VG171210 - Intensjonen med teknologien er jo å fjerne behovet for mellomledd og skape et system uavhengig av banker, og det kan godt hende det skjer, men finansielle tjenester vil bestå.
DB171207 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) gjør det klart at intensjonen er å lage et senter for å ta imot tvangsreturnerte mindreårige fra Norge.
AA171207 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) gjør det klart at intensjonen er å lage et senter for å ta imot tvangsreturnerte mindreårige fra Norge.
DB171206 Intensjonen bak angrepet var at Harding skulle overta Kerrigans plass på landslaget, men begge fikk altså delta.
VG171205 Intensjonen skal ha vært å påvirke den offentlige opinionen rundt Manaforts arbeid i Ukraina.
SA171205 - Det var selvfølgelig ikke intensjonen å støte noen, så jeg legger meg flat og beklager.
DN171205 Intensjonen skal ha vært å påvirke den offentlige opinionen rundt Manaforts arbeid i Ukraina.
AP171205 Intensjonen har vært å ta henne på alvor.
AP171205 - Det var selvfølgelig ikke intensjonen å støte noen, så jeg legger meg flat og beklager.
AA171205 - Det var selvfølgelig ikke intensjonen å støte noen, så jeg legger meg flat og beklager.
SA171204 - Det var selvfølgelig ikke intensjonen å støte noen, så jeg legger meg flat og beklager.
BT171204 - Det var selvfølgelig ikke intensjonen å støte noen, så jeg legger meg flat og beklager.
AP171204 - Det var selvfølgelig ikke intensjonen å støte noen, så jeg legger meg flat og beklager.
AA171204 - Det var selvfølgelig ikke intensjonen å støte noen, så jeg legger meg flat og beklager.
DN171203 Intensjonen var å spre de kommunale over større deler av byen enn Tøyen, Torshov og Sagene der tettheten er størst.
SA171201 mai 2004, var intensjonen at praktanlegget skulle bli en storstue til glede for hele regionen.
AP171201 mai 2004, var intensjonen at praktanlegget skulle bli en storstue til glede for hele regionen.
NL171128 Men til tross for at KrF og Høyre trakk seg fra det brede forliket rundt Tenk Tromsø, så tror jeg at uansett hvem som styrer i Tromsø Kommune vil planen følges opp, da det heldigvis er bred enighet rundt intensjonen i vedtaket som kommunestyret har gjort.
DB171128 Intensjonen med en slik desentralisert effektivisering av offentlig sektor er god.
AP171125 De mener innstrammingen er helt ute av proporsjon med intensjonen , som var å kreve skjenkebevilling inne på selve festivalområdet til russearrangementer - altså en praksis musikkfestivalene allerede har.
VG171123 Intensjonen er jo å skryte.
BT171123 Men fagetaten har jobbet for å finne alternativer som ivaretar intensjonen , sier Schjelderup.
VG171121 Intensjonen til Lee var at folk skulle etterlate seg brev til julenissen, men ifølge Posten har det også vært turister som har postet brev der.
AP171121 Dette strider mot intensjonen med regionreformen.
AP171121 De fleste rektorene ser ut til å være enige om at fraværsgrensen fungerer etter intensjonen for å forhindre skulk og « disiplinere » elever.
AP171121 I en epost til Aftenposten begrunner statssekretær Line Miriam Sandberg ( Frp ) avgjørelsen med at kontroller « tyder på at tannlegene tøyer vilkårene utover intensjonen i denne ordningen ».
DA171120 Intensjonen var at interngranskingen, som kan kaste lys over den omstridte medlemsregistreringen, skulle offentliggjøres.
AA171117 I dag er det ni prosent menn i norske barnehager - vi trenger mange flere for at intensjonen om et mangfoldig personale også når det gjelder kjønnsbalanse skal oppfylles.
NL171116 Intensjonen var å svinge pisken over dere nordlendinger, men etterhvert som jeg har skrevet, har jeg kommet til at det ikke er så mye vi sunnmøringer og søringer kan gjøre for å få dere i lønnsomt arbeid.
DB171116 Det er ikke gitt at et politisk vedtak er godt, fordi intensjonen er god, men likevel er det forbausende mange som har denne innfallsvinkelen til en del saker : Atomvåpen er fælt.
AA171113 Festen skulle være en hån av nazismen og det hang antinazistiske plakater på veggene, men det kom dessverre ikke godt nok frem at intensjonen var å håne nazismen.
SA171112 Departementet bør prioritere å arbeide videre med utviklingen av sambandsbaserte kriterier også for båtruter, slik den opprinnelige intensjonen var da Møreforskning fikk oppdraget med å lage et forskningsbasert grunnlag for nye normative kriterier for båtruter og fergesamband.
VG171111 Aleksandra sier at alt folk tar seg til, bør være med intensjonen om at det er det beste for landet og folket.
VG171110 Det er intensjonen , men vi har ikke diskutert detaljer ennå.
DA171110 Å få på plass beredskapstakster og så få miljødifferensiering så snart det var mulig var også intensjonen da bystyret vedtok innføringen av dette, sier Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg ( MDG ) i en kommentar.
BT171107 Intensjonen er at man ved å bli kritisert av fagfeller verden over, kalibrerer målestokken for hva som er faglig høy kvalitet, og at man også bruker denne målestokken i arbeidet med norske politikkanalyser.
NL171106 Intensjonen om å skape de beste forutsetninger for barna kan fort bli vår verste fiende, dersom vi definerer kostbart og nytt utstyr som et kriterium for å lykkes.
DB171106 - Intensjonen var å henspille på Milanos rike tradisjon som en av verdens motehovedsteder.
DB171102 - Det er i tråd med intensjonen i det som vi har vært enig om med regjeringen tidligere.
DB171031 Intensjonen bak jordbrukspolitikken etter andre verdenskrig har vært god : rikelig med mat til alle gjennom økt volumproduksjon.
BT171031 Nå er intensjonen at landet skal klare seg selv - bare Hjelp Moldova får holde på i tre år til.
SA171030 Det er respektløst ovenfor både skoler og elever at regjeringen nok en gang foreslår kutt som får store konsekvenser og som strider med regelverket og intensjonen i dette.
SA171030 Intensjonen med dette er at skolene skal ha flere bein å stå på slik at de sikres en noenlunde forutsigbar økonomi selv om elevtall svinger.
SA171030 Intensjonen med dette er at skolene skal ha flere bein å stå på slik at de sikres en noenlunde forutsigbar økonomi selv om elevtall svinger », skriver Hans Fredrik Grøvan.
VG171029 Men intensjonen er god.
DB171027 Gaveforsterkningsordningen underbygger intensjonen : Det er ikke den som faktisk lager kunst, eller har greie på kunst, som skal styre midlene, men den som har penger å gi.
AP171027 - Intensjonen til klubben var nok at jeg og laget trengte mer ro slik at vi kunne fokusere på LSK-kampen.
VG171026 Dette er i tråd med intensjonen vi hadde da vi inngikk forliket.
VG171026 - Er Ap blitt lurt av regjeringen siden dere mener vedtaket ikke er fulgt opp etter intensjonen ?
NL171025 I et stadig mer høyspesialisert helsevesen overføres flere oppgaver til kommunene, slik intensjonen var da Samhandlingsreformen ble innført i 2012.
DB171025 Ap mener det aldri var intensjonen bak lovendringen.
DB171023 Intensjonen var å senke farten og få mindre skader.
NL171021 Intensjonen med denne emneknaggen har vært å gi folk et innblikk i hvor stort problemet er.
VG171020 Intensjonen var å bli lekenes offisielle billettselger.
VG171020 Donald Trump kalte Wilsons påstander for fabrikkerte, men John Kelly virket ikke å bestride hva som ble sagt i samtalen, mer intensjonen bak den.
DB171020 Sikkerhetsvaktene på Mågerø skal, ifølge boka, ha fått rask beskjed om eksplosjonen i Oslo, men på det tidspunktet visste ingen hvem gjerningsmannen, eller hva intensjonen bak bomba, var.
DA171020 - Byråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) stiller seg positiv til intensjonen i våre forslag, sier Stove Lorentzen til Dagsavisen.
SA171019 I praksis et todelt helsevesen, og det kan vel ikke ha vært intensjonen ?
