SA171022 Dette er en attraktiv beliggenhet rett ved jernbanen , sier Wirak.
DA171019 Jernbaneframdriften gjør det presserende å finne en god løsning på riksveiens kryssing av jernbanen .
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke Men det varsles at forfallet på jernbanen vil øke.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke KRISEMØTE ETTER STUP I PUNKTLIGHET : NSB-sjef Geir Isaken har krevet, og fått, et krisemøte med Bane Nor om forsinkelser på jernbanen .
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke - I dag er vedlikeholdsetterslepet på jernbanen anslått til 17. mrd. kroner.
AA171018 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har fastholdt at målet fortsatt er å elektrifisere jernbanen i Trøndelag innen 2023, men flere sår nå tvil om det vil være mulig.
AA171018 Mange i Trøndelag håpet på penger til jernbanen i Trøndelag i årets statsbudsjett.
AA171018 ) fikk med seg resten av fylkestinget på en felles uttalelse der de ber om at regjeringen finner penger til elektrifisering av jernbanen .
NL171017 I første runde vil Nordkjosbotn bli et vitalt knutepunkt for jernbanen som sammen med gode veier binder sammen Troms/Finnmark.
NL171017 I første runde vil Nordkjosbotn bli et vitalt knutepunkt for jernbanen som sammen med gode veier binder sammen Troms/Finnmark, skriver Einar Sørensen.
NL171017 Den er jo utført under kvalitetskontroll av de fremste eksperter på jernbanen i Norge og godkjent av det akademiske miljøet ved NTNU.
DN171017 I Norge stopper jernbanen i Bodø.
AA171015 På sin side av grensen har svenskene oppgradert jernbanen .
AA171015 Mange i Trøndelag håpet på penger til jernbanen i Trøndelag i årets statsbudsjett.
AA171015 - Jernbanen fram til Storlien er nå av høyeste klasse i Sverige.
DN171005 Jernbanen har aldri hatt mer trafikk enn denne uken.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/zvqxq/NSB-sjefen-lover-bedre-punktlighet Men vedlikeholdsetterslepet på jernbanen bekymrer fortsatt.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/zvqxq/NSB-sjefen-lover-bedre-punktlighet Geir Isaksen understreker at det også fremover vil bli « stengninger og brudd », som følge av planlagte arbeider på jernbanen .
AA171005 NSB-sjefen understreker imidlertid at det også framover vil bli « stengninger og brudd », som følge av planlagte arbeider på jernbanen .
AA171005 Men vedlikeholdsetterslepet på jernbanen bekymrer fortsatt.
AA171003 Turen med skoleklassene onsdag formiddag var årets siste tur før jernbanen skulle stenge for sesongen.
AA171003 Nå er jernbanen tilknyttet Orkla industrimuseum, og frakter turister og andre mellom stasjonene.
DN170929 Vi tror det er klokt å lage gode løsninger for den jernbanen vi har, før vi lager ny jernbane, sier Isaksen til NTB.
DN170929 - Det hjelper ikke å ha jernbane fra A til Å hvis de som reiser med oss til daglig opplever store forstyrrelser og mister troen på jernbanen .
DA170929 Likevel kunne man selvsagt ha ønsket seg enda mer penger til jernbanen - og alle de gode prosjektene som venter der.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/g5xlB/Historisk-fall-i-passasjerer-pa-Ostfoldbanen--Bane-Nor-innkalles-til-krisemote Her er eneste alternativ å få orden på jernbanen .
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/g5xlB/Historisk-fall-i-passasjerer-pa-Ostfoldbanen--Bane-Nor-innkalles-til-krisemote Dette til tross for at nok en sommer er brukt milliardbeløp på å forsterke jernbanen , mens titusenvis av passasjerer har kjørt buss for tog.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/g5xlB/Historisk-fall-i-passasjerer-pa-Ostfoldbanen--Bane-Nor-innkalles-til-krisemote Bane Nor er ansvarlig for infrastrukturen på jernbanen i Norge.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/g5xlB/Historisk-fall-i-passasjerer-pa-Ostfoldbanen--Bane-Nor-innkalles-til-krisemote august opplever jernbanen i høst skrekktall for punktlighet.
AA170929 Vi tror det er klokt å lage gode løsninger for den jernbanen vi har, før vi lager ny jernbane, sier Isaksen til NTB.
AA170929 - Det hjelper ikke å ha jernbane fra A til Å hvis de som reiser med oss til daglig opplever store forstyrrelser og mister troen på jernbanen .
DA170928 Høyere ved jernbanen
DA170928 Det åpnes for en kraftig satsing på mer boliger, arbeidsplasser og handel både på Holmen og ved Jernbanen .
DA170928 Ap vil også bygge høyere og tettere ved jernbanen .
AA170927 Graving langs jernbanen vil medføre støy for de nærmeste naboer.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak Regjeringen og Bane Nord har gått inn for å beholde stasjonen der den ligger i dag, sørge for byutvikling sentralt og fortsatt la jernbanen gå som en fysisk barrière ut mot Mjøsa.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak Engasjementet på Hamar rundt hvor jernbanen i fremtiden skal plasseres i byen er enormt.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak » Jernbanen skal endre Østlandet som den gjorde i 1850 - 1880.
DA170920 Både fisken og jernbanen skal være i folkets eie.
AA170920 Han erkjente etterhvert å ha stjålet sykkelen fra jernbanen , sier Frank Breivik som er operasjonsleder i politiet.
DN170919 Ti tapte år for jernbanen
NL170915 De fire siste år har helsekøene gått ned, soningskøene er nesten borte, det har blitt flere politifolk per innbygger, etterutdanning av lærere er tredoblet, det er nesten 500 flere helsesøstre, jernbanen rustes opp, utslippene fra veitrafikken går ned, og 2015 og 2016 var rekordår for nyetableringer av bedrifter.
NL170914 Innled et samarbeid med EU og Finland om den arktiske jernbanen mellom Kirkenes og Rovanemi.
VG170909 På Hamar er det slik at jernbanen i dag har fortrinnsrett i strandsonen, og vi mener det bør være folk, sier han.
VG170909 - Det regionale folkevalgte nivået ønsker vest ( altså vil de ha jernbanen i sentrum journ.anm. ).
VG170909 Noen steder ser man på flere muligheter for hvor jernbanen kan gå, mens man andre steder har valgt en trasé, sier Monstad.
VG170909 Les også : Konkurranse på jernbanen i nord utsatt ett år ¶
VG170909 Det er også klart at jernbanen skal gå gjennom byene, med stasjoner både i Fredrikstad og Sarpsborg.
VG170909 De vil beholde jernbanen og stasjonen i sentrum.
VG170909 Det drifter hele billettinfrastrukturen til jernbanen ,og inkluderer NSBs kundesenter på Lillehammer og betjeningen på alle bemannede togstasjoner i Norge.
DB170907 Vi kan stanse salget av det vi eier sammen, slik at fisken og jernbanen tilhører fellesskapet og ikke noen få på toppen.
DA170907jernbanen ned i fast fjell, så unngår Bane Nor graving i ustabil leire og riving av « halve Moss ».
AA170906 Det finnes ikke bedre miljøpolitikk i vår region enn å få flytog til Værnes, styrke jernbanen og kollektivtrafikken i hele fylket.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/WrxMQ/Vurderer-pa-kort-sikt-a-sette-inn-flere-tog-pa-Ostfoldbanen Fakta : Disse opplysningene fikk Aftenposten fra jernbanen selv ¶
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/WrxMQ/Vurderer-pa-kort-sikt-a-sette-inn-flere-tog-pa-Ostfoldbanen At det ikke blir én eneste utvidelse av tilbudet for Østfoldbanen når jernbanen gjør sin årlige rutejustering i desember 2017.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/WrxMQ/Vurderer-a-pa-kort-sikt-a-sette-inn-flere-tog-pa-Ostfoldbanen Fakta : Disse opplysningene fikk Aftenposten fra jernbanen selv ¶
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/WrxMQ/Vurderer-a-pa-kort-sikt-a-sette-inn-flere-tog-pa-Ostfoldbanen At det ikke blir én eneste utvidelse av tilbudet for Østfoldbanen når jernbanen gjør sin årlige rutejustering i desember 2017.
DB170904 - Vi skal sette i gang et lovarbeid for å reversere generell adgang til midlertidige ansettelser og styrke arbeidsmiljøloven, og vi skal stoppe forsøkene på privatisering og oppsplitting av jernbanen .
DA170904 - De landene som har privatisert jernbanen , sitter etter min mening ikke igjen med gode resultater.
DB170902 Den sittende regjeringen har gjort feil som vi må gjøre om : Vi skal sette i gang et lovarbeid for å reversere generell adgang til midlertidige ansettelser og styrke arbeidsmiljøloven, og vi skal stoppe forsøkene på privatisering og oppsplitting av jernbanen .
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42RJq/Svenskenes-NSB-hyller-konkurranse---Ap-kaller-det-jernbanevanvidd Store bevilgninger er en direkte følge av omorganiseringen av jernbanen .
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42RJq/Svenskenes-NSB-hyller-konkurranse---Ap-kaller-det-jernbanevanvidd Det har gitt flere selskaper, som igjen har gitt flere avganger, som igjen har presset prisene ned og lokket flere passasjerer til jernbanen , ¶
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42RJq/Svenskenes-NSB-hyller-konkurranse---Ap-kaller-det-jernbanevanvidd Det er ingen tilfeldighet at begge har konkurranse på jernbanen .
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42RJq/Svenskenes-NSB-hyller-konkurranse---Ap-kaller-det-jernbanevanvidd Ap har programfestet at de er imot anbudskonkurranse på jernbanen .
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42RJq/Svenskenes-NSB-hyller-konkurranse---Ap-kaller-det-jernbanevanvidd - Konkurransen har hatt stor betydning for utviklingen av hele jernbanen i Sverige.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42RJq/Svenskenes-NSB-hyller-konkurranse---Ap-kaller-det-jernbanevanvidd - Alt i alt, er jernbanen i Sverige blitt bedre med konkurransen ?
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42RJq/Svenskenes-NSB-hyller-konkurranse---Ap-kaller-det-jernbanevanvidd januar 2017 ble jernbanen i Norge omstrukturert.
NL170830 Morten Skandfer og Venstre ønsker å knytte landsdelen nærmere sammen gjennom forlengelse av jernbanen til Tromsø, noe også SV ønsker.
DA170830 Bane Nor eier ikke jernbanen - de forvalter jernbanen på folkets vegne, og de burde gjort mer for å finne de beste løsningene.
DA170830 Bane Nor eier ikke jernbanen - de forvalter jernbanen på folkets vegne, og de burde gjort mer for å finne de beste løsningene.
DA170830 Vi vil også bruke penger som er tenkt til utbyggingen av firefelts motorveier til utbyggingen av jernbanen , svarer Haltbrekken.
DA170830 Han påpeker at omgjøring av privatisering, spesielt av jernbanen , blir et kjerneanliggende for SV, og mener Ap har vært for utydelig slike spørsmål.
DA170825 Men dette er en reise i å se hvor lang tid prosesser tar, og nå må vi få den jernbanen .
DA170825 Jernbanen
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/i/wWrb5/Skrekktall-for-punktlighet-etter-sommerens-store-jernbanejobb En kjempejobb var gjort for å reparere, fornye og forsterke jernbanen i og rundt Oslo.
