AA171016 En bevissthet omkring hele konsekvenser av mobbingen kan bidra til at en ivaretar intensjonene i grunnskoleloven §9A om elevenes skolemiljø.
VG171009 President Castro bekrefter disse intensjonene , på spørsmål om de har tenkt til å signere Berge i førstkommende overgangsvindu.
VG171009 Det er flott at de anerkjenner utfordringene som fortsatt finnes her til lands, men de gode intensjonene kan ikke få bli en hvilepute.
NL171009 En bevissthet omkring helekonsekvenser av mobbingen kan bidra til at en ivaretar intensjonene i grunnskoleloven §9A om elevenes skolemiljø.
SA171006 Jeg tror fortsatt at intensjonene er gode, og jeg er optimistisk, sa Swanseas deleier Steve Kaplan til BBC etter møtet.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Liverpool-og-United-krever-mer-av-den-gigantiske-TV-potten---Ikke-smart_-mener-TV-2-ekspert-243393b.html Jeg tror fortsatt at intensjonene er gode, og jeg er optimistisk, sa Swanseas deleier Steve Kaplan til BBC etter møtet.
DB171005 Etter utvalgets mening er ikke dette i tråd med intensjonene som ligger til grunn for punkt 4.10 ».
DA170923 - Det har fungert etter intensjonene , så vi kommer til å fortsette i 2018, sier byråd for byutvikling, Hanna E.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7W8RW/Fagforeninger-ber-naringsministeren-gripe-inn-slik-at-ansatte-i-Telenors-selskap-i-Bangladesh-far-danne-fagforening Vi ønsker å bidra til at Telenor kan utøve sin virksomhet i tråd med intensjonene i trepartssamarbeidet og utøve sitt samfunnsansvar som er nedfelt i eierskapsmeldingen.
DA170920 Den havgående trålflåten er etter hvert blitt omstridt, og det er bred enighet om at fiskerireguleringen ikke oppfyller intensjonene .
VG170913 Salgene er tilsynelatende i strid med intensjonene i den norske eksportlovgivningen.
NL170908 Dette er i strid med intensjonene i Deltakerloven som foreskriver at fordeling av fiskerettigheter skal skje gjennom politiske beslutningsprosesser og ikke gjennom markeder til de som betaler mest.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/52orO/Omsorgsforsker-roper-varsku-Kommunene-har-undervurdert-behovet-for-sykehjemsplasser De gir uttrykk for at de statlige intensjonene i eldreomsorgen mer må sees på som « gode mål og retorikk » enn som en beskrivelse av hvordan den praktiske situasjonen blir.
AP170901https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/yPxr2/Aftenposten-mener-Forbrukerradet-ma-legge-ned-prisportalen Intensjonene var gode.
DA170831 Ikke fordi eierne nødvendigvis kan mest om barnehage eller har de beste intensjonene , men fordi de har kjøpt seg makt og innflytelse.
VG170825 - Intensjonene er at forsvarsmateriell fra Norge ikke skal bidra til krigsforbrytelser.
VG170822 De gode intensjonene må gjennomføres ¶
DB170731 Sistnevnte er på besøk i Estland, et Nato-land som har uttrykt bekymringer angående våpenmakten og intensjonene til Russland.
DB170721 Intensjonene bak lovverk, kommunal organisering, ansvarsgrupper og fandens oldemor er jo fantastiske.
VG170630 Det ville vært så synd, for intensjonene er så gode.
DB170622 Den tar også opp en velkjent problemstilling for mange - når to personer finner tonen, men ikke har de samme intensjonene .
DA170621 - En hall vil ødelegge intensjonene med et veksthus og samtidig skygge for det.
DA170614 - Alle ønsker uavhengighet, men man må være overbeviste om at intensjonene er ekte.
AA170603 Et positivt signal etter Trumps tale, er at mer enn 90 storbyer og mange stater i USA vil øke sin innsats for å nå intensjonene i avtalen.
DA170601 Jeg syntes det er synd at de ikke følger opp intensjonene i flyktningforliket.
DA170601 - Jeg syntes det er synd at partiene ikke følger opp intensjonene i flyktningforliket.
