AP171215 Han uttalte at han var inspirert av Islamsk Råd under karikaturstriden ( at han nå benekter dette, registrerer jeg som en pussighet ), og brukte Tariq Ramadan ukritisk som inspirasjonskilde for hvordan dette nye, politiske fellesskapet skulle etableres.
AP171212 Islamsk Råd Norge ( IRN ) har i en årrekke etterlyst en fungerende handlingsplan som kan implementeres for å bekjempe hatytringer og islamofobi.
DA171208 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan innkaller nå Organisasjonen for Islamsk Samarbeid, den største muslimske organisasjonen i verden til et krisemøte i Istanbul i neste uke.
DB171207 Når du er en slik tung paraply-organisasjon som fungerer som mange norske muslimers ansikt uttad, Islamsk Råd Norge, hjelper det fint lite å skrive " antisemittiske og muslimfiendtlige holdninger må bekjempes " på Facebook.
SA171206 I dag administrerer en islamsk stiftelse al-Aqsa, mens jøder får lov til å besøke, men ikke be på plassen, kun ved Klagemuren i Jerusalems okkuperte gamleby.
SA171206 Tyrkia har samtidig innkalt til et toppmøte i Organisasjonen for islamsk samarbeid den 13. desember for å drøfte Jerusalem-spørsmålet.
DN171206 I dag administrerer en islamsk stiftelse al-Aqsa, mens jøder får lov til å besøke, men ikke be på plassen, kun ved Klagemuren i Jerusalems okkuperte gamleby.
DA171206 Kohn er også styreleder i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, og Sultan er tidligere leder av Islamsk Råd Norge.
DA171206 Kohn er også styreleder i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, og Sultan er tidligere leder av Islamsk Råd Norge.
AA171206 Tyrkia har samtidig innkalt til et toppmøte i Organisasjonen for islamsk samarbeid den 13. desember for å drøfte Jerusalem-spørsmålet.
AA171206 I dag administrerer en islamsk stiftelse al-Aqsa, mens jøder får lov til å besøke, men ikke be på plassen, kun ved Klagemuren i Jerusalems okkuperte gamleby.
DN171205 Videre advarte han om et slikt steg vil føre til at Tyrkia kaller inn til et hastemøte i Organisasjonen for Islamsk samarbeid ( OIC ), og han advarte også om at Tyrkia kan « gå så langt » som å kutte alle bånd til Israel.
DA171205 Videre advarte han om et slikt steg vil føre til at Tyrkia kaller inn til et hastemøte i Organisasjonen for Islamsk samarbeid ( OIC ), og han advarte også om at Tyrkia kan « gå så langt » som å kutte alle bånd til Israel.
NL171203 « Islamsk terrorisme ble grunnleggende forstått, ikke som en religiøst begrunnet handling, men som ikke-akseptable, om enn til dels forståelige svar på diskriminering, utenforskap eller vestlig aggresjon », skriver Tvedt.
VG171128 | Støtten til Islamsk Råd Norge blir avsluttet ¶
VG171128 Stortingets familie- og kulturkomité innstilte tirsdag på at andre rate i støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) ikke skal utbetales.
VG171128 Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.
VG171128 PENGESTOPP : Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar ( t.h. ), leder av kvinnegruppen Smaira Iqbal og styreleder Zaeem Shaukat ( t.v. ) etter møtet mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen tidligere i høst.
VG171128 Ifølge avisen Vårt Land er dette en organisasjon dannet av fem moskeene som i år har brutt ut av Islamsk Råd Norge.
VG171128 Den årlige statsstøtten til Islamsk Råd har vært på 1,3 millioner kroner og har blitt utbetalt to ganger årlig.
VG171128 Islamsk Råd Norge ( IRN ) klaget 20. november i år på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen.
VG171128 ) etter møtet mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen tidligere i høst.
SA171128 Menigheten i landsbyen al-Rawda, hvor angrepet fant sted, var såkalte sufier, en islamsk retning som er erklært kjettersk av mange islamistiske grupperinger.
DB171128 ¶ MISTER STØTTEN : Leder i Islamsk Råd Norge, Ghulam Abbas, på vei ut etter møtet mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen 26. september.
DB171128 ¶ MISTER STØTTEN : Leder i Islamsk Råd Norge, Ghulam Abbas, på vei ut etter møtet mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen 26. september.
DB171128 Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.
DB171128 Ga Islamsk Råd dødsdommen : - Det er sjelden man blir så skuffet og trist over å ha fått rett ¶
DB171128 Den årlige statsstøtten til Islamsk Råd har vært på 1,3 millioner kroner og har blitt utbetalt to ganger årlig.
DB171128 ( NTB ) ¶ Islamsk Råd klager inn Kulturdepartementets kutt i statsstøtten ¶
DB171128 Islamsk Råd Norge ( IRN ) klaget 20. november i år på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen.
DA171128 | Støtten til Islamsk Råd Norge blir avsluttet ¶
DA171128 Stortingets familie- og kulturkomité innstilte tirsdag på at andre rate i støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) ikke skal utbetales.
DA171128 Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.
DA171128 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar ( t.h. ), leder av kvinnegruppen Smaira Iqbal og styreleder Zaeem Shaukat ( t.v. ) etter møtet mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen i slutten av september.
DA171128 Den årlige statsstøtten til Islamsk Råd har vært på 1,3 millioner kroner og har blitt utbetalt to ganger årlig.
DA171128 Islamsk Råd Norge ( IRN ) klaget 20. november i år på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen.
DA171128 ) etter møtet mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen i slutten av september.
BT171128 | Støtten til Islamsk Råd Norge blir avsluttet ¶
BT171128 Stortingets familie- og kulturkomité innstilte tirsdag på at andre rate i støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) ikke skal utbetales.
BT171128 Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.
BT171128 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar ( t.h. ), leder av kvinnegruppen Smaira Iqbal og styreleder Zaeem Shaukat ( t.v. ) etter møtet mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen i slutten av september.
BT171128 Den årlige statsstøtten til Islamsk Råd har vært på 1,3 millioner kroner og har blitt utbetalt to ganger årlig.
BT171128 Islamsk Råd Norge ( IRN ) klaget 20. november i år på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen. t ¶
BT171128 ) etter møtet mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen i slutten av september.
AP171128 | Støtten til Islamsk Råd Norge blir avsluttet ¶
AP171128 Stortingets familie- og kulturkomité innstilte tirsdag på at andre rate i støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) ikke skal utbetales.
AP171128 Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.
AP171128 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ), Mehtab Afsar ( t.h. ), sammen med leder av kvinnegruppen Smaira Iqbal og styreleder Zaeem Shaukat ( t.v. ) etter møtet mellom IRN og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen i slutten av september.
AP171128 Den årlige statsstøtten til Islamsk Råd har vært på 1,3 millioner kroner og har blitt utbetalt to ganger årlig.
AP171128 Islamsk Råd Norge ( IRN ) klaget 20. november i år på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen.
AP171128 I Gambia gikk president Adama Barrow, og koalisjonen han representerer, i fjor til valg på verdier som ytringsfrihet, fengselsreformer, avskaffelse av dødsstraff, avskaffelse av Gambia som islamsk stat - et påfunn fra den avgåtte diktatoren ett år før han ble kastet - og gjenopptagelse i internasjonale fora som Den internasjonale straffedomstolen og Det britiske samveldet.
AP171128 Gambias president Barrow har forlengs avvist den falne diktatorens svært upopulære påfunn om at landet skal være en islamsk stat, endringen var ikke implementert i lovverk og kunne ganske enkelt feies bort.
AP171128 Han griper fatt i utsagn fra Kairo-erklæringen, som omhandler islamsk syn på menneskerettigheter.
VG171127 - Det er viktig å presisere at likestilling i styrene er i tråd med islamsk trostradisjon, legger hun til.
DB171126 En sufi er en muslim som utøver islamsk mystikk.
AP171126 Store deler av verden diskuterte spørsmålet, ikke minst på grunn av USA og NATOs « krig mot terror », islamsk terrorisme og oppfordringer om jihad og krav om sharia, ikke bare i islamske land, men også i Europa.
AP171126 Nå var det ikke ganske enkelt én person som ble visket ut av noen fotografier, men ett av samtidens sentrale dokument som forsvant fra det bildet nasjonen ble presentert om verden ; et dokument, altså, hvor intet mindre enn Organisasjonen for islamsk samarbeid slo fast hva det moderne islam mener om menneskerettighetene.
AP171126 Kairo-erklæringen ble vedtatt i 1990 av 56 utenriksministre på en konferanse organisert av Organisasjonen for islamsk samarbeid.
AP171126 I 1990, allerede, på den nittende konferanse for utenriksministre organisert av Organisasjonen for islamsk samarbeid, hadde den berømte « Kairo-erklæringen » blitt vedtatt.
DN171124 | Mikroparti vil endre norsk økonomi etter islamsk modell ¶
DN171124 - Det ser ut som de har et ønske om å innføre islamsk finans i Norge.
AP171122 Rett i etterkant av kampanjen ble det klart at Islamsk Råd Norge mistet statsstøtten, noe som gjorde debatten enda mer betent.
VG171120 | Islamsk Råd sender inn klage på kutt i støtten ¶ Islamsk Råd Norge ( IRN ) har valgt å klage på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen.
VG171120 Utbetalingen som Islamsk Råd skulle ha fått i juli, og som ble frosset av Kulturdepartementet, utgjør halvparten av disse pengene - og det er dette som nå er klaget inn.
VG171120 Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.
VG171120 Les også : Den største moskeen bryter med Islamsk Råd ¶
VG171120 Les også : Alan Walker-manager slår tilbake mot DJ-kritikk ¶ | Islamsk Råd sender inn klage på kutt i støtten ¶
VG171120 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar ( th ), leder av kvinnegruppen Smaira Iqbal og styreleder Zaeem Shaukat ( t.v. ) etter et møte mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen i september.
VG171120 Den årlige utbetalingen til Islamsk Råd Norge ( IRN ) er på 1,3 millioner kroner.
VG171120 Bakgrunn : Fjerner statlig støtte til Islamsk Råd Norge ¶
VG171120 - Islamsk Råd anser vedtaket som dårlig begrunnet og lite konkret når det kommer til hvilken måte IRN etter departementets syn ikke lenger oppfyller vilkårene, sier advokatfullmektig Lisa Eian, som representerer rådet.
VG171120 ) etter et møte mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen i september.
DB171120 ¶ ISLAMSK RÅD : Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar ( th ), leder av kvinnegruppen Smaira Iqbal og styreleder Zaeem Shaukat ( t.v ) etter møtet mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen.
DB171120 ¶ ISLAMSK RÅD : Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar ( th ), leder av kvinnegruppen Smaira Iqbal og styreleder Zaeem Shaukat ( t.v ) etter møtet mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen.
DB171120 | Selena Gomez beskyldes for juks under årets American Music Awards ¶ ¶ ISLAMSK RÅD : Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar ( th ), leder av kvinnegruppen Smaira Iqbal og styreleder Zaeem Shaukat ( t.v ) etter møtet mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen.
DB171120 Utbetalingen som Islamsk Råd skulle ha fått i juli, og som ble frosset av Kulturdepartementet, utgjør halvparten av disse pengene.
DB171120 Regjeringen har mistet all tillit til Islamsk Råd Norge ¶
DB171120 Norges største muslimske trossamfunn valgte å melde seg ut av Islamsk Råd som følge av ansettelsen.
DB171120 Hun opplyser om at Islamsk Råd vektlegger i sin klage at de mener departementet ikke har kunnet konkretisere hvilke oppgaver de mener at de skal ha sviktet.
DB171120 Ga Islamsk Råd dødsdommen : - Det er sjelden man blir så skuffet og trist over å ha fått rett ¶
DB171120 Eians kollega, advokat Andreas Søreng Høiby, sier det bli galt å si at Islamsk Råd ikke lenger har tillit.
DB171120 Det har vært mye uenigheter rundt og i Islamsk Råd Norge det siste året.
DB171120 Det er beslutningen om å stanse denne utbetalingen at Islamsk Råd nå har klaget inn.
DB171120 Den årlige utbetalingen til Islamsk Råd Norge ( IRN ) er på 1,3 millioner kroner.
DB171120 DIREKTE : Islamsk Råd møtte pressen i april, etter et møte med kulturministeren i kjølvannet av ansettelsen av Lejla Hasic.
DB171120 BEKREFTER KLAGEN : Advokatfullmektig Lisa Eian, på vegne av Islamsk Råd Norge.
DB171120 ADVOKAT : Advokat for Islamsk Råd Norge, Andreas Søreng Høiby.
DB171120 - Viser til konkret arbeid ¶ Islamsk Råd argumenterer for at regjeringen har lagt for liten vekt på det konkrete og omfattende arbeidet som de faktisk har utført.
DB171120 - På bakgrunn av at de utmeldte trossamfunnene ikke lenger har Islamsk Råds tillit, støtter departementet seg på deres framstilling og slutter ut ifra det at IRN ikke lenger har tillit i det muslimske miljøet.
DB171120 ( Dagbladet ) : Advokatfullmektig Lisa Eian og advokat Andreas Søreng Høiby bekrefter i dag på vegne av Islamsk Råd at de vil klage inn regjeringens avgjørelse om å kutte driftsstøtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DB171120 ( Dagbladet ) : Advokatfullmektig Lisa Eian og advokat Andreas Søreng Høiby bekrefter i dag på vegne av Islamsk Råd at de vil klage inn regjeringens avgjørelse om å kutte driftsstøtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DB171120 Islamsk Råd mener at det kan ha hatt en større betydning for utmeldelsene, enn at IRN har beveget seg i en « feilaktig retning », sier Høiby.
DB171120 Islamsk Råd Norge mener de er urettferdig behandlet sammenliknet med Human Rights Service ¶
DB171120 - Islamsk Råd mener de har brukt tilskuddet de har fått akkurat i tråd med det formålet de har fått det til.
DB171120 - Islamsk Råd anser vedtaket som dårlig begrunnet og lite konkret når det kommer til hvilken måte IRN etter departementets syn ikke lenger oppfyller vilkårene, sier advokatfullmektig Lisa Eian.
DA171120 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge etter forrige møte med kulturministeren i april.
DA171120 Det er Advokatfullmektig Lisa Eian og advokat Andreas Søreng Høiby som på vegne av Islamsk Råd forteller at de vil klage inn Kulturdepartementets avgjørelse om å kutte driftsstøtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DA171120 Det er Advokatfullmektig Lisa Eian og advokat Andreas Søreng Høiby som på vegne av Islamsk Råd forteller at de vil klage inn Kulturdepartementets avgjørelse om å kutte driftsstøtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DA171120 | Islamsk Råd klager på kutt ¶
DA171120 Islamsk Råd mener Kulturdepartementets vedtak er dårlig begrunnet.
AP171120 | Islamsk Råd sender inn klage på kutt i støtten ¶ Islamsk Råd Norge ( IRN ) har valgt å klage på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen.
AP171120 Utbetalingen som Islamsk Råd skulle ha fått i juli, og som ble frosset av Kulturdepartementet, utgjør halvparten av disse pengene - og det er dette som nå er klaget inn.
AP171120 Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.
AP171120 Her er flere saker om konflikten rundt statsstøtten til Islamsk Råd Norge : ¶ | - Dro til Trondheim for å drepe tilfeldig offer med øks ¶
AP171120 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar ( t.h. ), leder av kvinnegruppen Smaira Iqbal og styreleder Zaeem Shaukat ( t.v. ) etter et møte mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen i september.
AP171120 Den årlige utbetalingen til Islamsk Råd Norge ( IRN ) er på 1,3 millioner kroner.
AP171120 | Islamsk Råd sender inn klage på kutt i støtten ¶
AP171120 - Islamsk Råd anser vedtaket som dårlig begrunnet og lite konkret når det kommer til hvilken måte IRN etter departementets syn ikke lenger oppfyller vilkårene, sier advokatfullmektig Lisa Eian, som representerer rådet.
AP171120 ) etter et møte mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen i september.
SA171118 Hvis jeg ringer et call-senter for å få teknisk hjelp, er det typisk at det er Mohammad som hjelper meg, og på sykehusene har veldig mange leger og sykepleiere islamsk bakgrunn.
VG171117 Krigen mot IS ¶ * * Den ytterliggående islamistgruppen IS ( « Islamsk stat » ) tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete.
VG171117 Krigen mot IS ¶ * * Den ytterliggående islamistgruppen IS ( « Islamsk stat » ) tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete.
VG171109 Det oppsto mye debatt da Islamsk Råd mistet statsstøtten, fordi regjeringen ikke lenger hadde tillit til at organisasjonen var i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon.
DB171108 ¶ OMSTRIDT : Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge og Hege Storhaug i Human Rights Service har begge vært omstridt, men bare den ene beholder statsstøtten.
DB171108 Regjeringen fjerner støtte til Islamsk Råd ¶ 3. november kom den endelige avgjørelsen om å kutte driftstilskuddet til organisasjonen.
DB171108 Organisasjonen møtte tverrpolitisk svekket tillit, og førte til at kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) kalte Islamsk Råd inn på teppet.
DB171108 Norges største muslimske trossamfunn valgte å melde seg ut av Islamsk Råd som følge av ansettelsen.
DB171108 Kvinne i nikab er Islamsk Råds nye fjes utad ¶
DB171108 Ifølge kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) blir det ikke riktig å sammenlikne tilskuddet til Human Rights Service med tilskuddet til Islamsk Råd.
DB171108 I et brev til kulturdepartementet, underskrevet av advokatfullmektig Lisa Eian på vegne av Islamsk Råd Norge, stiller organisasjonen spørsmål ved om regjeringen driver med forskjellsbehandling.
DB171108 I brevet vises det også til kulturminister Linda Hofstad Hellelands ( H ) uttalelse om saken på sin Facebook-side : « Når Islamsk Råd tillater at de ansatte bruker nikab kan det komme i veien for de gode formålene.
DB171108 I brevet understrekes det også at Hasic skulle gjøre kontorarbeid og ikke være Islamsk Råds ansikt utad, slik det ble framstilt i media.
DB171108 I brevet mener Islamsk Råd Norge at den omstridte ansettelsen av Leyla Hasic, som bærer av nikab, påvirket departementets vurdering av Islamsk Råds arbeid.
DB171108 I brevet mener Islamsk Råd Norge at den omstridte ansettelsen av Leyla Hasic, som bærer av nikab, påvirket departementets vurdering av Islamsk Råds arbeid.
DB171108 I brevet fra Islamsk Råd vises det til statsminister Erna Solbergs tale på Stortinget i forbindelse med saken hvor Solberg uttalte at « Det er litt av demokratiets pris, vi finansierer også våre kritikere ».
DB171108 Helleland vil ikke kommentere argumentet fra Islamsk Råd om at ansettelsen av Hasic kan bidra til brubygging, men : ¶
DB171108 Det ønsker heller ikke Islamsk Råd.
DB171108 Det har vært mye uenigheter rundt og i Islamsk Råd Norge det siste året.
DB171108 Brevet avsluttes med at Islamsk Råd Norge vurderer å klage på regjeringens avgjørelse.
DB171108 ( Dagbladet ) : Det var lenge varslet at regjeringen kom til å kutte den årlige utbetalingen på 1,3 millioner kroner til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DB171108 Islamsk Råd skriver også at organisasjonens konkrete arbeidsoppgaver er fulgt opp slik de skal.
VG171107 Ifølge islamsk tidsregning befinner vi oss i år 1438.
DB171106 Fembarns-faren ville bli islamsk kriger ¶
DA171102 Han ble filmet dansende i protest mot det gamle romerske teatret i Palmyra, bare noen måneder etter at Islamsk Stat ( IS ) hadde utført en rekke massehenrettelser der.
DB171101 Islamsk Råd Norge ( IRN ) mistet sin støtte fordi de angivelig skulle ha veket fra formålet med integrering ( basert på en grundig ansettelsesprosess som endte med at den nye kontormedarbeideren ble en ung kvinne som bruker nikab, etter vurderingen at hun var klart den best kvalifiserte ).
DB171101 I et land med en tung islamsk historie ble religionen praktisk talt forbudt i 70 år i sovjet-tida.
DB171031 I forrige uke holdt Mohammed bin Salman en tale der han lovte at han vil føre sitt land tilbake til et « moderat » islamsk styresett og « knuse » islamistiske ideologier.
DA171030 | Moskeer etablerer nytt nettverk etter utmelding fra Islamsk Råd Norge ¶
DA171030 Nå har Jamil og ICC dannet et nytt nettverk sammen med fire andre moskeer etter å ha brutt med Islamsk Råd.
DA171030 Leder for Islamsk Råd Mehtab Afsar ( f.v. ), statsminister Erna Solberg ( H ) ( i midten ) og Arshad Jamil ( t.h. ) under en omvisning i Islamic Cultural Centre ( ICC ) sin moské ved Tøyenbekken i Oslo i 2015.
DA171030 Etter at kulturministeren i høst holdt tilbake statsstøtten til Islamsk Råd Norge, og kjøttprodusenten Nortura trakk seg fra samarbeidet om halalsertifisering, meldte flere moskeer seg ut fra organisasjonen.
DA171030 Den ble stiftet torsdag sist uke og består av medlemmene fra moskeene Det Islamske Forbundet ( Rabita ), Islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina, Albansk Islamsk Kultursenter, Islamic Cultural Centre ( ICC ) og Centre Rahma.
DA171030 De fem moskeene som brøt med Islamsk Råd Norge ( IRN ), har etablert en ny organisasjon for å ha dialog med myndighetene og andre religiøse samfunn.
DA171030 - Vi har prøvd alt som er i vår makt for å få til en endring, sier Jamil, med henvisning til konfliktene i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP171030 | Moskeer etablerer nytt nettverk etter utmelding fra Islamsk Råd Norge ¶
AP171030 Nå har Jamil og ICC dannet et nytt nettverk sammen med fire andre moskeer etter å ha brutt med Islamsk Råd.
AP171030 Nortura varsler at de sier opp avtalen om halalsertifisering med Islamsk Råd Norge.
AP171030 Leder for Islamsk Råd Mehtab Afsar ( f.v. ), statsminister Erna Solberg ( H ) ( i midten ) og Arshad Jamil ( t.h. ) under en omvisning i Islamic Cultural Centre ( ICC ) sin moské ved Tøyenbekken i Oslo i 2015.
AP171030 Fakta : Islamsk Råd ¶ * 1989 : Islamsk Forsvarsråd, som mange anser som forløperen til Islamsk Råd, ble opprettet.
AP171030 Fakta : Islamsk Råd ¶ * 1989 : Islamsk Forsvarsråd, som mange anser som forløperen til Islamsk Råd, ble opprettet.
AP171030 Fakta : Islamsk Råd ¶ * 1989 : Islamsk Forsvarsråd, som mange anser som forløperen til Islamsk Råd, ble opprettet.
AP171030 Etter at kulturministeren i høst holdt tilbake statsstøtten til Islamsk Råd Norge, og kjøttprodusenten Nortura trakk seg fra samarbeidet om halalsertifisering, meldte flere moskeer seg ut fra organisasjonen.
AP171030 Den ble stiftet torsdag sist uke og består av medlemmene fra moskeene Det Islamske Forbundet ( Rabita ), Islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina, Albansk Islamsk Kultursenter, Islamic Cultural Centre ( ICC ) og Centre Rahma.
AP171030 De fem moskeene som brøt med Islamsk Råd Norge ( IRN ), har etablert en ny organisasjon for å ha dialog med myndighetene og andre religiøse samfunn.
AP171030 - Vi har prøvd alt som er i vår makt for å få til en endring, sier Jamil, med henvisning til konfliktene i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP171030 * 1993 : Islamsk Råd dannes.
DB171028 Så er det de som ikke er fullt så motivert, som har blitt lokket med tanken om å leve i en, etter sine oppfatninger, islamsk idealstat.
DB171028 I boka sammenstiller Ishaq dette tallet med den synkende andelen « hente-ekteskap » blant norskpakistanere og viser hvordan endringsprosessen er et resultat av en mangeårig, aktiv kamp, ført av unge muslimer med islamsk teologi som et sentralt middel.
DA171026 LES OGSÅ : - Det pågår en stor skittentøysvask i muslimske miljøer på grunn av misnøye med Islamsk Råd-leder Mehtab Afsar ¶
BT171026 HISTORIKER : Lena Larsen, religionshistoriker og tidligere leder i Islamsk Råd.
DB171024 Ga Islamsk Råd dødsdommen ¶
DA171023 Det var her en ny islamsk storhetstid skulle starte.
DA171021 Har han sagt det, er det et islamsk attentat.
DA171021 Fordi vi definerer som terrorisme det som er islamsk : « De som ikke er islamske, er ikke terrorister ».
BT171020 I tillegg har det også vært mye debatt om statsstøtten til Islamsk Råd Norge, som regjeringen nå fjerner, og til støtten til Human Rights Service ( HRS ), som regjeringen lar stå.
AP171020 De fleste med minoritetsbakgrunn, mange relativt ressurssvake og alle med ønsket om å ta del i byggingen av det første kalifatet siden 1924 - en islamsk stat basert på bokstavelig tolkede sharialover. 3rd-party-bio ¶
AP171020 De fleste med minoritetsbakgrunn, mange relativt ressurssvake og alle med ønsket om å ta del i byggingen av det første kalifatet siden 1924 - en islamsk stat basert på bokstavelig tolkede sharialover.
DA171019 Tusener av vestlige islamister lot seg lokke av drømmen om ny islamsk storhetstid, og strømmet til byen.
AP171019 Vikør, ekspert på islamsk historie, sier det enkle svaret på om IS vil fortsette i en eller annen form er « ja ».
AP171019 Den ytterliggående islamistgruppen IS tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete.
DN171018 * Den ytterliggående islamistgruppen IS ( « Islamsk stat » ) tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete.
DN171018 * Den ytterliggående islamistgruppen IS ( « Islamsk stat » ) tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete.
VG171017 Da IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi proklamerte kalifatet i irakiske Mosul i juni 2014 var visjonen å styre over et grensesprengende og stort islamsk rike.
SA171017 Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde hevder at « islamsk livsstil er det frie samfunnets største trussel », og en fylkesleder i Frp « hater islam og muslimer ».
DB171017 Den samme sommeren erklærte terrorgruppa IS « kalifatet » - en islamsk stat uten grenser med byen nord i Syria som dens hovedstad.
AA171017 For en uke siden trakk regjeringen tilbake støtten til Islamsk Råd Norge.
DB171016 ¶ MISTER DRIFTSSTØTTE : Mehtab Afsar er generalsekretær i Islamsk Råd Norge, som mister statsstøtten.
DB171016 Etter en turbulent tid endte regjeringen mandag med å stoppe driftsstøtten på 1,3 millioner til Islamsk Råd Norge.
DB171014 Den ytterliggående islamistgruppa IS tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete.
DB171014 De opprettet en politistyrke, en hær og grunnla en leir for militær opplæring, samt en skole for islamsk lov ( sharia ).
DB171014 - Jeg vil fortelle alle at det dere ser ikke er en islamsk stat.
AP171014 * Den ytterliggående islamistgruppa IS tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete.
AP171014 Aftenpostens sak om Parwin og norske myndigheters bruk av islamsk rett i sine avslag, fører til massiv kritikk fra fagfolk og politisk debatt.
AA171014 Denne uken mistet paraplyorganisasjonen Islamsk Råd statsstøtte.
AP171013 * Ble opprettet i 1979 for å beskytte prestestyret etter revolusjonen som endte med opprettelsen av en islamsk republikk i Iran.
DB171012 - Uavhengig av om organisasjonen din heter Islamsk råd Norge eller HRS, må vi hvert år gå gjennom hvem vi gir penger til.
DA171012 | Islamsk Råd Norge tar pause fra samarbeidsråd ¶ Islamsk Råd Norge ( IRN ) tar pause fra arbeidet med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) i et halvt år.
DA171012 Mehtab Afsar er generalsekretær i Islamsk Råd.
DA171012 Bakgrunnen for at IRN tar en pause, er at arbeidsutvalget i STL i begynnelsen av oktober besluttet å suspendere Islamsk Råd fra samarbeidsrådet.
DA171012 - Vi vet ikke lenger hvem Islamsk Råd snakker på vegne av.
DA171012 ( NRK ) ¶ | Islamsk Råd Norge tar pause fra samarbeidsråd ¶
DA171012 Islamsk Råd hadde tre representanter i rådet, men den ene trakk seg da det ble kjent at han var tiltalt for underslag av midler som var bevilget av STL.
DA171012 Gharahkhani stiller også spørsmålstegn ved at Høyre ønsket å opprettholde statsstøtten på 1,8 millioner kroner til den omstridte, islamkritiske organisasjonen Human Rights Service ( HRS ), som det var et flertall på Stortinget for å kutte støtten til, når de samtidig kutter støtten til Islamsk Råd Norge - som han mener er helt riktig.
DA171012 - Islamsk Råd Norge har misforstått rollen sin, som er å jobbe for integrering.
AA171012 Da det mandag ble klart at regjeringen stanser statsstøtten til Islamsk Råd Norge, spurte flere seg om det samme ville skje med støtten til HRS.
AA171012 Da det mandag ble klart at regjeringen stanser statsstøtten til Islamsk Råd Norge, spurte flere seg om det samme ville skje med støtten til HRS.
VG171011 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
DB171011 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
DA171011 Tilliten til Islamsk Råd Norge er sterkt svekket, mener tidligere generalsekretær Shoaib Sultan.
DA171011 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) har tidligere gått ut i Dagsavisen og varslet at de vurderer å avslutte samarbeidet med Islamsk Råd, blant annet på grunn av samarbeidsvansker med generalsekretær Mehtab Afsar.
DA171011 Leder i Dagsavisen : Riktig om Islamsk Råd ¶
DA171011 KRITISK : MDG-politiker Shoaib Sultan var generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) fra 2007 til 2010.
DA171011 Dagsavisen har vært i kontakt med samtlige av de fem moskeene og organisasjonene som mandag valgte å melde seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ) : Center Rahma, Peshawa Tro og Kultursenter, Al-Khidmat, Islamic Cultural Centre Norway og Imam Bediuzzeman Camii.
DA171011 | - Islamsk Råd gjør kanskje mer skade enn noe annet ¶
DA171011 Islamsk Råd Norge ( IRN ) ligger med brukket rygg etter at det i går ble kjent at regjeringen setter en stopper for statsstøtten.
DA171011 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
DA171011 Tilliten til Islamsk Råd Norge er sterkt svekket, mener tidligere generalsekretær Shoaib Sultan.
DA171011 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) har tidligere gått ut i Dagsavisen og varslet at de vurderer å avslutte samarbeidet med Islamsk Råd, blant annet på grunn av samarbeidsvansker med generalsekretær Mehtab Afsar.
