DB171207 ¶ SAMVIRKE : - Forsvarets samlede kampkraft og forsvarsevne er avhengig av samvirket mellom luft-, sjø- og bakkestyrker for å fungere optimalt, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i dette svaret til SV-leder Audun Lysbakken. 40 F-35-fly er ikke nok, mener han.
DB171207 Forsvarets samlede kampkraft og forsvarsevne er avhengig av samvirket mellom luft-, sjø- og bakkestyrker for å fungere optimalt. 52 kampfly er et minimum av det vi vil trenge for å kunne opprettholde norsk forsvarsevne.
AP171124 I dokumentet, der landmaktforslaget vurderes, heter det at økt kampkraft først kommer i 2028 - 2030.
AP171124 Forslaget vil ikke gi økt kampkraft før « tidligst 2028-2030 », hevdes det.
AP171124 I dokumentet, der landmaktforslaget vurderes, heter det at økt kampkraft først kommer i 2028 - 2030.
AP171124 Forslaget vil ikke gi økt kampkraft før « tidligst 2028-2030 », hevdes det.
VG171110 - F-35 vil tilføre Forsvaret en kampkraft vi aldri noen gang har hatt.
AA171110 Det har en kampkraft langt ut over det dagens F-16 har, sa Bruun-Hanssen.
NL171106 Uten at Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, som har åpnet for å flytte hovedbasefunksjonene for Forsvarets helikopter fra Troms til Østfold, kan vise til økt kampkraft og kostnadsbesparelse, er deres flertallsvedtak å forstå som en politisk styrt flytting av arbeidsplasser fra nord til syd.
NL171024 Faktum er at budsjettøkningene har gått til økt kampkraft og kjøp av topp moderne 5.-generasjons kampfly.
NL171024 Her ble vi fortalt fra fagmilitært hold, med Forsvarssjefen tilstede at Hærene eneste brigade ( vi hadde 13 stk i 1992 ) nå skulle ytterligere ribbes for daglig tilstedeværende kampkraft og beredskap, gjennom at 2 bataljonen ( 2.
AP171017 Hæren kan bli en veritabel tiger ( altså en hær med stor kampkraft - journ.anm. ), moderne og kapabel, smart balansert med tanke på evner, kapasitet og bemanning.
AP171017 - Men Hærens kampkraft vil forbli på et behersket nivå i flere år fremover ?
VG171013 Heller ikke i de fagmilitære rådene er helikoptrene prioritert foran nye stridsvogner, artilleri og det som ellers gir oss økt kampkraft .
AP171013 TREDOBLET KAMPKRAFT .
AP171013 Flere kilder, som Befalets fellesorganisasjon, Norges Offisersforbund, Institutt for forsvarsopplysning og Sjømilitære Samfund hevder at det investeres godt, men ikke for Hæren, og at situasjonen for « beredskap og operativ evne », altså kampkraft , blir « meget anstrengt ».
AP171013 Det gjør også striden om Forsvarets kampkraft .
AP171013 TREDOBLET KAMPKRAFT .
AP171013 Flere kilder, som Befalets fellesorganisasjon, Norges Offisersforbund, Institutt for forsvarsopplysning og Sjømilitære Samfund hevder at det investeres godt, men ikke for Hæren, og at situasjonen for « beredskap og operativ evne », altså kampkraft , blir « meget anstrengt ».
AP171013 Det gjør også striden om Forsvarets kampkraft .
AP170929 Det skriver Morten Hansbø, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ), i forskningsartikkelen « Robotikk, kampkraft og bærekraft i fremtidens Forsvar ».
AP170928 Aftenposten omtaler forsker Morten Hansbøs artikkel « Robotikk, kampkraft og bærekraft i fremtidens Forsvar ».
NL170910 Regjeringens argumentasjon om økt kampkraft gjennom samlokalisering er derfor ikke realistisk eller troverdig, og må anses som villedende.
VG170909 Når vi lover å styrke forsvar og beredskap så vil det bli et forsvar med kampkraft og bærekraft som kan ivareta våre nasjonale og internasjonale forpliktelser.
NL170907 Generalen presiserte at det var viktig for NATOs kampkraft å fylle beredskapslagrene med ammunisjon slik at tilgangen var « on base » umiddelbart.
AP170906 Ine Eriksen Søreide ( H ) 2013- ¶ 1 ) Kampkraft
AP170906 De rødgrønne startet en gjenoppbygging og bestilte nye jagerfly, men Forsvarets kampkraft lå nede 2005 - 2013.
AP170906 Kampkraft .
DA170831 Helikopterbasen på Rygge skal øke Forsvarets spesialstyrkes kampkraft .
