VG171030 Den inneholder også et punkt som gjelder lobbyvirksomhet for utenlandske interesser .
VG171030 * Det er mye korrupsjon i Spania, og mange katalanere har derfor ikke tiltro til at deres interesser ivaretas.
DB171030 Et annet moment vi ikke skal glemme er divergerende økonomiske interesser .
DB171030 Kirkebøen er selvsagt uenig i dette - da han forfekter at selv produksjonen av et luksusprodukt som pels skal veie tyngre enn pelsdyrenes interesser .
AP171030 Manafort sto i milliongjeld til russiske interesser , ifølge The New York Times, inkludert hans tidligere klient Oleg Deripaska.
DN171029 De kan spenne ben under seg selv og det som er deres egne interesser , sier Eriksen.
DB171028 - Samrøret av offentlige, private og kommersielle interesser er veldig betenkelig og uheldig av flere årsaker.
DB171028 Det er derfor vi har regler om habilitet, registering av interesser og innsyn, sier Holmøyvik til Dagbladet.
DB171028 Samtidig er det ikke til å komme unna at oljeselskapene styres av mennesker, som til tider kan ha andre interesser enn eierne, eller være overoptimistiske og irrasjonelle.
DB171028 Sivilstatus : Singel ¶ Interesser : Jobb, trening, være sosial ¶
DB171028 Sivilstatus : Singel ¶ Interesser : Blogg, Instagram og « alt som livet har å by på » ¶
DB171028 Sivilstatus : Samboer, et barn ¶ Interesser : Sang, musikk, fotball og standup ¶
DB171028 Sivilstatus : Kjæreste ¶ Interesser : Hunder, interiør og oppussing ¶
AA171028 Den lange venstremenyen viser at den nå voksne jenta både er meddommer, har jobb, har interesser , verv.
VG171027 - Den vurderingen, om det er økonomiske interesser og hvorvidt det vil påvirke, kan jeg rett og slett ikke svare på.
VG171027 * Det er mye korrupsjon i Spania, og mange katalanere har derfor ikke tiltro til at deres interesser ivaretas.
VG171027 * Det er mye korrupsjon i Spania, og mange katalanere har derfor ikke tiltro til at deres interesser ivaretas.
AA171027 Byens eget universitet kan skape et arrangement som både tjener Trondheims og NTNUs interesser .
SA171026 For oss er det viktig å forsikre oss at meglere ikke anbefaler denne typen salg uten at det er helt klart at selger i den konkrete transaksjonen er tjent med det, og at vi forsikrer oss om at boligtransaksjonen gjennomføres på en måte som gjør at forbrukerens interesser er ivaretatt, sier Carl O.
DN171026 « Verdien i smarte produkter ligger ikke i produktene selv, men i de opplysningene produktene samler inn om brukernes vaner og interesser », skriver Catharina Nes.
DB171026 Amerikanerne mente han var naiv i forhold til Sovjetunionens interesser i Afrika.
DB171026 Presidenten kan i teorien tilbakeholde dokumenter hvis han mener at den skadelige effekten mot den amerikanske statens interesser utveier folkets informasjonsbehov, ifølge CNN.
DA171026 Felles for dem er at de presser på for å sikre en høy utnyttelse og at de knytter sine interesser kun til utbyggingsfasen.
BT171026 USAs globale omdømme blir stadig satt i spill av en president som er tydelig på at amerikanernes interesser kommer først.
AP171026 For oss er det viktig å forsikre oss at meglere ikke anbefaler denne typen salg uten at det er helt klart at selger i den konkrete transaksjonen er tjent med det, og at vi forsikrer oss om at boligtransaksjonen gjennomføres på en måte som gjør at forbrukerens interesser er ivaretatt, sier Carl O.
AA171026 - Det er både irakiske og iranske interesser i området, og ulike grupperinger av sunni og shia-muslimer.
AA171026 For oss er det viktig å forsikre oss at meglere ikke anbefaler denne typen salg uten at det er helt klart at selger i den konkrete transaksjonen er tjent med det, og at vi forsikrer oss om at boligtransaksjonen gjennomføres på en måte som gjør at forbrukerens interesser er ivaretatt, sier Carl O.
VG171025 Paragrafen gir regjeringen mulighet til at ta i bruk « alle nødvendige tiltak », hvis en av landets delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller « handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser ».
SA171025 Storebrand blir en sterk og god eier som kan utvikle Skagen videre i tråd med kundenes interesser , sier Stensrud, Veen og Westbø i en felles uttalelse.
NL171025 Og det er om Helse Nord - med sin lokalisering i Bodø - er så tett vevd inn i uformelle nettverk med Nordlandssykehuset og Nordland fylkeskommune, at de ikke lenger er i stand til å tjene landsdelens interesser .
DB171025 - Storebrand blir en sterk og god eier som kan utvikle Skagen videre i tråd med kundenes interesser , og være en god arbeidsgiver for de ansatte.
AP171025 Storebrand blir en sterk og god eier som kan utvikle Skagen videre i tråd med kundenes interesser , sier Stensrud, Veen og Westbø i en felles uttalelse.
AP171025 vil føre en liberaliseringspolitikk som gjør det enklere å drive handel og investere, og vi vil implementere prinsippet for nasjonal behandling før etablering - noe som vil forbedre adgangen til markedet betraktelig, åpne servicesektoren enda mer og beskytte utenlandske investorers rettigheter og interesser .
VG171023 Ved anvendelse av denne lov skal det tas særlig hensyn til forbrukernes interesser .
AP171023 Ikke alles interesser er å ta en pils hele tiden.
VG171022 Paragrafen gir regjeringen mulighet til at ta i bruk « alle nødvendige tiltak », hvis en av landets delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller « handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser ».
DN171022 - X-faktoren beskriver noe du er særdeles god på, enten det gjelder kunnskap, evner, egenskaper eller interesser .
AP171022 I litteraturen om prinsipalagent-problemet tar man for gitt at agenten har sine egne interesser , som avviker fra prinsipalens.
AP171022 » Recovery Norges økonomiske interesser
AP171022 Kan det skyldes at det i gruppen har økonomiske interesser knyttet til LP ?
VG171021 Managementet jobber for fighternes interesser - og sin egen - og prøver å sortere ut de dårlige tilbudene.
NL171021 Man tar fra organisasjoner som prioriterer arbeid med dyrevelferd og dyrevern og gir til en næring som gang på gang har vist at økonomiske interesser går foran dyrevelferd, som gang på gang har vist at det faktisk IKKE er mulig å drive dyrevennlig oppdrett av pelsdyr.
DN171021 I paragraf 155 står det kort fortalt at myndighetene kan ta over kontrollen med de regionale myndighetene, dersom de ikke møter sine forpliktelser i henhold til grunnloven eller skader Spanias generelle interesser .
DA171021 Hun var en dreven kompromissmaker, og som kvinne balanserte hun menns og kvinners interesser .
BT171021 Det blir Søreides jobb å sørge for at norske interesser ikke blir skadelidende, en jobb hun vil dele med regjeringens nye EØS og EU-minister, Marit Berger Røsland ( H ).
BT171021 Den andre store oppgaven som venter er å sikre Norges interesser som eksportnasjon.
AP171021 « Catalonias styre har respektert hverken loven som er basert på vårt demokrati, eller fellesskapets interesser ».
VG171020 ) i First Lady Promotion har store økonomiske interesser rundt arrangementet.
VG171020 * Paragrafen, som er aldri før er blitt brukt, gir regjeringen mulighet til at ta i bruk « alle nødvendige tiltak », hvis en av landets 17 delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller « handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser ».
VG171020 Det avgjørende for Norge er at vi klarer å ivareta våre interesser overfor Trump.
SA171020 Utøverkommisjonen har som formål å ivareta utøvernes interesser .
DN171020 - Det betyr at Regjeringen binder opp Stortinget til løsninger som kan ha store konsekvenser for lokale interesser , miljø og andre næringsinteresser.
DB171020 Utøverkommisjonen har som formål å ivareta utøvernes interesser .
DB171020 Som forsvarsminister har hun også vist kraft mot konstante distriktspolitiske interesser .
DB171020 Norske forretningsfolk med interesser i Kina ble ikke lenger behandlet som en paria.
DB171020 Det har tjent Finlands nasjonale interesser .
DA171020 * Paragrafen, som er aldri før er blitt brukt, gir regjeringen mulighet til at ta i bruk « alle nødvendige tiltak », hvis en av landets 17 delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller « handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser ».
AP171020 Utøverkommisjonen har som formål å ivareta utøvernes interesser .
AA171020 Det gjelder å ivareta norske interesser når EU og Storbritannia forhandler om brexit.
VG171019 Den spanske regjeringen informerer videre i pressemeldingen om at de vil « vedta tiltak som vil gi parlamentet økt myndighet til å beskytte spanjolers interesser , inkludert innbyggernde i catalonia », og « gjenopprette den konstitusjonelle orden i regionen ».
DN171019 - Jeg håper andre norske partier også bruker sine europeiske partifamilier til å fremføre norske interesser i denne prosessen, sier hun.
DA171019 Men nå vil vi nok bevege oss over i en situasjon der det internasjonale aktører ikke lenger samarbeider for å slå IS, men heller kjemper for egne interesser , sier Karim Makdisi, professor i internasjonal politikk ved Beiruts amerikanske universitet.
DA171019 Nytt digitalt arealverktøy avdekker mange kryssende interesser .
DA171019 - Vil kryssende interesser føre til flere konflikter i havområdene ?
DA171019 - Vi vet at det er kryssende interesser som gjør seg gjeldende når havområder, som andre områder, skal disponeres, og at det er utfordrende for politikerne som skal veie ulike hensyn opp mot hverandre før de treffer beslutninger, svarer Hartviksen.
DA171019 - Det gikk ut på at vi skal tørre å stå for norske interesser og se på hvilke muligheter som byr seg når Storbritannia går ut av EU, sier Vedum.
DA171019 Nytt digitalt arealverktøy avdekker mange kryssende interesser .
DA171019 - Vil kryssende interesser føre til flere konflikter i havområdene ?
DA171019 - Vi vet at det er kryssende interesser som gjør seg gjeldende når havområder, som andre områder, skal disponeres, og at det er utfordrende for politikerne som skal veie ulike hensyn opp mot hverandre før de treffer beslutninger, svarer Hartviksen.
AP171019 Paragrafen gir regjeringen mulighet til å ta i bruk « alle nødvendige tiltak », dersom en av landets 17 delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller « handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser ».
AP171019 - Det er ingen i offentligheten som i utgangspunktet ivaretar våre interesser .
AP171019 - Det betyr at Regjeringen binder opp Stortinget til løsninger som kan ha store konsekvenser for lokale interesser , miljø og andre næringsinteresser.
VG171018 Men Spansk politikk har også vært preget av en rekke omfattende korrupsjonsskandaler høyt oppe i regjeringsapparatet, og det har gitt mange katalanere mindre tillit til at Madrid-regjeringen ivaretar deres interesser .
VG171018 Jacob Semb Aasmundsens alternative fakta kommer selvsagt fra andre aktører på nettet, som dikter opp farlige trender som kan fremme deres egne moralske og politiske interesser .
DN171018 - Tingretten har langt på vei fulgt påtalemyndighetens bevisvurdering og da kommet til at Sekkelsten handlet i strid med Kongsbergs interesser og delvis beriket seg selv, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo.
DN171018 - Retten har ansett at de handlingene han inngikk på de eldste avtalene ikke var i strid med Kongsbergs interesser , sier Hjort og legger til : ¶
DN171018 Han understreket at alle må gjøre mer for å beskytte folkets interesser og motsette seg alle forsøk på å skape splid mellom partiet og folket.
DN171018 - I offline verdenen bringer våre overlappende og politiske interesser oss nærmere.
DB171018 Men det er flere land med interesser her, sier Butenschøn.
DB171018 - Dommen sender et viktig signal om at den som bevisst handler i strid med selskapets interesser risikerer lang fengselsstraff og inndragning av utbyttet fra den straffbare handlingen, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i Økokrim i en pressemelding. 58-åringen hadde « vide fullmakter til å inngå agentavtaler, og handlingene han nå dømmes for innebærer et grovt brudd på den tillit han
AP171018 Han understreket at alle må gjøre mer for å beskytte folkets interesser og motsette seg alle forsøk på å skape splid mellom partiet og folket.
AP171018 Amerikanske aviser har kommet med en rekke avsløringer om de to og deres forbindelser til russiske og østeuropeiske interesser .
AA171018 - Det mangler tilstrekkelig grunnlag for å kunne si at innreise for over 150 millioner statsborgere fra seks navngitte land vil være skadelig for USAs interesser , heter det i begrunnelsen fra Watson.
AA171018 - Dommen sender et viktig signal om at den som bevisst handler i strid med selskapets interesser , risikerer lang fengselsstraff og inndragning av utbyttet fra den straffbare handlingen, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i Økokrim.
VG171017 - Det mangler tilstrekkelig grunnlag for å kunne si at innreise for over 150 millioner statsborgere fra seks navngitte land vil være skadelig for USAs interesser , heter det i begrunnelsen fra Watson.
SA171017 - Det mangler tilstrekkelig grunnlag for å kunne si at innreise for over 150 millioner statsborgere fra seks navngitte land vil være skadelig for USAs interesser , heter det i begrunnelsen fra Watson.
DB171017 Rapporten har imidlertid ikke bare undersøkt ungdommenes politiske interesser , men også deres syn på fagorganisering og arbeidsliv.
DB171017 I en 40 sider lang kjennelse skriver Watson at Trumps siste innreiseforbud « lider av nøyaktig de samme svakhetene som det forrige ( innreiseforbudet ) : Det mangler tilstrekkelig dokumentasjon på at over 150 millioner statsborgere fra seks spesifiserte land utgjør en trussel mot USAs interesser ».
DA171017 Folk viser andre interesser .
DA171017 Vel så viktig ved den danske ordningen - som at halvparten av undervisningen baseres på elevenes egne interesser , mener Nordahl er at de kan velge bort fag de er ubekvemme med, som for eksempel gym.
DA171017 Med dette antallet kan vi virkelig spisse undervisningen til å passe den enkeltes behov og interesser , men vi må naturligvis samtidig passe på at det ikke blir for intenst.
DA171017 - Her får vi en annen ro, og brukere deltakernes egne interesser og bakgrunn som utgangspunkt for læring.
AP171017 - Det mangler tilstrekkelig grunnlag for å kunne si at innreise for over 150 millioner statsborgere fra seks navngitte land vil være skadelig for USAs interesser , heter det i begrunnelsen fra Watson.
AP171017 Først og fremst handler det om uansvarlig bruk av militære midler, som kan gjøre Norge til terrormål og liten evne til å sørge for at alliansen med USA blir et gode og ikke en byrde for norske interesser .
AP171017 Det verste terrorangrepet mot norske interesser i utlandet noensinne, angrepet mot oljefeltet In Amenas i Algerie ved grensen til Libya, som særlig rammet Statoil, var en direkte konsekvens av krigen mot Libya, skriver Eirik Vold.
AP171017 Det verste terrorangrepet mot norske interesser i utlandet noensinne, angrepet mot oljefeltet In Amenas i Algerie ved grensen til Libya, som særlig rammet Statoil, var en direkte konsekvens av Libya-krigen.
AP171017 Det nye Stortinget har en historisk plikt og mulighet til å starte en demokratisk debatt om hvordan Norge best kan ivareta sine interesser i en kompleks og usikker verden. 3rd-party-bio ¶
AP171017 Det nye Stortinget har en historisk plikt og mulighet til å starte en demokratisk debatt om hvordan Norge best kan ivareta sine interesser i en kompleks og usikker verden.
VG171016 Fylkeskommunen må altså overlate til private interesser alt ansvar i byggeprosessen for å slippe unna den handlingslammelsen demokratiske prosesser for medinnflytelse har utartet seg til, slik Sarromaa er inne på.
VG171016 Demokratisk medbestemmelse har blitt så omfattende, så mange yrkesgrupper og organiserte interesser skal ha medbestemmelsesrett, at det lammer offentlige byråkraters og politikeres gjennomføringsevne, handlekraft til å bygge skolebygg.
VG171016 Arkitekter og byråkrater får felles interesser i å ignorere innvendinger fra en lærerstand byråkrater og arkitekter oppfatter som opptatt av egoistiske særinteresser, som de ser som uforenlige med idealer om opplysning.
NL171016 kten vi ellers vil konkurrere med sitter i Oslo, og våre konkurenter er i Bergen, Hamar, Stavanger, Bodø og Trondheim og kan bygge på sterke eksisterende maktmiljøer og ikke kommer til å måtte splittes opp, men nettopp samles for å stå sterkest i den politisk kampen for de geografiske områdenes interesser hver eneste dag.
NL171016 Men vi har viktige interesser å ivareta på vegne av innbyggerne og lokalsamfunn i hele Troms, på enkelte virker det som om vi ikke skulle få lov til det, seriøst !
NL171016 Men ikke minst så har alle folkevalgte fylkespolitikere i Troms et ansvar for å ivareta dagens og morradagens interesser til alle innbyggerne i Troms best mulig, enten de kommer fra Nordreisa, Tromsø, Målselv eller Kvæfjord.
NL171016 Siden norsk sikkerhetspolitikk skal sikre suverenitet, frihet og handlingsrom til å forfølge nasjonale interesser , er dette synet risikabelt.
NL171016 Samtidig er Arktis rikt på ressurser og det finnes overlappende interesser mellom Norge og Russland.
NL171016 Norsk sikkerhetspolitikk er forsikringspremien som skal beskytte norsk suverenitet og evne til å forfølge nasjonale interesser .
NL171016 Like viktig er det at den skal gjøre det mulig å hevde norske interesser selv når disse er under press.
AP171016 Ikke bare i Irak, men også i naboland som Tyrkia og Iran, som jo har sterke interesser i denne konflikten, sier Tine Gade ved NUPI.
AA171016 Vi driver med målgrupper, interesser , hobbyer, pasjoner og lidenskap i ulike målgrupper, sier administrerende direktør Espen Asheim i Egmont Publishing ¶
VG171015 Iran reagerer med å si de vil forlate avtalen hvis den ikke tjener deres interesser , skriver NTB.
DN171015 Oppvask etter eindomskjøpene : - Vi kan ikke akseptere mistanke ¶ - Én million forsvinner ikke bare sånn uten videre ¶ ¶ ¶ | - Iran vil forlate avtalen hvis den ikke tjener landets interesser
DN171015 - Iran vil forlate avtalen hvis den ikke tjener landets interesser , uttalte Rouhani som en reaksjon på Trumps uttalelser om at Iran ikke lever opp til den multinasjonale avtalen.
AP171015 - Iran vil forlate avtalen hvis den ikke tjener landets interesser , uttalte Rouhani som en reaksjon på Trumps uttalelser om at Iran ikke lever opp til den multinasjonale avtalen.
AA171015 - Iran vil forlate avtalen hvis den ikke tjener landets interesser , uttalte Rouhani som en reaksjon på Trumps uttalelser om at Iran ikke lever opp til den multinasjonale avtalen.
DN171014 « Den islamske republikken Iran vil ikke være den første til å bryte avtalen, men om landets rettigheter og interesser i avtalen ikke blir respektert, vil landet stoppe implementeringen av forpliktelsene og fortsette dets fredfulle atomprogram uten restriksjoner », heter det i brevet.
AP171014 - Iran vil forlate avtalen hvis avtalen ikke tjener landets interesser , uttalte Rouhani som en reaksjon på USAs president Donald Trumps uttalelser om at Iran ikke lever opp til den multinasjonale avtalen.
AA171014 « Den islamske republikken Iran vil ikke være den første til å bryte avtalen, men om landets rettigheter og interesser i avtalen ikke blir respektert, vil landet stoppe implementeringen av forpliktelsene og fortsette dets fredfulle atomprogram uten restriksjoner », heter det i brevet.
AA171014 « Den islamske republikken Iran vil ikke være den første til å bryte avtalen, men om landets rettigheter og interesser i avtalen ikke blir respektert, vil landet stoppe implementeringen av forpliktelsene og fortsette dets fredfulle atomprogram uten restriksjoner », heter det i brevet.
VG171013 - Oljekildene i Nord-Irak befinner seg i stor grad i dette området, så her har begge parter sterke materielle interesser .
NL171013 Våre interesser kan derfor ikke salderes bort ved luftige tanker fra et tilfeldig skrivebord i vår største by.
DN171013 Finanstilsynet har avdekket alvorlige og systematiske brudd på sentrale regler som blant annet handler om å ivareta kundenes interesser , skriver seksjonsleder Geir Holen.
DN171013 - I denne saken har Finanstilsynet avdekket alvorlige og systematiske brudd på sentrale regler som blant annet handler om å ivareta kundenes interesser , håndtere interessekonflikter og holde seg innenfor rammene av foretakets konsesjon, skriver seksjonsleder Geir Holen i Finanstilsynet i en epost til DN.
AA171013 Vi i karrieresenteret er klare til å kartlegge kompetanse og interesser og kan veilede for et fremtidig kompetanseløft av grupper som trenger bistand, men vi har begrenset kapasitet, og de arbeidsledige kan bli mange om ikke noen setter i gang tiltak snarest.
VG171012 - Etter å ha vurdert vår synspunkt på det kommende valget, med tanke på det kenyanske folkets interesser , regionen og verden i det store og hele, mener vi at det beste er at jeg trer tilbake som presidentkandidat, het det i Odingas uttalelse.
DN171012 Redd Barna mener regjeringen prioriterer norske interesser , blant annet gjennom en implisitt betingelse om at land som får norsk bistand må motta flyktningreturer.
AA171012 - UNESCO er en forholdsvis liten organisasjon, den dreier seg ikke om viktige interesser .
AA171012 Redd Barna mener regjeringen bruker stadig mer av bistandsbudsjettet til å fremme norske interesser , noe de finner bekymringsfullt.
VG171011 Eisenhower, USAs daværende president, mislikte at selskapets økonomiske interesser var truet og sørget gjennom CIA for at statslederen ble styrtet i 1954 av en general lojal til USAs og United Fruits økonomiske interesser .
VG171011 Eisenhower, USAs daværende president, mislikte at selskapets økonomiske interesser var truet og sørget gjennom CIA for at statslederen ble styrtet i 1954 av en general lojal til USAs og United Fruits økonomiske interesser.
DA171011 Drammen kommune har besluttet å selv analysere barn og unges interesser siden dette er et viktig tema som favner et større område, og byplankontoret har utarbeidet rapporten som analyserer hva slags aktivitet det er i området i dag, blant annet basert på intervjuer med skoleungdom.
AP171011 Tenk om man hadde hatt en utenriksminister som tok utgangspunkt i sine egne, private interesser og overbevisninger for å fatte beslutninger på Norges utenrikspolitiske vegne.
VG171010 Det er først og fremst den siktedes interesser disse reglene skal ivareta og man burde avklart dette for minst et halvt år siden slik at forsvareren til den aktuelle siktede har lik mulighet som de andre til å forberede saken.
SA171010 ØKER LIVSKVALITETEN : Gjør det mulig for tenåringen å ha én eller flere interesser som for eksempel idrett, musikk, dyr, motor eller noe kreativt.
DN171010 Dette kommer etter at Tyrkia og Russland har funnet hverandre med felles militære og politiske interesser i krigen i Syria.
DB171010 Han avviser at nye interesser går på bekostning av motivasjonen han trenger for fortsatt å legge ned timene i langrennssporet.
DA171010 De initiativene vi har tatt for å fremme regionens interesser har ikke gått veien, mente han, og understrektet at millioner av catalanere ønsker å ha egen stat som konsekvens av at man ikke har blitt hørt, som den rikeste regionen i Spania.
BT171010 ØKER LIVSKVALITETEN : Gjør det mulig for tenåringen å ha én eller flere interesser som for eksempel idrett, musikk, dyr, motor eller noe kreativt.
AP171010 ØKER LIVSKVALITETEN : Gjør det mulig for tenåringen å ha én eller flere interesser som for eksempel idrett, musikk, dyr, motor eller noe kreativt.
AA171010 Ulike interesser
AA171010 Utstrakt lobbyisme vil gi størst påvirkningskraft til økonomisk sterke og velorganiserte særinteresser på bekostning av andre viktige interesser .
VG171009 Informasjon og analyser fra E-tjenesten skal bidra til å ivareta Norges sikkerhet og norske interesser .
DN171009 Google har for første gang funnet beviser for at russiske interesser brukte deres plattformer til å forsøke å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016, melder Washington Post.
AA171009 - Det endrede sikkerhetspolitiske landskapet krever at vi tar bevisste valg for å ivareta norske interesser .
AA171009 - Det endrede sikkerhetspolitiske landskapet krever at vi tar bevisste valg for å ivareta norske interesser .
VG171008 Enhver politioperasjon av denne typen må være fokusert på ofrene, og fordelene med å fange lovbrytere må nøye vurderes opp mot ofrenes langsiktige interesser , sier ECPATs internasjonale kommunikasjonssjef, Damien Keane til VG.
DB171008 Som en konsekvens av dette setter vi USA interesser og folk i fare - vi styrker dem ikke », sa den tidligere visepresidenten ifølge CNN.
DN171007 - Dette salget fremmer amerikanske sikkerhets- og utenrikspolitiske interesser , og det støtter den langsiktige sikkerheten til Saudi-Arabia og Gulf-regionen i møte med iranske og andre trusler i regionen, heter det i en uttalelse fra departementet.
DA171007 Det er da ventet at Trump vil si avtalen ikke er i tråd med USAs interesser .
AA171007 - Dette salget fremmer amerikanske sikkerhets- og utenrikspolitiske interesser , og det støtter den langsiktige sikkerheten til Saudi-Arabia og Gulf-regionen i møte med iranske og andre trusler i regionen, heter det i en uttalelse fra departementet.
AA171007 Det er da ventet at Trump vil si avtalen ikke er i tråd med USAs interesser .
VG171006 « WEF er ikke en interesseorganisasjon eller næringsorganisasjon som fremmer kommersielle interesser på vegne av seg selv eller andre.
VG171006 - Fremmer ikke kommersielle interesser
NL171006 Hun eller han er spenstig, går turer, har interesser , følger med i tiden.
DN171006 - Vi avstår fra å delta på noen øvelser for å vise at vi står bak prinsippet om inkludering og at regionen har felles interesser .
DN171006 - Dette er utfordringer som burde ha blitt håndtert for lenge siden, som Nord-Korea, Iran, Afghanistan, IS og krefter som truer våre interesser rundt om i verden, sa Trump.
DB171006 - Vi jobber med å styrke relasjonene i våre interesser for fred og sikkerhet, og for utviklingen av verdensøkonomien, svarte Abdulaziz Al Saud.
DB171006 Det hører med til historien at Truenorth selv har sterke økonomiske interesser i å få Bond-produksjonen hit.
DA171006 LEDER : Begge byer har sine interesser å ivareta - nye og gamle sandnesbuer må få reise innen egen kommune og siddisene vil unngå en milliardsmell.
DA171006 Begge byer har sine interesser å ivareta - nye og gamle sandnesbuer må få reise innen egen kommune og siddisene vil unngå en milliardsmell.
AP171006 Nobelkomiteens beslutning om å tildele årets fredspris til ICAN er dermed i direkte strid med norske myndigheters interesser .
AP171006 e mens jeg altså sitter her og henviser til solid forskning som viser hvordan sang bidrar til å knytte folk sammen, til å etablere en positiv og inkluderende gruppefølelse, gjøre oss mer empatiske, mer villige til å hjelpe andre, til å forstå hverandre bedre, til å undertrykke egne individuelle interesser til det beste for gruppen.
DB171005 Jeg kan bekrefte at Utenriksdepartementet prioriterer norske interesser , inkludert handelsinteresser.
DB171005 I motsetning til hva Egenæs synes å tro, er det ikke i strid med våre interesser som land å fremme menneskerettigheter.
DB171005 Jo, regjeringen setter Norges interesser først og gir blaffen i de som lider, undertrykkes eller flykter fra krig.
VG171004 Hvis det var mine egne økonomiske interesser jeg skulle i vareta, så ville jeg fortsatt i selskapet.
VG171003 Er det sykkelpresidenten, den valgte lederen som har ansvaret for hele den norske sykkelfamilien, og hvis oppgave det er å se til at ulike interesser blir hørt og ivaretatt ?
VG171003 Den lovmessige siden er vurdert av en advokat, som mener Tiedemann Hansen styrer klar av en bestemmelse i NIFs lov om at det ikke er greit med oppgaver to steder, dersom det er en avtale mellom arbeidsstedene med økonomiske interesser involvert.
VG171003 Oslo kommune mente Alnes kommersielle interesser var uforenlig med jobben i barnevernvakta, og ga ham sparken.
NL171003 » Og videre at « Det følger direkte av retten til ikke-diskriminering at samiske eiendomsretter til land, vann og naturresurser har tilsvarende rettslig status som eiendomsrett til grunn i sin alminnelighet, Det innebærer blant annet at utenforstående interesser - inklusive industrielle sådanne - med få unntak, ikke har rett til tilgang til samiske tradisjonelle områder uten uttrykkelig tillatelse fra den samiske eiendomsinnehaveren.
DN171003 Land som Ukraina og Polen hadde derfor håpet at Europakommisjonen skulle få mandat til å forhandle med Nord Stream 2 og sikre landenes interesser , men nå har den juridiske tjenesten i Det europeiske råd avvist en slik løsning.
DB171003 Her bør legeforeningen og KS ha felles interesser og ikke være motparter.
AP171003 I svaret, som ble gjort tilgjengelig for alle konkurrenter, ble det vist til anskaffelsesforskriftens paragraf 3 - 8 som sier at oppdragsgiver kan motta råd fra aktører med økonomiske interesser , dersom det skjer på en måte som ikke utelukker konkurranse.
NL171002 Og hva er ordførernes interesser ?
NL171002 Når disse ordførerne også formidler at " aktivistene " i Alta har så stor makt at rikspolitikere " lot seg bruke " av oss - da viser de fem politikere at de bruker sin ordførermakt for å tjene egne interesser .
NL171002 Jeg er blitt offentlig Idiotforklart av mennesker som ikke kjenner meg - og som ikke leser det jeg skriver - men som plukker ordene mine fra hverandre - og setter de sammen slik at det passer dem og deres interesser .
NL171002 Det beskrives som et politisk samarbeidsorgan bestående av fylkesrådene i Nordland, Troms og Finnmark med sitt overordnede mål om å videreutvikle landsdelen gjennom samordning og fokus på felles interesser .
AP171001 Det er heller ikke noe som vil gavne norske interesser , noe som Stortinget har vedtatt skal være førende for Norges utenrikspolitikk, svarer Tybring-Gjedde.
AA171001 Her ristet mange litt på hodet av en serie hvor russerne på utspekulert vis tok grep om norsk politikk, mens NATO og EU viste liten vilje og evne til å forsvare norske interesser .
DB170930 Ifølge saksøkerne må anti-korrupsjonsbestemmelsene i grunnloven overholdes for at amerikanerne skal kunne være sikre på at presidenten tjener landet og ikke sine egne økonomiske interesser .
DB170930 - Vi er bekymret for at utenlandske regjeringer kommer til Trumps forretninger med det ene målet for øye å få spesielle fordeler av USAs president, slik at deres interesser kan få høyere prioritet enn det amerikanske folks interesser .
DB170930 - Vi er bekymret for at utenlandske regjeringer kommer til Trumps forretninger med det ene målet for øye å få spesielle fordeler av USAs president, slik at deres interesser kan få høyere prioritet enn det amerikanske folks interesser.
DB170930 - At høyesterettsdommer Gorsuch holder en tale for en konservativ gruppe på Trump-hotellet, der presidenten fremdeles har økonomiske interesser , er alt som er galt med denne nominasjonen, sa Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer i en uttalelse, ifølge Bloomberg. | - Pasientene går mer enn elleve timer uten mat ¶
AP170930 Vi styres av eliter som dyrker egne interesser og ikke bryr seg om folk flest.
AA170930 Vi erfarer at stadig flere, på grunn av sykdom i alderdommen, har behov for bistand til ivaretakelse av sine interesser .
AA170930 Han eller hun skal da sørge for at dine interesser blir ivaretatt i henhold til det du tidligere har bestemt.
AA170930 En fremtidsfullmakt får betydning fra det tidspunkt du på grunn av sinnslidelse, eksempelvis demens, eller alvorlig svekket helsetilstand ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten.
VG170929 - Organiserte interesser , fra banker, forsikringsindustrien og eiendomsmagnater, har en tendens til å danne seg for å hindre at man tetter de smutthullene de tjener på.
DB170929 NMR har front mot « globalistiske interesser som vil utradere vår kultur og etniske særpreg, og isteden erstatte den med en smussgrå sørpe av multikultur og dekadanse », og mener at skolen indoktrinerer og hjernevasker barna til å tilpasse seg og ikke våge å stille spørsmål ved « den nye, sionistiske verdensorden ».
DB170928 Hva partiledelsen skal gjøre, er avklart, men det gjenstår en krevende kabal der kjønn, distrikt og faglige interesser og ønsker skal gå opp.
AP170928 The New York Times melder at representanter for amerikanske forsvarsmyndigheter frykter at avgjørelsen om å inkludere Tsjad på listen kan skade USAs interesser .
AP170928 ISTANBUL ( Aftenposten ) : Bagdad truer med å sende soldater for å ta tilbake oljefeltene i Nord-Irak, mens tyrkiske politikere vil sende frivillige for å forsvare tyrkiske interesser .
AA170928 Aktivitetene var i stor grad individuelt tilpasset, men det meste foregikk likevel i grupper som følge av felles interesser .
AA170928 Aktivitetene ble bygget opp ut ifra ungdommenes interesser og ut ifra hva vi fant hensiktsmessig i de enkelte prosjekter.
NL170926 For å sørge for at nordnorske interesser blir tatt på alvor, trengs samferdsel på samme nivå som resten av landet har hatt i hundre år.
DN170926 De forteller om russiske interesser med tung kunnskap til sosiale skillelinjer i USA.
DB170926 2.7 : Journalistisk omtale av produkter, tjenester, merkenavn og kommersielle interesser , også mediets egne, skal være journalistisk motivert og ikke fremstå som reklame.
DB170926 Dessuten er han veldig snill og omsorgsfull, i tillegg til at vi har felles interesser og kommuniserer godt.
AA170926 De forteller om russiske interesser med tung kunnskap til sosiale skillelinjer i USA.
DN170925 Norske interesser
DN170925 Det norske oljeselskapet DNO har store interesser i regionen.
DN170925 Det er folkeavstemning om uavhengighet i irakisk Kurdistan, der norske DNO har store interesser .
DB170925 - For dersom Trump får Kina til å tro at han snart går til krig mot Nord-Korea, vil det true Kinas interesser , utdyper forskeren.
DA170925 Hun gikk til NS fordi hun mente det var den beste måten å kjempe for norske, nasjonale interesser på etter at kongen og regjeringen hadde flyktet til London.
VG170923 Partiet er en koalisjon av ulike interesser og politiske retninger.
DB170923 Selvsagt er det alle nasjoners rett å fremme sine egne interesser .
DA170923 - Mine interesser sammenfaller med partiets program.
DN170922 Tollefsen er også kjent for å dyrke fartsfylte interesser og har deltatt både i Dakar Rally og båtrace.
DB170922 - Det har vært bra for ham å finne noen litt mer jordnære interesser og være en del av et lag, omgivelser og en by som interesserer seg for andre ting.
DB170922 - Det er ikke sånn at alle innbyggerne vil være uavhengige fra Spania, men katalanerne har aldri vært enige med Spanias interesser .
DB170922 Knefall for merkantile interesser .
DA170922 Dette inkluderer globalisering, og mange velgere mener kanskje de konservative partiene har bedre svar fordi de lener seg på tradisjon og det som har vært, og snakker mye om våre egne nasjoners interesser , sier Zybarth.
NL170921 Når det gjelder laksebiologi, har Dagbladet og Morgenbladet belyst hvordan politiske og økonomiske interesser begrenser hvilke spørsmål biologene kan prioritere å undersøke.
NL170921 Det er som forventet at hun blir skjelt ut av bygdefolk som ivaretar sine lokale interesser .
DA170921 De vil ikke lenger i samme grad inngå forpliktelser som tjener andre lands interesser , men ikke USA, sier han.
VG170920 et at nasjonalforsamlingen synes villedet, at beslutningen er fattet på feilaktig grunnlag, at hensynet til beredskap og myndighetenes behov for å varsle befolkningen i en gitt situasjon ikke er tilstrekkelig ivaretatt, samt at Stortinget har gitt etter for misvisende informasjon fra kommersielle interesser .
VG170920 - Vi var begge Arsenal-supportere og delte felles interesser som musikk, fotball og spill.
DB170920 - Det ble en veldig skjev sak i tingretten med tre ulike aktorater mot Jensen med sprikende interesser , mener han.
AA170920 - Dersom vi som tidligere elever blir vurdert som en part med rettslige interesser i straffesaken, vil vi kunne fremme kravene på 3,5 millioner fra 2002 og 2003 dersom skolen blir dømt i straffesaken om grovt bedrageri mot staten, sier Andersen til NTB.
VG170919 Ulike interesser
VG170919 Det er derfor bokstavelig talt umulig at de og jeg kan ha samme interesser når det gjelder min sak », skriver han i brevet.
VG170919 Åpningen av FNs hovedforsamling er diplomatiets « superuke » og en unik arena for å fremme norske interesser og initiativ, og ikke minst internasjonalt samarbeid, sier utenriksminister Brende til NTB.
VG170919 For i dette intervjuet med VG i New York, hvor den norske statsministeren er for å fremme norske interesser og jobbe for kvinners rettigheter, går hun ut mot den amerikanske presidenten.
VG170919 Nå skal « å ivareta allmenn helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning », være med og avgjøre om ulvene kan tas ut.
DN170919 Jeg vil forsvare USAs interesser før noe annet, men det er i alles interesse å søke en fremtid der alle nasjoner kan være suverene stater, sa han.
DN170919 Ifølge lekkasjer til amerikanske medier vil talen hans dreie seg om den nye amerikanske utenrikspolitikken, hvor amerikanske interesser kommer først - og hvordan spenningen kan reduseres på den koreanske halvøyen.
DB170919 For ifølge Trump kan ikke de globale konfliktene løses uten at alle land beskytter seg selv og setter sine egne interesser først.
DB170919 Midt blant disse er det Norges statsminister, Erna Solberg ( H ) som sammen med blant annet utenriksminister Børge Brende og klimaminister Vidar Helgesen ( H ) skal kjempe for Norges interesser .
DB170919 Partiet er ganske klart orientert mot nasjonale interesser og for en restriktiv innvandringspolitikk.
DB170919 Her skal godene deles på en tøffere måte enn i dag, og individet skal virkelig vike der fellesskapet har viktige interesser .
DA170919 Jeg vil forsvare USAs interesser før noe annet, men det er i alles interesse å søke en fremtid der alle nasjoner kan være suverene stater, sa han.
DA170919 Han mener tvert imot at alle transaksjoner er i kirkens og vårherres interesser .
DA170919 - I herrens interesser
AP170919 Den nye forskriften åpner for felling for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn, eller « andre offentlige interesser av vesentlig betydning ».
AA170919 Jeg vil forsvare USAs interesser før noe annet, men det er i alles interesse å søke en framtid der alle nasjoner kan være suverene stater, sa han.
AA170919 Han mener tvert imot at alle transaksjoner er i kirkens og vårherres interesser .
VG170918 Nå skal « å ivareta allmenn helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning », være med og avgjøre om ulvene kan tas ut.
NL170918 De skal finne fram til de sakene hvor de sammen kan fremme den nye regionens interesser .
NL170918 For enhver organisasjon og avdeling er mangfold, det at ikke alle har samme ståsted og interesser , en styrke.
