, og ber Helgesen bidra med juridisk kapasitet til å rydde opp.
BT170315 Aasland mener Stortinget nå må gjøre jobben som departementet skulle gjøre, og ber Helgesen bidra med juridisk kapasitet til å rydde opp.
AA170315 Aasland mener Stortinget nå må gjøre jobben som departementet skulle gjøre, og ber Helgesen bidra med juridisk kapasitet til å rydde opp.
FV170313 Jeg kan også forstå at de ikke har kapasitet til å holde meg på flyplassen gjennom natten.
AA170313 - IS har ikke kapasitet til å utføre så kompliserte angrep, har en kilde tidligere uttalt.
VG170312 Da VG intervjuet lege Lars Øivind Krafft Sande ved Moloklinikken på Fornebu i januar, hadde han ledig kapasitet .
SA170312 Også her var den offisielle begrunnelsen hensynet til sikkerhet og kapasitet .
DN170312 Også her var den offisielle begrunnelsen hensynet til sikkerhet og kapasitet .
DB170312 Også her var den offisielle begrunnelsen hensynet til sikkerhet og kapasitet .
DB170312 * Forsvarets tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene skal styrkes, den samlede kapasitet i nord skal ikke bygges ned.
DA170312 Basert på hennes popularitet og fysiske kapasitet er det liten tvil om at den 37 år gamle trønderjenta kunne ha fortsatt i mange, mange år på øverste nivå.
AP170312 Men det er klart at de store behovene for sammenslåing først og fremst ligger hos dem som ikke har kapasitet til å utføre tjenestene fremtidige kommuner må kunne utføre.
AA170312 Også her var den offisielle begrunnelsen hensynet til sikkerhet og kapasitet .
AA170312 Her er det mye uutnyttet kapasitet som vi må vurdere i tiden som kommer, sier Aarbergsbotten.
VG170311 Også her var den offisielle begrunnelsen hensynet til sikkerhet og kapasitet .
SA170311 - Det er et faktum at folk er tvilsomme til Wengers kapasitet til å lede laget, men jeg synes man må se på spillerne.
FV170311 - Det er et faktum at folk er tvilsomme til Wengers kapasitet til å lede laget, men jeg synes man må se på spillerne.
DN170311 - Fra Nav fikk jeg klar beskjed om at « ut ifra våre vurderinger, mener vi at du er godt skikket til å finne arbeid på egen hånd » i tillegg til at de ikke hadde kapasitet til å hjelpe meg, sier Normann.
DN170311 Også her var den offisielle begrunnelsen hensynet til sikkerhet og kapasitet .
DN170311 Også her var den offisielle begrunnelsen hensynet til sikkerhet og kapasitet .
DB170311 Så selv om t-banen har stor kapasitet , så tar det litt tid, sier Janborg.
DB170311 - Det er mye folk, men vi har også satt inn ekstra kapasitet .
BT170311 - Det er et faktum at folk er tvilsomme til Wengers kapasitet til å lede laget, men jeg synes man må se på spillerne.
AP170311 Også her var den offisielle begrunnelsen hensynet til sikkerhet og kapasitet .
AP170311 Også her var den offisielle begrunnelsen hensynet til sikkerhet og kapasitet .
AP170311 - Det er et faktum at folk er tvilsomme til Wengers kapasitet til å lede laget, men jeg synes man må se på spillerne.
AA170311 Også her var den offisielle begrunnelsen hensynet til sikkerhet og kapasitet .
AA170311 Også her var den offisielle begrunnelsen hensynet til sikkerhet og kapasitet .
AA170311 Lad batteriet når det er 30 prosent kapasitet igjen. 4.
VG170310 Ettersom dette er søppel fra strandsonen tilbydde vi oss å hente dette gratis, men vi måtte gjøre det når vi hadde ledig kapasitet , for avstanden spesielt med ferge er lang.
SA170310 På tribunene, som har kapasitet på nærmere 70.000 mennesker, var det nærmest folketomt.
DB170310 Det er tidligere anslått at anlegget, når det opererer på full kapasitet , er i stand til å generere nok plutonium til å produsere èn atombombe per år.
AP170310 På tribunene, som har kapasitet på nærmere 70.000 mennesker, var det nærmest folketomt.
VG170309 Selv om Logan også før har havnet i en motvillig formynderrolle, er Lauras aggressivitet og kapasitet langt unna hva vi har sett fra for eksempel Rouge tidligere.
VG170309 Vi trenger politioffiserer med digital og analytisk kapasitet .
SA170309 Tine Meierier mener å ha tapt millionbeløp på dårlig kapasitet i sambandet Mortavika-Arsvågen.
SA170309 Fergeselskapet Fjord1 har så langt i år sendt ut 32 meldinger om mindre kapasitet enn før på Boknafjord-fergene.
DB170309 Men forskeren er usikker på i hvilken grad presidenten har kapasitet til å håndtere French´ sak nå.
DB170309 Den vil komme på markedet til høsten og kombinerer bensinmotoren på 1,6 liter og direkte bensininnsprøytning med en elektrisk motor som får sin energi fra en litiumion-polymer batteripakke med en kapasitet på 8,9 kilowattimer.
AP170309 Dagens kapasitet blir etter hvert for liten.
AA170309 VI trenger politioffiserer med digital og analytisk kapasitet .
AA170309 Ovnen, som får en kapasitet på 30 000 tonn i året, blir dermed den største i sitt slag i verden.
AA170309 De tre ovnene som er i drift per i dag, har for øvrig en kapasitet på til sammen 44 000 tonn.
AA170309 - Utvidelse av vår kapasitet av silisium er et viktig strategisk skritt for oss, sier Wacker Chemie AGs administrerende direktør, Rudolf Staudigl, i en pressemelding.
AA170309 Han sier samtidig at han er usikker på til hvilken grad presidenten har kapasitet til å håndtere saken til French nå.
VG170308 Sikkerhetsrådet sier det er beklagelig at Nord-Korea tester missiler for å forbedre kapasitet og rekkevidde.
VG170308 Basert på Russlands aktivitet og kapasitet må vi tro at Russland sitter på informasjon som de kan bruke til å påvirke politiske prosesser og valg i andre land, påpekte Lunde.
SA170308 Her planlegges det fire småhus med kapasitet til å huse inntil åtte beboere med rus- og psykiatriutfordringer.
DN170308https://www.dn.no/nyheter/2017/03/08/0801/Luftfart/sas-smell-i-forstekvartal Selskapet ser fortsatt en lavere ASK-vekst ( kapasitet ) i 2016/2017, på rundt 6-8 prosent.
DN170308 Selskapet ser fortsatt en lavere ASK-vekst ( kapasitet ) i 2016/2017, på rundt 6-8 prosent.
DB170308 Vi har kapasitet .
AA170308 Vi må kvitte oss med ideen om at menn er sterkere og har større kapasitet .
DB170307 I Oslo ble Norges mest kompliserte renovasjonsoppdrag tildelt en aktør som ikke hadde tilstrekkelig kapasitet .
DA170307 - Lysaker er allerede et kollektivknutepunkt, men med mangelfull infrastruktur og for liten kapasitet .
BT170307 Lufthavnen vil da få kapasitet til å håndtere 7,5 millioner passasjerer i året.
AP170307https://www.aftenposten.no/bil/Disse-bilene-er-mest-populare-der-du-bor-na-9899b.html Jo større kapasitet batteriet har, desto bedre rekkevidde får du.
AP170307https://www.aftenposten.no/bil/Disse-bilene-er-mest-populare-der-du-bor-na-9899b.html Batterigarantien sikrer deg mot utgifter hvis det skulle oppstå feil på batteriet, mens kapasitetsgarantien sikrer deg at batteriet har en viss kapasitet et gitt antall år frem i tid.
AA170307 Begrunnelsen bak var sikkerhet og kapasitet .
VG170306 Det var i forrige uke at lokale myndigheter flere steder i Tyskland valgte å avlyse tyrkiske valgkampmøter, med hensyn til sikkerhet og kapasitet .
AP170306 Det var i forrige uke at lokale myndigheter flere steder i Tyskland valgte å avlyse tyrkiske valgkampmøter, med hensyn til sikkerhet og kapasitet .
AP170306 Men i og med at det er en sentral del av Avinors samfunnsoppdrag å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig kapasitet på flyplassene til å håndtere den flytrafikken samfunnet har behov for, må vi gi våre beste faglige råd.
AA170306 Også her var begrunnelsen hensynet til sikkerhet og kapasitet .
VG170305 Dessverre er det slik at Norge ikke har kapasitet til å ta imot alle som fortjener bedre liv. | 326 barn får bare bli i Norge til de fyller 18 år.
DN170305 Men små datapakker og mobilnett med lav kapasitet hindrer brukerne i å kunne se på video så mye som de ønsker.
DB170305 Men på stafetten var det så mye kapasitet , så dette varierer jo.
AA170305 Hun sier at AtB ikke setter inn mer kapasitet til tross for at mange vil reise med linje 10 til skistua.
VG170304 Vi har ikke kapasitet til å besvare media nå.
DB170304 Der trenger man kapasitet , sier Sundby.
DB170304 Vi har ikke kapasitet til å besvare media nå.
AA170304 - Hvordan opplever dere politiets kapasitet i Trondheim ?
VG170303 - Bol Odin var helt overlegen etter pause sist og er en 4-åring som innehar meget stor kapasitet .
VG170303 Verken toget eller t-banen har kapasitet til å presse inn flere avganger gjennom Oslo sentrum, uten nye tunneler.
VG170303 I 2015 la Jernbaneverket, Ruter og Statens Vegvesen fram et forslag om « Oslo-navet », et kollektivnettverk med hyppige avganger og god kapasitet inn til og gjennom Oslo.
DN170303 Selv om de vurderer å kjøpe mindre selskaper, så skal de ha kapasitet til fortsatt å betale utbytter, sier analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier.
DB170303 Det er svært langt fram når vi vet at dagens intercity-triangel har sprengt kapasitet .
BT170303 Derfor har vi forventninger til at det i NTP legges opp til flere kryssningspor og økt kapasitet . 2.
DN170302 - Det har vært mye snakk om dårlig kapasitet og en bekymring for at det ikke skulle skje noe før Follobanen kommer.
DB170302 Der trenger man kapasitet , sier verdenscuplederen.
DB170302 - Var det aktuelt å endre på laguttaket slik at du kan utlikne Niskanens kapasitet på den andre etappen ?
DB170302 Hun har vist over tid at hun har en bra kapasitet , uten at vi skal ha så store forventninger til henne akkurat nå.
DB170302 - Hun er en sterk løper med god kapasitet , og spesielt i skøyting.
BT170302 De føler av en eller annen grunn at de ikke har kapasitet til å ta vare på et barn som alltid vil være akkurat dette, et lite barn.
BT170302 De føler av en eller annen grunn at de ikke har kapasitet til å ta vare på et barn som alltid vil være akkurat dette, et lite barn.
AP170302 - Idretten krever ressurssterke foreldre som både har økonomiske ressurser og kapasitet til å la barna drive med tidkrevende idrett.
AA170302 Økt kapasitet
AA170302 - Tidligere hadde det offentlige bedre kapasitet enn det vi hadde privat, men nå har vi fått bedre løsninger hjemme.
AA170302 Utvalget har spesielt sett på om påtalemyndigheten har god nok kapasitet og kompetanse.
VG170301 Jeg hadde ikke kapasitet til det, selv om jeg var med på hypen selv, sier Jørgen Graabak.
VG170301 Det siste attentatet er en vekker for oss alle om Nord-Koreas kapasitet når det kommer til kjemiske våpen og deres intensjoner om å bruke dem, sa Sør-Koreas utenriksminister.
VG170301 Har pr nå ikke kapasitet til å svare media.
SA170301 Den er nå ferdig, med en kapasitet på 18.000 tilskuere.
DB170301 Der trenger man kapasitet , sier verdenscuplederen til Dagbladet og hinter at han vil gå tredje etappe.
DB170301 - Kan det være aktuelt å endre på laguttaket slik at du kan utlikne Niskanens kapasitet på den andre etappen ?
AP170301 Det er til tider trangt, men på T-banen er det fortsatt ledig kapasitet .
AP170301 Det er til tider trangt, men på T-banen er det fortsatt ledig kapasitet .
AP170301 WIKIMEDIA COMMONS ¶ 40 prosent økt kapasitet
AP170301 - Det har vært mye snakk om dårlig kapasitet og en bekymring for at det ikke skulle skje noe før Follobanen kommer.
AP170301 Den er nå ferdig, med en kapasitet på 18.000 tilskuere.
AA170301 Han er også glad for at godstrafikken nå får en annen kapasitet fra Trondheim og nordover.
AA170301 - Det har vært mye snakk om dårlig kapasitet og en bekymring for at det ikke skulle skje noe før Follobanen kommer.
AA170301 Man har godt med kapasitet i parkeringshusene i sentrum, særlig i helgene og på ettermiddagen.
SA170228 - Når barn begynner å få tilstrekkelig kognitiv kapasitet , altså evne til å se seg selv og andre i perspektiv, skapes mer avanserte former for mellommenneskelige relasjoner.
SA170228 Det er fantastisk at vi som nordiske naboer kan stå sammen om noe vi ikke har kapasitet til alene, sa han da planene ble kjent.
