DA171201 Forventningsindeksen som måler utsiktene for det neste halvåret viser at bedriftene venter noe sterkere sysselsetting og en svak oppgang i investeringene .
DN171021 Men tallene for september viste et lite taktskifte : Mens totalmarkedet fortsatte i vekst, falt investeringene i tv-annonsering med 1,9 prosent.
SA171020 Brann forvaltet investeringene på elendig vis.
DN171020 Nivået på investeringene i produksjonen utenfor Nord-Amerika, i Opec-gulfen og i Russland holder seg på enestående lave nivåer, og øker sannsynligheten for en mellomlang global utfordring for tilbudet, og øker presset for høyere investeringer.
DB171020 En del av tapene skyldes investeringer som er gjort med tanke på framtidig vekst, men Øverland er ikke sikker på at alle får være med videre og kan høste av investeringene sine.
BT171020https://www.bt.no/100Sport/fotball/Sondag-er-det-10-ar-siden-gullet-kom-hem--og-forsvant-244059b.html Brann forvaltet investeringene på elendig vis.
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sondag-er-det-10-ar-siden-gullet-kom-hem--og-forsvant-244059b.html Brann forvaltet investeringene på elendig vis.
SA171019 Da kan nettselskapene redusere investeringene i nytt nett.
DN171019 Da kan nettselskapene redusere investeringene i nytt nett.
DN171019 Kritikere mener at oljefondet gjennom investeringene i israelske statsobligasjoner og selskap som bidrar til okkupasjonen av palestinske områder, indirekte støtter opp om folkerettsbrudd.
DN171019 Investeringene i de fire selskapene var da verdsatt til drøyt 4,2 milliarder kroner, viser en oversikt fra fondet.
DN171019 Hovedårsaken til den svakt lavere økonomiske veksten i siste kvartal er svakere vekst i investeringene .
AP171019https://www.aftenposten.no/verden/i/nkROm/Oljefondet-investerer-i-israelske-banker-som-blir-svartelistet-av-dansk-pensjonsfond Investeringene i de fire selskapene var da verdsatt til drøyt 4,2 milliarder kroner, viser en oversikt fra fondet.
AA171019 Da kan nettselskapene redusere investeringene i nytt nett.
VG171018 Allerede nå er det klart at mange produsenter, som tok sjansen på at inntektene fra årets avling ville betale for investeringene , aldri vil komme seg på fote igjen.
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/wMyXd/Kaktuser_-brennevin-og-solskinnsdager-USAs-byer-gjor-seg-lekre-for-Amazon De direkte investeringene vil alene beløpe seg til omtrent 40 milliarder kroner.
DN171017https://www.dn.no/nyheter/2017/10/17/1156/Energi/kraftselskaper-knust-i-skattekamp Men når vi ser på de investeringene som i dag går inn i vindparker, og ikke i vannkraft innenfor et norsk-svensk sertifikatsystem, er dette virkelig et konkurranseutsatt marked.
NL171016 Et sted å bo er en selvfølge for de fleste, og en av de største investeringene vi gjør.
DN171016 DNO er nå ikke blant de største investeringene i fondet.
DB171015 Det er rett og slett for mye jakt etter penger og for lite inntektsavkastning på investeringene , sier Tobias Adrian, IMFs finansrådgiver til The Telegraph.
DB171014 Disse inntektene kommer i stadig større grad fra investeringene oljefondet foretar, ikke direkte fra olje- og gassnæringen.
DA171013 Politireformen, hevdet samme Frølich, ville legge til rette for de store investeringene både han og regjeringen ønsker seg.
DN171012 Sterk vekst i investeringene og fortsatt ekspansiv økonomisk politikk i de tradisjonelle industrilandene bidrar til oppgangen internasjonalt, skriver regjeringen i dokumentet.
DN171012 Regjeringen tror også at eksporten og investeringene i fastlandsbedriftene etter hvert kan ta seg opp etter hvert som bedret konkurranseevne som følge av svekket kronekurs og lav lønnsvekst får virke.
DA171012 Investeringene skal i hovedsak rettes mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering ».
VG171011 Offisersforbundet krever at Stortinget ikke bare plusser på noen milliarder til landmakt, men også pålegger regjeringen en tidsplan for investeringene i landforsvaret.
VG171011 I juni la landmaktprosjektet fram en foreløpig rapport, hvor de foreslo 16 måneders verneplikt for deler av soldatene i Hæren, og færre yrkessoldater for å få råd til de tunge investeringene i luftvern, nytt artilleri og nye stridsvogner, og til en ny stående avdeling i Porsanger i Finnmark.
AA171011 Årsaken til at investeringene er forsinket er at framdriften i flere av kommunens store prosjekter går tregere enn antatt.
AA171011 Framover må de viktigste investeringene komme først.
AA171011 En drøy firedel av de planlagte investeringene i bygg og anlegg blir ikke gjennomført i år.
DN171010 - Investeringene i fornybar energi kan utgjøre 15-20 prosent av våre samlede investeringer.
AA171009 - For KrF er noe av det viktigste de investeringene vi trenger vi gjør for at vi skal ha en bærekraftighet fremover.
VG171006 Støre om formuesrotet : Forsvarer investeringene med Stein Erik Hagen ¶
DN171006 Nobelstiftelsen svarer ikke direkte på investeringene i våpen, kull eller tobakk, men forteller NRK at de setter høye krav til etiske problemstillinger.
DB171006 Nobelstiftelsen svarer ikke direkte på investeringene i våpen, kull eller tobakk, men forteller NRK at de setter høye krav til etiske problemstillinger.
DA171006 Nobelstiftelsen svarer ikke direkte på investeringene i våpen, kull eller tobakk, men forteller NRK at de setter høye krav til etiske problemstillinger.
AA171006 Nobelstiftelsen svarer ikke direkte på investeringene i våpen, kull eller tobakk, men forteller NRK at de setter høye krav til etiske problemstillinger.
DA171004 Økonomibarometeret som ble publisert i slutten av september viser nemlig at 1 av 3 bedrifter vil øke investeringene .
VG171002 Kilder til VG : Støre holdt investeringene sine for seg selv ¶
VG171002 I begge sakene valgte Støre etter omfattende medieomtale å selge seg ut av investeringene .
VG171002 Det er ikke selve investeringene , men håndteringen av sakene som får kritikk.
DN171002 august Støre svarte på hva slags type fond han hadde satt familieformuen i : ¶ - Investeringene er i fond som eksplisitt følger SPUs retningslinjer, har tilsvarende retningslinjer eller kun investerer i lovlige, velregulerte markeder, skrev Støre i en epost til DN.
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt Gjelden vi nå har tatt opp, har vi blant annet tatt for å dekke de store investeringene som var vedtatt før vi kom inn, som Deichmanske og Munch-museet, sier Johansen.
VG170927 Et Høyre-byråd hadde i mindre grad lånebasert de fremtidige investeringene , sier Høyres finanspolitiske talsperson i Oslo, Øystein R.
VG170927 Vi trenger pengene for å gjøre disse store investeringene , for eksempel ny sentrumstunnel i Oslo, som er et kjempeprosjekt, svarer Solli.
VG170927 Jobber med en plan for vintersesongen ¶ Investeringene i prosjektet bilfritt byliv har hittil i år kostet omtrent 35 millioner kroner.
NL170927 Hvordan skal man finansiere alle investeringene og betjene lånegjelden ?
DN170927 - Vi må gjøre de investeringene vi skal for at det skal være skoler, barnehager og sykehjemsplasser.
DB170927 - Vi må gjøre de investeringene vi skal for at det skal være skoler, barnehager og sykehjemsplasser.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/yaLL2/Atte-ting-folk-flest-vil-merke-i-Oslo-budsjettet-for-2018 Siden er investeringene i anlegg gradvis blitt økt, både av det forrige byrådet og av byrådet som styrer Oslo nå.
AA170927 - Vi må gjøre de investeringene vi skal for at det skal være skoler, barnehager og sykehjemsplasser.
DB170925 Vil han få avanse på investeringene sine når skonnertene kaster anker i Arendal havn, lastet med de mest eksotiske kryddere og salver fra både Siam, Abyssinia og Sør-Rhodesia, eller vil den skjøre forretningsmodellen hans kollapse nå som den gamle gullpariteten kun er en fjern drøm, all den tid plikten til å løse inn sedler i gul
DB170925 USA har advart sine kurdiske allierte mot denne alenegangen, mens Russland fortsetter investeringene i områdets naturgass-industri.
VG170924 Han snakker om sosial rettferdighet og behovet for å øke de offentlige investeringene .
DB170922 juli Hvordan kunne det skje ? » handler om manglende evne og vilje i det byråkratiske og politiske livet i Norge til å gjøre de investeringene og ta de forholdsregler som burde ha vært gjort for å hindre det fatale som skjedde 22. juli, skriver NRK.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2053/Utenriks/investor-mange-mennesker-og-byer-kan-tape-alt - Klarer man å fortsette investeringene i infrastruktur og et grønt skifte i kombinasjon med et raskt voksende konsum marked vil ikke jeg være overrasket om Kina kan returnere til historiske vekstrater i en periode.
DN170921 - Klarer man å fortsette investeringene i infrastruktur og et grønt skifte i kombinasjon med et raskt voksende konsum marked vil ikke jeg være overrasket om Kina kan returnere til historiske vekstrater i en periode.
DN170921 Sentralbanken venter også at investeringene i feltutbyggingen vil ta seg opp gjennom prognoseperioden.
DN170921 Ifølge Norges Bank har investeringene i oljefelt som er i drift falt med rundt 40 milliarder kroner siden 2013, og står for to tredjedeler av nedgangen i petroleumsinvesteringene.
DN170921 - Vi anslår at disse investeringene vil falle med nye 3 milliarder kroner i år og holde seg på om lag samme nivå til neste år.
DN170921 - Igangsetting av en rekke utbyggingsprosjekter vil trekke opp investeringene fremover.
DN170921 Investeringene innen leting er nesten halvert siden 2013 og 2014.
DB170920 ¶ TAPTE PENGER : Aksjonærene i RenoNorden har tapt alle pengene sine på investeringene i søppelselskapet.
AA170920 - Investeringene fra næringslivet henter seg inn igjen saktere enn det som er nødvendig for å sikre sunn produktivitetsvekst.
DN170918 Meglerhuset har gått igjennom økonomien og prosjektene i de 40 største oljeselskapene i verden, som står for 60 - 70 prosent av de globale investeringene innen olje og gass, og i tillegg gjennomført en rekke intervjuer med nøkkelpersoner i bransjen.
AP170918https://www.aftenposten.no/verden/i/L2bPQ/Trump-og-Guterres-vil-tvinge-FN-til-a-stramme-inn-livremmen Han minnet om at budsjett og stab har økt kraftig de siste årene, uten at man har fått « uttelling for investeringene ».
DB170916 Som om ikke det var nok : sol- og vindkraft blir stadig billigere, og investeringene går i taket.
DN170915 Og det er ikke kun de store investeringene som skal sørge for trafikkøkningen for hjørnesteinsbedriften som sysselsetter 120 - 130 personer i bygda.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/i/9P0jp/VG-Store-holdt-private-investeringer-for-seg-selv Ifølge VG informerte Jonas Gahr Støre hverken partiledelsen eller sine rådgivere om flere av investeringene det er blitt storm rundt i valgkampen.
DB170913 Et hvert samfunn trenger disse for at Norge ikke skal stagnere, men gå fremover og høste de gode investeringene våre forfedre har gjort ( uten å ødelegge miljøet ! ) slik at våre barn og barnebarn kan nyte gleden av et fritt, inkluderende, ressursrikt og demokratisk samfunn.
DN170912 Investeringene skal finansieres gjennom allerede forpliktet kapital, kontantstrøm og nye låneopptak på opp mot seks milliarder kroner.
DN170912 Kapasitetsutnyttelsen er på vei opp og selv om investeringene har kommet opp, er de på et normalt nivå historisk sier han.
DN170911 ¶ Det urimelig og urealistisk at Støre skulle ha fulgt opp investeringene tettere og raskere.
DN170910 ¶ Det urimelig og urealistisk at Støre skulle ha fulgt opp investeringene tettere og raskere.
VG170909 Høyre vil øke investeringene i forskning, ny teknologi og digitalisering, slik at det kan skapes nye jobber også utenfor oljesektoren.
DB170908 Der jorda kan drives intensivt, bør markedsprisene være høye nok til å finansiere investeringene .
AA170908 Til gjengjeld er det gledelig at investeringene i fastlandsnæringen er på vei opp.
VG170907 Det er nesten like viktig at vi kommer i gang investeringene i budsjettet som hva vi skriver inn i regjeringsplattformen, sier Arnstad.