DN170917 Åpningen av FNs hovedforsamling er diplomatiets « superuke » og en unik arena for å fremme norske interesser og initiativ, og ikke minst internasjonalt samarbeid, sier utenriksminister Brende.
DB170917 Han brukte ofte en metode hvor han først latet som han var en forhandler, interesser i å kjøpe stjålet biler, pels eller smykker.
AP170917 Samset har forståelse for at noen tror forskere kan misbruke sin rolle, særlig når det er snakk om forskning som kan fremme kommersielle aktørers interesser .
AA170917 Da EU klimakommissær i helgen antydet at USA igjen ville slutte seg til klimaavtalen, ga Det hvite hus beskjed om at Trump-administrasjonen ikke har endret standpunkt, og at USA kun kan godta avtalen hvis amerikanske interesser blir bedre ivaretatt. ( ©NTB ) ¶
VG170916 Men politikk blir til gjennom brytninger, der ulike interesser kjemper mot hverandre.
VG170916 De ser at noen kjemper deres sak - og at deres interesser veies opp mot andres.
DB170916 Felles interesser
DB170916 Dessuten er han veldig snill og omsorgsfull, i tillegg til at vi har felles interesser og kommuniserer godt.
VG170915 Jeg har flere interesser , og føler at erfaringer fra livet er med på å berike rollefigurene.
VG170915 Mitt regionale eksempel viser at vi må stille spørsmål ved om forskerens stedlige tilknytning, bakgrunn, tilhørighet og orientering kan ha betydning for valget av forskningstema-, - fokus- og interesser .
VG170915 Han skriver, riktignok med noen kosmetiske forbehold, at kritisk nyhetsjournalistikk om Ap-leder Jonas Gahr Støres økonomiske interesser er et ledd i en politisk kampanje mot Ap og Støre.
VG170914 I « Registeret for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser », skriver Støre kun dette om boligprosjektet under posten « Eiendom i næring » : ¶
DB170914 Det som skjer i Myanmar passer godt med narrativet deres om at vesten er i krig med islam, og at de ignorerer muslimers interesser .
VG170913 « Fra Edvartsens side er saken enkel : Han ønsker ikke å bli kjøpt ut, men å jobbe for fotballen og dens interesser sammen med de gode medarbeiderne i sin seksjon som har støttet han i denne situasjonen » skriver John Christian Elden.
VG170913 Jeg var stortingskandidat i Møre og Romsdal og er naturlig nok opptatt av lokale interesser .
NL170913 Slagkraften vi vil ha i konkurransen med andre, svært folkerike regioner, ligger først og fremst i vår evne til å stå sammen og fronte felles interesser .
DN170913 - Europa må forsvare sine strategiske interesser .
AP170913 - Jeg har full tillit til at de som skal forhandle vil ivareta partiets interesser på en måte som gir oss mest mulig gjennomslag for vår politikk, sier Irene Vanja Dahl i Troms.
AA170913 - Europa må forsvare sine strategiske interesser .
DA170912 Målet hans er å kunne fortsette å være tett på innbyggerne og østfoldingene, slik at han kan fremme både partiets og Østfolds interesser .
DB170911 Nettopp derfor er det viktig at eldres interesser er representert på Stortinget ved at eldre selv er i politikken, i stedet for at de blir usynliggjort, sier Bjurstrøm.
AP170911 Hun understreker viktigheten av at ulike landsdeler og ulike gruppers interesser må representeres, og mener at dette er noe partiene bør ha i bakhodet når de setter opp listene sine.
VG170909 Vi trenger Høyre og Ap som de to motpolene, som tar ansvar for helheten, og veier ulike interesser mot hverandre.
DB170909 Vidar Helseth er en fyr med like mange meninger som interesser .
DA170909 - Man sitter igjen med følelsene av at partiene, mediene og velgerne sine interesser ikke er sammenfallende i denne valgkampen.
AP170909 Befolkningen på landet er ofte konservative og religiøse og har økonomiske interesser som står mot den urbane befolkningen.
AP170909 Befolkningen på landet er ofte konservative og religiøse og har økonomiske interesser som står mot den urbane befolkningen.
VG170908 For Farage og von Storch handler dette imidlertid ikke bare om et vennskapsbesøk, men om felles politiske interesser .
VG170908 FELLES INTERESSER : Brexit-general og tidligere UKIP-leder Nigel Farage deltok fredag på valgkamparrangementet til det tyske, høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland ( AfD ) i Berlin.
VG170908 Uten å nevne overgrep mot muslimer, snakket hun i stedet om påstått desinformasjon som tjener terroristenes interesser .
SA170908 ULIKE INTERESSER : Er du en av dem som irriterer deg over kjærestens voldsomme engasjement for lærkulen på TV ?
FV170908 ULIKE INTERESSER : Er du en av dem som irriterer deg over kjærestens voldsomme engasjement for lærkulen på TV ?
DN170908 Og utviklingen av samarbeidet internt i EU, der Frankrikes nye president Emmanuel Macron har ambisjoner om tettere integrasjon, vil også kunne berøre norske interesser ganske direkte.
DB170908 Tidligere har presidenten uttalt at Polen går mot Europas interesser .
DB170908 - Polen er ikke i dag et land som kan vise Europa veien videre, det er et land som har bestemt seg for å gå mot europeiske interesser på mange områder, sa Macron på en pressekonferanse i Varna i Bulgaria.
DB170908 Går over fra det til å prikke inn et effektivt argument om at motstanden mot reformer i distriktene er fordi det strider mot distriktsbefolkningens interesser .
DA170908 Eggen i Civita mener det viktigste skiftet fra forrige regjering er at Brende sier mer direkte at bistand skal fremme norske interesser , for eksempel å løse flyktningkrise.
DA170908 - Vi har ført en offensiv og trygg utenrikspolitikk for å sikre norske interesser i fire år med svært krevende situasjon internasjonalt, svarer Marit Berger Røsland, statssekretær for Høyre i Utenriksdepartementet i en e-post.
BT170908 ULIKE INTERESSER : Er du en av dem som irriterer deg over kjærestens voldsomme engasjement for lærkulen på TV ?
AP170908 Han har hevdet at det han kaller panikken rundt orkanen, er drevet frem av mediene, klimaaktivister og kommersielle interesser som tjener på at folk hamstrer matvarer og utstyr i forkant av orkanen.
AP170908 ULIKE INTERESSER : Er du en av dem som irriterer deg over kjærestens voldsomme engasjement for lærkulen på TV ?
AA170908 Han uttrykte håp om at dette engasjementet vil bidra til å motstå fristelsen til hevn og kortsiktige partipolitiske interesser .
AA170908 - Ingen organisasjon eller person får bruke religionen til å gjennomføre ulovlige handlinger som kan sette den nasjonale sikkerhet i fare, undergrave den sosiale orden eller utføre andre aktiviteter som kan skade nasjonale interesser , heter det.
AA170908 Jeg pleier å si : Hvis du ikke finner noe å gjøre i Tydal, har du ingen interesser .
SA170907 Noen ganger vinkler de det inn mot det som er deres egne interesser .
DA170907 Leira mener det ikke er noen løsning for Norge å konsentrere seg om nasjonale interesser .
DA170907 Leira avviser at Norge i en urolig verden bør konsentrere seg om nasjonale interesser .
BT170907 Noen ganger vinkler de det inn mot det som er deres egne interesser .
AP170907 Mange styres av både interesser og omgivelser, mens det for andre er de reelle jobbmulighetene som veier tyngst.
AP170907 Noen ganger vinkler de det inn mot det som er deres egne interesser .
AA170907 - Vi ber Sør-Korea og USA om å ta Kina og andre regionale lands sikkerhetsbekymringer og interesser på alvor, stanse opptrappingen i utplasseringen og trekke tilbake alt relevant utstyr, sa pressetalsmann Geng Shuang i det kinesiske utenriksdepartementet torsdag.
AA170907 Noen ganger vinkler de det inn mot det som er deres egne interesser .
VG170906 - De må redusere skadene Nord-Korea rekker å påføre Sør-Korea, Japan og amerikanske interesser .
VG170906 Disse andelene var ikke synlige i Stortingets register over økonomiske interesser .
DN170906 Senere har selskapet hatt interesser innen elektronikk, shipping, olje og eiendom.
DN170906 Senere har selskapet hatt interesser innen elektronikk, shipping, olje og eiendom.
DB170906 Jeg håper at « Nye Veier AS » lykkes med å få bygget de veiene de skal på en måte som både sikrer bilistene og samfunnets sine interesser .
DB170906 Ikke minst gjelder det i situasjoner der politikerens personlige interesser er involvert.
DB170906 En politikers troverdighet er helt avhengig av at det er mulighet for innsyn når det gjelder politiske beslutninger og private økonomiske interesser .
AP170906 « Forsvaret er i dag ute av stand til å forsvare norske interesser , i Norge », fastslo Forsvarspolitisk utvalg i 2008 i sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret.
AA170906 Der fordømmer hun det hun kaller et « isberg av desinformasjon », som hun mener tjener « terroristenes » interesser .
NL170905 De hissige konfliktene mellom samiske interesser og mineralnæringene er også saker som inviterer til bred nasjonal debatt.
DN170905 - Det er uakseptabelt at Kinas interesser risikerer å bli rammet av sanksjoner - samtidig som landet forsøker å løse Nord-Korea-konflikten på fredelig vis.
DB170905 To store plast-importører prøvde nylig å stoppe den i form av et søksmål, men Kenyas høyesterett avviste saken og slo fast at miljøhensyn var langt viktigere enn selskapenes kommersielle interesser .
DA170905 Som fellesorganisasjon for tros- og livssynssamfunnene skal de ivareta alle medlemmers interesser .
VG170904 - Dette er en situasjon hvor vi på den ene siden prøver vi å løse denne saken fredelig, men på den andre siden er våre egne interesser offer for sanksjoner og satt i fare, sa Geng Shuang, pressetalsmann i det kinesiske utenriksdepartementet, på en pressekonferanse i Beijing mandag morgen.
VG170904 Storbritannia er et mye større land som har mange andre interesser enn de små landene som allerede er medlem av EFTA.
VG170904 På områder som fisk, landbruk og arbeidstakerstandarder har nok ikke Norge nødvendigvis samme interesser som Storbritannia, sier hun.
VG170904 Jeg synes at vi skal ta en grundig gjennomgang av konsekvensene og en debatt om hva som er best for Norge og norske interesser , sier Solberg.
VG170904 De har helt motsatte interesser enn oss : De er netto eksportør av landsbruksvarer, vi er netto importør.
VG170904 Da er det vanskelig å finne løsninger som vil være gode for oss og for våre interesser , sier Solberg.
VG170904 - Jeg mener vi er nødt til å vurdere hva som er best for norske interesser .
NL170904 Kjernen i verneplikten er at de vernepliktige setter Statens og fellesskapets interesser foran sine egne.
NL170904 De vernepliktige har ingen egen interesseorganisasjon som ivaretar deres behov og som kunne løftet opp deres interesser i forhold til ny våpenlov, og forholdet til de vernepliktiges interesser er ikke nevnt med et ord i proposisjonen.
NL170904 De vernepliktige har ingen egen interesseorganisasjon som ivaretar deres behov og som kunne løftet opp deres interesser i forhold til ny våpenlov, og forholdet til de vernepliktiges interesser er ikke nevnt med et ord i proposisjonen.
NL170904 Jeg håper at velgerne også ved denne korsvei, i valget om noen dager, vil være med å gjøre Senterpartiet sterkt for at vi på en god måte skal kunne ivareta nord-norges interesser , ikke minst når det gjelder forsvars - og distriktspolitikk.
DB170904 Vi har også en god del felles interesser og ler mye sammen, deler han.
DB170904 FELLES INTERESSER : Både Ruben og Julie er glad i dyr.
AP170904 Norske interesser vil være styrende for vår holdning, sier statsråden.
AP170904 Ulike interesser peker på at Norge har andre interesser enn britene innenfor områder som fisk, landbruk og standarder for arbeidslivet.
AP170904 Ulike interesser peker på at Norge har andre interesser enn britene innenfor områder som fisk, landbruk og standarder for arbeidslivet.
AP170904 I en slik prosess vil Norge se til egne interesser .
AP170904 - Svaret på det er at vi må se på et slikt spørsmål ut fra norske interesser .
AA170904 En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet sier mandag at det er uakseptabelt at Kinas interesser risikerer å bli rammet av sanksjoner - samtidig som landet forsøker å løse Nord-Korea-konflikten på fredelig vis.
VG170903 - Vil øvelsen true norske interesser i nordområdene ?
DB170903 - Når Sør-Korea nå snakker tøft, så vil jeg anta at det er fordi Sør-Koreas president har et behov for å vise USA at han ivaretar deres interesser i regionen, sier Tønnesson.
DB170903 Og ha i mente at Russland også er et naboland med klare interesser i stabilitet og forutsigbarhet i regionen.
DN170902 Det er i alles interesser å styrke vårt samarbeid med andre store økonomier og fremadstormende markeder, sier Kinas utenriksminister Wang Yi.
DN170902 I tillegg har flere andre i Trump-kampanjen hatt møter med ulike russiske interesser .
DN170902 - Jeg tror det er en del av et mønster av at Trump-familiemedlemmer oppsøker russiske finansielle interesser , som essensielt vil si Vladimir Putin og hans oligark-sirkel, har den demokratiske senatoren Richard Blumenthal uttalt, ifølge Bloomberg.
DB170902 Vi vil kommersielt motivert barnevern til livs, og ønsker ikke at eiere med utelukkende økonomiske interesser skal ta vare på de mest sårbare ungene våre, sier Herning.
DB170902 - Ikke økonomiske interesser som motiverer ¶
DB170902 - Det er ikke økonomiske interesser som motiverer medarbeiderne i privat barnevern.
NL170901 ¶ Den strategien som LTP legger til grunn, vil medføre at vi som nasjon ikke kan forsvare landets territorielle sikkerhet før storkrigen truer og USA finner det opportunt å forsvare, ikke Norge, men egne nasjonale strategiske interesser i Nordområdet, skriver Ove Sten Olsen.
NL170901 Den strategien som LTP legger til grunn, vil medføre at vi som nasjon ikke kan forsvare landets territorielle sikkerhet før storkrigen truer og USA finner det opportunt å forsvare, ikke Norge, men egne nasjonale strategiske interesser i Nordområdet.
NL170901 Da fremstår det ubegripelig hvordan smale interesser skal kunne gå foran hele Tromsøs behov for å oppgradere byens hovedinnfartsvei, særlig når vi vet at det i ytterste konsekvens handler om å spare liv.
DB170901 Han følger også Stortingets regelverk når det gjelder verv og økonomiske interesser .
DB170901 Et stempel hun gjorde sitt beste for å bidra til selv ved å skifte historie fra dag til dag om hva hennes interesser egentlig var.
AA170901 I de aller fleste tilfeller vil det være konflikt mellom ulike interesser .
FV170831 « Det ansvaret forplikter den til å forvalte jenter og gutters interesser likt, uansett nivå », skriver de.
DN170831 Michael O'Leary mener at statsministeren burde ha vært i Brussel for å forsvare Storbritannias interesser ved en viktig korsvei.
DB170831 Rettsoppgjøret rettes mot « dem som er involvert i å fremme disse umoralske handlingene i strid med det venezuelanske folkets interesser ».
DB170831 Hvis noen ikke liker det du driver med eller ikke deler samme interesser som deg, så har det ingenting med deg å gjøre, sier hun.
DA170831 Private barnehager ( som en samlebetegnelse for alle typer private barnehager ) har de siste årene skåret marginalt bedre enn de offentlige på brukertilfredshet, og da brukes det for alt det er verdt av dem som har ideologiske eller økonomiske interesser av privatisering i barnehagesektoren.
DA170831 Med egne lobbyister ansatt til å påvirke politikere, klarer de å fremme sitt syn og sine interesser , noe som kan være fullstendig på kollisjonskurs med profesjonens faglige tanker om hva som er riktig for barn og utførelse av arbeidet vårt.
AP170831 Dersom britene skulle vise interesse for å bli med i EFTA og EØS-avtalen, må vi vurdere dette ut fra hva som er norske interesser , sier Bakke-Jensen.
AP170831 Paragraf ni i Stortingets register over verv og økonomiske interesser slår fast at stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmers eierandeler i aksjefond eller andre verdipapirfond ikke skal oppgis.
AA170831 Michael O'Leary mener at statsministeren burde ha vært i Brussel for å forsvare Storbritannias interesser ved en viktig korsvei.
AA170831 Etter at jeg kom inn i kommunestyret i Stjørdal for Rødt etter valget i 2015, har vi vært en iherdig forkjemper for vanlige folks interesser : Mot kommersialisering av barnehagene, for heltid og faste stillinger i kommunen, mot hodeløs nedbygging av dyrkamark, for økt bemanning i velferden og vi har også vært tydelige på at vi ønsker et Trøndelag fritt for nærvær av T
VG170830 Rettsoppgjøret rettes mot « dem som er involvert i å fremme disse umoralske handlingene i strid med det venezuelanske folkets interesser ».
VG170830 BESTEMT GEST : Jonas Gahr Støre, her fotografert under valgkampduellen i Tromsø tirsdag denne uken, mener regjeringen ofte provoserer viktige interesser i distriktene.
VG170830 Det er de som må bevise at tilbudet deres er forsvarlig, og at deres økonomiske interesser ikke setter bemanning og tilstrekkelig kompetanse til side.
SA170830 « Det ansvaret forplikter den til å forvalte jenter og gutters interesser likt, uansett nivå », skriver de.
NL170830 Da vil knefallet for Senterpartiet og de tilbakeskuende kreftene i eget parti kunne skape en farlig ubalanse i maktforhold mellom ulike deler av landet, som vil skade våre langsiktige interesser i nord.
NL170830 Sametinget inngikk nemlig en intensjonsavtale med Nussir ASA, uten at berørte rettighetshavere som siidaandelshavere, reinbeitedistrikter eller sjøsamiske interesser var inkludert i avtalen.
NL170830 Sametinget inngikk nemlig en intensjonsavtale med Nussir ASA, uten at berørte rettighetshavere som siidaandelshavere, reinbeitedistrikter eller sjøsamiske interesser var inkludert i avtalen, skriver Silje Karine Muotka ( NSR ).
NL170830 Russland er og forblir en stormakt som har vedvarende motstridende interesser sammenlignet med Europa og USA.
NL170830 Nord-Norge grenser til en militær stormakt som har vedvarende motstridende interesser sammenlignet med Vesten.
NL170830 Forsvaret ble da transformert fra avskrekking mot øst til deltakelse med spesialiserte kapasiteter i det nye NATO konseptet, der alliansen deltok i « out of area » operasjoner for å ivareta vestens interesser .
NL170830 Den tradisjonsrike og stolte stormakten begynte så, naturlig nok, å hevde sine interesser i sin egendefinerte interessesfære.
BT170830 « Det ansvaret forplikter den til å forvalte jenter og gutters interesser likt, uansett nivå », skriver de.
AP170830 Rettsoppgjøret rettes mot « dem som er involvert i å fremme disse umoralske handlingene i strid med det venezuelanske folkets interesser ».
AP170830 « Det ansvaret forplikter den til å forvalte jenter og gutters interesser likt, uansett nivå », skriver de.
AA170830 Rettsoppgjøret rettes mot « dem som er involvert i å fremme disse umoralske handlingene i strid med det venezuelanske folkets interesser ».
AA170830 Fordi de er en garantist for NATO, atomvåpen og en imperialistisk utenrikspolitikk styrt av økonomiske interesser .
NL170829 Den sikrer allmennhetens interesser mot ivrige utbyggere som mange ganger har ønsket å slippe til med større utbygginger.
VG170828 Avisen omtaler den avlyste avtalen som bevis på at Trumps forretningsimperium aktivt forsøkte å opparbeide seg økonomiske interesser i Russland, samtidig som Trump selv stilte som presidentkandidat.
VG170828 Mens vi har en regjering som selger landet, har vi et Arbeiderpartiledet byråd som sikrer viktig infrastruktur i fellesskapets interesser .
DN170828 Siden har det blitt kjent at han hadde interesser i Russland under presidentvalget.
DB170828 Det har ikke tidligere vært kjent at Trump aktivt søkte kommersielle interesser i Russland samtidig som han drev valgkamp for å bli president.
DB170828 - For å være tydelig, Trump-organisasjonen har aldri hatt noen eiendomsinvesteringer eller interesser i Russland, opplyser Trump-organisasjonen i en uttalelse mandag.
DB170828 Det har ikke tidligere vært kjent at Trump aktivt søkte kommersielle interesser i Russland samtidig som han drev valgkamp for å bli president.
AP170828 Trump organisasjonen skriver i en pressemelding mandag at « organisasjonen aldri har hatt noen eiendommer eller interesser i Russland ».
AP170828 LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier at det « er helt fint at Sveaas engasjerer seg for sine interesser ».
AP170828 Han peker på at en av de tingene Thomas Piketty tar opp i sin bok om ulikhet, er at de som har mye penger, bruker dem til å få valgt politikere som tjener deres interesser og dermed øker forskjellene.
AP170828 Det er en god grunn til at LO og flere av forbundene bidrar til partier som jobber for vanlige arbeidsfolks interesser .
DB170827 En makt som uansett utfordrer tyske interesser og tysk politikk på en rekke områder.
AP170827 Vil oljefondet, fristilt fra Norges Bank og lagt under et særselskap, kunne utvikle en sær kultur preget av styret og ledelsens interesser ?
AP170827 Eller vil SPU lagt inn under et særselskap utvikle en sær kultur som i for stor grad er preget av styret og ledelsens interesser ?
DB170825 Store partier er i større grad koalisjoner av mange interesser , og det er ikke sikkert at akkurat det standpunktet man er opptatt av vil vinne fram.
AA170825 | Macron : Polen går mot Europas interesser
AA170825 Frankrikes president Emmanuel Macron kritiserer Polens konservative regjering, som han mener går mot Europas interesser .
AA170825 - Polen er ikke i dag et land som kan vise Europa veien videre, det er et land som har bestemt seg for å gå mot europeiske interesser på mange områder, sa Macron på en pressekonferanse i Varna i Bulgaria.
NL170824 Vi vil være åpne for samarbeid og løsninger basert på felles interesser .
NL170824 Vi forventer at Russland anerkjenner våre interesser tilsvarende.
DN170824 - De som trener til de får blodsmak i munnen og bare tenkte på Birken før, har fått flere interesser .
DN170824 - De som trener til de får blodsmak i munnen og bare tenkte på Birken før, har fått flere interesser .
DB170824 Han understreker videre at hans oppgave som byråd er å ivareta Oslo-folks interesser : ¶
DB170824 Denne transaksjonen har sikret eierskapet til både vannkraften og strømnettet og langsiktige inntekter for innbyggerne, samtidig som vi har ivaretatt de øvrige aksjonærenes interesser på en ryddig måte, sier Lippestad.
DB170824 På sett og vis kan vi si at minnekulturen og minnekulturens symboler inngår i en evig kamp om historien og ønsker om nasjonale hegemonier, ikke sjeldent drevet av politiske, gjerne snevre interesser .
DA170824 - Det ligger sterke økonomiske interesser i å selge sikkerhetsutstyr og overvåkingsutstyr, og disse aktørene har sterke lobbygrupper i andre land.
AP170824 IS og andre militante islamistgrupper ser fortsatt på Norge og norske interesser i utlandet som et legitimt, men ikke prioritert angrepsmål.
DN170823 Eierne i selskapets seks obligasjonslån har ulike interesser , og det er blant annet kampen om rekkefølge i køen for å få betalt som gjør refinansieringen av selskapet vanskelig.
DB170823 Som om ikke det er nok har også Tyrkia sine klare interesser når det gjelder Tal Afar.
DA170823 Eierne i selskapets seks obligasjonslån har ulike interesser , og det er blant annet kampen om rekkefølgen i køen for å få betalt som gjør refinansieringen av selskapet vanskelig, skriver Dagens Næringsliv. ( ©NTB ) ¶
VG170822 Den amerikanske alpinisten varsler at hun vil gå rettens vei for å « beskytte sine rettigheter og interesser ».
VG170822 - I stedet vil vi jobbe med våre allierte og partnere for å beskytte våres felles interesser .
DB170822 - De siste årene har på den utenrikspolitiske fronten vært kompliserte og krevende, men regjeringen har stått på for norske interesser .
DB170822 Hvordan kan vi da la en nærsynt beskyttelse av egne interesser få overtaket i nasjonal politikk ?
NL170821 At også universitetsfolk er påvirket av ideologiske understrømmer og kan ofre sine vitenskapelige idealer for å fremme egne karrieremessige interesser , er dessverre et faktum.
DN170821 Vi vil handle resolutt for å beskytte legitime kinesiske interesser og rettigheter », sa det kinesiske handelsdepartementet i en uttalelse.
VG170820 » Etterretningstjenesten mener at Russland dermed får større mulighet til å påvirke norske interesser og aktiviteter på land og på norsk sokkelen.
DN170820 Eierne i selskapets seks obligasjonslån har ulike interesser , og det er blant annet kampen om rekkefølge i køen for å få betalt som gjør refinansieringen av selskapet vanskelig.
DB170820 Han avviser at han har kommersielle eller andre personlige interesser i å gå ut offentlig.
DB170819 En av etterretningstjenestens hovedoppgaver er å framskaffe informasjon og varsle om forhold som kan true Norge og norske interesser .
DB170819 Presidenten vet hvem som undergraver hans politikk og som tjener sine egne interesser , sier Scaramucci.
DB170819 De fleste politiske avgjørelser handler om en avveining av ulike interesser , der alle løsninger fører med seg både fordeler og ulemper.
AP170819 Hvorfor stemmer de som blir rammet av hans politikk mot sine egne interesser ?
AP170819 Er det oppstått en ny type velgere som er immune mot informasjon og argumenter og som motiveres av andre interesser ved siden av de økonomiske ?
NL170817 En av konsekvensene av dette kan være at man har funnet det effektivt å lekke materiale som har satt « motstandere » med andre interesser i et dårlig lys.
DB170817 Det krever at norske og utenlandske arbeidere innser at de har felles interesser av et ryddig, seriøst og organisert arbeidsliv, og står imot forsøk på å så splid og motsetninger.
DB170817 Uansett bør en la utenriksministeren få det som tilfaller vedkommende - midler til å fremme norske interesser - og la andre få kontroll over den delen av statsbudsjettet som er ment å komme fattige land til gode.
DA170817 - De er til hinder for leteboringen, noe som er i strid med norske interesser etter petroleumsloven, heter det i en pressemelding fra politimesteren i Troms.
AA170817 De er til hinder for leteboringen, noe som er i strid med norske interesser etter petroleumsloven, heter det i en pressemelding fra politimesteren i Troms. ( ©NTB ) ¶
VG170816 Usikkerhet om EØS er en enorm gambling med norsk økonomi og norske interesser .
VG170816 EØS : Usikkerhet om EØS er en enorm gambling med norsk økonomi og norske interesser .
VG170816 Det vil nok bli en del motstand mot det, fordi det er snakk om så store økonomiske interesser , men vi er opptatt av lokal verdiskapning og eierskap.
DB170816 De representerer norske interesser og Slottet er drevet av fellesskapets midler, sier medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag.
AA170816 Fosen Vind har hele tiden forholdt seg til at norske myndigheter har gitt en endelig konsesjon etter en lang og grundig prosess der alle interesser er blitt hørt, og hvor forholdet til reindriften har vært spes vektlagt.
SA170815 Samtidig så er det slik at der er ulike interesser til ulike tider i topphåndballen mellom klubb- og landslag.
NL170815 De prøver å glemme at det faktisk er velgerne som i september setter partier i regjering og interesser på dagsorden.
DN170815 Vi vil handle resolutt for å beskytte legitime kinesiske interesser og rettigheter », sier det kinesiske handelsdepartementet i en uttalelse.
DN170815 - Et land som Norge må bestemme hvor mye de er villige til å la Kina bestemme på verdier og interesser som er viktige for Kina - i bytte mot handel.
DN170815 Tirsdag svarte Kina med å kritisere granskingen og la til at landet vil handle resolutt for å sikre sine interesser .
DN170815 - Dersom USA ignorerer det faktum at landet ikke respekterer multilaterale avtaler og innfører tiltak som skader økonomien og handelen mellom landene, vil vi ikke sitte stille, men handle resolutt for å beskytte legitime kinesiske interesser og rettigheter, heter det i uttalelsen.
AP170815 Alder kan være avgjørende, vi har tross alt ulike interesser .
AP170815 Dyrevernere, slankeeksperter, kokebokforfattere, klimaaktivister, politikere, dagligvarekjeder og industri har alle en agenda, og mange har sterke økonomiske interesser .
AP170815 Samtidig så er det slik at der er ulike interesser til ulike tider i topphåndballen mellom klubb- og landslag.
AA170815 Det mer overraskende er at de unge selv opplever at det er deres egne interesser og evner som påvirker utdanningsvalget mest.
AA170815 Barn og unge sier at det er egne interesser og evner som er avgjørende for deres fremtidsplaner.
AA170815 Det kan gå på bekostning av både studentenes og arbeidslivets interesser .
VG170814 « Vi sikrer en sømløs service innen beskyttelse av interesser , operasjoner og personell » heter det på hjemmesiden, hvor de også forteller at de har profesjonelle etterforskere og gir personbeskyttelse.
VG170814 Det kan bare gå bra så lenge Guds interesser anses å være i samsvar med menneskenes.
DB170814 Vi har forhandlet frem ein intensjonsplan som ivaretar Sogn og Fjordane sine interesser , som begge fylkestinga har vedtatt.
DB170814 Presidenten vet hvem som undergraver hans politikk og som tjener sine egne interesser , sier Scarramucci.
VG170813 - Jeg mener det er elementer i Washington, inkludert det Hvite hus, som ikke nødvendigvis følger opp presidentens interesser eller agenda, fortsetter han.
DB170813 Presidenten vet hvem som undergraver hans politikk og som tjener sine egne interesser , sier Scarramucci.
DB170813 - Jeg tror det finnes elementer i Washington, inkludert i Det hvite hus, som ikke jobber for presidentens interesser eller hans agenda, sier Scaramucci.
DB170813 Kinas fremste interesser i Nord-Korea er at regimet ikke bryter sammen, og at man som resultat av det får et samlet Korea under amerikansk beskyttelse.
AP170813 De med tid til overs og kulturelle interesser kan gå på konsert : ¶
VG170812 De gamle motsetningene om økonomiske interesser er fortsatt til stede, noe vi også ser i den norske debatten, men kulturkampen tar størst plass.
SA170812 - Det er jo ingen hemmelighet at Sugar hadde interesser i å få avtalen over på Skys hender, sier Erik Thorstvedt som spilte for Sugars Tottenham på denne tiden.
FV170812 - Det er jo ingen hemmelighet at Sugar hadde interesser i å få avtalen over på Skys hender, sier Erik Thorstvedt som spilte for Sugars Tottenham på denne tiden.
DN170812 Finanstilsynet, som skal sørge for at bankene ivaretar kundens interesser før sine egne, skriver i en epost til DN at bruk av roboter som rådgivere innebærer de samme pliktene for bankene som ved personlig rådgivning.
DB170812 Ofte er det snakk om en vei som blir til mens man leser, lytter, prøver seg ut på forskjellige oppgaver og ser hva andre med samme interesser bruker dem til.
DB170812 Det er altså langt gunstigere for institusjonene å sende ut i verden en sosiolog eller litteraturviter som suste gjennom studiene på fem år og aldri så seg tilbake, enn å gi akademisk husly til en vinglepetter som har mange forskjellige interesser eller endrer karriereplanen underveis.
BT170812 - Det er jo ingen hemmelighet at Sugar hadde interesser i å få avtalen over på Skys hender, sier Erik Thorstvedt som spilte for Sugars Tottenham på denne tiden.
AP170812 Samme kilde mener hun er mer opptatt av markere Frp enn å få gjennomslag og å fremme Regjeringens interesser .
AP170812 Idrettsutøvere fra Nord-Korea er objekter som skal ivareta partiets interesser , og de betraktes som partiets eiendom.
AP170812 - Det er jo ingen hemmelighet at Sugar hadde interesser i å få avtalen over på Skys hender, sier Erik Thorstvedt som spilte for Sugars Tottenham på denne tiden.
AA170812 Men demontering og flytting av et velfungerende Landbruksdirektorat som jobber med vitale nasjonale interesser , skiller seg ut fra andre direktorat, og er derfor et lite ansvarlig og gjennomtenkt forslag.
VG170811 [ Beijing ] må gjøre sitt standpunkt klart for alle parter, og få de til å forstå at når deres handlinger truer Kinas interesser , kommer Kina til å svare med fast hånd », skriver avisen.
VG170811 - Til slutt vil jeg minne Mette Nord om at våre bedrifter og min familie gjennom årene har bidratt med store beløp i skatter og avgifter til så vel Norge som de land der vi har økonomiske interesser .
DN170811 « Det må gjøres klart til alle parter at når deres handlinger truer Kinas interesser , vil Kina reagere med en fast hånd », skrev den statseide avisen Global Times på lederplass fredag.
DN170811 Det heter videre at Kina vil gjøre det helt klart for alle sider at de må forstå at når deres handlinger truer Kinas interesser , vil Kina reagere med en fast hånd.
DB170811 Nordkoreanerne får nemlig ikke USAs uttalte interesser til å stemme.
DN170810 Kampanjen til Frankrikes president Emmanuel Macron klandret også russiske interesser for cyberangrep.
DB170810 Det er den beste måten å ivareta medlemmenes interesser på, sa Høie i forbindelse med LO-kongressen.
DA170810 Bech-Karlsen kaller denne posisjonen for den åpne posisjonen, da en jeg-forteller kan reflektere rundt metoden sin og interesser hen måtte ha.
NL170809 Vi har eksempler på at gruver og vindmølleparker får tillatelser til oppstart selv om det samiske folk tydelig har sagt nei fordi prosjektene påvirker samiske interesser , samiske næringer og samisk kultur på en negativ måte.
DB170809 Han frykter derfor at viktige norske interesser skal havne på utenlandske hender.
DN170808 Det er også stor spenning knyttet til Kinas syn på Taiwan, et land de ser på som en utbryterprovins, og Kinas interesser i de omstridte Senkakuøyene og Sør-Kina-havet.
DN170808 - Jeg slår bare fast at det at interesser og ferdigheter er forskjellige mellom kvinner og menn, blant annet skyldes biologiske årsaker og at disse forskjellene kanskje forklarer hvorfor vi ikke ser like mange kvinner i IT-jobber og lederroller, heter det i dokumentet som er komponert av en anonym, mannlig programvareingeniør.
DB170808 Ser man på hva marsjen hadde som parole, « knus homolobbyen », skjønner man at andres interesser også kommer inn i bildet : Det gjelder selvfølgelig homofile, lesbiske og transseksuelle som må føle seg truet av et slik slagord.
DB170808 Mange vurderinger og interesser kommer inn i bildet.
DB170808 Domstolen legger vekt på at alle tiltak må være proporsjonale, det vil si at de må stå i forhold til de interesser man vil beskytte.
AP170808 Med bakgrunn i de nye sanksjonene fra USA og at norske interesser rammes, ber Frps utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde utenriksminister Børge Brende ( H ) jobbe aktivt for at sanksjonene mot Russland for okkupasjonen av Krim fjernes.
NL170807 Alle som var interesser kunne stille med sine hender og hoder mot at de fikk referanser og attest.
DN170807 - Jeg slår bare fast at det at interesser og ferdigheter er forskjellige mellom kvinner og menn, blant annet skyldes biologiske årsaker og at disse forskjellene kanskje forklarer hvorfor vi ikke ser like mange kvinner i it-jobber og lederroller, heter det i dokumentet som er komponert av en anonym, mannlig programvareingeniør.
DB170807 ¶ INTERESSEKAMP : Tidligere kunne vi stole på at britene ville forsvare våre interesser .
DB170807 Tidligere kunne vi stole på at britene ville forsvare våre interesser .
DB170807 Samtidig har EU en svært bevist holdning til at alle interesser skal representeres og balanseres.
DB170807 Men land som tidligere kunne skjule seg i britenes skjørtekanter må nå stå opp for egne interesser .
DB170807 Men land som tidligere kunne skjule seg i britenes skjørtekanter må nå stå opp for egne interesser , skriver artikkelforfatterne.
DB170807 Britene har i EU ofte vært forsvarer av verdier og interesser som står Norge nær.
AA170807 - Jeg slår bare fast at det at interesser og ferdigheter er forskjellige mellom kvinner og menn, blant annet skyldes biologiske årsaker og at disse forskjellene kanskje forklarer hvorfor vi ikke ser like mange kvinner i IT-jobber og lederroller, heter det i dokumentet som er komponert av en anonym, mannlig programvareingeniør.
AA170807 Når jeg spør om de føler at politikerne bryr seg om deres interesser , er svaret nei.
DB170806 Sterk vekt på internasjonal innsats har passet det lille oljelandets interesser siden klimapolitikkens spede begynnelse.
AP170806 Konflikten rundt Nord-Korea er et lappeteppe av motstridende interesser blant flere av verdens mektigste land, spesielt Kina, Russland og USA.
VG170805 Jeg har likt alle sammen, men det er noen man har felles interesser med, og som man kan diskutere med.
NL170804 Både på høyre og venstresiden har vi partier som er mer opptatte av norske interesser enn globale samarbeid.
DN170804 - Dette er kanskje et fornærmelig svar, men finansbransjen er dominert av for mange med svært snevre interesser og en trang sosial kontekst.
DB170804 « USA vil fortsette å delta i internasjonale klimaforhandlinger og møter... for å beskytte amerikanske interesser og sikre at alle fremtidige politiske valgmuligheter forblir åpne for administrasjonen », heter det i uttalelsen.
DA170804 Det er også viktig å påpeke at selv om regjeringen har fått fullmakt fra Stortinget til å selge statens aksjer i AIM Norway, så vil Forsvarsdepartementet kun selge hvis vi vurderer det som riktig for både selskapets fremtidige utvikling og statens interesser i selskapet.
AA170804 « USA vil fortsette å delta i internasjonale klimaforhandlinger og møter... for å beskytte amerikanske interesser og sikre at alle fremtidige politiske valgmuligheter forblir åpne for administrasjonen », heter det i uttalelsen.
AA170804 - Selvfølgelig har jeg det, for jeg er opptatt av å sikre norske interesser , og av å sikre det norske folkestyret, sier Sp-lederen.
NL170803 Det er også sterke motkrefter som har andre interesser .
NL170803 Og så må man også akseptere at lagspillere ellers kan ha ulike interesser og ulike behov, slik at dynamikk og samarbeid kan preges av det.
DN170803 Etterforskningen av Flynn, som nå er blitt tatt over av Muellers gruppe, dreier seg nå om Flynns arbeid i private sektor på vegne av utenlandske interesser , ifølge avisen.
DB170803 Så vi bør ikke tillegge personer for mye betydning - stater ivaretar først og fremst sine egne interesser , mener Mjelde om handelskrigens betydning for Trump.
DB170803 Men det vil forbli spent all den tid de to landene har ulike strategiske interesser i Europa.
AP170803 Vi har våre egne behov og våre egne interesser .
AP170803 Som han selv peker på, har vi egen politikk gjennom et utstrakt samarbeid på områder av felles interesser , som fiskeri, atomsikkerhet, miljø, etc.
AP170803 - Kan en norsk alenegang overfor Russland svekke Vesten, og våre interesser på andre områder ?
AA170803 Det er vår absolutte plikt å ta vare på artsmangfoldet, da må økonomiske interesser som kan skade komme i annen rekke !
DA170802 - Læreinstitusjoner som al-Azhar er nemlig ikke bare et regimeinstrument, de har også sine egne interesser , en viss autonomi.