DN170228 - Redusert kapasitet ved norske mottakssentre ¶
DN170228 - Nedgangen forklares med negative marginer innen Staffing og Hotel Operations og lavere lønnsomhet for Hero Group grunnet redusert kapasitet ved norske mottakssentre, skriver styret i rapporten.
DN170228 Fraktkorridorprosjektene forventes å endre indisk transport med høyere hastighet og økt kapasitet », skriver OECD.
DB170228 Det er bare å jobbe videre med å utvikle kapasitet og teknikk.
DB170228 - Solveig Horne gjorde det geniale at hun tok kontakt med alle kommunene, ikke bare de hun trodde hadde kapasitet .
DB170228 Et barnevern uten tilstrekkelig med ressurser vil ikke ha kapasitet til den tette oppfølgingen enkelte hjelpetiltak vil kreve.
BT170228https://www.bt.no/familieogoppvekst/-Soskensjalusi-kan-vare-hele-livet-9876b.html - Når barn begynner å få tilstrekkelig kognitiv kapasitet , altså evne til å se seg selv og andre i perspektiv, skapes mer avanserte former for mellommenneskelige relasjoner.
BT170228https://www.bt.no/100Sport/fotball/Stjernene-om-norsk-VM-fest--Den-storste-drommen-jeg-har-som-landslagsspiller-231410b.html Det er fantastisk at vi som nordiske naboer kan stå sammen om noe vi ikke har kapasitet til alene, sa han da planene ble kjent.
BT170228 - Når barn begynner å få tilstrekkelig kognitiv kapasitet , altså evne til å se seg selv og andre i perspektiv, skapes mer avanserte former for mellommenneskelige relasjoner.
BT170228 Det er fantastisk at vi som nordiske naboer kan stå sammen om noe vi ikke har kapasitet til alene, sa han da planene ble kjent.
AP170228https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Stjernene-om-norsk-VM-fest--Den-storste-drommen-jeg-har-som-landslagsspiller-231410b.html Det er fantastisk at vi som nordiske naboer kan stå sammen om noe vi ikke har kapasitet til alene, sa han da planene ble kjent.
AP170228 - Når barn begynner å få tilstrekkelig kognitiv kapasitet , altså evne til å se seg selv og andre i perspektiv, skapes mer avanserte former for mellommenneskelige relasjoner.
AP170228 Det er fantastisk at vi som nordiske naboer kan stå sammen om noe vi ikke har kapasitet til alene, sa han da planene ble kjent.
AA170228 Flertallet går inn for å bygge en hall med internasjonal kapasitet for å huse internasjonale idrettsarrangement og konsertartarena for innstill 12 000 tilskuere.
AA170228 Et flertall i bygningsrådet i Trondheim kommune gikk tirsdag inn for å bygge en hall med internasjonal kapasitet for å huse internasjonale idrettsarrangement og konsertarena for inntil 12 000 tilskuere.
FV170227 - Når barn begynner å få tilstrekkelig kognitiv kapasitet , altså evne til å se seg selv og andre i perspektiv, skapes mer avanserte former for mellommenneskelige relasjoner.
DA170227 Ifølge Johansen var det mange hendelser der politiet burde vært involvert, uten at det var kapasitet .
DA170227 Der og da hadde vi ikke kapasitet til å gjøre mer, siden vi ble disponert til Skadberg, hvor det ble meldt om vold mot en politimann.
AP170227 Nå har vi kapasitet til å dekke veksten i persontrafikken flere tiår frem i tid, sier sveitsisk jernbane.
AP170227 I byene er det i tillegg store utfordringer med kapasitet på både kollektivtransport og vei, og vi forventer at staten tar et større ansvar for investeringer her.
AP170227 Nå har vi kapasitet til å dekke veksten i persontrafikken flere tiår frem i tid, sier sveitsisk jernbane.
AP170227 I byene er det i tillegg store utfordringer med kapasitet på både kollektivtransport og vei, og vi forventer at staten tar et større ansvar for investeringer her.
AP170227 Nå har vi kapasitet til å dekke veksten i persontrafikken flere tiår frem i tid, sier sveitsisk jernbane.
AP170227 Nå har vi kapasitet til å dekke veksten i persontrafikken flere tiår frem i tid, sier sveitsisk jernbane.
AA170227 Da vil hallen kunne ha en kapasitet på 7 000 sitteplasser.
AA170227 Da vil hallen ha en kapasitet på 7 100 sitteplasser.
AA170227 Fagsjef Holger Schlaupitz i Norges Naturvernforbund mener dagens regler gir et veisystem med en overdreven god kapasitet .
VG170226 Weng, sammenlagtlederen i verdenscupen, viste hvilken enorm kapasitet hun besitter ved å mørne konkurrentene gjennom tre intervaller på rad.
VG170226 Flere konserter her har hatt en kapasitet på over 20 000 mennesker, trolig vil en boksekamp få plass til rundt 15 000 bergensere.
VG170226 « Min kapasitet som akademiker er mitt ord.
VG170226 Fengselet har en kapasitet på 160 plasser og 155 fast ansatte, og ligger på Tyristrand i Ringerike kommune.
DB170226 - Man har hatt fokus på antall plasser og kapasitet , og tatt bort fokuset på innhold og hva som foregår bak murene.
DB170226 Der er det naturligvis litt mindre kapasitet , og det er allerede litt køer, sa Vangstein da problemet oppstod.
DB170226 Den billigste iPhone 7 kommer med 32 GB lagring, mens P10 kommer med 64GB lagring, i tillegg til at den har støtte for Mikro SD-kort med en kapasitet på 256 GB.
BT170226 Fengselet har en kapasitet på 160 plasser og har 155 fast ansatte.
BT170226 Fengselet har en kapasitet på 160 plasser og har 155 fast ansatte.
AP170226 Ringerike fengsel har ordinær kapasitet på 160 celler, hvorav alle innsatte er menn.
AA170226 Fengselet har en kapasitet på 160 plasser og har 155 fast ansatte.
AA170226 Ringerike fengsel har ordinær kapasitet på 160 celler, hvorav alle innsatte er menn.
VG170225 Fengselet har en kapasitet på 160 plasser og 155 fast ansatte, og ligger på Tyristrand i Ringerike kommune.
VG170225 Den væskekjølte Li-ion batteriet som leverer energi til elmotoren har en kapasitet på 14,1 kWt, og når du kjører i Sport + sørger systemet for at batteriet alltid har strøm nok til de gangene du trenger det ekstra skyvet fra elmotoren.
FV170225 Fengselet har en kapasitet på 160 plasser og 155 fast ansatte, og ligger på Tyristrand i Ringerike kommune.
DB170225 Hun har vist over tid at hun har en bra kapasitet , uten at vi skal ha så store forventninger til henne akkurat nå.
DB170225 Fengselet har ordinær kapasitet på 160 plasser og 155 fast ansatte.
AP170225 På grunn av sterkt dalende tall på asylankomster har Utlendingsdirektoratet fått bedre kapasitet til å se på gamle vedtak om statsborgerskap.
AP170225 Ringerike fengsel har ordinær kapasitet på 160 celler, hvorav alle innsatte er menn.
AA170225 Fengselet har en kapasitet på 160 plasser og 155 fast ansatte, og ligger på Tyristrand i Ringerike kommune.
AA170225 Fengselet har en kapasitet på 160 plasser og 155 fast ansatte, og ligger på Tyristrand i Ringerike kommune.
VG170224 Bruun-Hanssen understreket at helikoptrenes fravær er en svekkelse, og at fregattenes kapasitet vil bli " betydelig styrket " når de er på plass.
SA170224 Tyskland og Tyrkia har allerede sagt at de vil arrangere mesterskapet, som skal inneholde 24 lag og minst ni stadionanlegg med en kapasitet på mellom 30.000 og 50.000 tilskuere.
DA170224 For høy leie, for stor kapasitet og beliggenhet på feil side av byen.
AP170224 Det virker som om UDI plutselig har masse ressurser og bruker sin ledige kapasitet ( det er færre asylsøkere til landet enn antatt ) til å gjennomføre en skremmende utkastelsesprosess av folk som har bodd i landet to, og ja, til og med i tre generasjoner.
AP170224 Tyskland og Tyrkia har allerede sagt at de vil arrangere mesterskapet, som skal inneholde 24 lag og minst ni stadionanlegg med en kapasitet på mellom 30.000 og 50.000 tilskuere.
AA170224 - Først og fremst er det behov for sikkerhet og kapasitet for grensekontroll og kapasitet for lokale myndigheter.
AA170224 - Først og fremst er det behov for sikkerhet og kapasitet for grensekontroll og kapasitet for lokale myndigheter.
VG170223 Debatt Under den forrige regjeringen så vi økende helsekøer og ventetider, samtidig som de ikke utnyttet ledig kapasitet hos private og ideelle aktører. private og ideelle aktører.
SA170223 Jærskulen, som er meget opptatt av frafall, har ikke kapasitet til å samarbeide med Dysleksi Jæren.
SA170223 Telenor kunne ha kjøpt mer kapasitet i nettet, noe som ville gitt kundene mulighet for datatrafikk, men lisensene kostet mer enn hva ledelsen mente det ville være verdt, ifølge nettstedet.
SA170223 Telenor ble dessuten sittende med et mobilnett med altfor lite kapasitet da smarttelefonene gjorde sitt inntog.
SA170223 * Spektrum ( dekning og kapasitet i mobilnettet ) ble dramatisk dyrere.
DN170223 Såkalt spektrum er avgjørende for teleselskapenes dekning og kapasitet i mobilnettet.
DN170223 Såkalt spektrum er avgjørende for teleselskapenes dekning og kapasitet i mobilnettet.
DB170223 - Men vi skal aldri ligge bak et annet land - uansett om det er et vennlig land - i form av kapasitet på atomvåpen, sier han.
DA170223 Moderne jernbane har imidlertid fantastiske fortrinn : stor kapasitet , høy fart, lave klima- og miljøutslipp, få ulykker og lite arealbehov ( legger mindre beslag på dyrket mark ) sammenlignet med vei.
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html Øke andelen krysningsspor for å øke kapasitet og forutsigbarhet.
AP170223 Øke andelen krysningsspor for å øke kapasitet og forutsigbarhet.
AP170223 Hva hadde vært tilgjengelig dersom politiet hadde hatt kapasitet til å planlegge og lede aksjonen og be mannskapene skaffe båt til den store politistyrken som raskt kom frem til landsiden av Tyrifjorden.
AA170223 Telenor kunne ha kjøpt mer kapasitet i nettet, noe som ville gitt kundene mulighet for datatrafikk, men lisensene kostet mer enn hva ledelsen mente det ville være verdt, ifølge nettstedet.
AA170223 Telenor ble dessuten sittende med et mobilnett med altfor lite kapasitet da smarttelefonene gjorde sitt inntog.
AA170223 * Spektrum ( dekning og kapasitet i mobilnettet ) ble dramatisk dyrere.
VG170222 Mellom Lysaker og Stabekk stasjon er det redusert kapasitet på togtrafikken på grunn av signalfeil.
FV170222 Det planlegges nå å sette to slepespesialister om bord for å verifisere om fartøyet har kapasitet til å bli slept under rådende forhold.
DA170222 Banen har en kapasitet på snaut 50.000.
DA170222 Mellom Lysaker og Stabekk stasjon er det redusert kapasitet på togtrafikken på grunn av signalfeil.
DA170222 « En naturlig avgang i 2017 ( vil ) fortsette å ramme oss ukontrollert på områder som vesentlig hemmer vår leveringsevne, både i forhold til kapasitet og kompetanse, både på kort og lengre sikt ».
AP170222 Redusert kapasitet mellom Stabekk og Lysaker ¶
AP170222 Det er ikke kjent om det skyldes snøfallet, men mellom Lysaker og Stabekk stasjon er det redusert kapasitet .
AP170222 - Senteret ble opprettet for å styrke politiets håndtering av nasjonale kriser som utfordrer kapasitet og kompetanse i et eller flere politidistrikt, men også bistå politidistriktene i situasjoner hvor det er behov for det, sier Jørn Schjelderup, fungerende beredskapsdirektør i Politidirektoratet til Aftenposten.
AP170222 juli-terroren ble Politidirektoratet kritisert for ikke å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å lede og styre politiet.
AA170222 Mellom Lysaker og Stabekk stasjon er det redusert kapasitet på togtrafikken på grunn av signalfeil.
SA170221 Et av byggene som nevnes, er et lite seremonirom i tilknytning til Solakirken med kapasitet til 60 personer.
FV170221 Et spørsmål er alltid helt sentralt i enhver politiaksjon : Hva slags styrke og kapasitet har motstanderen ?
DN170221 Nå jobbes det med eiendomsinvestorer for å kartlegge mulige nye hoteller med kapasitet på 150 - 250 rom.
DB170221 Foto : Toyota TAR PLASS : Litiumion-batteripakken i Prius PHV pakker energien tettere enn før så dobbel kapasitet betyr bare + 50 prosent vekt.
DB170221 Husk at vår teknologi allerede har kapasitet til geologiske katastrofer som ødeleggelse av ozonlaget, eskalerende drivhuseffekt og stråling med global nedkjøling etter en atomkrig.
DB170221 Mobilene vil ifølge Engadget få nytt deksel og et batteri med kapasitet på mellom 3.000 og 3.200 mAh ( originalbatteriet hadde en kapasitet på 3.500 mAh ).
