VG171231 Og nå er faren stor for at 2018 starter med at særforbund og kretser igjen blir for opptatt av sin egen interne andedam, og for lite bevisste på tilliten de forvalter på grasrotas vegne, slik at det er fare for at idrettsstyret utrolig nok kan få fortsette til tross for alt som er avslørt.
DB171230 « I spørsmålet om seksuell trakassering brukes i interne maktkamper i partiet fikk jeg dessverre rett.
DB171230 Når de formidles slik i medier, blir slike saker faktisk brukt i interne maktkamper fremsatt av anonyme kilder det er umulig å forsvare seg mot.
DB171230 Ekte ledere klarer i å legge hensynene til interne fløykamper, vennskapsforhold og stridigheter til side.
SA171229 Å bruke rådgivere på å skrive kronikker og interne e-poster vitner om en total mangel på dømmekraft og en åpenbar mangel på basal lederkompetanse for ledere på dette nivå, heter det.
DN171229 * Dagens Næringsliv skrev tidligere denne uken at Anniken Huitfeldt, som leder partiets kvinnenettverk, på et møte i stortingsgruppen skal ha understreket at rykter om seksuell trakassering kan bli misbrukt i interne maktkamper.
DB171229 En talsmann for VW nekter overfor avisa å kommentere den konkrete saken, men peker generelt på interne bestemmelser om omgang med medarbeidere som er dømt i en straffesak.
DB171229 Årsaken til det er at det er vanskelig å bevise at et tilfelle faktisk er flyktningspionasje, og ikke interne stridigheter i miljøene det gjelder.
BT171229 Å bruke rådgivere på å skrive kronikker og interne e-poster vitner om en total mangel på dømmekraft og en åpenbar mangel på basal lederkompetanse for ledere på dette nivå, heter det.
AP171229 Men jo lenger den interne striden i partiet varer, desto sikrere er det at Storbritannia nok en gang kommer på defensiven i forhandlingene med EU.
AP171229 Å bruke rådgivere på å skrive kronikker og interne e-poster vitner om en total mangel på dømmekraft og en åpenbar mangel på basal lederkompetanse for ledere på dette nivå, heter det.
VG171228 - Snapen i den lukkede, interne gruppa på Snapchat ble lagt ut den 13. desember, og har ingenting med Sandes blogginnlegg om Giske å gjøre.
AP171228 Det sliter med interne konflikter og ledere som slutter etter tur, noe som går ut over kvaliteten på arbeidet.
AP171228 Det er en løsning som ivaretar dagens krav til helhetstenkning, men har ført til interne problemer.
VG171227 Her kan du lese Aps interne retningslinjer mot seksuell trakassering ( ekstern lenke ).
SA171225 Klassisk politisere med alle ingredienser : Politimann med personlige problemer, drap, familie, interne politikonflikter og saker som nøstes opp spor etter spor.
SA171225 De sju sesongene om den Hells Angels-liknende motorsykkelklubben, med alle sine eksterne og interne konflikter, er et must for mafia- og kriminelle nettverk-elskere.
AA171225 Vi skal også gjennomgå våre interne rutiner etter denne hendelsen for å se om det er ting vi burde gjort annerledes, sier Myhre.
DB171224 Eksempelvis sier interne medieretningslinjer at Skatteetaten aldri skal uttale seg om personers skatteforhold, heller ikke når det foreligger skriftlig samtykke om fritak fra taushetsplikt fra den opplysningene gjelder.
VG171223 - Vi jobber godt med de politiske sakene, og det er gjort endringer knyttet til interne rutiner.
VG171223 INTERNE : Etter at flere interne eposter mellom sentrale ledere i « Miss America»-konkurransen, har en rekke ledere nå sagt opp stillingene sine.
VG171223 En rekke personer sentralt i toppledelsen av « Miss America » har trukket seg med umiddelbar virkning etter at det har kommet frem flere interne eposter, der de skriver nedlatende om flere av deltakerne.
VG171223 INTERNE : Etter at flere interne eposter mellom sentrale ledere i « Miss America»-konkurransen, har en rekke ledere nå sagt opp stillingene sine.
DA171223 Huitfeldt var selv den første i partiet som problematiserte at varsler om seksuell trakassering kunne misbrukes i interne maktkamper.
AP171223 Arbeidet har tatt lengre tid enn en først så for seg, og det skyldes interne prosesser som ble vurdert som nødvendige.
VG171222 For det interne liv er vanskelig.
VG171222 Interne eposter hos Vegvesenet avdekket at ulykkesrapporten hadde « kokt bort i kål » og « gikk i glemmeboken ».
VG171222 Huitfeldt var den første i hele partiet som problematiserte at varsler om seksuell trakassering kunne misbrukes i interne maktkamper.
DB171222 * Dagens Næringsliv skrev tidligere denne uken at Anniken Huitfeldt, som leder partiets kvinnenettverk, på et møte i stortingsgruppen skal ha understreket at rykter om seksuell trakassering kan bli misbrukt i interne maktkamper.
DB171222 * Dagens Næringsliv skrev tidligere denne uken at Anniken Huitfeldt, som leder partiets kvinnenettverk, på et møte i stortingsgruppen skal ha understreket at rykter om seksuell trakassering kan bli misbrukt i interne maktkamper.
DB171222 Dagens Næringsliv skrev tidligere denne uken at Anniken Huitfeldt, som leder partiets kvinnenettverk, på et møte i stortingsgruppen skal ha understreket at rykter om seksuell trakassering kan bli misbrukt i interne maktkamper.
AP171222 Interne opprør ¶
AP171222 Dersom vi ser inn i glasskulen kan en ukritisk sammensetning av Nobelkomiteen sette prisutdelingene under press, ved at enkelte makthavere vil prøve å svekke kontroversielle prisvinneres legitimitet med å påstå at prisen handler om « interne norske interesser ».
AA171222 * Dagens Næringsliv skrev tidligere denne uken at Anniken Huitfeldt, som leder partiets kvinnenettverk, på et møte i stortingsgruppen skal ha understreket at rykter om seksuell trakassering kan bli misbrukt i interne maktkamper.
AA171222 * Dagens Næringsliv skrev tidligere denne uken at Anniken Huitfeldt, som leder partiets kvinnenettverk, på et møte i stortingsgruppen skal ha understreket at rykter om seksuell trakassering kan bli misbrukt i interne maktkamper.
VG171221 Og i både kretser og særforbund øker den interne kritikken mot idrettspresident Tom Tvedt.
VG171221 desember, advarte partiets stortingsgruppe mot faren for at rykter om trakassering kunne bli brukt i interne maktkamper.
VG171221 Interne maktkamper ¶
NL171221 Loven var blind for den interne sedvanebaserte samiske bruken av beitene, hvor de enkelte siida-grupper over tid hadde opparbeidet seg rettigheter.
DB171221 En del av diskusjonen rundt Ap er hvorvidt varsler om upassende oppførsel kan bli brukt i interne maktkamper.
DB171221 Møtet kommer i etterkant av en rekke interne anklager mot nestleder Trond Giske, og flere sentrale medlemmer i Arbeiderpartiet blir informert om anklagene.
DA171221 Huitfeldt avviser at hun har advart mot at trakasseringssaker kan misbrukes i interne maktkamper.
DA171221 Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at Huitfeldt på et møte i stortingsgruppa skal ha understreket at rykter om seksuell trakassering kan bli misbrukt i interne maktkamper.
DA171221 En del av diskusjonen rundt Ap er hvorvidt varsler om upassende oppførsel kan bli brukt i interne maktkamper.
AP171221 - De siste årene har loven om hets mot folkegruppe blitt strengere, for å kunne straffe nazistiske grupper og deres interne radikalisering, sier Robin Enander i foreningen.
AP171221 Det var da Anniken Huitfeldt, leder i Aps kvinnenettverk, advarte mot å bruke rykter om seksuell trakassering i interne maktkamper, at bråket startet i et allerede hardt prøvet parti.
AP171221 En del av diskusjonen rundt Ap er hvorvidt varsler om upassende oppførsel kan bli brukt i interne maktkamper.
AA171221 - De siste årene har loven om hets mot folkegruppe blitt strengere, for å kunne straffe nazistiske grupper og deres interne radikalisering, sier Robin Enander i foreningen.
VG171220 SLITER TUNGT : Idrettsstyret har vært gjennom en krevende periode, med sterke interne motsetninger.
VG171220 Han var med i det interne utvalget til Oddvar Johan Jensen som overrakte « Evalueringsrapport om norske OL/PL-prosesser » til daværende idrettspresident Børre Rognlien i 2015.
VG171220 Man må gjerne nyte alkohol på interne samlinger, men det må man betale selv.
VG171220 Det var imidlertid lederen av Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, som for to uker siden i et lukket møte i Aps stortingsgruppe og på sin egen Facebook-siden, problematiserte at varslinger om seksuell trakassering også kunne bli brukt i interne maktkamper i Ap.
SA171220 - Russiske myndigheter reagerer veldig på vestlige aktører, enten det er vestlige medier, NGO-er eller andre, som « blander seg inn i interne anliggende » og potensielt kan skape opposisjon mot Putin-regimet eller undergrave staten, sier Wilhelmsen.
DB171220 Han påstår at panelet har ekskludert demokratiske medlemmer, som han selv, fra å gjennomgå interne dokumenter og har unnlatt å holde dem oppdatert om arbeidet.
DB171220 Som Siv Jensen også fikk spørsmål om på Politisk kvarter, er det relevant å vite om Listhaug tok med informasjon fra interne møter i Frp, og solgte det til NIF som en tjeneste.
AP171220 Hvorvidt det er brudd på interne retningslinjer er én ting, en annen er vurderingen om det er skadelig for partiets troverdighet at politisk innflytelse over partiet selges av personer som på samme tid er valgt inn i partiets sentralstyre.
VG171219 Interne e-poster avdekker at rapporten om dødsulykker der rekkverk bidro til at ulykken ble fatal, « gikk i glemmeboken » og « kokte bort i kålen ».
DN171219 Valgkampen har vært preget av gjensidig mistro og interne opprør.
DN171219 Sistnevnte har vært preget av interne stridigheter.
DB171219 Angrepet skal ha ført til at filer ble ødelagt og at interne samtaler ble lekket, som gjorde at flere ledere i bedriften måtte gå.
BT171219 Norske redaktører har konkurrert om å virke mest engasjert i interne trakasseringssaker.
AP171219 - Russiske myndigheter reagerer veldig på vestlige aktører, enten det er vestlige medier, NGO-er eller andre, som « blander seg inn i interne anliggende » og potensielt kan skape opposisjon mot Putin-regimet eller undergrave staten, sier Wilhelmsen.
AP171219 Dette har også bragt dem til topps i det muslimske hierarkiet i Norge, på tross av deres interne kritikk av forhold i de muslimske miljøene.
AA171219 Dette var både interne og eksterne.
AP171218 Siden har Inter IKEA Systems brukt interne lån fra en IKEA-stiftelse i Liechtenstein til å få skatteregningen ned i Nederland, ifølge EU-kommisjonen.
AP171218 Det virker som alle har fått med seg dette, unntatt de interne , sier Gustavsen.
VG171217 RØMTE FRA RAQQA : Aisha Omar ( 30 ) og datteren Khadiya er interne flyktninger.
AP171217 - Hva synes dere ansatte om at en statlig finansiert organisasjon bruker så mye penger på interne konflikter ?
AP171217 De interne retningslinjene i stadig flere foretak bekrefter Partiets betydning - hvilket gjenspeiler villighet til å være mer lydhøre overfor politiske innspill og behov, fremholder professoren.
SA171216 Dette handler imidlertid også om ting som er mindre målbart, og av mer subjektiv karakter som interne prosesser og stemninger.
AP171216 Dette handler imidlertid også om ting som er mindre målbart, og av mer subjektiv karakter som interne prosesser og stemninger.
VG171215 Medlemmer av det interne Bye-utvalget i SSB ønsket også å modernisere modellene til byrået, men den ballen ble lagt død i vår etter kraftige reaksjoner.
DN171215 Sasja Beslik, leder for sustainable finance-avdelingen i Nordea er derimot henrykt med den interne signeringen.
DN171215 Sasja Beslik, leder for substainable finance-avdelingen i Nordea er derimot henrykt med den interne signeringen.
DB171215 Bare 3 av 10 sier at de kjenner til bedriftens interne rutiner for å melde fra om trakassering.
VG171214 Bramhall ble suspendert i 2013, og sa opp stillingen sin før resultatet av den interne etterforskningen var klar.
VG171214 « I spørsmålet om seksuell trakassering brukes i interne maktkamper i partiet fikk jeg dessverre rett.
VG171214 Når de formidles slik i medier, blir slike saker faktisk brukt i interne maktkamper fremsatt av anonyme kilder det er umulig å forsvare seg mot.
VG171214 Intensiteten økte flere hakk etter at Anniken Huitfeldt, som har ledet kvinnenettverket i Ap siden 2007, onsdag forrige uke gikk på talerstolen i partiets stortingsgruppe og advarte mot faren for at rykter om trakassering kan bli brukt i interne maktkamper.
VG171214 I DN gjengis et et innlegg du har skrevet på Facebook : « I spørsmålet om seksuell trakassering brukes i interne maktkamper i partiet fikk jeg dessverre rett.
SA171214 WADA fikk i oktober tak i den interne databasen fra antidopinglaboratoriet i Moskva, som har stått sentralt i den russiske dopingskandalen.
DA171214 WADA fikk i oktober tak i den interne databasen fra antidopinglaboratoriet i Moskva, som har stått sentralt i den russiske dopingskandalen.
DA171214 Generell framleie er vanskelig for politiet av sikkerhetsmessige årsaker, men er noe av det som kan utredes i den interne prosessen som nå er innledet.
AP171214 Dersom vi ser inn i glasskulen kan en ukritisk sammensetning av Nobelkomiteen sette prisutdelingene under press, ved at enkelte makthavere vil prøve å svekke kontroversielle prisvinneres legitimitet med å påstå at prisen handler om « interne norske interesser ».
AP171214 WADA fikk i oktober tak i den interne databasen fra antidopinglaboratoriet i Moskva, som har stått sentralt i den russiske dopingskandalen.
VG171213 Den interne planen er at forhandlingene bør være avsluttet slik at en ny regjering, den andre ledet av Erna Solberg ( H ) kan utnevnes i uke 3.
DN171213 Han mener det republikanske partiet risikerer kollaps etter neste års mellomvalg i Kongressen hvis ikke det settes en stopper for de interne stridighetene.
DN171213 Han mener det republikanske partiet risikerer kollaps etter neste års mellomvalg i Kongressen hvis ikke det settes en stopper for de interne stridighetene.
DB171213 Stöckl er tydelig oppgitt over eleven, som har brutt de interne retningslinjene om respekt, ydmykhet og glede.
DA171213 De siste ukenes mediedebatt har vist at virksomheter trenger å ha et sterkt fokus på sin interne kontroll på likestilling og holdninger.
DA171213 - Hele formålet med redegjørelsesplikten er å tvinge de ansvarlige til å ha bevissthet om mangfold og likestilling både i sin interne virksomhet og i forhold til hvordan de som selskap kan presentere seg til omverden.
VG171212 Vi kommenterer ikke verken de interne saksforholdene mellom embetsverk og politisk ledelse eller øvrig saksforberedelse til regjeringsbehandlingen, skriver Wålen.
VG171212 Samtidig rydder vi også opp i interne rutiner og gjør det enklere å melde fra om seksuell trakassering, sier han.
DB171212 Selskapenes interne granskinger har utpekt den russiske gruppen Internett Research Agency, kjent for å fremme prorussiske budskap, som ansvarlig.
VG171211 I den interne meldingen søndag kveld kommer det også frem at TV 2-ledelsen har formidlet sitt synspunkt direkte til Wathne.
VG171211 Min gruppe har ment at interne retningslinjer gjelder også i en slik prosess og at interne diskusjoner burde holdes internt, sier han.
VG171211 Min gruppe har ment at interne retningslinjer gjelder også i en slik prosess og at interne diskusjoner burde holdes internt, sier han.
VG171211 De 11 skrev uttalelsen som et svar på medieuttalelser fra motstanderne av omorganiseringen da det interne Bye-utvalget la frem sin rapport på starten av året.
NL171211 Det at endringer i funksjonsfordeling påvirker den interne inntektsfordelingen er noe vi har lang erfaring med.
DN171211 I ettertid av dette satte TV 2 i gang med interne prosesser der man ønsket å senke terskelen for varslinger om all uønsket adferd på arbeidsplassen, ikke begrenset til seksuell trakassering.
DB171211 Ifølge interne dokumenter, som Reuters har fått tak i, frykter arrangøren at det vil være for kaldt i Pyeongchang under mesterskapet til at tilskuere vil møte opp.
DB171211 Nær en halv million ble interne flyktninger mellom juli 2015 og desember 2016.
DB171210 - Nei, for lenge før valget skiftet de linje og sa at de ikke kunne utelukke å bli med i regjering med Frp, sier han og forteller at de interne diskusjonene i Venstre har vært offentlige - som har gjort at velgerne har vært klar over at en blågrønn regjering kan være aktuelt.
DB171210 november havnet selskapet på Oslo kommunes « OBS-liste », kommunens interne liste over leverandører man skal tenke seg om to ganger før man handler med.
DB171210 Kullet vil trolig totalt bestå av 13 kandidater, ettersom DNB og Nordea også skal ha med hver sin representant, men henter interne kandidater.
SA171209 Den såkalte botkassa til MFK-laget samler inn penger når interne regler blir brutt, for eksempel hvis spillerne kommer for sent på trening, pådrar seg unødvendige kort eller unnlater å ta med kake på sin egen bursdag.
DB171209 Underveis er det interne medisinske opplegget blitt tydeligere, landslagslegenes rolle avklart og skolering i antidopingarbeid mer bevisst.
DA171209 | Nå venter det interne slaget ¶
AP171209 Tall fra en pågående undersøkelse legges frem førstkommende fredag, samtidig med at mediebransjens interne spørreundersøkelse skal publiseres.
AP171209 Den såkalte botkassa til MFK-laget samler inn penger når interne regler blir brutt, for eksempel hvis spillerne kommer for sent på trening, pådrar seg unødvendige kort eller unnlater å ta med kake på sin egen bursdag.
DA171208 Videre har retten fulgt påtalemyndighetens syn på at det var flere interne advarsler i Oslo katolske bispedømme uten at disse ble fulgt opp, sier Jarland til NTB.
DA171208 - Saken gjaldt en uenighet i tolkningene av de samtalene som har foregått rundt den interne In Shape-prosessen i SAS, og om dialogen kunne defineres som brudd på fredsplikten.
DN171207 ¶ Anniken Huitfeldt skal ha advart mot å bruke rykter om seksuell trakassering i interne maktkamper i Arbeiderpartiet.
DN171207 I ettertid av dette satte TV 2 i gang med interne prosesser der man ønsket å senke terskelen for varslinger om all uønsket adferd på arbeidsplassen, ikke begrenset til seksuell trakassering.
DN171207 I ettertid av dette satte TV 2 i gang med interne prosesser der man ønsket å senke terskelen for varslinger om all uønsket adferd på arbeidsplassen, ikke begrenset til seksuell trakassering.
DB171207 Bakgrunnen for konflikten er interne stridigheter i SSB og bekymringen fra flere hold om Meyers planlagte omorganiseringsprosess i det statlige statistikkbyrået.
DA171207 Videre bekrefter kanalens organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand at oppsigelsen kommer i en periode der det har vært gjort interne undersøkelser rundt flere varslingssaker om veteranen.
DA171207 Videre bekrefter kanalens organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand at oppsigelsen kommer i en periode der det har vært gjort interne undersøkelser rundt flere varslingssaker om veteranen.
DA171207 - Saken gjaldt en uenighet i tolkningene av de samtalene som har foregått rundt den interne In Shape-prosessen i SAS, og om dialogen kunne defineres som brudd på fredsplikten.
VG171206 VG møter tre familier med interne flyktninger i landsbyen Zinana.
VG171206 september ut i VG og bekreftet at hun mente at Støre ikke måtte gå av ; noe som bidro til å påvirke debatten da den interne maktkampen utspant seg i mediene etter valgnederlaget.
SA171206 Vi vil heller bruke interne og gode krefter på å snakke oss frem til løsninger, være tydelige og åpne med hverandre og på den måten finne tilbake til der vi var.
DB171206 Jemen, som av romerne ble kalt Det lykkelige Arabia, er offer for interne militære konflikter og en stedfortrederkrig der Saudi-Arabia og Iran kjemper om innflytelsen.
AP171206 Vi vil heller bruke interne og gode krefter på å snakke oss frem til løsninger, være tydelige og åpne med hverandre og på den måten finne tilbake til der vi var.
DB171205 Det har vært interne diskusjoner, sier Stig Inge Bjørnebye til Adresseavisen.
AP171205 Listen ble til etter lange interne diskusjoner om hvilke land som skulle være på listen.
AP171204 Det har vært interne diskusjoner, medgir Stig Inge Bjørnebye til Adresseavisen.
VG171203 160.000 mennesker er nå blitt interne flyktninger.
AP171203 Ingen dokumenter er interne .
AP171203 Virksomheter med barn må ha interne beredskapsplaner og metoder for arbeid i overgrepssaker.
DB171202 For å beskytte våre interne sikkerhetstiltak har vi ikke ytterligere detaljer å dele på dette tidspunktet, sier talspersonen.
DB171202 . På grunn av interne reguleringer i selskapet.
DB171202 Vi har interne rutiner for hvordan vi kan bremse ned alkoholinntaket.
SA171201 Det kan bare mottakerne som kjenner det interne klimaet.
FV171201 Det kan bare mottakerne som kjenner det interne klimaet.
DA171201 Men når han er på verdens beste landslag, blir den interne konkurransen hard.
BT171201 Det kan bare mottakerne som kjenner det interne klimaet.
AP171201 Det kan bare mottakerne som kjenner det interne klimaet.
AA171201 Det kan bare mottakerne som kjenner det interne klimaet.
DB171129 Bakgrunnen for konflikten er interne stridigheter i SSB og bekymringen som en planlagt omorganiseringsprosess i det statlige statistikkbyrået har skapt.
AP171129 Ansatte er også gjennom interne kommunikasjonskanaler blitt minnet om hvilke regler som gjelder på arbeidsplassen.
AP171129 Det inkluderer alle endringer, nytt informasjonsdesign, interne kostnader og timeføring blant alle prosjektets deltagere.
SA171128 | Stadig økende interne motsetninger i USAs politiske partier ¶
BT171128 Arbeidsgiver må sørge for at det blir tydeliggjort og skriftliggjort hva som er saksgangen internt når noen sier fra om brudd på de interne retningslinjene for god oppførsel.
SA171127 Det skal være interne uenigheter i trenerapparatet og den sportslige ledelsen i klubben om Flos rolle neste år.
AP171127 Det skal være interne uenigheter i trenerapparatet og den sportslige ledelsen i klubben om Flos rolle neste år.
DB171126 På tross av de interne stridighetene, og at Mugabes avgang trolig best kan beskrives som « frivillig tvang », trenger Mugabe ikke å spinke og spare for å klare å få endene til å møtes i sin nye pensjonisttilværelse.
DB171126 Da han ble tatt i ed som ny president valgte han, på tross av de interne stridighetene den siste tida, å rose sin forgjenger, Robert Mugabe.
AP171126 Gjennom prosjektet er det foreslått flere viktige tiltak som både omfatter utforming av lands interne lovgivning, som regler om rentefradragsbegrensning, endring av de internasjonale standardene i skatteavtalene, klargjøring av OECDs retningslinjer for internprising av varer og tjenester som omsettes innad i et konsern og innføring av
VG171125 - Det er ikke første gang vi får slike mailer, og de mailene vi får er såpass suspekte at det er utenfor våre interne rutiner.
AP171125 SSB-stridens mor er de interne konfliktene i forskningsavdelingen.
AP171125 Den interne konflikten kom ut i rapportform da et utvalg ledet av SSB-toppen Torstein Bye i vinter leverte sin rapport på oppdrag fra Meyer.
AP171125 De sterke interne konfliktene i SSBs forskningsavdeling var der lenge før Christine Meyer ble sjef.
VG171124 Da tok Mugabe og Mnangagwa det store oppgjøret med sine interne fiender.
DN171124 TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen er blitt sykmeldt etter en uke med flere kritiske saker om hans interne håndtering av saker om seksuell trakassering.
DB171124 « Det er ok å be om innsyn, men flere før deg har fått avslag, nettopp fordi det er interne nedtegnelser », skrev kommunikasjonsrådgiver Kristina Storeng i departementet i en epost tidligere denne uka.
DB171124 I stedet bruker departementet begrepet interne nedtegnelser om papirene.
DB171124 Dagbladet har bedt om innsyn i referater fra andre møter som er avholdt mellom departementet og SSB-ledelsen inneværende år, men er blitt forhåndsvarslet om at det trolig blir avslag fordi det er « interne nedtegnelser ».
DB171124 - Det foreligger ikke flere referater enn de vi har publisert, kun interne nedtegnelser.
VG171123 - Jeg ønsker ikke å uttale meg om interne forhold, men bekrefter at utøverne har klare spilleregler og vært tydelige på hvordan de vil ha det på laget, sier han til VG.
DN171123 Kommunikasjonsdirektøren understreker at Telenors interne kontroller viser at tilgangskjøperne ikke utsettes for marginskvis.
DB171123 Bakgrunnen for at hun til slutt måtte gå er interne stridigheter i SSB og bekymringen omorganiseringsprosessen hadde skapt.
DB171123 Han vet rett og slett ikke noe om interne prosesser i KrF.
BT171123 SJEFEN : André Hansen styrer RBK-spillernes interne botkasse.
BT171123 Rosenborgs spillergruppe har ingen interne regler for bruk av sosiale medier, men neste år er en slikt punkt aktuelt for lagets interne botliste ¶
BT171123 Rosenborgs spillergruppe har ingen interne regler for bruk av sosiale medier, men neste år er en slikt punkt aktuelt for lagets interne botliste ¶
AP171123 * Bakgrunnen for konflikten er interne stridigheter i SSB og bekymringen som en planlagt omorganiseringsprosess i det statlige statistikkbyrået har skapt.
AP171123 Trude Gomnæs Ugelstad ønsker ikke å svare på om avgangen hennes skyldes interne uenigheter knyttet til de to faggruppene på DogA.
VG171122 Så finnes det interne retningslinjer og et ganske tydelig regelverk vi må forholde oss til.
VG171122 Derfor vil vi heller fokusere på vårt interne arbeid for å sikre gode retningslinjer og rutiner når det gjelder oppfølgingen av konkrete saker, sier Olav Nyhus, direktør for juridisk avdeling i NRK til NRK.no.
VG171122 Han er også mannen som ledet det interne SSB-utvalget som i januar i år kom med forslaget til hvordan byrået skulle omorganiseres.
SA171122 Etter interne stridigheter hadde kroatene og de muslimske bosnierne begynt å kjempe sammen, og var i ferd med å drive Mladić og hans styrker mot et nederlag.
SA171122 SJEFEN : André Hansen styrer RBK-spillernes interne botkasse.
SA171122 Rosenborgs spillergruppe har ingen interne regler for bruk av sosiale medier, men neste år er en slikt punkt aktuelt for lagets interne botliste ¶
SA171122 Rosenborgs spillergruppe har ingen interne regler for bruk av sosiale medier, men neste år er en slikt punkt aktuelt for lagets interne botliste ¶
DN171122 - Det interne varselet ble ikke håndtert på ordentlig vis, og vi så det som et symptom på at varslingsrutinene våre ikke var tilstrekkelige.
DB171122 Så finnes det interne retningslinjer og et ganske tydelig regelverk vi må forholde oss til.
BT171122 Komiteen er ikke fornøyd, og arbeider onsdag kveld med gjøre ferdig en rekke nye, detaljerte spørsmål om det interne arbeidet i Finansdepartementet, og i dialogen mellom departementet og SSB.
AP171122 Komiteen er ikke fornøyd, og arbeider onsdag kveld med gjøre ferdig en rekke nye, detaljerte spørsmål om det interne arbeidet i Finansdepartementet, og i dialogen mellom departementet og SSB.
AP171122 SJEFEN : André Hansen styrer RBK-spillernes interne botkasse.
AP171122 Rosenborgs spillergruppe har ingen interne regler for bruk av sosiale medier, men neste år er en slikt punkt aktuelt for lagets interne botliste ¶
AP171122 Rosenborgs spillergruppe har ingen interne regler for bruk av sosiale medier, men neste år er en slikt punkt aktuelt for lagets interne botliste ¶
VG171121 Edvartsen stilte overfor etisk komité spørsmål ved om NFFs øverste administrative leder har fulgt arbeidsmiljøloven, NFFs etiske regler og den interne lojalitetsplikten i fotballforbundet.
VG171121 Hun nådde ikke opp i den interne valgprosessen og nå er det tidligere Frp-stortingsrepresentant med fartstid fra forsvars- og utenrikskomiteen, Kristian Norheim, som er Hagens motkandidat internt i Ap.
VG171121 Hagens interne motkandidat.
SA171121 Fører det interne oppgjøret med Northug til ingenting, har ledelsen bare dummet seg ut.
DN171121 Mediehuset har gjennomført interne undersøkelser og har kommet frem til at personen har opptrådt uakseptabelt overfor flere kvinner i TV 2, men mener at ingenting tyder på at adferden har fortsatt på det nye arbeidsstedet, skriver Kampanje.
DB171121 - I interne e-poster mellom styremedlemmene bruker vi ofte en kollegial tone, slik som " Kjære " og " Hei - takk for sist ".
DB171121 Flere eksperter Dagbladet har pratet med, forteller om interne intriger, et sterkt maktforhold og uro innad i det tilsynelatende søte forholdet.
DA171121 Viktigheten av dette ble understreket også senere i januar, i forbindelse med det interne utvalget til Meyer - Bye-utvalget, ifølge Finansdepartementet.