AP170802 Frps Christian Tybring-Gjedde sier han og Frp vil sette norske interesser først.
AP170802 - Og vi må være helt tydelig overfor russerne på at Norges interesser i dette tilfellet ikke samsvarer med de amerikanske.
AP170802 - Norske interesser rammes ¶
AA170802 Det er derfor heller ikke for sent for bygningsrådet å ta tak i og vurdere denne saken som berører betydelige offentlige interesser både pga. omfanget av brudd på funksjonskravet i byggeteknisk forskrift i denne saken, omfanget av problemet og bruddene på kommunens parkeringsveileder og risiko for misligheter, noe som ble avdekket i Drammen.
DN170801 Kinesiske interesser er også ute etter landemerket « The Gherkin » - « sylteagurken » - Londons mest ikoniske skyskraper.
DN170801 Kinesiske interesser er også ute etter landemerket « The Gherkin » - « sylteagurken » - Londons mest ikoniske skyskraper.
DN170801 Norge har store interesser av å kunne utvikle et godt samarbeid, og da er generalkonsulatet i Murmansk av stor betydning, understreker Rafaelsen.
DB170801 Vi ønsker heller en sterk utenriksminister som kan jobbe for å sikre norske interesser , sier Slagsvold Vedum til Dagbladet.
DB170801 De rødgrønnes ignoranse kostet norske interesser dyrt.
DB170801 Og du kan - forhåpentligvis, hvis du er heldig nok til å omgås fornuftige meningsfeller - være like god fotballsupporter, eller muslim, eller dataspiller, eller naturverner, selv om dine andre interesser skiller seg fra det som er typisk for fotballsupportere/muslimer/dataspillere/naturvernere.
DB170801 At du kan følge disse interessene sporadisk, eller la deg oppsluke av dem i en periode av livet - og deretter nedprioritere dem eller legge dem helt bort, uten at det betyr noen omveltning av « hvem du er », utover at du har endret dine interesser på dette ene feltet.
DB170801 Sett fra Moskva så handler både Ukraina og Syria om at Russland har reist seg som stormakt etter 1990-åras sørgelige tilstand, og nå spiller ut sine legitime, nasjonale interesser .
AA170801 Norge har store interesser av å kunne utvikle et godt samarbeid, og da er generalkonsulatet i Murmansk av stor betydning, understreker Rafaelsen.
DN170731 Stabssjef Priebus ble av Scaramucci omtalt som en paranoid person som lider av schizofreni, mens den omstridte strategen Steve Bannon ble beskyldt å ikke gjøre annet enn å fremme sine egne interesser .
DN170731 Stabssjef Priebus ble av Scaramucci omtalt som en paranoid person som lider av schizofreni, mens den omstridte strategen Steve Bannon ble beskyldt å ikke gjøre annet enn å fremme sine egne interesser .
DN170731 Ivaretar norske interesser
DN170731 I dag består EFTA av fire mindre land med nokså sammenfallende interesser , blant annet når det gjelder jordbruk.
DB170731 Og - til tross for mangelen på kommersielle interesser for oljefeltet, introduserte funnet naturforekomstene under havet for næringslivet. 50 år senere feirer bransjen en ny milepæl : Norsk sokkel er i verdenstoppen med lave utslipp.
AP170731 Man ødelegger ikke forholdet for mye, det rammer ikke nasjonale interesser og slike tiltak er enkelt å reversere, skriver Frolov i avisen The Moscow Times.
AP170731 Han beskyldte Bannon for å ikke gjøre annet enn å fremme sine egne interesser .
AP170731 I dag består EFTA av fire mindre land med nokså sammenfallende interesser , blant annet når det gjelder jordbruk.
VG170730 Disse tingene har skapt problemer i en administrasjon dominert av sterke personligheter med forskjellige interesser og maktbaser.
DB170730 I en e-post til Dagbladet forklarer FMO hemmeligholdet med at opplysningene kan « skade kommersielle interesser eller de personene som er omtalt ».
DA170730 Kommunen får sikret sine forpliktelser og interesser i forhold til sine innbyggere, og med de resultatene kinoen genererer, sikrer det i tillegg utbytte til kommunen.
AP170730 Regjeringen har egen statsråd for EØS- og EU-saker fordi EU er vår viktigste samarbeidspartner og EØS-avtalen er avgjørende for å ivareta norske interesser .
AP170730 juli at Erna Solbergs modell med egen statsråd med ansvar for Norges forhold til EU ikke tjener norske interesser og at utenriksministeren burde ha dette ansvaret også.
DN170729 For at alle som interesser i Norsk Skog skal få tid til å reflektere over forslagene, utsetter dermed Norske Skog tidsfristen for å akseptere forslagene til 11. august.
NL170728 Formålet med DGF ( Digitalt grenseforsvar ) er blant annet " å kartlegge og motvirke ytre trusler mot rikets sikkerhet og selvstendighet og andre viktige, nasjonale interesser .
DN170728 - Begge har integritet, begge er kunnskapsrike og begge setter sak og landets interesser foran spill og strategi, sier han, og legger til : ¶
DN170728 Stabssjef Reince Priebus blir omtalt som en paranoid person som lider av schizofreni, mens den omstridte strategen Steve Bannon blir beskyldt å ikke gjøre annet enn å fremme sine egne interesser .
AA170728 Kan kartleggingen av vaner og interesser gjøre meg til en slags vertsorganisme for meningsparasitter ?
VG170726 I tillegg til avstanden, har de to også hatt litt ulike interesser .
VG170726 Med seg hadde hun Rinat Akhmetsjin, en russisk-amerikansk lobbyist, beskyldt for å ha jobbet for sovjetisk etterretning, og for å bruke skitne triks som representant for for mektige og pengesterke interesser fra det tidligere sovjet.
VG170726 - Jeg har understreket Arbeiderpartiets åpenhet for samarbeid i saker hvor vi har felles interesser .
NL170726 Det vil synliggjøre at norske politikere ikke er styrt av kapitalen, men at de har møter med bredden av interesser og at de fatter balanserte vedtak.
DN170725 McCain, som i forkant av operasjonen til tider har virket medtatt og uklar, leverte en kraftfull og klar tale der han understreket kongressens plikter til å jobbe sammen for folket og på ikke for personlige interesser .
DB170725 For samtidig som masseturismen og skandinavenes interesser nå fører til at Tahsin mister butikken sin, er det turismen som gjør at han har inntekt.
DB170725 Han la skylda på mange ting, deriblant de folkevalgtes vilje til å sette amerikaneres interesser foran partipolitisk vinning.
DB170725 Disse gruppene har ikke nødvendigvis sammenfallende interesser med rekreasjonsbrukerne, og det er derfor viktig også å forstå avsendernes motivasjon i debatten.
DB170725 - Show med offentlig støtte bør styres av et nøytralt råd, ikke managere med økonomiske interesser .
DB170725 Vi er ikke lenger « moralistiske », men smarte, opptatt av businessmuligheter og nasjonale interesser .
NL170724 Verre kan det være for de som ikke har tilstedeværende til å ta vare på deres interesser og være pådrivere.
DB170724 - Barnevernet må ofte snakke med barna for å vite hvordan de skal kunne ivareta dem og deres interesser , og gjøre det som er til barnas beste.
VG170721 At de setter partiets interesser foran landets interesser er skammelig, men det kan snu dersom han forsøker å sparke Mueller.
VG170721 At de setter partiets interesser foran landets interesser er skammelig, men det kan snu dersom han forsøker å sparke Mueller.
AP170721 | Erna Solbergs modell tjener ikke norske interesser Anniken Huitfeldt ¶
AA170721 Etter en gjennomgang av alle partienes programmer konkluderer Norges Handikapforbund med at KrF i størst grad samstemmer med deres interesser .
VG170720 I søksmålet nevner han også Lorre, og det står blant annet at « han gjør stjernen i serien til syndebukk for å fremme sitt eget ego og sine egne interesser ».
VG170720 Han svarte ikke direkte på hvordan det er å jobbe under en president som ikke har tillit til ham, men sa at departementet hans hver eneste dag jobber hardt for å sikre nasjonens interesser .
DN170720 New York Times skrev nylig at Manafort hadde 17 millioner dollar i gjeld til russiske interesser før han tok jobben som kampanjesjef.
DB170720 I tillegg brukes bistand indirekte til å styrke norske utenrikspolitiske interesser , ofte uten å være nedskrevet i det hele tatt.
AP170720 Man kan få inntrykk av at par har motstridende interesser .
VG170719 Videre kritiserer populister elitene for å tydeliggjøre hvem som truer folkets interesser .
VG170719 I Listhaugs verden er det mediene og den kulturelle eliten som truer folkets interesser .
DB170719 Utbyggernes interesser må avveies mot allmennhetens interesser , et langsiktig perspektiv på byutviklingen og hvordan vi kan ta vare på byens særpreg og historie samtidig som vi fornyer den.
DB170719 Utbyggernes interesser må avveies mot allmennhetens interesser, et langsiktig perspektiv på byutviklingen og hvordan vi kan ta vare på byens særpreg og historie samtidig som vi fornyer den.
DB170719 Utenrikspolitikk skal handle om statlige interesser på kort og lang sikt, om å sikre egen eksistens og økonomiske og materielle interesser .
DB170719 Utenrikspolitikk skal handle om statlige interesser på kort og lang sikt, om å sikre egen eksistens og økonomiske og materielle interesser.
DB170719 Det er legitimt å legge stor vekt på nasjonale interesser .
AP170719 Som Bentzrød understreker, er Norges sikkerhet først og fremst et spørsmål om stormaktene interesser .
AA170719 Vi har et spesielt forhold til Kina, og de bryr seg ikke om politiske spørsmål, fortsetter den israelske lederen, før han føyer til at India er opptatt av at Israel skal ivareta indiske interesser , ikke palestinske, og at heller ikke Russland eller afrikanske land stiller politiske betingelser.
AA170719 Det er imot Europas interesser , sier han.
DB170718 Da blir Putin mannen som vil forsvare russiske interesser og rette opp gammel urett.
DB170718 Annekteringen av Krim og støtten til krigen i Øst-Ukraina er forsvar av russeres og russisk-kulturelles interesser .
DB170718 At aktører rundt, som ikke har direkte partipolitiske interesser , hiver seg på denne karusellen, er likevel ikke fullt så forståelig.
NL170717 Tvert i mot så tror jeg at et slikt register ville synliggjort at norske folkevalgte snakker med mange og svært ulike interesser .
DA170717 Departementet ønsker dessuten å stramme enda mer inn på rettighetene til søkere som er dømt for handlinger i « strid med grunnleggende nasjonale interesser ».
DA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser .
DA170717 - Selv om man ønsker å ivareta Israels interesser , er det absolutt ingen grunn til å omfavne politikere som er nasjonalister, rasister eller antisemitter som forkler seg som en supporter av Israel, sa Shimon Stein, en tidligere israelsk ambassadør i Tyskland.
AA170717 I retningslinjene presiserer departementet at det bare er ytringer som kan skade virksomhetens saklige og legitime interesser , som vil bryte lojalitetsplikten.
AA170717 Departementet ønsker dessuten å stramme enda mer inn på rettighetene til søkere som er dømt for handlinger i « strid med grunnleggende nasjonale interesser ».
AA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser .
AA170717 Departementet ønsker dessuten å stramme enda mer inn på rettighetene til søkere som er dømt for handlinger i « strid med grunnleggende nasjonale interesser ».
AA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser .
DB170716 Dans var ikke maskulint nok for Nureevs far, så danseren fikk bank for sine interesser .
AP170716 I tillegg er dette en sosial tur, hvor man møter nye mennesker som har like interesser og mål, sier Moen.
VG170715 FORUMER : På Jodel kan du finne forskjellige forumer som passer dine interesser .
DB170715 - Vi ser en fotballforening som konstant jobber i gråsonen av 51-prosentregelen gjennom deres styreformann Alex Ryssholm og hans private interesser .
VG170714 Frankrike og USA står sammen i kampen mot internasjonal terrorisme og har mange felles interesser i Midtøsten og Afrika.
VG170714 STUEVEGGEN : Skiltene viser noe av samlerens interesser .
DB170714 Det var videresending av en mail-korrespondanse mellom andre personer med interesser i næringa.
DA170714 Deres oppgaver består i å reise gjennom tid og rom for å vokte Jordens interesser .
NL170713 Å ikke ha en A, B, C og D-klasse har videre gjort at jeg ikke kunne velge venner bare ut ifra like interesser , lik familie-bakgrunn eller likt kjønn.
DN170713 - Vi skal møtes for å diskuteres felles interesser og bekymringer.
DB170713 Denne saken forsterker et inntrykk av en industri som tror det er lurt å ivareta sine kortsiktige interesser ved å kvitte seg med kritisk forskning.
DA170713 Ifølge Lien kan politisk reklame likevel benyttes på sosiale medier og kan spisses etter alt fra kjønn, bosted og alder, og hvilke interesser brukeren har.
AP170713 Alle Norges interesser og hjertesaker påvirkes av hva Kina er og gjør.
DB170712 Men tyngden av de to lands interesser gjør et utstrakt samarbeid lite sannsynlig.
VG170711 - Det er ganske klart at han beveger seg helt på kanten av loven, fordi han på forhånd visste at han skulle møte russiske interesser som lovte han informasjon om Hillary Clinton.
NL170711 Ordføreren skal i første rekke ivareta kommunens interesser , og det er ikke nødvendigvis slik at det som er bra for Hurtigruten, også er bra for kommunen.
NL170711 Han er også en kjent forretningsmann i byen, med mange prosjekter og interesser i flere selskaper som er under utvikling.
DB170711 ¶ STRID : Mange ulike interesser skaper strid i oppdrettsnæringa.
DB170711 Det er mange ulike interesser inne i bildet om hvordan næringen skal utvikle seg for å sikre vekst videre.
VG170710 - Det er viktig at utøvernes interesser ivaretas i utviklingen av Olympiske leker og internasjonal idrett og vi er naturlig nok veldig interessert i å ha en kandidat fra Norge.
DB170710 « For en ikke folkevalgt, ukvalifisert, uforberedt sosietetskvinne fra New York er jo den beste personen til å representere amerikanske interesser », skrev hun til sine 130 000 følgere.
AP170710 - Denne regjeringen har i økende grad satt kortsiktige interesser først.
FV170709 Han har et stort spekter av interesser .
DN170709 Hensikten med forbudet er den samme i dag som da forbudet ble lovfestet i 1965 - å sikre viktige interesser som knytter seg til disse områdene.
DN170709 Min oppgave har vært å fremme tyske og europeiske interesser , men også å sikre kompromisser, sa Merkel da hun møtte pressen lørdag ettermiddag, ifølge NTB.
DN170709 Den amerikanske analytikeren Anne Applebaum er sterkt kritisk til at « en ikke-valgt, ukvalifisert, uforberedt sosietetskvinne fra » blir ansett som « den beste til å representere Amerikas nasjonale interesser ».
DN170709 Min oppgave har vært å fremme tyske og europeiske interesser , men også å sikre kompromisser, sa Merkel da hun møtte pressen etter møteslutt.
DB170709 De mener begge to at utenrikspolitikk stort sett handler om nasjonale interesser , at overnasjonalitet er noe sludder, og at bilateralt samarbeid er bedre.
AA170709 Vanligvis velger medlemmer prosjekt ut ifra interesser eller hobby, men gjennom det nye pilotprosjektet får Guro enda mer næringsnyttig opplæring.
VG170708 På Twitter rases det over at « en ikke folkevalgt, ukvalifisert, uforberedt New York-elite er den beste til å representere nasjonale amerikanske interesser », i skribent og historiker Anne Applebaums ord.
VG170708 Presidentdatteren var den som symbolsk representerte amerikanske interesser i sluttspurten av de viktige internasjonale diskusjonene.
SA170708 Han har et stort spekter av interesser .
DB170708 Hvorvidt det korresponderer med andre statenes interesser , blir sekundært.
DB170708 - Trump deltar for å fremme amerikanske interesser .
DB170708 « Fordi en ikke folkevalgt, ukvalifisert, uforberedt sosietetskvinne fra New York er jo den beste personen til å representere amerikanske interesser », skriver hun til sine 130 000 følgere.
BT170708 Han har et stort spekter av interesser .
AP170708 Han har et stort spekter av interesser .
AA170708 Der opplever jeg at det er mange med ulike interesser , sier statsministeren.
AA170708 Min oppgave har vært å fremme tyske og europeiske interesser , men også å sikre kompromisser, sa Merkel da hun møtte pressen etter møteslutt.
AA170708 Min oppgave har vært å fremme tyske og europeiske interesser , men også å sikre kompromisser, sa Merkel da hun møtte pressen etter møteslutt.
DB170707 Etter at IS trekker seg ut, vil byen sannsynlig bli senter for en kamp mellom sunni-, sjia- og kurdiske interesser », skriver The Economist.
DB170707 Mener du det er viktigere å etterkomme disse ekstreme rovdyrvernernes interesser enn å ta hensyn til dem som gjør noe så viktig som å produsere den reneste og beste maten som kan oppdrives, uten tilsetning av importert soya, veksthormoner og andre kunstige tilsetningsstoffer ?
DB170707 Trumps fremste mål var å skape et inntrykk av å skinne i nærværet av mannen som i Ukraina og Syria fryktløst har utfordret amerikanske interesser .
DA170707 Så lenge det finnes oppdrettere som setter kommersielle interesser foran etikk, vil De Grønne jobbe for strengere håndheving av dyrevelferdsloven.
DA170707 På sånne turer møter de folk med like interesser og utvider eget kontaktnett, sier han.
AA170707 Vi snakket om utfordringer i verdensøkonomien som både Norge og Kina er bekymret for, samtidig som vi ser at veksten tar seg opp, og at vi har mange felles interesser , sier Jensen.
VG170706 Da Kinas president Xi Jinping reiste på statsbesøk til Moskva på mandag, presiserte han at stormaktene vil sette i gang « nødvendige tiltak », enten sammen eller alene, for å beskytte sine interesser .
DB170706 » Det er vanskelig å lese disse setningene uten å tolke dem som at sittende regjering har lovet å la være å kritisere kinesiske interesser .
DB170706 Mye står derfor på spill og regjeringen er i en klassisk skvis mellom våre øvrige interesser i Kina og den respekten « for grunnleggende menneskerettigheter » i utenrikspolitikken som Solberg-regjeringen selv har etterlyst i sin egen politiske plattform.
VG170705 - Russland og Kina finner mer sammen og det handler mer om å forsvare felles interesser enn å skape en allianse mot Trump, mener Helgesen.
DN170705 ¶ Kampen mot IS vil imidlertid trolig være oppskrift for hvordan vestlige makter i årene som kommer vil fremme sine interesser i konfliktområder.
AP170705 BEIJING/NEW YORK/OSLO ( Aftenposten ) : Konflikten rundt Nord-Korea er et lappeteppe av motstridende interesser blant flere av verdens mektigste land- spesielt Kina, Russland og USA ¶
AP170705 Blir det for ubehagelig å diskutere barns rettigheter når voksne har sterke ønsker og interesser ?
AP170705 Å stå i kryssilden mellom foreldregrupperinger med ulike interesser , krever definitivt skolering og styrke.
SA170704 Ut over det har hun hatt en relativt stor mulighet til å forme rollen ut ifra sine egne interesser , sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen til NTB.
NL170704 Hva disse " gjennomførbare ordninger " som vil gjøre det " bedre for alle " går ut på, angår også ikke-samiske interesser i ca 40% av Norges landområde, fra Hedmark til grensen mot Russland.
DB170704 Statsministeren gjør det enhver statsleder bør gjøre ; hun setter sitt eget lands interesser først.
DB170704 Denne enigheten balanserer gravferdens gudstjenestlige karakter, profesjonens interesser og de pårørendes ønsker.
DA170704 For selv om Kina og Russland ikke har inngått noen formell allianse, og heller ikke deler noe sikkerhetspolitisk fellesskap, har de felles interesser i å samarbeide, påpeker sikkerhetsforskeren.
DA170704 - Så lenge USA har vært en dominerende maktfaktor i internasjonal politikk, har Kina og Russland hatt felles interesser i å demme opp for amerikanerne.
DA170704 - Når Russland samarbeider med Kina, kan de konsentrere seg om forholdet til NATO og interesser i Ukraina.
DA170704 Ut over det har hun hatt en relativt stor mulighet til å forme rollen ut ifra sine egne interesser , sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen til NTB.
DA170704 Ut over det har hun hatt en relativt stor mulighet til å forme rollen ut ifra sine egne interesser , sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen til NTB.
BT170704 Ut over det har hun hatt en relativt stor mulighet til å forme rollen ut ifra sine egne interesser , sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen til NTB.
AP170704 » Høyre-Frp-regjeringen har satt norske interesser først i forholdet til Kina.
AP170704 Tybring-Gjedde viser til at det nå flere ganger er slått fast at Norges interesser skal settes først, blant annet i den såkalte « veivalgsmeldingen » om norsk utenrikspolitikk og i den enstemmige innstillingen fra utenrikskomiteen om samme melding.
AP170704 Han mener at utenriksminister Børge Brende i økende grad setter norske interesser først.
AP170704 - Vi må se på hva som tjener Norges interesser .
AP170704 » Høyre-Frp-regjeringen har satt norske interesser først i forholdet til Kina.
AP170704 Tybring-Gjedde viser til at det nå flere ganger er slått fast at Norges interesser skal settes først, blant annet i den såkalte « veivalgsmeldingen » om norsk utenrikspolitikk og i den enstemmige innstillingen fra utenrikskomiteen om samme melding.
AP170704 Han mener at utenriksminister Børge Brende i økende grad setter norske interesser først.
AP170704 - Vi må se på hva som tjener Norges interesser .
AA170704 Staur har som følge av denne saken etablert skjerpede regler for å « hindre at det skal kunne stilles tilsvarende spørsmål i senere saker hvor Staur har økonomiske eller andre interesser , » ifølge en pressemelding.
VG170703 Ut over det har hun hatt en relativt stor mulighet til å forme rollen ut ifra sine egne interesser , sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen til NTB.
VG170703 Er det et parti som kan representere deres interesser eller ikke ? sier Moxnes.
NL170703 Identitet og innhold : Styrke bevisstheten rundt felles interesser , og definere ambisjoner og mål, forankret i næringslivets behov ¶
AP170703 - Det Trump beundrer i Putin er hentet fra tsarene : en autokrat som balanserer ulike interesser , sier Montefiore.
AP170703 - Folk er stadig mer opptatt av å forfølge personlige interesser .
VG170702 VG mener : Norge må aldri gi fra seg muligheten til å kritisere autoritære regimer av hensyn til økonomiske interesser .
VG170702 VENNEGRUPPE : Snarere enn en « vennegruppe for Kina », kan det virke som om Stortinget trenger et tverrpolitisk samarbeid til forsvar av norske interesser , skriver Torbjørn Færøvik.
VG170702 Snarere enn en « vennegruppe for Kina », kan det virke som om Stortinget trenger et tverrpolitisk samarbeid til forsvar av norske interesser .
DB170702 « Statsministeren gjør det enhver statsleder bør gjøre ; hun setter sitt eget lands interesser først.
DB170702 - Statsministeren gjør det enhver statsleder bør gjøre ; hun setter sitt eget lands interesser først.
AP170702 Eide hevder at Solberg-regjeringen er preget av forsiktighet ovenfor stormaktene, og mener dette ikke tjener norske interesser .
SA170701 | Vi som er overlevende og etterlatte, er fullt ut i stand til å ivareta våre egne interesser
SA170701 Vi som er overlevende og etterlatte, er fullt ut i stand til å ivareta våre egne interesser .
DB170701 Rafal Majka er lagets kaptein i sammendraget, og hans interesser er viktigst.
DB170701 Kari hadde litt andre interesser og fikk kyssesyka som 15-åring.
AP170701 I sin personlige tale i Strasbourg priset USAs tidligere president Kohls vilje til å sette internasjonalt samarbeid foran nasjonale interesser på avgjørende tidspunkter i historien.
AP170701 Kommunen har et ansvar for å sikre en forsvarlig bolig for personer som av ulike grunner ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.
AA170701 I sin personlige tale i Strasbourg priset USAs tidligere president Kohls vilje til å sette internasjonalt samarbeid foran nasjonale interesser på avgjørende tidspunkter i historien.
AA170701 Vi vil ha en helhetlig offentlig styrt utbygging av området, og sikre at salget av arvesølvet i Nyhavna går til fellesskapets interesser , og ikke i private lommer.
AA170701 Men da må bystyret i Trondheim ha en sentral rolle og fellesskapets interesser må sikres.
AA170701 En privat drevet utbygging vil gjøre at fellesskapets interesser ikke blir sett i sammenheng, og profitt blir satt foran å utvikle en god og levende bydel.
AA170701 En helhetlig gjennomføring må styres av offentlige interesser slik at vi får bygd parker, idrettsanlegg, veier og gode byrom.
AA170701 Dette gagner fellesskapets interesser for bo- og bykvaliteter, framfor høyest mulig pris i form av profitt, slik som Høyre tar til orde for.
AA170701 Det vil sikre at salget av arvesølvet i Nyhavna går til fellesskapets interesser , og ikke i private lommer.
AA170701 Det er viktig at vi har tydelig lederskap av utvikling av havneområder og at ikke private interesser blir styrende, slik Høyre tar til orde for.
NL170630 Å fremstille disse i et så negativt lys for å fremme de private selskapenes interesser som vi har opplevd i det siste, savner saklig grunnlag.
NL170630 Dette er i Norges interesser .
NL170630 Det er trist at reaksjonære holdninger i den militære etterretningsledelsen undergraver norske interesser om et økt samarbeid i Nord.
NL170630 Statsskog SF skal drives etter bedriftsøkonomiske interesser , og det har vært foreslått å selge flere perler.
NL170630 De samiske interesser i nord er viktig, og konsultasjonen kan skje i dette lovutvalget.
NL170630 Alle jegere og fiskere som bor i Norge og vil utnytte ressursene på allmenningsgrunn har sine interesser sikret gjennom Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning.
NL170630 Folk i oppdrettsnæringen beskyldte henne, feilaktig, for å være villaksfisker og hadde personlige interesser av å kritisere næringen.
DB170630 I Criterium Du Dauphiné var de en livsfarlig duo, og spørsmålet er om de klarer å samarbeide for lagets beste interesser .
VG170629 iv bistand, bør alle bistandstildelinger starte med en vurdering av om det aktuelle tiltaket er blant de best mulige bidrag til utvikling i den aktuelle situasjon, ikke hvorvidt tiltaket også kan bidra til utvikling en gang i framtiden, etter mange snirklete omveier, etter først å ha tjent andre interesser på kort sikt.
VG170629 Jeg har vært så heldig å bli kjent med mange av hans omgangsvenner, både innen idretten og innen hans andre interesser der homofile er representert.
DB170629 Innspill og press fra lokalpolitiske interesser på respektive rikspolitikere gir store føringer for hvilke prosjekter som skal få prioritet.
VG170628 Han påpeker at man innenfor det militære også har forskjellige interesser .
SA170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser .
NL170628 Byens reguleringsmyndigheter og politikere har ansvaret for at utbyggingstiltak er i samsvar med byens interesser .
NL170628 Et krav om jernbane fra Tromsø til Narvik kan likevel bli en triumf, hvis gode krefter forenes, næringslivet synliggjør behovet og dialog med store interesser som reindriftsnæringa blir ført, slik at en eventuell jernbanelinje ikke fortrenger beitemarker for rein i området.
DN170628 Jeg tror det kan blir mer utfordrende dersom Saudi-Arabia, som har andre interesser i blant annet konflikten i Jemen, etablerer seg der.
DN170628 - Noen ganger kan det ha en beroligende effekt å ha oppsyn med hverandre, dessuten er USAs, Kinas og Frankrikes interesser rimelig overlappende når det gjelder ønsket om stabilitet.
DB170628 I nyttekalkylen er en nordmanns interesser like mye verdt som en utlendings interesser .
DB170628 I nyttekalkylen er en nordmanns interesser like mye verdt som en utlendings interesser.
BT170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser .
AP170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser .
AA170628 Da lovet regjeringen til Erna Solberg ( H ) at Norge i framtiden ikke skal støtte handlinger som undergraver Kinas interesser . ( ©NTB ) ¶
NL170627 Når den største byen i Nord-Norge havner i åpen strid med en av de største reiselivsaktørene i landet, bør ikke to bestevenninner sitte på hver sin side av bordet og forhandle om betydelige interesser og verdier som berører felleskapet og skattebetalerne.
DB170627 . De skal arbeide etter prinsippet om armlengdes avstand både fra politiske myndigheter og ulike interesser .
DB170627 Hvilke budsjettposter som er i ditt barns budsjett avhenger av hva dere skal gjøre i ferien og hvilke interesser barnet ditt har.
DB170627 Utviklingen den siste tida har også vist at Iran ikke lar seg pelle på nesa og heller ikke vil gi opp sine interesser verken i Syria eller Irak.
AA170627 Når store, nye boligfelt bygges ut i de østlige bydelene, må kommunen ivareta allmennhetens interesser ved å stille krav om tilrettelegging og ved å sikre seg rettigheter til aktuelle friområder.
VG170626 Det er mange lokale konflikter og ulike interesser som gjør situasjonen vanskelig.
VG170626 - Trump har påberopt nasjonal sikkerhetspolitikk som et særlig ansvar for presidenten og mener forbudet er viktig for USAs nasjonale interesser .
NL170626 I mange år har staten, fylkeskommunene og kommunene hatt en plikt til å konsultere med samene om saker som berører samiske interesser .
DN170626 Det er mange lokale konflikter og ulike interesser som gjør situasjonen vanskelig.
DA170626 Med freden har det også blitt tydeligere at myndighetene og lokalsamfunn rundt om i Colombia har ulikt syn på hvordan økonomisk utvikling skal finne sted, og hvem sine interesser som skal veie tyngst, sier colombianerne.
AA170626 Bakgrunnen for den politiske tilnærmingen var en felles uttalelse fra landenes regjeringer hvor det ble fastslått at Norge ikke skal støtte handlinger som undergraver Kinas interesser .
DB170625 Selv om Kristoffs interesser syntes godt i varetatt med flere Coop-ryttere og Bystrøm helt foran, virket Katusha-rytterens egne gullsjanser temmelig truet etter hvert som 14-mannsgruppen opparbeidet seg en ledelse på hele ni minutter.
DB170625 Han er neppe genuint interessert i saken, men ser den trolig som en mulighet til å fremme egne interesser .
AP170625 I det store flertallet av saker har vi felles interesser .
AP170625 I det store flertallet av saker har vi felles interesser .
DB170624 Det betyr vanligvis nære familiære bånd eller økonomiske interesser .
DA170624 Jeg har vært uhyre varsom med å fremme egne interesser .
BT170624 Har som hovedmål å styrke norsk språks status og bruk på utsatte samfunnsområder, fremme norsk som et godt og velfungerende kultur- og bruksspråk, og ivareta det språklige mangfoldet og språkbrukernes interesser .
AP170624 Dette er en stor, variert by der det er mulig å ha andre interesser enn teknologi, sier Silber.
DN170623 Alt som legges frem for Qatar som vurderes å være til hinder for landets interesser , vil bli forkastet, sier Ahelbarra i et intervju med egen tv-kanal.
DB170623 Iran og Tyrkia har interesser , så også stormaktene, samt stammetilhørighet.
DB170623 De vil alle ha konkurrerende interesser , som de vil kjempe voldsomt om områdene i etterkant, sier Atwood.
AA170623 Felles faglige interesser vil gjøre at de ikke bare dulter borti hverandre, men at de også har noe å snakke om ( såkalte interaksjonspåskudd ).
VG170622 Dette trenger sterke amerikanske aktører og sterke interesser fra USA hele veien, mener Wiik.
AP170622 I USA har en samlet etterretningstjeneste slått fast at utenlandske interesser blandet seg inn i høstens valg.
VG170621 Skjerpende omstendigheter her er mulig planlegging når det gjelder drapet på Hassan, en interesse for kniver, interesser for vold og gjennomføringen av selve drapshandlingen, sa Tallaksen.
NL170621 " Dere som tror, stå fast ved det rette, som vitner for Gud, selv om det går mot deres egne interesser " ( Vers. 135 kvinnene ) ¶
VG170619 Jeg tar etter syv år som utenriksminister ikke lett på å offentliggjøre informasjon som kan skade Norge eller norske interesser .
VG170619 LO, UNIO, og YS gjennomførte en politisk streik mot forslag som flyttet makt fra arbeidstakerne over til arbeidsgiverne, og svekket fagforeningenes muligheter for å ivareta arbeidstakernes interesser .
NL170619 Et slikt program skal opprettes i Innovasjon Norge og bør mobilisere midler fra Forskningsrådet, Enova og SIVA, i tillegg til private interesser .
DB170619 I stedet for komplekse sammenhenger, usikkerhet og ærlighet, lever man i et selvvalgt ekkokammer av egne interesser , ofte skapt nettopp for å nøre opp under egne meninger og fordommer.
DB170619 Dessuten er han veldig snill og omsorgsfull, i tillegg til at vi har felles interesser og kommuniserer godt.
AP170618 Vi mener man her har tatt for mye hensyn til utbyggernes interesser , og at det blir så tett og så høyt at det går for mye utover oppvekstforholdene til barn og unge.
DB170617 Norsk Kennel Klub, som organiserer hundeeiere og oppdrettere, avviser i en epost til NRK at oppdrettere styres av kommersielle interesser , og ikke hundenes velferd.
AP170617 I Berlin anklager Merkel USA for å blande sammen politikk og økonomiske interesser : ¶
AP170617 For Putin har gasseksporten dessuten vært et viktig våpen for sikre Russlands interesser i nabolandene, først og fremst i Ukraina.
AP170617 Norsk Kennel Klub, som organiserer hundeeiere og oppdrettere, avviser i en e-post til NRK at oppdrettere styres av kommersielle interesser , og ikke hundenes velferd.
AA170617 Norsk Kennel Klub, som organiserer hundeeiere og oppdrettere, avviser i en epost til NRK at oppdrettere styres av kommersielle interesser , og ikke hundenes velferd.
VG170616 Insentivene for de som taper til å kjempe for sine interesser , er dermed langt sterkere enn for de som vinner.
NL170616 Forsvarets viktigste rasjonale er å forsvare Norge, norske interesser og verdier mot eksterne trusler og angrep, og denne føringen må nødvendigvis være styrende for alle de store disposisjonene for Forsvaret, men det kan virke som om den langsiktige strategiske og militærfaglige dimensjonen i mange forsvarssaker er blitt fullstendig overkjørt.
DN170616 Et vedtak i Brussel kan gi EU en mekanisme lik den som finnes i USA, der Committee on Foreign Investment vurderer nasjonale interesser og sikkerheten ved utenlandske oppkjøp av amerikanske selskaper.
DA170616 Marcussen, fra et parti som vanligvis ikke lar private interesser utkonkurrere uskyldige, små trær i hovedstaden.
AA170616 Kohl " klarte å ta i betraktning andres interesser og overkomme generell mistillit for å oppnå gjensidig tillit ", heter det videre fra Gorbatsjov.
DN170615 Vi har ulike interesser .
DN170615 Det er legitime politiske interesser som gjør at land prioriterer andre spørsmål enn en global klimaavtale, advarer han.
DB170615 En lokal forankring i beslutningsprosessen betyr ikke at alle andre interesser enn naboenes må vike.
VG170614 Davidson har hele tiden bedt for landsdelens interesser og for det hun kaller « en åpen Brexit ».
AP170614 Eid av norske og tyske interesser .
VG170613 Prytz konkluderer som Narjord med at brødrene ikke har nok orden på økonomien sin til at de er i stand til ivareta sine egne interesser .
VG170613 Når det gjelder Arvid, er hennes vurdering at heller ikke han er i stand til å ivareta sine egne økonomiske interesser .
VG170613 Narjord har kommet frem til at ingen av brødrene er i stand til å ivareta sine egne personlige eller økonomiske interesser , og fyller ut skjemaene som brukes når kommunen mener personer har behov for hjelpeverge.
NL170613 Vi kan da ikke gå inn for, at dagens konsultasjonsordning, som ikke tar hensyn til samenes interesser og behov, skal videreføres i en framtidig samekonvensjon.
NL170613 Det er også bekymringsfullt og forkastelig, at det skal være opp til staten å bestemme om det skal være grunn til å konsultere andre organisasjoner i saker, som har stor betydning for deres interesser ( Kap.
DB170613 Barnet har en selvstendig rett til å få sitt beste vurdert og vektet som et grunnleggende hensyn når ulike interesser blir veid opp mot hverandre, understreker FNs barnekomité.
AA170613 Det har ligget som en forutsetning i Statsbyggs mandat at en eventuell utvikling av et minnested her, er involvering og dialog med naboer og andre lokale interesser .
VG170612 - Lønnsklausulen beordrer presidenten til å sette landet først, og ikke hans egne personlige interesser , sier Frosh.
VG170612 Vi er av den klare oppfatning at internett ikke bør være et rettsløst sted, hvor kommersielle interesser tjener rått på brutal porno og porno som seksualiserer barn.
NL170612 De har overhodet ikke representert de som har stemt dem inn eller landsdelens interesser .
NL170612 Det kan de fordi de vet hva du interesser deg for, hvilke meninger du har og hva du « liker ».
DN170612 Ifølge saksøkerne må anti-korrupsjonsbestemmelsene i grunnloven overholdes for at amerikanerne skal kunne være sikre på at presidenten tjener landet og ikke sine egne økonomiske interesser .
DB170612 For andre gang må de konservative ta ansvaret for å ha satt partiets interesser foran landets, og det i en kritisk fase for Storbritannia, bare dager før Brexit-forhandlingene etter planen skal ta til.
AA170612 For Klæbu og Trondheim har både felles og egne interesser påvirket beslutningen om sammenslåingen.
VG170611 Konsulentselskapet kritiserer beslutningen fordi de mener det gir Salström-Leyh en personlig særinteresse - og fordi kona kan involveres i kontroll i transaksjoner han har interesser i.
DB170611 Vi vil forsvare alle de 27 medlemslandenes interesser , og Storbritannia vil forsvare sine, sa den tyske statsministeren under et besøk i Mexico by fredag.
DB170611 - Mange av de veldedige formålene var knyttet til familiemedlemmer i Trump-familien eller interesser , inkludert minst fire grupper som som så betalte for å holde golfturneringer på Trumps golfbaner, skriver Forbes.
DB170611 Kronprinsesse Mette-Marit ( 43 ) er blant dem som har klart å kombinere sin tittel med egne interesser .
BT170611 I neste omgang burde Norge i større grad orientere seg mot land som har tilsvarende interesser som oss.
BT170611 Etter president Trumps verdensturné har Tysklands forbundskansler Angela Merkel tatt bladet fra munnen og sier at gamle allianser ikke kan tas for gitt, og at europeerne må kjempe for egne interesser , ifølge NRK Uriks som siterer det tyske nettstedet Der Spiegel.
AP170611 - De gikk fra å være forsiktige til å trykke kraftig på for sine egne interesser , sier Thune.
AA170611 Vi vil forsvare alle de 27 medlemslandenes interesser , og Storbritannia vil forsvare sine, sa den tyske statsministeren under et besøk i Mexico by fredag.
SA170610 Jeg reiser også en prinsippsak om Kirken er tjent med å ha økonomiske interesser i et kraftselskap som går inn for å ødelegge naturen i strid med Kirkens formålsparagraf.
DA170610 Landene som boikotter Qatar, misliker at den lille og styrtrike golfstate fører en utenrikspolitikk som ofte har vært på kant med deres egne interesser .
BT170610 Verken amerikanerne eller resten av verden kan leve med mistanken om at USAs egen president setter sine egne, NATOs og andre alliansers interesser på spill.