VG170907 varsler Arnstad at investeringene til Forsvaret må øke allerede i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2018 : ¶
NL170907 SV - Positive til å bruke statsbudsjettet for å ta igjen deler av etterslepet, og at spillemidlene skal utgjøre en tredjedel av investeringene til idrettsanlegg.
NL170906 Til opplysning gjorde vi de største investeringene på kjøp av kvoter mens AP hadde fiskeriministeren og SV var i regjering sammen med dem...
NL170906 I OECD gjør regioner/kommuner 59% av de offentlige investeringene her, mens Norge ligger på 49%.
NL170906 Innspillene dreier seg om økonomi ( at innsparingene er mindre enn Regjeringen har lagt i grunn og at investeringene på Evenes blir større enn antatt ), om flyoperative forhold knyttet, og om det er tilstrekkelig kapasitet for norsk og alliert militært behov på Evenes, samt bekymringer for samspillet mellom sivil og militær drift.
DN170906 I ettertid har investeringene fortsatt.
DA170906 - Øke investeringene til store kollektivprosjekter i storbyområdene og bygge ut flere ladestasjoner.
DA170904 Jeg mener det er forskjell på private eiere som legitimt skal maksimere investeringene sine, og en stat som skal sikre profesjonelt eierskap og gode investeringer og avkastning, men også har mer langsiktige mål.
DA170904 Han minner også om at kundene i de fondene det er snakk om, ikke har tapt penger på investeringene sine i den aktuelle perioden.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/bpegg/Klart-for-norgeshistoriens-storste-gruppesoksmal Han minner også om at kundene i de fondene det er snakk om, ikke har tapt penger på investeringene sine i den aktuelle perioden.
AA170904 Han minner også om at kundene i de fondene det er snakk om, ikke har tapt penger på investeringene sine i den aktuelle perioden.
DN170903 - Jeg har flere kunder som gjerne vil inn i Egerton, men som ikke kan på grunn av disse to investeringene .
DA170903 Det var ikke mulig å se at dette markedet skulle falle da de store investeringene ble gjort på 90-tallet, sier Moen.
AA170903 Da hadde det kommet fram at investeringene hans ikke utelukkende var i fond som følger oljefondets etiske retningslinjer.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/i/KwbbX/Solberg-apen-om-fondsinvesteringer Da hadde det kommet fram at investeringene hans ikke utelukkende var i fond som følger oljefondets etiske retningslinjer.
DN170901 - Slik jeg forstår diktet mener dere at investeringene i konvensjonell olje vil ta seg opp i 2018 ?
DB170901 Til sammen trumfer disse investeringene lett guttas vante innvending om at de bare bruker de millionene de spiller inn selv.
DB170901 På den måten bekreftet han det etterlatte inntrykket av at investeringene var uetiske.
AA170901 Om du ikke har tenkt på hva du vil gjøre med investeringene dine så haster ikke det.
DB170831 Det er sløsing av skattebetalernes penger hvis investeringene skylles bort, sier Rachel Cleetus fra klimaorganisasjonen Union of Concerned Scientists til The Independent og fortsetter : ¶
DN170830https://www.dn.no/nyheter/2017/08/30/2155/Utenriks/warren-buffett-synes-aksjemarkedet-er-blitt-dyrt Blant de største investeringene er banken Wells Fargo og Coca-Cola.
DN170830 Blant de største investeringene er banken Wells Fargo og Coca-Cola.
DN170830 Jeg gjør all aksjeplukking på egen hånd, og har hatt mye flaks med investeringene , sier Ivar Arvid Molvær til DN.
DN170830 - Investeringene er hovedsakelig basert på hvilke selskaper jeg kjenner og som jeg synes er interessante, sier Molvær ¶
AA170830 Riktignok skal E6 i Trøndelag bygges over flere år, men de statlige investeringene i vei- og byggeprosjekter over hele Norge er mange ganger større enn forskjellen på skattepolitikken til Rødt og Fremskrittspartiet.
DN170828 Flere småinvestorer kastet seg på og i stedet for at aksjekursen justerte seg ned mot 12,5 øre aksjen, steg den til over én krone, og investorene tidoblet nesten verdien av investeringene .
DB170828 SSB-forsker Torbjørn Eika oppsummerer det fint i en artikkel i Klassekampen : « Mange ønsker å se markerte omstillinger i norsk økonomi, og et tegn på dette ville vært om investeringene i fastlandsnæringene skjøt fart.
DB170828 Nå er det er igjen investeringene til oljeutvinning som øker mest.
DB170828 Men gjemt bak tallene finner vi en urovekkende tendens : Etter oljeprisfallet i 2014 økte investeringene mer i fastlandsøkonomien enn i olje- og gassnæringen.
DB170828 I næringslivet på fastlandet falt faktisk investeringene både i første og andre kvartal.
DN170827https://www.dn.no/nyheter/2017/08/27/2055/Finans/banker-tvinges-til-a-selge-eiendom - Når det gjelder bankens investeringer i de såkalt kommersielle eiendommene, mener Finanstilsynet at disse investeringene må anses som bankfremmed virksomhet, skriver seksjonssjef Ole-Jørgen Karlsen og tilsynsrådgiver Anders Hole i Finanstilsynet i brevet.
DN170827 - Når det gjelder bankens investeringer i de såkalt kommersielle eiendommene, mener Finanstilsynet at disse investeringene må anses som bankfremmed virksomhet, skriver seksjonssjef Ole-Jørgen Karlsen og tilsynsrådgiver Anders Hole i Finanstilsynet i brevet.
DN170826 - Bra for investeringene
VG170825 Nå ligger det an til at investeringene ikke vil gå ned med fire prosent, men faktisk øke med 1,3 prosent, sier statsminister Erna Solberg til VG.
VG170825 - Å investere i en slik næring, hvor nesten alle investeringene dekkes av skattebetalernes penger, er å løpe en raskt stigende risiko for at vi heller milliarder i lommene på oljeselskapene og at vi og staten aldri vil få se noe mer til de pengene.
DN170825 I tillegg viser investeringene i oljesektoren en mer positiv utvikling enn tidligere.
DB170825 Allerede i høst setter vi på komidramaet Hvite gutter med et eksklusivitetsvindu på Dplay, og det er stort fokus på investeringene i digitalt innhold, sier Eivind Landsverk.
DN170824 Oljeselskapene jekker opp anslagene for investeringene i 2017 ¶ ¶
DN170824 Oljeselskapene jekker opp anslagene for investeringene i 2017 ¶
DA170824 Han mener det understøttes av at SSB er tydelige på at det i slutten av 2017 og starten av 2018 vil komme en rekke prosjekter som kommer til å øke investeringene .
DA170824 Foto : Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix ¶ Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2018 blir nå anslått til 141,8 milliarder kroner, ifølge SSB torsdag.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJ0yl/Norge-skyter-fart-Kjopeglade-forbrukere-gir-flere-jobber De viser at fallet i investeringene i år blir mindre enn tidligere antatt.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJ0yl/Norge-skyter-fart-Kjopeglade-forbrukere-gir-flere-jobber Investeringene i den private delen av økonomien på fastlandet vokser mye svakere enn før.
DN170823 Selskapet bruker også satellitter og værdata for å optimalisere investeringene sine.
DB170823 - I årene framover skal det investeres mye i smarte målere og bedre nett, og da er det utrolig viktig at vi har robuste nettselskaper som er i stand til å gjøre investeringene .
NL170822 Investeringene vil medføre en gjennomsnittlig økning i vann- og avløpsgebyret på fire prosent årlig utover prisvekst.
DN170822 Disse investeringene kan bare komme gjennom lønnsom drift, sier forfatteren.
AP170822https://www.aftenposten.no/okonomi/i/o0WOj/Rekordtall-for-oljefondet Han slo også fast at investeringene i eiendom følger en « jevn kjøpstakt », for å unngå å treffe bunner eller topper i eiendomsmarkedet.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWGEO/Siv-Jensen-Alle-prognoser-peker-i-riktig-retning - Det kan være tilfeldige utslag, men investeringene går opp, fremtidstroen øker, flere bedrifter sier de vil ansette og det utlyses nå flere stillinger igjen.
AA170822 Han slo også fast at investeringene i eiendom følger en « jevn kjøpstakt », for å unngå å treffe bunner eller topper i eiendomsmarkedet.
DN170819 Nå etableres selskapet Mikla Mobility for å ta vare på investeringene innen mobilitet.
DB170818 Høye kostnader og lav omsettelighet kan gjøre det vanskelig å komme seg ut av disse investeringene .
DN170817 Utenlandske selskaper har økt investeringene i landet - innenfor tjenesteytende sektor og industri.
DN170817 Det er tegn på at Dutertes kontroversielle krig mot narkotika og tendenser til autokrati undergraver sentimentet og kan sende investeringene lavere.
NL170816 Senterpartiet har vært klare på at Norge må leve opp til sine forpliktelser overfor NATO, og øke investeringene og bevilgningene til Forsvaret slik at de utgjør to prosent av vårt brutto nasjonalprodukt.
NL170816 Siden tilførselen av egenkapital er begrenset, må bedriftene i større grad lånefinansiere investeringene som skal bidra til utvikling og nye arbeidsplasser.
DN170814 På siden investerer han i aksjer, og som DN tidligere har omtalt satt han gjennom sitt selskap OM Holding as med en aksje- og obligasjonsportefølje på 1,73 milliarder kroner ved inngangen av året, mot 588 millioner kroner året før I 2016 tjente han over en halv milliard kroner på investeringene sine.
DN170814 Veksten i det private forbruket var dobbelt så høyt som forventet og næringslivet økte investeringene med 2,4 prosent sammenlignet med første kvartal.
DN170813 Verdien av investeringene på land i Aukra kommune er alene på rundt 15,8 milliarder kroner.
VG170811 Jenter har ikke samme utviklingsmuligheter som gutter i dag, og de solide økonomiske investeringene som gjøres via Toppklubbene på herresiden vil forsterke dette bilde.
AP170811https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVV4z/NHO-vitnets-utbytte-var-fire-ganger-sa-hoyt-som-formuesskatten - Hvordan kan da formuesskatten bremse investeringene dine i nye arbeidsplasser ?
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VVE5r/Amnesty-International-om-steining-utspill--Frp-og-Siv-Jensen-taler-med-to-tunger Investeringene er fordelt på 34 ulike virksomheter.
DN170809https://www.dn.no/nyheter/2017/08/09/2050/Finans/-kanarifuglen-kvitrer-enna Investeringene går opp.
DN170809 Investeringene går opp.
DN170809 Siden inntoget i Securitas har investeringene hans knust utviklingen på børsen år etter år.
DA170809 Vi har fått en jevnere beskatning og vi slipper skattemotiverte vridninger i investeringene , sier Ap-nestlederen.
DA170809 Vi har fått en jevnere beskatning og vi slipper skattemotiverte vridninger i investeringene , sier Ap-nestlederen.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-mener-det-vil-ansettes-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner Det er en rekke andre forhold som bestemmer investeringene i nye arbeidsplasser, sier hun.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-mener-det-vil-ansettes-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner - Scheel-utvalget konkluderer med at « formuesskatten i begrenset grad » virker inn på investeringene i Norge og at kutt i skatten på overskudd er « mer målrettet » ?
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-mener-det-vil-ansettes-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner - Jeg har ikke tallet i hodet for antall bedrifter der formuesskatten påvirker investeringene .
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-lover-a-ansette-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner Det er en rekke andre forhold som bestemmer investeringene i nye arbeidsplasser, sier hun.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-lover-a-ansette-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner - Scheel-utvalget konkluderer med at « formuesskatten i begrenset grad » virker inn på investeringene i Norge og at kutt i skatten på overskudd er « mer målrettet » ?
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-lover-a-ansette-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner - Jeg har ikke tallet i hodet for antall bedrifter der formuesskatten påvirker investeringene .
DN170804 Storbritannias sentralbanksjef frykter 20 prosent fall i investeringene ¶ ¶
DN170804 | Storbritannias sentralbanksjef frykter 20 prosent fall i investeringene
DN170804 Storbritannias sentralbanksjef Mark Carney ser et stort fall i investeringene i landet sammenlignet med hva som ble anslått før britene bestemte seg for å melde landet ut av EU.
DN170804 Carney sier at investeringene i Storbritannia i 2020 vil være 20 prosent lavere enn anslått før brexit-avstemningen.
DB170804 Finansavisens beregninger viser at de to har tjent store penger på disse investeringene , og mens Midelfart ser ut til å ha en realisert og urealisert totalavkastning på knappe 150 millioner kroner, har Trøim en avkastning på nærmere 350 millioner, basert på konservative anslag.
DA170804 Men han gir også finansministeren rett i at investeringene vil kunne komme fremtidens borgere til gode.
NL170801 Nå som Stortinget har bestemt at investeringene først kommer etter 2024, må vi jobbe videre med tiltak som kan settes i verk på kort sikt.
