DB171230 I februar ble det kjent at den australske artisten hadde vunnet den juridiske kampen om deres felles navn.
VG171229 Dette handler ikke om det juridiske systemet, men om det politiske forholdet til nabostater, fortsetter han ¶
DN171229 - De har helt andre ressurser enn oss både til markedsføring og juridiske prosesser.
DB171229 Partisekretær Kjersti Stenseng sa i går til NTB at Ap nå innhenter juridiske råd for å sikre at varslene mot blant andre nestleder Trond Giske blir håndtert på riktig måte.
DB171229 Kommunikasjonssjef Ingrid Langerud skriver i en tekstmelding til Dagbladet at partikontoret « ikke har noen opplysninger å gi » om hvem som bestilte den juridiske vurderingen eller når vurderingen ble bestilt.
DB171229 I dag bekrefter Amundsen at han bestilte den juridiske vurderingen i sms til Dagbladet : ¶
DB171229 Får juridiske råd ¶
DB171229 Denne juridiske vurderingen av varslene mot Trond Giske var ikke bestilt av partikontoret, hevder kilder overfor Dagbladet.
DB171229 - Det er gjort juridiske vurderinger.
VG171228 Men vi henter også inn juridiske råd for å forsikre oss om at vi gjør ting på riktig måte, sier Stenseng.
VG171228 Arbeiderpartiet innhenter juridiske råd for å sikre at varslene i partiet blir håndtert på riktig måte.
DN171228 Men vi henter også inn juridiske råd for å forsikre oss om at vi gjør ting på riktig måte, sier Stenseng, som ikke ønsker å gå i detaljer om hvem som gir rådene eller hva de handler om.
DN171228 Arbeiderpartiet innhenter juridiske råd for å sikre at varslene mot blant andre nestleder Trond Giske blir håndtert på riktig måte.
AA171228 Men vi henter også inn juridiske råd for å forsikre oss om at vi gjør ting på riktig måte, sier Stenseng, som ikke ønsker å gå i detaljer om hvem som gir rådene eller hva de handler om.
AA171228 Arbeiderpartiet innhenter juridiske råd for å sikre at varslene mot blant andre nestleder Trond Giske blir håndtert på riktig måte.
DB171227 - Jeg vurderer alltid det juridiske før jeg publiserer en video, men det kommer til det punktet hvor man må vurdere om man skal unngå å poste en video fordi det kan få konsekvenser, eller om man skal gjøre det for allmennhetens beste, sier han.
DN171225 Bedriftene oppgir juridiske forhold, markedsforhold og kulturforskjeller som de største utfordringene i internasjonal satsing.
DA171225 Bedriftene oppgir juridiske forhold, markedsforhold og kulturforskjeller som de største utfordringene i internasjonal satsing.
DA171225 Bedriftene oppgir juridiske forhold, markedsforhold og kulturforskjeller som de største utfordringene i internasjonal satsing.
DN171224 Han legger til at en eventuell oversikt over useriøse leverandører reiser flere juridiske spørsmål.
AP171223 Han sier at en eventuell nasjonal oversikt over useriøse leverandører dessuten reiser flere juridiske spørsmål.
AP171223 Kripos har i sin voldtektsrapport fra 2012 påpekt at særlig festrelaterte voldtekter henlegges fordi saker faller utenfor den nåværende juridiske definisjonen av voldtekt.
VG171222 « Etter en samlet vurdering av de beskrivelser som er gitt, finner vi at det med stor grad av sannsynlighet må legges til grunn at det foreligger tilfeller av seksuell trakassering begått av Trond Giske mot KVINNE 1 og KVINNE 2 », heter det i den juridiske betenkningen VG har fått tilgang til.
VG171222 Under advokatens arbeid med den juridiske betenkningen har ikke Trond Giske vært konfrontert med innholdet i kvinnenes varsler.
VG171222 Trond Giske er kjent med at VG omtaler den juridiske vurderingen, men har ikke besvart VGs henvendelser.
VG171222 Arbeiderpartiets egen advokat mente to av varslerne med « stor sannsynlighet » har blitt utsatt for seksuell trakassering av nestleder Trond Giske, viser den juridiske betenkningen VG har fått tilgang til.
VG171222 - Det er gjort juridiske vurderinger.
SA171222 Dette arbeidet har kommet i skyggen av juridiske og økonomiske avklaringer.
SA171222 « Etter en samlet vurdering av de beskrivelser som er gitt, finner vi at det med stor grad av sannsynlighet må legges til grunn at det foreligger tilfeller av seksuell trakassering begått av Trond Giske mot KVINNE 1 og KVINNE 2 », heter det i den juridiske betenkningen som også VG har fått tilgang til.
SA171222 Verken NRK eller VG har lyktes med å få en kommentar fra Giske om den juridiske vurderingen.
DN171222 « Etter en samlet vurdering av de beskrivelser som er gitt, finner vi at det med stor grad av sannsynlighet må legges til grunn at det foreligger tilfeller av seksuell trakassering begått av Trond Giske mot KVINNE 1 og KVINNE 2 », heter det i den juridiske betenkningen som også VG har fått tilgang til.
DN171222 Verken NRK eller VG har lyktes med å få en kommentar fra Giske om den juridiske vurderingen.
DB171222 « Etter en samlet vurdering av de beskrivelser som er gitt, finner vi at det med stor grad av sannsynlighet må legges til grunn at det foreligger tilfeller av seksuell trakassering begått av Trond Giske mot KVINNE 1 og KVINNE 2 », heter det i den juridiske betenkningen som også VG har fått tilgang til.
DB171222 Verken NRK eller VG har lyktes med å få en kommentar fra Giske om den juridiske vurderingen.
DB171222 Ser man på Venstre har de i KrFs hjertesak, familiepolitikken, programfestet assistert befruktning for enslige og eggdonasjon, flere enn to juridiske foreldre og surrogati.
DA171222 « Etter en samlet vurdering av de beskrivelser som er gitt, finner vi at det med stor grad av sannsynlighet må legges til grunn at det foreligger tilfeller av seksuell trakassering begått av Trond Giske mot KVINNE 1 og KVINNE 2 », heter det i den juridiske betenkningen som også VG har fått tilgang til.
DA171222 Verken NRK eller VG har lyktes med å få en kommentar fra Giske om den juridiske vurderingen.
AP171222 Arbeiderpartiets egen advokat mente to av varslerne med « stor sannsynlighet » har blitt utsatt for seksuell trakassering av nestleder Trond Giske, viser den juridiske betenkningen VG har fått tilgang til.
VG171221 Ilja Novikov ble uteksaminert fra det juridiske akademiet i Moskva med toppkarakterer, og han har i mange år undervist i videreutdanning av dommere.
DB171221 Opposisjonen på Stortinget samt Sivilombudsmannen og en rekke juridiske miljøer har uttrykt skepsis til avtalen.
AP171221 SSB opphever det viktige, prinsipielle juridiske skillet mellom å være mistenkt, og å være funnet skyldig i et straffbart forhold.
AP171221 På rettsstatens grunn bør SSB og mediene legge juridiske definisjoner av lovbrudd og kriminalitet til grunn, og beskrive innvandrere og deres barn som uskyldige inntil det motsatte er bevist. | 1971 : Min første jul i Norge Aslam Ahsan ¶
AP171221 SSB opphever det viktige, prinsipielle juridiske skillet mellom å være mistenkt, og å være funnet skyldig i et straffbart forhold.
AP171221 På rettsstatens grunn bør SSB og mediene legge juridiske definisjoner av lovbrudd og kriminalitet til grunn, og beskrive innvandrere og deres barn som uskyldige inntil det motsatte er bevist.
DN171220 Når skattepakken omsider er ferdigbehandlet på Capitol Hill etter elleve måneder med juridiske hindringer og politisk tautrekking, havner den på bordet til presidenten i Det hvite hus.
SA171219 Det finnes gode argumenter for omfattende til å presentere her, for hvorfor det å flytte på grunnleggende juridiske og etiske prinsipper, vil føre oss mot et samfunn vi ikke ønsker å ende opp med.
DN171219 I tvil om den juridiske bistanden ¶
DB171219 Spørsmålet er om de blir tryggere ved å skyve Russland ut ; la Russland gå på egen hånd uten juridiske forpliktelser i forhold til resten av Europa.
DB171219 Dette vedtaket begynner nå å få følger for det juridiske apparatet på det mellomstatlige plan som regjeringene er ansvarlige for - fordi parlamentarikerforsamlingen har til oppgave å velge dommere til menneskerettighetsdomstolen, menneskerettighetskommissæren og generalsekretæren ( min etterfølger om halvannet år ).
SA171218 En utredning kan legge på bordet konkrete forslag til modeller for hvordan dette skal se ut i praksis, juridiske og medisinske prosedyrer.
SA171218 Professor Siri Wiig ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, har vært sterkt engasjert i arbeidet med å få kommisjonen etablert, og satt i det offentlige utvalget som utredet det juridiske og organisatoriske grunnlaget for en slik kommisjon.
DB171218 Også vise-sjef for GSAs juridiske avdeling, Lenny Loewentritt, går ut mot Langhofers påstander.
AP171217 Kirsten Sandberg, Professor, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo ¶
AP171217 Kirsten Sandberg, Professor, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo ¶
VG171215 Nilsen sier samtidig at den juridiske terskelen for å straffe, er høy.
DN171215 Ifølge en melding er det klart at Yaras juridiske direktør Kristine Ryssdal går inn som erstatning for Hilde Myrberg.
DN171214 Orklas juridiske eksperter har konkludert med at avgiften i seg selv er konkurransevridende, og at økningen på 83 prosent ikke kan iverksettes uten å føre til brudd på EØS-avtalens regler om statsstøtte.
DB171214 Den juridiske betegnelsen på dette er objektivt ansvar.
AA171214 Orklas juridiske eksperter har konkludert med at avgiften i seg selv er konkurransevridende, og at økningen på 83 prosent ikke kan iverksettes uten å føre til brudd på EØS-avtalens regler om statsstøtte.
AP171213 Den juridiske tvekampen står nå om hvorvidt føderalstaten kan blande seg inn i delstatlig lovgivning på denne måten uten selv å forby gamblingen.
AP171213 De holder seg til de juridiske spissfindighetene om forholdet mellom delstatene og sentralmakten i Washington DC.
AP171213 Den juridiske tvekampen står nå om hvorvidt føderalstaten kan blande seg inn i delstatlig lovgivning på denne måten uten selv å forby gamblingen.
AP171213 De holder seg til de juridiske spissfindighetene om forholdet mellom delstatene og sentralmakten i Washington DC.
AP171213 Kirsten Sandberg, Professor, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo ¶
DB171212 Det juridiske fakultet i Oslo inngikk en tiårig intensjonsavtale med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å gjøre det juridiske språket klarere.
DB171212 Det juridiske fakultet i Oslo inngikk en tiårig intensjonsavtale med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å gjøre det juridiske språket klarere.
DB171212 Det juridiske fakultet får 3.000.000 kroner hvert år fram til 2026.
DA171212 - At dette nå trekker ut, håper jeg betyr at de juridiske betraktningene som LO har utarbeidet blir sett grundig på i departementet.
DA171211 Opposisjonen på Stortinget samt Sivilombudsmannen og en rekke juridiske miljøer har uttrykt skepsis til avtalen.
DB171210 Allan Stutzinsky som sitter i den juridiske forsamlingen i Göteborg spekulerer på om det kan ha en sammenheng med Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad som ligger bak.
SA171207 Troen på at vi kan innføre dødshjelp i « strengt regulerte former », faller fort når vi utforsker hvilke juridiske , etiske og filosofiske utfordringer vi står ovenfor, samt overveldende empiri fra land som ligner vårt eget.
DB171207 NIF ønsker å legge til rette for at personer med en annen kjønnsidentitet enn sitt juridiske kjønn skal kunne konkurrere i den kjønnskategorien personen identifiserer seg som.
AP171207 I sin juridiske gjennomgang pekte Elden på at Hussain har utført flere handlinger som er lovlig : ¶
AA171207 Dette nye juridiske rammeverket for bioprospektering er med på å sette rammene for norsk velferdsutvikling etter oljealderen.
VG171206 - Jeg tror kampanjen vil huskes som revolusjonerende, og forhåpentligvis som noe som fører til juridiske endringer og rettigheter.
DB171206 - Vedkommende var opptatt av det juridiske , men han så også mitt formål med å ta kontakt med de involverte, sier Ek.
DA171205 Men man får da et problem med rettssikkerheten og eventuelle juridiske saker som dukker opp, sier han.
VG171204 I en rettsordre mandag sier dommerne at retningslinjene kan tre i kraft mens juridiske søksmål mot innreiseforbudet behandles i det amerikanske rettsvesenet.
SA171204 I en rettsordre mandag sier dommerne at retningslinjene kan tre i kraft mens juridiske søksmål mot innreiseforbudet behandles i lavere instanser i det føderale rettsapparatet.
SA171204 november ble det klart at Høyesterett i USA tillater at hele Donald Trumps omstridte innreiseforbud iverksettes mens juridiske søksmål mot innreiseforbudet behandles i det amerikanske rettsvesenet.
DB171204 Politiet i Delhi har begynt å etterforske saken og har konsultert med juridiske eksperter, skriver BBC.
DB171204 I en rettsordre mandag sier dommerne at retningslinjene kan tre i kraft mens juridiske søksmål mot innreiseforbudet behandles i det amerikanske rettsvesenet.
AP171204 Huset godtar i sitt opplegg politisk aktivisme fra kirkesamfunn og gir juridiske rettigheter til ufødte fostre.
AA171204 I en rettsordre mandag sier dommerne at retningslinjene kan tre i kraft mens juridiske søksmål mot innreiseforbudet behandles i lavere instanser i det føderale rettsapparatet.
AP171203 Kinesiske juridiske myndigheter garanterer for rettighetene til alle mistenkte i kriminalsaker, skriver det kinesiske utenriksdepartementet i en faks til CNN.
VG171202 - Dette er den største utviklingen i Muellers etterforskning, sier Jeffrey Toobin, CNNs juridiske ekspert.
VG171201 - Dette er den største utviklingen i Muellers etterforskning, sier Jeffrey Toobin, CNNs juridiske ekspert.
DB171201 Det skyldes altså endringer Stortinget gjorde i rovviltforskriften i vår, som åpner for at regjeringen kan gjøre andre juridiske vurderinger enn den gangen.
VG171130 Sosialdepartementet, barnevernet, barneombud og jurister har de siste ti månedene jobbet på spreng for å kartlegge de juridiske grensegangene for Tuletorns virksomhet.
DB171129 - Jeg håper IOC og FIS kommer til en enighet rundt det juridiske .
AP171129 Nøklene til bygningen ble overlevert ambassadens juridiske rådgiver.
AP171129 I henhold til forliket skulle ambassaden flytte fra eiendommen innen august 2017 uten andre økonomiske eller juridiske forpliktelser, en frist de overholdt.
SA171127 De juridiske sidene og eventuell politianmeldelse av saken blir vurdert.
DB171126 Den juridiske disputten mellom Russland og USA blir selvsagt ekstra pikant av at amerikanske etterretning har fastslått at Russland forsøkte å blande seg inn i det amerikanske valget i fjor høst.
DA171126 Byråd for byutvikling i Bergen, Elisa Tryti, påpeker derfor i saken at denne typen virksomhet er i ferd med å bli et nasjonalt problem, og at det trengs sterkere juridiske og økonomiske virkemidler for å takle slike problemstillinger.
DB171124 Jeg skulle i avhør, jeg behøvde ham til å gjenta de juridiske vurderingene som er så gode å ha.
DB171124 Høsten 2016 ga Trude Drevland ut boka « Litt privat », og der fortalte den tidligere ordføreren hvordan de to juridiske sakene satte ekteskapet mellom henne og Odd Drevland på prøve.
DB171124 De siste åra har det langvarige ekteskapet vært preget av juridiske problemer for dem begge.
VG171123 « Styret i NCF, styret i Bergen 2017 AS og UCI kan ikke påpeke at Harald Tiedemann Hansen har opptrådt på en måte som rokker ved hans habilitet basert på de avgitte juridiske vurderinger og konklusjoner ».
VG171123 Den juridiske diskrimineringen er kanskje over, men de rasistiske strukturene blir fortsatt opprettholdt og reprodusert gjennom vårt kollektive minne.
NL171123 Og selv om en 16-åring i Norge nå kan bestemme sitt juridiske kjønn ( altså hva som skal stå i folkeregisteret ), er valget begrenset til kvinne eller mann ; altså enten/eller.
DA171123 Interesseorganisasjonen har over 330 norske musikkfestivaler, konsertarrangører og spillesteder blant medlemsmassen, og driver med kursing, kompetansedeling, juridiske tjenester med mere.
DA171123 De seneste ukene har ICAOs råd behandlet forslag til det tekniske og juridiske regelverket for iverksetting av CORSIA, og bruk av alternativt drivstoff.
SA171122 Hans kjernekompetanse ligger utenfor det juridiske .
SA171122 Han viste også til USA, der det brukes robotteknologi til å beregne sannsynligheten for at folk skal stikke av ved kausjon og at det fins dataprogram som forutser utfallet av rettssaker med høyere treffsikkerhet enn juridiske eksperter.
SA171122 Det var en tabbe å holde fast ved at hun var uskyldig, sier Mackenzie-Robinson, og legger til at han ikke vet hvilke juridiske råd Johaug faktisk fikk.
BT171122 Det var en tabbe å holde fast ved at hun var uskyldig, sier Mackenzie-Robinson, og legger til at han ikke vet hvilke juridiske råd Johaug faktisk fikk.
AP171122 Det var en tabbe å holde fast ved at hun var uskyldig, sier Mackenzie-Robinson, og legger til at han ikke vet hvilke juridiske råd Johaug faktisk fikk.
AA171122 Det var en tabbe å holde fast ved at hun var uskyldig, sier Mackenzie-Robinson, og legger til at han ikke vet hvilke juridiske råd Johaug faktisk fikk.
VG171121 Prosessen kan være over innen onsdag, ifølge Paul Mangwana, partiets nestleder for behandling av juridiske saker.
VG171121 Myndighetenes begrenser alle livets aspekt til rohingya-folket, og oppfyller kravene til den juridiske definisjonen av apartheid, mener Amnesty.
VG171121 - Alle juridiske analyser viser at aktoratet i Haag ikke har bevist det min far er tiltalt for, hevder han.
DN171121 Enkelte mener at Nord-Korea ikke oppfyller de juridiske kriteriene for en slik oppføring på en liste sammen med Iran, Syria og Sudan.
DB171121 Den har vært diskutert i den amerikanske regjeringen i flere måneder, der enkelte i utenriksdepartementet mener at landet ikke oppfyller de juridiske kriteriene for en oppføring, skriver NTB.
DB171121 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) forsvarer Norges brudd på våre juridiske forpliktelser med tre argumenter : ¶ 1 ) Norge har en raus og god foreldrepengeordning. 2 ) EØS-landene må ha et handlingsrom til å velge nasjonale løsninger. 3 ) Likestillingen koster.
DA171121 Det har i den senere tid oppstått tvil om de juridiske sidene ved vedtaket er i samsvar med kommuneloven og plan- og bygningsloven.
AP171121 Juridiske eksperter mener det vil være mulig å kaste Mugabe som statssjef i løpet av de nærmeste par dagene.
AP171121 Juridiske eksperter mener det vil være mulig å kaste Mugabe som statssjef i løpet av de nærmeste par dagene.
AP171121 ZANU-PF sin juridiske sekretær Patrick Chinamasa sier Mnangagwa i første omgang vil fullføre Mugabes periode frem til valget i 2018.
AP171121 Parlamentsleder Mudenda sier at parlamentet jobber med det juridiske for å sikre at en ny leder er på plass innen onsdag, ifølge Reuters.
DN171120 Den har vært diskutert i den amerikanske regjeringen i flere måneder, der enkelte i utenriksdepartementet mener at landet ikke oppfyller de juridiske kriteriene for en oppføring.
DN171120 Det opplyser Paul Mangwana, nestleder for behandling av juridiske saker i partiet ZANU-PF.
AP171120 Men den juridiske eksperten John Makamure hevder overfor nyhetsbyrået Reuters at parlamentet i Harare ikke behøver mer enn ett døgn på å kaste Mugabe som statsoverhode for landet han har styrt i 37 år, siden et solid flertall av de folkevalgte ønsker å fjerne ham snarest.
AP171120 Den har vært diskutert i den amerikanske regjeringen i flere måneder, der enkelte i utenriksdepartementet mener at landet ikke oppfyller de juridiske kriteriene for en oppføring.
AA171120 Massesøksmål : Forbrukerrådets juridiske direktør Marianne Uppman t.v. og rådets direktør Randi Flesland i Oslo tingrett.
DA171119 Prosessen skal etter planen starte tirsdag, og allerede onsdag er det mulig at nasjonalforsamlingen vil holde en avstemning for å få ham avsatt, opplyser Paul Mangwana, nestleder for behandling av juridiske saker i ZANU-PF.
VG171118 Sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen, sier avisen både støtter og støttet en politianmeldelse av saken, men at den juridiske vurderingen gikk dit hen at den antagelig ville bli henlagt.
VG171118 De rent juridiske vurderingene som forelå den gangen var at bevisene i saken først og fremst lå i forklaringene til de to.
DN171118 - Vi har forholdt oss til juridiske og økonomisk avtaler med Henrik Langeland.
BT171118 Nattens siste hendelse skjedde ved Det juridiske fakultet i Jekteviksbakken like før klokken 03.30.
AP171118 Espen Egil Hansen, sjefredaktør i Aftenposten, sier til VG at den juridiske vurderingen var at saken ville blitt henlagt.
AP171118 De rent juridiske vurderingene som forelå den gangen var at bevisene i saken først og fremst lå i forklaringene til de to.
AP171118 Om Stortinget vil ta rettsstatens idé på alvor vil vanskelig kunne overse at 19 juridiske professorer i år har sluttet seg til vårt ofte gjentatte krav om å ta stilling til og hensyn til testamentets formål Hvis Stortinget standhaftig motsetter seg å gå inn i Alfred Nobels formål med prisen, vil det reise spørsmål om norske folkevalgte er egnet og villig til å bistå i arbeidet med å ve
DB171117 Avisa Klassekampen skrev fredag om en undersøkelse ved Universitetet i Oslo ( UiO ) som avdekker at flere kvinnelige ansatte skal ha sluttet ved Det juridiske fakultetet på grunn av sextrakassering.
DA171117 LO sentralt opplyser at få eller ingen saker om seksuell trakassering eller overgrep i denne tidsperioden har nådd LOs juridiske avdeling.
DA171117 LO sentralt opplyser at få eller ingen saker om seksuell trakassering eller overgrep i denne tidsperioden har nådd LOs juridiske avdeling.
BT171117 Avisa Klassekampen skrev fredag om en undersøkelse ved Universitetet i Oslo ( UiO ) som avdekker at flere kvinnelige ansatte skal ha sluttet ved Det juridiske fakultetet på grunn av sextrakassering.
AP171117 For ett år siden varslet en rapport at flere ansatte skal ha sluttet ved Det juridiske fakultet i Oslo etter sextrakassering.
AP171117 For ett år siden varslet en rapport at flere ansatte skal ha sluttet ved Det juridiske fakultet i Oslo etter sextrakassering.
AP171117 Deres juridiske eksperter viser til Art. 138.2 i Ukrainias grunnlov, og slår fast at folkeavstemningen, løsrivelsen fra Ukraina og gjenforeningen med Russland ble lovlig etter statskuppet i Ukraina i 1998. 3.
AA171117 For ett år siden varslet en rapport at flere ansatte skal ha sluttet ved Det juridiske fakultet i Oslo etter sextrakassering.
VG171116 NIF sender altså et brev signert den juridiske sjefen i organisasjonen ? sier Kvilekval og himler med øynene.
VG171116 Det er utrolig at de klarte å skrive et slikt brev, signert den juridiske sjefen i NIF.
DB171116 Mens den russiske langrennssjefen Jelena Velbe dramatisk lover å kjempe de utestengte løpernes juridiske sak til siste blodsdråpe, har CAS allerede slått fast at avsløringene i McLaren rapportene av det russiske statsdopet i siste OL i Sotsji er til å stole på.
AP171116 Selv om russerne har mange unge, flinke IT-hoder, er deres største ulempe å jobbe under politisk uforutsigbarhet og usikre juridiske betingelser.
AA171115 Ogursky understreker at flyselskapet tar dets juridiske forpliktelser veldig alvorlig, og at de i dette tilfelle ønsker å ta saken videre til et høyere nivå i Norge fordi det handler om uunngåelige forsinkelser.
AA171115 Men hvis en forsinkelse skyldes dårlig vær, er luftfartsselskaper ekskludert ansvar, siden dårlig vær kvalifiserer under det juridiske konseptet « force majeure » som vil si ekstraordinære forhold, sier han.
AA171115 Rettssaken, som savner sidestykke her hjemme, reiser ikke bare juridiske spørsmål om hva Grunnlovens paragraf egentlig sier noe om, men utfordrer helt grunnleggende prinsipper i vår rettsstat.
DN171114 Det vil si at det som skjer i Norge i denne saken vil ha mye å si for hvordan disse spørsmålene blir vurdert andre steder, sier professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Ole Kristian Fauchald, til NRK.
DB171114 Også han varsler juridiske skritt.
DB171114 Blant dem som uttalte seg var forvaltningsekspert Jan Fridthjof Bernt ved det juridiske fakultet ved UiB.
DB171114 Blant dem som uttalte seg var forvaltningsekspert Jan Fridthjof Bernt ved det juridiske fakultet ved UiB.
DB171114 Blant dem som uttalte seg var forvaltningsekspert Jan Fridthjof Bernt ved det juridiske fakultet ved UiB.
DA171114 CANNES : - Kvinner forsvinner stadig på reservatene i USA, og de som står bak, uansett om de er urfolk eller ikke, slipper som oftest unna på grunn av de juridiske smutthullene i forvaltningen av reservatene.
DA171114 Men finansministeren får støtte for sin håndtering fra Geir Woxholth, som er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, skriver Klassekampen.
BT171114 november 2017 uttaler professor Geir Woxholth ved det juridiske fakultet i Oslo at selv om SSB benevnes som uavhengig er det « ikke til hinder for instrukser.
BT171114 Men finansministeren får også støtte for sin håndtering fra Geir Woxholth, som er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, skriver Klassekampen.
AP171114 november 2017 uttaler professor Geir Woxholth ved det juridiske fakultet i Oslo at selv om SSB benevnes som uavhengig er det « ikke til hinder for instrukser.
AP171114 Men finansministeren får støtte for sin håndtering fra Geir Woxholth, som er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, skriver Klassekampen.
AP171114 Men finansministeren får også støtte for sin håndtering fra Geir Woxholth, som er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, skriver Klassekampen.
AP171114 Det er snarere en global bølge, der politiske vedtak angripes for å være i strid med grunnleggende juridiske forpliktelser.
VG171113 Men UDIs oppgave er å vurdere landinformasjonen om Afghanistan opp mot de juridiske tersklene som finnes.
NL171113 Man kunne også være noe mer analytisk og ikke konkluderende når det gjelder nasjonalitetskravet - dette temaet i alle fall omdiskutert i juridiske kretser.
NL171113 Man kunne også være noe mer analytisk og ikke konkluderende når det gjelder nasjonalitetskravet - dette temaet i alle fall omdiskutert i juridiske kretser.
BT171112 Jordskifteretten driver også med utstrakt bruk av mekling i mange av sakene sine, både i juridiske tvister og i saker der jordskifteretten endrer på eiendoms- og rettighetsforholdene.
AP171112 Ifølge Datatilsynets juridiske rådgiver, Tobias Jurdin kan ikke norske kredittopplysningsselskap hevde eierskap til kundenes personopplysninger.
NL171111 Ifølge en kjennelse fra FNs juridiske hovedorgan, Den internasjonale domstolen ( IJC ), om Kosovo, er det ifølge folkeretten ikke ulovlig av Krim og organisere en folkeavstemming og erklære seg sjøl uavhengig eller å erklære at provinsen ønsker å slå seg sammen med Russland.
AP171111 I tillegg til de kildene som er sitert i artikkelen, har Aftenposten snakket med syv andre jurister for å avklare de juridiske forholdene i SSB-saken.
AP171111 Hva er det juridiske forholdet mellom finansministeren og SSB-sjefen ?
