DB171210 ( Dagbladet ) : Det er stor, stor interessene for vinteridrett i Skandinavia.
AP171208 Uttrykket skriver seg tilbake til 1961, da Eisenhower advarte mot de sammenfallende interessene mellom forsvarsindustrien, militæret og kongressen, en kombinasjon som hadde så mektig innflytelse at Eisenhower var redd det kunne true de liberale frihetene og den demokratiske prosessen.
VG171206 Det viktigste er å beskytte interessene til våre utøvere, sa Peskov.
DB171206 Det viktigste er å beskytte interessene til våre utøvere, sa Peskov.
DA171206 Det viktigste er å beskytte interessene til våre utøvere, sa Peskov.
AP171206 Tilbring tid alene, dyrk interessene dine, finn ut hvem i livet ditt som genuint vil deg godt, gå deg en tur i fjellet, lær deg å lage en ny matrett, lær deg et nytt instrument ( jeg kjøpte meg et PIANO, beste investeringen jeg noensinne har gjort ! ), ring mammaen din og fortell henne at du elsker henne, følg drømmene dine og
AP171204 - Som president er jeg nødt til å handle for å beskytte sikkerheten og interessene til USA og landets befolkning, skrev Trump i sin erklæring den gang.
DB171201 Interessene våre blir mer og mer fragmentert.
NL171130 Disse interessene har også krevd at FM slukkes i de 4 største byene nettopp for å kvele konkurranse fra lokalradioer på FM.
NL171130 Alle målinger av dekning og rapportering til Stortinget har vært gjennomført av de samme interessene , da kan vi vel knapt si at de er nøytrale og kan levere rapporter som ikke er farget av egeninteresse ?
DA171129 I vergemålsloven står det at vergen innenfor rammen av sitt mandat skal ivareta interessene til den som er under vergemål.
DB171127 Det viktige er at man har en god balanse mellom næringsinteresser som kanskje ønsker så mye opplæring som mulig, og interessene til arrangørene, sier Amundsen.
DB171127 Det viktige er at man har en god balanse mellom næringsinteresser som kanskje ønsker så mye opplæring som mulig, og interessene til arrangørene, sier Amundsen.
VG171126 VG avslørte lørdag 11.november at ekspresidenten i det vestafrikanske landet Ghana, John Mahama, i sommer reiste til Namibia for å fremme interessene til et svært kontroversielt selskap fra Dubai.
AP171123 De siste ukene har styret i Norske Skog - med styreleder Sveaas i spissen - prøvd å balansere interessene mellom disse grupperingene i flere forslag til redningsplaner for selskapet.
AA171123 De siste ukene har styret i Norske Skog - med styreleder Sveaas i spissen - prøvd å balansere interessene mellom disse grupperingene i flere forslag til redningsplaner for selskapet.
DB171117 Min forsking på hvordan ordningen praktiseres ovenfor voksne mennesker med psykisk utviklingshemming viser at vergemålsmyndighetenes interesser i stor grad går foran interessene til de enkeltmenneskene ordningen er ment å hjelpe.
DB171117 Men hvem bestemmer hva disse interessene er ?
DB171117 I min forskning finner jeg at disse interessene ikke først og fremst forstås som vedkommendes uttrykte preferanser og vilje eller må sees i sammenheng med personens identitet og personlighet.
DB171117 Hovedformålet med den norske vergemålsordningen er å beskytte interessene til personer under vergemål.
DB171115 Avisa siterer president Jacob Zuma på at han « håper at det ikke blir noe kupp », og at en ukonstitusjonell maktovertakelse vil være i konflikt med interessene til både Sør-Afrika og Den afrikanske union.
AP171115 - Byutviklingen handler ikke lenger om interessene til det brede lag av folket, men om elitens interesser.
DA171113 Så vi må ivareta de norske interessene og sørge for fortsatt god markedstilgang.
DA171113 Så vi må ivareta de norske interessene og sørge for fortsatt god markedstilgang.
VG171112 Men lørdag kunne VG avsløre at ekspresidenten egentlig var i Namibia for å fremme interessene til et svært kontroversielt selskap - The private office of Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum.
DA171111 Dette er et juridisk begrep som innebærer å jobbe for å fremme interessene til et annet land.
VG171110 Saudi-Arabia har mulighet for å øve betydelig press på Hariri personlig, ikke minst på grunn av de store økonomiske interessene , og problemene, han har i landet.
DN171110 Dette er et juridisk begrep som innebærer å jobbe for å fremme interessene til et annet land.
NL171106 Det bør hun gjøre i trygg forvissning om at det i sum vil tjene interessene til Norge som samfunn, ikke en bestemt del av landet.
AA171102 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) mener at Adresseavisens gransking av de økonomiske og politiske interessene i Trondheims boligutvikling befinner seg i kjernen av pressens samfunnsoppdrag.