AP170610 Færre lever i ekstrem fattigdom og sult, vi er mindre utsatt for vold og krig enn tidligere, respekten har økt for kvinners interesser og verdier og barn har fått bedre rettsbeskyttelse.
AA170610 Landene som boikotter Qatar, misliker at den lille og styrtrike golfstate fører en utenrikspolitikk som ofte har vært på kant med deres egne interesser .
AA170610 NOTS ble startet av en gruppe terrengsyklister som ser behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser , skriver NOTS på sitt nettsted nots.no.
SA170609 Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Sverre Lodgaard påpeker at en rekke interesser og bevegelser utgjør et komplisert bilde.
NL170609 Vinn-vinn for alle interesser .
NL170609 Mye bra har skjedd for oss samer, vi har fått etablert vårt eget parlament Sametinget som skal ivareta våre interesser , være vår stemme.
AP170609 Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Sverre Lodgaard påpeker at en rekke interesser og bevegelser utgjør et komplisert bilde.
AA170609 Tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser regnes ikke som straff, men som et sikkerhetstiltak.
AA170609 Regjeringen vil gjøre det mulig å frata statsborgerskapet til personer på grunn av straffbare forhold eller som utgjør en trussel mot nasjonale interesser .
AA170609 Jeg mener det er helt klart at den allmenne rettsfølelsen tilsier at en person som motarbeider norske interesser eller ønsker å skade Norge ikke bør få beholde norsk statsborgerskap, sier Sandberg.
AA170609 I forslaget til Stortinget foreslår regjeringen bestemmelser i statsborgerloven om tap av statsborgerskap på grunn av straffbare forhold og tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser .
VG170608 « Jon Almaas har mange talenter og interesser norske TV-seere fortsatt har til gode å oppleve », heter det i beskrivelsen.
DB170608 Den type vinnermentalitet trenger vi i miljøkampen for å vinne mot sterke interesser innenfor olje, kull og gass som har store muskler.
DB170608 orståelig at de tolket Leas kronikk som at den beskrev en faktisk enkeltsak - men adskillig mindre forståelig at de ikke følte behov for å gjøre noen som helst kontroll av om saken var korrekt gjengitt, selv ikke når teksten kommer fra den ene parten i ( den angivelige ) saken, som kan ha åpenbare interesser av å gi en skjev eller selektiv fremstilling.
AP170608 Etterretningskomiteen har medlemmer fra begge partier, men partiene har helt ulike interesser å ta hensyn til i Comey-høringen.
AP170608 Sol og bad er fortsatt viktig for nordmenn på reise, men dyrking av egne interesser og hobbyer blir stadig viktigere. 22 prosent sier de vil dyrke egne interesser på reise.
AP170608 Dyrke egne interesser
AP170608 22 prosent sier de vil dyrke egne interesser på reise.
AA170608 De kan blant annet tillate lisensfelling av store rovdyr for å ivareta det som etter loven kvalifiserer som allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, sier Helgesen.
AA170608 Når folk i tillegg innser at staten kun tjener den rike elitens interesser , vil de vende seg mot staten og slutte seg til en progressiv kamp for felles frihet.
VG170607 - Jeg har ingen interesse av å være medlem av en forening som har besluttet å jobbe mot meg og mine interesser som medlem, sier Svein-Erik Edvartsen til VG.
VG170607 ØKONOMISK URO : - Norske interesser er også i spill.
VG170607 Derfor er norske interesser også i spill.
DN170607 Landet har ført en uavhengig utenrikspolitikk som har gått på tvers av andre land i Samarbeidsorganisasjonen for Golfstatene, noe som har ført til anklager om at Qatars politikk tjener iranske interesser .
DB170607 - Kanskje kunne jeg håndtert denne saken annerledes, men min konklusjon er at det ikke bør oppstå tvilstilfeller rundt en ansvarlig politikers interesser , og for mitt vedkommende er det riktig å plassere det jeg eier i midler hvor jeg ikke har direkte påvirkning på hvordan de plasseres, sier han.
BT170607 Kommunen har ikke redegjort for hvordan ivareta barnehagebarnas interesser under anleggsperioden dersom de velger den søndre traseen.
BT170607 Barn og unges interesser må ivaretas ved bygging av bybane gjennom Fløen.
AP170607 I en rapport om funnene skriver Kaufmann at vi må « akseptere at grupper ser etter sine kulturelle, økonomiske og demografiske interesser » - også i de tilfellene det er snakk om en majoritetsgruppe i samfunnet.
AP170607 - Å forsvare « hvite interesser » kan aldri være greit, skriver han.
AP170607 Etterretningskomiteen har medlemmer fra begge partier, men partiene har helt ulike interesser å ta hensyn til i Comey-høringen.
AP170607 Over hele landet stiller lokalpolitikerne samlet opp for sitt lokalsamfunns interesser .
AP170607 - Jeg har ingen interesse av å være medlem av en forening som har besluttet å jobbe mot meg og mine interesser som medlem.
AA170607 Landet har ført en uavhengig utenrikspolitikk som har gått på tvers av andre land i Samarbeidsorganisasjonen for Golfstatene, noe som har ført til anklager om at Qatars politikk tjener iranske interesser .
NL170606 Etter at fiskeriminister Svein Ludvigsen fikk omgjort leveringsplikten til en tilbudsplikt, gav dette trålrederne muligheten til å leve sitt eget økonomiske liv uavhengig av landanleggenes interesser .
NL170606 Uansett vil USA alltid ha globale interesser .
DN170606 Den er gjort av advokater og folk som ikke har økonomiske interesser i Norske Skog, sier Storvestre, som når har avskrevet investeringene sine.
DB170606 Dyrke egne interesser : 22 ¶
DB170606 Konserverende krefter i politikk og rettsvesen, støttet opp av fagprestisje og økonomiske interesser hos enkelte barnesakkyndige er noen.
DB170606 May prøver også å så tvil om Corbyn er patriotisk nok, om han setter britiske interesser først, blant annet når det gjelder forholdet til EU.
AP170606 Samtidig er det i begge lands interesser å holde fast ved de lange tradisjonene for samarbeid, svarer seniorforsker Kristin M.
AP170606 I grove trekk ser de verden som et anarkisk system der stater kjemper for egne interesser , basert på økonomiske og militære ressurser.
AA170606 Nesten 1 av 4 oppgir at de ønsker å dyrke egne interesser på ferie, noe som er en liten økning fra i fjor.
AA170606 - Vi ser at det å legge inn tid til egne interesser i ferien blir viktigere og viktigere, og der har også ferieoperatørene blitt flinke til å tilby alternativer som inviterer til dette, sier Line Endresen Normann, direktør for Virke Reise Norge. ( ©NTB ) ¶
VG170605 USAs interesser
VG170605 FN-ambassadør Haley understreker likevel at USAs interesser alltid vil være førsteprioritet for presidenten, også når det kommer til å beskytte miljøet.
VG170605 Det er ikke første gang tyrkiske interesser skal ha grepet direkte inn for å påvirke Hollywoods gjenfortelling om det armenske folkemordet.
VG170605 Vi skaper vår identitet gjennom kunnskap, interesser , omgangskrets, hvilken musikk vi liker og hvilken mat vi spiser.
AP170605 Konflikten med andre interesser , som fiske, turisme, landbruk og naturvern, økte.
AP170605 Konflikten med andre interesser , som fiske, turisme, landbruk og naturvern, økte.
AP170605 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i uttalelsen fra russisk UD.
AA170605 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i uttalelsen fra russisk UD.
AA170604 NOTS ble startet av en gruppe terrengsyklister som ser behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser , skriver NOTS på sitt nettsted nots.no.
DN170603 - Det inkluderer måten de militariserer på, at Kina ikke tar hensyn til internasjonale lover, og deres håning av andre lands interesser , sa Mattis.
DB170603 Det kan også komme til å bekrefte og forsterke Syrias viktigste allierte, Russlands, forestillinger om NATO som en aggressiv allianse som truer russiske interesser og russisk sikkerhet, og dermed også gjøre at spenningen i forholdet mellom Russland og Vesten øker.
BT170603 Mer interessant for amerikanerne, er at beslutningen ble tatt mot befolkningens interesser .
BT170603 I sum forsterker meldingen inntrykket av at den utviklingspolitiske trenden er å se bistand som et av mange instrumenter som kan fremme norske interesser .
BT170603 Det kan kalles en fleksibel tilnærming, noe diplomatene i UD nok synes er en fordel i sitt arbeid for å fremme norske interesser .
BT170603 Det bringer meg til en annen bekymring, at både valg av partnerland og virkemidlene primært vil styres av våre interesser .
BT170603 Bistand er blitt et av mange instrumenter som kan fremme norske interesser .
AA170603 - Det inkluderer måten de militariserer på, at Kina ikke tar hensyn til internasjonale lover, og deres håning av andre lands interesser , sa Mattis.
AA170603 Ifølge NRK har Schei flere ganger ment at kommunens interesser lider fordi hun som kommuneadvokat ikke blir involvert tidsnok i forskjellige saker.
VG170602 Jeg lovet å reforhandle alle avtaler som ikke tjener USAs interesser , sa Trump da han annonserte at han ville trekke seg ut av Paris-avtalen.
SA170602 Nå leies den ut til russiske interesser .
SA170602 Hvilken militær strategi ligger bak å legge ned flybaser, samle de få kampflyene på én base ( Ørland ), de få marinefartøyene ved én base ( Håkonsvern ), legge ned Olavsvern flåtebase med undervannsbåtbunkers, som på toppen av det hele blir solgt og leid ut til russiske interesser .
DB170602 Men da må også idrettens dommere, ledere, politikere og skribenter være tydelige på selv å skille mellom objektive og subjektive interesser ; altså den avgjørende forskjellen på å bruke idrettsjussen til å stoppe jukset i stedet for å utnytte disse sakene til å pleie sine egne interesser .
DB170602 Men da må også idrettens dommere, ledere, politikere og skribenter være tydelige på selv å skille mellom objektive og subjektive interesser ; altså den avgjørende forskjellen på å bruke idrettsjussen til å stoppe jukset i stedet for å utnytte disse sakene til å pleie sine egne interesser.
AA170602 Spørsmålet er om noen vil inngå et slikt samarbeid med et land som gir stadig flere signaler om at nasjonale interesser er viktigere enn de globale.
AA170602 NOTS ble startet av en gruppe terrengsyklister som ser behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser , skriver NOTS på sitt nettsted nots.no.
VG170601 Han omtaler det som et stort dilemma å representere det offentlige helsevesenet, samtidig som han ønsker å ivareta pasientens interesser .
DN170601 De kan fintune folks følelser og etablere en atmosfære som forhindrer oss å oppnå felles interesser knyttet til terrorisme.
DN170601 Det hele toppet seg tidligere i år, da Russlands ambassade langet ut mot Norge i et 1400 ord langt brev i kjølvannet av at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) pekte på Russland som en trussel mot norske interesser .
DN170601 Sundts øvrige interesser hadde en verdiøkning på 900 millioner kroner i 2016.
DB170601 EU er ikke ute etter å ta hevn over britene, men det er vel naturlig å ivareta sine interesser ?
DB170601 Tipper selv det sirkelargumentet der først og fremst var for å fremme gruppas interesser .
DB170601 Det finnes unntak i loven for innsyn i saker som berører Norges utenrikspolitiske interesser .
AP170601 Macron holdt en TV-tale på fransk og engelsk der han sa at Trumps avgjørelse vil skade amerikanske interesser .
AA170601 I tillegg til å si at en amerikansk uttrekking vil være en skuffelse for resten av verden, sa han at et slikt trekk vil skade amerikanske interesser generelt og være stikk i strid med oppfordringer fra svært vennligsinnede europeiske land.
AA170601 Han sa også at det er gjort forsøk på å skade Russlands legitime interesser , men uten å nevne noe spesielt land. ( ©NTB ) ¶
VG170531 - Når andre land investerer i avansert teknologi og går videre med Parisavtalen, mener vi USA best kan utøve globalt lederskap og fremme amerikanske interesser ved å være en fullverdig partner i en verdensomspennende innsats, står i det oppropet som blant annet ledende selskaper innen informasjonsteknologi har undertegnet.
DB170531 - Den største oppgaven idag er at den frie verden konsoliderer seg om verdier, og ikke bare interesser .
DB170531 Mange av hans egne generaler vil nok hviske ham i øret at NATO i høy grad er et redskap som fremmer USAs interesser .
DA170531 - Ligger det strategiske, politiske interesser i dette ?
DA170531 - Ligger det strategiske, politiske interesser i dette ?
DA170531 Våre interesser i Europa, og andre deler av verden, vil bli styrket ved at flere av oss kan beherske et 2. fremmedspråk.
DA170531 Det er viktig for å fremme våre interesser i en stadig mer globalisert verden.
AP170531 Støre medgir at Trumps retorikk kan gi grunnlag for uro, men mener også at det etter fire måneder er litt tidlig å bedømme hans administrasjon, og at det ikke er i Norges interesser å trappe opp konfliktnivået.
AA170531 Det har vært bekymring for hvorvidt Trump-familiens økonomiske interesser i land som Kina vil føre til at Trump-administrasjonen får et mer grumsete forhold til menneskerettigheter rundt omkring i verden. ( ©NTB ) ¶
DN170530 Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel anklaget mandag Trump for å føre en kortsiktig politikk som svekker Vesten og går imot EUs interesser .
DN170530 ¶ Jeg mener rådgivermiljøene og Skatteetaten helt åpenbart har felles interesser her.
DB170530 « Helseetaten har kommet til at du gjennom handlingen oppnådde en personlig økonomisk vinning på bekostning av kommunens interesser .
DB170530 Petoros rapportering om Statoils etterlevelse av avsetningsinstruksen ( som skal sikre at Statoil som selger av petroleum ivaretar statens interesser i å få høyest mulig pris og riktig andel av kostnadene ).
DB170530 Ifølge et referat i Humanist tok også Lurås for seg identitet, og hvordan vi angivelig har blitt indoktrinert til å tro at det er umoralsk å prioritere egne interesser , en tro med røtter i kristen skyldfølelse.
DB170530 Der fikk de besøkende blant annet høre Kevin Macdonald, redaktør for Occidental Observer, et tidsskrift som ifølge seg selv presenterer stoff knyttet til « hvit identitet, hvite interesser og Vestens kultur ».
DA170530 Det betyr at vi gjennom hundre år har forvaltet denne evigvarende ressursen med basis i felles interesser .
BT170530 * Petoros rapportering om Statoils etterlevelse av avsetningsinstruksen ( som skal sikre at Statoil som selger av petroleum ivaretar statens interesser i å få høyest mulig pris og riktig andel av kostnadene ).
AA170530 Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel anklaget mandag Trump for å føre en kortsiktig politikk som svekker Vesten og går imot EUs interesser . ( ©NTB ) ¶
VG170529 Etter Donald Trumps Europa-besøk sier den tyske utenriksministeren at USAs politikk går imot EUs interesser .
VG170529 - Den kortsiktige politikken til den amerikanske regjeringen går imot EUs interesser , sier Gabriel.
VG170529 Lørdag publiserte Macron et bilde på sin Twitter-konto, der han skrev at G7-møtet er « to dager der vi beskytter våre interesser , og går fremover, sammen, i den samme humanistiske retningen ».
NL170529 Det er godt å se at Troms endelig har fått en stortingsrepresentant som virkelig står på for å sikre den nordnorske basisnæringa sine interesser .
DB170529 Det er nok noen i Abu Sayyaf som ikke er imot fremmedkrigerne, så lenge de støtter gruppas interesser , som jo er å styrke kontrollen i området.
DA170529 Vi ser den samme type eiere i andre selskaper som også har investert i norsk småkraft, sier Tveit, som forteller at også tyske, sveitsiske og britiske interesser nå er inne på eiersiden i den norske småkraftsektoren.
DA170529 Vi ser den samme type eiere i andre selskaper som også har investert i norsk småkraft, sier Tveit, som forteller at også tyske, sveitsiske og britiske interesser nå er inne på eiersiden i den norske småkraftsektoren.
AA170529 - Den kortsiktige politikken til den amerikanske regjeringen går imot EUs interesser , sier han videre og fastslår at « Vesten er blitt mindre, og i hvert fall svakere ».
AA170529 Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel mener at Donald Trump fører en politikk som går på tvers av EUs interesser , og som svekker Vesten.
AA170529 - Den kortsiktige politikken til den amerikanske regjeringen går imot EUs interesser , fastslår Gabriel, som også mener at « Vesten er blitt mindre, og i hvert fall svakere ».
DN170528 Vi er ikke der ennå, men hvis dette får fortsette og hver enkelt må ta vare på sine egne interesser , da ryker sakte, men sikkert det kollektive systemet.
VG170527 FELLES INTERESSER : Tidligere president Barack Obama omtaler prins Harry som sin venn.
SA170527 Kanters interesser strekker seg imidlertid lengre enn idretten.
SA170527 Toppidrettssjef Tore Øvrebø, som har bakgrunn fra rosporten, forklarte i en kronikk i vår at toppidretten stadig får økt betydning som politisk virkemiddel for å fremme nasjoners image og interesser .
FV170527 Toppidrettssjef Tore Øvrebø, som har bakgrunn fra rosporten, forklarte i en kronikk i vår at toppidretten stadig får økt betydning som politisk virkemiddel for å fremme nasjoners image og interesser .
BT170527 Toppidrettssjef Tore Øvrebø, som har bakgrunn fra rosporten, forklarte i en kronikk i vår at toppidretten stadig får økt betydning som politisk virkemiddel for å fremme nasjoners image og interesser .
AP170527 Kanters interesser strekker seg imidlertid lengre enn idretten.
AP170527 Toppidrettssjef Tore Øvrebø, som har bakgrunn fra rosporten, forklarte i en kronikk i vår at toppidretten stadig får økt betydning som politisk virkemiddel for å fremme nasjoners image og interesser .
AA170527 Toppidrettssjef Tore Øvrebø, som har bakgrunn fra rosporten, forklarte i en kronikk i vår at toppidretten stadig får økt betydning som politisk virkemiddel for å fremme nasjoners image og interesser .
VG170526 La oss si det slik at det er et sammenfall av interesser , sier Økland som har vært i TV 2 i ti år og som jobber i kanalen ut juli måned.
VG170526 Jobbet tidligere for den russiske oligarken Oleg Deripaska for å fremme russiske interesser i USA.
VG170526 Han mener at det er greit at enkelte innsatte sendes til Norgerhaven med tvang, og mener de innsattes interesser blir ivaretatt.
NL170526 Jeg mener det må legges påtrykk for å frigi hele eller deler av den hemmelige avtalen om Globus-systemet i Vardø og andre anlegg uten at det skader nasjonale interesser .
DN170526 Cyberkriminelle som angriper norske interesser løper en svært liten risiko for å bli straffeforfulgt.
DA170526 Alle har rett til å forfølge sine interesser .
VG170525 Onsdag i forrige uke var i så måte - ja nettopp - 17.mai og julaften på en gang for de som har jobbet mest intenst for å få gehør for norske interesser hos Trumps sikkerhetspolitiske toppfolk.
VG170525 I det norske regjeringssystemet har man tenkt helt annerledes for å knytte tettest mulig kontakt med den nye amerikanske administrasjonen med den hensikt å fremme norske interesser , ifølge VGs opplysninger.
NL170525 Fjordfiskerne i samiske områder er stort sett kasta på land, andre interesser overtar rikdommene.
DN170525 Han hevder Moody's alltid har representert amerikanske interesser , og han antyder at USA nå føler seg truet på grunn av Kinas store fremgang.
DN170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i Nato.
DN170525 Ikke bare rundt interesser .
DB170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i NATO.
AA170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i NATO.
AA170525 Ikke bare rundt interesser .
AA170525 Ikke bare rundt interesser .
DB170524 LOT DET STÅ TIL : Underveis på etappen hadde andre ryttere grepet på ledertrøya til Tom Domulin, men Sunweb fikk til slutt hjelp fra både Quick Step-Floors og LottoNL-Jumbo som hadde sammenfallende interesser .
AA170524 Konflikten mellom regjeringen og grupper med ulike interesser i Kasai hemmer jordbruket og minsker forsyningen av mat, heter det i en rapport fra Verdens barnefond, UNICEF, som ble offentliggjort onsdag.
AA170524 Det mest sannsynlige er en mindre operasjon mot norske interesser i Finnmark eller i nordområdene for å tvinge eller presse den norske regjeringen til å innfri bestemte politiske krav.
AA170524 De ser på seg selv som en stormakt som har rett til å være mektig og som derfor mener at småstatene i randsonen må vise respekt og innrette seg etter Russlands interesser .
NL170523 På denne knivseggen er det altså den norske forsvarssektoren skal finne vektingen mellom et effektivt forsvar av norsk territorium og norske interesser , opp mot å sette den mest velfungerende delen av Forsvaret - spesialsoldatene - inn i nær sagt alle internasjonale konflikter som har betydning for NATO og USA.
DA170523 Det som avgjør om en militant gruppe er terroristisk eller ikke, er hvorvidt den tjener USAs interesser , sa professor Dincsahin.
VG170522 Enhver kan risikere å bli « flagget » som farlig, det skjer automatisk og kan utløses av bestemte interesser eller kontakter som kommer fram i kommunikasjonen.
VG170522 - Facebook er direkte avgjørende for hvordan veldig mange mennesker forholder seg til politiske saker, kommersielle interesser og ulike grupperinger.
NL170522 La meg óg presisere at jeg ikke antyder at det for Jensens del ligger personlige økonomiske interesser bak.
DB170522 - Disse to personene som sitter på tiltalebenken hadde noen felles interesser som gjorde at de sikkert likte hverandre litt.
DB170522 Han passet seg for å generalisere om religion, og fremhevet i stedet hvilke felles interesser USA og gulfstatene hadde ; sikkerhet og business ; bekjempe terrorisme på den ene side, handle olje og våpen på den andre.
AA170522 Fra 2008 til 2013 er det overført inntil 40 millioner kroner til Terje Eriksen, i strid med Prora Eiendoms interesser og uten rettslig grunnlag for det.
AA170522 Da Prora bygde boligprosjektet Munkvoll Gård, mener statsadvokatene at de to tiltalte handlet i strid med Prora Eiendoms interesser .
VG170521 Johansen skriver videre at det vil være « meget krevende » for møtende statsadvokat Thorbjørn Klundseter å ivareta de etterlattes interesser på en god måte.
VG170521 Ifølge domstolens egne nettsider skal bistandsadvokaten ivareta de etterlattes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling i saken.
DN170521 I stedet ønsker USA « å tilby partnerskap, basert på felles interesser og verdier - for å søke en bedre framtid for oss alle », sa presidenten.
DA170521 I stedet ønsker USA « å tilby partnerskap, basert på felles interesser og verdier - for å søke en bedre framtid for oss alle », sa presidenten.
AP170521 USA ønsker « å tilby partnerskap, basert på felles interesser og verdier - for å søke en bedre framtid for oss alle », sa presidenten, og la til at unge muslimske jenter og gutter bør få lov å vokse opp fri for frykt.
VG170520 Han kommer til å bli som alle tidligere presidenter, som har vært partiske og bare retter seg etter israelske interesser .
VG170520 Som verdensmakt nummer en har amerikanere så store fordeler av stabilitet og handel at de har kunnet prioritere hensynet til systemet som helhet fremfor kortsiktige nasjonale interesser .
VG170520 Han talte et maktspråk og satte åpenlyst Tysklands interesser først.
DB170520 - Jeg tror ikke at noe slikt ville vart veldig lenge, fordi landets olje gjør at mange land har store interesser i Venezuela, mener Bull om en slik omveltning.
DB170520 At 33-åringen har funnet en mann som hun deler interesser med, er det ingen tvil om.
AP170520 Presidenten gjorde seg også til talsmann for kvinners interesser .
AP170520 Opptatt av kvinners interesser
AP170520 Nå må han ta tak i kvinners interesser , samt strekke ut en hånd til kurderne, mener Iran-ekspert.
VG170519 Jobbet tidligere for den russiske oligarken Oleg Deripaska for å fremme russiske interesser i USA.
NL170519 På presentasjonen av meldingen fremstilte Brende det å jobbe for et forbud som en helt urealistisk idé i dagens landskap, og fullstendig i strid med norske interesser - trass i at en norsk regjering har invitert til tidligere runder om dette forbudet.
NL170519 Norske interesser kan defineres både snevert og bredt - og vi er nødt til å minne om at det å følge folkeretten, utvide og styrke samarbeidet med naboland og andre land, samt fokusere på fred og stabilitet også er i en liten nasjons egeninteresse.
NL170519 At meldingen ser den samme uforutsigbare verdenssituasjonen som resten av oss og at den konkluderer deretter - at bistand styres mot regioner og land der vi har sikkerhetspolitiske interesser .
NL170519 Europabevegelsen ønsker at Norge skal ha en sterkere innflytelse på EU - spesielt på områder som i stor grad angår norske interesser og solidaritet mellom de som bor i EØS og EU..
NL170519 Europabevegelsen mener at norske interesser best kan ivaretas gjennom et medlemskap der Norge sikres innflytelse og medbestemmelsesrett.
DB170519 Men, også fordi flere grupper har økonomiske interesser i at forbruket av antibiotika er høyt.
AA170519 - Jeg tror de føler seg forpliktet overfor en petroleumsbasert næring, hvor veldig mange aktører har kortsiktige interesser i å ivareta den nåværende situasjonen.
VG170518 I 2009 ble Bhatti og en 31 år gammel venn pågrepet i forkant av USAs president Barack Obama besøk i Oslo, fordi PST fryktet Bhatti var ute etter å skade amerikanske interesser .
SA170518 - Men det burde jo være lett hvis du har en president som begynner å bli en fare for landets sikkerhet og interesser .
SA170518 Vi protesterer mot den, og vil gjøre hva vi kan for å støtte det jødiske folkets interesser i dette området, sier John Skåland.
NL170518 Men det er derfor vi er nødt til å stå sammen - vi må fremme nordnorske interesser , og da kan vi ikke være splittet og delt.
NL170518 For det første er det åpenbart at dersom vi ønsker representanter som kan å fremme nordnorske interesser på landsbasis trenger vi å ha noen å sende.
DN170518 Stadige avsløringer av bånd mellom russiske interesser og den amerikanske presidentadministrasjonen, Trumps sparking av FBI-sjefen og utnevnelsen av en spesialgransker er blant meldingene som har rullet i rødt over børsterminaler verden over.
DA170518 - Men det burde jo være lett hvis du har en president som begynner å bli en fare for landets sikkerhet og interesser .
BT170518 Blant annet bruker algoritmene dine og dine venners personopplysninger til å kartlegge dine interesser , slik at de kan plassere målrettet reklame i feeden din.
AP170518 Vi protesterer mot den, og vil gjøre hva vi kan for å støtte det jødiske folkets interesser i dette området, sier John Skåland.
AA170518 - Men det burde jo være lett hvis du har en president som begynner å bli en fare for landets sikkerhet og interesser .
FV170517 Vi protesterer mot den, og vil gjøre hva vi kan for å støtte det jødiske folkets interesser i dette området, sier John Skåland.
VG170516 Mye av grunnen til at oppsigelsen var kontroversiell, var at Comey som FBI-sjef var den øverste lederen for etterforskningen av om noen i Trumpkampanjen hadde ureglementert kontakt med russiske interesser under valgkampen.
VG170516 Dette er en del av det globale nettverket stater med felles interesser bruker, for å holde hverandre informert.
VG170516 I forvaltningsplanen som ligger til grunnen kan man legge inn spesielle føringer for naturmangfoldet knyttet til blant annet hekkeperioder og andre interesser knyttet til fiskeri.
DN170516 Russland har motstridende interesser til de amerikanske i Syria - og store deler av Midtøsten.
DB170516 Dette er trusler mot samfunnets interesser som ikke kan møtes med motmakt av den karakter som Forsvaret har i dag.
DA170516 Kongressrepresentanten Adam Schiff mener det er spesielt problematisk siden Russlands interesser , både i Syria og andre steder, står i sterk motsetning til USAs.
AA170516 Kongressrepresentanten Adam Schiff mener det er spesielt problematisk siden Russlands interesser , både i Syria og andre steder, står i sterk motsetning til USAs.
SA170515 - Vi representerer interessene til våre egne land, men Tysklands interesser er naturlig nok tett knyttet til Frankrikes, sa den tyske statsministeren.
SA170515 - Vi representerer interessene til våre egne land, men Tysklands interesser er naturlig nok tett knyttet til Frankrikes, sa Merkel.
DN170515 - Vi representerer interessene til våre egne land, men Tysklands interesser er naturlig nok tett knyttet til Frankrikes, sa Merkel.
DN170515 Frontline fyrer løs mot sjefene i DHT, som de mener er unødvendig dyre og setter egne interesser foran aksjonærene.
DN170515 Trump kjører en politikk hvor amerikanske interesser kommer først.
DB170515 Den stadig pågående maktkampen i landets politiske system har stort sett sin bakgrunn i oligarkenes ulike interesser , noe som hindrer en stødig og samlende styring for å få Moldova ut av fattigdommen.
BT170515 Schiff sier det er spesielt problematisk fordi Russland har interesser , både i Syria og andre steder, som er sterkt motstridende til USAs.
AA170515 - Vi representerer interessene til våre egne land, men Tysklands interesser er naturlig nok tett knyttet til Frankrikes, sa den tyske statsministeren.
DB170514 Da Dagbladet kontaktet Geir Helgesen, direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, angående disse, mente han begge parter hadde interesser i å holde samtaler.
DA170514 Altså, penger er jo viktig, men tid og interesser er mye viktigere og har alltid vært det for meg.
VG170513 Mange mener skjoldet kun tjener amerikanske interesser .
VG170512 - Folk er forskjellige og har ulike i interesser .
DB170512 I tiden fremover ønsker hun å kombinere sine to interesser oftere.
DB170512 Hvor du på den ene siden har eierinteresser, og på den andre siden jobber for å promotere norske interesser , sa professor Karl Harald Søvig ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen til Dagbladet i fjor.
VG170511 - Folk er forskjellige og har ulike i interesser .
DN170511 Ombudstvedt forklarte sitt salg med at hans aksjer var til hinder for å finne en finansiell løsning for selskapet, i den grad aksjeeierne og gjeldseierne kan påstås å ha motstridende interesser .
DB170511 ¶ AVHENGIGE AV HVERANDRE : Både Sør-Koreas Moon Jae-in og Donald Trump har store interesser i Nord-Korea-konflikten.
DB170511 Dette er kanskje særlig tilfellet innenfor fag med sterke politiske interesser .
VG170510 Å si opp avtalen er en enorm gambling med norsk økonomi og norske interesser .
VG170510 Aktivitetsnivået er fortsatt høyt, med stadige reiseplaner både i eget land, og for å promovere norske interesser i utlandet.
VG170510 I tillegg til å være en uvurderlig rådgiver, har du vært en nær venn som jeg deler interesser for naturen og kunsten med, sa dronning Sonja.
NL170510 Ved å satse mer på fiskeriregionens egenart, så vil muligheter og tiltak bli mer konkrete, og man legger grunnlaget for en mer strukturert debatt og gode løsninger hvor lokale interesser og medvirkning får innflytelse.
NL170510 Situasjonen utnyttes i stedet av utenforstående interesser og aktører som ikke har bærekraftige hensikter eller forpliktelser for regionens fiskerimiljø og kystsamfunn.
FV170510 - Vi vil gjøre det vi mener er riktig for norske interesser , ut fra sikkerhetssituasjonen og ut fra migrasjonssituasjonen, sier Amundsen.
DN170510 - Vi vil gjøre det vi mener er riktig for norske interesser , ut fra sikkerhetssituasjonen og ut fra migrasjonssituasjonen, sier Amundsen.
DB170510 - Utenlandske show har gjerne økonomiske interesser av å matche lokale utøvere så lett som mulig for at de skal være nesten garantert seier.
DB170510 - Noen som er med og videreformidler kamp får også prosenter av prispenger eller en finnerbonus, og kan selv da også ha økonomiske interesser i strid med utøverens helsemessige hensyn.
DB170510 Med Toryene som lokker med at Storbritannia skal bli et skatteparadis, som har helt andre interesser enn oss i arbeidslivspolitikken, velferdspolitikken, fordelingspolitikken, landbrukspolitikken - i politikken ?
DB170510 Hvilke interesser har britene ?
DB170510 - Alle kan være trygge på at vår politikk ligger fast, vi skal ha en kunnskapsbasert og skrittvis tilnærming hvor vårt hensyn til å ivareta ulike interesser også vektlegges betydning i forvaltningen av våre store havområder, sier Ap-representanten.
DB170510 Sessions fikk sparken på grunn av pengerot, fordi han blandet private interesser og offentlige midler.
DB170510 RUSSLAND har gjennom historien hatt store interesser i Iran.
DB170510 Det er neppe i russernes interesser slik situasjonen er i dag.
DA170510 Med toryene som lokker med at Storbritannia skal bli et skatteparadis, som har helt andre interesser enn oss i arbeidslivspolitikken, velferdspolitikken, fordelingspolitikken og landbrukspolitikken ? spurte Ap-lederen før han sa klart nei til et slikt kompaniskap.
DA170510 Mener statsråden at kommunens planvedtak, med tanke på betydningen for barn og unges interesser , er fattet på rett grunnlag ? » spør Lundteigen i det skriftlige spørsmålet til statsråden.
DA170510 Det er en gruppe som er generelt svake i samfunnet og som må ha sterke politiske vaktbikkjer for å ta vare på sine interesser , sier Lundteigen til Dagsavisen Fremtiden.
DA170510 - Det virkelig alvorlige er barn og unges interesser når det gjelder Marienlyst-saken.
BT170510 - Vi vil gjøre det vi mener er riktig for norske interesser , ut fra sikkerhetssituasjonen og ut fra migrasjonssituasjonen, sier Amundsen.
BT170510 De burde interessere seg for samfunnsutviklingen og ikke bare sine egne interesser .
AP170510 Lundestad tror Trump og andre republikanere fortsatt har for mange felles interesser til at et angrep på presidenten vil føre frem - i hvert fall i første omgang.
AP170510 Lundestad tror Trump og andre republikanere fortsatt har for mange felles interesser til at et angrep på presidenten vil føre frem - i hvert fall i første omgang.
AA170510 Med toryene som lokker med at Storbritannia skal bli et skatteparadis, som har helt andre interesser enn oss i arbeidslivspolitikken, velferdspolitikken, fordelingspolitikken og landbrukspolitikken ? spurte Ap-lederen før han sa klart nei til et slikt kompaniskap.
AA170510 - Vi vil gjøre det vi mener er riktig for norske interesser , ut fra sikkerhetssituasjonen og ut fra migrasjonssituasjonen, sier Amundsen.
VG170509 - Forholdene til USA og Kina, og balansen mellom sikkerhets- og økonomiske interesser , har vært et av hovedtemaene som har preget valgkampen.
VG170509 Mektige interesser
VG170509 I en situasjon hvor Nord-Korea jobber intenst for å utvikle langdistanseraketter, utstyrt med atomvåpenstridshoder, som kan nå det amerikanske fastlandet, pågår et ekstremt høyt internasjonalt politisk spill der USA, Kina, Sør-Korea og Japan spiller hovedrollene, men med forskjellige interesser .
VG170509 Vi må se fra sak til sak om det tjener norske interesser at vi tar konfliktene og ikke bare føyer oss etter alt, sier Huitfeldt.
VG170509 Huitfeldt i Ap sier en reforhandling av EØS-avtalen ikke vil tjene norske interesser : ¶
VG170509 Dagens avtale tjener norske interesser godt.
VG170509 I tillegg til å være en uvurderlig rådgiver, har du vært en nær venn som jeg deler interesser for naturen og kunsten med, sa dronning Sonja.
VG170509 Er selvstendig og uavhengig av offentlige og kommersielle interesser
SA170509 Sterke negative følelser for Donald Trump og USA er en fordel for anti-amerikanske politikere i flere land der USA har både militærstrategiske og handelsmessige interesser i.
DB170509 « Vi har ingen dominerende aksjonær som har kjøpt en betydelig del av vår gjeld og dermed skapt en konflikt mellom hans interesser som eier av gjeld og som egenkapitaleier », skriver de.
DB170509 « Tanken på at DHT ville komme under denne aksjonærens kontroll og bli utsatt for hans konkurrerende interesser er stikk i strid med vår visjon av hvordan man skal skape aksjonærverdier », skriver styret videre og fortsetter : ¶
DB170509 Iblant er små partier med makt på vippen prisen vi betaler for bred representasjon av interesser på Stortinget.
DB170509 Det er et sunnhetstegn at et stort mangfold av partier og interesser representeres på toppnivå, med alt som følger av offentlig debatt og gransking av påstander og politiske forslag.
DA170509 Som arbeidstakere har vi grunnleggende felles interesser .
AP170509 - Våre og tyrkiske interesser er ikke i tråd med hverandre akkurat nå, men på et eller annet tidspunkt må man ta en beslutning, sier han, og legger til at han forventer at USA kommer til å ha « en disputt med Tyrkia i en periode ».
AA170509 - Våre og tyrkiske interesser er ikke i tråd med hverandre akkurat nå, men på et eller annet tidspunkt må man ta en beslutning, sier han, og legger til at han forventer at USA kommer til å ha « en disputt med Tyrkia i en periode ».
VG170508 Dette er en strid med mange interesser , som dessverre har fått utvikle seg i negativ retning over tid, og hvor eskaleringen de siste dagene svekker håpet om å løsne opp den gordiske knuten.
VG170508 Vi er ingen stormakt, og har ingen egne interesser i hverken Afghanistan eller Syria eller Irak.
VG170508 Det er en del av hele Norges interesser , og jeg mener det passer godt inn hos VG, sier han.
DN170508 har solgt skipet Front Scilla til « nigerianske interesser », melder DNs søsteravis TradeWinds.
DN170508 Samtidig har vi forskjellige interesser i noen av aspektene av forhandlingen, sier Ferry i et radiointervju med BBC Radio, ifølge Bloomberg.
DB170508 umentasjon og sannhetsbevis på en rekke tilfeller av grove og meget trakasserende overtramp utført av et av medlemmene, men som trengte den offentlige skittentøyvasken mellom Terje Hauge og Svein-Erik Edvartsen som påskudd for å komme banen, hva med deres troverdighet som ivaretaker av medlemmenes interesser ?
DB170508 Forskeren trekker fram at Norge har stor erfaring innen fredsmekling, og mener at både USA og Nord-Korea har interesser i å holde samtaler.
DB170508 Det er den beste måten å ivareta medlemmenes interesser på.
DB170508 Tillerson gikk så langt at han sa at USA verdier ofte er det motsatte av USAs interesser, og at i slike tilfeller er det ikke tvil om hva USA vil velge ; sine interesser .
DB170508 Tillerson gikk så langt at han sa at USA verdier ofte er det motsatte av USAs interesser , og at i slike tilfeller er det ikke tvil om hva USA vil velge ; sine interesser.
DB170508 Men når Donald Trumps utenriksminister Rex Tillerson nå gjør det til en programerklæring at USAs nasjonale interesser er best tjent med at det er et uttalt skille mellom USAs verdier, og USAs politikk, er det likevel et vannskille.
DA170508 Vi er opptatt av å ha en sterk utenriksminister som forsvarer Norges interesser .
AP170508 Kongen følger norsk og internasjonal politikk veldig tett, både på grunn av Norges styreform og personlige interesser .
DN170507 Marine Le Pen er en fascist og en xenofob, mens Macron kun representerer næringslivets interesser .
DN170507 Vi er opptatt av å ha en sterk utenriksminister som forsvarer Norges interesser .
DB170507 Vi har et felles verdigrunnlag, vi har mange felles interesser , og Frankrike er vår femte største handelspartner.
