DN171006 En midlertidig tillatelse betyr at de kan returneres til internflukt i sitt hjemland når de fyller 18, skriver avisen.
DN171006 Brein-Karlsen understreker at dersom henvisning til internflukt anses utrygt på grunn av fare for forfølgelse, dødsstraff, tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, vil man ikke bli returnert.
DA171006 Ikke alle stater anvender internflukt .
DA171006 I mange saker før lovendringen ble internflukt vurdert som urimelig, og flyktningstatus ble derfor gitt.
DA171006 I fjor høst fjernet Stortinget kravet om at det må vurderes om det er urimelig eller ikke å returnere asylsøkere til internflukt .
DA171006 I boka skriver han at Norge er det eneste landet i Europa som har fjernet kravet om at internflukt ikke må være urimelig, og at Norge og Nederland var de eneste landene i Europa som returnerte barn til Afghanistan i 2016.
DA171006 Hvorvidt henvisning til internflukt vil være trygt avgjøres av UDI og UNE etter en konkret vurdering, blant annet basert på foreliggende landinformasjon.
DA171006 Han viser til at FNs høykommissær for flyktninger har slått fast at det må foreligge en rimelighetsvurdering før noen kan henvises til internflukt i sine hjemland.
DA171006 Han påpeker at internflukt ikke er eksplisitt regulert i flyktningkonvensjonen.
DA171006 En midlertidig tillatelse betyr at de unge asylsøkerne kan returneres til internflukt i sitt hjemland når de fyller 18 år.
DA171006 Andenæs tror staten kan tape igjen hvis noen av de unge asylsøkerne som blir sendt tilbake til internflukt i Afghanistan, får prøvd sin sak i en domstol.
DA171006 - Vi kan ikke se at opphevelsen av « rimelighetsvilkåret » ved internflukt bryter med våre folkerettslige forpliktelser.
DA171006 - Hvis henvisning til internflukt anses utrygt av nevnte årsaker, vil det ikke bli henvist til internflukt - da vil søkeren få asyl.
DA171006 - Hvis henvisning til internflukt anses utrygt av nevnte årsaker, vil det ikke bli henvist til internflukt - da vil søkeren få asyl.
DA171006 - Dersom søknaden om asyl blir avslått fordi det anses trygt å henvise til internflukt , skal utlendingsmyndighetene alltid vurdere om det kan gis oppholdstillatelse etter den skjønnsmessige bestemmelsen i utlendingsloven § 38.
DA171006 Internflukt
DA171006 Ikke alle stater anvender internflukt .
DA171006 I mange saker før lovendringen ble internflukt vurdert som urimelig, og flyktningstatus ble derfor gitt.
DA171006 I fjor høst fjernet Stortinget kravet om at det må vurderes om det er urimelig eller ikke å returnere asylsøkere til internflukt .
DA171006 I boka skriver han at Norge er det eneste landet i Europa som har fjernet kravet om at internflukt ikke må være urimelig, og at Norge og Nederland var de eneste landene i Europa som returnerte barn til Afghanistan i 2016.
DA171006 Hvorvidt henvisning til internflukt vil være trygt avgjøres av UDI og UNE etter en konkret vurdering, blant annet basert på foreliggende landinformasjon.
DA171006 Han viser til at FNs høykommissær for flyktninger har slått fast at det må foreligge en rimelighetsvurdering før noen kan henvises til internflukt i sine hjemland.
DA171006 Han påpeker at internflukt ikke er eksplisitt regulert i flyktningkonvensjonen.
DA171006 En midlertidig tillatelse betyr at de unge asylsøkerne kan returneres til internflukt i sitt hjemland når de fyller 18 år.
DA171006 Andenæs tror staten kan tape igjen hvis noen av de unge asylsøkerne som blir sendt tilbake til internflukt i Afghanistan, får prøvd sin sak i en domstol.
DA171006 - Vi kan ikke se at opphevelsen av « rimelighetsvilkåret » ved internflukt bryter med våre folkerettslige forpliktelser.
DA171006 - Hvis henvisning til internflukt anses utrygt av nevnte årsaker, vil det ikke bli henvist til internflukt - da vil søkeren få asyl.
DA171006 - Hvis henvisning til internflukt anses utrygt av nevnte årsaker, vil det ikke bli henvist til internflukt - da vil søkeren få asyl.
