DA171030 Bakgrunnen var slitasje og hensynet til familien, etter mange medieoppslag om manglende ferdigattest og eierskiftetvist i to hus han eide, og måten korrupsjonsskandalen ble knyttet til hans navn på grunn av slektskap til en av de involverte .
VG171017 Han har gjennom alle avhørene forklart at de to barket sammen i en slåsskamp som blant annet involverte en tallerken, en klappstol og en skuffe.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/l7poy/Ringerike-sykehus-roses-av-prestisjetidsskrift-etter-22-juli Samtaler med 30 involverte helsemedarbeidere er bakgrunnen for artikkelen som forsker Aleidis Skard Brandrud med 15 andre fagfolk står bak.
AA171017 Samtaler med 30 involverte helsemedarbeidere er bakgrunnen for artikkelen som forsker Aleidis Skard Brandrud med 15 andre fagfolk står bak.
VG171016 Husker du denne som involverte Manchester United og Real Madrid ?
DB171016 Våre tanker går nå til alle involverte og deres pårørende, sier administrerende direktør Ståle Nistov i Nettbuss Travel AS.
DA171016 Våre tanker går nå til alle involverte og deres pårørende, sier administrerende direktør Ståle Nistov i Nettbuss Travel AS.
AA171016 Våre tanker går nå til alle involverte og deres pårørende, sier administrerende direktør Ståle Nistov i Nettbuss Travel AS.
VG171015 Vi samarbeider nå videre med kommunenes kriseteam for å ivareta de pårørende og andre involverte », skriver politiet i pressemeldingen.
DA171015 Vi samarbeider nå videre med kommunenes kriseteam for å ivareta de pårørende og andre involverte , uttaler Dahl.
DA171015 Vi samarbeider nå videre med kommunenes kriseteam for å ivareta de pårørende og andre involverte , uttaler Dahl.
BT171015https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/46316/Kvinne-funnet-dod-i-Seljordsvatnet Vi samarbeider nå videre med kommunenes kriseteam for å ivareta de pårørende og andre involverte , uttaler Dahl.
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/b3Ond/Kvinne-funnet-dod-pa-13-meters-dyp-i-Seljordsvatnet Vi samarbeider nå videre med kommunenes kriseteam for å ivareta de pårørende og andre involverte , uttaler Dahl.
AA171015 Vi samarbeider nå videre med kommunenes kriseteam for å ivareta de pårørende og andre involverte , uttaler Dahl.
AA171015 Vi samarbeider nå videre med kommunenes kriseteam for å ivareta de pårørende og andre involverte , uttaler Dahl.
VG171014 Alle de seks involverte , inkludert omkomne Aslan Mohamed Omer ( 19 ) og Mohamed Mahamud Abdi ( 20 ) samt den savnede læreren Gunhild Egenæs ( 53 ), var tilknyttet skolen.
DB171014 - Vi er foreløpig usikre på skadeomfanget hos de involverte , men alle var ved bevissthet.
DB171014 Det ble satt krisestab i tre kommuner etter ulykken : I Seljord, hvor ulykken skjedde, i Bø hvor de seks involverte bodde, og i Nome, kommunen hvor de jobbet og gikk på skole.
DA171014 divisjon nærmest bare har filosofisk interesse for de involverte Oslo-lagene, er manges øyne rettet mot et annet Osloderby : Frigg mot Lyn.
DA171014 - Vi er foreløpig usikre på skadeomfanget hos de involverte , men alle var ved bevissthet.
BT171014https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/B50XE/Savnet-larer-sist-sett-da-hun-forsokte-a-hjelpe-elever-som-hadde-falt-i-Seljordsvatnet Det ble satt krisestab i tre kommuner etter ulykken : I Seljord, hvor ulykken skjedde, i Bø hvor de seks involverte bodde, og i Nome, kommunen hvor de jobbet og gikk på skole.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wr6/-Larer-forsokte-a-redde-elever-fra-a-drukne-i-Seljordsvatnet-Siden-har-ingen-sett-henne- Det ble satt krisestab i tre kommuner etter ulykken : I Seljord, hvor ulykken skjedde, i Bø hvor de seks involverte bodde, og i Nome, kommunen hvor de jobbet og gikk på skole. | - En hån mot barna, sier barneombudet om Regjeringens satsing mot familievold ¶
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/MMnar/Overlevende-etter-Seljordulykken--Det-kom-bolger-over-baten Det ble satt krisestab i tre kommuner etter ulykken : I Seljord, hvor ulykken skjedde, i Bø hvor de seks involverte bodde, og i Nome, kommunen hvor de jobbet og gikk på skole.
AA171014 - Vi er foreløpig usikre på skadeomfanget hos de involverte , men alle var ved bevissthet.
AA171014 Det ble satt krisestab i tre kommuner etter ulykken : I Seljord, hvor ulykken skjedde, i Bø hvor de seks involverte bodde, og i Nome, kommunen hvor de jobbet og gikk på skole. | 46 år gammel mann tiltalt for voldtekt av stedatter ¶
AA171014 Det ble satt krisestab i tre kommuner etter ulykken : I Seljord, hvor ulykken skjedde, i Bø hvor de seks involverte bodde, og i Nome, kommunen hvor de jobbet og gikk på skole. ( ©NTB ) ¶
AA171014 Det ble satt krisestab i tre kommuner etter ulykken : I Seljord, hvor ulykken skjedde, i Bø hvor de seks involverte bodde, og i Nome, kommunen hvor de jobbet og gikk på skole. ( ©NTB ) ¶
VG171013 Rektor ved den aktuelle skolen sier til VG at hendelsen berører både elever og ansatte på skolen, og at de forsøker å ivareta alle involverte .
VG171013 - Dette er en tragisk hendelse som går dypt inn på alle involverte .
VG171013 - Dette er en tragisk hendelse som går dypt inn på alle involverte .
DB171013 Det britiske svømmeforbundet har gått til det uvanlige skrittet å beklage overfor de involverte , og bekrefter det som er kommet fram.
DB171013 Det er satt krisestab i tre kommuner i Telemark etter ulykken : i Seljord, hvor ulykken skjedde, i Bø, hvor de seks involverte bodde, og i Nome, kommunen hvor de jobbet og gikk på skole.
DB171013 Alle de involverte er tilknyttet Nome og Bø voksenopplæring, men de hadde høstferie og dro ut på tur i privat regi da ulykken skjedde.
DB171013 - Våre tanker går nå til de involverte og deres pårørende.
DB171013 De kan foreløpig ikke si noe om hvor mange som var til stede i leiligheten da hendelsen skjedde, men Horne bekrefter at politiet er kjent med de involverte fra før.
DB171013 - Når det gjelder nærmere identifisering av de involverte ønsker politiet å forsikre seg om at alle pårørte er varslet før vi går nærmere inn på dette, heter det videre.
DB171013 - Vi etterforsker saken videre, og jobber fortsatt med avhør av de involverte .
DB171013 Mange kommenterte at det var unødvendig av politiet å legge ut bildene uten å sladde ut ansiktene til de involverte .
DB171013 186 hendelser mellom april 2014 og mars 2015 involverte skadelige stoffer.
DA171013 Ifølge innsatslederen er boligen godt kjent av politiet, og lokalt politi skal også kjenne til de involverte fra tidligere.
DA171013 Min medfølelse går til alle pårørende og involverte , sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune til NTB.
DA171013 Kommunen konsentrerer seg nå om å ivareta de involverte og sørge for oppfølging.
DA171013 I Seljord, hvor ulykken skjedde, i Bø, hvor de seks involverte bodde og i Nome, kommunen hvor de jobbet og gikk på skole.
DA171013 Alle de involverte er tilknyttet Nome og Bø voksenopplæring, men de hadde høstferie og dro ut på tur i privat regi da ulykken skjedde.
DA171013 - Våre tanker går nå til de involverte og deres pårørende.
DA171013 I Seljord, hvor ulykken skjedde, i Bø, hvor de seks involverte var bosatt, og i Nome, kommunen hvor de jobbet og gikk på skole.
DA171013 Alle de involverte er tilknyttet Nome og Bø voksenopplæring, men de hadde høstferie og dro ut på tur i privat regi da ulykken skjedde.
DA171013 - Våre tanker går nå til de involverte og deres pårørende.
DA171013 Kommunens kriseteam jobber nå med de direkte involverte , samt andre elever og ansatte på skolen.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/gVEXq/Minnemarkering-i-kveld-etter-at-14-aring-omkom--Politiet-jobber-med-a-finne-arsaken Min medfølelse går til alle pårørende og involverte , sier ordfører i Lier kommune, Gunn Cecilie Ringdal, til NTB.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/gVEXq/Minnemarkering-i-kveld-etter-at-14-aring-omkom--Politiet-jobber-med-a-finne-arsaken Kommunen konsentrerer seg om å ivareta de involverte og sørge for oppfølging.
AA171013 Kommunens kriseteam jobber nå med de direkte involverte , samt andre elever og ansatte på skolen.
AA171013 I Seljord, hvor ulykken skjedde, i Bø, hvor de seks involverte bodde og i Nome, kommunen hvor de jobbet og gikk på skole.
AA171013 Alle de involverte er tilknyttet Nome og Bø voksenopplæring, men de hadde høstferie og dro ut på tur i privat regi da ulykken skjedde.
AA171013 - Våre tanker går nå til de involverte og deres pårørende.
AA171013 De kan foreløpig ikke si noe om hvor mange som var til stede i leiligheten da hendelsen skjedde, men Horne bekrefter at politiet er kjent med de involverte fra før.
AA171013 I Seljord, hvor ulykken skjedde, i Bø, hvor de seks involverte var bosatt, og i Nome, kommunen hvor de jobbet og gikk på skole.
AA171013 Alle de involverte er tilknyttet Nome og Bø voksenopplæring, men de hadde høstferie og dro ut på tur i privat regi da ulykken skjedde.
AA171013 - Våre tanker går nå til de involverte og deres pårørende.
AA171013 Min medfølelse går til alle pårørende og involverte , sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune til NTB.
AA171013 Kommunen konsentrerer seg nå om å ivareta de involverte og sørge for oppfølging.
VG171012 - Vi må som alle andre involverte følge de kjørereglene som IOC og arrangørkomiteen har lagd.
DB171012 Ja, det var en form for dugnad som involverte frivillige og lokalbefolkningen i stor grad, og som viste at lokalstyre er en mer smidig og effektiv organisasjon i slike situasjoner enn det tungrodde sentralbyråkratiet.
AA171012 Våre tanker går til de involverte og deres pårørende, sier hun.
AA171012 Aftenposten meldte torsdag kveld at de involverte i ulykken var fem elever fra Nome og Bø voksenopplæring som var på tur med en lærer.
VG171011 De siste årene har det vært en kraftig økning i tilfeller av både trusler og voldsbruk, politianmeldelser og involverte unge.
DB171011 De neste timene og dagene blir en skjebnetid for de involverte .
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/kALgA/Minst-13-drept-i-fengselsoppror-i-Mexico Politiet hadde i flere timer forsøkt å forhandle med de involverte uten hell.
AA171011 Politiet hadde i flere timer forsøkt å forhandle med de involverte uten hell.
AA171011 Olavs hospital at alle de involverte var blitt undersøkt av lege, og at det ikke ble påvist alvorlige skader hos noen av dem.
DB171010 Ifølge iFinnmark er begge de involverte i ulykken kvinner.
DA171010 Sentrale bevis har vært omfattende spaning, samt kommunikasjonskontroll og romavlytting mot 46-åringen og flere av de involverte .
AA171010 Ifølge iFinnmark er begge de involverte i ulykken kvinner.
DB171009 Operasjonsleder Tor Gulbrandsen opplyser at begge de involverte er menn i 50-åra.
DB171009 Ifølge politiet på Twitter er skadeomfanget ukjent etter ulykken, som involverte syklisten og en bil.
VG171008 Det finnes ikke noe forbud mot homoseksualitet så lenge de involverte har gitt gjensidig samtykke.
AP171008https://www.aftenposten.no/osloby/i/WQl3r/Mann-fremstilles-for-fengsling-etter-pakjorsel-i-Oslo Metlid forteller nå noe mer om relasjonen mellom de to involverte : ¶
AP171008https://www.aftenposten.no/osloby/i/WQl3r/Mann-fremstilles-for-fengsling-etter-pakjorsel---siktet-for-drapsforsok Metlid forteller nå noe mer om relasjonen mellom de to involverte : ¶
AA171008 Hun opplyser at det var en relasjon mellom de to involverte .
DB171007 Politiet vil ikke gå i detalj på hva som gjør at de mistenker at påkjørselen var et drapsforsøk, men opplyser at det var en relasjon mellom de to involverte og at det var flere vitner til hendelsen.
AA171007 Politiet vil ikke gå i detalj på hva som gjør at de mistenker at påkjørselen var et drapsforsøk, men opplyser at det var en relasjon mellom de to involverte og at det var flere vitner til hendelsen.
VG171006 Det førte til en pressedekning som tidvis må ha vært en belastning for de involverte , skjønt de ofte også ønsket dekning.
VG171005 Da involverte han meg.
VG171005 Han opplyser også at skolen har snakket med alle de involverte , og at det torsdag går ut informasjon til alle foreldre ved skolen, i tillegg til at temaet vil bli tatt opp med elevene på skolen.
DB171005 Salling har videre erkjent at noen av bildene involverte barn som ikke hadde kommet i puberteten, og at noen av bildene inneholdt sadistisk og masochistisk oppførsel, samt seksuelt misbruk av små barn.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/joyGz/Haukeland-far-sterk-kritikk-etter-at-Djabail-6-dode Dette er en krevende situasjon for alle involverte , og vi følger våre medarbeidere tett for å sikre at de blir tatt vare på, sier Helse Bergen-direktøren.
VG171004 Tvedt er opptatt av partitilhørigheten til de involverte , men roter med både parti og tidspunkter.
AA171004 Dette er en krevende situasjon for alle involverte , og vi følger våre medarbeidere tett for å sikre at de blir tatt vare på, sier Helse Bergen-direktøren.
DB171003 Når advokat Efjestad løftet hånden mot fotografen var det en spontan reaksjon på uventet og nærgående fotografering i det vitnet kom ut av rettssalen i en alvorlig sak for alle involverte .
DA171003 desember 2015 og alle de involverte i saken er del av byens narkotikamiljø.
DB171002 Mine tanker og bønner går til alle involverte .
DB171002 Laaksonens bilder avbilder ofte velbygde og lærkledde menn med motorsykler, eller menn kledd i sjømannsuniformer og som er involverte i seksuelle handlinger.
SA171001 Den daglige lederen presiserer at Jerv har nulltoleranse for rasisme, og at ingen av de involverte Jerv-spillerne reagerte på spøken til MIF-spillerne med annet enn latter.
FV171001https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Rasismeanklager-etter-1-divisjonskamp--Han-far-skamme-seg-243179b.html Den daglige lederen presiserer at Jerv har nulltoleranse for rasisme, og at ingen av de involverte Jerv-spillerne reagerte på spøken til MIF-spillerne med annet enn latter.
DB171001 Det førte til en millionvirksomhet for de involverte , mente aktor i saken, da den kom opp i retten i 1997.
AP171001https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Rasismeanklager-etter-1-divisjonskamp--Han-far-skamme-seg-243179b.html Den daglige lederen presiserer at Jerv har nulltoleranse for rasisme, og at ingen av de involverte Jerv-spillerne reagerte på spøken til MIF-spillerne med annet enn latter.
VG170930 - Og hvis man tenker frem mot Nord-Irland-kampen, så var det jo flere involverte som spilte i går.
DB170930 Politiet kjenner ikke til motivet for angrepet eller hvilken forbindelse det er mellom de involverte .
DB170930 Alle de involverte er fra Oslo, sier Amundsen.
DA170930 Konsekvensene var store for de involverte i avstemning.
AA170930 De involverte skal ha fått kun lettere skader, og er behandlet av ambulansepersonell på stedet og hos legevakt.
AA170930 Begge involverte personer fraktes til Molde sjukehus.
AA170930 Politiet kjenner ikke til motivet for angrepet eller hvilken forbindelse det er mellom de involverte . ( ©NTB ) ¶
AA170930 Alle de involverte er fra Oslo, sier Amundsen.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Presidenten-i-spansk-fotballklubb-arrestert-i-mafia-sak-243055b.html Aktiviteten skal ha blitt styrt fra Russland, og en av de involverte i landet er ettersøkt av FBI, mistenkt for svindel til en verdi av 1,5 milliarder kroner.
SA170929 Aktiviteten skal ha blitt styrt fra Russland, og en av de involverte i landet er ettersøkt av FBI, mistenkt for svindel til en verdi av 1,5 milliarder kroner.
DB170929 Men det er klart at hendelsen var en sterk opplevelse for de involverte , sier Moen.
DA170929 Men det er klart at hendelsen var en sterk opplevelse for de involverte , sier Moen.
AP170929https://www.aftenposten.no/verden/i/4yQX6/Norske-soldater-skjot-mot-selvmordsbombere-under-IS-angrep Men det er klart at hendelsen var en sterk opplevelse for de involverte , sier Moen.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Presidenten-i-spansk-fotballklubb-arrestert-i-mafia-sak-243055b.html Aktiviteten skal ha blitt styrt fra Russland, og en av de involverte i landet er ettersøkt av FBI, mistenkt for svindel til en verdi av 1,5 milliarder kroner.
AA170929 Men det er klart at hendelsen var en sterk opplevelse for de involverte , sier Moen.
DA170928 På bakgrunn i alvorlighetsgraden i de framsatte truslene ble involverte tjenestemenn bevæpnet, melder politiet på twitter.
AA170928 Utforkjøringen hadde skjedd noe før dette, men det var ingen vitner til hendelsen og ingen andre involverte .
VG170927 Sjur Robert Nilsen mener den oppgaven tilligger kampdommeren eller kampobservatøren, ikke involverte klubber eller ham som trener.
SA170927 - Det er tøft å ikke lykkes, både for meg og alle andre involverte .
DB170927 Politiet etterforsker hvorvidt kvinnene lot seg prostituere frivillig eller om det var en livssituasjon som involverte dem i virksomheten.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/QGQxq/Politiet-mener-han-leder-en-kriminell-storfamilie-Likevel-bruker-de-ham-som-problemloser-i-den-svenske-forstaden I dommen fremkommer det også at mange av de involverte ga en annen forklaring under rettssaken enn de ga i politiavhør.
AA170927 4 involverte personer, derav 2 barn, kjøres legevakt for sjekk.
VG170926 - De var stamgjester på puben, og de ville vite om alle involverte , forklarte storebroren.
NL170926 Det var ingen ting annet enn ordinær valgkamp man var vitne til, da noen rikspolitikere besøkte Finnmark og involverte seg i striden om sykehusene i fylket, skriver Venstre-leder Leif Wasskog i Finnmark.
AP170926https://www.aftenposten.no/osloby/i/4MyGV/T-baneproblemene-lost_-trafikken-snart-som-normalt - Årsaken til rødlyskjøringen er det imidlertid altfor tidlig å si noe om, der må vi avvente rapporter fra de involverte , sier, sier Rustad.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/dy6az/Gjermund-Cappelen-anker-dommen-pa-15-ar-Mener-han-fikk-for-lite-i-strafferabatt Ankesaken mot de to kan tidligst komme opp i Borgarting lagmannsrett i 2019, fordi de involverte advokatene er opptatt med andre saker frem til da.
DB170925 186 hendelser mellom april 2014 og mars 2015 involverte skadelige stoffer.
AP170925https://www.aftenposten.no/norge/i/6LOXe/Narkodomte-mener-Jensen-lokket-dem-i-en-felle-i-flydroppsaken--vil-ha-saken-gjenopptatt Under ledelse av Eirik Jensen ble flydroppsaken rullet opp og mange involverte dømt til lange fengselsstraffer.
AP170925https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/4MMAa/Dokumentaren-Arnar-og-Mia-gjor-meg-sint-Hvor-mange-flere-ma-do-for-vi-tar-affare--Hanna-Reppen-Kvikstad Gruppesamtaler med de involverte , helsesøster, spesialklasser : Alt dette er blitt prøvd, men ingenting har hjulpet, har det vel ? spør Hanna Reppen Kvikstad ( 21 ).
SA170924 - Jeg har ikke pratet med alle involverte , og har bare fått det beskrevet.
DN170924 Mest kjent er den såkalte « L'affaire Bettencourt » som involverte den franske kunstneren og fotografen Francoise-Marie Banier.
AP170924https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Allsvenskan-kaptein-kastet-ut-av-flyet--Jeg-har-aldri-hort-om-noe-sa-idiotisk-242699b.html - Jeg har ikke pratet med alle involverte , og har bare fått det beskrevet.
VG170923 Politiet kalte ut ekstra ressurser, og jobber nå med åstedsundersøkelser og avhør av de involverte .
DB170923 divisjon torsdag kveld, ble mer dramatisk enn det de involverte hadde sett for seg på forhånd.
DB170923 En nordmann var den første som gikk ned, men samtlige av de involverte rytterne kom seg opp igjen på sykkelen.
DA170923 Borgli var blant de involverte , og hun ble stående igjen med sykkelproblemer.
DA170923 - Den har selvfølgelig vært en stor belastning for etaten og alle involverte .
VG170922 Politiet mener han instruerte andre involverte i skytingen om hvordan forholde seg i avhør.
DB170922 - Vi har ikke en teori på at det kan være flere involverte , sier Vidar Pedersen.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak Det forutsettes at Bane Nor og andre involverte myndigheter jobber raskt og samarbeider tett med Hamar kommune slik at fremdriften i prosjektet sikres, heter det i brevet.
DB170921 Det er ingen grunn til at man skal mase eller ha fokus på å skjelle ut dommere i barnekamper der fokuset skal være fotballglede og god aktivitet for alle involverte , sier Nybu.
AA170921 Avtalen har en stund før til relativ ro i de involverte regionene.
AA170921 Hennes navn fortsatte imidlertid å figurere i avisenes overskrifter på grunn av en heftig arvestrid som involverte datteren, flere skruppelløse venner og medarbeidere og til og med tidligere president Nicolas Sarkozy.
AA170921 Hennes navn fortsatte imidlertid å figurere i avisenes overskrifter på grunn av en heftig arvestrid som involverte datteren, flere skruppelløse venner og medarbeidere og til og med tidligere president Nicolas Sarkozy.
VG170920 * Under den kalde krigen var Zapad Sovjetunionens største militærøvelse, og involverte 100.000-150.000 militære.
VG170920 - Det er en alvorlig sak, og vi skjønner at det ikke er lett for de involverte , sier hun.
DN170920 - Dette er tungt for festspillene og alle de involverte .
DB170920 Vi har avhørt vitner, blant annet de forskjellige involverte .
DB170920 ( Dagbladet ) : Det som skulle bli en etterlengtet familiegjenforening, har blitt til et mareritt for de involverte .
VG170919 * Under den kalde krigen var Zapad Sovjetunionens største militærøvelse, og involverte 100.000-150.000 militære.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/O4KdV/Utenlandske-svindlere-stjal-770000-kroner-frafestspillene-i-Nord-Norge - Dette er tungt for festspillene og alle de involverte .
AA170919 Over 8.000 mennesker er drept siden den saudiledede koalisjonen involverte seg i konflikten i mars 2015.
VG170918 september 2014 fullføres, at førerkort utstedt på feilaktig grunnlag tilbakekalles og at sanksjoner vurderes overfor involverte saksbehandlere », står det skrevet i rapporten.
DN170918https://www.dn.no/nyheter/2017/09/18/1514/Industri/vil-kutte-gjelden-med-seks-mrd Dagen etter at långiverne kom på banen sist uke, kom en børsmelding fra Norske Skog om at det vil være « en komplisert og usikker prosess for alle involverte parter », og at det nye styret enda ikke har tatt kontroll over fabrikkene.
