VG171210 Moskeen er islams største helligdom etter Kaba og profeten Muhammeds grav.
SA171207 Like ved Klagemuren, som er jødenes helligste sted, står Al Aqsa-moskeen, som er et av islams helligste steder.
BT171207 Byen er hovedsete både for jødedommen og islams helligste steder, og er derfor blitt en av de mest betente symbolsakene i konflikten mellom Israel og Palestina.
DB171206 Sett i sammenheng med hans nifse beskrivelse av islams ankomst i Norge, som handler om skutte forleggere, angrep på ytringsfriheten og unnfallenhet fra myndighetenes side, virker det i alle fall slik på meg.
SA171129 Denne videoen viste en mann som slo barn, angivelig i « islams navn ».
SA171129 Denne videoen viste en mann som slo barn, angivelig i « islams navn ».
DN171129 Denne videoen viste en mann som slo barn, angivelig i « islams navn ».
DA171129 Denne videoen viste en mann som slo barn, angivelig i « islams navn ».
BT171129 Denne videoen viste en mann som slo barn, angivelig i « islams navn ».
AP171129 Videoen skal da ha vist en mann som slo barn, angivelig i « islams navn ».
AP171126 Der forarbeidene til FN-erklæringen viser at man helt bevisst søkte å unngå å knytte dens tenkning om individets rettigheter overfor staten til vestlig idéhistorie, starter Kairo-erklæringen med å understreke at den høster fruktene av islams bidrag til menneskets felleshistorie : « Reaffirming the civilizing and historical role of the Islam
DB171122 Påstanden er nå at Ishaq vil « forsvare islams ære ».
DB171122 Og hele 7 prosent av muslimene svarte « nei » på spørsmål om « å begå terrorisme i islams navn er å misbruke religionen ».
DA171114 Flere hundre videoer der den nå avdøde Anwar al-Awlaki, som er tidligere medlem av al-Qaida, underviser i islams historie, er for eksempel blitt fjernet.
DA171106 På forsiden av bladets siste utgave er Ramadan tegnet med en stor ereksjon og teksten « jeg er islams sjette søyle ».
AP171028 Farhana Sultana, som jobber som frivillig i leirene, sier mange er blitt fortalt at å bruke prevensjon er en synd og at det strider mot islams lære.
AP171028 Et prosjekt det er lett å få sympati for, men islams åpenbare problemer blir plutselig borte i denne boken.
AP171028 Bushra Ishaq gjør en beundringsverdig innsats for å forsvare islams ære.
AP171028 » Islams åpenbare problemer med likestilling blir slik plutselig borte.
DB171027 Organisasjonen ba lesere sende inn bilder som dokumenterer « den kulturelle revolusjonen » og « islams framvekst » i Norge.
AP171023 « Vi henvendte oss til informasjonsavdelingen på Oslo City for å få bekreftet/avkreftet vår mistanke om at dette er islams terroravtrykk i hovedstaden », skrev Storhaug.
AP171023 Oslo City sikrer inngangspartiet, Hege Storhaug tolker det som « islams terroravtrykk i hovedstaden ».
DB171014 - På sharialeiren fikk man lære om islam, islams historie og hvem som var våre fiender.
VG171004 Islams framvekst går raskt », skrev informasjonsansvarlig Hege Storhaug på HRS' nettsider søndag.
DB171004 HRS, med forfatteren og journalisten Hege Storhaug i spissen, vil at rights.no-leserne sender inn bidrag som dokumenterer islams kulturelle utvikling og tilstedeværelse i Norge.
AP171004 Å publisere bilder av tilfeldige mennesker med antatt muslimsk utseende for å illustrere islams fremvekst, er dypt problematisk.
AP171004 Hege Storhaugs invitasjon til nasjonal fotodugnad for å visualisere islams fremvekst i Norge er bare det siste i en lang rekke stadig mindre konstruktive bidrag til det offentlige ordskiftet om innvandring og integrering.
AP171004 Islams fremvekst går raskt.
