DA171201 Jeg tror likevel at på tross av forventet økning i etterspørsel vil vi se at det tar tid før sysselsetting og investeringer følger på for å møte etterspørselsveksten, sier Fresvik.
VG170906 Tidligere i år avslørte Dagbladet at Støre hadde investeringer i et boligprosjekt i Oslo.
VG170906 En topp-politiker som selv har funnet frem til det han mener er en god etisk profil for en statsministers investeringer , bør vel følge den så fort som mulig.
VG170906 BRYSOM RIKDOM : Jonas Gahr Støre ( Ap ) må nok en gang forsvare sine investeringer
VG170906 Forrige uke avslørte Dagens Næringsliv at Støre har investert i et fond hos investeringsselskapet Egerton Capital, som ikke følger de samme retningslinjene for etiske investeringer som myndighetene stiller til forvaltningen av Norges oljeformue.
DN170906 Gustav Magnar Witzøe ( 24 ) har gjort flere investeringer i år.
DN170906 Da varslet han at han har planer om flere investeringer i teknologiske oppstartselskaper.
DN170906 Hermanrud ønsker i dag ikke å kommentere om han faktisk inngikk et slikt veddemål, siden dette er private investeringer .
DN170906 Private equity er investeringer i selskaper som ikke er notert på børs.
DB170906 Ideen er at hvis du gir de rikeste skattekutt, vil det risle nedover samfunnet og skape investeringer og arbeidsplasser.
DA170906 - Det kreves en del investeringer i forbindelse med parkeringen til denne første kampen.
DA170906 Investeringer
AA170906 Jeg ser gjerne at vi finner måter å beskatte de ekstremt rike, men det må ikke gå utover nyskaping og investeringer .
NL170905 Kanadiske fiskeriøkonomer har fortalt meg at kvotesystemer er nødvendig for å begrense redernes investeringer til det som må til for å få opp det tildelte kvantumet.
DN170905 Og med de nødvendige tre ekstra konsesjonene til den første havfarmen og åtte konsesjoner til havfarm nummer to, er det klart for investeringer på rundt 2,5 milliarder kroner.
DN170905 - På 20 års sikt er store investeringer i ny oljeleting veldig farlig.
DN170905 Utviklingen oppmuntrer oss til å fortsette endringsarbeidet vårt for å møte en global konkurranse, en volatil omverden og skape rom for nødvendige fremtidige investeringer i virksomheten, skriver konsernsjef Rickard Gustafson i en kommentar til tallene.
DB170905 Det gjør på den andre siden at vi skattlegger inntekt fra arbeid og investeringer høyere enn vi ellers ville gjort.
DA170905 Det Nord-Korea trenger nå er investeringer og handel, ikke fysisk konfrontasjon, mener forskeren.
AP170905 Utviklingen oppmuntrer oss til å fortsette endringsarbeidet vårt for å møte en global konkurranse, en volatil omverden og skape rom for nødvendige fremtidige investeringer i virksomheten, skriver Gustafson.
AA170905 Utviklingen oppmuntrer oss til å fortsette endringsarbeidet vårt for å møte en global konkurranse, en volatil omverden og skape rom for nødvendige fremtidige investeringer i virksomheten, skriver konsernsjef Rickard Gustafson i en kommentar til tallene.
AA170905 - Mange av flyene vi har i dag, skal fases ut i løpet av de neste årene, så her trengs det store investeringer , sier han.
DN170904 Statoil kutter investeringer i Johan Sverdrup-feltet med fem milliarder kroner.
DA170904 Siden planen for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet ble godkjent av norske myndigheter, har planlagte investeringer for første faste blitt redusert med mer enn 30 milliarder kroner.
DA170904 Jeg mener det er forskjell på private eiere som legitimt skal maksimere investeringene sine, og en stat som skal sikre profesjonelt eierskap og gode investeringer og avkastning, men også har mer langsiktige mål.
AP170904 Siden planen for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet ble godkjent av norske myndigheter, har planlagte investeringer for første faste blitt redusert med mer enn 30 milliarder kroner.
AA170904 Siden planen for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet ble godkjent av norske myndigheter, har planlagte investeringer for første faste blitt redusert med mer enn 30 milliarder kroner.
DN170903 Gjennom en årrekke med lån og mislykkede investeringer skal Steen ha blitt bedratt for minst 25 millioner kroner, ifølge Økokrim.
DN170903 Tvert imot vektlegger det bærekraft som et kriterium i sine investeringer , men tar hensyn til det etter eget skjønn.
DA170903 Vi har sølt bort mange milliarder på Mongstad og statlige investeringer i CCS ( karbonfangst- og lagring, journ.anm. ) og gasskraftverk, samtidig som vi nærmest er allergiske mot å investere i skogbruk treforedling.
DA170903 Støtteordninger for statlige investeringer , ikke minst.
NL170902 Ifølge Finansdepartementets reglement skal det gjennomføres en konseptvalgsutredning ( KVU ) ved store statlige investeringer , før Stortingsvedtak.
DB170902 - Vi mener det å benytte totalrentabilitet som lønnsomhetsmål i barnevernet og sammenlikne med andre næringer som olje- og gass, slik rapporten gjør, ikke gir så stor mening fordi barnevernsvirksomhet i motsetning til investeringstunge sektorer som olje- og gass verken har store investeringer eller stor gjeld.
DB170902 Dette er bildet som danner seg : Investeringer med tvilsomme nytteverdier, enorme kostnadsoverskridelser og lokale myndigheter som i ettertid trenger finansiell nødhjelp fra den føderale regjeringen.
DB170902 62.5 milliarder kroner til investeringer i infrastruktur som, i tillegg til sportsanleggene, skulle sikre en olympisk « legacy » eller varig positiv arv for byens innbyggere.
VG170901 Vi har lagt ned tidenes idrettsplan med investeringer på over fire milliarder.
VG170901 - Investeringer på over fire milliarder ¶
VG170901 Men kan staten i stor nok grad sette ned foten for urimelige investeringer ?
VG170901 I flere år har de advart mot at investeringer kan bli ulønnsomme på grunn av klima.
VG170901 Før miljø ble et tema, påpekte Petroleumsskatteutvalget ( 2000 ) at skattesystemet ga investeringer som ellers ville vært ulønnsomme.
VG170901 Ikke nødvendigvis bare fordi de er opptatt av klima, men fordi de er opptatt av risikoen knyttet til fremtidige fossile investeringer .
NL170901 Man fyller de verste hullene etter mange års underfinansiering og bekrefter tunge investeringer som det lenge har vært politisk enighet om, men utelater tiltak for å sikre nasjonens territorielle sikkerhet.
DN170901 Vi vet at konvensjonelle investeringer har fått lide siden 2013/2014 og at skiferolje går med tap.
DN170901 Det er god tilflyt av konvensjonelle prosjekter på historiske investeringer frem til 2018, men så tørker det skikkelig opp etterpå.
DN170901 Det har ikke manglet på spekulasjoner rundt kinesiske investeringer i oljeservicesektoren i oljekrisen.
DB170901 Støre bør dessuten gi full informasjon om sine investeringer .
DB170901 Det gjelder Støres privatøkonomi, investeringer og formue.
DA170901 - Jeg la inn et smilefjes, men det har altså vært snakk om at Trump ikke vil gi slipp på styringen over sine store investeringer .
AA170901 Skattefordelen du får ved å flytte over dine aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond til en aksjesparekonto er en gavepakke til alle med gevinst på sine investeringer , mener privatøkonom.
VG170831 Det gjør at investeringer settes på vent, arbeidsplassene kommer ikke og ledig kapasitet i leverandørindustrien blir ikke tatt i bruk.
DN170831 Vi har vist før at vi er villig til å gjøre finansielle investeringer i tillegg til å operere våre egne eiendeler », sa Borr-sjef Simon Johnson ifølge TDN Finans på en presentasjon onsdag.
DN170831 Han viser til nye beregninger fra departementet og slår fast at statlige bevilgninger som andel av nye investeringer i 2017 utgjør 70 prosent.
DN170831 Kontantstrømmen var imidlertid negativ i kvartalet, delvis grunnet ytterligere investeringer i spillet Conan Exiles.
DB170831 Han viser til nye beregninger fra departementet og slår fast at statlige bevilgninger som andel av nye investeringer i 2017 utgjør 70 prosent.
DA170831 Så er spørsmålet om politikerne virkelig ønsker en framtidig barnehagesektor som blir styrt av en håndfull store barnehageaktører, som tilfeldigvis har gjort noen lure investeringer i sektoren, og der profesjonen blir redusert til marionetter ?
DA170831 Barnehagedrift handler ikke om å produsere en vare, det handler om å investere i framtida gjennom å gi barna et trygt, utviklende og godt barnehagetilbud, der pengene som er ment til personaltetthet, vikarer, kompetanseheving, leker, vedlikehold, framtidige investeringer , mat, renhold, og andre driftsposter, faktisk blir værende i barnehagen.
AP170831 I en artikkel i Dagens Næringsliv torsdag framgår det at Ap-lederens investeringer ikke utelukkende er i fond som følger oljefondets etiske retningslinjer eller andre tilsvarende retningslinjer.
AA170831 Sentrale temaer i samtalene med Abe vil være forsvars- og sikkerhetssamarbeid, samt handel og investeringer .
AA170831 Rådmannen peker i sitt saksfremlegg på fem konkrete områder som skal utredes for investeringer : ¶
AA170831 I en artikkel i Dagens Næringsliv torsdag framgår det at Ap-lederens investeringer ikke utelukkende er i fond som følger oljefondets etiske retningslinjer eller andre tilsvarende retningslinjer.
AA170831 I en epost fra Aps sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen går det fram at det i alle tilfeller er snakk om investeringer i « lovlige, velregulerte markeder ».
AA170831 I en artikkel i DN torsdag framgår det at Ap-lederens investeringer ikke utelukkende er i fond som følger oljefondets etiske retningslinjer eller andre tilsvarende retningslinjer.
DN170830 Obos-konsernet planlegger store investeringer innenfor både bolig- og næringseiendom fremover som del av sin strategi om å være en by- og stedsutvikler både i Norge og Sverige, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos i meldingen.
DN170830 Det er leder for ansvarlige investeringer i Nordea, Sasja Beslik, enig i.
DN170830 - Vi solgte oss ikke ut av ETP på grunn av press fra Greenpeace, og hadde gjerne opplyst dette til selskapet om de hadde svart på meldingene våre, sier Annie Bersagel, som leder ansvarlige investeringer i KLP.
DB170830 Til tross for investeringer i broer og tunneler, tror rederiet ifølge Finansavisen at ferger vil være en vesentlig del av infrastrukturen langs norskekysten i overskuelig fremtid.
DB170830 Et naturlig spørsmål å stille, er derfor om reparasjon av skader går på bekostning av viktige investeringer og vedlikehold ?
AA170830 Annan råder regjeringen til fredsprisvinner Aung San Suu Kyi til å gi rohingyaer bevegelsesfrihet og statsborgerskap samt foreta store økonomiske investeringer i Rakhine.
AA170830 Mens vi diskuterer brunost og dusjing etter gymmen, planlegges det investeringer til flere hundre milliarder kroner i vei- og byg-geprosjekter i og rundt de store byene i Norge.
DN170829 Beslutningen om å legge ned de svenske butikkene ble tatt etter at styrets årsberetning viste at det ville ta lengre tid og større investeringer enn først antatt å få den svenske virksomheten opp på akseptabelt lønnsomhetsnivå.
DB170829 Ifølge årsberetningen er det en erkjennelse av at det vil kreve langt større investeringer og mer tid enn tidligere antatt for å få Nilles svenske virksomhet opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå.
DB170829 * « Miljonprogrammen », som la grunnlaget for dagens Rinkeby, regnes som en flopp og behøver investeringer verdt 650 milliarder svenske kroner. | - Plastposen er alt vi har igjen ¶
AP170829 Beslutningen om å legge ned de svenske butikkene ble tatt etter at styrets årsberetning viste at det ville ta lengre tid og større investeringer enn først antatt å få den svenske virksomheten opp på akseptabelt lønnsomhetsnivå.
AA170829 Bare i år er det vedtatt investeringer på 4,2 mrd. kr på Ørland og Værnes.
VG170828 I juli 2016 skrev Donald Trump sågar på Twitter at « for ordens skyld har jeg NULL investeringer i Russland », skriver Reuters.
DN170828 Det siste året har det kommet en rekke investeringer i norskstartede oppstartsselskaper på over ti millioner dollar - rundt 80 millioner kroner : ¶ 1.
DN170828 Det siste året har det kommet en rekke investeringer i norskstartede oppstartsselskaper på over ti millioner dollar - rundt 80 millioner kroner ( se faktaboks ).
DB170828 - Russland er et av de heteste stedene i verden for investeringer .
DB170828 - NULL investeringer
DB170828 - For ordens skyld, jeg har NULL investeringer i Russland, skrev Trump i en twittermelding i juli 2016.
DB170828 - Russland er et av de heteste stedene i verden for investeringer .
DB170828 - NULL investeringer
DB170828 - For ordens skyld, jeg har NULL investeringer i Russland, skrev Trump i en twittermelding i juli 2016.
DB170828 Investeringer i redusert ulikhet og gode velferdstjenester for dem som har minst, vil øke deres muligheter til å lykkes i livet.
DB170828 Kampen mot utenforskap, investeringer i « velferdsteknologi » og omsorg for bedrifter som skal gjennom en grønn omstilling er alle temaer som mange kan nikke anerkjennende til, men det er ikke problemstillinger som får velgerne til å tenke at det vil endre hverdagen deres til det bedre.
DN170827 - Når det gjelder bankens investeringer i de såkalt kommersielle eiendommene, mener Finanstilsynet at disse investeringene må anses som bankfremmed virksomhet, skriver seksjonssjef Ole-Jørgen Karlsen og tilsynsrådgiver Anders Hole i Finanstilsynet i brevet.
DB170827 - Frp mener vi skal bruke mer av vår formue på fornuftige investeringer i sykehus, forsvar, politi og samferdsel, som vil komme oss og framtidige generasjoner til gode. 12.
VG170826 Vi vil flytte oljeindustriens investeringer og skattefordeler over til nye, grønne næringer.
NL170826 Jeg har ingen ting imot at næringsutøvere får noe igjen for sine investeringer .
VG170825 Nye investeringer på sokkelen er viktig for statens framtidige inntekter, for sikring av eksisterende og fremtidige lønnsomme arbeidsplasser og dermed vår velferd, sier hun.
VG170825 At de grepene vi - Høyre- og Frp-regjeringen - har gjort, legger til rette for økte investeringer i årene fremover, sier hun og hamrer løs : ¶
VG170825 - Det gledelige er at investeringsnivået er høyere også framover - både i forhold til anslagene i revidert og nivået i 2017 : I perioden 2018-2020 venter vi 20 milliarder kroner høyere investeringer .
DN170825 - Uten dette frykter vi at digitale ulikheter vil forsterkes ved at ikke alle skoler klarer å prioritere slike investeringer , sier Austlid.
DN170825 « Salmar har over tid gjort omfattende investeringer i behandlingsutstyr knyttet til lus, og selskapets kapasitet og beredskap er styrket », skriver selskapet i rapporten.
DN170825 Daglig leder Berger påpeker at den negative utviklingen i egenkapitalen også skyldes investeringer i andre prosjekter, som han ikke ønsker å kommentere overfor DN.
AP170825 Antallet investeringer i finansielle instrumenter som gir uttelling i tilfelle børsnedgang har økt kraftig den siste tiden, skriver The Financial Times.
AP170825 Antallet investeringer i finansielle instrumenter som gir uttelling i tilfelle børsnedgang har økt kraftig den siste tiden, skriver The Financial Times.
AA170825 I rapporten blir myanmarske myndigheter også rådet til å gjøre store økonomiske investeringer i Rakhine for å dempe konflikten mellom muslimer og buddhister i området. ( ©NTB ) ¶
AA170825 I rapporten blir myanmarske myndigheter også rådet til å gjøre store økonomiske investeringer i Rakhine for å dempe konflikten mellom muslimer og buddhister i området. ( ©NTB ) ¶
AA170825 « Salmar har over tid gjort omfattende investeringer i ikke-medikamentell behandling, både hva gjelder utstyr og kompetanse.
AA170825 Man kunne spare penger ved å bo på et mindre areal enn det som var vanlig ellers, og ved å kjøpe dagligvarer i stort og dele utgiftene til store investeringer , som for eksempel bil.
DB170824 Det er en investeringer av Norge og norske skattebetalere.
DA170824 Årets investeringer anslås å bli 155,6 milliarder kroner for 2017, noe som er et lavere fall enn hva som ble antydet i forrige undersøkelse.
AP170824 Økte investeringer er det ultimate økonomiske beviset på sterkere fremtidstro.
AP170824 Torsdag kom også SSB-tall rapportert inn via oljeselskapene for planlagte investeringer .
AP170824 Når flere nå har fått seg jobb, venter vi at dette vil slå ut i økte investeringer også i næringslivet i årene fremover, sier sjeføkonom Haugland.
AP170824 - Vi venter fortsatt på at bedriftene på fastlandet skal øke sine investeringer .
AP170824 Det er behov for både mer personell og store investeringer , blant annet i nytt sykehjem.
AA170824 Der blir myanmarske myndigheter rådet til å gjøre store økonomiske investeringer i den vestlige og svært fattige delstaten Rakhine for å dempe konflikten mellom den buddhistiske majoritetsbefolkningen og muslimske rohingyaer.
AA170824 Regjeringen til Aung San Suu Kyi blir også rådet til å gjøre store økonomiske investeringer i den vestlige og svært fattige delstaten Rakhine for å dempe konflikten mellom det buddhistiske flertallet og den muslimske rohingya-minoriteten.
DB170823 Sett opp mot samlet verdiskaping er offentlige investeringer rekordhøye.
DB170823 På kort sikt virker offentlige investeringer eller forbruk sterkere på inntektsutviklingen og skattegrunnlaget enn skattelette, ikke svakere.
AA170823 Lourenco har lovet at han vil forsøke å få fart på økonomien ved å få flere utenlandske investeringer til landet.
AA170823 Lourenco har lovet at han vil forsøke å få fart på økonomien ved å få flere utenlandske investeringer til landet.
AA170823 Bymuseet har gjort store investeringer også i systemer for rask og sikker varsling, samt overvåking.
DN170822 - Vi var fornøyd med utviklingen i fjor, men jeg kan ikke huske hvilke investeringer som bidro mest, sier Bertel Otto Steen til DN.
DN170822 Dessuten gir reviderte estimater for olje- og gassressurser i Barentshavet et berettiget håp om økte investeringer og flere arbeidsplasser i regionen, sier Kreutzer.
DN170822 Vi må jobbe sammen, etablere et system hvor vi er avhengig av hverandre med gjensidige investeringer .
DN170822 ¶ Norsk vannkraft har store behov for investeringer .
AP170822 Kostnadene for å få hydrogenferger i drift på de to rutene er beregnet til 368,3 millioner kroner i investeringer .
AP170822 På pressekonferansen tirsdag sa Grande at Storbritannias forhandlinger med EU om brexit ikke har påvirket oljefondets investeringer i nevneverdig grad.
AP170822 Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 2,1 prosent.
AA170822 På pressekonferansen tirsdag sa Grande at Storbritannias forhandlinger med EU om brexit ikke har påvirket oljefondets investeringer i nevneverdig grad.
VG170821 Jeg har alltid vært stolt av å være norsk, satsingen på Regnskogfondet er bra, og jeg er glad for at Oljefondet har ekskludert investeringer i kull.
NL170821 På Nord-Senja har de på Husøy de siste årene brukt over en halv milliard kroner i investeringer i fiskebåter og industri.
DN170821 ¶ Styreformann Wang Jianlin hos Dalian Wanda Group har foretatt store investeringer over hele verden med minimalt innsyn fra kinesiske tilsyn.
DN170821 Det kan føre til investeringer på inntil ti prosent av selskapene, men dette er ikke noe krav.
DB170821 Oljelobbyen vil bruke hundrevis av milliarder av fellesskapets penger på investeringer , men kan ikke gi noen garanti for at det vil lønne seg på sikt.
DB170821 Den norske velferdsstaten, for alt den er og alt vi har, skal berikes av ytterligere satsinger og investeringer på olje og gass.
VG170820 - Det vil skape en forutsigbar fiskeripolitikk som står seg over tid og som kan sørge for at næringa har overskudd til å gjennomføre enorme investeringer , ellers vil ingen legge risikokapital på bordet, sier Sandberg.
DB170820 Dette er investeringer vi trolig vil bruke opp mot 20 år for å få igjen, påpeker Siraj.
DB170820 - Slike investeringer er kun mulig hvis vi tjener penger.
AP170820 « Utvalget mener prinsipielt at skatteutgifter og skattesanksjoner ved petroleumsvirksomheten bør fjernes for å unngå at samfunnsøkonomisk ulønnsomme investeringer gjennomføres og at den negative miljøpåvirkningen av oljeutvinning på norsk sokkel ikke blir større enn nødvendig. » - Det er på sin plass å ha en løpende diskusjon om hvor stor risiko staten faktisk s
AP170820 Dette er et lite brukt argument for å tiltrekke seg investeringer .
DB170819 Høye investeringer
DB170819 Dette krever investeringer .
DB170819 Vi har ingen tall som tilsier at regjeringens reduksjon i skatt på formue faktisk har ført til flere investeringer og arbeidsplasser, slik Erna Solberg mener det vil.
DB170819 For det første betyr dette 7,5 milliarder kroner mindre til investeringer i fellesskapet.
DB170819 Fjernes formuesskatten har vi fjernet den mest omfordelende skatten i Norge uten at vi kan forvente noen sterke positive effekter for samfunnsøkonomien, med mindre du mener at et kraftig kutt i pengene vi har å bruke på nødvendige investeringer i fellesskapet er det.
DB170819 Det er lett å argumentere for at aksjer og investeringer i bedrifter er arbeidende kapital.
AP170819 Sp sier i sitt partiprogram for 2017 - 2021, som Ap, at Nye Veier skal få fullføre planlagte investeringer .
AP170819 Og Kleppas utspill om å bygge veier i spleiselag med næringsliv, hennes villighet til å se på nye måter å sikre langsiktig finansiering av veiprosjekter, og hennes lufting av forslag om å ta investeringer i vei ut av statsbudsjettet, fikk nei i egen regjering.
DB170818 I tillegg har Off Piste ifølge Finansavisen gjort noen større interne investeringer , og har blant annet ansatt nye medarbeidere.
DB170818 FrP ønsker at en større del av avkastningen fra oljefondet skal gå til investeringer i infrastruktur i Norge, men det vil skje over statsbudsjettet.
DB170818 Denne type investeringer stiller også helt andre krav til oppfølging enn andre typer investeringer og kan særlig være utsatt for politisk risiko.
DB170818 Denne type investeringer stiller også helt andre krav til oppfølging enn andre typer investeringer og kan særlig være utsatt for politisk risiko.
DA170818 Fram til 2060 må offentlige investeringer øke med over 4100 milliarder.
DA170818 Fram til 2060 må offentlige investeringer øke med over 4.100 milliarder.
AA170818 Amerikansk økonomi er på vei mot å bli mer bærekraftig og med investeringer i en renere økonomi.
DN170817 - Den filippinske økonomien forventes å gjøre det fortsatt bra på kort sikt - støttet av høye offentlige investeringer og solid privat forbruk, sier kommenterer senior Asia-økonom Gareth Leather hos Capital Economics.
DN170817 Alibaba har foretatt større oppkjøp og investeringer i Sørøst-Asia og India.
DA170817 Det mangler midler til investeringer .
DN170816 Målet har vært å få hjulene i økonomien i gang igjen ved å få flere til å låne til investeringer , få opp inflasjonen og på den måten øke etterspørselen etter varer og tjenester.
DN170816 Da president Donald Trump tok heisen ned til lobbyen i Trump Tower tirsdag ettermiddag, var det for å gi noen kommentarer om nye, store føderale investeringer i infrastruktur og fjerning av miljøregler som er blitt obligatoriske de siste 25 årene.
DB170816 Slike investeringer bygger Norge.
DB170816 Investeringer som bygger og videreutvikler industri.
VG170815 Da har dem økonomi til å gjøre sånne investeringer som nå.
VG170815 Helgesen sier at Oslo nå bør vurdere å legge bort planene om en ny trikketrase langs Ring 2, fordi utslippsfrie, selvkjørende busser kan dekke behovet, uten enorme investeringer gjennom å grave ned nye skinner.
NL170815 Bevilgningene til veisektoren og samferdsel, til utdanning, forskning og investeringer så vel som til helsesektoren har vært historisk høye.
NL170815 Investeringer gjøres i mange sektorer.
DN170815 De såkalte Terra-kommunene tapte store summer på investeringer gjort etter råd fra meglerhuset Terra Securities.
DN170815 Folketrygdfondet har en lang tidshorisont for sine investeringer .
DN170815 Aktuell : Tjente vel 300 millioner kroner på egne investeringer i fjor og tar flere styreverv.
AP170815 Amerikansk økonomi er på vei mot å bli mer bærekraftig og med investeringer i en renere økonomi.
AA170815 De såkalte Terra-kommunene tapte store summer på investeringer gjort etter råd fra meglerhuset Terra Securities.
DN170814 Solberg gjentok da hun møtte pressen i Arendal at regjeringens ekspansive finanspolitikk, med 9 milliarder kroner i tiltakspakker de siste årene, har bidratt til å berge norsk økonomi gjennom en turbulent periode, med kraftig oljeprisfall og svakere investeringer på sokkelen.
DN170814 Hvor store investeringer må til for å etablere et oppdrettsanlegg som produserer 5000 tonn laks i året enten i sjøen eller på land ?
DN170814 Det John Fredriksen-kontrollerte selskapet Geveran Trading er blitt største aksjonær og har samtidig inngått en intensjonsavtale med inkassoselskapet Axactor om felles investeringer i store gjeldsporteføljer.
DN170814 Solberg gjentok også at regjeringens ekspansive finanspolitikk, med 9 milliarder i tiltakspakker de siste årene, har bidratt til å berge norsk økonomi gjennom en turbulent periode med kraftig oljeprisfall og svakere investeringer på sokkelen.
DN170814 John Fredriksens selskap Geveran Trading har inngått et samarbeid med inkassoselskapet Axactor om investeringer i store gjeldsporteføljer.
DN170814 Investeringer i faste driftsmidler hadde en årsvekst på 8,3 prosent fra januar til juli.
DN170814 Arbeidsledigheten i Asias nest største økonomi er på 2,8 prosent, det er vekst i privat forbruk og private investeringer .
DB170814 Cruyff la egentlig opp i en alder av 31, men på grunn av mislykkede investeringer , blant annet i en grisefarm, fortsatte han karrieren i Los Angeles Aztecs og Washington Diplomats før han dro tilbake til Ajax og Feyenoord i Nederland.
DB170814 Da kan vi ikke si til bedriftene at det blir mindre penger til investeringer .
AP170814 Vi behandler flere, og modellen har gitt rom for større investeringer .
AA170814 Solberg gjentok da hun møtte pressen i Arendal at regjeringens ekspansive finanspolitikk, med 9 milliarder kroner i tiltakspakker de siste årene, har bidratt til å berge norsk økonomi gjennom en turbulent periode, med kraftig oljeprisfall og svakere investeringer på sokkelen.
DN170813 - Den gode økonomien gjør det mulig for oss å sette av mer penger til investeringer i infrastruktur og gi innbyggerne våre et bedre tjenestetilbud, sier ordfører Bernhard Riksfjord ( Ap ) i Aukra Kommune ¶
VG170811 Kina stilte seg nylig bak FN-sanksjonene som fordømmer Nord-Koreas prøveoppskytinger og innebærer et forbud mot nordkoreansk eksport og begrensede investeringer i landet, til tross for at de kunne brukt vetoretten.
VG170811 * Resolusjonen fordømmer Nord-Koreas prøveoppskytninger og innebærer et forbud mot nordkoreansk eksport og begrensede investeringer i landet.
NL170811 Kommunen har stått for store investeringer , for eksempel vegen som ble åpnet i 1956.
DN170811 Utviklingen har vært preget av at mange investorer har solgt seg ned i risikable eiendeler og i stedet går over i antatt tryggere investeringer .
DN170811 Digitale valutaer blir sett på som mindre korrelert med andre investeringer , sier direktør Ron Chernesky hos InvestFeed til Bloomberg.
DN170811 Denne typen investeringer har gått fra å være en nisje til å bli mer akseptert.
DN170811 Den høyere volatiliteten og usikkerheten denne uken har gjort at enkelte investorer søker alternative investeringer , blant annet digitale valutaer som bitcoin og Ethereum.
DA170811 * Lage en ny og balansert åndsverkslov som sikrer rettighetshavere rimelig vederlag og stimulerer til produksjon av og investeringer i nytt norsk innhold.
AA170811 Omstilling til annen type treforedling vil kreve store investeringer , men det er bedre enn å satse videre på et så smalt produkt som avispapir, sier Hustad.
DN170810 Norge skiller seg ut ved at vi har en skatt på alle typer formuesobjekter, og skatteteknisk er det en god ting, fordi alle likebehandler alle type investeringer .
DB170810 Myrseth jakter investeringer - håper på 50 prosent avkastning ¶
DB170810 Myrseth jakter investeringer - håper på 50 prosent avkastning ¶
DB170810 Vi har alltid vært klare på at lavere selskapsskattesats stimulerer til investeringer .
DB170810 Redusert formuesskatt, skatteinsentiver for investeringer i oppstartselskaper og skattelettelser for ansatteopsjoner er viktige bidrag, som kommer i tillegg til lavere selskapsskattesats.
AA170810 Veier og kollektivtransport bidrar til å skape velfungerende regioner som evner å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye investeringer i næringslivet, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.
VG170809 TV 2-kommentatoren tror Lindelöf er en av Mourinhos investeringer for fremtiden.
NL170809 Det er visstnok investeringer som har gitt dårlig avkastning i Hagens øyne.
NL170809 All annen forsvarsaktivitet serves av Andøy og Bardufoss, fordi det er best og er basert på investeringer gjort over mange tiår !
DN170809 Her er hedgefond-forvalterens ti største investeringer : ¶
DN170809 Investorer verden over har kastet seg over antatt trygge investeringer etter at forholdet mellom Nord-Korea og USA er blitt enda mer anspent.
DN170809 Det har fått investorer til å flytte penger til mer sikre investeringer .
DB170809 Myrseth jakter investeringer - håper på 50 prosent avkastning ¶
DA170809 Han mener at norske investorer uansett jobber for en høyest mulig avkastning på sine investeringer , og at de gjør dette uavhengig av utenlandske eiere som skattlegges i sine hjemland.
DA170809 - Mitt anliggende i 2011 var at formuesskatten kunne slå galt ut siden ulike investeringer hadde ulik beskatning.
DA170809 Venstre : Vil at de som forurenser skal betale, ha et grønt skatteskifte der skatter og avgifter på arbeid og verdiskaping reduseres, mens skatter og avgifter på utslipp og bruk av naturressurser økes, og at all planlegging og investeringer skal resultere i at Norge skal være et nullutslippssamfunn i 2050.
DA170809 Han mener at norske investorer uansett jobber for en høyest mulig avkastning på sine investeringer , og at de gjør dette uavhengig av utenlandske eiere som skattlegges i sine hjemland.
DA170809 - Mitt anliggende i 2011 var at formuesskatten kunne slå galt ut siden ulike investeringer hadde ulik beskatning.
DN170808 Kina tilbyr ofte nabolandene svære investeringer i milliardklassen, helt frakoblet krav om større respekt for menneskerettigheter.
AA170808 For de privateide bedriftene som faktisk må betale formuesskatt og prioritere det fremfor investeringer , er dette veldig viktig.
DN170807 Den tidligere oljeanalytikeren var ved nyttår ikke oppført med noen investeringer innen oljesektoren.
AP170807 - Nei, men det er å ligge klart under det løftet de gå, for i sykehusene våre er det en lang rekke investeringer som må gjøres.
AP170807 » Støre : Henger etter med investeringer
AP170807 - Nå henger også sykehusene etter i viktige investeringer i utstyr og teknologi, sier han.
AA170807 Svein Otto Nilsen sier han har full forståelse for at Aha Eiendom vil ha litt igjen for sine investeringer , men er ikke fornøyd med måten Robbie-konserten ble avviklet på.
AA170807 Aha Eiendom er et solid firma, med investeringer både i Åfjord og på Rotvoll.
AA170807 - Da er det snakk om investeringer for 1 milliard kroner.
AA170807 Svein Otto Nilsen sier han har full forståelse for at Aha Eiendom vil ha litt igjen for sine investeringer , men er ikke fornøyd med måten Robbie-konserten ble avviklet på.
AA170807 Aha Eiendom er et solid firma, med investeringer både i Åfjord og på Rotvoll.
AA170807 - Da er det snakk om investeringer for 1 milliard kroner.
VG170806 Sanksjonene, som er initiert av USA, innebærer blant annet forbud mot import av nordkoreanske varer og begrensede investeringer i landet.
VG170806 - Det kommer til å kreve investeringer som koster mye.
DN170806 Strategien innebærer også investeringer i forretninger og mote.
DB170806 Spørsmålet om Oljefondets investeringer i infrastruktur kjørte seg fast i byråkratisk motvilje, men må hentes frem igjen og gis en ny innpakning.
DB170806 Men det er gjennom internasjonalt og europeisk samarbeid - og investeringer - at farten på omstillingen kan økes.
VG170805 Videre forbys nye handelsavtaler med nordkoreanske selskaper og utenlandske investeringer i eksisterende avtaler.
VG170805 Sanksjonene, som innebærer forbud mot nordkoreansk eksport og begrensede investeringer i landet, ble vedtatt enstemmig av FNs sikkerhetsråd, melder BBC.
DN170805 Warren Buffett ( 86 ) er en av verdens aller rikeste personer, som gjennom et langt liv som investor har bygget et finanskonglomerat med investeringer i en rekke bransjer.
DB170805 Videre forbys nye handelsavtaler med nordkoreanske selskaper og utenlandske investeringer i eksisterende avtaler.
AP170805 Resolusjonen skjerper også restriksjoner på samarbeid med nordkoreanske selskaper, samt investeringer i disse.
AA170805 Videre forbys nye handelsavtaler med nordkoreanske selskaper og utenlandske investeringer i eksisterende avtaler.
AA170805 Resolusjonen skjerper videre restriksjoner på samarbeid med nordkoreanske selskaper, samt investeringer i disse.