AA171102 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) mener at Adresseavisens gransking av de økonomiske og politiske interessene i Trondheims boligutvikling befinner seg i kjernen av pressens samfunnsoppdrag.
SA171031 SYKKEL PÅ VEGGEN : Dagens ungkar viser gjerne frem interessene sine i interiøret.
BT171031 SYKKEL PÅ VEGGEN : Dagens ungkar viser gjerne frem interessene sine i interiøret.
AP171031 SYKKEL PÅ VEGGEN : Dagens ungkar viser gjerne frem interessene sine i interiøret.
AA171031 Samtidig mente utvalget at Adresseavisens gransking av de økonomiske og politiske interessene i Trondheims boligutvikling befinner seg i kjernen av pressens samfunnsoppdrag, og at avisen var i sin fulle rett til å undersøke og omtale forholdene.
AA171031 SYKKEL PÅ VEGGEN : Dagens ungkar viser gjerne frem interessene sine i interiøret.
AP171030 Manafort har tjent millioner av dollar på sitt arbeid for de østeuropeiske interessene , og han har brukt selskaper på skatteparadiset Kypros og andre steder til sine finansielle transaksjoner.
VG171026 - Hvis han ikke kommer og innser at han jobber mot interessene til Catalonia og loven, så vil senatet stemme over det, før vi fortsetter, sier Maria Isabel Vicandi, Spanias ambassadør til Norge til VG.
DN171019 Under lørdagens regjeringsmøte vil det bli vedtatt tiltak som så vil bli sendt til den spanske nasjonalforsamlingen slik at de generelle interessene til alle spanjoler blir beskyttet, heter det i kunngjøringen fra regjeringen.
BT171019 Under lørdagens regjeringsmøte vil det bli vedtatt tiltak som så vil bli sendt til den spanske nasjonalforsamlingen slik at de generelle interessene til alle spanjoler blir beskyttet, heter det i kunngjøringen fra regjeringen.
AP171019 I regjeringsmøtet vil det bli vedtatt tiltak som deretter vil bli sendt til den spanske nasjonalforsamlingen slik at de generelle interessene til alle spanjoler blir beskyttet, heter det i kunngjøringen fra regjeringen.
AP171019 I regjeringsmøtet vil det bli vedtatt tiltak som deretter vil bli sendt til den spanske nasjonalforsamlingen slik at de generelle interessene til alle spanjoler blir beskyttet, heter det i kunngjøringen fra regjeringen.
AA171019 Saken skal deretter sendes videre til overhuset i den spanske nasjonalforsamlingen, senatet, slik at « de generelle interessene til alle spanjoler blir beskyttet ».
DB171017 ( Dagbladet ) : « Som president må jeg handle for å beskytte sikkerheten og interessene til USA og folket », het det i en proklamasjon fra presidenten i slutten av september.
AP171016 Det er ikke overraskende at jo sterkere de finansielle eller andre utenforliggende interessene er, jo mindre pålitelig blir forskningen.
DB171012 - Det er helt naturlig at MEF fronter interessene til medlemsbedriftene og er utålmodig etter å bygge mer vei.
DA171012 Selskapet ivaretar, på vegne av staten, de forretningsmessige interessene til Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten ( SDØE ).
DB171010 Hensikten var å ivareta interessene til en gruppe mennesker som hadde investert blant annet i gull.
AP171010 Aftenposten var med da en gruppe jusstudenter forberedte seg på å sende professoren sin til landets høyeste domstol, for å forsvare interessene til tre flyktninger.
NL171006 I denne situasjonen er spørsmålet hva slags fylkesorganisering som er best egna til å ivareta de spesielle nordnorske interessene .
DA171006 « Planforslaget tar heller ikke tar nødvendig hensyn til de sterke interessene som er knyttet til Middelalderbyen og Trehusbyen, » heter det i merknaden fra Fylkesrådmannen.
AA171005 - Selv uten tilstrekkelig støtte, vil driften av Norske Skogs virksomheter fortsette og verdien av Norske Skog og interessene til ansatte, kunder, leverandører og lokalsamfunn vil bli beskyttet, har Norske Skog skrevet i en børsmelding. 75 prosent må si ja ¶
AP170930 ) og Leah Oline deler mange av de samme interessene , og trenger dermed sjeldent hjelp fra andre enn hverandre for å finne på ting.
DN170927 Det er en balansegang å representere interessene til 50 land, men jeg er overbevist om at Hans Christian vil proaktivt føre arbeidet vårt videre på en ansvarlig måte, sier Edward Troup, skattedirektør i Storbritannia og avtroppende FTA styreleder.
DN170926 - Selv uten tilstrekkelig støtte, vil driften av Norske Skogs virksomheter fortsette og verdien av Norske Skog og interessene til ansatte, kunder, leverandører og lokalsamfunn vil bli beskyttet, skriver selskapet i meldingen.
DB170926 - Vi har de samme interessene .