DB171019 Braithwhaite er ennå ikke nominert, men Trump har altså annonsert at det er intensjonen .
DB171019 Intensjonen til gründerne er å « skape en egen liten « community » hvor man kan komme som man er og føle seg fri fra byens stress og mas ».
AP171017 Mediemangfoldsutvalget oppsummerer i sin innstilling at produksjonstilskuddet har « bidratt til å opprettholde en differensiert presse i Norge », nøyaktig slik intensjonen med støtten er.
DB171016 « Intensjonen var ikke å skade Tottenhams image, en klubb vi respekterer, verdsetter og beundrer - uten å dra det lenger så var en av spillerne deres på coveret i dag - og vi vil ikke fungere som et mikrofonstativ for disse rasistiske minoritetene, som fotballen har for mange av, og som bruker alle påskudd f
DB171016 Intensjonen er ikke å straffe organisasjonene.
VG171015 Jeg skjønner at intensjonen er god, men vi kan ikke akseptere at barn blir så skadelidende på veien.
VG171014 Dersom man skal forhindre enhver variasjon, kan det virke mot intensjonen om en « sikkerhetsventil » i enkeltpasientsaker, sier han til VG.
DB171013 I rettsdokumenter forteller den fornærmede at hun og en venninne ble invitert om bord på bussen av bandet selv, hvor de trodde at intensjonen var å ta en drink sammen etter konserten.
AP171013 Dette har ikke gått etter intensjonen .
AP171011 Intensjonen er å lande en slik avtale så snart som mulig til det beste for norske forbrukere », skriver Danske Bank i Norge i en pressemelding.
AA171011 - Intensjonen er å lande en slik avtale så snart som mulig, sier Jesper Nielsen, direktør for personmarkedet i Danske Bank. ( ©NTB ) ¶
DB171010 Vi har lenge bedt regjeringen om å stoppe norsk eksport av ammunisjon til Emiratene, som vi mener er i strid med intensjonen for både Arms Trade Treaty og det norske eksportregelverket, sier Borghild Tønnessen-Krokan, leder for Forum for utvikling og miljø ( ForUM ).
DA171010 Aps Else-May Botten bekrefter overfor ANB at partiet fortsatt vil stå for intensjonen .
DA171008 Lysbakken er positiv til å forhandle om ordlyden i forslaget med Ap, så lenge intensjonen beholdes.
AA171008 Lysbakken er positiv til å forhandle om ordlyden i forslaget med Ap, så lenge intensjonen beholdes.
VG171007 Avtalen ble til som et konkret svar på det som ble oppfattet som en alvorlig trussel, og i tråd med intensjonen i ikkespredningsavtalen.
SA171005 - HAR LEVERT : Espen Skoland sier at Discovery har levert i tråd med intensjonen de hadde da de overtok Eliteserien.
FV171005 FOTO : Ole Martin Wold / NTB scanpix - HAR LEVERT : Espen Skoland sier at Discovery har levert i tråd med intensjonen de hadde da de overtok Eliteserien.
BT171005 - HAR LEVERT : Espen Skoland sier at Discovery har levert i tråd med intensjonen de hadde da de overtok Eliteserien.
AP171005 - HAR LEVERT : Espen Skoland sier at Discovery har levert i tråd med intensjonen de hadde da de overtok Eliteserien.
DB171004 - Jeg skjønner ikke intensjonen .
DB171003 Nå er han verdenskjent ¶ Intensjonen bak bildet var imidlertid at programlederne og gjestene tok på seg både de ekte genserne, og de som liknet - for å illustrere likheten mellom de to genserne.
AP170930 - Intensjonen er å stimulere unge musikktalenter til å få interesse for å dirigere, sier Stephan Barratt-Due.
SA170929 Likevel : der denne sangen ikke var ment å såre noen, fins det nok av andre der intensjonen rett og slett har vært ment å vri kniven rundt i det åpne såret : ¶
BT170929 Likevel : der denne sangen ikke var ment å såre noen, fins det nok av andre der intensjonen rett og slett har vært ment å vri kniven rundt i det åpne såret : ¶
AP170929 Likevel : der denne sangen ikke var ment å såre noen, fins det nok av andre der intensjonen rett og slett har vært ment å vri kniven rundt i det åpne såret : ¶
AA170929 Likevel : der denne sangen ikke var ment å såre noen, fins det nok av andre der intensjonen rett og slett har vært ment å vri kniven rundt i det åpne såret : ¶
VG170928 Kanskje var dette intensjonen hele veien.
VG170927 Intensjonen min var heller ikke å treffe ham i hodet, men i brystet.
DN170926 - Mye av intensjonen er å vokse på digitalisering også innenfor vår gamle kjernevirksomhet.
DN170926 - Mye av intensjonen er å vokse på digitalisering også innenfor vår gamle kjernevirksomhet.
AA170926 Og det var tross alt et opphold på « Vista Mar » som var intensjonen med turen !
AP170925 Når de nå endrer skatten, mener byrådslederen at de ivaretar intensjonen sin.
VG170924 - Rasistiske stereotyper er aldri akseptabelt i fotball, eller ellers i samfunnet, selv om intensjonen er å vise støtte til en spiller.
AA170922 Ifølge Johnsen er det ikke avklart om det fungerer etter intensjonen .
NL170920 Vi har allerede oversendt våre innspill til hvilke oppgaver vi står klare til å overta, i tråd med intensjonen i reformen om å forsterke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler.
NL170920 Her har Lægland fundamentalt misforstått intensjonen i reformen.
DA170920 Intensjonen med reguleringene var at fiskeressursene skulle medvirke til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene som historisk har nyttegjort seg av fisken, gjennom lønnsom forvaltning.
VG170919 - Rasistiske stereotyper er aldri akseptabelt i fotball, eller ellers i samfunnet, selv om intensjonen er å vise støtte til en spiller.
DB170919 « Rasistiske stereotyper er aldri akseptable, uavhengig av om intensjonen er å vise støtte til spilleren », heter det i en uttalelse ifølge engelske BBC.
AP170917 Folkeavstemningen er en måte for de irakske kurderne å signalisere intensjonen om å søke uavhengighet på en mer aggressiv måte etter at Den islamske staten ( IS ) er borte fra Irak, og avstemningen vil trolig gi kurderne mer tyngde i den prosessen, skriver Harvard-forsker Morgan Kaplan og doktorstipendiat Ramzy Mardini ved Universitetet i Chicago i Washington Post.
DB170915 Intensjonen om å holde migrantstrømmen borte fra Europa « lykkes » tilsynelatende i første omgang.
AA170915 Vi har lenge kommunisert at dette har vært intensjonen , men det er klart at det innebærer en endring for ansatte og studenter.
SA170914 - Det var absolutt intensjonen å fortsette.
FV170914 - Det var absolutt intensjonen å fortsette.
AP170914 - Det var absolutt intensjonen å fortsette.
VG170911 Før helgen kom det frem at han ønsker å intervjue Trump-medarbeidere somvar ombord på Air Force One da presidenten bidro til å utarbeide en uttalelse som viste seg å være svært upresis om intensjonen bak et møte hans sønn Donald Trump jr. hadde med en russisk advokat ett år tidligere.
VG170909 Men det flere spør seg om er hvorfor presidenten personlig skulle engasjere seg for å lage en dekkhistorie om hva som var intensjonen med møtet i Trump Tower - hvor tre av hans nærmeste var til stede.
DA170905 « En videreføring av bidragsordningen vil derfor kunne undergrave intensjonen med blåreseptordningen » skriver departementet videre.
SA170904 Ifølge fotballeksperten baserer mye av kritikken mot UEFA og FFP seg på misoppfatninger av intensjonen bak reglene.
AP170904 Ifølge fotballeksperten baserer mye av kritikken mot UEFA og FFP seg på misoppfatninger av intensjonen bak reglene.
AA170904 Problemet til Treyarch var at de hadde startet å jobbe med « World at War » med den intensjonen at også Infinity Ward nok en gang ville bruke 2. verdenskrig som skuesplass.
VG170903 Det var ikke intensjonen , skriver Amundsen.
VG170903 Det var ikke intensjonen , skriver Amundsen.
