AA171030 For kirken ligger en viktig oppgave i årene som kommer i å være en konfliktforebyggende kraft i et samfunn der spørsmål om mangfold, integrering og samliv mellom ulike grupper vil fortsette å være sentrale.
VG171028 Stikkord er bedre integrering og relevant arbeidstrening.
VG171028 Dette skaper en passivisering og bidrar ikke til god integrering .
VG171028 - Da diskuterer vi plutselig etnisitet, integrering og kultur, i stedet for klasseforskjellene som fortsatt er der, sier Johansen.
VG171028 Ikke dermed sagt at integrering ikke er en faktor : ¶
DB171028 Påstander, fordommer og stråmenn preger i stor grad den offentlige samtalen om religion, integrering og radikalisering.
DA171027 Bergh framholder også innvandring og integrering som krevende områder for de to partiene å bli enige om.
SA171026 - Rune skal også ha stor ros for jobben han gjør med å integrering av vår nye landsmenn.
FV171026 - Rune skal også ha stor ros for jobben han gjør med å integrering av vår nye landsmenn.
DA171026 - Svarene er ønsketenkning, sier Dana-Æsæl Manouchehri, generalsekretær i den norske organisasjonen LIM, som jobber for integrering basert på liberale verdier.
AP171026 - Rune skal også ha stor ros for jobben han gjør med å integrering av vår nye landsmenn.
SA171025 - Reduserte mottaksutgifter, bedre kvalitet i asylsaksbehandlingen, raskere retur og, ikke minst, raskere bosetting og integrering , sier hun til Aftenposten.
DA171025 - Reduserte mottaksutgifter, bedre kvalitet i asylsaksbehandlingen, raskere retur og, ikke minst, raskere bosetting og integrering , sier hun til Aftenposten.
DA171025 - Vi kan støtte flere av intensjonene, deriblant effektiv søknadsprosess av asylsøknader, rask integrering og rask bosetting, sier Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Stein Erik Lauvås til NTB.
DA171025 - Reduserte mottaksutgifter, bedre kvalitet i asylsaksbehandlingen, raskere retur og, ikke minst, raskere bosetting og integrering , sier hun til Aftenposten.
AP171025 - Reduserte mottaksutgifter, bedre kvalitet i asylsaksbehandlingen, raskere retur og, ikke minst, raskere bosetting og integrering , sier hun til Aftenposten.
AP171025 Jo tidligere en kan starte integrering , jo bedre er det.
AP171025 - Å drive lokale asylmottak bidrar til bedre integrering .
AP171025 - Kort tid i mottak før man bosettes er det beste både for dem det gjelder og for god integrering i samfunnet, sier Kjenseth ¶
AA171025 Skjevfordelingen av goder, og ikke minst utnyttelse av fattige land til fordel for rike, er viktige aspekter å kjenne til i debatten rundt innvandring og integrering , sier Transform-lederen.
AA171025 Ikke bare fordi det er naturlig og god integrering , men fordi det gjør byen så utrolig mer spennende !, forklarer Hill-Aina Steffenach, daglig leder for Transform.
VG171024 - Vi kan støtte flere av intensjonene, deriblant effektiv søknadsprosess av asylsøknader, rask integrering og rask bosetting, sier Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Stein Erik Lauvås til NTB.
VG171024 - Reduserte mottaksutgifter, bedre kvalitet i asylsaksbehandlingen, raskere retur og, ikke minst, raskere bosetting og integrering , sier hun til Aftenposten.
DB171024 - Vi kan støtte flere av intensjonene, deriblant effektiv søknadsprosess av asylsøknader, rask integrering og rask bosetting, sier Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Stein Erik Lauvås til NTB.
DB171024 - Reduserte mottaksutgifter, bedre kvalitet i asylsaksbehandlingen, raskere retur og, ikke minst, raskere bosetting og integrering , sier hun til Aftenposten.
VG171022 Visegrad-landene står samlet mot innvandring, men er splittet i synet på euro og sterkere integrering .
DB171021 God integrering er en av flere forutsetninger for å bevare velferdsstaten Debatt ¶
DA171021 Han mener dårlig integrering ikke er årsaken til at unge i Europa blir jihadister.
NL171020 | Innovasjon i integrering .
NL171020 Prosjektet heter Mangfoldige byer : Innovasjon i integrering og skal samarbeide med frivillige kulturorganisasjoner i Tromsø og Bodø.
NL171020 Prosjektet Mangfoldige byer : Innovasjon i integrering er et samarbeid mellom UIT Norges arktiske universitet, Nordlandsforskning, Snakk for deg sjøl AS, PurpleDinner, Norsk Folkehjelp Sør-Tromsøya, Bodø Røde Kors, Kirkens Bymisjon Bodø : Batteriet, HATS, Roskilde Universitets Center, Gæstfrie Halsnæs, Tromsø Kommune, ArtZone, NIBIO, Jussi
NL171020 Nye enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner kom på banen med ulike bidrag, mens andre som har jobbet med integrering i lang tid satte i gang nye prosjekt og arbeidsformer.
NL171020 Innovasjon og integrering .
NL171020 I vårt prosjekt vil vi studere innovasjon i integrering i byene Bodø og Tromsø i Norge og Halsnæs i Danmark for å lære av dette arbeidet.
AP171020 Vi har greid å finne løsninger i fire år om antall flyktninger, styrket integrering og familiegjenforening, og jeg har god tro på at vi klarer det nå også.
AP171020 Utgiftene under Justisdepartementets kapitler « Beskyttelse og Innvandring » og « Integrering » har økt fra 13,5 til 24 milliarder kroner de fire siste årene.
AP171020 Utgiftene til innvandring og integrering har nær doblet seg siste fire år.
AP171020 Han har både praktisk og politisk erfaring med integrering fra bystyret og nabolaget : Han bor et steinkast fra bydelen Fjell med høy andel innvandrere, barna har vokst opp og gått på skole med mange innvandrere og de siste 12 årene har Frp utgjort flertallet i bystyret med Høyre, KrF og Venstre.
DN171019 - Venstre har intet å tilby annet enn å bytte ut statsråder fra Høyre og Frp med Venstres, samt svinebinde regjeringen på viktige områder for Frp, fremholder Hagen på sin egen Facebook-side og viser til saker som innvandring, integrering og oljevirksomhet.
AP171019 Vi synes det er positivt at regjeringen ønsker å rette fokus mot integrering , men mener at regjeringens forslag om å fjerne skatteklasse 2 vil virke mot sin hensikt.
AP171019 Fjerning av skatteklasse 2 vil ikke fremme likestilling og integrering , men bidra til ytterligere klasseskille.
AP171019 Veien til integrering og likestilling vil kreve noe annet enn et forbud, og nikab-bærende kvinners egne meninger må også bli hørt, skriver innleggsforfatterne.
NL171018 Æresdrap, æresvold, streng sosial kontroll med jenter og kvinner, tvangsekteskap, omskjæring av jenter, uvilje til integrering - alt var der i 1997.
NL171018 ¶ I lys av dagens debattklima når det gjelder innvandring og integrering , er det grunn til å se mer positivt på fremtiden, skriver Johannes Hansen.
NL171018 Derfor ser jeg nå mer positivt på dette i fremtiden - i lys av dagens debattklima når det gjelder innvandring og integrering .
NL171018 " Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering , - og det var ikke alltid like greit.
NL171018 " I panelet satt, i tillegg til forfatter, generalsekretær i LIM, ( Likestilling, integrering og mangfold ), en representant fra Integrering - og mangfoldsdirektoratet, en leder for Sekulær integrering , en spesiell bistandsadvokat m.fl.
NL171018 " I panelet satt, i tillegg til forfatter, generalsekretær i LIM, ( Likestilling, integrering og mangfold ), en representant fra Integrering - og mangfoldsdirektoratet, en leder for Sekulær integrering, en spesiell bistandsadvokat m.fl.
NL171018 " I panelet satt, i tillegg til forfatter, generalsekretær i LIM, ( Likestilling, integrering og mangfold ), en representant fra Integrering - og mangfoldsdirektoratet, en leder for Sekulær integrering, en spesiell bistandsadvokat m.fl.
DB171017 Noen vil kanskje si at konfliktrådet er en dråpe i havet i slike saker, men med vår erfaring fra voldssaker, dialog og meklingsprosesser kan den « dråpen » være et viktig bidrag - for de personene som er involvert, men også for integrering .
DB171017 Dette kaller regjeringen for god integrering .
DA171017 IMDi har ansvar for å følge opp de ulike organisasjonene som får penger fra det offentlige for å jobbe med integrering .
DA171017 Da statsminister Erna Solberg ( H ) i desember 2016 plasserte tidenes første ministerpost for innvandring og integrering i Justis- og beredskapsdepartementet ( JD ), ble hele integreringsfeltet flyttet fra budsjettet til Barne- og likestillingsdepartementet til Justisdepartementets budsjett.
DA171016 Innvandring og integrering er blitt et stort og dominerende politikkområde.
DA171016 Hva kan vi i Stavanger gjøre for å bli bedre på integrering og forebygge utenforskapet ?
DA171016 Integrering er noe av det viktigste vi kan gjøre for å skape trygge og gode samfunn de kommende årene.
DA171016 Innvandring og integrering er blitt et stort og dominerende politikkområde.
DA171016 Samtidig legger budsjettet opp til mottak av bare 1.120 kvoteflyktninger i 2018, og Listhaug snakker om at vi først må sørge for god integrering av flyktningene som allerede er her.
DA171016 I en kronikk i Dagbladet skrev du nylig om integrering og utenforskap.
AP171016 Hvis vi ikke våger å snakke åpent om frykt for hva dette kan bety for samfunnet, vil frykten og mistilliten kunne sementeres og hemme god integrering og inkludering.
DB171014 - Det kan være at han prøver å skape et en felles plattform med De grønne og SPD - vise at det fins krefter i CDU som er opptatt av integrering og ikke bare kristen konservatisme.
DA171014 Kommer det innvandringskritiske og islamfiendtlige partiet i regjering, vil det presse på for en tøffere linje for integrering av innvandrere og kontroll med EUs eksterne grenser.
DA171014 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) planlegger å bruke drøyt 17 milliarder kroner på bosetting og integrering neste år.
DA171014 - Vi øser ut penger for at kommunene skal drive integrering , og kvaliteten er svært varierende.
DA171014 - Det er altfor lite, sier Taraku, som er rådgiver Tankesmien Agenda og har bred bakgrunn fra arbeid med innvandring og integrering .
AP171014 Gerhardsen mener mange av de sosialdemokratiske partiene i Europa har sovet i timen og ikke tatt bekymringer knyttet til saker som innvandring, integrering og sosial dumping på alvor.
AA171014 | Sosial kontroll hindrer integrering
AA171014 Vi må snakke mer om æreskultur og sosial kontroll når det gjelder integrering .
AA171014 Statsbudsjettets støtte til organisasjonen som ressurssmiljø på integreringsfeltet, framstår som statlig støtte mot integrering .
AA171014 Men måten Human Rights Service driver informasjonsarbeid på, kan vanskelig kalles bidrag til integrering .
AA171014 Kritikk mot organisasjonen for ikke å bidra til å fremme brobygging og integrering er sannsynligvis tillagt stor vekt i Kulturdepartementets helhetsvurdering for å stoppe støtten.
AA171014 Dobbeltliv som ung nordmann, under sterkt press av æreskultur og sosial kontroll på hjemmebane, er et dårlig utgangspunkt for integrering .
AA171014 Det trengs oppgjør med æreskultur og sosial kontroll, men også med Human Rights Service, i det viktige arbeidet for god integrering .
DB171013 På spørsmål om hvorfor kontantstøtten, en annen av KrFs hjertesaker som ifølge forskning også hindrer integrering , ikke røres, svarer Jensen : ¶
DB171013 Hvis vi klarer å få en større del av personer med minoritetsbakgrunn ut i arbeidslivet, er det et enormt bidrag til integrering , sysselsetting og verdiskaping, sier Jensen til Dagbladet.
DB171013 Det viktigste vi gjør for integrering er å legge til rette for at flere kommer i jobb og tar utdanning. 80 prosent av de som er i skatteklasse to, har minoritetsbakgrunn.
DB171013 - Bra for integrering
DA171013 Integrering handler om at innvandrere knyttes til Norge.
AA171013 I Politisk Kvarter på NRK fredag sa Listhaug at vellykket integrering er avhengig av både tid og antall flyktninger som kommer.
DN171012 - Skatteklasse 2 kan bidra til å holde innvandrerkvinner utenfor arbeid - og dermed hemme integrering , sa Jensen.
DB171012 - Reiselivsnæringen er kanskje den viktigste arbeidsplassen når vi snakker om ungdom, kvinner og integrering , spesielt i distriktene.
DB171012 Skal fremme integrering
DB171012 Hensikten med endringen skal være å fremme integrering , men Rudsdal har ingen tro på dette.
DB171012 Ifølge NRK foreslår regjeringen å fjerne skatteklasse 2, og gjør dette for å fremme integrering .
DB171012 Ifølge NRK foreslår regjeringen å fjerne skatteklasse 2, og gjør dette for å fremme integrering .
DB171012 Pengene skal brukes på integrering .
DB171012 Det samme har enkelte få andre som har deltatt i samfunnsdebatten, som eksempelvis Hege Storhaug i HRS, Shabana Rehman Gaarder og nå i seinere tid organisasjoner som Senter for Sekulær Integrering og Ex-Muslims of Norway.
DA171012 Flertallet av ekteparene i denne kategorien har innvandrerbakgrunn, og regjeringen vil fjerne ordningen med påstand om at den hindrer integrering og likestilling.
DA171012 Ved siden av å hente inn mer penger, er motivasjonen for å kutte i ordningen hensynet til integrering .
DA171012 * Regjeringen vil foreslå å fjerne skatteklasse 2 for å fremme integrering .
DA171012 * Regjeringen vil foreslå å fjerne skatteklasse 2 for å fremme integrering .
DA171012 - Islamsk Råd Norge har misforstått rollen sin, som er å jobbe for integrering .
AA171012 Etter det NRK forstår, gjør regjeringen dette for å fremme integrering .
AA171012 Etter det NRK forstår gjør regjeringen dette for å fremme integrering .
VG171011 KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener HRS gjør det stikk motsatte av det man ønsker å oppnå ved å gi 1,8 millioner kroner til organisasjonen : fremme integrering og inkludering.
VG171011 Ja, de er omdiskutert, men de setter fingeren på en god del vanskelige spørsmål knyttet til integrering .
VG171011 - Handler også om integrering
VG171011 - Det er klart at dette også handler om integrering .
DN171011 Det handler om både effektiv integrering og at vi benytter kompetansen som finnes i hele befolkningen, skriver innleggsforfatteren.
DA171011 KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener HRS gjør det stikk motsatte av det man ønsker å oppnå ved å gi 1,8 millioner kroner til organisasjonen : fremme integrering og inkludering.
DA171011 Ja, de er omdiskutert, men de setter fingeren på en god del vanskelige spørsmål knyttet til integrering .
DA171011 Dette er en historisk mulighet for en borgerlig regjering til å vise at de tar fattigdom, integrering og ulikhet like alvorlig som vi i det rødgrønne byrådet gjør, sier Oslo-byråd Tone Tellevik Dahl.
DA171011 KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener HRS gjør det stikk motsatte av det man ønsker å oppnå ved å gi 1,8 millioner kroner til organisasjonen : fremme integrering og inkludering.
DA171011 Ja, de er omdiskutert, men de setter fingeren på en god del vanskelige spørsmål knyttet til integrering .
AP171011 Etter det NRK forstår gjør regjeringen dette for å fremme integrering .
AA171011 KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener HRS gjør det stikk motsatte av det man ønsker å oppnå ved å gi 1,8 millioner kroner til organisasjonen : fremme integrering og inkludering.
AA171011 Ja, de er omdiskutert, men de setter fingeren på en god del vanskelige spørsmål knyttet til integrering .
DB171010 KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener HRS gjør det stikk motsatte av det man ønsker å oppnå ved å gi 1,8 millioner kroner til organisasjonen : fremme integrering og inkludering.
DA171010 Her skriver ti unge nordmenn og - kvinner med flerkulturell bakgrunn om integrering , identitet og norske verdier.
DB171009 - Religionsdialog er et avgjørende bidrag til integrering .
DB171009 - Religionsdialog er et avgjørende bidrag til integrering .
DB171009 IRN framholder at at de jobber med målrettede tiltak for å fremme samhold for muslimer i Norge, konkrete prosjekter med integrering , ungdomsarbeid, prosjekter for barn, deltakelse på konferanser og seminarer og, samt arbeid mot vold og diskriminering.
DA171009 Målet var bedre integrering av innvandrere og deres barn.
DA171009 Ifølge statssekretær Kai Morten Terning i barne- og likestillingsdepartementet var regjeringen klar over at lovendringen kunne ramme nordmenn, men målet om bedre integrering ble vektlagt mest da endringen ble foreslått.
DA171009 - Vi er jo mot hele kontantstøtten, som vi mener er et hinder for integrering .
DA171009 - I familier der en av foreldrene er norsk og samtidig er den som skal være hjemme med barnet, er ikke argumentet om raskere integrering like relevant.
DA171009 - Religionsdialog er et avgjørende bidrag til integrering .
DA171009 Ydmyk over å få tjene Norge, og kampklar med krav om aktiv integrering i for at trossamfunn skal få statsstøtte.
DA171009 Når man gir tilskudd til må man forvente at de stiller opp for det samfunnet vi vil ha, og fremmer integrering og dialog - der har ikke IRN vært i førersetet.
DA171009 Han har hatt ansvar for å representere muslimene i landet, og skal man gjøre det, må man representere det flertallet av muslimer står for : Et likestilt samfunn og å fremme integrering , det har ikke han gjort som leder, sier drammenseren til Dagsavisen Fremtiden.
DA171009 - Det å kjempe for et kvinnefiendtlig plagg som niqab er det motsatte av likestilling og god integrering .
AP171009 - Religionsdialog er et avgjørende bidrag til integrering .
AA171009 Samtidig må den totale innvandringen til Norge søkes tilpasset samfunnets kapasitet til vellykket integrering .
AA171009 Innvandringen til Norge må tilpasses samfunnets kapasitet til vellykket integrering , heter det i trontalen kong Harald framførte mandag.
AA171009 - Religionsdialog er et avgjørende bidrag til integrering .
AA171009 Samtidig må den totale innvandringen til Norge søkes tilpasset samfunnets kapasitet til vellykket integrering .
AA171009 Innvandringen til Norge må tilpasses samfunnets kapasitet til vellykket integrering , heter det i trontalen kong Harald framførte mandag.
NL171008 _ Selvsagt har integrering med religion å gjøre.
DB171007 Her må man som samfunn for det første jobbe med forebygging og integrering mye tidligere.
DB171007 Det kan være : ekstrem kontroll, fysisk og psykisk vold, forhindring av utreise, dumping, frihetsberøvelse, kidnapping, utstøtelse, seksuelt misbruk, tvangsekteskap og nekting av integrering .
DB171006 Slik jeg ser det skyldes berøringsangsten vi har overfor asylpolitikk, integrering og æreskulturens overgrep mot kvinner sammenblandingen av kvinnesak og antirasisme.
DB171006 En del antirasister virker også å ha som strategi å definere alle som er uenig i deres syn på integrering , asylpolitikk eller islam som fordomsfulle, hatefulle rasister.
DA171006 - Ikke bare de økonomiske konsekvensene det får, men også for integrering og breddeidretten i klubben.
VG171005 De snakket om integrering den gangen også, og politikerne valfartet Groruddalen.
VG171005 Da Venstre-leder Trine Skei Grande tok turen opp til Stovner i valgkampen og uttalte : « Vi må slutte og snakke om innvandring og begynne å snakke om integrering » er det som tatt ut fra romanen til Shakar.
