BT171207 Etter omorganiseringen i togsektoren, var ikke Jernbaneverket godt nok, så Høyre- og Frp-regjeringen falt ned på et navn som bryter med det meste av god navneskikk.
BT171207 ALT ER GALT : Det som en gang het Jernbaneverket , er nå blitt til Bane NOR, et navn som bryter det meste av rettskrivingsregler og prinsipper for gode navnevalg.
AP171204 Det ville jo i så fall kunne sies å være en formildende omstendighet for Bane Nor ( tidligere Jernbaneverket ).
NL171127 ¶ Samferdselsdepartementet har bedt Jernbaneverket om å utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for en ny jernbanestrekning fra Fauske til Tromsø.
VG171126 Videre redegjør de for at Jernbaneverket prioriterer tiltak på strekninger med særlig høyt antall påkjørsler.
VG171126 Selv om også reineierne, viltnemnda, Fylkesmannen i Nordland og Mattilsynet mener viltgjerder er det mest effektive tiltaket, er ikke Jernbaneverket overbevist, skrev NRK i fjor.
VG171126 I årsrapporten skriver de følgende : « Jernbaneverket ser alvorlig på de mange dyrepåkjørsler som er et problem både for dyrevelferd, næringsaktører og togtrafikken.
VG171126 Et gjerde vil også ha negative sider som barrière for dyr og mennesker, sa områdedirektør Thor Brækkan i Jernbaneverket Område Nord til NRK.
VG171126 Det skal være etablert samarbeidsprosjekter mellom Jernbaneverket og lokale myndigheter og/eller grunneiere.
VG171126 Jernbaneverket : - Alvorlig ¶
DA171115 Men vi skulle også gjennom flytting av Tøyen togholdeplass til Ensjø ( bystyret var ganske lunkent, men vedtok å sende forslaget til Jernbaneverket så de kunne utrede ) ¶
AA171028 I tillegg sitter Statens vegvesen og Jernbaneverket i kontaktutvalget som koordinerer Miljøpakken.
DA171025 Pendlerforeningen er i forkant blitt hørt i møter med Jernbaneverket og NSB.
AA171018 Blant annet Jernbaneverket .
AA171012 « Ja, med de planene som vi har hatt så er det vel 2022/2023 som jernbaneverket sier de greier.
AP170922 Prosjekteringsleder i Jernbaneverket ( i dag Bane Nor ) Arnt Nyborg svarer på spørsmål fra interesserte under et folkemøte på Hamar i november 2015. 500 hadde møtt frem.
DN170919 Jernbaneverket brukte to milliarder på konsulenter - og brøt en rekke regler ¶
DN170919 DN mener : Kritikkverdig konsulentkaos i Jernbaneverket ¶ Jernbaneverket brukte to milliarder på konsulenter - og brøt en rekke regler ¶
DN170919 DN mener : Kritikkverdig konsulentkaos i Jernbaneverket
DN170919 januar i år var hun sjef for Jernbaneverket , som i dag er Bane Nor.
DA170919 Direktør for Jernbaneverket , Elisabeth Enger.
DA170919 januar i år var hun sjef for Jernbaneverket , som i dag er Bane Nor.
AP170918 Enger forandret Jernbaneverket fra å være en innadvendt organisasjon som fikk stor kritikk for måten den ble drevet på, til å sette kunden i fokus.
AP170918 januar 2017 var hun sjef for Jernbaneverket , det som i dag er Bane Nor.
DB170916 Mellom 2004 og 2012 var sistnevnte visepresident for det russiske jernbaneverket , der han hadde også hadde det overordnede ansvaret for Moskva-området.
AP170911 Gorm Frimannslund har tatt over som sjef for Bane Nor ( tidligere Jernbaneverket ).
VG170909 Vil gi Jernbaneverket bøter når toglinjene svikter ¶
DA170907 - Avtalen mellom Jernbanedirektoratet og Kolumbus sikrer at alle tog- og bussavganger korresponderer, og at alle billetter gjelder både på bussen og lokaltogene, skriver kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbaneverket i en pressemelding.
AP170901 Her er forslagene fra NSB, Jernbaneverket og Flytoget til ny organisering av norsk jernbane.
DB170830 Et samarbeidsprosjekt mellom NVE, Statens vegvesen og Jernbaneverket ( NIFS ) avdekket imidlertid at de samlede materielle tapene, inkl. skader på vei og jernbane for denne flommen, utgjorde hele 1.1 milliard kroner.
VG170828 Nå må samferdselsministeren love penger slik at Jernbaneverket kan få gjennomført vedlikeholdsarbeidet som planlagt.
VG170828 - Med mindre planleggingen av banearbeidet kan endres i tråd med hva Bane Nor og Jernbaneverket har informert meg om tidligere, så blir jeg nødt til å beslutte at hurtigtogstrafikken Oslo-Stockholm må legges ned, advarer han.
DN170828 - Med mindre planleggingen av banearbeidet kan endres i tråd med hva Bane Nor og Jernbaneverket har informert meg om tidligere, så blir jeg nødt til å beslutte at hurtigtogstrafikken Oslo-Stockholm må legges ned, advarer han.
DB170828 - Med mindre planleggingen av banearbeidet kan endres i tråd med hva Bane Nor og Jernbaneverket har informert meg om tidligere, så blir jeg nødt til å beslutte at hurtigtogstrafikken Oslo-Stockholm må legges ned, advarer han.
DA170828 - Med mindre planleggingen av banearbeidet kan endres i tråd med hva Bane Nor og Jernbaneverket har informert meg om tidligere, så blir jeg nødt til å beslutte at hurtigtogstrafikken Oslo-Stockholm må legges ned, advarer han.