VG170804 Shkreli ble først arrestert i 2015 etter anklager om at han hadde løyet til investorer etter å ha gjort dårlige investeringer på aksjemarkedet, for så å betale investorene tilbake med penger og aksjer fra legemiddelselskaper han selv hadde opprettet.
DN170804 Forholdet han er tiltalt for har ingenting med hans private investeringer å gjøre.
DN170804 Den britiske sentralbanksjefen Mark Carney tror investeringer i Storbritannia vil være 20 prosent lavere i 2020 enn det ble anslått før brexit-avstemningen.
DB170804 ¶ For om lag to år siden startet Celina Midelfart og Tor Olav Trøim med sine investeringer i Storebrand, og i etterkant har paret stadig økt sin eksponering mot selskapet.
DB170804 ( Finansavisen : ) For om lag to år siden startet Celina Midelfart og Tor Olav Trøim med sine investeringer i Storebrand, og i etterkant har paret stadig økt sin eksponering mot selskapet.
DA170804 Da må vi styrke vekstevnen i norsk økonomi gjennom reformer og prioriteringer av infrastruktur, kunnskap og skatte- og avgiftslettelser som fremmer investeringer i norsk næringsliv, sier finansminister en til Dagsavisen.
AA170804 I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i er det helt nødvendig med det taktskiftet i investeringer som regjeringen har stått for, sier hun.
AA170804 - Det skjer blant annet skjer enorme investeringer i kampflybase.
DN170803 Ulrichsen-selskapet Vicamas årsresultat for 2016 preges av økning i driftsinntektene, men en kraftig nedgang i inntekter fra investeringer i tilknyttet selskap trekker ned.
DN170803 Maaseide trekker også frem selskapet Kraft Finans som en av sine bedre investeringer for fjoråret.
DN170803 Den tidligere stjernevolleyballspilleren Bjørn Maaseide ( 49 ) tjente godt på sine investeringer i fjor.
DN170803 - Lavere kjøpekraft, reduserte statsbevilgninger til infrastruktur, og reduserte investeringer i gruveindustrien er viktige effekter.
DN170803 Vi merker klar nedgang i kjøp som er knyttet til rene investeringer i boligmarkedet.
DB170803 Inntekten fra arbeid og investeringer legges sammen med overføringer fra det offentlige, mens skatteutgifter trekkes fra.
AP170803 De nye sanksjonene er i all hovedsak rettet mot russisk energisektor og gir amerikanske myndigheter fullmakt til å ilegge bøter til selskaper som er delaktige i utviklingen av det russiske rørledningsnettet, eller gjør investeringer i russiske energiprosjekter.
AA170803 Rapporten viser videre at Petoros investeringer lå på 12,7 milliarder kroner, en nedgang på 13 prosent.
AA170803 Vi merker klar nedgang i kjøp som er knyttet til rene investeringer i boligmarkedet.
NL170802 Denne utvidelsen av eiendomsskatteloven gjorde slike investeringer til at alvorlig økonomisk sjansespill.
NL170802 Ikke nødvendigvis i form av bygging av boliger eller investeringer i tomter eller infrastruktur, det kan også handle om strategier som kan « sparke i gang markedsmekanismene ».
DN170802 Men snart tror Rystad overflommen av olje i markedet vil avta, ettersom det har vært mindre investeringer .
DB170802 Lomelde sier utfordringen for de fattigste landene er at fornybar energi krever større investeringer til å begynne med ¶
DB170802 Det kunnskapsministeren ønsker er at inntektsbegrepet som brukes når fattigdom og ulikhet måles ikke bare skal inkludere inntekten fra arbeid og investeringer og offentlige overføringer, men også verdien av det offentlige tjenestene vi mottar.
DB170802 Utvalget skulle se på hvordan man kunne sette ned selskapskatten for å hindre kapitalflukt og sikre investeringer i Norge, uten at vi mistet inntekter til fellesskapet.
DB170802 Tilsvarende reduksjon av formuesskatten gir 0,06 prosent, eller 156 millioner kroner i økte investeringer , kun 12 prosent av effekten av kutt i selskapsskatten.
DB170802 Beregningene sa følgende : Kutt i selskapsskatten med 1 prosent gir 0,48 prosent eller 1334 millioner kroner i økte investeringer .
AP170802 Norske økonomistudenter står i fare for å bli akterutseilt av utenlandske studenter, som ofte har langt mer kunnskap om og undervisning i temaet ansvarlige og bærekraftige investeringer .
AP170802 En ny rapport hevder at økonomiutdanninger henger etter med undervisning om ansvarlige investeringer .
AP170802 Det sier Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer ( Norsif ), som har publisert en rapport hvor konklusjonen er at læreplanene er utdatert.
DN170801 « Dette demonstrerer klart selskapenes hodepine : Mangel på muligheter som kan rettferdiggjøre ytterligere investeringer i modne rigger », skriver hun.
DN170801 ¶ Leder for rentehandel Olav Gunnes i DNB har tjent godt på sine investeringer de siste årene.
AA170801 Xi har siden han tiltrådte i 2012 presset på for å modernisere landets militære styrker, blant annet gjennom investeringer i teknologi, landets marine samt forskning og innovasjon. ( ©NTB ) ¶
DN170731 Fotballspillerens investeringer går bedre enn det har gjort på banen hittil denne sesongen.
DN170731 Trumps løfter om lavere skatter og økte investeringer i infrastruktur ga dollaren et oppsving like etter han vant valget.
DN170731 Kinesiske myndigheter ønsker at en større del av verdiskapingen skjer fra tjenesteytende sektor og at økonomien blir mindre avhengig av eksport, offentlige prosjekter og gjeldsfinansierte private investeringer .
DN170731 ANZ skriver i en rapport på mandag at nye investeringer i offentlige infrastrukturprosjekter vil holde aktivitetsveksten oppe.
DB170731 Også i omsorgssektoren vil økte investeringer i kunnskap sette oss bedre i stand til å utvikle en fremtidsrettet omsorgstjeneste.
DN170730 - Jeg ønsker å medvirke til at vi får på plass en restrukturering slik at virksomheten kan få penger til å gjennomføre nødvendige investeringer for å endre virksomhetens karakter.
VG170728 Han poengterer at foruten boligkjøp, så fungerer også investeringer i selskaper som en del av pensjonssparingen til flere utøvere.
DB170728 Fokuset på Oljefondet og Norfunds investeringer via skatteparadis har begynt å bære frukter etter at Oljefondet i juni bestemte å flytte sine holdingsselskaper ut av skatteparadis som Luxemburg og delstaten Delaware.
DB170728 Det er risikable investeringer , og den eneste måten vi kan vinne på, er om verden taper kampen mot global oppvarming.
AA170728 Bane Nors prosjektleder, Rune Olsen, mener seks uker er nødvendig for å fullføre besluttede fornyelser og investeringer .
AA170728 Bane Nors prosjektleder, Rune Olsen, mener seks uker er nødvendig for å fullføre besluttede fornyelser og investeringer .
VG170727 Selvsagt er økonomisk vekst, handel og investeringer viktig, men disse fantastiske resultatene hadde ikke vært mulig uten økt bistand, også fra Norge.
VG170727 Sikre løsninger er dyre, både i investeringer og drift.
DN170727 Vi trapper opp våre investeringer på området og forventer at 15 - 20 prosent av våre investeringer går til ny energi i 2030, skriver han.
DN170727 Vi trapper opp våre investeringer på området og forventer at 15 - 20 prosent av våre investeringer går til ny energi i 2030, skriver han.
DN170727 Vi trapper opp våre investeringer på området og forventer at 15 - 20 prosent av våre investeringer går til ny energi i 2030, skriver han.
DN170727 Vi trapper opp våre investeringer på området og forventer at 15 - 20 prosent av våre investeringer går til ny energi i 2030, skriver han.
DN170727 Samtidig har man fryktet at lavere investeringer også ville medføre en nedgang i eksisterende produksjon.
DN170727 - Lavere investeringer vil automatisk føre til lavere gjeldsgrad og det har fungert for Statoil.
DN170727 Det gir dramatisk lavere investeringer .
NL170726 Det dreier seg om biologi, teknologi, investeringer , og ikke minst mentalt at vi fokuserer enda sterkere på hva vi kan gjøre.
DN170726 Husholdningens forbruk og bedriftenes investeringer har fortsatt å ekspandere, skriver komiteen.
DN170726 « Det må investeringer på mellom 40 og 50 milliarder dollar de neste ti årene i Sørøst-Asia for at regionen skal bli en internettøkonomi på rundt 200 milliarder dollar i 2025 », skriver forfatterne av rapporten.
DN170726 Tencent, som konkurrerer med Alibaba om å være Asias mest verdifulle børsnoterte selskap, har foretatt en rekke investeringer i Sørøst-Asia de siste månedene.
DB170726 - Hver klubb gjør forskjellige investeringer , men alle investerer mye for å kjempe om tittelen.
DB170726 En annen årsak er større investeringer gjort i Kina, som ikke har kastet av seg som ønsket, skriver Finansavisen.
DA170726 Ifølge tiltalen skal de når det gjelder samtlige fornærmede ha sagt at pengene skulle gå til ulike investeringer , uten at dette medførte riktighet.
DA170726 Etter det RA kjenner til var det snakk om ulike investeringer innenfor forskjellig næringsvirksomhet som de tiltalte skal ha presentert for de fornærmede.
DB170725 I 2013 kunne Aftenposten fortelle om hvordan både Statoil og Statkraft opererte med internbanker i Belgia, noe som sparte dem for store summer skatt i Norge, og de siste årene har både Oljefondet og Norfunds investeringer via skatteparadiser vekket reaksjoner.
DB170725 Etter denne testkjøringen er det åpenbart for næringslivet at det finnes en rekke løsninger som ikke krever store investeringer eller langdryge byråkratiske prosesser.
DB170725 Det er en stor fare for at investeringer i eksisterende produksjonsbedrifter og i nye bedrifter nå vris til utlandet på bekostning av industriell vekst i Norge.
AP170725 Tidligere LO-leder Yngve Hågensen beskrev solidaritetsalternativet som den kollektive fornuft, der lønnsmoderasjon bidro til å skape rom for økt utbytte men samtidig økte investeringer i arbeidsplasser.
AA170725 Programmet handler om å kombinere produksjonsøkning, effektivisering og automatisering med mer kostnadseffektivt vedlikehold, og det er tidligere varslet investeringer på til sammen rundt 440 millioner ved verket.
DN170724 I tillegg til finansielle investeringer har Fredly flere eiendommer i Norge, blant annet Munkebakken, Norges dyreste eiendom som tidligere har vært eid av Schibsted-arving Einar Christian Nagell-Erichsen.
DN170724 DN skrev før jul at han hadde en samlet gevinst på 1,1 milliarder kroner på sine investeringer i bankaksjer.
DN170724 Arne Fredly er kjent for sine investeringer i luksus- og sportsbiler.
DN170724 Det skyldes delvis en refinansiering i Songa Offshore og andre investeringer som hadde en positiv utvikling.
DB170724 Vi utsatte også noen investeringer til 2017, sier generalsekretær Tony Yngvar Isaksen i BSK/Norway Cup.
DB170724 Aksjemarkedet har blitt dyrt og det har vært vanskelig å finne gode investeringer .
DB170724 - Jeg tror årsaken til den gode avkastningen ligger mye i mentaliteten og tankesettet til våre selekterte kunder, som er mindre opptatt av avkastningen i det korte bildet, hvilket gir oss som forvaltere den roen vi trenger til å gjøre velfunderte langsiktige investeringer , sier Helleland.
AA170722 Regjeringen i Berlin gjorde det også klart at den vil gjennomgå alle sider av det bilaterale forholdet til Tyrkia, inkludert salg av våpen og militært utstyr, og at det ikke lenger er mulig å garantere for tyske investeringer i landet.
NL170721 Salmar liker å fortelle at pengene de tjener kommer lokalsamfunn i landsdelen til gode, i form av arbeidsplasser, nye investeringer og kjøp fra lokale og regionale leverandører.
DN170721 Regjeringen truet også ned å holde tilbake investeringer , etter arrestasjonen av en tysk menneskerettighetsaktivist.
DN170721 Eldstemann John Arild Ertvaag har bygget seg opp en milliardformue som investor innenfor eiendom og ulike andre investeringer .
DB170721 Pengene som blir igjen skal finansiere ytterligere investeringer , men også det har sin politiske gevinst.
DB170721 Dette kan skje ved å gi penger til politiske partier, støtte tenketanker som har stor innflytelse på hvordan man tenker om politiske spørsmål eller mer direkte ved å true med å trekke investeringer dersom man ikke får det som man vil i konkrete spørsmål.
DB170721 Regjeringene har ønsket å nå andre mål, som for eksempel bedre incentiver til arbeid, god integrering eller større investeringer i næringslivet, som skaper vekst og nye arbeidsplasser og på sikt dermed også større likhet enn vi ellers ville fått.
AA170721 Regjeringen truet også ned å holde tilbake investeringer , etter arrestasjonen av en tysk menneskerettighetsaktivist.
VG170720 Gabriel sier også at den tyske regjeringen ikke lenger kan garantere tyske selskapers investeringer i Tyrkia, skriver NTB.
VG170720 Det betyr ifølge Gabriel at tyske myndigheter ikke lenger kan garantere tyske selskapers investeringer i Tyrkia.
DN170720 To amerikanske varslere skal dele 61 millioner dollar som belønning etter avsløringen om at JPMorgan styrte klientenes penger mot investeringer som gagnet banken.
DN170720 Tyskerne advarer mot reiser og investeringer , mens tyrkerne beskylder Tyskland for å støtte terror.
DN170720 Tyske myndigheter advarer nå også tysk næringsliv mot å investere i Tyrkia, og sier de ikke kan garantere for eksisterende tyske investeringer i landet.
DN170720 Tyske myndigheter advarer nå egne borgere mot å reise til Tyrkia, og understreker at de ikke kan garantere for tyske selskapers investeringer i landet.
DN170720 Resultatet for 2016 er blant annet tynget av lavere avkastning på Canicas investeringer i aksjer og andre verdipapirer.
DN170720 Hadde det vært opp til meg personlig, hadde pengene blitt i Orkla til bruk i videre investeringer , sa Stein Erik Hagen til DN da nyheten ble kjent.
DN170720 Blant Canicas største investeringer finner man i hovedsak konsumentrettede virksomheter som Orkla, Komplett, Jotun og Jernia.
DN170720 | Dette er Celina Midelfarts mål med investeringer
DN170720 Resultatet for 2016 er blant annet tynget av lavere avkastning på Canicas investeringer i aksjer og andre verdipapirer.
DN170720 Hadde det vært opp til meg personlig, hadde pengene blitt i Orkla til bruk i videre investeringer , sa Stein Erik Hagen til DN da nyheten ble kjent.
DN170720 Blant Canicas største investeringer finner man i hovedsak konsumentrettede virksomheter som Orkla, Komplett, Jotun og Jernia.
DN170720 Han sier også at regjeringen ikke lenger kan garantere tyske selskapers investeringer i Tyrkia.
DN170720 Investeringsveksten er lavere i blant annet Kina til tross for høye offentlige investeringer .
DB170720 Dette har ført til at tyske myndigheter nå sier at de ikke kan garantere for tyske bedrifters investeringer i Tyrkia.
AA170720 Det betyr ifølge Gabriel at tyske myndigheter ikke lenger kan garantere tyske selskapers investeringer i Tyrkia.
VG170719 - Investeringer vi gjør gjennom nettverksbygging i dag casher vi kanskje ut om 10 år.
DN170719 Norgessjef Charlotte Aleblad i Swedbank venter på høyere investeringer i oljemarkedet.
DN170719 ¶ Bergensinvestor Frederik Wilhelm Mohn fikk et resultat på over 300 millioner kroner fra egne investeringer i fjor, og tror riggselskapet Songa Offshore er rustet til å klare en nedtur i to-tre år.
DN170718 Vi satser derfor hardt på modellen vår og øker investeringer i effektivisering, nye kundeløsninger og kompetanse hos rådgiverne, skriver administrerende direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken i Norge i en pressemelding.
AA170718 Det verste Støre kan skilte med er noen uheldige investeringer i byggebransjen.
NL170717 Å putte friske midler inn i dårlige investeringer er intet annet enn dårlig politikk.
NL170717 Venstre viste ved behandlingen av Langtidsplanen i Stortinget en slik vilje, hvor en balansert utvikling av Forsvaret med prioritet til Hæren, HV og Kystforsvaret, ble avveid mot en noe langsommere innfasing av store investeringer i materiell.
NL170717 Vedtatte og nødvendige investeringer må gjennomføres raskt, inkludert stridsvogner, kampluftvern og artilleri. 2 ) Vi vil styrke Heimevernet.
DN170717 Forventede investeringer for Yme-prosjektet var 4,8 milliarder kroner, men kostnadene økte til over 14 milliarder kroner.
DN170717 Dette senker renten, som igjen skaper aktivitet, investeringer , arbeidsplasser og i siste konsekvens vekst.
DN170717 Han og arbeidende styreleder Alexander Munch-Thore i WAK Family Office står klar til å bruke mer av kontanter til nye investeringer .
DN170717 Vi forventer fremdeles en organisk inntektsvekst på 1 - 2 prosent og investeringer ekskludert lisenser og spektrum tilsvarende 15- 16 prosent av driftsinntektene, skriver selskapet i sin rapport.
DB170717 Vi forventer fremdeles en organisk inntektsvekst på 1-2 prosent og investeringer ekskl. lisenser og spektrum tilsvarende 15 - 16 prosent av driftsinntektene, heter det i kvartalsrapporten.
DA170717 Forventede investeringer for Yme-prosjektet var 4,8 milliarder kroner, men kostnadene økte til over 14 milliarder kroner.
AA170717 Økende statsgjeld, blant annet som følge av tunge investeringer i infrastruktur og eiendom, vil kvele veksten utover i året, mener analysebyrået Fitch Ratings. ( ©NTB ) ¶
AA170717 EU har også innført en oljeembargo mot Syria, har frosset den syriske sentralbankens midler i EU og lagt begrensninger på investeringer i Syria og eksport av varer og tjenester til landet. ( ©NTB ) ¶
VG170716 En vedvarende lav oljepris betyr titalls milliarder i tapte investeringer , plattformer i opplag, supplyskip i havn, og raffinerier som står ubrukt.
VG170716 I samtalen jeg hadde med landets finansminister var han langt mer opptatt av investeringer enn av bistand.
VG170716 Bistanden kan bidra til å legge til rette for investeringer og skape gode rammevilkår for næringslivet.
DB170715 Dette er en markant forbedring fra 2015, der investoren tjente rundt 25 millioner kroner på investeringer .
SA170714 Flere investeringer har familien ingen planer om.
SA170714 | Club 21 vurderer å droppe flere investeringer i Start-spillere ¶
SA170714 Etter at nye eiere har kommet inn i Start, vurderer Club 21 å droppe ytterligere investeringer i spillere.
FV170714 Flere investeringer har familien ingen planer om.
FV170714 | Club 21 vurderer å droppe flere investeringer i Start-spillere ¶
FV170714 Etter at nye eiere har kommet inn i Start, vurderer Club 21 å droppe ytterligere investeringer i spillere.
DN170714 Den bokførte egenkapitalen i selskapet steg i fjor til 2,3 milliarder kroner, etter et resultat på 307 millioner kroner, hovedsakelig fra aksjer i Awilhelmsen, som i sin tur investerer i shipping og offshore, finansielle investeringer , cruise og forbrukerelektronikk i tillegg til eiendom.
DN170714 Vi ønsker å holde likviditeten oppe for å være bedre posisjonert for nye investeringer når muligheten kommer.
DN170714 Nå har han kjøpt nabohotellet i Ålesund, og gjør seg klar til nye investeringer .
DN170714 Tidligere McKinsey-topp Svein Harald Øygard tapte penger på sine investeringer i fjor, tross et godt marked.
DN170714 Hurtigruten argumenterte under rettssaken med at havnekapitalen i Bodø blant annet gikk til kostbare restaurantprosjekter, eiendomsinvesteringer og andre investeringer de mente ikke kom sjøfarten til gode.
DN170714 Gjensidige har - i likhet med andre finansselskaper - trappet kraftig opp på investeringer i digitalisering og it det siste året.
DN170714 I tråd med Orklas strategi for kapitalallokering er førsteprioritet å styrke merkevareområdet gjennom oppkjøp og investeringer i eksisterende virksomhet, sier Ruzicka i resultatrapporten ¶
DN170714 Kinesiske Oceanwide Holdings er i ferd med å fullføre et leilighetsprosjekt i Los Angeles med investeringer på over åtte milliarder kroner.
DN170714 Irrasjonelle investeringer
DN170714 - Internasjonale investeringer falt også på grunn av det den kinesiske økonomien viser bedring, sa Gao.
DN170714 - Handelsdepartementet og andre etater har begrenset irrasjonelle investeringer , avtaler og oppkjøp i utlandet siden slutten av 2016, sa pressetalsmann Gao Feng på en pressekonferanse på torsdag i Beijing.
DB170714 Det gir selskapene lavere risiko, og vertslandene bedre tilgang på kapital og investeringer enn de ellers ville hatt.
DB170714 De siste årene har vist at å inkludere investorbeskyttelse i forhandlinger om handelsavtaler ikke fører til bedre beskyttelse for investorer og flere investeringer , bare nye hindre for nedbygging av handelsbarrierer.
AP170714 Flere investeringer har familien ingen planer om.
AP170714 | Club 21 vurderer å droppe flere investeringer i Start-spillere ¶
AP170714 Etter at nye eiere har kommet inn i Start, vurderer Club 21 å droppe ytterligere investeringer i spillere.
AA170714 I tråd med Orklas strategi for kapitalallokering er førsteprioritet å styrke merkevareområdet gjennom oppkjøp og investeringer i eksisterende virksomhet, sier Ruzicka.
DN170713 HitecVision er et fondsforvaltningsmiljø i Stavanger som ble startet med utgangspunkt i familiens penger, men som med tiden lyktes i å tiltrekke seg rundt 40 milliarder kroner i forvaltningskapital i flere fond for investeringer i oljerelatert virksomhet.
DN170713 Søstrene Celina og Hermine Midelfart tjente nesten 75 millioner kroner på sine felles investeringer i fjor, men klarte ikke å leve opp til året før.
DN170713 Celina Midelfart har også en del investeringer i sitt heleide private investeringsselskap Midelfart Capital.
DN170713 Vi har en solid markedsposisjon for våre viktigste produkter og tjenester, og vurderer investeringer i videre utvikling av ekspertise, anlegg og produkter, sier han i en pressemelding.
DN170713 President Moon Jae-in forsvarte handelsavtalen med USA under møtet og viste til at sørkoreanske investeringer i USA nesten er tredoblet siden handelsavtalen ble inngått til over 40 milliarder dollar.
DB170713 Lavutslippssonen krever investeringer på nærmere 40 millioner kroner for å opprettes.
AP170712 - Vi har satset mye i ny butikk og gjør investeringer , og det er dyrt å vokse, sier han.
AP170712 Hadde det vært opp til ham « personlig » så hadde de « blitt brukt i Orkla til videre investeringer ».
NL170711 Prosjektet Ytre kystveg Bodø-Tromsø snakker ikke om store investeringer i første runde, men at dette blir et begrep og at noen kanskje vil starte et selskap med denne tittel ?
DN170711 HNA Group har foretatt internasjonale investeringer på over 48 milliarder dollar ( 400 milliarder kroner ).
DN170711 Årsregnskapet viser også Carlsens investeringer i aksjemarkedet er bokført til en verdi på 5,2 millioner kroner i 2016, mot 6,5 i 2015.
DB170711 Planen beskriver forsvarets økonomi og investeringer de neste 20 åra, men omfatter ikke hæren og heimevernet.
AA170711 I tillegg har EU innført en oljeembargo mot landet, fryst den syriske sentralbankens midler i EU og lagt begrensninger på investeringer i Syria og eksport av varer og tjenester til landet.
NL170710 Nå er det kanskje bare demokratiet som kan sette en stopper for helsekuttene og jobbe helt nødvendige investeringer for norske pasienter.
DN170710 Sunac har foretatt en rekke kontroversielle oppkjøp og investeringer - senest 15 milliarder yuan i teknologiskapet LeEco Group, som skulle konkurrere med Tesla, Apple og Amazon.
DN170710 Gruppen er i ferd med å ferdigstille et gigantisk studiokompleks i Qingdao med investeringer på mellom 70 og 100 milliarder kroner.
DN170710 Shippingmilliardærens siste tids nedsalg kommer bare få uker etter at DN skrev at Fredriksen og døtrene Kathrine og Cecilie Fredriksen har plassert 20 milliarder kroner i ulike fondsstrukturer i USA for å redusere risikoen i sine investeringer .
DN170710 Bare i år har Sunac foretatt 14 eiendomsoppkjøp og investeringer i teknologiselskaper, blant annet Legend og LeEco.
VG170709 « Med Norges statsminister, som dobler sitt lands investeringer i det internasjonale utdanningsfondet.
DN170709 Har senere hatt investeringer innen aksjer, eiendom, dekk og felg og er hovedeier i bilforhandlere i Kongsvinger og Arendal.
VG170708 - Det er langt større investeringer som kreves, enn hva inntektene dekker opp for i en så tidlig fase.
VG170708 Inntektene fra systemet kan så brukes til grønne investeringer .
VG170708 * I planen legges det opp til store investeringer til kampfly, ubåter og overvåkningsfly.
VG170707 Det vil i så fall kreve store investeringer .
VG170707 - Alle anbefalingene fra FFI ligger langt utenfor våre økonomiske rammer og vil kreve helt særskilte investeringer .
NL170707 Det er ikke satt av nok penger til investeringer de neste årene.
DN170707 « Dette skiftet vil markere en stor triumf for Samsung Electronics og displaydivisjonen, som har foretatt store investeringer i denne teknologien de siste årene », skriver den japanske næringslivsavisen.
DN170707 Norfund skyver ansvaret til side når de gjennom sine investeringer styrker den rike makteliten i Honduras, sier forfatterne.
DB170707 I motsetning til skatteekspertene, har Jensen stor tro på at skatteletter vil kunne være med på å betale for seg selv på lengre sikt, ved at ekstra investeringer og arbeidsplasser gir høyere skatteinntekter.
DN170706 Ole Ertvaag har samlet sine private investeringer i selskapet Eføy Investering.
DN170706 Det er fra eierandeler i ulike forvaltningsselskaper i HitecVision-strukturen og direkte investeringer i HitecVision-fondene de store verdiene til Ertvaag kommer fra.
DN170706 Foruten egen portefølje forvaltes store investeringer gjennom det deleide Stavanger Venture.
DN170706 Blokaden har rammet den qatarske økonomien hardt, men landet har store valutareserver, investeringer og finansielle muskler til å stå mot blokaden.
DB170706 Samtidig varslet Philippe « en storstilt plan for investeringer » på 50 milliarder euro til miljø, helse, landbruk og samferdsel.
DA170706 Samlet innebærer disse utfordringene behov for enorme investeringer , som i all hovedsak må finansieres av husstandene.
DN170705 Songa Holding investerer i aksjer, instrumenter som derivater og obligasjoner, og gjør strategiske investeringer med kort og lang horisont.
DN170705 Det betyr at resultatet totalt for gruppen, som inkluderer shipping, eiendom og investeringer på børsen, mer enn doblet seg.
DB170705 Det har gitt 12 nye butikker og snart påbegynnes ytterligere investeringer i parkeringskapasitet. - 2016 var et svært godt år med god vekst i omsetningen, sier Søndrål som håper Finland-etableringen skal bli like bra.
DN170704 Det vil kreve store investeringer .
DN170704 Selskapsskatten vil bli senket fra 33,3 til 25 prosent innen 2022, i håp om å gjøre landet mer attraktivt for utenlandske investeringer , sa han.
BT170704 Det innføres forbud mot investeringer i en rekke nordkoreanske industrier og mot salg av særskilte tjenester til diktaturet, melder Utenriksdepartementet.
AA170704 Selskapsskatten vil bli senket fra 33,3 til 25 prosent innen 2022, i håp om å gjøre landet mer attraktivt for utenlandske investeringer , sa han.
DN170703 Siden USA har opprettholdt sanksjoner mot Iran, har også europeiske selskaper nølt med å avtale nye investeringer i landet.
AP170703 Når vi beskatter overskudd kan vi gå glipp av viktige investeringer , nyvinninger og arbeidsplasser ».
AP170703 Det gir økte investeringer , flere i jobb og flere som betaler skatt.
AP170703 Når vi beskatter overskudd kan vi gå glipp av viktige investeringer , nyvinninger og arbeidsplasser ».
AP170703 Det gir økte investeringer , flere i jobb og flere som betaler skatt.
AP170703 Diskusjonen om såkalte « dynamiske skattelettelser », altså skattelettelser som fører til økte investeringer , økt arbeidsinnsats og dermed utvider skattegrunnlaget, er interessant.
AP170703 Diskusjonen om såkalte « dynamiske skattelettelser », altså skattelettelser som fører til økte investeringer , økt arbeidsinnsats og dermed utvider skattegrunnlaget, er interessant.
AA170703 Siden USA har opprettholdt sanksjoner mot Iran, har også europeiske selskaper nølt med å avtale nye investeringer i landet.
VG170702 Større budsjetter, økt tilstedeværelse og investeringer i nytt materiell gir et forsvar som synes bedre og som har en operativ evne folk kan stole på. * 1 Gi soldatene øvingen og utstyret de trenger.
DB170701 Bakgrunnen for at Stortinget i fjor vedtok å innføre skattefradrag for dem som investerer i startups skal være at Norge behøver risikovillig kapital, og frem til i dag har skatteincentiveen primært vært fordelaktige for investeringer i eiendom.
DB170701 Gode investeringer som får flere i arbeid, er vel anvendte penger.
AP170701 Det er få andre som har yrkesliv preget av like stor og dyp usikkerhet som kunstnerne - og som de går inn i med like stor integritet og livslange personlige investeringer .
AA170701 Bjugn kommune havnet for noen år siden på den såkalte Robek-lista ( kommuner som må ha statlig godkjennelse for låneopptak ), blant annet etter store investeringer i hotell, ishall og videregående skole.
AA170701 Når havnevirksomhet flyttes ut fra Nyhavna vil Trondheim havn IKS som et stort og kapitalsterkt selskap sikre investeringer i nye havner som utvikler mer effektive og gode havneløsninger for næringslivet.
SA170629 Målet med alle valg er å velge personer som skal være med på å ta beslutninger som gjelder alle : Nasjonale lover og forordninger, offentlige tjenester eller investeringer .
DB170629 Men hvordan er fordelingen mellom investeringer i nye prosjekter og generelle vedlikeholdsinvesteringer ?
DB170629 Eventuelle investeringer , for å øke kraftproduksjonen i nye eller eksisterende anlegg, kommer i tillegg.
DB170629 Av den totale statlige rammen er 536,0 milliarder kroner satt av til vegformål, 318,9 milliarder kroner til jernbaneformål, mens investeringer til kysttiltak og særskilte transporttiltak er på henholdsvis 31,7 og 41,3 milliarder kroner.
AA170629 Søreide tror investeringer i kampfly, ubåter og annet nytt utstyr vil bidra til å løfte tallene videre.
DB170628 På min vakt vil jeg kjempe for partiets prioriterte saker slik som bedre eldreomsorg og økte investeringer i samferdsel, skriver Siv Jensen i en sms til Dagbladet, via sin statssekretær Petter Kvinge Tvedt.
DB170628 Tre fjerdedeler av det som er plassert i private equity ligger i tredjepartsfond som forvaltes av eksterne forvaltere, mens rundt 25 prosent er knyttet til investeringer Smedvig har gjort i egen regi.
DB170628 Den framtidige utvikling vil avhenge av verdiutviklingen på selskapets og konsernets investeringer », skriver Anna M.
NL170627 Særlig synlig blir dette når vi vet at Troms også står foran store og kostbare investeringer når det gjelder de videregående skolene.
NL170627 I en slik situasjon, med stramme økonomiske rammer og mange investeringer på vent, tror vi fylkesrådet vil innstille på at Langesund-forbindelsen ikke blir bygd.
DN170627 Vi er på vei ut av lavkonjunkturen og det er ikke så rart at bedriftene fortsatt er lunkne på nye investeringer .
DN170627 NHOs egen undersøkelse viser ytterligere litt oppgang i bedriftenes planlagte investeringer i andre kvartal sammenlignet med kvartalet før.
AP170627 Selskapet regner med at fornybar - og spesielt havvind - vil utgjøre 15 - 20 prosent av selskapets totale investeringer i 2030.
AP170627 Selskapet regner med at fornybar - og spesielt havvind - vil utgjøre 15 - 20 prosent av selskapets totale investeringer i 2030.
AA170627 Men flertallet vil kutte investeringer , og NHO ser ikke et definitivt omslag i petroleumssektoren.
AA170627 Det la til rette for helhetlige løsninger, hvor man for eksempel slapp å krangle om fordeling av kostnader til grøntområder, veier og andre viktige investeringer , og de forsinkelser dette medfører.
NL170626 Det er ikke satt av nok penger til investeringer de neste årene.
DN170626 Tøff konkurranse og store investeringer gjør at analytikerne tar Telenor-aksjen ut av porteføljene.
DN170626 Investor Egil Dahl har ikke gjort noen større investeringer det siste året, men har solgt seg ut av to selskaper i 2017 og sitter nå på 11 selskaper.
DN170626 Har senere hatt investeringer innen aksjer, eiendom, dekk og felg og er hovedeier i bilforhandlere i Kongsvinger og Arendal.
DN170626 - Norske bedriftsledere ser på start-ups og ny teknologi som de viktigste driverne for endring, men kun 18 prosent er villige til å foreta investeringer i ny teknologi.
DN170626 I en situasjon hvor prisene holder seg svake, vil enkelte selskaper begynne å revurdere sitt syn på kapitalkostnader og investeringer , og dette vil faktisk ganske sakte kunne begynne å bringe markedet tilbake i balanse, sier Kerry Craig, strateg i JPMorgan Asset Management, til nyhetstjenesten.
DA170626 Den eneste klimasaken Høyre har funnet, er et forslag fra Ap-lederen om å utrede Oljefondets investeringer i kullselskaper.
DN170625 Han venter med flere investeringer nå.
DN170625 Gir du meg pengene, så skal jeg finne gode E & P-verdier til deg, og hvis jeg ikke kan gjøre det innen to år, får du pengene dine tilbake », sier Papa til Bloomberg, som understreker at sånne investeringer er basert på en god dose tillit.