DB171005 Farahmand, som er styreleder i organisasjonen LIM ( Likestilling, integrering , mangfold ) og i en periode var skribent for Human Rights Service, ble født i Iran i 1979, under ett år etter den iranske revolusjonen.
AP171005 Bærekraftig utvikling, lokal matproduksjon, integrering og flerkulturelt dyrkningsfellesskap danner bærebjelkene i dette prosjektet.
AP171005 Bærekraftig utvikling, lokal matproduksjon, integrering og flerkulturelt dyrkningsfellesskap danner bærebjelkene i dette prosjektet.
AP171005 Høy innvandrerandel, sentral beliggenhet, høy kriminalitet og stort innslag av sosiale institusjoner plasserer Oslo-bydelen Grønland sentralt i flere av politiske debatter, og spesielt den som kretser rundt innvandring og integrering .
VG171004 Pengene skal brukes på integrering .
DN171004 - Gitt hvor viktige smarttelefoner er, tror vi at Google sannsynligvis vil tilby en bedre brukeropplevelse gjennom en tettere integrering mellom egenutviklet maskinvare og operativsystemet - tilsvarende hva Apple har gjort, skriver analytiker Youssef Squali hos SunTrust Robinson Humphrey i en ny analyse.
DB171004 Høyre-politiker Mahmoud Farahmand ( 38 ) er styreleder i organisasjonen LIM, som står for Likestilling, integrering , mangfold.
DB171004 De får penger til å drive med integrering , støtten må fjernes og det må gjennomføres i statsbudsjettet som legges fram i høst, sier hun og sikter til uttalelsen fra justisdepartementet i går.
AP171004 Leder Berit Jagmann håper at Grønlands annerledeshet kan bestå, men at man tar tak i fattigdom, manglende integrering og dårlige boforhold.
AP171004 Hege Storhaugs invitasjon til nasjonal fotodugnad for å visualisere islams fremvekst i Norge er bare det siste i en lang rekke stadig mindre konstruktive bidrag til det offentlige ordskiftet om innvandring og integrering .
DB171003 Pengene skal brukes på integrering .
DB171003 - Motsatte av integrering
DB171003 - Jeg mener at det er et tankekors at en slik organisasjon som etter mitt syn driver med det motsatte av integrering, spiser av den samme potten som organisasjoner som driver med integrering , sier Bekkevold.
DB171003 - Jeg mener at det er et tankekors at en slik organisasjon som etter mitt syn driver med det motsatte av integrering , spiser av den samme potten som organisasjoner som driver med integrering, sier Bekkevold.
DB171003 Regjeringen mener at HRS er en spydspiss i dens arbeid for integrering , må vi tro med et så stort tilskudd.
DB171003 På samme måte er det åpenbart bortkastet å tildele HRS store beløp for å jobbe med integrering .
DB171003 Hvis formålet med støtten er å sørge for bedre integrering , er det på tide å kutte tilskuddene til både HRS og Islamsk Råd.
DB171003 HRS mottar derimot penger for å drive med integrering, hele 1,8 millioner kroner fra statskassa gjennom en tilskuddsordning for « nasjonale ressursmiljøer på integrering ».
DB171003 HRS mottar derimot penger for å drive med integrering , hele 1,8 millioner kroner fra statskassa gjennom en tilskuddsordning for « nasjonale ressursmiljøer på integrering ».
AP171003 2 ) Politisk integrering : Når vil Hamas kunne bli en integrert del av PLO ( Palestine Liberation Organization ), som de til nå har stått utenfor ?
NL171002 Det er grunn til å spørre hvor klokt det vil være å legge lokk på innvandring og integrering i evalueringen av valgkollapsen.
DB171002 Det er fordi god integrering avhenger av hvor mange som kommer til Norge.
DB171001 Jeg syns du skal gjøre det klart at du forventer av dine følgere også, at de bidrar til integrering , bidrar til at folk føler seg trygge og bidrar til at så mange som mulig kommer i arbeid.
DB171001 I korthet tror jeg du ikke tjener troverdighet i budskapet ditt om antirasisme og integrering , om folkeskikk og anstendighet dersom du ikke gjør som andre politikere i Norge - lar være å låne navnet ditt til slike grupper, for så å la dem leve sine liv uten noe innsyn eller påvirkning fra deg og dine.
DB171001 Du har integrering å ta deg av, og kan ikke lenger gå god for at det som postes i disse gruppene postes i beste mening og for å hjelpe deg å få til en god integrering for dem som har kommet.
DB171001 Du har integrering å ta deg av, og kan ikke lenger gå god for at det som postes i disse gruppene postes i beste mening og for å hjelpe deg å få til en god integrering for dem som har kommet.
VG170930 Vi har hatt en ganske god integreringsdebatt i Norge - og en mer vellykket integrering av nykommere og deres familier enn mange andre land.
VG170930 Jonas Gahr Støre og hans folk snakket knapt om integrering og innvandring.
VG170930 Jeg har selv diskutert med svenske kollegaer hvordan vi skal dekke spørsmål om integrering og innvandring.
VG170930 Ikke alt dette handler om innvandring og integrering .
DB170930 Når man snakker om integrering istedenfor innvandring, er det dessuten faktisk Arbeiderpartiet som har høyest troverdighet.
DA170930 Manglende integrering kan være en tilleggsutfordring for en del, men årsakene til utenforskap og skjevutvikling skyldes langt flere faktorer.
DA170930 Hun er også klar på at det ikke kan gjøres til et spørsmål om integrering alene.
DA170930 - Vi må både ha bedre integrering og bedre oppfølging både av individene og familiene, sier hun.
DB170929 Det er også en god arena for integrering og sosialt fellesskap for alle som er med, sier Berg.
AP170929 Amundsen har porteføljen justis og beredskap, mens Sylvi Listhaug har innvandring og integrering .
VG170928 Vil se på integrering
VG170928 Asheim mener politikerne, skolene og politiet også må se på hvorvidt dårlig integrering kan ha skyld i den økende voldsstatistikken.
VG170925 Professor Renate Köcher ved Allensbach-instituttet påpeker at AfD gjorde et oppsving mot slutten av valgkampen fordi temaene fra 2015 - innvandring og integrering - plutselig igjen ble aktualisert i mediene, men påpeker at mobilisering i sosiale medier trolig også spilte en betydelig rolle.
DA170924 Merkel ser ut til å vinne stort med sine løfter om stø kurs, men analytikere har påpekt at hun må ta tak i flere krevende saker i den kommende perioden, som å sikre euroen, integrering , eldrebølgen og infrastruktur.
DA170924 I tillegg framhever hun integrering som et viktig spørsmål.
DA170924 I tillegg framhever hun integrering som et viktig spørsmål.
AA170924 Merkel ser ut til å vinne stort med sine løfter om stø kurs, men analytikere har påpekt at hun må ta tak i flere krevende saker i den kommende perioden, som å sikre euroen, integrering , eldrebølgen og infrastruktur. ( ©NTB ) ¶
VG170922 I Sverige ble dette oppfattet som litt besynderlig og ubehagelig, men likevel fjernt, samtidig som man stolt fremholdt Rinkeby som eksempel på vellykket integrering .
DB170922 Men enkelte miljøer har åpenbart ingen interesse av at integrering skal lykkes.
DB170921 ¶ Foto : NTB scanpix ¶ Integrering ble en del av den norske valgkampen gjennom debatten om norske verdier.
DB170921 Det kan fort føre til utgifter for den norske stat å ikke ha en plan i forhold til integrering av disse.
DB170921 Dessverre mangler det skikkelige planer for integrering av arbeidsinnvandrere som jo er den største gruppen.
DB170921 Integrering er alltid en toveisprosess, men den største gruppen innvandrere i Norge er altså utelatt i regjeringens integreringsplan.
VG170919 Det er heller ikke til å komme bort ifra at den politiske ledelsen i Norge, med ansvarlig statsråd for integrering Sylvi Listhaug ( Frp ), står i bresjen for et retorisk korstog mot mangfoldet.
NL170919 Å godta ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng, og andre sammenhenger, er det motsatte av integrering .
NL170919 ¶ Hvis vi mener noe med alt snakket om integrering , takker vi ikke ja til arvegods fra ayatollaer, mullaer og imamer.
NL170919 Hvis vi mener noe med alt snakket om integrering , takker vi ikke ja til arvegods fra ayatollaer, mullaer og imamer.
NL170919 Berøringsangsten overfor saker som har med innvandring og integrering å gjøre, har sendt flere sosialdemokratiske partier i Europa i rein utforbakke når det gjelder oppslutning.
NL170919 Ansiktsdekkende plagg er problematisk av flere årsaker, som likestilling, sikkerhet og integrering .
NL170919 Stortinget har også bedt regjeringen om å se på overføring av en egen veiadministrasjon til fylkeskommunene, og å gi dem mer ansvar for integrering og for regional næringsutvikling.
DN170919 - På områder som integrering , digitaliseringen arbeid og ikke minst klima.
DB170919 - Vi skal ha kontrollert innvandring, streng, rettferdig og human, men ikke minst en veldig oppmerksomhet på integrering .
DB170919 - STORT INKLUDERINGSOPPDRAG : Innvandring og integrering skal være et stort tema under APs landsstyremøte, ifølge partileder Jonas Gahr Støre.
DB170919 - Et stort tema i samfunnsdebatten vil være innvandring og integrering .
DA170919 Innvandring og integrering blir et stort tema, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
DA170919 Innvandring og integrering blir et stort tema når Aps landsstyre skal diskutere det dårlige valgresultatet i Oslo tirsdag.
DA170919 - Vi skal ha kontrollert innvandring, streng, rettferdig og human, men ikke minst en veldig oppmerksomhet på integrering .
DA170919 - Et stort tema i samfunnsdebatten vil være innvandring og integrering .
AP170919 Når det gjelder asylforliket, mener Ap at innvandringsminister Sylvi Listhaug aldri har tatt forlikets ånd på alvor, men i stedet brukt enhver anledning til å skape støy og konflikt rundt alle spørsmål knyttet til flyktninger, innvandring og integrering .
AP170919 | Listhaug premierer kommuner som lykkes med integrering
AP170919 Sylvi Listhaug ( Frp ) vil belønne kommunene som er best på integrering med enda flere flyktninger.
AP170919 Og jeg er opptatt at å jobbe videre med integrering .
AP170919 Da må vi øke trykket på integrering og jobbe med å forbedre resultatene.
AP170919 Da har vi muligheten til å styre bosettingspolitikken enda mer og bosette flyktninger i kommuner som er best på integrering og vi kan fokusere på kommuner som både vil og kan oppnå gode resultater, sier Listhaug.
AP170919 - Er det kritikken fra Venstre og KrF som gjør at du nå fokuserer så sterkt på integrering ?
AP170919 - De som jobber med integrering vet at antall innvandrere og vellykket integrering henger nøye sammen.
AP170919 - De som jobber med integrering vet at antall innvandrere og vellykket integrering henger nøye sammen.
AA170919 Innvandring og integrering blir et stort tema, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
AA170919 - Vi skal ha kontrollert innvandring, streng, rettferdig og human, men ikke minst en veldig oppmerksomhet på integrering .
AA170919 - Et stort tema i samfunnsdebatten vil være innvandring og integrering .
AP170918 Skole og utdanning, arbeid, næring og sysselsetting, skatt og avgift, innvandring og integrering , helse, eldreomsorg, klima og miljø. fordeling og fattigdom, infrastruktur og samferdsel, kommuneøkonomi og distriktspolitikk, internasjonale spørsmål, forsvar og sikkerhet, kultur, familiepolitikk, barnehager, likestilling.
AP170918 Skole og utdanning, arbeid, næring og sysselsetting, skatt og avgift, innvandring og integrering , helse, eldreomsorg, klima og miljø, fordeling og fattigdom, infrastruktur og samferdsel, kommuneøkonomi og distriktspolitikk, internasjonale spørsmål, forsvar og sikkerhet, kultur, familiepolitikk, barnehager, likestilling ¶
DA170916 Men vi diskuterer for lite hvordan vi skal få til en god og vellykket integrering .
DA170916 6 ) Snakk om integrering
DB170915 - I forbindelse med integrering av asylsøkere kommer masse grums til syne.
DA170915 Mange av innvandrerne jeg kjenner i Groruddalen, er enige i at man må stille krav til integrering og ta et oppgjør med konservative miljøer i egne rekker, sier Bøhler.
DA170915 Det er ikke mulig å komme rundt at Ap, som et stort folkeparti, og hele venstresida må kunne sette dagsorden på integrering og innvandring - uten å kopiere Frp, sier han til Dagsavisen.
DA170915 De er mer opptatt av å diskutere retorikk eller ikke diskutere saken overhodet, enn å diskutere problemene knyttet til innvandrings og integrering .
DA170915 Bøhler viser til at Ap har hatt framgang i årets stortingsvalg i valgkretser som ofte omtales som områder som sliter med problemer knyttet til innvandring og integrering .
DA170915 Bøhler sier at han har vært den første til å ta opp i Stortinget en rekke forslag med krav til integrering , som Frp først senere har valgt å fronte.
DA170915 - Hvorfor er det slik at venstresida ikke har villet ta i problemer med innvandring og integrering ?
DA170914 Det viktigste må jo være hva vi faktisk kan få til - når det gjelder saker som klimapolitikk og innvandring og integrering .
VG170913 Han var de svakes talerør, om det så gjaldt økonomi, helse, politikk eller integrering .
DN170913 Foreløpig er det begrenset med integrering med programmer som Google Docs og Dropbox, men selskapet sier dette er underveis.
DB170913 Grunnene til problemene vi står overfor og de mulige resultatene av hva enn vi ender med å foreta oss i det henseende når det kommer til integrering , vern av norske verdier og grad av asyl-mottakelser etc. er for vage foreløpig slik jeg ser det.
DA170913 Han mente at Frp skaper et kronisk negativt bilde av dem som får opphold i Norge, og ødelegger alle muligheter for god integrering .
DA170913 I en betent norsk innvandringsdebatt, der det ble snakket mye om feilslått integrering , ville Fugelli løfte fram at integreringen stort sett lykkes i Norge, sier Fritt Ord-direktøren.
AP170913 Kommunen er flere ganger - blant andre av integreringsdirektør Libe Rieber-Mohn - blitt trukket frem som et eksempel på en kommune som lykkes med integrering . 73 prosent av flyktningene har gått over i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.
AA170913 Han mente at Frp skaper et kronisk negativt bilde av dem som får opphold i Norge, og ødelegger alle muligheter for god integrering .
AA170913 Han er opptatt av hvordan det å lage mat sammen bidrar til integrering og sammensveising av folk.
AP170912 Jeg er også opptatt av integrering .
AP170912 Jeg har mye ugjort, og det blir viktig fremover å holde trykket oppe på integrering og sørge for at kommunene gjør det de skal på det feltet der, understreker hun.
AP170912 | Venstre, KrF og Frp må snakke sammen om innvandring og integrering Anne Siri Koksrud Bekkelund ¶
DB170911 Selv mente hun Frp-toppens Facebook-post var « et flott bilde på god integrering ».
DB170911 Vi vil gjøre en bedre jobb enn i dag på integrering , deriblant ved å styrke norskopplæringen i mottak foran å kutte den, sier Lysbakken.
DB170911 - Ap vil videreføre asylforliket, og lover en kraftig satsing på integrering , rette opp kuttene i norskopplæringen, sørge for at innvandrere får brukt sin kompetanse, kommer i jobb og bidrar til samfunnet, ifølge Ap-nestlederen.
DB170911 - Viktige saker for meg er integrering , likestilling, kultur og sånne ting.
DB170910 Hun forteller at som byråd i Oslo har hun møtt mange av disse kvinnene, og hun vet at dette er integrering på sitt beste.
DB170910 Hvis jeg skulle tenkt strategisk for egen del, ville jeg brukt all min tid på det jeg har som jobb - å forske på islam, innvandring og integrering - i stedet for å engasjere meg i klimaspørsmålet.
VG170909 Om at integrering er en tosidig affære, som stiller krav til begge parter.
VG170909 Men det er ikke lett, for eksempel når det gjelder innvandring og integrering .
DB170909 Når det gjelder integrering , er det Ap som kommer høyest med 2,1 prosent.
DB170909 Om man må tenke annerledes rundt integrering av kvinner enn om menn.
DB170909 Men jeg vet fortsatt fint lite om de ulike partienes plan for integrering .
DB170909 Andre skulle diskutere ulikhet, utjevning, integrering og eierskapet til naturressursene, for ikke å snakke om arbeidsliv og miljø.
AP170909 Forskjells-Norge, festivalstøtte, skatter, kultur og integrering .
DB170908 Dagens asylpolitikk hindrer integrering - God integrering forutsetter god asylpolitikk.
DB170908 Dagens asylpolitikk hindrer integrering - God integrering forutsetter god asylpolitikk.
DB170908 Integrering
DB170908 Dagens asylpolitikk hindrer integrering - God integrering forutsetter god asylpolitikk.
DB170908 Dagens asylpolitikk hindrer integrering - God integrering forutsetter god asylpolitikk.
DB170908 Integrering
AA170908 Macron har tidligere uttalt at han ønsker en tettere økonomisk integrering mellom eurolandene, blant annet ved hjelp av et felles budsjett og en felles finansminister.
DB170907 « Den viktigste faktoren for god integrering er at utlendingen selv vil integreres.
AP170907 august etterlyser Dara Goldar, Daniel Brekke Andersen og Rune Røed Gauslå den såkalte venstresiden i debatten om innvandring og integrering .
VG170906 Man slutter ikke å snakke om samferdsel, miljø, integrering , forsvar eller utdanning heller, bare for at det har vært snakket om flere ganger tidligere.
VG170906 Jeg tror på å utdanne innvandrere og asylsøkere uten å knuse deres selvfølelse eller fjerne alt av berikende kultur, få dem raskt ut i arbeid og sørge for at de blir der, styrke norskopplæringen, fjerne integreringshemmende tiltak, styrke forskningen på integrering mens vi samtidig bekjemper hatefulle ytringer og antidemokratiske krefter, gruppetenkning og utenforskap.
VG170906 Frp har rett i at innvandring og integrering byr på utfordringer som må løses.
DB170906 DAGBLADETS VALGBOD : Trond Giske ( Ap ) og Sylvi Listheim ( Frp ) møttes til debatt om integrering og innvandring.
DB170906 I Steinkjer ligger én av mottakene som er en del av et prøveprosjekt som skal teste ut egne modeller for raskere integrering .
DB170905 DAGBLADETS VALGBOD : Trond Giske ( Ap ) og Sylvi Listheim ( Frp ) møttes til debatt om integrering og innvandring.
DB170904 Jeg er utrolig glad i mennesker, også i dem av utenlandsk opprinnelse, og har lyst til at vi skal lykkes med integrering .
DB170904 DAGBLADETS VALGBOD : Trond Giske ( Ap ) og Sylvi Listheim ( Frp ) møttes til debatt om integrering og innvandring.
DA170904 Samarbeidsavtalen mellom regjeringen og Venstre og Kristelig Folkeparti fra 2013 slår fast at Norge skal prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering .
DA170904 Norge tar imot sårbare flyktninger i dag, men i samarbeidsavtalen mellom regjeringen og Venstre og KrF står det at Norge skal prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering .
AP170904 Klokken 18 tirsdag skulle KrF-leder Knut Arild Hareide og statsråd Sylvi Listhaug ( Frp ) debattert blant annet innvandring og integrering i Salem i Bergen.
AP170904 I Norge har vi lyktes ganske godt med integrering .
AA170904 Første del av ordskiftet handlet om innvandring og integrering .