DN170903 Det var ikke intensjonen , skriver Amundsen.
DB170903 Det var ikke intensjonen , skriver Amundsen.
DB170903 Det ble filmet for flere år siden, og intensjonen var aldri at noen skulle se det.
AP170903 Ikke intensjonen
AP170903 Det var ikke intensjonen , skriver Amundsen.
AA170903 Det var ikke intensjonen , skriver Amundsen.
AA170903 Det var ikke intensjonen , skriver Amundsen.
AA170903 Det var ikke intensjonen , skriver Amundsen.
VG170901 Jeg tror problemet er at mange med meg ikke har skjønt at mange bilder anses som reklame, selv om intensjonen ikke er å reklamere.
DB170901 Er ikke dette intensjonen også i gjeldende lovverk ?
DB170901 Hva var intensjonen , og hvorfor ble resultatet som det ble ?
DB170901 Det interessante med saken er at den får passere fordi intensjonen er god : ¶
VG170831 Petter Eide ( SV ) oppfatter eksporten som et brudd på intensjonen i regelverket og etterspør en garanti for at det som eksporteres til Saudi Arabia og Emiratene ikke brukes i Jemen.
VG170831 Det er slike retningslinjer som omtales som « intensjonen » i regelverket.
AP170831 Summen av en rekke ulike store og små tiltak skal gi resultater, er intensjonen .
AP170831 Han presiserer at dette helt sikkert ikke var intensjonen fra Forbrukerrådets side.
AP170831 august, hvor han skriver at intensjonen med lovendringer er å få ned bruken av uriktig tvang.
SA170830 Tjærnås mener at intensjonen i forslagene til Ceferin er god, men er usikker på om det vil fungere.
FV170830 Tjærnås mener at intensjonen i forslagene til Ceferin er god, men er usikker på om det vil fungere.
BT170830 Tjærnås mener at intensjonen i forslagene til Ceferin er god, men er usikker på om det vil fungere.
AP170830 Tjærnås mener at intensjonen i forslagene til Ceferin er god, men er usikker på om det vil fungere.
DB170829 Når appen lanseres var Forbrukerrådet ikke « 100% sikre » på om alt ville fungere etter intensjonen .
VG170826 Vi kan rett og slett ikke ha det slik at en utøver som domsutvalget selv bekrefter at ikke har forsøkt å dope seg, som altså etter selve intensjonen i dopingregelverket er helt uskyldig i juks, likevel blir dømt skyldig og straffet med utestengelse i to sesonger og tap av mange millioner i inntekt.
VG170826 Men dersom det forholder seg slik ; dersom CAS-dommen mot Therese Johaug er i tråd med både regelverk, rettspraksis og intensjonen i dopingforskriftene, da bør i så fall kulturminister Linda Hofstad Helleland, som er visepresident i WADA, snarest trekke ut støpslet til vaffeljernet og glemme brunosten til fordel for et initiativ som tar sikte på å utvikle et regelverk som er rettferdig og besky
VG170825 SV oppfatter ammunisjonssalget som et brudd på intensjonen med norsk våpenlovgivning.
DB170824 Men til tross for den gode intensjonen , er det to problemer ved Brendes forslag.
DN170822 - Det er noe som skurrer med merkevaren når det brukes til helt andre ting enn det som er intensjonen .
SA170821 Det er intensjonen hans.
DB170821 Men at intensjonen er en annen betyr ikke at informasjonen de samler inn om sine ansatte ikke kan misbrukes eller ende i feil hender.
BT170821 Det er intensjonen hans.
AP170821 Det er intensjonen hans.
AA170821 Det er intensjonen hans.
AP170820 - En vulgær jakt på det fordervede barnet ¶ Intensjonen med tidlig innsats er god, men det hjelper ikke når status er at vi fortsatt leter etter riktig medisin mot frafall, mener Stine Vik.
AP170820 - En vulgær jakt på det fordervede barnet ¶ Intensjonen med tidlig innsats er god, men det hjelper ikke når status er at vi fortsatt leter etter riktig medisin mot frafall, mener Stine Vik.
VG170818 Vi mener det er brudd på intensjonen i norsk våpenlovgivning, som er at vi ikke skal bidra til krigsforbrytelser, sier Eide, som tidligere har vært generalsekretær i Norsk Folkehjelp og Amnesty Norge.
VG170816 Intensjonen min var å spille fotball og tenke best mulig utvikling.
DB170816 Både den mangelfulle menneskerettighetssituasjonen i Libya og villigheten til å overse intensjonen i de internasjonale flyktningforpliktelsene kan man kanskje veie frem og tilbake.
NL170815 Og det kan tenkes at intensjonen er god.
DN170815 Intensjonen var å gi priser i sanntid slik at man vet hva melken koster i dag, ikke for en uke siden.
DN170815 Intensjonen var å gi løpende informasjon fra kassesystemene i dagligvareforretningene, men Konkurransetilsynet fryktet metoden ville føre til prissamarbeid og fikk stoppet det opprinnelige forslaget.
DN170815 Intensjonen var å gi priser i sanntid slik at man vet hva melken koster i dag, ikke for en uke siden.
DN170815 Intensjonen var å gi løpende informasjon fra kassesystemene i dagligvareforretningene, men Konkurransetilsynet fryktet metoden ville føre til prissamarbeid og fikk stoppet det opprinnelige forslaget.
DA170812 De er ikke direkte oppriktige i forhold til intensjonen i originalene.
NL170811 Det siste vi har hørt er at Ingrid Heggø skal ha et møte med de to selskapene som systematisk har brutt intensjonen med leveringsplikten, om hvordan de skal etterleve plikten om å levere etterspurt fersk fisk med sine frysetrålere !
DB170807 Intensjonen er at tilbudet ikke skal bli noe dårligere enn det er i dag, men det må det nødvendigvis bli, sier Holand.
AP170806 Steinar Aamdal, leder av seksjon for klinisk kreftforskning ved Oslo universitetssykehus ( OUS ), synes intensjonen om å gjør det enklere for pasienter å delta i kliniske studier er veldig viktig.
DB170805 Det er viktig at samfunnet ikke lager raske løsninger som ikke virker, selv om intensjonen er god.
VG170803 Kritikerne mener intensjonen om å skaffe slik informasjon er nok til å si at de har gjort noe ulovlig.
AA170801 Han sier intensjonen med reformen var at norske elever skulle lære mer, men at undersøkelser viser at tidlig skolestart ikke har hatt noen betydning for barnas læring.
SA170731 Hvis ikke idretten i Norge er en folkebevegelse for grasrota, forsvinner intensjonen om at idrett skal være for alle.
AP170731 Hvis ikke idretten i Norge er en folkebevegelse for grasrota, forsvinner intensjonen om at idrett skal være for alle.
VG170730 Det viser intensjonen din, uten at du sier det direkte.
VG170728 Det er leit at det skjer samtidig, men det er ingen som har hatt denne intensjonen , sier Petersson til VG.
DN170725 - Hele intensjonen med våre profesjonelle båter er at de kan masseproduseres.
DA170725 Men er det intensjonen ?
DA170725 Det som er med på å skape mystikk rundt artisten, kan også slå tilbake når man til stadighet må gjette motivasjonen eller intensjonen bak ethvert uttrykk, når disse i seg selv virker vage.
VG170723 - Er det skrevet under på en kontrakt ? - Intensjonen er skrevet under, men ikke selve kontrakten, sier 30-åringen.
DB170723 - Intensjonen er skrevet under, men ikke selve kontrakten, sier Kristoff til VG.
DB170722 - Det var ikke intensjonen å være i bruddet i dag.
DB170721 Alle regjeringer har selvsagt gjennomført tiltak som på marginen øker ulikheten, men intensjonen med slike tiltak har ikke vært å øke ulikheten.
VG170719 På overflaten ser de ut som en organisasjon med gode intensjoner, men etter hvert har det blitt klart at de er en ideologisk ekstremistisk organisasjon med intensjonen om å ta over den tyrkiske staten, sier ambassadør Göktürk.
DB170719 Jeg undrer meg over intensjonen med innlegget ditt Erna - sår du et lite frø før sommeren så du er klar for valget i september ?