DB171003 Islams fremvekst går raskt, » skrev informasjonsansvarlig Hege Storhaug.
DB171002 Mulla Krekar var rasende og sint, og han mente at dette var brudd på islams lover å arrestere ham.
DB171002 Mulla Krekar kan kose seg, og glede seg over at jihadismen i Islams og Allahs navn toger frem.
DB171002 Jeg vet veldig godt hvordan det føles å bli pisket i Islams navn.
DB171002 Den jihad mulla Krekar bekjenner seg til, handler ikke bare om å bekjempe og drepe vantro i Allahs og Islams navn.
DB171002 Bayats rygg er full av åpne sår fra den hellige piskingen i Islams og Allahs navn.
AP170924 I sommer fikk malaysiske myndigheter kritikk for det som ble tolket som ettergivenhet overfor islamister da en bok skrevet av liberale muslimer om islams rolle i demokratiet ble forbudt.
DB170912 Siden midten av 90-tallet har Anas sett med gru på de stadig mer voldelige terrorhandlingene som er blitt utført i islams land over store deler av verden, i islams navn.
DB170912 Siden midten av 90-tallet har Anas sett med gru på de stadig mer voldelige terrorhandlingene som er blitt utført i islams land over store deler av verden, i islams navn.
AP170910 Profeten Jesus er blant de mest sentrale skikkelser i islams apokalyptiske tradisjon.
AP170910 Mange av de unge som lokkes til Syria fra Europa, aner ikke noe om islams teologi og historie.
AP170910 Det er ikke mulig å forstå islams endetidsvisjoner uten å sette dem i sammenheng med jødisk og kristen eskatologi.
AP170910 Den franske forskeren Olivier Roy hevder i den ferske boken Jihad and Death : the Global Appeal of Islamic State at mange av de unge som lokkes til Syria fra Europa, ikke aner noe om islams teologi og historie, men er unge tapere som søker en absurd mening i krig og død.
AA170902 Hajj er en av islams fem søyler, og enhver muslim som har mulighet til det forventes å gjøre pilegrimsferden en gang i løpet av livet sitt. ( ©NTB ) ¶
AA170831 Den årlige pilegrimsvandringen hajj er en av islams fem søyler, som alle muslimer som er i stand til det må gjennomføre minst én gang.
VG170826 Men fremfor alt er han brennende opptatt og fascinert av Bibelen, jødedommens og kristendommen grunnskrift og en av islams viktigste inspirasjonskilder.
VG170825 Jeg kommer til å fortsette å snakke om brannen i islams hus, og har lansert ideen om den norskmuslimske identiteten gjennom min bok « Norsk islam - hvordan elske Norge og Koranen samtidig » som et intellektuelt tiltak mot radikalisering.
VG170825 For øvrig fremstår Selbekk noe historieløs i debatten om islams plass i Europa når han gjentar at « fredens religion har kommet til Europa, men har så langt ikke skapt harmoni og paradisiske tilstander ».
VG170825 Dessuten bør vi huske at til tross for at det er muslimene selv som har antent islams hus og har hovedansvaret med slukkingsarbeidet, kommer tennvæsken og fyrstikkene fra mange ulike hold.
VG170825 Dagen-redaktøren har helt rett i at det brenner i islams hus, i den tidsepoken vi lever i nå er utvilsomt muslimenes fremste oppgave å motarbeide ekstremisme som begrunnes i islams hellige tekster.
VG170825 Dagen-redaktøren har helt rett i at det brenner i islams hus, i den tidsepoken vi lever i nå er utvilsomt muslimenes fremste oppgave å motarbeide ekstremisme som begrunnes i islams hellige tekster.
VG170819 Ingen døde i eksplosjonen som fulgte, men like før angrepet hadde han halshugget sjefen for fabrikken og hengt hodet hans på et gjerde, omkranset av to islamist-flagg markert med « Shahadah », islams trosbekjennelse ¶
VG170814 Det som helt feilaktig kalles « islams gullalder », fra ca 700 til 1200, var ikke islams gullalder i det hele tatt ; det var derimot en tid preget av pluralisme og mangfold, og mindre religiøs rigiditet.