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/i/wWrb5/Skrekktall-for-punktlighet-etter-sommerens-store-jernbanejobb august, knappe tre uker etter at nok en storjobb er gjort for å forsterke og fornye jernbanen rundt Oslo.
AA170825 | Mange togforsinkelser etter sommerjobbingen med jernbanen
DB170824 « Den underjordiske jernbanen » skal nå bli tv-serie regissert av « Moonlight»-regissør Barry Jenkins.
DB170824 I « Den underjordiske jernbanen » fortelles historien om slavene som flyktet fra plantasjer i sørstatene gjennom et hemmelig nettverk av flyktningruter og gjemmesteder.
DB170824 I Oslo : Colson Whitehead snakker om Pulitzerpris-vinneren « Den underjordiske jernbanen ».
DB170824 Han er her for å gjøre intervjuer og snakke om « Den underjordiske jernbanen » på Litteraturhuset i Oslo torsdag kveld.
DB170824 Fikk sitt store gjennombrudd med fjorårets « Den underjordiske jernbanen ».
DB170824 Da slavene flyktet fra sørstatene med den underjordiske jernbanen Dagbladet Pluss ¶
DB170824 Colson Whiteheads roman « Den underjordiske jernbanen » har høstet glimrende kritikker og solgt mer enn 900 000 i USA.
DB170824 - Den skal handle om rasisme på 1960-tallet, på et mer gjennomført realistiske nivå enn « Den underjordiske jernbanen ».
DA170824 « Den underjordiske jernbanen » er Whiteheads sjette roman.
DA170824 Suksessforfatter Colson Whitehead, aktuell på norsk med « Den underjordiske jernbanen », som nå også skal bli tv-serie.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/92vw9/Slik-svarer-jernbanesjef-Elisabeth-Enger-om-Follobane-saken Før hun tok over som jernbanedirektør, reiste Elisabeth Enger rundt om i Norge i et museumstog for å snakke med jernbanefolk og få innspill til hva som kan gjøres for å bedre jernbanen .
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/92vw9/Slik-svarer-jernbanesjef-Elisabeth-Enger-om-Follobane-saken Jernbanen skal endre Østlandet som den gjorde i 1850 - 1880.
DA170823 Vi har ikke ønsket denne reformen som er drevet gjennom av Høyre og Frp, men Ap mener også selvsagt at det er mulig å se på selve organiseringen av jernbanen , sa Tajik da.
DA170823 Selv vil de begge reversere konkurranseutsettingen på jernbanen .
DA170823 Hvis dette er snakk om et retningsvalg må Ap kunne si klart ifra om at de vil stanse Frps privatisering av jernbanen , sier Moxnes.
DA170823 Han hevder erfaringen med konkurranseutsetting på jernbanen fra andre land viser at det er de ansattes lønns- og pensjonsvilkår som får gjennomgå når de private aktørene skal spare.
DA170823 Bjørnar Moxnes vil ikke ha konkurranse på jernbanen .
DA170823 - Ap var imot jernbanereformen og er ikke for salg av NSB slik Frp ønsker, eller konkurranseutsetting av jernbanen slik Frp/Høyre-regjeringen nå har lagt opp til.
AA170821 Statens vegvesen opplyste i 2016 at veien blir dimensjonert for å tåle 100 km/t fra Storler ( i bakken ved jernbanen ) til Melhus, og at det blir lavere fart på strekningen fra Tiller til Storler.
AA170821 Statens vegvesen opplyste i 2016 at veien blir dimensjonert for å tåle 100 km/t fra Storler ( i bakken ved jernbanen ) til Melhus, og at det blir lavere fart på strekningen fra Tiller til Storler.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/i/725B8/Tilsynet-varslet-Bane-Nor--Al-Qaida-oppfordrer-til-terror-mot-tog-og-T-bane Det svenske Trafikverket har på sin side sendt epost til den svenske jernbanen SJ og MTR, som blant annet driver T-bane- og pendlertogtrafikk, hvor personell oppfordres til å være oppmerksomme på folk som befinner seg i skinnegangen og fremmedobjekter, skriver Aftonbladet.
AA170820 Det svenske Trafikverket har på sin side sendt epost til den svenske jernbanen SJ og MTR, som blant annet driver T-bane- og pendlertogtrafikk, hvor personell oppfordres til å være oppmerksomme på folk som befinner seg i skinnegangen og fremmedobjekter, skriver Aftonbladet. ( ©NTB ) ¶
AA170820 Det svenske Trafikverket har på sin side sendt epost til den svenske jernbanen SJ og MTR, som blant annet driver T-bane- og pendlertogtrafikk, hvor personell oppfordres til å være oppmerksomme på folk som befinner seg i skinnegangen og fremmedobjekter, skriver Aftonbladet.
DB170819 En rapport fra 2012 viser at 15.000 personer dør på den indiske jernbanen årlig, noe rapporten omtaler som en « årlig massakre ».
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/i/3nvQd/Hvem-leverer-best-pa-samferdsel-Rodgronne-eller-bla-Her-er-Aftenpostens-analyse I april 2010 tok Magnhild Meltveit Kleppa fatt i jernbanen , da det var fare for at den kom til å bryte sammen.
AA170819 En rapport fra 2012 viser at 15.000 personer dør på den indiske jernbanen årlig, noe rapporten omtaler som en « årlig massakre ». ( ©NTB ) ¶
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/rqvKl/Ber-Solvik-Olsen-rydde-opp-i-Follobane-saken--na Jernbanen vil endre Østlandet som den gjorde i 1850 - 1880.
VG170817 For næringslivet er det når den nye veien eller jernbanen kan tas i bruk som betyr noe, ikke når man starter planleggingen eller bevilger penger til bygging.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/gq85L/Follobanen-koster-nar-30-milliarder-kroner-Men-gir-ikke-n-ekstra-togavgang-sor-for-Ski Det ikke blir én eneste utvidelse av tilbudet for Østfoldbanen når jernbanen gjør sin årlige rutejustering i desember 2017.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/gq85L/Follobanen-koster-nar-30-milliarder-kroner-Men-gir-ikke-n-ekstra-togavgang-sor-for-Ski » « Med Follobanen vil jernbanen bli langt mer attraktiv og konkurransedyktig overfor biltrafikken, med positive ringvirkninger for folk og næringsliv også utenfor Østfoldbanens influensområde.
DB170815 Primærinstinktet mitt rettet sinnet mot NSB, men det kan tenkes at jeg heller burde vært sint på myndighetene, som konsekvent underprioriterer å legge nok penger i jernbanen .
DA170815 Vi har ikke ønsket denne reformen som er drevet gjennom av Høyre og Frp, men Ap mener også selvsagt at det er mulig å se på selve organiseringen av jernbanen .
DA170815 Persontogtrafikk, drift og vedlikehold på jernbanen skal alt ut på anbud.
DA170815 Ap-nestleder Hadia Tajik angriper Frp for å ville selge NSB, men svarer ikke selv klart på hva Ap vil gjøre med konkurranseutsettingen av jernbanen .
DA170815 Alle på vår jernbane må uansett forholde seg til norske lover og regler, og norsk språk på jernbanen i Norge. | 18-åring kledde av seg ¶
DA170815 Vi har ikke ønsket denne reformen som er drevet gjennom av Høyre og Frp, men Ap mener også selvsagt at det er mulig å se på selve organiseringen av jernbanen .
DA170815 Persontogtrafikk, drift og vedlikehold på jernbanen skal alt ut på anbud.
DA170815 Ap-nestleder Hadia Tajik angriper Frp for å ville selge NSB, men svarer ikke selv klart på hva Ap vil gjøre med konkurranseutsettingen av jernbanen .
DA170815 Alle på vår jernbane må uansett forholde seg til norske lover og regler, og norsk språk på jernbanen i Norge.
AA170812 Trafikksikkerheten ved jernbanen i Egypt er mangelfull, noe som i stor grad skyldes dårlig vedlikehold og styring gjennom flere tiår.
AA170812 Nasjonen bygde ut veier, havner, båtruter, kraftnettet, telenettet, flyplasser, skoler og alt annet folket trengte, men ikke jernbanen , til tross for stortingsvedtak, sa Jens Ingvald Olsen fra Rødt på møtet.
AA170812 Alle de ti ulike partiene som møtte på folkemøtet i Tromsø torsdag, var enige om å starte byggingen av jernbanen nord for Fauske så snart som mulig.
NL170811 | Vi er på sporet av jernbanen
NL170811 Men det var nettopp det som skjedde på åpent møte om jernbane i Tromsø torsdag kveld, da Høyre-toppen Kent Gudmundsen trådte frem som, hva skal vi si, en tydelig tilhenger av jernbanen .
NL170811 Men debatten om jernbanen til Tromsø og Harstad sier også mye om de interne spenningene i vår egen landsdel.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/1L2Qq/Minst-49-dode-i-togulykke-i-Egypt Trafikksikkerheten ved jernbanen i Egypt er mangelfull, noe som i stor grad skyldes dårlig vedlikehold og styring gjennom flere tiår.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/xqnRp/Hele-kollektiv-Norge-samles-pa-n-app Jernbanen skal endre Østlandet som den gjorde i 1850 - 1880.
DA170810 Over hele Norge har jernbanen forfalt, for lenge.
DA170810 De siste årene har vi nemlig forhandlet inn milliarder til vedlikehold av jernbanen , i budsjettavtalene med regjeringspartiene og KrF.
DB170809 For 100 år siden da jernbanen ble anlagt ble stasjonene på små steder samlingspunkt.
NL170807 Kanskje høyresiden og lastebilfolket har mistanke om at jernbanen , som jo er et kollektivt framkomstmiddel, er en hemmelig sammensvergelse for å sosialisere Nord-Norge ?
AA170804 Hun trakk blant annet fram utbygging av jernbanen nordover som et viktig steg for å redusere klimagassutslippene.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/i/aVn57/Mobilkran-veltet-over-togskinner-pa-Ski Midt i bildet ser man den nye veibroen over jernbanen .
NL170802 Jeg har registrert at « Jernbanen » ( Strandgata 33 ) i forrige uke endelig fjernet de gamle, falmede flaggene som frem til da « prydet » bygningen.
DA170801 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) feirer at storopprustningen av jernbanen gjennom Oslo går mot slutten, men medgir at ikke alle problemer er løst for en jernbanen med et vedlikeholdsetterslep på 15 - 16 milliarder kroner.
DA170801 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) feirer at storopprustningen av jernbanen gjennom Oslo går mot slutten, men medgir at ikke alle problemer er løst for en jernbanen med et vedlikeholdsetterslep på 15 - 16 milliarder kroner.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/MVbzJ/Broen-i-Drammen-kan-bli-revet-for-a-slippe-toget-frem Bybroen ved stasjonen i Drammen kan bli revet i forbindelse med ombyggingen av jernbanen .
NL170731 Det siste nye fra Sp kommer fra parlamentarisk leder og tidligere samferdselsminister Marit Arnstad, som i replikkutveksling med meg på Stortinget 21.juni sa at Senterpartiet mener bompenger « er nødvendig for å få bygd en del av veiene og den jernbanen som vi skal i årene fremover ».
DA170728 juni sa at Senterpartiet mener bompenger « er nødvendig for å få bygd en del av veiene og den jernbanen som vi skal i årene fremover ».