DA171011 Leder i Dagsavisen : Riktig om Islamsk Råd ¶
DA171011 KRITISK : MDG-politiker Shoaib Sultan var generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) fra 2007 til 2010.
DA171011 Dagsavisen har vært i kontakt med samtlige av de fem moskeene og organisasjonene som mandag valgte å melde seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ) : Center Rahma, Peshawa Tro og Kultursenter, Al-Khidmat, Islamic Cultural Centre Norway og Imam Bediuzzeman Camii.
DA171011 ( NTB ) ¶ | - Islamsk Råd gjør kanskje mer skade enn noe annet ¶
DA171011 Islamsk Råd Norge ( IRN ) ligger med brukket rygg etter at det i går ble kjent at regjeringen setter en stopper for statsstøtten.
DA171011 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
AP171011 - Vi skal ikke ha trakassering av minoriteter, sier Støre, som ba regjeringen trekke støtten ut fra samme begrunnelse som regjeringen mandag trakk støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP171011 - Vi skal ikke ha trakassering av minoriteter, sier Støre, som ba regjeringen trekke støtten ut fra samme begrunnelse som regjeringen mandag trakk støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AA171011 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
DB171010 Sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet venter regjeringens tidligere støttepartier at islamkritiske HRS lider samme skjebne som Islamsk Råd Norge ( IRN ), ifølge Aftenposten.
DA171010 Uten inntekter ¶ Islamsk Råd står nå nesten uten inntekter etter at kjøttprodusenten Nortura har varslet at de avslutter sitt halalsertifiseringssamarbeid med IRN fra årsskiftet.
DA171010 Lederne i moskeene som har brutt ut fra Islamsk Råd Norge ( IRN ), er i dialog om en ny organisasjon.
DA171010 Kobilica sier han ikke tror at Islamsk Råd kan gjenfinne den posisjonen som organisasjonen har hatt, og sier det er på tide at et nytt organ etableres og tar over plassen til IRN.
DA171010 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge, sier tirsdag til Aftenposten at han ikke har planer om å trekke seg.
DA171010 Dagens leder : Riktig om Islamsk Råd ¶
AP171010 Mandag trakk Regjeringen støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) etter en helhetsvurdering.
AP171010 Mandag trakk Regjeringen støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) etter en helhetsvurdering.
AA171010 Lederne i moskeene som har brutt ut fra Islamsk Råd Norge ( IRN ), er i dialog om en ny organisasjon.
AA171010 Kobilica sier han ikke tror at Islamsk Råd kan gjenfinne den posisjonen som organisasjonen har hatt, og sier det er på tide at et nytt organ etableres og tar over plassen til IRN.
AA171010 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge, sier tirsdag til Aftenposten at han ikke har planer om å trekke seg.
AA171010 Islamsk Råd står nå nesten uten inntekter etter at kjøttprodusenten Nortura har varslet at de avslutter sitt halalsertifiseringssamarbeid med IRN fra årsskiftet.
AA171010 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge ( IRN ) lurer på hvorfor Kulturdepartementet mener de ikke tilfredsstiller kravet til statsstøtte.
VG171009 | Fjerner statlig støtte til Islamsk Råd Norge ¶
VG171009 SKUFFET : Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar etter et møte med kulturministeren i april.
VG171009 Mye trøbbel ¶ Islamsk Råd har vært under økende press etter mye uenigheter rundt og i rådet det siste året.
VG171009 Les også : Den største moskeen bryter med Islamsk Råd ¶
VG171009 Det er vesentlig tvil om Islamsk Råd Norge er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon og bidra til samarbeid og styrking av dialog, som det er et stort behov for, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til NRK.
VG171009 ‪ - Islamsk Råd har seg selv å takke - når de ikke har tatt klare oppfordringer om å kvitte seg med Mehtab Afsar har det kostet hele IRN hele tilliten !
VG171009 Islamsk Råd har fått 1,3 millioner kroner i årlig statsstøtte.
VG171009 | Profilerte norske muslimer : Tror Islamsk Råd vil forsvinne ¶
VG171009 VG mener : Islamsk Råds tap av ansikt ¶
VG171009 Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at det mandag ble klart at kulturminister Linda Hofstad Helleland trekker støtten til Islamsk Råd Norge, som følge av nikabdebatten.
VG171009 Nå spår flere muslimske samfunnsdebattanter at nikabdebatten blir spikeren i kista for Islamsk Råd Norge.
VG171009 NIKAB TIL BESVÆR : Islamsk Råd Norge, her representert ved generalsekretær Mehtab Afsar, styreleder Zaeem Shaukat og administrasjonskonsulent Leyla Hasic, har vært gjennom måneder med mye kritikk.
DB171009 Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge ( IRN ), sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) til NTB.
DB171009 ¶ MISTER STØTTEN : Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, mister støtten fra regjeringen.
DB171009 Regjeringen foreslår at driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge ikke utbetales.
DB171009 Organisasjonen møtte tverrpolitisk svekket tillit, og førte til at kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) kalte Islamsk Råd inn på teppet.
DB171009 Norges største muslimske trossamfunn valgte å melde seg ut av Islamsk Råd som følge av ansettelsen.
DB171009 Kulturministeren kaller Islamsk Råd inn på teppet ¶
DB171009 Kulturdepartementet har tidligere holdt tilbake støtte til Islamsk Råd.
DB171009 Islamsk Råd Norge ¶ Islamsk Råd Norge ( IRN ) er en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge, grunnlagt i 1993.
DB171009 I starten av oktober varslet også Nortura at de sier opp avtalen om halalsertifisering med Islamsk Råd Norge, som følge av at tilliten til IRN fra myndighetene, storsamfunnet og det muslimske samfunnet er svekket.
DB171009 Det har vært mye uenigheter rundt og i Islamsk Råd Norge det siste året.
DB171009 Dagbladet har forsøkt å komme i kontakt med Islamsk Råd Norge og generalsekretær Mehtab Afsar, som ikke har besvart våre henvendelser.
DB171009 ( Dagbladet ) : Den årlige utbetalingen på 1,3 millioner kroner til Islamsk Råd Norge ( IRN ) stoppes.
DB171009 Islamsk Råd Norge ¶
DB171009 ¶ Mister statsstøtten : Regjeringen vil fjerne støtten til Islamsk Råd Norge.
DB171009 Stortingspolitiker Abid Raja ( V ) sier til Dagbladet at han støtter regjeringens forslag om å stoppe den statlige støtten til Islamsk Råd Norge, og mener rådet har seg selv å takke.
DB171009 SISTE : NRK melder i ettermiddag at ytterligere fem organisasjoner og trossamfunn med til sammen rundt 10 000 medlemmer melder seg ut av Islamsk Råd Norge etter at Kulturdepartementet kutter støtten.
DB171009 Organisasjonen møtte tverrpolitisk svekket tillit, og førte til at kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) kalte Islamsk Råd inn på teppet.
DB171009 Nortura sier opp halal-avtale med Islamsk Råd ¶
DB171009 Norges største muslimske trossamfunn valgte å melde seg ut av Islamsk Råd som følge av ansettelsen.
DB171009 Mener Islamsk Råd har seg selv å takke ¶
DB171009 Kulturministeren kaller Islamsk Råd inn på teppet ¶
DB171009 I starten av oktober varslet også Nortura at de sier opp avtalen om halalsertifisering med Islamsk Råd Norge, som følge av at tilliten til IRN fra myndighetene, storsamfunnet og det muslimske samfunnet er svekket.
DB171009 Dagbladet har forsøkt å komme i kontakt med generalsekretær Mehtab Afsar og styreleder Zaeem Shaukat i Islamsk Råd Norge.
DB171009 ( Dagbladet ) : Mandag ble det kjent at regjeringen vil fjerne den årlige støtten på 1,3 millioner kroner til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DB171009 Islamsk Råd mener det er lite trolig at det overhodet finnes kvinner i Norge som bruker burka.
DA171009 | Regjeringen har mistet all tillit til Islamsk Råd Norge ¶
DA171009 Regjeringen stanser statsstøtten til Islamsk Råd Norge.
DA171009 - Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge ( IRN ), sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) til NTB.
DA171009 | Nok en moské melder seg ut av Islamsk Råd ¶
DA171009 Stadig flere moskeer melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ) etter bråket rundt generaksekretær Mehtab Afsar ( t.v. ).
DA171009 Islamic Cultural Centre ( ICC ) er foreløpig en av den siste i rekken av moskéer som trekker seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DA171009 For et par uker siden ble det også kjent at flere store moskeer, som til sammen representerer 20.000 medlemmer, har valgt å melde seg ut av Islamsk Råd Norge.
DA171009 Fem nye organisasjoner og trossamfunn melder seg ut av Islamsk Råd Norge.
DA171009 - Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge ( IRN ), sier Helleland til NTB.
DA171009 Islamsk Råd Norge skriver i en pressemelding på sine nettsider at de er skuffet over at regjeringen kutter statsstøtten, men sier de vil fortsette arbeidet som en « sentral aktør og brobygger i samfunnet ».
DA171009 Vel, da bør du slutte som leder av Islamsk råd.
DA171009 Også tilskudd til trossamfunn ligger under familie og kulturkomiteen, og Gharahkhani støtter kulturminister Linda Helleland ( H ) som mandag trakk videre støtte til Islamsk Råd Norge.
AP171009 Den fanatiske gruppen ligger derfor ikke nede for telling, selv om drømmen om et islamsk kalifat trolig har bleknet.
AP171009 * Den ytterliggående islamistgruppen IS tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete.
AP171009 Mandag morgen ble det klart at regjeringen har mistet tilliten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) og at statsstøtten til den muslimske paraplyorganisasjonen blir kuttet.
AP171009 Leder Methab Afsar nekter å trekke seg, selv om Islamsk Råd mandag mistet både statsstøtte og fem nye medlemsorganisasjoner.
AP171009 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar ( t.h. ), leder av kvinnegruppen, Smaira Iqbal og styreleder Zaeem Shaukat ( t.v. ) etter møtet mellom Islamsk Råd og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen i slutten av forrige måned.
AP171009 | Islamsk Råd mister statsstøtte : - Hva har vi gjort galt ?
AP171009 ) etter møtet mellom Islamsk Råd og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen i slutten av forrige måned.
AP171009 | Abid Raja om Islamsk Råd : - Afsar må trekke seg umiddelbart ¶
AP171009 Venstres Abid Raja mener statsstøttenekt er dødsstøtet for Islamsk Råd - hvis ikke generalsekretær Mehtab Afsar trekker seg eller får sparken øyeblikkelig.
AP171009 Tilliten er borte, sier kulturministeren : Fjerner statlig støtte til Islamsk Råd Norge ¶
AP171009 Tidligere stortingspolitiker, Akhtar Chaudhry ( SV ) mener Islamsk Råd er dødsdømt hvis ikke ledelsen trekker seg nå.
AP171009 Stiftelsen kan lide samme skjebne som Islamsk Råd.
AP171009 Påtroppende leder i Stortingets justiskomité, Lene Vågslid ( Ap ) støtter kulturministerens avgjørelse om å kutte Islamsk Råds driftstilskudd.
AP171009 Også han mener det eneste som kan redde Islamsk Råd er at sittende ledelse må avløses umiddelbart og at rådets 38 medlemsorganisasjoner må bygge opp paraplyorganisasjonen på nytt.
AP171009 Mehtab Afsar bør trekke seg nå med umiddelbar virkning, og Islamsk Råd Norge ( IRN ) må fullstendig omstruktureres etter prinsipper som er normale i norsk organisasjonsliv, uttaler Raja til Aftenposten.
AP171009 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar har vært innkalt til flere møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland om rådets rolle som paraplyorganisasjon for muslimer i Norge.
AP171009 Generalsekretær Mehtab Afsar og styreleder Zaeem Shaukat i Islamsk Råd har ikke svart på Aftenpostens henvendelser.
AP171009 Abid Raja deltok før valget i en politisk paneldebatt om innvandring, hatkriminalitet og rasisme initiert av Islamsk Råd Norge.
AP171009 - Det er på tide at Islamsk Råd mister støtten.
AP171009 | Fjerner statlig støtte til Islamsk Råd Norge ¶
AP171009 Styrebråk og nikab-ansettelse ¶ Islamsk Råd har vært under økende press etter mye uenigheter rundt og i rådet det siste året.
AP171009 Nortura varslet i begynnelsen av oktober at de sier opp avtalen om halalsertifisering med Islamsk Råd Norge.
AP171009 Kulturdepartementet har holdt tilbake støtte til Islamsk Råd Norge etter flere omstridte saker.
AP171009 Generalsekretær i Islamsk Råd, Mehtab Afsar ( t.v. ) er sentral i konflikten blant norske muslimer.
AP171009 Fem store organisasjoner melder seg ut av Islamsk Råd ¶
AP171009 Fem store organisasjoner med tilsammen omtrent 20.000 medlemmer meldte seg tidligere i høst ut av Islamsk Råd Norge. 4. juni i fjor gikk IRNs daværende styre av i protest etter at et rådsmøte forkastet styrets oppsigelse av generalsekretær Afsar.
AP171009 Fakta : Islamsk Råd Norge ¶
AP171009 Den årlige utbetalingen på 1,3 millioner kroner til Islamsk Råd Norge stoppes, melder Kulturdepartementet.
AP171009 Abid Raja : Islamsk Råd-sjefen må trekke seg umiddelbart ¶
AP171009 - Tilliten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) er ikke lenger til stede, uttaler kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ), i en pressemelding.
AP171009 Regjeringen vil fjerne statsstøtten til Islamsk Råd Norge.
AP171009 Derfor var det flere muslimske trossamfunn som reagerte da Islamsk Råd Norge ( IRN ) ansatte Leyla Hasic som kontormedarbeider.
AP171009 Islamsk Råd er en organisasjon som representerer en hel klynge av trossamfunn.
AA171009 ¶ Kulturminister Linda Hofstad Helleland har ikke lenger tillit til Islamsk Råd.
AA171009 | Diskuterer fremtiden til Islamsk Råd ¶
AA171009 Men her i Trondheim er vi litt isolert fra den daglige politikken i Islamsk råd, sier Cüneyt Guzey, som satser på å samle medlemmene en gang i løpet av neste uke.
AA171009 Mandag ble det kjent at regjeringen stopper statsstøtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ), og begrunnelsen er at tilliten til organisasjonen ikke lenger er til stede.
AA171009 Ifølge Dagsavisen har også Islamsk Råd har vært under økende press etter styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag.
AA171009 I oktober ble det også kjent at Nortura sier opp avtalen om halalsertifisering med Islamsk Råd.
AA171009 I Oslo er det som kjent flere organisasjoner som har gått ut fra Islamsk Råd den siste tiden.
AA171009 Hvis staten har et problem med Islamsk Råd, må rådet finne ut hvorfor, og om det er mulig å fikse.
AA171009 Hvis ikke Islamsk Råd skal snakke på vegne av muslimer, må vi finne ut hvem som skal gjøre det, sier Cüneyt Guzey, og legger til at det ikke får noen økonomiske konsekvenser for Det muslimske samfunn i Trondheim at Islamsk Råd mister statsstøtten.
AA171009 Hvis ikke Islamsk Råd skal snakke på vegne av muslimer, må vi finne ut hvem som skal gjøre det, sier Cüneyt Guzey, og legger til at det ikke får noen økonomiske konsekvenser for Det muslimske samfunn i Trondheim at Islamsk Råd mister statsstøtten.
AA171009 Det muslimske samfunn i Trondheim ( MST ) er medlem av Islamsk Råd, som mister statsstøtten.
AA171009 - Vurderer dere å melde dere ut at Islamsk Råd ?
AA171009 - Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge ( IRN ), sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) til NTB, som ikke har lyktes å få en kommentar fra IRN.
AA171009 - Ifølge kulturministeren har ikke regjeringen lenger tillit til Islamsk Råd ?
AA171009 - Hvis regjeringen ikke har tillit til Islamsk Råd lenger, må det bety noe.
AA171009 | Regjeringen har mistet all tillit til Islamsk Råd Norge ¶
AA171009 Regjeringen stanser statsstøtten til Islamsk Råd Norge.
AA171009 - Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge ( IRN ), sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) til NTB.
AA171009 Etter at tilliten til Islamsk Råd Norge er forduftet håper Venstres Abid Raja at en ny paraplyorganisasjon for muslimske grupper blir dannet i Norge ¶
AA171009 | Medlemsflukt fra Islamsk Råd etter kutt i statsstøtten ¶
AA171009 Ytterligere fem organisasjoner forlater Islamsk Råd etter at regjeringen kuttet statsstøtten.
AA171009 NTB har ikke lyktes med å få kontakt med styret i Islamsk Råd Norge mandag.
AA171009 Mandag morgen ble det klart at regjeringen har mistet tilliten til Islamsk Råd Norge ( IRN ) og at statsstøtten til den muslimske paraplyorganisasjonen blir kuttet.
AA171009 Dermed har Islamsk Råd Norge mistet til sammen 30.000 medlemmer siden september, da fem andre organisasjoner med 20.000 medlemmer meldte seg ut.
AA171009 - Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge ( IRN ), sier Helleland til NTB.
AA171009 | Islamsk Råd skuffet over kutt i statsstøtten ¶ Islamsk Råd Norge er skuffet over at regjeringen kutter statsstøtten, men sier at de vil fortsette arbeidet som en « sentral aktør og brobygger i samfunnet ».
AA171009 Mandag morgen ble det klart at regjeringen har mistet tilliten til Islamsk Råd Norge ( IRN ), og at statsstøtten til organisasjonen blir kuttet.
AA171009 ( ©NTB ) ¶ | Islamsk Råd skuffet over kutt i statsstøtten ¶
AA171009 | Fem nye organisasjoner melder seg ut av Islamsk Råd ¶
AA171009 Ytterligere fem organisasjoner, med til sammen rundt 10.000 medlemmer, melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AA171009 Ifølge NRK er det følgende organisasjoner som melder seg ut i kjølvannet av at regjeringen kutter statsstøtten til Islamsk Råd : Bediuzzeman Camli, Center Rahma, Peshava Tro og Kultursenter, Islamic Cultural Centre Norway og al-Khidmat.
AA171006 Muslima blir jo undertrykt over hele verden, nå samler vi oss i islamsk stat for å beskytte hverandre.
AA171006 Muslima blir jo undertrykt over hele verden, nå samler vi oss i islamsk stat for å beskytte hverandre.
VG171005 Etter noen dager ankom han hovedstaden til terrororganisasjonen Islamsk stat ( IS ), Raqqa.
DB171005 Tok arabisk navn ¶ 34-åringen har også forklart at han ved ankomst til landet gjennomgikk en sikkerhetskontroll, et kurs i sharia ( tradisjonell islamsk lov ) og ga seg selv et arabisk navn.
VG171004 november 2014 og inngikk såkalt terrorforbund med terrororganisasjonen Islamsk stat ( IS ).
VG171004 Uavhengig av om organisasjonen heter Islamsk Råd eller HRS, må vi hvert år gå gjennom hvem vi gir penger til.
VG171003 Han mener inntrykket av islamsk terror som den dominerende typen, viser hvordan media og politikere kan forme folks oppfatning.
DB171003 Uavhengig av om organisasjonen din heter Islamsk råd Norge eller HRS, må vi hvert år gå gjennom hvem vi gir penger til.
DB171003 Islamsk Råd har vært i møte med Kulturdepartmentet om støtten, etter at kulturminster Linda Helleland Hofstad har vært misfornøyd med rådets rolle.
DB171003 Hvis formålet med støtten er å sørge for bedre integrering, er det på tide å kutte tilskuddene til både HRS og Islamsk Råd.
DB171003 Islamsk Råd i Norge ( IRN ) er med rette i ferd med å miste sin støtte som følge av at paraplyorganisasjonen ikke levde opp til kravet om å være en brobygger.
AP171003 Uavhengig av om organisasjonen heter Islamsk Råd eller HRS, må vi hvert år gå gjennom hvem vi gir penger til.
VG171002 | Nortura fornyer ikke kjøttavtale med Islamsk Råd ¶
VG171002 Nortura har varslet at sier opp avtalen med Islamsk Råd Norge ( IRN ) om halalsertifisering, som går ut ved nyttår.
VG171002 LEDER : Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd.
DN171002 | Imam : Islamsk Råd for lite flinke til å ta avstand fra terrorhandlinger ¶
DN171002 Imam Senaid Kobilica mener Islamsk Råd ikke har vært flinke nok til å ta avstand fra terrorhandlinger.
DN171002 Generalsekretær Mehtab Afsar har tidligere sagt at Islamsk Råd gjør en stor innsats mot ekstremisme som ikke nødvendigvis er så synlig.
DN171002 Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er den største av moskeene som nå melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DN171002 - Det har skjedd terror i København, London og Barcelona, og vi hører nesten ikke et ord om det fra Islamsk Råd.
DB171002 ¶ SIER OPP : Nortura sier opp avtalen med Islamsk Råd ved nyttår.
DA171002 | Nortura fornyer ikke avtalen med Islamsk Råd ¶
DA171002 Nortura sier opp avtalen med Islamsk Råd ved nyttår.
DA171002 Nortura har varslet at sier opp avtalen med Islamsk Råd Norge ( IRN ) om halalsertifisering, som går ut ved nyttår.
DA171002 | Imam : Islamsk Råd for lite flinke til å ta avstand fra terrorhandlinger ¶
DA171002 Senaid Kobilica, som selv ledet Islamsk Råd Norge i fem år, mener rådet nå er for utydelige om terror.
DA171002 Moskeen Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DA171002 Imam Senaid Kobilica mener Islamsk Råd ikke har vært flinke nok til å ta avstand fra terrorhandlinger.
DA171002 Generalsekretær Mehtab Afsar har tidligere sagt at Islamsk Råd gjør en stor innsats mot ekstremisme som ikke nødvendigvis er så synlig.
DA171002 Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er den største av moskeene som nå melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DA171002 - Det har skjedd terror i København, London og Barcelona, og vi hører nesten ikke et ord om det fra Islamsk Råd.
AP171002 ¶ Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge er i hardt vær.
AP171002 | Aftenposten mener : En nødvendig splittelse av Islamsk Råd ¶
AP171002 Men kanskje er selve grunnideen med Islamsk Råd Norge for ambisiøs, spesielt når det er vokst frem et stadig større mangfold av muslimske trossamfunn.
AP171002 Det har ligget i kortene en stund, men på fredag ble det offisielt : Flere muslimske organisasjoner melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP171002 Også her er nyansering fienden - det hjelper om « Ali » fra før har manglende kunnskaper om islamsk historie.
AP171002 Jeg forteller ham hvor store « vi » har vært, med en kraftig redigert versjon av islamsk historie konsentrert rundt erobringer og krig.
AA171002 | Imam : Islamsk Råd for lite flinke til å ta avstand fra terrorhandlinger ¶
AA171002 Imam Senaid Kobilica mener Islamsk Råd ikke har vært flinke nok til å ta avstand fra terrorhandlinger.
AA171002 Generalsekretær Mehtab Afsar har tidligere sagt at Islamsk Råd gjør en stor innsats mot ekstremisme som ikke nødvendigvis er så synlig. ( ©NTB ) ¶
AA171002 Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er den største av moskeene som nå melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AA171002 - Det har skjedd terror i København, London og Barcelona, og vi hører nesten ikke et ord om det fra Islamsk Råd.
DA171001 | IRN hevder utmeldte moskeer truet med ultimatum ¶ Islamsk Råd Norge ( IRN ) opplyser at fire moskeer og organisasjoner har meldt seg ut, etter at IRN nektet å godta et ultimatum mot generalsekretæren.
DA171001 Strid og uro ¶ Islamsk Råd har vært under økende press etter mye uenigheter rundt og i rådet det siste året.
DA171001 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge etter forrige møte med kulturministeren i april.
AP171001 | IRN hevder utmeldte moskeer truet med ultimatum de ikke kunne godta ¶ Islamsk Råd Norge ( IRN ) skriver at fem moskeer og organisasjoner har meldt seg ut, etter at IRN nektet å godta et ultimatum mot generalsekretæren.
AP171001 Bakgrunn : Fem store organisasjoner melder seg ut av Islamsk Råd ¶
AA171001 | IRN hevder utmeldte moskeer truet med ultimatum ¶ Islamsk Råd Norge ( IRN ) opplyser at fire moskeer og organisasjoner har meldt seg ut, etter at IRN nektet å godta et ultimatum mot generalsekretæren.
AA171001 Islamsk Råd har vært under økende press etter mye uenigheter rundt og i rådet det siste året.
VG170930 Drømmen om et islamsk kalifat slår sprekker.
DB170929 De betegner opprørerne som « ekstremistiske terrorister », som vil innføre islamsk styre i en del av delstaten Rakhine.
DA170929 | Flere store moskeer melder seg ut av Islamsk Råd ¶ 20.000 medlemmer forsvinner fra Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DA170929 | Flere store moskeer melder seg ut av Islamsk Råd ¶ 20.000 medlemmer forsvinner fra Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DA170929 Utmeldelsen er signert av Det Islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina, Det Islamske Forbundet, Albansk Islamsk Kultursenter, Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge, og Den Islamske Informasjonsforeningen.
DA170929 Generalsekretær i Islamsk Råd, Mehtab Afsar ( t.v. ), møter tøff kritikk.
DA170929 Det har vært mye uenigheter rundt og i Islamsk Råd Norge ( IRN ) det siste året, og før sommeren bestemte Kulturdepartementet å fryse statsstøtten til rådet.
DA170929 " Videre peker de samarbeidsproblemer med generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Methab Afsar, som årsak, og opplyser om at styret er informert : ¶
DA170929 " Undertegnede moskeer og muslimske organisasjoner har over tid vært bekymret for Islamsk Råd Norges ( IRN ) retning, preget av en lite hensiktsmessig konfrontasjonell linje og en nedprioritering av ekstern dialog.
AP170929 | Fem store organisasjoner melder seg ut av Islamsk Råd ¶
AP170929 Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX ¶ Islamsk Råd har vært under økende press etter mye uenigheter rundt og i rådet det siste året.
AP170929 Organisasjonene som melder seg ut er Det Islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina, Det Islamske Forbundet, Albansk Islamsk Kultursenter, Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge og Den Islamske Informasjonsforeningen, skriver Vårt Land.
AP170929 Fem organisasjoner melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP170929 Det har ikke lykkes NTB å komme i kontakt med Afsar eller Islamsk Råd Norge.
AP170929 De opplyser at de over tid har vært bekymret for Islamsk Råd Norges retning.
AP170929 - Vi vet ikke lenger hvem Islamsk Råd snakker på vegne av.
AP170929 Islamsk Råd og leder Mehtab Afsa har vært under økende press etter mye uenigheter rundt og i rådet det siste året.
AP170929 I Minerva ble Listhaugs tale hyllet av noen av dem som vanligvis er blant hennes tydeligste kritikere, blant dem Linda Noor, daglig leder i Minotenk, og Shoaib Sultan, politiker og tidligere generalsekretær for Islamsk Råd Norge. 3rd-party-bio ¶
AP170929 I Minerva ble Listhaugs tale hyllet av noen av dem som vanligvis er blant hennes tydeligste kritikere, blant dem Linda Noor, daglig leder i Minotenk, og Shoaib Sultan, politiker og tidligere generalsekretær for Islamsk Råd Norge.
AA170929 | Fem store organisasjoner melder seg ut av Islamsk Råd ¶
AA170929 Organisasjonene som melder seg ut er Det Islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina, Det Islamske Forbundet, Albansk Islamsk Kultursenter, Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge og Den Islamske Informasjonsforeningen, skriver Vårt Land.
AA170929 Fem organisasjoner melder seg ut av Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AA170929 Det har ikke lykkes NTB å komme i kontakt med Afsar eller Islamsk Råd Norge. ( ©NTB ) ¶
AA170929 De opplyser at de over tid har vært bekymret for Islamsk Råd Norges retning.
AA170929 - Vi vet ikke lenger hvem Islamsk Råd snakker på vegne av.
AA170929 Islamsk Råd har vært under økende press etter mye uenigheter rundt og i rådet det siste året.
AP170928 En særdeles strengt fortolket islamsk lovgivning ( sharia ) regulerer i prinsippet alle sider ved samfunn og rettsvesen.
DA170926 Vi opplever at Islamsk Råd har spilt seg selv ut på sidelinjen og blitt irrelevante, sa Joys.
DA170926 Når det gjelder splittelsen mellom de ulike moskeene knyttet til IRN og planene om å opprette en konkurrerende islamsk paraplyorganisasjon, sier Afsar at styret de siste sju-åtte månedene har jobbet med interndialog.
DA170926 Kulturdepartementet møtte i dag Islamsk Råd ( IRN ) som ledd i departementets behandling av driftstilskuddet til IRN.
DA170926 Inntektene fra halal-sertifiseringen utgjør 1,4 millioner kroner årlig, og er den største inntektskilden for Islamsk Råd, ifølge Vårt Land.
DA170926 I sommer ble det kjent at også Nortura vurderer å kutte avtalen med Islamsk Råd Norge om halal-sertifisering, etter at Kulturdepartementet besluttet å tilbakeholde driftsstøtten til IRN.
DA170926 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar ( th ), leder av kvinnegruppen Smaira Iqbal og styreleder Zaeem Shaukat ( t.v ) etter møtet mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen.
DA170926 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar ( th ), leder av kvinnegruppen Smaira Iqbal og styreleder Zaeem Shaukat ( t.v ) etter møtet mellom Islamsk Råd Norge og Kulturdepartementet om statsstøtten til organisasjonen.
DA170926 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge kaller møtet tirsdag konstruktivt.
DA170926 - Vi ønsker at alle skal bidra i det fellesskapet som Islamsk Råd Norge har bygget opp gjennom snart 25 år, og at den interne dialogen fortsetter, og det er også en del av den naturlige dialogprosessen, sier han.
DA170926 - Vi vet ikke lenger hvem Islamsk Råd snakker på vegne av.
AP170926 - Terrorangrepet i Jerusalem-området er starten på et nytt kapittel i Al-Quds-intifadaen og viser at alle forsøk på å jødifisere byen ikke vil endre det faktum at Jerusalem er en arabisk og islamsk by, heter det i en uttalelse fra Hamas-talsmann Hazzam Qassam.
AA170926 - Terrorangrepet i Jerusalem-området er starten på et nytt kapittel i Al-Quds-intifadaen og viser at alle forsøk på å jødifisere byen ikke vil endre det faktum at Jerusalem er en arabisk og islamsk by, heter det i en uttalelse fra Hamas-talsmann Hazzam Qassam.
AA170926 | Uavklart om Islamsk Råd får fortsatt driftsstøtte ¶
AA170926 Vi opplever at Islamsk Råd har spilt seg selv ut på sidelinjen og blitt irrelevante, sa Joys.