DB170926 På spørsmål om hva den lille familien skal drive med i USA, selv om de strengt tatt ikke trenger å tjene penger, svarer 33-åringen at hun skal dyrke interessene sine - som det også ligger penger i.
AA170926 Verdien av Norske Skog og interessene til ansatte, kunder, leverandører og lokalsamfunn vil bli beskyttet, ifølge børsmeldingen.
DN170925 - Som president må jeg handle for å beskytte sikkerheten og interessene til USA og dets folk, proklamerte presidenten og la til at begrensningene vil vedvare inntil de berørte nasjonenes regjeringer har løst sine utfordringer på en tilfredsstillende måte, skriver The New York Times.
DB170924 « Som president må jeg handle for å beskytte sikkerheten og interessene til USA og folket », står det i proklamasjonen fra presidenten.
AA170918 Det vil også på sikt tjene de økonomiske interessene til utbyggerne, fremfor å møte frustrerte og misfornøyde boligkjøpere som opplever dårlige trafikale forhold og et utilfredsstillende bomiljø.
DB170916 - Vi har de samme interessene .
AA170911 Hun insisterer på at regjeringen passer på interessene til alle folkegrupper i delstaten Rakhine.
DA170908 Det er en enorm oppgave, og interessene kan være motstridende : Det som er bra for verdens fattige, er ikke nødvendigvis bra for Norge.
DB170907 ( Dagbladet ) : - Retten er tilfreds med at nasjonal domstol foretok en balansert og rimelig vurdering av de respektive interessene til hver person, for å finne ut hva som vil være den beste løsningen for klagerens yngre sønn, skriver Den europeiske menneskerettsdomstolen ( EMD ) i en fersk dom.
AA170906 Uttalelsen kom etter at Suu Kyi hadde en telefonsamtale med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, der hun sa at falske nyheter og desinformasjon spres i et forsøk på å fremme interessene til det hun kaller terrorister ¶
DB170902 Jeg er likevel tvunget til å gjøre dette, for å beskytte interessene til Hannover-huset, inkludert eiendommene som har vært i familien i århundrer, sa han til Handelsblatt.
DB170831 Ifølge Dørum Pettersen er reguleringens hensikt " å beskytte de økonomiske interessene til et fast antall taxieiere ".
DB170829 Framfor at myndighetene regulerer for å optimalisere taxienes rolle som « kollektive privatbiler », som alternativ til privatbil og buffer mot privatbilisme - fordi en enkel taxi kan erstatte opptil 30 privatbiler - så reguleres det ensidig for å beskytte de økonomiske interessene til et fast antall taxieiere.
DB170824 - Styret skal ivareta interessene til samtlige Hafslundaksjonærer uansett eierandel.
AP170823 - For å håndtere strømmen av migranter til Europa, har EU måttet gjøre seg avhengige av interessene til væpnede grupper i et ustabilt land.
AP170823 - For å håndtere strømmen av migranter til Europa, har EU måttet gjøre seg avhengige av interessene til væpnede grupper i et ustabilt land.
NL170818 Gjennom tiår har det handlet om å forene ulike hensyn, i pendelen mellom kystfiskerne i nord og interessene til den havgående flåten, som i stor grad har eierskap på Vestlandet.
DN170801 Eksperter beskriver Pakistan som et lagdelt og semi-føydalt samfunn, der slektskap og det å beskytte og fremme interessene til ens egne, spiller en enorm rolle i politikken.
DB170801 At du kan følge disse interessene sporadisk, eller la deg oppsluke av dem i en periode av livet - og deretter nedprioritere dem eller legge dem helt bort, uten at det betyr noen omveltning av « hvem du er », utover at du har endret dine interesser på dette ene feltet.
AP170801 Eksperter beskriver Pakistan som et lagdelt og semi-føydalt samfunn, der slektskap og det å beskytte og fremme interessene til ens egne, spiller en enorm rolle i politikken.
AA170801 Som eier av bygget er det naturlig at selskapet ivaretar interessene for sine leietakere.
DB170725 Problemet her er at diskursen foregir å ivareta interessene til de to gruppene som er hardest rammet av narkotikaproblemet : de tungt rusavhengige og mennesker som lider under narkotikatrafikkens blodige konsekvenser.
VG170722 Målet er ifølge Szydlo å lage et system der domstolene tjener interessene til alle polakker.
AA170722 Målet er ifølge Szydlo å lage et system der domstolene tjener interessene til alle polakker. ( ©NTB ) ¶
DN170721 Den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja skal tidligere ha representert interessene til FSB i en sak som omhandlet eiendom i Moskva mellom 2005 og 2013.
DB170713 La oss heller ta en nærmere titt på hverdagen og interessene til disse guttene.
DB170711 Han understreker at han utfører jobben basert på interessene til NSL, og medlemsbedriftenes ønsker.