AP170728https://www.aftenposten.no/norge/i/GVmP9/Ordforeren-Dette-vil-odelegge-havnebyen-Tonsberg-Bane-Nor-Tviholder-pa-alternativ-via-Notteroy - Jeg støtter utredning av Nøtterøy-alternativet, fordi jeg har tro på jernbanen som fremtidens transportmiddel som flytter folk fra bysentrum til bysentrum.
AP170728https://www.aftenposten.no/norge/i/GVmP9/Ordforeren-Dette-vil-odelegge-havnebyen-Tonsberg-Bane-Nor-Tviholder-pa-alternativ-via-Notteroy - Det er ingen tvil om at jernbanen vil ha samfunnsnytte, men det går en grense for hva vi kan godta, og den går ved innseilingen til havnen i Tønsberg, sier ordføreren.
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/i/8y6Er/Skal-rive-87-hus-for-a-bygge-ny-stasjon-og-jernbanetunnel-i-Moss Kvartalene vokste frem da jernbanen kom til Moss for snart 140 år siden.
NL170724 Vi skal først og fremst frakte varer og gods med jernbanen i det nordligste Norge.
NL170724 Det vesentlige vil være at vi får en debatt som forhåpentlig vil kvele fordommer og inngrodde vrangforestillinger, og gi ny kunnskap om hvorfor det er så viktig å få videreført jernbanen nordover.
VG170721 « Den underjordiske jernbanen » ¶
VG170721 « Den underjordiske jernbanen » klarer kunststykket å skape en original ny vri på det mørkeste kapittelet i USAs historie - slavetiden.
VG170721 | Bokanmeldelse : Colson Whitehead « Den underjordiske jernbanen » ¶
VG170721 I Colson Whiteheads roman er jernbanen derimot høyst reell, med ekte damplokomotiver, skjulte stasjoner under jorden og hemmelighetsfulle stasjonsmestere som risikerer livet for å hjelpe.
VG170721 Herfra og ut er « Den underjordiske jernbanen » en historie om tilpasning til stadig skiftende omstendigheter og den store, underliggende drømmen om ekte frihet.
VG170721 For « Den underjordiske jernbanen » mottok han både Pulizer-prisen og National Book Award.
VG170721 Etter en heseblesende flukt gjennom omkringliggende sumpområder, kommer de to rømlingene frem til målet - Den underjordiske jernbanen .
DA170720 Alle utslippstillatelse Fylkesmannenen nå har gitt gjelder kun det forberedende arbeidet med jernbanen .
AP170720https://www.aftenposten.no/kultur/i/lqmay/Colson-Whitehead-Denne-boken-har-alt Det er på tide du forsvinner ned i en roman som har alt, nemlig den pulitzerprisvinnende, bestselgende, Oprah-Winfrey og Obama-hyllede romanen « Den underjordiske jernbanen » av Colson Whithead.
NL170719 Mens vi venter kan vi følge NRKs sommertog og se hvordan jernbanen binder, nesten hele, Norge sammen.
AA170719 De nye eierne vil investere mye tid og ressurser for å skape et hyggelig møtepunkt i Oppdal og ser beliggenheten ved jernbanen og ved E6 som meget fordelaktig.
NL170713 Fjernreiser blir bare oppnåelig for de rike, hvis jernbanen mangler.
NL170713 Det mest hårreisende i hans resonnement ser vi, etter at han har nedsablet jernbanen på de aller fleste områder : Han nevner ikke et ord om den omfattende jernbaneutbyggingen i sør-Norge.
VG170709 Så vi flytter de milliardene som går til nye motorveier til utbygging på jernbane - og et godt busstilbud der jernbanen ikke kommer til.
VG170707 Til tross for arbeid på jernbanen går det fortsatt tog flere ganger i timen og i en pressemelding skriver Avinor at både NSB og Flytoget har faste ruter.
VG170707 - Det er også noen flere reisende i år enn i fjor, og samtidig er det er også færre togavganger inn til Gardermoen grunnet arbeider på jernbanen forklarer Vangstein.
AP170706https://www.aftenposten.no/okonomi/i/2Wb1G/Parkeringsplasser-pa-OSL-smekkfulle_-ikke-lenger-garanti-om-plass Til tross for anleggsarbeidene på jernbanen går det tog til og fra Oslo Lufthavn flere ganger i timen.
AP170706https://www.aftenposten.no/okonomi/i/2Wb1G/Parkeringsplasser-pa-OSL-smekkfulle_-ikke-lenger-garanti-om-plass Dessuten er det foretatt større anleggsarbeider på jernbanen .
AA170706 I tillegg driver Bane Nor sommerarbeider på jernbanen , noe som har ført til at flere togruter til og fra Oslo lufthavn er blitt innstilt, opplyser Avinor.
DN170705 - I stedet for å ruste opp jernbanen , styrke busstilbudet, gjøre gang- og sykkelveier trygge og sikre ladenett for elbiler over hele landet, bruker regjeringen penger på bredere motorveier som skaper mer farlig utslipp.
DA170705 Politiets bombegruppe rykket ut fra Oslo, og BaneNor meldte om forsinkelser på jernbanen som følge av funnet.
DA170705 Man må regne med store forsinkelser på jernbanen utover dagen nå som det har vart så lenge, understreket Bakken.
DA170705 Politiets bombegruppe rykket ut fra Oslo, og BaneNor meldte om forsinkelser på jernbanen som følge av funnet.
DA170705 Man må regne med store forsinkelser på jernbanen utover dagen nå som det har vart så lenge, understreket Bakken.
NL170704 Det er et faktum at jernbanen korter ned avstander.
VG170703 Colson Whitehead : « Den underjordiske jernbanen » ¶
NL170630 ¶ Det er primært den voksende norske sjømateksporten som vil betale jernbanen .
NL170630 Det er primært den voksende norske sjømateksporten som vil betale jernbanen .
NL170630 Det er nå ca 60 år siden jernbanen kom fram til Fauske.
DB170629 Den økte bevilgningen til vedlikehold på jernbanen reduserer også veldikeholdsetterslepet med en tredjedel.
AA170629 Jernbanen i nærheten var stengt en liten periode, men ble gjenåpnet så snart eksplosjonsfaren var over.
NL170628 I den senere tids debatt om jernbanen i nord, har klimaspørsmålet av en eller annen grunn kommet i bakgrunnen.
NL170626 Det er nettopp ved transport over lange avstander at jernbanen egner seg aller best.
AP170626https://www.aftenposten.no/osloby/Stenging-av-Ostfoldbanen-og-flere-tunneler-forer-til-forsinkelser-i-Oslo-trafikken-623971b.html Østfoldbanen er nå stengt i seks uker for vedlikehold og fornyelse på jernbanen .
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/Flytter-E6-for-a-bevare-krigsfangeleirer-i-Nordland-623928b.html Slik bodde fangene som bygde jernbanen på Saltfjellet.
DA170623 Ved Kransen ( øverst til venstre ) må veien krysse jernbanen .
DA170623 Hvis de skulle ha bygget en tunnel under jernbanen ved Kransen ville det blitt både for dyrt og krevende, forklarer han.
DA170623 Den muligheten vi har er dermed å bygge en kulvert som går over jernbanen , sier Jensen.
DA170623 - Det eneste som er sikkert er at vi må over jernbanen i Kransen-området.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/To-omkommet-i-uvar-i-Tyskland-623816b.html Også jernbanen har blitt hardt rammet av uværet i Tyskland.
DN170620 | Ti tapte år for jernbanen
SA170619 Bane NOR skal også denne sommeren foreta omfattende arbeider for å fornye jernbanen mellom Moi og Stavanger.
NL170619 Og der tar de faktisk opp dette med at Troms og Finnmark ( de nevner ikke nordlige Nordland ) ikke har jernbane, men en såkalt ekspert ( med en tydelig nordnorsk dialekt, faktisk ) slår nokså klart fast at det neppe er aktuelt å bygge ut jernbanen i hele landet.
SA170618 Det er snakk om en arbeidsulykke ved jernbanen , meldte Rogaland brann og redning.
NL170615 I framtida kan vi også få en jernbane som gjør det mulig å sette seg på toget i Nordkjosbotn og ende som passasjer på den trans-sibirske jernbanen elle Orient-expressen.
DA170615 â - ª Endret trase for rv 19 med utkjøring ved Rådhusbrua og mulighet for at stamveien og eventuelt jernbanen kan forbindes med en kryssing av Oslofjord til E18 og vestfoldbanen via Horten.
AA170615 Vi frykter at prisoppgangen for kundene som følge av avgiftsøkningen, vil skremme godskundene bort fra jernbanen og over på vei, sier Isaksen.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Farre-avganger-Farre-sitteplasser-Mye-buss-for-tog-Stengte-tunneler-Velkommen-til-sommeren-2017-623101b.html Stans på jernbanen rundt Oslo vil vare i seks uker sommeren 2017.
AP170614 Stans på jernbanen rundt Oslo vil vare i seks uker sommeren 2017.
AP170614 Igjen venter jernbanen og Ruter at første uke i august blir den verste uken.
AP170614 I tillegg til stans på jernbanen blir to viktige veitunneler nattestengt, for to år fremover, nemlig Ekebergtunnelen og Svartdalstunnelen.
AP170614 Du finner Aftenpostens enklere oversikt lenger ned i artikkelen, men her er NSBs egen totaloversikt over stans på jernbanen sommeren 2017.
AP170614 Da Riksrevisjonen avslørte at forsikringen ikke holdt måtte jernbanen finne en ny gulrot å gi passasjerene.
BT170613 | Utsetter jernbanen til Voss ¶
BT170613 Men jernbanen kommer ikke før etter 2024 en gang.
BT170613 Jernbanen blir betalt utelukkende med skattepenger, mens bompengeregningen stiger for å fortsette utbyggingen av Bybanen.
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Satt-i-ko-i-atte-dogn-for-a-kjope-leilighet-623001b.html Ski og nabokommunen Ås, som er neste stopp langs jernbanen , er blant kommunene Statistisk sentralbyrå ( SSB ) tror vil ha stor befolkningsvekst i årene fremover.
SA170612 Årets sommerjobb på jernbanen begynner om morgenen 18. juni og går fram til kvelden 12. august.
SA170612 I løpet av dette tidsrommet skal det jobbes med en rekke tiltak for å fornye jernbanen i Rogaland.
SA170612 Bane NOR skal også denne sommeren foreta omfattende arbeider for å fornye jernbanen mellom Moi og Stavanger.
SA170612 august vil gi jernbanen flere fordeler : ¶
BT170612 FRUSTRERT : Mens østlendinger får jernbanen betalt av staten, må Jon Kennet Aase punge ut med bompenger for at andre skal kjøre Bybanen i Bergen.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap_-Sp-og-SV-vil-bruke-mer-penger-pa-samferdsel--men-er-rykende-uenige-om-hva-de-skal-bruke-dem-pa-623007b.html Dette er jernbanen og veiene de vil ha i stedet ¶
AP170612 Ski og nabokommunen Ås, som er neste stopp langs jernbanen , er blant kommunene Statistisk sentralbyrå ( SSB ) tror vil ha stor befolkningsvekst i årene fremover.