AA170926 Når det gjelder splittelsen mellom de ulike moskeene knyttet til IRN og planene om å opprette en konkurrerende islamsk paraplyorganisasjon, sier Afsar at styret de siste sju-åtte månedene har jobbet med interndialog.
AA170926 Kulturdepartementet har ikke avgjort om Islamsk Råd Norge ( IRN ) skal få fortsatt driftsstøtte.
AA170926 Inntektene fra halal-sertifiseringen utgjør 1,4 millioner kroner årlig, og er den største inntektskilden for Islamsk Råd, ifølge Vårt Land.
AA170926 I sommer ble det kjent at også Nortura vurderer å kutte avtalen med Islamsk Råd Norge om halal-sertifisering, etter at Kulturdepartementet besluttet å tilbakeholde driftsstøtten til IRN.
AA170926 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge kaller møtet tirsdag konstruktivt.
AA170926 - Vi ønsker at alle skal bidra i det fellesskapet som Islamsk Råd Norge har bygget opp gjennom snart 25 år, og at den interne dialogen fortsetter, og det er også en del av den naturlige dialogprosessen, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170926 - Vi vet ikke lenger hvem Islamsk Råd snakker på vegne av.
DN170925 DNO var et av få selskaper som ble igjen da terrorgruppen Islamsk Stat ( IS ) angrep regionen i 2014, og da var de omtrent 35 - 40 kilometer unna terroristene, ifølge Omdal.
AP170925 Tirsdag får trolig kontroversielle Islamsk Råd Norge ( IRN ) vite om det mister statsstøtten eller ikke.
AP170925 Kontroversene knyttet til Islamsk Råd Norge har vært mange de siste årene, og toppet seg i våres da Rådets pengestøtte fra Kulturdepartementet ment til brobygging og dialog, ble brukt til å ansette en nikabkledd kvinne.
AP170925 Bakgrunn : Islamsk Råd fikk statlig støtte til brobygging og dialog.
AP170925 | Islamsk Råd i møte med Kulturdepartementet om statsstøtte ¶
AP170925 ), styreleder Zaeem Shaukat og administrasjonskonsulent Leyla Hasic i Islamsk Råd Norge ( IRN ) under en politisk paneldebatt om innvandring, hatkriminalitet og rasisme i Oslo tidligere i høst.
VG170922 Islamsk Råd Norge ( IRN ) beskriver flere av påstandene i høringsnotatet som « forbausende vagt underbygget », og etterlyser dokumentasjon på hvordan forbudet kan føre til et bedre læringsutbytte og en økt trygghetsfølelse for barn.
DB170921 Drømmer og drømmetolkning er en viktig del av islamsk historie, noe som går tilbake til tradisjonene på profeten Muhammeds tid.
AP170919 | Nikaben har skapt en nyttig splittelse ¶ Islamsk Råd Norge får en konkurrent.
AP170919 For Kulturdepartementet kan det bli aktuelt å flytte pengestøtten fra Islamsk Råd Norge over til en organisasjon som virker mindre bakstreversk.
AP170919 FOTO : Junge, Heiko / NTB scanpix ¶ Islamsk Råd Norge gjorde det vanskelig for seg selv da de tidligere i år ansatte Leyla Hasic i stillingen som administrasjonskonsulent.
AP170919 Islamsk Råd Norge ansatte Leyla Hasic som administrasjonskonsulent.
AA170918 mai da hundrevis av opprørere gikk til angrep i Marawi, etter at regjeringsstyrkene hadde prøvd å pågripe en lokal islamsk leder.
AA170918 Frykten eskalerer fordi vi har sett hva som utløses av islamsk fundamentalisme.
VG170917 Dette er på ingen som helst måte en invitasjon til religionskrig, kulturkrig eller fremmedfiendtlige holdninger da æresdrap ofte sees som et islamsk fenomen.
DB170916 Leste om islamsk teologi, prøve å lese Koranen, prøvde å be mer og være en bedre muslim for å finne svarene.
AP170916 De er for eksempel ikke imponert over hvordan Islamsk Råd Norge ledes.
DA170915 Frykten eskalerer fordi vi har sett hva som utløses av islamsk fundamentalisme.
SA170914 De betegner opprørerne som « ekstremistiske terrorister », som vil innføre islamsk styre i en del av delstaten Rakhine.
AA170914 De betegner opprørerne som « ekstremistiske terrorister », som vil innføre islamsk styre i en del av delstaten Rakhine.
DB170912 Mannen som ofret alt for å kjempe en hellig krig, hvis formål å skape et islamsk kalifat har kommet på andre tanker.
DB170912 Drømmen om å bli forent med gud, og å være med og skape et islamsk kalifat ble aldri virkelig.
AA170912 Zeman la til at han « tviler sterkt » på at islamsk og europeisk kultur kan gå hånd i hånd.
VG170911 Målet er å leve i et land som styrer i henhold til islamsk sharia.
VG170911 Mandag startet straffesaken mot den 38 gamle fembarnsfaren som påtalemyndigheten mener har inngått en avtale med Islamsk stat ( IS ) om å begå terror.
VG170908 Den IS-tiltalte fembarnsfaren ( 38 ) håper en fersk rettsavgjørelse kan frikjenne ham - for å ha inngått en avtale med Islamsk stat ( IS ) om å begå terror.
DN170908 Terrorgruppen Islamsk stat ( IS ) tok over byen Mosul, som er 20 kilometer fra Bashiqa, i 2014, men har i 2017 blitt drevet bort og irakiske styrker har tatt byen tilbake.
DA170907 Skagen opplyser til Dagsavisen at de skal avholde et møte med Islamsk Råd.
DA170907 Landbruksdepartementet opplyser at landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) ikke vil kommentere på om han synes det er greit at norske bønder finansierer Islamsk Råd gjennom Nortura.
DA170907 Kulturdepartementets møte med Islamsk Råd og generalsekretær Mehtab Afsar skal holdes allerede neste torsdag.
DA170907 Inntektene til Islamsk Råd står på spill.
DA170907 Grunnen er at de er usikre på om Islamsk Råd ( IRN ) utfører rollen sin på en tillitvekkende måte.
DA170907 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge etter forrige møte med kulturministeren i april.
AP170907 | Kulturdepartementet har kalt Islamsk Råd inn til møte ¶
AP170907 Kulturdepartementet møter Islamsk Råd Norge og generalsekretær Mehtab Afsar torsdag i neste uke.
AP170907 Det har vært mye uenigheter rundt og i Islamsk Råd Norge ( IRN ) det siste året, og før sommeren bestemte departementet å fryse statsstøtten til rådet.
AP170907 Andreas Slettholms kommentar : Nikab-ansettelse bør være spikeren i kisten for støtte til Islamsk Råd ¶
AA170907 | Kulturdepartementet har kalt Islamsk Råd inn til møte ¶
AA170907 Kulturdepartementet møter Islamsk Råd Norge og generalsekretær Mehtab Afsar torsdag i neste uke.
AA170907 Det har vært mye uenigheter rundt og i Islamsk Råd Norge ( IRN ) det siste året, og før sommeren bestemte departementet å fryse statsstøtten til rådet.
DB170906 Og igjen, det er folkeskikken jeg snakker om, ikke antallet flyktninger vi sender ut eller inn, ikke det at vi ikke skal snakke om islamsk ekstremisme eller kriminalitet blant innvandrere, men hvordan vi omtaler og behandler våre medmennesker.
DA170905 Sharia er islamsk rettstenkning.
DA170905 Reformforslaget innebærer at kvinner kan gifte seg med ikke-muslimer, noe som er kontroversielt innenfor tradisjonell islamsk rettstenkning.
DA170905 Men leder for al-Azhar universitetet Sheikh Abbas Shuman sier at likestilling når det gjelder arverett er « urettferdig for kvinner og er ikke på linje med islamsk sharia ».
DA170905 Sharia er islamsk rettstenkning.
DA170905 Reformforslaget innebærer at kvinner kan gifte seg med ikke-muslimer, noe som er kontroversielt innenfor tradisjonell islamsk rettstenkning.
DA170905 Men leder for al-Azhar universitetet Sheikh Abbas Shuman sier at likestilling når det gjelder arverett er « urettferdig for kvinner og er ikke på linje med islamsk sharia ».
DA170905 Økende kritikk mot Islamsk Råd ¶
DA170905 Vi har vært klare og tydelige over tid at vi er misfornøyde, og vi jobber med saken, sier Nasir Jahiji i Albansk Muslimsk Kultursenter, som valgte å fryse medlemsskapet sitt i Islamsk Råd i mars etter bråk rundt ansettelsen av nikabbkledde Leyla Hasic.
DA170905 Varskuropene om situasjonen i Islamsk Råd har haglet fra alt fra kulturministeren til moskéledere.
DA170905 Stortingsrepresentanten mener Islamsk Råd har vært under press helt siden Afsar tiltrådte som generalsekretær i 2011, og kaller ham « direkte ødeleggende » for organisasjonen.
DA170905 Som alle andre norske organisasjoner er Islamsk Råd avhengig av å bevare tilliten fra myndighetene, partnerorganisasjoner og storsamfunnet.
DA170905 Sammen med blant andre Senaid Kobilica, sjefsimam for Det Islamske Fellesskap i Bosnia og Hercegovina, har han stått i spissen for kritikken mot Afsar og har både truet med å melde seg ut av Islamsk Råd og varslet at de planlegger en ny organisasjon som kan bli en konkurrent.
DA170905 På spørsmål om hvilket grunnlag han har for å si dette, viser han til at vi har sett eksempler på dette fra alle samarbeidspartnerne til Islamsk Råd over lang tid.
DA170905 Men de færreste vil ta Abid Rajas oppfordring om å ta et oppgjør offentlig, og det sitter også langt inne å melde seg ut av Islamsk Råd - også blant generalsekretær Mehtab Afsars hardeste kritikere.
DA170905 Med mistillit fra så mange kanter mener Raja at det vil være det beste for Islamsk Råd om Afsar går av : ¶
DA170905 Kritikken har haglet mot Islamsk Råd Norge ( IRN ), Norges eneste paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn og organisasjoner : ¶
DA170905 Jeg vil utfordre dem på om de faktisk har gjort alvor av truslene de har kommet med om å melde seg ut av Islamsk Råd.
DA170905 I går revnet også siste skanse : Ledelsen i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) gikk ut i Dagsavisen og sa at de ikke lenger vet hvem Islamsk Råd snakker på vegne av.
DA170905 Han mener Islamsk Råd som paraplyorganisasjon og felles stemme for norske muslimer fortsatt kan reddes - på ett vilkår : ¶
DA170905 Ghozlan var fram til i fjor sommer nestleder i styret i Islamsk Råd som samlet trakk seg i protest da rådet ikke ga dem lov til å sparke Afsar.
DA170905 Generalsekretær i Islamsk Råd, Mehtab Afsar ( t.v. ), møter tøff kritikk.
DA170905 For hvis de ikke har gjort det, kan Islamsk Råd og Mehtab Afsar tenke at kritikken ikke stikker så dypt, svarer Raja.
DA170905 - Hvis Islamsk Råds medlemsorganisasjoner og styre tvinger fram et klart oppgjør med den linjen Mehtab Afsar har stått for, og skifter ham ut, vil det være et kraftig signal om at de har tatt et oppgjør.
DA170905 * I forrige uke ble ett av Islamsk Råds styremedlemmer dømt for underslag av offentlige trosmidler i Drammen tingrett.
DA170905 Økende kritikk mot Islamsk Råd ¶
DA170905 Vi har vært klare og tydelige over tid at vi er misfornøyde, og vi jobber med saken, sier Nasir Jahiji i Albansk Muslimsk Kultursenter, som valgte å fryse medlemsskapet sitt i Islamsk Råd i mars etter bråk rundt ansettelsen av nikabbkledde Leyla Hasic.
DA170905 Varskuropene om situasjonen i Islamsk Råd har haglet fra alt fra kulturministeren til moskéledere.
DA170905 Stortingsrepresentanten mener Islamsk Råd har vært under press helt siden Afsar tiltrådte som generalsekretær i 2011, og kaller ham « direkte ødeleggende » for organisasjonen.
DA170905 Som alle andre norske organisasjoner er Islamsk Råd avhengig av å bevare tilliten fra myndighetene, partnerorganisasjoner og storsamfunnet.
DA170905 Sammen med blant andre Senaid Kobilica, sjefsimam for Det Islamske Fellesskap i Bosnia og Hercegovina, har han stått i spissen for kritikken mot Afsar og har både truet med å melde seg ut av Islamsk Råd og varslet at de planlegger en ny organisasjon som kan bli en konkurrent.
DA170905 På spørsmål om hvilket grunnlag han har for å si dette, viser han til at vi har sett eksempler på dette fra alle samarbeidspartnerne til Islamsk Råd over lang tid.
DA170905 Men de færreste vil ta Abid Rajas oppfordring om å ta et oppgjør offentlig, og det sitter også langt inne å melde seg ut av Islamsk Råd - også blant generalsekretær Mehtab Afsars hardeste kritikere.
DA170905 Med mistillit fra så mange kanter mener Raja at det vil være det beste for Islamsk Råd om Afsar går av : ¶
DA170905 Kritikken har haglet mot Islamsk Råd Norge ( IRN ), Norges eneste paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn og organisasjoner : ¶
DA170905 Jeg vil utfordre dem på om de faktisk har gjort alvor av truslene de har kommet med om å melde seg ut av Islamsk Råd.
DA170905 I går revnet også siste skanse : Ledelsen i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) gikk ut i Dagsavisen og sa at de ikke lenger vet hvem Islamsk Råd snakker på vegne av.
DA170905 Han mener Islamsk Råd som paraplyorganisasjon og felles stemme for norske muslimer fortsatt kan reddes - på ett vilkår : ¶
DA170905 Ghozlan var fram til i fjor sommer nestleder i styret i Islamsk Råd som samlet trakk seg i protest da rådet ikke ga dem lov til å sparke Afsar.
DA170905 Generalsekretær i Islamsk Råd, Mehtab Afsar ( t.v. ), møter tøff kritikk.
DA170905 For hvis de ikke har gjort det, kan Islamsk Råd og Mehtab Afsar tenke at kritikken ikke stikker så dypt, svarer Raja.
DA170905 - Hvis Islamsk Råds medlemsorganisasjoner og styre tvinger fram et klart oppgjør med den linjen Mehtab Afsar har stått for, og skifter ham ut, vil det være et kraftig signal om at de har tatt et oppgjør.
DA170905 * I forrige uke ble ett av Islamsk Råds styremedlemmer dømt for underslag av offentlige trosmidler i Drammen tingrett.
DA170905 | Begeret er fullt : Mehtab Afsar og Islamsk Råd kan kastes ut ¶
DA170905 Vi opplever at Islamsk Råd har spilt seg selv ut på sidelinjen, og blitt irrelevante, sier generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys.
DA170905 Sammen med spesialrådgiver i STL, Anne Sender, ramser hun og generalsekretæren opp problemene : Dårlig kommunikasjon, sviktende tillit og manglende forståelse og enighet om at Samarbeidsrådet er et fellesprosjekt for alle medlemsorganisasjonene, samt det de ser som Islamsk Råds gjentatte hang til å spille på en offerrolle.
DA170905 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) har sittet tause gjennom alt fra nikab-bråk til styretrøbbel i Islamsk Råd Norge ( IRN ) det siste året.
DA170905 Nå utelukker de ikke å skrote samarbeidet med Islamsk Råd, og peker på generalsekretær Mehtab Afsar som en sentral del av problemet.
DA170905 Nå har vi sett at det offentlig er skrevet mye om at det er mange som kvier seg for å ta verv i Islamsk Råd.
DA170905 Leder av Islamsk Råd Mehtab Afsar vil ha dialog med STL.
DA170905 Etter at det ble kjent at Islamsk Råds dialogansvarlige i STL har begått underslag med rådets egne midler, slik Dagsavisen meldte i slutten av august, har imidlertid begeret nå blitt fullt også for STL.
DA170905 Det betyr at Islamsk Råd må være enig.
DA170905 Dagsavisen har også spurt Afsar om han tror forholdet mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) og Islamsk Råd Norge ( IRN ) ville blitt bedre om han trakk seg, og hva han mener han selv kan bidra til å løse kommunikasjonsproblemene mellom STL og IRN.
DA170905 Dagsavisen har henvendt seg til generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge med sju spørsmål der kritikken fra STL kommer fram : Alt fra samarbeidsproblemene og den svekkede tilliten til påstanden om « offermentalitet » og den mulige utestengelsen.
DA170905 Da var det et utpreget tett og nært forhold mellom Islamsk Råd, de rundt dem og storsamfunnet.
DA170905 - Vurderer dere å ta inn andre representanter for muslimske organisasjoner enn Islamsk Råd, som den nye organisasjonen etablert av tre moskeer som er misfornøyde med IRN ?
DA170905 - Vi vet ikke lenger hvem Islamsk Råd snakker på vegne av.
DA170905 - Jeg har lang erfaring med Islamsk Råd, gjennom Det mosaiske trossamfunn, lenge før han kom.
AP170905 | Samarbeidsrådet : Vurderer å bryte med Islamsk Råd.
AP170905 Under et paneldebatt som Islamsk Råd Norge arrangerte denne uken, sa Venstres Abid Raja at IRNs Mehtab Afsar burde trekke seg som generalsekretær.
AP170905 Stadig flere mener at Islamsk Råd Norge trenger ny ledelse.
AP170905 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ( STL ) mener at samarbeidet med Islamsk Råd Norge ( IRN ) ble dårligere etter at Mehtab Afsar overtok som generalsekretær i IRN.
AP170905 Det har vært mye uro rundt Islamsk Råd Norge de siste par årene : ¶
AP170905 Det er blant årsakene til at flere etterlyser ny ledelse i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP170905 Da var det et utpreget tett og nært forhold mellom Islamsk Råd, de rundt dem og storsamfunnet.
AP170905 Andreas Slettholms kommentar : Nikab-ansettelse bør være spikeren i kisten for støtte til Islamsk Råd ¶
AP170905 - Vi vet ikke lenger hvem Islamsk Råd snakker på vegne av.
AP170905 - Jeg har lang erfaring med Islamsk Råd, gjennom Det mosaiske trossamfunn, lenge før han kom.
AP170905 ) og administrasjonskonsulent Leyla Hasic i Islamsk Råd Norge ( IRN ) lytter til en politisk paneldebatt om innvandring, hatkriminalitet og rasisme i Oslo tirsdag kveld.
VG170901 - Vi roper opp om kamp mot islamsk fundamentalisme mens vi styrker de økonomiske båndene til Saudi-Arabia.
AP170831 Han understreker også at det var SV som foreslo å trekke den statlige pengestøtten til intolerante trossamfunn og islamsk ekstremisme.
VG170826 Faktum at de som skrev den fjernet enhver benevnelse av « radikal islam » eller « radikal islamsk terrorisme » beviser at en viktig del av din valgkamp er blitt borte, skriver Gorka.
DB170825 Da det ble kjent at Islamsk Råd ansatte en talskvinne med nikab, var de fleste enige om at kvinner også skal avkles i arbeidslivet.
DB170824 Ved å presentere ressentimentet i islamsk drakt, løftes bakgrunnsidentiteten fram til det sentrale i en ideologisk/teologisk posisjon.
DA170823 Så ikke dette komme ¶ Islamsk Råd sier at de kun har kjennskap til denne saken gjennom media.
DA170823 Samtidig fjernet Islamsk Råd all informasjon om mannen og at han hadde sittet i deres styre fra sine nettsider, uten et ord om hva som hadde skjedd.
DA170823 Og det var jo også en fjær i hatten for oss lokalt da han ble valgt inn i Islamsk Råds styre.
DA170823 Mannen satt da både i en lederposisjon i en moské i Drammen og i Islamsk Råd Norges ( IRN ) styre.
DA170823 Et tidligere styremedlem i Islamsk Råd møtte i Drammen tingrett i går, tiltalt for Nav-bedrageri og underslag av offentlige trosmidler.
DA170823 En av Islamsk Råds betrodde menn har tilstått å både ha underslått offentlige trosmidler og ha trikset på selvangivelsen.
DA170823 - Siden han har trukket seg fra Islamsk Råd, anser vi det som en privatsak som han håndterer selv, sier rådets generalsekretær Mehtab Afsar om saken.
DA170823 - Det er en uheldig situasjon for enhver organisasjon, også for Islamsk Råd, sier generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ), Mehtab Afsar, om saken.
DA170823 - Det er en uheldig situasjon for enhver organisasjon, også for Islamsk Råd, sier generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ), Mehtab Afsar, om saken.
AA170823 Mannen satt da både i en lederposisjon i en Drammen Moské og i Islamsk Råd Norges ( IRN ) styre.
AA170823 Etter at mannen trakk seg fra styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ) slettet organisasjonen all informasjon om mannen og at han hadde sittet i deres styre fra sine nettsider.
AA170823 En av Islamsk Råds betrodde menn har tilstått å både ha underslått offentlige trosmidler og ha trikset på selvangivelsen.
AA170823 - Siden han har trukket seg fra Islamsk Råd, anser vi det som en privatsak som han håndterer selv, sier IRNs generalsekretær Mehtab Afsar, til Dagsavisen.
AP170822 | Debatt om islamsk lovgivning : Mann tok ut skilsmisse fordi kona gikk foran ham - tross advarsler ¶
VG170821 Spania regnes derfor som en naturlig del å innlemme i et fremtidig islamsk kalifat.
AP170821 Bildet viser Oslo-biskopen sammen med leder i det Mosaiske trossamfunn, Erwin Krohn, og Shoaib Sultan tidligere generalsekretær i Islamsk Råd i forbindelse med et solidaritetstog mot Pediga i 2015.
DB170818 Spania har imidlertid mer nærliggende islamister rett over Middelhavet, hvor ulike væpnede grupper i ulik grad har forbindelser til Al-Qaida i Islamsk Maghreb ( AQMI ).
DB170818 Salafistene går inn for en islamsk verdensorden etter en bokstavtro tolking av Koranen.
AA170817 - Spania er en gammel del av et islamsk område, Al-Andalus, gjennom flere århundrer i middelaldersk tid.
VG170811 Endelig en islamsk lederskikkelse som turde å ta selvkritikk.
AP170811 Ønsker de å fremstille seg så tydelig og aggressivt mot islamsk ekstremisme og deres straffemetoder, så bør de ikke promotere norsk næring i denne typen land, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.
DB170810 På norsk jord kan vi registrere framveksten av en del unge muslimer og deres kritiske tilnærming til former for islamsk trospraksis, som de mener er preget av diskriminering og intoleranse.
DA170810 Europeere er i ferd med å bli minoriteter i egne land, mener de, og vil egenhendig stanse ikke-europeisk islamsk innvandring, mens de snakker om « re-migrasjon ».
VG170809 Dagens Næringsliv trykket i 2004 en stor gravesak om Qadri som idol, pengeinnsamler og forkjemper for en verdensomspennende islamsk revolusjon, et mål også norske medlemmer måtte skrive under på, i en hemmelig pakt.
VG170809 Alt lå rette for en medievennlig konfrontasjon mellom en islamkritisk innvandringsminister og en internasjonalt kjent og kontroversiell islamsk lederfigur.
AP170808 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ), Mehtab Afsar, frykter at forslaget kan gi mer vind i seilene til islamofobiske holdninger.
DB170804 Sarpsborg ( Dagbladet ) : Over 500 muslimske ungdommer fra hele Europa er denne helgen samlet til et seminar mot islamsk ekstremisme i Sarpsborg i Østfold ¶
DB170804 MDG-politiker og tidligere generalsekretær i islamsk råd Shoaib Sultan synes ikke en ungdomskonferanse mot ekstremisme var den rette anledningen for Listhaugs pekefinger.
AP170804 Han ble kjent i den vestlige verden da han i 2010 ga ut en flere hundre sider lang fatwa - en juridisk vurdering av islamsk lov - som erklærte terrorisme og selvmordsbombing for uislamsk.
DB170802 Kravet til autentisitet står sterkt i islamsk tradisjon, og det er kun de fremste muslimske lærde som anses som egnet til å oversette den hellige teksten.
DB170802 Dessverre blir det derfor alt for enkelt for ekstreme grupper å fremme sin egen ideologi for muslimer uten arabiskkunnskaper og særlig innsikt i islamsk lære.
DB170802 Andre bøker håndterer begreper som menneskerettigheter, integrering, demokrati og medmenneskelighet, i lys av islamsk lære, med den hensikt å fremme fredelig sameksistens.
DN170801 Justisminister Michael Keenan vil ikke kommentere spekulasjoner om koblinger til IS, men hevder at den potensielle terrorhandlingen er inspirert av radikal islamsk ideologi ( Vilkår ) ¶
DB170801 Men i 2016 kunne ikke Amnesty bekrefte om det skjedde noen henrettelser i myndighetsregi, men islamsk lovgivning regjerer og drap straffes med dødsstraff.
AA170801 Justisminister Michael Keenan vil ikke kommentere spekulasjoner om koblinger til IS, men hevder at den potensielle terrorhandlingen er inspirert av radikal islamsk ideologi. ( ©NTB ) ¶
VG170730 Les også : Trekker støtten til Islamsk Råd Norge ¶
DA170727 Filmen trekker noen interessante linjer mellom islamsk religion og katter : og det faktum at profeten Muhammed var en kattevenn forklarer til dels hvorfor de behandles med så mye omtanke her.
VG170726 Islamsk spesialstatus ¶
VG170726 Islamsk Stat korsfester, halshugger og brenner kristne, men de blir likevel ikke beskyldt for å lide av noen slags fobi mot denne religionen.
VG170725 Det var forrige uke at israelske sikkerhetsstyrker satt opp metalldetektorer for å kontrollere adgangen til moskeen oppe på Tempelhøyden i Jerusalem, som regnes som et av islamsk helligste steder.
AA170724 Israelske sikkerhetsstyrker satte i forrige uke opp metalldetektorer for å kontrollere adgangen til al-Aqsa-moskeen oppe på høyden, som regnes som et av islamsk helligste steder.
AA170722 Jensen skrev i 2011 : « Er islamsk lære grunnleggende voldelig ?
VG170721 Å bringe islamsk religion tydeligere inn i opplæringen, og å ta evolusjonsteori ut, er et brudd med Tyrkias ikke-religiøse skolesystem, mener kritikerne.
VG170721 Jihad forbindes vanligvis med « hellig krig », men har flere betydninger i islamsk trosliv.
VG170721 Det var forventet at man kom til å stryke evolusjonsteorien i de nye læreplanene, men et annet punkt som nå er tatt med skapte overraskelse : I religionsundervisning skal man ta med konseptet jihad, som en del av læren om islamsk lov.
AA170719 Regjeringen i Indonesia forbyr islamistgruppa Hizb ut-Tahrir, som vil opprette et globalt islamsk kalifat.
AA170719 Hizb ut-Tahrir er en internasjonal islamsk politisk bevegelse, som ønsker å forene alle muslimske nasjoner i en islamsk stat, et kalifat.
AA170719 Hizb ut-Tahrir er en internasjonal islamsk politisk bevegelse, som ønsker å forene alle muslimske nasjoner i en islamsk stat, et kalifat.
AA170718 Onsdag har Fatah, partiet til palestinernes president Mahmoud Abbas, varslet en « sinne-dag » for å protestere mot de nye israelske sikkerhetstiltakene, og Hamas og Islamsk hellig krig har også varslet demonstrasjoner både på Vestbredden og Gazastripen.
DB170717 Ifølge de falske rapportene skal emiren blant annet ha kalt Iran for en « islamsk makt », hyllet Hamas og spekulert på om Trump kanskje ikke forblir ved makten særlig lenge.
DB170716 Målet deres var å innføre en islamsk lovgiving i Egypt, først og fremst gjennom misjon.
AA170716 Pavens rådgivere Antonio Spadaro og Marcelo Figueroa viser til denne talen og beskriver Bannon som noen som ønsker « å legge staten under Bibelen på grunnlag av en logikk som ikke skiller seg fra den som inspirerer islamsk fundamentalisme ».
AA170715 For det første, det er ingen tilfeldighet at det er Storbritannia og Frankrike som frem til nå har vært sterkest rammet av islamsk terrorisme i Europa.
DB170711 * Ble i 2010 leder for Islamsk stat i Irak ( ISI ), også kalt al-Qaida i Irak ( AQI ).
DB170711 Selv de mest utbredte fortolkningene av sunni islamsk teologi er uforenelig med grunnleggende menneskerettigheter.
DB170708 Kreftene som kjemper mot evolusjonslæren er som regel religiøst motivert, enten av islamsk eller kristen tro.
VG170706 - Den frie verden... hele kristenheten... er i krig med islamsk horror.
AA170705 Norturas vurdering kommer i kjølvannet av at Kulturdepartementet besluttet å midlertidig holde tilbake 650.000 kroner i driftsstøtte til Islamsk Råd ( IRN ), skriver Vårt Land.
AA170705 Nortura vurderer å droppe samarbeidet med Islamsk Råd Norge om halalsertifisering.
AA170705 | Islamsk Råd kan miste halalinntekter ¶
AP170703 Trump snakker hele tiden om « radikal islamsk terrorisme ».
AP170703 Putin snakker aldri om « islamsk terrorisme » - han fordømmer alltid kun terrorisme.
BT170701 Statsstøtten er øremerket brobygging og dialog, og Islamsk Råd har sviktet på begge punkt.
BT170701 Kulturministeren gjør rett i å stanse pengestøtten til Islamsk Råd.
BT170701 Kulturdepartementet har besluttet å holde tilbake 650.000 kroner av årets støtte til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
BT170701 KONFLIKTFULLT : Islamsk Råd har lenge vært preget av indre strid, konflikt og maktkamp.
BT170701 I utgangspunktet må Islamsk Råd stå fritt til å velge sin stab.
BT170701 I fjorårets statsbudsjett økte Stortinget driftstøtten til Islamsk råd med en halv million kroner - fra 816.000 til 1,3 millioner.
BT170701 Flere avhoppere mener at Islamsk Råd ikke representerer dem på en god måte, og tidligere denne måneden gikk de sammen om å danne en ny muslimsk paraplyorganisasjon.
BT170701 Islamsk Råd har åpenbart forstått signaleffekten av å ansette en tilslørt kvinne.
BT170701 Islamsk Råd har mistet legitimitet både i storsamfunnet og blant sine egne.
BT170701 Islamsk Råd har lenge vært preget av indre strid, konflikt og maktkamp.
VG170630 Når flere møter med Islamsk råd ikke har gjort Kulturdepartementet trygg på at statens tilskudd går til det det skulle gå til - å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner - må det bli slik.
VG170630 Leder Denne uken bestemte kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) seg for å holde igjen 650 000 kroner i statsstøtte til Islamsk råd ( IRN ).
VG170630 Konfliktene har ført til at flere har tatt avstand fra Islamsk råd, blant annet har landets største muslimske menighet Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina ledet av imam Senaid Kobilicail brutt samarbeidet.