VG171110 - Det betyr at man må vurdere hvorvidt den kritikken som Siv Jensen har rettet mot henne, er velbegrunnet og tilstrekkelig grunn til å gå til oppsigelse, forteller Jan Fridthjof Bernt, professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, til VG.
SA171110 Det er mange juridiske fallgruver man kan gå i ved en bolighandel, og eiendomsmegleren skal være din faglige, kompetente rådgiver gjennom hele bolighandelen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer. - « Solgt » er et underholdningsprogram og jeg tror de fleste som ser på forstår at
DA171110 I El Salvador risikerer kvinner som tar abort også juridiske komplikasjoner.
DA171110 Regjeringen trosset dermed både vitenskapelige og juridiske råd, samt Norges forpliktelser i henhold til FNs klimaavtale av 2015.
DA171110 Regjeringen trosset dermed både vitenskapelige og juridiske råd, samt Norges forpliktelser i henhold til FNs klimaavtale av 2015 », heter det videre.
BT171110 Det er mange juridiske fallgruver man kan gå i ved en bolighandel, og eiendomsmegleren skal være din faglige, kompetente rådgiver gjennom hele bolighandelen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer. - « Solgt » er et underholdningsprogram og jeg tror de fleste som ser på forstår at
AP171110 Det er mange juridiske fallgruver man kan gå i ved en bolighandel, og eiendomsmegleren skal være din faglige, kompetente rådgiver gjennom hele bolighandelen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer. - « Solgt » er et underholdningsprogram og jeg tror de fleste som ser på forstår at
AP171110 Det er mange juridiske fallgruver man kan gå i ved en bolighandel, og eiendomsmegleren skal være din faglige, kompetente rådgiver gjennom hele bolighandelen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.
DB171108 Han sa videre at etterforskningen gjennomføres i hemmelighet « for å beskytte integriteten til de juridiske prosedyrene og for å forsikre seg om at de anholdtes høye, sosiale status ikke ville frita dem fra rettferdighet ».
VG171107 Tirsdag møtte ordførerne opp i Brussel, for å fordømme den politiske og juridiske situasjonen i Catalonia.
VG171107 Målet med de 200 ordførernes reise, var i følge en pressemelding å støtte opp om å fordømme den politiske og juridiske situasjonen i Catalonia foran de europeiske institusjonene.
DN171107 Den nye målingen kom mens Trump står overfor en rekke politiske og juridiske utfordringer.
DA171107 Den nye målingen kom mens Trump står overfor en rekke politiske og juridiske utfordringer.
AA171107 Den nye målingen kom mens Trump står overfor en rekke politiske og juridiske utfordringer.
DB171106 Ubaydullah Hussains forsvarer John Christian Elden sier saken handler om juridiske grenseoppganger mellom det å rekruttere noen, og det å hjelpe noen som allerede har bestemt seg for å reise.
DA171106 - Det avgjørende i saken er ikke de juridiske spissfindighetene, men debatten om hvordan dagens energi- og miljøpolitikk bør vurderes i lys av de grunnleggende menneskerettigheter vi har vedtatt i grunnloven.
AA171106 En knapp uke senere sendte fylkesrådet i Nord-Trøndelag saken over til Trøndelag fylkeskommune, fordi de ønsket at de økonomiske, juridiske og politiske konsekvensene av bruanbudsaken måtte tas av den nye fylkeskommunen.
DA171105 Ubaydullah Hussains forsvarer, John Christian Elden, sier saken handler om juridiske grenseoppganger mellom det å rekruttere noen, og det å hjelpe noen som allerede har bestemt seg for å reise.
BT171105 Meglere skal ha den juridiske kompetansen slik at man kan være en trygg og god rådgiver på alle sider ved boligsalget.
AP171105 Ubaydullah Hussains forsvarer, John Christian Elden, sier saken handler om juridiske grenseoppganger mellom det å rekruttere noen, og det å hjelpe noen som allerede har bestemt seg for å reise.
AP171105 Hvis en redaksjon mener at en utgivelse har etiske og/eller juridiske utfordringer som bør drøftes nærmere, involveres flere i forlaget, og man søker eksterne råd om nødvendig.
AP171105 Etiske og juridiske utfordringer drøftes ¶
DB171103 I tillegg må spillet ta juridiske hensyn, da det fortsatt er ulovlig å være homofil i noen land.
DB171103 MRC, produksjonsselskapet bak « House of Cards », opplyser at de har opprettet en anonym telefontjeneste for klager, kriseteam og juridiske rådgivere i seksuelle trakasseringssaker tilgjengelige for mannskapet.
DN171102 Ifølge nyhetsbyrået gir listen det mest detaljerte juridiske beviset til nå av tett kontakt mellom hackerne og den russiske regjeringen. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB171102 Ifølge nyhetsbyrået gir lista det mest detaljerte juridiske beviset til nå av tett kontakt mellom hackerne og den russiske regjeringen.
VG171101 Det er et faktum at representanter fra Facebook, Twitter og Google tirsdag forklarer seg for Senatets juridiske komité om at flere titalls millioner amerikanere ble eksponert for innhold fra et russisk selskap før valget.
VG171101 - Hvis en person hadde blitt skadet eller drept mens byggeprosjektet pågikk, var det det mottakeren av huset som måtte bære ansvaret, og også sitte med det juridiske ansvaret.
VG171101 - Formuleringene rundt det juridiske på ansvaret var et ufravikelig krav fra Haiti Røde Kors, da hverken Røde Kors i Norge eller noen andre Røde Kors-foreninger hadde juridisk status i Haiti.
DN171101 Etter flere års gang gjennom det norske rettssystemet er gjødselselskapets tidligere juridiske direktør, Ken Wallace, dømt til syv års fengsel for grov korrupsjon.
AP171101 Facebooks juridiske sjef Colin Stretch, Sean Edgett fra Twitter og Googles sikkerhetsdirektør Richard Salgado møter til høringen i Senatets etterretningskomité tirsdag.
AP171101 - Vi har de siste 48 timene avdekket 120.000 russisk-baserte innlegg på Instagram, sa Facebooks juridiske sjef Colin Stretch i en høring i Senatets etterretningskomité onsdag.
AP171101 Når det nyvalgte storting om en måned skal utpeke tre medlemmer til Nobelkomiteen, må det ta konsekvensen av den juridiske avklaring vi nå har fått, skriver innleggsforfatteren.
AP171101 Når det nyvalgte storting om en måned skal utpeke tre medlemmer til Nobelkomiteen, må det ta konsekvensen av den juridiske avklaring vi nå har fått gjennom vedtak av svenske myndigheter i 2012 og 2015, da Nobelstiftelsen ga opp sin anke til den svenske regjering.
SA171031 Jeg kan ikke tenke meg at det kan være juridiske hindringer for å ivareta disse menneskene på en respektfull måte.
DA171031 Jeg tror administrasjonenes reaksjon er å la det juridiske systemet få virke som det skal - alle er uskyldige..., vi får se hvordan det går, sa John Kelly til Fox News.
AP171030 Han uttaler ifølge Reuters at han håper at valget vil « gjenopprette den juridiske situasjonen » i regionen og at han « tror og håper » Catalonia vil være « det samme åpne og integrerte samfunnet » etter valget.
AP171030 Han uttaler ifølge Reuters at han håper at valget vil « gjenopprette den juridiske situasjonen » i regionen og at han « tror og håper » Catalonia vil være « det samme åpne og integrerte samfunnet » etter valget.
DB171028 Kenyatta er nærmest garantert valgseier, men alt ligger til rette for ytterligere juridiske feider og politisk uro etter valget.
VG171027 Det er Therese Johaug, og ingen andre, som til syvende og sist har det juridiske ansvaret for at hun fikk i seg et anabolt steroid, og da er det høyst tvilsomt at hennes advokatutgifter skal ramme øvrig idrettsaktivitet.
DN171027 Etter loven er alle sykehusene juridiske enheter, de er pålagt å følge loven for hvordan pasientopplysninger skal behandles.
DN171027 I papirene som retten mottok bemerkes de mange juridiske problemene Weinstein og hans tidligere selskap står overfor, inkludert etterforskning, en sivil rettssak der The Weinstein Co. anklages for å ha vært klar over den påståtte trakasseringen i flere tiår, samt en sivil gransking anlagt av riksadvokaten i New York.
DB171027 I papirene som retten mottok bemerkes de mange juridiske problemene Weinstein og hans tidligere selskap står overfor, inkludert etterforskning, en sivil rettssak der The Weinstein Co. anklages for å ha vært klar over den påståtte trakasseringen i flere tiår, samt en sivil gransking anlagt av riksadvokaten i New York.
NL171026 Begrepet betjener seg av juridiske forestillinger, hvor en tiltaler og tiltalt møtes over skyldspørsmålet.
DN171026 I ny innstilling ber hun om videre utredning av økonomiske, juridiske og politiske konsekvenser fordi Sichuan-tvisten kan komme til å danne presedens.
DB171026 I det siste tilfellet må han kanskje gi dem rang av statsråder, med tilhørende juridiske særrettigheter for at ikke katalanske nasjonalister skal trekke dem for retten.
DA171026 Helsehuset Restaurantdrift AS er det juridiske navnet på Matbaren Brakstad i det nye Helsehuset i Haugesund.
AP171026 Odingas boikott gjør at president Uhuru Kenyatta er nærmest garantert valgseier, men åpner også for ytterligere juridiske feider og politisk uro etter valget.
AP171026 Kenyatta er nærmest garantert valgseier, men alt ligger til rette for ytterligere juridiske feider og politisk uro etter valget.
AA171025 Det var i går, tirsdag, at fylkesrådet i Nord-Trøndelag sendte saken over til Trøndelag fylkeskommune, fordi de økonomiske, juridiske og politiske konsekvensene av bruanbudsaken må tas av den nye fylkeskommunen.
AA171025 Det er to juridiske domener i denne saken : ¶ 1.
DB171024 Det innebærer at du er øverste juridiske ansvarlig for et hopprenn og sitter i juryen.
DA171024 Per i dag finnes det ingen juridiske muligheter til å binde gårdeiere til å følge et bestemt konsept.
DA171024 - Han har spilt en stor rolle med sin vekt på det juridiske .
AP171024 Trumps mer pengeorienterte rådgivere, som budsjettdirektør Mike Mulvaney, har vært mot en kriseerklæring, nettopp fordi det innebærer økonomiske og juridiske konsekvenser.
AP171024 Det gir også staten ekstraordinære juridiske hjemler.
DA171023 Det er å demonstrere på en fredelig måte - mot rasisme og urettferdighet i vårt juridiske system, sa Clinton ifølge Fox News.
DA171023 LOs juridiske avdeling ønsker ikke kommentere dommen da de ikke selv har vært involvert i rettssaken.
AP171023 Der bestemte den øverste domstolen i en av provinsene i forrige uke i en dom at det juridiske forsvaret om « rimelig eller moderat tukt » er i strid med landets grunnlov fra 1996.
NL171022 Undertegnede professorer ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø slutter seg til den oppfatning at Stortinget har plikt til å ta stilling til Nobelprisens formål og velge til Nobelkomiteen personer som har vist evne og vilje til å fremme det spesifikke fredsarbeid, den vei til å forebygge nye kriger, som Nobel ville støtte
NL171022 I en frittstående erklæring har 18 professorer ( se navnelisten nedenfor * ) ved de juridiske fakulteter i Oslo, Bergen og Tromsø erklært at Stortinget har plikt til å ta stilling til fredsprisens formål og finne frem til personer som vil fremme det spesifikke fredsarbeidet Nobel ville støtte med " prisen for fredsforkjempere ".
DB171022 Idet Rajoy vil ta i bruk paragraf 155 i Grunnloven for å overstyre Catalonia, er det omsider slutt på den juridiske kampen mellom lederne i Barcelona og Madrid, der de første har gjort det ene vedtaket etter det andre som så de siste har gått til domstolene med og fått dem kjent lovstridige.
DB171020 - Vi mener at Sture Bergwall har rett til erstatning fordi han har blitt urettmessig berøvet sin frihet over lang tid, sier hans juridiske representant, Angelica Rigborn til avisa.
SA171019 Filmregissør Joachim Trier sier trakasseringen som nå rulles opp er uakseptabel og mener det er viktig at direkte seksuell trakassering får juridiske konsekvenser.
AP171019 Hvis klageren ikke er fornøyd med svaret er det juridiske systemer som behandler om denne offentlige anskaffelsen har gått rett for seg, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen.
AP171019 Filmregissør Joachim Trier sier trakasseringen som nå rulles opp er uakseptabel og mener det er viktig at direkte seksuell trakassering får juridiske konsekvenser.
VG171018 PP viser til dessuten det juridiske i saken, og at de har grunnloven på sin side.
DB171018 Dette er organisasjoner som tilbyr fri rettshjelp til de vanskeligstilte i samfunnet som ikke har mulighet til å kjøpe juridiske tjenester.
DA171017 Ukt Haugesund AS er det juridiske navnet bak Skoringen Haugesund som har hatt butikk i Haraldsgata.
DB171016 - Det er smålig av regjeringen å kutte i støtten til Juss-Buss og de andre som hjelper de svakeste i samfunnet med juridiske råd, sier Vågslid.
DB171014 Det har ført til at flere særforbund har nølt med å sette i gang juridiske prosesser mot de rundt 600 russiske utøverne fra mange ulike idretter som via tallkoder er identifisert med manipulerte prøver.
DB171014 Det er denne juridiske detaljen som åpner for å holde alle de seks russiske skiløperne fra Sotsji-skandalen som er identifisert av McLarens bevismateriale, unna vinterlekene i Pyeongchang.
DB171014 Der er her CAS sin 4 års utestengelse av tresteghopperen Anna Pyatykh fort forandrer det juridiske spillet.
DB171014 BARE et par uker før Alexander Legkov får lov til å konkurrere på ski igjen, kommer nyheten om den juridiske utviklingen som fort kan utestenge ham fra vinterens OL.
SA171013 Ikke dermed sagt at dommen var feil sett fra idrettens juridiske synspunkt.
SA171013 Ikke dermed sagt at dommen var feil sett fra idrettens juridiske synspunkt.
DB171013 Blooms avgjørelse om å trekke seg som Weinsteins juridiske rådgiver kom etter flere reaksjoner mot det faktum at hun valgte å representere ham.
DB171013 Advokat Lisa Bloom, som tidligere har representert en rekke kvinner i saker om sextrakassering, overgrep og « hevnporno », har for øvrig valgt å trekke seg fra Harvey Weinsteins juridiske team.
AP171013 I juridiske kretser har det vært ulike oppfatninger om hvilke overgangsregler som skal gjelde - noe annet ville ha vært overraskende.
AP171013 Ikke dermed sagt at dommen var feil sett fra idrettens juridiske synspunkt.
AP171013 Ikke dermed sagt at dommen var feil sett fra idrettens juridiske synspunkt.
AA171012 Den juridiske ommøbleringen er nødvendig for å kunne fortsette med grensekontrollen når dagens regime utløper den 11. november.
AA171012 Den juridiske ommøbleringen er nødvendig for å kunne fortsette med kontrollen når dagens regime utløper den 11. november.
DB171011 Det er mulig klinikken g jenåpnes, men det må den juridiske vurderingen avgjøre, sier Lundell.
DB171010 Dette vil forbli den juridiske rammen for alle de individuelle sakene som etter hvert kommer opp i idrettens rettssystem.
DB171010 Der framstår den russiske skihelten dessverre ikke spesielt troverdig i den juridiske vurderingen : ¶
DB171010 At suspensjonen likevel blir opphevet 1.november skyldes dommernes juridiske tolkning av FIS-regelverket og at bruken av utestengelser generelt ikke må bli vanlig straff uten en egen rettsak.
AP171010 Det gjelder særlig når man skal møte representanter for Regjeringsadvokaten, som rekrutterer noen av landets beste juridiske hoder.
DN171009 Han reagerte spesielt på at rapporten konkluderte med at det ikke forelå korrupsjon, samtidig som det ble understreket at rapporten ikke inneholdt noen juridiske vurderinger.
DN171009 Vi ber om at disse reformene blir inkludert i all lovgiving angående statusen for DACA-mottakere, sier Det hvite hus' leder for juridiske anliggender, Mark Short.
DB171009 Ledende Nato-land bryter denne juridiske forpliktelsen.
AP171009 Det er økende misnøye blant EU-tilhengerne innenfor det juridiske fagmiljøet og næringslivet over det som ifølge The Guardian omtales som regjeringens « Kamikaze-strategi » ( japanske dødsflyvere som utførte selvmordsangrep under annen verdenskrig ).
AP171009 Skjold er stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo.
AP171009 Malcolm Langford er professor ved Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo.
AA171009 Vi ber om at disse reformene blir inkludert i all lovgiving angående statusen for DACA-mottakere, sier Det hvite hus' leder for juridiske anliggender, Mark Short.
VG171008 Vi gjør det som må til innenfor vårt juridiske rammeverk for å oppnå det, sier Rouse til VG.
DB171008 Lisa Bloom, den nylig avgåtte juridiske rådgiveren til Weinstein, skal imidlertid ha sagt at han for tiden ikke har tid til et intervju.
DB171007 Organisasjonen Detained in Dubai, som ifølge nettsidene deres rådgiver internasjonale myndigheter om De forente arabiske emiraters juridiske problemstillinger, har uttalt seg om saken.
AP171007 Dette ble kjent gjennom en kunngjøring fra banken fredag, og ifølge den Barcelona-baserte avisen El Periódico begrunner styret beslutningen med den juridiske usikkerheten som er skapt som følge av den senere tids uavhengighetsstrid.
VG171006 Mey forteller at juridiske eksperter fra flere europeiske TONO-selskaper for tiden har jevnlige møter med EU-politikere.
DB171006 American Express saksøker stjerna for hele det utestående beløpet, samt juridiske kostnader.
DB171006 I en uttalelse til The Hollywood Reporter sier Harder at Weinsteins juridiske team nå planlegger å saksøke The New York Times, og at et eventuelt økonomisk utbytte av saken vil bli donert i sin helhet til organisasjoner for kvinner.
DA171004 ) har bistått Per Erik Marheim og Aksjonskomiteen Redd Marienlyst med juridiske avklaringer og anker.
VG171003 Det ene handler om det rent juridiske - er det innenfor lover og regler å være involvert så tungt så mange steder ?
VG171003 Det hører til unntakene at det er LO sentralt som beslutter politisk streik, fremholder leder av LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen, overfor VG.
DN171003 Land som Ukraina og Polen hadde derfor håpet at Europakommisjonen skulle få mandat til å forhandle med Nord Stream 2 og sikre landenes interesser, men nå har den juridiske tjenesten i Det europeiske råd avvist en slik løsning.
DN171003 - Etter denne klare juridiske vurderingen burde Europakommisjonen slutte å politisere bruken av EU-lov, og la nasjonale autoriteter gjøre jobben sin basert på det eksisterende rammeverket, skriver Sass.
AP171003 - De juridiske vurderingene som ble gjort for to år siden, tok ikke inn over seg hvilken praksis som er normalt i arkitektkonkurranser i dag.
DB171002 sikret seg et « drømmelag » av advokater - en blanding av skarpe juridiske akademikere og mer karismatiske skrankeadvokater med styrke i både eksaminasjon og prosedyre.
AP171002 Vi tar en vurdering av juridiske forhold i morgen, sier Viseth i Sporveien.
AA171002 - Vi gjentar det juridiske standpunktet som både denne kommisjonen og tidligere kommisjoner har hatt, nemlig at hvis det skulle holdes en folkeavstemning i samsvar med grunnloven, vil området som går ut, stå utenfor EU, sa Schinas. ( ©NTB ) ¶
VG171001 - Døden har ulike definisjoner - medisinske, juridiske , filosofiske og religiøse.
AP171001 Grundige juridiske vurderinger før enhver uortodoks metodebruk er et annet verktøy.
VG170930 - Etter mitt syn er det nødvendig å ta opp til drøfting hvor de juridiske grensene for nazistiske organisasjoner med en slik historie av rasistisk voldsutøvelse skal gå.
AP170930 - En effektiv folkeavstemning, med juridiske garantier og bindende slik den katalanske regionregjeringen har lovet, er umulig, sa Millo.
AA170930 - En effektiv folkeavstemning, med juridiske garantier og bindende slik den katalanske regionregjeringen har lovet, er umulig, sa Millo.
VG170929 Borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union ( ACLU ) har gått til juridiske skritt for å stanse ordrene, som først ble fremmet i februar og som myndighetene da ville holde hemmelig.
NL170929 På det juridiske fakultet i ved Norges arktiske universitet i Tromsø undervises det i mange juridiske disipliner.
NL170929 På det juridiske fakultet i ved Norges arktiske universitet i Tromsø undervises det i mange juridiske disipliner.
DB170929 I KPMGs granskingsrapport står det følgende under avsnittet « juridiske vurderinger » : ¶
AA170929 Borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union ( ACLU ) har gått til juridiske skritt for å stanse ordrene, som først ble fremmet i februar og som myndighetene da ville holde hemmelig.
DB170928 Han har lagt så mange juridiske , politimessige og praktiske hindre i veien at det spørs om det er mulig å gjennomføre noen avstemning.
DB170928 I tillegg til juridiske rettigheter er mangel på en god, kunnskapsbasert seksualundervisning et hinder for at jenter og kvinner kan treffe valg som gjør det mulig å kombinere familieplanlegging med jobb og utdanning.
DA170928 Hasse Invest AS er det juridiske navnet på Subway i Bystasjonen i Sandnes.
AP170928 Imroz Parvez er advokat og en ledende intellektuell stemme, som bruker juridiske virkemidler for å sikre befolkningen grunnleggende menneskerettigheter og likhet for loven.
AP170928 Kroppen kan synliggjøre en tidligere kjønnskorrigering, behov for hormonsprøyter - eller et kjønnsuttrykk som « ikke stemmer » med det juridiske kjønnet.
AA170928 Imroz Parvez er advokat og en ledende intellektuell stemme, som bruker juridiske virkemidler for å sikre befolkningen grunnleggende menneskerettigheter og likhet for loven.
VG170927 Dere kommer med juridiske termer og unnskyldninger for det dere har gjort.
AP170927 Beslutningene om livsforlengende behandling er noe av det vanskeligste på et sykehjem, her oppstår det både medisinske, etiske og juridiske problemstillinger, sier Romøren.
AA170927 Dere kommer med juridiske termer og unnskyldninger for det dere har gjort.
VG170925 De nye restriksjonene er en utvidelse av det eksisterende reiseforbudet som har blitt møtt med kraftig motstand i det juridiske systemet i USA.
DN170925 De nye restriksjonene er en utvidelse av det eksisterende reiseforbudet som har blitt møtt med kraftig motstand i det juridiske systemet i USA.
AP170925 Firmaet har varslet at de anker beslutningen, og Uber vil kunne operere som vanlig mens den juridiske prosessen pågår.
AA170925 Men de juridiske betingelsene for en pågripelse må være oppfylt, sa riksadvokat Jose Manuel Maza mandag.
SA170924 Kvinnefronten krever sterkere politisk vilje hos alle partier til å gi kvinner som vil ut av prostitusjon, bedre politiske, sosiale og juridiske rettigheter.
AP170922 Firmaet har allerede varslet at de anker beslutningen, og Uber vil kunne operere som vanlig mens den juridiske prosessen pågår.
AA170922 Firmaet har allerede varslet at de anker beslutningen, og Uber vil kunne operere som vanlig mens den juridiske prosessen pågår. ( ©NTB ) ¶ | 70.000 bedt om å evakuere på Puerto Rico som følge av bristende demning ¶
AA170922 Punktum medfører imidlertid en solid økonomisk smell for selskapet, som medregnet alle bøter, erstatningskrav, juridiske kostnader og nedskriving av verdier på rundt 7,4 milliarder i Usbekistan taper rundt 15 milliarder svenske kroner.
VG170921 « Forlaget er, etter en grundig gjennomgang av vedtaket sammen med sine juridiske rådgivere, uenige i de faktiske og juridiske vurderinger Konkurransetilsynet har gjort.
VG170921 « Forlaget er, etter en grundig gjennomgang av vedtaket sammen med sine juridiske rådgivere, uenige i de faktiske og juridiske vurderinger Konkurransetilsynet har gjort.
NL170921 Finnes det juridiske institusjoner som kan beskytte minoriteten mot overgrep fra stortingsflertallet ?
DN170921 - Det juridiske underlaget for grensekryssende virksomhet er ikke i orden så lenge dette ikke er på plass, advarer hun. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
NL170920 Det er et mysterium at myndighetene slipper unna ved kun å henvise til juridiske handleplikter.
DB170920 essige rammebetingelsene for politiarbeid systematisk blir overskredet, slik hele idéen er med slike hemmelige, selvstyrte uro-enheter, så ender det alltid opp med grove forbrytelser, fordi man er vant til å kjøpe og selge opplysninger, dyrke action og ha forakt overfor kjedelig politiarbeid og juridiske begrensninger.
DA170920 Det gis også poeng for kulturminners og - miljøers forankring i planer og fastsettelse i juridiske bindende i kommuneplaner.
AP170920 - Så langt er det ikke satt på spissen, men om noen skulle gjøre det er den juridiske usikkerheten fundamental, sier Bramness Arvidsson.
DN170919 Her sammen med Jacob Møller ( i midten ), Schibsteds juridiske direktør og sjef for fusjoner og oppkjøp.
AP170919 Hun utelukker likevel ikke ytterligere juridiske konsekvenser.
DA170918 Juridiske og økonomiske problemer reddet Grünerløkka fra å saneres samtidig med rivinga av Enerhaugen.
DB170916 Rettssaken har også avslørt hvordan mistanke har ødelagt samarbeidet mellom to nabodistrikter i politiet, gitt et sjeldent innblikk i metodebruk i juridiske gråsoner og gitt innsyn i hvordan forholdet mellom « purk og skurk » kan bli fortrolig.
AA170916 Vi må sette oss ned og undersøke det juridiske , og gjøre alt vi kan for at dette ikke blir gjennomført, sier han.
AP170915 Juridiske fremstøt er blitt stanset.
AP170915 Og det er bra at vi - uavhengig av livssyn - kan enes om juridiske kjøreregler.
DB170913 Både reanalysene av selve OL-prøvene og den juridiske prossessen i enkelte nye saker vil fortsette.
DB170913 I avskjedigelsen skal det også være juridiske formuleringer som åpner døra for at NFF kan framlegge ytterligere bevis ut over de fire e-postene advokat Elden hevder er hele bevisgrunnlaget for saken.
DB170913 Men de må skille mellom det juridiske og det å ha meninger, sier han til NTB.
AA170913 Men de må skille mellom det juridiske og det å ha meninger, sier han til NTB.
DN170911 Våre svenske og danske kolleger hadde allerede blitt varslet av SAS om mulig juridiske forføyninger hvis det ble et tema i meglingen, sier Lippestad.
DN170910 - Det er ingen tvil om at det er innenfor markedsføringsloven å sende ut politiske budskap på sms, sier Forbrukerombudets juridiske direktør Frode Elton Haug.
VG170909 under en pause i den fem timer lange høringen med Senatets juridiske komite sist torsdag.
VG170909 Kritisk var også jusprofessor og tidligere dekan ved Universitetet i Oslos juridiske fakultet, Hans Petter Graver.
VG170908 Artisten på sin side har ikke bekreftet at anklagene er sanne, men denne uken kom hans juridiske team med et svar på søksmålet der det står at Usher « både generelt og spesifikt benekter ethvert punkt i påtalen og hele klagemålet ».
VG170908 Det samme gjorde jusprofessor og tidligere dekan ved Universitetet i Oslos juridiske fakultet, Hans Petter Graver.
DN170908 Det har vært mye uro rundt Uber, og selskapet er i en rekke juridiske strider over hele verden.
DB170908 Informasjon om brudd på helsemyndighetens anbefalinger, bør også være tilgjengelig, i tillegg til de juridiske kravene vi er pålagt å rapportere på, sier Berg.
DB170907 NY Times påpeker at presidentsønnens erkjennelse om at han aktet å søke juridisk bistand etter møtet, tyder på at han visste eller hadde mistanke om at å motta skadelig informasjon om Clinton fra et annet land ville heve vanskelige juridiske spørsmål.
VG170906 Vi mener også at de juridiske konklusjoner er uriktige.
VG170906 Mange juridiske eksperter mener at Obama med det brøt grunnloven.
AA170906 Abel ville ta farskapssaken til retten fordi hun ønsket å bli Dalis juridiske datter og dermed også kunne kreve en del av arven hans.