AP170612 Dette er jernbanen og veiene de vil ha i stedet ¶
AP170612 Dette er jernbanen og veiene de vil ha i stedet ¶
AA170612 Kort sagt er det ingen mening, og heller ingen turmessig gevinst, i å bygge en forholdsvis kostbar tursti langs fjæra på nedsiden av jernbanen på denne strekningen ( Grytbakkstranda - Smedstrand ) når det allerede finnes en fullt opparbeidet turmulighet.
AA170612 Jernbanen krysses på planovergang som er sikret med lys og bom, og forsvarlig kryssing av Ranheimsveien ( fortauet er anlagt på motsatt side ) kan ordnes med en kombinasjon av skilting, fartshumper, innsnevring av kjørebanen eller ev. også lyssignal ( « grønn mann » ).
FV170611 | Nye tall : Stadig mindre godstrafikk på jernbanen
FV170611 Postnord er en av bedriftene som stadig sender mer gods på vei i forhold til jernbanen .
AA170610 Historien til fløtmann strekker seg over 120 år tilbake, og har sitt opphav i oppføringen av Brattøra og anlegget rundt jernbanen i begynnelsen av 1880-årene.
AA170610 Da sporveien kom var det bare Singsakertrikken som gikk til jernbanen , og det skjedde ikke før i 1927.
VG170608 Stortinget får i dag Riksrevisjons undersøkelse av hvilken effekt de store investeringene i jernbanen har på togtilbudet.
VG170608 Les også : Jernbanen får 319 milliarder i Nasjonal Transportplan ¶
VG170608 Konkurranse på jernbanen i nord utsatt ett år ¶
DN170608 Trass i milliardinvesteringer i jernbanen har reisetiden med tog blitt lite redusert.
DN170608 De ti siste årene har bevilgningene til jernbanen økt fra om lag 1,4 til 10 milliarder kroner i året.
DB170608 - Gitt Labours venstreorienterte skatte- og utgiftspolitikk og ønske om å nasjonalisere infrastrukturen, jernbanen og postvesenet, kommer ikke markedet til å reagere på dette på en god måte, sier han.
DB170608 De ti siste årene har bevilgningene til jernbanen økt fra om lag 1,4 til 10 milliarder kroner i året.
DA170608 Trass i milliardinvesteringer i jernbanen har reisetiden med tog blitt lite redusert.
DA170608 De ti siste årene har bevilgningene til jernbanen økt fra om lag 1,4 til 10 milliarder kroner i året.
AP170608 Til dels store summer som er investert i jernbanen de siste årene, er brukt feil.
AP170608 Rapporten om investeringer i jernbane er langt mildere enn Riksrevisjonens rapport fra 2015 om effekten av vedlikehold på jernbanen, som ifølge revisjonen var langt lavere enn det jernbanen selv har lovet.
AP170608 Rapporten om investeringer i jernbane er langt mildere enn Riksrevisjonens rapport fra 2015 om effekten av vedlikehold på jernbanen , som ifølge revisjonen var langt lavere enn det jernbanen selv har lovet.
AP170608 Nye togsett, som Flirt, har gitt betydelig positiv effekt for jernbanen .
AP170608 Men hva får vi ut av de store investeringene til jernbanen ?
AP170608 De siste årene er bevilgningene til jernbanen økt fra 1,4 til ti milliarder kroner per år.
AP170608 Både dagens regjering og den forrige, rødgrønne, støtter ambisjonen om at jernbanen skal være ryggraden i persontransport inn og ut og imellom byene på Østlandet.
AP170608 Bane Nor ¶ Jernbanen , Veivesenet og Ruters store plan for kollektivutbygging i Oslo og Akershus konstaterte at all utbygging ville være en samfunnsøkonomisk gullgruve.
AP170608 Aftenposten har med hjelp fra NSB tatt et tilbakeblikk passasjerutviklingen de siste årene, på jernbanen : ¶
AP170608 Jernbanen « glemmer » å bygge parkeringsplasser for tog, og de mangler flere krysningsspor, steder der tog kan passere hverandre på linjer med bare ett spor.
AA170608 Ny vei klar i 2018 ¶ 227 millioner går med til prosjektet som omfatter 400 meter vei med fortau, 150 m sykkelveg med fortau, ny rundkjøring, og en 28 meter lang betongkulvert under jernbanen .
AA170608 Foto : Kristoffer Furberg ¶ ¶ 227 millioner går med til prosjektet som omfatter 400 meter vei med fortau, 150 m sykkelveg med fortau, ny rundkjøring, og en 28 meter lang betongkulvert under jernbanen .
AA170608 - I september kobles Dovrebanen over til midlertidig trasé og da starter vi med støpinga av kulverten som skal gå under jernbanen .
AA170608 Milliardinvesteringer i jernbanen har ikke gitt kortere reisetid eller færre forsinkelser, ifølge Riksrevisjonen, som kritiserer svak styring og planlegging.
AA170608 De ti siste årene har bevilgningene til jernbanen økt fra om lag 1,4 til 10 milliarder kroner i året.
AA170607 Jenta som ble truffet av vedbitene, gikk på en gangvei langs jernbanen , skriver Värnamo Nyheter.
AP170606 Her monteres det jernbanen kaller kjøreledning, og det som for folk flest er mest kjent som strømledning, i Oslotunnelen.
AP170606 Men nå kan en setning som « har forsvunnet » fra Nasjonal transportplan sende jernbanen i revers.
AP170606 I NTP skal jernbanen i perioden 2018 - 2029 få 197 milliarder kroner til investeringer. 115 milliarder er avsatt til drift og vedlikehold.
AP170606 Hverken budsjettet eller en avtale med jernbanen for 2018 er fremforhandlet.
AP170606 Brynsbakken nær Oslo S har gitt jernbanen problemer i årevis.
AP170606 - I dag er vedlikeholdsetterslepet på jernbanen anslått til 17. mrd. kroner.
AP170606 - Denne regjeringen har redusert forfallet på jernbanen i flere år på rad, mens vedlikeholdsetterslepet doblet seg under forrige regjering.
BT170531 Ti små og store saker sto på dagsorden - bevilgninger og tilskudd til jernbanen og dampskipsfarten, opptagelse av statslån og avgift på sirup - når det ble brukt i drops.
SA170530 I talene sine la både statsministeren og samferdselsministeren vekt på hvor stort fremskritt dette var for jernbanen i Norge.
SA170530 I en uttalelse til stortingsbehandling skriver de følgende : « Det er jernbanen som har størst potensial til å frakte mennesker og gods raskt og effektivt på en klimavennlig måte.
DA170530 Målet er at passasjerer og næringsliv skal få et enda bedre tilbud, samtidig som vi sikrer at de stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt.
AA170530 I saksdokumentene til saken ber rådmannen politikerne vedta at de mener fartsnivået bør settes lavere, av hensyn til miljøet og konkurransesituasjonen for jernbanen .
FV170529 Han regnet da med at jernbanen ville være ryddet igjen innen kort tid.
NL170528 I bildet ser vi en slik variant av jernbanen de planla.
FV170527 Mali Steiro Tronsmoen ( SV ) reagerer på Postnords flytteplaner bort fra jernbanen - og vil gjøre jernbanesatsingen til en hovedsak i valgkampen.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Kollektivutbygging-i-Oslo-er-likevel-ikke-lonnsomt-621879b.html Konsept 4 styrker styrker metroen og jernbanen , supplert av mer buss og trikk.
AP170526 Konsept 4 styrker styrker metroen og jernbanen , supplert av mer buss og trikk.
FV170523 Postnord planlegger å flytte fra jernbanen på Langemyr og etablere seg ved motorveien på østsiden av Sørlandsparken.
AP170521https://www.aftenposten.no/norge/politikk/De-vil-gi-deg-syv-timer-kortere-arbeidsuke-621555b.html Partiet vil etablere et nytt selskap som skal ha ansvar for både tog og skinner, og stanse konkurranseutsettingen av jernbanen . 5.
AP170521 Partiet vil etablere et nytt selskap som skal ha ansvar for både tog og skinner, og stanse konkurranseutsettingen av jernbanen . 5.
AA170521 Og han ble heller ikke overbevist etter at Bane Nor ( som står for bygging og drift av jernbanen . journ.anm. ) ga fylkesutvalget status på fremdriften under et møte tirsdag.
VG170520 Konkurranseutsettingsprosjektet i jernbanen skal reverseres, og i partiprogrammet står det at 80 prosent av kollektivinvesteringer i storbyene skal finansieres av staten.
DN170520 Konkurranseutsettingsprosjektet i jernbanen skal reverseres, og i partiprogrammet står det at 80 prosent av kollektivinvesteringer i storbyene skal finansieres av staten.
AA170520 Regjeringen skal investere 200 milliarder kroner i jernbanen de neste 12 årene.
AA170520 - Forskjellen på vår jernbanepolitikk og MDGs, er at vi satser der i befolkningstette deler av landet der jernbanen har stort potensial.
AA170520 Regjeringen skal investere 200 milliarder kroner i jernbanen de neste 12 årene.
AA170520 - Forskjellen på vår jernbanepolitikk og MDGs, er at vi satser der i befolkningstette deler av landet der jernbanen har stort potensial.
BT170517 « Her vil jeg begraves », var det første jeg sa da jeg kom ut fra jernbanen og så Lille Lungegårdsvannet.
VG170513 * Russia Today skriver at russiske banker og jernbanen er rammet.
SA170511 Siden Sandnes Rutebilstasjon er stengt mellom klokken 06 og klokken 18 kjører bussene i Sandnes til og fra Montér i Strandgata og jernbanen bak Øster Hus.
SA170511 Politikerne går videre med planene om å bygge 250 boliger i Rådhusmarka og 100 boliger ved Jernbanen .
DA170511 Blant de største ruteendringene er at bussene stopper ved Fiskepirterminalen i stedet for Byterminalen/sentrum i Stavanger, og at bussene i Sandnes kjører til og fra Montér i Strandgata og jernbanen bak Øster Hus siden Sandnes Rutebilstasjon er stengt mellom 06.00 og 18.00.
AA170510 Vi ønsker heller å satse på jernbanen , sier Haltbrekken.
SA170509 Politikerne går videre med planene om å bygge 250 boliger i Rådhusmarka og 100 boliger ved Jernbanen .
DB170506 - Plutselig skulle vi sende store sjakt- og byggemaskiner på fartøy og på den transsibirske jernbanen , uten at noen visste hva det skulle brukes til.
DA170505 Vi har sett tidligere at slike veiprosjekter slår negativt ut for jernbanen , svarer Lundberg.
DA170505 I alt planlegges det bygging av 940 kilometer med vei mot bare 340 kilometer med jernbane, der hvor hovedveiene går parallelt med jernbanen i Sør-Norge.
DA170505 - Fordi det parallelt med der hvor jernbanen går, skal bygges nye veier og mye mer veier enn det som skal bygges av nye jernbanestrekninger.
AP170505https://www.aftenposten.no/meninger/Kong-Harald-star-i-spissen-for-en-tusenarig-statsform--Trond-Norn-Isaksen-620420b.html Carl Johan kom omtrent hvert tredje år, og etter at jernbanen gjorde reisen mellom Stockholm og Christiania enklere og raskere, forsøkte unionskongene å komme til Norge minst én gang i året.
AP170505jernbanen var strekningen fredag ettermiddag stengt mellom Kolbotn og Ski på grunn av påkjørsel.