BT171121 Bakgrunnen for konflikten er interne stridigheter i SSB og bekymringen som en planlagt omorganiseringsprosess i det statlige statistikkbyrået har skapt.
BT171121 Fører det interne oppgjøret med Northug til ingenting, har ledelsen bare dummet seg ut.
AP171121 Dette var dessverre ikke i tråd med hverken dagens offentlige og veiledende smittevernrutiner eller Volvats interne rutiner.
AP171121 Fører det interne oppgjøret med Northug til ingenting, har ledelsen bare dummet seg ut.
AA171121 Fører det interne oppgjøret med Northug til ingenting, har ledelsen bare dummet seg ut.
VG171120 Ifølge Khrono dreier avskjedigelsessaken seg også om interne forhold ved universitetet - med påstander om utilbørlig opptreden og trakassering.
SA171120 Nye interne forhold ¶
SA171120 Aftenbladet kjenner til at nye interne forhold, som blant annet dreier seg om trakassering, gjør at styret torsdag denne uken skal behandle en avskjedigelsessak mot Langeland.
NL171120 Det er jo enkelt å bedyre, da ingen har fått vite hva dette bygget skal inneholde ut over det lille de har informert Alta kommune om på interne møter.
DB171120 Det vil, skriver avisa, si at de ikke har lyktes i å ta over flere byer, at de lider av betydelige dødsfall og at det har vært interne krangler i styret.
DB171120 I klagen stilles det også spørsmål ved om det er mer underliggende interne , og organisatoriske forhold som er bakgrunn for disse utmeldelsene - og ikke sviktende tillit.
BT171120 Nå har den nye, interne varslergruppen konkludert med at politiet ikke gjorde noe kritikkverdig.
BT171120 INGEN KRITIKK : Den interne varslergruppen har konkludert med at politiet ikke gjorde noe kritikkverdig i Reidar Osen-saken.
AP171120 Også i Norge ble korstogstankene vendt mot interne fiender i bølgedalen etter det « andre » korstoget.
AP171120 Interne fiender ¶
AP171120 - Vi tok det opp med den aktuelle personen at man skal være forsiktig med hvordan man uttaler seg, og at man må veie sine ord når man er i interne og eksterne fora fordi ting kan for oppfattes forskjellig og misforstås.
AA171120 Mange av de returnerte forblir interne flyktninger.
VG171119 Det er en kjent sak at en ytre fiende samler folket og overskygger interne problemer.
VG171119 Etter et halvt år med interne diskusjoner fikk Ap på tirsdag hasteinnfart en returstopp, etter en sjeldent brukt bestemmelse i Stortingets forretningsorden.
SA171119 Uten å kjenne de interne forholdene i Viking og Fredrikstad, er det lett å fastslå at mye har manglet.
DA171119 Men et døgn før den interne fristen for enighet utløper mandag klokken 18, var det høyst uklart når det neste møtet skulle finne sted.
DA171119 Det er imidlertid slett ikke uvanlig at slike interne frister brytes.
AP171119 Det er ikke uvanlig at slike interne frister brytes.
AP171119 Uten å kjenne de interne forholdene i Viking og Fredrikstad, er det lett å fastslå at mye har manglet.
AA171119 Uten å kjenne de interne forholdene i Viking og Fredrikstad, er det lett å fastslå at mye har manglet.
VG171118 Han har naturligvis ikke tilstrekkelig kjennskap eller forutsetninger for å uttale seg om interne forhold og vurderinger i TV 2, spesielt i slike saker.
VG171117 Men i en annen hendelse som omtales, skal en norsk offiser av tyrkisk opprinnelse ha åpnet en falsk Erdogan-konto på NATOs interne sosiale medium, og postet anti-NATO kommentarer i Erdogans navn.
SA171117 Ifølge VG er også en annen hendelse nevnt som årsak til at Tyrkia ble fornærmet under øvelsen : en norsk offiser av tyrkisk opprinnelse skal ha åpnet en falsk Erdogan-konto på NATOs interne sosiale medium, og postet anti-NATO kommentarer i Erdogans navn.
NL171117 Uavhengig av hvor den fremtidige « fylkeshovedstaden » legges, så vil det bli større interne avstander og avstand til beslutningstakere i det nye fylket.
DN171117 Oljedirektoratet har ingen planer om å oppdatere det omstridte interne notatet som indikerte at Goliat kunne være ulønnsomt allerede i 2015.
DN171117 Hun var i 2015 adressat for det omdiskuterte interne notatet som viste svak lønnsomhet i Goliat-prosjektet.
DN171117 - Vi deler ikke alle interne notater med departementet.
DN171117 Finanskomiteens leder Nikolai Astrup ( H ) sier forhandlerne gjør hva de kan for å overholde den interne fristen for enighet, som utløper mandag.
DN171117 Den interne fristen for enighet rykker nærmere.
DN171117 Styreleder i viralsiden Lajkat, Pontus Ogebjer, har tidligere bekreftet til Dagens Næringsliv at det de satte i gang interne granskinger for å komme til bunns i anklagene.
VG171116 Helt i tråd med interne retningslinjer ved avvik, ble undertegnede varslet av delegasjonslederen.
VG171116 Helt i tråd med interne retningslinjer ved avvik, ble undertegnede varslet av delegasjonslederen.
VG171116 GARDERMOEN ( VG ) Bjørn Maaseide ( 49 ) mener interne maktkamper og feilslåtte planer har ført til klubbens omfattende krise.
DB171116 * Bakgrunnen for konflikten er interne stridigheter i SSB og bekymringen som en planlagt omorganiseringsprosess i det statlige statistikkbyrået har skapt.
VG171115 Tidligere kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy reagerer sterkt på Hagens uttalelser til VG og det interne notatet til de ansatte i TV 2.
DA171115 Det er imidlertid ikke ført omforente referater fra noen av disse møtene, og Wålen beskriver departementets nedtegnelser fra møtene som « interne notater ».
DA171115 - Vi kommer ikke til å publisere de interne notatene, men en oversikt over møtene ( dato, deltakere, hva møtene omhandlet etc. ) som vil være en del av vårt svar til kontrollkomiteen, skriver kommunikasjonssjefen i en e-post.
BT171115 VÅPENDRAGER : Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde har talt Hagens sak i de interne diskusjonene om nobelvervet.
BT171115 Den interne justisen er ofte mye mer preventiv enn den eksterne.
VG171114 Tirsdag kveld jobbet embetsverket i Finansdepartementet på spreng med å samle interne referater til en offisiell rapport om alle møtene hvor budskapet ble fremført, skriver Aftenposten.
SA171114 Tirsdag kveld jobbet embetsverket i Finansdepartementet på spreng med å samle interne referater til en offisiell rapport om alle møtene hvor budskapet ble fremført, skriver Aftenposten.
DN171114 Regjeringen i det søramerikanske landet mener at sanksjonene bryter med internasjonale lover og prinsippene om suverenitet, folks selvbestemmelsesrett og det at land ikke skal blande seg inn i et annet lands interne anliggender.
DB171114 Tirsdag kveld jobbet embetsverket i Finansdepartementet på spreng med å samle interne referater til en offisiell rapport om alle møtene hvor budskapet ble fremført, skriver Aftenposten.
AP171114 Tirsdag kveld jobbet embedsverket på spreng med å samle interne referater til en offisiell rapport om alle møtene hvor budskapet ble fremført.
AP171114 Referatene fra disse møtene, som utgjør styringsdialogen mellom departementet og SSB, og som har vært både fysiske møter og telefonmøter, har status som « interne dokument ».
AP171114 Embedsverket jobbet tirsdag kveld med å lage en rapport med oversikt over alle møtene som har vært holdt, og som redegjør for innholdet i møtene basert på embedsmennenes interne referat.
AP171114 * Bakgrunnen for konflikten er interne stridigheter i SSB og bekymringen som en planlagt omorganiseringsprosess i det statlige statistikkbyrået har skapt.
AP171114 Jeg vet at folk har spurt hvorfor jeg har vært lite synlig utad, men jeg har ønsket å prioritere det interne arbeidet først. 3rd-party-bio ¶
VG171113 Vi ber om at ingen nå er med på å eskalere eventuelle interne konflikter.
DN171113 Og nå når de er slått, blir det gjerne mer fokus på interne stridigheter mellom Bagdad og kurderne, og etter at Bagdad fikk kontroll over Kirkuk, tror vi at de ligger litt dårligere an i forhandlingene, sier Mølsæter til DN.
DN171113 Nå kaster han kortene på grunn av de interne stridighetene mellom kurderne og Bagdad-regjeringen.
DN171113 Krf-leder Knut Arild Hareide har studert den interne evalueringsrapporten etter høstens stortingsvalg, og er ikke enig i alle konklusjonene.
DB171113 Prosessen har skapt interne konflikter i SSB, og etter hvert også med Finansdepartementet.
DB171113 Bakgrunnen for konflikten er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.
BT171113 Slik kvalitetssikring kan ikke erstattes av interne revisjoner av forskningsrapporter foretatt av kolleger litt lenger ned i korridorene.
AA171113 Studentersamfundets leder Tale Bærland sa til Adresseavisen at Samfundet nå vil gjennomgå sine interne rutiner.
FV171112 To rapporter fra IOCs interne granskning kommer til å være avgjørende.
DB171112 Prosessen har skapt interne konflikter i SSB.
DB171112 Bakgrunnen for konflikten er interne stridigheter i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.
BT171112 Prosessen har skapt interne konflikter i SSB.
BT171112 * Bakgrunnen for konflikten er interne stridigheter i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.
SA171111 Konflikten mellom SSB-sjef Christine Meyer og Finansdepartementet bunner i interne stridigheter og bekymring som følge av omorganisering i byrået.
SA171111 To rapporter fra IOCs interne granskning kommer til å være avgjørende.
SA171111 To rapporter fra IOCs interne granskning kommer til å være avgjørende.
DB171111 Konflikten mellom SSB-sjef Christine Meyer og Finansdepartementet bunner i interne stridigheter og bekymring som følge av omorganisering i byrået.
DA171111 Konflikten mellom SSB-sjef Christine Meyer og finansminister Siv Jensen ( Frp ) bunner i interne stridigheter og bekymring som følge av omorganisering i byrået.
BT171111 To rapporter fra IOCs interne granskning kommer til å være avgjørende.
BT171111 To rapporter fra IOCs interne granskning kommer til å være avgjørende.
AP171111 To rapporter fra IOCs interne granskning kommer til å være avgjørende.
AP171111 To rapporter fra IOCs interne granskning kommer til å være avgjørende.
AA171111 To rapporter fra IOCs interne granskning kommer til å være avgjørende.
SA171110 Det er imidlertid en kompliserende faktor her, dersom det viser seg at finansministerens inngripen i den pågående interne prosessen i byrået får karakter av at statsråden vil styre byrået.
NL171110 Nord-Norge er en region preget av spenninger og interne motsetninger - som i alle andre regioner.
DB171110 Bakgrunnen er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.
DB171110 Bakgrunnen for hele striden er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.
DB171110 Jensen sier at hun gjennom hele året har uttrykt bekymring for SSBs håndtering av byråets interne omstillingsprosess.
DB171110 Bråket i SSB har eskalert de siste dagene etter den interne omstruktureringen.
DB171110 Bakgrunnen er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.
DB171110 Bråket i SSB har eskalert de siste dagene etter den interne omstruktureringen.
DB171110 Bakgrunnen er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.
DB171110 Bakgrunnen for hele striden er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.
DB171110 Bråket i byrået har eskalert de siste dagene etter den interne omstruktureringen.
DB171110 Bakgrunnen er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.
DB171110 Den interne debatten beskrives av en annen kilde som en « kjempediskusjon » : ¶
DB171110 Finansdepartementet har forsøkt seg med to : ¶ Interne referater fra styringsdialogen ble lekket til VG i går, med advarsler om at prosessen gikk for fort.
AP171110 Prosessen har skapt interne konflikter i SSB.
AP171110 Bakgrunnen er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.
AP171110 Bråket i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har eskalert de siste dagene etter den interne omstruktureringen.
AP171110 Prosessen har skapt interne konflikter i SSB.
AP171110 Bakgrunnen er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.
AP171110 Prosessen har skapt interne konflikter i SSB.
AP171110 Bakgrunnen er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.
AP171110 Jeg mener det ikke er bevist og har blant annet pekt på at den siste rapporten ble forsinket fordi den interne fagfellevurderingen var konfliktfylt.
VG171109 Innrømmer interne uenigheter ¶
VG171109 VG har fått tilgang til interne høringssvar i Statistisk sentralbyrå om den planlagte flyttingen av fagmiljøer til og fra Kongsvinger og Oslo.
VG171109 Bakgrunnen er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.
VG171109 Dette til tross for at omorganiseringen av forskningsavdelingen på dette tidspunktet skal ha blitt stilt i bero etter en rekke interne og eksterne protester.
SA171109 Samtidig som IOC har to kommisjonsrapporter i vente og skal fatte sin endelige beslutning, har Russland offentliggjort resultatet av sin egen interne granskning.
FV171109 Samtidig som IOC har to kommisjonsrapporter i vente og skal fatte sin endelige beslutning, har Russland offentliggjort resultatet av sin egen interne granskning.
DN171109 I det siste har det handlet mye om andre ting enn politikk, som meningsmålinger i valgkampen og interne uenigheter etterpå.
DB171109 Vi har vårt interne retningslinjer og regler, og forholder oss til dem.
DB171109 I det siste har det handlet mye om andre ting enn politikk, som meningsmålinger i valgkampen og interne uenigheter etterpå.
DB171109 Her skal hun gjøre rede for de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.
DB171109 Bakgrunnen er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.
DA171109 Interne strider kom tidligere aldri ut.
DA171109 Bakgrunnen er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som en omorganiseringsprosess i byrået har skapt.
DA171109 I det siste har det handlet mye om andre ting enn politikk, som meningsmålinger i valgkampen og interne uenigheter etterpå.
DA171109 Bakgrunnen er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som en omorganiseringsprosess i byrået har skapt.
DA171109 I det siste har det handlet mye om andre ting enn politikk, som meningsmålinger i valgkampen og interne uenigheter etterpå.
BT171109 Bakgrunnen er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som en omorganiseringsprosess i byrået har skapt.
BT171109 Samtidig som IOC har to kommisjonsrapporter i vente og skal fatte sin endelige beslutning, har Russland offentliggjort resultatet av sin egen interne granskning.
AP171109 Den interne striden nådde Finansdepartementet, som byrået er nært knyttet til.
AP171109 Økokrim har inntatt det standpunkt at notater, møtereferater og korrespondanse med disse kontrollorganene skal være såkalte interne dokumenter og ikke gjøres kjent for siktede eller deres forsvarere.
AP171109 I straffesaker bør det vis-à-vis siktede og hans forsvarer aldri være noe som heter interne dokumenter.
AP171109 Lederartikkelen tar lett på de store, interne protestene mot de omfattende endringsprosessene, en type prosesser som faktisk Meyer selv advarte mot i sin egen forskning for 12 år siden.
AP171109 Samtidig som IOC har to kommisjonsrapporter i vente og skal fatte sin endelige beslutning, har Russland offentliggjort resultatet av sin egen interne granskning.
AA171109 Bakgrunnen er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som en omorganiseringsprosess i byrået har skapt.
AA171109 Samtidig som IOC har to kommisjonsrapporter i vente og skal fatte sin endelige beslutning, har Russland offentliggjort resultatet av sin egen interne granskning.
VG171108 Konklusjonen til Riksadvokaten etter møtet var at politiets interne retningslinjer for etterforskning og operasjoner på internett er utdaterte.
VG171108 Vår vurdering av forholdene og dialog vi har med organisasjonen i den forbindelse er interne forhold.
DN171108 Foto : Javad Parsa ¶ Interne høringsnotater Finansavisen har fått tilgang til, viser at Statistisk sentralbyrå ( SSB ) jobber med en stor flytte- og omorganiseringsplan, parallelt med kuttene i forskningsavdelingen.
DB171108 Både Demokratene og Republikanerne er for øyeblikket midt i interne borgerkriger.
DB171108 Begge disse interne maktkampene blir trolig avgjørende for framtidige valg.
VG171107 Izquierdo mener ordførerne jobber for å samle uavhengighetsbevegelsen i en felles front, og demme opp for interne splittelser mellom partier.
VG171107 Allerede i vår uttalte Koordinatorgruppen for innvandringsrelatert statistikk og analyser seg flere ganger i interne høringsuttalelser, og kom med hard kritikk mot den planlagte flyttingen.
VG171107 juni sendte gruppen interne høringssvar til ledelsen i SSB om den planlagte flyttingen til Kongsvinger.
VG171107 - Møtet avdekket et behov for oppdatering av enkelte interne retningslinjer.
SA171107 Det mangler ikke på eksempler på virksomheter som får en knekk i omdømmet ved at en intern varsler ikke er trygg på den interne sakshåndteringen og eksempelvis heller går ut i mediene.
DN171107 Det er tidlig morgen i Statoils gjestehus på Solastranda, der ledelsen i selskapets tradingavdeling er samlet i interne møter. Én av de fremmøtte har nylig fått en utvidet rolle.
DN171107 Det er tidlig morgen i Statoils gjestehus på Solastranda, der ledelsen i selskapets tradingavdeling er samlet i interne møter. Én av de fremmøtte har nylig fått en utvidet rolle.
DB171107 Om det skulle bli en større maktkamp internt, vi det også kunne berøre den interne stabiliteten i landet ytterligere, sier han.
BT171107 SSB skal innhente statistikk fra offentlige registre og samle egen statistikk, samt gjøre denne statistikken tilgjengelig for ulike styringsorganer og interne og eksterne analyse- og forskningsmiljøer.
BT171107 Likevel ser vi at slike rangeringer flittig blir brukt til interne prioriteringer helt ned til personnivå.
VG171106 En av Aalesunds beste offensive spillere og matchvinneren mot Rosenborg, Edwin Gyasi, har både i sommer og høst brutt interne regler, noe som da førte til treningsnekt i en periode.
VG171106 Uten kvinner vil blant annet den interne humoren og holdningen bli litt annerledes.
SA171106 I verste fall kan det bli interne stridigheter og oljeprisen vil kunne fly i været, ifølge sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets.
DN171106 I verste fall kan det bli interne stridigheter og oljeprisen vil kunne fly i været, ifølge sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets.
DN171105 I Applebys interne dokumenter trekkes DNB-konsernet frem som en viktig kunde.
DB171105 ) anser Kina det som en del av deres interne anliggender.
BT171105 I Applebys interne dokumenter trekkes DNB-konsernet fram som en viktig kunde.
AP171105 Dette har vært jobben til SSBs forskere, og derfor er den interne kvalitetskontrollen i SSB mye strengere enn i institutter som kun baserer seg på internasjonal publisering.
SA171104 | KOMMENTAR : « Et varslet Viking-nedrykk som må få konsekvenser for interne maktforhold » ¶
DA171104 Så akkurat nå - selv om dette kan endres med mellomvalget til neste år, avhengig av resultatet - er det Trump-fløyen som vinner den interne striden.
DA171104 I det republikanske partiet er den interne krigen allerede i gang.
VG171103 Les også : Interne dokumenter : « Kun tilfeldigheter » gjorde at norske soldater overlevde ulykke ¶
VG171103 Interne dokumenter : « Kun tilfeldigheter » gjorde at norske soldater overlevde ulykke ¶
SA171103 Maks hastighet : 1,6 ganger lyden ( med interne våpen )i ¶
DB171103 Ifølge CIA kaster også dokumentene lys over de ideologiske forskjellene mellom al-Qaida og Den islamske stat ( IS ) og interne taktiske stridigheter innad i al-Qaida.
DB171103 Rause utlegg til alkohol på gallaer, interne fester, golfturneringer, middager, gaver, møter og nachspiel er en gjenganger for NIF.
DB171103 Tømta mener det er viktig å skille mellom det som er av offentlig interesse og det som er interne avgjørelser.
VG171102 Han legger til at det har blitt opplyst om enighet i styret i interne dokumenter, og at det « overhodet ikke » stemmer.
VG171102 - Vi synes det er veldig trist at VG blir brukt som kanal for interne uenigheter.
DB171102 Alkohol henger med regninger i tilknytning til gaver, møter, lunsjer, middager, interne fester i NIF, ledermøter, nachspiel, gallaer og selvfølgelig arrangementer som OL og Paralympics.
AP171102 Bokbransjen hevder at de har gode interne diskusjoner om etikk.
DN171101 Både Facebooks, Googles og Twitters interne granskinger har utpekt den russiske gruppen Internet Research Agency, kjent for å fremme prorussiske budskap, som ansvarlig.
DN171101 Bech, styreleder i Boligbygg og partner i advokatfirmaet BA-HR, har bedt Deloitte om også å granske den interne undersøkelsen i Boligbygg som ble gjort av revisjonsselskapet BDO i september.
DN171101 Både Facebooks, Googles og Twitters interne granskinger har utpekt den russiske gruppen Internet Research Agency, kjent for å fremme prorussiske budskap, som ansvarlig.
DB171101 Alkohol henger med regninger i tilknytning til gaver, møter, lunsjer, middager, interne fester i NIF, ledermøter, nachspiel, gallaer og selvfølgelig arrangementer som OL og Paralympics.
DA171101 Ifølge kildene vil det trolig kun være snakk om interne rokeringer i regjeringen.
AP171101 Ifølge kildene vil det trolig kun være snakk om interne rokeringer i regjeringen.
AP171101 Konflikten mellom SSB-sjefen og Frp lever sitt liv parallelt med den interne striden om omorganisering og omplassering av sentrale medarbeidere fra forskning til statistikkarbeid.
AP171101 Dette skal samsvare med en del av den interne kritikken mot Holmøys ferskeste rapport.
AA171101 Ifølge kildene vil det trolig kun være snakk om interne rokeringer i regjeringen.
AA171101 Både Facebooks, Googles og Twitters interne granskinger har utpekt den russiske gruppen Internet Research Agency, kjent for å fremme prorussiske budskap, som ansvarlig.
SA171031 | KOMMENTAR : « Et varslet Viking-nedrykk som må få konsekvenser for interne maktforhold » ¶
DN171031 Både Facebooks, Googles og Twitters interne granskinger har utpekt den russiske gruppen Internet Research Agency, kjent for å fremme prorussiske budskap, som ansvarlig.
DB171031 De sier videre at selskapet skal ta innover seg bekymringen fra publikum, og vil holde interne diskusjoner vedrørende navnet, med velsignelse fra jødiske organisasjoner, skriver nyhetsbyrået.
DB171031 Selskapenes interne granskinger har utpekt den russiske gruppen Internet Research Agency, kjent for å fremme prorussiske budskap, som ansvarlig.
DB171031 I fjor forklarte ledelsen de svake resultatene med et marked i fall, samt interne utfordringer tilknyttet overgang til ny IT-plattform.
AP171031 Konsekvensene av #metoo : En rekke svenske mediebedrifter har satt i gang interne undersøkelser.
AA171031 Både Facebooks, Googles og Twitters interne granskinger har utpekt den russiske gruppen Internet Research Agency, kjent for å fremme prorussiske budskap, som ansvarlig.
VG171030 Vi har allerede vært i dialog med Kagge forlag og vil følge våre interne rutiner i oppfølgingen av saken, sier Bakke Håndlykken.
VG171030 - Jeg oppfatter ikke at vi hadde dårlig tid, men at det var en del spørsmål til forskningsavdelingen som gjorde at det var behov for at vi så på den interne organiseringen.
DB171030 - Nå følger vi opp saken i henhold til våre interne rutiner, og skal finne ut hvordan vi håndterer saken videre.
AP171030 | KOMMENTAR : « Et varslet Viking-nedrykk som må få konsekvenser for interne maktforhold » ¶
DN171027 Årsaken er de nødvendige godkjennelsene og interne prosessene i kommunen.
AP171027 TV4, SVT, TV3 og Aftonbladet har alle satt i gang interne undersøkelser etter anklager mot mannlige ansatte for seksuell trakassering på jobb.
VG171026 Samtidig uttalte Martin Sjögren til NRK at det hadde vært interne utfordringer under EM.
VG171026 Dedicare-sjef Bård Kristiansen sier at i vikarbyråets faktura ligger lønn til legen, forsikringer, sosiale avgifter, feriepenger og interne kostnader.
VG171026 Les også : Interne dokumenter : « Kun tilfeldigheter » gjorde at norske soldater overlevde ulykke ¶
VG171026 Dette kom frem i interne forsvarsdokumenter VG har fått tilgang til.
AA171026 I 1913 satte Studentersamfundets Interne Teater ( SIT ) opp revyen Maxis, et importprodukt fra hovedstadens studentmiljø.
AA171026 Til tross for nok en uke med mye bråk rundt og med Donald Trump, er det mye som tyder på at den interne krigen i eget parti kan være med på å sikre presidenten mer makt og kontroll, skriver vår kommentator.
AA171026 Den interne politiske krigen i det republikanske partiet, der flere hevder at Trump ikke er skikket til jobben, kan på sikt gi enda mer næring til at senatorer og kongressmedlemmer vender Trump ryggen.
AA171026 Den interne maktkampen i det republikanske partiet når nye høyder.
DB171025 Det ble da innledet interne undersøkelser, men uten at det ble tatt affære.
AP171025 Lederen for valgkommisjonen, Wafula Chebukati, fulgte kort tid senere opp med å si at interne stridigheter og politisk innblanding fra begge sider gjør at han ikke kan garantere at valgresultatet blir troverdig denne gangen heller.
VG171024 Kina bruker Trumps populisme og EUs interne problemer for å beskrive et liberalt demokrati i krise.
VG171024 I Sverige har kampanjen #metoo ført til interne og eksterne etterforskninger av ansatte i TV4, SVT og Aftonbladet.
DN171024 Bech, styreleder i Boligbygg og partner i advokatfirmaet BA-HR, har bedt Deloitte om også å granske den interne undersøkelsen i Boligbygg som ble gjort av revisjonsselskapet BDO i september.
DN171024 Det republikanske partiet sliter med interne konflikter midt i forhandlingene av partiets viktige skattereform.
AP171024 På grunn av de strenge sikkerhetstiltakene ble det blant annet lagt ned ekstra ressurser på interne sikringstiltak i teamenes lokaler.
AP171024 Offisiell kinesisk politikk har vært ikke å blande seg i andre lands interne anliggender, noe Kina har vist til når landet for eksempel har nektet å støtte FN i å innføre sanksjoner mot Sudan eller Zimbabwe.
AP171024 I Sverige har kampanjen #metoo ført til interne og eksterne etterforskninger av ansatte i TV4, SVT og Aftonbladet.
VG171023 Frankrikes president Emmanuel Macron har ifølge NRK uttalt at EU må stanse den interne konkurransen hvor den lavere middelklassen opplever at de blir underbydd av østeuropeere som drar til andre EU-land.
AP171023 Interne dokumenter fra USAs sikkerhetsdepartement DHS viser en kostnad på helt opp til 21 milliarder dollar - 168 milliarder kroner, skriver NBC News.
AP171023 Regelverk og interne varslings- og granskningssystemer i organisasjonene må opplagt styrkes.
VG171022 For ikke nok med Aps interne problemer, nå peker også de økonomiske pilene opp.
VG171022 Det var bare flaks at ingen mistet livet, ifølge interne forsvarsdokumenter.
VG171022 | Interne dokumenter : « Kun tilfeldigheter » gjorde at norske soldater overlevde ulykke ¶
AP171022 Xis fokus på militærvesenets kampevne har som mål å avskrekke interne separatister og andre krefter som ønsker å splitte landet, samtidig som det fungerer som en advarsel mot potensielle fiender utenfor landet, sier forsvarsanalytikeren Xu Guangyu til det kinesiske partiorganet Global Times.
VG171021 Redaktør Magne Lerø reagerer kraftig på at Bedriftsforbund-leder Olaf Thommessen har brukt ham i den interne striden i forbundet.
AP171021 - Ligger ureglementert private virksomheten i universitetets lokaler bak konflikten rundt de interne klinikkene, som ledelsen stengt på dagen ?
VG171020 47.000 ansatte i Sony Pictures ble de møtt av et sint, rødt skjelett og et varsel om at alle interne data var « kidnappet » da de kom på jobben og slo på datamaskinene.
VG171020 Her kommer statsminister Erna Solbergs interne favoritt, Marit Berger Røsland ( 39 ) ut på Slottsplassen som nybakt statsråd.
VG171020 Det blir tatt opp på alle interne møter, og er først på agendaen.
VG171020 - Det er helt uakseptabelt og et klart brudd på interne rutiner og gjeldende lovverk.
SA171020 Landet har vært preget av borgerkrig og interne konflikter i mer enn 50 år.
SA171020 | IOC tar grep etter interne skandaler : Nå har de laget egen « nei-liste » til medlemmene ¶
DN171020 Stats- og regjeringssjefene i EU har vedtatt at det skal startes interne forberedelser til fase to av forhandlingene med Storbritannia.
DN171020 EU legger opp til å trøste henne med et vedtak om allerede nå å starte de interne forberedelsene til fase to.
AP171020 SVT vil politianmelde saken på grunnlag av det som er kommet frem i den interne utredningen.
AP171020 | IOC tar grep etter interne skandaler : Nå har de laget egen « nei-liste » til medlemmene ¶
DB171019 Kjernen i striden er at ledelsen vil flytte universitetets egen klinikk til Spesialisthelsetjensten - nærmere bestemt Lovisenberg diakonale sykehus - og stenge den interne klinikken, der studentene får sin opplæring i faktisk terapi.
AA171019 Etter det Adresseavisen forstår, skal møtet sist mandag ha trukket opp noen retningslinjer som skal dempe de interne konfliktene.
SA171018 Med ansvar for dette fagområdet i Olympiatoppen, oppfordrer jeg utøverne som har behov for å benytte kosttilskudd til kun å bruke kvalitetssikrede tilskudd fra Olympiatoppens interne liste, eller kosttilskudd som er testet og godkjent av Informed Sport, sier Ina Garthe.