DB170719 - Vi mener intensjonen her ikke er noe annet enn et forsøk på å besudle vårt gode rykte og frøken Lutz, sier en representant i en uttalelse.
DN170718 Mannen visste at Maxim var en strippeklubb, og intensjonen var å se et show - ikke å kjøpe seksuelle tjenester, heter det i saksfremstillingen fra Finansklagenemnda Bank.
DB170718 Det er uvisst om dette er intensjonen : Når stykket handler om veteraners drømmer, ville det kanskje ikke være så rart ( snarere genialt ? ) å få publikum til å sovne - å havne i tilstanden der veteranene gjenopplever sine traumer natt etter natt.
DN170717 Intensjonen for fremtiden er fortsatt å investere langsiktig i leting, utbygging og videreutvikling av felt samt mulige oppkjøp, for å opprettholde et høyt og stabilt produksjonsnivå.
DB170717 I en uttalelse har magasinet beklaget måten de løste saken på og at intensjonen var å belyse et viktig tema.
VG170716 Han mener intensjonen i budsjettavtalen fra i fjor høst var å innføre en ordning med vrakpant for småbåter, men regjeringen har andre planer.
VG170716 - Dette var absolutt ikke intensjonen i budsjettforliket.
VG170715 - For oppdraget var intensjonen at kurdiske selvstyremyndigheter skulle stille tolketjenester fullt og helt, inkludert lønn.
NL170714 Med Arbeiderpartiets modell vil pensjonene reguleres med gjennom- snittet av lønns- og prisveksten, slik intensjonen hele tiden har vært.
DA170713 - Intensjonen er det avgjørende her.
VG170709 Intensjonen er at dette skal tjenes inn igjen gjennom turisme, markedsføring av byen og økt fokus på sykling.
VG170709 « Det ble tydelig for meg at dette var intensjonen hennes hele veien, og at påstandene om potensielt nyttig informasjon var et påskudd for å møtes », skriver han.
VG170708 Intensjonen er at dette skal tjenes inn igjen gjennom turisme, markedsføring av byen og økt fokus på sykling.
DN170707 Buck peker på at reaksjonen i boligprisene er helt etter intensjonen bak innføringen av boliglånsforskriften fra januar i år.
DB170705 - Intensjonen var at vi ikke skulle tape mye tid til utfordrerne våre.
DB170705 - Intensjonen var at vi ikke skulle tape mye tid til utfordrerne våre.
DN170704 Intensjonen er likevel at ansiktsskanning på sikt skal erstatte fingeravtrykk.
DB170704 » Det var altså klokkeklart for Arbeiderpartiet - og intensjonen med forslaget - at lav reallønnsvekst ville gi redusert kjøpekraft for pensjonistene.
DB170703 - Dette er helt riktig tenkt av far, og Facebook-videoen til BBC er også tilsynelatende redigert for å fokusere positivt på Ollie og hans bursdagsfeiring - med unntak av et par stykker som nevner at mobberne er verdiløse, noe som problematiserer intensjonen bak filmen, sier hun, og fortsetter : ¶
VG170701 Intensjonen er å kartlegge om det er grunnlag for å gå videre til departementet, ettersom ulykkesomfanget har økt.
VG170701 Intensjonen har hele tiden vært at kristendommen skulle utgjøre om lag halve faget.
DB170630 I sin høringsuttalelse skrev de at de mener at mange av forslagene i TEK17 bryter med FN-konvensjonen CRPD, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og med intensjonen i gjeldende plan- og bygningslov.
AA170630 Jeg vil påstå at dagens idrettsmodell fungerer etter intensjonen - selv om det også vil være naturlig å justere den etter morgendagens behov, og ikke bare gårsdagens erfaring.
DB170629 Med støtte fra Human-Etisk Forbund hadde et titalls foreldre og deres barn gått til rettssak i Norge mot religionsfaget KRL - som hadde intensjonen å samle alle elever.
DB170627 Han ble foreslått som en som ønsker å gjenopprette grunnloven tilbake til den opprinnelige intensjonen fra 1814.
AA170627 Intensjonen til alle parter har vært god her.
AA170627 Intensjonen til alle parter har vært god her.
DB170622 Intensjonen med å kutte var dog litt forskjellig : Høyre la vekt på skattenes påståtte negative konsekvenser for næringslivet, Fremskrittspartiet på « folk flest » og pensjonistene.
AP170621 Konstruksjonen av bassenget fungerer ikke etter intensjonen , forklarer Olsen.
DN170616 Vi har den samme intensjonen når det kommer til Apples videoproduksjon, og vi kunne ikke vært mer opprømt over hva som ligger foran oss, sier Zack Van Amburg.
DB170616 Intensjonen med meldingen var ikke å kritisere monarkiet, og det mener jeg kommer fram av meldingen, sier Patnaree Chankij til AP.
VG170615 Det er mulig det er dette som er intensjonen bak regjeringens asylpolitikk, men det er uakseptabelt.
DB170614 Intensjonen var å avvise statens legitimitet og forklare hvorfor en slik stat var alt annet en islamsk.
AA170614 Han har derfor sans for intensjonen bak Sps forslag, men legger til : ¶
AA170614 For det er et skrikende misforhold mellom intensjonen om å ivareta parken, og vinnerutkastets forslag om å bygge ikke mindre enn 16 - seksten - nye bygninger nettopp der.
SA170613 Det var tilfredsheten med delingen som påvirket intensjonen om å få et barn til.
DB170613 Hadia Tajik, leder i justikomiteen, opplyser at hun forstår intensjonen til Kristelig Folkeparti.
DB170613 FORSTÅR INTENSJONEN : Hadia Tajik ( Ap ), leder av justiskomiteen.
DA170613 - Det er en presisering som sammen med det som er uttalt av både administrativ og politisk ledelse, gjør at jeg føler meg trygg på at dette vil bli behandlet slik intensjonen er, sa Jon Helgheim ( Frp ) om protokolltilførselen Høyre, KrF og FrP foreslo.
BT170609 Intensjonen er å innhente anbefalinger som på sikt kan føre til at vi får et bedre kommunalt barnevern.
NL170608 Intensjonen i det nordnorske samarbeidet var i tråd med nasjonal kulturpolitikk.
VG170607 Intensjonen er god : Grove, hatefulle ytringer er et stort problem på sosiale medier, og det er grunn til å tro at problemet forsterkes ved at slike ytringer jevnlig « heies frem » av jubeltilrop - også i form av « likes ».
DN170607 - Vi støtter intensjonen i deres forslag i tråd med det vi vedtok på landsmøtet.
DA170607 - Vi støtter intensjonen i deres forslag i tråd med det vi vedtok på landsmøtet vårt.
BT170607 Jeg vet at intensjonen din er god.
AA170607 - Vi støtter intensjonen i deres forslag i tråd med det vi vedtok på landsmøtet.
AP170606 Det var aldri intensjonen at pensjonene skulle svekkes i verdi.
SA170605 Det var ikke intensjonen .
FV170605 Det var ikke intensjonen .
AP170605 Det var ikke intensjonen .
DB170603 Intensjonen var at de da skulle bevege seg mot en fasjonabel leilighet ved Rue Arsène-Houssaye, og at de dagen etter skulle reise videre til London.
DA170601 Det er relativt bred enighet om at det såkalte pliktsystemet ikke fungerer etter intensjonen .
DB170531 Den eneste intensjonen vår skal være å drive fram en faktabasert debatt som reflekterer nyansene om det som har vært og fortsatt er Norges viktigste næring.
DN170530 Ellers kunne de betale sin andel og sammenføye det med sine tomter, slik intensjonen var, sa Stensaker.
AP170530 Slik kan folk få fritak for et mye høyere beløp enn det som var intensjonen med ordningen, sier Slagsvold Vedum.
NL170529 Intensjonen var å oppnå økt kompetanse, bedre kvalitet i forskning og undervisning, styrke den forskningsbaserte utdanningen for profesjonsstudentene, samt gi flere studenter mulighet for utdannelse på master- og PhD-nivå.
DA170529 Det er likevel vanskelig å se hva som var intensjonen med innlegget til Arbeiderpartiet.
DB170526 Det har kanskje ikke så mye å si for resultatene, men det reduserer spekulasjonene, som er intensjonen med regelendringen, sier Bråthen.