DA171006 - Dersom søknaden om asyl blir avslått fordi det anses trygt å henvise til internflukt , skal utlendingsmyndighetene alltid vurdere om det kan gis oppholdstillatelse etter den skjønnsmessige bestemmelsen i utlendingsloven § 38.
DA171006 Internflukt
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/lBGB7/Jusprofessor-Mads-Andenas-mener-Regjeringen-har-brutt-folkeretten En midlertidig tillatelse betyr at de kan returneres til internflukt i sitt hjemland når de fyller 18, skriver avisen.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/lBGB7/Jusprofessor-Mads-Andenas-mener-Regjeringen-har-brutt-folkeretten Brein-Karlsen understreker at dersom henvisning til internflukt anses utrygt på grunn av fare for forfølgelse, dødsstraff, tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, vil man ikke bli returnert.
DA171002 Nå dømmes de til internflukt i Kabul, som er farligere enn noensinne, uten familie eller nettverk, sier Johannessen.
DA171002 I fjor fikk regjeringen støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å fjerne det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt .
DA171002 Ap vedtok på landsmøtet at bruken av midlertidighet må ned, men vil ikke gjeninnføre rimelighetsvilkåret for internflukt .
AA170926 Vilkåret som ble fjernet, det såkalte rimelighetsvilkåret, gjorde at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AA170926 Vilkåret som ble fjernet, det såkalte rimelighetsvilkåret, gjorde at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AA170926 Vilkåret som ble fjernet, det såkalte rimelighetsvilkåret, gjorde at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
AA170926 Vilkåret som ble fjernet, det såkalte rimelighetsvilkåret, gjorde at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
VG170925 Det gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ( å for eksempel sende noen til Kabul hvis de er fra Helmand-provinsen ) ble sett på som « urimelig ».
VG170925 Det gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ( å for eksempel sende noen til Kabul hvis de er fra Helmand-provinsen ) ble sett på som « urimelig ».
DB170911 Partiet vil jobbe for å bedre forholdene til barn på flukt i Norge, ved å gjeninnføre rimelighetsvilkåret for internflukt og jobbe for å redusere bruken av midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.
DB170911 Innvandring og asyl : Venstre støttet de fleste innstrammingene fra Frp-regjeringen, men er imot midlertidighet hos barn og fjerningen av rimelighetsvilkåret for internflukt , som særlig har ført til en økning av tvangsreturer til Afghanistan.
DA170908 Tidligere fikk bare et fåtall i denne gruppen en begrenset oppholdstillatelse, men i oktober 2016 fjernet regjeringen « rimelighetsvilkåret » for å henvise til internflukt - som innebar at enslige mindreårige som kom fra utrygge områder nå kunne henvises til trygge områder i hjemlandet.
DA170908 Tidligere fikk bare et fåtall i denne gruppen en begrenset oppholdstillatelse, men i oktober 2016 fjernet regjeringen « rimelighetsvilkåret » for å henvise til internflukt - som innebar at enslige mindreårige som kom fra utrygge områder nå kunne henvises til trygge områder i hjemlandet.
DB170824 Hun er særlig kritisk til at det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt er tatt bort i fjor høst.
DB170824 Gjeninnføre rimelighetsvilkåret ved henvisning av flyktninger til internflukt, og ikke sende flyktninger på internflukt til områder som er utrygge, som SV mener Norge gjør til Afghanistan.
DB170824 Gjeninnføre rimelighetsvilkåret ved henvisning av flyktninger til internflukt , og ikke sende flyktninger på internflukt til områder som er utrygge, som SV mener Norge gjør til Afghanistan.
DB170824 Frykter destabiliseringRegelendringen om rimelighetsvilkåret, innebærer at norske myndigheter ikke lenger trenger å gjøre en vurdering av om utsendelser er rimelige ; de kan henvise personer til internflukt uansett, med mindre asylsøkerne har en særlig, personlig grunn til å frykte forfølgelse.
DB170818 Likevel vil ikke UDI slutte å henvise enslige asylbarn til internflukt , og dermed vil barna fortsette å få begrensede midlertidige tillatelser.
DB170818 Forslaget gikk ut på å få en ny praksis for enslige asylbarn fra Afghanistan som henvises til internflukt .
VG170704 Vilkåret gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
VG170704 Vilkåret gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
DA170623 Etter hans erfaring er det tydelig i saker om internflukt i Afghanistan.
DA170614 Stortinget gjorde i fjor endringer i reglene som gjelder internflukt .
DA170614 Sendes til internflukt
DA170614 Fram til da het det at ingen kunne henvises til internflukt i hjemlandet dersom det var " urimelig ", men dette forbeholdet er nå fjernet fra utlendingsloven.