DN170918 Dagen etter at långiverne kom på banen sist uke, kom en børsmelding fra Norske Skog om at det vil være « en komplisert og usikker prosess for alle involverte parter », og at det nye styret enda ikke har tatt kontroll over fabrikkene.
DB170918 - Alle involverte var kjent med at en mulig mistanke gikk mot Jensen.
AP170918https://www.aftenposten.no/viten/i/8n0aW/Vikingsamfunnet-var-fredelig Dessuten, i motsetning til dagens vennskap, involverte det også vennene til de som opprettet det.
VG170917 Jeg reagerte først når de andre involverte i saken sa til meg at det ikke var riktig.
VG170917 - Jeg har forståelse for at de involverte i saken har redusert tillit til aktors håndtering av saken, legger han til i avisen.
DB170917 - Etter det sa piloten at det hadde vært en direkte sikkerhetstrussel som involverte flyet vårt, sier Anderson.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/058pg/Falsk-alarm-forte-til-at-britisk-fly-ble-stanset-i-Paris - Etter det sa piloten at det hadde vært en direkte sikkerhetstrussel som involverte flyet vårt, sier Anderson.
AA170917 - Etter det sa piloten at det hadde vært en direkte sikkerhetstrussel som involverte flyet vårt, sier Anderson.
VG170916 « Våre tanker og vår medfølelse går først og fremst til de pårørende etter denne tragiske ulykken, men også til de involverte deltagerne og mannskapene som har hjulpet til », står det i pressemeldingen.
VG170916 Og alt som gjelder sikkerhet på en slik dag er godkjent av politiet, sier Johansen, som legger til at tankene hans går til de involverte , de drepte og de etterlatte.
VG170916 Dette er forferdelig for alle involverte - også ham, sier Johansen.
NL170915 For i noen tilfeller er det faktisk en fordel med distanse til både problemstilling og involverte personer.
DB170915 Han legger til at det også handler om at de involverte kan ha flere planer om terrorangrep.
DB170915 Det involverte en spansk kommunist ved navn Ramón Mercader.
DB170914 Ifølge en rekke vitner skal vennegjengen ha kjørt fort og uvørent, det skal de involverte ha nektet for i fengslingsmøtet like etter hendelsen i mai.
DB170914 De involverte der bør også kles nøytralt.
DN170913 « Tiltredelse av pantesikkerhetene vil være en komplisert og usikker prosess for alle involverte parter.
AP170913https://www.aftenposten.no/verden/i/22ldB/Demokratisk-jordskjelv-i-Moskva-I-Putins-bydel-gjorde-Putin-kritikerne-rent-bord Forsøket på å samle opposisjonen ble knust etter en skandale som involverte både sex, utroskap, skjulte videokameraer og dype personlige konflikter.
DB170912 Stokkli opplyser at tre av de mistenkte er i 20-åra, og det er rimelig å anta at de alle de involverte er i samme aldersgruppe.
DB170912 Han tror de involverte kjenner til hverandre og tror dermed ikke det skal være fare for andre som oppholder seg i området.
VG170911 Da jeg involverte meg skjønte jeg at det ikke kom til å bli bare én økt.
VG170910 - Arsa oppfordrer alle involverte humanitære aktører til å fortsette hjelpearbeidet for alle ofre for den humanitære krisen, uten hensyn til etnisk eller religiøs bakgrunn, heter det i en uttalelse fra gruppen.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/kkPnk/Rohingya-opprorere-erklarer-vapenhvile-i-Myanmar - Arsa oppfordrer alle involverte humanitære aktører til å fortsette hjelpearbeidet for alle ofre for den humanitære krisen, uten hensyn til etnisk eller religiøs bakgrunn, heter det i en uttalelse fra gruppen.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/g81qJ/Rohingya-opprorere-erklarer-vapenhvile-i-Myanmar - Arsa oppfordrer alle involverte humanitære aktører til å fortsette hjelpearbeidet for alle ofre for den humanitære krisen, uten hensyn til etnisk eller religiøs bakgrunn, heter det i en uttalelse fra gruppen.
AA170910 - Arsa oppfordrer alle involverte humanitære aktører til å fortsette hjelpearbeidet for alle ofre for den humanitære krisen, uten hensyn til etnisk eller religiøs bakgrunn, heter det i en uttalelse fra gruppen.
AA170910 Tilbakemeldingene fra samarbeidspartnere og andre involverte er positive, og vi håper og tror prosjektet vil sette spor etter seg i norsk idrett.
AA170910 Stempelet som lite ydmyk og forklaringer som fort blir til bortforklaringer er utfordringer som alle involverte møter.
AA170910 Hendelsene berører mange og det har vært en tøff periode for alle involverte .
VG170909 På vei hjem fra G20-møtet i Tyskland i sommer involverte Donald Trump seg personlig i å lage en redegjørelse som raskt viste seg å være feilaktig - og som bare har kastet ytterligere mistanke om at Trumps team har noe å skjule om Russlands innblanding i det amerikanske valget.
SA170909 Da får du reaksjoner og intervjuer fra de involverte .
AP170909https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV15j/Forste-gang-Rune-testet-heroin_-var-det-som-om-hele-verden-falt-pa-plass Sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) beskriver rusomsorgen som et « oppsplittet system », som frustrerer de involverte .
AP170909https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Se-Ballspark-for-og-etter-Brann-Sogndal-241699b.html Da får du reaksjoner og intervjuer fra de involverte .
VG170908 CAPE TOWN ( VG ) Produsentene lagde svært strenge regler for alle involverte under innspillingen av « Mordene i Kongo », og klarte å holde prosjektet hemmelig.
SA170908 Men først og fremst ønsker de involverte å snakke om muligheter.
DB170908 Mannen som skal ha tatt fram en kniv er ifølge politiet muligens i 40-årene, og den andre involverte skal være en 30-åring.
DB170908 ( Dagbladet ) : En krangel på en parkeringsplass på Majorstua i Oslo resulterte i at en av de to involverte mennene skal ha tatt fram det som omtales som en tapetkniv.
DA170908 Hun legger heller ikke skjul på at nedbyggingsprosessen av mottak har vært krevende og vanskelig for de involverte .
DA170908 Hun legger heller ikke skjul på at nedbyggingsprosessen av mottak har vært krevende og vanskelig for de involverte .
BT170908https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/1_3-milliarder-brukes-pa-a-gjenreise-Valerenga-Men-pengene-forplikter-langt-utenfor-toppidretten-241626b.html Men først og fremst ønsker de involverte å snakke om muligheter.
AP170908https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/1_3-milliarder-brukes-pa-a-gjenreise-Valerenga-Men-pengene-forplikter-langt-utenfor-toppidretten-241626b.html Men først og fremst ønsker de involverte å snakke om muligheter.
AA170908 Ifølge politiet skal det ha vært et vagt kjennskap mellom de involverte .
AA170908 Ifølge politiet skal det ha vært et vagt kjennskap mellom de involverte .
VG170907 - Det er felles enighet fra alle involverte om å prioritere fullføring av albuminnspilling i stedet for å være på en veldig omfattende turné høsten 2017.
VG170907 - Jeg er glad Ap sier de vil ta initiativ til et snarlig møte for å diskutere med industrien og de involverte partene.
DA170907 Denne uka har alle involverte vært på befaring.
AA170907 Torsdag fortsetter politiet avhør av de involverte NTNU-studentene.
VG170906 En talsperson for sangeren bekrefter til Entertainment Tonight at ingen av de involverte i ulykken ble alvorlig skadet, og at Carter hviler ut hjemme og har det bra.
VG170906 Vi tar saken på største alvor, og beklager på det sterkeste overfor alle involverte .
VG170906 - Dette kommer ikke til å få noen direkte konsekvens for de involverte slik vi ser det i dag.
DB170906 Vi og NTNU har vært i kontakt med de involverte studentene som har vært på St.
DB170906 Han opplyser at politiet kommer til å ta avhør av de involverte for å avdekke hva som skjedde på en studentarrangement i Trondheim i går.
DA170906 Grov vold utøvd på skolens område, som involverte en elev omgitt av mange mennesker i skoletiden.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/i/52wdE/Seks-arrestert-i-storaksjon-mot-bilpleiesteder-i-Bergen Politiadvokaten opplyser videre at politiet mistenker at de involverte har foretatt fiktive ansettelser.
AA170906 Vi og NTNU har vært i kontakt med de involverte studentene som har vært på St.
AA170906 Vi tar saken på største alvor, og beklager på det sterkeste overfor alle involverte .
AA170906 Undersøkelsene vil bestå av blant annet avhør av de involverte .
DB170905 Vi ser en opprustningsspiral der nervøsiteten stiger blant alle involverte , og hvor det er reelle muligheter for at det bryter ut krig ved en misforståelse eller overilt handling.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/J0RRX/15-studenter-til-sykehus-etter-forgiftning-pa-fest Undersøkelsene vil bestå av blant annet avhør av de involverte .
AA170905 Vil avhøre involverte
AA170905 Undersøkelsene vil bestå av blant annet avhør av de involverte .
AA170905 Meldingen til politiet gikk ut på at det skulle ha vært en utforkjøring, og at hendelsen involverte en bil.
VG170904 Prisen er for høy for alle involverte .
DN170904 Det er blant annet gjennomført forklaringsopptak med sentrale personer i de seks involverte foretakene samt i Undervisningsbygg.
DB170904 - Vi har beskrivelser på én person, men det kan være flere involverte her, sier Guldbrandsen.
DB170904 Lektor 2-ordning for yrkesfag 10,0 millioner kroner Ordningen innebærer at fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv blir involverte direkte i undervisningen.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/xnVqX/Seksaring-feilbehandlet-Haukeland-har-hittil-endret-n-rutine Det er riktig at flere helsepersonell er involvert i denne saken, men jeg har ikke status på alle involverte .
AA170904 Operasjonsleder Bernt Tiller ved politidistriktet opplyser at de to involverte bilene ble fraktet til side før politiet ankom stedet.
DB170903 Han forteller om en leteaksjon med mange involverte , som har pågått gjennom natta : Hovedredningssentralen, Norske Redningshunder, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, et Sea King-helikopter og et helikopter fra politiet.
AA170903 Tross den spente situasjonen mener mange analytikere at det er liten risiko for krig, siden alle involverte parter vil ha svært mye å tape på det.
AA170903 Tross den spente situasjonen mener mange analytikere at det er liten risiko for krig, siden alle involverte parter vil ha svært mye å tape på det. ( ©NTB ) ¶
AA170903 Tross den spente situasjonen mener mange analytikere at det er liten risiko for krig, siden alle involverte parter vil ha svært mye å tape på det.
DB170902 Politiet tror at alle de tre involverte var kunder på bensinstasjonen.
AA170902 Ingen av de involverte skal ha hatt behov for å dra til legevakt.
AA170902 Politiet tror alle de involverte var kunder på bensinstasjonen.
AA170901 Politiet har foreløpig ikke avklart hvorvidt knivstikkingen skjedde inne i leiligheten eller utenfor, men sier spor tyder på at de involverte har vært inne i leiligheten.
SA170831 Eilertsen sier han har fått rapporter fra de involverte partene og har opprettet dialog med lederne av fotballgruppene, og at de i fellesskap skal finne ut hvordan saken løses og at sørge for at slikt aldri skal skje igjen.
DB170831 Eilertsen sier han har fått rapporter fra de involverte partene og har opprettet dialog med lederne av fotballgruppene, og at de i fellesskap skal finne ut hvordan saken løses og at sørge for at slikt aldri skal skje igjen.
DB170831 Samtidig vil de fortsette å gjøre kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, samt avhøre de involverte og vitner for å avklare hendelsesforløpet.
DB170831 Politiet har foreløpig ikke avklart hvorvidt knivstikkingen skjedde inne i en leilighet eller utenfor, men sier spor tyder på at de involverte har vært inne i leiligheten.
DB170831 Han vil ikke utdype hva de involverte har sagt til politiet, men sier politiet mener å ha kontroll på de involverte i saken.
DB170831 Han vil ikke utdype hva de involverte har sagt til politiet, men sier politiet mener å ha kontroll på de involverte i saken.
DA170831 Eilertsen sier han har fått rapporter fra de involverte partene og har opprettet dialog med lederne av fotballgruppene, og at de i fellesskap skal finne ut hvordan saken løses og at sørge for at slikt aldri skal skje igjen.
AP170831https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Barnefotballkamp-stanset-av-foreldrebrak---Jeg-er-skrekkslagen-241236b.html Eilertsen sier han har fått rapporter fra de involverte partene og har opprettet dialog med lederne av fotballgruppene, og at de i fellesskap skal finne ut hvordan saken løses og at sørge for at slikt aldri skal skje igjen.
AA170831 Samtidig vil de fortsette å gjøre kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, samt avhøre de involverte og vitner for å avklare hendelsesforløpet.
AA170831 Politiet har foreløpig ikke avklart hvorvidt knivstikkingen skjedde inne i en leilighet eller utenfor, men sier spor tyder på at de involverte har vært inne i leiligheten.
AA170831 Han vil ikke utdype hva de involverte har sagt til politiet, men sier politiet mener å ha kontroll på de involverte i saken.
AA170831 Han vil ikke utdype hva de involverte har sagt til politiet, men sier politiet mener å ha kontroll på de involverte i saken.
AA170831 Det er heller ikke kjent hva slags relasjon det er mellom de tre involverte i saken.
SA170830 Jeg vil derfor rette en stor takk til alle involverte klubber og rettighetshaver for å ha vist både imøtekommenhet og fleksibilitet, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.
DB170830 Jeg vil derfor rette en stor takk til alle involverte klubber og rettighetshaver for å ha vist både imøtekommenhet og fleksibilitet, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.
DB170830 Ingen av de involverte har vært lenge i Norge ; på det meste snakker vi om to år, sier Lussand.
DB170830 Det er klart etter et møte mellom involverte EU-land og flere land i Nord-Afrika i Paris mandag.
DB170830 Etter skilsmissen fortsatte hun å engasjere seg i veldedighetsarbeid og involverte seg i kampen for et forbud mot landminer.
DA170830 Planen blir behandlet i de to involverte kommunene denne uken.
DA170830 Det er heller ikke kjent hva slags relasjon det er mellom de tre involverte i saken.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/d3qw1/-Kvinne-som-ble-knivstukket-i-Oslo-er-utenfor-livsfare Det er heller ikke kjent hva slags relasjon det er mellom de tre involverte i saken.
AP170830https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Xy5QE/Statsradene-har-forsomt-jobben-mot-arbeidsmiljokriminalitet-i-mange-ar--Per-Kristian-Foss Alle involverte og de ansvarlige statsrådene har sagt seg enig i at Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og NAV må styrke og koordinere innsatsen bedre for å kunne bekjempe et økende omfang av kriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet.
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFF-flytter-fire-kamper-for-a-hjelpe-Rosenborg-i-Europa-241217b.html Jeg vil derfor rette en stor takk til alle involverte klubber og rettighetshaver for å ha vist både imøtekommenhet og fleksibilitet, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.
AA170830 Ingen av de involverte har vært lenge i Norge ; på det meste snakker vi om to år, sier Lussand.
VG170829 Guruen etterforskes også i forbindelse med en påstått tvungen massekastrering, som involverte så mange som 400 mannlige tilhengere.
DN170829 På en samling med alle involverte aktører viste Jensen til at hun selv, foran valget i 2013, hadde lovet nytt kreftbygg.
DB170829 Mange kommenterte at det var unødvendig av politiet å legge ut bildene uten å sladde ut ansiktene til de involverte .
DB170829 « Jeg så traileren for en film kalt « 9/11 » med Charlie Sheen, og den er fryktelig, manipulerende og gjør meg sint på alle involverte » ¶
NL170828 Forslag til revidert Mineralveileder må deretter ut på bred høring, slik at både involverte og berørte næringer og samfunn kan delta i utviklinga på dette feltet.
AA170828 Politiet skal ha hatt kontroll på to av de fire involverte .
VG170827 Dermed kom alle involverte godt fra bataljen.
VG170827 Hoft sier at situasjonen ble oppfattet som dramatisk for de involverte .
DA170827 Dianas død og begravelse ble en global mediebegivenhet som man tror involverte 2,5 milliarder seere.
VG170825 * Under den kalde krigen var Zapad Sovjetunionens største militærøvelse, og involverte 100.000-150.000 militære.
DB170825 Et angrep som involverte Mike Jensen og Fredrik Midtsjø endte til slutt på hodet til dansken, som stupte inn 1-0.
AA170824 Politiet opplyste tidligere på kvelden at de to involverte ble bragt med til St.
DB170823 De leter nå etter å finne smutthullet som kanskje kan redde Johaug likevel, men alle involverte vet at sjansen ikke er stor.
DB170823 Vi tar også avhør av de involverte , sier Stenslet.
VG170822 - Nå er det viktigste at Therese og alle involverte i denne saken blir tatt best mulig vare på.
VG170822 Hun fikk fram sannheten ved det som skjedde og hvordan de involverte opplevde grusomhetene, sa Greengrass til avisen.
VG170822 Men da Halvorsen involverte to arbeiderne i arbeidet på brygga, gjorde partneren ifølge Finansavisen opp med dem gjennom gjenytelser og vennetjenester.
DB170822 - Nå er det viktigste at Therese og alle involverte i denne saken blir tatt best mulig vare på.
DB170822 Behandlingen der sikret en fair avgjørelse for alle involverte parter, skriver FIS i en pressemelding.
DA170822 - Nå er det viktigste at Therese og alle involverte i denne saken blir tatt best mulig vare på.
DA170822 På et tidspunkt da begge de involverte kvinnene skal ha ligget på bakken skal 34-åringen ha løftet foten og sparket den andre kvinnen i ansiktet med hælen.
AA170822 Tidlig i etterforskningen så politiet at det var snakk om påståtte overgrep og påstått mishandling gjennom flere tiår, og med mange involverte parter, skriver Statsadvokaten i Nordland i en pressemelding.
VG170821 I andre sesong av « Okkupert » stilles lojaliteten på prøve hos opptil flere, og de involverte er ikke alltid sikre på hvem som er « vi ».
DN170821 Hun fikk frem sannheten ved det som skjedde og hvordan de involverte opplevde grusomhetene, sa Greengrass til Bergens Tidende i februar.
DB170821 Hun fikk fram sannheten ved det som skjedde og hvordan de involverte opplevde grusomhetene, sa Greengrass til avisen.
DA170821 Hun fikk fram sannheten ved det som skjedde og hvordan de involverte opplevde grusomhetene, uttalte Greengrass til Bergens Tidende i februar.
DA170821 Hun fikk fram sannheten ved det som skjedde og hvordan de involverte opplevde grusomhetene, uttalte Greengrass til Bergens Tidende i februar.
AA170821 Hun fikk fram sannheten ved det som skjedde og hvordan de involverte opplevde grusomhetene, sa Greengrass til avisen.
DB170820 De involverte skal ifølge Aftonbladets opplysninger være knyttet til kriminelle miljøer. 50 personer utenfor akutten ¶
DB170820 - Alle involverte er unge menn med utenlandsk opprinnelse.
AP170819https://www.aftenposten.no/kultur/i/yPR1E/De-fems-tegn-Livlost-krigsdrama Hans Olav Lahlum konsentrerer seg om en avgrenset og enkeltstående episode som ikke desto mindre får graverende og livsvarige konsekvenser for de involverte .
DB170818 Ifølge Aftonbladet brukte de involverte automatvåpen.
DB170817 Det var et angrep som involverte Fredrik Midtsjø, Milan Jevtovic og Nicklas Bendtner.
DB170816 I en skriftlig redegjørelse til avisen skriver barnehagestyreren at den i sin håndtering av saken også må ivareta rettssikkerheten til de involverte og følge arbeidslivets spilleregler.
DA170815 Begge de involverte er i 30-årene.
AA170815 Politiet opplyser at de to andre involverte begge var kvinner, og at de to er regnet som den fornærmede part i saken.
AA170815 I tillegg til avhør av de fire involverte , arbeider politiets krimteknikere på åstedet, som er sperret av.
AA170815 Begge de involverte er i 30-årene.
VG170814 Komiteens leder og nestleder, Angela Ruggiero ( 37 ) og Tony Estanguet ( 39 ), skriver i sin uttalelse forrige uke at Scotts uttalelser er « upassende », og at de stoler på og forventer at IOC, WADA, og alle andre involverte parter, vil ty til strenge tiltak « når fakta foreligger ».
AP170814https://www.aftenposten.no/verden/i/OV4yO/Trump-nevnte-ikke-nazister-og-KKK-Her-er-syv-grunner-til-at-USA-reagerer-sa-kraftig-pa-det Da president Trump fordømte volden i Charlottesville lørdag, understreket han to ganger at han snakket om alle involverte .
AP170814https://www.aftenposten.no/verden/i/OV4yO/Trump-nevnte-ikke-nazister-og-KKK-Her-er-seks-grunner-til-at-USA-reagerer-sa-kraftig-pa-det Da president Trump fordømte volden i Charlottesville lørdag, understreket han to ganger at han snakket om alle involverte .
AA170814 Politiet skal nå ta avhør av de involverte .
AA170814 Han opplyser at hendelsen er en sak som nå håndteres av forsikringsselskapet til Pipelife Norge og forsikringsselskapet til det andre involverte skipet.
AA170814 Søndag opplyste politiet at de mener det er sannsynlig at det dreier seg om et drap, og at informasjonen så langt tyder på at de involverte er del av et rusmiljø.
AA170814 Informasjonen så langt tyder på at de involverte er en del av et rusmiljø, ifølge politiet.
VG170813 trekket etter et pasningsangrep som varte i ett minutt og tre sekunder og involverte åtte Molde-spillere, satte Solskjærs mannskap i en drømmeposisjon.
DB170813 Barcelona hadde en plan, og det involverte en familie.
AA170813 Ifølge politiet er de involverte i 20-30-årsalderen og av utenlandsk opprinnelse.
AA170813 En av de involverte ble skadd da han tok kniven fra gjerningsmannen, forteller Kimo.
AA170813 - Vi skal ta mannens forklaring nå, så får vi se om han har en annen forklaring enn de andre involverte , om hva som skjedde, sier han.
AA170813 - Vi holder på å avhøre de andre involverte nå.
SA170812 Det skulle bli begynnelsen på et eventyr få av de involverte kunne ha forestilt seg.
FV170812https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Hemmelige-moter_-rettssaker_-budkrig---og-til-slutt-suksess-Slik-ble-Premier-League-til-240091b.html Det skulle bli begynnelsen på et eventyr få av de involverte kunne ha forestilt seg.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hemmelige-moter_-rettssaker_-budkrig---og-til-slutt-suksess-Slik-ble-Premier-League-til-240091b.html Det skulle bli begynnelsen på et eventyr få av de involverte kunne ha forestilt seg.
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/wq1Ro/Xi-Jinping-ber-om-mildere-retorikk-mellom-Nord-Korea-og-USA - De involverte partene bør unngå ordbruk og handlinger som kan bidra til eskalering i spenningen på Korea-halvøya, sa Xi ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.
AP170812https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hemmelige-moter_-rettssaker_-budkrig---og-til-slutt-suksess-Slik-ble-Premier-League-til-240091b.html Det skulle bli begynnelsen på et eventyr få av de involverte kunne ha forestilt seg.
AA170812 - De involverte partene bør unngå ordbruk og handlinger som kan bidra til eskalering i spenningen på Korea-halvøya, sa Xi ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.
AA170812 Det skal ha vært en relasjon mellom de involverte , ifølge krimvakta.
AA170812 Det skal ifølge politiet ha vært en relasjon mellom de involverte .
AA170812 Ingen av de involverte skal være alvorlig skadd.
AA170812 Politiet kjenner ikke til hvilken relasjon det eventuelt er mellom de involverte .