DA170524 Økt utslipp og mer kaos i trafikken kan umulig ha vært intensjonen .
DN170522 Intensjonen om å komme « kvantumsrabatten » til livs i det er beholdt, men den nye, ordinære maksstraffen er noe lavere enn opprinnelig foreslått og forslaget om 40 år for de verste forbrytelsene er droppet helt og holdent.
DA170522 Intensjonen om å komme « kvantumsrabatten » til livs i det er beholdt, men den nye, ordinære maksstraffen er noe lavere enn opprinnelig foreslått og forslaget om 40 år for de verste forbrytelsene er droppet helt og holdent.
AA170522 Intensjonen om å komme « kvantumsrabatten » til livs i det er beholdt, men den nye, ordinære maksstraffen er noe lavere enn opprinnelig foreslått og forslaget om 40 år for de verste forbrytelsene er droppet helt og holdent.
AA170522 Intensjonen er som i universitetssykehusene : Gjennom partnerskap mellom forskning og praksis skal lærere til enhver tid kunne tilby eleven og lærerstudenten det mest oppdaterte av undervisning og veiledning ved at de blir utforskende i egen praksis.
DB170521 Det var ikke intensjonen , sier Hansen til Dagbladet.
DB170521 - Ikke intensjonen
VG170517 Det er i et intervju med New York Times onsdag Fallon ( 42 ) for første gang letter på sløret om hva som var intensjonen med intervjuet med Donald Trump i september i fjor.
VG170516 - Intensjonen er god, og det kan være hensiktsmessig å gå bredt ut med det riktige innholdet.
DA170516 Det er relativt bred enighet om at det såkalte pliktsystemet ikke fungerer etter intensjonen .
VG170515 Det har vært intensjonen , og Ødegaard sier at han ønsker det, men det gjenstår å se hva Real Madrid og Heerenveen mener.
SA170512 - Intensjonen er å få til et bredere samarbeide, også på juniorsiden.
DA170512 Ifølg Kulturdepartementet var intensjonen å lovfeste det som i dag er sedvane.
AP170512 - Intensjonen er å få til et bredere samarbeide, også på juniorsiden.
AA170510 Intensjonen er sikkert god, og det er bra at underholdningsbransjen tar opp selvmord og skaper refleksjon, men etter vårt syn behandler de temaet på en overfladisk måte.
DB170509 Da flyplassen ble planlagt, var intensjonen at båten skulle pensjoneres, og at 30 000 mennesker skulle flys inn til tropiske og naturskjønne St.
DN170508 | Venstre : Intensjonen er å vedta Oslofjorden-løsning i juni ¶
AA170506 − Jeg vil i min ombudsperiode arbeide målrettet for at anbefalingene i rapporten følges opp, slik at vi får realisert intensjonen om likeverdige soningsforhold i norske fengsler, sier Bjurstrøm. ( ©NTB ) ¶
DA170504 - Jeg er for EØS-avtalen, men tenker det aldri var intensjonen at man skulle få samme sum utbetalt om et barn befinner seg i Norge eller i et land som for eksempel Polen med betydelig lavere kostnadsnivå.
DB170503 PBL burde være opptatt av at intensjonen i loven blir fulgt, heller enn å gjøre seg til talsmann for de som tøyer grensene.
AA170502 Kontrollen har vist at Stiftelsen Drivhuset ikke lenger fungerer etter intensjonen .
DA170428 Toppe sier hun har forståelse for intensjonen bak KrF-vedtaket.
DA170428 Forstår intensjonen
DB170423 Om betalingsdirektivet, PSD2 ¶ Intensjonen med PSD2 er å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester, fremme innovasjon, styrke sikkerheten for nettbetalinger og tilgang til konto, samt bedre integrasjonen mellom aktører og harmonisere regelverket i EU ytterligere.
AP170420 Barn med midlertidig opphold har økt kraftig ¶ Intensjonen var å sende et signal om en streng innvandringspolitikk og å hindre barn i å legge ut på flukt.
AP170418 Det er sørgelig og ikke etter intensjonen om disse barna holdes utenfor aktiviteter, fordi foreldrene prioriterer å sende penger til opprinnelseslandet i stedet, sier han.
VG170414 Advokat Siegel mener derimot at intensjonen var en annen.
DB170414 I en mail til Dagbladet skriver 28-åringen at han ble veldig overrasket over de negative reaksjonene, all den tid intensjonen med videoen var å spøke med sin egen treningsbesettelse på en morsom og lettbeint måte.
DB170413 Intensjonen var at Harding skulle overta Kerrigans plass på landslaget, men begge fikk delta.
DA170413 Intensjonen er ikke at lag skal kjøpe billett og så dra igjen etterpå, fortalte Jørgen Vigdal, event-ansvarlig av The Gathering, til Gamer.no i mars.
VG170412 Solbakken : - Sikkert ikke intensjonen
VG170412 - Da han dro dit var det helt sikkert ikke intensjonen at han skulle spille så lite, sier FC København-trener Ståle Solbakken, som samtidig minner om at det er helt vanlig for tenåringer å oppleve varierende utvikling og prestasjoner.
VG170412 Intensjonen er ikke at lag skal kjøpe billett og så dra igjen etterpå, fortalte Jørgen Vigdal til Gamer.no i mars.
BT170412 Intensjonen er ikke at lag skal kjøpe billett og så dra igjen etterpå, fortalte Jørgen Vigdal, event-ansvarlig av The Gathering, til Gamer.no i mars.
DA170411 Samtidig ber hun justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sørge for at den praktiseres i tråd med intensjonen .
DB170410 Det var ikke intensjonen hans å skade noen.
DB170410 Det var ikke intensjonen hans å skade noen.
DB170410 Det var ikke intensjonen hans å skade noen.
DA170409 Hun sendte før helgen et skriftlig spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) hvor hun spør om han vil gå gjennom paragrafen for å sikre at den fungerer etter intensjonen .
DA170409 Hun sendte før helgen et skriftlig spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) hvor hun spør om han vil gå gjennom paragrafen for å sikre at den fungerer etter intensjonen .
AP170409 - Alle selskap, og også vi i vår måte å innrette selskapsstrukturen på, vil selvsagt forsøke å ikke betale mer skatt enn nødvendig, men det må ikke være på en måte som fremstår som urimelig og langt unna det som er intensjonen i skattelovgivingen.
AP170409 - Alle selskap, og også vi i vår måte å innrette selskapsstrukturen på, vil selvsagt forsøke å ikke betale mer skatt enn nødvendig, men det må ikke være på en måte som fremstår som urimelig og langt unna det som er intensjonen i skattelovgivingen.
DA170408 - Får vi et positivt reguleringsvedtak, så er intensjonen å sette i gang så raskt som mulig.
BT170408 Andre kritikere mener forbud fører til diskriminering, opprør og tvinger kvinner til å leve isolert fra samfunnet - stikk i strid med intensjonen .
VG170407 Det var ikke intensjonen i det hele tatt.
SA170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
FV170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
DB170406 Men går en tilbake til opphevelsen av klassedelingstallet var intensjonen med det å spare penger gjennom " kreativ bruk av ressurser.
DB170406 Å øke størrelsen på private eieres lommebøker, var ikke intensjonen da barnehageloven blei vedtatt.
BT170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
AP170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
DB170404 Uavhengig om intensjonen er ren godhet ( andre trenger barn ) eller egoisme ( jeg gjør det fordi jeg blir lykkelig av det ).
VG170331 Da jeg bestemte meg for å flytte hjem igjen, var det med intensjonen om å finne meg en jobb her i Norge, og å bidra med den kunnskapen jeg hadde med meg fra Canada og England.
VG170331 Nå har jeg fått klar beskjed om at det var ikke intensjonen at dette skulle komme ut sånn det gjorde i VG.
BT170331 Å øke størrelsen på private eieres lommebøker, var ikke intensjonen bak barnehageforliket.
AP170331 Statsråden understreker at hele intensjonen med barnevernsreformen er å gi kommunene større ansvar, også til forebygging og tidlig innsats sammen med andre tjenester, som barnehage og helsestasjonen.
AP170330 Særlig ikke når intensjonen er ekthet, demokratibygging og et bedre offentlig ordskifte - sånn som VG, Dagbladet og NRKs store fellesprosjekt Faktisk.
