VG171030 - Vi skal aldri igjen komme i den posisjonen vi har kommet i, hverken juridisk eller omdømmemessig.
DN171030 Advokat Paul Berckaert sa mandag kveld til nyhetsbyrået Reuters at han har tatt på seg å representere Puigdemont i tilfelle den avsatte lederen får behov for juridisk bistand.
DB171030 Saken er så kompleks, så det skal et stort juridisk team til for å komme til bunns i alt og ha nok juridisk hold til å ta ut siktelser, sier hun til NBC News.
DB171030 Saken er så kompleks, så det skal et stort juridisk team til for å komme til bunns i alt og ha nok juridisk hold til å ta ut siktelser, sier hun til NBC News.
DA171030 - Det kommer ny informasjon hele tiden og saken er så kompleks, så det skal et stort juridisk team til for å komme til bunns i alt og ha nok hold i saken til å ta ut siktelser.
BT171030 Saken er så kompleks, så det skal et stort juridisk team til for å komme til bunns i alt og ha nok juridisk hold til å ta ut siktelser, sier hun til NBC News.
BT171030 Saken er så kompleks, så det skal et stort juridisk team til for å komme til bunns i alt og ha nok juridisk hold til å ta ut siktelser, sier hun til NBC News.
VG171029 Catalonia er venneløs og det blir stadig tydeligere at løsrivelsen er for dårlig forberedt : politisk, juridisk , økonomisk og diplomatisk.
VG171029 JURK som nylig vant årets jentepris for å gi kvinner juridisk rådgivning og hjelp til selvhjelp, - fikk en overraskende beskjed dagen derpå.
DN171028 - Det kommer ny informasjon hele tiden og det er så komplekst, så det skal et stort juridisk team til for å komme til bunns i alt og ha nok hold i saken til å ta ut siktelser.
DB171028 Blir de tatt til fange blir de et juridisk problem for USA.
AP171028 - Det kommer ny informasjon hele tiden og det er så komplekst, så det skal et stort juridisk team til for å komme til bunns i alt og ha nok hold i saken til å ta ut siktelser.
VG171027 Slik sett er det all grunn til at utøvere uten særlige midler bør få dekket juridisk hjelp.
VG171027 Et eller annet sted er det noe som skurrer skikkelig ved at styrtrike stjerner skal få idrettsfellesskapet til å finansiere juridisk hjelp.
VG171027 - Juridisk sett bryter de lovverket.
AP171027 En eventuell ytterligere korrigering vil kun føre til små endringer, slik at det store bildet ikke ville endres, sier juridisk spesialkonsulent i Helseetaten, Susanne Eliassen.
AP171027 Årsaken var en juridisk gjennomgang av regelverket, der advokatfirmaet Thommesen konkluderte med at yrkestransportloven ikke gir anledning til å stille miljøkrav til den type bussruter, selv om de er avhengig av løyve fra fylkeskommunen.
DN171026 Norges største offshorerederi, her i Ålesund, møter juridisk motstand i Australia.
AP171026 Tidligere leder for juridisk avdeling i PU, Jan Olav Frantsvold, har forklart at flyktningbølgen i 2015 fikk politiet til å begynne å bruke digitale spor i telefoner og sosiale medier mer systematisk.
SA171025 Norges idrettsforbund har fastslått at Hansens dobbeltrolle ikke er juridisk problematisk.
SA171025 Hverken organisasjonsmessig, forretningsmessig eller juridisk er Norges idrettsforbund en del av dette arrangementet.
SA171025 - Dette er lovlig juridisk , og så er det opp til hver enkelt å vurdere sin egen habilitet i den situasjonen som ligger til grunn.
DA171025 I EUs juridisk bindende avtale som ble vedtatt i 2015, skulle 160.000 flyktninger flyttes fra Hellas og Italia til andre land i Europa i løpet av to år for å lempe trykket på landene i sør.
DA171025 SV forutsetter at de som klager på vedtaket, blir i landet til klagen er avgjort, slik at de kan få uavhengig juridisk hjelp.
AP171025 Politiet kan for eksempel få tilgang til en persons Facebook-konto for å avdekke noe kriminelt, men da må det gjennom en juridisk avgjørelse først.
AP171025 Andersen forutsetter også, i et så « raskt system », at asylanter som klager på vedtak får bli værende i Norge til klagen er avgjort, slik at de kan få uavhengig juridisk hjelp.
AP171025 Norges idrettsforbund har fastslått at Hansens dobbeltrolle ikke er juridisk problematisk.
AP171025 Hverken organisasjonsmessig, forretningsmessig eller juridisk er Norges idrettsforbund en del av dette arrangementet.
AP171025 - Dette er lovlig juridisk , og så er det opp til hver enkelt å vurdere sin egen habilitet i den situasjonen som ligger til grunn.
DB171024 Det var med ambisjon om å motvirke systematiske rettslige forskjeller at Stortinget i 1980 vedtok en rettshjelpslov som skulle være « en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning.
DA171024 Juridisk sett er det helt håpløst.
AP171024 Det betyr at det i dette tilfelle er de private som finansierer statlige konkurranser, sier Anette Søby Bakker, juridisk sjefrådgiver hos Arkitektbedriftene i Norge.
AP171024 Anette Søby Bakker, juridisk sjefrådgiver hos Arkitektbedriftene i Norge.
VG171023 - Han sier at det er en høyrekonspirasjon, og at han har organisert en juridisk gruppe til å få sannheten ut til det amerikanske folket, forteller Schmidt.
VG171023 At etterforskningen foregår i et slags juridisk ingenmannsland på internett og at ingen etterforskningsbegrensninger formelt sett blir overtrådt i Norge, kan gjøre det fristende for både norsk opinion og norske myndigheter å se en annen vei - for så å ta imot informasjonen som tilflyter rettsapparatet.
NL171023 Juristene mener imidlertid at politiets begrunnelse er vag og at rutinekontroller uten at det foreligger en farlig situasjon, er i grenseland, rent juridisk .
BT171023 Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ) får et kutt på 1,2 millioner, tilsvarende en fjerdedel av den statlige støtten i år.
VG171022 Årsaken var at det ville være lettere juridisk å drive det undercover i Australia.
VG171022 - De kan rettsforfølges dersom de ikke plukker opp flyktninger, og de har ikke utrustning til å gjøre jobben, eller samme kapasitet juridisk og helsemessig.
NL171022 Svenske myndighetenes vedtak er juridisk bindende også for de norske organer som bistår Nobelstiftelsen.
NL171022 Stortinget og representantene er juridisk forpliktet til å tjene Nobels spesifikke idé om hvordan landene kan samarbeide om å skape en global fredsorden.
VG171021 Verst ut kommer den gamle naturverneren Sverre, som vender tilbake til hjemkommunen i nyutnevnt stilling som miljøvernrådgiver og blir ekspert på å « navigere i ulendt juridisk terreng og sikra seg fem hundre mål skog ».
AP171021 Vestrheim, juridisk rådgiver ved barne- og familieetaten, og helsesøster Ingebjørg Strai Nordsveen på Grorud helsestasjon utveksler erfaringer.
VG171020 Da blir det et inngrep i fritiden også, sier juridisk rådgiver Andreas Hobæk til VG.
VG171020 Jussbuss foreslås kuttet med 1,284 millioner kroner, JURK ( Juridisk rådgivning for kvinner ) er foreslått kuttet med 1,2 millioner kroner og Jussformidlingen med 1,6 millioner kroner.
NL171020 De argumenterer juridisk og hevder at dette er Norge folkerettslig forpliktet til å gjøre fordi at Norge har ratifisert ILO-konvensjon nr.169.
DB171020 Det gjør også organisasjoner som jobber med fri rettshjelp, som Juridisk rådgivning for kvinner, JussBuss og Gatejuristen, i tillegg til flere andre.
DB171020 Søreide har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Tromsø, og startet sin politiske karriere i Troms Unge Høyre.
DB171020 Noe av det første jeg gjorde var å kontakte JURK ( juridisk rådgivning for kvinner ) for å få gratis råd og veiledning i et ellers så rotete byråkrati og offentlige instanser.
DA171020 Gatejuristen, Juss-Buss og Juridisk Rådgivningstjeneste for Kvinner ( JURK ) er en viktig førstelinjetjeneste til folk i en veldig sårbar situasjon.
DN171019 Men det er ennå ikke avklart hvordan det skal la seg gjøre rent juridisk .
DN171019 Men juridisk sett er det ikke så enkelt, sier vedkommende.
DN171019 - I våre øyne er dette mer et juridisk enn politisk spørsmål, sier en EU-kilde anonymt til NTB.
DB171019 Håkan Södergren takker for tilliten, men mener utvalget ikke har høy nok juridisk kompentanse til å ta over.
DB171019 At lover er brutt, er konklusjonen i en juridisk rapport som legger til grunn at spesialhelsetjenesteloven er det gjeldende rammeverket for klinikken.
VG171018 Mange dyrkere, som før har operert ulovlig eller i et juridisk grenseland, har brukt mye penger på å forberede seg på lovlydig drift.
DN171018 Han ville vite om kutt til andre organisasjoner som Gatejuristene, Juridisk rådgivning for kvinner, JUSS-BUSS, Kirkens Bymisjon, Krisesentrene, Norsk organisasjon for asylsøkere og Fri Rettshjelp i Oslo også er som arbeidsuhell å betrakte.
DB171018 Han var også Putins professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i St.
DB171018 ¶ FÅR KUTT : Velkjente og etablerte aktører som Juss-Buss, Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ), NOAS og Gatejuristen rammes av kutt i statsbudsjettet.
DB171018 De som berøres er blant andre velkjente og etablerte aktører som Juss-Buss, Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ), NOAS og Gatejuristen.
AP171018 Andre, som før har operert ulovlig eller i et juridisk grenseland, har forberedt seg på lovlydig gårdsdrift.
AA171018 Men den har også et juridisk sidetema som har krav på interesse.
VG171017 Hun har jo vært gjennom en tøff juridisk prosess, hvor hun hadde et håp om å få lov til å stille til start i år.
DB171017 Det er derfor hærsjefen, seniorgeneral Min Aung Hlaing, som står juridisk ansvarlig for forfølgelsen av rohingya-befolkningen i Rakhine.
DB171017 Jan Fridthjof Bernt, professor ved juridisk fakultet i Bergen og ekspert på offentlighetsloven og forvaltningsloven, mener publikum har krav på å vite hvor langt TV 2 forplikter seg til å oppfylle kravene fra Kulturdepartementet.
AP171017 Når den reisende opplever at forhold på reisen avviker fra informasjonen han har fått, foreligger det gjerne en mangel i juridisk forstand, sier daglig leder Ann B.
SA171016 Hvis dette ikke er juridisk mulig å gjennomføre etter opplæringsloven, så har våre nyvalgte representanter på Stortinget en oppgave foran seg.
DN171016 : kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, Norvik, strategidirektør Annika Biørnstad, distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen, nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord, fungerende teknologidirektør Øyvind Lund, fungerende mediedirektør Marius Lillelien, Marienlyst-direktør Vibeke Fürst Haugen og juridisk og personaldirektør Olav Nyhus.
DB171016 Juss-Buss og JURK ( Juridisk Rådgivning For Kvinner ) får begge etter forslaget til regjeringen millionkutt.
DB171016 Dette fører til at de som trenger det aller mest, ikke vil få juridisk bistand, sier Vågslid.
DB171016 Den nye lederen av Stortingets justiskomité mener det er de svakeste i samfunnet, og de har størst behov for juridisk hjelp, som rammes av kuttene.
DB171016 Den politiske ledelsen i Justisdepartementet har de siste åra vært misfornøyd med organisasjoner som Jussbuss og den prisbelønte Juridisk rådgiving for kvinner ( Jurk ).
DB171016 Dette skjedde etter at andre aviser hadde forsøkt å avsløre Weinstein, men uten at de klarte å gjøre sakene sine tilstrekkelig juridisk vanntette.
BT171016 I Holland har man for eksempel et uavhengig varslingshus som foruten juridisk bistand blant annet også tilbyr psykologhjelp.
AP171016 Du må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap og god skriftleg og munnleg framstillingsevne.
DB171014 Det betyr at FIS-lederne har et juridisk sterk poeng om de velger å reise sak mot Legkov.
AA171013 Solberg II-regjeringen har også kuttet støtten til en rekke organisasjoner innen både landbruk og dyrevern, samt organisasjoner som Jussbuss, Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ) og Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ).
VG171011 - I 2014 ba vi NIF om en juridisk redegjørelse for hvordan de mener vi bryter regelverket, men vi hørte aldri noe.
DN171011 Konflikten har allerede ført til at mange bedrifter har trukket seg ut av området på grunn av juridisk usikkerhet, fremholder avisen.
DB171011 Universitetsledelsen har nå bedt om en grundig juridisk vurdering av alle sider ved klinikkdriften ved Psykologisk institutt.
DB171011 - Det er satt i gang en hurtig juridisk undersøkelse, og konklusjonen vil være klar om noen dager.
DB171011 Juridisk vurdering ¶
DA171011 | JURK fikk Jenteprisen ¶ Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ) får Plan Norges Jentepris for sin langvarige innsats for å gi kvinner juridisk bistand og for informasjonsarbeidet sitt. 11 OKT 2017 ONS 19:40 JURK fikk Jenteprisen 2017ID : 14301492 NTB Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ) får Plan Norges Jentepris for sin lang
DA171011 Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ) får Plan Norges Jentepris for sin langvarige innsats for å gi kvinner juridisk bistand og for informasjonsarbeidet sitt. 11 OKT 2017 ONS 19:40 JURK fikk Jenteprisen 2017ID : 14301492 NTB Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ) får Plan Norges Jentepris for sin langvarige innsats for å gi kvinner juridisk bistand og for informasjonsarbeidet sitt.
DA171011 11 OKT 2017 ONS 19:40 JURK fikk Jenteprisen 2017ID : 14301492 NTB Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ) får Plan Norges Jentepris for sin langvarige innsats for å gi kvinner juridisk bistand og for informasjonsarbeidet sitt.
DA171011 11 OKT 2017 ONS 19:40 JURK fikk Jenteprisen 2017ID : 14301492 NTB Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ) får Plan Norges Jentepris for sin langvarige innsats for å gi kvinner juridisk bistand og for informasjonsarbeidet sitt.
AP171011 I desember 2010 skrev Brende et brev til de nordiske regjeringene der han ordla seg slik : « Vi ber regjeringen prioritere forhandlinger med sikte på å forby og totalt avskaffe atomvåpen gjennom en juridisk bindende, internasjonal traktat. » | Godstemning på borgerlig side Trine Eilertsen ¶
VG171010 Den blå-blå regjeringen har gjort det mulig for den enkelte å endre juridisk kjønn.
AP171010 Studentene har forberedt seg lenge i tilsynelatende helt alminnelige kollokviegrupper på Juridisk fakultet.
AP171010 Flyktningene saken gjelder ville neppe fått nok juridisk hjelp, om det ikke var for frivillig innsats fra professoren og studentene hans.
AP171010 - De har et tilmålt antall timer med juridisk hjelp i søkeprosessen, langt fra alltid nok, sier Andenæs.
AP171009 Det er innholdet i en juridisk betenkning som Storbritannias statsminister Theresa May nekter å offentliggjøre.
AP171009 Det er ikke noe i konstitusjonen som sier at folkeavstemningen er juridisk bindende.
AP171009 Politiet tok straks beslag i farens førerkort, da det juridisk sett er han som er ansvarlig under øvelseskjøringen.
AP171009 Juridisk oppstår spørsmålet om Catalonia har en rett til å kreve løsrivelse.
VG171008 ADVARER : Juridisk rådgiver i UNICEF Ivar Stokkereit, advarer politi mot å bruke utsatte barn som et virkemiddel i undercover-operasjoner.
VG171008 - Politioperasjonen er i strid med internasjonale menneskerettigheter, sier Patricia Kaatee, juridisk rådgiver i Amnesty International.
VG171008 - Dette er et uforholdsmessig stort inngrep i barnas rettigheter, sier Patricia Kaatee, juridisk rådgiver i Amnesty International.
VG171008 - Dersom det at politiet drifter denne siden innebærer at bilder spres og nye overgrep finner sted, bryter det helt klart med FNs barnekonvensjon - selv om politiets intensjon er å forhindre nye overgrep på sikt, sier juridisk rådgiver Ivar Stokkereit i UNICEF Norge.
SA171008 Juridisk avdeling i Norges Fotballforbund ( NFF ) har bedt Lyn Toppfotball om en forklaring.
DB171008 Vicious dødsfall ble juridisk betraktet som en ulykke.
AP171008 Juridisk avdeling i Norges Fotballforbund ( NFF ) har bedt Lyn Toppfotball om en forklaring.
DB171006 Seksjonsleder i juridisk avdeling i Norges Fotballforbund, Espen Auberg, bekrefter til NTB at de har startet en prosess for å vurdere dommen, og at en avgjørelse vil komme om to til tre uker.
DB171006 » Det var kvinner og feminister som startet Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK ), krisesentrene og andre tiltak som bidrar til å styrke kvinners rettsvern og sørge for tilbud til kvinner som er utsatt for overgrep og vold.
DA171006 Det ble gjort mye dårlig juridisk analyse i forarbeidene til lovendringer som ble vedtatt, og Stortinget vedtok flere innstramminger som med stor sannsynlighet innebærer folkerettsbrudd.
DA171006 Det ble gjort mye dårlig juridisk analyse i forarbeidene til lovendringer som ble vedtatt, og Stortinget vedtok flere innstramminger som med stor sannsynlighet innebærer folkerettsbrudd.
VG171005 Datatilsynet : Høy terskel ¶ Juridisk seniorrådgiver Ylva Marrable i Datatilsynet sier det skal veldig mye til for at det kan iverksettes tiltak for å overvåke barn og unge på skolen.
VG171005 - Det er naturlig å tenke at det er brukt til sosiale eller formelle tilstelninger av juridisk eller rituell art.
DB171005 Leder for juridisk avdeling i LO, Atle Sønsteli Johansen, mener arbeidstakere har fått bedre beskyttelse på områder som masseoppsigelser, vern for gravide arbeidstakere, arbeidstid, arbeidsmiljø, antidiskriminering, rettigheter for deltidsansatte, likelønn, midlertidighet og ferie, på grunn av EØS.
AA171005 Poderis understreker at det er regjeringen i Latvia som må avgjøre dette, men sier han mener det er juridisk grunnlag for å ta saken dit.
VG171004 SLAPP står for « Strategic Lawsuit Against Public Participation » og brukes - ifølge Wikipedia - ofte for å « sensurere, skremme eller stilne kritikere ved å belaste dem med kostnadene av juridisk forsvar inntil de gir opp sine krav ».
VG171004 Dette er kanskje ikke ulovlig i juridisk forstand, men etisk problematisk og tydeligvis i strid med kommunale kjøreregler, slik som i Oslo hvor vedkommende fikk sparken fra Barnevernvakta da det ble kjent at han parallelt eide og drev et konkurrerende, kommersielt foretak.
DA171004 - Det er mange måter å definere terror på, men i USA er terror et juridisk begrep.
VG171003 EU har tre betingelser for at en handling juridisk skal kunne straffes som terror : ¶ * 1 Handlingen må skape alvorlig frykt hos befolkningen eller enkelte befolkningsgrupper. * 1 Handlingen eller gjerningspersonen må tvinge offentlige organ eller en mellomstatlig organisasjon til å enten gjøre noe, eller avstå fra en handling. * 1 Handlingen
NL171003 Men ettersom dette ikke er tinglyst og rettmessige eiere i tillegg har fått tilbakeført egen grunn har TS høyst tvilsom juridisk rett til å benytte Forsvarets tidligere sikkerhetssoner.
NL171003 Da finnes det ingen annen utvei enn ekspropriasjon, et høyst usikkert juridisk minefelt hva angår ekspropriering av område som ikke angår offentligheten.
DN171003 - Det er mange måter å definere terror på, men i USA er terror et juridisk begrep.
DN171003 Men dette er en juridisk uttalelse, og landene som er imot vil fortsette å kjempe for å hindre Nord Stream 2, sier Jakub M.
DN171003 Ifølge advokatene i rådet har ikke EU noe klart juridisk grunnlag til å forhandle om prosjektet.
VG171002 Vi har ikke hatt noen juridisk kontakt med ham i fortiden, sier en talsmann for Mesquite-politiet, Quinn Averett. * 1 Til tross for at mistenkte Paddock har vært lovlydig og hatt et blankt rulleblad, kan ikke det samme sies om hans avdøde far.
VG171002 Vi har ikke hatt noen juridisk kontakt med ham i fortiden, sier en talsmann for Mesquite-politiet, Quinn Averett.
VG171002 Hvis Silvio Berlusconi får juridisk forlatelse i Strasbourg, tilgivelse av velgerne og vinner tilbake en politisk posisjon i løpet av våren, snakker vi om det største comeback siden Lasarus.
DB171002 Saken ble grensesprengende både juridisk og som mediebegivenhet, og etter hvert også en integrert del av kultur- og underholdningsindustrien i USA.
AP171002 De venstrelente vred seg i stolen, men ble reddet av argumentet om at en avgift neppe er praktisk eller juridisk gjennomførbar.
AA171002 Han legger til at det som vurderes juridisk forut for onsdag, er om post to av tiltalen skal frafalles på grunn av den tyrkiske dommen.
DB171001 Ikke minst juridisk ».
DB171001 Folkeavstemningen har ingen juridisk status fordi den er avvist av Spanias forfatningsdomstol.
AP171001 * 2010 : Spansk høyesterett stadfester avtalen fra 2006, men fastslår at statusen som « nasjon » ikke har noen juridisk mening. * 11. september 2012 : Mer enn 1 million katalanere demonstrerer i Barcelona med krav om selvstendighet. * 20. september 2012 : Spanias statsminister Mariano Rajoy avviser krav satt frem av Catalonias regionspresident Artur Mas om
AP171001 * 2006 : En avtale med den spanske sosialistregjeringen gir Catalonia økonomisk og juridisk selvstyre og status som « nasjon ». * 2010 : Spansk høyesterett stadfester avtalen fra 2006, men fastslår at statusen som « nasjon » ikke har noen juridisk mening. * 11. september 2012 : Mer enn 1 million katalanere demonstrerer i Barcelona med krav om selvstendighet
DA170930 - For oss hadde det faktisk vært enklere om Harry skiftet juridisk kjønn og bli far til barna våre, enn det er å få adoptere dem nå som han står som kvinne i registrene.
AA170930 Fylkesmannen vet at mange benytter juridisk bistand når de oppretter testament.
AA170929 - Derfor vil Kommisjonen neste år foreslå rettferdige og effektive nye skatteregler for den digitale sektoren som sørger for juridisk sikkerhet og like betingelser for alle, sier Juncker.
VG170928 SLAPP står for « Strategic Lawsuit Against Public Participation » og brukes - ifølge Wikipedia - ofte for å « sensurere, skremme eller stilne kritikere ved å belaste dem med kostnadene av juridisk forsvar inntil de gir opp sine krav ».
AP170927 Psykolog om hvordan nedlasterne tenker I følge psykolog Thore Langfeldt skjønner mange som laster ned overgrepsmateriale at det de holder på med er juridisk straffbart, men de tenker ofte at siden materialet allerede eksisterer er det ikke så farlig om også de tar en titt.
SA170926 - Ja, helt iskaldt juridisk er dette deres ansvar.
SA170926 - Ja, helt iskaldt juridisk er dette deres ansvar.
DA170926 Men uansett har vi i Norge et selvstendig ansvar for å avgjøre disse og andre asylsaker på en forsvarlig og juridisk riktig måte, sier Lyster i et skriftlig svar til Dagsavisen.
BT170926 - Ja, helt iskaldt juridisk er dette deres ansvar.
BT170926 - Ja, helt iskaldt juridisk er dette deres ansvar.
BT170926 - Ja, helt iskaldt juridisk er dette deres ansvar.
AP170926 - Ja, helt iskaldt juridisk er dette deres ansvar.
AP170926 - Ja, helt iskaldt juridisk er dette deres ansvar.
VG170925 « Selv om mediene strør rundt seg med begreper som russisk samrøre har ikke slike betegnelser noe som helst slags juridisk innhold », skriver Renato Mariotti, tidligere statsadvokat i Illinois, i nettavisen Politico. « ( Spesialetterforsker ) Mueller kommer ikke til å ta ut tiltale mot én stor sammensvergelse som omfatter alle han har etterforsket.
DB170925 Prio-forsker Stein Tønnesson forteller at det er mange år siden sist et land juridisk erklærte et annet land krig.
DB170925 Fra sint til sintere - dette er Trumps uttalelser om Nord-Korea Video ¶ - Juridisk sett er det verken krig eller fred.
DB170925 - Avtalen er juridisk uforpliktende, men det ligger likevel en forpliktelse ved å skrive under en avtale om å bekjempe matsvinnet.
AP170925 Departementet er nå i sluttfasen av en juridisk gjennomgang av støttespørsmålet, skriver Klassekampen.
DA170923 Rica har imidlertid juridisk rett til forlengelse av festekontrakten.
SA170922 Utover det har vi ingen kommentarer, sier Tomas Myrbostad, juridisk direktør i TV 2, til Bergens Tidende.
DA170922 Tall fra Skatteetaten viser at det har blitt behandlet 672 søknader om endring av juridisk kjønn siden den gang.
DA170922 I juni 2016 vedtok Stortinget at endring av juridisk kjønn skulle være basert på egen opplevelse av kjønn.
BT170922 Utover det har vi ingen kommentarer, sier Tomas Myrbostad, juridisk direktør i TV 2, til Bergens Tidende.
AP170922 - Ingen er uenig i at det er viktig å håndtere de utbredte overgrepene som IS har begått i Irak, men å ignorere overgrep begått av irakske og internasjonale styrker er ikke bare et feilgrep, det er også kortsiktig tenkt, sier Balkees Jarrah, ledende internasjonal juridisk rådgiver for Human Rights Watch.
AP170922 Utover det har vi ingen kommentarer, sier Tomas Myrbostad, juridisk direktør i TV 2, til Bergens Tidende.
NL170921 Det juridisk interessante spørsmålet er ikke om den nye Tanaavtalen er i strid med menneskerettighetene, for dette er åpenbart.
NL170921 Deres finske motpart har i alle fall pekt på en del juridisk betenkelige sider ved prosessen.
DN170921 Finans Norges bekymring er at norske finansselskaper skal bli svevende i et juridisk vakuum.
DB170920 Det er en essensiell side ved en samtale med en psykolog at den som snakker, ikke skal bli dømt, moralsk eller juridisk .
AA170920 Etterslepet gjør at norske finansselskaper svever i et juridisk vakuum.
DB170918 Gjermund Cappelen er ikke den eneste informanten som har fått utilbørlige fordeler av sitt samarbeid med politiet, og det er både juridisk og moralsk problematisk når politiet ser gjennom fingrene med kriminalitet for å få informasjon.
AA170918 september og er ifølge kurdiske ledere ikke ment å være juridisk bindende.
VG170917 - Juridisk sett er dette forbrytelser mot menneskeheten, sier Hassan.
DB170917 Problemet er at dette er en veldig spesialisert form for juridisk representasjon, så det kreves en spesiell type jurist som er veldig kompetent.
AP170917 Det vil bli gitt juridisk beskyttelse til landsbyer der innbyggerne ikke flyktet, heter det i en uttalelse fra regjeringens informasjonskomité søndag.
AA170917 Folkeavstemningen er ikke juridisk bindende.
AA170917 Det vil bli gitt juridisk beskyttelse til landsbyer der innbyggerne ikke flyktet, heter det i en uttalelse fra regjeringens informasjonskomité søndag. ( ©NTB ) ¶
VG170916 - Juridisk sett er dette forbrytelser mot menneskeheten, sier hun.
AA170916 Leinenweber har stoppet justisdepartementet vedtak, i det nyhetsbyrået AP beskriver som et juridisk nederlag for president Donald Trumps administrasjon.
VG170915 « Men vi har en juridisk og moralsk plikt til å tilby beskyttelse til dem som virkelig trenger det », skriver EU-kommissæren.
DN170915 Tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace ( 71 ) i gjødselprodusenten var den eneste som ble domfelt for grov korrupsjon under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett i fjor.
DN170915 Tidligere juridisk direktør Ken Wallace var den eneste som ble dømt.
DN170915 Amerikanske Ken Wallace var i mange år juridisk direktør i norske Yara.