AP170505 Carl Johan kom omtrent hvert tredje år, og etter at jernbanen gjorde reisen mellom Stockholm og Christiania enklere og raskere, forsøkte unionskongene å komme til Norge minst én gang i året.
SA170504 - Dette betyr at jernbanen blir stengt for togtrafikk, og vi er glad for at vi har fått med oss det lokale kollektivtrafikkselskapet Kolumbus for å sikre en mest mulig effektiv løsning.
SA170502 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier i pressemeldingen at Regjeringen er godt i rute med reformarbeidet med jernbanen .
SA170502 Aftenposten har tidligere omtalt at arbeidet med pensjons- og ansatteforhold for de ansatte innen persontransporten er en viktig årsak til at konkurranseutsetting av jernbanen er utsatt.
AP170502 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier i pressemeldingen at Regjeringen er godt i rute med reformarbeidet med jernbanen .
AP170502 Aftenposten har tidligere omtalt at arbeidet med pensjons- og ansatteforhold for de ansatte innen persontransporten er en viktig årsak til at konkurranseutsetting av jernbanen er utsatt.
AA170428 Jernbanen som går forbi flyplassen, i retning Røros mot Trondheim, ble også stengt under hendelsen, opplyser NSB. ( ©NTB ) ¶
DN170427 Jernbanen som går forbi flyplassen ble også stengt, opplyser NSB.
AA170427 - Jernbanen går innenfor radiusen så derfor kan ikke toget kjøre, sier Dag Svinsås, medievakt for Bane Nor.
AA170427 På andre siden av jernbanen ligger entreprenørfirmaet Johan Kjellmark.
DA170426 Men sammen med jernbanen , dukket det opp en rekke nye funksjoner som en ikke hadde tenkt på tidligere.
DA170426 Da jernbanen kom mellom Oslo og Eidsvoll, gikk det utover dem som drev med hestedrosje.
DB170424 Det virker som Sp/Ap verken har satt seg inn i reformen eller den positive utviklingen i jernbanen .
DB170424 Da jernbanen i 2010 advarte om at den var i ferd med å kollapse på grunn av dårlig vedlikehold, var svaret fra den rødgrønne regjeringen å kutte bevilgningene tre år på rad.
DB170424 - Vi bruker over 50 prosent mer på jernbanen , cirka sju milliarder kroner mer enn siste rødgrønne budsjett, noe som har resultert i at vi har fått flere konduktører og en bedre jernbane, sier samferdselsministeren.
AP170424 Her er dagens kortinnlegg : Handel med Russland, høyt og tett på Grefsen, Oslofjordtunnelen, forsøpling og tigging, TEK17 og boligkvalitet, moderinsering av jernbanen .
DB170423 ¶ TRAILERVELT : En trailer med griseslakt ligger nå veltet ved ei bro over jernbanen ved Åsen i Levanger kommune, etter at den på vei sørover kjørte av E6.
DB170423 Et totalskadd vogntog ligger nå veltet ved ei bro over jernbanen ved Åsen i Levanger kommune.
DB170423 Han mener at hovedproblemet med utviklingen av jernbanen er at 90 prosent av jernbanenettet er ensporet og gammelt.
AP170423 Siden det ikke er påmelding og helt gratis å være med, er det ingen som har sikre tall på hvor mange som ble guidet gjennom deler av byens historie fra Christian IV grunnla byen i 1624 og frem til jernbanen kom på slutten av 1800-tallet.
AA170423 Jernbanen åpen ¶
AP170420 - I disse dager er det mange som er ute med jordbruksmaskiner og som må krysse jernbanen .
AA170420 - I disse dager er det mange som er ute med jordbruksmaskiner og som må krysse jernbanen .
AP170419 I det forslaget som nå skal behandles på Aps landsmøte, sies det klart ifra om at Ap er imot økt privatisering av skolen, mot « privatiseringsreformen Fritt behandlingsvalg » og bl.a.mot privatisering av jernbanen .
AP170419 En sterk offentlig sektor der oppgavene utføres av offentlige ansatte enten de jobber i sykehus eller på jernbanen .
VG170418 Det ble kuttet med en milliard kroner etter at politikerne bevilget rikelig til fornyelse og vedlikehold av jernbanen , sier Hansen.
VG170418 - Hvorfor ser vi fremdeles en økning i antall berørte tog hver dag, selv om bevilgningene til jernbanen har vært relativt høye de siste årene ?
VG170418 - Deler av jernbanen er blitt mye bedre de siste årene, men fortsatt er det mange strekninger som har gammel og slitt standard, svarer Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.
DB170418 På spørsmål om hvorfor problemet øker tross forholdsvis store bevilgninger til jernbanen , svarer Bane Nor at det er et stort etterslep på vedlikehold. - 2016 var det første året at etterslepet ble kuttet.
DA170418 På spørsmål om hvorfor problemet øker tross forholdsvis store bevilgninger til jernbanen , svarer Bane Nor at det er et stort etterslep på vedlikehold. - 2016 var det første året at etterslepet ble kuttet.
AA170418 På spørsmål om hvorfor problemet øker tross forholdsvis store bevilgninger til jernbanen , svarer Bane Nor at det er et stort etterslep på vedlikehold. - 2016 var det første året at etterslepet ble kuttet.
AP170417 ERTMS står for European Rail Traffic Management System, og er et felleseuropeisk signalsystem for jernbanen .
AP170417 Det vil reduserer sannsynligheten for tekniske feil på jernbanen og øke kapasiteten takket være kontinuerlig overvåking av togenes fart.
AP170412https://www.aftenposten.no/norge/Signalsystemet-preges-av-forsinkelser-og-usikkerhet-i-Europa_-men-Norge-satser-36-milliarder-616158b.html Forfatteren, Helge Ryggvik har skrevet flere bøker om transport og økonomisk historie, blant annet « Jernbanen i Norge 1854 - 2004 ».
AP170412https://www.aftenposten.no/norge/Signalsystemet-preges-av-forsinkelser-og-usikkerhet-i-Europa_-men-Norge-satser-36-milliarder-616158b.html Fakta : « Sporskiftet speiler kontroversene rundt utviklingen av jernbanen i Norge » ¶
AP170412https://www.aftenposten.no/norge/Signalsystemet-preges-av-forsinkelser-og-usikkerhet-i-Europa_-men-Norge-satser-36-milliarder-616158b.html ERTMS står for European Rail Traffic Management System, og er et felleseuropeisk signalsystem for jernbanen .
AP170412https://www.aftenposten.no/norge/Signalsystemet-preges-av-forsinkelser-og-usikkerhet-i-Europa_-men-Norge-satser-36-milliarder-616158b.html Derfor blir det signalfeil Teknologi fra 1800-tallet er med på å lage store forsinkelser på jernbanen i Norge.
AP170412https://www.aftenposten.no/norge/Signalsystemet-preges-av-forsinkelser-og-usikkerhet-i-Europa_-men-Norge-satser-36-milliarder-616158b.html Boken « Sporskiftet » beskriver denne reisen og speiler ifølge forlaget Press både engasjementet og kontroversene rundt utviklingen av jernbanen i Norge.
AP170412https://www.aftenposten.no/norge/Signalsystemet-preges-av-forsinkelser-og-usikkerhet-i-Europa_-men-Norge-satser-36-milliarder-616158b.html - I de mer enn 20 årene som er gått siden EU gjorde ERTMS til standard for den fremtidige jernbanen , har det skjedd forbløffende lite.
AP170412 Forfatteren, Helge Ryggvik har skrevet flere bøker om transport og økonomisk historie, blant annet « Jernbanen i Norge 1854 - 2004 ».
AP170412 Fakta : « Sporskiftet speiler kontroversene rundt utviklingen av jernbanen i Norge » ¶
AP170412 ERTMS står for European Rail Traffic Management System, og er et felleseuropeisk signalsystem for jernbanen .
AP170412 Derfor blir det signalfeil Teknologi fra 1800-tallet er med på å lage store forsinkelser på jernbanen i Norge.
AP170412 Boken « Sporskiftet » beskriver denne reisen og speiler ifølge forlaget Press både engasjementet og kontroversene rundt utviklingen av jernbanen i Norge.
AP170412 - I de mer enn 20 årene som er gått siden EU gjorde ERTMS til standard for den fremtidige jernbanen , har det skjedd forbløffende lite.
AP170412 Forfatteren, Helge Ryggvik har skrevet flere bøker om transport og økonomisk historie, blant annet « Jernbanen i Norge 1854 - 2004 ».
AP170412 Fakta : « Sporskiftet speiler kontroversene rundt utviklingen av jernbanen i Norge » ¶
AP170412 ERTMS står for European Rail Traffic Management System, og er et felleseuropeisk signalsystem for jernbanen .
AP170412 Derfor blir det signalfeil Teknologi fra 1800-tallet er med på å lage store forsinkelser på jernbanen i Norge.
AP170412 Boken « Sporskiftet » beskriver denne reisen og speiler ifølge forlaget Press både engasjementet og kontroversene rundt utviklingen av jernbanen i Norge.
AP170412 - I de mer enn 20 årene som er gått siden EU gjorde ERTMS til standard for den fremtidige jernbanen , har det skjedd forbløffende lite.
DA170409 Pappa jobbet på jernbanen , bestefar var forskalingssnekker.
DA170409 Pappa jobbet på jernbanen , bestefar var forskalingssnekker.
BT170407 Det er prosjekter i hele fylket : Bybanen i Bergen, Sotrasambandet i Vest, E16 og oppgradering av jernbanen mellom Arna og Stangehelle, Hordfast vil binde Sunnhordland og Bergensregionen sammen og sørge for fergefri vei mellom Vestlandets storbyer.
BT170407 Jernbanen på strekningen vil ha dobbeltspor til Trengereid, og ny trasé til Stanghelle vil være godt i gang.
DA170406 « Jernbanen skal ha same høve til langsiktig finansiering av utbyggingar som Avinor og bompengeselskapa, slik at kostnadene vert fordelte over levetida til investeringa.
DA170406 * For jernbanen vil regjeringen legge til grunn nullutslippsløsninger i alle framtidige offentlige materiellanskaffelser.
BT170406 Bakgrunnen var at godsterminalen på Nygårdstangen ikke har kapasitet til å møte den forventede og ønskede veksten i godstransport på jernbanen .
VG170405 Jernbanen får 319 milliarder ¶
VG170405 Regjeringen og samarbeidspartiene setter av 15 milliarder kroner til ny Oslo-tunnel for jernbanen .
SA170405 - Vi skal forsterke arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for jernbanen ytterligere, for å gjøre jernbanen til det mest attraktive alternativet for både personer og gods, sier Raja.
SA170405 - Vi skal forsterke arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for jernbanen ytterligere, for å gjøre jernbanen til det mest attraktive alternativet for både personer og gods, sier Raja.
DN170405 - Vi skal forsterke arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for jernbanen ytterligere, for å gjøre jernbanen til det mest attraktive alternativet for både personer og gods, sier Raja.
DN170405 - Vi skal forsterke arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for jernbanen ytterligere, for å gjøre jernbanen til det mest attraktive alternativet for både personer og gods, sier Raja.
DB170405 Utbygging av hele Intercity-triangelet på jernbanen fra Oslo til Halden, Skien og Lillehammer.
DB170405 Regjeringen vil sette av 15 milliarder til en ny Oslo-tunnel for jernbanen .
