VG171217 Det var hans reaksjon da han fikk vite om det historiske flertallet på Stortinget som ønsker å flytte ansvaret for behandling av rusmisbrukere fra justis- til helsesektoren.
DB171217 Saken er høyt prioritert, og det jobbes men en raskest mulig avklaring av praksis, skriver Linda Hafstad, kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.
AP171216 Også etater underlagt justis- , utdanning- og samferdselsdepartementet i USA har gjort endringer blant annet i hvordan de samler inn informasjon på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet, ifølge The Washington Post.
VG171215 Også for en uke siden var flyktningsaken gjenstand for en følelsesladd diskusjon på EUs justis- og innenriksministermøte i Brussel.
VG171214 Ansvaret skal flyttes fra justis- til helsesektoren.
VG171214 Flertallet av Stortinget vil at ansvaret i norsk narkotikapolitikk skal overføres fra justis- til helsesektoren.
DN171214 Venstre-politikeren ber nå justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen om forklaring i kjølvannet av DNs artikler om mangelen på kryptologer.
DN171214 Ketil Kjenseth ( V ) ber justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen om forklaring i kjølvannet av DNs artikler om mangelen på kryptologer.
DN171214 Da er det til slutt justis- og beredskapsministeren som har det øverste ansvaret for sikkerheten, sier han.
DN171214 - Justis- og beredskapsministeren har det overordnede ansvaret for å koordinere sikkerheten og beredskapen i Norge.
DN171211 - De ulike departementene skiller seg vesentlig : Ser du på hvor mye Justis- og beredskapsdepartementet bruker per år på forskning, så er det en veldig, veldig lav søyle i en grafisk fremstilling, sammenlignet med Helse- og omsorgsdepartementet, som er veldig stor blant sektordepartementene.
DB171208 ¶ UTSETTER REFORMEN : Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.
AP171208 Aftenposten kunne denne uken avdekke at Justis- og beredskapsdepartementet jobber for fullt med å åpne et norsk barnehjem i Kabul.
DN171207 Han satt som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra juni 2015 til desember 2016.
DA171207 Den midlertidige grensekontrollen må avsluttes, sa EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos da han ankom til EUs justis- og innenriksministermøte i Brussel torsdag.
AP171207 Parallelt med debatten her hjemme, har Justis- og beredskapsdepartementet jobbet med en helt annen løsning : ¶
AP171207 Aftenposten kunne denne uken avdekke at Justis- og beredskapsdepartementet jobber for fullt med å åpne et norsk barnehjem i Kabul.
AP171207 Justis- og beredskapsdepartementet samarbeider med UD og ambassaden i Kabul for å finne samarbeidspartnere og driftere av et omsorgstilbud.
AP171207 Parallelt med debatten her hjemme, har Justis- og beredskapsdepartementet jobbet med en helt annen løsning : ¶
AP171207 Aftenposten kunne denne uken avdekke at Justis- og beredskapsdepartementet jobber for fullt med å åpne et norsk barnehjem i Kabul.
AP171206 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sikrer at det ikke blir forbudt å drikke medbrakt alkohol på festivalcamper.
SA171204 november der et AW101 redningshelikopter veltet i forbindelse med bakkekjøring, har Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å utsette den offisielle markeringen av overtakelsen av det første norske redningshelikopteret, opplyser departementet.
DA171204 november der et AW101 redningshelikopter veltet i forbindelse med bakkekjøring, har Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å utsette den offisielle markeringen av overtakelsen av det første norske redningshelikopteret, opplyser departementet.
BT171204 BESØK : I sommer åpnet Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen et nytt bygg i Indre Østfold fengsel.
AP171204 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) har fått en rekke høringssvar i forbindelse med to omfattende rapporter om politiets fremtid.
AP171201 Så langt tyder alt på at Justis- og beredskapsdepartementet har tenkt å velge den enkleste og mest bekvemme løsningen - å flikke litt på enkelte lovbestemmelser.
BT171128 FOR NAIVE : Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen mener nødnettsaken er et eksempel på at man i Norge er for naive når det gjelder IKT-sikkerhet.
VG171125 Etter planen skal både justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ( Frp ) delta på en offisiell markering der helikopteret skal vises fram, 20. desember.
SA171125 Etter planen skal både justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ( Frp ) delta på en offisiell markering der helikopteret skal vises fram, 20. desember.
SA171125 Etter planen skal både justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ( Frp ) delta på en offisiell markering der helikopteret skal vises fram, 20. desember.
DN171125 Etter planen skal både justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ( Frp ) delta på en offisiell markering der helikopteret skal vises fram, 20. desember.
DB171125 20.desember 2016 utnevnte hun Terje Søviknes ( Frp ) til olje- og energiminister, Per-Willy Amundsen ( Frp ) til justis- og beredskapsminister og Frank Bakke-Jensen ( H ) til EØS- og EU-minister.
VG171124 desember, kommer både justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ( H ) til Sola for å delta på en offisiell markering der helikopteret skulle vises fram.
VG171124 Når politiet i tillegg får 350 nye stillinger til å ansette de som går ut av Politihøgskolen, sammen med flere helsesøstre og mer penger til familievern, så er dette et budsjett som totalt styrker innsatsen mot vold og overgrep bra, sier Kjell Ingolf Ropstad, KrFs justis- og finanspolitiske talsmann.
DA171124 desember, skal etter planen både justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ( H ) til Sola for å delta på en offisiell markering der helikopteret i utgangspunktet skal vises fram.
DA171124 Brannvesenet rykket mannssterkt til området, som blant annet huser Justis- og beredskapsdepartementet og mange store næringsbygg.
DB171123 Protester ¶ Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at instruksen kommer som følge av forslag om praksisendring fra UDI og anbefaling fra Europakommisjonen - og at hver enkelt retur fortsatt skal vurderes individuelt av UDI..
VG171120 Justis- og beredskapsdepartementet jobber nå med nye føringer til utlendingsmyndighetene, og vi vil nøye gå gjennom forslaget for å sikre at Stortingets vedtak denne uken blir fulgt opp etter beste evne, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i en e-post til VG.
AP171120 desember, kommer både justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ( H ) til Sola for å delta på en offisiell markering der helikopteret skal vises frem.
AA171120 desember, kommer både justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ( H ) til Sola for å delta på en offisiell markering der helikopteret skal vises fram.
VG171117 Ifølge justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) har hans departement « påbegynt arbeidet med å utvikle en strategi mot internettrelaterte overgrep mot barn.
DB171117 De har nå fått en instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet for å utsette returene av denne gruppa.
DB171116 REFSER : Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger refser Justis- og beredskapsdepartementet.
DB171116 I konklusjonen til sivilombudsmann Aage Thor Falkanger heter det : ¶ « Justis- og beredskapsdepartementets saksbehandling har ikke vært i tråd med reglene som gjelder for behandling av innsynskrav etter offentleglova, forvaltningsloven og alminnelig forvaltningsrettslige krav til forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk.
DB171116 Både Bhatti og Justis- og beredskapsdepartementet må følge loven, sier Arfan Bhattis faste forsvarer, advokat John Christian Elden til Dagbladet.
DB171116 Bhatti og advokat Elden mente at Justis- og beredskapsdepartementet hadde brutt offentlighetsloven og forvaltningsloven.
DB171116 Bakgrunnen for at striden mellom Justis- og beredskapsdepartementet og islamisten Arfan Bhatti havnet hos Sivilombudsmannen, er at Bhatti ble arrestert i Pakistan.
DB171116 BLE NEKTET INNSYN : Sivilombudsmannen slår nå fast at Justis- og beredskapsdepartementet ikke hadde rett til å nekte islamisten Arfan Bhatti innsyn i hans egen sak.
DB171116 - Hva skal dere bruke opplysningene Justis- og beredskapsdepartementet ikke ville gi til ?
VG171115 Dette tar vi opp i en evalueringsrapport for Justis- og beredskapsdepartementet fra 2017.
VG171114 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier at det er alvorlig.
VG171114 Den midlertidige bevæpningen på Gardermoen er innført i henhold til de regler som fremgår av våpeninstruksen med hjemmel i politiloven, skriver justis- og beredskapsminister Amundsen i en e-post til VG.
DB171114 Forsvaret får også kritikk for ikke å ha fakturert Justis- og beredskapsdepartementet for momskostnadene i forbindelse med redningshelikoptertjenesten.
DB171114 Nå anbefaler Riksrevisjonen at Justis- og beredskapsdepartementet sikrer at Politidirektoratets kontroll, oppfølging og rapportering på området tilpasses, slik at en effektiv intern kontroll oppnås.
DA171114 Forsvaret får også kritikk for ikke å ha fakturert Justis- og beredskapsdepartementet for momskostnadene i forbindelse med redningshelikoptertjenesten.
AA171114 Forsvaret får også kritikk for ikke å ha fakturert Justis- og beredskapsdepartementet for momskostnadene i forbindelse med redningshelikoptertjenesten.
VG171113 PER-WILLY AMUNDSEN, justis- og beredskapsminister ( Frp ) ¶
VG171113 Flere tiltak mot internettrelaterte overgrep mot barn er under utvikling gjennom strategi mot internettrelaterte overgrep i et tverrdepartementalt arbeid som justis- og beredskapsdepartementet leder.
BT171112 Etter direkte instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet skal det ikke legges vekt på barnas manglende nettverk eller ressurser til å klare seg dersom de returneres.
VG171111 Torsdag sa Justis- og beredskapsdepartementet ja til midlertidig bevæpning av politiet på Gardermoen.
VG171111 Fredag ble det kjent at Oslo politidistrikt har bedt Justis- og beredskapsdepartementet om tillatelse til å midlertidig bevæpne politiet i hovedstaden.
DN171110 Torsdag ga Justis- og beredskapsdepartementet svaret ja på en søknad om å midlertidig bevæpne politiet på Oslo Lufthavn.
DN171110 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen bekrefter overfor samme kanal at departementet hans har mottatt en ny bevæpningssøknad.
DB171110 Slike anmodninger fra politidistriktene går via POD, som har videresendt anmodningen til Justis- og beredskapsdepartementet.
DB171110 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen bekrefter også overfor NRK at departementet hans har mottatt en ny bevæpningssøknad.
VG171109 NYDALEN ( VG ) Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) opplyste om avgjørelsen på en pressekonferanse torsdag morgen.
VG171109 I en pressemelding skriver Justis- og beredskapsdepartementet at Oslo Lufthavn har enkelte store og åpne områder som er alminnelig tilgjengelig og med få sikringstiltak - hvor det er veldig mange reisende som befinner seg hver dag.
VG171109 - Politidirektoratet har bedt om bevæpning, og Justis- og beredskapsdepartementet har samtykket til midlertidig bevæpning på Oslo Lufthavn.
VG171109 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) har invitert til pressekonferanse torsdag der bevæpning av politiet er tema.
SA171109 Pressekonferanse med justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( i midten ), politidirektør Odd Reidar Humlegård ( t.h. ) og politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.
DN171109 Foto : Audun Braastad/NTB Scanpix ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) opplyste om avgjørelsen på en pressekonferanse torsdag formiddag.
DB171109 ¶ GÅR INN FOR BEVÆPNING : Pressekonferanse med justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, politidirektør Odd Reidar Humlegård og politimester Steven Hasseldal om bevæpning av politiet Foto : Cornelius Poppe / NTB scanpix ¶
DB171109 Det sa justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) under dagens pressekonferanse der han erklærte at regjeringen går inn for bevæpning av politiet på Gardermoen flyplass.
DB171109 I sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet skriver Benedicte Bjørnland : ¶
DA171109 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) har invitert til pressekonferanse torsdag der bevæpning av politiet er tema. ( ©NTB ) ¶
DA171109 Flere personer som dømmes for mindre alvorlige lovbrudd bør få sone med fotlenke, foreslår justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DA171109 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) har invitert til pressekonferanse torsdag der bevæpning av politiet er tema.
AP171109 Pressekonferanse med justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( i midten ), politidirektør Odd Reidar Humlegård ( t.h. ) og politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.
AA171109 På en pressekonferanse i Justis- og beredskapsdepartementet torsdag presenterte justisminister Per Willy Amundsen regjeringens beslutning om å innføre midlertidig generell politibevæpning Gardermoen.
AA171109 Politiloven tillater bare midlertidig generell bevæpning, men ministeren fortalte på pressekonferansen i Justis- og beredskapsdepartementet torsdag at han nå har begynt et arbeid med å få med seg stortinget på en endring av denne loven.
AA171109 Foto : Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) opplyste om avgjørelsen på en pressekonferanse torsdag formiddag.
AA171109 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) holdt pressekonferanse torsdag.
AA171109 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) har invitert til pressekonferanse torsdag der bevæpning av politiet er tema. ( ©NTB ) ¶
DB171108 PST-sjef Benedicte Bjørnland skriver i sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet : ¶
DB171108 - Tilskuddet til HRS gis over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett, og det forvaltes ikke av Kulturdepartementet.
VG171107 Gruppen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, og er et bindeledd mellom flere departementer og direktorater som bruker innvandrerrelatert statistikk i det offentlige og for seksjoner i SSB.
DA171107 Vi har ikke oversikt over fremdriftsplanen for denne konkrete plansaken, sier Eli Kristin Nordsiden, avdelingsdirektør for Kommunal-, justis- og beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen til Dagsavisen Fremtiden.
DA171106 Hun var miljøvern-, justis- og sosialminister i regjeringene til Kåre Willoch og Jan P.
AP171102 Justis- og beredskapsdepartementet viser i Prop 1 S til « forutseende analysevirksomhet ».
AP171030 Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) har fått oppdraget med å evaluere nærpolitireformen for Justis- og beredskapsdepartementet over fire år.
AP171030 - Øvelsen går ut på å øve samhandling mellom justis- og forsvarssektoren.
AA171030 - Øvelsen går ut på å øve samhandling mellom justis- og forsvarssektoren.
VG171029 Regjeringen er særlig opptatt av å bekjempe vold og overgrep mot barn, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( FrP ).
AP171029 1 S for budsjettåret 2018 fra Justis- og beredskapsdepartementet ser jeg ( side 157 ) at man ønsker seg « mer innovativ bruk av data til mer forutseende analysevirksomhet » ( min utheving ).
VG171027 Per-Willy Amundsen ( Frp ) og Terje Søviknes ( Frp ), tok over henholdsvis justis- og oljedepartementet, og inntekten deres i 2016 reflekterer ikke hva en statsråd tjener.
VG171027 Dette inkluderer både Anders Anundsen ( Frp ) og Tord Lien ( Frp ), som var justis- og oljeministre helt til tampen av året.