DN171018 Også det litt mer konservative CSU har interne problemer etter det dårlige valget, der de beskylder Merkel for å ha skremt velgere over til det innvandringsfiendtlige AfD med sin åpne linje under flyktningkrisen.
DB171018 58 år gamle Sekkelsten ble ifølge Kongsberg Gruppen avskjediget fra jobben i 2015, som følge av brudd på interne retningslinjer.
DA171018 I interne politikanaler heter det at skadene er store, og at det er risikabelt å bevege seg i deler av bygget.
AP171018 Med ansvar for dette fagområdet i Olympiatoppen, oppfordrer jeg utøverne som har behov for å benytte kosttilskudd til kun å bruke kvalitetssikrede tilskudd fra Olympiatoppens interne liste, eller kosttilskudd som er testet og godkjent av Informed Sport, sier Ina Garthe.
AA171018 I interne politikanaler heter det at skadene er store, og at det er risikabelt å bevege seg i deler av bygget.
AA171018 Denne styrken er planlagt å være der til 2018, men interne dokumenter viser at amerikanerne ser på styrken som « vedvarende ».
VG171017 - At enkelte velger å beskylde Thommessen for å gå inn i dokumenter etc, og selv velger de å sende interne dokumenter til VG får da stå for deres regning.
AP171017 Etter denne ukens partikongress - et møte som avholdes hvert femte år - vil Xi ha festet det interne maktgrepet ytterligere.
DA171016 « Riksrevisor omtaler både eksterne og interne enkeltpersoner negativt i andres påhør », heter det blant annet i undersøkelsen, hvor de ansatte fikk være anonyme.
BT171016 Et folkelig press og interne partiprosesser har endret debatten, og de gode argumentene har overbevist skeptikerne.
AP171016 Legens tragedie innledet en treårig kamp mot sykdom, psykiske påkjenninger og interne stridigheter mellom vitenskapsmenn og offiserer.
AP171016 Interne søkere ¶
AA171016 « Riksrevisor omtaler både eksterne og interne enkeltpersoner negativt i andres påhør », heter det blant annet i undersøkelsen, hvor de ansatte fikk være anonyme.
DN171015 Men i et utkast til slutterklæring fra toppmøtet foreslås det at EU i det minste skal starte « interne forberedende diskusjoner » om overgangsordninger og en framtidig handelsavtale.
DB171015 - 2008 var helt unikt fordi det var interne forhold i banksystemet som ga oss en krise.
VG171014 De dukkene som har blitt brukt i produksjonen er laget av interne NRK-krefter, sier Gulliksen.
VG171014 - Den første modellen av Fantorangen-dukken ble laget av interne NRK-krefter.
VG171014 Haley har siden møtet i juli vært den blant Trumps nærmeste som har vært tydeligst i sine angrep på avtalen, og hun skal etter møtet ha blitt en stadig viktigere stemme i de interne utenrikspolitiske diskusjonene, skriver Politico.
DB171014 Det tok ikke lang tid før interne stridigheter kom til overflaten.
DA171014 Koalisjonen mellom ÖVP og sosialdemokratene er preget av sterk koalisjonsslitasje og interne stridigheter.
DA171014 Partiet har en tradisjon for harde interne konflikter, og noen vil nok etter hvert stille spørsmål om Kurz styrer for mye etter eget hode, sier Vestli. tmfv@dagsavisen.no ¶
DN171013 Selskapets interne kontroll oppfyller heller ikke kravene om å gjennomføre en årlig gjennomgåelse av vesentlige risikoer, ifølge tilsynet.
DB171013 I den interne duellen mellom de to karismatiske managerne, tyske Jürgen Klopp og portugisiske Jose Mourinho, er det Klopp som står med flest seirer.
DB171013 Vi har hatt interne diskusjoner om høydetrening, og disse avgjørelsene er veloverveide og kommet etter lange og gode diskusjoner.
DB171013 Ifølge Det ecuadorianske fotballforbundet ( FEF ) har de fem brutt de interne disiplinærregler da de var ute på byen og festet i Quito forrige fredag.
AA171013 Stats- og regjeringssjefene inviterer EUs ministerråd og EUs sjefforhandler Michel Barnier til å « starte interne forberedende diskusjoner » om fase to av forhandlingene, heter det i utkastet, som NTB har fått tilgang til.
AA171013 Stats- og regjeringssjefene i EU ventes neste uke å sparke i gang interne forberedelser til fase to av brexitforhandlingene med Storbritannia.
AA171013 Det er heller ikke sjelden at Adresseavisen ringer for å høre hva vi mener om personkonflikter, interne strider og maktkamper.
DN171012 Til tross for at det fortsatt råder en del usikkerhet rundt noen av nasjonene, spesielt Nigeria og Libya som er rammet av interne konflikter, er IEA nå ganske overbevist om at Opec kommer til å gjøre det som trengs for å rebalansere markedet på lang sikt.
DB171012 Porter skal nå være fornøyd med utfallet av politiets interne granskning.
DB171012 Dette skjer som føle av politiets interne etterforskning av saken.
DA171012 The New York Times skriver imidlertid torsdag om interne dokumenter og intervjuer som viser at selskapet har visst om Weinsteins oppførsel i minst to år.
DA171012 Ifølge den israelske avisen Haaretz er det foreløpig bare oppnådd enighet om sivile, administrative og interne sikkerhetsspørsmål, noe som i praksis trolig legger til rette for at de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden også overtar styringen på Gazastripen.
DA171012 The New York Times skriver imidlertid torsdag om interne dokumenter og intervjuer som viser at filmgiganten har visst om Weinsteins oppførsel i minst to år.
DA171012 Tom Henri Hansen liker dårlig at lederen for avdeling for klinisk patologi nå er permittert, spesielt siden Vestre Viken selv ikke er ferdig med sin interne gransking av saken.
AP171012 Både Sveits og Sverige, som begge stemte for, har nå igangsatt interne utredninger om de skal signere.
AA171012 New York Times skriver imidlertid torsdag om interne dokumenter og intervjuer som viser at selskapet har visst om Weinsteins oppførsel i minst to år.
AA171012 Ifølge den israelske avisen Haaretz er det foreløpig bare oppnådd enighet om sivile, administrative og interne sikkerhetsspørsmål, noe som i praksis trolig legger til rette for at de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden også overtar styringen på Gazastripen.
AA171011 Tiden etter valget har gitt det ene oppslaget etter det andre om interne konflikter i Ap.
NL171010 De skal sannsynligvis takle interne uenigheter, og de skal balansere hensynet til brukerens krav og forventninger, arkitektonisk kvalitet og helhetlige løsninger opp mot kriteriet pris og et brennende ønske om velfungerende ventilasjonsanlegg og effektive vareleveringsløsninger.
AA171010 Det går ikke en dag uten at det kommer nye avsløringer om uenighet, interne konflikter, samarbeidsproblemer og dårlig arbeidsmiljø.
DN171009 Corbyn viste til den vedvarende interne kjeklingen i torypartiet og stadig nye utspill der ministre ifølge ham ser ut til å motsi hverandre.
DA171009 Corbyn viste til den vedvarende interne kjeklingen i torypartiet og stadig nye utspill der ministre ifølge ham ser ut til å motsi hverandre.
DA171009 - Vi har allerede tatt opp saken i interne møter og kommer til å foreslå bedre kildesortering i høst, forteller hun.
DA171009 - Vi har allerede tatt opp saken i interne møter og kommer til å foreslå bedre kildesortering i høst, forteller hun.
AP171009 - Han understreket at den interne dialogen bør være basert på rettsstatens prinsipper, og være i tråd med grunnloven, heter det.
AP171009 Stater er pliktig til å avstå fra innblanding i en annen stats interne forhold og fra å krenke andre staters territorielle integritet.
AP171009 I praksis må kontrolløren være tilstede på interne møter for å kunne avgjøre om et gitt trossamfunn « støtter handlinger som alvorlig krenker andres rettigheter og friheter ».
AA171009 - Han understreket at den interne dialogen bør være basert på rettsstatens prinsipper, og være i tråd med grunnloven, heter det.
AA171009 Corbyn viste til den vedvarende interne kjeklingen i torypartiet og stadig nye utspill der ministre ifølge ham ser ut til å motsi hverandre.
DN171008 - Saken ble rutinemessig meldt til Datatilsynet, i tråd med personopplysningsloven og våre interne rutiner for behandling av personopplysninger.
VG171006 - Jeg kommenterer ikke interne møter, sier Støre til VG.
NL171006 Hver gang noen reiser seg opp og hytter om interne stridigheter blir resultatet raskt at båten går skjev, og til slutt velter.
NL171006 Det finnes dessverre utallige eksempler på at andre tar gevinst på interne stridigheter i Finnmark.
DB171006 - Dette vil spille inn på den interne debatten mellom Trump og noen av statsrådene hans.
VG171005 - Risikoen for at forsvarsmateriell fra Norge kunne bli brukt til interne undertrykkingsformål eller til brudd på humanitærretten var en vesentlig del av vurderingen.
VG171005 I etatens dokumenter og interne informasjon blir det også ofte lagt sterk vekt på betydningen av lojalitet og fremsnakking av Osloskolen.
DB171005 For det er ikke tidspress og interne møter dagen før en VM-kvalifiseringskamp mot et av verdens dårligste landslag som er årsaken til at toppfotballsjef Nils Johan Semb ikke vil snakke med Dagbladet.
AA171005 Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal forteller at han ikke kan gå inn på de interne vurderingene som ble gjort, men han tar selvkritikk for håndteringen av uværet.
AA171005 KrF og Frp er de eneste som ennå ikke har gjort sin interne fordeling blant komiteene.
VG171004 Nå søker de medhold i å få utlevert alle interne dokumenter og papirer i WR Entertainment, inkludert lønn og aksjeopsjoner til administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan.
DN171003 Epostene som er blitt sendt til kontoen inkluderer interne reisedokumenter og planer.
DB171003 - Jeg kommenterer ikke interne prosesser, sier hun.
DA171002 I Arbeiderpartiets interne evaluering av årets valgkamp svarte én av ti at bråket rundt partileder Jonas Gahr Støres privatøkonomi var uheldig.
AA171002 I Arbeiderpartiets interne evaluering av årets valgkamp svarte én av ti at bråket rundt partileder Jonas Gahr Støres privatøkonomi var uheldig.
DN171001 Hvilke interne og eksterne ressurser kan vi trekke på ?
AP171001 Se hvem som trolig vinner den interne duellen.
SA170930 Se hvem som trolig vinner den interne duellen.
AA170930 En rådgiver for statsministeren sier at han refererer både til interne angrep og angrep utenfra.
VG170929 - Flere andre land har valgt å legge nødetatenes interne kommunikasjon i kommersielle nettverk eid av teleoperatørene, mens andre har gjort som Norge og bygget opp egne lukkede og avlyttingssikre nett, sier DSB-sjefen.
AP170929 Særlig ikke i dagens vanskelige situasjon og fordi partileder Jonas Gahr Støre innstendig har bedt partifellene om ikke å lekke fra interne møter.
AA170929 Selskapet som eier lageret hevdet boksene skulle brukes i interne valg i fotballklubben Barcelona.
AA170928 I torsdagens Adresseavisen fikk Ap kritikk for å drive uthalingstaktikk, som gjør det vanskelig å forme det nye Trøndelag fordi de er så opptatt av interne prosesser.
AA170928 Vi arbeidet både med forebygging av kriminalitet begått av barn og unge, forsoning mellom gjerningsmenn og ofre, interne konflikter som var i lokalmiljøet mellom ungdom, herunder også konflikter mellom minoritetsgrupper.
VG170927 - Jeg kan naturligvis ikke prate om det som skjer på interne møter.
VG170927 XX sier til VG at vedkommende ble kontaktet av sportsredaktøren før den interne e-posten ble sendt ut.
VG170927 Sarah Willand, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i TV 2, mener sportsredaktørens e-post er et uttrykk for frustrasjon over at interne dokumenter er lekket til media midt i det hun beskriver som et konstruktivt og godt samarbeid mellom medarbeidere og ledelse.
VG170927 Men vi er et mediehus, vi lever av informasjon, og må selvsagt være forberedt på at også interne dokumenter blir tilgjengelig for pressen, sier Willand.
VG170927 Han åpner mailen med å rose de ansatte for jobben de har gjort på Sykkel-VM i Bergen, men fortviler over at saken om det interne brevet har stjålet oppmerksomheten.
VG170927 - Jeg tror man må ha forståelse for at når det jobbes skikkelig for å løse utfordringene så kan det være frustrerende at interne dokumenter lekkes til media.
VG170927 - Dette er interne forhold.
VG170927 Nord vil ikke si noe om den interne striden som har dukket opp i forbindelse med hvem som skal ha hvilke posisjoner i det nye Stortinget.
AP170927 Interne motsetninger ¶
DB170926 At partene i arbeidslivet blander seg inn i hvordan SSB organiserer interne forhold og hvilke faglige veivalg byrået tar, kan på sikt bidra til å svekke SSBs nøytrale rolle, og må ikke trekkes for langt.
DA170926 Men de sterke interne motsetningene i partiet vil tre enda tydeligere fram og i ytterste fall kunne føre til en splittelse, mener eksperter.
DA170926 Interne kamper vil ikke vente lenge på seg.
DA170926 - Vi ønsker at alle skal bidra i det fellesskapet som Islamsk Råd Norge har bygget opp gjennom snart 25 år, og at den interne dialogen fortsetter, og det er også en del av den naturlige dialogprosessen, sier han.
AA170926 - Vi ønsker at alle skal bidra i det fellesskapet som Islamsk Råd Norge har bygget opp gjennom snart 25 år, og at den interne dialogen fortsetter, og det er også en del av den naturlige dialogprosessen, sier han. ( ©NTB ) ¶
DN170925 De åpenbare utfordringene med forhandlingene mellom EU og Storbritannia bidrar også til nedgraderingen, samt interne politiske maktkamper i Storbritannia.
DB170925 Det skal nemlig ha vært interne diskusjoner i Pittsburgh Steelers om hvordan de skulle opptre under nasjonalsangen, blant annet om spillerne skulle stå hånd-i-hånd ute på arenaen.
DB170925 I den interne striden har den - i denne sammenhengen - mer moderate Frauke Petry kommet tapende ut mot blant annet Alexander Gauland.
DB170925 I kulissene venter observatørkorpset på den interne dansen om de gode posisjonene og de viktige vervene.
DB170924 Den interne konflikten ¶
DB170924 Politiets interne kommunikasjon sviktet og det førte til kaotiske scener og en ødelagt by.
VG170923 Så langt ser Giske ut til å ha vunnet den interne striden.
VG170923 I ettertid kan man spørre om den interne roen faktisk har hemmet arbeidet med å utvikle ny politikk.
VG170923 Et parti uten spenninger og interne brytninger kan stivne.
DB170923 - For øvrig er denne mailen i strid med vårt selskaps interne regler.
DA170923 - CDU har alltid ansett grepet om makten som viktigere enn interne debatter eller ideologiske kamper, og Merkel har klart å skyve til side alle potensielle rivaler i årenes løp, sier Arzheimer.
AP170923 I tillegg til de interne problemene har Uber gått på en rekke rettslige nederlag de siste årene i hele Europa.
AP170923 KrF skal frem til sitt neste landsstyremøte i november granske hva som førte til at partiet gjorde ett elendig valg og endte på åtte mandater, det tapte to, I det arbeidet skal det bruke både interne og eksterne krefter.
VG170922 Vi undersøke om det fantes interne ressurser og vi forhørte oss også med nabokommuner.
DN170922 På hjemmebane utfordres hun av interne rivaler som utenriksminister Boris Johnson og andre tilhengere av « hard brexit », som vil angripe henne hvis hun gir etter for mye for Brussel.
DN170922 DNB får blant annet kritikk for ikke å ha fulgt opp alarmer fra det interne systemet.
DN170922 Statoil når de interne klimakuttmålene for norsk sokkel 2,5 år før tiden.
DA170922 Skeid topper den interne Oslo-rankingen og nettopp KFUM og Skeid møtes om en uke.
DA170922 Skeid topper den interne Oslo-rankingen og nettopp KFUM og Skeid møtes om en uke.
DA170922 Skeid topper den interne Oslo-rankingen og nettopp KFUM og Skeid møtes om en uke.
AA170922 Videre sier han at komiteen også skal gjennomgå Facebooks interne etterforskning, og hvorfor det tok så lang tid før de fant de russisk-sponsede annonsene.
DB170921 Dokument som er utarbeidet i denne forbindelse er en del av den interne utredningen og derav ikke offentlige, sier Marianne Nordås Frøland, som er prosjektleder Møre og Romsdal politidistrikt sin prosjektleder i forhold til politireformen.
DB170921 Da profflaget hans, som har sterke interne , italienske forgreninger inntok Colorado Classic i midten av august - insisterte de på å innta kveldsmåltiden klokka ni om kvelden.
DA170921 Flesjø snakker om det interne begrepet « allmennkringkaster-algoritmer », som går ut på hvordan man kan løfte fram mer innhold, og den store katalogen til NRK, ved hjelp av algoritmer, for å oppfylle sitt oppdrag bedre.
AA170921 Også på opprørssiden har det vært interne konflikter.
DB170920 Oslo Lufthavn la denne uken ut en advarsel til alle ansatte på det interne nettet om at ethvert tilfelle av manglende betaling vil bli ansett som tyveri - og meldt til politiet.
AP170920 For å understreke alvoret i situasjonen la Oslo Lufthavn denne uken ut en advarsel til alle ansatte på det interne nettet.
AP170920 For å understreke alvoret i situasjonen la Oslo Lufthavn denne uken ut en advarsel til alle ansatte på det interne nettet.
AP170920 Det har versert flere navn på den interne ryktebørsen i Ap.
AP170920 Det skyldes praktiske forhold knyttet til Høyre og Frps interne personkabal og mulige ommøbleringer i Regjeringen.
AA170920 - Jeg kommenterer ikke personalsaker og interne forhold, sier Robert Eriksson til Adresseavisen.
DB170919 På møte starter den interne prosessen der tillitsvalgte fra hele landet skal si sitt om alt fra sentrumsflørt til skatteøkninger.
AP170919 Den passer seg visst ikke når interne branner skal slukkes blant kjernevelgerne, skriver Aftenpostens redaktør Harald Stanghelle.
AP170919 - Nå har partiet interne prosesser og landsstyremøte til helgen for å evaluere og drøfte veien videre, påpeker han.
AA170919 Trondheim kommunes ressursteam for for gravide rusmiddelavhengige : « Når interne meldinger om feil og problemer ikke fører fram har tillitsvalgte kommet på banen og pekt på problemene i andre kanaler og andre fora » skriver kronikkforfatterne.
AA170919 Når interne meldinger om feil og problemer ikke fører fram har tillitsvalgte kommet på banen og pekt på problemene i andre kanaler og andre fora.
VG170918 I etterkant av den interne granskningen har vegvesent gått gjennom 1500 salgsmeldinger.
SA170918 Edwin Gyasi har sonet ferdig sin straff etter brudd på interne regler i Aalesunds FK, men han er likevel ikke med i troppen til dagens bortemøte med Odd.
SA170918 AaFKs nederlandske midtbanespiller måtte se hjemmemøtet med Stabæk fra tribunen, etter brudd på klubbens interne regler.
DN170918 For første gang skal hedgefondmilliardær Ray Dalio dele de interne systemene til Bridgewater Associates - verdens største hedgefond - med andre bedrifter.
DB170918 - Statens vegvesen hadde dårlige interne systemer, og jeg er gjort til syndebukk for at de skal redde sitt eget skinn, sier mannen til Fædrelandsvennen.
DB170918 - Statens vegvesen hadde dårlige interne systemer, og jeg er gjort til syndebukk for at de skal redde sitt eget skinn, sier mannen til Fædrelandsvennen.
AP170918 Edwin Gyasi har sonet ferdig sin straff etter brudd på interne regler i Aalesunds FK, men han er likevel ikke med i troppen til dagens bortemøte med Odd.
AP170918 AaFKs nederlandske midtbanespiller måtte se hjemmemøtet med Stabæk fra tribunen, etter brudd på klubbens interne regler.
VG170917 Jo mer penger og ressurser republikanerne bruker på interne stridigheter, jo mindre har de igjen til skjebnevalget neste år.
DN170917 Flere av KrFs fylkesledere som NTB vært i kontakt med, er forsiktige med å uttale seg om samarbeidsspørsmålet av hensyn til interne prosesser som nå pågår.
DB170917 Flere av KrFs fylkesledere som NTB vært i kontakt med, er forsiktige med å uttale seg om samarbeidsspørsmålet av hensyn til interne prosesser som nå pågår.
DA170917 Flere av KrFs fylkesledere som NTB vært i kontakt med, er forsiktige med å uttale seg om samarbeidsspørsmålet av hensyn til interne prosesser som nå pågår.
DA170916 Aps interne evaluering av hva som har gått galt, får komme først.
VG170915 Midt i august skrev han følgende i en epost til VG : « Vi gjør noen interne undersøkelser basert på henvendelser vi har mottatt.
VG170915 Den interne dommerkonflikten ble løst ved et forlik som partene signerte 9. mai.
DB170915 Men fellesskapet, lojaliteten og respekten for de interne reglene i Norge Kvinner A er urokkelige uavhengig av personlig suksess.
DB170915 Politistasjonen ser på anklagene, og vil gjøre dette i samsvar med Floridas lovverk og politistasjonens interne regler.
VG170914 Som VG har omtalt tidligere, er det interne problemer i Highasakite, et av Norges største band de siste årene.
VG170914 - Jeg snakker ikke om interne møter, men det du skriver at jeg skal ha sagt kjenner jeg meg ikke igjen i, sier Amundsen til VG.
VG170914 Den interne striden om videre veivalg har rast i partiet siden januar i år, da stortingrepresentant Abid Raja ( V ) lanserte forslaget om at partiet skulle gå inn i regjeringen umiddelbart.
DN170914 EU har gjentatte ganger påpekt at grensekontroll på interne Schengen-grenser kun må gjennomføres som « en siste utvei », og at kontrollen da må være målrettet og så begrenset som mulig.
DB170914 - Frps organer skal ta stilling til dette på ordinært vis, sier han om spørsmålet, og viser til pågående, interne prosessene for å avklare forhandlingsgrunnlag som foregår i Frp så vel som de andre ikke-sosialistiske partiene.
DB170914 Byrået, som blant annet gjorde målinger i alle landets fylker for VG og interne målinger for Ap, var sammen med Opinion det byrået som bommet mest i innspurten.
AP170914 Partiet vokste seg stort under flyktningkrisen i 2015/16, men har senere slitt med store interne konflikter.
AP170914 AfD vokste seg stort under flyktningkrisen i 2015/16, men har senere slitt med store interne konflikter.
SA170913 Ingen utøvere blir nevnt i den interne rapporten som New York Times omtaler. ( ©NTB ) ¶
DB170913 Ingen utøvere blir nevnt i den interne rapporten som New York Times omtaler.
BT170913 Ingen utøvere blir nevnt i den interne rapporten som New York Times omtaler. ( ©NTB ) ¶
AP170913 For ett år siden ble de eneste reelle opposisjonspartiene fullstendig utradert i Duma-valget etter interne konflikter, valgjuks og Putin-partiets fullstendige mediedominans.
AP170913 Ingen utøvere blir nevnt i den interne rapporten som New York Times omtaler. ( ©NTB ) ¶ | 12-åringer kan få mentale problemer etter korsbåndskader : - Mange får langtidsplager ¶
AP170913 Ingen utøvere blir nevnt i den interne rapporten som New York Times omtaler. ( ©NTB ) ¶
AA170913 Ingen utøvere blir nevnt i den interne rapporten som New York Times omtaler. ( ©NTB ) ¶ " ¶
VG170912 Carvilles interne notat er siden blitt gjentatt i valgkamper i mange land, som en spissformulering av at lommeboken veier tyngst når en skal avlegge stemme.
SA170912 Edwin Gyasi måtte sitte på tribunen da AaFK spilte 1 - 1 mot Stabæk søndag som en del av straffen for at han hadde brutt klubbens interne regelverk.
SA170912 AaFK valgte å straffe Gyasi grunnet gjentatte brudd på klubbens interne regler.
DB170912 Mannens kroppsfasong er godt synlig på bildet, men etter en runde i politiets interne systemer var det ingen som klarte å kjenne igjen « vannmannen ».
AP170912 Edwin Gyasi måtte sitte på tribunen da AaFK spilte 1 - 1 mot Stabæk søndag som en del av straffen for at han hadde brutt klubbens interne regelverk.
AP170912 AaFK valgte å straffe Gyasi grunnet gjentatte brudd på klubbens interne regler.
AA170912 - Folkeavstemningen handler minst like mye om interne motsetninger i KRG som om irakisk-kurdiske spenninger, sier Erlend Paasche ved Institutt for fredsforskning ( PRIO ).
AA170912 Det siste Ap trenger nå, er personstrid og interne stridigheter, uttalte nestleder Trond Giske.
VG170911 Hareide blir straffet for sitt eget spill og har hatt en tung valgkamp, der de interne motsetningene i partiet har lammet dem.
VG170911 Statsministeren hadde også med søsteren Ingrid samt de nære venninnene Marianne Røiseland, Jorunn Nerheim ( regiondirektør i Entra ) og Karen Grøvlen ( saksbehandler ) på den interne valgvaken.
NL170911 30 km interne veier.
DB170911 For det er tydelig av valgresultatet at den foregående stortingsperiodens store interne konflikter innad på borgerlig side har kostet for både KrF og Venstre.
SA170910 - Årsaken er gjentatte brudd på våre interne regler, sier AaFK-sportssjef Bjørn Erik Melland.
AP170910 - Årsaken er gjentatte brudd på våre interne regler, sier AaFK-sportssjef Bjørn Erik Melland.
VG170909 Fredag opplyste politiet at en mann er siktet i saken, og etterlyst i politiets interne systemer.
SA170908 Årsaken er gjentatte brudd på våre interne regler, sier AaFK-sportssjef Bjørn Erik Melland.
DB170908 . Det må være store svakheter i de interne rutinene, skrev Aas i en epost til DN.
DA170908 Men først fikk Martin Lauman Ylven beviset for seier i hockeylagenes interne Ironman-kåring før seriestart, som forøvrig Vålerenga vant som lag.
AP170908 Årsaken er gjentatte brudd på våre interne regler, sier AaFK-sportssjef Bjørn Erik Melland.
VG170907 Noen av numrene blir for kompliserte og interne til at man klarer å henge med.
DA170907 Og vi vet jo at Vålerenga vant hockeylagenes interne « Ironman » i august.
AP170907 Han mener det må være store svakheter i de interne rutinene.
AA170907 Afghanere beskylder stadig Pakistan for utidig innblanding i Afghanistans interne anliggender.
VG170906 Aps interne strategi : Støre nekter å møte Listhaug til debatt ¶
VG170906 Aps interne strategi : Støre nekter å møte Listhaug til debatt ¶
DN170905 Alle de nordiske journalistforbundene går sammen om å fordømme TV 2-ledelsens interne kildejakt.
DA170905 - Det er deres interne problemer som har skapt en usikker situasjon.
AA170902 Selv om det fortsatt er mulig at presidenten vil bestemme seg for å beholde avtalen for å kunne reforhandle vilkårene, er de interne forberedelsene angivelig kommet langt.
DB170901 Flere spillere, blant annet Ada Hegerberg, skal ha brutt lagets interne regler.
DA170901 Han lover imidlertid « interne forandringer i vårt personell ».
VG170831 Vi har interne evalueringer, og de forblir interne .
VG170831 Vi har interne evalueringer, og de forblir interne.
VG170831 - Vi registrerer dette som et avvik og vil av den grunn gjennomgå interne rutiner, sier Holmgrunn til VG.
DB170830 Korrupsjonskultur og interne stridigheter gjør det vanskelig å samarbeide med den afghanske regjeringen.
DB170830 De har økt interne aldersgrenser, og lagt til rette for å være i jobb lenge.
DB170830 Det er mye interne ting, som også kan tolkes forskjellig.
DB170830 ( Dagbladet ) : Instagram-kontoen som viser anonyme, interne , ofte pikante tekstmeldinger mellom nære venner og mulige, eller kanskje mest umulige kjærestepar, har i løpet av to måneder fått over 62 000 følgere.
AP170830 Interne dokumenter fra bydelen Tower Hamlets øst i London var til dels kildegrunnlag for artiklene.
AP170830 I oktober 2016 ble det oppdaget larver i sårene til en beboer, og avviket skal da ha blitt meldt i Norlandias interne system.
VG170829 Landslagssjef Martin Sjögren medgir overfor NRK at det var interne problemer i spillergruppa under sommerens fotball-EM.
SA170829 - Det er interne ting og saker, så det vil jeg ikke kommentere.
DB170829 De interne uenighetene som slet ned den norske EM-troppen underveis i turneringen, kunne du bare ane i nærbildene fra kampene.
DB170829 I tillegg blir det både interne og eksterne eksperter som kommenterer det som skjer foran kamera.
BT170829 - Det er interne ting og saker, så det vil jeg ikke kommentere.
AP170829 Den passer seg visst ikke når interne branner skal slukkes blant kjernevelgerne, skriver Harald Stanghelle.
AP170829 Denne våren har Operahuset i Bjørvika vært preget av uro og interne stridigheter med sjefer som kom og gikk.
AP170829 - Det er interne ting og saker, så det vil jeg ikke kommentere.
DA170827 | Nå topper Skeid den interne Oslo-tabellen ¶
DA170827 Etter at Hamkam og Alta har stukket i fra i opprykkskampen, samler Oslolagene seg om den interne prestisjen om å være best i byen.
AP170827 Den passer seg visst ikke når interne branner skal slukkes blant kjernevelgerne.
AP170827 Den passer seg visst ikke når interne branner skal slukkes blant kjernevelgerne.
VG170825 - Risikoen for at forsvarsmateriell fra Norge kunne bli brukt til interne undertrykkingsformål eller til brudd på humanitærretten var en vesentlig del av vurderingen.
VG170825 Dette understreker jeg ofte, også i interne norskmuslimske diskusjoner.