AA170904 Første del av ordskiftet handlet om innvandring og integrering .
AA170904 - Vi er opptatt av å se hvor godt det går med integrering , både i Steinkjer og Stjørdal, sier han til avisen.
AA170904 - Jeg er opptatt av å sikre god integrering .
AP170903 Tre Holmlia-gutter etterlyser venstresiden i debatten om innvandring og integrering .
AP170903 Det største hinderet for integrering , er en holdning som gir inntrykk av at innvandrere ikke er velkomne.
DB170902 Og at statsråden med ansvar for integrering har respekt for menneskerettighetene.
DA170902 Dette handler ikke bare om integrering , men om fordeling.
DA170902 - På den ene siden er Faten veldig opptatt av integrering , noe som gjør henne unik.
VG170901 Raymond Johansen er overbevist om at anleggsboomen i Oslo også vil være en viktig bidragsyter for å sikre bedre integrering i hovedstaden.
VG170901 - Nesten ingen er flinkere på integrering og inkludering enn det idretten er.
VG170901 Jeg har lenge ønsket å møte han til debatt om innvandring og integrering .
VG170901 Beslutningen om at Aps nestleder Hadia Tajik ikke skal møte Sylvi Listhaug i duell om innvandring og integrering er annerledes : ¶
VG170901 - Vi har diskutert innvandring og integrering gjennom fire år med denne regjeringen.
DA170901 I kunsten går det ikke med integrering .
DA170901 - Er ikke så begeistret for tog, men jeg kunne gått for integrering av det klassisk figurative i norsk kunst !
DA170901 Vi må sørge for god integrering av dem som får opphold, slik at de blir en del av det norske samfunnet.
DA170901 Det synes å hemme integrering i stor grad, men betyr samtidig større valgfrihet for den enkelte.
DB170831 ( Dagbladet ) : Tirsdag reiste innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til Rinkeby - en Stockholm-forstad Frp flere ganger har brukt som et skrekkeksempel på feilslått integrering .
DA170831 Friske penger skulle hjelpe til med integrering , forebygge sosiale problemer og rydde opp i en av Oslos fattigste bydeler.
DA170831 Hun vil på Stortinget for å jobbe med inkludering og integrering , og utjevne forskjeller.
DA170831 - Er det en by som virkelig trenger Frp-politikk når det kommer til innvandring og integrering , så er det jo Oslo, sier han.
AP170831 Hun mener det er en viktig arena for integrering av ungdom i bydelen.
AP170831 Hun mener at utfordringene i Søndre Nordstrand handler om levekår og sosiale forskjeller, ikke bare integrering .
AP170831 - Jeg snakker mye om integrering og rasisme, men det skaper ikke overskrifter.
VG170830 Ifølge Listhaug er « svenske tilstander » en innvandring uten kontroll og en feilslått integrering .
VG170830 - Vi har et stort fokus på integrering av mennesker som kommer hit.
VG170830 Jeg er lei av at innvandring og integrering er redusert til et spørsmål om retorikk.
VG170830 I løpet av gårsdagen forsto jeg omsider hva det var som plaget meg : Jeg er lei av at innvandring og integrering er redusert til et spørsmål om retorikk.
DB170830 - Vi har turt å sette integrering og innvandring på dagsorden, mens de andre vil diskutere alt annet enn sak, sier hun.
DA170830 Politiske vedtatte virkemidler som språkopplæring, skolegang, jobbtrening og bosetting i kommunene er viktige tiltak for bedre integrering , men den vil aldri lykkes uten aktiv deltakelse fra sivilsamfunnet og villige enkeltindivider.
DA170830 God integrering handler om at vi også må gi litt av oss selv og invitere med på alt det fantastiske vi har å tilby i landet vårt.
DA170830 Arbeidet med integrering og inkludering handler om å skape et felles « vi » på tvers av ulike kulturer, religioner og etnisk bakgrunn.
DA170830 Fremskrittspartiet tør å sette integrering og innvandring på dagsordenen, mens de andre partiene ikke vil diskutere sak, mener Frp-leder Siv Jensen.
DA170830 Det er utfordringer knyttet til integrering , utenforskap, og fattigdom - og jeg tror vi må snakke mer om det.
AP170830 Mens de store partiene hadde planlagt å presentere sine gjeveste løfter med brask og bram tirsdag formiddag, besluttet innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug å invitere pressen for å se på feilslått integrering i Rinkeby i Stockholm.
AP170830 Vi må ha bedre integrering og kontroll.
AP170830 - Må ha bedre integrering
AP170830 - Det har mye med innvandrere og integrering å gjøre.
AP170830 | Hareide og Grande etterlyser mer jobb med integrering fra Listhaug ¶
AP170830 Innvandring og integrering er to ganske ulike oppgaver, sier Hareide.
AP170830 Dermed blir det vanskelig å bedømme innsatsen til Listhaug på integrering basert på oversikten over høringer.
AP170830 » Aftenposten tok en prat med statsministeren om integrering og Frps politikk dagen før Listhaug dro til nabolandet.
AP170830 Fremskrittspartiet tør å sette integrering og innvandring på dagsordenen, mens de andre partiene ikke vil diskutere sak, mener Frp-leder Siv Jensen.
AA170830 Fremskrittspartiet tør å sette integrering og innvandring på dagsordenen, mens de andre partiene ikke vil diskutere sak, mener Frp-leder Siv Jensen.
VG170829 Dette er « no go»-soner med store utfordringer hvor man har totalt mislykkes med integrering .
VG170829 Dette er « no go»-soner med store utfordringer hvor man har totalt mislykkes med integrering .
VG170829 Skei Grande mener Norge har vært gode på integrering , og sier det er en bedre løsning å se på hva som har fungert i hjemlandet, enn å reise til Sverige for å se på verre tilstander.
VG170829 Sammen med Skei Grande var rektor Terje Wold, Ståle Økland, forfatter av boken « Norske tilstander », og Sahra Jaber, Sheis Iqbal og Rune Gjelberg som jobber med integrering for Furuset idrettslag.
VG170829 Samme dag som innvandringsminister Sylvi Listhaug reiser til Rinkeby for å se på « svenske tilstander » reiser Trine Skei Grande til Stovner for å snakke om integrering .
VG170829 Sahra Jaber, assisterende prosjektleder i Alnaskolen for unge ledere, og Sheis Iqbal har kommet til Stovner for å snakke om viktigheten av arbeidet med integrering .
VG170829 - Vi må slutte og snakke om innvandring og begynne og snakke om integrering , sier Venstre-leder Trine Skei Grande.
DN170829 - Dersom hensikten med integreringsministerens reise til Rinkeby er å lære om integrering , burde hun ikke oppsøke stedet der den har mislykkes, sier han.
DN170829 Integrering er toveis, og det er ikke bare politikerne som skal legge til rette - vi må også stille krav.
DN170829 - Integrering står høyt på dagsorden for meg, det er imidlertid nødvendigvis en sammenheng mellom hvor mange som kommer til Norge og hvor godt vi evner å integrere dem.
DB170829 ¶ LYSER UT STILLING : KrF mener landet nå trenger enn minister med særansvar for integrering .
DB170829 Skal vi lykkes med integrering er tillit veldig viktig, og da må hun skape tillit og hindre radikalisering og utenforskap.
DB170829 Nå går han i strupen på Listhaug, som han mener fører en retorikk som skaper problemer for integrering i Norge.
DB170829 Listhaugs 132 000 følgere får sjelden eller aldri historier om vellykket integrering .
DB170829 Integrering foregår på alle samfunnsområder, det er derfor spesielt viktig å ha en egen statsråd som følger dette og kan være en pådriver for best mulig integrering i regjeringskonferanser og det daglige arbeidet, sier Hareide.
DB170829 I tillegg har jeg hatt to direktesendinger på facebook hvor integrering var sentrale temaer i begge direktesendingene.
DB170829 Hun mener det er feil at hun ikke løfter integrering som et tema på sin egen facebookside.
DB170829 Hareide mener det er problematisk at Listhaug sjelden trekker fram noen av de positive historiene om integrering .
DB170829 Fremfor å kritisere, burde heller Hareide selv snakke om hvordan vi får en bedre integrering av de som er her, skriver Listhaug i eposten. | - Plastposen er alt vi har igjen ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170829 Den siste måneden har jeg hatt ti innlegg om integrering .
DB170829 Da er det veldig oppsiktsvekkende at det nesten ikke er noen budskap om integrering og viktigheten av det på siden hennes, sier KrF-lederen.
DB170829 - Vi har gjort veldig mye knyttet til integrering sammen med KrF, så dette synes jeg er et merkelig forslag, skriver Listhaug i en epost til Dagbladet.
DB170829 Integrering foregår på alle samfunnsområder, det er derfor spesielt viktig å ha en egen statsråd som følger dette og kan være en pådriver for best mulig integrering i regjeringskonferanser og det daglige arbeidet, sier Hareide.
DB170829 Integrering er toveis, og det er ikke bare politikerne som skal legge til rette - vi må også stille krav.
DB170829 - Integrering står høyt på dagsorden for meg, det er imidlertid nødvendigvis en sammenheng mellom hvor mange som kommer til Norge og hvor godt vi evner å integrere dem.
DB170829 Det er ingen optimal situasjon for oss i en tid der vi jobber hardt for å få en god integrering og for å få nordmenn og innvandrere til å leve side om side ».
AP170829 - Jeg er her for å lære, men selvfølgelig er det valg i Norge om to uker, og innvandring og integrering er temaer på dagsorden.
AP170829 Mohammad mener Listhaug har noe hun kan lære om dårlig integrering i Rinkeby.
AP170829 Mohammad mener Listhaug har noe hun kan lære om dårlig integrering i Rinkeby.
AP170829 Statsråden mener det ikke bør overraske noen at innvandring og integrering er blant temaene under « studieturen ».
AP170829 - Solidaritet er ikke alltid enkelt, og vi jobber hardt med integrering , utdyper Wanngård.
AP170829 - Jeg er her for å lære, men selvfølgelig er det valg i Norge om to uker, og innvandring og integrering er temaer på dagsorden.
AP170829 Integrering er toveis, og det er ikke bare politikerne som skal legge til rette - vi må også stille krav.
AP170829 - Integrering står høyt på dagsorden for meg, det er imidlertid nødvendigvis en sammenheng mellom hvor mange som kommer til Norge og hvor godt vi evner å integrere dem.
AP170829 Vi etterlyser en venstreside som går offensivt ut og diskuterer innvandring og integrering istedenfor å la høyresiden med innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) og Hege Storhaug i Human Rights Service ( HRS ) i spissen, diktere.
AA170829 - Dersom hensikten med integreringsministerens reise til Rinkeby er å lære om integrering , burde hun ikke oppsøke stedet der den har mislyktes, sier han.
AA170829 - Dersom hensikten med integreringsministerens reise til Rinkeby er å lære om integrering , burde hun ikke oppsøke stedet der den har mislyktes, sier han.
AA170829 Integrering er toveis, og det er ikke bare politikerne som skal legge til rette - vi må også stille krav.
AA170829 - Integrering står høyt på dagsorden for meg, det er imidlertid nødvendigvis en sammenheng mellom hvor mange som kommer til Norge og hvor godt vi evner å integrere dem.
AA170829 - Raja har rett i at de høyreekstreme miljøene blomstrer, og det tror jeg handler om at de ikke har våget å diskutere problemer rundt integrering og kriminalitet, sa Listhaug.
NL170828 Da er nærarbeid og dialog den største forutsetningen for integrering .
DB170828 - Fortell meg hvordan vi skal praktisere likestilling og flerkulturell integrering , om ikke dette er greit.
AA170828 Mange distriktskommuner har bygd opp et tilbud til asylsøkere som gir god integrering ved siden av at det gir viktige arbeidsplasser til bygdefolk.
AA170828 Når ideen om inkludering omgjøres til en praksis som er mest opptatt av fysisk integrering ( at alle barn skal være på samme rom og sammen med de fleste ) kan vi risikere at det Qvortrup ( 2012 ) definerer som sosial inkludering og opplevd inkludering ikke tas i betraktning.
AP170827 I vår fikk studenter over hele landet invitasjon til å bidra til å løse syv av Norges største samfunnsutfordringer innen helsedata, integrering , kollektivtransport, eldreomsorg, utenforskap, urbanisering og utdanning.
VG170826 Våre kaotiske debatter om innvandring og integrering er uttrykk for en dyp underliggende uro.
DB170826 Samtidig har hun gitt et stilltiende nikk til at uttrykk som at flyktninger « bæres på gullstol », at de som er uenige med Frp er « hylekor », og at vi har fått en « vi og de»- retorikk rundt integrering .
NL170825 Integrering , ikke bare oppbevaring av flyktninger og lovlige migranter.
DA170825 Så, er integrering et mål ?
AP170825 Integrering er krevende ¶
DA170823 Og i spørsmålet om bruk av hijab, og for øvrig i stadig flere spørsmål som angår integrering og innvandring, er følelsene blitt så sterke at de har overstyrt fornuften, og forholdet til fakta.
VG170822 Seilskjær synes heller ikke Frp har gjort nok for tidlig integrering .
VG170822 Samtidig vil vi behandle de som faktisk er her på en ordentlig måte og legge til rette for god integrering .
DB170822 Det er politikk som skal bidra til å beskytte og styrke den norske velferdsmodellen, styrke næringslivet - og slik også være med på å skape arbeidsplasser, som er det beste tiltaket mot fattigdom og for integrering .
DB170820 Det er viktig å debattere innvandring og integrering , men jeg er redd vi har sporet fullstendig av de siste ukene.
VG170819 Frp jobber hardt for å skape et inntrykk av at Ap er unnfallende i forhold til innvandring og integrering .
VG170819 - De har snakket om partiet som bremsekloss i klimapolitikken, splittende innen integrering og pådriver av store skattekutt.
DB170819 Tidlig innsats i stort handler om å ha barnehageplasser til alle, kompetanse i barnehagen og tiltak som gjør at barn får et utgangspunkt for integrering , deltakelse og sosialt fellesskap tidlig, sier han.
DA170819 Det pekes også på at landet ikke har hatt like store problemer med integrering som en del andre store land i Europa.
AA170819 Men på lengre sikt vil god integrering være beste middelet mot terror.
AA170819 | Integrering et middel mot terror ¶
DA170818 Det treffer kompetansemålene, særlig knyttet til begrepet kultur, innvandring, kulturell variasjon og integrering , sier Kristine Horntvedt.
DB170817 Videre forteller han at Spania har lyktes bedre enn for eksempel Frankrike med integrering , og sammen med kompetent etterretning, er det faktorer som kan være grunnen til at vi ikke har sett store terrorangrep der på mange år.
DB170817 Det var masse blod ¶ Integrering
DB170817 Prat om integrering er det nok av, i en valgkamp er det tid for konkrete tiltak.
DB170817 Han påpekte også Frp sin integreringspolitikk med å vise til hvordan de i sittende periode har redusert støtten til norskopplæring - og på den måten fratatt mange innvandrere en av de viktigste verktøyene for å lykkes med integrering .
DB170817 Tajik og Giske lyktes i å dreie debatten over på integrering , halvparten av Listhaugs jobb og langt unna hennes fokus.
AP170816 | Orkla-sjefen : - Jeg tror næringslivet kunne gjort mye mer for integrering
AP170816 Jeg tror næringslivet kunne gjort mye mer og spilt en større rolle i samfunnet med tanke på integrering , sier han.
AP170815 Hvis infrastrukturen utvikles riktig kan dette også føre til mindre bruk av bil, økt trivsel, mindre ensomhet og bedre inkludering og integrering .
AP170815 Hvis infrastrukturen utvikles riktig kan dette også føre til mindre bruk av bil, økt trivsel, mindre ensomhet og bedre inkludering og integrering .
AP170815 Det er Høyres store ansvar at det ga ansvaret for innvandring og integrering til et parti som er avhengig av konflikt og spenning på området, sa han.
AP170815 Deretter penslet debatten inn på spørsmål knyttet til verdier, integrering , debattklima og det digitale revolusjonen.
AP170815 Det er Høyres store ansvar at det ga ansvaret for innvandring og integrering til et parti som er avhengig av konflikt og spenning på området, sa han.
AP170815 Deretter penslet debatten inn på spørsmål knyttet til verdier, integrering , debattklima og den digitale revolusjonen.
NL170814 Refrenget er : « vi må få til en bedre integrering ».
NL170814 Da nærmer vi oss politikernes yndlingsfrase når innvandringen diskuteres : « vi må få til en bedre integrering ».
NL170814 Ansiktstildekking er definitivt ikke integrering .
DB170814 Snakker overbevisende om fellesarenaer som norske verdier som også vil bidra til integrering .
AP170813 Målet er å bidra til bedre integrering .
VG170808 Bygdefolk er mest positive til integrering !
VG170808 Integrering handler om utdanning, arbeid, helse og bolig, og i små kommuner faller mye ansvar på få hender.
DN170807 Avisen skriver sterkt høyrevridde - og etter hvert fabrikkerte - historier om innvandring og integrering .
AA170807 Vi har innført en politikk som sørger for at de som virkelig trenger beskyttelse får raskere hjelp og bedre integrering , mens grunnløse asylsøkere ikke kan regne med opphold.
AA170807 Organisasjonen bruker idrett og musikk som verktøy i forebyggende arbeid og integrering av minoritetsungdom.
VG170805 Som synet på innvandring og integrering , på religionens plass i samfunnet, på den kristne kulturarven og på forholdet mellom kvinner og menn.
AA170805 | SV vil skille mellom innvandring og integrering
AA170805 Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen ( Frp ), sier innvandring og integrering er to temaer som henger nøye sammen og må sees som en helhetlig politikk.
AA170805 SV-leder Audun Lysbakken synes debatten om innvandring i Norge « utelukkende handler om hvor mange som skal få komme, på bekostning av integrering » skriver ABC Nyheter.
AA170805 Audun Lysbakken mener regjeringen har « sauset sammen » debatten om innvandring og integrering .
AA170805 - Ikke overraskende har debatten om innvandring og integrering blitt « sauset » sammen til en ting.
NL170804 Men utspillet hos NRK er først og fremst nøye planlagt og gjennomtenkt i den løpende valgkampen, der Listhaug ønsker å forsterke bildet av Frp som det klart strengeste partiet når det gjelder innvandring og integrering .
NL170804 Hvis det er slik at befolkningen oppfatter innvandring og integrering som en viktig sak, er det et dårlig signal at de store partiene viker unna.
NL170804 Den knugende motviljen som finnes både i Høyre og Arbeiderpartiet når det gjelder en åpen drøfting av problemene og utfordringene knyttet til innvandring og integrering , er nå Listhaugs beste kort.
AP170804 Bevegelsen etablerte seg her til lands i 1990, og jobber for å fremme toleranse, fred og integrering av det muslimske trossamfunnet i Norge.
VG170803 - I et område som Oslo er nok god integrering deler av forklaringen på hvorfor innvandringsfiendtlighet er vesentlig lavere.
VG170803 Så skal vi jobbe med integrering av dem som reelt sett er flyktninger, sier hun.
VG170803 På spørsmål om hvorvidt dette er god integrering , svarer statsråden at dette ikke handler om de som skal integreres.
AP170803 - Språkkunnskap helt avgjørende for god integrering
AP170803 - For å få til en god integrering er det av stor betydning å få flere ut i jobb, i arbeid.
AP170803 - Det er helt avgjørende for en god integrering at man lærer seg norsk, sier hun.
AA170803 Jensen går ikke med på at det å nekte Nav-støtte kan bidra til fattigdom og utenforskap, og at dette kan motarbeide målet integrering og bidra til radikalisering.
AA170803 - Nei, snarere tvert imot mener jeg det vil styrke muligheten for en raskere integrering , sier hun.