DN170905 Sandnes ( fra venstre ), juridiske direktør Tomas Myrbostad, TV 2-advokat Theo Jordahl og organisasjons- og kommunikasjonsdirektør, Sarah Willand, stilte til oppvaskmøte med Norsk Journalistlag i mai.
VG170904 - Hva slags juridiske vurderinger har blitt gjort i forkant av denne tildelingen ?
AA170904 EU-kommisjonens definisjon er slik : « Et konsept der bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin virksomhet og i sin interaksjon med sine interessenter på frivillig basis.»Å ta samfunnsansvar, eller å være sosialt ansvarlig, handler ikke om å oppfylle juridiske krav, men om å gjøre noe mer enn det som formelt forventes.
DB170902 Han kunne ikke bli med videre på grunn av at han skulle levere en doktorgrad på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø.
DN170830 Senatets juridiske komité opplyser at presidentens 39 år gamle sønn har sagt seg villig til å vitne for etterforskere bak lukkede dører.
DB170830 Ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo og Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø var midlertidigheten henholdsvis 44 og 36 prosent, ifølge Akademikerne.
DA170830 Enn så lenge er imidlertid den juridiske betegnelsen altså « karatepinner ».
AP170830 Senatets juridiske komité opplyser at presidentens 39 år gamle sønn har sagt seg villig til å vitne for etterforskere bak lukkede dører.
AA170830 Senatets juridiske komité opplyser at presidentens 39 år gamle sønn har sagt seg villig til å vitne for etterforskere bak lukkede dører.
AA170830 Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø fra KrF påpeker at den juridiske betenkningen ikke er realitetsbehandlet ennå, og at det først vil skje når rådmannen legger fram en sak for tinget til høsten. ( ©NTB ) ¶
AP170829 - Det er helt utrolig at en president kan gjøre dette - bare ignorere lokalsamfunnet og det juridiske systemet, sa Petra Falcon, lederen av organisasjonen Promise Arizona, som jobber for spansktalendes rettigheter.
VG170828 Trump juridiske rådgiver Michael Cohen ønsker heller ikke å kommentere saken, men hans egen advokat, Stephen Ryan, sier til avisen at hans klient « har samarbeidet og vil fortsette å samarbeide med etterforskerne », og at han « vil svare på alle spørsmål de måtte ha om byggeforslaget i Moskva ».
DN170828 Transportselskapet Uber sliter med juridiske problemer fra alle kanter.
DB170828 Her skal vi bruke ny teknologi som er prøvd ut i pilotprosjekter og som ivaretar personvern og juridiske aspekter, samtidig som forskerne får rask tilgang til nødvendige samledata til planlegging av prosjekter.
DB170827 - Angående benådingen av Arpaio, skulle jeg heller ønske presidenten hadde respektert den juridiske prosessen, skriver den andre senatoren, Jeff Flake.
VG170826 « Når det gjelder benådingen av Arpaio, så ville jeg ha foretrukket at presidenten respekterte den juridiske prosessen og lot den gå sin gang », skriver Flake på Twitter.
VG170826 Juridiske paragrafryttere, på sin stadige og overivrige jakt etter juridiske trofeer som kan understøtte myten om at internasjonal idrett er ren med unntak av de som blir tatt for å jukse, kan muligens med bakgrunn i idrettens eget regelverk argumentere for at dommen mot Therese Johaug holder, rnt formelt.
VG170826 Juridiske paragrafryttere, på sin stadige og overivrige jakt etter juridiske trofeer som kan understøtte myten om at internasjonal idrett er ren med unntak av de som blir tatt for å jukse, kan muligens med bakgrunn i idrettens eget regelverk argumentere for at dommen mot Therese Johaug holder, rnt formelt
DN170826 - Jeg har tiltro til det juridiske systemet.
DB170826 - Angående benådingen av Arpaio, skulle jeg heller ønske presidenten hadde respektert den juridiske prosessen, skriver den andre senatoren, Jeff Flake.
AP170826 - Det er helt utrolig at en president kan gjøre dette - bare ignorere lokalsamfunnet og det juridiske systemet, sa Petra Falcon, lederen av organisasjonen Promise Arizona, som jobber for spansktalendes rettigheter.
VG170824 - Det er ulovlig, fastslo advokat Jon Wessel-Aas i Bing Hodneland da han uttalte seg om det juridiske til VG i vår.
VG170824 Tirsdag forklarte en av terrorcellens medlemmer, Mohamed Houli Chemlal, seg for en dommer i Madrid og skal ifølge juridiske kilder ha sagt at terrorcellen hadde som mål å drepe og skade store mengder mennesker med tre bomber laget av TAPT og gass.
DN170824 Sandnes ( fra venstre ), juridiske direktør Tomas Myrbostad, TV 2-advokat Theo Jordahl og organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand.
DN170824 ), juridiske direktør Tomas Myrbostad, TV 2-advokat Theo Jordahl og organisasjons- og kommunikasjonsdirektør, Sarah Willand.
DA170824 Dersom man ikke oppfyller kravene, kan det bli det juridiske hovedargumentet for å kaste vedkommende ut.
DN170823 Regjeringen ser for seg at det kan bli nødvendig med en ny domstol eller komité som kan avgjøre juridiske saker hvor EU og Storbritannia er uenige.
DB170823 Her er vi i kjernen ved det juridiske utfordrende ved denne dommen.
DB170823 Begrepet " ansvar " refererer til den tydelige juridiske forpliktelsen enhver utøver har for å forsikre seg om at hun/han ikke på noen måte får et forbudt stoff inn i kroppen.
DB170823 Idrettens øverste juridiske organ, voldgiftsretten i Lausanne ( CAS ), har økt straffen fra 13 til 18 måneders utestengelse.
AA170823 Regjeringen ser for seg at det kan bli nødvendig med en ny domstol eller komité som kan avgjøre juridiske saker hvor EU og Storbritannia er uenige.
VG170822 Nå har jeg mistet all tillit til idrettens juridiske biten av det arbeidet, slår Hoff fast.
VG170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
VG170822 En ti måneders lang prosess ble i dag avsluttet da idrettens øverste juridiske organ, voldgiftsretten i Lausanne ( CAS ) bestemte at Johaugs utestengelse blir 18 måneder.
VG170822 Avgjørelsen fra idrettens øverste juridiske organ, voldgiftsretten i Lausanne ( CAS ).
SA170822 Slik burde det også vært i idrettens juridiske system.
SA170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
SA170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
SA170822 Nå har jeg mistet all tillit til idrettens juridiske bit av det arbeidet. ( @NTB ) ¶
FV170822 Slik burde det også vært i idrettens juridiske system.
FV170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
FV170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
DN170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
DB170822 Ta det juridiske med Christian, sier Ernst.
DB170822 Så får eksperter på juridiske idrettslige spørsmål vurdere videre.
DB170822 Nå har jeg mistet all tillit til idrettens juridiske bit av det arbeidet.
DB170822 - Jeg skal ikke utelukke at det finnes andre spesifikke juridiske sider som jeg ikke vet om og som Hjort kan bruke for å angripe forholdsmessighetsprinsippet i høyesteretten.
DB170822 Det gir denne juridiske prosessen akkurat det nasjonalistiske preget som skilederne egentlig ville unngå.
BT170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
BT170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
BT170822 Slik burde det også vært i idrettens juridiske system.
AP170822 Slik burde det også vært i idrettens juridiske system.
AP170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
AP170822 Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken.
AP170822 Nå har jeg mistet all tillit til idrettens juridiske bit av det arbeidet.
VG170821 Nå får vi hvert øyeblikk vite hva det øverste juridiske organet lander på.
VG170821 Betyr da dette at Therese Johaug, som ingen av partene tror inntok clostebol med vilje, settes i samme bås som bevisste juksemakere innenfor idrettens juridiske system ?
DB170821 Det viser at den juridiske debatten er nødvendig.
DB170821 Ta det juridiske med Christian, sier Ernst til Dagbladet på spørsmål om de vil vurdere å anke saken videre til høyesterett, om CAS beslutter at Johaug får 16 måneder eller mer.
DB170817 - Vår juridiske vurdering er at Leonardo hadde gjennomført tilstrekkelig « self cleaning-tiltak ».
DB170817 - Vi har hentet inn juridiske vurderinger fra to uavhengige advokatfirmaer med spesifikk ekspertise på rettsområdet.
DB170815 Leder i NFFs juridiske seksjon, Espen Auberg, forteller at de ikke kommer til å straffe Rosenborg for hendelsen.
VG170813 Professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Malcolm Langford, sier til VG at hendelsene i Charlottesville reiser flere spørsmål.
VG170811 Vi forstår innsigelsene, for dette er en meget komplisert affære med juridiske , politiske og fremfor alt store menneskelige implikasjoner.
AA170811 Mange sier de kan tenke seg å støtte det, men viser til de vanskelige juridiske sidene ved dette, sier Jørgensen.
DA170810 Øzbal understreker at han ikke er jurist og at han derfor ikke vil ta stilling til de juridiske aspektene ved avtalen, men mener den er uetisk.
NL170809 Det paradoksale og helt absurde er at de har rett til å få saken behandlet, men de har ikke rett til å arbeide slik at de kan ivareta sine juridiske rettigheter.
DA170809 Men det viser også at det juridiske systemet fungerer utmerket.
AA170809 Laya Joneydi blir visepresident med ansvar for juridiske spørsmål, mens Massoumeh Ebtekar blir visepresident med ansvar for kvinne- og familiespørsmål.
VG170808 Og ettersom hans juridiske kompetanse ble rost opp i skyene da han ble hyret til å forsvare den norske skiprinsessen, er det vel ikke helt irrelevant å lese hvordan han vurderer sakene mot Gatlin.
DN170808 Han skriver også til Bloomberg at han nå vurderer alle juridiske virkemidler mot Googles morselskap Alphabet som svar på oppsigelsen.
VG170807 Og det har vært et stort og veldig vanskelig arbeid å få opprettet dette, både med det juridiske grunnlaget, men også å få satt noen personer på denne listen, sier den danske innvandringsministeren Inger Støjberg til VG.
AP170807 - Det har vært hardt å få utarbeidet det juridiske grunnlaget for en slik liste.
AP170807 - Det har vært hardt å få utarbeidet det juridiske grunnlaget for en slik liste.
AA170807 TV-kanalen stiller seg uforstående til regjeringens plan og sier den vil gå juridiske skritt for å hindre at kontoret i Israel stenges.
AA170807 Dispensasjoner fra reguleringsplan deles ut i det vide og brede, og hvermannsen oppfatter ikke det juridiske språket som blir brukt i reguleringsplaner.
DB170806 Til den tyske avisa Funke Mediengruppe, gjengitt av Reuters, uttaler Andrij Melnyk, Ukrainas ambassadør til Tyskland, at bandets beslutning om å reise til øya ulovlig ikke bare er en skandale, men også en forbrytelse med alvorlige juridiske konsekvenser.
DB170806 Nå kan nemlig det tyske bandet, bestående av Hans-Peter Geerdes, Hendrik Stedler og Michael Simon, vente seg juridiske følger.
DA170806 Det juridiske prinsippet om sonet straff er ikke alltid like enkelt å overføre til idretten.
AP170805 Så Trumps begrensninger her er mer politiske enn juridiske , sier USA-ekspert Mjelde.
AP170805 Han var tidligere en av president Barack Obamas juridiske rådgivere i Det hvite hus.
AP170805 - Vi må skille mellom den juridiske og den politiske dimensjonen.
DB170804 « Vi ville ikke miste Charlie, og vi ville ikke at hans mamma og pappa skulle være uten ham, men det er jobben vår, vår juridiske og moralske plikt å stå opp for ham og si når nok er nok ».
DN170803 Juridiske eksperter sier ifølge Wall Street Journal, at Muellers oppnevnelse av en storjury antyder at han har grunn til å tro han må kreve å få se dokumenter og logger, samt be vitner avlegge forklaring.
DN170803 Her fra en protest mot juridiske reformer i Warszawa, Polen.
DB170803 LFP stiller sine juridiske tjenester til disposisjon for Paris Saint-Germain slik at Neymars kontrakt blir godkjent så fort som mulig », heter det i en pressemelding, gjengitt av blant andre BBC.
AP170803 - Det er ikke behov for flere juridiske spissfindigheter.
VG170801 Med henvisning til kilder som kjenner til det som har foregått i kulissene rundt det betente møtet, skriver avisen at Trumps juridiske team planla å presentere møtet som et forsøk fra demokratene på å involvere Trump jr. og dermed Trump selv, som da var den mest sannsynlige republikanske presidentkandidaten.
DN170801 Med henvisning til kilder som kjenner til det som har foregått i kulissene rundt det betente møtet, skriver avisa at Trumps juridiske team planla å presentere møtet som et forsøk fra demokratene på å involvere Trump jr. og dermed Trump selv, som da var den mest sannsynlige republikanske presidentkandidaten.
DB170801 Med henvisning til kilder som kjenner til det som har foregått i kulissene rundt det betente møtet, skriver avisa at Trumps juridiske team planla å presentere møtet som et forsøk fra demokratene på å involvere Trump jr. og dermed Trump selv, som da var den mest sannsynlige republikanske presidentkandidaten.
AP170801 Med henvisning til kilder som kjenner til det som har foregått i kulissene rundt det betente møtet, skriver avisa at Trumps juridiske team planla å presentere møtet som et forsøk fra demokratene på å involvere Trump jr. og dermed Trump selv, som da var den mest sannsynlige republikanske presidentkandidaten.
AA170801 Med henvisning til kilder som kjenner til det som har foregått i kulissene rundt det betente møtet, skriver avisa at Trumps juridiske team planla å presentere møtet som et forsøk fra demokratene på å involvere Trump jr. og dermed Trump selv, som da var den mest sannsynlige republikanske presidentkandidaten.
AA170801 » Med henvisning til kilder som kjenner til det som har foregått i kulissene rundt det betente møtet, skriver avisa at Trumps juridiske team planla å presentere møtet som et forsøk fra demokratene på å involvere Trump jr. og dermed Trump selv, som da var den mest sannsynlige republikanske presidentkandidaten.
AA170801 Det er styret som har det juridiske ansvaret for selskapet.
VG170731 I slutten av august skal han etter planen levere doktograd på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø.
AP170731 Presidenten har sagt at han vil at forsamlingen fjerner den juridiske immuniteten som medlemmer av nasjonalforsamlingen og guvernører har.
AP170731 - Ja, de forskjellige selskapene er selvstendige juridiske enheter.
DB170730 Mark Corallo, talsmann for Trumps juridiske apparat.
AP170730 - Om du kjører en trimmet elsykkel og årsaken til ulykken er høy fart, vil du lettere anses for å ha vært uaktsom om det oppstår skader, sier advokat Camilla Wiermyhr som bistår Syklistenes Landsforbund i juridiske spørsmål.
AA170730 - Om du kjører en trimmet elsykkel og årsaken til ulykken er høy fart, vil du lettere anses for å ha vært uaktsom om det oppstår skader, sier advokat Camilla Wiermyhr som bistår Syklistenes Landsforbund i juridiske spørsmål.
VG170729 « Som Lady Gagas juridiske team vil presentere for retten, har hun gitt all relevant informasjon hun har og er et svært hjelpsomt vitne i prosessen.
VG170728 Få ting har så stor påvirkning på ditt liv som samlivsbrudd og hvordan det gjøres, både på det personlige og det juridiske plan.
AA170726 - Vår juridiske analyse bekrefter at de fire lovene, slik de er vedtatt av den polske nasjonalforsamlingen, vil ha veldig alvorlige negative følger for det polske rettsvesenets uavhengighet og øke trusselen mot rettsstaten i Polen, sier han.
VG170725 Også deler av avisens styre og juridiske rådgivere er under tiltale.
AA170725 - Dette er vel så mye et angrep på uavhengigheten til juridiske myndigheter som de to andre lovene.
AA170725 De andre som har kjøpt den samme billetten til samme pris, får avslag i inngangen, sier den juridiske direktøren.
DN170724 mai i år var den juridiske tolkningen av byggkontraktene oppe i voldgiftsretten i London.
DB170724 - De behøver ikke autorisering, og rører ikke ved det juridiske ved transaksjonen, sier Reese.
AA170724 Foreldrene til lille Charlie Gard gir opp den juridiske kampen om å få behandlet sin dødssyke sønn i USA.
VG170722 Når det gjelder de disiplinære konsekvensene faller dette innenfor det nasjonale, juridiske lovverket.
DB170722 - Madonna og hennes juridiske team har i våre øyne gått til et fullstendig grunnløst og ufortjent skritt for å midlertidig stanse salget av det som er frøken Lutz' rettmessige eiendom, uttaler en talsperson for auksjonshuset og Lutz, og legger til : ¶
VG170721 Flere av Trumps juridiske rådgivere skal ha motforestillinger, blant dem Mark Corallo som har fungert som talsmann og som nå ikke lenger er en del av kampanjen som er satt i gang.
NL170721 Både Straffeloven og Grunnnloven, så vel som Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen, gir oss juridiske rettigheter når det gjelder å ha kontroll og bestemme over egne personopplysninger.
DN170721 Flere av Trumps juridiske rådgivere skal ha motforestillinger, blant dem Mark Corallo som har fungert som talsmann og som nå ikke lenger er en del av kampanjen som er satt i gang.
DN170721 Rein var Tinius Nagell-Erichsens juridiske rådgiver i 20 år, til Nagell-Erichsen døde i 2007.
DB170721 Vi gjør det for å vise at han er med oss, selv om han har reist hjem, sier en sentimental team manager hos Bora-hansgrohe, Ralph Denk - som sier laget fortsatt evaluerer sine juridiske muligheter, etter at ankesaken ikke holdt frem hos CAS.
DB170721 De kom aldri for å snakke med meg, sa Sagan til den flamske TV-kannalen VTM Nieuws nylig - med vissenhet om det ikke går stille i de juridiske korridorer.
DB170721 Flere av Trumps juridiske rådgivere skal ha motforestillinger, blant dem Mark Corallo som har fungert som talsmann og som nå ikke lenger er en del av kampanjen som er satt i gang.
DB170721 Juridiske utfordringer løses, slik at vi blant annet får en bedre oversikt over kvinnens prøvehistorikk.
DA170721 Det er « sjokkterapi » som det polske juridiske systemet nå gjennomgår, skriver EU Observer : EU omtaler lovforslagene som brudd med den polske grunnloven og mener det truer uavhengigheten til rettsvesenet.
AP170721 Flere av Trumps juridiske rådgivere skal ha motforestillinger, blant dem Mark Corallo som har fungert som talsmann og som nå ikke lenger er en del av kampanjen som er satt i gang.
AA170721 Flere av Trumps juridiske rådgivere skal ha motforestillinger, blant dem Mark Corallo som har fungert som talsmann og som nå ikke lenger er en del av kampanjen som er satt i gang.
AA170721 - Jeg kunngjør at all kontakt med okkupasjonsmakten innstilles på alle nivåer inntil Israel stanser alle sine tiltak mot vårt palestinske folk, Jerusalem og spesielt al-Aqsa-moskeen, for å bevare den historiske status quo og al-Aqsas juridiske status, sier Abbas.
AA170721 Flere av Trumps juridiske rådgivere skal ha motforestillinger, blant dem Mark Corallo som har fungert som talsmann og som nå ikke lenger er en del av kampanjen som er satt i gang.
DN170720 Rein var Tinius Nagell-Erichsens juridiske rådgiver i 20 år, til Nagell-Erichsen døde i 2007.
DN170719 Ifølge Insideclimatenews sier juridiske eksperter at det ikke blir noen lett sak, men flere advokater ser potensial nok til å ta saken.
DN170719 Burger sier samtidig at det er en rekke juridiske hindre som gjør det vanskelig å få gjennomslag for et søksmål, og da i hovedsak at de må vise sammenhengen mellom utslippene til selskapene og skaden som vil ramme byene og fylkene gjennom øking av havnivået.
DA170719 Foie Gras AS er det juridiske navnet til restauranten Cafe de France som i en årrekke har holdt til i lokaler på Eiganesveien.
DA170719 Det putative selvforsvaret var en modell som flere advokater - med hell - brukte for å få SS-forbrytere av den juridiske kroken, forklarer Asbjørn Svarstad.
AP170719 I ettertid har russiske medier også stilt spørsmål ved om dommerens juridiske eksamen fra Tbilisi i 1991 egentlig er falsk.
AP170719 Hun var også med på å bestemme om juridiske dokumenter var gyldige eller ikke.
AA170719 - Hizb ut-Tahrirs juridiske status er blitt trukket tilbake av hensyn til opprettholdelsen av nasjonal enhet, sier generaldirektør Freddy Haris i departementet for justis og menneskerettigheter.
VG170718 - Raja er selv jurist så jeg vet ikke hvilke juridiske argumenter han har bak utlysningen, men han skal argumentere godt for at dette ikke er et arbeidsforhold som fortjener lønn, sier han og fortsetter : ¶
DN170718 Schneiderman mener det er en rekke juridiske og konstitusjonelle feil og mangler ved den nye reformen som er lagt fram.
DB170718 Hennes justisminister skal tette juridiske smutthull, og reiseselskapene skal slippe å frykte avskrekkende utgifter for å gå rettens vei og unngå utenomrettslige forlik.
AA170718 Schneiderman mener det er en rekke juridiske og konstitusjonelle feil og mangler ved den nye reformen som er lagt fram. ( ©NTB ) ¶
AP170717 Det inkluderer også bakgrunnsinfo om personlig og profesjonell historie, forretningsforbindelser, og eventuelle juridiske dokumenter, forklarer Professor Anthony Corrado fra Colby College, en ekspert på valgkampfinansiering, i et e-postintervju med Aftenposten.
DB170716 NEW YORK ( Dagbladet ) : Organisasjonen, som president Donald Trump har opprettet for å jobbe for gjenvalget hans i 2020, betalte 50.000 dollar ( drøyt 400.000 kroner ) i juridiske utgifter til advokatfirmaet som representerer presidentsønnen Donald Trump jr., ifølge Daily Beast.
DB170715 Gjennom økonomiske pressmidler, politisk påvirkning, juridiske knep og ren sjikane mot enkeltpersoner, er forskningen på området blir styrt i " næringsvennlig " retning.
VG170713 - Vi håper at landene det gjelder, kan respektere Kinas juridiske suverenitet og avstå fra å blande seg inn i Kinas indre anliggender under påskudd av at dette er en enkeltsak, sa en talsmann for kinesisk UD, Geng Shuang, torsdag.
VG170713 New York Times skriver at advokater og andre i det juridiske miljøet i Moskva kaller Veselnitskaja en fryktet og betrodd insider hos myndighetene.
VG170713 De juridiske konsekvensene er usikre.
AP170713 - Vi håper at landene det gjelder kan respektere Kinas juridiske suverenitet og avstå fra å blande seg inn i Kinas indre anliggender under påskudd av at dette er en enkeltsak, sa en talsmann for kinesisk UD, Geng Shuang, torsdag.
AA170713 - Vi håper at landene det gjelder, kan respektere Kinas juridiske suverenitet og avstå fra å blande seg inn i Kinas indre anliggender under påskudd av at dette er en enkeltsak, sa en talsmann for kinesisk UD, Geng Shuang, torsdag.
AA170713 - Vi håper at landene det gjelder kan respektere Kinas juridiske suverenitet og avstå fra å blande seg inn i Kinas indre anliggender under påskudd av at dette er en enkeltsak, sier en talsmann for kinesisk UD, Geng Shuang.
AA170713 - Vi håper at landene det gjelder kan respektere Kinas juridiske suverenitet og avstå fra å blande seg inn i Kinas indre anliggender under påskudd av at dette er en enkeltsak, sa en talsmann for kinesisk UD, Geng Shuang, torsdag.
DA170712 I tillegg til de vanlige argumentene, om fosterets juridiske rettigheter, begynte han å argumentere med at det fødes for få barn i Norge, og viste til at vi blant annet trenger arbeidskraft fra Polen.
NL170711 ¶ Ordfører Kristin Røymo følger det juridiske rådet hun har fått, og vil erklære seg inhabil i saker hvor hennes gode venner Anne Marit Bjørnflaten og Gunnar Wilhelmsen er involvert.
NL170711 Ordfører Kristin Røymo følger det juridiske rådet hun har fått, og vil erklære seg inhabil i saker hvor hennes gode venner Anne Marit Bjørnflaten og Gunnar Wilhelmsen er involvert.
DA170711 « De vil oppdage at regjeringen har myndighet til å lovfeste omtrent alt av juridiske og sosiale regler i privat sektor », sier han.
VG170710 I følge det juridiske nettstedet Law360.com skal boksestjernen Mayweather ikke være i stand til å betale ned skatteforpliktelsene sine fra 2015, og har derfor sendt en begjæring om betalingsutsettelse til etter at den såkalte « milliardkampen » mot Conor McGregor er gjennomført.
VG170709 Kanadisk høyesterett irettesatte samtidig den sittende regjeringen til konservative Stephen Harper, som erklærte at Khadr var en terrorist som fikk hva han fortjente og slett ikke hadde krav på beskyttelse mot juridiske overgrep.
VG170707 - Jeg tar alle juridiske virkemidler i bruk for å sørge for at min klient får best mulig beskyttelse og råd i forhold til alt hun nå er blitt utsatt for, heter det i en uttalelse fra advokat Walter Mosley til People.
VG170707 « Alle politiske, økonomiske og juridiske tiltak vil bli gjort på den måten og på det tidspunktet det anses hensiktsmessig for å bevare de fire landenes rettigheter, sikkerhet og stabilitet », heter det videre.
SA170707 Lionel Messi hadde uansett ikke kommet til å sone fysisk bak lås og slå, gitt det spanske juridiske systemet, som sier at fengselsstraffer kortere enn to år kan sones betinget.
DN170707 « Alle politiske, økonomiske og juridiske tiltak vil bli gjort på den måten og på det tidspunktet det anses hensiktsmessig for å bevare de fire landenes rettigheter, sikkerhet og stabilitet », heter det videre.
AP170707 Lionel Messi hadde uansett ikke kommet til å sone fysisk bak lås og slå, gitt det spanske juridiske systemet, som sier at fengselsstraffer kortere enn to år kan sones betinget.
AA170707 « Alle politiske, økonomiske og juridiske tiltak vil bli gjort på den måten og på det tidspunktet det anses hensiktsmessig for å bevare de fire landenes rettigheter, sikkerhet og stabilitet », heter det videre.
DB170706 Hvis vi ikke får flere politibetjenter på gata og bygger opp det nødvendige juridiske presset ved hjelp av strengere straffer, risikerer vi at folk tror at loven tilhører den sterkeste, sa Benjamin Jendro, talsmann for politiet i Berlin, til Bild.
DB170706 Ifølge den juridiske eksperten Carrie Goldberg er risikoen stor for at Rob Kardashian kan bli siktet for å dele grove bilder av eksen.
DB170706 - Jeg undersøker alle juridiske virkemidler som er tilgjengelig for min klient, for på beste måte å rådgi henne om hvilke skritt hun skal ta framover, forklarer Chynas advokat, Walter Mosley i en uttalelse.
DA170705 Ifølge deres juridiske rådgiver, Elisabeth Amundsen, må man som hovedregel innhente samtykke fra den opplysningene kan knyttes til.
AP170705 Tetzschner viser også til en rekke andre forhold som øker risikoen for en ny kostnadssmell, som at kostnader til flytting og utgifter til juridiske konflikter rundt prosjektet er utelatt fra prosjektregnskapet.
NL170704 Ved kun å forholde seg til juridiske forpliktelser kommer KMD unna å måtte å begrunne sine standpunkter i avstamningspolitikken reelt.
AA170704 « Den grundige granskningen viser at jeg har fulgt alle regler i Kystad-saken, og advokatfirmaet Schjødts juridiske betenkning basert på rapporten, slår utvetydig fast at loven er fulgt.
AA170704 Advokat Sigurd Torp ved advokatfirmaet Schjødt, som fulgte Rune Olsø i avhøret med Økokrim, uttaler seg om den juridiske betenkninga.
DB170701 Juridisk kjønnsskifte innebærer at du får nytt personnummer, der det nye juridiske kjønnet ditt fremgår.
DB170701 Disse krever at en person ikke må gjennomgå medisinske inngrep for å endre sitt juridiske kjønn.
DB170701 Den nye loven får betydning for kjønnskvotering i arbeidslivet : En mann som har endret sitt juridiske kjønn til kvinne, vil kunne kvoteres inn på kvinneandelen ved en arbeidsplass.