DB170811 - Det er jo en overveldende oppmerksomhet som prosjektet har fått fra hele verden og det er bra for alle involverte å gå tilbake til et roligere liv.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/AAOmn/Ukrainsk-politi-fant-ulovlig-Bitcoin-farm-ved-statlig-institutt Det er uklart hvordan de involverte har fått mulighet til å sette opp et stort antall datamaskiner inne i svømmebassenget i den offentlige bygningen uten at dette ble avslørt, men offentlig korrupsjon og tjenesteforsømmelser er et stort problem i Ukraina.
SA170810 At Heigre flytter til Drammen bekrefter begge de involverte klubbene på sine hjemmesider torsdag.
DB170810 Som helsetilsynsrapporten pekte på, var det flere involverte parter og forhold som førte til hendelsen.
DB170810 Fylkesmannen skal ikke avslutte tilsynssaken mot noen av de involverte instansene, sier rådgiver ved Helse- og omsorgsavdelingen Trude Naas.
DA170810 At Heigre flytter til Drammen bekrefter begge de involverte klubbene på sine hjemmesider torsdag.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Aalesund-keeper-til-Stromsgodset-240078b.html At Heigre flytter til Drammen bekrefter begge de involverte klubbene på sine hjemmesider torsdag.
AA170810 Som helsetilsynsrapporten pekte på, var det flere involverte parter og forhold som førte til hendelsen.
AA170810 Som helsetilsynsrapporten pekte på, var det flere involverte parter og forhold som førte til hendelsen.
DB170809 - Hun skapte en stor røre som involverte veldig mange.
DB170809 - Vi etterforsker dette som en tragisk ulykke, skriver politiet i Telemark om ulykka der det involverte kjøretøyet tilhører jentas familie.
AA170809 Ifølge politiet tilhørte det involverte kjøretøyet jentas familie.
VG170808 De involverte er ifølge politiet utlendinger, og vitneavhør må gjennomføres med tolk.
AA170808 De involverte er en mann i 30-årene og en mann i 50-årene.
AA170808 De involverte er ifølge politiet utlendinger, og vitneavhør må gjennomføres med tolk.
VG170807 High five til alle involverte , sier Smeplass til VG.
AP170807https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV8gA/16-aring-arrestert-etter-flere-smell-pa-Mortensrud Ifølge operasjonslederen søker ikke politiet aktivt etter flere involverte personer.
AA170807 Politiet vil ikke opprette sak på forholdet og det vil være opp til de involverte om de vil anmelde hendelsen.
AA170807 High five til alle involverte , sa Smeplass til VG mandag.
VG170806 Skal finne de involverte
DB170806 Ifølge Budstikka fikk enkelte av de involverte i slagsmålet tilsyn av ambulansepersonell i etterkant av hendelsen.
DB170806 Dahmer fikk i 1992 15 livstidsdommer for drapene på 17 gutter og menn mellom 1978 og 1991 - hvorav mange involverte både nekrofili og kannibalisme.
DB170805 Alle involverte kjenner vi relativt godt, sa Marstad.
DB170805 Alle involverte i « Good Time » er veldig profesjonelle, og vi har sammen laget en film som jeg er veldig stolt av.
AA170805 Alle involverte kjenner vi relativt godt, sier Marstad.
VG170804 Det er ett flertall som skal avhøres omgående, både vitner og andre involverte .
SA170804 Den siste kampen i mesterpuljen er Hapoel Beer-Sheva mot Maribor, som forløper seg uten involverte nordmenn.
DB170804 Alle involverte kjenner vi relativt godt, sier Marstad.
AP170804https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Liverpool-ma-til-Tyskland-i-Champions-League-playoff-239718b.html Den siste kampen i mesterpuljen er Hapoel Beer-Sheva mot Maribor, som forløper seg uten involverte nordmenn.
AA170804 I en oppfølging skriver politiet på Twitter at en person er fraktet til Sykehuset Namsos, og at de andre involverte er uskadd.
AA170803 Politiet søkte med tre patruljer og en hundeekvipasje i området for å se om det eventuelt er andre involverte i saken.
AA170803 Patruljer søkte med patruljer og helikopter i området, og fikk etterhvert kontakt med den andre involverte .
AA170803 andre involverte personer.
AA170803 Politiet søkte med tre patruljer og en hundeekvipasje i området for å se om det eventuelt er andre involverte i saken.
AA170803 andre involverte personer.
NL170802 Da er det desto viktigere at alle involverte får den hjelpen og tryggheten situasjonen tilsier.
DA170802 De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG.
DB170731 Slike ordskifter, om innhold og kvalitet i forestillinger som mange nordmenn oppsøker, er forfriskende og nyttige for alle involverte , og har bidratt til å sette spel på dagsorden.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/MVGRr/Tre-knivstukket-i-sykehusslagsmal-i-Sverige Politiet jobber på stedet og forsøker å avhøre de involverte , men kan foreløpig ikke si hva som var bakgrunnen for slagsmålet.
AA170731 Handegard håper vitner i nærheten kan ha sett noe, og sier at det kan være den involverte bilen mangler et vinduspeil.
AA170731 Den involverte personbilen skal ha kjørt over foten til vedkommende.
AA170731 Ingen personer er alvorlig skadd, og det var fem involverte i ulykken. | - Dette er bare tragisk ¶
AA170731 Jeg bruker å ta meg en runde for å snakke med involverte etter forestillingen, og jeg har til dags dato ikke møtt en eneste person som ikke uttrykker nye ambisjoner for neste års forestilling.
DA170730 De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG.
AA170730 - Det var en dramatisk opplevelse for de involverte familiene, særlig for barna, men også for de voksne.
AA170730 - Det var en dramatisk opplevelse for de involverte familiene, særlig for barna, men også for de voksne.
VG170729 De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG.
SA170729 Han tror rivaliseringen trigger og motiverer de to involverte .
SA170729 Han tror rivaliseringen trigger og motiverer de to involverte .
DB170729 De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG.
DB170729 En av de involverte var en kvinne som ble sendt til Stavanger universitetssjukehus med uavklart skadeomfang, skriver VG.
DA170729 Oslo-politiet planla å fortsette avhørene av alle de involverte utover lørdagen.
DA170729 De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG.
BT170729https://www.bt.no/100Sport/mesterskap/Hun-sa-at-erkerivalen-ikke-engang-sa-pa-henne-Dette-er-historien-bak-det-betente-forholdet-239442b.html Han tror rivaliseringen trigger og motiverer de to involverte .
AP170729https://www.aftenposten.no/osloby/i/55qmz/Oslo-skyting-Tingretten-vil-loslate-siktet-27-aring---to-andre-varetektsfengslet Den 27 år gamle mannen var den første som ble pågrepet torsdag, og den eneste av de tre involverte i skytingen på Majorstuen som ikke ble skadet.
AP170729https://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Hun-sa-at-erkerivalen-ikke-engang-sa-pa-henne-Dette-er-historien-bak-det-betente-forholdet-239442b.html Han tror rivaliseringen trigger og motiverer de to involverte .
AP170729https://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Hun-sa-at-erkerivalen-ikke-engang-sa-pa-henne-Dette-er-historien-bak-den-betente-konflikten-239442b.html Han tror rivaliseringen trigger og motiverer de to involverte .
AA170729 De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG. ( ©NTB ) ¶ | 18 svenske høyreekstreme utvist fra Norge ¶ 18 svensker som ble pågrepet ved den norske grensen fredag, mistenkt for å delta i en demonstrasjon i Kristiansand
AA170729 En av de involverte var en kvinne som ble sendt til Stavanger universitetssjukehus med uavklart skadeomfang, skriver VG.
AA170729 Alle vet at forskningens kvalitet ikke sikres ved at de involverte sitter på fanget til hverandre.
VG170728 Advokat Trygve Staff, som representerer en annen av de involverte , har så langt ikke besvart VGs henvendelser.
VG170728 Advokat Morten Furuholmen bekrefter at hans advokatkontor representerer en av de involverte , men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.
DB170728 - Vi vet ikke om det er flere involverte enn dem vi har pågrepet, men vi utelukker det ikke.
DB170728 Særlig pikant var situasjonen fordi de tre involverte statsrådene var blant Löfvens viktigste brikker i regjeringen.
AA170728 - Man risikerer menneskerettsbrudd og uverdige forhold for de involverte , sier Judith Sunderland, assisterende direktør for HRWs Europa- og Sentral-Asia-avdeling.
AA170728 - Vi vet ikke om det er flere involverte enn dem vi har pågrepet, men vi utelukker det ikke.
AA170728 Han er forsvarer for den første mannen som ble pågrepet torsdag og den eneste av de tre involverte i skytingen på Majorstua som ikke ble såret.
AA170728 De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG.
VG170727 Vi kan ikke utelukke at det er andre involverte , skriver politiet på Twitter.
VG170727 Hun ønsker ikke å utelukke at det er snakk om flere involverte i begge sakene.
VG170727 - Vi kan ikke utelukke at det er andre involverte , skriver oslopolitiet på Twitter.
VG170727 De involverte er menn mellom 25 og 35 år, opplyser Kristiansen.
DB170727 De involverte er kjent for politiet for alvorlig kriminalitet.
DB170727 - Det er vanskelig å forestille seg at du har familier som drar i en fornøyelsespark, også får de en telefon... om en forferdelig ulykke, en forferdelig tragedie, og én av de involverte var en som sto deg nær, sa en tydelig preget Kasich.
DB170727 Operasjonslederen opplyser at alle de involverte er kjenninger av politiet.
DB170727 Alderen på de involverte var svært høy og mannfolkene så mer ut som deltakere i en bridgeklubb enn en gruppe med hardbarkede kriminelle.
DA170727 Han er forsvarer for den første mannen som ble pågrepet torsdag og den eneste av de tre involverte i skytingen på Majorstua som ikke ble såret.
DA170727 De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG.
DA170727 Heller ikke her kan politiet utelukke at det er andre involverte .
DA170727 - Vi jobber med å få oversikt over alle involverte .
AP170727https://www.aftenposten.no/osloby/i/rqJkR/Politiet-Sammenheng-mellom-ofre-for-skyting-i-Oslo « De involverte er kjent for politiet.
AP170727https://www.aftenposten.no/osloby/i/rqJkR/Politiet-Sammenheng-mellom-ofre-for-skyting-i-Oslo Alle de involverte er kjent av politiet fra tidligere. Én mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk.
AP170727https://www.aftenposten.no/osloby/i/6E7QO/Dette-er-statusen-pa-Oslos-fem-skyteepisoder-i-juli Politiet utelukker ikke at det er andre involverte , melder de på Twitter.
AA170727 De involverte er kjenninger av politiet fra tidligere.
AA170727 I disse dager foretas det åstedsundersøkelser, ransakelser og avhør av vitner og andre involverte i saken.
AA170727 De involverte ungdommene skal begge være avgangselever fra ungdomsskolen.
AA170727 Alle de involverte skal være mellom 25 og 35 år, sier Kristiansen til VG.
AA170727 Vi kan ikke utelukke at det er andre involverte , skriver Oslo-politiet på Twitter.
AA170727 Vi jobber med å få oversikt over alle involverte .
AA170727 - Vi jobber med å få oversikt over alle involverte .
AA170727 Samme involverte
DB170726 - De involverte ungdommene skal begge være avgangselever fra ungdomsskolen.
DA170726 På generell basis kan det sies at dette medfører at straff må sones årevis etter at et lovbrudd er begått og det er svært uheldig for alle involverte , sier Kroken til RA.
AA170726 Alle involverte er sjekket av helse på stedet, alle kom fra det uskadd.
AA170726 De involverte ungdommene skal begge være avgangselever fra ungdomsskolen.
AA170726 - De involverte ungdommene skal begge være avgangselever fra ungdomsskolen.
DB170725 Raufoss hadde det tøft både sportslig og økonomisk, og Cole bestemte seg : Det var bedre at han ga plass til de yngre og heller involverte seg som trener.
DB170725 Kommunalminister Erna Solberg involverte seg i saken.
DB170725 Vi må bare la alle involverte få litt pusterom og tid til å tenke seg om, sa Craig til Dagbladet i 2015.
DB170725 Av en helt åpen prosess med mer enn hundre involverte forretningsaktører, var det bare én som var villig til å kuppe og å skade - for seg og sitt eget ganske mektige holdingselskap.
DA170725 Akkurat hvor stor avhenger av hva involverte ministre vil fortelle når de snart blir grillet om det de vet i en lukket høring i en av Riksdagens komiteer, og hvor hardt opposisjonspartiene presser på.
DN170724 Dermed var de involverte IBM-konsulentene ikke sikkerhetsklarert, og administratorer i Tsjekkia var blant dem som hadde fått tilgang til sensitiv informasjon, med muligheter til å kopiere materialet og slette sporene.
DB170724 Politiet har god kompetanse på avhør av barn, og samtalen mellom en politietterforsker og barnet overvåkes på en måte som gir sikkerhet for alle involverte både hva angår form, innhold og etterrettelighet.
AA170724 Jeg tror alle involverte var skuffet over dette, og spørsmålet er nå hva vi kan gjøre videre, sa han.
AA170724 De involverte vekterne skal ikke ha fått stor fysisk skade av angrepet.
AA170724 Begge de involverte er kjent for politiet fra før av.
AA170722 - Det eneste vi vet foreløpig er at de involverte har satt seg inn i en bil som tilfeldigvis kjørte forbi, i påvente av nødetatenes ankomst, sa operatør Nikolai Vatne ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag på et tidlig tidspunkt. 110-sentralen fikk melding om brannen klokka 22.19.
DB170721 Dette ettersom politiet ennå ikke har avklart rollefordelingen til de involverte .
DB170721 - Nå avhører de involverte , og undersøker hva som har hendt, sier Iversen.
DB170721 Alle i de to involverte bilene er da hentet ut og fraktet bort fra stedet.
DB170721 Alle i de to involverte bilene er da hentet ut og fraktet bort fra stedet.
DB170721 Vi får bevilgninger til å utvikle IT-systemer som er nødvendige for en smidig kommunikasjon mellom de involverte i screeningen.
AA170721 I åtte timer - fra klokken 12 til like før klokken 20 - varte aksjonen, som involverte bevæpnet politi og politihelikopter.
DB170720 Alle i de to involverte bilene er da hentet ut og fraktet bort fra stedet.
AA170720 Saken etterforskes, og de involverte skal gjennom avhør.
DN170719 Gikk en liten runde med meg selv da, spesielt siden det involverte resten av familien også.
DB170719 To år etter, i 2015, involverte Vladimir Putin og Russland seg militært i konflikten - på Bashar al-Assads side.
DB170719 Alle i de to involverte bilene er da hentet ut og fraktet bort fra stedet.
DB170719 Alle i de to involverte bilene er da hentet ut og fraktet bort fra stedet.
DB170719 - Dette er trist og en tragedie for alle involverte , sier han.
DA170719 - Det er flere vitner som har forskjellig informasjon, sa Omholt, og la til at det dreier seg både om hyttenaboer og involverte i trafikkulykken.
AA170719 - Det er flere vitner som har forskjellig informasjon, sa Omholt, og la til at det dreier seg både om hyttenaboer og involverte i trafikkulykken.
VG170718 FLÅ/OSLO ( VG ) Da politiet kom frem til trafikkulykken i Hallingdal, hadde en av de involverte en sjokkerende beskjed : Han hadde drept kjæresten på en hytte.
DB170718 FLÅ/OSLO ( Dagbladet ) : - Dette er trist og en tragedie for alle involverte .
DB170718 Sheriffkontoret har i ettertid avhørt alle involverte parter, og har kommet fram til at den innsatte aldri skal ha kommet med noen trusler mot noen av de tre betjentene.
NL170717 Årets Riddu Riddu er historie, det er bare å gratulere med vel overstått til alle involverte , men ikke minst sterke og dyktige damer som sto bak og deltok i arrangementet !
DB170717 Han kan ikke si noe alvorsgraden på skadene til de involverte .
AA170716 Det skal ikke dreie seg om alvorlige skader for noen av de involverte .
VG170715 - Oppdraget i Irak involverte flere fagmiljøer i Forsvaret, og informasjon om den faktiske utførelsen på avlønning av tolkene var tydeligvis ikke kjent for alle på tvers av disse miljøene.
AP170715https://www.aftenposten.no/osloby/i/eV0LQ/Vektere-ble-angrepet-av-15-unge-personer-inne-pa-buss-i-Oslo Ingen av de involverte vekterne er alvorlig skadet som følge av hendelsen.
AA170715 Den andre involverte , en kvinne i 30-årene, forlot stedet før politiet kom dit, men ble senere på natten sporet opp.
VG170714 Etterforskningslederen sier at de involverte er i et miljø som de kjenner til fra tidligere.
AP170714https://www.aftenposten.no/osloby/i/1Lx6G/Machete-er-Oslos-nye-gatevapen Tore Soldal i politiet peker på at de involverte opptrer som mer løselige grupper, uten et klart hierarki.
AP170714https://www.aftenposten.no/osloby/i/1Lx6G/Machete-er-Oslos-nye-gatevapen De involverte opptrer som et løselig miljø og er ikke så veldig organiserte, men med mange ulike grupperinger, sier politisjefen.
AP170714https://www.aftenposten.no/osloby/i/1Lx6G/Machete-er-Oslos-nye-gatevapen september 2016 : Mange involverte i slåsskamp på Tøyen med kniv. 17 år gammel gutt sendt på sykehus med stikkskader. 4. juli 2016 : Slåsskamp mellom flere personer på Tøyen.
VG170713 For alle de involverte .
VG170713 Dersom han løslates er det nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken ved å søke å påvirke forklaringer til de andre involverte i saken, samt forspille andre mulige bevis i saken, som politiet ennå ikke har sikret, heter det i kjennelsen.
VG170713 I bobilen satt to turister fra Sørlandet, og alle de tre involverte er sendt til sjekk på sykehus.
VG170713 Det skal tilsynelatende ha gått bra med alle involverte .
NL170713 « Ingen av de involverte oppfattet dette som en hendelse som skulle meldes » uttaler Ingebrigtsen til Nordlys 22.april i år.
DB170713 Dersom han løslates er det nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken ved å søke å påvirke forklaringer til de andre involverte i saken, samt forspille andre mulige bevis i saken, som politiet ennå ikke har sikret, heter det i kjennelsen.
VG170712 - Vi har vært i kontakt med de to involverte tidligere, uten at det har ført til noen domfellelse.
DA170712 Det måtte bilberging til for å fjerne alle de involverte bilene.
AA170712 - Er debatten om bruk av bistandsmidlene blitt borte fordi mange involverte har en personlig interesse av virksomheten, spør Vraalsen og Grimstad.
VG170711 Familievernkontorer, BUFDIR, barnevernet og andre, må ta i bruk og omsette ny kunnskap, og ikke fortsette å dvele med 60-tallets tilknytningsteorier som ikke involverte far.
DB170711 - Vi skal ikke sette en tredjeperson i forlegenhet, siden det som regel er andre involverte i de forholdene vi driver på med, sa Kvitne, som likevel ikke ville nekte operasjonslederne å framstå med « et glimt i øyet av og til ».
AP170711https://www.aftenposten.no/osloby/i/EVqL3/Kvinne-siktet-for-drap-pa-ektemannen--anmeldte-ham-for-vold-i-2014 - De to involverte bodde på samme adresse.
AP170711https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LdWq/Voldsomme-slasskamper_-ingen-politifolk-og-boms-og-ransmenn-i-gatene-Slik-gikk-det-da-Aftenposten-var-pa-byen-for-60-ar-siden Fotografen måtte « ta til bens » fra åstedet i Karl Johan de de involverte oppdaget kameraet.
AP170711https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/qq7Vg/Bistand-bor-ikke-vare-et-fristed-der-politikere-kan-bruke-store-penger-pa-det-som-passer-dem--Per-O-Grimstad-og-Tom-Vraalsen Er debatten om bruk av bistandsmidlene blitt borte fordi mange involverte har en personlig interesse av virksomheten ?
VG170710 Profitt etter seks måneder er det ingen involverte i prosjektet som engang har drømt om, men det går raskt i riktig retning.
VG170710 Den siste operasjonen involverte nytt vev til øret, kinnet, nesen og overleppen.
VG170710 Det er fremdeles nødvendig av hensyn til etterforskningen å være tilbakeholden med detaljer for å redusere risikoen for påvirkning av vitner eller andre involverte , skriver politiet i pressemeldingen.
DB170710 Tre av de involverte bilene har store materielle skader, mens den fjerde har kun et knust speil, opplyser operasjonsleder Magnar Tinjar i Follo-politiet til NTB.
DB170710 Videre forteller han at tre av de involverte bilene har store materielle skader.
DB170710 For å være helt ærlig, så er vi kjempeflaue og ønsker å si unnskyld til alle involverte og til våre lesere.
DA170710 Våre tanker og medfølelse går i dag til de involverte », står det.
AA170710 Skadeomfanget til de involverte er foreløpig ukjent. ( ©NTB ) ¶
AA170710 Tre av de involverte bilene har store materielle skader, mens den fjerde har kun et knust speil, opplyser operasjonsleder Magnar Tinjar i Follo-politiet til NTB.
AA170710 En 30-åring mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand etter en alvorlig ulykke som involverte fire biler på E6 ved Follotunnelen i Vestby i Akershus.
VG170709 TUNG DAG : I et innlegg på sin Facebook-side skriver utestedet Blå at deres tanker går til de involverte , og at de holder stengt søndag.
VG170709 Han kjenner ikke de involverte i saken, og hørte heller ikke noe spesielt i går.
DB170709 Ifølge lokalavisen kjenner de tre involverte hverandre, men det skal ikke være snakk om familiære forhold.
DB170709 Det skal ha vært promille inne i bildet, og politiet har derfor så langt ikke fått avhørt de involverte .
DB170709 Berømmer de involverte
DB170709 - Handler om de involverte
DB170709 Saken, som senere skulle få omfattende ringvirkninger for de involverte , sendte sjokkbølger gjennom verdenspressen, og fikk metervis med spalteplass i månedene som fulgte.
DA170709 Våre tanker og medfølelse går i dag til de involverte », står det.
AA170709 Ifølge lokalavisen kjenner de tre involverte hverandre, men det skal ikke være snakk om familiære forhold.
SA170708 Det er det opp til trener og andre involverte å avgjøre, sier han kryptisk.
DB170708 Dette setter de involverte i fare.
DB170708 Operasjonslederen sier at de ikke kjenner tilstanden til de involverte , heller ikke hva slags relasjon de har.
DB170708 Da de kom på stedet fikk de kontroll på de involverte .
AP170708https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Veldwijk-bekrefter-at-han-er-ferdig-i-AaFK-238512b.html Det er det opp til trener og andre involverte å avgjøre, sier han kryptisk.
VG170707 Det får ikke konsekvenser i senere turneringer for noen av de involverte .
NL170707 Her har altså alle involverte ; Torghatten, Troms Fylkeskommune og Statens vegvesen prøvd å legge sin beste vilje til for å øke kapasiteten i høysesongen på sambandet, og så fremstiller Rødvei det som noe negativt og skadelig for omdømmet.
NL170707 Det kan og nevnes til Rødvei orientering, at nevnte ferge MF Stetind er satt inn på det andre sommersambandet Andenes - Gryllefjord, noe som gjør at vi har en betydelig bedre kapasitet der nå enn tidligere, også det et resultat av god vilje til å øke kapasiteten på sommerfergene fra alle involverte .
AA170707 Begge de involverte er kjent av politiet fra før, og Metlid antar at de også kjenner hverandre.
AA170707 Begge de involverte er kjent av politiet fra før, og Metlid antar at de også kjenner hverandre.
AA170707 Begge de involverte er kjent av politiet fra før, og Metlid antar at de også kjenner hverandre.
VG170706 - Vi oppfordrer alle involverte parter til å vise selvbeherskelse, unngå provoserende handlinger og krigsmessig retorikk, demonstrere vilje til dialog og jobbe aktivt sammen for å lette spenningen.
VG170706 Flere sivile personer som var på stedet, bisto de involverte på vannscooteren og redningsmannskapene.
SA170706 Dette setter de involverte i fare og det skader kampen mot doping, sier Coe.