VG170802 Skal integrering lykkes er åpenhet for og tydelighet om hverandres ståsted avgjørende.
DB170802 Andre bøker håndterer begreper som menneskerettigheter, integrering , demokrati og medmenneskelighet, i lys av islamsk lære, med den hensikt å fremme fredelig sameksistens.
AA170802 Det er lov å være god og bli enda bedre - men alle skal være med, fordi vi også skal ivareta vårt samfunnsoppdrag med en god folkehelse, gode oppvekstmiljøer, god integrering og utvikle barn til å bli gode samfunnsborgere.
NL170801 Terror kan ikke bekjempes med våpen, sier han, god integrering er mye viktigere.
DA170801 På partiets nettsider står det at kontantstøtten motvirker integrering og svekker arbeidslinja.
DA170731 Vi canadiere ser på frykten rundt integrering og innvandring som noe overraskende.
DA170731 » - Formålet med ordningen er å bidra til bedre integrering , ikke til aktører som sprer myter og konspirasjoner.
DA170731 » - Formålet med ordningen er å bidra til bedre integrering , ikke til aktører som sprer myter og konspirasjoner.
DB170730 - For å lykkes med integrering er vi avhengige av at de nyankomne står på, lærer seg språket og skaffer seg nødvendige kvalifikasjoner.
VG170729 Hun har slagordene inne når hun snakker om innvandring, om integrering og muslimer i Norge.
DB170728 Oslojenta med meksikansk-amerikansk mor og norsk far, brenner spesielt for integrering .
VG170727 Derfor må vi sørge for bedre integrering av innvandrere, sier Hauglie.
DB170727 Dersom myndighetene mener plagget hindrer integrering , må de kunne underbygge det.
VG170726 - Skolen skal være et sted som bidrar til integrering , hvor både gutter og jenter stiller med like muligheter til å lykkes i det norske samfunnet.
VG170725 - Jeg tror hovedårsaken til at slike myter oppstår er at man blir navlebeskuende og glemmer å løfte blikket, sier han, og trekker frem arbeidsmarkedet, helsevesenet, utdanning og integrering som fundamentale institusjoner som får uforholdsmessig mye negativ oppmerksomhet.
VG170725 I januar i år, besøkte representanter fra ti europeiske land Norge for å lære mer om såkalt bærekraftig integrering .
DB170725 Vår plagsomme gamle arv, preget av moralister som Wergeland, Bjørnson og Ibsen, er erstatta med fornuftige strategier som reduserer utgiftene til integrering og sikrer handelstilgang for norsk oppdrettsbransjen og gode bånd til våre nærmeste allierte.
NL170724 | Kaffe til behag, - integrering til besvær ¶
NL170724 Diskuter heller de problemer med integrering som du nevner, med andre studenter og finn ut hva som kan gjøres.
NL170724 " Det fremmer heller ikke integrering når muslimske voksne " patruljerer " skolegårdene i friminuttene og advarer muslimske barn : " Husk at du ikke er norsk !
AA170724 Vi må jobbe med forebygging og integrering slik at hat ikke får vokse i mennesker, slik at tapere får nye muligheter, slik at det å lykkes i sitt eget liv ikke betyr å bekjempe noen andre.
DB170722 Og god integrering , noe LSK har bygd opp en god satsing på over tid.
DB170721 Regjeringene har ønsket å nå andre mål, som for eksempel bedre incentiver til arbeid, god integrering eller større investeringer i næringslivet, som skaper vekst og nye arbeidsplasser og på sikt dermed også større likhet enn vi ellers ville fått.
DB170720 Suksessfull integrering er avhengig interaksjon mellom partene og det har ikke FrP innsett.
DB170720 Det samme gjelder integrering uten muligheter.
DB170720 Denne metoden hindrer integrering , siden FrP informerer om at alle innvandrere fører til vanskeligheter og det hindrer meg å være en del av fellesskapet.
NL170718 Interessant nok betyr « integrering » nå til dags kun dette : Jeg får beholde curryen, mens resten må forkastes.
NL170718 Integrering er viktig.
DB170718 Hverdagen blir ikke verre for minoritetskvinner av integrering .
DB170718 God integrering avhenger av hvor mange som kommer.
DB170718 Dette engasjementet er også en av grunnene til at regjeringen la frem en omfattende stortingsmelding for integrering , og egen handlingsplan mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.
DB170718 Det viser en mangelfull forståelse for hvordan integrering fungerer.
AA170717 - Den lenge etterlengtede grensen på 200.000 flyktninger til Tyskland per år er nødvendig for å sikre integrering i praksis, heter det i CSU-programmet.
AP170715 Den oppstår når de tradisjonelle partiene ikke løser problemer som arbeidsløshet, fallende sosiale standarder, ukontrollert innvandring og dårlig integrering .
AA170715 Vi må erkjenne at islam i dens mer radikale former, representerer en ideologi som er uforenlig med universelle menneskerettigheter og integrering i et sekulært demokrati som det norske.
AA170715 Gratispenger bidrar ikke til integrering , men skaper klienter.
DB170712 Det er også synd at isteden for å ta til seg kritikken som har kommet fra folk som blant annet Shahram Shaygani leder for Senter for Sekulær Integrering velger Kristian Tonning Riise å gå til angrep på de som problematiserer Solbergs flørt med reaksjonære miljøer.
AA170711 Undersøkelsen tok ikke spesielt hensyn til flyktninger, men tar innvandringspolitikk og integrering med i beregningen.
AP170710 Regjeringen kan bruke mye penger på integrering , men til dem som ikke forholder seg til norske lover og verdier, har Listhaug en klar oppfordring : ¶
AP170710 - Anser du Venstre og KrF som gode partnere når det kommer til innvandring og integrering ?
NL170708 Vi må jobbe med forebygging og integrering slik at hat ikke får vokse i mennesker, slik at tapere får nye muligheter, slik at det å lykkes i sitt eget liv ikke betyr å bekjempe noen andre.
NL170708 Integrering
VG170707 Denne velmenende reformen er dessverre en av de aller største hindringene for å få til en god integrering i Norge, og den har overlevd seg selv på grunn av politisk hestehandleri altfor lenge.
DA170707 - I utgangspunktet er tankegangen bak at dette har med integrering å gjøre, om hvordan man treffer den norske folkesjelen, sier turleder Espen Opaker Moreite til Dagsavisen Fremtiden.
DA170707 Integrering
VG170706 Polen ønsker en motvekt til den sterke tysk-franske dominans i EU og de er ikke alene om å frykte en sterkere integrering i regi av Merkel og Emmanuel Macron, Frankrikes nye og svært EU-vennlige president.
AP170705 - Kontantstøtten hindrer integrering og må fjernes, mener både Frps Mazyar Keshvari ( t.v. ) og Rashid Nawaz, Ap-politiker og bydelsleder i Stovner bydel.
VG170704 Vi må jobbe med forebygging og integrering slik at hat ikke får vokse i mennesker, slik at tapere får nye muligheter, slik at det å lykkes i sitt eget liv ikke betyr å bekjempe noen andre.
VG170704 Groruddalen har sine utfordringer, og integrering er en av dem, men veien til London, forstedene i Paris og Molenbeek er likevel uendelig lang.
VG170704 « Vi må jobbe med forebygging og integrering , slik at hat ikke får vokse i mennesker.
DB170704 God integrering av flyktninger er viktig.
DB170704 Vi er enig med Dagbladet i at hensynet til integrering er viktig, men hva legger Dagbladet i begrepet integrering ?
DB170704 Vi er enig med Dagbladet i at hensynet til integrering er viktig, men hva legger Dagbladet i begrepet integrering ?
DB170702 Vår evne til å drive god integrering henger sammen med volumet på migrasjon.
DB170702 Slikt blir det ikke spesielt god integrering av.
DB170702 Hvis ikke vi klarer å skape et fellesskap som det er mulig for folk uavhengig av religion å bli en del av, så blir det umulig å lykkes med integrering .
BT170701 Pengestøtte til denne typen organisasjoner er et viktig bidrag til integrering og forståelse, men statlige midler må ikke få sementere uhensiktsmessige strukturer og bli en barriere for endring.
AP170701 I svaret fra Geir Lippestad påpekes det at så snart flyktningmeldingen er ferdig behandlet, vil han ta kontakt med norske myndigheter for å gjøre dem oppmerksom på byrådets arbeid med tilrettelegging og integrering av flyktninger i utsatte grupper, som kjønns- og seksuelle minoriteter.
VG170630 * 1 Idretten skulle jobbe med integrering .
DA170628 Deretter kommer velferd og fellesskap ( 14 prosent ) og innvandring og integrering ( 12 prosent ).
BT170628 Frp får ofte kritikk for å snakke for mye om innvandring, og for lite om integrering .
BT170628 Det er oppskriften på dårlig integrering .
DB170627 Det er en sammenheng mellom hvor mange vi tar imot og forutsetningene for god integrering , og da er det behovet for beskyttelse i Norge som må være avgjørende for om søknaden blir innvilget eller avslått.
DA170627 ) vil ha en nasjonal dugnad for økt integrering i idretten.
DA170625 Polariseringen er sterk i spørsmålet om innvandring og integrering , ikke minst på sosiale medier.
DA170625 Noen ønsker å tegne et bilde av at Norge er veldig dårlig på integrering , mener Solberg.
AA170625 Polariseringen er sterk i spørsmålet om innvandring og integrering , ikke minst på sosiale medier.
AA170625 Noen ønsker å tegne et bilde av at Norge er veldig dårlig på integrering , mener Solberg.
SA170624 Idrett som redskap for integrering har vært en målsetting for politikerne, men heller ikke her leverer idretten.
FV170624 Idrett som redskap for integrering har vært en målsetting for politikerne, men heller ikke her leverer idretten.
DB170624 Kampen for nye arbeidsplasser er også viktig for å bekjempe fattigdom og for å få til en vellykket integrering av innvandrere.
BT170624 Idrett som redskap for integrering har vært en målsetting for politikerne, men heller ikke her leverer idretten.
AP170624 Uttrykket « svenske tilstander » brukes ofte for å beskrive kriminalitet som følge av høy innvandring og lav integrering .
AP170624 I Sverige har dette kommet som en konsekvens av en for høy innvandring over tid kombinert med for dårlig integrering .
AP170624 Idrett som redskap for integrering har vært en målsetting for politikerne, men heller ikke her leverer idretten.
VG170623 - Utenforskap dyrkes der integreringen er dårlig, og vi må legge til rette for god integrering , sier Jensen.
DB170623 Samtlige punkter handlet om kontroll, bevæpning og overvåking, ingen om integrering .
AA170623 Vi må utvikle vertikal integrering innenfor alle fagmiljøene, hvor studenter helt fra første studieår, mastergradsstudenter, stipendiater, forskere og professorer innenfor hvert fag vandrer i samme miljø.
VG170622 - Da må vi la være å politisere den debatten om ulikhet og forskjeller og manglende integrering til å bli en debatt om formuesskatten, fordi at det er jo en mismatch i forhold til hva problemet med ulikhet egentlig er.
SA170622 Franskmennene har gitt den proeuropeiske Emmanuel Macron et sterkt mandat for videre samarbeid og integrering i Europa, men brexitstatsminister Theresa May kommer ut med svekket mandat for å føre Storbritannia ut av EU.
AP170622 I samtalen understreket statsministeren at hun var stolt av en satsing på helsesøstre og psykologer i kommunene, og vektla betydningen av å satse på integrering og tidlig innsats i skolen for å motvirke forskjeller og utenforskap.
AP170622 - Men det statsministeren gjorde, var å trekke frem innsats på skolehelsetjeneste, integrering og tidlig innsats, er det å individualisere debatten ?
DN170620 Det er organisasjonen Senter for Sekulær Integrering ( SSI ) som har tatt initiativ til en markering ved moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat på Grønland i Oslo lørdag, skriver Dagen.
AP170620 Som ledd i en tettere integrering mellom stor-Beijing, regionen Tianjin og provinsen Hebei skal det meste av Beijings administrasjon, sykehus, industri og markeder flyttes til den sørøstlige forstaden Tongzhou.
AA170620 Det er organisasjonen Senter for Sekulær Integrering ( SSI ) som har tatt initiativ til en markering ved moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat på Grønland i Oslo lørdag, skriver Dagen.
SA170619 Advarsler fra fagmiljøer om at tiltak hemmer integrering og bryter menneskerettigheter, faller for døve ører.
AP170618 Som ledd i en tettere integrering mellom stor-Beijing, regionen Tianjin og provinsen Hebei skal det meste av Beijings administrasjon, sykehus, industri og markeder flyttes til den sørøstlige forstaden Tongzhou.
AA170618 De er/har vært engasjert i Norway Cup, integrering av mennesker som trenger ekstra tilrettelegging, Pøbelprosjektet, Nobels Fredspriskonsert, Gunhild Stor-dalens « EAT » og Norway Cup for å nevne noen.
VG170616 HEMMENDE : - Barnehijab motvirker god inkludering, læring og integrering , skriver kronikkforfatteren.
VG170616 Først og fremst fordi det skaper utenforskap og dårlig integrering .
VG170616 Barnehijab motvirker god inkludering, læring og integrering .
NL170616 Tromsøkvinnen som har engasjert seg aktivt i humanitært arbeid blant flyktninger og asylsøkere, som dro til Hellas da flyktningekrisen sto på som verst for å hjelpe dem som kom seg levende over Middelhavet, og som er svært opptatt av barn og unges integrering og muligheter i det norske samfunnet, får nå hatefulle kommentarer på grunn av sine ytringer.
DB170616 Du må da skjønne at jeg er mer opptatt av likestilling og integrering og inkludering og alt annet politisk korrekt enn nesten alle andre stater ?
AA170616 - Arbeid er nøkkelen til en vellykket integrering .
DB170614 Der Venstre-lederen i særlig grad trakk fram gründersatsingen som noe å være stolt av fra de siste fire årene, pekte KrF-leder Knut Arild Hareide på innsatsen innen skole, integrering og frivillighet.
AA170614 Han påpeker at færre ankomster over tid vil medføre lavere utgifter til saksbehandling og registrering, asylmottak, bosetting og integrering .
NL170613 _ Hvis hensikten er å integrere, må det være gjensidig integrering , tordnet han til TV2.
NL170613 Lederen i organisasjonen LIM ( Likestilling, integrering , mangfold ), Mahmoud Farahmand, mener regjeringens forslag er godt, og at det gir et helt klart signal om hvilke ideologier man aksepterer og godtar i et samfunn.
NL170613 De signaliserer et ønsket utenforskap, og det stikk motsatte av integrering .
NL170613 Integrering .
VG170612 Et slikt forbud vil også frata mennesker muligheten til å ta høyere utdanning, som igjen kan føre til isolasjon og dårlig integrering , skriver generalsekretær Mehtab Afsar i en e-post til VG.
DB170612 Til forskjell fra studentorganisasjonen, ser organisasjonen LIM ( Likestilling, integrering , mangfold ) på forslaget som noe svært positivt.
DB170612 - For å få en bedre integrering , må vi få til en større deltagelse i det offentlige.
DA170612 Han avviser at forbudet vil hindre integrering .
AP170612 Tidligere i år tok også Brochmann-utvalget 2s rapport om innvandringens konsekvenser også til orde for nasjonale retningslinjer som kan stoppe kulturelle eller religiøse praksiser fra å stå i veien for god integrering i Norge.
AP170612 Normalisering, integrering og inkludering ble slagordet for en ny tidsalder for de svakeste i samfunnet.
AA170612 Han avviser at forbudet vil hindre integrering .
AA170612 Han avviser at forbudet vil hindre integrering .
AA170612 Adresseavisens mening : Mye å lære av bygdas integrering
AP170611 - Manglende integrering og assimilering hos foreldre som utfører negativ sosial kontroll, er noe som går igjen.
AP170611 - Manglende integrering og assimilering hos foreldre som utfører negativ sosial kontroll, er noe som går igjen, sier Hans-Petter Kielland.
DB170609 Det er et viktig prinsipp å se skolen som arena for integrering .
DB170609 Byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl ( Ap ) skriver i uttalelsen at « Etablering av skolen vil kunne få negative konsekvenser for elevenes integrering i det norske samfunnet.
DB170609 Begrunnelsen var også den gang frykten for svekket integrering .
AA170609 | Mye å lære av bygdas integrering
AA170609 Senter for bygdeforsknings undersøkelse om innvandring og integrering viser at bygdefolk er mest positive til hvordan innvandrere integreres.
AA170609 God integrering er avgjørende for at samfunnet skal fungere.
AA170609 Det er mye å lære av Bygde-Norges integrering , skriver Adresseavisen på lederplass.
DN170608 Bygdefolk mest positive til integrering
DN170608 | Bygdefolk mest positive til integrering
DN170608 - Innvandrere i rurale kommuner er i større grad i arbeid, og sysselsetting er viktig for integrering og for hvordan folk oppfatter at noen er integrert.
AA170608 | Bygdefolk mest positive til integrering
AA170608 - Innvandrere i rurale kommuner er i større grad i arbeid, og sysselsetting er viktig for integrering og for hvordan folk oppfatter at noen er integrert.
DA170607 Da kjente jeg at jeg kviet meg for å skriver om integrering , innvandring og om likestilling.
BT170607 | Studie : Integrering i feil retning i Norge ¶
AP170607 « Oslo kommune har over år arbeidet bevisst og målrettet med språkopplæring og integrering , et arbeid som er ytterligere styrket de siste årene.
AP170607 Etablering av skolen vil kunne få negative konsekvenser for dette arbeidet og for elevenes integrering i det norske samfunnet.
AP170607 Det er en klar fordel for integrering og språkutvikling at elever velger fellesskolen i Oslo.
AP170607 - Negative konsekvenser for integrering
VG170605 Ved å stikke hull på den byllen kan vi gjøre mye for å skape forståelse som fører til mer toleranse og integrering i samfunnet vårt, skrev hun.
DB170602 Likebehandling og integrering
VG170531 Når en av de største driverne av økt ulikhet er innvandring, og en av de viktigste verktøyene vi har for integrering er skolen, er det påfallende at akkurat dette går under tankesmiens radar.
DA170531 Nei, Norsk Allianseparti er et parti av forskjellige innvandrergrupper, som har integrering og brubygging som kjernesaker.
AA170531 I en tid hvor « fake news », kommersialiserte medier og digital manipulasjon gjør folk usikre på hva de kan stole på, vil Klemens-kirkens fysiske integrering i det moderne bylandskapet stå som en bauta over en periode i historien, som påkaller et aktivt og kritisk forhold til fortellingene.
DB170525 september 2001 ble det innført antiterrorlover i Storbritannia, men nå har terror og integrering kommet på dagsorden igjen.
DB170524 - Vi trenger harde virkemidler, som politi og etterretning, men vi trenger også myke, som integrering og kamp mot fordommer og isolasjon.
DB170524 Vi bør være takknemlige for at innvandreres tillit til institusjonene er så god som den er - et utgangspunkt vi bør utnytte til det fulle for å sikre så god integrering som mulig.
BT170524 Jeg føler at vi bidrar litt til integrering .
AP170524 Det skriver regjeringens integreringsleder Dame Louise Casey i en rapport om integrering som ble publisert i desember.
NL170523 Videre skriver Utsi og Andersen at « Tilbakemeldingene har vært klar på følgende : Vi ønsker mer integrering og mindre segregering ».
NL170523 Resultatet av feilslått integrering blir ofte en tydeliggjøring av det som skiller disse ungdommene, og i stedet for fellesskap kjenner ungdommene på et utenforskap.
NL170523 Likevel ser vi gang på gang at det som omtales som integrering ikke nødvendigvis tar hensyn til de som skal integreres.
NL170523 | Integrering på hvilke premisser ?