DN170625 Særlig er Brasil et viktig marked for norske bedrifter, både for handel og investeringer .
BT170624 Det vil være sløsing med ressurser som kan frigjøres til økte investeringer i vekstfremmende tiltak, bedre velferd og å unngå skatteskjerpelser i fremtiden.
AP170624 Oppstartsselskaper i Los Angeles hentet i fjor inn tre milliarder dollar i investeringer , rundt seks ganger så mye som i 2012, ifølge analyseselskapet CB Insights.
AP170624 Den brasilianske presidenten var på besøk i Norge for å diskutere investeringer i Brasil, etter en tur til Russland i samme ærend.
AP170624 Det kreves store investeringer ombord på skipene for å kunne benytte landstrøm.
DN170623 Trump ble innsatt som president møtte han Ford-ledelsen for å diskutere investeringer og arbeidsplasser i USA.
DN170623 - Men det blir opp til hvert enkelt medlemsland i EU å ta beslutningene om hvilke utenlandske investeringer de vil tillate, forklarer en EU-tjenestemann.
BT170623 AVGJØRENDE : Skal målene i Parisavtalen om å holde verdens temperaturøkning under to grader frem mot 2100 nås, vil etterspørselen etter olje falle og investeringer i olje og gass vil ikke være lønnsomt, konkluderer en dansk forskningsrapport.
AA170623 Fondet har i dag investeringer i nesten 9.000 selskaper, og den norske sparegrisen er nå verdens største statlige fond.
AA170623 Antall ansatte har økt kraftig de siste årene, blant annet som et resultat av økte investeringer i eiendom.
AA170623 Antall ansatte har økt kraftig de siste årene, blant annet i forbindelse med økte investeringer i eiendom. | 32-åring fra Romsdal siktet for voldtekt av flere barn under 14 år ¶
SA170622 Forslaget vil bli medføre store investeringer i infrastruktur, men presidenten mener at det kan føre drømmen om fred ett steg nærmere.
DN170622 Norske investeringer
DB170622 Nye investeringer i teknisk utstyr er nødvendig, en hær uten luftvern vil ikke vare lenge.
AP170622 Veksten i næringslivets investeringer blir mye høyere neste år og i 2019.
AP170622 Veksten i næringslivets investeringer blir mye høyere neste år og i 2019.
AP170622 Forslaget vil bli medføre store investeringer i infrastruktur, men presidenten mener at det kan føre drømmen om fred ett steg nærmere.
NL170621 Utbyggere må gjøre investeringer i nærmiljøet.
DN170621 Polestar skal dra nytte av sitt slektskap til Volvo gjennom synergier på teknikk og investeringer , slik at selskapet kan designe, utvikle og bygge disse bilene.
DN170621 Det viser effekten av betydelige investeringer i nye snøproduksjonsanlegg gjennom mange år, sier Sylling Clausen.
AP170621 Selskapet regner med at investeringer i fornybar energi vil utgjøre rundt 15 - 20 prosent av deres totale investeringer i 2030.
AP170621 Selskapet regner med at investeringer i fornybar energi vil utgjøre rundt 15 - 20 prosent av deres totale investeringer i 2030.
AP170621 I 2030 vil investeringer i fornybar energi utgjøre 15 - 20 prosent av de totalt investeringene.
AP170621 Selskapet regner med at investeringer i fornybar energi vil utgjøre rundt 15 - 20 prosent av deres totale investeringer i 2030.
AP170621 Selskapet regner med at investeringer i fornybar energi vil utgjøre rundt 15 - 20 prosent av deres totale investeringer i 2030.
AP170621 I 2030 vil investeringer i fornybar energi utgjøre 15 - 20 prosent av de totalt investeringene.
AA170621 Utbyggingene innebærer samlede investeringer på om lag 20 milliarder kroner og bidrar til flere enn 5500 årsverk i olje- og gassindustrien i utbyggingsfasen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) i en pressemelding.
SA170620 Briten ser for seg følgende investeringer : ¶
DN170620 - Strategien har vært å drive med tidlig fase investeringer og å ha ABG Sundal Collier-aksjer som gir utbytte.
DN170620 - Disse investeringene i Voss, som vi fremdeles har, det er gamle investeringer som er blitt gjort over en tiårsperiode.
DN170620 Statsministerens kone, Ho Ching, leder Temasek Holdings - Singapores statlige investeringsselskap med investeringer på rundt 2250 milliarder kroner.
DA170620 Det trengs absolutt investeringer .
AP170620 Briten ser for seg følgende investeringer : ¶
DN170619 Regnskapet for Friele-familiens øvrige investeringer gjennom B.
DN170619 Personellbesparelsene skal gi rom for økte investeringer i moderne utstyr.
DN170619 Det trengs absolutt investeringer .
DN170619 I tillegg forbys investeringer i disse områdene, og europeiske selskaper får ikke drive med turisme.
DB170619 Antall barn som dør av malaria er betydelig redusert de siste årene, takket være økte investeringer , bevisstgjøring og økt kunnskap.
DB170619 Men Russland er i realiteten sjanseløs i kampen om å balansere Kinas nye innflytelse som de har gjennom sine investeringer
DB170619 I mange år etter at landene fikk sin selvstendighet da Sovjetunionen kollapset i 1991 var det nærmest ingen investeringer .
DA170619 Vi reduserer videre CO2-utslippet fra våre investeringer , og investerer mer i bærekraftige selskaper, opplyser Harald Martens Holm, kommunikasjonssjef bærekraft i Storebrand.
DA170619 I FIVHs undersøkelse fra tidligere i år, ble Nordea kåret til verstingen blant de undersøkte bankene, med investeringer på hele 14,4 milliarder kroner i selskaper som er involvert i oljesand i Canada.
DA170619 - Siden notatet til Framtiden i våre hender ble publisert har KLP solgt seg ut av selskapene Marathon Petroleum, Enbridge, Energy Transfer Partners, Phillips 66 og PetroChina, opplyser Marte Storaker, rådgiver for ansvarlige investeringer i KLP, til Dagsavisen.
DA170619 - Oljesand er dårlig business, og derfor har vi trukket ut mesteparten av våre investeringer fra det.
BT170619 Fakta er at statens planlagte investeringer i fylket er økt fra 15,9 milliarder kroner under rødgrønn regjering til hele 53,2 milliarder kroner under borgerlig regjering.
AA170619 Nå gjør selskapet seg klart for å sette pengene i arbeid gjennom nye investeringer .
BT170618 For å klare å betale formuesskatten, blir verdier hentet ut av bedriften som heller kunne vært brukt på investeringer .
VG170616 Etter Barack Obamas historiske omlegging av USAs politikk overfor Cuba har amerikansk næringsliv gjort store investeringer der.
VG170616 Han skal bruke deler av pengene på seg selv, til investeringer , men også familiemedlemmer skal få glede av de snaut 72 millioner kronene.
SA170616 | Kongeparken satser stort med nye attraksjoner ¶ Investeringer på 15 millioner skal trekke en kvart million gjester til Ålgård i 2017.
NL170616 Det er heller ingenting som tyder på at det nye styret har gjort økonomiske disposisjoner eller investeringer som innebærer nevneverdig risiko.
DN170616 - Dette har kostnader og stopper investeringer .
DA170616 Tidligere president Barack Obamas Cuba-politikk har ført med seg omfattende investeringer fra amerikansk næringsliv på øya, inkludert nye, daglige ruteflyginger, hotelldrift og landbruksinvesteringer.
AA170616 Tidligere president Barack Obamas Cuba-politikk har ført med seg omfattende investeringer fra amerikansk næringsliv på øya, inkludert nye, daglige ruteflyginger, hotelldrift og landbruksinvesteringer.
DN170615 Motvinden norsk økonomi har møtt fra fallende investeringer i oljesektoren er i ferd med å snu til svak medvind, sier Jullum.
DB170615 Regjeringen har begrunnet kutt i formuesskatten med at det fremmer vekst og investeringer i nye arbeidsplasser.
DB170615 I tråd med Natos målsetning bruker Norge over 20 prosent av forsvarsbudsjettet til investeringer .
AP170615 Han begrunnet dette ved å vise til økte investeringer , økt forbruk og rekordlav inflasjon.
AP170614 Merkelig nok nevnte han ikke sjefens investeringer i byggebransjen.
AP170614 årlig mer enn i dag, samlet til drift og investeringer .
VG170613 Penger til infrastruktur og hjelp til å generere utenlandske investeringer til Nord-Irland er sannsynlige krav, skriver Telegraph, som også mener at det er lite som foreløpig tyder på at unionistpartiet vil kreve gjennomslag for sitt konservative livssyn i øyriket.
SA170613 juni står det at en bevaring av Tastaveden ungdomsskole går utover andre høyst nødvendige investeringer på andre skoler, slik som Vaulen, Storhaug og Kvernevik.
SA170613 Vedtatte investeringer gjennomføres som planlagt.i ¶
DN170613 Ifølge nettverksrapporten er det vekst i offentlige investeringer , dempet fall i oljesektoren og økt etterspørsel fra det private næringslivet som har bidratt til at veksten har tatt seg opp.
DN170613 Styret anser at Saga Tankers etter den foreslåtte utdelingen vil ha tilstrekkelig tilgang til både fremmed- og egenkapitalfinansiering for å gjennomføre eventuelle investeringer innenfor selskapets investeringsmandat og - profil.
DB170613 Løsningene WEF skisserer består blant annet i egen pensjonssparing, samt investeringer med høyere risiko som kan gi høyere avkastning enn rentene i en sparekonto. 100 år ¶
AP170613 Medlemskapet åpnet for at de islandske bankene kunne gjøre investeringer i utlandet.
NL170612 Politikerne i H, FRP og AP har nå i et « bredt politisk hastverksforlik » prestert å vedta at Evenes er velegnet, og at det bare skal brukes 3.5 mrd kr på investeringer der ( eller er det nå allerede blitt 4.2 ? ).
DN170612 Tidligere Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas ( til høyre ) blir administrerende direktør for CoolOff Capital, selskapet som tar mål av seg å reise 100 milliarder kroner til investeringer i fornybar energi.
DB170612 Den sorgtyngede faren gjorde dårlige investeringer og sløste bort formuen fra klesfabrikken sin.
FV170611 | Olav Thon : - En av mine dårligste investeringer
DN170611 Siden har han hatt suksess med sine investeringer i teknologiaksjer på Oslo Børs.
DN170611 Har senere hatt investeringer innen aksjer, eiendom, dekk og felg og er hovedeier i bilforhandlere i Kongsvinger og Arendal.
DN170611 Obamas Cuba-politikk har ført med seg omfattende investeringer fra amerikansk næringsliv på øya, inkludert nye, daglige ruteflyginger, hotelldrift og landbruksinvesteringer.
DB170611 Jeg må vel innrømme at dette er en av mine dårligste investeringer .
AA170611 Obamas Cuba-politikk har ført med seg omfattende investeringer fra amerikansk næringsliv på øya, inkludert nye, daglige ruteflyginger, hotelldrift og landbruksinvesteringer.
VG170610 Vi snakker om enorme investeringer som det er vanskelig å anslå lønnsomheten i.
DB170610 Det kan på sikt føre til både boligbobler og til at langsiktige investeringer som er bra for økonomien, nedprioriteres.
DN170609 En presentasjonen tilsendt argentinske luftfartsmyndighetene tidligere i år viser at Norwegian regner med investeringer på 4,3 milliarder dollar, tilsvarende rundt 37 milliarder kroner, ifølge avisen La Nacion. 70 fly ¶
DB170609 Det er en investeringer av Norge og norske skattebetalere.
DB170609 I snitt gjennom 2016 var drøyt 60 prosent av verdiene investert på Oslo Børs, 17 prosent i obligasjoner, 15 prosent i likvider og 7 prosent i direkte investeringer .
DB170609 En tredel stammer fra investeringer i eiendomsselskaper og fra direkteinvesteringer i eiendom, sier Anker-Rasch.
DB170609 - Vi er konservative, og risikoen i vår portefølje målt ved standardavvik blir lavere som en følge av investeringer i eiendom, obligasjoner og en viss andel likvider.
DB170609 - Rundt 40 prosent av avkastningen i fjor kom fra investeringer i fisk.
DB170609 Etter syv år med innstramninger under de konservative, var det mange som likte hans løfter om å bruke mer penger på velferd og offentlige investeringer .
BT170609 OPTIMISME MED BISMAK : - Vår største bekymring gjennom hele nedturen har imidlertid vært den manglende investeringer i fastlandsbedriftene - de bedriftene som skal bli den nye oljen, sier konserndirektør Ragnhild Fresvik i Sparebanken Vest.
VG170608 Undersøkelsen viser at det ikke har blitt færre forsinkelser og innstillinger der det er gjennomført store investeringer , enn der det ikke er det.
VG170608 - På strekninger der det er gjort investeringer , har togtilbudet blitt noe bedre ved at det har blitt noen flere avganger.
DN170608 - Og vi jobber nå med å utvikle en portefølje av prosjekter som kan tiltrekke seg store investeringer fra de store internasjonale gigantene, sier han og viser til at Statkraft har inngått intensjonsavtaler om to store tomter på 400 og 4000 mål i Sandefjord og Skien med sikte på datasenteretableringer.
DN170608 | Riksrevisjonen : Enorme investeringer har ikke gitt særlig kortere reisetid ¶
DN170608 Undersøkelsen viser at der det er gjennomført store investeringer , har reisetiden ikke gått ned, ei heller tallet på forsinkelser og innstillinger.
DN170608 Hoveddelen av de ekstra kostnadene relaterer seg til ytterligere bemanning og investeringer i lastebiler, ble det opplyst.
DB170608 Trass i enorme investeringer er jernbanetilbudet ikke blitt merkbart bedre, mener Riksrevisjonen.
DB170608 - LITEN UTTELLING : Trass i enorme investeringer er jernbanetilbudet ikke blitt merkbart bedre, mener Riksrevisjonen.
DA170608 Undersøkelsen viser at der det er gjennomført store investeringer , har reisetiden ikke gått ned, ei heller tallet på forsinkelser og innstillinger.
DA170608 Trass i enorme investeringer er jernbanetilbudet ikke blitt merkbart bedre, mener Riksrevisjonen.
AP170608 Etter tre år med fall, økte næringslivets investeringer i fjor.
AP170608 « Men en pågående videreutvikling av « effektpakker » i ( det nye ) Jernbanedirektoratet skal bidra til at investeringer og andre tiltak ses i sammenheng og kommer med i prosjektgrunnlaget og gjennomføringen av prosjektene, » skriver han.
AP170608 Rapporten om investeringer i jernbane er langt mildere enn Riksrevisjonens rapport fra 2015 om effekten av vedlikehold på jernbanen, som ifølge revisjonen var langt lavere enn det jernbanen selv har lovet.
AA170608 Undersøkelsen viser at reisetiden ikke har gått ned der det er gjennomført store investeringer , ei heller tallet på forsinkelser og innstillinger.
VG170607 Skatteprofessoren sier formuesskatten er langt fra den mest målrettede skatteletten om målet er økte investeringer : ¶
VG170607 Regjeringen må gjerne bruke to milliarder kroner på pensjonistene, men da må de ikke late som om det er budsjettstimuli som skal gi økte investeringer .
VG170607 Erna Solberg og Siv Jensens milliardkutt i formuesskatten skulle gi økte investeringer og flere arbeidsplasser.
VG170607 Det vil si investeringer i næringslivet, flere arbeidsplasser og ferske skattekroner tilbake til statskassen.
VG170607 Det er fordi ligningsverdiene er lavere på slike investeringer enn å ha pengene i banken.
NL170607 Passasjergrunnlaget er simpelthen for lite i forhold til å kunne forsvare så store investeringer fra samfunnets side.
DN170607 Noe av pengene har fått yngle videre i andre investeringer, og familiens private investeringsselskap Sanden as har nå lagt frem et overskudd på 100 millioner kroner for sine investeringer i fjor.
DN170607 Noe av pengene har fått yngle videre i andre investeringer , og familiens private investeringsselskap Sanden as har nå lagt frem et overskudd på 100 millioner kroner for sine investeringer i fjor.
DN170607 Meglerhusnestor Jan Petter Collier og hans to barn tjente litt mindre på sine investeringer i fjor enn året før.
DN170607 Det er særlig posten for verdiøkning av markedsbaserte investeringer som forklarer tilbakegangen.
DN170607 Selvaag-arving Tharald Nustad står bak et nytt akseleratorprogram som skal drive ImpactInvesting - investeringer som tar sikte på å både skape profitt og gjøre verden bedre.
DB170607 Den lave avkastningen og de døde dyrene skal ha ført til et stort sinne blant investorene, som mistenkte at dyrehagen, sammen med domstolen, ville snylte dem for sine investeringer .
DB170607 Tyrkia har et nært forhold til Qatar, med både Syria-samarbeid og investeringer , ifølge NTB. | - Jeg burde nok ha stilt flere spørsmål ¶
AA170607 Større privat forbruk og økte investeringer i petroleumssektoren og i fastlandsøkonomien, vil bidra til å skape ytterligere vekst i den norske økonomien i år og neste år.
AA170607 Hovedbudskapet til OECD er uansett utpreget optimistisk for 2017 og 2018 : Større privat forbruk og økte investeringer i petroleumssektoren og i fastlandsøkonomien vil bidra til å skape ytterligere vekst i den norske økonomien.
VG170606 Politikerne bruker investeringer i infrastruktur for å oppnå andre mål enn samfunnsøkonomisk nytte, sier Steinar Strøm til VG.
VG170606 - NTP er ikke bare investeringer i vei og jernbane, men også en investering i oppslutning fra velgerne, sier han.
DB170606 ¶ MØTER IKKE : Ap-leder Jonas Gahr Støre utfordres til debatt om sine private investeringer , men møter ikke.
AP170606 I NTP skal jernbanen i perioden 2018 - 2029 få 197 milliarder kroner til investeringer . 115 milliarder er avsatt til drift og vedlikehold.
VG170605 Enorme investeringer
DN170605 Regnskapene i Firda as viser følgende investeringer ( kostpris, mill. kroner ) : ¶
DN170605 Han understreker at han fortsetter med risikable investeringer , men ikke vil risikere å starte på bar bakke igjen.
DN170605 Førres investeringer
DB170604 Det kommer en god runde til innen olje og gass, hvor det vil være behov for store investeringer .
DB170604 - Økte investeringer i offshoreprosjekter ¶
DB170603 Vi vil derfor utrede hvordan distributørene, kanalene og nedlastningskanalene kan bli enda flinkere til å tiltrekke internasjonale investeringer .
BT170603 Det er stor risiko for at den ødelegger både for teknologisk utvikling og grønne investeringer .
DN170602 Han jakter på europeisk teknologi og investeringer i europeiske selskaper sammen med kinesiske investorer.
DB170602 Når Ap diskuterer Oljefondets investeringer i oljeparadis er det ikke snakk om å trekke seg ut.
DB170602 Her får altså radiolytterne høre en fagforeningsleder forsvare Ap-lederens investeringer med at det « bare var en liten investering på 3-4 prosent » som han nå har trukket seg ut av.
DB170602 Selv om det alltid myldrer av liv på Karl Johan og Aker brygge, har store deler av Kvadraturen lidd under manglende investeringer , i tillegg til lite pene og strenge sikkerhetstiltak.
DA170602 - Jeg har reagert på et sted, og det var på årsmøtet da jeg skrev en årsberetning for gruppa der jeg la fram sterke bekymringer rundt realismen i å øke investeringer og samtidig kutte eiendomsskatt i både Holmestrand og Sande.
BT170602 Dreie bruken av oljefondet og andre norske investeringer bort fra fossile ressurser og over på fremtidsrettede og bærekraftige næringer, både i Norge og internasjonalt.
AP170602 Videre hevdes det at prisen vil føre til « positiv internasjonal mediedekning verdt millioner av euro », økte utenlandske investeringer og dermed flere jobber, og økte muligheter til å få stipender til miljøtiltak.
AP170602 Nordeas sjef for bærekraftige investeringer lurte på hvor mye mer kundene må betale for en skjorte for at de over 200.000 fabrikkarbeidere i Bangladesh skal få en grei lønn.
VG170601 Hvis president Xi foran sin neste fem-årsperiode ønsker å gjøre klima til sin politiske arv, kan det føre til enda mer investeringer og mer lederskap fra Kina i kampen mot klimaendringer.
DN170601 Fremover vil de to sammen med faren redusere noe av risikoen knyttet til gruppens investeringer .
DN170601 KLP har ekskludert til sammen 174 selskaper for brudd på KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer .
DB170601 ¶ REDUSERER RISIKO : Oljeprisfallet har ført til at de to Fredriksen-søstrene, Kathrine ( t.v ) og Cecilie har redisert risikoen i farens investeringer .
DB170601 Og for å redusere risikoen i sine investeringer har de plassert 20 milliarder kroner i ulike fond.
DA170601 Oljenedturen som slo inn for fullt i 2014, har ført til nedgang i norsk eksport og noe lavere investeringer og tilførsel av kapital utenfra til Norge.
DA170601 I de to underkategoriene internasjonal handel og internasjonale investeringer rykker vi henholdsvis elleve og ti plasser ned.
DA170601 Biltema skal ønske å endre fasaden og bygge om, totale investeringer i størrelsesorden 50-60 millioner kroner.
DA170601 IEA anbefaler at det tas grep, og ber regjeringen : « Sikre at finanspolitiske forhold ( for eksempel ressursleieavgiften ) ikke fraråder investeringer i vedlikehold og oppussing av vannkraft ».
DA170601 Energipolitiker Øyvind Korsberg i Frp var positiv til en slik mulighet for å sikre kapital til investeringer i storkraftsektoren, mens regjeringspartner Høyre var mindre entusiastisk.
DA170601 Der omtales nettopp skattetrykket for kraftsektoren, og energibyrået påpeker at det høye skattenivået sammen med dagens lave kraftpris « ytterligere motvirke nye investeringer , både ved oppussing av eksisterende anlegg og i ny kapasitet ».
DA170601 Da snakker vi om investeringer for å opprettholde dagens produksjon, og ikke utvidelse av de eksisterende kraftverkene, sier Ulseth, og fortsetter : ¶
AP170601 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som har oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet, skriver i en pressemelding at det er « nødvendig med store investeringer for å oppgradere og modernisere til dagens krav og trusselbilde. » - Rapporten fra FFI gir oss viktige innspill i arbeidet med å vurdere hvordan vi skal gi befolkningen den sikkerhet og beskyttelse de har krav på, s
AP170601 DSB er klare på at en videreføring og modernisering av tilfluktsrom og varsling, kommer til å kreve store økonomiske investeringer .
DN170531 Oljenedturen som slo inn for fullt i 2014, har ført til nedgang i norsk eksport og noe lavere investeringer og tilførsel av kapital utenfra til Norge.
DN170531 IMD peker på at oljenedturen har ført til nedgang i norsk eksport og noe lavere investeringer og tilførsel av kapital utenfra til Norge.
DN170531 I de to underkategoriene internasjonal handel og internasjonale investeringer rykker vi henholdsvis elleve og ti plasser ned.
DN170531 John Fredriksen og døtrene Kathrine og Cecilie Fredriksen vil redusere risikoen i sine investeringer .
DN170531 Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha billigere statlige lån til industrien for at nødvendige investeringer gjøres i Fastlands-Norge.
DB170531 De frigjorte midlene vil bli brukt på nye investeringer .
DA170531 Eierne er i midlertid nødt til å primært tenke avkastning når de foretar sine investeringer .
DN170530 Japanske storselskaper har foretatt internasjonale investeringer , men disse er mindre enn overskuddene de generer.
DN170530 Investeringen på 600.000 kroner var verdt over 70 milliarder kroner i 2010 med investeringer i råvarer, metaller, landbruksprodukter og logistikknettverk over fem kontinenter.
DN170530 Varsler norske investeringer i nytt milliardfond ¶
DN170530 | Varsler norske investeringer i nytt milliardfond ¶
DN170530 Det svenske oppkjøpsfondet EQT har hentet inn 1,6 milliarder euro, rundt 15 milliarder norske kroner, til et nytt fond for investeringer i mellomstore bedrifter i Nord-Europa kalt EQT Mid Market Euro.
DB170530 ¶ HAR FÅTT KRITIKK : Høyre-veteran Michael Tetzschner forsvarer Støres investeringer .
DB170530 Særlig er han kritisk til rikssynser Frank Aarebrot, som i Dagbladet har tatt til orde for at fremtredende politikere bør avstå fra investeringer i for eksempel byggebransjen, resturantbransjen og annen virksomhet som betinger offentlig løyve.
DB170530 Partifelle Henrik Asheim mener det er helt legitimt å kritisere Støres investeringer , fordi den viser en åpenbar forskjell mellom liv og lære.
DB170530 Det er lite som tyder på at det tallet vil øke på sikt, selv om det kommer flere investeringer i nye felt de nærmeste årene.
DA170530 - I sum er det snakk om ganske store investeringer som ikke er gjort som neste regjering må ta seg av.
DA170530 » Enorme investeringer
DA170530 Også internasjonalt øker protestene mot det som ses på som klima- og miljøfiendtlige investeringer .
DA170530 Dermed er det vanskelig å unngå slike investeringer .
DA170530 Bankene selv er langt på vei enige i at investeringer i canadisk oljesand ikke er det smarteste de gjør.
DA170530 - Storebrand mener at utvinning av oljesand ikke er forenlig med en bærekraftig utvikling », uttalte Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.
DA170530 - Med Paris-avtalen på plass er det vanskelig å se at oljesand vil ha noen plass i framtiden, sa Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP.
DA170530 - Dette er en utrolig umoderne og ødeleggende industri, og det er helt klart at denne type investeringer kan ikke bankene ha.
DA170530 - I sum er det snakk om ganske store investeringer som ikke er gjort som neste regjering må ta seg av.
DA170530 Han er imidlertid klar på at mange gamle kraftverk har behov for investeringer .
DA170530 Det skal gjøres store investeringer , og pengene bør gå tilbake til samfunnet, argumenterer hun.
DA170530 » Enorme investeringer
DA170530 Også internasjonalt øker protestene mot det som ses på som klima- og miljøfiendtlige investeringer .
DA170530 Dermed er det vanskelig å unngå slike investeringer .
DA170530 Bankene selv er langt på vei enige i at investeringer i canadisk oljesand ikke er det smarteste de gjør.
DA170530 - Storebrand mener at utvinning av oljesand ikke er forenlig med en bærekraftig utvikling », uttalte Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.
DA170530 - Med Paris-avtalen på plass er det vanskelig å se at oljesand vil ha noen plass i framtiden, sa Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP.
DA170530 - Dette er en utrolig umoderne og ødeleggende industri, og det er helt klart at denne type investeringer kan ikke bankene ha.
DN170529 | Dårligste tall på 25 år ¶ Investeringer i vanlige bedrifter har ikke vært lavere siden tidlig på 90-tallet.
DN170529 Nasjonalregnskapet viser at investeringer i bedriftene Norge skal leve av i fremtiden, er svært lave.
DN170529 Forbudene mot investeringer gjelder for våpenrelatert industri, metallurgi, metallbearbeiding og romfart.
DN170529 Det innføres forbud mot investeringer i en rekke nordkoreanske industrier og mot salg av særskilte tjenester til diktaturet, melder Utenriksdepartementet.
DB170529 For det er ikke for vanskelig å rykke opp igjen til det øverste sjiktet i norsk fotball, om man tar hele kuren, begynner i den riktige enden og ikke gjør dumme og desperate investeringer i det kommende overgangsvinduet.
DB170529 Forbudene mot investeringer gjelder for våpenrelatert industri, metallurgi, metallbearbeiding og romfart.
DB170529 Det innføres forbud mot investeringer i en rekke nordkoreanske industrier og mot salg av særskilte tjenester til diktaturet, melder Utenriksdepartementet.
DB170529 Forbudene mot investeringer gjelder for våpenrelatert industri, metallurgi, metallbearbeiding og romfart.
DB170529 Det innføres forbud mot investeringer i en rekke nordkoreanske industrier og mot salg av særskilte tjenester til diktaturet, meldte Utenriksdepartementet.
DB170529 EU har også innført en oljeembargo mot Syria, fryst den syriske sentralbankens midler i EU og lagt begrensninger på investeringer i Syria og eksport av varer og tjenester til Syria.
DA170529 Utbytte har gått på bekostning av det som heller burde vært bedriftsøkonomiske investeringer .
DA170529 - Så sitter jeg med et håp om at dagens offentlige eiere er sitt ansvar bevisst, og setter selskapene i stand til å foreta nødvendige investeringer .
DA170529 - Jeg hilser gjerne utenlandske investeringer eller eierskap velkommen inn i kraftbransjen.
DA170529 Utbytte har gått på bekostning av det som heller burde vært bedriftsøkonomiske investeringer .
DA170529 - Så sitter jeg med et håp om at dagens offentlige eiere er sitt ansvar bevisst, og setter selskapene i stand til å foreta nødvendige investeringer .
DA170529 - Jeg hilser gjerne utenlandske investeringer eller eierskap velkommen inn i kraftbransjen.
BT170529 Forbudene mot investeringer gjelder for våpenrelatert industri, metallurgi, metallbearbeiding og romfart.
BT170529 Det innføres forbud mot investeringer i en rekke nordkoreanske industrier og mot salg av særskilte tjenester til diktaturet, melder Utenriksdepartementet.
BT170529 Investeringer i likestilling på arbeidsmarkedet - blant annet i form av gode muligheter for foreldrepermisjon og tilbud om barnepass av høy kvalitet - har vært avgjørende for utviklingen av en av de mest velstående regionene i verden.
AP170529 Aftenposten mener : Skattelettelse for investeringer i gründerbedrifter bør prøves ¶
AA170529 EU har også innført en oljeembargo mot Syria, fryst den syriske sentralbankens midler i EU og lagt begrensninger på investeringer i Syria og eksport av varer og tjenester til Syria.
AA170529 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) mener likevel at pilene peker riktig vei og at lave investeringer i næringslivet er en utfordring hele Europa sliter med, ikke bare Norge.
AA170529 Andelen investeringer i bedrifter er på det laveste på 25 år.
AA170529 Norge er tjent med et forpliktende Nato-samarbeid og kan ikke være gratispassasjer, men vi har allerede vedtatt en kraftig satsing på Forsvaret i form av store investeringer , og vi er blant de beste i Nato.
NL170528 Med stortingsvedtaket 1968 om opprettelsen av Universitetet i Tromsø ( UiT ) trakk Tromsø det gullkortet en kommune kan drømme om, - langsiktige statlige investeringer i utdanning og forskning.
DN170528 Utenlandske oppkjøp og investeringer er også sikkerhetspolitikk.
DN170528 I de siste månedene har det vært noen saker der sammenhengen mellom sikkerhet og investeringer har kommet opp, for eksempel knyttet til kjøp av eiendom på Svalbard.
DN170528 Foto : Berit Roald/NTB Scanpix ¶ | Investeringer og sikkerhet ¶
BT170528 Overskuddet i private barnehager, så vel som andre norske selskaper, settes som regel inn igjen i bedriften som nye investeringer .
BT170528 Dette er investeringer som i aller høyeste grad kommer fellesskapet til gode.
AP170528 Stenge hele anlegget, flytte menneskene lengre vekk eller gjøre store investeringer i fabrikken.
BT170527 Hovedregelen er at kontrakter ikke kan ha varighet lenger enn 4 år med mindre det er saklig begrunnet i eksempelvis høye investeringer .
DB170526 Erna Solberg sier Norge står ved målet, men understreker at investeringer og forsvarsevne er viktigere enn selve måltallet.
DB170526 Men det tar jo litt brodden av kritikken når lønnsomheten i hans egne investeringer har vært basert på « arbeidere med mobilen i hånda ventende på neste oppdrag », for å låne Støres egne ord.
DB170526 Men José Martí-flyplassen utenfor Havanna er for liten, hotellkapasiteten sprengt, tross statlige og utenlandske investeringer i nye prosjekter, og prisene er så skrudd i været at amerikanske flyselskaper har begrenset antallet flygninger til Cuba, meldte Le Monde i mars.
DB170526 Dersom vi ikke får til store klimakutt det neste tiåret, og fortsatt skal jobbe for å nå målene i Parisavtalen vil det tredoble antall investeringer som må stenges ned tidligere enn planlagt, noe som vil påføre eierne store tap.
AP170526 Begeistringen skyldtes ikke minst at investeringer på til sammen 70 - 80 milliarder kroner skulle gi en samfunnøkonomisk gevinst på nesten 200 milliarder kroner, vel å merke om man la inn en egen personbilavgift pr. kjørte kilometer.
DN170525 Konkret peker Alec Phillips på Trumps forslag om 200 milliarder dollar i ekstra bevilgninger over de neste ti årene, noe som i partnerskap med private skal utløse totalt 1000 milliarder dollar til investeringer i infrastruktur over ti år.
DN170525 Goldman Sachs-økonomen tror ikke de samlede investeringene vil bli så høye og påpeker at direkte investeringer gir større effekt for hver dollar.
DB170525 Solberg har mange ganger understreket at Norge har økt forsvarsbudsjettene kraftig, og at Norge overoppfyller målet om å bruke 20 prosent av forsvarsbudsjettet til investeringer i strategisk viktige kapasiteter.
AP170525 Oljefondets to største investeringer ved årsskiftet var i matvareselskapet Nestlé og oljeselskapet Shell.
AP170525 Oljefondet setter i gang forskning for å finne ut om det er lurt å møte klimaendringene med økte investeringer i elbilprodusenten Tesla.
AP170525 Mer regn kan gi dårligere avkastning på investeringer i selskaper som driver fornøyelsesparker.
AP170525 Dette må deretter innarbeides i livet ved skjermene i Oljefondet og kan peke i retning av at noen investeringer skal opp, mens andre skal ned.
DN170524 Neste år ventes imidlertid et fall på 7,1 prosent innenfor samlede investeringer olje- og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyningvirksomhet, ifølge SSB.
DB170524 I dag kommer NATO-landene trolig til å vedta en plan hvor hvordan målet skal nås, og krav om jevnlig rapportering om investeringer og bidrag til forsvarsalliansen.
DB170524 Et to prosentmål er ingen garanti for investeringer i forsvarskapasiteter.
DB170524 Ironisk gjør altså Stortinget det for å tvinge igjennom titalls milliarder i investeringer til en motorvei til de eneste fylkene i Norge som har bedt om mindre penger til asfalt.