DB170711 På syrisk side står interessene til Bashar Assad, amerikanerne, kurderne og tyrkerne steilt mot hverandre.
NL170703 Det er på høy tid at Tromsø kommune, fylkeskommunens kulturavdeling og utviklingslaget på Sommarøy setter seg ned sammen for å bli enige om en løsning som ivaretar interessene knyttet til området i Steinsvika.
NL170630 I dette utvalget er de samiske interessene også representert.
DB170629 De lokalpolitiske interessene er vel så viktige.
DB170628 » Partiet utfordrer de store aktørene og kjemper for interessene til de som ikke kan heve sin røst.
NL170627 Hennes ansvar er først og fremst å ivareta interessene til Tromsø kommune.
DB170624 Samtidig har sørlendingene interessene til Andreas Vangstad og Kristian Aasvold å ta hensyn til.
BT170624 - I utgangspunktet er dette en dag for å vise at vi funksjonshemmede er en del av samfunnet, med de samme interessene og drømmene som andre.
VG170623 Fordi disse interessene er kryssende øker spenningen - og spredningsfaren.
VG170621 Nå er det bare interessene som begrenser meg, sier Misbah.
DN170621 I rollen som tillitsmann har Nordic Trustee blant annet gått inn i konflikter når for eksempel interessene til obligasjonseiere og aksjonærer har kommet på kant med hverandre.
VG170616 n allmenngjort tariffavtale for verftsindustrien som sikrer utenlandske utstasjonerte arbeidstakere dekning for utgifter til reise, kost og losji, med henvisning til at dette handler om å hindre « sosial dumping », er gyldig, er det vanskelig å se dette som et tiltak som først og fremst ivaretar interessene til utsendte arbeidstakere, selv om det umiddel
VG170616 Men ingen av de andre interessene har tatt av i like stor grad som sauasamlingen.
DA170616 - En fundamental del av fredsprosessen er at den britiske regjeringen må være upartisk i møtet med alle de konkurrerende interessene i Nord-Irland.
VG170608 Riksrett vil utvilsomt påføre partiet store skader, og så langt synes et flertall av republikanerne å være mer opptatt av å ivareta interessene til partiet, enn landet.
SA170607 - Siri forstår konteksten, interessene dine, og hvordan du bruker enheten din, uttalte Craig Federighi i Apple under lanseringen.
BT170607 - Siri forstår konteksten, interessene dine, og hvordan du bruker enheten din, uttalte Craig Federighi i Apple under lanseringen.
AP170607 - Siri forstår konteksten, interessene dine, og hvordan du bruker enheten din, uttalte Craig Federighi i Apple under lanseringen.
DB170531 - Den kortsiktige politikken til den amerikanske regjeringen står imot interessene til Den europeiske unionen, sa Gabriel.
DB170529 Han sa at den frie verden - EU og USA sammen - måtte verne om disse interessene , åpenbart fordi han mistenker Trump for ikke å være veldig opptatt av det.
DB170519 Ønsker dere en hel generasjon som vokser opp i samme form, der alle har de samme interessene og verdiene ?
DB170519 Det er vanskelig nok for en ledelse å balansere de ulike interessene , om ikke medlemmene i tillegg kan ha to hester å spille på samtidig.
SA170515 - Vi representerer interessene til våre egne land, men Tysklands interesser er naturlig nok tett knyttet til Frankrikes, sa den tyske statsministeren.
SA170515 - Vi representerer interessene til våre egne land, men Tysklands interesser er naturlig nok tett knyttet til Frankrikes, sa Merkel.
DN170515 - Vi representerer interessene til våre egne land, men Tysklands interesser er naturlig nok tett knyttet til Frankrikes, sa Merkel.
AA170515 - Vi representerer interessene til våre egne land, men Tysklands interesser er naturlig nok tett knyttet til Frankrikes, sa den tyske statsministeren.
AA170515 Konservative Ghalibaf sier i en uttalelse at en stemme på Raisi er avgjørende for å « bevare interessene til folket, revolusjonen og landet ». 55 år gamle Ghalibaf var sammen med ett år eldre Raisi regnet som hovedutfordrerne til sittende president Hassan Rouhani i fredagens valg.
VG170510 Dette begrunnes med at presidentene er valgt til å være leder og dermed ivareta interessene til de respektive organisasjonene internasjonalt.
DB170509 « Vi har ikke en dominerende aksjonær hvis likviditetsbehov kan være i konflikt med interessene til våre aksjonærer », heter det videre fra styret som også antyder at Fredriksen har kjøpt opp gjeld i Frontline : ¶
BT170509 - Jeg er sikker på at vi også denne gangen finner de gode, samlende kompromissene, sa Gabrielsen og viste til at det er tradisjoner i LO for å ta hensyn til forbundene som har de sterkeste interessene i en sak.
AP170506 Definisjonen varierer, men det dreier seg om et verdenssyn der global velferd settes over interessene til enkeltnasjoner.