VG170825 LEKKET TIL HRS : Politiet jobber ut fra at en tjenesteperson har lekket det interne nyhetsbrevet til HRS.
DN170825 Det statlige oljeselskapet sliter tungt siden Venezuela stadig utfordres av landets finanskrise og interne uroligheter.
VG170824 Den interne vitsen er nå spredd til 410.000 Insta-følgere ¶
VG170824 FriFagbevegelse og Fagbladet kjenner til at det ble meldt avvik om larvene i Norlandias interne system.
DN170824 Foto : Seth Wenig/AP/NTB scanpix ¶ Interne stridigheter i ledergruppen og anklager om seksuell trakassering på arbeidsplassen preller av regnskapet til Uber, som fortsetter å vokse i rekordfart.
DA170824 FriFagbevegelse og Fagbladet kjenner til at det ble meldt avvik om dette i Norlandias interne system.
AP170823 Politiet og skolen har heller ikke hatt adgang til å spørre disse elevene hvorfor de valgte å ikke bli med på kontrollen, går det frem av interne regler som det refereres til fra strategisk stab ved Oslo politidistrikt.
AA170823 Selv om vi har begrenset informasjon om interne forhold i landet, har regimets opptreden utad over flere tiår gitt oss et solid innblikk i landets sentrale mål og strategier.
VG170822 Mange bruker nedturen til å fremme egne kjepphester i partiets interne politiske strid.
VG170822 De har åpenbart interne spenninger i eget parti, noe landsmøtekompromisset om konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja viste.
DN170822 Ingen samsvar med dem som bringer oss sammen, skrev han i midten av august etter at nesten hele Trumps sin stab er blitt avskjediget eller gått frivillig som følge av interne konflikter.
VG170820 Et meget stort antall interne flyktninger langs den syriske siden av grenseområdet bor i leirer der de er helt avhengige av hjelp som daglig kjøres inn fra Tyrkia.
AP170819 Så helte president Donald Trump bensin på bålet med sine motstridende uttalelser, som har medført rasende reaksjoner og ytterligere interne stridigheter i Det hvite hus.
VG170818 Ifølge interne politidokumenter som den spanske avisen El País har fått tilgang til, har alle de fire marokkansk opprinnelse.
DB170818 Nils Ingar « Nilsi » Aadne brukte den interne duellen med Weng som motivasjon opp til utsiktspunktet Brekka, som markerer overgangen fra Møre og Romsdal til Sør Trøndelag.
DB170818 I tillegg har Off Piste ifølge Finansavisen gjort noen større interne investeringer, og har blant annet ansatt nye medarbeidere.
AA170818 - Vi har ingen kommentarer til det interne arbeidet i valgkomiteen.
VG170817 « Vi gjør noen interne undersøkelser basert på henvendelser vi har mottatt.
NL170817 Foto : Frederik Ringnes/Forsvaret ¶ Interne regjeringsnotater, upubliserte forskningsrapporter, gradert og hemmelig materiale, dokumenter som holdes vekk fra offentligheten fordi det handler om nasjonens sikkerhet - mangt og meget av slikt materiale ser ut til finne veien ut i dagslyset så enhver kan lese det som skulle være forbeholdt en
DB170817 - Johaug-saken har bydd på interne problemer i CAS ¶
VG170816 Vi har hatt en periode med skrivearbeid og interne vurderinger.
DB170816 Det har nok bydd på interne problemer, det kan vi nok si med ganske stor sikkerhet, sier Kjenner.
DB170816 - Johaug-saken har bydd på interne problemer i CAS ¶
DB170814 - Er det riktig oppfattet at denne dialogen vil foregå mer i interne , diplomatiske fora enn i offentlighet ?
DN170813 Waters ønsker blant annet at den tyske banken skal sende sin interne gjennomgåelse av lånene til Trump, som ifølge Bloomberg lånte over 300 millioner dollar før han kastet seg inn i politikken.
DN170813 Kongresskvinnen vil også se Deutsche Banks interne dokumenter om bankens rolle i overføringer av milliarder av dollar fra Russland til Vesten gjennom såkalt « mirror trading ».
DN170813 Resten av uken er det ingen interne møter, men vi er opptatt av transparens, så på fredager sender jeg ut en oppsummeringsmail om hvordan det ser ut på topp- og bunnlinje.
DB170813 Lite henger høyere rundt middagsbordet der enn det å vinne interne oppgjør.
DN170812 Blant annet skal det ha dreid seg om manuskript fra fem uutgitte episoder av « Game of Thrones » og interne dokumenter, inkludert informasjon om ansatte.
AP170812 Blant annet skal det ha dreid seg om manuskript fra fem uutgitte episoder av « Game of Thrones » og interne dokumenter, inkludert informasjon om ansatte.
AA170812 Blant annet skal det ha dreid seg om manuskript fra fem uutgitte episoder av « Game of Thrones » og interne dokumenter, inkludert informasjon om ansatte.
AA170812 Blant annet skal det ha dreid seg om manuskript fra fem uutgitte episoder av « Game of Thrones » og interne dokumenter, inkludert informasjon om ansatte.
NL170811 Men debatten om jernbanen til Tromsø og Harstad sier også mye om de interne spenningene i vår egen landsdel.
AP170811 Trumps administrasjon har helt siden starten vært kaotisk, med en rekke utskiftninger og interne stridigheter.
VG170809 Retorikk-krigen med Nord-Korea kan også være en taktikk Trump bruker for å avlede fokus fra interne problemer i USA, mener Tønnesson.
VG170809 Flytter fokus fra interne problemer ¶
VG170808 I tiden under og etter den russiske revolusjon var Arbeiderpartiet i store interne diskusjoner om sitt forhold til den internasjonale sosialistiske bevegelse der klassekamp og revolusjon var virkemiddelet for sosial rettferdighet.
AA170808 - Det har vært stort fokus på å løse den interne konflikten, men jeg opplever ikke at det å få på plass en ny jordmor blir prioritert i like stor grad.
DN170805 - Det har vært en svikt i våre interne rutiner i Forsvaret som har gjort at vi har bommet med å få opp lysene.
DB170804 « Ingen flere trusler om lekkasjer og interne stridigheter.
DB170804 Etterforskerne HBO har hyret inn mener datatyvene har fått kloa i tusenvis av interne dokumenter.
DN170803 Hvis det er noen interne problemer, blir de løst i en direkte samtale i stedet for å sparke folk, sier Juncker i intervjuet.
DN170803 - Hvis det er noen interne problemer, så blir de løst i en direkte samtale i stedet for å sparke folk, sier EU-sjef Jean Claude Juncker.
VG170802 Kanalen frykter at interne e-poster, hemmelige planer og upubliserte episoder kan være blant det hackerne har fått tak i.
DN170802 Republikanske ledere som speaker Paul Ryan og majoritetsleder Mitch McConnell har under hele presidentperioden stått bak Trump gjennom presidentens angrep på pressen, kontroversielle utspill og interne skandaler.
DN170801 I tillegg undersøker myndighetene hvorvidt Barclays interne varslingsrutiner er gode nok.
DN170801 I tillegg undersøker myndighetene hvorvidt Barclays interne varslingsrutiner er gode nok.
DB170801 De interne motsetningene blant personer i apparatet rundt Trump blir også tøft å jobbe seg forbi for Kelly.
DB170801 I media ble det fremstilt som om interne konflikter, samarbeidsproblemer og Hansens lederstil var bakgrunnen avgjørelsen.
AP170801 De interne forholdene er også kompliserte.
AP170731 Priebus hadde håpet å sitte minst ett år, men slet med å holde kontroll over sin ustyrlige sjef og de interne konfliktene, ifølge Reuters.
DN170730 Siden Trump ble amerikansk president, har presidentperioden vært preget av interne krangler, skandaler og lekkasjer.
DN170730 Det hvite hus har i de siste månedene vært preget av interne konflikter og lekkasjer.
DA170730 Femti pushups var straffen for å tape på den interne VIF-treningen.
VG170729 Dersom ikke norsk fotball får et markant løft i løpet av de neste to årene, spørs det om ikke det vil presse seg frem noen interne rokeringer i NFF.
VG170728 Edwin Gyasi ( 26 ) har brutt interne regler i Aalesund.
VG170728 AaFK-lederen ønsker imidlertid hverken å kommentere mer om grunnen til utestengelsen, eller si noe om Gyasi har vært involvert i interne uoverensstemmelser tidligere i sin AaFK-karriere.
VG170728 New Yorker-artikkelen kaster imidlertid nytt lys over den interne konflikten i Det hvite hus.
VG170728 Scaramucci kom også med en rekke påstander om at Trumps stabssjef Reince Priebus drev med systematiske lekkasjer om interne forhold til amerikanske journalister.
SA170728 | Gyasi brøt interne regler : For andre gang hittil i år nektes AaFKs stjernespiller å trene med resten av laget ¶
BT170728 | Sjefen er streng og « rådet » sjelden til hjelp : Slik er Brann-spillernes interne botsystem ¶
AP170728 | Gyasi brøt interne regler : For andre gang hittil i år nektes AaFKs stjernespiller å trene med resten av laget ¶
VG170727 - Vi har satt opp en liten innsamlingsaksjon på vår interne facebookgruppe hvor vi samler inn penger til en blomsterbukett til begravelsen.
SA170727 | Sjefen er streng og « rådet » sjelden til hjelp : Slik er Brann-spillernes interne botsystem ¶
DB170727 Vi har mer enn nok spesialister, eksperter og kunnskapsrike folk til å ordne opp i våre interne problemer, sa Sirisena tilbake i januar, ifølge BBC.
AP170727 | Sjefen er streng og « rådet » sjelden til hjelp : Slik er Brann-spillernes interne botsystem ¶
DA170725 Löfvens regjering hevdet opprinnelig at avskjedigelsen skyldtes interne uoverensstemmelser.
AP170724 Stortingets byggeskandale setter den interne maktkampen på spissen.
AP170724 Emmanuel Macrons prosjekt med å danne en slags storkoalisjon i møte med sterke fløypartier på begge sider av politikken ville vært umulig internt i de etablerte, politiske partiene, som alle har mye institusjonell ballast i form av historiske konflikter, samt interne og eksterne interessenter, skriver Jonas Stein.
VG170720 Trump anklager samtidig spesialetterforsker Robert Mueller, som leder etterforskningen av Russlands forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget, for å lede et kontor preget av interne motsetninger.
DB170720 Kjedens interne tall viser at Coop så langt i år opplever en økning på 70 prosent i salg av vegetar til grillen.
DN170718 « Svikt i interne rutiner gir ikke tilstrekkelig grunn for ikke å innberette bidrag », står det i Partilovnemndas vedtak.
DN170718 Dermed sviktet den interne rutinen.
AP170718 Som eier forholder vi oss til styret, og det er styrets oppgave å følge opp at selskapene etterlever lover og egne interne retningslinjer.
DB170715 Aru hadde sin egen interne dryg med Landa under Giro d'Italia i 2015, da lagkameraten tidvis viste seg sterkere enn italieneren.
DB170714 ( Dagbladet/NTB ) : Kina mener at en rekke land, deriblant USA, Tyskland og Frankrike, har blandet seg inn i landets interne affærer.
DA170714 - Når jeg snakker med franske analytikere, er det en optimisme blant dem som de ikke hadde sett i Frankrike siden 1990-tallet, og det til tross for mange interne utfordringer, sier Rieker.
NL170713 Den interne evalueringen vil kanskje gi noen svar til neste års festival.
NL170713 Da legen i dagene etter hendelsen etterlyste bekreftelse på at varsling var sendt, ble han i stedet gjort til gjenstand for interne prosesser der det urettmessig ble påstått at han var skyld i svikten.
VG170711 - Saken dreier seg om et klart brudd på vårt interne regelverk, men det foreligger ikke mistanke om økonomiske misligheter slik saken står i dag, sier kommunikasjonssjefen i UD.
DB170710 Den anerkjente avisa skriver at amerikanske etterretningsorgan har konkludert med at russiske hackere jobbet med å stjele og deretter gi WikiLeaks interne dokumenter fra demokratene og Clintons valgkamp-e-poster som ville vært pinlig for Hillary Clinton.
DA170710 - Vi har skjerpet våre interne prosedyrer i henhold til dette.
AP170710 - Vi har skjerpet våre interne prosedyrer i henhold til dette.
AA170710 Statlige medier melder at Rajab ble dømt for å ha « spredt falske nyheter, uttalelser og rykter om den interne situasjonen i kongedømmet, noe som kunne undergrave dets prestisje og status ».
AP170709 Wikileaks spredte meldingene som avslørte interne forhold i Clinton-kampanjen.
DA170708 Årsaken til sultkatastrofen, er flere : De interne stridighetene i landet, der terrorgruppa Al Shabaab også nekter humanitære tilgang i deler av Somalia, og mangel på godt styresett.
VG170707 Årsaken til uroen mellom Kristoffersen og Norges Skiforbund skal dreie seg om at den nå 23 år gamle slalåmspesialisten har brutt landslagets interne disiplinærregler.
DB170707 SÅ er da heller ikke lekkasjene fra de interne arbeidsdokumentene til IAAF om hvilke løpere som framstår mistenkelig gode, noe bevis.
DA170707 - Jeg ser jo helt klart en del av DIY-kulturen og ikke minst den interne solidariteten i deler av hiphop-scenen, og mer samhold, folk som backer hverandre og løfter hverandre opp, og gjester hverandres konserter og låter, mer enn en sånn beinhard konkurranse.
VG170706 Den norske løperen har aldri testet positivt på forbudte stoffer, men listen indikerer at IAAFs interne varsellamper har begynt å lyse rødt på grunn av 26-åringens blodverdier.
VG170706 Den indikerer bare at de interne varslingslampene i IAAF begynte å lyse på grunn av blodverdiene til 26-åringen.
SA170706 Dette ble klart etter interne møter onsdag.
SA170706 Ifølge VG skal den interne IAAF-listen inneholde 46 navn, deriblant Henrik Ingebrigtsen.
FV170706 Ifølge VG skal den interne IAAF-listen inneholde 46 navn, deriblant Henrik Ingebrigtsen.
AP170706 juli-kommisjonen utarbeidet for sin egne interne saksbehandling.
AP170706 Ifølge VG skal den interne IAAF-listen inneholde 46 navn, deriblant Henrik Ingebrigtsen.
AA170706 juli-kommisjonen utarbeidet for sin egne interne saksbehandling.
AP170705 Interne funksjoner som operasjonssentral, arrest og etterforskning må styrkes.
VG170704 I reglene står det klart hvordan det skal regnes ut, men våre elektroniske regninger tar ikke høyde for de interne regelbestemmelsene.
DB170704 Den andre feilen Holt gjør, er at hun sammenligner dagens flyktningstrømmer med 90-tallets interne , europeiske flyktningestrømmer for å fortelle hvor godt det skal gå.
AA170704 Denne uken kom konklusjonen, som ifølge daglig leder Bernt Østhus i Staur Holding er : Rune Olsø har ikke brutt på kommunens interne etiske regler, og det foreligger heller ingen brudd på habilitetsreglene.
AA170704 - Det er interne handlingsregler om blant annet at man skal være veldig sikker på at mottakeren av informasjon man kommer med er klar over hvilken rolle vi har, og at alt vi gjør overfor offentlige etater eller politikere skal dokumenters skriftlig.
VG170703 Årsaken til uroen mellom Kristoffersen og Skiforbundet skal dreie seg om at den nå 23 år gamle slalåmspesialisten har brutt landslagets interne disiplinærregler.
VG170703 I blogginlegget forklarer bloggeren at nakenbildene er tatt for å vise frem alt fra bikiniskille til venninner, bilder før og etter svangerskapet, eller interne spøker mellom henne og forloveden Jan Lossius.
NL170703 Skal man ta en posisjon på den internasjonale arenaen, må man ta diskusjonene ut av de interne møterommene og bringe dem ut til folk.
SA170702 Vi skal også ha noen interne runder for å se hvordan vi legger kabalen fremover, sier Johansen.
AP170702 Vi skal også ha noen interne runder for å se hvordan vi legger kabalen fremover, sier Johansen.
AP170701 De bidro til å åpne unionen for skjøre demokratier fra det gamle Sovjet, opprettelsen av euroen og kassering av interne grensekontroller.
AA170701 De bidro til å åpne unionen for skjøre demokratier fra det gamle Sovjet, opprettelsen av euroen og kassering av interne grensekontroller.
VG170630 - Vi følger norsk alkohollov i tillegg til våre egne interne rettningslinjer, som også er svært strenge, sier hun.
VG170630 Norwegian sier de har interne rutiner for hvordan de håndterer slike saker, og at det er svært viktig for dem at deres ansatte føler seg trygge når de er på jobb.
VG170630 Helse Nord har 63 PC-er med Windows XP, knyttet opp mot interne nettverk.
AP170630 Mangler ved interne styrings- og kontrollrutiner for å sikre trygge matvarer ¶
AA170630 Hongkongkinesere får ikke verve seg til styrken, som ikke har lov til å gripe inn i interne konflikter på halvøya. ( ©NTB ) ¶
DN170628 I 2011 ville Ap selv kutte i barnetillegget, men SV vant den interne dragkampen i den rødgrønne regjeringen, og barnetillegget ble ikke endret.
DB170628 Da ba Kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
DB170628 I tillegg skriver de at politiet sågar hindret etterforskningen deres på grunn av sin interne « stillhetskodeks ».
DB170628 Ifølge en rekke interne partikilder skal Venstre fremover fremstå som regjeringens aller beste venn.
DB170628 Da ba kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
DA170628 Da ba kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
DA170628 I 2011 ville Ap selv kutte i barnetillegget, men SV vant den interne dragkampen i den rødgrønne regjeringen, og barnetillegget ble ikke endret.
BT170628 Da ba kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
AA170628 Da ba Kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
AA170628 Da ba kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.
SA170627 Da bruker vi de interne ressursene i teamet og Truls som kommer inn og tar rollen som leder for teamet.
DB170627 Nylig kom den første offisielle publiseringen om sykehusenes interne køer.
BT170627 Vest politidistrikt har satt i gang en jakt på interne kilder etter medieoppslagene i kjølvannet at det politiet mistenker var et drap i Åsane i april i år.
AP170627 Da bruker vi de interne ressursene i teamet og Truls som kommer inn og tar rollen som leder for teamet.
AA170627 Da bruker vi de interne ressursene i teamet og Truls som kommer inn og tar rollen som leder for teamet.
VG170626 « Inn mot kampen mot Haugesund blir laget ledet av det øvrige trenerteamet styrket med interne ressurser », heter det i pressemeldingen.
VG170626 - IS vokste fram på grunn av interne konflikter i Irak.
SA170626 - Vi jobber med det trenerteamet vi har og har forsterket med interne ressurser, sier Engen.
SA170626 - Vi har forsterket med interne ressurser.
DN170626 - IS vokste frem på grunn av interne konflikter i Irak.
DB170626 Laget blir ledet av det øvrige trenerteamet, styrket med interne ressurser, sier klubbens administrerende direktør Stig-Arne Engen.
DA170626 Inn mot neste kamp mot Haugesund blir laget ledet av det øvrige trenerteamet, styrket med interne ressurser.
AP170626 - Vi jobber med det trenerteamet vi har og har forsterket med interne ressurser, sier Engen.
AP170626 - Vi har forsterket med interne ressurser.
AA170626 - Vi jobber med det trenerteamet vi har og har forsterket med interne ressurser, sier Engen.
AA170626 - Vi har forsterket med interne ressurser.
VG170625 NRK krevde at kommentatoren trakk seg fordi kanalens interne regel er at medarbeidere skal gå av med pensjon i en alder av 67, hvis de var ansatt etter 1993.
DB170625 Så lenge det i utgangspunktet her er snakk om interne fredssamtaler, og ikke fredsmekling, burde forholdene ligge til rette for pragmatiske og balanserte norske løsningsbidrag i rollen som vertsland og arena.
AP170625 Palermos politisjef tror drapet kan være et signal på interne uenigheter hos den sicilianske mafiaen, på italiensk kalt Cosa Nostra som betyr « vår sak ».
AP170625 Palermos politisjef tror drapet kan være et signal på interne uenigheter hos den sicilianske mafiaen, på italiensk kalt Cosa Nostra som betyr « vår sak ».
VG170624 Politidirektoratet har også fått kritikk for håndteringen av interne varslere under Humlegård ledelse.
BT170624 Utover det diskuterer jeg ikke interne prosesser med eksterne personer, sier André N.
AA170624 " Feilen var at vi ikke sjekket dette via interne kanaler ", opplyser kanalen.
VG170623 Qatar må også kutte all kontakt med den politiske opposisjonen i andre land i regionen og love å ikke blande seg inn i nabolandenes interne forhold.
DN170623 I 2011 ville Ap selv kutte i barnetillegget, men SV vant den interne dragkampen i den rødgrønne regjeringen, og barnetillegget ble ikke endret.
BT170623 Mat som de kunne ha reddet om de hadde gode, interne rutiner for å redusere matavfallet.
AP170623 Qatar må også kutte all kontakt med den politiske opposisjonen i andre land i regionen og love å ikke blande seg inn i nabolandenes interne forhold.
AP170623 I 2011 ville Ap selv kutte i barnetillegget, men SV vant den interne dragkampen i den rødgrønne regjeringen, og barnetillegget ble ikke endret.
AA170623 Qatar må også kutte all kontakt med den politiske opposisjonen i andre land i regionen og love å ikke blande seg inn i nabolandenes interne forhold.
AA170623 Qatar må også kutte all kontakt med den politiske opposisjonen i andre land i regionen og love å ikke blande seg inn i nabolandenes interne forhold.
VG170622 - UD har siden starten vært åpen med VG om hva som ble konklusjonen på våre interne undersøkelser nettopp fordi saken, slik professor Bernt påpeker, har elementer som kan ha offentlighetens interesse.
SA170622 Arabiske ledere så krig mot jødene som en mulighet til å skape en ytre « fiende » de kunne bruke for å avlede oppmerksomheten fra interne forhold, samt holde innbyggerne undertrykt.
DN170622 - Sivilombudsmannen har oppfordret kommunene til å rydde opp i interne regelverk som begrenser de ansattes rett til å uttale seg.
DN170622 Interne reglementer legger ofte langt større begrensninger på de ansattes ytringsfrihet enn det Grunnloven tillater.
DA170622 Dagsavisen vet at bare fire av de 20 politianmeldte forholdene er innrapportert i kommunens interne HR-system.
AP170622 Flere interne dokumenter fra terrorgruppen IS kan tyde på økende uro innad i organisasjonen, viser rapport.
VG170621 Alltid jobbe med at de har interne kandidater av begge kjønn, sier statsministeren.
NL170621 Jeg er også enig om at vi muslimer må selv ta denne interne debatten, kampen og oppgjør, og vi må gjøre noe mer med dette.
NL170621 Vi er fra før av godt vant til å forholde oss til interne strategier for å villede personellet så dette kom ikke helt uventet på oss.
DN170621 Han mener miljøetatenes innspill ikke er blitt hensyntatt i regjeringens interne saksbehandling.
DB170621 Norge har bevilget store beløp i humanitære bidrag til Jemen, men dette har liten effekt når roten til de interne stridighetene fortsatt forblir uløst, og FN, som i Syria, ikke lykkes med fredsforhandlinger.
DA170621 - Folk i Gaza må ikke holdes som gisler i denne langvarige interne palestinske striden, sa Pipes i en sjelden kritikk av palestinske maktforhold.
AA170621 Alltid jobbe med at de har interne kandidater av begge kjønn, sier statsministeren.
AA170621 Alltid jobbe med at de har interne kandidater av begge kjønn, sier statsministeren.
AA170621 Det er tanken at Heimevernet skal beholde sin interne kommandostruktur.
VG170620 Den interne granskningen rundt denne saken har pågått både på norsk og amerikansk side siden november i fjor.
VG170620 Økonomien var god, oljeprisen var høy, ledigheten var lav og i interne målinger som partiene gjorde oppga et flertall at de hadde det bedre enn for fire år siden.
VG170620 Stortingets autoritet svekkes om vi skal straffe medlemmer av andre partier som en del av interne partioppgjør, sier Erik Skutle, fast vara for statsminister Solberg.
DB170620 Folket blir besatt av det de opplever som interne fiender, i den grad at de ikke ser at de svekkes storpolitisk, overfor andre land og folk.
DN170619 - Det må bli slutt på å holde Gazas innbyggere som gisler i denne langvarige, interne palestinske feiden, sa han.
DB170619 Den interne striden blant muslimer i Tyskland forteller en historie.
DB170617 Om et av lagene vinner i denne interne duellen, vil gruppetreeren garantert få færre poeng enn Norge, uansett om det blir norsk tap mot Litaeun.
AP170617 - Den interne sjargongen er hard.
SA170616 Det er mulig man lever i et slags utopi eller alternativ virkelighet på de interne medlemsmøtene i MDG, men i realiteten er det slik at det er behovet og etterspørselen i verden som avgjør hvor mye olje og gass som blir produsert.
NL170616 Det er hevet over tvil at klubben er preget av uro og interne stridigheter.
FV170616 FOTO : Reidar Kollstad ¶ | - Foreldre skal sende sine barn på våre skoler ¶ Interne regler pålegger medlemmer i Menigheten Samfundet å sende barna til Samfundets skoler.
AP170615 Lytt, abonner eller følg politikk podkasten Aftenpoddens interne chat her eller i for eksempel Itunes.
AP170615 Lytt, abonner eller følg Aftenpoddens interne chat her eller i for eksempel Itunes.
VG170614 Utover det har jeg ikke lyst til å gå inn på interne forhold.
VG170614 I forhold til den interne delen i NFF, har jeg ikke lyst til å si noe om hva som er sagt og gjort.
VG170614 Å felle May nå vil bare åpne for et enda villere rovdyr, resonnerer hennes interne kritikere : Labour-leder Jeremy Corbyn på sin side værer statsministerblod, og forbereder angrep.
VG170614 Jeg husker at det fant sted en rekke interne møter i firmaet etter at flere hadde opplevd trusler.
VG170614 Både Birger Nilsen og Jon Lyng var tydelige på dette under de interne møtene i sakens anledning ; Røkke ønsket nok å få utlevert lydbåndene, men sto ganske visst ikke bak de truslene som fremkom, skriver Krantz.
VG170614 ) Gjennomgangen viser at det er ført penger ut av stiftelsen gjennom urimelig høye lederlønninger og interne transaksjoner med nærstående selskaper.
NL170614 Det er ikke interne organisatoriske forhold som står på spill, for Jurfak er det rekrutteringen, forskningen, omdømmet og fagmiljøet som satses som sjetonger i et risikofylt omorganiseringsspill.
NL170614 Det er ikke interne organisatoriske forhold som står på spill, for Jurfak er det rekrutteringen, forskningen, omdømmet og fagmiljøet som satses som sjetonger i et risikofylt omorganiseringsspill, skriver Kristian Wangsfjord.
DB170614 Det siste interne partiledermøtet før sommeren var ferdig og en lang skryteliste etter fire års samarbeid skulle presenteres.
AA170614 Årsaken til at anslaget neste år er høyere enn for i år, er ifølge UDI at grensekontrollene på interne Schengen-grenser etter planen skal avsluttes i november 2017. ( ©NTB ) ¶
NL170613 Jeg reagerer sterkt på, og mener at det er uakseptabelt, at Sametingets forhandlere har gått med på, at samene ikke skal ha selvråderett og selvbestemmelsesrett i viktige saker, som berører oss, men at selvbestemmelsesretten kun skal gjelde i interne spørsmål, samt gjennom konsultasjoner ( Kap.I, art.4 ).
AP170613 Etter kraftige interne stridigheter blant opprørerne og to uker etter nedskytningen av Boeing MH 17, ble Strelkov fjernet som sjef.
AP170613 Utvalgets kritikk av de interne arbeidsprosessene i Økokrim er lang og adjektivene sterke.
AP170613 Tenningen og entusiasmen ved å skape og tenke fritt blir tøylet og temmet av laugenes mentalitet, profesjonalismens båser og yrkesutøvernes strenge, interne kriterier. » | Kort sagt, onsdag 13. juni ¶
AP170613 Tenningen og entusiasmen ved å skape og tenke fritt blir tøylet og temmet av laugenes mentalitet, profesjonalismens båser og yrkesutøvernes strenge, interne kriterier. » | EU-striden som aldri tar slutt Per Edgar Kokkvold ¶
AP170613 Ja - strenge, interne kriterier tøyler en del av det såkalte kunstlivet, nemlig det som trenger seg på som amatørmessig.
AP170612 Høy arbeidsledighet, svak økonomi og store interne motsetninger mellom bosniere og serbere preger fremdeles Bosnia-Hercegovina.
AP170612 Etter kraftige interne stridigheter blant opprørerne og to uker etter nedskytningen av Boeing MH 17, ble Strelkov fjernet som sjef.
AP170612 Frykter at rasismen øker med Trump som president ¶ Interne utfordringer er også viktige faktorer i slike partnerskap, sier Keith Anderson, professor ved Boise State University.
AP170611 Fondet skriver i rapporten at bruken av interne lån mellom de ulike selskapene fondet eier, « vil (... ) redusere grunnlaget for skattbar inntekt ».
AP170611 Fondet skriver i rapporten at bruken av interne lån mellom de ulike selskapene fondet eier, « vil (... ) redusere grunnlaget for skattbar inntekt ».
AP170610 Tenningen og entusiasmen ved å skape og tenke fritt blir tøylet og temmet av laugenes mentalitet, profesjonalismens båser og yrkesutøvernes strenge, interne kriterier.
VG170609 Bakgrunn : Her er de interne epostene som utløste alpinbrådet ¶
BT170609 Ekstern sensor har stor makt, både i forhold til den interne sensoren ( læreren ) og til eleven.
VG170608 Jeg ser frem til en kongress hvor vi kan snakke sammen om endringer, prosess og utvikling, og hvor fakta kan komme frem i våre interne kanaler, til beste for alle i Bedriftsforbundet ».