DN170801 Staten tar en veldig stor andel av investeringene i starten av en utbygging, og så henter vi det inn igjen på skatt av produksjonen og overskuddet.
DA170801 Staten tar en veldig stor andel av investeringene i starten av en utbygging, og så henter vi det inn igjen på skatt av produksjonen og overskuddet.
DA170801 Solvik-Olsen gratulerer Bane Nor med vel gjennomført jobb i Oslo, til tross for ulempen for pendlerne og at Riksrevisjonen har påpekt at effekten av de omfattende investeringene ikke sees igjen i færre forsinkelser og innstillinger.
AA170801 De første investeringene blir gjort av et statlig fond, mens internasjonale investorer inviteres etter hvert.
DN170729 Tomra skal bidra med teknologi, programvare og stå for investeringene som teknologien krever.
DN170728 Flere er blitt tvunget til å kutte i investeringene
DN170728 En oljepris på under 50 dollar fatet har tvunget flere store oljeselskaper til å kutte i investeringene , ifølge nyhetsbyrået Bloomberg News, som peker på ConocoPhillips, Hess Corporation og den norske oljegiganten Statoil.
AA170728 Så sent som i desember 2016 konkluderte en grundig konseptvalgutredning fra DNV GL ( Veritas ) og Menon med at investeringene , inkludert nye hydrodynamiske bassenger, er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
DN170727 Ifølge Hegge er det hovedsakelig effektivisering og streng prioritering som forklarer de lavere investeringene .
DN170727 Det er uansett en kraftig økning etter at selskapet boret 23 letebrønner i 2016, da oljekrise bidro til struping av investeringene etter 39 letebrønner året før.
DN170727 Kutter investeringene med 99 prosent ¶
DN170727 | Kutter investeringene med 99 prosent ¶
DN170727 Dette er en av de største utenlandske investeringene i en ny elektronikkfabrikk i USA på over 20 år - og den største i Midtvesten.
VG170726 - Alle snakker om investeringene til Manchester City, men det er et annet lag som jeg mener har gjort den beste investeringen.
SA170725 Theivam tror også det vil legge ytterligere press på FA til å øke investeringene .
SA170725 Bronsemedaljene i Canada-VM for to år siden ( hvor de slo ut Norge i åttedelsfinalen ) betydde enormt mye for interessen og investeringene til kvinnefotballen i det ballgale landet.
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/De-skal-bli-engelske-jenters-nye-rollemodeller-239199b.html Theivam tror også det vil legge ytterligere press på FA til å øke investeringene .
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/De-skal-bli-engelske-jenters-nye-rollemodeller-239199b.html Bronsemedaljene i Canada-VM for to år siden ( hvor de slo ut Norge i åttedelsfinalen ) betydde enormt mye for interessen og investeringene til kvinnefotballen i det ballgale landet.
DN170724 Hun spår omtrent 70 dollar per fat, på grunn av store kutt i investeringene de siste årene.
DN170720https://www.dn.no/nyheter/2017/07/20/1511/Finans/langt-svakere-for-hagen - Både vi og Orkla retter investeringene mot selskaper som retter seg mot konsumenter.
DN170720 - Både vi og Orkla retter investeringene mot selskaper som retter seg mot konsumenter.
DN170719 Det er investeringene på norsk sokkel som vil avgjøre hvordan engasjementene utvikler seg fremover, sier Aleblad.
NL170717 Investeringene vil sammen med tilretteleggingen av nye flystasjoner legge beslag på så store deler av forsvarsbudsjettet, slik at de økonomiske rammene gjør det bortimot umulig å bygge opp troverdige landstyrker.
DN170714https://www.dn.no/etterBors/2017/07/14/1510/Reklame/millionene-rant-ut-men-na-mener-vgtv-at-det-har-tettet-tapssluket Nå får vi igjen for satsingen, de store investeringene og tålmodigheten fra eierne vi har hatt gjennom årene med underskudd, sier Sønstelie.
DN170714 Etter å ha foretatt rekordstore utenlandsinvesteringer i 2016 har det vært nesten en kollaps i de kinesiske investeringene i år.
DN170714 Nå får vi igjen for satsingen, de store investeringene og tålmodigheten fra eierne vi har hatt gjennom årene med underskudd, sier Sønstelie.
DN170713https://www.dn.no/nyheter/2017/07/13/2049/Finans/tapte-pa-a-vedde-pa-kursfall Austbø er blitt søkkrik på investeringene han har gjort gjennom investeringsselskapet Alden as de siste årene.
DN170713 Austbø er blitt søkkrik på investeringene han har gjort gjennom investeringsselskapet Alden as de siste årene.
DN170713 Celina ( 44 ) og Hermine ( 46 ) Midelfart tjente nesten 75 millioner kroner på investeringene i sitt felles selskap Midelfart Holding i fjor.
DN170713 Blant investeringene selskapet satt med ved nyttår var store eierandeler i Godtlevert.no og Watercircles Forsikring, samt en lang rekke aksjer inklusive riggselskapet Borr Drilling, som Celina Midelfarts mann Tor Olav Trøim bygger opp.
DB170713 De enorme investeringene i fremtidig produksjon bidrar også til at utvinningen av fossilt karbon fortsetter i uakseptabelt tempo.
SA170707 Det må svare til de investeringene vi har gjort, og den tiden vi har brukt for å få ham i posisjonen han er nå.
NL170707 Den innebærer ganske enkelt nedbygging av Bardufoss som helikopterhovedbase og dermed også det unike miljøet her, med både pilotutdanning, treningsbase samt de store investeringene til blant annet ny hangar.
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-profil-tror-VM-sjansene-er-storre-om-han-forlater-Tromso-i-sommer-238455b.html Det må svare til de investeringene vi har gjort, og den tiden vi har brukt for å få ham i posisjonen han er nå.
DN170706 Investerer 1,2 milliarder ¶ Investeringene for Snefrid Nord-utbyggingen utgjør totalt 1,2 milliarder kroner.
DN170704https://www.dn.no/nyheter/2017/07/04/2034/Olje/ser-pa-flere-oljefelt Investeringene gir rett til skattefradrag, men da må selskapet ha inntekter å gjøre fradragene mot.
DN170704 Investeringene gir rett til skattefradrag, men da må selskapet ha inntekter å gjøre fradragene mot.
DN170704 James's Park i London sitter et team på åtte personer og styrer investeringene i Norden for det børsnoterte oppkjøpsfondet Kohlberg Kravis Roberts, bedre kjent som KKR.
DN170630 Blant de største investeringene Nabobil gjør om dagen er et arbeidet med å gjøre det mulig å låse opp bilene gjennom appen deres, uten nøkkel.
DN170629https://www.dn.no/nyheter/2017/06/29/2053/Finans/tapte-penger-jakter-pa-meglerhonorarene Investeringene er mye mindre enn forutsatt, og oppfølgingen har ikke vært god nok.
NL170628 De 2 millioner kronene som er satt til side for å utrede jernbanelinjen, er smuler sammenlignet med de enorme investeringene til vei og jernbane i andre deler av landet.
DN170628 I 2016 tjente han over en halv milliard kroner på investeringene sine.
DN170622 Lasse Kjus har tatt med seg konkurranseinstinktet fra toppidretten inn i både seiling og i investeringene sine.
SA170621 Dersom offentlige budsjetter skal balanseres ved økte skatter alene, vil det lett føre til at færre kommer i arbeid og investeringene vil bli lavere.
SA170621 - De totale investeringene på 20 milliarder kroner innebærer stor aktivitet og ringvirkninger for det norske samfunn og norsk leverandørindustri sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil, i en pressemelding.
AP170621https://www.aftenposten.no/okonomi/i/oqR27/Kjempemoller-gir-vindkraftrevolusjon-til-havs I 2030 vil investeringer i fornybar energi utgjøre 15 - 20 prosent av de totalt investeringene .
AP170621https://www.aftenposten.no/okonomi/Kjempemoller-gir-vindkraftrevolusjon-til-havs-623102b.html I 2030 vil investeringer i fornybar energi utgjøre 15 - 20 prosent av de totalt investeringene .
AA170621 - De totale investeringene på 20 milliarder kroner innebærer stor aktivitet og ringvirkninger for det norske samfunn og norsk leverandørindustri sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil, i en pressemelding.
AA170621 - De totale investeringene på 20 milliarder kroner innebærer stor aktivitet og ringvirkninger for det norske samfunn og norsk leverandørindustri sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil, i en pressemelding.
DN170620https://www.dn.no/nyheter/2017/06/20/2051/Handel/sliter-med-interioret Investeringene til Tidemandsen har vært samlet i en selskapsstruktur med samlenavnet Dolphin.
DN170620 Investeringene til Tidemandsen har vært samlet i en selskapsstruktur med samlenavnet Dolphin.
DN170620 - Disse investeringene i Voss, som vi fremdeles har, det er gamle investeringer som er blitt gjort over en tiårsperiode.
DN170619 Catilina Invest hadde ved årsskiftet en omfattende aksjeportefølje der sparebanker som Helgeland Sparebank, Møre, SR-Bank og Jæren Sparebank var blant investeringene .
DN170619 De reelle investeringene vil bli større, ettersom EU-midlene bare skal være en grunnpilar i det felles prosjektet, ifølge Svenska Dagbladet.
BT170619https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Luftslott-egner-seg-darlig-til-rassikring-335724b.html Mange av investeringene er store, tunge prosjekter som fortsatt krever mye forberedelser før bygging kommer i gang.
BT170619 Mange av investeringene er store, tunge prosjekter som fortsatt krever mye forberedelser før bygging kommer i gang.
DN170618 Japan, Sør-Korea og Kina ventes å lede investeringene i neste generasjon mobiltelefon-teknologi.
DN170618 Investeringene vil bli rekordstore og underleverandører kjemper om kontrakter.
DN170617 Han ser at investeringene i it-sektoren er i ferd med å ta seg opp og at inntjeningsutsiktene til selskapene ser sterke ut på kort sikt.
VG170616 Blant annet disse investeringene gjør at Trump ikke vil reversere Obamas vedtak fullstendig.
NL170616 Vi bruker dobbelt så mye på forsvar som Finland, men har bare brøkdelen av Finlands forsvar og får nesten ingen forsvarsevne igjen for investeringene .
DB170616 Etter en vanskelig start sikret Boomf seg investeringene de trengte og fikk et kraftig oppsving i salget sitt i Asia, skrev The Guardian i mai 2016.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Norge-kan-vare-pa-vei-inn-i-EUs-nye-fond-for-vapenforskning-623078b.html De reelle investeringene vil bli større, ettersom EU-midlene bare skal være en grunnpilar i det felles prosjektet, ifølge Svenska Dagbladet.
AP170616 De reelle investeringene vil bli større, ettersom EU-midlene bare skal være en grunnpilar i det felles prosjektet, ifølge Svenska Dagbladet.
DN170615 - Den største gamechangeren i norsk økonomi siden i fjor høst er at oljeselskapene på norsk sokkel har fått investeringene ned på et slikt nivå at det er lønnsomhet selv med litt lavere oljepris enn vi har i dag, sier Jullum.
DN170615 Siden 2014 har investeringene i nye produksjonsfelt falt med 42 prosent.
DN170613 Dermed fortsetter investeringene selv i et nordisk kraftmarked som virker overforsynt på kort sikt.
AA170613 Den norske staten hadde en totalavkastning på 22,8 prosent på investeringene i børsnoterte selskaper i 2016, inkludert utbytter.
DN170612 Lund om oljenedturen - og investeringene som ga milliardsmell ( DN+ ) ¶ ¶
DB170612 Etter tre tøffe år med en kraftig redusert oljepris, mangel på finansiering og oljeselskaper som har barbert investeringene og redusert oljeletingen, er nesten halve riggflåten uten arbeid.
FV170611 Nå hevder han at det er en av de dårligste investeringene han har gjort.
AP170611https://www.aftenposten.no/okonomi/Oljefondet-flytter-eiendommene-hjem-622344b.html Investeringene utenfor børs fordeler seg med halvparten i USA og 23 prosent i Storbritannia. resten er i Kontinental-Europa. 25 prosent av de unoterte eiendommene er i New York og 22 prosent i London.
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Tyskland-og-Frankrike-kommer-narmere-hverandre-jo-mer-kaotisk-verden-blir--Nils-Morten-Udgaard-622889b.html Håpet er at det skal få investeringene opp, etablere et eget fond for rustningsutgifter og - kanskje - et europeisk valutafond til støtte for euroen.
AP170611 Investeringene utenfor børs fordeler seg med halvparten i USA og 23 prosent i Storbritannia. resten er i Kontinental-Europa. 25 prosent av de unoterte eiendommene er i New York og 22 prosent i London.
