DA171214 Fordi her skal byer rundt om i landet over verden investere mye penger.
SA171030 Gode resultater og økt produksjon gjør at Aker BP planlegger å bli Norges ledende leteselskap og vil investere opp mot 8 milliarder kroner på norsk sokkel i år.
DN171030 Volkswagen er store nok til å kunne investere i en ny arkitektur for elbiler.
AA171030 Ifølge samme melding har Bjørnar Grøntvedt hele veien har hatt stor tro på å satse på og investere i selskapets to fabrikker.
DA171029 - Vi mener at oljefondet ikke skal investere i ting som er etisk tvilsomt.
DA171029 - Det finnes selskaper som oljefondet ikke kan investere i, men som vi driver et forsvarsindustrielt samarbeid med.
DA171029 - Vi mener at oljefondet ikke skal investere i ting som er etisk tvilsomt.
DA171029 - Det finnes selskaper som oljefondet ikke kan investere i, men som vi driver et forsvarsindustrielt samarbeid med.
DN171028 Når eierne ikke kan investere overskuddet i vekst, tror Olsen flere familieeide oppdrettsselskaper i stedet betaler ut utbytte til eierne.
DN171028 Han tror laksefamilienes formuer øker fordi oppdretterne ikke kan investere overskuddet i næringen.
DN171028 Når eierne ikke kan investere overskuddet i vekst, tror Olsen flere familieeide oppdrettsselskaper i stedet betaler ut utbytte til eierne.
DN171028 Han tror laksefamilienes formuer øker fordi oppdretterne ikke kan investere overskuddet i næringen.
DB171028 Har du penger til å investere i kraftkontrakter, er du inne i markedet, hvor varer kjøpes og selges på børsen.
DA171028 - De kan egentlig ingenting om sektorene, men har brukt overskuddet fra hotellvirksomheten til å investere i hele bredden av velferdstjenester.
VG171027 - Jeg ønsket å bli gründer før jeg kom inn i politikken, så da denne app-ideen dukket opp valgte jeg å investere litt penger i det.
VG171027 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) skriver i en e-post til VG at han mener det er fornuftig av Norge å investere i legemiddelindustrien.
VG171027 FORNUFTIG Å INVESTERE : Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener han må kunne kritisere enkelte firmaer for å være grådige til tross for at Norge investerer i firmaene.
DN171027 - Både jeg og mine søsken har vært heldige å ha fått hjelp av foreldrene våre å investere i noen utleieleiligheter.
DN171027 Han hadde ikke ressursene som krevdes for å satse og investere videre.
DA171027 Helseminister Bent Høie ( H ) mener det er viktig å investere i legemiddelindustrien.
DA171027 - Jeg synes det er fornuftig av Norge å investere i legemiddelindustrien.
DA171027 Helseminister Bent Høie ( H ) mener det er viktig å investere i legemiddelindustrien.
DA171027 - Jeg synes det er fornuftig av Norge å investere i legemiddelindustrien.
SA171026 Norwegian har tidligere søkt om driftstillatelse i Argentina, og har planlagt å investere 37 milliarder de neste årene på satsing i landet.
SA171026 - Vi må investere i pasningskvalitet, og vi må flytte puck.
DN171026 - En av de viktigste temperaturmålerne i økonomien er hvorvidt små og mellomstore bedrifter våger å satse, låne penger, investere og ansette flere folk.
AP171026 Viljen til å investere mye i dette feltet, er begrenset inntil trusselen fra IS er blitt fjernet.
AP171026 Viljen til å investere mye i dette feltet er begrenset inntil trusselen fra IS er blitt fjernet.
AP171026 At Finansdepartementet gir fondet lov til å investere i aksjer som ikke er børsnotert.
AP171026 Å investere i barna er det beste vi som samfunn kan gjøre.
AP171026 Kostymer : Alle har ikke økonomisk mulighet for å investere i dyre utkledningsklær.
DN171025 Vi må få folk til å investere i dette.
DA171025 Saksøker jobber i oljebransjen og hadde i 2014 oppsparte midler i størrelsesorden fire til fem millioner kroner som han var villig til å investere , forutsatt at plasseringen var « sikker », noe 54-åringen var kjent med.
BT171025 Ble forespeilet gevinst på 12 prosent ved å investere i tysk eiendom.
AP171025 Ved å kombinere våre to selskapers komplementære ekspertise og Storebrands finansielle soliditet, vil vi ha større mulighet til å investere i fremtiden og drive innovasjon.
AP171025 Vi vil føre en liberaliseringspolitikk som gjør det enklere å drive handel og investere , og vi vil implementere prinsippet for nasjonal behandling før etablering - noe som vil forbedre adgangen til markedet betraktelig, åpne servicesektoren enda mer og beskytte utenlandske investorers rettigheter og interesser.
SA171024 Både ved å utvikle løsninger som reduserer utslipp fra den oljen og gassen som verden fremdeles vil være avhengig av, og ved å utvikle og investere i fornybare energikilder.
DN171024 Vi må få folk til å investere i dette.
DN171024 Dette er akkurat det selskapet har kommunisert at de ønsker å oppnå og vil også øke kapasiteten til å investere på norsk sokkel, sier Kristiansen.
VG171023 På spørsmål om han vil sitte i flere styrer eller investere enda mer penger, sier Sundby « at han så langt ikke har sett for seg så mye ».
BT171022 Og fremdeles er det altfor mange pengesterke personer og bedrifter i denne byen som putter sine formuer i stein død eiendom istedenfor å investere i sprell levende kultur.
BT171022 Samtidig finnes det i prinsippet ikke noe tak for hvor mye vi kan investere i behandling, og utviklingen av medisinsk kunnskap og teknologi går raskt.
DA171021 - Jeg mener skattebelastningen spiller inn på bedriftens evne både til å investere i ny teknologi, beholde folk og ansette flere.
SA171020 - Jeg tror turneringen i Saudi-Arabia kan bli organisert på en veldig god måte, siden de har mulighet til å investere i produksjonen og TV.sendingen og alle andre ting som gjør sjakk interessant.
AP171020 Lønnsomt å investere i utdanning og kompetanse ¶
AP171020 - Vårt arbeid viser at det er lønnsomt å investere i folks utdanning og kompetanse.
AP171020 - Jeg tror turneringen i Saudi-Arabia kan bli organisert på en veldig god måte, siden de har mulighet til å investere i produksjonen og TV.sendingen og alle andre ting som gjør sjakk interessant.
DN171019 Slik sett hadde det vært bedre å investere i oljekontrakter enn Statoil-aksjen.
DN171019 Man kunne altså fått 15 prosent avkastning ved å kjøpe et indeksnært fond, og risikoen hadde vært betydelig lavere enn å investere i Statoil-aksjen.
DN171019 Nå har bryggeriet bestemt seg for å investere 8 - 10 millioner kroner i nye gjæringstanker for å øke produksjonskapasiteten.
SA171018 Bystyret gir mandag klarsignal for at Stavanger kommune skal kunne investere 5 - 10 prosent av sin forvaltningskapital i grønne verdipapirer.
DN171018 Ventureselskapet Blockchain Capital henter 1,2 milliarder kroner til to fond som skal investere i selskaper som fokuserer på blockchainteknologi.
DN171018 Nå vil selskapet hente 150 millioner dollar, rundt 1,2 milliarder kroner, til to av sine fond for å investere i selskaper og fremadstormende kryptovalutaer.
DN171018 Stordalen sier han vil investere to millioner kroner i hvert av selskapene.
DN171018 Investoren og hotelleieren skulle onsdag bestemme seg for hvilket gründerselskap han skulle investere i etter en storstilt jakt på gode ideer.
DB171018 De har investert mye i erobringen av Raqqa og vil trolig også investere mye i utviklingen i området.
DB171018 Analytiker tror dette kan være et riktig tidspunkt å investere i oljeaksjen.
AP171018 Regjeringen må skjønne at å investere i folkehøyskolene er å investere i de fremtidige lederne av det norske samfunnet.
AP171018 Regjeringen må skjønne at å investere i folkehøyskolene er å investere i de fremtidige lederne av det norske samfunnet.
DN171017 Ifølge Wall Street Journal skal Apple investere en milliard dollar til innkjøp av serier og originalt innhold det neste året.
DB171017 - Vi skal være villige til å investere mye i gode forhold i fengslene slik at de innsatte er rustet til å vende tilbake til et liv uten kriminalitet.
DN171016 s økonomiske situasjon og erfaring er blant annet blitt løst ved å påstå at en 18-åring har 18 års erfaring med bankinnskudd, og at en 46-åring har 50 års erfaring med bankinnskudd, ifølge Finanstilsynet, som konkluderer med at flere av investorene ikke har evne til å tåle risikoen som ligger i å investere i Tri Pluss.
DN171016 - Oljeselskapene kan bli forsiktige med å investere og gå inn i regionen, mener hun.
AP171016 Under Aftenpostens teknologikonferanse A-Tech mandag morgen, sa han at Norge bør investere i fornybare energikilder.
AP171016 Under Aftenpostens teknologikonferanse A-Tech mandag morgen sa han at Norge bør investere i fornybare energikilder.
DB171015 Og nylig kom det mer : Saudi-Arabia har planer om å investere milliarder av kroner i en 334 kvadratkilometer stor fornøyelsespark som skal bygges i Jeddah med opstart i 2019.
AP171015 Vi vil investere 100 milliarder i fornybar energi de neste årene og med det bli en stor aktør også her.
DA171014 I fjorårets vintersesong hadde de mer enn 250.000 dagsbesøkende gjester i anlegget, noe som har gjort at de i år har kunnet investere mer enn 26 millioner kroner i bedre snøkanonanlegg.
AP171014 Vi kan få store problemer hvis ikke vi håndterer utfordringene blant ungdom her, og velger å investere i dem som ressurser.
AP171014 Opptrappingsplanen for psykisk helse gikk over ti år, og det var enighet om å investere 6, 4 milliarder i denne perioden.
AP171014 Erfaringene fra Finland og Island bekrefter at det lønner seg å investere i kunst.
AP171014 Det skal bli interessant å se om den nye regjeringen vil gripe sjansen og investere ytterligere for å gjøre det mulig for utøvere, skapere og formidlere av kunst å klatre til topps, på samme som vi har sett i idrettens verden.
DB171013 Av landmaktutredningen går det fram at regjeringen vil investere 54 milliarder kroner i nytt materiell og 6 milliarder kroner i infrastruktur.
AP171013 Av landmaktutredningen går det fram at regjeringen vil investere 54 milliarder kroner i nytt materiell og 6 milliarder kroner i infrastruktur.
VG171012 - Dersom flere og flere skal lade elbilene når forbruket er størst, må vi investere enorme beløp i kraftnettet.
DN171012 Hvis målet er å få flere til å investere penger på børs, så motvirkes det av dette forslaget, sier Lothe.
DN171012 Vi senker skattesatsene for personer og bedrifter og vil gjøre det mer lønnsomt å investere i Norge, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
DB171012 Reiselivet må få tid til å bygge seg opp og investere i nye opplevelser, og legge til rette for den veksten vi skal ha i norsk reiseliv fremover.
DB171012 ( Finansavisen : ) - Vi venter at det vil være lønnsomt å investere i vindkraft fra 2030 uten subsidier, og at vindkraftutbyggingen vil sette et tak på nordiske kraftpriser, sier Marius Holm Rennesund, partner i Thema Consulting Group til Finansavisen.
DB171012 Vi vil investere i et nasjonalt beredskapssenter for at politiet skal kunne reagere raskere og mer effektivt når noe skjer.
DB171012 Så skal vi bruke mye penger på helse og omsorg, blant annet investere i sykehusbygg.
DA171012 Argumentet er at det vil gjøre det mer lønnsomt for næringslivet å investere i nye arbeidsplasser.
AA171012 Reiselivet må få tid til å bygge seg opp og investere i nye opplevelser, og legge til rette for den veksten vi skal ha i norsk reiseliv fremover.
VG171011 Etter skatteforliket i 2016 skrev Marthinsen i en pressemelding at AP la frem forslaget om 80 prosent verdifastsettelse på aksjer « for at det skulle bli like lønnsomt skattemessig å investere i en maskinpark som i en leilighet nummer tre eller fire.
SA171011 Wahl tror andre land vil følge etter, men mener den virkelig store forskjellen vil skje når FIFA og de regionale og nasjonale forbundene « begynner å investere hundrevis av millioner kroner i kvinnefotballen for å forløse det potensialet som helt klart er der ».
DN171011 Teknologidirektør Jeff Zhang sa under åpningen at Alibaba de neste tre årene skal investere 15 milliarder dollar ( 120 milliarder kroner ) i et globalt forskningsprogram.
DB171011 Andre narkotikakonger så også verdien i å investere i lovlige bedrifter.
DB171011 Pengene skal gå til å « bedre brukeropplevelsen ved å standardisere deler av våre alternative reiseboliger - som sengetøysvask, rengjøring og smarte funksjoner - og å investere mer i det lokale luksusboligmarkedet og utenlandske markeder », ifølge adm. direktør Luo Jun.
DA171011 Etter skatteforliket i 2016 skrev daværende finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen i en pressemelding at Ap kjempet gjennom redusert verdifastsettelse « for at det skulle bli like lønnsomt skattemessig å investere i en maskinpark som i en leilighet nummer tre eller fire.
BT171011 Wahl tror andre land vil følge etter, men mener den virkelig store forskjellen vil skje når FIFA og de regionale og nasjonale forbundene « begynner å investere hundrevis av millioner kroner i kvinnefotballen for å forløse det potensialet som helt klart er der ».
AP171011 Wahl tror andre land vil følge etter, men mener den virkelig store forskjellen vil skje når FIFA og de regionale og nasjonale forbundene « begynner å investere hundrevis av millioner kroner i kvinnefotballen for å forløse det potensialet som helt klart er der ».
AA171011 | Kommunen skal investere , ikke spare ¶
AA171011 Jobben deres er å investere , ikke å spare.
AA171011 I 2017 kommer kommunen til å investere 740 millioner mindre enn planlagt i bygg og anlegg, skriver Adresseavisen i dag.
NL171010 Vi må investere i jentene.
DN171010 Statoil planlegger å investere 100 milliarder kroner i fornybar energi til 2030.
DB171010 Med løfter om vanvittig avkastning lokket WGI over 200 000 nordmenn til å investere penger i nettgambling og virtuelle børsspill på starten av 2000-tallet.
AP171010 UNESCOs statistikk-sjef Montoya mener det nå er helt nødvendig å investere mer i kvalitet på utdannelse.
AP171010 Tenk på alle de pengene vi kunne ha brukt på å investere i noe grønt, skriver László Tolnai ( 16 ).
SA171009 Det er lurt å investere i ordentlige dekk slik at du ferdes trygt for din egen del og alle andre som er rundt deg i trafikken.
FV171009 Det er lurt å investere i ordentlige dekk slik at du ferdes trygt for din egen del og alle andre som er rundt deg i trafikken.
DN171009 Det er blitt enklere for utenlandske investorer å investere i kinesiske aksjer takket være « Stock Connect », hvor det kan handles via Hong Kong.
DB171009 Nå skal Universitetsmuseet investere flere millioner kroner i ny sikkerhet.
BT171009 Det er lurt å investere i ordentlige dekk slik at du ferdes trygt for din egen del og alle andre som er rundt deg i trafikken.
AP171009 Vår ambisjon er å investere i størrelsesorden 100 milliarder kroner i ny fornybar energi frem mot 2030.
AP171009 Vi vil vokse betydelig innenfor fornybar energi med en ambisjon om å investere rundt 100 milliarder de neste årene.
AP171009 Vi bruker teknologi fra andre bransjer, og vi bidrar med å investere og utvikle teknologier videre til glede både for oss og andre industriklynger.
AP171009 Det er lurt å investere i ordentlige dekk slik at du ferdes trygt for din egen del og alle andre som er rundt deg i trafikken.
AA171009 Det er lurt å investere i ordentlige dekk slik at du ferdes trygt for din egen del og alle andre som er rundt deg i trafikken.
DB171008 Testen viser hvilken du bør investere i før du skal bytte dekk på bilen din.
AP171007 Grenier selv har i motsetning valgt å investere i kreativ og grønn teknologi.
AP171007 Der vil han blant annet snakke om løsningspotensialet som ligger i å kombinere kreative krefter med vilje til å investere i ny og smart teknologi.
AP171007 Den britiske tennisstjernen har brukt deler av sin enorme formue til å investere gjennom crowdfunding-plattformen Seedrs.
AP171007 - Utvalget av investorer er blitt mer mangfoldig, noe som også gir en rikere underskog av selskaper å investere i, sier Woxen.
VG171006 OL-kongen fra 1994 sier at selskapet han skal lede, skal fokusere særlig på å investere i selskaper som har en miljøvennlig og sosial profil.
DA171006 SAS ønsker å ha muligheten til å be om en emisjon for å investere i nye fly.
DA171006 Grunnen til at SAS er interessert i emisjonen er at selskapet ønsker å investere i nye fly til kort- og mellomdistanserutene.
AA171006 SAS ønsker å ha muligheten til å be om en emisjon for å investere i nye fly.
AA171006 Grunnen til at SAS er interessert i emisjonen er at selskapet ønsker å investere i nye fly til kort- og mellomdistanserutene. ( ©NTB ) ¶
AP171005 Begge er gode låter i kjent a-ha-stil, og blir en fin gave til fansen som en ekstra grunn til å investere i platen.
VG171004 ærekrenkende rykter om Wiik til WR-aksjonærer og styremedlemmer, inkludert styremedlem Jim Cardwell, aksjonær Jonny Martinsen og andre personer som man da ikke hadde kunnskap om hvem var, med påstander om at Wiik tilbød sine investorer seksuelle tjenester fra prostituerte for å overtale dem til å investere i WR ».
DN171004 Ved å investere i et sol i Brasil styrker vi posisjonen vi allerede har i landet gjennom produksjon fra oljefeltet Peregrino og i lisensene BM-S-8 og BM-C-33, som blant annet inkluderende ennå ikke utviklede Carcará- og Pão de Açúcar-funnene.
DB171004 Vi kan få små justeringer, noe som kan gi et vindu for oss å investere , men jeg tror ikke på et voldsomt børsfall, sier han.
DB171004 Men årsaken til at vi har så mye kontanter skyldes i større grad at vi ikke har funnet selskaper vi har lyst til å investere i, forklarer Holta til Finansavisen.
DB171003 Det betyr at ingen nye fastleger, som må investere i utstyr og kontor, kan starte med en null-pasient liste.
DN171002 - Vi ser at Supercharger-nettverket er blant mange grunner til at kundene velger oss, og Tesla fortsetter å investere i å gjøre det enda bedre.
DN171002 - Vi har vist stor villighet til å forbedre våre betingelser, blant annet ved å forplikte oss til å investere ny egenkapital.
DN171002 Det betyr at Femstø kun vil investere i brede aksjefond, sa Støre til DN i valgkampen.
DN171002 Ifølge Reuters skal Facebook også investere i programvare som kan ta ned annonser med brudd på Facebooks retningslinjer automatisk.
DN171002 Avisinvestor Odd Reidar Øie ( 61 ) har bygget seg opp en formue ved å investere i små lokalaviser.
DB171002 - Vår egen evne til å investere blir jo veldig, veldig liten.
AP171002 Samtidig forteller han ifølge AP at broren var en multimillionær som tjente store penger på å investere i eiendom.
DN171001 Det er en viktig årsak til at vi kan investere som vi gjør foran vinteren, sier Bengston.
DN171001 Det er en viktig årsak til at vi kan investere som vi gjør foran vinteren, sier Bengston.
DN171001 Da blir man nødt til å investere i snøproduksjon og teknologiutviklingen har nå kommet så langt at man til og med kan produsere snø i varmegrader, sier hun.
DN170929 Nå skal familien investere flere hundre millioner i aksjemarkedet og i nye små og mellomstore selskaper.
DA170929 Arbeiderpartiets gruppeleder i Akershus, Tonje Brenna, sier en prisøkning ikke er ønsket, men nødvendig, fordi man trenger penger til å investere i infrastruktur og et bedre tilbud.
DN170928 - Jeg tror ikke landene har råd til å investere i hydrogen, sier BMWs toppsjef Harald Krüger.
DN170928 NEL er fortsatt et lite børsnotert selskap på Oslo Børs med en markedsverdi og lønnsomhet som gjør at de fleste institusjonelle investorer ikke har hatt nok datapunkt til å ha mandat til å investere i aksjen.
AP170928 Argumentasjonen er klar, og en hel generasjon politikere er vokst opp med den : Vi kan bruke mer av fondet fordi vi bruker pengene til å investere i prosjekter som gir ny avkastning.
AP170928 Hva får folk til å investere tid og krefter bare for å fange tiden i en slurk ?
VG170927 Mens Barack Obama var president var Donald Trump kritisk til at USA skulle investere enda flere ressurser i en krig landet har vært en del av i 16 år, og som man ikke ser en slutt på.
VG170927 I tillegg har svenskene gjort det mer lønnsomt for næringslivet å ansette folk og investere i nytt utstyr.
NL170927 Samtidig må kommunen investere i nye bygg, fasiliteter, infrastruktur og institusjoner, i takt med behov og forventninger fra en voksende befolkning.
DN170927 For å friste norske og utenlandske investorer til å investere i selskapet, gir Nel samtidig en oppdatering om hvordan det går i selskapet : ¶
DN170927 Andresen ( til høyre ) gjør seg klar for å ta imot filantroper fra hele Europa til Oslo, og skal investere mer i velferd.
DN170927 Nå er han ifølge byrået tilbake, og med seg har han planer om å investere stort i kryptovalutaen bitcoin.
DN170927 Novogratz skal starte et nytt hedgefond med 500 millioner dollar for å investere i blant annet kryptovaluta, ifølge en kilde Bloomberg har snakket med.
DN170927 Likevel har han planer om å investere flere hundre millioner dollar i kryptovalutaen.
AP170927 De neste fire årene tar det sikte på å investere ca. 5 milliarder kroner.
AP170927 Men igjen - fotball er business og de vil investere i en ung spiller.
DN170926 - Landene må gjennomføre produktivitetsforberedende reformer, investere i høyst nødvendig infrastruktur og opprettholde en forsvarlig makroøkonomisk styring for å sørge for at det langsiktige vekstpotensialet kan nås, sa Sawada.
DB170926 Foreløpig er det usikkert hvor mye Narvik må investere i det vakre anlegget sitt, men VM-komiteen der har sikret en regional finansering til utbygging uansett om de når fram med en eventuell VM-søknaden.
AP170924 Volkswagen skal investere 470 milliarder norske kroner de nærmeste årene i fasiliteter knyttet til elbilproduksjonen.
DN170923 Statistikken fra Oslo Børs viser at det er to typer investorer som foretrekker å investere i banker og forsikringsselskaper : Menn over 50 år og kvinner.
DB170923 Fondet har som mål å investere i norske oppstartsbedrifter med internasjonale ambisjoner, og ved siden av Chris Rynning ledes fondet av Zhao Chen Liu, som har bred erfaring fra blant annet Chinaequity Group, et av Kinas største PE-fond.
AP170923 - Men det gjør vi fordi vi trenger penger til å investere i infrastruktur og få et bedre tilbud til folk.
DN170921 Son var blant de første til å investere i internettselskaper på midten av 1990-tallet.
DN170921 Nå har han nesten 100 milliarder dollar klar for å investere i ny selskaper som vil definere de neste 50 årene.
DN170921 I år har han fått med seg pengesterke investorer fra blant annet Saudi-Arabia for å investere i nye teknologiselskaper.
AP170920 - Det er på høy tid at regjeringer kommer sammen og erkjenner at de vil investere i teknologi som kommer til nytte for folk.
AP170920 - Det er på høy tid at regjeringer kommer sammen og erkjenner at de vil investere i teknologi som kommer til nytte for folk.
DB170919 I stedet fortsatte NBIM jobben med å investere i nye selskap.
DB170919 Omstillingen av norsk økonomi må fortsette og Norge må få flere bein å stå på, vi må investere for å kutte utslipp og samtidig skape bærekraftige verdier.
AP170919 - Hvis man slutter å investere i Myanmar nå, et av de fattigste landene i verden, hvem blir taperne da ?
DN170918 ¶ Ingrid Teigland Takay ( til venstre ) starter førstegangsfondet Hadean Ventures som skal investere i « life science » i Norge og Norden.
DB170918 Vi trenger ikke investere i fornybar energi for å være snille, men for økonomisk avkastning på sikt.
DB170917 De fikk resultater i retur og var villige til å investere mer.
DN170915 ¶ Vi må også investere mer i veier og jernbane slik at folk kommer seg på jobb og varene kommer frem til kundene, skriver artikkelforfatteren.
AP170915 Sykehus : Investere 3 milliarder kroner mer i sykehus i 2018.
SA170914 Men du må investere for å få avkastning.
FV170914 Men du må investere for å få avkastning.
DN170914 Morgan Chase & Co advarte ansatte og kunder mot å investere i den digitale valutaen bitcoin på en konferanse i regi av Barclays.
DN170914 De mener at umiddelbar kostnadsføring - altså at selskaper kan føre kostnader ved investeringer umiddelbart fremfor å avskrive dem over flere år - vil gi selskapene incentiver til å investere , noe som vil gi mer vekst enn et enkelt skattekutt.
DN170914 - Det er derfor noen folk velger å investere tungt i såkalte kryptovalutaer, sier han til CNBC, og sikter til populariteten til blant annet bitcoin.
AP170914 Men du må investere for å få avkastning.