DB170221 Mobilene vil ifølge Engadget få nytt deksel og et batteri med kapasitet på mellom 3.000 og 3.200 mAh ( originalbatteriet hadde en kapasitet på 3.500 mAh ).
BT170221 Bergens Tidende har fått opplyst at arrangementet hadde kapasitet til mellom 300 - 400 deltakere, men Bruusgaard kunne ikke bekrefte dette.
AP170221 Omstillingen tok lang tid mens virksomhetene hadde begrenset kapasitet og kompetanse.
AP170221 - Idrettshallen er et alternativ vi vurderer å bruke hvis vi ikke har nok kapasitet i byen for øvrig, sier hun.
AP170221 - Idrettshallen er et alternativ vi vurderer å bruke hvis vi ikke har nok kapasitet i byen for øvrig, sier hun.
SA170220 En pasient i Rogaland har lagt beslag på mye kapasitet i Vest-Agder.
SA170220 Det er ambulansene fra Flekkefjord, Sirdal og andre Vest-Agder-kommuner som blir sendt, og utrykningen legger beslag på mye kapasitet .
SA170220 Hittil i 2017 har det vært normal kapasitet i Boknafjord-sambandet i fire dager.
FV170220 En pasient i Rogaland har lagt beslag på mye kapasitet i Vest-Agder.
FV170220 Det er ambulansene fra Flekkefjord, Sirdal og andre Vest-Agder-kommuner som blir sendt, og utrykningen legger beslag på mye kapasitet .
FV170220 I-pace kan lades til 80 prosent kapasitet på 90 minutter, og til 100 prosent på drøyt to timer, med en 50 kilowatts lader.
DB170220 Siden de to første forslagene frigjør kapasitet , foreslår han at denne kapasiteten må brukes på mer nyhetsjournalistikk og mer programproduksjon fra andre deler av landet.
DB170220 Hun er uenig med Michaelsens utspill om at NRK trenger å frigjøre kapasitet .
DB170220 - Trenger ikke frigjøre kapasitet
DA170220 Storkjøkkenet på Stokka sykehjem produserer hver uke mat til over 600 mennesker, og har en kapasitet på 1000 personer i uken.
BT170220 - Stor kapasitet
BT170220 - Brattebø har vært en stor kapasitet innenfor akuttmedisinen på Haukeland.
BT170220 I-pace kan lades til 80 prosent kapasitet på 90 minutter, og til 100 prosent på drøyt to timer, med en 50 kilowatts lader.
AP170220 - I løpet av de siste fem årene har de fleste landene i Midtøsten hovedsakelig vendt seg mot USA og Europa i sin akselererte interesse for avansert militær kapasitet , sier forsker Pieter Wezeman i SIPRI.
AP170220 En pasient i Rogaland har lagt beslag på mye kapasitet i Vest-Agder.
AP170220 Det er ambulansene fra Flekkefjord, Sirdal og andre Vest-Agder-kommuner som blir sendt, og utrykningen legger beslag på mye kapasitet .
AA170220 - I løpet av de siste fem årene har de fleste landene i Midtøsten hovedsakelig vendt seg mot USA og Europa i sin akselererte interesse for avansert militær kapasitet , sier forsker Pieter Wezeman i SIPRI.
AA170220 Redusert kapasitet i forbindelse med avising av fly har ført til sene avganger fra Trondheim lufthavn Værnes i morgentimene.
AA170220 - Brøytingen har gått greit, men et av selskapene som avising har hatt teknisk trøbbel som har gitt redusert kapasitet en periode.
AA170220 Det er ambulansene fra Flekkefjord, Sirdal og andre Vest-Agder-kommuner som blir sendt, og utrykningen legger beslag på mye kapasitet .
SA170219 I-pace kan lades til 80 prosent kapasitet på 90 minutter, og til 100 prosent på drøyt to timer, med en 50 kilowatts lader.
DN170219 Det viste seg at selskapet som hadde vunnet anbudskonkurransen i Oslo, ikke var i nærheten av å ha tilstrekkelig med kapasitet til et så omfattende oppdrag.
DB170219 Det er gjort lite for å etablere myndigheter som har ressurser og kapasitet til å overvåke den industrielle hogsten, sier Løvold, som også bekymrer seg for de mange kongoleserne som lever i skogene.
DA170219 Mer har jeg ikke kapasitet til.
DA170219 3.000 mann på en kapasitet til bare 1.300 - 1.400 gjorde det til Italias trangeste fengsel.
AP170219 I-pace kan lades til 80 prosent kapasitet på 90 minutter, og til 100 prosent på drøyt to timer, med en 50 kilowatts lader.
DB170218 ZIP-diskene var bare litt større og tykkere, men med sin kapasitet på 100 MB, rommet hver ZIP-disk like mye som 70 disketter.
DB170218 Likevel levde ZIP-Drive lenge med oss, og kom også med kapasitet på 250MB og 750MB etterhvert. #4 : Cinet ¶
DA170218 - Dette er mennesker som har gjort suksess ut av sin intellektuelle kapasitet , og gjemt seg bak akademiske fasader hele livet.
DB170217 - Vi har flere eksempler på at vi har gått til Arbeidstilsynet og bedt dem dra på tilsyn, hvor de svarer oss at de ikke har kapasitet til å gjøre noe med dette, sier Pedersen.
DA170217 Han mener undervisningen er orientert om det som er jentenes kapasitet og jentenes atferd, og at guttene derfor faller av.
BT170217 Ikke kapasitet til å åpne brev ¶ 42-åringen fortalte også at han hadde fullt fokus på å komme tilbake til arbeidslivet og at dette tok alle kreftene.
BT170217 Han hadde ikke kapasitet til å åpne og lese brev fra Nav, står det i dommen.
AA170217 Han mener undervisningen er orientert om det som er jentenes kapasitet og jentenes atferd, og at guttene derfor faller av.
AA170217 Han mener undervisningen er orientert om det som er jentenes kapasitet og jentenes atferd, og at guttene derfor faller av.
VG170216 Mens regjeringen vil utnytte ledig kapasitet blant private behandlere, har Ap foreslått å bruke penger på å utvide åpningstidene på poliklinikkene på de offentlige sykehusene og inngå avtaler med flere avtalespesialister.
VG170216 * 1 Ledig kapasitet både i det offentlige og det private helsevesenet. * 1 To-deling av pasientgrupper ved at flere tegner private helseforsikringer.
DN170216 - Man bør vente at det er volatilitet i en vekstfase når man legger til så mye kapasitet .
DN170216 - Fremover vil vi kutte enkelte avganger fra Gatwick i London til Middelhavet og heller bruke ledig kapasitet på langdistanse.
DA170216 SV i Oslo ber nå regjeringen vise raushet, og sender også utfordringen videre til andre byer og kommuner som har kapasitet til å ta imot flere flyktninger.
DA170216 Det er konsekvensen av å ha ensidig oppmerksomhet rett mot måltall, budsjettkutt og å bygge kapasitet , sier Qureshi og legger til : ¶
AA170216 Han påpeker at større hjernevolum ikke er ensbetydende med større kapasitet . ( ©NTB ) ¶
AA170216 Turene blir også tilgjengelig for andre enn hurtigrutepassasjerer når det er kapasitet til det, forteller Martin Julseth, utfluktsansvarlig i Hurtigruten.
DB170215 Mellom uke 26 og 31 er Oslo S-Ås og Oslo S-Mysen stengt, mellom uke 26 og 30 er det redusert kapasitet på Skøyen - Oslo S - Bryn - Lillestrøm, og i uke 31 er det redusert kapasitet på Oslo S-Lillestrøm og stengt mellom Oslo S og Grefesen.
DB170215 Mellom uke 26 og 31 er Oslo S-Ås og Oslo S-Mysen stengt, mellom uke 26 og 30 er det redusert kapasitet på Skøyen - Oslo S - Bryn - Lillestrøm, og i uke 31 er det redusert kapasitet på Oslo S-Lillestrøm og stengt mellom Oslo S og Grefesen.
DB170215 Det blir perioder med stengte strekninger og redusert kapasitet , varsler Bane NOR.
DB170215 Verken Mattilsynet eller politiet har kapasitet til å ta seg av alle dyrevelferdssakene.
DA170215 Tyskland nådde med det en samlet kapasitet på over 50.000 MW.
BT170215 Har kapasitet
BT170215 Han sier de vil ha kapasitet til å ta unna det som kommer av bestillinger.
BT170215 - Vi må eventuelt hyre inn ekstra kapasitet på monteringen.
AP170215 Tilskuddet kan brukes til å øke kapasitet av sykehjem og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold, til fellesarealer som er nødvendig for å oppnå heldøgns tjeneste i eksisterende omsorgsboliger, og til bl.a. installering av heis, sprinkleranlegg, velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse.
AP170215 - Vi må sikre oss at kommunene har kapasitet til det neste store løftet.
AA170215 Fra 2021 skal staten kun gi tilskudd til rehabilitering og nybygg som bidrar til økt kapasitet .
VG170214 Og i juni 2016 ble det varslet at politiet ved Oslo lufthavn ikke hadde kapasitet til å utstede nødpass.
SA170214 Bensinmotoren er på 211 hestekrefter, med fire sylindre som samarbeider med en elmotor på 82 hestekrefter fra et batteri med en kapasitet på 6,8 kilowattime.
SA170214 Jeg mener jeg har god kapasitet på de lengre distansene, og så er det jo fellesstart i duathlon og tremil, så der gjelder det å ha en god avslutning, men jeg føler at kapasiteten og forberedelsene er bra i så måte, forteller Bjørgen.
FV170214 - Hvorfor har du booket henne til Generalen, og ikke til Ravnedalen Live som har en større kapasitet ?
DA170214 Norge har god økonomi og masse ledig kapasitet etter at asylankomstene har gått ned.
DA170214 Jeg mener jeg har god kapasitet på de lengre distansene, og så er det jo fellesstart i duathlon og tremil, så der gjelder det å ha en god avslutning, men jeg føler at kapasiteten og forberedelsene er bra i så måte, forteller Bjørgen til NTB.
DA170214 - Fristen er så kort at svært mange på universitetssiden har måttet si at de ikke har kapasitet .
BT170214 Jeg mener jeg har god kapasitet på de lengre distansene, og så er det jo fellesstart i duathlon og tremil, så der gjelder det å ha en god avslutning, men jeg føler at kapasiteten og forberedelsene er bra i så måte, forteller Bjørgen.
AP170214 Bensinmotoren er på 211 hestekrefter, med fire sylindre som samarbeider med en elmotor på 82 hestekrefter fra et batteri med en kapasitet på 6,8 kilowattime.
AP170214 Jeg mener jeg har god kapasitet på de lengre distansene, og så er det jo fellesstart i duathlon og tremil, så der gjelder det å ha en god avslutning, men jeg føler at kapasiteten og forberedelsene er bra i så måte, forteller Bjørgen.
AA170214 Snøsmelting og kraftig regnvær har ført til at reservoarets kapasitet har nådd 100 prosent.
AA170214 - Fristen er så kort at svært mange på universitetssiden har måttet si at de ikke har kapasitet .
VG170213 Man er like mye offer selv om politiet ikke har kapasitet til å forfølge saken, sier Andersen.
SA170213 - Sykt bra kapasitet
SA170213 - Han har en sykt bra kapasitet .
DB170213 - Vi har tett oppfølgning med våre entreprenører og sjekker ut deres beredskap når vi får disse omslagene i været, slik at vi har tilstrekkelig kapasitet .
DB170213 Snøsmelting og kraftig regnvær har ført til at reservoarets kapasitet har nådd 100 prosent.
DB170213 De nye strømmålerne åpner for at strømforbruket kan tilpasses tidspunkter og behov optimalt, alt etter når det er kapasitet i strømnettet.
BT170213 - Som en liten, lokal bank er det opplagt at vi ikke har kapasitet til å utvikle alle løsninger selv.
BT170213 Sprøyterommet har kapasitet til å la 100 mennesker sette heroin i døgnet.
BT170213 Sprøyterommet har kapasitet til å la 100 mennesker sette heroin i døgnet.
BT170213 Han solgte ut ti show i gigantiske O2 ( kapasitet 20.000 ) i London i 2011.
AP170213 Dersom Trump fortsetter å drittprate om stort og smått, vil Brandolinis lov sørge for at pressen, forskernes og folkets kapasitet for faktasjekking blir mettet.
AP170213 Dersom Trump fortsetter å drittprate om stort og smått, vil Brandolinis lov sørge for at pressen, forskernes og folkets kapasitet for faktasjekking blir mettet, skriver Kristian Gundersen.
AP170213 Snøsmelting og kraftig regnvær har ført til at reservoarets kapasitet har nådd 100 prosent.
AP170213 - Sykt bra kapasitet
AP170213 - Han har en sykt bra kapasitet .
AA170213 Snøsmelting og kraftig regnvær har ført til at reservoarets kapasitet har nådd 100 prosent.
AA170213 Det nyåpnede sprøyterommet i Bergen har kapasitet til å ta imot 100 personer per dag, men i gjennomsnitt benytter bare én til to seg av tilbudet.
DB170212 Batteriet skal være basert på litium-ion og ha en kapasitet på 9,7 kWh, som skal plasseres i kanalen der mellomakselen normalt sitter.
VG170211 Fornybar energi passerte i fjor kull som verdens største energikilde målt etter installert kapasitet , ifølge Det internasjonale energibyrået IEA.
VG170211 Vi mener at vi er godt rustet, men vi må være klar over at hvis disse trusselaktørene vil, har de utrolig kapasitet .