VG170630 Uten å utdype hva advokatene har kommet frem til, sier hun nå til CNN at hun er tilfreds med den innsatsen hennes eget juridiske team har gjort, og at hun er fornøyd med at TV-serien i ettertid har valgt å innføre alkoholrestriksjoner som følge av hendelsen.
NL170629 Fagmiljøet ved det juridiske fakultet utdanner ikke bare viktig arbeidskraft til landsdelen.
VG170628 Fortsetter Olympios' juridiske team med egen etterforskning.
VG170628 Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier at grundige politifaglige og juridiske vurderinger ligger bak deres avgjørelse.
DA170628 CNNs juridiske analytiker Page Pate sier det er duket for en rekke uklarheter.
AP170628 Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier at grundige politifaglige og juridiske vurderinger ligger bak deres avgjørelse.
AA170628 Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier at grundige politifaglige og juridiske vurderinger ligger bak deres avgjørelse.
VG170627 Teknologien har vi, det er ikke der det butter imot, men kommersielle og juridiske rammeverket må utvikles, sier Torbjørg Fossum i Statoil, som jobber med forretningsutvikling av lavkarbonløsninger.
NL170627 Å plassere Det juridiske fakultetet under BFE-fakultetet kan derfor ha negative følger for Havrettssenteret og annen forskning ved Det juridiske fakultet.
NL170627 Å plassere Det juridiske fakultetet under BFE-fakultetet kan derfor ha negative følger for Havrettssenteret og annen forskning ved Det juridiske fakultet.
NL170627 Slik argumentasjonen er lagt fram, framstår det nærmest tilfeldig at Det juridiske fakultet har havnet sammen med BFE, og ikke et annet fakultet.
NL170627 Potensialet for samarbeid mellom jus og fagene på dagens BFE-fakultet ligger ifølge innstillingen mellom havrettsmiljøet ved Det juridiske fakultet og de marine kompetansemiljøene på NFH og Institutt for arktisk og marin biologi.
NL170627 KG Jebsen-senter for havrett er et forskningssenter underlagt Det juridiske fakultet.
NL170627 Jakobsen, havrettsforsker og prodekan for forskning ved Det juridiske fakultet.
NL170627 Eller er det rett og slett bare styrings- og effektivitetshensynet som gjelder i forhold til Det juridiske fakultet ?
NL170627 De foreslår at Det juridiske fakultetet skal miste sin fakultetsstatus og bli en del av BFE ( Biologi, Fiskeri og økonomi ) - fakultetet.
NL170627 De andre forskergruppene ved Det juridiske fakultet, som for eksempel barnerett og urfolksrett, har også faglig samarbeid med andre fakulteter, blant annet med Helsefakultetet og HSL-fakultetet.
NL170627 At vi på havrettsmiljøet skal knyttes spesielt til ett fagmiljø, og brukes som brekkstang til å slå sammen Det juridiske fakultetet med et annet fakultet, synes vi er galt, og tillater oss å undre på hvor gjennomtenkt forslaget er.
DA170627 - I tillegg ønsker vi en dialog med mediene og vår juridiske avdeling i forhold til å vurdere hver enkelt sak, slik at vi gjør ting riktig.
DA170627 Firmaet holder til i Dusavik og har også drevet under navnet Westcon Service Sveis, men det er Service Sveis AS som er det juridiske navnet.
AP170627 Parat opplyser, etter å ha vært i kontakt med sine advokater, at de har få svar på det juridiske rundt bemanningsmargin.
AP170627 Parat opplyser, etter å ha vært i kontakt med sine advokater, at de har få svar på det juridiske rundt bemanningsmargin.
AA170627 - Danskene forsøker ikke egentlig å oppklare om det foregår tortur eller annen mishandling på al-Asad-basen, sier menneskerettighetsorganisasjonens juridiske rådgiver Claus Juul til Information.
SA170626 - Jeg skal ha en god samtale med Bård etterpå og vi har ressurser og kommer fort til å kople på advokatfirmaet Hjort med vår juridiske konsulent Claude A.
BT170626 Disse rettsinstansenes juridiske tolkning av direktivet ble imidlertid kritisert av dem som var tilhengere av forbudet, og ved begge ankedomstolene var det et mindretall av konservative dommere som mente kollegene gjorde en feil.
AP170626 Departementet har allerede hatt god anledning til å vurdere de juridiske sidene.
AP170626 - Jeg skal ha en god samtale med Bård etterpå og vi har ressurser og kommer fort til å kople på advokatfirmaet Hjort med vår juridiske konsulent Claude A.
AA170626 Disse rettsinstansenes juridiske tolkning av direktivet ble imidlertid kritisert av dem som var tilhengere av forbudet, og ved begge ankedomstolene var det et mindretall av konservative dommere som mente kollegene gjorde en feil.
AA170626 Departementet har allerede hatt god anledning til å vurdere de juridiske sidene.
AP170624 Det juridiske systemet gavner ofte mannlige gjerningsmenn, mener flere.
NL170623 Videre er det ved det juridiske fakultet i Tromsø et tydelig fokus på samfunnsområder som er særlig fremtredende og aktuelle i nord, som for eksempel samerett og fiskeri- og havrett.
NL170623 For det juridiske fakultet er skillet avgjørende.
NL170623 En nedleggelse av det juridiske fakultet vil underminere denne hardt tilkjempede stilling.
NL170623 En endret status for det juridiske fakultet vil til syvende og sist innebære redusert rettssikkerhet for befolkningen i Nord-Norge.
NL170623 Det juridiske fakultet i Tromsø er en suksesshistorie og en merkevare.
NL170623 Det juridiske fakultet er intet unntak.
NL170623 Denne frykt underbygges til fulle av det faktum at nesten samtlige studenter ved Det juridiske fakultet, og samtlige dommere ved Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett, har slått ring om fakultetet.
NL170623 Advokatforeningen er av den klare oppfatning at det juridiske fakultet må bestå som fakultet også etter omorganiseringsprosessen.
DA170623 Samtidig er vi meget bevisste på gråsonene mellom landfaglige og juridiske vurderinger.
DA170623 Landinfo skal bidra med landkunnskap som gir et beslutningsgrunnlag, men ikke foreta juridiske vurderinger, og Landinfo må vurdere kravet til åpenhet mot nødvendigheten av å beskytte kilder.
VG170622 Jeg tror kanskje det er fordi Wiik prøver å unngå en rettssak hvor han møter mine advokater - Latham & Watkins - og hvor han møter en dommer som forteller han at hans juridiske påstander er falske, sier Tasmin Lucia-Khan, og legger til ; ¶
NL170622 Å løse UiTs utfordringer ved å fjerne Det juridiske fakultet, blir det samme som å løse trafikkproblemene i Tromsø ved å begrense sykkelbruken.
NL170622 Å løse UiTs utfordringer ved å fjerne Det juridiske fakultet, blir det samme som å løse trafikkproblemene i Tromsø ved å begrense sykkelbruken, skriver Bjørn Løtveit.
NL170622 Som påpekt en rekke ganger både i media og ulike høringsuttalelser, kan en degradering av Det juridiske fakultet virke skadelig på det juridiske fagmiljøet ved UiT.
NL170622 Som påpekt en rekke ganger både i media og ulike høringsuttalelser, kan en degradering av Det juridiske fakultet virke skadelig på det juridiske fagmiljøet ved UiT.
NL170622 Hele den norske juristprofesjonen reagerer sterkt på det ubegrunnede forslaget om å fjerne Det juridiske fakultet, og i stedet legge jussen inn under et nytt fakultet bestående av flere relativt ubeslektede fagområder.
NL170622 Ettersom Det juridiske fakultet er et forholdsvis lite fakultet ved UiT, er det enkelte som mener det vil innebære en « særbehandling » av jussen dersom fakultetet får fortsette som før.
NL170622 Det juridiske fakultet gjør det imidlertid meget godt både når det gjelder studentgjennomstrømning, publisering og ekstern finansiering.
AP170622 Sharia inkluderer både juridiske lovregler som vi er vant med, og ikke-juridiske regler for ritualer, bønn, faste og så videre.
VG170621 Vi forventer at de uregulerte vil komme mange fremstøt på den juridiske flanken fremover, for å vedlikeholde debatten, sier Tonje Sagstuen.
VG170621 - De prøver naturlig nok å bestride det juridiske grunnlaget når de har tapt den politiske kampen i Stortinget.
NL170621 I 4-fakultetsmodellen skal det juridiske fakultet fusjoneres med BFE-fakultetet, bestående av biologi, økonomi ( Handelshøgskolen ) og Norges fiskerihøgskole ( NFH ).
NL170621 Det juridiske fakultet ved UiT trenger større synlighet enn hva som oppnås ved innlemmelse i et fakultet med ikke-beslektede fag.
NL170621 | Ikke legg ned Norges nordligste juridiske fakultet !
NL170621 Vi vil anbefale at den nåværende organisatoriske løsningen videreføres og at Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet, består som fullverdig fakultet.
NL170621 Også i Oslo og Bergen er de juridiske fakultetene små, sammenlignet med de øvrige fakultetene.
NL170621 Norges nordligste juridiske fakultet vil i fremtiden ligge i Bergen, dersom Tromsø-miljøet mister sin fakultetsstatus.
NL170621 I Norge er juristutdanningen og hovedtyngden av juridisk forskning organisert innenfor de tre juridiske fakultetene, lokalisert i Oslo, Bergen og Tromsø.
NL170621 Det er av stor betydning for det samlede norske juridiske fagmiljøet og for å sikre den kritiske akademiske stemmen fra nord, at fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet består.
NL170621 Det juridiske fakultet ved UiT har fungert som en drivkraft i nord, i arbeidet for rettssikkerhet og juridisk kompetanse i landsdelen.
NL170621 Dersom det juridiske forsknings- og utdanningsmiljøet ved UiT Norges arktiske universitet ikke lenger får anledning til å benytte betegnelsen fakultet, vil dette oppfattes som en devaluering av fagmiljøet og det vil bli stilt spørsmål ved om fagmiljøet har den bredde og tyngde som kjennetegner et juridiske fakultet.
NL170621 Dersom det juridiske forsknings- og utdanningsmiljøet ved UiT Norges arktiske universitet ikke lenger får anledning til å benytte betegnelsen fakultet, vil dette oppfattes som en devaluering av fagmiljøet og det vil bli stilt spørsmål ved om fagmiljøet har den bredde og tyngde som kjennetegner et juridiske fakultet.
NL170621 De juridiske fakultetene inngår i en lang europeisk tradisjon hvor de har hatt en spesiell rolle i forskningen på og utviklingen av et rettssystem som skal møte femtidens samfunnsmessige utfordringer.
NL170621 juni behandler styret ved UiT Norges arktiske universitet et forslag om at Det juridiske fakultetet skal samorganiseres med fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ( BFE ).
NL170621 Å påstå at studiekvaliteten vil bli svekket ved en omorganisering av Det juridiske fakultetet savner en god begrunnelse.
NL170621 ¶ Vi for vår del har så stor tiltro til de ansatte på Det juridiske fakultet, at vi er overbevist om at suksesshistorien vil fortsette etter omorganiseringen.
NL170621 | Bomskudd fra Nordlys om Det juridiske fakultet ¶
NL170621 Vi vet godt at Det juridiske fakultet samarbeider godt med flere fagmiljø i dag, men vår påstand er at en omorganisering vil kunne gjøre samarbeidet enda enklere og vil kunne berike flere.
NL170621 Vi for vår del har så stor tiltro til de ansatte på Det juridiske fakultet, at vi er overbevist om at suksesshistorien vil fortsette etter omorganiseringen.
NL170621 Svekket samarbeid med de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen ¶
NL170621 På sett og vis innebærer argumentasjonen en stakkarsliggjøring av miljøet ved Det juridiske fakultet ved at de må ha særbehandling for å kunne lykkes.
NL170621 Problemer med et likeverdig samarbeid med de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen ¶
NL170621 Og dette vil måtte skje gjennom fagmiljøet i Tromsø, altså det juridiske fagmiljøet ved UiT.
NL170621 Gjennom en organisering som et institutt under et annet fakultet vil det juridiske miljøet få tilgang til et større og mere robust administrativt miljø som kan drive effektivt.
NL170621 Først og fremst glemmer Nordlys og Skjalg Fjellheim at Det juridiske fakultet er det eneste fakultetet ved UiT som ikke har egne institutter.
NL170621 Det er ingen ting som tyder på at den juridiske forskningen vil bli svekket ved en omorganisering.
NL170621 Den gang var det mange som ønsket seg et eget utdanningsvitenskapelig fakultet og argumentene minnet mye om de som brukes om Det juridiske fakultet i dag.
NL170621 juni en kommentar om framtiden til Det juridiske fakultetet ved UiT hvor det gjentas en rekke påstander om konsekvensene dersom Det juridiske fakultetet legges ned og organiseres som et institutt under et annet fakultet.
NL170621 juni en kommentar om framtiden til Det juridiske fakultetet ved UiT hvor det gjentas en rekke påstander om konsekvensene dersom Det juridiske fakultetet legges ned og organiseres som et institutt under et annet fakultet.
BT170621 Dette er et alvorlig brudd på barns juridiske rettigheter.
BT170621 Det er ikke et sekund for tidlig at barns rettigheter kommer på den politiske dagsorden ved at FNs barnekonvensjon og EMDs juridiske føringer blir tatt på alvor.
AP170621 - Det burde være et minstekrav at det vi vedtar, er i tråd med juridiske bindende planer vi tidligere har vedtatt, sa Bjørnar Moxnes ( R ).
AP170621 - Det burde være et minstekrav at det vi vedtar, er i tråd med juridiske bindende planer vi tidligere har vedtatt, sa Bjørnar Moxnes ( R ).
VG170620 Jeg vil gjøre de juridiske tiltakene som må til og vil oppsøke alle de rettsmidlene som er tilgjengelig for meg, skriver E !
DN170620 Mandag sier Wikileaks at det juridiske teamet « fortsatt er optimistiske » med tanke på å finne en løsning « som respekterer Storbritannias juridiske prosedyrer og gjenoppretter frihet og verdighet for Assange ».
DN170620 Mandag sier Wikileaks at det juridiske teamet « fortsatt er optimistiske » med tanke på å finne en løsning « som respekterer Storbritannias juridiske prosedyrer og gjenoppretter frihet og verdighet for Assange ».
DN170620 - Etter en anbefaling fra Assanges juridiske rådgivere er den planlagte uttalelsen fra ambassadebalkongen utsatt.
BT170620 I det mer luftige, handler det om fjerne økonomiske, juridiske og statsvitenskapelige teorier.
AP170620 Med noen etter mitt skjønn « kruseduller », er dette blitt solgt inn som kunst - som vern mot juridiske forføyninger.
SA170619 Men fortsatt er forekomsten av overtramp mye større enn saker som blir domfelt, så sannsynligheten for at det får juridiske konsekvenser oppleves som liten.
AP170619 Men fortsatt er forekomsten av overtramp mye større enn saker som blir domfelt, så sannsynligheten for at det får juridiske konsekvenser oppleves som liten.
AA170619 Men fortsatt er forekomsten av overtramp mye større enn saker som blir domfelt, så sannsynligheten for at det får juridiske konsekvenser oppleves som liten.
DB170618 Det viser at den juridiske debatten er nødvendig.
BT170618 Et medlem av president Donald Trumps juridiske team sier Trump ikke er under etterforskning, til tross for at presidenten selv har sagt det på Twitter.
AP170618 Et medlem av president Donald Trumps juridiske team sier Trump ikke er under etterforskning, til tross for at presidenten selv har sagt det på Twitter.
AP170618 Et medlem av president Donald Trumps juridiske team sier Trump ikke er under etterforskning, til tross for at presidenten selv har sagt det på Twitter.
VG170617 De juridiske sidene av dette er ikke jeg den riktige til å vurdere.
DB170617 Angela Agrusa, et av medlemmene i Cosbys juridiske team, sa følgende utenfor rettssalen etter at annulleringen var et faktum : ¶
AP170617 Ikke grave seg ned i juridiske dokumenter.
AP170617 I fjor sommer ble sommerpatruljen ringt opp av misfornøyde ungdommer som ble forvirret av lange juridiske dokument.
SA170616 Øverland går ikke med på at klubbene burde la deres trenere og spillere delta i TV 2s FotballXtra mens saken går sin gang i det juridiske systemet.
NL170616 | Det juridiske fakultetet ved UiT må bestå ¶
NL170616 Vi bør satse på å videreutvikle Nord-Norges eneste juridiske fakultet.
NL170616 Universitetsstyret bør lytte til det unisone kravet fra landets juridiske fagmiljøer og ikke minst til studentene våre : Behold juridisk fakultet som selvstendig fakultet.
NL170616 Min melding til rektoratet er derfor at det samerettslige miljøet ved det juridiske fakultet virkelig er verd å satse på.
NL170616 Men å frata fakultetsstatusen og faglig selvstendighet for det juridiske fakultetet er et svært ugjennomtenkt forslag som i tillegg mangler legitimitet.
NL170616 Jeg deler også hans bekymring for at UiT kan være i ferd med å gjøre et gedigent feilgrep hvis det juridiske fakultetet fratas sin faglige selvstendighet og sin status som eget fakultet.
NL170616 I prosessen rundt faglig omorganisering ved UiT har det ikke fremkommet noen faglige argumenter for å frata det juridiske fakultetet sin selvstendige status.
NL170616 I Norge har vi kun tre juridiske fakulteter som tilbyr utdanning på masternivå i rettsvitenskap, i Oslo, Bergen og Tromsø.
NL170616 Det var aldri aktuelt for meg å søke meg til de to andre juridiske fakultetene siden fakultetet i Tromsø er det eneste i Norge som har undervisning i og en den eneste forskergruppen i same-og urfolksrett i landet.
NL170616 Det solide juridiske fagmiljøet ved UiT er noe vi bør være stolt av.
NL170616 At studentene ved Juridisk Fakultet i Tromsø er de studentene som er mest fornøyde sammenliknet med jusstudentene i Oslo og Bergen er argument nok i seg selv for å legge forslaget om å nedgradere det juridiske fakultetet bort permanent.
DB170616 - At retten nå skal ta stilling gjør at man får samkjørt den medisinske vurderingen med de juridiske hensynene på en bedre måte.
DB170616 Dette reiser også juridiske spørsmål knyttet til ytringsfriheten og retten til likebehandling for borgerne.
BT170616 Øverland går ikke med på at klubbene burde la deres trenere og spillere delta i TV 2s FotballXtra mens saken går sin gang i det juridiske systemet.
AP170616 Vi har blant annet styrket prosjektledelsen og styrket den byggfaglige og juridiske kompetansen i arbeidet.
AP170616 De fleste land har en lovfestet eller ulovfestet regel om at kvinnen som føder barnet, er barnets juridiske mor.
AP170616 Øverland går ikke med på at klubbene burde la deres trenere og spillere delta i TV 2s FotballXtra mens saken går sin gang i det juridiske systemet.
AA170616 * De fleste land har en lovfestet eller ulovfestet regel om at kvinnen som føder barnet er barnets juridiske mor.
AA170616 - Vi har håndtert byggesaken etter beste skjønn, sier stortingspresidenten, som påpeker at de har styrket prosjektledelsen og den bygningsfaglige og juridiske kompetansen i prosjektet.
NL170614 Nok en gang opplever Det juridiske fakultet i Tromsø kampen om tilværelsen.
NL170614 Med rapporten på bordet og få dager igjen til Universitetsstyrets vedtak er jeg dypt bekymret for fremtiden til Det juridiske fakultet ( Jurfak ).
DN170614 Høyesterett vil behandle saken mot den tidligere juridiske direktøren i Yara, Kendrick Wallace, som i januar ble dømt til sju års fengsel for grov korrupsjon.
AP170614 Det hvite hus har ennå ikke kommentert det juridiske angrepet fra kongressmedlemmene.
AP170614 Dekan Erwin Chemerinsky ved Berkeley-universitetets juridiske fakultet mener ifølge The Washington Post at politikerne har en plikt til å be domstolene håndheve loven når Trump ikke etterlever den.
AP170614 - Når giljotinen kan komme til å falle, er mer et spørsmål om politiske enn juridiske overlegninger, skrev de i et notat før Trump overtok Det hvite hus.
VG170613 Det forrige forslaget ble kritisert av en ekspertgruppe ved Det juridiske fakultet i Bergen.
VG170613 * Det forrige forslaget ble kritisert av en ekspertgruppe ved Det juridiske fakultet i Bergen og av Riksadvokaten.
NL170613 Vi trenger et tydeligere engasjement når byen risikerer å miste et selvstendig juridiske fakultet som fungerer utmerket i dag.
NL170613 Ved det juridiske fakultet er fortvilelsen stor over å bli foreslått lagt ned.
NL170613 Det er nå all grunn til å frykte at UiT er i ferd med å skade seg selv, samt juss-utdannelsen i landsdelen og det nasjonale juridiske fagmiljøet.
NL170613 Det juridiske fakultet er et et nordnorsk flaggskip som ikke må legges ned, men styrkes og gjødsles.
DB170613 I 2005-loven finner man dette i overskriften til paragrafene 292 og 300, og det juridiske innholdet i begrepet defineres der.
DB170613 Det en juridiske forpliktelse, sier Avramopoulos.
BT170613 Der vil myriaden av detaljer håndteres av embetsverket, de juridiske irrgangene vil vandres av diplomatiet, men det finnes også en intenst politisk dimensjon - kall den gjerne « kampen om virkeligheten ».
AA170613 I ytterste konsekvens risikerer Polen, Tsjekkia og Ungarn store bøter for brudd på sine juridiske forpliktelser.
DB170612 Han og 45 andre juridiske tjenestemenn hadde blitt bedt om å si opp jobben, ettersom de satt igjen fra Obama-administrasjonen.
AA170612 Noen organisasjoner har sendt juridiske rådgivere til Heidelberg for å gjennomgå og bekrefte legitimiteten til programmet.
DB170611 Det viser at den juridiske debatten er nødvendig.
AP170611 Viktige hensyn ved valg av lokalisering var sentral geografisk plassering, tilgang til et lokalt arbeidsmarked med høy relevant kompetanse, robuste og velprøvde juridiske rammevilkår og forutsigbar praktisering av lokalt regelverk.
AP170611 Viktige hensyn ved valg av lokalisering var sentral geografisk plassering, tilgang til et lokalt arbeidsmarked med høy relevant kompetanse, robuste og velprøvde juridiske rammevilkår og forutsigbar praktisering av lokalt regelverk.
AP170610 Hva som skal skje med lisenser som er delt ut, men som selskapene ikke har begynt å lete på, er et spørsmål som ifølge Hansson krever juridiske avklaringer.
AP170610 Hva som skal skje med lisenser som er delt ut, men som selskapene ikke har begynt å lete på, er et spørsmål som ifølge Hansson krever juridiske avklaringer.
DN170609 Lovlig eller ei ¶ Juridiske eksperter diskuterer nå om Comeys utspill er lovlig.
SA170608 De juridiske ekspertene mener utsagnene Trump kom med i samtalene er tilstrekkelig til å bygge opp et søksmål om at han forsøkte å blande seg inn i etterforskningen av et lovbrudd.
SA170608 Førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsøs juridiske fakultet Marius Storvik har gjennom sitt doktorgradsarbeid ikke bare avdekket systematiske og rutinemessige brudd på menneskerettighetene innen psykisk helsevern.
DN170608 Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
DN170608 - Da vi snakket om folkeretten og påpekte overfor israelerne at bosetningene var ulovlige, så lo de oss rett opp i ansiktet, forteller Diana Buttu, en av PLOs juridiske rådgivere under forhandlingene på 1990-tallet.
DN170608 De juridiske ekspertene mener utsagnene Trump kom med i samtalene er tilstrekkelig til å bygge opp et søksmål om at han forsøkte å blande seg inn i etterforskningen av et lovbrudd.
DA170608 Nyhetsbyrået AP har snakket med en ikke navngitt kilde som er tett på Trumps juridiske team.
BT170608 Trump bestrider James Comeys påstander om at presidenten ba FBI-sjefen om å være lojal og å la være å etterforske Flynn, melder nyhetsbyrået AP med henvisning til en ikke navngitt kilde som er tett på Trumps juridiske team.
BT170608 OPPDRETT : Nå er det på tide at myndighetene fjerner juridiske hindringer for ny vaksineteknologi, skriver innsender.
AP170608 De juridiske ekspertene mener utsagnene Trump kom med i samtalene er tilstrekkelig til å bygge opp et søksmål om at han forsøkte å blande seg inn i etterforskningen av et lovbrudd.
AP170608 Nyhetsbyrået AP har snakket med en ikke navngitt kilde som er tett på Trumps juridiske team.
AP170608 Oncolomed må legge inn opplysninger om de økonomiske og juridiske konsekvensene av å benytte seg av behandling i utlandet.
AP170608 Forbrukerombudet mener dessuten Oncolomed tilbakeholder viktige opplysninger om de juridiske og økonomiske konsekvensene av å få behandling i utlandet.
AP170608 Utgangspunktet for våre studier er at den juridiske retten til å ytre seg ikke nødvendigvis er det samme som den opplevde muligheten til å omsette denne retten i praksis.
AA170608 De juridiske ekspertene mener utsagnene Trump kom med i samtalene er tilstrekkelig til å bygge opp et søksmål om at han forsøkte å blande seg inn i etterforskningen av et lovbrudd.
AA170608 Nyhetsbyrået AP har snakket med en ikke navngitt kilde som er tett på Trumps juridiske team.
AA170608 Comeys venn er tilknyttet det juridiske fakultet ved Columbia-universitetet i New York.
VG170607 Statoils oppkjøp av et stort oljefelt i pre-salt-feltet er møtt med juridiske aksjoner for å sjekke lovligheten.
VG170607 - Vi kommer til å ta den kampen i andre kanaler enn de juridiske , sier han.
DN170607 Wray har sin juridiske utdannelse fra Yale og er i dag partner og advokat i selskapet King & Spalding.
DB170607 Norge bør mobilisere internasjonalt samarbeid som sørger for finansiering, nye juridiske rammeverk og økt kunnskap.
AP170607 Han skrev blant annet avgjørelsen om ekteskap for homofile og ga Guantánamo-fanger juridiske rettigheter.
AP170607 Det er egen sport i de juridiske miljøene å lese tankene til høyesterettsdommerne.
AA170607 Direktør Reidar Andersen ved Vitenskapsmuseet sier museet har foretatt en grundig vurdering rundt de etiske og juridiske aspektene rundt donorenes samtykke og behandlingen av menneskelige levninger.
BT170606 Problemet i Johaug-saken, og naturligvis i mange andre dopingsaker, er ikke dommernes juridiske håndverk.
AA170606 - Vi kommer til å ta den kampen i andre kanaler enn de juridiske , sier han. ( ©NTB ) ¶
DB170603 Hvorvidt Det hvite hus skal forsøke å benytte seg av denne juridiske muligheten, vurderer nå Trump og juristene hans, ifølge Reuters.
FV170602 Problemet i Johaug-saken, og naturligvis i mange andre dopingsaker, er ikke dommernes juridiske håndverk.
DB170602 KULTURMINISTERENS manglende støtte stod i sterk kontrast til Europarådets leder Thorbjørn Jagland som helt siden Johaug sist høst ble tatt med et forbudt stoff, har kjempet for skiløperens juridiske rettigheter ut fra et solid prinsipielt synspunkt om at nettopp idrettsjussens krav om « objektivt ansvar » i seg selv krever full åpenhet.
DB170602 DET juridiske begrepet « objektivt ansvar » er den formelle årsaken til at Therese Johaug foreløpig er utestengt i 13 måneder av domsutvalget i norsk idrett for å ha brukt en leppesalve som inneholdt et anabolt virkestoff.
DA170602 Men juridiske og økonomiske konsekvenser av et slikt utfall er ikke mulig å overskue på så kort varsel - et nøkternt overblikk hadde krevd en større utredning.
BT170602 I den grad det er problemer her, forstår vi at Bøe mener problemene er så mikroskopiske at de kun hører hjemme over kaffetrakteren på Det juridiske fakultet.
BT170602 Bøe ser ingen problemer med syklene eller gaver som sådan, og mener diskusjonen kun hører hjemme over kaffetrakteren på Det juridiske fakultet.
VG170601 Guvernøren har også trommet sammen en rekke kloke juridiske hoder for å hindre Washingtons forsøk på å svekke Californias strenge utslippskrav for privatbiler.
DB170531 - Nå vil en haug med spørsmål og en lang, lang rekke juridiske vurderinger komme på bordet, ikke minst intern i USA.