DB170915 Folk blir vilkårlig tatt til fange og internert uten tilgang til juridisk hjelp.
AA170915 « Vi har en juridisk og moralsk plikt til å tilby beskyttelse til dem som virkelig trenger det », understreker han.
AA170915 « Men vi har en juridisk og moralsk plikt til å tilby beskyttelse til dem som virkelig trenger det », skriver EU-kommissæren.
AA170915 Tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace ( 71 ) i gjødselprodusenten var den eneste som ble domfelt for grov korrupsjon under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett i fjor.
VG170914 Idrettsadvokat Gunnar-Martin Kjenner sier til VG at Johaug, Asko og Bjørgen har alt på det tørre rent juridisk .
VG170914 Juridisk er det ingen hindringer, sier han.
DN170914 EU-domstolen har kommet fram til at reglene for hvilken domstol som har juridisk myndighet, har som siktemål å beskytte den svakeste part.
DN170914 Det var en påstand som domstolen i Mons ba EU-domstolen om å vurdere, og nå har EU-domstolen gitt domstolen i Mons juridisk myndighet i saken.
DN170914 Det irske flyselskapet mente at en belgisk domstol ikke har juridisk myndighet over kontraktene som er inngått med et irsk selskap.
DN170914 Det er ikke en juridisk virkelighet, men den virkelige verden, sier Danmarks innvandringsminister Inger Støjberg.
AA170914 Det er ikke en juridisk virkelighet, men den virkelige verden, sier Danmarks innvandringsminister Inger Støjberg.
AA170914 EU-domstolen har kommet fram til at reglene for hvilken domstol som har juridisk myndighet, har som siktemål å beskytte den svakeste part.
AA170914 Det var en påstand som domstolen i Mons ba EU-domstolen om å vurdere, og nå har EU-domstolen gitt domstolen i Mons juridisk myndighet i saken.
AA170914 Det irske flyselskapet mente at en belgisk domstol ikke har juridisk myndighet over kontraktene som er inngått med et irsk selskap.
DB170913 95 av 96 saker ble så sendt tilbake til WADA der hver enkelt sak ble gjennomgått med ekstern juridisk hjelp for å se om det var mulig å komme videre med en straffeprosess.
DB170913 Emil Waters, juridisk rådgiver i Norges Fotballforbund, sier følgende : ¶
DA170913 - Inntektene fra festeavgifter er vesentlige for mange bønder, opplyser Ole Jacob Helmen, juridisk fagsjef i Norges Bondelag.
DN170911 Helland opplyser at selskapet har fått gjort en juridisk vurdering som sier at forslaget de har sendt er lovlig.
DB170911 Bilutleieselskapet eller hotellet dekker heller ikke slike utgifter dersom du har bestilt noe som i utgangspunktet ikke er refunderbart, sier juridisk rådgiver, Thomas Iversen i Forbrukerrådet.
DB170911 Ikke juridisk .
DB170911 DETTE ER JURIDISK retorikk og har selvfølgelig sitt mål og sin mening.
DB170911 Helland opplyser at selskapet har fått gjort en juridisk vurdering som sier at forslaget de har sendt er lovlig.
AP170911 Men vær likevel mentalt forberedt på at det kan skje, sier juridisk rådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.
VG170910 Ifølge juridisk direktør i Forbrukerombudet, Frode Elton Haug, er meldingene fra Arbeiderpartiet ikke i strid med lovverket.
DN170910 Loven regulerer rett og slett ikke budskap fra politiske partier, sier juridisk direktør i Forbrukerombudet Frode Elton Haug til VG.
AP170910 Juridisk sett betyr det brudd på menneskerettighetene, sier hun.
AP170910 Loven regulerer rett og slett ikke budskap fra politiske partier, sier juridisk direktør i Forbrukerombudet Frode Elton Haug til VG.
AA170910 Juridisk sett betyr det brudd på menneskerettighetene, sier hun.
AA170910 Loven regulerer rett og slett ikke budskap fra politiske partier, sier juridisk direktør i Forbrukerombudet Frode Elton Haug til VG.
AA170910 Loven regulerer rett og slett ikke budskap fra politiske partier, sier juridisk direktør i Forbrukerombudet Frode Elton Haug til VG. ( ©NTB ) ¶
AA170910 Loven regulerer rett og slett ikke budskap fra politiske partier, sier juridisk direktør i Forbrukerombudet Frode Elton Haug til VG.
AP170909 NRK intervjuet også jusprofessor og tidligere dekan ved Juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver.
VG170908 - Vi er i en dialog på juridisk nivå om fremtiden hans.
VG170908 - Ushers advokater har levert et standard juridisk svar.
VG170908 Jeg fikk også oversendt et juridisk notat, som argumenterte for deres syn, sier Furuseth, og legger til : ¶
SA170908 Vi er i en dialog på juridisk nivå om fremtiden hans.
DA170908 Juridisk bistand, ja.
AP170908 Vi er i en dialog på juridisk nivå om fremtiden hans.
VG170907 JUSPROFESSOR : Dekan Hans Petter Graver ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.
VG170907 Da NRK konfrontert Arbeiderpartiet med disse upubliserte uttalelsene fra Graver, som er tidligere dekan ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, så Støre og hans rådgivere rødt.
DB170907 Vurderte juridisk bistand ¶
DB170907 NY Times påpeker at presidentsønnens erkjennelse om at han aktet å søke juridisk bistand etter møtet, tyder på at han visste eller hadde mistanke om at å motta skadelig informasjon om Clinton fra et annet land ville heve vanskelige juridiske spørsmål.
DN170906 Presidenten i Microsoft, Brad Smith, har lovet å gi ansatte som blir berørt juridisk hjelp.
AP170906 Vedal presiserer at datingstedet ønsker å følge loven, og at dersom Forbrukerombudet finner en juridisk begrunnelse for at de gjør noe ulovlig, vil de finne løsninger.
AA170906 Presidenten i Microsoft, Brad Smith, har lovet å gi ansatte som blir berørt juridisk hjelp.
DB170905 Derfor er slike dommer fra Idrettens Voldgiftsdomstol ( CAS ) juridisk sett knapt til å anke i det sivilrettslige systemet.
DB170831 Bare omkring 40 av dem var knyttet til juridisk rådgivning, og advokaten skal ha sendt henne så mange som 67 meldinger.
DA170831 I forbindelse med høringskonferansen for ny rammeplan i november i fjor, uttalte kunnskapsdepartementets representant følgende : « I lov om barnehager er eier juridisk ansvarlig for kvaliteten og innholdet.
AA170831 - Det synes klart at britene ikke vil føle seg juridisk bundet av disse forpliktelsene etter sin utmeldelse.
SA170830 Leietager hos Nabobil er juridisk forpliktet til å betale egenandel dersom bilen blir skadet mens de leier den.
SA170830 Kilde : Thomas Iversen, juridisk rådgiver i Forbrukerrådet ¶
FV170830 Leietager hos Nabobil er juridisk forpliktet til å betale egenandel dersom bilen blir skadet mens de leier den.
FV170830 Kilde : Thomas Iversen, juridisk rådgiver i Forbrukerrådet ¶
DB170830 Etter en positiv dopingprøve er det rent juridisk utøveren selv som må bevise sin uskyld.
BT170830 Leietager hos Nabobil er juridisk forpliktet til å betale egenandel dersom bilen blir skadet mens de leier den.
BT170830 Kilde : Thomas Iversen, juridisk rådgiver i Forbrukerrådet ¶
AP170830 Leietager hos Nabobil er juridisk forpliktet til å betale egenandel dersom bilen blir skadet mens de leier den.
AP170830 Kilde : Thomas Iversen, juridisk rådgiver i Forbrukerrådet ¶
AA170830 Juridisk rådgiver Elisabeth Amundsen i Datatilsynet, sier hennes inntrykk er at ubehagelige droneopplevelser er et stort problem, men at folk ikke vet hva de skal gjøre med det.
AA170830 Juridisk rådgiver Elisabeth Amundsen i Datatilsynet, sier hennes inntrykk er at ubehagelige droneopplevelser er et stort problem, men at folk ikke vet hva de skal gjøre med det.
DN170829 Stilling : Driver nettstedet « Poll of polls » på hobbybasis, sammen med statssekretær Lars Øy ved Statsministerens kontor, og er til daglig professor ved Juridisk Fakultet i Bergen.
DN170829 - Vi mener de har ikke noe juridisk grunnlag for det, de har inngått helt klare avtaler som er bindende, sier skolens prosessfullmektig, advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen, til NTB.
AP170829 - Vi mener de har ikke noe juridisk grunnlag for det, de har inngått helt klare avtaler som er bindende, uttalte skolens prosessfullmektig, advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen, til NTB i forkant av saken forrige uke.
VG170828 . Å hente sammenligningsgrunnlag fra tidligere rettspraksis er en viktig del av en juridisk behandling.
NL170828 » Nå er PWA også justisminister, og vi må vel forvente at han har en viss grad av juridisk og forvaltningsfaglig kompetanse.
DB170828 Og, jeg ville ha planlagt ferier og reiser som om det ikke blir noe av en streik, sier juridisk rådgiver, Thomas Nilsen i Forbrukerrådet.
VG170826 Hvor ellers i samfunnet finner man organisasjoner og miljøer med en tilsvarende juridisk rett til å dømme mennesker og gi dem yrkesforbud for noe de i enhver annen sammenheng ville være å anse som helt uskyldige utfra ?
DB170826 Han mener det er juridisk korrekt at politiet setter farten i straffereaksjonen til 50 kilometer i timen når det var spesifisert om vedtaket fra Statens vegvesen.
DB170824 - Vi mener de har ikke noe juridisk grunnlag for det, de har inngått helt klare avtaler som er bindende, sier skolens prosessfullmektig, advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen, til NTB.
DB170824 I løpet av PiS' korte regjeringstid i Polen har kampen om historien blitt løftet opp på et juridisk nivå.
DA170824 - Spanske myndigheter har begrenset kapasitet, så Caritas bidrar med mat, overnatting, klær og juridisk hjelp til dem som kommer, forteller Lid i Caritas.
DA170824 - Vi mener de har ikke noe juridisk grunnlag for det, de har inngått helt klare avtaler som er bindende, sier skolens prosessfullmektig, advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen, til NTB.
AP170824 - Vi mener de har ikke noe juridisk grunnlag for det, de har inngått helt klare avtaler som er bindende, sier skolens prosessfullmektig, advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen, til NTB.
VG170823 - Hvis man er mistenkt over lang tid og etterforskningen tar for seg den private sfære, så er det å gå litt langt uten juridisk bistand.
SA170823 Det hele kokte ned til en juridisk uenighet mellom partene.
FV170823 Det hele kokte ned til en juridisk uenighet mellom partene.
BT170823 Det hele kokte ned til en juridisk uenighet mellom partene.
AP170823 Det hele kokte ned til en juridisk uenighet mellom partene.
VG170822 - Svært beklagelig ¶ Juridisk rådgiver i Spesialenheten, Mona Skaaden-Bjerke, refererer til påtalevedtaket fra etterforskningen da VG tar kontakt.
DB170822 - Jeg har ikke fått lest dommen, det er mer juridisk .
DB170822 Dissens betyr meningsforskjell eller uenighet og i juridisk sammenheng brukes ordet i forbindelse med rettsavgjørelser hvor et mindretall er uenig med flertallet om avgjørelsen.
DB170821 - Vi har mottatt protest fra Arna-Bjørnar ( AB ) som krever omkamp grunnet feil dommeravgjørelse, opplyser Espen Auberg, seksjonsleder juridisk i NFF.
AP170821 Vær oppmerksom på at hvis du skal klage på et hotell i EU, må du henvende deg til Forbruker Europa, juridisk rådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.
VG170820 På en pressekonferanse lørdag sa statsminister Juha Sipilä at hendelsen er det første terrorangrepet i Finland, dersom det bekreftes av politiet at knivangrepet juridisk sett er terror.
DA170820 Endringen er imidlertid tidligere kritisert av Foreningen Mobbing i Skolen, som frykter at elevenes rettigheter svekkes ved at en juridisk knagg inn i forvaltningsloven forsvinner.
AA170819 På en pressekonferanse lørdag sa statsminister Juha Sipilä at hendelsen er det første terrorangrepet i Finland, dersom det bekreftes av politiet at knivangrepet juridisk sett er terror.
AA170818 « En slik løsning virker både praktisk, økonomisk og juridisk uholdbar », skriver han videre.
VG170817 Foto : Harald Henden /, VG ¶ JURIDISK UENIGHET : Forsvarer Aasmund Sandland ( til venstre ) og statsadvokat Arne Ingvald Dymbe under rettssaken i tinghuset på Gjøvik.
VG170817 Forsvareren tar juridisk feil, mener statsadvokat Dymbe, som sier det dreier seg om en sakkyndig vurdering, ikke utelukkende en rettspsykiatrisk vurdering.
VG170817 Det foregår en het juridisk disputt mellom partene i Valdres-saken.
DB170817 - Juridisk vurdert ¶
DB170817 Kvinnebevegelsen sto også bak opprettelsen av JURK ( Juridisk rådgivning for kvinner ).
DB170817 JURK har også bistått med juridisk kompetanse og hjelp til tusenvis av kvinner som er blitt utsatt for vold, mishandling, forfølgelse og seksuelle overgrep.
VG170816 Juridisk sett vil dommen fra CAS sette to streker under svaret.
VG170816 Les også : Forsvarer : Moren gjorde alt hun kunne for datteren ¶ - Juridisk feil ¶
VG170816 Forsvareren tar juridisk feil, mener statsadvokat Dymbe, som sier det dreier seg om en sakkyndig vurdering, ikke utelukkende en rettspsykiatrisk vurdering.
NL170816 Det vil ikke være en løsning for de tilgodesette kystsamfunnene og anleggene, og det er også svært tvilsomt om det er gjennomførbart juridisk .
DN170816 Sandnes TV 2 sjef, Tomas Myrbostad juridisk direktør, Advokat Theo Jordahl, Sarah Willand.
AP170816 Forsvareren tar juridisk feil, mener statsadvokat Dymbe, som sier det dreier seg om en sakkyndig vurdering, ikke utelukkende en rettspsykiatrisk vurdering.
AP170816 Alexander Vestrum, NTB Scanpix ¶ - Juridisk feil ¶
AA170816 Forsvareren tar juridisk feil, mener statsadvokat Dymbe, som sier det dreier seg om en sakkyndig vurdering, ikke utelukkende en rettspsykiatrisk vurdering.
DN170814 Etter dommen i tingretten uttalte partner Morten Hugo Berger i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange at « vi mener dommen er åpenbart feil på en rekke punkter og at den derfor sett fra et juridisk ståsted bør overprøves ».
DB170814 Netthets er ikke et juridisk definert begrep, men en samlebetegnelse for hendelser med ulik alvorlighetsgrad.
DA170814 - Til tross for at de på papiret har juridisk beskyttelse under mexicansk lov, blir de systematisk fengslet og deportert, og med svært ødeleggende effekter på deres fysiske og mentale helse, skriver Leger uten grenser i rapporten som ble publisert i mai.
AP170814 Jeg har alltid vært australsk statsborger, sier visestatsministeren, som er født i Australia, ifølge hans juridisk rådgiver er han valgbar til nasjonalforsamlingen.
AA170814 ifølge hans juridisk rådgiver er han valgbar til nasjonalforsamlingen.
DB170812 En talsmann for eBay har sagt at de har « nulltoleranse » for kriminell aktivitet, og at selskapet nå har fått juridisk bistand i denne saken.
VG170811 - Å se på skjønnlitteraturen med journalistisk eller juridisk blikk og å lete etter en helt konkret virkelighet og sannhet, blir feil for meg.
VG170811 Alibiet ble likevel ikke tatt hensyn til, og saken ble heller aldri prøvd for en juridisk domstol.
DB170810 Hun latterliggjorde Hareides deltakelse i paraden og proklamerte at forslaget om å innføre tredje juridisk kjønn fikk henne til å sette kaffe i halsen.
DB170810 Eller for å bruke Sylvi sine egne ord fra Oslo Symposium, om at KrF ville vurdere et tredje juridisk kjønn : Jeg fikk kaffen i halsen.
DB170810 Axel Honneth ( 1949- ), en tysk filosof, mener at et rettferdig menneskelig samfunn består av tre inkluderingsformer : familien for å utvikle selvsikkerhet, juridisk anerkjennelse for å utvikle selvrespekt og ytelse for å bekrefte sin selvverdsettelse i fellesskapet.
VG170809 - Vil ikke Frp krasje med kristne velgere på sin politikk på tvillingabort, tidlig ultralyd, ja til å skifte juridisk kjønn, bistand, søndagshandel og en mer liberal alkoholpolitikk ?
NL170809 Dette kan gjøres ved at kommunestyret vedtar å bidra økonomisk til juridisk hjelp i de enkeltsakene der dette vil være aktuelt.
DB170809 Dessverre er dette nå en juridisk sak », står det i uttalelsen ifølge nettstedet.
AP170809 Kritikere sier likevel det er vanskelig å få finne tilstrekkelig juridisk grunnlag til å gå imot grunnlovens beskyttelse av retten til forenings- og forsamlingsfrihet.
AP170809 DR skriver at dersom en domstol finner tilstrekkelig juridisk grunnlag for å oppløse banden på grunn av voldelig aktivitet, vil det kunne bli straffbart å utføre handlinger i gruppens navn.
AP170808 Danmark har fått på plass et innreiseforbud, selv om det var en komplisert juridisk prosess, ifølge utlendings-, integrerings- og boligminister i Danmark, Inger Støjberg.
VG170807 Juridisk sett skylder vi dem ingenting, sier han.
SA170807 - Etter en juridisk vurdering er påtalemyndigheten kommet frem til at ingen skal fremstilles for grunnlovsforhør.
DN170807 Flere av boligene som blir solgt i Oslo nå, kan gi inntil fem prosent direkte avkastning på investert kapital, sier juridisk direktør Tor Q.
BT170807 - Etter en juridisk vurdering er påtalemyndigheten kommet frem til at ingen skal fremstilles for grunnlovsforhør.
AP170807 Det har vært mye juridisk tautrekking før Mbetes beslutning, og det er ikke utelukket at voteringen tirsdag vil bli utsatt.
AP170807 - Etter en juridisk vurdering er påtalemyndigheten kommet frem til at ingen skal fremstilles for grunnlovsforhør.
DB170806 Sand er nok innenfor juridisk , men gjør noe annet enn det han sier at han gjør, på mer enn én måte.
AA170806 Denne nye avtalen om et forbud mot atomvåpen vil legge et nytt både juridisk og moralsk press på atomvåpenstatene til å komme fram til gjensidige og verifiserbare måter å kvitte seg med sine atomvåpen.
AP170805 Juridisk - ja, han kan det, under spesielle omstendigheter, fordi justisdepartementet ligger under presidenten.
AP170805 Mulla Krekar er ikke lenger flyktning i juridisk forstand, men jusen har så langt gjort det umulig å sende ham ut av landet.
VG170804 Etableringen av asylsentre er en svært krevende juridisk , logistisk og politisk oppgave.
DN170804 ¶ Jusprofessor Mads Andenæs mener staten kan havne i juridisk trøbbel med EØS, og mener staten ikke bør blande seg inn i Norske Skog.
DB170804 Guttens foreldre, Chris Gard og Connie Yates, kjempet en lang juridisk kamp for at han skulle bli sendt til USA for å prøve ut eksperimentelle behandlingsformer.
AP170804 Han ble kjent i den vestlige verden da han i 2010 ga ut en flere hundre sider lang fatwa - en juridisk vurdering av islamsk lov - som erklærte terrorisme og selvmordsbombing for uislamsk.
AA170804 - Jeg er ingen juridisk ekspert, men å løse ut gjelden til et privat selskap tror jeg svært fort ESA vil anse som ulovlig subsidiering, sier han.
AA170804 - Jeg er ingen juridisk ekspert, men å løse ut gjelden til et privat selskap tror jeg svært fort ESA vil anse som ulovlig subsidiering, sier han.
DN170803 Spesialetterforsker Robert Mueller har oppnevnt en såkalt « grand jury » med stor juridisk makt for å etterforske Russlands angivelige innblanding i presidentvalget i 2016.
DN170803 En storjury er et juridisk redskap for å gjennomføre rettslige forundersøkelser.
DN170803 ¶ Jusprofessor Mads Andenæs mener staten kan havne i juridisk trøbbel med EØS, og mener staten ikke bør blande seg inn i Norske Skog.
VG170802 Juridisk kan det ha vært « on the record », men stemningen ble feil.
DB170802 Flere av rekordholderne truet med juridisk kamp for å beholde rekorden sin.
AP170802 Og dette er en helt alminnelig juridisk oppfatning.
DN170801 Han tror ikke han er i noen juridisk fare, så han ser bare på dette som et politisk problem han kommer til løse på egen hånd, sier kilden.
AP170801 Han tror ikke han er i noen juridisk fare, så han ser bare på dette som et politisk problem han kommer til løse på egen hånd, sier kilden.
AA170801 Han tror ikke han er i noen juridisk fare, så han ser bare på dette som et politisk problem han kommer til løse på egen hånd, sier kilden.
AA170801 Han tror ikke han er i noen juridisk fare, så han ser bare på dette som et politisk problem han kommer til løse på egen hånd, sier kilden.
AA170731 Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukerombudet, anbefaler folk å undersøke litt før de kjøper billetter fra privatpersoner.
VG170730 Selv om det finnes et marked som etterspør dyr med et spesielt utseende, har oppdretterne et etisk og juridisk ansvar.
VG170730 Debatt Selv om det finnes et marked som etterspør dyr med et spesielt utseende, har oppdretterne et etisk og juridisk ansvar.
DA170730 - Men det kan påløpe merutgifter til ekstra juridisk bistand, spesielt om saken må tas til retten.
DB170729 Staten er pålagt å yte juridisk og psykologisk hjelp til ofre.
DB170728 Guttens foreldre kjempet en lang juridisk kamp for at han skulle bli sendt til USA for å prøve ut eksperimentelle behandlingsformer, De tapte i flere britiske rettsinstanser og i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som mente slik behandling bare ville forlenge guttens lidelser.
DA170728 Kommunen har ikke en juridisk plikt til å sikre alle steder, men vil normalt hjelpe sine innbyggere.
AA170728 Guttens foreldre kjempet en lang juridisk kamp for at han skulle bli sendt til USA for å prøve ut eksperimentelle behandlingsformer, De tapte i flere britiske rettsinstanser og i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som mente slik behandling bare ville forlenge guttens lidelser.
DB170727 Det er vanskelig både etisk og juridisk .
DB170727 Avgjørelsen kunne også juridisk forklares med en for streng strafferamme for et partydop som hadde lite å gjøre med svev over 2.40.
DB170727 Loven om juridisk kjønn er derfor den største kjønnspolitiske seieren i denne stortingsperioden.
DA170726 Kommunen har ikke en juridisk plikt til å sikre alle steder, men vil normalt hjelpe sine innbyggere.
DB170725 Kan innebære svindel ¶ Juridisk rådgiver i Datatilsynet, Tobias Judin, er klar over problemet.
DA170725 Kommunen har ikke en juridisk plikt til å sikre alle steder, men vil normalt hjelpe sine innbyggere.
AA170725 Frode Elton Haug, juridisk direktør i forbrukerombudet, anbefaler folk å undersøke litt før de kjøper billetter fra privatpersoner.
DN170724 - Dette har også vært en diskusjon på juridisk fakultet, sa viserektor Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen til DN.
DB170724 Juridisk bistand ¶
DB170724 Juridisk bistand er en fordel om man skal kjøpe bolig på Mallorca, fordi megleren er der en ren selger.
DB170724 FN-flertallet vil med den nye traktaten som juridisk og politisk verktøy legge press på alle atomvåpenstater - USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea - til å arbeide mye hardere for gjensidig og balansert nedrustning.
AA170724 | Foreldre gir opp juridisk kamp for dødssykt spedbarn ¶
AA170724 Men foreldrene har kjempet en lang juridisk kamp for å få sendt gutten til USA for å prøve ut andre og mer eksperimentelle behandlingsformer der.
AA170724 Det tar seg dårlig ut at en kirkemusikkfestival driver forretninger som kan ligge i et juridisk grenseland.
SA170720 Steffen Andreassen ( 27 ) Jobber i dag som juridisk rådgiver i Bjørnevatn.
SA170720 En spiller for Kløfta, en annen er blitt juridisk rådgiver og to er blitt bilselgere.
DB170720 Han har tatt en juridisk utdannelse i moderlandet og blitt lært opp ved å følge sin far, sa Schoder.
DB170720 Den polske regjeringens kjør for å endre lovene har alarmert EU og juridisk ekspertise over hele Europa.
AP170720 Steffen Andreassen ( 27 ) Jobber i dag som juridisk rådgiver i Bjørnevatn.
AP170720 En spiller for Kløfta, en annen er blitt juridisk rådgiver og to er blitt bilselgere.
DN170719 « Det er vanskelig, men ikke en umulig juridisk sak », sier Burger.
DN170719 Tidligere søksmål er blitt avvist på bakgrunn av at det er et politisk, ikke juridisk , spørsmål hvordan vi skal klare å både møte klimautfordringen og samtidig forsyne verden med nødvendig energi, sier han.
DB170719 Jeg har et juridisk forsørgeransvar for henne frem til hun er 24 år - hvordan er det i samsvar med virkeligheten ?
DA170719 - Tidligere søksmål er blitt avvist på bakgrunn av at det er et politisk, ikke juridisk , spørsmål hvordan vi skal klare å både møte klimautfordringen og samtidig forsyne verden med nødvendig energi.
DA170719 På 50-tallet gjorde han karriere og ble øverste sjef og bygde opp et velrenommert forlag som ga ut juridisk litteratur.
AA170719 - Tidligere søksmål er blitt avvist på bakgrunn av at det er et politisk, ikke juridisk , spørsmål hvordan vi skal klare å både møte klimautfordringen og samtidig forsyne verden med nødvendig energi.
DB170718 Jeg er åpen for at Abid Raja har en annen juridisk vurdering enn oss men vi tolker dette til å være et arbeidsforhold - og da skal det lønnes, sier Spjelkavik til Dagbladet.
DA170718 Britene må betale det de er juridisk forpliktet til å betale, fastslo Labour-leder Jeremy Corbyn, som har hatt « veldig informative, veldige ærlige og veldig nyttige » diskusjoner om EU med EUs brexit-sjef Michel Barnier.
AP170718 Men det betyr mer enn bare å holde seg juridisk på rett side.
DB170716 juni for « juridisk rådgivning ».
VG170714 - Vil ikke Frp krasje med kristne velgere på sin politikk på tvillingabort, tidlig ultralyd, ja til å skifte juridisk kjønn, bistand, søndagshandel og en mer liberal alkoholpolitikk ?
DB170714 Det folk ikke vet er at man er juridisk ansvarlig for ei katt når man begynner å mate den, sier Torunn Vingsand, leder for Dyrebeskyttelsen i Sør-Trøndelag, til Dagbladet, og fortsetter : ¶
NL170713 Tidligere direktør for juridisk avdeling i Legeforeningen, Anne Kjersti Befring, uttaler i intervju med Dagens Medisin ( 20. juni ), med direkte henvisning til ovennevte sak : " Vi har nettopp vært vitne til at en tilsynsavgjørelse der det påvises alvorlige svikt i ledelsen, ikke får konsekvenser for noen av lederne som påvi
DB170713 Avtalen er en bindende juridisk tekst som krever at land som ratifiserer avtalen aldri, under noen omstendigheter, kan utvikle, teste, produsere, framstille eller på annen måte anskaffe eller lagre atomvåpen.
AA170712 Juridisk direktør i banken, Audun Moen, mener advokatbransjen selv må rydde opp.
NL170711 Det var selvsagt riktig og ryddig av ordføreren å be om en juridisk vurdering av egen habilitet.
DN170711 Juridisk direktør Audun Moen og nestleder i juridisk avdeling Maria Løvold ( til venstre ), her sammen med student Pauline Sommerfelt Helle.
DN170711 Juridisk direktør Audun Moen og nestleder i juridisk avdeling Maria Løvold ( til venstre ), her sammen med student Pauline Sommerfelt Helle.
DB170710 Hun kjemper for å få avtaler om frihandel med alle verdens land, men kan juridisk ikke forhandle med noen før landet er ute av EU.
AA170709 Av paragraf 12 i rettshjelpsloven framgår det at staten kan dekke utgifter til juridisk hjelp og veiledning.