DB170211 Problemet er at ingen har kapasitet til å produsere nye mekanismer.
DB170211 Da faller grunnlaget bort for en helhetlig drosjenæring, og det vil for eksempel ikke være kapasitet til å ta på seg kontraktskjøring av skolebarn med to topper om dagen.
DA170211 Miljeteig har gjennomgått kreftbehandling, og SV opplyser om at hun ennå ikke er i full kapasitet til å fortsette arbeidet som nestleder.
BT170211 Teoretisk kapasitet : 7,5 millioner passasjerer årlig.
BT170211 FEM BAGASJEBÅND : - Totalt vil det være fem bagasjebånd med dobbel kapasitet i forhold til dagens bagasjebånd, forteller kommunikasjonssjef Christel Øen.
BT170211 - I dag har vi en kapasitet på 1000 bagasje-innsjekkinger i timen, men fra august vil kapasiteten øke til 2500, forteller Sverdrup.
BT170211 Teoretisk kapasitet : 7,5 millioner passasjerer årlig.
BT170211 FEM BAGASJEBÅND : - Totalt vil det være fem bagasjebånd med dobbel kapasitet i forhold til dagens bagasjebånd, forteller kommunikasjonssjef Christel Øen.
BT170211 - I dag har vi en kapasitet på 1000 bagasje-innsjekkinger i timen, men fra august vil kapasiteten øke til 2500, forteller Sverdrup.
AP170211 - Vi må være klar over at hvis disse trusselaktørene vil, har de utrolig kapasitet .
AA170211 - Vi må være klar over at hvis disse trusselaktørene vil, har de utrolig kapasitet .
VG170210 Wiig-traveren er råsterk og har kapasitet til å kjempe i toppen.
VG170210 Min egen Maksi Amour har stor kapasitet og en riktig oppgave.
VG170210 Hun er hardt ute grunnlagsmessig, men har kapasitet langt utover sitt beskjedne grunnlag.
VG170210 Har kapasitet for en topplassering.
VG170210 Formålet er å øke E-tjenestens kapasitet til å innhente utenlandsetterretning, for å motvirke cyberangrep og andre ytre trusler mot nasjonal sikkerhet.
SA170210 De har hatt alle slags dårlige unnskyldninger for at saken har tatt tid, alt fra dårlig kapasitet i skadeavdelingen til ferieavvikling, hevder mannen.
DN170210 De har hatt alle slags dårlige unnskyldninger for at saken har tatt tid, alt fra dårlig kapasitet i skadeavdelingen til ferieavvikling, hevder mannen.
DB170210 Men moderne datamaskiner har kapasitet til å gjøre ting som tidligere først og fremst ble gjort som tankeeksperimenter.
DA170210 At regjeringen sørger for at kommunene og frivillige organisasjoner har tilstrekkelig kapasitet til å gi råd til personer med gjeldsproblemer.
BT170210 De har hatt alle slags dårlige unnskyldninger for at saken har tatt tid, alt fra dårlig kapasitet i skadeavdelingen til ferieavvikling, hevder mannen.
BT170210 Dette fordi de blir fortalt av samfunnet at de ikke har stor nok kapasitet til å håndtere « så mye på en gang ».
AP170210 Follobanen tilrettelegger for flere persontog, et mer forutsigbart tilbud, opp mot halvert reisetid og økt kapasitet for godstog.
AA170210 De har hatt alle slags dårlige unnskyldninger for at saken har tatt tid, alt fra dårlig kapasitet i skadeavdelingen til ferieavvikling, hevder mannen.
VG170209 - Dette viser at det er mange faktorer som spiller inn når det gjelder utnyttelse av tilgjengelig kapasitet , og at dette henger nært sammen med driften.
DN170209 - Det har rett og slett vært for mye kapasitet på enkelte produktområdene.
DB170209 « Nordic Water Universe » skal vannparken hete, og den skal bygges etappevis inntil full kapasitet er nådd.
DB170209 Det kunne vippet begge veier, men vi har veldig tro på Finn med hans kapasitet og avslutningsegenskaper.
DA170209 Det frigjør kapasitet .
BT170209 Han solgte ut ti show i gigantiske O2 ( kapasitet 20.000 ) i London i 2011.
BT170209 Å redusere problemene rundt bruk av cannabis til et spørsmål om behandlingsvilje og - kapasitet , er å overse kunnskap om skadevirkingene til cannabis.
AA170209 I anbudsdokumentet er det åpnet for 21 meters busser, men disse fyller neppe de spesifiserte krav til ståplasser og kapasitet .
VG170208 Jeg er litt kunnskapsløs om akkurat hva som har skjedd, men jeg er glad at jeg er på en arbeidsplass hvor de har kapasitet til å rydde unna og sende ut de varslene de gjør.
DB170208 Jenta fra Ytre Enebakk er ofte usikker på om hun har kapasitet nok til å holde følge med Bjørgen og de sterkeste jentene, men hvis hun gjør det, føler Weng seg nå sikker på at hun kan spurtslå alle.
DA170208 Jeg er litt kunnskapsløs om akkurat hva som har skjedd, men jeg er glad at jeg er på en arbeidsplass hvor de har kapasitet til å rydde unna og sende ut de varslene de gjør.
DA170208 Som følge av for få soningsplasser i Norge, har norske myndigheter leid fengselsplasser i Norgerhaven i byen Veenhuizen, nord i Nederland med kapasitet på 242 plasser.
DA170208 Dersom kapasiteten i Norgerhaven fengsel avvikles før tilsvarende kapasitet er etablert, vil utfordringene med både soningskø og opphold i politiarrest utover lovbestemt frist, komme tilbake innen kort tid, mener justisministeren.
AA170208 Jeg er litt kunnskapsløs om akkurat hva som har skjedd, men jeg er glad at jeg er på en arbeidsplass hvor de har kapasitet til å rydde unna og sende ut de varslene de gjør.
AA170208 Hun har de siste årene gjennomgått kreftbehandling og er ennå ikke i full kapasitet til arbeidet som nestleder, opplyser partiet.
VG170207 - Moria har kapasitet til å huse 1200 personer, men nå bor det over 4000 der.
VG170207 I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen, som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
SA170207 Forsvarsdepartementet får kritikk ¶  I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen, som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
SA170207 Arna Mottakssenter drives av Hero og har total kapasitet på 210 beboere.
SA170207 - Han har en enorm kapasitet , synes vi.
FV170207 - Han har en enorm kapasitet , synes vi.
DN170207 Samtidig er det viktig at vi har finansiell kapasitet til å investere.
DN170207 Dette betyr at forbrukerne ikke lenger må betale for all kapasitet de ikke bruker hver måned, men at man får lengre tid på seg til å bruke den kvoten man har betalt for.
DN170207 I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen, som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
DN170207 Vi har finansiell kapasitet , og er klare for å investere i neste generasjons prosjektportefølje med radikalt forbedrede balansepriser.
DB170207 I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen, som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
DA170207 Opprettholde finansiell kapasitet med finansiering av prosjekter og positiv kontantstrøm med en pris på 50 dollar fatet i 2017.
DA170207 - Vi har ikke tid eller kapasitet til å kjøre ut restevarene, og derfor er det en god løsning at kundene kommer hit for å hente i stedet, sier Sofeva.
DA170207 - Summa summarum så blir det bedre for barnefamiliene, og det blir økt kapasitet til å ta ut voksne som skal sendes ut av landet, sier Listhaug.
BT170207 Arna Mottakssenter drives av Hero og har total kapasitet på 210 beboere.
BT170207 Forsvarsdepartementet får kritikk ¶  I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen, som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
AP170207 I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen, som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
AP170207 - Han har en enorm kapasitet , synes vi.
AA170207 I tillegg har svekket kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon ( FLO ) medført at gjenanskaffelser og reparasjoner tar lengre tid, ifølge Riksrevisjonen, som legger ansvaret på Forsvarsdepartementet.
AA170207 - Summa summarum så blir det bedre for barnefamiliene, og det blir økt kapasitet til å ta ut voksne som skal sendes ut av landet, sier Listhaug.
VG170206 - Jeg har ikke fått noen forklaring, men det er vel sånn at jeg ikke har fått ut min kapasitet i skøyteteknikk.
VG170206 Jeg har vist flere ganger at jeg har kapasitet til det.
VG170206 Basert på Russlands aktivitet og kapasitet må vi tro at Russland sitter på informasjon som de kan bruke til å påvirke politiske prosesser og valg i andre land, sier Lunde.
DB170206 McComb mener deres intelektuelle kapasitet er for lav til at de hadde klart det på egenhånd.
AP170206https://www.aftenposten.no/norge/Myndighetene-vil-ha-muligheten-til-a-overvake-all-datatrafikk-inn-og-ut-av-Norge-Dette-er-arsakene-til-at-det-vil-bli-brak-614546b.html Russland har størst intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser, mener PST.
AP170206 Russland har størst intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser, mener PST.
AA170206 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) betegner det som en milepæl at Hæren nå får en slik kapasitet - som forsvarsgrenen ikke har hatt siden tidlig på 2000-tallet.
VG170205 Produksjonen er lagt til klubben Axis som er utformet som et amfiteater med sitteplasser, dansegulv, privat bordsetting og en kapasitet på 4600.
VG170204 - Han er en moderne langrennsløper, han har kapasitet , hurtighet og taktomslag.
DB170204 Samtidig er det noen sprintere som er der også, og teamsprint er en litt spesiell øvelse, du må ha kapasitet , og du må være i form, sier Northug.
AA170204 Reparasjonen etter brannen på T-banen i Oslo onsdag har skapt en del trøbbel, men nå kjøres alle linjene med normal kapasitet .
DN170203 « Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser. », stod det i den offentlige trusselvurderingen for 2017 fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DN170203 Heisanlegget vil ha en kapasitet til å frakte 5.000 personer i timen.
DN170203 Alpinbakken vil ha en lengde på 505 meter, med en bredde på 100 meter og ha en kapasitet på 5000 personer i timen.
DB170203 USA ville ta i bruk hele spekteret av sin militære kapasitet , inkludert den amerikanske atomparaplyen, konvensjonelle angrep og missilforsvarsteknologi, understreket de.
DB170203 Dette er av hensyn til sikkerhet og kapasitet , sier informasjonssjef i Siemens Norge, Lars-Einar Petterson, til Dagbladet.
DB170203 - Det er akkurat gjennom t-bane-tunnellen at det er redusert kapasitet .
BT170203 PST peker i første rekke på Russland, som har både vilje og kapasitet til å utøve skadelig etterretningsvirksomhet.
BT170203 Søreide sier ubåtene er en avgjørende kapasitet for Norge.  ¶
AP170203 | Mindre kapasitet enn normalt på T-banen i Oslo fredag ¶
AP170203 Alle linjene på T-banen i Oslo er i drift, men med mindre kapasitet enn normalt.
AP170203 - Det går tog på alle strekninger, men med mindre kapasitet , sier kommunikasjonssjef i Sporveien Cato Asperud til NTB fredag morgen.
AP170203 Allerede før denne hendelsen, kjørte t-banen med redusert kapasitet .
AA170203 Alle linjene er i drift, men med lavere kapasitet enn normalt.
AA170203 - Det går tog på alle strekninger, men med mindre kapasitet enn normalt, sier kommunikasjonssjef i Sporveien Cato Asperud til NTB fredag morgen.
AA170203 Det vil være redusert kapasitet ut denne dagen, sier kommunikasjonssjef i Sporveien Cato Asperud til NTB.
AA170203 Alle linjene er i drift fredag kveld, men med lavere kapasitet enn normalt.
AA170203 - Det går tog på alle strekninger, men med mindre kapasitet enn normalt.
AA170203 Tallene kan sikkert også tolkes som et utslag av at antall elbiler har økt og at Midtbyen ikke har kapasitet til enda flere busser.
SA170202 Videre vil USAs forhold til Kina og Russland legge beslag på Tillersons kapasitet .
DN170202 « Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser », heter det i den offentlige trusselvurderingen for 2017 fra PST.
BT170202 Videre vil USAs forhold til Kina og Russland legge beslag på Tillersons kapasitet .
AP170202 T-banen kjører torsdag med svært redusert kapasitet .
SA170201 Videre vil USAs forhold til Kina og Russland legge beslag på Tillersons kapasitet .
DN170201 « Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser. », heter det i den offentlige trusselvurderingen for 2017 fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DN170201 Sikkerhetstjenesten peker også på at flere av aktørene med interesser i Norge har brukt « store ressurser » på å utvikle kapasitet innen digital spionasje.
DN170201 Selv om man med stor aerob kapasitet kan holde på lenge i relativt høy fart, kan man ikke gå over terskel lenge før man går på en smell, sier Hisdal som er en av de sikkerhetsansvarlige for triatlonkonkurransen Norseman Extreme.
DN170201 Selv om man med stor aerob kapasitet kan holde på lenge i relativt høy fart, kan man ikke gå over terskel lenge før man går på en smell, sier Hisdal som er en av de sikkerhetsansvarlige for triatlonkonkurransen Norseman Extreme.
DB170201 Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial mot Norge og norske interesser, ifølge PST.
DB170201 Interessen for boder er langt større enn det Vippa har kapasitet til, forteller Magnus Støre til Dagbladet.
BT170201 Derimot er det allerede mye kapasitet , tøff konkurranse og lave priser på flyruter innen Europa.