AP170828 - Med mindre planleggingen av banearbeidet kan endres i tråd med hva Bane Nor og Jernbaneverket har informert meg om tidligere, så blir jeg nødt til å beslutte at hurtigtogstrafikken Oslo-Stockholm må legges ned, advarer han.
DA170824 I en rapport fra 2012 anbefaler også Jernbaneverket ( som nå heter Bane Nor ) å flytte stasjonen til Ensjø.
AP170824 Vi har konfrontert Elisabeth Enger, tidligere sjef for Jernbaneverket og nå for Jernbanedirektoratet, med kritikken.
AP170824 ) byttet jobb fra sjef for Jernbaneverket til sjef for det nye Jernbanedirektoratet.
DA170823 Jernbanereformen : ¶ Jernbaneverket er erstattet av statsforetaket Bane NOR og Jernbanedirektoratet.
AP170816 » Dette har i årevis vært garantien fra Jernbaneverket til titusenvis av pendlere på Østfoldbanen - folk som ser at nabopendlere i nord og vest har et mye bedre togtilbud.
AA170812 Det egyptiske jernbaneverket sier årsaken til ulykken er under etterforskning.
AP170811 Det egyptiske jernbaneverket sier årsaken til ulykken er under etterforskning.
AP170811 » Njål Svingheim, Jernbaneverket
AA170809 I etterkant sendte forsikringsselskapet Tryg Forsikring et regresskrav til Jernbaneverket , som nå er Bane Nor, fordi de mente at sveisearbeid på overbygget kan ha utløst brannen.
AA170801 Solvik-Olsen gratulerte det tidligere Jernbaneverket med vel gjennomført jobb.
AP170728 Njål Svingheim, Jernbaneverket
DA170727 Filmen starter på samme måte : banevokteren Tzanko Petrov ( Stefan Denolyubov ) inspiserer togsporene da han oppdager en haug med kontanter som trolig stammer fra den utstrakte korrupsjonen i jernbaneverket .
AP170727 Riktignok var ikke det midlertidige navnet Jernbaneinfrastrukturforetaket SF spesielt vellykket da Jernbaneverket skulle splittes opp.
AP170723 NSB og Jernbaneverket fikk det glatte lag og signalene fra samferdselsminister Liv Signe Navarsete ( Sp ) var utvetydige : Problemene måtte fikses.
AP170718 Vibeke Aarnes er fungerende sjef for Bane Nor, det tidligere Jernbaneverket .
AP170718 Men det er nå det skal bli bedre, svarte Elisabeth Enger, daværende sjef for Jernbaneverket , i dag direktør for Jernbanedirektoratet.
AP170718 Han var 16 år da det daværende Jernbaneverket i 2009 begynte å stenge hele eller deler av lokaltogtrafikken rundt Oslo S - for å forbedre jernbanen og stanse alle forsinkelsene.
DN170707 I fjor vedtok Stortinget å stifte et nytt statlig foretak etter at Jernbaneverket ble delt opp i flere enheter.
DA170705 Den største feilinformasjonen han mener Bane NOR, altså tidligere Jernbaneverket , har kommet med, er å si at det såkalte 2A-alternativet i konseptvalgutredningen ( KVU ) fra 1993 ble forkastet.
VG170624 - Jernbaneverket driver med den siste opprydningen.
DN170622 Karsten Moholt tilbyr service, rengjøring og tester av tunge maskiner, motorer og turbiner fra kunder som Jernbaneverket , vannkraftverk og oljeindustrien.
AA170621 Inne på sentralstasjonen brøt det ut panikk, ifølge en talsperson for jernbaneverket Infrabel.
DN170620 Arnaud Reyman, en talsperson for jernbaneverket Infrabel, sier det « brøt ut panikk etter en hendelse » på Gare Centrale.
DB170620 Arnaud Reyman, en talsperson for jernbaneverket Infrabel, sier ifølge NTB at det « brøt ut panikk etter en hendelse » på Gare Centrale.
DA170620 Inne på sentralstasjonen brøt det ut panikk, ifølge en talsperson for jernbaneverket Infrabel.
BT170620 Inne på sentralstasjonen brøt det ut panikk, ifølge en talsperson for jernbaneverket Infrabel.
AA170620 Inne på sentralstasjonen brøt det ut panikk, ifølge en talsperson for jernbaneverket Infrabel.
AP170614 Det er Bane Nor ( tidligere Jernbaneverket ) som ber om stans i togtrafikken for å drive vedlikehold og bygge nytt.
SA170612 Det kommer fram i en pressemelding fra NSB og Bane NOR ( tidligere Jernbaneverket ).
AP170608 Det daværende Jernbaneverket bekreftet at Riksrevisjonen hadde rett, men svarte at « det er fra nå av og fremover at effekten vil merkes ».
AP170608 Jernbaneverket ( i dag Bane Nor ) har vært for lite opptatt av hvilke løpende forbedringer i togtilbudet de store investeringsprosjektene kunne bidratt til.
NL170607 Det første er å sørge for at vi ikke nok en gang avspises med en rutinemessig oppdatering av en gammel utredning, som legges vekk i en skuff hos Bane nor ( tidligere Jernbaneverket ).
VG170606 Denne Skissen bygger på planene som Ruter, Jernbaneverket og Statens vegvesen la fram i 2015.
SA170606 Sandnes kommune tok i fjor initiativ til et møte med daværende Jernbaneverket ( nå Jernbanedirektoratet ) for å se nærmere på tekniske forutsetninger for et nytt togstopp på Lura.