VG170814 Det som helt feilaktig kalles « islams gullalder », fra ca 700 til 1200, var ikke islams gullalder i det hele tatt ; det var derimot en tid preget av pluralisme og mangfold, og mindre religiøs rigiditet.
VG170811 | Det brenner fortsatt i islams hus ¶
VG170811 Vi trenger folk inne i islams hus som tar avstand fra profetens voldsbruk.
VG170811 Siden starten av 2015 er hundrevis av mennesker drept på våre gater i islams navn akkompagnert av terroristene høylydte proklamasjoner av Allahs storhet.
VG170811 Mohammed Usman Rana har gitt opp å være brannmann i islams hus.
VG170811 Men nå virker det som Muhammed Usman Rana har gitt opp å være brannmann i islams hus.
VG170811 Jeg var en av de som ble imponert over den kronikken om brannen i islams hus som han skrev etter angrepet mot bladet Charlie Hebdo i Paris i januar 2015.
VG170811 Debatt Mohammed Usman Rana har gitt opp å være brannmann i islams hus.
DB170810 Ved å synliggjøre den kritiske tradisjonen forankret i islams egne ressurser, vil religionskritikk ikke lenger være noe som oppfattes som et utenfra angrep på religionen, men noe som framstår som en integrert del av religionen selv.
DB170810 Start med islams essens : respekt for menneskets iboende verd.
DB170810 Mange troende har blitt sosialisert i et miljø som fører til at islams reformpotensiale undervurderes.
DB170810 Mange troende har blitt sosialisert i et miljø som fører til at islams reformpotensiale undervurderes, skriver kronikkforfatteren.
DB170810 Her er det viktig å få fram at konstruktiv kritikk er forankret i islams egen lære.
DB170810 Eksempler på islams foranderlighet er verdier av sosiopolitisk og økonomisk art, som er responser under spesifikke omstendigheter, og dermed prinsipielt reviderbart.
DB170810 Det permanente relaterer seg til islams essens, som er universelt.
VG170809 VG trykket en selvreklamerende kronikk av Muhammed Yasin Adil, nestleder i Minhaj Ungdom, der Qadri ble fremstilt som en naturlig hovedgjest når man skal ta « knekken på grobunnen for ekstreme holdninger og vold utført i islams navn.
AA170808 Disse stedene, som også ligger like utenfor Damaskus, kontrolleres av opprørsgruppen Islams hær.
VG170804 Statsråden la i sin innledning blant annet vekt på at mange mennesker i Europa blir drept i islams navn.
VG170804 Han problematiserte videre at muslimer i dag må ta ansvar for hva en liten gruppe personer gjør - mens de hevder å være muslimer, og viste til de som utfører terror i islams navn.
DB170804 - Fokuset med seminaret er det økende radikaliseringsproblemet og terroren i Islams navn som Europa står ovenfor.
DN170728 Torsdag vendte tusenvis av palestinere tilbake til islams tredje helligste sted, som jødene kaller Tempelhøyden, for å be i al-Aqsa-moskeen.
AA170727 Tusenvis av palestinere strømmet igjen opp på islams tredje helligste sted, som jødene kaller Tempelhøyden, for å be i al-Aqsa-moskeen torsdag.
VG170726 Mohammad Osman Rana har skrevet om brannen som herjer islams hus.
VG170726 Det er kun islams motstandere som kvalifiserer for den typen halvmedisinske karakteristikker.
VG170726 Brann i islams hus ¶
VG170726 I regi av den verdensomspennende muslimske bevegelsen Minhaj-ul-Quran settes nå et internasjonalt initiativ mot ekstremisme i gang for å ta knekken på grobunnen for ekstreme holdninger og vold utført i islams navn.
DB170726 Palestinske grupper varsler store demonstrasjoner fredag i protest mot de israelske sikkerhetstiltakene ved et av islams helligste steder, Haram al-Sharif.