AP170611 Håpet er at det skal få investeringene opp, etablere et eget fond for rustningsutgifter og - kanskje - et europeisk valutafond til støtte for euroen.
VG170610 Både overgangen til utslippsfrie kjøretøy og selvkjørende biler øker nå usikkerheten for hva som er de kloke investeringene .
DN170610 Både overgangen til utslippsfrie kjøretøy og selvkjørende biler øker nå usikkerheten for hva som er de kloke investeringene .
DB170610 Både overgangen til utslippsfrie kjøretøy og selvkjørende biler øker nå usikkerheten for hva som er de kloke investeringene .
AA170610 Både overgangen til utslippsfrie kjøretøy og selvkjørende biler øker nå usikkerheten for hva som er de kloke investeringene .
VG170608 Stortingets vaktbikkje har undersøkt hvordan de store investeringene bidrar til kortere reisetid, bedre forutsigbarhet og flere avganger.
VG170608 Stortinget får i dag Riksrevisjons undersøkelse av hvilken effekt de store investeringene i jernbanen har på togtilbudet.
VG170608 Gjennom opprettelsen av direktoratet er det lagt til rette for at en nå ser totaltilbudet i sammenheng når det bygges nytt, både når det gjelder behov for togavganger, nye tog og hvordan investeringene skal være innrettet, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland til VG.
DN170608 Riksrevisjonens klare anbefaling til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) er å sørge for et forbedret togtilbud gjennom bedre ruteplanlegging i takt med investeringene .
DN170608 Riksrevisjonen har undersøkt om investeringene har bidratt til kortere reisetid, bedre forutsigbarhet og flere avganger.
DN170608 Men investeringene har ikke fått folk over fra bil til tog.
DB170608 Men investeringene har ikke fått folk over fra bil til tog.
DA170608 Riksrevisjonens klare anbefaling til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) er å sørge for et forbedret togtilbud gjennom bedre ruteplanlegging i takt med investeringene .
DA170608 Riksrevisjonen har undersøkt om investeringene har bidratt til kortere reisetid, bedre forutsigbarhet og flere avganger.
DA170608 Men investeringene har ikke fått folk over fra bil til tog.
AP170608https://www.aftenposten.no/okonomi/Bedre-tider-i-industrien-far-fart-pa-lonnsveksten-622810b.html Investeringene stiger og folk bruker mer penger.
AP170608 Investeringene stiger og folk bruker mer penger.
AP170608 Men hva får vi ut av de store investeringene til jernbanen ?
AA170608 Riksrevisjonens klare anbefaling til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) er å sørge for et forbedret togtilbud gjennom bedre ruteplanlegging i takt med investeringene . ( ©NTB ) ¶
AA170608 Men investeringene har ikke fått folk over fra bil til tog.
AA170608 I tillegg til å undersøke om investeringene har bidratt til kortere reisetid, har Riksrevisjonen sett på om de har ført til bedre forutsigbarhet og flere avganger.
AA170608 - For å oppnå størst mulig effekt av investeringene kreves det at endringene i ruteplanen er godt planlagt og samordnet med utbyggingen av infrastrukturen, påpeker Foss. − Bedre samordning med disse mindre tiltakene, sammen med endringer i ruteplanen, kunne gitt bedre togtilbud tidligere, fastslår riksrevisoren, som viser til at det hittil h
VG170607 PENSJONISTER, IKKE MILLIARDER : Siv Jensen og Erna Solbergs kutt i formuesskatten skulle øke investeringene i næringslivet.
DN170607 Resultatet er svakere enn året før, da investeringene ga et resultat på 137 millioner kroner, som på sin side var det sterkeste resultatet for Sanden siden 2004.
DN170607 Neste år vil veksten støttes ytterligere opp av at investeringene på sokkelen skal begynne å øke igjen, venter OECD.
BT170607 Også mange amerikanske bedrifter har ønsket at USA skulle fortsette som part til Parisavtalen, fordi de ønsker å ta del i de betydelige grønne investeringene som uansett vil komme globalt.
SA170606 Ifølge rapporten REthinking Energy fra IRENA stod vind- og solenergi for 90 prosent av investeringene i fornybar energi i 2015.
DN170606 Den er gjort av advokater og folk som ikke har økonomiske interesser i Norske Skog, sier Storvestre, som når har avskrevet investeringene sine.
VG170605 Leder Solveig Schytz ( V ) i samferdselsutvalget i Akershus, sier man nå vil sikre seg at bominntektene er store nok til å finansiere investeringene .
VG170605 Det gjenstår imidlertid fortsatt beregninger om hvor store bominntekter som må til for å dekke de enorme investeringene i Oslopakke 3, som ny T-banetunnel, ny Fornebubane og ny E18.
DN170602https://www.dn.no/nyheter/2017/06/02/1350/Reiseliv/kanonvekst-for-hurtigruten - Og nå høster vi fruktene av de vanvittig store investeringene vi foretok i fjor.
DN170602 - Og nå høster vi fruktene av de vanvittig store investeringene vi foretok i fjor.
DB170601 I et intervju med Dagbladet for to år siden ga de to uttrykk for at har en mer forsiktig forretningsstil enn faren, noe som kanskje kan ses i den nylige risikoreduksjonen i investeringene .
AP170531https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Det-gjor-vondt-a-hore-Jonas-Gahr-Stores-forsvarere-i-investeringssaken--Trine-Eilertsen-622155b.html Jo mindre Jonas Gahr Støre sier om investeringene sine, jo mer desperate blir hans forsvarere.
AP170531 Jo mindre Jonas Gahr Støre sier om investeringene sine, jo mer desperate blir hans forsvarere.
DN170530 Tveitereid jobber til daglig med å forvalte investeringene til Stenshagen-familien, men har også sin egen portefølje i selskapet Aat Invest.
DN170530 Hvis investeringene går ned i OECD-landene, vil mye mer av framtidens olje komme fra Midtøsten.
DB170530 ( Dagbladet ) : Ap-leder Jonas Gahr Støre har måttet tåle massiv kritikk for investeringene han har gjort i et boligprosjekt i Oslo, etter at det i forrige uke ble avdekket forhold på byggeplassen som strider mot Ap-lederens egen politikk.
DA170530 Hvis investeringene går ned i OECD-landene, vil mye mer av framtidens olje komme fra Midtøsten.
DA170530 De burde være like opptatt av at investeringene deres ikke ødelegger for fremtiden », heter det også i kunstneroppropet.
DA170530 - Vår intensjon med oppropet er å få en dialog og reelle forhandlinger med bankene, slik at det kan komme på plass handlingsplaner eller metoder som kan benyttes for å trekke bankene ut av disse investeringene , svarer Nome.
DA170530 For å gjøre de store investeringene du peker på, har vel offentlige eiere også behov for tilgang på kapital ?
DA170530 Det vil det fortsatt være behov for, men det kan være vi skal vri disse investeringene i større grad mot vannkraft, sier hun.
DA170530 De burde være like opptatt av at investeringene deres ikke ødelegger for fremtiden », heter det også i kunstneroppropet.
DA170530 - Vår intensjon med oppropet er å få en dialog og reelle forhandlinger med bankene, slik at det kan komme på plass handlingsplaner eller metoder som kan benyttes for å trekke bankene ut av disse investeringene , svarer Nome.
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/IEA-anbefaler-Norge-a-oke-olje--og-gassproduksjonen---og-a-skaffe-seg-en-klimastrategi-622160b.html Hvis investeringene går ned i OECD-landene, vil mye mer av framtidens olje komme fra Midtøsten.
AP170530 Hvis investeringene går ned i OECD-landene, vil mye mer av framtidens olje komme fra Midtøsten.
AA170530 Hun understreker at importen er ganske høy i perioden, som er på linje med at investeringene er høye.
AA170530 - Ser man stort på tallene oppdager man at investeringene er veldig gode, spesielt på bolig og i næringslivet. ( ©NTB ) ¶
DA170529 Da tenker jeg det er naturlig at dette også reflekteres i eierskapet og i investeringene , sier energipolitisk talsperson i Frp, Øyvind Korsberg, til Dagsavisen.
DA170529 Da tenker jeg det er naturlig at dette også reflekteres i eierskapet og i investeringene , sier energipolitisk talsperson i Frp, Øyvind Korsberg, til Dagsavisen.
BT170529 For å skape langsiktige verdier må vi starte vridningen av investeringene våre fra fossilt til fornybart.
AA170529 - Veksten tar seg opp, sysselsettingen tar seg opp og investeringene tar seg opp.
DN170528 Vårt mål er at næringslivet i nord skal gripe minst 10 prosent av disse investeringene , sier Kjell Giæver.
AP170528 Vårt mål er at næringslivet i nord skal gripe minst 10 prosent av disse investeringene , sier Kjell Giæver.
SA170527 Så lenge vi har et bystyreflertall som kan levere gode driftsresultat, så vil disse viktige investeringene fortsette.
SA170527 Det har skjedd en markant økning i investeringene i nasjonenes toppidrettssystemer.
FV170527 Det har skjedd en markant økning i investeringene i nasjonenes toppidrettssystemer.
BT170527 Det har skjedd en markant økning i investeringene i nasjonenes toppidrettssystemer.
AP170527https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Irritert-Olaf-Tufte---Vi-kan-hyle-og-skrike-sa-mye-vi-vil_-men-det-skjer-ikke-noe-236303b.html Det har skjedd en markant økning i investeringene i nasjonenes toppidrettssystemer.
AP170527 Det har skjedd en markant økning i investeringene i nasjonenes toppidrettssystemer.
DB170526 Det er kanskje ikke grunn til å være moralsk forarget over investeringene til Støre.
AP170526 Men her kan vi lære litt av svenskene når det gjelder å spre investeringene og putte noe av sparingen i aksjemarkedet.
AP170526 I alle de tre landene er folk glade i å sette sparepengene på konto i banken, men både dansker og svensker er flinkere enn nordmenn til å spre investeringene sine.
DN170525 Goldman Sachs-økonomen tror ikke de samlede investeringene vil bli så høye og påpeker at direkte investeringer gir større effekt for hver dollar.
AP170525 - Håpet er at vi med bakgrunn i forskningen fra Engle skal vite mer om i hvilken grad vi bør endre investeringene våre som en følge av klimaendringer, sier Bech-Moen.
DN170524 Selskapene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 154,4 milliarder kroner for 2017.
DN170524 Samlede investeringene blir i førstegangsanslaget for 2018 oppgitt til 196,2 milliarder kroner, målt i løpende verdi.
DN170524 De totale investeringene i olje- og gassvirksomheten for i år er høyere enn tidligere anslag.
DB170524 - Realiseres disse planene i tråd med skjema, vil de samlede investeringene på disse prosjektene være betydelig.
DA170524 De samlede investeringene i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning blir i årets første anslag for 2018 beregnet til 196,2 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170522 I revidert statsbudsjett anslås det et mindre fall i petroleumsinvesteringene i år og neste år, før investeringene igjen vil øke.
VG170522 Investeringene på norsk sokkel var 30 prosent lavere i fjor, sammenlignet med 2014.
DN170522 Investeringene i 2016 i bransjen økte med 20 prosent sammenlignet med året før.
DN170522 Investeringene går i hovedsak til fiber og mobilutbygging.
DN170522 Tveitereid jobber til daglig med å forvalte investeringene til Stenshagen-familien, men forvalter også sin egen aksjeportefølje gjennom Aat Invest, som i stor grad investerer i de samme selskapene Stenshagen-formuen er investert i.
DA170521 Vi vet heller ikke om investeringene i nye felt vil gi den samme avkastningen som vi er vant til.
DN170519 Bloomberg har i en større reportasje gått gjennom flere slike avtaler, som ifølge nyhetsbyrået gjøres for å spre investeringene inn mot teknologi og underholdning og å øke den samlede fortjenesten i industriselskaper som tradisjonelt sett har lave marginer og begrenset avkastning.
DA170519 Unge Høyre mener likevel fordelene er for få til å forsvare de enorme investeringene som må til.
DA170519 Det er uklokt å kaste de investeringene på båten.
DB170518 Investeringene vil holde seg på et høyt nivå, men målt som drivkraft for norsk økonomi vil boliginvesteringene bidra mindre.
DB170518 - Investeringene falt så sent som i fjerde kvartal i fjor, og årstallene for 2017 vil nesten sikkert vise et fortsatt fall, understreker han.
NL170516 I den nye langtidsplanen for Forsvaret ( LTP ) blir disse investeringene nevnt, men har stort sett gått under radaren til regjeringens kritikere og derfor har det til nå vært lite debatt om temaet luftvern.
NL170516 Uten disse investeringene vil operatørene være tvunget til å benytte forsvarets infrastruktur både ved landing, avgang og parkering.
DN170515 Legemiddelfirmaet Ultimovacs er en av investeringene som kan gi stor fremtidig avkastning hvis alt klaffer.