NL170807 F35 har en formidabel kampkraft og vil være en vesentlig del av Norges forsvar.
DB170804 For kort opptrapping betyr dårlig økonomistyring og mindre reell kampkraft igjen for pengene.
DN170721 ¶ Det blir ikke mer kampkraft , forsvarsevne eller utholdenhet ved å ha ferdig vedlikeholdt materiell på lager - det kan kun oppnås gjennom å ha ansatte som kan og vil, skriver artikkelforfatteren.
DN170721 Foto : Javad Parsa ¶ | Kampkraft trenger ansatte ¶
DB170711 Gjennom flere år har offiserer og forsvarseksperter advart mot svekket kampkraft og mobiliseringsevne.
DB170704 USA skal forsterke sin kampkraft med 4000 soldater, og NATO ba nylig medlemslandene om å opprettholde og om mulig også styrke sin deltakelse.
AA170621 Utvalget sier at dagens heimevern ikke har noen reell kampkraft mot en teknisk avansert motstander.
VG170619 Ved å gjøre deler av Brigade Nord til mobiliserbare styrker mener Brandvik at det er mulig å få mer kampkraft for pengene som er satt av til Hæren og Heimevernet i forsvarsforliket mellom Ap, Høyre og Frp.
VG170619 Slik kan Forsvaret få mer kampkraft for pengene, ifølge landmaktstudien.
NL170619 Hæren manglet reaksjonsevne, mobilitet, kampkraft og utholdenhet.
DB170619 Hensikten er å forbedre Forsvarets reaksjonsevne, kampkraft , mobilitet og utholdenhet.
AP170617 Tredoblet kampkraft - men er det nok ?
NL170616 Paradoksalt nok har Høyre en forsvarsminister som har åpnet opp forsvarsdebatten og synliggjort virkeligheten innad i Forsvaret ; med manglende reaksjonsevne, kampkraft , mobilitet og utholdenhet.
AP170614 Å bruke penger på tyngre våpen gir mer kampkraft for Forsvaret, konkluderer den nye rapporten.
AP170614 Tredoblet kampkraft .
AP170614 En økning av bevilgningene til Forsvaret med en tredjedel vil alt i alt gi en tredobling av Forsvarets kampkraft .
AP170614 Ekspert : Tredobling av kampkraft lite imponerende ¶
AP170614 Det kan godt være at Nils Holmes konklusjoner er riktige, men en tredobling av vår kampkraft ruver ikke, Forsvarets troverdighet øker ikke.
AP170614 De nye kampflyenes operative kapasitet ( kampkraft ) vil bli mer enn doblet.
AP170614 Å bruke penger på tyngre våpen gir mer kampkraft for Forsvaret, konkluderer den nye rapporten.
AP170614 Tredoblet kampkraft .
AP170614 En økning av bevilgningene til Forsvaret med en tredjedel vil alt i alt gi en tredobling av Forsvarets kampkraft .
AP170614 Ekspert : Tredobling av kampkraft lite imponerende ¶
AP170614 Det kan godt være at Nils Holmes konklusjoner er riktige, men en tredobling av vår kampkraft ruver ikke, Forsvarets troverdighet øker ikke.
AP170614 De nye kampflyenes operative kapasitet ( kampkraft ) vil bli mer enn doblet.
AA170531 Nedleggelsen av SHV ble vedtatt da Stortinget sist juni vedtok langtidsplanene for forsvarssektoren, « Kampkraft og bærekraft ».
VG170516 Mer kampkraft
VG170516 Landmaktutredningen har som sitt fremste mål å få mer kampkraft ut av de ressursene som i dag brukes på Hæren og Heimevernet.
VG170516 Landmaktstudien mener at de største svakhetene med dagens organisering av de militære landstyrkene er reaksjonsevne, kampkraft , mobilitet og utholdenhet.
VG170516 Han mener at Forsvaret isolert kan spare 400 millioner kroner i året, eller åtte milliarder over 20 år, og samtidig oppnå økt kampkraft for landstyrkene ved å ha en større reserve å lene seg på. og som raskt kan mobiliseres.
VG170508 Samler Hærens kampkraft
VG170508 Og han legger til at det åpenbart er smart å ha en del av Hærens kampkraft permanent stasjonert i Finnmark.
VG170508 Foran NATO-toppmøtet : Taper NATO-kamp om bistandspenger ¶ Kampkraft i Finnmark ¶
VG170508 - Det er ønskelig å samle Hærens kampkraft rundt evnen til å slå tilbake mot en inntrenger, mens Heimevernet samles rundt forskjellige typer sikringsoppdrag, sier han.