DA170724 FOTO : JACK GUEZ/AP stridens kjerne : Klippedomen ligger på området til Al-Aqsa-moskeen, som er Islams tredje helligste sted.
DB170723 Palestinerne raser over at Israel har satt opp metalldetektorer ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i Øst-Jerusalem, og nektet menn under 50 år adgang for å delta i fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen.
DB170723 Saudi-Arabia er neppe interessert i en konflikt med Israel, men som voktere av Mekka og Medina, islams to helligste steder, må kong Salman reagere når det tredje, Haram al-Sharif, er usatt « for fare ».
AA170723 Detektorene ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i det okkuperte Øst-Jerusalem, stedet jødene kaller Tempelhøyden, har vakt voldsomt raseri og fortvilelse blant palestinere.
AA170723 Palestinerne raser over at Israel har satt opp metalldetektorer ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i Øst-Jerusalem, og nektet menn under 50 år adgang for å delta i fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen.
AA170723 Abbas har frosset all kontakt med Israel inntil de nye sikkerhetstiltakene ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i det okkuperte Øst-Jerusalem, stedet jødene kaller Tempelhøyden, fjernes.
AA170722 Palestinerne raser over at Israel har satt opp metalldetektorer ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i det okkuperte Øst-Jerusalem, der menn under 50 år ble nektet adgang fredag.
AA170722 Palestinerne raser over at Israel har satt opp metalldetektorer ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i Øst-Jerusalem, og nektet menn under 50 år adgang for å delta i fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen.
AA170722 Palestinerne raser over at Israel har satt opp metalldetektorer ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i det okkuperte Øst-Jerusalem, stedet jødene kaller Tempelhøyden.
DA170721 Fra morgen til kveld står flere hundre muslimer ved inngangen til islams helligdom Haram al Sharif i Jerusalem, eller Tempelhøyden, slik den er kjent for jødene.
AA170720 SOHR oppgir det samme antallet og sier angrepet ble utført av opprørsgruppa Islams hær.
AA170718 Opptøyene natt til tirsdag var en protest mot at Israel har satt opp metalldetektorer ved inngangen til Haram al-Sharif, et av islams helligste steder, som jødene kaller Tempelhøyden.
AA170718 Muslimenes overhode i Jerusalem, stormuftien Mohammed Ahmed Hussein, har også kritisert Israels utplassering av metalldetektoren ved Haram al-Sharif, der to av islams hellige steder ligger, al-Aqsa-moskeen og Klippedomen.
DB170714 Angriperne løp deretter inn på Haram al-Sharif igjen, et av islams helligste steder, som jøder kaller Tempelhøyden.
AA170714 To politifolk ble drept og en politimann ble såret, og angriperne løp deretter inn i gamlebyen og tok seg opp på Haram al-Sharif, et av islams helligste steder, som jøder kaller Tempelhøyden.
DB170711 På den andre siden har ikke tibetanske buddhister produsert en interkontinental dødskult analog til islams Globale Salafi Jihad mot Kinas kommunisme eller deres « verdier », tross kinesernes undertrykkelse og forfølgelse av tibetanere.
DB170711 Dette er til dels fordi ingen sannsynlig tolkning av Pali-kanon eller den tibetanske Kangyur gir en oppfordring og legitimitet av tribalisme på samme måte som islams hellige skrifter.
VG170630 Islam er en religion bygger på vold og ser vi på Islams historie så snakker den for seg selv.
VG170630 De som prøver å male Islams blodige historiemurer hvit og rosa lyver - og deres løgn kan telles i døde forpinte kropper.
DA170629 Aktivistene tror på konspirasjoner om islams overtakelse av Europa, men tilhører en annen ideologi enn « hvit overmakt » og « neo-nazisme », som gjerningsmannen for 22. juli-massakren sto for, sier forskeren.
DB170619 Men terror begås i islams navn, og bør ikke muslimer som tar avstand fra terror i større grad forklare hvorfor fundamentalistene tar feil, gå i krigen med dem, slik de få demonstrantene i Köln ville ?
