DA171211 Staten ønsker seg veldig mye av Drammen, vi skal legge til rette for ny jernbane , noe som har stor påvirkning på bymiljøet vårt.
NL171206 Tromsbanen kan faktisk bryte ny vei her, ved at offshorenæringens kompetanse aktivt trekkes inn i hvordan vi kan bygge og drive jernbane på en ny måte.
NL171206 Prosjekt skal fremmes i Nordisk Samarbeidsforum for jernbane i 2018 ¶
NL171206 Nå krever vi handling - og her har vi den store og gyldne mulighet til å få en jernbane Narvik-Tromsø på plass innen 2030 !
NL171206 Finland går inn for jernbane Rovaniemi - Kirkenes - med følgende punkter som basis : ¶
NL171206 i dag er situasjonen den at utbygging av jernbane i Norge ligger på kostnadstopp i Europa.
DA171206 Argumenterer likt : Bane Nor i Vestfold og Bedre Byutvikling Moss i Østfold er helt enige om hvordan det er fordelaktig å bygge jernbane .
DA171206 - Ja, det er en by det er vanskelig å bygge jernbane i, for det er lite fjell her, siden den ligger på raet.
NL171205 Infrastruktur omfatter ikke bare den tradisjonelle infrastrukturen med vei og jernbane , men også dataforbindelser.
DN171205 Lærerløft, utvidet studiestøtte, vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, satsing på elbiler, jernbane og kollektivtrafikk, gratis barnehage for flere med dårlig råd samt økt antall kvoteflyktninger er blant seierne som Venstre-lederen trekker fram.
DB171205 Lærerløft, utvidet studiestøtte, vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, satsing på elbiler, jernbane og kollektivtrafikk, gratis barnehage for flere med dårlig råd samt økt antall kvoteflyktninger er blant seierne som Venstre-lederen trekker fram.
AP171204 Finland har lansert tanken om en jernbane fra Rovaniemi til Finnmark.
AP171204 Bane Nors slagord er « Vi skaper fremtidens jernbane ».
NL171203 Det ville antagelig bli langt billigere å bygge jernbane med en slik løsning enn ved å krysse Tysfjorden.
NL171203 Bygging av jernbane fra Fauske til Tromsø med sidespor til Harstad er igjen kommet på den politiske dagsorden.
NL171201 Trekantsamarbeidet mellom Finland, Russland og Kina om jernbane og skipstrafikk fra Asia til Arktis, er bare et av flere eksempler på dette.
NL171129 Når store volum skal fraktes miljøvennlig, er ofte elektrisk jernbane svaret.
DB171129 Ofte betød det vei, bru og jernbane .
NL171128 Venstre har stått på for mer jernbane i nord.
NL171128 Venstre fortsetter det lange løpet mot mer jernbane i nord.
NL171128 En jernbane som binder disse sammen vil være et kraftig vekststimulus.
NL171128 Det betyr mer jernbane .
NL171128 Foto : Christian Beyer ¶ « - Dere har jo ikke jernbane i nord.
SA171127 I fjor klarte ikke samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ( Sp ) å bruke opp rekordbevilgningene hun fikk til utbedring og vedlikehold av vei og jernbane . 1 milliard kroner er ennå ikke brukt.
NL171127 Vi håper derfor at jernbane blir et stort og samlende infrastrukturprosjektet for den nye regionen i Nord-Norge.
NL171127 Foto : Ivan Ortegon/Nordlys ¶ | Jernbane i nord ¶ ¶
NL171124 Oslo kan bestemme om sykehuset skal legges ned, om flyplassen skal bygges ut, eller om det skal bygges jernbane til avkrokene her nord.
SA171123 Det gikk veldig greit, sier han og viser til at Venstre fikk gjennomslag for mer penger til jernbane , ladestasjoner for elbiler og kuttet Tesla-avgiften.
DB171123 Blant annet er det satt av 450 millioner kroner til vedlikehold på jernbane .
DA171123 Det gikk veldig greit, sier han og viser til at Venstre fikk gjennomslag for mer penger til jernbane , ladestasjoner for elbiler og kuttet Tesla-avgiften.
DA171123 Det gikk veldig greit, sier han og viser til at Venstre fikk gjennomslag for mer penger til jernbane , ladestasjoner for elbiler og kuttet Tesla-avgiften.
VG171122 Heller ikke Naturvernforbundet er fornøyde med budsjettet, blant annet fordi CO2 og drivstoffavgiftene ikke øker likevel, og fordi de mener det ikke gis nok til sykkel eller jernbane .
NL171122 Få byer i verden kan få knytte sammen en flyplass, havn og jernbane i et slikt grep.
NL171122 FRAMTIDS-BODØ : Bodø kan utvikles til å bli en nasjonal motor - som en av Europas mest moderne og effektive transportknutepunkter, med ny flyplass, ny havn og jernbane knyttet sammen i ett grep.
AA171122 Vi forsterer satsingen på flere lærere, gjør en innsats mot barnefattigdom og satser på jernbane og kollektivtrafikk, sier Breivik.
AP171121 R20 Oslo-Halden ¶ JERNBANE PÅ ØSTLANDET KONKURRANSEUTSETTES : Dette skal skje i årene som kommer.
AP171119 Venstre har blinket ut mer til gründere, mer til jernbane og kollektivtrafikk, økt satsing på digitalisering og tiltak mot barnefattigdom som viktig satsing i sitt alternative budsjett.
AP171119 Mer til jernbane , gründere og barnefattigdom ¶
AP171117 I sitt eget alternativ foreslo derfor Venstre å ta 1 milliard fra riksveier og å plusse på drøyt 1,2 milliarder til jernbane .
AP171117 Etter hard tautrekking endte det med 935 millioner mer til jernbane og 466 millioner kroner mer til belønningsordninger til kollektivtransport.
NL171116 Satsing på jernbane burde være et helt sentralt element for å bygge attraktive og robuste samfunn i nord.
NL171116 - 16 ) : Heller ikke når det gjelder jernbane , er det noen vilje til felles dugnad fra samfunnseliten i nord, der lange og strategiske tanker synes å være mangelvare.
DN171113 Demonstranter blokkerer veier og jernbane i Catalonia ¶
DB171113 Der Trump skulle bygge murer, bygde Xi bruer, veier og jernbane .
AP171112 Kollektivsatsinger i byene : 300 millioner kroner ¶ Jernbane ( drift og investeringer ) : 400 millioner kroner ¶
SA171109 | Det er vesentlig bedre med jernbane enn buss til SUS ¶ Jernbane via både Forus og Ullandhaug vil fjerne mer trafikk enn noe annet enkelttiltak i dette distriktet.
SA171109 | Det er vesentlig bedre med jernbane enn buss til SUS ¶
SA171109 Trafikkgrunnlaget her er beregnet til å være minimum det samme som i dag pendler på dagens jernbane mellom Sandnes og Stavanger, dvs. ca. 3,5 millioner reisende i året.
SA171109 Norconsult har derfor bommet på selve utgangspunktet : Jernbane via både Forus og Ullandhaug vil fjerne mer trafikk enn noe annet enkelttiltak i dette distriktet, noe som medfører at man vil ha større fleksibilitet til å vurdere de ulike, trafikale løsningene i resten av distriktet - dvs. balanseringen mellom gange, sykkel, buss og bil.
SA171109 Det meste av trafikkgrunnlaget på jernbanelinjen kommer ikke fra SUS, men ved å trekke trafikk sørfra til Forus over fra bil til jernbane, og ved å trekke trafikk nordfra til Forus over fra bil til jernbane », skriver Frian Årsnes.
SA171109 Det meste av trafikkgrunnlaget på jernbanelinjen kommer ikke fra SUS, men ved å trekke trafikk sørfra til Forus over fra bil til jernbane, og ved å trekke trafikk nordfra til Forus over fra bil til jernbane .
SA171109 Det meste av trafikkgrunnlaget på jernbanelinjen kommer ikke fra SUS, men ved å trekke trafikk sørfra til Forus over fra bil til jernbane , og ved å trekke trafikk nordfra til Forus over fra bil til jernbane.
SA171109 Det meste av trafikkgrunnlaget på jernbanelinjen kommer ikke fra SUS, men ved å trekke trafikk sørfra til Forus over fra bil til jernbane , og ved å trekke trafikk nordfra til Forus over fra bil til jernbane », skriver Frian Årsnes.
SA171109 sju millioner reisende fra bil til kollektivt ved å bygge denne jernbanelinjen, og med fremtidig utvikling så kan opptil 10 millioner reisende overføres fra bil til jernbane .
AP171109 Venstre vil flytte penger fra veibane til jernbane , det motsatte av hva Frp vil, og kutte kontantstøtten, det motsatte av hva KrF vil.
VG171108 Beattyville var en stolt by som blomstret med kullgruver, jernbane , olje og tobakk.
NL171108 Tviholdes det på at Norge skal satse store deler av sin transport på nabolandets transportstruktur - selv om utbygging av egen jernbane lønner seg bedre også klimamessig - får andre vurdere klokskapen.
NL171108 Nå er det ikke slik at elektrifisert jernbane gjennom Norge og Sverige bare drives av fornybar kraft fra vannfall og vindturbiner.
NL171108 Den naturlige førsteprioriteten, både når det gjelder vårt klima og videre livsbetingelser i nord, heter Nord-Norgebanen, og blir Norges viktigste jernbane .
NL171108 Den naturlige førsteprioriteten, både når det gjelder vårt klima og videre livsbetingelser i nord, heter Nord-Norgebanen, og blir Norges viktigste jernbane , skriver Eivind Sivertsen.
DN171108 | Demonstranter blokkerer veier og jernbane i Catalonia ¶
DN171108 Protestene fortsetter i den spanske regionen Catalonia, der demonstranter blokkerte veier og jernbane onsdag.
NL171107 Jernbane er ansett som miljøvennlig og framtidsrettet andre steder i verden, så hvorfor ikke også i en av de mest trafikkforurensede byene i landet ?
NL171106 Hvorfor skal Troms, som ikke har jernbane , subsidiere jernbanen ?
DA171106 Blant annet tar partiet 1,3 milliarder kroner fra å kutte veiutbygginger og bompengereduksjon for å styrke kollektivtransport, jernbane samt sykkel- og gangveier.
AA171106 - Hele prosessen rundt eventuell videre utbygging av OSL bør gjennomføres etter samme prinsipp som for vei og jernbane .
AA171106 Blant annet tar partiet 1,3 milliarder kroner fra å kutte veiutbygginger og bompengereduksjon for å styrke kollektivtransport, jernbane samt sykkel- og gangveier.
AP171105 - Hele prosessen rundt eventuell videre utbygging av OSL bør gjennomføres etter samme prinsipp som for vei og jernbane .
DN171103 - Å gi folk presis informasjon om hvilke transportalternativer de har og sanntidsinformasjon om forsinkelser er en like viktig oppgave for oss som å bygge noen flere meter vei eller jernbane , sa Solvik-Olsen da han presenterte løsningen.
SA171102 - Da ville vi kunne knyttet sykehuset til eksisterende bydeler med mange boliger til det som er regionens beste kollektivtransport både for buss og jernbane .
NL171102 I beste fall kunne bygging av jernbane til Tromsø ligge flere ti-år fram i tid, i verste fall kunne jernbanedirektørens uttalelser tolkes som en endelig dødsdom.
NL171102 Hun har prioritert de fylkene som har jernbane , men vil også komme til Tromsø og vil ønske å møte fylkeskommunen, Tromsø kommune og JBU.
NL171102 Denne ambivalensen ble tydeliggjort under " Århundrets Jernbanedebatt ", arrangert av MDG og Tromskomitéen for jernbane , på Verdensteatret i Tromsø 10 august.
AA171102 Kriminalteknikere, representanter fra Statens havarikommisjon for jernbane og ansatte fra Bane Nor gjorde undersøkelser på stedet dagen etter uhellet. § ¶
AP171031 Koster like mye som ny jernbane
AA171026 Det er rekvirert folk fra Statens havarikommisjon for jernbane , som er underveis, opplyser innsatslederen.
DB171025 Västlänken er en underjordisk jernbane i sentrum av Göteborg.
DN171024 Siden - i juni i fjor - varslet Statens vegvesen at de arbeidet med såkalt økologisk kompensasjon for den opptil 90 meter brede traseen for firefelts vei og jernbane .
AP171024 Nå jakter norsk jernbane moderne dobbeltdekkertog som kan settes rett inn på Østfoldbanen.
NL171023 Med jernbane til en havn i Lyngenfjorden, kan malmen skipes ut med de største båtene man i dag bruker til formålet.
NL171023 Ideen om jernbane mellom Finnland og Norge har eksistert i flere tiår.
NL171023 En forlengelse av jernbane fra Narvik til Tromsø vil igjen kunne bli knyttet opp mot denne banen.
NL171023 En jernbane vil ha store positive miljøgevinster i og med flytting av gods fra vei til bane.
NL171023 En jernbane Finland - Norge ( Troms ) vil være helt i tråd med Nasjonal transportplan 2014 - 2023 om innfastruktur i Nordområdene.
AP171023 Satse på mer klima- og miljøvennlige transportløsninger, som elferger og jernbane med hurtigtog.
BT171022 For å ta et åpenbart eksempel : Ved å bygge jernbane i tunnel mellom Bergen og Voss, reduserer man utslipp og skjermer trafikk fra skred på samme tid.
DB171021 Jens Andersen skildrer Kirkegaards oppvekstmiljø, med smale gater, gamle, skeive hus, « lyden af jernbane og duften av sø og skov ».
DA171021 Jernbanereformen skal gi mer jernbane for pengene.
AA171021 Han hadde levert kupongen sin hos Narvesen Røros Jernbane .
SA171019 | Erna Solberg ( H ) setter CO2-fangst opp mot milliarder til Forsvaret, jernbane , veier og skole ¶
DA171019 Tilsvarende løsning ble lagt til grunn for Samordnet reguleringsplan for jernbane , vei og havn, godkjent av Moss kommune i 1999, men ble lagt i skuffen da veimyndighetene mente forslaget ikke hadde tilstrekkelig trafikkunderlag.
VG171018 - Vi omtalte det bare som Mannen det første året, og da fikk mange inntrykk av at det var hele det store fjellet som skulle rase, ta med seg vei og jernbane og demme opp elven.
AP171018 | Bane Nor-sjefen : - Etterslepet på norsk jernbane vil øke ¶
AP171018 Sverre Myrli er Arbeiderpartiets mann på jernbane .
AP171018 Ifølge interesseorganisasjonen For Jernbane skyldes reduksjonen i jernbaneinvesteringer at planlegging av nye etapper ligger på etterskudd.
AP171018 I begynnelsen av juni slo Bane Nord-sjef Gorm Frimannslund alarm gjennom Aftenposten at etterslep på vedlikehold av jernbane igjen kan komme til å øke.
AA171018 Vi i SV er veldig opptatt av en økt satsing på jernbane .
NL171017 | Nå starter kampen om jernbane til Tromsø !
NL171017 Selv om det ikke sies rett ut, så er Tromsbanen Narvik-Tromsø og jernbane Narvik-Harstad mer og mer det logiske svar på en rask utbygging av med jernbane i nord.