DB170913 Fondet har fått nye retningslinjer fordi de har bestemt seg for å investere i tråd med Parisavtalen.
DB170913 Det betyr at vi ikke kan investere i selskaper som motarbeider lover og reguleringer som sikrer utslippskutt og som må på plass for å hindre en farlig temperaturøkning på to grader.
DB170913 - Skal oljefondet være en positiv drivkraft - eller skal vi bruke sparepengene våre til å investere i selskaper som jobber aktivt mot klimaet, spør Bakken Riise.
DN170912 Verus Petroleum er et av fem selskaper i HitecVisions portefølje av selskaper som de neste årene skal investere totalt 95 milliarder kroner.
DN170912 Vi skal investere flere hundre millioner kroner de neste årene, sier Messmer.
NL170911 I dag mener mange ivrige russiske kunder at dette er riktig tid for å investere i ultraluksus, som ikke går mye ned i verdi, selv i økonomisk ustabile perioder.
DN170911 Der uttaler grunnlegger Jeff Bezos at de planlegger å investere fem milliarder dollar i det nye anlegget.
DB170911 Helse og eldre : Ap vil investere 12 milliarder i offentlige sykehus og styrke fritt sykehusvalg.
DA170911 Venstre : Vil investere mer av oljefondet i fornybar energi.
DA170911 SV : Vil investere gradvis mer i fornybar infrastruktur i land i sør.
DA170911 MDG : Vil investere minst 5 prosent av oljefondet i infrastruktur for fornybar energi.
DA170911 KrF : Vil bruke fondet til å bygge grønn finansklynge som kan investere i fornybar energi, investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land.
DA170911 KrF : Vil bruke fondet til å bygge grønn finansklynge som kan investere i fornybar energi, investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land.
DA170911 Høyre : Vil « forvalte Statens pensjonsfond utland i et generasjonsperspektiv » og at « uttak må benyttes til å investere for fremtiden ».
VG170909 Vi vil investere i bedre biler og utstyr slik mer av jobben kan gjøres ute blant folk og ikke inne på kontor.
VG170909 Vi må også investere mer i veier og jernbane slik at folk kommer seg på jobb og varene kommer frem til kundene.
DB170909 Derfor må Oljefondet få lov til å investere i lønnsom, fornybar infrastruktur, som solenergianlegg og vindparker.
DB170909 Da må vi investere i det vi vil ha mer av, ikke det vi trenger å bli kvitt.
AA170909 Da kan flere få de kreftmedisinene de er avhengige av, da kan flere få behandling og hjelp, da kan vi sørge for at sykehusene kan investere i nytt utstyr, bedre bygg og moderne IKT-systemer.
NL170908 Rederiene tjener også godt for tiden og har sett seg råd til å investere i nye trålere.
NL170908 Skal det være slik i fremtiden må vi investere i det slik at sykehusene våre henger med når nye medisiner, ny teknologi og nye behandlingsformer kommer.
DB170908 Vil samtidig investere 50 milliarder euro til programmer for arbeidsløse franskmenn og klima- og miljøprosjekter.
DA170908 » Om kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) skriver Forskningsrådet : « Små forskningsbudsjetter, har vært et passivt forskningsdepartement, men viser nå vilje til å investere mer.
AA170908 | Macron ber europeere investere i Hellas ¶
AA170908 President Emmanuel Macron ber europeiske selskaper investere i Hellas for å minske grekernes stadig sterkere avhengighet av Kina og andre ikke-europeiske land.
AA170908 - Vi er glade for interessen vi har opplevd for å investere i konsernet.
VG170907 På spørsmål om hvorfor fondet har valgt å investere i norsk barnevern, svarer han : ¶
VG170907 Et oppkjøpsfond tjener penger på å investere i selskaper og maksimere profitt.
VG170907 - Vi beholder vår verdiskaping selv, dette legges til egenkapitalen, føres tilbake til driften og benyttes til å investere i bedre tiltak, økt kompetanse og gode arbeidsvilkår.
DN170907 ¶ Knut Øgreid ( til høyre ) og John Arild Ertvaag startet med å investere 250.000 kroner hver.
DB170907 La markedet investere i å lage slike tekniske løsninger som kan utvikles til internasjonale produkter.
AA170907 Operatør ConocoPhillips får klarsignal fra regjeringen til å investere 2,3 milliarder kroner i nye installasjoner på Ekofisk Sør.
AA170907 Ifølge departementet vil operatør ConocoPhillips investere anslagsvis 2,3 milliarder kroner i å installere en ny havbunnsramme med fire vanninjektorbrønner ved feltet.
VG170906 Det betyr at deler av Støres formue til tider kan ha vært plassert i selskaper som Oljefondet ikke har lov å investere i.
VG170906 Da skulle han kun investere i fond som følger oljefondets, eller lignende, retningslinjer.
VG170906 I 2013 sa de nei til å slippe inn flere investorer i sitt hovedfond, etter at pågangen på å få investere hos de svært dyktige finansfolkene i selskapet hadde vært enorm.
VG170906 Det betyr ikke at det er ulovlig, men å investere i et selskap som driver så aktiv aksjeplukking kan være problematisk.
VG170906 - Samlet vil dette selvfølgelig koste, men vi snakker om å investere i fremtiden - våre barn - og da vil det være lønnsomt.
DN170906 Mars, som blant annet produserer den populære Snickers-sjokoladen, har etablert et program under navnet « Bærekraftig på en generasjon », og selskapet sier det planlegger å investere rundt en milliard dollar i dette arbeidet.
DB170906 Vi er ærlige og sier at det vi trenger for å investere i vår felles velferd og ta alle ressursene i landet i bruk, det skal vi gå sammen om å betale, sier Støre til Dagbladet.
DB170906 Endringene går raskere og konsekvensen er nye krav til arbeidstakerne som krever oppdatert kompetanse og behov for å investere i ny kunnskap, forklarer Støre.
DB170906 Det innebærer at vi i hvert fall kommer til å investere opp mot 200 millioner kroner i Norge over de neste par-tre årene, sier Falbert til Finansavisen.
DA170906 Vi er ærlige og sier at det vi trenger for å investere i vår felles velferd og ta alle ressursene i landet i bruk, det skal vi gå sammen om å betale, sier Støre.
DA170906 Endringene går raskere og konsekvensen er nye krav til arbeidstakerne som krever oppdatert kompetanse og behov for å investere i ny kunnskap, sier Jonas Gahr Støre.
DA170906 - Investere i ordninger som støtter næringslivet og offentlige virksomheter som tar i bruk ny teknologi.
AP170906 Vi må heie frem bedrifter som er villige til å investere i utviklingsland ¶
AA170906 Når vi ønsker lavere formuesskatt er det ikke for å støtte de rike, men for at små og store bedriftseiere skal investere i nye produkter og skape nye arbeidsplasser.
NL170905 Å investere mer i båter og bruk ville bare innebære dårligere økonomi for den samlete norske fiskerinæringen.
DN170905 Vi vil jo investere her.
DN170905 Dette har konsernet hovedsakelig gjort ved å kjøpe opp eller investere i vekstselskaper.
DB170905 En omlegging hvor skatteinntektene forble de samme, mens disse forskjellen ble utliknet, ville gjort systemet mer effektivt, og gjort det mer attraktivt å jobbe og investere .
AP170905 Boligpriser og prissvingninger kan reduseres ved å gjøre det dyrere å investere i sekundærbolig, men på bekostning av noe høyere leiepriser.
AP170905 Departementet har gjentatte ganger avvist rådene både fra eksperter og fra den kompetente NBIM-staben som har ønsket å investere i privat kapital og infrastruktur, samt å øke plasseringen i utviklingsøkonomier slik de andre fondene gjør.
AP170905 Å investere i ny teknologi er kostbart og justering av maskinen kan bli dyrt i en verden med raske endringer i produktene.
DN170904 Støre lover blant annet å gi kommunene mulighet til å ansette 1000 flere lærere i 2018, investere 3 milliarder kroner mer i sykehus i 2018, øke fedrekvoten i foreldrepermisjonen til 14 uker og begynne opptrapping av norskopplæring for asylsøkere i mottak.
DA170904 Fornybarfondet, som nå skal legges til Stavanger-regionen, skal investere i bedrifter som er i kommersialiseringsfasen - som kan bli store.
AP170904 Da Norge i sin tid ble forvandlet til verdens rikeste land, var det fordi myndighetene forsto at det lå et stort potensial i oljeindustrien, og innførte skatteincentiver som gjorde det attraktivt å investere i oljeproduksjon og leverandørbedriftene rundt.
NL170903 Vi trenger et krafttak for hær og heimevern, samtidig som vi må investere i ubåter, overvåkningsfly og kampfly.
DA170903 ) og gasskraftverk, samtidig som vi nærmest er allergiske mot å investere i skogbruk treforedling.
DN170902 Sjeikens selskap avviser til Bloomberg at de avsto fra å investere av politiske grunner.
DB170902 Så lenge det ikke finnes noen begrensninger på hvem som kan investere , er barnevern det mest lukrative du kan drive med.
DB170902 Det offentlige har blitt en svært profesjonell innkjøper og det stilles i dag større krav til leverandørene slik at man må investere mer i kompetanse og kvalitet enn tidligere.
DB170902 All verdiskaping er ført tilbake til driften og benyttet til å investere i bedre tiltak, økt kompetanse og gode arbeidsvilkår, sier Aleris-direktøren.
DB170902 - Vi er enige med Linn Herning og For Velferdsstaten i at det er en god idé å se på ulike typer eiere og hvilke motiver de har for å investere i barnevernsselskaper.
DA170902 Har man definert seg som reiselivskommune, må man også investere i nødvendige fasiliteter.
SA170901 Aksjesparekonto skal ifølge Finansdepartementet gjøre det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond.
SA170901 - Aksjesparekonto ( ASK ) er en spareordning der man kan investere i aksjer og aksjefond uten å beskattes løpende for eventuell gevinst.
NL170901 Derfor vil vi de neste fire årene investere 12 milliarder mer i sykehusene, for å kunne gi likeverdige tilbud til alle.
NL170901 Derfor vil vi de neste fire årene investere 12 milliarder mer i sykehusene, for å kunne gi likeverdige tilbud til alle, skriver helsepolitiker Tove Karoline Knutsen ( Ap ).
DN170901 Tengberg sier selskapet er heldig og har en stor « krigskasse » å investere fra.
BT170901 Aksjesparekonto skal ifølge Finansdepartementet gjøre det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond.
BT170901 - Aksjesparekonto ( ASK ) er en spareordning der man kan investere i aksjer og aksjefond uten å beskattes løpende for eventuell gevinst.
AP170901 Aksjesparekonto skal ifølge Finansdepartementet gjøre det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond.
AP170901 - Aksjesparekonto ( ASK ) er en spareordning der man kan investere i aksjer og aksjefond uten å beskattes løpende for eventuell gevinst.
AA170901 Aksjesparekonto skal ifølge Finansdepartementet gjøre det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond.
AA170901 - Aksjesparekonto ( ASK ) er en spareordning der man kan investere i aksjer og aksjefond uten å beskattes løpende for eventuell gevinst.
AA170901 Du kan altså investere pengene dine på nytt uten å skatte av de først, og tjene mer penger ¶
FV170831 - Døtrene våre i fotballen fortjener at det er noen som er interessert i å investere i dem, sier Jørgensen.
DN170831 Ifølge investeringsdirektør Ellevset i Statoil Technology Invest er investeringsselskapet først og fremst ute etter å investere i teknologi Statoil kan bruke.
DB170831 Mindre forskjeller, høy tillit, skaffe jobber og å investere i skolen er prosjekter som disse partiene deler, sa Støre.
DA170831 Barnehagedrift handler ikke om å produsere en vare, det handler om å investere i framtida gjennom å gi barna et trygt, utviklende og godt barnehagetilbud, der pengene som er ment til personaltetthet, vikarer, kompetanseheving, leker, vedlikehold, framtidige investeringer, mat, renhold, og andre driftsposter, faktisk blir værende i barnehagen.
DA170831 Mindre forskjeller, høy tillit, skaffe jobber og å investere i skolen er prosjekter som disse partiene deler, sa Støre.
AP170831 Mindre forskjeller, høy tillit, skaffe jobber og å investere i skolen er prosjekter som disse partiene deler, sa Støre.
AA170831 Mindre forskjeller, høy tillit, skaffe jobber og å investere i skolen er prosjekter som disse partiene deler, sa Støre.
VG170830 Vi kunne selvsagt gjøre mer, men vi kommer til å investere .
SA170830 - Døtrene våre i fotballen fortjener at det er noen som er interessert i å investere i dem, sier Jørgensen.
DN170830 - Men i årene som fulgte hadde du 20 millioner til å investere i flyvende fartøy, så det har vel vært penger i systemet ?
BT170830 - Døtrene våre i fotballen fortjener at det er noen som er interessert i å investere i dem, sier Jørgensen.
AP170830 - Døtrene våre i fotballen fortjener at det er noen som er interessert i å investere i dem, sier Jørgensen.
DA170829 Nå lover Arbeiderpartiet å bruke 12 milliarder kroner på å pusse dem opp og investere i nytt utstyr, blant annet IKT ¶
AP170829 Sammen skal vi investere i en helsetjeneste for alle, sier Torgeir Micaelsen.
AP170829 Han mener alle skal ha likeverdig tilgang til helse og sier at Ap derfor vil investere i offentlige sykehus for å møte denne utviklingen.
AP170829 | Regjeringen vil investere i ny klinikk på Radiumhospitalet ¶
AP170829 Investere noen milliarder av Norges oljefond i trygg, ren og fornybar energi fra det 21. århundre og ta steget vekk fra fossil energi.
AA170829 | Regjeringen vil investere i ny klinikk på Radiumhospitalet ¶
DN170828 Spetalen og Fredly har sammen vært med å investere i selskapet, og reddet det fra konkurs.
DN170828 Han påpeker at selskaper må investere mer i opplæring og utvikling av fremtidige ledere.
DN170828 Tidligere har han imidlertid snakket varmt om muligheten for å investere i Russland.
DN170828 Uber har også tapt millioner av dollar hvert kvartal samtidig som selskapet fortsetter å ekspandere og investere i selvkjørende biler.
DN170828 Northzone var med på å investere 100 millioner kroner i app-utviklingsverktøyet Fusetools i januar, og Thorleifsson begrunnet beløpet med at de måtte gripe en sjanse som trolig vil forsvinne hvis de nøler.
DB170828 Uber har også tapt millioner av dollar hvert kvartal samtidig som selskapet fortsetter å ekspandere og investere i selvkjørende biler.
DB170828 Dermed fraråder hun potensielle førstegangskjøpere å investere : ¶
AP170828 Uber har også tapt millioner av dollar hvert kvartal samtidig som selskapet fortsetter å ekspandere og investere i selvkjørende biler.
AA170828 Uber har også tapt millioner av dollar hvert kvartal samtidig som selskapet fortsetter å ekspandere og investere i selvkjørende biler.
VG170827 Da må hun velge, enten investere sammen i en bedre skole med flere lærere og en trygg eldreomsorg med flere ansatte til å gi hjelp og omsorg, eller skattekutt som øker forskjellene i Norge.
DN170827 - Hvis markedsrentene i USA stiger raskere enn forventet, kan det føre til et vendepunkt i aksjemarkedet ved at mange investorer heller vil investere i amerikanske statsobligasjoner enn i aksjemarkedet.
DN170827 Men de ville ikke tenkt at dette er å investere i lange arbeidsdager for å fremme karrieren, sier Brorson.
DN170827 I konsulentselskapet Assessits Tendensrapport 2017 kommer det frem at hele 56,5 prosent av de spurte mennene er villige til å investere i mange lange arbeidsdager på jobb.
DN170827 Dobbelt så mange mannlige som kvinnelige ledere sier de vil investere i lange arbeidsdager for å nå karrieremålene sine.
AA170827 Vi kan ikke bekjempe forskjeller i samfunnet ved å « straffe » de menneskene som har vist initiativ og pantsatt hus og hytte for å investere i maskiner og utstyr som skaper sysselsetting for naboen, kona til naboen og søskenbarnet til naboen.
AA170827 Rikinger : « Vi kan ikke bekjempe forskjeller i samfunnet ved å « straffe » de menneskene som har vist initiativ og pantsatt hus og hytte for å investere i maskiner og utstyr som skaper sysselsetting for naboen, kona til naboen og søskenbarnet til naboen » skriver Sivert Bjørnstad.
AA170827 Hvis vedkommende i tillegg blir rik av å gjøre det, slik at han kan investere i en oppgradert maskin som kan skape jobber til enda flere, er det rett og slett bare veldig bra !
AA170827 Har Norge vesentlige skatteulemper kontra våre naboland, betyr det selvsagt at det vil være mer interessant å investere i Sverige og Danmark i stedet for her hjemme.
DN170826 - AU sender nå positive signaler til alle som ønsker å investere i prosjekter på kontinentet.
AP170826 For det første er insentivene til å investere i bolig allerede store i Norge, blant annet takket være gunstige skatteregler.
AA170826 Det betyr at Femstø kun vil investere i brede aksjefond, sier Støre.
AA170826 I årets statsbudsjett fikk vi i Venstre på plass at det blir mer gunstig å investere i nye bedrifter, med skattefordeler til investorer i ordningen KapitalFunn.
VG170825 - Å investere i en slik næring, hvor nesten alle investeringene dekkes av skattebetalernes penger, er å løpe en raskt stigende risiko for at vi heller milliarder i lommene på oljeselskapene og at vi og staten aldri vil få se noe mer til de pengene.
NL170825 Dette gjør at det blir mer lønnsomt å jobbe og investere i lærlinger og nye jobber.
NL170825 Det skjer ikke ved å øke skattene med 15 milliarder kroner slik at 900.000 nordmenn får økt inntektsskatt, 250.000 pensjonister får økt formueskatt og næringslivet får mindre penger til å investere i bedrift og arbeidsplasser.
DN170824 Vil investere mer ¶
DB170824 Det er å investere i fremtiden.
DA170824 Oljeselskapene venter å investere 141,7 milliarder kroner i 2018, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170824 Gabriel gikk for en måned siden hardt ut og frarådet tyske statsborgere å reise til Tyrkia og å investere i landet, fordi vilkårlige arrestasjoner er en fare.
AA170824 Han sier at det var hans fascinasjon for romfart som fikk ham til å investere 250.000 danske kroner for å støtte oppfinnerens forsøk på å bygge en romrakett.
VG170823 Til Berlingske Tidende sier Artmann at Madsens ubåtprosjekter ikke med i overveielsene da firmaet hans besluttet å investere .
SA170823 - Jeg vil motivere flere damer til å la familieforpliktelser ligge, og heller investere i egentid og bedre helse på sykkelsetet.
AP170823 - Jeg vil motivere flere damer til å la familieforpliktelser ligge, og heller investere i egentid og bedre helse på sykkelsetet.
VG170822 Flere i presidentens krets er kritiske til å investere enda flere ressurser i en krig man ikke ser en slutt på.
VG170822 Ett av kravene var « stabile og forutsigbare skatteregler som gir petroleumsselskapene trygghet til å investere i norske arbeidsplasser ».
NL170822 ¶ ØKT GEBYR : En ny rapport fra Norsk Vann viser at det er behov for å investere 280 milliarder kroner i de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene i landet frem til 2040.
NL170822 En ny rapport fra Norsk Vann viser at det er behov for å investere 280 milliarder kroner i de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene i landet frem til 2040.
DN170822 Det er snart 16 år siden USA gikk inn i Afghanistan, og flere i presidentens krets er kritiske til å investere enda flere ressurser i en krig som øyensynlig ikke har noen slutt.
DA170822 Det er snart 16 år siden USA gikk inn i Afghanistan, og flere i presidentens krets er kritiske til å investere enda flere ressurser i en krig som øyensynlig ikke har noen slutt.
AP170822 - Forutsetningen for å få flere i jobb er at økonomien tar seg opp, at bedriftene ønsker å investere igjen.
AA170822 Selskapet skriver også at det skal investere i ny og viktig kompetanse, samtidig som en rekke stillinger fjernes, og på ledelsesnivå.
AA170822 Det er snart 16 år siden USA gikk inn i Afghanistan, og flere i presidentens krets er kritiske til å investere enda flere ressurser i en krig som øyensynlig ikke har noen slutt.
VG170821 For meg nå, drar valgkampen seg til rundt om vi skal gi titalls millioner i skattekutt som øker forskjellene i Norge eller om vi skal investere i oppgaver som vi burde løse sammen.
DN170821 - Oncor passer utmerket for Berkshire Hathaway og vi er fornøyd med å investere langsiktig i Texas igjen - når vi investerer i Texas, investerer vi stort, sa Buffett da.
DB170820 Det er snart 16 år siden USA gikk inn i Afghanistan, og flere i Trumps krets er kritiske til å investere enda flere ressurser i en krig som øyensynlig ikke har noen slutt.
AP170820 Det er snart 16 år siden USA gikk inn i Afghanistan, og flere i Trumps krets er kritiske til å investere enda flere ressurser i en krig som øyensynlig ikke har noen slutt. | 40 nasjonaliteter blant de drepte og skadde i Spania ¶
VG170819 Så er det sikkert lurt å investere - og du skal ikke se bort i fra at det vil skje.
VG170819 - Andre vurderer kanskje å investere når man gjør det så godt ?
DN170819 Bilkonsernet Miklagruppen starter nytt mobilitetsselskap som skal investere penger i samkjøring.
DB170818 Vil deres parti gi Oljefondet mandat til å investere i infrastruktur for fornybar energi og elektrifisering ?
DB170818 FrP ønsker ikke å åpne for at oljefondet skal kunne investere i infrastruktur for fornybar energi og elektrifisering.
DA170818 Pengene har stammet fra utleievirksomheten, og skal videre ha blitt benyttet til å investere i eiendom i utlandet på vegne av 63-åringen.
AP170818 Daværende SV-leder Kristin Halvorsen lovet « rimelig utbytte » til dem som ville investere i sektoren.
AA170818 Men flere i Trumps krets i Det hvite hus stiller spørsmål ved klokskapen i å investere enda flere ressurser i en krig som øyensynlig ikke har noen slutt. ( ©NTB ) ¶
VG170817 Det er avgjørende i en velfungerende markedsøkonomi at folk har lyst til å investere og skape verdier.
VG170817 Vil ditt parti være garantist for stabile og forutsigbare skatteregler som gir petroleumsselskapene trygghet til å investere i norske arbeidsplasser ?
VG170817 Norsk sokkel må være attraktiv for internasjonale selskaper å lete, investere og produsere.
VG170816 I tillegg vil det skape stor usikkerhet for dem som vurderer å investere i norsk industri og annet næringsliv.
NL170816 I Nord-Norge har vi mange små og mellomstore hjørnesteinsbedrifter, på små steder, med personlige eiere, som heller vil investere i bedriften, enn å sende verdiene til det offentlige i form av formueskatt, skriver styreleder i Mydland Vilt og Delikatesse, Tom Fredrik Dahl, Målfrid Baik og Tore Wæraas i NHO.
NL170816 I Nord-Norge har vi mange små og mellomstore hj ørnesteinsbedrifter, på små steder, med personlige eiere, som heller vil investere i bedriften, enn å sende verdiene til det offentlige i form av formueskatt.
DN170816 Han har ingen planer om å stoppe å investere i aksjemarkedet.
DB170816 Året etter bestemte Støre og søsknene seg for å investere i nabotomta Fyrstikkalleen 17, hvor de skjøt inn 1 089 000 kroner.
DB170816 Vi trenger flere som kan og vil investere i bedrifter, teknologi, produksjon og kompetanse for fremtiden.
DB170816 Det som burde oppta debatten i Norge er hvordan vi kan legge til rette for at industrien kan fortsette å investere i arbeidsplasser og verdiskapning i Norge.
AP170816 Sykepleierlederen snakker med fortvilte sykehusdirektører som har budsjett å forholde seg til, men ikke midler til å investere eller tenke langsiktig.
AP170815 Finansministeren lover å forsette å investere i det hun kaller « vekstfremmende aktivitet ».
DN170814 Fredriksen og Axactor skal hver investere 30 millioner euro i det felleseide investeringsselskapet.
DN170814 Samtidig har Fredriksen og Axactor inngått en intensjonsavtale om å opprette et felleseid selskap som skal investere i store gjeldsporteføljer.
DB170814 Det er ikke brutalt at det skapes jobber i landet, så folk får jobb, sier Solberg, som i debatten forsvarte politikken med kutt i formuesskatten for å gjøre det lettere for bedriftene å investere og skape nye jobber, sa Solberg, ¶
AP170814 » å innføre skattefradrag som stimulerer bedrifter/privatpersoner til å investere kapital i utvikling av ny teknologi. å innføre skattefradrag for gaver til universiteter og forskningsinstitusjoner. utvidet momskompensasjonsordning for frivillige lag og foreninger. kildeskatten skal fjer
AA170814 Mange aktører er misfornøyde med mangelen på vekstmuligheter her hjemme og ser seg om etter nye land å investere i.
VG170811 Vi ønsker å investere i et produkt med et enormt potensial, Norges og verdens største jenteidrett !
AP170811 Dette mener vi er skadelig for mulighetene til å investere i nye arbeidsplasser, sier adm. direktør Kristin Skogen Lund i NHO.
AP170811 Amnesty International skulle ønske Regjeringen sluttet å investere i landet.
DB170810 Vi må også sørge for gode rammebetingelser for eierne, de som skal investere i arbeidsplassene.