SA170606 Området eies av Sandnes tomteselskap sammen med Bane Nor ( Rom eiendom ) som tidligere var Jernbaneverket .
AP170606 Elisabeth Enger, som hadde ledet Jernbaneverket , ble sjef for det nye Jernbanedirektoratet.
AP170606 Da Jernbaneverket ved nyttår ble erstattet av Bane Nor tok Gorm Frimannslund over som sjef.
AP170606 Bane Nor ( tidligere Jernbaneverket ) fryktet at tunnelen var feilkonstruert.
AP170606 Elisabeth Enger, som hadde ledet Jernbaneverket , ble sjef for det nye Jernbanedirektoratet.
AP170606 Da Jernbaneverket ved nyttår ble erstattet av Bane Nor tok Gorm Frimannslund over som sjef.
AA170605 - Vi har nok problemer med de to bruene på Skansen med hver sin operatør, Statens Vegvesen og Jernbaneverket , om vi ikke skal få en tredje bru, sier Egil Eide.
VG170526 Fra venstre : veidirektør Terje Moe Gustavsen, tidligere direktør i Jernbaneverket , Elisabeth Enger, Solveig Schytz ( V ), Eirik Lae Solberg ( H ), Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), Tonje Brenna ( Ap ), Andreas Halse ( Ap ), Anette Solli ( H ).
BT170526 Den eier Jernbaneverket .
AP170526 » Det fastslo Ruter, Jernbaneverket og Veivesenet da de i november 2015 begeistret klasket i bordet storplanen « KVU Oslo-navet ».
AP170526 Slik ser det anbefalte forslaget ut for ny T-bane fra storplanen Veivesenet, Ruter og det daværende Jernbaneverket la frem i 2015.
BT170523 Jernbaneverket ).
AP170522 - Trafikken er i gang igjen, men man må vente seg forsinkelser resten av kvelden, sier medievakt Hilde Marie Braaten i Bane nor, som tidligere het Jernbaneverket , i en oppdatering til Aftenposten.
AA170521 - Allerede i 2015 kunne det vært klart, men da var det byråkratisk sommel i Jernbaneverket som rotet bort fremdriften.
DB170512 Det må fortsatt beregnes noen forsinkelser opplyser Bane NOR ( tidligere Jernbaneverket ) ved 09.30-tiden ¶
DB170512 Derfor må alle som skal fly ut fra Gardermoen finne andre løsninger for å komme til flyplassen, sier pressevakt Linda Theres Trondsen i Bane NOR ( tidligere Jernbaneverket ) til Dagbladet klokka 08.
AP170511 Styringsgruppen består av representanter fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
AP170511 Styringsgruppen består av representanter fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
DN170509 En nyansatt i Jernbaneverket , nå Banenor, ga et flere år langt oppdrag til sin tidligere arbeidsgiver.
DN170509 En ansatt i det gamle Jernbaneverket , nå Bane Nor, ga et oppdrag til ekssjefen før karantenetiden var utløpt, ifølge en hemmeligstemplet revisjonsrapport.
DA170509 LES OGSÅ : Så mye koster en togstasjon ¶ Jernbaneverket mener nytt togstopp på Lura vil koste rundt 200 millioner kroner.
DA170509 Ifølge Jernbaneverket koster det mellom 250 og 350 millioner kroner å etablere et nytt togstopp på Jærbanen.
DA170509 Etter at RA skrev om saken ba Sandnes-ordfører Stanley Wirak ( Ap ) Jernbaneverket om et møte med angående nye togstopp i Sandnes, men flere holdeplasser sitter langt inne hos Jernbaneverket .
DA170509 Etter at RA skrev om saken ba Sandnes-ordfører Stanley Wirak ( Ap ) Jernbaneverket om et møte med angående nye togstopp i Sandnes, men flere holdeplasser sitter langt inne hos Jernbaneverket.
DN170508 En nyansatt i Jernbaneverket , nå Banenor, ga et flere år langt oppdrag til sin tidligere arbeidsgiver.
DN170508 En ansatt i det gamle Jernbaneverket , nå Bane Nor, ga et oppdrag til ekssjefen før karantenetiden var utløpt, ifølge en hemmeligstemplet revisjonsrapport.
SA170504 august skal Bane Nor, tidligere Jernbaneverket , gjennomføre oppgraderingsarbeider mellom Stavanger og Egersund/Moi.
AP170503 Derfor ble det igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom NMBU, NIBIO, NINA, Miljødirektoratet og aktører i næringen som Statens veivesen, Norges vassdrags- og energiverk, Jernbaneverket og Forsvarsbygg.
SA170425 Større driftssikkerhet ¶ Jernbaneverket bytter ut gammel kontaktledning og monterer samtidig et nytt system med automatiske transformatorstasjoner på strekningen Kristansand - Egersund.
BT170425 | Derfor kjørte toget inn i brannen ¶ Jernbaneverket tror de vet svaret.
DB170423 Sp-lederen tar til orde for å samle Jernbaneverket og NSB i et felles jernbaneselskap.
DB170423 - For det vi erfarte da vi satt i regjering sist, var at når det oppsto kriser, så skyldte NSB og Jernbaneverket på hverandre.
AP170423 NSB og Jernbaneverket er omorganisert.
DA170422 Dette lyktes ikke utvalget med, men like fullt tas det som en seier at regjeringen nå ønsker at det skal pusses støv av en rapport det daværende Jernbaneverket framla i 2011.
DN170419 Konsulentselskapet Dovre Groups timepriser lå tilgjengelig for alle innleide konsulenter i Jernbaneverket .
DN170419 Jernbaneverket , dagens Bane Nor, får kritikk for styring av innleide konsulenter i en revisjonsrapport som er unntatt offentlighet.