VG170329 - Problemet med dagens AAP-ordning er først og fremst at den ikke følges opp etter intensjonen , sier han.
DB170329 Til tross for at intensjonen er god og pengene går til et godt formål, har jeg ikke akseptert utfordringen.
DB170328 Ved å gjøre dette er man i en gråsone man ikke har noe navn på, men man bryter intensjonen i avtalen mellom BBC og de som har rettigheten til innholdet, sier Waterhouse.
DA170327 Intensjonen var å skape interesse rundt eiendommen, og det har vi åpenbart klart - det har tatt helt av !
DA170327 Det er ikke intensjonen , understreker Mæland.
VG170324 Det hører med i denne skapelsesberetningen at selv signatarstatenes politikere lo i det stille av traktatens omforente ordlyd, men sluttet opp om intensjonen .
AA170324 Intensjonen var at prosessen skulle være vanskelig å reversere.
DB170323 ¶ BLIR MINDRE : - Det var aldri intensjonen i pensjonsreformen at pensjonene skulle tape seg i verdi, skriver artikkelforfatteren.
DB170323 Men det var aldri intensjonen i pensjonsreformen at pensjonene skulle tape seg i verdi.
AA170321 Reitan påpekte at det flere steder i rapporten står at det er intensjonen om å påvirke som er det sentrale.
AA170321 Men når det gjelder åpenhet om roller, vektlegger kommuneadvokaten ikke intensjonen ( det sto i avtalen at det skulle være åpenhet, journ.anm. ).
DN170320 Intensjonen var ikke at pengene som skulle finansiere kostnadskrevende journalistikk skulle ende hos Telenor og andre TV-distributører.
DN170319 Intensjonen var ikke at pengene som skulle finansiere kostnadskrevende journalistikk skulle ende hos Telenor og andre TV-distributører.
SA170317 - Dersom de legger ut klipp underveis mener vi at de tolker intensjonen bak dette feil.
FV170317 - Dersom de legger ut klipp underveis mener vi at de tolker intensjonen bak dette feil.
BT170317 - Dersom de legger ut klipp underveis mener vi at de tolker intensjonen bak dette feil.
AP170317 - Dersom de legger ut klipp underveis mener vi at de tolker intensjonen bak dette feil.
DB170315 Men så enkelt er det visst ikke å tolke intensjonen med « Rent Senter » ¶
AP170315 Intensjonen er som alltid god.
VG170314 Avtalen har fungert godt etter intensjonen når det gjelder å få ned fengselskøene, samt at soningsdømte slipper å få livene sine satt på vent, sier Ebbesen.
AP170314 Det var dog ikke intensjonen til byrådet i 2009 at kebabsjapper skulle måtte stenge tidligere enn andre serveringssteder.
VG170313 Intensjonen var angivelig ikke for å jukse, men å behandle et sår.
SA170312 - Det har vært en hard nøtt å knekke, men intensjonen for begge parter har hele tiden vært å få dette til.
BT170312 - Det har vært en hard nøtt å knekke, men intensjonen for begge parter har hele tiden vært å få dette til.
AP170312 - Det har vært en hard nøtt å knekke, men intensjonen for begge parter har hele tiden vært å få dette til.
AP170311 Men intensjonen min var å stemme nei, sier hun til Aftenposten.
SA170310 Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye forteller overfor Adresseavisen at sjansen er stor for at Bendtner nå får sin RBK-debut søndag - mot islandske Hafnarfjördur : ¶ - Intensjonen er at han skal spille.
DB170310 Dette er et sterkt politisk signal om at retten til å være mamma og pappa faller innunder intensjonen til BPA.
AP170310 Han kan støtte intensjonen i alle andre kulepunkter Høyre har formulert om grunnskolen.
AP170310 Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye forteller overfor Adresseavisen at sjansen er stor for at Bendtner nå får sin RBK-debut søndag - mot islandske Hafnarfjördur : ¶ - Intensjonen er at han skal spille.
DB170309 Det formelle er at da vi vedtok dette i sommer, var intensjonen at dette skulle først og fremst testes ut på lavere nivå, sier Ulvang til Dagbladet.
VG170308 Men abbedens ordtak står igjen som en treffende beskrivelse av hvordan noe som er inderlig velment, kan vise seg å ha motsatt effekt av intensjonen .
VG170307 Selv om Det hvite hus har gjort endringer i forbudet, så er intensjonen om å diskriminere muslimer fortsatt klar.
AA170307 Intensjonen med dette unike helsetilbudet som vi i Norge er så heldige å ha, er at tilbudet skal være lett tilgjengelig, og at alle skal tilbys det samme « programmet » uansett økonomi, nasjonalitet og parforhold.
VG170306 Intensjonen var aldri å hindre DNT i sitt antidopingarbeid, avslutter Holt.
VG170306 Men Buffon og hans lagkompiser skal ha sett intensjonen bak Contes ord, droppet selvtilfredsheten og vant komfortabelt den siste kampen 3-0.
VG170306 Likevel hadde Conte nøye forberedt laget på den siste kampen mot Cagliari, hvor intensjonen selvfølgelig var å vinne og sikre en milepæl med over 100 poeng.
VG170306 Selv om Det hvite hus har gjort endringer i forbudet, så er intensjonen om å diskriminere muslimer fortsatt klar.
VG170306 Selv om Det hvite hus har gjort endringer i forbudet, så er intensjonen om å diskriminere muslimer fortsatt klar.
DA170305 Det var ikke intensjonen med utspillet.
VG170302 Iversen falt og tapte medaljen : - Elendig av meg ¶ - Intensjonen var at Emil Iversen skulle gå 15 kilometeren i starten, at han da gikk seg ut av laget er kjedelig.
SA170302 Han forstår godt de negative reaksjonene og har også fått noen kommentarer, men forklarer at intensjonen var noe annet enn det som er kommet til uttrykk.
FV170302 Han forstår godt de negative reaksjonene og har også fått noen kommentarer, men forklarer at intensjonen var noe annet enn det som er kommet til uttrykk.
BT170302 Han forstår godt de negative reaksjonene og har også fått noen kommentarer, men forklarer at intensjonen var noe annet enn det som er kommet til uttrykk.
AP170302 Han forstår godt de negative reaksjonene og har også fått noen kommentarer, men forklarer at intensjonen var noe annet enn det som er kommet til uttrykk.
VG170301 Statsråden åpner ikke for å gi alle gravide tilbud om testen, men han bryter likevel med intensjonen slik KrF ser det, sier Bollestad.
VG170301 KrF mener helseministerens beslutning bryter med intensjonen i avtalen : ¶
VG170301 Hun mener den bryter med intensjonen i samarbeidsavtalen.
SA170301 - Er formuleringen et forsøk på å sette et tak for kvinneandelen i styrene ? − Det var ikke intensjonen .
SA170301 - Intensjonen er å styrke kvinnenes posisjon i utvalgene.
DB170301 Hetland forklarte valget av kvartetten Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug og Johannes Høsflot Klæbo foran Iversen slik : ¶ - Intensjonen har vært at Emil i utgangspunktet skulle gå.
DB170301 - Intensjonen var at Emil skulle gå 15-kilometeren, for han har vært veldig bra denne sesongen.
DB170301 Olaug Bollestad sier testen ikke er i strid med samarbeidsavtalen, men mener den bryter med intensjonen i avtalen.
DB170301 For Bollestad og KrF er ikke testen i seg selv det problematiske, men det hun mener er intensjonen bak testen.
DA170301 Bollestad understreker at vedtaket strider mot intensjonen i samarbeidsavtalen, men at det ikke er et brudd på samarbeidsavtalen med regjeringspartiene.
BT170301 Bollestad mener at vedtaket strider mot intensjonen i samarbeidsavtalen, men at det ikke er et brudd på samarbeidsavtalen med regjeringspartiene.
BT170301 Bollestad mener at vedtaket strider mot intensjonen i samarbeidsavtalen, men at det ikke er et brudd på samarbeidsavtalen med regjeringspartiene.
BT170301 - Er formuleringen et forsøk på å sette et tak for kvinneandelen i styrene ? − Det var ikke intensjonen .