AA170531 Han mener at dette er i utakt med intensjonene i nærpolitireformen.
VG170526 - Medfølelsen, godheten, kjærligheten, styrken og samholdet dere har vist hverandre den siste uken har vært det motsatte av de grufulle intensjonene det må ligge bak en så ond handling som ble begått på mandag.
VG170526 Justisminister Per-Willy Amundsen mener leie av Norgerhaven har fungert etter intensjonene , som er å redusere soningskøen.
DB170526 Omtanken, godheten, kjærligheten, styrken og samholdet dere har vist hverandre den siste uka er det motsatte av de forferdelige intensjonene som lå til grunn for å gjennomføre noe såpass ondt som det som skjedde på mandag, heter det i brevet.
AP170526 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) mener leie av Norgerhaven har fungert etter intensjonene , som er å redusere soningskøen.
AA170526 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) mener leie av Norgerhaven har fungert etter intensjonene , som er å redusere soningskøen.
AA170523 - Slike operasjoner gir oss innsikt i disposisjonene, kapasiteten og intensjonene til AQAP, noe som gjør oss i stand til å fortsette å forfølge, forstyrre og legge press på gruppen.
AA170523 Evalueringer av ordningen viser at de sentrale intensjonene i stor grad er oppfylt. men særlig på mindre steder kan det være vanskelig å gi alle pasienter egen fastlege.
BT170520 Dette er også i tråd med intensjonene i forslag til revidert arealdel til kommuneplanen.
AP170504 - Som registerforvalter har Difi opplevd noen få tilfeller der bruken av data fra registeret ikke har vært i henhold til intensjonene registeret er tuftet på.
AA170503 I dag er jeg glad for at vi tok den beslutningen, intensjonene vi ble forespeilet hadde nok ikke blitt innfridd.
DA170428 Så gikk det som det gikk, og innholdet på albumet oppfyller intensjonene om å være ei partyplate for en verden som er i ferd med å gå fra forstanden.
DB170425 Jeg tror intensjonene er gode og de prøver på sitt beste å si noe fornuftig om jihadisme, men jeg tror også at de bommer fatalt og skygger for en kunnskapsbasert diskusjon.
AP170424https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Forskere-mener-Stortingets-ulvemal-er-lovstridig-og-apenbart-absurd-617328b.html - Det er åpenbart at når en bestand er kritisk truet og man har et bestandsmål som sier at den skal være kritisk truet i all fremtid, er ikke målet i tråd med intensjonene i Bern-konvensjonen, sier forsker John Linnell ved NINA til Aftenposten.
AP170424 - Det er åpenbart at når en bestand er kritisk truet og man har et bestandsmål som sier at den skal være kritisk truet i all fremtid, er ikke målet i tråd med intensjonene i Bern-konvensjonen, sier forsker John Linnell ved NINA til Aftenposten.
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Frp-og-Hoyre-har-endret-Norge-pa-en-rekke-punkter-Men-Ap-og-Sp-far-ikke-reversert-alt-de-er-imot-617558b.html Ap vil bevare vedtatt struktur og vil i større grad konsentrere seg om hvorvidt gjennomføringen av reformen er i tråd med intensjonene . 11.
AP170423 Ap vil bevare vedtatt struktur og vil i større grad konsentrere seg om hvorvidt gjennomføringen av reformen er i tråd med intensjonene . 11.
SA170412 Den russiske utenriksministeren sa på sin side at Russland ønsker å få klarhet i intensjonene til den amerikanske administrasjonen.
DB170412 Den russiske utenriksministeren sa på sin side at Russland ønsker å få klarhet i intensjonene til den amerikanske administrasjonen.
AA170412 Den russiske utenriksministeren sa på sin side at Russland ønsker å få klarhet i intensjonene til den amerikanske administrasjonen.
SA170405 Intensjonene må følges opp med investeringer på en helt annen måte enn det det nå blir lagt opp til.
DB170404 Kjære KrF-politikere og representanter fra Høyre, Frp og Sp, dere er på villspor og på kollisjonskurs med intensjonene i Dyrevelferdsloven.
VG170327 Dagens idrettsmodell fungerer bra etter intensjonene , selv om det er naturlig å justere det etter morgendagens behov og ikke bare etter gårsdagens erfaring, sa skipresident Erik Røste.