VG170607 Ifølge rettsdokumenter viste NSAs interne systemer at kun seks personer hadde skrevet ut den lekkede rapporten - inkludert Winner.
AP170607 Eksperter peker på at UKIP selv har skyld i noe av fallet på grunn av interne kamper og at de delvis har mistet sin fanesak : Brexit.
SA170606 Nå jobber vi med interne prosesser for å være bevisst på at vi trekker i samme retning.
AP170606 Krigens folkerett slik den er nedfelt i Genèvekonvensjonene gjelder både i krig mellom stater og i interne konflikter, for væpnede styrker og grupper, og er ratifisert av over 190 stater, inkludert alle FNs medlemsland.
AP170606 Nå jobber vi med interne prosesser for å være bevisst på at vi trekker i samme retning.
DN170605 « Interne stridigheter er ikke positivt » ¶
DN170605 - Interne stridigheter er ikke positivt for Opec-landene når de har en avtale om å kutte på gang.
VG170603 FOR : Utrenriksminister Rex Tillerson var sterk tilhenger av ikke å forlate Paris-avtalen, men tapte den interne maktkampen.
VG170603 Den interne kampen i Det Hvite Hus om hvorvidt Trump skulle trekke seg fra Paris-avtalen eller ei, vil kunne ramme Ivanka Trumps rennome hardt, sier en kilde i den tidligere administrasjonen til The Hill.
VG170603 Deretter endret myndighetene forklaring og hevdet at de var drept under interne stridigheter på venstresiden.
NL170602 Gruppene var bredt sammensatt med interne og eksterne representanter og deltakelse fra fagforeninger og studenter.
AP170602 Restaurantene : Gruppen består av 39 Egon-restauranter, i tillegg til Emilies Eld Restaurant og Bar, Prinsen hotell, Mølla Hotell på Lillehammer og interne regnskapstjenester.
SA170601 Viking har en skadefri tropp til disposisjon før møtet med Kristiansund, og alle interne konflikter er bilagt.
DN170601 Politiet skal blant annet ha sett på et tilfelle hvor man mener at verdien på en eiendom gjennom interne transaksjoner økte med ti millioner kroner på én dag.
DB170601 På UDs digitale fellesområder framgår det at det ble produsert interne dokumenter om Dalai Lama-besøket og hvordan det skulle håndteres, men disse ble aldri registrert i saks- og arkivsystemet og er derfor ikke synlige på offentlig journal.
AP170601 Her er noe av det som ble sagt i de interne regjeringsmøtene den gang : ¶
AP170601 Han viser til at Rødt har startet sin interne behandling av kommuneplanen, som vil bli konkludert før høringsfristen 30. juni.
AP170601 Han viser til at Rødt har startet sin interne behandling av kommuneplanen, som vil bli konkludert før høringsfristen 30. juni.
DN170531 Politiet skal blant annet ha sett på et tilfelle hvor man mener at verdien på en eiendom gjennom interne transaksjoner økte med ti millioner kroner på én dag.
DA170531 I begge partiene er det interne stridigheter.
AA170531 Både Grassley og Ernst er aktive i helsedebatten der det er interne stridigheter i partiet deres om flere av punktene i forslaget.
VG170530 - Etter at gjennomgangene nå er sluttført er min foreløpige vurdering at det interne regelverket og de sentrale lovverk som regulerer tilskuddsforvaltningen, er tilstrekkelige.
SA170530 - Vi har et ansvar for at alle interne rutiner er på plass.
DN170530 Gjennomgangen UD har gjort av egen forvaltning av bistandspenger viser at lover, regelverk og interne retningslinjer knyttet til tilskuddsforvaltning og anskaffelser ikke har vært overholdt fullt ut i utenrikstjenestens samarbeid med International Law and Policy Institute AS ( ILPI ).
DB170530 Riksrevisjonen har for eksempel avdekket at det i UDs arkiv ikke inneholder noen relevante dokumenter, verken interne eller eksterne, om forholdet mellom Norge og Kina etter 2013.
BT170530 Gjennomgangen Utenriksdepartementet har gjort av egen forvaltning av bistandspenger viser at lover, regelverk og interne retningslinjer knyttet til tilskuddsforvaltning og anskaffelser ikke har vært overholdt fullt ut i utenrikstjenestens samarbeid med International Law and Policy Institute AS ( ILPI ).
BT170530 Riksrevisjonen har for eksempel avdekket at det i UDs arkiv ikke inneholder noen relevante dokumenter, verken interne eller eksterne, om forholdet mellom Norge og Kina etter 2013.
BT170530 - Vi har et ansvar for at alle interne rutiner er på plass.
AP170530 Kritikerne mener han er fullstendig uvalgbar, og det er betydelige interne uenigheter i Labours parlamentsgruppe om Corbyns politikk.
AP170530 Kritikerne mener han er fullstendig uvalgbar, og det er betydelige interne uenigheter i Labours parlamentsgruppe om Corbyns politikk.
AP170530 Ifølge direktoratet er de aktuelle avtalene en kombinasjon av interne avtaler for Politidirektoratet og større avtaler som Politidirektoratet har forvaltet på vegne av etaten.
AP170530 Til tross for den store aktiviteten og korrespondansen mellom UD, andre departementer og Statsministerens kontor ( SMK ) i Kina-sakene, inneholder hverken det åpne eller graderte arkivet i UD noen relevante interne eller eksterne dokumenter om det bilaterale forholdet mellom Norge og Kina etter 2013.
AP170530 Men på Utenriksdepartementets felles datalagringsplass, utenfor arkivsystemene, ble det i 2014 produsert 29 interne dokumenter med « Dalai Lama » i tittelen.
AP170530 Legger dokumentene på interne lagringsplasser utenfor systemet ¶
AP170530 Til tross for den store aktiviteten og korrespondansen mellom UD, andre departementer og Statsministerens kontor ( SMK ) i Kina-sakene, inneholder hverken det åpne eller graderte arkivet i UD noen relevante interne eller eksterne dokumenter om det bilaterale forholdet mellom Norge og Kina etter 2013.
AP170530 Men på Utenriksdepartementets felles datalagringsplass, utenfor arkivsystemene, ble det i 2014 produsert 29 interne dokumenter med « Dalai Lama » i tittelen.
AP170530 Legger dokumentene på interne lagringsplasser utenfor systemet ¶
AP170530 - Vi har et ansvar for at alle interne rutiner er på plass.
AA170530 - Nei, ingen interne eller eksterne har søkt.
AA170530 Sistnevnte gjennomgang viser at lover, regelverk og interne retningslinjer knyttet til tilskuddsforvaltning og anskaffelser ikke har vært overholdt fullt ut i utenrikstjenestens samarbeid med ILPI.
AA170530 - Etter at gjennomgangene nå er sluttført er min foreløpige vurdering at det interne regelverket og de sentrale lovverk som regulerer tilskuddsforvaltningen, er tilstrekkelige.
NL170529 Det samme har vært lagt til grunn for interne opprykk til 1. amanuensis og professor.
AP170529 Bildelekkasjen fra Manchester-angrepet stiller seg i en annen kategori enn de interne lekkasjene, men oppmerksomheten rundt dem har gitt Trump en anledning til å forsøke å tette de mange hullene.
AA170529 To interne kilder i presidentens parti ANC opplyser ifølge sørafrikanske News24 at forslaget om å avholde en mistillitsavstemning om presidenten ble fremmet på et lukket møte i helga, melder Reuters.
AA170529 Det interne møtet begynte fredag, med 72 deltakere, der 18 endte med å stemme for et mistillitsvotum, mens 54 ikke ville ha en slik avstemning, ifølge lokale Eye Witness News.
VG170528 Men å flytte ut operasjonssentralen uten å ha gjennomført en helhetlig vurdering av hva dette ville bety for det interne samarbeidet og fellesfunksjonene var uaktuelt.
DA170527 Istedenfor å bli fulgt opp av kommunens egen utdanningsetat, ble rapportene med de alvorlige og svært alvorlige voldshendelsene liggende som « døde » rapporter i kommunens interne HR-system.
VG170526 Flere uavhengige kilder, med inngående kjennskap til de hemmelige French-forhandlingene, bekrefter at den interne uenigheten rundt å engasjere forretningsmannen skal ha vært den direkte årsaken til at spesialutsending Kai Eide ble tatt av French-saken.
VG170526 Eide ønsker ikke å kommentere de interne diskusjonene i UD, men bekrefter overfor VG at han var innstilt på å fortsette arbeidet med French-saken, og at han mente løsningen på saken lå i at Storbritannia la press på kongolesiske myndigheter.
SA170526 Til tross for at dette er dokumenter som er kommet inn til departementet, har de fleste av dem blitt merket som « interne dokumenter ».
SA170526 Konflikten går frem av en rekke interne dokumenter mellom Olje- og energidepartementet ( OED ) og Petoro.
DN170526 - At vi ikke har kommet til løsning i de interne drøftingene som har vært, er et signal om at vi vil holde ut gjennom hele prosessen om det er det som skal til, sier klubbleder Helland.
DB170526 Etter at Trump ble president, har USAs forsvarsdepartement forsikret at de interne retningslinjene for det amerikanske militæret er uendret, ifølge nyhetsbyrået AFP.
DB170526 Vi er ikke klart å komme til enighet i de interne drøftingene, så disse stevningene er neste skritt før sakene eventuelt går videre til retten, men vi håper på å komme til enighet før det skjer.
BT170526 At dokumentene som omhandlet denne interne omdisponeringen ikke ble journalført, er uheldig, men det er ikke slik at vi bevisst skjuler informasjonen for innsyn.
AP170526 Etter at Trump ble president, har USAs forsvarsdepartement forsikret at de interne retningslinjene for det amerikanske militæret er uendret, ifølge nyhetsbyrået AFP.
AP170526 Talsmann for innenriksdepartementet, brigader Saad Maan, sier til AFP at departementets enhet for interne saker undersøker saken.
AA170526 Etter at Trump ble president, har USAs forsvarsdepartement forsikret at de interne retningslinjene for det amerikanske militæret er uendret, ifølge nyhetsbyrået AFP.
VG170525 Spørsmålet er hvorvidt et regimeskifte kan bli tvunget frem av interne splittelser i regimet.
AP170525 Til tross for at dette er dokumenter som er kommet inn til departementet, har de fleste av dem blitt merket som « interne dokumenter ».
AP170525 Konflikten går frem av en rekke interne dokumenter mellom Olje- og energidepartementet ( OED ) og Petoro.
DA170524 Han skriver at PUs interne retningslinjer har som hovedregel at politiet ikke skal gå inn hos noen før klokka seks om morgenen ved pågripelse.
DA170524 Han skriver at PUs interne retningslinjer har som hovedregel at politiet ikke skal gå inn hos noen før klokka seks om morgenen ved pågripelse.
DN170523 « Den svake utviklingen i omsetningen fra 2014 til 2016 reflekterer den interne vektleggingen av å transformere selskapet og tap av inntekter som følge av at kontrakten med DNB ikke ble fornyet », skriver selskapet i meldingen og viser til at Evry mistet en kontrakt om drifting av DNBs nettbank i 2013.
DN170523 Men kravet har ikke nådd opp i den interne medlemsdebatten som engasjerte nær 100.000 LO-organiserte.
VG170522 Nå mener altså The Guardian å kunne vise frem de interne retningslinjene som Facebooks moderatorer skal følge.
DN170522 Ja selv kampfiksing og kannibalisme finnes det interne retningslinjer om.
DN170522 Avisen har sett over 100 interne treningsmanualer og andre retningslinjer som benyttes til å moderere innhold med vold, hatefulle ytringer, terrorisme, rasisme, hevnporno, dyremishandling og selvskading.
DN170522 Det årlige reisebudsjettet til WHOs 7.000 ansatte er på nærmere 1,7 milliarder kroner, viser interne notater nyhetsbyrået AP har fått tilgang til.
DB170522 Avisa har fått sett over 100 interne manualer, som tar for seg vold, hatefulle ytringer, terrorisme, pornografi, rasisme, selvskading og til og med kampfiksing og kannibalisme.
DB170522 ( Dagbladet ) : Den britiske storavisen The Guardian har gått i gang med en storstilt granskning av Facebooks interne regelverk over hva som er tillatt og ikke på det sosiale mediet.
DA170522 Det årlige reisebudsjettet til WHOs 7.000 ansatte er på nærmere 1,7 milliarder kroner, viser interne notater nyhetsbyrået AP har fått tilgang til.
BT170522 Det årlige reisebudsjettet til WHOs 7000 ansatte er på nærmere 1,7 milliarder kroner, viser interne notater nyhetsbyrået AP har fått tilgang til.
AA170522 Det årlige reisebudsjettet til WHOs 7.000 ansatte er på nærmere 1,7 milliarder kroner, viser interne notater nyhetsbyrået AP har fått tilgang til.
DN170521 Og med de interne problemer vi vet at Labour har, vil det være en kjempeoverraskelse dersom Labour med Jeremy Corbyn som leder, skulle vinne valget.
AP170521 Det årlige reisebudsjettet til WHOs 7.000 ansatte er på nærmere 1,7 milliarder kroner, viser interne notater nyhetsbyrået AP har fått tilgang til.
DB170520 mai avholdt Foreningen Tryggere Ruspolitikk ( FTR ) sin første interne konferanse for medlemmer og støttespillere.
VG170519 I det store og det hele, kan interne forhold som politisk dissens og menneskerettigheter i liten grad bli påvirket av en president.
DN170518 | Avis : Millioner av brev på avveie i Sverige ¶ Interne dokumenter fra PostNord viser at flere millioner brev kan ha forsvunnet i fjor.
DA170518 Den interne ekspertgruppa til Ap har vært sentral i utformingen av partiets alternativ til regjeringens stortingsmelding om pliktsystemet.
AP170518 | Avis : Millioner av brev på avveie i Sverige ¶ Interne dokumenter fra PostNord viser at flere millioner brev kan ha forsvunnet i fjor.
DN170517 Temaet var kanalens kildejakt etter at Dagens Næringsliv publiserte interne økonomiprognoser som omhandlet kanalen.
DN170517 Medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag mener kildevernet i Norge er under press, og hevder TV 2-ledelsens interne kildejakt ikke gjør saken noe bedre.
DN170517 Flere medieledere og redaktører har reagert på at TV 2 satte i gang en intern undersøkelse for å finne ut hvem som hadde lekket interne økonomiprognoser til Dagens Næringsliv.
VG170515 SLÅR HARDT : President Valdimir Putin kritiserte interne , politiske forhold i USA under en pressekonferanse i Beijing i dag.
VG170515 Putin sa at politisk uro i USA, påvirket alle : ¶ - Interne politiske stridigheter i USA skaper nervøsitet innenfor politikk og økonomi over hele verden, sa den russiske presidenten.
VG170515 Ifølge Politico blir imidlertid tiltakene sett på som en del av den interne maktkampen i Det hvite hus.
DN170515 I jakten på interne lekkasjer åpnet TV 2s ledelse epost mellom kanalens tillitsvalgt og Norsk Journalistlags advokat.
DA170515 Spørsmål som går inn på den interne organiseringen av tilbudet vil bli avklart i prosessen som starter etter at Helse vest får et revidert oppdragsdokument, framgår det i et brev helseministeren sendte LO i Hardanger mandag.
BT170515 Mobilbank er berørt, men også en del interne systemer er berørt, noe som gjør at de som tar kontakt i filial også kan oppleve problemer, sier Breivik.
VG170513 - Det er ingen tvil om at den interne kritikken svekker Olaf Thommessens posisjon som leder i Bedriftsforbundet.
SA170513 - Vi har avdekket et virusangrep på interne systemer på et fåtall av våre hoteller.
DN170513 Det som er spesielt med dette angrepet, er at ormen ikke bare infiserer den ene maskinene, men hele det interne IT-nettverket.
DN170513 - Vi har avdekket et virusangrep på interne systemer på et fåtall av våre hoteller.
AA170513 Det som er spesielt med dette angrepet, er at ormen ikke bare infiserer den ene maskinene, men hele det interne IT-nettverket.
AA170513 - Vi har avdekket et virusangrep på interne systemer på et fåtall av våre hoteller.
AA170513 - Vi har avdekket et virusangrep på interne systemer på et fåtall av våre hoteller.
VG170512 Det vil si at den interne granskningen startet bare en måned før Ryan Wiik leverte inn sin egen avskjedigelse i WR Entertainment i desember i fjor.
DN170512 Kosovo har i flere måneder vært rammet av politisk handlingslammelse med interne konflikter i regjeringen, og regjeringen har hatt store problemer med å få flertall for noen av sine viktigste saker i nasjonalforsamlingen.
DB170512 MEN mest av alt har idrettsbevegelsen fått tilbake lysten på å bli ferdig med en åpenhetsdebatt som mange mener bare har vært et skalkeskjul for interne motsetninger.
DB170512 - Vi har avdekket et virusangrep på interne systemer på et fåtall av våre hoteller.
AP170512 - Vi har avdekket et virusangrep på interne systemer på et fåtall av våre hoteller.
VG170511 Derfor skulle man kanskje også tro at Real Madrid har vært bedre enn Juventus i de interne møtene, men slik er det ikke.
VG170511 Samtidig lekker det nå ut stadig nye opplysninger som avslører det interne spillet i Det hvite hus.
VG170511 Styret i Bedriftsforbundet har behandlet den interne misnøyen med forbundets leder, Olaf Thommessen : Han fortsetter som toppsjef.
VG170511 Styret i Bedriftsforbundet behandlet onsdag den interne kritikken mot forbundsleder Olaf Thommessen.
SA170511 Men når de interne stridssakene er ryddet av veien, er det en prioritet som overskygger alle andre for den nye LO-bossen : Å sikre at Jonas Gahr Støre tar over som statsminister etter valget.
AP170511 Også blant de konservative og i Nasjonal Front er det store interne spenninger.
AP170511 Men når de interne stridssakene er ryddet av veien, er det en prioritet som overskygger alle andre for den nye LO-bossen : Å sikre at Jonas Gahr Støre tar over som statsminister etter valget.
AA170511 Men når de interne stridssakene er ryddet av veien, er det en prioritet som overskygger alle andre for den nye LO-bossen : Å sikre at Jonas Gahr Støre tar over som statsminister etter valget.
VG170510 - Vi har ikke hatt kommunikasjon med NFF i forkant vedrørende interne møter de skal ha.
VG170510 Men 37-åringens advokat, John Christian Elden, viste i helgen NFF-ledelsen interne meldinger blant dommerkollegene som Edvartsen selv skal ha reagert på.
VG170510 Etter det VG forstår, viser det ifølge apparatet rundt Edvartsen at sjargongen i den interne dommerkommunikasjonen kan være røff, og at 37-åringen i så måte ikke har opptrådt unikt.
FV170510 EU har gjentatte ganger påpekt at grensekontroll på interne Schengen-grenser kun må gjennomføres som « en siste utvei », og at kontrollen da må være målrettet og så begrenset som mulig.
DN170510 Både av den grunn og på bakgrunn av våre interne undersøkelser kom tiltalen som en overraskelse på oss, sier administrerende direktør Ole Henrik Bjørge i Pareto Securities i en kommentar.
DN170510 EU har gjentatte ganger påpekt at grensekontroll på interne Schengen-grenser kun må gjennomføres som « en siste utvei », og at kontrollen da må være målrettet og så begrenset som mulig.
DN170510 Pareto Securities skriver i en pressemelding at ledelsen og compliance-avdeling i meglerhuset har gjennomført interne undersøkelser i saken, allerede i 2010 og da det ble kjent med Økokrims etterforskning i 2014.
DA170510 I tillegg har divisjonen utfordringer med interne kostnadsøkninger.
BT170510 EU har gjentatte ganger påpekt at grensekontroll på interne Schengen-grenser kun må gjennomføres som « en siste utvei », og at kontrollen da må være målrettet og så begrenset som mulig.
AP170510 Telenor varslet bulgarsk påtalemyndighet i april i fjor om at deres interne undersøkelser viste at 230 millioner kroner var tappet gjennom fiktive kontrakter.
AA170510 Koalisjonsregjeringen har vært preget av interne konflikter mellom Veselis Demokratiske parti og statsministerens parti Kosovos demokratiske liga.
AA170510 EU har gjentatte ganger påpekt at grensekontroll på interne Schengen-grenser kun må gjennomføres som « en siste utvei », og at kontrollen da må være målrettet og så begrenset som mulig.
DN170509 Mange interne lederpresentasjoner skaper faktisk mer frustrasjon enn om de ikke hadde funnet sted.
DA170509 For mange sørkoreanere er det de interne problemene som er viktigst når de skal stemme, og der har alle kandidatene lovet å ta grep.
VG170508 Bakgrunn : Trump presser interne motstandere på plass ¶
AP170508 Men den interne uenigheten er interessant.
AA170507 Det burde være partienes store mulighet til å vrenge sjela og ta interne debatter om hva partiet skal være og mene.
SA170506 Ifølge En Marche ! er deres interne dokumenter, inkludert eposter og regnskapspapirer, blandet med falske dokumenter for å spre feilinformasjon og tvil.
SA170506 Bevegelsen skriver videre at de interne dokumentene viser normalt valgkamparbeid.
DN170506 Interne flyktninger i Syria på flukt fra Raqqa.
DN170506 Ifølge En Marche ! er deres interne dokumenter, inkludert eposter og regnskapspapirer, blandet med falske dokumenter for å spre feilinformasjon og tvil.
DA170506 Ifølge En Marche ! er deres interne dokumenter, inkludert eposter og regnskapspapirer, blandet med falske ¶ dokumenter for å spre feilinformasjon og tvil.
DA170506 Bevegelsen skriver videre at de interne dokumentene viser normalt valgkamparbeid.
BT170506 Ifølge En Marche ! ( « Fremad » ) er deres interne dokumenter, inkludert eposter og regnskapspapirer, blandet med falske dokumenter for å spre feilinformasjon og tvil.
AP170506 Ifølge En Marche ! er deres interne dokumenter, inkludert e-poster og regnskapspapirer, blandet med falske dokumenter for å spre feilinformasjon og tvil.
AP170506 Den Norske Opera & Ballett har de siste par årene vært like mye omtalt for sine interne konflikter som for sitt kunstneriske innhold.
AA170506 Ifølge En Marche ! er deres interne dokumenter, inkludert eposter og regnskapspapirer, blandet med falske dokumenter for å spre feilinformasjon og tvil.
AA170506 Bevegelsen skriver videre at de interne dokumentene viser normalt valgkamparbeid.
AA170506 Ifølge En Marche ! er deres interne dokumenter, inkludert eposter og regnskapspapirer, blandet med falske dokumenter for å spre feilinformasjon og tvil.
AA170506 Bevegelsen skriver videre at de interne dokumentene viser normalt valgkamparbeid.
VG170505 I hans fylkeslag gikk debatten heftig på interne møter i januar, og ønsket om å få Sylvi Listhaug inn som nestleder var markant.
DB170505 - Vi har interne regler signert av rytterne.
DB170505 Partiet opplyser til BBC at interne kampanjedokumenter, som e-poster og regnskapsdokumenter, ble tatt i hackerangrepet.
AP170505 Lekkasjene av e-poster og interne dokumenter fra Macrons kampanje toppet en rekke hendelser.
AP170505 Lekkasjene av e-poster og interne dokumenter fra Macrons kampanje toppet en rekke hendelser.
AA170505 11 år som partileder og fire år som finansminister, kan fort ende i valgnederlag og interne krav om avgang og nye koster inn i partiledelsen allerede i september.
VG170504 - Jeg ønsker ikke å si noe om våre interne vurderinger, men vi har tillit til at dette er et panel som kan foreta fornuftige vurderinger.
VG170504 De interne reglene på Ullevaal stadion tilsier ifølge Edvartsens oppfatning dette.
VG170504 Bakgrunn : Trump presser interne motstandere på plass ¶
VG170504 | Trump presser interne motstandere på plass ¶
VG170504 Hard kamp : Trump presser interne motstandere på plass ¶
DN170504 LOs påtroppende leder Hans-Christian Gabrielsen er overbevist om at den interne oljestriden løser seg når kongressen samles mandag.
DN170504 De interne frontene er også steile, blant annet mellom Fagforbundet og Fellesforbundet, når det gjelder å åpne mer opp for seks timers arbeidsdag.
BT170504 Frp har altså klart å ta steget opp til å bli et regjeringsparti uten interne opptøyer.
VG170503 Eagles gikk hver til sitt i 1980 etter store interne stridigheter.
FV170503 - Vi kan ikke akseptere at dette fortsetter, sier Helge André Njåstad, leder at Frps organisasjonsutvalg som har ansvar for å håndtere interne konflikter.
DN170503 Det er ikke blant de profesjonelle callcenterne, som sysselsetter 4000 ansatte, eller de interne avdelingene i bedriftene som sysselsetter 40.000, at dette er et stort problem.
DN170503 Det viste interne rapporter som NRK fikk tilgang til.
DB170503 Kjerneproblemet er likevel at dette ikke bare skaper interne uklarheter i rangordning, ansvar og myndighet, men hierarkisystemene skaper også forvirring ved samhandling med andre etater og sektorer.
DA170503 Han mener sakene er ekstra pinlige fordi de først ble avslørt av Dagbladet og ikke plukket opp av interne kontrollrutiner.
AP170503 - Siden vi vet hvor nytteløst dette er, ville det aldri falt oss inn å blande oss inn i interne politiske saker i andre land, sa Putin.
VG170502 Jeg kjenner ikke til de interne prosessene i fotballen utover det som gjengis i media, men registrerer at det skal være samtaler i morgen ( tirsdag ), sier Tvedt til VG.
DN170502 - Forsvarets interne kontroll har vært for dårlig, og Forsvarsdepartementet har ikke fulgt opp sitt overordnede ansvar godt nok, sier Foss.
DB170502 - Forsvarets interne kontroll har vært for dårlig, og Forsvarsdepartementet har ikke fulgt opp sitt overordnede ansvar godt nok, påpeker han.
DA170502 - Forsvarets interne kontroll har vært for dårlig, og Forsvarsdepartementet har ikke fulgt opp sitt overordnede ansvar godt nok, sier Foss.
DA170502 EU har gjentatte ganger påpekt at grensekontroll på interne Schengen-grenser kun må gjennomføres som « en siste utvei », og at kontrollen da må være målrettet og så begrenset som mulig.
BT170502 Riksrevisjonen konstaterer at Forsvarets interne kontroll med salget har vært altfor dårlig.
AP170502 EU har gjentatte ganger påpekt at grensekontroll på interne Schengen-grenser kun må gjennomføres som « en siste utvei », og at kontrollen da må være målrettet og så begrenset som mulig.
AP170502 Riksrevisjonen konstaterer at Forsvarets interne kontroll med salget har vært altfor dårlig.
AA170502 EU har gjentatte ganger påpekt at grensekontroll på interne Schengen-grenser kun må gjennomføres som « en siste utvei », og at kontrollen da må være målrettet og så begrenset som mulig.
AA170502 - Forsvarets interne kontroll har vært for dårlig, og Forsvarsdepartementet har ikke fulgt opp sitt overordnede ansvar godt nok, sier Foss.
AA170502 - Forsvarets interne kontroll har vært for dårlig, og Forsvarsdepartementet har ikke fulgt opp sitt overordnede ansvar godt nok, sier Foss.
AP170501 Det samme har britiske UKIP, som sliter med interne kamper og med å gjøre seg relevante etter britenes beslutning om å forlate EU.
AP170501 Det samme har britiske UKIP, som sliter med interne kamper og med å gjøre seg relevante etter britenes beslutning om å forlate EU.
DA170429 - Tone Tellevik Dahl har tapt den interne budsjettkampen og må kutte nesten en halv milliard i skolebudsjettet fram til 2020, sier Begum.
AP170429 I tillegg må EU-landene ta vanskelige interne avgjørelser.
VG170428 Bakgrunn : Her er de interne epostene som utløste alpinbrådet ¶
VG170428 - Det ville vært uprofesjonelt av meg å kommentere innholdet i interne mailer og en åpenbar intern konflikt.
VG170428 Den interne uroen var for stor i NATO til at en kunne velge en generalsekretær som ikke var fra et EU-land, skriver Kristoffer Egeberg.
AP170428 - Anskaffelseskomiteens oppgave var å påse at lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt interne regler i Oslo kommune, ble fulgt underveis i prosessen.
SA170427 Dette er det ingen andre som kan gjøre noe med enn politikerne som bevilger midler til kommunene, samt kommunenes interne ansvar for å fordele nok midler til barnevernet.
AP170427 Der andre serier går for sjokk, action og biljakter, dyrker Bosch det samme som i bøkene : metodisk, grundig politiarbeid, samtidig som avdelingspolitikk, korrupsjon og interne stridigheter utgjør tapetet på veggene.
AA170427 Interne granskere mener at hun i stedet har brukt pengene til å lønne medarbeidere som har utført arbeidsoppgaver knyttet til hennes rolle som partileder i Frankrike, blant annet til en livvakt.
DA170426 Tuastad er ikke imponert over hvordan Stavanger Frp har håndtert den interne støyen etter at Tore B.
AP170426 TV-kanalen Fox News har brukt 730 millioner kroner på å bli kvitt interne sexskandaler. 550 av millionene gikk til sluttpakker for de to anklagede mannlige toppene.
VG170425 Den suksessfulle forretningsmannen skal etter det VG forstår ha fått nok av interne uenigheter, og det han opplever som motarbeidelse fra sentralt hold i skiforbundet.
DB170425 Telenor understreker at selskapet har strenge interne regler og prosedyrer for overholdelse av lover og regelverk, og at man vil samarbeide med EU-kommisjonen for å sikre at kontrollen blir gjennomført på en mest mulig effektiv måte.
DA170425 Han ville også ha to stabsenheter, enten inndelt i én for finans og økonomi og én for organisasjon og digitalisering, eller én for strategi og virksomhetsutvikling og én for interne tjenester.
DA170425 , foreslår lagt inn under to direktørområder, ett for strategi- og virksomhetsstyring, og ett for interne tjenester.