DN170530 Tore Lunde, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, mener EUs konkurransemyndigheter bør undersøke hvordan Schibsted og Naspers fordelte virksomheter i mer enn 20 land mellom seg.
AP170530 Jan Fridthjof Bernt, professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og en av norges fremste eksperterpå offentlighet sier til Aftenposten at oppdelingen i ulike dokumenttyper som er omtalt fra Politidirektoratet ikke gir mening for han.
AA170530 En tsjekkisk domstol har nå konkludert med at begjæringene fra USA og Russland begge tilfredsstiller de juridiske kravene for utlevering.
AP170529 I tillegg skal de håndtere de juridiske sidene ved saken.
DB170528 Staben til den hardt pressede presidenten har også funnet flere andre Washington-advokater med erfaring fra politiske etterforskninger, som Trump skal intervjue og eventuelt ansette som en del av sitt juridiske team.
DB170528 Presidenten har mer enn 30 millioner følgere, og uttalelsene hans der kan bli brukt som juridiske bevis i en sak mot ham.
NL170527 » Det er som Statskog også skriver at « historiske årsaker har gitt ulike juridiske bruksrettigheter i forskjellige deler av landet ».
SA170526 Facebooks juridiske ansvar, svarte redaktør - før artikkelen ble fjernet fra avisens Facebook-side.
AP170526 Han har lovet at « juridiske skritt vil bli tatt mot dem som har gjort noe galt ».
AP170526 Facebooks juridiske ansvar, svarte redaktør - før artikkelen ble fjernet fra avisens Facebook-side.
SA170523 Jeg frykter det kan oppfattes som pinlig hvis den ene part av brudeparet skulle bli benevnt som det motsatte av personens juridiske kjønn.
SA170523 Eller vil dere respektere et nytt selvvalgt juridiske kjønn ?
SA170523 juli 2016, kan alle få velge sitt juridiske kjønn.
SA170523 Jeg frykter det kan oppfattes som pinlig hvis den ene part av brudeparet skulle bli benevnt som det motsatte av personens juridiske kjønn.
SA170523 Eller vil dere respektere et nytt selvvalgt juridiske kjønn ?
SA170523 juli 2016, kan alle få velge sitt juridiske kjønn.
DB170523 Og det her de juridiske problemene virkelig oppstår.
NL170521 Det er juridiske vurderinger som gjøres av jurister etter denne hendelsen.
DB170521 For fakta er : I følge barne- og familie loven, er hovedregelen et delt juridisk foreldreansvar etter brudd, og det er et sjeldent unntak at mor blir idømt alene det juridiske foreldreansvaret.
AP170521 Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel mener Oncolomed bør opplyse bedre om de juridiske og økonomiske konsekvensene ved utenlandsreiser, i og med at behandlingsreiser Oncolomed formidler, som hovedregel må dekkes privat.
DB170520 Dette innebar at de tidligere juridiske sanksjonene bot og fengsel ble erstattet med administrative sanksjoner, der brukere må møte foran en tverrfaglig nemnd om de skulle bli arrestert med narkotiske stoffer til eget bruk.
DN170519 Men torsdag kunngjorde FNs Syria-utsending Staffan de Mistura det første konkrete steget : En rekke separate møter mellom regjeringen og HNC-delegasjonen som skal diskutere « juridiske og konstitusjonelle spørsmål som er relevante for Syria-samtalene ».
DB170519 Men torsdag kunngjorde FNs Syria-utsending Staffan de Mistura det første konkrete steget : En rekke separate møter mellom regjeringen og HNC-delegasjonen som skal diskutere « juridiske og konstitusjonelle spørsmål som er relevante for Syria-samtalene ».
AA170519 De åtte dommerne er ifølge det amerikanske finansdepartementet « ansvarlige for en rekke juridiske avgjørelser som har frarøvet makten til Venezuelas demokratisk valgte nasjonalforsamling ».
AA170519 Irans øverste leder er ayatolla Ali Khamenei, og de konservative dominerer det juridiske systemet og landets sikkerhetsstyrker.
AA170519 Irans øverste leder er ayatolla Ali Khamenei, og de konservative dominerer det juridiske systemet og landets sikkerhetsstyrker.
AA170519 Men torsdag kunngjorde FNs Syria-utsending Staffan de Mistura det første konkrete steget : En rekke separate møter mellom regjeringen og HNC-delegasjonen som skal diskutere « juridiske og konstitusjonelle spørsmål som er relevante for Syria-samtalene ».
VG170518 At vi kan få innført et tredje juridiske kjønnsalternativ.
SA170518 - Men her er det mange juridiske og politiske terskler som skal forseres med hensyn til sikkerhet og ansvarsforhold.
FV170518 - Men her er det mange juridiske og politiske terskler som skal forseres med hensyn til sikkerhet og ansvarsforhold.
DB170518 Datatilsynets juridiske rådgiver Tobias Judin er ikke enig, og viser Dinside kommunikasjonen.
DB170518 Jeg vet ikke hvordan det norske juridiske systemet fungerer, men avtalen som ble gjort med oss er tydelig.
DB170518 Jeg vet ikke hvordan det norske juridiske systemet fungerer, men avtalen som ble gjort med oss er tydelig.
DB170518 Jeg vet ikke hvordan det norske juridiske systemet fungerer, men avtalen som ble gjort med oss er tydelig.
DA170518 Vi er ikke juridiske eksperter, sier Lien, og legger til : ¶
BT170518 - Jeg vet ikke hvordan det juridiske systemet fungerer i Norge, men avtalen som ble gjort med oss er tydelig.
BT170518 - Men her er det mange juridiske og politiske terskler som skal forseres med hensyn til sikkerhet og ansvarsforhold.
AP170518 Jeg vet ikke hvordan det norske juridiske systemet fungerer, men avtalen som ble gjort med oss er tydelig.
AP170518 Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther svarer dette på Aftenpostens spørsmål om den juridiske situasjonen for French i Norge : ¶
AP170518 - Men her er det mange juridiske og politiske terskler som skal forseres med hensyn til sikkerhet og ansvarsforhold.
DN170517 TV 2s juridiske direktør Tomas Myrbostad svarer at kanalen må « i likhet med andre kunne beskytte sine forretningshemmeligheter ».
VG170516 Det er LOs juridiske kontor, på vegne av Fellesforbundet som har tatt ut stevning mot Namdal Bilopphuggeri, der Brøndbo er daglig leder, melder Namdalsavisa.
DN170515 ), juridiske direktør Tomas Myrbostad, TV 2-advokat Theo Jordahl og organisasjons- og kommunikasjonsdirektør, Sarah Willand, stilte til oppvaskmøte med Norsk Journalistlag mandag.
DB170515 Konvensjonen sikrer også at Russland og Tyrkia opprettholder sine verdimessige og juridiske forpliktelser til Europa.
DN170513 Ifølge ABC News er dette et firma med betydelige forretningsforbindelser i Russland, og i 2016 mottok firmaets kontor i Moskva prisen « Årets russiske advokatfirma » fra det juridiske tidsskriftet Chambers & Partners i London.
DA170513 Bsh 2 AS er det juridiske navnet på firmaet Tritec Container AS som holder til på Bryne.
AA170513 Ifølge ABC News er dette et firma med betydelige forretningsforbindelser i Russland, og i 2016 mottok firmaets kontor i Moskva prisen « Årets russiske advokatfirma » fra det juridiske tidsskriftet Chambers & Partners i London.
VG170512 Det er kanskje ikke så rart, all den tid det på forhånd var utredet og anbefalt av LOs juridiske avdeling, skriver NTB.
DN170512 Det var på forhånd utredet og anbefalt av LOs juridiske avdeling.
DB170512 Hvor du på den ene siden har eierinteresser, og på den andre siden jobber for å promotere norske interesser, sa professor Karl Harald Søvig ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen til Dagbladet i fjor.
DA170512 Han så ut som en mann, mens alle de juridiske dokumentene sa at han var kvinne.
DA170512 Nå tar delstaten juridiske grep for å tvinge landets føderale myndigheter til å handle.
AA170512 Det er kanskje ikke så rart, all den tid det på forhånd var utredet og anbefalt av LOs juridiske avdeling. ( ©NTB ) ¶
DA170511 - Forbundene er selvstendige juridiske enheter og kjører sine egne landsmøter.
VG170510 I tillegg til Manhattan-advokaten hadde også 45 andre høytstående juridiske tjenestemenn blitt bedt om å si opp jobben sin.
DB170510 I tillegg ble 45 andre juridiske tjenestemenn bedt om å si opp jobben, ettersom de satt igjen fra Obama-administrasjonen.
DA170510 - Hvilke juridiske eksperter ?
DA170510 - Det bør ikke jeg kommentere, men både akademiske og LOs juridiske avdeling har ekspertise på EØS, og det gjør meg trygg på at dette er et riktig grep.
DA170510 » - Jeg ba for noen uker siden om å få testet den ut på en del juridiske eksperter.
DB170509 Operasjonen har ingenting med religion å gjøre, sa Trumps juridiske representant i retten, Jeffrey Wall.
DB170509 I februar uttalte også stabssjef ved Det hvite hus Reince Priebus at de hadde fått advarselen, og at de satte sin juridiske ekspertise på saken.
AP170509 Sharia inkluderer både juridiske lovregler som vi er vant med, og ikke-juridiske regler for ritualer, bønn, faste, og så videre.
AA170509 Den juridiske striden i saken er komplisert, og den må juristene se nærmere på, mener Skjøtskift.
AA170509 - Det rent juridiske som det er uenighet, om har vi overlatt til fylkesmannen å vurdere, sier Herje.
VG170508 Her kan selvsagt juridiske forhold spille inn, men det er neppe en overdrivelse å karakterisere totalsituasjonen som noe utfordrende.
DN170508 NUUG har som formål å stimulere til økt bruk av fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende systemer, mens EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon som blant annet arbeider med juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
DB170508 Vivian Hancock-Nunn, kodenavn M/7, var en advokat som jobbet som en MI5-agent dypt inne i den kommunistiske bevegelsen, og ga gratis juridiske råd til kommunistiske partipublikasjoner.
DB170506 Den juridiske grensen for etterprøving ligger nå på ti år.
DB170506 Vi bare overholder våre juridiske forpliktelser og sørger for at krisen rammer oss minst mulig.
AA170506 Vi henter inn juridiske vurderinger og erfaringer fra andre land, sier Sandberg til NTB.
AA170506 Vi henter inn juridiske vurderinger og erfaringer fra andre land, sier Sandberg til NTB.
VG170505 Det forrige forslaget ble kritisert av en ekspertgruppe ved Det juridiske fakultet i Bergen.
VG170505 Det forrige forslaget ble kritisert av en ekspertgruppe ved Det juridiske fakultet i Bergen og av Riksadvokaten.
DB170505 I avsnittet « juridiske vurderinger », skriver KPMG blant annet dette : ¶
AP170505 Fakta : Disse juridiske ekspertene ble brukt ¶
AP170505 Etter en gjennomgang av 236 forhåndsunntatte dokumenter fra syv utvalgte departementer i 2015, slår de fire juridiske ekspertene fast følgende : ¶
AP170505 Det juridiske ekspertpanelet har også vurdert 237 dokumenter som i sin helhet er blitt unntatt fra innsyn : ¶
AP170505 Bjørn Henning Østenstad, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
AA170505 Advokat Alf Nordhus uttalte offentlig allerede på 60-tallet at han ville slutte å påta seg barnevernssaker fordi han opplevde at det juridiske fag ikke fungerte i slike saker.
VG170503 - Soules' juridiske team jobber for å samle alle bevis og gjennomgå hendelsesforløpet i den tragiske kollisjonen (...
DN170503 Mens Alevo-investor Gjermund Cappelen sitter tiltalt i en av Norges største narkotikasaker i etasjen under, forteller Alevos juridiske direktør, Markus Alder, om et komplett vanskjøttet selskap i retten onsdag.
DN170503 Schibsteds juridiske direktør Jacob Møller ( lengst fra kamera ) sier formuleringen om hvem som førte Snapsales aksjonæravtale i pennen var upresis.
DA170503 Han viser til at det er juridiske vurderinger som hører inn under Justisdepartementet.
DB170502 Det er mitt syn at ropet på et flatt hjemmelsforbud mot tigging er forankret i et ønske om å bruke det juridiske argumentet som en flottør for moralske synspunkter som gjenspeiler et mørkt menneskesyn, uten noen forståelse for fattigdommens kompleksitet og tragedie.
AP170502 Under direktørens ledelse ligger både den juridiske utredningsenheten som har oppgaver for Høyesterett i avdeling, storkammer og plenum og saksbehandlingsenheten.
AP170502 Direktørens arbeidsoppgaver beskrives som « krevende og varierte » og det påpekes at stillingen krever svært gode juridiske kvalifikasjoner og gode lederegenskaper, administrative evner og samarbeidsevner.
DB170501 Surrogat-moren må på forhånd gå med på å gi fra seg babyen til de juridiske foreldrene når barnet er født.
VG170430 Opprinnelig hadde myndighetene planlagt å fullbyrde åtte dødsdommer i løpet av halvannen uke, men juridiske innvendinger førte til at fire av dem ble utsatt eller avlyst.
DN170430 I fjor høst tok Merete Nygaard, advokat og gründer, til orde i en kronikk i DN for at gründere ikke burde gå i dialog med etablerte selskaper uten å ha avklart de juridiske rammene på forhånd.
DB170430 Opprinnelig hadde myndighetene planlagt å fullbyrde åtte dødsdommer i løpet av halvannen uke, men juridiske innvendinger førte til at fire av dem ble utsatt eller avlyst.
AP170430 Opprinnelig hadde myndighetene planlagt å fullbyrde åtte dødsdommer i løpet av halvannen uke, men juridiske innvendinger førte til at fire av dem ble utsatt eller avlyst.
AA170430 Opprinnelig hadde myndighetene planlagt å fullbyrde åtte dødsdommer i løpet av halvannen uke, men juridiske innvendinger førte til at fire av dem ble utsatt eller avlyst.
AA170430 Opprinnelig hadde myndighetene planlagt å fullbyrde åtte dødsdommer i løpet av halvannen uke, men juridiske innvendinger førte til at fire av dem ble utsatt eller avlyst.
DB170429 Det er klima- og miljødepartementet som har behandlet klagen fra Fortidsminneforeningen og som dermed må svare på spørsmål om det juridiske grunnlaget for dette, sier Hanna Geiran, avdelingsdirektør i kulturminneavdelingen.
AP170429 Når det er vedtatt, begynner arbeidet med det som kalles Kommuneplanens juridiske arealdel.
DB170427 Advokaten avviser at det er aktuelt å gå til juridiske skritt i saken, og legger vekt på at Edvartsen igjen får dømme i Eliteserien.
DA170427 Av juridiske årsaker skal den styres manuelt.
DA170427 Lovgrunnlaget er blitt grundig belyst av flere ulike juridiske instanser, inkludert de vi håper er blant landet fremste - lovavdelingen i Justisdepartementet.
AP170427 Når planen er vedtatt, begynner arbeidet med det som kalles Kommuneplanens juridiske arealdel.
AP170427 Når planen er vedtatt, begynner arbeidet med det som kalles Kommuneplanens juridiske arealdel.
AP170427 - KrF har også et ansvar for å sikre andre former for forpliktende samliv mellom to voksne og ivareta barn og voksnes juridiske rettigheter uavhengig av samlivsform, sies det i programutkastet.
VG170425 Den beste juridiske ekspertisen i forvaltningen ga klare råd, og jeg lyttet til de rådene.
VG170425 KrF-lederen fulgte i helgen med på Arbeiderpartiets landsmøte, som åpnet for at et barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre, innføring av et tredje kjønn i Norge, at gravide skal tilbys å ta en blodprøve som kan avdekke blant annet Downs syndrom hos foster og Ap vil fjerne K-en ( kristendom, red.anm. ) fra KRLE-faget på skolene.
VG170425 Den juridiske bevisterskelen legges for høyt.
VG170425 Statens arbeidsmiljøinstitutt som i fjor utredet 83 nordmenn for mulig yrkessykdom, viser til at det er to ulike juridiske begrep som ligger til grunn når man skal fastslå årsakssammenheng : ¶
VG170425 - Det juridiske kravet om « sannsynlighetsovervekt » er derfor rent skjønnsmessig, men det bygger på en beskrivelse av hva personen har vært utsatt for, hvilken kreftform det gjelder, og hva man vet om sammenhengen mellom påvirkningen og kreftsykdom.
VG170425 - Den juridiske bevisterskelen legges for høyt.
DB170425 - Dette er et forsøk på å manipulere den juridiske prosessen, skrev Arkansas justisminister i rettsdokumentene, ifølge Reuters.
DA170425 - Og så har vi gjennom en dialog med både Utdanningsforbundet, KS og de private barnehagene kommet frem til en balansert bruk av begrepet ansvar som knytter seg både til eiernes juridiske ansvar og de ansattes daglige ansvar for det pedagogiske arbeidet.
AA170425 Spørsmålet om surrogati omtaler Bioteknologinemnda ( nå Bioteknologrådet ) i sin rapport fra 2011 og flertallet slår fast at eggdonasjon og surrogati er intensjonelt og konseptuelt grunnleggende forskjellige ting og kan ved relativt enkle juridiske formuleringer danne en juridisk skranke mot surrogati.
SA170423 - Men klubben vil uttrykke sin forundring over TADs motvillighet til å utøve sine juridiske funksjoner, noe som direkte går utover både klubbene og turneringen i seg selv, heter det.
DB170423 Det var for øvrig på tide at Norge avsluttet prosedyren med statspålagt sterilisering som ufravikelig betingelse for å få endret juridiske kjønn tidligere - i strid med menneskerettighetene.
DA170423 Vurdere om et barn kan ha flere enn to juridiske foreldre ¶
AP170423 I regjering vil de gå gjennom juridiske avtaler med private aktører og trolig avvikle dem så fort det lar seg gjøre - uten at pasienter blir skadelidende. 14.
AP170423 - Men klubben vil uttrykke sin forundring over TADs motvillighet til å utøve sine juridiske funksjoner, noe som direkte går utover både klubbene og turneringen i seg selv, heter det.
VG170422 Også Høyre er motstandere av forslagene fra Ap om å øke antallet juridiske foreldre.
VG170422 Men idet du åpner for at enda flere skal være juridiske foreldre, så får du enda flere problemstillinger.
VG170422 Han er i harnisk over disse tre forslagene som etter alt å dømme blir en del av Aps nye program : ¶ * 1 « Av hensyn til barnets beste å vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre ». * 1 « Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta
VG170422 En undersøkelse InFact har gjort for VG, viser at flertallet er negative til å innføre et tredje kjønn og at et barn kan få flere juridiske foreldre.
VG170422 Debatt : Når familieformene endrer seg, må de juridiske rammene og institusjonene følge etter ¶
VG170422 - Når det gjelder det tredje kjønn, så mener jeg at det må være tilstrekkelig i dette landet å forholde seg til to juridiske kjønn, mann og kvinne, sier Frps parlamentariske leder Harald T.
VG170422 * 1 « Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dette ». * 1 « Vurdere å innføre en tredje kjønnskategori ».
VG170422 * 1 « Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dette ». * 1 « Vurdere å innføre en tredje kjønnskategori ».
DB170422 Men hvis det er juridiske grunner til det, respekterer jeg selvfølgelig, forklarer han.
DB170422 VG fortalte denne uka at det er delte meninger i befolkningen vedrørende programkomiteens forslag om å gi barn flere enn tre juridiske foreldre og innføringen av et tredje juridisk kjønnsalternativ.
VG170421 Det kompliserende med ulvesaken er at Stortinget ønsker å pålegge statsråden å gjøre noe som han selv og regjeringens juridiske ekspertise mener er i strid med norsk lov.
VG170421 STØTTER FORSLAG : - Det er gledelig at Arbeiderpartiets landmøte muligens vedtar at et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre, skriver Bård Standal.
VG170421 Når familieformene endrer seg, må de juridiske rammene og institusjonene følge etter.
VG170421 Derfor er det gledeligat Arbeiderpartiet - på landsmøtet nå i helgen - muligens vedtar følgende : « Av hensyn til barnets beste vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre.
VG170421 Debatt Når familieformene endrer seg, må de juridiske rammene og institusjonene følge etter.
SA170421 Manfred Döss, leder for VWs juridiske avdeling, sier konsernet ikke er det samme i dag som for 18 måneder siden.
SA170421 Men vi ser ikke bort fra at vi på et senere tidspunkt ønsker å bruke midlertidig forføyning som en del av den juridiske prosessen.
FV170421 Men vi ser ikke bort fra at vi på et senere tidspunkt ønsker å bruke midlertidig forføyning som en del av den juridiske prosessen.
BT170421 Men vi ser ikke bort fra at vi på et senere tidspunkt ønsker å bruke midlertidig forføyning som en del av den juridiske prosessen.
AP170421 Manfred Döss, leder for VWs juridiske avdeling, sier konsernet ikke er det samme i dag som for 18 måneder siden.
AP170421 De tre første henrettelsene ble avlyst grunnet rettsavgjørelser, og juridiske avgjørelser har sådd tvil ved ytterligere en planlagt henrettelse i delstaten.
AP170421 Men vi ser ikke bort fra at vi på et senere tidspunkt ønsker å bruke midlertidig forføyning som en del av den juridiske prosessen.
AA170421 Manfred Döss, leder for VWs juridiske avdeling, sier konsernet ikke er det samme i dag som for 18 måneder siden.
VG170420 De kjenner mer til den konflikten og det juridiske rundt det.
VG170420 Dermed er den juridiske kampen som er på trappene uunngåelig og egentlig nødvendig for alle parter, slik at det på et eller annet tidspunkt tegnes et klarere landskap å forholde seg til.
VG170420 Først i ulvemeldingen i fjor, og siden har jeg redegjort for hele og de fulle juridiske vurderingene for ulveforvaltningen.
DN170420 På døren inn til en av lesesalene i universitetsbygningen til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo ( UiO ) på Karl Johan, står teksten « §49.
DB170420 I tillegg fikk man juridiske lover mot blasfemi og frafall, til tross for at det ikke finnes noe belegg for noe av dette i Koranen.
DA170420 - Konsekvensutredning er det første juridiske og formelle steget mot en åpning, sa Hussaini.
DA170420 - Konsekvensutredning er det første juridiske og formelle steget mot en åpning, sa Hussaini.
AA170420 - Konsekvensutredning er det første juridiske og formelle steget mot en åpning, sa Hussaini.
VG170419 Hun varsler juridiske tiltak overfor pornonettstedet, som nå har fjernet klippet.
VG170419 Ifølge boken beviser juridiske dokumenter, regjeringsdokumenter og intervjuer med torturofre « uten tvil » at regjeringene i USA og Storbritannia ble fortalt om Hitlers utryddelsesleire i de tidligere årene av annen verdenskrig.
VG170419 Den juridiske legitimiteten Obama hevdet å ha i ryggen til å gjennomføre drapet ble nemlig betraktet som tvilsom av mange, i tillegg til at de juridiske redegjørelsene for drapstoktet i lang tid ble hemmeligholdt.
VG170419 Den juridiske legitimiteten Obama hevdet å ha i ryggen til å gjennomføre drapet ble nemlig betraktet som tvilsom av mange, i tillegg til at de juridiske redegjørelsene for drapstoktet i lang tid ble hemmeligholdt.
VG170419 Avgjørelser om bruk militær makt blir bestemt av separate juridiske myndigheter, svarer en talskvinne ved U.
DN170419 - Peter Batta har bygget en meget solid organisasjon, utviklet et omfattende og attraktivt medlemstilbud og sørget for et av landets beste juridiske rådgivingsmiljø for boligeiere.
DB170419 - Familien og det juridiske teamet er sjokkert og overrasket over å høre at Aaron er død, sier Baez i en pressemelding NBC gjengir fra The Boston Herald.
DB170419 Saken vi sendte Stortinget var viktig fordi det gav en mulighet til å forelegge en grundig fremstilling av de ulike juridiske spørsmålene for partiene på Stortinget, sier Helgesen.
DB170419 mars for å avklare det juridiske handlingsrommet.
AP170419 Ifølge boken beviser juridiske dokumenter, regjeringsdokumenter og intervjuer med torturofre « uten tvil » at regjeringene i USA og Storbritannia ble fortalt om Hitlers utryddelsesleire i de første årene av andre verdenskrig.
AP170419 Ap går inn for eggdonasjon, også til enslige og vil utrede om et barn kan ha flere enn to juridiske foreldre, samt om det bør innføres en tredje kjønnskategori.
AA170419 Ifølge boken beviser juridiske dokumenter, regjeringsdokumenter og intervjuer med torturofre " uten tvil " at regjeringene i USA og Storbritannia ble fortalt om Hitlers utryddelsesleire i de første årene av andre verdenskrig.
DB170418 Det kan også bli debatt om forslaget om flere juridiske foreldre.
DA170418 Landsmøtet skal også behandle et forslag som åpner for at barn med flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre.
DA170418 Ap-nestleder Hadia Tajik presenterte nylig valgkomiteens forslag om å vurdere innføring av et tredje juridisk kjønn og mer enn to juridiske foreldre.
AP170418 Landsmøtet skal også behandle et forslag som åpner for at barn med flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre.
AP170418 Ap-nestleder Hadia Tajik presenterte nylig valgkomiteens forslag om å vurdere innføring av et tredje juridisk kjønn og mer enn to juridiske foreldre.
AA170418 Den juridiske tautrekkingen fortsetter, og Rutledge gjør det klart at delstaten ikke gir seg uten kamp. ( ©NTB ) ¶
VG170417 I nytt forslag til partiprogram, ligger det forslag om å vurdere et tredje kjønn og flere juridiske foreldre.
VG170417 Det er behov for en grundig utredning for å se på ulike løsninger og de juridiske konsekvensene, før vi konkluderer, sier Kjerkol.
VG170417 Arbeiderpartiet vil åpne for et tredje kjønn og at et barn kan få flere juridiske foreldre.
VG170417 - Vi vil også utrede dette med flere juridiske foreldre, fordi barn har rett på foreldre og omsorgspersoner, og dagens familier kommer i flere konstellasjoner enn tidligere.
VG170417 * 1 Ap vil også vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner, også kan ha flere enn to juridiske foreldre.
VG170417 * 1 44,8 prosent er negative til at barn kan ha flere enn to juridiske foreldre.
AP170417 Tyrkia skal reformere skattesystemet og det juridiske systemet og gjøre det mer attraktivt å investere, sa visestatsminister Mehmet Simsek i et intervju med den tyrkiske TV-kanalen TRT Haber for en uke siden.
AP170416 I tillegg til parken vil det nye juridiske fakultetet få et arkitektonisk uttrykk som føyer seg inn i de historiske bygningene rundt.
AP170416 Her kommer et nytt bygg som skal romme Det juridiske fakultet under Universitetet i Oslo.
VG170413 - Dere står jo imot arbeiderpartiet på flere verdispørsmål og i familiepolitikk, med forslag fra Aps programkomité på eggdonasjon, et tredje kjønn og flere juridiske foreldre.
SA170411 Aftenbladets eksperter svarer på juridiske spørsmål fra leserne.
DB170411 Varslernes juridiske vern er fremdeles svakt.
AP170411 Nå har den bestselgende forfatteren av juridiske thrillere, advokat John Grisham, kastet seg inn i debatten.
SA170408 Statoil skriver at selskapet bestrider bokettersynet og forfølger sakene gjennom juridiske og administrative prosedyrer i Angola.
AA170408 Statoil skriver at selskapet bestrider bokettersynet og forfølger sakene gjennom juridiske og administrative prosedyrer i Angola.
DB170407 Sett med firkantede juridiske briller er det mulig sjøfolkene har en dårlig sak.
SA170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
FV170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
DB170406 MEN hovedutfordringen for rettsprosessen i skiidretten er at det ikke er noe troverdig skille mellom FIS-styret og de som tar de juridiske beslutningene i de enkelte dopingsakene.
BT170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
AP170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
AA170406 Utkastet viser til mangelen på journalføring og arkivering i blant annet rapportering og utbetalinger, juridiske forhold, oppfølging av avtalen og evalueringer, instrukser og referater fra styremøter og saker i underliggende komiteer.
DA170405 Ørebech mener departementet skaper et « falskt bilde » av det juridiske grunnlaget og forsøker å forlede Stortinget til å tro at det kan være lovstridig å trekke tilbake rederienes tildelte kvoter.