DA171027 Seniorrådgiver Guttorm Aanes i Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en epost til Dagsavisen at departementet ikke ønsker å spekulere i årsakene til myndighetenes eventuelle fravær på sosiale medier 22. juli, men understreker at mye har skjedd siden da.
VG171026 Han støtter Justis- og beredskapsdepartementets plan.
AP171026 Derfor sendte Justis- og beredskapsdepartementet i januar ut et nytt lovforslag som åpner for rutinemessig å visitere, tappe mobiler og gå gjennom lagringsmedier til asylsøkere.
DB171024 ¶ FÅR KUTT-KRITIKK : Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) får kritikk for at hans effektiviserings-reform fjerner meningsfylt innhold fra fengselsoningen.
VG171023 I etterkant sendte KrFs justispolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, hvor han krevde svar på om norske borgere hadde vært involvert på forumet, enten som overgripere eller ofre, hva politiet gjør med dette og om bevisene kan brukes i Norge.
VG171023 JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTER : Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet.
VG171022 Justis- og finanspolitisk talsmann og nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, sier til VG at partiet har oversendt spørsmål til departementet om behovet for redningsarbeid over Middelhavet.
AP171021 DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.
VG171020 STERKE SIGNALER : Statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet sier regjeringen fikk sterke signaler fra Stortinget om å gjøre noe med kuttene til Wayback og Retretten.
VG171020 Før det har hun vært statssekretær både på Statsministerens kontor og i Justis- og beredskapsdepartementet.
DA171020 Bevilgningen er med det tilbake på nivået i 2015, og høyere enn 2014-nivået, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post til RA.
VG171019 et overordnet plan - nå må overlates til lovgiver, og ikke finne sin avklaring gjennom nye retningslinjer fra vårt kontor, forklarer Vigmostad-Olsen, som forteller at Riksadvokaten « i samråd med Kripos og Det nasjonal statsadvokatembetet vil vurdere om det er behov for å ta et initiativ overfor Justis- og beredskapsdepartementet om dette.
VG171019 Før det har hun vært statssekretær både på Statsministerens kontor og i Justis- og beredskapsdepartementet.
VG171018 I mellomtiden må kommunen vurdere andre løsninger for de som bor der, sier ordføreren, som nevner Olje- og energidepartementet, og Justis- og beredskap som naturlige samtalepartnere.
DB171018 Tilbakeviser kritikken ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen mener opposisjonspolitikerne i justiskomiteen bommer i sin kritikk av manglende politisatsing.
SA171017 NIFU har gjort en analyse for Justis- og beredskapsdepartementet som viser at vi vil mangle minst 4000 personer med kompetanse på IT-sikkerhet i 2030.
DB171017 Vi følger utviklingen nøye, og Kriminalomsorgsdirektoratet har levert en tiltaksplan som følges opp, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( FrP ) i en e-post til Dagbladet.
DA171017 Dagsavisen har bedt Justis- og beredskapsdepartementet om et intervju, men kommunikasjonsavdelingen nøyer seg med å besvare henvendelsen per e-post : ¶
DA171017 Da statsminister Erna Solberg ( H ) i desember 2016 plasserte tidenes første ministerpost for innvandring og integrering i Justis- og beredskapsdepartementet ( JD ), ble hele integreringsfeltet flyttet fra budsjettet til Barne- og likestillingsdepartementet til Justisdepartementets budsjett.
BT171017 Undersøkelsen, som er laget på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet, er gjort på bakgrunn av 400 branner i perioden 2005 til 2014.
AA171017 Undersøkelsen, som er laget på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet, er gjort på bakgrunn av 400 branner i perioden 2005 til 2014.
VG171016 - Dersom det ikke går nå vil vi møte med Olje- og energidepartementet, og eventuelt også Justis- og beredskapsdepartementet, sier Hustad.
VG171016 I et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) krever Krf-nestleder Kjell Ingolf Ropstad svar på hva norsk politi gjør etter avsløringen av overgrepsforumet « Childs Play ».
DN171016 Totalt kostet turen 40.349 norske kroner, ifølge oversikten fra Justis- og beredskapsdepartementet.
DB171016 Totalt kostet turen 40.349 norske kroner, ifølge oversikten fra Justis- og beredskapsdepartementet.
AA171016 Totalt kostet turen 40.349 norske kroner, ifølge oversikten fra Justis- og beredskapsdepartementet.
AA171016 Totalt kostet turen 40 349 norske kroner, ifølge oversikten fra Justis- og beredskapsdepartementet.
VG171013 - Departementet kan ikke kommentere enkeltsaker, annet enn å si at faren for forfølgelse eller umenneskelig behandling ved retur til hjemlandet er det sentrale temaet i asylvurderingen til utlendingsmyndighetene, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet i en melding til NTB.
VG171013 Justis- og beredskapsdepartementet ville fredag ikke kommentere denne saken.
AA171013 - Departementet kan ikke kommentere enkeltsaker, annet enn å si at faren for forfølgelse eller umenneskelig behandling ved retur til hjemlandet er det sentrale temaet i asylvurderingen til utlendingsmyndighetene, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet i en melding til NTB.
AA171013 Justis- og beredskapsdepartementet vil fredag ikke kommentere denne saken.
AA171013 - Departementet kan ikke kommentere enkeltsaker, annet enn å si at faren for forfølgelse eller umenneskelig behandling ved retur til hjemlandet er det sentrale temaet i asylvurderingen til utlendingsmyndighetene, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet i en melding.
AA171013 Justis- og beredskapsdepartementet ville fredag ikke kommentere denne saken.
AA171013 - Departementet kan ikke kommentere enkeltsaker, annet enn å si at faren for forfølgelse eller umenneskelig behandling ved retur til hjemlandet er det sentrale temaet i asylvurderingen til utlendingsmyndighetene, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet i en melding til NTB.
AA171013 Justis- og beredskapsdepartementet ville fredag ikke kommentere denne saken.
DB171012 Human Rights Service har til sammen fått 6,4 millioner kroner i statsstøtte siden 2014, gjennom den offentlige støtteordningen « Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet », nå underlagt Justis- og beredskapsdepartementet ved innvandrings- og integreringsministeren.
AP171012 Bevilgningen på 1,835 millioner kroner skjer via Justis- og beredskapsdepartementets påst for « nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet », går det frem av statsbudsjettet for 2018.
AA171012 Det fremkommer i Justis- og beredskapsdepartementets tabell om " tilskudd til nasjonale ressursmiljø ".
AA171012 Det fremkommer i Justis- og beredskapsdepartementets budsjettkapittel om « tilskudd til nasjonale ressursmiljø ».
DA171011 Blir ikke denne kritikken et spark til eget parti, som tross alt sitter med både justis- , innvandrings- og finansministeren ?
AP171010 De forklarer videre at det ble brukt et bredt spekter av virkemidler, som skriftlig materiell for bruk i skolen, og at det var International Organization for Migration ( IOM ) som var ansvarlig for gjennomføring av kampanjen, inkludert alt kampanjemateriell, og at Justis- og beredskapsdepartementet ikke la ingen føringer på form eller innhold i informasjonskanalene/materiellet, og
AP171010 » - Vi er kjent med at Justis- og beredskapsdepartementet har tatt initiativ til og finansiert en kampanje for å hindre at flyktninger og migranter legger ut på en reise til ingen nytte, skriver president i Legeforeningen, Marit Hermansen, i et brev til departementet.
AP171010 Justis- og beredskapsdepartementet svarer på mail til Aftenposten at de mottok brevet fra Legeforeningen forrige mandag.
DN171009 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ønsker heller ikke å kommentere hva som er bakgrunnen for benådningen.
DB171009 - Begrenset rett til offentlig behandling ¶ Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter overfor Dagbladet at de mottok brevet fra Legeforeningen forrige mandag, men at de grunnet høstferie ikke har besvart det ennå.
DB171009 - Begrunnelsen for benådningen er personopplysninger som er underlagt taushetsplikt, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( FrP ).
AP171009 - Begrunnelsen for benådningen er personopplysninger som er underlagt taushetsplikt, skriver justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( FrP ) i en e-post til Aftenposten.
AP171007 Pål Lønseth var statssekretær for justis- og beredskapsminister Grete Faremo fra 2009 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013.
VG171006 Det bør ikke bare bekymre russen selv og deres foreldre, men også våre justis- og helsepolitikere. "... smugling i en skala vi aldri før har sett maken til.
DN171006 - Jeg reagerer kraftig på Andenæs' kritikk av embetsverket i Justis- og beredskapsdepartementet.
DA171006 Jeg kan forsikre om at embetsverket har høy faglig integritet og sørger for eventuelle motforestillinger, skriver Vidar Brein-Karlsen ( Frp ), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.
DA171006 Andenæs legger mye av skylda på Justis- og beredskapsdepartementet.
DA171006 - Jeg reagerer kraftig på Andenæs' kritikk av embetsverket i Justis- og beredskapsdepartementet.
DA171006 Jeg kan forsikre om at embetsverket har høy faglig integritet og sørger for eventuelle motforestillinger, skriver Vidar Brein-Karlsen ( Frp ), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.
DA171006 Andenæs legger mye av skylda på Justis- og beredskapsdepartementet.
DA171006 - Jeg reagerer kraftig på Andenæs' kritikk av embetsverket i Justis- og beredskapsdepartementet.
DA171006 Justis- og beredskapsdepartementet har avslått å kommentere saken før statsbudsjettet legges fram.
AP171006 - Jeg reagerer kraftig på Andenæs' kritikk av embetsverket i Justis- og beredskapsdepartementet.
DB171004 Som justis- og beredskapsminister er jeg opptatt av at publikum får dekket sitt behov for et trygt pass med høy internasjonal tillit på en god og forsvarlig måte.
AP171004 juli, som de tidligere har sagt, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AP171004 Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen ( Frp ).
DB171003 Human Rights Service har fått 6,4 millioner kroner i statsstøtte siden 2014, gjennom den offentlige støtteordningen « Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet », nå underlagt Justis- og beredskapsdepartementet ved innvandrings- og integreringsministeren.
AA171001 Luftfartsdirektøren har tidligere fått støtte av politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DB170929 - Søknaden om familiegjenforening har vært forelagt Justis- og beredskapsdepartementet, men departementet har overlatt til UDI å behandle og avgjøre saken.
AP170929 Justis- og beredskapsdepartementet kan i fremtiden oppheve byggeforbudet om PST flytter ut av lokalene.
AP170929 Per-Willy Amundsens ( Frp ) dager som justis- og beredskapsminister er talte, skriver avisen, som viser til regjeringskilder både i Fremskrittspartiet og Høyre.
AP170929 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug kan være aktuell for å overta som justis- og beredskapsminister, ifølge DN.
AP170929 Begge regjeringspartiene skal være enige om at det er behov for en sterkere politisk ledelse av justis- og beredskapsfeltet, men det er uvisst hvordan Høyre vil stille seg til at Listhaug tar over.
AP170929 - Søknaden om familiegjenforening har vært forelagt Justis- og beredskapsdepartementet, men departementet har overlatt til UDI å behandle og avgjøre saken.
AA170929 En gangbru vil gi økt sårbarhet ved at den kan benyttes som plattform for spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger mot PST, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170929 Justis- og beredskapsdepartementet kan oppheve byggeforbudet om PST flytter ut av lokalene.
AA170929 En gangbru vil gi økt sårbarhet ved at den kan benyttes som plattform for spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger mot PST, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170929 Justis- og beredskapsdepartementet kan oppheve byggeforbudet om PST flytter ut av lokalene.
AA170929 I tillegg gis statssekretær Vidar Brein-Karlsen permisjon som statssekretær for Sylvi Listhaug ( Frp ) for å hoppe inn som konstituert statssekretær for justisminister Per-Willy Amundsen i Justis- og beredskapsdepartementet.
AA170929 - Søknaden om familiegjenforening har vært forelagt Justis- og beredskapsdepartementet, men departementet har overlatt til UDI å behandle og avgjøre saken.
AA170928 EU-kommissær for justis- og forbrukersaker, Vera Jourova fra Tsjekkia, sier hun har gitt sine medarbeidere beskjed om beslutningen som ledd i arbeidet med å finne måter å takle hatefulle ytringer på.
SA170927 - Her har Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet mulighet til å se på saken videre.
DB170922 ( Dagbladet ) : Bare timer etter at tingrettens dom på 21 år var lest opp for den tidligere politilederen Eirik Jensen ( 60 ) på mandag, varslet justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) at han ønsker en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av korrupsjonssaken.
DB170922 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sa mandag at det er ulike sider ved Jensen-saken som gjør at han vil se nærmere på politiets arbeid.
VG170921 Tirsdag kveld kom pressemeldingen om at justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) nå vil ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.
VG170920 Tirsdag kveld kom pressemeldingen om at justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) nå vil ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.
DN170920 Kravet ble gjentatt av Sveits' justisminister Simonetta Sommaruga under EUs justis- og innenriksministermøte i Brussel forrige torsdag.
VG170919 | Justisministeren vil ha ekstern gransking av politiet etter Jensen-saken ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil nå ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.
DN170919 | Justisministeren vil ha ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil nå ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.
AP170919 | Amundsen vil granske politiet etter Eirik Jensen-saken ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil nå ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.
AP170919 Mandag ønsket hverken justis- og beredskapsministeren eller politidirektøren å kommentere saken, men flere av politikerne i justiskomiteen på Stortinget etterlyste en ekstern granskning.
AP170919 Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen vil ha en uavhengig granskning i tett dialog med Politidirektoratet.
AA170919 | Amundsen vil granske politiet etter Eirik Jensen-saken ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil nå ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av Oslo-politiet i lys av Eirik Jensen-saken.
DN170914 Saken ble tatt opp til diskusjon på sidelinjene av EUs justis- og innvandringsministermøte i Brussel torsdag.
DA170911 I Dagsavisen fredag fikk både barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) terningkast 1 av Forskningsrådet for sin forskningsinnsats.
DA170908 Får 1 : Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug blir sett på som en del av Justisdepartementet ).
DA170908 Fingrene legges ikke imellom når det gjelder barne- og likestillingsministeren og justis- og beredskapsministeren og det som skjer i deres departementer.
DA170908 Justis- og beredskapsministeren og Innvandrings- og integreringsministeren har til sammen et meget bredt ansvarsområde.
AA170908 Dette er poengtert i oppdragsbrevet som er gått fra justis- og beredskapsdepartementet 23. juni til Politidirektoratet, sier Per-Willy Amundsen til tk.no.
NL170907 Som justis- og beredskapsminister er jeg svært opptatt av den sivile beredskapen i nord.
DN170907 Torsdag formiddag sendte Justis- og beredskapsdepartementet et forslag til ny finansavtalelov ut på høring.