DN170419 Konsulentselskapet Dovre Groups timepriser lå tilgjengelig for alle innleide konsulenter i Jernbaneverket .
DN170419 Jernbaneverket , dagens Bane Nor, får kritikk for styring av innleide konsulenter i en revisjonsrapport som er unntatt offentlighet.
VG170418 Så vurderte vi praksisen Jernbaneverket hadde etablert med å gi ut slike tall.
VG170418 Mens VG tidligere har fått forsinkelsesstatistikk fra Jernbaneverket i løpet av få dager, brukte Bane Nor nesten tre måneder.
VG170418 Det viser tall VG har fått fra Bane Nor, det nye statlige foretaket som fra nyttår tok over ansvaret for norske jernbanelinjer etter det tidligere Jernbaneverket .
DN170418 Konsulentbruken i Jernbaneverket vekker sterke reaksjoner på Stortinget.
DN170418 Foto : Per Thrana ¶ | Jernbaneverket brukte to milliarder på konsulenter - og brøt en rekke regler ¶
DN170418 En intern rapport avdekker en rekke brudd på reglene for konsulentbruk i Jernbaneverket under Elisabeth Engers ledelse.
AP170417 Ryvik har nettopp skrevet boken « Sporskiftet - Jernbaneverket 1996 - 2016 ».
AP170417 Kilde : Jernbaneverket , oktober 2015.
AP170417 Dette er Bane Nor ( tidligere Jernbaneverket )s hjemmeside om ERTMS.
AP170412 Kilde : Jernbaneverket , oktober 2015.
AP170412 I 20 år, etter at Jernbaneverket ble skilt ut fra NSB i 1996, har Jernbaneverket vært sentral i utviklingen av Norge.
AP170412 I 20 år, etter at Jernbaneverket ble skilt ut fra NSB i 1996, har Jernbaneverket vært sentral i utviklingen av Norge.
AP170412 Bane Nor ( tidligere Jernbaneverket ) sier de ikke er bekymret for utbyggingen av Europas nye supersignalsystem.
AP170412 - Ja, hvorfor står det nesten stille i Europa ? spør historiker Helge Ryggvik ved Universitetet i Oslo som nettopp har skrevet boken « Sporskiftet - Jernbaneverket 1996 - 2016 ».
AP170412 Kilde : Jernbaneverket , oktober 2015.
AP170412 I 20 år, etter at Jernbaneverket ble skilt ut fra NSB i 1996, har Jernbaneverket vært sentral i utviklingen av Norge.
AP170412 I 20 år, etter at Jernbaneverket ble skilt ut fra NSB i 1996, har Jernbaneverket vært sentral i utviklingen av Norge.
AP170412 Den største utfordringen er imidlertid oppsplitting av jernbane og et svært detaljert og byråkratisk EU-reguleringsregime, sier historiker Helge Ryggvik ved Universitetet i Oslo som nettopp har skrevet boken « Sporskiftet - Jernbaneverket 1996 - 2016 ».
AP170412 Bane Nor ( tidligere Jernbaneverket ) sier de ikke er bekymret for utbyggingen av Europas nye supersignalsystem.
BT170406 I mai 2014 ga samferdselsministeren Jernbaneverket i oppdrag å utrede fremtidens såkalte « logistikknutepunkt » i Bergens-området.
FV170405 Jernbaneverket , Kystverket, Statens vegvesen og Avinor er blant etatene som legger frem sine forslag til prioriteringer for neste NTP.
AP170405 Jernbaneverket , Kystverket, Statens vegvesen og Avinor er blant etatene som legger frem sine forslag til prioriteringer for neste NTP.
AP170404 Bergens Tidende forteller at da skiltet Bergen Stasjon - « med fremmede fonter og fjong skrift » - ble skrudd opp på jernbanestasjonen i Bergen, fordi Jernbaneverket , som nå heter Bane NOR, har bestemt at det skal hete Bergen Stasjon og ikke Jern- banestasjonen i Bergen, gikk det helt galt.
DA170330 Bypakke Nord-Jæren er et samarbeid mellom kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Rogaland fylkeskommune.
BT170330 Statens vegvesen og Jernbaneverket skulle etter planen ha lagt frem en silingsrapport i høst der en skal stå igjen med noen få trasealternativer.
DB170322 Jernbaneverket tilbød teknisk hjelp for en « billig penge », men finansieringen uteble.
AA170322 Bane Nor - tidligere Jernbaneverket - valgte det billigste tilbudet, men Oslo tingrett er gir Skanska medhold i at Condotte skulle vært avvist, og at dersom dette hadde skjedd, ville med all sannsynlighet Skanska fått jobben, melder bygg.no.
BT170313 Veiprosjektet er blitt over fire milliarder kroner dyrere enn det som fremkom i grunnlagsdokumentet som Statens vegvesen og Jernbaneverket la frem i februar i fjor.
VG170303 I 2015 la Jernbaneverket , Ruter og Statens Vegvesen fram et forslag om « Oslo-navet », et kollektivnettverk med hyppige avganger og god kapasitet inn til og gjennom Oslo.
VG170303 Helt siden 2012 har Jernbaneverket , som nå heter BaneNor, samarbeidet med Ruter, kollektivselskapet for Oslo og Akershus, om en felles plan for kollektivtransporten gjennom Oslo sentrum.
VG170303 Denne skissen bygger på planene som Ruter, Jernbaneverket og Statens Vegesen la fram i 2015.
VG170302 * Jernbaneverket , Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP.
