SA160627 Ragne Kristine Sigmond ¶ jabryllupsfoto.no / Pia Sundnes ¶
AP160627 Ragne Kristine Sigmond ¶ jabryllupsfoto.no / Pia Sundnes ¶