DN170907 Foto : Mikaela Berg ¶ Justis- og beredskapsdepartementet sender torsdag et forslag til ny finansavtalelov ut på høring.
DN170907 - Forslaget legger til rette for at færre skal havne i alvorlige gjeldsproblemer, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DN170907 - Det skal bli forbudt å ta urimelig høye renter som utnytter kundene, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
VG170905 Da utvalget leverte sin rapport til Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, la han hele rapporten rett i skuffen.
NL170905 Derfor ønsker jeg meg en regjering uten klimafornektere, skriver klimaforsker Jan-Gunnar Winther - med henvisning til uttalelser fra justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( bildet ).
NL170905 Blant annet siteres justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen på at samfunnet bruker milliarder på unødvendige klimatiltak.
AP170905 Løsningen er, ifølge Riksrevisoren, at Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeidstilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet og politiet alle utnytter samarbeids- og reaksjonsmulighetene de har mer effektivt.
DA170904 Justis- og beredskapsdepartementet besluttet i juni å instruere UDI om å gjenoppta returene av asylsøkere til Hellas, som ifølge avisen The Times allerede sliter med å håndtere 60.000 flyktninger og migranter.
DN170903 Fredag holdt statsminister Erna Solberg ( i midten ), justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( t.h ) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide pressekonferanse om regjeringens arbeid for sikkerhet og beredskap.
VG170901 PER-WILLY AMUNDSEN, justis- og beredskapsminister ( FrP ) ¶
VG170901 Nye krav til oppfølging av funn fra øvelser og hendelser er innført, og justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle er skjerpet.
DB170901 ¶ Statsminister Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterte fredag til pressekonferanse om regjeringens arbeid for sikkerhet og beredskap.
AP170830 Aftenposten har gått igjennom alle høringsforslag som er sendt fra Listhaugs avdelinger i Justis- og beredskapsdepartementet.
AP170830 Aftenposten har gått igjennom alle høringsforslag fra Listhaugs avdelinger i Justis- og beredskapsdepartementet : ¶
VG170829 Helikopter-smell for tre partier ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen er førstekandidat for Frp. - - Forklaringen er veldig enkel.
VG170829 - Som justis- og beredskapsminister har jeg derfor satt i gang en egen utredning om den sivile beredskapssituasjonen i Nord-Norge, sier han. | « Pilotfrue » spontanaborterte igjen : - Situasjonen føles håpløs ¶
DB170828 ( Dagbladet ) : Det vekket stor oppmerksomhet da Norges justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ), i helgen sa at man må vurdere å kjemisk kastrere alle som blir dømt for seksuelle overgrep mot barn.
DB170828 ( Dagbladet ) : Man må vurdere å kjemisk kastrere alle som blir dømt for seksuelle overgrep mot barn, mener justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DA170828 Senest søndag ga partiets justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen uttrykk for at man må vurdere å kjemisk kastrere alle som blir dømt for seksuelle overgrep mot barn.
AA170828 Det skjer på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet.
AP170827 Man må vurdere å kjemisk kastrere alle som blir dømt for seksuelle overgrep mot barn, mener justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170827 Man må vurdere å kjemisk kastrere alle som blir dømt for seksuelle overgrep mot barn, mener justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170825 Bygget ble høytidelig åpnet av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ), politidirektør Odd Reidar Humlegård og riksadvokat Tor-Aksel Busch fredag.
AP170824 - Jeg er spesielt fornøyd med at anmodningen går direkte, med gjenpart til Justis- og Forsvarsdepartementet.
VG170822 Bergh gikk i fjor til sak mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet fordi han mente at avskjedigelsen var ugyldig, men i desember tapte han denne saken i Oslo tingrett.
AA170822 Bergh gikk i fjor til sak mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet fordi han mente at avskjedigelsen var ugyldig, men i desember tapte han denne saken i Oslo tingrett.
VG170821 Her sammen med justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( t.h ).
DA170820 - Terrorhendelsene den siste tiden har vist at rask respons er avgjørende for å redde liv, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DB170818 I mars i år kom en ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet, hvor departementet nekter å ta til følge UDI sine forslag om å kunne gjøre en mer barnesensitiv vurdering av asylsøknadene til enslige asylbarn som har fylt 16 år.
DB170818 I februar i år kom By- og regionsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( NIBR ) med en rapport om forsvinninger etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.
DA170818 Jeg oppfatter at det er bred politisk enighet om dette, sa justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DA170818 | Politiet kjøpte de mest støyende helikoptrene ¶ Justis- og beredskapsdepartementet og politidirektoratet ( POD ) la lite vekt på støy da de kjøpte nye helikoptre til beredskapssenteret på Taraldrud i Ski.
DA170818 Mandag undertegnet Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet kontrakten om tre nye politihelikoptre av typen AW169 fra Leonardo Helicopters i Italia.
AP170818 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp, t.h. ) presenterte fredag reguleringsplanen for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune.
AP170818 - Det har nok bidratt til at vi har fått en uoversiktlig situasjon, uten at det dermed betyr at det øker faren for terror, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NTB.
AP170818 Justis- og beredskapsdepartementet sier de har kommet med flere tiltak for å redusere støyen fra anlegget, deriblant innebygd standplass for skytetreningen.
AP170818 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp, t.h. ) presenterte fredag reguleringsplanen for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune.
AP170818 - Det har nok bidratt til at vi har fått en uoversiktlig situasjon, uten at det dermed betyr at det øker faren for terror, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NTB.
AP170818 Justis- og beredskapsdepartementet sier de har kommet med flere tiltak for å redusere støyen fra anlegget, deriblant innebygd standplass for skytetreningen.
AA170818 | Politiet kjøpte de mest støyende helikoptrene ¶ Justis- og beredskapsdepartementet og politidirektoratet ( POD ) la lite vekt på støy da de kjøpte nye helikoptre til beredskapssenteret på Taraldrud i Ski.
AA170818 Mandag undertegnet Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet kontrakten om tre nye politihelikoptre av typen AW169 fra Leonardo Helicopters i Italia.
AA170818 Jeg oppfatter at det er bred politisk enighet om dette, sa justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
VG170817 Vi har gjennomført en grundig prosess og ønsker at Stortinget skal få se på det spørsmålet på nytt, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet til VG.
VG170817 NYTT BUDSKAP : Statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet sier de ikke ser noen grunn til å utsette saken ytterligere.
VG170817 - Vi kommer til å iverksette en forskrift der så fort det lar seg gjøre, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet nå til VG.
DB170817 - Etter reglene ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen viser til at det er Politidirektoratet som har hatt ansvar for å gjennomføre forhandlingene, og inngå kontrakt om nye politihelikoptre.
AP170815 Men det som skjer i en del andre land, gir grunn til bekymring, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.
AP170815 - Domstolene har høy tillit og fungerer godt, men det er viktig å vurdere endringer, sier justis- og beredskapsminister Amundsen.
AA170814 - Med en samlet lokalisering på nytt beredskapssenter på Taraldrud vil de nye helikoptrene bidra til å styrke politiets beredskap mot terror og annen alvorlig kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
VG170813 Hun opplyser at Justis- og beredskapsdepartementet ikke har svart på brevet, men at de tar det til orientering.
DB170811 TRYGGHET I HVERDAGEN : Mandag lanserte justis- og beredskapsministeren filmen « Trygghet i hverdagen ».
DB170811 Filmen fokuserer på hva regjeringen har gjennomført og iverksatt av tiltak innenfor justis- og beredskapssektoren.
AP170810 - Den tiden er forbi da staten automatisk kunne regne med at om man var blitt politi, var man det resten av livet, sa justis- og innenriksminister Morgan Johansson da han tidligere i sommer overtok ansvaret for politiet fra Anders Ygeman, som måtte gå på grunn av IT-skandalen i Transportstyrelsen.
NL170809 De søkte derfor Justis- og beredskapsdepartementet om tillatelse til et slikt prosjekt.
DN170809 Behovet for kompetanse om datasikkerhet vil øke i fremtiden, men tilbudssiden vil ikke øke tilsvarende mye, viser rapporten Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) har laget på bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet.
AA170809 Den som tar IKT-utdanning nå er sikret jobb i fremtida, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ). ( ©NTB ) ¶
AA170809 Behovet for kompetanse om datasikkerhet vil øke i fremtiden, men tilbudssiden vil ikke øke tilsvarende mye, viser rapporten Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) har laget på bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet.
VG170808 Tirsdag ettermiddag inviterte justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen medlemmer av justiskomiteen og stortingsrepresentantene for Oslo, Akershus og Østfold til møte for å gi en orientering om det planlagte, omstridte beredskapssenteret på Taraldrud i Akershus.
DA170808 Beredskapsministeren gjorde det i dag klart at støygruppas krav ikke er aktuelle å imøtekomme ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen hadde i dag invitert til et orienteringsmøte om det planlagte nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.
AA170808 - Jeg er ikke villig til å inngå kompromiss i den grad det er snakk om her - støyredusering som går langt utover det som er nødvendig, understreker justis- og beredskapsminister Amundsen overfor NTB.
AP170805 Ifølge utregningene til Justis- og beredskapsdepartementet vil ingen skoler eller barnehager bli rammet av maksimalnivået fra eksplosiver og treningsbang.
AP170805 Forhandlingene mellom de seks grunneierne på Taraldrud og Justis- og beredskapsdepartementet bryter sammen i 2017.
AP170805 Etter å ha møtt stor motstand fra beboerne i området, kommer Justis- og beredskapsdepartementet med flere tiltak for å redusere støyen fra anlegget.
AP170805 - Vi har til de grader jobbet med å redusere støyen så mye som mulig, svarer statssekretær Thor Kleppen Sættem ( H ) i Justis- og beredskapsdepartementet.
AP170805 - Vi føler Justis- og beredskapsdepartementet har det formelle i orden, men vi synes nok ikke vi er blitt hørt.
AA170805 Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen ( Frp ), sier innvandring og integrering er to temaer som henger nøye sammen og må sees som en helhetlig politikk.
AP170804 Likevel kommer det frem av rapporten som ble levert til justis- og beredskapsministeren at permanent bevæpnede politifolk fortsatt patruljerer i Oslo.
AP170804 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen i Frp har lovet å se på problemstillingen.
DB170803 Krever politi til stede neste uke ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sier i en uttalelse i en e-post til Dagbladet at de skal ta tak i saken med en gang.
AA170803 Jeg må understreke at ressursdisponeringen i Nordland politidistrikt er politimesterens ansvar, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til Dagbladet.
DB170729 I fellesferien har Justis- og beredskapsdepartementet sendt en rekke forslag til innstramminger ut på høring, og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug er i alle kanaler for å understreke hvor streng hun vil være.
AP170728 For tiden er et forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet på høring.
AA170727 Mens Thomas Eneroth blir ny infrastrukturminister, skal justis- og migrasjonsminister Morgan Johansson overta innenrikssakene som Ygeman har hatt ansvaret for.
DB170725 Langt fra sannheten ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er dundrende uenig.
DB170725 Dette er profesjonalisering av brannvesenet, svarer justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.
VG170722 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til VG at de har avventet vårens landsmøter og for tiden jobber med saken.
VG170721 Men i en oversikt som POD har satt sammen på ordre fra Justis- og politidepartementet, tegnes et enda mørkere bilde av situasjonen.
AA170720 Vi kan aldri klare å dekke hele vår kyst med politibåter, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem ( H ) i Justis- og beredskapsdepartementet.
DA170717 | Vil stramme inn vilkårene for å få norsk statsborgerskap ¶ Justis- og beredskapsdepartementet vil øke kravet om botid fra syv til ti år for å få norsk statsborgerskap.
DA170717 Nå foreslår Justis- og beredskapsdepartementet å stramme inn reglementet.
AA170717 | Listhaug vil stramme inn vilkårene for å få norsk statsborgerskap ¶ Justis- og beredskapsdepartementet vil øke kravet om botid fra sju til ti år for å få norsk statsborgerskap.
AA170717 Nå foreslår Justis- og beredskapsdepartementet å stramme inn reglementet.
AA170717 | Listhaug vil stramme inn vilkårene for å få norsk statsborgerskap ¶ Justis- og beredskapsdepartementet vil øke kravet om botid fra sju til ti år for å få norsk statsborgerskap.
AA170717 Nå foreslår Justis- og beredskapsdepartementet å stramme inn reglementet.
DB170715 Dersom PST eller politiet blir kjent med en konkret trussel mot en bestemt virksomhet eller bransje, vil de informere relevante parter, sier kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Arild Strømmen, til Dagbladet.
DB170715 Justis- og beredskapsdepartementet kan videre fortelle at de nå er i gang med å vurdere hva slags informasjon de ønsker å gi befolkningen.
VG170713 På onsdag kjørte justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen brannbil inn til Bydel Bjerke sammen med Oslos brannsjef Jon Myroldhaug for å takke hjemmesykepleierne for jobben de gjør.
VG170713 Fra venstre : Ifrah Mohamed, Gunnhild Rusthaug, Subashini Satheskumar, Vijaya Velautham, Mary Mukamugema, Jon Myroldhaug ( brannsjef i Oslo ) og Per-Willy Amundsen ( justis- og beredskapsminister. ) ¶
DA170712 Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Fabian Stang ( H ), ser ikke behovet for endrede retningslinjer.
AP170710 Noe som ble avvist av justis- og beredskapsminister og partifelle Per-Willy Amundsen.
VG170707 Som ledd i dette arbeidet har DSB innhentet vurderinger fra Forsvarets forskningsinstitutt, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
VG170707 Etter at de mottok rapporten fra FFI, har DSB sendt sine foreløpige vurderinger til justis- og beredskapsdepartementet.
AA170707 Vi går nå til ekspropriasjon av eiendommene og sørger dermed for at prosjektet ikke blir forsinket, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NTB.
VG170701 Det ligger ikke til grunn i dette tilfelle, svarer justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen til NTB.
BT170701 Det ligger ikke til grunn i dette tilfelle, svarer justis- og beredskapsminister Amundsen ( Frp ).
AP170701 Det ligger ikke til grunn i dette tilfelle, svarer justis- og beredskapsminister Amundsen.
AA170701 Det ligger ikke til grunn i dette tilfelle, svarer justis- og beredskapsminister Amundsen.
AA170628 President Nicolás Maduro sier det som er et kapret politihelikopter, ble fløyet over landets høyesterett, i tillegg til justis- og innenriksdepartementene.
DB170626 De øvrige regjeringsmedlemmene på topp 10 er tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) 828, finansminister Siv Jensen 668, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) 634, klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) 570, barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) 534 og næringsminister Moni
AP170624 De to Frp-statsrådene i Justis- og beredskapsdepartementet er tilsynelatende ikke helt enige om bilbrannene og ungdomsvolden i Oslo er « svenske tilstander ».
