DA170912 - Dette gjelder spesielt i hvilken grad Norge skal bidra i internasjonale operasjoner gjennom NATO, og om vi automatisk skal stille oss bak USAs intervensjonspolitikk , som er veldig problematisk med tanke på Norges historiske rolle og selvbilde som fredsnasjon.
DA170912 - Dette gjelder spesielt i hvilken grad Norge skal bidra i internasjonale operasjoner gjennom NATO, og om vi automatisk skal stille oss bak USAs intervensjonspolitikk , som er veldig problematisk med tanke på Norges historiske rolle og selvbilde som fredsnasjon.
DB170614 Samtidig må man også ta innover seg at vestlig intervensjonspolitikk ikke er årsak til all terror begått i islams navn.
DB170614 Samtidig må man også ta innover seg at vestlig intervensjonspolitikk ikke er årsak til all terror begått i islams navn, skriver artikkelforfatteren.