AP170507 Vi har et felles verdigrunnlag, vi har mange felles interesser , og Frankrike er vår femte største handelspartner.
AA170507 Vi har et felles verdigrunnlag, vi har mange felles interesser , og Frankrike er vår femte største handelspartner.
AA170507 Vi har et felles verdigrunnlag, vi har mange felles interesser , og Frankrike er vår femte største handelspartner.
VG170506 Han sier til fransk Inter radio at dette i noen tilfeller er knyttet til russiske interesser .
DA170506 Hun har et proteksjonistisk syn på handel og kommer til å hegne om nasjonale interesser foran internasjonalt samarbeid.
AA170506 NTNUs interesser og byens interesser er ikke nødvendigvis sammenfallende i ett og alt, men på ett punkt er det på tide å gi klarere rammer for videre diskusjon.
AA170506 NTNUs interesser og byens interesser er ikke nødvendigvis sammenfallende i ett og alt, men på ett punkt er det på tide å gi klarere rammer for videre diskusjon.
DN170505 Trump har gjennom hele valgkampen, og etter han ble innsatt, sagt at han vil føre en politikk hvor amerikanske interesser vil være viktigst.
DB170505 NDF skal ivareta dommernes interesser , og har valgt å kort kommentere sakene de har stått fram med, skriver Ola Hobber Nilsen på en SMS til Dagbladet.
DB170505 NDF skal ivareta dommernes interesser , og har valgt å kort kommentere sakene de har stått fram med, skriver Ola Hobber Nilsen på en SMS til Dagbladet.
DB170505 Macrons kampanje har tidligere hevdet det har vært forsøk på å hacke e-postkontoer, og har skyldt på russiske interesser .
DB170505 Vi har alle vokst opp i et samfunn som forventer at det kjønnet vi fikk tildelt ved fødselen skal styre hvilken identitet vi har, hvilke interesser vi har, hvilke drømmer vi har og hvem vi forelsker oss i.
DB170505 Ideen om det frie markedet brukes retorisk for å skape økt spillerom for private økonomiske interesser .
DB170505 Fagerströms interesser gjenspeiles i bildene og hennes lidenskap skinner gjennom - både fra luften og på bakken.
BT170505 Helseforskningsloven prioriterer i klartekst : « Hensynet til deltakernes velferd og integritet skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser ».
BT170505 De vil selvsagt ha interesser i forskningsresultatene, men politikerne har likevel ikke ønsket at staten skal overta denne forskningen.
VG170504 De tjener Norges interesser og fortjener vår respekt og takknemlighet.
DN170504 For at politikere skal kunne ivareta velgernes interesser må de være til stede, skriver artikkelforfatteren.
DB170504 Le Pens tilhengere snakker om en kamp mellom kosmopolitisme og patriotisme, hvor eliten har valgt side og støtter mer liberalisme og innvandring mot det franske folk og landets interesser .
AP170504 Han mener Trumps politikk er en oppskrift på å skape en utrygghet og en forvirring som vil skade USAs interesser internasjonalt.
AA170504 Utenriksministeren framholdt også at USA de 20 siste årene ikke lenger vet hvorvidt alliansene etter den kalde krigen virkelig tjener USAs interesser .
AA170504 De skaper virkelig hindringer i vår evne til å fremme våre nasjonale sikkerhetsinteresser og våre økonomiske interesser , sa Tillerson.
DN170503 Swix-sjef Ulf Bjerknes vil ha arbeidspause « en stund fremover » og sier at han slutter i selskapet for å dyrke egne interesser og fysisk form.
DN170503 Nå skal jeg følge opp egne interesser , sier Bjerknes og peker på at det å forlate selskapet også handler om at de er godt rustet for fremtiden etter flere strategiske valg de siste årene.
BT170503 Arbeiderpartiet ( Ap ) gjorde flere vedtak mot klassiske kristne verdier og interesser under sitt landsmøte for et par helger siden.
AP170503 Vi vil ikke ta del i USAs strategi for å hindre Kinas fremvekst, eller at landet vårt skal bli skviset mellom amerikanske og kinesiske interesser , sier damen i 30-årene.
AA170503 - Vi ønsker ikke å straffe dem, men samtidig er det klart at Europa vet å beskytte sine interesser .
VG170502 - Jeg håper at de vil lytte og sette fotballens og dommernes interesser først.
AP170502 - Det ble vevet inn i amerikansk politikk og regionale interesser , og ingen kunne finne en løsning for både å berge unionen og samtidig bevare slaveriet i sør.
AA170502 Han varsler også at Kina vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre egne interesser .
SA170501 Selv om jeg først senere begynte å dyrke mine egne kreative interesser , har jeg fått utrolig mye ut av det.
SA170501 GJESTEKOMMENTAR : Da jeg var yngre, savnet jeg et sted hvor jeg kunne henge og hvor jeg kunne dyrke mine interesser .
DB170501 De forteller om hvordan de to ble venner over interressen for teknologi, havet og rap musikk, og hvordan denne unike kombinasjonen av interesser førte dem til ideen om at de gjennom sine kombinerte lidenskaper kunne lage en ny type musikkfestival.
AP170430 På vår side har saudiske interesser investert på Oslo Børs, jeg har ikke alle tallene, forklarer ambassadøren.
AP170430 - De ustabile forholdene i Libya og Nord-Afrika kan på kort sikt være den største trusselen mot vestlige interesser på kontinentet, sa general Thomas Waldhauser, sjef for Pentagons Afrika-kommando under en Senateshøring i forrige måned.
VG170429 - Vi ønsker ikke å straffe dem, men samtidig er det klart at Europa vet å beskytte sine interesser .
DB170429 Hun understreker at påstandene tilhører fortida og at vi ser framover mot et felles mål som gjør at Norwegian kan vokse og at amerikanske medarbeidere kan føle seg trygge på at vi ivaretar deres interesser på best mulig måte.
DB170429 Hun understreker at påstandene tilhører fortida og at vi ser framover mot et felles mål som gjør at Norwegian kan vokse og at amerikanske medarbeidere kan føle seg trygge på at vi ivaretar deres interesser på best mulig måte. » « Vi vil anerkjenne AFA som representant for våre amerikanske kolleger når de skal forhandle med vår samarbeidspartner OSM Aviation om
DB170429 Kongress-politikernes egne interesser .
AA170429 - Dette er en historisk dag siden vi setter Frankrikes interesser foran personlige eller partipolitiske interesser , sa Dupont-Aignan.
AA170429 - Dette er en historisk dag siden vi setter Frankrikes interesser foran personlige eller partipolitiske interesser, sa Dupont-Aignan.
AA170429 - Vi ønsker ikke å straffe dem, men samtidig er det klart at Europa vet å beskytte sine interesser .
SA170428 Det er han som kjøper og selger spillere, og det er sågar han som ivaretar spillernes interesser i de forestående overgangene, sier Crone Sejersbøl, og fortsetter : ¶
DB170428 Advokat Sigurd Knudtzon i Simonsen Vogt Wiig, som representerte franchisetakerne, sier at opptredenen til McDonald's var i strid med konkurranseloven, og at dommen også bekrefter en kultur som gjør at franchisetakere ikke tør å si ifra mot McDonald's interesser .
DB170428 Høyresiden har tradisjonelt lyttet mest til eiernes interesser , venstresiden til de ansattes.
DA170428 Mange mener han representerer finanselitens interesser .
BT170428 Det er han som kjøper og selger spillere, og det er sågar han som ivaretar spillernes interesser i de forestående overgangene, sier Crone Sejersbøl, og fortsetter : ¶
AP170428 På vår side har saudiske interesser investert på Oslo Børs, jeg har ikke alle tallene.
AP170428 Det er han som kjøper og selger spillere, og det er sågar han som ivaretar spillernes interesser i de forestående overgangene, sier Crone Sejersbøl, og fortsetter : ¶
AA170428 Norge regner det som svært viktig å være tett på prosessen for å kunne ivareta norske interesser på en god måte når britene trekker seg ut av EU.
AA170428 Han mener begge er villige til å ofre landets interesser for personlig vinning.
VG170427 Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet, skrev Hagen i en e-post til TV 2.
VG170427 Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet, skrev Hagen i en e-post til TV 2.
DB170427 Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet. » skrev Hagen i en pressemelding til TV 2.
DA170427 Oslos innbyggeres interesser blir ikke ivaretatt ved å bruke enorme midler på eierskap i stedet for investeringer.
DA170427 Ved å gjøre begrepet « offentlige interesser » til en tilstrekkelig begrunnelse til å drepe ulv, risikerer man å slå bunnen ut av hele naturmangfoldsloven.
DA170427 Fordi hva som helst kan selvfølgelig være offentlige interesser , hvordan man definerer det er svært uklart, sier Hansson, og legger til : ¶
BT170427 Striden sto om naturmangfoldlovens paragraf 18c, der det står at regjeringen kan tillate uttak av ulv « for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning ».
BT170427 Stortinget har nå vedtatt en romslig forståelse av hva som er å regne som « offentlige interesser av vesentlig betydning ».
VG170426 Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet, skrev Hagen i en e-post til TV 2.
VG170426 Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet, skrev Hagen i en e-post til TV 2.
VG170426 Samtidig deler kandidatene og deres partier langt på vei fiendebilder, noe som ofte fører til at realpolitikkens jernlov slår inn, der den felles fienden er venn og felles fiendebilder også blir et spørsmål om felles interesser .
VG170426 At ideologiske syn i hver sin ytterkant møtes i en slags felles problemforståelse, og med sammenfallende interesser og løsninger, fremstår intuitivt som ganske merkelig.
SA170426 Sin egen administrasjon har han imidlertid fylt opp med styrtrike forretningsfolk, som mange mistenker er mer opptatt av egne investeringer og interesser enn folkets beste.
DB170426 Når « vesentlige offentlige interesser » skal åpne for større uttak av ulv, betyr det at distriktspolitiske hensyn, elgjakt- og næringsinteresser og psykososiale forhold skal vurderes.
DB170426 Han ble i går instruert av Stortinget til å vektlegge paragraf 18 c i loven som åpner for felling av ulv dersom « offentlige interesser av vesentlig betydning » tilsier det.
DA170426 Sin egen administrasjon har han imidlertid fylt opp med styrtrike forretningsfolk, som mange mistenker er mer opptatt av egne investeringer og interesser enn folkets beste.
BT170426 Paniske og dårlig forankrede snuoperasjoner er bare egnet til å skade fylkets interesser .
AP170426 Senterpartiet representerer visse interesser og strømninger i samfunnet og partiet sanker stemmer på grunnlag av dette.
AP170426 De representerer hver sine interesser .
AA170426 Sin egen administrasjon har han imidlertid fylt opp med styrtrike forretningsfolk, som mange mistenker er mer opptatt av egne investeringer og interesser enn folkets beste.
VG170425 Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet, skriver Hagen i en e-post til TV 2.
VG170425 Både høyre- og venstrepopulister anklager ham derfor for å representere den internasjonale storkapitalens interesser .
VG170425 Det innebærer at det åpnes for lisensjakt på ulv også ut fra hensynet til eiendom og offentlige og allmenne interesser , og ikke kun ut fra hensynet til beitedyr.
SA170425 Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet.
FV170425 Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet.
DN170425 Det gjelder spesielt Latvia, som har sterke interesser i saken.
DB170425 Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet.
DA170425 Vi har mange sammenfallende interesser , framhever direktøren, som jobbet målbevisst med å knytte disse sektoren sammen under sin tid som turistsjef i Oslo - med stort hell.
DA170425 Holm opplyser også at Innovasjon Norge framover i større grad ønsker å rette markedsføringen mot ulike målgrupper basert på interesser , istedenfor land og geografiske områder, slik man har gjort tidligere.
BT170425 Den vanlige måten å fremme sine interesser på, er da via stemmeseddelen og ordinær lobbyvirksomhet overfor politikerne.
BT170425 Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet.
AP170425 Det gjelder spesielt Latvia, som har sterke interesser i saken.
AP170425 Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet.
AA170425 Det gjelder spesielt Latvia, som har sterke interesser i saken.
AA170425 Det innebærer at det åpnes for lisensjakt på ulv også ut fra hensynet til eiendom og offentlige og allmenne interesser , og ikke kun ut fra hensynet til beitedyr. ( ©NTB ) ¶
DN170424 - Det er ingenting som forhindrer ham fra å ta en beslutning om handel eller noe som helst som påvirker, positivt eller negativt, hans interesser .
DB170424 Han understreker at landet har store og helt legitime interesser i området.
DB170424 - En konstant tilstedeværelse i Arktis og mulighet til å forsvare Russlands interesser ved hjelp av militær makt er en viktig del av vår politikk, sa Sergej Sjojgu, Russlands forsvarsminister og et av medlemmene av Putins delegasjon, ifølge Barents Observer.
DB170424 Under arrangementet tok den tidligere presidenten opp flere temaer : fra polariseringen i enkelte partier, til dominansen av spesielle interesser , og han har innsett at « de eneste som kan løse disse problemene, er unge folk ».
AP170424 - SSAB Americas gir ofte bidrag, både direkte og gjennom sin frivillige, arbeidstakerfinansierte PAC, til politiske kandidater fra begge partier, når deres handlinger og interesser sammenfaller med selskapet, heter det i en kommentar fra den svenske stålgiganten.
AP170424 Donald Trump er ikke kjent for sine gastronomiske interesser - dette er en mann som foretrekker biffen sin gjennomstekt og servert med ketchup - men kjøkkenhagen har foreløpig fått bestå.
DB170423 Det er to av dem som har interesser i å holde konflikten oppe, mener direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, Geir Helgesen.
DB170423 - Japan jobber hardt for å normalisere denne situasjonen, sier Helgesen som mener at Nord-Korea-konflikten er en slags perfekt storm av realpolitiske interesser .
DA170423 - Man trekker seg inn, og passer på sine egne interesser , sier Teigen om sin livsholdning.
BT170423 Folk vil kunne dyrke andre interesser som selvrealisering eller frivillig arbeid, som er viktig for samfunnet.
BT170423 FELLES INTERESSER : I 1896 traff Albert kvinnen som skulle bli hans første kone.
VG170422 Les også : Trumps tidligere valgkampsjef prøvde å fremme Putins interesser
SA170422 Leder av kontrollutvalget i Rogaland fylkeskommune mener det som er mest relevant å undersøke nå, er om bruken av offentlige midler på Dale ble brukt til det beste for innbyggernes interesser . 254,5 millioner er brukt på prakteiendommen ved Gandsfjorden siden politikerne i Rogaland fylkeskommune vedtok å opprette Dale Eiendomsutvikling AS i 1997.
DB170422 Mørket er mest malt av de som av ulike personlige eller politiske årsaker ser seg tjent med å skrive og snakke for private interesser ut fra sin alternative virkelighet.
DB170422 Det er rett og slett noe de ikke har skaffet seg grunnlag for å vite noe særlig om, all den tid de av informantene deres som faktisk er en del av organisert kriminalitet, handler i strid med sine egne interesser hvis de snakker sant.
DB170421 Russland har helt legitime interesser på Svalbard.
DB170421 Har interesser på Svalbard ¶
BT170421 Sammenfallende interesser
BT170421 Og med Kinas raskt voksende økonomi og handel er det også forståelig at landet ønsker å sikre sine interesser til sjøs.
VG170420 Bildet kan et stykke på vei illustrere situasjonen som de som skal forsvare norsk fotballs interesser og Discovery står oppe i nå.
SA170420 Det er en organisasjon som skal ivareta alle toppklubbenes interesser , så det forholder vi oss til, sier Stig Arne Engen innledningsvis til iTromsø om boikotten.
DB170420 Under paragraf 12.1.005 står det at UCI kan suspendere ryttere fra én til seks måneder for ryttere som oppfører seg voldelig, eller bruker krenkende eller fornærmende språk mot eller om kommissærer eller UCI - eller setter sporten eller UCIs rykte eller interesser i et dårlig lys.
DA170420 I Frankrike trekker partilederen på inspirasjon fra Trump i innspurten av valgkampen når hun hevder at hun er den eneste av presidentkandidatene som forsvarer franske interesser .
DA170420 Det var motstridende av ham, sa Le Pen, og argumenterte med at Trump har lovet amerikanerne å « kun forsvare amerikanske interesser ».
AP170420 Det er en organisasjon som skal ivareta alle toppklubbenes interesser , så det forholder vi oss til, sier Stig Arne Engen innledningsvis til iTromsø om boikotten.
VG170419 Ressursutnyttelse og miljø balanseres i et kunnskapsbasert samspill mellom ulike interesser .
VG170419 Mer enn 50 års sameksistens mellom oljeindustri og fiskeri viser at det er fullt mulig å ivareta alle parters interesser .
SA170419 Oljeselskapet sier til Reuters at det vil gå rettens vei for å forsvare sine interesser .
DB170419 Andersen hevder at det er løgn « at terroren skyldes fattigdom, utenforskap, psykiske lidelser og vestens forsvar av egne interesser ».
DB170419 NÆRT FORHOLD : Caitlyn og Kendall deler mange felles interesser .
DB170419 I dag har duoen et tett og godt forhold, og de deler flere felles interesser .
DA170419 Han holder seg hele tida tett opp til Archie Fergusons talenter og interesser , slik at utviklingsveiene tangerer den skrivebegavede og artistiske Archie Fergusons evner og begavelse.
AP170419 Mélenchon sier han vil reformere et EU som han mener er skapt for å tjene næringslivets interesser .
AP170419 Fakta : Thuens tre spørsmål for at et stevnemøte skal utvikle seg til kjærlighet ¶ 1 : Utfordre han eller henne du møter på dine interesser og vær målrettet.
SA170418 - Jeg hilser velkommen statsministerens beslutning om å gi det britiske folk en sjanse til å stemme for en regjering som vil sette flertallets interesser først, sier Corbyn i en uttalelse.
DN170418 « Jeg ønsker velkommen statsministerens avgjørelse om å gi det britiske folk en sjanse til å stemme for en regjering som vil sette flertallets interesser først », sa Corbyn i en kunngjøring tirsdag.
DN170418 « Jeg ønsker velkommen statsministerens avgjørelse om å gi det britiske folk en sjanse til å stemme for en regjering som vil sette flertallets interesser først.
DN170418 De siste månedene har Trump overført sin forretningsvirksomhet til barna og stiftelser for å skape et klarere skille mellom egne interesser og presidentrollen.
DB170418 Å forsvare russeres interesser , og forene russisk territorium, er en viktig grunn til å ta på seg rollen som patron-stat, sa Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt på seminaret.
DB170418 I de fleste områdene var den viktigste grunnen til at Russland ble en patron-stat, at russere og russisk-kulturelles interesser var under press.
DB170418 Da må det minnes om at det er en ærlig sak å ønske seg et yrke som ligner på foreldrenes, og ville forfølge interesser og evner som går i samme regning.
DA170418 - Jeg hilser velkommen statsministerens beslutning om å gi det britiske folk en sjanse til å stemme for en regjering som vil sette flertallets interesser først, sier Corbyn i en uttalelse.
DA170418 Det er deres plate, fortsetter Giles og sikter til Paul McCartney og Ringo Starr, i tillegg til Olivia Harrison og Yoko Ono som ivaretar sine ektemenn George Harrison og John Lennons interesser .
AA170418 - Jeg hilser velkommen statsministerens beslutning om å gi det britiske folk en sjanse til å stemme for en regjering som vil sette flertallets interesser først, sier Corbyn i en uttalelse.
VG170417 SPENT : Danielle Oger ( 53 ) verdsetter at Marine Le Pen setter folkets interesser foran egne.
BT170417 Hans Lysglimt Johansen og partiet Alliansen mener norske politikere setter egne interesser foran landets.
AP170417 - Jeg tror at man i løpet av de neste to årene kan få et forhold dem imellom som bygger på felles interesser , sier hun.
DN170415 Det avgjørende da er at robotenes råd er basert på kundens reelle behov og interesser og ikke bare hva kundene har av produkter fra før av, sier Siv Seglem, daglig leder i Finansnæringens Autorisasjonsordning.
DB170415 - Dale antas å utgjøre en trussel mot Vesten og vestlige interesser .
DB170415 Dersom ting ikke går Tyrkias vei skylder han på utenlandske interesser eller at grunnloven er for streng med ham.
AA170415 - Dale antas å utgjøre en trussel mot Vesten og vestlige interesser .
AA170415 - Dale antas å utgjøre en trussel mot Vesten og vestlige interesser .
VG170414 Kommersielle interesser
VG170414 Advokaten peker også på det står kommersielle interesser bak den nye skulpturen.
VG170414 - Dale antas å utgjøre en trussel mot Vesten og vestlige interesser .
DB170414 - Jeg har reist til mange fylkeslag selv og merket meg at forslaget gjør det mulig for bredere interesser i partiet og fagbevegelsen å si at de er lyttet til og tatt hensyn til, sier han.
DB170414 Russland har betydelige interesser i Arktis, og besitter det den tidligere Clinton-rådgiveren karakteriserer som « de facto kontroll » over Arktis.
AP170414 - Dale antas å utgjøre en trussel mot Vesten og vestlige interesser .
VG170413 De har sine interesser og vi har våre, også skal vi forhandle, men det er ikke sånn at den ene er underlegen den andre, sier Vedum.
DB170413 » Det britiske utenriksdepartementet skriver at det på globalt nivå finnes en underliggende fare for terror mot britiske interesser og britiske borgere, men omtaler ikke trusselsituasjonen i Norge spesielt.
DB170413 Stein kverner ut de samme, gamle løgnene om at terroren skyldes fattigdom, utenforskap, psykiske lidelser og vestens forsvar av egne interesser .
DB170413 Samtidig har vi andre interesser som er sårbare.
DB170413 Han minner samtidig om at alt hviler på « gjensidig respekt for hverandres kjerneverdier og viktigste interesser », ifølge NTBs referat fra den statskontrollerte avisa China Daily.
DB170413 Det handler om det som kalles « norske interesser ».
DB170413 Det finnes alltid noe som kan påberopes når det gjelder nasjonens interesser .
DB170413 Det er selvsagt legitimt - av og til helt nødvendig - å la slike interesser komme foran andre hensyn.
DA170413 Pressekontakt Hoa Binh Ngnyeh forteller at arrangørene aktivt har jobbet for å fange interessen hos jenter, blant annet med aktiviteter som spiller mer på jenters interesser .
VG170412 Pressekontakt Hoa Binh Ngnyeh forteller at arrangørene aktivt har jobbet for å fange interessen hos jenter, blant annet med aktiviteter som spiller mer på jenters interesser .
DN170412 Et konglomerat i Malaysia er under etterforskning - mistenkt for å kontrollere nordkoreanske interesser i over 20 land.
DN170412 Å koble dette sammen fungerer sjelden da det involverer ulike aktører og interesser .
BT170412 Pressekontakt Hoa Binh Ngnyeh forteller at arrangørene aktivt har jobbet for å fange interessen hos jenter, blant annet med aktiviteter som spiller mer på jenters interesser . 163.000 i pengepremier ¶
DN170411 Forbindelsene og samarbeidet vil bli utviklet videre, så lenge de to landene likebehandler hverandre og viser gjensidig respekt for hverandres kjerneverdier og viktigste interesser , ifølge Xi.
DB170411 Spørsmål om habilitet avgjøres ofte ikke av hvem som kjenner hvem, men av spørsmålet om hvor store økonomiske interesser som er involvert.
DB170411 Det er opp til den enkelte å utøve skjønn i tilfeller der en sak helt eksplisitt berører representantens egne eller familiens interesser ».
DB170411 Norsk oljepolitikk har fra starten vært innrettet slik at oljebransjens interesser er lik statens interesser .
DB170411 Norsk oljepolitikk har fra starten vært innrettet slik at oljebransjens interesser er lik statens interesser.
DB170411 Med et imponerende grundig kildearbeid i bunn, tar Anne Karin Sæther for seg hvordan norsk klimapolitikk gradvis er blitt tilpasset oljebransjens interesser .
DB170411 Til tross for at begge parter etter hvert er blitt rammet av terror - en terror som i hovedsak skriver seg fra problemene i den arabiske og muslimske verden - dyrker de hver sine egne interesser i denne delen av verden.
DB170411 Russland ser ut til å tro at å støtte mørke krefter i vest som ønsker en oppløsning av Europa, vil fremme deres nasjonale interesser .
BT170411 Forbindelsene og samarbeidet vil bli utviklet videre, så lenge de to landene likebehandler hverandre og viser gjensidig respekt for hverandres kjerneverdier og viktigste interesser , ifølge Xi.
VG170410 Det er gjennom å plassere hoveddelen av vår formue i verdens næringsliv at vi best ivaretar vår interesser .
VG170410 " Det er gjennom å plassere hoveddelen av vår formue i verdens næringsliv at vi best ivaretar vår interesser .
VG170410 Jo flere ulike grupper i et samfunn, jo større behov for avklaringer av mindretallets rettigheter opp mot fellesskapets interesser .
SA170410 Vi ba Manus skissere utdanning- og yrkesmuligheter for ulike personlighetstyper på bakgrunn av tenkte interesser og karakternivå.
SA170410 - Still spørsmål om interesser , ambisjoner og hva slags liv ungdommen selv ønsker.
SA170410 - Vi er dessverre i en situasjon hvor Russland går den gale veien og på mange måter arbeider stikk i strid med våre interesser både i Ukraina, Syria og hele deres nærområder, sier utenriksminister Martin Lidegaard fra partiet Radikale Venstre.
SA170410 Å bryte ut i en egen superliga, der de største klubbene utelukkende møter hverandre, er flere ganger blitt brukt av toppklubbene som en brekkstang for å sikre egne interesser .
SA170410 Da valgte Den europeiske klubbforeningen ( ECA ), som beskytter de største klubbenes interesser , å legge press på Uefa.
FV170410 Vi ba Manus skissere utdanning- og yrkesmuligheter for ulike personlighetstyper på bakgrunn av tenkte interesser og karakternivå.
FV170410 - Still spørsmål om interesser , ambisjoner og hva slags liv ungdommen selv ønsker.
DN170410 - Vi er dessverre i en situasjon hvor Russland går den gale veien og på mange måter arbeider stikk i strid med våre interesser både i Ukraina, Syria og hele deres nærområder, sier utenriksminister Martin Lidegaard fra partiet Radikale Venstre.
BT170410 Sammen letes det etter ressurser og interesser , alt med ett mål for øye : Hvilken arbeidsgiver ønsker og trenger akkurat din kompetanse ?
BT170410 Å bryte ut i en egen superliga, der de største klubbene utelukkende møter hverandre, er flere ganger blitt brukt av toppklubbene som en brekkstang for å sikre egne interesser .
BT170410 Da valgte Den europeiske klubbforeningen ( ECA ), som beskytter de største klubbenes interesser , å legge press på UEFA.
AP170410 Fordi det ofte er sterke interesser må man vanligvis ha et kommunalt vedtak for å få besluttet og godkjent en reguleringsplan.
AP170410 Det er viktig å lytte til lokale og regionale myndigheter, som har interesser i dette, men E18 er også en viktig, nasjonal vei.
AP170410 Vi ba Manus skissere utdanning- og yrkesmuligheter for ulike personlighetstyper på bakgrunn av tenkte interesser og karakternivå.
AP170410 - Still spørsmål om interesser , ambisjoner og hva slags liv ungdommen selv ønsker.
AP170410 Å bryte ut i en egen superliga, der de største klubbene utelukkende møter hverandre, er flere ganger blitt brukt av toppklubbene som en brekkstang for å sikre egne interesser .
AP170410 Da valgte Den europeiske klubbforeningen ( ECA ), som beskytter de største klubbenes interesser , å legge press på Uefa.
AP170410 Da valgte Den europeiske klubbforeningen ( ECA ), som beskytter de største klubbenes interesser , å legge press på UEFA.
AA170410 Men ifølge seniorforsker ved NUPI, Hans Jørgen Gåsemyr, betyr Kina mye for Norge på andre områder enn økonomi, og hvor Norge har sterke interesser internasjonalt.
AA170410 - Norge og Kina er absolutt ikke enige om alt, men i mange saker har vi faktisk felles interesser .
AA170410 - Vi er dessverre i en situasjon hvor Russland går den gale veien og på mange måter arbeider stikk i strid med våre interesser både i Ukraina, Syria og hele deres nærområder, sier utenriksminister Martin Lidegaard fra partiet Radikale Venstre.
VG170409 De liker nemlig ikke å få påvist at det Folket de fremstiller som en harmonisk helhet, i stedet er et konglomerat av ulike grupper med ofte motstridende interesser og oppfatninger.
DB170409 I tillegg til å fremme russiske geopolitiske interesser vil Putin belære Vesten at regimeendring er satans verk.
AP170409 - Luxembourg er et av Europas største finanssentra, og har blant annet med rettsprosessene mot LuxLeaks-varslerne vist at de er villig til å gå langt for å beskytte landets sekretesse og selskapers interesser , sier hun.
VG170408 VG Spesial : 180 sekunder med skrekk og død ¶ 31-åringen tegner et bilde av en ung usbekisk mann med normale interesser .
DA170408 Kanskje Russland må innse at man for å ta vare på russiske interesser må gå med på en løsning som innebærer at Assad må gå.
DA170408 I forfjor ble jeg nektet innreise for å delta på en internasjonal historikerkongress med den begrunnelsen at jeg utgjorde en trussel mot Kinas nasjonale interesser .
VG170407 Det store spørsmålet, med betydning langt utenfor Midtøsten, er om Trump vil handle i samråd med Russland, eller i strid med Vladimir Putins interesser .
SA170407 - TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten, konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser , sa Knut Kristvang i NFFs offisielle pressemelding torsdag etter at det ble klart at TV2 blir stevnet for retten.
FV170407 - TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten, konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser , sa Knut Kristvang i NFFs offisielle pressemelding torsdag etter at det ble klart at TV2 blir stevnet for retten.
DB170407 Vi trenger en organisasjon som kan vise storsamfunnet at vi faktisk er interessert i å bidra for å fremme alles interesser , og ikke bare våre egne, som kan dempe interne konflikter knyttet til ulik kulturell bakgrunn, nasjonalisme og sekterisme.
BT170407 - TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten, konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser , sa Knut Kristvang i NFFs offisielle pressemelding torsdag etter at det ble klart at TV2 blir stevnet for retten.
AP170407 - Det kan bli skummelt når USA og Russland sine interesser i Syria nå synes å stå i sterkere motsetning igjen.
AP170407 - TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten, konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser , sa Knut Kristvang i NFFs offisielle pressemelding torsdag etter at det ble klart at TV2 blir stevnet for retten.
SA170406 - TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten, konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser .
FV170406 - TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten, konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser .
DN170406 - Grunnen til at dette er forhandlinger vi bruker mye tid på, er at vi fra norsk side har et ønske om å ivareta norske interesser best mulig.
DB170406 - Grunnen til at dette er forhandlinger vi bruker mye tid på, er at vi fra norsk side har et ønske om å ivareta norske interesser best mulig.
DB170406 - Grunnen til at dette er forhandlinger vi bruker mye tid på, er at vi fra norsk side har et ønske om å ivareta norske interesser best mulig.
DB170406 Han frykter at øknonomiske interesser får forrang.
DB170406 En statsminister tar hensyn til sitt lands interesser på en rekke områder, og hele bildet.
DB170406 Etter ny § 26b vil en person imidlertid kunne tape statsborgerskapet av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, dersom personen har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser .
DB170406 Etter ny § 26b vil en person imidlertid kunne tape statsborgerskapet av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser , dersom personen har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser.
DB170406 - Det har foregått intense diskusjoner i Danmark om å nekte personer statsborgerskap til noen man mener kan være til skade for nasjonale interesser , og som er statsløse og født i Danmark, noe som vil være konvensjonsstridig.
DA170406 - Dette er tre temaer som USA og Kina har helt motstridende interesser i.
BT170406 - Grunnen til at dette er forhandlinger vi bruker mye tid på, er at vi fra norsk side har et ønske om å ivareta norske interesser best mulig.
BT170406 - TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten, konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser .
AP170406 - Grunnen til at dette er forhandlinger vi bruker mye tid på, er at vi fra norsk side har et ønske om å ivareta norske interesser best mulig.
AP170406 - TV 2s handlinger gjør det nødvendig å få domstolene til å trekke opp rammene for nyhetsretten, konkretisere hva som er en fornuftig balansering av folkets behov for informasjon, rettighetshavernes og medienes interesser .
VG170405 Nå får Spania ensidig skylden for å bruke Brexit til å fremme egne interesser .
SA170405 Nå ser vi enda en gang at kortsiktige økonomiske interesser truer med å ta jafs av kulturminnet, lukke det hele inne med to nye boligblokker presset inn mellom Nedre Strandgate og bebyggelsen fra 1800-tallet i Øvre Strandgate.
DN170405 Lovene i USA om habilitet og kryssende interesser gjelder nemlig alle politikere og tjenestemenn, men presidenten og visepresidenten er unntatt.
DN170405 - Det er ingenting som forhindrer ham fra å ta en beslutning om handel eller noe som helst som påvirker, positivt eller negativt, hans interesser .
DB170405 Man skal ikke utelukke at personer bør fratas statsborgerskapet basert på en sannsynliggjøring av potensielle handlinger, som kan skade landets sikkerhet og interesser .
DB170405 Etter ny § 26b vil en person kunne tape statsborgerskapet av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, dersom personen har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser .
DB170405 Etter ny § 26b vil en person kunne tape statsborgerskapet av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser , dersom personen har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser.
DB170405 Dersom det er et åpenbart behov for å frata pass for å sikre vitale nasjonale interesser , må det veie meget tungt.
DB170405 Regjeringens nye lovforslag om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og hensyn til grunnleggende nasjonale interesser , er i så måte svært dramatisk.
DB170405 Ny § 26b medfører at Justisdepartementet kan frata statsborgerskap av hensyn til nasjonale interesser , basert på en framtidsrettet risikovurdering fra PST.
DB170405 Det å kunne frata folk statsborgerskapet ved administrative vedtak, basert på at ikke nærmere definerte « nasjonale interesser » er truet, går ut over den enkeltes rettssikkerhet.
DB170405 Waterhouse mener det er viktig at tersklene er høye, for hva som defineres som at noe « åpenbart » er ulovlig lagt ut, og hva som defineres som å skade rettighetshavernes økonomiske interesser .
DB170405 Det må være åpenbart at materialet er ulovlig lagt ut, og bruk av den ulovlige kilden må være egnet til å skade rettighetshavernes økonomiske interesser i vesentlig grad.
DB170405 Regjeringens nye lovforslag om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og hensyn til grunnleggende nasjonale interesser , er i så måte svært dramatisk.
DB170405 Det å kunne frata folk statsborgerskapet ved administrative vedtak, basert på at ikke nærmere definerte « nasjonale interesser » er truet, går ut over den enkeltes rettssikkerhet.
AP170405 Den nye åndsverkloven legger opp til en rimelig balanse mellom kunstnernes og allmennhetens interesser .
DB170404 Han er klar for bryllup og stiftelse av familie snart, og har interesser innenfor sport og fiske.
DA170404 Metoden tilbyr beboere ved sykehjem aktiviteter som er tilpasset deres interesser og behov.
VG170403 Økonomiske interesser har åpenbart fått prioritet.
SA170403 Vi ba Manus skissere utdanning- og yrkesmuligheter for ulike personlighetstyper på bakgrunn av tenkte interesser og karakternivå.
FV170403 Vi ba Manus skissere utdanning- og yrkesmuligheter for ulike personlighetstyper på bakgrunn av tenkte interesser og karakternivå.
DN170403 Økonomiske interesser har åpenbart fått prioritet.
BT170403 Vi ba Manus skissere utdanning- og yrkesmuligheter for ulike personlighetstyper på bakgrunn av tenkte interesser og karakternivå.
BT170403 For at mennesker med ulik bakgrunn skal føle at deres interesser ivaretas, må det vises hvor godt samfunnet klarer å tilpasse seg den etniske befolkningens forespørsler og behov.
AP170403 45 prosent av de spurte svarte dessuten at de trodde Navalnyj opererte på vegne av vestlige interesser eller en av maktgruppene i Russlands lederskap. 18 prosent sider de ville stemt på Navalnyj som president, noe som er 8 prosentpoeng mer enn i februar.
AP170403 Økonomiske interesser har åpenbart fått prioritet.
AP170403 | Erna Solberg vil ikke om snakke om menneskerettigheter i Kina : - Økonomiske interesser har fått prioritet ¶
AP170403 Vi ba Manus skissere utdanning- og yrkesmuligheter for ulike personlighetstyper på bakgrunn av tenkte interesser og karakternivå.
AA170403 Økonomiske interesser har åpenbart fått prioritet.
DB170402 - Et nedrig forsøk fra Spania på å manipulere EU til fordel for egne, og smale, interesser .
DB170402 En seriøs og saklig mediedekning av partienes faktiske ståsteder og politikk vil påvirke om folk virkelig stemmer for eller imot sin egne interesser .
BT170402 MØTES : De har ulike interesser når de møtes torsdag.
BT170402 Stereotyper fanges fort opp av barn og ungdom og bidrar i praksis til å begrense enkeltindividets reelle mulighet til å dyrke egne interesser og anlegg.
BT170402 Denne gangen er det ikke mellom kjønnene skillet skal gå, men i elevenes interesser .
AP170402 Men hun har aldri klaget, for hun vil at jeg kjemper for å trygge hele samfunnets interesser - og for å få til det, må de som har mye bidra mer enn andre " skrev Gunnlaugsson etter at den islandske tv-kanalen RUV hadde sendt en dokumentar om Panama-lekkasjen og Wintris.
VG170401 Les også : Putin ber FSB og de militære forsvare Russlands interesser i Arktis ¶
DB170401 Ny § 26b : Den som har norsk og annet statsborgerskap og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser kan tape sitt norske statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser .
DB170401 Ny § 26b : Den som har norsk og annet statsborgerskap og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser kan tape sitt norske statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
DB170401 Norge kan, i henhold til våre internasjonale forpliktelser, innføre bestemmelser om tap av statsborgerskap ved fremferd som er sterkt til skade for statspartens vitale interesser .
DB170401 Kapittel 17 omhandler straffbare forhold i strid med grunnleggende interesser .
DB170401 Formålet med bestemmelsen er å sikre Norge mot farlige personer og å sikre at det norske statsborgerskapet ikke brukes som et verktøy for å skade Norges interesser .
DB170401 Etter departementets oppfatning er det behov for en bestemmelse om tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser , også der det ikke er idømt straff.
DB170401 Departementets vurdering er at tap av statsborgerskap kan vedtas administrativt av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser .
DB170401 De to nye bestemmelsene, bokstav a og b, omhandler henholdsvis tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og tap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser : ¶
DB170401 - Med § 26b overlates det nå til Justisdepartementet, på bakgrunn av denne helt generelle formuleringen, å beslutte hvem som bør tape statsborgerskapet fordi departementet vurderer deg som en risiko mot grunnleggende nasjonale interesser .
DB170401 - Etter lovutkastet er det nok at en personer viser « fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser ».
DB170401 februar med høringssvar i forbindelse med det nye lovforslaget, hvor det konkluderes med at « Advokatforeningen verken kan støtte forslaget om tap av statsborgerskap ved straffbare handlinger eller tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser ».
DA170401 - Blant kategoriene som scorer aller høyest som motiverende for reiser der man forfølger sine interesser er musikkopplevelser og konserter, mat og vinopplevelser og kunst- og kulturopplevelser i form av museumsbesøk og utsilinger, fortsetter han.
VG170331 Skal ikke undergrave Kinas interesser
VG170331 - Norge skrev under en avtale med Kina før jul, hvor Norge forplikter seg til ikke å « underminere kinesiske interesser » ?
