DA170426 Selv om det er umulig å bestemme opprusting av Nytorget og bevaring av jugendmuren før tinghuset er bestemt til Bekhuskaien, går det likevel an å si nei til den kommunale forslummingen av området.
DA170419 Reguleringsplanen fra 2006 innebærer også et stort parkeringsanlegg under Nytorget, fjerning av jugendmuren langs veien, og hogging av trehus.
DA170419 Hvis tinghuset ender på Bekhuskaien, bør vi ta en omkamp for å forsøke å redde trehusene, jugendmuren og trærne.
DA170419 Jugendmuren ble bygget som nødsarbeid i 1920-årene.