VG170630 FÅR IKKE STØTTE NÅ : Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge får ikke utbetalingen fra Kulturdepartementet som skulle komme i juli.
VG170630 Denne uken bestemte kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) seg for å holde igjen 650 000 kroner i statsstøtte til Islamsk råd ( IRN ).
DN170629 Fra al-Nuri-moskeen proklamerte lederen for den ytterliggående islamistgruppa IS, Abu Bakr al-Baghdadi, sommeren 2014 opprettelsen av et islamsk kalifat i Irak og Syria.
DA170629 I Europa har det vært en oppblomstring av både amerikansk-eksportert kristendom, egne og islamsk kreasjonisme de siste årene.
AP170629 Fra moskeen proklamerte lederen for den ytterliggående islamistgruppa IS, Abu Bakr al-Baghdadi, sommeren 2014 opprettelsen av et islamsk kalifat i Irak og Syria.
AP170629 Fra moskeen proklamerte lederen for den ytterliggående islamistgruppa IS, Abu Bakr al-Baghdadi, sommeren 2014 opprettelsen av et islamsk kalifat i Irak og Syria.
AA170629 Fra al-Nuri-moskeen proklamerte lederen for den ytterliggående islamistgruppa IS, Abu Bakr al-Baghdadi, sommeren 2014 opprettelsen av et islamsk kalifat i Irak og Syria.
AA170629 Fra moskeen proklamerte lederen for den ytterliggående islamistgruppa IS, Abu Bakr al-Baghdadi, sommeren 2014 opprettelsen av et islamsk kalifat i Irak og Syria.
VG170628 | Kulturdepartementet trekker støtten til Islamsk Råd Norge ¶
VG170628 VG mener : Islamsk Råds tap av ansikt ¶
VG170628 Tilskuddet til Islamsk Råd Norge utbetales to ganger i året.
VG170628 FÅR IKKE STØTTE NÅ : Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge får ikke utbetalingen fra Kulturdepartementet som skulle komme i juli.
VG170628 Departementet vil innkalle Islamsk Råd til et nytt møte over sommeren som et ledd i den videre saksbehandlingen.
VG170628 - Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.
SA170628 | Muslimske ledere støtter statens stans av støtte til Islamsk Råd ¶
SA170628 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge holdt en pressekonferanse etter møtet med kulturministeren i begynnelsen av april i år.
SA170628 Flere moskeer støtter stans av statsstøtte til Islamsk Råd.
DN170628 | Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd ¶
DN170628 Kulturminister Linda Hofstad Helleland holder tilbake støtten til Islamsk Råd.
DN170628 Kulturdepartementet holder tilbake tilskuddet til Islamsk Råd.
DB170628 ¶ INGEN KOMMENTAR : Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge er foreløpig taus om stansen av statsstøtte.
DB170628 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge vil ikke uttale seg om saken onsdag.
DB170628 Flere moskeer og muslimske organisasjoner som er misfornøyd med Islamsk Råd Norge og Mehtab Afsar, dannet i begynnelsen av juni en ny muslimsk fellesorganisasjon.
DB170628 Departementet varsler at de vil innkalle Islamsk Råd til et nytt møte over sommeren som et ledd i den videre saksbehandlingen.
DB170628 Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte.
DB170628 Islamsk Råd får 1,3 millioner kroner i årlig statsstøtte.
DB170628 - Islamsk Råd Norge ( IRN ) får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner, understreker departementet.
DB170628 ¶ GENERALSEKRETÆR : Mehtab Afsar er generalsekretær i Islamsk Råd Norge.
DB170628 Tilskuddet til Islamsk Råd Norge utbetales to ganger i året.
DB170628 Organisasjonen møtte tverrpolitisk svekket tillit, og førte til at kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) kalte Islamsk Råd inn på teppet.
DB170628 Norges største muslimske trossamfunn valgte å melde seg ut av Islamsk Råd som følge av ansettelsen.
DB170628 Kulturministeren kaller Islamsk Råd inn på teppet ¶
DB170628 I pressemeldinga fra Kulturdepartementet står det at Islamsk Råd Norge får driftstilskudd for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner.
DB170628 Hofstad Helleland ba i mars juristene i Kulturdepartementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfylte betingelsene for å få statsstøtte.
DB170628 Dette er ikke første gang støtten til Islamsk Råd holdes tilbake.
DB170628 Departementet vil innkalle Islamsk Råd til et nytt møte over sommeren som et ledd i den videre saksbehandlingen.
DB170628 Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte.
DB170628 Dagbladet har vært i kontakt med Mehtab Afsar, som generalsekretær i Islamsk Råd Norge.
DB170628 - Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sa kulturministeren da.
DB170628 ( Dagbladet ) : Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd.
DB170628 » Islamsk Råd Norge fikk krass kritikk da de i mars ansatte en medarbeider som bruker nikab.
DB170628 rate av tilskuddet for 2017 på 650.000 kroner til Islamsk Råd Norge inntil videre.
DB170628 Islamsk råd er ikke i stand til å ivareta den rollen det er satt til Leder ¶
DB170628 Islamsk Råd får i 1,3 millioner kroner i årlig statsstøtte.
DA170628 | Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd ¶
DA170628 Tilskuddet til Islamsk Råd Norge utbetales to ganger i året.
DA170628 Norges største muslimske menighet, Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina, trakk seg fra Islamsk Råd i mars på grunn av den omstridte ansettelsen.
DA170628 Moskeer og muslimske organisasjoner som er misfornøyd med Islamsk Råd Norge og Methab Afsar, dannet i begynnelsen av juni en ny muslimsk fellesorganisasjon.
DA170628 Kulturdepartementet holder tilbake tilskuddet til Islamsk Råd.
DA170628 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge holdt en pressekonferanse etter møtet med kulturministeren i begynnelsen av april i år.
DA170628 Departementet varsler at de vil innkalle Islamsk Råd til et nytt møte over sommeren som et ledd i den videre saksbehandlingen.
DA170628 Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte.
DA170628 Islamsk Råd har onsdag ikke besvart NTBs henvendelser.
DA170628 Islamsk Råd får i 1,3 millioner kroner i årlig statsstøtte.
DA170628 - Islamsk Råd Norge ( IRN ) får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner, understreker departementet.
BT170628 | Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd ¶
BT170628 Tilskuddet til Islamsk Råd Norge utbetales to ganger i året.
BT170628 Norges største muslimske menighet, Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina, trakk seg fra Islamsk Råd i mars på grunn av den omstridte ansettelsen.
BT170628 Moskeer og muslimske organisasjoner som er misfornøyd med Islamsk Råd Norge og Methab Afsar, dannet i begynnelsen av juni en ny muslimsk fellesorganisasjon.
BT170628 MISTER STØTTEN : Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge holdt en pressekonferanse etter møtet med kulturministeren i begynnelsen av april i år.
BT170628 Kulturdepartementet holder tilbake tilskuddet til Islamsk Råd.
BT170628 Departementet varsler at de vil innkalle Islamsk Råd til et nytt møte over sommeren som et ledd i den videre saksbehandlingen.
BT170628 Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte.
BT170628 Islamsk Råd har onsdag ikke besvart NTBs henvendelser.
BT170628 Islamsk Råd får i 1,3 millioner kroner i årlig statsstøtte.
BT170628 - Islamsk Råd Norge ( IRN ) får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner, understreker departementet.
AP170628 | Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd og får støtte fra flere moskeer ¶
AP170628 Også på denne tiden for ett år siden valgte kulturminister Linda Hofstad Helleland ( h ) å holde tilbake pengestøtte til Islamsk Råd Norge.
AP170628 Kulturministeren ber jurister vurdere statsstøtten til Islamsk Råd ¶
AP170628 Kulturminister Linda Hofstad Helleland fortsetter å holde tilbake støtten til Islamsk Råd Norge.
AP170628 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge vil ikke uttale seg om saken onsdag.
AP170628 Generalsekretær Mehtab Afsar har fungert som generalsekretær i den turbulente perioden i Islamsk Råd Norge.
AP170628 Flere moskeer støtter stans av statsstøtte til Islamsk Råd.
AP170628 Flere moskeer og muslimske organisasjoner som er misfornøyd med Islamsk Råd Norge og Mehtab Afsar, dannet i begynnelsen av juni en ny muslimsk fellesorganisasjon.
AP170628 Andreas Slettholm : Nikab-ansettelse bør være spikeren i kisten for støtte til Islamsk Råd ¶
AP170628 Islamsk Råd skal bidra til å skape større forståelse og redusere avstander.
AP170628 Islamsk Råd fikk statlig støtte til brobygging og dialog.
AA170628 | Muslimske ledere støtter statens stans av støtte til Islamsk Råd ¶
AA170628 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge vil ikke uttale seg om saken onsdag.
AA170628 Flere moskeer støtter stans av statsstøtte til Islamsk Råd.
AA170628 Flere moskeer og muslimske organisasjoner som er misfornøyd med Islamsk Råd Norge og Mehtab Afsar, dannet i begynnelsen av juni en ny muslimsk fellesorganisasjon.
AA170628 Departementet varsler at de vil innkalle Islamsk Råd til et nytt møte over sommeren som et ledd i den videre saksbehandlingen.
AA170628 Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte.
AA170628 Islamsk Råd får 1,3 millioner kroner i årlig statsstøtte.
AA170628 - Islamsk Råd Norge ( IRN ) får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner, understreker departementet.
AA170628 | Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd ¶
AA170628 Tilskuddet til Islamsk Råd Norge utbetales to ganger i året.
AA170628 Norges største muslimske menighet, Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina, trakk seg fra Islamsk Råd i mars på grunn av den omstridte ansettelsen.
AA170628 Moskeer og muslimske organisasjoner som er misfornøyd med Islamsk Råd Norge og Methab Afsar, dannet i begynnelsen av juni en ny muslimsk fellesorganisasjon.
AA170628 Kulturdepartementet holder tilbake tilskuddet til Islamsk Råd.
AA170628 Departementet varsler at de vil innkalle Islamsk Råd til et nytt møte over sommeren som et ledd i den videre saksbehandlingen.
AA170628 Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte.
AA170628 Islamsk Råd har onsdag ikke besvart NTBs henvendelser.
AA170628 Islamsk Råd får i 1,3 millioner kroner i årlig statsstøtte.
AA170628 - Islamsk Råd Norge ( IRN ) får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner, understreker departementet.
DB170625 Feiret islamsk høytid ¶
DB170623 Supperådet Islamsk Råd Debatt ¶
AA170622 Ifølge det irakiske forsvaret sprengte IS onsdag den historiske al-Nuri-moskeen i Mosuls gamleby, der gruppas leder Abu Bakr al-Baghdadi proklamerte opprettelsen av et islamsk kalifat i Irak og Syria sommeren 2014.
AA170622 Ifølge det irakiske forsvaret sprengte IS onsdag den historiske al-Nuri-moskeen i Mosuls gamleby, der gruppas leder Abu Bakr al-Baghdadi proklamerte opprettelsen av et islamsk kalifat i Irak og Syria sommeren 2014.
DB170621 Jøder blir også sagt å stå bak det meste av det Jarle Johansen mener er galt i dagens verden, fra abortloven til islamsk innvandring.
BT170621 Det var i denne moskeen at IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi kunngjorde opprettelsen av en såkalt islamsk stat i store deler av Irak og Syria sommeren 2014.
DN170620 Norske muslimer skal lørdag demonstrere utenfor en moské i Oslo mot islamsk støtte til pakistanske blasfemilover.
BT170620 Ifølge Islamsk Råd Norge er det neppe noen kvinner i Norge som bruker burka.
AA170620 Sekulære norske muslimer skal lørdag demonstrere utenfor en moské i Oslo mot islamsk støtte til pakistanske blasfemilover.
VG170619 Generalsekretær Harun Khan i britiske Islamsk Råd forteller det samme.
VG170619 Dette bekreftes også av britiske Islamsk Råd. * 1 Borgermesteren i London, Sadiq Khan, beskriver hendelsen som « et forferdelig terrorangrep » i en uttalelse mandag morgen. * 1 Politiet mener mannen handlet alene.
DN170619 Målet er å etablere en islamsk stat og en islamsk verdensorden.
DN170619 Målet er å etablere en islamsk stat og en islamsk verdensorden.
DB170619 Deres argument var at initiativtakerne til demonstrasjonen signaliserer at det bare er muslimenes oppgave å bekjempe islamsk inspirert terror.
DB170617 Noora argumenterer til og med fra et islamsk perspektiv : siden muslimer tror på skjebnen har Allah en plan med at hun og Yousef møttes, og den må hun finne ut av.
VG170616 Baghdadi ble i 2010 leder for Islamsk stat i Irak ( ISI ), som tidligere het al-Qaida i Irak ( AQI ).
DB170616 * Ble i 2010 leder for Islamsk stat i Irak ( ISI ), også kalt al-Qaida i Irak ( AQI ).
BT170616 Ble i 2010 leder for Islamsk stat i Irak ( ISI ), også kalt al Qaida i Irak ( AQI ).
AP170616 Ble i 2010 leder for Islamsk stat i Irak ( ISI ), også kalt Al-Qaida i Irak ( AQI ).
VG170615 * Ramadan er den niende måneden i et islamsk år.
DB170614 Intensjonen var å avvise statens legitimitet og forklare hvorfor en slik stat var alt annet en islamsk .
VG170613 Hamas og Islamsk hellig krig utførte en serie terrorangrep mot israelsk mål.
NL170613 Lederen i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, mannen som tidligere i år pekte nese av norske myndigheter da han ansatte en kvinne i niqab i organisasjonen sine ( men på det offentliges bekostning ), gikk hardt ut mot Moss kommune, og kalte forbudet for diskriminering.
VG170612 Nå er hun ansatt i Islamsk råd.
VG170612 Islamsk råd : Nikab-kledte Leyla skal ikke være ansikt utad ¶
VG170612 Islamsk råd viser til at de har en kollega som bruker nikab, og de mener det ikke byr på noen utfordringer med kommunikasjon.
VG170612 Islamsk råd Norge er imot forslaget.
AP170612 Islamsk råd i hardt vær : Ansatte kvinne med niqab for å jobbe med styrke dialogen med storsamfunnet ¶
AP170612 Jeg har enkelte ikke-muslimske venner som etter å ha lest seg litt opp på islamsk lærdom, konfronterer meg med hvorfor jeg gjør ditt og datt når det « strider mot religionen din ».
AP170611 Qatar benekter at de er en ledende støttespiller for islamsk ekstremisme.
AA170611 Foran Trump-bygget i sentrum av Chicago demonstrerte rundt 30 mennesker mot islamsk lov og uttrykte sin støtte for president Donald Trump, ropte slagord og holdt opp plakater som bannlyste sharialover.
AA170611 Foran Trump-bygget i sentrum av Chicago demonstrerte rundt 30 mennesker mot islamsk lov og uttrykte sin støtte for president Donald Trump, ropte slagord og holdt opp plakater som bannlyste sharialover.
AA170610 - Jeg synes kirken har vært veldig forsiktig i omtalen av islamsk inspirert terror.
AA170610 - Jeg synes kirken har vært veldig forsiktig i omtalen av islamsk inspirert terror.
DA170609 Moskeer og muslimske organisasjoner som er misfornøyde med Islamsk Råd Norge og Methab Afsar har nå dannet en ny norsk muslimsk organisasjon.
DA170609 Generalsekretæren i Islamsk Råd har ifølge Vårt Land ikke vært villig til å stille til intervju om saken.
DA170609 Etter det avisen kjenner til er stifterne personer som har hatt tilknytning til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AA170609 Moskeer og muslimske organisasjoner som er misfornøyde med Islamsk Råd Norge og Methab Afsar har nå dannet en ny norsk muslimsk organisasjon.
AA170609 Generalsekretæren i Islamsk Råd har ifølge Vårt Land ikke vært villig til å stille til intervju om saken. ( ©NTB ) ¶
AA170609 Etter det avisen kjenner til er stifterne personer som har hatt tilknytning til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DB170608 Dokumentene som angivelig beviser at Hydara og Ndure ble gift kommer fra en islamsk Sharia-domstol, men er først laget 11 måneder etter at Baboucar Ndure ble funnet død.
DB170608 Dette sa hun fordi du etter islamsk lov ikke skal være gravid før ekteskap !
DN170607 Terrororganisasjonen Islamsk Stat ( IS ) var raskt ute og påtok seg ansvaret for angrepene.
AP170607 De to nasjonene, som begge styres etter sterkt konservative prinsipper inspirert av Islamsk tro, hevder begge at den andre part står for det meste av alt som er galt i regionen.
AP170606 Under Trumps besøk i Saudi-Arabia for mindre enn en måned siden etterlyste Trump større innsats i kampen mot islamsk ekstremisme, samt en felles front mot Iran.
AA170606 Under Trumps besøk i Saudi-Arabia for mindre enn en måned siden etterlyste Trump større innsats i kampen mot islamsk ekstremisme, samt en felles front mot Iran.
AA170606 Shoaib Sultan, rådgiver i Antirasistisk Senter og tidligere generalsekretær i Islamsk Råd Norge, frykter en liste over muslimske trossamfunn kan misbrukes av islamfiendtlige krefter.
AA170606 Shoaib Sultan, rådgiver i Antirasistisk Senter og tidligere generalsekretær i Islamsk Råd Norge, frykter en liste over muslimske trossamfunn kan misbrukes av islamfiendtlige krefter.
VG170605 Politiet raidet hjemmet vårt i Istanbul, noe som skjer mange uskyldige familier i hele Tyrkia fordi de er medlemmer av Hizmet ( islamsk religiøs og sosial bevegelse, red.anm. ), som er ledet av islamsk lærde Fethullah Gülen.
VG170605 ), som er ledet av islamsk lærde Fethullah Gülen.
VG170604 Islamsk stat selv skriver i sitt propaganda-magasin at festivitas og store folkeforsamlinger er mål for deres terror.
VG170604 VIL HA LOV : Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, synes loven er ok.
VG170604 Sjekk hva Islamsk Råd og andre mener ( under videoen, der elg og gressklipper truet hellidagsfreden på en søndag ) : ¶
VG170604 Denne lurer mange på : Hva er åpningstidene i pinsen ? Islamsk Råd er enig med prestene : ¶
DA170604 Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for det som nå er omtalt som et mulig terrorangrep, men tilhengere av ekstremistgruppen islamsk stat « jubler » over hendelsen på sosiale medier, skriver BBC.
DA170604 Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for det som nå er omtalt som et mulig terrorangrep, men tilhengere av ekstremistgruppen islamsk stat « jubler » over hendelsen på sosiale medier, skriver BBC.
DA170604 Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for det som nå er omtalt som et mulig terrorangrep, men tilhengere av ekstremistgruppen islamsk stat « jubler » over hendelsen på sosiale medier, skriver BBC.
AA170604 Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for det som nå er omtalt som et mulig terrorangrep, men tilhengere av ekstremistgruppen islamsk stat « jubler » over hendelsen på sosiale medier, skriver BBC.
VG170603 Katibat al-Battar al-Libi besto opprinnelig av libanesere som hadde kommet til Syria for å delta i borgerkrigen, men ble etterhvert som en magnet for fremmedkrigere fra Belgia og Frankrike som ønsket å kjempe for en islamsk stat.
SA170603 Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for det som nå er omtalt som et mulig terrorangrep, men tilhengere av ekstremistgruppen islamsk stat « jubler » over hendelsen på sosiale medier, skriver BBC.
DB170602 Demonstrantene hadde med rød skrift strøket over plakater av president Ashraf Ghani, statsminister Abdullah Abdullah og Gulbuddin Hekmatyar, en radikal islamsk krigsherre som ledet den tidligere opprørsgruppen Hezb-e Islami og som senere har sluttet seg til fredsprosessen med myndighetene.
AA170602 Demonstrantene hadde med rød skrift strøket over plakater av president Ashraf Ghani, statsminister Abdullah Abdullah og Gulbuddin Hekmatyar, en radikal islamsk krigsherre som ledet den tidligere opprørsgruppen Hezb-e Islami og som senere har sluttet seg til fredsprosessen med myndighetene.
AA170530 Spesialstyrken leter etter franske statsborgere som har sluttet seg til IS og som kjemper for å opprette et islamsk kalifat i Midtøsten.
VG170528 Frankrike er et av få land som har iverksatt tiltak for å hindre at Qatar sprer islamsk fundamentalisme gjennom å finansiere radikale moskeer og investere i muslimske butikker.
AA170526 Gülen, som bor i eksil i USA, er en islamsk predikant som den tyrkiske regjeringen anklager for å ha stått bak kuppforsøket i fjor sommer.
VG170525 « Vi ber om at folk viser mot og står opp imot islamisme og de som gjør det mulig for islamsk vold og frykt får utfolde seg », heter det i en pressemelding fra EDL.
VG170525 Folk må rapportere om alle former for hat-kriminalitet, sier styreformannen for Manchester Islamsk senter.
DB170525 På 1990-tallet skal han ha vært medlem av en tidligere al-Qaida-støttet gruppe i Libya, den nå oppløste gruppen Libysk islamsk kamp.
DB170524 Også Islamsk råd i Storbritannia har gått kraftig ut mot angrepet.
DB170524 Fire av dem er mistenkt for å ha tilknytning til voldelig islamsk ekstremisme.
DB170524 På 1990-tallet skal han ha vært medlem av en tidligere al-Qaida-støttet gruppe i Libya, den nå oppløste gruppen Libysk islamsk kamp.
DA170524 På 1990-tallet var han medlem av en tidligere al-Qaida-støttet gruppe i Libya, den nå oppløste gruppen Libysk islamsk kamp.
AP170524 Storbritannia er « et nervesenter for jihad » ¶ Islamsk ekstremisme er et økende problem i Storbritannia, og flere har uttrykt bekymring for utviklingen de siste årene.
AP170524 Storbritannia er « et nervesenter for jihad » ¶ Islamsk ekstremisme er et økende problem i Storbritannia, og flere har uttrykt bekymring for utviklingen de siste årene.
AP170524 Blant innvandrere fra landene som er med i denne undersøkelsen, er nær halvparten oppdratt i islamsk tro og 40 prosent i kristen tro.
AP170524 Blant innvandrere fra landene som er med i denne undersøkelsen, er nær halvparten oppdratt i islamsk tro og 40 prosent i kristen tro.
AA170524 Fire av dem er mistenkt for å ha tilknytning til voldelig islamsk ekstremisme.
AA170524 På 1990-tallet var han medlem av en tidligere al-Qaida-støttet gruppe i Libya, den nå oppløste gruppen Libysk islamsk kamp.
SA170523 Britiske Islamsk Råd og flere andre muslimske grupper fordømmer terrorangrepet mot Manchester Arena og ber briter stå sammen for å støtte de rammede.
DB170523 Handlingen har blitt fordømt fra flere hold, deriblant av Islamsk råd i Storbritannia.
DB170523 Sex mellom homofile er ikke ulovlig i det meste av Indonesia, men er det i Aceh, den eneste provinsen som utøver islamsk lov.
DB170523 Sex mellom homofile er ikke ulovlig i det meste av Indonesia, men er det i Aceh, den eneste provinsen som utøver islamsk lov.
DB170523 Handlingen har blitt fordømt fra flere hold, deriblant av Islamsk råd i Storbritannia.
DB170523 Selv om IS drives tilbake militært, vil den kaotiske og konfliktfylte situasjonen i Midtøsten likevel avle islamsk ekstremisme i overskuelig framtid.
DA170523 Dette er forferdelig, det er kriminelt, sier generalsekretær Harun Khan i Islamsk Råd.
DA170523 Britiske Islamsk Råd og flere andre muslimske grupper fordømmer terrorangrepet mot Manchester Arena og ber briter stå sammen for å støtte de rammede.
AP170523 Dette er forferdelig, det er kriminelt, sier generalsekretær Harun Khan i Islamsk Råd.
AP170523 Britiske Islamsk Råd og flere andre muslimske grupper fordømmer terrorangrepet mot Manchester Arena og ber briter stå sammen for å støtte de rammede.
AP170523 Dette er forferdelig, det er kriminelt, sier generalsekretær Harun Khan i Islamsk Råd.
AP170523 Britiske Islamsk Råd og flere andre muslimske grupper fordømmer terrorangrepet mot Manchester Arena og ber briter stå sammen for å støtte de rammede, melder NTB.
AA170523 Dette er forferdelig, det er kriminelt, sier generalsekretær Harun Khan i Islamsk Råd.
AA170523 Britiske Islamsk Råd og flere andre muslimske grupper fordømmer terrorangrepet mot Manchester Arena og ber briter stå sammen for å støtte de rammede.
AA170523 Dette er forferdelig, det er kriminelt, sier generalsekretær Harun Khan i Islamsk Råd.
AA170523 Britiske Islamsk Råd og flere andre muslimske grupper fordømmer terrorangrepet mot Manchester Arena og ber briter stå sammen for å støtte de rammede.
DB170521 Med et avbrekk fra den islamofobiske retorikken han har brukt tidligere, talte Trump i dag tale mot den militante, politiske ideologien til « islamsk ekstremisme ».
AP170521 - Han unngikk å snakke om radikal islamsk terrorisme og sivilisasjonenes kamp.
AP170520 For Rouhani og alle andre må forholde seg til presteskapet, som avgjøre om vedtak er innenfor et islamsk regelverk.
AP170520 For Rouhani og alle andre må forholde seg til presteskapet, som avgjøre om vedtak er innenfor et islamsk regelverk.
VG170518 En islamsk shariadomstol i Indonesia har dømt to menn til offentlige stokkeslag for å ha hatt sex.
AA170518 En annen lokal tjenestemann forteller at islamistene anklaget det ugifte paret for å bryte islamsk lov. ( ©NTB ) ¶
AP170517 | Er ikke dagens Iran islamsk nok ?
AP170517 Hun skulle gjerne ha jobbet, men mener det er vanskelig for henne å finne en arbeidsplass med en islamsk atmosfære.
AP170517 Han sørget for å slå ned på vestlig innflytelse da han var minister for kultur og islamsk rettledning på 90-tallet.
AP170517 | Er ikke dagens Iran islamsk nok ?
AP170517 Hun skulle gjerne ha jobbet, men mener det er vanskelig for henne å finne en arbeidsplass med en islamsk atmosfære.
AP170517 Han sørget for å slå ned på vestlig innflytelse da han var minister for kultur og islamsk rettledning på 90-tallet.
DA170513 | Oppretter kvinnekomité ¶ Islamsk Råd Norge har vært i hardt vær den siste tida.
DA170513 Kritikken ¶ Islamsk Råd Norge har blitt kritisert for å ha for få kvinner i toppen.
DA170513 Gründeren fra Drammen ble i fjor kontaktet av Islamsk Råd som ville at hun skulle gi råd om hvordan de kan bli bedre på å rekruttere kvinner.
DA170513 Generalsekretæren : Mehtab Afsar vil at kvinnekomiteen skal jobbe for å verve flere kvinner inn i styret til Islamsk Råd Norge.
DA170513 Da må de også være med der hvor beslutninger tas, sier Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DA170513 Afsar forteller at Smaira Iqbal, som er eneste kvinnelige medlem av styret i Islamsk Råd, skal lede kvinnekomiteen.
DA170513 Afsar avviser at opprettelsen av kvinnekomiteen har noe med bråket å gjøre, og viser til at Islamsk Råd i lang tid har jobbet med å rekruttere kvinner inn i styrearbeid.
DA170513 Islamsk Råd Norge fikk hard kritikk av kulturministeren etter at organsasjonen ansatte Leyla Hasic, som bruker nikab, til å drive kommunikasjonsarbeid og være brobygger til storsamfunnet.
DA170513 - Islamsk råd har vist at de forstår utfordringen og tar den på alvor.
AP170513 mai ¶ Islamsk terror, vindkraft, terrorfrykt på 17. mai, kunstige lepper, klesindustrien og politiets passkø.
AP170509 | Jussbuss mener UDI praktiserer islamsk rett : Erklærte ekteskap ugyldig fordi ektefelle var kristen ¶
AP170509 UDI vurderte et ekteskap som ugyldig etter islamsk lovverk og nektet familiegjenforening.
AP170509 I islamsk rett er ikke slike ekteskap gyldige, selv om man ikke formelt går ut og underkjenner ekteskapet.
BT170508 Når han blir spurt om hva han vil gjøre med islamsk terrorisme, har Macron sagt at dette er en trussel som folk må leve med i årene som kommer.
SA170506 Han snakker også om behovet for en front mot islamsk indoktrinering, med henvisning til da « den muslimske horde » invaderte Konstantinopel for flere hundre år siden.
AP170430 Dette ser nå ut til å ta form i disse fjellene, der den islamske staten også konkurrerer med al-Qaida i islamsk Maghreb, AQIM, om rekrutter og territorium.
DB170429 Unge norske muslimer må få et nytt Islamsk Råd i tråd med verdiene i det norske samfunnet.
DB170429 MØTTE STATSRÅDEN : Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge og advokat Are Aurlien på vei til sin egen pressekonferanse på Bristol etter møtet med kulturministeren 4. april om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge.
DB170429 I vår har man vært vitne til stor mediedekning og omfattende offentlige diskusjoner i kjølvannet av Islamsk Råd Norge ( IRN ) sin ansettelse av en nikab-bærer, og IRN ser nå tilsynelatende ut til å rakne i sømmene.
DB170429 En pekepinn på hva et slikt alternativ kan innebære, finner man i bøker som antologien « Islamsk humanisme » og « Norsk islam - hvordan elske Norge og koranen samtidig », samt nettsteder som minareten.no.
DB170429 Den norske kirke har for eksempel allerede en institusjonalisert dialog med IRN via Kontaktgruppa for Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke og Islamsk Råd Norge, og det bør være mulig å få til liknende samarbeid med de humanistiske strømningene i norske, muslimske miljøer som ønsker en islam basert på menneskerettigheter og toleranse.
AA170428 Pave Frans håper besøket vil bidra til dialog og til å styrke kampen mot islamsk ekstremisme. ( ©NTB ) ¶
AA170428 Al-Azhar har flere ganger fordømt islamsk fundamentalisme.
DB170427 Det skyldes en islamsk lovgivning som blant annet innebærer at alle kvinner må ha en mannlig verge som bestemmer det meste i kvinners liv.
VG170426 I begynnelsen av april i år ble nordmannen ( 20 ) dømt til nesten tre års fengsel for å ha forsøkt å bli fremmedkriger for Islamsk stat ( IS ) i Syria.
VG170426 april 2017 : Den norske konvertitten ble dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha forsøkt å slutte seg til terrororganisasjonen Islamsk stat ( IS ) i Syria.
DA170426 LES OGSÅ : Mann frifunnet - hevdet at kona tok lydopptak mens hun slo seg selv ¶ 39-åringen forklarte også at kona ikke oppførte seg som noen god kone etter islamsk kultur, blant annet fordi hun sa imot ham.