AA170624 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) fnyser av kritikken fra Ap.
AP170622 Brosjyren er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, og er utarbeidet av Etteretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
VG170620 PER-WILLY AMUNDSEN, Justis- og beredskapsminister ¶
DA170620 Også stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen ( Sp ) har engasjert seg i saken, og har sendt justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen et skriftlig spørsmål om saken : « Kan statsråden gi en konkret vurdering kostnadsøkningen ved å bygge innendørs skytebaner ved det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud, kostnadsreduksjonen ved å legge helikoptervedlikeholdet til Rygge der det allerede
DA170620 Justis- og beredskapsdepartementet deler ikke bydelsoverlegens bekymring.
DA170620 » Bildet til venstre, utarbeidet Nordic Office of Architecture og COWI, er fra Justis- og beredskapssdepartementets illustrasjonshefte til høringsnotatet om beredskapssenteret på Taraldrud.
DA170620 Dagsavisen har forelagt Justis- og beredskapsdepartementet bildet, med spørsmål om hvorfor bebyggelsen i Oslo er fjernet, og fått følgende svar : ¶
DA170620 Justis- og beredskapsministeren mente det lukkede møtet var nødvendig : ¶
AA170620 I Politidirektoratets innrapportering av vådeskuddet til Justis- og beredskapsdepartementet går det frem at hendelsen skjedde « i forbindelse med lasting av våpen og utstyr inn i bil ».
DB170619 Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen møtte de 169 stortingsrepresentantene i Stortingets kinosal klokka åtte i morges.
DB170619 Hun får støtte fra justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen : ¶
DB170616 Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet gis imidlertid en mulighet til å gripe inn og stanse vedtak om bistand.
AA170616 Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet gis imidlertid en mulighet til å gripe inn og stanse vedtak om bistand.
AA170616 | Krav om politiattest for tolker i utlendingssaker ¶ Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at personer som skal påta seg oppdrag som tolk i utlendingssaker, skal fremlegge politiattest.
AA170616 Ordningen vil dessuten ivareta rettssikkerheten på en bedre måte når avgjørelsen av skyldspørsmålet i alle straffesaker vil bli gitt en grundig begrunnelse, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DB170615 Tidligere denne uken stilte Hadia Tajik spørsmål om politistudentene og jobbsituasjonen til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.
DB170615 - Tajik-retorikk ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen tilbakeviser overfor Dagbladet at Frp's valgløfte om at alle politistudenter skulle få jobb er en bløff.
DN170614 Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss legger fram tre rapporter : Undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly, oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak.
AA170614 Dette ligger til vurdering i Justis- og beredskapsdepartementet.
AA170614 Bruker Nødnett ¶ Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at Nødnett skal brukes også for å utløse varslingsanleggene.
DA170612 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide ( H ) fikk under åpningen av redningshelikopterbasen på Sola ta en titt inn i de nye redningshelikoptrene AW-101, som for første gang er på norsk jord.
DN170611 | Ny stortingsmelding om ikt-sikkerhet ¶ ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen la fredag frem den første stortingsmeldingen om ikt-sikkerhet.
DN170611 Foto : Per Thrana ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen la fredag frem den første stortingsmeldingen om ikt-sikkerhet.
AP170610 Mener Stanghelle at vi, tross alt, er enige, spør justis- og beredskapsministeren.
AP170610 Hva er det Justis- og beredskapsdepartementet foreslår ?
DN170609 Men vi må alle ta ansvaret for en sikrere IKT-hverdag, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DB170609 ¶ SIKKERHET : - Vi må utnytte teknologien, men vi må også tenke framover og sørge for en forsvarlig IKT-sikkerhet, skriver justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen i denne kronikken.
DB170609 Justis- og beredskapsdepartementet har også tatt et initiativ for bedre deling av informasjon mellom offentlige og private virksomheter, blant annet gjennom etablering av en teknisk plattform.
AA170609 - Det er bred enighet i EU om at returarbeidet må forsterkes nå, sier statssekretær Torkil Åmland ( Frp ) i Justis- og beredskapsdepartementet.
AA170609 Men vi må alle ta ansvaret for en sikrere IKT-hverdag, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AP170608 Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss la nylig frem tre rapporter, blant annet en oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
VG170602 Vi har tvert om hatt en løpende og god dialog med Justis- og beredskapsdepartementet gjennom hele prosessen vedrørende hovedsetevalg og arbeidet med samlokalisering av nødetatene.
VG170602 Her sammen med justis- og beredskapsminister Per Willy-Amundsen ( Frp ).
NL170602 Arvtakeren Per-Willy Amundsen har ikke akkurat fremstått som den store stemmesankeren med sin opptreden så langt i statsrådstolen i Justis- og beredskapsdepartementet.
DB170602 Problematikken har vært velkjent både for politiet, påtalemyndigheten, forsvarsadvokater, domstoladministrasjonen og justis- og beredskapsdepartementet i en årrekke.
DB170602 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen skriver i en epost til Magasinet at det er viktig at politidistriktene håndterer bevismateriell på en enhetlig måte.
NL170601 Undersøkelsen av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap danner et bilde av situasjonen i 2015.
AA170601 | Dublin-returer til Hellas gjenopptas ¶ Justis- og beredskapsdepartementet har instruert Utlendingsdirektoratet ( UDI ) om å gjenoppta behandling av Dublin-returer til Hellas.
VG170531 VG har avslørt hvordan en rå maktkamp mellom Politidirektoratet ( POD ) og resten av justis- og beredskaps-Norge, førte til at landets eneste samlokaliserte nødmeldingssentral i Drammen ble besluttet nedlagt av POD - til tross for Stortingets vedtak om å bygge opp alle operasjonssentraler i Norge etter samme modell.
DB170531 Justis- og beredskapsdepartementet har hyret inn skipet Olympic Commander, som har overtatt for Siem Pilot.
AP170531 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til NTB at de foreløpig ikke har tatt stilling til om dommen vil bli anket, men at Politidirektoratet og Regjeringsadvokaten nå går igjennom dommen.
AA170531 Det hører med til historien at Justis- og beredskapsdepartementet i et høringsnotat skriver at « Det kan virke urettferdig at i saker hvor nordmenn kan få samfunnsstraff, vil for eksempel en svensk borger få fengselsstraff.
AA170531 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til NTB at de foreløpig ikke har tatt stilling til om dommen vil bli anket, men at Politidirektoratet og Regjeringsadvokaten nå går igjennom dommen.
VG170530 « Kan statsråden redegjøre for sitt ansvar i arbeidet som førte til avgjørelsen om å avvikle den samlokaliserte operasjonssentralen SAMLOK i Drammen, samt begrunne hvorfor dette har vært en « god og skikkelig » prosess fra politimester, Politidirektorat og Justis- og beredskapsdepartementet ? », skriver Kontrollkomiteen i brevet til justisministeren.
VG170530 - Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet inviterte Helsedirektoratet og Helse og omsorgsdepartementet til å bidra med grunnlagsinformasjon for å vurdere muligheten for samlokalisering under prosessen med valg av administrasjonssted i nye politidistrikter.
VG170530 - Da Politidirektoratet fikk oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet om å beslutte plassering av administrasjonsstedene, ble det samtidig oppgitt hvilke instanser som skulle inviteres til å gi høringsinnspill.
DB170530 Tre departementer - Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Forsvarsdepartementet - unntok nesten halvparten av sine journalførte dokumenter på forhånd.
DA170530 « Kan statsråden redegjøre for sitt ansvar i arbeidet som førte til avgjørelsen om å avvikle den samlokaliserte operasjonssentralen SAMLOK i Drammen, samt begrunne hvorfor dette har vært en « god og skikkelig » prosess fra politimester, Politidirektorat og Justis- og beredskapsdepartementet ? » heter det i brevet.
BT170530 Tre departementer - Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Forsvarsdepartementet - unntok nesten halvparten av sine journalførte dokumenter på forhånd.
AP170530 I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet konkluderer Utlendingsdirektoratet med at visumfrihet for Georgia, Ukraina og Kosovo kan føre til at flere « søker asyl av økonomiske grunner ».
DN170529 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) var med i siste delen av høringen.
DN170529 Først klokken 16 er turen kommet til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DB170529 - Vi kan bekrefte at en saudisk menneskerettsforkjemper som har fått innreisetillatelse til Norge som kvoteflyktning, har blitt sendt til Saudi-Arabia fra Qatar, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB.
DA170529 - Vi kan bekrefte at en saudisk menneskerettsforkjemper som har fått innreisetillatelse til Norge som kvoteflyktning, har blitt sendt til Saudi-Arabia fra Qatar, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB.
AP170529 - Vi kan bekrefte at en saudisk menneskerettsforkjemper som har fått innreisetillatelse til Norge som kvoteflyktning, har blitt sendt til Saudi-Arabia fra Qatar, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB.
AP170529 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) var med i siste delen av høringen.
AP170529 Professor Olav Lysne overleverte i desember 2015 sin første rapport til Justis- og beredskapsdepartementet om digital sårbarhet.
AP170529 Professor Olav Lysne overleverte i desember 2015 sin første rapport til Justis- og beredskapsdepartementet om digital sårbarhet.
AA170529 - Vi kan bekrefte at en saudiarabisk menneskerettsforkjemper som har fått innreisetillatelse til Norge som kvoteflyktning, har blitt sendt til Saudi-Arabia fra Qatar, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB.
AA170529 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) var med i siste delen av høringen.
BT170528 I desember 2016 sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut et høringsnotat med forslag om skjerpet straff for flere lovbrudd og heving av maksstraffen hvor gjerningspersonen har begått lovens mest alvorlige handlinger flere ganger.
VG170527 NYE GREP : Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne skal iverksette arbeidet med nye tiltak mot voldtekt.
VG170527 Foto : Arne-Petter Lorentzen, Justis- og beredskapsdepartementet ¶
NL170526 Men når ministerens uttalelse kommer i den konteksten den gjorde, i kjølvannet av et grusomt terrorangrep, må jo justis- og beredskapsministeren forstås dithen at i Norge har vi ting på stell.
NL170526 Han avfeier justis- og beredskapsministerens solskinnshistorie om beredskapssituasjonen som et krampaktig forsøk på å selge valgflesk.
NL170526 Foto : Torgeir Haugaard, Forsvaret ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er under tung, verbal ildgivning for tiden.
DA170526 I løpet av regjeringsperioden er PSTs budsjett økt med om lag 300 millioner kroner, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen til NTB.
FV170524 Politimester Kirsten Lindeberg har støtte fra både Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet i forslaget til organiseringen av nye Agder politidistrikt.
DA170524 Organisasjonene er ikke fornøyd med lovforslaget som Justis- og beredskapsdepartementet sendte et til Stortinget i april om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler.
DA170524 Organisasjonene er ikke fornøyd med lovforslaget som Justis- og beredskapsdepartementet sendte et til Stortinget i april om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler.
DA170524 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) kan måtte forklare seg om hvorfor Tønsberg ble valgt fremfor Drammen som arena for ny operasjonssentral.
AP170524 Oppdragsgiver er Justis- og beredskapsdepartementet ( tidligere Barne-, familie- og likestillingsdepartementet ).
AP170524 Oppdragsgiver er Justis- og beredskapsdepartementet ( tidligere Barne-, familie- og likestillingsdepartementet ).
VG170523 Mandag avslørte VG hvordan en rå maktkamp mellom Politidirektoratet ( POD ) og resten av justis- og beredskaps-Norge, førte til at landets eneste samlokaliserte nødmeldingssentral i Drammen ble besluttet nedlagt av POD - til tross for Stortingets vedtak om å bygge opp alle operasjonssentraler i Norge etter s
VG170522 v ) sammen med justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.
VG170522 STRENGERE STRAFF : - Regjeringen foreslår derfor å øke strafferammen til inntil 26 års fengsel i saker som gjelder flere lovbrudd med en strafferamme på 15 år eller mer, skriver justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.
VG170522 PER-WILLY AMUNDSEN, justis- og beredskapsminister ( Frp ) ¶
VG170522 Vi kan ikke være bekjent av at så mange ofre ikke får den hjelp de trenger og har behov for, skriver sametingspresidenten i et åpent brev til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
SA170522 - Dette vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
SA170522 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) modererer seg noe, men beholder forslaget som skal komme kvantumsrabatten som inntrer når en lovbryter dømmes for flere forhold til livs.
SA170522 Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en uttalelse til NTB at regjeringen etter innspillene i høringsrunden har besluttet å legge forslaget om 40 års maksstraff for de alvorligste forbrytelsene dødt, samt redusert forslaget om å øke maksstraffen fra 21 år til 30 år til 26 år.
DN170522 Forslaget er et uttrykk for at samfunnet ser svært alvorlig på slik kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DB170522 - Dette vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DB170522 Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en uttalelse til NTB at regjeringen etter innspillene i høringsrunden har besluttet å legge forslaget om 40 års maksstraff for de alvorligste forbrytelsene dødt, samt redusert forslaget om å øke maksstraffen fra 21 år til 30 år til 26 år.
DB170522 Langt fra sannheten ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er dundrende uenig.
DB170522 Dette er profesjonalisering av brannvesenet, svarer justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.
DA170522 Vi kan ikke være bekjent av at så mange ofre ikke får den hjelp de trenger og har behov for, skriver sametingspresidenten i et åpent brev til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
DA170522 - Dette vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DA170522 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) modererer seg noe, men beholder forslaget som skal komme kvantumsrabatten som inntrer når en lovbryter dømmes for flere forhold til livs.
DA170522 Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en uttalelse til NTB at regjeringen etter innspillene i høringsrunden har besluttet å legge forslaget om 40 års maksstraff for de alvorligste forbrytelsene dødt, samt redusert forslaget om å øke maksstraffen fra 21 år til 30 år til 26 år.
DA170522 Forslaget er et uttrykk for at samfunnet ser svært alvorlig på slik kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DA170522 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) modererer seg noe, men beholder forslaget som skal komme kvantumsrabatten som inntrer når en lovbryter dømmes for flere forhold til livs.
BT170522 STATSRÅDEN : Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) modererer seg noe, men beholder forslaget som skal komme kvantumsrabatten som inntrer når en lovbryter dømmes for flere forhold til livs.
BT170522 - Dette vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
BT170522 Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en uttalelse til NTB at regjeringen etter innspillene i høringsrunden har besluttet å legge forslaget om 40 års maksstraff for de alvorligste forbrytelsene dødt, samt redusert forslaget om å øke maksstraffen fra 21 år til 30 år til 26 år.