BT170201 Russland ble også i fjor nevnt eksplisitt som landet som kan gjøre størst skade for Norge og norske interesser med sin intensjon og kapasitet til å utøve spionasje.
BT170201 Ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland er det flere fremmede stater med interesser i Norge som bruker store ressurser på å utvikle kapasitet innen digital spionasje.
BT170201 Bollestad.  ¶ Kapasitet
BT170201 - Kjell Ingolf er en stor kapasitet , slår han fast, men understreker samtidig at han selv ikke går med planer om å trekke seg som partileder med det første.  ¶
AP170201https://www.aftenposten.no/norge/PST-Fremmede-stater-bruker-store-ressurser-pa-digital-spionasje-mot-Norge-614241b.html Ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland er det flere fremmede stater med interesser i Norge som bruker « store ressurser » på å utvikle kapasitet innen digital spionasje.
AP170201https://www.aftenposten.no/norge/PST-Fremmede-stater-bruker-store-ressurser-pa-digital-spionasje-mot-Norge-614241b.html Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser, mener PST.
AP170201 Derimot er det allerede mye kapasitet , tøff konkurranse og lave priser på flyruter innen Europa.
AP170201 Ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland er det flere fremmede stater med interesser i Norge som bruker « store ressurser » på å utvikle kapasitet innen digital spionasje.
AP170201 Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser, mener PST.
AP170201 I 2016 åpnet en avdeling med 90 nye plasser, totalt er det nå kapasitet til 230 utlendinger.
SA170131 Under den forrige regjeringen så vi økende helsekøer og ventetider, samtidig som de valgte å ikke utnytte ledig kapasitet hos private og ideelle aktører.
DN170131 Planen er å bygge vind-, sol- og atomkraftverk med en samlet kapasitet på 10 gigawatt ( GW ) frem mot 2023 og omforme oljegiganten til et diversifisert energiselskap.
DB170131 Sutton spiller sine hjemmekamper på Borough Sports Ground, som har en kapasitet på 5000 tilskuere.
DB170130 Å turnere det i kombinasjon med å være finansminister, alle små og store saker som dukker opp, jeg har kjemperespekt for Sivs kapasitet .
DB170130 Dette må vurderes ut fra behovet, som vi vet er stort, og Norges kapasitet - ikke minst ute i kommunene, sier han.
DB170130 Hovedproblemet for norsk jernbane er ikke eierskap men manglende vedlikehold, svak fornyelse og for liten kapasitet til å ta unna den økende trafikken.
AP170130 Det er også vesentlig at lærerne har kapasitet , tid og de verktøyene de trenger for å følge med på hvor skoen trykker hos hver enkelt elev.
DB170129 Poenget er uansett av det norske laget får brukt de første 15 kilometerne i klassisk til å angripe nettopp Ustjugov på kapasitet .
DB170128 Det er tidligere anslått at anlegget, når det opererer på full kapasitet , er i stand til å generere nok plutonium til å produsere én atombombe - per år.
DN170127 I et tørt marked kjøpte Statoil plutselig opp all kapasitet for flytting av rigger.
AP170127https://www.aftenposten.no/osloby/Fjerner-all-gateparkering-i-Oslo-sentrum-fra-1-juni-613958b.html - Så det er god kapasitet til å ta unna den parkeringen som i dag opptar gatene, sier Edvardsen til Nettavisen.
AP170127 - Så det er god kapasitet til å ta unna den parkeringen som i dag opptar gatene, sier Edvardsen til Nettavisen.
FV170126 Men ettersom Arsenals Emirates Stadium har en kapasitet på 60.453 tilskuer ba Tottenham om at det ble gjort noen justeringer på tegningene.
FV170126 At de landet på en kapasitet på 61.000 er en justering som er kommet etter at de første planene ble presentert.
DN170126 Dette gjør at TV 2 har bedre kapasitet enn forventet, sier hun.
DB170126 - Man kan ikke lenger kimse av Kinas militære kapasitet .
SA170125 Men ettersom Arsenals Emirates Stadium har en kapasitet på 60.453 tilskuer ba Tottenham om at det ble gjort noen justeringer på tegningene.
SA170125 At de landet på en kapasitet på 61.000 er en justering som er kommet etter at de første planene ble presentert.
SA170125 Men ettersom Arsenals Emirates Stadium har en kapasitet på 60.453 tilskuer ba Tottenham om at det ble gjort noen justeringer på tegningene.
SA170125 At de landet på en kapasitet på 61.000 er en justering som er kommet etter at de første planene ble presentert.
DB170125 Den ene lungen har bare 30 prosents kapasitet , sier han.
DB170125 Likevel hadde de kapasitet til å reklamere for førstekvinne Melania Trumps modellkarriere og smykkelinje.
DB170125 Jensen sier at dette handler om kapasitet til å utføre aksjoner basert på informasjon fra Cappelen.
BT170125 Men ettersom Arsenals Emirates Stadium har en kapasitet på 60.453 tilskuer ba Tottenham om at det ble gjort noen justeringer på tegningene.
BT170125 At de landet på en kapasitet på 61.000 er en justering som er kommet etter at de første planene ble presentert.
AP170125 Men ettersom Arsenals Emirates Stadium har en kapasitet på 60.453 tilskuer ba Tottenham om at det ble gjort noen justeringer på tegningene.
AP170125 At de landet på en kapasitet på 61.000 er en justering som er kommet etter at de første planene ble presentert.
AP170125 Men ettersom Arsenals Emirates Stadium har en kapasitet på 60.453 tilskuer ba Tottenham om at det ble gjort noen justeringer på tegningene.
AP170125 At de landet på en kapasitet på 61.000 er en justering som er kommet etter at de første planene ble presentert.
SA170124 Dette er en hund med stor kapasitet .
SA170124 De fleste av landets fengsler har tre og fire ganger mer fanger enn beregnet kapasitet .
SA170124 - Det føles veldig trygt å få en kapasitet som Tom inn i prestasjonsgruppen vår.
FV170124 Dette er en hund med stor kapasitet .
DN170124 Røret vil ha kapasitet til å frakte opptil 830.000 fat olje per dag.
DN170124 Skipet blir 160 meter langt og har en kapasitet på 2000 passasjerer og 500 biler.
BT170124 - Sånn vil det bli når så stor kapasitet er blokket.
BT170124 Dette er en hund med stor kapasitet .
AP170124https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-er-Norges-mest-populare-hund-9724b.html Dette er en hund med stor kapasitet .
AP170124 Økt kapasitet til import fra Europa vil føre til at prisøkningen på strøm her hjemme i tørre år, blir mindre enn den hadde vært uten den økte kabelkapasiteten, sier Sanderud.
AP170124 Skipet, som har arbeidsnavnet Color Hybrid vil få nesten dobbel kapasitet som M/S Bohus, som skal fases ut når den nye fergen skal settes i drift.
AP170124 Fergen vil bli 160 meter lang, og ha en kapasitet på 2.000 passasjerer og cirka 500 biler.
AP170124 - Hovedårsaken til at den fastsatte tidsfristen brytes er kapasitets- og ressursmangel, særlig mangel på kapasitet hos barnehusene og avhører, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.
AP170124 Dette er en hund med stor kapasitet .
AP170124 - Det føles veldig trygt å få en kapasitet som Tom inn i prestasjonsgruppen vår.
DN170123 Samsungs underleverandører var under press i fjor om å levere batterier med større kapasitet samtidig som den fysiske størrelsen på batteriene skulle reduseres.
DB170123 Det er et spennende prosjekt med tanke på mistanken om at han egentlig ikke har fysisk kapasitet til holde jevn fart så lenge.
SA170122 Under den forrige regjeringen så vi økende helsekøer og ventetider, samtidig som de valgte å ikke utnytte ledig kapasitet hos private og ideelle aktører.
DB170122 Kjøleskapet har begrenset kapasitet til å kjøle ned mat.
SA170120 - Eric Nystrom blir en gedigen kapasitet , så vel i Oilers som i GET-ligaen.
SA170120 - Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass en kapasitet som Ola Rønsen i en overordnet funksjon innen helsearbeidet i Skiforbundet.
DB170120 I en tv-sendt tale truet han samtidig med å styrke landets militære kapasitet med mindre USA slutter å holde felles øvelser med Sør-Korea, opplyste det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.
AP170120 - Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass en kapasitet som Ola Rønsen i en overordnet funksjon innen helsearbeidet i Skiforbundet.
SA170119 Helseministeren pålegger altså helsesektoren mer kjøp fra private, uten hensyn til hva slags kapasitet som finnes fra før i det enkelte foretak - og uten å analysere konsekvensene av et slikt pålegg.
DN170119 Revurderingen skal ta hensyn til funn i våre tilsyn, egne funn og kunnskap om den tekniske tilstanden på innretningen samt kompetanse og kapasitet i organisasjonen », opplyser tilsynet i en melding torsdag.
DN170119 Vi er små og har lite kapasitet , samtidig som kommunene må forholde seg til egne innkjøpsordninger.
DN170119 Vi er små og har lite kapasitet , samtidig som kommunene må forholde seg til egne innkjøpsordninger.
DB170119 Totalt finnes det fire celler, og alle fire er ikke brukt, så vi har kapasitet til i alle fall én til.
DB170119 De hadde ikke kapasitet og ressurser til å ivareta helsebehovene, ifølge Kim Andres advokat, Audun Helgheim.
DB170119 Strand, administrerende direktør i Avfall Norge, at konkurranse har vært med på å øke kapasitet og mulighet for en innovativ bransje.« » ¶
AP170119 Dette er saker vi har jobbet med før også, men nå får vi får større kapasitet til å jobbe med dette.
DN170118 Til sammenligning yter bensinmotoren i BMW 530e 184 hestekrefter, mens elmotoren har en kapasitet på 70 kW.
DN170118 Batteriet er plassert under baksetet og har en kapasitet på 9,2 kwh.
SA170117 - Forsvarsbygg mangler både kapasitet og kompetanse til å følge opp eksterne leverandører, sier Foss.
SA170117 Dermed unngår vi mange uker med redusert kapasitet .
DN170117 Kina har ikke kapasitet til å øke produksjonen og må øke importen.
DB170117 Vi har ikke rykket ut på alle som har ringt, det har vi ikke hatt kapasitet til.
DB170117 - Ikke kapasitet
SA170116 Så ja, du kan komme i en situasjon hvor man har god WiFi-dekning, men mye trafikk eller lite kapasitet gjør at samtalekvaliteten kan bli dårlig.
SA170116 Klarer ikke å skille på dekning og kapasitet .
SA170116 Han anbefaler at det benyttes WiFi-nett som har minst 2Mbps kapasitet .
DB170116 Og skal et slikt dieselbilforbud gjelde, må vi samtidig kunne forvente at Ruter vil ha kapasitet til flere kollektivreisende i rushtida.
DB170116 ¶ VOKSENDE PASIENTGRUPPE : Kiropraktorene kan frigjøre kapasitet hos fastlegene, samtidig som det legges til rette for rask og målrettet diagnostikk og riktig behandling av denne store og voksende pasientgruppen, skriver artikkelforfatterne.
DB170116 Kiropraktorene kan frigjøre kapasitet hos fastlegene, samtidig som det legges til rette for rask og målrettet diagnostikk og riktig behandling av denne store og voksende pasientgruppen.
DB170116 « Svømmeskolene har vært så populære at vi ikke har hatt kapasitet til å ta i mot alle » Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig i TUI ¶
DB170116 - Svømmeskolene har vært så populære at vi ikke har hatt kapasitet til å ta i mot alle som ønsker å være med.
AP170116 - Jeg tror ikke han fullt ut forstår russernes kapasitet og de handlinger de begår i verden, sa han.
AP170116 - NSB kjører som vanlig med full kapasitet .
AP170116 - I utgangspunktet kjører vi som normalt, for i det eksisterende tilbudet er det noe ledig kapasitet , sier Gro Janborg i Ruter.
AP170116 Så ja, du kan komme i en situasjon hvor man har god WiFi-dekning, men mye trafikk eller lite kapasitet gjør at samtalekvaliteten kan bli dårlig.
AP170116 Klarer ikke å skille på dekning og kapasitet .
AP170116 Han anbefaler at det benyttes WiFi-nett som har minst 2Mbps kapasitet .
SA170115 Dette fører til redusert kapasitet på 08 - 15-avgangen.
SA170115 Verft : Trønderverftet, Hommelvik ¶ Kapasitet , personbilenheter ( PBE ) : 105 ¶
SA170115 Kapasitet, personbilenheter ( PBE ) : 105 ¶ Kapasitet , passasjerer : 399 ¶
SA170115 - Selv om vi nå har begynt å love midler for å bygge Rogfast, kan vi ikke leve med kø og får lav kapasitet i mange år fremover, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding tidligere i uka.
DB170115 Dersom asylankomstene holder seg så lave som de er i øyeblikket, vil UDI i 2017 ha større kapasitet til å ta tak i denne type saker.
DB170115 » - Kapasitet har likevel satt noen begrensninger for hvor mye UDI har kunne jobbe med slike saker.
AP170115 Vi ser at vi har noe ledig kapasitet .
AP170115 Vi ser at vi har noe ledig kapasitet .
DB170114 Det gjelder å finne den riktige balansen og ikke får for dårlig kapasitet .
DN170113 Tilsynet mener selskapet må « revurdere sine planer og sikre nødvendig kapasitet og kompetanse for den totale arbeidsmengden på Goliat ».