VG170331 Direkte kontakt med det kinesiske lederskapet er viktig for et solid og forutsigbart forhold preget av gjensidige interesser , tillit og forståelse, sier statsminister Solberg.
SA170331 Hun mener det er studentenes faglige interesser og ambisjoner som skal avgjøre studievalg ¶
FV170331 - Det er studentenes faglige interesser og ambisjoner som skal avgjøre studievalg, ikke økonomiske premiering, som turbostipend for rask gjennomføring ¶
DN170331 Hun mener det er studentenes faglige interesser og ambisjoner som skal avgjøre studievalg ¶
DN170331 - Ytterligere støtte vil frata al-Shabaab muligheten til å etablere trygge skjulesteder, som de kan angripe amerikanske borgere og amerikanske interesser i regionen fra, sier Davis.
DN170331 - Direkte kontakt med det kinesiske lederskapet er viktig for et solid og forutsigbart forhold preget av gjensidige interesser , tillit og forståelse, legger hun til.
DN170331 Begge parter har store interesser i fortsatt samarbeid om å stanse terrorister og å sikre territorium.
DB170331 Direkte kontakt med det kinesiske lederskapet er viktig for et solid og forutsigbart forhold preget av gjensidige interesser , tillit og forståelse, sier statsminister Solberg.
DA170331 Talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Lu Kang, understreket i går betydningen av å fremme felles interesser i handelsforholdet mellom de to stormaktene.
DA170331 - Begge sider bør jobbe sammen for å gjøre kaken av felles interesser større, og ikke bare jobbe for mer rettferdig fordeling, sa Lu ifølge Reuters.
DA170331 - Det er OK at folk har møter for å fremme sine interesser , det gjør jo alle, men det var enkelte som ble holdt utenfor oljegruppa som egentlig burde vært med, for eksempel noen i energi- og miljøkomitéen, fordi man visste at de var kritiske, sier Hansen videre.
BT170331 - Direkte kontakt med det kinesiske lederskapet er viktig for et solid og forutsigbart forhold preget av gjensidige interesser , tillit og forståelse, legger hun til.
AP170331 - Det er studentenes faglige interesser og ambisjoner som skal avgjøre studievalg, ikke økonomiske premiering, som turbostipend for rask gjennomføring ¶
AP170331 Vi må nå legge vekk vår ego og våre personlige interesser og tenke på helheten, sier Kobilicia.
AA170331 - Ytterligere støtte vil frata al-Shabaab muligheten til å etablere trygge skjulesteder, som de kan angripe amerikanske borgere og amerikanske interesser i regionen fra, sier Davis.
AA170331 - Direkte kontakt med det kinesiske lederskapet er viktig for et solid og forutsigbart forhold preget av gjensidige interesser , tillit og forståelse, legger hun til.
AA170331 Hun mener det er studentenes faglige interesser og ambisjoner som skal avgjøre studievalg ¶
VG170330 | Putin ber FSB og militære « forsvare Russlands interesser i Arktis » ¶
VG170330 ARKHANGELSK ( VG ) Vladimir Putin ( 64 ) instruerte onsdag militæret og sikkerhetstjenesten FSB å forsvare Russlands interesser i Arktis.
VG170330 - Forsvarsdepartementet, FSB og grensevaktene må gjennomføre sine planer for å ivareta Russlands forsvarsinteresser, forsvare våre interesser i Arktis og sikre effektiv drift av Nordøstpassasjen, sa Putin ifølge Interfax.
VG170330 Han har instruert sine militære og sikkerhetstjenesten til å forsvare Russlands interesser i Arktis.
VG170330 Fra en russisk base på Frans Josef Land, 1000 kilometer nord for det russiske fastlandet, ga Putin de militære to nøkkeloppgaver : forsvare russiske interesser , og kontrollere den nordlige sjøruten gjennom Nordøstpassasjen.
VG170330 Dagen før varslet den russiske presidenten at forsvaret ogsikkerhetstjenesten skal forsvare Russlands interesser i Arktis.
SA170330 - Det er kommersielle interesser som har funnet på dette og prøver å dytte på fotballen en tittel.
DN170330 Begge parter har store interesser i fortsatt samarbeid om å stanse terrorister og å sikre territorium.
DB170330 Norwegian-ledelsen har advart USA-personalet om at AFA kan ramme deres egne interesser .
AP170330 Målet ved opprettelsen av rådet i 1993 var å bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet, ivareta medlemsorganisasjonenes interesser , fremme samhørighet muslimer imellom og stå for dialog med storsamfunnet.
AP170330 - Det er kommersielle interesser som har funnet på dette og prøver å dytte på fotballen en tittel.
VG170329 Vi anerkjenner at Russland har legitime sikkerhetsinteresser i Arktis og forventer at Russland også anerkjenner våre tilsvarende interesser .
VG170329 Geografisk nærhet, verdifellesskap og sterke interesser innen økonomi, politikk og sikkerhet trekker i samme retning.
VG170329 Bilateralt har vi lagt stor vekt på å videreføre dialog og samarbeid på områder hvor vi har felles interesser .
VG170329 Alltid åpen for samarbeid og løsninger basert på felles interesser .
SA170329 Ifølge Tusk må EU forsvare sine interesser .
SA170329 Europaminister Frank Bakke-Jensen vil prøve å snike norske interesser inn i forhandlingene mellom Storbritannia og EU.
DB170329 Jeg er ikke ukritisk til noen internasjonale avtaler, vi må hele tida jobbe for å ivareta norske interesser .
DB170329 Det avdekker at vår Europa-minister, som skal fronte norske interesser i utlandet, kjenner norsk arbeidsliv for dårlig, sier han.
DB170329 VIL EGLE SEG INNPÅ : Europaminister Frank Bakke-Jensen vil prøve å snike norske interesser inn i forhandlingene mellom Storbritannia og EU.
DB170329 * Borgernes interesser bør settes først : En avtale som sikrer rettighetene til britiske borgere i EU og EU-borgere i Storbritannia bør ha prioritet.
DB170329 Sistnevnte skrev at en innlemmelse vil være svært fordelaktig for å fremme amerikanske interesser .
DA170329 Ifølge Tusk må EU forsvare sine interesser .
AP170329 - Vi har felles interesser
AP170329 - VI har felles interesser når det gjelder vern og bruk i nord, sier Brende.
AP170329 Ivanka Trumps advokat Jamie Gorelick sier presidentens datter vil melde inn sine økonomiske interesser og vil være omfattet av det etiske regelverket for statlig ansatte. ( ©NTB ) ¶
AA170329 Ifølge Tusk må EU forsvare sine interesser .
AA170329 Ivanka Trumps advokat Jamie Gorelick sier presidentens datter vil melde inn sine økonomiske interesser og vil være omfattet av det etiske regelverket for statlig ansatte. ( ©NTB ) ¶
AA170329 Landet er en viktig brikke for å finne en løsning i Syria der de gjør en stor innsats, men også bruker det for å motarbeide kurdiske interesser .
DB170328 - Å hevde at journalister kan ha utenomredaksjonelle bindinger bare man ikke rapporterer fra det samme feltet, betyr at man individualiserer journalistikken for å ta vare på sine egne interesser , heter det i klagen.
DB170328 Det er aksjonærenes måte å sørge for at daglig leder har deres interesser i minne.
DB170328 At politikere velger å fremheve bestemte egenskaper eller interesser for å appellere til velgerne, er jo heller ikke et ukjent fenomenen, ei heller spesielt oppsiktsvekkende ( så lenge det foregår innenfor visse anstendighetsgrenser ).
DB170328 Rødt må gjerne mene at vi med dette først og fremst forsvarer « middelklassens interesser ».
DA170328 - Vi tar utgangspunkt i hver enkelts interesser og ønsker.
AP170328 Tidligere forsøk har gått på grunn fordi forskjellige deler av næringslivet har ulike interesser og at skattekuttene ikke må øke budsjettunderskuddet for mye, skriver The Wall Street Journal.
VG170327 Vi tror på demokratiet og frihetsverdiene, og at folk flest selv er i stand til å definere sine egne interesser .
DB170327 Da Sovjetunionen ble borte, USAs tilstedeværelse i Europa ble redusert, og NATOs sikkerhetsgaranti svekket, ble de europeiske landenes handlingsrom for å forfølge egne interesser på naboenes bekostning igjen større.
AP170327 Avslaget ble begrunnet med Kinas nasjonale interesser .
AP170327 Avslag har vært begrunnet med « Kinas nasjonale interesser », og Bøckman mener selv at årsaken til at han regnes som en « sikkerhetsrisiko », kan være hans engasjement overfor kinesiske minoriteter.
VG170326 Også de er på sitt beste når de er pragmatiske, og ser at ulike interesser må veies mot hverandre.
VG170326 Når de ser helheten, og ikke bare sine egne kjernevelgeres interesser .
DN170326 Norske interesser vektlegges tyngre i alt fra sterkere forsvar, med kraftig styrking av Heimevernet, til eierskapspolitikken der for eksempel Oljefondet skal kunne kjøpe seg opp i selskaper staten allerede er eier av.
DN170326 - Det står så mange sterke interesser på spill at jeg tror det skal mye til for at man manøvrerer seg så dårlig gjennom det, sier han.
AP170326 Dermed er det bare Oljefondet som av norske interesser er involvert i prosjektet.
VG170325 Men jeg tror han like gjerne kunne ha valgt en borgerlig regjering, dersom han mente det tjente Sps interesser .
AP170325 Fangene skal holdes i anlegg som « byr alle garantier for hygiene og sunnhet ; bare i de særlige tilfelle hvor krigsfangenes egne interesser berettiger det, kan de interneres i fengsler ».
AP170325 Fangene skal holdes i anlegg som « byr alle garantier for hygiene og sunnhet ; bare i de særlige tilfelle hvor krigsfangenes egne interesser berettiger det, kan de interneres i fengsler ».
AA170325 I pressemelding fra Kystpartiet i Hordaland vises det også til at « senioren Dan Odfjell ( 78 ) sterkt støtter opp under oss - og slik som alltid ønsker å fremme kyst Norges interesser .
VG170324 Demonisering og mistenkeliggjøring bidrar til å øke mistilliten til institusjonene som er der for å ivareta folks interesser .
VG170324 Når nasjonale interesser kolliderer med prinsippet om overnasjonalitet.
DB170324 - Bakteppet er at vi, selv om vi er ganske robuste mennesker, faktisk har fått store søvnutfordringer og sterke følelser rundt ikke å bli forstått, når vi har fått en nabo som har kommersielle interesser knyttet til høy musikk til kl 0300 om morgenen - BÅDE i helger og på hverdager.
BT170324 - For populistiske nasjonalister som henne, er president Putin en streng autoritær leder som setter landets interesser foran alt annet, sier BBC-korrespondent Hugh Schofield.
AP170324 - Men vi vil følge nøye med og gripe de mulighetene vi har for å ivareta norske interesser , sier han.
AP170324 - For populistiske nasjonalister som henne, er president Putin en streng autoritær leder som setter landets interesser foran alt annet, sier BBC-korrespondent Hugh Schofield.
AP170324 Regjeringens EU-minister har opptrådt mer som EUs minister i Norge enn som minister for norske interesser , mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
AA170324 - For populistiske nasjonalister som henne, er president Putin en streng autoritær leder som setter landets interesser foran alt annet, sier BBC-korrespondent Hugh Schofield.
AA170324 - Regjeringens EU-minister har opptrådt mer som EUs minister i Norge enn som minister for norske interesser .
AA170324 Vedum mener det er utenriksministeren som aller best kan fronte norske interesser i unionen, og hadde følgende klare oppfatning av regjeringens EU-ministerrolle de siste årene : ¶
AA170324 - Vi vil sørge for at en regjering der Senterpartiet deltar vil være mye tydeligere på å stå opp for norske interesser i møtet med EU enn Høyre- og Frp-regjeringen har vært, lover Vedum.
AA170324 Han framholder at partiets holdning om at det er nødvendig for arbeidstakere å kjempe for sine interesser , ikke er et hinder for gjennomslag ved forhandlingsbordet, men en forutsetning.
VG170323 Les også : AP : Trumps tidligere valgkampleder prøvde å fremme Putins interesser
VG170323 Her har loven en regel om inhabilitet også i kurante saker, hvis « offentlige... interesser tilsier at han viker sete », fremholder Bernt.
DN170323 Også tidligere har han hevdet at han aldri har jobbet for russiske interesser .
DN170323 Manafort selv bekrefter at han jobbet med Deripaska for omtrent ti år siden, men han avviser å ha utført arbeid som innebar å " representere russiske politiske interesser ".
DB170323 Jeg tror det er kommersielle interesser som fronter dette.
DB170323 Ut fra russiske kyniske interesser er det en viss logikk i å eventuelt støtte Taliban for å holde konflikten gående.
DA170323 I følge Cáceres og Fernández er makten i landet fullstendig kontrollert av en økonomisk elite som ikke nøler med å bruke politi, militære og paramilitære for å få gjennomslag for egne interesser .
AP170323 Kystsamfunn i nord og samfunnets felles interesser står igjen som tapere.
AA170323 Også tidligere har han hevdet at han aldri har jobbet for russiske interesser .
AA170323 Manafort selv bekrefter at han jobbet med Deripaska for omtrent ti år siden, men han avviser å ha utført arbeid som innebar å " representere russiske politiske interesser ".
VG170322 » Fremmet norske interesser
VG170322 Hergeirsson sier han og kongen fikk slått av en prat om felles interesser : ¶
VG170322 Den deles ut til utenlandske eller norske borgere som en belønning for å ha fremmet norske interesser .
VG170322 - Vi har samme interesser og har mange koselige samtaler, sier 75-åringen.
VG170322 | AP : Trumps tidligere valgkampsjef prøvde å fremme Putins interesser
VG170322 RUSSLAND-KONTAKT : Donald Trumps tidligere kampanjeleder Paul Manafort knyttes nå stadig tettere til russiske interesser .
VG170322 Manafort selv bekrefter at han jobbet med Deripaska for omtrent ti år siden, men han avviser å ha utført arbeid som innebar å « representere russiske politiske interesser ».
VG170322 Tajik legger til at olje- og gassinstallasjonene er sentrale norske interesser som skal kunne sikres uten at uvedkommende kjenner til på hvilken måte det skjer.
SA170322 | AP : Trumps tidligere valgkampsjef prøvde å fremme Putins interesser
DN170322 | AP : Trumps tidligere valgkampsjef prøvde å fremme Putins interesser
DN170322 Også tidligere har han hevdet at han aldri har jobbet for russiske interesser .
DN170322 Manafort selv bekrefter at han jobbet med Deripaska for omtrent ti år siden, men han avviser å ha utført arbeid som innebar å " representere russiske politiske interesser ".
DB170322 I stedet er han opptatt av å sikre Norges interesser .
DB170322 ¶ OMSTRIDTE KONTAKTER : Donald Trumps tidliger valgkampsjef, her fotografert mellom Trump og datteren Ivanka Trump, måtte gå på grunn av sin kontakt med Ukrainas tidligere og svært russiskvennlige president Janukovitsj Nye opplysninger kobler ham nå enda tettere til russiske interesser .
DB170322 Om dette stemmer, ser det ut til å være i motstrid til både Manaforts og Trump-administrasjonens forsikringer om at han aldri har jobbet for russiske interesser .
DB170322 Mitt arbeide for ham innebar ikke å representere russiske interesser , sier han.
AP170322 | AP : Trumps tidligere valgkampsjef prøvde å fremme Putins interesser
AP170322 Manafort selv bekrefter at han jobbet med Deripaska for omtrent ti år siden, men han avviser å ha utført arbeid som innebar å " representere russiske politiske interesser ".
AP170322 - Ja, men styret skal jobbe for Konserthusets interesser , og det skal det gjøre uten at generalforsamlingen legger seg opp i dets daglige disposisjoner.
AA170322 Også tidligere har han hevdet at han aldri har jobbet for russiske interesser .
AA170322 Manafort selv bekrefter at han jobbet med Deripaska for omtrent ti år siden, men han avviser å ha utført arbeid som innebar å " representere russiske politiske interesser ".
AA170322 | AP : Trumps tidligere valgkampsjef prøvde å fremme Putins interesser
AA170322 Manafort selv bekrefter at han jobbet med Deripaska for omtrent ti år siden, men han avviser å ha utført arbeid som innebar å " representere russiske politiske interesser ".
VG170321 Sterke menn i øst, presidentene Vladimir Putin og Recep Tayyip Erdogan, skaper vrengebilder av Europa for å tjene sine egne interesser .
VG170321 Kommentar Sterke menn i øst, presidentene Vladimir Putin og Recep Tayyip Erdogan, skaper vrengebilder av Europa for å tjene sine egne interesser .
DB170321 IOC foreslår å frigjøre WADA fra sport - og nasjonal styring fordi disse koblingene « kan ha kryssende interesser og skade antidopingarbeidets troverdighet ».
AA170321 Grunnen til at dette er forhandlinger vi bruker mye tid på, er at vi fra norsk side har et ønske om å ivareta norske interesser best mulig.
AA170321 Forholdet har lange historiske tradisjoner, blant annet deler vi felles interesser i nordområdene, som fisk og miljøspørsmål.
AA170321 Jeg kunne også pekt på at det heller ikke tjener sakens opplysning eller de biologiske foreldrenes interesser å trappe opp en konflikt fremfor å søke samarbeid og felles forståelse mellom barnevernet og familien, til beste for barnet.
DN170320 Japan utnytter Donald Trumps isolasjonisme og angrep på Kina og Nord-Korea til å fremme egne interesser i Øst-Asia.
DN170320 Japan utnytter Donald Trumps isolasjonisme og angrep på Kina og Nord-Korea til å fremme egne interesser i Øst-Asia.
DB170320 Derfor har Miljøpartiet De Grønne nå foreslått på Stortinget at myndighetene ikke kan tilbakekalle statsborgerskap, med mindre det er snakk om personer som sterkt har skadet statens vitale interesser , slik det er hjemlet i Europarådets konvensjon om statsborgerskap fra 1997.
AA170320 Dens oppgave er å fremme lærernes faglige og standsmessige interesser . - - Den oppfatning at den enkelte lærer skulle være forpliktet til å utføre tjeneste i NSUF er en fullstendig misforståelse ».
BT170319 - Jeg mener NATO-medlemskapet innebærer en risiko for at vi blir mer avhengige av USAs interesser enn av våre egne.
AA170319 Sør-Trøndelags Ottar Michelsen fikk gjennomslag for at hensynet til samiske interesser , ved siden av naturmangfold er viktigst når vindkraftprosjekter skal vurderes.
VG170318 Det handler om å avveie ulike interesser mot hverandre.
VG170318 Der ser jeg meg begge øynene : Det er plass både til ulven og sauebonden og vi må finne løsninger som ivaretar alle interesser », sier den nye SV-profilen Hans Olav Lahlum til VG.
SA170318 I alle år har trafikkomlegging og utvikling av bilfrie og trafikkdempende bysentre skapt strid mellom ulike interesser .
AP170318 - Jeg mener NATO-medlemskapet innebærer en risiko for at vi blir mer avhengige av USAs interesser enn av våre egne.
DN170317 Vi har snakket om den internasjonale situasjonen, og diskutert Tysklands og USAs felles interesser , sa Merkel til pressen.
DB170317 En del yrkesgrupper, som tilsatte i politi og forsvar og helsepersonell, må likevel kunne forventes å sette samfunnets interesser foran sine egne, personlige interesser .
DB170317 En del yrkesgrupper, som tilsatte i politi og forsvar og helsepersonell, må likevel kunne forventes å sette samfunnets interesser foran sine egne, personlige interesser.
DB170317 Hvilke interesser dette skal tjene er ikke godt å vite, men kundene er i hvert fall ikke kommet bedre ut.
DB170317 Jeg ville neppe stemt Trump, men det er fordi han står for andre verdier og interesser enn jeg.
AP170317 Avslaget ble begrunnet med Kinas nasjonale interesser .
AP170317 Avslag har vært begrunnet med « Kinas nasjonale interesser », og Bøckman mener selv at årsaken til at han regnes som en « sikkerhetsrisiko », kan være hans engasjement overfor kinesiske minoriteter.
DB170316 Spekulasjoner om et mulig salg til utlandet, særlig russiske interesser , hadde blitt brukt som et pressmiddel for å få staten til å kjøpe.
DB170316 I går skrev Klassekampen at Arbeiderpartiet er skeptisk til et salg av Aker til amerikanske interesser , noe som er naturlig da det var for å unngå et utenlands-salg at staten gikk i seng med Røkke.
DA170316 - I Jemen er det spesielt Saudi-Arabia og land som USA, som selger våpen fordi de har nasjonale interesser i områdene.
BT170316 Det er ingen holdepunkter for at doble statsborgerskap truer norske interesser .
AP170316 Hver fredag i fem uker presenterer Si ;D dagbøkene til fem Oslo-ungdommer med helt forskjellige liv og interesser .
AA170316 Trump har tatt til orde for en politikk preget av at USAs interesser alltid må komme først.
VG170315 - En annen sak hvor Helgesen skaper vondt blod, er lakseavtalen med Finland, hvor det skaper sterke reaksjoner på norsk side, at han ikke ivaretar norske interesser , sier han.
DB170315 Det har ført til bekymringer hva slags kontakt Trump-administrasjonen har hatt med Russland, og hva slags interesser presidenten har hatt i landet.
DB170315 Selv i utmarken må alle andre vike for våre interesser .
DB170315 Rovdyrpolitikken speiles også i hvordan selv våre mest overflødige interesser alltid trumfer dyrenes mest grunnleggende rett til liv, mat og forplantning.
BT170315 Mammaen var blitt vant til hennes væremåte og sære interesser .
VG170314 Entreprenørenes kommersielle interesser forvrenger også beslutningstakingsprosessen.
SA170314 - Vi lar ingen flytte for egen personlig vinning etter at de har skadet klubbens image og interesser , sier klubbformann Wu Xiaohui.
DA170314 Både Sørbø og Hopkin er enige i at det er sunt for alle at barnehagens ansatte er en god miks av kjønn og interesser .
DA170314 - Det er viktig at barna møter et tverrsnitt av samfunnet, både når det gjelder kjønn, interesser og bakgrunn.
AP170314 - Vi lar ingen flytte for egen personlig vinning etter at de har skadet klubbens image og interesser , sier klubbformann Wu Xiaohui.
DB170313 - Jeg er medlem av AKP og vil fremme partiets interesser .
DB170313 Det er derfor viktig for Skottland å ta aktive steg for å beskytte sine interesser samtidig som regjeringen i London forbereder sin utmelding av EU, framholder førsteministeren. 55,3 prosent stemte nei og 44,7 prosent ja til løsrivelse da skottene gikk til urnene i 2014.
DB170313 Ifølge førsteamanuensis Joakim Parslow ved Universitetet i Oslo bruker tyrkiske myndigheter konflikten som har utspilt seg til å fremme egne interesser .
DB170313 De maler et bilde av EU som rasistiske og av at det kun er Erdogan og den tyrkiske regjeringen som virkelig representerer tyrkeres interesser , sier han til NTB.
AP170313 Det er derfor viktig for Skottland å ta aktive steg for å beskytte sine interesser , samtidig som regjeringen i London forbereder sin utmelding av EU, fremholder førsteministeren.
AA170313 Velgerne må stole på at de folkevalgte representerer velgerne, og ikke andre interesser , sier han.
AA170313 Velgerne må stole på at de folkevalgte ikke arbeider for andre interesser enn velgerne sine, legger han til.
AA170313 - Det viktigste i denne saken er ikke om det opplyses i lukkede møter hvilke interesser en representant jobber for i en lobbyprosess.
DB170312 En journalists våpen er å fortelle historier fra virkeligheten, som gjerne avslører maktpersoners interesser .
DA170312 Ministerbesøkene fra Tyrkia kunne ha holdt en lav profil om ikke Nederland hadde reagert så kraftig, men det gagner tyrkiske interesser , mener ekspert.
AA170312 Tyrkiske myndigheter bruker konflikten som har utspilt seg til å fremme egne interesser , ifølge førsteamanuensen.
AA170312 De maler et bilde av EU som rasistiske og av at det kun er Erdogan og den tyrkiske regjeringen som virkelig representerer tyrkeres interesser .
AA170312 Ministerbesøkene fra Tyrkia kunne ha holdt en lav profil om ikke Nederland hadde reagert så kraftig, men det gagner tyrkiske interesser , mener ekspert.
VG170310 mener Johansson, med sin aktive timeplan med mye reising, på ingen måte kan ta vare på hans klients interesser .
VG170310 Det ligger nå endringsforslag på bordet som er til fordel for regjeringens interesser , ¶ men Huitfeldt er langt fra sikker på om det kommer til å gå gjennom.
AA170310 Problemet er at Olsø har opptrådt korrekt og fulgt alle regler han skal følge ; han har ikke deltatt i behandlingen av saker hans arbeidsgiver har interesser i, og han har tydelig varslet hva vår interesse er i de tilfellene han har deltatt i møter om disse.
DN170309 Den skotske regjeringen har fastholdt at tilgang til EUs indre marked er viktig for landets interesser .
DN170309 Hvordan kan vi være sikker på at han vil ivareta og fremme amerikanske interesser , for eksempel ved å stanse flyttingen av amerikanske arbeidsplasser fra USA til Kina, spør Norm Eisen overfor den britiske avisen The Independent.
DB170309 Det blir adskillig mer komplisert når dørene om noen måneder lukkes i CAS, og norsk idretts interesser skal forsvares på bortebane.
AP170309 Hver fredag i fem uker presenterer Si ;D dagbøkene til fem Oslo-ungdommer med helt forskjellige liv og interesser .
VG170308 Allikevel har de interesser som må betjenes.
AP170308 Beijing har gjort det klart at nødvendige skritt må tas for å forsvare og sikre kinesiske interesser .
VG170307 Vi kan ende opp med å bli lurt inn i ekkokamre med personer som har oppgitt samme interesser , inntekt, alder og kjønn som oss selv.
DB170307 På generelt plan kan man si at russisk politikk og retorikk i dag er særdeles insisterende på at man skal ivareta russiske interesser , og at de sånn sett ikke er i et forhandlingshumør.
DB170307 Hun understreker at hun bare kan spekulere i hva som vil være Utenriksdepartementets og Russlands interesser i saken.
DB170307 - Du dyttes rett inn i en bås som oppleves som altfor smal og alt annet som også betyr så mye for deg - enten det er verdier, egenskaper eller interesser , forsvinner.
DA170307 Israel og de sunniarabiske statene har dermed sammenfallende interesser i deres rivalisering med Iran og det har skapt en tilnærming som ingen fredsavtale tidligere har greid å produsere.
VG170306 CYBERANGREP : Det hvite hus slår tydelig fast at Russlands myndigheter står bak systematiske cyberangrep mot den amerikanske staten og amerikanske interesser , blant annet med hensikt å påvirke presidentvalget i 2016.
DB170306 Likevel skriver det britiske innenriksdepartementet at det ikke er indikasjoner på at briter eller britiske interesser er spesifikke mål.
DA170306 Men da jeg ble en 14-15 år måtte jeg velge mellom mye trening eller andre interesser .
BT170306 For første gang ble det også drøftet om ulven kan skytes av hensyn til samfunnets og offentlige interesser .
AP170306 - For Norge er det viktig både å ivareta egne interesser i det praktiske samarbeidet med Russland, og samtidig stå fast på folkeretten og forsvare viktige prinsipper for internasjonalt samkvem, skriver pressetalsmann Frode O.
AA170306 Russland avviser å ha gitt våpen til opprørere og har uttalt at Ukrainas sak kun er basert på politiske interesser .
DN170305 Landets regjering mener den tidligere statsministeren har skadet polske interesser .
AP170305 - Denne blokaden tjener direkte eller indirekte Russlands interesser .
AA170305 Landets regjering mener den tidligere statsministeren har skadet polske interesser .
VG170304 « Medlemmene i Norges Idrettsforbund har valgt et styre til å lede og ivareta medlemmenes interesser mellom tingperiodene.
DB170304 Felles oppmerksomhet oppnås gjerne ved å ta utgangspunkt i barns interesser og initiativ.
DB170304 Når det gjelder forholdet til kommersielle interesser er det bare 13 prosent som tror mediene opptrer uavhengig.
DA170304 - Vi anerkjenner avtalens betydning, men vi ønsker å forbedre deler av den fordi det er viktig for oss å ivareta egne interesser , sier partilederen til NTB.
AP170304 Norge har fått løfte fra EU om at vi kan slutte oss til disse om vi mener det er i våre interesser , forklarer han.
AA170304 - Vi anerkjenner avtalens betydning, men vi ønsker å forbedre deler av den fordi det er viktig for oss å ivareta egne interesser , sier partilederen til NTB.
FV170303 Det betyr at et hvilket som helst påfunn kan brukes som begrunnelse for å skyte rovdyr, om det så måtte være at man har har økonomiske interesser, kulturelle interesser eller noe annet, legger han til.
FV170303 Det betyr at et hvilket som helst påfunn kan brukes som begrunnelse for å skyte rovdyr, om det så måtte være at man har har økonomiske interesser , kulturelle interesser eller noe annet, legger han til.
AP170303 Det betyr at et hvilket som helst påfunn kan brukes som begrunnelse for å skyte rovdyr, om det så måtte være at man har har økonomiske interesser, kulturelle interesser eller noe annet, legger han til.
AP170303 Det betyr at et hvilket som helst påfunn kan brukes som begrunnelse for å skyte rovdyr, om det så måtte være at man har har økonomiske interesser , kulturelle interesser eller noe annet, legger han til.
DB170302 Norge er i en veldig delikat posisjon, der forholdet til Russland er i spill, og vår nærmeste allierte USA har sine klare interesser , særlig i forhold til tilpassing av Vardø-radaren til rakettskjoldet.
AP170302 Hver fredag i fem uker presenterer Si ;D dagbøkene til fem Oslo-ungdommer med helt forskjellige liv og interesser .
AA170302 Der vi går igjennom ledige stillinger som det kan være aktuelt å søke på ut fra hans erfaring, kompetanse og interesser .
VG170301 Men dette dreier seg om hennes neste livsfase, ikke skisportens og medienes kortsiktige interesser .
VG170301 Så langt har jeg fokusert på argumenter som tar utgangspunkt i kjøpers eller selgers interesser .
FV170301 Men det skal ikke være noen fri avveining mellom interesser som avgjør om staten bryter menneskerettighetene, sier Andenæs.
DN170301 « Amerika er villig til å finne nye venner, og å bygge nye partnerskap, hvor delte interesser kommer sammen.
DN170301 Han mener at USA først og fremst må tenke på seg selv, og han har et annet syn på hva som er USAs interesser enn presidentene før ham, sier Melby, som understreker at også Trumps forgjengere primært var opptatt av USAs interesser .
DN170301 Han mener at USA først og fremst må tenke på seg selv, og han har et annet syn på hva som er USAs interesser enn presidentene før ham, sier Melby, som understreker at også Trumps forgjengere primært var opptatt av USAs interesser.
DA170301 Han mener at USA først og fremst må tenke på seg selv, og han har et annet syn på hva som er USAs interesser enn presidentene før ham, sier Melby, som understreker at også Trumps forgjengere primært var opptatt av USAs interesser .
DA170301 Han mener at USA først og fremst må tenke på seg selv, og han har et annet syn på hva som er USAs interesser enn presidentene før ham, sier Melby, som understreker at også Trumps forgjengere primært var opptatt av USAs interesser.
AA170301 Nicola Sturgeon mener det må til for å ivareta skotske interesser når brexit nærmer seg.
AA170301 Nasjonalistlederen har gjort det klart at dersom det ikke er mulig å komme fram til en avtale, kan en ny folkeavstemning « være den eneste måten å sørge for at vår stemme blir hørt, våre interesser blir ivaretatt og våre verdier blir opprettholdt ».
AA170301 Brøske sier alle de fem øverste på listen vil regne med å møte ofte på Stortinget etter valget, og at de sammen vil utgjøre et sterkt lag som kan representere Trøndelags interesser i rikspolitikken.
AA170301 Men det skal ikke være noen fri avveining mellom interesser som avgjør om staten bryter menneskerettighetene, sier Andenæs.
SA170228 Han anklaget politiske motstandere for å blande " smålig politikk og personlige interesser " inn i sikkerhetspolitikk.
DN170228 Ulike interesser blant flere titalls banker og hundrevis av gjeldseiere skyver Seadrill stadig nærmere en tvungen løsning, mener analytiker.
DB170228 Vi ser fram til en fortsatt viktig debatt både om foreldres opplevelser i møte med barnevernet og fokus på barnets interesser .
DB170228 Men - et særpreg ved nyhetsoppslagene om barnevern er et ensidig fokus på foreldrenes interesser , skriver artikkelforfatteren.
DB170228 Et særpreg ved nyhetsoppslagene er et ensidig fokus på foreldrenes interesser .
DA170228 Den største baksiden er kanskje at godtgjørelsen for å sitte i Rogaland fylkesting er så raus at fylkespolitiker kan bli en egen karrierevei, der egne økonomiske interesser blir et tungtveiende motiv.
AA170228 Han anklaget politiske motstandere for å blande « smålig politikk og personlige interesser » inn i sikkerhetspolitikk.
AA170228 Han anklaget politiske motstandere for å blande " smålig politikk og personlige interesser " inn i sikkerhetspolitikk.
VG170227 Jeg får vite det er viktig å være aktiv og ha interesser , så jeg klatrer, jogger og spiller gitar på fritiden.
SA170227 Vi må snakke om alles felles interesser , så får vi ta en runde med TIL og Lasse selv, så får vi se hva det blir til, sier TUIL-trener Gaute Helstrup.
DB170227 - Vi er opptatt av å ivareta hans interesser og at han skal få forklart seg for politiet før vi kommenterer innholdet i våre samtaler, sier Ihlebæk til Dagbladet.
DB170227 Still alle spørsmålene du vil, svarer « China », som deretter svarer « ingen » kommentar på en rekke spørsmål om interesser , feriereiser, reiser til Nederland og om hvorfor han har valgt å erkjenne delvis straffskyld.
DA170227 - President Kabila har av opposisjonen innimellom blitt beskyldt for å være ettergivende, ikke patriotisk nok og at han ikke har stått nok opp for kongolesiske verdier og interesser .
AP170227 Vi må snakke om alles felles interesser , så får vi ta en runde med TIL og Lasse selv, så får vi se hva det blir til, sier TUIL-trener Gaute Helstrup.
AA170226 Men det finnes andre utbyggere som ivaretar de framtidige beboernes interesser .
AA170226 En kan fortsatt bruke arkitektkontorer til å utarbeide planer, men arkitektene må forholde seg til kommunen og fellesskapets interesser .
AA170226 Det er viktig at allmenhetens interesser blir lagt til grunn for utviklingen av Trondheim.
AA170226 Det er klart at en mergevinst på anslagsvis 200 millioner for Heimdal gruppen er fristende, men hvem ivaretar befolkningens interesser .
DN170224 De savner også at kommunen tar en mer aktiv koordinerende rolle, blant annet for å avklare motstridende interesser .
DB170224 Men vi har et ansvar for å sette klubbens langsiktige interesser foran personlige standpunkt, uansett hvor vanskelig det er, uttaler Leicesters nestleder Aiyawatt Srivaddhanaprabha, ifølge klubben selv.
BT170224 Om kommunen virkelig mener at en anleggsbygning er viktigere enn grønne interesser i sentrale bystrøk, må de i det minste fremvise en utredning som viser at de har avveid de ulike samfunnsinteressene som er til stede.
BT170224 Det virker derfor pussig at kommunen velger å forringe et viktig grøntareal, stikk i strid med vedtatt grønn strategi, når det finnes alternativer som ikke kommer i konflikt med grønne interesser .
VG170223 Men vi har en plikt i å ivareta klubbens langsiktige interesser , sier vise-formann i klubben, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.
VG170223 - Blant meksikanere er det bekymring og irritasjon over det som oppfattes som politikk som kan skade Mexicos nasjonale interesser og meksikanere her og i utlandet, sa utenriksminister Luis Videgaray på en pressekonferanse i Mexico City torsdag, ifølge Reuters.
VG170223 Etter at han sluttet i Flyktningehjelpen ble Hassan Khaire Afrika-direktør for det London-baserte oljeselskapet Soma Oil&Gas, som er deleid av russiske interesser .
DB170223 Og Russland har betydelige interesser i Arktis og det den tidligere Clinton-rådgiveren karakteriserer som « de facto kontroll » over Arktis.
DB170223 At kommunene i denne dialogen er opptatt av å ivareta kommunenes interesser ved en eventuell utbygging, finner jeg i utgangspunktet hensiktsmessig så lenge det skjer innenfor lovlige rammer, sier Søviknes, ifølge Finansavisen.
DB170223 Men man må tillates å stille kritiske spørsmål når det er nettopp slike sterke interesser , som vel og merke ikke deles av hele befolkningen, som skal få yte et slikt utilbørlig press at det medfører at de også skal gis anledning til å skyte ulv, eller andre truede rovdyr som gaupe, jerv og bjørn.
DB170223 Da blir det enda merkeligere å skulle tilfredsstille interesser til mindre grupper ved å tillate jakt.
DB170223 Til gjengjeld er ikke EUs utvanning via exit-prosesser noen løsning som tjener europeernes langsiktige interesser .
DB170223 Hun skal ha påvirket sønnen, og de andre tre barna sine, i stor grad med sine kunstneriske interesser .
DA170223 Å samle tre så store fylker, med så ulike interesser , uten å ha med Oslo som er navet for Akershus, da blir jeg helt oppgitt, sier ordfører i Eidsvoll, John-Erik Vika ( Sp ) og fortsetter : ¶
DA170223 Det er interesser på tvers i en så stor region.
BT170223 Vi vinner ikke frem med våre interesser i Europa om vi hauser oss selv opp som nasjonalister, eller driver lite konstruktive angrep vedrørende EUs eksistens.
AP170223 Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson ( bildet ) får pepper for å skade Sveriges interesser ved å rakke ned på svensk innvandringspolitikk i et innlegg i Wall Street Journal.
AP170223 Som i mye annen politikk handler ulvespørsmålet grunnleggende sett hvordan ulike hensyn og interesser skal veies mot hverandre.
AA170223 På et møte på i januar, hvor over 40 menn deltok, ble behov og interesser kartlagt.
DN170222 Norske oljemyndigheter og fagpersoner rådgir for øvrig Tanzania om oljeforvaltning gjennom det et program kalt « Olje for utvikling », som har til hensikt å sikre vertsnasjonenes interesser .
DB170222 IOC-presidenten kunne fortelle at de jobber med å lage hele antidopingsystemet mer uavhengig av internasjonale idrettsforbund og nasjonale interesser .
DB170222 Regjeringen uttaler følgende i nasjonal sykehusplan : « Når motstridende interesser gjør det vanskelig å bli enige om hva som er den beste løsningen, har regjeringen ett gjennomgående svar : Hensynet til pasienten skal alltid veie tyngst ».
DB170222 Og Russland har betydelige interesser i Arktis og det den tidligere Clinton-rådgiveren karakteriserer som « de facto kontroll » over Arktis.
DB170222 De er unge voksne, med verdier og interesser som i stor grad vil følge dem resten av livet.
VG170221 De to russiske skiløperne hentet inn den tyske advokaten Christof Wieschemann til å forsvare sine interesser .
VG170221 Samtidig stiller de digitale truslene oss overfor nye utfordringer, den krevende balansegangen mellom nødvendig forsvar og overvåkning av egne borgere og interesser .
SA170221 Selskapet har interesser i blant andre Color Group/Color Line, G-MAX og moteselskapet Voice.
DN170221 - Det er mye lettere å klage til Esa enn det er for interesser i EU å klage til Europakommisjonen, sier Mathisen.
