DA170614 mai, sa WWF Verdens Naturfond at « Klima- og miljødepartementet forsøker å snikinnføre sin iskantdefinisjon i oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet. » - En viktig seier ¶
AP170519 Oppdrettsindustri, fornybarutbygging, iskantdefinisjon , klimautvikling, plastproblem, kyllingliv og kjøttreklame er alle ord Hansson bruker i stortingssalen i langt større utstrekning enn sine kolleger fra andre partier.
DA170515 - Klima- og miljødepartementet forsøker å snikinnføre sin iskantdefinisjon i oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet, sier Boisen.