SA170523 Hvis det virkelig er penger i kassa, har jeg noen forslag til alternative investeringer som en større del av innbyggerne vil få glede av ( som i kommunalpolitisk ånd betyr større avkastning på investeringen ).
DN170523 Varsellampene blinker hos OECD : høy gjeldsgrad, overkapasitet og gjeldsfinansierte investeringer truer stabiliteten.
DB170523 I tillegg kommer 1.500-2.000 boliger, hotell og butikker, noe som bringer totale investeringer opp i rundt tre milliarder kroner.
DB170523 Norge er et stykke unna målet, men statsminister Erna Solberg pleier å understreke at Norge har nådd målet om 20 prosent til investeringer .
DA170523 Styreleder Stig Christiansen forteller at Viking vil opprette et eget spillerselskap for å hjelpe til med investeringer rundt nye spillere.
DA170523 - Det er satt av 4,1 mrd til investeringer i idrettsanlegg de neste fire årene.
VG170522 - Vi starter noen tunge investeringer , blant annet Kystvakten, allerede neste år.
VG170522 - Dersom selskapenes forventninger til langsiktig oljepris skulle falle, kan investeringer skyves ut i tid eller faller bort.
VG170522 Beregnede investeringer og utbedringer på strekningen er satt til 340 milliarder kroner.
SA170522 De tyske sosialdemokratene er lei av harde sparetiltak og vil sette i gang med investeringer i utdanning og infrastruktur.
DN170522 - Dette kommer i tillegg til andre investeringer .
DN170522 - En tredjedel av omsetningen i bransjen går tilbake til investeringer .
DN170522 - Store anleggsmaskiner er kostbare investeringer .
DA170522 Store investeringer og økte driftskostnader må til for å heve kvaliteten på kollektivtilbudet, bygging av sykkelstamveier, sykkel- og gangveier.
DA170522 - Store anleggsmaskiner er kostbare investeringer .
AP170522 Men også store investeringer i Disney bidrar.
AP170522 Men også store investeringer i Disney bidrar.
AP170522 - Store anleggsmaskiner er kostbare investeringer .
DN170521 Den 44 år gamle iren Gareth Burns, som leder satsingen, medgir at det ikke er lett å finne selskaper som tilfredsstiller både de strategiske og finansielle kravene Statoil setter til investeringer .
DN170521 Bare et fåtall investeringer vil bli virkelig gode investeringer .
DN170521 Bare et fåtall investeringer vil bli virkelig gode investeringer.
DN170521 Rapporten viser til at utgiftene til drift, vedlikehold og investeringer har økt med henholdsvis 19, 25 og 52 prosent fra 2013 til 2017.
DN170521 Australias minister for handel, turisme og investeringer , Steven Ciobo i det han forlater dagens TPP11-møte.
DN170521 Kjempestore investeringer i USA, sa Trump under samtalene med kong Salman.
DN170521 De øvrige avtalene innebærer rundt 2.100 milliarder kroner i kommersielle investeringer , heter det.
DN170521 - Flere hundre milliarder dollar i investeringer inn i USA og jobber, jobber, jobber, sa Trump om avtalene.
DB170520 På vegne av partiet tar han her til orde for å flytte overskuddet fra Avinors virksomhet over til investeringer i sykkel, gang- og kollektivtrafikk samt rassikring.
DA170520 - Med stabile og varige rammevilkår kan vi bygge opp et seriøst næringsliv rundt grønne investeringer som også tåler et liv etter subsidiefasen.
DA170520 Omtrent halvparten går til investeringer i bygg- og anleggsbransjen.
BT170520 Ulriken er et murbygg over flere etasjer som vil kreve flere heiser og store investeringer i uteareal.
AA170520 Kjempestore investeringer i USA, sa Trump under samtalene med kong Salman.
AA170520 De øvrige avtalene innebærer rundt 2.100 milliarder kroner i kommersielle investeringer , heter det.
AA170520 - Flere hundre milliarder dollar i investeringer inn i USA og jobber, jobber, jobber, sa Trump om avtalene.
SA170518 Utlån av penger, støtte til enkeltprosjekter, fondsforvaltning og egne investeringer .
DN170518 Etter tidenes beste resultat er eiendomsinvestor og RBK-styreleder Ivar Koteng klar for nye investeringer .
DB170518 Han skal også ha tapt penger på hestespill og investeringer i løpshester.
DB170518 Denne saken handler om hvilke grenser som skal gjelde for politikeres investeringer og plassering av formue.
AP170518 Fra lokalbefolkningen hører vi historier om eiendomsutviklere som plutselig får beskjed om at Astan Quds Razavi vil være med på investeringer .
DN170517 Sjefstrateg for investeringer i Charles Schwab & Co, Liz Ann Sonders skriver onsdag i en Twitter-melding at økonomiske data har vært dårligere enn ventet, men at markedet ikke har tilpasset seg.
DN170517 Sjefstrateg for investeringer i Charles Schwab & Co, Liz Ann Sonders skriver onsdag i en Twitter-melding at økonomiske data har vært dårligere enn ventet, men at markedet ikke har tilpasset seg.
NL170516 Manglende tilgjengelig sivil flyoppstillingsplass for større flytyper, manglende snuplasser i forlengelsen av begge rullebaneender samt en ny taksebane for fly i tilknytning til den nye sivile flyoppstillingsplassen, er investeringer som er tvingende nødvendig å få gjennomført.
FV170516 Utbyggingen ved Skjerkavatn i Åseral er en av Agder Energis store investeringer .
DN170516 Disse er i all hovedsak finansiert av private investeringer .
DB170516 ( Dagbladet ) : Tidligere i dag skrev Dagbladet om Jonas Gahr Støres investeringer i boligbygging i Oslo.
DA170516 Disse er i all hovedsak finansiert av private investeringer .
AP170516 Disse er i all hovedsak finansiert av private investeringer .
DN170515 Hackingen kan medføre store kostnader for selskaper og offentlige organer som rammes, men for it-sikkerhetsselskaper betyr det mer jobb og forventninger om økte investeringer i sikkerhet.
DB170515 ( Finansavisen : ) Dyre ur er ikke bare statussymboler og pynt, men kan også være gode investeringer , skriver Finansavisen.
BT170515 Det er påstander om å føre bak lyset, om forhandlere med egeninteresser og lemfeldig faktaomgang all den tid ingen øst-vest-veier får i nærheten så store investeringer som E16 - i begge ender.
DN170514 Norge bruker ikke 2 prosent av BNP på forsvar i dag, men gjør viktige investeringer i for eksempel kampfly og ubåter, påpeker hun.
DN170514 * Størrelse på forsvarsbudsjettet ¶ * Investeringer i forsvarsevne ¶
DB170514 Om vi skulle kompensert tapet av arbeidsplassene utelukkende med offentlige investeringer , ville behovet vært på i snitt 59 mrd. årlige kroner.
DB170514 Fallet i sysselsettingen kan kompenseres ved å øke offentlige investeringer og konsum og tilrettelegging av grønne arbeidsplasser.
AP170514 - Men er det snakk om store investeringer , vil jeg se på helheten, sier han og legger til at reklamasjonsordningen vil telle mer desto dyrere varen er.
DN170513 Han mener ultralave sentralbankrenter har bidratt til å skape en kunstig lav volatilitet, og at dette driver penger inn i investeringer der feilprising blir resultatet.
DN170512 Hovedstyret i Norges Bank åpner for at bankens ansatte kan spare i aksjer, og det er omfattende regler for aksjesparing for å sikre at det ikke oppstår interessekonflikter mellom ansattes sparing og fondets investeringer , skriver Sevang og legger til : ¶
DN170512 Utbyggingene vil bety investeringer på omtrent 130 milliarder kroner, ifølge Rystad Energy.
DN170512 « Dagens transaksjon viser at vi har skapt betydelige verdier gjennom våre investeringer innen online markedsplasser.
DB170512 - Hvor raskt og omfattende reduksjoner kan skje, vil være avhengig av hvor mye av veksten som ellers tas ut i investeringer , i kjøpekraftforbedringer eller andre velferdsgoder, heter det videre.
DA170512 - Hvor raskt og omfattende reduksjoner kan skje vil være avhengig av hvor mye av veksten som ellers tas ut i investeringer , i kjøpekraftforbedringer eller andre velferdsgoder, heter det videre.
AA170512 Flere investeringer , kraftig vekst i eksportmarkedet og høyt forbruk bidro til kvartalsveksten i Tysklands bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
SA170511 | Statoil har brukt 20 av 500 milliarder kroner på fornybarprosjekter ¶ 3,6 prosent av Statoils totale investeringer har i perioden 2012 - 2016 gått til fornybarprosjekter.
SA170511 Forsvinnende lite i forhold til investeringer i høyrisikoprosjekter i olje og gass, mener miljøvernorganisasjoner.
NL170511 Selskapet har også gjort store investeringer i Finnmark.
DN170511 Blant forslagene er en skattefradragsordning for investeringer i oppstartsbedrifter.
DN170511 I tillegg kommer skattefradrag ved investeringer i private selskaper for opptil 500.000 kroner årlig.
DN170511 Selskapets verdi falt med 2,1 milliarder kroner, og bidro dermed til at Akers industrielle investeringer til sammen falt med 1,8 milliarder kroner.
DN170511 Selvaag-arving Tharald Nustad står bak et nytt akseleratorprogram som skal drive Impact Investing - investeringer som tar sikte på å både skape profitt og gjøre verden bedre.
DN170511 De fem har forpliktet seg til 100 millioner kroner av egen lomme til et nytt fond, Norwegian.ai, som skal gjøre investeringer med to formål : ¶
DN170511 Selvaag-arving Tharald Nustad står bak et nytt akseleratorprogram som skal drive Impact Investing - investeringer som tar sikte på å både skape profitt og gjøre verden bedre.
DN170511 De fem har forpliktet seg til 100 millioner kroner av egen lomme til et nytt fond, Norwegian.ai, som skal gjøre investeringer med to formål : ¶
DA170511 Det er etter de siste års investeringer av eier Mansour bin Zayed Al Nahyan at verdien på den blå klubben i Manchester har økt voldsomt.
AA170511 Ordføreren viser til at det er behov for store investeringer blant annet i vei og samferdselsløsninger for å få ut potensialet som ligger i en ny storkommune.
AA170511 Men kommunestyrets vurdering er at det ikke krever samme investeringer for å få utløst den potensielle gevinsten om vi slås sammen med Bjugn.
AA170511 Regjeringen vil også innføre skattefradrag for investeringer i selskaper og varsler i revidert nasjonalbudsjett utsatt skatt på aksjeopsjoner.
AA170511 Venstres Terje Breivik er særlig tilfreds med gründerpakken, som blant annet omfatter en skattefradragsordning for investeringer i oppstartsbedrifter.
AA170511 Regjeringen vil innføre skattefradrag for investeringer i selskaper og varsler i revidert nasjonalbudsjett utsatt skatt på aksjeopsjoner.
AA170511 For det andre kan vi slippe unna investeringer i ny infrastruktur det ellers vil være stort behov for.
SA170510 NHO viser til at Det Internasjonale Energibyrået ( IEA ) i sitt scenario for hvordan verden kan nå målene i Paris-avtalen, slår fast at « naturgass spiller en viktig rolle i overgangen på tvers av flere sektorer », og at « det vil bli behov for investeringer i ny oljeproduksjon fordi produksjonen i dagens felt avtar raskere enn fallet i etterspørselen ».
SA170510 Vi gjorde betydelige investeringer i 2014, men rykket likevel ned, sier Johannsen og lover at Brann ikke skal komme i en slik situasjon igjen.
SA170510 Uansett skal Mohn-penger bare brukes til investeringer ( først og fremst henting av spillere ) man ellers ikke hadde gjort.
SA170510 I teorien betyr dette at Brann i løpet av et halvår blir herre i eget hus, og ikke trenger å spørre NFF om lov til å kjøpe spillere eller gjøre andre investeringer .
SA170510 - Hvis man gjør investeringer , og gevinsten ikke kommer, så kommer man skeivt ut.
DN170510 Ebitda reflekterer fortsatte investeringer i selskapets salgs- og vekstkapasitet, opplyses det.
DN170510 - Investorer har også blitt mer ambivalente til investeringer i retail.
DN170510 Regjeringen innfører skattefradrag for investeringer i selskaper og varsler utsatt skatt på aksjeopsjoner.
DN170510 Årsaken var utydelige retningslinjer for utbetaling av bonusene, ifølge leder for ansvarlige investeringer i KLP, Annie Bersagel.
DA170510 I gårsdagens Dagsavisen forsvarte leder av Fagforbundet Mette Nord forbundets forslag om å stoppe alle investeringer i petroleum innen 2050.
DA170510 I gårsdagens Dagsavisen forsvarte leder av Fagforbundet Mette Nord forbundets forslag om å stoppe alle investeringer i petroleum innen 2050.
BT170510 Avisen skrev tirsdag at i Fagforbundets forslag heter det at « investeringer som vil gi utslipp, lokalt eller globalt, i et tidsperspektiv utover 2050 må unngås. » - Dette forslaget ville skapt problemer for titusener av arbeidsplasser.
BT170510 Vi gjorde betydelige investeringer i 2014, men rykket likevel ned, sier Johannsen og lover at Brann ikke skal komme i en slik situasjon igjen.
BT170510 Uansett skal Mohn-penger bare brukes til investeringer ( først og fremst henting av spillere ) man ellers ikke hadde gjort.
BT170510 I teorien betyr dette at Brann i løpet av et halvår blir herre i eget hus, og ikke trenger å spørre NFF om lov til å kjøpe spillere eller gjøre andre investeringer .
BT170510 - Hvis man gjør investeringer , og gevinsten ikke kommer, så kommer man skeivt ut.
AP170510 Vi blir målt på antall stillinger, og når budsjettene blir stadig trangere, er det investeringer som blir salderingsposten.
AP170510 De opplever nok at driftsbudsjettene er trange, at det er en del investeringer de ønsker å gjøre, som de ikke får gjort, sier statsminister Solberg.
AP170510 Vi gjorde betydelige investeringer i 2014, men rykket likevel ned, sier Johannsen og lover at Brann ikke skal komme i en slik situasjon igjen.
AP170510 Uansett skal Mohn-penger bare brukes til investeringer ( først og fremst henting av spillere ) man ellers ikke hadde gjort.
AP170510 I teorien betyr dette at Brann i løpet av et halvår blir herre i eget hus, og ikke trenger å spørre NFF om lov til å kjøpe spillere eller gjøre andre investeringer .
AP170510 - Hvis man gjør investeringer , og gevinsten ikke kommer, så kommer man skeivt ut.
SA170509 skeptikere, pavens livsfarlige holdning til prevensjon, aids, ebola, forkjølelse, sånne røde prikker som kona mener kan være tyfus og må sjekkes umiddelbart av legen så her er det bare å bestille en time før livet til ungen ebber ut, Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet, Oljefondets investeringer i allskens graps, singer/songwritere som
DB170509 Samfunnsøkonomisk Analyse mener derimot at det er mulig å motvirke sysselsettingfallet fullstendig ved å øke offentlige investeringer og konsum.
DB170509 Også da vi omstilte oss til oljenæringen var det store investeringer , som vi fikk igjen.
DB170509 Det er selvsagt ganske store investeringer , men likevel klart mulig, sier daglig leder i Samfunnsøkonimisk analyse, Rolf Røtnes.
DB170509 Jeg har i denne rapporten tatt for meg sjokk innenfor syv området : Investeringer i raffinering og kraftforsyning, oljeinvesteringer, kommunal ressursbruk, realrenter, demografi, etterrspørselsutvikling hos handelspartnere og intektsreguleringslovene.
DB170509 Han viser også til Fagforbundets forslag på LO-kongressen om å droppe investeringer i oljesektoren etter 2050.
DA170509 Macron lover 50 miliarder euro i investeringer til utdanning og overgangen til et mer klimavennlig samfunn og overgangen til en digital økonomien.
DA170509 Setningen Eggum sikter til, er formulert slik i et forslag fra Fagforbundet om hva LO bør mene om lavutslippssamfunnet : ¶ « Investeringer som vil gi utslipp, lokalt eller globalt, i et tidsperspektiv utover 2050 må unngås. » - Mange av de områdene vi diskuterer i dag, vil ha løpetid fram til da.
DA170509 Viktig for klima : Miljøbevegelsen mener investeringer i blant annet vind og sol vil redusere utslippene av klimagasser.
DA170509 Storebrand trekker fram at de jobber med bærekraftige investeringer fordi de har høyere forventet avkastning.
DA170509 Norges Bank anbefalte i 2015 at det bør åpnes for investeringer i unotert infra-struktur.
DA170509 I 2014 gikk diskusjonen høyt om Oljefondet burde avvikle sine investeringer i internasjonale kullselskaper.
DA170509 Hun mener Oljefondet ikke er godt egnet til å bære politisk, omdømmemessig og regulatorisk risiko knyttet til slike investeringer .
DA170509 En god måte å veie opp for dette, er med investeringer i unotert, fornybar infrastruktur.
DA170509 - Det å åpne for investeringer i unotert infrastruktur vil være klokt for miljøet og nordmenns framtidige pensjon.
AA170509 Rapporten mener derimot at det er mulig å motvirke disse tallene fullstendig ved å øke offentlige investeringer og konsum.
AA170509 Ifølge Dagsavisen heter det i deres forslag at « investeringer som vil gi utslipp, lokalt eller globalt, i et tidsperspektiv utover 2050 må unngås.
SA170508 Hva ønsker du å prioritere i bilpolitikken de nærmeste årene ? - Investeringer i trygge veier blir noe av det aller viktigste i årene fremover, selv om vi allerede har fått til utrolig mye siden vi inntok regjeringskontorene i 2013.
FV170508 Hva ønsker du å prioritere i bilpolitikken de nærmeste årene ? - Investeringer i trygge veier blir noe av det aller viktigste i årene fremover, selv om vi allerede har fått til utrolig mye siden vi inntok regjeringskontorene i 2013.
DN170508 Trumps svigerfamilie lokker kinesere med USA-visum - mot investeringer
DN170508 Ifølge von Koch er markedet på vei mot et stort sjokk der de fleste typer eiendeler vil bli rammet, og der det blir vanskelig å beskytte sine investeringer .
DN170508 Trumps svigerfamilie lokker kinesere med USA-visum - mot investeringer ¶ ¶ | - Mer enn de fleste hadde turt å håpe på ¶
DN170508 Trumps svigerfamilie lokker kinesere med USA-visum - mot investeringer
DN170508 | Trumps svigerfamilie lokker kinesere med USA-visum - mot investeringer
DN170508 ¶ Første skritt på veien bør være å gi Oljefondet mandatet de selv etterspør for å gjøre investeringer i unotert infrastruktur.
BT170508 Hva ønsker du å prioritere i bilpolitikken de nærmeste årene ? - Investeringer i trygge veier blir noe av det aller viktigste i årene fremover, selv om vi allerede har fått til utrolig mye siden vi inntok regjeringskontorene i 2013.
AP170508 Macron vil blant annet fordype samarbeidet i EU, gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt, kutte 120.000 offentlige stillinger og senke selskapsskatten for å tiltrekke flere investeringer til Frankrike.
AP170508 Hva ønsker du å prioritere i bilpolitikken de nærmeste årene ? - Investeringer i trygge veier blir noe av det aller viktigste i årene fremover, selv om vi allerede har fått til utrolig mye siden vi inntok regjeringskontorene i 2013.
SA170507 Omsetningskrav og intensiver er bra - økt fokus på investeringer i produksjonskapasitet for råstoffer er heller ikke feil.
DA170507 Han arbeidet med investeringer i banken Rotschild, der han skal ha tjent tre millioner euro i løpet av fire år.
AP170507 Macron vil blant annet fordype samarbeidet i EU, gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt, kutte 120.000 offentlige stillinger og senke selskapsskatten for å tiltrekke flere investeringer til Frankrike.
AP170507 Nettvirksomheten står foran store endringer og investeringer i årene som kommer, og det er lite sannsynlig at et helkommunalt monopol uten korrigerende markedssignaler er best egnet til å ta selskapet gjennom den nødvendige fornyelsen.
DN170506 Etter at mange aktører i finansmarkedene ble nervøse i forkant av første valgrunde, har utviklingen de siste ukene vist en klar bevegelse fra typisk trygge investeringer til mer risikable investeringer .
DN170506 Etter at mange aktører i finansmarkedene ble nervøse i forkant av første valgrunde, har utviklingen de siste ukene vist en klar bevegelse fra typisk trygge investeringer til mer risikable investeringer.
AP170506 Bor i Beijing og pendler til Norge, har i 20 år foretatt investeringer i det kinesiske og andre asiatiske markeder.
DN170505 Kina har foretatt store investeringer i infrastruktur siden årtusenskiftet, men den samfunnsøkonomiske gevinsten på mange prosjekter er lav.
DN170505 Han advarte land som vil inngå i Silkeveiprosjektet og kreditorer om kostnadene fra denne typen investeringer .
DA170505 - Gjennom denne avtalen har vi sikret 50 milliarder kroner til investeringer i sykkel og kollektiv de neste 20 årene, sier Berg.
AA170505 Det mangler ikke på vilje til å bruke penger, både på nye investeringer og skattelettelser i de fire årene som kommer.
VG170504 * De skal også rapportere om planlagte investeringer i felles forsvar som NATO trenger, og de skal angi hva hvilke styrkebidrag de vil stille til NATOs felles operasjoner og staber, som i Afghanistan, på Balkan og andre steder.
VG170504 * Alle landene skal ha en nasjonal plan som angir veien mot målet om to prosent av BNP innen 2024, og at 20 prosent av dette skal være investeringer i nytt forsvarsmateriell.
DN170504 Nå advarer Statoils toppsjef mot for lave investeringer .
DN170504 Ser lønnsomme investeringer
DN170504 I en oppdatering til kundene skriver senioranalytikeren at økonomiske nøkkeltall fra Norge de siste ukene støtter opp om deres syn om et forbedret grunnlag for en sterkere krone, og at økende konsum, investeringer , bedring i arbeidsmarkedet og lysere utsikter i oljesektoren utgjør en ideell cocktail for en undervurdert valuta som kronen.
DN170504 Rune Røsten ( i midten ) leder Schibsted Vekst, som står for mange av mediekonsernets investeringer i gründerbedrifter.
AP170504 Han vil kutte selskapsskatten kraftig for å få økte investeringer og for få opp veksten i fransk økonomi.
AP170504 Han vil kutte selskapsskatten kraftig for å få økte investeringer og for få opp veksten i fransk økonomi.
AP170504 Snart begynte bedrifter å kunngjøre nye investeringer og fabrikker i USA.
SA170503 Referansene til IEA er tatt ut av sin sammenheng og dels misvisende ; IEA sier tvert imot at : « Naturgass spiller en viktig rolle i overgangen på tvers av flere sektorer » og, « Det vil bli behov for investeringer i ny oljeproduksjon fordi produksjonen i dagens felt avtar raskere enn fallet i etterspørselen ».
SA170503 - Det kan forsvares om det er snakk om aktiviteter og investeringer som gjør at vi er bedre rustet til de utfordringene som kommer, som at vi satser på beredskap og samferdsel, sier Chaffey.
DN170503 Akastor største investeringer er oljeservicevirksomheten Wirth, AKOFS Offshore og KOP Service Products.
DN170503 Rune Røsten ( i midten ) leder Schibsted Vekst, som står for mange av mediekonsernets investeringer i gründerbedrifter.
DB170503 Spørsmålet er hvor vi skal sette grensen når det gjelder særinteressenes finansielle investeringer i politiske partier.
DB170503 Skattesatsen for personer og selskaper var på 28 prosent i 2013, er nå redusert til 24 prosent og skal i 2018 reduseres til 23 prosent for slik å sikre økt aktivitet, økte investeringer og trygge arbeidsplasser.
DA170503 - Jeg mener det er galt at vi i Norge har høyere avkastningskrav for industrielt motiverte investeringer i norsk treforbrukende industri enn for de rent finansielle investeringene Statens pensjonsfond utland foretar i konkurrerende virksomhet i våre naboland.
AP170503 - Det kan forsvares om det er snakk om aktiviteter og investeringer som gjør at vi er bedre rustet til de utfordringene som kommer, som at vi satser på beredskap og samferdsel, sier Chaffey.
DN170502 I stortingshøringen tirsdag om Oljefondet, gjorde finansminister Siv Jensen ( Frp ) det klart at hun ikke vil ha noe av investeringer i unotert infrastruktur i Oljefondet.
DN170502 Finansminister Siv Jensen lytter ikke til råd fra sentralbanksjef Øystein Olsen og oljefondssjef Yngve Slyngstad ( fra venstre i forgrunnen ) og sier nei til investeringer i unotert infrastruktur - for andre året på rad.
DN170502 - Jeg vil advare mot å legge andre føringer på investeringene enn det finansielle, sier Jensen med henvisning til partier og miljøorganisasjoner som ønsker investeringer i eksempelvis solparker.
DN170502 Hoveddelen av de ekstra kostnadene relaterer seg til ytterligere bemanning og investeringer i lastebiler.
DN170502 - Jeg vil advare mot å legge andre føringer enn finansielle på fondet, sa finansministeren, som mener fondet ikke er godt egnet til å bære politisk, omdømmemessig og regulatorisk risiko knyttet til slike investeringer .
DN170502 Norges Bank og Oljefond-ledelsen har gitt råd om investeringer i unotert infrastruktur ved to anledninger på forespørsel fra departementet.
DN170502 I stortingshøringen tirsdag om Oljefondet, gjorde finansminister Siv Jensen ( Frp ) det klart at hun ikke vil ha noe av investeringer i unotert infrastruktur i Oljefondet.
DN170502 Finansminister Siv Jensen lytter ikke til råd fra sentralbanksjef Øystein Olsen og oljefondssjef Yngve Slyngstad ( fra venstre i forgrunnen ) og sier nei til investeringer i unotert infrastruktur - for andre året på rad.
DN170502 Det handler om at vi ikke har et godt nok bilde av risikoen knyttet til den typen investeringer , sier Marthinsen til DN.
DN170502 Da Jensen la frem stortingsmeldingen ifjor, endte hun likevel med å si nei til slike investeringer .
DN170502 - Jeg vil advare mot å legge andre føringer på investeringene enn det finansielle, sier Jensen med henvisning til partier og miljøorganisasjoner som ønsker investeringer i eksempelvis solparker.
DN170502 Investeringer i unotert infrastruktur, betyr at fondet skal kunne investere i rørledninger, solparker og veiprosjekter gjennom selskaper utenfor børs.
DB170502 Det betyr forsøk på å mye opp innvandringspolitikken, økte avgifter og reduserte investeringer i vei.
DA170502 Det brakte Tusenfryd opp på et nytt besøksnivå og la grunnlag for en rekke senere, store investeringer .
BT170502 Det kan ikke være slik at store internasjonale selskapers investeringer og mål om økonomisk vinning skal føre til at innbyggere må flytte på seg ?
SA170501 Rundt om i landet er investeringer som ble lovet i kommunikasjon og offentlig transport ikke blitt gjennomført, eller de er blitt mye dyrere enn planlagt.
FV170501 Rundt om i landet er investeringer som ble lovet i kommunikasjon og offentlig transport ikke blitt gjennomført, eller de er blitt mye dyrere enn planlagt.
DN170501 Venture-investeringer er dermed gjerne risikofylte investeringer, og tar tilsvarende sikte på langt høyere avkastning enn gjennomsnittlige investeringer .
DN170501 Venture-investeringer er dermed gjerne risikofylte investeringer , og tar tilsvarende sikte på langt høyere avkastning enn gjennomsnittlige investeringer.
DN170501 Venture-investeringer er investeringer i selskaper som er på et tidlig stadium og som har potensial for vekst.
DN170501 Investor Magne Uppman ( 40 ) bygde en millionbedrift på kjøp av Google-reklame, før han i fjor startet investeringsselskapet Snö Ventures, som gjør tidlige investeringer i oppstartsbedrifter.
BT170501 Rundt om i landet er investeringer som ble lovet i kommunikasjon og offentlig transport ikke blitt gjennomført, eller de er blitt mye dyrere enn planlagt.
AP170501 Gevinstene er nullutslipp, fleksible tjenester, håndterlige investeringer og lave transportkostnader.
AP170501 Dette vil kreve investeringer som industrien ikke kan bære alene.
AP170501 Rundt om i landet er investeringer som ble lovet i kommunikasjon og offentlig transport ikke blitt gjennomført, eller de er blitt mye dyrere enn planlagt.
AA170501 Andre hovedparoler var blant annet : 130 000 arbeidsløse krever investeringer - ikke kutt, Nei til profitt på velferdstjenester og Ta arbeidsmiljøloven tilbake.
SA170430 Macron vil også at formuesskatten, en skatt på verdiskapning ingen andre land bortsett fra Norge har, ikke skal belastes investeringer i verdiskapning.
DN170430 Snapsale sikret seg ti millioner kroner i offentlige tilskudd, ved siden av store private investeringer .
AP170430 - Etter at Saudi-Arabia i 2015 åpnet opp for utenlandske investeringer , har det norske Oljefondet investert 3,9 milliarder kroner i 34 selskaper i Saudi-Arabia.
DN170429 - Problemet er investorer som gjennom tidlige investeringer låser gründerne og tar fra dem valgmuligheter.
AP170429 Ingen vet imidlertid hvilke økonomiske bindinger Trump har, i form av lån eller investeringer .
AA170429 I tillegg er det sju andre hovedparoler, blant annet « Bekjemp antisemittisme og islam-hat » og « Erna : 130 000 arbeidsløse krever investeringer - ikke kutt ».
DN170428 Oljefondet åpnet et eiendomskontor i Tokyo høsten 2015, men har foreløpig ikke foretatt noen investeringer .
DB170428 Jeg har gjort altfor mange dårlige forretninger med folk, blitt lurt, gjort mislykkede investeringer ...
DB170428 Det er strømprisen som er avgjørende i kampen om nye investeringer i Norge.
DA170428 Han mener KrFs hovedsatsinger er kloke investeringer , som er godt forankret i forskning.
AP170428 Han er sjef for bank og finans i IDA, Irlands byrå for utenlandske investeringer .
AP170428 - Etter at Saudi-Arabia i 2015 åpnet opp for utenlandske investeringer , har det norske Oljefondet investert 3,9 milliarder kroner i 34 selskaper i Saudi-Arabia.
AA170428 Store og viktige investeringer
AA170428 I Sunndal er fabrikksjefen spesielt fornøyd med at Hydro har fattet investeringsbeslutning på to strategisk viktige investeringer som til sammen er kostnadsberegnet til 440 millioner kroner.
VG170427 VGs utfordring er at avisen ikke skiller mellom utviklingen i NIFs frie egenkapital og de balansepostene som er knyttet til investeringer som skal avskrives over flere år.
DN170427 Har senere hatt investeringer innen aksjer, eiendom, dekk og felg, og er hovedeier i bilforhandlere i Kongsvinger og Arendal.
DN170427 En ruskete båttur i snøstorm og tåkehav med europeiske investorer som « ville ligge lavt », kan gi investeringer på tre milliarder kroner i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for laks.
DN170427 Da kan du bygge opp noe smått til å bli stort over tid, selv med relativt små investeringer .
DN170427 Men viktigere er sale-leaseback og reduksjonen i investeringer .
DN170427 De fleste mener planen ikke vil føre til den lovede økonomiske veksten, unntatt for de rikeste skattebetalerne, som har mest å tjene på at skattesatsene senkes, eiendomsskatten fjernes helt og skatt på investeringer senkes.
DB170427 De fleste mener planen ikke vil føre til den lovede økonomiske veksten, unntatt for de rikeste skattebetalerne, som har mest å tjene på at skattesatsene senkes, eiendomsskatten fjernes helt og skatt på investeringer senkes.
DB170427 * Styrke forsvarsevnen i tråd med den vedtatte langtidsplanen og slutte opp om målsetningene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot 2 prosent av BNP innen et tiår, og at nye investeringer i Forsvaret utgjør minst 20 prosent av de årlige forsvarsbudsjettene ¶
DA170427 De fleste mener planen ikke vil føre til den lovede økonomiske veksten, unntatt for de rikeste skattebetalerne, som har mest å tjene på at skattesatsene senkes, eiendomsskatten fjernes helt og skatt på investeringer senkes.
DA170427 * Netto inntekter fra finansielle investeringer : 89 mill kroner ( 79 mill kroner ) ¶
DA170427 Oslos innbyggeres interesser blir ikke ivaretatt ved å bruke enorme midler på eierskap i stedet for investeringer .
VG170426 NIF har de siste årene hatt store investeringer både på IT-siden og i bygningsmasse.
VG170426 Hun omtaler utviklingen som en konsekvens av planlagte investeringer .
VG170426 - Vår tilnærming til sesongen, etter fjorårets nedrykk, var å gjøre ytterligere investeringer i spilletroppen.
SA170426 Sin egen administrasjon har han imidlertid fylt opp med styrtrike forretningsfolk, som mange mistenker er mer opptatt av egne investeringer og interesser enn folkets beste.
DB170426 Han karakteriserer investeringer i kraft som sikrere enn for eksempel investeringer i fond eller aksjer.
DB170426 Han karakteriserer investeringer i kraft som sikrere enn for eksempel investeringer i fond eller aksjer.
DB170426 Troms Kraft, eid 60 prosent av Troms fylkeskommune og 40 prosent av Tromsø kommune, tapte to milliarder kroner som følge av regnskapssvindel, i etterkant av investeringer i det svenske selskapet Kraft & Kultur AB.
DB170426 Når man nå velger å ta selskapet av børs, øker dette risikoen for en dårligere eierstyring, ettersom fremtidige investeringer og drift blir mer lukket og politisk styrt, uten at " markedet " kan disiplinere styringen av selskapet.
DB170426 Lyse Energi, et kraftselskap eid av 16 kommuner i Rogaland, hadde i 2015 tapt 320 millioner kroner på investeringer i det børsnoterte oljeselskapet Noreco.
DA170426 Sin egen administrasjon har han imidlertid fylt opp med styrtrike forretningsfolk, som mange mistenker er mer opptatt av egne investeringer og interesser enn folkets beste.
DA170426 Slike utredninger er nødvendige på store investeringer , og utredningene er kommet til etter et langvarig press fra stortingsrepresentanter fra Rogaland.
AP170426 Her står vi overfor store investeringer , og jeg ser ikke noen grunn til Oslo kommunen skal ta den risikoen det er å være 100 prosent eier i et slik selskap, sier han.