BT170512 Bergen må også fortsette og insistere og investere i kulturen selv - og Norge må se verdien i disse investeringene .
DN170511 Få uker etter ble Trøim ansatt som skipsreder John Fredriksens nærmeste medarbeider i Seatankers, som fulgte opp investeringene i Fredriksen-gruppen.
DB170505 Å fjerne kontantstøtten eller formuesskatten vil isolert sett øke ulikheten, men hvis hensikten er å øke investeringene og få flere i arbeid, kan det redusere ulikheten siden.
DN170504 Hvis bare oljeprisen holder seg over 50 dollar, er investeringene tilbakebetalt allerede innen 2023 - ett år etter at det siste av dem er satt i produksjon.
DN170504 Investeringene i 2016 kom på hele 4780 millioner kroner.
AP170504 Det er også vanskelig å vurdere om investeringene ville ha kommet selv om Trump hadde tapt valget.
AP170504 CNN skriver at giganter som Ford og ExxonMobile oppgir Trumps løfte om en mer bedriftsvennlig næringspolitikk som én av grunnene til investeringene i USA.
DA170503 Da skulle man tro at det ble tatt politiske grep som økte investeringene i industrien.
DA170503 - Jeg mener det er galt at vi i Norge har høyere avkastningskrav for industrielt motiverte investeringer i norsk treforbrukende industri enn for de rent finansielle investeringene Statens pensjonsfond utland foretar i konkurrerende virksomhet i våre naboland.
DA170503 - Det er et tankekors at norske myndigheter gjennom Statens pensjonsfond utland bidrar til å bygge opp treforedlingsindustrien i våre naboland, men at vi ikke får i gang investeringene i Norge, sier Lahnstein, og legger til : ¶
DN170502 - Jeg vil advare mot å legge andre føringer på investeringene enn det finansielle, sier Jensen med henvisning til partier og miljøorganisasjoner som ønsker investeringer i eksempelvis solparker.
DN170502 - Jeg vil advare mot å legge andre føringer på investeringene enn det finansielle, sier Jensen med henvisning til partier og miljøorganisasjoner som ønsker investeringer i eksempelvis solparker.
DN170502 Hun sier investeringene på norsk sokkel antagelig skal falle med 10 prosent i år og de ventet derfor at norsk industriproduksjon hadde litt mer nedside, men ser nå at industrien flater ut og kanskje tar seg noe opp også.
AP170502 Russlands president la stor vekt på at Tyskland øker investeringene og at forholdet har bedret seg på flere områder.
AA170502 De totale investeringene på Maria-feltet er beregnet til 15,3 milliarder kroner.
AP170501https://www.aftenposten.no/viten/-Forerlose-skip-kan-erstatte-mange-vogntog-620111b.html I dag blir det billigere med folk ombord enn investeringene som trengs for å sikre at tekniske system ikke trenger tilsyn under reisen.
AP170501 I dag blir det billigere med folk ombord enn investeringene som trengs for å sikre at tekniske system ikke trenger tilsyn under reisen.
VG170428 Manchester City har gode nok spillere til å være med i gullkampen, og han har brukt rundt 1,9 milliarder kroner siden han dukket opp, med John Stones, Leroy Sané, Gabriel Jesus, Ilkay Gündogan, Nolito og Claudio Bravo som de tyngste investeringene .
DN170428 Det er bedre fart i investeringene , vi ser økt forbrukertillit, og arbeidsmarkedet bedrer seg ytterligere.
AA170428 - Disse investeringene er strategisk viktige for oss og er en viktig del av produktivitetsprogrammet P2019, som har som mål å øke produksjonen per ansatt med 100 tonn frem mot 2020, sier han.
DN170427 Det betyr at MTI kan gå omtrent i null takket være renteinntekter og managementoppdrag frem til den dagen vi mener det er på tide å realisere enkelte av investeringene , sier han.
DB170427 Når verdens land attpåtil er blitt enig om å fase ut olje og gass, vil ansvarlig økonomisk politikk bestå i å flytte investeringene til næringer vi vet vil være lønnsomme i framtida - for eksempel fornybar energi.
DN170425 Det vil være positivt for selskapene som har redusert kostnadene og kan få en positiv effekt om investeringene stiger igjen, sier Aleblad.
DN170425 - Det er ventet at fallet i investeringene vil flate ut i år.
DA170425 Vi forplikter oss til å kontinuerlig utvikle prosjektene og partnerskapene våre - og til å fortsette investeringene i Norge.
BT170425 Bedre plass på veiene for dem som må kjøre er et viktig formål med investeringene i kollektiv.
DN170424 Ma har spredt investeringene etter børsnoteringen og har blant annet investert i store privateiendommer i Hong Kong, Europa og USA.
DN170424 Dette har delfinansiert investeringene og ekspansjonen.
DB170422 - Jeg liker å dra ut og ha det gøy, noe alle gjør, men dessverre så gikk det ikke bra med investeringene og alt raste sammen.
DN170420 - Det skyldes i hovedsak bedre fart i investeringene , skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i den ferske kvartalsrapporten med prognoser for norsk økonomi som legges frem torsdag.
VG170419 Investeringene på Sverdrup feltet er ikke bare Norges, men Europas største industrielle investering i disse tider.
DN170419 Selv om investeringene faller, er årlige installasjoner fortsatt opp ; i stedet for å måtte subsidiere fornybar energi, vil myndighetene nå kunne bli nødt til å subsidiere naturgassanlegg for å oppnå stabilitet i strømnettet, skriver Michael Liebreich, leder av det rådgivende styret i BNEF, i rapporten.
DN170419 Men målt i kroner og øre falt investeringene i fornybar energi kraftig i fjor på grunn av prisfallet på teknologiene.
BT170419 - Uten en byvekstavtale får ikke Bergen statlige penger til investeringene i byen.
DN170412 Han sier vi dessverre lever i en tid med mer spenning og usikkerhet og at det derfor er nødvendig å øke investeringene i sikkerhet.
BT170412 Stoltenberg sier vi dessverre lever i en tid med mer spenning og usikkerhet, og at det derfor er nødvendig å øke investeringene i sikkerhet.
AP170412 Stoltenberg sier vi dessverre lever i en tid med mer spenning og usikkerhet, og at det derfor er nødvendig å øke investeringene i sikkerhet.
AA170412 Stoltenberg sier vi dessverre lever i en tid med mer spenning og usikkerhet, og at det derfor er nødvendig å øke investeringene i sikkerhet.
AA170412 Han sier vi dessverre lever i en tid med mer spenning og usikkerhet og at det derfor er nødvendig å øke investeringene i sikkerhet.
VG170410 Når det er kronekursen som virker inn, så sier ikke det så mye om fornuften i investeringene .
VG170410 Den viktigste årsaken til at fondet steg så mye i verdi ligger allikevel utenfor selve investeringene .
VG170410 Investeringene i rentepapirer steg med 0,8 prosent, mens verdien av fondets eiendomsinvesteringer øket med 0,5 prosent.
DN170410https://www.dn.no/nyheter/2017/04/10/2058/Finans/odin-sjefen-har-kun-37-av-22-mill-i-egne-fond Utover dette er de største investeringene til Selmar det spanske klesselskapet Inditex, som blant annet står bak Zara-kjeden, og oljeselskapet Statoil, begge verdsatt til over to millioner kroner.
DN170410https://www.dn.no/nyheter/2017/04/10/2058/Finans/odin-sjefen-har-kun-37-av-22-mill-i-egne-fond Jeg kommer ikke til å gjøre noe med disse investeringene så lenge jeg er sjef i Odin.
DN170410https://www.dn.no/nyheter/2017/04/10/2058/Finans/odin-sjefen-har-kun-37-av-22-mill-i-egne-fond Da jeg begynte i Odin ble det avtalt at jeg fikk beholde posisjonene mine, men at alle nye investeringer skal gå i Odin-fond, sier han til DN om investeringene i selskapet.
DN170410https://www.dn.no/nyheter/2017/04/10/2058/Finans/odin-sjefen-har-kun-37-av-22-mill-i-egne-fond - Jeg tror ikke jeg vil få bedre avkastning på disse investeringene enn i Odin-fond.
DN170410https://www.dn.no/nyheter/2017/04/10/2058/Finans/odin-sjefen-har-kun-37-av-22-mill-i-egne-fond - Du vil ikke selge selv om investeringene går dårlig ?
SA170409 Begge investeringene er lønnsomme innenfor dagens kostnadsnivå, og oljepris.
SA170409 Begge investeringene er lønnsomme innenfor dagens kostnadsnivå, og oljepris.
AP170409 Investeringene i eiendom var ved utgangen av mars verdt 193 milliarder kroner.
VG170408 - I 2017 anslår vi investeringene til å være om lag 130 milliarder kroner.
DN170407 Ma har spredt investeringene etter børsnoteringen og har blant annet investert i store privateiendommer i Hong Kong, Europa og USA.
VG170406 Hvordan vi løser dette vil vi se om noen år, men hvis befolkningsveksten øker kan vi kanskje klare de investeringene uten å ta eiendomsskatt.
AP170406 Det er ikke noe poeng for oss å generere mest mulig på bunnlinjen, men vi trenger endel penger for å gjøre de investeringene som må til for å nå målene, sier Stokke.
AA170406 Det er ikke noe poeng for oss å generere mest mulig på bunnlinjen, men vi trenger endel penger for å gjøre de investeringene som må til for å nå målene, sier Stokke.
VG170405 Men den gamle modellen med enormt mye bompenger er forutsetningen for å få til disse investeringene , sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.
AA170405 Foto : Øyvind Hagen/Statoil ¶ Investeringene er beregnet til 5,5 milliarder kroner, og Statoil varsler i en pressemelding onsdag formiddag at plan for utbygging og drift nå er godkjent.
DN170404 En nær rekordhøy andel av investeringene går nå til boliger og offentlig investeringer, ikke til næringsvirksomhet, påpeker NHOs sjeføkonom.
AP170404 En nær rekordhøy andel av investeringene går nå til boliger og offentlig investeringer, ikke til næringsvirksomhet, sier Dørum.
DN170403 Etter at utbyttene og investeringene ble trukket fra selskapenes driftsinntekter i 2016, hadde ingen av selskapene tjent nok til å dekke utgiftene.
AP170402 Han har også påpekt at vanlige bankkunder og småsparere har fått tilbake pengene sine etter bankkollapsen under finanskrisen, mens ny lovgivning gjorde at utenlandske kreditorer - som Wintris - måtte stille bakerst i køen og må regne med å tape mye av investeringene sine.
DB170401 For de investeringene som er bestemt i helse- og sykehusplanen kommer nå, sier hun.
DB170401 Selv om vi er nødt til å kutte i offentlige utgifter for å få budsjettene til å gå opp, er vi nødt til å spare investeringene som går til morgendagens arbeidskraft.
DA170401 Heineken hevder at de skaper 1.6 millioner « indirekte » jobber i Afrika, og at investeringene byr på utfordringer, som dårlig infrastruktur.
DN170331 Økte investeringene i fossil energi ¶
DN170331 Ifølge Oljefondets ferske årsrapport for 2016 økte investeringene i fossil energi med 50 milliarder i fjor.
DN170331 Avkastningsmål over tid for de industrielle investeringene er 12 prosent.
DB170330 Framfor skattekutt uten dokumentert effekt bør vi øke investeringene våre i velferd som kan bidra til å øke sysselsettingen og inntektene på sikt.
AP170330 16 prosent er transportprosjekter, mens 7 prosent av investeringene skal gå til geologiske undersøkelser.
AP170330 Fondets årsrapport viste imidlertid at investeringene i olje og gass hadde en avkastning på hele 29,1 prosent i fjor.
VG170329 Ved landsbyen Garipce, rett utenfor den tredje broen, er restaurantarbeider Ömer Koc, sjeleglad for investeringene .
VG170329 Dette tilbakevises som en fornærmelse her, men det er et faktum at de utenlandske investeringene har krympet, veksten i økonomien har bremset kraftig og utenlandsgjelden øker.
AA170329 Adresseavisen har tidligere skrevet at investeringene på 20 milliarder kroner i Njord og nabofeltet Bauge sikrer midtnorske arbeidsplasser i 20 år fremover.
VG170328 Partiet har slitt økonomisk de siste årene, og det kommer til å få store konsekvenser at hovedinvestoren nå annonserer at han ønsker å kutte investeringene i partiet.
DN170328 Ble i 1995 ansatt som skipsreder John Fredriksens nærmeste medarbeider i Seatankers, som fulgte opp investeringene i Fredriksen-gruppen, og var siden høyre hånd for Fredriksen i en årrekke.
SA170327 Investeringskostnader : 15,7 millioner kroneri ¶ ¶ 20 milliarder ¶ Investeringene i begge feltene utgjør til sammen 19,8 milliarder kroner, skriver Statoil i en melding.