DA170614 Asylsøkere herfra vil bli vurdert sendt til et liv på internflukt i Kabul.
AA170614 Stortinget gjorde i fjor endringer i reglene som gjelder internflukt .
AA170614 Fram til da het det at ingen kunne henvises til internflukt i hjemlandet dersom det var " urimelig ", men dette forbeholdet er nå fjernet fra utlendingsloven.
AA170614 Asylsøkere herfra vil bli vurdert sendt til et liv på internflukt i Kabul.
DB170601 Dette skyldes blant annet endringene som Stortinget innførte i fjor der de fjernet rimelighetshensynet som betyr at man kan henvises til internflukt .
DB170601 De henvises til internflukt , men for mange vil et slikt alternativ ikke være reellt, sier pressekontakt Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, til Dagbladet.
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/-Afghanistan-eksperter---Situasjonen-har-definitivt-forverret-seg-622227b.html Personer som kommer fra disse provinsene, kan returneres til internflukt i for eksempel Kabul.
AP170531 Personer som kommer fra disse provinsene, kan returneres til internflukt i for eksempel Kabul.
DA170524 Tidligere kunne asylsøkere bare sendes til internflukt dersom det kunne anses som et rimelig alternativ, men dette kravet ble fjernet av Stortinget i oktober.
DA170524 Selv om også Norge vurderer retur til Nangarhar som uforsvarlig, får asylsøkere derfra likevel avslag fordi de kan henvises til internflukt .
DA170524 I saker som gjelder søkere fra Nangarhar der det ikke anses for trygt å returnere vedkommende til hjemstedet, vil vi vurdere om det er trygt med internflukt i Kabul.
AA170522 Leder for IDMC, Alezandra Bilak, sier at enkelte kriser forsvinner fra den internasjonale dagsorden - for senere å dukke opp igjen som nye, høye tall for internflukt .
DA170428 I fjor vedtok Stortinget å fjerne kravet om at det skal gjøres en individuell vurdering av om det er « rimelig » å henvise en asylsøker til internflukt .
DA170425 Om lag 70 prosent får avslag, fordi norske myndigheter mener de trygt kan sendes til Kabul eller andre provinser enn hjemprovinsen, såkalt internflukt .
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Frp-og-Hoyre-har-endret-Norge-pa-en-rekke-punkter-Men-Ap-og-Sp-far-ikke-reversert-alt-de-er-imot-617558b.html Det er gjennomført en rekke innstramninger, blant annet er det blitt lettere å tilbakekalle oppholdstillatelse etter ferier til hjemlandet, innført nye regler for bortvisning av asylsøkere på grensen i en krisesituasjon, lettere å henvise til såkalt « internflukt », strengere regler for familieinnvandring og permanent oppholdstillatels
AP170423 Det er gjennomført en rekke innstramninger, blant annet er det blitt lettere å tilbakekalle oppholdstillatelse etter ferier til hjemlandet, innført nye regler for bortvisning av asylsøkere på grensen i en krisesituasjon, lettere å henvise til såkalt « internflukt », strengere regler for familieinnvandring og permanent oppholdstillatelse
DN170422 Tidligere førte dette vilkåret til at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet.
DN170422 De fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
DN170422 - Stortinget fjernet rimelighetsvilkåret slik at flere mindreårige henvises til internflukt etter fylte 18 år.
DB170422 Hvis de legger i sårbarhet at rimelighetsvilkåret skal gjeninnføres, vil det ha en effekt, da det er henvisning til internflukt uavhengig av nettverk som er den store forskjellen på nå og hvordan det var tidligere.
DB170422 Gjeninnføring av rimelighetsvilkåret for internflukt ville ha hatt effekt, men UDI synes det er vanskelig å vite hva Ap-vedtaket i dag egentlig fører til.
DB170422 Fjerningen av rimelighetsvurderingen, som Ap støttet, gjør at UDI nå kan henvise enslige mindreårige til internflukt til for eksempel Kabul når de fyller 18 år, selv om de kommer fra et helt annet sted i Afghanistan og ikke har noe nettverk i Kabul.
DB170422 - Vi var med på innstrammingene i fjor sommer, men vi og KrF var imot endringene som gjelder mer midlertidig opphold og fjerning av vurderingen av hvordan asylbarna kan klarer å overleve hvis de blir sendt til internflukt .