DN170428 - Enhver europeisk leder representerer interessene til sitt eget land og dets folk, akkurat som en tysk statsminister.
AA170426 Interessene til Oslos innbyggere blir ikke ivaretatt ved å bruke enorme midler på eierskap i stedet for investeringer, sier Frps gruppeleder Carl I.
AP170424 Disse favoriserte interessene blir deretter en stadig sterkere pressgruppe for å opprettholde subsidieordningen enten den er gunstig for miljøet eller ikke.
SA170421 Utenfor Lofoten har man alle ingrediensene som til sammen utgjør et tydelig bilde på de interessene gjennom norsk olje og energipolitikk kommer i konflikt.
SA170421 Det er NTF sin oppgave å ivareta interessene , men deres fremste oppgave er å fremme produktet, skriver Nilsen.
SA170421 At man tar vare på interessene sine har jeg forståelse for, men det må være andre måter å løse dette på, sier Nilsen.
AP170421 Det er NTF sin oppgave å ivareta interessene , men deres fremste oppgave er å fremme produktet, skriver Nilsen.
AP170421 At man tar vare på interessene sine har jeg forståelse for, men det må være andre måter å løse dette på, sier Nilsen.
VG170420 I dette ordskiftet er følelsene sterke og adjektivene harde, og interessene kan fort skifte med hvem som til enhver tid er rettighetshaver.
AP170418 Hvordan ser dere for dere at dere kan ivareta interessene til de som vil levere tjenester gjennom Ruters app ?
DB170411 Spørsmålet er om de to interessene nå er i ferd med å skille lag.
DA170409 Hvis du går inn i en gråsone i forhold til de to interessene så mister du velgergrunnlaget ditt.
DA170409 Hvis du går inn i en gråsone i forhold til de to interessene så mister du velgergrunnlaget ditt.
SA170406 Som plattform forsøker vi å imøtekomme disse ulike interessene ved å be våre brukere om å flagge innhold som de mener bryter med våre strenge retningslinjer.
BT170406 Som plattform forsøker vi å imøtekomme disse ulike interessene ved å be våre brukere om å flagge innhold som de mener bryter med våre strenge retningslinjer.
AP170406 Som plattform forsøker vi å imøtekomme disse ulike interessene ved å be våre brukere om å flagge innhold som de mener bryter med våre strenge retningslinjer.
DB170330 De aller fleste arbeidstakere er bundet av taushetsplikt, og omfanget varierer - avhengig av interessene som skal beskyttes.
AP170330 - USA må øke sitt strategiske engasjement i regionen, ellers risikerer de å la interessene sine ligge ubeskyttet, konkluderer amerikanske Council of Foreign Relation i en fersk rapport.
AP170329 Tusk holdt en kort pressekonferanse i Brussel og understreket at EUs viktigste oppgave nå er å kjempe for interessene til EUs medlemsland, innbyggere og næringsliv.
AP170329 Han holdt en kort pressekonferanse i Brussel etter at han hadde mottatt brevet og understreket at EUs viktigste oppgave nå er å kjempe for interessene til unionens medlemsland, innbyggere og næringsliv.
AP170328 Kina ber også om at myndighetene sørger for at kinesere i den franske hovedstaden er trygge, at rettighetene og interessene deres respekteres, samt at de kinesiske reaksjonene behandles på " en rasjonell måte ".
AA170328 Kina ber også om at myndighetene sørger for at kinesere i den franske hovedstaden er trygge, at rettighetene og interessene deres respekteres, samt at de kinesiske reaksjonene behandles på " en rasjonell måte ".
VG170327 I forrige uke kunne nyhetsbyrået AP fortelle at Trumps tidligere kampanjesjef Paul Manafort tidligere skal ha tilbudt seg å fremme interessene til Russlands president Vladimir Putin, mens han jobbet for den russiske oligarken Oleg Deripaska.
FV170326 Jeg vil fortsatt representere interessene til mennesker som ønsker at Russland skal bli et normalt, ærlig og ikke-korrupt land, sa 40-åringen. ( ©NTB ) ¶
DA170326 Jeg vil fortsatt representere interessene til mennesker som ønsker at Russland skal bli et normalt, ærlig og ikke-korrupt land, sa 40-åringen. | - De banket dritten ut av meg ¶
BT170326 Jeg vil fortsatt representere interessene til mennesker som ønsker at Russland skal bli et normalt, ærlig og ikke-korrupt land, sa 40-åringen. ( ©NTB ) ¶
AA170326 Jeg vil fortsatt representere interessene til mennesker som ønsker at Russland skal bli et normalt, ærlig og ikke-korrupt land, sa 40-åringen.
AA170326 Jeg vil fortsatt representere interessene til mennesker som ønsker at Russland skal bli et normalt, ærlig og ikke-korrupt land, sa 40-åringen. ( ©NTB ) ¶
DN170323 Ifølge rapporten jobbet Trumps tidligere valgkampsjef for å fremme interessene til Vladimir Putin for ti år siden.
