AP171017https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/yL4g2/--Flere-generasjoner-ma-involveres--Halima-El-Abassi | Flere generasjoner må involveres Halima El Abassi ¶
DB171012 Serien følger den prostituerte Candy, spilt av Maggie Gyllenhaal, og to tvillingbrødre, begge spilt av James Franco, som fungerer som dekke for mafiaen og som involveres i sexindustrien.
VG171011 Hele Oslosamfunnet må involveres , inkludert foreldre, skole, ungdomsarbeidere og de folkevalgte.
DB171011 Barnevernet involveres først etter at problemene har oppstått.
VG171010 Det ser ut som han tar inn hele banen i et blikk hver gang han involveres i spillet.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/2LnkB/Fjerner-statlig-stotte-til-Islamsk-Rad-Norge - Regjeringen ønsker mer religionsdialog og vil heller at pengene går til støtte til dialogprosjekter, som vi ser gode eksempler på rundt omkring i landet, slik at flere involveres i dette viktige arbeidet, uttaler Hofstad Helleland.
VG171004 - Noen peker på at skoler med lave inntakskrav opplever en opphoping av de elevene som involveres i volds- og trusselsaker ?
VG171004 - Det er grunn til å tro at det er skoler der inntakskravene er lavest som tiltrekker seg elever som involveres i denne typen hendelser, sier Wilmann til VG.
NL171004 For at frivillige skal kunne være en ressurs, må de involveres meningsfullt i beslutningstaking, planlegging og utforming av tjenestene de forventes å bidra til.
DB171002 Med 4DX involveres hele kroppen Dagbladet Pluss ¶
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Dette-Ranheim-laget-skal-ikke-tenke-pa-resultat-i-kampene-3744b.html På laget hans involveres spillerne når mål skal settes for laget og hver enkelt spiller.
DB170928 FN, naboland og stormaktene må også involveres .
DA170923 Han mener at det i slike situasjoner bør involveres spesialister.
DB170921 Han mener elever bør involveres i utformingen av nasjonale prøver.
NL170919 Fiskerinæringen må involveres
DB170919 Ved uenighet om tolking av analyseresultater mellom WADA-ansatte og idrettsutøverens fageksperter må uavhengige fageksperter involveres i saken.
DA170918 Det er alltid viktig at for eksempel skole involveres når det er snakk om så alvorlige trusler, sier Bjørnebekk til Dagsavisen Fremtiden.
DB170914 - For Nord-Trøndelag Ap er det viktig at også grasrota i partiet involveres i evalueringsarbeidet.
VG170913 I et slikt arbeid er det helt nødvendig at bedriftene, fagbevegelsen og representanter fra industrien involveres for å finne gode løsninger på dagens og framtidens deponibehov, skriver Aasland i en epost.
DB170901 I planene som foreligger for det norske budet ligger en åpning i Stavanger inne, samtidig som Oslo skal involveres mot slutten av oppholdet.
DB170830 To tvillingbrødre, begge spilt av James Franco, fungerer som dekke for mafiaen og involveres i sexindustrien.
DB170822 Det må skapes arbeidsplasser, landene må involveres i verdenshandelen, klimagassutslippene må kuttes, kapitalflukt stanses, konflikter må forebygges.
AP170818https://www.aftenposten.no/verden/i/ldAPM/Ledende-dyreverner-funnet-skutt-og-drept-i-Tanzania - Wayne Lotter var overbevist om at lokalsamfunnene måtte involveres i kampen for å bevare dyrelivet.
AA170818 - Wayne Lotter var overbevist om at lokalsamfunnene måtte involveres i kampen for å bevare dyrelivet.
AA170809 Særlig når de ansatte involveres i utvelgelsen.
DB170720 Skulle han bli løslatt, har han heller « ingen interesse av å involveres med pressen ».
SA170717 Mot Belgia torsdag vil han se mye mer variasjon i spillet, og en midtbane som involveres mye mer.
FV170717https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norge-skjermer-sine-storste-stjerner-etter-fiaskoen--far-kritikk-av-tidligere-landslagsprofiler-238893b.html Mot Belgia torsdag vil han se mye mer variasjon i spillet, og en midtbane som involveres mye mer.
BT170717https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norge-skjermer-sine-storste-stjerner-etter-fiaskoen--far-kritikk-av-tidligere-landslagsprofiler-238893b.html Mot Belgia torsdag vil han se mye mer variasjon i spillet, og en midtbane som involveres mye mer.
AP170717https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norge-skjermer-sine-storste-stjerner-etter-fiaskoen--far-kritikk-av-tidligere-landslagsprofiler-238893b.html Mot Belgia torsdag vil han se mye mer variasjon i spillet, og en midtbane som involveres mye mer.
DA170707 - Dakotarørledningen avdekket svakheter ved måten urfolk involveres og konsulteres i USA, sier Georgsen.
DB170622 Videre vurderes det om familien kan fortsette å bo sammen, og om politi eller andre skal involveres .
AA170621 Hussaini legger til at det har vært en forutsetning fra AUFs side at naboene skulle involveres i prosessen.
AA170621 Hussaini legger til at det har vært en forutsetning fra AUFs side at naboene skulle involveres i prosessen.
AA170619 Tallene omfatter dødsfall som blir registrert ved norske utenriksstasjoner, men det er ikke alltid de involveres ved dødsfall, så tallene kan være høyere.