NL171017 Selv om det ikke sies rett ut, så er Tromsbanen Narvik-Tromsø og jernbane Narvik-Harstad mer og mer det logiske svar på en rask utbygging av med jernbane i nord.
NL171017 Også det faktum at nordnorsk jernbane er omtrent fra-værende i et budsjett på 1325 milliarder NOK.
NL171017 Norge stiller seg positiv til samarbeid med Finland om en jernbane fra Nord-Finland til Nord-Norge ( Rovaniemi - Kirkenes ).
NL171017 Men en jernbane må bygges også nordover, først til Alta og senere frem til Kirkenes og så kobles sammen med den fremtidige banen til Rovaniemi.
NL171017 Jernbanedirektoratet skal utarbeide et oppdatert kostnadsoverslag for en jernbane fra Fauske til Tromsø - og en samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging.
NL171017 Det er nå den virkelige kampen for jernbane til Tromsø begynner !
NL171017 Den viktigste oppgaven vi står foran denne høsten er å få et skikkelig perspektiv på jernbane i nord, der Nordkalotten som region for fullt må trekkes inn.
DN171017 | Finland ønsker jernbane i Nord-Norge ¶
DN171017 Planene om jernbane i Nord-Norge har stått på et sidespor i flere tiår, men nå kan Finland få hjulene til å rulle igjen.
DN171017 Også Narvik, hvis eksistens er grunnlagt på den isfrie havnen og transport av jernmalm fra svenske gruver, har vært med i en vurderingen som potensielle isfrie havner for en finsk jernbane sammen med Skibotn, Murmansk og Kirkenes.
DN171017 - Jernbane er dyrt, og Finland klarer ikke å betale den selv.
DN171017 Finland ønsker jernbane i Nord-Norge ¶
DA171012 Jernbane
DA171012 Satsing på jernbane økes med 5,7 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, mens satsingen på vei økes med hele 7,7 prosent.
AP171012 Venstre misliker denne vektingen, men vil gå nærmere inn i tallene før de konkluderer med om de vil kreve at satsingen på jernbane økes, får Aftenposten opplyst. 9.
AP171012 Satsing på jernbane økes med 5,7 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, mens satsingen på vei økes med hele 7,7 prosent, ifølge NTB.
AP171012 Mindre økning til jernbane enn vei ¶
AP171012 Omfatter blant annet utgifter til drift og investeringer i veier og jernbane .
AP171012 Resten av budsjettet går grovt regnet til, blant veldig mye, å drive sykehus, forsvar og politi, samt å bygge veier og jernbane .
AP171012 | Slik blir konkurransen på norsk jernbane - også på Østlandet ¶
AP171012 Også jernbane på Østlandet skal konkurranseutsettes.
AP171012 Dette betyr at dersom KrF fortsatt støtter Regjeringens planer vil konkurranse på norsk jernbane være vanskelig å reversere.
AA171012 Under punktet om jernbane i fykesoversikten for statsbudsjettet skriver regjeringen blant annet følgende : ¶
AA171012 Jernbane
NL171010 Kanskje får vi om noen år en felles jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes.
DA171010 Om Nævras prioritering av jernbane fremfor vei, har han følgende å si : ¶
DA171010 Jernbanekåt : Arne Nævra ( SV ) vil prioritere jernbane høyt.
DA171009 * Myndighetene letter tilgangen til flyplassene ved bygging av både veier og jernbane .
DA171009 * Myndighetene letter tilgangen til flyplassene ved bygging av både veier og jernbane .
NL171006 Språk er minst like viktig for effektiv og god kommunikasjon som veier og jernbane !
NL171006 I denne sammenhengen er jernbane - forløpig - til Alta, ikke en utopi.
AP171006 Norges mangeårige praksis med å bygge veier og jernbane stykkevis og delt.
DB171005 Veier, jernbane og annen trafikk innenfor faresonene vil også bli stengt.
DA171005 Stasjonene mellom Ski og Moss har et oppsiktsvekkende dårlig togtilbud, mener organisasjonen For Jernbane , som krever tiltak.
DA171005 For Jernbane mener ruteplanen viser at det er ledig sporkapasitet til å utvide rushavgangene til hele driftsdøgnet.
DA171005 For Jernbane er imidlertid skeptisk til en slik løsning, da disse togene ofte er overfylte.
DA171005 DÅRLIG TILBUD : Det mener organisajsonen For Jernbane om dagens togtilbud mellom Ski og Moss.
DA171005 Dette vil gi linje L21 en jevn halvtimesfrekvens som vil være mer i tråd med dagens behov, skriver interesseorganisasjonen For Jernbane i et brev til Bane Nor, NSB og Jernbanedirektoratet.
AP171005 KONKURRANSE PÅ NORSK JERNBANE : Svenskenes NSB hyller konkurranse - Ap kaller det jernbanevanvidd.
VG171001 Gjennom en stadig mer omfattende digital infrastruktur, knyttes nærmest alt i samfunnet vårt sammen, fra avanserte styringssystemer på en flyplass, via jernbane og veier, til kraftproduksjon og hvitevarer.
DN170929 Vi tror det er klokt å lage gode løsninger for den jernbanen vi har, før vi lager ny jernbane , sier Isaksen til NTB.
DN170929 - Det hjelper ikke å ha jernbane fra A til Å hvis de som reiser med oss til daglig opplever store forstyrrelser og mister troen på jernbanen.
AP170929 august kunne avisen fortelle at det ikke er planlagt én ekstra avgang sør for Ski før i 2027, til tross for at Follobanen skal stå klar i desember 2021, og til tross for at ny, dobbeltsporet jernbane skal stå klar mellom Oslo og Sarpsborg i 2024.
AA170929 Vi tror det er klokt å lage gode løsninger for den jernbanen vi har, før vi lager ny jernbane , sier Isaksen til NTB.
AA170929 - Det hjelper ikke å ha jernbane fra A til Å hvis de som reiser med oss til daglig opplever store forstyrrelser og mister troen på jernbanen.
VG170928 Før møtet hadde hennes rådgivere laget lange notater om alt de fire partiene var enige om gjennom fire år med samarbeidsavtale, forpliktelser som utbygging av vei og jernbane , psykiatri, klimasatsinger og mye annet stort og smått.
NL170928 Den finske transportministeren vil utrede jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes.
NL170926 Det er interessant når Finland ønsker jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes for å sikre seg tilgang til isfri havn ( High North News 20. september.
DB170926 Det satses på vei og jernbane som aldri før, og veiselskapet Nye Veier får hastigheten på veibygging opp - og kostnadene ned.
AP170926 Sykehjemsplasser i Oslo, borgerlig klimapolitikk, friskoler, byste ved Frognerbadet, formuesskatt, norsk bistand, taxitakster, jernbane i Hamar og IT-sikkerhet.
DB170923 Landet har et enormt etterslep i investeringer i jernbane , veier, havner, broer, skolebygg og barnehager.
NL170920 Sammen med en historisk satsning på Jernbane og luftfart, er det kanskje ikke så rart at Helgelands folk forventer at det fortsatt satses her i området.
DN170919 Opprinnelig var det bestemt at ny overordnet plan for jernbane skulle sendes på høring tidlig i oktober og settes i kraft fra 1. februar neste år.
DB170919 De fire siste årene har satsingen på skole økt, det har ikke vært så mange aviser i Norge siden mellomkrigstiden, kommuneøkonomien blomstrer, det investeres i vei og jernbane , Norge kom nest best ut i Europa på LHBT-rettigheter, flere kvinner jobber heltid og flere barn går i barnehage, Nord-Norge går så bra at de mangler arbeidskraft, helsekøene går ned og Norge ble kåret til verdens lykkeligste land.
AP170918 Jernbanereformen, som dagens regjering vedtok og innførte, ligner i stor grad på det som var Enger og Jernbaneverkets forslag til ny organisering av norsk jernbane .
DN170915 ¶ Vi må også investere mer i veier og jernbane slik at folk kommer seg på jobb og varene kommer frem til kundene, skriver artikkelforfatteren.
DA170915 Så skulle vi diskutert jernbane og alternativet til privatisering.
AP170915 Sp ville reversere jernbanereformen, Ap helst samle all jernbane i én virksomhet.
NL170914 I distrikts-Troms, og for såvidt også ellers i utkant-Norge, kappes de om hvem som har de dårligste veien og de mest nedlagte skolene, færrest sykepleiere og flest nedlagte gårdsbruk, mens Frp bygger firefeltsveier med skyhøye bompenger og en forsinket jernbane på Østlandet og Vestlandet.
AA170913 NTNU, det nye campusprosjektet, nytt psykiatribygg, Ocean Space Centre, bedre og mer effektiv jernbane gjennom Trøndelag og full fremdrift på ny E6 gjennom fylket, er alle viktige arbeidsoppgaver som mange av de 15 representantene står samlet om.
AP170912 Russland fullførte i august en ny jernbane som går rundt Ukraina.
DB170911 Punkt tre er å bygge mer jernbane , sier partilederen. 3 hjertesaker : ¶
DA170911 Frp : Vil øremerke en del av den årlige avkastningen til investering i infrastruktur som jernbane og kollektivtransport.
DA170911 Selv forklarer han medvinden lokalt med privatiseringsspøkelset - ikke minst av jernbane , der han utfordret Aps Martin Kolberg så direkte at det siden kom i klartekst.
DA170911 - Jeg tror den saken virket bra, folk vil ikke se sånne Hong Kong-tog på norsk jernbane , sier han.
VG170909 Vi må også investere mer i veier og jernbane slik at folk kommer seg på jobb og varene kommer frem til kundene.
VG170909 - Så det er greit å gå imot kommunestyrets vedtak og overstyre lokalt når det gjelder jernbane ?
VG170909 - Hedmark Sp mente at det er klokt å ha en jernbanestasjon i sentrum av byen, fordi det skaper mulighet for urbanisering og positiv utvikling å ha jernbane i sentrum.
VG170909 Her sjekker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen jernbane vedlikehold på strekningen mellom Bryn stasjon og Oslo S ved en tidligere anledning.
VG170909 Alle vil ha bedre jernbane og kortere reisetid, men Intercity-planene splitter byene.
AA170909 | Stengt jernbane og tunnel skaper kjempekøer ¶
NL170908 Utbygging av jernbane i nord er en hastesak for å oppnå det grønne skiftet og for Norges nye næringsliv basert på fornybare ressurser !
NL170908 Plan- og utbyggingsarbeidet kan legges opp slik at det i 2030-35 vil foreligge en moderne jernbane mellom Narvik og Tromsø, med en viktig side-arm til Evenes/Harstad og strategisk plasserte gods-terminaler og knutepunkter for både gods- og passasjertrafikk langs hovedlinjen.
NL170908 Overføring av gods fra vei til jernbane og båt kombinert med bidrag til klima- og miljø-forbedringer er selve hoved-målsetningene i NTP 2018-2029.
NL170908 Overføring av de store nord-norske godsmengdene fra vei til jernbane vil bidra vesentlig til innfrielse av de nasjonale klima-målene.
NL170908 Men dette forutsetter jernbane som hurtig og billig kan frakte store volumer fersk vare til markedene på en måte som er etisk forsvarlig, miljø- og klima-vennlig og bærekraftig over tid.
NL170908 Klimautfordringen har skapt et massivt globalt ønske om satsing på jernbane .
DB170906 Dette var blant annet grunnen til at investeringsbudsjettet for jernbane ble økt med over 60 prosent i forslaget til 2014-budsjettet.
NL170904 Vi vil ikke bare « utrede » jernbane videre nordover fra Fauske til Kirkenes.
AA170904 Vi vil ha en forpliktende plan som sier nei til tildeling av nye felt hvor oljeindustrien kan bore etter olje, som satser på jernbane fremfor nye motorveier og flyplassutvidelser, som reduserer biltrafikken i de store byene og i stedet legger til rette for buss, trikk, gange og sykkel, som satser på energieffektivisering og fortsatt satsing på utslippskutt fra industrien.
AP170901 Sverre Myrli har gjennom flere år hatt et spesielt ansvar for jernbane i Ap.
AP170901 Støtter dere i dag omleggingen av svensk jernbane , og i så fall hva ?
AP170901 Standardmateriell brukes som er billigere enn alle spesialløsningene også nordisk jernbane har holdt seg med.
AP170901 Skattebetalerne har fått mer jernbane for pengene.
AP170901 STOR OVERSIKT : Hvem har gjort det best på jernbane og vei i Norge, de rødgrønne eller de blå ?
AP170901 Overfor Aftenposten sier dagens toppsjef i SJ, Crister Fritzson, at oppsplitting og konkurranse har løftet svensk jernbane til et nivå den ellers aldri ville nådd.
AP170901 Men helst ønsker vi en mer integrert jernbane , der ett selskap tar et helhetlig ansvar. » - Myrli, hva er ditt svar til Crister Fritzson ?
AP170901 Men en rapport fra den uavhengige granskeren Gunnar Alexandersson, oppnevnt av regjeringen for å følge konsekvensene av konkurranse på svensk jernbane, konkluderer med at den har løftet svensk jernbane .
AP170901 Men en rapport fra den uavhengige granskeren Gunnar Alexandersson, oppnevnt av regjeringen for å følge konsekvensene av konkurranse på svensk jernbane , konkluderer med at den har løftet svensk jernbane.
AP170901 Her er forslagene fra NSB, Jernbaneverket og Flytoget til ny organisering av norsk jernbane .
AP170901 FREMTIDEN : Trodde du at NSB helst ville beholdt all norsk jernbane i én virksomhet ?
AP170901 Den svenske regjeringens uavhengige gransker sier at konkurranse har løftet svensk jernbane .
AP170901 Ap snakker igjen om at all norsk jernbane bør samles i én virksomhet.
AP170901 Ap angriper igjen oppsplitting av norsk jernbane gjennom jernbanereformen, som regjeringspartiene Høyre og Frp, sammen med Venstre og KrF, står bak.
AP170901 - Det har absolutt skjedd mye positivt med svensk jernbane .
DA170831 Regjeringen prioriterer dessuten CO2-kompensasjonsordningen, klimavennlig teknologi, et konkurransedyktig skattesystem og tidenes løft for vei og jernbane , blant mye annet.
DA170831 Og han vil at NSB skal være statlig eid, uten at private aktører kommer inn og kjøper seg inn for å tjene penger på norsk jernbane .
AA170831 Samtidig vil vi jobbe for å sikre folkets eierskap av jernbane , vannkraft og naturressurser.
DN170830 Vi har ikke jernbane , det går én buss i timen til Oslo.
DB170830 Skader på infrastruktur, som riksveier og jernbane , dekkes som oftest av drifts- og vedlikeholdsbudsjettene til infrastruktureierne, og blir sjelden synliggjort.
DB170830 skader på vei og jernbane for denne flommen, utgjorde hele 1.1 milliard kroner.
NL170829 Ordet jernbane koblet med Nord-Norge, er helt tydelig ikketema, for ikke å si anatema, i sentrale høyrekretser.
NL170829 Man skulle derfor ventet en merknad om jernbane i valgbrosjyren.
NL170829 Man skulle derfor ventet en merknad om jernbane i valgbrosjyren, skriver Eivind Sivertsen.
NL170829 Det vil kanskje forbause mange at ordet jernbane ( eller tog ) ikke finnes blant brosjyrens anslagsvis 750 ord.