VG170421 Der har flere sentrale fylkeslag nå samlet seg om et felles krav til Ap-ledelsen, på internflukt og midlertidige tillatelser for asylbarna.
VG170421 Norge er strengere på internflukt enn Sverige.
VG170421 Norge er strenge på internflukt
VG170421 Det er å uklart hvordan Arbeiderpartiet da har tenkt å endre praksis for enslige mindreårige på internflukt .
VG170421 Det er i teorien mulig for regjeringen å instruere UDI slik at flesteparten av disse enslige mindreårige vil få opphold i stedet for at de sendes til internflukt , selv om rimelighetsvlikåret består.
VG170421 Asylopprøret i Ap blekner, etter at flere sentrale fylkeslag gikk hardt ut på å få Ap-ledelsen til å snu midlertidighet og internflukt for asylbarna.
DB170421 For eksempel er det foreslått å gjeninnføre det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt , som ble opphevet av Stortinget med Aps støtte i fjor for å gi opphold til flere.
DA170421 Sendes til internflukt
DA170421 Justisdepartementet og UDI viser til at asylsøkere derfra likevel kan få avslag fordi norske myndigheter mener de trygt kan henvises til å ta opphold i Kabul eller andre provinser, såkalt internflukt .
DA170421 I Frankrike er henvisning til internflukt langt mindre vanlig enn i Norge.
DA170421 Det ble vedtatt at det ikke lenger skal gjøres individuelle rimelighetsvurderinger ved retur til internflukt .
DA170421 Sendes til internflukt
DA170421 Justisdepartementet og UDI viser til at asylsøkere derfra likevel kan få avslag fordi norske myndigheter mener de trygt kan henvises til å ta opphold i Kabul eller andre provinser, såkalt internflukt .
DA170421 I Frankrike er henvisning til internflukt langt mindre vanlig enn i Norge.
DA170421 Det ble vedtatt at det ikke lenger skal gjøres individuelle rimelighetsvurderinger ved retur til internflukt .
VG170420 Flere sentrale fylkeslag jobber på spreng for å få Ap-ledelsen til å snu på midlertidighet og internflukt for asylbarna.
VG170420 Enkelt forklart : Rimelighetsvilkåret gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
VG170420 Enkelt forklart : Rimelighetsvilkåret gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som « urimelig ».
DA170420 VG meldte torsdag at sentrale fylkeslag, som Bergen og Rogaland, jobber for å få partiets ledelse til å snu i spørsmål om midlertidig oppholdstillatelse for asylbarn og internflukt for asylbarn ved retur til hjemlandet.
DA170420 VG meldte torsdag at sentrale fylkeslag, som Bergen og Rogaland, jobber for å få partiets ledelse til å snu i spørsmål om midlertidig oppholdstillatelse for asylbarn og internflukt for asylbarn ved retur til hjemlandet.
SA170418 Også bruken av alderstester og praksisen med henvisning til internflukt får kritikk. 4.
AP170418https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ti-saker-det-kan-bli-brak-om-pa-Ap-landsmotet-618691b.html Også bruken av alderstester og praksisen med henvisning til internflukt får kritikk. 4.
AP170418 Også bruken av alderstester og praksisen med henvisning til internflukt får kritikk. 4.
VG170410 « Det vises til at de som ikke lenger får rett til beskyttelsesstatus fordi rimelig hetskriteriet oppheves, vil få søknadene vurdert etter den skjønnsmessige bestemmelsen i § 38 og at innholdet i denne bestemmelsen normalt vil favne de tilfeller hvor det tidligere ble vurdert urimelig å henvise til internflukt ».
VG170410 Tidligere ble enslige mindreårige som regel ikke henvist til internflukt i for eksempel Kabul i Afghanistan, fordi det ble regnet som « urimelig ».
AA170405 Deretter kan de, om de er fra Afghanistan, sendes til Kabul på internflukt .
AA170405 - Ingen som søker asyl - heller ikke enslige mindreårige - har rett til internasjonal beskyttelse dersom internflukt i eget land er mulig, skrev regjeringen i en pressemelding i slutten av mars.
VG170404 Rimelighetsvilkåret sa at å henvise en enslige mindreårig til internflukt i Kabul ikke må være « urimelig ».
VG170404 For Norge har en utstrakt bruk av internflukt , påpeker Forfang.
VG170404 Etter at det ble fjernet, kan afghanske barn sendes til internflukt i Kabul så snart de fyller 18.
VG170404 Det var den forrige regjeringen som skjerpet inn bruken av internflukt .