DN170706 - Vi oppfordrer alle involverte parter til å vise selvbeherskelse, unngå provoserende handlinger og krigsmessig retorikk, demonstrere vilje til dialog og jobbe aktivt sammen for å lette spenningen.
DB170706 Det så dramatisk ut til å begynne, men det gikk greit, sier Fagermo som hentet fram pledd puter og drikke til de involverte .
DB170706 Blant de involverte var indiske Sumiit Rajani.
DB170706 Blant de involverte var den indiske familien Rajani som leide vannscootere på Hurum.
DB170706 ¶ KOM TIL RETTE : Alle åtte involverte er kommet til rette etter en ulykke i Oslofjorden torsdag.
DB170706 SISTE : Politiet i Søndre Buskerud melder klokka 15.29 at alle de involverte er kommet til rette.
DB170706 Klokka 15.03 melder politiet i Søndre Buskerud at fem av de involverte har kommet seg inn til Solbergstøa camping, mens én er tatt om bord i redningsskøyta på stedet.
DA170706 - Fem av de involverte har kommet seg inn til Solbergstøa camping, og en person er tatt ombord i en redningsskøyte, skriver Sør-Øst-politidistrikt på Twitter.
AP170706https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Dokument-koblet-Ingebrigtsen-til-dopingmistanke-Ekspert--Veldig-vanskelig-a-stole-pa-det-238420b.html Dette setter de involverte i fare og det skader kampen mot doping, sier Coe.
AA170706 - Vi oppfordrer alle involverte parter til å vise selvbeherskelse, unngå provoserende handlinger og krigsmessig retorikk, demonstrere vilje til dialog og jobbe aktivt sammen for å lette spenningen.
AA170706 - Fem av de involverte har kommet seg inn til Solbergstøa camping, og en person er tatt ombord i en redningsskøyte, skrev Sør-Øst-politidistrikt på Twitter.
DB170705 Sannsynligvis skal alle involverte ha sin del av skylden, og det inkluderer flere enn Mark og Peter, mener Aldag.
DB170705 Antagelig er alle involverte skyldige, og det inkluderer flere enn Mark og Peter, skriver han på sin Facebook-side.
AA170705 Operasjonslederen sier de involverte er « navn politiet har på blokka », men han har foreløpig ikke fått undersøkt hvorfor de har vært i kontakt med politiet tidligere. ( ©NTB ) ¶
SA170704 KRONIKK : Skal vi lykkes i Hafrsfjord, må alle involverte parter trekkes med i et samlet forum av næringsliv, politikk, engasjerte foreninger, fagfolk og entusiaster - med hovedfokus på 1150-årsmarkeingen av slaget i Hafrsfjord i 2022.
DB170704 At de involverte blir stilt til ansvar og domfelt, og deretter utvist etter soning, er også svært viktig, sier Alvheim.
DB170704 - Dette medfører at de involverte her har mistet sin fortjeneste, så vel som muligheten til å bruke disse pengene til å finansiere nye partier med narkotika.
DB170704 I tillegg leverer involverte parter kvalitet i det arbeidet som utføres.
BT170704https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Derfor-sluttet-jeg-i-barnevernet-335894b.html Og til tider, for de involverte , for hensynsløst.
AA170704 Olsø, flere sentrale politikere og en rekke andre involverte satt i timelange avhør på Sentrum politistasjon like før påsken.
AA170704 Han sier advokatfirmaet Selmer, ved partnerne Helge Kvamme og Thomas Brandi, har hatt tilgang til alt skriftlig materiale som har relevans for vurderingen, og at de har intervjuet « et titalls » involverte personer.
SA170703https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Spanias-store-krise-gjorde-Beckham-loven-uspiselig-Det-ble-starten-pa-stjernenes-skattetrobbel-237888b.html Her er status for flere av de involverte : ¶
SA170703 Her er status for flere av de involverte : ¶
DA170703 Det er bra for alle involverte parter at vi nå har en avklaring og en plan.
BT170703https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Politiet-avslorte-albanerliga-pa-Natland-og-fant-stoff-og-over-300000-i-sengen-336372b.html Dette medfører at de involverte her har mistet sin fortjeneste, så vel som muligheten til å bruke disse pengene til å finansiere nye partier med narkotika.
BT170703https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Politiet-avslorte-albanerliga-pa-Natland-og-fant-stoff-og-over-300000-i-sengen-336372b.html At de involverte blir stilt til ansvar og domfelt, og deretter utvist etter soning, er også svært viktig, sier Jan Christian Alvheim.
BT170703https://www.bt.no/100Sport/fotball/Spanias-store-krise-gjorde-Beckham-loven-uspiselig-Det-ble-starten-pa-stjernenes-skattetrobbel-237888b.html Her er status for flere av de involverte : ¶
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/16-farre-mistet-livet-i-trafikken-forste-halvar-624522b.html Ulykkene involverte ansatte som kjørte bil i arbeidstiden.
AP170703https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Spanias-store-krise-gjorde-Beckham-loven-uspiselig-Det-ble-starten-pa-stjernenes-skattetrobbel-237888b.html Her er status for flere av de involverte : ¶
AA170703 Ifølge etterforskningslederen er begge de involverte i saken menn i 40-årene og godt kjent for politiet fra før.
VG170702 Det ble starten på en massevelt som involverte mellom tretti og førti mann.
FV170702https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Fem-personer-involvert-i-kollisjon-703371b.html Alsaker sier at ingen av de involverte skal ha pådratt seg alvorlige skader i kollisjonen.
BT170702https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Ni-arrestert-etter-masseslagsmal-336396b.html Politiet mistenker at de involverte sympatiserte med hvert sitt fotballag, Brann og Vålerenga.
VG170701 Tilstanden skal ikke være livstruende for noen av de øvrige involverte .
VG170701 For de involverte er det knyttet høyere risiko til annen form for organisert kriminalitet, som våpen- og narkotikasalg.
DB170701 Helsetilstanden til en av de skadde betegnes som kritisk, mens det ikke skal være snakk om livstruende skader for resten av de involverte .
BT170701https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Mannen-som-skapte-dette-trafikkaoset-er-domt-for-fire-biltyveri-fra-for-Na-frykter-politiet-at-han-skal-gjore-det-igjen-336384b.html Etter hvert kom politiet frem til at den involverte bilen var en etterlyst bil.
AA170701 Ifølge etterforskningslederen er begge de involverte menn i 40-årene og godt kjent for politiet fra før.
DN170630 " Slik lagmannsretten ser det, var det ikke enighet mellom de involverte selskapene ved etableringen av Gassled om at tariffene skulle bestå uendret ut lisensperioden.
DB170630 Produksjonen av denne sesongen av « Bachelor in Paradise » vil fortsette, men vi kommer til å endre litt på våre regler og prosedyrer for å bedre sikkerheten til alle involverte », sto det i pressemeldingen, ifølge Us Weekly.
DB170630 Seerne fikk være vitne til deres normale hverdagsproblemer, men også større mysterier som involverte mennene, vennene og naboene deres.
AA170630 - Ambulansen sier det er to personer og en bil involverte i ulykken, sier Rune Brandmo, operasjonsleder ved Sør-Trøndelag politidistrikt.
VG170629 - Jeg følte alle de involverte hadde en personlig glød for historien vi er vokst opp med, sier han.
VG170629 - Her har de involverte strevd med å gjøre et rent kulturprosjekt om til et utviklingsprosjekt.
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Sigoynerdronningen-Lola-Karolis-grav-utsatt-for-harverk-623975b.html Aftenposten har ikke vært i kontakt med de involverte familiene i saken.
AA170629 - De involverte vil bli avhørt når de er i stand til det.
AA170629 Klokken 22.31 skrev politiet på Twitter at de to involverte er kjørt til legevakta.
AA170629 Begge involverte klaget over noe smerter, og ble tatt hånd om av helse.
AA170629 De fem menneskene som var ombord er tatt med til Hovedredningssentralens base på Ørlandet, og politiet skal dra til basen for å foreta samtaler med de involverte . | 12 av landets 20 varmeste steder ligger i Trøndelag ¶
VG170628 VG har vært i kontakt med flere involverte som også har trukket seg fra prosjektet.
DN170628 - Norske Skog vil bruke utsettelsesperiodene på 30 dager til å fortsette konstruktive samtale med alle involverte i det pågående forsøket på å oppnå en felles rekapitaliseringstransaksjon for Norske Skog-konsernet, sier konsernsjef Lars Sperre i en melding. « ( Dette ) kan til slutt resultere i at obligasjonslånet med forfall i 2016 og obligasjonslånene og enkelte av våre andre gjeldsforpliktelser b
AP170628https://www.aftenposten.no/verden/Denne-videoen-spilt-inn-av-en-politimann_-oker-spekulasjonene-om-et-kupp-i-Venezuela-624171b.html Ifølge innenriksdepartementet jobbet en av de involverte pilotene for den nå avsatte innenriksminister Miguel Rodríguez Torres, som departementet anklager for å være CIA-agent.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Jenta-3-fra-Namdalen-som-ble-lagt-inn-pa-sykehus-med-kritiske-skader_-er-dod-624230b.html Ifølge Sand er de i gang med å avhøre de involverte barna.
AA170628 Ingen andre involverte .
AA170628 Ifølge Sand er de i gang med å avhøre de involverte barna.
VG170627 De har også gjort kriminaltekniske undersøkelser på stedet og av de involverte partene.
SA170627 - Blant de involverte den gangen var aldri snakk om noe annet enn at NIF skulle ta regningen, sier han.
FV170627 - Blant de involverte den gangen var aldri snakk om noe annet enn at NIF skulle ta regningen, sier han.
DB170627 - Da vurderte vi å dra ut, men 10.42 kom melding om en ulykke som involverte en syklist og med to skadde.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html - Blant de involverte den gangen var aldri snakk om noe annet enn at NIF skulle ta regningen, sier han.
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html - Blant de involverte den gangen var aldri snakk om noe annet enn at NIF skulle ta regningen, sier han.
AP170627 - Blant de involverte den gangen var aldri snakk om noe annet enn at NIF skulle ta regningen, sier han.
FV170626 Politiet har vært i kontakt med de involverte .
DB170626 Dette har førte til at polske myndigheter innledet etterforskning av de involverte like etter premieren.
DA170626 Til høsten arrangerer huskomiteen i Drammenselvas venner som vanlig overraskelsesfest for alle involverte .
BT170626https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Politiet-blir-ikke-straffet-etter-at-mann-ble-skutt-og-drept-336179b.html De involverte tjenestemennene gikk da gjennom hendelsesforløpet sammen med etterforskere i Spesialenheten.
AP170626https://www.aftenposten.no/osloby/To-menn-pagrepet-i-utlandet-for-Hellerud-drapet-624024b.html - Vi kan ikke utelukke at det er flere involverte , legger hun til.
AP170626https://www.aftenposten.no/osloby/Hellerud-drapet-624024b.html - Vi kan ikke utelukke at det er flere involverte , legger hun til.
AA170626 - Vi har fått to ulike historier fra de involverte , noe som gjør hendelsesforløpet noe uryddig.
AA170626 De involverte fikk tilsyn av lege på stedet, og en kvinne med smerter i ryggen ble fraktet fra stedet i ambulanse.
VG170625 Spesielt av hensyn til de involverte parter, sier Røhne.
DB170625 To av de andre involverte mennene skal være ansatte i et internasjonalt oljeselskap.
DB170625 En talsperson for selskapet skal ifølge Daily Mail ha forklart at flere av de involverte ble sendt bort fra stedet etter bråket.
DB170624 En sånn utrygg handling har potensiale til å føre til alvorlige skader på alle involverte , sier talsperson for Pentagon, kaptein Jeff Davis.
VG170623 Torsdag var Bøen og andre involverte oppe i fjellet for å finne en egnet plassering av bua til fjellvaktene.
SA170623 Torsdag var Bøen og andre involverte oppe i fjellet for å finne en egnet plassering av bua til fjellvaktene.
DB170623 Torsdag var Bøen og andre involverte oppe i fjellet for å finne en egnet plassering av bua til fjellvaktene.
DA170623 I november i fjor var det en felles musikersamling på et hotell i Stavanger som begge de involverte var på.
BT170623https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Vakter-passer-pa-Trolltunga-turister-336068b.html Torsdag var Bøen og andre involverte oppe i fjellet for å finne en egnet plassering av hytten til fjellvaktene.
AP170623https://www.aftenposten.no/osloby/Statsministeren-besokte-politiet-pa-Stovner--Mindre-dramatisk-enn-det-som-blir-fremstilt-623845b.html Volden grovere og de involverte yngre ¶
AP170623https://www.aftenposten.no/osloby/Statsministeren-besokte-politiet-pa-Stovner--Mindre-dramatisk-enn-det-som-blir-fremstilt-623845b.html Volden er blitt grovere og de involverte yngre.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/Egne-fjellvakter-skal-passe-pa-Trolltunga-turister-623827b.html Torsdag var Bøen og andre involverte oppe i fjellet for å finne en egnet plassering av bua til fjellvaktene.
SA170622 Hun fikk fram sannheten ved det som skjedde og hvordan de involverte opplevde grusomhetene, uttalte Greengrass til Bergens Tidende i februar.
DB170622 Høringen involverte ifølge NTB både den amerikanske etterretningstjenesten NSA og dens tyske partnere og dreide seg om de opprinnelige avsløringene fra Edward Snowden i 2013.
DA170622 Hun fikk fram sannheten ved det som skjedde og hvordan de involverte opplevde grusomhetene, uttalte Greengrass til Bergens Tidende i februar.
DA170622 Med hensyn til alle involverte maner jeg til ro rundt saken.
AP170622https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Regjeringen-har-valgt-en-darlig-losning-for-minnesmerkene-etter-22-juli--Sarah-Sorheim--623749b.html juli er blitt en lang og vond historie for alle involverte .
AA170622 Hun fikk fram sannheten ved det som skjedde og hvordan de involverte opplevde grusomhetene, uttalte Greengrass til Bergens Tidende i februar.
AA170621 Hun fremholder at konsekvensene av lekkasjer i en drapsetterforskning kan være svært negative for straffesaken og dens involverte , tilliten til politiet og rettssikkerheten.
DB170620 En sånn utrygg handling har potensiale til å føre til alvorlige skader på alle involverte , sier talsperson for Pentagon, kaptein Jeff Davis.
DB170620 Nettopp dette tvisynet, dette distanserte dramatikerblikket som ser på alle involverte som feilbarlige mennesker og nekter å ta klart parti, er det som har gjort at lesere av forskjellige politiske farger alle har brukt Shakespeare til å argumentere for sin egen sak, og mot sine motstandere.
SA170619https://www.aftenbladet.no/digital/Test-deg-selv-Vet-du-hva-som-skjer-om-du-deler-seksuelt-innhold-10132b.html Alle sakene er basert på dommer som har vært gjennom tingretten, men de involverte er anonymisert. 1.
SA170619 Alle sakene er basert på dommer som har vært gjennom tingretten, men de involverte er anonymisert. 1.
DN170619 - Jeg tror hele denne prosessen vil lede frem til en lykkerevolusjon som lar seg gjennomføre med gagn og ære for alle involverte , sier Johnson om forhandlingene, som starter i Brussel mandag formiddag.
DA170619 Vi mener den har tatt opp i seg romanens kvalitet, både språklig og i innhold, men at de involverte har klart å gjøre det til noe scenisk og eget.
BT170619https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Full-stopp-pa-Flesland-i-nar-to-timer--fortsatt-forsinkelser-335846b.html - Det jeg reagerer mest på, er at er at det ikke virker å være noen kommunikasjon mellom de ulike involverte etatene.
BT170619 - Det jeg reagerer mest på, er at er at det ikke virker å være noen kommunikasjon mellom de ulike involverte etatene.
AP170619https://www.aftenposten.no/digital/Test-deg-selv-Vet-du-hva-som-skjer-om-du-deler-seksuelt-innhold-10132b.html Alle sakene er basert på dommer som har vært gjennom tingretten, men de involverte er anonymisert. 1.
AP170619 - Det jeg reagerer mest på, er at er at det ikke virker å være noen kommunikasjon mellom de ulike involverte etatene.
AP170619 Alle sakene er basert på dommer som har vært gjennom tingretten, men de involverte er anonymisert. 1.
AA170619 - Jeg tror hele denne prosessen vil lede fram til en lykkelig løsning som lar seg gjennomføre med gagn og ære for alle involverte , sier Johnson om forhandlingene, som starter i Brussel mandag formiddag.
AA170619 - Jeg tror hele denne prosessen vil lede fram til en lykkerevolusjon som lar seg gjennomføre med gagn og ære for alle involverte , sier Johnson om forhandlingene, som starter i Brussel mandag formiddag.
VG170618 Alle involverte er i tyveårene.
DB170618 Politiet har få detaljer foreløpig, og kan verken si hvilken tilknytning det er mellom de involverte og mellom dem og åstedet.
DB170618 Alle involverte er i 20-årene.
AP170618 Politiet har få detaljer foreløpig, og kan hverken si hvilken tilknytning det er mellom de involverte og mellom dem og åstedet.
AP170618 Alle involverte er i 20-årene.
AA170618 Politiet har få detaljer foreløpig, og kan verken si hvilken tilknytning det er mellom de involverte og mellom dem og åstedet.
AA170618 Alle involverte er i 20-årene.
VG170617 Det så både skummelt og noe komisk ut, men det gikk bra med alle de involverte , ifølge avisen The Independent.
DB170617 Ifølge politiet skal de involverte i brannen være en del av et miljø politiet er godt kjent med.
DB170617 En av de involverte satt fastklemt etter ulykken, men ble senere frigjort av nødetatene.
DA170617 Og hver enkelt av disse har vært en stor belastning for de involverte .
NL170616 Roten til mye av uroen og uenighetene handler om en personkonflikt med noen få involverte , men personer i sentrale posisjoner.
DB170616 Ifølge The Guardian var det en spøk som involverte iskrem som førte til blokkeringa.
VG170615 GRANSKET AUSTRALSK DOPINGBRUK : Tidligere senator John Black ledet kommisjonen som så nærmere på flere saker i australsk friidrett, deriblant episoden som involverte Maurie Plant.
VG170615 Av respekt for alle de involverte , kan jeg ikke si mer akkurat nå. (...
VG170615 Men vi respekterer vedtakene i de involverte kommunene uansett om vi er enig eller uenig med dem.
VG170615 Men når en av de involverte kommunene opplever seg sammenslått med tvang, da mener vi sammenslåing ikke burde ha vært vedtatt i Stortinget heller, svarer Sp-lederen.
VG170615 Men i etterkant av drapene på Valdresekspressen fikk POD i oppdrag å utbedre rutinene for trippelvarsling, for å sikre at alle de involverte blålys-etatene har en fast oppskrift for hvordan de skal samarbeide og dele informasjon for å gi raskest og best mulig hjelp.
DB170615 - Vi har stor forståelse for at situasjonen, som drar ut i tid, er krevende for sauebøndene og andre involverte .
DB170615 Nå har lagmannsretten avvist ankene fra fire involverte .
AA170615 Politiet sier det er for tidlig å si noe om motiv og eventuelle relasjoner mellom de involverte .
SA170614 Vi vil ha et møte med de involverte parter for å sikre at dette ikke skjer igjen, og kommer blant annet til å se på rutinene rundt publisering av slikt reklamemateriell. » - Bør forholde seg til samme regler som TV-kanaler ¶
DB170614 I en uttalelse bekrefter UPS at skytingen involverte selskapets ansatte.
DB170614 En talsmann for selskapet la til at de ikke vil uttale seg om identiteten til noen av de involverte på dette tidspunktet, skriver KTVU.
DB170614 Jeg hadde samtaler med jenter online, som involverte at jeg spurte dem å lage en video av seg selv 'twerke'.
DB170614 Siden den gang har flere av de involverte kommet med uttalelser på sosiale medier, og flere av meldingene er motstridende.
DB170614 Han understreker at han velger å holde tilbake informasjon i uttalelsen sin, av respekt for de involverte i både produksjonen og programmet.
DB170614 Det er fortsatt mye uklarhet rundt hva som faktisk skjedde, men det hele blir beskrevet som en situasjon som involverte « dårlig oppførsel » av mennesker tilknyttet produksjonen, ifølge nettsiden.
DB170614 Business Insider skriver at programmets innspilling ble stoppet, etter at en hendelse som involverte deltakerne DeMario Jackson og Corinne Olympios skal ha gått over styr.
DA170614 De involverte var gutter i alderen 16 til 19 år.
AP170614https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Reagerer-pa-reklamefilm--Barn-har-rett-til-ikke-a-bli-utsatt-for-denne-type-voldsomme-inntrykk-10261b.html Vi vil ha et møte med de involverte parter for å sikre at dette ikke skjer igjen, og kommer blant annet til å se på rutinene rundt publisering av slikt reklamemateriell. » - Bør forholde seg til samme regler som TV-kanaler ¶
AP170614 Vi vil ha et møte med de involverte parter for å sikre at dette ikke skjer igjen, og kommer blant annet til å se på rutinene rundt publisering av slikt reklamemateriell. » - Bør forholde seg til samme regler som TV-kanaler ¶
VG170613 I uttalelsen står det blant annet at det var politidistriktet som hadde overordnet ansvar for sikkerheten til alle involverte i arrangementet, inkludert statsministeren.
DA170613 Så langt har politiet ikke avhørt foresatte til de involverte , men det vil bli foretatt samtaler etter hvert.
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Utvalg-kritiserer-Finansdepartementet-for-a-gi-ekstra-penger-til-egen-rettssak-623033b.html Vi er enige i at det er gjort feil, og jeg har tidligere beklaget overfor de involverte , sa han.
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Utvalg-kritiserer-Finansdepartementet-for-a-gi-ekstra-penger-til-egen-rettssak-623033b.html I samarbeidet med Skatteetaten var det for dårlig skille mellom fastsettingen av ligningen for de involverte og arbeidet med den påfølgende straffesaken.
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Utvalg-kritiserer-Finansdepartementet-for-a-gi-ekstra-penger-til-egen-rettssak-623033b.html Blant annet på grunnlag av beslaglagte dokumenter fattet Skatteetaten ligningsvedtak knyttet til de involverte selskapene.
AP170613 Vi er enige i at det er gjort feil, og jeg har tidligere beklaget overfor de involverte , sa han.
AP170613 I samarbeidet med Skatteetaten var det for dårlig skille mellom fastsettingen av ligningen for de involverte og arbeidet med den påfølgende straffesaken.
AP170613 Blant annet på grunnlag av beslaglagte dokumenter fattet Skatteetaten ligningsvedtak knyttet til de involverte selskapene.
VG170612 Lereggen har ikke oversikt over om alle de involverte har flyttet hjem igjen, men ber folk som trenger bistand og støtte etter oversvømmelsen om å ta kontakt med kommunen.
DB170612 Seks av de involverte er bragt til Oslo universitetssykehus.
VG170611 Begge er de involverte er i 50-årene.
BT170611 Skribenten ønsket å være åpen, men BT har anonymisert henne av hensyn til involverte familiemedlemmer og barn.
AA170611 De kunne melde at det ikke er snakk om alvorlige personsskader, og at de involverte ble sjekket av ambulansepersonell.
DB170609 Røyneland sier at det er viktig å få fram historien til de involverte , som advokater, politi og helsepersonell.
DB170609 Han beskriver møtet med de involverte som et privilegium, og de er disse som skal danne utgangspunktet for serien.
DB170609 Dramaserien tar for seg de mange ofrene og involverte - og den ærer deres følelser, sier Sletaune.
DB170609 - Vi har møtt og snakket med mange pårørende og involverte , sier Sletaune.
AA170609 Noen av de involverte fraktes til akutten.
AA170609 Brannmannskaper og ambulanse er på stedet, og noen av de involverte blir fraktet til akutten for en sjekk.
AA170609 Tidlig i prosessen involverte vi nabolaget i wokshops.