BT170301 - Intensjonen er å styrke kvinnenes posisjon i utvalgene.
AP170301 Bollestad understreker at vedtaket strider mot intensjonen i samarbeidsavtalen, men at det ikke er et brudd på samarbeidsavtalen med regjeringspartiene.
AP170301 - Er formuleringen et forsøk på å sette et tak for kvinneandelen i styrene ? − Det var ikke intensjonen .
AP170301 - Intensjonen er å styrke kvinnenes posisjon i utvalgene.
AA170301 Bollestad mener at vedtaket strider mot intensjonen i samarbeidsavtalen, men at det ikke er et brudd på samarbeidsavtalen med regjeringspartiene.
AA170301 Det er åpenbart at slik bebyggelse for nærmiljøene, hvor intensjonen var å integrere med, oppleves som omsorgsinstitusjoner.
VG170228 Intensjonen var at Emil skulle gå 15-kilometeren, men han er litt på dalende form.
VG170228 - Intensjonen var at Emil skulle gå onsdag, men det handler litt om han formutvikling og formutviklingen til de andre.
SA170228 Intensjonen var at Emil skulle gå 15-kilometeren her.
SA170228 Meek, Tore / NTB scanpix ¶ - Intensjonen var at Emil skulle gå.
SA170228 - Intensjonen var at Emil skulle gå.
FV170228 - Intensjonen var at Emil skulle gå.
FV170228 - Intensjonen var at Emil skulle gå.
BT170228 - Intensjonen var at Emil skulle gå.
BT170228 - Intensjonen var at Emil skulle gå.
BT170228 - Intensjonen var at Emil skulle gå.
AP170228 Intensjonen var at Emil skulle gå 15-kilometeren her.
AP170228 - Intensjonen var at Emil skulle gå.
SA170225 - Intensjonen er å støtte det kreative samfunnets voksende bekymring for innvandringsfiendtlige holdninger i USA og dets potensielle dempende effekt på utveksling av ideer, og for ikke å nevne ytringsfrihet, sa han.
DA170225 - Intensjonen er å støtte det kreative samfunnets voksende bekymring for innvandringsfiendtlige holdninger i USA og dets potensielle dempende effekt på utveksling av ideer, og for ikke å nevne ytringsfrihet, sa han.
AA170225 - Intensjonen er å støtte det kreative samfunnets voksende bekymring for innvandringsfiendtlige holdninger i USA og dets potensielle dempende effekt på utveksling av ideer, og for ikke å nevne ytringsfrihet, sa han.
FV170223 Hvis det oppfattes på en annen måte enn intensjonen , så beklager vi det.
BT170223 Hvis det oppfattes på en annen måte enn intensjonen , så beklager vi det.
AP170223 Hvis det oppfattes på en annen måte enn intensjonen , så beklager vi det.
SA170222 Hvis det oppfattes på en annen måte enn intensjonen , så beklager vi det.
DB170222 Jeg ser at en del har reagert på språkbruken, det var ikke intensjonen .
DB170222 Arnstad forteller at det ikke var intensjonen å sammenligne overgrep med kommunesammenslåing.
BT170222 Hvis det oppfattes på en annen måte enn intensjonen , så beklager vi det.
AP170222 Hvis det oppfattes på en annen måte enn intensjonen , så beklager vi det.
DB170221 ¶ KAN BLI FÆRRE : Heimevernet over hele landet er i ferd med å nedskalere eller omdisponere mannskaper for å oppfylle intensjonen i Langtidsplanen for Forsvaret.
DA170221 - Per i dag mener vi at intensjonen med å bygge eget kjøkken var en integrert modell, hvor kjøkkenet skal være underlagt styreren, sier Per A.
VG170219 - Hva er intensjonen når kongedømmene Bahrain og Kuwait holder store mottakelser på Trumps rådyre nye hotell like ved Det hvite hus for å feire nasjonaldagen ?
DB170218 Men intensjonen bak en utflytting må være mer visjonær enn bare å skulle styrke en by med ti, ( 10 ! ) arbeidsplasser.
AP170218 Slik forklarer Stoltenberg at Russland ikke følger intensjonen i Wien-dokumentet : ¶
AP170218 MOSKVA/MÜNCHEN ( Aftenposten ) : Russland bryter intensjonen i avtalen om å varsle NATO om militær øvelser.
AP170218 Han mener Russland ikke etterlever intensjonen i de bestemmelser og avtaler om åpenhet og forutsigbarhet om militærøvelser.
VG170216 Han hevdet at det var dagens regjering som fulgte intensjonen i handlingsregelen, i motsetning til forgjengernes planløse bruk av oljepenger.
DN170216 Vi er med dette tilbake til intensjonen med handlingsregelen : nemlig ikke å tære på hovedstolen i Oljefondet, sier Andreassen.
VG170214 Det var da etablert en klubbforsikringsordning gjennom IHS, slik intensjonen var, og NIF forble uavhengig av forsikringsselskapene, sier Øystein Dale.
DB170214 Men det finnes også mange eksempler på at den fungerer etter intensjonen , til gavn for begge parter.
DA170214 Et lyspunkt er at dagens regjering, i større grad enn den forrige, retter pengebruken inn mot den opprinnelige intensjonen : å styrke vekstevnen og konkurransekraften i norsk økonomi.
VG170213 Therese har hatt et langt og godt samarbeid med Fischer, og intensjonen fra begge parter er at det skal fortsette, sier Ernst.
DB170213 Intensjonen er å holde 29-åringen unna trøbbel og heller fokusere på trening inn mot den siste kraftanstrengelsen i klassikerbolken.
DA170213 Da Beyoncé hadde vunnet prisen for beste urbane album ( « Lemonade » ), som hun kalte « en feiring av dyp sørstatskultur », fortalte hun at intensjonen var å gi stemme til smerten, kampen, den mørke historien til folket hennes, vise at hennes barn og « alle barn fra all raser » kan se seg selv som vakre, intelligente og evnerike, og få menneskeheten til å unngå å gjenta gamle feil.
VG170212 Ifølge den nordtyske kringkastingskanalen NDR var den originale intensjonen i teksten å samle et på den tiden fragmentert land.
DA170208 Kaare Dybvad sier at den danske reformen ikke har fungert etter intensjonen og peker på fire sentrale punkter : ¶
SA170207 - Det er ikke artig å bli beskyldt for å være illojal mot norsk idrett, sier Aardahl, og mener at intensjonen fra Morten Klein var å hjelpe klubben.
FV170207 - Det er ikke artig å bli beskyldt for å være illojal mot norsk idrett, sier Aardahl, og mener at intensjonen fra Morten Klein var å hjelpe klubben.
BT170207 - Det er ikke artig å bli beskyldt for å være illojal mot norsk idrett, sier Aardahl, og mener at intensjonen fra Morten Klein var å hjelpe klubben.
AP170207 - Det er ikke artig å bli beskyldt for å være illojal mot norsk idrett, sier Aardahl, og mener at intensjonen fra Morten Klein var å hjelpe klubben.
SA170205 Ved reguleringen på Ullandhaug gjør vi derimot stikk motsatt og nuller ut intensjonen i sentrumsplanen.
SA170205 Ved reguleringen på Ullandhaug ( bildet ) gjør vi derimot stikk motsatt og nuller ut intensjonen i sentrumsplanen ", skriver Thomas Bendiksen.
SA170205 Nuller ut intensjonen
DB170202 - Intensjonen er fin, men det har bare ikke ønsket effekt.
AP170201 Opposisjonen trakk også frem en tillatelse Renovasjonsetaten ga til å endre rutene fra dag én, i stedet for å kjøre med de gamle rutene i tre måneder - slik intensjonen i kontrakten var.
AP170131 Intensjonen er å tilrettelegge om lag ni kilometer av byrutene i 2017.
BT170130 Intensjonen med den ferske stortingsmeldingen « Kultur for kvalitet i høyere utdanning » er god.
BT170130 Intensjonen med den ferske stortingsmeldingen « Kultur for kvalitet i høyere utdanning » er god.
FV170128 Midlene er brukt helt i tråd med intensjonen .
FV170128 Men i den grad de er brukt helt andre steder i landet enn de kriserammede kommunene, har de blitt brukt på en annen måte enn intensjonen var.
