SA170105 Som administrasjonens øverste leder har han også ansvaret for iverksettingsfasen , og således gode muligheter til å påvirke hvilke vedtak som skal settes ut i livet av de mange vedtakene som de folkevalgte har lagt på bordet.
SA170105 Skal myndigheten legges til et politisk eliteorgan eller spres utover i det politiske systemet ? Iverksettingsfasen : Hvem påvirker tiltakenes konkrete utforming ?
SA170105 Formelt er rådmannens innflytelse knyttet til utformings- og iverksettingsfasen .