NL170829 At manglende jernbane utvilsomt er det beste midlet til å opprettholde vår uoffisielle kolonistatus på mange områder, er nok en vesentlig del av bildet.
AP170829 Vi ønsker en omfordeling fra bygging av brede motorveier til å sikre gode, trygge veier, og bruke mer penger på utbygging av kollektivtransport og jernbane .
AP170829 Vi prioriterer jernbane fremfor motorveier.
AA170829 Veier og jernbane bygges nå sammenhengende og helt, i stedet for stykkevis og delt.
NL170828 Ikke mer konsekvensutredning, men politisk handling og garanti for at ditt parti vil gå inn for planlegging og bygging av veier og jernbane med oppstart i kommende planperiode.
NL170828 Bedre veier og jernbane for utvikling som er det argumentet som brukes i sør - ikke folketall og andre bortforklaringer som i nord.
AA170826 Venstre er togpartiet og har bidratt med milliardbeløp til en oppgradering av en jernbane som altfor lenge var neglisjert under rødgrønt styre.
AA170826 På parti med toget : « Venstre er togpartiet og har bidratt med milliardbeløp til en oppgradering av en jernbane som altfor lenge var neglisjert under rødgrønt styre » skriver André N.
DB170824 I kontrast til de grusomme realitetene er fluktveien gjort til en konkret underjordisk jernbane .
DA170824 I romanen er det en jernbane under jorda som frakter bokas hovedperson, den unge slavejenta Cora, på flukt fra stasjon til stasjon, jaget av slavejegere og nattrytterne, Ku Klux Klans forløpere.
NL170823 Mange av de 25 prosentene sitter kanskje daglig på en jernbane som nesten ikke har vært utbedret siden den ble bygd på begynnelsen av 1900-tallet.
DA170823 Han mener det er uklart hvorvidt Ap mener konkurranseutsettingen på norsk jernbane skal reverseres eller ikke.
DA170823 På grunn av EØS-forordningen om konkurranseutsetting av persontransport med jernbane , hevdes det fra flere hold at en full reversering av jernbanereformen er umulig, men Kolberg mener like fullt at EØS-reglene ikke står i veien for all reversering.
DA170821 - Uansett om man heier på Sprint eller Moss eller vil ha jernbane eller ikke, så husker vi hvert fall Ka-Fru-To.
AP170819 Tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete ( Sp ) lovet rekordsatsing på jernbane .
AP170819 I januar 2013 intervjuet Aftenposten partiene på Stortinget om ambisjonene for veier og jernbane .
AP170819 Hva har de levert på vei og jernbane ?
AP170819 Her varsler de at regjeringen skal « bygge jernbane og ruste opp veier i et omfang nasjonen aldri har sett maken til ».
AP170819 Han sier at privatisering og oppsplitting ikke er en god løsning når et lite land skal satse stort på jernbane .
AP170819 For jernbane skal oppsplitting og konkurranseutsettingen av jernbanetilbudet reverseres.
AP170819 En rekke utredninger om å halvere planleggingstid og modernisere beregningen av verdien av veier og jernbane ble satt i gang, og fullført.
AP170819 Det er vanskelig å tenke seg dagens satsing på vei og jernbane uten det som ble et historisk, rødgrønt løft for samferdsel.
AP170819 Arbeiderpartiet lanserte storsatsingen på InterCity jernbane .
DB170818 FrP har fokus på å få flyttet mer av godstransporten fra vei og over på kjøl og jernbane .
DA170818 Jeg har for eksempel lovet at mitt første innlegg skal handle om at vi vil ha en alternativ utredning for jernbane gjennom fylket, sier han, og mener at folkeavstemning i hver by er eneste rettferdige løsning.
AP170818 Vi bygger jernbane for å kjøre tog - flere tog.
NL170817 Så vidt jeg kan bedømme etter referatene fra møtet, sa hun ikke et eneste ord om jernbane i nord og langt fra om Tromsbanen.
NL170817 Men dersom det blir jernbane fra Narvik til Fauske, så må Tromsbanen kobles på denne - og da henvises Ofotbanen kun til rollen som malmtransportør for LKAB.
NL170817 I debatten om jernbane i Nord-Norge er det veldig få som innser at Nordlandsbanen allerede er i ferd med å fragmenteres i tre regionale baner ( henholdsvis Steinkjer-Trondheim, Saltenpendelen og forslag om Helgelandspendelen ) - og så en fjernlinje for gods.
DB170815 Bevilgningene til jernbane er økt med 57 prosent siden 2013.
DA170815 Men hva Tajiks eget parti vil gjøre med norsk jernbane om de kommer til makten, synes uklart.
DA170815 Alle på vår jernbane må uansett forholde seg til norske lover og regler, og norsk språk på jernbanen i Norge. | 18-åring kledde av seg ¶
DA170815 - Hvorfor er det så viktig om staten eier NSB selv ? - Jernbane er svært viktig infrastruktur.
DA170815 Jernbane er svært viktig infrastruktur, mener Hadia Tajik.
DA170815 Men hva Tajiks eget parti vil gjøre med norsk jernbane om de kommer til makten, synes uklart.
DA170815 Alle på vår jernbane må uansett forholde seg til norske lover og regler, og norsk språk på jernbanen i Norge.
DA170815 - Hvorfor er det så viktig om staten eier NSB selv ? - Jernbane er svært viktig infrastruktur.
DA170815 Jernbane er svært viktig infrastruktur, mener Hadia Tajik.
NL170814 Partiet vil bygge jernbane , men alle vet at det er langt opp og fram.
NL170814 Du kan alltid skaffe en lokal veistubb alene, men å gi Nord-Norge vei og jernbane i nasjonale transportplaner er et gigantisk lagarbeid.
AA170812 | Nordnorske politikere vil i gang med bygging av jernbane
AA170812 Initiativtakerne for møtet var Tromskomiteen for jernbane og MDG. ( ©NTB ) ¶
NL170811 Og der stadig flere i tillegg mener at både ny teknologi og den formidable økningen av eksporten fra nord, gjør jernbane mer relevant enn noensinne.
NL170811 Men det var nettopp det som skjedde på åpent møte om jernbane i Tromsø torsdag kveld, da Høyre-toppen Kent Gudmundsen trådte frem som, hva skal vi si, en tydelig tilhenger av jernbanen.
NL170811 Hvem hadde vel trodd at en førstekandidat for Høyre i Troms skulle omtale jernbane fra Narvik-Harstad-Tromsø, som et « framtidsrettet og lønnsomt prosjekt » ?
NL170811 For det som synes helt klart, er at politikere, media og næringsliv i Nordland ikke kommer til å løfte en finger for at jernbane fra Narvik til Tromsø, med arm til Harstad blir realisert en gang i fremtiden.
NL170811 Det virker som om alle partiene i Troms, med et mulig unntak av Frp ( som ikke stilte på toppmøtet om jernbane ) nå er enige om at det må gjennomføres en reell konseptvalgutredning i NTP, og ikke som tidligere, venstrehåndsarbeid fra Jernbanedirektoratet som kan legges bort i en skuff.
NL170811 Det gjelder for eksempel den innflytelsesrike sjefen i Agenda Nord-Norge, Roger Ingebrigtsen, som har gitt Høyre og Erna Solberg det klare råd å satse på jernbane i Norges store ressursregion.
NL170811 Det er altså slett ikke uvanlig å møte ledere i nordnorsk næringsliv som møter jernbane med et åpent sinn, og ikke argumenterer imot på refleks, som tidligere.
NL170811 Debatten om jernbane i nord er interessant, på en rekke ulike plan.
NL170810 Jernbane videre nordover er Nordland Ap imot.
NL170809 Tromskomiteen for jernbane har kjempet for jernbane i nord i 40 år.
NL170809 Tromskomiteen for jernbane har kjempet for jernbane i nord i 40 år.
NL170809 I mange år var jernbane i nord et ikke-tema i det offentlige ordskiftet, bare enkelte lokal- og fylkespolitikere jobbet iherdig for å sette saken på dagsorden.
NL170809 I Tromskomiteen for jernbane merker vi tydelig et stemningsskifte nå.
DB170809 Spesielt vanskelig er det å få fatt i ingeniører til enkelte fagfelt, blant annet innenfor infrastruktur som vei og jernbane , forteller Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower Group.
VG170808 Kenyatta, som har lansert seg som Kenyas økonomiske redningsmann, startet sin valgkamp med å åpne landets hittil største infrastrukturprosjekt etter kolonitiden, en ny jernbane mellom hovedstaden Nairobi og havnebyen Mombasa.
VG170808 Kina har, som i så mange afrikanske land, investert store penger i Kenya, blant annet i veibygging og i prestisjeprosjektet til fire milliarder dollar, en jernbane fra Nairobi til havnebyen Mombasa.
VG170808 De store skattelettelsen har gått til folk flest, samtidig som vi har vist at vi klarer å kutte sykehuskøene, øke byggingen av vei og jernbane , og gi rekordmange lærere etter- og videreutdanning.
AP170808 Kenyatta, som har lansert seg som Kenyas økonomiske redningsmann, startet sin valgkamp med å åpne landets hittil største infrastrukturprosjekt etter kolonitiden, en ny jernbane mellom hovedstaden Nairobi og havnebyen Mombasa.
AA170808 Kenyatta, som har lansert seg som Kenyas økonomiske redningsmann, startet sin valgkamp med å åpne landets hittil største infrastrukturprosjekt etter kolonitiden, en ny jernbane mellom hovedstaden Nairobi og havnebyen Mombasa.
DA170807 Satsingen på fossilfri energi og transport har skutt i været, parallelt med økte bevilgninger til jernbane og infrastruktur.
DN170806 Kenyatta, som har lansert seg som Kenyas økonomiske redningsmann, startet sin valgkamp med å åpne landets hittil største infrastrukturprosjekt etter kolonitiden, en ny jernbane mellom hovedstaden Nairobi og havnebyen Mombasa.
NL170804 Men et tips fra oss som faktisk har hatt jernbane i 115 år : Skal lokomotivet ha noen spesiell funksjon, må man også sørge for at vognene er hektet på toget.
NL170804 Med isfri havn, E6 og jernbane har Narvik bygd seg opp som knutepunktet innen logistikk i nord.
AP170804 Det holdt til delt sjetteplass sammen med « veier og jernbane », bak « klima og miljø ».
NL170803 | Få Nord-Norge på skinner ! Jernbane i Nord-Norge forøvrig er også sørgelig dårlig utviklet og helt basert på fossil energi, til og med Nordlandsbanen går på diesel.
NL170803 Og vi fikk utredning av mer jernbane mellom Fauske og Tromsø inn i NTP.
NL170803 Men jernbane må ha gode tilførselsveger, det forutsetter et løft på fylkesvegene.
NL170803 Kommende NTP har en ramme på 1000 milliarder, Venstre jobbet for tidenes satsing på jernbane og fikk det.
NL170803 I kampen om samferdselsressursene blir jernbane fremstilt som noe i motsetning til veger.
NL170803 Det samme må gjelde for Norge : Jernbane blir en nøkkel til vekst og utvikling.
NL170803 Det betyr også satsing på arktisk landbruk og et skogbruk som leverer biomasse og energi Det betyr kaistrøm i fiskerihavner, kollektivsatsing og jernbane som sender store verdier fra nord til markedene i sør.
NL170803 Det betyr også at velgerne som er opptatt av jernbane må stemme på kandidater som vil jobbe hardt for å drive saken fremover på Stortinget.
NL170803 Derfor prioriterte Venstre i Nord-Norge å argumentere for jernbane i Nasjonal Transportplan ( NTP ).
NL170803 Derfor bygger Sverige og Finland ut moderne jernbane nordover.
NL170803 Jernbane i Nord-Norge forøvrig er også sørgelig dårlig utviklet og helt basert på fossil energi, til og med Nordlandsbanen går på diesel.
NL170801 Alle er fra Nordland fylke, og alle er fra sørfylket, et område som allerede er dekket av jernbane - om enn skrøpelig sådan - til Fauske og Bodø.
NL170801 Hvor er det blitt av NHO-systemet i nord, fagbevegelsen, Sjømatrådet og alle fiske-oppdretterne som via en jernbane vil få en eventyrlig næringsutvikling i en fremtid der olje og gass ikke lenger er bærebjelke ?
NL170801 Dette er hovedforklaringen på at Samferdselsdepartementet slipper unna med « informasjonsinnhenting » om jernbane i Nord-Norge nord for Fauske.
NL170801 Det tragiske i debatten om jernbane videre nordover er at splittelse skygger for mulighetene.
NL170801 Den enorme satsningen på en moderne jernbane mellom Luleå i Norrbotten ned mot Stockholm ( Botniabanan Sundsvall-Umeå ) og Norrbotniabanan ( Umeå-Luleå ) Svenske konseptsvalgsutredninger ( KVU ) viser følgende effekter av de ovennevnte prosjekter : ¶
AP170801 Endringene blir de største siden dagens jernbane ble anlagt på 1800-tallet.
AP170801 De neste årene skal staten investere mange titalls milliarder i jernbane på Østlandet, innenfor det såkalte Intercity-området.
NL170731 Til og med den nåværende regjeringen har bevilget penger i NTP for en utredning av jernbane videre nordover.
NL170731 Stiller Arbeiderpartiet i Nord-Norge seg bak det som nå er blitt et folkekrav - nemlig videreføring av jernbane nord for Narvik ?
NL170731 Skal disse velgerne forvente at representanter fra nabofylket i sør motarbeider deres ønske om jernbane ?
NL170731 Målingen viser også at det er ungdommen, den miljøbevisste generasjonen, som ivrer mest for jernbane .
NL170731 Lyngedals framtidsvisjoner for jernbane i nord er dobbeltspor på Ofotbanen, flere krysningsspor på Nordlandsbanen og ellers godt vedlikehold !
NL170731 I en meningsmåling gjort av Infact for Nordlys i juni i år, svarer hele 80 prosent av de spurte i Troms ja til videreføring av jernbane fra Narvik til Tromsø.
NL170731 Hun skriver at nei til mer jernbane « duger som felles budskap fra Midtre Hålogaland i årevis framover », og viser ellers til de « transportbehov vi faktisk har i landsdelen vår ».
NL170731 Mens FrP jobber for å redusere bompengebelastningen for bilistene, skal altså bompenger brukes også til å bygge jernbane om Sp får viljen.
DN170731 Ifølge BBC rammer sanksjonene som ble vedtatt i Representantenes hus, nøkkelindustrier i Russland, som jernbane , shipping, metallproduksjon og gruvedrift.
DB170731 Ifølge BBC rammer sanksjonene som ble vedtatt i Representantenes hus nøkkelindustrier i Russland, som jernbane , shipping, metallproduksjon og gruvedrift.
AP170731 | Sommerstengt jernbane er ikke en sovepute Vibeke Aarnes, Bane Nor ¶
AP170731 Budskapet er at sommerstengt jernbane ikke må bli en sovepute for Bane Nor, og med en oppfordring om at Bane Nor vurderer om den systematiske fornyelsen skal foregå for eksempel på nattetid, over kortere tidsperioder og ikke nødvendigvis på en måte som medfører total nedstengning av Norges hovedknutepunkt i ukevis hver eneste sommer
AA170731 Ifølge BBC rammer sanksjonene som ble vedtatt i Representantenes hus, nøkkelindustrier i Russland, som jernbane , shipping, metallproduksjon og gruvedrift.