DB170614 Samtidig må man også ta innover seg at vestlig intervensjonspolitikk ikke er årsak til all terror begått i islams navn.
DB170614 Samtidig må man også ta innover seg at vestlig intervensjonspolitikk ikke er årsak til all terror begått i islams navn, skriver artikkelforfatteren.
DB170614 Dette vitner om en stillstand i den offentlige debatten om radikalisering og ekstremisme i islams navn.
VG170607 « Det er fordi slik utilgivelige handlinger er fullstendig i strid med Islams høyeste lære».
AA170607 Hun sier sønnens handling i London Bridge-angrepet var « forferdelig » og at hun nå skal begynne å lære unge mennesker om islams egentlige betydning.
VG170605 - Deres perverse ideologi har ingenting å gjøre med islams sanne verdier, og dere vil aldri lykkes med å splitte vår by, sa ordføreren.
AP170603 | Når tyrannene gjør politikk til religion Iyad El-Baghdadi ¶ Islams verdier inspirerte en gang til motstand hos de underprivilegerte mot herskerne.
AP170603 Islams trosbekjennelse kan litt fritt oversettes slik : « Ingen andre enn Gud skal adlydes ukritisk ».
DN170526 Å diskutere makroperspektivene om innvandring om islams utvikling er lett og pirrende å gjøre i avisredaksjoner.
AP170521 Under valgkampen snakket han om viktigheten av å bekjempe terrorisme, og ved å besøke landet der islams helligste steder ligger, vil han ta til orde for samarbeid i den muslimske verden i kampen mot terrorisme.
AA170521 Under valgkampen snakket han om viktigheten av å bekjempe terrorisme, og ved å besøke landet der islams helligste steder ligger, vil han ta til orde for samarbeid i den muslimske verden i kampen mot terrorisme.
VG170514 » Slike samfunn er verdenshistoriens fredeligste og beste å bo i, og har løftet seg ut av evige gjengjeldelseskriger, som den som har satt « islams hus i brann » igjen.
DB170512 Nå må vi tørre å sette ned foten for den systematiske undertrykkingen av kvinner og homofile som foregår i Islams navn.
AP170508 Kaba i Mekka er islams helligste sted.
AP170430 Islams helligste steder, Mekka hvor profeten Muhammed ble født og Medina hvor han er gravlagt, er i Saudi-Arabia.
DB170429 Det er påtrengende nødvendig at en slik islams raison d'être må være respekt for menneskerettigheter og toleranse for, og inkludering av, de som er annerledes enn en selv.
AP170428 Islams helligste steder, Mekka hvor profeten Muhammed ble født og Medina hvor han er gravlagt, er i Saudi-Arabia.
DB170427 Hijra betegner også en reise som utføres for å unngå forfølgelse på grunn av religiøs tro for å kunne bygge opp en stat hvor islams lover etterfølges.
AP170427 Islams helligste steder, Mekka hvor profeten Muhammed ble født og Medina hvor han er gravlagt, er i Saudi-Arabia.
SA170425 « Saken dreier seg om nøytral uniformering, men Stavanger kommune gjør den til noe mer ; til et forsvar for islams krav om underkastelse », skriver Torolf Nordbø og Kjell Skartveit.
SA170425 Saken dreier seg om nøytral uniformering, men Stavanger kommune gjør den til noe mer ; til et forsvar for islams krav om underkastelse.
DB170420 De unge kritikerne utfordrer konservative religiøse ledere som forkynner « imperialistiske teologier » med « Guds signatur », istedenfor å være med på å nyskape islams budskap i takt med menneskets dynamiske tilværelse.
DB170419 De forteller om ungdomsgrupper i moskeene de går i der det føres åpne og gode debatter om islams rolle i Norge og islams forhold til demokratiske verdier.
DB170419 De forteller om ungdomsgrupper i moskeene de går i der det føres åpne og gode debatter om islams rolle i Norge og islams forhold til demokratiske verdier.
DB170415 Det er tid for Duhr, en av islams fem daglige bønner.