DB170810 Formuesskatten svekker derfor norsk eierskap og reduserer tilgangen til kapital for virksomheter som er avhengig av norsk egenkapital for å kunne investere i ny virksomhet og arbeidsplasser.
DB170809 Vi ruster oss for å kunne investere på helt nødvendige områder.
DA170809 Jeg mener det er feil at den reduserer ønsket om å investere .
DA170809 Jeg mener det er feil at den reduserer ønsket om å investere .
AP170809 Disse får du gratis i baren på området, men det er verdt å investere i noen skikkelige.
AP170809 Vi må være villige til å investere noen av samfunnets ressurser, legge opp til at alle skal få like muligheter til å komme seg i bevegelse, sier Lysbakken.
DN170808 Han mener også andre faktorer taler for å investere i Lundin og Aker BP fremfor Statoil, særlig hvis en er optimistisk til oljeprisen.
DN170808 De klager på at det ikke finnes engelinvestorer som ønsker å investere i deres bedrift.
DN170807 Tidligere oljeanalytiker i SEB Enskilda, Arnstein Wigestrand, har tjent godt på å investere i laks det siste året.
DN170807 - Jeg skal ikke investere selv og gjør ikke dette for å bli rikere.
VG170806 - Hvorfor personer med titalls milliarder i formue plassert i eiendom slipper unna formuesskatt mens de som tar risiko med å investere i bedrifter med norske arbeidsplasser skal ilegges en særskatt som rammer vekstmulighetene til bedriften viser hvor feil formuesskatten er.
DN170806 Qatar Sports Investments er eid av staten og er en del av landets strategi for å investere i store globale merkevarer, skriver CNN.
DA170806 Ifølge tiltalen stammer pengene fra utleievirksomheten, og skal videre ha blitt benyttet til å investere i eiendom i utlandet på vegne av 63-åringen.
DB170805 Selskapene småsparerne kan investere i, må ha minimum to års regnskapshistorikk, og de skal fortsette å vokse.
DN170804 Ambisjonen er å vokse og investere i fremtiden, sier daglig leder Sandra Klaesson.
AA170804 I tillegg går partiet inn for å investere videre i skolehelsetjeneste og tiltak mot mobbing, sørge for å utdanne nye lærere og etterutdanne de vi har, samt satse på tidlig innsats.
VG170803 Ingen vil investere i noe sånt.
VG170802 Høyre argumenterer med at formuesskatten gjør det mindre lønnsomt å spare og investere - og at de vil skape flere arbeidsplasser.
DB170802 Det førte til at det ble mer lønnsomt å investere i norske bedrifter.
AP170802 Var det egentlig nødvendig å investere i en DAB-radio til bilen ?
VG170801 Det er nå vi må satse på å utdanne nok, bygge nok og investere .
DN170801 Så om selskapene vil investere mer som følge av en prisoppgang, kan det komme en ny boom vi kan tjene godt på, sier Rystad.
DB170801 Miljøpartiet De Grønne mener tida er overmoden for å fase ut kulldriften på Svalbard, og investere statlige penger på Svalbard i et grønt høyteknologisk skifte i Arktis, framfor å fortsette å subsidiere ulønnsom og klimafiendtlig kulldrift.
DA170801 Et annet er en ny og utvidet belønningsordning for bedrifter som vil investere i de ansatte og dessuten mer støtte til opplæring i grunnleggende ferdigheter.
DA170801 Folk må tro på at det er smart å ta utdanning og annen opplæring, og bedriftene må våge å investere .
DA170801 Flere tilbake i jobb, flere tar utdanning, flere tør å investere , og økonomien går generelt bedre.
DA170801 Med så lav produksjon lønner det seg ikke for Orkla å investere i en maskin til å ta seg av bananskrellingen.
AP170801 De neste årene skal staten investere mange titalls milliarder i jernbane på Østlandet, innenfor det såkalte Intercity-området.
SA170731 Jeg skjønner at man må investere litt for å få noe tilbake, men det går an å utvise et visst skjønn, sier hun.
NL170731 At man bør investere , ikke subsidiere, i det som kan bygge sterke og bærekraftige steder over hele landet.
DB170731 Vi vil investere i bedre kompetanse på lindrende behandling hos ansatte i pleie- og omsorgssektoren, styrke samarbeidet med ideelle aktører og frivillige og støtte utprøving av hospicer i flere fylker.
DB170731 Investere en ekstra milliard i helse- og velferdsteknologi.
DA170731 Et annet er en ny og utvidet belønningsordning for bedrifter som vil investere i de ansatte og dessuten mer støtte til opplæring i grunnleggende ferdigheter.
DA170731 LES OGSÅ : Statoil vil investere inntil 55 mrd.
AP170731 Jeg skjønner at man må investere litt for å få noe tilbake, men det går an å utvise et visst skjønn, sier hun.
VG170728 Nå skal jeg stort sett bare investere i trening fremover, sier Sundby og blunker.
VG170728 - Hvor mye mer jeg skal investere ?
DB170728 Som et statlig selskap først og fremst eid av det norske folk har Statoil et ansvar for å opptre ansvarlig og må som et minstekrav kunne investere og skattlegge rettferdig.
DA170728 Det er penger vi skal bruke til å investere i en bedre skole, ruste opp yrkesfagene, skape en bedre eldreomsorg og støtte de bedriftene som står i teknologiske skifter, sier Støre.
DA170728 Det er penger vi skal bruke til å investere i en bedre skole, ruste opp yrkesfagene, skape en bedre eldreomsorg og støtte de bedriftene som står i teknologiske skifter, sier Støre.
AP170728 De neste årene skal staten investere mange titalls milliarder i jernbane på Østlandet, innenfor det såkalte Intercity-området.
NL170727 På den annen side kan ikke kommunen la være å investere i nødvendig infrastruktur.
DN170727 Mens Intex tidligere anslo et behov for å investere 2,5 milliarder dollar, eller nesten 20 milliarder kroner, viser tester nå at ny teknologi vil redusere dette til 26 - 35 millioner dollar, eller 205 - 275 millioner kroner.
DN170727 Nå lover styreformann og grunnlegger Terry Gou å investere 80 milliarder kroner i en ny fabrikk i delstaten Wisconsin som skal produsere flatskjermer og tv-apparater.
DN170727 Nå har han gitt klarsignal til å investere 10 milliarder dollar ( 80 milliarder kroner ) i en fabrikk i delstaten Wisconsin.
DN170727 Det er ikke første gang Foxconn-grunnleggeren har lovet å investere i USA.
DN170726 Oljeselskapet Faroe Petroleum skal investere 4,5 milliarder kroner for å bygge ut Brasse-feltet i Nordsjøen med fire brønner og én havbunnsramme.
DN170726 Nå tør han ikke investere i Oslos boligmarked, av frykt for prisfall.
DB170725 Det har utviklet seg et marked for å investere i boliger og renovere dem, for så å selge eller leie ut.
DA170725 Under Høyres ledelse har vi nådd målet om å investere én prosent av BNP til forskning og utvikling over statsbudsjettet.
DA170725 Budsjettene er forutsigbare og vi viser vilje til å investere for at Norge skal henge med i den teknologiske utviklingen.
DN170724 ¶ Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann, Terje Aasland, mener signalene fra Statoils skattedirektør kan påvirke andres syn på hvor attraktivt det er å investere i Norge.
DB170724 De gir derimot bedriftene styrket mulighet å investere i fremtiden, trygge arbeidsplasser og ansette flere.
DB170724 - I og med at vi dekker cirka 80 ulike land når vi markedsfører et objekt, i tillegg til at Fredrik når ut til millioner av mennesker på sosiale medier, har det blitt veldig vanlig at vi hjelper utenlandske kunder når de vil kjøpe eller investere i Sverige.
DB170724 Man må bare sette av tid og penger til å investere dem - og det trenger verken koste deg en formue eller ta lang tid !
DB170724 Illustrasjonsfoto : Sara Johannessen/Scanpix ¶ ¶ | 13 tech-ting du bør investere i til neste reise ¶
VG170723 Og dersom man står opp ved daggry og er villig til å investere fire timer på buss hver vei : Et mausoleum bygget for landets tidligere konge og en stopp ved regionens høyeste fjell.
DN170723 Hans Kristian Voldstad begynte å investere i eiendom i Oslo i 1992.
DB170723 Det har utviklet seg et marked for å investere i boliger og renovere dem, for så å selge eller leie ut.
DN170721 Gross har advart investorene mot å investere i aksjer og obligasjoner, og i stedet anbefalt realinvesteringer som eiendom.
DN170721 XXL venter å investere 70-90 millioner kroner i vekststrategien, herunder butikker og internetthandelsløsninger, nye og eksisterende markeder i 2017.
DB170721 Det klassiske insentivargumentet sier at folks motivasjon til å arbeide, investere og spare vil forsvinne dersom staten skattlegger all inntekt over en grense.
DN170720 Tyske myndigheter advarer nå også tysk næringsliv mot å investere i Tyrkia, og sier de ikke kan garantere for eksisterende tyske investeringer i landet.
DN170720 Martin Johnsrud Sundby turte ikke investere ¶ ¶
DN170720 Martin Johnsrud Sundby turte ikke investere ¶ ¶
DN170720 Han snakker i generelle vendinger - om å få flere unge i arbeid, om å styrke eldreomsorgen og om å investere i velferdssamfunnet i stedet for å kutte i skattene.
DN170720 Det skal være et incentiv for de internasjonale aktørene å investere i lokalt innhold.
VG170719 Vi trengte å investere i skole, barnehage og eldreomsorg.
DN170719 | Martin Johnsrud Sundby turte ikke investere
DN170719 Rune Brunborg, gründer og leder i Tribe Venneforsikring, forteller at de aktivt gikk for at Sundby skulle investere i selskapet og hadde en forbindelse inn til en av trenerne.
DN170719 Det var ikke nødvendigvis derfor jeg valgte å investere , men det kan ligge noe i bunn her, sier Sundby.
DN170719 Det er en kjent strategi for mange oppstartselskaper å hente kjente folk til å investere i selskapet og bruke dem aktivt i markedsføringen.
AA170719 De nye eierne vil investere mye tid og ressurser for å skape et hyggelig møtepunkt i Oppdal og ser beliggenheten ved jernbanen og ved E6 som meget fordelaktig.
VG170718 Her er det rimelig å komme inn, og det er et deilig sted hvis du vil investere i brunfargen.
SA170718 De må investere i anlegget, forklarer Llano, som ikke vil gi et prisestimat på arrangementet så tidlig i prosessen.
DN170718 Banken skriver i en pressemelding at selskapet vil øke inntektene og resultatet ved å investere betydelig i investering i effektivisering av driften.
DB170718 I tillegg til Mallorca er Barcelona by blitt et attraktivt sted å investere for nordmenn.
DB170718 Dette har likevel i liten grad påvirket nordmenns interesse for å investere i landet.
DB170718 Det gjør stedet ekstra attraktivt for nordmenn som ønsker å investere der.
DB170718 - Det er blitt trendy å kjøpe eiendom på Mallorca, men det er dyrt å investere der i forhold til mange andre steder i Spania.
BT170718 De må investere i anlegget, forklarer Llano, som ikke vil gi et prisestimat på arrangementet så tidlig i prosessen.
AP170718 De må investere i anlegget, forklarer Llano, som ikke vil gi et prisestimat på arrangementet så tidlig i prosessen.
DN170717 Intensjonen for fremtiden er fortsatt å investere langsiktig i leting, utbygging og videreutvikling av felt samt mulige oppkjøp, for å opprettholde et høyt og stabilt produksjonsnivå.
DA170717 Venstre vil nemlig ha et regelverk som gjør det attraktivt for gründere og andre investorer å investere pengene sine i norske bedrifter, i stedet for i utenlandske bedrifter.
DA170717 Venstre vil ha et regelverk som gjør det attraktivt for gründere og andre investorer å investere pengene sine i norske bedrifter.
DA170717 Mer penger i norske bedrifter er bra fordi de da kan investere mer i ny produktutvikling.
DB170715 Bøndene som har tatt målene på alvor og tatt opp store lån for å investere i økt produksjon, kan få problemer, og inntektsgapet blir ikke tettet.
AP170715 De er for resultatene, men vil ikke investere i det som gjør at det blir slik.
DN170714 « Flere av våre nøkkelmarkeder er utfordrende, men selskapet har en sterk balanse som sikrer en evne til å investere på tvers av virksomheten og utvikle driften fremover », konstaterer styret i årsberetningen.
DN170714 Finansinstitusjoner advarer mot å investere i bitcoin.
DN170714 Nå skal han investere mindre i enkeltaksjer.
DN170714 Kinesiske myndigheter har siden 2013 oppfordret lokale selskaper om å investere internasjonalt.
VG170711 De følelsesmessige høydepunktene lurer rundt hvert hjørne, og lille Cornelius, den stumme menneskejenta Nova og den nevrotiske sjarmøren Bad Ape gjør det enda lettere å investere sjelen sin i denne høyst minneverdige opplevelsen.
VG170710 - Uten at jeg skal uttale meg detaljert om de tallene, men noen ganger må man investere noe for å få noe tilbake.
VG170710 Leder Ingen annen form for bistand gir bedre avkastning enn å investere i barns utdanning.
VG170710 Ingen annen form for bistand gir bedre avkastning enn å investere i barns utdanning.
VG170710 Fattige land trenger internasjonal assistanse for å investere tilstrekkelig på utdanningssektoren.
NL170710 Å investere i Europas beste helsevesen vil lønne seg for hver pasient, for 800.000 pårørende, for samfunnet - og for økonomien.
DB170710 Enda sykere, vil kanskje mange si, var at Hansen bestemte seg for å investere alle sparepengene i produksjon av det nye krydderet.
DA170710 Ordningen gir skattefradrag på opp til 500.000 kroner for dem som vil investere i norske småbedrifter.
DA170710 Derfor har Venstre lenge kjempet for skatteletter som gjør det mer lukrativt å investere i norske småbedrifter.
AA170710 Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt er overbevist om at dette er en viktig årsak til at Apple velger å investere i Danmark. ( ©NTB ) ¶
AA170710 - Vi er glade for å kunne utvide vår datasenter-drift i Danmark og samtidig investere i nye kilder til grønn energi, sier selskapets Norden-sjef Erik Stannow i en uttalelse.
VG170708 Men skal man få til noe, må man også investere mye.
VG170708 « Supportjobbene er lavt betalte, på samme tid som det er viktig for Alan Walker å investere ekstra i disse konsertene når det gjelder team og scenerigg og visuelt », het det i søknaden fra artistens management Musikk Er Riktig ( MER ).
AA170707 - Vi må investere i ungdom verden over.
DB170705 Søndrål har ifølge avisen allerede lagt 3,4 millioner euro på bordet for en 43 mål stor tomt, og planen er å investere ytterligere 35 millioner euro i byen som lik Vestby med 10.000 kvadratmeter og som skal huse 40 til 45 butikker.
DB170705 Både små og store investorer har hatt tro på sektoren og vært villig til å investere kapital.
AP170705 Et hovedmål med Regjeringens skattepolitikk er at det skal bli mer lønnsomt å investere , arbeide og spare, skriver finansminister Siv Jensen.
DN170704 » Kan investere i hva som helst : ¶
DN170704 Det foreslås ikke i forskriften begrensninger på hva kunden kan velge å investere i, eller krav til diversifisering av porteføljen.
DN170703 Det franske selskapet skal til å begynne med investere en sum tilsvarende 8 milliarder kroner.
DB170703 Vi har dessuten styrket den sosiale sikkerheten til gründere og selvstendig næringsdrivende og sørget for at det nå blir mer lønnsomt å investere i småbedrifter.
AA170703 Det franske selskapet skal til å begynne med investere en sum tilsvarende 8 milliarder kroner.
VG170702 - Uten at jeg skal uttale meg detaljert om de tallene, men noen ganger må man investere noe for å få noe tilbake.
AP170702 Tyskland har skapt 370.000 grønne jobber ved å legge om energisystemet sitt, Kina skal investere 3000 milliarder kroner i fornybar kraftproduksjon, og fornybar energi er nå billigere enn fossilt i mer enn 30 land.
DB170701 Og selv man i dette tilfellet kan sette spørsmålstegn ved de nye Start-eiernes syn på det norske spillmonopolet, og gjennom det utfordre deres etiske verdier og syn på den unike norske frivilligheten, så er det ikke forbudt å investere beskattede midler i en fotballklubb selv om den norske øvrigheta ikke liker måten pengene er tjent på.
DB170701 Flere av de som vil investere i startups har kanskje gjort det før, eller vet i hvert fall hva de snakker om.
DB170701 - Mer lukrativt å investere
DB170701 Ifølge siktelsen skal McFarland ha lurt minst to investorer til å investere 1,2 millioner dollar i to selskaper.
DN170630 Syversen ( bildet ) og den tidligere Arctic-toppen Bengt Rem fikk store gevinster privat ved å investere i prosjektene til sin egen kunde Mosking-gruppen.
DN170630 « Man må investere for å komme i gang » ¶
DN170630 Man må investere for å komme i gang, sier Heggernes på telefon fra Barcelona.
DA170630 Buskerud Venstres listetopp Rebekka Borsch stemmer i : Det må bli lønnsommere å investere i småbedrifter, enn i en ekstra toroms andre må leie.
DB170629 Samfunnet får altså mer verdi igjen av å la være å investere enn å bygge ut prosjektene.
AP170629 Men det er ikke han som bør klandres for det : Det er kinoene som ikke lenger våger å investere i slike grenseoverskridende familiefilmer.
AA170629 - Men det er også viktig å investere i de riktige tingene, sier hun.
AA170629 Sementleverandøren Norcem og Verdalskalk skal investere i anlegg for håndtering og lasting av kalkstein på land.
AA170629 De tre selskapene går sammen om å investere i forskjellige deler av utbyggingen.
DN170628 - Vår måte å vokse på er ikke primært gjennom kjøp, men ved å investere i nybyggprosjekter og å rehabilitere bygg, sier Olstad.
AA170628 Men jeg vil samtidig sterkt understreke at europeiske allierte ikke bør investere mer i forsvar bare for å glede USA, men fordi det er i deres egen interesse, og fordi de selv har vedtatt at de skal gjøre det, sier han. ( ©NTB ) ¶
DN170627 - Jeg er klar for å investere mer enn to milliarder dollar på oppkjøp, sa Fredriksen, som understreket at han heller ser for seg å kjøpe opp selskaper helt, fremfor å kjøpe tankskip fra konkurrenter.
DN170627 - Jeg er klar for å investere mer enn to milliarder dollar på oppkjøp, sa Fredriksen, som understreket at han heller ser for seg å kjøpe opp selskaper helt, fremfor å kjøpe tankskip fra konkurrenter.
DB170627 For dem som hadde penger å investere , var eiendom et attraktivt investeringsobjekt.
AA170627 Spørreundersøkelsen viser at det nå er flere petroleumsrettede bedrifter som er mer positive til å investere enn før.
SA170626 Statoil vil regner med å investere mer enn 50 milliarder kroner i utbyggingen av Johan Castberg, og vurderer fortsatt oljeterminal på Veidnes.
DN170626 Dette viser at innsiderne i de børsnoterte selskapene er positive til å investere egne penger i selskapene de har førstehåndskjennskap til.
DN170626 Nordiske toppsjefer tror de må endre seg raskt, men har begrenset lyst til å investere .
DB170626 Som ordførere forplikter vi oss til drastiske reduksjonsplaner for å begrense utslipp, å motarbeide luftforurensning og investere i en bærekraftig infrastruktur som gjør byene våre motstandsdyktige overfor effektene av klimaendringer.
DA170626 Dette blir plassert i Stavanger og skal investere for opptil 20 mrd kroner i fornybar teknologi.
AP170626 Helsen er jo det viktigste vi har - og det er mange av oss villige til å investere i - alt fra helsetjenester til personlig trener.
SA170624 Tida er kanskje moden for å se skole- og folkebibliotekene i et nytt lys nå når vi har fått kunnskap om bibliotekets betydning for leseferdighet og hvor mye samfunnet kan spare på å investere i denne sektoren.
BT170624 Derfor vil vi satse i tråd med handlingsregelen : Investere i infrastruktur, vekstfremmende skatteletter og kunnskap.
SA170623 Nesten daglig kommer det forslag om å investere noe av fondets penger på nye måter for å oppnå ulike formål.
NL170623 Her er planen at rederiet skal investere millioner, vi må kunne anta godt over 100 millioner og vel så det, i et kaianlegg som i dag ligger til nedfalls.
DN170623 Tanken er at EU-kommisjonen skal skaffe seg oversikt over tredjeland som nekter europeiske selskaper å investere i bestemte sektorer.
DN170623 EUs medlemsland skal da kunne nekte selskaper fra disse landene å investere i samme sektor hos dem.
AP170623 Nesten daglig kommer det forslag om å investere noe av fondets penger på nye måter for å oppnå ulike formål.
AP170623 Nesten daglig kommer det forslag om å investere noe av fondets penger på nye måter for å oppnå ulike formål.
AA170623 Samtidig ønsker utvalget å lovfeste at fondet bare kan investere i utlandet.
SA170622 Ved å investere i næringer hvor vi har konkurransefortrinn ; bølgekraft, havvindteknologi, skogbruk, fiskeri, tjenesteytende sektor.
NL170622 Snøkrabben er et eksempel på en ny ressurs hvor industrien viser en enorm tilpasningsdyktighet og vilje til å investere , men hvor forvaltningsorganer ikke klarer å henge med i utviklingen for å sørge for stabile rammevilkår for både krabbe og fiskere.
DN170622 Hensikten med besøket til begge landene er å øke interessen for å investere i Brasil.
SA170621 Vi senker formuesskatten for å styrke norsk privat eierskap, og gjøre det enklere å investere i egen bedrift og nye arbeidsplasser.
SA170621 Det skal lønne seg å jobbe, investere og spare.
SA170621 Derfor fører vi en skattepolitikk der det private eierskapet styrkes, og der det skal lønne seg å jobbe, investere og spare.
SA170621 Slutt med det som Statistisk Sentralbyrå ( SBB ) sier er 17 ganger mindre effektivt enn å investere i offentlige prosjekter.
DN170621 Vil gjøre det enklere for småsparere å investere i aksjer og aksjefond.
DN170621 Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond.
DN170621 - Dette gjør det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond.
DA170621 | Hvordan investere i idrett, og andre debatter i Oslo bystyre ¶
BT170621 Det å bruke 23 milliarder kroner er kanskje ikke så ille for et land som har åtte billioner på konto, men for miljøets del er det vel ikke helt greit at så mange må investere så mye i tekniske duppeditter som egentlig er unødvendige ?
DN170620 Ford meldte at det skal investere 900 millioner dollar i Kentucky-fabrikken for oppgraderinger til å bygge den nye " Expedition " og " Lincoln Navigator ".
DN170620 Strategien har vært å investere i underprisede selskaper, med lite svingninger ( volatilitet ) og som ikke nyter de største overskriftene.
DN170620 - Er det et selskap som får uforholdsmessig mye mediedekning, da tyder det på at det ikke er lurt å investere i selskapet, sier Nordea-forvalteren.
DN170620 Strategien har vært å investere i underprisede selskaper, med lite svingninger ( volatilitet ) og som ikke nyter de største overskriftene.
DN170620 - Er det et selskap som får uforholdsmessig mye mediedekning, da tyder det på at det ikke er lurt å investere i selskapet, sier Nordea-forvalteren.
DB170620 Dessuten skal man invitere leserne til å investere i prosjektet gjennom en folkefinansieringskampanje.
VG170619 Det frigjør ni milliarder kroner å investere for de neste 20 årene, legger han til.
VG170619 Dermed vil Hæren få råd til å investere i nye stridsvogner og artilleri, og også i langtrekkende missiler, landstyrkene ikke har i dag.
NL170619 Det betyr at utrederne har måttet finne penger til å investere i de nye kapasitetene de foreslår for Hæren.
DN170619 De to eier også Melesio Real Estate, som ved nyttår hadde 21 millioner kroner klare i banken for å investere i eiendom, etter at det i fjor så på en rekke muligheter uten å kjøpe.
DN170619 - Vi investerer i å utvikle virksomheten vår fremfor å investere i eget forbruk, store biler og dyre hus, sier konsernsjef Hans Geelmuyden i Geelmuyden Kiese.
DN170619 - Vi investerer i å utvikle virksomheten fremfor å investere i eget forbruk, sier Hans Geelmuyden.
VG170618 Skal man investere i noe man ikke vet særlig om ?
VG170616 Men jeg mener at akkurat formuesskatten er en uheldig skatt, fordi den tapper bedriftene for ressurser som kunne vært brukt til å investere mer og utvide virksomheten og antall arbeidsplasser eller starte flere bedrifter.
SA170616 Jeg har brukt 24 år av livet mitt på å investere i dommerkarrieren min, og har ingen planer å gi opp.
DB170616 World Economic Forum peker på at disse gode resultatene i stor grad kan tilskrives at Rwanda som nasjon har valgt å investere i - og tilrettelegge for - at kvinner kan få høyere utdanning.
AP170616 Jeg har brukt 24 år av livet mitt på å investere i dommerkarrieren min, og har ingen planer å gi opp.
DN170615 - Det gir en ny optimisme, hele denne bransjen snakker nå om å investere i nye prosjekter i stedet for å snakke om utsettelser og kostnadskutt.
DB170615 Regjeringspartiene har også blitt enig med Arbeiderpartiet om å investere 165 milliarder kroner i Forsvar de neste 20 årene gjennom Langtidsplanen for forsvaret.