NL170728 Venstre jobber for mer vei og jernbane i et moderne transportnett i nord, som er effektivt og sammenhengende fra kaikant via gode veger til kjøl og bane.
NL170728 Hålogalandsvegen er også en vei som er egnet til rask fremføring av store og økte godsvolum til en fremtidig jernbane .
NL170728 Det er en viktig brikke som underbygger grunnlaget for å bygge jernbane mellom Harstad, Narvik og Tromsø.
DB170728 - Politikken spriker i alle retninger på jernbane , vei og forsvar, sier Sanner.
DA170728 Mens Frp jobber for å redusere bompengebelastningen for bilistene, skal altså bompenger brukes også til å bygge jernbane om Sp får viljen.
AP170728 Tønsberg har ikke kommet like langt i prosessen med utbygging av dobbeltsporet jernbane som Hamar og Moss, hvor det begge steder er stor uenighet om trasévalg og stasjonsplassering.
AP170728 I det sentrale østlandsområdet skal det bygges ut jernbane for inntil 71 milliarder kroner i årene som kommer. 11 byer blir kraftig påvirket.
AP170728 Endringene blir de største siden dagens jernbane ble anlagt på 1800-tallet.
AP170728 Det skal legges en jernbane gjennom tette landskapsområder med historiske minnesmerker og kulturmessige verdier.
AP170728 De neste årene skal staten investere mange titalls milliarder i jernbane på Østlandet, innenfor det såkalte Intercity-området.
AP170728 De er begge skjønt enige om at det er store ulemper ved alle tre alternativene, og at det ikke er lett å bygge jernbane gjennom gamle byer med mye verneverdig.
AP170728 juli leser vi i overskriftene at « Innbyggerne ville ha jernbane i rett linje og én felles stasjon mellom byene » og at « Folk i Sarpsborg og Fredrikstad var for en gangs skyld enige.
NL170725 ¶ UT PÅ MARKEDET : Ole Tobias Olsen, " Nordlandsbanens far ", var den første som lanserte tanken om en jernbane i Nord-Norge.
NL170725 Under sitt virke i jernbaneetaten fra 1873 til 1882 fikk han god anledning til bli bedre kjent med forholdene og ble styrket i trua på " verdien av å knytte Nordland til Sør-Norge ved en jernbane .
NL170725 Om forholdene i Nordland egnet seg for anlegg av jernbane , visste han foreløpig ikke, men det stipendiet han hadde fått i 1870 for å samle eventyr og sagn i Nordland, ga han også anledning til å foreta befaringer og målinger med tanke på hans jernbaneide.
NL170725 Ole Tobias Olsen, " Nordlandsbanens far ", var den første som lanserte tanken om en jernbane i Nord-Norge.
NL170725 Ole Tobias Olsen fikk tross alt anledning til å glede seg over at Stortinget i 1923 besluttet å anlegge en jernbane gjennom Nordland til Bodø.
NL170725 I mandagens søkelys skrev Tone Angell Jensen om nordnorsk jernbane .
NL170725 Fisk ført med jernbane til utlandet.
NL170725 Da han under et besøk i London i 1862 så hele jernbanevogner fullastet med fiskekasser fra Doggerbank og Skottland, fikk han ideen til en jernbane i Nordland.
NL170724 | Norges mest lønnsomme jernbane ligger i nord ¶
NL170724 Statsministeren er like lunken til å øke kapasiteten på Ofotbanen som hun er til å bygge jernbane videre nordover.
NL170724 Sett i dette perspektivet er det faktisk ganske innlysende at vi trenger jernbane i nord.
NL170724 Naturen er så storslagen og vill, at man lurer på hvordan det gikk an å bygge jernbane her.
NL170724 Men jernbane ble det.
NL170724 I Nasjonal Transportplan er det satt av to millioner kroner til jernbane utredning i nord.
DB170724 Og det var ingen hvem-som-helst som ble hentet til å lede arbeidet : Robert Stephenson bygget verdens første jernbane sammen med faren, George Stephenson, i England i 1825.
DB170724 Det var 67 år etter Norges første jernbane fra Oslo til Eidsvold.
DB170724 Jernbane var prestisje og de største arkitektene skapte stasjonsbygningene.
AP170723 | Aftenposten mener : Sommerstengt jernbane må ikke bli sovepute ¶
AP170720 Den underjordiske jernbane
AP170718 - De får en bedre jernbane .
NL170713 Tanken om jernbane til Tromsø er vanvittig !
NL170713 I tillegg har vi klima-/miljøfordelene, koblet med sannsynligheten for at store deler av Nord-Norge uten jernbane blir et økonomisk ørkenland, når klimatiltakene kommer.
NL170713 Dette må bety at jernbane i sør-Norge utelukkende er positivt, mens jernbane i Nord-Norge utelukkende er negativt.
NL170713 Dette må bety at jernbane i sør-Norge utelukkende er positivt, mens jernbane i Nord-Norge utelukkende er negativt.
DB170713 Et annet mulig eksempel kan være at det blir mindre lønnsomt med gods på jernbane i Norge, fordi det blir uforholdsmessig dyrt å hente eller levere varer på Alnabruterminalen.
VG170709 Så vi flytter de milliardene som går til nye motorveier til utbygging på jernbane - og et godt busstilbud der jernbanen ikke kommer til.
DN170705 Da forrige århundre startet var jernbane den dominerende næringen på de store børsene.
DN170704 Da forrige århundre startet var jernbane den dominerende næringen på de store børsene.
DB170703 Det handler om alt fra modernisering av velferdsstaten til viktige reformer innenfor samferdsel som gir oss raskere utbygging av kollektivtrafikk, jernbane og vei.
DB170629 Rapporten fra 2010 viser til at det er store etterslep på vedlikeholdet innen åtte av de 11 undersøkte samfunnsfunksjonene, hvor kommunale bygg, avløp, riks- og fylkesveier og jernbane er verst.
NL170628 Det vil være første trinn i en fremtidig jernbane fra Fauske til Kirkenes.
NL170628 Det eneste realistiske alternativ til jernbane i nord er Troms-banen fra Narvik til Tromsø med en sidearm Narvik Harstad.
NL170628 De har fremmet et presist forslag om hvordan jernbane i nord kan realiseres, i form av igangsettelse av konseptvalgutredning ( KVU ) av en jernbane fra Narvik til Tromsø med sidearm til Harstad.
NL170628 De har fremmet et presist forslag om hvordan jernbane i nord kan realiseres, i form av igangsettelse av konseptvalgutredning ( KVU ) av en jernbane fra Narvik til Tromsø med sidearm til Harstad.
NL170628 i dag er et uforpliktende forslag om « informasjons-innhenting » om en jernbane fra Fauske til Narvik og derfra til Tromsø.
NL170628 Vi har fått høre så mange motargumenter mot jernbane i nord, at det er forståelig om mange tror det aldri kommer til å skje.
NL170628 Les saken på Nordlys+ : Rungende ja til jernbane i nord.
NL170628 Et krav om jernbane fra Tromsø til Narvik kan likevel bli en triumf, hvis gode krefter forenes, næringslivet synliggjør behovet og dialog med store interesser som reindriftsnæringa blir ført, slik at en eventuell jernbanelinje ikke fortrenger beitemarker for rein i området.
NL170628 Det er dessverre lite politisk vilje til at nettopp en jernbane fra Fauske til Tromsø vil bli realisert i nærmeste framtid.
NL170628 De 2 millioner kronene som er satt til side for å utrede jernbanelinjen, er smuler sammenlignet med de enorme investeringene til vei og jernbane i andre deler av landet.
DA170628 Det tar år og av og til tiår å få gjennomslag for store prosjekter som kan løfte en hel region - enten det er snakk om jernbane , veier eller utdanningstilbud.
NL170626 Men svensk jernbane har ikke uendelig kapasitet, og her forventes sterk økning i årene framover.
NL170626 Kostnadene til veivedlikehold og nye traseer vil overstige det utbygging av jernbane vil koste.
BT170626 | Lover penger til E16 og jernbane
BT170626 LOVER DU, LOVER JEG : Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre vil fremskynde byggingen av vei og jernbane mellom Arna og Stanghelle.
BT170626 Ap og Sp fremskynder byggingen av ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle, i forhold til regjeringens forslag.
AP170626 Mer miljøvennlig samferdsel, satsing på jernbane , ny belønningsordning for sykkelveier, grønt skatteskifte med økt el- og mineralolje, satsing på skole og utdanning med flere studentboliger, flere studieplasser, økt lærertetthet og 11 måneders studiestøtte er noen av plusspostene i partiets regnskap.
AP170626 Mer miljøvennlig samferdsel, satsing på jernbane , ny belønningsordning for sykkelveier, grønt skatteskifte med økt el- og mineralolje, satsing på skole og utdanning med flere studentboliger, flere studieplasser, økt lærertetthet og 11 måneders studiestøtte er noen av plusspostene i partiets regnskap.
DB170624 Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, ga regjeringen honnør for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksvei og jernbane .
AP170620 Høyres hovedsaker ved forrige valg var en kraftig satsing på lærerne, kortere ventetid på sykehusene og å bygge mer vei og jernbane .
NL170619 Nært koblet til framtidstanker om « porten til Nordostpassasjen », olje og gass i det østlige Barentshavet, grenseoverskridende miljø- og kulturspørsmål, jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes osv.
NL170619 På et tidligere besøk i Nord-Norge svarte hun på et direkte spørsmål om jernbane i nord at det bor for få folk her.
NL170619 Og der tar de faktisk opp dette med at Troms og Finnmark ( de nevner ikke nordlige Nordland ) ikke har jernbane , men en såkalt ekspert ( med en tydelig nordnorsk dialekt, faktisk ) slår nokså klart fast at det neppe er aktuelt å bygge ut jernbanen i hele landet.
NL170619 Men de som kan noe for det, er de politikere som i ei årrekke har sørga for å forpurre ethvert forsøk på å ta opp arbeidet med jernbane i hele landet.
NL170619 Han kan vel ikke noe for at et rettmessig krav om at det skal være jernbane i hele landet har varierende oppslutning hos våre makthavere.
NL170619 En jernbane som kanskje kan bli like lønnsom som den mest lønnsomme jernbanestrekninga vi har i Norge, Ofotbanen.
NL170619 Det må jernbane til for å klare dette.
DB170619 Kina har investert i alt en billion dollar - altså en million millioner dollar - i den nye silkeveien, som skal forbinde Kina med 60 land via jernbane , veier og havner.
BT170619 Vi har store visjoner for å bygge bedre vei og jernbane .
BT170619 AMBISIØST : Vi har store visjoner for å bygge bedre vei og jernbane .
AP170619 Høyres hovedsaker ved forrige valg var en kraftig satsing på lærerne, kortere ventetid på sykehusene og å bygge mer vei og jernbane .
AA170617 Partiet mener regjeringen burde inkludere et klimaregnskap i planen som viser klimaeffekten av den omfattende utbyggingen av vei og jernbane som det legges opp til.
NL170615 I framtida kan vi også få en jernbane som gjør det mulig å sette seg på toget i Nordkjosbotn og ende som passasjer på den trans-sibirske jernbanen elle Orient-expressen.
AA170615 - Dessverre er vårt eget og myndighetenes mål om å flytte mer godstransport fra vei til jernbane , ikke nådd.
BT170613 Vegar Valde ¶ Jernbane på Østlandet er en av de store vinnerne i Nasjonal Transportplan, men tall fra Samferdselsdepartementet viser at klimagevinsten er mager.
BT170613 Strekningen Bergen-Arna er en jernbane som finansieres av staten, og fungerer som skinnegående kollektivtilbud for arnabuer.
BT170613 Skillet mellom jernbane og kollektiv er kunstig.
BT170613 Bevilgningene øker til både jernbane og kollektiv.
AP170612 Vil fastholde utbygging av InterCity jernbane til Lillehammer, Skien og Fredrikstad i 2030.
AP170612 Utrede jernbane nord for Bodø.
AP170612 Er imot oppstykking av norsk jernbane , vil styrke NSB.
AP170612 Det ligger an til et rått bikkjeslagsmål om veier og jernbane hvis rødgrønne Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV igjen skulle havne i regjering etter valget.
AP170612 Bygge jernbane med slike reisetider : ¶
AP170612 Bruke bompenger til å bygge jernbane .
AP170612 Ap, SV og MDG sier de vil bygge mye mer jernbane , og mye raskere enn Regjeringen legger opp til.
AP170612 - Ap sier de skal bruke tre milliarder mer på jernbane enn samarbeidspartiene.
AP170612 Utrede jernbane nord for Bodø.
AP170612 SV vil bruke bompenger til å bygge jernbane .
AP170612 Dermed vil det i detalj komme frem hva de ulike opposisjonspartiene vil gjøre annerledes enn Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF, når det gjelder utbygging av vei og jernbane .
AP170612 De vil bygge jernbane der reisetidene blir slik : ¶
AP170612 Begge vil skrote svært mye av hovedveiutbyggingen og satse enda mye mer på jernbane .
AP170612 - I tillegg får vi råd til utbedring og formening av flere av jernbanene i Osloområdet fordi vi tar bompenger fra vei til jernbane , og vi lover inntil 70 prosent finansiering av Ahusbanen, sier Holmås.
AP170612 Vil fastholde utbygging av InterCity jernbane til Lillehammer, Skien og Fredrikstad i 2030.
AP170612 Utrede jernbane nord for Bodø.
AP170612 Er imot oppstykking av norsk jernbane , vil styrke NSB.
AP170612 Det ligger an til et rått bikkjeslagsmål om veier og jernbane hvis rødgrønne Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV igjen skulle havne i regjering etter valget.
AP170612 Bygge jernbane med slike reisetider : ¶
AP170612 Bruke bompenger til å bygge jernbane .
AP170612 Ap, SV og MDG sier de vil bygge mye mer jernbane , og mye raskere enn Regjeringen legger opp til.
AP170612 - Ap sier de skal bruke tre milliarder mer på jernbane enn samarbeidspartiene.
SA170611 Vi må bygge skoler og sykehus - veier og jernbane - og ny industri.
VG170608 Likeså hans ønske om å renasjonalisere infrastruktur, som jernbane og vannforsyning, stoppe pågående privatisering av helsevesenet og føre en Syriza-lignende økonomisk politikk med større stat og mindre offentlige kutt.
AP170608 Spesielt har signalanlegg ikke hengt med i utbygging av jernbane , og forsinket effektene.
AP170608 Rapporten om investeringer i jernbane er langt mildere enn Riksrevisjonens rapport fra 2015 om effekten av vedlikehold på jernbanen, som ifølge revisjonen var langt lavere enn det jernbanen selv har lovet.
AP170608 Rapporten fra Riksrevisjonen, statens eget kontrollorgan, går rett inn i valgkampen og den nye debatten om hvor lønnsomt det er for samfunnet å investere store summer i vei og jernbane .
AP170608 Om få dager behandles Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) i Stortinget, der det er satt av 312 milliarder til jernbane mellom 2018 og 2029.