DB170113 Her har konkurranse vært med på å øke kapasitet og mulighet for en innovativ bransje.
AP170112 Dette var overraskende for mange, fordi 64-åringen har jobbet tett med russiske myndigheter i sin kapasitet som Exxon-sjef.
AP170112 Dette var overraskende for mange, fordi 64-åringen har jobbet tett med russiske myndigheter i sin kapasitet som Exxon-sjef.
AP170112 Hallen skal i løpet av en prøveperiode frem til mai være forbeholdt skatere, for å kartlegge antall skatere, deres behov og hallens kapasitet .
AP170112 - Det er klart vi må ha mer kapasitet for de andre brukergruppene som er mer varig enn Skur 13, sier Hansen.
SA170111 Ferjene går Boknafjorden, men fra Mekjarvik og med redusert kapasitet .
SA170110 Stadion har kapasitet til 26.100 tilskuere. 2 : Heerenveen ligger på 4. plass i den nederlandske æresdivisjonen.
FV170110 Stadion har kapasitet til 26.100 tilskuere. 2 : Heerenveen ligger på 4. plass i den nederlandske æresdivisjonen.
DB170110 Vil sikre seg : Pamela Fletcher mener det er bedre å sette lavere garantigrense enn å senke oppgitt rekkevidde for oppnå bedre prosenttall for gjenværende kapasitet .
DB170110 Tesla - / 8 år / ubegrenset ( 60kWh er begrenset til 200.000 ) Merket oppgir garantitid og distanse, men oppgir ikke minimum resterende kapasitet innenfor garantitiden.
DB170110 Opel oppgir 8 år og 160.000 km som tid, i tillegg til at de oppgir garantert gjenværende kapasitet .
DB170110 Hun etterlyser derfor bedre opplysninger fra de produsentene som foreløpig ikke oppgir resterende kapasitet .
DB170110 Dette er garantert gjenværende kapasitet for de forskjellige merkene : ¶
DB170110 Det er imidlertid greit å ta med i denne sammenhengen, at enkelte av våre konkurrenter ikke gir noen garantier for redusert kapasitet .
DB170110 Det er først og fremst gjenværende kapasitet som er relevant, enten i kilowatt-timer eller i antall prosent av opprinnelig kapasitet .
DB170110 Det er først og fremst gjenværende kapasitet som er relevant, enten i kilowatt-timer eller i antall prosent av opprinnelig kapasitet.
DB170110 * PSA-gruppen ( Peugeot og Citroën ) har forventninger om at bilene innenfor garantitiden har en gjenværende kapasitet på 80 prosent, men dette er ikke definert i garantivilkårene, og dermed ikke juridisk bindene.
BT170110 Stadion har kapasitet til 26.100 tilskuere. 2 : Heerenveen ligger på 4. plass i den nederlandske æresdivisjonen.
AP170110 Stadion har kapasitet til 26.100 tilskuere. 2 : Heerenveen ligger på 4. plass i den nederlandske æresdivisjonen.
FV170109https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Hva-skal-vi-si-til-barn-for-at-de-ikke-gir-opp-nar-de-moter-motgang-134b.html Ved sykdom, skilsmisse, psykisk stress og lignende får arbeidsminnet lavere kapasitet til å lære.
FV170109 Ved sykdom, skilsmisse, psykisk stress og lignende får arbeidsminnet lavere kapasitet til å lære.
SA170108 Samtidig er det nettopp denne hjelpen til å regulere følelser som fører til at reguleringssystemet gradvis utvikler seg og gir barnet kapasitet til å ta over selv.
SA170108 Det må ha betydd en ekstrem overstimulering av et alarmsystem som trolig allerede var følsomt på grunn av tidligere erfaringer, og samtidig et fravær av den omsorgen alle barn trenger for å utvikle sin kapasitet til å regulere følelser.
AP170108 I henhold til dagens krav, er godkjent tilskuerantall 4 450, men arenaen har kapasitet til langt flere.
DB170107 Han snakket seg kraftig ned, selv om han har så mye som 86 i maksimalt oksygenopptak og beviselig har enorm kapasitet også oppover.
DB170107 Han snakket seg kraftig ned, selv om han har så mye som 86 i maksimalt oksygenopptak og beviselig har enorm kapasitet også oppover.
DB170107 Prosjektet har dreid seg om å smelte sammen skifølelse, sener, muskler og pust på et vis som gir en marsjfart i løypa som bare noen få andre i sporten har kapasitet til å holde.
BT170107 Det har redusert vår kapasitet og det splittede miljøet har tatt fokus bort fra de faglige oppgavene, sier Aanestad. − Men det var i 2015 og halve 2016.
DB170106 Men dette baserer seg på flere feil : Mennesker i markedet har ikke tilstrekkelig informasjon og kapasitet til å ta fullt ut rasjonelle valg.
AP170105 Sprengt kapasitet , kamphandlinger og sivile tap : Slik beskriver norske myndigheter situasjonen i Afghanistan ¶
DB170104 Et batteri med slik kapasitet er ikke unikt, men skal ifølge Asus aldri før ha fått plass i en 5,5 tommer mobil som er knappe 8 mm tykk og vekt på 170 gram.
DB170104 Dette skal være mulig takket være batteriet, som har en kapasitet på 5000 mAh, og den strømgjerrige Snapdragon-prosessoren S625.
SA170103 Nå vil kommunen utvide ordningen til flere deler av byen, men da trenger de større biler med mer kapasitet .
DB170103 Foreløpig har den to år yngre svenske jenta rett og slett ikke fysisk kapasitet til å holde følge helt opp.
SA170102 Med Guds vilje og med støtte fra folket, vil vi med hele nasjonens kapasitet tvinge de i kne, sier han.
SA170102 Hun har stor kapasitet , og den kommer hun til å vise i nær framtid, mener Grip. ( ©NTB ) ¶
SA170102 - Hun har stor kapasitet , og den kommer hun til å vise i nær framtid, sier landslagssjef Richard Grip.
SA170102 Hun har stor kapasitet , og den kommer hun til å vise i nær framtid, mener Grip. ( ©NTB ) ¶
SA170102 - Hun har stor kapasitet , og den kommer hun til å vise i nær framtid, sier landslagssjef Richard Grip.
SA170102 Etter at den endte med nedrykk, med spillernes fysiske kapasitet som en mye brukt forklaring, ble tester brennaktuelt på Stadion.
FV170102 Med Guds vilje og med støtte fra folket, vil vi med hele nasjonens kapasitet tvinge de i kne, sier han.
FV170102 Hun har stor kapasitet , og den kommer hun til å vise i nær framtid, mener Grip. ( ©NTB ) ¶
FV170102 - Hun har stor kapasitet , og den kommer hun til å vise i nær framtid, sier landslagssjef Richard Grip.
FV170102 Hun har stor kapasitet , og den kommer hun til å vise i nær framtid, mener Grip. ( ©NTB ) ¶
FV170102 - Hun har stor kapasitet , og den kommer hun til å vise i nær framtid, sier landslagssjef Richard Grip.
DB170102 Passasjerlista omfattet bare rundt 100, men følge offisielle kilder hadde den en kapasitet inntil 285 personer.
DB170102 Standard-pakken skal ha en kapasitet på 100 kilowattimer, som Teslas største i dag, men Lucid vil også tilby et alternativ på hele 130 kWt, som er mer enn noen elbil-batteripakke som tilbys i dag.
BT170102 Med Guds vilje og med støtte fra folket, vil vi med hele nasjonens kapasitet tvinge de i kne, sier han.
BT170102 Dagens veinett har ikke kapasitet til å ta unna Bybanens passasjerstrømmer med busstrafikk, så alternativet ville være å bygge mer vei.
BT170102 Dagens veinett har ikke kapasitet til å ta unna Bybanens passasjerstrømmer med busstrafikk, så alternativet ville være å bygge mer vei.
BT170102 Hun har stor kapasitet , og den kommer hun til å vise i nær framtid, mener Grip. ( ©NTB ) ¶
BT170102 - Hun har stor kapasitet , og den kommer hun til å vise i nær framtid, sier landslagssjef Richard Grip.
BT170102 Etter at den endte med nedrykk, med spillernes fysiske kapasitet som en mye brukt forklaring, ble tester brennaktuelt på Stadion.
AP170102 Med Guds vilje og med støtte fra folket, vil vi med hele nasjonens kapasitet tvinge de i kne, sier Kurtulmus.
AP170102 Med Guds vilje og med støtte fra folket, vil vi med hele nasjonens kapasitet tvinge de i kne, sier Kurtulmus.
AP170102 Hun har stor kapasitet , og den kommer hun til å vise i nær framtid, mener Grip. ( ©NTB ) ¶
AP170102 - Hun har stor kapasitet , og den kommer hun til å vise i nær framtid, sier landslagssjef Richard Grip.
AP170102 Etter at den endte med nedrykk, med spillernes fysiske kapasitet som en mye brukt forklaring, ble tester brennaktuelt på Stadion.
SA170101 Leverandørene innen olje- og gassnæringene har tøffe tider og flere har større kapasitet enn ordrene i 2017 krever.
FV170101 Politiet har ikke kapasitet til å sjekke.
FV170101 Politiet hadde ikke kapasitet til å sjekke forholdet.
FV170101 Politiet hadde ikke kapasitet til å sjekke det.
FV170101 Politiet hadde ikke kapasitet til å prioritere dette.
FV170101 LILLESAND : Fyrverkeri ved skole ¶ 23.43 : Politiet får melding om fyrverkeri ved Fagertun skole, men har ikke kapasitet til å se på forholdet.
FV170101 KRISTIANSAND : Uvettig fyrverkeribruk ¶ 00.06 : Politiet får melding om uvettig fyrverkeribruk på Gimlekollen, men har ikke kapasitet til å sjekke forholdet.
FV170101 ARENDAL : Vaser i veibanen ¶ 00.51 : Politiet får melding om en mann som vaser i veibanen på Molandsveien i Arendal, men har ikke kapasitet til å finne ham.
DB170101 Kim truet også med å styrke landets militære kapasitet med mindre USA slutter å holde felles øvelser med Sør-Korea, opplyser det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.
AP161231 Han legger til at dersom noen skvises ut igjen av trusler eller vold, skyldes det stammeproblemer som hverken Badr-organisasjonen eller regjeringen har kapasitet til å løse.
AP161231 Han legger til at dersom noen skvises ut igjen av trusler eller vold, skyldes det stammeproblemer som hverken Badr-organisasjonen eller regjeringen har kapasitet til å løse.
AP161230https://www.aftenposten.no/okonomi/Syden-reisende-kan-fa-seg-en-stor-overraskelse-612020b.html Dreamlineren kan ta inntil 344 passasjerer, mens den vanlige flytypen - Boeing 737 - 800 - har en kapasitet på 189 seter.
AP161230https://www.aftenposten.no/okonomi/Syden-reisende-kan-fa-seg-en-stor-overraskelse-612020b.html Dette fordi de har kapasitet til å frakte store passasjermengder over lange distanser.
AP161225https://www.aftenposten.no/verden/Russisk-fly-pa-vei-til-Syria-styrtet-i-Svartehavet-Store-deler-av-Rode-Arme-koret-omkom-611846b.html Tremotors passasjerfly med en kapasitet på rundt 160 passasjerer.
BT161222https://www.bt.no/bil/Lanserer-ny-Tesla-konkurrent-1000-hestekrefter-og-rekkevidde-pa-60-mil-9555b.html FOTO : Produsenten ¶ KAPASITET : Lucid sier Air skal ha en rekkevidde på over 60 mil.
AP161222https://www.aftenposten.no/bil/Lanserer-ny-Tesla-konkurrent-1000-hestekrefter-og-rekkevidde-pa-60-mil-9555b.html FOTO : Produsenten ¶ KAPASITET : Lucid sier Air skal ha en rekkevidde på over 60 mil.
AP161205https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/MGm4R/Juanes-sorger-for-rekordstort-presseoppbud-til-Nobelkonserten - På konserten i Telenor Arena har vi betydelig større kapasitet , sier Dag Hvaring, som lokker med at det finnes billetter igjen til begivenheten, som også blir livestrømmet på YouTube.
AP161205https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/Juanes-sorger-for-rekordstort-presseoppbud-til-Nobelkonserten-610455b.html - På konserten i Telenor Arena har vi betydelig større kapasitet , sier Dag Hvaring, som lokker med at det finnes billetter igjen til begivenheten, som også blir livestrømmet på YouTube.
VG161122 Innen 2024 vil de trolig ha kapasitet til å frakte 200 millioner passasjerer.
BT161122https://www.bt.no/bil/Jaguar-med-Tesla-konkurrent-9359b.html I-pace kan lades til 80 prosent kapasitet på 90 minutter, og til 100 prosent på drøyt to timer med en 50 kilowatts lader.
BT161122 I-pace kan lades til 80 prosent kapasitet på 90 minutter, og til 100 prosent på drøyt to timer med en 50 kilowatts lader.
AP161122https://www.aftenposten.no/bil/Jaguar-med-Tesla-konkurrent-9359b.html I-pace kan lades til 80 prosent kapasitet på 90 minutter, og til 100 prosent på drøyt to timer med en 50 kilowatts lader.
SA161119 Men sjelden har vi sett en fotballkamp der dette har vært så tydelig at det ene laget hadde større kapasitet .
