DB171214 Human Rights Service ( HRS ) eller jeg personlig, ville eksempelvis aldri sagt dette, som Wåge « siterer » meg på : « For muslimer som kommer til oss har ingen intensjon om å integrere seg, men å ta over styre og stell.
DA171212 - Det kan være en lang prosess, og det varierer fra land til land hva man gjør for å integrere fremmedkrigere.
VG171204 Det er det største hinderet samfunnet har for å integrere disse damene, sier Siri Gåsemyr Staalesen.
VG171204 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) er åpen om at det er krevende å integrere mødre og barn som mottar kontantstøtte.
DN171204 - All vår markedsføring neste år kommer til å integrere netthandelen.
AP171203 De fleste lærerstudenter vil bruke mye av dette året til på en eller annen måte å studere og reflektere profesjonsfaglig ( integrere pedagogikk, disiplinkunnskap og didaktikk ) i forhold til skolens, lærernes eller elevenes praksiser.
DA171130 Det kommer blant annet an på hvordan er bygget er utformet og hvor lett det er å integrere det i bygget, sier han og fortsetter : ¶
DN171128 Airbus har ansvaret for å integrere systemet, som blant annet inkluderer hvordan det fungerer i forbindelse med styringssystemer.
SA171124 | Mener Start har vært altfor dårlige til å integrere afrikanere ¶
FV171124 | Mener Start har vært altfor dårlige til å integrere afrikanere ¶
AP171124 | Mener Start har vært altfor dårlige til å integrere afrikanere ¶
DB171122 Det danske budet er tett knyttet opp til landets evne til å integrere syklister i bybildet, og benytter seg av frasen : « Verdens største sykkelritt møter verdens beste sykkelby ».
BT171115 Ikke minst er dette viktig ettersom vi skal lykkes i å bosette og integrere de nesten 80 000 innvandrerne som har kommet til landet de siste 5 årene.
VG171110 Nå må vi bruke innsats og ressurser på å integrere de mange som har kommet til Norge, sier Aanes.
VG171110 - Bruker ressurser på å integrere
NL171110 Det er altså fullt lov å integrere fra flåte til marked, vel og merke hvis man er " fisker ".
DA171110 Listhaug viser på sin side til at Norge siden 2012 har gitt opphold til nesten 80.000 flyktninger eller familieinnvandrere til flyktninger og mener kommunene har mer enn nok med å integrere dem.
VG171108 Det er kanskje den fineste måten å integrere unge barn på, enten de er flyktninger eller andre.
DB171108 Det er ikke bare en kritikk av Danmark, men også Norge, og at vi ikke er gode nok til å integrere våre nye landsmenn.
SA171107 Det er ikke en kritikk av Danmark spesielt, det er like mye i Norge et problem at vi ikke er gode nok til å integrere våre nye landsmenn, sier han til den danske TV-kanalen.
FV171107 Det er ikke en kritikk av Danmark spesielt, det er like mye i Norge et problem at vi ikke er gode nok til å integrere våre nye landsmenn, sier han til den danske TV-kanalen.
DB171107 Å integrere tannlegene i helsesektoren fører til rimelige tanntjenester for alle som trenger det.
DB171107 Det gjøres ved å integrere tanntjenester inn i helsesektoren.
BT171107 UTFORDRENDE : Anne Beate Eide skriver om utfordringene skolene står overfor med å integrere minoritetselever.
BT171107 om de utfordringene skolene står overfor i arbeidet med å integrere minoritetselever.
BT171107 Det er ikke en kritikk av Danmark spesielt, det er like mye i Norge et problem at vi ikke er gode nok til å integrere våre nye landsmenn, sier han til den danske TV-kanalen.
AA171107 Små kommuner har lettere for å integrere flyktninger.
AA171107 Det er ikke en kritikk av Danmark spesielt, det er like mye i Norge et problem at vi ikke er gode nok til å integrere våre nye landsmenn, sier han til den danske TV-kanalen.
AA171106 IMDi fastslår at for å lykkes med integreringen, må kommunene jobbe for å øke kvaliteten på arbeidet med å integrere de nyankomne flyktningene.
AP171105 Mens andre minoriteter skulle assimileres i det norske samfunnet, ble « sigøynerne » ansett som unorske og umulige å gjøre integrere .
VG171104 I Norge har vi lyktes bedre enn de fleste andre vestlige land med å integrere innvandrere.
VG171102 De vil lykkes best, som forstår at å integrere kvinner er viktig for deres evne til å rekruttere talenter, sier Klaus Schwab, grunnlegger og administrerende direktør i World Economic Forum. 100 år til verden er likestilt ¶
DB171101 I Norden vil vi integrere flyktninger.
DB171101 Derfor vedtok Nordisk råd i formiddag to forslag fra Konservativ gruppe : et sterkt nordisk samarbeid for å verne flyktninger og asylretten, og at de nordiske landene skal jobbe hardere for å integrere nyankomne i arbeidslivet.
DB171101 Dencker sa at de nordiske landene ikke bør integrere flyktninger og asylsøkere fordi det da blir vanskeligere å få dem til å dra.
VG171031 Det sitter nå utrolig mange på mottak i utlandet som venter på å få fortsette livene sine, og vi har kapasitet i kommunene til å ta imot og integrere dem.
SA171030 Ledelsen i Serbias fotballforbund har over tid vært kritisk til Muslins laguttak, defensive taktikk og manglende evne til å integrere unge spillere.
AP171030 Ledelsen i Serbias fotballforbund har over tid vært kritisk til Muslins laguttak, defensive taktikk og manglende evne til å integrere unge spillere.