AA170426 Gülen er en islamsk predikant som tidligere samarbeidet med president Recep Tayyip Erdogan.
SA170425 Parallelt med dette har det pågått en heftig debatt i norske medier knyttet til nyansettelsen i Islamsk råd i Norge.
DB170425 Professor Olivier Roy sier at terrorisme ikke følger av islamsk radikalisering, men av islamisering av radikalisme.
DB170425 Enkelte andre forbinder islamsk fundamentalisme med vold og terror.
AA170424 Han framholder at dette er en allianse som aldri vil godta islamsk styre i Syria, men understreker at dette er en krig som ikke bare handler om Syria, men « hele den muslimske nasjonen ».
VG170422 Les mer : Svensk boligminister går av ¶ Islamsk råd tabbet seg ut da de ansatte en nikabkledd kvinne.
VG170422 Les mer : Nikabkledde Leyla Hasic er Islamsk Råds nye fjes ¶
VG170422 Les mer : Islamsk Råd : Nikab-kledde Hasic skal ikke være ansikt utad ¶
VG170422 Kommentar Kirken kritiserer Islamsk råd for nikab-ansettelsen.
VG170422 Kirken kritiserer Islamsk råd for nikab-ansettelsen.
VG170422 Kirken bidro da Islamsk råd ble opprettet i 1993.
VG170422 Foto : Privat ¶ Islamsk råd ( IRN ) ansatte i mars Leyla Hasic ( 32 ) som administrasjonskonsulent.
VG170422 ANSATT I ISLAMSK RÅD : Leyla Hasic ( 32 ) har markert seg som forsvarer av nikab.
VG170421 Den som er den tøffeste på radikal islamsk terrorisme, og den som er tøffest ved grensene, vil gjøre det bra i valget, sier han til nyhetsbyrået.
DB170421 Fillon hevdet fredag at Frankrike er i krig med « islamsk totalitarisme ».
DB170421 Dette er broene Islamsk råd må bygge for å gjenopprette tilliten Spaltist ¶
DA170421 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd ( IRN ) avfeier kritikken fra Den norske kirke etter ansettelsen av en kvinne i nikab.
DA170421 Dette var første gang Den norske kirke kritiserte Islamsk Råd offentlig.
DA170421 Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, og Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, presenterte i 2011 en fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme.
DA170421 | Islamsk Råd avfeier kritikken fra kirken ¶
DA170421 Islamsk Råd hadde 4. april et møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) i etterkant av ansettelsen, men ønsker nå et nytt møte.
AP170421 Som generalsekretær i Islamsk Råd Norge er Mehtab Afsar vant med å møte motbør.
AP170421 Mens hun jobber foran PC-en der inne, forsøker Afsar å rydde i rabalderet etter at Islamsk Råd brukte ekstrabevilgningen fra Kulturdepartementet til å ansette en medarbeider som skjuler ansiktet bak en nikab.
AP170421 Fra Islamsk Råds luftige, nye kontorer har generalsekretær Mehtab Afsar utsikt ned på Fyrstikktorget, åsted for fyrstikkarbeiderstreiken i 1889.
AP170421 Bare spør Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd.
AP170421 Som generalsekretær i Islamsk Råd Norge er Mehtab Afsar vant med å møte motbør.
AP170421 Mens hun jobber foran PC-en der inne, forsøker Afsar å rydde i rabalderet etter at Islamsk Råd brukte ekstrabevilgningen fra Kulturdepartementet til å ansette en medarbeider som skjuler ansiktet bak en nikab.
AP170421 Fra Islamsk Råds luftige, nye kontorer har generalsekretær Mehtab Afsar utsikt ned på Fyrstikktorget, åsted for fyrstikkarbeiderstreiken i 1889.
AP170421 Bare spør Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd.
AA170421 Fillon hevdet fredag at Frankrike er i krig med « islamsk totalitarisme ».
AA170421 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd ( IRN ) avfeier kritikken fra Den norske kirke etter ansettelsen av en kvinne i nikab.
AA170421 Dette var første gang Den norske kirke kritiserte Islamsk Råd offentlig.
AA170421 Islamsk Råd hadde 4. april et møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) i etterkant av ansettelsen, men ønsker nå et nytt møte.
AA170421 ( ©NTB ) ¶ | Islamsk Råd avfeier kritikken fra kirken ¶
DB170420 Disse prinsippene utgjør kjernen i, og målet for, islamsk teologi/filosofi og sharia.
DA170420 I mars ble det kjent at Islamsk Råd Norge ( IRN ) har ansatt nikabkledte Leyla Hasic som administrasjonskonsulent - en stilling Kulturdepartementet bevilget penger til for å styrke brobyggingsarbeidet til storsamfunnet og dialogen med andre tros- og livssynssamfunn.
DA170420 Her sammen med generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd.
DA170420 Berit Hagen Agøy generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, synes ikke ansettelsen av en kvinne i nikab i Islamsk Råd var klokt.
DA170420 - At Islamsk Råd har ansatt en kvinne i nikab kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet, mener Berit Hagen Agøy i Den norske kirke ¶
DA170420 Islamsk Råd har ikke kommentert kritikken overfor Klassekampen.
AA170420 | Den norske kirke kritiserer Islamsk Råd ¶
AA170420 I mars ble det kjent at Islamsk Råd Norge ( IRN ) har ansatt nikabkledte Leyla Hasic som administrasjonskonsulent - en stilling Kulturdepartementet bevilget penger til for å styrke brobyggingsarbeidet til storsamfunnet og dialogen med andre tros- og livssynssamfunn.
AA170420 At Islamsk Råd har ansatt en kvinne i nikab kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet, mener Berit Hagen Agøy i Den norske kirke ¶
AA170420 Islamsk Råd har ikke kommentert kritikken overfor Klassekampen. ( ©NTB ) ¶
DB170419 Målet til organisasjonen er å skape et storkalifat som skal samle alle muslimer under islamsk styre.
DB170419 I ledelsen av flere moskeer er det derimot konfrontasjoner på gang mot Islamsk Råd Norge.
DB170419 I Norge er en slik debatt allerede i gang, og med for eksempel utgivelsen av boken Islamsk Humanisme i 2016 kom debatten et langt stykke videre.
DA170419 Målet til organisasjonen er å skape et storkalifat som skal samle alle muslimer under islamsk styre.
BT170419 Målet til organisasjonen er å skape et storkalifat som skal samle alle muslimer under islamsk styre.
AP170419 Målet til organisasjonen er å skape et storkalifat som skal samle alle muslimer under islamsk styre.
AA170419 Målet til organisasjonen er å skape et storkalifat som skal samle alle muslimer under islamsk styre.
AP170417 - Islamsk Råd har fått kritikk for ansattes nikab-bruk, Sylvi Listhaug får kritikk for å bære et kors rundt halsen.
AP170416 Rouhani skal ha en rimelig god sjanse til å bli gjenvalgt selv om utenrikspolitikken hans ikke anses som tilstrekkelig islamsk av kritikerne.
AP170416 Mange av dem anklages for å tilhøre FETÖ, navnet tyrkerne har satt på den angivelige terrorgruppen som skal være inspirert og ledet av Fethullah Gülen, en moderat islamsk predikant som har levd i eksil i USA siden 1999.
AP170416 Jeg frykter at Tyrkia er på vei mot et diktatur under islamsk lov, sier Daskien.
AP170416 Mange av dem anklages for å tilhøre FETÖ, navnet tyrkerne har satt på den angivelige terrorgruppen som skal være inspirert og ledet av Fethullah Gülen, en moderat islamsk predikant som har levd i eksil i USA siden 1999.
AP170416 Jeg frykter at Tyrkia er på vei mot et diktatur under islamsk lov, sa Daskien.
AA170416 Rouhani skal ha en rimelig god sjanse til å bli gjenvalgt selv om utenrikspolitikken hans ikke anses som tilstrekkelig islamsk av kritikerne.
VG170415 BEKYMRET : Aslan Shamsaev i Tsjetsjensk Islamsk kultursenter, mener ungdommer som kommer fra Nord-Kaukasus er sårbare i møte med radikalisering.
VG170415 Aslan Shamsaev i Tsjetsjensk Islamsk kultursenter, forteller at de opplever at ungdommene som har bakgrunn fra de russiske republikkene er særlig sårbare for å bli radikalisert.
VG170415 - Jeg opplever at det er en kjempestor fare for radikalisering av ungdommene våre, sier Aslan Shamsaev, som er leder og forstander i Tsjetsjensk Islamsk kultursenter, til VG.
AA170414 Rouhani er spådd gode sjanser til å få en ny periode, selv om utenrikspolitikken ikke har blitt ansett som tilstrekkelig " islamsk " av de hardeste kritikerne.
AA170414 - Radikal islamsk terrorisme rammer hele verden.
DB170413 De hevder Syaf har sneket inn referanser til ytterliggående islamsk opposisjon i hovedstaden Jakarta.
AP170412 Verdens ende har algeriske Boualem har skrevet en fremtidsfabel om et totalitært islamsk verdensherredømme der teokratiet Abistan dominerer.
AA170412 I løpet av den snart åtte år lange kampen for å innføre en islamsk stat i Nigeria har Boko Haram tatt livet av rundt 20.000 personer og drevet over to millioner på flukt.
DA170411 Å overvinne Islamsk Stat i Irak og Syria vil være en god start, akkurat som en fjerning av Assad og andre av Midtøstens « bad guys » kan skape neste generasjon terrorister.
VG170410 I det gamle sovjetsamfunnet regnet man med at rundt 40 millioner borgere hadde sine røtter islamsk kultur.
VG170410 Regjeringen hevdet at det var en islamsk gruppe som hadde organisert uroen og at demonstrantene var medlem av Hizb ut-Tahrir, en islamistisk gruppering som har solid rot i Usbekistan.
DN170410 - Den økende grad av islamsk radikalisering og terror.
DB170409 Dette er en gren av en religiøs gruppering som ønsker å skape en islamsk stat i Midtøsten og Sentral-Asia.
VG170408 33-åringen avviser anklagene om deltakelse i Islamsk stat ( IS ) i Syria.
DA170408 Også i Norge er vurderingen at den største trusselen og sannsynligheten for terrorhandlinger kommer fra islamsk ekstremisme, sier statsministeren.
BT170408 « Jeg synes det er utrolig at de samme menneskene som er så opptatt av ytringsfrihet, reagerer på at en kvinne med nikab kommer seg ut av huset og deltar i arbeidslivet », sa generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd til TV 2 etter ansettelsen av Leyla Hasic.
BT170408 Mange ble opprørt da Islamsk Råd ansatte nikabkledde Leyla Hasic etter å ha fått penger fra staten for å fremme dialog og forståelse.
AP170408 Bildet er fra en militærparade i den nordsyriske provinsen Raqqa, hvor ekstremistgruppen IS i 2014 erklærte at de hadde opprettet en islamsk stat.
DB170407 « OFFER» : Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge kritiseres av artikkelforfatterne for å gå inn i offerrollen.
DB170407 Vi mener den krasse offerrollen Islamsk Råd Norge har inntatt i samfunnet vil øke fordommer og skepsis mot muslimer og islam, ikke skape færre muslimer med knuste drømmer.
DB170407 I et fritt og åpent demokrati som Norge må det være plass til en aktivist som Leyla Hasic som kjemper for sine rettigheter på sine premisser, men i en organisasjon som Islamsk Råd Norge så er det ikke noe som heter « på privaten » og « på jobb ».
DB170407 I en organisasjon som Islamsk Råd Norge, selv om man bare sitter på kontoret, så er man med på å representere 80.000 muslimer.
DB170407 I den mye omtalte « niqab-saken » går Islamsk Råd Norge i sedvanlig stil rett i offerrollen og legger skylda over på media, på politikere og storsamfunnet for å ha vonde hensikter mot muslimer, og drive en form for klappjakt.
DB170407 Enkelte mener moskeene og Islamsk Råd Norge kun skal fokusere på islamsk teologi, og være kompromissløse forsvarere av islam i møte med all offentlig motstand og kritikk.
DB170407 Enkelte mener moskeene og Islamsk Råd Norge kun skal fokusere på islamsk teologi, og være kompromissløse forsvarere av islam i møte med all offentlig motstand og kritikk.
DB170407 Dette er en retorikk som går rett hjem i enkelte miljøer der det eksisterer sterke konspirasjoner og en motforestilling mot « det vestlige », og det gir Islamsk Råd Norge en høy stjerne internt, der dette blir sett på som vesten som prøver å stille krav og overkjøre islam, og Islamsk Råd Norge som står imot og viser handlekraft.
DB170407 Dette er en retorikk som går rett hjem i enkelte miljøer der det eksisterer sterke konspirasjoner og en motforestilling mot « det vestlige », og det gir Islamsk Råd Norge en høy stjerne internt, der dette blir sett på som vesten som prøver å stille krav og overkjøre islam, og Islamsk Råd Norge som står imot og viser handlekraft.
DB170407 Det har i flere år vært en dyp splittende konflikt i Islamsk Råd Norge, som nå nylig toppet seg med ansettelsen av en niqab-kledd kvinne.
DB170407 Det fremstår mer og mer som en bevisst strategi fra Islamsk Råd Norge, det å provosere, for så å la debatten rase og gjøre seg selv til ofre etterpå og gjemme seg bak at det foregår et maktspill som kynisk bruker dem som en brikke.
DB170407 Det Islamsk Råd Norge vi har i dag har utspilt sin rolle, det ønsker ikke lenger å fremme dialog og bygge broer i det norske samfunnet.
DB170407 De konservative som er opptatt av det indre muslimske livet og islamsk teologi er fornøyde.
DA170407 | Dominert av norskpakistanere ¶ Islamsk Råd har fått kritikk for å inkludere få fra forskjellige landbakgrunner i ledelsen.
DA170407 Moskeen Minhaj ul-Quran i Enebakkveien i Oslo er godt representert i Islamsk Råds ledelse.
VG170406 « ISLAMSK STAT » : Krigere fra IS på vei inn i gruppens hovedsete Raqqa, etter erobringen i 2014.
DA170406 Ut fra informasjonen som ble sendt medlemmene av Islamsk Råd før årsmøtet, er ansettelsen av Leyla Hasic i strid med rådets egne vedtekter.
DA170406 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, ser imidlertid ikke problemet med at saken ble kalt for en orienteringssak i innkallingen.
DA170406 Generalsekretær Mehtab Afsar utgjorde sammen med styreleder og nestleder i Islamsk Råd Norge ansettelseskomiteen som tilsatte nikabkledde Leyla Hasic i rådet.
DA170406 Alle ansettelser i Islamsk Råd Norge ( IRN ) skal tas av rådet selv.
DA170406 - Departementet vurderer ikke tilsettingsprosesser i selvstendige organisasjoner som Islamsk Råd Norge, oppgir departementet og påpeker at rådet ikke omfattes av offentlighetsloven.
AA170406 | Ansettelse i Islamsk Råd stride mot rådets egne vedtekter ¶
AA170406 Ansettelsen av den nikabkledde 32-åringen ble presentert som en ren orienteringssak fra styret i innkallingen til årsmøtet i Islamsk Råd ( IRN ).
AA170406 Ansettelsen av Leyla Hasic kan være i strid med Islamsk Råd vedtekter.
VG170405 SKUFFET : Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar ( t.v. ), hadde håpet på et bedre møte med kulturministeren.
VG170405 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) hevder at Islamsk Råd Norge fikk tid og mulighet til å fortelle om sin rolle som brobygger og dialogpartner, men sier at organisasjonen ville diskutere ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic.
VG170405 Etter mye bråk rundt Islamsk Råd Norges ansettelse av nikabkledde Leyla Hasic, gikk kulturministeren tidlig ut og inviterte organisasjonen til et møte for å snakke om « rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge ».
VG170405 Da sprintgutta møtte pressen i VM, var det et spørsmål om Nilsson som fikk hele salen til å bryte ut i latter : ¶ | Islamsk Råd Norge hardt ut mot kulturministeren etter dialogmøte : - Hun vil ikke ha dialog med oss ¶
DB170405 Muslimer bli behandlet som annenrangs borgere, men vi jobber for å få en islamsk stat over hele verden, sa Choudary til Dagbladet.
DA170405 Med kameraet som oppsøkende vitne viser dokumentarfilmen « Den norske islamisten » vei inn i et radikalisert islamsk miljø og hendelser offentligheten bare har hatt delvis tilgang til.
AA170405 | Islamsk Råd får refs av Ervin Kohn ¶ Islamsk Råd Norge sår tvil om de har liberale holdninger, mener styreleder i Det mosaiske trossamfunn Ervin Kohn.
AA170405 Kohn sier til Klassekampen at han mener Islamsk Råd bør gå en runde til på ansettelsen av Leyla Hasic, en kjent nikabbruker som også har engasjert seg for det ansiktsdekkende sløret i samfunnsdebatten.
AA170405 ( ©NTB ) ¶ | Islamsk Råd får refs av Ervin Kohn ¶
VG170404 « Alle muslimer bør leve under islamsk logivning », sa Ubaydullah Hussain i et intervju med VG i 2014.
VG170404 Helt siden Islamsk Stat havnet på terrorlistene, har Politiets Sikkerhetstjeneste prioritert straffeforfølgelse av personer fra islamistmiljøet.
VG170404 Gjennom rettssaken mot Hussain har det kommet frem hvordan PST mener han kynisk har rekruttert unge og lettpåvirkelige mennesker for å slutte seg til verdens verste terrororganisasjon, den såkalte Islamsk Stat ( IS ).
VG170404 Bakgrunnen er at tingretten har funnet ham skyldig i rekruttering til terrororganisasjonen Islamsk Stat.
VG170404 Nikab-brukeren Leyla Hasic blir også værende i Islamsk Råd Norge ( IRN ), noe hun selv ønsker.
VG170404 Med bakgrunn i oppmerksomheten omkring Islamsk Råd Norge de siste dagene ønsker departementet en samtale om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge, står det i brevet.
VG170404 KONTROVERSIELL LEDER : Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge på vei for å møte kulturministeren.
VG170404 Etter bråket rundt IRNs ansettelse av nikabkledde Leyla Hasic forrige uke, ble Islamsk Råd Norge ( IRN ) kalt inn på teppet hos kulturministeren.
VG170404 - Det som er det store paradokset i denne saken er at de politikerne som har uttalt seg i pressen, med Helleland i spissen, med sitt utspill, bidrar til motsatte av det formålet Islamsk Råd Norge er tildelt penger på bakgrunn av, sier advokaten.
DB170404 ¶ INVITASJONEN : Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) holder fram invitasjonen som departementet sendte til Islamsk Råd.
DB170404 « Med bakgrunn i oppmerksomheten omkring Islamsk Råd Norge de siste dagene ønsker departementet en samtale om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge. » - De hevder at møtet skulle handle om arbeidsmiljøloven og ytringsfriheten og ansettelsesprosessen, men her er invitasjon om at vi ønsker en samtale om rådets
DB170404 SVARTE : Kulturminister Linda Hofstad Helleland svarte på kritikken fra Islamsk Råd.
DB170404 PRESSEKONFERANSE : Islamsk Råd ble mandag innkalt til et møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland.
DB170404 Når Islamsk Råd tillater at de ansatte bruker niqab kan det komme i veien for de gode formålene.
DB170404 KRITISERER : Styreleder i Islamsk Råd Norge, Zaeem Shaukat, mener saken er uproft håndtert av kulturminister Helleland.
DB170404 I etterkant gikk Helleland ut på sin Facebook-side med følgende kommentar : ¶ « Islamsk Råd Norge sier selv de har som formål å være brobygger og dialogpartner.
DB170404 Agendaen for møtet var uklar, sier advokat Are Aurlien, som representerer Islamsk Råd Norge.
DB170404 ( Dagbladet ) : Styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kalte mandag inn til pressekonferanse på Hotel Bristol i Oslo etter møtet med kulturminister Linda Hofstad Helland ( H ).
DB170404 mars, som presenterte Leyla Hasic som Islamsk Råds nye ansikt utad.
DB170404 | Kritiserer kulturministeren etter niqab-bråk : - Uproft ¶ ¶ uppercase;>DIREKTE " : Islamsk Råd er innkalt til møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland, og møtte pressen ved Kulturdepartementet.
DB170404 Video : NTB Scanpix KRITISK : Styreleder i Islamsk Råd Norge, Zaeem Shaukat, mener saken er uproft håndtert av kulturminister Helleland.
DB170404 SPENT : Diriye Abdrahman fra Islamsk Råd Norge før møtet med kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
DB170404 REDEGJØR : Generalsekretær i Islamsk Råd, Mehtab Afsar på vei in ti møtet med kulturminister Linda Hofstad Hellelands kontor fo rå redegjøre for om Islamsk Råd oppfyller kravene til statsstøtte med bakgrunn i den situasjonen organisasjonen har satt seg i Foto : Øistein Norum Monsen / Dagbladet ¶
DB170404 REDEGJØR : Generalsekretær i Islamsk Råd, Mehtab Afsar på vei in ti møtet med kulturminister Linda Hofstad Hellelands kontor fo rå redegjøre for om Islamsk Råd oppfyller kravene til statsstøtte med bakgrunn i den situasjonen organisasjonen har satt seg i Foto : Øistein Norum Monsen / Dagbladet ¶
DB170404 På en pressekonferanse tirsdag formiddag understreket de at Hasic ikke skal være islamsk råd sitt fjes utad, slik flere medier skrev da nyheten ble kjent.
DB170404 Når Islamsk Råd tillater at de ansatte bruker niqab kan det komme i veien for de gode formålene.
DB170404 Kritisk ¶ Islamsk Råd synes ikke noe om kritikken - som de mener kommer på feilaktig grunnlag.
DB170404 Kritiserer mediene ¶ Islamsk Råd i Norge tar avstand fra kritikken, som de mener er basert på feilaktig grunnlag.
DB170404 KREVER REDEGJØRELSE : Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil ha en forklaring fra Islamsk Råd.
DB170404 Ifølge Islamsk Råd kom det lite konkret ut av møtet de hadde med kulturministeren i dag, som beskrives som et møte med en « uklar agenda ».
DB170404 Det er kommet krav fra flere hold om at departementet må trekke støtten til Islamsk Råd, og Helleland har selv kritisert ansettelsen av 32-årige Hasic.
DB170404 Da det i forrige uke ble kjent at hun var ansatt som administrasjonsmedarbeider i Islamsk Råd, satte det sinnene i kok hos en rekke kjente personer, inkludert politikere.
DB170404 - Rollen er blitt tildelt henne av mediene, og ikke av Islamsk Råd Norge, sa generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd på pressekonferansen.
DB170404 - Rollen er blitt tildelt henne av mediene, og ikke av Islamsk Råd Norge, sa generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd på pressekonferansen.
DB170404 - Jeg kan ikke si noe mer enn at jeg synes det ser veldig uproft ut, sier styreleder styreleder Zaeem Skaukat i Islamsk Råd Norge til Dagbladet.
DB170404 - Det store paradokset er at politikerne, med Helleland i spissen, med sine utspill basert på feil premisser, bidrar til det motsatte av det som var hensikten for tildelingen, sa advokat Are Aurlien, som er advokat for styret i Islamsk Råd i Norge på pressekonferansen.
DB170404 ( Dagbladet ) : Tirsdag formiddag var representanter fra Islamsk Råd Norge i et møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
DB170404 « Islamsk Råd Norge sier selv de har som formål å være brobygger og dialogpartner.
DB170404 - Islamsk Råd i Norge har ikke på noen måte brutt forutsetningen for utbetaling av statsstøtte og ønsker nå å gå i en konstruktiv dialog for at støtten kan bli opprettholdt, sa Aurlien.
DA170404 | Kulturministeren « ikke beroliget » etter møte med Islamsk Råd ¶
DA170404 Kulturministeren Linda Hofstad Helleland ( H ) kalte Islamsk Råd Norge inn på teppet og ba juristene i departementet vurdere om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
DA170404 Kulturministeren Linda Hofstad Helleland ( H ) kalte Islamsk Råd Norge inn på teppet og ba juristene i departementet vurdere om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
DA170404 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier hun ikke er beroliget etter møtet med Islamsk Råd ( IRN ) torsdag.
DA170404 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge og advokat Are Aurlien på vei fra møtet med kulturministeren, som begge mener ble for kort.
DA170404 Generalsekretær Mehtab Afsar har bestemt avvist at Islamsk Råd har villedet departementet i sin søknad om brobyggermidler.
DA170404 Det har vært uro rundt Islamsk Råd etter at det ble kjent at en tildeling på nær en halv million kroner til organisasjonens arbeid med brobygging, kommunikasjon og dialog, ble brukt til å ansette den nikab-kledde kvinnen Leyla Hasic ( 32 ) som administrasjonsmedarbeider.
DA170404 Islamsk Råd fremholdt på en pressekonferanse etter møtet med Helleland at de mener det ville være lovstridig å ikke ansette Leyla Hasic fordi hun bærer nikab.
AP170404 | Kulturministeren « ikke beroliget » etter møte med Islamsk Råd ¶
AP170404 Kulturministeren Linda Hofstad Helleland ( H ) kalte Islamsk Råd Norge inn på teppet, og ba juristene i departementet vurdere om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AP170404 Kulturministeren Linda Hofstad Helleland ( H ) kalte Islamsk Råd Norge inn på teppet, og ba juristene i departementet vurdere om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AP170404 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier hun ikke er beroliget etter møtet med Islamsk Råd ( IRN ) torsdag.
AP170404 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge og advokat Are Aurlien på vei fra møtet med kulturministeren.
AP170404 Generalsekretær Mehtab Afsar har bestemt avvist at Islamsk Råd har villedet Kulturdepartementet i sin søknad om brobyggermidler.
AP170404 Det har vært uro rundt Islamsk Råd etter at det ble kjent at en tildeling på nær en halv million kroner til organisasjonens arbeid med brobygging, kommunikasjon og dialog, ble brukt til å ansette den nikabkledde kvinnen Leyla Hasic ( 32 ) som administrasjonsmedarbeider.
AP170404 Islamsk Råd fremholder at de mener det ville være lovstridig å ikke ansette Leyla Hasic fordi hun bærer nikab.
AA170404 Den norske islamisten var tiltalt for deltakelse, rekruttering og økonomisk bistand til terrorgruppa Islamsk Stat.
AA170404 | Kulturministeren " ikke beroliget " etter møte med Islamsk Råd ¶
AA170404 Kulturministeren Linda Hofstad Helleland ( H ) kalte Islamsk Råd Norge inn på teppet og ba juristene i departementet vurdere om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AA170404 Kulturministeren Linda Hofstad Helleland ( H ) kalte Islamsk Råd Norge inn på teppet og ba juristene i departementet vurdere om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AA170404 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier hun ikke er beroliget etter møtet med Islamsk Råd ( IRN ) torsdag.
AA170404 Generalsekretær Mehtab Afsar har bestemt avvist at Islamsk Råd har villedet departementet i sin søknad om brobyggermidler.
AA170404 Det har vært uro rundt Islamsk Råd etter at det ble kjent at en tildeling på nær en halv million kroner til organisasjonens arbeid med brobygging, kommunikasjon og dialog, ble brukt til å ansette den nikab-kledde kvinnen Leyla Hasic ( 32 ) som administrasjonsmedarbeider.
AA170404 Islamsk Råd fremholdt på en pressekonferanse etter møtet med Helleland at de mener det ville være lovstridig å ikke ansette Leyla Hasic fordi hun bærer nikab.
AA170404 | Islamsk Råd : Hasic er ingen ekstremist ¶ Islamsk Råd forsvarer ansettelsen av nikab-kledde Leyla Hasic og mener debatten er ført på gale premisser.
AA170404 Et forutgående møte mellom representanter for Islamsk Råd Norge ( IRN ) og kulturministeren førte ikke partene nærmere.
AA170404 Det har vært uro rundt Islamsk Råd fordi en tildeling på nær en halv million kroner til brobygging, kommunikasjon og dialog, ble brukt til å ansette den 32 år gamle Hasic som administrasjonsmedarbeider.
AA170404 - Det har aldri vært aktuelt for Hasic å være Islamsk Råds ansikt utad.
AA170404 ( ©NTB ) ¶ | Islamsk Råd : Hasic er ingen ekstremist ¶
VG170403 Islamsk brorskap er forbudt og deres tidligere president sitter i fengsel.
BT170403 Etter at Islamsk Råd Norge ( IRN ) ansatte Leyla Hasic, var det mange som ville kritisere motstanderne for å operere som moralpoliti fordi de mente noe om hva en kvinne burde gå kledd i.
AP170403 Niqab, respekt og mangfold ¶ Islamsk Råd, Norge har ansatt en kvinne som bruker heldekkende niqab.
VG170402 Pakistan : Kvinne dømt til døden for å ha brent sin egen datter ¶ Islamsk tradisjon ¶
DB170402 ¶ UGYLDIG : Fosøket på å si opp Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, var ugyldig, ifølge ny granskingsrapport.
DB170402 Styrets forsøk på å si opp generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge ( IRN ) var ugyldig, melder Aftenposten på bakgrunn av en granskingsrapport.
DA170402 Islamsk tradisjon ¶
BT170402 Islamsk tradisjon ¶
AP170402 Islamsk tradisjon ¶
AP170402 Islamsk tradisjon ¶
AA170402 | Rapport : Oppsigelse av Islamsk Råds generalsekretær var ugyldig ¶
AA170402 Styrets forsøk på å si opp generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge ( IRN ) var ugyldig, melder Aftenposten på bakgrunn av en granskingsrapport.
VG170401 Høyre-politiker Afshan Rafiq forsvarte torsdag Islamsk Råds ansettelse av Leyla Hasic, og mener det er et fremskritt at kvinner med nikab kommer ut i arbeidslivet.
VG170401 Dagens ordning gir millioninntekter til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
VG170401 Islamsk råd : Anklages for halal-kjøpepress ¶
DB170401 Dagens ordning gir millioninntekter til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DB170401 Nå uttrykker Raja støtte til 32 år gamle Leyla Hasic, nikab-brukeren som har fått jobb i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DB170401 Nå rykker han ut for å forsvare Leyla Hasic, kvinnen som går i nikab og er ansatt hos Islamsk Råd Norge.
DB170401 NYANSATT : Leyla Hasic er ansatt i Islamsk Råd. følge stillingsbeskrivelsen skal oppgavene hennes være kommunikasjonsarbeid, søknadsskriving og IT-drift.
DB170401 Generalsekretær i Islamsk Råd, Mehtab Afsar, sa til Dagbladet at han hadde kjent til opplysningene en god stund.
DB170401 - Islamsk Råd Norge fikk midler til denne stillingen fordi jeg mente de burde bli bedre til å ivareta sin rolle som brobygger.
DA170401 | Representerer få muslimer ¶ Islamsk Råds nye styre representerer langt færre muslimer enn konkurrentene som nå vurderer å bryte ut.