NL170607 Å være mot eller avventende til jernbane , er rett og slett i ferd med å bli en politisk tapersak i nord.
NL170607 Venstres førstekandidat i Troms, Morten Skandfer, er blant de politikere som har arbeidet mest målrettet for jernbane .
NL170607 Stadig flere, både innenfor næringsliv og politikk, snakker nå varmt om jernbane i den nordligste delen av Norge.
NL170607 Med tanke på de formidable mengdene gods som i fremtiden skal fraktes ut av regionen, er det mange som i økende grad ser på jernbane som et fremtidsrettet og miljøvennlig alternativ.
NL170607 KLART FOR AVGANG : Vi opplever at det nå er politisk enighet i nord om at de ulike partiene må samle seg bak krav som må ende i nye vedtak og utbygging av jernbane mellom Narvik ( bildet ) og Tromsø.
NL170607 En meningsmåling Infact har utført for Nordlys viser at befolkningen sier et rungende ja til jernbane i Troms.
NL170607 Bakgrunnen er at regjeringen har bestemt at mer jernbane i landsdelen skal utredes i neste Nasjonal Transportplan, deriblant å koble Ofotbanen til en toglinje videre til Tromsø.
AA170607 Han og Labour ønsker også at jernbane og post går tilbake til statlig eie.
VG170606 - NTP er ikke bare investeringer i vei og jernbane , men også en investering i oppslutning fra velgerne, sier han.
DN170606 - Bygging av veier og jernbane som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme, gjør Norge fattigere, advarer økonomiprofessor Steinar Strøm.
DB170606 - Bygging av veier og jernbane som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme, gjør Norge fattigere, advarer økonomiprofessor Steinar Strøm.
AP170606 Å ruste opp Norges utslitte jernbane har vært en fanesak for Regjeringen.
AP170606 Vil velge vedlikehold foran nybygging av jernbane
AP170606 Støttepartiene Venstre og KrF har dyttet på for et forslag til ny Nasjonal transportplan som skal gi et kjempeløft for vei og jernbane i årene som kommer.
AP170606 Regjeringen har bevilget enorme summer til nybygging og vedlikehold av Norges hardt prøvede jernbane .
AP170606 Han snakker om en formulering om at norsk jernbane skal få inngå fireårige kontrakter med sine entreprenører, dette var med i Regjeringens stortingsmelding om den store jernbanereformen.
AP170606 - Vi setter selvsagt stor pris på at det bygges ny jernbane .
AP170606 Å ruste opp Norges utslitte jernbane har vært en fanesak for Regjeringen.
AP170606 Vil velge vedlikehold foran nybygging av jernbane
AP170606 Støttepartiene Venstre og KrF har dyttet på for et forslag til ny Nasjonal transportplan som skal gi et kjempeløft for vei og jernbane i årene som kommer.
AP170606 Regjeringen har bevilget enorme summer til nybygging og vedlikehold av Norges hardt prøvede jernbane .
AP170606 Han snakker om en formulering om at norsk jernbane skal få inngå fireårige kontrakter med sine entreprenører, dette var med i Regjeringens stortingsmelding om den store jernbanereformen.
AP170606 - Vi setter selvsagt stor pris på at det bygges ny jernbane .
AA170606 - Bygging av veier og jernbane som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme, gjør Norge fattigere, advarer økonomiprofessor Steinar Strøm.
AA170602 Veier, jernbane , stier, og hytter, alle med tilhørende menneskelige forstyrrelser, har skapt barrierer som hindrer reinen i sine naturlige vandringer.
NL170601 Eller norsk jernbane avhengig av hvor mye brus vi drikker.
NL170601 Argumentet med at folk velger bort mer miljøvennlige reisemåter gjelder nok i resten av landet, men der det ikke finnes jernbane er det heller ikke så mange andre alternativer enn å ta fly eller kjøre i timesvis.
BT170531 | Lover penger til E16 og jernbane
BT170531 LOVER DU, LOVER JEG : Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre vil fremskynde byggingen av vei og jernbane mellom Arna og Stanghelle.
BT170531 Ap og Sp fremskynder byggingen av ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle, i forhold til regjeringens forslag.
SA170530 For å redusere flytrafikk og trafikken på fire-felts motorveier, trengs det nå en stor og rask nasjonal satsing på jernbane med høy hastighet mellom de større byene og mot Sverige/Danmark.
DA170530 * Gjennomføre nye, helhetlige utredninger om utbygging av jernbane i Nord-Norge.
AP170530 Kampsaker : Tilhører den radikale venstresiden i arbeiderpartiet og vil heve skattene og nasjonalisere jernbane og vannverk.
NL170529 Uten disse inntektene hadde staten ikke vært i stand til å finansiere sykehus med fødestuer, barnehager, skoler, universiteter, infrastruktur som veier og jernbane og sykehjem.
NL170528 | Ja til jernbane , nei til statlig innblanding !
NL170528 Vi mener Staten har lagt sperringer i veien i form av regelverk helt siden krigens dager, og av denne grunn er det enda ikke blitt bygget noen jernbane hit opp.
NL170528 Med dagens tillegg av olje- og gassressurser vil bare en slik jernbane være enda mer aktuelt enn på den tiden. 2 : Er det et regelverk på plass for dette ?
NL170528 De planla derfor å bygge jernbane helt fra Narvik til Kirkenes, riktignok ved bruk av slavearbeid.
AP170528 Blant annet tar de til orde for betydelige skatteøkninger og for å nasjonalisere jernbane og vannverk.
SA170525 Uten disse inntektene hadde staten ikke vært i stand til å finansiere sykehus med fødestuer, barnehager, skoler, universiteter, infrastruktur som veier og jernbane og sykehjem.
DN170522 Jernbane og byggetillatelser ¶
AP170522 Den inneholdt byggetillatelser for boliger, utvidelse av grenseoverganger både til Israel og Jordan fra Vestbredden, etablering av en industripark og vurdering av en jernbane fra Haifa til Jenin.
AP170522 Den inneholdt byggetillatelser for boliger, utvidelse av grenseoverganger både til Israel og Jordan fra Vestbredden, etablering av en industripark og vurdering av en jernbane fra Haifa til Jenin.
AA170520 Det er den største satsingen på jernbane i moderne tid, sier Høyres Nikolai Astrup, som leder transportkomiteen på Stortinget, til NTB.
AA170520 Det er den største satsingen på jernbane i moderne tid, sier Høyres Nikolai Astrup, som leder transportkomiteen på Stortinget, til NTB.
AA170519 Derfra skal de transporteres 3.000 kilometer med jernbane til Majak i Sør-Uralfjellene, som huser et av de største atomanleggene i Russland.
SA170518 Vi kommer derfor fortsatt til å satse de største pengene på utbygging av vei, jernbane og gode bussløsninger.
AP170518 Vi kommer derfor fortsatt til å satse de største pengene på utbygging av vei, jernbane og gode bussløsninger.
AP170518 Økte avgifter på fossilbiler og flyreiser og en storstilt satsing på jernbane .
AA170516 Flere skriver at Labour vil ha både post, jernbane og vannforsyning tilbake i statlig eie.
AP170514 Den gamle byen Oslo blir gjenoppdaget når det skal anlegges jernbane gjennom området.
AP170514 Den gamle byen Oslo blir gjenoppdaget når det skal anlegges jernbane gjennom området.
DN170511 Hvis de vinner valget vil Labour gå for omfattende nasjonalisering av kraftforsyning, jernbane og post, samt kreve en gradvis utfasing av EU-tilknytningen.
SA170508 Det betyr storstilt satsing på kollektivtransport gjennom å bygge ut jernbane , samt veiutvidelser på kollektivtransport fremfor utvidelse av motorveien.
FV170508 Det betyr storstilt satsing på kollektivtransport gjennom å bygge ut jernbane , samt veiutvidelser på kollektivtransport fremfor utvidelse av motorveien.
BT170508 Det betyr storstilt satsing på kollektivtransport gjennom å bygge ut jernbane , samt veiutvidelser på kollektivtransport fremfor utvidelse av motorveien.
AP170508 Det betyr storstilt satsing på kollektivtransport gjennom å bygge ut jernbane , samt veiutvidelser på kollektivtransport fremfor utvidelse av motorveien.
AA170508 Hver sektor, for eksempel vei, jernbane , landbruk, kommuner - ja alle - har ansvar for å klimatilpasse sitt område.
AA170508 Det betyr storstilt satsing på kollektivtransport gjennom å bygge ut jernbane , samt veiutvidelser på kollektivtransport fremfor utvidelse av motorveien.
DA170505 Toget vil kunne oppleve enda sterkere konkurranse fra bilen i årene som kommer, i og med regjeringens planer om å satse mer på vei enn jernbane .
DA170505 Mellom Oslo og Trondheim skal det bygges mer enn dobbelt så mye vei som jernbane .
DA170505 I kilometer innebærer dette at det har kommet ti ganger mer ny vei enn ny jernbane .
DA170505 I alt planlegges det bygging av 940 kilometer med vei mot bare 340 kilometer med jernbane , der hvor hovedveiene går parallelt med jernbanen i Sør-Norge.
DA170505 - Vi vil bygge mer jernbane enn noen regjering har gjort på over 50 år, uttalte han ved framleggelsen av NTP.
BT170505 Sakens er at en bred allianse i Hordaland lenge har gitt inntrykk av at Hordaland kan få både bybane, jernbane og E16 til Stanghelle, Sotrasamband og tung satsing på Hordfast, Ringveg øst og litt til.
DA170503 Miljøet krever at vi bygger jernbane i stedet, svarer Haltbrekken.
SA170502 Men det er ikke minst utsettingen av konkurranse på norsk jernbane som vil vekke allmenn interesse.
SA170502 I en pressemelding som innleder med å fortelle om milepæler i jernbanereformen opplyser Regjeringen at gjennomføring av konkurranse på norsk jernbane er utsatt fra 2018 til 2019.
FV170502 I en pressemelding som innleder med å fortelle om milepæler i jernbanereformen opplyser Regjeringen at gjennomføring av konkurranse på norsk jernbane er utsatt fra 2018 til 2019.
AP170502 Men det er ikke minst utsettingen av konkurranse på norsk jernbane som vil vekke allmenn interesse.
AP170502 I en pressemelding som innleder med å fortelle om milepæler i jernbanereformen opplyser Regjeringen at gjennomføring av konkurranse på norsk jernbane er utsatt fra 2018 til 2019.
DA170501 Nei til oppsplitting & salg av norsk jernbane
DA170430 * Gjennomføre nye, helhetlige utredninger om utbygging av jernbane i Nord-Norge.
DA170428 I tillegg til « Arbeid til alle », finner man parolene « Nei til salg av Norge » og « Nei til salg av norsk jernbane ».
DA170428 * KrF glemmer heller ikke vei og jernbane .
AA170427 Målet er å bli en nasjonal energientreprenør som kan ta på seg store oppdrag innen bygging av blant annet trafostasjoner, kraftstasjoner, belysning av veier, belysning langs jernbane og landstrømanlegg.
DN170424 Og en kvittering fra 1852 for delbetaling av aksjekapital ved etableringen av Norges første jernbane ; Christiania-Öjern og Mjösen Jernbane mellom hovedstaden og Eidsvoll, ble solgt for 6100 kroner ; det dobbelte av prisantydningen.
DN170424 Og en kvittering fra 1852 for delbetaling av aksjekapital ved etableringen av Norges første jernbane ; Christiania-Öjern og Mjösen Jernbane mellom hovedstaden og Eidsvoll, ble solgt for 6100 kroner ; det dobbelte av prisantydningen.
DB170424 - Vi utvikler en jernbane som er bedre for de reisende.
DB170424 - Vi bruker over 50 prosent mer på jernbanen, cirka sju milliarder kroner mer enn siste rødgrønne budsjett, noe som har resultert i at vi har fått flere konduktører og en bedre jernbane , sier samferdselsministeren.
DB170423 Ifølge Lorien er dette i strid med loven Railway Labor Act, som regulerer forholdet mellom selskaper og ansatte i jernbane og luftfart.
DB170423 Regjeringen vil ha kinesiske eller andre internasjonale aktører til å drifte norsk jernbane .
DB170423 - Jeg håper at Arbeiderpartiet og LO vil støtte oss på å omdanne norsk jernbane til en mer ubyråkratisk og effektiv modell i offentlig eie.
DA170422 Sammenlignet med det blekner investeringen som er nødvendig for å få på plass jernbane i Nord-Norge, mener Traavik.
DA170422 Hvis baneplanene blir realisert, vil det nordligste punktet på Nordlandsbanen bli etterfulgt av om lag 400 kilometer med ny jernbane .
DN170421 Et annet dokument er knyttet til etableringen av Norges første jernbane ; Christiania-Öjern og Mjösen Jernbane mellom hovedstaden og Eidsvoll.
DN170421 Et annet dokument er knyttet til etableringen av Norges første jernbane ; Christiania-Öjern og Mjösen Jernbane mellom hovedstaden og Eidsvoll.
DN170421 Dette dokumentet fra 1852 er en kvittering for tegning av aksjer i Norges første jernbane mellom Christiania og Mjösen ( Eidsvoll ).
DN170421 Aksjebrev fra et sjørøverselskap, fra Norges første jernbane og fra bankhavariet i Arendal i 1886 skal lørdag under hammeren.
DN170420 Vei og jernbane er to andre områder der Tajik mener endringene går i feil retning.
DA170420 Her kan næringslivet lagre gods nær egen virksomhet, motorveien, jernbane og havn.
DA170420 | Bygger ny jernbane i nord ¶
DA170420 Rail Baltica-prosjektet innebærer sammenhengende jernbane fra Helsinki i Finland via de baltiske statene og videre til Warszawa i Polen.
DA170420 Mens regjeringen vil ha nok en utredning om jernbane i Nord-Norge, går nordsatsingen allerede på skinner i vårt naboland i øst.
DA170420 * Også i Finland er man opptatt av jernbane i Nord.
AA170419 Et aksjebrev i Støren-Aamot Jernbane fra 1884 har en utgangspris på 4500 kroner.
VG170418 Målt på denne måten hadde norsk jernbane en punktlighet på 91 prosent i 2016, omtrent det samme som jernbanelandet Sveits, ifølge Bane Nor.
AP170417 Slik skal togene styres i årene som kommer Se hvordan fremtidens jernbane vil fungere i Norge med det signalanleggsystemet ERTMS 2.
AP170417 Han fastholder at ERTMS både er nødvendig og vil gi store gevinster for norsk jernbane .
AP170417 Bare for statens utgifter til det nye europeiske signalsystemet ERTMS, kunne man bygget 31 mil med ny jernbane , skriver Leufstadius og hennes kollega Mattias Andersson i stockholmsavisen Svenska Dagbladet.
AP170417 kan man bygge 31 mil med ny jernbane .
DB170414 For å suge til deg den vitale vårstemningen, gå ikke glipp av en spasertur langs The High Line, som var en jernbane som gikk gjennom Meatpacking-distriktet, men som nå er omgjort til et populært parkområde.
AP170412 Slik skal togene styres i årene som kommer Se hvordan fremtidens jernbane vil fungere i Norge med det signalanleggsystemet ERTMS 2.
AP170412 Fra gammeldags til Norges mest moderne jernbane .
