AA170912jentelunsjer og jentekvelder kommer det kvinnelige rollemodeller som forteller om sin studietid og jobbhverdag.