DB170630 Mødre som hadde struma i svangerskapet, fikk utviklingshemmede barn som følge av jodmangel .
DB170630 Men visste du at jodmangel er på vei tilbake som et problem i Norge ?
DB170630 Men nå har jodmangel på nytt blitt et problem i Norge, antakelig fordi mange spiser lite fisk og meieriprodukter.
DB170630 Dermed ble jodmangel i Norge nærmest utryddet over natten.
DB170630 Jodmangel har på nytt blitt et problem i Norge.
DB170117 Her er kvinner en sårbar gruppe, og jodmangel kan påvirke fosteret negativt.
SA160613 Kilde : Rapporten " Risiko for jodmangel i Norge ", Nasjonalt råd for ernæring ¶ ¶
SA160613 Jodmangel påvirker utviklingen av hjerne- og nervesystem i fosterlivet og hos spedbarn.
FV160613 Kilde : Rapporten " Risiko for jodmangel i Norge ", Nasjonalt råd for ernæring ¶ ¶
FV160613 Jodmangel påvirker utviklingen av hjerne- og nervesystem i fosterlivet og hos spedbarn.
BT160613 Kilde : Rapporten " Risiko for jodmangel i Norge ", Nasjonalt råd for ernæring ¶
BT160613 Jodmangel påvirker utviklingen av hjerne- og nervesystem i fosterlivet og hos spedbarn.
AP160613 I områder med jodmangel har barn lavere IQ enn der hvor gravide får i seg nok jod gjennom kostholdet.
AP160613 Kilde : Rapporten " Risiko for jodmangel i Norge ", Nasjonalt råd for ernæring ¶
AP160613 Jodmangel påvirker utviklingen av hjerne- og nervesystem i fosterlivet og hos spedbarn.