AP170221 Via advokatfirmaet Carter-Ruck i London har Onelife tidligere opplyst til Aftenposten at « en massiv kampanje med feilinformasjon og hets er iverksatt mot onecoin, Onelife og grunnlegger Ruja Ignatova, blant annet fra dem som har interesser som potensielt trues av onecoins suksess ».
AP170221 Selskapet har interesser i blant andre Color Group/Color Line, G-MAX og moteselskapet Voice.
VG170220 De to russiske skiløperne hentet inn den tyske advokaten Christof Wieschemann til å forsvare sine interesser .
VG170220 Den gangen, rett etter andre verdenskrig, klarte de statsbærende kreftene i Europa - kristeligdemokratene og sosialdemokratene - å samarbeide om et prosjekt for fred, frihet og fremgang, Siden har dette politiske prosjektet i Europa gått en evig kanossagang mellom nasjonalstatlige interesser og interne og eksterne kriser, men hele tiden mot et felles mål om vekst og velstand for fo
VG170220 Men ingen tvilte på at hun brukte all sin våkne tid på å sikre norske interesser gjennom en best mulig EØS-avtale.
VG170220 Hun nedla et stort arbeid for norske interesser og var både en god leder og en sympatisk lagspiller, sier Støre til NTB.
FV170220 De fleste som kjører i skyhøye hastigheter søker spenning på veiene på samme måte som andre søker spenning med basehopping eller andre interesser , viser Sintef-forskning.
DB170220 Sollund ser på store grupper av bygdefolk som fortapte, og skiller ikke mellom dem og den mektige bygdeeliten med økonomiske interesser i utmarka samt rikspolitikere med distrikts- og næringstilknytning.
DB170220 Og vi kan holde oss i USA : Der ser vi til fulle hvor avgjørende det er at samfunnsgrupper som dypest sett har felles interesser , kan samles til felles kamp.
DB170220 De representerer i andre sammenhenger ganske ulike interesser , også når det gjelder viktige miljøutfordringer.
BT170220 Hun nedla et stort arbeid for norske interesser og var både en god leder og en sympatisk lagspiller, sier Støre til NTB.
AP170220 Kanskje er det riktig at Oslos interesser denne gangen må vike.
AA170220 Hun nedla et stort arbeid for norske interesser og var både en god leder og en sympatisk lagspiller, sier Støre til NTB.
AA170220 - Jeg har et ansvar for å ivareta statens og selskapets interesser , og vi sto i fare for å måtte destruere mye fisk, sa Sandberg den gang.
AA170220 Selv om informasjonen myndighetene henter inn utelukkende skal brukes til å beskytte nasjonale interesser , skal det svært lite til før den havner i feil hender.
VG170219 De inneholdt avtalene som skulle sørge for at han som søkkrik foretningsmann med interesser verden over, ikke lenger hadde innflytelse på selskapet sitt.
SA170219 De fleste som kjører i skyhøye hastigheter søker spenning på veiene på samme måte som andre søker spenning med basehopping eller andre interesser , viser Sintef-forskning.
AA170219 - Vi kommer til å være veldig egoistiske med å beskytte og fremme våre interesser , sier han til samme forum.
VG170218 - Russland søker ikke konflikt med noen, men vi vil alltid beskytte våre egne interesser , tilføyde han.
VG170218 Men det er for lett å avskrive debatten med at alle bare er opptatt av sine interesser .
AP170218 Kristensen viser til at ulike interesser i USA forsøker å bruke Russlands utplassering som et argument for nye store atomvåpen-investeringer.
AP170218 Da vil Senterpartiets talsmenn raskt finne andre veier til å fremme sine velgeres interesser , skriver Einar Lie.
VG170217 Vi antar at dette ikke er i samsvar med Norges langsiktige interesser .
VG170217 Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
VG170217 - Det viktigste spørsmålet er Ukraina og Krim, men også i forhold til Syria og Iran er det ting som går på akkord med amerikanske interesser , sier han.
VG170217 - Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker, skriver de videre.
SA170217 Vi antar at dette ikke er i samsvar med Norges langsiktige interesser .
SA170217 " Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
SA170217 " Pengene som er igjen i selskapet, skal fordeles på Silvers 20.000 kunder på en rettferdig måte ", opplyser departementet som skriver at Finanstilsynet nå skal oppnevne et administrasjonsstyre som skal ivareta kundenes interesser best mulig.
DN170217 Svar : Administrasjonsstyrets oppgave vil være å forvalte kundenes interesser og penger på best mulig måte.
DN170217 Han mener at Norge har trådt feil og at Norge ikke har samme interesser som EU.
DN170217 Vi antar at dette ikke er i samsvar med Norges langsiktige interesser .
DN170217 Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
DB170217 - Det vil si at de ikke går tilbake til boet, sier Lundin, som har ansvar for å ivareta alle kreditorenes interesser .
DB170217 Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
DB170217 - Det vil skade også russiske interesser , for de ulike samarbeidsrelasjonene de har med Norge, har de ikke for moro skyld.
DB170217 Det ambassaden betegner som « usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk » fra Norge og ignorering av Russlands interesser , vil uungåelig få « konsekvenser for alle samarbeidsområder », advarer de.
DB170217 Det innebærer at det egentlig ikke er så viktig å ta vare på disse rovdyrene, hvis andre, menneskelige, interesser taler i mot.
DB170217 Her har Trump felles interesser med disse araberstatene, og her er også Israels politiske mål sammenfallende.
DA170217 Nå søker vi kontakt i saker der vi åpenbart har felles interesser , men ingen prøver å utvide forholdet videre, som det ble gjort for ikke så mange år siden.
BT170217 Vi antar at dette ikke er i samsvar med Norges langsiktige interesser .
BT170217 " Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
AP170217 I meldingen står det at « Finanstilsynet oppnevner nå et administrasjonsstyre som skal ivareta kundenes interesser best mulig.
AP170217 Vi antar at dette ikke er i samsvar med Norges langsiktige interesser .
AP170217 Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker. », heter det i pressemeldingen.
AP170217 Den russiske pressemeldingen fredag kommer halvannen uke etter at PST slo fast at russisk spionasje har størst skadepotensial for Norge og norske interesser .
AA170217 Finanstilsynet skal nå oppnevne et administrasjonsstyre som skal ivareta kundenes interesser best mulig.
AA170217 " Pengene som er igjen i selskapet, skal fordeles på Silvers 20.000 kunder på en rettferdig måte ", opplyser departementet som skriver at Finanstilsynet nå skal oppnevne et administrasjonsstyre som skal ivareta kundenes interesser best mulig.
AA170217 Vi antar at dette ikke er i samsvar med Norges langsiktige interesser .
AA170217 " Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
AA170217 - Når PST sitter på opplysninger som er viktig for sikkerhetsmessige interesser , men ikke kan utlevere informasjon på grunn av dagens lovgiving, ønsker vi å endre på dette.
AA170217 Vi antar at dette ikke er i samsvar med Norges langsiktige interesser .
AA170217 Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.
AA170217 " - Når PST sitter på opplysninger som er viktig for sikkerhetsmessige interesser , men ikke kan utlevere informasjon på grunn av dagens lovgiving, ønsker vi å endre på dette.
VG170216 Det så vi blant annet gjennom håndteringen av flyktningforliket på Stortinget, hvor Frp satte partipolitiske interesser først.
DN170216 - Jeg er i hovedsak enig i at etterretningstjenestene lekker sensitiv informasjon, ikke nødvendigvis fordi de ser på Trump-administrasjonen som en risiko i deg selv, men fordi de vurderer enkeltindivider som Flynn som en fare for amerikanske interesser .
DN170216 Trumps tilbakeholdenhet har skapt spekulasjoner om at han har mye å skjule, som at formuen hans er mye mindre enn han hevder, at han ikke har betalt skatt eller gitt noe til veldedighet, eller at han har hatt mistenkelige finansforbindelser til russiske interesser .
DB170216 Jeg tror russerne tenker at hvis de kan få aksept for å hevde sine interesser i Hviterussland, Ukraina og Moldova, så kan for eksempel Vesten « få » Baltikum, sier Bukkvoll.
DB170216 - De ønsker å revidere noen av de samme spørsmålene, å klargjøre hvem som har interesser i hvilke områder.
DB170216 - Samme interesser
DB170216 For noen er det snakk om økonomiske interesser som står på spill, for andre handler det ikke om dette i det hele tatt.
AP170216 I dag og fire fredager frem i tid vil Si ;D presentere dagbøkene til fem Oslo-ungdommer med helt forskjellige liv og interesser .
AA170216 Lavrov åpner også for mer samarbeid på områder der de to land har felles interesser , men uten å gå i detalj på hvilke områder dette er.
AA170216 - Vi kan selvsagt ikke løse alle problemer... men vi har en felles forståelse av at vi der vi har sammenfallende interesser - og det er mange slike områder - kan gå i gang, sier Lavrov.
AA170216 - Hvis Trump-regjeringen dropper sin tostatspolitikk, vil det ødelegge mulighetene for fred og undergrave amerikanske interesser , anseelse og troverdighet i utlandet, sier Ashrawi, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
SA170215 Med den nye TV-appen skal du kunne se video delt av venner og sider du følger, live videoer og anbefalte videoer basert på dine interesser .
FV170215 Med den nye TV-appen skal du kunne se video delt av venner og sider du følger, live videoer og anbefalte videoer basert på dine interesser .
DN170215 Han ser klare tegn til at amerikanske etterretningstjenester ser på Trump-administrasjonen som en trussel mot amerikanske interesser .
DB170215 Da de to presidentene redegjorde for sine private samtaler, understreket de begge at USA og Canadas felles interesser og behovet for et godt naboskap var et gjennomgangstema.
BT170215 Med den nye TV-appen skal du kunne se video delt av venner og sider du følger, live videoer og anbefalte videoer basert på dine interesser .
AP170215 Med den nye TV-appen skal du kunne se video delt av venner og sider du følger, live videoer og anbefalte videoer basert på dine interesser .
AA170215 GRECO påpeker at Stortinget har et register hvor representantene må registrere sine verv og økonomiske interesser , men viser samtidig til at det fortsatt er opp til hver enkelt stortingsrepresentant å vurdere om vedkommende skal diskvalifiseres fra å behandle en sak.
AA170215 Forslaget går ut på at det burde stilles krav til offentliggjøring når det oppstår konflikt mellom en parlamentarikers egne interesser og en sak som behandles av Stortinget.
AA170215 Disse omfatter utvikling av de etiske retningslinjene for stortingspolitikere, enda bedre rapportering av parlamentarikeres økonomiske interesser og bedre opplæring av påtalemyndigheten for å sikre at aktorer og statsadvokater har fått tilstrekkelig veiledning om etikk, interessekonflikter og forventet måte å behandle saker på.
AA170215 Ap-leder Jonas Gahr Støre anklager regjeringen for å ikke gjøre nok for å sikre norske interesser og viste til en fersk rapport fra EU-parlamentet.
DN170214 Det multikulturelle er ikke lenger like viktig, og med en hvit anglosaksisk antielite i front har Trump vunnet gehør for at lederskapet har tjent andres interesser mer enn USAs.
DN170214 - Den tradisjonelle viljen for internasjonalt lederskap, til å fronte konflikthåndtering og til å tenke videre enn snevre nasjonale interesser er i ferd med å forvitre.
DB170214 Flere tidligere medarbeidere hadde økonomiske interesser knyttet til folk i Putins indre krets.
DA170214 Men da er det jo typisk, at rett etter at høringen er ferdig er lagt fram, og akkurat da debatten er i gang, dukker det tilfeldigvis opp en masse saker om massive dataangrep mot norske interesser .
DA170214 Formålet er å bedre sikre Norges og norske interesser mot blant annet såkalte cyberangrep og terrorisme.
DA170214 Han sier regjeringen også ønsker innspill fra miljøer som har tydelige interesser i saken, og sikter ikke minst til skogeierne, utmarkskommunene og Bondelaget.
AA170214 Han sier regjeringen også ønsker innspill fra miljøer som har tydelige interesser i saken, og sikter ikke minst til skogeierne, utmarkskommunene og Bondelaget.
VG170213 For vi trenger ikke å fortelle verden alt om oss selv, som hvor vi til en hver tid er, fødselsdato og interesser .
SA170213 pillselskapet, ville de vært med på å legitimere en virksomhet som enten er ulovlig eller undergraver finansieringen av norsk idrett, og er brudd på følgende vedtak : « Det er en klar illojal handling mot norsk idrett å fremme ulovlige pengespill i Norge, herunder å samarbeide med og/eller fremme interesser for selskaper som tilbyr slike pengespill.
DN170213 Eierne av børsene i London og Frankfurt finsliper planer for en kjempefusjon, men ulike nasjonale interesser skaper splid.
BT170213 USA og Canadas felles interesser og behovet for et godt naboskap var et gjennomgangstema da de to holdt en felles pressekonferanse etter å ha møtt hverandre for første gang mandag.
AP170213 USA og Canadas felles interesser og behovet for et godt naboskap var et gjennomgangstema da de to holdt en felles pressekonferanse etter å ha møtt hverandre for første gang mandag.
AP170213 Dette er spørsmål som berører kjerneverdier i den moderne profesjonelle journalistikken : Pressens legitimitet og posisjon bygger på at journalister rapporterer uavhengig av egne interesser .
AP170213 pillselskapet, ville de vært med på å legitimere en virksomhet som enten er ulovlig eller undergraver finansieringen av norsk idrett, og er brudd på følgende vedtak : « Det er en klar illojal handling mot norsk idrett å fremme ulovlige pengespill i Norge, herunder å samarbeide med og/eller fremme interesser for selskaper som tilbyr slike pengespill.
AA170213 USA og Canadas felles interesser og behovet for et godt naboskap var et gjennomgangstema da de to holdt en felles pressekonferanse etter å ha møtt hverandre for første gang mandag.
DB170212 Jeg hadde ingen interesser av å utforske den verdenen, forteller han i intervjuet.
AP170212 - Når presidenten jobber, bør det være fullstendig adskilt fra hans egne kommersielle interesser .
AP170212 - Dette er nok et eksempel på at vi ikke vet om han var motivert av sine egne økonomiske interesser eller av interessen for å tjene det amerikanske folk, sier hun. 5.
AP170212 - Når presidenten jobber, bør det være fullstendig adskilt fra hans egne kommersielle interesser .
AP170212 - Dette er nok et eksempel på at vi ikke vet om han var motivert av sine egne økonomiske interesser eller av interessen for å tjene det amerikanske folk, sier hun. 5.
AA170212 Brelin kaller det grelle eksempler på hva kommersielle interesser kan tilby.
DB170211 « Som president må jeg sette amerikanske interesser først, » postulerer Nixon noen minutter inn - rene frampeket til Donald Trumps innsettelsestale i januar.
DA170211 - USA og Kina har grunnleggende motstridende interesser som ikke kan løses med noen uttalelser og Twitter-meldinger, sier Tunsjø, som mener risikoen vil kunne være høy for en konfrontasjon mellom USA og Kina i Sør-Kinahavet de neste årene.
DA170211 I rapporten pekes det på tre utviklingstrekk som Etterretningstjenesten mener er relevante for Norge og norske interesser : ¶
BT170211 Når mennesker får i seg store mengder mikroplast ved å spise skjell, viser det at denne typen havforurensning også kan true sentrale norske interesser .
BT170211 I denne saken er det en nær sammenheng mellom Norges økonomiske interesser og hensyn til natur, dyreliv og miljø.
AA170211 En falsk nyhet er en bevisst løgn som enten er fabrikkert for å ramme en meningsmotstander, fremme egne interesser eller for å tjene penger på tvilsomme nettsteder.
VG170210 Alltid når man skal beskrive seg selv og sine interesser , utelukker man alt som ikke er 6+.
DB170210 Havrettstraktaten er en grunnplanke i å hevde våre interesser i havområdene rundt oss og gitt en forutsigbar utnytting av ressursene.
DB170210 Dernest må de erkjenne at de har felles interesser , ikke i å starte et nytt våpenkappløp, men å bruke ressursene til å skape levelige forhold i de landene der kaoset, flyktningstrømmen og terrorismen stammer fra.
AP170210 Han har gått til angrep på et partisystem han mener « har sluttet å ta vare på dem det skulle beskytte » og som « eksisterer for seg selv, mer interessert i egen overlevelse enn landets interesser ».
AP170210 Fylkespolitikere blir en egen yrkesgruppe med egne interesser knyttet til egen karrière, sier Aars.
AA170210 Hvis statsministerens innrømmelse av sviket mot samene skal ha noen betydning, er det nødvendig med tydeligere virkemidler og mot til å sette samiske interesser foran andre næringer som vil båndlegge naturressursene.
SA170209 Du skal få en skoledag med fysisk aktivitet og nok lærere med faglig kompetanse og interesser til å hjelpe alle elever med det som i dag er lekser - på skolen, i skoletiden.
FV170209 Han vil raskt få i stand et møte med naboer, Hole kommune og lokale interesser for å se om forslaget lar seg realisere.
DB170209 - Hvis de øyene faktisk er i internasjonalt farvann og ikke del av Kina, ja, da kommer vi til å sikre at vi forsvarer internasjonale interesser fra å bli tatt over av ett land, sa Sean Spicer, pressetalsmann ved Det hvite hus, seinere om de samme øyene.
DB170209 Dette angrepet på en amerikansk bedrift kan få ham innrapportert for brudd på politikkens etiske retningslinjer, fordi det blander sammen politiske og forretningsmessige interesser , og kanskje saksøkt.
BT170209 I forkant frarådet statsminister Benjamin Netanyahu å vedta loven, av hensyn til Israels politiske interesser og risikoen for brudd på Genèvekonvensjonen.
BT170209 At han er villig til å motarbeide Israels interesser av frykt for sitt eget politiske liv, tyder på at han ikke er den lederen landet trenger på veien mot stabilisering.
BT170209 At eliten har tjent ideologi og egne interesser , og latt vanlige folk i stikken.
BT170209 Han vil raskt få i stand et møte med naboer, Hole kommune og lokale interesser for å se om forslaget lar seg realisere.
AA170209 Han tar derfor initiativ til et møte med naboer, Hole kommune og lokale interesser raskt for å se om forslaget lar seg realisere.
AA170209 Han vil raskt få i stand et møte med naboer, Hole kommune og lokale interesser for å se om forslaget lar seg realisere.
AA170209 Han tar derfor initiativ til et møte med naboer, Hole kommune og lokale interesser raskt for å se om forslaget lar seg realisere.
SA170208 Her er det snakk om felles interesser både fra utøverne og de nasjonale forbundenes side.
FV170208 Her er det snakk om felles interesser både fra utøverne og de nasjonale forbundenes side.
DB170208 Millward, historieprofessor ved Georgetown University i Washington DC, mener at det ikke er urimelig å mistenke at Trump er mer opptatt av sine forretningsinteresser enn av nasjonale interesser .
DA170208 Demokratene i Senatet har kritisert DeVos for manglende relevant erfaring og økonomiske interesser knyttet til organisasjoner som fremmer privatskoler.
BT170208 Her er det snakk om felles interesser både fra utøverne og de nasjonale forbundenes side.
BT170208 Her er det snakk om felles interesser både fra utøverne og de nasjonale forbundenes side.
AP170208 Men fra den spede begynnelse har vi vært to selvsentrerte mennesker som har dyrket hver våre interesser : han en idrettskarrière og jeg venner og friluftsliv.
AP170208 Kan de gjenopplive forholdet ved å engasjere seg i hverandres interesser ?
AP170208 Her er det snakk om felles interesser både fra utøverne og de nasjonale forbundenes side.
AP170208 Her er det snakk om felles interesser både fra utøverne og de nasjonale forbundenes side.
SA170207 Demokratene i Senatet har kritisert DeVos for manglende relevant erfaring og økonomiske interesser knyttet til organisasjoner som fremmer privatskoler.
DB170207 Det er nå avgjørende at Norge i fremtiden overholder sine nasjonale og internasjonale forpliktelser overfor truede arter og ikke lar seg presse av lokale interesser .
DB170207 Mitt opphav sier litt om meg, men mine egenskaper, følelser, valg, handlinger, musikk & kunst, preferanser og interesser , sier mye mer om meg.
AP170207 I sin anke legger Trump-administrasjonen vekt på presidentens rett til å nekte utlendinger innreise til USA hvis dette strider mot landets interesser .
AP170207 Demokratene i Senatet har kritisert DeVos for manglende relevant erfaring og økonomiske interesser knyttet til organisasjoner som fremmer privatskoler.
AP170207 I sin anke legger Trump-administrasjonen vekt på presidentens rett til å nekte utlendinger innreise til USA hvis dette strider mot landets interesser .
AP170207 Demokratene i Senatet har kritisert DeVos for manglende relevant erfaring og økonomiske interesser knyttet til organisasjoner som fremmer privatskoler.
AA170207 Demokratene i Senatet har kritisert DeVos for manglende relevant erfaring og økonomiske interesser knyttet til organisasjoner som fremmer privatskoler.
VG170206 Det inkluderer å samarbeide med og/eller fremme interesser for selskaper som tilbyr slike pengespill.
VG170206 - Det vi feirer i dag er gjennombruddet for den samiske samlingstanke, foreningen av samiske interesser rundt felles politiske mål, sa stortingspresidenten.
SA170206 For fylkeskommunen som grunneier, og for selskapet som var opprettet for å ivareta fylkeskommunen interesser , var dette selvsagt viktig.
SA170206 For fylkeskommunen som grunneier, og for selskapet som var opprettet for å ivareta fylkeskommunen interesser , var dette selvsagt viktig.
SA170206 | Byåsen undergraver idrettens interesser
DB170206 - Avstemningen i kveld er ikke for eller mot bosetterne, men handler om Israels interesser , sa Herzog før de folkevalgte stemte.
DB170206 « Like fullt har begge grupperingene et uttalt mål om å ramme vestlige land og interesser og ser på Norge som et legitimt mål.
DB170206 Det generelle trusselbildet mot vestlige interesser, kombinert med at valg av mål også blir gjort oppotunistisk, fører til at det vil være risiko for angrep mot Norge og norske interesser i utlandet også i 2017 ».
DB170206 Det generelle trusselbildet mot vestlige interesser , kombinert med at valg av mål også blir gjort oppotunistisk, fører til at det vil være risiko for angrep mot Norge og norske interesser i utlandet også i 2017 ».
BT170206 Forbudet er i direkte strid med amerikanske interesser .
BT170206 « Gjennom mer enn 20 år har EØS-avtalen vært en god plattform og sikret våre brede økonomiske interesser i samarbeidet med EU.
BT170206 Arbeiderpartiet mener dette er viktig for å ivareta norske interesser , økonomisk og sikkerhetspolitisk », sies det i gjeldende program.
AP170206 « Gjennom mer enn 20 år har EØS-avtalen vært en god plattform og sikret våre brede økonomiske interesser i samarbeidet med EU.
AP170206 Arbeiderpartiet mener dette er viktig for å ivareta norske interesser , økonomisk og sikkerhetspolitisk », sies det i gjeldende program.
AP170206 Russland har størst intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser , mener PST.
AP170206 I trusselvurderingen de la frem forrige onsdag, var det ingen tvil om hva PST mener er den mest skadelige virksomheten mot Norge og norske interesser nå : Fremmed etterretningsvirksomhet.
AP170206 I de siste års trusselvurderinger fra Politiets sikkerhetstjeneste og E-tjenesten har vi blitt fortalt om en eskalerende trussel fra dataangrep : Cyberangrep mot Norge og norske interesser er stadig økende og blir mer avanserte.
AA170206 - Avstemningen i kveld er ikke for eller mot bosetterne, men handler om Israels interesser , sa Herzog før de folkevalgte stemte.
VG170205 Hun ba folk om å gjøre som Trump-velgerne og « sette sine egne nasjonale interesser først ».
VG170205 I oktober i fjor foreslo en utredning at Forsvaret både skulle lede og gjennomføre slike aksjoner, dersom et terrorangrep rammet Norge eller norske interesser til havs.
AA170205 I oktober i fjor foreslo en utredning ledet av den tidligere sjøoffiseren Arne Røksund at Forsvaret både skulle lede og gjennomføre aksjoner, dersom Norge eller norske interesser til havs rammes av terrorangrep.
DB170204 Slike saker angår i liten grad folket eller arbeiderklassen, som har langt mer jordnære interesser å slåss for.
AP170204 | Byåsen undergraver idrettens interesser
SA170203 I år som i fjor mener PST at russisk spionasje og etterretningsvirksomhet har størst skadepotensial for Norge og norske interesser og samtidig at ekstrem islamisme er den største terrortrusselen.
SA170203 - Det var en avansert gruppe som sto bak og det er godt gjennomført, sier Håkon Bergsjø, som er sjef for NSM NorCERT, senteret som norske myndigheter har bygget opp for å sikre nasjonale interesser mot dataangrep.
DN170203 « Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser . », stod det i den offentlige trusselvurderingen for 2017 fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DN170203 Russland er en av de største truslene mot norske interesser , viser PSTs trusselvurdering for 2017.
BT170203 Ifølge henne må europeiske land nå utforske hvor de har sammenfallende interesser med USA, og hvor de ikke har like mye til felles som før.  ¶
AP170203 I år som i fjor mener PST at russisk spionasje og etterretningsvirksomhet har størst skadepotensial for Norge og norske interesser og samtidig at ekstrem islamisme er den største terrortrusselen.
AP170203 - Det var en avansert gruppe som sto bak og det er godt gjennomført, sier Håkon Bergsjø, som er sjef for NSM NorCERT, senteret som norske myndigheter har bygget opp for å sikre nasjonale interesser mot dataangrep.
AP170203 Han har gått til angrep på et partisystem han mener « har sluttet å ta vare på dem det skulle beskytte » og som « eksisterer for seg selv, mer interessert i egen overlevelse enn landets interesser ».
AP170203 I år som i fjor mener PST at russisk spionasje og etterretningsvirksomhet har størst skadepotensial for Norge og norske interesser og samtidig at ekstrem islamisme er den største terrortrusselen.
AP170203 - Det var en avansert gruppe som sto bak og det er godt gjennomført, sier Håkon Bergsjø, som er sjef for NSM NorCERT, senteret som norske myndigheter har bygget opp for å sikre nasjonale interesser mot dataangrep.
AP170203 - Ubåter er blant Forsvarets viktigste kapasiteter og har stor betydning for vår evne til å forsvare Norges maritime interesser .
AA170203 I år som i fjor mener PST at russisk spionasje og etterretningsvirksomhet har størst skadepotensial for Norge og norske interesser og samtidig at ekstrem islamisme er den største terrortrusselen.
AA170203 I år som i fjor mener PST at russisk spionasje og etterretningsvirksomhet har størst skadepotensial for Norge og norske interesser og samtidig at ekstrem islamisme er den største terrortrusselen. | - Opplever jevnlig forsøk på hacking ¶
AA170203 - Det var en avansert gruppe som sto bak og det er godt gjennomført, sier Håkon Bergsjø, som er sjef for NSM NorCERT, senteret som norske myndigheter har bygget opp for å sikre nasjonale interesser mot dataangrep.
SA170202 Jeg fortalte hvordan vi jobber for spillernes interesser slik at de får det beste ut av sin karriere, sier agenten.
DN170202 « Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser », heter det i den offentlige trusselvurderingen for 2017 fra PST.
DN170202 Russland avviser blankt PSTs vurdering av at landet er en trussel mot Norge og norske interesser .
DN170202 - Det norsk-russiske forholdet er robust og videreføres på grunnlag av felles interesser , fortsetter han.
DB170202 - Det norsk-russiske forholdet er robust og videreføres på grunnlag av felles interesser , fortsetter han.
DB170202 Samtidig sier PST at Norge og norske interesser i år vil utsettes for fremmed etterretningsvirksomhet som kan ha et stort skadepotensial.
DB170202 Det er en positiv utvikling som gjør det mulig for offentligheten å ha et mer realistisk syn på hva som truer norsk sikkerhet og norske interesser .
BT170202 - Det er vanskelig å gå i rette med regjeringen når den sier en åpen redegjørelse vil kunne være til skade for norske interesser , sier Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås til NTB.
AP170202 Viktor Orbán har sagt at han ser valget av Donald Trump som inngangen til en ny æra der nasjoner kan sette egne interesser først.
AP170202 - Det er vanskelig å gå i rette med regjeringen når den sier en åpen redegjørelse vil kunne være til skade for norske interesser , sier Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås til NTB.
AA170202 - Jeg skjønner ikke hva norske myndigheter skulle oppnå med å holde seg borte fra Arkhangelsk-konferansen, annet enn å bekrefte russernes forestillinger om at Norge og NATO representerer en trussel mot russiske interesser , sier Wilhelmsen.
AA170202 - Det norsk-russiske forholdet er robust og videreføres på grunnlag av felles interesser , fortsetter han.
DN170201 PST føyer seg inn i rekken av etterretningstjenester i Europa som ser på Russland som den største trusselen mot sine lands interesser .
DN170201 Rapporten understreker at det også er andre stater som vil kunne skade norske interesser .
DN170201 Onsdag slapp Politiets sikkerhetstjeneste, PST, sin offentlige trusselvurdering for 2017, der Russland pekes på som den største etterretningstrusselen mot norske interesser .
DN170201 Det er tredje året på rad at PST peker på Russland som den største trusselen mot norske interesser .
DN170201 « Russiske og kinesiske aktører har forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser . », heter det i PSTs rapport.
DN170201 « Dette er operasjoner som er ment å sikre eget lands interesser , som regel på bekostning av de norske interessene. », heter det i PST-rapporten, som peker på personer involvert i forsvars- og sikkerhetspolitikk, forvaltning av naturressurser og ivaretagelsen av norske bilaterale relasjoner med land som Russland og Kina som mål for ulike etterretningstjenes
DN170201 « Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser . », heter det i den offentlige trusselvurderingen for 2017 fra Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DN170201 | PST peker på Russland som en trussel mot norske interesser
DN170201 Sikkerhetstjenesten peker også på at flere av aktørene med interesser i Norge har brukt « store ressurser » på å utvikle kapasitet innen digital spionasje.
DN170201 Rapporten understreker at det også er andre stater som vil kunne skade norske interesser .
DN170201 Det er tredje året på rad at PST peker på Russland som den største trusselen mot norske interesser .
DN170201 Den mest alvorlige terrortrusselen mot Norge og norske interesser vil også i 2017 være knyttet til ekstremistgruppene Den islamske stat i Irak og Levanten ( Isil ) og al-Qaida ( AQ ), ifølge PST.
DB170201 - Landet som Vladimir Putin styrer med jernhånd, er det landet norsk etterretning mener har størst skadepotensial for norske interesser i år.
DB170201 « Dette er operasjoner som er ment å sikre eget lands interesser , som regel på bekostning av de norske interessene », skriver PST i trusselvurderingen om hva målet med slike aksjoner er.
DB170201 Avtalen ble i løpet av årene ratifisert av 42 land, deriblant Sovjetunionen, og sikrer også Russlands interesser på øyene.
DB170201 Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial mot Norge og norske interesser , ifølge PST.
DB170201 - Samtidig ser vi at det i ulike sammenhenger også er tjenester fra andre stater som vil kunne skade norske interesser , fastslår PST.
DB170201 - Landet som Vladimir Putin styrer med jernhånd, er det landet norsk etterretning mener har størst skadepotensial for norske interesser .
BT170201 Russland ble også i fjor nevnt eksplisitt som landet som kan gjøre størst skade for Norge og norske interesser med sin intensjon og kapasitet til å utøve spionasje.
BT170201 Norge og norske interesser vil i 2017 utsettes for fremmed etterretningsvirksomhet som kan ha et stort skadepotensial, ifølge PST.
BT170201 Ifølge sikkerhetstjenesten skal russiske og kinesiske aktører ha forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter « grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser ».
BT170201 Ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland er det flere fremmede stater med interesser i Norge som bruker store ressurser på å utvikle kapasitet innen digital spionasje.
BT170201 I år som i fjor mener PST at russisk spionasje har størst skadepotensial for Norge og norske interesser og at ekstrem islamisme er den største terrortrusselen.
BT170201 Trump ga uttrykk for at hans politikk var i tråd med arbeiderklassens interesser .
BT170201 Trump ga uttrykk for at hans politikk var i tråd med arbeiderklassens interesser .
AP170201 Ifølge sikkerhetstjenesten skal russiske og kinesiske aktører ha forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter « grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser ».
AP170201 Ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland er det flere fremmede stater med interesser i Norge som bruker « store ressurser » på å utvikle kapasitet innen digital spionasje.
AP170201 I år som i fjor mener PST at russisk spionasje og etterretningsvirksomhet har størst skadepotensial for Norge og norske interesser og samtidig at ekstrem islamisme er den største terrortrusselen.
AP170201 Det er ingen tvil om hva PST mener er den mest skadelige virksomheten mot Norge og norske interesser nå : ¶
AP170201 Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser , mener PST.
AP170201 PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland ønsker seg en omforent forståelse for den situasjonen Norge er i, med alvorligere etterretningstrusler mot norske interesser .
DB170131 I det formelle avslaget på innsynskravet til Dagbladet om saken heter det at innsyn i Kommuneadvokatens juridiske vurderinger « vil kunne skade kommunens interesser ».
DB170131 - Alt jeg gjør i avfallshåndteringen skjer ut fra et ønske om å ivareta innbyggernes interesser .
DB170131 Det er ingen tvil om at de forbereder seg, ikke nødvendigvis på krig, men på å ivareta landets interesser .
DB170131 - Hvis øyene faktisk ligger i internasjonalt farvann og ikke er en del av Kina, da kommer vi til å sikre at vi forsvarer internasjonale interesser fra å bli tatt over av ett land, sa Spicer.
AP170131 Tilsynet : Stiftelsens interesser går foran ¶
AP170131 - Vi ser at enkelte søknader ikke først og fremst er begrunnet ut fra stiftelsens ståsted, men påvirket av kommunenes interesser .
VG170130 Derfor tenkte han at det lureste var å henvende seg til noen som delte hans interesser , og satte inn annonsen på dyr gis bort.
DN170130 Utenriksminister Margot Wallström mener at prosjektet, som er en gassledning mellom Russland og Tyskland gjennom Østersjøen, ikke truer landets forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser .
DB170130 McCain og Graham mener Trump-administrasjonen ubevisst jobber mot USAs interesser .
DB170130 Eksempler på dette kan være nære familiære bånd, yrkesmessig nær relasjon til artist, opphavsmann eller utgiver, eller økonomiske interesser i utgivelsen. » ¶
DB170130 Det samme er gleden av å ha bedre tid til å være sammen med sine foreldre når de blir eldre, ved å ha tid til å følge sine egne interesser .
DB170130 Men rike mennesker har ofte litt andre interesser enn andre.
DB170130 2 ) Dyrker sine interesser .
AP170130 I stedet for å spekulere på hva som kan skje, er den viktigste strategien for Norge nå å jobbe med det som er våre nasjonale interesser , og vente til vi ser hvordan utviklingen faktisk blir.
DB170129 - Dette er land Trump har interesser i.
DB170129 Der Kina lenge har hevdet at farvann regnet som internasjonalt i realiteten er kinesisk territorium, har USA vært klare på at de vil beskytte sine interesser .
DB170129 Poenget her er ikke å forsvare " bistandskonsulentenes " interesser .
AP170128 - Det er denne følelsen av mangel på respekt : « Folk i byene ser ned på oss, de synes vi er dumme, de tror vi er rasister, de tror vi stemmer imot våre egne interesser », sier Cramer.
AP170128 - Det er denne følelsen av mangel på respekt : « Folk i byene ser ned på oss, de synes vi er dumme, de tror vi er rasister, de tror vi stemmer imot våre egne interesser », sier Cramer.
DN170127 Riksenheten mot korruption etterforsker nå om beslutninger Borg tok som finansminister om skogsindustrien, der Lundberg har store økonomiske interesser , var brudd på korrupsjonslovgivningen.
DN170127 Han er blant de mest kjente og velstående i Sverige, med interesser blant annet i skogselskapet Holmen og investeringsselskapet Industrivärden.
DN170127 Tjener ikke EU statenes interesser lenger, ja da er det kroken på døren.
DB170127 Han har tidligere vært kritisk til annekteringen av Krim-halvøy og aggressiv utenrikspolitikk, samtidig som han har uttalt at ingen beskytter Russlands interesser bedre enn Putin.
AP170127 - Vi skal alltid sette britiske interesser og britiske forbrukere først, sa May.
SA170126 Facebook kommer også til å slutte å tilpasse populært-listene etter hver enkelt brukers personlige interesser .
SA170126 Risikoforståelse speiler med andre ord ulike interesser og ulike faglige perspektiv og bør derfor følges med et kritisk blikk.
FV170126 Facebook kommer også til å slutte å tilpasse populært-listene etter hver enkelt brukers personlige interesser .
DN170126 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) vil sikre norske interesser etter brexit, noe han understreket da han møtte Storbritannias fiskeriminister George Eustice.
DN170126 Trump erklærte at ulovlig innvandring er « en tydelig og gjeldende fare for USAs interesser ».
DN170126 Facebook kommer også til å slutte å tilpasse populært-listene etter hver enkelt brukers personlige interesser .
DB170126 I videoen fra i natt forklarer Mexicos president Enrique Peña Nieto hvilke ytterligere tiltak som vil settes i verk for å beskytte landets interesser mot Trumps planer.
DB170126 - USA kommer til å sørge for at vi beskytter våre interesser der.
DB170126 - Hvis de øyene faktisk er i internasjonalt farvann og ikke del av Kina, ja, da kommer vi til å sikre at vi forsvarer internasjonale interesser fra å bli tatt over av ett land, sa Sean Spicer, pressetalsmann ved Det hvite hus.
BT170126 Dette til fordel for en service-tanke hvor biblioteket først og fremst skal tjene den enkelte lesers interesser .
AP170126 Facebook kommer også til å slutte å tilpasse populært-listene etter hver enkelt brukers personlige interesser .
SA170125 Jeg ble i likhet med andre veldig glad i Christer, men vi er satt til å forvalte A-lagets interesser , sier Flovik til iTromsø.
DB170125 - Enkelte reagerer på at du fronter saken når du har så sterke økonomiske interesser selv ?
DB170125 - Det at han har interesser i saken og fronter det så hardt, har han lov til.
DB170125 « Et mulig første prosjekt kunne være å se på hans internasjonale forretningstilknytninger, og forretningstilknytningene til hans regjering av milliardærer, for å finne alle deres kryssende interesser », foreslår de to.
DB170125 - Sjekk kryssende interesser
DB170125 Og en tidligere polsk statsminister som er EU-entusiast vil - med Polens dramatiske historie i minnet - aldri framstille EU som et redskap for tyske interesser .
AP170125 - Partiets velgere mener at islam er uforenlig med nederlandske verdier som frihet og likestilling, at velferdsstaten ikke er bærekraftig, at det multikulturelle samfunnet er mislykket og at EU ikke tjener nederlandske interesser , sier Korteweg til Aftenposten.
AP170125 - Partiets velgere mener at islam er uforenlig med nederlandske verdier som frihet og likestilling, at velferdsstaten ikke er bærekraftig, at det multikulturelle samfunnet er mislykket og at EU ikke tjener nederlandske interesser , sier Korteweg til Aftenposten.
AP170125 Jeg ble i likhet med andre veldig glad i Christer, men vi er satt til å forvalte A-lagets interesser , sier Flovik til iTromsø.
DN170124 Spørsmålet til panelet var om den økende interessen for Arktis, også fra land som ikke har arktiske landområder, skyldes geopolitiske vurderinger eller økonomiske interesser - eller en romantisk drøm om verdens siste uberørte område.
DN170124 « President Trump er innstilt på å oppnå energiuavhengighet fra Opec og alle andre nasjoner som utgjør en trussel for våre interesser .