VG170522 Forsvar mot populisme krever at det rettes mer oppmerksomhet mot forhold som hindrer integrering , blant dem diskriminering i boligsaker, utdanning, sysselsetting og politikontroll.
VG170522 Et forsvar mot populisme krever dessuten at man tar fatt i temaene innvandring og integrering .
VG170522 En regjering som ikke tar skritt for å tilrettelegge for integrering , skaper et sikkert grunnlag for økt motstand i befolkningen mot ytterligere innvandring.
VG170522 Det forutsetter også en mer oppriktig diskusjon om hva som er den rette balansen mellom innvandring og integrering .
BT170522 Begreper som « empati », « humanisme » og « integrering » forsvant i støyen.
NL170521 Tilbakemeldingene har vært klar på følgende : Vi ønsker mer integrering og mindre segregering.
NL170521 Noen ønsker mer segregering, noen ønsker full integrering og noen vil helst ha noe midt i mellom.
NL170519 Så snart det kommer problemstillinger på bordet vedrørende innvandring, er svaret at vi må få til en bedre integrering .
NL170519 Spørsmålet blir da : hva er integrering ?
NL170519 Dersom unger ikke skal få lov til å føle seg norsk denne ene dagen i året, men oppfordres til å markere at de nettopp ikke er det, må vi slutte å snakke om integrering .
NL170519 mai toget, eller fjerne Jesusbarnet fra juleavslutningenes skuespill, de er de første til å snakke om bedre integrering .
DN170519 « Den største konsekvensen av en krig for den globale økonomien vil trolig skje ved forstyrrelser i de handelsstrømmene og forsyningskjedene på grunn av Sør-Koreas dype integrering i den globale økonomien », skriver Capital Economics.
AA170519 * Solidaritet : Gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering , lettere for folk utenfor EØS å få arbeidstillatelse.
AA170519 * Solidaritet : Gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering , lettere for folk utenfor EØS å få arbeidstillatelse.
AP170518 Ikea har tidligere fått pris for sitt gode arbeid med integrering .
AP170518 Hun har god erfaring med integrering ; i varehuset på Furuset jobber det folk fra 60 nasjoner.
AP170518 - Vi er stolte over å kunne bidra i en modell hvor språk og arbeidserfaring samkjøres med sikte på å få en effektiv integrering , sier Clare Rodgers, som er administrerende direktør for Ikea i Norge.
AA170518 * Solidaritet : Gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering , lettere for folk utenfor EØS å få arbeidstillatelse.
VG170516 Dragkampen i EU står mellom land i vest som ønsker en sterkere integrering og mange av de nye medlemmene i øst som stritter i mot.
NL170516 Gå innom Røde Kors-huset i Harstad og se integrering i praksis.
DB170516 * Solidaritet : Hvordan kan Norge ta enda større ansvar i verden, hvordan gjøre oljefondet til et klimafond, doble bistanden med en klima- og bistandsprosent på 1,2, reversere regjeringens asylpolitikk, bedre integrering , bedre arbeidsvilkår for folk utenfor EØS, fortsatt NATO-medlemskap.
NL170515 Denne « forskningen » gikk hand i hand med det Niemi beskriver i følgende sitat : « For myndighetene dreide det seg om innlemmelse av begge folk ( samer og kvener ) i nasjonalstaten - integrering heter det i dag ».
DA170514 Integrering .
DB170513 Jenteklyngen de går mot kommer mer og mer i fokus, og høylytt fnis og latter fra både Vilde, Eva og Pepsi Max-jenter kan tyde på at de en gang så bitre fiendene har funnet en felles plattform for gjensidig integrering ?
DB170512 Da må kutt i norskopplæring stanses og kommunene få nok ressurser til integrering .
VG170511 Men det ligger noen ideologiske vurderinger i debattene man går inn i, som i dekningen av innvandring og integrering .
VG170511 Økte stønader og bedre forhold på mottakene vil bidra til raskere integrering av flyktninger.
VG170511 Å skape en mer normalisert tilværelse i mottak vil gi langt bedre forutsetninger for integrering .
VG170511 Å lære norsk er sentralt for god integrering .
VG170511 God integrering handler om å ivareta enkeltmennesker på en human og verdig måte, men det er også en viktig investering i den norske velferdsstaten.
VG170511 Forbund over hele landet har spilt inn forslag til hvordan LO kan bidra til bedre integrering og en mer human asylpolitikk.
VG170511 For å få til en bedre integrering , er det helt sentralt at fagbevegelsen er med.
VG170511 Det motsatte - dårlig integrering - er dessverre velutprøvd.
AP170511 Mange har problemer med integrering
DA170509 På denne helsestasjon har de fleste av brukerne innvandrerbakgrunn, og jordmødrenes arbeid bidrar også til integrering og god familiehelse.
DA170509 Integrering
DA170509 ) og Christine Thaulow, her sammen med Shamso Abdikariim med lille Anessa på armen, bidrar til økt integrering og bedre helse i bydel Grorud.
SA170508 Halve befolkningen mener regjeringen gjør en god jobb når det gjelder innvandring og integrering , ifølge en ny undersøkelse.
DN170508 Hele 49 prosent svarer at de mener regjeringen gjør en god jobb med å håndtere innvandring og integrering .
DN170508 Halve befolkningen mener regjeringen gjør en god jobb når det gjelder innvandring og integrering , ifølge en ny undersøkelse.
DA170508 Misnøye med integrering
DA170508 Hele 49 prosent svarer at de mener regjeringen gjør en god jobb med å håndtere innvandring og integrering .
DA170508 Halve befolkningen mener regjeringen gjør en god jobb når det gjelder innvandring og integrering , ifølge en ny undersøkelse.
BT170508 Frankrike har fremdeles høy arbeidsløshet, dårlig økonomi og store problemer med sosial integrering , særlig i storbyenes forsteder.
BT170508 Og ja, Frp har helt rett i at integrering er avgjørende, ikke bare for å sikre velferdsstatens bærekraft, men av hensyn til individene som kommer hit.
BT170508 Det er oppskriften på dårlig integrering .
AP170508 Hun forteller at det lenge har vært slik at folk som støtter tanken om økt europeisk integrering ikke vil vise det offentlig.
AP170508 Han er for økt integrering i Europa.
AA170508 Hele 49 prosent svarer at de mener regjeringen gjør en god jobb med å håndtere innvandring og integrering .
AA170508 Halve befolkningen mener regjeringen gjør en god jobb når det gjelder innvandring og integrering , ifølge en ny undersøkelse.
DA170507 - En god oppdragelse fra moren min, god integrering i republikansk ånd og en islam der kjerneverdiene er toleranse, menneskelighet og kjærlighet.
DA170507 Foruten skatt og olje var innvandring og integrering et gjennomgående tema under landsmøtet.
DA170507 Foruten skatt og olje var innvandring og integrering et gjennomgående tema under landsmøtet.
DB170506 Så bruker vi mye på integrering , men ikke for mye, for da blir vi for attraktive som destinasjon !
DA170506 INTEGRERING VIKTIG : Innvandringspolitikk splitter folket, men andelen som vil ta imot flere flyktninger øker.
DA170506 Her er det begrunnelser knyttet til økonomi og integrering som går igjen.
DA170506 INTEGRERING VIKTIG : Innvandringspolitikk splitter folket, men andelen som vil ta imot flere flyktninger øker.
BT170505 LUFTIG DISKUSJON : Med god utsikt over Bergen forteller leder av Euoprarådets interkulturelle bynettverk ICC, Irina Gudikova, sosialbyråd Dag Inge Ulstein hvordan Bergen kan bli bedre på integrering .
BT170505 ) råd om integrering til representanter fra kommunen og næringslivet i Bergen rådhus onsdag.
AA170505 Uten jobb er integrering vanskelig.
DA170502 Gapet mellom innvandrere og den øvrige delen av befolkningen skyldes rasisme og mangelfull integrering .
SA170501 Ifølge Fagforbundet er kultur en viktig faktor i arbeid med blant annet integrering og kunst- og kulturaktiviteter kan være forebyggende.
SA170501 Ifølge Fagforbundet er kultur en viktig faktor i arbeid med blant annet integrering og kunst- og kulturaktiviteter kan være forebyggende, skriver de.
AP170428 - Integrering betyr også at vi er tydelige i våre vurderinger og viser hvor grensen går for vår toleranse for andre kulturer, sier Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière fra det kristendemokratiske partiet CDU.
AA170428 - Integrering betyr også at vi er tydelige i våre vurderinger og viser hvor grensen går for vår toleranse for andre kulturer, sier Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière fra det kristendemokratiske partiet CDU.
VG170427 Vi ser det på landbruk, bistand, klima, bioteknologi, flyktninger og integrering .
SA170427 - Er det å være hjemme noen måneder ekstra med ettåringen virkelig roten til alt ondt, spøkte Hareide til applaus og humring fra salen, og pekte på de mange stemmene som har kritisert kontantstøtteordningen for å være et hinder for blant annet integrering .
DN170427 Vi ser det på landbruk, bistand, klima, bioteknologi, flyktninger og integrering .
DB170427 KrF-lederen sa at behovet for en ny kurs avtegner seg i distriktspolitikken, og når det gjelder landbruk, bistand, klima, bioteknologi, flyktninger og integrering .
DB170427 Vi ser det på landbruk, bistand, klima, bioteknologi, flyktninger og integrering .
AA170427 Han ønsker en mildere asylpolitikk ( Midlertidig bosetting skaper ikke god integrering ) Innenfor helse og omsorg banker hans hjerte for det ideelle, og han lover til slutt at han vil være på bondens side i landbruksspørsmål.
AA170427 Og han mener K-en kan bidra til inkludering og bedre integrering .
AA170427 - Er det å være hjemme noen måneder ekstra med ettåringen virkelig roten til alt ondt, spøkte Hareide til applaus og humring fra salen, og pekte på de mange stemmene som har kritisert kontantstøtteordningen for å være et hinder for blant annet integrering .
AA170427 Og han mener K-en kan bidra til inkludering og bedre integrering .
AA170427 - Er det å være hjemme noen måneder ekstra med ettåringen virkelig roten til alt ondt, spøkte Hareide til applaus og humring fra salen, og pekte på de mange stemmene som har kritisert kontantstøtteordningen for å være et hinder for blant annet integrering .
VG170426 Leder Integrering er en tosidig affære.
VG170426 Integrering er en tosidig affære.
VG170426 I en tid hvor alle roper etter vekst, omstilling og integrering , må man i det minste forvente at politikerne slutter å gi folk penger for å jobbe mindre.
VG170426 Sammen med Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum står han bak studien « Immigrant labor market integration across admission classes », som ser på integrering av forskjellige typer innvandrere i det norske arbeidsmarkedet og trygdeordninger.
VG170426 Rapport fra 2016 : Norge best i Skandinavia på integrering
VG170426 INTEGRERING : Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret, peker på utfordringer knyttet til integrering innvandrere i det norske arbeidsmarkedet.
VG170426 Høy sysselsetting er en forutsetning for en bærekraftig velferdsutvikling og viktig for å til god integrering , skriver statsråden i en epost via Justisdepartementets kommunikasjonsavdeling.
VG170426 Foto : Odin Jæger, VG ¶ INTEGRERING : Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret, peker på utfordringer knyttet til integrering innvandrere i det norske arbeidsmarkedet.
VG170426 En ny forskning viser at Norge har utfordringer knyttet til langvarig integrering av innvandrere i arbeidsmarkedet.
VG170426 Det viser at vi har noen utfordringer knyttet til integrering på varig basis, sier Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret.
VG170426 - Utdanning er nøkkelen til suksess, og uten dette er en langsiktig integrering viktig, sier Younus.
VG170426 - Selv om regjeringen gjør mye for å gi folk muligheter og sikre en god integrering må vi ikke glemme at en politiker ikke kan vedta at noen blir integrert.
VG170426 INTEGRERING : Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug hilser på en av de fremmøtte ved en integreringskonferanse i Oslo i høst.
VG170426 NEGATIV : Karin Andersen ( SV ) mener forslaget regjeringen har fremmet vil føre til dårligere integrering av innvandrere.
VG170426 KUTT : APs Helga Pedersen mener regjeringens kutt i norsk opplæring er noe av det som skaper en dårligere integrering .
AA170426 Men det er ikke bare « det offentlige » som bidrar med aktiviteter som gir god integrering .
AA170426 LES KRONIKK : God ledelse gir god integrering
AA170426 | Trondheim kommune stakk av med pris for integrering
AA170426 - Trondheim er en verdig vinner, både på grunn av sin innsats i 2016, men også for det gode arbeidet med bosetting og integrering som kommunen har drevet gjennom mange år, sier direktør Libe Rieber-Mohn, som delte ut prisen på vegne av IMDi.
DB170425 Forslaget fra KrF er spennende fordi det viser at det er mulig å kombinere valgfrihet med god integrering , sier Tina Bru.
AP170424 Nå jobber jeg i Justisdepartementet med saker knyttet til innvandring og integrering på Høyres post i et departement ledet av Fremskrittspartiet.
VG170423 I dag er det slik at svenske politikere er interessert i se på hva vi har gjort for sikre en god integrering , sier Solberg.
DB170423 Men vi er veldig skeptiske til for mye midlertidighet, for det skaper problemer for integrering , og det skaper problemer for de menneskene som sitter på vent.
DB170422 Aleppo Bahebek ble startet av en ildsjel som opprinnelig drev med bosetting og integrering av asylsøkere.
AA170422 Det sikrer utjevning for ressurssvake grupper, integrering og et bedre læringsmiljø på skolen, sier SV-lederen.
DB170421 Videre skriver utvalget at tiltak som bidrar til aktivisering og fremmer integrering på sikt, bør starte allerede i asylmottakene for å utnytte ventetiden og motvirke passivisering.
DB170421 Tre fjerdedeler sier at de gjerne vil hjelpe flyktninger i lokalsamfunnet sitt, slik at de skal føle seg velkomne, og 85 prosent mener det er et felles ansvar for befolkningen i Norge å bidra til integrering .
DB170421 Hvis man har tenkt å argumentere imot det perspektivet, må man være løsningsorientert og komme med forlag til hvordan gjøre integrering enklere og mer kostnadseffektivt.
DB170421 Ett av argumentene som er rådende i asyldebatten nå, er at integrering er vanskelig og dyrt.
DB170421 Den tydelige anbefalingen deres innebærer at de mener regjeringens forslag til nye regler om familiegjenforening hindrer integrering og kan bryte med Barnekonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
DA170421 - Integrering ?
VG170420 Også her er den foreslåtte erstatningen rundere og mindre konkret, nemlig at « antallet kvoteflyktninger må til enhver tid vurderes opp mot anbefalingene fra FN, mot hvor mange asylsøkere som kommer til landet, og mulighetene for rask og god integrering i Norge ».
DN170419 - Boligen vår er viktig for å skape trygghet i hverdagen og bidrar til sosial utjevning og integrering .
DB170419 Han utnevner seg til en " gjeterbikkje " som passer " sauene " ( altså slike idioter som meg som ser på forståelse, integrering , samhold og kunnskap som nyttige verktøy i kampen mot radikalisering ) mot " ulvene " ( som han kaller " Allahs drapsroboter " ).
DB170419 En kronikk undertegnede skrev om viktigheten av samhold og integrering for å unngå mer terror etter angrepet i Stockholm fikk det til å gå i svart for Kent Andersen og hans lille trupp hos Human Rights Service og Document.no.
AP170419 Begge vil satse på tidlig innsats i skolen og føre en mer eller mindre lik politikk på områder som justis, klima- og miljø, innvandring- og integrering , samt innen forsvar og utenrikspolitikk.
AP170419 Vi skal tenke veldig grunding gjennom hva som er vår kapasitet og vårt handlingsrom for god integrering .
AP170419 I stedet heter det i programforslaget at « antallet kvoteflyktninger må til enhver tid vurderes opp mot anbefalingene fra FN, mot hvor mange asylsøkere som kommer til landet, og mulighetene for rask og god integrering i Norge ».
VG170412 God integrering har med andre ord betydning også for nasjonal sikkerhet.
DN170412 - Det er klart at hvis utviklingen i Sverige forverres, vil ikke regjeringen nøle med å innføre grensekontroll mot Sverige, sier utlending-, integrering og boligminister Inger Støjberg til Jyllands-Posten.
DA170412 - Aktiv deltakelse i arbeidslivet er en viktig arena for integrering og trivsel for den enkelte, og det er dessuten en forutsetning for den langsiktige bærekraften for det norske velferdssystemet.
AA170412 - Det er klart at hvis utviklingen i Sverige forverres, vil ikke regjeringen nøle med å innføre grensekontroll mot Sverige, sier utlending-, integrering og boligminister Inger Støjberg til Jyllands-Posten.
DB170411 Det er her det skal være integrering , man skal ikke bry seg om hudfarge og slike ting, forteller den tidligere Eintracht Frankfurt-spilleren.
DB170411 Denne militariseringen av verdenspolitikken vil gå på bekostning av nødvendige tiltak for sosial utvikling og integrering særlig i Europa og Russland.
DB170411 De viktigste er bærekraftig, kortreist, regnskogen, grønt skifte, reform, integrering , togradersmålet, toprosentkravet.
DA170411 En begynnelse vil være en tostatsløsning mellom Israel og Palestina, en fred som ivaretar syriske minoriteter, integrering av innvandrere og kanskje mest krevende ; at Putin og Trump opptrer som anstendige politikere.
DA170410 Duoen er blitt motvillige posterboys for vellykket integrering og kan nok provosere en del på den brune høyrekant.
AP170410 Manglende integrering og økende grad av gethofisering, har skapt store sosiale problemer.
DA170409 Terrorangrepene, mislykket integrering og flere religiøse krav i samfunnet, i en vanskelig økonomisk situasjon, har endret situasjonen for fransk ungdom.
DA170409 Men partiene har overlatt spørsmålene om integrering til Nasjonal Front.
DA170409 Terrorangrepene, mislykket integrering og flere religiøse krav i samfunnet, i en vanskelig økonomisk situasjon, har endret situasjonen for fransk ungdom.
DA170409 Men partiene har overlatt spørsmålene om integrering til Nasjonal Front.
AP170409 Bydelen er tidligere fremhevet som et skrekkeksempel på dårlig integrering av innvandrere.
DN170405 Brukere av blant annet bitcoin får mulighet til å bruke den flere steder i Japan og legalisere valutabørser og integrering mot banker.
DB170405 Da får de også ta ansvar for dårlig integrering , ikke skylde på opposisjonen.
BT170403 Det som skaper god integrering for multikulturalistiske samfunn, er at de ulike kulturene forenes i en felles sosial struktur.
AP170403 Spørsmålet er om det er et angrep på integrering ?
AP170403 En vellykket integrering bør være et mål.
DB170401 Skal innvandrere kunne bidra i samfunnet, er vi nødt til å bruke flere ressurser på integrering og kompetanseheving.
SA170331 I tillegg til selve Idrettsgallaen som TV-overføres, vil det være flere arrangementer gjennom helgen som seminarer knyttet til toppidrett, breddeidrett og integrering .
AP170331 I tillegg til selve Idrettsgallaen som TV-overføres, vil det være flere arrangementer gjennom helgen som seminarer knyttet til toppidrett, breddeidrett og integrering .
VG170330 For det andre har jeg som integreringsminister en viktig rolle i å si tydelig hva som er forventet, og legge til rette for bedre integrering .
VG170330 - Islamsk råd har fått mye kritikk for å bremse integrering og provosere storsamfunnet med ansettelsen ?
DB170330 Man kan ha en politikk som sørger for rask integrering , at flere kommer i jobb i et ryddig arbeidsliv, og har en rimelig inntekt å leve av, slik at barn slipper å vokse opp i fattigdom, og man kan være et anstendig land som gir beskyttelse til folk som flykter fra krig.