VG170404 - Norge er strengere på internflukt
VG170404 - Norge er strengere på internflukt enn de fleste andre land, blant annet ved at man fjernet rimelighetskravet, sier Forfang til VG.
VG170404 - Dette vil ikke få så store konsekvenser for hvor mange som får bli fordi de fleste kan henvises til internflukt , sier Forfang.
VG170404 - At vi skal bruke internflukt er politisk bestemt og har vært her lenge.
AA170404 - Dette vil ikke få så store konsekvenser for hvor mange som får bli, fordi de fleste kan henvises til internflukt , sier Forfang.
AA170404 - Dette vil ikke få så store konsekvenser for hvor mange som får bli, fordi de fleste kan henvises til internflukt , sier Forfang.
AA170404 Partiveteranene mener blant annet det er feil å henvise asylsøkere til internflukt i trygge deler av Afghanistan.
VG170331 UDI ville at mangel på nettverk eller ressurser i området 16-åringen blir henvist til internflukt i, som for eksempel Kabul, skulle ha stor betydning for om 16-åringen får opphold.
VG170331 Regjeringen konkluderte med at UDI ikke kan vurdere enslige mindreårige på 16 og 17 år ulikt på internflukt .
VG170331 Foto : Jørgen Braastad, VG ¶ 16-ÅRINGENE : UDI ville skjerme enslige mindreårige asylsøkere på 16 år mer og foreslo praksisendringer på internflukt , opplyser UDI-direktør Frode Forfang.
VG170331 Enslige mindreårige asylsøkere på 16 til 18 år kan i dag få midlertidig oppholdstillatelse i Norge til de fyller 18 år - da kan de sendes til Kabul på internflukt .
VG170331 De ville gjøre endringer på internflukt .
VG170331 De fleste som rammes av endringen er enslige mindreårige, som nå kan henvises til internflukt , forklarer Forfang.
VG170331 Da fjernet Stortinget bestemmelsen om at å henvise en asylsøker til internflukt i Kabul ikke må være « urimelig ».
VG170331 Altså kan 16-åringer fortsatt henvises til internflukt i Kabul når de fyller 18 år.
VG170331 - Vi foreslo at hvis du var under 17 år skulle du i hovedsak ikke henvises til internflukt , sier UDI-direktør Frode Forfang til VG.
VG170331 - Ingen som søker asyl, heller ikke enslige mindreårige, har rett til internasjonal beskyttelse dersom internflukt i eget land er mulig, påpeker departementet.
VG170331 - Det var et forslag til oppmykning fra vår side, ved at innstramningen for internflukt ikke skulle slå så sterkt inn.
VG170331 - Det som var vårt poeng var at når man skulle skjerpe inn kravene til internflukt ved å fjerne rimelighetskravet, burde vi ikke gå helt ned til 16 år, men stoppe ved 17, sier Forfang.
AA170331 Han understreker at endringen vil ha begrenset betydning for antallet afghanere som får opphold i Norge, siden denne gruppen henvises til internflukt til tryggere områder i Afghanistan. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Deretter kan de sendes til Kabul på internflukt .
AA170331 - Vi foreslo at hvis du var under 17 år, skulle du i hovedsak ikke henvises til internflukt , sier UDI-direktør Frode Forfang.
AA170331 - Ingen som søker asyl - heller ikke enslige mindreårige - har rett til internasjonal beskyttelse dersom internflukt i eget land er mulig, skriver regjeringen i en pressemelding.
VG170330 Men prinsippet om internflukt slår veldig kraftig inn så lenge hele landet ikke defineres som generelt utrygt, sier Forfang til VG.
VG170330 Grunnen er internflukt .
VG170330 - Det som er et viktig poeng her, er at det ikke vil få så stort utslag på praksis, fordi vi bruker internflukt , påpeker UDI-direktøren.
VG170330 Internflukt betyr at hvis en person for eksempel ikke kan reise til Helmand-provinsen fordi Helmand defineres som utrygt, så kan personen sendes til Kabul.
VG170330 - Internflukt er generelt den viktigste grunnen til at mange fra Afghanistan får avslag.
VG170308 Kort forklart : Hvis det ble sett på som « urimelig » å sende de enslige mindreårige til internflukt i Kabul - fikk de innvilget beskyttelse. 1. oktober ble dette kravet fjernet, og bare i januar og februar har altså 159 barn fått beskjed om at de bare får opphold i Norge til de er 18 år.