SA161115https://www.aftenbladet.no/bil/Sliter-du-med-elbilen-i-kulda-Her-er-ti-tips-8188b.html Kalde batterier har langt dårligere kapasitet enn varme, det har alle med mobiltelefon merket.
SA161115https://www.aftenbladet.no/bil/Sliter-du-med-elbilen-i-kulda-Her-er-ti-tips-8188b.html En kald batteripakke har lavere kapasitet .
SA161115 Kalde batterier har langt dårligere kapasitet enn varme, det har alle med mobiltelefon merket.
SA161115 En kald batteripakke har lavere kapasitet .
BT161115https://www.bt.no/bil/Sliter-du-med-elbilen-i-kulda-Her-er-ti-tips-8188b.html Kalde batterier har langt dårligere kapasitet enn varme, det har alle med mobiltelefon merket.
BT161115https://www.bt.no/bil/Sliter-du-med-elbilen-i-kulda-Her-er-ti-tips-8188b.html En kald batteripakke har lavere kapasitet .
AP161115https://www.aftenposten.no/bil/Sliter-du-med-elbilen-i-kulda-Her-er-ti-tips-8188b.html Kalde batterier har langt dårligere kapasitet enn varme, det har alle med mobiltelefon merket.
AP161115https://www.aftenposten.no/bil/Sliter-du-med-elbilen-i-kulda-Her-er-ti-tips-8188b.html En kald batteripakke har lavere kapasitet .
SA161107 På sikt har vi mål om bedre kapasitet og produksjon av snø med god kvalitet rundt 4-5- minusgrader.
VG161102 La oss bruke vår kapasitet til å stoppe radikalisering og ekstremisme, og spre fred og ro i verden, sa Soltani på et debattmøte om moskémiljøene i Oslo tirsdag.
AP161031https://www.aftenposten.no/reise/--Flypassasjeravgiften-reduserer-flytilbudet-795b.html Med forventning om at effekten kommer gradvis, holder man så tilbake for å redusere kapasitet til en ser konsekvenser, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.
AP161031 Med forventning om at effekten kommer gradvis, holder man så tilbake for å redusere kapasitet til en ser konsekvenser, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.
FV161017 skal ha kapasitet til å gi bilen en kjørelengde på mellom 40 og 60 mil.
BT161017https://www.bt.no/bil/Flere-bilprodusenter-satser-na-pa-elbiler-396b.html skal ha kapasitet til å gi bilen en kjørelengde på mellom 40 og 60 mil.
BT161017 skal ha kapasitet til å gi bilen en kjørelengde på mellom 40 og 60 mil.
AP161017https://www.aftenposten.no/bil/Flere-bilprodusenter-satser-na-pa-elbiler-396b.html skal ha kapasitet til å gi bilen en kjørelengde på mellom 40 og 60 mil.
DA161013 Med begrenset kapasitet og nytte ved å ha bemanning og/eller vakttjeneste ved alle byggene utvidede deler av døgnet, valgte vi å sette opp kameraer. 2.
AP161010https://www.aftenposten.no/reise/Na-er-det-slutt-pa-kroppsvisitering-i-sikkerhetskontrollen-8222b.html Det er en økende internasjonal interesse for løsningen, og vi ser frem til l å ta denne i bruk, samt få erfare hva den gir oss i kapasitet og positive kundeopplevelser, sier hun og legger til at det er kommet representanter fra ulike europeiske flyplasser for å se på det norske systemet.
SA160926 Det er fortsatt et stykke igjen til de små elbilene har en kapasitet som parkerer ordet rekkeviddeangst, men det er stor forskjell på komforten i å ha over 20 mil å gå på, sammenlignet med det halve.
FV160926 Det er fortsatt et stykke igjen til de små elbilene har en kapasitet som parkerer ordet rekkeviddeangst, men det er stor forskjell på komforten i å ha over 20 mil å gå på, sammenlignet med det halve.
AP160926https://www.aftenposten.no/bil/BMW-i3-strekker-seg-litt-lenger-316b.html Det er fortsatt et stykke igjen til de små elbilene har en kapasitet som parkerer ordet rekkeviddeangst, men det er stor forskjell på komforten i å ha over 20 mil å gå på, sammenlignet med det halve.
AP160923 Vest og nord har vi noe bedre kapasitet .
AP160923 I denne situasjonen hjelper mer kapasitet lite.
AP160923 For T-banen planlegges det ikke mer kapasitet før nytt signal- og sikringssystem er klart og Fornebubanen står klar i 2024.
AP160921https://www.aftenposten.no/reise/Og-verdens-travleste-flyplass-er-8249b.html Når ¶ åpner om et halvt år får de en kapasitet til å frakte opp mot 30 millioner passasjerer i året.
AP160916https://www.aftenposten.no/osloby/Atte-sokere-vil-forme-det-nye-regjeringskvartalet-604647b.html - Vi skal nå evaluere søknadene og velge ut de gruppene med best kompetanse, erfaring og kapasitet , sier Jørgensen.
AP160916 - Vi skal nå evaluere søknadene og velge ut de gruppene med best kompetanse, erfaring og kapasitet , sier Jørgensen.
AP160913https://www.aftenposten.no/norge/Statoil-dropper-elektrifisering-pa-Castberg-feltet-604451b.html * Havdypet er 360-390 meter og planen er å bruke en skipsformet FPSO ( Floating Production, Storage and Offloading ) med ekstra kapasitet og økt fleksibilitet.
SA160909 Kobolt er kjent fra idretten som en bloddopingsmetode for å øke aerob kapasitet , utholdenhet og styrke.
AP160909https://www.aftenposten.no/verden/Sa-mye-sterkere-er-Nord-Koreas-atombomber-blitt-604187b.html Det amerikanske Institute for Science and International Security - med den uheldige forkortelsen ISIS - analyserer konstant nordkoreanernes kjernefysiske kapasitet .
AP160909 Det amerikanske Institute for Science and International Security - med den uheldige forkortelsen ISIS - analyserer konstant nordkoreanernes kjernefysiske kapasitet .
AP160909 Kobolt er kjent fra idretten som en bloddopingsmetode for å øke aerob kapasitet , utholdenhet og styrke.
AP160908https://www.aftenposten.no/norge/Rundsporring-blant-fastleger-Ti-prosent-av-arbeidstiden-gar-na-til-frisk-ungdom-604059b.html Men så kommer Kunnskapsdepartemetet inn fra siden og legger beslag på en stor andel av vår kapasitet .
DA160905 Økt kapasitet gjør at byen har en hovedutfordring i å få til en markant økning i antall arrangement og besøkende. 4.
AP160905 Sprengt kapasitet forårsaker hyppige og langvarige forsinkelser.
AP160831 Denne består av tre rom med en kapasitet på fem personer per rom.
SA160823 Snart kan mobilbatteriene få dobbelt så høy kapasitet ¶ | iOS 10 : - Dette er den største Ios-oppdateringen noensinne ¶
BT160823 Snart kan mobilbatteriene få dobbelt så høy kapasitet ¶ | iOS 10 : - Dette er den største Ios-oppdateringen noensinne ¶
AP160823https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-Boble-til-a-smile-av-161b.html Bagasjeplassen er begrenset, med en kapasitet på 160 liter.
AP160823 Snart kan mobilbatteriene få dobbelt så høy kapasitet
SA160822 Maracana har en kapasitet på snut 80.000 tilskuere - etter å ha blitt bygget kraftig ned siden VM-finalen mellom Brasil og Uruguay i 1950.
FV160822 Maracana har en kapasitet på snut 80.000 tilskuere - etter å ha blitt bygget kraftig ned siden VM-finalen mellom Brasil og Uruguay i 1950.
BT160822https://www.bt.no/100Sport/mesterskap/Kygo-provde-a-ta-gull-i-Rio-1995b.html Maracana har en kapasitet på snut 80.000 tilskuere - etter å ha blitt bygget kraftig ned siden VM-finalen mellom Brasil og Uruguay i 1950.
AP160822 Maracana har en kapasitet på snut 80.000 tilskuere - etter å ha blitt bygget kraftig ned siden VM-finalen mellom Brasil og Uruguay i 1950.
SA160818 Ved sykdom, skilsmisse, psykisk stress og lignende får arbeidsminnet lavere kapasitet til å lære.
BT160818https://www.bt.no/familieogoppvekst/Hva-skal-vi-si-til-barn-for-at-de-ikke-gir-opp-nar-de-moter-motgang-134b.html Ved sykdom, skilsmisse, psykisk stress og lignende får arbeidsminnet lavere kapasitet til å lære.
BT160818 Ved sykdom, skilsmisse, psykisk stress og lignende får arbeidsminnet lavere kapasitet til å lære.
AP160818 Ved sykdom, skilsmisse, psykisk stress og lignende får arbeidsminnet lavere kapasitet til å lære.
AP160817 De har større kapasitet og flere ledende institusjoner med tette bånd til næringslivet.
FV160812 Det er mange gamle leiligheter hvor det er altfor få stikkontakter på grunn av lite kapasitet .
FV160812 eks 1970 har gjerne elektrisk anlegg som ikke har kapasitet til å møte dagens behov.
AP160812https://www.aftenposten.no/bolig/Megler-far-kritikk-for-falske-flammer-104b.html Det er mange gamle leiligheter hvor det er altfor få stikkontakter på grunn av lite kapasitet .
AP160812https://www.aftenposten.no/bolig/Megler-far-kritikk-for-falske-flammer-104b.html eks 1970 har gjerne elektrisk anlegg som ikke har kapasitet til å møte dagens behov.
SA160809 På Sleipner har vi god erfaring med rensing og kapasitet for lagring av CO2.
AP160806https://www.aftenposten.no/osloby/Enorme-nedborsmengder-over-Oslo-omradet-601576b.html - Sprengt kapasitet
SA160802 - Det er jevnt i toppen i profesjonell golf, og både Espen, Suzann og Marianne har kapasitet til å kjempe om seier i Rio om de spiller på sitt beste, sier Toppidrettsansvarlig Jon Karlsen i Norges Golfforbund.
FV160802 - Det er jevnt i toppen i profesjonell golf, og både Espen, Suzann og Marianne har kapasitet til å kjempe om seier i Rio om de spiller på sitt beste, sier Toppidrettsansvarlig Jon Karlsen i Norges Golfforbund.
AP160802 - Det er jevnt i toppen i profesjonell golf, og både Espen, Suzann og Marianne har kapasitet til å kjempe om seier i Rio om de spiller på sitt beste, sier Toppidrettsansvarlig Jon Karlsen i Norges Golfforbund.
AP160729https://www.aftenposten.no/osloby/30000-passasjerer-rammes-Slik-unngar-du-togkaos-denne-uken-601096b.html - Så lenge trafikkbildet flyter godt, har vi stor nok kapasitet for våre reisende, mener Flobergseter, og legger til at de har 200 ansatte ute ved stasjonene som skal hjelpe folk å finne best mulig reisevei.
DA160710 Nå, på grunn av nedgangen, har de derimot kapasitet , og turistsesongen har derfor blitt forlenget med flere måneder, sier Saupstad til RA.
DA160710 For det første har det vært en kraftig nedgang i antall yrkesrelaterte gjestedøgn på hotell, hele - 14,3 prosent, parallelt med en kraftig kapasitetsøkning på antall hotellrom, hvilket gjør at det nå er kapasitet til å ta imot turister hele sommerhalvåret.
DA160710 - Tidligere har ikke hotellene hatt kapasitet til å ta imot feriegjester annet enn i juli, fordi pågangen fra oljesektoren har vært så stor.
AP160710 En diskusjon i utvalget for fem år siden var mulige begrensning av magasintype og - kapasitet for halvautomatiske rifler.
AP160710 En diskusjon i utvalget for fem år siden var mulige begrensning av magasintype og - kapasitet for halvautomatiske rifler.
AP160707https://www.aftenposten.no/verden/Brexit-skaper-frykt-i-Ukraina-og-pa-Balkan-Vil-EU-glemme-oss-586095b.html - Men har EU virkelig kapasitet til å håndtere forholdet østover samtidig som de skal forhandle en Brexit ?
AP160707https://www.aftenposten.no/verden/Brexit-skaper-frykt-i-Ukraina-og-pa-Balkan-Vil-EU-glemme-oss-586095b.html - Jeg tror nok at Kommisjonen har kapasitet til å jobbe med flere av disse sakene samtidig.
AP160705https://www.aftenposten.no/verden/Slik-ble-flyktningstrommen-stanset-588264b.html Vi bygger ikke ned mer kapasitet nå, men dersom det lave antallet skulle holde seg, vil vi avvikle mottaksplasser til høsten, sier UDI-direktør Frode Forfang til Aftenposten.
AP160702https://www.aftenposten.no/okonomi/Norwegian-kansellerer-en-rekke-flyavganger-585979b.html Det har heller ikke lykkes å få tak i ekstern kapasitet nå.
AP160702 Det har heller ikke lykkes å få tak i ekstern kapasitet nå.
AP160629 - ISIL har kapasiteter i ulike land, men Tyrkia er et land der de har større kapasitet til å ramme.
AP160629 - Angrep som det mot flyplassen i Istanbul vil bli mer vanlige etter som gruppen går over til mål som står mer i stil med dens kapasitet , skriver Soufan Group.
SA160628 Antall store fotballstadioner : 119 - 4England har utrolige 119 fotballarenaer med en kapasitet på 5000 tilskuere eller mer.