AA170426 Sin egen administrasjon har han imidlertid fylt opp med styrtrike forretningsfolk, som mange mistenker er mer opptatt av egne investeringer og interesser enn folkets beste.
AA170426 Norske Skog har et mål om at en firedel av konsernets driftsresultat skal komme fra investeringer i nye grønne virksomheter innen 2020, men har behov av finansiering for å oppnå dette.
AA170426 Men Lae Solberg frykter at Oslo tar en stor økonomisk risiko fordi det i årene framover må gjøres store investeringer i strømnettet.
AA170426 Interessene til Oslos innbyggere blir ikke ivaretatt ved å bruke enorme midler på eierskap i stedet for investeringer , sier Frps gruppeleder Carl I.
VG170425 Den kongelige civilliste - Stortingets bevilgninger til drift og investeringer og lønn til samtlige ansatte ved Det kongelige hoff - viser et overskudd på 6,6 millioner kroner.
DB170425 Årsregnskapet for Den kongelige civilliste, som er Stortingets bevilgninger til drift og investeringer ved hoffet, viste et overskudd på 6,6 millioner kroner i 2016.
BT170425 Avtalen med staten om finansiering av investeringer i vei, kollektiv, sykkel og gange de neste 20 årene betyr at det etableres en ytre bompengering i Bergen.
AP170425 Årsregnskapet for Den kongelige civilliste, som er Stortingets bevilgninger til drift og investeringer ved hoffet, viste et overskudd på 6,6 millioner kroner i 2016.
AP170425 Den kongelige civilliste - Stortingets bevilgninger til drift og investeringer og lønn til samtlige ansatte ved Det kongelige hoff - viser et overskudd på 6,6 millioner kroner.
AA170425 Årsregnskapet for Den kongelige civilliste, som er Stortingets bevilgninger til drift og investeringer ved hoffet, viste et overskudd på 6,6 millioner kroner i 2016. ( ©NTB ) ¶
AA170425 Den kongelige civilliste - Stortingets bevilgninger til drift og investeringer og lønn til samtlige ansatte ved Det kongelige hoff - viser et overskudd på 6,6 millioner kroner.
AA170425 Den kongelige civilliste - Stortingets bevilgninger til drift og investeringer og lønn til samtlige ansatte ved Det kongelige hoff - viser et overskudd på 6,6 millioner kroner.
DN170424 Han eier avisen South China Morning Post i Hong Kong, og har gjort investeringer i filmbransjen i Hollywood.
DN170424 Alibaba eier Kinas største netthandelsselskap og har lansert nye tjenester og foretatt investeringer i India og Sørøst-Asia.
DN170424 Det brukes store beløp på investeringer og markedsføring ¶
AP170424 - Vi trenger å øke budsjettunderskuddene for å gjøre nødvendige investeringer som bringer oss inn i en grønn fremtid.
DN170423 Investorene som turte å overlate pengene til investeringer basert på teknisk analyse for 6,5 år siden, kan ha gjort en god beslutning.
DN170423 Japan og Australia har kritisert Kinas forslag og ønsker seg en RCEP-avtale med « høy kvalitet », som inkluderer tjenester og investeringer for å lokke USA tilbake til TPP-avtalen.
BT170423 RISIKOSPORT : Takket være investeringer fra det nederlandske investeringsfondet Aqua-Spark og lakseoppdretterne i Osland Havbruk, har Sogn Aqua kunnet investere 80 millioner kroner i det landbaserte oppdrettsanlegget i Ortnevik.
AP170423 Nedgangen i antallet reisende har satt et stopper for nye investeringer i Antalya.
DB170422 Den andre delen er til investeringer dersom du har en god rådgiver som kan få penge til å vokse - dersom du sette 1000 pund i måneden i et fond i 18 måneder vil du ha en forbedret pengesum å bruke på boliglånet.
DB170422 Agenter, økonomiske rådgivere og businessmenn er ofte ute etter å bli venner med spillere, før de lover å flerdoble lønningene i bytte mot større investeringer .
DA170422 " Styrke forsvarsevnen i tråd med den vedtatte langtidsplanen og slutte opp om målsetningene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot 2 prosent av BNP innen et tiår og at nye investeringer i Forsvaret utgjør minst 20 prosent av de årlige forsvarsbudsjettene.
VG170421 - Vi er veldig på vakt mot en plan hvor større investeringer i våpen og teknologi vil føre til færre soldater i Hæren og Heimevernet.
SA170421 De neste 10 årene planlegges det investeringer for langt over 100 millioner kroner for å kunne takle turiststrømmen til Lysefjordens attraksjoner.
DN170420 Kanskje er det mer vi som følger med som vet at det kommer nye investeringer og at ting ser bedre ut.
DN170420 Daglig leder Matts Johansen i Aker Biomarine sier til DN at selskapet siden 2003 har investert over 300 millioner dollar i utvikling av innovative produksjonsmetoder og krillprodukter og at selskapet har hatt en aktiv patentstrategi for å beskytte investeringer og verdier skapt gjennom 14 år.
DN170420 - Krillvirksomheten har krevd, og vil fortsette å kreve, store investeringer knyttet til forskning og utvikling for å bygge en bærekraftig forretning, sier Johansen.
DB170420 ( Finansavisen ) : I sine velmaktsdager var Bryne-mannen Tore Lie ( 52 ) god for 2,7 milliarder kroner, men så kollapset hele Otium-konsernet etter overdrevne investeringer idet finanskrisen slo til i 2008.
AP170420 Det er få steder i verden at verdiene til oljefondets investeringer har steget så sterkt som i Russland det siste året : ¶
AP170420 Han foreslår derfor en ny økonomisk ordning for investeringer innen utdanning.
SA170419 Ulike verdier : Paret krangler om hva som er verdifulle investeringer .
DN170419 Av alle land i verden er det Kina som nå er i førersetet når det gjelder innenlandske investeringer i fornybar energi.
DN170419 - Vi er nå i en situasjon hvor Norge trenger mer risikoorienterte investeringer og forskning og utvikling i bedriftene.
DN170419 - Det er mer investeringer i Fastlands-Norges industri i 2016 enn det har vært tidligere.
BT170419 Pakken finansierer mange investeringer de neste 20 årene.
BT170419 Ulike verdier : Paret krangler om hva som er verdifulle investeringer .
BT170419 Derfor bidrar både den norske stat og utallige nordmenn til organisasjoner som kjemper mot fattigdom gjennom utdanning, investeringer og bedre helsetilbud i Norge og verden over, slik at vi kan skape en verden fri for nød og fattigdom på sikt.
AP170419 - Vi er nå i en situasjon hvor Norge trenger mer risikoorienterte investeringer og forskning og utvikling i bedriftene.
AP170419 - Det er mer investeringer i Fastlands-Norges industri i 2016 enn det har vært tidligere.
AP170419 Ulike verdier : Paret krangler om hva som er verdifulle investeringer .
SA170418 Om forbruket øker kraftig, eller om det faller tilbake, vil påvirke om investeringer i gassproduksjon blir lønnsomme eller ikke.
SA170418 Beslutningstakere i norsk politikk og næringsliv må være klar over - og ta stilling til - disse usikkerhetsmomentene når avgjørelser om store investeringer med lang tidshorisont skal fattes.i ¶
DN170418 Statsminister Stefan Löfvens regjering oppjusterer dermed vekstprognosene for inneværende og neste år, og tror på økt eksport og økte private investeringer , først og fremst innen boligbygging.
DN170418 Den svenske regjeringen tror på solid økonomisk vekst i årene som kommer, takket være økt eksport og økte private investeringer .
DN170418 Men de som henter inn penger og ikke vokser fort nok, får et problem med investorene, sier Børve, som bevisst prøver å avvente større investeringer .
DN170418 Jeg har konkurrenter i USA som har kommet til etter meg, og som har tatt inn 20 millioner dollar i investeringer .
DN170418 Men de som henter inn penger og ikke vokser fort nok, får et problem med investorene, sier Børve, som bevisst prøver å avvente større investeringer .
DN170418 Jeg har konkurrenter i USA som har kommet til etter meg, og som har tatt inn 20 millioner dollar i investeringer .
DB170418 - Det har ikke endret seg etter at utviklingskonsesjonene har kommet, da de fordrer investeringer som er på linje med, eller dyrere enn, landbasert produksjon.
DB170418 Videre trekkes det fram at fondet ikke er egnet for denne typen investeringer , til tross for at ekspertene sier at fondet er svært godt egnet.
DB170418 Med det trosser hun ekspertene som sier investeringer i det unoterte markedet er i tråd med fondets risikoprofil, og at avkastningen i denne typen investeringer kan være på opp mot det dobbelte av fondets øvrige avkastning.
DB170418 Med det trosser hun ekspertene som sier investeringer i det unoterte markedet er i tråd med fondets risikoprofil, og at avkastningen i denne typen investeringer kan være på opp mot det dobbelte av fondets øvrige avkastning.
DB170418 Finansminister Siv Jensen roper « morna, ansvarlighet » når hun, stikk i strid med rådene fra økonomiekspertene, tvinger Oljefondet inn i enda mer olje og gass og fortsetter å nekte investeringer i unotert, fornybar infrastruktur.
DA170418 Nettselskapene får dessuten bedre oversikt over hvor det er behov for forsterkninger i strømnettet, og kan planlegge vedlikehold og investeringer mer effektivt og økonomisk.
AA170418 Statsminister Stefan Löfvens regjering oppjusterer dermed vekstprognosene for inneværende og neste år, og tror på økt eksport og økte private investeringer , først og fremst innen boligbygging.
AA170418 Den svenske regjeringen tror på solid økonomisk vekst i årene som kommer, takket være økt eksport og økte private investeringer .
DN170417 Investeringer , detaljhandel og produksjon styrket seg.
DB170416 Nå kan - til en viss grad - utenlandsk kapital investeres på øya, og det popper opp alt fra boutique-hoteller, gode restauranter og til og med golfbaner, som ikke kunne vært finansiert utelukkende ved statlige investeringer .
AP170416 Investeringer i utkanten av London er sett på som viktig for å løse byens boligkrise.
VG170415 Det er fornuftig å fremskynde offentlige investeringer og vedlikehold, i en lavkonjunkturperiode, som vi har vært inne i nå.
VG170415 - Lavere selskapsskatt bidrar derimot til økte investeringer og varige arbeidsplasser, sier Dørum.
AP170414 På listen over høyeste investeringer pr. passasjer pr. år ligger den helt oppe på tredjeplass, skriver Die Welt.
AP170414 På listen over høyeste investeringer pr. passasjer pr. år ligger den helt oppe på tredjeplass, skriver Die Welt.
AP170414 Ifølge La Nación er det snakk om investeringer på rundt 37 milliarder kroner.
AA170414 Ifølge La Nación er det snakk om investeringer på rundt 37 milliarder kroner.
DB170413 Ifølge La Nación er det snakk om investeringer på rundt 37 milliarder kroner.
DB170413 Utgangpunktet kan være økonomisk ( eksport, investeringer , skipsfart ), politisk ( allianserelasjoner, militære forhold ) eller diplomatisk ( traktater, internasjonal prestisje ).
BT170412 Fratrukket drift, vedlikehold og investeringer går 674 millioner kroner gikk til redusert nettleie for norske strømkunder.
AP170412 - Det dreier seg om investeringer på opp til 36 milliarder kroner for et system som det er usikkert om kommer til å virke som det bør, og som vi inntil videre vil være det eneste landet som benytter på hele nettet, hevder Ryggvik.
AP170412 - Det dreier seg om investeringer på opp til 36 milliarder kroner for et system som det er usikkert om kommer til å virke som det bør, og som vi inntil videre vil være det eneste landet som benytter på hele nettet, hevder Ryggvik.
DN170411 Samtidig fører den samme risikoen til økt etterspørsel etter trygge investeringer som tysk statsgjeld, som dermed trekker de tyske rentene i motsatt retning.
DN170411 Japanske Softbank, som var Alibabas første store investor og har tjent minst 60 milliarder dollar, har foretatt store investeringer i flere selskaper.
DN170411 Internasjonale storselskaper som kinesiske Alibaba og Tencent har etablert seg i India med egen drift og via investeringer i en horde av mindre konkurrenter.
DN170411 - Mannen min og jeg har foretatt noen små investeringer med tanke på pensjon, det var før jeg sluttet i politiet.
DN170410 Da jeg begynte i Odin ble det avtalt at jeg fikk beholde posisjonene mine, men at alle nye investeringer skal gå i Odin-fond, sier han til DN om investeringene i selskapet.
DN170410 I tillegg har jeg også gjort det godt med investeringer i Af-gruppen.
AA170410 Under besøket håper Duterte også å øke interessen for investeringer fra Saudi-Arabia, Bahrain og Qatar.
AA170410 Dette innebar investeringer på 268 millioner kroner fra skogeiernes side, skriver Nationen.
SA170409 Dagens investeringer i reserveerstatning er i hovedsak bundet opp mot leting og feltutbygging.
SA170409 Dagens investeringer i reserveerstatning er i hovedsak bundet opp mot leting og feltutbygging.
DN170409 - Det har vært dyttet mye optimisme inn i markedet på grunn av de potensielle fordelene som kan komme fra Trump-administrasjonens politikk rundt skattereform, deregulering av bankene og investeringer , sier investeringsstrateg Lindsey Bell i CFRA Research, skriver avisen.
AP170409 Setningen omtaler organiseringen av Oljefondets investeringer i fast eiendom.
AP170409 Ifølge TJN er inntekter fra renter, investeringer , rettigheter og patenter skattefrie i staten.
SA170408 Verdens helseorganisasjon forventer minst ti ganger tilbake til samfunnet ved investeringer i tidlig barndom.
SA170408 Særlig har investeringer i de yngste barna fra lavinntekts-familier god effekt, viser en undersøkelse fra Harvard Universitet.
DA170408 Og det er små investeringer som skal til, sier hun.
DA170408 - Vi vil fort merke flere tunge, kinesiske investeringer i Norge.
BT170408 Interesserte må få hjelp til investeringer , det ligger et samfunnsansvar i å holde lys i de tusen hjem.
VG170407 Hun forteller videre at kinesiske myndigheter et interessert i å samarbeide med Norge på områder som forskning og innovasjon, investeringer , både i Norge og i Kina.
VG170407 Forhandlingene gjenopptas nå for å øke handelen i varer, tjenester og investeringer mellom Norge og Kina.
SA170407 Ryfylkerådet mener grunneierne, som tjener millioner på Preikestolen parkering, må ta større ansvar for investeringer .
SA170407 Det internasjonale fotballforbundet skylder blant annet på dyre og dårlige investeringer .
DN170407 Like etter at Trump ble valgt presset han en rekke amerikanske selskaper til å gå bort fra investeringer i utlandet og heller bruke pengene i USA, en strategi presidenten selv har sagt han vil fortsette med.
DN170407 Han eier avisen South China Morning Post i Hong Kong, og har gjort investeringer i filmbransjen i Hollywood.
DN170407 Alibaba eier Kinas største netthandelsselskap og har lansert nye tjenester og foretatt investeringer i India og Sørøst-Asia.
AP170407 Det internasjonale fotballforbundet skylder blant annet på dyre og dårlige investeringer .
AA170407 Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 0,5 prosent.
VG170406 Og her viser 2015-regnskapet en sum for IT-relaterte investeringer på 60 millioner det må tas inn i årene som kommer, mens status etter fjoråret hvert øyeblikk blir kjent.
SA170406 Regjeringen ønsker at store bruk blir større, men stortingsflertallet understreker behovet for investeringer på alle typer bruk, også der det ikke er ressursgrunnlag for å utvide produksjonen.
SA170406 - Det er ingen tvil om at et av KrFs gjennomslag er en tydeligere formulering rundt investeringer på de melkebruk som KrF nå omtaler.
DN170406 Førstnevnte fikk ta imot innskudd fra menigmann, men kunne ikke bruke pengene til dristigere investeringer enn å låne dem ut igjen til andre bankkunder.
DN170406 Etter kollapsen på Wall Street i 1929 ble det et opprør mot bankene som hadde tapt folks sparepenger på halsbrekkende investeringer .
DN170406 Investeringer i verdipapirer, tilrettelegging ved fusjoner og oppkjøp og utstedelse av nye aksjer og obligasjoner ble forbeholdt investeringsbanker som ikke risikerte vanlige folks penger.
DN170406 Han investerer nå i amerikanske dollar for å sikre seg mot urolige tider fremover, og anbefaler investeringer i jordbruk i tiden som kommer.
DN170406 På grunn av det svake offshoremarkedet har Grieg Gruppen nedskrevet sine investeringer i dette segmentet.
DN170406 Dette førte til svakere privat forbruk og investeringer , men ADB støtter tiltaket fullt ut da det vil øke grunnlaget for skatteinnkreving.
DB170406 I og med at vi tjente penger tidlig var det også mulig å finansiere nye investeringer , sier Lothe til Finansavisen.
AP170406 Den tidligere samferdselsministeren er ikke det minste forundret over at de fire vestlandsfylkene er de som kommer dårligst ut på investeringer i den første perioden av regjeringens forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ).
AP170406 Vi arkitekter og planleggere som holder til her merker effekten av initiativ og investeringer .
VG170405 Dette vil kreve store investeringer på Lillehammer.
VG170405 Dermed blir det mindre investeringer og lavere kostnader.
SA170405 Vei er investeringer i konkurransekraft.
SA170405 Målet er at den samfunnsøkonomiske nytten skal forsvare viktige utbygginger, som igjen skal gi verdiskaping som gir grunnlag for ytterligere vekst og investeringer i fremtiden.
SA170405 Intensjonene må følges opp med investeringer på en helt annen måte enn det det nå blir lagt opp til.
DN170405 Forventede investeringer er omlag 5,5 milliarder kroner, ned fra de første anslagene på rundt ti milliarder kroner.
DB170405 Virkemidlene er på plass, men suksess avhenger av både virkemidler, prosjektutvikling og private investeringer .
DB170405 Det kan være forslag om kinesiske investeringer i amerikansk infrastruktur, noe som kan bety både nødvendig opprustning av veier og jernbane og mange arbeidsplasser i USA.
DA170405 Norsk elbilforening har beregnet at det er behov for 3.000 hurtigladere og investeringer på 1 milliard kroner i året til utbygging av lading fram til 2020.
DN170404 Gjennom rettssaken mot Bodø havn avdekket Hurtigruten at havnekapitalen i Bodø blant annet går til kostbare restaurantprosjekter, eiendomsinvesteringer og andre investeringer som ikke kommer sjøfarten til gode, skriver Hurtigruten i en pressemelding.
DN170404 Dette er investeringer som også belastes kystflåten.
DN170404 En nær rekordhøy andel av investeringene går nå til boliger og offentlig investeringer , ikke til næringsvirksomhet, påpeker NHOs sjeføkonom.
DN170404 ¶ Regjeringen begrunner sitt nei med at investeringer i andre lands infrastruktur gir økt omdømmerisiko, sier forfatteren.
AP170404 Årsaken er at lavere oljepriser og lavere investeringer forplanter seg inn i bankenes lån.
AP170404 En nær rekordhøy andel av investeringene går nå til boliger og offentlig investeringer , ikke til næringsvirksomhet, sier Dørum.
DN170403 Man posisjonerer personer, holdninger og oppfatninger som investeringer som kan høstes kanskje tiår senere.
DN170403 Utenriksministeren forteller at i tillegg til investeringer i fornybar energi skal Norfund investere i risikoutsatte sektorer der utviklingseffektene er særlig høye, eksempelvis verdikjeder knyttet til landbruk og fiskeoppdrett, finansinstitusjoner og små- og mellomstore fond.
DN170403 Brende påpeker at Norfunds investeringer over 20 år har bidratt til å skape 382 000 jobber og ført til 8,6 milliarder kroner i lokale skatter og avgifter.
DN170403 - Fremover må vi gi bistand slik at den styrker de prosessene som bidrar til at land greier å skape private investeringer og arbeidsplasser, sier Brende.
DN170403 BP sier ifølge avisen at de trenger en oljepris på 60 dollar fatet for å balansere internt tilførte midler og utbytter, samt investeringer .
DN170403 Rekordhøye investeringer og overskudd ¶
DN170403 | Rekordhøye investeringer og overskudd ¶
DN170403 Softbanks styreformann og grunnlegger Masayoshi Son står bak noen av Japans største utenlandske oppkjøp og investeringer .
DN170403 Japanske selskaper har avsluttet regnskapsåret med store investeringer i utlandet.
DB170403 Det er bare å se på Statoils investeringer utenlands, som de siste tre årene har gått med et samlet underskudd før skatt på 121 milliarder kroner.
DB170403 Dersom Statoil har et ubekymret forhold til klimarisiko, hvorfor har selskapet planer om å å ha 20 prosent av sine investeringer i fornybar innen 2030 ?
VG170402 Organisasjonen viser også til at Norges Bank selv ønsker slike investeringer .
VG170402 Og Norges Bank vil naturligvis ha færrest mulig begrensninger, og har ingenting imot å fjerne dagens regel mot investeringer i infrastruktur.
VG170402 Når regjeringen likevel avviser regelendringen, handler det om at få vet bedre enn dem hvor raskt politikere kan endre verdien på slike investeringer .
DN170402 Det gjøres nå et stort løft for å sikre fremtidens kraftforsyning gjennom store investeringer i fornybar energi og i strømnettet.
DB170402 Ifølge Financial Times sto kinesisk kapital bak den aller største andelen av utenlandske investeringer i USA i fjor.
BT170402 Det er tross alt ikke de store investeringer som skal til for å få til et betydelig bredere tilbud i Dalen.
AP170402 Den nå avgåtte statsministeren Gunnlaugsson har flere ganger understreket at hans politiske gjerning slett ikke har bidratt til å øke verdiene på selskapet hans, Wintris, investeringer : ¶ « ( Min kone ) har aldri tjent på min rolle i politikken, tvert imot har min deltagelse og de politiske standpunktene jeg har kjempet for ført t
DN170401 Dokumentene viser at presidentens datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner fortsatt vil nyte godt av avkastningen fra investeringer verdt 741 millioner dollar eller rundt 6,3 milliarder kroner, skriver New York Times.
DB170401 Vi trenger mer, ikke mindre, investeringer i barnehage, skole og i brede folkehelsetiltak, spesielt rettet inn mot å bedre befolkningens psykiske helse.
DA170401 - Store norske investeringer i en slik industri er uetiske og ikke i tråd med norske ambisjoner om å ha en helhetlig og samstemt politikk for utvikling det satsing på god helse, voldsforebygging, og kvinners rettigheter er sentralt, sier Morten Lønstad i organisasjonen FORUT.
AP170401 De har en felles formue på 740 millioner dollar, som inkluderer ulike forretninger og investeringer blant annet i eiendom.
AA170401 Dokumentene viser at presidentens datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner fortsatt vil nyte godt av avkastningen fra investeringer verdt 741 millioner dollar eller rundt 6,3 milliarder kroner, skriver New York Times.
SA170331 Og der ingen investeringer i dette her.
DN170331 Førsteministeren sier brexit kommer til å få " enorme følger " for helsevesen, utdanning, jobber og investeringer i Skottland.
DN170331 Samtidig gikk investeringer i de ti største fornybarselskapene ned.
DN170331 Regjeringen sier imidlertid nei til å åpne for slike investeringer .
DN170331 Regjeringen peker i stortingsmeldingen på at det er knyttet både politisk, omdømmemessig og regulatorisk risiko til slike investeringer .
DN170331 Norges Bank har i et brev til Finansdepartementet pekt på at det er investeringer i infrastruktur i energi, kommunikasjon og transport i utviklede land i Europa og Nord-Amerika som ville vært mest relevante ut fra risikohensyn.
DN170331 Flere miljøorganisasjoner har argumentert for at slike investeringer vil kunne gi store utslippskutt.
DN170331 Det pekes også på at investeringer i unotert infrastruktur er komplekse, varierer mye fra prosjekt til prosjekt og krever spesialisert kompetanse i flere ledd i investororganisasjonen, også på styrenivå.
DN170331 Der kommer det frem at regjeringen ikke vil la Oljefondet investere i såkalt unotert infrastruktur, til tross for at Norges Bank har rådet regjeringen til å åpne for slike investeringer .
DN170331 - Regjeringen ønsker derfor ikke å åpne for investeringer i unotert infrastruktur nå, slår Jensen fast.
DN170331 - Et åpent og politisk forankret statlig fond som vårt er ikke godt egnet til å bære risikoen ved slike investeringer , sammenlignet med andre investorer, sier finansminister Siv Jensen ifølge NTB.
DB170331 Det vil koste 80 millioner for kommunen i investeringer og rentekostnader å opprettholde skolen, dobbelt så mye som å busse til en nærliggende skole i « overkommelig avstand », som Britt Iren Sanden, lokalpolitiker fra Senterpartiet, sier til VG.
DA170331 Førsteministeren sier brexit kommer til å få " enorme følger " for helsevesen, utdanning, jobber og investeringer i Skottland.
BT170331 Førsteministeren sier brexit kommer til å få « enorme følger » for helsevesen, utdanning, jobber og investeringer i Skottland.
AP170331 - Trolig blir det også lagt betydelig vekt på å utrede mulighetene for nye norske investeringer i Kina, og kinesiske i Norge, mener NUPI-forskeren. 4 ) Nordområder - og Norden.
AP170331 3 ) Laks og investeringer .
AP170331 Og der ingen investeringer i dette her.
AA170331 Førsteministeren sier brexit kommer til å få " enorme følger " for helsevesen, utdanning, jobber og investeringer i Skottland.
AA170331 Natos betydning for de allierte og behovet for økte investeringer i europeisk og transatlantisk sikkerhet blir sentrale temaer under møtet, sier utenriksminister Børge Brende ( H ).
DN170330 - Landene kan knapt tåle renteøkninger som gjør lånekostnadene tøffere, og gir mindre rom for offentlig forbruk, demper investeringer og vekst, viser kildene til. | - Det er aldri noen garanti for at ingenting går galt ¶
DN170330 Investeringen i Valeant er en av hovedårsakene til at Pershing Square fikk en negativ avkastning på sine investeringer på 13,5 prosent i 2016 og 20,5 prosent i 2015.
DN170330 Han vil ikke ut med hvor mye penger de har brukt på å utvikle bindingen, men han sier det dreier seg om betydelige investeringer over flere år.
DB170330 Skatteintensiver for investeringer
DB170330 Regjeringen vil innføre en ordning med skatteinsentiver for langsiktige investeringer i oppstartsselskap ¶
DB170330 Sammen med to andre demokrater står han derfor bak et lovforslag som vil tvinge to av Californias statlige pensjonsfond til å avvikle investeringer i selskap som arbeider med muren, skriver New York Daily News.
DB170330 Og selv om investeringer i velferd kan gi store inntekter i den andre enden, må vi selvsagt likevel vurdere både eksisterende og nye ordninger kritisk.
DB170330 Investeringer i velferd bidrar til vekst, og sikrer samtidig at veksten tilfaller oss alle.
DB170330 Investeringer i en kompetent og frisk arbeidsstokk er dyrt, men det er dyrere å la være.
DB170330 WWF Verdens naturfond har blitt inspirert av Nasjonal transportplan, som legger føringer for investeringer i den norske transportsektoren de neste ti årene.
AP170330 Visestatsminister Dmitrij Rogozin sier Russlands planlagte investeringer i Arktis frem til 2030 utgjør nærmere 5 billioner rubler.
AP170330 Men bare 20 prosent av dette er penger som Kreml har - resten må hentes via investeringer .
AP170330 Ifølge visestatsminister Dmitrij Rogozin er Russlands planlagte investeringer frem til 2030 nærmere 5 billioner rubler, fordelt på 150 store utviklingsprosjekter.
AA170330 For å stimulere til flere bedrifter og mer innovasjon, vil regjeringen gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å få lån, og varsler nye skatteinsentiver for investeringer i oppstartselskap, samt en ny garantiordning for industriinvesteringer.
VG170329 Annonserte store investeringer i Nikel-anlegg ¶
VG170329 - Lavrov opplyste at Norilsk Nikel vil foreta store investeringer i Nikel-anlegget, som forurenser mye og som rammer både Øst-Finnmark og Murmansk.
DN170329 ExxonMobil er en av Oljefondets største investeringer .
DN170329 Begge selskapene, som startet som rene internettselskaper, har foretatt en rekke investeringer i kinesiske selskaper som utvikler førerløse biler.
AP170329 De tror derfor at britene vil trenge en overgangsavtale med EU for å unngå et kraftig fall i handel og investeringer fra april 2019.
AA170329 - Usikkerhet er en gift for folket, men kanskje det er enda giftigere for økonomisk handel og investeringer , sier Schäfer videre og stiller spørsmål ved om britene virkelig har forstått hvilken betydning utmeldelsen kan ha for britisk økonomi. ( ©NTB ) ¶
VG170328 I tillegg til dette har også partiets hovedinvestor, Arron Banks, annonsert at han ønsker å sette opp et nytt parti og kutte sine investeringer i UKIP.
SA170328 I alle andre sammenhenger opererer man med at bedrifter, og sågar privatpersoner, kan betjene lånefinansierte investeringer på to til tre ganger bruttoomsetning, hvilket for vårt foretak skulle tilsvare en total investeringsramme på 14 til 20 milliarder.
SA170328 Det er utvilsomt et sykdomstegn at et foretak med årlig budsjett på sju milliarder ikke ser seg i stand til å betjene investeringer i påkrevd størrelsesorden for å realisere nybygg innenfor forsvarlige økonomiske rammer.
DN170328 - Nå bruker jeg liten tid på investeringer og konsentrerer meg om jobben, sier daglig leder i Hag Anlegg, Geir Nilsen, som får penger og aksjer av oppkjøpet NRC Group.
DN170328 Danske Bank venter likevel at veksten tar seg ytterligere litt opp i økonomien ettersom veksten i privat forbruk og investeringer tar seg ytterligere opp.
DN170328 - Høy boligbygging og en ekspansiv finanspolitikk gir fortsatt sterke vekstimpulser til resten av økonomien, og bedriftenes investeringer har begynt å øke.
DN170328 Tro på skattekutt og økte investeringer har gitt bred optimisme og sendt amerikanske aksjeindekser til rekordnivåer.
DN170328 Finansminister Mohammed al-Jadaan sier endringen ikke vil påvirke myndighetenes evne til å levere tjenester til borgerne, men sier nedgangen i skatteinntekter « erstattes av stabile utbetalinger av utbytte fra statlige selskaper og andre inntektskilder som avkastning av investeringer .
DB170328 Ifølge Elseth i justisdepartementet, vil etableringen av tilsvarende plasser i Norge også kreve investeringer .
DA170328 Vi kan ikke la den historien gjenta seg, sier Helleland, som blant annet fremhever at den nye langtidsplanen inneholder investeringer i nye kampfly, ubåter og maritime overvåkingsfly.
AP170328 Slike offentlige investeringer vil gjøre at Trump igjen barker sammen med « frihetsgruppen ».
AP170328 Republikanerne har signalisert større private investeringer i infrastruktur, noe mange demokrater er mot.
AA170328 Finansminister Mohammed al-Jadaan sier endringen ikke vil påvirke myndighetenes evne til å levere tjenester til borgerne, men sier nedgangen i skatteinntekter « erstattes av stabile utbetalinger av utbytte fra statlige selskaper og andre inntektskilder som avkastning av investeringer .
AA170328 Et overskudd skal eventuelt brukes til investeringer i anlegget.
SA170327 Prosjektet innebærer også store investeringer som betyr mye for sysselsettingen i viktige, norske industrimiljø, sier Søviknes.
DN170327 Qatars tidligere investeringer i Storbritannia utgjør til sammen over 400 milliarder kroner.
DN170327 - Dette vil bli et tillegg til våre allerede vellykkede investeringer i Storbritannia, sier al-Thani på et næringslivsmøte i London mandag.
DN170327 Tro på skattekutt og økte investeringer har gitt bred optimisme.
DN170327 Sentralt er investeringer i infrastruktur og skattekutt, som har bidratt til å drive børsmarkedene til stadig nye rekorder.
DN170327 Samtidig påpeker hun at nettoeffekten av Trumps varslede investeringer og kostnadskutt ikke er all verdens.
AP170327 Sara Jumping Eagle fra Siouxindianerne vil ha Oljefondet til å trekke investeringer på 6,7 milliarder kroner ut av selskaper som er involvert i Dakota Access-rørledningen.
AP170327 Oljefondets investeringer
AP170327 Oljefondet hadde ved årsskiftet investeringer i alle tre : ¶ 2,4 milliarder kroner i rentepapirer i Energy Transfer Partners. 442 millioner kroner i rentepapirer i Sunoco Logistics. 2,9 milliarder kroner i aksjer i Phillips 66, samt rundt 1 milliard i rentepapirer i samme selskap og datterselskapet.
AP170327 Målet var å påvirke Oljefondet til å avvikle sine investeringer i selskaper som er inne den omstridte rørledningen Dakota Access i USA.
AP170327 Store investeringer
AP170327 Prosjektet innebærer også store investeringer som betyr mye for sysselsettingen i viktige, norske industrimiljøer, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.
AP170327 Vi må utvikle nye antibiotika, og dette krever store investeringer over lang tid.
AA170327 Qatars tidligere investeringer i Storbritannia utgjør til sammen over 400 milliarder kroner. ( ©NTB ) ¶
AA170327 - Dette vil bli et tillegg til våre allerede vellykkede investeringer i Storbritannia, sier al-Thani på et næringslivsmøte i London mandag.
AA170327 Statoil offentligjør mandag planene for nye investeringer på Njord- og Bauge-feltet i Norskehavet.
AA170327 Prosjektet innebærer også store investeringer som betyr mye for sysselsettingen i viktige, norske industrimiljøer, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.
DN170326 Nå advarer han mot store investeringer i Barentshavet, fordi den økonomiske risikoen er svært stor.
DN170326 Ifølge Lunde skaper den digitale revolusjonen en kollektiv innovasjon og øker risikoen ved langsiktige kapitalintensive investeringer .
DN170326 Dette gir økt risiko for investeringer i olje- og gassfelt med høye kostnader og marginal lønnsomhet, sier Mohn. | - Det er en utbredt oppfatning om at du må vite hva du vil og ta de « riktige » fagene.
DA170326 » Det å bare ture på med flere investeringer av samme type, vil kunne få dramatiske virkninger for kloden. 10 ganger Norges utslipp ¶
DA170326 - Så lenge Oljefondet ikke sørger for å unngå investeringer i ny kullkraft, risikerer vi at norske sparepenger brukes til å finansiere en klimaversting.
AP170326 Også Oljefondet har betydelige investeringer i prosjektet.