VG170308 oktober, vilkåret som sa at å henvise en enslige mindreårig til internflukt i Kabul ikke må være « urimelig ».
VG170305 oktober, da Stortinget fjernet bestemmelsen om at å henvise en asylsøker til internflukt i Kabul ikke må være « urimelig ».
VG170305 Internflukt til Kabul er en tanke som maner til intens redsel her på asylmottaket i Brumund.
VG170301 Mange asylsøkere fra disse områdene ble derfor henvist til såkalt internflukt i Kabul, selv om de kom fra andre områder, svarer Dag Bærvahr, fagsjef i UDI.
VG170301 - Justeringen vi på eget initiativ har gjort etter februar 2016 innebærer at noen av søkerne som tidligere ville blitt henvist til internflukt i Kabul nå får avslag fordi vi mener de kan returnere til hjemstedet sitt, fortsetter han.
DA170301 - Arbeiderpartiet støtter midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år og støttet fjerningen av rimelighetsvilkåret for internflukt .
VG170228 oktober ble rimelighetsvilkåret for internflukt opphevet, og antallet midlertidige tillatelser skjøt fart.
VG170209 Mange asylsøkere fra disse områdene ble derfor henvist til såkalt internflukt i Kabul, selv om de kom fra andre områder, svarer Dag Bærvahr, fagsjef i UDI.
VG170209 - Justeringen vi på eget initiativ har gjort etter februar 2016 innebærer at noen av søkerne som tidligere ville blitt henvist til internflukt i Kabul nå får avslag fordi vi mener de kan returnere til hjemstedet sitt.
DA170209 I tillegg vedtok Stortinget i fjor å fjerne « rimelighetsvilkåret » for internflukt - som betyr at afghanere som kommer fra utrygge områder kan sendes tilbake til en annen provins uten at det blir vurdert om dette er rimelig eller ikke.
DA170209 I tillegg vedtok Stortinget i fjor å fjerne « rimelighetsvilkåret » for internflukt - som betyr at afghanere som kommer fra utrygge områder kan sendes tilbake til en annen provins uten at det blir vurdert om dette er rimelig eller ikke.
DA170208 I tillegg vedtok Stortinget i fjor å fjerne « rimelighetsvilkåret » for internflukt - som betyr at afghanere som kommer fra utrygge områder kan sendes tilbake til en annen provins uten at det blir vurdert om dette er rimelig eller ikke.
DB170123 Bakgrunnen for den økte midlertidigheten skal være at Stortinget opphevet det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt til Afghanistan i oktober i fjor, og utlendingsmyndighetenes endrede sikkerhetsvurdering av landet.
DB170110 Oppheving av rimelighetsvilkåret ved internflukt har nå stor betydning for hvordan saker blir vurdert hvis du kan reise tilbake til mer trygge deler av hjemlandet enn stedet du egentlig kommer fra.
DB170110 - Opphevet rimelighetsvilkåret ved internflukt
DB161231 Domstolen kom dermed til at Faiz ville ha blitt henvist til internflukt til Kabul og at han ikke kunne sikres en effektiv beskyttelse mot forfølgning.
AP161208https://www.aftenposten.no/norge/Sendt-ut-selv-om-retten-fastslo-at-han-er-et-barn-Vi-er-utrygge-her-i-Kabul-og-redde-for-a-ga-ut-610236b.html I tillegg til at mange enslige mindreårige asylsøkere ( EMA ) i år har fått tidsbegrensede oppholdstillatelser, skal UDI nå kunne henvise og returnere mindreårige til internflukt i Afghanistan.
AP161208https://www.aftenposten.no/norge/Sendt-ut-selv-om-retten-fastslo-at-han-er-et-barn-Vi-er-utrygge-her-i-Kabul-og-redde-for-a-ga-ut-610236b.html I tillegg til at mange enslige mindreårige asylsøkere ( EMA ) i år har fått tidsbegrensede oppholdstillatelser, skal UDI nå kunne henvise og returnere mindreårige til internflukt i Afghanistan.
AP161208https://www.aftenposten.no/norge/Sendt-ut-selv-om-retten-fastslo-at-han-er-et-barn-Vi-er-utrygge-her-i-Kabul-og-redde-for-a-ga-ut-610236b.html I tillegg til at mange enslige mindreårige asylsøkere ( EMA ) i år har fått tidsbegrensede oppholdstillatelser, skal UDI nå kunne henvise og returnere mindreårige til internflukt i Afghanistan.