DB170413 Han vil ikke erkjenne islams 1400-årige historie med nådeløs krig mot frihet, demokrati, kvinner, homofile, kristne, jøder og vantro.
VG170412 Han ville forsvare Norge mot islams ideologi », uttaler Adelheid Gilje om Anders Behring Breiviks massedrap på Utøya i serien Det hvite raseriet.
AP170411 | Er det venstreorientert å unnskylde islams reaksjonære sider ?
VG170408 Ziauddin Sardar, Reza Aslan, Tariq Ramadan og Irshad Manji, jeg prøvde i mange år å være en ambassadør for de såkalte liberale muslimer, først ved å engasjere meg i debatter, analysere pressens menn, senere mer observerende, tvilende, skeptisk, spent overfor de mange nye stemmene som hevet islams flagg - men så eksploderer alt i ansiktet på meg.
AP170331 Før barn i IS-systemet blir satt til å utføre militære aksjoner, blant annet selvmordsangrep, blir de drillet i en ekstremt radikal tolkning av islams hellige tekster.
BT170329 | Islams ansikt utad ¶
DB170328 « Tusen takk til Abid Raja, Akhtar Chaudhry, Shoaib Sultan, Linda Alzaghari, Tina Shagufta Kornmo og alle dere andre som bærer « islams flagg » i samfunnet og gjør livet mitt til tortur hver eneste dag jeg velger å gå ut av mitt hus.
VG170327 Jeg blir dobbelt fortvilet fordi de gjør det i islams navn, og jeg blir tredobbelt fortvilet fordi jeg tror at de virkelig tror de gjør noe som er riktig og gud vel behagelig.
VG170327 - Fordi det er mennesker, det er muslimer, som utfører grusomme handlinger i islams navn, og de påberoper seg guds navn, på arabisk.
VG170326 Den høyreradikale organisasjonen « Britain First » har delt videoen på sin egen Facebook-side med teksten « video : barn blir misbrukt i islams navn ! ».
BT170326 Med videoen delte han også budskapet om at « barn blir mishandlet i islams navn ».
BT170326 I teksten under står det « Barn blir mishandlet i Islams navn.
BT170326 - Da du delte videoen, delte du også organisasjonens budskap om at barn blir mishandlet i islams navn ?
AP170326 Med videoen delte han også budskapet om at « barn blir mishandlet i islams navn ».
AP170326 I teksten under står det « Barn blir mishandlet i Islams navn.
AP170326 - Da du delte videoen, delte du også organisasjonens budskap om at barn blir mishandlet i islams navn ?
DB170320 I DE KRIGSHERJEDE områdene Douma og Øst-Ghouta utenfor Damaskus regjerer den saudi-støttede islamistgruppa Jaysh al-Islam ( Islams hær ), den største opprørsgruppa i området, med jernhånd.
VG170313 Islams tidligste og mest prestisjefulle lovkilder, som ofte ble skrevet med statlig godkjenning, legger til grunn at muslimer skal praktisere sin tro med selvbevisstheten til en dominant, religiøs kultur.
AA170309 Fredsavtalen inneholder en klar klausul om at Israel må respektere Jordans rolle i å ta vare på islams hellige steder i Jerusalem, sier en talsmann for myndighetene i Amman, Mohammed Momani.
AA170308 Mohammad Alloush, en av lederne i opprørsgruppen Islams hær, anklager Russland for å ha stått bak onsdagens angrep.
AA170308 Dersom det blir endelig vedtatt i Knesset, vil det også gjelde moskeer i det okkuperte Øst-Jerusalem, med unntak av al-Aqsa-moskeen, islams tredje helligste sted. ( ©NTB ) ¶
SA170223 Terrorisme, spesielt gjort i islams navn, blir gitt mye oppmerksomhet.
AP170215 Et ekstremt islamistisk parti, FPI ( Islams forsvarsfront ), har ikke nølt med å bruke dette til å piske opp stemningen og fått hundretusener ut i gatene.
AP170210 NEW YORK : For noen måneder siden ble jeg invitert på formiddagskaffe på Upper West Side på Manhattan hos en som er bekymret for islams innflytelse på Vesten.