FV170301 FOTO : Jernbaneverket
BT170301 Noen få måneder senere kom også Jernbaneverket og Statens vegvesen med sine forslag til NTP.
AP170301 I november 2015 klasket Jernbaneverket , Veivesenet og Ruter nok en rapport i bordet som beskrev hva som bør gjøres for å gjøre plass til tusenvis og tusenvis av nye passasjerer på kollektivtrafikken frem mot 2030 og videre.
AP170301 I november 2015 klasket Jernbaneverket , Veivesenet og Ruter nok en rapport i bordet som beskrev hva som bør gjøres for å gjøre plass til tusenvis og tusenvis av nye passasjerer på kollektivtrafikken frem mot 2030 og videre.
VG170228 * Jernbaneverket , Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP.
VG170228 * Jernbaneverket , Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP.
VG170228 * Jernbaneverket , Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP.
BT170228 Mens Jernbaneverket planla forkortingen på østsiden, tok naturen over dynamikken i saken på vestsiden.
FV170227 Bane Nor ( tidligere Jernbaneverket ) har jobbet med nye kjøreledninger på Sørlandsbanen siden 2014.
AP170226 - Vi har godt håp om at skadene vil være utbedret innen mandag morgen, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor ( tidligere Jernbaneverket ).
AP170224 Det samme sier Jernbaneverket .
AP170224 Jernbaneverket ( i dag Bane Nor ) og Nye Veier fastholder at selskap må være dømt for korrupsjon eller andre alvorlige, økonomiske forhold, før de kan avvises.
BT170222 I forbindelse med vinter- og påskeferien registrerer lokførere på Bergensbanen daglig skispor som krysser eller følger jernbanelinjen, ifølge Bane NOR ( tidligere Jernbaneverket ).
BT170222 Like før klokken 07 onsdag morgen meldte Bane Nor, tidligere Jernbaneverket , om et ras som har gått ned over den cirka 20 kilometer lange Flåmsbanen.
BT170222 Like før klokken 07 onsdag morgen meldte Bane Nor, tidligere Jernbaneverket , om et ras som har gått ned over den cirka 20 kilometer lange Flåmsbanen.
BT170222 I forbindelse med vinter- og påskeferien registrerer lokførere på Bergensbanen daglig skispor som krysser eller følger toglinjen, ifølge Bane NOR ( tidligere Jernbaneverket ).
AP170222 Det vil føre til forsinkede og innstilte tog, varsler Jernbaneverket .
AP170221 Det er Bane Nor ( tidligere Jernbaneverket ) som ber om stans i togtrafikken for å drive vedlikehold og bygge nytt.
DN170213 Tidligere hadde statlige Jernbaneverket ansvar for skinner og signaler.
AA170211 Ifølge Bane nor ( tidligere Jernbaneverket ) har NRK i flere år spurt om få ta seg av rivingen av det lille småbruket i Muruvik.
AA170211 Da vi fant ut at dette huset stod tomt, og uansett skulle rives, sendte vi en forespørsel til Jernbaneverket , forteller redaksjonsleder Tormod Ingul i NRK.
AA170209 Nå er vi full gang med å planlegge sesong seks og har fått tillatelse av Jernbaneverket å bruke gården til programmene.
AA170209 Bane NOR erstattet sammen med Jernbanedirektoratet det som tidligere var Jernbaneverket fra 1. januar 2017 og får med seg NSBs eiendomsselskap ROM eiendom.
AP170202 Resultatene var av en slik karakter at Jernbaneverket vurderte det som nødvendig med en grundig kartlegging.
AP170202 Bane Nor ( tidligere Jernbaneverket ) skriver i en e-post til Aftenposten at de er meget bekymret over konsentrasjonen av svevstøv med tanke på dem som jobber på Nationaltheatret stasjon, samt spesielt utsatte grupper blant passasjerene.
AP170202 Bakgrunnen for NILU-rapporten er at Jernbaneverket allerede i 2014 utførte målinger av inneklimaet ved togstasjonen.
AP170202 Resultatene var av en slik karakter at Jernbaneverket vurderte det som nødvendig med en grundig kartlegging.
AP170202 Bane Nor ( tidligere Jernbaneverket ) skriver i en e-post til Aftenposten at de er meget bekymret over konsentrasjonen av svevstøv med tanke på dem som jobber på Nationaltheatret stasjon, samt spesielt utsatte grupper blant passasjerene.
AP170202 Bakgrunnen for NILU-rapporten er at Jernbaneverket allerede i 2014 utførte målinger av inneklimaet ved togstasjonen.
AP170131 Det samme sier Jernbaneverket .
DB170130 I alt skal dagens to jernbaneselskaper ( NSB og Jernbaneverket ) splittes opp i ni enheter, de fleste av dem nye.
DB170130 Det opprettes et nytt Jernbanedirektorat på de gjenværende restene av Jernbaneverket .
FV170128 Og hele 1,38 milliarder kroner endte som opp « vanlige penger » i budsjettene til Justisdepartementet, Statens Vegvesen noe hos Jernbaneverket .
AP170122 En talsmann for det nasjonale jernbaneverket sier at etterforskere undersøker hvorvidt maoistiske opprørere har gjort noe med jernbanesporene slik at toget sporet av.
AP170122 Problemet er at Jernbaneverket ville kommet med en innsigelse, noe som kunne forsinket prosjektet med flere år.
AA170118 Bane nor ( tidligere Jernbaneverket ) melder på Twitter at det er innført gul beredskap på jernbanen mellom Trondheim og Steinkjer grunnet nedbør, vind og skredfare.
DN170106 - Vi vet ikke hvor lenge dette varer, melder Bane NOR, tidligere Jernbaneverket .