DA170401 Men tall Dagsavisen har hentet ut fra Fylkesmannen i Akershus og regjeringen.no viser at Islamsk Råds nyinnvalgte styremedlemmer representerer moskeer som kun utgjør 25 prosent av medlemsmassen.
DA170401 I HARDT VÆR : Det har stormet rundt Islamsk Råd og generalsekretær Mehtab Afsar etter at det tirsdag ble kjent at de har ansatt nikabkledde Leyla Hasic.
DA170401 Forstander for Det Islamske Forbundet, Basim Ghozlan, varslet onsdag at han sammen med flere moskeer vurderer en konkurrent til Islamsk Råd Norge.
DA170401 FOTO : TORSTEIN BØE/NTB SCANPIX ¶ Islamsk Råd skal være norske muslimers felles stemme.
DA170401 De ni nye styremedlemmene i Islamsk Råd kommer fra sju moskeer og en sammenslutning av moskeer rundt om i Norge, med til sammen 20.496 medlemmer, som utgjør kun 25 prosent av IRNs totale medlemsmasse som de selv oppgir å være 82.000.
DA170401 Forstander i Rabita-moskeen, Basim Ghozlan, sju andre vurderer å opprette en konkurrent til IRN, men avviser at de vil konkurrere med Islamsk Råd.
DA170401 Dagens ordning gir millioninntekter til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP170401 | Ny granskingsrapport : Oppsigelsen av generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd var ugyldig ¶
AP170401 Tidligere i uken var Islamsk Råd og generalsekretær Mehtab Afsar i medienes søkelys fordi han ansatte en kvinne som bærer nikab i rådets administrasjon.
AP170401 Styret i Islamsk Råd ønsket i fjor å avsette generalsekretær Mehtab Afsar.
AP170401 Styret i Islamsk Råd sto bak oppsigelsen som skulle gjelde fra 1. september 2016.
AP170401 I rapporten går det frem at granskerne mener det tidligere styret kan stilles personlig ansvarlig for økonomiske og juridiske krav som er påført Mehtab Afsar og Islamsk Råd.
AP170401 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) siden 2011.
AP170401 For et år siden ønsket det daværende styret i Islamsk Råd å avskjedige Afsar fordi de mente han ikke var kvalifisert.
AP170401 Fakta : Islamsk Råd ¶ Islamsk Råd Norge ( IRN ) er en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge.
AP170401 Fakta : Islamsk Råd ¶
AP170401 En granskningsrapport fastslår at oppsigelsen av generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd var ugyldig.
AP170401 Andreas Slettholm : Nikab-ansettelse bør være spikeren i kista for støtte til Islamsk Råd ¶
DB170331 ¶ SKAPER VOLDSOM DEBATT : Ansettelsen av Leyla Hasic i Islamsk Råd Norge ( IRN ) har ført til opphetede diskusjoner.
DB170331 Også Nikkerud er kritisk til Islamsk Råd Norge.
DB170331 Denne uka ble det klart at den nikab-bærende Leyla Hasic er ansatt som kontormedarbeider i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP170331 Mehtab Afsar er generalsekretær i Islamsk Råd Norge.
AP170331 I snart ett år har paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge ( IRN ) vært preget av interne konflikter og uenigheter.
AP170331 Han har vært styremedlem i Islamsk Råd Norge i nesten 15 år.
AP170331 Albansk Islamsk Kultursenter har også fryst medlemskapet sitt.
AP170331 - Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina melder seg ut av Islamsk Råd, har sjefsimam Senaid Kobilica sagt til VG denne uken.
AP170331 | Islamsk Råd-bråket : Muslimske menigheter har hatt møter om ny organisasjon ¶
VG170330 | Per Sandberg om ansettelsen i Islamsk Råd : - Et sted går grensen ¶
VG170330 Vikariererende integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) råder Islamsk Råd Norge ( IRN ) til å tenke over ansattelsen av nikab-kledde Leyla Hasic ( 32 ) på nytt.
VG170330 Les også : Den største moskeen bryter med Islamsk Råd etter nikab-saken ¶
VG170330 Det har vakt sterke reaksjoner at Islamsk Råd Norge ( IRN ) har ansatt nikab-kledde Leyla Hasic ( 32 ) som administrasjonskonsulent.
VG170330 Det Islamsk Råd gjør her er ikke brobygging, men å tråkke hardt på bremsen i integreringen.
VG170330 Bakgrunn : Nikab-kledde Leyla Hasic ansatt som eneste kvinne i Islamsk Råd Norge ¶
VG170330 - IKKE ALT VI SKAL TOLERERE : Integreringsminister Per Sandberg reagerer sterkt på Islamsk råds ansettelse av Leyla Hasic.
VG170330 - Dette handler ikke bare om hvordan noen går kledd, det handler om hvilke holdninger Islamsk Råd sier er greit, sier innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) til VG.
VG170330 Samfunnsdebattant og blogger Maryam Trine Skogen, tar avstand fra ansettelsen i Islamsk Råd.
VG170330 Redaktør om Islamsk Råd-ansettelse : - Uheldig for norske muslimer ¶
VG170330 Les også : Den største moskeen bryter med Islamsk Råd ¶
VG170330 Leder Lena Larsen i Den islamske informasjonsforeningen ( DIIF ) er tidligere leder av Islamsk Råd.
VG170330 Larsen sier til VG at hun sendte fullmakt til årsmøtet Islamsk Råd og at hun også har deltatt i valgkomiteens arbeid før årsmøtet.
VG170330 Ifølge Afsar var ikke Larsen til stede på årsmøtet i Islamsk Råd Norge søndag der ansettelsen av Hasic ble godkjent.
VG170330 Høyre-politiker Afshan Rafiq ( 42 ) forsvarer ansettelsen av Leyla Hasic i Islamsk Råd.
VG170330 Hun synes det foregår en meget uheldig stempling av damer som bærer nikab i debatten om Islamsk råds ansettelse av Leyla Hasic.
VG170330 Hun mener arbeidet i en paraplyorganisasjon som Islamsk Råd avhenger av en organisasjonskultur hvor man respekterer hverandre på tvers av meningsforskjeller.
VG170330 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge svarer slik på kritikken fra Lena Larsen : ¶
VG170330 G mener : Islamsk Råds tap av ansikt ¶
VG170330 En sjanse til å vise at hun duger i jobben i Islamsk Råd, selv om ansiktet hennes er skjult bak en nikab.
VG170330 Det er årsmøtet og medlemsorganisasjonene som har stemmerett og ikke administrasjonen i Islamsk Råd Norge.
VG170330 Bakgrunn : Kvinne i nikab skal drive kommunikasjonsarbeid for Islamsk Råd ¶
VG170330 - Skal ikke være talskvinne for Islamsk Råd ¶
VG170330 - Modig gjort ¶ - Islamsk råd har fått mye kritikk for å bremse integrering og provosere storsamfunnet med ansettelsen ?
VG170330 - Man forholder seg hele tiden til hva Islamsk Råd har foretatt seg.
VG170330 - Lena Larsen som rådsmedlem har like mye rett til å kunne påvirke beslutninger som tas i Islamsk Råd Norge.
VG170330 - Jeg har tidligere kritisert Islamsk Råd for mye, blant annet for å ikke å ta med kvinner i styret, og ikke ha en bevisst strategi for å styrke norsk-muslimske kvinners rolle i det norske samfunnet.
VG170330 I STORMEN : Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge, her på vei inn til NRK tirsdag denne uken.
VG170330 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ), Mehtab Afsar, har lagt noen stormfulle døgn bak seg.
SA170330 | Planlegger ny norsk islamsk organisasjon ¶ 30.000 muslimer står klare til å melde overgang til et nytt islamsk råd.
SA170330 | Planlegger ny norsk islamsk organisasjon ¶ 30.000 muslimer står klare til å melde overgang til et nytt islamsk råd.
SA170330 Hans kone Lena Larsen var leder av Islamsk Råd fra 2000 til 2003, og Ghozlan var en aktiv medspiller da IRN ble stiftet i 1993.
SA170330 Han understreker at prosessen allerede var i gang før Islamsk Råd ansatte en kvinne med nikab.
SA170330 Ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent i Islamsk Råd Norge ( IRN ) har utløst full strid.
DB170330 ¶ HØSTER STORM : Det har lenge stormet rundt Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge.
DB170330 Kulturministeren kaller Islamsk Råd inn på teppet ¶
DB170330 Du kan vinne vanvittige 550 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Islamsk Råd Norges ( IRN ) ansettelse av en medarbeider som bruker nikab, har vakt opprør og fordømming helt til topps i Kulturdepartementet.
DB170330 | Dette er broene Islamsk råd må bygge for å gjenopprette tilliten ¶
DB170330 Ved å bygge en bro mellom Fræna og Gossen ville Islamsk råd ha lagt debatten død og skapt jubel i Aukra. 3.
DB170330 Sesongstart i Eliteserien og Premier League på lørdagskupongen ¶ fra norsk tipping ¶ Islamsk råd har satt seg i en vanskelig situasjon ved å ansette en nikab-bruker.
DB170330 Kommentarfeltet utgjør et politisk tyngdepunkt i norsk offentlighet, og jeg mener det er viktig at Islamsk råd greier å gjenreise tilliten til denne brede folkebevegelsen på norsk høyreside.
DB170330 Hvis det virkelig er sant at Islamsk råd har ansatt en nikab-bærende kvinne med kompetanse innenfor brobygging, tror jeg de kan ha skutt gullfuglen.
DB170330 Hvis Islamsk Råd virkelig ønsker å bygge broer har jeg et forslag til hvilke prosjekter som bør prioriteres i første omgang : ¶ 1.
DB170330 Her bør Islamsk råd se sitt snitt til å innkassere en enkel PR-seier midt i bibel-beltet i en valgkrets som hadde 33,5 prosent FrP-oppslutning i 2015.
DB170330 Er dette tilfelle, kan Islamsk råd smyge seg inn i romerikingenes hjerter ved å la sin nyansatte brobygger bygge flerfeltsbro over Glomma.
DB170330 Islamsk råd, nå har dere sjansen.
DB170330 Islamsk råd bygger broen for deg, kulturdepartmentet betaler.
DA170330 Vurderer om IRN skal miste statsstøtten ¶ ISLAMSK RÅD : Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) innkaller Islamsk Råd til møte og har satt jurister i sving for å vurdere om de fortsatt kan få statsstøtte.
DA170330 Tre dager etter at Islamsk Råd Norge søndag valgte nytt styre, går de nå ut med navnene på dem som er valgt inn.
DA170330 Nå oppgir Islamsk Råd at medlemmene av det nye styret er : ¶
DA170330 Nå har hun i tillegg innkalt Islamsk Råd til et møte etter at det mandag ble kjent at den eneste kvinnelige ansatte i organisasjonen bærer det ansiktsdekkende sløret nikab.
DA170330 ISLAMSK RÅD : Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) innkaller Islamsk Råd til møte og har satt jurister i sving for å vurdere om de fortsatt kan få statsstøtte.
DA170330 Grunnen skal ha vært at de nye tillitsvalgte ville klarere vervet med sine overordnede før Islamsk Råd ( IRN ) gikk ut med navnene, sier generalsekretær Mehtab Afsar.
DA170330 Formålet med driftsstøtten på denne posten i statsbudsjettet, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd « knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offen
DA170330 Etter tre dager med hemmelighold offentliggjør Islamsk Råd nå navnene på medlemmene i deres nye styre.
DA170330 - Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd ( IRN ) er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sier Hofstad Helleland.
DA170330 ( NTB ) ¶ | Én kvinne inn i Islamsk Råd-styret ¶
AP170330 | Norske muslimer planlegger ny islamsk organisasjon ¶ 30.000 muslimer står klare til å melde overgang til et nytt islamsk råd.
AP170330 | Norske muslimer planlegger ny islamsk organisasjon ¶ 30.000 muslimer står klare til å melde overgang til et nytt islamsk råd.
AP170330 Hans kone Lena Larsen var leder av Islamsk Råd fra 2000 til 2003, og Ghozlan var en aktiv medspiller da IRN ble stiftet i 1993.
AP170330 Han understreker at prosessen allerede var i gang før Islamsk Råd ansatte en kvinne med nikab.
AP170330 Ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent i Islamsk Råd Norge ( IRN ) har utløst full strid.
AP170330 Si ;D-innlegg : Islamsk Råd burde heller få kudos for å ha sett bort ifra hva kvinnen har på hodet.
AP170330 Det ble hett i mediene da det ble kjent at Islamsk Råd Norge ( IRN ) hadde ansatt en kvinne med nikab.
AP170330 | Aftenposten mener : Mot slutten for et velfungerende Islamsk Råd ¶ Islamsk Råd Norge kan ikke lenger sies å representere et samlet fellesskap av norske, muslimske trossamfunn ¶
AP170330 | Aftenposten mener : Mot slutten for et velfungerende Islamsk Råd ¶
AP170330 Nok en gang er det splid i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP170330 Etter at Mehtab Afsar overtok som generalsekretær har Islamsk Råd Norge inntatt en mer opposisjonell og defensiv rolle i offentligheten, skriver Aftenposten på lederplass.
AP170330 | Broene Islamsk Råd har lovet å bygge, er i ferd med å kollapse Walaa Abuelmagd ¶
AP170330 Inntil det hele sprakk for noen dager siden, da det ble kjent at en nikab-kledd kvinne var blitt ansatt som administrasjonskonsulent i Islamsk Råd.
AP170330 Flere muslimske menigheter føler seg ikke lenger seg representert av Islamsk Råd, skriver Walaa Abuelmagd etter ansettelen av Leyla Hasic.
AP170330 Islamsk Råd Norge ( IRN ) har lenge vært en paraplyorganisasjon for alle muslimer i Norge.
AA170330 | Planlegger ny norsk islamsk organisasjon ¶ 30.000 muslimer står klare til å melde overgang til et nytt islamsk råd.
AA170330 | Planlegger ny norsk islamsk organisasjon ¶ 30.000 muslimer står klare til å melde overgang til et nytt islamsk råd.
AA170330 Hans kone Lena Larsen var leder av Islamsk Råd fra 2000 til 2003, og Ghozlan var en aktiv medspiller da IRN ble stiftet i 1993.
AA170330 Han understreker at prosessen allerede var i gang før Islamsk Råd ansatte en kvinne med nikab.
AA170330 Ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent i Islamsk Råd Norge ( IRN ) har utløst full strid.
AA170330 Plagget er derfor ikke noe samfunnsproblem, men det får symbolsk betydning når det havner i Islamsk Råd.
AA170330 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, får kritikk for å ha ansatt en kvinne som bruker nikab.
AA170330 Heldekkende : Islamsk Råd Norge får kritikk for å ha ansatt en kvinne som bruker nikab.
AA170330 Flere medier har de siste dagene laget store oppslag om at en kvinne som bruker nikab, er ansatt i Islamsk Råd Norge.
VG170329 | Moské-forstander etter nikab-bråket i Islamsk Råd : Vi må melde oss ut ¶
VG170329 VG mener : Islamsk råds tap av ansikt ¶
VG170329 VG mener : Islamsk Råds tap av ansikt ¶
VG170329 Samtidig vurderer juristene i Kulturdepartementet om Islamsk Råd oppfyller vilkårene for bevilgning.
VG170329 Sammen med fem andre muslimske organisasjoner har han undertegnet et brev som uttrykker bekymring over utviklingen i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
VG170329 Redaktør om Islamsk Råd-ansettelse : - Uheldig for norske muslimer ¶
VG170329 Også Albansk Islamsk Kultursenter, som undertegnet tirsdagens brev, skal styrebehandle hvorvidt de skal melde seg ut.
VG170329 Basim Ghozlan, som er forstander i Oslo-moskeen Rabita, mener Islamsk Råd Norge burde skjønt at det ble bråk etter at de ansatte nikab-kledde Leyla Hasic ( 32 ).
VG170329 Bakgrunn : Islamsk Råd ansatte nikabforsvarer ¶
VG170329 ANSATT I ISLAMSK RÅD : Leyla Hasic ( 32 ), som bærer nikab, er ansatt i stillingen som administrasjonskonsulent.
SA170329 | Norges største muslimske menighet trekker seg fra Islamsk Råd ¶
SA170329 Hovedimam Senaid Kobilica i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er lite tilfreds med dagens ledelse i Islamsk Råd Norge.
SA170329 Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic.
SA170329 Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier hun har bedt juristene i Kulturdepartementet om å se på bevilgningen til Islamsk Råd Norge på nytt.
SA170329 Generalsekretær Mehtab Afsar avviser at Islamsk Råd har ha villedet Kulturdepartementet i sin søknad om brobyggermidler.
SA170329 Foto : Heiko Junge / NTB scanpix ¶ | Islamsk Råds-leder avviser å ha villedet departementet ¶
FV170329 Dalmar Shirwac og Somalisk Forening i Kristiansand reagerer sterkt på at nikab-kledde Leyla Hasic ( 32 ) er ansatt i Islamsk Råd Norge ( IRN ) som administrasjonskonsulent.
FV170329 Dalmar Shirwac er opprørt over denne ansettelsen i Islamsk Råd og sier det kommer til å bli diskutert i flere organisasjoner her - også Islamsk Råd i Kristiansand.
FV170329 Dalmar Shirwac er opprørt over denne ansettelsen i Islamsk Råd og sier det kommer til å bli diskutert i flere organisasjoner her - også Islamsk Råd i Kristiansand.
DN170329 ¶ Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge mener kulturminister Linda Hofstad Helleland bommer med sin kraftige kritikk av ansettelsen av Leyla Hasic.
DB170329 ¶ MØTE : Kulturminister Linda Hofstad Helleland kaller inn Islamsk Råd til møte.
DB170329 På Facebook skrev hun : « Islamsk Råd Norge sier selv de har som formål å være brobygger og dialogpartner.
DB170329 Når Islamsk Råd tillater at de ansatte bruker niqab kan det komme i veien for de gode formålene.
DB170329 Norges største muslimske trossamfunn bekrefter : Melder seg ut av Islamsk Råd Norge ¶
DB170329 Kulturministeren har også bedt juristene i departementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte, skriver NTB.
DB170329 I går ble det klart at Islamsk Råd har ansatt nikabkledde Leyla Hasic ( 32 ), som Islamsk Råd Norges ( IRN ) nye administrasjonskonsulent.
DB170329 I går ble det klart at Islamsk Råd har ansatt nikabkledde Leyla Hasic ( 32 ), som Islamsk Råd Norges ( IRN ) nye administrasjonskonsulent.
DB170329 Hvis han ikke har fått det med seg, så er det hans problem, sa Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, til Dagbladet tidligere i dag.
DB170329 Flere av de andre muslimske trossamfunnene diskuterer også hvorvidt de ønsker å være medlem av Islamsk Råd som følge av ansettelsen.
DB170329 - Vi jobber mot ekstremisme ¶ Islamsk Råd har på sin side sagt at de ikke forstår kritikken fra Keshvari.
DB170329 - Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sier Hofstad Helleland.
DB170329 - Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina melder seg ut av Islamsk Råd, bekreftet Senaid Kobilica overfor VG i går.
DB170329 ( Dagbladet ) : Kulturminister Linda Hofstad Helleland kaller inn Islamsk Råd ( IRN ) til møte, skriver TV 2.
DB170329 - Islamsk Råd støtter åpenbart ekstrem islam.
DB170329 Å beskylde en organisasjon som Islamsk Råd for å støtte ekstremisme er utrolig.
DB170329 ¶ NYANSATT : Leyla Hasic er ansatt i Islamsk Råd. følge stillingsbeskrivelsen skal oppgavene hennes være kommunikasjonsarbeid, søknadsskriving og IT-drift.
DB170329 Norges største muslimske trossamfunn bekrefter : Melder seg ut av Islamsk Råd Norge ¶
DB170329 Mens Frp-politiker Keshvari er raskt ute med å legge skylda på sin egen regjering, mener Arbeiderpartiet at ansvaret ligger hos Islamsk Råd Norge.
DB170329 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, forstår lite av kritikken fra Keshvari.
DB170329 Hvis han ikke har fått det med seg, så er det hans problem, sier Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, til Dagbladet.
DB170329 Frp-topp Keshvari beskriver imidlertid Islamsk Råd Norge som en tilrettelegger for det ekstreme.
DB170329 En annen som var tidlig ute med å rette refs mot Islamsk Råd var kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ), som vurderer å kutte støtten til IRN som følge av ansettelsen, ifølge TV 2.
DB170329 Det skal veldig mye til for meg som kulturminister å ytre meg om organisasjoner som Islamsk Råd, men nå velger jeg å komme med et tydelig signal, sa Helleland, ifølge NTB.
DB170329 - Jeg forventer at regjeringen kutter støtten til Islamsk råd Norge.
DB170329 - Ikke regjeringa sin skyld ¶ Islamsk Råd kan sprekke - Norges største muslimske menighet truer med å trekke seg ¶
DB170329 - Et demokratisk problem : Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, sier det er et demokratisk problem at enkelte mener man ikke skal ansette en person basert på hvordan vedkommende går kledd.
DB170329 ( Dagbladet ) : Ansettelsen av den 32 år gamle Østfold-kvinnen Leyla Hasic, som Islamsk Råd Norges ( IRN ) nye administrasjonskonsulent, har skapt en voldsom debatt.
DB170329 Islamsk Råd burde selv tenkt seg nøye om, når utgangspunktet for denne bevilgningen var dialog og brobygging.
DB170329 - Islamsk Råd støtter åpenbart ekstrem islam.
DB170329 ) mener Regjeringen har sviktet, etter at Islamsk Råd fikk nesten en halv million kroner til å dekke kostnader knyttet til stillingen.
DB170329 ¶ KONTROVERSIELT : Ansettelsen av Leyla Hasic i Islamsk Råd er omstridt.
DB170329 Nå har hun i tillegg innkalt Islamsk Råd Norge ( IRN ) til et møte etter at det mandag ble kjent at den eneste kvinnelige ansatte i organisasjonen bærer det ansiktsdekkende sløret nikab.
DB170329 Norges største muslimske trossamfunn bekrefter : Melder seg ut av Islamsk Råd Norge ¶
DB170329 Kulturministeren kaller Islamsk Råd inn på teppet ¶
DB170329 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) har bedt juristene i departementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
DB170329 I utlysningen til stillingen i Islamsk Råd Norge, som fortsatt kan leses på nettet, ble det søkt etter en administrasjonskonsulent/kontormedarbeider med ansvar blant annet for å utvikle systemer for intern og ekstern kommunikasjon og vedlikehold av hjemmeside og sosiale medier, skriver NTB.
DB170329 I går meldte Norges største muslimske menighet, det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina, seg ut av Islamsk Råd.
DB170329 I boka « Norsk jihad » kan man også lese at Hasic er åpen om at valget om å gå med nikab har vært en stor personlig belastning : ¶ Islamsk Råd kan sprekke - Norges største muslimske menighet truer med å trekke seg ¶
DB170329 Hasic, som vil ha et særlig ansvar for internt kommunikasjonsarbeid og brobygging i sin nye stilling i Islamsk Råd Norge, er tidligere omtalt i boka « Norsk jihad » fra 2013.
DB170329 Han mener Islamsk Råd har vist åpenhet ved å ansette en nikab-bruker.
DB170329 Generalsekretær i Islamsk Råd, Mehtab Afsar, sier til Dagbladet at han har kjent til opplysningene en god stund.
DB170329 FÅR KRITIKK : Leder i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar.
DB170329 - Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sier Hofstad Helleland.
DB170329 ( Dagbladet ) : Islamsk Råd Norges ( IRN ) ansettelse av den 32 år gamle nikab-brukeren Leyla Hasic, har skapt voldsomme reaksjoner etter at Klassekampen omtalte saken tirsdag.
DB170329 På sin Facebook-side skriver Sherin : Mariam-moskeen er åpen for islamsk ekteskap med ikketroende uten at de trenger å konvertere, og sjelesorg ( herunder islamske skilsmisse og hardt kritiske situasjoner slik for eksempel Rania Jalal Al-Nahi nylig skrev i VG ).
DB170329 Kvinnen med en finsk kristen mor, og syrisk muslimsk far har en forhistorie der hun ble vraket fra partiet Radikale rødt i Danmark fordi hun ikke ville avvise islamsk sharialovgivning.
BT170329 Stortinget må revurdere støtten til Islamsk Råd.
BT170329 Rent formelt har Islamsk Råd likevel sitt på det tørre.
BT170329 Leyla Hasic står fritt til å kle seg som hun ønsker, og Islamsk Råd velger selv sin stab.
BT170329 Høsten 2015 vedtok et enstemmig storting å øke støtten til Islamsk Råd fra 816.000 til 1,3 millioner kroner.
BT170329 Hvis Islamsk Råd er i ferd med å miste legitimitet som brobygger, må det få konsekvenser for fremtidig pengestøtte.
BT170329 FOTO : Faksimile fra NRKs Debatten ¶ Islamsk Råd Norge ( IRN ) fikk en halv million kroner ekstra fra staten for å drive med brobygging og dialog.
BT170329 En evalueringsrapport fra 2015 konkluderer dessuten med at satsingen på dialogarbeidet til Islamsk Råd har vært konfliktdempende.
BT170329 At Islamsk Råd nå har ansatt en tildekket kvinne til sitt arbeid med dialog, viser enten dårlig dømmekraft eller svak samfunnsforståelse.
BT170329 Islamsk Råd forstår åpenbart hvilket signal dette sender.
AP170329 Samtidig avviser generalsekretær Mehtab Afsar at Islamsk Råd har villedet Kulturdepartementet i sin søknad om brobyggermidler.
AP170329 Også Albansk Islamsk Kultursenter, med sine 4.200 medlemmer, vurderer å melde seg ut, og de har nå frosset sitt medlemskap, på grunn av ansettelsen, ifølge VG.
AP170329 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge.
AP170329 Han påpekte at Islamsk Råd Norge i sin søknad selv hadde påpekt at det var mer behov enn noen gang tidligere å jobbe for en harmonisk sameksistens.
AP170329 Først tre dager etter at Islamsk Råd Norge ( IRN ) søndag valgte nytt styre, går de onsdag ut med navnene på de ni som er valgt inn, skriver Dagsavisen.
AP170329 Formålet med driftsstøtten, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige ", heter de
AP170329 Flere har krevd at bevilgningen må trekkes tilbake, og kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) har kalt Islamsk Råd inn på teppet, samt bedt juristene i departementet vurdere om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AP170329 Flere har krevd at bevilgningen må trekkes tilbake, og kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) har kalt Islamsk Råd inn på teppet, samt bedt juristene i departementet vurdere om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AP170329 Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina trekker seg fra Islamsk Råd.
AP170329 Den omstridte organisasjonen Islamsk Råd har valgt nytt styret.
AP170329 - Når man ser hvilken konflikt Islamsk Råd nå befinner seg i, kan man jo spørre om dette er veien til harmonisk sameksistens, uttalte Folke Fredriksen.
AP170329 | Én kvinne og åtte menn inn i Islamsk Råds nye styre ¶
AP170329 Islamsk Råd har vært i hardt vær de siste dagene etter at det ble kjent at en tildeling på nær en halv million kroner til organisasjonens arbeid med brobygging, kommunikasjon og dialog, ble brukt til å ansette den nikabkledde kvinnen Leyla Hasic ( 32 ) som administrasjonsmedarbeider.
AP170329 Sikkerhetsmyndigheten starter tilsyn og PST starter etterforskning etter sikkerhetsbrudd i Nødnett ¶ | Islamsk Råd kan miste statsstøtten ¶
AP170329 Nå har hun i tillegg innkalt Islamsk Råd Norge ( IRN ) til et møte etter at det mandag ble kjent at den eneste kvinnelige ansatte i organisasjonen bærer det ansiktsdekkende sløret nikab.
AP170329 Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier hun har bedt juristene i Kulturdepartementet om å se på bevilgningen til Islamsk Råd Norge på nytt.
AP170329 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) har bedt juristene i departementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AP170329 Hurtigruten anker millionkrav ¶ | Islamsk Råd kan miste statsstøtten ¶
AP170329 Formålet med driftsstøtten på denne posten i statsbudsjettet, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offe
AP170329 - Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sier Hofstad Helleland.
AA170329 Der møtte hun president Vladimir Putin, besøkte nasjonalforsamlingen og talte varmt for et nærmere fransk-russisk samarbeid for å redde verden fra " globalisering og islamsk fundamentalisme ". ( ©NTB ) ¶
AA170329 Også Albansk Islamsk Kultursenter, med sine 4.200 medlemmer, vurderer å melde seg ut, og de har nå frosset sitt medlemskap, på grunn av ansettelsen, ifølge VG.
AA170329 Han påpekte at Islamsk Råd Norge i sin søknad selv hadde påpekt at det var mer behov enn noen gang tidligere å jobbe for en harmonisk sameksistens.
AA170329 Generalsekretær Mehtab Afsar avviser at Islamsk Råd har ha villedet Kulturdepartementet i sin søknad om brobyggermidler.
AA170329 Formålet med driftsstøtten, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfun
AA170329 Flere har krevd at bevilgningen må trekkes tilbake, og kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) har kalt Islamsk Råd inn på teppet, samt bedt juristene i departementet vurdere om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AA170329 Flere har krevd at bevilgningen må trekkes tilbake, og kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) har kalt Islamsk Råd inn på teppet, samt bedt juristene i departementet vurdere om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AA170329 Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina trekker seg fra Islamsk Råd.
AA170329 - Når man ser hvilken konflikt Islamsk Råd nå befinner seg i, kan man jo spørre om dette er veien til harmonisk sameksistens, uttalte Folke Fredriksen.
AA170329 Islamsk Råd har vært i hardt vær de siste dagene etter at det ble kjent at en tildeling på nær en halv million kroner til organisasjonens arbeid med brobygging, kommunikasjon og dialog, ble brukt til å ansette den nikabkledde kvinnen Leyla Hasic ( 32 ) som administrasjonsmedarbeider.
AA170329 ( ©NTB ) ¶ | Islamsk Råds-leder avviser å ha villedet departementet ¶
AA170329 Nå har hun i tillegg innkalt Islamsk Råd Norge ( IRN ) til et møte etter at det mandag ble kjent at den eneste kvinnelige ansatte i organisasjonen bærer det ansiktsdekkende sløret nikab.
AA170329 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) har bedt juristene i departementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AA170329 Formålet med driftsstøtten på denne posten i statsbudsjettet, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjone
AA170329 - Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sier Hofstad Helleland.
AA170329 ( ©NTB ) ¶ | Islamsk Råd kan miste statsstøtten ¶
AA170329 Nå har hun i tillegg innkalt Islamsk Råd Norge ( IRN ) til et møte etter at det mandag ble kjent at den eneste kvinnelige ansatte i organisasjonen bærer det ansiktsdekkende sløret nikab.