DB170208 Islams ekspansjon i Frankrike og bølgen av ekstremistiske terrorist-attentater har bidratt til å styrke følelsen av katolsk samhold og identitet, samtidig som stadig flere skjønner betydningen av å demme opp for den fare for land og folk dette representerer.
VG170205 For det er jo slik : Hver gang vi i mediene skriver om hatet mot muslimer, får vi prompte svar på tiltale fra et lite, men iherdig miljø som mener vi bevisst underspiller islams mørkere sider, dens « sanne essens », som i manges « islamkritikeres » øyne er det som nå for tiden uttrykkes av salafistene i den såkalte islamske staten - et syn som selvsagt også deles av IS-ekstremistene selv.
VG170124 Leder for opprørsdelegasjonen, Mohammad Alloush ( Leder av den innflytelsesrike opprørsgruppen Jaish al-Islam ( Islams hær ) ankom hotellet i Astana i mandag.
AP170121 IS og deres tilhengere blir av mange vestlige betraktet nettopp slik de selv ønsker - som islams sanne forkjempere.
AP161011 Når det blir gjennomført terroraksjoner i islams navn, blir det krevd at muslimer tar avstand.
AP160522 I virkeligheten er islams historie i Europa en tusenårig fortelling om konflikter så vel som samarbeid, om overraskende allianser og skiftende holdninger.
AP160522 Hva kan vi lære av islams rolle i Europas religionshistorie ?
AP160522 Hva kan vi lære av islams rolle ?
AP160522 Han tok navnet Shaikh Rahmatullah al-Farooq, gjorde hajj og skrev omfangsrikt om islams fortreffelighet og lysende fremtid i Storbritannia.
AP160522 Et eksotisk kulturelt opprør ¶ Islams rolle i europeisk åndsliv var på denne tiden ikke ulik den buddhismen har hatt i vestlige universitetsbyer siden sekstitallet.
AP160522 Islams viktige rolle i Europas religionshistorie bør ikke glemmes i møtet med dagens utfordringer. 3rd-party-bio ¶
AP160522 * * * * Islam og reformasjonen * * * * * ¶ Islams rolle under den europeiske reformasjonstiden er av spesiell interesse.
AP160424 Han mener også at islams største trussel er « såkalt moderate muslimer ».
AP160409 Men heller ikke denne utviklingen mener Adonis er særlig oppsiktsvekkende : Islams 1500 år gamle liv er ikke spesielt langt i et sivilisasjonshistorisk perspektiv.
AP160324 For den er med på å gjøre kriminelle, religiøse analfabeter og moralsk forkvaklede mennesker som Salah Abdesalam og gangsterbrødrene Bakraoui til islams helter.
AP160324 Den tolkningsbaserte tradisjonen har historisk kjennetegnet mainstream og konservativ islam og vektlagt en tilpasning av islams hellige tekster til tid og sted.
AP160227 Min stemme er et slag i ansiktet til islams fiender, sier den 23 år gamle velgeren Hassan Ali Mehri i byen Qom, der presteskapet står svært sterkt.
AP160219 Ledende politikere fra KrF, Venstre, Høyre og Frp, enten forstår de ikke islams problem, eller de tør ikke erkjenne problemet i full offentlighet.
AP160216 Mekka-muslimene burde innse at islams teologi og praksis er moden for en justering og reformasjon.
AP160126 Det samme gjelder islams doktriner om kvinner, jøder og « vantro » som mindreverdige.
AP160112 Det er kanskje for mye å forvente av basiskunnskap for en som skal dementere « hele islam » at islams kilder er Koranen, sunna, ijma ( konsensus ) og qiyas ( analogi ).
AP160112 Bommer på islams kilder ¶
DB160106 IS deler mennesker inn i Islams leir og De vantros leir, man må være enten med islam eller med korsfarerne.
DB160106> IS deler mennesker inn i Islams leir og De vantros leir, man må være enten med islam eller med korsfarerne.