DN170124 Donald Trump er innstilt på å oppnå energiuavhengighet fra Opec og alle andre nasjoner som utgjør en trussel for landets interesser , skriver administrasjonen hans i deres energiplan.
DN170124 Pressetalsmann Sean Spicer formidlet Donald Trumps tøffe linje mot Beijing mandag, da han uttalte at « USA kommer til å sikre at vi forsvarer våre interesser » i Sør-Kinahavet.
DN170124 Ifølge pressetalsmann i Det hvite hus, Sean Spicer, vil USA forsvare sine interesser i Sør-Kinahavet.
DN170124 Det hvite hus varsler Kina at det vil forsvare USAs og internasjonale interesser i Sør-Kinahavet, der Kina og andre land gjør krav på havområder og omstridte øyer.
DN170124 - Hvis de øyene faktisk er i internasjonalt farvann og ikke del av Kina, ja, da kommer vi til å sikre at vi forsvarer internasjonale interesser fra å bli tatt over av ett land, sier Spicer.
DB170124 Uttalelsen kommer på første ordinære arbeidsdag for nyinnsatte president Trump, og bare en uke etter Kina varslet mulighet for « storstilt krig » dersom USA forsøker å hindre landets interesser i området.
DB170124 Pressetalsmann Sean Spicer formidlet Donald Trumps tøffe linje mot Beijing mandag og fortalte at « USA kommer til å sikre at vi forsvarer våre interesser » i Sør-Kinahavet, skriver The Guardian.
DB170124 - Vi kommer til å sørge for at våre interesser er ivaretatt, fortsatte Spicer.
DB170124 - Hvis de øyene faktisk er i internasjonalt farvann og ikke del av Kina, ja, da kommer vi til å sikre at vi forsvarer internasjonale interesser fra å bli tatt over av ett land, sier Spicer ifølge NTB og la til : ¶
DB170124 Det har tradisjonelt vært venstresida som har vært skeptisk til handelsavtaler, både av frykt for en råere kapitalisme som driver skatter, lønninger og arbeiderrettigheter ned i et « race to the bottom », samt at stormaktene og store multinasjonale selskaper skal trumfe gjennom sine interesser på bekostning av utviklingsland.
BT170124 Pressetalsmann Sean Spicer formidlet Donald Trumps tøffe linje mot Beijing mandag, da han uttalte at « USA kommer til å sikre at vi forsvarer våre interesser » i Sør-Kinahavet.
BT170124 Det hvite hus varsler Kina at det vil forsvare USAs og internasjonale interesser i Sør-Kinahavet, der Kina og andre land gjør krav på havområder og omstridte øyer.
BT170124 Begge har uttrykt bekymring, men de mener likevel at Tillerson vil bli en effektiv forkjemper for amerikanske interesser .
BT170124 - Hvis de øyene faktisk er i internasjonalt farvann og ikke del av Kina, ja, da kommer vi til å sikre at vi forsvarer internasjonale interesser fra å bli tatt over av ett land, sier Spicer.
BT170124 Pressetalsmann Sean Spicer formidlet Donald Trumps tøffe linje mot Beijing mandag, da han uttalte at « USA kommer til å sikre at vi forsvarer våre interesser » i Sør-Kinahavet.
BT170124 Det hvite hus varsler Kina at det vil forsvare USAs og internasjonale interesser i Sør-Kinahavet, der Kina og andre land gjør krav på havområder og omstridte øyer.
BT170124 Begge har uttrykt bekymring, men de mener likevel at Tillerson vil bli en effektiv forkjemper for amerikanske interesser .
BT170124 - Hvis de øyene faktisk er i internasjonalt farvann og ikke del av Kina, ja, da kommer vi til å sikre at vi forsvarer internasjonale interesser fra å bli tatt over av ett land, sier Spicer.
BT170124 Det er ingen aksjonærer, det er stor grad av sammenfall av interesser mellom rettighetshaverne og pensjonskassen, og det betales ikke utbytte.
AP170124 Pressetalsmann Sean Spicer formidlet Donald Trumps tøffe linje mot Beijing mandag, da han uttalte at « USA kommer til å sikre at vi forsvarer våre interesser » i Sør-Kinahavet.
AP170124 Det hvite hus varsler Kina at det vil forsvare USAs og internasjonale interesser i Sør-Kinahavet, der Kina og andre land gjør krav på havområder og omstridte øyer.
AP170124 - Hvis de øyene faktisk er i internasjonalt farvann og ikke del av Kina, ja, da kommer vi til å sikre at vi forsvarer internasjonale interesser fra å bli tatt over av ett land, sier Spicer.
AP170124 Begge har uttrykt bekymring, men de mener likevel at Tillerson vil bli en effektiv forkjemper for amerikanske interesser .
AP170124 Samtidig er dette et stort og komplisert prosjekt hvor mange har legitime interesser , og det kompliserer også at to fylker og to kommuner er involvert.
DN170123 Det at president Trump trakk avtalen baner vei for en ny æra av handelspolitikk, en som setter amerikanske interesser først.
DN170123 | - En ny æra for handelsavtaler, hvor USAs interesser er viktigst ¶
DN170123 Begge har uttrykt bekymring, men de mener likevel at Tillerson vil bli en effektiv forkjemper for amerikanske interesser .
DN170123 Ifølge eget vitneutsagn er han « en representant for aksjonærenes interesser ».
DB170123 - Noe av USAs målsetting med TPP var å sikre amerikansk innflytelse i regionen, og dessuten utforme handelsregler som var i tråd med USAs interesser , for eksempel om patentrettigheter, sier Melchior.
DB170123 Hvilke interesser kvalifiserer som « interesse for politikk » ?
DB170123 Når våre handlinger har konsekvenser for andres interesser - for deres frihet, liv og helse - har vi ansvar.
AP170123 Begge har uttrykt bekymring, men de mener likevel at Tillerson vil bli en effektiv forkjemper for amerikanske interesser .
DB170122 USA anses som en verdensmakt som handler i strid med russiske interesser .
DB170122 Russerne hevder at NATO og USA har offensive interesser
DB170122 - Selv om NATO selv sier at alliansen bare har defensive intensjoner, at den kun prøver å beskytte medlemslandene, hevder russerne at NATO og USA har offensive interesser og i siste instans kanskje vil forsøke å velte Putin-regimet.
AP170122 - Flere erkjenner at barna ikke har interesser , kunnskaper og engasjement for å lede familiebedriften videre, sier han.
SA170121 Men det er mange ulike stemmer - og interesser - som må vurderes når man jobber mot løsninger.
SA170121 Med tanke på det store bildet, og det å balansere en myriade av motstående interesser , kan de ikke tillate seg å investere for tungt i enkeltforbindelser.
SA170121 Beslutningstakere som ikke lett lar seg påvirke av varme følelser eller menneskelige impulser, som Nixon, og som personlighetsmessig er lave på behagelighet, kan ha visse fordeler når det gjelder å håndtere kryssende interesser og forhandlinger med motstandere, som Kina i Nixons tid.
SA170121 Men det er mange ulike stemmer - og interesser - som må vurderes når man jobber mot løsninger.
SA170121 Med tanke på det store bildet, og det å balansere en myriade av motstående interesser , kan de ikke tillate seg å investere for tungt i enkeltforbindelser.
SA170121 Beslutningstakere som ikke lett lar seg påvirke av varme følelser eller menneskelige impulser, som Nixon, og som personlighetsmessig er lave på behagelighet, kan ha visse fordeler når det gjelder å håndtere kryssende interesser og forhandlinger med motstandere, som Kina i Nixons tid.
DN170121 I sin innsettelsestale sa Trump at USAs interesser skulle veie tyngst i alle spørsmål, men Johnson er trygg på at Storbritannia også vil komme godt ut av presidentbyttet.
DB170121 « Når vi jobber opp en ny utenrikspolitikk basert på amerikanske interesser , vil vi omfavne diplomatiet.
DB170121 Genie og Susan Ramsdell er svigerinner og deler, i likhet med Fullington, oppfatningen om at Donald Trump ikke vil være en president som fremmer folkets interesser .
DB170121 Hvor mye lenger skal vi tillate dem å skade våre felles interesser på den måten ?
DN170120 Vi må passe på våre nasjonale interesser og sikre et godt samarbeid, tilføyer hun.
DB170120 - Etter dialog med Sommernes ble det foretatt en helhetsvurdering hvor det ble konkludert med at kommunens interesser blir best ivaretatt gjennom å inngå en minnelig avtale, og at det var rimelig å gi Sommernes et fratredelsesvederlag.
DB170120 Jeg hadde ingen interesser av å utforske den verdenen, forteller han i intervjuet.
BT170120 - Vi vil søke vennskap med andre nasjoner, men vi gjør det med forståelsen om at det er enhver nasjons rett å sette sine egne interesser først. (..
BT170120 Populister hevder at de gjennomfører det sanne, genuint ekte folkets vilje, mens de i realiteten representerer særinteresser og hvor minoritetens interesser blir ignorert og i verste fall forsøkt eliminert slik Hitler forsøkte å utrydde jødene, eller slik Trump har lovet å sende hjem ulovlige immigranter og bygge mur mot Mexico.
BT170120 En vanlig måte er å spre en oppfatning om at slike opponenter ikke tilhører det sanne « folket », eller å påstå at disse opposisjonelle eller gruppene er betalt av utenlandske interesser .
AP170120 Visekansleren mente at USA og Europa må stå sammen og forsvare felles interesser .
AP170120 Han gratulerer Trump med innsettelsen, men understreker at Norge skal bruke tydelig tale når det gjelder egne interesser og verdier.
AP170120 Trumps kommende utenriksminister Rex Tillerson beskrev Russland som en trussel, men samtidig forutsigbar i måten landet forfølger sine interesser .
AP170120 Kreml : - De vil forstå våre interesser
AP170120 - De vil prøve å forstå interessene til deres partnere, akkurat som de vil gi et klart svar på hva som er deres interesser , sa Lavrov.
SA170119 - De utgjorde en sikkerhetstrussel mot Libya, regionen og amerikanske nasjonale interesser , sier Pentagon-talsmann Peter Cook i en uttalelse.
SA170119 Men vi har interesser knyttet til valget, derfor engasjerer vi oss.
DB170119 - De utgjorde en sikkerhetstrussel mot Libya, regionen og amerikanske nasjonale interesser , sier Pentagon-talsmann Peter Cooks, ifølge nyhetsbyrået.
AP170119 Behandlingen av pelsdyrmeldingen levner liten tvil om at næringspolitikerne ønsker å feie dyrenes interesser under teppet.
DB170118 Men de får motstand fra patriarkene rundt omkring, som vil at beholde rollen som forsvarer av familiens interesser og ære, mener Aase.
DB170118 Hvis de viser svakhet og ikke er istand til å forsvare familiens interesser må de hevne seg, ellers taper de ære.
DB170118 - Dette handler ikke bare om menns undertrykkelse av kvinner, men også - og kanskje enda mer - om at menn mister noe av posisjonen sin som forsvarer av familiens interesser
DB170118 Populisme var opprinnelig en betegnelse på politiske bevegelser som krevde en eksklusiv og moralsk rett til å representere viljen og interessene til « folket » - som en flokk med samme interesser , samme moralsyn, en homogen masse.
DB170118 Med grundige bakgrunnsundersøkelser av deres interesser , ble målet med å slå an hos en krevende målgruppe oppnådd til fulle.
DB170118 Det er riktig at det er kulturelle forskjeller og ulike interesser mellom folk i hovedstaden og andre større byer i spørsmål for eksempel rundt rovdyrforvaltning og Norges tilknytning til EU.
BT170118 I alle klagesakene handler det om at kundenes interesser ikke er ivaretatt etter reglene.
AP170118 januar hevder Rasmus Benestad og Øyvind Nordli at organisasjonen « Klimarealistene » motarbeider Norges interesser , og bidrar til å svekke arbeidet for å « verne liv og verdier ».
AP170117 Russlands president sier det er Barack Obama som ødelegger for USAs interesser .
AP170117 Putin anklaget Obama-administrasjonen for å baktale og sverte den påtroppende presidenten, og han hevdet at det « skader USAs interesser , og at skaden er enorm ».
AP170117 Russlands president sier det er Barack Obama som ødelegger for USAs interesser .
AP170117 Putin anklaget Obama-administrasjonen for å baktale og sverte den påtroppende presidenten, og han hevdet at det « skader USAs interesser , og at skaden er enorm ».
AP170117 Utvalgets forslag gjelder ikke bare digitale trusler, som hacking, men alle trusler mot « norske interesser » som overvåking av elektronisk kommunikasjon kan avdekke.
SA170116 Han kjemper for at det beste i den norske samarbeidsmodellen, som ivaretar både statens, industriens og de ansattes interesser , skal overleve og styrkes.
DN170116 - Vi må holde fast på at vi er partiene for folk som gjør et ærlig arbeid og deres interesser .
DB170116 Det som skulle til for å smelte isen etter seks år var en erklæring der Norge sier at vi ikke vil utfordre Kinas interesser .
AP170115 Jeg tror en god del av dem som har stemt Frp og har vanlige inntekter er skuffet, og ser at vi representerer deres interesser bedre.
AP170115 Jeg tror en god del av dem som har stemt Frp og har vanlige inntekter er skuffet, og ser at vi representerer deres interesser bedre.
AP170114 - Vi vil aldri akseptere noe som går mot vår verdighet som land og vår verdighet som folk, sa han, og la til at selvstendighet, nasjonale interesser og beskyttelse av sine borgere var grunnleggende og « ikke gjenstand for forhandling ».
AP170114 Nasjonale og utenlandske interesser er allerede i gang med å kline seg opp til Trump-familiens næringsinteresser for å kjøpe seg tilgang til og fordeler fra den nye administrasjonen.
AP170114 - Vi vil aldri akseptere noe som går mot vår verdighet som land og vår verdighet som folk, sa han, og la til at selvstendighet, nasjonale interesser og beskyttelse av sine borgere var grunnleggende og « ikke gjenstand for forhandling ».
DB170113 - Han har i tillegg vist null evne og interesse i å bygge koalisjoner til folk med andre interesser .
DB170113 - Det ligger an til å bli gode handelsforhold fordi alle parter har interesser av at det skal handles mer.
DB170113 - Jeg tror at det å skape kontakter gjennom felles interesser og « mål » er det beste for integreringen.
DB170113 Det burde være relativt opplagt at man ikke kan slutte seg til internasjonale konvensjoner, for så å bryte dem når de ikke passer ens egne interesser .
DB170113 Reuters trekker fram at i flere av landene som utmerker seg negativt, anses eierinteresser og kommersielle interesser å ha sterk innflytelse over nyhetene.
DB170113 I USA er det bare 18 prosent som svarer at media er uavhengige av kommersielle interesser .
AP170113 Regjeringens politikk på Storskog svekker Norges interesser i forhold til landets mest krevende nabo - Russland.
AP170113 Jeg fremholder at ovennevnte politikk svekker Norges stilling, og dermed kongerikets interesser , i landets mest krevende naboforhold.
SA170112 Men idealistiske intensjoner og økonomiske interesser var på kollisjonskurs : Adgangen til landet for flyktninger var begrenset, og omfattet først og fremst personer med fagkunnskaper norsk næringsliv trengte.
BT170112 - Disse handlingene truer vår sikkerhet og våre interesser .
BT170112 Det smaker selvsagt ikke helt rett når jeg sitter her og trekker paralleller mellom legning og interesser , siden det er en ganske drøy forskjell på dem.
AP170112 Til BBC uttaler Kremls pressesekretær Dmitri Peskov at flyttingen av det militære materiellet truer Russlands interesser og landets nasjonale sikkerhet.
AP170112 - Men det vil kreve gjensidig respekt for hverandres interesser .
DN170111 Andre forhold som er med i vurderingsgrunnlaget, er forbindelse med fremmede stater, for eksempel at man har familie eller andre interesser i det aktuelle landet.
DN170111 USAs utenriksministerkandidat Rex Tillerson erkjenner at Russland har handlet på en måte som ikke tar hensyn til USAs interesser .
DN170111 - Mens Russland søker respekt og vil spille en rolle på den globale scenen, har landet nylig handlet på en måte som krenker amerikanske interesser , sa Tillerson under onsdagens høring i Senatets utenrikskomité.
DN170111 Karlsen har jobbet tett med og om russiske interesser gjennom sin militærkarriere.
DN170111 Under valgkampen ble ifølge amerikanske etterretningsrapporter det demokratiske partiet hacket av russiske interesser , som førte til storstilte e-postlekkasjer som rammet presidentkampanjen til Hillary Clinton.
DN170111 Avviser anklagene : Russlands president har ifølge amerikansk etterretning selv beordret hacking av amerikanske politiske interesser .
DN170111 De viste til utenrikspolitiske interesser , men begrunnet i klagesvaret avslaget med faren for at det kunne oppstå politisk debatt.
DB170111 - Får jeg beskjed fra kilden : « Det kommer håndverkere til meg » betyr det at vedkommende blir oppsøkt av personer som har interesser .
SA170110 De to organisasjonene er tydelige på at de har mye å samarbeide om, til tross for sine åpenbare ulike interesser .
SA170110 - Med rene utøveres interesser i sinne er det vårt håp at disse forslagene vil hjelpe idretten å legge disse mørke dagene bak seg og bane vei for en lysere framtid, der løftet om rene konkurranser kan innfris, heter det i erklæringen, som er lagt ut blant annet på NADAs nettsted.
FV170110 - Med rene utøveres interesser i sinne er det vårt håp at disse forslagene vil hjelpe idretten å legge disse mørke dagene bak seg og bane vei for en lysere framtid, der løftet om rene konkurranser kan innfris, heter det i erklæringen, som er lagt ut blant annet på NADAs nettsted.
DB170110 - Med rene utøveres interesser i sinne er det vårt håp at disse forslagene vil hjelpe idretten å legge disse mørke dagene bak seg og bane vei for en lysere framtid, der løftet om rene konkurranser kan innfris, heter det i erklæringen, som er lagt ut blant annet på NADAs nettsted.
BT170110 - Med rene utøveres interesser i sinne er det vårt håp at disse forslagene vil hjelpe idretten å legge disse mørke dagene bak seg og bane vei for en lysere framtid, der løftet om rene konkurranser kan innfris, heter det i erklæringen, som er lagt ut blant annet på NADAs nettsted.
AP170110 En konsekvensutredning er en formell del av en åpningsprosess, hvor man gjør avveininger mellom ulike interesser som finnes i et område.
AP170110 En konsekvensutredning er en formell del av en åpningsprosess, hvor man gjør avveininger mellom ulike interesser som finnes i et område.
AP170110 En konsekvensutredning er en formell del av en åpningsprosess, hvor man gjør avveininger mellom ulike interesser som finnes i et område.
AP170110 - Med rene utøveres interesser i sinne er det vårt håp at disse forslagene vil hjelpe idretten å legge disse mørke dagene bak seg og bane vei for en lysere framtid, der løftet om rene konkurranser kan innfris, heter det i erklæringen, som er lagt ut blant annet på NADAs nettsted.
DN170109 « For mange av kundene har foretaket satt sine egne interesser foran kundens interesser , ved å gi investeringsråd som har ledet kundene til overdreven verdipapirhandel », står det i den foreløpige konklusjonen.
DN170109 « For mange av kundene har foretaket satt sine egne interesser foran kundens interesser, ved å gi investeringsråd som har ledet kundene til overdreven verdipapirhandel », står det i den foreløpige konklusjonen.
DN170109 Golfstatene har også vært svært kritiske til atomavtalen med Iran, som de mener ville kunne føre til mer iransk innblanding i land som Syria, Jemen, Irak og Libanon, der de selv har sterke interesser , og der befolkningen består både av sunnier og sjiaer.
DN170109 « For mange av kundene har foretaket satt sine egne interesser foran kundens interesser , ved å gi investeringsråd som har ledet kundene til overdreven verdipapirhandel », står det i den foreløpige konklusjonen.
DN170109 « For mange av kundene har foretaket satt sine egne interesser foran kundens interesser, ved å gi investeringsråd som har ledet kundene til overdreven verdipapirhandel », står det i den foreløpige konklusjonen.
DB170109 Der ble for eksempel ordet « interesser » brukt mye fra norsk side.
DB170109 Han sier de vil vise fram narkotikaregnskap, Cappelens omfattede telefonkontakt med interesser i utlandet og mange flyreiser.
AP170109 Golfstatene har også vært svært kritiske til atomavtalen med Iran, som de mener ville kunne føre til mer iransk innblanding i land som Syria, Jemen, Irak og Libanon, der de selv har sterke interesser , og der befolkningen består både av sunnier og sjiaer.
AP170108 - Ofte er det folk med andre interesser enn å bruke rusmidler som legemidler som er opptatt av dette.
AP170108 - Ofte er det folk med andre interesser enn å bruke rusmidler som legemidler som er opptatt av dette.
DB170107 Olympisk idrett var i denne perioden et surr av personlige økonomiske interesser med et nett av fordeler spunnet rundt IOC-president Samaranch.
DB170107 Likevel har de ingen garantier for at han vil ivareta deres interesser .
DB170107 Forhåpentlig vil det påtroppende kabinettet bestå av mennesker som har økonomiske fordeler i at verden ikke går under, og som vil gjøre Trump til en nikkedokke for deres interesser .
DB170107 På spørsmål om han hadde noen interesser offentligheten ikke visste om, svarte hun følgende : ¶
SA170106 - Men vil ikke et jurymedlem fra et særforbund beskyldes for å ha interesser ?
FV170106 - Men vil ikke et jurymedlem fra et særforbund beskyldes for å ha interesser ?
DB170106 Dessuten : Hvordan i all verden skal det være mulig å gjøre undervisningen så variert, spennende og motiverende at 30 elever med ulike kunnskaper, interesser og ferdigheter ikke skal drømme om noe annet enn å dukke opp til undervisninga presis 190 dager i året til flere undervisningstimer om dagen ?
BT170106 - Men vil ikke et jurymedlem fra et særforbund beskyldes for å ha interesser ?
AP170106 - Russland har lenge jobbet imot våre interesser , og de forsøkte helt tydelig å blande seg inn i vårt politiske system.
AP170106 « Venstre vil utrede muligheter for å tillate eutanasi som ivaretar enhvers interesser , både for selv å kunne bestemme slutten av sitt liv, og for å beskytte mot utilbørlig påvirkning fra andre ».
AP170106 - Men vil ikke et jurymedlem fra et særforbund beskyldes for å ha interesser ?
SA170105 Rådmannen er en stabil og sterk talsperson for kommunens interesser utad.
DN170105 Trump har varslet at han vil hente hjem amerikanske arbeidsplasser og jobbe for nasjonale interesser , ikke de globale.
DB170105 Jo, fordi organiserte interesser alltid vil ønske at akkurat de skjermes fra konkurransen fra utlandet.
DB170105 Det store spørsmålet er hvilke interesser Trump vil satse på for å oppfylle sin lovnad om å gjøre USA « great again ».
DB170105 Det må ikke overses at USA har 7-800 militære baser rundt omkring i alle verdens hjørner for å sikre deres interesser .
AP170105 Enighet om ulvesone i tidligere rovdyrforlik : Norsk rovdyrpolitikk har en todelt målsetting : å opprettholde en levedyktig bestand av ulv, som er fredet, og samtidig søke best mulige løsninger for dyr på beite og andre berørte interesser .
DN170104 Peña sier Videgaray skal få ansvar for bilaterale forhandlinger som angår immigrasjon, sikkerhet og handel for å « fremme Mexicos interesser uten å redusere vår uavhengighet eller verdigheten til mexicanere ».
DB170104 - Har han hatt andre interesser enn skihopping ?
DB170104 Sterri leverer en komplett klasseblind tekst, der verken strukturer, politikk, ulike interesser , undertrykkelse, maktkamp eller maktesløshet eksisterer.
AP170104 Men noe av det viktigste er faktisk det personlige brevet som donoren skriver om seg selv, sin familie, utdannelse, interesser , hva hun tenker og føler, samt hvilken begrunnelse hun har for å bli eggdonor.
AP170104 Men noe av det viktigste er faktisk det personlige brevet som donoren skriver om seg selv, sin familie, utdannelse, interesser , hva hun tenker og føler, samt hvilken begrunnelse hun har for å bli eggdonor.
AP170104 - Man bør ikke manipulere nye studenters faglige interesser med økonomiske gulrøtter når de må leve med dette valget resten av livet.
AP170104 Det er flere interesser som har felles front mot ulvepolitikken i Norge.
DB170103 Ensidig propaganda legitimerer dernest krig mot de definert « slemme », hvilket tjener USA-elitens økonomiske interesser .
DB170102 - Jeg forventer at han kommer til å hevde Russlands interesser i det han oppfatter som sine legitime interessesfærerer.
BT170102 Hans udiplomatiske oppførsel tjener ikke Israels interesser .
BT170102 Hans udiplomatiske oppførsel tjener ikke Israels interesser , mener BT.
AP170102 Netanyahu mottok nærmere 350.000 kroner fra Mimran i 2001, angivelig øremerket en kampanje for å fremme Israels interesser i utlandet. ( ©NTB ) ¶
AP170102 Det er behov for en ekstraordinær innsats fra Regjeringen for å sikre norske interesser , så vi ikke blir stående uten noen avtale i det øyeblikket Storbritannia går ut av EU i 2019.
AP170102 Populistiske partier, heter det i Pax Leksikon fra 1980, er forankret i « det jamne folks » interesser og virkelighetsoppfatninger.
DB170101 - En person som Michael Flynn er ikke nødvendigvis er enig med general Mattis om hva som er den største trusselen mot amerikanske interesser , sier Prio-forskeren.
DB161231 Om familien hadde kommersielle interesser ved familiefarens kommende presidentperiode, ble det blant annet stilt spørsmål ved.
AP161229 Dette er et svar på Russlands innsats for å skade amerikanske interesser , sa Obama torsdag.
AP161225 Mange argumenterer nå med at vedtaket i FN, som palestinske interesser har ønsket seg i flere tiår, vil oppfattes som en belønning for palestinske terrorangrep mot Israels befolkning. 2.
VG161221 Norge trenger politiske forbindelser til en stormakt med globale interesser .
AP161220 Wang la vekt på at Norge grundig hadde reflektert over grunnene til at tilliten i det tosidige forholdet mellom landene hadde lidd skade, og at det er oppnådd viktig enighet om å lære av erfaringene og gjenskape tillitsforholdet, « i samsvar med Norges og dets folks interesser ».
FV161216 Regjeringen viser her at den setter hensynet til dem som sliter med pengespill foran kommersielle interesser , sier Havnelid.
BT161216 Regjeringen viser her at den setter hensynet til dem som sliter med pengespill foran kommersielle interesser , sier Havnelid.
AP161216 Regjeringen viser her at den setter hensynet til dem som sliter med pengespill foran kommersielle interesser , sier Havnelid.
AP161215 Regjeringen viser her at den setter hensynet til dem som sliter med pengespill foran kommersielle interesser , sier Havnelid.
BT161211 De øver på å presentere seg selv, det de har av styrker, interesser og kontakter.
AP161211 De øver på å presentere seg selv, det de har av styrker, interesser og kontakter.
AP161123 Det står sterke interesser bak ¶
AP161123 Det står sterke interesser bak vurderingssystemene i moderne forskning.
SA161115 Selv er han mest fornøyd med symbolene for jakt og langrenn for det « speiler hans interesser og hverdag ».
AP161108 Loven gjør det mulig å ilegge skatter og restriksjoner på handel og reiser for selskaper og individer fra landene som « iverksetter handlinger som kan diskriminere eller skade landets økonomiske interesser ».
AP161017 Naboenes påvirkningskraft kan brukes til å påvirke hva som best ivaretar lokalbefolkningens interesser i en utbygging.
AP161017 Naboene vet at hvis ikke de ivaretar sine interesser , vil ingen gjøre det.
AP161004 De fleste som kjører i skyhøye hastigheter søker spenning på veiene på samme måte som andre søker spenning med basehopping eller andre interesser , viser Sintef-forskning.
AP161002 Foreldreretten skal respekteres, men må veies opp mot barnas rettigheter og interesser .
AP161002 De voksne religiøse har sine organisasjoner som representerer deres interesser , men hva med barn ?
AP160928 Skjev fordeling følger av svake eiendomsrettigheter, et korrupt rettsvesen og lokale og nasjonale eliter som først og fremst ivaretar sine egne interesser .
SA160923 Navnekomiteens oppdrag er å ivareta barnas beste interesser og sikre at navn er i tråd med islandske tradisjoner og språk.
FV160923 Navnekomiteens oppdrag er å ivareta barnas beste interesser og sikre at navn er i tråd med islandske tradisjoner og språk.
BT160923 Navnekomiteens oppdrag er å ivareta barnas beste interesser og sikre at navn er i tråd med islandske tradisjoner og språk.
AP160923 Trikkene går jevnt og trutt gjennom byens gater, det finnes et og annet slott, et jernbanemuseum og et bryggerimuseum, så da er både far og sønns interesser dekket.
AP160923 Vi som bor i Russland vet at våre autoritære myndigheter bruker rettssystemet for å fremme egne interesser .
AP160923 Navnekomiteens oppdrag er å ivareta barnas beste interesser og sikre at navn er i tråd med islandske tradisjoner og språk.
BT160921 Det er knapt et tema eller en aktivitet som forener flere på tvers av alder, kjønn, legning og øvrige interesser enn det fotball gjør.
VG160919 EU-president Donald Tusk var tydelig i sin tale da han gjorde det klart at EUs ansvar er å beskytte EUs interesser , ikke interessene til et land som ikke vil være med i unionen.
AP160917 Jeg har tak over hodet, en fin familie, skoleplass, jobber, interesser og penger nok.
AP160909 I fjor sa klubben at de måtte verne om deres eget « brand » og ivareta sine kommersielle interesser .
AP160909 - Er det noe økonomiske interesser involvert ?
SA160908 Hennes oppdrag er utelukkende å ivareta firmaets interesser .
AP160907 - Vi er svært fornøyde med å ha funnet en løsning som ivaretar alle parters interesser , etter den fastlåste situajonen tidligere i år, sier han.
VG160905 - Helst bør det være lett å finne ut hva annet dommerne driver med og hvor store aksjeposter de har, for å kunne kontrollere om dommergjerningen og deres private interesser krysser hverandre på en uheldig måte.
AP160905 Cyberangrep mot norske interesser blir stadig hyppigere og mer avanserte.
AP160905 Cyberangrep mot norske interesser blir stadig hyppigere og mer avanserte.
SA160904 Utbyggernes markedsføring av hva som er spennende, trendy og kult, og klimavennlig, er ofte forbausende sammenfallende med egne kommersielle interesser .
DN160831 Han mener delingsøkonomibegrepet rommer så mange forskjellige interesser og konsepter at det ikke er gitt at de alle skal engasjere seg i samtlige politiske spørsmål delingsøkonomien bringer på banen.
BT160830 « Men unntak fra denne hovedregelen bør kunne gjøres i situasjoner der det er åpenbart at åndsverk er ulovlig tilgjengeliggjort - og at bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade rettighetshavernes økonomiske interesser i vesentlig grad.
AA160725 På den måten kan ikke nasjoner og de enkelte særforbunds politiske og egne interesser påvirke arbeidet.
DB160723 DET TYRKISKE militærapparatet har tradisjonelt hatt stor økonomisk makt og store økonomiske interesser .
DB160705 Ingen av de to landene er interessert i at konflikten fortsetter, men problemet er at de har helt ulike interesser .
BT160625 UROLIG : Leif Bognøy mener kystfiskernes og miljøets interesser blir oversett når kommuner gir dispensasjon for oppdrettsvirksomhet i nærheten av rekefelt.
BT160625 - Det virker ikke som om hensynet til natur og miljø betyr like mye når tunge næringsaktører fremmer sine interesser i kommunene, sier Berge.
AP160624 I Virkes undersøkelse om nordmenns reisevaner for 2015, svarte 20 prosent av dem som skulle ha sommerferie, at de også planla å dyrke egne interesser i ferien.
AP160624 - Vil dyrke egne interesser i ferien ¶
AP160616 " Abbas og Ghozlan avslutter redegjørelsen med å understreke at det ikke var noe enkelt valg for styret å si opp en ansatt, men at ble gjort for å ivareta IRNs interesser og redde IRNs anseelse i samfunnet.
DB160613 Irans interesser i Jemen har først og fremst med rivaliseringen med Saudi-Arabia å gjøre.
DB160604 Arve Solstads metode ble skepsisen - man skulle ikke ta politikerne på ordet, man skulle undersøke hvilke interesser de fremmet.
SA160602 Ikke la interesser for eget barn gå utover en trener som gjør sitt beste for svært mange, og skill mellom det som rent faktisk strider mot barneidrettsbestemmelsene - og det som bare ikke er slik du ønsker.
AP160602 Ikke la interesser for eget barn gå utover en trener som gjør sitt beste for svært mange, og skill mellom det som rent faktisk strider mot barneidrettsbestemmelsene - og det som bare ikke er slik du ønsker.
BT160531 Det skal skje i arbeidet med å forebygge eller etterforske forhold som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.
SA160523 Det hjelper heller ikke på debatten at spørsmålet om kommunesammenslåinger i Norge og i vår region blir ført på premissene til dem som har mest å tape på en sammenslåing : De som er valgt for først og fremst å representere sin eksisterende kommunes interesser , og av dem som slipper å ta ansvaret for helheten og den helhetlige utviklingen av samfunnet.
BT160504 Forøvrig fant nederlenderen Van der Stouwe og medarbeiderne, som Vista Analyse til overmål viser til i annen sammenheng, at kvaliteten på den enkelte studie og om studien var utført av forskere som hadde interesser i implementering av MST, ikke innvirket på resultatene.
AP160429 Også myndigheter i andra land har vært interesser i materialet.
AP160427 På denne måten samles informasjon til eieren av nettsiden om hva vi som brukere foretar oss på sidene, hvilke interesser vi har, hva vi søker på og hva vi klikker på.
AP160423 For Kreftforeningen er det en selvfølge at Norge ikke skal ha store økonomiske interesser i en industri som påfører hundrevis av millioner mennesker lidelse og død.
BT160420 Det er dypt skuffende at regjeringen, som ellers klart har uttrykt at samfunnsøkonomisk lønnsomme samferdselsprosjekt skal prioriteres, helt tydelig har latt seg presse og overtale av lobbyister og hyttemafia til å se bort fra fellesskapets interesser i denne saken.
BT160420 Deres interesser , væremåte og ikke minst fokus trengs i alle landets barnehager.
SA160418 Det er også viktig at barneombudet blir styrket slik at elever eller foreldre som vil at ombudet skal ivareta deres interesser i vanskelige mobbesaker, har ressurser til det, skriver Thorsen. − Arbeidet mot mobbing må starte allerede i barnehagen.
BT160407 Et ektepar som drev med sauehold på den lille øyen Sark i Den engelske kanal er blitt et sentralt tema for å få avklart spørsmålet om hvem som kontrollerte et Jersey-registrert selskap som handlet i tråd med Larsens interesser .
SA160404 Det er tunge interesser som står bak disse bilprodusentene, sier Maurud.
BT160404 Det er tunge interesser som står bak disse bilprodusentene, sier Maurud.
AP160404 De har dermed ingen sterk organisasjon som hevder deres interesser .
AP160403 Men hun har aldri klaget, for hun vil at jeg kjemper for å trygge hele samfunnets interesser - og for å få til det, må de som har mye bidra mer enn andre " skrev Gunnlaugsson søndag kveld, etter at den islandske tv-kanalen RUV hadde sendt en dokumentar om Panama-lekkasjen og Wintris.
AP160403 I forhandlingene med utenlandske kreditorer har han utad stått fjellstøtt på at Islands interesser må komme først.
AP160331 som inspirasjon eller andre kilder basert på dine preferanser, interesser og hobbyer.
AP160331 Mange opplever at de etablerte partiene ikke tar vare på deres interesser .
SA160321 Rita Gjørven mener det er viktig at besteforeldre finner sine ting å gjøre med barnebarna, ting som springer ut fra interesser og kunnskap som de har.
SA160308 Vi kan ikke risikere å bli saksøkt av en av disse partene dersom Norsk Tipping finner at slike reklamefilmer er stikk imot selskapets interesser .
AP160308 Vi kan ikke risikere å bli saksøkt av en av disse partene dersom Norsk Tipping finner at slike reklamefilmer er stikk imot selskapets interesser .
DB160227 Den er et møtested for alle interesser , skriver Gudleiv Forr.
AP160227 Torsdag innrømmet han at bedriften har sendt ut ansatte som provokatører og spioner i organisasjoner som jobber for dyrs rettigheter, og mot SeaWorlds interesser .
AP160227 klasse har siden 2008/09 hatt utdanningsvalg ( UDV ) som et obligatorisk fag der de kan prøve ut interesser og som skal gi orientering om utdanning og yrker.
DA160224 - Som bostyrer er min oppgave å bistå kreditorfellesskapets interesser .
AP160221 - Det stilles mange krav, og noen av de mest aktive helsepromotørene, ofte de med kommersielle interesser , kan skape urealistiske forventninger og krav.
AP160213 - Dette er ikke en kald krig, men en veldig krevende maktpolitisk situasjon der Russland og NATO har svært motstridende interesser i Europa og Arktis, men relativt sammenfallende interesser i Midtøsten, sier Hellestveit.
AP160213 - Dette er ikke en kald krig, men en veldig krevende maktpolitisk situasjon der Russland og NATO har svært motstridende interesser i Europa og Arktis, men relativt sammenfallende interesser i Midtøsten, sier Hellestveit.
AP160209 - Twitter skal hjelpe med å gi kontakter i nåtid basert på interesser og tema.
AP160131 - Som leder av Konserthuset har jeg et ansvar for å forvalte fellesskapets interesser .
AP160131 - Som leder av Konserthuset har jeg et ansvar for å forvalte fellesskapets interesser .
SA160125 Han mener noen som ser objektivt på det kan avgjøre om det var forsvarlig eller ikke, for løpere, arrangører, TV-produsenter og andre involverte har egne interesser alle.
FV160125 Han mener noen som ser objektivt på det kan avgjøre om det var forsvarlig eller ikke, for løpere, arrangører, TV-produsenter og andre involverte har egne interesser alle.
BT160125 Han mener noen som ser objektivt på det kan avgjøre om det var forsvarlig eller ikke, for løpere, arrangører, TV-produsenter og andre involverte har egne interesser alle.
AP160125 Han mener noen som ser objektivt på det kan avgjøre om det var forsvarlig eller ikke, for løpere, arrangører, TV-produsenter og andre involverte har egne interesser alle.
AP160115 Representerer mange ulike og til dels motstridende interesser .
SA160109 Juryen som sto bak nominasjonene, var dominert av interesser fra NRK og Olympiatoppen, så det var som man kunne vente.
FV160109 Juryen som sto bak nominasjonene, var dominert av interesser fra NRK og Olympiatoppen, så det var som man kunne vente.
BT160109 Juryen som sto bak nominasjonene, var dominert av interesser fra NRK og Olympiatoppen, så det var som man kunne vente.
BT160106 Vi ønsker en offensiv offentlig planlegging som legger til rette for privat deltakelse i byutviklingen, og som sikrer fellesskapets interesser og fremtidens behov : ¶
BT160106 Det er viktig at det offentlige har prosesser som sikrer allmennhetens interesser , og som gir en fri demokratisk mulighet til å melde seg på i denne spennende by-formingsoppgaven.
NL160105 Hver enkelt elev fortjener å utvikle sine styrker og interesser .
NL160105> Hver enkelt elev fortjener å utvikle sine styrker og interesser .
NL160105> target="avis" href= Hver enkelt elev fortjener å utvikle sine styrker og interesser .
NL160105> target="avis" href= target="avis" href= Hver enkelt elev fortjener å utvikle sine styrker og interesser .