NL170829 Når det avtroppende styret valgte å beholde Narvik og Jurfak som fakulteter, falt dette argumentet, og det framstår som underlig at nettopp Kunstfak er det man velger å sortere bort.
NL170614 ¶ Jeg vil påstå at en degradering av Jurfak til et institutt er direkte skadelig for samfunnsoppdraget til UiT.
NL170614 Universitetsstyret bør trå varsomt når de bestemmer fremtiden til Jurfak i slutten av juni.
NL170614 På dette punktet skiller Jurfak seg fra øvrige fakultet.
NL170614 Med rapporten på bordet og få dager igjen til Universitetsstyrets vedtak er jeg dypt bekymret for fremtiden til Det juridiske fakultet ( Jurfak ).
NL170614 Jeg vil påstå at en degradering av Jurfak til et institutt er direkte skadelig for samfunnsoppdraget til UiT.
NL170614 En faglig god begrunnelse for hvorfor det er hensiktsmessig å degradere Jurfak til institutt, særlig i lys av de mange uttalelser mot dette, bør som et minimum kunne forventes.
NL170614 En degradering av Jurfak til et institutt, under et kjempefakultet sammen med økonomi, fiskeri og biovitenskap, er ikke veien å gå.
NL170614 Det er skuffende og utilstrekkelig at arbeidsgruppen ikke har satt seg inn i realiteten for Jurfak , og betydningen av et juridisk fakultet ved UiT.
NL170614 Det er ikke interne organisatoriske forhold som står på spill, for Jurfak er det rekrutteringen, forskningen, omdømmet og fagmiljøet som satses som sjetonger i et risikofylt omorganiseringsspill.
NL170614 Det er ikke interne organisatoriske forhold som står på spill, for Jurfak er det rekrutteringen, forskningen, omdømmet og fagmiljøet som satses som sjetonger i et risikofylt omorganiseringsspill, skriver Kristian Wangsfjord.
NL170614 Jurfak og Juridisk Studentutvalg har levert en rekke høringsuttalelser, ingen av våre bekymringer er fornuftig besvart.
NL170614 850 registrerte studenter ved Jurfak mener jusstudiet i Tromsø vil bli mindre attraktivt dersom fakultetet degraderes til et institutt.