SA170327 Investeringene i Njord utgjør 15,7 milliarder kroner og Bauge 4,1 milliarder kroner.
DN170327 Investeringene skal skje i løpet av de neste fem årene og ha hovedvekt på energi, infrastruktur, eiendom og tjenester.
DB170327 Vi håper de følger etter DNB og dropper investeringene i denne miljøkatastrofen, sier hun.
DA170327 Vi håper de følger etter DNB og dropper investeringene i denne miljøkatastrofen, sier hun.
AP170327 Vi ber om at Oljefondet trekker ut investeringene fra selskaper som er involvert i rørledningen, sier hun til Aftenposten etter møtet.
AA170327 Investeringene skal skje i løpet av de neste fem årene og ha hovedvekt på energi, infrastruktur, eiendom og tjenester.
AA170327 Foto : Statoil ¶ Investeringene i begge feltene utgjør til sammen 19,8 milliarder kroner, opplyser Statoil i en pressemelding mandag.
AA170327 Vi håper de følger etter DNB og dropper investeringene i denne miljøkatastrofen, sier hun. ( ©NTB ) ¶
DA170326 Dette er på langt nær de eneste investeringene Oljefondet har gjort i selskaper som vil bygge nye kullkraftverk.
DA170324 Kritikken mot IFC er derimot ikke relevant for de norske investeringene , mener Norfund-direktør Kjell Roland.
DN170323https://www.dn.no/meninger/2017/03/23/1333/Pa-innsiden/lavkarbon-dietten-statoil-tester-seg-mot-er-ikke-streng-nok Statoil, med konsernsjef Eldar Sætre i spissen, risikerer å være for optimistisk når det vurderer klimarisikoen i investeringene sine.
DN170323 Statoil, med konsernsjef Eldar Sætre i spissen, risikerer å være for optimistisk når det vurderer klimarisikoen i investeringene sine.
DA170323 Ombudsmannen ga Verdensbankens internasjonale finansieringsinstitutt ( IFC ) stryk for et lån de ga direkte til selskapet og for investeringene i banken Fichosa.
DA170323 Men det vi kan si er at Norge er med på å styrke slike prosjekter gjennom investeringene , sier Fernàndez.
DA170323 I Honduras har Norfund plassert penger i flere prosjekter, men det er spesielt investeringene i Honduras' tredje største bank, Fichosa, som Fernàndez retter kritikk mot.
DA170323 Grunnen var at IFC ikke hadde vurdert de sosiale og miljømessige omkostningene av investeringene godt nok.
DA170323 De norske investeringene som Fernàndez og hans menneskerettsorganisasjon Madj ber Norge om å droppe, stammer fra det statlige selskapet Norfund.
DA170323 Da må vi forvente at de investeringene bidrar til utvikling, demokrati og økt rettferdighet, ikke det motsatte.
AP170323 Hvis investeringene tar seg opp fra dagens nivå, vil det i så fall medføre at presset på prisene ikke blir så stort som ekspertene antar i dag.
AP170323 - Det som derfor i praksis kan komme til å skje, er at investeringene blir trappet opp - selv om vi ikke kan slå det fast.
DB170322 De mørkegrønne investeringene er de investeringene som står seg best i et langsiktig perspektiv, som tog og trikk, og fornybar energi, mens lysegrønne prosjekter reduserer utslippene på kortere sikt, som mer effektiv bruk av fossil energi.
DB170322 De mørkegrønne investeringene er de investeringene som står seg best i et langsiktig perspektiv, som tog og trikk, og fornybar energi, mens lysegrønne prosjekter reduserer utslippene på kortere sikt, som mer effektiv bruk av fossil energi.
AP170322 Da har vi politikere et ansvar for å gjøre de investeringene på en mest mulig ansvarlig måte for samfunnsutviklingen i Oslo og Akershus.
FV170321 De samlede investeringene ligger rundt 150 milliarder kroner.
DA170321 De planlagte investeringene i bussfelt på motorveien og sambruksfelt på andre hovedveier er ikke optimal pengebruk.
DA170321 Investeringene vil bety flere jobber.
AA170321 De samlede investeringene ligger rundt 150 milliarder kroner.
DN170320 Få uker etter ble Trøim ansatt som skipsreder John Fredriksens nærmeste medarbeider i Seatankers, som fulgte opp investeringene i Fredriksen-gruppen.
DB170320 Å sikre jenter og kvinners rett til utdanning og yrkesopplæring er en av de mest lønnsomme investeringene man kan gjøre for å bekjempe fattigdom.
FV170317 Han sier at investeringene er så store at noen storskala produksjon uansett ikke vil være i gang i 2020.
DA170316 Fortsatt lønnsomt ¶ - Investeringene har falt, men nivået er fortsatt høyt og på linje med årene 2010 og 2011.
AP170316 Det er bare noen av investeringene den profilerte Hollywood-skuespilleren har truffet blink med. 16. oktober blir han å se på scenen under Aftenpostens teknologikonferanse A-TECH 2017.
AA170316 - Investeringene har falt, men nivået er fortsatt høyt og på linje med årene 2010 og 2011.
VG170315 De store investeringene som ble gjort da, de avskrives over flere år - og kommer da som en kostnad, sier Dale - før han deretter gir en kort historietime om IT i NIF, og så lander han med følgende konklusjon : ¶
DN170315 Få uker etter ble Trøim ansatt som skipsreder John Fredriksens nærmeste medarbeider i Seatankers, som fulgte opp investeringene i Fredriksen-gruppen.
DN170315 Analytikere mener at investeringene hittil ligger på minst 210 milliarder kroner - og øker hver dag.
DB170314 Samtidig har vi hatt hel med investeringene vi har gjort, men vi tjener ikke penger med fullt fokus på regnskapet og bunnlinja, sier han.
DB170314 Han har samtidig spredd investeringene sine over en rekke forskjellige virksomheter.
DB170314 Strømnettet må dimensjoneres for de høyeste effektuttakene og disse investeringene er kostbare og ender til slutt opp på forbrukerens nettleieregning.
DA170314 Disse investeringene hadde en avkastning på 5 prosent, altså hele 2,6 prosent lavere enn den samlede avkastningen for Oljefondet.
DA170314 Derfor er disse investeringene viktige.
AP170313 Kongeparken, som står for noen av de største investeringene i år, svarer følgende : ¶
SA170311 Argumentet om at kraftselskapene er garantert å få utbetalt full skatteverdi av hele investeringen er i tillegg vanskelig å forstå all den tid kraftselskapene ikke kan finansiere investeringene tilsvarende den lave risikofrie kortsiktige skjermingsrenten.
DN170310 I 2016 finansierte Public Investment Fund eierkapital på 3,5 milliarder dollar til Uber, som var en av de største investeringene noensinne i et privateid oppstartsselskap.
AP170310 Investeringene i sykehusene må opp, lyder konklusjonen i en fersk rapport som har sett på helseutgifter i Norge.
AP170310 Investeringene i sykehusene må opp for å unngå at tilbudet svekkes, og man må øke satsingen på teknologi, ifølge rapporten.
AP170309 Oljesjokket består særlig i et stort fall i investeringene på sokkelen.
AA170308 Vi har mål om å øke produksjonen med 100 tonn per ansatt fra 2015 til 2019, og disse investeringene er et viktig steg på veien mot å nå det målet, sier fabrikksjef Mikalsen. | - Han har vært en ildsjel i skimiljøet ¶
AA170308 Mikalsen mener investeringene må ses i sammenheng med at verket har levert gode resultater over flere år og at det for tiden gjennomføres et ambisiøst produktivitetsprogram, P2019, som har til hensikt å gjøre Hydro Sunndal til et av de mest produktive aluminiumverkene i verden før 2020.
AA170308 - Disse investeringene viser at dedikert arbeid lønner seg og at Hydro satser på oss når vi leverer gode resultater.
AA170308 Investeringene omfatter i hovedsak kapasitetsøkning på oksyddistribusjonen i fabrikkhallen Su4 og utbedringer og fjerning av flaskehalser i karbonanleggene.
DB170307 Kommune- og sykehussektoren planlegger den sterkeste veksten i investeringene det neste året.
FV170306 - Investeringene gjør at vi blant annet kan ta i bruk resirkulerte materialer i større grad enn tidligere.
DB170306 Avkastningen av investeringene går til familien min og pengene ble oversendt til min mot i Etiopia.
DN170305 Fondets ferske årsrapport for 2016 viser ifølge FIVH at investeringene i fossil energi økte med 50 milliarder i fjor.
DN170305 Investeringene i Shell er økt med nesten 25 milliarder kroner.
DN170305 - Investeringene hadde en avkastning på 12,4 prosent i 2016, ifølge fondet.
BT170305 Dette er en ualminnelig høy tapsavsetning og gjenspeiler antatt risiko i investeringene .
AP170305 I 2016 investerte Russland 14 milliarder kroner i landet, noe som utgjør 38 prosent av de utenlandske investeringene .
DN170303 Sportsanalytikerne i selskapet omtaler investeringene i kinesisk fotball som « massive », og mener dagens nivå på pengebruken i landet ikke er bærekraftig.
DN170303 - Investeringene i utenlandske spillere er ikke ennå tilpasset inntektene til kinesiske klubber, sier seniorrådgiver Pedro Iriondo ved KPMG Sports til DN.
DN170303 Tidligere har indeksen vist at vestlandsbedrifter har vegret seg for å investere, men nå øker investeringene .
DN170303 Etter kraftig fall i investeringene på norsk sokkel gjennom 2015 og 2016, viser Vestlandsindeksen at andelen bedrifter knyttet til olje- og gassnæringen øker investeringene .
DN170303 Etter kraftig fall i investeringene på norsk sokkel gjennom 2015 og 2016, viser Vestlandsindeksen at andelen bedrifter knyttet til olje- og gassnæringen øker investeringene.
DN170303 En tredel av bedriftene ønsker å øke investeringene det neste halvåret. ( ©NTB ) ¶ ¶
DA170303 Tidligere har indeksen vist at vestlandsbedrifter har vegret seg for å investere, men nå øker investeringene .
DA170303 Etter kraftig fall i investeringene på norsk sokkel gjennom 2015 og 2016, viser Vestlandsindeksen at andelen bedrifter knyttet til olje- og gassnæringen øker investeringene .
DA170303 Etter kraftig fall i investeringene på norsk sokkel gjennom 2015 og 2016, viser Vestlandsindeksen at andelen bedrifter knyttet til olje- og gassnæringen øker investeringene.
DA170303 En tredel av bedriftene ønsker å øke investeringene det neste halvåret.
DA170303 | Nær dobling i grønne investeringer ¶ Investeringene i statlige Enova økte fra 1,3 milliarder kroner i 2013 til 2,3 milliarder kroner i fjor.
BT170303 En av tre bedrifter på Vestlandet vil øke investeringene det neste halvåret.
AP170303 Tidligere har indeksen vist at vestlandsbedrifter har vegret seg for å investere, men nå øker investeringene .
AP170303 Etter kraftig fall i investeringene på norsk sokkel gjennom 2015 og 2016, viser Vestlandsindeksen at andelen bedrifter knyttet til olje- og gassnæringen øker investeringene .
AP170303 Etter kraftig fall i investeringene på norsk sokkel gjennom 2015 og 2016, viser Vestlandsindeksen at andelen bedrifter knyttet til olje- og gassnæringen øker investeringene.
AP170303 En tredjedel av bedriftene ønsker å øke investeringene det neste halvåret.
AA170303 Tidligere har indeksen vist at vestlandsbedrifter har vegret seg for å investere, men nå øker investeringene .
AA170303 En tredel av bedriftene ønsker å øke investeringene det neste halvåret. ( ©NTB ) ¶
AA170302 Dette kommer til uttrykk i de høye investeringene i landet, sier Kathrine Jensen, som leder Palestinakomiteen. ( ©NTB ) ¶
AA170302 Det er disse investeringene som både bygger landet, og som skal skape de mulighetene norsk ungdom fortjener.
AA170302 Når midlene går til veier og bane, er i det minste sannsynligheten stor for at investeringene gir samfunnet langsiktig avkastning.
VG170301 Best avkastning ga investeringene i aksjer med 8,7 prosent, mens obligasjoner bidro med 4,3 prosent.
DN170301 Det viser Knight Frank's Wealth Report 2017 som ble publisert onsdag, en rapport som tar for seg vanene og investeringene til de rikeste personene over hele verden.
DN170301 Han kom med få detaljer på hvor disse investeringene skal skje og hvilken rolle private selskaper og investeringer skal spille i moderniseringen av amerikansk infrastruktur.
DB170301 Ti år før dette ønsker altså Statoil å øke investeringene i fossil energi.
