DA170614 mai, sa WWF Verdens Naturfond at « Klima- og miljødepartementet forsøker å snikinnføre sin iskantdefinisjon i oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet. » - En viktig seier ¶
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Rasmus-Hanssons-fire-ar-pa-Stortinget-i-tall-621379b.html Oppdrettsindustri, fornybarutbygging, iskantdefinisjon , klimautvikling, plastproblem, kyllingliv og kjøttreklame er alle ord Hansson bruker i stortingssalen i langt større utstrekning enn sine kolleger fra andre partier.
AP170519 Oppdrettsindustri, fornybarutbygging, iskantdefinisjon , klimautvikling, plastproblem, kyllingliv og kjøttreklame er alle ord Hansson bruker i stortingssalen i langt større utstrekning enn sine kolleger fra andre partier.
DA170515 - Klima- og miljødepartementet forsøker å snikinnføre sin iskantdefinisjon i oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet, sier Boisen.