AP170425 Telenor understreker at selskapet har strenge interne regler og prosedyrer for overholdelse av lover og regelverk, og at man vil samarbeide med EU-kommisjonen for å sikre at kontrollen blir gjennomført på en mest mulig ¶ effektiv måte.
AA170425 Telenor understreker at selskapet har strenge interne regler og prosedyrer for overholdelse av lover og regelverk, og at man vil samarbeide med EU-kommisjonen for å sikre at kontrollen blir gjennomført på en mest mulig effektiv måte.
AA170425 Telenor understreker at selskapet har strenge interne regler og prosedyrer for overholdelse av lover og regelverk, og at man vil samarbeide med EU-kommisjonen for å sikre at kontrollen blir gjennomført på en mest mulig ¶ effektiv måte.
DA170424 Han opplyser i e-posten at Krüger meldte om et avvik på nattbemanning gjennom det interne HMS-avvikssystemet på sykehjemmet.
DA170424 Interne dueller ¶
VG170423 De interne reglene på Ullevaal stadion tilsier ifølge Edvartsens oppfatning dette.
VG170423 Advokatene sier de velger å føre saken i stammedomstolen for å få raskere tilgang til interne dokumenter som kan vise at selskapene var klar over spredningen av smertestillende på urfolkets landområder i nordøst-Oklahoma.
DN170423 Men Ap klarte å kvele to interne opprør som kunne blitt langt mer problematisk for partiet, nemlig olje i nord og asyl.
VG170421 Jeg beklager å forstyrre den interne idyllen på Ap-landsmøtet, men rapporten viser at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet tar feil når de svartmaler konsekvensene av regjeringens politikk for midlertidige ansettelser, sier arbeidsminister Hauglie til VG.
SA170421 Hun viser stort engasjement for foreningen, både i sitt trenervirke og i forbindelse med interne arrangementer, sier daglig leder Kari Frisvold Jenset i Molde Turnforening.
DB170421 Kan et Taliban som på grunn av den interne dynamikken knyttet til bevegelsens økende involvering i mineralsektoren bli en annen type samtalepartner enn de tidligere har vært ?
DA170421 Interne dueller ¶
AP170421 De bør lage interne strukturer og støtteordninger som ruster medlemmer til å delta i det offentlige ordskiftet, sier Midtbøen.
AP170421 Hun viser stort engasjement for foreningen, både i sitt trenervirke og i forbindelse med interne arrangementer, sier daglig leder Kari Frisvold Jenset i Molde Turnforening.
AP170420 Boken tegner et bilde av en kampanje preget av interne konflikter og en kandidat som ikke forstår hvordan hun skal appellere til velgerne.
AP170420 - De tegner et bilde av en kampanje som er hemmet av interne kamper og som derfor ender opp med å bli paralysert, og at dette er årsaken til nederlaget.
AP170420 - De fleste autoritære regimene sliter med grunnleggende interne utfordringer og svakheter, skriver visepresident Thomas Corthers og Richard Youngs i Carnegie-stiftelsen i Foreign Affairs.... men « demokratiet er ikke døende » ¶
VG170418 Selv om de konservative fremstår stadig mer konsolidert etter det interne Brexit-opprøret - i hvert fall mer enn det splittede Labour - skal det bare en håndfull utbrytere til for å velte en eller flere av de mange avstemninger som underhuset vil bli nødt til å gjennomføre underveis i skilsmisseoppgjøret med EU.
DB170415 Sana har ingen planer om å la denne fellesfestingen skje, inntil Elias tilbyr seg å avvikle familiens interne slavedrift med umiddelbar virkning.
VG170412 I et intervju med New York Post ble Trump også spurt om den angivelige interne striden mellom noen av sine nærmeste medarbeidere, der Bannon antas å være en sentral aktør.
DA170412 I et intervju med New York Post ble Trump spurt om den angivelige interne striden mellom noen av sine nærmeste medarbeidere, der Bannon antas å være en sentral aktør.
BT170412 I et intervju med New York Post ble Trump spurt om den angivelige interne striden mellom noen av sine nærmeste medarbeidere, der Bannon antas å være en sentral aktør.
VG170411 Videre var 24 % uten jobb, 42 % interne arbeideimmigranter, 38 % arbeidere, 55 % bønder på landsbygda.
DB170411 Det skal være nyhetsbyrået AP som har fått tak i det interne brevet.
AP170411 POD skylder på enkelte « isolerte avvik » i de interne saksbehandlingsrutinene.
DN170410 Styret i Barclays ble ifølge brevet først klar over saken i år, etter at en ansatt gikk til styret med bekymringer om brudd Barclays' interne regler for varsling.
AP170410 Jentene brukte gratisbilletter som er forbeholdt United-ansatte og deres familiemedlemmer, og selskapet opplyste i en uttalelse at de var kledd i strid med interne kleskoder.
AP170410 Jentene brukte gratisbilletter som er forbeholdt United-ansatte og deres familiemedlemmer, og selskapet opplyste i en uttalelse at de var kledd i strid med interne kleskoder.
AP170410 Jentene brukte gratisbilletter som er forbeholdt United-ansatte og deres familiemedlemmer, og selskapet opplyste i en uttalelse at de var kledd i strid med interne kleskoder.
AA170410 Ved søk i politiets interne registre ble det tidlig klart at det ikke var grunn til å tro at trusselen var reell.
VG170408 Les også : - Dette gjør den interne disiplinen mye bedre ¶
BT170408 Kan en femti år lang tradisjon hvor sosialistpartiet PS og høyrepartiet LR har skiftet på å styre bare forsvinne, eller vil de klare å løse sine interne problemer og slå tilbake ?
DB170407 Vi trenger en organisasjon som kan vise storsamfunnet at vi faktisk er interessert i å bidra for å fremme alles interesser, og ikke bare våre egne, som kan dempe interne konflikter knyttet til ulik kulturell bakgrunn, nasjonalisme og sekterisme.
VG170406 De skal ha tatt seg inn i systemer som tilhører flere driftsleverandører og gjennom deres nettverk fått tilgang til andre organisasjoners interne nettverk.
DN170406 Det dreier seg om vårt interne system som ansatte bruker til ganske mye forskjellig : Bestille ny PC, melde feil og rapportere inn sykmeldinger.
DN170406 Konsernet har også vært plaget av interne kamper og familierivalisering.
DB170406 I en slik situasjon ville vi brukt alt tilgjengelig personell, uavhengig av interne konflikter, og det tar vi som en selvfølge at de andre nødetatene også gjør.
AA170406 Det dreier seg om vårt interne system som ansatte bruker til ganske mye forskjellig : Bestille ny PC, melde feil og rapportere inn sykmeldinger.
DN170405 Det dreier seg om vårt interne system som ansatte bruker til ganske mye forskjellig : Bestille ny PC, melde feil og rapportere inn sykmeldinger.
DB170405 Dette var ifølge Politico uttalelsen fra Det hvite hus, men skriver at det var interne stridigheter rundt den tidligere Breitbart-redaktøren.
BT170405 Med henvisning til arbeidsmiljøloven påberoper man seg interne turnusregler med hviletid for de ansatte, som får dekket reise, opphold og måltider.
AP170405 - Vi frykter at kampen mot Daesh... okkanskje for noen av oss, er viktigere enn å se på den interne situasjonen i Syria.
FV170404 Ifølge interne opplysninger Tv4 skal ha fått tilgang til, skal det ha blitt rapportert om problemer med at bussen så sent som kvelden før ulykken.
FV170404 Bussen som kjørte av veien og førte til at tre skoleungdommer omkom, og skadet et 20-talls personer, ble ifølge interne rapporter ikke godkjent under en teknisk undersøkelse i fjor høst.
DB170404 Jeg går ikke inn og styrer interne ansettelsesforhold, det må organisasjonen selv gjøre.
AP170404 Ifølge interne opplysninger Tv4 skal ha fått tilgang til, skal det ha blitt rapportert om problemer med at bussen så sent som kvelden før ulykken.
AP170404 Bussen som kjørte av veien og førte til at tre skoleungdommer omkom, og skadet et 20-talls personer, ble ifølge interne rapporter ikke godkjent under en teknisk undersøkelse i fjor høst.
AP170404 Han sier dette skyldes enkelte « isolerte avvik » i de interne saksbehandlingsrutinene.
AP170404 Og i september inviteres styret til å bestemme hvilket navn høyskolen skal foreslå på seg selv som universitet, ifølge høgskolens interne hjemmeside.
AP170404 De har kjørt mange møter og interne prosesser, eksterne undersøkelser og kvalitetssikring.
AP170403 I årsrapporten for 2016 skriver Finanstilsynet om norske bankers evne til å omsette sine interne regler mot hvitvasking til praktisk handling : « Det blir (... ) framleis avdekt ei for låg etterleving av interne retningslinjer ».
AP170403 I årsrapporten for 2016 skriver Finanstilsynet om norske bankers evne til å omsette sine interne regler mot hvitvasking til praktisk handling : « Det blir (... ) framleis avdekt ei for låg etterleving av interne retningslinjer ».
AP170403 Finanstilsynet har mellom anna peikt på at det er behov for å betre dei interne rutinane, skjerpe kundekontrollen, klargjere den interne organiseringa og ansvarsforholda, auke den interne opplærina og styrke rapporteringa til bankstyra.
AP170403 Finanstilsynet har mellom anna peikt på at det er behov for å betre dei interne rutinane, skjerpe kundekontrollen, klargjere den interne organiseringa og ansvarsforholda, auke den interne opplærina og styrke rapporteringa til bankstyra.
AP170403 Finanstilsynet har mellom anna peikt på at det er behov for å betre dei interne rutinane, skjerpe kundekontrollen, klargjere den interne organiseringa og ansvarsforholda, auke den interne opplærina og styrke rapporteringa til bankstyra.
AP170403 Det ble ikke påvist brudd på norske lover, men begge bankene fant etterhvert ut at det hadde skjedd brudd på de interne retningslinjene.
AP170403 I årsrapporten for 2016 skriver Finanstilsynet om norske bankers evne til å omsette sine interne regler mot hvitvasking til praktisk handling : « Det blir (... ) framleis avdekt ei for låg etterleving av interne retningslinjer ».
AP170403 I årsrapporten for 2016 skriver Finanstilsynet om norske bankers evne til å omsette sine interne regler mot hvitvasking til praktisk handling : « Det blir (... ) framleis avdekt ei for låg etterleving av interne retningslinjer ».
AP170403 Finanstilsynet har mellom anna peikt på at det er behov for å betre dei interne rutinane, skjerpe kundekontrollen, klargjere den interne organiseringa og ansvarsforholda, auke den interne opplærina og styrke rapporteringa til bankstyra.
AP170403 Finanstilsynet har mellom anna peikt på at det er behov for å betre dei interne rutinane, skjerpe kundekontrollen, klargjere den interne organiseringa og ansvarsforholda, auke den interne opplærina og styrke rapporteringa til bankstyra.
AP170403 Finanstilsynet har mellom anna peikt på at det er behov for å betre dei interne rutinane, skjerpe kundekontrollen, klargjere den interne organiseringa og ansvarsforholda, auke den interne opplærina og styrke rapporteringa til bankstyra.
AP170403 Det ble ikke påvist brudd på norske lover, men begge bankene fant etterhvert ut at det hadde skjedd brudd på de interne retningslinjene.
VG170402 Jeg har bedt ledelsen i NRK om å se på interne muligheter.
VG170401 VG har gransket både interne og eksterne rapporter som har evaluert prosjektet.
VG170401 Mats Zuccarello topper den interne målpoengstatistikken til New York Rangers sammen med J.T.
SA170401 Det er ofte interne maktkamper sånne steder, men denne her virker litt amatørmessig og pinlig.
BT170401 Det er ofte interne maktkamper sånne steder, men denne her virker litt amatørmessig og pinlig.
AP170401 Det er ofte interne maktkamper sånne steder, men denne her virker litt amatørmessig og pinlig.
VG170331 Det blir sagt at LO-sentralt lar disse holde på med sitt fordi de har liten innflytelse på LOs politikk sentralt, fordi de dekker behovene til de mer radikale elementene i LO og fordi man ikke orker de interne kampene.
VG170331 ÅLESUND ( VG ) Den interne strategikrigen i Venstre ble avblåst etter at Trine Skei Grande skulle ha beklaget uttalelsene hun kom med om å kaste Frp ut av regjering.
VG170331 Jeg har ikke behov for å si hva som har skjedd i interne møter i Venstre, sier Grande og legger til : ¶
VG170331 - Hvis Abid Raja har behov for å fortelle hva som skjer i interne møter, så kan ikke jeg stoppe ham i det.
AP170331 Det interne bråket de siste dagene har handlet om hvilken strategi partiet skal ha frem mot valget, og Trine Skei Grandes uttalelser til VG om at de vil prøve å tvinge Frp ut av regjering.
AP170331 I snart ett år har paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge ( IRN ) vært preget av interne konflikter og uenigheter.
VG170330 | Kristoff imponerte : - Dette gjør den interne disiplinen mye bedre ¶
VG170330 Det gjør at den interne disiplinen blir mye bedre.
DB170330 - Jeg vil ikke si så mye om interne kontrakter og prosesser, men Liland har vært vurdert til landslaget, og vi har kartlagt ham som utøver.
DB170330 Med slike holdninger, og sine skarpe interne observasjoner, så undrer jeg hva lakeien selv har gjort for å bidra til et godt arbeidsmiljø ?
AP170330 En nøkkel er å finne en kilde til variasjon i lands oljeinntekter som ikke er bestemt av interne forhold i landene.
AP170330 En nøkkel er å finne en kilde til variasjon i lands oljeinntekter som ikke er bestemt av interne forhold i landene.
AA170330 - Med så store interne forskjeller i fylkene og i de største byene, er det viktig at kommunene skaffer seg en oversikt over de lokale barnefattigdomsforholdene, sier Trommald.
SA170329 - Da må det være Antidoping Norge som må lage interne regler for å behandle utøvere og apparat på likt.
DB170329 - Jeg kommenterer ikke hva vi har gjort og hva som har blitt sagt i interne diskusjoner.
AP170329 - Da må det være Antidoping Norge som må lage interne regler for å behandle utøvere og apparat på likt.
SA170328 De holder bare halvannen time med strømming fra telefonen, og rundt en time ekstra om du spiller av musikk lokalt fra den interne lagringen på 4 GB.
FV170328 De holder bare halvannen time med strømming fra telefonen, og rundt en time ekstra om du spiller av musikk lokalt fra den interne lagringen på 4 GB.
BT170328 De holder bare halvannen time med strømming fra telefonen, og rundt en time ekstra om du spiller av musikk lokalt fra den interne lagringen på 4 GB.
AP170328 De holder bare halvannen time med strømming fra telefonen, og rundt en time ekstra om du spiller av musikk lokalt fra den interne lagringen på 4 GB.
AA170328 De holder bare halvannen time med strømming fra telefonen, og rundt en time ekstra om du spiller av musikk lokalt fra den interne lagringen på 4 GB.
DB170327 - Vi har hatt interne saker og det er konfidensialitet i det.
DB170327 Ifølge han forbyr interne regler for ansatte som benytter seg av tilbudet bruk av tights.
VG170325 Ledende amerikanske medier mener at den interne kampen i det republikanske partiet kan være starten på en dominoeffekt : Slaget om helsereformen, kan fortsette med en skadelig intern kamp om skattereformen, skriver Washington Post i en analyse dagen derpå.
VG170325 TRONDHEIM ( VG ) Etter den interne krigen mot Ola Borten Moe og Sandra Borch skulle Liv Signe Navarsete ( 58 ) ut av politikken.
VG170325 Ingen har imidlertid klart å redegjøre for resultatet av de mange interne bekymringene om Jensen.
VG170325 Han fortalte også i retten om flere interne bekymringsmeldinger om Jensen og misnøye i årene som fulgte.
SA170325 I den interne Hjem-konkurransen i dag var Yngve Lundbakk best, foran Iversen og Christoffer Ryan.
DB170325 Nesten halvparten av de spurte, 48 prosent, forteller at deres interne klokke blir noe forvirret over den plutselige endringer.
DB170325 Foto : Agnete Brun ¶ | Interne intriger og opprør i distriktene.
AP170325 I den interne Hjem-konkurransen i dag var Yngve Lundbakk best, foran Iversen og Christoffer Ryan.
DB170324 Da blir det bare destruktivt når Petter Northug bruker Facebook-sida si til interne stikk med spørrekonkurranse om « Hvor mange individuelle OL - eller VM-gull i seniorsammenheng har herretroppen som Vidar Løfshus tok ut til Tour de Canada » ¶
BT170324 Inspeksjonen er imidlertid også ønsket av Vest politidistrikts interne varslergruppe.
AA170324 Studentersamfundets Interne Teater ( S.I.T. ) satser i år på klassikeren Frokost i det grønne av Fernando Arrabal som hadde premiere onsdag og spilles på Knaus hver kveld frem til neste torsdag.
FV170323 - Som sagt vi har hatt interne saker, og da er det viktig med konfidensialitet.
FV170323 - Som sagt er dette interne saker som vi har diskutert, og konfidensialitet er viktig.
DN170323 - I og med at takstbransjen er en uregulert bransje kan en slik kjede stille krav til både utdannelse, etterutdanning og interne kontrollsystemer.
DN170323 Han vil til bunns i at de interne kontrollsystemene blant annet i Justisdepartementet ikke har fungert.
DB170323 Det er et naturlig resultat av to ulike interne oppgjør med særdeles dårlig timing.
DB170323 I et lydopptak hørte vi i går en medarbeidersamtale der en dypt frustrert Jensen uttrykker frustrasjon både over interne stridigheter og manglende anerkjennelse, til en sjef som mener han har strukket seg langt og ønsker Jensen i en mindre fri rolle.
AA170323 Det er en kombinasjon av driftsmessige erfaringer, tilbakemeldinger fra brukerne, egne observasjoner og innspill fra interne og eksterne fagmiljøer, som etter en samlet vurdering i 2011 og 2012 resulterte i en anbefaling om å igangsette et forprosjekt, sier Olsen.
VG170322 Jeg håper dere har respekt for at det er interne saker.
VG170322 - Vi har hatt interne saker.
VG170322 - Vi har diskutert interne saker, og jeg kan ikke si mer enn det jeg har gitt dere.
VG170322 - Som sagt : Vi har hatt interne saker og da er det viktig med konfidensialitet.
VG170322 - Som sagt : Vi har diskutert disse interne sakene.
VG170322 - Det har vært interne saker som vi har diskutert, og det er konfidensielt.
VG170322 Aas kunne også slå fast at Jensen var så langt unna å følge politiets interne regler som det går an å komme, og at kontakten med Cappelen for ham var ukjent og helt på siden av jobben til Jensen.
SA170322 - Som sagt vi har hatt interne saker, og da er det viktig med konfidensialitet.
SA170322 - Som sagt er dette interne saker som vi har diskutert og konfidensialitet er viktig.
SA170322 På forhånd bekreftet idrettspresident Tom Tvedt at møtet var avtalt, men ville ikke si annet til VG enn at de skulle behandle forhold som var interne og konfidensielle.
FV170322 På forhånd bekreftet idrettspresident Tom Tvedt at møtet var avtalt, men ville ikke si annet til VG enn at de skulle behandle forhold som var interne og konfidensielle.
DB170322 Dette er interne saker som er diskutert.
DB170322 - Vi har hatt interne saker.
DB170322 - Vi har hatt interne saker og det er konfidensialitet i det.
DB170322 Jeg håper dere har forståelse for at dette er interne saker, sier Tvedt.
DB170322 - Vi har diskutert interne saker og har ikke flere svar enn jeg har gitt, sier Tvedt.
DB170322 - Som sagt har vi hatt interne saker og det er viktig med konfidensialitet.
DB170322 - I dag har vi hatt interne saker.
DB170322 - Dette er interne saker som vi har diskutert.
DB170322 Jeg håper dere har forståelse for at dette er interne saker, sier Tvedt.
DB170322 - Vi har diskutert interne saker og har ikke flere svar enn jeg har gitt, sier Tvedt.
DB170322 - Som sagt har vi hatt interne saker og det er viktig med konfidensialitet.
DB170322 - I dag har vi hatt interne saker.
DB170322 - Dette er interne saker som vi har diskutert.
DB170322 SÅ har Skiforbundet som bedrifter og foreninger flest, noen etiske retningslinjer med konsekvenser for dem som bryter det interne regelverket.
DB170322 Aas forteller videre at han ikke fortalte Jensen om de interne varslerne.
DB170322 - Interne varslere ¶
DA170322 - Vi har hatt interne saker, og det er konfidensialitet i det.
DA170322 Ulriksen mener forsvarsbudsjettene har vært for trange gjennom mange år og at det derfor oppstår mange interne maktkamper innad i Forsvaret.
BT170322 - Som sagt vi har hatt interne saker, og da er det viktig med konfidensialitet.
BT170322 - Som sagt er dette interne saker som vi har diskutert og konfidensialitet er viktig.
BT170322 På forhånd bekreftet idrettspresident Tom Tvedt at møtet var avtalt, men ville ikke si annet til VG enn at de skulle behandle forhold som var interne og konfidensielle.
AP170322 - Som sagt vi har hatt interne saker, og da er det viktig med konfidensialitet.
AP170322 - Som sagt er dette interne saker som vi har diskutert, og konfidensialitet er viktig.
AP170322 - Som sagt er dette interne saker som vi har diskutert og konfidensialitet er viktig.
AP170322 På forhånd bekreftet idrettspresident Tom Tvedt at møtet var avtalt, men ville ikke si annet til VG enn at de skulle behandle forhold som var interne og konfidensielle.
VG170321 VG var tirsdag i kontakt med flere kilder som uavhengig av hverandre fortalte om den interne uroen blant enkelte på Idrettens Hus.
VG170321 I møtet skal styret behandle forhold som er interne og dermed konfidensielle.
VG170321 REAGERER : Leder i Politiets Fellesforbund i Vest politidistrikt, Kjetil Rekdal, ser alvorlig på påstandene om at Politidirektoratet skal ha blandet seg inn i arbeidet til politiets interne varslingsgruppe.
VG170321 Også interne aktører ville ha oppdatering om saken, går det frem av rapporten om det såkalte narkovarselet.
DN170321 I brevet Aartun sendte til Forbrukerombudet kommer det frem at megleren brøt interne regler da han ikke kommuniserte med Aartun før prisantydningen ble satt.
DN170321 - Hvis megler hadde fulgt vår interne rutine om kontroll fra daglig leder før leiligheten ble markedsført, er det sannsynlig at hun ville fanget opp potensialet som lå i leiligheten og prisen ville ha vært satt noe høyere, opplyser Aartun i brevet.
BT170321 EU står ovenfor store interne utfordringer som må løses.
AP170321 - For første gang har Russland blandet seg inn i interne saker i USA.
AP170321 Deres interne gransking etter dette avdekket at banken hadde brutt sine interne retningslinjer.
AP170321 Deres interne gransking etter dette avdekket at banken hadde brutt sine interne retningslinjer.
AP170321 Deres interne gransking etter dette avdekket at banken hadde brutt sine interne retningslinjer.
AP170321 Deres interne gransking etter dette avdekket at banken hadde brutt sine interne retningslinjer.
AP170321 Deres interne gransking etter dette avdekket at banken hadde brutt sine interne retningslinjer.
AP170321 Deres interne gransking etter dette avdekket at banken hadde brutt sine interne retningslinjer.
AA170321 Det er etter alt å dømme kommunerevisjonen som eventuelt vil bli bedt om å se nærmere på om kommunens interne etiske retningslinjer er fulgt, samt lovmessige habilitetsregler.
SA170320 | Tyrkia skjuler interne problemer ved å krangle med Europa ¶
DB170320 Om ønsket om en ny handlingsplan skriver han at det i den interne evalueringen av forrige plan ble pekt på at manglende ledelsesforankring var et hovedproblem.
BT170320 Interessant nok har dette i Nederland og Storbritannia hatt den effekt at UKIP og PVV er blitt drevet lengre mot høyre, med interne rivninger som resultat.
DB170319 Det var etter interne drakamper på landsmøtet i helga at det ble bestemt å tallfeste et krav til kutt i partiets fempunktsliste over ultimate krav for å gå regjering med Arbeiderpartiet.
DB170319 Budskapet kommer etter nattas interne forhandlinger under partiets landsmøte.
DB170319 Da kan VPN være viktig for å kunne logge seg på bedriftens nettverk, for eksempel hvis de ansatte skal jobbe hjemmefra, men likevel vil ha tilgang til interne ressurser som for eksempel nettverksstasjoner og lignende.
SA170317 - Vi støtter og ser de samme punktene som var konklusjonen i Olympiatoppens egne interne evaluering etter Rio-OL, sa utvalgsleder Elin Austevoll på en presseseanse fredag.
DN170317 - Som « intern » deltar man på spennende prosjekter og klientoppdrag i ulike bransjer i tillegg til flere interne kurs, sier hun.
DN170317 - De fungerer hverken som vikarer eller kaffekokere, men får prøve seg - med god støtte av våre dyktige fagspesialister, på både reelle kundeprosjekter og store interne prosjekter, sier Lena Lachmann-Mørck, rekrutteringsansvarlig i KPMG.
DB170317 Den interne situasjonen i SV kan gjøre kravlisten lengre og mer komplisert å gjennomføre.
DB170317 Han sier de har interne ansatte i NRK som kan jobbe, men at de har lyst til å jobbe med dem de har tilbudt kontrakt til.
DA170317 - Det franske valget vil først og fremst handle om interne franske forhold.
BT170317 Hemmelige interne dokumenter ¶
BT170317 - Vi støtter og ser de samme punktene som var konklusjonen i Olympiatoppens egne interne evaluering etter Rio-OL, sa utvalgsleder Elin Austevoll på en presseseanse fredag.
AP170317 - Vi støtter og ser de samme punktene som var konklusjonen i Olympiatoppens egne interne evaluering etter Rio-OL, sa utvalgsleder Elin Austevoll på en presseseanse fredag.
AA170317 | Solberg : Aps interne Lofoten-kompromiss er en tabbe ¶
AA170317 SV ville ikke vært SV hvis det ikke var interne motsetninger.
SA170316 EU-domstolen konstaterer at G4S' interne regelverk henviser til bæring av politiske, filosofiske eller religiøse symboler.
DB170316 Haagenrud benekter påstandene, og sier han er trygg på at den interne personalkonflikten - som han ikke ønsker å kommentere - ikke har gått ut over innbyggerne.
BT170316 Bergen Fremskrittsparti har spilt inn til vårt interne programarbeid at kontantstøtten bør beholdes, og i alle fall ikke fjernes.
AA170316 EU-domstolen konstaterer at G4S' interne regelverk henviser til bæring av politiske, filosofiske eller religiøse symboler.
VG170315 Innledningsvis berømmes Evalueringsutvalget for en betydelig interesse for fagområdet, og en omfattende vurdering som i stor grad sammenfaller med interne vurderinger i NIF IT Naturligvis vil det være meningsforskjeller om analysegrunnlag, manglende momenter, forslag og anbefalinger mellom den som evaluerer og de som blir evaluert.
VG170315 - Det er vår interne utfordring nå, å håndtere det innenfor NIFs totalbudsjett.
VG170315 I rapporten skriver også det såkalte IKT-utvalget, folkene bak den interne rapporten, at NIF ikke har noen digitalstrategi, at IT-løsningene de lager ikke har fokus på kundene og at dagens finansieringsmodell ikke er bærekraftig.
DN170315 I november viste interne prognoser at TV 2 as styrte mot et stort driftsunderskudd.
DB170315 Det er også en forutsetning at bedriftens interne regelverk er generelt.
AP170315 Dessuten er det uro for at interne tyrkiske spenninger skal blusse opp der også.
VG170314 Her sitter nemlig 50 svært konservative republikanske medlemmer i gruppen « Freedom Caucus », som Tønnessen tror vil bli sentrale i den interne republikanske kampen om forslaget.
VG170314 Den interne støtten til Donald Trumps nye helseplan er i ferd med å smuldre opp etter en fersk rapport som viser at 24 millioner amerikanere kan miste forsikringen. med å smuldre opp etter en fersk rapport som viser at 24 millioner amerikanere kan miste forsikringen.
VG170314 Borgerkrigen i Syria, som er nesten ufattelig kompleks grunnet alle de eksterne og interne faktorene som inngår, har vært et mareritt å dekke journalistisk.
VG170314 Likevel var det det som skjedde, fordi regjeringen ikke hadde noen andre måter å løse sine interne klimaproblemer på.
SA170314 I en annen kjennelse tirsdag slår EU-domstolen fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.
SA170314 Foto : AP / NTB scanpix ¶ - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering, heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
SA170314 Domstolen konstaterer at G4S' interne regelverk henviser til bæring av politiske, filosofiske eller religiøse symboler.
SA170314 I en annen kjennelse slår EU-domstolen også fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.
SA170314 Foto : Jon Olav Nesvold / NTB scanpix FOTO : Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix ¶ - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering, heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
DN170314 I en annen kjennelse slår EU-domstolen også fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.
DN170314 - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering, heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
DN170314 I november viste interne prognoser at TV 2 as styrte mot et stort driftsunderskudd.
DB170314 Eirik Jensen var i flere interne konflikter mot slutten av sin politikarriere.
DB170314 Domstolen konstaterer at G4S' interne regelverk henviser til bæring av politiske, filosofiske eller religiøse symboler.
DB170314 Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester skal utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg, heter det i kjennelsen.
DB170314 - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering, heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
DA170314 LES OGSÅ : Blidensol sykehjem forbyr hijab ¶ - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering, heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
DA170314 Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester skal utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg, heter det i kjennelsen.
DA170314 Satsingen ble avsluttet etter skoleåret 2015/16 som en følge av interne budsjett-prioriteringer i Miljødirektoratet.
DA170314 Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, forklarer nedleggelsen av « Generasjon Grønn » med interne budsjettprioriteringer.
DA170314 - Interne budsjett-prioriteringer ¶
BT170314 I en annen kjennelse tirsdag slår EU-domstolen fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.