DB170106 - Vi vet ikke hvor lenge dette varer, melder Bane NOR, tidligere Jernbaneverket .
AP170106 - Vi vet ikke hvor lenge dette varer, melder Bane Nor, tidligere Jernbaneverket .
DN170105 | Nå skal han bygge bane billigere ¶ Jernbaneverket er legges ned og gjenoppstår som Bane Nor.
DN170105 Forslagene er laget i samarbeid med Bane Nor, tidligere Jernbaneverket .
BT170104 Bane NOR, tidligere Jernbaneverket , opplyser at toglinjen mellom Arna og Vaksdal er stengt på grunn av opprydningsarbeid ved Trengereid.
BT170104 Prosjektleder Jarle Strønen i Bane NOR, tidligere Jernbaneverket , sier han kjenner til at det har vært enkelte problemer med fremkommeligheten i starten av oppussingsprosjektet.
AP170104 Bane NOR, tidligere Jernbaneverket , opplyser at toglinjen mellom Arna og Vaksdal er stengt på grunn av opprydningsarbeid ved Trengereid.
FV170101 Oslo ( NTB ) : Jernbaneverket er nå nedlagt.
FV170101 ( ©NTB ) ¶ | Jernbaneverket lagt ned ¶
DN170101 | Jernbaneverket lagt ned ¶ Jernbaneverket er nå nedlagt.
DN170101 | Jernbaneverket lagt ned ¶
DN170101 Jernbaneverket er lagt ned, Bane Nor overtar.
AP170101 I går gikk startskuddet for den store jernbanereformen, som betyr at heretter skal 25 selskaper legge skylden på hverandre i stedet for to, NSB og Jernbaneverket , som har hatt denne jobben i 20 år.
AP170101 Oslo ( NTB ) : Jernbaneverket er nå nedlagt.
AP170101 ( ©NTB ) ¶ | Jernbaneverket lagt ned ¶
AP161225 Veivesenet ba folk som av en eller annen grunn må ut å kjøre om å sjekke både vær- og veimeldinger, og Jernbaneverket varslet gul beredskap på Bergensbanen, Sørlandsbanen og Arendalsbanen.
AP161225 Ved 14-tiden melder Jernbaneverket at alt nå skal være på skinner igjen.
AP161225 Veivesenet ba folk som av en eller annen grunn må ut å kjøre om å sjekke både vær- og veimeldinger, og Jernbaneverket varslet gul beredskap på Bergensbanen, Sørlandsbanen og Arendalsbanen.
AP161225 Ved 14-tiden melder Jernbaneverket at alt nå skal være på skinner igjen.
AP161221 Funnet som nå er gjort vil ikke koste Jernbaneverket all verden.
AP161221 Det er Jernbaneverket som betaler, mens Niku gjennomfører utgravningene på oppdrag av Riksantikvaren.
AP160905 Ved å bruke tunnelboremaskiner i stedet for tradisjonell sprengningsmetode unngår man mange « tverrslag », eller tverrtunneler, som ellers ville vært til store ulemper for boligområdene rundt Follobanen, sier Jernbaneverket ( JBV ).
AP160905 Slik beskriver Jernbaneverket selv dagens situasjon på Østfoldbanen : ¶
SA160827 Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket
AP160729 Til gjengjeld hadde Jernbaneverket sørget for nok busser mandag ettermiddag.
AP160729 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) på omvisning med Jernbaneverket .
AP160729 Det omfattende vedlikeholdsarbeidet har vært planlagt i lang tid, og er en del av prosjektet som går ut på å fornye Oslo S og gjøre innføringen av Follobanen enklere, forteller prosjektsjef Rune Olsen i Jernbaneverket .
AP160729 De blir likevel ikke like omfattende som i førstkommende uke, forsikrer Jernbaneverket .
AP160729 Jernbaneverket
AP160727 Dette er Veivesenet, Jernbaneverket , Kystverket og Avinor sitt forslag.
DA160621 Så langt har Jernbaneverket vært lunket.
DA160621 Som RA tidligere har omtalt, ville ordføreren ha et drøftingsmøte med Jernbaneverket der stasjonsstruktur sto på agendaen.
DA160621 Ifølge Wirak er Jernbaneverket nå åpne for å godta lengre reisetid.
DA160621 Dette kom fram etter Sandnes-ordfører Stanley Wirak ( Ap ) møte med Jernbaneverket .
DA160621 Det koster mye, pluss/minus 200 millioner kroner, avhengig av hvor kompleks stoppet skal være, sa Lars Christian Stendal, strategidirektør sør/vest i Jernbaneverket , til RA tidligere denne måneden.
DA160621 | - Togstopp koster 50 millioner, ikke 200 millioner kroner ¶ Jernbaneverket mener nytt togstopp på Lura vil koste rundt 200 millioner kroner.
DA160621 Jernbaneverket har brukt kortest mulig reisetid for dem som reiser fra Egersund til Stavanger.
DA160621 - Jernbaneverket er ikke avvisende.
AP160610 Samtidig er det blitt streiket både i jernbaneverket og ved avfallsanleggene.
DA160609 Sandnesordfører Stanley Wirak ( Ap ) ønsker å sette opp et drøftingsmøte med Jernbaneverket før sommerferien.
DA160609 Sandnes-ordfører Stanley Wirak ( Ap ) ber om møte med Jernbaneverket om nye togstopp i Sandnes.
DA160609 Optimismen er ikke like stor i Jernbaneverket .
DA160609 Men flere holdeplasser sitter langt inne hos Jernbaneverket .