DA170301 I hvert fall ikke hvis vi ser på hvordan Frp og Høyre har økt investeringene og vedlikeholdet av vei og jernbane betraktelig sammenlignet med sist gang Ap var i regjering.
DA170301 * Investeringene i de ti største fornybarselskapene gikk ned.
DN170228 Oljefondet oppgir ikke om disse investeringene endrer verdi fordi markedsverdien endrer seg eller om fondets forvaltere har endret Oljefondets posisjon i selskapet.
DN170228 Ifølge OECD vil investeringene redusere utslippene av karbondioksid med 457 millioner tonn de første 30 årene.
DN170228 Investeringene må løftes for å oppnå en sterkere langsiktig vekst.
DA170228 Samtidig ønsker Norges Bank å spre investeringene enda mer utover for å minimere risiko.
AA170228 Samtidig ønsker Norges Bank å spre investeringene enda mer utover for å minimere risiko.
DN170227 Jeg vil i DC ta til orde for å styrke samhandelen og investeringene mellom våre to land - i en ren vinn-vinn stil, sier Brende til DN. 300 selskaper ¶
DN170227 390.000 av dem et resultat av investeringene til Oljefondet.
DN170227 | Klassekampen : Ingen sammenheng mellom skattekutt og investeringer ¶ 20 år med kutt i selskapsskatten har ikke økt investeringene , til tross for at det har vært blant politikeres begrunnelser, ifølge Klassekampen-gjennomgang.
DN170227 Kutt i selskapsskatten har ikke økt investeringene i næringslivet, ifølge en undersøkelse Klassekampen har foretatt.
DN170227 Avisen har gjort en gjennomgang av norske skatte- og investeringsnivåer, og til tross for at eksperter hevder at lavere bedrifts- og kapitalbeskatning vil øke investeringene i norsk næringsliv, er det ingen sterk sammenheng mellom lavere skatt og investeringer.
DN170227 Investeringene skal brukes på tekniske og innholdsmessige oppdateringer, markedsføring og support for lansering på Xbox One og Playstation 4.
AP170227 For det tredje er det sett bort fra avkastning på investeringene i fast eiendom.
AA170227 | Klassekampen : Ingen sammenheng mellom skattekutt og investeringer ¶ 20 år med kutt i selskapsskatten har ikke økt investeringene , til tross for at det har vært blant politikeres begrunnelser, ifølge Klassekampen-gjennomgang.
AA170227 Avisenhar gjort en gjennomgang av norske skatte- og investeringsnivåer, og til tross for at eksperter hevder at lavere bedrifts- og kapitalbeskatning vil øke investeringene i norsk næringsliv, er det ingen sterk sammenheng mellom lavere skatt og investeringer.
AP170226 Investeringene har gjort at massevis av forskere har kunnet utvikle teknologien som tydeligvis er nødvendig for å gjøre planter om til noe som til forveksling ligner kjøtt.
VG170223 - Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet, ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier Brekke.
DN170223 - Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i en pressemelding.
DN170223 Leteinvesteringene i 2017 er ventet å være 18,4 milliarder kroner ( 21,5 ), mens investeringene til feltutbygging oppgis til å bli 54,0 milliarder kroner ( 51,4 ).
DN170223 Leteinvesteringene i 2016 anslås å være 23,0 milliarder kroner ( 23,4 ), mens investeringene til feltutbygging anslås å være 54,1 milliarder kroner ( 54,8 ).
DN170223 De totale investeringene i olje- og gassvirksomheten i 2016 anslås til 163,3 milliarder kroner, ned fra 169,1 milliarder kroner.
DN170223 De totale investeringene i 2016 anslås til 163,3 milliarder kroner.
DN170223 Investeringene i felt i drift i 2017 anslås til 64,0 milliarder kroner ( 61,1 ).
DN170223 Investeringene i felt i drift i 2016 anslås til 67,6 milliarder kroner ( 69,7 ).
DN170223 Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i en pressemelding.
DB170223 Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i børsmeldingen.
DB170223 ¶ OLJE : Fallet i investeringene på norsk sokkel ventes å flate ut i andre halvår 2017.
DB170223 Ser vi på hele Norge anslår bedriftene at de samlede investeringene innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil øke i 2017, sammenlignet med anslag gitt i forrige måling.
DB170223 Investeringsnivået er 12,9 prosent lavere enn de utførte investeringene i 2015 og fallet kan tilskrives altså en nedgang på hele 18,8 prosent innen olje- og gassvirksomhet.
DB170223 Anslagene øker innenfor industri, kraftforsyning og olje- og gassvirksomhet, melder SSB, og målt i løpende verdi anslås samlede investeringene for 2017 nå til 205 milliarder kroner, noe som er 4,1 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal.
DB170223 - Alt i alt er utsiktene for oljeinvesteringene stort sett i tråd med Norges Banks prognoser, skriver Gonsholt Hov i en fersk kommentar, og legger til at etter en nedgang i investeringene i første halvår 2017, er det ventet en utflating i andre halvår.
DB170223 ( Hegnar.no ) : Selskapene på norsk sokkel anslår nå at investeringene i rørtransport og utvinning av olje og gass vil bli 149,4 milliarder kroner i 2017.
DA170223 - Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet, ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier Brekke.
BT170223 - Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet, ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier Brekke.
AP170223 - Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet, ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier Brekke.
AA170223 Selskapets formål skal være å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom disse investeringene .
AA170223 | Nedgangen i investeringene i industrien mindre enn ventet ¶
AA170223 Målt i løpende verdi anslås de samlede investeringene for 2017 nå til 205 milliarder kroner, som er 4,1 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal.
AA170223 Den ventede nedgangen i 2017 skyldes hovedsakelig krisen innen olje- og gassvirksomheten, mens investeringene innen øvrig industri, spesielt innen kraftforsyning, øker vesentlig.
AA170223 Investeringene går fortsatt nedover, men nedgangen som nå antydes er klart mindre enn i de forrige undersøkelse, da det ble indikert en samlet nedgang på 18,2 prosent.
VG170222 Likevel er det håp om at investeringene tar seg opp neste år og at det gradvis vil gå mot bedre tider.
DN170222 President Trump har siden han ble valgt i november i fjor signalisert at han ønsker blant annet å kutte skattene og øke investeringene i infrastruktur.
DN170221 To mulige forklaringer ¶ Én forklaring på det markante fallet kan være de kompliserte selskapsstrukturene bak investeringene i Norge.
DN170221 Selskaper kan ha flyttet verdier til eller fra holdingselskaper i ulike land, slik at investeringene registreres som å være fra et annet land enn der selskapet har sitt hovedkontor.
DB170219 - Vi har en sterk opptrapping av det norske forsvaret, en sterk opptrapping av investeringene og en sterk opptrapping av samarbeidet og interoperabiliteten i de valgene vi har gjort framover.
VG170218 Selv om forsvarssjefen har fått i oppdrag å lede en landmaktstudie som skal forme Hæren og Heimevernet for fremtiden, avviser Solberg at det blir lagt mer penger inn i det norske forsvaret enn det som er vedtatt nå : ¶ - Investeringene i Hæren er lagt inn, men de er ikke fordelt ut.
DN170218 - Vi har en sterk opptrapping av det norske forsvaret, en sterk opptrapping av investeringene og en sterk opptrapping av samarbeidet og interoperabiliteten i de valgene vi har gjort framover.
BT170218 - Vi har en sterk opptrapping av det norske forsvaret, en sterk opptrapping av investeringene og en sterk opptrapping av samarbeidet og interoperabiliteten i de valgene vi har gjort fremover.
AP170218 Investeringene ligger på 70 prosent av nivået i 2007.
AA170218 - Vi har en sterk opptrapping av det norske forsvaret, en sterk opptrapping av investeringene og en sterk opptrapping av samarbeidet og interoperabiliteten i de valgene vi har gjort framover.
DB170216 I år engasjerer vi også økonomene, for å sette en pris på nedtrappingen av olje og de offentlige investeringene vi trenger så sårt.
DB170216 Det som nå haster, veldig, er å vri de offentlige investeringene slik at Norge raskt blir et lavutslippssamfunn.
DB170216 Når oljeinntektene faller, investeringene reduseres og arbeidsledigheten øker eller stabiliserer seg på et relativt høyt nivå, vil det friste mer og mer å fortsette å pumpe oljepenger inn i økonomien.
DB170216 På samme måte som med Mongstad stiller nemlig staten raust opp med gunstige skattevilkår som gjør at skattebetalerne i praksis tar 78 prosent av regninga for investeringene .
AP170216 De offentlige investeringene er blitt trappet opp, og lave renter har bidratt til høy boligprisvekst og etter hvert sterk økning i bolig byggingen, sier Olsen i talen.
VG170215 - Vi har investert det som kreves for å lage en dramaserie av høy kvalitet i 2017, men utover det så kommenterer vi aldri størrelsen på investeringene vi gjør, sier Fredrik Olimb, pressesjef for Viaplay i Norge.
DN170215 I fjerde kvartal var investeringene i form av balanseførte utviklingskostnader på 15 millioner kroner.
DN170215 Yellen signaliserte at sentralbanken vil følge nøye med om inflasjonen skyter fart de nærmeste månedene, og hvordan de planlagte skattekuttene, de økte investeringene i infrastruktur og andre tiltak Trump-administrasjonen har lovet vil påvirke amerikanske arbeidstagere og økonomien.
DN170215 De offentlige investeringene er blitt trappet opp, og lave renter har bidratt til høy boligprisvekst og etter hvert sterk økning i boligbyggingen.
DN170215 Da fallet i oljeprisen satte inn, hadde vi bak oss flere år med sterk vekst både i investeringene på norsk sokkel og i bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet, se figur I.
DN170215 I fjerde kvartal var investeringene i form av balanseførte utviklingskostnader på 15 millioner kroner.
DN170215 I fjerde kvartal var investeringene i form av balanseførte utviklingskostnader på 15 millioner kroner.
DA170215 - Markedet for offshore vind er i rask vekst, med 15-20 prosent i året, mens investeringene på norsk sokkel har gått ned med 15 prosent de to siste årene.
VG170214 Investeringene uteblir, lønnsomheten faller og mange arbeidsplasser er borte eller truet av nedleggelse.
AA170214 Riktignok skjer mange av disse investeringene , som til nå dreier seg i stor grad om offshore vind, på britisk sokkel, men det er viktig å huske at vi på tross av brexit fortsatt deler atmosfære med vår nabo på andre siden av Nordsjøen.
AA170214 Det er ikke slik at alle investeringene forsvinner til utlandet, og NTNU er en av utdanningsinstitusjonene som nyter godt av det.
VG170213 Tidligere president Bill Clinton innførte avtalen som har som mål å redusere tariffene mellom USA, Canada og Mexico, øke investeringene på tvers av landegrensene, samt styrke beskyttelsen for og håndhevelsen av opphavsrettigheter.
VG170212 Nå forfaller de store investeringene .
BT170211 JOBBFREMTID : - La oppdrettsselskapene fortsette investeringene .
SA170210 Disse investeringene vil fortsette de neste tre-fire årene for å nå målsettingen om å gjøre landet klart for 2022, sier han ifølge The Guardian.
AP170210 Disse investeringene vil fortsette de neste tre-fire årene for å nå målsettingen om å gjøre landet klart for 2022, sier han ifølge The Guardian.
DN170209 - Den siste dealen vi gjorde som er offentliggjort, som rådgiver for Petter Stordalen og Nordic Choice i investeringene på Kastrup, hadde alle ingredienser.
DN170209 Yara gjennomførte allerede i 2016 rundt 70 millioner dollar av investeringene .
DN170209 Holsether sier at han vurderer det som en god investering, i motsetning til enkelte analytikere, som er litt skeptiske til størrelsen på investeringene .
DN170209 Holsether fremholder imidlertid investeringene , som altså skal resultere i rimeligere og mer effektiv drift, er særlig nødvendige fordi Yara forventer at det globale ureamarkedet vil fortsette å rammes av overskuddstilbud de neste to til tre årene.
DN170209 Som årsgjennomsnitt økte investeringene i industri- og bergverk med 4,7 prosent i 2016.
DN170209 Også investeringene i offentlig forvaltning var klart høyere i 2016 enn i 2015.
DN170209 Investeringsdirektør Ray Dalio hos Bridgewater Associates står som ansvarlig for investeringene hos verdens største hedgefond.
DN170208 Få uker etter ble Trøim ansatt som skipsreder John Fredriksens nærmeste medarbeider i Seatankers, som fulgte opp investeringene i Fredriksen-gruppen.
AP170208https://www.aftenposten.no/osloby/I-1999-ville-Hoyre-fjerne-gateparkeringsplassene-i-Oslo-sentrum_-na-frykter-de-butikkdod-614383b.html Solberg uttrykte også bekymring for investeringene som er gjort i ladeinfrastruktur for elbiler, som ikke lenger vil kunne brukes.