AP170326 Regjeringens nye veiselskap : La Nye Veier AS fullføre sine investeringer og deretter evaluere og vurdere organiseringen av foretaket.
VG170324 Konsulentene beregnet at å opprettholde Ljøsne skole ville kreve totalt 80 millioner i investeringer og årlige rentekostnader i Lærdalsskolen.
DN170324 Han tror Trumps politikk rundt innføringen av en « border tax » på import til landet, skroting av Obamacare, investeringer i infrastruktur og skattereformer kommer til å stå overfor en lang liste med problemer.
DN170324 - I 2016 gjennomførte vi store investeringer .
DA170324 Saken har skapt så mye debatt at den også har vært oppe i Verdensbankens ombudsordning, etter at Verdensbankens private investeringsorgan IFCs ( International Finance Corporation ) investeringer i både banken og det aktuelle selskapet ble satt under lupen.
DA170324 Honduras er preget av store konflikter mellom elitegrupper og lokalbefolkning, og norske Norfund har fått kritikk for investeringer i landet.
DA170324 - Vi trenger bedre retningslinjer for norske investeringer i elitestyrte land med store konflikter som Honduras, sier seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp, Per Ranestad.
AA170324 Statens Pensjonsfond utland har droppet investeringer i tobakksindustrien og en rekke selskaper innenfor kullindustri, palmeolje, gruveindustri.
AA170324 I Senterpartiets programkomité har også helsepolitisk talskvinne Kjersti Toppe støttet dissensforslaget om å legge nok en etisk innskrenking på fondets investeringer .
DN170323 PGNiG vil finansiere transaksjonen og fremtidige investeringer i Storklakken kontantstrømmen fra den norske virksomheten.
DN170323 Kundene får noen spørsmål om sin økonomi, ønsket risikoprofil og noen andre preferanser, og får individuelt tilpassede og automatiske råd om fond og andre investeringer .
DN170323 - Vi kommer ikke til å prioritere investeringer i rådgiverkanalen, men rådgi når kunden logger seg inn i banken, sa han.
DA170323 Selskapet forvalter deler av det norske bistandsbudsjettet gjennom investeringer i andre land.
DA170323 Og vi føler oss ikke trygg på om Norfund har det fokuset på sine investeringer , sier Andersen.
DA170323 Forskjellen mellom våre og IFCs investeringer er at de har investert direkte i selskapet.
AP170323 - Gitt Norges ressursgrunnlag, som fortsatt er betydelig, det teknologiske nivået og rammebetingelsene for investeringer , er det ingen grunn til at Norge ikke skal kunne fortsette å spille en viktig rolle for verdens oljeforsyning i mange år fremover.
SA170322 Den nye gig-økonomien : Noen bidrar med ideer og investeringer , andre kommer flyvende og ser muligheter for en jobb en stund, før de flyr videre til neste oppdrag.
DN170322 Utsiktene til massive skattekutt, samt store investeringer i infrastruktur, har sendt amerikanske børser opp til nye rekordnivåer etter at Trump vant valget i november i fjor.
DN170322 Hun åpner for flere investeringer i utlandet.
DN170322 Det skyldes nok både alpinstedenes betydelige investeringer over mange år i snøproduksjonsanlegg samt at vi har samlet bransjen i vær- og føremeldingstjenesten fnugg.no og dermed blitt mer synlige.
DN170322 Det er et tegn på en økonomi som er altfor avhengig av bankfinansierte investeringer , preget av ineffektiv ressursallokering og gjenstand for en enorm kredittrisiko, sier tidligere Kina-sjef for Det internasjonale pengefondet, Eswar Prasad, til Financial Times.
DB170322 I dette markedet har CICERO hatt en viktig rolle i å fortelle hva forskningen anser som grønne investeringer .
DB170322 Heggdal beskylder CICERO for « klimahykleri » fordi vi i vårt arbeid med grønne obligasjoner angivelig mener at atomkraft er « fy-fy » eller « brune » investeringer .
DB170322 Det som ikke er riktig er at vi har konkludert med at atomkraft er fy-fy investeringer .
AP170322 Men her snakker vi om investeringer for mange milliarder kroner.
AA170322 Etter sammenslåing av de to fylkene blir Trøndelag fylkeskommune Norges nest største veieier med nesten 900 millioner kroner i årlig drifts- og vedlikeholdsbudsjett og cirka 1,5 milliarder kroner i årlige brutto investeringer .
AA170322 - Vi skal gjøre det i et rom som gjør at vi er konkurransedyktige for investeringer framover.
VG170321 plass når det gjelder investeringer i USA.
DN170321 Varsellampene blinker hos OECD : høy gjeldsgrad, overkapasitet og gjeldsfinansierte investeringer truer stabiliteten.
DN170321 « Veksten er fortsatt høy, men modereres idet befolkningen blir eldre, økonomien går fra å være basert på investeringer til forbruk, vekk fra internasjonal etterspørsel til innenlandsk etterspørsel og over fra produksjon til tjenester », skriver OECD-teamet som står bak den 136 sider lange rapporten.
DN170321 Varsellampene blinker hos OECD : høy gjeldsgrad i næringslivet, overkapasitet og gjeldsfinansierte investeringer .
DA170321 Vi tror ikke at den foreslåtte avgiften er riktig måte å sikre investeringer i lokal innholdsproduksjon, men heller på forbrukernes rett til å velge selv hva de ønsker å se, og vår evne til å levere på nettopp dette, kommenterer Karlén. | - Obama misbrukte folkets tillit ¶
BT170321 Satsing på to : - Når det gjelder å bruke investeringer for å redusere reisetid og gjøre dem attraktive for tungtransporten, så er det E 134 og RV 52 det skal satses på, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
BT170320 Den lille bygda Åmli er forespeilet ny fabrikk, 70 arbeidsplasser og investeringer i milliardklassen.
AP170320 Har i tillegg en rekke investeringer , blant dem Jernia, Kremmerhuset, marked.no, nettvarehuset Komplett og en større kunstsamling.
VG170319 De erstatter kravet om å trekke ut oljefondet ut fra fossile investeringer med å lage forpliktende nasjonalt klimabudsjett som skal muliggjøre et kutt på tre millioner CO2 i løpet av fireårsperioden.
VG170319 De skrotet å få oljefondet ut fra fossile investeringer som hovedkrav og krever heller utslippskutt.
SA170319 Den lille bygda Åmli er forespeilet ny fabrikk, 70 arbeidsplasser og investeringer i milliardklassen.
FV170319 Den lille bygda Åmli er forespeilet ny fabrikk, 70 arbeidsplasser og investeringer i milliardklassen.
DN170319 Avkastning på egne investeringer er greit, sier SV-leder Audun Lysbakken.
DN170319 Von der Leyen tar nå til orde for " et mer moderne sikkerhetskonsept ", der modernisering av NATO også må sees i sammenheng med oppbyggingen av en europeisk forsvars- og sikkerhetsunion og økte investeringer i FN.
BT170319 Von der Leyen tar nå til orde for " et mer moderne sikkerhetskonsept ", der modernisering av NATO også må sees i sammenheng med oppbyggingen av en europeisk forsvars- og sikkerhetsunion og økte investeringer i FN.
AP170319 Den lille bygda Åmli er forespeilet ny fabrikk, 70 arbeidsplasser og investeringer i milliardklassen.
AA170319 Von der Leyen tar nå til orde for " et mer moderne sikkerhetskonsept ", der modernisering av NATO også må sees i sammenheng med oppbyggingen av en europeisk forsvars- og sikkerhetsunion og økte investeringer i FN.
AA170319 Men punktet om at oljefondets investeringer i fossil energi er borte fra landsstyrets opprinnelige innstilling.
AA170319 På spørsmål om kravet om å trekke fossile investeringer ut av oljefondet nå er skrinlagt, svarer Valen benektende.
AA170319 Men punktet om at oljefondets investeringer i fossil energi er borte fra landsstyrets opprinnelige innstilling.
AA170319 Avkastning på egne investeringer er greit, sier SV-leder Audun Lysbakken. ( ©NTB ) ¶
DB170318 Haltbrekken understreker at han støtter Kaskis ønske om å trekke oljefondet ut av fossile investeringer .
DB170318 Flertallet ønsker et krav som sier at oljefondet skal trekke alle investeringer i fossil energi.
DB170318 - Dette mener jeg åpenbart er en viktig sak for oss, og det vil gi et klart signal til resten av verden at Norge trekker investeringer ut av fossil og begynne å investere i fornybar energi, forklarer Kaski til Dagbladet.
DB170318 At USA bruker 3,62 prosent av BNP, betyr heller ikke at alle disse pengene går til investeringer som er direkte knyttet opp mot NATO.
AP170318 - Jeg må gå tungt inn i store investeringer , jeg ønsker å være tett på viktige kunder, jeg engasjerer meg i Postens rammebetingelser og jeg må ønske å være en drivkraft for digitalisering i Posten.
FV170317 Planlagt volum : 20 millioner liter ¶ Investeringer : 63 millioner i ombygging av anlegg.
FV170317 Planlagt volum : 120 millioner liter i året fra hver av de fem fabrikkene ¶ Investeringer : 2 milliarder kroner per fabrikk.
FV170317 - Det at vi snakker om investeringer i mange hundre millionersklassen i hvert anlegg, gjør at det er ekstra krevende.
FV170317 Investeringer : Uklart.
FV170317 Investeringer : Mellom 1,2 og 1,5 milliarder kroner.
DN170317 Det siste året har Løvenskiold Handel gjennomført omfattende investeringer og fortsatt satsingen på netthandel og digital markedsføring ", heter det i dagens melding.
DN170317 Fremtidsrettede rammevilkår, herunder forutsigbarhet og langsiktig tenkning er sentralt for å muliggjøre investeringer og skape sysselsetting i en konkurranseutsatt og kapitalkrevende industri, skriver Lerøy i meldingen.
DB170317 Og det er ikke gitt at den lykkes, til det vil det blant annet være viktig at det kommer investeringer i Norge i anlegg som produserer avansert biodrivstoff.
DA170317 Med et slikt mål vil norske bedrifter vite hva de på lang sikt må forholde seg til, og dermed vil det bli enklere for dem å planlegge nye investeringer , påpeker Lomelde også.
AP170317 Russland har så langt investert 380 milliarder rubler på halvøya, men fortsatt gjenstår enorme investeringer .
AA170317 Et klart nei til oljeutvinning i sårbare områder samt et krav om stans i oljefondets investeringer i fossil energi ventes å bli ett av hovedkravene som SV stiller for å inngå i regjeringssamarbeid etter valget. ( ©NTB ) ¶
VG170316 De legger videre vekt på at det vil bryte opp pågående prosjekter, og dermed skade amerikansk næringsliv og investeringer i USA.
DN170316 Han mener ifølge TDN Finans at dette er en « once in a generation»-mulighet for langsiktige investeringer .
DN170316 - For lave investeringer i industrien nå er et fundamentalt problem, noe også IEA peker på.
DN170316 Globalt samarbeid og økonomisk integrasjon, rettferdig og åpen tilgang til markedene, er nøkkelfaktorer for å muliggjøre investeringer , verdiskaping og jobber i vår bransje, sier Sætre.
DN170316 Selv om det hersker stor usikkerhet om hvordan markedet vil reagere på en verden der etterspørselen avtar, er ikke Statoil-toppen i tvil om at verden trenger mer olje og nye investeringer .
DB170316 De tar stor risiko og vi får håpe at de tjener gode penger slik at de kan sørge for å sikre godt vedlikeholdte biler, HMS, investeringer i miljøteknologi, betale skatt og utbytte til sine eiere.
DB170316 » I alle IPCC sine scenarioer spiller kjernekraft og fornybar energi viktige roller, men på tross av det er altså kjernekraft ekskludert fra CICEROs egen bedømmelse av hva som er « riktig » og « grønt » når det kommer til investeringer .
DB170316 Og hadde Ontario utstedt grønne obligasjoner som involverte fremtidige investeringer i kjernekraft hadde de havnet i Cicero-kategorien « brun ».
DB170316 Uansett viser historien om hvordan staten endte opp med investere rundt fem milliarder kroner i Aker Kværner Holding noen av de mange fallgruvene og prinsipielle utfordringene som oppstår når en regjering driver med en aktiv statlig eierskapspolitikk, der investeringer i helt private selskaper benyttes som virkemiddel.
DB170316 Man skulle kanskje tro at oppstyret rundt Aker-kjøpet ville tjene som det siste eksempelet på hvorfor en aktiv statlig investeringer i enkelt selskaper hører fortiden til, men dette har ikke skremt Arbeiderpartiet fra å vurdere lignende statlig eierskapspolitikk i fremtiden.
DA170316 Solberg slo fast at hun er optimist med tanke på oljenæringen, trass i fallende investeringer og lavere aktivitet.
BT170316 Målet som Statoil hadde med å produsere 2,5 millioner fat i 2020 har vært med på å drive kostnadene i været, og ført til mange dårlige investeringer med påfølgende store avskrivninger.
AP170316 Forbes anslår at han har tjent mer enn åtte ganger så mye som han har investert på enkelte av sine investeringer , men selv bekrefter ikke Kutcher dette.
AA170316 Solberg slo fast at hun er optimist med tanke på oljenæringen, trass i fallende investeringer og lavere aktivitet.
AA170316 Hun mener det ikke er tilstrekkelig at SV under helgens landsmøte ventes å stille klimaultimatum om nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt stanse oljefondets investeringer i fossil energi. ( ©NTB ) ¶
VG170315 Det gjøres dårlige estimater for investeringer og utviklingsprosjekter, organisasjonen mangler essensiell kompetanse, (... ) det er et utydelig målbilde, og det er manglende prioritering/porteføljestyring, og dårlig overordnet styring.
DN170315 Finansparet har stor suksess med felles investeringer .
DN170315 Investeringer i infrastruktur er opp 8,9 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, og industriproduksjonen steg 6,3 prosent, samtidig som eiendomsinvesteringene var opp 8,9 prosent, ifølge kinesiske statistikkmyndigheter.
DN170315 - Vi tror at etterspørselsdynamikken og reduserte investeringer i perioden med ultralave oljepriser på lang sikt vil balansere markedet, men risikoen for en priskrig fortsetter, sa talspersonen til Reuters, ifølge TDN Finans.
DN170315 I tillegg kommer investeringer i spektrum og teknologi.
BT170315 Det gjør det mulig for oss å gjøre andre typer investeringer enn mer kortsiktige investorer, sier han.
BT170315 SV-lederen sier han er inspirert av et forslag som har vært utredet i Sverige, der det settes en prosentsats som gjør det mulig å ta ut avkastning av egne investeringer .
BT170315 Private barnehageeiere skal selvsagt ha lønn og de kan også hente ut avkastning av egne investeringer , men penger som kommer fra det offentlige eller gjennom foreldrebetaling skal ikke ende som privat profitt, sier nestleder Snorre Valen.
AA170315 I 2015 ble det omtalt hvordan han tjente gode penger på å kjøpe opp billig gjeld i det konkurstruede seismikkselskapet Seabird Exploration, og han skal også ha hatt en samlet millionavkastning på investeringer i forbrukslånsbanken Monobank og oljeselskapet Norwegian Energy Company ( Noreco ).
AA170315 SV-lederen sier han er inspirert av et forslag som har vært utredet i Sverige, der det settes en prosentsats som gjør det mulig å ta ut avkastning av egne investeringer .
AA170315 Private barnehageeiere skal selvsagt ha lønn og de kan også hente ut avkastning av egne investeringer , men penger som kommer fra det offentlige eller gjennom foreldrebetaling skal ikke ende som privat profitt, sier nestleder Snorre Valen.
DN170314 * Nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt trekke oljefondets investeringer ut av fossil energi.
DB170314 * Nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt trekke oljefondets investeringer ut av fossil energi.
DA170314 Til sammen er det snakk om investeringer på 251 millarder kroner, fire milliarder mer enn i 2013.
DA170314 Oljefondet fortsatte også med sine investeringer i miljøteknologi, i tråd med et mandat fra Finansdepartementet.
SA170313 Næringssjef Tor Arne Johnsen i Strand foreslår å glemme allemannsretten og heller kommersialisere Preikestolen, for å skaffe inntekter til store investeringer .
DN170313 Turisme og investeringer er blant årsakene til veksten.
DN170313 - Vi tror at etterspørselsdynamikken og reduserte investeringer i perioden med ultralave oljepriser på lang sikt vil balansere markedet, men risikoen for en priskrig fortsetter, sier en talspersonen for Rosneft til Reuters, ifølge TDN Finans.
DN170313 Turisme og investeringer er blant årsakene til veksten.
DN170313 Kinesiske eiendomsselskaper har planlagt investeringer på 850 milliarder kroner i Sør-Malaysia.
DN170313 * Nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt å trekke Oljefondets investeringer ut av fossil energi.
DA170313 Djuliman forteller hvordan russerne søker innflytelse gjennom akademiske konferanser og ortodokse trossamfunn, i tillegg til økonomiske investeringer i fabrikker og virksomheter i landene på Balkan.
BT170313 * Nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt å trekke oljefondets investeringer ut av fossil energi.
BT170313 * Nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt å trekke oljefondets investeringer ut av fossil energi.
AP170313 MENER FORNØYELSESPARKENE GJØR NØDVENDIGE INVESTERINGER : Professor i markedsføring, Lars Erling Olsen.
AP170313 - Nye og dyre attraksjoner er investeringer som skal betales tilbake, og det kan isolert føre til dyrere billettpriser, sier Olsen.
AA170313 Turisme og investeringer er blant årsakene til veksten. ( ©NTB ) ¶
SA170312 Høyre forplikter seg til å bruke minst 20 prosent av forsvarsbudsjettet på investeringer .
FV170312 Høyre forplikter seg til å bruke minst 20 prosent av forsvarsbudsjettet på investeringer .
DN170312 Høyre vedtok samtidig å fortsette å bruke minimum 20 prosent av forsvarsbudsjettet på investeringer .
DN170312 Årsaken var at amerikanske Securities and Exchange Commission ( SEC ) avviste et forslag om å åpne for investeringer i bitcoin gjennom såkalte exchange-trade fund ( ETF ).
DN170312 Lørdag vedtok partiet å redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital, som kan være maskiner til produksjon og andre investeringer i bedrifter.
DB170312 Nå kan de ifølge daglig leder Roar Langli vokse seg større uten store investeringer .
DB170312 Nå har vi samlet lager og drift på samme adresse på Trollåsen, og vi har mulighet for å vokse mye uten store investeringer , forteller Langli.
DB170312 Vi skal bevege oss i retning av 2 prosentmålet, og vi synliggjør at vi skal bruke minst 20 prosent på investeringer .
DB170312 I tillegg vedtok landsmøtet at stå fast på at minst 20 prosent av forsvarsbudsjettet skal gå til investeringer i Forsvaret.
AP170312 Høyre forplikter seg til å bruke minst 20 prosent av forsvarsbudsjettet på investeringer .
AP170312 I tråd med dette vil Høyre også fortsette å bruke minimum 20 prosent av forsvarsbudsjettet på investeringer .
AA170312 Lørdag vedtok partiet å redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital, som kan være maskiner til produksjon og andre investeringer i bedrifter.
AA170312 Høyre vedtok samtidig å fortsette å bruke minimum 20 prosent av forsvarsbudsjettet på investeringer .
SA170311 Lyses kraftverk i Maudal er snart 100 år gammel, og helt nødvendige investeringer er nå nødvendig for at fortsatt drift skal kunne opprettholdes.
SA170311 Helt nødvendige investeringer
SA170311 Dessverre kommer ikke disse sikringseffektene tilbake og de kan ikke diskonteres inn ved fremtidige investeringer .
DN170311 Nettavisen skriver at Carew før salget av bygården hadde 30 eiendommer i inn- og utland, og at det skal dreie seg om investeringer for rundt 130 millioner kroner.
DA170311 Søreide er også tilfreds med at forslaget tar i seg at Høyre også vil fortsette å bruke minimum 20 prosent av forsvarsbudsjettet på investeringer i Forsvaret.
AA170311 " Arbeidende kapital kan være maskiner til produksjon og andre investeringer i bedriften.
AA170311 Norge, derimot, ligger svært godt an når det gjelder andelen som går til investeringer i nytt forsvarsmateriell.
AA170311 Det som er vel så viktig er Nato-vedtaket om at 20 prosent av budsjettene bør gå til investeringer .
AA170311 - Mer opptatt av investeringer
VG170310 Som Civita viser i rapporten « Norske eiere », har bedriftseiere ingenting imot å betale skatt, men de er opptatt av at skattesystemet stimulerer til, og ikke straffer, investeringer i næringsvirksomhet.
VG170310 Ifølge VG var den « spesielt skadelig » for små bedrifter, fordi det lønte seg å holde verdien av selskapet så lav som mulig, fordi mange ville kvie seg for å foreta investeringer som kunne gjøre bedriften større og bedre og føre til flere arbeidsplasser, fordi det var en særnorsk skatt, fordi den måtte betales uavhengig av om bedriften gikk med overskudd, fordi den kunne tappe bedriften for kapital, og fordi det
VG170310 Derfor må de over tid ofte tappe bedriften for ressurser som alternativt kunne gått til å trygge arbeidsplassene og til nye investeringer .
DN170310 Feroli påpeker at selv om økt optimisme preger en del indikatorer, så er økningene mindre i indikatorene for forventede ansettelser og investeringer .
DN170310 Både kongedømmets gigantiske oljeselskap Saudi Aramco og landets Public Investment Fund har gjort enorme investeringer i grønn energi og teknologi.
DN170310 Av 70 investeringer i teknologi var 16 av disse direkte rettet mot den såkalte mobilitetsindustrien.
DN170310 Fallet i oljeprisen har ført til at Statoil har kuttet både kostnader, investeringer og antall arbeidsplasser kraftig.
DA170310 Fallet i oljeprisen har ført til at Statoil har kuttet både kostnader, investeringer og antall arbeidsplasser kraftig.
AP170310 Samferdselssektoren kommer ut med den høyeste veksten de siste ti årene, mens sykehusene har lavest vekst i investeringer relatert til utgifter.
AP170310 Rapporten har sammenlignet sykehussektoren med andre samfunnssektorer for å få et bilde av investeringer .
AP170310 I regjeringserklæringene både til Stoltenberg-regjeringen og Solberg-regjeringen er omtalen av vedlikeholdsetterslep og investeringer i spesialisthelsetjenesten tilnærmet fraværende, påpekes det.
AP170310 De ansatte i helsevesenet er blitt mer effektive, men effekten går tapt fordi investeringer er blitt nedprioritert gjennom ti år.
AP170310 - Økte investeringer i transportsektoren og relativt mindre investeringer i sykehusene kan delvis spores tilbake til politiske prioriteringer, mener analytikerne.
AP170310 - Økte investeringer i transportsektoren og relativt mindre investeringer i sykehusene kan delvis spores tilbake til politiske prioriteringer, mener analytikerne.
AP170310 - Selv om arbeidskraften er blitt mer effektiv, så er denne effekten « spist opp » av at man ikke har satset tilstrekkelig på investeringer i teknologi, utstyr og vedlikehold av sykehusbygg, heter det i rapporten som Menon Economics har laget på oppdrag av Legeforeningen og Sykepleierforbundet.
AA170310 Fallet i oljeprisen har ført til at Statoil har kuttet både kostnader, investeringer og antall arbeidsplasser kraftig.
SA170309 I tillegg er vi i ferd med å gjøre store investeringer på Ranheim, gjennom Ranheim utvikling.
DN170309 Ved utgangen av 2015 var selskapet oppført med investeringer og lån til andre foretak for totalt 54 millioner kroner, og selskapet hadde en egenkapital på om lag det samme.
DN170309 Mohn blant annet satset på riggselskapet Songa Offshore og en rekke andre risikable investeringer .
AP170309 Lavere investeringer i oljen rammer mange norske arbeidsplasser.
AP170309 I tillegg er vi i ferd med å gjøre store investeringer på Ranheim, gjennom Ranheim utvikling.
VG170308 Tilskuddsystemet bidrar til å redusere risiko, men det er uansett produsentens risiko å gjennomføre prosjektene innenfor budsjettene og investorene må ta ansvar for sine investeringer , sier Guldvog til VG.
SA170308 - Oslo som by får mye igjen for de 42 millioner kroner som er investert opp mot lignende investeringer .
SA170308 Med så betydelige investeringer viser vi at Tyrkia er blant verdens ledende land i satsing på fotballinfrastruktur.
DN170308 Hammond lover nye investeringer , blant annet innen skolesektoren, men er samtidig bekymret over høy gjeldsbyrde og lav produktivitet.
AP170308 - Oslo som by får mye igjen for de 42 millioner kroner som er investert opp mot lignende investeringer .
AP170308 Med så betydelige investeringer viser vi at Tyrkia er blant verdens ledende land i satsing på fotballinfrastruktur.
AA170308 Hammond lover nye investeringer , blant annet innen skolesektoren, men er samtidig bekymret over høy gjeldsbyrde og lav produktivitet.
AA170308 | Nye investeringer i Sunndal ¶
AA170308 - For å øke strømstyrken og dermed produksjonen vår, må vi gjennomføre en del modifikasjoner og investeringer i eksisterende og nytt utstyr, forklarer Mikalsen.
DN170307 Selv om innskuddsrenten er rekordlav og sparepengene svinner hen, velger kvinner i langt større grad enn menn bort investeringer på børsen og i fond.
DN170307 Økt grunnrenteskatt vil på sin side ikke hindre lønnsomme investeringer .
DN170307 Regjeringen tilrettelegger derfor for nye lønnsomme investeringer og nye arbeidsplasser i vannkraftnæringen, sier Næsje.
DN170307 Nå går Finansdepartementet i forsvar etter at både bransjeforeningen Energi Norge og kraftselskapet Lyse i DN mandag hevdet at vannkraft skattlegges så hardt at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer ikke blir realisert.
DN170307 - Selskapene har sikkerhet for å få utbetalt full skatteverdi av alle investeringer .
DN170307 « Etterspørselen støttes av en svært ekspansiv finanspolitikk, blant annet via offentlige finansinstitusjoner som igjen bidrar til økte private investeringer og handel.
DN170307 Det er optimisme å spore, men forbruk, investeringer , handel og produktivitet er for svak.
DN170307 Ved utgangen av 2016 hadde Folketrygdfondet 61,1 prosent av sine investeringer i aksjer, mens de resterende 38,9 prosentene var plassert i rentebærende verdipapirer.
DN170307 Folketrygdfondet har ansvaret for statens ikke-strategiske investeringer i norsk og nordisk næringsliv.
SA170306 - Det er et paradoks at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer innenfor det vi kaller grønn energi ikke realiseres på grunn av skattesystemet, sier styreleder Harald Espedal i Lyse-konsernet.
DB170306 Senere dukket en variant av navnet også opp i forbindelse med Mahads investeringer og pengeoverføringer til Djibouti, her er det imidlertid stavet Abdoulkader Abdi Mohamed.
DB170306 Den ene delen sendes til moren i Etiopia via forretningspartnerne, mens den andre delen brukes til investeringer i Djibouti.
DB170306 Dette er investeringer i Djibouti over lang tid, og de skyldes andre forhold enn at Mahad opprinnelig er djiboutisk statsborger.
DB170306 Den ene delen sendes til moren i Etiopia via forretningspartnerne, mens den andre delen brukes til investeringer i Djibouti.
BT170306 Det vil kreve investeringer på en halv milliard og gi rundt 30 arbeidsplasser.
AP170306 På den ene siden inviterer russerne til økonomisk samarbeid og investeringer .
AA170306 Utbyggingen av Ivar Aasen og Johan Sverdrup vil utløse investeringer i størrelsesorden 110 - 120 milliarder kroner og skape tusenvis av arbeidsplasser.
DN170305 Samtidig gikk investeringer i de ti største fornybarselskapene ned.
DN170305 Oljefondet økte i fjor sine investeringer i fossil energi med 50 milliarder, ifølge studie.
DN170305 Oljefondet har økt sine investeringer i selskaper som sterkest bidrar til klimaendringer, som Exxon, Chevron og Suncor, ifølge FIVH.
BT170304 I det vi har lagt frem denne uken, ligger det investeringer til mange ganger dette beløpet.
VG170303 De to partiene vil at regjeringen også oppretter en egen rådgivningstjeneste, gjerne i samarbeid med kommunene, hvor man kan få veiledning om blant annet installering av ladepunkter i fellesgarasjer og at Enova gir støtte til nødvendige investeringer i boligbyggets infrastruktur.
DN170303 Det medfører at de har begrensede gjenstående investeringsforpliktelser, hvilket betyr at videre aktivitet og investeringer kan tilpasses kontantstrømmen », skriver DNB Markets ¶
DN170303 Undersøkelsen, som er gjort blant 700 bedriftsledere, viser nå bedring i etterspørsel, investeringer , sysselsetting og lønnsomhet.
DN170303 Ansvarlige investeringer fra næringslivet er blant annet viktig for å utvikle middelklasser og bidra til en formalisering av økonomien, noe som over tid også gagner de aller fattigste, skriver artikkelforfatteren.
DA170303 Undersøkelsen, som er gjort blant 700 bedriftsledere, viser nå bedring i etterspørsel, investeringer , sysselsetting og lønnsomhet.
DA170303 | Nær dobling i grønne investeringer
DA170303 - Dette har utløst 16 milliarder i grønne investeringer hos næringsliv, husholdninger og offentlig sektor, sier fortsetter Høyre-representanten.
BT170303 For eksempel vil løftene om å ta halve regningen for store investeringer som Bybanen i Bergen gå ut over muligheten til å finansiere rassikring eller andre tiltak i mer grisgrendte strøk. 3.
BT170303 For eksempel vil løftene om å ta halve regningen for store investeringer som Bybanen i Bergen gå ut over muligheten til å finansiere rassikring eller andre tiltak i mer grisgrendte strøk. 3.
AP170303 Undersøkelsen, som er gjort blant 700 bedriftsledere, viser nå bedring i etterspørsel, investeringer , sysselsetting og lønnsomhet.
AA170303 Undersøkelsen, som er gjort blant 700 bedriftsledere, viser nå bedring i etterspørsel, investeringer , sysselsetting og lønnsomhet.
VG170302 - Langtidsplanen tar oss i riktig retning og innebærer store investeringer i nye kapasiteter, slik NATO oppfordrer til.
VG170302 Venstre-leder Trine Skei Grande peker på at 45 prosent av alle de om lag 1000 milliarder kronene i NTP skal gå til investeringer i jernbane.
DN170302 Hun peker på at 45 prosent av alle de om lag 1.000 milliarder kronene i NTP skal gå til investeringer i jernbane, og at det er dermed tidenes grønneste og mest fremtidsrettede samferdselsprosjekt.
DN170302 Gjennom investeringer i obligasjonslån i gjeldstyngede selskaper bygget Siem seg opp.
DN170302 Utenriksminister Børge Brende fant venner i Kongressen der han torsdag la frem en rapport som viser hvordan norske investeringer bidrar til jobber i USA.
AA170302 Palestinakomiteen ber fondet passe på å unngå investeringer i selskaper som bryter med folkeretten.
AA170302 - Etikkrådet i oljefondet bør ta dette på alvor, og foreta et etisk ansvar for sine investeringer , sier Jensen.
AA170302 Hun peker på at 45 prosent av alle de om lag 1.000 milliarder kronene i NTP skal gå til investeringer i jernbane, og at det er dermed tidenes grønneste og mest framtidsrettede samferdselsprosjekt.
AA170302 Pengene bør gå til investeringer i kunnskap, skattelettelser, vei og bane som øker vekstkraften og skaper flere jobber i Norge.
AA170302 Det krever store investeringer i kunnskap, forskning og infrastruktur som gjør at det skapes jobber.
AA170302 De fleste ekspertene sier at vi må forberede oss på at det blir lavere avkastning fra oljefondets investeringer i årene som kommer.
VG170301 Trump lovet videre å bruke én billion dollar på investeringer i infrastruktur og at han skal utslette terrorgruppen IS - med hjelp fra allierte.
VG170301 Liu mener at Trump appellerte til både venstre- og høyresiden, da han snakket om både investeringer i infrastruktur og endringer i innvandringspolitikken.
DN170301 Han kom med få detaljer på hvor disse investeringene skal skje og hvilken rolle private selskaper og investeringer skal spille i moderniseringen av amerikansk infrastruktur.
DN170301 - Jeg vil be Kongressen om å godkjenne et program som vil gi investeringer på 1000 milliarder dollar ( 8400 milliarder kroner ) til infrastrukturinvesteringer i USA.
DN170301 Overskuddet er regnet ut gjennom en vurdering av verdien på de 35 selskapene Investinor har investeringer i.
DB170301 Den viser at norske investeringer bidrar til 470.000 arbeidsplasser i USA.
DB170301 Statoil satser nå ifølge sine egne planer på at oljeprisen i framtida vil ligge på 80 dollar, og planlegger at minst 80 prosent av deres investeringer skal være i fossil energi i 2030.
DB170301 Resultatet ble tap på flere hundre millioner i året, og milliarder i investeringer .
DA170301 Regjeringen satte også nylig verdensrekord i investeringer i bygg og anlegg.
DA170301 Til tross for dette har Oljefondet økt sine investeringer i selskap som Exxon, Chevron og Suncor, som ifølge FIVH alle er blant selskapene « som sterkest bidrar til klimaendringer.
DA170301 På sikt vil klimamålene gjøre det siste årets investeringer ulønnsomme, sier Klyve.
DA170301 Oljefondet har også økt sine investeringer i Shell med nesten 25 milliarder kroner, ifølge miljøorganisasjonen.
DA170301 - Det er problematisk at Oljefondet øker sine investeringer i fossil energi når de kunne ha satset tungt på fornybar energi.
AP170301 Trump foreslår enorme investeringer i infrastruktur og en økning i forsvarsbudsjettet.
AA170301 - Vi mener dette er dårlige langsiktige investeringer , både for pensjonskundene våre og fra et bærekrafts-perspektiv, sier kommunikasjonssjef Harald Martens Holm.
AA170301 Økt boligbygging og eksport, flere investeringer i tradisjonell industri og mer aktivitet innen reiseliv vil bidra til å redusere ledigheten i 2017, tror Nav.
AA170301 - Dette vil føre til økt aktivitet i skognæringen og investeringer i ny industriell virksomhet.
DN170228 Sammen med de andre Gulf-oljenasjonene Kuwait, Qatar og De forente arabiske emirater tror Saudi-Arabia at 60 dollar vil motivere til investeringer , men samtidig legge lokk på økt skiferoljeproduksjon fra USA.