DB170330 En kontrollert innvandring er også nøkkelen til vellykket integrering .
BT170329 Støtte til muslimske paraplyorganisasjoner kan være et positivt bidrag til å fremme integrering og kunnskap.
VG170328 Det er god integrering i praksis.
VG170328 Det betyr at det både ut ifra likestilling og integrering , er fornuftig å fjerne kontantstøtten.
DB170328 Æsæl Manouchehri er daglig leder for organisasjonen LIM, som står for likestilling, integrering og mangfold.
DA170328 Når kulturminister Linda Helleland ( H ) innkaller til nordisk konferanse om kulturliv og integrering i dag, står erfaringene fra Biblo Tøyen i Oslo sentralt.
DA170328 Nordby, tidligere direktør i Utlendingsdirektoratet ( UDI ), og nå konsulent, deltar på konferansen for å legge fram fakta om innvandring og integrering i Norden.
DA170328 I dag forteller han om erfaringene på konferansen « Kulturens rolle i migrasjonens tidsalder », som markerer starten på kulturminister Linda Hofstad Hellelands felles nordiske initiativ om kulturlivet og integrering ( se ved siden av ).
DA170328 Dette prosjektet handler om å finne gode eksempler, ikke piske hverandre med hvor dårlige vi er til integrering, sier Kristin Danielsen, som forteller at hun tok ut « integrering » fra strategien for Biblo Tøyen.
DA170328 Dette prosjektet handler om å finne gode eksempler, ikke piske hverandre med hvor dårlige vi er til integrering , sier Kristin Danielsen, som forteller at hun tok ut « integrering » fra strategien for Biblo Tøyen.
DA170328 - Vi er en kulturinstitusjon, vi har ikke integrering som mandat.
DA170328 - Det betyr ikke at vi ikke har fokus på integrering, men for et bibliotek i en by som Oslo må integrering være en selvfølge, understreker Danielsen.
DA170328 - Det betyr ikke at vi ikke har fokus på integrering , men for et bibliotek i en by som Oslo må integrering være en selvfølge, understreker Danielsen.
BT170328 Dermed mister barna deres en viktig arena for integrering .
AA170328 Melby mener støtten holder mange kvinner borte fra arbeidslivet og bidrar til at barn som burde ha vært i barnehage blir hjemme, noe som gjør det fornuftig å fjerne støtten både med tanke på likestilling og integrering .
AA170328 - Her har progressive muslimer en jobb å gjøre, sier Taraku, som tidligere var talsmann for organisasjonen LIM, som jobber for likestilling, integrering og mangfold.
VG170327 Rundt bålet fikk de også høre historier, blant annet fra Sathiaruby « Ruby » Sivaganesh, som driver aktiv integrering av innvandrerkvinner fra land som Pakistan, Somalia og Irak gjennom å ta dem med på turer og trim i området.
DB170327 Det vil kreve store endringer i utdanning, økonomi, integrering , samfunnsdebatt og verdifellesskap.
DA170327 I år ligger helse på tredjeplass, etter innvandring og integrering og økende arbeidsledighet.
DA170327 I år ligger helse på tredjeplass, etter innvandring og integrering og økende arbeidsledighet.
BT170327 Som en del av arbeidet med Perspektivmeldingen 2017 arrangerer Finansdepartementet seminarer som tar for seg endring i oljepris, befolkningsutvikling, innvandring og integrering . | « Vi er ikke redde » ¶
AA170327 Rundt bålet fikk de også høre historier, blant annet fra Sathiaruby " Ruby " Sivaganesh, som driver aktiv integrering av innvandrerkvinner fra land som Pakistan, Somalia og Irak gjennom å ta dem med på turer og trim i området.
AA170327 I år ligger helse på tredjeplass, etter innvandring og integrering og økende arbeidsledighet.
DA170325 I takt med tettere integrering , har EU også blitt et mer teknisk prosjekt, som mange oppfatter som mer byråkratisk.
BT170325 De å spille i band eller lage revy gir tilhørighet, det kan brukes i integrering , som samarbeidstrening og kreativt utløp.
AP170325 En Retriever/IMDi-innholdsanalyse av åtte av de største papiravisene fra 2009, viste at 70 prosent av oppslagene om innvandrere og integrering hadde et problemfokus, mens kun 11 prosent var nøytrale.
BT170324 - Jeg er enormt opptatt av integrering .
DN170322 mars hvor han sier Montenegros medlemskap i alliansen vil øke integrering , demokratisk reform, handel, sikkerhet og stabilitet blant nabolandene.
AA170322 mars hvor han sier Montenegros medlemskap i alliansen vil øke integrering , demokratisk reform, handel, sikkerhet og stabilitet blant nabolandene.
DN170321 - Vi burde gå inn for en tilnærming som fremmer integrering i stedet for å selge valgbudskap, sa Hamon.
AA170321 - Vi burde gå inn for en tilnærming som fremmer integrering i stedet for å selge valgbudskap, sa Hamon.
VG170320 Per Sandberg understreker verdien i lave ankomster blant annet fordi han mener det åpner for raskere og bedre integrering .
DB170320 SVAR PÅ SPØRSMÅLET : I et intervju i Dagbladets program « Svar på spørsmålet » uttaler Mdgs Lan Marie Nguyen Berg at klima er viktigere enn integrering .
DA170320 - Vi burde gå inn for en tilnærming som fremmer integrering i stedet for å selge valgbudskap, sa Hamon.
VG170318 Innvandring og integrering er en del av denne uroen.
DA170317 Å frykte for familien sin gjør at folk blir sjuke og bruker opp kreftene på det istedenfor integrering, hevder hun, og påpeker at programmet inneholder en rekke tiltak for raskere integrering , som mer språkopplæring.
DA170317 Å frykte for familien sin gjør at folk blir sjuke og bruker opp kreftene på det istedenfor integrering , hevder hun, og påpeker at programmet inneholder en rekke tiltak for raskere integrering, som mer språkopplæring.
DB170316 Integrering må skje fort.
BT170316 Undersøkelser viser at mange avstår fra å bli norske fordi de må forkaste sitt andre statsborgerskap, hvilket hemmer både tilhørighet og integrering .
BT170316 KONTANTSTØTTEN : Hvis ordningen avskaffes for å unngå manglende integrering av innvandrergrupper, så vil det også ramme norske småbarnsfamilier, skriver artikkelforfatterne.
BT170316 Hvis hele ordningen skal avskaffes for å unngå « misbruk » og manglende integrering av innvandrergrupper, så vil det også ramme vanlige norske småbarnsfamilier.
BT170316 Det er ikke et integreringstiltak, og bør derfor ikke fjernes for å fremme integrering .
AP170316 En av de viktigste oppgavene lokalpolitikere har er å sikre god integrering .
VG170315 Problemene med integrering og finansiering av velferdsstaten, er nå ansett som reelle og alvorlige, også på sentrum-venstresiden, men Hylland Eriksen ser « en tendens til å skape problemer som ikke finnes », og synes vi skal « tåle litt mer kaos, og mer improvisasjon ».
VG170314 Innvandring og integrering er store tema i onsdagens parlamentsvalg i Nederland, men det er også eldreomsorg og pensjonsalder.
DB170314 - Jeg kunne forstått feiringen om du hadde laget 50 tiltak som ville sørget for en bedre integrering .
DA170314 Statsråden for inkludering og integrering bruker ord som « godhetstyrann » om folk som vil hjelpe mennesker på flukt, omtaler flyktninger som om de « bæres inn på gullstol » og snakker om flyktningbarn som « lykkejegere ».
DA170314 Statsråden for inkludering og integrering bruker ord som « godhetstyrann » om folk som vil hjelpe mennesker på flukt, omtaler flyktninger som om de « bæres inn på gullstol » og snakker om flyktningbarn som « lykkejegere », skriver Eirik Faret Sakariassen ( SV ).
AP170314 Problemet er at Aftenposten tror at det går an å si hva som helst om en reportasje som allerede har fått latterlig mye urimelig kritikk på sosiale medier, fra folk som aldri stiller spørsmål ved journalistikk som støtter deres eget syn på innvandring og integrering .
VG170313 Innvandring og integrering er sentrale temaer i Nederlands valg i år, så vel som helse og eldreomsorg.
VG170313 Å adressere utfordringer med integrering er viktig, både for samfunnet og den enkelte innvandrer.
VG170313 Dersom han hele tiden har ment, slik han skriver nå, at de han definerer som « ikke etnisk norske » er første- og annengenerasjons innvandrere og at problemene han sikter til er ulike utfordringer knyttet til integrering , hvorfor ikke i det minste da si det med en gang ?
VG170313 « Han har gjennomført en utvikling og integrering her i landet som må sies å være imponerende.
VG170313 Retten vedgår også at hans integrering , jobb og utdanning styrker hans tilknytning til Norge.
SA170313 - Tiår med åpne grenser, masseinnvandring, ingen integrering og doble statsborgerskap.
AP170312 Suksessfull integrering må starte med barna.
AP170312 Suksessfull integrering er avhengig av at majoritetsbefolkningen strekker ut en hånd og inkluderer minoritetene i fellesskapet.
AP170312 | Integrering : Mitt syn fra bakken ¶
AP170312 Suksessfull integrering må starte med barna.
AP170312 Suksessfull integrering er avhengig av at majoritetsbefolkningen strekker ut en hånd og inkluderer minoritetene i fellesskapet.
AP170312 | Integrering : Mitt syn fra bakken ¶
AA170312 - Tiår med åpne grenser, masseinnvandring, ingen integrering og doble statsborgerskap.
VG170311 Rapport fra 2016 : Norge best i Skandinavia på integrering ¶ 7 av 10 har gitt bort klær, leker, utstyr eller annet, mens omtrent halvparten har deltatt i innsamlingsaksjoner eller bidratt gjennom ideelle organisasjoner.
VG170311 85 prosent mener det er et felles ansvar for befolkningen i Norge å bidra til integrering .
DB170311 Brochmann-utvalget hadde som mandat å utrede mulighetene for integrering , gitt « høy innvandring ».
AP170311 - Vi har ikke gjort en god nok jobb med integrering .
AA170311 85 prosent mener det er et felles ansvar for befolkningen i Norge å bidra til integrering .
VG170310 | Fjern hindre for integrering
VG170310 Vi har mange gode eksempler på vellykket integrering gjennom arbeidspraksis, og de har det til felles at alle parter vil og kan. 3.
VG170310 Utvalget la nylig frem sin rapport hvor et av funnene var at god integrering er veldig lønnsomt, og at dårlig integrering er fryktelig dyrt.
VG170310 Utvalget la nylig frem sin rapport hvor et av funnene var at god integrering er veldig lønnsomt, og at dårlig integrering er fryktelig dyrt.
VG170310 UTFORDRER STATSMINISTEREN : - En vellykket integrering forutsetter at samfunnet stiller opp med nødvendig opplæring og arbeidspraksis.
VG170310 NAVs rapport viser at kontantstøtten holder mange innvandrerkvinner hjemme, og barna mister muligheten til god integrering i barnehagen.
VG170310 Men vellykket integrering forutsetter at samfunnet stiller opp med nødvendig opplæring og arbeidspraksis, og at den enkelte er interessert i å gripe mulighetene som kommer.
VG170310 I Stormberg har vi jobbet målrettet for et inkluderende arbeidsliv siden oppstarten i 1998, og vi vet at arbeid er god medisin og en viktig nøkkel til integrering .
VG170310 Et godt språk og god kulturforståelse er helt grunnleggende for integrering .
VG170310 Arbeid er den viktigste arenaen for god integrering for den enkelte.
VG170310 Ikke bare det, men når multikulturalisme i praksis ivaretar minoriteters rettigheter og deltakelse i samfunnet, kan slik retorikk gjøre at minoriteter føler seg mindre velkommen og i verste fall bidra til det motsatte av det Sjøli, Solhjell og Røe Isaksen ønsker, nemlig god integrering .
DB170310 hjemlandet, alder ved ankomst, reiser til hjemlandet, språkferdigheter, familie i Norge, integrering , utdannelse og arbeid.
AA170310 Det mest uheldige er at kontantstøtten står i veien for integrering .
DB170309 Hele 47,4 prosent av de spurte svarer at de mener regjeringen gjør en dårlig jobb når det gjelder å håndtere innvandring og integrering .
DB170309 Litt senere på dagen var han i spørretimen som settestatsråd for innvandring og integrering, og snakket om mangel på integrering av mange kvinner med innvandrerbakgrunn », forklarer nærings- og fiskeridepartementet i en e-post.
DB170309 Litt senere på dagen var han i spørretimen som settestatsråd for innvandring og integrering , og snakket om mangel på integrering av mange kvinner med innvandrerbakgrunn », forklarer nærings- og fiskeridepartementet i en e-post.
DB170309 Likevel blir det trolig debatt, ikke minst fordi kontantstøtten kan motvirke integrering .
DA170309 I tillegg lovet hun milliarder til forskning og utvikling av teknologi som kan bli til nye næringer og arbeidsplasser, så vel som bedre kvalitet i eldreomsorgen, satsing på skole, forsvar, integrering og tiltak mot utenforskap.
AP170309 Utenfor Stockholm ligger Oslo-politiets skrekkeksempel på integrering som går skeis : - Vi bor i samme by, men ikke i samme verden.
AA170309 Hele 47,4 prosent av de spurte svarer at de mener regjeringen gjør en dårlig jobb når det gjelder å håndtere innvandring og integrering .
FV170308 Det er både likestilling, integrering og fattigdomsbekjempelse.
DA170308 - Som kommune har vi ansvaret for å sikre god integrering og gi alle et godt skoletilbud.
DA170308 - Jeg ønsker Oslo lykke til med de gode tiltakene som foreslås for bedre språkopplæring og integrering , men å fjerne kontantstøtten for å få til dette, er ikke veien å gå, sier han.
AP170308 Mener støtten hemmer integrering
AP170308 - Men tanke på kunnskapen og erfaringene vi har med kontantstøtten, og hvordan det spesielt hemmer integrering , så er det nødvendig med både debatt og konkrete tiltak for å finne bedre ordninger. | 10 tips for helgen ¶
AP170308 Innvandringskritikere høster plutselig applaus for sin høyttenkning om blodslinjer og lefling med preferanser for biologisk opphav, mens folk som tidligere tok til orde for streng integrering , nå roper « rasist » mot dem som er opptatt av det samme.
AA170308 - Jeg ønsker Oslo lykke til med de gode tiltakene som foreslås for bedre språkopplæring og integrering , men å fjerne kontantstøtten for å få til dette, er ikke veien å gå, sier han.
VG170307 På kort tid - det er ikke mer enn knappe 15 måneder siden hun ble statsråd for innvandring og integrering - har hun fått en nærmest ikonisk status blant de mest iherdige innvandringskritikerne, og dem er det jo ikke så rent få av i Frp-rekkene.
DB170307 De er offentlig finansierte, og har et ansvar for å sørge for integrering av flyktninger de også, sier hun.
BT170307 Også Brochmann-utvalget, som så på innvandring og integrering , konkluderte med at ordningen må avskaffes.
BT170307 Også Brochmann-utvalget, som så på innvandring og integrering , konkluderte med at ordningen må avskaffes.
AA170307 Merkel støtter nå Hollandes forslag om et tilpasset EU, der medlemslandene som ønsker det skal kunne gå videre i sin integrering selv om andre setter på bremsen.
DB170306 Da får man heller bevilge penger til integrering i det norske samfunnet også for voldelige nordmenn.
AA170306 Men kontantstøtten hindrer integrering , siden det først og fremst er innvandrerfamilier som benytter seg av den.
BT170305 Hverdags integrering handler om å ta del i, men også om å høre til.
BT170305 Hverdags integrering handler om å ta del i, men også om å høre til.
VG170304 Barn som faller utenfor og manglende integrering er blant konsekvensene av den negative utviklingen, hevder hun.
VG170302 Rapport fra 2016 : Norge best i Skandinavia på integrering
AP170302 Her er rom for alt fra sport og dans til arbeids- og språktrening, fra jobbsøkerhjelp og nettverksbygging til syklubber og andre kulturaktiviteter som sosial integrering .
DN170301 Andelen arbeidende fattige er stor, vi ser innvandring uten integrering , voksende sosiale spenninger, et hardere samfunn og mindre fellesskap, sa Støre, som mener denne utviklingen har sammenheng med en svekket fagbevegelse.
DB170301 Eclipse Cross har selvsagt integrering av smarttelefon.
DA170301 Ap gir altså regjeringen flertall for en politikk som går ut over barns psykiske helse, læring og integrering - og som fører til at mange barn forsvinner fra mottakene.
AP170301 Mange av dem tilhører gruppen som har størst behov for plass, de lever i minoritetsfamilier og trenger språktrening og integrering for å stille best mulig forberedt på første skoledag.
AA170301 Andelen arbeidende fattige er stor, vi ser innvandring uten integrering , voksende sosiale spenninger, et hardere samfunn og mindre fellesskap, sa Støre, som mener denne utviklingen har sammenheng med en svekket fagbevegelse.
AP170228 Mange av barna som ikke går i barnehage lever i minoritetsfamilier og trenger språktrening og integrering .
DN170227 Dårlig integrering på helsen løs ¶
DN170227 - Jeg synes ikke denne pessimismen om integrering er godt nok begrunnet med tanke på elementer som utdanning, arbeid og inntekt.
DB170227 Jeg ser irritasjonen stiger hos noen personer når det ikke er plass for uenighet, når de som jobber for en bedre integrering blir stemplet som rasister, når ytringsfriheten blir fraværende fordi det ikke er rom for en vanlig samtale der personer kan ha forskjellige meninger.
DB170227 Det er noen temaer som er « farligere » enn andre, for eksempel islam, integrering , innvandrere og ytringsfrihet.
BT170227 - Vi må bare være flinkere på integrering , det må fokuseres mer på det og gis flere midler til det, sier han.
BT170227 - Jeg synes ikke denne pessimismen om integrering er godt nok begrunnet med tanke på elementer som utdanning, arbeid og inntekt.
BT170227 - Vi må bare være flinkere på integrering , det må fokuseres mer på det og gis flere midler til det, sier han.
BT170227 - Jeg synes ikke denne pessimismen om integrering er godt nok begrunnet med tanke på elementer som utdanning, arbeid og inntekt.
AA170227 - Jeg synes ikke denne pessimismen om integrering er godt nok begrunnet med tanke på elementer som utdanning, arbeid og inntekt.
AA170227 Så er det viktig å få til god integrering .
DA170226 Integrering .
AP170226 - Vi må bare være flinkere på integrering , det må fokuseres mer på det og gis flere midler til det, sier han.
AP170226 - Jeg synes ikke denne pessimismen om integrering er godt nok begrunnet med tanke på elementer som utdanning, arbeid og inntekt.
DB170225 ¶ FÅR KJEFT : Kong Carl Gustaf sier mediene må vise verden at svensk integrering fungerer, mens Carl Bildt sår tvil om Trumps politiske innsikt.
DB170225 Kongen legger til at han mener det skjer mye positivt i svensk integrering .
DB170225 Ikke bra for integrering
DB170225 Vi må stramme oss opp på integrering .
DA170225 Stavanger er gode på integrering , spesielt gode er vi på å integrere mindreårige, sier Mossige.
DB170224 Hvis en er bekymret for den norske kulturens evne til å fremme gode resultater, må en derfor også bry seg med integrering i andre, og kanskje tredje ledd.
DB170224 Det er nemlig ikke slik at integrering ikke forekommer.
DA170224 - Av en som ringte ble jeg spurt : Du som er den framskutte brubyggeren i Drammen og har talt så varmt for integrering .
SA170223 For å få en god integrering , må man ha trygge mennesker, sier Heikki Holmås ( SV ).