DN170614 Karl Alveng Munthe-Kaas er storfornøyd med at Rasmussengruppen nå velger å investere mer i Kolonial.no.
DN170614 Crayonano skal investere over 30 millioner kroner i en ny produksjonslinje.
DN170614 Og hvis man skal investere i ett produkt, anbefaler de hengekøye.
BT170614 Er det slik at OTA vil komme opp til Norge å gjennomføre møter med det offentlige rutetilbudet, komponere ruteforslag, besøke destinasjoner, investere i produktutvikling, samarbeide med kommuner, utvikle egne teknologiske system for en buss mellom Sogndal og Geiranger osv.
DN170613 Toppledere villige til å investere mye for å « disrupte » fremfor å bli « disruptert » ¶ ¶ | - Måten vi vil integrere på virker ikke alltid ¶
DN170613 Toppledere villige til å investere mye for å « disrupte » fremfor å bli « disruptert » ¶ ¶
DN170613 Du betaler faktisk penger for å få investere i statsobligasjoner, sier Bollier.
DN170613 Toppledere villige til å investere mye for å « disrupte » fremfor å bli « disruptert » ¶ ¶
DN170613 | Toppledere villige til å investere mye for å « disrupte » fremfor å bli « disruptert » ¶
DN170612 - Jeg mener USA er det beste stedet å investere .
SA170611 Statistisk Sentralbyrå ( SSB ) har regnet ut at skattekuttverktøyet er 17 ganger mindre effektivt enn å investere i offentlige prosjekter.
DN170611 Ifølge Stenshagen er de ute etter å investere i selskaper med god ledelse og bransjer i vekst.
DN170611 Men det er ikke lenger så gunstig å investere i eiendom.
AP170611 Da er det attraktivt å investere i utleieboliger.
AP170611 Han mener de høye avgiftene gjør det umulig å investere i siste teknologi og bruke dyrt biodrivstoff, også fordi flyselskapene har en presset økonomi.
DB170610 Målet er å investere i egen butikk.
DN170609 Hvor mye Norwegian vil investere i Argentina har så langt vært noe usikkert.
DB170609 Enkle krav om at vanlige mennesker må kunne leve av lønna si, og at det er samfunnets oppgave å investere i skole, utdanning, helse, og framtida for de unge, har mobilisert de unge, som - akkurat som i USA - ved det siste valget viste at de foraktet den evig snakkende politiker-klassen.
AP170609 Kina skal investere 3000 milliarder i miljøvennlig energi - det gir muligheter for norsk næringsliv ¶
DN170608 Advarer mot å investere i Evry ¶
DB170608 Hvorfor investere milliarder for å opprettholde et kompetent, profesjonelt, god finansiert og velutstyrt kanadisk militære ? spør utenriksminister Freeland og fortsetter : ¶
AP170608 Rapporten fra Riksrevisjonen, statens eget kontrollorgan, går rett inn i valgkampen og den nye debatten om hvor lønnsomt det er for samfunnet å investere store summer i vei og jernbane.
VG170607 En pensjonist som er formuende og bor i eget hus, som får 1000 kroner i skattelettelse, løper ikke akkurat for å investere i en ny bedrift, sier Valen.
VG170607 - Slik skattereglene er utformet, er det for norske skattytere mest lønnsomt å investere i eiendom og aksjer hvis man skal spare formuesskatt.
DN170607 For seks måneder siden advarte forvalter Carson Block i hedgefondselskapet Muddy Waters mot å investere i China Huishan Dairy Holdings.
DB170607 Men å investere i alderdommen handler ikke først og fremst om å gi eldre ressurser, men også om å skape et samfunn der de får bruke ressursene sine.
VG170606 Jeg mener at det har vært et viktig budskap fra NATO lenge, at europeiske NATO-land må investere mer i egen sikkerhet, sier Jens Stoltenberg på spørsmål fra VG om hva han tenker om Merkels kommentar.
DN170606 Det er mange som vil investere i eiendom og sikre seg et ferieparadis langs sjøen, sa eiendomsmegler Trond Are Busk i Privatmegleren Kvelland og Partnere til DN.
DN170606 Dersom selskapet verdsettes til rundt åtte milliarder kroner, vil vi vurdere å investere i Evry, sa han da.
DN170605 Tar tid å investere så mye ¶ 2016-resultatet løftet Førres « krigskasse » til mer enn 500 millioner kroner, og det kan komme norske teknologigründere til gode.
DN170605 Førre skal altså investere mer, men vil ikke peke ut spesielle teknologityper han har tro på.
DN170605 - Noe er allerede investert i eksisterende porteføljeselskaper, men det tar tid å investere så mye når man går inn tidlig i selskaper.
DN170605 - Jeg tok en voldsom risiko, det skal jeg ikke gjøre igjen, sier Geir Førre om å nær tømme kassen for å investere i Energy Micro og Prox samtidig.
DB170605 Det har vært et viktig budskap fra Nato lenge at europeiske Nato-land må investere mer i egen sikkerhet, sier Stoltenberg.
NL170604 Det er lite trolig at noen i Norge eller EU/EØS området, er villig til å investere 11 milliarder i nye fartøy for å konkurrere om anbudet på kystruten.
SA170602 Presidenten i Olympique Lyonnais har vært forut for sin tid når det gjelder å investere penger i kvinnelaget.
DN170602 Kina har forpliktet seg til å investere 2500 milliarder yuan ( 2800 milliarder kroner ) i fornybare energiprosjekter frem til 2020.
DN170602 For norsk reiseliv generelt er det selvfølgelig positivt med svak krone, men nå gjelder det å bruke denne situasjonen til å investere i økt kvalitet.
DN170602 - Dette er et balansert rekapitaliseringsforslag som vil redusere konsernets gjeldsnivå og rentekostnader betydelig, slik at konsernet kan investere i både forbedringstiltak og grønne vekstinitiativer.
DN170602 For norsk reiseliv generelt er det selvfølgelig positivt med svak krone, men nå gjelder det å bruke denne situasjonen til å investere i økt kvalitet.
DN170602 For å løse global oppvarming må vi investere mye mer i å gjøre grønn energi konkurransedyktig.
DN170602 Den russiske teknologiinvestoren Yuri Milner ( 55 ) ble styrtrik av å investere tidlig i Facebook.
DN170602 Den russiske teknologiinvestoren Jurij Milner ( 55 ) ble styrtrik av å investere tidlig i Facebook.
DA170602 Men Parisavtalen er et viktig rammeverk fordi den setter noen samlede, globale mål og gir signaler til andre om at man kan investere i grønn energi.
BT170602 Presidenten i Olympique Lyonnais har vært forut for sin tid når det gjelder å investere penger i kvinnelaget.
AP170602 Vi kan ikke investere 40 millioner kroner i en ny restaurant, og så risikere at gårdeieren plutselig vil gjøre noe annet, sier Roger Halshamn.
AP170602 « Vil du investere i teknologi, bør du ha som mål å gjøre verden til et bedre sted å være », sier han.
AP170602 Presidenten i Olympique Lyonnais har vært forut for sin tid når det gjelder å investere penger i kvinnelaget.
AA170602 For å løse global oppvarming må vi investere mye mer i å gjøre grønn energi konkurransedyktig.
AA170602 - Transaksjonsforslaget innebærer en balansert løsning for de nåværende aksjonærene i Norske Skog og vil gi en attraktiv mulighet til å investere i den nye kapitalstrukturen til Norske Skog, opplyser Sperre i børsmeldingen.
AA170602 - Dette er et balansert rekapitaliseringsforslag som vil redusere konsernets gjeldsnivå og rentekostnader betydelig, slik at konsernet kan investere i både forbedringstiltak og grønne vekstinitiativer.
NL170601 Regjeringen foreslår i 2017 å styrke den nasjonale beredskapen ved å investere i tre nye politihelikopter med løftekapasitet.
DN170601 Orklas hovedprioritet er å investere i lønnsomme branded comsumer goods-oppkjøp.
DN170601 Softbank står bak verdens største oppkjøpsfond med nesten 100 milliarder dollar til å investere .
DB170601 Cuomo offentliggjorde også torsdag en plan om å investere 1,65 milliarder dollar, over 13 milliarder norske kroner, i blant annet fornybar energi.
DA170601 Samtidig er det stort behov for kapital i en sektor som de kommende årene er nødt til å investere i rehabilitering.
DN170531 | Advarer mot å investere i Evry ¶
DN170531 - Vi vil fortsette å tilby kundene alternative måter å investere i ny mobil på og gi dem valget om de vil knytte seg til oss eller ikke.
DB170531 Kort oppsummert har de sagt det slik : Skatt på formuen vår hindrer oss i å investere i norske arbeidsplasser.
DA170531 Dette burde ikke være en kontroversiell påstand, da Espira selv, i sitt høringssvar til regjeringen den 26.07.2010 var tydelige på at det er nettopp meravkastningen som gjør det aktuelt for selskapet å investere i norsk barnehagesektor.
DA170531 Stortingsvedtaket ga byrådet i Oslo tro på at det kunne bli fattet en beslutning om å investere i et fullstendig anlegg for fangst og lagring av CO2 ved Klemetsrudanlegget, allerede i løpet av inneværende år.
DN170530 Trumps svigersønn skal ha ønsket direktelinje til Putin ¶ | - Bør vi investere i skip i det hele tatt ?
DN170530 ¶ EQT-partner Anders Misund står klar til å investere mer i norske selskaper.
DN170530 », heter det i en melding fra selskapet, som også varsler at det står klar til å investere i norske bedrifter.
DB170530 Bunnfradraget i Oslo gir dermed økt incentiv til å investere i sekundærboliger til en pris under bunnfradraget, sier Bettina Banoun, partner og leder for faggruppen skatt i advokatfirmaet Wiersholm.
DB170530 Vi ønsker å investere store summer i miljølokk, støyskjerming og andre lokalmiljøtiltak, sammenhengende bussfelt i begge retninger, ekspressykkelvei og prioritering av nyttetransport og bildeling.
DA170530 Når bankene likevel fortsetter å investere på denne måten, har det ifølge dem å gjøre med at : ¶
DA170530 Hovedmålsettingen til bevegelsen er å få banker, men også pensjonsfond, byer, kirkesamfunn og universiteter til å slutte å investere i selskaper som bidrar til klimakrisen.
DA170530 Nå har det offentlige brukt mye penger de siste årene på å investere i fornybar energi.
DA170530 - SV har tidligere kritisert dårlig utbyttepolitikk, fordi det ikke gir mulighet til å investere for framtida.
DA170530 Når bankene likevel fortsetter å investere på denne måten, har det ifølge dem å gjøre med at : ¶
DA170530 Hovedmålsettingen til bevegelsen er å få banker, men også pensjonsfond, byer, kirkesamfunn og universiteter til å slutte å investere i selskaper som bidrar til klimakrisen.
VG170529 Skal han sette dem i banken, eller skal han investere dem i noe annet ?
DN170529 Investor og tidligere skikonge Bjørn Dæhlie mener han tar mindre risiko ved å investere egenkapitalen i eiendom enn vanlige norske bedrifter.
DB170529 En av fordelene med aksjesparekontoen er at det er enklere for fondseiere å selge seg ut av et fond og investere pengene i et annet, ettersom gevinsten ikke vil bli beskattet før avkastningen tas ut av aksjesparekontoen.
DA170529 De må skjønne hva det innebærer å eie - at en ikke bare kan ta ut utbytte, men investere for framtida, sier Henriksen.
DA170529 De må skjønne hva det innebærer å eie - at en ikke bare kan ta ut utbytte, men investere for framtida, sier Henriksen.
BT170529 Vi skal fortsatt investere i de oljeselskapene og jobbene som tilpasser seg denne vridningen.
BT170529 Vestlandet må investere mer i industri og næring som vil oppleve en positiv etterspørsel i fremtiden.
AP170529 Flere ønsker å investere
AA170529 Løsningen kan være at de fylkeskommunene som er villige til å investere i ny kunnskap og ny teknologi sammen etablerer en båtpool, som får i oppgave å lede an utviklingen av nye generasjoner ferjer og hurtigbåter.
VG170528 Frankrike er et av få land som har iverksatt tiltak for å hindre at Qatar sprer islamsk fundamentalisme gjennom å finansiere radikale moskeer og investere i muslimske butikker.
DN170528 - Disse bransjene er langt fra de eneste der en må investere mye tid og krefter for å hevde seg i en stadig skarpere konkurranse om å lykkes.
VG170527 Vi oppretter for eksempel Fornybar AS, et statlig selskap som blant annet skal investere i private oppstart-selskaper.
SA170527 Så vil man ha gull, må man investere .
FV170527 Så vil man ha gull, må man investere .
BT170527 - Det har aldri vært mer viktig å investere i etterretningsbasert politiarbeid, fortsetter han.
BT170527 Så vil man ha gull, må man investere .
AP170527 - Det har aldri vært viktigere å investere i etterretningsbasert politiarbeid, sier han.
AP170527 Så vil man ha gull, må man investere .
AA170527 - Det har aldri vært mer viktig å investere i etterretningsbasert politiarbeid, fortsetter han.
AA170527 Så vil man ha gull, må man investere .
VG170526 - Det viser jo at USA fortsetter å investere i europeisk sikkerhet, sier Stoltenberg.
VG170526 Bush, sier de mener Trump er i sin fulle rett til å tale som han gjorde : ¶ - - Det er viktig at disse landene vet at om de skal være del av en militærallianse, må de trp til og investere i forsvaret sitt, sa Rumsfeld til Fox News.
SA170526 Det burde være med glede og lettelse at lokalpolitikerne kunne oppheve sparetiltakene og investere pengene tilbake dit de ble tatt i fra !
DB170526 Samtidig synes han det er leit at forholdene i bygge- og anleggsbransjen er så kritikkverdige at man løper en risiko ved å investere i den.
DB170526 - Det er trist at vi har fått det sånn at man ikke kan investere i bolig uten å komme borti gråsoner om hvorvidt man driver sosial dumping eller ikke, sier han.
DB170525 - NATO er nødt til å investere i forsvar, ikke for å blidgjøre USA, men fordi det er i vår egen interesse.
DB170525 I 2007 advarte Johannessen Hemnes kommune mot å investere penger i risikofylte verdipapirer i det som etter hvert ble kjent som Terra-skandalen.
AP170525 De vil heller investere i politi og grensevakter.
AP170525 Med andre ord : Oljefondet vil ikke på eget initiativ investere for å dempe selve klimaendringene.
AA170525 Startupen bygger på mer enn 12 års erfaring og har med seg tung fagkompetanse, sier Skar som også har sett økt interesse for å investere de to-tre siste årene.
AA170525 Flere ønsker å investere
AA170525 - Det er mange som har fått øynene opp for det enorme potensialet som ligger i å investere i tidlig fase, sier Skar, som anbefaler investorer å spre risikoen ved å investere i 10 - 15 startups.
AA170525 - Det er mange som har fått øynene opp for det enorme potensialet som ligger i å investere i tidlig fase, sier Skar, som anbefaler investorer å spre risikoen ved å investere i 10 - 15 startups.
VG170524 Et halvår senere ble det omtalt som « meningsløst » å investere i.
DB170524 Jeg sier ikke at det er enkelt, for de fleste ønsker å bruke pengene på helse og skole, men når usikkerheten i verden øker, må vi dessverre investere mer i vår sikkerhet, sier Stoltenberg.
DB170524 kvartal viste at oljeselskapene forventer å investere 144 milliarder kroner i 2018.
VG170523 Det er en del av klubbens strategi at de skal utvikle spillere for salg til utlandet, for så å investere pengene i videreutvikling av klubbens ungdomsakademi.
DA170523 På dagens aksjonærmøte i Viking ble det blant annet bestemt at Viking oppretter eget spillerselskap, der investorer kan gi Viking penger til å investere i nye spillere.
DA170523 Det sier noe om viljen til å investere i klima- og ENØK-tiltak, sier miljøbyråden.
BT170523 Trusselen om å isolere Iran, gjør det mindre attraktivt å investere i landet.
AP170523 - Ta E18 vest for Oslo : Hvis vi kan unngå å investere milliardene som prosjektet legger opp til, og samtidig forbedre mobiliteten, er det helt åpenbart at det er interessant å diskutere det.
SA170522 Statoil etablerer et digitalt kompetansesenter og skal investere mellom 1 og 2 milliarder kroner på ny digital teknologi fram mot 2020.
DN170522 Statoil skal investere mellom én og to milliarder kroner frem mot 2020.
DN170522 Det innebærer at det ferske selskapet kan ha inntil fem-syv milliarder kroner å investere for.
DN170522 Kinesiske selskaper klare for å investere i Silkeveien ¶
BT170522 Det er på det rene at Innovest sammenblandet alle forskningsmidler de forvaltet ved å sette dem på samme bankkonto og/eller investere dem i aksjer.
BT170522 ikke kunne investere de midlene de fikk innbetalt fra legemiddelselskapene i aksjer, eller at forskere skulle godkjenne hvordan midlene ble brukt.
DN170521 Målet er å investere beløpet på 200 millioner dollar i løpet av de neste fire til syv årene.
DN170521 - I går signerte vi historiske avtaler med kongedømmet, som vil investere milliarder av dollar og skape tusenvis av jobber i USA, sa Trump.
DA170521 - I går signerte vi historiske avtaler med kongedømmet, som vil investere milliarder av dollar og skape tusenvis av jobber i USA, sa Trump.
AP170521 - I går signerte vi historiske avtaler med kongedømmet, som vil investere milliarder av dollar og skape tusenvis av jobber i USA, sa Trump.
VG170520 - Innbetalingen til fellesskapet vil måtte bli noe økende i årene fremover, fordi vi må gjennom en samfunnsendring hvor det offentlige må investere mye.
VG170520 Det er han som ar fått med seg lokalt næringsliv på å investere nærmere 300 millioner kroner i banen.
NL170520 Dette skal da dekke lønn for arbeidsdager som er langt mer enn 8 timer pr dag, i tillegg skal beløpet også gå til dekning av egenkapital, som selvstendig næringsdrivende må bøndene investere i sin egen arbeidsplass.
DN170520 - Innbetalingen til fellesskapet vil måtte bli noe økende i årene fremover, fordi vi må gjennom en samfunnsendring hvor det offentlige må investere mye.
DB170520 Når vi attpåtil vet at de fleste nye felt er ulønnsomme med dagens oljepris, blir det en øvelse i politisk og økonomisk uansvarlighet å investere mer av fellesskapets ressurser i denne næringen, som truer både klimaet og den langsiktige bærekraften i velferdsstaten vår.
AA170520 Regjeringen skal investere 200 milliarder kroner i jernbanen de neste 12 årene.
AA170520 Regjeringen skal investere 200 milliarder kroner i jernbanen de neste 12 årene.
DN170519 De fleste kjøper jo bolig for å bo der, ikke for å investere , sier Jæger. | - En gullgruve for bankene ¶
DA170519 Langfeldt mener pengene heller bør gå til å investere i såkalte « superbusser », ekstra store leddbusser som er lengre enn dagens trikker.
DA170519 - Vi må fase ut trikken, og investere i nymotens kollektivtransport, sier Oslo Unge Høyres leder Nicolai Øyen Langfeldt.
AA170519 MDG-lederne vil endre skattereglene for oljesektoren og samtidig hjelpe andre næringer med kutt i arbeidsgiveravgift for å ansette folk, bedre tilgang til risikokapital, flere fondsordninger og skattefordeler ved å investere i miljøvennlig teknologi.
AA170519 Wacker Holla skal nå utvide med å bygge nye smelteovner og kommer til å investere for 800 millioner kroner de neste årene.
DN170518 Macron sa også at han ønsker et Europa som både gir økt beskyttelse til arbeidstakere og som gjør det enklere for næringslivet å investere .
DA170518 « Utgangspunktet for at investorer skal investere i en bedrift eller en sektor, i dette tilfellet barnehager, er at de tror at de kan få en merverdi til investeringen som overstiger ordinær bankrente.
DB170517 - Å investere i bolig har vist seg over svært mange år å være meget lønnsomt, og vi forventer at leiemarkedet fortsetter å øke.
AA170517 Macron sa også at han ønsker et Europa som både gir økt beskyttelse til arbeidstakere og som gjør det enklere for næringslivet å investere .
NL170516 I virkeligheten har Norge to valg : Å inngå i det amerikanske rakettskjoldet eller pådra seg store kostnader ved å investere i et eget skjold.
DN170516 | Kinesiske selskaper klare for å investere i Silkeveien ¶
DN170516 Kinesiske selskaper gjør seg klare til å investere store beløp i land som inngår i « One Belt, One Road»-initiativet.
DN170516 Men for å realisere disse, kreves det kapital, sier Kjemperud som ikke vil ut med hva Tollefsen/Fredensborg betaler for aksjene eller hvor mye det forplikter seg til å investere .
DB170516 Mange ønsker å reise rundt i verden eller investere i en fritidsbolig i Norge eller utlandet.
DB170516 Historisk sett har også menn hatt mer penger å investere .
DA170516 Sikkerhetssjefen mener det er på tide å investere i en egen « cyber-sheriff ».
DN170515 Nå håper vi at dette angrepet også kan synliggjøre at vi faktisk må investere ikke bare i politi på gaten, men politi i det digitale rom, sier Nystrøm.
DB170515 Etter min mening står og faller Europas framtid ved evnen til å investere i sitt naboskap og sin evne til å investere i sosiale goder og arbeidsplasser for egen befolkning.
DB170515 Etter min mening står og faller Europas framtid ved evnen til å investere i sitt naboskap og sin evne til å investere i sosiale goder og arbeidsplasser for egen befolkning.
DB170515 For oss har det vært viktig å investere i innhold som har bred appell både lineært og på digitale flater, som norsk humor og sport.
AA170514 Nå håper vi at dette angrepet også kan synliggjøre at vi faktisk må investere ikke bare i politi på gata, men politi i det digitale rom, sier Nystrøm. ( ©NTB ) ¶
SA170512 Det er viktig at resultatene ikke blir for forutsigbare, men vi ønsker ikke å stoppe klubber fra å investere i kvinnelagene eller hindre spillere å tjene det klubbene vil betale dem.
DB170512 På den måten skaper vi både større utjevning og muligheter til å investere i framtida.
BT170512 Bergen må også fortsette og insistere og investere i kulturen selv - og Norge må se verdien i disse investeringene.
BT170512 Det er viktig at resultatene ikke blir for forutsigbare, men vi ønsker ikke å stoppe klubber fra å investere i kvinnelagene eller hindre spillere å tjene det klubbene vil betale dem.
AP170512 Det er viktig at resultatene ikke blir for forutsigbare, men vi ønsker ikke å stoppe klubber fra å investere i kvinnelagene eller hindre spillere å tjene det klubbene vil betale dem.
DN170511 Men Emirates fortsetter å investere gigantbeløp i nye fly og utvider stadig rutetilbudet sitt ut i verden.
DN170511 Investorlegenden Mark Mobius, som var blant de første til å investere i fremvoksende markeder via Templeton Emerging Markets Group, mener at sosiale medier bidrar til å holde volatiliteten i de globale aksjemarkedene nede.
DB170511 Det gjør det enklere å investere i kunst og vanskeligere å lage den.
VG170510 I tillegg vil det skape stor usikkerhet for dem som vurderer å investere i norsk industri og annet næringsliv.
SA170510 - Gaver er fremdeles viktige for oss, men de skal brukes til å investere for å skape vekst - ikke tette driftshull.
DA170510 I stedet for å kutte, burde man investere i sykehusene våre og sikre dem for framtiden, mener Hermansen.
BT170510 - Gaver er fremdeles viktige for oss, men de skal brukes til å investere for å skape vekst - ikke tette driftshull.
AP170510 - Gaver er fremdeles viktige for oss, men de skal brukes til å investere for å skape vekst - ikke tette driftshull.
DN170509 Kushner Companies søker etter 300 personer som ønsker arbeidstillatelse i USA og som vil investere totalt 150 millioner dollar, nær 1,3 milliarder kroner, til en 79 etasjer høy boligblokk kalt Kushner 1.
DA170509 Ved å investere i infrastruktur, kunnskap og vekstfremmende skattelettelser, bedres innbyggernes velferd, svarer Vamraak.
DA170509 - Statens pensjonsfond utland er ikke et politisk verktøy, sier statssekretær Tore Vamraak ( H ), til at Finansdepartementet fortsatt ikke vil la Oljefondet investere i unotert infrastruktur.
DA170509 - Spørsmålet om fondet skal investere i unotert infrastruktur handler ikke om klima, men om hvilken risiko vi bør ta med det norske folks sparepenger.
DA170509 Ved å investere i infrastruktur, kunnskap og vekstfremmende skattelettelser, bedres innbyggernes velferd, svarer Vamraak.
DA170509 I desember 2015 anbefalte en regjeringsnedsatt ekspertgruppe at Oljefondet måtte få investere i infrastruktur.
DA170509 Han reagerer kraftig på at Finansdepartementet med finansminister Siv Jensen ( Frp ) i spissen, har sagt nei til å la Oljefondet investere i infrastruktur som ikke-børsnoterte selskaper står bak, slik som solenergianlegg og vindparker.
DA170509 Finansdepartementets sjef Siv Jensen ( Frp ) fortsetter å si nei til å la Oljefondet begynne å investere i unotert infrastruktur.
DA170509 - Statens pensjonsfond utland er ikke et politisk verktøy, sier statssekretær Tore Vamraak ( H ), til at Finansdepartementet fortsatt ikke vil la Oljefondet investere i unotert infrastruktur.
DA170509 - Spørsmålet om fondet skal investere i unotert infrastruktur handler ikke om klima, men om hvilken risiko vi bør ta med det norske folks sparepenger.