DN170228 | Dette er oljefondets største investeringer
DN170228 Selskapet har riktignok over 40.000 ansatte og er verdensledende i sin bransje - men blekner i forhold til internasjonale giganter som teknologiselskapet Apple, søkemotoren Googles morselskap Alphabet og Nestlé - som troner øverst på rangeringen over Oljefondets mest verdifulle investeringer .
DN170228 Se oversikten over hvilke selskaper Oljefondet har den største eierandelen i, og hvilke investeringer som er verd mest, under.
DN170228 Trump har også tweetet om at han vil si noe om offentlige investeringer i infrastruktur, og mange vil også følge nøye med hva han sier om handel over grensene og skattleggingen av den.
DN170228 I tillegg har Frontline-styret holdt tilbake penger for å styrke selskapets mulighet for investeringer .
DN170228 - Aker forventer at aktivitetsnivået vil holde seg lav også i 2017, etter som oljeselskapene vil være varsom med nye investeringer før oljeprisen viser en vedvarende oppgang, skriver styret i sin beretning.
DN170228 « Nylig dereguleringstiltak og en innsats for å gjøre det enklere å drive forretninger har ført til en økning av utenlandske investeringer i India », skriver OECD.
DN170228 « Dette kan endre hele spillet på mellomlang sikt da det vil gjøre India til et fellesmarked og fremme investeringer , produktivitet og konkurranseevnen », skriver OECD.
DN170228 Eksporten økte med 1,5 prosent og investeringer falt med 5,6 prosent.
DN170228 Det vil kreve større og raskere offentlige investeringer for å redusere flaskehalser i infrastrukturen og ytterligere forbedringer for utenlandske investeringer og forenkling i å drive forretninger », skriver OECD.
DN170228 Det vil kreve større og raskere offentlige investeringer for å redusere flaskehalser i infrastrukturen og ytterligere forbedringer for utenlandske investeringer og forenkling i å drive forretninger », skriver OECD.
DN170228 De mener det er behov for å øke skatteinntektene for å kunne tilby nødvendige samfunnstjenester og foreta investeringer i infrastruktur.
DN170228 Trump har sagt at han ikke har noen investeringer i Russland, og demokratene innrømmer at de ikke har bevis for noe annet.
DN170228 Han og flere av hans partifeller mener åpenhet om skatten også ville gjøre det lettere for både politikere og publikum å avgjøre om Trump har investeringer i Russland.
DB170228 Investeringer i børsnoterte selskaper stod for 81 prosent av selskapets verdier ved utgangen av 2016. 65 prosent var relatert til olje- og gassektoren, 16 prosent i maritim industri og kontanter og likvide fondsplasseringer utgjorde 11 prosent.
DA170228 De samme pengene kan da ikke brukes til investeringer i nye maskiner eller å ansette flere personer.
AP170228 Nå vil investorene se håndfaste bevis på løftene presidenten har gitt om skattereform, investeringer i infrastruktur, og mindre reguleringer.
AP170228 Etter valget gikk aksjekursene i været, da investorer flyttet penger over til mer risikable investeringer , i påvente av økt økonomisk vekst og høyere inflasjon.
AP170228 Det er tegn til at investorer flytter midler tilbake i tryggere investeringer , som statsobligasjoner, skriver WSJ, som i likhet med Financial Times spår at investorer vil følge med nøye på om det kommer tegn til konkrete endringer i Trumps tale.
AP170228 På 90-tallet opplevde Norge et kraftig oppsving etter krisen med sterk vekst i oljevirksomheten, investeringer og sterk sysselsettingsvekst.
AP170228 Dagens situasjon er en annen med nedgang i oljepris, - investeringer og - inntekter, i tillegg til at et teknologisk skifte kan eliminere jobber.
AP170228 Den er med på å vri investeringer fra eiendom til virksomheter som skaper arbeidsplasser.
AA170228 Jeg minner om at det i våre økonomiske planer for de neste årene ikke er avsatt en eneste kroner til slike investeringer over kommunebudsjettet, sa Michelsen.
AA170228 På 90-tallet opplevde Norge et kraftig oppsving etter krisen med sterk vekst i oljevirksomheten, investeringer og sterk sysselsettingsvekst.
AA170228 Dagens situasjon er en annen med nedgang i oljepris, - investeringer og - inntekter, i tillegg til at et teknologisk skifte kan eliminere jobber.
VG170227 Idrettspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, er enig med Tvedt i at oljefondets investeringer i spillselskaper er « svært problematisk », skriver hun i en SMS til VG.
SA170227 Er en 12-årig plan for drift, vedlikehold og investeringer innen transportsektoren.
DN170227 Til sammenligning er USAs investeringer i Norge på 39 milliarder dollar.
DN170227 Ifølge rapporten bidrar norske bedrifter og investeringer til 470.000 arbeidsplasser i USA, og hvis vi inkluderer indirekte sysselsetting, gjennom økonomiske ringvirkninger på nærliggende områder, nærmer antallet jobber seg én million.
DN170227 - Norge er nå den tiende raskest voksende kilden for utenlandske direkte investeringer ( FDI ) i USA, og Norge var i 2014 rangert som den 14. største kilden for utenlandske investeringer i landet, med nesten 32 milliarder dollar, skriver USAs ambassadør til Norge, Samuel D.
DN170227 største kilden for utenlandske investeringer i landet, med nesten 32 milliarder dollar, skriver USAs ambassadør til Norge, Samuel D.
DN170227 Det er forventet investeringer på minst 12 milliarder dollar fra Saudi Aramco i to de landene.
DN170227 - Vi har som mål å få investeringer på 25 milliarder dollar, sa kabinettssekretær Pramono Anung i forrige uke på en pressekonferanse.
DN170227 - Saudiarabiske investeringer i Malaysia forventes å skape flere tusen arbeidsplasser.
DN170227 | Klassekampen : Ingen sammenheng mellom skattekutt og investeringer ¶ 20 år med kutt i selskapsskatten har ikke økt investeringene, til tross for at det har vært blant politikeres begrunnelser, ifølge Klassekampen-gjennomgang.
DN170227 Boliger og offentlige investeringer øker derimot.
DN170227 Avisen skrev fredag at andelen fastlandsinvesteringer som går til næringslivet var på sitt laveste i 2016, og i stedet tar boliger og offentlige investeringer en større andel.
DN170227 Avisen har gjort en gjennomgang av norske skatte- og investeringsnivåer, og til tross for at eksperter hevder at lavere bedrifts- og kapitalbeskatning vil øke investeringene i norsk næringsliv, er det ingen sterk sammenheng mellom lavere skatt og investeringer .
BT170227 Er en 12-årig plan for drift, vedlikehold og investeringer innen transportsektoren.
AP170227 En grov omregning av dette med de andelen aksjer og rentepapirer har i Oljefondets investeringer gir et anslag på avkastningen i siste kvartal på rundt minus 2 prosent.
AP170227 Det står for mindre enn fem prosent av fondets investeringer , men kan likevel bety noe hvis avkastningen avviker mye fra aksjer og obligasjoner.
AP170227 I byene er det i tillegg store utfordringer med kapasitet på både kollektivtransport og vei, og vi forventer at staten tar et større ansvar for investeringer her.
AP170227 I byene er det i tillegg store utfordringer med kapasitet på både kollektivtransport og vei, og vi forventer at staten tar et større ansvar for investeringer her.
AP170227 Er en 12-årig plan for drift, vedlikehold og investeringer innen transportsektoren.
AA170227 | Klassekampen : Ingen sammenheng mellom skattekutt og investeringer ¶ 20 år med kutt i selskapsskatten har ikke økt investeringene, til tross for at det har vært blant politikeres begrunnelser, ifølge Klassekampen-gjennomgang.
AA170227 Avisenhar gjort en gjennomgang av norske skatte- og investeringsnivåer, og til tross for at eksperter hevder at lavere bedrifts- og kapitalbeskatning vil øke investeringene i norsk næringsliv, er det ingen sterk sammenheng mellom lavere skatt og investeringer .
AA170227 Avisen skrev fredag at andelen fastlandsinvesteringer som går til næringslivet var på sitt laveste i 2016, og i stedet tar boliger og offentlige investeringer en større andel.
DB170226 De færreste kostbare klokker er gode økonomiske investeringer , men det finnes unntak.
DA170225 - Når Andersen sier vi ikke har gjort noe, så glemmer hun at vi har økt kommunens tilskudd til investeringer i nye heldøgnspleieplasser på sykehjem.
AA170225 Landets økonomi er hardt presset av høy gjeld, fallende utgående investeringer og kapitalflukt.
VG170224 Men det er store investeringer .
AP170224 - På grunn av valget gjør Ford, Fiat, Chrysler og General Motors enorme investeringer i USA og de ansetter arbeidere.
SA170223 Telenors driftsunderskudd og investeringer i India utgjør til sammen nesten 25 milliarder kroner, i tillegg til noen finanskostnader.
DN170223 - Vi satt et tak på fire milliarder euro for å kunne følge investeringsstrategien vi har hatt med tidligere investeringer , sier Misund.
DN170223 Selskapets formål vil være å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer .
DN170223 Selskapet skal foreta investeringer i unoterte selskaper og gjennom såkalte fond-i-fond-løsninger, i hovedsak rettet mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering.
DN170223 Planen var å få på plass et risikokapitalfond som skulle investere omkring 130 millioner kroner i Norden, og i januar i fjor gjorde programmet sine første små investeringer .
DB170223 Utsikter til høye investeringer innenfor kraftforsyning bidrar derimot til å dempe den samlede nedgangen.
DB170223 Samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2016 beløp seg til 213,4 milliarder kroner, som er 2,5 prosent lavere enn anslått i forrige undersøkelse.
DB170223 Nedgangen ble dempet av høyere investeringer innenfor industri og kraftforsyning, som økte med henholdsvis 17,4 og 13,4 prosent fra 2015 til 2016.
DB170223 Telenors driftsunderskudd og investeringer i India utgjør til sammen nesten 25 milliarder kroner.
DB170223 For å henge med i den rivende teknologiske utviklingen kreves det store investeringer .
DB170223 - Det har vært et tapssluk og det ville krevd betydelige investeringer for å gjøre det lønnsomt.
DA170223 Fornybar AS er et statlig investeringsselskap med formål om å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer .
BT170223 Det sentrale er hvor fondet gjør sine investeringer .
BT170223 | Investeringer viktigere enn lokalisering ¶
BT170223 Det sentrale er hvor fondet gjør sine investeringer .
BT170223 | Investeringer viktigere enn lokalisering ¶
AP170223 Telenors driftsunderskudd og investeringer i India utgjør tilsammen nesten 25 milliarder kroner.
AA170223 Selskapet skal foreta investeringer i unoterte selskaper og gjennom såkalte fond-i-fond-løsninger, som i hovedsak skal være rettet mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering.
AA170223 Telenors driftsunderskudd og investeringer i India utgjør til sammen nesten 25 milliarder kroner, i tillegg til noen finanskostnader.
AA170223 Virksomhetene anslår høyere samlede investeringer for 2017 innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning enn i forrige kvartal, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170223 Fallet i investeringer er i ferd med å flate ut.
AA170223 Telenors driftsunderskudd og investeringer i India utgjør til sammen nesten 25 milliarder kroner.
AA170223 Telenors driftsunderskudd og investeringer i India utgjør til sammen nesten 25 milliarder kroner.
VG170222 Utslagene i Norge kom umiddelbart og ble dramatiske, for sysselsetting, for investeringer og for statens inntekter.
VG170222 I Norge ble oljenæringen tvunget til å gjennomføre store kutt, både i antall ansatte og i investeringer .
DA170222 For første gang siden 1990 økte myndighetene forsvarsbudsjettene i år med 8 prosent, en stor andel skal gå til investeringer og modernisering.
AP170222 Høsten 2013 var Statoils investeringer i Aserbajdsjan oppe i mer enn 5 milliarder dollar.
AA170222 Fondet var en av landets største veldedige stiftelser, men alle pengene gikk tapt og fondet slått konkurs i februar 2016 etter en lang rekke risikable investeringer , ifølge Dagens Næringsliv.
SA170221 » Brasil var nesten hermetisk lukket for utenlandske investeringer frem til slutten av 1990-tallet, da tidligere president Fernando Henrique Cardoso ( 1995 - 2003 ) åpnet opp den brasilianske sokkelen for utenlandske selskaper.
SA170221 Når en i tillegg ser på kommunens skyhøye gjeld, fremtidige nødvendige investeringer og vedlikeholdsetterslep, så skulle vi ønske H, KrF og V så realiteten i øynene.
DN170221 Statistikken, som kommer ut årlig, er en del av statistikken som måler omfanget av utenlandske aktørers investeringer i norske selskaper og baserer seg på rapportering fra norske selskaper etter internasjonale retningslinjer og rapporteringskrav overfor EUs statistikkbyrå, Eurostat, den økonomiske samarbeidsorganisasjonen OECD og Det internasjonale valutafondet,
DN170221 Siden den gang har kinesiske investeringer til Europa økt fra rundt seks milliarder dollar i 2010 til oppunder 55 milliarder dollar i 2016, ifølge den amerikanske tenketanken American Enterprise Institute ( AEI ), som følger kinesiske utenlandsinvesteringer tett.
DN170221 SSB har ikke tilgang på det ultimate eierlandet bak investeringer i Norge og kan dermed ikke si noe om hvilke land selskapene som står bak holdingselskaper kommer fra.
DN170221 Ett av vedtakene under kongressen var også at kinesiske selskaper skulle øke sine investeringer i utlandet - inkludert i Europa.
DN170221 Det finnes flere internasjonale databaser over kinesiske investeringer verden over, men ingen baserer seg på kinesiske førstehåndskilder og det er begrenset informasjon tilgjengelig spesifikt om Norge.
DN170221 I mellomtiden kan trafikkeksperter utforske strategiske investeringer , sier seniorøkonom Bob Pishue i en kommentar til undersøkelsen.
DB170221 - Innføringen av AMS er en del av flere investeringer som kommer til å belastes forbrukerne vie nettleien i årene fremover.
AP170221 Først fikk Statkraft innvilget en styrking av egenkapitalen med ti milliarder kroner fra 2015 for å kunne foreta større investeringer i fornybar-prosjekter.
AA170221 Avgjørelsen om at de seks parkene skulle bygges ble lagt frem for ganske nøyaktig ett år siden, og det ble da forespeilet investeringer på elleve milliarder kroner.
VG170220 Ser vi på utenlandske investeringer i Norge, står bedrifter kontrollert fra EU og USA for nesten 350 000 av arbeidsplassene i privat sektor.
DA170220 Bjørn Maaseide, som først ble kjent som sandvolleyballspiller, har etter hvert bygget seg opp en stor formue gjennom investeringer og roller i næringslivet, blant annet gjennom treningskjeden Elixia.
BT170220 Den ene er avkastningen, altså hvor mye som tjenes på forvalternes investeringer .
BT170220 Det kreves store investeringer og betydelige reformer for å bekjempe avskogingen, skriver han.
AA170219 - Det er fortsatt store problemer i petroleumsindustrien med oppsigelser og permitteringer og nedgang i investeringer .
AP170218 USA på sin side planlegger enorme investeringer .
AP170218 - Bedriftsskattene får endelig sin nødvendige reform, bedriftsreguleringer blir fjernet, investeringer i infrastruktur vil øke og selskaper investerer mer i å skape amerikanske arbeidsplasser.
AA170218 Stortingsrepresentanten fra Troms sier til Klassekampen at handlingsregelen gjerne må strammes inn, men at han vil skille mellom oljepenger til store investeringer og til drift, slik Frp lenge har foreslått.
AA170218 Blant annet vil han åpne for å bruke penger til kostbare investeringer i hurtigtog til hele landet.
DN170217 Greenspan, som var Fed-sjef mellom 1986 og 2006, mener USAs gigantiske statsgjeld innebærer at myndighetene ikke har råd til hverken store investeringer i infrastruktur eller store skattelettelser, som Trump har lovet, da det vil kunne medføre overoppheting av økonomien og en inflasjon ute av kontroll.
DN170217 Videre skriver selskapet at sikkerheten knyttet til vurderinger av markedsutviklingen, slik som vurdering av selskapets verdier i skip, utstyr og investeringer i tilknyttede selskaper, er betydelig større enn det styret og administrasjonen anser som normalt.
DB170217 Det er ikke mer utdanning, flere arbeidere eller flere innenlandske investeringer som vil drive veksten.
DA170217 I en tid hvor Rogaland og Stavanger trenger lavere skatter og avgifter for å skape grobunn for nye arbeidsplasser og investeringer , vil Ap øke skattenivået med 15 milliarder for å dele ut 1300 millioner på kulturfeltet.
BT170217 Landstrøm for cruiseskip krever høye investeringer fordi disse skipene ofte har et mye større effektbehov.
BT170217 Høye investeringer
AA170217 Såkalte byvekstavtaler skal sikre samordning av arealbruk og investeringer i transportsystemene.
DN170216 Store investeringer i utlandet tynger tallene som konsernsjef Christian Rynning Tønnesen la frem torsdag.
DN170216 Kinesiske investeringer i USA kan også komme under lupen, sier han.
DN170216 - Med Trumps antifrihandelsholdninger vil vi sannsynligvis se en negativ innvirkning på amerikansk handel og investeringer i Asia.
DN170216 - I 2016 har vi gjort store investeringer både i nye og eksisterende kjøpesentre.
DN170216 En senatskomité kan ta i bruk stevninger for å få innsyn i Trump-familiens formue og investeringer .
DN170216 Den amerikanske presidenten er under nytt press om å legge frem selvangivelse og detaljer rundt Trump-familiens investeringer i USA og i utlandet.
DN170216 Finske Teddie Wardi har ansvaret for fondets nordiske investeringer .
DN170216 Blant selskapets mest kjente investeringer er det finske spillselskapet Supercell.
DB170216 Han viser til at regjeringen har vridd pengebruken over på blant annet investeringer i infrastrukturer og forskning.
DB170216 Dette gjelder blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.
DB170216 Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.
DB170216 « Broen til framtiden » har derfor bedt Samfunnsøkonomisk analyse om å regne på konsekvensene av en utfasing av oljen, samt se hva som trengs av offentlige investeringer for å kunne bevare velferden og sysselsettingen, blant annet ved hjelp av nye klimajobber.
DB170216 Demokratiske stater må ta store beslutninger, investeringer og visjoner for å realisere mulighetene.
DB170216 Det er som en gavepakke til klimabevegelsen, fordi det er et forvarsel om risikoen ved investeringer i ny letevirksomhet på norsk sokkel.
DA170216 Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.
DA170216 Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.
BT170216 Bybanen er et stort prosjekt som krever store investeringer .
AA170216 Flere milliarder er skrevet ned på investeringer i utlandet, i tillegg til at selskapet fikk en solid skatteregning.
VG170215 Den norske planen når ikke toprosentmålet i 20-årsperioden den peker fram mot, men den norske forsvarsministeren mener at NATO også må se på at Norge overoppfyller kravet til budsjettets andel av investeringer , minimum 20 prosent.
SA170215 Dette er midler som kommer godt med når Strand står foran omfattende investeringer , blant annet med SuperParken på Tau og ny skole på Jørpeland, melder Krog.
DN170215 Og da snakker en om mye større investeringer enn i et par gasskraftverk. | - Dette vil være krevende for Vipps ¶
DN170215 - De veldig positive forventningene vi ser i våre data er allerede blitt omsatt til ansettelser og investeringer i småbedriftene, sier Dunkelberg.
DN170215 Med lave investeringer i foretakssektoren over flere år er det utsikter til at kapitalbidragene kan avta ytterligere fremover.
DN170215 Det krever store investeringer å få topptalentene til å lage videoer eksklusivt for Facebook, skriver han.
DN170215 Bjørn Rune Gjelsten startet med investeringer i sportsbransjen i 1982. 35 år senere har han gjennom Sport 1-kjeden vesentlige markedsandeler.
DN170215 Bak det ligger 35 års erfaring med investeringer i sportsbransjen.
DB170215 Tiltakene, som omhandler investeringer , fornyelse og vedlikehold på jernbanen, beskrives som omfattende.
DB170215 | Barndomsvennen fra helvete ¶ ¶ INVESTERINGER : Norsk sokkel har for gunstige skatteincentiver.
DB170215 Denne klimarisikoen må Norge ta høyde for når vi skal planlegge investeringer i olje og gass-virksomhet, på samme måte som vi må ta høyde for at reduserte kostnader i fornybar også vil kunne påvirke oss.
DB170215 Påstanden styrkes av uttalelser fra professor Halvor Mehlum ved UiO og påtroppende sjeføkonomi i LO, Roger Bjørnstad, som mener nye modeller vil gjøre det lettere å drive høyrepolitikk, fordi de undervurderer de økonomiske virkningene av offentlige investeringer og forbruk, samt at de tar utgangspunkt i individuelle lønnsforhandlinger.
DB170215 Dagbladet kaller på lederplass norsk petroleumspolitikk og investeringer i ny oljeleting en risikosport.
VG170214 Primært handler det om kamp mot utleievirksomhet, som fra 2017 skattlegges strengere enn andre investeringer .
DA170214 Investeringer i infrastruktur, utdanning og forskning samt vekstfremmende skatteletter prioriteres høyt.
AA170214 | Norge kan vente kinesiske oppkjøp og investeringer
AA170214 Siden 2010, da Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris, har Kinas investeringer i Europa økt fra rundt 6 milliarder dollar til 55 milliarder i fjor, ifølge en amerikansk tenketank.
AA170214 Med et normalisert forhold til Kina, ligger forholdene til rette for enorme kinesiske investeringer og oppkjøp i Norge.
AA170214 Advokatene Geir Sviggum og Tormod Ludvik Nilsen som har ledet advokatfirmaet Wikborg Reins kontor i Shanghai, ser det de omtaler som en " game changer " når det kommer til større investeringer som krever politisk godkjennelse eller er forankret hos myndighetene.
AA170214 - Da kan vi se investeringer av en annen størrelse, sier Nilsen, uten at han vil tallfeste hva som ligger i dette.
AA170214 Det blir gjerne etterlyst en klimavennlig satsing fra olje- og gasselskapenes side, spesielt blant studenter ved NTNU som ønsker at universitetet skal trekke alle sine investeringer ut av fossile selskaper.
SA170213 For spilleselskapene er sponsing av idretten gode investeringer fordi de lykkes med å sette fyr på debatten - i tillegg til at de setter seg i et positivt lys.
DN170213 Kina har flyttet investeringer til Japan og er nå den største utenlandske kreditoren, ifølge National Business Daily i Kina.
DN170213 I forrige kvartal gikk japanske investorer på et tap fra investeringer i amerikanske statspapirer på 4,7 prosent - det største på tre tiår, ifølge Bank of America.
DN170213 Det amerikanske obligasjonsforvalteren Bill Gross, som var ansvarlig for investeringer hos obligasjonsforvalterselskapet Pimco i mange år, skrev nylig at han forventer at obligasjonsrentene vil stige under Trump.
DB170213 Klarer vi å jevne ut belastningen i nettet, kan vi også spare store investeringer som kommer kundene til gode i form av lavere nettleie på sikt.
BT170213 - Det er fortsatt store problemer i petroleumsindustrien med oppsigelser og permitteringer og nedgang i investeringer .
AP170213 For spilleselskapene er sponsing av idretten gode investeringer fordi de lykkes med å sette fyr på debatten - i tillegg til at de setter seg i et positivt lys.
AA170213 - Det er fortsatt store problemer i petroleumsindustrien med oppsigelser og permitteringer og nedgang i investeringer .
DN170212 Advokat Harald Røer er tiltalt av Økokrim for grov boforringelse etter konkursen i et av Heje-fondets største investeringer .
DA170212 I 2017 har byrådet økt kollektivbevilgningene til flere avganger på buss, trikk og T-bane mer enn de fem siste årene til sammen, og har fått på plass en avtale som for første gang sikrer investeringer i store kollektivprosjekter som sentrumstunnel på T-banen, Fornebubane og nytt signalanlegg.
BT170212 Og denne fremgangen ville ikke ha kommet uten utenlandske investeringer , hovedsakelig i industriproduksjon ment for eksterne markeder som ble tilgjengelige på grunn av reduserte handelshindringer.
BT170212 Denne utviklingen ville ikke kommet uten utenlandske investeringer , skriver artikkelforfatteren.
BT170212 Den har medført økt handel og økte investeringer i utlandet.
AP170212 Skofabrikken Chang Shin kan være et godt eksempel på den suksess Vietnams kommunister har hatt med å øke landets velstand ved å tiltrekke seg utenlandske investeringer .
AP170212 - Landet vårt ville blitt enda mer attraktivt for utenlandske investeringer , og vi ville fått bedre adgang for vietnamesiske produkter i flere markeder.
AP170212 - Beijing kunne sett seg nødt til å fjerne markedsbarrièrer for å konkurrere mot medlemsland i TPP som jo oppildner medlemmene til handel og investeringer .
AP170212 Skofabrikken Chang Shin kan være et godt eksempel på den suksess Vietnams kommunister har hatt med å øke landets velstand ved å tiltrekke seg utenlandske investeringer .
AP170212 - Landet vårt ville blitt enda mer attraktivt for utenlandske investeringer , og vi ville fått bedre adgang for vietnamesiske produkter i flere markeder.
AP170212 - Beijing kunne sett seg nødt til å fjerne markedsbarrièrer for å konkurrere mot medlemsland i TPP som jo oppildner medlemmene til handel og investeringer .
AP170212 BYDs suksess er en direkte følge av Kinas enorme investeringer på dette feltet.
VG170211 Siden 2013 har Solberg-regjeringen kuttet kraftig i bistandsmidler til fordel for investeringer rettet mot næringsliv og handel i regionen.
VG170210 Midford trekker også fram at den japanske statsministeren tok muligheten til å promotere japansk investeringer i USA og spesielt å skape arbeidsplasser i USA.
DB170210 Det er mulig å tenke seg at Oslo-byrådet ser med bekymring på de investeringer som er nødvendig, ikke minst med nye søppelbiler.
AA170210 På forhånd var det antatt at Abe ville bruke besøket til å varsle nye japanske investeringer i USA - noe som kan hjelpe Trump med å skape flere arbeidsplasser.
SA170209 Nøkkelen til en langsiktig løsning er investeringer og handel.
SA170209 Avkastningen på lavkarbon-investeringene viste seg å slå Oljefondets øvrige investeringer med god margin.
DN170209 - Investorer leter overalt, og det er generelt stor interesse for investeringer i Norden, aller mest i Norge og Sverige.
DN170209 Sasja Beslik, sjef for ansvarlige investeringer i Nordea, er misfornøyd både med utbyggerne og Donald Trump.
DN170209 Derfor har vi besluttet å trekke oss ut, sier Sasha Beslik, Nordeas sjef for ansvarlige investeringer .
DN170209 Husholdningenes investeringer i boliger økte med 2,7 prosent i fjerde kvartal.
AA170209 Til tross for at Trondheim bydrift og Statens vegvesen har gjort investeringer i nytt utstyr og innført nye rutiner, har det åpenbart ikke stor nok effekt under dagens værforhold.
AA170209 Nye investeringer
AA170209 Dette gjelder både busstilbudet og ikke minst investeringer i infrastruktur ; traseer, holdeplasser, knutepunkt mv. og materiell.
AA170209 Det har vært betydelig fokus på investeringer i infrastruktur og materiell, mens driftskostnader for tilbud og infrastruktur er lite fokusert.
DN170208 Planen innebærer blant annet å effektivisere landets offentlige sektor, innføre tiltak for å dreie landets private økonomi vekk fra olje samt gjøre Saudi-Arabias økonomi drevet mer av investeringer .
DN170208 Superparet har gjort flere store investeringer etter at de to kjøpte seg opp i Storebrand for halvannet år siden.
DN170208 Aktuell : Har stor gevinst fra investeringer sammen med Trøim.
DN170208 Aktuell : Har milliardgevinst fra egne investeringer siste to årene, sammen med Celina Midelfart.
DN170208 - Vi har gjort en rekke grep for å tilpasse oss markedet, inkludert kapasitetstilpasninger og organisasjonsendringer, men også betydelige investeringer i utvikling av nye prioriterte produkter og løsninger.
DB170208 Etter hva Finansavisen skjønner, har Union foretatt en del endringer i leietagermassen, men ikke gjort større investeringer i bygget.
AP170208 Vil sky investeringer i USA ¶
VG170207 - Men helseforetakene trenger likevel overskudd for å få egenkapital til investeringer ?
VG170207 - Det som avgjør bærekraften for muligheten til å håndtere investeringer fremover, er hvordan regionene samlet sett kommer ut økonomisk, sier Høie.
VG170207 - Det er viktig at hvert enkelt sykehus klarer å drive innen budsjettet de har fått, men muligheten for å håndtere investeringer i 2017 er bedre enn forventet.
VG170207 Når sykehuset går med overskudd, er det sparing som brukes på investeringer som kommer framtidige pasienter til gode.
DN170207 Rundt 500 millioner dollar, 4,2 milliarder kroner, av disse var fornybar investeringer .
DN170207 Med økte investeringer i fornybarsektoren blir Statoil et mer diversifisert selskap.
DN170207 Hittil har fornybarprosjekter vært kjennetegnet av lavere avkastning enn investeringer i olje- og gassprosjekter, men også lavere risiko.
DN170207 Gitt samme nivå på investeringer betyr det at Rummelhoff i 2030 skal investere opp mot to milliarder dollar, eller 17 milliarder kroner, i fornybarinvesteringer i 2030.
DN170207 | Statoil vil øke grønne investeringer
DN170207 I 2030 skal mellom 15 og 20 prosent av investeringene gå til investeringer i fornybare energikilder ¶
DN170207 - Men vi vet jo ikke hva totale investeringer blir i 2030, sa Sætre.
DN170207 Arctic-analytikeren peker også på at flere på forhånd « håpet på » at Statoil kom til å guide lavere investeringer for 2017 enn det selskapet faktisk gjorde.
DN170207 Selskapet anslår investeringer til 90 milliarder kroner i år.
DN170207 I kvartalsrapporten opplyses det at Statoil anslår organiske investeringer for 2017 til rundt 11 milliarder dollar.
DN170207 Under valgkampen lovte han investeringer på 1000 milliarder dollar.
DN170207 Finansinstitusjoner og analyseselskaper er i tvil om hvordan den amerikanske sentralbanken ( Fed ) vil reagere på store offentlige, lånefinansierte investeringer , som Trump har lovet.
DA170207 Statoil skal gjøre organiske investeringer på om lag 11 milliarder dollar i 2017 ¶
DA170207 Solid kontatnstrøm : positiv med om lag 900 millioner dollar etter skattebetalinger, utbytte og organiske investeringer .
AP170207 Sætre sier selskapet nå kan betale både for planlagte investeringer og utbytte uten å låne mer penger hvis oljeprisen holder seg over 50 dollar fatet.
AP170207 - Det er viktig at hvert enkelt sykehus klarer å drive innen budsjettet de har fått, men muligheten for å håndtere investeringer i 2017 er bedre enn forventet, sier helseminister Bent Høie ( H ).&nbsp ; ¶
AA170207 - Det er viktig at hvert enkelt sykehus klarer å drive innen budsjettet de har fått, men muligheten for å håndtere investeringer i 2017 er bedre enn forventet, sier helseminister Bent Høie ( H ).
AA170207 - Det er viktig at hvert enkelt sykehus klarer å drive innen budsjettet de har fått, men muligheten for å håndtere investeringer i 2017 er bedre enn forventet, sier helseminister Bent Høie ( H ).
VG170206 - Etter den delvise demokratiseringen av Myanmar har landet tiltrukket seg store utenlandske investeringer .
VG170206 De legger videre vekt på at det vil bryte opp pågående prosjekter, og dermed skade amerikansk næringsliv og investeringer i USA.
DN170205 Vi mener aktivt eierskap er et viktig og ansvarlig verktøy som kan brukes til å styre oljesandvirksomheten i en mer bærekraftig retning, sier leder for ansvarlige investeringer i banken, Katarina Hammar.
AA170205 Vi mener aktivt eierskap er et viktig og ansvarlig verktøy som kan brukes til å styre oljesandvirksomheten i en mer bærekraftig retning, sier leder for ansvarlige investeringer i banken, Katarina Hammar. ( ©NTB ) ¶
SA170204 Det er ikke tatt hensyn til skatteutgifter, agentutgifter, eller inntekter som kommer fra investeringer utenfor idretten.
DN170204 Pareto-sjef Svein Støles beste råd til unge i finans er å kopiere en av hans beste investeringer - og se til Warren Buffett for inspirasjon.
DB170204 Det vil gjøre det mindre lønnsomt å spekulere i eiendom, og få pengene til å flyte inn i samfunnsnyttige investeringer i bedrifter som skaper jobber.
AP170204 Det er ikke tatt hensyn til skatteutgifter, agentutgifter, eller inntekter som kommer fra investeringer utenfor idretten.
VG170203 Den tidligere dødballspesialisten skal ha blitt advart av sine rådgivere om at hans økonomiske investeringer kunne svekke sjansene hans for å bli adlet.
DN170203 Finansparet har stor suksess med felles investeringer .
SA170202 Og selv om vi er inne i en lavkonjunktur, så sier våre medlemmer, senest gjennom Storbyundersøkelsen før jul i 2016, at investeringer i samferdsel og framkommelighet er noe av det aller viktigste for framtidig konkurransekraft - og de prioriterer det like høyt som i 2014.
DN170202 Apple la frem sin kvartalsrapport tirsdag, og i balansen kommer det frem at Apple har 246,1 milliarder dollar under posten kontanter og investeringer .
DN170202 - Viaplay hadde nok et rekordår med substansiell kundevekst og prisøkninger reflekterer ytterligere investeringer i kvalitetsprogrammer og økt brukeropplevelse, sier MTG-sjef Jørgen Madsen Lindemann i en melding torsdag morgen.
DB170202 Waldman forteller videre at Depp ikke saksøkte TMG av personlige grunner eller investeringer , men fordi han mener de har drevet med bedrageri.
AP170202 Professor Neumann er mer skeptisk til investeringer fra næringslivet som kontaktskapende tiltak.
AP170202 - Når det gjelder investeringer rapporterer vi ikke på prosjektnivå, skriver Haaland.
AP170202 - Norske myndigheter har oppfordret næringslivet til investeringer i Russland.