DA170708 Hun er nestleder i Forbundet for transpersoner i Norge og er en av dem som har endre juridisk kjønn det siste året. 67 år gamle Remø forteller at hun som fireåring hadde sin første opplevelse av å være kvinne.
DA170708 | 655 søkte om å endre juridisk kjønn ¶ 655 personer søkt om å endre juridisk kjønn i Folkeregisteret etter at regelverket ble endret for et år siden.
DA170708 | 655 søkte om å endre juridisk kjønn ¶ 655 personer søkt om å endre juridisk kjønn i Folkeregisteret etter at regelverket ble endret for et år siden.
AA170708 Fredag opphevet politiet restriksjonene slik at de kunne gi juridisk bistand, ifølge DPA.
AA170708 Fredag opphevet politiet restriksjonene slik at de kunne gi juridisk bistand, ifølge DPA.
DN170707 Det ble « storebror ser deg»-aktig, sier Gullik Gundersen, juridisk rådgiver i Datatilsynet.
DN170707 - Det ble « storebror ser deg»-aktig, sier Gullik Gundersen, juridisk rådgiver i Datatilsynet.
DB170707 Det endelige utkastet til den juridisk bindende teksten krevde at land som ratifiserer avtalen aldri under noen omstendigheter utvikler, tester, produserer, fremstiller eller på annen måte anskaffer seg eller lagrer atomvåpen.
DB170707 Eli Bævre, juridisk rådgiver ved Forbrukerombudet, forklarer at de er i gang med å vurdere om de skal opprette sak.
DB170707 Det mener Tore Lunde, jusprofessor ved juridisk fakultet i Bergen, at den er.
DB170707 Eli Bævre, juridisk rådgiver ved Forbrukerombudet, forklarer at de er i gang med å vurdere om de skal opprette sak.
DB170707 Det mener Tore Lunde, jusprofessor ved juridisk fakultet i Bergen, at den er.
DA170707 Dyrevelferdsloven slår tydelig fast at det ikke skal drives avl som gir hunder fysiske eller mentale problemer, og oppdretterne har et juridisk ansvar for å sikre dyrenes helse.
AA170707 Det endelige utkastet til den juridisk bindende teksten krevde at land som ratifiserer avtalen aldri under noen omstendigheter utvikler, tester, produserer, fremstiller eller på annen måte anskaffer seg eller lagrer atomvåpen.
VG170706 Han mener også at det er nødvendig at alle utdanningsinstitusjoner kan tilby et studentombud, slik at studentene får en uavhengig juridisk bistandsperson.
DA170705 Da er barnet som selvstendig individ voksent nok til å inngå en juridisk bindende avtale - og gammelt nok til å samtykke aktivt.
AA170705 Flere og flere land innser behovet for juridisk bindende standarder for å bidra til at stater setter en stopper for vold mot kvinner, sier Thorbjørn Jagland, som er generalsekretær i Europarådet.
BT170704 Oddekalv sier de ikke har tatt stilling til om de vil gå juridisk til verks om vedtaket ikke endres på deres oppfordring.
AA170704 Presidenten har benektet påstandene mot ham, og kaller dem en « juridisk fiksjon.
AA170704 Rapporten er forelagt Advokatfirmaet Schjødt, som har levert en juridisk betenkning om hvorvidt rapporten gir grunnlag for å mistenke straffbare forhold.
NL170703 Jeg ønsker et juridisk perspektiv på bruk av tvang i psykisk helsevern velkommen slik Marius Storvik nylig skrev om i sitt doktorgradsarbeid.
DB170703 ¶ NASJONALE BEHOV : Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo har en nasjonal oppgave.
AP170703 I tillegg inngår bare de som jobber med tjenester som er direkte knyttet til olje- og gassproduksjon, som for eksempel boretjenester, dykkertjenester, og geologiske undersøkelser, og ikke det bransjen måtte bruke av for eksempel hotellovernattinger, taxiturer og juridisk bistand.
AP170703 I tillegg inngår bare de som jobber med tjenester som er direkte knyttet til olje- og gassproduksjon, som for eksempel boretjenester, dykkertjenester, og geologiske undersøkelser, og ikke det bransjen måtte bruke av for eksempel hotellovernattinger, taxiturer og juridisk bistand.
AP170702 | Lettvint om retten til selvbestemt juridisk kjønn Jeanette J.
AP170702 Endring av juridisk kjønn kan i dag gjennomføres ved å fylle ut et skjema, som riktignok kan lastes ned fra internett, men som skal signeres for hånd og sendes i posten til Skatt Nord.
AP170702 juni fremsetter Joacim Lund lettvinte og til dels feilaktige påstander rundt loven som gir rett til selvbestemt juridisk kjønn.
DB170701 Dere tar rett og slett feil ; historisk, biologisk, sosialt, humanistisk og juridisk .
DB170701 » Loven berører mange : Ifølge Personregisteret har allerede 650 personer søkt om å få bytte juridisk kjønn.
DB170701 Tidligere måtte en person som ønsket å endre juridisk kjønn blant annet få diagnosen transseksualisme, og dessuten gjennomgå langvarig hormonbehandling og irreversibel sterilisering.
DB170701 Spørsmålet om kjønnsidentitet og bytte av juridisk kjønn ble nylig behandlet av Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, etter at Frankrike nektet tre av sine borgere å skifte juridisk kjønn uten at de først ble sterilisert og fikk diagnosen transseksualisme.
DB170701 Spørsmålet om kjønnsidentitet og bytte av juridisk kjønn ble nylig behandlet av Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, etter at Frankrike nektet tre av sine borgere å skifte juridisk kjønn uten at de først ble sterilisert og fikk diagnosen transseksualisme.
DB170701 Loven gir personer mulighet til å søke om juridisk kjønnsskifte uten en inngripende prosess.
DB170701 Barn over 16 år kan selv søke om å få bytte juridisk kjønn uten samtykke fra sine foreldre.
DB170701 - SEIER : " Lov om endring av juridisk kjønn " Prop. 74 L, gjør det enklere å skifte kjønn.
DB170701 Juridisk kjønnsskifte innebærer at du får nytt personnummer, der det nye juridiske kjønnet ditt fremgår.
VG170630 Juridisk direktør Nina Vindvik i Luftfartstilsynet skriver i en epost til VG at det skal være mulig å jobbe på tvers av landegrensene, og det skal være like sikkert å fly med innleid fly og besetning som med selskapets egne fly og besetning.
DN170630 Det gjorde at Frontline tok DHT til retten både i New York og på Marshalløyene, der DHT er juridisk hjemmehørende, for å stoppe avtalen og få gjennom oppkjøpet.
DA170630 - Men det kan påløpe merutgifter til ekstra juridisk bistand, spesielt om saken må tas til retten.
VG170629 Erdogan har selv uttalt at tyrkiske myndigheter « skal kjempe politisk og juridisk mot arrestordrene », men har ikke benektet hendelsen.
VG170629 Bildet : Mads Andenæs er professor i privatrett ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.
VG170629 Ifølge domstolsadministrasjonen er den tidligere dommerfullmektige mistenkt for å ha forfalsket et vitnemål fra juridisk fakultet i Bergen.
VG170629 Domstoladministrasjonen har politianmeldt en tidligere dommerfullmektig for forfalskning av et vitnemål fra juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶
NL170629 ¶ I styremøtet ved UiT torsdag ble det vedtatt at juridisk fakultet skal bestå.
NL170629 Universitetsstyret har vedtatt at juridisk fakultet skal bestå.
NL170629 Nå blir det i stedet seks, og det betyr at juridisk er reddet.
BT170629 Ifølge Domstoladministrasjonen har vedkommende forfalsket et vitnemål fra juridisk fakultet på Universitetet i Bergen.
BT170629 Dekan Asbjørn Strandbakken ved Juridisk fakultet på UIB sier han ikke kjenner til saken.
AP170629 Det antatt forfalskede vitnemålet fra juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha blitt benyttet da vedkommende søkte og fikk stillingen.
AP170629 Ifølge Domstoladministrasjonen har vedkommende forfalsket et vitnemål fra juridisk fakultet på Universitetet i Bergen.
AP170629 Dekan Asbjørn Strandbakken ved Juridisk fakultet på UIB sier han ikke kjenner til saken.
AA170629 Det antatt forfalskede vitnemålet fra juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha blitt benyttet da vedkommende søkte og fikk stillingen.
SA170628 TENK DEG GODT OM : - Man bør tenke gjennom om man ønsker å dele posisjonen sin med andre, sier juridisk rådgiver i Datatilsynet, Tobias Judin.
SA170628 Det kan si noe om vi er sosiale eller sitter mye hjemme, sier juridisk rådgiver i Datatilsynet, Tobias Judin.
DN170628 Entra bygger nå blant annet nytt juridisk fakultet i Oslo og et nytt mediesenter i Bergen, samt nytt skolebygg for BI og et miljøvennlig Powerhouse i Trondheim.
BT170628 TENK DEG GODT OM : - Man bør tenke gjennom om man ønsker å dele posisjonen sin med andre, sier juridisk rådgiver i Datatilsynet, Tobias Judin.
BT170628 Det kan si noe om vi er sosiale eller sitter mye hjemme, sier juridisk rådgiver i Datatilsynet, Tobias Judin.
AP170628 TENK DEG GODT OM : - Man bør tenke gjennom om man ønsker å dele posisjonen sin med andre, sier juridisk rådgiver i Datatilsynet, Tobias Judin.
AP170628 Det kan si noe om vi er sosiale eller sitter mye hjemme, sier juridisk rådgiver i Datatilsynet, Tobias Judin.
VG170627 Langs gjerdene og portene til folks boliger, henger regntunge plakater med bilder av savnede mellom lapper med tilbud om juridisk hjelp og støttegrupper. 9 år gamle Tayla Rose og bestemor Tanya McFarley vil fortsette å gjøre alt de kan for å hjelpe til i det brannrammede nærområdet.
AP170627 En av de etterlattes advokater, Marco Gerritsen, mener likevel at utfallet juridisk sett ikke er så galt.
AP170627 Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, stipendiat ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, understreker at vedtaket fra EU-kommisjonen ikke er en dom.
AP170627 Fagdirektøren er enig i at en juridisk bemanningsmargin som blir regulert av staten kunne vært en god idé - i teorien.
AP170627 Fagdirektøren er enig i at en juridisk bemanningsmargin som blir regulert av staten kunne vært en god idé - i teorien.
AP170627 Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, stipendiat ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, understreker at vedtaket fra EU-kommisjonen ikke er en dom.
AA170627 En av de etterlattes advokater, Marco Gerritsen, mener likevel at utfallet juridisk sett ikke er så galt.
VG170626 Norge er i dag ett av de land som har kommet lengst i både juridisk og reell likebehandling, men det er ikke lenge siden også vi hadde lovgivning som i dag virker fremmed og vond.
SA170626 Trenerforeningen er klar med juridisk bistand om utfallet av dagens møte blir at Bård Flovik får sparken.
SA170626 Juridisk bistand ¶
NL170626 I dette veiskillet er IRS-fakultetet, sammen med Juridisk fakultet og det Kunstfaglige fakultet blitt en salderingspost.
AP170626 - Det ville i så fall ha krevd en juridisk revolusjon i Italia og Europa, mener han.
AP170626 Trenerforeningen er klar med juridisk bistand om utfallet av dagens møte blir at Bård Flovik får sparken.
AP170626 Juridisk bistand ¶
DB170625 FN presiserer at rett til helsetjenester er en rettighet for alle mennesker - uavhengig av juridisk status.
DB170624 Rent juridisk var denne beslutningen fundert i en ny FIS-regel om at maks utestengelse i ski bare er åtte år.
SA170623 Banken ba også om en juridisk vurdering av Byåsens sponsoravtale med spillselskap.
NL170623 Tilgjengeligheten av jurister i Nord-Norge er dermed en ganske annen i dag enn den hadde vært uten et juridisk fakultet i Tromsø.
DB170623 For bestemmelsen om overtredelsesgebyr er ikke gjeldende her, sier juridisk seniorrådgiver Grete Alhaug i Datatilsynet til Dagens Næringsliv.
VG170622 Én kilde til forvirring i kommunene er i hvilken grad kommunene kan skille mellom vannskutere og andre farkoster, og hvilke begrunnelser som i så fall vil være juridisk holdbare for dette, skriver KS-direktør Helge Eide i Kommunal Rapport.
DB170622 Han har tatt en juridisk utdannelse i moderlandet og blitt lært opp ved å følge sin far, sier Midtøsten-eksperten og sier det er to ulike historier om ham som går : ¶
DB170622 Nå har Sør-Trøndelag tingrett slått fast at det ikke var juridisk grunnlag i kravet fra Sigurd Klomsæt.
VG170621 - Det er vel ingen hemmelighet at vi håper det snart bør komme en juridisk betenkning rundt det norske spillmarkedet.
NL170621 I Norge er juristutdanningen og hovedtyngden av juridisk forskning organisert innenfor de tre juridiske fakultetene, lokalisert i Oslo, Bergen og Tromsø.
NL170621 Det juridiske fakultet ved UiT har fungert som en drivkraft i nord, i arbeidet for rettssikkerhet og juridisk kompetanse i landsdelen.
NL170621 De har stått som garantister for en forskningsbasert juridisk utdanning og som akademiske forvaltere av rettsstaten.
NL170621 Dette er juridisk uriktig.
DA170621 Saken er et nesten enstemmig bystyre, deriblant Ap, godtok en juridisk bindende avtale i 2012.
AP170621 Selv kaller han forsvarstalen sin for « Et portrett av en tiltale som juridisk pornografi ».
AP170621 Saken mot Ahmed Altan og broren Mehmed Altan er begynnelsen på en lang dags ferd mot en mørk natt i tyrkisk juridisk historie ¶
AP170621 » Juridisk pornografi ¶
AP170621 Selv kaller han forsvarstalen sin for « Et portrett av en tiltale som juridisk pornografi ».
AP170621 Saken mot Ahmed Altan og broren Mehmed Altan er begynnelsen på en lang dags ferd mot en mørk natt i tyrkisk juridisk historie ¶
AP170621 » Juridisk pornografi ¶
VG170620 Han sier det er uavklart juridisk om leger har plikt til å oppgi om det finnes privat behandling som det offentlige ikke kan tilby.
AP170620 Da Trumps første presidentordre om innreiseforbud gikk for domstolene, meldte 154 store selskaper seg med et juridisk støtteskriv - et såkalt amicus brief - der de påsto at forbudet ville svi økonomisk.
AA170620 Ja, vi har skriftlige rapporteringsverktøy i form av journalsystem, men det er klare regler for hva man skal og hvordan man skal dokumentere i en journal, som er et juridisk dokument.
VG170619 Andre opplever at det opprettes et juridisk konglomerat av finurlige selskapskonstruksjoner, inn- og utleiesystemer at de til slutt ikke vet hvem som har arbeidsgiveransvar for dem.
VG170619 VG har intervjuet leder av juridisk avdeling i LO, Atle Sønsteli Johansen.
AP170619 Tyrkia har gjort det klart at de mener beslutningen om å etterlyse de tyrkiske livvaktene er « gal, fordomsfull og mangler juridisk grunnlag ».
AA170619 Det fantes flere grunnner til dette, både juridisk og personlig fra artistenes side.
DN170618 - Den norske ordningen er også sterkere, og det er en klar juridisk forankring av prinsippet om nettnøytralitet.
VG170616 * 1 Han må ha juridisk bosted samt bo i det nye landet i to år før søknaden sendes ( unntak hvis mor eller far er fra landet ). * 1 Han må gi en detaljert forklaring rundt de personlige omstendighetene rundt overgangen. * 1 Han må skriftlig godkjennelse fra Norges Skiforbund, ettersom han har konkurrert i FIS-arrangem
VG170616 - Vi sørger for at Raymond får juridisk rådgiving, så han skal føle seg trygg etter å ha vunnet en slik kjempegevinst.
NL170616 Universitetsstyret bør lytte til det unisone kravet fra landets juridiske fagmiljøer og ikke minst til studentene våre : Behold juridisk fakultet som selvstendig fakultet.
NL170616 Slik også Juridisk Studentutvalg i Tromsø på en utmerket måte har beskrevet, så er opprettelsen av et eget juridisk fakultet i Tromsø en suksesshistorie. http://nordnorskdebatt.no/article/et-organisatorisk-eksperiment Fakultetet er et resultat av en lang kamp for å få et permanent, selvstendig juridisk forsknings- og utdanningstilbud i Nord-Norge.
NL170616 Slik også Juridisk Studentutvalg i Tromsø på en utmerket måte har beskrevet, så er opprettelsen av et eget juridisk fakultet i Tromsø en suksesshistorie. http://nordnorskdebatt.no/article/et-organisatorisk-eksperiment Fakultetet er et resultat av en lang kamp for å få et permanent, selvstendig juridisk forsknings-
NL170616 Jeg klarer i likhet med Kristian Wangsfjord i Juridisk studentutvalg ikke forstå hvordan arbeidsgruppen som har vurdert fakultetsstrukturen ikke ser at ulempene ved å frata Juridisk fakultet sin status vil være mye større enn eventuelle fordeler ved økt samarbeid mellom « beslektede fag ».
NL170616 Jeg klarer i likhet med Kristian Wangsfjord i Juridisk studentutvalg ikke forstå hvordan arbeidsgruppen som har vurdert fakultetsstrukturen ikke ser at ulempene ved å frata Juridisk fakultet sin status vil være mye større enn eventuelle fordeler ved økt samarbeid mellom « beslektede fag ».
NL170616 Forslaget om at juridisk fakultet i Tromsø skal tilbake til å være et institutt i et storfakultet sammen med blant annet fagmiljø for biologi, fiskeri og økonomi har naturlig nok opprørt juristmiljøer nasjonalt.
NL170616 Et flertall i arbeidsgruppen som har vurdert hvor mange fakulteter UiT skal ha, konkluderer med at Juridisk Fakultet ikke skal bestå som eget fakultet, men slås sammen med « beslektede fag » som biovitenskap, fiskeri og økonomi.
NL170616 Det er en mildt sagt underlig og kritikkverdig fremgangsmåte å forelå så drastiske endringer for et fag- og studentmiljø, uten å få frem hvilke faglige argumenter som taler for en sammenslåing av juridisk fakultet med andre fagmiljøer.
NL170616 At studentene ved Juridisk Fakultet i Tromsø er de studentene som er mest fornøyde sammenliknet med jusstudentene i Oslo og Bergen er argument nok i seg selv for å legge forslaget om å nedgradere det juridiske fakultetet bort permanent.
NL170616 http://nordnorskdebatt.no/article/et-organisatorisk-eksperiment Fakultetet er et resultat av en lang kamp for å få et permanent, selvstendig juridisk forsknings- og utdanningstilbud i Nord-Norge.
DB170616 Han mener presidentskapet allerede har tatt grep etterhvert som problemene har kommet på bordet de siste årene, blant annet ved å styrke prosjektledelsen på huset juridisk og bygningsfaglig.
AA170616 Visepresident Mike Pence får ekstra juridisk bistand til håndtere undersøkelsene om eventuelle bånd mellom Trump-administrasjonen og Russland.
AA170615 Flyselskapene er juridisk forpliktet til å dekke innkjøp eller leie av relevante gjenstander i den perioden bagasjen er forsinket.
NL170614 | Et organisatorisk eksperiment med juridisk fakultet som innsats ¶
NL170614 Jurfak og Juridisk Studentutvalg har levert en rekke høringsuttalelser, ingen av våre bekymringer er fornuftig besvart.
NL170614 I Europa, og store deler av verden, er det et kvalitetsstempel om universitet har et juridisk fakultet.
NL170614 For rekrutteringen av studenter fra utlandet er det avgjørende at jusstudiet i Tromsø ligger til et juridisk fakultet.
NL170614 Det er skuffende og utilstrekkelig at arbeidsgruppen ikke har satt seg inn i realiteten for Jurfak, og betydningen av et juridisk fakultet ved UiT.
AP170614 Selskapet har fått gjennomført en finansiell og juridisk betenkning som konkluderer med at det ikke er noe i veien for at Vinmonopolet kan bli tildelt oppgaven gjennom et vedtak i Stortinget.
AP170614 Søstrene er 16 og 19 år ; den ene et barn, og den andre, det vi juridisk anser som voksen.
AP170614 Søstrene er 16 og 19 år ; den ene et barn, og den andre, det vi juridisk anser som voksen.
NL170613 Opprinnelig som fag under institutt for fiskerifag, deretter til Institutt for rettsvitenskap i 1987, og altså et eget juridisk fakultet fra 1997.
NL170613 For Tromsø og Nord-Norge er det avgjørende at juridisk juridisk fakultet består og bevarer sin selvstendighet.
NL170613 For Tromsø og Nord-Norge er det avgjørende at juridisk juridisk fakultet består og bevarer sin selvstendighet.
NL170613 Et juridisk fakultet er uten tvil en viktig del av UiTs kulturelle kapital.
NL170613 Dersom juridisk fakultet i Tromsø legges ned, og blir et institutt under et annet fakultet, er det ikke mulig å kalle det noe annet enn en nedgradering.
DB170613 « Samleie » er en juridisk definisjon som er nødvendig å ha med i straffebestemmelsene, sier Hårek Elvenes ( H ) i justiskomiteen.
DB170613 - Presist, juridisk begrep ¶
DB170613 - Begrepet « samleie » er i straffeloven et presist, juridisk begrep.
AP170613 Fylkesmannen har bare vurdert de konkrete sakene, vi mente det var behov for en større juridisk gjennomgang, sier han også.
AP170613 Det viser at den politiske avtalen som er inngått, ikke er forankret juridisk , sier han.
AA170613 Det er en moralsk forpliktelse, og det er en juridisk forpliktelse, sier Avramopoulos.
DB170612 Politiets jurister har visstnok vurdert søknaden om å marsjere og ikke funnet juridisk hold for å nekte dem.
DB170612 Det gir ihvertfall et juridisk rom for å nekte dem å marsjere i våre gater.
VG170611 Datatilsynet : ikke negativt ¶ Juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet Signhild Blekastad, sier at de i utgangspunktet ikke er negative til Palantir-prosjektet.
SA170611 Advokatene mine har nå satt i gang en juridisk prosess.
BT170611 Advokatene mine har nå satt i gang en juridisk prosess.
AP170611 Juridisk er det mulig å etablere religiøse privatskoler.
AP170611 Advokatene mine har nå satt i gang en juridisk prosess.
DB170610 Ifølge juridisk rådgiver Hanna Kjærnet i Norges Fotballforbund er det svært sjelden at dette skjer.
BT170610 I USA er dette en politisk prosedyre, ikke en juridisk .
VG170609 I korrespondansen fremkommer det at Helly Hansen hevder det skyldtes skiforbundets ønske om å komme seg ut av dagens Phenix-kontrakt på en juridisk ryddig måte.
VG170609 ) skal klare å matche alle punktene, i tillegg til det komplekse i det å analysere to veldig ulike selskaper - så er vi ikke innstilt på å risikere vårt eget renommé eller standing ved å gå inn i en juridisk prosess mot en partner vi har hatt i 25 år.
DA170609 Men jeg forstår at man har valgt en vei som gjør at det er juridisk lettere å få en fellende dom, sier Ranstorp til TT.
AP170609 Begge påstandene er skadelige for Trump, og kan til og med ha satt ham i juridisk trøbbel fordi det kan anses som et forsøk på å motarbeide rettsvesenet ( « obstruction of justice » ).
VG170608 Nei, og det skyldes at en riksrettssak først og fremst er en politisk og ikke juridisk prosess.
VG170608 Nei, det gjør det ikke, og det skyldes at en riksrettssak først og fremst er en politisk og ikke juridisk prosess.
FV170608 Selv om ankeutvalget ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
DB170608 Mabula Hydara som hevder hun var lovlig gift med Baboucar Ndure har norsk juridisk bistand.
DB170608 - Jeg stoler fullt og helt på Mabula, sier advokat Mam Amie Jobe, som bistår Mabula Hydara juridisk i Gambia.
DB170608 Juridisk har de hatt sitt på det tørre : Slottet omfattes i dag ikke av offentlighetsloven, slik alle andre offentlige institusjoner gjør.
DA170608 Selv om ankeutvalget i sin begrunnelse ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
AA170608 Selv om ankeutvalget i sin begrunnelse ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
AA170608 Selv om ankeutvalget ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
AA170608 Selv om ankeutvalget i sin begrunnelse ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
VG170607 - Retten sier tydelig at kommunens valg av modell for eiendomsskatt er et politisk og ikke et juridisk spørsmål, sier han ¶
SA170607 mai er det juridisk sett fullt mulig, og enkelt.
NL170607 Den er et juridisk dokument, og det som står der skal være så rett som mulig, men holder den egentlig mål ?, rent juridisk .
NL170607 Den er et juridisk dokument, og det som står der skal være så rett som mulig, men holder den egentlig mål ?, rent juridisk.
DN170607 Det kan tenkes at det er juridisk mulig å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, men vi vil ikke føre en proteksjonistisk politikk, sier Ove Trellevik.
DB170607 Det hele startet for to år siden, da en juridisk tvist mellom dyreparkens investorer og et annet firma førte til at en domstol frøs dyreparkens ressurser.
DB170607 - SPARER PENGER : En juridisk tvist mellom den kinesiske dyreparkens investorer og et annet selskap førte til at en domstol la ned forbud mot å selge dyrene.
DB170607 TV 2 slår blant annet fast at « Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ) spurte aldri familien Mousavi om å være en del av kampanjen, de sendte dem aldri noen takk etter å ha samlet inn fire millioner kroner, og de har avslått å gi familien juridisk bistand.
DA170607 Det kan tenkes at det er juridisk mulig å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, men vi vil ikke føre en proteksjonistisk politikk, sier Trellevik.
AA170607 Det kan tenkes at det er juridisk mulig å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, men vi vil ikke føre en proteksjonistisk politikk, sier Ove Trellevik. ( ©NTB ) ¶
VG170606 I andre enden kommer det ut en så juridisk testet behandling der er mulig å få i idretten, med en konklusjon alle parter vil kunne forholde seg til, vurdert ut fra det gjeldende regelverket.
VG170606 » Debatt Dommen mot jordmødrene i Sverige er en intellektuell fadese, og viser at politikk nå har evne til å vinne frem i rettssalen over juridisk analyse.
VG170606 Ordene over er konklusjonen til den anerkjente, svenske arbeidsrettsprofessor Reinhold Fahlbeck i siste utgave av svenske Juridisk Tidskrift.
VG170606 Dommen mot jordmødrene i Sverige er en intellektuell fadese, og viser at politikk nå har evne til å vinne frem i rettssalen over juridisk analyse.
VG170606 Vi har vært særdeles tydelige for å forsterke Stortingets apparat, både teknisk og juridisk .
DB170606 Plutselig var ikke en grundig juridisk avgjørelse fra et helt uavhengig norsk domsutvalg bra nok for internasjonal skisport.
AP170606 Oslo tingrett har slått fast at eiendomsskatten i Oslo er lovlig, og at utformingen av eiendomsskatt er et politisk, og ikke et juridisk , spørsmål.
AA170606 - Retten sier tydelig at kommunens valg av modell for eiendomsskatt er et politisk og ikke et juridisk spørsmål, sier han ¶
AA170606 Gullik Gundersen, juridisk rådgiver i Datatilsynet, sier til Vårt Land at kartleggingen fremstår som lovlig, men at organisasjonen likevel bør være varsomme.
AA170606 Gullik Gundersen, juridisk rådgiver i Datatilsynet, sier til Vårt Land at kartleggingen fremstår som lovlig, men at organisasjonen likevel bør være varsomme.
DB170605 Før anklager, drittkasting og juridisk trøbbel preget hverdagen hans, var Cosby en av de største stjernene amerikansk fjernsyn hadde å by på. 79-åringen ble verdensstjerne med programmet « Cosby med familie », originaltittel « The Cosby Show », som handlet om den afroamerikanske familien Huxtable.
DA170605 Juridisk er dette problematisk, derfor omtales dette ikke som noe innreiseforbud av republikanere flest.
AA170605 Retten vil bli administrert av sorenskriver Hans Hugo Kristoffersen som har flere juridisk fagkyndige ved sin side.
AA170605 Retten vil bli administrert av sorenskriver Hans Hugo Kristoffersen som har flere juridisk fagkyndige ved sin side.