DB170405 Utbygging av hele Intercity-triangelet på jernbanen fra Oslo til Halden, Skien og Lillehammer.
DB170405 Regjeringen vil sette av 15 milliarder til en ny Oslo-tunnel for jernbanen .
DB170405 - Vi skal forsterke arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for jernbanen ytterligere, for å gjøre jernbanen til det mest attraktive alternativet for både personer og gods, sier Raja.
DB170405 - Vi skal forsterke arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for jernbanen ytterligere, for å gjøre jernbanen til det mest attraktive alternativet for både personer og gods, sier Raja.
DA170405 - Vi skal forsterke arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for jernbanen ytterligere, for å gjøre jernbanen til det mest attraktive alternativet for både personer og gods, sier Raja.
DA170405 - Vi skal forsterke arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for jernbanen ytterligere, for å gjøre jernbanen til det mest attraktive alternativet for både personer og gods, sier Raja.
DA170405 - Vi skal forsterke arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for jernbanen ytterligere, for å gjøre jernbanen til det mest attraktive alternativet for både personer og gods, sier Raja.
DA170405 - Vi skal forsterke arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for jernbanen ytterligere, for å gjøre jernbanen til det mest attraktive alternativet for både personer og gods, sier Raja.
AP170405 I 1854 kom jernbanen til Norge, og først til hovedstaden.
AA170405 - Vi skal forsterke arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for jernbanen ytterligere, for å gjøre jernbanen til det mest attraktive alternativet for både personer og gods, sier Raja.
AA170405 - Vi skal forsterke arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for jernbanen ytterligere, for å gjøre jernbanen til det mest attraktive alternativet for både personer og gods, sier Raja.
DA170404 Han sier det ikke er noen sikkerhetsrisiko verken for jernbanen eller omgivelser, men at de har kalt inn uavhengige eksperter for å se nærmere på hva dette er.
BT170404 | Først fant de to hodeskaller ved jernbanen .
BT170404 I månedene etter de første hodeskallefunnene ved jernbanen i Bergen er det funnet flere titalls « nye » skaller.
AA170404 Han sier det ikke er noen sikkerhetsrisiko verken for jernbanen eller omgivelser, men at de har kalt inn uavhengige eksperter for å se nærmere på hva dette er.
SA170403 Parkering på Ruten er et naturlig bindeledd mellom « gamlebyen » vest for jernbanen og det nye som bygges opp øst for jernbanen .
SA170403 Parkering på Ruten er et naturlig bindeledd mellom « gamlebyen » vest for jernbanen og det nye som bygges opp øst for jernbanen.
AA170330 Dyr vei ¶ 227 millioner går med til prosjektet som omfatter 400 meter vei, ny rundkjøring og en 28 meter lang betongkulvert under jernbanen .
AA170330 Dette blir Trondheims bredeste krysningspunkt av jernbanen .
VG170329 Sprekkene som kom i forbindelse med rystelser fra jernbanen og ble utbedret i sin tid, er begynt å komme igjen.
DA170328 Der fortalte hun at det blir ny E16 samt dobbeltspor på jernbanen mellom Arna og Stanghelle, men la til at prosjektet ikke blir fullfinansiert før i andre del av tolvårsperioden som innledes neste år.
VG170327 Både E10 mellom Norge og Sverige og jernbanen er helt stengt mandag morgen, skriver Fremover mandag morgen.
AA170327 Klokken 08.40 tirsdag opplyste pressevakten i Bane nor at Meråkerbanen var åpnet, men at togene tirsdag formiddag varinnstilt, men et par timer senere ble jernbanen stengt igjen.
AP170326https://www.aftenposten.no/norge/Disse-skal-konkurrere-med-NSB-om-halve-Jernbane-Norge-617656b.html Men etter at staten hentet tilbake ansvaret for infrastruktur, har det gått riktig vei, og jernbanen i England er kraftig på offensiven.
AP170326https://www.aftenposten.no/norge/Disse-skal-konkurrere-med-NSB-om-halve-Jernbane-Norge-617656b.html De siste årene har vært preget av inspirerende seire og ett stort nederlag på den konkurranseutsatte svenske jernbanen .
AP170326https://www.aftenposten.no/norge/Disse-skal-konkurrere-med-NSB-om-halve-Jernbane-Norge-617656b.html Jernbanen utenfor Gardermobanen byr store utfordringer, med til dels utslitt infrastruktur.
AP170326 Men etter at staten hentet tilbake ansvaret for infrastruktur, har det gått riktig vei, og jernbanen i England er kraftig på offensiven.
AP170326 De siste årene har vært preget av inspirerende seire og ett stort nederlag på den konkurranseutsatte svenske jernbanen .
AP170326 Jernbanen utenfor Gardermobanen byr store utfordringer, med til dels utslitt infrastruktur.
VG170324 KART : Her er et kart over jernbanenettet i Norge hvor jernbanen stopper i Fauske, og har en strekning som går fra Narvik og inn til Sverige.
SA170321 På oversiden av jernbanen ligger Køhlergruppens så vidt påbegynte prosjekt Mitt Hillevåg.
DA170321 Det betyr forlengelse av dobbeltsporet sørover fra Sandnes og høyfrekvente busslinjer til og fra jernbanen .
VG170320 SV kritiserte på sitt landsmøte i helgen de blåblås privatisering av jernbanen , motorveien og selvsagt bestemor - altså eldreomsorgen.
DN170320 - Det er utrolig viktig at Norge nå fortsetter prosessen med å få bedret infrastrukturen til den norske jernbanen , herunder sterk satsing på vedlikehold og oppgradering, sier nyvalgt styreleder Berit Kjøll i SJ Norge.
DB170320 - Det er utrolig viktig at Norge nå fortsetter prosessen med å få bedret infrastrukturen til den norske jernbanen , herunder sterk satsing på vedlikehold og oppgradering, sier nyvalgt styreleder Berit Kjøll i SJ Norge.
AA170320 - Det er utrolig viktig at Norge nå fortsetter prosessen med å få bedret infrastrukturen til den norske jernbanen , herunder sterk satsing på vedlikehold og oppgradering, sier nyvalgt styreleder Berit Kjøll i SJ Norge.
AA170320 De to omkomne var ikke togpassasjerer eller ansatte på jernbanen , melder tilsynet.
AP170319 * Forlenge jernbanen til Tromsø og Kirkenes.
VG170318 Norge trenger et høyere ambisjonsnivå enn å la milliarder i skattekutt bli stående, og å la privatiseringen av jernbanen gå sin gang, sier Valen : ¶
BT170317 Stanse salget av naturressurser, jernbanen , veiutbygging og velferdstjenester. 6.
BT170317 Stanse salget av naturressurser, jernbanen , veiutbygging og velferdstjenester. 6.
AP170317 Derfor blir det signalfeil Teknologi fra 1800-tallet er med på å lage store forsinkelser på jernbanen .
VG170315 Skredet skal ha gått øst for Gråskallen ved Hallingskarvet i nærheten av jernbanen .
VG170314 - Jeg mener at strukturen for jernbanen er gjort unødig komplisert, byråkratisk og fordyrende.
DA170314 I dag er det jernbanen som er viktigst for godstrafikken mellom Oslo og Bergen, fordi så mye som 70 prosent av alt fraktet stykkgods mellom de to byene, går med jernbane.
DA170314 - Utbedring av jernbanen
DA170314 - Hvorfor vil en bedre veiforbindelse ramme jernbanen så hardt ?
DA170314 - Da vi laget vår Øst-vest-utredning, la vi også inn en kraftig utbedring av jernbanen , og i begge ender snakkes det nå om dette, både ved Ringeriksbanen og ny jernbane mellom Bergen og Voss.
AP170309 Flyplassen har nærhet til havner, til jernbanen og til E6, som går rett forbi.
AA170308 I tillegg vil arbeidet fortsette særlig langs fylkesveiene, riksveiene og jernbanen .
VG170303 Mens jernbanen er statens ansvar å bygge, er lokal kollektivtransport et ansvar for lokalpolitikerne.
VG170303 Likevel feiret Venstre planen som en stor seier for sin prioritering av jernbanen .
VG170303 - T-banen i Oslo har nå flere passasjerer årlig enn jernbanen har tilsammen på alle sine togstrekninger i Norge. 100 millioner reiser årlig med tog i Norge.
VG170302 Les også : Konkurranse på jernbanen i nord utsatt ett år ¶
VG170302 De fire partiene - Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti - setter av 15 milliarder kroner i planperioden til ny Oslotunnel for jernbanen , etter det TV 2 erfarer.
VG170302 - Vi vil gi et kraftig løft for jernbanen .
SA170302 Det er kanskje ikke like eksklusivt som Sabi Sushi og Alex Sushi, men du får både hygge og god mat for pengene ved Jernbanen .
DN170302 - Jernbanen skal videre, og som Venstre sier, jernbanen bygger vi i et 60-70-årsperspektiv, sier han.
DN170302 - Jernbanen skal videre, og som Venstre sier, jernbanen bygger vi i et 60-70-årsperspektiv, sier han.
DN170302 Jernbanen i Norge ser nå etter dobbeltdekkere som kan gå på Østfoldbanen og øke kapasiteten med 40 prosent.
DN170302 | Østfoldbanen kan få toetasjes tog ¶ Jernbanen i Norge ser nå etter dobbeltdekkere som kan gå på Østfoldbanen og øke kapasiteten med 40 prosent - kanskje allerede neste år.
DB170302 De fire partiene setter av 15 milliarder kroner i planperioden til ny Oslotunnel for jernbanen , etter det TV 2 erfarer.
DB170302 - Jernbanen skal videre, og som Venstre sier, jernbanen bygger vi i et 60-70-årsperspektiv, sier han.
DB170302 * Det blir dobbeltspor på jernbanen mellom Arna og Stanghelle på Bergensbanen.
DB170302 * De fire partiene - Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti - setter av 15 milliarder kroner i planperioden til ny Oslotunnel for jernbanen , etter det TV 2 erfarer.
DB170302 - Jernbanen skal videre, og som Venstre sier, jernbanen bygger vi i et 60-70-årsperspektiv, sier han.
DA170302 Det blir dobbeltspor på jernbanen mellom Arna og Stanghelle på Bergensbanen.
DA170302 De settes av rundt 16 milliarder kroner i planperioden til ny Oslotunnel for jernbanen , som skal stå klar i 2032.
DA170302 - En ny tunnel under Oslo en noe av det viktigste vi kan gjøre for jernbanen , samstemmer Solvik-Olsen.
AP170302https://www.aftenposten.no/norge/En-billion-til-nasjonal-transportplan-Forvirret-av-alle-de-ulike-prosjektene-Her-far-du-den-fulle-oversikten-616084b.html Ikke én, men to jernbanetunneler pluss én T-banetunnel under Oslo : Det er gjeldende anbefaling fra fagfolkene i Ruter, Veivesenet og jernbanen .
AP170302https://www.aftenposten.no/norge/En-billion-til-nasjonal-transportplan-Forvirret-av-alle-de-ulike-prosjektene-Her-far-du-den-fulle-oversikten-616084b.html Hva har jernbanen selv, jernbanen , Veivesenet, Avinor og Kystverket foreslått til ny Nasjonal transportplan ?