AP170509 Kushner Companies søker etter 300 personer som ønsker arbeidstillatelse i USA og som vil investere totalt 150 millioner dollar, nær 1,3 milliarder kroner, til en 79 etasjer høy boligblokk kalt Kushner 1.
AA170509 - Jeg spør meg selv hvor lang tid vi skal fortsette med å investere i en konflikt som vi ikke har vunnet, og som det ikke er noen utsikt til at den afghanske regjeringen kan vinne, sier han, og legger til at ressursene heller bør brukes til å trene kurdiske frihetskjempere, eller til å styrke forsvaret mot Russland i Baltikum. ( ©NTB ) ¶
VG170508 - Når norske arbeidsplasser skal sikres, må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem, ti år, sa hun og fortsatte : ¶
DN170508 - Når norske arbeidsplasser skal sikres, må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem og ti år.
DN170508 ¶ Gratis ferge vil styrke sambandenes attraktivitet, styrke fergeselskapenes konkurranseevne og gjøre fremtidens fergeselskap i større grad i stand til å investere i nytt materiell, sier forfatterne.
DB170508 - Når våre medlemmers arbeidsplasser skal sikres, må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem, ti år.
DA170508 - Når norske arbeidsplasser, våre medlemmers arbeidsplasser, skal sikres må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem og ti år.
BT170508 Vil samtidig investere 50 milliarder euro til programmer for arbeidsløse franskmenn og klima- og miljøprosjekter.
BT170508 Hvorfor investere i å bygge kompetansen som trengs i Norge ?
AP170508 - Når norske arbeidsplasser skal sikres, må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem og ti år.
AA170508 - Når norske arbeidsplasser skal sikres, må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem og ti år.
SA170507 Forutsigbare rammebetingelser gjør det mulig å investere i forskning og utvikling.
DN170507 Han skal spare 60 milliarder her og investere 50 milliarder der, sa han til DN forrige måned.
DN170507 Buffett kom blant annet med en klar advarsel om risikoen ved å investere i nye markeder som Kina.
DA170506 Begge vil investere i politi og etterretning.
SA170505 Gratis ferger vil styrke sambandenes attraktivitet, styrke fergeselskapenes konkurranseevne og gjøre fremtidens fergeselskap i større grad i stand til å investere i nytt materiell.
DN170505 Bengtson sier de nå har besluttet å investere 25 millioner kroner for å forsterke snøproduksjonsanlegget.
SA170504 - Men det er grunn til å tro at stadig flere ser verdien av å investere pengene sine også på andre måter enn i bolig.
DN170504 Basert på materialet Statoil har publisert tidligere i år, anslår DN at Statoil skal investere rundt 170 milliarder kroner i disse prosjektene.
DN170504 Det vil Miljøpartiet De Grønne også - men i motsetning til Jensen tror vi at pensjonen sikres best ved å tillate at Oljefondet får investere i fremtiden, sier forfatteren.
DB170504 Vi ser på måter å effektivisere driften ytterligere, for å kunne utvikle oss videre og fortsette å investere i vekstområder som lokal underholdning, sport og digitalt.
BT170504 - Men det er grunn til å tro at stadig flere ser verdien av å investere pengene sine også på andre måter enn i bolig.
AP170504 Denne uken kunngjorde Apple, som er blitt kritisert av Trump, at de vil investere en milliard dollar i arbeidsplasser i USA.
AP170504 - Men det er grunn til å tro at stadig flere ser verdien av å investere pengene sine også på andre måter enn i bolig.
AA170504 Siemens skal investere 100 millioner kroner i en batterifabrikk ved industrikonsernets anlegg i Trondheim.
VG170503 Du er ikke lenger tvunget til å kjøpe hele pakken, men kan nøye deg med å investere i et enkelt eller flere produkter som du selv monterer og installerer i hjemmet ditt.
DA170503 * Macron vil halvere avhengigheten av atomkraft, investere kraftig i fornybar energi-prosjekter og gjøre Frankrike verdensledende innen « grønn teknologi ».
DA170503 Å investere i familiene og barna er derfor beste vi som samfunn kan gjøre !
DN170502 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) sier « nei » for andre året på rad til at Oljefondet skal investere i solparker og flyplasser.
DN170502 Et stortingsflertall av Arbeiderpartiet, KrF og Venstre har vært positive til at Oljefondet skal kunne investere i infrastruktur, men får nå altså « nei » for andre året på rad.
DN170502 Investeringer i unotert infrastruktur, betyr at fondet skal kunne investere i rørledninger, solparker og veiprosjekter gjennom selskaper utenfor børs.
DN170502 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) sier « nei » for andre året på rad til at Oljefondet skal investere i solparker og flyplasser.
DN170502 Et stortingsflertall av Arbeiderpartiet, KrF og Venstre har vært positive til at Oljefondet skal kunne investere i infrastruktur.
DN170502 Der har de begge gangene argumentert for at fondet bør få investere i infrastrukturprosjekter.
DN170502 Banken ønsker også å investere i fornybar infrastruktur, eksempelvis vindmøller og solparker.
DN170501 I 2015 sluttet han og i 2016 opprettet han Snö Ventures, for å bruke pengene han tjente på å investere i teknologibedrifter.
DN170501 - Til syvende og sist er det å investere en tillitsbeslutning.
DN170501 DN fremstiller det som om de hemmelige lydopptakene som gründerne har gjort av samtaler med Schibsted startet etter oppfordring fra gründernes advokat i etterkant av at Schibsted ikke ønsket å investere videre våren 2016.
AP170501 Skal du investere i teknologi, må du bruke hjertet.
SA170430 Frankrike har kronisk høy arbeidsledighet, på tross av høy produktivitet og utdannelse blant arbeidsstyrken og mange selskaper i verdensklasse, i stor grad fordi det er dyrt å ansette folk og lite lønnsomt å investere .
FV170430 Spillersalg er ikke en egen post på budsjettet, dermed gir det et ekstra handlingsrom til å investere i klubbstrukturen.
DA170429 - Samtidig drysser regjeringen milliarder over landets rikeste istedenfor å investere i jobbvekst, kompetanse, kamp mot sosial dumping og kvalifisering, hevder Kristiansen.
BT170429 Spillersalg er ikke en egen post på budsjettet, dermed gir det et ekstra handlingsrom til å investere i klubbstrukturen.
AP170429 Spillersalg er ikke en egen post på budsjettet, dermed gir det et ekstra handlingsrom til å investere i klubbstrukturen.
DN170428 Hvis vi skal investere i fast eiendom, så må vi ha folk på bakken til å gjøre det for oss, sier Trond Grande, nestleder i NBIM ( Norges Bank Investment Management ), som forvalter Oljefondet og legger til : ¶
DN170428 Fondet har ingen tidsperspektiv på når de skal investere i eiendom i de to asiatiske byene.
DN170428 - Den enkle grunnen er at vi ikke har funnet objekter som vi har ønsket å investere i.
VG170427 Liverpool forventes, uavhengig av om de får solgt Sakho eller ikke, å investere betydelige midler i blant annet en profilert midtstopper til sommeren.
SA170427 Hvis vi ønsker at fondet skal investere og bidra til vekst og utvikling i vår region, må vi trappe opp omstillingsarbeidet.
SA170427 Fondet skal forvalte opp mot 20 milliarder kroner, og selskapet skal investere på en måte som bidrar til reduserte klimagassutslipp.
BT170427 - Før Brak ble dannet, trodde politikerne at det å gi penger til rockemiljøet var det samme som å investere i øl på nærmeste bar, sier Einar « Engelen » Engelstad.
DN170426 XXL ventes å investere 70-90 millioner kroner i vekststrategien, herunder butikker og internetthandelsløsninger, nye og eksisterende markeder i 2017.
DB170426 Eller vil det nye kommunaliserte kraftselskapet også begynne investere i oljeselskaper, teleselskaper og Expert-butikker ?
AA170426 Men det handler også om å investere i nye ting.
DN170424 Representanter for fondet, som ble startet for å investere i infrastruktur, har hele tiden nektet skyld.
DN170424 I tillegg vil han investere 50 milliarder i programmer for arbeidsløse franskmenn og klima- og miljøprosjekter, ifølge NTB.
DN170424 Han skal spare 60 milliarder her og investere 50 milliarder der, sier Chabert.
DA170424 Ifølge tiltalen stammer pengene fra utleievirksomheten og skal videre ha blitt benyttet til å investere i eiendom i utlandet på vegne av 63-åringen.
AA170424 Sommervold har solgt alle eiendommer for å investere i gården.
VG170423 Eiendomssjef Erik Lunde i Eidsvoll kommune sier til VG at det ikke er aktuelt for kommunen å investere i bygget før kommunen og Øvre Romerike Brann og redning får signert en ny leieavtale på bygget : ¶
DN170423 Børstilsynet har advart mot å investere i selskaper hvor det er dominerende eierstrukturer.
BT170423 RISIKOSPORT : Takket være investeringer fra det nederlandske investeringsfondet Aqua-Spark og lakseoppdretterne i Osland Havbruk, har Sogn Aqua kunnet investere 80 millioner kroner i det landbaserte oppdrettsanlegget i Ortnevik.
DB170422 For noen år siden ble han overtalt til å investere penger i en engelsk bank, som lovet å gi skattelette dersom han investerte i noen selskap som satset på teknologi.
DB170422 Det er vanskelig å si : « Nei, jeg vil ikke investere », sier Saha. 38-åringen har selv fått kjenne på kroppen hvordan det er å få dårlige økonomiske råd.
VG170421 Folk fortjener trygghet for og i jobben sin, de fortjener trygghet for at de har mulighet til å stifte familie og investere i egen bolig, og det viktigste vi da kan gi dem er faste jobber med trygghet for fremtiden, sier Bjørndal.
SA170420 Lyse har dessverre også fått mange næringslivskunder til å investere i gassfyringsanlegg, slik at de har blitt bundet til langvarig gassbruk.
DB170420 - Boligprisene og skattesystemet gjør at flere og flere investerer i både bolig II og bolig III, istedenfor å investere i arbeidsplasser.
VG170419 Statoil skal investere tre millioner kroner hver eneste time fram til 2018 bare for fase én av utbyggingen.
SA170419 Det blir hevdet at det er vanskelig og kostbart å investere i infrastruktur for gassen.
SA170419 Den ene vil bruke penger på oppussing av bolig for å øke markedsverdien, mens den andre vil investere i reiser og opplevelser med familie og venner.
DN170419 Hvis vi ikke var med på noe videre vindløp, hadde vi gått glipp av kompetanse og teknologi, sier den tidligere TV 2-meteorologen, som i tillegg til å investere i vindkraftprosjekter, også leder et forskningsnettverk for miljøvennlig energi i Stavanger.
BT170419 Den ene vil bruke penger på oppussing av bolig for å øke markedsverdien, mens den andre vil investere i reiser og opplevelser med familie og venner.
AP170419 Når vi først hadde to el-biler, var det naturlig å investere i solceller for å kunne bruke det som drivstoff til bilene, forteller Mats E.
AP170419 Når kundene slipper å tenke på mer enn hvor mye de vil investere økonomisk, er terskelen blitt mye lavere, sier Prebensen.
AP170419 Kina skal investere 3000 milliarder i miljøvennlig energi - en stor mulighet for Norge, mener næringslivet ¶ 15 positive energinyheter ¶
AP170419 Det var en terskel å investere i solcellene selv, men da de fikk høre at det var mulig å lease solcellene via selskapet Otovo, ble avgjørelsen tatt.
AP170419 Den ene vil bruke penger på oppussing av bolig for å øke markedsverdien, mens den andre vil investere i reiser og opplevelser med familie og venner.
DN170418 | Det gir sikkert en god følelse å investere i fornybar energi, men det er også lurt å bruke hodet ¶
DN170418 IMF kommer med klare anbefalinger om å investere i økonomiene - og spesielt i landenes egen befolkning for å stå bedre rustet i den globale konkurransen hvor økt bruk av teknologi skaper store skiller.
DN170418 Trond Riiber Knudsen er skeptisk til å investere innenfor farmasi, eller rene produktinnovasjoner.
DN170418 Trond Riiber Knudsen er skeptisk til å investere innenfor farmasi, eller rene produktinnovasjoner.
DN170418 Men for to år siden hoppet han av for å investere i gründerselskaper.
DB170418 Nå har de over 30 spillere i stallen, og økonomi til å investere , sier Rekdal til Dagbladet.
DB170418 WWF har vist at man, ved å investere fem prosent av fondet i unotert, fornybar infrastruktur, kan kutte klimagassutslipp tilsvarende 35 ganger Norges årlige utslipp.
DB170418 Det er nemlig økonomisk fornuftig å selge Oljefondet ut av fossilt, samt å la fondet investere i såkalt unotert, fornybar infrastruktur.
DB170418 At det kan komme til å gjøre olje- og gasselskaper mindre verdt er ikke vanskelig å se for seg, og da burde Oljefondet investere mindre, ikke mer, penger i olje og gass.
DN170417 Andy Weissman fra Union Square Ventures forklarer i en melding hvorfor de ville investere i nordmennenes selskap : ¶
DB170417 Du trenger ikke investere flere tusenlapper i ny ruter hvis du bor i en leilighet eller lite hus og familien teller 3-4 personer.
AP170417 Tyrkia skal reformere skattesystemet og det juridiske systemet og gjøre det mer attraktivt å investere , sa visestatsminister Mehmet Simsek i et intervju med den tyrkiske TV-kanalen TRT Haber for en uke siden.
SA170416 Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen ( Frp ) i Finansdepartementet svarer at regjeringen kutter skattene for å gjøre det mer lønnsomt å investere og å skape arbeidsplasser.
SA170416 - For at bedriftene som føler at de er over kneika skal tørre å investere , trenger vi fremtidsoptimisme.
DN170416 Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen ( Frp ) i Finansdepartementet svarer at regjeringen kutter skattene for å gjøre det mer lønnsomt å investere og å skape arbeidsplasser.
DA170416 Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen ( Frp ) i Finansdepartementet svarer at regjeringen kutter skattene for å gjøre det mer lønnsomt å investere og å skape arbeidsplasser.
DA170416 - For at bedriftene som føler at de er over kneika skal tørre å investere , trenger vi fremtidsoptimisme.
DA170416 Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen ( Frp ) i Finansdepartementet svarer at regjeringen kutter skattene for å gjøre det mer lønnsomt å investere og å skape arbeidsplasser.
AA170416 Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen ( Frp ) i Finansdepartementet svarer at regjeringen kutter skattene for å gjøre det mer lønnsomt å investere og å skape arbeidsplasser.
VG170415 Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen ( FrP ) i Finansdepartementet svarer at regjeringen kutter skattene for å gjøre det mer lønnsomt å investere og å skape arbeidsplasser.
VG170415 For at de bedriftene som føler at de er over kneika skal tørre å investere , trenger vi fremtidsoptimisme.
BT170415 Mest av alt viser regjeringen raus kjærleik til store og pengesterke aktører, de som har finansielle muskler og stordrift nok til å investere i personale, utstyr og infrastruktur til catskiing, som en del av et større tilbud.
VG170414 Noen bestillinger vil gå direkte til enkeltland som sier seg villig til å investere i militære kapasiteter som NATO trenger.
SA170414 Generalsekretæren sier enkeltland som sier seg villig til å investere i militære kapasiteter som NATO tenger, vil få noen av bestillingene.
DN170414 Tesla har varslet at det vil investere for 2,5 milliarder dollar bare i første halvår.
DA170414 Organisasjonen oppfordrer land til å investere i tilgang til trygt drikkevann, spesielt utviklingsland.
BT170414 Organisasjonen oppfordrer land til å investere i tilgang til trygt drikkevann, spesielt utviklingsland.
AP170414 Flyselskapet Norwegian planlegger å investere rundt 37 milliarder de neste årene på sin satsing i Argentina. 70 fly på fire baser skal betjene 146 ruter.
AA170414 Organisasjonen oppfordrer land til å investere i tilgang til trygt drikkevann, spesielt utviklingsland.
AA170414 Generalsekretæren sier enkeltland som sier seg villig til å investere i militære kapasiteter som NATO tenger, vil få noen av bestillingene.
AA170414 Flyselskapet Norwegian planlegger å investere rundt 37 milliarder de neste årene på sin satsing i Argentina. 70 fly på fire baser skal betjene 146 ruter.
DN170413 Lavprisselskapet Norwegian planlegger å investere rundt 37 milliarder kroner på sin store Argentina-satsing i løpet av de neste fem til åtte årene.
DN170413 Hvor mye Norwegian vil investere i Argentina har så langt vært noe usikkert.
DB170413 Flyselskapet Norwegian planlegger å investere rundt 37 milliarder de neste årene på sin satsing i Argentina. 70 fly på fire baser skal betjene 146 ruter.
DA170413 Vi er enige om at land må investere mer i alliansen, sa Stoltenberg.
AA170413 Vi er enige om at land må investere mer i alliansen, sa Stoltenberg.
DN170412 Vi er enige om at land må investere mer i alliansen, sa Stoltenberg.
DN170412 De andre landene tar på alvor at man er nødt til å investere mer i vår sikkerhet, sier Stoltenberg.
DB170412 Han anbefaler folk å heller investere i aksjer, spare pensjon eller spare til en reise med familien.
BT170412 Vi er enige om at land må investere mer i alliansen, sa Stoltenberg.
BT170412 De andre landene tar på alvor at man er nødt til å investere mer i vår sikkerhet, sier Stoltenberg.
AP170412 Vi er enige om at land må investere mer i alliansen, sa Stoltenberg.
AP170412 De andre landene tar på alvor at man er nødt til å investere mer i vår sikkerhet, sa Stoltenberg på en pressekonferanse tirsdag kveld, ifølge NTB.
AP170412 De andre landene tar på alvor at man er nødt til å investere mer i vår sikkerhet, sier Stoltenberg.
AA170412 De andre landene tar på alvor at man er nødt til å investere mer i vår sikkerhet, sier Stoltenberg.
AA170412 De andre landene tar på alvor at man er nødt til å investere mer i vår sikkerhet, sier Stoltenberg.
AA170412 Og det forutsetter i hans øyne at de som har « arealgrunnlag nok til å investere , står friere til å gjøre det ».
AA170412 Lettere å investere for dem som har mye areal ¶
DN170411 Hvis jeg skal investere bokinntekter i fremtiden, blir det nok i fast eiendom.
DN170411 Hvis hun skal investere bokinntekter i fremtiden, blir det i fast eiendom.
AP170411 Og det forutsetter i hans øyne at de som har « arealgrunnlag nok til å investere , står friere til å gjøre det ».
AP170411 Lettere å investere for dem som har mye areal ¶
AP170411 Og det forutsetter i hans øyne at de som har « arealgrunnlag nok til å investere , står friere til å gjøre det ».
AP170411 Lettere å investere for dem som har mye areal ¶
VG170410 - Byrdefordeling handler ikke om å « please » USA, men om at de europeiske landene og Canada må investere mer i egen sikkerhet, sa Stoltenberg etter NATOs utenriksministermøte i mars.
VG170410 * En plan for å investere i NATOs felles kapasiteter, som kan være direkte støtte til NATO-prosjekter som at flere land går sammen om å kjøpe overvåkningsfly, kampfly eller andre kapasiteter som stilles til NATOs disposisjon.
DN170410 Den beste investeringen man kan gjøre er jo å investere i den neste generasjon, sier han.
DN170410 - Jeg forsøker å investere de etter beste evne.
SA170408 Vi kan velge å investere dem ; i skole og utdanning, i forskning, i utvikling av nye næringsveier, i infrastruktur som gir oss konkurransekraft i fremtiden.
SA170408 Dette før det rekker å skape usikkerhet blant de som skal investere .
SA170408 Ved å investere i tidlig barndom skaper vi ringvirkninger som kan løfte samfunnet.
DN170407 - Ja, og det blir et rotterace der utenlandsk storkapital hjulpet av grønne sertifikater skal investere tungt både i Norge og i Sverige.
DN170407 - Ja, og det blir et rotterace der utenlandsk storkapital hjulpet av grønne sertifikater skal investere tungt både i Norge og i Sverige.
DB170407 Det er blant annet snakk om at Kina kan investere i infrastrukturprosjekter i USA : ¶
VG170406 Kina vil også investere i Norge og vi i Kina.
VG170406 - Men når skal investere i ny skole og barnehage vil vi få store økonomiske utfordringer.
DN170406 Sammen med flinke folk på NHH studerer vi blant annet langsiktige effekter av å investere i barns oppvekst.
DN170406 Ifølge Lund har dette ført til økt interesse for å investere i bolig i Bærum, og i enkelte områder mer enn andre.
DN170406 Her på Lysaker brygge, omtrent så nær grensen til Oslo som mulig, har interessen for å investere i boliger økt, forteller Mats Lund, daglig leder for Krogsveens avdeling på Bekkestua i Bærum.
SA170405 - Men etter de meldingene og beslutningene som er tatt i IOC om hvordan man ser for seg et nytt vinter-OL, så er det en del nye momenter som vil gjøre det billigere å investere og billigere å drive.
FV170405 - Men etter de meldingene og beslutningene som er tatt i IOC om hvordan man ser for seg et nytt vinter-OL, så er det en del nye momenter som vil gjøre det billigere å investere og billigere å drive.
DN170405 Han sier han vil investere i ny teknologi og kvitte seg med begrensninger i jordbruket.
DB170405 Vi bør investere fornybart i stedet for fossilt, i den delen av energimarkedet som har tosifret vekst framfor den som gradvis skal krympe.
BT170405 HER BLIR DET GODS : På jernbanetomten i Bergen sentrum kommer regjeringen til å investere mye penger for å kunne utsette valget av hvor en ny terminal skal ligge.- Flytting av godsterminalen blir et spørsmål for nye generasjoner med politikere, sier Peter Christian Frølich ( H ).
BT170405 - Men etter de meldingene og beslutningene som er tatt i IOC om hvordan man ser for seg et nytt vinter-OL, så er det en del nye momenter som vil gjøre det billigere å investere og billigere å drive.
AP170405 - Men etter de meldingene og beslutningene som er tatt i IOC om hvordan man ser for seg et nytt vinter-OL, så er det en del nye momenter som vil gjøre det billigere å investere og billigere å drive.
AA170405 Han sier han vil investere i ny teknologi og kvitte seg med begrensninger i jordbruket.
SA170404 Han sier han vil investere i ny teknologi og kvitte seg med begrensninger i jordbruket.
DN170404 Trond Riiber Knudsen er skeptisk til å investere innenfor farmasi, eller rene produktinnovasjoner.
DN170404 Men det er flere Seadrill-obligasjoner som er spennende å investere i, sier Olsen.
DN170404 Tilgang på privat kapital og motivasjon til å investere , sier Erna Solberg.
SA170403 Vi ønsker i likhet med Sandnes kommune at det fortsatt skal være attraktivt å etablere og investere i byen vår.
SA170403 For så langt framstår « Rutenplanen » som ikke tilstrekkelig forankret blant de som skal investere og drive næringsutvikling i Sandnes sentrum.
SA170403 Vi forstår at de ikke kan legge om over natten og at de må investere på nytt, men vi håper at det lar seg gjøre.
SA170403 De som valgte bur må nå dessverre investere på nytt.
DN170403 Vi liker å tro at vi har mye penger, men sammenlignet med andre land, har vi lite tilgjengelig kapital til å investere i nye virksomheter. 3.
DN170403 Utenriksministeren forteller at i tillegg til investeringer i fornybar energi skal Norfund investere i risikoutsatte sektorer der utviklingseffektene er særlig høye, eksempelvis verdikjeder knyttet til landbruk og fiskeoppdrett, finansinstitusjoner og små- og mellomstore fond.
DA170403 Statoil skal investere 3 millioner kroner hver eneste time fra 2016 til 2018 bare for fase 1 av utbyggingen.
VG170402 For et par år siden ba Stortinget regjeringen utrede om Oljefondet bør få tillatelse til å investere i infrastruktur som ikke er på børs.
DA170402 Han sier det er flere gode grunner til å investere i en megler, og at den viktigste grunnen er tid.
DB170401 Vi kan også møte deler av finansieringsbehovet med økte skatter, men det vil samtidig føre til at det blir mindre lønnsomt å jobbe og å investere i næringslivet.
SA170331 - Det er av den grunn at klubbene kan investere og utvikle talentfulle spillere, bygge stadioner i verdensklasse og støtte det engelske fotballsystemet over hele landet, sier en talsmann for Premier League til The Guardian.
DN170331 | Derfor får ikke Oljefondet investere i sol, vind og strøm ¶
DN170331 Norges Bank rådet regjeringen til å la Oljefondet investere i infrastruktur, men svaret er nei.
DN170331 Der kommer det frem at regjeringen ikke vil la Oljefondet investere i såkalt unotert infrastruktur, til tross for at Norges Bank har rådet regjeringen til å åpne for slike investeringer.
DN170331 De fleste nye fornybarprosjekter er i imidlertid i selskaper som ikke er aksjeselskaper, og som Oljefondet i dag ikke har mandat til å investere i.
DA170331 - I tillegg kommer vi allerede i revidert budsjett med skatteinsentiver for å investere i oppstartsselskaper, sier Mæland.
BT170331 - Det er av den grunn at klubbene kan investere og utvikle talentfulle spillere, bygge stadioner i verdensklasse og støtte det engelske fotballsystemet over hele landet, sier en talsmann for Premier League til The Guardian.
AP170331 Det handler om å investere mer i europeisk sikkerhet, sa han.