AA170609 Involverte naboene ¶
VG170608 VG får opplyst at saken er alvorlig, og at det potensielt er flere involverte .
DB170608 Foreløpig er det disse to som er siktet, og den videre etterforskningen vil vise om det har vært flere involverte , sier hun til Dagbladet.
DB170608 Alle fire involverte er tyske statsborgere.
DB170608 Alle de fire involverte er tyske statsborgere.
AP170608 De involverte i ulykken er fra Tyskland : Identiteten til den omkomne vil ikke bli frigitt før pårørende er varslet, melder politiet.
AA170608 Alle de fire involverte er tyske statsborgere.
AA170608 Alle de fire involverte er tyske statsborgere.
AA170607 De to involverte er begge kjenninger av politiet.
AA170607 De involverte viktigst ¶
DB170606 Oppdraget bærer preg av å være rein rutine, og beskrives som udramatisk av de involverte partene.
DB170606 Likevel, etter å ha unnlatt å omtale det i dagbøkene sine, fortalte Strong festivalpublikummet om en spesiell episode som involverte nåværende dronning Elizabeth II ( 91 ) sin mor.
AA170606 Indahl sier det er for tidlig å si om de involverte er kjent av politiet fra før.
AA170606 Det inkluderer å sjekke de involverte personene nærmere og å gjennomsøke leilighetskomplekset der dette skjedde, forklarer operasjonslederen.
DB170605 Flere britiske medier skriver at politiet skal ha fått informasjon fra publikum om involverte i lørdagens angrep i London.
DB170605 Flere britiske medier skriver at politiet skal ha fått informasjon fra publikum om involverte i lørdagens angrep i London.
AA170605 Operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt sier til NTB at trafikken sto inne i tunnelen, og den første av de involverte bilene hadde bråbremset av den grunn.
DB170604 Politiet skal avhøre de involverte og gjennomføre kriminaltekniske undersøkelser av leiligheten.
AP170604 Politiet skal avhøre de involverte søndag og er i full gang med å gjennomføre kriminaltekniske undersøkelser av leiligheten.
AA170604 Nå blir det avhør av de involverte og kriminaltekniske undersøkelser av leiligheten, sier Johannessen.
AA170604 Politiet skal avhøre de involverte søndag og er i full gang med å gjennomføre kriminaltekniske undersøkelser av leiligheten. ( ©NTB ) ¶
VG170603 - Det er viktig å understreke at dette er informasjon som de ulike involverte allerede har lovlig rett til å hente inn.
SA170603 Kaptein Torstein Sæd omkom i ulykken, og maskinsjefen og sikkert mange andre involverte er døde.
DB170603 BBC meldte tidlig at politiet var på jakt etter tre gjerningsmenn, men søndag morgen sier altså politiet at de mener de har tatt alle de involverte terroristene.
DB170603 Ansvaret for å sette strek i tide og gi de etterlatte fred, hviler ikke bare på myndighetene, men også på andre involverte .
AP170603 - Den ene involverte ligger på sykehus, mens den andre er pågrepet.
AA170603 - Hendelsesforløpet er uklart, men et par av de involverte har fått lettere skader, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen i Trøndelag politidistrikt.
VG170602 En ugjerning midtveis i romanen sender bygda og de involverte inn i en krisetilstand.
DB170602 Ifølge vitnene beskrives de involverte som med « utenlandsk utseende », uten at dette er spesifisert nærmere.
DB170602 Alle de involverte instansene er enige om at det trengs endringer.
DB170602 -  Hvorfor tror du det har tatt så lang tid å få på plass et bedre system for oppbevaring av bevis, når alle involverte instanser mener at det er nødvendig ? -  Jeg tror ikke det er noen som har motarbeidet det, sier Helberg. -  Men det dukker opp små innvendinger og ting som skal utredes og folk som har synspunkter...
DB170602 Dokumentaren viste bilder av kjøleskap og kofferter fulle av penger, som programskaperne hevdet var tatt av de involverte .
BT170602 I ettertid viste det seg at noen av bildene som ble vist ikke var tatt av de involverte , slik det ble sagt i programmet.
AP170602 - Da vi kom til stedet, hadde de involverte dratt, noen i bil, andre til fots.
AP170602 I korrespondansen mellom involverte i prosjektet og Direktoratet for nødkommunikasjon ( DNK ), som har hatt ansvaret for Nødnett, heter det blant annet at « det må være tett dialog med leverandøren som leverer kjernenettet i Nødnett før vi kan legge frem et løsningsdesign ».
DB170601 At delingen av saken i praksis viste seg å by på problemer, ser ut til å være noe de involverte myndigheter raskt erfarte og tok lærdom av.
DA170601 Alle involverte ved bevissthet.
AP170601https://www.aftenposten.no/kultur/Kringkastingsradet-behandler-tiggerdokumentar-622325b.html I ettertid viste det seg at noen av bildene som ble vist ikke var tatt av de involverte , slik det ble sagt i programmet.
AP170601https://www.aftenposten.no/kultur/Kringkastingsradet-behandler-tiggerdokumentar-622325b.html Det viste seg senere at bildet ikke var tatt av de involverte .
AP170601 I ettertid viste det seg at noen av bildene som ble vist ikke var tatt av de involverte , slik det ble sagt i programmet.
AP170601 Det viste seg senere at bildet ikke var tatt av de involverte .
AA170601 Klokken 08.36 meldte politiet på twitter at de involverte er kjørt til sykehuset i Namsos.
VG170531 Tidligere i år ble milliardær og tidligere meklertopp, Ragnar Horn, og hans kone dømt til fem måneders fengsel, inndragning av 372 000 kroner og 34 200 kroner i erstatning i en rettsak som involverte to au pairer.
AP170531 Svenske UD, sikkerhetspolitiet ( Säpo ) og andre involverte etater vil ikke kommentere saken.
AA170531 Svenske UD, sikkerhetspolitiet ( Säpo ) og andre involverte etater vil ikke kommentere saken. ( ©NTB ) ¶
VG170530 Ifølge politiet har flere av de involverte forklart at bakgrunnen er en krangel mellom familiene deres i flere generasjoner.
VG170530 Flere av de involverte har forklart til politiet at det dreier seg om en krangel mellom familiene som har pågått i generasjoner. 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶
VG170530 Han må sette i gang et bredt opplegg for å stoppe mobbingen sammen med oss i HLF, lærerorganisasjonene, Statped og andre involverte .
SA170530 På veggene henger flere kart over de involverte i overgrepsnettverkene, og kontakten mellom dem.
DB170530 På veggene henger flere kart over de involverte i overgrepsnettverkene, og kontakten mellom dem.
DA170530 På veggene henger flere kart over de involverte i overgrepsnettverkene, og kontakten mellom dem.
AA170530 Flere av de involverte skal ha forklart at dette gjelder krangel mellom familiene deres i flere generasjoner.
VG170529 Så lenge alle involverte aktører drar i hver sin retning, vil vi aldri lykkes med å gi skole-Norge et ordentlig løft.
VG170529 Et godt læringsmiljø skapes når alle de involverte aktørene, elever, lærere, foreldre, skoleeiere, politikere og samfunnet forøvrig jobber sammen og for det samme.
VG170529 - Det ble sagt det samme fra alle de involverte partene, som var til stede i en slags ønskereprise, sier Tetzschner til VG.
VG170529 Rektor Jarle Dukic Sandven ved Bjøråsen ungdomsskole sier at det er en trist dag for alle involverte .
AP170529 Ifølge de involverte kan familiestridighetene også ha foregått over tid i foreldrenes hjemland.
AP170529 Flere av de involverte skal ha forklart at dette gjelder krangel mellom familiene deres flere generasjoner bakover i tid.
AA170529 Politiet tar nå forklaring fra de involverte i saken.
VG170528 Vi roser alle involverte for flott innsats.
VG170526 Andre involverte mener imidlertid at Gertlers kontakter var nyttige for saken.
AP170526 Han understreker at det fremdeles kan være involverte på frifot.
AA170525 Hun sier at de involverte klaget på smerter i bryst og nakke.
DB170524 Movistar kjørte på da Adam Yates, Geraint Thomas og Mikel Landa gikk ned i en velt som involverte en politimotorsykkel på Blockhaus.
BT170524 Krisen har fortsatt konsekvenser for rammede og pårørende, så vel som operasjonelle, finansielle og strategiske forhold hos de involverte selskapene.
AA170524 Politiet har sikret bevis og avhørt de involverte .
AA170524 Hvis Spekter er klar til å snakke om livsvarig pensjon som er like god for kvinner og menn, slik de ansatte i Akasia hadde før, er vi beredt til å møte dem, sier forhandlingslederne i de fire involverte fagforbundene. ( ©NTB ) ¶
FV170523 Politisjef Hopkins sa at politiets høyeste prioritet var å finne ut om gjerningsmannen opererte alene eller om det var andre involverte .
FV170523 De involverte bilene skal heller ikke ha fått store skader.
DB170523 Etter hvert som etterforskningen skrider fram, kan statusen til de involverte endre seg, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.
DB170523 Våre tanker er med de involverte , deres familier og deres venner.
AP170523 Politisjef Hopkins sa at politiets høyeste prioritet var å finne ut om gjerningsmannen opererte alene eller om det var andre involverte .
AA170523 De to involverte skal avhøres i dag.
AA170523 - Det er ingen andre involverte enn førerne av de to kjøretøyene, sa operasjonsleder Bård Krogstad i politiet.
AA170523 - Det er ingen andre involverte enn førerne av de to kjøretøyene, sier Krogstad.
AA170523 Etter hvert som etterforskningen skrider fram, kan statusen til de involverte endre seg, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.
SA170522 - Det er først og fremst en trist sak for alle involverte .
DB170522 De kjennetegnes som regel av at de involverte ikke er personlig bekjente, og at de heller ikke har noe påtrengende ønske om å bli det.
BT170522 Det er ett konkret tiltak alle involverte parter synes å være enig om er det viktigste, nemlig at parken blir tatt i bruk av publikum.
BT170522 Overføringene har skjedd etter avtale med de involverte forskerne.
AP170522 Etter hvert som etterforskningen skrider fram, kan statusen til de involverte endre seg, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.
AP170522 - Det er først og fremst en trist sak for alle involverte .
AA170522 Etter hvert som etterforskningen skrider frem, kan statusen til de involverte endre seg, sier Volden.
NL170521 Prosessen ble leda av en ekstern prosjektleder og involverte fagpersonell, deltakere og instruktører.
FV170521 Alle de involverte er i begynnelsen av 20-årene.
AP170521 Alle de involverte er i begynnelsen av 20-årene.
AA170521 Det er store materielle skader på de to involverte bilene.
AA170521 Ifølge politiet i Sør-Trøndelag ser det ut til å gå bra med de involverte .
VG170520 | Politiet : Slik ville skuddsiktet ødelegge for etterforskning av drapsforsøk ¶ 32-åringen ga ifølge politiet instruksjoner i et brev om hvordan andre involverte i skytingen mot utestedet Calles Mat & Vinhus skulle forholde seg i avhør.
VG170520 Det bør være i alle involverte parters interesse at politiet åpner etterforskning for å avklare om det har skjedd noe straffbart.
DB170520 Nå skal vi sette oss ned og sortere alle sammen på tirsdag, og så vil vi ha en dialog med de involverte mediene om hvordan vi rent praktisk skal løse dette, sier kommunikasjonssjef i Norges Idrettsforbund, Niels Røine, til Dagbladet.
VG170519 Hun legger til at alle de involverte er i 15- til 16-årsalderen.
VG170519 De legger til at de involverte er kjenninger av politiet og at saken vil bli etterforsket videre.
VG170519 Barnevernsvakta er også på vei til stedet, siden de fleste av de involverte er mindreårige, ifølge Jøkling.
VG170519 Alle de involverte er trolig av utenlandsk opprinnelse, ifølge politiet.
DB170519 De involverte er trolig av utenlandsk opprinnelse, og i 20-30 årsalderen, opplyser politiet.
DB170519 Det er seks involverte barn, og to hele skoler som er berørt av det som har skjedd, sa Siv Høgtun.
DB170519 Ifølge politiet er de involverte trolig av utenlandsk opprinnelse, og i 20-30 årsalderen.
DB170519 Ifølge politiet var de involverte mindreårige og av utenlandsk opprinnelse.
DB170519 - Da vi kom til stedet hadde mange allerede løpt vekk, men vi har vært i kontakt med flere av de involverte og gjennomført avhør på stedet.
DA170519 Politiet leter fortsatt etter mulig involverte , og de valgte å bevæpne patruljene.
DA170519 Jøkling sier til NTB at de har fått meldt inn personalia på noen av de involverte , og at det dreier seg om personer opp i 20-30-års alderen.
AA170519 Politiet er på plassen og tar avhør av de involverte .
AA170519 Politiet leter fortsatt etter mulig involverte , og de valgte å bevæpne patruljene.
AA170519 Jøkling sier til NTB at de har fått meldt inn personalia på noen av de involverte , og at det dreier seg om personer opp i 20-30-års alderen.
DB170518 Underveis i arbeidet er det gjort lange intervjuer med flere av de involverte .
AP170518https://www.aftenposten.no/verden/Derfor-tok-det-atte-ar-a-fa-French-hjem--UD-var-for-optimistiske-621433b.html Mange involverte
AP170518 Mange involverte
AA170518 Det var en av de involverte som tok kontakt med AMK som i sin tur varslet politiet.
AA170518 Onsdag opplyste politiet at det var flere involverte i samme sak, men dette vil ikke politiadvokat Aga si noe om.
VG170517 - Dette har vært en krevende sak for alle involverte .
NL170517 Så bar det til sentrum - det et masseslagsmål som involverte mellom 20 og 30 mennesker måtte brytes opp.
FV170517 Men ingen av de involverte var på stedet da politiet ankom.
FV170517 Ingen av de involverte ønsket imidlertid å anmelde forholdet.
DB170517 Natt til tirsdag måtte politiet stanse et masseslagsmål på Kadettangen i Sandvika, som involverte 12-15 russebusser.
DB170517 Foreløpig er alder og kjønn på de involverte ukjent.
DB170516 « Real Housewives of»-seriene fokuserer på livene til velstående damer i byer som Atlanta, Orange County og Miami, og byr i kjent stil på drama for de fleste av de involverte deltakerne.
VG170515 Saken vakte voldsom oppmerksomhet i alle landets medier : Bombegruppen ble tilkalt, PST og Kripos involverte seg, Justis- og beredskapsdepartementet styrket beredskapen og Universitetet i Oslo ( UiO ) sendte alle hjem, stengte av området en halv dag og satte krisestab.
NL170515 - Begge involverte , både den fornærmede og anmeldte, er avhørt av politiet.
DB170514 Både han og en annen gammel Roma-gutt, Miralem Pjanic, fikk mye pepper fra hjemmefansen da de var involverte innledningsvis.
VG170513 Bombegruppen ble tilkalt, PST og Kripos involverte seg, Justis- og beredskapsdepartementet styrket beredskapen og Universitetet i Oslo ( UiO ) sendte alle hjem, stengte av området en halv dag og satte krisestab.
DA170513 Storkrigen i DR Kongo, som involverte en rekke afrikanske land, varte fra 1998 til 2003.
VG170512 For et fantastisk eventyr « Skam » har vært for alle involverte , sa « Skam»-prosjektleder Marianne Furevold-Boland.
NL170512 Derfor er det heller ikke mulig for UiT å informere involverte pasienter direkte.
NL170512 Derfor er det heller ikke mulig for UiT å informere involverte pasienter direkte.
DB170512 Det antas at alle de involverte i ulykken er briter, men siden politiet bare har funnet ett pass, er dette fremdeles formelt uklart.
DA170512 Til stor frustrasjon for alle involverte , med unntak av flere av de store mediehusene.
AA170512 Tilbakemeldingene så langt har vært positive fra alle involverte .
SA170511 Så lenge alle involverte hevder det ikke er noe graverende i bilagene, er det vanskelig å skjønne hvorfor dette ikke er gjort for lenge siden.
FV170511 De involverte har kommet seg ut av motorveien.
FV170511 Så lenge alle involverte hevder det ikke er noe graverende i bilagene, er det vanskelig å skjønne hvorfor dette ikke er gjort for lenge siden.
BT170511 Så lenge alle involverte hevder det ikke er noe graverende i bilagene, er det vanskelig å skjønne hvorfor dette ikke er gjort for lenge siden.
AP170511https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Hele-idretts-Norge-snakker-om-regningene---na-skal-de-stemmes-over-235397b.html Så lenge alle involverte hevder det ikke er noe graverende i bilagene, er det vanskelig å skjønne hvorfor dette ikke er gjort for lenge siden.
AP170511 Så lenge alle involverte hevder det ikke er noe graverende i bilagene, er det vanskelig å skjønne hvorfor dette ikke er gjort for lenge siden.
AA170511 Det er ventet at politiet vil komme med mer informasjon rundt de involverte senere torsdag.
VG170510 I en uttalelse at han « vet det var en vanskelig avgjørelse for alle involverte » ¶
NL170510 Det ble registrert 14 arbeidskonflikter med til sammen 8.900 involverte arbeidstakere, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170510 Alle involverte på helikopter og om bord på yachten samt deltakere i redningsoperasjonen er eller skal avhøres », heter det i en pressemelding fra politiet like over midnatt natt til torsdag.
DA170510 Men det var før helgen Zidane igjen vakte oppsikt da han involverte seg i det franske valget.
AA170510 - Prosjektet som resulterte i prisen involverte mange personer.
SA170509 « Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte .
SA170509 Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte .
FV170509 « Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte .
FV170509 Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte .
DB170509 « Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte .
DB170509 Direktoratet for innvandring og flyktninger ( BAMF ) må forklare hvordan det var mulig å tildele 28-åringen oppholdstillatelse som flyktning - og hvordan de involverte medarbeiderne kunne overse at den falske asylsøkeren med det jødiske navnet verken forsto eller snakket sitt påståtte hjemlands språk.
DB170509 Årsaken skal ha vært en eiendomskrangel som involverte foreldrene hennes, ifølge NTB.
BT170509 « Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte .
BT170509 Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte .
BT170509 « Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte .
BT170509 Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte .
AP170509https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Edvartsen-far-ikke-domme-mer-denne-sesongen--Han-satser-pa-a-komme-tilbake-235284b.html « Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte .
AP170509https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Edvartsen-far-ikke-domme-mer-denne-sesongen--Han-satser-pa-a-komme-tilbake-235284b.html Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte .
AP170509 - Hvis det skulle være slik at det har funnet sted flere overgrep mot flere barn, ønsker vi at det skal komme frem uten at involverte personer skal være påvirket av det de har sett i mediene.
AP170509 « Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte .
AP170509 Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte .
VG170508 - Den nærmeste tiden vil vi avhøre sivile vitner, han som ble skutt og de involverte tjenestepersonene.
SA170508 For alle involverte har det vært avgjørende med en detaljert utredning slik at problemene ble løst fullt og helt, sier konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line i en pressemelding.
FV170508 For alle involverte har det vært avgjørende med en detaljert utredning slik at problemene ble løst fullt og helt, sier konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line i en pressemelding.
DB170508 Det betyr at plattformen vår blant annet henter inn data om bedriftene fra eksterne kilder, og gjør omfattende kredittsjekker av de involverte .
VG170507 - Vi har det som en teori fordi alle de involverte er skadet.
SA170507 Alle de involverte bunnlagene vant søndag, det vil si Blackburn, Nottingham Forest og Birmingham.
FV170507 Her står den ene av de involverte bilene.
FV170507 FOTO : Kjell Rune Strømstad Her står den ene av de involverte bilene.
DB170507 Nå er jeg bare lettet over at det gikk så bra som det gjorde med alle de involverte , sier Hungerholdt til procycling.no.
DB170507 Irsk politi bekrefter overfor Irish Independent at saken etterforskes og at etterforskere vil snakke med de involverte personene før saken oversendes påtalemyndigheten.
BT170507 Alle de involverte bunnlagene vant søndag, det vil si Blackburn, Nottingham Forest og Birmingham.
AP170507 Ifølge Granrud er ingen av de involverte kjent av politiet fra før.
AP170507 Alle de involverte bunnlagene vant søndag, det vil si Blackburn, Nottingham Forest og Birmingham.
AA170507 - Vi har det som en teori fordi alle de involverte er skadd.
VG170506 Spesialenheten er varslet og de involverte tjenestepersonene tas vare på.
SA170506 Spesialenheten er varslet og de involverte tjenestepersonene tas vare på.
SA170506 Politiets kriminalteknikere gjør undersøkelser på stedet, og de involverte tjenestepersonene blir tatt hånd om i henhold til politidistriktets rutiner.
DB170506 Jeg ber om at alle vennligst respekterer privatlivet til alle de involverte i denne vanskelige tida, sier Demi Moore.
DA170506 Politiets kriminalteknikere gjør undersøkelser på stedet, og de involverte tjenestepersonene blir tatt hånd om i henhold til politidistriktets rutiner.
AA170506 - Vi fikk melding om slagsmål på en offentlig fest og en av de involverte i slagsmålet skal ha kjørt vekk fra stedet.
DA170505 - Så involverte vi Finans rett før jul.
VG170504 Jeg mener det ligger et grunnlag for å komme frem til en løsning som de involverte kan leve godt med.
VG170504 SAMARBEIDS AKSJON : Direktør for Europol, Rob Wainwright, forteller at plattformen ble oppdaget under en aksjon mot IS og al-Qaida materiale som involverte tjenestemenn fra USA, Belgia, Hellas, Polen og Portugal.
AA170504 Det var ingen andre involverte i ulykken, men han skal ha kjørt sammen med en kamerat som fikk med seg det som skjedde, sier operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.
VG170503 I dag onsdag møtes de involverte partene i den såkalte dommerstriden til samtaler rundt samme bord.
VG170503 - Samtaler rundt samme bord er fornuftig og bra for alle involverte , sier Bjerketvedt.
VG170502 Onsdag møtes de involverte partene i den såkalte dommerstriden til samtaler rundt samme bord.
VG170502 - Samtaler rundt samme bord er fornuftig og bra for alle involverte , sier Bjerketvedt.
DB170502 - Samtaler rundt samme bord er fornuft og bra for alle involverte , sier generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt.
BT170502 Representanter fra de involverte kulturinstitusjonene hadde tidligere i dag fått beskjed fra Statsministerens kontor om å møte opp utenfor Sentralbadet, men hadde ikke fått vite hva det gjaldt.
BT170502 Det føler jeg er akseptabelt for de involverte parter.
BT170502 - Bergen kommune og de involverte aktører har jobbet aktivt med å få staten med, så vi skal gjøre vårt.
AA170501 15 minutter senere opplyser politiet i Sør-Trøndelag på Twitter at utforkjøringen skjedde i forbindelse med øvelseskjøring, og at det er snakk om lettere skader for de involverte .
VG170430 Hovedredningssentralen hadde de siste timene søkt etter flere mulige involverte etter melding om en båtulykke i området.
VG170430 Det er også mindre skader på de tre andre involverte avdelingene.
AP170430 Kommunikasjonssjef ved Nordlandssykehuset, Randi Angelsen, opplyser søndag kveld til Avisa Nordland om at de tre involverte er en far og to barn.
AP170430 - Slik det ser ut nå, er det ikke noe alvorlig for noen av de tre involverte , sier Angelsen til avisen.
VG170429 - Forholdene tatt i betraktning, har vi en bra dialog med samtlige av de involverte , sier Peter Karlsson i det svenske politiet til SVT.
SA170429 Døren fra bilen bakgrunnen ble hengende i fronten på det andre av de involverte kjøretøyene.
DB170429 Vi var på stedet veldig raskt, så vi tror vi har fått kontroll på alle involverte .
DB170429 - Dere har ikke mistanke om at det har vært flere involverte som dere ikke har kontroll på ?
VG170428 Deler av slik kritikk er selvfølgelig farget av at man står midt oppi det, men jeg kjenner de involverte og vet at de ikke lyver.