AP170412 ERTMS er en vanskelig forkortelse på signalsystemet som skal smøre europeisk jernbane .
AP170412 Den største utfordringen er imidlertid oppsplitting av jernbane og et svært detaljert og byråkratisk EU-reguleringsregime, hevder Ryggvik.
AP170412 Slik skal togene styres i årene som kommer Se hvordan fremtidens jernbane vil fungere i Norge med det signalanleggsystemet ERTMS 2.
AP170412 Fra gammeldags til Norges mest moderne jernbane .
AP170412 ERTMS er en vanskelig forkortelse på signalsystemet som skal smøre europeisk jernbane .
AP170412 Den største utfordringen er imidlertid oppsplitting av jernbane og et svært detaljert og byråkratisk EU-reguleringsregime, sier historiker Helge Ryggvik ved Universitetet i Oslo som nettopp har skrevet boken « Sporskiftet - Jernbaneverket 1996 - 2016 ».
SA170406 En nerve for kvinner og menn gjennom uttallige generasjoner - i fortid som i nåtid der travle mennesker strømmer fra busser og jernbane gjennom Byparken på vei til dagens oppgaver eller sightseeing.
DB170406 Frp løftet fram vei, Høyre at Østlandet prioriteres, KrF at barnas sikkerhet skal styrkes og Venstre at sykkel og jernbane prioriteres.
DA170406 Kaski er heller ikke fornøyd med regjeringens innsats når det gjelder jernbane og flytrafikk.
BT170406 Dessverre er flere viktige vestlandssatsinger ikke blitt prioritert, som E16, Ringeriksbanen og jernbane til Voss.
VG170405 Regjeringen har de siste månedene presentert løfter om både satsing på både jernbane , vei og luftfart som kommer frem i Nasjonal transportplan ( NTP ) 2018 - 2029.
VG170405 45 prosent av investeringsmidlene i den nye transportplanen er satt av til jernbane , opplyser Samferdselsdepartementet.
VG170405 Regjeringen har presentert løfter om både satsing på både jernbane , vei og luftfart som kommer frem i Nasjonal transportplan ( NTP ).
VG170405 Dette er forslagene som er kjent : ¶ * 1 Utreder jernbane til Tromsø ¶
SA170405 Grøvans kollega Abid Raja i Venstre mener planen vil gi en storstilt satsing på grønn transport, med rekordstore bevilgninger til jernbane , bymiljøavtaler og tilrettelegging for sykkel.
DN170405 Ny NTP inneholder et mål om å bruke 18 milliarder kroner på godstiltak på jernbane - av i alt 272 milliarder i jernbaneinvesteringer.
DN170405 Grøvans kollega Abid Raja i Venstre mener planen vil gi en storstilt satsing på grønn transport, med rekordstore bevilgninger til jernbane , bymiljøavtaler og tilrettelegging for sykkel.
DB170405 Det settes av 5,5 mrd de neste seks årene til ulike tiltak som skal fremme godstransport på jernbane .
DB170405 Under valgkampen i 2013 lovet Bård Hoksrud ( Frp ) å bygge vei og jernbane uten bruk av bompenger dersom Frp kom i regjering.
DB170405 Det settes av 5,5 mrd de neste seks årene til ulike tiltak som skal fremme godstransport på jernbane .
DB170405 Det kan være forslag om kinesiske investeringer i amerikansk infrastruktur, noe som kan bety både nødvendig opprustning av veier og jernbane og mange arbeidsplasser i USA.
DA170405 Naturvernforbundet peker på at planen inneholder betydelig med statlige penger til kollektivsatsing i de større byene, mer til sykkelveier og satsing på godstransport på jernbane .
DA170405 - Denne Ole Brumm-politikken med å si ja takk til både motorvei og jernbane , viser en manglende prioriteringsevne for klimavennlig transport, sier leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær.
DA170405 Grøvans kollega Abid Raja i Venstre mener planen vil gi en storstilt satsing på grønn transport, med rekordstore bevilgninger til jernbane , bymiljøavtaler og tilrettelegging for sykkel.
DA170405 Grøvans kollega Abid Raja i Venstre mener planen vil gi en storstilt satsing på grønn transport, med rekordstore bevilgninger til jernbane , bymiljøavtaler og tilrettelegging for sykkel.
BT170405 Økende trafikk både på vei og jernbane vil tvert imot øke sannsynligheten.
AP170405 Jernbane
AA170405 Grøvans kollega Abid Raja i Venstre mener planen vil gi en storstilt satsing på grønn transport, med rekordstore bevilgninger til jernbane , bymiljøavtaler og tilrettelegging for sykkel.
VG170404 - I mange tiår har det vært økende vedlikeholdsetterslep på vei og jernbane .
BT170404 Gode eksempler kan være elektrifisering av Rørosbanen og Nordlandsbanen, avlaste flytrafikken ved dobbeltsporet jernbane og hurtigtog mellom de store byene, satse videre på el-biler, samt utbygging av bedre kollektivtransport og bybaner i de store byene.
DA170403 Når så « nei-til bom-partiet » har også nei til annen penge-innkreving for å bygge veier og jernbane , hvor skal de da finne pengene ?
DA170403 I den begynnende valgdebatt som har startet, så er det ofte forekommende kritikk fra Ap om utilstrekkelig satsing på både vei og jernbane fra nåværende regjering.
AP170403 Etter tre år med rekordraskt vekst i offentlige utgifter og oljepengebruk, og kort etter en euforisk nasjonal transportplan som signaliserte en nærmest ubegrenset tro på vår evne og vilje til å finansiere veier, tunneler, broer og jernbane i årene som kommer, presenterte Regjeringen sin perspektivmelding i forrige uke.
VG170402 ¶ RAPPORT OM OLJEFONDET : Regjeringen ønsker ikke at Oljefondet skal kjøpe infrastruktur som fengsler, flyplasser, jernbane og vindmøller i utlandet.
VG170402 - Her er et slående eksempel : Den nye nasjonale transportplanen legger enorme beløp inn på vei og jernbane , og så blir den mottatt med slakt over hele landet fordi den ikke oppfyller forventningene. som politikerne selv har bygget opp, sier Rotevatn, ¶
AA170402 Den store utfordringen er å transportere tusenvis av soldater, utstyr og store mengder forsyninger vi havner, flyplasser, jernbane og landevei.
AA170402 Den store utfordringen er å transportere tusenvis av soldater, utstyr og store mengder forsyninger vi havner, flyplasser, jernbane og landevei.
AA170402 Sammen med resten av Sør-Trøndelag Venstre skal blant annet satsingen på jernbane og kollektiv sørge for nettopp det.
DB170401 Regjeringens løfter om nye veier og jernbane i Nasjonal Transportplan, krever alene over 3 milliarder i økte bevilgninger per år.
DA170331 Regjeringen og samarbeidspartiene setter av 5,5 milliarder kroner de neste seks årene til ulike tiltak som skal fremme godstransporten på jernbane .
DA170331 - Det legges nå fram en omfattende satsing på gods på jernbane de neste 12 årene.
AP170330 På slutten av 1800-tallet ble det anlagt jernbane mellom Moskva og Arkhangelsk, og byen ble viktig for russisk tømmereksport.
DA170329 Det samme er jernbane .
AP170329 På slutten av 1800-tallet ble det anlagt jernbane mellom Moskva og Arkhangelsk, og byen ble viktig for russisk tømmereksport.
AA170328 Hvordan er standarden på vannledninger, avløp, jernbane , strømnett og andre deler av den offentlige infrastrukturen ?
AA170328 Det er mye oppmerksomhet om det å få bygd nytt, enten det er veier, skoler, jernbane , eller annen samfunnsviktig infrastruktur.
AA170327 Dobbelsporet, elektrifisert jernbane mellom Steinkjer og Trondheim vil være et av de viktigste tiltakene for å samle Trøndelag, men det er staten som må betale for en slik utbygging.
AA170327 Det er veldig synlig på veibygging og ikke minst på jernbane .
AP170326 SJ var kongen av svensk jernbane .
AP170326 NSB får knallhard kamp om å få kjøre jernbane i Norge i 2018.
AP170326 Frem til 1996 var ensbetydende med NSB norsk jernbane .
AP170326 Frem til 1996 var NSB ensbetydende med norsk jernbane .
AP170326 Det tyskeide selskapet har bygget opp betydelig erfaring i Skandinavia, der de nå er nest størst på buss i Danmark og markant til stede også på jernbane .
AP170325 Før gode veier, telegraf, jernbane , fly og internett var dette en tung realitet som begrenset kommunikasjon.
VG170324 Målsettingen er å ha et helt annet grunnlag for å vurdere tanken om å bygge ut jernbane nord for Fauske når transportplanen rulleres neste gang.
VG170324 Lederen for Naturvernforbundet i Troms, Anton Petter Hauan, viser til at sjømateksporten som i dag går på jernbane fra Narvik og sørover gjennom Sverige, økte med 217 prosent fra 2007 til 2014.
VG170324 En gammel utredning fra 1992 skal hentes fram igjen for å se om det er liv laga for en jernbane lengre nord i framtiden.
VG170324 - For 25 år siden konkluderte man med at det sannsynligvis var betydelige positive samfunnsmessige gevinster i aksen Narvik-Tromsø og mindre sikkert for en jernbane mellom Fauske og Narvik, sier Venstres listetopp for stortingsvalget i Troms, Morten Skandfer.
DB170324 Regjeringen vil be Jernbanedirektoratet utrede å bygge jernbane fra Fauske til Tromsø.
DB170324 Målsettingen er å ha et helt annet grunnlag for å vurdere tanken om å bygge ut jernbane nord for Fauske når transportplanen rulleres neste gang.
DB170324 Lederen for Naturvernforbundet i Troms, Anton Petter Hauan, viser til at sjømateksporten som i dag går på jernbane fra Narvik og sørover gjennom Sverige, økte med 217 prosent fra 2007 til 2014.
DB170324 En gammel utredning fra 1992 skal hentes fram igjen for å se om det er liv laga for en jernbane i framtiden.
DB170324 - For 25 år siden konkluderte man med at det sannsynligvis var betydelige positive samfunnsmessige gevinster i aksen Narvik-Tromsø og mindre sikkert for en jernbane mellom Fauske og Narvik.
AA170324 Regjeringen vil be Jernbanedirektoratet utrede å bygge jernbane fra Fauske til Tromsø.
AA170324 Målsettingen er å ha et helt annet grunnlag for å vurdere tanken om å bygge ut jernbane nord for Fauske når transportplanen rulleres neste gang.
AA170324 Lederen for Naturvernforbundet i Troms, Anton Petter Hauan, viser til at sjømateksporten som i dag går på jernbane fra Narvik og sørover gjennom Sverige, økte med 217 prosent fra 2007 til 2014.
AA170324 En gammel utredning fra 1992 skal hentes fram igjen for å se om det er liv laga for en jernbane i framtiden.
AA170324 - For 25 år siden konkluderte man med at det sannsynligvis var betydelige positive samfunnsmessige gevinster i aksen Narvik-Tromsø og mindre sikkert for en jernbane mellom Fauske og Narvik.
AA170324 Regjeringen vil be Bane Nor utrede å bygge jernbane fra Fauske til Tromsø.
AA170324 En gammel utredning fra 1992 skal hentes fram igjen for å se om det er liv laga for en jernbane i framtiden.
AA170323 Antall ansatte i politiet har økt med 1.482 personer fra 2013 til 2016, jernbane har fått 501 flere ansatte, veisektoren har fått 485 flere ansatte og fengslene 213 flere, ifølge undersøkelsen som er gjennomført av Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ). ( ©NTB ) ¶
VG170320 Jeg frykter resultatet er at vi får fire halvveis stamveier og en halvdårlig jernbane , sier ungdomspartiets leder Tord Hustveit.
SA170320 Jeg frykter resultatet er at vi får fire halvveis stamveier og en halvdårlig jernbane , sier ungdomspartiets leder Tord Hustveit.
AA170320 Jeg frykter resultatet er at vi får fire halvveis stamveier og en halvdårlig jernbane , sier ungdomspartiets leder Tord Hustveit.
AP170319 Og se her : Her skal det komme jernbane som kobler fabrikken til eksisterende linjer.
VG170318 Det er ikke å skru klokka tilbake å gå tilbake til offentlig jernbane , sier han og fortsetter : ¶
DA170318 Det er uenighet om partiet skal gå inn for å stramme inn handlingsregelen, eller støtte forslaget fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes ( SV ), som er villig til å se gjennom fingrene på handlingsregelen for å bygge hurtig jernbane .
DA170318 - Vi avgrenser dette til et tidsbegrenset og spesifikt prosjekt, nemlig å bygge hurtig jernbane i hele landet.
AA170318 Voteringen om oljepenger til jernbane finner sted søndag. ( ©NTB ) ¶
AA170318 Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes har i tillegg fremmet et forslag for landsmøtet om å bruke deler av oljefondets inntekter til å bygge en " effektiv og hurtig jernbane i hele landet ".
AA170318 Voteringen om oljepenger til jernbane finner sted søndag.
AA170318 Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes har i tillegg fremmet et forslag for landsmøtet om å bruke deler av oljefondets inntekter til å bygge en " effektiv og hurtig jernbane i hele landet ".
DN170315 SV-ledelsen risikerer likevel dyrt landsmøte : Til behandling finnes det forslag om både doblet barnetrygd og høyhastighets jernbane til Troms - for til sammen mange titalls milliarder.
DA170314 Nå kan det se ut som regjeringen må droppe minst en veiutbygging for å lykkes med ambisjonen om mer gods på jernbane , men Silborn påpeker at det også er andre mulige veier ut av uføret.
DA170314 Ny veiutbygging kan torpedere regjeringens planer om mer gods over på jernbane .
DA170314 I dag er det jernbanen som er viktigst for godstrafikken mellom Oslo og Bergen, fordi så mye som 70 prosent av alt fraktet stykkgods mellom de to byene, går med jernbane .
DA170314 Da regjeringen og dens støttepartier presenterte deler av NTP 2018-2029 på Oslo S nylig, lovte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) en stor satsing på mer gods « over på kjøl og over på jernbane ».
DA170314 - Da vi laget vår Øst-vest-utredning, la vi også inn en kraftig utbedring av jernbanen, og i begge ender snakkes det nå om dette, både ved Ringeriksbanen og ny jernbane mellom Bergen og Voss.
AP170314 Det tilsvarer tilnærmet alt det Norge bruker på vei, jernbane , politi og påtalemyndighet til sammen.
VG170313 BERLIN ( VG ) Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at Høyre ikke kan fortsette å kutte skattene og bremse økningen i bruk av oljepenger, og samtidig investere tungt i vei, jernbane og forsvar.
BT170313 ) ¶ Jernbane Arna-Stanghelle kostnad 10,25 milliarder, alt fra staten ( +0,95 mrd. ).
AA170310 Dobbeltsporet jernbane og andre byggetrinn på godsterminalen bør stå høyt på listen.
AA170310 Derfor er det grunn til å glede seg over at det blir ny E6, at godsterminalen omsider skal flyttes fra Brattøra til Torgård og at det skal satses på jernbane .
VG170309 Hun beskyldte sine politiske motstandere for å sette den store satsingen på vei og jernbane i nasjonal transportplan i spill gjennom sin motstand mot reformer.