NL170604 Så til de av dere ved juridisk og historisk fakultet som kanskje føler seg støtt eller synes at lekmenn skal holde seg borte fra debatten vil jeg si følgende : Det er få som tviler på at dere har tatt til dere mye boklig lærdom, har studert deres fag og fått sine eksamener, men at dere er de eneste som har de rette svarene er
NL170604 Hvordan i all verden kan det fremkomme slike absolutte påstander, er det virkelig slik at kun de ved juridisk fakultet og enkelte av de yngre historikerne ved UIT er de som kjenner den eneste rette sannhet ?
FV170603 - Mitt inntrykk er at det er respekt for CAS og at domstolen ansees for å være uavhengig og solid juridisk .
SA170602 - Mitt inntrykk er at det er respekt for CAS og at domstolen ansees for å være uavhengig og solid juridisk .
SA170602 - Mitt inntrykk er at det er respekt for CAS og at domstolen ansees for å være uavhengig og solid juridisk .
DB170602 FOR denne anken i Johaug-saken er sannsynligvis mer politisk enn juridisk motivert.
DB170602 Ellers tviholder Kasper og hans utvalgte menn på et internt juridisk system som blander lovgivende og dømmende myndighet, og har historisk sett ganske lav troverdighet når det gjelder det å bekjempe doping.
DB170602 Der fikk Johaug en forholdsvis streng staff med en juridisk god begrunnelse om utøvernes plikt til å være maksimalt forsiktige med all medisinbruk.
BT170602 Mener Bøe at slike problemstillinger er så juridisk og etisk mikroskopiske at de kun hører hjemme i kaffepauser på et juridisk fakultet ?
BT170602 Mener Bøe at slike problemstillinger er så juridisk og etisk mikroskopiske at de kun hører hjemme i kaffepauser på et juridisk fakultet ?
BT170602 MIKROSKOPISK : Om Bergen kommune skulle ha påtatt seg en for stor rolle i å legge til rette for bysykkelgaven, er det en forbrytelse så mikroskopisk at diskusjonen hører hjemme over en kaffetrakter på Juridisk fakultet, skrev Eirik Glambek Bøe i BT.
BT170602 Bøe synes heller ikke å se noe problematisk, verken etisk eller juridisk , ved at gavegiveren får positivt omdømme tilbake for sin gave.
BT170602 - Mitt inntrykk er at det er respekt for CAS og at domstolen ansees for å være uavhengig og solid juridisk .
AP170602 De peker på at dette er « et komplekst juridisk område hvor både miljø-, konkurranse- og handelshensyn må balanseres.
AP170602 En slik vurdering skal de få, sier han og viser til at arbeidet med en juridisk vurdering av handlingsrommet i loven om offentlige anskaffelser alt er satt i gang.
AP170602 - Mitt inntrykk er at det er respekt for CAS og at domstolen ansees for å være uavhengig og solid juridisk .
AP170602 - Mitt inntrykk er at det er respekt for CAS og at domstolen ansees for å være uavhengig og solid juridisk .
AP170602 - Mitt inntrykk er at det er respekt for CAS og at domstolen ansees for å være uavhengig og solid juridisk .
AA170602 En slik vurdering skal de få, sier han og viser til at arbeidet med en juridisk vurdering av handlingsrommet i loven om offentlige anskaffelser alt er satt i gang.
AA170602 De peker på at dette er « et komplekst juridisk område hvor både miljø-, konkurranse- og handelshensyn må balanseres.
DN170601 Trump og visepresident Mike Pence skal på forhånd ha rådført seg med juridisk ekspertise for å avklare om en slik beslutning vil være innenfor loven, ifølge CNN.
DN170601 Trump og visepresident Mike Pence skal på forhånd ha rådført seg med juridisk ekspertise for å avklare om en slik beslutning vil være innenfor loven, ifølge CNN.
DN170601 Studentene - gjerne fra BI, NHH eller juridisk fakultet - hadde også døgntilgang på en egen concierge.
DA170601 Geir Ulfstein, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, framhever to fallgruver som skaper risiko for at Norge bryter folkeretten dersom norske soldater skulle være til stede på syrisk territorium.
VG170531 Han er professor i privatrett ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo ¶
DN170531 Det er selvsagt ingenting problematisk med det juridisk sett, men slik jeg ser det er Swap en kreativ omgåelse av bindingsbegrensningen på mobilabonnement på 12 måneder for privatpersoner ved i stedet å binde kunden gjennom en nedbetalingsordning, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.
DN170531 Studentene - gjerne fra BI, NHH eller juridisk fakultet - hadde også døgntilgang på en egen concierge.
AA170531 Lokale planer og strukturendringer blir fort svulstige og får fart på seg i høringsrundene, for å påvirke Utdanningsdirektoratet sin behandling av nye søknader juridisk .
SA170530 California forbereder seg på juridisk motstand mot Trumps helomvending i miljøpolitikken og har engasjert Obamas tidligere justisminister, Eric Holder, til å representere California i rettssystemet mot Trump-administrasjonen.
DN170530 Som juridisk begrunnelse vises det til terrorloven, som kan gi fengsel på livstid.
DA170530 Men utslippsmålene er ikke juridisk bindende.
BT170530 Som juridisk begrunnelse vises det til terrorloven, som kan gi fengsel på livstid.
BT170530 Om Bergen kommune skulle ha påtatt seg en for stor rolle i å legge til rette for at dette skulle skje, er det i tilfelle en forbrytelse så mikroskopisk at diskusjonen hører hjemme over en kaffetrakter på Juridisk fakultet, ikke i byens største avis.
BT170530 Dette er en forbrytelse så mikroskopisk at diskusjonen hører hjemme over en kaffetrakter på Juridisk fakultet.
BT170530 At gavene helst også skal gi banken litt positivt omdømme tilbake, er ikke problematisk, verken juridisk eller etisk.
AA170530 Som juridisk begrunnelse vises det til terrorloven, som kan gi fengsel på livstid.
VG170529 Kanalen hevder at Grimmarks rettsprosesser er en del av en internasjonal kampanje for å påvirke abortrettighetene i blant annet europeiske land, og at hun får juridisk og økonomisk støtte av organisasjonen.
DB170529 - Utvisningen var hjemlet i juridisk prosedyre og regionale og internasjonale avtaler knyttet til utvisning av anklagede personer og kriminelle, melder det offisielle nyhetsbyrået Qatar News Agency ( QNA ).
DA170529 - Utvisningen var hjemlet i juridisk prosedyre og regionale og internasjonale avtaler knyttet til utvisning av anklagede personer og kriminelle, melder det offisielle nyhetsbyrået Qatar News Agency ( QNA ).
AP170529 - Utvisningen var hjemlet i juridisk prosedyre og regionale og internasjonale avtaler knyttet til utvisning av anklagede personer og kriminelle, melder det offisielle nyhetsbyrået Qatar News Agency ( QNA ).
AA170529 - Utvisningen var hjemlet i juridisk prosedyre og regionale og internasjonale avtaler knyttet til utvisning av anklagede personer og kriminelle, melder det offisielle nyhetsbyrået Qatar News Agency ( QNA ).
VG170528 - Vi er trygge på dem vi har rundt oss, og føler at Therese har fått optimal juridisk bistand.
DB170528 Ifølge Reikerås, hadde politiet bevisst klippet vekk andre ledd av lovparagrafen, hvor det går fram at personer med juridisk embedseksamen kan yte rettshjelp etter domstolloven.
DN170527 ) og juridisk direktør Jacob Møller var sentrale spillere da Schibsted inngikk omfattende avtaler med Naspers og Telenor.
AP170527 Kjøs understreker at barn har en juridisk rett til å bli hørt, en rett som altfor sjelden blir oppfylt.
SA170526 Jan Fridthjof Bernt, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen og en av Norges fremste eksperter på offentlighet, er enig med karakteristikken fra Riksrevisjonen.
DN170526 * Selv om G7 ikke tar juridisk bindende beslutninger, kan gruppen legge viktige politiske føringer i en rekke saker.
DN170526 * G7 er ingen internasjonal organisasjon eller institusjon og bygger ikke på noe juridisk grunnlag.
DB170526 Hemmeligholdet kritiseres ikke bare fra politisk hold, men møter også motbør juridisk .
DB170526 Det sier Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus i offentlig rett ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.
DB170526 Kampanjen har også blitt klaget inn til Forbrukerombudet, bekrefter juridisk direktør Frode Elton Haug til Kampanje.
FV170525 Nå handler det om hvordan hun skal håndtere den kommende rettssaken juridisk .
AP170525 Jan Fridthjof Bernt, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen og en av Norges fremste eksperter på offentlighet, er enig med karakteristikken fra Riksrevisjonen.
AP170525 Selv om pasienter ikke har juridisk rett til fornyet vurdering, kan de be om det, men Aamdals sier at det er hans erfaring er at det er tilfeldig hvem som blir henvist.
AP170525 Norske kreftpasienter som får beskjed om at det ikke lenger finnes kurerende behandling, har ingen juridisk rett til såkalt second opinion.
AP170525 Ingen juridisk rett til fornyet vurdering ¶
AP170525 I en begrunnelse skrev Helsedirektoratet at ordningen var for juridisk og økonomisk komplisert.
SA170524 Ifølge svenske Allmänna Reklamationsnämnden er hverken bilprodusentene eller forhandlerne juridisk bundet til oppgaven med drivstofforbruk, så lenge de er basert på EUs testkjørsyklus.
DA170524 Jan Olav Frantsvold, avdelingsleder for juridisk avdeling, skriver at PU gjør det de kan for å tilrettelegge for at pågripelser og uttransporter gjennomføres så skånsomt som mulig, og at de forsøker så godt som mulig å ivareta familiens behov til enhver tid.
DA170524 Jan Olav Frantsvold, avdelingsleder for juridisk avdeling, skriver at PU gjør det de kan for å tilrettelegge for at pågripelser og uttransporter gjennomføres så skånsomt som mulig, og at de forsøker så godt som mulig å ivareta familiens behov til enhver tid.
BT170524 Ifølge svenske Allmänna Reklamationsnämnden er hverken bilprodusentene eller forhandlerne juridisk bundet til oppgaven med drivstofforbruk, så lenge de er basert på EUs testkjørsyklus.
AP170524 Ifølge svenske Allmänna Reklamationsnämnden er hverken bilprodusentene eller forhandlerne juridisk bundet til oppgaven med drivstofforbruk, så lenge de er basert på EUs testkjørsyklus.
AA170524 Ifølge svenske Allmänna Reklamationsnämnden er hverken bilprodusentene eller forhandlerne juridisk bundet til oppgaven med drivstofforbruk, så lenge de er basert på EUs testkjørsyklus.
SA170523 Etter at « Lov om endring av juridisk kjønn » trådte i kraft 1. juli 2016, kan alle få velge sitt juridiske kjønn.
DB170523 Elden svarer Heger med at han opplevde at kjennelsen var endelig juridisk , ettersom den er avsagt av en annen dommer.
DB170523 For amerikanerne er hvert land som deltar med på å « legitimere » den juridisk tvilsomme operasjonen.
AP170523 Skolene skal fortsatt dokumentere det arbeidet gjør, men Ap-politikeren mener et enkeltvedtak er et mer juridisk forpliktende dokumentasjonskrav.
DB170521 For fakta er : I følge barne- og familie loven, er hovedregelen et delt juridisk foreldreansvar etter brudd, og det er et sjeldent unntak at mor blir idømt alene det juridiske foreldreansvaret.
VG170520 « DRØMMEPRINSEN » : Kei Komuro, mannen som kapret den japanske prinsessens hjerte, jobber som juridisk assistent.
AP170520 Aftenposten mener : Ta raskt tak i Vaterland-miljøet ¶ Juridisk rådgiver : - De sier de tar familievold på alvor, men lokalt blir dette prioritert ned ¶
SA170519 - Det er ikke juridisk mulig å pålegge dem det.
SA170519 - Det er ikke juridisk mulig å pålegge dem det, sa Fourneyron.
AP170519 - Det er ikke juridisk mulig å pålegge dem det.
AP170519 - Det er ikke juridisk mulig å pålegge dem det, sa Fourneyron.
VG170518 Jeg skal gi regjeringen honnør for å ha fulgt opp daværende helseminister Jonas Gahr Støre sitt forslag om gjøre det mulig å endre juridisk kjønn uten operasjon.
DN170518 | Kilde : Trump mener Parisavtalen ikke er juridisk bindende ¶
DB170518 Thømming mener å ha sitt på det tørre juridisk .
AP170518 Leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L'orange, skriver i en kommentar til NTB at det er regjeringens fortjeneste at Norge klatrer, og nevner innføring av retten til å velge juridisk kjønn og utvidelser av lavterskel sjekketilbud.
AA170518 | Kilde : Trump mener Parisavtalen ikke er juridisk bindende ¶
VG170517 Vi har gjort det enklere å endre juridisk kjønn og vi har lagt frem en LHBTI-handlingsplan med over 40 tiltak, sier Høie.
VG170517 - Vårt arbeid med ny handlingsplan for LHBTI-personer og at vi har gjort det mulig å endre juridisk kjønn gjør at Norge nå kommer ut som det nest beste landet i Europa på rettigheter for LHBTI-personer, sier Solveig Horne til VG.
NL170516 Det interessante er at de aldri fremstiller juridisk , strategisk, næringsmessig og ideologisk underkastelse som noe positivt.
DN170516 Konrad Szymanski, Polens statssekretær for EU-spørsmål, mener saken bærer preg av å være « mer politisk enn juridisk ».
DB170516 - Persidenten har formell rett til å avgjøre om han vil dele slik informasjon, juridisk eier Trump klareringssystemet og kan avgradere etter eget forgodtbefinnende.
DB170516 ¶ ALLEMANNSEIE : Tradisjonen med bunadene er det ingen som eier rettighetene til, sier professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Olav Torvund.
DB170516 Det sier professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Olav Torvund.
DB170516 Daglig leder ved Heimen Husfliden, Hilde Øya, ønsker ikke å gå inn i noen juridisk diskusjon da hun får presentert argumentene til professor Olav Torvund.
DB170516 Juridisk kan du kanskje gjøre det, men humanitært er det på kanten.
DA170516 Endringen er tidligere kritisert av Foreningen Mobbing i Skolen, som frykter at elevenes rettigheter svekkes ved at en juridisk knagg inn i forvaltningsloven forsvinner.
VG170514 Nå fremmes altså et rasjonale som med juridisk oppfølging vil gjøre det vanskelig, for ikke å si umulig for jøder å være jøder under et slikt strafferegime.
DA170513 Ved Panzi-sykehuset gis fire typer hjelp : medisinsk, psykologisk, sosioøkonomisk og juridisk .
DA170513 LOs juridisk avdeling har vært sentral i utformingen av EØS-forslaget, men også eksterne juridisk rådgivning er tatt i bruk. Én av dem LO har søkt råd fra, er jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo ( UiO ).
DA170513 LOs juridisk avdeling har vært sentral i utformingen av EØS-forslaget, men også eksterne juridisk rådgivning er tatt i bruk. Én av dem LO har søkt råd fra, er jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo ( UiO ).
AP170513 I bystyret mener deler av opposisjonen at det kan være lovstridig å fjerne parkeringsplasser, de har bedt Fylkesmannen om en juridisk vurdering.
VG170512 En juridisk avklaring viser at det er grønt lys om man vil, og nå blir det ytterst interessant å få svar på et grunnleggende spørsmål : ¶
DN170512 Ifølge retningslinjene, må Slyngstads private aksjeinvesteringer som er underlagt bindingstid forhåndsgodkjennes av juridisk direktør i Norges Bank.
DB170512 De har ikke noen måte å verifisere at dette fødselsnummeret faktisk tilhører søkeren, sier juridisk rådgiver Gullik Gundersen i Datatilsynet.
SA170511 Stevningen er sendt inn, og den følger en juridisk prosess videre.
DN170511 Knudsen mener han har klar juridisk ryggdekning for dette.
DN170511 - Det er mye juridisk kompetanse involvert her, sier Knudsen.
DB170511 Stevningen er sendt inn, og den følger en juridisk prosess videre.
DB170511 For selv om boka trolig ikke oppfyller kriterier for rasehat i juridisk forstand, er konflikten som skildres mellom raser, ikke mellom kulturer.
DA170511 Men ingen fornuftig person med tilgang til juridisk rådgivning ville svart på spørsmål uten forsikringer om at han ikke selv vil bli straffeforfulgt, sa advokaten.
BT170511 Stevningen er sendt inn, og den følger en juridisk prosess videre.
AP170511 Stevningen er sendt inn, og den følger en juridisk prosess videre.
NL170510 Bodøkvinnen kommer til Gyldendal fra Nevion Europe AS, der hun siden 2015 har vært i tilsvarende stillling med ansvar for økonomi, juridisk , HR og administrasjon.
DB170510 CAS har den internasjonale Wada-koden som juridisk fundament når de behandler saker som kommer opp for domstolen.
DB170509 Men også fordi ingen med noen som helst juridisk kraft gidder å rote i gamle, halvkvedede dopingsaker.
DB170509 Spesielt ille blir det om banker i tillegg til kun å jobbe for sine aksjonærer også tas for juks og lureri, uansett om det er av juridisk og/eller moralsk art.
DB170509 - Vi trodde at Flynn var kompromittert, sa Yates om hvorfor de advarte Trumps administrasjon og viste til et møte hun holdt med Donald McGahn, juridisk rådgiver ved Det hvite hus, 26.januar.
AA170509 Skiller ikke type drift ¶ Juridisk rådgiver ved eierskapsenheten, Hilde Ringard bekreftet at loven ikke skiller type drift ¶
VG170508 januar ble avsatt av Trump like før hun skulle gå av, etter at hun uttalte at de nye reglene for innreise til USA er « juridisk og moralsk tvilsomme ».
DB170508 - Vi trodde at general Flynn var kompromittert, sa Yates, før hun, ifølge CNN, viste til et møte hun holdt med Donald McGahn, juridisk rådgiver ved Det hvite hus, den 26. januar.
DB170508 De seneste månedene har gründeren brukt mye tid hos advokaten for juridisk bistand i anledning lanseringen av selskapets lånetjeneste i Norge.
AP170508 Vår advokat har vurdert at det juridisk sett ikke er noe grunnlag for å anke, sier Svein Ove Ueland, virksomhetsleder i Kristiansand kommune ti Fædrelandsvennen.
VG170506 I USA skjer dette, men mister juridisk rettighet i Norge.
DB170506 Allerede sommeren 2015 var spørsmålet om Moore kunne stå juridisk ansvarlig for dødsfallet oppe.
SA170505 Han er leder for juridisk avdeling i arbeidstakerorganisasjonen.
DB170505 Vår erfaring er på ingen måte at foreldre pusher barna mot en endring av juridisk kjønn.
AP170505 Det sier Jan Fridthjof Bernt, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen ( UiB ) og en av Norges fremste eksperter på offentlighetsloven, om funnene til ekspertene Riksrevisjonen har brukt i sitt utkast til rapport.
AP170505 At ekspertpanelet mener 35 prosent av avslagene på innsyn ikke holder mål juridisk , syns hun er et høyt tall.
AA170505 Men mens ansvarlig helsepersonell møter uten juridisk bistand i kontrollkommisjonen for å forklare tvangsvedtak, møter barnevernet i fylkesnemda med innhyret advokat.
VG170504 * 1 Mike Powell sier til BBC at han allerede har søkt juridisk hjelp for å slåss mot en eventuell trussel mot lengde-verdensrekorden på 8,95 meter. * 1 Den tidligere mellomdistansestjernen Steve Cram retter skytset mot idrettsledelsen, og mener tidligere utøvere kan bli ofre for at ledere ikke hadde sørget for gode nok kontrollsystemer.
VG170504 Den rettslige kjennelsen ble fattet i april, men offentliggjort først nå, og innebærer at kvinnen ikke kan holdes juridisk ansvarlig for drapene, skriver BBC.
DB170504 FIFA og NFF har selv en juridisk forpliktelse til ikke å bidra til slike brudd.
DA170504 - Jeg måtte hatt en jurist ved min side hvis jeg skulle ha forklart hva det skyldes, og hva brexit betyr rent juridisk for disse landene.
AP170504 Sarah Ulme, arbeidsløs juridisk sekretær i Narbonne.
AP170504 Sarah Ulme, arbeidsløs juridisk sekretær i Narbonne.
DN170503 I retten kom det frem at også juridisk direktør Tord Eide, som sluttet i advokatfirmaet DLA Piper for å begynne i Alevo, er blitt sagt opp.
DN170503 Alder var Alevos advokat i Sveits før han ble hyret inn som juridisk direktør.
DN170503 - Det var mange ansatte som rett og slett ikke kvalifiserte for jobben, og det ble nødvendig å gjøre store endringer i ledelsen, sa juridisk direktør Alder i retten.
DB170502 Så her står vi, med de praktiske konsekvensene av endring av juridisk kjønn, og av nye, lovhjemlede forståelser av kjønn.
DB170502 I sitt tilsvar til min kronikk Kjønn er ikke en følelse, Bent Høie, skriver pensjonert førsteamanuensis Janneke Van der Ros at hun kan svare for helseministeren, og at arbeidet med lov om skifte av juridisk kjønn har vært omfattende og inkluderende.
DB170502 DEBATT OM NY LOV : Forslaget til ny lov om juridisk kjønn har skapt debatt.
DB170502 Den pågående debattens største problem er at den baserer seg på et uriktig juridisk grunnlag, og jeg mistenker at noen i denne debatten er klar over det og egentlig fremmer moralske synspunkter under dekke av behovet for lovforbud og dermed ikler argumentasjonen et politisk momentum.
VG170429 mai vil EU-kommisjonen presentere et forslag til juridisk mandat for forhandlingene med Storbritannia.
SA170429 Punkt 6 : Jeg tror ordføreren nå begynner å forstå at hun verken har juridisk grunnlag for å heve avtalen eller politisk holdbar grunn til å si den opp.
DB170429 Men det må gjøres en juridisk sikker vurdering.
DB170429 Der møtte hun juridisk direktør Frode Berg og kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen - men ikke Bjørn Kjos.
DB170429 Johan Aulstad, professor ved juridisk fakultet og leder av forskningsgruppen for forvaltningsrett ved Universitetet i Tromsø, har tidligere uttalt til Dagbladet at vedtaket til departementet ikke kan være riktig.
DB170429 Jan Fridthjof Bernt, professor ved juridisk faktultet ved Universitetet i Bergen, mener også at departementet i stedet burde ha opphevet dispensasjonen.
DA170429 Da er det soleklart at de også har juridisk ekspertise som er kapabel til å gjøre en god faglig vurdering av saken.
AP170429 Utlendingsgruppen i Jussbuss jobber med å gi gratis juridisk veiledning i en del utvalgte saksområder.
VG170428 Grunnen til at byrådet ventet så lenge med å kaste ut Veireno var manglende juridisk grunnlag for å si opp kontrakten tidligere, frykten for et enormt erstatningskrav fra Veireno-eier Jonny Enger, og frykten for at Oslo skulle bli et norsk Napoli med enorme og uhåndterlige mengder med søppel i gatene ¶
DN170428 Kilden kaller uttalelsen en « juridisk bekreftelse » som i praksis ikke vil gå lenger enn det Storbritannias regjering selv har sagt om saken.
DB170428 På spørsmål om han er beredt til å gi Nelson den juridisk bindende erklæringen hun har bedt om - at Norwegian ikke vil bruke mannskaper fra utenfor Europa og USA på sine USA-flygninger - sier han at det irske datterselskapet ikke har noen Asia-ansatte.
AA170428 - Jeg måtte hatt en jurist ved min side hvis jeg skulle ha forklart hva det skyldes, og hva brexit betyr rent juridisk for disse landene.
DB170427 Tonje Gjevjon går til angrep på den nye loven om endring av juridisk kjønn.
DB170427 Myndighetenes plikt til å endre disse strukturene er verken berørt i forarbeidene til lov om endring av juridisk kjønn eller i forarbeidene til diskrimineringsloven om seksuell orientering.
DB170427 Lov om endring av juridisk kjønn gir alle personer en rett til å endre juridisk kjønn gjennom egenmelding.
DB170427 Lov om endring av juridisk kjønn gir, som vi har sett, ikke noen uttømmende regulering av transpersoners rettigheter.
DB170427 Lov om endring av juridisk kjønn gir alle personer en rett til å endre juridisk kjønn gjennom egenmelding.
DB170427 Dette er et samfunnsproblem som ikke er skapt av lov om endring av juridisk kjønn.
DB170427 Det er vanskelig å se hvordan lov om endring av juridisk kjønn rokker ved cis-kvinners rettigheter.
BT170427 Rastad understreker også at det at trusselen går så direkte på å prøve å påvirke en politisk sak, gjør den enda mer alvorlig juridisk .
BT170427 Presiseringene vil bli tatt inn i forskriften, men ulven vil fremdeles ha et sterkt juridisk vern.
BT170427 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) advarte om at det nye målet kunne komme i tvil med naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen, en juridisk forpliktende avtale om å ivareta flora og fauna.
BT170426 Felles for disse juridisk voksne personene, er at de klager med største selvfølge, som om de er født med spesielle rettigheter til å plage naboer og trakassere politifolk.
AP170426 Hun vil ikke spekulere i hvordan døtrenes far og hans familie forholder seg til saken, men sier : ¶ - Juridisk sett vil han kunne hente døtrene tilbake og gifte dem bort.
VG170425 - Denne type yrkessykdomssaker er erfaringsmessig tunge og arbeidskrevende, både faktisk og juridisk .
AA170425 Spørsmålet om surrogati omtaler Bioteknologinemnda ( nå Bioteknologrådet ) i sin rapport fra 2011 og flertallet slår fast at eggdonasjon og surrogati er intensjonelt og konseptuelt grunnleggende forskjellige ting og kan ved relativt enkle juridiske formuleringer danne en juridisk skranke mot surrogati.
DB170424 Vi er enige i at det er et paradoks at det er enklere å endre juridisk kjønn enn å endre navn.
DB170424 Tonje Gjevjon etterlyser svar fra Bent Høie angående den nye loven om endring av juridisk kjønn.
DB170424 Selv om vi er glade for lovendringen som fjernet krave om kastrasjon for endring av juridisk kjønn.
DB170424 Men vi regner med at det blir like lett å endre navn som juridisk kjønn i fremtiden.
DB170424 Dette er et juridisk prinsipp som er verken uklart eller uforutsigbart.
AP170424 Juridisk utdannelse ved universitet i Paris.
VG170423 Det gjorde vi etter å ha søkt råd hos juridisk ekspertise.
DN170423 Vi mener det ikke er lov å ha en eiendomsskatt som fritar en så stor del av eiendommene, sier Anders Leisner, leder av juridisk avdeling.
DB170423 ¶ GRUNDIG ARBEID : For to år siden mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) en rapport om ordningen for endring av juridisk kjønn og om helsetilbudet til personer med kjønnsdysfori.
DB170423 Lovforslaget om endring av juridisk kjønn fulgte også denne fremgangsmåten i vårt demokratiske system og er dermed fylt ut legitim.
DB170423 Kroppslig kjønn, og det juridisk kjønn tildelt på grunnlag av anatomi, samsvarer ikke alltid med psykologisk kjønn.
DB170423 Helseministeren utarbeidet på bakgrunn av disse en høringsuttalelse med påfølgende høringsrunde om lov om endring av juridisk kjønn som alle interesserte kunne få uttale seg om, før et endelig forslag ble forelagt Stortinget.
DB170423 For det tredje så er det ikke så enkelt som brevskriveren antyder å endre juridisk kjønn : det innebærer å endre alle identitetspapirer og fornyelse av id kort ( pass, førerkort, visa, skattepapirer mm.
VG170422 I dag vil for eksempel ikke disse barna ha rett på fars- eller morsarven sin dersom en av foreldrene uten juridisk foreldrestatus går bort.
SA170422 Slike søknader ville ha blitt avvist på grunnlag av tyrkisk lovverk av ethvert juridisk organ, tvitret han videre.
SA170422 Det finnes ingen juridisk vei for å gjøre om resultatet fra folkeavstemningen, slår Tyrkias justisminister fast, og avviser dermed kravet fra opposisjonen.
DB170422 I voksen alder henvendte Wehner seg til den lokale kirken, men fikk beskjed om at det ikke fantes nok bevis til at de ville gi juridisk støtte.
DB170422 VG fortalte denne uka at det er delte meninger i befolkningen vedrørende programkomiteens forslag om å gi barn flere enn tre juridiske foreldre og innføringen av et tredje juridisk kjønnsalternativ.