DN170428 - Slike beskyldninger er naturligvis svært alvorlige, og de har vært en belastning for selskapet og alle involverte .
DB170428 Det er et stort selskap med mange involverte , sier Birkelid.
DB170428 - Mange involverte
DA170428 Alle involverte hevdet at avisen var uavhengig.
AP170428 65 personer har vært involverte i undersøkelsene, inkludert havarikommisjonene i Norge, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, samt spesialister fra Airbus og CHC.
AA170428 De involverte kjøretøyene må bli tauet.
DB170427 Antall involverte kort gikk opp med hele 52 prosent sammenlignet med året før.
BT170427 Omstilling svir litt for alle involverte .
VG170426 Og selvsagt er det umulig for utenforstående å felle noen kvalifisert dom over en konflikt kun de involverte kjenner alle sider av.
VG170426 - Videoen har opprørt mange, og belastningen er stor for de involverte , sier Jensen.
DB170426 - Videoen har opprørt mange, og belastningen er stor for de involverte , sier Jensen. 18-åringen er avhørt, men politiet ønsker ikke å si noe om hva han har forklart, men det kan etter det RB forstår, bli et tema om han kjente til jentas alder.
DB170426 Også tre andre involverte tjenestemenn er suspendert.
DB170426 Ifølge rapporten kom politimannen om bord på flyet etter å ha blitt kontaktet på grunn av bråk som involverte to personer som nektet å forlate flyet.
BT170426 - Videoen har opprørt mange, og belastningen er stor for de involverte , sier Jensen. 18-åringen er avhørt, men politiet ønsker ikke å si noe om hva han har forklart, men det kan etter det RB forstår, bli et tema om han kjente til jentens alder.
AP170426 - Videoen har opprørt mange, og belastningen er stor for de involverte , sier Jensen. 18-åringen er avhørt, men politiet ønsker ikke å si noe om hva han har forklart, men det kan etter det RB forstår, bli et tema om han kjente til jentas alder.
AA170426 - Det blir opprettet sak på ulykken og de involverte blir avhørt etter hvert, sier han.
AA170426 - Videoen har opprørt mange, og belastningen er stor for de involverte , sier Jensen. 18-åringen er avhørt, men politiet ønsker ikke å si noe om hva han har forklart, men det kan etter det RB forstår, bli et tema om han kjente til jentas alder. ( ©NTB ) ¶
AA170426 - Det er på det rene at de involverte hadde en konflikt, men det er noe uklart for politiet hva denne besto av.
AA170426 Til Drammens Tidende opplyser politiet at det ikke var passasjerer i noen av de to involverte bilene.
DB170424 - Det som ble formildet er at vedkommende som sa det til politifolka oppga å ha fått vite det fra en av de involverte i narkosaken mot Cappelen, sier Øyen.
DB170424 En sentral del av dokumentasjonen er Facebook-profilene til de involverte rumenerne.
DA170424 Politiadvokat Lars Ole Berge sier til RA at 38-åringen ble pågrepet fredag og at han av hensyn til etterforskningen og de involverte i saken ønsker å si så lite som mulig.
FV170423 Han legger til at politiet har kontaktet foreldrene til de involverte , men at de ikke foretar andre reaksjoner.
DB170423 Det ble på grensen til håndgemeng på banen som involverte flere spillere, men dommer Trond Ivar Døvle klarte å roe gemyttene.
VG170422 Er det nødvendig å skape flere ulike arenaer hvor enda flere involverte skal kjempe for rettigheter i kampen om barna ved samlivsbrudd og i arvespørsmål ?
FV170422 Årsaken til brannen er foreløpig ikke klar, men Jonassen sier politiet har startet etterforskning med avhør av de involverte .
DB170422 Han så ikke kampen, men har snakket med alle involverte parter på dommersida i Kongsvinger, og har også sett stillbilder fra angrepet.
DB170422 Ved 03-tida natt til søndag kan imidlertid politiet opplyse at ingen av de involverte var russ.
DA170422 Straffesituasjon, rødt kort, to overtidsscoringer og en kjempesjanse i løpet av de siste ti minuttene ga alle involverte noe å tenke på etter kampslutt.
DA170422 Den involverte impresarioen la inn en formell klage på gruppa, som ikke fikk være med på resten av et tiår som førte fram til Woodstock, og superstjernestatus for mange av de medvirkende.
AP170422 Saken er en personlig tragedie for alle involverte , slik han ser det, og er selvsagt en stor påkjenning for han.
DB170421 Hun skriver i en e-post at de har startet prosessen med å kontakte de involverte bandene i saken.
DA170421 Bakgrunnen for volden skal ha vært en krangel mellom de involverte .
DB170420 Crewet har over 300 involverte , og vi har rigget siden påskeaften, sier Larsen Borgan, som ikke vil fortelle hvor mye penger som brukes på hva i forkant av konsertene.
AP170420 Avisen mener den gjorde det den kunne for å dempe konsekvensene for de involverte barna.
AP170420 - Den var svært dramatisk for de involverte , men den skadde traktorføreren skal ikke ha fått varige fysiske mén, sier rådgiver Terje Owrehagen i Jernbanetilsynet.
AA170420 - Den var svært dramatisk for de involverte , men den skadde traktorføreren skal ikke ha fått varige fysiske mén, sier rådgiver Terje Owrehagen i Jernbanetilsynet.
VG170419 Mange av de involverte , ikke minst de unge jentene som selger sex, er selv ofre.
SA170419 Planleggings- og utbyggingsprosessen, fra arbeidet med å fjerne 20.000 biler i årsdøgntrafikk ( ÅDT ) fra Domkirkehøyden til offisiell åpning av Torget, gikk over mange år ( 1983 - 2007 ) og involverte hundrevis av mennesker og utallige etater.
DA170419 De to involverte er henholdsvis 20 og 35 år.
AP170419 Hun ser også frem til å møte i konflktrådet, slik at hun kan få skværet opp med de involverte .
DB170418 Riften stammet fra en velt som også involverte Gianluca Brambilla 13 mil unna målgang i Valkenburg.
DB170418 Klubben har også lovet at alle de involverte i banestormingen vil bli identifisert.
DB170418 Det ville være sannsynlig at USA involverte seg, kanskje også Japan, og Kina ville trolig intervenere.
BT170418 I 01-tiden opplyste politiet at alle involverte personer, totalt 13, var gjort rede for.
BT170418 Et viktig anliggende for samarbeidet framover er å formalisere og videreutvikle forskningssamarbeidet mellom de involverte institusjonene.
VG170417 Videre opplyser han at de to involverte kjenner hverandre, og at mannen nå sitter i arresten og vil avhøres i løpet av dagen.
AP170417 Politiet leter ikke etter flere involverte .
AA170417 Politiet leter ikke etter flere involverte .
AA170417 Han vil ikke kommentere alderen på de involverte , men sier det er snakk om unge personer. ( ©NTB ) ¶
VG170416 Blant de involverte er sønnen til en lokal leder, og både han og broren er pågrepet, ifølge avisen.
SA170416 Blant de involverte er sønnen til en lokal leder, og både han og broren er pågrepet, ifølge avisen.
DN170416 Blant de involverte er sønnen til en lokal leder, og både han og broren er pågrepet, ifølge avisen.
DA170416 Blant de involverte er sønnen til en lokal leder, og både han og broren er pågrepet, ifølge avisen.
BT170416 Blant de involverte er sønnen til en lokal leder, og både han og broren er pågrepet, ifølge avisen.
AA170416 Blant de involverte er sønnen til en lokal leder, og både han og broren er pågrepet, ifølge avisen.
AA170416 Blant de involverte er sønnen til en lokal leder, og både han og broren er pågrepet, ifølge avisen ¶ ( ©NTB ) ¶
FV170415 Jourhavende jurist, Cecilie Pedersen Hille, i Agder politidistrikt sier til Fædrelandsvennen at de involverte personene er i 20-årene og at de er bekjente av hverandre.
DB170415 - Han betalte meg mellom 100 og 400 dollar for videoer som involverte unge gutter.
FV170413 Politiet skal nå snakke med de involverte for å få klarhet i hva som har skjedd.
FV170413 Politiet opplyser på Twitter at de fem involverte personene er fra samme familie, bosatt i Rogaland.
FV170413 Det blir sikret blodprøve av begge involverte , skriver politiet på Twitter.
FV170413 - De involverte ble fraktet ut fra ulykkesstedet til fylkesvei 152 ved Jomås, for å bli hentet av ambulanse.
AA170413 Det er med andre ord utfordrende å få delt den nyervervede kunnskapen med kollegaer, slik at den kommer flere enn de involverte lærerne og deres elever til gode.
FV170412 Ingen av de involverte er tidligere kjenninger av politiet.
AA170412 Som følge av rapporten ble samtlige av de 114 involverte sendt hjem, men ingen av dem ble noensinne fengslet.
SA170411 En av de involverte sikkerhetsvaktene skal ha blitt permittert, og flymyndighetene i Chicago har varslet at hendelsen skal granskes, ifølge BBC.
DN170411 17 av de involverte partene skal ha kommet til forlik med SEC, og får bøter - som varierer mellom 2.200 dollar og 3 millioner dollar.
DB170411 Hvordan det står til med psyken til de involverte etter hendelsen er ikke kjent.
DB170410 En av de involverte sikkerhetsvaktene skal ha blitt permittert, og flymyndighetene i Chicago har varslet at hendelsen skal granskes, ifølge BBC.
AP170410 Det er viktig at alle involverte har en felles forståelse av hva problemet er - og at de samarbeider om tiltak.
DA170409 Det er bare å ønske alle involverte god påske.
AA170409 Alle involverte uskadd, ifølge politiet.
SA170408 Politiet utelukker ikke at det kan være flere involverte i attentatet.
DB170408 Utelukker ikke flere involverte
VG170407 Han har i formiddag snakket med de involverte spillerne i FKH.
BT170407 Flere tilbyr husrom, skyss eller gratis mat til pårørende eller involverte .
AP170407 Flere tilbyr husrom, skyss eller gratis mat til pårørende eller involverte .
AA170407 Begge de involverte mennene er kjenninger av politiet og hører til et rusbelastet miljø. ( ©NTB ) ¶ | - Vær på vakt i påsketrafikken ¶
VG170406 Ingen av de involverte avga forklaring til kommisjonen, sier Boakye til VG.
DN170406 Senterpartiet som har 98 ordførere med 22 involverte , kan miste 18 ordførere, som tilsvarer en femdel.
DN170406 Arbeiderpartiet som har 201 ordførere og 39 involverte i sammenslåing, mister også muligens 22, men det utgjør kun hver niende av partiets ordførere.
DB170406 Vi jobber for å forbedre sikkerhet, og jeg skjønner bekymringen til de involverte , men vi har prøvd å redegjøre for hvorfor vi ikke har undersøkt i svaret vi har gitt.
DB170406 Rettsforhandlingene går likevel sin gang, og dagens hovedtema er en hendelse fra februar 2012, der vitner fra Tollvesenet forteller om hvordan Eirik Jensen involverte seg i en spaning de da holdt på med.
DA170406 Det er hva alle involverte ønsker.
AA170406 Hennes inkluderende natur skaper eierskap for alle involverte .
AA170406 Senterpartiet som har 98 ordførere med 22 involverte , kan miste 18 ordførere, som tilsvarer en femdel.
AA170406 Arbeiderpartiet som har 201 ordførere og 39 involverte i sammenslåing, mister også muligens 22, men det utgjør kun hver niende av partiets ordførere.
DB170405 Det er potensielt store konsekvenser for de involverte , sier Rolfsen til Dagbladet.
DA170405 Vi har derfor bedt om at man ser nøye på muligheter for kostnadsreduksjoner, og vi håper på godt samarbeid med alle involverte parter, uttaler Solvik-Olsen i en pressemelding.
DA170404 På sine hjemmesider skriver direktoratet at « flere involverte aktører har bekreftet at skipet er på vei til vraking ».
AA170404 På sine hjemmesider skriver direktoratet at " flere involverte aktører har bekreftet at skipet er på vei til vraking ".
VG170403 Dette er en tragedie for alle involverte , og det viktigste er nå å ivareta de som er direkte berørt.
SA170403 | Start-børsen : - De andre spillerne involverte debutanten for lite ¶
SA170403 Tobias Christensen hadde en fin debut i Start-drakten, men medspillerne involverte ham for lite, mener Fædrelandsvennen.
FV170403 | Start-børsen : - De andre spillerne involverte debutanten for lite ¶
FV170403 Tobias Christensen hadde en fin debut i Start-drakten, men medspillerne involverte ham for lite, mener Fædrelandsvennen.
DB170402 Skadeomfanget på de involverte varierer, fra lettere til hardt skadd, sier Per Nystedt, pressetalsmann ved redningstjenesten, til Aftonbladet.
DB170402 Nå sender han varme tanker til de andre involverte i ulykka.
BT170402 Involverte idrettslag fra kickboksing og bordtennis var frustrert, men sluttet seg til de store planene og bidro aktivt i samarbeidsutvalget for idrett og kultur under myndig ledelse av Per Kragseth.
AP170402 Pressetalsmann Erik Sidenvall i politiet i Jämtland og Härjedalen sa til Aftenposten søndag at de hadde avhørt alle involverte i ulykken som var i stand til å la seg avhøre.
AP170402 Han beskriver ulykken som et traume for alle involverte , også for garvede redningsfolk.
AP170402 - Alle involverte i denne forferdelige ulykken er i sjokk.
DB170401 De to involverte skal ha deltatt på en privat fest i Hamar.
AA170401 De to involverte skal ha deltatt på en privat fest i Hamar.
DB170331 Operasjonslederen opplyser på Twitter at de to involverte er gutter på 13 og 15 år.
DB170331 - De to involverte har blitt kjørt til sykehus.
DA170331 - Jeg ser fram til å vise filmen til involverte i konflikten.
BT170331 Det er også mye takket være engasjerte og involverte mennesker at Brann fikk ryddet opp i styre og ledelse i klubben, som har vært en av hovedårsakene til oppturen de siste to årene.
VG170330 Russlands president Vladimir Putin fikk torsdag spørsmål om hvorvidt Russland involverte seg i det amerikanske presidentvalget.
VG170330 Videre sier Haugdahl at de involverte ikke tilknyttet noe miljø.
VG170330 - De involverte er far og sønn, sier politistasjonssjef Snorre Haugdahl under pressekonferansen torsdag kveld.
DB170330 Kollisjonen, som involverte tolv biler, skjedde mellom Holmen og Slependen, nær Ikea.
DB170330 En klimalov skaper nettopp den forutsigbare rammen som dette forutsetter, fordi loven gir en tydeligere og lengre planleggingshorisont for alle involverte parter.
DB170330 Saken, som senere skulle få omfattende ringvirkninger for de involverte , sendte sjokkbølger gjennom verdenspressen, og fikk metervis med spalteplass i månedene som fulgte.
AA170330 Reinertsen AS og gjeldsnemnda mener dette er den optimale løsningen for alle involverte , uttaler Grimsbu i pressemeldingen.
VG170329 Våre tanker går til familiene og pårørende til alle de involverte , skriver TV-kanalen i en uttalelse.
DB170329 Havarikommisjonen sier til Dagbladet at de erfarer at involverte aktører har tatt læring av denne alvorlige ulykken.
BT170329 Veksten i potensielt publikum gjør voldelig gjengjeldelse mer sannsynlig, skriver de engelske forskerne, fordi skadevirkningene på ryktet og statusen til de involverte også blir større.
AA170329 Disse er en del av det samme miljøet som de to involverte .
AA170329 Begge de involverte var demente og har ikke klart å gjøre rede for hva som egentlig skjedde, skriver NRK.
AA170329 Begge de involverte var demente og har ikke klart å gjøre rede for hva som egentlig skjedde, skriver NRK.
SA170328 Ingen personer kom til skade da to biler var involverte i et trafikkuhell på Løkkeveien i Stavanger tirsdag ettermiddag.
SA170328 Han fikk vite om politiets henleggelse da Aftenbladet tok kontakt tirsdag, og vet ikke ennå hvordan de involverte familiene vil forholde seg til saken.
DA170328 Beklageligvis har dette tatt lang tid da det har vært flere involverte instanser.
AP170328https://www.aftenposten.no/osloby/n-av-ti-norske-ungdommer-har-oppfordret-til-vold-pa-nett--eller-kjenner-noen-som-har-gjort-det-617977b.html Veksten i potensielt publikum gjør voldelig gjengjeldelse mer sannsynlig, skriver de engelske forskerne, fordi skadevirkningene på ryktet og statusen til de involverte også blir større.
AP170328 Veksten i potensielt publikum gjør voldelig gjengjeldelse mer sannsynlig, skriver de engelske forskerne, fordi skadevirkningene på ryktet og statusen til de involverte også blir større.
DB170327 Politiet har likevel verktøy og muligheter for å identifisere de involverte .
BT170327 - Men denne aksjonen viser at vi har våre metoder, til tross for at de involverte gjør sitt ytterste for å skjule virksomheten, sier Bjørge.
AA170327 - Politiet har likevel verktøy og muligheter til å identifisere de involverte .
AP170326 De involverte er naboer ¶
VG170324 « Når likevel politiet mistet kontrollen over narkotikaen, legger Spesialenheten til grunn at dette skyldtes at spaningslagene i felt de første dagene etter overleveringen måtte forholde seg på en slik måte at de ikke avslørte, eller skapte mistanke om politioperasjonen som involverte politiagentene. », skriver Spesialenheten i vedtaket.
BT170324 Alle involverte instanser har med andre ord interesse i å forsvare sin tidligere sakshåndtering.
AP170324 " Når likevel politiet mistet kontrollen over narkotikaen, legger Spesialenheten til grunn at dette skyldtes at spaningslagene i felt de første dagene etter overleveringen måtte forholde seg på en slik måte at de ikke avslørte, eller skapte mistanke om politioperasjonen som involverte politiagentene ", skriver Spesialenheten.
AA170324 De involverte personene var ute av bilen og ble tatt hånd om av helsepersonell på stedet.
AA170324 Nødetatene har rykket ut til stedet, og operasjonssentralen melder at de involverte personene er ute av bilen og tatt hånd om av helsepersonell på stedet.
AA170324 " Når likevel politiet mistet kontrollen over narkotikaen, legger Spesialenheten til grunn at dette skyldtes at spaningslagene i felt de første dagene etter overleveringen måtte forholde seg på en slik måte at de ikke avslørte, eller skapte mistanke om politioperasjonen som involverte politiagentene ", skriver Spesialenheten.
AP170323 Politiet har kontroll på involverte personer og et våpen, melder politiet kl.10.29 på Twitter.
AA170323 - Politiet har kontroll på involverte personer og et våpen, opplyste politiet.
VG170322 Politiet bekrefter at 15-åringen kjente minst én av de mistenkte, og at flere av de involverte kan være mindreårige.
FV170322 Politiets operasjonsleder opplyser til Fædrelandsvennen at ambulansen var på stedet, men at de involverte personene ikke ønsket assistanse. | 100.000 i bot for dårlig salting på E 39 ¶
DB170322 Dette er protokoller og papirer som alle involverte i et anleggsprosjekt skal kunne holde seg oppdatert i til en hver tid om hvem som gjør hva.
DB170322 Flere av de involverte forlagene er deleiere av distributøren Bladcentralen, som har vært Interpress' argeste konkurrent.
BT170322 april 2014 en razzia hos de involverte forlagene.
SA170321 Klokken 17.30 kunne politiet melde at de involverte bilene var tauet bort, og at veien var åpen for fri ferdsel igjen.
SA170321 Politiet melder at de sitter på opplysninger om at de to involverte i knivstikkingen har relasjoner til hverandre.
DB170321 De to involverte kan ha relasjoner til hverandre, men Bøgild ønsker ikke å kommentere dette ytterligere.
DB170321 - En opprivende rettssak vil være en stor belastning for alle berørte og involverte .
DA170321 - En opprivende rettssak vil være en stor belastning for alle berørte og involverte .
BT170321 Det kommunale kriseteamet i Lærdal bistår de involverte .
AA170321 - En opprivende rettssak vil være en stor belastning for alle berørte og involverte .
VG170320 - Det vi har gjort er å be de involverte parter - klubber, dommer og delegater - om en forklaring.
SA170320 Mandag varslet Norges Håndballforbund ( NHF ) at de har bedt de involverte partene om en forklaring i saken.
BT170320 Mandag varslet Norges Håndballforbund ( NHF ) at de har bedt de involverte partene om en forklaring i saken.
AP170320 Mandag varslet Norges Håndballforbund ( NHF ) at de har bedt de involverte partene om en forklaring i saken.
AA170320 Det oppsto trafikale problemer på stedet, og i 14.30-tiden ble de involverte bilene fjernet av bergingsbil.
DB170318 Oppvekstsjef og andre involverte trodde Flesberg kommune lå under landsgjennomsnittet for mobbing, men etter en telefon fra Dagbladet og kontakt med Utdanningsdirektoratet ( Udir ) selv, ble de oppmerksomme på hvordan forholdene egentlig var.
BT170318 De fleste involverte har dessuten egeninteresse i at varselet blir dysset ned og lagt bort.
AA170318 Helse sjekker de involverte nå.
DB170317 Nye varslingsrutiner er utarbeidet og er rutiner som kan dempe belastningen for de involverte og fokusere på sak framfor person.
DA170317 Pengene fra lodd og auksjon går rett til SUS, og hverken Pedersen eller de andre involverte tjener penger på arrangementet - det er ren dugnadsånd.
AA170317 Det er viktig for alle involverte parter å få klarhet i disse forholdene av hensyn til legitimiteten til politiske prosesser og Trondheim kommune, sier Wolden.
AA170317 Det er ikke tvilsomt at de involverte har forskjellig syn på faktum og leseren av notatet må være seg dette bevisst.
DB170316 Og hadde Ontario utstedt grønne obligasjoner som involverte fremtidige investeringer i kjernekraft hadde de havnet i Cicero-kategorien « brun ».
FV170315 FOTO : Arild Sandvik Lange køer på E 18 mellom byen og Varoddbrua etter trafikkulykken med tre involverte biler onsdag ettermiddag midt i rushtrafikken.
FV170315 Vi er heller ikke helt ferdig med avhørene av de involverte , sier Amundsen.
AP170315 Vi er heller ikke helt ferdig med avhørene av de involverte , sier Amundsen.
AA170315 - Alle de involverte skal ha sittet i biler, såvidt vi har tatt rede på til nå, sier Volden.
DB170314 Da droppet folk søkene etter de involverte bilene.
BT170314 - Vi var til stede i barnehagen og orienterte om det vi kunne si, slik at de involverte får informasjon.
AP170314 - Vi var til stede i barnehagen og orienterte om det vi kunne si, slik at de involverte får informasjon.
AA170314 - Vi var til stede og orienterte om det vi kunne si, slik at de involverte får informasjon.
SA170313 De involverte oppsummerer rekordkampen mellom Storhamar Dragons og Sparta Warriors som en « surrealistisk opplevelse.
FV170313 De involverte oppsummerer rekordkampen mellom Storhamar Dragons og Sparta Warriors som en « surrealistisk opplevelse.
AP170313 De har snakket med en rekke av de involverte om hva som skjedde i kulissene og i åpent lende da krisen utviklet seg fra dag til dag og time til time.
AP170313 De involverte oppsummerer rekordkampen mellom Storhamar Dragons og Sparta Warriors som en « surrealistisk opplevelse.
AA170313 - Nå pågår det ransaking etter våpenet og avhør av de involverte .
AA170313 Ambulanse er på stedet og undersøker de involverte , men det skal være snakk om små personskader, sier Olsen.
DA170312 Alle involverte burde være enige om hvordan disse kampanjene skal foregå gjennom dialog og med gode nok tidsfrister til at nødvendige administrative forberedelser kan gjøres, heter det videre i uttalelsen fra Europarådet.