AA170309 Solberg sa seg tilfreds med satsing på samferdsel og jernbane , forskning og styrking av norske arbeidsplassers konkurransekraft.
VG170308 - Vi har vist at vi klarer å redusere ventetidene for helsehjelp, øke byggingen av vei og jernbane , gi rekordmange lærere etter- og videreutdanning samtidig som vi har redusert skattene på arbeidsplasser og for vanlige familier, sier Solberg.
AA170308 - Arten ekspanderte langsomt langs veier og jernbane , og vekk fra hager, fram til rundt 1980.
DB170305 Den tilliten har vi brukt til å bygge mer vei og jernbane enn de Ap noen gang gjorde.
BT170304 Samtidig vil vi bygge ny jernbane mellom Arna og Stanghelle og korte inn reisetiden på Vossebanen med inntil 15 minutter.
BT170304 Ingen steder er jernbane Stanghelle-Voss prioritert.
BT170304 I vår transportplan er vei og jernbane til Stanghelle være med.
BT170304 Han skriver at etatene hadde prioritert jernbane Arna-Voss.
VG170303 OSLO S ( VG ) Oslo sentrum må graves opp for å få på plass nye tunneler for jernbane og t-bane.
VG170303 Ifølge Trine Skei Grande skal 45 prosent av pengene som investeres de 12 neste årene, gå til jernbane .
DN170303 Som en konsekvens av at Oslo sentrum må graves opp for å få på plass de nye tunnelene for både jernbane og T-bane, vil de ytre delene av intercity-linjene til Skien, Lillehammer og Halden, og den nye Ringeriksbanen til Hønefoss bli kraftig forsinket, skriver VG.
DB170303 Likevel skal det meste av de 400 milliardene som er satt av til jernbane , bli investert i intercity-systemet rundt Oslo.
DA170303 - Bilpartiet Frp er også blitt glad i jernbane , ifølge Siv Jensen.
BT170303 Er det prioritert veldig mye til jernbane, får Østlandet mest penger fordi det er der det er mest jernbane .
BT170303 Er det prioritert veldig mye til jernbane , får Østlandet mest penger fordi det er der det er mest jernbane.
BT170303 En NTP skal gi prioriteringer for bilveier, gang- og sykkeltiltak, kollektivtrafikk, jernbane , flyplasser, havner og annen sjøfart.
BT170303 Jernbane er generelt dyrere for staten, fordi det ikke lenger er vanlig å betale bompenger på tog.
BT170303 Er det prioritert veldig mye til jernbane, får Østlandet mest penger fordi det er der det er mest jernbane .
BT170303 Er det prioritert veldig mye til jernbane , får Østlandet mest penger fordi det er der det er mest jernbane.
BT170303 En NTP skal gi prioriteringer for bilveier, gang- og sykkeltiltak, kollektivtrafikk, jernbane , flyplasser, havner og annen sjøfart.
BT170303 Jernbane er generelt dyrere for staten, fordi det ikke lenger er vanlig å betale bompenger på tog.
BT170303 Jernbane og vei kan være ferdig planlagt slik at bygging kan starte i 2021 om det bygges på samme måte som i Ringeriksbanen, som er et langt mer komplisert prosjekt.
AP170303 Med nær 1000 milliarder kroner til rådighet får man en del vei og jernbane , selv i Norge.
AA170303 Som en konsekvens av at Oslo sentrum må graves opp for å få på plass de nye tunnelene for både jernbane og T-bane, vil de ytre delene av intercity-linjene til Skien, Lillehammer og Halden, og den nye Ringeriksbanen til Hønefoss bli kraftig forsinket, skriver VG.
VG170302 - Det er ikke for folk i Oslo, men for folk rundt Oslo, vi bygger jernbane , sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under presentasjonen av den kommende planen.
VG170302 Venstre-leder Trine Skei Grande peker på at 45 prosent av alle de om lag 1000 milliarder kronene i NTP skal gå til investeringer i jernbane .
VG170302 Regjeringen lover kraftige løft for både jernbane og vei.
DN170302 Solvik-Olsen, som har ansvaret for jernbane , vei, kyst og luftfart, gikk ikke inn på detaljene i den nye transportplanen som legges frem før påske.
DN170302 Solberg poengterte at ressursene må brukes på en enda bedre måte og la til at forfallet på vei og jernbane er blitt redusert for første gang på ti år.
DN170302 Mer gods skal over på jernbane , det må tenkes helhetlig ikke minst i veiprosjekter, og man må få mer igjen for hver eneste krone.
DN170302 Hun peker på at 45 prosent av alle de om lag 1.000 milliarder kronene i NTP skal gå til investeringer i jernbane , og at det er dermed tidenes grønneste og mest fremtidsrettede samferdselsprosjekt.
DN170302 En billion kroner skal settes av, over 400 milliarder på jernbane alene.
DN170302 - Må planlegge langsiktig ¶ - Jernbane blir det viktigste og mest attraktive transportmiddelet mellom våre byer.
DN170302 Han peker på at ny E16 og ny jernbane er et stort prosjekt som krever omfattende forberedelser.
DN170302 - Måten satsingen på ny E16 og jernbane fremstilles på, er en mesterlig øvelse i nytale.
DB170302 Regjeringen lover et kraftig løft for jernbane og vei, og sa blant annet at det er behov for ny nasjonal togtunnel under Oslo.
DB170302 Hvorvidt dette er tidenes satsing på jernbane eller ikke, mener Sivertsen er for tidlig å konkludere med, fordi det fremdeles er lite konkret hva som skal bygges og når det skal være ferdig.
DB170302 Historisk satsing på jernbane
DB170302 Statsminister Erna Solberg lover et kraftig løft for både jernbane og vei.
DB170302 Solvik-Olsen, som har ansvaret for jernbane , vei, kyst og luftfart, gikk ikke inn på detaljene i den nye transportplanen som legges fram før påske.
DB170302 Mer gods skal over på jernbane , det må tenkes helhetlig ikke minst i veiprosjekter, og man må få mer igjen for hver eneste krone.
DB170302 En billion kroner skal settes av, over 400 milliarder på jernbane alene.
DB170302 Der kom det fram at det skal satses stort på jernbane i flere deler av landet.
DA170302 Solberg poengterte at ressursene i neste periode må brukes på en enda bedre måte enn tidligere, og la til at forfallet på vei og jernbane er blitt redusert for første gang på ti år.
DA170302 Av transportbillionen skal over 400 milliarder penses inn på jernbane alene.
DA170302 Solberg poengterte at ressursene i neste periode må brukes på en enda bedre måte enn tidligere, og la til at forfallet på vei og jernbane er blitt redusert for første gang på ti år.
DA170302 Av transportbillionen skal over 400 milliarder penses inn på jernbane alene.
BT170302 Solberg poengterte at ressursene må brukes på en enda bedre måte og la til at forfallet på vei og jernbane er blitt redusert for første gang på ti år.
BT170302 Solberg poengterte at ressursene må brukes på en enda bedre måte og la til at forfallet på vei og jernbane er blitt redusert for første gang på ti år.
AP170302 Ut fra hva som i dag er kjent om planen har Aftenposten sammen med Solvik-Olsen gått gjennom mange av de viktigste prosjektene for vei, jernbane , luftfart og sjøtransport, og sjekket hva som egentlig er nytt sammenlignet med hva som tidligere er varslet.
AP170302 Samtidig som ny jernbane bygges skal det gjøres mye med dagens strekninger : Det betyr lange perioder med buss for tog rundt Oslo i sommer - se « pausene » for din strekning.
AP170302 Nå skal det satses nesten like mye på jernbane som på vei, med tanke på hvor mye penger Regjeringen og støttepartiene vil gi til NTP mellom 2018 - 2029.
AP170302 I denne saken kan du sjekke hvordan det går med « din » vei og jernbane .
AP170302 Hva er Regjeringen og Arbeiderpartiet uenige om for veier og jernbane ?
AP170302 - Dette er en historisk satsing på jernbane og kollektivtransport, og den grønneste transportplanen hittil, sier Venstres leder Trine Skei Grande.
AP170302 Ut fra hva som i dag er kjent om planen har Aftenposten sammen med Solvik-Olsen gått gjennom mange av de viktigste prosjektene for vei, jernbane , luftfart og sjøtransport, og sjekket hva som egentlig er nytt sammenlignet med hva som tidligere er varslet.
AP170302 Samtidig som ny jernbane bygges skal det gjøres mye med dagens strekninger : Det betyr lange perioder med buss for tog rundt Oslo i sommer - se « pausene » for din strekning.
AP170302 Nå skal det satses nesten like mye på jernbane som på vei, med tanke på hvor mye penger Regjeringen og støttepartiene vil gi til NTP mellom 2018 - 2029.
AP170302 I denne saken kan du sjekke hvordan det går med « din » vei og jernbane .
AP170302 Hva er Regjeringen og Arbeiderpartiet uenige om for veier og jernbane ?
AP170302 - Dette er en historisk satsing på jernbane og kollektivtransport, og den grønneste transportplanen hittil, sier Venstres leder Trine Skei Grande.
AA170302 Statsminister Erna Solberg ( H ) mener transportplanen en historisk satsing på jernbane og kollektivtrafikk.
AA170302 KrF-leder Knut Arild Hareide slo på pressekonferansen fast at det for første gang siden krigen bygges jernbane i " jomfruelig terreng ", mens Frp-leder Siv Jensen anførte at " bilpartiet Frp er blitt veldig glad i jernbanen ".
AA170302 Av transportbillionen skal over 400 milliarder penses inn på jernbane alene.
AA170302 Solberg poengterte at ressursene må brukes på en enda bedre måte og la til at forfallet på vei og jernbane er blitt redusert for første gang på ti år.
AA170302 Hun peker på at 45 prosent av alle de om lag 1.000 milliarder kronene i NTP skal gå til investeringer i jernbane , og at det er dermed tidenes grønneste og mest framtidsrettede samferdselsprosjekt.
AA170302 - Jernbane blir det viktigste og mest attraktive transportmiddelet mellom våre byer.
AA170302 Vi kan holde oss til jernbane som eksempel : Lekkasjene fra nasjonal transportplan tyder på at det heller ikke nå kommer penger til ny godsterminal i Trondheim.
DA170301 I hvert fall ikke hvis vi ser på hvordan Frp og Høyre har økt investeringene og vedlikeholdet av vei og jernbane betraktelig sammenlignet med sist gang Ap var i regjering.
DA170301 Dersom LOs medlemmer vil ha grobunn for arbeidsplasser, fortsatte prioritering av investering og vedlikehold av vei og jernbane , er det kun ett valg til høsten : Fortsatt regjeringsdeltakelse for Frp.
BT170301 Der varslet han at regjeringen ville bygge en ny og moderne vei og jernbane til Voss, med Arna-Stanghelle som første byggetrinn.
BT170301 Solberg kunne stått på Arna stasjon i dag og sagt at jernbane er viktigst, og satt Bergensbanen foran kyststamveien.
BT170301 Det er trygt å si at det er større folkelig engasjement for en trygg E16 og ny jernbane , enn for en fergefri vei til Stavanger.
AP170301 | Norsk jernbane snur : Nå letes det etter dobbeltdekkere til Østfoldbanen ¶
AP170301 Flere ganger har norsk jernbane stilt dette spørsmålet, og selv besvart det, i den ene utredningen etter den andre.
AP170301 | Norsk jernbane snur : Nå letes det etter dobbeltdekkere til Østfoldbanen ¶
AP170301 Flere ganger har norsk jernbane stilt dette spørsmålet, og selv besvart det, i den ene utredningen etter den andre.
VG170228 Hun sier transportplanen også innebærer satsing på fiskehavner og jernbane . 2,4 milliarder til flyplass ¶
VG170228 Etter det VG erfarer er dette i milliarder den mest omfangsrike transportplanen noensinne og det skal komme store nye satsinger innenfor blant annet jernbane .
VG170228 Rasutfordringer, svingete veier og jernbane , dype fjorder og mange områder med dårlig vedlikehold.
VG170228 - Dette gjør vi ikke bare fordi vi synes jernbane , bil og vei er gøy.
DN170228 Tredve kilometer parallell utbygging av ny vei og jernbane mellom Arna og Stanghelle i Hordaland kommer inn i regjeringens nye Nasjonal Transportplan.
DA170228 Politikerne har brukt mye tid på å bli enige om hvor mye som skal gå til vei i forhold til kollektivtransport og jernbane , samt finne en god fordeling på bevilgninger mellom by og distrikt.
BT170228 Solberg forklarte det med tekniske årsaker, og at det tar tid å planlegge jernbane .
BT170228 PÅ SKINNER : Statsminister Erna Solberg kom til Arna for å fortelle at regjeringen vil gi penger til å bygge ny vei og jernbane til Stanghelle.
BT170228 Et av prosjektene som er helt nytt i denne NTP-en, er ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle.
AA170228 Rasutfordringer, svingete veier og jernbane , dype fjorder og mange områder med dårlig vedlikehold.
VG170227 Politikerne skal bli enige om hvor mye som skal gå til vei i forhold til kollektivtransport og jernbane samt finne en god fordeling på bevilgninger mellom by og distrikt.
VG170227 - Vi har hatt en god prosess og forsøkt å få til en god balanse mellom vei, jernbane , sjøsatsing og luft.
SA170227 KrFs Hans Fredrik Grøvan sier NTP-forhandlingene er sammensatte fordi politikerne skal bli enige om hvor mye som skal gå til vei i forhold til kollektivtransport og jernbane samt finne en god fordeling på bevilgninger mellom by og distrikt.
DB170227 KrFs Hans Fredrik Grøvan sier NTP-forhandlingene er sammensatte fordi politikerne skal bli enige om hvor mye som skal gå til vei i forhold til kollektivtransport og jernbane samt finne en god fordeling på bevilgninger mellom by og distrikt.
BT170227 Vei og jernbane til Stanghelle : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) har tidligere vært tydelig på at han ønsker å realisere dette prosjektet i den kommende NTP, senest i et skriftlig svar til Stortinget rett før jul.
AP170227 Omtrent 45 prosent skal gå til jernbane .
AP170227 Nå har vi kapasitet til å dekke veksten i persontrafikken flere tiår frem i tid, sier sveitsisk jernbane .
AP170227 De rødgrønne satte seg som mål å bygge moderne, dobbeltsporet jernbane fra Oslo til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg i 2024, og videre til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030.
AP170227 Både i Zürich og Stockholm smelter jernbane og T-bane tettere sammen, med stasjoner der passasjerene kan gå rett fra det ene transportmiddelet til det andre.
AP170227 - Bilpartiet Fremskrittspartiet er nemlig også blitt veldig glad i jernbane , sa finansminister Siv Jensen ( Frp ).
AP170227 Omtrent 45 prosent skal gå til jernbane .
AP170227 Nå har vi kapasitet til å dekke veksten i persontrafikken flere tiår frem i tid, sier sveitsisk jernbane .
AP170227 De rødgrønne satte seg som mål å bygge moderne, dobbeltsporet jernbane fra Oslo til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg i 2024, og videre til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030.
AP170227 Både i Zürich og Stockholm smelter jernbane og T-bane tettere sammen, med stasjoner der passasjerene kan gå rett fra det ene transportmiddelet til det andre.