AP170331 - Det er av den grunn at klubbene kan investere og utvikle talentfulle spillere, bygge stadioner i verdensklasse og støtte det engelske fotballsystemet over hele landet, sier en talsmann for Premier League til The Guardian.
AA170331 Det handler om å investere mer i europeisk sikkerhet, sa han.
SA170330 I et politisk styrt marked er politiske signaler avgjørende for om investorene tør å investere i produksjon av det mest klimavennlige og minst miljøbelastende biodrivstoffet.
DB170330 For å sikre et framtidig arbeidsliv der så mange som mulig deltar, må vi investere i tiltak som bidrar til dette.
AP170330 Russland planlegger å investere fem billioner rubler i nord.
AP170330 Fakta : Så mye skal Russland investere i Arktis ¶
AP170330 WWF Norge kjemper for at fondet skal få lov til å investere i fornybar infrastruktur, som solenergi, vindkraftparker og strømnett, som ikke er på børs.
AA170330 Regjeringen vil også styrke programmer som hjelper norske bedrifter til å konkurrere i utlandet, og som gjør det mer attraktivt for utenlandske bedrifter å investere i Norge.
SA170329 Med dagens politikk er det nemlig ofte mer attraktivt å investere i bolig to og tre, i stedet for nye næringer og ny teknologi.
DN170329 - Nå får vi en solid produksjonsbase i bunn for å investere 20 milliarder kroner de neste fem årene.
DN170329 Blackrock melder også at de vil investere mer i data-mining - å analysere store datasett for å finne og strukturere informasjon.
DN170329 Qatar vil investere over 50 milliarder i Storbritannia ¶ ¶
DN170329 - Tencents filosofi er å investere i de beste selskapene i verden, sier grunnlegger David Chao hos investeringsselskapet DCM til Bloomberg.
DB170329 I en pressemelding fra Orkla forteller bedriften at de nå skal investere over 500 millioner kroner i pizzaproduksjonen på Stranda.
AA170329 - Vi må redusere de skattemessige fordelene knyttet til å investere i bolig.
DN170328 Markedsutviklingen kan være avgjørende om bedriftene vil investere , mens rammevilkårene avgjør hvor i verden bedriftene faktisk investerer. 4.
DN170328 - Vi må redusere de skattemessige fordelene knyttet til å investere i bolig.
DN170328 Grunnlaget for formuen ble lagt da hun flyttet til Hong Kong tidlig på 1980-tallet og begynte å investere i eiendomsprosjekter i Happy Valley.
DN170328 Vi vil fortsette å investere i Danmark gjennom vårt ingeniørsenter i Årshus, hvor vi har over 40 ansatte.
DB170328 Vi vil investere i fengsler og flere arbeidsplasser i Norge.
AP170328 I valgkampen sa Trump at han vil investere opp mot en billion dollar - altså litt i underkant av 8500 milliarder norske kroner - i infrastruktur.
AA170328 - Ønsket om å kunne investere i Trøndelag står fortsatt ved lag, men det kommer ikke til å skje med det første.
DN170327 Ifølge lokale medier planlegger Alevo å investere 250 millioner dollar i å bygge ut produksjonslinjene i USA, godt hjulpet av et titall millioner dollar i skatteinsentiver.
DN170327 | Qatar vil investere over 50 milliarder i Storbritannia ¶
DN170327 Qatar vil hjelpe Storbritannia etter Brexit, og tar sikte på å investere flere titalls milliarder i landet.
DN170327 - Jeg pleier ikke å investere i noe vi ikke jobber med selv.
DB170327 - Det virker fortsatt å være stor interesse for å investere i eiendom generelt, både kontor og boligprosjekter.
AP170327 Trumps gamle venn og advokat har også fått oppmerksomhet for å ha sagt at USA bør investere i israelske bosetninger i områder palestinerne gjør krav på. ( ©NTB ) ¶
AP170327 Derfor er det slik at dersom en giver ønsker å få innflytelse for pengene sine, bør vedkommende heller investere i kandidater til Kongressen.
AA170327 Qatar vil investere over 50 milliarder kroner i Storbritannia for å styrke den britiske økonomien etter brexit.
AA170327 Trumps gamle venn og advokat har også fått oppmerksomhet for å ha sagt at USA bør investere i israelske bosetninger i områder palestinerne gjør krav på. ( ©NTB ) ¶
AA170327 | Skal investere 20 milliarder utenfor kysten av Trøndelag ¶
AA170327 Til sammen planlegger Statoil og medeierne i feltet å investere 15,7 milliarder på Njord.
DN170326 Når vi stiller oss disse spørsmålene, tviler jeg på om det er økonomisk fornuftig å investere i Barentshavet, sier Lunde og legger til.
DN170326 De er dumdristige når de vil investere milliarder i dyr utvinnbar olje i Barentshavet, mener Gulowsen.
DB170326 I stedet for å investere pengene i banker, sikrer de seg mot et kollaps, sier Samset.
DA170326 Manglende finansering og politiske vedtak har stanset byggingen av over 100 nye kullkraftverk i Kina og India, men Oljefondet fortsetter å investere i selskaper som vil bygge kullkraftverk.
DA170326 Forklaringen er at stortingsvedtaket kun gjelder eksisterende produksjon og ikke omfatter selskaper som har planer om å investere i ny kullkraft i framtiden.
AP170326 - Selv om det dessverre ser ut til at prosjektet blir realisert, så sender DNB og andre banker og investorers utsalg en signaleffekt om at dette er prosjekter finansindustrien må slutte å investere i, sier Norman.
AP170326 Oljefondet : Å flytte en større del av forvaltningen av Oljefondet ( Statens pensjonsfond utland ) hjem til Norge, skille forvaltningen av fondet ut fra Norges Bank, flytte deler av fondets administrasjon ut av Oslo og åpne for at fondet kan investere i infrastruktur.
AP170326 Heimevernet : Vil øke antall HV-soldater til 50.000, øke årlig trening og investere i moderne våpen til alle HV-soldater, samt innføre seks måneders HV-utdanning og nødvendig med « geografisk utskriving » for å sikre et landsdekkende Heimevern. : ¶
AP170326 Bioenergi : Opprette et statlig, grønt investeringsselskap med en startkapital på ti milliarder kroner som skal investere i selskaper som leder an i utvikling av nye løsninger og nye teknologi.
AP170325 Pris er viktig, men det er også viktig at netteierne synes det er viktig å investere videre i mobilnettet.
AA170325 Pris er viktig, men det er også viktig at netteierne synes det er viktig å investere videre i mobilnettet.
VG170324 Regionen gjennom Rana kommune og næringslivet har sagt at de vil investere 600 millioner av en totalkostnad på rundt 2 milliarder.
DN170324 Vil investere opp mot 55 mrd. i andre fase av Johan Sverdrup ¶
DN170324 Espen Westeren ( 38 ) og Fredrik Halvorsen ( 43 ) har gjennom hedgefondet Titan Opportunities levert superavkastning på å investere i konkursprisede aktiva innen oljerelatert virksomhet.
DN170324 IMF-økonomen peker blant annet på at Trumps store satsing på å investere i infrastruktur i USA fortsatt trenger mye teknisk forberedelse, mens skattereformen kan møte både politisk og teknisk motstand.
DA170324 Skal Norge investere i Honduras må vi derfor samarbeide med eliten.
DA170324 I land som Honduras er det bare personer og selskaper som tilhører eliten som har mulighet til å investere så mye.
DA170324 Han sier at Norfund er klar over at det er mange utfordringer ved å investere i et land som Honduras.
DA170324 Grunnen er at Norfund bare kan investere i prosjekter der lokale allerede står for minst 65 prosent av kapitalen.
AA170324 Hun poengterer også at etiske hensyn må veies opp mot fondets frihet til å investere for å gi størst mulig avkastning.
SA170323 Han sier klubbene selv kommer til å investere betydelige summer i spillerutvikling i tillegg til mediemidlene.
DN170323 | Slik vil Siv gjøre det enklere å investere
DN170323 Med aksjesparekonto skal det bli mulig å investere innskuddet på kontoen både i børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond.
DN170323 - Det skal bli enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond.
DN170323 | Slik vil regjeringen gjøre det enklere å investere
DN170323 Med aksjesparekonto skal det bli mulig å investere innskuddet på kontoen både i børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond.
DN170323 - Det skal bli enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond.
DN170323 | Aksjesparekonto skal gjøre det enklere å investere
DN170323 Med aksjesparekonto skal det bli mulig å investere innskuddet på kontoen både i børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond.
DN170323 - Det skal bli enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond.
DN170323 Avtalen innebærer at vi fortsetter å investere i Norge med sentralt beliggende, samfunnsviktige eiendommer, sier administrerende direktør Ilija Batljan i SBB og morselskapet Effnetplattformen i meldingen.
DA170323 Da er spørsmålet om man bør investere i Honduras i det hele tatt.
DA170323 - Kan dere forstå kritikken om at Norge likevel bidrar til å styrke slike selskaper ved å investere i en bank som låner ut til dem ?
BT170323 Han sier klubbene selv kommer til å investere betydelige summer i spillerutvikling i tillegg til mediemidlene.
AP170323 Han sier klubbene selv kommer til å investere betydelige summer i spillerutvikling i tillegg til mediemidlene.
AA170323 Regjeringen foreslår en ny forskrift slik at bankene kan tilby aksjesparekonto til privatpersoner, som ønsker å investere i aksjer og i aksjefond.
AA170323 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) mener at forslaget kan gjøre det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond.
DB170322 Til syvende og sist er det investorene som bestemmer hvilke grønne obligasjoner de ønsker å investere i - ikke CICERO, og de forbeholder seg retten til å plukke de mest bærekraftige prosjektene.
DB170322 CICERO har aldri konkludert med at det er « fy-fy » å investere i atomkraft, slik Øystein Heggdal anklager oss for i Dagbladet 16.mars.
DA170322 - Både denne og den forrige regjeringen følger en strategi som går ut på å investere i dyre og avskrekkende kapasiteter.
AP170322 Et nytt statlig grønt investeringsselskap med startkapital på ti milliarder kroner skal investere i selskaper som fører an for å omgjøre skog til bioenergi.
FV170321 | Statoil vil investere inntil 55 milliarder i Sverdrup-feltet ¶
FV170321 Statoil vil investere 40 - 55 milliarder kroner i Johan Sverdrup-feltet, ifølge planen for fase 2.
DN170321 Statoil meldte tirsdag morgen at selskapet er klar for å investere opp mot 55 milliarder kroner i andre fase av utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet.
DN170321 Vil investere opp mot 55 mrd. i andre fase av Johan Sverdrup ¶
DN170321 | Vil investere opp mot 55 mrd. i andre fase av Johan Sverdrup ¶
DB170321 - Vi håper dette tiltaket, og oppmerksomheten rundt det, får par til å få opp øynene for hvor viktig det er å investere i parforholdet, sier hun.
DB170321 Statoil regner med å investere 40 - 55 milliarder kroner i Johan Sverdrup-feltet, ifølge selskapets plan for fase 2.
DA170321 | Statoil vil investere inntil 55 mrd.
DA170321 Selskapet vil investere inntil 55 milliarder kroner i Sverdrup-feltet.
DA170321 Trump vil investere i infrastruktur, i nye veier og ledninger og den slags.
AA170321 | Statoil vil investere inntil 55 milliarder i Sverdrup-feltet ¶
AA170321 Statoil vil investere 40 - 55 milliarder kroner i Johan Sverdrup-feltet, ifølge planen for fase 2.
AA170321 Nyheten om at Statoil vil investere 40 - 55 milliarder kroner i Johan Sverdrup-feltet evnet ikke å løfte oljeselskapet, som tynget børsen med en nedgang på 0,2 prosent.
SA170320 - Sannheten er at regjeringen og Arbeiderpartiet ønsker at Norge skal investere hundrevis av milliarder i et veddemål mot at verden skal lykkes med å stoppe farlig global oppvarming.
DB170320 - Ved å velge å produsere olje sin sakte og investere overskuddet til nytte for framtidige generasjoner har Norge beskyttet seg fra ustabile oppturer og nedturer som rammer mange andre oljerike økonomier, bemerker John Hewlliwell ved University of British Columbia i en pressemelding.
DB170320 Lurte ifølge Økokrim et irsk ektepar til å investere i forprosjekt til trikkeanbud i Skopje i Makedonia.
BT170320 - Sannheten er at regjeringen og Arbeiderpartiet ønsker at Norge skal investere hundrevis av milliarder i et veddemål mot at verden skal lykkes med å stoppe farlig global oppvarming.
AA170320 Samlet gjør dette at vi må investere i en ny alarmsentral.
DA170319 Å investere for å hindre underernærte barn, vil lønne seg og bidra til økonomisk vekst.
AA170319 Tidligere måtte man investere flere millioner kroner for å starte et nytt medium.
VG170318 Fikk du med deg : Anders Jacobsen : - Må investere i kjærestetid ¶
DN170318 Internasjonale oljeselskaper er meget skeptiske til å investere i landet, både på grunn av oljeprisen og ustabile rammebetingelser.
DB170318 - Dette mener jeg åpenbart er en viktig sak for oss, og det vil gi et klart signal til resten av verden at Norge trekker investeringer ut av fossil og begynne å investere i fornybar energi, forklarer Kaski til Dagbladet.
DA170318 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har lenge villet gått utenom handlingsregelen for å investere i vei og bane.
DA170318 Men SV-politikeren er ikke den første som foreslår at man skal kunne se forbi handlingsregelen for å investere i infrastruktur.
DA170318 Det må gå an å se forbi handlingsregelen for å investere i infrastruktur, mener SV-topp Torgeir Knag Fylkesnes.
FV170317investere mange hundre millioner ¶
DN170317 Han vil heller investere mer i dette enn i fysiske butikker.
DN170317 , som forvalter verdier på over 800 milliarder dollar, har ført samtaler bak lukkede dører om å investere i det saudiarabiske oljeselskapet Saudi Aramco, ifølge Bloomberg.
DN170316 - Vi trenger tre til seks nye Saudi-Arabier eller tre til seks nye USA for den saks skyld i ny oljeproduksjon innen 2040 for å tett dette gapet, og for å motvirke produksjonsfallet fra eksisterende felt dersom vi skulle stoppet å investere i dag, sier han.
DB170316 Uansett viser historien om hvordan staten endte opp med investere rundt fem milliarder kroner i Aker Kværner Holding noen av de mange fallgruvene og prinsipielle utfordringene som oppstår når en regjering driver med en aktiv statlig eierskapspolitikk, der investeringer i helt private selskaper benyttes som virkemiddel.
AP170316 Kutcher startet å investere i teknologiselskaper tidlig på 2000-tallet.
AP170316 Derfor har jeg funnet folk som kan utføre noe av det jeg tror på, og heller investere i deres suksesser, sier Kutcher videre.
AP170316 Ashton Kutcher brukt noen av inntektene fra skuespillervirksomheten til å investere i rundt 60 selskaper.
VG170315 I forrige uke sa han at det må gjøres justeringer i biodrivstoff-strategien : Det blir stilt store spørsmålstegn ved hele grunnlaget for å investere i biodrivstoff i Norge.
DB170315 Spaltist og parterapeut, Bjørk Matheasdatter, skriver om viktigheten av å investere tid i forholdet.
DB170315 Foto : Christian Roth Christensen ¶ | - Skal vi få noe helt og fullt må vi investere tid og våge å gi av oss selv ¶
AP170315 Etter at 2017 startet med dieselforbud i hovedstaden, vil NAF i første omgang råde folk i større byer til å vurdere leasing fremfor å investere i bilkjøp.
DA170314 I desember anbefalte et ekspertutvalg, ledet av siviløkonom Martin Skancke, at Oljefondet måtte fortsette å investere i kullselskaper, og bruke sin eiermakt til å tvinge fram omstillinger i disse selskapene.
DA170314 Det viser at også Oljefondet ser at det skjer store ting i verden nå, og at risikoen ved å investere som før, kan bli uholdbarg høy for fondet som en investor.
DA170314 Det tilsier at Oljefondet skal investere mellom 30 og 50 milliarder kroner i slik teknologi.
AA170314 Lånet på 21 millioner kroner skal ifølge søknaden tas opp av Teaterhuset Avant Garden ( TAG ), for å investere i sceneteknisk infrastruktur i forbindelse med den planlagte flyttingen til Rosendal Teater.
VG170313 BERLIN ( VG ) Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at Høyre ikke kan fortsette å kutte skattene og bremse økningen i bruk av oljepenger, og samtidig investere tungt i vei, jernbane og forsvar.
DN170313 Slik kan du sikre deg svært god avkastning på å investere sammen med John Fredriksen i latterlig lavt prisede rigger.
DN170313 Det hindrer ham ikke fra å investere mens han soner sin straff.
DN170313 Eiendomsselskapet har forpliktet seg til å investere for 350 milliarder kroner i prosjektet de neste 20 årene i prosjektet.
AP170313 Parken velger i år å investere i attraksjonene som allerede finnes.
AP170313 BØ SOMMARLAND : Parken i Telemark fokuserer på å investere i eksisterende attraksjoner.
AA170312 Investinor ble etablert i 2008, for å investere risikokapital i lovende bedrifter med ambisjon om å bli verdensledende.
SA170311 mars om at redusert selskapsskatt vil styrke incentivene til å investere i norsk vannkraft.
DN170310 Softbank vil investere 25 milliarder dollar i fondet.
DN170310 Saudi Aramco er verdens desidert største oljeselskap, men er allerede på god vei til å investere i helt andre ting enn olje.
DN170310 Ifølge Wall Street Journal vil andre statskontrollerte fond i Midtøsten, blant annet fra Qatar, investere 30 milliarder dollar.
DN170310 I januar i år skrev nyhetsbyrået Bloomberg at Saudi Aramco ønsker investere opptil fem milliarder dollar i selskaper innen fornybar energi.
AP170310 Rapporten viser til at både Høyre/Frp-regjeringen og forgjengerne i den rødgrønne regjeringen har lagt vekt på å styrke kommunalt behandlingstilbud og redusere køene fremfor å investere i spesialisthelsetjenesten.
DN170309 - Vi ønsker å være enda mer ambisiøse på å ha en politikk som gjør det mer lønnsomt å investere , eie og skape arbeidsplasser i Norge.
VG170308 De burde heller ha brukt pengene til å investere i nye arbeidsplasser, og til å kvalifisere folk bedre for jobb, sier Gerd Kristiansen.
DN170308 Regjeringen har ingen forståelse for kraftselskapenes skatteklager, og hevder i stedet den gjør det mer attraktivt å investere i vannkraft.
DB170308 Å redusere fattigdom blant barnefamilier og generelt investere i barn og unge, vil ikke koste oss mye.
DN170307 Regjeringen har ingen forståelse for kraftselskapenes skatteklager, og hevder i stedet den gjør det mer attraktivt å investere i vannkraft.
DN170307 - Redusert selskapsskatt vil dermed styrke incentivene til å investere i norsk vannkraft.
AP170307 - Barnehagens betydning for barnas oppvekst og utvikling er stor, og alle er enige i at vi må investere i de yngste barna.
DN170306 - Oljeselskapene er interessert i å investere mer i feltene for å få økt produksjon.
DN170306 Nå satser vi videre ved å investere i utvikling, sier administrerende direktør Erik Harrell i en melding.
DB170306 Nordmenn har rett til å investere .
DB170306 Det er også naturlig å investere i Djibouti fordi det er der det er forretningsmuligheter, det er et stabilt land.
DB170306 Det er og var naturlig for Mahad å overføre til, og investere i, Djibouti.
AA170306 Nå satser vi videre ved å investere i utvikling.
DN170305 Kraftbransjen må investere 50 milliarder kroner innen 2030 for å vedlikeholde gamle anlegg.
DN170305 Stortinget har pålagt oljefondet å investere ekstra i miljøteknologi gjennom såkalte miljørelaterte mandater.
DN170305 - I et klimaperspektiv bidrar Norges Bank til å øke problemet fremfor å investere i løsningen, sier Klyve.
BT170305 Fondet representerer relativt få arbeidsplasser og skal investere nasjonalt og ikke lokalt ; i så måte medfører fondet i liten grad lokal verdiskapning.
DN170303 Skolestyret til Mountain View High School besluttet å investere 15.000 dollar i såkornpenger i Snap i 2012, på bakgrunn av en anbefaling fra en ventureinvestor som på den tiden hadde et barn som gikk på skolen.
DN170303 Tidligere har indeksen vist at vestlandsbedrifter har vegret seg for å investere , men nå øker investeringene.
DA170303 Tidligere har indeksen vist at vestlandsbedrifter har vegret seg for å investere , men nå øker investeringene.
AP170303 Tidligere har indeksen vist at vestlandsbedrifter har vegret seg for å investere , men nå øker investeringene.
AA170303 Tidligere har indeksen vist at vestlandsbedrifter har vegret seg for å investere , men nå øker investeringene.
AP170302 - Det er viktig å investere i områdeløft for å unngå at det blir for store sosiale forskjeller i byene.
VG170301 Påstand : Trump sa at etter at han ble president har bedrifter som Ford, Fiat Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed, Intel og Walmart kunngjort at de vil investere store summer i USA, og sørge for titusenvis av nye jobber for amerikanerne.
VG170301 Problemet er imidlertid at det langt på vei følger av hans uttalelse, og at man må investere en god dose velvilje for ikke å tolke den slik.
DN170301 Trump har gjentatte ganger lovet å investere i amerikansk infrastruktur, men under talen lettet han på sløret om hvor mye han faktisk ønsker å bruke - og trakk paralleller til USAs utgifter til krigføring i Midtøsten.
DB170301 Det er vanskeligere å investere like mye i flere barn.
DB170301 Høye lønninger i bånn gir bedrifter et insentiv til å investere i ny teknologi som gjør billige arbeidere overflødig eller som øker produktiviteten til arbeiderne.
DA170301 I stedet for å beholde eller kanskje investere i nye jobber, måtte en bedrift betalt mer skatt.
DA170301 I et klimaperspektiv bidrar Norges Bank til å øke problemet framfor å investere i løsningen.
AP170301 - Min regjering vil jobbe med begge partier for å gjøre barnehage tilgjengelig og rimelig, og for å få til svangerskapspermisjon, investere i kvinners helse og sørge for rent vann og luft, samt gjenoppbygge militæret og infrastrukturen, sa Trump.
AP170301 Fjorårets tilskuddsordning til elsykler lå ute i omtrent tre uker før den ble brukt opp, og ettersom el-lastesykler er en vesentlig større investering, forventet Klimaetaten at terskelen for å investere ville være høyere.
AP170301 - Det handler også om penger og muligheter til å investere .
AP170301 - Det handler også om penger og muligheter til å investere .
AA170301 President Donald Trump sier han vil jobbe på tvers av partipolitiske skillelinjer for å sikre foreldre betalt permisjon og investere i kvinnehelse.
AA170301 - Min administrasjon vil jobbe med medlemmer fra begge partiene for å gjøre barneomsorg tilgjengelig og rimelig, bidra til å sørge for betalt familiepermisjon og investere i kvinnehelse, sa presidenten omtrent halvveis i den rundt én time lange talen.
AA170301 Han sier han har blitt forelsket i øyfolket og ikke vurderer å investere andre steder.
AA170301 Foreløpig har ikke Johansen tjent mye på oppdagelsen sin, men skulle hun en dag begynne å tjene godt med penger så vil hun investere i nytt tak på huset.
VG170228 - Dette handler om mye mer enn å investere i grønn byutvikling.
DN170228 Med den prisen vil det være attraktivt å investere i nye felt, samtidig som den ikke er så høy at amerikansk skiferoljeproduksjonen virkelig skyter fart, mener Opec-kilder.
DN170228 Obligasjoner er verdipapirer som brukes for å investere i gjeldt utstedt av et land eller selskap.
DN170228 - Det er tre interessenter i denne restruktureringen : banker, obligasjonseiere og de som skal investere friske penger.
DN170228 - Risikoen ved å investere i sykliske industrier er godt kjent for Aker.
DN170228 - Det er tre interessenter i denne restruktureringen : banker, obligasjonseiere og de som skal investere friske penger.
DA170228 For Høyre er privat eierskap normalen i Norge, og vi må enda bedre legge til rette for at private eiere vil og kan investere i utvikling av norske arbeidsplasser.
AP170228 - Markedene vil ha klarhet i om disse forslagene blir en realitet, før de vil investere mer penger.
AA170228 Amerikanske Discovery kjøpte TVNorge-kanalene i 2012 og har satset knallhardt i Norge, blant annet ved å investere langsiktig i store sportsrettigheter som eliteserien i fotball og OL.
VG170227 NYTT BETTING-ANGREP : Idrettspresident Tom Tvedt forstår ikke hvordan oljefondet kan investere i spillselskaper man ikke ønsker å ha i Norge.
VG170227 Man endret regelen som sa noe om hvor oljefondet kan investere pengene sine.
DN170227 Foto : Ida von Hanno Bast Statsminister Erna Solberg ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) foreslo nylig at Oljefondet bør investere 70 prosent av formuen i aksjer.
DN170227 De skal investere i store prosjekter i Malaysia og Indonesia.
DN170227 - Noen er veldig opptatt av skatt, men det er mest ideologi, da de sjelden er opptatt av den største svakheten : at det er så lukrativt å investere i bolig og eiendom.
DN170227 Funcom skal investere ytterligere 5-10 millioner dollar i spillet i 2017 og 2018.
AA170227 - Noen er veldig opptatt av skatt, men det er mest ideologi, da de sjelden er opptatt av den største svakheten : at det er så lukrativt å investere i bolig og eiendom.