VG170327 Svaret avhenger av om det er tilstrekkelig politisk vilje til å gjennomføre intensjonene i klimaavtalen fra Paris.
DA170327 Nå ønsker vi at folk med de rette intensjonene kommer og ser boligen.
AP170324 - Vi tviler ikke på de gode intensjonene , men både på biodrivstoff og på plugg-inn-hybrider går sakene mer på politiske forhandlinger basert på symboler og lobby enn på fakta, sier Hauge.
DA170323 « Oskars Amerika » er en original film som ikke helt følger opp intensjonene . 3 ¶
VG170317 Dessverre drukner intensjonene i måten de håndlagede dukkene fremstilles på.
BT170317 Intensjonene er gode, og utfallet er aldri så galt at det var helt feil å prøve.
VG170310 Oppslaget gir et ufullstendig, feilaktig og tendensiøst bilde av intensjonene til de som mener at det er viktig å redusere eller fjerne formuesskatten og av argumentene for å gjøre det.
VG170307 - Et potensielt scoop for Rosenborg, hvis de gode intensjonene holder, for på sitt høyeste nivå skal han være for god for norsk fotball.
AP170303 - Men det betyr vel at dere støtter intensjonene i Bent Høies reform ?
DA170225 Det er et rom uten glede, om den da ikke er besk som svovel, mens latteren ligger i intensjonene , og de er gode.
SA170223 President Donald Trumps allerede iverksatte og annonserte tiltak for på sitt vis å gjøre USA stort igjen, kan være i strid med intensjonene i den amerikanske uavhengighetserklæringen av 4. juli 1776 : « Vi regner disse sannhetene som selvinnlysende at et hvert menneske er skapt likeverdig og utrustet fra sin Skaper med visse uløselige rettigheter, herunder retten til liv, frihet og søken etter lykke.
VG170217 Russland viste i 2014 at de ikke bare hadde evnene, men også intensjonene til å bruke militær makt for å få det de ønsker, sier han, og viser til annekteringen av Krim for tre år siden.
AA170214 Leder i Sosialistisk Venstreparti Hordaland, Gina Barstad, sier til BT at hun stiller seg kritisk til intensjonene bak å velge Trondheim.
AA170213 - Vi forventer at Rikslønnsnemndas kjennelse vil sikre arbeidstakerne et forsvarlig vern og følge opp intensjonene i den norske modellen om et tett og godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.
BT170210 Intensjonene til Trump ble tydelige da han skrev « Kan bare ikke tro at en dommer vil sette landet vårt i en sånn fare.
FV170128 Det viktigste funnet i undersøkelsen av kommunene, er imidlertid at de har fordelt sin andel av pengene helt i tråd med intensjonene .
DB170121 Da blir det kanskje viktigere for de internasjonale særforbundene, WADA og CAS å sørge for at straffene blir differensierte slik at de best mulig speiler holdningene og intensjonene i den enkelte sak.
DN170118 Han mener at intensjonene bak brevet er gode, ved at det informeres om pliktene og sanksjonene som kan bli resultatet dersom pliktene i ny skatteforvaltningslov ikke etterleves.
DB170108 - Vi tviler ikke på at folk har de beste intensjonene med å kjøpe en rev, men vi er likevel skeptiske.
BT170106 Vi støtter intensjonene bak fortettingsstrategien.
BT170106 Vi støtter intensjonene bak fortettingsstrategien.
DB170104 Samtidig er det vanskelig for dyreholder å vite om loven følges i tråd med intensjonene .
AP160826https://www.aftenposten.no/reise/Dette-var-et-av-Europas-mest-utilgjengelige-reisemal-174b.html Intensjonene var i det minste gode.
SA160512 - Intensjonene er helt klar.
BT160512 - Intensjonene er helt klar.
AP160512 - Intensjonene er helt klar.
BT160305 Byplansjef Mette Svanes sier lite har skjedd i forhold til intensjonene kommunen har hatt for Åsane.
BT160305> Byplansjef Mette Svanes sier lite har skjedd i forhold til intensjonene kommunen har hatt for Åsane.