AA170522 - Dette vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170522 Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en uttalelse til NTB at regjeringen etter innspillene i høringsrunden har besluttet å legge forslaget om 40 års maksstraff for de alvorligste forbrytelsene dødt, samt redusert forslaget om å øke maksstraffen fra 21 år til 30 år til 26 år.
AA170522 Det er viktige egenskaper for en leder på Politihøgskolen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170522 Forslaget er et uttrykk for at samfunnet ser svært alvorlig på slik kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170522 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) modererer seg noe, men beholder forslaget som skal komme kvantumsrabatten som inntrer når en lovbryter dømmes for flere forhold til livs.
AP170521 Her fra presentasjonen i 2015 med daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ).
AP170521 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ), t.v, politidirektør Odd Reidar Humlegård, midten og politimesteren i Oslo politidistrikt Hans Sverre Sjøvold t.h. under markeringen av sammenslåingen av operasjonssentralene Oslo og Asker og Bærum politidistrikt i april i år.
AP170521 Her fra presentasjonen i 2015 med daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ).
AP170521 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ), t.v, politidirektør Odd Reidar Humlegård, midten og politimesteren i Oslo politidistrikt Hans Sverre Sjøvold t.h. under markeringen av sammenslåingen av operasjonssentralene Oslo og Asker og Bærum politidistrikt i april i år.
VG170519 UT PÅ TUR : Statsminister Erna Solberg ( H ) og justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen er på reise i Nord-Norge.
AP170518 Aftenpostens Harald Stanghelle og Eldbjørg Løwer, leder for Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) har nylig kommentert Justis- og beredskapsdepartementets forslag om lovendringer i EOS-kontroll-loven.
VG170517 Foto : Endre Alsaker-nøstdahl, VG ¶ JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTER : Per-Willy Amundsen under feiringen av Kongeparets 80-årsdager.
VG170516 Justis- og beredskapsdepartementet mener at granskingskommisjon ikke bør anvendes i denne saken, skrev ekspedisjonssjef Thor Arne Aass i et brev til Birthe Eriksen i mars.
DN170516 mai vil være trygg ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier at politiet har gjort de nødvendige tiltakene for at det skal være trygt å feire 17. mai.
VG170515 Saken vakte voldsom oppmerksomhet i alle landets medier : Bombegruppen ble tilkalt, PST og Kripos involverte seg, Justis- og beredskapsdepartementet styrket beredskapen og Universitetet i Oslo ( UiO ) sendte alle hjem, stengte av området en halv dag og satte krisestab.
AP170515 Elisenberg ( 56 ) stevnet Justis- og beredskapsdepartementet for retten for å få jobben som politiadvokat i Oslo tilbake.
AP170514 Direktøren ved CCIS råder justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( bildet ) til å opprette et « cyberkriminalitetssenter » under politiet.
AP170514 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) svarer slik på kritikken fra CCIS-direktøren : ¶
VG170513 Bombegruppen ble tilkalt, PST og Kripos involverte seg, Justis- og beredskapsdepartementet styrket beredskapen og Universitetet i Oslo ( UiO ) sendte alle hjem, stengte av området en halv dag og satte krisestab.
AP170512 Per-Willy Amundsen ( Frp ) er justis- og beredskapsminister.
AP170512 Nå får han lov av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( øverst ) å fortsette i jobben to år til.
AP170512 I februar i fjor ble Toril Marie Øie utnevnt som justitiarius i Høyesterett av daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ).
AP170512 - Justitiarius, lederen for landets øverste domstol, ønsker at direktøren skal stå lengre i stillingen, og jeg har funnet det naturlig å imøtekomme dette ønsket, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til Aftenposten.
AP170512 - Justis- og beredskapsdepartementet har ingen slik oversikt, sier han.
DN170511 - Det handler om alt fra jakker til iPader og iPhoner, men særlig gjelder det selvfølgelig å få oppgradert bilparken, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DB170511 Nå er Øst politidistrikt, som altså er Østfold, neste ut, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) om dyrepolitiet.
BT170511 - Det handler om alt fra jakker til iPader og Iphoner, men særlig gjelder det selvfølgelig å få oppgradert bilparken, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170511 - Det handler om alt fra jakker til iPader og iPhoner, men særlig gjelder det selvfølgelig å få oppgradert bilparken, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DN170510 Først understreket han ting i spontanspørretimen, så stilte justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen opp til fotografering i Vandrehallen i anledning Stortingets satsing på sosiale medier.
AP170510 - Det handler om alt fra jakker til Ipader og Iphoner, men særlig gjelder det selvfølgelig å få oppgradert bilparken, sier justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen, og presiserer at det er politimestrene selv som vet best hvor skoen trykker.
AP170510 Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at EOS-utvalget ikke skal kunne kreve innsyn i « identiteten til menneskelige kilder » i PST.
FV170509 | Slik svarer justisministeren foreldrene til Alma Gabriela ( 14 ) ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( FrP ) mener det må være en klar grense for når barn kan holdes strafferettslig ansvarlig.
DB170506 ¶ ADVARER : Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen tar POD i forsvar.
VG170505 Frp-leder og finansminister Siv Jensen og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) mener lovendringen samsvarer med folks rettsoppfatning.
DB170505 Jeg skjønner godt at folk kjenner usikkerhet, sa justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen.
AP170505 Utvalgsleder professor Olav Lysne presenterer Digitalt sårbarhetsutvalgs utredning for justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) i november 2015.
AP170505 Slik starter e-posten sendt til departementsråden i Justis- og beredskapsdepartementet tredje juledag i 2014.
AP170505 Justis- og beredskapsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken eller de to eksemplene Riksrevisjonen bruker.
DB170504 ¶ UENIGE : Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og partifelle Bård Hoksrud diskuterer sammen før en spørretime i Stortinget i Oslo.
DB170504 Pressens offentlighetsutvalg startet jobben da de i september 2015 ba om at Justis- og beredskapsdepartementet sørget for større åpenhet rundt det norske kongehuset.
DB170504 Nå, fem år senere, fastslår Riksrevisjonen at « Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet ».
VG170503 Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap har avdekket nye mangler og regelbrudd.
AP170503 Utvalget har bedt Justis- og beredskapsdepartementet ta initiativ til å utrede dette spørsmålet, men det har ikke skjedd.
DN170502 Program : · Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly · Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap · Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak ¶ ¶
DA170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011.
DA170502 Riksrevisjonen la tirsdag fram en ny undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med sikkerhet og beredskap.
DA170502 Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide ( H ) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) i den forrige høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
DA170502 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) blir innkalt til den lukkede høringen.
DA170502 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil først neste uke ta stilling til om den norske grensekontrollen skal forlenges.
AP170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011.
AP170502 Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss la tirsdag fram tre rapporter, blant annet en oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
AP170502 Riksrevisjonen la tirsdag fram en ny undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med sikkerhet og beredskap.
AP170502 Riksrevisjonen kommer også med flere anbefalinger til Justis- og beredskapsdepartementet.
AP170502 I tillegg opplyste han at domstolen vil søke Justis- og beredskapsdepartementet om samtykke til at Bergby fortsetter i stillingen to år utover normal aldersgrense.
AP170502 Daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) presenterer Toril Marie Øie som ny høyesterettsjustitiarius i februar 2016.
AP170502 Daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) presenterer Toril Marie Øie som ny heøyesterettsjustitiarius i februar 2016.
AA170502 Riksrevisjonens konklusjon om « alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap » fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011. ( ©NTB ) ¶
AA170502 Riksrevisjonen la tirsdag fram en ny undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med sikkerhet og beredskap.
VG170423 Justis- og beredskapsdepartementet svarer at både Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) inkluderer kreftrisiko i sine tilsyn, og viser til at kommunen som arbeidsgiver for de ansatte i brann- og redningsvesenet, og har det primære ansvaret for deres arbeidsmiljø : ¶
AA170421 Det er lagt til grunn at 9.000 uten lovlig opphold skal returneres i 2017, og Stortinget har bevilget 105 millioner ekstra til dette, basert på vårt forslag, sa statssekretær Vidar Brein-Karlsen ( Frp ) i Justis- og beredskapsdepartementet til Politiforum i januar.
DB170420 Dinside har snakket nærmere med Justis- og beredskapsdepartementet om hva dette betyr i praksis.
DB170419 Dagbladet har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet, uten å få noen forklaring på hvordan feilbruken av tall oppsto.
AA170419 Tilbudet om akuttovernatting fra Røde Kors og Kirkens Bymisjon ble i april tildelt nye 2,7 millioner kroner av Justis- og Beredskapsdepartementet.
SA170412 Rapport til Kommunal- og Regionaldepartementet og Justis- og politidepartementet.
AP170411 Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep - driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.
SA170410 Orienteres fortløpende ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier situasjonen mandag er den samme som det ble redegjort for på pressekonferansen søndag, ifølge NRK.
SA170410 Tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) vil bli fylkesmann i Telemark og Vestfold.
DA170410 Orienteres fortløpende ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier situasjonen mandag er den samme som det ble redegjort for på pressekonferansen søndag, ifølge NRK.
DA170410 Orienteres fortløpende ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier situasjonen mandag er den samme som det ble redegjort for på pressekonferansen søndag, ifølge NRK.
AA170410 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier situasjonen mandag er den samme som det ble redegjort for på pressekonferansen søndag, ifølge NRK.
FV170409 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) holdes « løpende orientert » om hendelsen, opplyser departementet.
AP170409 Sveriges justis- og innvandringsminister Morgan Johansson ( t.v. ) vil beholde innstrammingene som er gjort i svensk asylpolitikk.
AP170409 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) holdes « løpende orientert » om hendelsen, opplyser departementet.
SA170408 Der deltok justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sammen med Røde Kors-frivillige, Norske Redningshunder, lokalt politi og Sea King.
FV170408 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) holdes « løpende orientert » om hendelsen, opplyser departementet.
AA170408 Der deltok justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sammen med Røde Kors-frivillige, Norske Redningshunder, lokalt politi og Sea King.
AA170407 Politiet, PST og andre bidrar til vårt oppdaterte situasjonsbilde, " skriver justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) på Twitter fredag kveld.
DB170406 Det norske Justis- og beredskapsdepartementets lovforslag går ut på å legge en ny § 26a og § 26b til dagens § 26 i statsborgerloven, slik at myndighetene vil få flere muligheter til å frata personer statsborgerskapet.
AP170406 Assisterende direktør Per Kristen Brekke i DSB sier at de tidligere i år varslet Justis- og beredskapsdepartementet om at de vurderer to ulike veivalg : ¶
SA170405 sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) i en pressemelding.
DB170405 Sandbergs uttalelse kommer som svar på kritikk fra SVs stortingsrepresentant Karin Andersen, som stiller spørsmål ved Justis- og beredskapsdepartementets lovforslag, som etter planen skal legges fram for Stortinget i juni.
DB170405 ¶ KRITISERES : Justis- og beredskapsdepartementet, ledet av Per-Willy Amundsen, vil gjøre endringer i statsborgerlovens § 26.
DB170405 ¶ FÅR KRITIKK : Justis- og beredskapsdepartementet, ledet av statsråd Per-Willy Amundsen, vil gjøre endringer i statsborgerloven.
AP170405 Det var i juni 2015 at daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) besluttet å legge ned programmet, som da allerede hadde kostet 235 millioner kroner.
DB170404 Her fra Meråker i fjor høst med daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.
DA170404 Han viser også til et brev som Fylkesmannen sendte til Justis- og beredskapsdepartementet 18. januar i år : « Det ligger an til at antall soldater i HV-08 reduseres fra 6300 soldater til 3500 soldater.
AP170404 Regjeringen vil bidra til at færre presses til å ta opp usikret lån eller kreditt som kan bli en belastning resten av livet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( FrP ).
AP170404 Finansminister Siv Jensen, barne- og likestillingsminister Solveig Horne og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen holdt en pressekonferanse tirsdag morgen der de presenterte Regjeringens arbeid med å stramme inn bruken av forbrukslån.
AP170404 Er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.
AP170404 Beslutningen om å legge ned programmet ble tatt av daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) etter råd fra politidirektør Odd Reidar Humlegård i et møte 22. mai 2015.
AP170404 Beslutningen om å legge ned det prestisjetunge Merverdiprogrammet ble tatt av daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) etter råd fra politidirektør Odd Reidar Humlegård i et møte 22. mai 2015.
AA170404 Finansminister Siv Jensen annonserte endringene på en pressekonferanse tirsdag morgen sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.
SA170403 Verken Justis- og beredskapsdepartementet eller produsenten, Leonardo Helicopters i England, ønsker å si særlig mye om årsaken til forsinkelsen eller nøyaktig når 330-skvadronens hovedbase på Sola får de nye AW101-maskinene.
SA170403 I en epost fra Justis- og beredskapsdepartementet heter det at de første helikoptrene kommer til Norge i løpet av sommeren, skriver Teknisk Ukeblad.
DN170403 Werp krever at justis- og beredskapsministeren redegjør for sikkerheten til disse serverne.
DN170403 Gjennom en interpellasjon i Stortinget krever han nå svar av justis- og beredskapsministeren på hvilke tiltak regjeringen har satt i gang for å forhindre fremmede stater i å manipulere det kommende norske stortingsvalget.
AA170403 Verken Justis- og beredskapsdepartementet eller produsenten, Leonardo Helicopters i England, ønsker å si særlig mye om årsaken til forsinkelsen eller nøyaktig når 330-skvadronens hovedbase på Sola får de nye AW101-maskinene.
AA170403 I en epost fra Justis- og beredskapsdepartementet heter det at de første helikoptrene kommer til Norge i løpet av sommeren, skriver Teknisk Ukeblad.
AA170403 Verken Justis- og beredskapsdepartementet eller produsenten, Leonardo Helicopters i England, ønsker å si særlig mye om årsaken til forsinkelsen eller nøyaktig når 330-skvadronens hovedbase på Sola får de nye AW101-maskinene.
AA170403 I en epost fra Justis- og beredskapsdepartementet heter det at de første helikoptrene kommer til Norge i løpet av sommeren, skriver Teknisk Ukeblad.
AA170403 Når vi etter tre år behandler søknader om permanent opphold, har Justis- og beredskapsdepartementet pålagt oss å vurdere oppholdsgrunnlaget på nytt, sier avdelingsdirektør Hanne Jendal i UDI.
AA170403 Justis- og beredskapsdepartementet har gitt UDI en generell instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt.
FV170401 I mellomtiden har parti- og statsrådskollega Per Sandberg ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet. ( ©NTB ) ¶ | « Kampen i 1948 ble ble en studie i to forskjellige stilarter - direkte mot det omstendelige » ¶
DB170401 ¶ FÅR KRITIKK : Justis- og beredskapsdepartementet, ledet av statsråd Per-Willy Amundsen, vil gjøre endringer i statsborgerloven.