DA160609 Lars Christian Stendal, strategidirektør sør/vest i Jernbaneverket , synes ordfører Stanley Wirak ( Ap ) kommer med et « ok innspill », men hvor realistisk det er med flere Sandnes-stopp ?
DA160609 I et brev fra Sandnes-ordfører Stanley Wirak ( Ap ) til Jernbaneverket ønsker Wirak å ha et drøftingsmøte for å diskutere muligheten for flere togstopp i Sandnes.
DA160609 Gjenåpning av nedlagte stasjoner på Forus og i Luravika frontes av Erlend Kristensen ( MDG ), som også kritiserte det politiske flertallet i Sandnes for å ikke « være mer på » Jernbaneverket .
DA160609 Jernbaneverket vil treffe Wirak før ferien, men sier nja til flere stopp.
DA160609 Sandnesordfører Stanley Wirak ( Ap ) ønsker å sette opp et drøftingsmøte med Jernbaneverket før sommerferien.
DA160609 Sandnes-ordfører Stanley Wirak ( Ap ) ber om møte med Jernbaneverket om nye togstopp i Sandnes.
DA160609 Optimismen er ikke like stor i Jernbaneverket .
DA160609 Men flere holdeplasser sitter langt inne hos Jernbaneverket .
DA160609 Lars Christian Stendal, strategidirektør sør/vest i Jernbaneverket , synes ordfører Stanley Wirak ( Ap ) kommer med et « ok innspill », men hvor realistisk det er med flere Sandnes-stopp ?
DA160609 I et brev fra Sandnes-ordfører Stanley Wirak ( Ap ) til Jernbaneverket ønsker Wirak å ha et drøftingsmøte for å diskutere muligheten for flere togstopp i Sandnes.
DA160609 Gjenåpning av nedlagte stasjoner på Forus og i Luravika frontes av Erlend Kristensen ( MDG ), som også kritiserte det politiske flertallet i Sandnes for å ikke « være mer på » Jernbaneverket .
DA160609 Jernbaneverket vil treffe Wirak før ferien, men sier nja til flere stopp.
AP160606 Oslopakke 3-forhandlingene har foregått mellom politikerne i Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og lederne for Statens vegvesen og Jernbaneverket .
DA160524 Prosjektleder Trygve Sørbø Kvarme i Jernbaneverket har tidligere begrunnet den omfattende anleggsveien med sikkerhetsbestemmelsene for både arbeiderne og for dem som bruker Mosseskogen som turområde.
DA160524 Et samlet TU ber nå Jernbaneverket om å utrede andre alternativer og krever samtidig at massene fra tunnelarbeidet skal fraktes ut med lekter og ikke gjennom skogen.
DA160524 Jernbaneverket har selv sagt at det er en mer teknisk krevende løsning, men vi tror absolutt det er mulig, sier hun.
DA160419 Viktig med bussveikobling ¶ Jernbaneverket er opptatt av koblingen mellom jernbane og buss.
DA160419 Ikke vurdert kundegrunnlag ¶ Jernbaneverket har ikke vurdert kundegrunnlaget i Lura-området.
DA160419 Ifølge Jernbaneverket koster det mellom 250 og 350 millioner kroner å etablere et nytt togstopp på Jærbanen.
DA160419 I forbindelse med utbyggingen av Forus øst ser Jernbaneverket på muligheten til å knytte Jærbanen opp mot Forus.
DA160419 Dersom man skal vurdere gjenåpning av Forus stasjon, og eller flere andre stopp, så bør man også vurdere å eventuelt legge ned andre stasjoner, sier Lars Rugtvedt, prosjektleder i Jernbaneverket .
DA160419 Jernbaneverket ønsker å delta i dette arbeidet.
DA160419 Jernbaneverket er i gang med en utredning på hvorvidt man skal gjenåpne Forus stasjon eller ikke.
DA160414 Men hva som kommer ut av det, vet jeg ikke, sier Lars Christian Stendal, regional direktør for strategi og ¶ samfunn i Jernbaneverket , til RA.
DA160414 I forbindelse med utbyggingen av Forus øst ser Jernbaneverket på muligheten til å knytte Jærbanen opp mot Forus.
DA160414 I Sandnes bystyre kommende mandag fremmer Kristensen en interpellasjon hvor han ber at bystyret i Sandnes skal be Jernbaneverket og NSB om en utredning om mulighetene.
DA160414 Den gang mente Jernbaneverket at det ikke var beint nok ved Lura, men det er tull.
DA160414 - Vi vet det er gjort forsøk tidligere for å få et stoppested i Luravika, men Jernbaneverket har ikke ønsket dette.
DA160414 Jernbaneverket ser på Forus ¶
AP160405 Vi mener ekstraregningen bør gå til Jernbaneverket .
AP160405 Det er vel ikke opplagt at Oslo kommune skal lide for at Jernbaneverket endrer planer.
AP160315 Økte bevilgninger til vedlikehold av jernbanenettet har ført til at punktlighetsmålene stort sett har blitt oppnådd i årene 2012 - 2015, og Jernbaneverket nådde oppetidsmålet for første gang i 2015, sier han.
AP160315 » Solvik-Olsen påpeker at i tillegg til økte rammer har Jernbaneverket siste år fått fullmakter til å kunne planlegge mer langsiktig og strategisk innen vedlikeholdet.
AP160315 Til tross for at svært mange forsinkelser skyldes feil på signalanlegg har Jernbaneverket IKKE prioritert vedlikehold av disse anleggene i perioden 2006-2014.