DB170422 Selv om de færreste av oss har flere enn to foreldre fra starten av eller ønsker å benytte oss av et tredje juridisk kjønn, så er det viktig for de av oss det gjelder.
DB170422 At noen av oss skal få lov til å juridisk definere seg utenfor de to kjønnene vi i dag opererer med, påvirker ikke min K eller din M i passet.
BT170422 Nasjonal fronts leder Marine Le Pen har økt vinnersjansene i presidentvalget i Frankrike etter at hennes politiske hovedrival er kastet ut i juridisk trøbbel.
AA170422 Slike søknader ville ha blitt avvist på grunnlag av tyrkisk lovverk av ethvert juridisk organ, tvitret han videre.
AA170422 Det finnes ingen juridisk vei for å gjøre om resultatet fra folkeavstemningen, slår Tyrkias justisminister fast, og avviser dermed kravet fra opposisjonen.
VG170421 Dersom Stortinget mener at instruksen som nå pålegges miljøministeren er juridisk bindende, og han nekter å følge den, risikerer Helgesen Riksrett.
VG170421 Uansett fortjener barn et sterkt juridisk vern rundt sin situasjon.
VG170421 Derfor trenger barn juridisk beskyttelse av de viktige relasjonene til sine medforeldre, selv om de ikke er biologisk i slekt.
SA170421 Det kan de oppnå gjennom det som juridisk kalles en midlertidig forføyning.
FV170421 Det kan de oppnå gjennom det som juridisk kalles en midlertidig forføyning.
DA170421 - Det faktum at Norge kom til en helt annen konklusjon i afghanerens asylsak, viser at deres gjennomgang av asylsaken i dette tilfellet ikke har vært grundig nok, sier Amanda Taylor, juridisk ekspert i European Council on Refugees and Exiles ( ECRE ), til Dagsavisen.
DA170421 - Det faktum at Norge kom til en helt annen konklusjon i afghanerens asylsak, viser at deres gjennomgang av asylsaken i dette tilfellet ikke har vært grundig nok, sier Amanda Taylor, juridisk ekspert i European Council on Refugees and Exiles ( ECRE ), til Dagsavisen.
DA170421 - Det faktum at Norge kom til en helt annen konklusjon i afghanerens asylsak, viser at deres gjennomgang av asylsaken i dette tilfellet ikke har vært grundig nok, sier Amanda Taylor, juridisk ekspert i European Council on Refugees and Exiles ( ECRE ), til Dagsavisen.
BT170421 Det kan de oppnå gjennom det som juridisk kalles en midlertidig forføyning.
AP170421 Det kan de oppnå gjennom det som juridisk kalles en midlertidig forføyning.
VG170420 I stedet bør de ønske juridisk behandling velkommen og la retten tegne opp grensene.
VG170420 I stedet bør de ønske juridisk behandling velkommen og la retten tegne opp grensene.
VG170420 - Det vil, som dere vet, bli avgjort juridisk , så vi får se hva som blir utfallet da, sier Engen.
VG170420 Kommentar Det er fullt forståelig at norsk fotball søker en juridisk grenseoppgang rundt verdifulle rettigheter.
VG170420 Det er fullt forståelig at norsk fotball søker en juridisk grenseoppgang rundt verdifulle rettigheter.
SA170419 Vår vurdering er at det er naturlig å si fra når det juridisk fra vår side er definert som ulovlig, og vi bruker masse penger på å stoppe det.
SA170419 Vår vurdering er at det er naturlig å si fra når det juridisk fra vår side er definert som ulovlig, og vi bruker masse penger på å stoppe det.
FV170419 Vår vurdering er at det er naturlig å si fra når det juridisk fra vår side er definert som ulovlig, og vi bruker masse penger på å stoppe det.
DB170419 Seinest i februar kom Europarådets overvåkingskommisjon for antidopingarbeidet med en ny henvendelse til alle europeiske land om å trygge en fullt ut uavhengig kontroll og straffeprosess på sin hjemmebane gjennom et frittstående og juridisk kompetent NADO.
DB170419 Energi- og miljøkomiteen inviterte juridisk eksperter fra begge sider til høring 21. mars for å avklare det juridiske handlingsrommet.
DB170419 - Når energi- og miljøkomiteen avviser forslaget, viser det at det er for dårlig politisk og juridisk håndverk av regjeringa.
DB170419 Vi kan ikke lenger skille mellom juridisk kjønn på utseende eller kjønnskarakteristika, det er personnummeret som avgjør kjønnet.
DB170419 Vedtaket om juridisk kjønn støtter da transkvinner i at de er kvinner.
DB170419 Når du, regjeringen og stortingsflertallet har endret loven om juridisk kjønn er det nok fordi dere ønsker at transpersoner skal få være seg selv.
DB170419 Når det kommer til noe så fundamentalt som skifte av juridisk kjønn, hastes et vedtak gjennom.
DB170419 Nok et åpent brev til Helseminister Bent Høie om konsekvenser av ny lov om juridisk kjønn.
DB170419 Med loven om juridisk kjønn kan man ikke nekte om personnummeret er riktig.
DB170419 Med den nye loven om juridisk kjønn kan i prinsippet alle med kvinnelig personnummer delta.
DB170419 Loven om skifte av juridisk kjønn betyr at personer med intakte mannlige kjønnsorganer med loven i hånd kan komme inn og dusje nakne sammen med kvinner.
DB170419 Loven om juridisk kjønn angår hele befolkningen og påvirker halvparten direkte, men er lobbet frem på bakrommet.
DB170419 Jeg tar opp dette fordi jeg ser flere problemer med å så enkelt kunne skifte juridisk kjønn.
DB170419 Jeg er klar over at dette ikke vil være noe ekte transpersoner kommer til å gjøre, men poenget er hvor lett det er å gjøre det når man enkelt kan bytte juridisk kjønn.
DB170419 I regjeringens pressemelding Enklere å endre juridisk kjønn står det : - Lovforslaget er historisk ved at det ikke lenger skal være helsetjenesten, men personen selv som bestemmer om han eller hun har endret kjønn.
DB170419 Har de som vedtok loven om juridisk kjønn egentlig tenkt gjennom hvordan dette påvirker kvinner, for eksempel i kvinnefengsler ?
DB170419 Enhver person som føler seg som kvinne og som har skiftet juridisk kjønn, har tilgang til alle kvinnerom.
DB170419 Dette tenkte nok ikke regjering og storting på da de lot vedtaket om juridisk kjønn gå gjennom i hastefart.
DB170419 Den offentlige samtalen omkring endring av juridisk kjønn har vært fraværende og har ikke inkludert befolkningen.
DB170419 Den nye loven om juridisk kjønn flytter definisjonsmakten om kjønn fra vitenskap til den enkelte persons egen opplevelse av kjønnsidentitet.
DB170419 - Den offentlige samtalen omkring endring av juridisk kjønn har vært fraværende og har ikke inkludert befolkningen, skriver artikkelforfatteren.
BT170419 Vår vurdering er at det er naturlig å si fra når det juridisk fra vår side er definert som ulovlig, og vi bruker masse penger på å stoppe det.
AP170419 Vår vurdering er at det er naturlig å si fra når det juridisk fra vår side er definert som ulovlig, og vi bruker masse penger på å stoppe det.
AA170419 Gjengen i Pied Piper opplever store forandringer i sin hverdag da grunnleggeren Richard Henricks gir fra seg kontrollen av selskapet til Dinesh som på sin side selvfølgelig klarer å rote selskapet opp i en juridisk suppe av dimensjoner.
DN170418 Allerede der oppstår det problemstillinger, sier juridisk seniorrådgiver Anders Hobæk i Datatilsynet.
DA170418 | Flertall negative til nytt juridisk kjønn ¶ 46,3 prosent sier de er negative til å innføre en ny kjønnskategori i lovverket, slik Arbeiderpartiet åpner for. 32,2 prosent sier de er positive.
DA170418 Under helgens landsmøte skal Ap diskutere forslaget om å vurdere innføringen av et nytt juridisk kjønn.
DA170418 Ap-nestleder Hadia Tajik presenterte nylig valgkomiteens forslag om å vurdere innføring av et tredje juridisk kjønn og mer enn to juridiske foreldre.
AP170418 | Flertall negative til nytt juridisk kjønn ¶ 46,3 prosent sier de er negative til å innføre en ny kjønnskategori i lovverket, slik Arbeiderpartiet åpner for. 32,2 prosent sier de er positive.
AP170418 Under helgens landsmøte skal Ap diskutere forslaget om å vurdere innføringen av et nytt juridisk kjønn.
AP170418 Ap-nestleder Hadia Tajik presenterte nylig valgkomiteens forslag om å vurdere innføring av et tredje juridisk kjønn og mer enn to juridiske foreldre.
AA170418 - Jeg kommer til å svare på enhver juridisk innvending.
AA170418 Allerede der oppstår det problemstillinger, sier juridisk seniorrådgiver Anders Hobæk i Datatilsynet.
VG170417 - Vi har stemt mot et tredje juridisk kjønn i Stortinget og det var også oppe på vårt landsmøte, men fikk ikke flertall, sier Toppe til VG.
DB170416 - Vi må forholde oss til at Mandal kommune har nullkonsesjon i dag, og da blir det veldig feil å gi konsesjon eller utsette behandlingen i påvente av kommunale vedtak, sier juridisk rådgiver Kristen Gislefoss hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
DB170415 Om det kanskje var på tide å sikre frilansere bedre forsikrings- og pensjonsordninger, flere flerårige arbeidsstipender og juridisk hjelp ved inngåelse av kontrakter og kontraktsbrudd.
AP170413 Szilvasi forklarer at ett av formålene med rapporten er å få testet dette i retten, ECCR er først og fremst en juridisk organisasjon.
AP170413 - Vi vil ta en juridisk vurdering på det over påske.
AP170413 - Både pedagogisk leder og styrer har et helt klart juridisk ansvar.
AP170413 - Både pedagogisk leder og styrer har et helt klart juridisk ansvar, sier høyskolelektor Tone Strømøy.
BT170412 - Vi vil ta en juridisk vurdering på det over påske.
BT170412 - Både pedagogisk leder og styrer har et helt klart juridisk ansvar.
AA170412 Nå har EU-kommisjonen bestemt seg for å åpne en juridisk gransking av saken, opplyser visepresident Frans Timmermans.
VG170411 Vi trenger myndigheter som kan hindre at sekterisk vold finner sted, som kan dømme de som står bak volden, og som kan gi oppreisning til ofrene under beskyttelse av et rettferdig juridisk system.
AP170411 Kilde : Amnesty ¶ - Juridisk togkræsj ¶
AP170411 Den amerikanske delstaten Arkansas er involvert i et juridisk bikkjeslagsmål om henrettelser.
AP170411 - Saken ligger an til å bli et spektakulært juridisk togkræsj, mener forfatter og jurist John Grisham, som har engasjert seg i saken.
AP170411 - I min hjemstat Arkansas er det planer om en spektakulært juridisk togkræsj i neste uke, skriver han i et innlegg i USA Today.
AP170411 - Det er bare de aller mest alvorlige psykiske lidelsene som juridisk sett kan rettferdiggjøre at prinsippet om råderett over eget liv og egen vilje fravikes.
DB170408 Nå sier Johan Aulstad, professor ved juridisk fakultet og leder av forskningsgruppen for forvaltningsrett ved Universitetet i Tromsø, at vedtaket til departementet ikke kan være riktig.
BT170408 Forslaget støttes av både Ap, Venstre, SV, Sp og KrF, og Lovavdelingen i Justisdepartementet er ikke i tvil om at det er juridisk holdbart.
VG170406 - En positiv utvikling er at Kinas nedrivning av arbeidsleirer, samt at det har blitt mer juridisk innsyn.
SA170406 Nå vil NFF, NTF og Fotball Media få prøvd saken juridisk .
FV170406 Nå vil NFF, NTF og Fotball Media få prøvd saken juridisk .
DB170406 - Jeg har ikke anledning til å kommentere, fordi dette er en juridisk prosess.
BT170406 Nå vil NFF, NTF og Fotball Media få prøvd saken juridisk .
AP170406 Nå vil NFF, NTF og Fotball Media få prøvd saken juridisk .
DA170405 Nærings- og fiskeridepartementet sier på sin side at det ikke er juridisk mulig.
DA170405 I et juridisk notat Ørebech utarbeidet i forkant av gårsdagens stortingshøring om meldingen, lister han opp en rekke rettsavgjørelser som han mener knesetter prinsippet om at fiskeressursene tilhører fellesskapet, og ikke er å regne som redernes eiendom selv om de har fått midlertidig tillatelser til å høste a
AP170405 Rutinene er nå endret, slik at en juridisk vurdering skal foreligge, sier Sølvsberg.
SA170404 Ringer du tilbake kan du bli koblet på opp mot et overtaksert nummer som koster veldig mye, sier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukerombudet.
SA170404 Han er juridisk direktør i Forbrukerombudet.
FV170404 Ringer du tilbake kan du bli koblet på opp mot et overtaksert nummer som koster veldig mye, sier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukerombudet.
FV170404 Han er juridisk direktør i Forbrukerombudet.
FV170404 Ringer du tilbake kan du bli koblet på opp mot et overtaksert nummer som koster veldig mye, sier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukerombudet.
FV170404 Han er juridisk direktør i Forbrukerombudet.
DB170404 - Det er ikke uvanlig, men det er igjen et juridisk språk som er myntet på at de skal holde rettslig ved en eventuell rettsrunde, sier Berge.
DA170404 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ), Riksadvokaten og Krisesentersekretariatet har alle bedt om at bruken av omvendt voldsalarm må kraftig opp, men hos påtalemyndigheten i norske politidistrikter har det gått sakte, selv om det er over to år siden det ble en teknisk og juridisk mulighet.
BT170404 Ringer du tilbake kan du bli koblet på opp mot et overtaksert nummer som koster veldig mye, sier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukerombudet.
BT170404 Han er juridisk direktør i Forbrukerombudet.
AP170404 Ringer du tilbake kan du bli koblet på opp mot et overtaksert nummer som koster veldig mye, sier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukerombudet.
AP170404 Han er juridisk direktør i Forbrukerombudet.
AA170404 Adresseavisen har også vært i kontakt med kommuneadvokat Berit Solseth, som laget en juridisk betenkning for kommunen i denne saken.
SA170403 - Vi har gjort vurderinger på juridisk nivå før Eliteserien kom i gang.
FV170403 - Vi har gjort vurderinger på juridisk nivå før Eliteserien kom i gang.
BT170403 - Vi har gjort vurderinger på juridisk nivå før Eliteserien kom i gang.
AP170403 - Vi har gjort vurderinger på juridisk nivå før Eliteserien kom i gang.
AP170401 Deretter skal vi behandle den juridisk forpliktende arealdelen av kommuneplanen, sier byråd Marcussen.
VG170331 Det er foreløpig ikke kjent nøyaktig hva Flynn har tilbudt seg å snakke om, men Wall Street Journal skriver at immunitets-kravet antyder at det Flynn har å fortelle kan føre til at han havner i en juridisk knipe.
VG170331 - Ingen fornuftig person med tilgang til juridisk rådgivning ville svart på spørsmål uten forsikringer om at han ikke selv vil bli straffeforfulgt.
VG170331 - Ingen fornuftig person med tilgang til juridisk rådgivning ville svart på spørsmål uten forsikringer om at han ikke selv vil bli straffeforfulgt, sa Kelner i uttalelsen.
SA170331 Men ingen fornuftig person med tilgang til juridisk rådgivning ville svart på spørsmål uten forsikringer om at han ikke selv vil blir straffeforfulgt, sa Flynns advokat Robert Kelner.
SA170331 Loven om endring av juridisk kjønn utfordrer retten til egne rom og trygge, konfliktfrie arenaer for kvinner, mener Kvinnegruppa Ottar.
SA170331 DEBATT : Skifte av juridisk kjønn uten kjønnskorrigerende kirurgi skaper nye problemstillinger som ennå ikke er avklart.
DB170331 Vi har sterk tro på at eventuelle diskusjoner skal løses juridisk , » heter det i den ferske uttalelsen til Danwatch.
DB170331 Juridisk ekspert for Danwatch, strafferettsadvokat Poul Hauch Fenger, er ikke i tvil om at det er alvor i dødstruslene : ¶
BT170331 Men ingen fornuftig person med tilgang til juridisk rådgivning ville svart på spørsmål uten forsikringer om at han ikke selv vil blir straffeforfulgt, sa Flynns advokat Robert Kelner.
BT170331 Men ingen fornuftig person med tilgang til juridisk rådgivning ville svart på spørsmål uten forsikringer om at han ikke selv vil blir straffeforfulgt, sier Flynns advokat Robert Kelner.
BT170331 TRYGG : Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet mener at de er på juridisk trygg grunn for måten de bruker veitrafikkloven på for å frata føreretten til cannabisbrukere.
AP170331 Men ingen fornuftig person med tilgang til juridisk rådgivning ville svart på spørsmål uten forsikringer om at han ikke selv vil blir straffeforfulgt », skriver Flynns advokat Robert Kelner.
AP170331 Men ingen fornuftig person med tilgang til juridisk rådgivning ville svart på spørsmål uten forsikringer om at han ikke selv vil blir straffeforfulgt, sa Flynns advokat Robert Kelner.
AA170331 Men ingen fornuftig person med tilgang til juridisk rådgivning ville svart på spørsmål uten forsikringer om at han ikke selv vil blir straffeforfulgt, sa Flynns advokat Robert Kelner.
AA170331 Men ingen fornuftig person med tilgang til juridisk rådgivning ville svart på spørsmål uten forsikringer om at han ikke selv vil blir straffeforfulgt, sier Flynns advokat Robert Kelner.
AA170331 - Dette er et vanskelig terreng juridisk og derfor er det viktig at vi får etterforsket saken.
VG170330 Direktivet var ikke juridisk bindende, men Obama-administrasjonen advarte skoler om at de risikerte å miste offentlig støtte hvis de ikke fulgte de nye retningslinjene.
DN170330 Tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace ble kjent skyldig også i lagmannsretten, og ankesaken pågår.
DN170330 Trump : - Et juridisk feilgrep uten sidestykke ¶ ¶
DB170330 Akkurat hva Flynn har tilbud å fortelle om er ikke klart, men med tanke på at han i samme åndedrag ber immunitet, så antyder det at Flynn kan komme i en juridisk skvis om han forteller alt.
DA170330 - Det er ikke noe juridisk i veien for i å inngå en slik tredjepartsavtale med et annet land, men det er i strid med folkeretten hvis man setter menneskers liv og sikkerhet i fare gjennom å bruke den.
AP170330 Szilvasi forklarer at ett av formålene med rapporten er å få testet dette i retten, ECCR er først og fremst en juridisk organisasjon.
AA170330 Advokaten sier videre at det tilnærmet daglig har oppstått nye problemstillinger av « faktisk- og juridisk art ».
DN170329 Denne sedvanen er nå i ferd med å utarmes uten en juridisk forankring blant lovgiverne.
DN170329 Telenor blar opp 17 millioner til tidligere finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen.
DA170329 - Aktivitetsplikten inneholder en juridisk forpliktelse til å handle, som foreldrene kan klage på og som skolen kan få sanksjoner for ikke å følge.
AP170329 Telenors tidligere finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen gikk av i fjor.
AP170329 Finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen gikk av etter korrupsjonssak.
AA170329 To av dem som forlot selskapet, var finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør På Wien Espen.
VG170328 Torsdag vil den britiske regjeringen følge opp med en hvitbok om lovene som må vedtas for å vikle Storbritannia ut av EU rent juridisk .
DB170328 Disse er både juridisk og etisk tvilsomme - og ikke minst gjør de vondt verre.
AA170328 Ingen land kan ensidig trekke seg fra en juridisk bindende beslutning fra EUs ministerråd, sier EU-kommisjonens talsperson Natasha Bernaud.
FV170327 januar, da politikerne mot den ene stemmen fra Senterpartiets Bjarne Bentsen Lieng vedtok at saken skulle utredes av en ekstern juridisk rådgiver. | - Praksisen jeg får, bidrar til at studiet går lettere ¶
DB170325 Kommer arbeidstaker ikke til enighet med arbeidsgiver om ferieavvikling, kan fagorganisasjon, om du er medlem, eller juridisk hjelp bistå arbeidstaker.
AP170325 Menneskerettighetsgruppen mener forholdene er så ille at de mener det juridisk sett kan betraktes som fangemishandling.
AP170325 Menneskerettighetsgruppen mener forholdene er så ille at de mener det juridisk sett kan betraktes som fangemishandling.
BT170324 Gjennom en juridisk utlegning sparker han i realiteten alt ansvar nedover : Har det skjedd noe straffbart eller kritikkverdig, må det i så fall ha skjedd som enkeltstående hendelser på tjenestemannsnivå.
VG170323 Vi vil gjennomgå dommen for å se om det er grunnlag for eventuelt å anke det forholdet hvor lagmannsretten er uenig i vårt vedtak, sier juridisk direktør Jan Munthe Magnus i Skattedirektoratet til NTB.
DN170323 Skatt vest vurderer nå en anke, ifølge juridisk direktør Jan Munthe Magnus i Skattedirektoratet.
DN170323 Jan Munthe Magnus, juridisk direktør i Skattedirektoratet.
DN170323 Det er krevende både juridisk og tidsmessig, sier Magnus. 17 år siden starten ¶
DA170323 Likevel er det vanskelig for oss å oppdage forholdene Hovland henviser til, sier juridisk rådgiver for Stavanger kommune, Linn Sliper.
BT170323 - Vil gjennomgå dommen ¶ Juridisk direktør i Skattedirektoratet, Jan Munthe Magnus, opplyser at retten er delvis enig i statens vurdering av saken.
AA170323 Vi vil gjennomgå dommen for å se om det er grunnlag for eventuelt å anke det forholdet hvor lagmannsretten er uenig i vårt vedtak, sier juridisk direktør Jan Munthe Magnus i Skattedirektoratet til NTB.
VG170322 Derimot var Hylland Eriksen i 2011 medforfatter av en kronikk om « juridisk og moralsk uakseptable ytringer ».
DB170322 Men jeg har ingen juridisk kompetanse selv, og er avhenging av at kommuneadvokat og andre som kan belyse saken.
AP170322 - Vi har konkludert med at vi sammen med de øvrige partiene ønsker å bidra til mest mulig åpenhet til at denne saken blir vurdert juridisk, og vi vil stemme for en anmeldelse på den bakgrunnen at vi ønsker å få saken juridisk avklart, sier Ottervik til NRK.
AP170322 - Vi har konkludert med at vi sammen med de øvrige partiene ønsker å bidra til mest mulig åpenhet til at denne saken blir vurdert juridisk , og vi vil stemme for en anmeldelse på den bakgrunnen at vi ønsker å få saken juridisk avklart, sier Ottervik til NRK.
AA170322 Det er en veldig krevende sak, både fordi det er en kollega, men også fordi det er et ukjent juridisk område, sier ordføreren.
AA170322 - Vi har konkludert med at vi sammen med de øvrige partiene ønsker å bidra til mest mulig åpenhet til at denne saken blir vurdert juridisk, og vi vil stemme for en anmeldelse på den bakgrunnen at vi ønsker å få saken juridisk avklart, sier Ottervik til NRK.
AA170322 - Vi har konkludert med at vi sammen med de øvrige partiene ønsker å bidra til mest mulig åpenhet til at denne saken blir vurdert juridisk , og vi vil stemme for en anmeldelse på den bakgrunnen at vi ønsker å få saken juridisk avklart, sier Ottervik til NRK.
SA170321 Når Stortinget sa ja til å åpne for at personer uten kjønnsskifteoperasjon kunne få endre juridisk kjønn, regner jeg også med at man var klar over at disse situasjonene ville oppstå.
DB170321 Graden av grovhet må vi også vurdere opp mot hva slags dom han får juridisk sett, sier Bråthen til Dagbladet.
DB170321 Han har representert Trump-familien juridisk og forretningsmessig i flere eiendomssaker de siste åra, ifølge DC finance.
DB170321 Men når man leser setningen så må man vurdere om dette er rent juridisk straffbart eller om dette er mer « ett sukk » fra en som er i strid med barnevernet.
DB170321 - KOMPLISERT : - Det som er komplisert juridisk er hvor går grensen.
DB170321 - Det som er komplisert juridisk er hvor går grensen.
AP170321 - Alt vi gjorde var å sitere et visst veldig talentfullt, juridisk hode som var ansvarlig for å si det på TV, sa Trump.
AA170321 Sørkoreanske politikere ber gjerne om unnskyldning for å ha skapt trøbbel når de rammes av skandaler selv om de juridisk sett ikke innrømmer skyld.
AA170321 Det står to saker på dagsorden : ¶ 1 ) Juridisk betenkning fra kommuneadvokaten tilknyttet Rune Olsøs rolle i « Kystad-saken » ¶ 2 ) Privat forslag - Vurdering av Kystad-avtalen opp mot Trondheim kommunes etiske retningslinjer - fra Hilde Opoku ( MDG ) ¶
AA170321 - Jeg vil orientere om hvorfor jeg satte i gang en juridisk vurdering av denne saken.
VG170320 Om folk står frem skal de være sikret juridisk og få økonomisk støtte, sier han.
VG170320 Hvordan ? 48-åringen lener seg tilbake i frokostsalen på hotellet og gestikulerer med armene idet han trekker frem fire konkrete punkter : ¶ * 1 Juridisk bistand : Fair Sport samarbeider med advokatselskaper som vil støtte arbeidet og gi råd til dem som tar kontakt. * 1 Økonomisk støtte : Ekteparet Stepanov er eksempler på dem som har fått hjelp til å etablere seg på nytt. * 1 Mediestrategi : Fair
DB170320 I 19 land er kvinner juridisk forpliktet til å adlyde ektemannen.
DB170320 Der er de sårbare for utnytting og står uten juridisk beskyttelse.
DB170319 Bistår presidenten juridisk
AP170319 Fondet trenger juridisk sikring hvis noe i rapportene viser seg ikke å stemme.
VG170318 Det tok bare to uker fra advokaten Jonathan Smith sa opp jobben i det amerikanske justisdepartementet til han gikk inn i en ny jobb som juridisk direktør i menneskerettighetsgruppen Muslim Advocates ( muslimske forsvarere ), sammen med en tidligere toppadvokat i Obama-administrasjonen.
VG170318 - Om det rent juridisk vil gi alle de andre som har fått denne eiendomsskatten, rett til å få pengene tilbake, skal jeg være mer varsom med å si noe juridisk sikkert om.
VG170318 - Om det rent juridisk vil gi alle de andre som har fått denne eiendomsskatten, rett til å få pengene tilbake, skal jeg være mer varsom med å si noe juridisk sikkert om.
DB170318 - På generelt grunnlag er det slik at kostnader til juridisk bistand for å imøtegå påstander om regelbrudd, avtalebrudd eller lignende, kan være fradragsberettigede dersom kostnadene er pådratt for å opprettholde inntekt eller fremtidig inntektsevne, sier seksjonssjef Solberg til Dagbladet.
DB170318 Der gjelder imidlertid statens satser for advokater, og tilskuddet for juridisk hjelp blir etterbetalt etter en individuell skjønnsmessig vurdering.
DB170318 Juridisk sett ville ekspertanbefalingen av en forbudt leppesalve kanskje vært en grei sak.
BT170318 Denne måten å jobbe på er i grenselandet mellom politisk og juridisk arbeid, og en arbeidsform som er mindre vanlig i Norge.
AA170318 - Utfordringen er å lage et sterkere juridisk rammeverk for å fordele fiskerettigheter.
FV170317 Alt vi gjorde var å sitere en veldig talentfull juridisk stemme som var ansvarlig for å si dette på TV, jeg uttrykte ingen mening om det, det var en uttalelse fra en veldig talentfull advokat på Fox, så dere burde ikke snakke med meg, men med Fox, ok ? sa en synlig irritert Trump fredag.
DN170317 Bakgrunn : Trump : - Et juridisk feilgrep uten sidestykke ¶
DN170317 Ifølge Sandberg er det rent juridisk utfordrende å få det til.
DN170317 Juridisk fakultet, Univeristetet i Oslo.
DN170317 Trump : - Et juridisk feilgrep uten sidestykke ¶
DB170317 - Jevnt over er det et ønske om at Facebook blir bedre, sier juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukerombudet til Dinside.