AP170405 Dette er knyttet til : ¶ rapportering og utbetalinger ¶ juridiske forhold ¶ norsk oppfølging av avtalen og evalueringer ¶ instrukser for og referater fra styremøter og saker som skal drøftes og avgjøres på disse møtene ¶ saker i underliggende komiteer som for eksempel finans- og revisjonskomiteen.
AP170405 Dette er knyttet til : ¶ rapportering og utbetalinger ¶ juridiske forhold ¶ norsk oppfølging av avtalen og evalueringer ¶ instrukser for og referater fra styremøter og saker som skal drøftes og avgjøres på disse møtene ¶ saker i underliggende komiteer som for eksempel finans- og revisjonskomiteen.
SA170404 Donald Trumps mur møter alle mulige juridiske og geografiske utfordringer, mens Mexicos katolske kirke raser over at lokale selskaper vil bidra til byggingen.
DB170404 Når ordningen foregår i andre land har vi ingen garantier for at verken helsesystemet er godt nok for mor, eller at det juridiske er tilfredsstillende for begge parter.
DB170404 Vi må stille spørsmålet om hvorfor « Brennpunkt » underkommuniserer det juridiske aspektet fra flyktningenes synsvinkel.
DB170404 Dette fører oss videre til den ensidige framstillingen av juridiske aspekter ved Storskogsituasjonen.
VG170403 Den juridiske komiteen i Senatet godkjente Gorsuch med 11 mot ni stemmer, men kampen sendes nå videre til senatsgulvet hvor alle senatorene skal avgi sin stemme.
SA170403 Det reiser juridiske og etiske utfordringer.
SA170403 - Forslaget om stebarnsadopsjon etter surrogati reiser juridiske og etiske utfordringer og kan bli oppfattet som en legitimering av surrogati, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.
BT170403 Rike jordeiere i Texas, og elven Rio Grande, er bare to av mange utfordringer Donald Trumps mur møter av juridiske og geografiske utfordringer.
AA170403 Det reiser juridiske og etiske utfordringer.
DA170402 Hun legger til at det likevel vil bli behov for en oppgjørsadvokat for å ta seg av det økonomiske sluttoppgjøret, og sikre at det juridiske blir gjort skikkelig.
AP170401 I rapporten går det frem at granskerne mener det tidligere styret kan stilles personlig ansvarlig for økonomiske og juridiske krav som er påført Mehtab Afsar og Islamsk Råd.
SA170331 Forskning fra Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo viser at nettselskapene praktisk talt har ubegrenset kontroll over innholdet ditt.
DN170331 Det er viktig for Zuma å få valgt en lojal etterfølger, blant annet på grunn av alle de potensielle juridiske problemene han kan få på grunn av korrupsjonen.
AP170331 Dette omfatter personer og foretak som legger til rette for opprettelse av selskaper for andre, eller som administrerer utenlandske juridiske arrangementer, såkalte « trusts ».
AP170331 Han jobbet da med å avklare de juridiske aspektene, og sa at en etterforskning i så fall ville handle om Rune Olsøs rolle.
AA170331 Han jobbet da med å avklare de juridiske aspektene, og sa at en etterforskning i så fall ville handle om Rune Olsøs rolle.
AA170331 Dette omfatter personer og foretak som legger til rette for opprettelse av selskaper for andre, eller som administrerer utenlandske juridiske arrangementer, såkalte « trusts ».
AA170331 Dette omfatter personer og foretak som legger til rette for opprettelse av selskaper for andre, eller som administrerer utenlandske juridiske arrangementer, såkalte « trusts ».
VG170330 - Vi kan ikke ta presidenten for ikke å være politisk korrekt, men vi kan ta ham for ikke å være konstitusjonelt korrekt, sier Hawaiis fremste juridiske embetsmann.
SA170330 - Vi kan ikke ta presidenten for ikke å være politisk korrekt, men vi kan ta ham for ikke å være konstitusjonelt korrekt, sier Hawaiis fremste juridiske embetsmann.
DN170330 - Vi kan ikke ta presidenten for ikke å være politisk korrekt, men vi kan ta ham for ikke å være konstitusjonelt korrekt, sier Hawaiis fremste juridiske embetsmann.
DB170330 Det siste kapittelet i den juridiske sagaen knyttet til huset, er at Broaddus-familien har stevnet kommunen som har avslått en søknad om å rive huset og oppføre to nye eneboliger på eiendommen.
DB170330 februar i år jobbet ÅF ifølge avisen under syv juridiske selskaper med forskjellige merkenavn.
DB170330 mars inn i varslingsinstituttets juridiske ramme.
DA170330 Hva som blir de juridiske rettighetene til disse borgerne etter at Storbritannia går ut av EU har lenge bekymret dem som berøres.
BT170330 Stortingsvervet kan han av juridiske grunner ikke si fra seg, men avisen påpeker at stortingsrepresentanter svarer til velgerne, ikke partiet de er valgt inn for - for Fischers del et parti han ikke lenger er medlem av.
AP170330 - Vi kan ikke ta presidenten for ikke å være politisk korrekt, men vi kan ta ham for ikke å være konstitusjonelt korrekt, sier Hawaiis fremste juridiske embetsmann.
AA170330 Opphevelsen må først gjennom en rekke juridiske hindre i delstaten, melder amerikanske medier torsdag.
AA170330 - Vi kan ikke ta presidenten for ikke å være politisk korrekt, men vi kan ta ham for ikke å være konstitusjonelt korrekt, sier Hawaiis fremste juridiske embetsmann.
DA170329 Samtidig ønsker partiet å vrake kontantstøtten og holder døra på gløtt for at et barn kan ha flere juridiske foreldre.
SA170328 - Det sterke juridiske miljøet var avgjørende, sier Solveig Horne ( Frp ).
DA170328 Juridiske eksperter fordømte tiltaket som et brudd på internasjonale flyktningkonvensjoner.
BT170328 Den juridiske fagdommeren mente dette var et klart overgrep, men han var altså i mindretall.
BT170328 - Det sterke juridiske miljøet var avgjørende, sier Solveig Horne ( Frp ).
AA170328 Juridiske eksperter fordømte tiltaket som et brudd på internasjonale flyktningkonvensjoner.
AA170328 Juridiske eksperter fordømte tiltaket som et brudd på internasjonale flyktningkonvensjoner.
AA170328 Dommerne er blitt påvirket av mediene, og " medienes sannhet " har trumfet den " juridiske sannheten ", mener han.
AA170328 - Det betyr at Østerrike nå ventes å oppfylle sin juridiske forpliktelse og begynne å ta imot asylsøkere.
VG170327 De har synspunkter på politikk og juridiske spørsmål som går i retning av liberale holdninger som mange ikke-muslimske nordmenn vil dele, sier Vogt.
DN170327 Tre uavhengige juridiske eksperter FT har vært i kontakt med har ikke hørt om denne type kontrakter før.
DB170327 Hvis de kabinansatte trosser Norwegian-ledelsens råd og slutter seg til AFA, får Norwegian-sjef Bjørn Kjos en tøff motpart, med store juridiske og økonomiske ressurser.
DB170327 Denne dobbeltheten - varslingens nødvendighet og maktens motstand - gjør det nødvendig å ha et robust vern om varslernes ytringsfrihet og andre juridiske rettigheter.
DA170324 Det begynte som en frustrasjon over å bli stoppet av juridiske murer, men endte med å bli en befriende og morsom del av prosjektet, sier Borgli, som har hatt kreativ kontroll over alle deler av filmen og DRIB som falsk merkevare.
VG170323 Professor Jan Fridthjof Bernt ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen er en av landets fremste eksperter på habilitet.
DA170323 Dette gjelder særlig i små bedrifter som ikke overholder lønnsavtaler og hvor juridiske organisasjoner har lite innpass, men gjelder også i rekrutteringsfirmaer med lønnsavtaler.
AP170323 Rundt en tredjedel av den totale torskekvoten ble da overført fra kystfiskerne til trålflåten med den klare juridiske betingelsen at disse fartøyene skulle levere fisk og råstoff tilbake i kystsamfunnene der man hentet fiskerettighetene.
DB170322 De nye dieselbilene kommer dårlig ut i testen grunnet betydelig overskridelse av de juridiske grensene for nitrogenoksider ( NOx ).
DA170322 Forslaget har også tidligere i uka fått kritikk fra flere hold, blant annet fra 13 fagpersoner fra det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen.
AA170322 Vi ba Justisdepartementets lovavdeling om en vurdering av dagens abortlov for å se på det juridiske grunnlaget for fosterreduksjon ved tvillinggraviditeter.
VG170321 Rapporten konkluderer at egyptiske myndigheter effektivt har kvelt en gryende demokratisering av egyptiske universiteter gjennom juridiske , administrative og sikkerhetsmessige angrep på studenter.
SA170321 GJESTEKOMMENTAR : Neil Gorsuch må holde ut et par dager til, så kan han være klar for kremjobben øverst i den juridiske næringskjeden.
DB170321 Når det gjelder disse to sakene så får vi avvente den juridiske behandlingen i forbundet.
AA170321 - Jeg leser den juridiske betenkningen som klar, men det er ønskelig at andre enn oss går gjennom den, sier Løvik, som understreker at hun likevel ikke ser noen grunn til å bruke en enkeltsak som dette til å endre hele kommunens etikkreglement for politikerne.
AA170321 Fredag i forrige uke kom kommuneadvokatens juridiske vurdering av den såkalte Kystad-avtalen.
FV170320 Straff må benyttes på en måte som avspeiler rettssystemets verdier og bidrar til lav kriminalitet, påpeker 13 fagpersoner fra Universitet i Bergens juridiske fakultet i et høringssvar.
AP170320 En ekspertgruppe ved det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen har i sitt høringssvar gitt uttrykk for at straff må benyttes på en måte som avspeiler rettssystemets verdier og bidrar til lav kriminalitet.
AA170320 Straff må benyttes på en måte som avspeiler rettssystemets verdier og bidrar til lav kriminalitet, påpeker 13 fagpersoner fra Universitet i Bergens juridiske fakultet i et høringssvar.
DN170319 - Vi har fått 6000 henvendelser til vårt juridiske kontor, sier Tekna-presidenten.
DB170319 Avdelinga jobber med juridiske spørsmål eller problemer som oppstår hos presidentadministrasjonen, og kommer til å bistå presidenten dersom innreiseforbudet havner i Høyesterett.
DB170319 Ifølge The Daily Beast forsøkte McGraws juridiske team å forhindre vitneavhør av Holloways mor, Beth.
DB170318 Som en del av idrettsfellesskapet har du de samme juridiske rettighetene.
DA170318 « Dødsårsak : Ukjent » og dokumentasjonen er gjennomgått av advokater, for øvrig de samme som gjorde det juridiske grunnarbeidet på dokumentarfilmen om Edward Snowden.
DN170317 Selskapet vil studere forslaget nøye og vurdere helheten i dette, og vil også vurdere de juridiske sidene ved forslaget.
DN170317 Selskapet vil studere forslaget nøye og vurdere helheten i dette, herunder også de juridiske sidene ved forslaget, skriver Lerøy-toppene i børsmeldingen.
DN170317 Det gjelder blant annet Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo og Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø, der andelen midlertidige ansettelsen var på henholdsvis 44 og 36 prosent.
DN170317 Et av selskapene norske forbrukermyndigheter har jobbet mye med er sjekkeappen Tinder, som har sitt juridiske hovedkvarter her i Dallas, Texas.
DB170317 Wise peker på det juridiske prinsippet habeus corpus, som sier at enhver person som er fengslet eller på annen måte frihetsberøvet, har rett til å bli framstilt for en domstol innen en fast tidsramme.
DB170317 Over flere år har Wise jobbet utrettelig, og uten hell, for å overbevise domstolene i New York om at sjimpanser er juridiske personer.
DB170317 ( Dagbladet ) : Er en sjimpanse bare en sjimpanse, eller bør den anses som en person med juridiske rettigheter ?
AP170317 Selskapet vil studere forslaget nøye og vurdere helheten i dette, herunder også de juridiske sidene ved forslaget, heter det i en uttalelse fra Lerøy Seafood Group ASA.
AA170317 Den understreker også store mangler i den juridiske hjelpen flyktningene tilbys når de skal forsøke å forstå en forvirrende asylprosess i konstant endring.
AA170317 - Vi må først avklare de juridiske aspektene i denne saken.
AA170317 Utover dette kan jeg ikke kommentere kommuneadvokatens juridiske vurdering, sier Wolden.
AA170317 Selskapet vil studere forslaget nøye og vurdere helheten i dette, herunder også de juridiske sidene ved forslaget, heter det i en uttalelse fra Lerøy Seafood Group ASA.
AA170317 Det gjelder blant annet Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo og Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø, der andelen midlertidige ansettelsen var på henholdsvis 44 og 36 prosent.
AA170317 Selskapet vil studere forslaget nøye og vurdere helheten i dette, herunder også de juridiske sidene ved forslaget, heter det i en uttalelse fra Lerøy Seafood Group ASA. ( ©NTB ) ¶
BT170316 ENGASJERT : Tone Sørfonn Moe går fjerdeåret på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.
AA170316 Leder av kontrollkomiteen, Rolf Jarle Brøske ( H ), vil avvente den juridiske vurderingen for å avgjøre om han skal kalle inn til et ekstraordinært møte i komitéen.
VG170315 Etter det sviende nederlaget i forrige runde har Trump-administrasjonen jobbet for fjerne alle de juridiske svakhetene som ble lagt til grunn da forbudet ble opphevet.
SA170315 Eksperter og skattevesenet sier det ikke finnes juridiske grunner til at en person under revisjon ikke kan utlevere papirene. * 11. mai : Trump sier han ikke kommer til å legge fram papirene før valget i november. * 13. mai : Trump sier at skattebetalingene hans ikke angår noen. * 26. september : Under en TV-debatt sier Trump at han skal utlevere sk
SA170315 Nestor Hein er ansvarlig for det juridiske i Grêmio.
DN170315 Helgesen fikk i slutten av januar beskjed om å komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering av det juridiske grunnlaget, med mål om å åpne for mer jakt. 3. mars la Helgesen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven, men dette har Venstre sagt nei til.
DB170315 Helgesen fikk i slutten av januar beskjed om å komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering av det juridiske grunnlaget, med mål om å åpne for mer jakt. 3. mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldsloven, men dette har Venstre sagt nei til.
DA170315 Årsvold Glassmagasin AS er det juridiske navnet bak Tilbords Bystasjonen Sandnes.
DA170315 Helgesen fikk i slutten av januar beskjed om å komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering av det juridiske grunnlaget, med mål om å åpne for mer jakt. 3. mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldsloven, men dette har Venstre sagt nei til.
BT170315 Eksperter og skattevesenet sier det ikke finnes juridiske grunner til at en person under revisjon ikke kan utlevere papirene. 11. mai : Trump sier han ikke kommer til å legge fram papirene før valget i november. 13. mai : Trump sier at skattebetalingene hans ikke angår noen. 26. september : Under en TV-debatt sier Trump at han skal utlevere skattepa
BT170315 Helgesen fikk i slutten av januar beskjed om å komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering av det juridiske grunnlaget, med mål om å åpne for mer jakt. 3. mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldsloven, men dette har Venstre sagt nei til.
BT170315 Nestor Hein er ansvarlig for det juridiske i Grêmio.
AP170315 Nestor Hein er ansvarlig for det juridiske i Grêmio.
AA170315 Helgesen fikk i slutten av januar beskjed om å komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering av det juridiske grunnlaget, med mål om å åpne for mer jakt. 3. mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldsloven.
VG170314 Vi må ta hensyn til juridiske forpliktelser, og målet er ikke å stille klokken tilbake.
SA170314 Jussbuss, drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og besøker norske fengsler for å gi gratis rettshjelp til innsatte.
DB170314 mars for å avklare det juridiske handlingsrommet.
AA170314 Det skal holdes en høring om de juridiske sidene 21. mars.
AA170314 Jussbuss, drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og besøker norske fengsler for å gi gratis rettshjelp til innsatte.
VG170313 - Det er en grundig og riktig dom, UNE er enig i dommen og at vi har fått medhold i både bevisvurderingen og de juridiske vurderingene, sier seksjonssjef i UNE, Georg Magne Rønnevig, til VG, og legger til : ¶
AA170313 Det er praktisk mulig å få til et slikt forbud, men det er noen juridiske grenseoppganger som vi må se på, sier Waage.
DN170312 Det er totalt 93 førstestatsadvokater i USA, en for hvert juridiske distrikt.
VG170311 McLaughlin var heller ingen tilhenger av den plutselige masseoppsigelsen av de juridiske embetsmennene.
VG170311 Det til tross for at Trump-administrasjonen hadde krevd at han og 45 andre høytstående juridiske tjenestemenn skulle gjøre dette.
AA170311 Det er totalt 93 førstestatsadvokater i USA, en for hvert juridiske distrikt.
AA170311 Kiær mener vedtaket på landsmøtet ikke lenger sår tvil om at det står juridiske forhold i veien for å gjennomføre ulveforliket og er tilfreds med å kunne reise hjem til Nord-Trøndelag med et klart vedtak i kofferten som åpner for ulvejakt.
VG170310 Sundby var gjennom flere juridiske runder, som ble en følelsesmessig berg- og dalbane via frikjennelse i FIS til domfellelse i CAS.
VG170310 Langrennskomiteens leder, Torbjørn Skogstad ga torsdag denne grunnen til at skiforbundet fortsatt vil dekke Johaugs juridiske utgifter : ¶
DB170310 « Et statsborgerskap kan sies å være den juridiske forbindelsen mellom et menneske og en stat, som medfører rettigheter og plikter.
DB170310 Stadig flere stater melder seg på i den juridiske kampen mot Trump presidentordre.
DB170310 Ferguson mener også at de juridiske argumentene mot den første ordren er like gyldige mot den andre.
BT170310 - Byrådet har registrert den juridiske oppfatningen, men ønsket likevel å komme til en minnelig løsning utenfor rettsapparatet.
AA170310 Det er totalt 93 førstestatsadvokater i USA, en for hvert juridiske distrikt.
AA170310 Ingen er uenige i at avtalen er lovlig og at de involverte har fulgt etiske og juridiske regler.
VG170309 Etter det sviende nederlaget har Trump-administrasjonen altså jobbet med en ny presidentordre som skal begrense immigrasjonen til USA, med mål om å fjerne alle de juridiske svakhetene som ble lagt til grunn da forbudet ble opphevet.
DB170309 I de siste norske sakene i CAS ; som foruten Martin Johnsrud Sundby har involvert en vektløfter og en innebandyspiller, har den juridiske hjelpen blitt dekket etter skjønn uavhengig av utøverens sportslige nivå.
DB170309 Sp-lederen hevder at statsråd Vidar Helgesen før jul benyttet juridiske spissfindigheter til å stoppe en ulvejakt som var avgjørende for å nå Stortingets bestandsmål.
DB170309 - Eivind Smiths omgang med karakteristikker ligger fjernt fra det presisjonsnivå som kjennetegnet det juridiske fakultet i Oslo da jeg var student der.
DB170309 - Det er en real sak å være uenig om hvor mange finskrussiske ulv vi skal ha i Norge, men her har Helgesen satt politikken sjakk matt med juridiske spissfindigheter.
BT170309 Årsaken er at avgjørelsene kan bli svært viktige for barnets fremtid, og fordi det ofte må gjøres vurderinger som skyver den rent juridiske metoden i bakgrunnen.
AA170309 - Denne loven er et brudd på denne juridiske forpliktelsen i fredsavtalen.
VG170308 Utover de legal faktorene finner vi likevel en ytterligere 20 prosent reduksjon i straffeutmålingen når tiltalte er « etnisk norsk », selv i saker der voldsnivå og juridiske omstendigheter ellers er like som når tiltalte tilhører en etnisk minoritet, forklarer Klemetsen.
DB170308 « UNE anser dokumentet som falskt fordi det inneholder flere innholdsmessige og juridiske feil.
DB170308 Kvinners juridiske retter, som aldri har vært like menns retter på noe kontinent, blir fortsatt tæret bort.
AP170308 Han mener EOS-utvalgets viktige funksjon, og evalueringen, er kommet i skyggen av « en diskusjon om juridiske spissfindigheter ».
AP170308 - Det endelige resultatet, evalueringsutvalgets mandat og det juridiske rammeverket, var det enighet om.
VG170307 Det er nå et over siden 38-åringen ble frikjent på grunn av den juridiske teknikaliteten og det er uklart hvor den står akkurat nå.
DB170307 For han er rimelig overbevist om at det handler om politikk, ikke bare juridiske begrunnelser.
DB170307 Også den juridiske prosessen mot Johaug måtte få et internasjonalt stempel.
DB170307 Både før, under og etter rettssaken hadde vi altså saker som grundig forklarte og guidet leserne gjennom det juridiske og det prinsipielt viktige.
DB170307 Både før, under og etter rettssaken hadde vi altså saker som grundig forklarte og guidet leserne gjennom det juridiske og det prinsipielt viktige.
AA170307 Ifølge de juridiske dokumentene skal ZTE i løpet av en periode på seks år ha fått tak i varene, for så å selge de videre til kunder i Iran. ( ©NTB ) ¶
VG170306 Etter det sviende nederlaget har Trump-administrasjonen jobbet med en ny presidentordre som skal begrense immigrasjonen til USA, med mål om å fjerne alle de juridiske svakhetene som ble lagt til grunn da forbudet ble opphevet.
VG170306 Nå har Trump-administrasjonen fjernet de juridiske svakhetene som lagt til grunn da det første innreiseforbudet ble opphevet.
DN170306 Målet har vært å fjerne alle de juridiske svakhetene som ble lagt til grunn da forbudet ble opphevet.
DB170306 Målet har vært å fjerne alle de juridiske svakhetene som ble lagt til grunn da forbudet ble opphevet.
DB170306 Som et minimum må det kreves at utlendingsforvaltningen tar grundige juridiske anførsler på alvor og vurderer FNs konvensjon om statsløshet.
BT170306 Den juridiske konklusjonen er imidlertid klokkeklar : Det finnes ikke hjemmel for den dramatiske reduksjonen av ulvebestanden som ligger til grunn for ulveforliket.
AP170306 Målet har vært å fjerne alle de juridiske svakhetene som ble lagt til grunn da forbudet ble opphevet.
AA170306 Målet har vært å fjerne alle de juridiske svakhetene som ble lagt til grunn da forbudet ble opphevet.
VG170305 Jon Wessel-Aas er advokat i Bing Hodneland og sier følgende om det juridiske : ¶
DB170305 Det eneste jeg egentlig ønsker å kommentere om dette er det jeg leser i loven, protokoll 1, om at både fysiske og juridiske personer har rett til å nyte sin eiendom i fred.
DB170305 - Jeg tar ikke avstand fra det juridiske systemet.
DB170305 - En av årsakene til at folk søker ut fra det juridiske systemet og tenker i de banene som frimann-miljøet er at de ser den korrupsjonen, uærligheten og lovbruddene som enkelte offentlige ansatte dessverre begår.
DB170304 Det kontroversielle programmet ble godkjent av Ubers juridiske avdeling, men juseksperter er usikre på om det er lovlig.
DA170304 I henhold til marsjordren fra Stortinget, har han gått igjennom de juridiske vurderingene på ny.
DA170304 I henhold til marsjordren fra Stortinget, har han gått igjennom de juridiske vurderingene på ny.
AA170304 Det øverste juridiske rådgivningsorganet i Catalonia sier den regionale regjeringen ikke har myndighet til å holde folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.
VG170303 Etter det VG forstår har Idrettens Helsesenter bestilt to juridiske rapporter : ¶
AA170303 Helgesen understreket at regjeringens juridiske vurderinger fra tidligere ligger fast.
VG170302 Den korrupsjonsanklagede politikeren klandrer det juridiske systemet og « media » for skandalen rundt ham, og mener han har vært utsatt for et « politisk attentat ».
DN170302 Han er ikke skikket til å være vår øverste juridiske myndighet og må trekke seg, sier Pelosi i en uttalelse, som hun også delte på Twitter.
BT170302 Han er ikke skikket til å være vår øverste juridiske myndighet og må trekke seg, sier Pelosi i en uttalelse.
AP170302 Han er ikke skikket til å være vår øverste juridiske myndighet og må trekke seg, sier Pelosi i en uttalelse.
AP170302 Tre av de tidligere sjefene, deriblant Thorleif Enger, ble frikjent, mens selskapets tidligere juridiske direktør ble dømt til syv års fengsel for grov korrupsjon.
AA170302 Han er ikke skikket til å være vår øverste juridiske myndighet og må trekke seg, sier Pelosi i en uttalelse.
AA170302 Han er ikke skikket til å være vår øverste juridiske myndighet og må trekke seg, sier Pelosi i en uttalelse.
VG170301 - Vi håper at hun får en rettferdig rettssak, og får alle sine juridiske rettigheter, sa Armanatha Nasir, talsperson for det indonesiske utenriksdepartementet, til Reuters.
VG170301 Fillon sier videre at han klandrer det juridiske systemet og « media » for skandalen rundt ham.
AP170301 | Professor : - Saken bør avgjøres av Høyesterett ¶ Juridiske eksperter gir både ros og ris til lagmannsrettens dom i Behring Breivik-saken.
AA170301 Vi må gjennomføre juridiske reformer som hindrer at kostnadene skyter i været og jobbe for at den kunstig høye prisen på medisiner settes ned raskt.
AA170228 Men dette var intet realistisk alternativ ut fra de juridiske anbefalingene som er knyttet til våpenbruk i Tunisia, framholdt Loraine-Smith.
AA170228 Guvernøren undertegnet de nødvendige papirene bare få dager etter at justisministeren opplyste at de dødsdømte mennene har brukt opp alle ankemulighetene og at det dermed ikke er flere juridiske hindringer i veien for å fullbyrde dommene.
AA170228 - Det juridiske ansvaret ligger hos sjåføren, det er han som må vurdere vei- og kjøreforhold.
AA170228 Farstad Shipping har sammen med sine finansielle og juridiske rådgivere sett på ulike løsninger for å styrke selskapets finansielle posisjon.
DB170227 Som del av den uttalte satsingen på Klarspråk, har han gjøvet løs på det juridiske fagspråket.
DA170225 I tillegg er fantastiske Ruth Negga nominert til beste hovedrolle for « Loving », filmen om ekteparet Loving, han hvit, hun svart, begge de første til å kjempe for sin juridiske eksistens i raseskillets USA.
DN170224 - Vi har alt det formelle og juridiske i orden og tar det på største alvor.
DB170224 Begrunnelsen var at det fortsatt er uavklarte juridiske spørsmål angående direktivet.
SA170223 Det er politiske spørsmål, ikke juridiske .
SA170223 Det betyr mindre om noen ønsker å bruke andre betegnelser, eller gjør så godt de kan for å få verden til å passe inn i juridiske , kommersielle eller operative definisjoner.
DB170223 I rundksrivet sendt til amerikanske skoler er det ingen nye retingslinjer, men det heter at det tidligere direktivet må oppheves fordi det mangler juridisk grobunn og har ført til forvirring og juridiske utfordringer.
DN170222 " Selskapet iverksatte øyeblikkelig en full etterforskning i Sør-Korea og engasjerte uavhengige granskere og juridiske rådgivere og samarbeider med politimyndighetene.
DB170222 Som Forskergruppe for barnerett ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet, uttaler i høringen : « Det vesentlige er å understreke at foreldrene som utgangspunkt avtaler seg imellom hvor barnet skal bo.
DA170222 De juridiske dommerne kom imidlertid til at det ikke var ført tilstrekkelig bevis for 19-åringens straffskyld når det gjaldt disse spørsmålene, og det ble besluttet at saken skulle behandles på nytt av nye dommere.
AA170222 - Jeg har aldri i min juridiske karriere sett en mann falle fra en slik høyde, sa dommer Andrew Chan da han leste opp straffen.
SA170221 Det er knyttet stor usikkerhet til barnets juridiske stilling.
BT170221 I dommen vises det til juridiske spissfindigheter knyttet til i hvilken grad avkastningen kan styres av den som er siktet eller tiltalt.
BT170221 Juridiske garantier mot mislighold og ulovlig drift manglet.
VG170220 Under presidentordre skilles det mellom Executive orders og presidential memorandums, hvorav førstnevnte stiller strengere juridiske krav.
SA170220 Vi forstår at du ikke kan blande deg inn behandlingen av enkeltsaker, eller ta opp juridiske drøftinger med oss.
DB170220 - Inntil nylig var den juridiske vurderingen at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten.