FV170128 Kommunene har brukt ekstrapengene fra regjeringens sysselsettingspakke helt i tråd med intensjonen .
BT170128 Dette høres på en måte logisk ut, men det kan gi motsatt effekt enn intensjonen om en bedre brukeropplevelse.
BT170124 Intensjonen er kulturutveksling og språkopplæring.
DB170122 Wilhelmsen mener at uavhengig av hva intensjonen er, så sendes det et signal til russerne.
DN170120 - Egentlig er det to ting som er intensjonen .
DB170118 Logisk nok var det heller ikke intensjonen med loven.
DB170118 I slike tilfeller er det derfor viktig å minne om at det heller ikke er én enkelt lytter som kan definere hva som var innholdet eller intensjonen i hva andre sa ; det som må legges til grunn, er en slags plenumsforståelse for hva som er en naturlig tolkning.
AP170118 Det kan oppstå krevende situasjoner der den som donerer ønsker å ha en tettere tilknytning til barnet enn det som har vært intensjonen .
DB170116 Fremfor å la de nye reglene gjelde fra 2009, som var den opprinnelige intensjonen , valgte de å la de nye reglene gjelde først fra 2012.
DA170111 - Jeg mener det er grunn til å stille spørsmål til om kommunen har fulgt intensjonen i Plan- og bygningsloven.
DB170110 - Hadde Clinton vunnet, var intensjonen å underminere hennes presidentskap, sa Clapper.
AP170108 Helgesens tilsidesettelse er ikke i tråd med intensjonen i stortingsflertallets vedtak.
AP170108 Intensjonen i forliket var krystallklar ; tallet på ulv skal markant ned.
AP170108 Helgesens tilsidesettelse er ikke i tråd med intensjonen i stortingsflertallets vedtak.
AP170108 Intensjonen i forliket var krystallklar ; tallet på ulv skal markant ned.
DB170106 De mener « det må utredes hvorfor avslagsprosenten går opp og ikke ned slik intensjonen var ».
BT170105 Dette er velment for å hjelpe sårbare personer i en vanskelig situasjon, men intensjonen kan mistolkes.
BT170104 - Intensjonen er ikke å få klapp på skulderen.
DB170102 Det er bare Putin som snakker med Assad, og intensjonen til de vestlige stormaktene var opprinnelig at han skulle vekk.
VG161007 IKKE LØSNINGEN : Hvis intensjonen er å bidra til å løse gatehundproblemet, er det i beste fall « brannslukking » ved å adoptere enkelthunder, skriver kronikkforfatterne.
VG161007 Hvis intensjonen er å bidra til å løse gatehundproblemet, er det i beste fall « brannslukking » ved å adoptere enkelthunder.
AP160907 Utdanningsforbundets tillitsvalgte mener at fraværsregelen virker etter intensjonen .
AP160823 Hun synes intensjonen bak de nye fraværsreglene er gode.
AP160823 - Intensjonen er at det skal bli mer ubehagelig å skulke skolen.
SA160721 Han mener at man kan bruke Ventoline, med virkestoffet salbutamol, som doping, men legger til at han ikke vet om dette har vært intensjonen til Sundby.
FV160721 Han mener at man kan bruke Ventoline, med virkestoffet salbutamol, som doping, men legger til at han ikke vet om dette har vært intensjonen til Sundby.
BT160721 Han mener at man kan bruke Ventoline, med virkestoffet salbutamol, som doping, men legger til at han ikke vet om dette har vært intensjonen til Sundby.
AP160721 Han mener at man kan bruke Ventoline, med virkestoffet salbutamol, som doping, men legger til at han ikke vet om dette har vært intensjonen til Sundby.
AP160605 « Skal fullføre intensjonen om E18 også til Sandvika » ¶
AP160605 For del to, strekningen Strand-Sandvika, er man enige om at « intensjonen for den planlagte veien » skal oppfylles.
AP160524 Selv om den ikke ivaretar ordlyden i samarbeidsavtalen, ivartar den i hennes øyne intensjonen .
AP160522 Intensjonen fra kommunens side er å få idrettslag inn på anlegg for å få eierskap til arenaene de bruker.
AP160506 Der er det påfallende mange likhetstrekk, og intensjonen har vært å belyse de faktiske forhold og løfte fram årsakene til suksess, sa Ola By Rise til Adresseavisen.
AP160501 Hun mener at intensjonen om å lage et bibliotek som baserer seg på utvidet åpningstid vil bli rammet i forslaget om å leie ut store arealer på kveldstid.
AP160421 - Hvis våre jurister mener at en barnehage bryter intensjonen i loven, må vi se om den private aktøren velger å klage oss inn til Fylkesmannen.
AP160421 - Hvis våre jurister mener at en barnehage bryter intensjonen i loven, må vi se om den private aktøren velger å klage oss inn til Fylkesmannen.
AP160414 Uavhengig av intensjonen opplevde hun derfor at hennes identitet som jøde nok en gang ble knyttet til noe negativt i offentligheten.
SA160321 Skal vi lykkes med intensjonen om inklusjon, trenger vi både kompetanse i fag, pedagogikk og spesialpedagogikk.
AP160317 Næringskomiteen ber også kommisjonen om konkrete anbefalinger som « ivaretar intensjonen om en samfunnsøkonomisk god løsning som bidrar til lønnsomhet i både flåten og industrien, samtidig som den bidrar til bosetting og sysselsetting i kystdistriktene ».
AP160317 I kommisjonens mandat heter det blant annet at den skal « gjennomgå eksisterende konsesjoner og plikter og se på hvordan intensjonen ved pliktene kan oppfylles, samt de juridiske sidene ved endringer på pliktsystemet ».
AP160307 - Jeg tror noen av dem som utsetter barna sine for fysisk og psykisk vold tror det er en del av det å være en god forelder, at intensjonen kan være god.
AP160307 - Jeg tror noen av dem som utsetter barna sine for fysisk og psykisk vold tror det er en del av det å være en god forelder, at intensjonen kan være god.
AP160303 Denne av Johannes Bangum ( 20 ) satte sinnene i kok hos mange - selv om det ikke var intensjonen : ¶
AA160223 Derfor har intensjonen vært å holde igjen.
AP160213 I vedtaket til årsmøtet heter det at partiet primært ønsker : « at salget av Hauskvartalet trekkes, og at det utredes en løsning for å utvikle et byøkologisk kulturkvartal i tråd med intensjonen i den byøkologiske reguleringen » ¶
AP160210 Vi skal følge opp intensjonen i forliket, samtidig som vi må sortere ut fakta fra innspillene som kommer i høringsrunden, sa Solberg.
AP160209 - Går alt etter planen og dette fungerer, er det intensjonen at han signerer for ett år til.
FV160129 Cornelius Poppe, NTB scanpix ¶ - Intensjonen er at alle de ulike delene av huset har sin egen logikk.
DA160121 Det er ikke intensjonen vår.
DA160121 Det er ikke intensjonen vår.
AP160106 Selvfølgelig skal jeg ikke generalisere, og det er heller ikke intensjonen min, fordi jeg er sikker på at det finnes en god del muslimer som tenker mye likt som meg.
AP160106 Branns sportssjef, Rune Soltvedt, har tidligere i uken uttalt at intensjonen er å få overgangen i orden, men han ønsker ikke å kommentere sakens utvikling nå.
AP160104 I våre øyne er ikke overgangen i boks før det skjer, selv om intensjonen er å få dette til, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt.
AP160103 Gjerdrum : Kommunestyret påpeker at vedtatte kommuneplan og områdeplan for Ask sentrum er helt i tråd med intensjonen i forslaget til Regional plan for areal og transport.
AP160103 Men den lavere moralens forventing - eller ønsket omsorg for minoriteter - bidrar paradoksalt nok - selv om det ikke er intensjonen - til å forsterke minoritetenes utenforskap, hvis man mener at de ikke kan underlegges de samme forventninger og krav som andre borgere.
AP160103> Men den lavere moralens forventing - eller ønsket omsorg for minoriteter - bidrar paradoksalt nok - selv om det ikke er intensjonen - til å forsterke minoritetenes utenforskap, hvis man mener at de ikke kan underlegges de samme forventninger og krav som andre borgere.