DB170317 Ifølge Sandberg er det rent juridisk utfordrende å få det til.
DB170317 ¶ KIKO : Sjimpansen Kiko ser øyensynlig ut til å kose seg i sitt nåværende hjem i Niagara Falls, men advokat Steve Wise vil at Kiko skal få prøvd sin sak for retten som en juridisk person.
AA170317 Alt vi gjorde var å sitere en veldig talentfull juridisk stemme som var ansvarlig for å si dette på TV, jeg uttrykte ingen mening om det, det var en uttalelse fra en veldig talentfull advokat på Fox, så dere burde ikke snakke med meg, men med Fox, ok ? sa en synlig irritert Trump fredag.
AA170317 - Folk som flykter fra krig og forfølgelse, har blitt møtt med usikkerhet og mangel på nødvendig juridisk støtte til å forberede seg til intervjuer som vil avgjøre deres skjebne, sier Hellas-landdirektør Gianmaria Pinto.
AA170317 Det var rådmannen som ba om en juridisk vurdering etter Adresseavisens omtale.
AA170317 Ifølge Sandberg er det rent juridisk utfordrende å få det til.
VG170316 Selvsagt kan det argumenteres med at dette er helt ulike poster, og at betaling av juridisk ekstraservice ikke har noen direkte budsjettsammenheng med nivået på den sportslige satsingen.
SA170316 - Denne dommen gjør at vi fremstår som svake, sier han og kaller avgjørelsen et juridisk feilgrep uten sidestykke.
DN170316 Trump : - Et juridisk feilgrep uten sidestykke ¶
DN170316 Trump : - Et juridisk feilgrep uten sidestykke ¶
DN170316 Trump : - Et juridisk feilgrep uten sidestykke ¶ ¶
DN170316 | Trump : - Et juridisk feilgrep uten sidestykke ¶
DN170316 Dette er et juridisk feilgrep uten sidestykke, sa han under hva som minnet om et valgkampmøte Nashville i Tennessee på onsdag kveld lokal tid.
DA170316 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! - Juridisk feilgrep ¶
DA170316 - Denne kjennelsen gjør at vi fremstår som svake, sier Trump og beskriver avgjørelsen som et juridisk feilgrep uten sidestykke.
AA170316 - Denne dommen gjør at vi fremstår som svake, sier han og kaller avgjørelsen et juridisk feilgrep uten sidestykke.
AA170316 - Denne kjennelsen gjør at vi fremstår som svake, sier Trump og beskriver avgjørelsen som et juridisk feilgrep uten sidestykke.
AA170316 Trondheimsrådmann Morten Wolden viser til at rådmannen har et selvstendig ansvar for at kommunens arbeid drives i samsvar med lover og overordnede instrukser, derfor har han bedt kommuneadvokaten komme med en juridisk betenkning om saken.
AA170316 Brøske sier det er helt nødvendig med en juridisk betenkning rundt saken, og at han i første omgang vil avvente denne før han tar stilling til om det blir aktuelt med et ekstraordinært komitémøte.
AA170316 - Rådmannen har bedt kommuneadvokaten om en foreløpig juridisk vurdering.
VG170315 Juridisk direktør i TV 2, Tomas Myrbostad, mener kringkasteren er avhengig av å ha rettighetene til TV-visning til alle norske seere.
VG170315 Stortinget må nå gjøre den jobben han ikke har gjort og han må bidra med juridisk utredningskapasitet.
SA170315 - Denne kjennelsen gjør at vi fremstår som svake, sier Trump og beskriver avgjørelsen som et juridisk feilgrep uten sidestykke.
SA170315 - Juridisk feilgrep ¶
DN170315 Aasland mener Stortinget nå må gjøre jobben som departementet skulle gjøre, og ber Helgesen bidra med juridisk kapasitet til å rydde opp.
DB170315 Aasland mener Stortinget nå må gjøre jobben som departementet skulle gjøre, og ber Helgesen bidra med juridisk kapasitet til å rydde opp.
DB170315 | Tyrkiske kjøttprodusenter utviser 40 nederlandske kyr ¶ ¶ JURIDISK : - Det er på høy tid at Norge som et moderne og sekulært samfunn, skiller denne handlingen fra religiøse handlinger, mener Oslo Arbeidersamfunn.
DB170315 Trossamfunn bør ikke lenger ha vigselsrett, mener Oslo Arbeidersamfunn, som foreslår at bare sivil ekteskapsinngåelse skal være juridisk gyldig.
DB170315 - Det å gifte seg er en handling med juridisk betydning.
DB170315 « Ecocide » er et nyere juridisk begrep, og betyr altså drapet på hele økosystemer.
DA170315 Aasland mener Stortinget nå må gjøre jobben som departementet skulle gjøre, og ber Helgesen bidra med juridisk kapasitet til å rydde opp.
DA170315 Trossamfunn bør ikke lenger ha vigselsrett, mener Oslo Arbeidersamfunn, som foreslår at bare sivil ekteskapsinngåelse skal være juridisk gyldig.
DA170315 Oslo Arbeidersamfunn mener bare sivil ekteskapsinngåelse skal være juridisk gyldig.
DA170315 - Det å gifte seg er en handling med juridisk betydning.
BT170315 - Denne dommen gjør at vi fremstår som svake, sier han og kaller avgjørelsen et juridisk feilgrep uten sidestykke.
BT170315 - Juridisk feilgrep ¶
BT170315 Aasland mener Stortinget nå må gjøre jobben som departementet skulle gjøre, og ber Helgesen bidra med juridisk kapasitet til å rydde opp.
AA170315 Aasland mener Stortinget nå må gjøre jobben som departementet skulle gjøre, og ber Helgesen bidra med juridisk kapasitet til å rydde opp.
AA170315 Trossamfunn bør ikke lenger ha vigselsrett, mener Oslo Arbeidersamfunn, som foreslår at bare sivil ekteskapsinngåelse skal være juridisk gyldig.
AA170315 - Det å gifte seg er en handling med juridisk betydning.
AA170315 Ei heller å hjelpe dem juridisk , noe som er ivaretatt av representanter og advokater som gjør så godt de kan innenfor de fastlagte rammene.
VG170314 Dette er mer en politisk enn en juridisk avgjørelse, og da særlig med tanke på statsministerens nyttårstale, og det går nå på bekostning av Hodne, sier Eide til VG.
DB170314 Slike værforhold gjør at flyselskap har såkalt force majeure og ikke juridisk plikt til å betale alle passasjerer som blir skadelidende.
DB170314 For å gjøre det grundig, har vi bestemt å invitere juridisk eksperter fra begge sider til høring 21. mars for å avklare det juridiske handlingsrommet.
DB170314 mai, og når statsministeren måtte avklare med kongen hvordan utdelingen skulle foregå, entret de gråsoner som ikke har juridisk avklaring.
DA170314 Utvidelsen av Universitetet med nytt juridisk fakultet åpner opp en helt ny mulighet for sentrumsområdet, nemlig en stor sentralpark midt bykjernen.
DA170314 MDGs drømmepark skal gå fra Tullinløkka, via Universitetshagen ( baksiden av juridisk fakultet ) og opp til Slottsparken.
AP170314 Ellefsen Eide er skuffet over Høyesterett som hun mener at i sin begrunnelse fremstår som mer politisk korrekt enn juridisk korrekt.
AP170314 Likevel har to rettsinstanser avvist Haagensens krav om at mannen også juridisk sett er hans far.
AP170314 Den formelle statusen som adoptert har gjort at han ikke har fått fastslått at hans biologiske far også er hans far i juridisk forstand.
AA170314 , leder for Jordvernforeningen i Hedmark, vil ha en juridisk forpliktelse til å avklare hva som skal skje med den gamle traseen.
AA170313 - Et slikt forbud kommer ikke til å fungere rent juridisk , mener flere ?
AA170312 Partiet skal nå også " tilby bistand til utvikling av juridisk rettsvern mot tvangsekteskap og opplysningsvirksomhet for å få foreldre til å slutte med slik frihetsberøvende praksis ". ( ©NTB ) ¶
DA170311 - Her brukes et juridisk begrep som « berettiget harme » som formildende forhold etter at han utøvde vold mot henne.
DA170311 Utvidelsen av Universitetet med nytt juridisk fakultet åpner opp en helt ny mulighet for sentrumsområdet, nemlig en stor sentralpark midt bykjernen.
AA170311 Østhus påstår videre at Adresseavisen « gikk så langt som til å forsøke å narre en juridisk professor ».
VG170310 Mange trenger juridisk rådgivning ¶
VG170310 Den viser at juridisk rådgivning relatert til idrett er hovedgrunnen til at brorparten melder seg inn i NISO.
VG170310 - En forutsetning for at NISO dekker juridisk bistand, er at man er medlem på det tidspunktet en aktuell sak oppstår, og at NISO fra første stund er med på rådgivning.
DN170310 Lederen for juridisk avdeling i det amerikanske miljødirektoratet EPA slutter i jobben i protest mot at USAs regjering vil kutte EPAs budsjett med 25 prosent.
DB170310 André Møkkelgjerd, juridisk seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS ), sier at norske myndigheter er avhengig av å få en form for aksept fra staten personen skal returneres til.
DB170310 - Jeg visste ikke hva jeg ikke visste, sa dommeren på spørsmål fra to etterforskere da de spurte om hvorfor han ikke bruker penger på juridisk etterutdanning om Canadas lov om seksuelle overgrep, ifølge nyhetsbyrået Associated Press.
DA170310 Lederen for juridisk avdeling i det amerikanske miljødirektoratet EPA slutter i jobben i protest mot at USAs regjering vil kutte EPAs budsjett med 25 prosent.
BT170310 Kjernespørsmål : Planlagt eller ikke ? 42-åringens første forklaringer blir sentrale i drapssaken, som juridisk og bevismessig i stor grad handler om lengden på straffen.
BT170310 Kjernespørsmål : Planlagt eller ikke ? 42-åringens første forklaringer blir sentrale i drapssaken, som juridisk og bevismessig i stor grad handler om lengden på straffen.
BT170310 Siden den gang er det gjennomført mange nitide undersøkelser og utredninger, både sosialfaglig og juridisk , for å se hva som har skjedd.
AA170310 Lederen for juridisk avdeling i det amerikanske miljødirektoratet EPA slutter i jobben i protest mot at USAs regjering vil kutte EPAs budsjett med 25 prosent.
AA170310 Man gikk så langt som til å forsøke å narre en juridisk professor til å fastslå at avtalen var inngått 15. mars, ved å gi professoren ufullstendig faktum.
SA170309 også forbud mot « tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling », den fastslår at fengsling av barn skal « bare benyttes som en siste utvei og for kortest mulig tidsrom », og konvensjonen krever også at « ethvert barn som er berøvet sin frihet, skal ha rett til omgående juridisk og annen egnet bistand ».
DB170309 Dette er en spesiell domstol der norsk idrett har dårlig minner fra det å satse på egen juridisk ekspertise.
DB170309 De vil ha vurdert om 13 måneder er juridisk riktig med tanke på det tydelige dopingmerket på forpakningen til leppesalven.
DB170309 DA trenger hun mest av alt juridisk bistand fra en advokat med bred CAS-erfaring.
DB170309 Dette har blitt et juridisk spørsmål fordi Stortinget har vedtatt naturmangfoldloven og vedtatt at Norge skal slutte seg til Bernkonvensjonen, understreker Vidar Helgesen.
VG170308 Hjort har imidlertid ingen erfaring fra CAS i Sveits, og bekrefter overfor VG at det er høyaktuelt å innhente ytterliggere juridisk kompetanse.
VG170308 Ideelt sett skal selvsagt ikke politikk spille inn i vurderingen av et juridisk håndverk.
VG170308 FIS har all rett til å anke en nasjonal avgjørelse, og i beste fall er dette akkurat som det fremstilles formelt : En fair juridisk uenighet, der det høyeste organet får bestemme.
VG170308 Ruiz' advokater mente at den dødsdømte fangen tidligere ikke hadde fått tilstrekkelig juridisk hjelp.
VG170308 - Selv om lengde på straff ikke sier alt om hvordan voldtektsofres rettslige beskyttelse er, ser vi en klar indikator på forskjellsbehandling som ikke kan begrunnes juridisk - altså diskriminering, sier Klemetsen.
DN170308 - Vi mener dommen er åpenbart feil på en rekke punkter og at den derfor sett fra et juridisk ståsted bør overprøves, sier han.
DB170308 ALLEREDE den norske saksbehandlingen i et tilsynelatende helt uavhengig, juridisk svært kompetent domsutvalg skjedde jo mot et internasjonalt bakteppe.
DB170308 Først nå, rent juridisk , er skilsmisseprosessen i gang.
DA170308 Omvendt voldsalarm var ikke en teknisk mulighet en gangen « Elin » ble utsatt for de verste overgrepene, men den manglende bruken av omvendt voldsalarm fire år etter at det ble en teknisk og juridisk mulighet, fremstår for « Elin » som nok et eksempel på at voldsofres rettigheter ikke tas nok på alvor.
BT170308 Patriarkalske familieverdier, hvor kvinners makt svekkes både økonomisk, juridisk og sosialt er en sentral del av denne politikken.
AA170308 I tillegg til at parolen handler om transrettigheter i seg selv, ønsker de også å vise støtte til innføringen av et tredje juridisk kjønnsalternativ.
AA170308 Sett fra et juridisk ståsted er denne dommen fullstendig ensidig, sier han til NRK.
AA170308 Ifølge Dagsavisen har det vært ni dommer på kontaktforbud med elektronisk kontroll - også kalt omvendt voldsalarm - etter at det ble teknisk og juridisk mulig i 2013.
VG170307 Og attpåtil har juridisk ryggdekning for, slik at « forretningshemmeligheter » ikke berettiger å stenge døren.
VG170307 For med et juridisk grønt lys til å offentliggjøre hva som de facto foregikk mellom NIF og NFFs datterselskap, med unntak av noen få setninger uten betydning for totalen, handler det nå rett og slett om partenes vilje til å vise transparens.
VG170307 Derfor har ledelsen sagt at de stiller seg positivt til å gå ut med hvordan den skriftlige dialogen mellom partene faktisk var, og de har gått til det skritt å få en juridisk vurdering av om dette er greit.
VG170307 Det er mange avgjørelser i CAS som vitner om godt juridisk håndverk.
VG170307 Nå skal selvsagt ikke geografi ha noen relevans i en juridisk behandling, der innholdet i en sak vurderes opp mot et gitt regelsett.
SA170307 - Jeg håper og tror at de ikke ville anket uten en solid, juridisk forankring, som handler om mer enn det som fremkommer av dagens pressemelding fra FIS.
FV170307 - Jeg håper og tror at de ikke ville anket uten en solid, juridisk forankring, som handler om mer enn det som fremkommer av dagens pressemelding fra FIS.
FV170307 - Jeg håper og tror at de ikke ville anket uten en solid, juridisk forankring, som handler om mer enn det som fremkommer av dagens pressemelding fra FIS.
DN170307 Han sier det å regulere anmeldelser på Google er juridisk komplisert nå, men at nye regler fra 2018 vil gjøre at amerikanske tjenester også må følge europeiske retningslinjer.
DN170307 Det bekrefter Tobias Judin, juridisk rådgiver i Datatilsynet.
DN170307 Dommeren peker på vitneforklaringen til Willumsen og juridisk teori som sier hva som skal til for å definere noe som et salg.
DN170307 Men kritikere mener at dette kan føre til et økonomisk og juridisk kaos ettersom alle tidligere handelsavtaler og kontrakter mellom Storbritannia og EU vil bli opphevet over natten uten at det finnes noen erstatning.
DB170307 Plutselig ble det hverken juridisk eller politisk passende at stjernen fra verdenes desidert sterkeste langrennsnasjon skulle bli sluppet fri fra soning til OL 2018 med bare en nasjonal dom etter en svært omdiskutert dopingsak.
DB170307 Den juridisk valgte begrunnelsen er graden av uaktsomhet knyttet til dopmerkingen av pakningen hun fikk fra landslagslege Fredrik Bendiksen, men den egentlige årsaken er nødvendigheten av å behandle alle nasjoner likt : ¶
DB170307 De internasjonale skilederne vil ha en felles juridisk vurdering i en tid som mer enn noen gang trenger nettopp slike felles vurderinger av idrettens svært skiftende rettferdighet.
DB170307 Med enkelte unntak har vi både på nyhets-, leder- og kommentarplass fått godt frem det juridisk prinsipielle rundt saken.
DB170307 Med enkelte unntak har vi både på nyhet-, leder- og kommentarplass godt fått frem det juridisk prinsipielle rundt saken.
BT170307 - Jeg håper og tror at de ikke ville anket uten en solid, juridisk forankring, som handler om mer enn det som fremkommer av dagens pressemelding fra FIS.
AP170307 - Jeg håper og tror at de ikke ville anket uten en solid, juridisk forankring, som handler om mer enn det som fremkommer av dagens pressemelding fra FIS.
AA170307 - Det er verken faktisk eller juridisk grunnlag for beskyldningene fra Kiev, uttalte juridisk rådgiver Roman Kolodkin fra det russiske utenriksdepartementet under høringens andre dag i FN-domstolen ICJ i Haag tirsdag.
AA170307 - Det er verken faktisk eller juridisk grunnlag for beskyldningene fra Kiev, uttalte juridisk rådgiver Roman Kolodkin fra det russiske utenriksdepartementet under høringens andre dag i FN-domstolen ICJ i Haag tirsdag.
AA170307 Men kritikere mener at dette kan føre til et økonomisk og juridisk kaos ettersom alle tidligere handelsavtaler og kontrakter mellom Storbritannia og EU vil bli opphevet over natten uten at det finnes noen erstatning.
AA170307 Men kritikere mener at dette kan føre til et økonomisk og juridisk kaos ettersom alle tidligere handelsavtaler og kontrakter mellom Storbritannia og EU vil bli opphevet over natten uten at det finnes noen erstatning.
AA170307 De to meldte fra til forsvareren og utløste dermed en juridisk diskusjon som nå har gått helt til topps i rettsvesenet. ( ©NTB ) ¶
SA170306 Den siste tiden har israelske myndigheter selv trappet opp en diplomatisk og juridisk kamp mot den såkalte BDS-bevegelsen.
FV170306 Sandra Moen ble født gutt, men juridisk er hun kvinne.
DB170306 ¶ STATSLØSE : Skiftende regjeringer må ta ansvar for at konvensjonen ikke i større utstrekning er gjennomført i norsk rett, skriver André Møkkelgjerd, juridisk seniorrådgiver i NOAS.
BT170306 Den siste runden med juridisk utredning bekrefter det samme som den forrige : Den utvidede kvoten er i strid med både naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen.
AA170306 USA-kjenneren mener imidlertid at den nye presidentordren er på tryggere juridisk grunn enn det første forbudet, som ble tilsidesatt av domstolene. ( ©NTB ) ¶
DB170305 Juridisk person ¶
BT170305 Flyttingen av Konkurransetilsynet til Bergen er et godt eksempel på hvordan tilgang på juridisk og økonomisk kompetanse gjennom nærhet til Universitetet i Bergen ( UiB ) og Norges Handelshøyskole viste seg avgjørende for at flytteoperasjonen ble en suksess.
VG170304 Konfrontert med reaksjonene skriver Espen Auberg, leder for juridisk seksjon i NFF, følgende i en epost til VG : « Forslaget ble sendt inn av Bossekop, hvor også fire andre klubber var tatt med i signaturfeltet nederst på brevarket.
VG170304 President Donald Trump har sagt at han vil ha slutt på en praksis der folk som blir pågrepet etter å ha krysset grensen ulovlig, blir sluppet fri mens de venter på juridisk behandling.
SA170304 Sandra Moen ble født gutt, men juridisk er hun kvinne.
BT170304 President Donald Trump har sagt at han vil ha slutt på en praksis der folk som blir pågrepet etter å ha krysset grensen ulovlig, blir sluppet fri mens de venter på juridisk behandling.
BT170304 President Donald Trump har sagt at han vil ha slutt på en praksis der folk som blir pågrepet etter å ha krysset grensen ulovlig, blir sluppet fri mens de venter på juridisk behandling.
AP170304 President Donald Trump har sagt at han vil ha slutt på en praksis der folk som blir pågrepet etter å ha krysset grensen ulovlig, blir sluppet fri mens de venter på juridisk behandling.
AA170304 President Donald Trump har sagt at han vil ha slutt på en praksis der folk som blir pågrepet etter å ha krysset grensen ulovlig, blir sluppet fri mens de venter på juridisk behandling.
AA170304 | Nytt juridisk tilbakeslag for Catalonia ¶
AA170304 Den uoffisielle folkeavstemningen i 1950 ble holdt før landet ble uavhengig og hadde ingen juridisk kraft. ( ©NTB ) ¶
VG170303 Selskapet har bedt om en juridisk vurdering om de kan gå ut med hele korrespondansen mellom partene. advokathjelp i forsikringskrangelen med Norges Idrettsforbund.
VG170303 Selskapet har bedt om en juridisk vurdering om de kan gå ut med hele korrespondansen mellom partene.
VG170303 Han er klar på at IHS er en egen juridisk enhet, som NFF ikke vil detaljstyre.
VG170303 Der får Idrettens Helsesenter ( IHS ) etter det VG erfarer i all hovedsak grønt lys fra juridisk hold.
VG170303 - Hvis hun fikk kaffe i halsen fordi vi vil hjelpe sårbare mennesker rundt sin kjønnsidentitet, hva tenkte hun da hennes egen regjering gikk inn for juridisk kjønn som gjør at menn kan bli mamma, og som gjør at barn fra seks til 16 år kan skifte kjønn uten foreldres samtykke ?
FV170303 Det er leder av seksjon for sikkerhet, juridisk rådgivning og dokumentforvaltning.
DB170303 Vi har tilbudt han å hjelpe på flere områder, blant annet juridisk hjelp.
DB170303 Det kan også skyldes manglende kunnskap om krav til juridisk gyldighet av ekteskapsavtaler.
DB170303 Men spørsmålet om straffskyld er et juridisk spørsmål der jeg har et ord med i laget, sier Ihlebæk på spørsmål om klienten har tilstått drapet.
DA170303 Daglig leder Sara Eline Grønvold i JURK - Juridisk rådgivning for kvinner, reagerer også på bruken av bestemmelse om « berettiget harme » : ¶
BT170303 Juridisk sett er det sikkert også en tåpelig idé at det skal forbys.
AP170303 - Selv om en fredpris til ACLU helt sikkert ville bli oppfattet som kritikk mot president Trump, er det mer vesentlig at det vil være en feiring av langvarig og iherdig juridisk håndverk i kampen for borgerrettigheter, spesielt i USA, men også som del av en global kamp, skriver Harpviken.
VG170301 Fillon skal også ha betalt sine barn for juridisk assistentarbeid.
VG170301 Tingrettens dom var juridisk tynn.
DA170301 - En idé om at Norge bare er et juridisk skall rundt parallelle samfunn er veldig skadelig.
AA170301 Ved å be om en grundig juridisk vurdering skaffer Byåsen den faktainformasjonen Håndballforbundet ikke har gitt.
DN170228 - En konkursbeskyttelse er en organisert juridisk prosess med gjeldsforhandinger der et panel tvinger partene til løsning.
DN170227 Nasjonal fronts leder Marine Le Pen har økt vinnersjansene i presidentvalget i Frankrike etter at hennes politiske hovedrival er kastet ut i juridisk trøbbel.
DB170227 - Et par dager etter at jeg er hjemme fra den turen her, har jeg en eksamen i juridisk metode og rettskildelære.
DB170227 Nasjonal fronts leder Marine Le Pen har økt vinnersjansene i presidentvalget i Frankrike etter at hennes politiske hovedrival er kastet ut i juridisk trøbbel.
DB170227 Selv om noe av dette samarbeidet er moralsk forsvarlig, er det både etisk og juridisk tvilsomt.
DB170227 Juridisk er skillet så skarpt, og det er nok derfor Jensen sier det.
BT170227 Nasjonal fronts leder Marine Le Pen har økt vinnersjansene i presidentvalget i Frankrike etter at hennes politiske hovedrival er kastet ut i juridisk trøbbel.
BT170227 Direktøren for Helse Vest nevner utfordringer av juridisk , teknologisk og kulturell karakter.
AA170227 Nasjonal fronts leder Marine Le Pen har økt vinnersjansene i presidentvalget i Frankrike etter at hennes politiske hovedrival er kastet ut i juridisk trøbbel.
AA170227 Samtidig utmanøvrerte mot-eksperter innenfor aksjonsmiljøet planleggernes fagekspertise ; en massiv juridisk og byplanteknisk faktadokumentasjon ble produsert så å si inne på motstandernes banehalvdel, bygd på antikvariske argumenter.
VG170226 Farens advokat i Norge, Sol Elden, sier til VG at saken er avgjort : ¶ - Juridisk sett er saken enkel.
DB170226 Samtlige medlemmer av en rettsmedisinsk jury bestemte at Cheryl hadde handlet i selvforsvar og hun slapp juridisk straff. 2.
SA170224 Det kan blant annet være aktuelt å utvide praksisperiodene i løpet av studiet, sikre mer ferdighetstrening på områder som nettopp skjønnsmessige vurderinger av tiltak og det å skrive gode begrunnelser, sikre bedre juridisk kunnskap og forståelse, sikre et bedre vitenskapelig fundament for å kunne foreta gode kritiske og etiske refleksjoner over e
DN170224 Vi har også et samarbeidsprosjekt med juridisk fakultet for å få forandringer av språket i lover og forskrifter.
VG170223 Heller ikke sjef for juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund, Anders Leisner, vet hva man kan gjøre i dette tilfellet, annet enn å lære av erfaringen.
SA170223 Det er påfallende hvordan NR først og fremst omtaler saken som en juridisk og næringspolitisk diskusjon.
DB170223 I rundksrivet sendt til amerikanske skoler er det ingen nye retingslinjer, men det heter at det tidligere direktivet må oppheves fordi det mangler juridisk grobunn og har ført til forvirring og juridiske utfordringer.
DB170223 Direktivet var ikke juridisk bindende, men Obama-administrasjonen advarte skoler om at de risikerte å miste offentlig støtte hvis de ikke fulgte de nye retningslinjene.
DB170223 Ifølge Ekstra Bladet informerte ikke Mørch resten av styret godt nok om at Wonderful Copenhagen ikke var juridisk forpliktet til å ta millionregninga, og at han dermed ikke handlet i styrets beste interesse.
AP170223 Argumentasjonen fra departementet var og er juridisk holdbar.
VG170222 Direktivet var ikke juridisk bindende, men Obama-administrasjonen advarte skoler om at de risikerte å miste offentlig støtte hvis de ikke fulgte de nye retningslinjene.
DB170222 Derfor vet vi foreløpig ikke om Alexander Legkov og de andre kjente løperne får en rettferdig juridisk prosess.
DA170222 Da må det et annet juridisk grunnlag til for å utestenge dem.
AA170222 På den positive siden nevnes fjorårets ny lov som sikrer transpersoner over 16 år rett til selvbestemt juridisk kjønn. ( ©NTB ) ¶
DB170221 Det er altså ikke bare urimelig, men også juridisk problematisk at Nora og William tjener så forskjellig.
DB170221 Samboer Frode - til daglig juridisk direktør i et stort internasjonalt konsern - presset på.
DB170221 Ingen av delene er vårt bord, sier juridisk direktør Frode Elton Haug.
DB170221 Juridisk direktør Frode Elton Haug hos Forbrukerombudet sier at det meste ligger utenfor deres område.
AP170221 Derfor er dette noe vi ser på både juridisk og ikke minst omdømmemessig.
AP170221 | Ingen tar skade av et tredje juridisk kjønn Haakon Gunleiksrud ¶
AA170221 Her finner du Café Horneman, frisør, kurs, reiseformidling, juridisk rådgiving, fotpleie og hørselsrådgiving i tillegg til en rekke andre arrangement.
VG170220 ZÜRICH ( VG ) Den amerikanske idrettsadvokaten Paul Greene mener dommen mot Therese Johaug er dypt urettferdig - men juridisk riktig.
VG170220 - Juridisk er det vanskelig å få en lavere straff enn 12 måneder, så avgjørelsen er riktig.
SA170220 Juridisk kompetanse og erfaring med kunnskapssektoren har vært avgjørende når vi har inngått avtaler med 54 skoleeiere, 150 skoler og samarbeidspartnere på forskningssiden.