AA170619 Tallene omfatter dødsfall som blir registrert ved norske utenriksstasjoner, men det er ikke alltid de involveres ved dødsfall, så tallene kan være høyere.
VG170611 Konsulentselskapet kritiserer beslutningen fordi de mener det gir Salström-Leyh en personlig særinteresse - og fordi kona kan involveres i kontroll i transaksjoner han har interesser i.
SA170608 Disse aktørene må involveres for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
DB170528 Barna skal involveres før kommunene setter inn tiltak, sier Horne og legger til : ¶
BT170518 I TRÅD MED BYSTYRET : Foreldre og elever skal involveres mer aktivt i den videre prosessen.
BT170518 Brukergruppen skal derfor involveres mer aktivt i den videre prosessen.
FV170511 Her involveres ungdommer i et unikt prosjekt som krever imponerende planlegging og utførelse ( KUTT fra avisens side ).
SA170427 Statoils konserngranskingsgruppe involveres i få hydrokarbonlekkasjer med storulykkespotensial.
SA170427 Denne gruppen, som gjør grundige og gode granskinger, involveres kun i 1 - 2 gasslekkasjer hvert år, bl.a. både lekkasjen på Mongstad og på Statfjord A i oktober 2016.
VG170420 Vi må sette oss inn i saken og her må styret involveres , sier daglig leder Espen Engebretsen.
DB170420 Cappelens forsvarer Benedict de Vibe sier til Dagbladet at Cappelen synes det er greit at de tre involveres i rettssaken.
AA170407 Komiteen ber også om at religiøse ledere og ulike trossamfunn skal involveres i opplæring og informasjon om vold og overgrep.
AP170406 KrF, Høyre og Frp vil at religiøse ledere og ulike trossamfunn skal involveres i opplæring og informasjon om vold og overgrep, og ber Regjeringen legge til rette for det.
FV170405 Deretter følger høring, hvor fylkeskommunene og de største bykommunene involveres .
AP170405 Deretter følger høring, hvor fylkeskommunene og de største bykommunene involveres .
AP170403 Helsepersonell skal først og fremst ha fokus på pasientbehandling, og ikke at de, satt på spissen, må involveres tungt i arbeid knyttet til utvikling og vedlikehold av kliniske ordlister.
SA170330 For å få til dette må familiene involveres , for eksempel ved bruk av familieråd.
VG170324 Hetland involveres
SA170314 Familien skal involveres , ikke utføre alt arbeidet.
DN170311 Kinesiske myndigheter har bestemt at 300 millioner kinesere skal involveres i vintersport i forkant av Vinter-OL i Beijing i 2022.
AA170310 - Vi mener det er uheldig at våre tjenester og våre ansatte intetanende involveres i ulovlig virksomhet, og har støttet at det iverksettes tiltak som hindrer dette.
AA170310 ( ©NTB ) ¶ | - Uheldig at våre ansatte involveres i ulovlig virksomhet ¶
DA170305 - Det er alltid viktig å inkludere barna, for turgleden blir alltid større når de involveres , sier Byberg mens hun deler ut pølser i brød til de oppmøtte.
SA170303 Barn skal involveres , og foreldre og barn skal i fellesskap blir enige om hvem som gjør hva.
FV170303 Barn skal involveres , og foreldre og barn skal i fellesskap blir enige om hvem som gjør hva.
BT170303 Barn skal involveres , og foreldre og barn skal i fellesskap blir enige om hvem som gjør hva.
AP170303 Barn skal involveres , og foreldre og barn skal i fellesskap blir enige om hvem som gjør hva.
VG170302 * Deretter følger høring, hvor fylkeskommunene og de største bykommunene involveres .
VG170228 * Deretter følger høring, hvor fylkeskommunene og de største bykommunene involveres .
VG170228 * Deretter følger høring, hvor fylkeskommunene og de største bykommunene involveres .
VG170228 * Deretter følger høring, hvor fylkeskommunene og de største bykommunene involveres .
BT170217 Like urovekkende er det at foreldre og elever involveres for lite i skolenes psykososiale miljø.
AA170216 Foreldre må involveres mye mer, og de må få kunnskap nok til å gjøre jobben best mulig.
DA170210 Fortsatt er det usikkert i hvilken stor grad dronning Elizabeth vil involveres i besøket.
DB170207 Flere forskere har argumentert for at ulvekonflikter reduseres når lokale interessehavere involveres i forvaltningen.
AA170207 Høyres Ingrid Skjøtskift mener naboer på Øya må involveres bedre i arbeidet med detaljreguleringen for Trondheim Spektrum.
DB170201 Som en del av arbeidstreningen, mener Venstre at asylmottak i større grad må legge til rette for at beboerne involveres i driften av mottaket.
DN170130 Men hvordan skylden skal fordeles dersom den førerløses datamaskin velger å kollidere med en annen fremfor å treffe et barn eller involveres i andre ulykker er et problem.
AP170110 Navarsete ønsker at Stortinget involveres bedre før det tas en beslutning om militært engasjement.
AP160930https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-Ranheim-laget-skal-ikke-tenke-pa-resultat-i-kampene-3744b.html På laget hans involveres spillerne når mål skal settes for laget og hver enkelt spiller.
AP160510 ) « på ingen måte eller på noe tidspunkt skal involveres i TkØs forskning, hverken i søknadsprosesser, datainnsamling, utøvelse av forskning eller andre forhold som grenser mot FoU ».