SA170226 Etter at 2017 startet med dieselforbud i hovedstaden, vil NAF i første omgang råde folk i større byer til å vurdere leasing fremfor å investere i bilkjøp.
FV170226 Etter at 2017 startet med dieselforbud i hovedstaden, vil NAF i første omgang råde folk i større byer til å vurdere leasing fremfor å investere i bilkjøp.
DB170226 Tidligere har han ikke gått av veien for å investere i aksjemarkedets fallende kniver, deriblant riggselskapet Songa, og i en bok om Norwegian for noen år siden uttalte han blant annet at " jeg leser aldri analyser fra meglerhusene.
BT170226 Etter at 2017 startet med dieselforbud i hovedstaden, vil NAF i første omgang råde folk i større byer til å vurdere leasing fremfor å investere i bilkjøp.
AP170226 Etter at 2017 startet med dieselforbud i hovedstaden, vil NAF i første omgang råde folk i større byer til å vurdere leasing fremfor å investere i bilkjøp.
AA170226 Etter at 2017 startet med dieselforbud i hovedstaden, vil NAF i første omgang råde folk i større byer til å vurdere leasing fremfor å investere i bilkjøp.
DN170223 - Hvis Telenor eneste mulighet var å fortsette å investere og selv da ville sannsynligheten for at de ville ha lykkes vært liten.
DN170223 EQT-partner Anders Misund står klar til å investere mer i nordiske energi.-, transport og logistikk-, samfunnsinfrastruktur- og telekom-virksomheter.
DN170223 | Silicon Valley-fond gir opp Norden ¶ 500 Startups skulle investere 130 millioner i nordiske gründerbedrifter.
DN170223 Planen var å få på plass et risikokapitalfond som skulle investere omkring 130 millioner kroner i Norden, og i januar i fjor gjorde programmet sine første små investeringer.
DA170223 - Selskapet skal investere på lik linje med private som ønsker å satse på ny teknologi, og som ønsker å hjelpe bedrifter fra utvikling av ny teknologi, over i en kommersiell setting, sier Søviknes, og understreker at Fornybar AS ikke skal drive med pengestøtte slik som for eksempel Innovasjon Norge eller Enova.
BT170223 Det nye fondet som skal investere i grønn omstilling, Fornybar AS, legges til Stavanger.
AP170223 - Ta E18 vest for Oslo : Hvis vi kan unngå å investere milliardene som prosjektet legger opp til, og samtidig forbedre mobiliteten, er det helt åpenbart at det er interessant å diskutere det.
AA170223 Lånet tas opp av Teaterhuset Avant Garden ( TAG ), for å investere i sceneteknisk infrastruktur i forbindelse med den planlagte flyttingen til Rosendal Teater.
VG170222 Men nå får han god tid til å investere i neste sesong.
VG170222 Her tenker man ikke på folks ve og vel, man velger å tenke med hjertet i stedet for med hodet når man skal investere milliarder.
DN170222 - Det er tre interessenter i denne restruktureringen : banker, obligasjonseiere og de som skal investere friske penger.
DN170222 Investorene mener Aalen har lurt dem til å investere penger i entreprenørvirksomhet som ikke er opprettet eller vil bli opprettet.
DN170222 - Jay Z starter fond for å investere i oppstartsbedrifter ¶
DN170222 På to år forsvant over 24 « kinesiske » milliarder fra Norge - ingen vet sikkert hvorfor ¶ | - Jay Z starter fond for å investere i oppstartsbedrifter ¶
DN170222 Jay Z skal sammen med sin Roc Nation-kollega Jay Brown, planlegge å starte et såkalt venturekapitalfond, som trolig skal investere i teknologibedrifter.
DB170222 Svette og urin kan trekke raskt inn i madrassen, derfor er det alfa-omega å investere i en overmadrassbeskytter som tar det meste av svetten man avgir i løpet av natten, tipser Tommy Skipnes ved Norsk Sengesenter AS.
DB170222 Også Kristine Sylling, project manager marketing ved Hilding Anders Norge, som blant annet representerer sengeprodusenten Jensen, råder å investere i en overmadrassbeskytter.
SA170221 Elendige vintre og skremmende klimavarsler kan få folk til å tenke at dette er det ikke noe vits å investere tid i.
DN170221 Rezidor er i ferd med å investere 110 millioner euro i løpet vel tre år på å oppgradere en rekke Radisson-hoteller i Norden.
DB170221 Du kan investere i brodder, enten brodder både for turbruk eller brodder for løping, eller du kan investere i piggsko.
DB170221 Du kan investere i brodder, enten brodder både for turbruk eller brodder for løping, eller du kan investere i piggsko.
BT170221 Å lykkes med dette, forutsetter vilje til å investere i forsknings- og kunnskapsutvikling, slik at vi blir i stand til å løse både nåværende og fremtidige utfordringer knyttet til bærekraftig vekst og forsvarlig ressursforvaltning.
AP170221 Elendige vintre og skremmende klimavarsler kan få folk til å tenke at dette er det ikke noe vits å investere tid i.
AA170221 Libyas nasjonale oljeselskap kunngjorde i januar at det vil forsøke å få utenlandske selskaper til å investere i landet i et forsøk på å få fart på oljeproduksjonen og stabilisere økonomien etter flere år med væpnet konflikt og politisk kaos.
DN170220 - Vi er nemlig nødt til å investere tungt i teknologi for å beholde posisjonen som den beste til å sy sammen rundturer med offentlig kommunikasjon som buss, tog og ferger.
DB170220 Dette prisfallet slår rett inn i bunnlinjen til selskaper som benytter denne støtten til å investere i fornybar energi.
SA170218 Vi må bare investere den tiden de trenger, understreket han.
FV170218 Vi må bare investere den tiden de trenger, understreket han.
DB170218 Skal staten først investere i å stimulere til verdiskaping og varig trygghet, bør den droppe overformynderiet.
BT170218 Vi må bare investere den tiden de trenger, understreket han.
AP170218 Atomavtalen og bortfallet av en del av sanksjonene mot Iran, åpner for at utenlandske selskaper igjen kan investere i Iran.
AP170218 Vi må bare investere den tiden de trenger, understreket han.
DA170217 Det legger regjeringen til rette for ved å kutte skatter og avgifter, investere i regionen vår og åpne for mer oljeleting.
SA170216 Hun sier pengene åpner for at de kan investere og videreutvikle gården. ( ©NTB ) ¶
SA170216 Først og fremst vil vi betale ned på gjeld, og jo lavere gjeld vi får, jo lettere blir det å investere , sier Epletveit.
DN170216 Nå har de fått 4,2 milliarder kroner til å investere i selskaper som blant annet tjener på nedgangstider.
DN170216 Vi satte en pris som vi mener er riktig, ut fra hva kjøper må investere i boligen, sier Reenskaug.
DN170216 - Vi satte en pris som vi mener er riktig, ut fra hva kjøper må investere i boligen, sier Jan Erik Reenskaug.
DN170216 Et nytt europeisk venturefond skal investere 765 millioner dollar, eller 6,4 milliarder kroner, i teknologiselskaper.
DN170216 Atomicos plan er å investere fem til ti millioner dollar i selskaper som allerede har kommet seg gjennom de første tidlige fasene, gjerne kalt presåkorn og såkornsinvesteringer.
BT170216 Selv om det på kort tid kan være risikofylt å sette pengene i aksjer, og man kan oppleve nedganger i aksjemarkedet, viser Jensen til at det over lengre tid har vist seg at aksjer er mest inntektsbringende når man skal investere midler.
BT170216 Selv om det på kort tid kan være risikofylt å sette pengene i aksjer, og man kan oppleve nedganger i aksjemarkedet, viser Jensen til at det over lengre tid har vist seg at aksjer er mest inntektsbringende når man skal investere midler.
AP170216 Samtidig skal Oljefondet ta større risiko ved å investere mer i aksjer.
AA170216 Hun sier pengene åpner for at de kan investere og videreutvikle gården. ( ©NTB ) ¶
SA170215 De to fondene kjøpte seg inn i kravet ved å investere 15 millioner dollar, nær 130 millioner kroner.
DN170215 Konsernet fortsetter å investere i digital produktutvikling og i oppgraderinger av plattformer og systemer som støtter den digitale utviklingen.
DN170215 Konsernet fortsetter å investere i digital produktutvikling og i oppgraderinger av plattformer og systemer som støtter den digitale utviklingen.
DN170215 Konsernet fortsetter å investere i digital produktutvikling og i oppgraderinger av plattformer og systemer som støtter den digitale utviklingen.
AP170215 - Det ville vært dårlig samfunnsøkonomi å investere i bygg som man har vedtatt skal rives, sier hun.
DN170214 President Donald Trump har varslet at han vil investere stort i infrastruktur for å skape flere arbeidsplasser.
DN170214 President Donald Trump har varslet at han vil investere stort i infrastruktur for å skape flere arbeidsplasser.
AA170214 President Donald Trump har varslet at han vil investere stort i infrastruktur for å skape flere arbeidsplasser.
AA170214 Shell har slått fast at selskapet skal investere i storskala og kommersielle lavkarbonteknologier, som inkluderer sol- og vindenergi.
DN170213 Selskapet skal investere 500 millioner dollar, tilsvarende 4,19 milliarder kroner, i et globalt prosjekt for å kartlegge hele verden, skrev Financial Times i fjor.
DN170213 - Det er vanskeligere enn det vanligvis er for japanere å investere i amerikanske statspapirer og dollar i år på grunn av den politiske usikkerheten, sier sjefstrateg for utenlandske obligasjonsinvesteringer hos Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Kenta Inoue, til Bloomberg News.
DN170212 Vi vil investere i prosjekter som skaper langsiktig vekst og verdiskapning både for samfunnet og eierne, sier styreleder Øyvind Eriksen i Aker BP.
DA170212 Det er særlig de fem millionene i støtte til elektriske lastesykler Borgersrud hamrer mot, en støtteordning byrådet lanserte for at flere skal investere i miljøvennlige og plasseffektive alternativer til privatbilen.
BT170212 Vi vil investere i prosjekter som skaper langsiktig vekst og verdiskapning både for samfunnet og eierne, sier styreleder Øyvind Eriksen i Aker BP.
SA170210 - Vi må gjøre private aktører mer interesserte i å investere i nyoppstartede selskaper, for eksempel gjennom å løse ut offentlige midler når private investorer viser interesse, sier Ap-nestlederen.
SA170209 « Europa kan forebygge migrasjon ved å investere i ren energi til de 600 millioner afrikanere som mangler strøm.
SA170209 Eller som Guineas president Alpha Condé uttrykte det nylig : « Europa kan forebygge migrasjon ved å investere i ren energi til de 600 millioner afrikanere som mangler strøm. » 2030-bevegelsen arbeider for at Europa, med land som Tyskland og Norge i spissen, tar initiativ til å få etablert forpliktende avtaler med de arabiske og afrikanske opprinnelseslandene, etter inspirasjon fra den
SA170209 EU-landene og Norge bidrar med milliarder i form av garantier og lån, slik at næringslivet i partnerskap med blant andre pensjonsfond kan investere i næringsutvikling, energi og infrastruktur blant annet.
DN170209 Bjølgerud har bygd opp en svært lønnsom bedrift innen rådgivning og tilrettelegging ved kjøp og salg av næringseiendom, et marked der investorene knapt finner nok å investere i om dagen.
BT170209 Amerikanske Discovery kjøpte TVNorge-kanalene i 2012 og har satset knallhardt i Norge, blant annet ved å investere langsiktig i store sportsrettigheter som eliteserien i fotball og OL.
AA170209 Amerikanske Discovery kjøpte TVNorge-kanalene i 2012 og har satset knallhardt i Norge, blant annet ved å investere langsiktig i store sportsrettigheter som eliteserien i fotball og OL.
DN170208 Virke mener blant annet at det må bli mer attraktivt å investere i nye arbeidsplasser.
DN170208 Han sier at mange derfor kan begynne å investere igjen på dagens oljepriser, og at antall rigger i arbeid kommer til å fortsette å øke, men ikke i samme høye takt.
AP170208 Utenlandske selskaper vil ha betydelig mindre ansporing til å investere i USA.
AP170208 Flernasjonale selskaper vil ha en sterk drivkraft - også fra egne ansatte - til å basere seg utenfor USA, til å flytte ut eller investere utenlands.
AP170208 Å gjøre det mer attraktivt å investere i nye arbeidsplasser, slippe flere private til i det offentlige, på like vilkår, og det å heve statusen på læringen i arbeidslivet er blant grepene Virke foreslår for å sikre en politikk for lønnsomme arbeidsplasser.
AA170208 Å gjøre det mer attraktivt å investere i nye arbeidsplasser, slippe flere private til i det offentlige, på like vilkår, og det å heve statusen på læringen i arbeidslivet er blant grepene Virke foreslår for å sikre en politikk for lønnsomme arbeidsplasser.
VG170207 For å få penger til å investere , må norske sykehus nemlig gå med overskudd på driften.
VG170207 Det betyr at helseforetakets ikke får samme mulighet til å investere i nytt utstyr og bygg.
VG170207 Uten overskudd er det ikke penger til å investere i vedlikehold, innkjøp og fornying.
VG170207 Nå har vi kommet til et punkt hvor vi må investere for å klare å effektivisere ytterligere.
SA170207 | Statoils Reitan : - Vi er klare for å investere mer i USA ¶
SA170207 Dersom selskapet klarer å tjene penger og de rette mulighetene kommer opp, vil Statoil fortsette å investere i de kontroversielle skifergassområdene i USA, der selskapet har tapt milliarder, ifølge USA-direktør Torgrim Reitan.
DN170207 Gitt samme nivå på investeringer betyr det at Rummelhoff i 2030 skal investere opp mot to milliarder dollar, eller 17 milliarder kroner, i fornybarinvesteringer i 2030.
DN170207 Samtidig er det viktig at vi har finansiell kapasitet til å investere .
DN170207 Vi har finansiell kapasitet, og er klare for å investere i neste generasjons prosjektportefølje med radikalt forbedrede balansepriser.
DN170207 Selskapet har gått fra å investere 20 milliarder dollar globalt i 2014, til å investere kun 11 milliarder dollar i 2016.
DN170207 Selskapet har gått fra å investere 20 milliarder dollar globalt i 2014, til å investere kun 11 milliarder dollar i 2016.
DA170207 Tre prioriteringer vektlegges : ¶ Investere i neste generasjons prosjektportefølje med radikalt forbedrede balansepriser.
AP170207 Ved å investere i begge deler blir den samlede risikoen i fondet redusert.
AP170207 Ved å investere i begge deler blir den samlede risikoen i fondet redusert.
AA170207 · IBM skal investere og bidra til at studenter og arbeidstakere utvikler ferdighetene som skal til for å arbeide effektivt sammen med kognitiv teknologi.
DN170206 Vi har tenkt å investere betydelige beløp i India.
DN170206 De tre Biofuel-gründerne gikk til erstatningssak etter konkursen fordi Statoil droppet å investere i selskapet som skulle produsere biodrivstoff i Ghana etter at en kilde hevdet det var blitt betalt penger til en myndighetsperson i Ghana på vegne av Biofuel, ifølge Stavanger Aftenblad.
DN170206 I 2017 vil Statoil investere halvparten så mye som selskapet gjorde i 2014.
AP170206 Ved å investere i begge deler blir den samlede risikoen i fondet redusert.
AA170206 De tre Biofuel-gründerne gikk til erstatningssak etter konkursen fordi Statoil droppet å investere i selskapet som skulle produsere biodrivstoff i Ghana etter at en kilde hevdet det var blitt betalt penger til en myndighetsperson i Ghana på vegne av Biofuel, ifølge Stavanger Aftenblad.
DN170204 Støles beste tips til unge i finans er å lese seg opp, og kanskje investere i, mannen han mener er verdens beste investor : 86 år gamle Warren Buffett.
DB170204 Det er ikke rart når skattesystemet er rigget slik at det lønner seg mer å kjøpe leiligheter, enn å investere i nye arbeidsplasser.
SA170202 Du får visa og kan investere i eiendommer eller forretninger. 2.
DN170202 Konserndirektør Berit Svendsen skal investere i milliardbeløp i fiber.
AP170202 Norsk næringsliv ser muligheter for oppdrag : Kina skal investere 3000 milliarder i miljøvennlig energi ¶
AP170202 Kreml har lansert gigantiske planer om å investere 240 milliarder i Arktis, men russerne trenger utenlandske investorer og teknologi.
DB170201 Er det å investere ansvarlig ?
DB170201 Dersom norsk næringsliv og Oljefondet velger å investere på okkupert område, så følger det med store utfordringer når det gjelder beskyttelse av menneskerettighetene, sier FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva.
DB170201 Ett eksempel : « Europa kan forebygge migrasjon ved å investere i ren energi til de 600 millioner afrikanere som mangler strøm », sa Guinea's president Alpha Conde på Davos-toppmøtet nylig.
AP170201 Fjorårets tilskuddsordning til elsykler lå ute i omtrent tre uker før den ble brukt opp, og ettersom el-lastesykler er en vesentlig større investering, forventet Klimaetaten at terskelen for å investere ville være høyere.
AP170201 Det er svært dyrt å investere i flere parallelle vintersikre fjelloverganger.
DN170131 Det er stopp for å investere mer.
DN170131 Både Riverstone og GNRI har mer lyst å investere andre steder.
DN170131 - Worst case er at vi ikke får investere noe.
DN170131 Kilder som nyhetsbyrået Bloomberg har snakket med sier Saudi Aramco ønsker å investere opptil fem milliarder dollar ( 41,6 milliarder kroner ) i selskaper innen fornybar energi.
DN170131 Som vi har sagt flere ganger er dette en svært viktig del av Sony og vi vil fortsette å investere og øke fortjenesten », sier Sonys konsernsjef i en uttalelse.
DN170130 - Når vi rabatterer ti prosent, går det utover lønnsomheten, men vi vil tiltrekke oss kunder og dette er måte å investere i fremtiden.
DN170130 USA er det mest populære landet for kinesere å investere i med vel 14 milliarder dollar i 2016.
DN170130 Det kinesiske eiendomsselskapet Oceanwide Holdings er i ferd med å investere rundt ni milliarder kroner i et nytt leilighetskompleks i sentrum av Los Angeles.
DN170130 Med 90 mot 53 stemmer ble det vedtatt å ikke lenger investere midler fra det statlige investeringsfondet i kull, olje eller gass.
DN170130 Irland er det første land i verden som har vedtatt å ikke investere statlige penger i fossil energi.
DN170130 Moore Financial Group med kontor i Bergen sentrum har fått kunder til å investere i konvertibelt lån i selskapet.
BT170130 Her kan du lese to leserinnlegg fra 2013 hvor det ene argumenterer for at næringslivet skal holde seg unna Vest-Sahara, mens det andre argumenterer for at næringslivet bør investere der.
DN170129 Moore Financial Group med kontor i Bergen sentrum har fått kunder til å investere i konvertibelt lån i selskapet.
DN170129 For å kunne ha håp om å oppnå avkastning utover dette, vil man måtte investere i aktiv forvaltede fond, sier han.
DN170128 I presidentordren om militæret lover Trump å blant annet å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser.
DB170128 I presidentordren om militæret lover Trump å blant annet å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser.
DB170128 Det er fortsatt i det øvre prissjiktet, men likevel innenfor at vanlige husstander kan investere i det.
AP170128 I presidentordren om militæret lover Trump å blant annet å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser.
AP170128 I presidentordren om militæret lover Trump å blant annet å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser.
SA170127 I presidentordren om militæret lover Trump å blant annet å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser.
DN170127 Ingeniørforeningene Nito og Tekna klarte ikke å finne noen som var interessert i å investere i Teknisk Ukeblad Media.
DN170127 Ifølge Moberg ville de to generalsekretæne Ivar Horneland Kristensen ( Tekna ) og Steinar Sørlie ( Nito ) sjekke om det fantes aktører som var interessert i å investere i Teknisk Ukeblad Media.
DB170127 Trump, som fredag kom på sitt første besøk til Pentagon, lovte blant annet å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser.
AP170127 Trump, som fredag kom på sitt første besøk til Pentagon, lovte blant annet å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser.
DN170126 Yusufov ser altså muligheter for at amerikanske selskaper igjen vil kunne investere i den russiske energisektoren i løpet av overskuelig fremtid, men understreker samtidig at Russland absolutt kunne tenke seg at Europa, og særlig Norge, gjør det samme.
DN170126 Vi har en solid balanse og en robust forretningsmodell som gjør at vi kan fortsette å investere i plattformen vår og i endringen av banken, sier konsernsjefen om forventningene til året.
DN170126 Apple forsøker å ta nye markedsandeler i India, men myndighetene ønsker det amerikanske selskapet skal investere i lokal produksjon.
DB170126 Men vårt mål var at næringslivet skulle investere mer.
DB170126 Jensen sier han ikke hadde særlige betenkeligheter med å investere i selskapet, og at han rådførte seg med kompiser som drev med aksjehandel.
DB170126 - Den store utviklingen er at Kina har begynt å investere langt mer i disse områdene.
BT170126 | BKK vil investere i grønne gründere ¶
DN170125 Toyotas ønsker å vise at de forplikter seg til å fortsette å investere i USA.
DN170125 Toyota Motor sier de vil investere 600 millioner dollar, over fem milliarder kroner, og skape 400 nye jobber ved en av sine fabrikker i USA.
DN170125 Selskapet opplyser at det vil investere 600 millioner i nytt utstyr og avansert teknologi ved fabrikken i delstaten Indiana.
DN170125 For kun to uker siden meldte Toyota Motor at de ville investere ti milliarder dollar i USA over en periode på fem år, og investeringen er del av denne planen.
DN170125 - Dette er en kunngjøring for å vise Toyotas forpliktelser til å fortsette å investere i USA, heter det i en pressemelding fra Toyota Motors.
DB170124 Det vil snarere forhindre konkurranse enn å fremme den, selv om det også gir bedrifter et større insentiv til å investere i å utvikle nye produkter.
DN170123 Aksjemarkedet flommer over av tips om hvordan investere med Donald Trump som ny president i USA.
DB170123 Norge betaler andre land for å la være å hugge ned regnskogen, men vil selv fortsette med å selge olje og gjennom oljefondet investere i kullproduksjon.
VG170122 Det å investere i alderdommen, er kanskje det viktigste vi gjør i livet.
DN170122 Venturekapital, eller risikokapital, defineres som privat egenkapital som brukes for å investere i selskaper i oppstartsfasen.
DN170122 Finansdistriktet i Singapore huser to av de statlige investeringsfondene som er mest aktive i å investere i private teknologiselskaper.
AP170122 Jeg må investere og holde på.
AP170122 Jeg må investere og holde på.
AP170122 Mens norske oljeselskaper kutter kraftig i sine investeringer på norsk sokkel, planlegger Iran å investere rundt 185 milliarder dollar i sektoren de neste ti årene, ifølge konsulentselskapet Atieh International.
SA170121 Med tanke på det store bildet, og det å balansere en myriade av motstående interesser, kan de ikke tillate seg å investere for tungt i enkeltforbindelser.
SA170121 Med tanke på det store bildet, og det å balansere en myriade av motstående interesser, kan de ikke tillate seg å investere for tungt i enkeltforbindelser.
SA170121 Hvordan skal vi klare å skape sportslig utvikling, å gjøre det interessant for andre spillere å komme hit - og investorer til å investere ?
DB170121 Vi inngår stor risiko ved å fortsatt investere i fossil energi.
BT170121 Hvordan skal vi klare å skape sportslig utvikling, å gjøre det interessant for andre spillere å komme hit - og investorer til å investere ?
AP170121 Vil investere hjemvendte pengesekker ¶
AP170121 Men de siste tiårene har ikke landet klart nok å investere nok til å holde unna forfall og skandaler, som flommen i New Orleans og vannforgiftningen i Flint, Michigan.
AP170121 Hvordan skal vi klare å skape sportslig utvikling, å gjøre det interessant for andre spillere å komme hit - og investorer til å investere ?
DN170119 Men når spenningen nå øker, da må vi også investere mer i vårt forsvar. 4.
DN170119 Ma mener problemet er at amerikanerne har sløst bort disse pengene på kriger i stedet for å investere i sitt eget folk.
DN170119 Jeg har valgt å investere i en enestående og unik boligenhet på Tjuvholmen.
DN170119 - Noen personer velger å investere store summer i Picasso eller Munch.
DN170119 Selskapet har penger å investere , men frykter amerikanske politikere.
SA170118 Som ansvarlig posisjonsparti er vi villig til å investere for å ta det ansvaret.
SA170118 Med Slobodan Vuk har TIL valgt å investere et millionbeløp i en permanent importspiss, etter at Sofiene Moussa kom på korttidsavtale i fjor.
DN170118 - Vi ser at interessen fra « utenbys » investorer for å investere i Bergen er økende, sier Lars Kyte.
DN170118 - Vi ser at interessen fra « utenbys » investorer for å investere i Bergen er økende, sier Kyte.
DB170118 Det er mange alternativer til dårlig jobbkaffe : Du kan investere i ditt eget kaffeutstyr for å brygge din egen kaffe på jobben, du kan investere i en skikkelig bra termokopp og ta med deg hjemmefra - og for noen passer det også bra å ta med egen kaffe i termos - i alle fall om du har en av termosene vi har kåret til best i test.
DB170118 Det er mange alternativer til dårlig jobbkaffe : Du kan investere i ditt eget kaffeutstyr for å brygge din egen kaffe på jobben, du kan investere i en skikkelig bra termokopp og ta med deg hjemmefra - og for noen passer det også bra å ta med egen kaffe i termos - i alle fall om du har en av termosene vi har kåret til best i test.