VG170222 Integrering av nykommere er en tosidig prosess.
BT170222 Hvis Fritt Ord kan bidra til å løfte diskusjonene om innvandring, integrering og nasjonalisme opp av grøften, og samtidig motarbeide trumpifisering av norsk debatt, er det strålende.
BT170222 I tillegg vil det tilkomme en rekke nye oppgaver som det ikke er naturlig å legge til kommunene, deriblant oppgaver innen landbruk, samferdsel og integrering , påpeker Schou. ( ©NTB ) ¶
AP170222 For å få en god integrering , må man ha trygge mennesker, sier Heikki Holmås ( SV ).
AP170222 I tillegg vil det tilkomme en rekke nye oppgaver som det ikke er naturlig å legge til kommunene, deriblant oppgaver innen landbruk, samferdsel og integrering , påpeker Schou. ( ©NTB ) ¶
AP170222 Vi kommer neppe nærmere målet om integrering ved å følge Carl Schiøtz Wibyes påstander om uforsonlige og uoverstigelige motsetninger mellom « oss » og « dem ».
DB170221 Senere tvitret Trump at han hadde økende kriminalitet og sviktende svensk integrering generelt i tankene.
DB170220 Senere tvitret presidenten at han hadde økende kriminalitet og sviktende integrering generelt i tankene, med en omstridt Fox News-dokumentar som inspirasjon.
DB170220 Brochmann-utvalget påpekte også at vi i altfor stor grad ikke har lyktes med en vellykket integrering .
VG170217 Jan Vardøens satire over norsk integrering har hjertet på rett plass.
DB170217 Utvalget slo fast at norske politikere må handle med en gang hvis de skal hindre at dårlig integrering truer velferdsstaten.
AP170217 ne har jeg deltatt på tre ulike konferanser om innvandring og integrering : En i regi av Norsk sosiologforening, en i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og en i regi av Nettavisen i samarbeid med LIM ( Nettverket for likestilling, integrering og mangfold ) og SSI ( Senter for Sekulær Integrering ).
AP170217 Og kan innvandringspraktikerne bare tenke positivt ? løpet av to uker har Fafos forskningssjef Anne Britt Djuve deltatt på tre ulike konferanser om innvandring og integrering og undres over at teoretikerne, kritikerne og praktikerne i så begrenset grad titter over gjerdet til hverandre.
AP170217 I løpet av de siste 14 dagene har jeg deltatt på tre ulike konferanser om innvandring og integrering : En i regi av Norsk sosiologforening, en i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og en i regi av Nettavisen i samarbeid med LIM ( Nettverket for likestilling, integrering og mangfold ) og SSI ( Senter for Sekulær Integrering ).
AP170217 I løpet av de siste 14 dagene har jeg deltatt på tre ulike konferanser om innvandring og integrering : En i regi av Norsk sosiologforening, en i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og en i regi av Nettavisen i samarbeid med LIM ( Nettverket for likestilling, integrering og mangfold ) og SSI ( Senter for Sekulær Integrering ).
AP170217 Bildet er fra regjeringens dialogkonferanse om integrering av flyktninger på sensommeren 2016 der de ulike gruppene møttes for å snakke sammen.
AP170217 ne har jeg deltatt på tre ulike konferanser om innvandring og integrering : En i regi av Norsk sosiologforening, en i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og en i regi av Nettavisen i samarbeid med LIM ( Nettverket for likestilling, integrering og mangfold ) og SSI ( Senter for Sekulær Integrering ).
AP170217 Og kan innvandringspraktikerne bare tenke positivt ? løpet av to uker har Fafos forskningssjef Anne Britt Djuve deltatt på tre ulike konferanser om innvandring og integrering og undres over at teoretikerne, kritikerne og praktikerne i så begrenset grad titter over gjerdet til hverandre.
AP170217 I løpet av de siste 14 dagene har jeg deltatt på tre ulike konferanser om innvandring og integrering : En i regi av Norsk sosiologforening, en i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og en i regi av Nettavisen i samarbeid med LIM ( Nettverket for likestilling, integrering og mangfold ) og SSI ( Senter for Sekulær Integrering ).
AP170217 I løpet av de siste 14 dagene har jeg deltatt på tre ulike konferanser om innvandring og integrering : En i regi av Norsk sosiologforening, en i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og en i regi av Nettavisen i samarbeid med LIM ( Nettverket for likestilling, integrering og mangfold ) og SSI ( Senter for Sekulær Integrering ).
AP170217 Bildet er fra regjeringens dialogkonferanse om integrering av flyktninger på sensommeren 2016 der de ulike gruppene møttes for å snakke sammen.
DA170216 - Mottaket på Ila som ble etablert av sittende byråd, ser ut til å fungere veldig bra, og det er fokus på integrering fra første dag, sier hun.
DA170216 - Er det en plass det virkelig er mye å ta tak i når det gjelder integrering , så er det i Oslo.
DA170215 Her må vi gjøre mer, sier Wikan, som mener et for godt velferdssystem kan motvirke integrering .
DA170215 Debatten om innvandring og integrering er slett ikke ny, minnet professor i sosialantropologi Unni Wikan om da hun innledet onsdagens konferanse.
DB170213 Asle Toje fikk stor spalteplass for sine merknader til professor Grete Brochmanns nye rapport, der han satt i utvalget som skulle utrede hvilke langsiktige konsekvenser høy innvandring har for samfunnet, og hvilke tiltak som kan bidra til rask integrering og yrkesdeltakelse blant innvandrere og flyktninger ¶
DB170211 faktisk gifte seg med noen fra en annen religiøs eller etnisk gruppe er ikke bare et signal om tolerante holdninger men det knytter sammen ektefellenes familier og nettverk, og dermed grupper, i tillegg til at eventuelle barn som vokser opp med to religiøse eller etniske bakgrunner også bidrar til integrering på sikt, sier Mohn.
DB170211 - Det er en grunn til at ekteskap « på tvers » regnes som det dypeste tegnet på integrering , og ikke bare rapporterte holdninger til ekteskap på tvers, sier han.
DB170211 ( Dagbladet ) : Å gifte seg på tvers av egen religiøs eller etnisk gruppe regnes som det dypeste tegnet på integrering .
DB170210 - Du har sagt at det er grunn til en forsiktig optimisme for norsk integrering på sikt ?
AA170210 Som « Trevligt folk » som beskrives som en feelgood-dokumentar om integrering , der vi følger 17 somaliske flyktninger på vei mot VM i bandy i Sibir.
SA170209 Hvis målet med en konferanse om islam og kvinners rettigheter er å gjøre oss klokere om kvinner og likestilling i en islamsk kontekst, og for å få til en bedre integrering , er det mange kraftfulle muslimske feminister med og uten hijab å velge mellom.
FV170209 Ett av de største problemene i rusomsorgen er boligsituasjon og sosial integrering av brukerne.
DN170209 Orkla-sjef Peter Ruzicka har de siste årene jobbet med en restrukturering av selskapet som blant annet innbefatter en ny og mer sentralisert fabrikkstruktur samt integrering av oppkjp som Rieber.
DA170209 Dette fremmer ikke god integrering , og kan heller skape grobunn for utfordringer både på individ- og samfunnsnivå.
DA170209 Dette fremmer ikke god integrering , og kan heller skape grobunn for utfordringer både på individ- og samfunnsnivå.
VG170208 Hun har gjennomført en rekke restriktive innvandringstiltak og kommet med klarere krav til integrering av de som har kommet.
DN170208 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen plasserte vesken sin i snubleposisjon før han svarte på spørsmål om blant annet lærlingeplasser, lærernorm og integrering .
DB170208 Resultatet er dårlig integrering .
DB170208 Jada, vi vet at dere tror dere er blant de beste når det gjelder integrering , og at en rapport ( Migrant Integration Policy Index ) som dere stadig viser til, forteller nettopp det.
DA170208 Regjeringen i Italia vil tvangsutsende flere migranter og sørge for bedre integrering av dem som får opphold.
AA170208 Regjeringen i Italia vil tvangsutsende flere migranter og sørge for bedre integrering av dem som får opphold.
AA170208 Det er nøkkelen til integrering .
AA170208 - Jeg er opptatt av integrering , og at de som kommer til Norge skal få gode lojalitetsbånd til samfunnet vårt.
VG170206 Jeg tror det er et resultat av mislykket integrering og at Frankrike ikke har lyktes i å involvere dem i samfunnet.
AA170206 Valgfrihet for barnefamiliene er en god intensjon, likevel er kontantstøtten åpenbart til hinder for integrering .
VG170204 Hun sitter med nøkkelen til en mest mulig vellykket integrering .
VG170203 I likhet med konklusjonene i deres første rapport ( 2011 ) anbefaler utvalget at kontantstøtten avvikles, fordi den hemmer integrering .
VG170203 Amerikanske presidenter har i 60 år støttet opp under europeisk samarbeid og integrering .
DN170203 Grete Brochmann fyrte av startskuddet for vårens debatt om innvandring og integrering da hun onsdag presenterte Brochmann-utvalgets analyse av langsiktige konsekvenser av høy innvandring.
VG170202 Del dine tanker og opplevelser med integrering og rasisme under emneknaggen #norsknok på Facebook, Twitter og Instagram !
SA170202 Regjeringen i Nederland diskuterte like før jul en rapport som viser at diktaturvennlige foreninger hindrer normal integrering .
BT170202 Samtidig har hun uttrykt at hennes hovedstrategi når det kommer til integrering , er trygghet, hvilket hovedsakelig illustreres i alle beslutningene hun tar.
AP170202 Dette må på plass for å få til en vellykket integrering , mener han.
AP170202 USA har 400 års erfaring med innvandring og integrering .
AP170202 Innvandring og integrering er ikke helt uproblematisk i Minneapolis heller.
AP170202 Arnfinn Haagensen Midtbøen ved Institutt for samfunnsforskning har forsket på integrering og diskriminering.
AP170202 USA har 400 års erfaring med innvandring og integrering .
AP170202 Innvandring og integrering er ikke helt uproblematisk i Minneapolis heller.
AP170202 Arnfinn Haagensen Midtbøen ved Institutt for samfunnsforskning har forsket på integrering og diskriminering.
DN170201 Hun har denne gangen hatt med seg flere profilerte navn i utvalget som forskningsdirektør Asle Toje ved Det Norske Nobelinstitutt og generalsekretær Sylo Taraku i LIM-nettverket ( Likestilling, integrering , mangfold ).
DB170201 Vi har lav og synkende ungdomskriminalitet i de store byene, kommuner over hele landet gjør en enorm innsats for å bosette og inkludere flyktninger i lokalsamfunn og frivillige organisasjoner gir uvurderlige bidrag til bedre integrering , for eksempel gjennom leksehjelp, tilbud om besøksvenner og samlinger der majoritetsbefolkningen og minoritetsbefolkningen kan møtes og b
DB170201 Venstre ønsker også en forsterket satsning på integrering av barn, enten de har kommet til landet alene eller sammen med foreldrene.
DB170201 Ved behandlingen av integreringsmeldingen fremmet Venstre en rekke forslag som tok utgangspunkt i at skolegang for barn og språkopplæring for voksne, samt mulighet til å få seg arbeid og bolig, er de mest sentrale forutsetningene for en vellykket integrering .
DB170201 SOS barnebyer er en modell vi bør benytte oss mer av for å sikre god integrering av barn som skal bo resten av livet i Norge.
DB170201 I fjor la forskningsinstituttet FAFO fram en rapport som viste at kostnadene ved å ta imot mindreårige flyktninger kan bli svært høye, dersom vi ikke lykkes med rask integrering .
DB170201 For det er åpenbart riktig som Aftenposten skrev på lederplass i mars i fjor : Integrering koster, men mislykket integrering koster mye mer.
DB170201 For det er åpenbart riktig som Aftenposten skrev på lederplass i mars i fjor : Integrering koster, men mislykket integrering koster mye mer.
DB170201 For Venstre er god integrering en av flere forutsetninger for å bevare velferdsstaten vår for framtida.
DB170201 Det vi bruker på integrering i dag er med andre ord en investering i framtida.
AP170201 Vellykket, men ufullkommen økonomisk integrering : ¶
AP170201 Sett over tid, med ulike scenarier for integrering, kan man beregne hvordan offentlige nettoutgifter utvikler seg - og hvor avgjørende god integrering blir i en fremtid med store flyktningankomster.
AP170201 Sett over tid, med ulike scenarier for integrering , kan man beregne hvordan offentlige nettoutgifter utvikler seg - og hvor avgjørende god integrering blir i en fremtid med store flyktningankomster.
AP170201 Prisen for dårlig integrering : En halv mill. pr. innvandrer i 2031 ¶
AP170201 Minimal økonomisk integrering : ¶
AP170201 Maksimal økonomisk integrering : ¶
AP170201 Dette er statistikken som får Brochmann-utvalget til å advare om at feilslått integrering og masseinnvandring truer den norske velferdsmodellen.
AP170201 Vellykket, men ufullkommen økonomisk integrering : ¶
AP170201 Sett over tid, med ulike scenarier for integrering, kan man beregne hvordan offentlige nettoutgifter utvikler seg - og hvor avgjørende god integrering blir i en fremtid med store flyktningankomster.
AP170201 Sett over tid, med ulike scenarier for integrering , kan man beregne hvordan offentlige nettoutgifter utvikler seg - og hvor avgjørende god integrering blir i en fremtid med store flyktningankomster.
AP170201 Prisen for dårlig integrering : En halv mill. pr. innvandrer i 2031 ¶
AP170201 Minimal økonomisk integrering : ¶
AP170201 Maksimal økonomisk integrering : ¶
AP170201 Dette er statistikken som får Brochmann-utvalget til å advare om at feilslått integrering og masseinnvandring truer den norske velferdsmodellen.
AP170201 Vellykket, men ufullkommen økonomisk integrering : ¶
AP170201 Vellykket, men ufullkommen økonomisk integrering : Yrkesinntekten pr. person øker til gjennomsnittene for innvandrere fra landgruppe 2 og 3.
AP170201 Sett over tid, med ulike scenarier for integrering, kan man beregne hvordan offentlige nettoutgifter utvikler seg - og hvor avgjørende god integrering blir i en fremtid med store flyktningankomster.
AP170201 Sett over tid, med ulike scenarier for integrering , kan man beregne hvordan offentlige nettoutgifter utvikler seg - og hvor avgjørende god integrering blir i en fremtid med store flyktningankomster.
AP170201 Prisen for dårlig integrering : En halv mill. pr. innvandrer i 2031 ¶
AP170201 Minimal økonomisk integrering : ¶
AP170201 Minimal økonomisk integrering : Flyktningene kommer ikke i jobb som gir nevneverdig inntekt.
AP170201 Maksimal økonomisk integrering : ¶
AP170201 Maksimal økonomisk integrering : Den økonomiske adferden er den samme som for en innvandrer fra landgruppe 2.
AP170201 Dårlig integrering kan koste en halv mill. pr. innvandrer i 2031 ¶
AP170201 Dette er statistikken som får Brochmann-utvalget til å advare om at feilslått integrering og masseinnvandring truer den norske velferdsmodellen.
AP170131 - Det foregår en voldsom integrering sammenlignet med første generasjon innvandrere, også når det gjelder muligheter for sosial mobilitet i form av utdanning og arbeid.
AP170131 Det er misforstått integrering hvis vi velger å se bort fra undertrykkende tradisjoner i innvandrermiljøene.
AP170130 For å lykkes er vi avhengig av at både forebygging og integrering fungerer.
DB170118 Oslos innbyggere overfører nesten et helt kommunebudsjett til resten av landet hvert år, til tross for at hovedstaden har flere helt særegne utfordringer, knyttet blant annet til integrering , samferdsel og boligsituasjonen.
AP170118 Les mer om innvandring og integrering : ¶
AP170115 - Det viktigste er realitetene i innvandringspolitikken, sier han og minner til at det var Sp som tok initiativ til et bredt forlik om innvandring og integrering i forbindelse med tilstrømningen høsten i 2015.
AP170115 - Han er et glitrende eksempel på integrering man burde heie frem, sier hun.
AP170115 - Det viktigste er realitetene i innvandringspolitikken, sier han og minner til at det var Sp som tok initiativ til et bredt forlik om innvandring og integrering i forbindelse med tilstrømningen høsten i 2015.
DB170111 Leder for Frivillighetssentralen i Stjørdal, Hanne Myrvang, får ofte truende eller krenkende meldinger rettet mot seg på sosiale medier og mener grunnen er at hun jobber med integrering av flyktninger.
AP170111 Leder for Frivillighetssentralen i Stjørdal, Hanne Myrvang, får ofte truende eller krenkende meldinger rettet mot seg på sosiale medier og mener grunnen er at hun jobber med integrering av flyktninger.
AP170111 Venninnen min befinner seg midt imellom barken og veden når det kommer til integrering , og jeg står henne veldig nært.
DB170110 Dette er helt grunnleggende for å sikre effektiv integrering .
DB170110 Integrering : ¶ - 17.mill til trygghetspakke på Grønland/Tøyen-området til politi- og integreringstiltak ¶
DB170110 Partiene i Byrådet i Oslo har blitt enige om kommunens første helhetlige plan for integrering av flyktninger.
DB170110 Oslo-strategi for integrering
DB170110 Oslo kommune sendte i fjor ut et forslag til ny « Strategi for integrering av flyktninger og asylsøkere » ¶
DB170110 En viktig del av arbeidet med hovedstadens nye flyktningemelding har vært å koordinering av alle som betyr noe for en vellykket integrering .
DB170110 Byråden understreker at byrådets mål er å bli et forbilde for andre kommuner når det gjelder integrering og inkludering.
AP170110 Dommen legger vekt på myndighetenes rett til å håndheve skolens læreplan, samt hensynet til vellykket integrering , skriver BBC.
DN170109 Der stemte 75,8 prosent av M5S' velgere for å bytte ut den euroskeptiske Gruppa for Frihet og direkte demokrati i Europa ( EFDD ) med den mer liberale Alliansen av liberale og demokrater for Europa ( ALDE ) - som støtter en felles europeisk valuta og integrering .
BT170109 Siden integrering foregår i vanlige skoler, vil mange elever med ulike vansker være elever i hjemmeskolen sin.
AP170109 Spår mest debatt om innvandring og integrering
AP170109 Ola Borten Moe spår mest debatt om dissensene som dreier seg om innvandring - og integrering og andre verdispørsmål.
AP170109 I forslaget er det dissens om flere punkter som dreier seg om innvandring og integrering .
BT170108 Uten tydelige fellesverdier, for Norges del basert på vår kristne og humanistiske arv, risikerer vi et verdivakuum med feilslått integrering og etablering av parallellsamfunn.
DB170107 Utfordringene knyttet til flyktninger og integrering er felles for Europa, og hva tyskerne gjør vil trolig være toneangivende for andre land.
SA170106 I løpet av CES skal Airthings blant annet ha møter med potensielle partnere for integrering i smarthussystemer.
FV170106 I løpet av CES skal Airthings blant annet ha møter med potensielle partnere for integrering i smarthussystemer.
BT170106 I løpet av CES skal Airthings blant annet ha møter med potensielle partnere for integrering i smarthussystemer.
AP170106 I løpet av CES skal Airthings blant annet ha møter med potensielle partnere for integrering i smarthussystemer.
AA170106 I løpet av CES skal Airthings blant annet ha møter med potensielle partnere for integrering i smarthussystemer.
VG170103 Det skyldes i stor grad frustrasjonen over hvordan myndighetene forholder seg til flyktningkrisen og manglende krav til integrering , sier Hansen Bundt til VG.
FV170103 En streng innvandringspolitikk er nøkkelen til å lykkes med integrering , slo Jensen fast, og trakk opp et svensk skremmebilde.