DB170201 ¶ FN-PRINSIPPER : Investeringer i selskaper med virksomhet i eller rundt ulovlige bosetninger i okkuperte territorier er i strid med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
DB170201 Slike investeringer er i strid med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, som advarer selskaper mot både direkte og indirekte tilknytning til aktiviteter i de okkuperte palestinske områdene.
DB170201 Oljefondet er verst i klassen av de fem største europeiske pensjonsfondene når det gjelder investeringer som støtter opp om bosettingene på palestinsk land, sier Kathrine Raadim, leder for utlandsavdelingen i Norsk Folkehjelp, i en pressemelding.
DB170201 Det norske oljefondet alene « tar kaka » med hele 5,2 milliarder euro i investeringer .
DB170201 Men for å nå 2030-målene kreves det store investeringer , anslått til cirka 14 000 milliarder dollar - ti ganger mer enn verdens samlede utviklingsbistand.
DB170201 2030-bevegelsen utfordrer Europas ledere til å satse på en ny giv i forholdet til landene sør for Middelhavet, i form av partnerskapsavtaler som også inkluderer investeringer og handel.
DN170131 Også First Quadrant, som bruker datamodeller for å forvalte 22 milliarder dollar, unngår å bruke Trumps tvitring i sine investeringer , forteller Jeppe Ladekarl, partner i selskapet, til Reuters.
DN170131 Børsnoterte Københavns lufthavn er i gang med omfattende investeringer i og rundt flyplassen. 29 millioner passasjerer reiste til eller fra Kastrup i fjor, og det er ventet at antallet vil øke til 40 millioner innen få år.
DB170131 Det er klare likheter mellom Andrej Sjevtsjenko i 2006 og Fernando Torres i 2011, som begge var dyre investeringer som ikke betalte seg.
DB170131 Slike investeringer er i strid med FNs veiledende prinsipper for forretnings- og menneskerettigheter, som advarer selskaper mot både direkte og indirekte tilknytning til aktiviteter i de okkuperte palestinske områdene.
DB170131 OVERSIKT : Topp fem europeiske pensjonsfond med investeringer i selskaper med aktiviteter i og rundt ulovlige bosetninger.
DB170131 I deres undersøkelse av danske investeringer i selskaper med tilknytning til ulovlige israelske bosetninger, ble også de fem største europeiske pensjonsfond undersøkt.
DB170131 I Danwatchs undersøkelse kom det fram at oljefondets investeringer inkluderer blant annet 135 millioner euro i selskapet Caterpillar, som leverer bulldosere til riving av palestinske hjem i de okkuperte områdene. 286 millioner euro har også blitt investert i HeidelbergCement, som har blitt svartelistet av mange andre europeiske inv
DB170131 Europas tredje største pensjonsfond, PFZW, besluttet i 2014 å trekke alle investeringer ut av Israels fem største banker, fordi de finansierer bosetninger og har filialer på Vestbredden.
DB170131 Investeringer i strid med FNs prinsipper ¶
DN170130 - Vi har hele veien følt trygghet nok til å gjøre betydelige, langsiktige investeringer på 15 - 20 millioner bare de siste tre årene.
DN170130 I fjor foretok kinesere investeringer i privatboliger og næringseiendom for til sammen 33 milliarder dollar ( 275 mrd. kroner ).
DN170130 Det har også vært gode investeringer .
DN170130 | Irland dropper investeringer i fossil energi ¶
DN170130 Irlands nasjonalforsamling har stemt for at landets statlige investeringsfond skal droppe alle investeringer i fossil energi.
DN170130 Fondet har investeringer tilsvarende 70 milliarder kroner.
DN170130 Samtidig planlegges det investeringer på om lag 160 millioner svenske kroner i maskiner og utrustning.
DN170130 Han viser til at Norge har to år bak oss med 15 prosent fall i oljeinvesteringene, mens det i år er rapportert inn investeringer tilsvarende et fall på rundt ti prosent.
DB170130 Næringslivet er løsningen for å oppnå lavutslippssamfunnet, men forståelsen av hva det vil kreve av innsats, kompetanse, investeringer og lederskap er mangelfull.
DB170130 « Det vi vet er at bioparafinen som nå er i ferd med å gjøre sitt inntog i løpet av våren/sommeren 2015 skal etter det vi har blitt opplyst være et 100% fornybart produkt som vil kunne brukes på alle eksisterende parafinkaminer uten store investeringer , og som derfor vil gjøre det mulig for deg å fyre miljøvennlig med eksisterende varmekilder også etter år 2020 », heter det på nettsiden.
DN170127 Deutsche Bank anbefaler investeringer innenfor finans, energi og industri i Kina i hanens år.
DN170127 Til slutt inngås det gjerne kommersielle avtaler eller investeringer i selskapene, sier Audun Abelsnes, gründer, foreleser ved BI og nå primus motor for Techstars i Norge.
AP170127 » Kinas statsminister Li Keqiang nevnte ikke Trump i sin nyttårstale, men sa : « Det er å foretrekke at land bytter varer og tjenester og knytter bånd gjennom investeringer sammen fremfor å utveksle fornærmelser og bygge barrièrer.
AP170127 » Kinas statsminister Li Keqiang nevnte ikke Trump i sin nyttårstale, men sa : « Det er å foretrekke at land bytter varer og tjenester og knytter bånd gjennom investeringer sammen fremfor å utveksle fornærmelser og bygge barrièrer.
DN170126 Håper på investeringer
DN170126 Et annet forslag er en utredning av redusert skatt på overskudd fra grønne investeringer .
DB170126 - Under de siste fire årene med rødgrønn regjering fikk Nord-Norge drøyt fire milliarder kroner i investeringer .
DB170126 Han fortalte at han hadde investeringer på gang og at han er bosatt i utlandet.
DB170126 gå utover investeringer i næringsliv, mens skatteøkningene på personinntekt og forbruk reduserer etterspørselen etter varer og tjenester.
AP170126 Men her snakker vi om investeringer for mange milliarder kroner.
DN170125 Fremover kan imidlertid svakere forbruk og investeringer bidra til lavere vekst og høyere ledighet, mener økonomer.
DN170125 - Alle studier vi har sett, inkludert regjeringens egne utredninger, viser at man ikke kan bevise at kutt i formuesskatten fører til økte investeringer eller økt sysselsetting.
DB170125 SSBs metode fordeler omsetning, lønnkostnader, driftskostnader og investeringer på alle produksjonsenhetene, inklusive hovedkontoret.
AP170125 Mange tror store investeringer i infrastruktur kan gi økonomien et oppsving og skape arbeidsplasser.
AP170125 Det er spesielt tre handlinger som fremheves som drivere for børsene : ¶ hans løfter om å senke selskapsskatten og memorandum om å redusere reguleringer for industri, ¶ hans presidentordre om å igangsette investeringer i « høyt prioritert infrastruktur », ¶ og hans memorandum om å restarte byggingen av rørledningene KeystoneXL og Dakota Access.
AP170125 Både skatteletter og investeringer i infrastruktur vil sette presidentens evne til å jobbe med partifeller og motstandere på prøve.
AP170125 Det kan for eksempel være statlige fond eller statseide banker som har store investeringer i Trumps selskaper og eiendommer.
AP170124 Sammen med signaler om at økonomien skal stimuleres med investeringer i infrastruktur, har denne planen har skapt optimisme på børsene.
DN170123 Her har både store institusjonelle investorer og en stor del privatpersoner appetitt på investeringer - også i de mindre og mellomstore virksomheter med et mulig større potensial enn store og velkjente selskaper, sier Thomas Embretsen, som leder EYs avdeling for nynoteringer i Norge.
DB170123 Hun har vært pådriver for viktige investeringer i Aust-Agder som det nye fengselet i Froland, Gullknapp-flyplassen og E18-utbyggingen mellom Tvedestrand og Arendal.
DB170123 Bergens Tidende skrev i forrige uke at klubben jobber med utbygging av hovedtribunen, som i en årrekke har vært et problembarn med store rehabiliteringsbehov, men en skrantende klubbøkonomi og 160 millioner kroner i gjeld har ikke åpnet for større investeringer .
DB170123 Ifølge SSB er offentlige investeringer femten ganger mer lønnsomt for å skape jobber i det private enn å gi skattekutt, sier Kjersti Stenseng.
DN170122 I en oppdatering anslår selskapet at det i 2014 ble gjort ni slike investeringer på til sammen 5,1 milliarder dollar.
DN170122 I 2016 vokste dette til 26 investeringer på til sammen 12,7 milliarder dollar.
DN170122 Han mener mandatet til Oljefondet må endres for å tillate investeringer i denne typen selskaper.
DN170122 Analyseselskapet CB Insights har rangert hvilke ti statlige investeringsfond som har gjort flest slike investeringer .
DN170122 Rentene har allerede fått hjelp av uttalelser fra den kommende presidenten Donald Trump om økte investeringer og skattelettelser, som har sendt amerikanske renter i været.
AP170122 Store, internasjonale banker er fortsatt tilbakeholdne med å finansiere og tilrettelegge for investeringer i Iran.
AP170122 Mens norske oljeselskaper kutter kraftig i sine investeringer på norsk sokkel, planlegger Iran å investere rundt 185 milliarder dollar i sektoren de neste ti årene, ifølge konsulentselskapet Atieh International.
AP170122 Like viktig er imidlertid, ifølge Djurberg, Huaweis omfattende investeringer i forskning og utvikling.
AP170122 - Mange bedrifter ville trolig hatt godt av i visse perioder å tas av børsen, å slippe kvartalsfokus og kunne være i stand til å gjøre langsiktige beslutninger med tøffe investeringer som markedet ikke har nok tålmodighet til, sier han.
AP170122 Like viktig er imidlertid, ifølge Djurberg, Huaweis omfattende investeringer i forskning og utvikling.
AP170122 - Mange bedrifter ville trolig hatt godt av i visse perioder å tas av børsen, å slippe kvartalsfokus og kunne være i stand til å gjøre langsiktige beslutninger med tøffe investeringer som markedet ikke har nok tålmodighet til, sier han.
SA170121 Kloke og framtidsrettede investeringer
SA170121 innbygger i Rennesøy, men vi har gjort kloke og framtidsrettede investeringer i gode kommunale bygg.
SA170121 Thorsen sier at det ikke bare er hockeymiljøet som får beskjed om at dersom de har forventning om kommunale investeringer så er det en del forutsetninger, blant annet at det må være bærekraftig.
DB170121 Enden på visa ble en minimal økning i avgift og en storstilt satsning på biodiesel - et vanskelig prosjekt som vil kreve investeringer og innsats fra private produsenter for å få til.
BT170121 Thorsen sier at det ikke bare er hockeymiljøet som får beskjed om at dersom de har forventning om kommunale investeringer så er det en del forutsetninger, blant annet at det må være bærekraftig.
AP170121 Planen hans er å bruke en blanding av skattefordeler, private investeringer og offentlige midler.
AP170121 Thorsen sier at det ikke bare er hockeymiljøet som får beskjed om at dersom de har forventning om kommunale investeringer så er det en del forutsetninger, blant annet at det må være bærekraftig.
SA170120 Trump framholdt at amerikanere flest skal bort fra stønader og over i jobb og kom med en rekke løfter om investeringer i infrastruktur.
DN170120 Private investeringer må bli mer bærekraftige, sier Helgesen.
DN170120 Målet er å utløse 14 milliarder kroner i slike investeringer innen 2020.
DN170120 Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets, her under et seminar om investeringer .
BT170120 Oljeprisene har sunket kraftig, med nedbemanning og redusert virksomhet over hele verden og lite handlingsrom for nye store investeringer .
BT170120 Det er blitt åpenbart at verdens energibehov ikke kan dekkes ved økt utbygging av fossile energikilder, og at slike investeringer vil være svært risikoutsatte.
SA170119 Sterkt fall i oljeprisene har ført til lavere investeringer og mindre aktivitet.
SA170119 Stabile rammevilkår gir trygghet for arbeidsplassene, og et forutsigbart grunnlag for nye investeringer og nye bedriftsetableringer i Norge.
SA170119 DEBATT : Stabile rammevilkår gir trygghet for arbeidsplassene, og et forutsigbart grunnlag for nye investeringer og nye bedriftsetableringer i Norge.
DN170119 De siste årene har Ulltveit-Moe måttet smøre seg med tålmodighet for å oppnå lønnsomhet i sine investeringer innen fornybar energi.
DN170119 Men han tror han kan varsle store skatteletter som republikanerne vil like, og store investeringer i infrastruktur som demokratene kan gi ham flertall for.
DN170119 Wang advarer Donald Trump mot å granske kinesiske investeringer i Hollywood spesielt.
DN170119 - Jeg oppfordrer Donald Trump om å ikke følge oppfordringer om at kinesiske investeringer i underholdningsindustrien skal granskes spesielt.
DB170119 Som eksponent for den særegne kinesiske kapitalismen, med en sterk stat, begrensninger på utenlandske investeringer , brutal undertrykkelse av all opposisjon, og kravet om kommunistpartiets ideologiske kontroll, med ferske programmer for politisk indoktrinering ?
DB170119 Jeg hører at Storbritannias regjering ser etter nye modeller for økonomisk og skattemessig dumping for å gjøre landet mer konkurransedyktig og for å tiltrekke seg flere investeringer .
BT170119 Årsaken til tilbakegangen ligger i fallende oljepris og mindre investeringer som følge av lavere pris.
BT170119 Tall fra analyseselskapet IRIS viser at det har vært 330.000 sysselsatte i petroleumsnæringen dersom effekten av leverandørenes eksport tas med i tillegg til effekten av deres investeringer .
AP170119 Dette skal han primært oppnå gjennom kraftige skattelettelser, som å kutte selskapsskatten fra 35 til 15 prosent, mindre regulering og investeringer på 1000 milliarder dollar i infrastruktur de neste ti årene.
AP170119 De fire frihetene - fri flyt ikke bare av arbeidskraft og varer men også av kapital og tjenester, felles europeisk regelverk og tilsynsorganer som sikrer at alle medlemsland etterlever reglene og gir et reelt indre marked med likebehandling, gir ikke bare virksomheter forutsigbarhet for handel og investeringer , men også enkeltindivider som ønsker å reise, bo, studere og arbeide i et annet land, forutsigbarhet og like rettigh
SA170118 Det har ikke vært vanlig at Frp er først ute med å flagge standpunkter om kulturinvesteringer, i hvert fall ikke når svaret er noe annet enn et tvert nei og at investeringer i kulturbygg skal foretas av private investorer.
SA170118 Uten investeringer i forskning og utvikling vil vi være uforberedt også når neste trussel kommer, advarer Gates.
DN170118 Han peker på en rekke hendelser som peker i stikk motsatt retning av det Helm forespeiler, som manglende investeringer i nye prosjekter og at elektrifiseringen av bilparken ikke vil gå så raskt at etterspørselen etter olje vil rammes nevneverdig frem til 2030.
DN170118 - Alle beslutninger i fondet når det kommer til transaksjoner, investeringer og forvaltning av fondet tilligger investeringskomiteen i fondet som består av tre av partnerne i Union Gruppen, svarer Bjørn Henningsen som er daglig leder for Union Eiendomskapital i en epost.
SA170117 Komiteen vil også forby ansettelse av piloter og kabinpersonale som selvstendige næringsdrivende, øke offentlige investeringer i utdannelsen og innføre sertifisering av utdannelsesstedene. ( ©NTB ) ¶
SA170117 Kommende investeringer har vært planlagt lenge før vedtak om kommunesammenslåing eller er et resultat av intensjonsavtalen med Finnøy og Stavanger.
SA170117 I økonomiplanen fra 2017-2020 ligger planlagte investeringer for 188 millioner.
SA170117 Investeringer det særlig har vært diskusjon om er gymsal eller hall ved Rennesøy skule, og spørsmålet om størrelse og plassering av nybygg som nå er ferdigstilt ved Vikevåg skule.
DB170117 Mot dette setter statistikksiden FiveThirtyEight følgende : Filmer med kvinner i hovedrollen er som regel bedre investeringer .
DA170117 Sammen med Ryfast og Rogfast vil regionen få investeringer på mellom 55 og 60 milliarder kroner de neste 10 - 15 årene, sier Vareide.
DB170116 Avtalen åpner opp for nye investeringer .
DB170116 Det handler om å gjøre investeringer på riktig tidspunkt, forklarer hun.
DB170116 Det er å leke med folks investeringer , og da er det ikke rart at mange føler seg lurt.
AP170116 « Økonomiske aktører ser ut til å regne med de positive effektene av Trumps politikk, som for eksempel skatteletter til bedrifter og store investeringer i infrastruktur.
AP170116 « Økonomiske aktører ser ut til å regne med de positive effektene av Trumps politikk, som for eksempel skatteletter til bedrifter og store investeringer i infrastruktur.
AP170116 Det som benyttes er i stor grad eksisterende bygninger og anlegg, så det er snakk om små investeringer på kort sikt.
AP170116 Dersom ordningen videreføres kan det bli snakk om større investeringer bl.a. på Værnes. 8.
FV170114 Også fra Midtøsten har oljepengene rent i forholdsvis frie strømmer i årene etter, både til investeringer i spillerstall og infrastruktur til flere milliarder kroner.
BT170114 Også fra Midtøsten har oljepengene rent i forholdsvis frie strømmer i årene etter, både til investeringer i spillerstall og infrastruktur til flere milliarder kroner.
AP170114 Også fra Midtøsten har oljepengene rent i forholdsvis frie strømmer i årene etter, både til investeringer i spillerstall og infrastruktur til flere milliarder kroner.
SA170113 Også fra Midtøsten har oljepengene rent i forholdsvis frie strømmer i årene etter, både til investeringer i spillerstall og infrastruktur til flere milliarder kroner.
DN170113 Trump har talt i store ord om økte investeringer i infrastruktur, og dette har skapt optimisme i sektoren.
BT170113 MINDRE BOMPENGER : Arbeiderpartiet går til valg på en aktiv næringspolitikk, og økte statlige investeringer i Bybanen, slik at bergenserne slipper kraftig økte bompenger, skriver Jette Christensen ( Ap ).
BT170113 Arbeiderpartiet går til valg på en aktiv næringspolitikk, økt aktivitet i vår viktigste næring, og ikke minst økte statlige investeringer i Bybanen, slik at Bergenserne slipper kraftig økte bompenger.
DN170112 Oljedirektoratet regner med fortsatt fallende investeringer frem til 2018.
DN170112 Investerinsgstallene viser 135 milliarder kroner i investeringer , om lag 50 milliarder kroner mindre enn i toppårene 2014 og 2103.
DN170112 I sommer skrev The Wall Street Journal at han skulle ha tatt konsekvensen av sitt syn og foretatt en serie « store investeringer basert på et negativt markedssyn ».
DN170112 Han er sikker på at både Snorre Future, Snilehorn og Njord Expansion vil komme i år, prosjekter som vil gi seks milliarder dollar i investeringer og 400 millioner fat i oljereserver.
AP170112 Det som har skjedd med Soros investeringer , er en brutal påminnelse om at aktørene i markedet har problemer med å tolke virkningene av det som nå skjer.
DN170111 Vi har større tro på deler av eiendomsmarkedet, og særlig i hotellmarkedet ser vi på flere investeringer .
DN170111 Det er i den syvende himmel, sier Rogoff og spår at både næringslivets investeringer og sysselsettingen vil bli overraskende høy fremover.
DB170111 På samme måte som vi har virkemidler for å stimulere til forskning og innovasjon, må vi ha virkemidler for å stimulere bedriftene til å øke sine investeringer i kompetanseutvikling.
AP170111 Trump har ingen kjente investeringer eller virksomhet i Russland.
AP170111 Trump har ingen kjente investeringer eller virksomhet i Russland.
AP170111 Som eksempel på foreslåtte øremerkede investeringer nevner han forslag om « å sette av relativt mye midler til relativt nye, usikre investeringer som har et grønt fortegn ».
AP170111 Som eksempel på foreslåtte øremerkede investeringer nevner han forslag om « å sette av relativt mye midler til relativt nye, usikre investeringer som har et grønt fortegn ».
AP170111 Jeg tror det vil være vekst i verdensøkonomien og positiv avkastning på den type investeringer som ligger i fondet, sier han.
AP170111 - Det kan godt være at en skal foreta investeringer som oppfattes om grønne.
BT170110 Ni av ti kunder har tapt penger på sine investeringer gjort gjennom meglerselskapet Nordic Securities.
AP170110 Det gjøres også ganske store offentlige investeringer i bygninger og anlegg, noe som driver opp behovet for arbeidskraft, sier Farnes Hildrum.
DB170109 - Han har befunnet seg på toppen av et kriminelt nettverk han selv har skapt, sa Alfheim, som påpekte at det ville være naitvt å tro at politiet har funnet alle midler Cappelen har tjent på narkotikavirksomhet og gjemt bort i skoger og i utenlandske investeringer .
DB170109 Jeg valgte å gjøre en del investeringer på brudedelen når jeg så at butikkdriften gikk trått.
AP170109 Han viste til at Cappelen selv har forklart at fortjenesten er brukt opp eller er tapt i investeringer , men at påtalemyndigheten ikke tror på den forklaringen.
AP170109 Imperiet strakte seg ut av landet og omfattet blant annet investeringer i Sveits, USA og Kypros.
DN170108 Teknologi og investeringer
DB170107 - Hun har mange andre investeringer og eierandeler som genererer inntekt på månedlig basis, forklarer han overfor avisa.
DN170106 Henter mer penger til investeringer i oljeservice.
DN170106 Teknologi og investeringer
DN170106 Teknologi og investeringer
DB170106 Men etter at Qatars finansminister nylig annonserte prognoser om tre prosent økonomisk vekst, og lovet investeringer på omtrent 112 milliarder kroner i ulike prosjekter det kommende året, virker ASOs motiver for å legge ned rittet mer politiske enn økonomiske.
DB170106 - Dette kan gi mye, men krever små investeringer .
DB170106 Hvorfor investere i grønne løsninger når staten tar så mye av risikoen ved investeringer i olje- og gassvirksomhet ?
SA170105 | Analyser viser at lønnsomme investeringer går tapt grunnet høyt skattetrykk ¶
SA170105 Men en rekke analyser viser at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer går tapt grunnet høyt skattetrykk.
SA170105 Kanskje fordi kraftselskapene i mange år hadde stor kontantstrøm, lave investeringer og høye utbytter ?
SA170105 Det krever skattevilkår, kapitaltilgang og markedsadgang som gir vekst og investeringer .
DN170105 Teknologi og investeringer ¶ | - Det neste Norwegian kommer fra strømbransjen ¶
DB170105 - Næringslivet må se potenisalet i investeringer i fornybar energi, og innse at det er større risiko å investere i fossil energi.
DB170105 - Hver sektor og hver bedrift må foreta investeringer for å bli mer energieffektive, sier Lier-Hansen.
AP170105 Vi må gjøre store investeringer i kollektivsatsingen, men vi må også gjøre store omlegginger i transportsystemet, i hva bilene og lastebilene våre går på.
DN170104 Våre investeringer og utvidelse av sortimentet gjenspeiler vår oppfatning av at det globale tilbudet av elektrifiserte kjøretøy vil overstige tilbudet av bensindrevne biler i løpet av de neste 15 årene, sier Mark Fields, toppsjefen i Ford Motor Company i en pressemelding.
DN170104 Eksperter anbefaler investorer om å se på land som er mindre avhengig av eksport og hvor innenlandsk forbruk og investeringer kan sørge for vekst.
DB170104 Når Statoil om én måned avholder kapitalmarkedsdag tror Omdal at enda lavere investeringer og hva de sier om lønnsomheten kan bli kurstriggere.
DB170104 Han påpeker også overfor avisen at det « vinduet » Statoil opplever, med betydelig positiv kontantstrøm som overstiger dagens utbyttenivå og organiske investeringer , kan vare i flere år før investeringsnivået igjen må øke betydelig.
DB170104 I tillegg bruker vi oljepengene inn i økonomien til å satse på investeringer i fremtidig vekst gjennom økte bevilgninger til infrastruktur, kunnskap og skattelettelser, i motsetning til Ap under sine åtte gylne år.
DB170104 Store investeringer blir gale fordi vi har for lite kobling til teknologi, sier Støre.
DB170104 I tillegg bruker vi oljepengene inn i økonomien til å satse på investeringer i fremtidig vekst gjennom økte bevilgninger til infrastruktur, kunnskap og skattelettelser, i motsetning til Ap under sine åtte gylne år.
DN170103 Teknologi og investeringer
DN170103 Han fokuserer på investeringer som har positiv effekt på samfunnet, og mener dette gir fordeler fordi det tiltrekker seg og motiverer flinke folk.
DN170103 Teknologi og investeringer
DN170103 Han fokuserer på investeringer som har positiv effekt på samfunnet, og mener dette gir fordeler fordi det tiltrekker seg og motiverer flinke folk.
DN170103 DN Gründer stiller rundt årsskiftet en serie spørsmål til fremtredende gründere og investorer om investeringer og teknologiens påvirkning på økonomien.
DN170102 I 2015 var fingeravtrykksselskapet Next Biometrics og teknologiselskapet Napatech gode investeringer for Sæter, og var hans største investeringer .
DN170102 I 2015 var fingeravtrykksselskapet Next Biometrics og teknologiselskapet Napatech gode investeringer for Sæter, og var hans største investeringer.
DN170102 Myndighetene vil forsøke reformer i håp om å lokke til seg utenlandske investeringer - og beholde kinesiske investorer.
DN170102 Etter kritikk fra vestlige selskaper forventes det at reformene skyter fart for å lokke til seg investeringer .
DN170102 Teknologi og investeringer ¶ | - Meningsløst å grave ned pengene i Oljefondet ¶
DN170102 Etter kritikk fra vestlige selskaper forventes det at reformene skyter fart for å lokke til seg investeringer . mer ¶
DB170102 I tillegg kommer investeringer i nye terminalutvidelser.
DN170101 Teknologi og investeringer
DN170101 DN Gründer stiller rundt årsskiftet en serie spørsmål til fremtredende gründere og investorer om investeringer og teknologiens påvirkning på økonomien.
DN170101 - Vinn-vinn for miljøet og lommeboken, sier Stordalen, som tilbød finalistene investeringer på fire millioner kroner, og er sulten på mer.
DB170101 Taiwan har enorme investeringer i Kina, og Kina er Taiwans største handelspartner.
VG161230 Og vi ville utsatt viktige investeringer i teknologi og infrastruktur.
DA161230 - Den delen som tar for seg Moss-Horten gjelder investeringer som sannsynligvis er ganske langt fram i tid uansett, påpeker hun.
DB161226 I tillegg øker bunnlinjen ifølge magasinet fra tre til fire millioner kroner, til tross for investeringer på 3,5 millioner kroner i nytt kjøkken og ny restaurant.
FV161209 Dette til tross for at de gjennomfører store investeringer i hybride og elektriske kjøretøy for å bedre utslippsprestasjonene.
BT161207 Dette til tross for at de gjennomfører store investeringer i hybride og elektriske kjøretøy for å bedre utslippsprestasjonene.
VG161123 De kunne gått til investeringer i nye arbeidsplasser.
AP161121 Bjørnsen tar til orde for mindre og ikke mer regulering, mens Get argumenterer med at private selskaper gjør store investeringer for at norske kunder fremdeles skal ha et av Europas beste bredbåndstilbud.
AP161118 Nye investeringer i elbilteknologi er imidlertid ventet å skape 9.000 nye arbeidsplasser, oppgir kilder til nyhetsbyrået Reuters.
SA161031 Som forsker kan jeg se og forstå hva som driver denne typen investeringer .
SA161031 Det er positive investeringer .
BT161031 Som forsker kan jeg se og forstå hva som driver denne typen investeringer .
BT161031 Det er positive investeringer .
AP161031 Som forsker kan jeg se og forstå hva som driver denne typen investeringer .
AP161031 Det er positive investeringer .
BT161005 Han tror også at det dreier seg om et ønske om å signalisere til kapitalmarkedene at dette er en avtale som faktisk skal gjennomføres, slik at det blir fortgang i grønne investeringer .
DA161003 Vi trenger å vite hvilke investeringer som må påregnes dersom vi skal bli best på smartby, hvordan driftskostnadene vil påvirkes og ikke minst hvordan kommunen kan spare penger gjennom satsingen.
VG160929 - Selskapet vil få tilbake sine investeringer over fem år.
DA160913 | Bedrifter på Vestlandet vil betale mindre skatt ¶ 6 av 10 bedriftslederne på Vestlandet opplever at skattenivået er et hinder for økte investeringer og fremtidig vekst.
DA160913 I denne tredje undersøkelsen for i år har indeksen også sett på investeringer , kredittilgang, og skattetrykk.
DA160913 - Ikke overraskende er det de yngste bedriftene under to år som i høyest grad responderer på at redusert skattetrykk ville medført økte investeringer .
AP160913 Venstre har fått gjennomslag for gunstigere avskrivningsordninger, som legger til rette for investeringer i ny miljøteknologi.
SA160912 Anthony Martial ( f.v ), Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba er blant Manchester Uniteds dyreste investeringer , men klubben håver også inn penger.
FV160912 Anthony Martial ( f.v ), Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba er blant Manchester Uniteds dyreste investeringer , men klubben håver også inn penger.
AP160912 Anthony Martial ( f.v ), Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba er blant Manchester Uniteds dyreste investeringer , men klubben håver også inn penger.
VG160905 Ifølge Domstolloven skal alle dommere registrere større investeringer og visse verv - samt siste stilling før de tok på seg dommerkappen - i registeret.
DA160905 Vi kunne brukt de til investeringer .
AP160817 Vi kan også skape skatteinsentiver for investeringer i innovative vekstbedrifter, og sikre økt og stabil finansiering av næringsklyngene, mener Abelia-direktøren.
AP160707 LIKT TILBUD : Informasjonssjef i Telenor Per-Aril Meling, forteller at Telenor jobber med å gi et tilbud til kundene hvor det er lik pris på bredbånd og TV uavhengig av teknologi, men at dette krever store investeringer .
AP160707 Et moderniseringsløft som krever store investeringer , og at vi har regulatoriske rammebetingelser som tillater det.
AP160620 Sterk vekst i etterspørsel, samt investeringer fra store reiseaktører har gjort at det nå befester seg her også, sier kommunikasjonsrådgiver Nora Aspengren i Star Tour.
AP160606 Nå skal prisene økes utover realprisveksten for å finansiere investeringer .
SA160504 » Saken må utredes grundig fordi dette handler om at felleskapet gjør store investeringer i en infrastruktur som vil ha lang levetid.
SA160504 Saken må utredes grundig fordi dette handler om at felleskapet gjør store investeringer i en infrastruktur som vil ha lang levetid.
SA160504 DEBATT : Saken om fjernvarme i Stavanger må utredes grundig fordi dette handler om at felleskapet gjør store investeringer i en infrastruktur som vil ha lang levetid.
DN160425 Planen omhandler blant annet planer om å effektivisere landets offentlige sektor, tiltak for å dreie landets private økonomi vekk fra olje, og planer om å gjøre Saudi-Arabias økonomi drevet mer av investeringer .
AP160408 Petrobras har justert ned sine investeringer , legger han til.
AP160403 Selv har Gunnlaugsson på sin egen blogg flere ganger - senest søndag kveld - understreket at hans politiske gjerning slett ikke har bidratt til å øke verdiene på Wintris' investeringer : ¶ " ( Min kone ) har aldri tjent på min rolle i politikken, tvert imot har min deltagelse og de politiske standpunktene jeg har kjempet for ført til at hun har tapt penger.
AP160315 Statsråden framhever likevel at Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er grunn til å vurdere nærmere hvordan planlagte arbeider ( vedlikehold og investeringer ) blir behandlet, herunder om, og eventuelt når, det bør stilles krav til hvor lang tid i forkant arbeidene blir meldt inn.
NL160222 Foreslåtte endringer fra Avinor gir ingen besparte investeringer , heller tvert imot, en gjør ikke bruk av allerede investerte penger til å øke inntektene.
FV160210 Her er noen av spillselskapen som Oljefondet hadde investeringer i 2014.
FV160210 Et søk i Oljefondets oversikt over investeringer viser at det i 2014 var minst 3 milliarder kroner investert i selskaper som driver oddstipping, poker, kasino og bingo på nett.
FV160210 - Det er ikke naturlig for oss å ha noen mening Oljefondets investeringer , sier Tonje Sagstuen som er kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping.
FV160210 INVESTERINGER : Oljefondet hadde i 2014 større eller mindre aksjeposter i alle disse utenlandske spillselskapene.
BT160210 Her er noen av spillselskapen som Oljefondet hadde investeringer i 2014.
BT160210 Et søk i Oljefondets oversikt over investeringer viser at det i 2014 var minst 3 milliarder kroner investert i selskaper som driver oddstipping, poker, kasino og bingo på nett.
BT160210 - Det er ikke naturlig for oss å ha noen mening Oljefondets investeringer , sier Tonje Sagstuen som er kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping.
BT160210 INVESTERINGER : Oljefondet hadde i 2014 større eller mindre aksjeposter i alle disse utenlandske spillselskapene.
DN160204 - Denne utbyttemodellen gir aksjonærene valgmuligheter og selskapet kan få større finansiell fleksibilitet til å foreta lønnsomme investeringer som vil generere positiv kontantstrøm over tid, sier olje- og energiminister Tord Lien i en melding.
AP160202 Problemet er at det krever at cruiseselskapene gjør investeringer i sine skip også.
DN160201 Venture-investeringer er dermed gjerne risikofylte investeringer, og tar tilsvarende sikte på langt høyere avkastning enn gjennomsnittlige investeringer .
DN160201 Venture-investeringer er dermed gjerne risikofylte investeringer , og tar tilsvarende sikte på langt høyere avkastning enn gjennomsnittlige investeringer.
DN160201 Venture-investeringer er investeringer i selskaper som er på et tidlig stadium og som har potensial for vekst.
DN160201 To norske investeringer
AP160131 - De siste 25 årene er det gjort noen investeringer i kollektivtransport, men ikke like massive som dem vi står overfor nå, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ).
DN160120 Anslaget på investeringer i 2016 for det sammenslåtte selskapet Shell og BG Group opprettholdes på 33 milliarder dollar.
AP160114 Noe av dette er klart til å gå inn i nye investeringer i næringslivet, sier han.
AP160109 Nye investeringer
AP160109> Nye investeringer
AP160109> target="avis" href= Nye investeringer
AP160109> target="avis" href= target="avis" href= Nye investeringer
AP160109> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Nye investeringer
AP160109> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Nye investeringer
AP160109> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Nye investeringer
AP160109> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Nye investeringer
AP160109> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Nye investeringer