AP170220 Den politiske og juridiske viljen til å straffeforfølge manglet, forteller Günther Feld som i mange år var sjef for avdelingen som etterforsker naziforbrytelser i Köln.
VG170219 Berg sa at inntil nylig var den juridiske vurderingen at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten, men at det endret seg for tre uker siden.
VG170219 I over 640 av sakene mener juridiske eksperter at bruken av belter eller remmer har vært ulovlig eller sterkt problematisk.
VG170219 - Da det ble kjent at bruddene på arbeidsmiljøloven ikke var rettet, men tvert imot var langt flere enn det som var rapportert av Veireno, var den juridiske vurderingen at det var grunnlag for å heve kontrakten, heter det i en pressemelding fra Oslo kommune søndag.
SA170219 La oss for et øyeblikk heve oss over de juridiske spissfindigheter og avtalemessige smutthull sentrale parter strides om.
DA170219 - Inntil nylig var den juridiske vurderingen at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten, men for tre uker siden endret dette seg.
DA170219 - Inntil nylig var den juridiske vurderingen at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten, men for tre uker siden endret dette seg.
AA170218 Den nyåpnede golfklubben i Dubai har også fått flere juridiske eksperter til å stille lignende spørsmål. ( ©NTB ) ¶
VG170217 JURIDISK PAUSE : President Donald Trumps administrasjon sier i rettsdokumenter at den ønsker en pause i den juridiske kampen om innreiseforbudet.
VG170217 - Det har vært mange år med juridisk uenighet, og så har det skjedd mye i det siste med juridiske avklaringer, og det har vist seg at vi har hatt rett, sier Løken.
SA170217 President Donald Trumps administrasjon sier i rettsdokumenter at den ønsker en pause i den juridiske kampen om innreiseforbudet.
SA170217 Land som England, Danmark, Nederland og Canada tillater i dag altruistisk surrogati, og har regler som ivaretar interessene og de juridiske rettighetene til de blivende foreldrene, surrogatmoren og barna.
DB170217 ¶ KOMPETANSEHEVING : Kreftforeningen mener at den juridiske kompetansen i Nav må styrkes.
DB170217 Kreftforeningen mener at den juridiske kompetansen i Nav må styrkes.
DB170217 Donald Trump hevdet at rakett-testen var et brudd på avtalen, de andre signaturlandene - og juridiske eksperter - var uenige.
AA170217 President Donald Trumps administrasjon sier i rettsdokumenter at den ønsker en pause i den juridiske kampen om innreiseforbudet.
VG170216 Det kommer frem av informasjon som Norges Idrettsforbunds juridiske sjef Henriette Hillestad Thune har lagt ut på NIFs hjemmesider.
DB170215 PÅ DET VISET ER Patrick Smith den juridiske autoriteten i internasjonal skisport, og det med en faglig tyngde som utforder selv Gian Franco Kaspers allmakt.
DB170215 Om FIS dopingpanel etter diskusjon med WADA så overraskende velger å anke den norske dommen til CAS, blir det av rent juridiske grunner.
DA170215 Only Mess AS har tidligere hatt de juridiske navnene Mess & Order AS og Grunderhuset Stavanger AS.
DA170215 Mess & Order startet opp i august 2014, og er et kontorfellesskap for gründere og innovatører i Stavanger, hvor hvem som helst kan leie en kontorplass, møte andre idéutviklere og få hjelp til regnskapsføring, juridiske spørsmål og grafisk design.
BT170215 - Enkeltvedtaket er eneste juridiske knagg inn i forvaltningsloven, og det erstattes av en litt ullen aktivitetsplikt som later til å inneholde mye skjønn.
VG170214 Dersom man forholder seg til ordlyden i regelverket som er knesatt i idrettsjussen, og som norsk og internasjonal idrett har sluttet seg til, er det juridiske svaret temmelig opplagt : ¶
DB170214 - Vi kom til et punkt der vi følte vi var nødt til å foreta endringer - ikke på grunn juridiske problemer, men på grunn av mangel på tillit, sa Spicer.
DB170214 Conway har brutt atferdsloven og at disiplinære tiltak er berettiget, skriver direktøren i etikkrådet Walter Schaub i et brev til Det hvite hus' juridiske rådgiver Stefan Passantino.
DA170214 Men forslaget til et digitalt grenseforsvar, slik det er skissert i Lysne-utvalgets utredning, har vekket skarp kritikk fra både juridiske og teknologiske miljøer.
DA170214 Derfor har vi gått ut til de fremste juridiske ekspertmiljøene på universiteter og høyskoler, og inviterer også andre til å komme med innspill når det gjelder å følge opp Stortingets vedtak sett opp mot naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen, sier Helgesen.
BT170214 Surrogati innebærer at en kvinne blir gravid med, bærer frem og føder barn som etter fødselen skal overleveres til dem som skal være barnets juridiske og sosiale foreldre.
BT170214 FpU-lederen peker på at foreldre som benytter seg av surrogati i utlandet i dag, støter på en rekke juridiske utfordringer når de kommer tilbake til Norge.
AP170214 Fungerende justisminister Sally Yates, som senere ble sparket fordi hun nektet å utøve presidentens innreiseforbud for borgere av syv muslimske land, skal ha fortalt presidentens fremste juridiske rådgiver i slutten av januar om Flynns løgn - og at dette gjorde at han var sårbar for russisk utpressing, ifølge artikkelen i The Washington Post.
AP170214 Fungerende justisminister Sally Yates, som senere ble sparket fordi hun nektet å utøve presidentens innreiseforbud for borgere av syv muslimske land, skal ha fortalt presidentens fremste juridiske rådgiver i slutten av januar om Flynns løgn - og at dette gjorde at han var sårbar for russisk utpressing, ifølge artikkelen i The Washington Post.
AP170214 Fungerende justisminister Sally Yates, som senere ble sparket fordi hun nektet å utøve presidentens innreiseforbud for borgere av syv muslimske land, skal ha fortalt presidentens fremste juridiske rådgiver i slutten av januar om Flynns løgn - og at dette gjorde at han var sårbar for russisk utpressing, ifølge artikkelen i The Washington Post.
AP170214 Fungerende justisminister Sally Yates, som senere ble sparket fordi hun nektet å utøve presidentens innreiseforbud for borgere av syv muslimske land, skal ha fortalt presidentens fremste juridiske rådgiver i slutten av januar om Flynns løgn - og at dette gjorde at han var sårbar for russisk utpressing, ifølge artikkelen i The Washington Post.
AA170214 Kosovo har nettopp fått en assosieringsavtale med EU som ønsker at republikken må gjøre mer innen juridiske og økonomiske reformer.
AA170214 Derfor har vi gått ut til de fremste juridiske ekspertmiljøene på universiteter og høyskoler, og inviterer også andre til å komme med innspill når det gjelder å følge opp Stortingets vedtak sett opp mot naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen, sier Helgesen til NTB.
AA170214 Kontantstøtte, statlig familiepolitikk, bioteknologi, fler enn to juridiske foreldre er blant sakene i Aps program som vil skape gnissninger.
DB170213 En enkeltturist som skal reise til Disneyland og en person med permanent oppholdstillatelse likestilles i ordren, og det er to ganske forskjellige juridiske posisjoner, sier hun.
DB170213 - Dersom man skal utfordre en ny ordre, er det veldig viktig at man denne gangen går gjennom de prosessene en slik ordre skal gå gjennom, både når det gjelder gjennomgang av det juridiske , og at embetsverket er involvert.
AP170213 Surrogati innebærer at en kvinne blir gravid med, bærer frem og føder barn som etter fødselen skal overleveres til dem som skal være barnets juridiske og sosiale foreldre.
AP170213 FpU-lederen peker på at foreldre som benytter seg av surrogati i utlandet i dag, støter på en rekke juridiske utfordringer når de kommer tilbake til Norge.
AP170213 Surrogati innebærer at en kvinne blir gravid med, bærer frem og føder barn som etter fødselen skal overleveres til dem som skal være barnets juridiske og sosiale foreldre.
AP170213 FpU-lederen peker på at foreldre som benytter seg av surrogati i utlandet i dag, støter på en rekke juridiske utfordringer når de kommer tilbake til Norge.
AA170213 For tiden går det en debatt om det kjønnsnøytrale pronomenet « hen » og mulige juridiske alternativer til kvinne og mann.
AA170213 For mange er det en selvfølge, men for transpersoner var det frem til i fjor et krav om å være kastrert for å kunne endre sitt juridiske kjønn fra mann til kvinne og omvendt.
AA170213 Dette må være opp til hver enkelt av oss - slik det også nå er med de juridiske kjønnene kvinne og mann i dag.
VG170211 Hvis Høyesterett nekter å gripe inn, vil saken forbli i ankedomstolen i San Fransisco og til slutt bli vurdert på sine juridiske meritter.
VG170211 Den stopper bare deportasjoner og andre tiltak inntil dommerne kan gi en fullstendig vurdering om ordren bryter juridiske eller konstitusjonelle rettigheter.
VG170211 Både den sosiale og juridiske straffen er streng.
DB170211 Det er det som er den juridiske kjernen i Böhmermann-affæren, historien om den tyske humoristen Jan Böhmermann og hans satiredikt om Erdogan, « Schmähkritik ».
VG170210 Dagboken er mildt redigert, men det går mer på det etiske og juridiske .
VG170210 Den juridiske striden startet for alvor da en føderal dommer i delstaten Washington i forrige uke utstedte en midlertidig forføyning og fikk innreiseforbudet foreløpig stanset.
DB170210 Over 29 sider kommer domstolen med en knusende avvisning av Trump-administrasjonens juridiske argumentasjon.
DB170210 Over 29 sider kommer domstolen med en knusende avvisning av Trump-administrasjonens juridiske argumentasjon, skrev Dagbladet torsdag.
SA170209 Med dette som utgangspunkt gir Musawah kvinnene styrke og mulighet til å skape sine egne tolkinger, normer og lover som påvirker livene deres, og til å presse på for juridiske reformer i egne land.
DB170209 Over 29 sider kommer domstolen med en knusende avvisning av Trump-administrasjonens juridiske argumentasjon.
DB170209 ), mener regjeringen at vi ikke skal vurdere ( de juridiske sidene av ) beslutningen i det hele tatt.
AA170209 De ble derfor fratatt juridiske rettigheter som er nedfelt i Kenyas grunnlov, heter det i kjennelsen.
SA170208 Kanalens juridiske direktør, Tomas Myrbostad, mener det ikke er noen forskjell på en TV-sending og å sende kamper live fra stadion med mobilen over apper som Periscope.
SA170208 Kanalens juridiske direktør, Tomas Myrbostad, mener det ikke er noen forskjell på en TV-sending og å sende kamper live fra stadion med mobilen over apper som Periscope.
DB170208 Det store juridiske spørsmålet er hvorvidt Donald Trump handlet innenfor lovens rammer, da han erklærte folk fra sju land uønskede i USA - eller om forbudet i realiteten er en diskriminerende utestengelse av muslimer, skriver Washington Post.
DB170208 Hun håper handlingen får juridiske følger for den tidligere kollegaen.
BT170208 Kanalens juridiske direktør, Tomas Myrbostad, mener det ikke er noen forskjell på en TV-sending og å sende kamper live fra stadion med mobilen over apper som Periscope.
AP170208 Kanalens juridiske direktør, Tomas Myrbostad, mener det ikke er noen forskjell på en TV-sending og å sende kamper live fra stadion med mobilen over apper som Periscope.
AP170208 Kanalens juridiske direktør, Tomas Myrbostad, mener det ikke er noen forskjell på en TV-sending og å sende kamper live fra stadion med mobilen over apper som Periscope.
SA170207 Juridiske avklaringer ¶
FV170207 Juridiske avklaringer ¶
DB170207 Natt til tirsdag, norsk tid, ble det kjent at den australske artisten hadde vunnet den juridiske kampen om deres felles navn.
BT170207 Juridiske avklaringer ¶
BT170207 Juridiske avklaringer ¶
AP170207 Juridiske avklaringer ¶
VG170206 Da skal skuespilleren og artisten Minogue ha reagert og hennes juridiske rådgivere skal ha sendt en lang liste med argumenter mot at tenåringen skulle få varemerket.
VG170206 Uansett hvilket vedtak domstolen i San Francisco fatter, så er neste stoppested den amerikanske Høyesterett, ifølge CNNs juridiske ekspert, Danny Cevallos.
VG170206 Og i tillegg forlanges det at det mens den juridiske prosessen pågår, skal presidentens ordre gjelde.
VG170206 Kan folk fra de landene det gjelder, fortsette å reise til USA mens den juridiske striden pågår ?
VG170206 Det er nå opp til en høyere amerikansk domstol å knekke den juridiske nøtten som er oppstått etter at president Donald Trump nektet innbyggere fra syv land innreise til USA.
VG170206 Juridiske eksperter i statene Washington og Minnesota vil be om at dommer Robarts midlertidige tilsidesettelse fortsatt skal gjelde, men har ingen formening om hvor lenge den skal vare, og hvordan det vil ende til slutt.
VG170206 Facebook, Twitter, Apple, Google, Microsoft, eBay, Netflix og Uber er noen av teknologiselskapene som har signert det juridiske notatet, hvor de skriver at presidentordren er skadelig for amerikanske bedrifter.
VG170206 Ved en lovendring kunne et fosterbarn få den juridiske og trygge tilknytningen til fosterforeldre uten at biologiske foreldre trenger å si fra seg noe, sier Trettebergstuen.
VG170206 UKONTROVERSIELT : Ifølge lederen for Aps programkomité, Hadia Tajik, er det ingen uenighet om forslaget til ny lovgivning om juridiske foreldre.
VG170206 I Canada har domstolen konkludert med maksimalt tre juridiske foreldre.
VG170206 Den juridiske stillingen til fosterbarn bekymrer henne.
VG170206 - Vil alle de tre, fire eller fem juridiske foreldrene stå likt, eller vil de som er det først ha en slags forrang ?
VG170206 - Noen fosterbarn anser fosterforeldrene sine som sin primære omsorgsperson, mens biologiske foreldrene har det juridiske foreldreskapet.
VG170206 september : ¶ * 1 « Av hensyn til barnets beste å vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre ». * 1 « Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dette ».
VG170206 * 1 « Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dette ».
VG170206 * 1 « Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dette ».
DN170206 Dette er bare noen av de 97 selskapene som nå har protestert og engasjert seg i den juridiske kampen mot president Trumps innreiseforbud for mennesker fra sju muslimskdominerte land.
DB170206 « Retten burde konkludere med at ordren er ulovlig », lyder konklusjonen i det juridiske notatet som er lagt fram for U.S.
DB170206 « Ordren representerer et betydelig avvik fra prinsippene om rettferdighet og forutsigbarhet som har styrt innvandingssystemet i USA i mer enn femti år », heter det i det juridiske notatet fra teknologiselskapene.
DB170206 Også Facebook, Twitter, Intel, Levi Strauss, Chobani, eBay, Netflix og Uber har signert det juridiske notatet, i tillegg til en rekke andre, nesten 100 selskaper til sammen.
AP170206 Nøyaktig hvor den juridiske grensen går er stridens kjerne og må i ytterste konsekvens avgjøres av domstolene hver gang et nytt og uavklart spørsmål dukker opp.
AP170206 Her forklarer vi hvordan det er mulig og hva som er neste steg i Trumps juridiske krangel.
AP170206 Nøyaktig hvor den juridiske grensen går er stridens kjerne og må i ytterste konsekvens avgjøres av domstolene hver gang et nytt og uavklart spørsmål dukker opp.
AP170206 Her forklarer vi hvordan det er mulig og hva som er neste steg i Trumps juridiske krangel.
AP170206 Den juridiske situasjonen er komplisert, og dommen kan hindre at dekretet om avkriminalisering av korrupsjon likevel trer i kraft.
AA170206 Forslaget begrunnes med hensynet til barnets beste og går ut på " å vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre ".
AA170206 I tillegg foreslås det å " åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dette ".
AA170206 I tillegg foreslås det å " åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dette ".
AA170206 Forslaget begrunnes ifølge VG med hensynet til barnets beste og går ut på " å vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre ".
VG170205 Juridiske og konstitusjonelle spørsmål egner seg ikke til diskusjon på Twitter, sier professoren.
AP170205 Dermed ligger det an til at den juridiske krigføringen om det omstridte presidentdirektivet vil fortsette i dagene som kommer.
AP170205 Juridiske og konstitusjonelle spørsmål egner seg ikke til diskusjon på Twitter, sier professoren.
AP170205 Dermed ligger det an til at den juridiske krigføringen om det omstridte presidentdirektivet vil fortsette i dagene som kommer.
AP170205 Juridiske og konstitusjonelle spørsmål egner seg ikke til diskusjon på Twitter, sier professoren.
AP170205 Dermed ligger det an til at den juridiske krigføringen om det omstridte presidentdirektivet vil fortsette i dagene som kommer.
AA170205 Juridiske og konstitusjonelle spørsmål egner seg ikke til diskusjon på Twitter, sier professoren. ( ©NTB ) ¶
AA170205 Juridiske og konstitusjonelle spørsmål egner seg ikke til diskusjon på Twitter, sier professoren til TT.
VG170204 Kjennelsen fra en dommer i Washington blokkerer inntil videre presidentordren Trump utstedte for en drøy uke siden og er det seneste i en rekke juridiske tilbakeslag.
VG170204 Blokkeringen av Trumps ordre er det seneste i en rekke juridiske tilbakeslag.
DN170204 Kjennelsen fra Seattle blokkerer inntil videre presidentordren Trump utstedte for en drøy uke siden og er det seneste i en rekke juridiske tilbakeslag.
DN170204 Blokkeringen av Trumps ordre er det seneste i en rekke juridiske tilbakeslag.
DN170204 Kjennelsen fra Seattle blokkerer inntil videre presidentordren Trump utstedte for en drøy uke siden og er det seneste i en rekke juridiske tilbakeslag.
DB170204 Kjennelsen fra Seattle blokkerer inntil videre presidentordren Trump utstedte for en drøy uke siden og er det seneste i en rekke juridiske tilbakeslag.
BT170204 Blokkeringen av Trumps ordre er det seneste i en rekke juridiske tilbakeslag.
BT170204 Blokkeringen av Trumps ordre er det seneste i en rekke juridiske tilbakeslag.
AA170204 Blokkeringen av Trumps ordre er det seneste i en rekke juridiske tilbakeslag.
AA170204 Blokkeringen av Trumps ordre er det seneste i en rekke juridiske tilbakeslag.
AA170204 Bispemøtet ba i september Kirkerådet om å avklare de juridiske og arbeidsrettslige forholdene som følge av det nye vedtaket.
DB170203 Det juridiske dreier seg om kona og barna overhode har utført noe arbeid for den offentlige lønna de har mottatt.
AA170203 For oss er det helt grunnleggende at all sykepleie må organiseres og utøves på en måte som ivaretar faglige, juridiske og etiske normer for faglig for-svarlighet og omsorgsfull hjelp.
DN170202 Deutsche Bank brukte 1,59 milliarder euro på juridiske utgifter i fjerde kvartal i 2016.
DN170202 Bloomberg hadde ventet at bankens juridiske utgifter ville ligge på 1,28 milliarder euro.
DB170202 Men der både dagens juridiske rammer og utøvernes rettssikkerhet kan diskuteres, er det åpenbart at en renere idrett trenger mer uavhengige dommere og sterkere virkemidler.
AP170202 Den er det juridiske grunnlaget for at du i Norge kan gå rett inn i en skog, plukke bær, slå opp telt, tenne bål og bade, uten noen gang å spørre noen om lov.
SA170201 - Han har utrolige juridiske evner, et imponerende intellekt, enorm disiplin og respekt fra begge sider i politikken.
DN170201 - Han har utrolige juridiske evner, et imponerende intellekt, enorm disiplin og respekt fra begge sider i politikken.
DB170201 - Han har utrolige juridiske evner, et imponerende intellekt, enorm disiplin og respekt fra begge sider i politikken.
DB170201 - Juridiske tjenester er så dyrt at USA nesten er rangert på bunn av utviklede land når det gjelder tilgang til prosessfullmektig i sivile saker, skrev han i et tidsskrift for dommere i fjor.
DB170201 Dessuten kan forbudet mot psykedelika og MDMA stride mot befolkningens menneskerettigheter knyttet til retten til privatliv og livssyn, ifølge vår juridiske rådgiver Ketil Lund ( tidligere høyesterettsdommer ).
BT170201 - Han har utrolige juridiske evner, et imponerende intellekt, enorm disiplin og respekt fra begge sider i politikken.
DB170131 Når juridiske råd ikke offentliggjøres, så er det for å sikre kommunens juridiske posisjon, på vegne av innbyggerne.
DB170131 Når juridiske råd ikke offentliggjøres, så er det for å sikre kommunens juridiske posisjon, på vegne av innbyggerne.
DB170131 I det formelle avslaget på innsynskravet til Dagbladet om saken heter det at innsyn i Kommuneadvokatens juridiske vurderinger « vil kunne skade kommunens interesser ».
DB170131 Hvis den juridiske argumentasjonen for og imot gjøres kjent på forhånd, vil muligheten for å legge den samme argumentasjonen frem i en rettssak, være redusert, sier Berg.
DB170131 - Når du ikke vil gi innsyn i dette notatet, hvor kan da Oslo-folk henvende seg for å få juridiske råd om hvorvidt de kan ha krav på reduserte gebyrer ?
AP170131 Han er heller ikke enig i at grunnlaget for den juridiske vurderingen han alt har fått utført, ved hjelp av lovavdelingen i Justisdepartementet, har vært for snever.
SA170130 - Som øverste juridiske myndighet for 130 millioner amerikanere og utlendinger bosatt i våre stater, fordømmer vi president Trumps grunnlovsstridige, uamerikanske og ulovlige presidentordre, skriver ministrene, som lover å « jobbe sammen for å tilse at den føderale regjeringen følger grunnlover, respekterer vår histo
DB170130 - Som øverste juridiske myndighet for 130 millioner amerikanere og utlendinger bosatt i våre stater, fordømmer vi president Trumps grunnlovsstridige, uamerikanske og ulovlige presidentordre, skriver ministrene, som alle er demokrater.
AP170130 Slike ordrer blir vanligvis nøye gransket for å sjekke at de er i samsvar med loven, forklarer juridiske eksperter til Aftenposten.
AP170130 I tillegg vil den bli vurdert av juridiske eksperter, enten i justisdepartementet eller i lovavdelingen i Det hvite hus, sier Vladeck.
AP170130 Han mener språket i presidentordene til Trump avslører at de ikke har vært til høring eller nøye granskning hos juridiske eksperter.
AP170130 Alle ordre skal først vurderes av de juridiske ekspertene ved Office of Legal Counsel ( OLC ), som er en avdeling i justisdepartementet, ifølge departementets egen nettside.
AP170130 - Det er ikke bare selve det juridiske overtrampet som er alvorlig.
AP170130 Slike ordrer blir vanligvis nøye gransket for å sjekke at de er i samsvar med loven, forklarer juridiske eksperter til Aftenposten.
AP170130 I tillegg vil den bli vurdert av juridiske eksperter, enten i justisdepartementet eller i lovavdelingen i Det hvite hus, sier Vladeck.
AP170130 Han mener språket i presidentordene til Trump avslører at de ikke har vært til høring eller nøye granskning hos juridiske eksperter.
AP170130 Alle ordre skal først vurderes av de juridiske ekspertene ved Office of Legal Counsel ( OLC ), som er en avdeling i justisdepartementet, ifølge departementets egen nettside.
AP170130 - Det er ikke bare selve det juridiske overtrampet som er alvorlig.
AP170129 Giuliani fremholdt at han og teamet med juridiske eksperter isteden valgte å se på grunnlaget for innreiseforbudet i et sikkerhetsperspektiv.
AP170129 Giuliani fremholdt at han og teamet med juridiske eksperter isteden valgte å se på grunnlaget for innreiseforbudet i et sikkerhetsperspektiv.
DB170127 De siste årene har håndballprofilen og den utdannede advokaten fått brukt sin kompetanse på fulltid i TV 2, både i kanalens juridiske avdeling og som TV 2 Sportens ekspertkommentator.
SA170126 Dette hadde ikke løst ut statlige midler, men kunne - med beløpsgrenser - vært en berikelse for det kulturelle feltet - med ( noe tilsvarende juridiske ) begrensninger som Gaveforsterkningsordningen.
SA170126 Det skal være ett lønnet årsverk i kulturforetaket, blant noen andre juridiske retningslinjer.
DB170126 Hun er klar over sitt juridiske ansvar - og i dette tilfellet har hun gjort det hun skal, altså ved å snakke med meg og få den forsikringen hun fikk.
DB170126 Hun er klar over sitt juridiske ansvar - og i dette tilfellet har hun gjort det hun skal, altså ved å snakke med meg og få den forsikringen hun fikk.
DB170126 Der Johaug-forsvaret i går startet med å påpeke de juridiske konsekvensene av et mulig misforhold mellom graden av uaktsomhet og rettslig reaksjon, har det fortsatt i dag med en helt alminnelig doktor på et ganske hverdagslig pasientoppdrag.
DB170126 ¶ LANG VEI TILBAKE : Innsatsen i det juridiske spillet om straffeutmålingen er OL i Sør-Korea neste vinter.
DB170126 For mens regelverket for selve straffeutmålingen foreløpig er blitt tolket slik at det ikke finnes noen juridiske muligheter for annet enn full frifinnelse eller en minimumsstraff på ett år, krevde Hjort alt i sitt innledningsforedrag subsidiært en vesentlig lavere straff enn disse 12 månedene.
DB170126 Begge har ankerett i denne saken, og kan fort bruke den om domsutvalget følger den juridiske tenkningen til Christian B.
AP170126 Men en slik løsning har juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger.
AP170126 - Ulempene må klart overstige vanlige, forutseelige avbrudd og forsinkelser i renovasjonstjenesten, skriver han i den juridiske vurderingen han har foretatt for Forbrukerrådet.
AP170126 - Samlet sett er det min oppfatning at så store mangler som har forekommet i forbindelse med utføring av renovasjonstjenester i Oslo kommune kan lede til prisavslag for husholdningene, skriver professor Hans Fredrik Marthinussen ved Det juridiske fakultet i Bergen i sin vurdering.
FV170125 Den juridiske betegnelsen på dette er objektivt ansvar ».
DN170125 Dette restauranthuset på Zachariasbryggen i Bergen har vært omfattet av mye krangling og juridiske disputter de siste ti årene.
DN170125 Foreløpig er det opp til det enkelte alpinanlegg å vurdere hva som er nødvendig av tiltak og forbud, sier Felix Reimers i advokatfirmaet Grette som har fått i oppgave av Alpinanleggenes Landsforening ( ALF ) å se nærmere på hvor de juridiske grensene går.
DB170125 Hun er klar over sitt juridiske ansvar - og i dette tilfellet har hun gjort det hun skal, altså ved å snakke med meg og få den forsikringen hun fikk.
DB170125 MEN først blir det et spill om juridiske termer.
DB170125 » Nei, men de finansielle og juridiske tjenester - som utarbeidelse av kontrakter, prisforsikringer, kreditt og andre kunnskapstjenester - som Oslo ( og andre norske storbyer ) selger til oppdretterne og fiskerne, bidrar til en betydelig merdverdi fra råfisken leveres på fiskemottakene, til den ender opp i fiskedisken på et kjøpesen
SA170124 Den juridiske betegnelsen på dette er objektivt ansvar ».
SA170124 Den juridiske betegnelsen på dette er objektivt ansvar ».
SA170124 Men ikke i idrettens juridiske verden.
FV170124 Men ikke i idrettens juridiske verden.
DN170124 Barack Obamas administrasjon insisterte på at landet var nøytral til juridiske spørsmål om suvereniteten til øyer, rev og banker i området.
DB170124 Rett før nyttår utnevnte han sin juridiske rådgiver, den ortodokse jøden Jason Dov Greenblatt, til sin internasjonale sjefsforhandler.
BT170124 Barack Obamas administrasjon insisterte på at landet var nøytral til juridiske spørsmål om suvereniteten til øyer, rev og banker i området.
BT170124 Barack Obamas administrasjon insisterte på at landet var nøytral til juridiske spørsmål om suvereniteten til øyer, rev og banker i området.
BT170124 Den juridiske betegnelsen på dette er objektivt ansvar ».
BT170124 Men ikke i idrettens juridiske verden.
AP170124 Barack Obamas administrasjon insisterte på at landet var nøytral til juridiske spørsmål om suvereniteten til øyer, rev og banker i området.
AP170124 Den juridiske betegnelsen på dette er objektivt ansvar ».