DB170103 - For å få en bedre integrering , må vi få til en større deltagelse i det offentlige.
SA170101 Sandnes har hatt asylmottak i 23 år og vi har god erfaring både på integrering og på hvordan vi skal løse utfordringer.
AP161215 Brenner for å skape møteplasser i byen, opptatt av alt fra byutvikling til integrering .
BT161212 Deretter ble det tatt i bruk av mange ettersom flyktninger og integrering var et tilbakevendende tema, sier seniorrådgiver Ole Våge i Språkrådet til NTB.
BT161212 - Vi har med motsatsen til hverdagsintegrering, parallellsamfunn, som beskriver situasjonen der integrering ikke gjennomføres og en kultur eller etnisitet dominerer et område uten å bli integrert, sier Våge.
VG161102 Samtidig er det viktig at trossamfunnene er åpne og bidrar til integrering , sier Isaksen, og legger til at han selv kjenner både politikere og andre som har fått koranundervisning fra moskéer i oppveksten - uten å ta skade av det.
AP161020 Han mener det blir for lett å skille innvandring og integrering fra hverandre, da en stor innvandring også påvirker integreringen.
AP161020 Hadde Norge ført en mer liberal innvandringspolitikk, med slappere krav til integrering , ville ulikhetene vokst raskere, sier Heggelund.
AA160920 - Disse resultatene er en påminnelse om at integrering er en prosess som tar tid, og at det er viktig å følge barna som kommer til Norge med foreldrene sine spesielt opp, mener Backe-Hansen. ' ¶ | - Utviklingen er urovekkende ¶
AA160920 Integrering tar tid ¶
AP160810 Anette Karlsen / NTB scanpix ¶ Integrering fra dag én ¶
AP160810 - Vi vil ha integrering fra dag én.
AP160810 Integrering fra dag én ¶ 2.
AP160720 Han mener et forbud kan bidra til bedre integrering .
AP160720 - Vi har hatt en massiv innvandring til Norge og til Troms, og vi sliter med å få til en god integrering .
SA160701 I de mer innvandrerkritiske miljøene vektla man at laget speilet hvordan god integrering fungerte i praksis.
BT160701 I de mer innvandrerkritiske miljøene vektla man at laget speilet hvordan god integrering fungerte i praksis.
AP160701 I de mer innvandrerkritiske miljøene vektla man at laget speilet hvordan god integrering fungerte i praksis.
DB160625 En vellykket integrering kjennetegnes av yrkesdeltakelse, engasjement i lokalsamfunnet og interaksjon mellom minoritet og majoritet.
DB160625 Integrering er et hedersord, men det handler om både politikk og holdninger.
DA160620 Vi vet at det fremmer god integrering og motvirker parallellsamfunn.
DB160615 Disse partiene mener det må ha konsekvenser « at trossamfunn og religiøse ledere fremmer holdninger som strider mot grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og prinsipper, samt holdninger som innskrenker og hemmer integrering og utsetter noen for sosial kontroll ».
DB160615 De virkelig store utfordringene vil komme når staten skal sette grenser for hva slags tro som strider mot menneskerettighetene og demokratiske verdier, eller som hemmer integrering og fører til sosial kontroll.
SA160604 Utfordringene knyttet til ekstremisme og integrering preger den offentlige debatten.
AP160604 Utfordringene knyttet til ekstremisme og integrering preger den offentlige debatten.
SA160602 Idrett er en av hovednøklene til integrering av flyktningene som kommer til Norge.
AP160602 Idrett er en av hovednøklene til integrering av flyktningene som kommer til Norge.
AP160510 Sanner hadde ønsket seg bedre resultater når det gjelder integrering .
AP160510 For dårlig på integrering
NL160429 Videregående utdanning er fylkeskommunens ansvar, samtidig som det både er veien til integrering og veien ut av NAV-køen.
SA160428 Snakk om integrering og kulturoverføring på høyt nivå !
SA160428 Nøkkelen til god integrering er blant annet gjennom en god skole.
SA160428 Da vi kom til Norge i januar 1981, var det ikke introduksjonsprogram, jeg tror heller ikke det var så mye debatt om integrering .
FV160428 Og hun tror at mat i stadig større grad anerkjennes som en viktig strategi innen både matproduksjon, integrering og folkehelse.
SA160427 Og hun tror at mat i stadig større grad anerkjennes som en viktig strategi innen både matproduksjon, integrering og folkehelse.
BT160427 Og hun tror at mat i stadig større grad anerkjennes som en viktig strategi innen både matproduksjon, integrering og folkehelse.
AP160427 Og hun tror at mat i stadig større grad anerkjennes som en viktig strategi innen både matproduksjon, integrering og folkehelse.
BT160426 Hele 44 prosent synes regjeringen håndterer innvandring og integrering godt.
BT160423 I en tid hvor inkludering og integrering blir stadig viktigere, har barnefotball en sentral rolle i fortellingen om fellesskapet.
AP160408 Innvandring, integrering , skole, arbeidsledighet, forsvar - og en lang skryteliste over hva Høyre/Frp-regjeringen har fått til.
AP160408 Innvandring og integrering
AP160405 - Da ble det lagt vekt på at barnefamilier ga bedre integrering .
AP160403 Noen lever parallelle liv, men det er ikke det samme, sier han og legger til at vi må sørge for god integrering slik at vi heller ikke får det.
AP160403 Mudassar Kapur ønsker en « streng og konsekvent innvandringspolitikk », men poengterer at det for ham er et virkemiddel for å få til en god integrering .
AP160403 Noen lever parallelle liv, men det er ikke det samme, sier han og legger til at vi må sørge for god integrering slik at vi heller ikke får det.
AP160403 Mudassar Kapur ønsker en « streng og konsekvent innvandringspolitikk », men poengterer at det for ham er et virkemiddel for å få til en god integrering .
AP160401 Professor Grete Brochmann er en av Norges fremste autoriteter på innvandring og integrering og leder for tiden det regjeringsoppnevnte utvalget som ser på langsiktige virkninger av høy innvandring.
AP160401 Også i Norge er det grupper som er preget av tilbaketrekning og dårlig integrering , sier hun.
AP160401 - Vi må være glade for at vi ikke er der og må minne hverandre på at veldig mye har gått bra i norsk integrering .
AP160331 Oppgraderingen av Tongzhou til et fungerende senter er et av hovedstadens viktige bidrag til de nasjonale planene om tettere integrering mellom Beijing, Tianjin-regionen og Hebei-provinsen.
AP160331 Mennesker skal følge etter, sammen med arbeidsplasser, skoler og sykehus, ifølge byplanleggerne, som vil lette presset på bykjernen og samtidig forberede integrering med Beijings naboer.
AP160331 Integrering i megaregion ¶
AP160330 Å leve i angst og uro er ikke et godt utgangspunkt for integrering .
SA160325 Det er på tide at forskjellene mellom innvandreres forutsetninger kommer mer fram i samfunnsdebatten om integrering .
AP160322 Innvandring og integrering : Økt antall returer for personer som ikke har lovlig opphold i Norge.
AP160313 De som påstår at kontantstøtten hindrer integrering av minoritetskvinner, får dokumentere det, sier Sp-politiker Asiha Naz Bhatti.
AP160313 - Poenget mitt er at å gå i strupen på kontantstøtten som årsak til manglende integrering , er et blindspor.
AP160313 De som påstår at kontantstøtten hindrer integrering av minoritetskvinner, får dokumentere det, sier Sp-politiker Asiha Naz Bhatti.
AP160313 - Poenget mitt er at å gå i strupen på kontantstøtten som årsak til manglende integrering , er et blindspor.
AP160307 Dette holder kvinner hjemme, og er ikke bra hverken for integrering , likestilling eller arbeidslinjen.
AP160306 - Han har en god trackrecord i partiet, han er en uredd politiker som tør å gå ut med viktige standpunkt i vanskelige saker, han leverer god politikk på integrering og han er en meget god representant for Oslo Høyre i partiet, sier leder av Høyres valgkomité, Sveinung Steinsland i en pressemelding.
AP160306 Integrering
AP160301 Innvandringsminister Listhaug har fått sterk kritikk fra opposisjonen for sin retorikk i debatten om innvandring og integrering .
AP160301 I Kristiansand overrasket innvandringsministeren kommunetoppene med en gladhistorie om integrering : ¶
DA160223 Det går noen ubehagelige linjer fra dagens debatter om flyktninger, islam og integrering til mellomkrigstidens antisemittisme og hat mot det som var fremmed og annerledes.
AP160217 Listhaug svarte at hun er helt enig i at myndighetene må gjøre mer for å lykkes med integrering , og at regjeringen nå jobber med en integreringsmelding.
AP160217 Han viste til at flere høringsinstanser har advart mot at forslaget kan føre til psykiske problemer for de unge asylsøkerne og hindre integrering .
AP160216 Listhaug vil snakke mer om integrering
AP160216 Kristiansand ( Aftenposten ) : Fembarnsmoren Kafiya Ali Hassan ( 43 ) fra Somalia er innvandringsminister Sylvi Listhaugs kroneksempel på vellykket integrering .
AP160216 En rekke høringsinstanser, blant annet flere statlige direktorater, mener flere av forslagene - blant annet strengere regler for familiegjenforening og mer bruk av midlertidig opphold - vil føre til dårligere integrering av flyktninger.
AP160216 - Kjempehyggelig, sier Kafiya Ali Hassan ( 43 ) om å bli invitert med på KS-konferansen og presentert av statsråden som et prakteksempel på vellykket integrering .
AP160216 - I tiden fremover kommer jeg til å reise rundt i Norge, besøke ulike fylker og sette meg inn i både mottakssituasjon, hvordan man jobber i kommuner som gjør en god jobb og se på hva som er suksessfaktorene for kommuner som lykkes med integrering , sier hun til Aftenposten.
AP160216 | Listhaug varsler entusiastisk integrering
AP160216 Konfrontert med anklager om at hun virker mer oppsatt på å gjennomføre innstramminger innen asylfeltet enn å legge til rette for god integrering , svarte hun at det ikke er noen motsetning mellom dette.
AP160216 Framover vil jeg bruke mye tid på å snakke om integrering og besøke kommunene, sa Listhaug.
AP160215 Tirsdag blir integrering tema når blant annet innvandringsminister Sylvi Listhaug, statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre kommer.
AP160215 I sitt svar advarte KS mot at noen av tiltakene som foreslås kan innvirke på kommunenes mulighet til å drive et effektivt integreringsarbeid, eller i verste fall medfører dårligere integrering .
AP160215 Hvis man skaffer slik oversikt før bosetting i en kommune kan man få til en mer fleksibel integrering .
AP160214 Men stortingsflertallet må bestrebe seg på å bli enige om politikk som virker, og som balanserer innvandringsregulering med god integrering . | - Mange sier at jeg må ta av hijaben.
AP160213 - Men midlertidighet som går over i det uendelige fører til dårlig integrering , presiserer hun.
SA160211 Skiforbundet er villig til å se på om det er mulig å ha større grad av integrering , slik Svømmeforbundet er ekspert på.
SA160211 Integrering betyr mye ¶
AP160211 Kritikken går på at det er svært uheldig at enslige mindreårige må leve med usikkerhet over flere år, at dette kan påføre dem psykiske helseplager, være et hinder for integrering og gi negativ effekt for disse barnas vei inn i norsk utdanning og arbeidsliv.
AP160211 Alle taper dersom vi ikke lykkes med en god integrering .
AP160211 Skiforbundet er villig til å se på om det er mulig å ha større grad av integrering , slik Svømmeforbundet er ekspert på.
AP160211 Integrering betyr mye ¶
DB160210 Endringene i utlendingsloven vil i praksis gjøre det nær umulig å søke asyl i Norge, nekte familiegjenforening for de aller fleste flyktninger, hindre integrering og gi barn svakere vern enn voksne.
AP160210 Kan vi være sikre på at vi får et kvalitativt arbeid for å sikre en god integrering og sikrer grensen på en god måte ?
AP160209 » Jo tidligere barna kommer, jo lettere blir integrering , mener forskerne, og peker samtidig på at langvarig adskillelse er en påkjenning for alle involverte.
AP160209 Om Listhaug virkelig ville kalt en spade for en spade, så burde hun sagt : Ja, dette vil gjøre integrering litt vanskeligere, men vi vil kutte ned på antallet som kommer.
AP160208 Tiltaket hemmer integrering og det er høyst usikkert om økt bruk av slike tillatelser vil forhindre at barn legger ut på flukt og reduserer ankomstene av enslige mindreårige asylsøkere til Norge », heter det i brevet.
AP160208 Dårligere integrering .
AP160208 Advarer mot svekket integrering
AP160208 Mandag gikk statsråden ut på sin egen Facebook-side med en takk til støttespillerne sine, og en oppfordring til dem om å føre debatten om norsk innvandring- og integrering på en saklig måte, og med respekt for hverandre.
AP160206 Listhaug kontret påstanden ved å si at innstramming er en forutsetning for å få til god integrering , og pekte videre på at det har noe å si hvor mange som skal integreres.
AP160206 Innvandrings- og integreringsministeren var tirsdag denne uken invitert til NRKs « Politisk kvarter » for å snakke om integrering .
AP160204 Det er viktigere å ha fokus på hvordan man kvalitativt kan bedre tilbudene enn å skulle gå i en retning der man hindrer en god integrering , mener hun.
AP160204 FNs flyktningorgan UNHCR frykter økt menneskesmugling og dårligere integrering : ¶
AP160204 Kvarme mener instrammingene vil hemme integrering på sikt ¶
AP160204 - Innstramningene som foreslås for familiegjenforening og mindreåriges rett til opphold vil også kunne bidra til å hemme integrering på sikt. | 13-åringen døde sannsynligvis på grunn av avmagring ¶
AP160204 Kvarme mener instrammingene vil hemme integrering på sikt ¶
AP160204 - Innstramningene som foreslås for familiegjenforening og mindreåriges rett til opphold vil også kunne bidra til å hemme integrering på sikt.
DA160203 LES OGSÅ : Vil ha milliardsatsing i flere byer ¶ Integrering
DA160203 Han har en god trackrecord i partiet, han er en uredd politiker som tør å gå ut med viktige standpunkt i vanskelige saker, han leverer god politikk på integrering og han er en meget god representant for Oslo Høyre i partiet, sier leder av Høyres valgkomité, Sveinung Steinsland til Dagsavisen.
AP160131 Mottaksapparat og integrering påvirker de europeiske landenes økonomi.
AP160131 IMF peker på at graden av integrering og hvor raskt den skjer, vil være avgjørende for den økonomiske utviklingen.
AP160131 Det gjør at forskningen som er gjort på integrering av økonomisk immigranter ikke er direkte overførbar, men forskerne bak rapporten understreker at en likevel kan trekke en rekke lærdommer.
AP160130 Selv om vi bruker milliarder av kroner årlig på integrering har ikke dette lykkes så langt, heller ikke i andre land har dette lyktes i særlig grad.
AP160130 FNs flyktningorgan UNHCR frykter økt menneskesmugling og dårligere integrering dersom Listhaugs forslag om å gjøre det vanskeligere å få familiegjenforening blir gjennomført.
AP160130 FN mener konsekvensene av forslaget kan bli økt menneskesmugling og dårligere integrering .
AP160130 Dette viser hvor tid - og ressurskrevende integrering er.
AP160130 - Incentiv - ikke hinder for integrering
AP160128 Vår linje ligger fast : Kontroll ved grensene, beskyttelse til dem som har rett på det, retur av dem som får avslag, og så raus og aktiv integrering .
AP160128 Vi ville brukt betydelig mer tid og oppmerksomhet på integrering .
AP160128 Vi skal vurdere innstramningsforslagene som kom i romjulen, men jeg har allerede varslet at noen av forslagene vil gå ut over integrering , og da kommer vi til å gå imot.
AP160128 Så blir det vår oppgave å arbeide for at budskapet denne regjeringen kommer med, et budskap som i økende grad sprer frykt, som bruker energi på å stramme inn på en måte som også hindrer integrering , skal møte en klar motstemme i Ap.
AP160128 Men Regjeringen har valgt en annen kurs, og det svekker muligheten til å lykkes, særlig med god integrering .
AP160128 Ja, vi er tydelige ved grensen, og regelverket skal gjelde, men vi kommer også til å vise tydelig at vi vil være på arenaen for integrering .
AP160128 Det fra desember som handler om integrering , er fylt med mye av integreringspolitikken vi laget i Ap i 2011, et arbeid jeg ledet.
BT160127 Jeg har begynt med å prøve å forstå disse ulike aktørene sin motivasjon for å bidra til integrering .
AP160126 Opptatt av debatten om integrering og asylpolitikk ?
AP160125 - Jeg opplever et positivt engasjement for bosetting og integrering da vi hadde ordførerkonferanse med rundt 100 ordførere samlet forrige uke.
BT160123 I Norge mener jeg at vi har kommet langt med både likestilling og integrering .
AP160112 Vi forventer at statsråden går i gang med bosetting og integrering med samme iver.
AP160112 Om integrering i Norge ¶
AP160111 NAV-direktør Sigrun Vågeng slår an en opitimistisk tone, og har en fempunktsplan for jobb og integrering : ¶
AP160110 Og en del av sannheten er det faktum at tyske politikere liker å snakke om integrering , men foreløpig ikke har gitt en eneste indikasjon på at de forstår størrelsen på utfordringen som ligger foran dem, skriver avisen.
AP160108 Men jeg frykter at noen av Sylvi Listhaugs tiltak kan skape vanskeligere integrering , sier KrF-lederen.
AP160108 KrF-leder Knut Arild Hareide mener noen av Regjeringens nye innstramningsforslag kan føre til dårligere integrering .
AP160108 - Hvis vi har en god integrering , er det ingen grunn til bekymring for mine eller Sylvi Listhaugs barn.
AP160107 Når det gjelder integrering , er det ingen som er båret på gullstol, og det kan man heller ikke gjøre, for man kan ikke bære noen til å lære seg norsk.
AP160107 Men jeg frykter at noen av Sylvi Listhaugs tiltak kan skape vanskeligere integrering , sier KrF-lederen.
AP160107 - Hvis vi har en god integrering , er det ingen grunn til bekymring for mine eller Sylvi Listhaugs barn.
AP160103 Grete Brochmann mener at det er nødvendig med en mest mulig åpen offentlig diskusjon om innvandring og integrering .
AP160103 - Hva kan hver enkelt gjøre for å få best mulig integrering ?
AP160103 Grete Brochmann mener at det er nødvendig med en mest mulig åpen offentlig diskusjon om innvandring og integrering .
AP160103 - Hva kan hver enkelt gjøre for å få best mulig integrering ?
DA160101 Mannen som har ansvaret for integrering i landets hovedstad følger spent med når partene i asylforliket møtes på nytt i dag.
DA160101 Ansvarlig byråd for integrering og inkludering, Geir Lippestad ( Ap ), håper partiene kommer fram til et bredt forlik som virker samlende.
AP160101 Samarbeid er viktig for å få til integrering .
AP160101 I Aftenposten skrev 16 år gamle Ali Al-Jabri fra Stovner at integrering ikke trenger å være vanskelig.
AP160101 Ali Al-Jabri inviterer folk på besøk for å se hvordan integrering fungerer i praksis.
AP160101 Ali Al-Jabri inviterer folk på besøk for å se hvordan integrering fungerer i praksis, » beskrev Solberg.
AP160101 » « Integrering er aldri problemfritt.
AP160101 nyttårsdag spesielt frem 17 år gamle Ali Al-Jabri fra Stovner, som skrev i Aftenposten at integrering ikke trenger å være vanskelig.
AP160101 Integrering er aldri problemfritt.
AP160101> Integrering er aldri problemfritt.