AA170312 Alle involverte burde være enige om hvordan disse kampanjene skal foregå gjennom dialog og med gode nok tidsfrister til at nødvendige administrative forberedelser kan gjøres, heter det videre i uttalelsen fra Europarådet. ( ©NTB ) ¶
AA170312 Flere involverte og politiet opptar forklaring fra partene.
FV170311 FLEKKEFJORD : Slåssing ¶ 02.19 : Slåsskamp i sentrum med flere involverte .
AP170311 Da startet Sergejs familie og venner en mediekampanje og forfølgelse av Diana som har forandret livet til alle de involverte - og kanskje også endret holdningene i Russland.
FV170310 På stedet fikk de kontroll over de involverte partene, og melder at en person har fått et slag i ansiktet.
DB170310 Alle de involverte personene er i slutten av 20-årene eller begynnelsen av 30-årene, og er kjenninger av politiet.
BT170310 - Det er ikke vanlig, men her har det vært nødvendig av hensyn til de involverte partene, sier statsadvokaten. 29-åringens forsvarer, Eirik Nåmdal, ønsker ikke å kommentere dommen.
BT170310 Alle de involverte personene er i slutten av 20-årene eller begynnelsen av 30-årene, og er kjenninger av politiet.
AA170310 Politiet kan ikke bekrefte om gutten ble knivstukket, og fordi de involverte er såpass unge, vil politiet fortsatt være tilbakeholdne med opplysninger.
AA170310 Segberg leder etterforskningen av ulykken, men inntil fredag forelå det ingen konklusjoner fra verken politi, havarikommisjon, arbeidstilsyn, kriminalteknikere eller andre involverte .
AA170310 Alle de involverte personene er i slutten av 20-årene eller begynnelsen av 30-årene, og er kjenninger av politiet. ( ©NTB ) ¶
AA170310 Problemet er imidlertid at de involverte ikke har gjort noe kritikkverdig, og at Adressa jukser for å gi et inntrykk av at noe er galt.
AA170310 Ingen er uenige i at avtalen er lovlig og at de involverte har fulgt etiske og juridiske regler.
AA170310 Adressa har vært grundig i å la de involverte få anledning til å kommentere og imøtegå forhold underveis i arbeidet med artikkelen.
VG170309 På mesterlig - og kjent vis - formidler hun den tragedien drap er for alle involverte .
BT170309 Pinlige greier for alle involverte .
VG170308 Men de involverte skal vurdere om det er noe de skal bruke tid og ressurser på, og har derfor tatt betenkningstid.
AA170308 Årsaken var en eiendomskrangel som involverte foreldrene hennes.
AA170308 De involverte ble sjekket hos legevakt, men ingen ble skadet.
FV170307 - Kommunens beredskapsplan ble iverksatt, og kriseteam ble raskt sendt til barnehagen for å bistå og støtte de involverte .
DB170307 I saken avdekket vi gjennom innsyn i POT-dokumenter og intervjuer med involverte for første gang at KGB og Stasi spilte en sentral rolle i spillet som felte Teigen.
DB170307 I saken avdekket vi gjennom innsyn i POT-dokumenter og intervjuer med involverte , for første gang at KGB og Stasi spilte en sentral rolle i spillet som felte Teigen.
AP170307 - Dette er dypt tragisk, og våre tanker går til avdødes familie og nærmeste, og andre involverte , sier varaordfører Jørgen Kristiansen ( KrF ).
AA170306 Bilbergeren var raskt på plass for å berge de involverte bilene.
DB170305 Felles for de tre spørsmålene er at minst to av dem blir besvart på en måte de involverte helst ikke vil høre.
AA170305 - De involverte blir nå fulgt opp, sier operasjonslederen.
AA170305 - Det er mange involverte i orkester, kor også videre.
VG170304 Politiet ble værende igjen på stedet etter at de to involverte var fraktet bort, for å gjøre undersøkelser og avhøre vitner.
AP170304 Politiet ble værende igjen på stedet etter at de to involverte var fraktet bort, for å gjøre undersøkelser og avhøre vitner.
AA170304 De involverte etatene har også ansatte som jobber med arbeidslivskriminalitet utenfor senteret.
AA170304 Politiet ble værende igjen på stedet etter at de to involverte var fraktet bort, for å gjøre undersøkelser og avhøre vitner.
FV170303 Ingen kom til skade, og de involverte stakk fra stedet da politiet ankom.
DN170303 I kjølvannet av de nye reguleringene meldte kinesiske medier om at tidenes største fotballovergang, som involverte en ikke-navngitt spiller og klubb, gikk i vasken som følge av de nye reguleringene.
DB170303 Politiet opplyste på en pressekonferanse i Verdal torsdag ettermiddag at de to involverte er av afrikansk opprinnelse.
AA170303 De involverte bestilte berging selv, og dro etter det til Orkdal Sjukehus for en sjekk.
AA170303 AMK Nord-Trøndelag ønsker å gå i dialog med de involverte slik at man i fellesskap kan gjennomgå hendelsen og se om det er vurderinger som vi burde ha gjort annerledes, avslutter avdelingsleder Bodil Margretehe Holm.
VG170302 Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendte saken til Statens helsetilsyn i mars i fjor for en vurdering av reaksjoner mot en eller flere av de totalt seks involverte instansene : ¶
AP170302 ), Fredrick ( 18 ), Oscar ( 16 ), Nicolas ( 18 ) og Yasmin ( 17 ) er alle involverte i Vestre Aker Unge Høyre.
AP170302 « Vi har vurdert at samarbeid og kommunikasjon, både med pasienten/familien, med fastlegene og involverte virksomheter, samlet sett ble forsvarlig ivaretatt.
AA170302 Politiet har avhørt de involverte på stedet. | « Forskningsarbeid », kalte mannen det, etter at politiet oppdaget cannabisplantene ¶
VG170301 Drapet på den nord-koranske presidentens halvbror har satt sitt preg på forholdet mellom flere av de involverte statene.
VG170301 Vi er et lite samfunn der alle vet om hverandre, og de to involverte var godt likt begge to.
DB170301 Jeg skal være bevisst på hva som er mine verdier, og prøve så godt jeg kan å hele tiden leve etter dem, sier han, og påpeker at ingen av de involverte i dag har mulighet til å kommentere saken i detalj på grunn av et rettsforlik.
BT170301 Flere av de involverte skal ha hatt synlige skader som blødende neser og kutt i ansiktet.
BT170301 De to involverte skal ifølge lensmannen kjenne hverandre og være fra Balsfjord kommune.
AA170301 Én av de to involverte ble sluppet ut av arresten få timer før slåsskampen.
AA170301 Alle de involverte kom seg ut av bilene.
AA170301 De to involverte skal ifølge lensmannen kjenne hverandre og begge er fra Balsfjord kommune.
VG170228 De to journalistene mener æren må deles på de mange VG-ansatte som har vært involverte i arbeidet.
SA170228 ] Når forfallet er kommet langt, vil også mange i mellomklassen og blant vanlege arbeidarar vere involverte i meir og mindre lysskye transaksjonar, fiktive sjukemeldingar, trygdemisbruk, svart økonomi osv.
AA170228 Resolusjonsforslaget kom i kjølvannet av en felles etterforskning ledet av FN og Organisasjonen for forbud mot bruk av kjemiske våpen ( OPCW ), som slo fast at det syriske regimet har stått bak minst tre angrep som involverte bruk av klorgass.
AA170228 De har i tillegg slått fast at ekstremistgruppen IS har stått bak minst ett angrep som involverte sennepsgass. ( ©NTB ) ¶
AA170228 Ingen av de involverte skal ha blitt skadet.
AA170228 Det var ikke snakk om festing eller bråk, sier Grunnan, som selv både har jobbet og bodd tett på de involverte .
FV170227 Han opplyser videre at de involverte personene ble sendt til legevakt for sjekk.
DB170227 PWC legger til at de er takknemlige for måten de involverte håndterte situasjonen på. pic.twitter.com/oGJkXytnQ2 ¶
DB170227 Det var en uheldig situasjon - mest av alt for de uskyldige familiemedlemmene til de involverte , skrev skuespilleren i en e-post til avisa.
DA170227 - En del av dem var uoversiktlige og utfordrende med mange involverte , spesielt med meget høyt lydnivå, skriking og uvedkommende som legger seg opp i politiets arbeid, skriver Johansen.
BT170227 Norsk Sykepleierforbund er tydelig på dette i alle budsjettprosesser vi er involverte i.
AP170227https://www.aftenposten.no/bil/Disse-bilene-har-flest-feil-9881b.html Dette av hensyn til alle involverte parter, sier rektor på skolen.
AA170227 Vi fryktet at det var flere involverte og en trusselsituasjon.
AA170227 Men det viste seg at det ikke var flere involverte enn vedkommende som falt ut fra andre etasje - sin egen leilighet, sier innsatslederen.
DB170226 De involverte har ifølge politiet « trolig tilknytning » til hverandre.
DB170226 De involverte har ifølge politiet « trolig tilknytning » til hverandre.
AA170226 Det er grunn til å tro at de involverte har en relasjon til hverandre, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB.
AA170226 Alle de involverte er menn.
AA170226 Det er funnet fotspor rundt bilen, som tyder på at de involverte var i stand til å bevege seg etter utforkjøringen.
VG170225 Mens Bjørgen, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen alle har et håp om medalje under VM i Lahti, venter Johaug fremdeles på svar fra de involverte partene i hennes egen dopingsak. 28-åringen er idømt en 13 måneder lang utestengelse fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund som hverken hun eller Antidoping Norge har valgt å anke.
VG170225 Avtalen sikret verftet fra nedleggelse og involverte fem skip fra Hurtigruten, der MS « Spitsbergen » skulle totalrenoveres.
FV170225 Fem involverte
DA170225 Han var så bråmoden da han debuterte, med bandet The Commotions og albumet « Rattlesnakes » : En sånn plate der alt treffer så perfekt, at ingen av de involverte helt klarte å komme over det.
DA170225 Men... det ser i det minste ut som om de involverte bryr seg.
VG170224 Som kjærlighetsbrev flest er « Karenina & I » mest interessant for de to involverte .
SA170224 For arrangøren ( Brækhus' eget selskap ), tv-rettighetshaver ( Viasat ) og de fleste andre involverte , er det gunstig å skape spenning før det smeller i Spektrum rundt klokken 23 fredag.
FV170224 Hun fikk frem sannheten ved det som skjedde og hvordan de involverte opplevde grusomhetene, sier Greengrass til BT.
DN170224 Ikke minst savner utbyggerne en mer løsningsorientert planprosess, der partene tidlig blir enige om målet, hvordan man kommer dit, og at alle involverte aktører bidrar aktivt i samme retning », heter det i meldingen.
DB170224 - Da jeg refererte til plata som en berg- og dalbane, skal jeg innrømme at det også involverte en del festing.
DB170224 Hun fikk frem sannheten ved det som skjedde og hvordan de involverte opplevde grusomhetene, sier Greengrass til BT.
BT170224 Hun fikk frem sannheten ved det som skjedde og hvordan de involverte opplevde grusomhetene, sier Greengrass til BT.
BT170224 For arrangøren ( Brækhus' eget selskap ), tv-rettighetshaver ( Viasat ) og de fleste andre involverte , er det gunstig å skape spenning før det smeller i Spektrum rundt klokken 23 fredag.
AP170224 For arrangøren ( Brækhus' eget selskap ), tv-rettighetshaver ( Viasat ) og de fleste andre involverte , er det gunstig å skape spenning før det smeller i Spektrum rundt klokken 23 fredag.
AP170223 Dette avviser politiet bestemt, og henviser til at de involverte har trent på attentatet.
AP170223 Ifølge Renå bygger kommisjonens fremstilling, analyse og vurderinger tidvis på informasjon « som vi vet i etterkant, men som de involverte ikke kunne vite på det daværende tidspunkt ».
AA170223 Alle involverte var enige om at det var på tide, sier 28-åringen fra Geilo.
VG170222 Vi brukte litt tid på å skjønne hva som hadde skjedd, og deretter fikk vi avpublisert sak og snakket med alle involverte , forklarer hun.
SA170222 Da kreves det at alle involverte er profesjonelle på det de skal gjøre og ikke hisser seg opp over medieoppslag uten at det er god grunn til det.
DB170222 De har nå kontaktet og beklaget overfor alle involverte parter, sier hun.
AP170222 Da kreves det at alle involverte er profesjonelle på det de skal gjøre og ikke hisser seg opp over medieoppslag uten at det er god grunn til det.
AA170222 - Det kan se ut som om de involverte har fått lettere skader.
VG170221 - Hvis det var slik at et dopingfokus fra mediene var en stressfaktor i den perioden, så burde det tvertimot skjerpet rutinene til alle involverte , slik at det ikke ble gjort den feilen som ble begått.
SA170221 - Hvis det var slik at et dopingfokus fra mediene var en stressfaktor i den perioden, så burde det tvertimot skjerpet rutinene til alle involverte , slik at det ikke ble gjort den feilen som ble begått, sa Kaggestad.
FV170221 Han forteller at han kjenner de to involverte som greie folk og aner ikke hva som kan ha skjedd.
DN170221 Tidligere har Esa behandlet saker mot Hurtigruten fra både involverte parter og privatpersoner.
BT170221 - Hvis det var slik at et dopingfokus fra mediene var en stressfaktor i den perioden, så burde det tvertimot skjerpet rutinene til alle involverte , slik at det ikke ble gjort den feilen som ble begått, sa Kaggestad.
AP170221 Hun sier kommisjonen var opptatt av å avklare de involverte tjenestemennenes situasjonsforståelse med hensyn til trusselsituasjonen på øya, politiets planer for aksjonen og hvilke beskjeder som ble gitt om oppmøtested og lignende.
AP170221 - Hvis det var slik at et dopingfokus fra mediene var en stressfaktor i den perioden, så burde det tvertimot skjerpet rutinene til alle involverte , slik at det ikke ble gjort den feilen som ble begått, sa Kaggestad.
AA170221 Politiet melder at de involverte trafikanter er flyttet i en lomme.
DB170220 Det er altså ingen av de involverte partene som har det konkrete ansvaret for han eller hun som har forsvunnet.
BT170220 FØLGER MED : Rektor Olav Lunde Fjelltveit og miljøarbeider Trevor Ambrose snakket i går med noen av de involverte guttene.
AP170220 De involverte nekter for at de har gjort noe galt og sier de vil samarbeide med Økokrim.
AA170220 De involverte nekter for at de har gjort noe galt og sier de vil samarbeide med Økokrim.
SA170219 Straffen kan reduseres eller økes dersom én av de involverte partene anker til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
FV170219 Straffen kan reduseres eller økes dersom én av de involverte partene anker til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
FV170219 Straffen kan reduseres eller økes dersom én av de involverte partene anker til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
BT170219 Straffen kan reduseres eller økes dersom én av de involverte partene anker til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
BT170219 Straffen kan reduseres eller økes dersom én av de involverte partene anker til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170219 Straffen kan reduseres eller økes dersom én av de involverte partene anker til idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AA170219 Et barn fra en lokal skole i nærheten innrømmet å ha kastet plankebiten og navnga fire andre involverte . ( ©NTB ) ¶
AA170219 Alle de seks involverte i saken er opprinnelig fra Midtøsten.
VG170217 De involverte nekter for at de har gjort noe galt.
SA170217 Tre biler har støtt sammen i nordgående retning litt før Solasplitten og de involverte fyller nå ut skademeldinger i veiskulderen.
SA170217 Politiet vet ikke hvor gamle de involverte er, men kan si at den ene var elev på Bryne videregående skule, mens de andre elevene ikke var det.
SA170217 Politiet fikk bare tak i den ene av de involverte , da de andre stakk fra stedet, men politiet er rimelig sikre på hvem de andre er.
DB170217 Gjennom Barentssamarbeidet møtes representanter fra fylkene, men også fra Utenriksdepartementet i de involverte landene regelmessig.
AP170217 De involverte nekter for at de har gjort noe galt.
AA170217 De involverte nekter for at de har gjort noe galt.
VG170216 Den siste hendelsen som etablerte Venezuela som et rent autoritært regime, eller diktatur, involverte ikke López, men gav ham rett i sin analyse.
DB170216 Rapporten om alvorlige forhold i militærbasen kommer frem etter at en av de involverte kvinnene skal ha meldt inn hendelsene.
DB170216 - Alderen på de involverte varierte fra barn i to-, tre-, fireårs alderen og opp til tenårene, heter det i dommen.
AP170216 Etter den påfølgende redningsaksjonen kunne politiet fastslå at samtlige av de involverte var gjort rede for. 22 personer ble brakt til sykehuset i Harstad, en av dem var mannskap på båten som kolliderte.
AA170216 - Alderen på de involverte varierte fra barn i to-, tre-, fireårs alderen og opp til tenårene, heter det i dommen.
AA170216 Etter den påfølgende redningsaksjonen kunne politiet fastslå at samtlige av de involverte var gjort rede for. 22 personer ble brakt til sykehuset i Harstad, en av dem var mannskap på båten som kolliderte.
FV170215 De involverte i ulykken sjekket av lege på stedet, ingen fremstår som skadet.
BT170215 Politiet opplyser at alle de involverte er etnisk norske med tilhørighet i Aust-Agder og at de nå vil foreta sine undersøkelser i Åmli kommune.
AP170215https://www.aftenposten.no/norge/Fredskorpset-Dette-er-a-bruke-u-hjelpsmidler-til-a-utvikle-Norge-615302b.html I 2016 var 60 ulike prosjekter i gang, som involverte 190 partnere. 550 personer var ute på oppdrag. 930 personer var en del av utvekslingen.
AP170215 I 2016 var 60 ulike prosjekter i gang, som involverte 190 partnere. 550 personer var ute på oppdrag. 930 personer var en del av utvekslingen.
AP170215 Politiet opplyser at alle de involverte er etnisk norske med tilhørighet i Aust-Agder og at de nå vil foreta sine undersøkelser i Åmli kommune.
AA170215 Tidligere straffedømt Politiet opplyser at alle de involverte er etnisk norske med tilhørighet i Aust-Agder og at de nå vil foreta sine undersøkelser i Åmli kommune.
DB170214 Sist sommer oppsummerte Dagbladet ( krever innlogging ) hvor det har gått med de involverte i Knutby-dramet 12 år etter.
DB170214 Så fingerte de et tyveri av hasj fra et av Cappelens lagre, for å overvåke hvordan de involverte oppførte seg da.
BT170214 Ingen av de involverte i ulykken har noen tilknytning til huset på bildet.
VG170213 For øvrig var Fred Ball og Cashmere Cat involverte i flere nominerte utgivelser.
VG170213 VG har vært i kontakt med flere av de involverte politiske partiene og departementene som er berørt av lekkasjer i større hackerangrep mot nettjenester.
DB170213 Grenser blir gradvis brutt og handlinger endrer seg, fra å være bekymringsfulle til å bli krenkende eller direkte skadelige for alle involverte .
AA170213 De to involverte personene kom til Krimvakta like etter klokka 21.00 mandag kveld.
AA170213 Vi kan imidlertid røpe at alle involverte kom fra filminnspillingen uten fysiske skader.
DB170212 To uker etter at Frankrike gikk seirende ut av VM-finalen mot Norge i Paris, møttes flere av de involverte på klubbnivå i Montpellier.
BT170212 Fleire involverte . 2 personar bortvist frå sentrum.
DB170211 Politiet har ikke gått ut med etnisiteten til de involverte , ei heller de som er pågrepet.
DB170211 - Men de involverte polititjenestepersonene opplevde det som mellom 20 og 30 stykker.
DB170211 Dette er en virkelighet alle involverte - fra El Chapo via Riksadvokaten til Ola og Kari som velger å piffe opp helgefesten med noe hvitt eller brunt i nese eller munn, er smertelig klar over om han eller hun bare tenker seg litt om.
DB170211 Så mens Beyoncé skred elegant over scenen under framføringen, som selvsagt også involverte å gå ned en trapp, prøvde hun å skjule problemet for den fullsatte salen og de utallige tv-seerne.
VG170210 For hele laget og for alle involverte har dette vært en lidelse, sier Løfshus.
VG170210 Fylkeslegen opprettet tilsynssak mot Sykehuset Levanger og innhentet dokumentasjon fra de involverte i saken.
DB170210 For hele laget, og for alle involverte , har dette vært en lidelse.
DB170210 Det er uklart hvor knivstikkingen skjedde, men de involverte skal ha beveget seg både i en leilighet og i en oppgang i Roveruds gate.
DB170210 Politiet sier de har tatt hensyn til avhør av offeret, de involverte politimennene og sett på overvåkningsbilder.
DA170210 Det er uklart hvor knivstikkingen skjedde, men de involverte skal ha beveget seg både i en leilighet og i en oppgang i Roveruds gate.
AP170210 Det er uklart hvor knivstikkingen skjedde, men de involverte skal ha beveget seg både i en leilighet og i en oppgang i Roveruds gate.
AA170210 Det er uklart hvor knivstikkingen skjedde, men de involverte skal ha beveget seg både i en leilighet og i en oppgang i Roveruds gate.
AP170209 Han råder også komiteen til å innhente edsvorne erklæringer fra alle involverte i utvelgelsesprosessen.
AP170209 Alle involverte bør gripe forslaget om å flytte minnesmerket til Utøya-kaia med begge hender.
AA170209 De involverte ble først behandlet av helsepersonell på stedet.
VG170208 Til VG sier Rekdal at det er en stor belastning for alle involverte at det har gått så lang tid, uten at det er kommet en avklaring.
VG170208 Ifølge politiadvokat ved Oslo politidistrikt, Terje Nedrebø Michelsen, skal også de involverte ha fortalt at det dreide seg om slag med hammer mot hodet : ¶
DN170208 For Grenarderløpets del er en nedre smertegrense 150 løpere dersom det i det hele tatt skal være verdt å sette i gang dugnadsinnsatsen for de involverte arrangørklubbene.
DB170208 Det var flere involverte , og tre personer ble pågrepet.
DB170208 I motsetning til i Russland var disse substansielle og involverte utbetaling av store bestikkelser og smøring som, hvis det ble offentlig kjent, kunne vært potensielt ødeleggende for Trumps valgkamp.
BT170208 Stikkordet fremkaller nok fortsatt brekningsfornemmelser hos alle involverte .
FV170207 Han sier til Fædrelandsvennen at det ikke dreier seg om et våpen, men at situasjonen har fremstått som dramatisk for de involverte .
DB170207 Denne gang hevdet hun også at soldater hadde mistet livet i massakren i Bowling Green og at IS var direkte involvert, og serverte detaljert informasjon om de involverte terroristene som ingen i ettertid har lykkes å bekrefte.
DB170207 Der forteller Spitznogle om flere rystende episoder, som involverte både blotting, trusler og innbruddsforsøk : ¶
DA170207 Anstein Gjengedal ønsker ikke å utdype overfor NRK hva arbeidsoppgavene til Eirik Jensen har vært i prosjektet, av fare for liv og helse til de involverte .
VG170206 De to involverte er begge russiske statsborgere.
SA170206https://www.aftenbladet.no/bil/Nye-Audi-Q5-er-perfekt-for-familien_-men-ikke-for-lommeboken-9735b.html Seter, sikt og generell komfort fikk tommel opp fra alle involverte .
FV170206 Hverken brann eller politi har uttalt seg om tilstanden til noen av de involverte , men etter det Fædrelandsvennen kjenner til skal det ikke være snakk om personskade.
FV170206 Seter, sikt og generell komfort fikk tommel opp fra alle involverte .
BT170206 Seter, sikt og generell komfort fikk tommel opp fra alle involverte .
AP170206 - For bransjen og de involverte selskapene tror jeg sammenslåing og dannelsen av en stor, slagkraftig aktør er det eneste riktige, sier Swedbank-analytiker Stig Erik Kyrkjeeide.
AP170206 Det er ikke overraskende at det til slutt ble en løsning for Farstad som involverte Aker.