AP170124 Men ikke i idrettens juridiske verden.
DB170123 IBU kan ha gode juridiske grunner for det.
DB170123 Å forlate hjemmet og landet sitt var uten tillatelse fra faren, som også er hennes juridiske verge.
BT170123 Fra motsatt side har det kommet bekymringer om at den juridiske kompetansen og tyngden svekkes ved at det bare skal være to fagdommere i den nye meddomsretten.
BT170123 Fagdommerne kjenner den juridiske sjargongen, har mer kunnskap om lovverk og praksis og har lengre erfaring med å vurdere skyldspørsmål.
BT170123 En meddomsrett er også en bedre garanti for at lekdommerne har forstått de juridiske vurderingene.
AP170122 Forslaget om såkalt « digitalt grenseforsvar » ( DGF ) har, som Aftenposten har dekket, i den nylig avsluttede offentlige høringsrunden fått tildels kraftig kritikk fra sentrale, uavhengige fagmiljøer, så vel juridiske som teknologiske.
DB170121 ¶ JURYEN AVGJØR SKYLDSPØRSMÅLET : Nå blir denne ordningen erstattet av en meddomsrett med fem lekdommere og to juridiske dommere.
DB170121 Prinsippet om å bli dømt eller frikjent av likemenn er erstattet av et system som øker de juridiske dommernes innflytelse.
DN170119 - Det gjør vi for at vår juridiske avdeling kan se på den generelle sakligheten i oppsigelsen, og ikke minst om det er tatt tilstrekkelig hensyn til vedkommendes rolle som tillitsvalgt.
DN170119 - Det gjør vi for at vår juridiske avdeling kan se på den generelle sakligheten i oppsigelsen, og ikke minst om det er tatt tilstrekkelig hensyn til vedkommendes rolle som tillitsvalgt.
DB170119 I kraft av sin utdanning, erfaring og kompetanse vil de juridiske dommerne ha en autoritet som lett får dominans.
DB170119 Heretter skal lagmannsretten settes med fem lekdommere og to juridiske dommere i de aller mest alvorlige straffesakene.
DB170119 Den viktigste metoden har vært å innskrenke det juridiske grunnlaget for jurybehandling.
DB170119 Blant de juridiske dommerne er det likevel liten glede å spore.
DB170119 Av disse må minst en være fagdommer, noe som i praksis gir de juridiske dommerne en form for veto.
DB170119 Det er ingen lett oppgave, for her er både juridiske og praktiske hindre.
AP170119 Bygården skal nå erstattes av et 13 etasjers bygg, som skal huse juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
AP170119 - Men arbeidet tok tid, da det var krevende og komplekse vurderinger knyttet til juridiske , operasjonelle og sikkerhetsmessige forhold.
BT170118 Ved eggdonasjon har barnet en genetisk mor, mens en annen mor som bærer frem og føder barnet, er barnets juridiske og sosiale mor.
AP170118 Schmidt var ansvarlig for selskapets juridiske avdeling i USA fra 2014 til 2015.
AP170118 Schmidt var ansvarlig for selskapets juridiske avdeling i USA fra 2014 til 2015.
DB170117 Som selskapets juridiske direktør hadde han det øverste ansvaret for selskapets antikorrupsjonsarbeid.
DB170117 » Erling Johannes Husabø er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.
DB170117 - Jo lenger man graver seg ned nå med hensyn til juridiske uttalelser, desto vanskeligere blir det å gjennomføre Stortingets vedtak, sier Knut Storberget.
DB170117 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har fått kritikk for å ha satt i gang en heksejakt på innvandrere, og blir av framstående juridiske fagfolk og Europarådets leder, Thorbjørn Jagland, anklaget for å bryte våre internasjonale forpliktelser.
BT170117 Problemet er nettopp den « juridiske holdbarheten » av et slikt system.
AP170117 Selv om Johansen understreker at det er uakseptabelt med brudd på arbeidsmiljøloven, er de juridiske vurderingene kommunen har ikke like entydige, ifølge byrådslederen.
AP170117 - Vi har bedt om og fått juridiske vurderinger rundt hvorvidt vi kan heve kontrakten på dette tidspunktet, og en mulig fremtidig heving av deler av kontrakten.
AP170117 Det er så mange kulturelle, geografiske og juridiske grunner til det, sier Scaramucci til pressen i Davos.
AP170117 Som selskapets juridiske direktør hadde han det øverste ansvaret for selskapets antikorrupsjonsarbeid.
AP170117 Det er så mange kulturelle, geografiske og juridiske grunner til det, sier Scaramucci til pressen i Davos.
SA170116 Juridiske , faglige, systemiske og moralske konflikter og misligheter oppstår dermed på bred front i norsk arbeidsliv.
DN170116 Den tidligere juridiske direktøren fikk to og et halvt års fengsel i tingretten.
AP170116 Vi har ikke bedt om eller fått foreløpig noen juridiske vurderinger fra byrådet.
AP170116 Kommunen har tidligere sagt at det er gjort juridiske vurderinger, og at det på daværende tidspunkt, tidligere i januar, ikke var grunnlag for å heve kontrakten.
AP170116 - Hvem er det som har gjort de juridiske betraktningene som gjør at dere mener det er grunnlag for å heve kontrakten ?
AP170116 - De vurderingene må du spørre byrådet om, om de har hatt grundige juridiske vurderinger etter at rapporten kom.
AP170116 Hun vil ikke gå inn på det juridiske , men sier at situasjonen blir fortløpende vurdert.
AP170115 Regjeringen tar ikke folks hverdagsliv på alvor, sier han og skildrer en statsminister og en klima- og miljøvernminister « som sitter langt unna virkeligheten til folk » og en ulvedebatt som ender opp i « juridiske spissfindigheter ».
AP170115 Det sies at hvis presidentskapet lar seg binde opp av administrasjonens prestisje knyttet til juridiske fortolkninger, kan det ende opp med en « veldig vanskelig situasjon ».
AP170115 Regjeringen tar ikke folks hverdagsliv på alvor, sier han og skildrer en statsminister og en klima- og miljøvernminister « som sitter langt unna virkeligheten til folk » og en ulvedebatt som ender opp i « juridiske spissfindigheter ».
DN170114 - Når du begynner å tenke gjennom nye typer teknologi, blir det masse utfordringer, både teknologiske, juridiske og etiske, sier Fosse.
BT170113 Det er viktig å ha dette juridiske aspektet med seg når et bestandsmål for ulv skal fastsettes ».
DB170112 Dette handler om etiske retningslinjer og juridiske bestemmelser som forplikter oss, og gir føringer i en del problemstillinger.
DB170112 Men det var ikke fordi hun ikke oppfylte de formelle og juridiske kravene for statsborgerskap.
AP170112 Det kom også frem at Jensen engasjerte seg sterkt i flere saker der hans kilde hadde kommet i juridiske problemer.
DB170111 Under pressekonferansen fortalte også en av Trumps juridiske rådgivere at Donald Trump kommer til å si fra seg sine bindinger til hans eiendomsselskap.
DB170111 ( Dagbladet ) : Under en pressekonferanse Donald Trump holdt onsdag ettermiddag, fortalte en av Trumps juridiske rådgivere at den kommende presidenten vil si fra seg sine bindinger til sitt eiendomsselskap.
BT170111 Et sted hvor de blir møtt først og fremst som pasienter, og ikke i form av deres juridiske status som « ulovlige ».
DN170110 Kleppe og Spesialenheten for politisaker har det juridiske ansvaret for etterforskningen og iretteføringen av Eirik Jensen.
DB170110 En gruppe ønsker at utvelgelsen av Kushner skal granskes for juridiske problemer, skriver BBC.
AP170110 Kommisjonen som ledes av høyesterettsdommer Mary Laffoy, skal utrede de medisinske, juridiske og etiske sidene hvis Irland endrer abortforbudet, ifølge avisen The New York Times.
AP170110 Den katolske kirke er imidlertid sterkt mot å endre loven : « Vi mener at hvert ufødte barn, uavhengig av hans eller hennes helsetilstand eller omstendighetene for unnfangelsen, har de samme juridiske rettigheter, skrev det irske bisperådet i en uttalelse forrige måned.
AP170110 Kommisjonen som ledes av høyesterettsdommer Mary Laffoy, skal utrede de medisinske, juridiske og etiske sidene hvis Irland endrer abortforbudet, ifølge avisen The New York Times.
AP170110 Den katolske kirke er imidlertid sterkt mot å endre loven : « Vi mener at hvert ufødte barn, uavhengig av hans eller hennes helsetilstand eller omstendighetene for unnfangelsen, har de samme juridiske rettigheter, skrev det irske bisperådet i en uttalelse forrige måned.
AP170110 Når vi derfor i de nærmeste ukene fremover markerer reformasjonen er det naturlig at det skjer gjennom et bredt samarbeid mellom de teologiske, humanistiske, juridiske og utdanningsvitenskapelige fakultetene.
AP170109 En rekke kompliserte juridiske spørsmål er knyttet til at hans deltakelse i Trump-administrasjonen ettersom det kan oppstå en rekke interessekonflikter.
BT170108 Den var en kulturrevolusjon som førte med seg både teologiske, juridiske , sivile og politiske endringer.
DB170107 Kunnskapsdepartementet jobber nå med å avklare det juridiske reglementet rundt et framtidig nikab-forbud.
SA170106 Norsk senter for menneskerettigheter ved det juridiske fakultet har i den senere tid gitt en alarmerende oversikt over tilstanden i eldreomsorgen i Norge.
DB170106 Både Norges Bondelag og Skogeierforbundet fremholdt tidligere fredag at ulvefloken kan løses ved politisk vilje og uten nye juridiske runder.
DB170106 Jeg vil være skilt fra Johnny nå », heter det i de juridiske papirene, ifølge nettstedet.
AP170106 Floken kan løses ved politisk vilje og uten nye juridiske runder, mener skogeierne og Bondelaget.
AP170105 Moren som bærer frem og føder barnet, er barnets juridiske og sosiale mor.
AP170105 Moren som bærer frem og føder barnet, er barnets juridiske og sosiale mor.
AP170105 Helgesen skal ha fått klar beskjed om at ulveforliket fra Stortinget ikke var fulgt opp, at regjeringen må finne en måte å overholde bestandsmålet på, og at regjeringen burde ha informert Stortinget med én gang de støtte på juridiske problemer med lisensjakten, skriver avisen.
AP170105 - Tilbakemeldingen var at han må løse de juridiske utfordringene, ikke bare slå seg til ro med at slik er det.
DB170104 Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i Frp sier til Dagbladet at de må finne en løsning på den juridiske biten.
DB170104 Her til lands bruker vi begrepet « grooming » om en ganske lang prosess, selv om den juridiske definisjonen er ganske snever.
BT170104 Han er nå ansatt ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, der han blant annet forsker på politi- og påtalerett.
AP170104 Her er det så ulike juridiske oppfatninger at man må skjære gjennom politisk.
DB170103 Kravene innebærer at banken må kunne bekrefte identiteten til den juridiske personen eller selskapet, og den fysiske personen som representerer selskapet.
AP161214 - I april var vi fortsatt i en situasjon hvor vi innhentet juridiske betenkninger på avtalen vi inngikk i høst, og det fortalte vi de private aktørene.
AP161214 - I april var vi fortsatt i en situasjon hvor vi innhentet juridiske betenkninger på avtalen vi inngikk i høst, og det fortalte vi de private aktørene.
AP161214 Når forsvarer Elden frem med sine juridiske betraktninger, vil straffen bli langt under de ti årene som aktor Staff har nedlagt påstand om.
AP161212 Kjøper er orientert om de juridiske tvistene Westerdals Oslo ACT er i med tidligere studenter og Kunnskapsdepartementet, heter det i selgers pressemelding.
AP161115 Komiteen arbeider dessuten ikke etter anerkjente juridiske prinsipper.
AP161101 Vi er i dialog med boligutbyggere for å få flere barnehager, og det forsinker prosessene når vi må gå juridiske runder, sier han.
AP161101 Vi er i dialog med boligutbyggere for å få flere barnehager, og det forsinker prosessene når vi må gå juridiske runder, sier han.
SA161024 Tinholt sier det godt kan være en skjevdeling i avgiftsnivå, fordi en selveier har bedre juridiske rettigheter til utleie, men at « forskjellen på en avgift på to og en halv og null prosent blir helt feil ».
FV161024 Tinholt sier det godt kan være en skjevdeling i avgiftsnivå, fordi en selveier har bedre juridiske rettigheter til utleie, men at « forskjellen på en avgift på to og en halv og null prosent blir helt feil ».
BT161024 Tinholt sier det godt kan være en skjevdeling i avgiftsnivå, fordi en selveier har bedre juridiske rettigheter til utleie, men at « forskjellen på en avgift på to og en halv og null prosent blir helt feil ».
AP161024 Tinholt sier det godt kan være en skjevdeling i avgiftsnivå, fordi en selveier har bedre juridiske rettigheter til utleie, men at « forskjellen på en avgift på to og en halv og null prosent blir helt feil ».
AA161024 Tinholt sier det godt kan være en skjevdeling i avgiftsnivå, fordi en selveier har bedre juridiske rettigheter til utleie, men at « forskjellen på en avgift på to og en halv og null prosent blir helt feil ».
AP161007 - Det er mange politikere som ønsker å gjøre noe med dette, men det er sterke krefter i de juridiske miljøene og i embetsverket som er sterkt kritiske, mener Solhjell.
AP161007 - Det er mange politikere som ønsker å gjøre noe med dette, men det er sterke krefter i de juridiske miljøene og i embedsverket som er sterkt kritiske, sier SVs Bård Vegar Solhjell.
AP161007 Tetzschner uttaler at barnekomiteen « ikke fyller de juridiske minstemålene som må kunne kreves » og at « de ikke følger noen anerkjent juridisk metode ».
SA160822 CAS er den endelige ankeinstans innenfor idrettens eget juridiske system.
AP160822 CAS er den endelige ankeinstans innenfor idrettens eget juridiske system.
BT160728 Historien fra Sverige viser at man kan løsne organisatoriske og juridiske bånd mellom stat og kirke.
AP160721 IOC vurderer om de skal utestenge hele Russland fra OL i Rio - og undersøker nå de juridiske mulighetene for det.
AP160628 Forhåpentligvis vil heller ikke den nye juridiske utredningen øke iveren etter å ha særordninger for ideelle aktører.
AP160622 De er bitre motstandere i valgkampen, men enige om én ting : Britene må for all del ikke ende opp som Norge ¶ Juridiske eksperter tror de som allerede er i Storbritannia, kan få bli, ifølge The Independent.
AP160622 Regnskapstallene viser også at dette er god butikk for Grefsenkollen Scene AS, som er festivalens juridiske navn.
AP160622 juli kan transpersoner endre sitt juridiske kjønn uten å la seg sterilisere eller bli utsatt for medisinske inngrep.
DB160609 Skal ansvar ha noen mening utover det juridiske og parlamentariske, må den inneholde vilje til selvkritikk og læring.
AP160603 Tunge juridiske formuleringer gjør det i stor grad vanskelig å forklare og videreformidle vedtakene til søkerne.
AP160603 Tunge juridiske begreper, kronglete setninger og omstendelige formuleringer.
AP160603 - Vi satt oss som mål at de tekstene som retter seg til brukerne våre skal skrives i et språk som skal kunne forstås av norsktalende flest uten juridiske forkunnskaper, opplyser Lyster.
AP160602 Mens bilskysselskapet Uber har møtt juridiske utfordringer og søksmål i flere land, har det blitt innført restriksjoner på leilighetstjenesten Airbnb i Tyskland og Belgia.
AP160602 Verden har tilgang på gode krypteringsløsninger i dag fordi blant annet EFF utkjempet viktige juridiske kamper i USA på 1990-tallet.
AP160518 Å finne, samle og sende ut 11 millioner immigranter vil reise en rekke vanskelige juridiske spørsmål.
AP160518 Igjen finnes det juridiske begrensninger og hindre selv Trump ikke kan ignorere.
SA160517 Av juridiske hensyn er IOC forsiktige med detaljene, selv om de tirsdag bekreftet at 31 utøvere er tatt for dopingmisbruk under sommerlekene i 2008.
AP160517 Av juridiske hensyn er IOC forsiktige med detaljene, selv om de tirsdag bekreftet at 31 utøvere er tatt for dopingmisbruk under sommerlekene i 2008.
AP160515 - Vi har fått råd fra våre advokater om at selskapets opptreden åpner for juridiske krav i henhold til tysk lov.
AP160515 - Vi har fått råd fra våre advokater om at selskapets opptreden åpner for juridiske krav i henhold til tysk lov.
AP160510 Kanskje viktigere enn det juridiske , er det moralske ansvaret vi alle har for å skape et godt og inkluderende debattklima, uten hets og usaklige kommentarer om kjønn, bakgrunn eller utseende.
AP160503 Om en mann bare skal kunne « bortvelge » farskapet til et foster han er biologisk far til - nå kalt « juridisk abort » - er et helt annet spørsmål av fremfor alt moralsk karakter, men med juridiske og økonomiske implikasjoner for det vordende barn.
AP160501 I likhet med Døving påpeker jeg det urimelige, sett fra barnefarens ståsted, i at han ikke har noen juridiske rettigheter når det gjelder spørsmålet om hans eget avkom skal aborteres eller bli født.
AP160427 Kort tid etter pågripelsen krevde fransk påtalemyndighet å få ham utlevert, men av juridiske årsaker har det tatt tid.
AP160422 Vi kan, i all hovedsak, være trygge på at vi ikke blir utsatt for vilkårlig behandling, at rettssikkerheten er god, og at det juridiske rammeverket er på plass for dem som skal drive forretning.
AP160419 Å bygge opp et nytt, landsomfattende parti er selvsagt mulig, men det innebærer formidable organisatoriske, finansielle og juridiske utfordringer.
AP160412 Norge vil denne våren få en ny lov som tillater den enkelte selv å bestemme sitt juridiske kjønn.
AP160411 I uttalelser gjengitt av BBC, hevder presidentens juridiske rådgivere at presidenten har betalt skatten han skal.
AP160411 I uttalelser gjengitt av BBC, hevder presidentens juridiske rådgivere at presidenten har betalt skatten han skal.
AP160411 Innsnevring av disse tilretteleggernes juridiske handlingsrom kan motvirke denne praksisen.
AP160409 Når juridiske inngrep har hindret Mossack Fonsecas muligheter til å betjene klientene sine, har firmaet raskt funnet andre steder å arbeide fra.
BT160407 Det er i denne øvelsen vi sitter igjen med rene papirøvelser som bare gir mening innenfor innvidde juridiske kretser.
AP160406 Han var den gang leder for organisasjonens juridiske avdeling.
AP160406 Avtalen viser at UEFA signerte en avtale med korrupsjonstiltalte Hugo Jinkis mens Infantino var leder for den juridiske avdelingen.
AP160406 Han ledet da UEFAs juridiske avdeling.
AP160405 Samme dag fikk juridiske rådgivere til Ukrainas president Petro Porosjenko i et advokatkontor på Kypros en « URGENT»-e-post fra Panama : ¶
AP160405 UEFA opplyser at alle kontrakter må gå gjennom den juridiske avdelingen.
AP160405 Avtalen viser at UEFA signerte en avtale med korrupsjonstiltalte Hugo Jinkis mens Infantino var leder for den juridiske avdelingen.
AP160404 Viktige hensyn ved valg av lokalisering var sentral geografisk plassering, tilgang til arbeidsmarked med høy relevant kompetanse, robuste og velprøvde juridiske rammevilkår, sier Sevang.
AP160404 De er bedt om å « analysere alle juridiske virkemidler mot mediene som har spredd denne informasjonen ».
AP160403 - Hvis noen kommer med ærekrenkelser av Putin, vil vi ta i bruk hele arsenalet av juridiske virkemidler for å forsvare presidentens ære, sa Peskov og gjentok angrepene på en pressekonferanse 31. mars.
AP160403 - Vi kan ikke svare på spørsmål som gjelder konkrete saker, da det ville vært et brudd på våre retningslinjer og juridiske forpliktelser om taushetsplikt mellom oss og kunden.
AP160403 - Vi kan ikke svare på spørsmål som gjelder konkrete saker, da det ville vært et brudd på våre retningslinjer og juridiske forpliktelser om taushetsplikt mellom oss og kunden.
AP160402 Vi har fem store emner vi skal gjennom - blant annet kriminalkunnskap, juridiske emner og det aller viktigste : sikkerhet.
AP160329 - Orklas juridiske rådgivere mener at de to ovennevnte avgjørelsene er feil, og at vi har gode sjanser for å vinne fram i begge saker.
AP160327 Hverken Grunnloven eller Straffeloven tar hensyn til om det er ulendt fjell, eller hvor stort det aktuelle arealet er, sier Fleischer som i en årrekke har vært regjeringens juridiske rådgiver i blant annet grensespørsmål til havs.
AP160324 Der får de til svar at det ikke er juridiske hindre for at Finland kan ta imot en bit av Norge, så lenge det er politisk enighet om saken.
AP160320 - År 2000 var ikke år 0 for Svenska kyrkan, gjennom flere år var de juridiske og økonomiske forberedelsene planlagt og gjennomført.
AP160317 Kommisjonen skal også se på de økonomiske, samfunnsmessige og juridiske sidene ved henholdsvis innstramming, justering eller oppheving av pliktsystemet - i tillegg til å vurdere andre modeller.
AP160317 I kommisjonens mandat heter det blant annet at den skal « gjennomgå eksisterende konsesjoner og plikter og se på hvordan intensjonen ved pliktene kan oppfylles, samt de juridiske sidene ved endringer på pliktsystemet ».
AP160317 Hevder at Stortinget villedes med usanne juridiske påstander : Tenketank-notat sløyer fiskerimelding fra Regjeringen ¶
AP160317 Det var et forent og samstemt Europa som minnet oss på å overholde våre humane og juridiske forpliktelser og at vi skulle åpne våre grenser til alle, da syrere begynte å flykte til Tyrkia fra krigen.
AP160317 Katalogen av juridiske og praktiske problemer på EU-toppmøtet har et urovekkende omfang.
AP160315 Den ene er for « en vesentlig juridisk kjennelse », som altså gikk til Norges høyesterett, og den andre er for « fremragende juridiske tjenester ».
AP160314 Emberland har vært hos Regjeringsadvokaten siden 2008 og har vært i rettsavdelingen i UD og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo.
AP160308 Professorer bak tenketank-notat som sløyer Regjeringens fiskerimelding : « Meldingen villeder Stortinget med usanne juridiske påstander ».
AP160305 et med det tyske økonomiske forskningsinstitutt Ifo ved universitetet i München, det nye Norsk institutt for bioøkonomi ( NIBO ) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås ( tidligere Landbrukshøgskolen ), konsulentselskapet Menon Business Economics i Oslo og prosjektdeltagere fra Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo.
AP160305 Det er et overordnet viktig element i den juridiske utdanningen at fru Justitia er blind.
AP160305 Det er et overordnet viktig element i den juridiske utdanningen at fru Justitia er blind.
AP160304 FBIs juridiske nøtt er at de tidligere kunne pålegge tradisjonelle telefonoperatører å gi dem tilgang til å overvåke personer de hadde i søkelyset.
AP160303 " Avgjørelser om hvor personer skal settes i land, er juridiske og operasjonelle avgjørelser for hver enkelt deltagende nasjon ".
AP160228 Ingen kan være tjent med at denne juridiske tvisten skal fortsette å nage i årevis, mens den føres for norske rettsinstanser og eventuelt ender som sak i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
AP160224 Tirsdag gikk prinsen og hans juridiske rådgivere i stedet til CAS med anmodning om at presidentvalget måtte utsettes inntil man har fått avklart hvorvidt ønsket om gjennomsiktige valgavlukker og uavhengige kontrollører kunne etterkommes.
AP160219 Den ble regelrett sløyet av to fiskeriprofessorer, som mener meldingen « villeder Stortinget med usanne juridiske påstander ».
AP160219 Auglend ved det juridiske fakultetet i Bergen, konkluderte med at instruksen var grunnlovsstridig slik den var i 2013.
SA160218 Det råder for tiden forvirring rundten del av de juridiske forholdene ved droneflyvning, både i Norge og i det store utland.
AP160218 Det råder for tiden forvirring rundten del av de juridiske forholdene ved droneflyvning, både i Norge og i det store utland.
AP160213 Han fikk innflytelse på en generasjon av amerikanere og vil bli husket som en av de største juridiske skikkelsene i vår tid, sa Obama da han lørdag tok en pause fra sin golfferie i California for å kommentere Scalias bortgang.
AP160213 Han fikk innflytelse på en generasjon av amerikanere og vil bli husket som en av de største juridiske skikkelsene i vår tid, sa Obama da han lørdag tok en pause fra sin golfferie i California for å kommentere Scalias bortgang.
AP160210 Dette er lovgivningen som plasserer det juridiske ansvaret for mobbing hos skolen.
AP160209 « Notatet gir inntrykk av at faglig kompetanse utelukkende er innhentet for å kunne utnytte det juridiske handlingsrommet så langt som overhodet mulig.
DA160203 Sammenhengende sjøpromenade er en del av både juridiske plandokumenter og visjoner for området, sier Tveit.
AP160203 Men situasjonen var at det var nye juridiske vurderinger vi måtte gjøre for å få en bærekraftig modell.
AP160202 « Meldingen villeder Stortinget med usanne juridiske påstander », heter det om et av Elisabeth Aspakers siste bidrag som fiskeriminister : Sjømatindustrimeldingen.
AP160202 I notatet hevder professorene at Nærings- og fiskeridepartementet « villeder Stortinget med usanne juridiske påstander », at stortingsmeldingen « svikter totalt når det gjelder analyse av sjømatindustriens bidrag til marin verdiskaping av fersk kvalitetsfisk i markedene », og at meldingen « gir også til dels meget feilaktige og tendensiøse situasjonsbeskrivelser av fiskeindustrien, av
AP160202 †" Når det gjelder de juridiske bemerkningen som Peter Ørebech kommer med, er det spørsmål som må rettes direkte til departementet.
AP160130 - Regjeringens høringsnotat er et hastverksarbeid som er mest opptatt av å oppnå en kortsiktig og rask politisk gevinst, mener Andenæs, som er professor ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo.
AP160128 Ytringsfrihet er altså er noe langt større og bredere enn bare det juridiske , blant annet friheten du kan kjenne når du deltar i en debatt som er åpen og inkluderende.
AP160128 Her er det ikke den juridiske ytringsfriheten som diskuteres, den står heldigvis relativt fast i Norge, men den reelle ytringsfriheten, som blant annet handler om folks opplevelse av at det er trygt å ytre seg, uten å behøve å frykte for konsekvensene.
AP160125 - Det er viktig at det er juridiske garantier for at det ikke er mulighet for å bli sendt videre.
AP160124 I Tyskland har Microsoft inngått et samarbeid med Deutsche Telekom hvor det juridiske er slik at det ikke er Microsoft-ansatte som har tilgang til selve serverne.
AP160122 Slik jeg bedømmer forholdene i Kirkenes, oppfyller ikke de kravene, sier Mads Andenæs, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
AP160122 Mads Andenæs, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo ¶
AP160115 - Det FNs representant har anført har ingen juridiske holdepunkter for å si at det er en ulovlig praksis.
BT160114 Han regner med at det i fremtiden er en del megleroppgaver som blir forenklet og automatisert, og at det kan komme bedre digital dokumentasjon på alle juridiske biter av salget.
AP160114 Avisen Wall Street Journal har i en lengre faktaartikkel slått fast at den juridiske ekspertisen er på Cruz' side.
AP160114 Hvis en robot gis det samme juridiske ansvaret som et menneske, bør ikke det har også de samme juridiske rettigheter som et menneske ? spør artikkelforfatter.
AP160114 Hvis en robot gis det samme juridiske ansvaret som et menneske, bør ikke det har også de samme juridiske rettigheter som et menneske ? spør artikkelforfatter.
AP160114 Han regner med at det i fremtiden er en del megleroppgaver som blir forenklet og automatisert, og at det kan komme bedre digital dokumentasjon på alle juridiske biter av salget.
AP160114> Han regner med at det i fremtiden er en del megleroppgaver som blir forenklet og automatisert, og at det kan komme bedre digital dokumentasjon på alle juridiske biter av salget.
AP160114> target="avis" href= Han regner med at det i fremtiden er en del megleroppgaver som blir forenklet og automatisert, og at det kan komme bedre digital dokumentasjon på alle juridiske biter av salget.