AA170323 Ifølge rapporten jobbet Trumps tidligere valgkampsjef for å fremme interessene til Vladimir Putin for ti år siden.
VG170322 Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort jobbet for å fremme interessene til Vladimir Putin for ti år siden, ifølge nyhetsbyrået AP.
SA170322 Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort jobbet for å fremme interessene til Vladimir Putin for ti år siden, ifølge nyhetsbyrået AP.
DN170322 Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort jobbet for å fremme interessene til Vladimir Putin for ti år siden, ifølge nyhetsbyrået AP.
DB170322 « Det er stor grunn til å understreke at formålene med de angitte reglene [... ] i stor grad er å ivareta interessene for de reisende selv », heter det blant annet i dommen.
DB170322 ( Dagbladet ) : President Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort, jobbet i hemmelighet for fremme interessene til Russlands president Vladimir Putin et tiår tilbake.
AP170322 Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort jobbet for å fremme interessene til Vladimir Putin for ti år siden, ifølge nyhetsbyrået AP.
AA170322 Ifølge rapporten jobbet Trumps tidligere valgkampsjef for å fremme interessene til Vladimir Putin for ti år siden.
AA170322 Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort jobbet for å fremme interessene til Vladimir Putin for ti år siden, ifølge nyhetsbyrået AP.
DB170321 Derfor understreker forslaget viktigheten av å tøyle de nasjonale interessene , og har muligens med en referanse til saken mot Therese Johaug gjennom følgende begrunnelse for endring : « Systemet er nylig blitt utfordret av nasjonale antidoping byråer ( NADO ), av krangel mellom disse og gjennom anker fra internasjonale særforbund mot nasjonale domsavgjørelser ».
AA170320 Jeg vil fortsatt representere interessene til mennesker som ønsker at Russland skal bli et normalt, ærlig og ikke-korrupt land, sa Navalnyj etter at dommen falt i februar. ( ©NTB ) ¶
DN170319 - Å nekte Skottland muligheten for å bestemme sin egen fremtid når premissene for Storbritannia exit fra EU er klare, strider imot May's løfte om å jobbe for interessene til hele Storbritannia, sa Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon på en konferanse til det skotske Nasjonalpartiet, ifølge Bloomberg.com.
BT170315 Det var den indre driven i jenten som førte henne videre innenfor de sære interessene hennes.
BT170315 De snevre interessene hennes, og det at hun ikke hadde særlig erfaring med samhandling med jevnaldrende, hadde ført til at hun ikke var inkludert i fellesskapet.
VG170314 Jeg tror ikke reformen er i tråd med de langsiktige interessene til innbyggerne i Virginia og kan derfor ikke støtte den, sier senator Rob Wittmann i en erklæring.
DA170314 Den nasjonale domstolen må ta hensyn til de ulike interessene i saken, og begrense restriksjonene på religionsfriheten til det som er strengt nødvendig.
DA170314 Den nasjonale domstolen må ta hensyn til de ulike interessene i saken og begrense restriksjonene på religionsfriheten til det som er strengt nødvendig, sier Bjurstrøm.
AA170314 Den nasjonale domstolen må ta hensyn til de ulike interessene i saken og begrense restriksjonene på religionsfriheten til det som er strengt nødvendig, sier Bjurstrøm.
BT170313 - Vi vil ta hensyn til interessene til alle nasjonene som utgjør Storbritannia, heter det i regjeringens uttalelse.
AP170313 - Vi vil ta hensyn til interessene til alle nasjonene som utgjør Storbritannia, heter det i regjeringens uttalelse.
AA170313 - Vi vil ta hensyn til interessene til alle nasjonene som utgjør Storbritannia, heter det i regjeringens uttalelse.
DB170312 » Den norske høyresiden var forent i sin motstand mot allmenngjøring som virkemiddel - helt på tvers av interessene til mange av de seriøse arbeidsgiverne.
DB170308 Norske kvinner har takket være deres relative like inntekt, i stor grad de samme interessene .
AA170308 Denne utdanningen passer utrolig godt med interessene mine, som er bil og motorsykkel.
AP170307 Jeg unner alle som er opptatt av strikking eller rosablogging å kose seg med interessene sine.
VG170303 Vi ser mye til Ludvig, Johannes, Noora og den energiske Uriel ( han liker penger og å ødelegge, sier han, men virker ikke å tatt særlig skade av disse interessene enn så lenge ).
DB170302 Hvor får vi mest igjen for å ta hensyn til interessene til henholdsvis USA og Russland ?
DB170225 Vi har også mange av de samme interessene .
SA170223 Så får vi bli enige om at vi er uenige eller så er vi enige og at vi skal ivareta interessene til langrenn og ikke slenge dritt.