DB170220 Et juridisk utvalg for UFC skal også ha etterforsket saken, men det ble ikke funnet noe som styrket Webbs sak, skriver MMAfighting.com.
DA170220 Lederen i idrettsstyret avventer juridisk svar.
AP170220 Avgjørelsen fastslår for første gang et nytt juridisk prinsipp som betyr at man kan dømmes for å ha bidratt til at det nazistiske drapsmaskineriet fungerte, selv om man ikke selv drepte noen.
SA170219 Veireno drev allerede med tap fordi selskapet måtte doble tallet på sjåfører, men det var ikke før selskapet ble politianmeldt for brudd på arbeidsmiljøloven for tre uker siden at det var juridisk klart at kommunen kunne komme seg ut av kontrakten.
DB170219 Å innføre et nytt juridisk kjønnsalternativ endrer ingen ting på garderobene.
DB170219 Vi snakker ikke om et nytt, tredje kjønn men et nytt juridisk alternativ.
DB170219 På samme måte som naturbarnehager ikke oppstår ved innføring av kildesortering, oppstår ikke kjønnsnøytrale barnehager ved at vi innfører et nytt juridisk kjønnsalternativ.
DB170219 På samme måte som at de færreste barn har merket at flere har fått tilgang til rett kjønn siden man selv kunne endre juridisk kjønn i fjor, vil de heller ikke merke stort til at det kommer en ny kategori å velge mellom.
DB170219 Når vi nå ønsker å innføre et tredje alternativ er det for å gi flere muligheten til å få et juridisk kjønn som passer.
DB170219 Etter at Arbeiderpartiet sist uke foreslo å innføre tredje juridisk kjønnsalternativ kan det virke som om kjønnsforvirringen blant journalister og hvermansen er komplett.
DB170219 Juridisk kjønn er rett og slett den måten staten har registret oss som kjønn i sine systemer og er synlig i personnummer og i identifikasjonspapirer.
DB170219 Juridisk kjønn er blant annet relevant når vi fremviser vår legitimasjon.
AA170219 - Montenegro må selv gjennomføre en kompetent og åpen juridisk prosess og rettssak mot de mistenkte, sier hun.
AA170219 Veireno drev allerede med tap fordi selskapet måtte doble tallet på sjåfører, men det var ikke før selskapet ble politianmeldt for brudd på arbeidsmiljøloven for tre uker siden at det var juridisk klart at kommunen kunne komme seg ut av kontrakten.
SA170218 For det første har betegnelsen « flerbruksfartøyer » verken noen juridisk , kommersiell eller operativ definisjon, utover at mange fartøyer ganske åpenbart kan brukes til flere formål.
FV170218 - Juridisk sett er det ingen som har ansvar for dette.
AP170218 - Juridisk sett er det ingen som har ansvar for dette.
VG170217 JURIDISK PAUSE : President Donald Trumps administrasjon sier i rettsdokumenter at den ønsker en pause i den juridiske kampen om innreiseforbudet.
VG170217 - Det har vært mange år med juridisk uenighet, og så har det skjedd mye i det siste med juridiske avklaringer, og det har vist seg at vi har hatt rett, sier Løken.
DB170217 Ble ikke farskapet bestridt innen fristene, var ikke kravet juridisk bindende.
DB170217 Det vil ikke Trump, og jeg tror de nå ser at de har en litt vanskelig juridisk sak.
DB170217 - Juridisk sett har ikke dette noen betydning, sier hun til Dagbladet.
DA170217 Det er ikke nødvendigvis juridisk barnemat, selv om det ser sånn ut for oss ikke-advokater.
DA170217 Byrådet har to problemer, ett juridisk og ett praktisk.
BT170217 - Juridisk sett er det ingen som har ansvar for dette.
VG170216 Organisasjonen bistår innvandrere fra Latin-Amerika med alt fra juridisk hjelp til engelskkurs.
VG170216 Faglig og juridisk bistand ¶
VG170216 Det innhentes for tiden statistikk og informasjon om omfanget av faglig og juridisk bistand.
DB170216 Når miljøvernminister Vidar Helgesen svarer ulvemotstanderne med en juridisk betenkning om en internasjonal avtale, er han selvsagt på trygg grunn rent formelt.
AA170216 Dette er ny og upløyd juridisk mark, sier Rasmussen.
AA170216 Dette er ny og upløyd juridisk mark, sier Rasmussen. ( ©NTB ) ¶
VG170215 Fillon skal også ha betalt sine barn for juridisk assistentarbeid.
SA170215 Det som skjer er at barnet får en genetisk mor og en juridisk mor.
DB170215 Selv mener jeg at dette utvalget kom med en klok dom som både reflekterte behovet for et strengt felles vern mot doping, og som i sin lengde nettopp vernet Johaug for en uforholdsmessig enda strengere internasjonal juridisk reaksjon.
DB170215 Samtidig har Smith en juridisk bakgrunn som høyesterettsdommer i Ontario, Canada fra 2001.
BT170215 Det er nødvendig å samle kreftene i et mer profesjonelt, juridisk miljø, mener foreningen.
DN170214 Administrasjonen til Trump sier den har visst om samtalen mellom Flynn og den russiske ambassadøren i flere uker, men har ventet med å handle til de fant ut om saken var « et juridisk anliggende ».
DN170214 - Saken handler ikke om hva han diskuterte, det har det vært en fullstendig juridisk vurdering av, saken handler om at han villedet visepresidenten og andre, sier Spicer.
DB170214 På spørsmål om hvorfor den nasjonale sikkerhetsrådgiveren ikke umiddelbart fikk sparken da Trump fikk vite om anklagene for flere uker siden, svarte Spicer at de prioriterte å finne ut om det var « et juridisk anliggende ».
DB170214 - Saken handler ikke om hva han diskuterte, det har det vært en fullstendig juridisk vurdering av, saken handler om at han villedet visepresidenten og andre, sier Spicer.
DB170214 ( Dagbladet ) : Nesten 38 år etter at seks år gamle Etan Patz forsvant på vei til skolen i New York City, har en av de mest omtalte barneforsvinningssakene i USAs historie fått en juridisk avklaring.
DA170214 Administrasjonen sier den har visst om samtalen i flere uker, men har ventet med å handle til de fant ut om saken var " et juridisk anliggende ".
DA170214 Men her er det snakk om å opprette et grenseforsvar på trygg juridisk grunn, som skal ivareta personvernet, som er en viktig demokratisk verdi, sier Elvenes, som vil betrygge med at det er lite av den informasjonen som går inn og ut over Norges grenser som er av interesse for E-tjenesten.
DA170214 Hun mener juristene og teknologene her må finne en løsning for et digitalt grenseforsvar som er både juridisk og teknisk holdbar.
BT170214 Trumps talsmann Sean Spicer benekter at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som gikk av mandag, gjorde noe juridisk feil da han snakket med Russlands ambassadør i desember.
BT170214 Administrasjonen sier den har visst om samtalen i flere uker, men har ventet med å handle til de fant ut om saken var « et juridisk anliggende ».
BT170214 I år skal den bergenske kvinnebevegelsen gå under paroler som « Fjern juridisk kjønn » og « Hvis du ikke sloss for alle kvinner, sloss du ikke for noen kvinner » ( NB !
BT170214 De stemte mot sekstimersdagen, for å oppheve juridisk kjønn, og fikk fjernet Kvinnefrontens paroleforslag med hjelp fra LO og Ap.
BT170214 I år skal den bergenske kvinnebevegelsen gå under paroler som « Fjern juridisk kjønn » og « Hvis du ikke sloss for alle kvinner, sloss du ikke for noen kvinner » ( NB !
BT170214 De stemte mot sekstimersdagen, for å oppheve juridisk kjønn, og fikk fjernet Kvinnefrontens paroleforslag med hjelp fra LO og Ap.
AP170214 - Det er vanskelig å sikre at surrogati foregår på en etisk og juridisk forsvarlig måte uten at barnets beste og surrogatmorens rettigheter settes i fare.
AP170214 Frode Berg - juridisk direktør ¶
AP170214 Frode Berg - juridisk direktør ¶
AP170214 - Det er vanskelig å sikre at surrogati foregår på en etisk og juridisk forsvarlig måte uten at barnets beste og surrogatmorens rettigheter settes i fare.
AA170214 Trumps talsmann Sean Spicer benekter at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som gikk av mandag, gjorde noe juridisk feil da han snakket med Russlands ambassadør i desember.
AA170214 Administrasjonen sier den har visst om samtalen i flere uker, men har ventet med å handle til de fant ut om saken var " et juridisk anliggende ".
AA170214 På spørsmål om hvorfor den nasjonale sikkerhetsrådgiveren ikke umiddelbart fikk sparken da Trump fikk vite om anklagene for flere uker siden, svarte Spicer at de prioriterte å finne ut om det var " et juridisk anliggende ".
AA170214 - Saken handler ikke om hva han diskuterte, det har det vært en fullstendig juridisk vurdering av, saken handler om at han villedet visepresidenten og andre, sier Spicer.
VG170213 Om innvandring, om Europa nå for tiden, som ikke fungerer hverken på et økonomisk eller juridisk nivå.
DB170213 Ifølge The Guardian, opplyste Trump-rådgiver Stephen Miller søndag at en eventuell ny ordre vil være smalere innrettet enn den forrige, etter signaler om at den da kan bli mindre juridisk problematisk.
DB170213 Det vil ikke Trump, og jeg tror de nå ser at de har en litt vanskelig juridisk sak.
AA170213 Afghanske flyktninger som har blitt intervjuet av HRW har fortalt om daglige utpressinger fra pakistansk politi, vilkårlige pågripelser, politiaksjoner mot afghanske boliger, økende usikker juridisk status, utestenging av afghanske barn i pakistanske skoler, og stenging av afghanske flyktningskoler.
AA170213 - Tiltaket kommer etter en grundig juridisk undersøkelse og gjennomgang av talen han holdt 17. januar i Dresden, sier partiets talsmann Christian Lüth.
AA170213 Juridisk kjønn er det kjønnet vi er registrert med i folkeregisteret og som er synlig i passet vårt og i personnummeret vårt.
AA170212 Det vil føre et juridisk kaos og til at Israel blir ansett som en apartheidstat, noe den ikke er, sa Rivlin under et møte i forrige uke, ifølge avisen.
VG170211 - Russland har intet juridisk grunnlag for å utlevere Snowden, fastslår Anatolij Kutsjerena, som har representert amerikaneren siden han kom til Russland i 2013.
VG170211 januar : Fungerende justisminister Sally Yates blir avsatt etter å ha sagt at de nye reglene er juridisk og moralsk tvilsomme. * 31. januar : USA sier personer som er omfattet av ordren, men som har dobbelt statsborgerskap, fortsatt skal slippe inn i landet. * 4. februar : Den føderale dommeren James Robart utsteder en landsomfattende midlertidig forføyning som setter innreiseforb
SA170211 - Russland har intet juridisk grunnlag for å utlevere Snowden, fastslår Anatolij Kutsjerena, som har representert amerikaneren siden han kom til Russland i 2013.
SA170211 Klubben har søkt juridisk råd, og konkluderer altså i denne runden med at de vil si nei til gaven.
DB170211 - I juridisk terminologi er ikke dette noe vi koder vold i nære relasjoner, sier han om hendelsen.
DB170211 iljakter, kodespråk, hemmelige spaningsoppdrag og ikke minst uortodokse politibetjenter som til tross for sin faglige briljanse lever kaotiske privatliv, være seg med spritflasker i skuffen, motorsykler i garasjen eller - som i Jensen-saken - meget mulig med ekte skjelletter i skapet, også rent juridisk .
DB170211 En juridisk såpeopera der de alle som en, grunnet usannsynlige odds i dette nullsumspillet, sakte, men sikkert har endt med å forlede seg selv og hverandre til å tro at det å ta i bruk grunnleggende uetiske og for alt jeg vet direkte illegale metoder for å stoppe en komplett stråmann av en samfunnsfiende so
DB170211 I september 2016 ble han funnet juridisk ansvarlig for hennes død.
DB170211 Hargrove, som administrerer boet etter Bobbi Kristina Brown, den tunge, men nødvendige prosessen med å fastslå at Nicholas Gordon er juridisk ansvarlig for Bobbi Kristinas skader og død.
DA170211 Det var Trump selv som fredag antydet at han kan komme til å skrive en ny presidentordre så tidlig som mandag - endringer som skal gjøre det vanskelig å stanse planene juridisk .
AP170211 Klubben har søkt juridisk råd, og konkluderer altså i denne runden med at de vil si nei til gaven.
AA170211 - Russland har intet juridisk grunnlag for å utlevere Snowden, fastslår Anatolij Kutsjerena, som har representert amerikaneren siden han kom til Russland i 2013.
SA170210 - Dersom man skulle sett på saken rent juridisk , så kunne hun vel så godt ha fått både to år fire år, så det må ses på som en positiv dom fra hennes synsvinkel, sier han.
FV170210 NRK er unntatt ¶ Juridisk direktør i NRK, Olav Nyhus, forklarer at NRK som allmennkringkaster i utgangspunktet er unntatt for plikten til portabilit som ligger i lovforslaget, men at man har mulighet til å benytte seg av regelverket på frivillig basis.
FV170210 I dag begrenser vi tilgangen basert på hvilke rettigheter vi har, så dette vil gjøre det enklere for oss, sier juridisk direktør i TV2, Tomas Myrbostad.
FV170210 - Dersom man skulle sett på saken rent juridisk , så kunne hun vel så godt ha fått både to år fire år, så det må ses på som en positiv dom fra hennes synsvinkel, sier han.
DB170210 I hvert fall ingen av de tre juridisk skolerte dommerne i denne nemda.
DB170210 Hverken WADA eller det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har noen juridisk grunn til å anke.
DB170210 For landslagsledelsens ulykkelig valg av leppesalve til Therese fra det lokale apoteket i Livigno, var juridisk sett ingen enkeltstående hendelse.
DB170210 DER det ikke finnes en eneste saklig sammenheng mellom disse to tilfellene bortsett fra at begge hadde norsk idrettsmedisinsk ekspertise i hovedrollene, er det en klar juridisk linje mellom dommen mot Martin Johnsrud Sundby og en eventuell anke av dommen mot Therese Johaug : ¶
DB170210 Juridisk var han altså klar for å konkurrere igjen i årets mesterskap.
DB170210 Men hva som var rett og galt, sånn juridisk sett, vil han i dag ikke diskutere i offentligheten.
BT170210 Selv om straffeloven er parkert, balanserer havnerådet - og dermed også kommunen - likevel på en juridisk knivsegg.
BT170210 Arbeidsrett er et juridisk minefelt.
BT170210 Selv om straffeloven er parkert, balanserer havnerådet - og dermed også kommunen - likevel på en juridisk knivsegg.
BT170210 Arbeidsrett er et juridisk minefelt.
BT170210 - Dersom man skulle sett på saken rent juridisk , så kunne hun vel så godt ha fått både to år fire år, så det må ses på som en positiv dom fra hennes synsvinkel, sier han.
AP170210 Trumps problem er at hans klønete håndtering av innvandringsordren gir advokatene hans et unødvendig svakt juridisk utgangspunkt i denne rettsprosessen.
AP170210 - Dersom man skulle sett på saken rent juridisk , så kunne hun vel så godt ha fått både to år fire år, så det må ses på som en positiv dom fra hennes synsvinkel, sier han.
VG170209 Det skal også vurderes om det bør utvikles en egen juridisk bindende global avtale for å bekjempe marin forsøpling og mikroplast i havet.
SA170209 NRK er unntatt ¶ Juridisk direktør i NRK, Olav Nyhus, forklarer at NRK som allmennkringkaster i utgangspunktet er unntatt for plikten til portabilit som ligger i lovforslaget, men at man har mulighet til å benytte seg av regelverket på frivillig basis.
SA170209 I dag begrenser vi tilgangen basert på hvilke rettigheter vi har, så dette vil gjøre det enklere for oss, sier juridisk direktør i TV2, Tomas Myrbostad.
DB170209 Fox, tidligere juridisk rådgiver og tidligere fungerende direktør i OGE ( United States Office of Government Ethics ), mener at lovteksten er klar mot Conway.
DB170209 KrF-leder Knut Arild Hareide skriver videre i sitt innlegg på Facebook at partiet stemte mot lovendringen angående juridisk kjønnsskifte i fjor på grunn av to ting : « Lovens manglende ivaretakelse av barns beste, og KrF mener det er feil å redusere kjønn til en sosial eller språklig konstruksjon ».
DA170209 Partiet stemte nei til lovfesting av retten til å skifte juridisk kjønn i Stortinget i fjor.
DA170209 Her mener jeg det er viktig å få en grundig utredning før vi konkluderer om et tredje juridisk kjønn.
BT170209 NRK er unntatt ¶ Juridisk direktør i NRK, Olav Nyhus, forklarer at NRK som allmennkringkaster i utgangspunktet er unntatt for plikten til portabilit som ligger i lovforslaget, men at man har mulighet til å benytte seg av regelverket på frivillig basis.
BT170209 I dag begrenser vi tilgangen basert på hvilke rettigheter vi har, så dette vil gjøre det enklere for oss, sier juridisk direktør i TV2, Tomas Myrbostad.
AP170209 I tillegg til Trump og Gorsuch var bare Don McGahn, som nå er juridisk rådgiver i Det hvite hus, til stede under intervjuene.
AP170209 Men dette er kun et skritt på en lang juridisk vei, sier han videre.
AP170209 - Det handler kanskje ikke så mye om straffen, men om signalene, og først og fremst synes jeg det er en juridisk feiltolkning, sier Önnevall, som håpet på en frikjennelse.
AP170209 President Donald Trump reagerte spontant på Twitter da han gikk på en alvorlig juridisk smell i natt.
AP170209 NRK er unntatt ¶ Juridisk direktør i NRK, Olav Nyhus, forklarer at NRK som allmennkringkaster i utgangspunktet er unntatt for plikten til portabilit som ligger i lovforslaget, men at man har mulighet til å benytte seg av regelverket på frivillig basis.
AP170209 I dag begrenser vi tilgangen basert på hvilke rettigheter vi har, så dette vil gjøre det enklere for oss, sier juridisk direktør i TV2, Tomas Myrbostad.
AA170209 KrF stemte nei til lovfesting av retten til å skifte juridisk kjønn i Stortinget i fjor.
AA170209 KrF stemte nei til lovfesting av retten til å skifte juridisk kjønn i Stortinget i fjor.
AA170209 NRK er unntatt ¶ Juridisk direktør i NRK, Olav Nyhus, forklarer at NRK som allmennkringkaster i utgangspunktet er unntatt for plikten til portabilit som ligger i lovforslaget, men at man har mulighet til å benytte seg av regelverket på frivillig basis.
AA170209 I dag begrenser vi tilgangen basert på hvilke rettigheter vi har, så dette vil gjøre det enklere for oss, sier juridisk direktør i TV2, Tomas Myrbostad.
VG170208 Mye sto på spill da tre dommere i en føderal ankedomstol natt til onsdag norsk tid hørte argumentene til begge parter i tvisten om hvorvidt det omstridte innreiseforbudet er juridisk holdbart.
VG170208 Flentje ble også spurt om han mener at presidenten har juridisk mandat til å pålegge et fullstendig forbud mot innreise av muslimer til USA.
VG170208 ) ikke har juridisk posisjon til å gå til sak mot en presidentordre på vegne av delstatens innbyggere.
VG170208 Kjelby er ansatt ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, der også tidligere politimester Ragnar Auglend og tidligere visepolitimester John Reidar Nilsen jobber som forskere.
DN170208 Domstolen skal ta stilling til om innreiseforbudet skal oppheves eller gjeninnføres, basert på om det er juridisk holdbart eller ikke.
DB170208 Domstolen skal vurdere om innreiseforbudet er juridisk holdbart eller ei.
DB170208 Circuit Court of Appeals i San Francisco skal vurdere om president Donald Trumps innreiseforbud er juridisk holdbart eller ikke.
DB170208 KUN NRK I FØRSTE OMGANG : I Trøndelag og Møre og Romsdal er det kun NRK som skrur av FM-sendingene sine i dag, forteller Line Langnes, juridisk seniorrådgiver i Medietilsynet.
DB170208 FM-nettet slukkes ikke, sier Line Langnes, juridisk seniorrådgiver i Medietilsynet, til Dinside.
AP170208 Først meldte 96 av USA store teknologiselskaper seg med et juridisk støtteskriv - et såkalt amicus brief, som forelegges domstolen.
AP170208 96 teknologiselskaper leverte et juridisk støttebrev til retten mot Donald Trumps presidentordre om innreiseforbud.
AA170208 Domstolen skal ta stilling til om innreiseforbudet skal oppheves eller gjeninnføres, basert på om det er juridisk holdbart eller ikke.
SA170207 Men samtidig må slike vedtak være skikkelig juridisk forankret.
SA170207 Juridiske avklaringer ¶ Juridisk komité jobber nå hardt for å få til forslag til tekst som kan vedtas på kongressen, sier IBU-president Anders Besseberg til Aftenposten.
FV170207 Men samtidig må slike vedtak være skikkelig juridisk forankret.
FV170207 Juridiske avklaringer ¶ Juridisk komité jobber nå hardt for å få til forslag til tekst som kan vedtas på kongressen, sier IBU-president Anders Besseberg til Aftenposten.
DN170207 - Telenor krevde at vi måtte betale for en periode våre kunder ikke benyttet deres nett, sier Frode Lillebakken, juridisk direktør i Telia Norge.
DB170207 Circuit Court of Appeals i San Francisco vurdere om innreiseforbudet til Donald Trump er juridisk holdbart eller ei.
BT170207 Men samtidig må slike vedtak være skikkelig juridisk forankret.
BT170207 Juridiske avklaringer ¶ Juridisk komité jobber nå hardt for å få til forslag til tekst som kan vedtas på kongressen, sier IBU-president Anders Besseberg til Aftenposten.
BT170207 Men samtidig må slike vedtak være skikkelig juridisk forankret.
BT170207 Juridiske avklaringer ¶ Juridisk komité jobber nå hardt for å få til forslag til tekst som kan vedtas på kongressen, sier IBU-president Anders Besseberg til Aftenposten.
AP170207 Men samtidig må slike vedtak være skikkelig juridisk forankret.
AP170207 Juridiske avklaringer ¶ Juridisk komité jobber nå hardt for å få til forslag til tekst som kan vedtas på kongressen, sier IBU-president Anders Besseberg til Aftenposten.
AA170207 De presiserer også at det er en juridisk forankret vurdering.
VG170206 Men fra juridisk hold får håndballklubben støtte.
VG170206 De tre San Francisco dommerne har bedt begge parter å legge fram en juridisk betenkning før de tar sin endelige beslutning.
VG170206 De presiserer også at det er en juridisk forankret vurdering.
VG170206 Juridisk betenkning ¶
VG170206 Søndag gikk flere store selskaper sammen og signerte et juridisk notat mot forbudet, melder Reuters.
VG170206 Ifølge CNN har han i en årrekke jobbet for barns rettigheter og gitt juridisk assistanse til flyktninger.
VG170206 Tittel : Seksjonssjef for juridisk forvaltning i POD ¶
VG170206 Sissel Hammer, tidligere politimester i Nordre Buskerud, er nå seksjonssjef for juridisk forvaltning i POD.
DB170206 Ifølge fjernsynskanalen er det sentralt i etterforskningen, og eventuelt for en domstol senere i prosessen, hvorvidt det juridisk sett er å regne som støtte til en terrorgruppe å føde barn, lage mat og pleie skadde IS-medlemmer.
AP170206 Hva er stridens kjerne juridisk i denne saken ?
AP170206 Grunnen til at det i det hele tatt oppstår konflikter mellom spesielt presidenten og rettsvesenet, skyldes at det er et juridisk tolkningspørsmål hvor mye makt presidenten har.
AP170206 Hva er stridens kjerne juridisk i denne saken ?
AP170206 Grunnen til at det i det hele tatt oppstår konflikter mellom spesielt presidenten og rettsvesenet, skyldes at det er et juridisk tolkningspørsmål hvor mye makt presidenten har.
AA170206 Ifølge fjernsynskanalen er det sentralt i etterforskningen, og eventuelt for en domstol senere i prosessen, hvorvidt det juridisk sett er å regne som støtte til en terrorgruppe å føde barn, lage mat og pleie skadde IS-medlemmer.
VG170205 Leder av juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund, Anders Leisner reagerer på utvalgets forslag om skatteøkning på korttidsutleie.
VG170205 Vi har ingen sterk juridisk sak fordi rommene og konferansen var bestilt og ikke ble avbestilt før fristene.
VG170205 Selv om vi juridisk har en dårlig sak, mener vi at de burde sett våre etiske dilemmaer og i det minste vært med på en diskusjon om å redusere kravet sitt, sier Espe.
VG170205 Da påførte de hotellet store kostnader, som de har juridisk rett til å få dekket.
VG170205 - Forøvrig så har de vist liten vilje til å se at de har en dårlig juridisk sak : De betalte ikke før det ble tatt ut stevning, sier Berg.
VG170205 - Juridisk dårlig sak ¶
BT170205 På den andre siden av Atlanteren har frivillige den siste uken drevet et midlertidig juridisk rådgivingssenter bak en restaurant på flyplassen JFK i New York.
BT170205 På den andre siden av Atlanteren har frivillige den siste uken drevet et midlertidig juridisk rådgivingssenter bak en restaurant på flyplassen JFK i New York.
BT170205 Noreviks spørsmål, uansett om hun mener det i juridisk eller psykologisk betydning, avslører at hun som anmelder ikke forholder seg til det etablerte skillet mellom skrift og virkelighet som jeg som forfatter har etablert fra side én i denne romanen.
AP170205 | Trump gikk på nytt juridisk tilbakeslag i saken om innreiseforbud ¶
AP170205 Men søndag gikk altså Justisdepartementet på en ny juridisk smell da en ankedomstol avslo å gjeninnføre reiseforbudet med øyeblikkelig virkning.
AP170205 | Trump gikk på nytt juridisk tilbakeslag i saken om innreiseforbud ¶
AP170205 Men søndag gikk altså Justisdepartementet på en ny juridisk smell da en ankedomstol avslo å gjeninnføre reiseforbudet med øyeblikkelig virkning.
AP170205 | Trump gikk på nytt juridisk tilbakeslag i saken om innreiseforbud ¶
AP170205 Men søndag gikk altså Justisdepartementet på en ny juridisk smell da en ankedomstol avslo å gjeninnføre reiseforbudet med øyeblikkelig virkning.
AA170205 På den andre siden av Atlanteren har frivillige den siste uken drevet et midlertidig juridisk rådgivingssenter bak en restaurant på flyplassen JFK i New York.
VG170204 Styret i avisen hadde bare en rådgivende rolle, og vi hadde sjekket mange ganger at vi ikke var juridisk ansvarlige.
DB170204 Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, sier at TV 2 følger reglene som gjelder for nedbemanning og har hatt juridisk rådgivning i alle deler av prosessen.
DB170204 Nå har vi juridisk vurdert sakene i henhold til ansiennitet, for det er det eneste vi har å forholde oss til, sier hun.
SA170203 Han sier at juridisk avdeling i IBU nå ser nærmere på mulighetene for å endre denne regelen.
SA170203 Han sier at juridisk avdeling i IBU nå ser nærmere på mulighetene for å endre denne regelen.
FV170203 Han sier at juridisk avdeling i IBU nå ser nærmere på mulighetene for å endre denne regelen.
DB170203 Opplevd rettssikkerhet er ikke et juridisk begrep.
DB170203 Jeg er ikke overbevist om at økt bruk av personlig fremmøte i nemnd eller fri juridisk bistand i disse sakene er nødvendig for å sikre rettssikkerheten, selv om den kanskje vil øke ytterligere med slike tiltak.
DB170203 Det er slik at noen av de viktigste elementene i rettssikkerhetsgarantien er retten til å bli hørt, retten til juridisk bistand og uavhengighet hos den som avgjør saken.
BT170203 Han sier at juridisk avdeling i IBU nå ser nærmere på mulighetene for å endre denne regelen.
AP170203 Han sier at juridisk avdeling i IBU nå ser nærmere på mulighetene for å endre denne regelen.
BT170201 Rent juridisk står Helgesen egentlig fritt til å ignorere Stortingets slag i luften, men ikke politisk.
BT170201 Juridisk er dette ikke en instruks som tvinger Helgesen til å omgjøre hans opprinnelige vedtak.