DB170401 Uttalelsene kommer i forbindelse med et lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet, som ble sendt på høring i februar.
DA170401 I mellomtiden har parti- og statsrådskollega Per Sandberg ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet.
AP170401 I mellomtiden har parti- og statsrådskollega Per Sandberg ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet. ( ©NTB ) ¶
AA170401 I mellomtiden har parti- og statsrådskollega Per Sandberg ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet ¶
VG170329 Til VG sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen at han har mottatt en god og grundig utredning fra utvalget.
SA170329 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er tilhenger av generell bevæpning av politiet, noe partiet hans er alene om på Stortinget.
AP170329 Arbeiderpartiets justis- politiker Lene Vågslid ble nylig stanset av trafikk- politiet.
AA170328 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) fortalte i sitt innlegg om stortingsmeldingen om digital sikkerhet som skal komme i løpet av året.
DA170327 UDI-direktør Frode Forfang har i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet foreslått å endre lovverket for tilbaketrekking av statsborgerskap, skriver Aftenposten.
DA170327 UDI har foreløpig ikke fått svar på brevet, men statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) i Justis- og beredskapsdepartementet, Fabian Stang ( H ), liker forslaget.
AP170327 I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet foreslår direktør Frode Forfang å endre lovverket slik at barn og barnebarn ikke rammes i saker der statsborgerskap tilbakekalles.
AP170327 Fabian Stang ( H ), statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg i Justis- og beredskapsdepartementet, er begeistret for forslagene : ¶
AP170327 I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet foreslår direktør Frode Forfang å endre lovverket slik at barn og barnebarn ikke rammes i saker der statsborgerskap tilbakekalles.
AP170327 Fabian Stang ( H ), statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg i Justis- og beredskapsdepartementet, er begeistret for forslagene : ¶
AA170327 UDI-direktør Frode Forfang har i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet foreslått å endre lovverket for tilbaketrekking av statsborgerskap, skriver Aftenposten.
AA170327 UDI har foreløpig ikke fått svar på brevet, men statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) i Justis- og beredskapsdepartementet, Fabian Stang ( H ), liker forslaget.
AA170327 Kontroll- og konstitusjonskomiteen : Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) møtte i forrige uke til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjons-komité om terrorsikring.
DA170325 « Riksrevisjonen ser svært alvorlig på at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet mellom politi, og forsvar, slik Stortinget forutsetter og instruksen krever.
SA170321 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte tirsdag til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
DB170321 Mandag forklarte tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ), forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og politidirektør Odd Reidar Humlegård seg.
DB170321 Hennes forklaring avslutter den to dager lange høringen, hvor forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) forklarte seg tidligere tirsdag.
DA170321 Derfor mener jeg det er helt avgjørende at omvendt voldsalarm i langt større grad tas i bruk, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen til Dagsavisen.
DA170321 Byrden bør flyttes til overgriperen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DA170321 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil at omvendt voldsalarm skal benytte i langt større grad, men kritiseres for å være passiv når det gjelder å omsette ønsket om økt bruk til praksis. 8. mars skrev Dagsavisen om « Elin », som i 18 år har måttet leve i skjul for sin svært voldeli
AP170321 Også justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) erkjenner at Regjeringen ikke har kommet langt nok, og at situasjonen er alvorlig.
AP170321 Også justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) møtte tirsdag.
AP170321 FOTO : Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) møter tirsdag til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ¶
AP170321 Aftenposten skrev i oktober at Riksrevisjonen retter så alvorlig kritikk de kan mot de mest sentrale departementene med ansvar for beredskap og sikkerhet, Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.
AP170321 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte tirsdag til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
AA170321 Også justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) møtte tirsdag.
AA170321 Ombudet har ifølge VG sendt et brev om dette til Justis- og beredskapsdepartementet.
DA170320 Høringen ble innledet med toppsjefene i Forsvaret, Heimevernet, politiet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og til sist tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ).
AA170320 Høringen ble innledet med toppsjefene i Forsvaret, Heimevernet, politiet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og til sist tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ).
AA170320 Tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) er enig i Riksrevisjonens kritikk, men mener den generelle beredskapen aldri har vært bedre.
BT170319 Til høringen kommer statsminister Erna Solberg ( H ), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ), justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og hans forgjenger Anders Anundsen ( Frp ).
BT170319 Til høringen kommer statsminister Erna Solberg ( H ), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ), justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og hans forgjenger Anders Anundsen ( Frp ).
FV170316 KRISTIANSAND : Etter at fristen for å klage på den nye organiseringen av Agder politidistrikt gikk ut, har Justis- og beredskapsdepartementet mottatt klager fra seks kommuner i Aust- og Vest-Agder, melder politiet i en pressemelding.
FV170316 Her har politidirektoratet gitt oss full støtte og denne klagen er nå sendt videre fra politidirektoratet til Justis- og beredskapsdepartementet, sier politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt i pressemeldingen.
VG170315 I tildelingsbrevet til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) for 2017 har Justis- og beredskapsdepartementet skrevet at enslige mindreårige asylsøkere skal prioriteres i alle ledd i migrasjonskjeden, enten det gjelder saksbehandling, asylmottak og omsorgssentre, retur eller bosetting, svarer Åmland.
DB170314 Å flytte oppfølgingen av rusbruk fra justis- til helsesektoren vil ha en rekke positive virkninger.
AA170313 Han sier han forventer at Justis- og beredskapsdepartementet gir nye instrukser til UDI. ( ©NTB ) ¶ | - Full trønder kastet av flyet ¶
DB170311 Det såkalte Særdomstolsutvalget, ledet av juss-professor Hans Petter Graver, har denne uka avgitt sin utredning til justis- og likestillingsminstrene.
AA170311 - Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det ikke er hjemmel for felling av de fire aktuelle revirene, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen like før jul.
AA170310 Utnevning av fagdirektør Pål Anders Hagen til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
DB170308 | Barnehage bør bli gratis uten kutt i barnetrygden ¶ ¶ JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTER : Per-Willy Amundsens departement koordinerer regjeringens arbeid med oppfølging av handlingsplanen på vold i nære relasjoner, Et liv uten vold.
DB170308 I 2015 ble en omfattende forskningsrapport om partnerdrap, bestilt av Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet, overlevert.
DB170308 Justis- og beredskapsdepartementet vil bruke til sammen 28 millioner kroner til etableringen av nye offeromsorgskontorer i alle landets 12 politidistrikt.
DB170308 Justis- og beredskapsdepartementet opprettet i 2014 en tilskuddsordning til tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.
DB170308 Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer regjeringens arbeid med oppfølging av handlingsplanen på vold i nære relasjoner Et liv uten vold.
DB170308 Justis- og beredskapsdepartementet arbeider også nå med å sette ned et utvalg som skal gjennomgå flere partnerdrapssaker.
DB170307 Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen ( Frp ) har også fått en kopi av brevet, og bes om å starte en utredning av ideen - som altså innebærer at man kan skyte mer rovdyr i Norge mens et annet land verner en større andel av sin bestand enn de egentlig må.
AA170307 Justis- og beredskapsdepartementets høringsforslag innebærer et klart og mer varig rettslig grunnlag for politiets tilgang til opplysninger om hvem som bor, har bodd, eller har permisjon fra asylmottak.
AA170307 For å motvirke dette har kriminalomsorgen utviklet flere kompetansehevende tiltak slik at de ansatte lettere kan identifisere og håndtere denne type problemstillinger i fengslene, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til TV 2.
VG170306 Riksrevisjonen ga ut en rapport om Justis- og Beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet i mai 2015.
DB170305 Polititjenesten blir bedre, sier justis- og beredskapsministeren.
DB170305 I rapporten fra Difi heter det blant annet : ¶ « Justis- og beredskapsdepartementet har så langt styrt reformarbeidet i Politidirektoratet svært tett.
DB170305 - Uforståelig ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) stiller seg uforstående til Hadia Tajiks bekymring.
DA170304 Til Dagsavisen skriver Justis- og beredskapsdepartementet : ¶
DA170304 Politidirektoratet ( POD ) har sendt brev til Justis- og beredskapsdepartementet og bedt om en rask avklaring.
DB170303 Justis- og beredskapsdepartementet ( JD ) vil utrede om bestemmelsen om tvangsekteskap bør endres slik at den også rammer utenomrettslige ekteskap.
DA170302 Hun får støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet, som i et nytt lovforslag foreslår at visitasjon bør kunne foretas som rutineundersøkelse.
BT170302 Hun får støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet, som i et nytt lovforslag foreslår at visitasjon bør kunne foretas som rutineundersøkelse.
AP170302 Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i et nytt lovforslag at visitasjon bør kunne foretas som rutineundersøkelse.
AA170302 Hun får støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet, som i et nytt lovforslag foreslår at visitasjon bør kunne foretas som rutineundersøkelse.
VG170301 Ifølge PODs rapport til Justis- og beredskapsdepartementet, som VG har fått tilgang til, ble det avfyrt ett enkelt skudd fra en MP-5 maskinpistol da våpenet skulle sjekkes før patruljekjøring.
VG170301 Amundsen : Fornøyd ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er fornøyd med at staten fikk medhold i lagmannsretten i Breivik-saken.
FV170301 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er fornøyd med at staten fikk medhold i lagmannsretten i Breivik-saken.
DB170301 Justis- og beredskapsdepartementet har derfor bestilt en evaluering av nærpolitiformen fra Difi.
BT170301 « Det er Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som informasjonseiere som tar stilling til hvilke opplysninger som må være gradert etter sikkerhetsloven », skriver statssekretær Ingvild Stub ( H ) til Klassekampen.
AP170301 - Vi er fornøyd med at vi har fått medhold, men understreker at dommen ikke er rettskraftig, sier justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen ( FrP ) til Aftenposten.
AA170301 | Justisministeren : - Fornøyd med medhold i Breivik-saken ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er fornøyd med at staten fikk medhold i lagmannsretten i Breivik-saken.
AA170301 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er fornøyd med at staten fikk medhold i lagmannsretten i Breivik-saken.
AA170227 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) og olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) er mandag på besøk i skredområdet i Longyearbyen, der de blant annet skal ha møter med sysselmannen og berørte i lokalbefolkningen.
DA170226 For to uker siden kom beskjeden fra Justis- og beredskapsdepartementet : Enslige mindreårige asylsøkere som har fått en midlertidig oppholdstillatelse skal bosettes ute i kommunene.
BT170226 Skal finne ut hva som sviktet ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier til Aftenposten at han ser svært alvorlig på saken, og har bestilt en umiddelbar rapport fra Kriminalomsorgsdirektoratet.
BT170226 Skal finne ut hva som sviktet ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier til Aftenposten at han ser svært alvorlig på saken, og har bestilt en umiddelbar rapport fra Kriminalomsorgsdirektoratet.
AP170226 Slik svarer justis- og beredskapsministeren på kritikken.
AP170226 Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier til Aftenposten at han ser svært alvorlig på saken.
AP170226 Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AP170226 Mandag vil olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) besøke Svalbard.
AA170226 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier til Aftenposten at han ser svært alvorlig på saken, og har bestilt en umiddelbar rapport fra Kriminalomsorgsdirektoratet.
AA170226 Mandag vil olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) besøke Svalbard.
VG170225 POSITIV : Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen tror folk vil bli tryggere på reformen når de begynner å se resultatene.
DA170225 « Det er Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som informasjonseiere, som tar stilling til hvilke opplysninger som må være gradert etter sikkerhetsloven og hvilke som kan være offentlige », skriver statssekretær Ingvild Stub ved Statsministerens kontor til Klassekampen.
DA170225 Han mener også det er åpenbare grunner til hvorfor det er Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet som må vurdere om informasjonen i den ugraderte versjonen kan offentliggjøres.
AP170224 Justis- og beredskapsdepartementets informasjonsavdeling opplyser at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ikke vil kommentere saken.
AP170224 Trine Skei Grande ( V ), Ingjerd Schou ( H ), justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) og Geir Bekkevold ( KrF ) under pressekonferanse om asylforlik i Stortinget i 2014.
AP170224 Justis- og beredskapsdepartementets informasjonsavdeling opplyser at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ikke vil kommentere saken.
AP170224 Trine Skei Grande ( V ), Ingjerd Schou ( H ), justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) og Geir Bekkevold ( KrF ) under pressekonferanse om asylforlik i Stortinget i 2014.
AP170224 Justis- og beredskapsdepartementets informasjonsavdeling opplyser at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ikke vil kommentere saken.
AA170224 " Det er Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som informasjonseiere som tar stilling til hvilke opplysninger som må være gradert etter sikkerhetsloven og hvilke som kan være offentlige ", skriver statssekretær Ingvild Stub ved Statsministerens kontor til Klassekampen.
AA170224 Mandag vil olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) besøke Svalbard.
VG170223 Etter at Justis- og beredskapsdepartementet i desember avgjorde at det ikke var noe i veien for at Politidirektoratet kunne behandle varslersaken, påklaget Birthe Eriksen avgjørelsen.
VG170223 - Det bør være unødvendig å minne om hvilke risikoforhold justis- og beredskapssektoren er ansvarlig for å forvalte.
VG170223 Justis- og beredskapsdepartementet mener at granskingskommisjon ikke bør anvendes i denne saken, heter det i brevet.
SA170223 februar, da Justis- og beredskapsdepartementet instruerte UDI og UNE om å legge til side alle tilbakekallssaker, etter at et stortingsflertall krever at statsborgerskapssaker skal avgjøres i domstolene. 9. februar ble det holdt åpen høring om saksfeltet i Stortingets kommunalkomité.
AA170223 Olje- og energiminister Terje Søviknes og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen skal sammen besøke skredrammede Longyearbyen.
AA170223 Mandag morgen og formiddag vil de blant annet bli orientert om situasjonen av sysselmann Kjerstin Askholt før de reiser tilbake senere samme dag, får NTB opplyst i Justis- og beredskapsdepartementet.
VG170222 Det kommer fram i en felles uttalelse fra justis- og utdanningsdepartementene.
AP170222 Senator Dianne Feinstein, som sitter i både justis- og etterretningskomiteen, sier at hun anser dette for å være et klart brudd på grunnlovens krav om at amerikanske politikere ikke skal motta gaver fra utenlandske myndigheter.
AP170222 februar, da Justis- og beredskapsdepartementet instruerte UDI og UNE om å legge til side alle tilbakekallssaker, etter at et stortingsflertall krever at statsborgerskapssaker skal avgjøres i domstolene. 9. februar ble det holdt åpen høring om saksfeltet i Stortingets kommunalkomité.