BT170118 - Valget om å investere tror vi kommer mot slutten av 2018, sier han.
BT170118 - Valget om å investere tror vi kommer mot slutten av 2018, sier han.
AP170118 CEPI vil også investere i raskere utviklingsprosesser som gjør at det går fortere å komme opp med vaksiner når det bryter ut helt nye og ukjente epidemier.
AP170118 Med Slobodan Vuk har TIL valgt å investere et millionbeløp i en permanent importspiss, etter at Sofiene Moussa kom på korttidsavtale i fjor.
VG170116 Nå tar vi inn høyere skatter for å investere i velferdssamfunnet.
SA170115 Allerede nå ber de statsråden om å tilføre passkontrollen flere ansatte, og også investere i nytt elektronisk utstyr som kan avhjelpe den manuelle passkontrollen.
DB170115 - Enhver norsk statsborger har rett til å investere hvor som helst i verden så sant man følger det eksisterende norske regelverket for det, argumenterer han.
AP170115 | Kina skal investere 3000 milliarder i miljøvennlig energi - en stor mulighet for Norge, mener næringslivet ¶
AP170115 | Kina skal investere 3000 milliarder i miljøvennlig energi - en stor mulighet for Norge, mener næringslivet ¶
FV170114 Han fortsatte med å investere oljemilliarder i London-klubben.
BT170114 - Alle må gjøre seg klare for uvær : Drive mer effektivt og kutte det som er overflødig, samtidig som de ikke må slutte å investere for fremtiden, sier Kvamme.
BT170114 Han fortsatte med å investere oljemilliarder i London-klubben.
AP170114 Allerede nå ber de statsråden om å tilføre passkontrollen flere ansatte, og også investere i nytt elektronisk utstyr som kan avhjelpe den manuelle passkontrollen.
AP170114 Han fortsatte med å investere oljemilliarder i London-klubben.
SA170113 Han fortsatte med å investere oljemilliarder i London-klubben.
DN170113 - Det er usikkert hvor mye myndighetene vil investere , og hvor raskt, påpekes det.
AP170113 Først da ser vi om de internasjonale arrangørene viser vilje til å investere i norske kunstnere og ha godt eierskap til prosjektene, sier hun. | « Gråtass redder gården : » Trygt og ufarlig ¶
DN170112 Dette er for lavt for dem som ønsker å kjøpe en bolig i vestlige land eller investere i aksjemarkeder utenfor Kina.
BT170112 HØYRISIKO : - Skal du investere i produkter slik som Nordic Securities har solgt, må du følge nøye med.
DB170111 Derfor vil vi utrede en ordning med KompetanseFunn for å få flere bedrifter til å investere i sine ansatte.
AP170111 Sin personlige formue vil han plassere i et fond der han ikke vet hva han vil investere i, sier advokat Sheri Dillon, som har fått jobben med å unngå at Trump havner i juridisk trøbbel som en følge av hva han eier.
AP170111 Sin personlige formue vil han plassere i et fond der han ikke vet hva han vil investere i, sier advokat Sheri Dillon, som har fått jobben med å unngå at Trump havner i juridisk trøbbel som en følge av hva han eier.
AP170111 Sin personlige formue vil han plassere i et fond der han ikke vet hva han vil investere i, sier advokat Sheri Dillon, som har fått jobben med å unngå at Trump havner i juridisk trøbbel som en følge av hva han eier.
DN170110 Toyota-sjef Akio Toyoda lover fortsatt å investere tungt i USA de neste årene.
DN170110 Selskapet planlegger å investere 1 milliard dollar innen 2020.
DN170110 Produksjon i USA har seilt opp som tema blant bilprodusenter etter at påtroppende president Donald Trump flere ganger har kritisert selskaper som har valgt å investere i Mexico.
DN170110 Den japanske bilprodusenten Toyota gjør som flere andre bilprodusenter og kunngjør at selskapet vil investere ti milliarder dollar i USA.
DN170110 - Camry har vært en av grunnene til at vi har investert 22 milliarder dollar i USA de siste 60 årene, og grunnen til at vi vil investere enda ti milliarder dollar her de neste fem årene, sier konsernsjef Akio Toyoda.
DN170109 | Fiat Chrysler vil investere en milliard dollar i USA ¶
DN170109 Påtroppende president Donald Trump har flere ganger kritisert bilprodusenter som har valgt å investere i Mexico.
DN170109 Fiat Chrysler lover å investere tungt i USA.
DN170109 Bilprodusenten sier i en pressemelding søndag at den vil investere en milliard dollar innen 2020 i sine to fabrikker i delstaten Ohio.
DN170109 Men for å ta av trengte gründerne fra Voss penger - og istedenfor å gå til store profesjonelle aktører, valgte de å be « folk flest » investere , gjennom såkalt « crowdfunding ».
DN170108 Donald Trump fyrte av en Twitter-melding rettet mot Toyota natt til fredag hvor han kritiserte Toyotas beslutning om å investere rundt åtte milliarder kroner i Mexico.
DN170108 - Personlig hadde jeg helst sett at det hadde brukt pengene til å investere i olje og gass motsyklisk, sier Omdal.
DN170108 Donald Trump fyrte av en Twitter-melding rettet mot Toyota natt til fredag hvor han kritiserte Toyotas beslutning om å investere rundt åtte milliarder kroner i Mexico.
BT170108 Testsystemet kommer dermed i konflikt med det som motiverer elevene til å investere innsats i skolearbeidet.
DN170106 Mange år med rekordlave renter har fått både boligpriser og lysten til å investere i bolig til å skyte i været i en rekke land i Europa.
DN170106 Dette kom etter at det ble kjent at Toyota planlegger å investere nesten en milliard dollar i en fabrikk i Mexico. mer ¶
DB170106 Hvorfor investere i prosjekter med høy risiko når staten begunstiger investering i eiendom ?
DB170106 Hvorfor investere i grønne løsninger når staten tar så mye av risikoen ved investeringer i olje- og gassvirksomhet ?
BT170106 Norge bør ha råd til å investere bredt i fremtiden. | - Uten deg er Bergen fattigere ¶
BT170106 Norge bør ha råd til å investere bredt i fremtiden.
FV170105 Her skal konsernet investere seks milliarder kroner for bygge selvkjørende og elektriske biler.
DB170105 - Næringslivet må se potenisalet i investeringer i fornybar energi, og innse at det er større risiko å investere i fossil energi.
DB170105 Da fortalte selskapet at de skulle investere over 40 milliarder norske kroner på elektrifisering, samtidig som de meldte at 40 prosent av modellspekteret i 2020 skulle ha en eller annen form for elektrifisering.
DB170105 Han vil innføre straffetoll og svekke Kina ved ikke å ratifisere frihandelsavtalen for Stillehavsland, TTP, - som Kina slett ikke er en del av, og han vil at Nato-land skal betale og investere mer i eget forsvar.
DB170105 Planlegger du mye fuging fremover kan det være greit å investere i en god en, men du får også billige versjoner hvis du kun skal fuge en eller to ganger.
BT170105 Nå ligger de med brukket rygg som følge av at de ikke klarte å investere i fremtiden.
BT170105 Her skal konsernet investere seks milliarder kroner for bygge selvkjørende og elektriske biler.
AP170105 Vi heier på dem som tør investere i nye ideer, avslutter Solberg.
AP170105 Her skal konsernet investere seks milliarder kroner for bygge selvkjørende og elektriske biler.
DN170104 | Disse teknologiene vil supergründeren investere i ¶
DN170104 | Disse teknologiene vil suksessgründeren investere i ¶
BT170104 Det må bli mindre lønnsomt å investere i eiendom.
BT170104 Det må bli mindre lønnsomt å investere i eiendom.
SA170103 Men det er ikke lett for en kommune med begrensa budsjetter å investere i nytt, uprøvd utstyr.
DN170103 Det gjør oljeselskapene lite lystne til å investere i Norge.
DN170103 - Handlingsregelen hadde en funksjon en gang i tiden, men med den økende endringstakten vi ser nå er det meningsløst å « grave ned » pengene for fremtidens generasjoner, vi må investere i kompetanse og nye næringer for at de skal kunne være med i fremtiden, svarer gründer og investor Tharald Nustad på spørsmål om hva han ville gjort hvis han hadde makten Norge.
DN170103 - Handlingsregelen hadde en funksjon en gang i tiden, men med den økende endringstakten vi ser nå er det meningsløst å « grave ned » pengene for fremtidens generasjoner, vi må investere i kompetanse og nye næringer for at de skal kunne være med i fremtiden, svarer gründer og investor Tharald Nustad på spørsmål om hva han ville gjort hvis han hadde makten Norge.
DN170103 Det gjør oljeselskapene lite lystne til å investere i Norge.
SA170101 Dette er resultat av fremsynte og dyktige næringslivsaktører som viser vilje til å investere , og en kommune som er åpen og ønsker å legge til rette for positiv utvikling.
DN170101 - Hvis du skulle investere 100 millioner kroner innen disse teknologiene, hvordan ville du fordelt dem ? | - Vi jobber hardt, og står på som bare søren ¶ 2016 var året da Kahoot og flere andre norske gründerselskaper tok et steg opp i pengeligaen. 2017 blir året de må vise seg investorenes penger verdig, mener eksperter
SA161217 Man skulle investere i frivilligheten i stedet for å tappe dem som legger ned tid og ressurser i den viktigste arenaen for barn og unge.
AP161217 Man skulle investere i frivilligheten i stedet for å tappe dem som legger ned tid og ressurser i den viktigste arenaen for barn og unge.
AP161215 - Det er ikke noe motsetning mellom det å investere noe tid i livet etter av idretten, og det å faktisk bli best.
AP161211 Skattefri hybelutleie er blant de mange sterke insentivene nordmenn har for å investere i bolig.
AP161208 Utviklingssjef Trond Pedersen i Olympiatoppen mener Størmer Steira har gjort mye lurt, ikke minst ved å tenke langsiktig og investere i utdannelse underveis.
AP161208 Hun mener det er lurt å investere tid ved siden av idretten, og at det også kan bidra til at utøvere lykkes på arenaen.
VG161027 Gründerne bak appen sluttet kort tid etter oppkjøpet, og Twitter var forsiktige med å investere i videreutvikling, skriver The Verge.
SA161020 Priser som gjorde det umulig for henne å investere i en bolig, særlig alene.
BT161020 Priser som gjorde det umulig for henne å investere i en bolig, særlig alene.
FV161017 Daimler sier de skal investere 65 milliarder i grønn teknologi frem mot 2020.
BT161017 Daimler sier de skal investere 65 milliarder i grønn teknologi frem mot 2020.
AP161017 Daimler sier de skal investere 65 milliarder i grønn teknologi frem mot 2020.
AP161006 Det skal bli mer attraktivt å investere i annet enn bolig.
BT161005 - Noe av det viktigste nå er å mobilisere og investere i klimavennlige energisystemer og en grønnere industri.
DN161002 Oslo : Etter tre timer med presentasjoner og jurymøte valgte Petter Stordalen å investere ikke bare én, men 2,5 millioner kroner i Tibber.
AP160916 De må investere ressurser i teknologien og utnytte dens muligheter.
DA160913 Hele 58 % av bedriftslederne sier at dersom skattenivået reduseres vil de benytte midlene til å investere mer.
DA160913 6 av 10 ( 58% ) bedriftsledere sier at dersom skattenivået reduseres vil de benytte midlene til å investere mer.
SA160910 Har man lyst til å vinne, må man investere mer.
FV160910 Har man lyst til å vinne, må man investere mer.
AP160910 Har man lyst til å vinne, må man investere mer.
AP160908 For dem som er i markedet for å investere i bolig nummer to eller mer vil Siraj derfor : ¶
AP160902 Eller de kan investere noen ekstra euro i et måltid på en av stadig flere gourmetrestauranter som finner harmoni i det velsmakende møtet mellom det franske og det karibiske.
AA160902 Eller de kan investere noen ekstra euro i et måltid på en av stadig flere gourmetrestauranter som finner harmoni i det velsmakende møtet mellom det franske og det karibiske.
DN160825 Vil gi skattefradrag for å investere i nye bedrifter ¶
DN160825 Torbjørn Røe Isaksen foreslår å gi skattefradrag for å investere i nye gründerbedrifter, skriver Bergens Tidende ( + ).
DN160825 Torbjørn Røe Isaksen foreslår skattefradrag for å investere i nye gründerbedrifter, norske helsedrikk-gründere med underskudd for 15. år på rad og Uber begynner testing av selvkjørende biler.
DN160825 - I Sverige og England gir de skattefradrag til investorer for å investere i risikable gründerprosjekter i tidlig fase.
AP160816 Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Wittenberg Meier, har likevel stor forståelse for at foreldre som har mulighet til det, velger å « investere » i barna.
AP160727 Blant annet gjennom å fjerne veibelysning, bygge smalere veier og investere mindre i drenering og frostsikring, samtidig som Nye Veier innfører en ny gjennomføringsmodell med omfattende involvering av entreprenører og bruk at totalentrepriser.
SA160707 Befolkningsvekst, klimautfordringen, økonomisk vekst og videre utvikling i basisindustrien, i tillegg til europeisk fornybarsatsing, tilsier at det vil være attraktivt å investere i norsk fornybarutvikling.
SA160705 - Derfor måtte jeg investere i en skikkelig kaffemaskin så jeg har noe godt å servere gjestene når jeg får besøk.
FV160705 - Derfor måtte jeg investere i en skikkelig kaffemaskin så jeg har noe godt å servere gjestene når jeg får besøk.
BT160705 - Derfor måtte jeg investere i en skikkelig kaffemaskin så jeg har noe godt å servere gjestene når jeg får besøk.
AP160705 - Derfor måtte jeg investere i en skikkelig kaffemaskin så jeg har noe godt å servere gjestene når jeg får besøk.
VG160630 Det er viktig å få på plass mekanismer som gir industrien incentiver for å investere i medisiner som kan hjelpe mennesker i utviklingsland ».
FV160617 Faktisk så lavt at mange av mobiltilbyderne sliter med inntjeningen og evnen til å investere i markedet.
FV160617 - For det første er ikke konkurransesituasjonen i Danmark sunn på lengre sikt, fordi mange aktører ikke får god nok avkastning til å investere i infrastruktur og markedet.
FV160617 - For det andre er det store forskjeller hva gjelder kostnadsbildet for å investere i mobil infrastruktur i Danmark og Norge.
SA160615 Mercedes-Benz skal investere 65 milliarder kroner i det de kaller « grønn teknologi » over de to neste årene.
SA160601 Det handler om å investere i minner, minner man kan sitte på mørke, regntunge høstkvelder og se tilbake på med glede, sier hun.
SA160601 Agnes Bergo, daglig leder i det uavhengige rådgivingsselskapet Pengedoktoren, maner til å investere i minner.
SA160525 - Det er i medgangstider man må tenke på hvordan man skal investere for fremtiden, sier Røste.
SA160525 > Det er i medgangstider man må tenke på hvordan man skal investere for fremtiden.
AP160525 Hvor mye skatt et land klarer å kreve inn kan bestemme om landet har mulighet til å investere i fellesgoder som utdanning og helsevesen, veier eller flyplasser.
AP160525 - Det er i medgangstider man må tenke på hvordan man skal investere for fremtiden, sier Røste.
AP160525 > Det er i medgangstider man må tenke på hvordan man skal investere for fremtiden.
AP160514 Rett og slett fordi konsumentene ikke låner mer, og de som skal investere , ikke våger eller kan gjøre det.
AP160514 Opplåning ble brukt til å investere , også i åpenbare tapsprosjekt.
SA160505 - Altså, Omo Color er et veldig godt vaskemiddel, og vil i de aller fleste tilfeller være bra, og godt nok, men akkurat på disse tettvevde tekstilene som treningstøy ofte er laget av så kan svettelukten sette seg fast og da anbefaler vi Omo Aktiv & Sport, sier Hagen.- Er det noen vits i å investere de ekstra kronene i sportsvaskemiddelet når den vanlige gjør jobben ?
BT160505 - Altså, Omo Color er et veldig godt vaskemiddel, og vil i de aller fleste tilfeller være bra, og godt nok, men akkurat på disse tettvevde tekstilene som treningstøy ofte er laget av så kan svettelukten sette seg fast og da anbefaler vi Omo Aktiv & Sport, sier Hagen.- Er det noen vits i å investere de ekstra kronene i sportsvaskemiddelet når den vanlige gjør jobben ?
AP160505 - Altså, Omo Color er et veldig godt vaskemiddel, og vil i de aller fleste tilfeller være bra, og godt nok, men akkurat på disse tettvevde tekstilene som treningstøy ofte er laget av så kan svettelukten sette seg fast og da anbefaler vi Omo Aktiv & Sport, sier Hagen.- Er det noen vits i å investere de ekstra kronene i sportsvaskemiddelet når den vanlige gjør jobben ?
AP160428 Det pågår nå en diskusjon om Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, skal kunne investere en større andel av oljefondet i eiendom.
AP160427 Faktisk så lavt at mange av mobiltilbyderne sliter med inntjeningen og evnen til å investere i markedet.
AP160427 - For det første er ikke konkurransesituasjonen i Danmark sunn på lengre sikt, fordi mange aktører ikke får god nok avkastning til å investere i infrastruktur og markedet.
AP160427 - For det andre er det store forskjeller hva gjelder kostnadsbildet for å investere i mobil infrastruktur i Danmark og Norge.
AP160423 Ved aktivt å investere i tobakksindustrien gikk Norge i motsatt retning, og det kunne nesten oppfattes som om nasjonen vår undergravde konvensjonens målsetting.
AP160423 Det har skapt internasjonal oppsikt at Norge har tapt milliarder på ikke å investere i tobakksaksjer i Oljefondet.
AP160423 Den internasjonale tobakksavtalen sier også at landene ikke kan investere i tobakk uten å bryte tobakkskonvensjonen.
AP160419 Ifølge Financial Times har Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, gått glipp av 1,94 milliarder dollar i avkastning på ikke å investere i tobakk i årene 2006 til 2015.
AP160419 Det ( tobakk ) utgjør rundt halvparten av det totale inntektstapet på grunn av etikkbeslutningene om ikke å investere , sier statssekretær Paal Bjørnestad ( Frp ) i Finansdepartementet til avisen.
AP160411 Disse brukes til å investere i en rekke bransjer.
AP160403 Wintris var registrert i De britiske jomfruøyene, og selskapet skulle brukes til å investere konas familiearv på 80 millioner norske kroner.
SA160324 Da familien på fire kjøpte hytte for syv år siden var det for å investere litt ekstra i familielivet, for å få et lite avbrekk fra hverdagens kjas og mas, og ikke minst få kvalitetstid sammen.
BT160324 Da familien på fire kjøpte hytte for syv år siden var det for å investere litt ekstra i familielivet, for å få et lite avbrekk fra hverdagens kjas og mas, og ikke minst få kvalitetstid sammen.
AP160324 Da familien på fire kjøpte hytte for syv år siden var det for å investere litt ekstra i familielivet, for å få et lite avbrekk fra hverdagens kjas og mas, og ikke minst få kvalitetstid sammen.
FV160323 Da familien på fire kjøpte hytte for syv år siden var det for å investere litt ekstra i familielivet, for å få et lite avbrekk fra hverdagens kjas og mas, og ikke minst få kvalitetstid sammen.
AP160322 Redusert skattene for næringslivet for å gjøre det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser.
AP160308 Lønnsomt å investere i bra mat ¶
AP160308 Ikke minst er det lønnsomt å investere i bra mat.
AP160301 Vi trenger flere folk som vil investere i næringsvirksomhet som er mer risikofylt i årene fremover.
FV160224 - Foreldre i øvre sosiale lag er opptatt av å investere i barna sine på en bestemt måte.
SA160223 - Foreldre i øvre sosiale lag er opptatt av å investere i barna sine på en bestemt måte.
AP160223 - Det er gode nyheter at Statkraft og deres partnere har besluttet å investere i vindkraftprosjektene på Fosen og i Snillfjord-området.
AP160223 - Foreldre i øvre sosiale lag er opptatt av å investere i barna sine på en bestemt måte.
SA160222 For Kristin og John Kåre var valget om å kjøpe hytte også et valg om å investere mer i familielivet.
FV160222 For Kristin og John Kåre var valget om å kjøpe hytte også et valg om å investere mer i familielivet.
BT160222 For Kristin og John Kåre var valget om å kjøpe hytte også et valg om å investere mer i familielivet.
AP160222 For Kristin og John Kåre var valget om å kjøpe hytte også et valg om å investere mer i familielivet.
SA160220 NØYE UTVALGT : - Hvis jeg skal handle noe nytt, vil jeg helst investere i antikviteter, sier Åknes.
SA160220 De fleste av møblene i huset til familien Åknes har de derfor hatt i en årrekke, mye er også ting de har arvet.- Jeg er faktisk ikke spesielt glad i å gå i interiørbutikker, så hvis jeg skal handle noe nytt, vil jeg helst investere i antikviteter, sier hun.
BT160220 NØYE UTVALGT : - Hvis jeg skal handle noe nytt, vil jeg helst investere i antikviteter, sier Åknes.
BT160220 De fleste av møblene i huset til familien Åknes har de derfor hatt i en årrekke, mye er også ting de har arvet.- Jeg er faktisk ikke spesielt glad i å gå i interiørbutikker, så hvis jeg skal handle noe nytt, vil jeg helst investere i antikviteter, sier hun.
AP160220 NØYE UTVALGT : - Hvis jeg skal handle noe nytt, vil jeg helst investere i antikviteter, sier Åknes.
AP160220 De fleste av møblene i huset til familien Åknes har de derfor hatt i en årrekke, mye er også ting de har arvet.- Jeg er faktisk ikke spesielt glad i å gå i interiørbutikker, så hvis jeg skal handle noe nytt, vil jeg helst investere i antikviteter, sier hun.
FV160219 NØYE UTVALGT : - Hvis jeg skal handle noe nytt, vil jeg helst investere i antikviteter, sier Åknes.
FV160219 De fleste av møblene i huset til familien Åknes har de derfor hatt i en årrekke, mye er også ting de har arvet.- Jeg er faktisk ikke spesielt glad i å gå i interiørbutikker, så hvis jeg skal handle noe nytt, vil jeg helst investere i antikviteter, sier hun.
AP160219 Bedriftseierne kan slutte å investere eller ansett folk fordi mister troen på fremtiden.
FV160210 I de politisk vedtatte retningslinjene for hvordan Oljefondet skal investere , er det ikke sagt noe om at spillselskaper er utelukket som investeringsobjekt.
BT160210 I de politisk vedtatte retningslinjene for hvordan Oljefondet skal investere , er det ikke sagt noe om at spillselskaper er utelukket som investeringsobjekt.
DN160204 - Vi innfører programmet for utbytteaksjer som et ytterligere verktøy for å styrke selskapets økonomiske fleksibilitet til å investere i prosjekter av høy kvalitet til riktig tid, forklarer han.
AP160202 - Kommunen må derfor legge til rette for langsiktige tillatelser for uteserveringer, slik at restaurantene kan investere i enda bedre løsninger for publikum og for byen.
AP160201 Lønner det seg å investere i kollektivtrafikk ?
DN160126 Han har 23 år bak seg i konsulentselskapet McKinsey og startet ifjor TRK Group for å investere i vekstselskaper.
SA160125 Det kan da ikke være slik at man oppfordrer lytterne til å investere i DAB-mottagere når standarden åpenbart ikke er bra nok og må oppdateres slik at mange DAB-radioer blir ubrukelige.
BT160125 Det kan da ikke være slik at man oppfordrer lytterne til å investere i DAB-mottagere når standarden åpenbart ikke er bra nok og må oppdateres slik at mange DAB-radioer blir ubrukelige.
AP160117 Iran er interessert i å oppgradere landets oljeindustri, og opphevede sanksjoner gir større sjanser for at utenlandske investorer er villig til å investere i landet, sier Bjørn Olav Utvik, Midtøsten-ekspert og professor ved Universitet i Oslo.
AP160112 Vi har eiere som er veldig langsiktige og ønsker å investere i dette, sier Wie.
AP160111 - Usikre konjunkturer er et viktig tilleggsargument for ikke å investere flere titalls milliarder i luftfartsinfrastruktur, basert på prognoser om fortsatt vekst.
DA160107 Samtidig vil risikoen ved å investere i Stavanger, være høyere enn å investere i det sentrale østlandsområdet, legger han til. | - Utleiemarkedet i ferd med å stabiliseres ¶
DA160107 Samtidig vil risikoen ved å investere i Stavanger, være høyere enn å investere i det sentrale østlandsområdet, legger han til. | - Utleiemarkedet i ferd med å stabiliseres ¶
DA160107 - Det er nå mulig å investere i boligeiendom i Stavanger, og få over 5 prosent direkte avkastning på investeringen gjennom utleie.
DA160107 Samtidig vil risikoen ved å investere i Stavanger, være høyere enn å investere i det sentrale østlandsområdet, legger han til.
DA160107 Samtidig vil risikoen ved å investere i Stavanger, være høyere enn å investere i det sentrale østlandsområdet, legger han til.
DA160107 - Det er nå mulig å investere i boligeiendom i Stavanger, og få over 5 prosent direkte avkastning på investeringen gjennom utleie.
AP160101 Flere må investere i norske arbeidsplasser.
AP160101> Flere må investere i norske arbeidsplasser.
AP160101> target="avis" href= Flere må investere i norske arbeidsplasser.