AA170329 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) har bedt juristene i departementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
AA170329 Formålet med driftsstøtten på denne posten i statsbudsjettet, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd " knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjone
AA170329 - Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sier Hofstad Helleland.
AA170329 ( ©NTB ) ¶ | Islamsk Råd kan miste statsstøtten ¶
AA170329 Først tre dager etter at Islamsk Råd Norge ( IRN ) søndag valgte nytt styre, går de onsdag ut med navnene på de ni som er valgt inn, skriver Dagsavisen.
AA170329 E-post ¶ | Én kvinne og åtte menn inn i Islamsk Råds ny styre ¶
AA170329 Den omstridte organisasjonen Islamsk Råd har valgt nytt styret.
AA170329 Islamsk Råd har vært i hardt vær denne uken etter at det ble kjent at de hadde brukt offentlige penger ment for en " brobygger-stilling " til å ansette nikabkledde Leyla Hasic som ny administrasjonsmedarbeider.
VG170328 Vi håper at flest mulig av moskeene og menighetene som er tilsluttet Islamsk Råd Norge ser hvilken destruktiv rolle organisasjonen er i ferd med å innta og legger press på den mannsdominerte ledelsen for å få dem til å forstå hvilket land og århundre de befinner seg i.
VG170328 Vi håper at flest mulig av moskeene og menighetene som er tilsluttet Islamsk Råd Norge legger press på den mannsdominerte ledelsen for å få dem til å forstå hvilket land og århundre de befinner seg i.
VG170328 Når Islamsk Råd velger å fronte den eneste kvinnen i staben bak et slør, er det en bevisst provokasjon.
VG170328 Leder Når Islamsk Råd velger å fronte den eneste kvinnen i staben bak et slør, er det en bevisst provokasjon.
VG170328 I dette tilfellet er det ikke nikaben og det den representerer i seg selv som er det verste, men det helt bevisste valget Islamsk Råd Norge velger å sende ved ansettelsen.
VG170328 Bakgrunn : To gutter falt i elv i Skien ¶ | Islamsk Råds tap av ansikt ¶
VG170328 Islamsk Råd Norge har ansatt Leyla Hasic for å drive med kommunikasjonsarbeid og it-drift.
VG170328 | Kvinne i nikab er Islamsk Råds nye fjes ¶ Islamsk Råd har ansatt Leyla Hasic, som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab, for å drive kommunikasjonsarbeid og være brobygger til storsamfunnet.
VG170328 | Kvinne i nikab er Islamsk Råds nye fjes ¶
VG170328 Den nyansatte administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) har markert seg i samfunnsdebatten som en sterk forsvarer av det heldekkende ansiktssløret, skriver Klassekampen.
VG170328 ANSATT I ISLAMSK RÅD : Leyla Hasic ( 32 ) har markert seg som forsvarer av nikab.
VG170328 | Redaktør om Islamsk Råd-ansettelse : - Uheldig for norske muslimer ¶ Islamsk Råd Norges ansettelse av nikab-kledde Leyla Hasic som kommunikasjonsarbeider kan skape avstand mellom muslimer og ikke-muslimer, mener flere.
VG170328 | Redaktør om Islamsk Råd-ansettelse : - Uheldig for norske muslimer ¶
VG170328 VG mener : Islamsk Råd Norges tap av ansikt ¶
VG170328 VG har vært i kontakt med Islamsk Råd via SMS, men så langt ikke lyktes i å få en kommentar.
VG170328 Men en annen ting er at den representerer en islamsk praksis som er veldig fremmed for mange norske muslimer, sier Søderlind til VG.
VG170328 Ifølge Klassekampen har Kulturdepartementet bevilget 484.000 kroner til at Islamsk Råd Norge kunne øke staben med én ansatt.
VG170328 Han reagerer på Klassekampens nyhet om at Islamsk Råd Norge ( IRN ) har ansatt nikab-kledde Leyla Hasic ( 32 ) til å drive kommunikasjonsarbeid.
VG170328 GENERALSEKRETÆR : Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge.
VG170328 FOTO : MATTIS SANDBLAD, VG ¶ « Islamsk Råd gjør det virkelig ikke lett for norske muslimer », skrev redaktør Didrik Søderlind i Humanist, Human-Etisk Forbunds tidsskrift, på Twitter tirsdag morgen.
VG170328 - Uklokt ¶ Islamsk Råd Norge skal være muslimenes felles interesseorganisasjon i Norge og bidra til dialog med og brobygging til storsamfunnet.
VG170328 - Generalsekretæren i Islamsk Råd forsvarer ansettelsen og sier til Klassekampen at det er viktigere hva man har i hodet enn på hodet, er du uenig i det ?
VG170328 - Islamsk Råd Norge fikk midler til denne stillingen fordi jeg mente de burde bli bedre til å ivareta sin rolle som brobygger.
VG170328 VG mener : Islamsk Råd Norges tap av ansikt ¶
VG170328 Uttalelsene kommer etter at det ble kjent at nikab-kledde Leyla Hasic ( 32 ) er ansatt i Islamsk Råd Norge.
VG170328 Skuffet ¶ Islamsk Råd Norge skal være muslimenes felles interesseorganisasjon i Norge og bidra til dialog med og brobygging til storsamfunnet.
VG170328 Nikab-kledde Leyla Hasic skal ikke være en talsperson for Islamsk Råd Norge, fastslår generalsekretæren i organisasjonen.
VG170328 Ifølge Klassekampen har Kulturdepartementet bevilget 484.000 kroner til at Islamsk Råd Norge kunne øke staben med én ansatt.
VG170328 Det skal hun ikke, sier generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge til VG.
VG170328 AVVISER KRITIKKEN : Mehtab Afsar fra Islamsk Råd Norge mener Leyla Hasics nye rolle i organisasjonen er feil framstilt i mediene.
VG170328 | Islamsk Råd : Nikab-kledde Hasic skal ikke være ansikt utad ¶
VG170328 - Islamsk Råd Norge fikk midler til denne stillingen fordi jeg mente de burde bli bedre til å ivareta sin rolle som brobygger.
VG170328 » Tidligere tirsdag skrev Kobilica på Facebook at « Islamsk Råd Norge får fortsette videre uten Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge om bord !
VG170328 | Den største moskeen bryter med Islamsk Råd etter nikab-saken ¶
VG170328 VG mener : Islamsk Råd Norges tap av ansikt ¶
VG170328 VG har vært i kontakt med rådsmedlemmer som var tilstede på et møte i Islamsk Råd Norge i februar, der nikab-kledde Leyla Hasic ble presentert i forbindelse med at hun var blitt innstilt til stillingen som kommunikasjonsarbeider.
VG170328 Uakseptabel vending ! ! ! »,, og lenket til en lederartikkel i VG, der ansettelsen karakteriseres som en « bevisst provokasjon » fra Islamsk Råd.
VG170328 Tidligere styreleder Femi Baftii, som snakker på vegne lederen Nasir Jahi, sier til VG at Albansk Islamsk Kultursenter har fryst medlemskapet sitt.
VG170328 Også Albansk Islamsk Kultursenter, som har 4.200 medlemmer, vurderer å melde seg ut av IRN.
VG170328 OMSTRIDT : Ansettelsen av Leyla Hasic har skapt reaksjoner internt i Islamsk Råd.
VG170328 Les også : Islamsk Råd : Hun skal ikke være vårt ansikt utad ¶
VG170328 LEDER : Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge.
VG170328 I et brev undertegnet lederne av de seks største moskeene i Norge tirsdag kveld, kommer det frem at de er svært bekymret over utviklingen i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
VG170328 Generalsekretæren i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar sier til VG at IRN foreløpig ikke har mottatt en offisiell utmelding fra noen, men at det må være rom for uenigheter i en organisasjon.
VG170328 Etter bråket om at Islamsk Råd Norge ansatte nikab-kledde Leyla Hasic, velger det største muslimske trossamfunnet å melde seg ut av organisasjonen.
VG170328 Albansk Islamsk Kultursenter har fryst medlemskapet ¶
VG170328 - Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina melder seg ut av Islamsk Råd, sier Senaid Kobilica, og legger til : ¶
VG170328 - Islamsk Råd går i en retning som vi ikke kan stille oss bak.
SA170328 | Kulturministeren sterkt kritisk til at Islamsk Råd ansatte nikabkledd kommunikasjonsarbeider ¶ Islamsk Råd har ansatt en kvinne som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab til å drive kommunikasjonsarbeid.
SA170328 | Kulturministeren sterkt kritisk til at Islamsk Råd ansatte nikabkledd kommunikasjonsarbeider ¶
SA170328 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, mener ansettelsen av Hasic viser at Islamsk Råd Norge har en åpen holdning.
SA170328 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, mener ansettelsen av Hasic viser at Islamsk Råd Norge har en åpen holdning.
SA170328 Fikk 484.000 kroner ¶ Islamsk Råd Norge skal være muslimenes felles interesseorganisasjon i Norge og bidra til dialog med og brobygging til storsamfunnet.
SA170328 Det skal veldig mye til for meg som kulturminister å ytre meg om organisasjoner som Islamsk Råd, men nå velger jeg å komme med et tydelig signal, sier Helleland.
SA170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
SA170328 Islamsk Råd skal bidra til å skape større forståelse og redusere avstander, sier statsråden til NTB.
SA170328 - Islamsk Råd Norge fikk midler til denne stillingen fordi jeg mente de burde bli bedre til å ivareta sin rolle som brobygger.
SA170328 Leder for Norges største muslimske menighet vil ut av Islamsk Råd etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic.
SA170328 Hovedimam i " Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina " er lite tilfreds med dagens ledelse i Islamsk Råd Norge.
SA170328 FOTO : Eirik Brekke ¶ | Islamsk Råd kan sprekke ¶
FV170328 FOTO : Kjetil Reite ¶ | Islamsk Råd har ansatt nikabkledd kvinne som kommunikasjonsrådgiver ¶
FV170328 FOTO : Faksimile fra NRKs Debatten Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, mener ansettelsen av Hasic viser at Islamsk Råd Norge har en åpen holdning.
FV170328 FOTO : Faksimile fra NRKs Debatten Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, mener ansettelsen av Hasic viser at Islamsk Råd Norge har en åpen holdning.
FV170328 Det skal veldig mye til for meg som kulturminister å ytre meg om organisasjoner som Islamsk Råd, men nå velger jeg å komme med et tydelig signal, sier Helleland.
FV170328 Brobygger og dialogpartner ¶ Islamsk Råd Norge skal være muslimenes felles interesseorganisasjon i Norge og bidra til dialog med og brobygging til storsamfunnet.
FV170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
FV170328 Islamsk Råd skal bidra til å skape større forståelse og redusere avstander, sier statsråden til NTB.
FV170328 - Islamsk Råd Norge fikk midler til denne stillingen fordi jeg mente de burde bli bedre til å ivareta sin rolle som brobygger.
FV170328 Når Islamsk Råd ansetter en kvinnelig kommunikasjonsrådgiver som kler seg i nikab, er det en bevisst provokasjon.
FV170328 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, mener ansettelsen viser en åpen holdning.
DB170328 ¶ NYANSATT : Leyla Hasic er ansatt i Islamsk Råd. følge stillingsbeskrivelsen skal oppgavene hennes være kommunikasjonsarbeid, søknadsskriving og IT-drift.
DB170328 « ÅPEN HOLDNING : Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, mener ansettelsen av Hasic viser at Islamsk Råd Norge har en åpen holdning.
DB170328 « ÅPEN HOLDNING : Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, mener ansettelsen av Hasic viser at Islamsk Råd Norge har en åpen holdning.
DB170328 Skribenten Andreas Halse, tidligere SU-leder, mener derfor at det er problematisk at en paraplyorganisasjon som Islamsk Råd Norge ansetter en person som bruker plagget.
DB170328 Representerer 82 000 ¶ Islamsk Råd Norge representerer nemlig 42 medlemsorganisasjoner over hele landet.
DB170328 Disse har igjen 82 000 medlemmer, ifølge Islamsk Råd Norges egne tall.
DB170328 Dagbladet har forsøkt å få en kommentar fra Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, men ikke lyktes.
DB170328 Da er det veldig uklokt av Islamsk Råd og velge én av dem til å være representant for alle norske muslimer, sier Halse til Dagbladet.
DB170328 ( Dagbladet ) : Den 32 år gamle Østfold-kvinnen Leyla Hasic er ansatt som Islamsk Råd Norges nye administrasjonskonsulent, melder Klassekampen tirsdag.
DB170328 - Islamsk Råd Norge fikk midler til denne stillingen fordi jeg mente de burde bli bedre til å ivareta sin rolle som brobygger.
DB170328 ¶ NYANSATT : Leyla Hasic er ansatt i Islamsk Råd. følge stillingsbeskrivelsen skal oppgavene hennes være kommunikasjonsarbeid, søknadsskriving og IT-drift.
DB170328 Uakseptabel vending ! ! ! », skriver han på Facebook, og lenker til en lederartikkel i VG, der ansettelsen karakteriseres som en « bevisst provokasjon » fra Islamsk Råd.
DB170328 Tirsdag kveld sier Norges største muslimske trossamfunn at de har besluttet å si takk og farvel til Islamsk Råd : ¶
DB170328 Tirsdag ble det kjent at Hasic ( 32 ) er ansatt som Islamsk Råd Norges nye administrasjonskonsulent.
DB170328 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, ønsker ikke å kommentere saken før han har fått en direkte henvendelse fra Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina.
DB170328 Ifølge TV 2 satt fem av de største muslimske trossamfunnene i Norge tirsdag kveld i krisemøte for å diskutere om de vil fortsette å være medlemmer av Islamsk Råd Norge ( IRN ) eller ikke.
DB170328 - Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina melder seg ut av Islamsk Råd, sier Senaid Kobilica til VG.
DB170328 ( Dagbladet ) : Leder for Norges største muslimske menighet vil ut av Islamsk Råd etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic.
DB170328 « Islamsk Råd Norge får fortsette videre uten Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge om bord !
DB170328 ¶ NYANSATT : Leyla Hasic er ansatt i Islamsk Råd. følge stillingsbeskrivelsen skal oppgavene hennes være kommunikasjonsarbeid, søknadsskriving og IT-drift.
DB170328 Du kan vinne vanvittige 252 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Islamsk Råd har ansatt Leyla Hasic som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab for å drive kommunikasjonsarbeid og være brobygger til storsamfunnet.
DB170328 Den nyansatte administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) har markert seg i samfunnsdebatten som en sterk forsvarer av det heldekkende ansiktssløret, skriver Klassekampen.
DB170328 ¶ TRUER MED Å TREKKE SEG : Hovedimam i " Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina " er lite tilfreds med dagens ledelse i Islamsk Råd Norge.
DB170328 Uakseptabel vending ! ! ! ", skriver han på Facebook, og lenker til en lederartikkel i VG, der ansettelsen karakteriseres som en « bevisst provokasjon » fra Islamsk Råd.
DB170328 Lederen for Norges største muslimske menighet vil ut av Islamsk Råd ( IRN ) etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic ( 32 ).
DB170328 Han bekrefter at sentrale medlemmer nå vurderer om nikabsaken skal få direkte konsekvenser for Islamsk Råd som paraplyorganisasjon.
DB170328 Det islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina har rundt 9.400 medlemmer, og Kobilica var selv leder for Islamsk Råd fram til 2013.
DB170328 " Islamsk Råd Norge får fortsette videre uten Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge om bord !
DA170328 | Krisemøte om Islamsk Råd ¶
DA170328 Senaid Kobilica er leder i Islamsk Råd Norge og hovedimam i " Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina " i Oslo.
DA170328 Samtidig siterer avisen en felles pressemelding underskrevet av de fem trossamfunnene som satt i krisemøte tirsdag, der de samlet uttrykker bekymring for retningen Islamsk Råd har tatt.
DA170328 Ifølge TV 2 satt fem av de største muslimske trossamfunnene i Norge tirsdag kveld i krisemøte for å diskutere om de vil fortsette å være medlemmer av Islamsk Råd Norge ( IRN ) eller ikke.
DA170328 Det skal veldig mye til for meg som kulturminister å ytre meg om organisasjoner som Islamsk Råd, men nå velger jeg å komme med et tydelig signal, sa hun.
DA170328 Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic.
DA170328 Bakgrunnen er at det tirsdag ble kjent at Leyla Hasic ( 32 ) er ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Islamsk Råd.
DA170328 - Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd, sier han, som selv var leder for Islamsk Råd fram til 2013, til avisen.
DA170328 - Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd, sier han, som selv var leder for Islamsk Råd fram til 2013, til avisen.
DA170328 Uakseptabel vending ! ! ! ", skriver han på Facebook, og lenker til en lederartikkel i VG, der ansettelsen karakteriseres som en « bevisst provokasjon » fra Islamsk Råd.
DA170328 Senaid Kobilica er leder i Islamsk Råd Norge og hovedimam i " Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina " i Oslo.
DA170328 Lederen for Norges største muslimske menighet vil ut av Islamsk Råd ( IRN ) etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic ( 32 ).
DA170328 Han bekrefter at sentrale medlemmer nå vurderer om nikabsaken skal få direkte konsekvenser for Islamsk Råd som paraplyorganisasjon.
DA170328 Det islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina har rundt 9.400 medlemmer, og Kobilica var selv leder for Islamsk Råd fram til 2013.
DA170328 ( ©NTB ) ¶ | Islamsk Råd kan sprekke ¶
DA170328 " Islamsk Råd Norge får fortsette videre uten Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge om bord !
BT170328 Worod al-Obaidi leder kvinnegruppen i Abu al-Fadel islamsk kultursenter.
BT170328 Vidar Ruud/NTB scanpix ¶ Islamsk Råd Norge har ansatt nikabkledde Leyla Hasic ( 32 ) for å drive med kommunikasjonsarbeid og IT-drift.
BT170328 Tirsdag kveld gjestet generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, Dagsrevyen.
BT170328 Muslimske ledere i Bergen reagerer på at Islamsk råds eneste kvinnelige ansatte bærer nikab.
BT170328 Hun er kritisk til nikab-bruk i Islamsk Råd, og mener det å vise ansiktet er et tegn på respekt.
BT170328 FEIL : - Det å vri denne debatten til å si at man vil hemme dialog og brobygging er rett og slett skivebom, sier generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge til NRK.
BT170328 - MÅ VISE RESPEKT : Worod al-Obaidi leder kvinnegruppen i Abu al-Fadel islamsk kultursenter i Bergen.
BT170328 Islamsk Råd : - Skivebom ¶
BT170328 - Islamsk Råd har gjort en god jobb med å tilsette en kvinne, men når hun ikke kan snakke åpent med andre mennesker, hvordan blir kommunikasjonen da ?
BT170328 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, mener ansettelsen av Hasic viser at Islamsk Råd Norge har en åpen holdning.
BT170328 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, mener ansettelsen av Hasic viser at Islamsk Råd Norge har en åpen holdning.
BT170328 Les andre kunstanmeldelser av Silje Sigurdsen her : ¶ | Islamsk Råd har ansatt nikabkledd kvinne som kommunikasjonsrådgiver ¶
BT170328 Det skal veldig mye til for meg som kulturminister å ytre meg om organisasjoner som Islamsk Råd, men nå velger jeg å komme med et tydelig signal, sier Helleland.
BT170328 Brobygger og dialogpartner ¶ Islamsk Råd Norge skal være muslimenes felles interesseorganisasjon i Norge og bidra til dialog med og brobygging til storsamfunnet.
BT170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
BT170328 Islamsk Råd skal bidra til å skape større forståelse og redusere avstander, sier statsråden til NTB.
BT170328 - Islamsk Råd Norge fikk midler til denne stillingen fordi jeg mente de burde bli bedre til å ivareta sin rolle som brobygger.
AP170328 | Norges største muslimske menighet trekker seg fra Islamsk Råd ¶
AP170328 Samtidig siterer avisen en felles pressemelding underskrevet av de fem trossamfunnene som satt i krisemøte tirsdag, der de samlet uttrykker bekymring for retningen Islamsk Råd har tatt.
AP170328 Ifølge TV 2 satt fem av de største muslimske trossamfunnene i Norge tirsdag kveld i krisemøte for å diskutere om de vil fortsette å være medlemmer av Islamsk Råd Norge ( IRN ) eller ikke.
AP170328 Hovedimam i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er lite tilfreds med dagens ledelse i Islamsk Råd Norge.
AP170328 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge.
AP170328 Det skal veldig mye til for meg som kulturminister å ytre meg om organisasjoner som Islamsk Råd, men nå velger jeg å komme med et tydelig signal, sa hun.
AP170328 Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic.
AP170328 Afsar sier statsstøtten som Islamsk Råd mottar fra Kulturdepartementet ikke er knyttet opp mot antall medlemmer.
AP170328 - Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd, sier han, som selv var leder for Islamsk Råd frem til 2013, til avisen.
AP170328 - Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd, sier han, som selv var leder for Islamsk Råd frem til 2013, til avisen.
AP170328 Uakseptabel vending ! ! ! », skriver han på Facebook, og lenker til en lederartikkel i VG, der ansettelsen karakteriseres som en « bevisst provokasjon » fra Islamsk Råd.
AP170328 Lederen for Norges største muslimske menighet vil ut av Islamsk Råd ( IRN ) etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic ( 32 ).
AP170328 Hovedimam i " Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina " er lite tilfreds med dagens ledelse i Islamsk Råd Norge.
AP170328 Han bekrefter at sentrale medlemmer nå vurderer om nikabsaken skal få direkte konsekvenser for Islamsk Råd som paraplyorganisasjon.
AP170328 Det islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina har rundt 9.400 medlemmer, og Kobilica var selv leder for Islamsk Råd fram til 2013.
AP170328 « Islamsk Råd Norge får fortsette videre uten Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge om bord !
AP170328 | Islamsk Råd kan sprekke ¶
AP170328 | Nikab-ansettelse bør være spikeren i kista for støtte til Islamsk Råd Andreas Slettholm ¶
AP170328 Det blir stadig mer uforståelig at norske myndigheter fortsetter å finansiere Islamsk Råd Norge.
AP170328 | Nikab-ansettelse bør være spikeren i kista for støtte til Islamsk Råd Andreas Slettholm ¶
AP170328 Det blir stadig mer uforståelig at norske myndigheter fortsetter å finansiere Islamsk Råd Norge.
AP170328 Men når Islamsk Råd, som har vært sterkt kritisert for mangel på kvinner i styret, skal ansette en kvinnelig kommunikasjons-medarbeider, velger de en av de ytterst få muslimske kvinnene i Norge som dekker til alt utenom øynene med niqab.
AP170328 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, mener ansettelsen av Hasic viser at Islamsk Råd Norge har en åpen holdning.
AP170328 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, mener ansettelsen av Hasic viser at Islamsk Råd Norge har en åpen holdning.
AP170328 Jeg trodde først det måtte være « fake news » fra islamofobe Jan Bøhler ¶ Islamsk Råds avgjørelse handler om mer enn en vanlig ansettelse.
AP170328 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, mener ansettelsen av Hasic viser at Islamsk Råd Norge har en åpen holdning.
AP170328 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, mener ansettelsen av Hasic viser at Islamsk Råd Norge har en åpen holdning.
AP170328 FOTO : Paul Kleiven / NTB scanpix ¶ | Islamsk Råd fikk statlig støtte til brobygging og dialog.
AP170328 Bak denne ståldøren på Fyrstikktorget ved Helsfyr holder Islamsk Råd til.
AP170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
AP170328 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, mener ansettelsen av Hasic viser at Islamsk Råd Norge har en åpen holdning.
AP170328 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, mener ansettelsen av Hasic viser at Islamsk Råd Norge har en åpen holdning.
AP170328 Bak denne ståldøren på Fyrstikktorget ved Helsfyr holder Islamsk Råd til.
AP170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
AP170328 | Islamsk Råd fikk statlig støtte til brobygging og dialog.
AP170328 ( @NTB ) ¶ | Islamsk Råd fikk statlig støtte til brobygging og dialog.
AP170328 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, mener ansettelsen av Hasic viser at Islamsk Råd Norge har en åpen holdning.
AP170328 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, mener ansettelsen av Hasic viser at Islamsk Råd Norge har en åpen holdning.
AP170328 Bak denne ståldøren på Fyrstikktorget ved Helsfyr holder Islamsk Råd til.
AP170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
AP170328 | Islamsk Råd fikk statlig støtte til brobygging og dialog.
AA170328 | Sterke reaksjoner mot nikabkledd rådgiver i Islamsk Råd ¶ Islamsk Råd får kraftig kritikk etter ansettelsen av en nikabkledd kvinne som kommunikasjonsrådgiver.
AA170328 | Sterke reaksjoner mot nikabkledd rådgiver i Islamsk Råd ¶
AA170328 Det skal veldig mye til for meg som kulturminister å ytre meg om organisasjoner som Islamsk Råd, men nå velger jeg å komme med et tydelig signal, sier Helleland.
AA170328 Islamsk Råd Norge skal være muslimenes felles interesseorganisasjon i Norge og bidra til dialog med og brobygging til storsamfunnet.
AA170328 Islamsk Råd Norge har ikke besvart NTBs henvendelser om denne saken. ( ©NTB ) ¶
AA170328 - Islamsk Råd viser nok en gang sitt sanne ansikt og at de ikke bare er helt i utakt med samfunnet, men de er tilretteleggere for det ekstreme.
AA170328 | Norges største muslimske menighet trekker seg fra Islamsk Råd ¶
AA170328 Samtidig siterer avisen en felles pressemelding underskrevet av de fem trossamfunnene som satt i krisemøte tirsdag, der de samlet uttrykker bekymring for retningen Islamsk Råd har tatt.
AA170328 Ifølge TV 2 satt fem av de største muslimske trossamfunnene i Norge tirsdag kveld i krisemøte for å diskutere om de vil fortsette å være medlemmer av Islamsk Råd Norge ( IRN ) eller ikke.
AA170328 Det skal veldig mye til for meg som kulturminister å ytre meg om organisasjoner som Islamsk Råd, men nå velger jeg å komme med et tydelig signal, sa hun.
AA170328 Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic.
AA170328 Bakgrunnen er at det tirsdag ble kjent at Leyla Hasic ( 32 ) er ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Islamsk Råd.
AA170328 - Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd, sier han, som selv var leder for Islamsk Råd fram til 2013, til avisen.
AA170328 - Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd, sier han, som selv var leder for Islamsk Råd fram til 2013, til avisen.
AA170328 | Kulturministeren sterkt kritisk til at Islamsk Råd ansatte nikabkledd kommunikasjonsarbeider ¶ Islamsk Råd har ansatt en kvinne som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab til å drive kommunikasjonsarbeid.
AA170328 | Kulturministeren sterkt kritisk til at Islamsk Råd ansatte nikabkledd kommunikasjonsarbeider ¶
AA170328 Fikk 484.000 kroner ¶ Islamsk Råd Norge skal være muslimenes felles interesseorganisasjon i Norge og bidra til dialog med og brobygging til storsamfunnet.
AA170328 Det skal veldig mye til for meg som kulturminister å ytre meg om organisasjoner som Islamsk Råd, men nå velger jeg å komme med et tydelig signal, sier Helleland.
AA170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
AA170328 Islamsk Råd skal bidra til å skape større forståelse og redusere avstander, sier statsråden til NTB.
AA170328 - Islamsk Råd Norge fikk midler til denne stillingen fordi jeg mente de burde bli bedre til å ivareta sin rolle som brobygger.
AA170328 | Kulturministeren sterkt kritisk til at Islamsk Råd ansatte nikabkledd kommunikasjonsarbeider ¶ Islamsk Råd har ansatt en kvinne som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab til å drive kommunikasjonsarbeid.
AA170328 | Kulturministeren sterkt kritisk til at Islamsk Råd ansatte nikabkledd kommunikasjonsarbeider ¶
AA170328 Det skal veldig mye til for meg som kulturminister å ytre meg om organisasjoner som Islamsk Råd, men nå velger jeg å komme med et tydelig signal, sier Helleland.
AA170328 Ansettelsen av administrasjonskonsulenten Leyla Hasic ( 32 ) i Islamsk Råd Norge ( IRN ) kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe organisasjonen i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom, ifølge Klassekampen.
AA170328 Islamsk Råd skal bidra til å skape større forståelse og redusere avstander, sier statsråden til NTB.
AA170328 Islamsk Råd Norge skal være muslimenes felles interesseorganisasjon i Norge og bidra til dialog med og brobygging til storsamfunnet.
AA170328 - Islamsk Råd Norge fikk midler til denne stillingen fordi jeg mente de burde bli bedre til å ivareta sin rolle som brobygger.
VG170327 Mens menn får skilsmisse på flekken, må kvinner ifølge islamsk teologi gjennom en religiøs domstol for å bevise at de religiøse kravene til skilsmisse for en kvinne er tilstede.
VG170327 - Vi får ikke være med i Islamsk Råd, og vi vet det er folk i menigheten som har drevet forretning og har blitt utsatt for boikott - at noen sier at de ikke skal handle av disse kjetterne, forteller Bølstad.
BT170324 - Russland og Frankrike bør samarbeide for å redde verden fra globalisering og islamsk fundamentalisme, sa Le Pen.
AP170324 | Marine Le Pen : - Russland og Frankrike bør samarbeide for å redde verden fra globalisering og islamsk fundamentalisme ¶
AP170324 - Russland og Frankrike bør samarbeide for å redde verden fra globalisering og islamsk fundamentalisme, sa Le Pen da hun var i underhuset i den russiske nasjonalforsamlingen fredag morgen.
AP170324 | Marine Le Pen : - Russland og Frankrike bør samarbeide for å redde verden fra globalisering og islamsk fundamentalisme ¶
AP170324 - Russland og Frankrike bør samarbeide for å redde verden fra globalisering og islamsk fundamentalisme, sa Le Pen da hun var i underhuset i den russiske nasjonalforsamlingen fredag morgen.
AP170324 Bildet er tatt ietter at det ble innført sharia-styre i Aceh, men før provinsen fikk islamsk straffelov i 2015.
AA170324 - Russland og Frankrike bør samarbeide for å redde verden fra globalisering og islamsk fundamentalisme, sa Le Pen.
VG170323 Hasan Ahmed ( 46 ) fra Fredrikstad er frikjent for å ha inngått avtale med Islamsk stat om å begå terror.
DA170323 Nasjonal Fronts leder Marine Le Pen tok søndag til motmæle mot islamsk fundamentalisme og økonomisk globalisering.
VG170321 Syria-fareren fra Norge som erkjente straffskyld for deltakelse i Islamsk stat ( IS ).
VG170321 I tillegg ga han uttrykk for at han ønsket å leve under islamsk styresett.
VG170321 Den 24 år gamle norsk-somalieren var den første Syria-fareren fra Norge som erkjente straffskyld for deltakelse i Islamsk stat ( IS ).