FV170223 Så får vi bli enige om at vi er uenige eller så er vi enige og at vi skal ivareta interessene til langrenn og ikke slenge dritt.
BT170223 Så får vi bli enige om at vi er uenige eller så er vi enige og at vi skal ivareta interessene til langrenn og ikke slenge dritt.
AP170223 Så får vi bli enige om at vi er uenige eller så er vi enige og at vi skal ivareta interessene til langrenn og ikke slenge dritt.
DA170218 - Det er ingen logikk i at 1,5 prosent av de berørte innbyggerne skal blokkere interessene til hele regionen, mener Arnodd Håpnes, fagleder i naturmangfold i Naturvernforbundet.
AP170218 - Det er ingen logikk i at 1,5 prosent av de berørte innbyggerne skal blokkere interessene til hele regionen, mener Arnodd Håpnes, som er fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet.
AA170218 - Det er ingen logikk i at 1,5 prosent av de berørte innbyggerne skal blokkere interessene til hele regionen, mener Arnodd Håpnes, som er fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet.
SA170217 Land som England, Danmark, Nederland og Canada tillater i dag altruistisk surrogati, og har regler som ivaretar interessene og de juridiske rettighetene til de blivende foreldrene, surrogatmoren og barna.
DN170217 Toppsjef Greger Mannsverk i skipsverkstedet Kimek i Kirkenes mener Norge og Russland sammen må forsvare interessene i Arktis.
DB170217 ¶ ULV : I vår antropocene tidsalder må man åpne for alternative måter for å ivareta interessene til de artene vi deler planeten med, fremfor å vurdere dem ut fra deres « nytteverdi », eller se dem som midler for andre formål, skriver artikkelforfatteren.
DB170217 I vår antropocene tidsalder må man åpne for alternative måter for å ivareta interessene til de artene vi deler planeten med, fremfor å vurdere dem ut fra deres « nytteverdi », eller se dem som midler for andre formål.
DN170216 « De enestående økonomiske konfliktene som denne administrasjonen representerer må være synlig for det amerikanske folk, blant annet relevant informasjon som avslører de utenlandske innflytelsene og økonomiske interessene som kan være i konflikt med klausuler i grunnloven », heter det i oppropet.
DB170216 - Det så ut som Jensen hadde mange av de samme interessene for jordisk gods som deg : Klokker, smykker, biler, reiser og penger.
DB170216 ME-foreningen er primært en forening for ME-syke etter Canada- og de internasjonale konsensus-kriteriene, men ivaretar også interessene til den noe videre gruppen ME-syke etter Fukuda-kriteriene.
DA170216 - En viktig del av denne strategien vil nettopp bli hvordan vi tar vare på det biologiske mangfoldet og interessene til det egenorganiserte friluftslivet, opplyser Berg.
DN170215 Både live-videoer og videoer som anbefales ut fra interessene dine, skal også være mulig å se i appen.
AA170212 I dette tilfellet bør interessene være sammenfallende.
DA170211 Vi står overfor eit militært styrkt og tryggingspolitisk sjølvsikkert Russland med auka vilje til å bruke makt for å hevde interessene sine.
AP170210 Veid opp mot hvem som rammes hardest, « rettferdiggjør ikke disse konkurrerende interessene » gjeninnføring av innreiseforbudet.
VG170209 I et brev til etikkombudet Office of Government Ethics ( OGE ), skriver CREW at de er bekymret for mønsteret de nå ser - nemlig at Det hvite hus og presidentens stab, blir brukt til fordel for Trump familiens forretningsinteresser og interessene til deres bekjente.
BT170209 - Den underforståtte trusselen er at han vil bruke enhver myndighet han har til å slå tilbake mot Nordstrom og alle som går mot interessene hans, sier jussprofessor Kathleen Clark.
AP170209 En av bestemmelsene sier at en ansatt ikke kan bruke sin stilling « til å gå god for noe produkt, tjeneste eller selskap » eller å tjene interessene til « venner, slektninger eller personer den ansatte har bindinger til utenfor jobben ».
AP170208 Jeg vil fortsatt representere interessene til mennesker som ønsker at Russland skal bli et normalt, ærlig og ikke-korrupt land, sa Navalnyj etter at dommen falt i byen Kirov onsdag.
AP170208 Jeg vil fortsatt representere interessene til mennesker som ønsker at Russland skal bli et normalt, ærlig og ikke-korrupt land, sa Navalnyj etter at dommen falt i byen Kirov onsdag.
AA170208 - Den underforståtte trusselen er at han vil bruke enhver myndighet han har til å slå tilbake mot Nordstrom og alle som går mot interessene hans, sier jussprofessor Kathleen Clark.
DN170201 « Dette er operasjoner som er ment å sikre eget lands interesser, som regel på bekostning av de norske interessene . », heter det i PST-rapporten, som peker på personer involvert i forsvars- og sikkerhetspolitikk, forvaltning av naturressurser og ivaretagelsen av norske bilaterale relasjoner med land som Russland og Kina som mål for ulike etterretningstjenesters operasjoner.