AP170201 De innsatte sitter dermed på nøkkelen i sin egen sak, sier avdelingsleder ved juridisk avdeling i PU, Jan Olav Frantsvold.
DB170131 - Vi har selvsagt bedt om juridisk bistand i dette spørsmålet.
AP170130 - Det er helt tydelig at Trumps ordre om å stanse immigrasjon fra muslimske land ikke var ordentlig juridisk vurdert, slik at Trump måtte gå tilbake på at den også skulle gjelde personer med såkalt green card [ som gir lovlig opphold i USA - red.anm. ], skriver Shapiro i en e-post til Aftenposten.
AP170130 - Det er helt tydelig at Trumps ordre om å stanse immigrasjon fra muslimske land ikke var ordentlig juridisk vurdert, slik at Trump måtte gå tilbake på at den også skulle gjelde personer med såkalt green card [ som gir lovlig opphold i USA - red.anm. ], skriver Shapiro i en e-post til Aftenposten.
DB170129 " Og at " avviklingen må skje så raskt som mulig innenfor det det er juridisk rom for ".
DB170127 På denne måten bygget forsvarsadvokaten en juridisk svært elegant ; men i virkeligheten spinkel bro, mellom Johaugs håp om å bli frifunnet og det som er idrettsrettslig mulig.
DB170127 Realiteten er at Den norske kirke har fått et større indre selvstyre og er blitt et selvstendig juridisk subjekt.
VG170126 - Juridisk sett er det sånn at når de har hjulpet ham til å komme, så er det et tilfelle av menneskesmugling, sier politiadvokat Kristina Amilon.
SA170126 Fagrådgiver Birgit Haukland, juridisk rådgiver Britha Røkenes og advokat Niels R.
FV170126 - Juridisk sett er det sånn at når de har hjulpet ham til å komme, så er det et tilfelle av menneskesmugling, sier politiadvokat Kristina Amilon.
FV170126 FOTO : Jan Tomas Espedal Fagrådgiver Birgit Haukland, juridisk rådgiver Britha Røkenes og advokat Niels R.
DN170126 Aktoren med den formelle tittelen juridisk rådgiver i Spesialenheten for politisaker har i ti dager stilt den erfarne spaneren til veggs med detaljerte spørsmål.
DB170126 Muligens bryr de seg heller ikke om et eventuelt godt juridisk begrunnet norske grunnlag for å gjøre et unntak for Therese Johaug og gi henne en slik overraskende lav straff.
BT170126 Fagrådgiver Birgit Haukland, juridisk rådgiver Britha Røkenes og advokat Niels R.
AP170126 Kan være juridisk problematisk ¶
AP170126 Og nå har hun fått juridisk støtte for kravet som Renovasjonsetaten tidligere har avvist.
AP170126 Juridisk støtte ¶
AP170126 Fagrådgiver Birgit Haukland, juridisk rådgiver Britha Røkenes og advokat Niels R.
SA170125 Da trenger du ikke søke styret om godkjenning, forteller advokat Terje Sjøvold, juridisk leder i OBOS.
SA170125 - Fra hennes synsvinkel er dette noe som naturligvis styrker hennes forklaring, men juridisk sett betyr det ingenting, sier han.
SA170125 - Juridisk betyr det ingenting ¶
SA170125 - Fra hennes synsvinkel er dette noe som naturligvis styrker hennes forklaring, men juridisk sett betyr det ingenting, sier han.
SA170125 - Juridisk betyr det ingenting ¶
FV170125 - Fra hennes synsvinkel er dette noe som naturligvis styrker hennes forklaring, men juridisk sett betyr det ingenting, sier han.
FV170125 - Juridisk betyr det ingenting ¶
FV170125 - Fra hennes synsvinkel er dette noe som naturligvis styrker hennes forklaring, men juridisk sett betyr det ingenting, sier han.
FV170125 - Juridisk betyr det ingenting ¶
BT170125 Da trenger du ikke søke styret om godkjenning, forteller advokat Terje Sjøvold, juridisk leder i OBOS.
BT170125 - Fra hennes synsvinkel er dette noe som naturligvis styrker hennes forklaring, men juridisk sett betyr det ingenting, sier han.
BT170125 - Juridisk betyr det ingenting ¶
BT170125 - Fra hennes synsvinkel er dette noe som naturligvis styrker hennes forklaring, men juridisk sett betyr det ingenting, sier han.
BT170125 - Juridisk betyr det ingenting ¶
AP170125 Det er et juridisk stjernelag som står bak søksmålet mot presidenten, inkludert en rekke av landets fremste grunnlovseksperter.
AP170125 Da trenger du ikke søke styret om godkjenning, forteller advokat Terje Sjøvold, juridisk leder i OBOS.
AP170125 - Fra hennes synsvinkel er dette noe som naturligvis styrker hennes forklaring, men juridisk sett betyr det ingenting, sier han.
AP170125 - Juridisk betyr det ingenting ¶
DB170123 Vikør forteller at denne ordningen er bundet både formelt og juridisk .
DB170123 - STRAFFEN MIN ER HALSHUGGING : De Saudi Arabiske kvinnene har ikke flyktet til USA på grunn av krig, men på grunn av minimale rettigheter og et juridisk system som gjør dem avhengig av mannlig tillatelse for nesten dagligdagse gjøremål.
DB170123 Leder for presidentens nasjonale økonomiske råd : Gary Cohn ¶ Juridisk rådgiver for Det hvite hus : Donald McGahn, jurist.
BT170123 De to fagdommerne vil kunne gi nødvendig veiledning og sikre en juridisk holdbar begrunnelse.
DN170120 Tidligere juridisk direktør i Yara Ken Wallace ( 71 ), som ble dømt til syv års fengsel for grov korrupsjon, anker dommen til Høyesterett.
DN170120 Amerikanske Ken Wallace var i mange år juridisk direktør i norske Yara.
DN170120 En tidligere juridisk direktør i gjødselgiganten Yara anker dommen på sju års fengsel for grov korrupsjon til Høyesterett.
DB170119 Rett nok blir registrene av rettigheter stadig utvidet, men bare de færreste har mulighet til å forsvare dem hvis det kreves juridisk bistand.
AP170119 Der skal juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo inn.
DB170118 Siden McLaren-rapportene i utgangspunktet har et bevismateriale som viser en kollektiv russisk svindel, framstår de individuelle sakene juridisk svært krevende.
DB170118 Her er det altså ikke et eneste juridisk smutthull for å være med i et skimesterskap for regionen Udmurtia arrangert av de lokale sportsmyndighetene.
DB170118 DETTE materialet er ennå ikke juridisk ettergått, og er dermed i seg selv ikke noe gyldig bevis for at Maxim Vylegzhanin virkelig har jukset.
DB170118 Vi samler nå inn saksdokumenter og skal sende dem videre til NJ for vurdering fra et juridisk ståsted.
DB170117 ¶ SJU ÅRS FENGSEL : Tidligere juridisk direktør i Yara fikk straffen i Borgarting lagmannsrett i dag.
DB170117 Wallce var juridisk direktør i Yara.
DB170117 - Dette er ikke et juridisk spørsmål, men et politisk spørsmål : Materialet som ble oversendt lovavdelingen, hvordan man selv beskriver et skadepotensial.
BT170117 Derfor mener utvalget at DGF utstyres med skal innrettes med et nytt lovverk, domstolskontroll og et eget tilsyn, på en måte som er juridisk holdbar.
AP170117 Da rapporten fra Arbeidstilsynet kom tidligere i januar, sa miljøbyråden til Aftenposten at det hittil ikke var juridisk grunnlag til å si opp kontrakten.
SA170116 - Vi finner ikke juridisk grunnlag for erstatning når uttalelsene kommer fra Malikas egen familie, og hun selv har bekreftet disse overfor min klient og andre, skriver Eide.
DN170116 En tidligere juridisk direktør i gjødselgiganten Yara International får tirsdag dommen for grov korrupsjon i Borgarting lagmannsrett.
DB170116 Men dette er et politisk, ikke et juridisk spørsmål, sier Anderssen.
DB170116 - Vi finner ikke juridisk grunnlag for erstatning når uttalelsene kommer fra Malikas egen familie, og hun selv har bekreftet disse overfor min klient og andre, skriver Eide.
AP170116 Rødt har ikke innhentet vurderinger fra juridisk ekspertise i denne saken.
DB170115 Ingenting av dette er sant - verken praktisk eller juridisk .
BT170115 Grønne kulturminner har til nå levd på lånt tid, uten juridisk vern.
FV170113 - Juridisk sett har selv de kongelige en rest av privatliv, men Marius Høiby kan like lite som alle oss andre, definere seg inn og ut av offentligheten, sier advokat og ytringsfrihetsekspert Jon Wessel-Aas til NTB.
DN170113 Oliver Schmidt, som tidligere var juridisk direktør for bilgigantens USA-kontor, er siktet i saken sammen med fem andre toppsjefer i Volkswagen.
DN170113 For å ta konsekvensen av denne virkeligheten og for å sikre at roboter er og vil forbli i menneskets tjeneste, må vi raskt skape et solid europeisk juridisk rammeverk, sier rapportens forfatter Mady Delvaux.
DB170112 Regjeringen har juridisk avklart en eksisterende praksis, som fagmiljøene ønsket opprydding i.
AP170112 Spesialenhetens nestleder Guro Glærum Kleppe og juridisk rådgiver i Spesialenheten, Kristine Schilling, ¶
AP170112 Spesialenhetens nestleder Guro Glærum Kleppe og juridisk rådgiver i Spesialenheten, Kristine Schilling, ¶
DB170111 Grunnlovsendringene vil gjøre at makten han har tatt skal institusjonaliseres og anerkjennes juridisk .
AP170111 Sin personlige formue vil han plassere i et fond der han ikke vet hva han vil investere i, sier advokat Sheri Dillon, som har fått jobben med å unngå at Trump havner i juridisk trøbbel som en følge av hva han eier.
AP170111 Sin personlige formue vil han plassere i et fond der han ikke vet hva han vil investere i, sier advokat Sheri Dillon, som har fått jobben med å unngå at Trump havner i juridisk trøbbel som en følge av hva han eier.
AP170111 Sin personlige formue vil han plassere i et fond der han ikke vet hva han vil investere i, sier advokat Sheri Dillon, som har fått jobben med å unngå at Trump havner i juridisk trøbbel som en følge av hva han eier.
AP170111 Jensens forsvarer, John Christian Elden, mener det er uvesentlig hvilken juridisk merkelapp som settes på kontakten mellom hans klient og Cappelen.
AP170111 Jensens forsvarer, John Christian Elden, mener det er uvesentlig hvilken juridisk merkelapp som settes på kontakten mellom hans klient og Cappelen.
DB170110 * PSA-gruppen ( Peugeot og Citroën ) har forventninger om at bilene innenfor garantitiden har en gjenværende kapasitet på 80 prosent, men dette er ikke definert i garantivilkårene, og dermed ikke juridisk bindene.
AP170110 Hverken i vanlig forstand eller i juridisk forstand.
AP170110 januar hvor hun feilinformerer om Unge Høyres holdninger til juridisk endring av kjønn.
DB170109 Det vil derfor være viktig med en ansvarsforsikring som dekker bransjen du jobber i, samt en rettshjelpsforsikring som kan dekke utgifter til juridisk bistand i en tvist, råder han.
DB170109 ( Finansavisen ) : - Dessverre ønsker altfor mange vertsfamilier ikke å overholde sine forpliktelser, konstaterer juridisk rådgiver Toril Husevåg i Au Pair Center til Finansavisen.
AP170109 Statsadvokat Shai Nitzan skal ha ment at selv om han var overbevist om at opptaket kunne få store politiske følger, så var han usikker på om det var juridisk grunnlag for en sak mot statsministeren, rapporterer Kanal 2.
AP170109 Statsadvokat Shai Nitzan skal ha ment at selv om han var overbevist om at opptaket kunne få store politiske følger, så var han usikker på om det var juridisk grunnlag for en sak mot statsministeren, rapporterer Kanal 2.
DB170108 - Ordningen med flyklagenemnda som ankeinstans når man ikke når frem hos flyselskapet, er også normalt en garanti for forbrukeren til at man får en juridisk korrekt behandling, sier Knut-Morten Johansen.
DB170108 Ved å legge en nøytral juridisk vurdering til grunn for klagebehandlingen i ulvesaken, har miljøvernministeren naturlig nok hisset på seg mennesker som ikke liker ulv.
DB170108 Merkelig nok synes det også å oppleves som et sjokk av enkelte mediefolk at vi har en miljøminister som er opptatt av det juridisk korrekte.
DB170108 Med dette bakteppet oppleves det tydeligvis som et sjokk at en klagebehandling vedrørende rovdyrskyting blir tatt på alvor og underlagt en grundig juridisk vurdering - slik all klagebehandling i slike saker egentlig fortjener.
AP170108 Knutsen argumenterer mot et tredje juridisk kjønnsalternativ og uttrykker at han ikke anerkjenner transpersoners eksistens.
AP170108 Han skriver blant annet : « Hvis vi skal begynne å tukle med informasjon om juridisk kjønn på denne måten, kan det fort smitte over på andre ting ».
SA170106 Mange ble låst inne på avdelinger uten juridisk vurdering.i ¶
DN170106 Ett år etter at juridisk direktør Pål Wien Espen ( 52 ) forlot Telenor etter Vimpelcom-saken, blir han ny toppadvokat hos Wikborg Rein.
DN170106 Ett år etter at juridisk direktør Pål Wien Espen ( 52 ) forlot Telenor etter Vimpelcom-saken, blir han ny toppadvokat hos Wikborg Rein.
DN170105 NHO har siden sensommeren arbeidet med både egen juridisk ekspertise og eksterne for å rydde opp.
BT170105 Det har fått Erna Solberg til å vakle og hun antyder nå at det kan bli endringer i naturmangfoldsloven for å skape juridisk rom for å skyte flere ulv i vinter enn planlagt.
AP170105 Dette er det mest inngripende tvangsmiddelet etter frihetsberøvelse/internering, det er stigmatiserende og juridisk sett så skal det være en høy terskel for å ta det i bruk.
AP170104 En annen donor presenteres som « 25 år gammel, med grågrønne øyne, blondt rett hår, 165 cm høy og 60 kilo med juridisk universitetsutdannelse og en datter ».
AP170104 En annen donor presenteres som « 25 år gammel, med grågrønne øyne, blondt rett hår, 165 cm høy og 60 kilo med juridisk universitetsutdannelse og en datter ».
AP170104 - Hvis man ikke er villig til å skjære gjennom, må vi få gjort en ny, fullstendig juridisk gjennomgang av saken, hvor man ber om en avklaring på om det er ulovlig å gjennomføre jakten eller ikke, sier han.
DB170103 Det er gjort en for slett jobb i departementet, lovavdelingen har fått et mangelfullt juridisk grunnlag for å vurdere saken, hevder Gjems.
AP170103 Året er 2017 og samtlige ungdomspartier har vedtatt at de enten er for et tredje kjønn eller mot juridisk kjønn, og Stortinget har vedtatt at man kan skifte juridisk kjønn uten at det stemmer med det biologiske.
AP170103 Året er 2017 og samtlige ungdomspartier har vedtatt at de enten er for et tredje kjønn eller mot juridisk kjønn, og Stortinget har vedtatt at man kan skifte juridisk kjønn uten at det stemmer med det biologiske.
AP170103 Si ;D-innlegg : Hvis vi skal begynne å tukle med informasjon om juridisk kjønn på denne måten, kan det fort smitte over på andre ting.
AP170103 | Juridisk kjønn : Du er det kjønnet du er, ikke hva du føler deg som Leon Solve Mossing Knudsen ¶
BT161214 For meg er dette ingen jobb, men juridisk er det en jobb.
AP161210 Det er kommet trusler om juridisk straffeforfølgelse fra høyeste hold, inkludert statsministeren, melder CPJ.
AP161110 Presidenten har også vide fullmakter i utenrikspolitikken så lenge det ikke koster penger eller juridisk binder opp USA.
AP161107 Han har bidratt med juridisk argumentasjon i forsøk på å undergrave statens legitimitet.
AP161028 * I mai rettet utenriksdepartementet kraftig kritikk mot Clinton i en intern granskingsrapport, som fastslo at hun ikke sørget for å få epostpraksisen juridisk godkjent. * 5. juli avsluttet FBI sin gransking.
AP160923 Profesjonell bruk av kryptering og juridisk kompetanse er blitt en obligatorisk del av amerikanske dokumentaristers verktøykasse.
AP160923 Grimstadfestivalens styre og deler av filmbransjen har i sommer jobbet aktivt med tanke på å etablere et fond for juridisk utsatte filmer.
AP160923 Bare ved å studere rulleteksten på Going Clear - en svært avslørende HBO-dokumentar om scientologikirken - ser man hvor stort juridisk apparat som iblant kreves.
AP160920 Nå kan jeg skulke et år til ! | Juridisk abort : Menn må ta ansvar for egne valg ¶
AP160920 september tok til orde for juridisk abort.
AP160920 Juridisk abort vil kunne gi rom for at faren kan avskrive seg alt ansvar ¶
AP160920 Juridisk abort vil kunne gi rom for at faren kan avskrive seg alt ansvar for et barn han har vært med på å skape.
AP160913 Forslaget går ut på å åpne vinduet for juridisk abort i de tolv første ukene av svangerskapet, i likhet med retten til selvbestemt abort.
AP160907 - Juridisk er vi i en form for gråsone, hvor det heller mot at det ikke er noe ulovlig i det.
AP160905 Selv små svekkelser i kontrollmekanismene, eller en liten utglidning i hva digitalt grenseforsvar kan benyttes til, vil kunne føre til at både juridisk holdbarhet og grunnlaget for tillit fra befolkningen trues, skriver medlemmene i Digitalt sårbarhetsutvalg II.
AP160905 Selv små svekkelser i kontrollmekanismene, eller en liten utglidning i hva digitalt grenseforsvar kan benyttes til, vil kunne føre til at både juridisk holdbarhet og grunnlaget for tillit fra befolkningen trues, skriver medlemmene i Digitalt sårbarhetsutvalg II.
SA160830 Å gi friske utøvere astmamedisin er doping, selv om det kanskje ikke holder vann juridisk å kalle det for doping.
BT160830 Å gi friske utøvere astmamedisin er doping, selv om det kanskje ikke holder vann juridisk å kalle det for doping.
BT160830 Men det er selvsagt en bekymring, sier juridisk direktør i TV 2, Tomas Myrbostad.
AP160830 Å gi friske utøvere astmamedisin er doping, selv om det kanskje ikke holder vann juridisk å kalle det for doping.
SA160727 Da er du juridisk ansvarlig, selv om det er din samboer som ikke betaler.i ¶
BT160727 Da er du juridisk ansvarlig, selv om det er din samboer som ikke betaler.
AP160727 Da er du juridisk ansvarlig, selv om det er din samboer som ikke betaler.
AP160715 Unntaket er såkalt hybelutleie, du kan fritt leie ut hybel, ett rom eller plass på sofaen, ifølge Terje Sjøvold, leder av juridisk avdeling i Obos.
AP160715 Det er som hovedregel fritt frem å leie ut egen eierseksjon i et sameie, men det finnes unntak fra hovedregelen, ifølge Anders Leisner, leder av juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund.
AP160707 Nederland blokkerer nå avtalen og vil bare undertegne dersom statsminister Mark Rutte får en juridisk bindende avtale som imøtekommer bekymringene til flertallet i den nederlandske avstemningen, skriver Wall Street Journal.
AP160628 Krisen på Island i 2008 utløste en langvarig juridisk og politisk strid med Storbritannia og Nederland om hvem som skulle ta regningen da britiske og nederlandske innbyggere tapte sparepengene sine da den islandske nettbanken Icesave gikk med i dragsuget under bankkollapsen.
SA160618 Her omtaler han den nylig vedtatte loven om juridisk kjønn og videre hans frykt for hva homofilt og lesbisk samliv får som konsekvens.
SA160618 Her Kjell Skartveits innlegg om den nye loven om juridisk kjønn : i ¶
SA160618 DEBATT : Samfunnet rakner visst på grunn av loven om juridisk kjønn og den kjønnsnøytrale ekteskapsloven.
AP160614 Moralsk og juridisk rett ¶
AP160614 Hun har en moralsk rett, og enda viktigere er det at hun har en juridisk rett til å forsvare sin myrdede manns ære.
SA160608 » Det er denne virkelighetsforståelsen som ligger bak loven om retten til å skifte juridisk kjønn.
SA160608 | Loven om selvvalgt juridisk kjønn og lærdommen fra Sverige ¶
SA160608 DEBATT : Stortinget vedtok mandag 6.6.2016 en lov som stadfester at retten til juridisk å skifte kjønn, skal baseres på den enkeltes følelser.
SA160525 - Vi ser spesielt alvorlig på dette i og med at NFF ikke har kommet med et eneste juridisk holdbart argument for at klubben ikke skal inngå en betydningsfull og økonomisk viktig sponsoravtale, heter det i en uttalelse fra Avaldsnes.
FV160525 - Vi ser spesielt alvorlig på dette i og med at NFF ikke har kommet med et eneste juridisk holdbart argument for at klubben ikke skal inngå en betydningsfull og økonomisk viktig sponsoravtale, heter det i en uttalelse fra Avaldsnes.
AP160525 - Vi ser spesielt alvorlig på dette i og med at NFF ikke har kommet med et eneste juridisk holdbart argument for at klubben ikke skal inngå en betydningsfull og økonomisk viktig sponsoravtale, heter det i en uttalelse fra Avaldsnes.
AP160503 Å kalle dette « juridisk abort » er ikke meningsbærende.
AP160503 Å gi mannen rett til « juridisk abort » bryter fundamentalt med ønsket om et mer likestilt foreldreskap.
AP160503 Å fremme forslag om mannens rett til « juridisk abort » bryter fundamentalt med ønsket om et mer likestilt foreldreskap.
AP160503 Oversatt av Inger Sverreson Holmes ¶ | « Juridisk abort » svekker barns og kvinners rettigheter Aslak Syse ¶
AP160503 Om en mann bare skal kunne « bortvelge » farskapet til et foster han er biologisk far til - nå kalt « juridisk abort » - er et helt annet spørsmål av fremfor alt moralsk karakter, men med juridiske og økonomiske implikasjoner for det vordende barn.
AP160503 I Aftenpostens spalter har det dukket opp en diskusjon om « juridisk abort », mulighet for fraskrivelse av farskap og et ønske om økte rettigheter for far i abortvalgsituasjonen.
AP160503 Feil å kalle dette « juridisk abort » ¶
AP160501 Men kanskje enda viktigere : « Juridisk abort » ville kunne føre til barn som ble født uten en far.
AP160501 Men i motsetning til Døving avviser jeg at denne urettferdigheten kan løses gjennom « juridisk abort ».
AP160501 Fremskrittspartiet har ikke den strengeste innvandringspolitikken, skriver Andreas Halse ¶ | Juridisk abort er umulig Morten Horn ¶
AP160501 A-magasinet fremstiller det som om jeg langt på vei støtter opp om Runar Døvings syn om at barnefaren bør få en rett til « juridisk abort ».
AP160428 Serien diskuterer mulighetene for såkalt juridisk abort, et begrep som viser til at en mann skal ha rett til ikke å bli far mot sin vilje.
AP160413 Byrådet i Oslo undersøker nå om de har juridisk grunnlag til å heve kontrakten med umiddelbar virkning.
BT160408 Man må leve med risikoen for å bli avslørt, dersom man driver med aktiviteter som enten juridisk eller moralsk ikke aksepteres eller fordømmes.
SA160330 Unntaket er såkalt hybelutleie, du kan fritt leie ut hybel, ett rom eller plass på sofaen, ifølge Terje Sjøvold, leder av juridisk avdeling i Obos.
SA160330 Det er som hovedregel fritt frem å leie ut egen eierseksjon i et sameie, men det finnes unntak fra hovedregelen, ifølge Anders Leisner, leder av juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund.
BT160330 Unntaket er såkalt hybelutleie, du kan fritt leie ut hybel, ett rom eller plass på sofaen, ifølge Terje Sjøvold, leder av juridisk avdeling i Obos.
BT160330 Det er som hovedregel fritt frem å leie ut egen eierseksjon i et sameie, men det finnes unntak fra hovedregelen, ifølge Anders Leisner, leder av juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund.
AP160330 Unntaket er såkalt hybelutleie, du kan fritt leie ut hybel, ett rom eller plass på sofaen, ifølge Terje Sjøvold, leder av juridisk avdeling i Obos.
AP160330 Det er som hovedregel fritt frem å leie ut egen eierseksjon i et sameie, men det finnes unntak fra hovedregelen, ifølge Anders Leisner, leder av juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund.
AP160315 Likevel refereres forskningen ukritisk i dagens maktkamp om barnefordeling, og som grunntese for juridisk praksis.
SA160308 Men hvis NFF kommer og sier til oss at John Arne kan få spille for oss, selv etter en juridisk gjennomgang av saken, så er John Arne AaFK-klar.
BT160308 Kvinner hadde allerede oppnådd juridisk likestilling, men som George Orwell sa, « Noen dyr er likere enn andre ».
AP160308 Men hvis NFF kommer og sier til oss at John Arne kan få spille for oss, selv etter en juridisk gjennomgang av saken, så er John Arne AaFK-klar.
AP160306 Da blir det viktigere å kartlegge barns risiko opp mot disse risikofaktorene, enn innvandrerbakgrunnen mer isolert, skriver juridisk rådgiver Ivar Stokkereit i UNICEF til Aftenposten i en epost.
AP160229 Tre av de sju medlemmene må øremerkes personer med juridisk , teknologisk eller EOS-faglig kompetanse, og antall medlemmer med politisk bakgrunn bør reduseres tilsvarende, foreslår Solbakken-utvalget.
SA160226 Utdannelse : Juridisk embetseksamen ved universitetet i Fribourg.
SA160226 Han kom inn i fotballmiljøet som juridisk rådgiver.
AP160226 Utdannelse : Juridisk embetseksamen ved universitetet i Fribourg.
AP160226 Han kom inn i fotballmiljøet som juridisk rådgiver.
SA160221 Det er gjort en del ting internt, blant annet på juridisk avdeling.
AP160221 Det er gjort en del ting internt, blant annet på juridisk avdeling.
AP160219 Men dokumentene er foreløpig ikke juridisk bindende i den virkelige verden.
AP160209 Skiltet må stå oppe i 24 timer før det har juridisk virkning.
AP160209 I juridisk språk betyr sannsynlighetsovervekt at det er mer sannsynlig at det har skjedd enn ikke skjedd, derav også ordet overvekt.
VG160203 Paradokset er at det rent juridisk ikke er ulovlig for privatpersoner å kjøpe en piratkopiert klokke eller veske og bruke den til private formål.
AP160131 - Vi må være sikre på at beslutningen vi tar holder juridisk og er den best mulige løsningen.
AP160131 - Vi må være sikre på at beslutningen vi tar holder juridisk og er den best mulige løsningen.
AP160126 Nkom skriver i brevet at dersom PST ikke kan sette opp mobilovervåking uten å bryte " minst ett av regelsettene ", anser det at den eneste " juridisk farbare vei " er at PST ikke bruker mobilovervåkingsutstyret før " motstriden eventuelt løses av lovgiver ".
AP160124 I tillegg har ikke Microsoft noe juridisk ansvar for dataene som er lagret der.
AP160120 - Det som kommer frem i rapporten er at alle barna som er intervjuet i Europa peker på at det er sikkerhetssituasjonen og deres behov for beskyttelse som er avgjørende for at de har lagt ut på flukt, sier juridisk rådgiver i UNICEF Norge Ivar Stokkereit til Aftenposten.
DA160114 Så langt har Norge « aldri utført post-leveringsverifikasjoner grunnet mangel på juridisk , institusjonell og materiell kapasitet til å gjøre det », slår rapporten fast.
AP160109 - Den nye regjeringen fører en politisk, økonomisk og juridisk blitzkrig.
AP160109 - Den nye regjeringen fører en politisk, økonomisk og juridisk blitzkrig.
AP160103 Ikke juridisk , men likevel.
AP160103> Ikke juridisk , men likevel.
AP160103> target="avis" href= Ikke juridisk , men likevel.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= Ikke juridisk , men likevel.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Ikke juridisk , men likevel.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Ikke juridisk , men likevel.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Ikke juridisk , men likevel.