SA170904 Også Jordmorforeningens egen undersøkelse om jordmordekningen på sykehus viser at vi fortsatt har en vei å gå her.
SA170904 I dag er jordmordekningen ujevn, og mange steder mangelfull.
SA170904 De Grønne har foreslått å øke de frie overføringene til kommunene, som også kan styrke jordmordekningen der det trengs.
FV170904 Også Jordmorforeningens egen undersøkelse om jordmordekningen på sykehus viser at vi fortsatt har en vei å gå her.
FV170904 I dag er jordmordekningen ujevn, og mange steder mangelfull.
FV170904 De Grønne har foreslått å øke de frie overføringene til kommunene, som også kan styrke jordmordekningen der det trengs.
AP170904 Også Jordmorforeningens egen undersøkelse om jordmordekningen på sykehus viser at vi fortsatt har en vei å gå her.
AP170904 I dag er jordmordekningen ujevn, og mange steder mangelfull.
AP170904 De Grønne har foreslått å øke de frie overføringene til kommunene, som også kan styrke jordmordekningen der det trengs.
SA160520 Helsetilsynet sjekker jevnlig bemanningssituasjonen ved fødesteder her til lands, og mange steder påpekes det at jordmordekningen er urovekkende dårlig, sier leder i jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen.
SA160520 Helsetilsynet sjekker jevnlig bemanningssituasjonen ved fødesteder her til lands, og mange steder påpekes det at jordmordekningen er urovekkende dårlig, sier hun.
FV160520 Helsetilsynet sjekker jevnlig bemanningssituasjonen ved fødesteder her til lands, og mange steder påpekes det at jordmordekningen er urovekkende dårlig, sier leder i jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen.
FV160520 Helsetilsynet sjekker jevnlig bemanningssituasjonen ved fødesteder her til lands, og mange steder påpekes det at jordmordekningen er urovekkende dårlig, sier hun.