AP160628 Antall store fotballstadioner : 119 - 4England har utrolige 119 fotballarenaer med en kapasitet på 5000 tilskuere eller mer.
AP160627https://www.aftenposten.no/reise/Kraftig-okning-av-nordmenn-som-trenger-nodpass-8377b.html - Vi skal gjøre det vi kan for hjelpe, men vi har mindre kapasitet på utstedelse av nødpass i helgene.
VG160623 Vi planlegger en gradvis og trinnvis utbygging basert på regionens behov for kapasitet .
VG160623 Det er behovet for mer plass innen somatikk som er størst, og utbyggingen av somatisk kapasitet må derfor være en vesentlig del av første trinn.
AP160623https://www.aftenposten.no/norge/Norske-legestudenter-i-Polen-fortviler---Det-er-veldig-alvorlig-for-oss-582060b.html Hvorfor skal vi ikke ha kapasitet til å utdanne den arbeidskraften vi trenger selv, spør Toppe retorisk.
SA160617 Denne gangen kan man nemlig kjøpe en oppgradering av batteripakken ved en senere anledning, om man ønsker bedre kapasitet .
AP160617https://www.aftenposten.no/bil/Tilbyr-Tesla-Model-S-med-kortere-rekkevidde-8427b.html Denne gangen kan man nemlig kjøpe en oppgradering av batteripakken ved en senere anledning, om man ønsker bedre kapasitet .
AP160617 Videre får Heimevernet økt kampkraft ved å tilføre HV-17 i Finnmark kapasitet for panserbekjempelse og kommunikasjonsødeleggelse.
AP160617 Ubåtene er en strategisk kapasitet som kan operere skjult over tid og med stor ildkraft, samtidig som de er en viktig styrkemultiplikator i samvirke med andre militære kapasiteter.
AP160617 Fartøyene vil nå full operativ kapasitet når NH90-helikoptrene er faset inn.
AP160617 F-35 vil oppnå initiell operativ kapasitet i 2019.
FV160616 Denne gangen kan man nemlig kjøpe en oppgradering av batteripakken ved en senere anledning, om man ønsker bedre kapasitet .
AP160614https://www.aftenposten.no/reise/Hellas-gjor-comeback-pa-chartertoppen-i-sommer-8446b.html Spesielt i august er det en god del ledig kapasitet for dem som ønsker seg en pakketur.
AP160614https://www.aftenposten.no/reise/Hellas-gjor-comeback-pa-chartertoppen-i-sommer-8446b.html Mot Hellas har norske pakkereisearrangører denne sommeren en kapasitet på 293.000 besøkende, til Spania 153.000.
AP160609 Tor-Eivind Moen er avdelingsleder i ABB og sier til Teknisk Ukeblad at kabelen kan få en kapasitet på 50 megawatt, som nesten vil doble kapasiteten på Svalbard.
AP160606https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-alle-detaljene-i-Oslopakke-3-avtalen-199383b.html Det siste prosjektet er helt nødvendig for at de nye baneløsningene skal kunne bygges, og det vil dessuten gi bedre kapasitet enn i dag fordi togene kan kjøre tettere.
AP160604https://www.aftenposten.no/okonomi/Mens-andre-Statoil-avdelinger-har-kuttet_-har-hun-nesten-doblet-staben-198961b.html Parken vil få en total kapasitet på 4,8 gigawatt, og er 10 ganger så stor som Dudgeon som nå er under utbygging.
SA160602 Volkswagen-gruppen har nå kapasitet til å lage rundt 75.000 el - og hybridbiler i året, men sier at dette lett kan dobles om det trengs.
FV160602 Volkswagen-gruppen har nå kapasitet til å lage rundt 75.000 el - og hybridbiler i året, men sier at dette lett kan dobles om det trengs.
BT160602 Volkswagen-gruppen har nå kapasitet til å lage rundt 75.000 el - og hybridbiler i året, men sier at dette lett kan dobles om det trengs.
AP160602https://www.aftenposten.no/bil/VW-vil-selge-n-million-ladbare-biler-i-aret-8509b.html Volkswagen-gruppen har nå kapasitet til å lage rundt 75.000 el - og hybridbiler i året, men sier at dette lett kan dobles om det trengs.
AP160527 SAS setter inn en betydelig økt kapasitet i det norske markedet fra slutten av oktober.
AP160527 - Vi drar ned kapasitet i de deler av landet der etterspørselen har falt, som på Vestlandet.
AP160523https://www.aftenposten.no/reise/Terror-pa-turistmal---Lynet-slar-ikke-ned-pa-samme-sted-to-ganger-8576b.html Flere andre land har opplevd å få økt kapasitet - blant dem Kroatia og Bulgaria.
VG160517 - Det handler jo om kapasitet for fakultetet også.
AP160510 Det utgjør en kapasitet som er formidabel, sier han.
BT160504 Videre skriver de at subsidiering fra statens side gir begge parter oppmuntring til å å bruke tiltakene også overfor familier som ikke kan nyttiggjøre seg dem, så lenge det er ledig kapasitet .
SA160418 - Barneombudet vil ikke ha kapasitet til å gå inn i alle vanskelige mobbesaker, og vi trenger folk som er tettere på lokalmiljøene, skolene, barna og foreldrene.
SA160415 Den har en utrolig stor kapasitet , så er jeg overbevist om han har veldig mye ugjort, sier Antonsen.
SA160415 - Utrolig stor kapasitet
AP160415 Den har en utrolig stor kapasitet , så er jeg overbevist om han har veldig mye ugjort, sier Antonsen.
AP160415 - Utrolig stor kapasitet
AP160414 Bilen vil være flinkere til å holde avstanden enn det vi mennesker er, noe som vil gi økt kapasitet i seg selv.
AP160409https://www.aftenposten.no/osloby/Dytting-og-knuffing-i-passkoen-54305b.html Vi vurderer fra dag til dag hvor mange vi kan ta uten timebestilling, avhengig av vår kapasitet .
AP160409https://www.aftenposten.no/osloby/Dytting-og-knuffing-i-passkoen-54305b.html Bestiller du før klokken 12, kan du få time dagen etter hvis det er ledig kapasitet .
AP160408 Det handler ikke først og fremst om kapasitet til bosetting.
BT160406https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Hvor-ille-er-egentlig-dette-306558b.html Panamapapers - En minister som gjør slikt kan eie et selskap i den sektoren hun eller han kontrollerer, og dermed tjene personlig på egne beslutninger gjort i kapasitet som minister.
SA160330 - Innen 2020 vil Gigafactory nå full kapasitet og produsere flere litium ion-batterier i året enn det ble produsert over hele verden i 2013, sier Tesla i en melding.
FV160330 - Innen 2020 vil Gigafactory nå full kapasitet og produsere flere litium ion-batterier i året enn det ble produsert over hele verden i 2013, sier Tesla i en melding.
BT160330 - Innen 2020 vil Gigafactory nå full kapasitet og produsere flere litium ion-batterier i året enn det ble produsert over hele verden i 2013, sier Tesla i en melding.
SA160321 Tjenesten er lovpålagt, og den enkelte kommune har ansvar for at den har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.
AP160318https://www.aftenposten.no/reise/Norwegian-stopper-direkteruten-til-Istanbul_-flere-folger-etter-8884b.html Istanbul-kanselleringen gir ledig kapasitet for Norwegian, noe som betyr et helt nytt reisemål.
AP160318 Istanbul-kanselleringen gir ledig kapasitet for Norwegian, noe som betyr et helt nytt reisemål.
AP160315https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-De-store-vedlikeholdssummene-til-jernbanen-har-hatt-liten-effekt-56548b.html Vi skulle hatt mer kapasitet på signalsiden, sier Frimannslund.
AP160315https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-De-store-vedlikeholdssummene-til-jernbanen-har-hatt-liten-effekt-56548b.html Men vi mangler kapasitet .
AP160313 Forbundslederen mener det er « sløsing med ressurser om den som er ung, har kapasitet , energi og økonomiske behov, skal jobbe redusert og påpeker at det er mangel på sykepleiere i Norge.
SA160309 Vi føder færre barn, og likevel er fødeinstitusjonene sprengt på kapasitet , legger hun til. 29 ting bare de som har vært gravide ( og født ) skjønner ¶
FV160309 Vi føder færre barn, og likevel er fødeinstitusjonene sprengt på kapasitet , legger hun til. 29 ting bare de som har vært gravide ( og født ) skjønner ¶
AP160304 Kims siste utspill om forhøyet atomberedskap blir imidlertid tonet ned av USA, som mener Nord-Koreas kapasitet til å angripe med atomvåpen ikke er endret.
AP160303https://www.aftenposten.no/reise/Disse-norske-byene-danker-ut-Berlin_-Barcelona-og-New-York-8974b.html Økt kapasitet på hotell, gode by- og kulturtilbud er noe av årsaken, tror reiselivsdirektør.
AP160224https://www.aftenposten.no/osloby/App-grndere-vil-lose-Oslos-parkeringsproblem-7442b.html - Hva med parkeringshus og betalingsplasser, de har også ofte ledig kapasitet ?
NL160222 Banak med sin operative kapasitet , er verktøyet for å få realisert mulighetene.
FV160219 Det skal skje blant annet ved å leie kapasitet hos Christianssands Bryggerier og andre bryggeriet.
AP160217 I KrF har vi grunn til å være både glade og stolte over at en kapasitet som Jakob Aano brukte så mange år av sitt liv i partiets tjeneste.
AP160213 - Det er i utgangspunktet kapasitet i kollektivsystemet, men kan bli fult på enkelte avganger, spesielt i rushtiden.
AP160131https://www.aftenposten.no/osloby/Her-vil-han-ha-sentrum-for-byens-nye-kulturakse-10202b.html Isolert sett er det ikke fornuftig å bygge et nytt hus med kapasitet til 1500 publikummere i Oslo, sier Roll.
AP160131 Isolert sett er det ikke fornuftig å bygge et nytt hus med kapasitet til 1500 publikummere i Oslo, sier Roll.
AP160122https://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Tina-Roe-Skaar-22-var-sa-syk-at-hun-matte-krabbe-rundt-i-huset-Na-kan-hun-ta-OL-gull-for-Norge-217170b.html Unormal lang restitusjon av muskelstyrke og intellektuell kapasitet .
AP160119 Kapasitet : Marmorsalen : 800 personer Marmorsal : 800 personer uten stoloppsett ( ved ulike sceneoppsett og stolrader vil persontallet reduseres )Bakgården : 122 personerHvelvet : 150 personerForstanderskapssalen : 150 personerGymsalen : 100 + 80 personerSentralen vil ha ca. 300 beboere fordelt på 95 organ
DA160114 Vi må slutte å øke deres militære kapasitet og evne til undertrykkelse, anmoder Lindahl.
DA160114 Så langt har Norge « aldri utført post-leveringsverifikasjoner grunnet mangel på juridisk, institusjonell og materiell kapasitet til å gjøre det », slår rapporten fast.
DA160114 Det norske materiellet styrker uansett regimenes kapasitet .
BT160113 - Vi må se til at feltet har tilstrekkelig kapasitet og ressurser, for det har vært underfinansiert i en årrekke.
SA160106 eks 1970 har gjerne elektrisk anlegg som ikke har kapasitet til å møte dagens behov.
BT160106https://www.bt.no/bolig/Hver-femte-kjoper-angrer-pa-det-siste-budet-9259b.html Det er mange gamle leiligheter hvor det er altfor få stikkontakter på grunn av lite kapasitet .
BT160106https://www.bt.no/bolig/Hver-femte-kjoper-angrer-pa-det-siste-budet-9259b.html eks 1970 har gjerne elektrisk anlegg som ikke har kapasitet til å møte dagens behov.
BT160106 Det er mange gamle leiligheter hvor det er altfor få stikkontakter på grunn av lite kapasitet .
BT160106 eks 1970 har gjerne elektrisk anlegg som ikke har kapasitet til å møte dagens behov.
AP160106https://www.aftenposten.no/bolig/Hver-femte-kjoper-angrer-pa-det-siste-budet-9259b.html Det er mange gamle leiligheter hvor det er altfor få stikkontakter på grunn av lite kapasitet .
AP160106https://www.aftenposten.no/bolig/Hver-femte-kjoper-angrer-pa-det-siste-budet-9259b.html eks 1970 har gjerne elektrisk anlegg som ikke har kapasitet til å møte dagens behov.
AP160106 Talsmann Josh Earnest i Det hvite hus i Washington sier at ikke noe av det som skjedde onsdag har endret USAs vurdering av Nord-Koreas militære og tekniske kapasitet .
AP160104https://www.aftenposten.no/reise/Test-Luksurios-koffert-ruller-best-9273b.html Kvalitet : 4 ¶ Kapasitet : 5 ¶
AP160104https://www.aftenposten.no/reise/Test-Luksurios-koffert-ruller-best-9273b.html Kvalitet : 4 ¶ Kapasitet : 4 ¶
AP160104https://www.aftenposten.no/reise/Test-Luksurios-koffert-ruller-best-9273b.html Kvalitet : 4 ¶ Kapasitet : 3 ¶
AP160104https://www.aftenposten.no/reise/Test-Luksurios-koffert-ruller-best-9273b.html Kvalitet : 2 ¶ Kapasitet : 3 ¶
AP160104https://www.aftenposten.no/reise/Test-Luksurios-koffert-ruller-best-9273b.html Kvalitet : 2 ¶ Kapasitet : 3 ¶