AA170222 Evalueringen gjøres på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og går over fire år.
AA170222 - Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet må avklare og kommunisere hva som er realistiske mål for reformen.
AP170221 Vi ser det som svært alvorlig at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet.
AP170221 Aftenposten skrev i oktober at Riksrevisjonen retter så alvorlig kritikk de kan mot de mest sentrale departementene med ansvar for beredskap og sikkerhet, Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.
DB170220 ( Dagbladet ) : På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus, utarbeidet en rapport om forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre.
SA170217 Parti- og statsrådskollega Per Sandberg overtar dermed ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet i denne perioden, i tillegg til det ansvarsområdet han i dag har i Nærings- og fiskeridepartementet. ( ©NTB ) ¶
DA170217 For en uke siden kom beskjeden fra Justis- og beredskapsdepartementet : Enslige mindreårige asylsøkere som har fått en midlertidig oppholdstillatelse skal bosettes ute i kommunene.
DA170217 En sannsynliggjort ID gjør at begrensningen i tillatelsen kan falle bort og underletter situasjon ved bosetting, skriver Anders Skjøld-Lorang, kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.
DA170217 Dagsavisen har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet for å få klarhet i hvorfor enslige mindreårige ikke skal bosettes rett etter at det er fattet et vedtak.
DA170217 Parti- og statsrådskollega Per Sandberg overtar dermed ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet i denne perioden, i tillegg til det ansvarsområdet han i dag har i Nærings- og fiskeridepartementet.
BT170217 Parti- og statsrådskollega Per Sandberg overtar dermed ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet i denne perioden, i tillegg til det ansvarsområdet han i dag har i Nærings- og fiskeridepartementet. ( ©NTB ) ¶
AP170217 Parti- og statsrådskollega Per Sandberg overtar dermed ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet i denne perioden, i tillegg til det ansvarsområdet han i dag har i Nærings- og fiskeridepartementet.
AA170217 Parti- og statsrådskollega Per Sandberg overtar dermed ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet i denne perioden, i tillegg til det ansvarsområdet han i dag har i Nærings- og fiskeridepartementet. ( ©NTB ) ¶
AA170217 Regjeringen legger fredag fram et forslag om endringer i lovgivningen om utlevering av informasjon fra skjulte tvangsmidler fra PST til E-tjenesten, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.
AA170217 juli-kommisjonen, som anbefalte å gjennomgå denne lovgivningen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen til NTB.
AA170217 Utnevning av fagdirektør Vilde Ronge til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
AA170217 Statsråd Per Sandberg overtar ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet, i tillegg til det ansvarsområdet han i dag har i Nærings- og fiskeridepartementet, i den tid statsråd Sylvi Listhaug avvikler permisjon.
AA170217 I dette arbeidet vil den nye assisterende politidirektøren ha en viktig rolle sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170217 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sier til NTB at forslaget om lovendring gir PST utvidet mulighet til å informere E-tjenesten om saker knyttet til " forebygging og sikkerhetsmessige hensyn. " - Når PST sitter på opplysninger som er viktig for sikkerhetsmessige interesser, men ikke kan utl
VG170216 I Norge har Erna Solbergs Høyre gått svært langt ved å overlate hele politikkutviklingen og gjennomføringen av justis- og innvandringsfeltet til Frp.
DN170216 Politihøgskolen ¶ « Justis- og beredskapsdepartementet setter i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo, i tråd med retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser.
DB170216 Justis- og beredskapsdepartementet skal også sette i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo.
DA170216 Justis- og beredskapsdepartementet skal også sette i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo.
DA170216 Justis- og beredskapsdepartementet skal også sette i gang en utredning av å flytte Politihøgskolens virksomhet i Oslo.
DA170216 Amundsen : Ikke riktig ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen kjenner seg ikke igjen i kritikken om at norsk kriminalomsorg blir neglisjert.
VG170214 Nå vil Justis- og beredskapsdepartementet endre regelverket, og la barna bosettes i fosterhjem og i kommunene.
VG170214 * NHO Luftfart og Avinor er bekymret for en gjentagelse av fjorårets passkaos og har derfor sendt bekymringsbrev til Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet, og Øst politidistrikt.
DN170214 I forbindelse med gjennomgangen fikk justis- og beredskapsministeren svar på hvordan og når sikkerhetsglippen oppsto.
DN170214 Justis- og beredskapsministeren er svært bekymret over at uautoriserte har hatt denne type tilgang.
BT170214 I forbindelse med gjennomgangen fikk justis- og beredskapsministeren svar på hvordan og når sikkerhetsglippen oppsto.
BT170214 Justis- og beredskapsministeren er svært bekymret over at uautoriserte har hatt denne type tilgang.
AP170214 I forbindelse med gjennomgåelsen fikk justis- og beredskapsministeren svar på hvordan og når sikkerhetsglippen oppsto.
AA170214 I forbindelse med gjennomgangen fikk justis- og beredskapsministeren svar på hvordan og når sikkerhetsglippen oppsto.
AA170214 Justis- og beredskapsministeren er svært bekymret over at uautoriserte har hatt denne type tilgang.
VG170213 Han er statssekretær innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i Justis- og beredskapsdepartementet.
VG170213 Han er statssekretær innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i Justis- og beredskapsdepartementet.
VG170213 Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post.
VG170213 Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor har besvart VGs henvendelse på e-post, og alle svarer at de er kjent med denne typen angrep, og at deres ansatte jevnlig får opplæring om sikkerhet og datasikkerhet.
AP170210 - Vi kommenter ikke innholdet i slike møter, opplyser Listhaugs kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet til Aftenposten.
VG170209 - Det er fordi det fortsatt er en ustabil flyktning- og asylsituasjon i Europa, og det gjør det nødvendig å kontrollere innreisene til Norge, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.
DA170209 I november i fjor sendte UDI et bekymringsbrev til Justis- og beredskapsdepartementet : ¶
DA170209 I november i fjor sendte UDI et bekymringsbrev til Justis- og beredskapsdepartementet : ¶
AA170209 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), utenriksminister Børge Brende ( H ) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) redegjorde for den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget torsdag.
VG170208 Aslaksen skriver at Politidirektoratet har vurdert sin habilitet til å håndtere varslingssaken og at det i den forbindelse er innhentet råd fra Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.
FV170208 NY VÅPENLOV : Per-Willy Amundsen, justis- og beredskapsminister ( Frp ), tar sikte på å fremme ny våpenlov i vår.
FV170208 I fjor sommer sa daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) at Regjeringen ennå ikke hadde tatt stilling til om halvautomatiske våpen bør forbys.
FV170208 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til Aftenposten at arbeidet med ny våpenlov sees i sammenheng med revisjonen av EUs våpendirektiv, men sier de tar sikte på at ny våpenlov fremmes i løpet av vårsesjonen.
FV170208 NY VÅPENLOV : Per-Willy Amundsen, justis- og beredskapsminister ( Frp ), tar sikte på å fremme ny våpenlov i vår.
FV170208 I fjor sommer sa daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) at Regjeringen ennå ikke hadde tatt stilling til om halvautomatiske våpen bør forbys.
FV170208 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til Aftenposten at arbeidet med ny våpenlov sees i sammenheng med revisjonen av EUs våpendirektiv, men sier de tar sikte på at ny våpenlov fremmes i løpet av vårsesjonen.
DA170208 Justis- og beredskapsdepartementet presiser at leieavtalen for Norgerhaven fengsel ble inngått for tre år fra 1. september 2015.
AP170208 Per-Willy Amundsen, justis- og beredskapsminister ( Frp ), tar sikte på å fremme ny våpenlov i vår.
AP170208 I fjor sommer sa daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) at Regjeringen ennå ikke hadde tatt stilling til om halvautomatiske våpen bør forbys.
AP170208 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til Aftenposten at arbeidet med ny våpenlov sees i sammenheng med revisjonen av EUs våpendirektiv, men sier de tar sikte på at ny våpenlov fremmes i løpet av vårsesjonen.
AP170208 Per-Willy Amundsen, justis- og beredskapsminister ( Frp ), tar sikte på å fremme ny våpenlov i vår.
AP170208 I fjor sommer sa daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) at Regjeringen ennå ikke hadde tatt stilling til om halvautomatiske våpen bør forbys.
AP170208 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til Aftenposten at arbeidet med ny våpenlov sees i sammenheng med revisjonen av EUs våpendirektiv, men sier de tar sikte på at ny våpenlov fremmes i løpet av vårsesjonen.
AP170208 Per-Willy Amundsen, justis- og beredskapsminister ( Frp ), tar sikte på å fremme ny våpenlov i vår.
AP170208 I fjor sommer sa daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) at Regjeringen ennå ikke hadde tatt stilling til om halvautomatiske våpen bør forbys.
AP170208 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til Aftenposten at arbeidet med ny våpenlov sees i sammenheng med revisjonen av EUs våpendirektiv, men sier de tar sikte på at ny våpenlov fremmes i løpet av vårsesjonen.
AA170208 - Ansvaret for opprettelse, drift og nedleggelse av asylmottak er delegert fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AA170208 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til Aftenposten at arbeidet med ny våpenlov sees i sammenheng med revisjonen av EUs våpendirektiv, men sier de tar sikte på at ny våpenlov fremmes i løpet av vårsesjonen. ( ©NTB ) ¶
DA170207 Johansen skriver i en epost at « justis- og beredskapsministeren ber om forståelse for at han ikke kan kommentere en sak som er i intern prosess i Fremskrittspartiet ».
DA170207 Johansen skriver i en epost at « justis- og beredskapsministeren ber om forståelse for at han ikke kan kommentere en sak som er i intern prosess i Fremskrittspartiet ».
BT170207 Johansen skriver i en epost at « justis- og beredskapsministeren ber om forståelse for at han ikke kan kommentere en sak som er i intern prosess i Fremskrittspartiet ».
AP170207 Politidirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er det øverste ledelsesnivået i politiet.
AP170207 | Uenighet i Frp om avvikling av Politidirektoratet ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( FrP ) er i utakt med sine partikolleger.
AP170207 Per-Willy Amundsen ble utnevnt til justis- og beredskapsminister like før jul, her møter han første gang pressen som statsråd.
AP170207 Per-Willy Amundsen ble utnevnt til justis- og beredskapsminister like før jul, her har han sitt første møte som statsråd med pressen.
AP170207 Per-Willy Amundsen ble utnevnt til justis- og beredskapsminister like før jul, her møter han første gang pressen som statsråd.
AP170207 Per-Willy Amundsen ble utnevnt til justis- og beredskapsminister like før jul, her har han sitt første møte som statsråd med pressen.
AA170207 Politidirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er det øverste ledelsesnivået i politiet.
AA170207 Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet i en epost til NTB at statsråden ikke kunne " kommentere en sak som er en intern prosess i Fremskrittspartiet ".
AA170207 Derfor er det heller ikke aktuell politikk for regjeringen å legge ned direktoratet denne stortingsperioden, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NTB tirsdag kveld.
DB170206 Norad ( Direktoratet for utviklingssamarbeid ), arrangerer i dag en konferanse sammen med Utenriksdepartementet ( UD ), Justis- og beredskapsdepartementet ( JD ), og Helse- og omsorgsdepartementet og underliggende direktorater til norsk markering av dagen.
AP170206 Det er Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som har deltatt i forhandlingene.
VG170204 VG ba fredag ettermiddag om kommentar fra Justis- og beredskapsdepartementet, hvor saken ligger under innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, men departementet svarte at de ikke klarte det fredag.
VG170203 Justis- og beredskapsdepartementet var lenge klare på at asylsøkerne som krysset grensen ved Storskog skulle sendes tilbake til Russland.
SA170203 PST-sjef Benedicte Bjørnland møtte pressen på et hotell på Tjuvholmen i Oslo sammen med justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DB170203 I en e-post til Dagbladet fra Justis- og beredskapsdepartementet hevder justisminister Per Willy Amundsen at regjeringen har en historisk satsing på politiet.
AP170203 PST-sjef Benedicte Bjørnland møtte pressen på et hotell på Tjuvholmen i Oslo sammen med justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AP170203 PST-sjef Benedicte Bjørnland møtte pressen på et hotell på Tjuvholmen i Oslo sammen med justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170203 PST-sjef Benedicte Bjørnland møtte pressen på et hotell på Tjuvholmen i Oslo sammen med justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170203 PST-sjef Benedicte Bjørnland møtte pressen på et hotell på Tjuvholmen i Oslo sammen med justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DB170202 ¶ NY JUSTISMINISTER : Per-Willy Trudvang Amundsen ( Frp ) er nå landets justis- og beredskapsminister.
SA170201 Agentene bruker sosiale medier til å identifisere og kartlegge potensielle mål for en rekrutteringsoperasjon, og typisk under dekke av å jobbe som diplomat eller noe annet enn etterretning.  ¶ Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier han ser svært alvorlig på den russiske etterretningstrusselen.  ¶
AP170201 PST-sjef Benedicte Bjørnland møtte pressen på et hotell på Tjuvholmen i Oslo sammen med justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AP170124 Det er derfor viktig med sterk innsats for å bekjempe dette, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, som er enig med politidirektør Odd Reidar Humlegård i at dette saksfeltet skal prioriteres.
SA170123 januar at Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått regler som vil gjøre nakenvisitasjon av asylsøkere til en normalordning.
SA170123 Justis- og beredskapsdepartementet har ikke foreslått slike regler.
DB170123 Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds ( Frp ) i Justis- og beredskapsdepartementet sier det er utredet - internt i departementet.
DB170123 Kilde : Justis- og beredskapsdepartementet v/statssekretær Torill C.
AP170123 - Å sette en stopper for vold og overgrep mot barn, hører til politiets viktigste oppgaver, mener justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård.
AP170123 - Større trygghet for folk flest er en viktig oppgave for meg, sier den nye justis- og beredskapsministeren, som sammen med politidirektør Odd Reidar Humlegård gleder seg over at det har vært en betydelig nedgang på enkelte kriminalitetsområder, som boliginnbrudd.
DB170119 « Justis- og beredskapsdepartementet behandler søknad om benådning etter innstilling fra kriminalomsorgen eller statsadvokaten », opplyser Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post til Dagbladet.
DB170119 « Justis- og beredskapsdepartementet behandler søknad om benådning etter innstilling fra kriminalomsorgen eller statsadvokaten », opplyser Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post til Dagbladet.
DB170118 ¶ VIL HA NYE REGLER : Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag om endringer for familiegjenforening på høring.
DB170118 Hva vil du gjøre med 160 millioner ? fra norsk tipping ¶ Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag om endringer for familiegjenforening på høring.