AP170227 - Bilpartiet Fremskrittspartiet er nemlig også blitt veldig glad i jernbane , sa finansminister Siv Jensen ( Frp ).
AP170227 Nå har vi kapasitet til å dekke veksten i persontrafikken flere tiår frem i tid, sier sveitsisk jernbane .
AP170227 De rødgrønne satte seg som mål å bygge moderne, dobbeltsporet jernbane fra Oslo til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg i 2024, og videre til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030.
AP170227 Både i Zürich og Stockholm smelter jernbane og T-bane tettere sammen, med stasjoner der passasjerene kan gå rett fra det ene transportmiddelet til det andre.
AP170227 Nå har vi kapasitet til å dekke veksten i persontrafikken flere tiår frem i tid, sier sveitsisk jernbane .
AP170227 De rødgrønne satte seg som mål å bygge moderne, dobbeltsporet jernbane fra Oslo til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg i 2024, og videre til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030.
AP170227 Både i Zürich og Stockholm smelter jernbane og T-bane tettere sammen, med stasjoner der passasjerene kan gå rett fra det ene transportmiddelet til det andre.
AA170227 KrFs Hans Fredrik Grøvan sier NTP-forhandlingene er sammensatte fordi politikerne skal bli enige om hvor mye som skal gå til vei i forhold til kollektivtransport og jernbane samt finne en god fordeling på bevilgninger mellom by og distrikt.
DA170223 To tredjedeler av dagens jernbane ble bygd for mer enn 100 år siden.
DA170223 Moderne jernbane har imidlertid fantastiske fortrinn : stor kapasitet, høy fart, lave klima- og miljøutslipp, få ulykker og lite arealbehov ( legger mindre beslag på dyrket mark ) sammenlignet med vei.
DA170223 Jernbane som transportform vis-à-vis vei og fly har blitt diskriminert i 40 år.
AP170223 Vinner Arbeiderpartiet høstens valg, kan Eirik Sivertsen komme til å endre kraftig på Ketil Solvik-Olsens planer for norsk biltrafikk, veier og jernbane .
AP170223 Moderne dobbeltsporet jernbane skal stå klar mellom Oslo og Fredrikstad, Tønsberg og Hamar i 2024.
AP170223 Men helst ønsker vi en mer integrert jernbane , der ett selskap tar et helhetlig ansvar.
AP170223 I dag er den uttalte linjen at moderne, dobbeltsporet jernbane skal stå klar til Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss i 2024.
AP170223 Helt avgjørende for fremtidens reiser blir utviklingen på områder som selvkjørende biler, veiutbygging og jernbane .
AP170223 Fakta : Dette er InterCity - moderne jernbane på Østlandet ¶
AP170223 Jernbane
AP170223 Jernbane : ¶
BT170221 Milliardene vil sitte løst i debattene til høsten : « Vi har brukt så og så mange millioner mer enn de rødgrønne gjorde på jernbane », « Det har aldri blitt bevilget så mye penger til kultur ! » og så videre.
AP170221 Norsk jernbane endres fullstendig i 2017.
AP170221 Brynsbakken, den første bakken fra Oslo S og i retning Lillestrøm, er stadig en hodepine for norsk jernbane .
AA170221 | Hvorfor ødelægge Bymarkens natur og ro med en jernbane og med dens tilbehør ?
AA170221 Hvorfor ødelægge Bymarkens natur og ro med en jernbane og med dens tilbehør ?
DN170217 Omleggingen vil føre til mindre frakt av post med fly og en overgang til mer miljøvennlig transport med jernbane .
AA170217 Omleggingen vil føre til mindre frakt av post med fly og en overgang til mer miljøvennlig transport med jernbane .
BT170216 Med tanke på hvor mye statlige penger som brukes på jernbane på Østlandet, er det ikke urimelig av politikerne i Bergen å kreve et enda større bidrag til Bybanen.
BT170216 Lillebø ¶ Jernbane og bybane er fremdeles fremtiden.
BT170216 Én time kortere reisetid mellom Oslo og Bergen høres lite ut, men det er et stort skritt i retning av en mer moderne jernbane mellom landets to største byer.
DB170203 ¶ NATURVERDIER : Store felles naturområder hvor alle har lik tilgang til jakt og fiske, jernbane eller kontrollen med og eierskap til svært viktige selskap for landet.
DB170203 Store felles naturområder hvor alle har lik tilgang til jakt og fiske, jernbane eller kontrollen med og eierskap til svært viktige selskap for landet.
DB170201 Men kritikken føles hul, og spesielt hul lyder LOs kritikk om at det trengs mer penger til jernbane , når vi har økt nettopp disse bevilgningene med 50 prosent etter regjeringsskiftet.
DB170201 Direktoratet skal også koordinere tilbudet på norsk jernbane og samordne med annen kollektivtransport.
DB170201 Bane NOR får faglig frihet og økonomisk langsiktighet til å prioritere sine utbygginger, med mål om å få 10 - 15 prosent mer jernbane ut av hver krone.
DB170131 Den plikten er ikke mer hellig enn at Solvik-Olsen for eksempel i Bygdanytt i desember lovet både « ny vei og jernbane mellom Arna og Stanghelle i neste NTP ».
AP170131 Etter at Aftenposten skrev om korrupsjonssiktede, europeiske entreprenørgiganter, som arbeider for norsk jernbane og konkurrerer om milliardkontrakter på vei, har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité grepet fatt i saken.
DB170130 Teknisk og praktisk er jernbane et integrert, kapitalkrevende og rigid system som krever samhandling på alle nivåer.
DB170130 Hovedproblemet for norsk jernbane er ikke eierskap men manglende vedlikehold, svak fornyelse og for liten kapasitet til å ta unna den økende trafikken.
DB170130 Det store spørsmålet er om reformen vil gi mer jernbane for statens penger og bedre forhold for de reisende.
DB170128 1 ) Lærerløftet - en storstilt videreutdanning av lærere ¶ 2 ) 11 måneders studiestøtte ¶ 3 ) 700 nye studentboliger årlig ( 1000 i 2017 ) ¶ 4 ) 2000 nye studieplasser ¶ 5 ) Vern av Lofoten,Vesterålen,Senja og Mørefeltene ¶ 6 ) 4, 6 mrd til miljøvennlig samferdsel ( jernbane , kollektiv og nullutslippsbiler ) ¶ 7 ) Et grønt skatteskifte på 9.2 mrd med bl.a. betydelige lettelser for de mest miljøvennlige bilen ( el og p
AP170127 Innen 2030 skal Kinas jernbane utvides til hele 200.000 kilometer, hvorav 70.000 for lyntogtrafikk.
AP170127 I alt 22.000 kilometer av Kinas 124.000 kilometer jernbane trafikkeres nå av lyntog, og det tilsvarer 65 prosent av hele verdens lyntogkapasitet.
DB170126 Norges største transportør av gods på jernbane , CargoNet, melder at antall uforutsette kanselleringer er redusert med 80 prosent de siste to-tre årene.
AP170126 Uværet og rasfaren i de nordligste fylkene skaper fremdeles problemer for fremkommeligheten både på vei og jernbane .
DN170125 Ny Fornebubane skal gå nær både jernbane og store veianlegg.
AP170125 Blant prosjektene er et nytt satelittbasert overvåkningssystem for landets luftfart, oppgraderinger av broer, demninger, motorveier og jernbane , nye strømledninger for fornybar energi, og et hurtigtog mellom Houston og Dallas i Texas.
DN170123 De siste årene har Kina satset stadig mer på å bygge infrastruktur som veier, jernbane , kraftverk, flyplasser og havner, slik de også har gjort i Afrika.
DN170123 De siste årene har Kina satset stadig mer på å bygge infrastruktur som veier, jernbane , kraftverk, flyplasser og havner, slik de også har gjort i Afrika.
DB170123 Høyre stimulerer næringsliv og norske eiere gjennom rekordsatsing på vei og jernbane og på lavere skatt.
AP170112 Stridsvogner og tropper flyttes nå på vei og med jernbane til Polen, der alt skal utplasseres.
DN170105 | Industrimiljøer vil bruke 2,6 milliarder på jernbane
DN170102 Veier, jernbane , undergrunnsbaner og bygninger er kommet på plass i rekordtempo.
DN170102 Turen fra Shanghai til Kunming med ordinær jernbane tar i dag mellom 35 og 40 timer.
AP170101 Stasjonen ligger der ennå, som et mørklagt spøkelse og symbol på feilslått planlegging og satsing på jernbane i hovedstaden.
AP170101 Stasjonen ligger der ennå, som et mørklagt spøkelse og symbol på feilslått planlegging og satsing på jernbane i hovedstaden.
DA161230 Den skal også vurdere behov for jernbane som del av en fast forbindelse.
AP161210 Blant tiltakene som nevnes er bompengefinansierte bypakker, midler til vei og jernbane , arealplaner og statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter.
AP161203 Fornøyde med mer penger til kollektiv og jernbane
AP161203 - I tillegg er NAF fornøyde med forslaget om å styrke bypakkene med både kollektiv og jernbane , sier Sagedal.
AP161118 Det er 10 milliarder mer enn alle pengene til veier og jernbane .
SA161021 Her ble anlagt kirkegård og jernbane .
AP161006 Resten av budsjettet går grovt regnet til, blant veldig mye, å drive sykehus, forsvar og politi, samt å bygge veier og jernbane .
SA160923 Og i 1879 ble Kristiania og Göteborg forbundet med jernbane , med grenseovergang ved Kornsjø i Østfold.
SA160923 I 1871 ble hovedstedene i Norge og Sverige tilknyttet hverandre med jernbane via Kongsvinger.
AP160923 Hun erkjente også at norsk jernbane har ganske mye å lære om punktlighet.
AP160923 Og i 1879 ble Kristiania og Göteborg forbundet med jernbane , med grenseovergang ved Kornsjø i Østfold.
AP160923 I 1871 ble hovedstedene i Norge og Sverige tilknyttet hverandre med jernbane via Kongsvinger.
AP160917 | Valgmaskinen til Putin sikrer makten med nye motorveier, jernbane og fest i sølvregn ¶
AP160917 | Valgmaskinen til Putin sikrer makten med nye motorveier, jernbane og fest i sølvregn ¶
AP160727 Er du oppdatert på når og hvordan staten planlegging av nye veier, jernbane , lufthavner og kaianlegg ?
SA160722 Avstand til offentlig vei og jernbane
SA160722 - Vi har bestemmelse for hvor nære vei eller jernbane du kan bygge, hvis ikke arealplanen sier noe annet, sier Anders Kirkhus, seniorrådgiver i Sintef Byggforsk.
AP160604 Det som vokser kraftig er nytte-, vare- og tungtransport, som det til dels blir svært vanskelig å flytte til godstransport på jernbane .
AP160602 Fra konkurransen om jernbane i Sverige er den Hongkong-baserte giganten MTR, Deutsche Bahns datterselskap Arriva, svenske SJ og datterselskaper av franske og nederlandske statlige baner aktuelle.
AP160602 Fakta : Slik skal norsk jernbane settes ut på anbud : ¶
SA160504 Fjernvarmenettet låser energi - og klimapolitikken på samme måte som en jernbane binder opp byutviklingen.
AP160428 2015 var det første året på mer enn 10 år at vedlikeholdsetterslepet på jernbane faktisk ble redusert.
AP160423 - Jeg kunne nevnt straffeloven som Ap sa ikke kunne innføres, men som Anders har fått på plass, veiene som Ketil har bygd, antall ulykker som er halvert, satsingen på jernbane og vei som er økt med 50 prosent.
DA160419 Jernbaneverket er opptatt av koblingen mellom jernbane og buss.
AP160419 - Storo har T-bane, jernbane , buss og trikk.
AP160419 - Storo har T-bane, jernbane , buss og trikk.
DA160414 LES OGSÅ : Jernbane til Forus og Ullandhaug : Lanserer ny kollektivløsning ¶
AP160330 - Disse planene er veldig gode, men de krever enorme offentlige bevilgninger til T-bane og jernbane .
AP160330 - Disse planene er veldig gode, men de krever enorme offentlige bevilgninger til T-bane og jernbane .
AP160324 Industrien i Kristiania sto i fare for å bli utkonkurrert av virksomheter andre steder som lå nærmere jernbane og nærmere havnene.
AP160324 I 1919 kunne direktøren for Akersbanen AS melde at interessen for å bygge ut transportkapasiteten langs Akerselva med kanalisering eller en jernbane var falt helt bort.
AP160324 Den tok over mer og mer av godstransporten, og tok livet av planer om både kanal på og jernbane langs Akerselva.
AP160324 Den ble kalt Bruksbanen rett og slett fordi den skulle være en jernbane som betjente flest mulig av brukene langs elven.
AP160322 Redusert vedlikeholdsetterslepet for første gang på flere tiår både på vei og jernbane .
AP160315 JBVs egen dokumentasjon av tilstanden på norsk jernbane er ufullstendig.
DA160229 Ved å øke satsingen på godstransport på jernbane og sjø skal etatene også sørge for at ¶
AP160204 Det er ikke idealistiske aktører vi snakker om her, aktører som skal tjene penger på norsk jernbane , sier han.
AP160203 I tillegg har partiet et mål om å få slutt på diesel-drevet jernbane i landet, og å utvikle og innføre fornybart drivstoff på innenriks luftfart.
AP160201 Mellom Larvik og Porsgrunn bygges ny E18 og morderne jernbane .
AP160130 I 1953 raste både vei og jernbane ut.
AP160128 Interessert i kollektivtransport og jernbane ?
AP160118 Fortsette med reformer i nettverkindustrien som post og jernbane .
AP160118 - Vi har tidligere fått på plass en del tiltak som gir kutt i klimagassutslipp både når det gjelder miljøvennlig drivstoff, mer miljøvennlige biler, kollektivtranport og jernbane .
AP160111 Tunnelen skal bygges for jernbane og innlemmes i Kinas store rutenett for hurtigtog.
DA160105 Når vi kan få opptil sju forskjellige aktører som skal drive jernbane , i tillegg til NSB, kan det føre til mer byråkrati og dårligere kommunikasjon, mener fagforeningene som organiserer ansatte i jernbanen.
DA160105 Når vi kan få opptil sju forskjellige aktører som skal drive jernbane , i tillegg til NSB, kan det føre til mer byråkrati og dårligere kommunikasjon, mener fagforeningene som organiserer ansatte i jernbanen.
AP160103 Vil følge opp utviklingen med offentlig tjenestetilbud og infrastruktur, men mener en raskere vekst enn det som allerede ligger inne vil by på store utfordringer, i tillegg til den planlagte etableringen av godsterminal og jernbane .
AP160103 Ikke bare har kommunene, men også fellesråd for Øvre og Nedre Romerike, og for Follo, og en lang rekke instanser innenfor jernbane , veivesen, handelsstand og miljøbevegelse, dessuten historielag, politiske partier, LO, NHO og Virke presentert innsigelser.
AP160101 Vi skal bygge nye veier, ny jernbane , utvikle nye ideer, skape nye produkter og klimavennlige løsninger.
AP160101> Vi skal bygge nye veier, ny jernbane , utvikle nye ideer, skape nye produkter og klimavennlige løsninger.