AP170302https://www.aftenposten.no/norge/En-billion-til-nasjonal-transportplan-Forvirret-av-alle-de-ulike-prosjektene-Her-far-du-den-fulle-oversikten-616084b.html Hva har jernbanen selv, jernbanen, Veivesenet, Avinor og Kystverket foreslått til ny Nasjonal transportplan ?
AP170302 Ikke én, men to jernbanetunneler pluss én T-banetunnel under Oslo : Det er gjeldende anbefaling fra fagfolkene i Ruter, Veivesenet og jernbanen .
AP170302 Hva har jernbanen selv, jernbanen , Veivesenet, Avinor og Kystverket foreslått til ny Nasjonal transportplan ?
AP170302 Hva har jernbanen selv, jernbanen, Veivesenet, Avinor og Kystverket foreslått til ny Nasjonal transportplan ?
AA170302 KrF-leder Knut Arild Hareide slo på pressekonferansen fast at det for første gang siden krigen bygges jernbane i " jomfruelig terreng ", mens Frp-leder Siv Jensen anførte at " bilpartiet Frp er blitt veldig glad i jernbanen ".
SA170301 Regjeringen og støttepartiene er enige om at det skal brukes flere titalls milliarder kroner på å bygge kraftig ut kapasiteten på jernbanen på Østlandet.
SA170301 De fire partiene - Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti - setter av 15 milliarder kroner i planperioden til ny Oslotunnel for jernbanen , etter det TV 2 erfarer.
SA170301 * Det blir dobbeltspor på jernbanen mellom Arna og Stanghelle på Bergensbanen.
BT170301 Det ble også tydeliggjort at jernbanen skal bygges parallelt, men at det forutsatte en middels eller høy økonomisk ramme.
BT170301 STORSATSING : Regjeringen og støttepartiene er enige om at det skal brukes flere titalls milliarder kroner på å bygge kraftig ut kapasiteten på jernbanen på Østlandet.
BT170301 Det blir dobbeltspor på jernbanen mellom Arna og Stanghelle på Bergensbanen.
BT170301 De fire partiene - Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti - setter av 15 milliarder kroner i planperioden til ny Oslotunnel for jernbanen , etter det TV 2 erfarer.
AP170301 I Norge har jernbanen strittet imot.
AP170301 Her får du full oversikt over jernbanen i Norge etter omorganiseringen 1. januar 2017.
AA170301 Sammen med Sivert Bjørnstad ( Frp ), samt førstekandidatene fra Sør-Trøndelag fra henholdsvis Venstre og KrF, Jon Gunnes og Geirmund Lykke kunne hun røpe at det ligger inne 3,6 milliarder kroner til jernbanen i Trøndelag i første fireårsperiode av Nasjonal transportplan for 2018-2029.
AA170301 Det vil være et veldig godt utgangspunkt for å øke etterspørselen av tog, og ikke minst vise at jernbanen i Trøndelag er en suksess.
AA170301 Om lag 6,5 milliarder kroner i den nye transportplanen skal bidra til å kutte reisetiden kraftig for godstransport på jernbanen mellom Kongsvinger og Hamar.
AA170301 De fire partiene - Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti - setter av 15 milliarder kroner i planperioden til ny Oslotunnel for jernbanen , etter det TV 2 erfarer.
AA170301 * Det blir dobbeltspor på jernbanen mellom Arna og Stanghelle på Bergensbanen.
AA170301 | Østfoldbanen kan få toetasjes tog ¶ Jernbanen i Norge ser nå etter dobbeltdekkere som kan gå på Østfoldbanen og øke kapasiteten med 40 prosent - kanskje allerede neste år.
VG170228 Les også : Konkurranse på jernbanen i nord utsatt ett år ¶
VG170228 Kanalen melder også at regjeringen finansierer halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden, samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen .
VG170228 Kanalen melder også at regjeringen finansierer halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden, samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen .
VG170228 Her bruker jernbanen morseapparat ¶
DN170228 Der fortalte hun at det blir ny E16 samt dobbeltspor på jernbanen mellom Arna og Stanghelle, men la til at prosjektet ikke blir fullfinansiert før i andre del av tolvårsperioden som innledes neste år.
DN170228 - Dette gir store kostnadsbesparelser fordi jernbanen kan bruke veitunnelen som rømningsvei og omvendt.
BT170228 Når veien nå er inne i NTP, fullfinansiert med statlige midler, og jernbanen er tilnærmet fullfinansiert, sier Breivik at han og de andre partitoppene fra Hordaland nå må kjempe for at byggingen starter tidligst mulig i den neste seksårsperioden.
AA170228 Kanalen melder også at regjeringen finansierer halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden, samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen .
AA170228 På Arna stasjon fortalte hun at det blir ny E16 samt dobbeltspor på jernbanen mellom Arna og Stanghelle, men la til at prosjektet ikke blir fullfinansiert før i andre del av tolvårsperioden som innledes neste år.
AA170228 Der fortalte hun at det blir ny E16 samt dobbeltspor på jernbanen mellom Arna og Stanghelle, men la til at prosjektet ikke blir fullfinansiert før i andre del av tolvårsperioden som innledes neste år.
VG170227 Kanalen melder at staten skal finansiere halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen og Stad skipstunnel.
SA170227 Kanalen melder at staten skal finansiere halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen og Stad skipstunnel.
FV170227 Men mer penger til jernbanen betyr også mer buss for tog i flere år framover.
DB170227 Kanalen melder at staten skal finansiere halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen og Stad skipstunnel.
AP170227 Etter det TV 2 erfarer settes det av 15 milliarder kroner i planperioden til ny Oslotunnel for jernbanen .
AP170227 Etter det TV 2 erfarer settes det av 15 milliarder kroner i planperioden til ny Oslotunnel for jernbanen .
AA170227 Kanalen melder at staten skal finansiere halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen og Stad skipstunnel.
DA170223 SVs vil gjennomføre et helt nødvendig generasjonsskifte for jernbanen og de neste 20 år bygge et nytt dobbeltsporet jernbanenett for lokaltog, lyntog og godstog.
DA170223 Mens motorveiene bygges ut med bompenger, og nye rullebaner finansieres med taxfree-inntekter og statsgaranterte lån, er jernbanen helt avhengig av årlige statsbudsjetter.
DA170223 I Sveits samles store avgiftsinntekter fra lastebiler, veitrafikk og drivstoff samt bevilgninger i et fond som gir høy og forutsigbar finansiering av jernbanen .
DA170223 Fjellandet Sveits har utviklet den beste jernbanen i Europa, kanskje i verden.
DA170223 Et nødvendig generasjonsskifte for jernbanen vil også kreve nye og stabile finansieringsløsninger i tillegg til årlige bevilgninger over statsbudsjettet.
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at det det nye veiselskapet Nye Veier og konkurranse på jernbanen er veien å gå for å gjøre veibygging og drift av persontog mer effektiv enn slik det er i dag.
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html Regjeringen har opprettet et nytt veiselskap og innfører konkurranse på jernbanen .
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html Prioritere å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på jernbanen .
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html Men fordi vi ser jernbanen som et naturlig monopol, og fordi vi mener at fragmentering vil føre til mer silotenkning, er fordelene større enn ulempene ved å videreutvikle et integrert jernbaneselskap.
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html Legge til rette for at også norske leverandører kan delta i konkurransen om fremtidig utbygging av jernbanen i Norge.
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html For meg er det åpenbare svakheter ved å bruke markedsmessige mekanismer for effektivisere jernbanen økonomisk.
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html - Vil dere avvikle den planlagte konkurransen på jernbanen ?
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html - Jernbanereformen betyr fortsatt full statlig styring og eierskap til jernbanen , men den gir klarere ansvarsfordeling og en ryddigere organisering.
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html - Jeg betrakter jernbanen langt på vei som et naturlig monopol.
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html - Det samme vil gjelde jernbanen .
AP170223 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at det det nye veiselskapet Nye Veier og konkurranse på jernbanen er veien å gå for å gjøre veibygging og drift av persontog mer effektiv enn slik det er i dag.
AP170223 Regjeringen har opprettet et nytt veiselskap og innfører konkurranse på jernbanen .
AP170223 Prioritere å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på jernbanen .
AP170223 Men fordi vi ser jernbanen som et naturlig monopol, og fordi vi mener at fragmentering vil føre til mer silotenkning, er fordelene større enn ulempene ved å videreutvikle et integrert jernbaneselskap.
AP170223 Legge til rette for at også norske leverandører kan delta i konkurransen om fremtidig utbygging av jernbanen i Norge.
AP170223 For meg er det åpenbare svakheter ved å bruke markedsmessige mekanismer for effektivisere jernbanen økonomisk.
AP170223 - Vil dere avvikle den planlagte konkurransen på jernbanen ?
AP170223 - Jernbanereformen betyr fortsatt full statlig styring og eierskap til jernbanen , men den gir klarere ansvarsfordeling og en ryddigere organisering.
AP170223 - Jeg betrakter jernbanen langt på vei som et naturlig monopol.
AP170223 - Det samme vil gjelde jernbanen .
DB170222 Da satte den britiske jernbanen opp tog til bortekamper.
AP170221https://www.aftenposten.no/norge/Farre-avganger-Farre-sitteplasser-Mye-buss-for-tog-Slik-blir-jernbanesommeren-2017-615591b.html Da Riksrevisjonen avslørte at forsikringen ikke holdt måtte jernbanen finne en ny gulrot å gi passasjerene.
AP170221https://www.aftenposten.no/norge/Farre-avganger-Farre-sitteplasser-Mye-buss-for-tog-Slik-blir-jernbanesommeren-2017-615591b.html At jernbanen har gått bort fra dette, forklares med at det skal pågå omfattende arbeid gjennom hele perioden og at den valgte løsningen alt i alt er lettest å forholde seg til både for passasjerene og dem som skal gjennomføre arbeidet.
AP170221https://www.aftenposten.no/norge/Farre-avganger-Farre-sitteplasser-Mye-buss-for-tog-Slik-blir-jernbanesommeren-2017-615591b.html Jernbanen ber pendlere stålsette seg foran sommeren 2017.
AP170221 Da Riksrevisjonen avslørte at forsikringen ikke holdt måtte jernbanen finne en ny gulrot å gi passasjerene.
AP170221 At jernbanen har gått bort fra dette, forklares med at det skal pågå omfattende arbeid gjennom hele perioden og at den valgte løsningen alt i alt er lettest å forholde seg til både for passasjerene og dem som skal gjennomføre arbeidet.
AP170221 Jernbanen ber pendlere stålsette seg foran sommeren 2017.
SA170217 Kommunalstyret for byutvikling vedtok torsdag at det skal bygges bru over jernbanen fra Hinna til Jåttåvågen.
AA170217 - Flere av selskapene skal eies direkte av Samferdselsdepartementet, og får viktige roller i videreutviklingen av jernbanen .
VG170216 - Vi har omlagt inntektssystemet, hatt en voldsom satsning på kollektivtrafikk, satset på jernbanen og brukt 650 millioner på kultursatsing.
BT170216 I flere tiår har jernbanen mellom landets to største byer holdt samme sakte tempo, mens det har blitt stadig kortere tid mellom hver flyavgang på samme strekning.
BT170216 I flere tiår har jernbanen mellom landets to største byer holdt samme sakte tempo, mens det er blitt stadig kortere tid mellom hver flyavgang på samme strekning.