AP170208 Solberg uttrykte også bekymring for investeringene som er gjort i ladeinfrastruktur for elbiler, som ikke lenger vil kunne brukes.
VG170207 Hvordan sykehus finansierer investeringene sine, varierer ifølge professoren fra land til land.
VG170207 - Vi kunne sett for oss en modell hvor de største investeringene var et statlig ansvar.
SA170207 Når selveste Trond Mohn, TILs mangeårige redningsmann, gir Tromsø Idrettslag penger betyr det litt ekstra hva disse går til, og hvordan investeringene gjør det.
DN170207 Statoil vil firedoble fornybar-andelen av investeringene innen 2030.
DN170207 - Hittil har mange prosjekter vært basert på faste priser og låste priser på investeringene .
DN170207 Statoil vil øke investeringene innen fornybarsektoren.
DN170207 I 2030 skal mellom 15 og 20 prosent av investeringene gå til investeringer i fornybare energikilder ¶
DN170207 Av positive faktorer fra Statoil tirsdag trekker Yggeseth frem at selskapet guider ganske sterk produksjonsvekst fremover, samt at investeringene i 2016 ble lavere enn det Statoil tidligere har indikert.
BT170207 Når selveste Trond Mohn, TILs mangeårige redningsmann, gir Tromsø Idrettslag penger betyr det litt ekstra hva disse går til, og hvordan investeringene gjør det.
AP170207 Når selveste Trond Mohn, TILs mangeårige redningsmann, gir Tromsø Idrettslag penger betyr det litt ekstra hva disse går til, og hvordan investeringene gjør det.
DN170205 DNB har redusert investeringene i oljesand etter at finanskonsernet solgte aksjene sine i Chevron.
AA170205 DNB har redusert investeringene i oljesand etter at finanskonsernet solgte aksjene sine i Chevron.
DN170204 Det har vært vanlig for amerikanske presidenter å selge seg ut av potensielle interessekonflikter og plassere alle sine businessinteresser hos forvaltere med beskjed om at de ikke skal vite noe om investeringene .
BT170204 Summene blekner likevel totalt mot investeringene i Oslo.
BT170204 Summene blekner likevel totalt mot investeringene i Oslo.
DB170202 Og når selskapene vet nøyaktig hva kundenes behov her, kan de bedre tilpasse investeringene sine, påpeker Guro Grøtterud.
DB170201 Å framskaffe investeringene er også avgjørende for å bekjempe flyktningkrisen.
DN170131 Investeringene vil være på vel 25 milliarder norske kroner for å kunne ta imot den økte trafikken.
DB170126 - Bransjen har økt investeringene i fibernett med 600 millioner kroner, mens investeringene innen 4G er økt med 2,6 mrd.
DB170126 - Bransjen har økt investeringene i fibernett med 600 millioner kroner, mens investeringene innen 4G er økt med 2,6 mrd.
AP170126 Da har vi politikere et ansvar for å gjøre de investeringene på en mest mulig ansvarlig måte for samfunnsutviklingen i Oslo og Akershus.
DN170122 Flere av de største investeringene i slike selskaper kommer fra statlige aktører, en trend som har forsterket seg de siste årene.
SA170121 Høyre var motstander av å bygge nye Vikevåg skole, og ønsket heller en mindre utbygging av Rennesøy skole, ellers har kommunestyret oftest stått samlet bak de investeringene som er gjort.
DN170119 Til tross for at Donald Trump har signalisert opptrapping på kull, tror han det er i ferd med å løsne for flere av investeringene .
DN170119 Kinas rikeste entreprenør ønsker å øke de internasjonale investeringene til inntil ti milliarder dollar i året.
BT170118 Arild Eidsvåg mener han ikke ble godt nok informert om risikoen ved investeringene som ble gjort med hans penger i Nordic Securities.
SA170117 Flere av disse investeringene forutsettes finansiert uten nye låneopptak.
DN170112 Deretter vil investeringene øke og nå nærmere 140 milliarder kroner i 2021.
DN170111 « En langvarig periode med usikkerhet kan forlenge den langsomme veksten i investeringene som holder tilbake lav-, middels- og høyinntektsland », heter det i rapporten.
DB170111 Signeringen av den tidligere Bolton-stopperen i januar 2012 er langt fra den mest glamorøse i Chelseas nyere historie, men det var definitivt en av de bedre investeringene til Chelsea-eier Roman Abramovitsj.
AP170111 - Det er alltid gode formål som står på listen og det er betydelig interesse for å øremerke investeringene på måter som ikke nødvendigvis er det beste med hensyn til avkastningen, sier han.
AP170110 I Mexico er investeringene dårligere etter usikkerheten med naboen i nord og vil ende på 1,7 - en liten nedtur fra i fjor.
AP170110 I Mexico er investeringene dårligere etter usikkerheten med naboen i nord og vil ende på 1,7 - en liten nedtur fra i fjor.
SA170108 - Operatørene er fortsatt forsiktige med pengebruken, men vi ser at investeringene sitter løsere etter hvert som oljeprisen stiger, sier Jason McFarland, som leder Houstons internasjonale forening for oljeboringsentreprenører.
DN170106 Ifølge Upstream, har derfor myndighetene lagt en strategi for å kutte investeringene i leting og utvikling på de modne feltene i øst, til fordel for å satse mer på nye områder i vest.
DB170106 I olje- og gassektoren tar Staten Norge betydelig risiko ved investeringene .
BT170106 Dermed kan utbyggere raskere få realisert sine prosjekter, få avkastning på investeringene og tilby billigere boliger.
BT170106 Dermed kan utbyggere raskere få realisert sine prosjekter, få avkastning på investeringene og tilby billigere boliger.
SA170105 Hvorfor kommer ikke investeringene ?
SA170105 Dykker vi ned i tallene, ser vi imidlertid at det er i kraftnettet de store investeringene kommer, mens satsingen på fornybar kraftproduksjon flater ut.
DB170105 ( Dagbladet ) : - Det er for mange sektorer som ikke raskt nok har tatt innover seg miljøansvaret, og dermed har de heller ikke gjort de nødvendige investeringene for at vi går i riktig retning, sier leder for Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, til Dagbladet.
AP170105 Resultatet ble et gigafond på over 100 milliarder dollar, SoftBank Vision, der saudiene står for nesten halvparten av investeringene .
DB170104 - Statoil er i en spesiell situasjon på grunn av Johan Sverdrup, og har fleksibilitet til ytterligere kutt i investeringene de nærmeste årene og likevel levere vekst frem til 2020, sier Omdal til Finansavisen.
DN170103 Stemningen stiger på Sørvestlandet, bortsett fra på ett område : Bedriftene holder igjen på investeringene .
DN170103 Ingen forutså boligprishoppet ¶ INVESTERINGENE HENGER ETTER.
DN170103 Investeringene henger etter Stemningen stiger på Sørvestlandet, bortsett fra på ett område : Bedriftene holder igjen på investeringene . mer ¶
DN170103 mer ¶ Investeringene henger etter Stemningen stiger på Sørvestlandet, bortsett fra på ett område : Bedriftene holder igjen på investeringene. mer ¶
DA170103 Planen er å bruke mellom tre og fire millioner på investeringene .
DN170102 Stemningen stiger på Sørvestlandet, bortsett fra på ett område : Bedriftene holder igjen på investeringene .
DN170102 Foto : Elin Høyland ¶ | Investeringene henger etter ¶
DN170102 Stemningen stiger på Sørvestlandet, bortsett fra på ett område : Bedriftene holder igjen på investeringene .
DN170102 Foto : Brendan McDermid/Reuters/NTB Scanpix ¶ | Investeringene henger etter ¶
DB170102 Dersom disse investeringene først gjennomføres, vil de måtte nedbetales.
SA170101 Investeringene er gått ned både i « oljå » og andre bransjer.
FV161221 Og han sier at det er en av de beste investeringene han selv har gjort.
DA160913 To av tre vestlandsbedrifter yngre enn tre år ville økt investeringene som følge av eventuelt redusert skatt.
DA160913 Bedriftene melder om god kredittilgang, men likevel uteblir investeringene . 6 av 10 ( 58% ) bedriftsledere sier at dersom skattenivået reduseres vil de benytte midlene til å investere mer.
DA160719 I statusrapporten for Bypakke Nord-Jæren som ble presentert i siste bystyremøte for sommeren står det å lese på side 4, Rådmannens vurdering, 5 avsnitt, « En god måloppnåelse forutsetter videre at kommuneplanene følger opp med en arealpolitikk som bygger opp om de investeringene som blir gjort gjennom Bypakke Nord-Jæren.
DA160719 Investeringene på 28 milliarder kroner er i praksis verdiløs og vil sende Stavanger inn i en økonomisk marerittlignende tilstand om få år dersom man ikke praktiserer et rigid jordvern sammen med en høy, tett og effektiv transformasjon og utbygging langs og i influensområdet til eksisterende og nye kollektivløsni
AP160707https://www.aftenposten.no/digital/Det-tregeste-bredbandet-koster-mest-8325b.html - Telecom Revy og Joramos påstand om investeringene er feil.
AP160707https://www.aftenposten.no/digital/Det-tregeste-bredbandet-koster-mest-8325b.html - Kobberbasert bredbånd koster minst å bygge og vedlikeholde, og investeringene i høyhastighets kobber ( VDSL ) er bare 20 prosent av fiberinvesteringene som i snitt pr. nye kunde var over 27.000 i fjor.
AP160604https://www.aftenposten.no/okonomi/Mens-andre-Statoil-avdelinger-har-kuttet_-har-hun-nesten-doblet-staben-198961b.html Statoils andel av investeringene er på 5,5 milliarder kroner.
SA160602 Av denne grunn vil vi øke investeringene i utviklingen av e-mobilitet og digitalisering, sa Matthias Müller, styreformann i Volkswagen, i november i fjor.
FV160602 Av denne grunn vil vi øke investeringene i utviklingen av e-mobilitet og digitalisering, sa Matthias Müller, styreformann i Volkswagen, i november i fjor.
BT160602 Av denne grunn vil vi øke investeringene i utviklingen av e-mobilitet og digitalisering, sa Matthias Müller, styreformann i Volkswagen, i november i fjor.
AP160602https://www.aftenposten.no/bil/VW-vil-selge-n-million-ladbare-biler-i-aret-8509b.html Av denne grunn vil vi øke investeringene i utviklingen av e-mobilitet og digitalisering, sa Matthias Müller, styreformann i Volkswagen, i november i fjor.
AP160514https://www.aftenposten.no/verden/Brasil-Presidenten-for-riksrett---korrupsjon-og-okonomien-fritt-fall-69756b.html Mange av de store investeringene , særlig i infrastruktur kommer mer bydeler for de rike til gode enn folk flest.
AP160514 Mange av de store investeringene , særlig i infrastruktur kommer mer bydeler for de rike til gode enn folk flest.
SA160404 Til tross for de store investeringene som hvert år gjøres av europeisk bilindustri, tror ikke PA Consulting Group dette vil forhindre at mange vil gå på store bøter.
BT160404 Til tross for de store investeringene som hvert år gjøres av europeisk bilindustri, tror ikke PA Consulting Group dette vil forhindre at mange vil gå på store bøter.
AP160403 Han påpeker at vanlige bankkunder og småsparere har fått tilbake pengene sine fra bankene, mens ny lovgivning gjorde at utenlandske kreditorer - som Wintris - måtte stille bakerst i køen og må regne med å tape mye av investeringene sine.
AP160403 Bankinvestorene må påregne store tap, og kan regne med å få tilbake mellom 15 og 25 prosent av investeringene .
AP160218 Det har den vist seg å være, og Egede-Nissen legger ikke skjul på at el-lastesykkelen er en av de beste investeringene han har gjort.
DN160215https://www.dn.no/nyheter/energi/2016/02/15/1043/Shell/shell-og-bg-blir-ett-selskap Lund om oljenedturen - og investeringene som ga milliardsmell ( DN+ ) ¶
FV160210 De har fått et mandat som handler om å få mest mulig avkastning på investeringene .
FV160210 - Disse investeringene bør etikkrådet til Oljefondet se på så fort som mulig.
BT160210 De har fått et mandat som handler om å få mest mulig avkastning på investeringene .
BT160210 - Disse investeringene bør etikkrådet til Oljefondet se på så fort som mulig.
AP160130https://www.aftenposten.no/osloby/Christian-Ringnes-skal-bruke-160-millioner-pa-Grand-Hotel-10315b.html Summen er betydelig lavere enn investeringene i Folketeateret, den tidligere operaen.
AP160130https://www.aftenposten.no/osloby/Christian-Ringnes-skal-bruke-160-millioner-pa-Grand-Hotel-10315b.html I denne sammenheng utgjør investeringene i tradisjoner et betydelig katedralelement.