AP160315 Slik svarer Jernbaneverket : ¶
AP160315 Slik rammer kritikken ledelsen i Jernbaneverket og departementet ¶
AP160315 OPT_LIHI-2015-0421-Larvik3246copy_doc6ndmocw975i1iydx16vj_doc6ouoci1me5u12bxx511h-edxNsCVMYS.jpg FOTO : Hilde Lillejord, Jernbaneverket
AP160315 Kunnskapen finnes i Jernbaneverket , men...
AP160315 Hilde Lillejord, Jernbaneverket
AP160315 Dette er hovedanklagene mot Jernbaneverket og ledelsen her : ¶
AP160315 - Til tross for at svært mange forsinkelser skyldes feil på signalanlegg har Jernbaneverket IKKE prioritert vedlikehold av disse anleggene i perioden 2006-2014, sier Riksrevisjonen.
AP160315 Jernbaneverket har nå en mer langsiktig tilnærming til vedlikeholdsarbeidet.
AP160315 Jernbaneverket bekrefter Riksrevisjonens bilde av situasjonen ¶
AP160315 Jernbaneverket , Veivesenet, Kystverket og Avinor la nylig frem et forslag til ny Nasjonal transportplan for Norge.
AP160315 Jernbaneverket ( JBV ) klarerheller ikke måle effekten av vedlikeholdsarbeidet, noe som gjør at Stortinget får feil informasjon om tilstanden på jernbanen.
AP160315 Vi har en organisering av samferdsel i Oslo og Akershus som lider under det forhold at vi har to fylkeskommuner, 22 kommuner, Statens vegvesen, Oslo Sporveier, Ruter, Jernbaneverket og NSB.
AP160308 Vårt forslag viser hvilket økonomisk fundament man må ha, gitt at staten skal inn med 50 prosent, sier strategidirektør Anita Skauge i Jernbaneverket .
AP160308 april blir det store endringer på T-banen i Oslo Men i forrige uke la Veivesenet, Jernbaneverket , Kystverket og Avinor frem sitt forslag til Nasjonal transportplan for 2018 - 2029, som skal gi svar på hvilke transportprosjekter i Norge som vil gi mest igjen for pengene.
AP160307 Unntaket er tallene for Jernbaneverket i perioden 2012-2015.
AP160307 Unntaket er tallene for Jernbaneverket i perioden 2012-2015.
DA160229 Dette er mulig selv om transportbehovet øker ved å legge til rette for transportmidler med lave eller ingen utslipp, skriver Statens vegvesen, Jernbaneverket , Kystverket og Avinor i forslaget.
DA160229 Jernbaneverket , Kystverket, Avinor og Statens vegvesen inviterer til pressekonferanse mandag morgen i Plenumssalen i Regjeringskvartalet R4 i Oslo.
DA160229 ) sammen med jernbanedirektør i Jernbaneverket Elisabeth Enger, bak f.v.
AP160229 Veivesenet og Jernbaneverket har tidligere vært veldig offensive med tanke på fremtidig transportkvalitet : ¶
AP160229 Dette er mulig selv om transportbehovet øker ved å legge til rette for transportmidler med lave eller ingen utslipp, skriver Statens vegvesen, Jernbaneverket , Kystverket og Avinor i forslaget.
AP160229 Det er konklusjonen etter at samferdselsminister Ketil Solvik-Oslen mandag mottok en stor felles, utredning fra Jernbaneverket , Statens vegvesen, Kystverket og Avinor.
AP160229 Det er konklusjonen etter at samferdselsminister Ketil Solvik-Oslen mandag mottok en stor felles, utredning fra Jernbaneverket , Statens vegvesen, Kystverket og Avinor.
AP160204 Mitt eksempel, om enn i småskala, er Klepp stasjon i Rogaland, der Jernbaneverket nå bygger et venteskur for passasjerer.
AP160204 Jernbaneverket bygger skur - presten har overtatt stasjonsbygningen ¶
AP160128 Nå : Toget på linjen Lillestrøm-Spikkestad står mellom Bryn og Grorud fredag morgen, melder Jernbaneverket og NSB.
AP160128 Dette må Jernbaneverket ta skylden for : ¶
AP160128 Aftenposten har studert problemlisten sammen med NSB og Jernbaneverket ( JBV ).
AP160119 Ingen av de tekniske feilene i Oslo-området har ifølge Jernbaneverket noe med kulden å gjøre.
AP160113 Det er Jernbaneverket som langt på vei bestemmer stasjonens skjebne.
AP160110 Jernbaneverket meldte på morgenen omforsinkelser på Drammensbanen og Askerbanen etter en feil som hindrer grønt lys ved Asker.
AP160110 * Jernbaneverket melder omforsinkelser på Drammenbanen og Askerbanen etter en feil som hindrer grønt lys ved Asker.
AP160107 Njåls Svingheim, Jernbaneverket
AP160107 Njål Svingheim, Jernbaneverket
AP160107 En « Stasjonsstrukturrapport » fra Jernbaneverket fra 2012 viser at jernbanen kun hadde tre prosent av persontransporten mellom Kongsberg og Drammen. 13 prosent av dem som bor i Nedre Eiker pendlet til Oslo.
AP160107 Det er Jernbaneverket som bestemmer hvilke stasjoner som skal legges ned, og hvilke som overlever.
AP160107 Njåls Svingheim, Jernbaneverket
AP160107 Njål Svingheim, Jernbaneverket
AP160107 En « Stasjonsstrukturrapport » fra Jernbaneverket fra 2012 viser at jernbanen kun hadde tre prosent av persontransporten mellom Kongsberg og Drammen. 13 prosent av dem som bor i Nedre Eiker pendlet til Oslo.
AP160107 Det er Jernbaneverket som bestemmer hvilke stasjoner som skal legges ned, og hvilke som overlever.