DB170201 « Dette er operasjoner som er ment å sikre eget lands interesser, som regel på bekostning av de norske interessene », skriver PST i trusselvurderingen om hva målet med slike aksjoner er.
DB170131 Planen skal gi styret og DHT tid å vurdere budet og forhindre andre i å skaffe seg kontroll over DHT på en måte som ville være i strid med interessene til DHT og selskapets aksjonærer, heter det i børsmeldingen.
AP170120 - De vil prøve å forstå interessene til deres partnere, akkurat som de vil gi et klart svar på hva som er deres interesser, sa Lavrov.
DB170118 Populisme var opprinnelig en betegnelse på politiske bevegelser som krevde en eksklusiv og moralsk rett til å representere viljen og interessene til « folket » - som en flokk med samme interesser, samme moralsyn, en homogen masse.
AP170114 Habilitetseksperten slår fast at den eneste løsningen er at Trump kutter båndene og plasserer alle interessene i en uavhengig stiftelse, såkalt « blind trust.
AP170113 - Byutviklingen handler ikke lenger om interessene til det brede lag av folket, men om elitens interesser.
DN170108 - Vi ser frem til å samarbeide med Trump-administrasjonen og ivareta interessene for forbrukere og bilindustrien, sa Toyota-talsmann Scott Vazin på fredag.
DN170108 - Vi ser frem til å samarbeide med Trump-administrasjonen og ivareta interessene for forbrukere og bilindustrien, sa Toyota-talsmann Scott Vazin på fredag.
DB170105 De økonomiske interessene til grunneiere, og en stor og utbredt jakttradisjon som er blitt en populær og sentral sosial arena, er en tung faktor i diskusjonen.
AP161231 Altså tilhengere av den gren av islam som IS hevder de kjemper for å ivareta interessene til.
AP161231 Altså tilhengere av den gren av islam som IS hevder de kjemper for å ivareta interessene til.
FV161226 Naturen, turer i skog og mark, men ikke organisert, har vært blant interessene .
VG160919 EU-president Donald Tusk var tydelig i sin tale da han gjorde det klart at EUs ansvar er å beskytte EUs interesser, ikke interessene til et land som ikke vil være med i unionen.
AA160913 Den tar ikke hensyn til interessene til mindre nasjoner og mindre klubber.
AP160707 Men det å balansere interessene til samtlige allierte er krevende.
NL160618 Muotka hevder at Sametinget bryr seg om de sjøsamiske interessene i Kvalsund, men det er det lite som tyder på.
AP160612 Derfor ender det ofte med en generalsekretær som er så svak at han ikke anses som en trussel mot interessene til noen av dem.
AP160506 De kaller en slik fordeling en hårfin balansegang hvor interessene til en rekke parter må tas med i betraktningen.
AP160403 En talsmann for Gunnlaugsson sier : - Kjennetegnet på statsminister Gunnlaugssons politiske arbeid de siste årene har vært en klar vilje til å forsikre, så langt som mulig, at interessene til det islandske folk går foran interessene til de kollapsede bankers kreditorer.
AP160403 En talsmann for Gunnlaugsson sier : - Kjennetegnet på statsminister Gunnlaugssons politiske arbeid de siste årene har vært en klar vilje til å forsikre, så langt som mulig, at interessene til det islandske folk går foran interessene til de kollapsede bankers kreditorer.
AP160323 - Vi må ivareta de lokale interessene i disse sakene, men jeg ser at det utenfra kan hevdes at det ser ut som om utbyggerne kjøper seg kommunal velvilje.
SA160310 Om livene deres, hvilke kjærester de har, om hobbyene og interessene deres, sier Dimitrij Gubernijev.
AP160310 Om livene deres, hvilke kjærester de har, om hobbyene og interessene deres, sier Dimitrij Gubernijev.
SA160229 Det er blant annet ansatt en internasjonal sekretær med base i København som skal fremme de nordiske interessene i UEFA og FIFA.
AP160229 Det er blant annet ansatt en internasjonal sekretær med base i København som skal fremme de nordiske interessene i UEFA og FIFA.
AP160210 - Ja, de interessene som forsvarer det gamle er sterke overalt.
AP160203 Når giverlandskonferansen starter i dag, må disse interessene ta form av konkrete bidrag.
AP160203 Slik kan oligarkene i USA maksimere egen velferd og beholde den, gjennom å bruke den « demokratisk valgte » regjeringen til å forme politikk og lover som er best for interessene til sin egen, fine klasse.
AP160203> Slik kan oligarkene i USA maksimere egen velferd og beholde den, gjennom å bruke den « demokratisk valgte » regjeringen til å forme politikk og lover som er best for interessene til sin egen, fine klasse.