AP170206 Seter, sikt og generell komfort fikk tommel opp fra alle involverte .
AA170206 - For bransjen og de involverte selskapene tror jeg sammenslåing og dannelsen av en stor, slagkraftig aktør er det eneste riktige, sier Swedbank-analytiker Stig Erik Kyrkjeeide. ( ©NTB ) ¶
FV170205 De involverte fikk dermed raskt hjelp til å avbryte slåssingen.
DB170205 I går ble det kjent at en føderal dommer i USA har utstedt en landsomfattende midlertidig forføyning mot president Donald Trumps innreiseforbud for personer fra sju land, deriblant Irak, hvor de to involverte terroristene fra Bowling Green kom fra.
AA170205 Det er viktig for USAs politiske liv at alle involverte respekterer maktfordelingsprinsippet, konstaterer han.
AA170204 Da politiet kom dit, hevdet en av de involverte at han hadde blitt skallet i ansiktet, men det skal ikke være snakk om en alvorlig skade, ifølge Metlid.
VG170203 Vi var på stedet i går kveld og undersøkte stasjonsområdet og det involverte toget.
DN170203involverte vi Hagen selv også og eierne en stund før jul.
DB170203 De fire involverte har tilstått at de inngikk en proformaavtale slik at de kunne ha to au pairer samtidig.
DB170203 I går prøvde statsadvokat Alfheim til og med å avskjære dommer Kim Hegers spørsmål om andre involverte .
AP170203 Vi var på stedet i går kveld og undersøkte stasjonsområdet og det involverte toget.
AA170203 Vi vil avhøre begge de involverte i løpet av dagen, sier politiførstebetjent Arve Vagnild i Trøndelag politidistrikt til NTB.
AA170203 Vi var på stedet i går kveld og undersøkte stasjonsområdet og det involverte toget.
AA170203involverte vi Hagen selv også og eierne en stund før jul.
AA170203 - Dette har vært en lei sak for alle involverte .
VG170202 For ett år siden ble den tatt opp i lagmannsretten, men ble så stoppet på grunn av at det ble avspilt telefonopptak i retten som involverte de tiltaltes nærstående.
SA170202 I tillegg forplikter alle de involverte aktørene seg til å bidra med ressurser, utstyr og kompetanse.
FV170202 Jeg ønsker ikke å uttale meg om slike ting før vi har avhørt de involverte , sier Tveit.
FV170202 I tillegg forplikter alle de involverte aktørene seg til å bidra med ressurser, utstyr og kompetanse.
DB170202 En oppklaring av momentene over, med tilhørende tydelige sentrale føringer, tror vi vil gagne alle involverte .
DB170202 Forhandlingene involverte noen få, og de foregikk bak lukkede dører.
BT170202 I tillegg forplikter alle de involverte aktørene seg til å bidra med ressurser, utstyr og kompetanse.
AP170202 Etter at politiet ryddet rusmiljøets tradisjonelle samlested Plata, har de involverte spredt seg til andre steder i byen.
AP170202 I tillegg forplikter alle de involverte aktørene seg til å bidra med ressurser, utstyr og kompetanse.
DB170201 - Den kjærligheten og støtten min mor, far, søstre, forlovede Rachel og alle mine venner og familie har vist meg gjennom en ekstremt traumatisk tid for alle involverte har vært utrolig, og jeg vil takke dem fra bunnen av hjertet mitt for å ha vært der for meg.
DB170201 De involverte ble i Southwark Crown Court i London dømt for korrupsjon, svindel og hvitvasking.
DB170201 - De involverte opprettet et nettverk av forbindelser med selskaper som slet økonomisk.
AP170201 Det fører en mer effektiv straffeprosess, og raskere avklaring for involverte parter.
DB170130 Han hadde ikke nære familieære relasjoner til de involverte , hadde ikke en nærmere yrkesmessig relasjon til disse enn til andre innen miljøet og har ikke noen økonomisk vinning i utgivelsen, sier Thorsby.
BT170130 Ingen av de involverte i ulykken har noen tilknytning til huset på bildet.
SA170128 Stavik sier politiet så langt ikke vet noe om foranledningen for hendelsen og legger til at de involverte så langt har vært lite samarbeidsvillige.
DB170128 Politiet er usikre på bakgrunnen for hendelsen, og de involverte er lite samarbeidsvillige.
DN170127 Den hvite millionbilen sto på utsiden da den tidligere automatinvestoren Ali Ashgar ( 42 ) ble pågrepet hjemme av sivilt politi kvart over syv om morgenen en høstdag i 2014 som en av de involverte i Lime-saken.
DB170127 Politiet ber om tips i saken, og sier én av de tre involverte er en kvinne.
SA170126 I saker som aktualiserer bruk av hastevedtak, kan gjensidig tillit mellom de involverte være problematisk.
SA170126 I saker som aktualiserer bruk av hastevedtak, kan gjensidig tillit mellom de involverte være problematisk.
FV170126 - Ambulansepersonell hadde tatt med seg de involverte før politiet ankom stedet, men det skal ikke være snakk om alvorlig personskade, sier Kleivane til Fædrelandsvennen.
DB170126 Retten mener erklæringen fritar det involverte helsepersonellet for fritak fra taushetsplikten.
DB170126 Det var en uheldig situasjon - mest av alt for de uskyldige familiemedlemmene til de involverte , skrev skuespilleren i en e-post til avisa.
AP170126 - De involverte stakk tilalle kanter da vi dukket opp, men vi klarte å få tak i noen.
DB170125 Seinest i desember saksøkte Vigeland de involverte naboene for 1,5 millioner kroner, fordi han ønsker utgifter knyttet til huskapping og alle advokater refundert.
DN170124 Da minner den de involverte på at de bør konkludere.
BT170124 Nesten 6 prosent av de involverte bryter altså betingelsene.
AP170124 Politiet mener den involverte bilen kjørte den sorte ruten fra skytingen.
BT170123 Politiet har gjennomført avhør med samtlige involverte .
DB170121 Alle de involverte personene i saken er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette.
DB170121 - Etterforskningen går nå ut på å kartlegge de involverte personenes ulike roller, samt å avdekke hvem som satt i bilen og hvem som avfyrte skuddene, og selvfølgelig også motivet bak og årsaken til at det ble skutt mot utestedet.
BT170121 Alle de tre involverte er menn tidlig i 20-årene.
BT170121 - Det er også for tidlig å si noe om foranledningen for det som har skjedd, og hvilken relasjon de involverte har til hverandre.
SA170120 - Jeg er utrolig trist over dagens ulykke, og mine tanker går familien og vennene til den involverte .
BT170120 Det kan være en unødvendig påkjenning for de involverte , sier hun.
BT170120 Det kan være en unødvendig påkjenning for de involverte , sier hun.
AP170120 - Jeg er utrolig trist over dagens ulykke, og mine tanker går familien og vennene til den involverte .
AP170119 - Jeg kjenner Alisa personlig, og kan vanskelig tro at hun har noen interesse av å bli involverte i noe som dette.
AP170119 - Jeg kjenner Alisa personlig, og kan vanskelig tro at hun har noen interesse av å bli involverte i noe som dette.
DN170118 Prosjektet er seriøst for alle involverte .
DB170118 Ofte oppleves behandling i forliksråd som bedre for de involverte familiene.
DB170118 Underkjølt regn i store deler av landet førte til trafikkuhell med mange involverte biler tirsdag.
AP170118 - Saken har flere involverte parter : pasienten, pårørende, sykepleieren, kolleger og arbeidsstedet.
DB170117 I store deler av landet har underkjølt regn ført til trafikkuhell med mange involverte biler tirsdag ettermiddag.
DB170117 I store deler av landet har underkjølt regn ført til trafikkuhell med mange involverte biler tirsdag ettermiddag.
DB170117 I et intervju med The Guardian før nyttår, sa Gatuss at selv om alle involverte ønsker å spille inn flere episoder, er det vanskelig å samkjøre skuespillernes kalendere, og dette er en av grunnene til at det er uklart om det blir flere sesonger.
BT170117 Politiet snakket lenge med de involverte mandag kveld.
BT170117 I alt 92 branner og tilløp involverte skader på kjøretøy og 33 involverte skader på tunnel.
BT170117 I alt 92 branner og tilløp involverte skader på kjøretøy og 33 involverte skader på tunnel.
BT170117 Av 303 branner og tilløp involverte 15 lettere personskader, 13 involverte alvorlige personskader og åtte involverte dødsfall.
BT170117 Av 303 branner og tilløp involverte 15 lettere personskader, 13 involverte alvorlige personskader og åtte involverte dødsfall.
BT170117 Av 303 branner og tilløp involverte 15 lettere personskader, 13 involverte alvorlige personskader og åtte involverte dødsfall.
SA170116 De involverte skal selv ha tatt kontakt med redningsbil.
SA170116 - Det blir fælt for de involverte , men moro for oss på utsiden.
DB170116 Selve kjernen, som en av de involverte formulerte det overfor meg i går.
DB170116 Denne gang har retten bestemt at navn, adresser og enkelthendelser kan være så farlige for de involverte at ingen får følge denne delen av rettsprosessen.
BT170116 Ifølge Sele er de involverte fra ungdomsskolealder og oppover.
BT170116 Vi har krimteknikere på stedet, i tillegg til at vi skal avhøre de involverte , sier operasjonsleder Kim Stokke i Sør-Øst politidistrikt til NTB.
BT170116 - Det blir fælt for de involverte , men moro for oss på utsiden.
AP170116 - Det blir fælt for de involverte , men moro for oss på utsiden.
DN170115 Svært mye av dette vil foregå utendørs, med de involverte eksponert.
BT170113 Ingen av de involverte var identifisert, men han følte seg trolig identifisert.
AP170110 Alle de involverte personene er nå dimitert, og det er stadig ikke meldt om personskade eller ubehag.
DB170109 - De involverte har anmeldt hendelsen til politiet, legger han til.
DB170108 Ifølge politiet er ingen av de involverte bosatt i Oppdal, opplyser politiet.
DB170107 Politiet bekrefter også på Twitter at det var svært glatt i området, og at de involverte pådro seg antatt lettere skader.
BT170106 Det er foreløpig ikke opplyst om andre involverte .
SA170104 Det skal ikke være personskade på noen av de involverte .
DB170101 Det vil bli en veldig vanskelig kamp for alle de involverte lagene.
BT170101 Også her ble de involverte bortvist fra stedet.
BT170101 De involverte sprang i alle retninger da politiet ankom.
FV161225 Nær sagt som vanlig når det er snakk om potensielle overganger er de involverte partene rimelig lite meddelsomme.
BT161225 Nær sagt som vanlig når det er snakk om potensielle overganger er de involverte partene rimelig lite meddelsomme.
FV161221 Investeringen med god gevinst ¶ 55-åringen kan fortelle historien med troverdighet, fordi han involverte seg.
AP161216https://www.aftenposten.no/norge/Slik-loste-politiet-drapsgaten-i-Oslo-etter-14-ar-611343b.html - Det var veldig få involverte som visste hva som var planen, for å si det slik.
AP161215 Etter å ha avhørt de fire involverte , avslutter Tønsberg-politiet etterforskningen og lander på sin konklusjon.
AP161209https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/1000-russiske-utovere-i-dopingskandale-Brukte-salt-og-kaffe-i-urinprovene-227202b.html Rapporten viser at et stort flertall av de involverte skal ha kommet fra sommeridretter.
DA161115 Blant annet ble det foretatt omfattende spaning samt kommunikasjonskontroll ( KK ) og romavlytting ( RA ) mot flere av de involverte .
SA161105 Tidslinjen er med forbehold om at opplysningene som vitner og andre involverte parter har kommet med stemmer.i ¶ ¶
AP161105https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Slik-gikk-det-da-en-svensk-retorikkekspert-analyserte-Johaugs-pressekonferanse-135733b.html Tidslinjen er med forbehold om at opplysningene som vitner og andre involverte parter har kommet med stemmer.
SA161102 Statens vegvesens årlige dybdeanalyse av dødsulykker i veitrafikken viser at dekk- og hjulutrustning på de involverte bilene var en medvirkende årsak i 17 av ulykkene der til sammen 18 personer mistet livet i fjor, ifølge NRK. 117 mennesker døde i trafikken i 2015.
FV161102 Alle involverte må være bevisst på språkbruk.
AP161102https://www.aftenposten.no/bil/Sommerdekk-forer-til-mange-ulykker-om-vinteren-4733b.html Statens vegvesens årlige dybdeanalyse av dødsulykker i veitrafikken viser at dekk- og hjulutrustning på de involverte bilene var en medvirkende årsak i 17 av ulykkene der til sammen 18 personer mistet livet i fjor, ifølge NRK. 117 mennesker døde i trafikken i 2015.
SA161101 Alle involverte må være bevisst på språkbruk.
BT161101 Alle involverte må være bevisst på språkbruk.
AP161101https://www.aftenposten.no/verden/Tyrkias-president-har-gjort-alt-han-kan-for-a-straffe-en-tysk-komiker-Na-har-han-n-sjanse-igjen-607922b.html Hans « schmägedicht » ( hetsdikt, nidvise ) mot den tyrkiske presidenten i vår forårsaket en politisk krise mellom Tyskland og Tyrkia, der også Angela Merkel involverte seg.
AP161101 Alle involverte må være bevisst på språkbruk.
SA161031 Det opplyser arrangementssjef Ove Grubba, som ledet helgens store mesterskap med over 2000 involverte , snaue 400 kamper og en rekke sosiale sammenkomster.
AP161031 Det opplyser arrangementssjef Ove Grubba, som ledet helgens store mesterskap med over 2000 involverte , snaue 400 kamper og en rekke sosiale sammenkomster.
SA161027 Tidslinjen er med forbehold om at opplysningene som vitner og andre involverte parter har kommet med stemmer.i ¶ ¶
SA161027 Tidslinjen er med forbehold om at opplysningene som vitner og andre involverte parter har kommet med stemmer.i ¶
FV161027 Tidslinjen er med forbehold om at opplysningene som vitner og andre involverte parter har kommet med stemmer.
FV161027 Tidslinjen er med forbehold om at opplysningene som vitner og andre involverte parter har kommet med stemmer.
BT161027 Tidslinjen er med forbehold om at opplysningene som vitner og andre involverte parter har kommet med stemmer.
BT161027 Tidslinjen er med forbehold om at opplysningene som vitner og andre involverte parter har kommet med stemmer.
AP161027 Tidslinjen er med forbehold om at opplysningene som vitner og andre involverte parter har kommet med stemmer.
FV161019 Tidslinjen er med forbehold om at opplysningene som vitner og andre involverte parter har kommet med stemmer.
SA161007https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Her-ligger-Premier-League-spilleren-skadet-Sekunder-senere-starter-flukten-fra-politiet-23155b.html For den absurde episoden som involverte Everton-spiller Enner Valencia, en skade og politiet, tok kaka.
SA161007 For den absurde episoden som involverte Everton-spiller Enner Valencia, en skade og politiet, tok kaka.
FV161007 For den absurde episoden som involverte Everton-spiller Enner Valencia, en skade og politiet, tok kaka.
BT161007 For den absurde episoden som involverte Everton-spiller Enner Valencia, en skade og politiet, tok kaka.
AP161007https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-ligger-Premier-League-spilleren-skadet-Sekunder-senere-starter-flukten-fra-politiet-23155b.html For den absurde episoden som involverte Everton-spiller Enner Valencia, en skade og politiet, tok kaka.
AP161007 For den absurde episoden som involverte Everton-spiller Enner Valencia, en skade og politiet, tok kaka.
AP160930https://www.aftenposten.no/bil/--Minst-100000-vil-ha-problemer-med-bussbeltene-i-Norge-334b.html Har man vunnet anbud på en transportetappe, så regner man med at det er i overensstemmelse med trygg trafikkopplevelse med samtlige involverte , sier hun.
SA160920https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Roger-Finjord-ferdig-som-landslagssjef---Spillerne-har-ikke-vart-fornoyde-3312b.html Dette ansvaret ligger hos oss spillere og trenerteam, og avgjørelsen som er tatt, er tatt på bakgrunn av interne dialoger med de involverte parter, sier de, og sier at fokus nå blir mot EM i Nederland neste år.
BT160920https://www.bt.no/100Sport/fotball/Roger-Finjord-ferdig-som-landslagssjef---Spillerne-har-ikke-vart-fornoyde-3312b.html Dette ansvaret ligger hos oss spillere og trenerteam, og avgjørelsen som er tatt, er tatt på bakgrunn av interne dialoger med de involverte parter, sier de, og sier at fokus nå blir mot EM i Nederland neste år.
AP160920https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Roger-Finjord-ferdig-som-landslagssjef---Spillerne-har-ikke-vart-fornoyde-3312b.html Dette ansvaret ligger hos oss spillere og trenerteam, og avgjørelsen som er tatt, er tatt på bakgrunn av interne dialoger med de involverte parter, sier de, og sier at fokus nå blir mot EM i Nederland neste år.
FV160914 Arkitekt, leverandører av byggematerialer og håndplukket byggmester fra Mesterhus ble koblet på, sammen med prosjektledelse fra SINTEF.De involverte partnerne planla huset i detalj sammen, og møttes på byggeplassen annenhver torsdag.
BT160914https://www.bt.no/bolig/Pusset-opp-60-tallshus-Totalrenoverte-og-fikk-mer-lys_-lavere-stromregning-og-fasjonabel-utsikt-267b.html Arkitekt, leverandører av byggematerialer og håndplukket byggmester fra Mesterhus ble koblet på, sammen med prosjektledelse fra SINTEF.De involverte partnerne planla huset i detalj sammen, og møttes på byggeplassen annenhver torsdag.
VG160812 - Hurtigruten ser svært alvorlig på saken og de involverte er midlertidig suspendert, forteller kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten, til VG.
AP160803https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Slik-jobber-Norway-Cup-ledelsen-for-a-holde-Ekebergsletta-trygg-868b.html Samtidig samarbeider de med Idrettens helsesenter for å ivareta de involverte partene.
SA160727 Når adressa.no ringer Grøtte på telefon vel 20 minutter etter løpsslutt har hesteeieren allerede rukket å ringe de andre involverte .
AP160727 Når adressa.no ringer Grøtte på telefon vel 20 minutter etter løpsslutt har hesteeieren allerede rukket å ringe de andre involverte .
AP160629https://www.aftenposten.no/osloby/Kommunen-snur-Bla-far-fortsatt-skjenke-alkohol---inntil-videre-585564b.html Styreleder i Blå, Kristine Pettersen, hasteinnkalte alle involverte på utestedet for å finne en løsning onsdag morgen.
AP160629https://www.aftenposten.no/osloby/Bla-far-ikke-fornyet-skjenkebevilling---ma-stenge-pa-fredag-585519b.html Styreleder i Blå, Kristine Pettersen, hasteinnkalte alle involverte på utestedet for å finne en løsning onsdag morgen.
AP160629 Styreleder i Blå, Kristine Pettersen, hasteinnkalte alle involverte på utestedet for å finne en løsning onsdag morgen.
AP160614 Metlid opplyser at de involverte ikke er kjent av politiet fra før.
SA160613 Ifølge Telegraph er den mest brukte taktikken i slike tilfeller å forsøke å kommunisere med de involverte og eventuelt foreta arrestasjoner uten bruk av hjelpemidler.
AP160613 Ifølge Telegraph er den mest brukte taktikken i slike tilfeller å forsøke å kommunisere med de involverte og eventuelt foreta arrestasjoner uten bruk av hjelpemidler.
SA160612 Hva slags straff de involverte får og om det vil få noen sportslige konsekvenser for Russland, får vi kanskje vite allerede i dag.
AP160612 Hva slags straff de involverte får og om det vil få noen sportslige konsekvenser for Russland, får vi kanskje vite allerede i dag.
AP160525https://www.aftenposten.no/reise/Se-Voringsfossen-pa-en-helt-ny-mate-8552b.html Nå håper Statens vegvesen og de andre involverte i arbeidet at sikringene vil bidra til at det blir tryggere å ferdes i området også.
SA160513 De involverte skal ha funnet en måte å få tilgang til prøveglassene og bytte ut prøvene uten at dette ble oppdaget.
AP160513 De involverte skal ha funnet en måte å få tilgang til prøveglassene og bytte ut prøvene uten at dette ble oppdaget.
SA160512 De involverte skal ha funnet en måte å få tilgang til prøveglassene og bytte ut prøvene uten at dette ble oppdaget.
AP160512https://www.aftenposten.no/osloby/700-takker-ja-til-Westerdals-forlik-68347b.html - Vi er tilfreds med at så mange ønsker å avslutte denne saken nå, noe vi tror er en fordel for alle involverte , skriver rektor Tine Widerøe ved Westerdals.
AP160512 De involverte skal ha funnet en måte å få tilgang til prøveglassene og bytte ut prøvene uten at dette ble oppdaget.
BT160503 - Det er ekstremt viktig at alle involverte bidrar til en innsats som kan reversere denne trenden, og gjenskape suksessen fra tidligere år, sier Clemens Klinke, styremedlem og sjef for trafikkavdelingen i Dekra, i en pressemelding.
AP160429 Man satte umiddelbart i gang en større aksjon, som også involverte hundepatruljer og helikopter.
SA160428 Tre involverte
AP160428 Tre involverte
BT160420 Det er vanskelig å forestille seg hvor vondt dette må være for de involverte barna og deres foreldre.
BT160420 Først må jeg bare si at jeg tenker på de involverte barna i de nye overgrepstilfellene i Bergen.
AP160417 For bedrifter blir det langt enklere å holde orden på distribusjon og frakt, forutsatt at leverandører og andre involverte aktører bruker den samme teknologien.
FV160413 De tre yngre søsknene holder også på med ulike idretter, og begge foreldre er sterkt involverte .
AP160406 Det interessante da er om de involverte har innberettet det de skal til skatteetaten, sier Nordeng.
SA160201 | Sportssjefen etter kritikken : - De involverte var oppriktig lei seg ¶
SA160201 - De involverte var oppriktig lei seg for at de måtte dra.
AP160201 | Sportssjefen etter kritikken : - De involverte var oppriktig lei seg ¶
AP160201 - De involverte var oppriktig lei seg for at de måtte dra.
DA160131 Flertallet ser fram til at det senest i neste melding til Stortinget redegjøres nærmere for hvilke konsekvenser krigen i Jemen har for norsk eksport til de involverte landene, skriver komiteen.
BT160127 Kan vi skape dette, som så tydelig ikke fungerer etter noen av de involverte sitt ønske, helt på nytt og på en måte som svarer til forventningene ?
SA160125 Han mener noen som ser objektivt på det kan avgjøre om det var forsvarlig eller ikke, for løpere, arrangører, TV-produsenter og andre involverte har egne interesser alle.
FV160125 Han mener noen som ser objektivt på det kan avgjøre om det var forsvarlig eller ikke, for løpere, arrangører, TV-produsenter og andre involverte har egne interesser alle.
BT160125 Han mener noen som ser objektivt på det kan avgjøre om det var forsvarlig eller ikke, for løpere, arrangører, TV-produsenter og andre involverte har egne interesser alle.
AP160125 Han mener noen som ser objektivt på det kan avgjøre om det var forsvarlig eller ikke, for løpere, arrangører, TV-produsenter og andre involverte har egne interesser alle.
AP160121https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/Michael-Fassbender-pa-Oslo-trikken-som-Harry-Hole-11896b.html Kommunen har bistått i å skaffe parkeringsplasser i sentrum, og hjelp til å huse involverte til rabatterte hotellpriser.
AP160121 Kommunen har bistått i å skaffe parkeringsplasser i sentrum, og hjelp til å huse involverte til rabatterte hotellpriser.
DA160119 Det er trist for alle involverte parter at bygget brant.
AP160104 - Når en tragisk hendelse skjer, vil alle involverte spørre seg om de kunne gjort mer.
AP160104> - Når en tragisk hendelse skjer, vil alle involverte spørre seg om de kunne gjort mer.