VG170425 Forskerne påpeker at NATO i sum ikke får til mer enn det medlemslandene i sum er villig til å legge inn i militæralliansens samlede kampkraft : ¶
AP170419 I et notat Aftenposten har fått tilgang avkles Hæren og betydelige deler av Forsvarets kampkraft anno 2017.
AP170419 Færre fartøyer leverer i dag like mye kampkraft som mange flere gjorde før.
AP170403 Men Heimevernet har ifølge dokumentet ingen reell kampkraft mot en teknisk avansert motstander.
AP170403 Heimevernet mangler « reell kampkraft » ¶
AP170403 - Uavhengig av de to modellene som foreslås er det sentralt å styrke den nasjonale tilstedeværelsen på en måte som øker reaksjonsevne og kampkraft .
AP170403 Men Heimevernet har ifølge dokumentet ingen reell kampkraft mot en teknisk avansert motstander.
AP170403 Heimevernet mangler « reell kampkraft » ¶
AP170403 - Uavhengig av de to modellene som foreslås er det sentralt å styrke den nasjonale tilstedeværelsen på en måte som øker reaksjonsevne og kampkraft .
VG170328 Resultatet blir avdelinger og våpensystemer uten skikkelig kampkraft , fordi man ikke får trent nok.
DN170324 Han stiller seg negativ til at Forsvaret vil halvere sjøforsvarets kampkraft og redusere hjemvernet med noen 1000.
AP170224 Gjennom flere år har Aftenposten og Riksrevisjonen avdekket at Norges største krigsskip leverer kampkraft langt under det de skulle.
VG170209 Evne til å flytte relevant kampkraft til rett sted og tid, og et fleksibelt system for ledelse.
AP170130 Uten at man lykkes med å kutte utgifter internt, blir det ikke noe av økt kampkraft i Forsvaret, sier forsvarsministeren.
AP170130 Uten at man lykkes med å kutte utgifter internt, blir det ikke noe av økt kampkraft i Forsvaret, sier forsvarsministeren.
DB170105 Det skal gi kampkraft og bærekraft, som det heter i planen.
AP161127 - Vi mister kampkraft fordi det er vanskeligere å få de systemene vi har, til å jobbe sammen, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.
AP161127 - Samtidig mister vi kampkraft fordi det er vanskeligere å få de systemene vi har, til å jobbe sammen og fordi det er vanskeligere å samarbeide om felles reservedeler, felles vedlikehold og felles utvikling, sier Stoltenberg.
AP161127 - Vi mister kampkraft fordi det er vanskeligere å få de systemene vi har, til å jobbe sammen, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.
AP161127 - Samtidig mister vi kampkraft fordi det er vanskeligere å få de systemene vi har, til å jobbe sammen og fordi det er vanskeligere å samarbeide om felles reservedeler, felles vedlikehold og felles utvikling, sier Stoltenberg.
AP161108 Men selv med enorme investeringer økes Forsvarets kampkraft for alvor ut på 2020-tallet.
AP161108 Her kan du lese alt om langtidsplanen, og konsekvensene for Forsvarets kampkraft .
AP161108 - Beslutningen sikrer viktige investeringer i nye kampfly, ubåter og overvåkingsfly som gir Forsvaret relevant kampkraft for fremtiden.
AP160824 Kommer pengene fort nok til at Forsvarets kampkraft kan økes også i de første årene som kommer ?
AP160823 Nye ubåter gir massiv kampkraft .
AP160617 Videre får Heimevernet økt kampkraft ved å tilføre HV-17 i Finnmark kapasitet for panserbekjempelse og kommunikasjonsødeleggelse.
AP160617 Nye ubåter innebærer i seg selv massiv kampkraft .
AP160617 Norge får en hærstyrke i Finnmark som vi ikke har hatt på mange år, og markant større kampkraft i Troms.
AP160617 Hæren øker sin tilstedeværelse og kampkraft i Finnmark og Troms gjennom å styrke Grensevakten, etablere en mekanisert stridsgruppe på Porsangmoen og styrke den mekaniserte tilstedeværelsen i Troms.
AP160617 Forsvaret hadde i 2015 mindre kampkraft enn i 2014.
AP160201 | Nye F-35 problemer kan få konsekvenser for norsk kampkraft
AP160201 Det vil svekke flyets kampkraft .
AP160111 Samtidig som hun beredet grunnen for en nødvendig prioritering av Forsvaret, i Stortinget, sa hun at « penger til operative evner » - ( kan oversettes med faktisk kampkraft ) - « må komme fra Forsvaret selv ».