BT170314 Foto : AP / NTB scanpix ¶ - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering, heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
BT170314 Domstolen konstaterer at G4S' interne regelverk henviser til bæring av politiske, filosofiske eller religiøse symboler.
AP170314 FOTO : Johansen, Carina / NTB scanpix ¶ - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering, heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
AP170314 Domstolen konstaterer at G4S' interne regelverk henviser til bæring av politiske, filosofiske eller religiøse symboler.
AP170314 Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg, heter det i kjennelsen.
AA170314 Domstolen konstaterer at G4S' interne regelverk henviser til bæring av politiske, filosofiske eller religiøse symboler.
AA170314 Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester skal utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg, heter det i kjennelsen.
AA170314 - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering, heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
AA170314 I en annen kjennelse slår EU-domstolen også fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.
AA170314 - Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering, heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.
DN170313 Han mente også at hvis denne saken er betegnende for hvordan den interne dialogen på Stortinget skal foregå fremover, så « har vi et stort problem. » - Presidentskapet har også et ansvar for dette og vil bestrebe seg på å holde en åpen og god dialog med både komiteer, partigrupper og enkeltrepresentanter om både parlamentariske og administrative forhold som er viktig
DB170313 - Vi er jo tross alt et norsk og nordisk selskap som har våre interne dopingregler, selvfølgelig i samarbeid med Antidoping Norge.
DB170313 Jeg håper kontrollkomiteen i det lange løp også vil se seg tjent med en annen form i den interne samtalen i Stortinget, sa Thommessen.
DB170313 - Hvis denne saken er betegnende for hvordan den interne dialogen på Stortinget skal forløpe framover så har vi et stort problem.
DA170313 EU frykter at Russland er i ferd med å destabilisere regionen, og i konklusjonene fra møtet slår EUs stats- og regjeringssjefer fast at Balkan står overfor « interne og eksterne utfordringer » som gjør regionen sårbar.
DA170313 EU advarer også mot interne forhold. 18 år etter den siste krigen på Balkan er konfliktene og de etniske stridighetene fortsatt ikke avsluttet.
DA170313 Interne stridigheter ¶
AP170313 Jeg håper kontrollkomiteen i det lange løp også vil se seg tjent med en annen form i den interne samtalen i Stortinget, sa Thommessen.
AP170313 - Hvis denne saken er betegnende for hvordan den interne dialogen på Stortinget skal foregå fremover har vi et stort problem, sa Thommessen i sitt innlegg i Stortingssalen.
VG170312 Etter at Dagens Medisin avdekket at sykehusene opererte med uoffisielle, interne ventelister, satte Høie i gang en granskning.
VG170311 Rundt 4000 sivile og krigere som valgte å legge ned sine våpen, ble fraktet til leirer for interne flyktninger, forklarer Ola Ulmo fra Norges Røde Kors' landkontor i Syria.
VG170311 HERJALEH ( VG ) Mange av de syriske krigerne som godtar løftet om « forsoning », og overgir seg, lever nå som interne flyktninger.
DB170311 « Interne budsjettkamper mellom hoffets avdelinger og seksjoner kan neppe kalles verdige.
DB170311 Interne budsjettkamper mellom hoffets avdelinger og seksjoner kan neppe kalles verdige.
DB170311 I brevet kommer skribenten inn på mange års rivalisering mellom ulike miljøer, noe som skal ha ført til ensomme lunsjer på ulike kontorer : ¶ « Interne budsjettkamper mellom hoffets avdelinger og seksjoner kan neppe kalles verdige.
VG170310 De fleste trodde Hillary Clinton skulle vinne - også blant dem som jobbet på ambassaden : Bare fem av dem som deltok i ambassadens interne vinlotteri trodde Trump skulle vinne.
SA170310 En Statoil-topp, som av statsadvokaten er frikjent for mistanke om grov korrupsjon, er fortsatt gjenstand for interne undersøkelser i Statoil.
AP170310 Samtidig påpeker hun at det bare ble lagt inn én avviksmelding om bemanning i det interne kvalitetssystemet i perioden 2013/14.
DB170309 Brukerfiler vil fortsatt bli lagret på den interne harddisken, mens spill og apper kan flyttes over på den eksterne enheten.
DA170309 Likevel har den interne striden sørget for oppsikt og irritasjon i Brussel, skriver nettstedet EUObserver.
DA170309 Det er ingenting som tyder på at den polske regjeringen vil nå fram med sin interne strid på EU-toppmøtet i dag.
DA170309 Hun forteller at det ikke er utarbeidet nasjonale retningslinjer for å håndtere bekymringsmeldinger, men at de har laget interne rutiner.
BT170309 Statoil brøt også intensjonsavtalen med helikopterselskapet etter at de oppdaget det mulige bruddet på interne regelverk.
AA170309 Statoil brøt også intensjonsavtalen med helikopterselskapet etter at de oppdaget det mulige bruddet på interne regelverk.
VG170308 Arsenal er dessuten i dårlig form, det er interne stridigheter og bildene av superstjernen Alexis Sanchez som for andre kamp på rad sitter på benken og flirer mens laget taper, er heller ikke godt nytt.
VG170308 Parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, vil ikke kommentere hva som blir diskutert på interne gruppemøter.
DN170308 I fjor publiserte det amerikanske næringsdepartementet interne dokumenter fra ZTE som viste at ledelsen ga instrukser til salgsavdelinger om hvordan selskapet kunne selges produkter til Iran, Nord-Korea, Cuba, Syria og Sudan - land som står på sanksjonslister.
DN170308 I den interne presentasjonen for de ansatte fortalte Steiro at det var seks personer inne til intervju, og at fem av disse kom videre til en såkalt kandidatpresentasjon.
DN170308 Han innrømmer at både andre interne og eksterne kandidater er blitt vurdert.
VG170307 I partirekkene spør man seg hvorfor Jensen ikke fremhever Listhaug mer i den interne partisamtalen, og en ny fortelling er i ferd med å sette seg : Den litt harry vestlandsdamen med sansen for køntri, Kristus og kulturkamp - mot den etter hvert noe konturløse nesten-høyredamen fra Oslos nest beste vestkant.
AA170307 EU-kilden gir uttrykk for forståelse for at de interne prosessene i Storbritannia tar tid.
BT170306 Fylkeslegen har konkludert med at de interne rutinene var forsvarlige og i tråd med nasjonale retningslinjer.
AP170306 For Norge er luftfart ekstra viktig på grunn av lange, interne avstander og beliggenhet i utkanten av Europa.
AA170306 - Jeg har ingen planer om å delta i interne partistridigheter eller kjøpslåing om stillinger.
AA170306 - Jeg har ingen planer om å delta i interne partistridigheter eller kjøpslåing om stillinger.
AA170306 - Iraks interne konflikter må løses med politiske virkemidler, poengterer hun.
DN170305 Atea har siden sommeren 2015 vært klare på at de handlingene som ble gjort i Atea Danmark var uakseptable, i konflikt med selskapets interne regler og kan være ulovlige.
DN170305 - Siden sommeren 2015 har Morten Felding stått sentralt i vårt eget arbeid og samarbeidet med dansk politi i granskingen av hvordan noen tidligere ansatte handlet i strid med Ateas interne retningslinjer og derfor nå er tiltalt i saken.
DB170305 Selv om Team Sky har interne regler for medisinsk journalføring, sier UKAD-sjefen at ikke alle følger disse reglene.
VG170303 SE SELV : Her er de interne vurderingene av tilbudene til Gjensidige og Tryg ¶
VG170303 Hackingen førte til lekkasjer av en rekke interne eposter som rammet Hillary Clintons valgkamp.
DB170303 Vi får rett og slett ha vår egen interne tabell som går på det sportslige.
AP170303 Brexit skaper interne problemer hos britene : Slik kan det slite Storbritannia i biter.
AP170303 Brexit skaper interne problemer hos britene : Slik kan det slite Storbritannia i biter.
AP170303 Brexit skaper interne problemer hos britene : Slik kan det slite Storbritannia i biter.
VG170302 Det er naivt å tro at den interne innflytelsen til velansette journalister og kommentatorer ikke påvirker medienes dekning av fenomener og personer.
SA170302 Også den interne revisjonsrapporten fra Rogaland Revisjon IKS ( oktober 2015 ) peker på eieransvaret.
DB170302 Selv om Team Sky har interne regler for medisinsk journalføring, sier UKAD-sjefen at ikke alle følger disse reglene.
DA170302 Gjerne på interne møter.
AA170301 Virksomheten har egne interne sykkelkonkurranser og sykling som aktivitet fremmes i alle sammenhenger, ifølge juryen.
VG170228 Prosjektet ble jobbet frem med midler fra VG-spaden - interne stipender VGs journalister kan søke på for bestemte graveprosjekter.
DB170227 Den svenske kommentatoren Ludvig Holmberg i Expressen synes denne interne russiske takketalen var veldig provoserende : ¶
DB170227 Ifølge en kilde som var på dette interne møtet og snakket med Politico i etterkant, skal Spicer har innkalt den eksakt samme gjengen til et nytt møte.
BT170227 En leder som er lydhør og positiv til kritiske tilbakemeldinger, fra interne og eksterne, har større sjanse for kunne håndtere slike trusler.
VG170226 - Det var dårlige interne rutiner som førte til at den kom på trykk, sier Storedal.
DB170226 - Veldig mange stillinger blir besatt uten at de annonseres - hverken på interne sider eller offentlig, understreker Martinsen.
AA170226 Dette ledet til at vi i ettermiddag besluttet å suspendere Suhail al-Hindi i påvente av den interne granskingens resultat, skriver UNRWA-talsmann Chris Gunness i en uttalelse.
AA170226 - Før dette ble kommunisert til oss, og i lys av vår pågående, uavhengige interne gransking har vi mottatt vesentlig informasjon fra en rekke kilder.
VG170224 - Eirik Jensen synes lite om hele rettssaken og dermed også all den etterretnings- og interne informasjon som blir spredd offentlig, men må bare forholde seg til det, legger Elden til.
DN170224 - Vi ønsker å få avklart om det har vært brudd på det interne regelverket i Statoil, uansett utfallet i saken, sier pressetalsmann Morten Eek hos Statoil. ( ©NTB ) ¶
DB170224 - Jeg vet ikke hva slags interne regler kombinert har.
DB170224 I KrF pågikk det lenge interne drakamper om tvangsbruk i reformen, før partiet til slutt konkluderte med at de ikke ville støtte noen form for kommune-tvang.
AA170224 - Vi ønsker å få avklart om det har vært brudd på det interne regelverket i Statoil, uansett utfallet i saken, sier pressetalsmann Morten Eek hos Statoil. ( ©NTB ) ¶
VG170223 Halsa på Nordmøre, for eksempel, er i ferd med å gå i oppløsning av interne krangler.
DB170223 Det betyr ikke at de interne utfordringene høyrepopulistiske krefter tar opp ikke er relevante.
VG170222 Tre uker uten annet enn testing av utstyr og interne konkurranser hjemme i Norge.
VG170222 Dagens Medisin avdekket sist vår at et stort antall pasienter står på interne ventelister i sykehusene, uten at disse kan gjenfinnes i tilgjengelig statistikk.
SA170222 På den interne FIS-rankingen, basert på seertall på tv, er langrenn passert av kombinert.
FV170222 På den interne FIS-rankingen, basert på seertall på tv, er langrenn passert av kombinert.
DN170222 « Alternativer til utstedelse av nye aksjer kan være å selge sine andeler i sitt interne leasningselskapet, Arctic Aviation Assets, sin 20 prosent andel i Bank Norwegian eller til og med å utsette noen av sine flybestillinger eller å selge enkelte av sine ordrer », skriver Citi.
DB170222 DNB tar samfunnsansvar på stort alvor, og våre interne retningslinjer er tydelige på at vi bare skal finansiere prosjekter som møter DNBs krav til miljømessige og sosiale forhold.
AP170222 USA spiller litt samme rollen i interne diskusjoner i Sverige, sier han.
AP170222 På den interne FIS-rankingen, basert på seertall på tv, er langrenn passert av kombinert.
BT170221 Gjennomgang av interne rutiner ¶
AA170221 Han opplyser at viruset er spredt via epost, og rammer Domstoladministrasjonens interne fellesområder. ( ©NTB ) ¶
VG170220 Den gangen, rett etter andre verdenskrig, klarte de statsbærende kreftene i Europa - kristeligdemokratene og sosialdemokratene - å samarbeide om et prosjekt for fred, frihet og fremgang, Siden har dette politiske prosjektet i Europa gått en evig kanossagang mellom nasjonalstatlige interesser og interne og eksterne kriser, men hele tiden mot et felles mål om vekst og velstand for f
AP170220 - Vi blander oss ikke inn i andre lands interne anliggender, heller ikke Montenegros, sa Putins pressetalsmann Dmitri Peskov ifølge The Guardian.
DN170219 Og i 85 prosent av tilfellene er problemet interne faktorer, sier amerikaneren Chris Zook, partner i det internasjonale konsulentselskapet Bain & Company og medforfatter av boken « The Founder's Mentality », som er basert på omfattende lederundersøkelser og - intervjuer.
DN170219 Men når en bedrift mister fotfestet og ender opp med å stagnere og bli for byråkratisk, er det nesten alltid interne forhold som har skylden, ifølge Zook, som denne uken besøkte Norge.
VG170218 Verneombudet i skiforbundet skal også ha vært nevnt i interne eposter, uten at et møte med vedkommende noen gang ble en realitet.
VG170218 Kleskolleksjonen til alpingruppen ble brått tema i de interne e-postene som ble sendt frem og tilbake.
VG170218 - Det ville vært uprofesjonelt av meg å kommentere innholdet i interne mailer og en åpenbar intern konflikt.
VG170217 - Trump trenger helt klart opplæring i jobben som president, og det er det og interne spenninger i administrasjonen som kan ha forårsaket at Pence ikke ble informert, sier Knutsen.
DN170217 DNs spørsmål medførte at Tine straks iverksatte interne undersøkelser.
AP170217 Vi skal også se på vår interne bokføring for å se om alt er gjort riktig, sier Milton.
AA170217 - Jeg tror dette har noe å gjøre med den interne norske dynamikken, sier Russland-eksperten til NTB.
DA170216 De kritiske innvendingene handlet om de interne rutinene rundt medisinhåndtering i Norges Skiforbund.
VG170214 SE SELV : Her er de interne vurderingene av tilbudene til Gjensidige og Tryg ¶
VG170214 Innfelt er den interne evalueringen av anbudsvinner Tryg og anbudstaper Gjensidige ( øverst ).
VG170214 Med digital grenseforsvar-tankegang er det mange som kan plukke opp ganske interne ting, sier Skei Grande til VG.
SA170214 På Sponsor Inssights egen interne liste over de heteste sponsorobjeketen finner vi Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud som henholdsvis nummer fire og seks blant de individuelle utøverne.
DN170214 | - Det ser ut til å foregå et aktivt opprør mot Trump ¶ Interne lekkasjer felte USAs president Donald J.
DA170214 Det kom også fram at bransjen i liten grad forholder seg til Norsk Standard og at kravene til for eksempel gulrot heller er nedfelt i interne bransjekrav, skriver Norsk Standard i en pressemelding.
AP170214 På Sponsor Inssights egen interne liste over de heteste sponsorobjeketen finner vi Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud som henholdsvis nummer fire og seks blant de individuelle utøverne.
AA170214 Utenriksminister Børge Brende ( H ) uttrykte uro over økte interne spenninger på Balkan da han tirsdag møtte politiske ledere i hovedstedene i Serbia og Kosovo.
AA170214 Jeg har fått høre at det er interne spenninger i begge land som gjør dette arbeidet utfordrende.
VG170213 - Det er bare å gratulere produksjonsselskapet Strix, interne krefter i TV 2 og alle deltagerne med en sesong som går inn i TV 2 historien som den mest sette programserien noensinne.
VG170213 Dette er også omtalt i de interne retningslinjer for brukere av Stortingets IKT-systemer, sier Gundhus.
DB170213 Organisasjonen har etter grundige interne diskusjoner tatt klart standpunkt, og generalsekretær Anne-Marie Helland utfordret denne uka Kristelig Folkeparti ( KrF ) til å gjøre det samme.
DB170213 - Med « Farmen»-rekord og over 70 prosent markedsandel i den kommersielle målgruppen 20 - 49 år, så er det bare å gratulere produksjonsselskapet Strix, interne krefter i TV 2 og alle deltagerne med en sesong som går inn i TV 2 historien som den mest sette programserien noensinne.
AP170213 - Hvor lenge den har hengt der, aner jeg ikke, sier Arntzen som har lagt bildet ut på den interne nettsiden.
VG170211 Interne dokumenter den svenske avisen har lest viser også at flere ansatte har varslet ledelsen om problemer med virksomheten.
VG170211 I brevet fra blant annet NHO og LO kommer det fram at arbeidslivsorganisasjonene mener at denne saken har påvirkning langt utover SSBs interne drift.
DN170210 « Trolig vil 2017 by på mer av det samme for selskapet, med små oppkjøp innenfor eksisterende driftsområder og et stort fokus på interne forbedringer - selskapet har 104 fabrikker, over 40 IT-systemer og en lang vei å gå når det kommer til logistikksystemer og markedsføringssynergier for produkter på tvers av markedene - med andre ord er det rom for å optimere driften », skriver meglerhuset.
AP170210 Tidlig i april offentliggjorde over 100 medieorganisasjoner i rundt 80 land saker basert på Mossack Fonsecas interne database.
DN170209 Havnestyret i byen mener havnedirektør Inge Tangerås brøt kommunens interne etikkregelverk så grovt at oppsigelse eller avskjed er eneste alternativ, ifølge Bergens Tidende.
DN170209 Avisen skriver at havnestyret mener Tangerås brøt kommunens interne etikkregelverk så grovt at oppsigelse eller avskjed er eneste alternativ.
DB170209 I tillegg har Ivanka, sin fars øyensten og kanskje nærmeste fortrolige, måttet se på at ektemannen hennes, Jared Kushner, nå sin svigerfars nære rådgiver, blir skubbet til side i det interne basketaket i det ovale kontor.
DB170209 Trump bryter alle regler med å ta ungene sine med på interne politiske møter, og utnevne svigersønnen Jared Kushner i en sentral rådgiver-rolle.
AP170209 Denne type kritikk av presidenten i interne møter er likevel neppe nok til at demokrater slutter opp om Gorsuch.
AP170209 Årsaken til dette er ifølge Bergens Tidende at havnestyret mener Tangerås brøt kommunens interne etikkregelverk så grovt at oppsigelse eller avskjed er eneste alternativ.
AA170209 Avisen skriver at havnestyret mener Tangerås brøt kommunens interne etikkregelverk så grovt at oppsigelse eller avskjed er eneste alternativ. ( ©NTB ) ¶
SA170208 Han forteller heller ikke at Helsedirektoratet melder at det nå står 160.000 pasienter på interne ventelister i sykehusene, mens behandlingen skyves på.
AP170208 Sett utenfra ser jo dette bare ut som litt fikling med interne regler, slikt som møteplagere i borettslag steller med på årsmøter.
AA170208 Aust-Agder Frp har vært plaget med interne stridigheter over en lengre periode.
VG170206 Så får vi se om Hareide har kommet så langt med den interne debatten i partiet at han tør å skifte side.
VG170206 RUSSISK PÅVIRKNING : Sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, presenterte i dag E-tjenesten bilde av de interne maktkampene i Russland og Russlands ambisjoner i Europa.
DB170206 Nasjonalmuseet har problemer, store problemer som handler om interne konflikter.
DB170206 Men det er også uakseptabelt at en institusjon med nasjonalt ansvar for formidling av kunst er mest kjent for sine interne konflikter.
DB170206 Folket er lei av å høre om interne strider.
DB170206 Er det en ting som er sikkert, så er det at museets hovedoppgave ikke lenger kan stå i skyggen av de « interne konfliktene ».
DB170206 Brukerfiler vil fortsatt bli lagret på den interne harddisken, mens spill og apper kan flyttes over på den eksterne enheten.
BT170206 I utgangspunktet tror hun ikke de nye formuleringene om EU-medlemskap innebærer noen ny kurs fra Aps side, men hun påpeker at hun ikke har noen forutsetninger for å vite hva den interne debatten i Aps programkomité har dreid seg om.
AP170206 Avtalen vil tre i kraft når begge land har ferdigstilt sine interne prosedyrer.
AP170206 I utgangspunktet tror hun ikke de nye formuleringene om EU-medlemskap innebærer noen ny kurs fra Aps side, men hun påpeker at hun ikke har noen forutsetninger for å vite hva den interne debatten i Aps programkomité har dreid seg om.
AP170205 Men fra tiden som leder for forsvarets eget etterretningsbyrå ( DIA ), har han ry på seg som en splittende person som dyrker interne stridigheter og som har en så omtrentlig omgang med fakta at han har fått oppkalt « Flynn-fakta » etter seg.
AP170205 Men fra tiden som leder for forsvarets eget etterretningsbyrå ( DIA ), har han ry på seg som en splittende person som dyrker interne stridigheter og som har en så omtrentlig omgang med fakta at han har fått oppkalt « Flynn-fakta » etter seg.
VG170203 Tre russiske etterretningstjenester opererer i Norge ifølge PST, både SVR ( den sivile ), GRU ( den militære ) og FSB ( den interne ).
DN170203 Egmont utelukker ikke oppsigelser, men det jobbes med interne løsninger i Egmont.
DB170203 Renovasjonsetaten vil styrke den interne kvalitetskontrollen, sier Sundberg.
DB170203 Havarikommisjonen mener at « Sporveien T-banen AS sitt interne regelverk, som beskriver avstand mellom tog og plattform i kurve, bør klargjøres og tydeliggjøres », heter det i sammendraget.
DB170203 Vi skal finne best mulig løsninger for våre ansatte, og ser hovedsaklig etter interne muligheter, sier hun til Dagbladet.
DB170203 Interne løsninger ¶
AP170203 Og mannen som vant det interne ledervalget i sosialistpartiet i januar, Benoît Hamon, står selv langt ute til venstre i partiet.
DN170202 De har gjennomført en del interne tester med Tapad, men det er vanskelig å lage et estimat på hva det kan bety for intern drift og resultatutviklingen, sier han.
AP170202 Kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien sier til Aftenposten torsdag at de foretar interne undersøkelser av hva som har skjedd.
DN170201 Ledelsen i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) satte i august i fjor ned en gruppe med interne og eksterne forskere som skulle vurdere statistikkbyråets fremtidige forskningsstrategi.
AP170201 I kategorien Årets Interne Event vant PwC og Fieldwork - for PwC Ledetråden med kreativ bruk av internkommunikasjon.
DB170131 - De kan bli fast ansatt, slik at de senere kan søke på interne stillinger.
BT170131 Strategien fra regjeringens side går ut på å styrke befolkningens interne samhold og føre krigen over i fiendens leir.
BT170130 Strategien fra regjeringens side går ut på å styrke befolkningens interne samhold og føre krigen over i fiendens leir.
AP170130 - Det har til alle tider vært vold og trusler og interne oppgjør i narkotikamiljøer.
AP170130 - Det har til alle tider vært vold og trusler og interne oppgjør i narkotikamiljøer.
DB170128 Igjen er det liten tvil om at Spellemann jobber med å flytte seg lenger unna bransjens interne ryggklapp og nærmere kommersiell utvidelse.
VG170127 Prosjektet ble jobbet frem med midler fra VG-spaden - interne stipender VGs journalister kan søke på for bestemte graveprosjekter.
DB170127 - De kan bli fast ansatt, slik at de senere kan søke på interne stillinger, forklarer han.
SA170126 Den interne djevelens advokat » ¶
AP170126 Dette er nedfelt både i straffeprosessloven, påtaleinstruksen, rettspraksis, interne instrukser fra Riksadvokaten og Politihøgskolens opplæring i avhørsmetodikk.
SA170125 Dagens Medisin avdekket sist vår at svært mange pasienter står på interne ventelister i sykehusene, uten at disse kan gjenfinnes i noen offentlig tilgjengelig statistikk.
DB170125 IKKE MEDLEM : Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ( til høyre ) har også vært brakt inn i de interne stridighetene i Aust-Agder Frp.
DB170125 Det var etter det landsmøtet på Bolkesjø i 1994 med opprivende interne stridigheter at begrepet « Dolkesjø » oppsto i Fremskrittspartiet.
DB170125 Det viser interne rapporter som tidsskriftet Der Spiegel omtaler.
DN170123 Interne dokumenter, samt vitnemål fra tidligere ansatte, viser hvordan Tidal har blåst opp abonnementstallene sine.
AP170123 Lørdag fortalte Dagens Næringsliv at Tidal, med hiphoper Jay Z og 15 andre storartister som eiere, ifølge interne dokumenter skal ha blåst opp abonnementstallene i tiden etter at selskapet ble kjøpt fra svenske Aspiro for ca. 56 millioner dollar våren 2015.
DB170122 Der ventet Diego Costa, som klinisk banket inn 1-0 i sin første kamp etter det interne bråket forrige uke.
AP170121 Med forundring snarere enn beundring så jeg vår institusjons interne struktur bli diktert av spesialister, riktignok, men deres fag var bedriftsorganisasjon generelt.
SA170120 Statoils koordinerende hovedverneombud Peter Alexander Hansen sier han selv ikke har vært en del av den interne granskingsgruppen, men at han har blitt presentert hovedfunnene.
SA170120 Fredag morgen sendte Statoil ut en pressemelding der de inviterer pressen til en gjennomgang av de interne granskingene av brønnkontrollhendelsen på Troll-feltet og hydrogenlekkasjen på Mongstad.
DN170120 « Statoils interne granskning av hendelsen definerer alvorlighetsgraden som høy og konkluderer med at den i verste fall kunne medført tap av menneskeliv dersom sikkerhetsutstyret ikke hadde fungert slik det skulle, eller dersom gassen hadde antent.
DB170120 De er preget av den typiske interne tonen som de to har utviklet gjennom 20 års bekjentskap.
BT170120 Fredag formiddag var Statoil-topper nok en gang samlet i Stavanger for å gå gjennom interne granskningsrapporter av uønskede hendelser både på land og offshore.
BT170120 Fredag formiddag var Statoil-topper nok en gang samlet i Stavanger for å gå gjennom interne granskningsrapporter av uønskede hendelser både på land og offshore.
BT170120 Interne maktkamper ¶
AP170120 Statoils interne gransking av hendelsen definerer alvorlighetsgraden som høy, og konkluderer med at den i verste fall kunne medført tap av menneskeliv dersom sikkerhetsutstyret ikke hadde fungert slik det skulle, eller dersom gassen hadde antent.
AP170120 Fredag inviterte Statoil pressen til en gjennomgang av de interne granskingene av brønnkontrollhendelsen på Troll-feltet og hydrogenlekkasjen på Mongstad, skriver Stavanger Aftenblad.
SA170119 Vi fikk innblikk i mennesket bak fasaden, og ble vitne til den interne kampen mellom hvilke verdier han skulle velge å følge.
DN170119 Det gjør det ekstra krevende å melde fra om mistanker om interne lovbrudd, ifølge advokat Birthe Eriksen, som har forsket på varslinger.
DB170119 - Jammeh har nemlig fryktet interne oppgjør, så han har ikke gitt dem den muligheten, forklarer hun.
DB170119 Dialogmøtet som skulle få slutt på interne stridigheter i Aust-Agder Frp førte til en enda giftigere atmosfære.
SA170118 Prosjektleder for Prosjekt Sceneskift ved Rogaland Teater, Thomas Bendiksen, sier at konseptvalgutredningen, utarbeidet av konsulentfirmaet PwC, nå er til en siste interne behandling hos Rogaland Teater.
DB170118 På grunn av alle de interne problemene og motsetningen i de gamle liberale demokratiene hører vi at autoritære systemer med en sterk leder er mer suksessrike enn demokratiske.
AP170117 Ifølge Riksrevisjonen har vedlikeholdsetterslepet økt i perioden Aftenposten avdekket at Forsvarsbygg har brukt millioner av kroner på interne fester og PR-rådgivere.
DB170116 Korsæth har for eksempel lat seg imponere av lagets interne antidopingarbeid.
BT170116 - Rapporten viser at det har forekommet systemsvikt rundt oppfølgingen av ansettelsesforholdet og den interne oppfølgingen i etterkant av drapet.
AP170113 - I brevet fra kontrollkomiteen nevnes i tillegg Stortingets direktør, og vi må anta at administrasjonen er brukt i denne saken, både når det gjelder den nokså merkelige lovtolkningen som Presidentskapet fastholdt og når det gjelder det interne arbeidet med meldinger og andre dokumenter, påpeker UiO-professoren.
SA170112 Der trykker skoen veldig, sa sommeridrettssjef Marit Breivik da hun presenterte resultatene av den interne evalueringsprosessen i Olympiatoppen torsdag.
SA170112 Det kom fram da Øvrebø og sommeridrettssjef Marit Breivik la fram funnene i den interne evalueringen av fjorårets OL og Paralympics i Rio de Janeiro.
SA170112 Blant funnene i den interne evalueringen er at utøvernes økonomi er en stor hemsko for norsk sommeridrett på toppnivå.
DB170112 desember har meldt i sine interne avviksrapporter at manglende søppelhenting skyldes mistet nøkkel.
BT170112 Det kom fram da Øvrebø og sommeridrettssjef Marit Breivik la fram funnene i den interne evalueringen av fjorårets OL og Paralympics i Rio de Janeiro.
BT170112 Blant funnene i den interne evalueringen er at utøvernes økonomi er en stor hemsko for norsk sommeridrett på toppnivå.
AP170112 Jensen bar flere ganger preg av å være kjørt og sliten av de pågående spørsmålene om mobilbruk, interne politirutiner, hans privatøkonomi og hvordan han gjentatte ganger hadde hatt det som aktor mener var temmelig oppsiktsvekkende kontakt med sin kilde og informant, Gjermund Cappelen.