SA170215 Sandvig ( Pp ) og Kristoffer Sivertsen ( Frp ) vil åpne den planlagte brua over jernbanen i Jåttåvågen for privatbiler.
DB170215 Tiltakene, som omhandler investeringer, fornyelse og vedlikehold på jernbanen , beskrives som omfattende.
DA170215 Vi må bygge ut jernbanen , også her nord, påpeker hun.
DA170215 Så hvorfor har vi ikke fokus på å bygge ut jernbanen ? spør Jørgensen.
AA170215 Han har ikke hørt om lignende testanlegg for jernbanebruer og mener det kan bli en gullgruve både for forskerne og de som drifter jernbanen i Norge.
VG170213 På 1880-tallet kom det en ny bølge med kinesere, og anslagsvis 15.000 kinesiske arbeidere var svært sentrale i byggingen av den kanadiske jernbanen langs Stillehavskysten.
DN170213 Han viser til at mens Bane Nor står i fare for å kutte en halv milliard, bevilges det også langt mindre til det som kalles « fornyelse », eller arbeid knyttet til å opprettholde standarden av jernbanen .
AA170209 Jernbanen er summarisk behandlet og inngår ikke som del av den planlagte rutestrukturen.
VG170203 Noen mil unna den hardest rammede byen Avdijivka utgjør en gruppe menn ved tettstedet Horske en levende blokade på jernbanen .
AP170202 Teknologi fra 1800-tallet er med på å lage store forsinkelser på jernbanen : ¶
DB170201 Mens jernbanen under de rødgrønne forfalt med en milliard kroner i året, rustes den nå opp.
DB170201 Dette står i sterk kontrast til den rødgrønne regjeringen, som doblet forfallet i jernbanen .
AP170131 Visste du at teknologi fra 1800-tallet er med på å lage store forsinkelser på jernbanen ?
DB170130 Resultatene i land som har privatisert jernbanen , f.eks.
DB170130 Regjeringen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen jobber nå på høytrykk for å splitte opp jernbanen og konkurranseutsette persontrafikken.
DB170130 Problemet er at jernbanen er en uegnet sektor for oppsplitting og konkurranseutsetting.
DB170130 Jernbanen har behov for flere dobbeltspor, ny tunnel gjennom Oslo, opprustning av spor, modernisering av materiell, flere godsterminaler osv.
BT170130 Fremveksten av jernbanen , dampbåten, privatbilen, regionale flyruter og sist interkontinentale flyruter har sterkt preget reiselivsutviklingen.
AP170130 Derfor blir det signalfeil Teknologi fra 1800-tallet er med på å lage store forsinkelser på jernbanen .
DB170127 ( Dagbladet ) : Bane NOR, som har ansvar for infrastruktur på jernbanen , meldte i morgentimene om forsinkelser og innstillinger ved Oslo sentralstasjon på grunn av en feil som medfører at det ikke gis grønt lys mellom Oslo S og Bryn. #OsloS Tekn. feil gjør at noen sporveksler i Brynsbakken ikke " lystrer ".
DB170127 « Den underjordiske jernbanen » av Colson Whitehead ¶
DN170126 ¶ Snøras over jernbanen stanset togtrafikken i Nord-Sverige en periode torsdag.
DB170126 - Veiene og jernbanen forfalt under de rødgrønne.
DB170122 En rapport fra 2012 viser at 15 000 personer dør på den indiske jernbanen årlig, noe rapporten omtaler som en « årlig massakre ».
AP170122 En rapport fra 2012 viser at 15.000 personer dør på den indiske jernbanen årlig, noe rapporten omtaler som en « årlig massakre ». ( ©NTB ) ¶
BT170119 | Først fant de to hodeskaller ved jernbanen .
BT170119 I månedene etter de første hodeskallefunnene ved jernbanen i Bergen er det funnet flere titalls « nye » skaller.
AP170119 Kaoset skyldes at den ene av to broer over jernbanen midt i sentrum er stengt på grunn av byggingen av Follobanen.
DN170105 - En av konklusjonene fra vårt arbeid er at det er mulig å gjøre jernbanen som transportmiddel mye mer effektiv, sier rådgiver Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund.
DB170102 Kapasiteten på jernbanen vil fortere bli fylt opp, noe som kan utløse store investeringsbehov eller gå på bekostning av kapasiteten for det øvrige togtilbudet i regionen.
BT170102 | Mystisk truckbrann ved jernbanen
AP161203 I tillegg får jernbanen 400 millioner ekstra til drift og vedlikehold.
SA160923 Det ble nedlagt i 1879, og jernbanen var årsaken.
AP160923 NSB : Østfoldbanen verst - i nord og vest finnes noe plass ¶ Jernbanen skal være ryggraden i persontransport inn mot Oslo, har riks- og lokalpolitikere bestemt.
AP160923 - Ja, i vest og nord kan jernbanen ta en betydelig vekst.
AP160923 Det ble nedlagt i 1879, og jernbanen var årsaken.
SA160904 Ikke stort mer enn at han tar oppfordringen om å fortette langs kollektivaksen på alvor, og at det er planer om tre tårnhus på den andre siden av jernbanen - som vil kaste skygge inn på eiendommen hans.
AP160806https://www.aftenposten.no/osloby/Enorme-nedborsmengder-over-Oslo-omradet-601576b.html Veien under jernbanen ved Hvalstad stasjon er stengt.
AP160729https://www.aftenposten.no/osloby/30000-passasjerer-rammes-Slik-unngar-du-togkaos-denne-uken-601096b.html Olsen påpeker imidlertid at jernbanen aldri vil føle seg helt ferdig med et av landets viktigste knutepunkter.
SA160722 Bor du 30 meter fra jernbanen må du søke om å bygge, ifølge loven.
DA160621 Tidligere har de ment at kurven på jernbanen i Luravika gjør det vanskelig for å bygge stopp.
DA160621 I tillegg kan man koble jernbanen på bussveien som går ut til flyplassen, sier Wirak.
AP160610https://www.aftenposten.no/reise/Historietog-gjennom-USA-8470b.html « Country roads... »Gjennom panoramavinduene ser vi Vest-Virginas grønne, øde landskap og en landevei som følger jernbanen .
DA160609 Wirak nevner viktigheten med å koble jernbanen opp mot flyplassen, UiS, Ullandhaug-sykehuset og kjøpesenteret Kvadrat på Lura.
DA160609 Disse etterspør et raskt togtilbud, sier Stendal, som mener det hele koker ned til en avveining mellom det å komme fort fram og god dekningsgrad og være nær der folk bor og jobber, og hvordan jernbanen er koblet opp mot det øvrige kollektivnettet i regionen, sier Stendal.
DA160609 Wirak nevner viktigheten med å koble jernbanen opp mot flyplassen, UiS, Ullandhaug-sykehuset og kjøpesenteret Kvadrat på Lura.
DA160609 Disse etterspør et raskt togtilbud, sier Stendal, som mener det hele koker ned til en avveining mellom det å komme fort fram og god dekningsgrad og være nær der folk bor og jobber, og hvordan jernbanen er koblet opp mot det øvrige kollektivnettet i regionen, sier Stendal. | 21.300 har forhåndsstemt i Stavanger ¶
AP160510 Najim Laachraoui blir plukket opp på jernbanen i Budapest 9. september.
DA160419 - Koblingen mellom jernbanen og bussveien er viktig.
AP160419 Cochem er en landsby full av spennende arkitektoniske byggverk som den gamle jernbanen og en mengde kirker og bygninger fra renessansen og romantikken.
AP160315https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-De-store-vedlikeholdssummene-til-jernbanen-har-hatt-liten-effekt-56548b.html « Signalfeil » utgjør en stor andel av forsinkelsene på jernbanen .
AP160315https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-De-store-vedlikeholdssummene-til-jernbanen-har-hatt-liten-effekt-56548b.html | Riksrevisjonen : De store vedlikeholdssummene til jernbanen har hatt liten effekt ¶
AP160315https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-De-store-vedlikeholdssummene-til-jernbanen-har-hatt-liten-effekt-56548b.html Riksrevisjonen konstaterer at regulariteten for jernbanen har gått feil vei i årene 2006-2011.
AP160315https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-De-store-vedlikeholdssummene-til-jernbanen-har-hatt-liten-effekt-56548b.html Jernbaneverket ( JBV ) klarerheller ikke måle effekten av vedlikeholdsarbeidet, noe som gjør at Stortinget får feil informasjon om tilstanden på jernbanen .
AP160315https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-De-store-vedlikeholdssummene-til-jernbanen-har-hatt-liten-effekt-56548b.html I flere år har jernbanen skrytt av at mer penger til vedlikehold har gitt bedre punktlighet.
AP160315https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-De-store-vedlikeholdssummene-til-jernbanen-har-hatt-liten-effekt-56548b.html I en knallhard rapport som legges frem tirsdag ettermiddag kritiserer Riksrevisjonen Jernbaneverkets arbeid med vedlikehold på jernbanen , punkt for punkt.
AP160315https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-De-store-vedlikeholdssummene-til-jernbanen-har-hatt-liten-effekt-56548b.html Her var ambisjonene for jernbanen store.
AP160315https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-De-store-vedlikeholdssummene-til-jernbanen-har-hatt-liten-effekt-56548b.html Det er feil at de store summene som gjennom flere år nå er bevilget til vedlikehold på jernbanen har gitt bedre punktlighet og bedre « oppetid ».
AP160315https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-De-store-vedlikeholdssummene-til-jernbanen-har-hatt-liten-effekt-56548b.html - Dere klarer angivelig ikke å måle effekten av vedlikeholdsarbeidet, noe som gjør at Stortinget får feil informasjon om tilstanden på jernbanen ?
AP160107 En « Stasjonsstrukturrapport » fra Jernbaneverket fra 2012 viser at jernbanen kun hadde tre prosent av persontransporten mellom Kongsberg og Drammen. 13 prosent av dem som bor i Nedre Eiker pendlet til Oslo.
AP160107 Det er reisetid og kabalen for alle togene som pendler til og fra Oslo som fører til at jernbanen vil kutte ut stasjoner med liten trafikk.
AP160107 Da var det gått tre år siden jernbanen la ned Steinberg stasjon.
AP160107 Jernbanen må oftere gå i dialog med pendlerforeningene, sier Riddervold.
DA160105 Vi mener jernbanen er mest effektiv når den organiseres i en stordriftsmodell hvor man kan bruke tog, personell og ressurser fleksibelt.
DA160105 Når vi kan få opptil sju forskjellige aktører som skal drive jernbane, i tillegg til NSB, kan det føre til mer byråkrati og dårligere kommunikasjon, mener fagforeningene som organiserer ansatte i jernbanen .
DA160105 Fagforeningene som organiserer de ansatte i jernbanen har lenge advart mot konkurranseutsetting i jernbanereformen.
DA160105 Vi mener jernbanen er mest effektiv når den organiseres i en stordriftsmodell hvor man kan bruke tog, personell og ressurser fleksibelt.
DA160105 Når vi kan få opptil sju forskjellige aktører som skal drive jernbane, i tillegg til NSB, kan det føre til mer byråkrati og dårligere kommunikasjon, mener fagforeningene som organiserer ansatte i jernbanen .
DA160105 Fagforeningene som organiserer de ansatte i jernbanen har lenge advart mot konkurranseutsetting i jernbanereformen.