AA170321 I tillegg ga han uttrykk for at han ønsket å leve under islamsk styresett. ( ©NTB ) ¶ | - Holder døren åpne for alle, bortsett fra Høyre og Frp ¶
VG170319 Med antatte 12.000-14.000 soldater i og rundt Idlib-provinsen, er HTS i praksis al-Qaidas nye ansikt i Syria, med et mål om å opprette et islamsk emirat.
AA170319 Minst 20.000 mennesker er drept og rundt 2,6 millioner er drevet på flukt fra sine hjem etter at Boko Haram grep til våpen i sin kamp for en såkalt islamsk stat nord i Nigeria i 2009.
VG170318 Han har også vært i myndighetenes radar i forbindelse med mistenkt islamsk ekstremisme.
SA170316 Det er en stor endring, de er mye mer kritisk til et flerkulturelt samfunn, til islamsk innvandring og til EU, men de går ikke så langt at de sier man må kaste ut muslimer, forby islam eller forlate EU, sier de Wilde.
AA170316 Det er en stor endring, de er mye mer kritisk til et flerkulturelt samfunn, til islamsk innvandring og til EU, men de går ikke så langt at de sier man må kaste ut muslimer, forby islam eller forlate EU, sier de Wilde.
AA170315 Minst 20.000 mennesker er drept og rundt 2,6 millioner er drevet på flukt fra sine hjem etter at Boko Haram grep til våpen i sin kamp for en såkalt islamsk stat nord i Nigeria i 2009.
AA170314 Minst 14.000 mennesker er drept siden Boko Haram i 2009 grep til våpen i sin kamp for en islamsk stat nordøst i Nigeria.
VG170313 Kommentar : Kampen mot kristendommen ¶ Islamsk lov har ofte sagt at konvertering fra islam til en annen religion skal straffes med døden.
AA170313 Saudi-Arabia har et strengt islamsk regime og styres av kongefamilien Saud.
AP170312 Bildet er delt av organisasjonen som kaller seg islamsk stat i Sinai.
AP170312 januar, trolig av gruppen som kaller seg islamsk stat i Sinai.
AA170312 Minst 20.000 mennesker er drept og rundt 2,6 millioner er drevet på flukt fra sine hjem etter at Boko Haram grep til våpen i sin kamp for en islamsk stat nord i Nigeria i 2009.
AA170308 - Dette er en del av regjeringens offensiv mot norske statsborgere som reiser utenlands for å delta i væpnet konflikt for Islamsk Stat ( IS ).
AP170305 Si ;D-innlegg : Vi må gjeninnføre islamsk feminisme og bekjempe det patriarkalske og mannssjåvinistiske samfunnet som preger store deler av verden.
AP170305 Vi må gjeninnføre islamsk feminisme ¶
AP170305 Vi må gjeninnføre islamsk feminisme og bekjempe dette patriarkalske og mannssjåvinistiske samfunnet som preger store deler av verden.
AP170305 Si ;D-innlegg : Vi må gjeninnføre islamsk feminisme og bekjempe det patriarkalske og mannssjåvinistiske samfunnet som preger store deler av verden.
VG170302 Han ble med Zawahri i Egyptisk islamsk jihad på 1980-tallet før de sluttet seg til bin Laden på 1990-tallet.
AA170301 Han ble med Zawahri i Egyptisk islamsk jihad på 1980-tallet før de sluttet seg til bin Laden på 1990-tallet.
DA170220 Det gjør at nye allianser oppstår mellom kristne og islamske organisasjoner, som innflytelsesrike Organisasjon for islamsk samarbeid ( OIC ), samt afrikanske land og Russland.
AA170220 Hun sa seg enig med Hariri i at det er helt nødvendig at alle land som vil bekjempe islamsk fundamentalisme og IS, samler seg.
DN170218 Wilders har tidligere sagt at han vil forby islam i landet og melde Nederland ut av EU, og han har omtalt islamsk ideologi som « farligere enn nasjonalsosialisme ».
AA170218 Tidligere har den omstridte partilederen uttalt at han vil forby islam i Nederland og melde landet ut av EU, og han har omtalt islamsk ideologi som « farligere enn nasjonalsosialisme ».
AA170218 Wilders har tidligere sagt at han vil forby islam i landet og melde Nederland ut av EU, og han har omtalt islamsk ideologi som « farligere enn nasjonalsosialisme ».
DB170217 I meldingen, som ble lagt ut på Tybring-Gjeddes offentlige Facebook-side torsdag, reagerer han på bilder som skulle vise daværende SV-leder Halvorsen tildekt med slør som legger « seg ned og ber en bønn på islamsk vis » - under det som skulle være et besøk til Pakistan.
DA170217 Hijab som islamsk diktatorisk kvinnesymbol.
DN170216 Tv-kanalen CNN opplyser at hensikten er å intensivere kampen mot terrorgruppen IS ( Islamsk Stat ).
DB170215 Årsaken er islamsk lære som forbundet forholder seg til.
VG170212 - Islamsk ideologi er trolig farligere enn nasjonalsosialisme, sier Wilders ifølge NTB.
SA170212 - Islamsk ideologi er trolig farligere enn nasjonalsosialisme, sier Wilders, som sammenligner Koranen med Adolf Hitlers " Mein Kampf ".
DN170212 - Islamsk ideologi er trolig farligere enn nasjonalsosialisme, sier Wilders, som sammenligner Koranen med Adolf Hitlers « Mein Kampf ».
DA170212 - Islamsk ideologi er trolig farligere enn nasjonalsosialisme, sier Wilders, som sammenligner Koranen med Adolf Hitlers " Mein Kampf ".
AA170212 - Islamsk ideologi er trolig farligere enn nasjonalsosialisme, sier Wilders, som sammenligner Koranen med Adolf Hitlers " Mein Kampf ".
SA170209 Hvis målet med en konferanse om islam og kvinners rettigheter er å gjøre oss klokere om kvinner og likestilling i en islamsk kontekst, og for å få til en bedre integrering, er det mange kraftfulle muslimske feminister med og uten hijab å velge mellom.
SA170209 Eller Amina Wadud, professor i filosofi og islamske studier med spesialisering i islamsk feminisme.
VG170205 Frankrike trues av to « totalitarismer », i form av økonomisk globalisering og islamsk fundamentalisme, sier presidentkandidat Marine Le Pen.
VG170205 Når selv en innvandrings-hardliner som Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde advarer mot tiltaket - til Dagsavisen uttaler han at han « tror denne beslutningen vil kunne bidra til økt islamsk fundamentalisme og gjøre samarbeidet med muslimer for å bekjempe terror vanskeligere » - så er det nok et tegn på hvor radikal og potensielt kontraproduktiv Trumps politikk er.
DB170205 Frankrike trues av to totalitarismer, i form av økonomisk globalisering og islamsk fundamentalisme, sier presidentkandidat Marine Le Pen.
DB170202 Trump vil beskytte USA mot islamsk terror, i motsetning til det som har skjedd her i dette rom og i regjeringer rundt om i Europa, som har ønsket disse menneskene velkommen inn i deres hjem, sa Farage blant annet.
DB170201 Til Dagsavisen sier Tybring-Gjedde at denne type beslutninger kan bidra til økt islamsk fundamentalisme og gjøre samarbeidet med muslimer for å bekjempe terror vanskeligere.
DB170201 Til Dagsavisen sier Tybring-Gjedde at denne type beslutninger kan bidra til økt islamsk fundamentalisme og gjøre samarbeidet med muslimer for å bekjempe terror vanskeligere.
AP170130 52 prosent av de spurte sier at de ikke er fornøyd med de føderale myndighetenes innsats for å bekjempe og forebygge islamsk terrorisme i USA.
AP170130 Organisasjonen for islamsk samarbeid ( OIC ), som omfatter 57 land, sa i en uttalelse mandag at de er « alvorlig bekymret » over Trumps innreiseforbud for folk fra syv land med muslimsk majoritet.
AP170130 52 prosent av de spurte sier at de ikke er fornøyd med de føderale myndighetenes innsats for å bekjempe og forebygge islamsk terrorisme i USA.
DB170128 Jihadister er av den oppfatning at en islamsk stat og en islamistisk politisk og religiøs autoritet skal etableres gjennom væpnet kamp innenfor eller også på tvers av eksisterende statsgrenser.
AP170124 - Hvis våre europeiske partner ikke beskytter våre grenser, og med tanke på krigen mot islamsk fundamentalisme, kommer Frankrike til å gjeninnføre grensekontrollen, sa Fillon.
AP170124 - Hvis våre europeiske partner ikke beskytter våre grenser, og med tanke på krigen mot islamsk fundamentalisme, kommer Frankrike til å gjeninnføre grensekontrollen, sa Fillon.
DB170123 Salvini fra Italia valgte å angripe islam : « Europa er ikke islamsk , det er vårt hus.
BT170120 - Skal utrydde islamsk terrorisme ¶
BT170120 ) Vi vil forene den siviliserte verden mot radikal islamsk terrorisme, som vi vil utrydde fullstendig fra jordens overflate, sa Trump.
AP170120 Si ;D-innlegg : I dag virker det som en selvfølge å tilpasse seg islamsk kultur, mens kritikerne blir stemplet som rasister.
AP170120 Si ;D-innlegg : I dag virker det som en selvfølge å tilpasse seg islamsk kultur, mens kritikerne blir stemplet som rasister.
AP170119 I november erklærte Jammeh Gambia som en islamsk stat : Sol, sand og sharia.
AP170113 | Profilert journalist i Charlie Hebdo sier hun sluttet fordi magasinet ikke lenger tør å kritisere islamsk ekstremisme ¶
DB170111 Ali Khamenei omtalte Rafsanjani som en « kamerat og en alliert », men sa også at de to hadde hatt forskjellige tolkinger av islamsk lov opp gjennom årene.
SA170110 Hijab som islamsk diktatorisk kvinnesymbol.
DB170110 Hijab som islamsk diktatorisk kvinnesymbol.
DB170107 I et intervju med nyhetsbyrået AFP sier hun at satiremagasinet har blitt for forsiktig i møte med islamsk ekstremisme.
AP170105 Den internasjonale kampen mot terror og Beijings frykt for fremveksten av islamsk fundamentalisme i Sentral-Asia har medført en forverring for uigurene og en rekke pågripelser.
AP170102 Bouhlel ble beskrevet som mentalt ustabil, og naboer fortalte at han både drakk og spiste svin, og dermed neppe kunne være en islamsk ekstremist.
AP161212 Han snakket med dem om alt fra martyrdød og potensielle koner til kalifatets ledere og viktigheten av å være tålmodig på veien til målet om en islamsk stat.
AP161130 Naik, som i forrige uke ble utestengt fra India i fem år på grunn av hatefull tale, har tidligere skrytt av at det var han som overtalte president Jammeh til å endre Gambia til en islamsk stat sist desember - stikk i strid med landets grunnlov, som krever en sekulær stat.
AP161130 Mens opposisjonen, på sin side, ikke anerkjenner Gambia som islamsk stat.
AP161130 At Jammeh har økt landets statsgjeld kraftig, trukket Gambia ut av Det britiske samveldet, gjeninnført dødsstraff, truet landets homofile på livet, isolert landet fra Vesten, erklært Gambia som islamsk stat, fengslet politiske motstandere og beriket seg selv betraktelig i løpet av de siste årene spiller liten rolle for mange.
VG161102 Vi vet fra andre land at rekruttering til islamsk ekstremisme har skjedd i disse miljøene.
AP161016 | Ny bok om islamsk humanisme : - Holdningene til likestilling endrer seg raskt i positiv retning ¶
AP161016 Hun er medredaktør, mens Ellen Reiss er redaktør, for den nye antologien Islamsk humanisme.
AP161016 Fire av forfattere i den nye antologien « Islamsk humanisme ».
AP160902 To personer som ble anklaget for å tilhøre en islamsk ekstremistisk gruppe, ble rett og slett kokt til døde av Karimovs sikkerhetspoliti i 2002, ifølge den anerkjente journalisten Ahmed Rashid.
AP160902 Karimov har vært sett på som en garantist for at islamsk ekstremisme ikke sprer seg videre i Sentral-Asia.
AP160719 Hun legger til at politiet aktivt jobber opp mot forskjellige organisasjoner som ivaretar og jobber for en del av gruppene som er gitt et særskilt vern i loven, som blant annet Skeiv Verden, Fri, Stopp diskrimineringen, Antirasistisk senter, Mosaisk råd og Islamsk Råd.
DB160707 VENDEPUNKTET : Slaget ved Badr i år 624 er det viktigste i islamsk historie.
DB160707 Dette slaget, det største og viktigste i islamsk historie, fant sted 17. ramadan år 2 etter den islamske kalenderen, 13. mars år 624 e.
AP160629 Angrepet mot flyplassen i Istanbul kom én dag før toårsdagen for erklæringen til IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi om opprettelsen av et islamsk kalifat.
DA160620 Mange barneskolebarn får daglig leksehjelp på islamsk kultursenter, mens en gruppe på opp mot 15 ungdomsskoleelever bor på internat i moskeen fem dager i uka.
AP160616 | Avgått Islamsk Råd-styre med kraftig kritikk av organisasjonen ¶
AP160616 Nestleder Basim Ghozlan i det avgåtte styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP160616 Etter det omstridte rådsmøtet har flere medlemsorganisasjoner truet med å trekke seg fra Islamsk Råd Norge.
AP160616 Aftenposten kan i dag presentere redegjørelsen fra styret som trakk seg i protest fra Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP160614 Spør du unge muslimer i Norge, vil de fleste fortelle deg at de har fått opplæring i både koranen og islamsk levemåte fra foreldre eller fra de mange hundre koranskolene i landet vårt.
AP160611 | Truer med utmeldelse i Islamsk Råd ¶
AP160611 World Islamic Mission ( 4661 medlemmer ) og Tawfiiq Islamsk senter ( 7000 ) ønsker i første omgang å la arbeidsutvalget fortsette inntil videre.
AP160611 Vi ønsker at arbeidsutvalget nå får arbeidsro og kan gjøre den jobben de er satt til å gjøre, sier Abdibasid Ali Mohamed, forstander i Tawfiiq Islamsk senter.
AP160611 To av de aller største moskeene i Norge ønsker nytt valg i Islamsk Råd innen kort tid.
AP160611 Lørdag i forrige uke gikk styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ) av da styret ikke fikk flertall fra medlemsorganisasjonene til å si opp generalsekretæren i IRN.
AP160611 Fakta : Konflikten i Islamsk Råd Norge ( IRN ) ¶
AP160610 | Kulturministeren : Bekymret for situasjonen i Islamsk Råd Norge ¶
AP160610 Misnøye med hvordan generalsekretær Mehtab Afsar har skjøttet sitt arbeid førte til at styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ) ville si opp Afsar.
AP160610 Mehtab Afsar, omstridt generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) ¶
AP160610 Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil vite hva som foregår i Islamsk Råd Norge ( IRN ), en organisasjon som mottar offtentlig støtte.
AP160610 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) uttaler fredag ettermiddag til Aftenposten at hun i løpet av kort tid vil innkalle til møte med Islamsk Råd Norge.
AP160610 Helleland konstaterer at Kulturdepartementets tilskudd til Islamsk Råd Norge skal bidra til å styrke dialogen mellom ulike muslimske trossamfunn og andre instanser i samfunnet.
AP160610 Etter at styret i Islamsk Råd Norge trakk seg i protest mot generalsekretæren, er et nytt midlertidig styre innsatt.
AP160610 - Det er viktig for meg å få klarhet i at Islamsk Råd Norge har en styreleder som følger norsk lov.
AP160609 | Aftenposten mener : Bekymringsfull utvikling i Islamsk Råd ¶
AP160609 Spørsmålet er om Islamsk Råd har utspilt sin rolle.
AP160609 Mindre tydelig ¶ Islamsk Råd Norge har tidligere vist sin verdi som organisasjon.
AP160609 Les mer om prosessen i denne saken : Derfor gikk styret i Islamsk Råd av ¶
AP160609 I mars i fjor ble Ghulam Abbas ( til høyre ) valgt som leder i Islamsk Råd Norge.
AP160609 De siste dager har vist at Islamsk Råd Norge ( IRN ) står overfor store utfordringer.
AP160609 | Aftenposten mener : Bekymringsfull utvikling i Islamsk Råd ¶
AP160609 I mars i fjor ble Ghulam Abbas ( til høyre ) valgt som leder i Islamsk Råd Norge.
AP160609 De siste dager har vist at Islamsk Råd Norge ( IRN ) står overfor store utfordringer.
AP160608 | Kritikk av IRN : - Mer opptatt av halalmat enn radikalisering ¶ Islamsk Råd har ikke bare interne problemer.
AP160608 Styret ville si opp Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge, men trakk seg da organisasjonene i rådet ikke ville støtte styret i denne saken.
AP160608 Muslimer Aftenposten har snakket med mener at Islamsk Råd kunne ha gjort en bedre jobb på flere områder.
AP160608 Lørdag gikk styret i Islamsk Råd Norge ( IRN ) av fordi styret ikke fikk flertallet fra medlemsorganisasjonene til å si opp generalsekretær Mehtab Afsar.
AP160608 IRN hadde et godt samarbeid med ungdommene i starten, men da Madina institute fikk statsstøtte på 150.000 kroner for å bekjempe radikalisering, raknet samarbeidet med Islamsk Råd gradvis.
AP160608 Fakta : Konflikten i Islamsk Råd Norge ( IRN ) ¶
AP160606 « Manglende levering av resultater », « manglende rapportering » og « dårlig omdømme » : Dette er noen av stikkordene som går igjen i beskrivelsen av Mehtab Afsar som ble sagt opp fra sin stilling som generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) i mai.
AP160606 | Derfor gikk styret i Islamsk Råd av ¶
AP160606 I mars i fjor ble Ghulam Abbas ( til høyre ) valgt som leder i Islamsk Råd Norge.
AP160606 Har som formål å arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet.
AP160606 Fakta : Islamsk Råd Norge ( IRN ) ¶
AP160606 « Manglende levering av resultater », « manglende rapportering » og « dårlig omdømme » : Dette er noen av stikkordene som går igjen i beskrivelsen av Mehtab Afsar som ble sagt opp fra sin stilling som generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) i mai.
AP160606 | Derfor gikk styret i Islamsk Råd av ¶
AP160606 I mars i fjor ble Ghulam Abbas ( til høyre ) valgt som leder i Islamsk Råd Norge.
AP160606 Har som formål å arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet.
AP160606 Fakta : Islamsk Råd Norge ( IRN ) ¶
AP160604 - Både dette og IS' henrettelser har til hensikt å vise at islamsk lov blir fulgt til punkt og prikke.
AP160525 Ideologien islam er den som man ser praktisert av grupper som al-Qaeda, Boko Haram og Islamsk Stat, forklarte mannen i retten.
AP160525 Derfor kan han ikke dømmes for sin kritikk av islamsk ideologi, understreker retten dommen. ( ©NTB ) ¶
AP160522 Men spørsmålet om en islamsk reformasjon etter europeiske linjer er også besynderlig av en annen årsak : ¶
AP160429 De er jo i høyeste grad ofre for islamsk terrorisme, noe angrepet på et jødisk supermarked i Paris understreket på en uhyggelig måte.
AP160424 Har fått kritikk for invitasjon om omstridte gjester, forsvar for islamsk dødsstraff og for kjønnsdelte arrangementer.
AP160424 Plutselig hører vi om en sentral imam som er tilknyttet Islamsk Råd, som støtter en henrettet morder som drepte en minister i Pakistan.
AP160424 Ifølge statistikken representerer Islamsk Råd 60.000 muslimer som er knyttet til moskéer eller trossamfunn.
AP160422 3rd-party-bio ¶ Islamsk ekstremisme kan også føyes til disse.
AP160421 Et av spørsmålene i skjemaet er om hvor godt søkerne kjenner sharia - islamsk lovgivning.
AP160415 Teateret omtaler dette som et problem med kristenfundamentalisme, men det skal ikke så veldig mye fantasi til for å se, eller rettere sagt velge, hva dette handler om akkurat nå, med islamsk terrorisme som en verdensomspennende, dødelig trussel.
AP160414 Hun viser til at dommen mot Qadri ikke bare kom etter at en rekke rettsinstanser i Pakistan hadde brukt fem år på saken, men at dommen også er lovlig ifølge sharia, islamsk lov.
AP160414 Generalsekretær Mehtab Afsar i paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge ( IRN ) sier at de offentlige midlene blir brukt til å drifte organisasjonene og moskeene.
AP160414 - Niqab er ikke et islamsk plagg, det er en tradisjonell drakt.
AP160414 - Jeg ble invitert av arrangørene, men deltok ikke og har sagt til arrangørene at Islamsk Råd Norge ikke er enig i støttemarkeringen.
AP160414 Islamsk Råd Norge : Regnskap viser aktiviteter ¶
AP160413 Filmen tar for seg sex sanksjonert under islamsk lov og tar opp temaer som menn som er overivrige i sengen, skilsmisse og sjalusi.
AP160409 Svært langt fra alle forestillinger om en islamsk stat.
AP160409 Samtidig som muslimske terrorister driver massemyrderier i land etter land, har verden fått en ny islamsk stat.
AP160409 Når man spør hva folk synes om at Gambia nå er en islamsk stat, er det første svaret omtrent som dette, hver eneste gang : « I Gambia har muslimer og kristne alltid levd fredelig side om side.
AP160409 Men hvordan kan et sekulært land som har vært forskånet for terrorisme og borgerkrig, plutselig velge å bli en islamsk stat ?
AP160409 Mange av dem som slikker sol på gambiske strender har nok ikke fått med seg at de ferierer i en islamsk stat.
AP160409 Mange av dem som slikker sol på gambiske strender har nok ikke fått med seg at de ferierer i en islamsk stat ¶
AP160409 I løpet av disse ukene har jeg bare møtt fire personer som støtter tanken om en islamsk stat.
AP160409 Hva skal skje med de kristne hvis dette skal være en islamsk stat.
AP160409 Både innad i Gambia og blant utenlandske observatører er det stor enighet om at ideen om nå å proklamere Gambia som islamsk stat er foreløpig siste skritt i en strategi for å gjøre seg lekker for arabiske land.
AP160409 At landet nå er en islamsk stat, legger foreløpig ingen demper på reiselysten.
AP160409 desember erklærte at Gambia fra nå av skal være en islamsk stat. 3rd-party-bio ¶
AP160409 Samtidig som muslimske terrorister driver massemyrderier i land etter land, har verden fått en ny islamsk stat.
AP160409 desember erklærte at Gambia fra nå av skal være en islamsk stat.
BT160407 Han hadde to mål i livet : At russerne skulle trekke seg ut av Tsjetsjenia, samt å opprette et islamsk emirat i Kaukasus-regionen.
AP160329 Streng håndhevelse av sharia - islamsk lovgivning - er blant kravene.
AP160329 Samtidig som myndighetene erklærte krig mot terroristene, demonstrerte tusener av ytterliggående islamister i hovedstaden Islamabad blant annet med krav om streng håndhevelse av sharia - islamsk lov.
AP160326 Rana og andre moderate og konservative muslimer, som kritiserer reformasjon av Islam og appellerer til å gå tilbake til « 1400 år med islamsk tradisjon med meningsmangfold og religiøse diskusjoner », mangler fremtidsvisjoner og viljen til ta det smertefulle skrittet fremover.
AP160324 Mainstream og konservative muslimer har et ansvar for å trekke disse unge muslimene ut av den utopiske fantasien om en såkalt islamsk stat og et kalifat.
AP160324 En islamsk tradisjon som er tilpasningsdyktig baner vei for å skape en euromuslimsk identitet, og ikke minst en norskmuslimsk identitet.
AP160324 Det er tegn på manglende forståelse av islamsk historie, for det er nettopp forsøk på reform av islam som har gitt opphav til den ekstremistiske ideologien til grupper som ISIL og Al-Qaida.
AP160324 Deres ideologi overser 1400 år med islamsk tradisjon med meningsmangfold og religiøse diskusjoner og har som målsetning å gå direkte tilbake til de hellige kildene uten å tilpasse tolkningene til tidsepoken vi lever i.
AP160322 Oppropet « Mediene må skille mellom islamkritikk og muslimhat » trykket hos journalisten.noog undertegnet av Islamsk Råd Norge, Lena Larsen, Thomas Hylland Eriksen og mange andre, har uten tvil gode intensjoner og er motivert av noble hensikter.
AP160317 Islamsk tidsregning begynner i år 622 da profeten Muhammed dro fra Mekka til Medina.
AP160310 - Jeg talte på fredag og sa til de 1500 som var her at vi bor i Norge og vi skal følge norske lover, men i islamske land er det islamsk lov som gjelder.
AP160310 « Vi bor i Norge, og vi skal følge norske lover, men i islamske land er det islamsk lov som gjelder », sier han.
AP160309 - Jeg synes også det er bra at Islamsk Råd Norge i denne sammenheng har vært raskt ute med å avklare at de ikke støtter demonstrasjonen.
AP160308 - På plakatene kalles han en « islamsk kriger ».
AP160308 Raja nevner islamske nettsteder som ummah.com, islamqa.info og Peace Propagation Center ( PPC ) en organisasjon som driver islamsk misjonering og veiledning.
AP160308 Mehtab Afsar er generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) som representerer rundt 80 000 muslimer.
AP160308 Det er forkastelig og helt uakseptabelt at foreldre utøver vold mot hjelpeløse barn istedenfor å gi dem trygge rammer i familien, sier Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP160308 Islamsk Råd : - Vold er ukultur ¶
AP160301 Rådets leder, en meget streng islamsk skriftlærd, ble ikke gjenvalgt.
AP160227 Fallaci beskriver Europa som « en islamsk koloni », islam som « en pøl med vann som aldri rører seg » og muslimer blir sagt å formere seg « som rotter ».
AP160220 Nedgang i islamsk liberalisme ¶
AP160220 AKPs fremgang siden 2002 er, håpet Akyol, et eksempel på sann islamsk liberalisme.
AP160220 president, fremstår som en genuin islamsk liberal, mens det virker som Erdoðan kun bruker det liberale språket som et retorisk virkemiddel i en kamp for politisk herredømme.
AP160219 Også fra Norge drar det fremmedkrigere til Syria for å kjempe for en islamsk stat ?
AP160219 Muslimer jobber målrettet mot ekstremisme, det har moskeer og Islamsk Råd Norge gjort lenge.
AP160219 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) som representerer rundt 80 000 muslimer, kommenterer Hege Storhaugs forslag om å stryke sverdvers i Koranen, stenge enkelte moskeer og kartlegge ideologien i moskeer og koranskoler slik : ¶
AP160219 Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge sier at han ikke kan ta Hege Storhaugs seriøst, men tar likevel til motmæle mot hennes islam-utspill.
AP160219 Mehtab Afsar er generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) som representerer rundt 80 000 muslimer.
AP160219 Generalsekretær i Islamsk Råd Norge ( IRN ) siden 2011.
AP160219 Aftenposten har i serien « Islam i Norge » intervjuet muslimer, deriblant moskeledere og imamer, om deres syn på islamsk stat og demokrati.
AP160219 - Ser man på situasjonen i verden med utgangspunkt i konflikter i muslimske land, og den terror som er begått i verden, hvor terroristene forsøker å gjøre dette til en islamsk sak, kan man forstå at dette skaper frykt hos folk.
AP160218 Hun avviser at hun selv kan bli oppfattet som at hun bidrar til konspirasjonsteorier om at Norge er i ferd med å bli overtatt av muslimer som egentlig vil ha et islamsk styresett.
AP160218 Hege Storhaug i Human Rights Service ( HRS ) har i mange år kritisert sider ved islamsk religion og kultur.
AP160218 Aftenposten har i serien « Islam i Norge » intervjuet muslimer, deriblant moskeledere og imamer, om deres syn på islamsk stat og demokrati.
AP160218 Aftenposten har i serien Islam i Norge intervjuet muslimer, deriblant moskeledere og imamer, om deres syn på islamsk stat og demokrati.
AP160128 Utfordringen for islamsk teologi er å vise unge identitetssøkende muslimer at fundamentalismen ikke er et svar på modernitetens utfordring.
AP160128 Dette er et eksempel på en islamsk teologi som svarer på modernitetens utfordringer.
AP160128 Ahmadiyya-islam har i over et århundre hatt et kalifat, noe som gjør det religionshistorisk interessant å sammenligne dette i lys av IS og debatten om en islamsk stat.
AP160126 Det er så riktig tenkt av Stanghelle, og dette burde vært gjort forlengst overfor eksempelvis krefter i moskeer og Islamsk Råd.
AP160112 Profetens biografi som Warner, og nå Storhaug, serverer historier fra er ikke direkte kilde til islamsk lov, fordi den ble samlet sammen langt mer liberalt og mindre kildekritisk enn sunna-litteraturen.
AP160105 Marg-militsen, en ny afghansk militær gruppe bygget på den gamle Nordalliansen i Afghanistan, ba før jul Russland om hjelp : ¶ †" Det er sannsynlig at terroristene snart vil skape et islamsk emirat og bruke landet som trampoline til å nå sine mål i tidligere Sovjet-republikker og Russland, sa Marg-lederen til Sputnik. †" Afghanistan, som sliter med svekket sikkerhet, rekker ut hånden til d
AP160104 I 1979 ble monarkiet i Iran veltet i en revolusjon, til fordel for en teokratisk islamsk republikk, med en nytolkning av sjiaislam som statsideologi.
AP160104 I 1979 ble monarkiet i Iran veltet i en revolusjon, til fordel for en teokratisk islamsk republikk, med en nytolkning av sjiaislam som statsideologi.
AP160104> I 1979 ble monarkiet i Iran veltet i en revolusjon, til fordel for en teokratisk islamsk republikk, med en nytolkning av sjiaislam som statsideologi.
AP160104> target="avis" href= I 1979 ble monarkiet i Iran veltet i en revolusjon, til fordel for en teokratisk islamsk republikk, med en nytolkning av sjiaislam som statsideologi.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= I 1979 ble monarkiet i Iran veltet i en revolusjon, til fordel for en teokratisk islamsk republikk, med en nytolkning av sjiaislam som statsideologi.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= I 1979 ble monarkiet i Iran veltet i en revolusjon, til fordel for en teokratisk islamsk republikk, med en nytolkning av sjiaislam som statsideologi.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= I 1979 ble monarkiet i Iran veltet i en revolusjon, til fordel for en teokratisk islamsk republikk, med en nytolkning av sjiaislam som statsideologi.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= I 1979 ble monarkiet i Iran veltet i en revolusjon, til fordel for en teokratisk islamsk republikk, med en nytolkning av sjiaislam som statsideologi.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= I 1979 ble monarkiet i Iran veltet i en revolusjon, til fordel for en teokratisk islamsk republikk, med en nytolkning av sjiaislam som statsideologi.