AP170112 Der trykker skoen veldig, sa sommeridrettssjef Marit Breivik da hun presenterte resultatene av den interne evalueringsprosessen i Olympiatoppen torsdag.
AP170112 Det kom fram da Øvrebø og sommeridrettssjef Marit Breivik la fram funnene i den interne evalueringen av fjorårets OL og Paralympics i Rio de Janeiro.
AP170112 Blant funnene i den interne evalueringen er at utøvernes økonomi er en stor hemsko for norsk sommeridrett på toppnivå.
DB170111 Eirik Jensen var i flere interne konflikter mot slutten av sin politikarriere.
DB170111 Den interne opposisjonen i Sverige ble henvist til de saklige vurderingene som lå til grunn.
DB170111 Det er blitt gjort på en annen måte i Sverige og det er nok interne grunner til at de har satt en fot i bakken, sier han.
BT170111 På legevaktene i Norge blir resepsjonisten en del av den interne grensekontrollen.
AP170111 Vil utdype statens interne uenighet i prosedyren ¶
DB170109 Ifølge Fox Sports erkjenner også Fifa selv i sine interne notater at standarden kan falle med den nye løsningen, men president Infantino mener likevel hardnakket at det er mer enn penger som ligger bak hans ønske om et større mesterskap.
DB170109 Dagbladet har tidligere skrevet at ingenting knyttet til Cappelen-operasjonen, hvor plutselig Eirik Jensen dukket opp i saken da politiet spanet på Cappelen, ble lagt inn i politiets etterretningsdatabase Indicia eller i andre interne registre på en måte som kunne leses av kolleger som ikke var på den korte innsidelista.
BT170109 Rettssaken vil avdekke arbeidsmetoder og interne forhold.
AP170108 Vil dette påvirke den interne debatten i Høyre ?
AP170107 Elfenbenskystens økonomi har de siste årene utviklet seg i positiv retning etter en tiårsperiode med interne motsetninger.
SA170106 I seg selv er et ikke noe galt med interne opprykk.
FV170106 I seg selv er et ikke noe galt med interne opprykk.
DB170106 I VALGÅRET 2017 er det grunn til å minne om hvordan Erna Solberg den gangen gikk direkte inn i den interne splittelsen som da preget toppsjiktet i norsk idrett.
BT170106 I seg selv er et ikke noe galt med interne opprykk.
DB170104 Pengeoverføringer til personer i andre land eller landområder i Somalia enn der en har oppgitt å komme fra, har naturlig sammenheng med konsekvenser av interne og eksterne forflytninger med bakgrunn i borgerkrigen.
DN170102 Etter lanseringen av Workplace by Facebook ( tidligere Facebook at Work ) skal « alle » anskaffe interne sosiale medier for sin virksomhet, men hva skjer dersom det implementeres uten plan og strategi ?
DB170101 På grunn av usikkerheten og interne stridigheter er det nødvendig for Xi å konsolidere makten.
DB170101 Hvorfor ikke spare seg bryderiet, beholde den interne disken og legge operativsystemet OS X Sierra og alle programmene på en ekstern SSD ?
AP161216 Russlands president Vladimir Putin er enig med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan om å fortsette « å støtte interne syriske forhandlinger på en ny plattform, trolig i Astana ».
AP161214 - Russerne og iranerne ser ut til å ha fått så stor innflytelse at de styrer interne prosesser i Syria, sier Tine Gade, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.
DB161212 At slike saker avdekkes og behandles på en riktig måte bidrar til å styrke vårt arbeid med overholde interne og eksterne regler.
AP161207 De forskjellige lagene hadde likevel mye med hverandre å gjøre i forbindelse med trening og interne kamper.
AP161122 Men både KrF og regjeringspartiene kan fort få merke at det er mye sannhet i Venstres interne mantra : Hvis man ikke henger sammen, blir man hengt hver for seg.
AP161109 I fire av de fem landene som har hatt de mest langvarige interne væpnede konfliktene i etterkrigstiden ( Colombia, Filippinene, India og Myanmar ) er volden redusert.
AP161109 Både i Syria og i Mali registrerer UCDP tre interne konflikter som pågår samtidig og i flere andre land to.
AP161108 Beløpet er 300 millioner, i tillegg til at Forsvaret skal få gjøre interne omdisponeringer som frigjør 90 millioner ( dette siste bekreftes i en pressemelding fra Høyre tirsdag ettermiddag ).
SA161103 Landslagssjefen blånekter for at han lar seg påvirke av press, støy eller interne evalueringer.
AP161103 Landslagssjefen blånekter for at han lar seg påvirke av press, støy eller interne evalueringer.
DA161102 Frode Bjørnstad, som blant annet var ansvarlig for å få a-ha til Union scene i fjor høst, sier han ikke har noen ny jobb på hånden, men slutter på grunn av interne forhold.
AP161101 Orkla hadde klar fremgang i driftsresultatet som følge av kjøpte virksomheter, økt salg og interne forbedringsprosjekter.
DN161024 Fordi selskapet inngår i en konsernstruktur med en del interne kjøp, er det vanskelig å beregne nøyaktig hvorvidt driften isolert går med overskudd.
AP161015 Arbeidstagere som har vært gjennom omorganisering, og midlertidig ansatte, vurderer det interne ytringsklimaet som dårligst.
SA160920 Dette ansvaret ligger hos oss spillere og trenerteam, og avgjørelsen som er tatt, er tatt på bakgrunn av interne dialoger med de involverte parter, sier de, og sier at fokus nå blir mot EM i Nederland neste år.
BT160920 Dette ansvaret ligger hos oss spillere og trenerteam, og avgjørelsen som er tatt, er tatt på bakgrunn av interne dialoger med de involverte parter, sier de, og sier at fokus nå blir mot EM i Nederland neste år.
AP160920 Dette ansvaret ligger hos oss spillere og trenerteam, og avgjørelsen som er tatt, er tatt på bakgrunn av interne dialoger med de involverte parter, sier de, og sier at fokus nå blir mot EM i Nederland neste år.
AP160918 Kilder : Interne referater sendt til UD som tidligere har vært untatt offentlighet, åpen informasjon, dokumenter og referater fra forhandlingene på FNs nettside, samtaler og referater fra relevante kilder.
AP160918 En lekket utgave av Facebooks interne retningslinjer i 2012 viste at nettstedet ikke tillater ytringer som støtter kurdernes selvstendighetskamp.
DB160917 Eggen var kritisk til RBKs interne prioriteringer i et intervju med Dagbladet rett før han forlot trenergjerningen i 2010. 56.
AP160910 Disse to særlingene utgjør et fint omdreiningspunkt i den forsøksvise oppklaringen av kalde saker, selv om den interne kjeklingen deres nok får for stort spillerom.
AP160830 - Tiltak for å bekjempe arbeidsledigheten blir Regjeringens hovedprioritet i forslaget til neste års statsbudsjett, sa statsminister Erna Solberg før hun og Siv Jensen i formiddag gikk inn til forhandlinger om de siste interne slagene dem imellom.
AP160823 Det handler om hvilken side vi stiller oss i de interne verdikampene som skjer innenfor de muslimske miljøene akkurat nå.
AP160821 Interne maktkamper ¶
DA160818 - Det er lett å forveklse kommunal- og offentlig sektors interne digitalirseringsbehov med smartby.
AP160816 Interne analyser partiet har fått utført viser at arbeid og helse er de to saksfeltene der Ap er partiet som har størst troverdighet blant velgerne.
AP160729 Mossack Fonsecas interne dokumenter viser at Aluko eide fire selskaper på De britiske jomfruøyene ( BVI ), et av verdens travleste skatteparadiser.
AP160728 IMF-sjefen Christine Lagarde må som øverste ansvarlige tåle kritikk i den interne evalueringen av håndteringen av eurokrisen.
AP160728 IMF fastslår i den interne evalueringsrapporten at troikaen har vist seg å være en effektiv mekanisme for å forhandle med nasjonale myndigheter om innstramningstiltakene og lånevilkårene.
AP160728 Amatører er nidkjære, og den interne selvjustisen er god.
AP160722 Dokumentlekkasjen bar tittelen « Erdogan-epostene », og skal angivelig inneholde 300.000 interne eposter fra Erdogans politiske parti, Rettferdighets- og utviklingspartiet ( AKP ).
AP160628 Det statlige strømnettselskapet National Grid advarer dessuten om at strømregningene vil øke og energisikkerheten svekkes dersom Storbritannia nektes tilgang til EUs interne energimarked, skriver Guardian.
AP160628 - Storbritannias energisikkerhet avhenger av gass og elektrisitet fra det interne energimarkedet og det er essensielt at vi ikke tar noen risiko med det.
AP160620 - Det virker som vi bare nyter den interne kampen mellom de konservative.
AP160616 - Så vidt jeg vet er det ingen kriterier for dette kortet, men det finnes noen interne retningslinjer.
AP160608 Islamsk Råd har ikke bare interne problemer.
AP160608 - Jeg håper at denne debatten fører til at IRN blir oppmerksom på sine svakheter og vil rydde opp i interne problemer, legger Sheikh til.
FV160603 - Bevisene tyder på et koordinert forsøk fra tre tidligere FIFA-topper på å berike seg selv gjennom årlige lønnsøkninger, VM-bonuser og andre insentiver, sier Bill Burck, partner i selskapet Quinn Emanuel som foretar den interne etterforskningen i organisasjonen.
AP160603 Like mye de små kampene som tas hver eneste dag i familien, i organisasjonslivet og i interne diskusjoner.
AP160603 - Bevisene tyder på et koordinert forsøk fra tre tidligere FIFA-topper på å berike seg selv gjennom årlige lønnsøkninger, VM-bonuser og andre insentiver, sier Bill Burck, partner i selskapet Quinn Emanuel som foretar den interne etterforskningen i organisasjonen.
SA160602 Den interne fordelingen i idretten må forandres i retning klubben ¶
SA160602 Den interne fordelingen i idretten må forandre i retning klubben ¶ 11.
AP160602 Den interne fordelingen i idretten må forandres i retning klubben ¶
AP160602 Den interne fordelingen i idretten må forandre i retning klubben ¶ 11.
AA160602 Den interne fordelingen i idretten må forandres i retning klubben ¶
AA160602 Den interne fordelingen i idretten må forandre i retning klubben ¶ 11.
AP160530 Leder i Oslo MDG, Torkil Vederhus, ønsker ikke å kommentere det interne møtet i MDG i detalj.
DA160529 Vi vil også iverksette vår egen interne gransking for å sikre at vi lærer maksimalt av det som er skjedd, for å hindre at det skjer igjen, sier Nylund. | 11 omkomne funnet etter helikopterstyrten ¶
AP160525 Hensikten er at Oljefondet stiller klare forventninger til selskapene om å vise åpenhet om interne pengestrømmer mellom land, skattebetaling og eierskapsregistre.
SA160523 - FIFAs interne gransking avslørte brudd på tillitsforhold tilknyttet hans ansettelse, lyder det videre.
AP160523 - FIFAs interne gransking avslørte brudd på tillitsforhold tilknyttet hans ansettelse, lyder det videre.
DA160519 Møtet handler i utgangspunktet om interne beskyldninger mot enkeltpersoner i Stavanger Frp.
AP160514 Når rentene så steg for å dempe en høy inflasjon grunnet svak produktivitet, indeksregulering av priser, lønninger og svak konkurranse, stanset den interne veksten opp.
AP160511 Etter to måneder i jobben trakk han imidlertid seg på grunn av interne konflikter.
AP160503 Finanskomiteens interne frist for å komme til enighet er skjøvet fra 1. mars til 12. april.
AP160419 3rd-party-bio ¶ Interne stridigheter ¶
AP160415 Prinsippene i lov om offentlighet i forvaltningen ( offentlighetsloven ) skal legges til grunn for nye interne retningslinjer i NIF ».
AP160414 I en epost til Aftenposten har Kulturdepartementet tidligere opplyst at det å gripe inn i interne forhold i tros- og livssynssamfunn « er begrenset av internasjonale konvensjoner om trosfrihet, ytringsfrihet og forsamlingsfrihet, for eksempel aktiviteter i en moské eller en menighet.
AP160414 James Franco er mest sjarmerende i striglet 1960-utgave, Chris Cooper er knallbra, og det er fort gjort å bli betatt av Sadie Dunhill når hun spilles av Sarah Gadon, men det er Daniel Webber somvinner den interne skuespillerkampen.
AP160413 Våre egne, interne retningslinjer har ikke vært fulgt, og vi har allerede skjerpet dette inn, sier han til bladet.
AP160410 Da ville målforskjellen mellom Danmark, Norge og Kroatia blitt avgjlørende, ettersom alle ville ha stått med to poeng etter de interne oppgjørne.
AP160409 Selv om Mossack Fonseca sier offentlig at de « gjør seg stor møye med å verifisere legitimiteten til alle våre klienter », og at de aldri ville arbeide for politiske svindlere, kriminelle eller andre tvilsomme skikkelser, tegner firmaets interne arkiver et annet bilde.
AP160409 Prøvde å slette dokumenterEn av firmaets gründere i Panama, Jürgen Mossack, vitnet under ed at « MF Nevada og Mossack Fonseca ikke har et forhold som mor†" og datterselskap, og Mossack Fonseca kontrollerer heller ikke interne anliggender eller den daglige driften i MF Nevadas forretningsvirksomhet ».
AP160409 Men det er ikke så mange år siden partiet lå rundt 10-tallet i oppslutning og interne kritikere sirklet som blodtørstige haier rundt en skipbrudden person på en rufsete flåte.
AP160407 - Jeg kjenner ikke til de interne vurderingene, men forutsetter at vurderingen de har gjort holder vann, sier han.
AP160406 Avsløringene kom etter kontrakter som fremkommer i interne dokumenter lekket fra det panamabaserte advokatfirmaet Mossack Fonseca som den tyske avisen Süddeutsche Zeitung har fått tilgang til.
AP160405 I Mossack Fonsecas interne registre står Hansen oppført som en av advokatselskapets kontaktpersoner I DNB Luxembourg.
AP160405 I Mossack Fonsecas interne registre er Hansen og Jarle Mortensen oppført som kontaktpersoner i DNB Luxembourg.
AP160405 Dette fremkommer av interne dokumenter fra det panamabaserte advokatfirmaet Mossack Fonseca, som den tyske avisen Süddeutsche Zeitung har fått tilgang til.
AP160405 Aftenposten har stilt spørsmål til DNB om hvordan dette er mulig, og hva det sier om den interne kommunikasjonen i DNB.
AP160405 Advokatfirmaet Mossack Fonseca skriver i interne e-poster at de selger selskaper til Nordea.
AP160405 » i omtalen av selskapene i sine interne e-poster.
AP160405 Hun sier UBS i 2010 sluttet å sette opp selskaper for kundene på grunn av endrede regler i noen av skatteparadisene og på grunn av ytterligere tilstramming i interne regler.
AP160405 Kontraktene fremkommer i interne dokumenter lekket fra det panamabaserte advokatfirmaet Mossack Fonseca som den tyske avisen Süddeutsche Zeitung har fått tilgang til.
AP160405 Skattlegging av hver enhet innen konsernet forutsetter at den interne prisingen mellom konsernselskapene er forretningsmessig ( armlengde-prinsippet ).
AP160404 Interne rutiner avslørte mangler ¶ Interne revisjoner utført av og ved Mossack Fonsecas avdelinger i London, Singapore, Thailand, Brasil og Dubai avdekker imidlertid at selskapets ansatte ikke engang har søkt på nettet for å sjekke kundenes bakgrunn, ifølge dokumentene.
AP160404 I 2009 innrømmet selskapet i interne dokumenter at de hadde sviktende dokumentasjon om et selskap som håndterte transaksjoner for millioner av dollar til støtte for Nord-Koreas brutale regime.
AP160404 Det kommer frem av en analyse av Mossack Fonsecas interne dokumenter, som blant annet ICIJ, den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og Aftenposten har hatt tilgang til, i det som er tidenes største dokumentlekkasje.
AP160404 Interne rutiner avslørte mangler ¶
AP160404 Ingen interne brudd ¶
AP160404 Bjerke sier dette er ett av temaene bankens interne undersøkelser skal avdekke.
AP160404 Opplysningene om DNBs kunder i skatteparadis fremkommer i interne dokumenter fra det panamabaserte advokatfirmaet Mossack Fonseca som den tyske avisen Süddeutsche Zeitung har fått tilgang til.
AP160404 Torp sier Nordea siden 2009 har hatt strengere interne regler enn det som har vært vanlig standard i banknæringen.
AP160404 Dokumentene Aftenposten har tilgang til inneholder interne e-poster i Mossack Fonseca som bruker helt andre ord.
AP160404 Advokatfirmaet Mossack Fonseca skriver i interne e-poster at de selger selskaper til Nordea.
AP160404 - Mossack Fonseca må selv kommentere formuleringene i sine interne e-poster, sier Torp.
AP160404 Dette fremkommer av interne dokumenter fra det panamabaserte advokatfirmaet Mossack Fonseca, som den tyske avisen Süddeutsche Zeitung har fått tilgang til.
AP160404 Det kan også være snakk om interne opprykk, sier Nydal i den tidligere nevnte videoen.
AP160403 Opplysningene finnes i interne dokumenter lekket fra det panamabaserte advokatfirmaet Mossack Fonseca som den tyske avisen Süddeutsche Zeitung har fått tilgang til.
AP160403 Selskapets interne dokumenter forteller en annen historie.
AP160403 Gjennomgangen av de interne dokumentene i Mossack Fonseca har vist at deres ansatte utgjør styrene i ulike postkasseselskaper på vegne av kunder.
AP160403 Gjennomgangen av de interne dokumentene i Mossack Fonseca har vist at deres ansatte utgjør styrene i ulike postkasseselskaper på vegne av kunder.
AP160403 Dette fremkommer av interne dokumenter fra det panamabaserte advokatfirmaet Mossack Fonseca, som den tyske avisen Süddeutsche Zeitung har fått tilgang til.
AP160403 De interne Mossack Fonseca-dokumentene viser også at Heinze hadde en bankkonto i Sveits.
AP160403 Interne dokumenter som Aftenposten har tilgang til, fra et panamabasert advokatfirma, knytter flere tidligere og nåværende fotballstjerner til skatteparadiser.
AP160403 En mindre åpenbar grunn til at Putin rykter de nyeste avsløringer, er den interne maktkampen i Kreml.
SA160402 Ifølge det interne referatet Bergens Tidende har fått tilgang til, anslår de at bunnlinjeeffekten vil bli et tap på mellom 100-150 millioner kroner dersom grensen blir satt på 15.000 kroner i måneden.
FV160402 Ifølge det interne referatet Bergens Tidende har fått tilgang til, anslår de at bunnlinjeeffekten vil bli et tap på mellom 100-150 millioner kroner dersom grensen blir satt på 15.000 kroner i måneden.
BT160402 Ifølge det interne referatet Bergens Tidende har fått tilgang til, anslår de at bunnlinjeeffekten vil bli et tap på mellom 100-150 millioner kroner dersom grensen blir satt på 15.000 kroner i måneden.
AP160402 Når rentene så steg for å dempe en høy inflasjon grunnet svak produktivitet, indeksregulering av priser, lønninger og svak konkurranse, stanset den interne veksten opp.
AP160402 Ifølge det interne referatet Bergens Tidende har fått tilgang til, anslår de at bunnlinjeeffekten vil bli et tap på mellom 100-150 millioner kroner dersom grensen blir satt på 15.000 kroner i måneden.
AP160317 I bakgrunnen vokser bekymringen for den interne utviklingen i Tyrkia.
AP160316 Partiet hennes faller på meningsmålingene og den interne opposisjonen øker.
AP160316 De interne kritikerne av kansleren sliter imidlertid med å finne en overbevisende lederskikkelse.
AP160311 Avhopperen skal ha stjålet minnepinnen fra IS interne sikkerhetspoliti.
AP160310 Sikkerhetseksperter sier gjerningsmennene må ha hatt god kunnskap om interne forhold i banken og de trolig har spionert på ansatte.
AP160310 Sikkerhetseksperter sier gjerningsmennene må ha hatt god kunnskap om interne forhold i banken og de trolig har spionert på ansatte.
NL160307 Vi vet ikke hvem det er, og vi lurer jo på om vi selv kan bli utsatt for det hvis vi skulle tørre å delta i interne diskusjoner om arbeidsmiljø eller andre saker hvor ikke alle er enige.
NL160307 Det som gjør oss usikker er at vi vet at en eller annen av våre kolleger tar opp det som blir sagt på interne møter og gir dette til media.
AP160307 Det kan likevel være interne omorganiseringer som ikke er plukket opp.
AP160307 Det kan likevel være interne omorganiseringer som ikke er plukket opp.
AA160303 - Vi har lyktes med interne omstillinger, samtidig som vi har satset hardt på innovasjon og utvikling av nye produkter som lokalmat og aktive reiseopplevelser.
AA160303 - Vi har lyktes med interne omstillinger, samtidig som vi har satset hardt på innovasjon og utvikling av nye produkter som lokalmat og aktive reiseopplevelser.
AP160227 Vi har også iverksatt vår egen interne gransking for å finne alle fakta i saken, sa Tvete i IOM Norway til NTB da korrupsjonsmistankene ble kjent.
AP160225 EUs interne krangel om håndteringen av migrantkrisen i Europa har utviklet seg til diplomatisk konflikt mellom to medlemsland.
AP160224 - Russland utgjør ikke en militær trussel mot Norge i dag, men det er knyttet betydelig bekymring til Russølands interne situasjon.
DA160223 Oppfølgingen av de pårørende, samhandlingen med samarbeidspartnere og den interne organiseringen av beredskapsarbeidet fungerte i hovedsak bra.
DA160223 Oppfølgingen av de pårørende, samhandlingen med samarbeidspartnere og den interne organiseringen av beredskapsarbeidet fungerte i hovedsak bra.
AP160221 Thorkildsen lover at dette ikke er siste gang de offentliggjør i utgangspunktet interne rapporter.
AP160217 Finanskomiteens interne frist for å komme til enighet er skjøvet fra 1. mars til 12. april.
AP160217 Finanskomiteens interne frist for å komme til enighet er skjøvet fra 1. mars til 12. april.
AP160216 Norges største institusjon for sykepleiere scorer år etter år elendig både på NOKUTs studiebarometer og interne kvalitetsrapporter.
AP160215 I fjor sommer ble Malthe-Sørenssen pågrepet og siktet for korrupsjon etter at han skal ha fremskaffet interne politidokumenter i en pågående sak.
AP160213 Jeg skal ikke utelukke at Line er en bra person, men det var vanskelig å se gjennom det tjukke laget med interne vitser og delte opplevelser som omkranset Line og Ingrid den dagen jeg møtte henne.
AP160209 Retten har blant annet vurdert selskapets interne regler der det kommer frem at man skal rapportere inn kolleger som parkerer gratis ved å legge sitt id-kort i bilen.
AP160208 Det er også viktig at de ansatte har gode interne kanaler for å dele synspunkter, og at det er lagt til rette for dialog med ledelsen.
AP160205 Les administrativ leder i bispedømmet Lisa Wades svar på kritikken : - Har arbeidet hardt med interne utfordringer. | - Vi har behandlet alle våre medarbeidere bra ¶
AP160204 Partiet hennes faller på meningsmålingene og den interne opposisjonen øker.
AP160204 Sammut reagerer særlig på fremstillingen av kirkeledelsens versjon av den opprivende, interne striden som « fakta ».
AP160204 Om de interne forholdene skriver Eidsvig : ¶
AP160204 Med full styrke kaster han seg nå inn i det åpne oppgjøret om de interne stridighetene.
AP160204 Les administrativ leder i bispedømmet Lisa Wades svar på kritikken : - Har arbeidet hardt med interne utfordringer.
AP160204 Biskop Bernt Eidsvig har stort sett vært taus, men nå går han ut og tar side i den interne striden i Oslo katolske bispedømme.
AP160204 Biskop Bernt Eidsvig gir full støtte til bispedømmets administrative leder, som har avvist alle påstander om represalier mot interne kritikere.
AP160204 Avdelingslederen levner Wades håndtering av de interne stridighetene liten ære.
AP160204 januar skrev omtalte Aftenposten interne forhold i bispedømmet, der en rekke kilder oppga at ledelsen - i kjølvannet av medlemsregistreringssaken - har jaktet på varslere i egne rekker og slått knallhardt ned på intern kritikk.
AP160129 Samtidig går startskuddet for den interne prosessen i partiet som skal meisle ut strategien mot 2017-valget - inkludert hvilket veivalg KrF bør gjøre i regjeringsspørsmålet.
AP160128 Et av de sterkeste argumentene for atomavtalen med Iran er håpet om at de reformvennlige skal vinne den interne maktkampen.
AP160128 Et av de sterkeste argumentene for atomavtalen med Iran er håpet om at de reformvennlige skal vinne den interne maktkampen.
AP160126 Ingen flyktning har krav på gjenbosetting, men en ordning med gjenbosetting har ikke desto mindre utviklet seg i henhold til gjenbosettingslandenes interne beslutninger.
AP160126 Det er intet « alternativ » til militær okkupasjon at et befolkningsmessig stort land skaper så vanskelige interne forhold at et befolkningsmessig lite naboland i realiteten kan oppleve å få en majoritetsbefolkning fra det store nabolandet som kan kreve å bli værende fast i det lille landet.
AP160123 Les administrativ leder i bispedømmet, Lisa Wades svar på kritikken : - Har arbeidet hardt med interne utfordringer.
AP160123 Kirkeledelsen svarer på kritikken : - Har arbeidet hardt med interne utfordringer ¶
AP160123 Joys, reagerer sterkt på hvordan bispedømmets ledelse behandler de ansatte og fremstiller den opprivende, interne konflikten som har oppstått i kjølvannet av medlemssaken.
AP160123 I kjølvannet av medlemssaken i Den katolske kirke, som har rullet i offentligheten siden høsten 2014, er interne , kritiske røster utsatt for represalier, ifølge en rekke kilder Aftenposten har snakket med.
AP160123 Derfor reagerer jeg med undring over at hun nå velger å ta opp interne arbeidsmiljøproblem gjennom media, skriver Lisa Wade.
AP160123 At ledelsen avfeier påstandene som rykter og løse påstander, provoserer Joys, som reagerer skarpt på måten ledelsen i bispedømmet fremstiller de interne forholdene.
AP160123 Samtidig fastholder administrativ leder i bispedømmet, Lisa Wade, at interne kritikere er behandlet korrekt, og hun avviser kritikken fra egne rekker.
AP160123 Her er bakgrunnen : En rekke kilder hevder interne kritikere er blitt utsatt for represalier av en kirkeledelsen som ikke liker kritiske røster i medlemssaken.
AP160123 Derfor reagerer jeg med undring over at hun nå velger å ta opp interne arbeidsmiljøproblem gjennom media, skriver Wade.
AP160123 Den interne konflikten har bakgrunn i det påståtte medlemsjukset, og Norges to katolske biskoper står mot hverandre : «Moralsk har vi sviktet », sier Tromsø-biskopen.
AP160123 - Det siste halve året har OKB arbeidet hardt med interne utfordringer.
AP160123 | - Har arbeidet hardt med interne utfordringer ¶
AP160120 Men det er normalt for ethvert land at ytre press alltid virker på den interne politikken, sier han.
SA160119 Sistnevnte var i likhet med Serbia poengløse før deres interne møte i går.
AP160119 Sistnevnte var i likhet med Serbia poengløse før deres interne møte i går.
AP160115 Fakta : Transocean-saken ¶ 2000 : Skattemyndighetene stiller spørsmål ved ligningen til riggselskapet Transocean i Norge etter interne salg av rigger. 2005 : Økokrim iverksetter etterforskning mot riggselskapet Transocean. 2011 : Tre Transocean-selskaper og tre skatterådgiver tiltales for grovt skattesvik.
AP160115 Men EU vil bruke veldig mye tid på interne konflikter.
AP160115 EU er herjet av interne konflikter.
AP160115 Vi gjør nærmere rede for våre interne forhold i en faktabasert sak på katolsk.no.
AP160115 januar en lengre artikkel om Oslo katolske bispedømmes interne forhold, basert på det vi oppfatter som rykter og anonyme kilder. ta3a5348_doc6nwkw1sqlw9znr25kds.jpg ¶
AP160113 Aftenposten har snakket med en rekke kilder med innsikt i interne prosesser som har pågått i bispedømmet siden Fylkesmannen i Oslo og Akershus i november 2014 fattet vedtak om opprydding i medlemsregisteret til Den katolske kirke i Norge.
AP160113 Administrativ leder i bispedømmet, Lisa Wade, avviser blankt at kirkeledelsen har forfulgt interne varslere og kritikere.
AP160113 - Men uansett om jeg hadde husket de nøyaktige formuleringer eller ikke, ønsker jeg ikke å referere fra interne møter.
AP160113 Administrativ leder i bispedømmet, Lisa Wade, avviser blankt at kirkeledelsen har forfulgt interne varslere og kritikere.
AP160110 I den interne rapporten står det at problemet først og fremst var « såkalte flyktningeungdommer, først og fremst fra Afghanistan ».
AP160110 Avisen Dagens Nyheter som har fått tilgang til politiets interne rapporter etter de to siste årenes festivaler.
BT160109 Og pleier å ha interne møter mellom 12.45 og 14.
AP160108 SV-representanten viser til det interne UDI-innlegget, som konkluderer med at folkeretten brytes.
AP160108 - Jeg kjenner til den interne debatten og har selv sett den aktuelle bekymringsmeldingen.
AP160103 En av de eldste og vanskeligste kranglene internt i LO er den interne konkurransen om medlemmer, og hvilke tariffavtaler som skal dekke hvem.
AP160101 Samtidig viser interne UDI-analyser at de regner med å kunne vedta langt flere asylavslag i 2016.
AP160101> Samtidig viser interne UDI-analyser at de regner med å kunne vedta langt flere asylavslag i 2016.
AP160101> target="avis" href= Samtidig viser interne UDI-analyser at de regner med å kunne vedta langt flere asylavslag i 2016.