DB170118 Følger opp vedtak ¶ - Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om at det skal innføres en frist på tre måneder for å søke familiegjenforening på nett for at en flyktning skal kunne unntas fra kravet til sikret underhold.
AP170118 Jeg konstaterer samtidig at Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, lenge før komiteens arbeid med EOS-innstillingen, tilbake i 2014, la samme lovforståelse til grunn som komiteen.
AP170118 Jeg konstaterer samtidig at Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, lenge før komiteens arbeid med EOS-innstillingen, tilbake i 2014, la samme lovforståelse til grunn som komiteen.
AP170118 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) ønsker ikke å kommentere saken nå fordi hun mener mye er uavklart, får Aftenposten opplyst fra Justis- og beredskapsdepartementet.
AP170118 | Sylvi Listhaug foreslår nye regler for familiegjenforening ¶ Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag om endringer for familiegjenforening på høring. innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) i justis- og beredskapsdepartementet.
AP170118 Følger opp vedtak ¶ - Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om at det skal innføres en frist på tre måneder for å søke familiegjenforening på nett for at en flyktning skal kunne unntas fra kravet til sikret underhold.
AP170118 innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) i justis- og beredskapsdepartementet.
DB170117 I sitt oppdragsbrev til POD, skrev Justis- og beredskapsdepartementet at « politidirektatet må sikre at tjenestestedene får tilstrekkelig bemanning til å løse sine oppgaver.
DB170117 Vi vil forelegge for Justis- og beredskapsdepartementet spørsmålet om naturmangfoldloven kan gi hjemmel for felling i denne saken på grunn av ulvens negative effekt på jaktretten.
FV170113 Nå starter en periode på åtte uker der berørte kommuner har anledning til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet på beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller politistasjoner, heter det i pressemeldingen fra Agder-politiet.
BT170113 I dette konkrete tilfellet slo Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling fast at vilkårene i loven og konvensjonen for å kunne tillate felling ikke var oppfylt.
DB170111 ¶ DÅRLIGST UT : Justis- og beredskapsdepartementet kommer dårligst ut i ny rapport.
DB170111 Per-Willy Trudvang Amundsen ( Frp ) tok i desember over som justis- og beredskapsminister etter Anders Anundsen ( Frp ).
DB170111 Aller dårligst ut kommer Justis- og beredskapsdepartementet, som ifølge offentlighetsutvalget bruker 39,4 dager i snitt fra dokumentdato til publiseringsdato.
DB170111 Derfor bestemte Justis- og beredskapsdepartementet at vi måtte finne andre måter å løse ut signalene på, og ba oss om å se på mulighetene for å bruke det nye nødnettet som er utbygget over hele landet, sier Jon Berntsen, sjef i Sivilforsvaret.
AP170111 Justis- og beredskapsdepartementet trekkes frem som en versting i rapporten.
DB170110 ( Kilde : Justis- og beredskapsdepartementet v / statsråd Sylvi Listhaug og politisk rådgiver Espen Teigen ) ¶
DB170110 ¶ AMUNDSEN OG ANUNDSEN : Per-Willy Trudvang Amundsen ( Frp ) overtok i desember som justis- og beredskapsminister etter Anders Anundsen ( Frp ).
DB170110 Spillet med trekning hver dag og 20 millioner i topp-premie ¶ fra Norsk Tipping ¶ Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å bygge et nytt fengsel med 200 plasser i Froland og 100 plasser i Mandal.
DB170110 Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet er andelen kvinnelige politiledere med personalansvar nå er 29 prosent, men skriver samtidig at « særlig er andelen kvinnelige ledere i politistillinger lav ».
DB170110 Etter en generell instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet vurderer nå UDI om det er grunnlag for at tillatelsen til 1600 somaliere skal opphøre som følge av endringer i Somalia.
AP170109 » Ett av forslagene en samlet programkomité foreslår her, er å legge ned Politidirektoratet og « overføre disse oppgavene til politidistriktene, særorganene og Justis- og beredskapsdepartementets politiavdeling. » - Stortinget, ikke Politidirektoratet skal bestemme hvor det skal være lensmannskontor, mener Sps programkomité.
DB170105 Og i tillegg vil vi sjekke om dette også kan benyttes i saker der man ikke fengsler i dag, opplyser kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justis- og beredskapsdepartementet til avisen.
AP170105 Derfor er det så viktig at norske myndigheter har en så god kontroll som mulig på dem som skal ut av Norge, opplyser kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justis- og beredskapsdepartementet.
AP170105 - Justis- og beredskapsdepartementet skal nå gå nøye gjennom politiets utredning for å vurdere eventuelle nye tiltak, varsler Bondevik.
AP170105 Derfor er det så viktig at norske myndigheter har en så god kontroll som mulig på dem som skal ut av Norge, opplyser kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justis- og beredskapsdepartementet.
AP170105 - Justis- og beredskapsdepartementet skal nå gå nøye gjennom politiets utredning for å vurdere eventuelle nye tiltak, varsler Bondevik.
DB170104 - RIKTIG LOVENDRING : Justis- og beredskapsminister Per-Willy Trudvang Amundsen ( Frp ) mener lovendringen som fratar kriminelle frikort er ritkig og nødvendig, selv om behandlingstilbudet ikke er på plass.
DB170104 ( Dagbladet ) : - Samfunnets interesse om vern mot kriminelle må gå foran enkeltpersoners situasjon, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen til Dagbladet.
AP161206 Justis- og beredskapsdepartementet ønsker ikke å kommentere brevet med henvisning til at saken fortsatt er til vurdering.
AP161018 » Også justis- og beredskapsminister Anders Anundsen tar selvkritikk.
AP161018 Vi ser det som svært alvorlig at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet.
AP161018 Riksrevisor Per-Kristian Foss retter sviende kritikk mot Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.
AP161018 Han « ser svært alvorlig på Riksrevisjonens merknader og funn, de svakhetene som påpekes og det faktum at instruks om sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig ikke er fulgt opp av Politidirektoratet ( POD ) og Justis- og beredskapsdepartementet på en fullt ut tilfredsstillende måte.
AP161018 Vi ser det som svært alvorlig at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet.
AP161018 Riksrevisor Per-Kristian Foss rettet tirsdag sviende kritikk mot Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.
AP161018 Ifølge NTB skriver forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) i sitt svar til Riksrevisjonen at de ser alvorlig på det som er avdekket.
AP161007 Michael Tetzschner ( H ) i samtale med justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ).
AP161006 Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ).
AP160918 - De kunne oppfattes som en underkjennelse av staters legitime interesser knyttet til grense- og migrasjonsforvaltningen, sier statssekretær Marit Berger Røsland ( H ) i Justis- og beredskapsdepartementet.
AP160908 Anders Anundsen, justis- og beredskapsminister og PST-sjef Benedicte Bjørnland la tirsdag frem den årlige trusselvurderingen til PST i Oslo sentrum tirsdag.
AP160902 Marit Berger Røsland ( H ), statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, sier det alltid skal være en høy terskel, men kaller kortvarig internering av barnefamilier en nødvendig del av politiets arbeid med returer.
AP160831 Så langt i år har likevel to av barna som satt lengst hatt en oppholdstid bak gjerdene på 18 og 24 døgn, viser statiskikk sendt fra Politidirektoratet på bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet.
AP160831 Så langt i år har likevel to av barna som satt lengst hatt en oppholdstid bak gjerdene på 18 og 24 døgn, viser statiskikk sendt fra Politidirektoratet på bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet.
AP160825 På spørsmål om norske myndigheter planlegger tilsvarende nytt konsept for beredskapen, svarer statssekretær Gjermund Hagesæter i Justis- og beredskapsdepartementet følgende i en epost : ¶
AP160710 Ifølge justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ), er Regjeringen på oppløpssiden i arbeidet med ny våpenlov.
AP160710 Det er vel det eneste området som slik sett som står igjen av de oppfølgingspunktene fra 22.juli-kommisjonen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ).
AP160710 Ifølge justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ), er Regjeringen på oppløpssiden i arbeidet med ny våpenlov.
AP160710 Det er vel det eneste området som slik sett som står igjen av de oppfølgingspunktene fra 22.juli-kommisjonen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ).
AP160629 Tidligere justis- og beredskapsminister Grete Faremo kommenterer kritikken fra Anundsen slik : ¶
AP160629 Regjeringen har øremerket en tomt ved Alnabru i Groruddalen til beredskapssenter for politihelikopter, beredskapstroppen og hundepatruljen, sa justis- og beredskapsminister Grete Faremo ( Ap ) under redegjørelsen for Stortinget om 22. juli-kommisjonens rapport 28. august 2012.
AP160629 Nåværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) sier senteret er det som irriterer han mest av det som ennå ikke er på plass i beredskaps-Norge etter 22. juli.
AP160629 Nå står justis- og beredskapsminister Grete Faremo ( Ap ) i Stortinget.
AP160629 Dagens justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) skylder på sin forgjenger i statsrådsstolen Grete Faremo ( Ap ).
AP160603 Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet ( JD ), men fungerer som et uavhengig forvaltningsorgan i klagesaker som gjelder asyl, visum, familieinnvandring, oppholdstillatelser, statsborgerskap og vedtak om bortvising og utvising.
AP160531 På grunn av situasjonen Europa befinner seg i nå, kjørte vi opp tempoet for å få på plass dette, sa Anders Anundsen ( Frp ), justis- og beredskapsminister til Aftenposten lørdag.
AP160517 Justis- og beredskapsdepartementet kunne ikke besvare Aftenpostens forespørsel om kommentar til saken, grunnet avvikling av nasjonaldagen tirsdag. • Listhaug havner på en litt overraskende plassering i denne spørreundersøkelsen : Disse stoler vi mest på i Norge ¶
AP160514 Frp-statsråd Sylvi Listhaug på sitt kontor i Justis- og beredskapsdepartementets lokaler i Nydalen i Oslo.
AP160511 innføre regler om tap av statsborgerskap for overtredelse av visse bestemmelser i straffeloven Kilde : Justis- og beredskapsdepartementet ¶
AP160429 Det er ikke på grunn av asyltilstrømmingen i høst, men et ledd i en pågående oppgradering av grensestasjonen på den norsk-russiske grensen, opplyser justis- og beredskapsministeren.
AP160427 På bakgrunn av disse funnene har UDI iverksatt umiddelbare tiltak ved å sende ut nye rutiner med presiseringer av taxibruk, skriver UDIs avdelingsdirektør Stephan Mo til Justis- og beredskapsdepartementet.
AP160424 Justis- og innvandringspolitikken - her omtaler Siv Jensen leveransene som " kraftfulle " og trekker frem at nye straffelov er på plass - noe forrige regjeringen sa var umulig da det ble gjort.
AP160420 Han sier de nå skal lese dommen og vurdere ankespørsmålet sammen med sin klient, som er Kriminalomsorgen og dermed også Justis- og beredskapsdepartementet.
AP160407 PST-sjefen skriver om Justis- og beredskapsdepartementets forslag om lovendringer.
AP160406 Aftenposten kontaktet Justis- og beredskapsdepartementet onsdag formiddag med en intervjuforespørsel til Listhaug.
AP160405 Vil stoppe farefulle reiser ¶ Justis- og beredskapsdepartementet, der statsråd Sylvi Listhaug ( Frp ) har ledet arbeidet, erkjenner at midlertidige tillatelser kan ha en negativ effekt « for de barna som får en slik tillatelse, fordi fremtiden blir mer usikker enn om de hadde fått en ordinær tillatelse uten begrensninger.
AP160319 Lørdag kalte president François Hollande flere ministre, blant dem forsvars-, utenriks-, justis- og innenriksministeren, forsvarssjefen og flere topper sikkerhetstjenesten til terrorrådsmøte.
SA160309 Og vi har rapportert tilbake til Justis- og beredskaps-, Helse og omsorgs-, Kunnskaps- og Barne, familie og likestillingsdepartementet.
SA160309 Og vi har rapportert tilbake til Justis- og beredskaps-, Helse og omsorgs-, Kunnskaps- og Barne, familie og likestillingsdepartementet.
AP160227 Vi jobber nå tett med både UDI og Justis- og beredskapsdepartementet i denne konkrete saken.
AP160227 Ifølge Klassekampen har UDI bedt Justis- og beredskapsdepartementet om hjelp til å granske alle IOMs returprogrammer i ulike land.
AP160226 Listhaug har vært i Brussel de siste dagene i møter med EUs justis- og innenriksministre.
AP160222 For tre år siden ble terrorberedskapen brått hevet ved norske militærleire, men uten at daværende justis- og beredskapsminister Grete Faremo eller ledelsen i Oslo politidistrikt ble varslet.
AP160203 Forutsetningen er at familien har opphold i Tyrkia, og at de ikke blir sendt til Syria, sier statssekretær Jøran Kallmyr ( Frp ) i Justis- og beredskapsdepartementet.
AP160126 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) ble så overrasket over ordlyden i brevet fra PST at de få dager senere valgte å varsle både Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings - og sikkerhetstjeneste ( EOS-utvalget ) og Justis- og beredskapsdepartementet.
AP160124 Innvandringsminister Listhaug opplyser at Justis- og beredskapsdepartementet fredag kveld ble varslet om at Utenriksdepartementet hadde mottatt en note fra russiske myndigheter.
AP160124 Både Justis- og Utenriksdepartementet opplyser at de fikk beskjed om at Russland stanset asylreturer fredag, men kommenterer ikke VGs opplysninger.
AP160124 - Fordi det var viktig at Politiets utlendingsenhet ( PU ) ble gjort kjent med dette, ble de informert samme kveld av Justis- og beredskapsdepartementet.
AP160123 Det er det ikke aktuelt å akseptere, sier statssekretær Jøran Kallmyr ( Frp ) i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB.
AP160123 - All informasjon om dialog med russiske myndigheter må dere ta med Justis- og beredskapsdepartementet.
AP160122 Etter instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet, vil de færreste få opphold i Norge, skriver Utlendingsdirektoratet ( UDI ) på sine nettsider.
AP160115 - Kontrolltiltaket har god preventiv effekt, og det er grunn til å tro at mange ikke vil forsøke å reise til Norge fordi det er kontroll på den indre grensen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ).
AP160107 desember 2015 innvandrings- og integreringsminister i Justis- og beredskapsdepartementet.
AP160107> desember 2015 innvandrings- og integreringsminister i Justis- og beredskapsdepartementet.
AP160107> target="avis" href= desember 2015 innvandrings- og integreringsminister i Justis- og beredskapsdepartementet.
AP160107> target="avis" href= target="avis" href= desember 2015 innvandrings- og integreringsminister i Justis- og beredskapsdepartementet.