DB171027 - Vi har jobbet veldig tett med Opta de siste sesongene for å integrere mye mer data i programmet, og det virker som en naturlig progresjon, noe nytt og inovativt.
DA171025 - Orban har spilt på eksisterende fremmedfrykt, og har begrunnet sin motvilje mot å ta imot asylsøkere fra muslimske majoritetsland med at landet allerede sliter med å integrere Rom-minoriteten, som utgjør om lag åtte prosent.
AP171023 Tilstrømmingen har avtatt en hel del, og vi må nå bruke tid på å integrere dem som er kommet.
AP171020 - Man er ikke snill og hjertevarm hvis man tar imot flere flyktninger enn vi klarer å integrere , sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.
AP171019 Innvandringen - flyktningstrømmen som toppet seg for to år siden og utfordringene med å integrere flyktninger og innvandrere - har forsterket utryggheten og følelsen av sosial urettferdighet.
DB171018 Denne utviklingen vil gjøre det enda vanskeligere å kunne integrere innvandrere i det norske samfunnet, spesielt når andelen innvandrere blir høy sammenliknet med etnisk norske.
DA171018 - De har risikert så mye for å komme hit, men de trenger sjansen, en hånd til å begynne med, så vil de klare å integrere seg og klare seg selv.
VG171016 Jeg ønsket å integrere ham så fort som mulig.
DA171014 De har problemer med å integrere flyktningene de har tatt imot til nå, sier Vestli.
AA171013 - Kommunene kan bruke sin kapasitet til å bedre integrere de som allerede er kommet, sier Listhaug.
DB171012 Vi kan ikke ta imot flere enn det er mulig å integrere .
AA171012 Norge har enorme utfordringer fremover med å integrere titusenvis som har kommet de siste årene, både som flyktninger og på familiegjenforening, sier Listhaug.
DB171011 Klinikken har de siste 42 årene blitt drevet av klinikere i samarbeid med universitetet, men nå er planen å integrere driften av klinikken med Spesialhelsetjenesten tilknyttet Lovisenberg Diakonale sykehus, ifølge Universitas.
VG171009 Denne prosessen starter med å integrere Nord-Korea i det internasjonale markedet og dermed lokke landet ut av dets selvpålagte isolasjon.
DB171004 Jeg tenker særlig på våre nye landsmenn som skal integrere seg.
DB171003 De ønsker å integrere sin kjæreste i sin flokk.
DB171003 Integrere : Når to mennesker møtes og blir glad i hverandre, ønsker de gjerne at alle skal se skjønnheten i den diamanten de har funnet.
DB171002 Vi kan ikke ta imot flere enn samfunnet klarer å integrere .
AP171001 Foreldrene mente « Sanaa » slik ville integrere seg bedre språklig.
AA170928 Der fikk Adresseavisen ros for å integrere ungdommens sosiale mediekanal Snapchat på nettsiden på en ny og engasjerende måte.
AA170926 Det mest sannsynlige er nå en regjering med liberale FDP, som er svært skeptisk å integrere eurosonen dypere.
AA170926 For å komme dit foreslår Macron en rekke reformer for å integrere EU og eurosonen dypere.
AA170926 FDP er skeptisk å integrere eurosonen dypere.
VG170924 CDU påtok seg i etterkrigstiden oppgaven med å integrere posisjoner så langt ut på høyresiden som mulig, slik at alt til høyre for CDU ikke var akseptert.
DB170919 Det har aldri vært en lur strategi å integrere folk inn i et samfunn ved å fremmedgjøre dem.
DB170918 Noe som vises i at bare 17% av forslagene hennes handler om å integrere , mens nærmere 70% av forslagene har vært innstramninger.
DB170918 Det er ikke lett å integrere folk som føler at de blir sett på som en trussel.
VG170915 Norge ble kåret til det beste landet til å integrere innvandrere i fjor.
AA170915 Norge har en stor jobb foran seg med å integrere tusenvis som har kommet, både som flyktninger og gjennom familiegjenforening, sier Listhaug.
DA170914 Potensialet for å variere volum og lydkilder og integrere lyden fra akustiske objekter med det elektroniske til en mer nyansert fortelling, er stort.
SA170909 Fredag bekreftet Klopp at playmakeren ikke er i troppen lørdag, men sa samtidig at arbeidet med å integrere ham i troppen igjen går bra.
AP170909 Fredag bekreftet Klopp at playmakeren ikke er i troppen lørdag, men sa samtidig at arbeidet med å integrere ham i troppen igjen går bra.
AA170908 Det offisielle nyhetsbyrået Xinhua meldte onsdag at ledere fra Kinas fem anerkjente religioner, buddhisme, daoisme, islam, katolisisme og protestantisme, er enige om at de ønsker å integrere religionene med kinesisk kultur.
VG170906 Ja, det er vanskelig å integrere nye mennesker i vår kultur.
DN170906 - Euro NCAP presser på for å integrere avanserte teknologier, og produsentene har fulgt bra opp, med nødbremsesystemer på plass i de fleste nye biler.
DB170906 De burde fortelle oss at vi trenger en nasjonal dugnad der alle gode krefter ser på hvor mange vi kan klare å ta imot, og hvordan vi sammen best mulig kan integrere dem, og regne dem som en ressurs.
AA170906 Motstanden har vært spesielt innbitt i Øst-Europa, der politikere blant annet har argumentert med at de ikke er i stand til å integrere asylsøkerne, som hovedsakelig kommer fra muslimske land.
DA170904 Amnesty har lenge argumentert med at Norge bør ta imot flere fra denne gruppen, og er sterkt uenig i at Norge først og fremst skal prioritere flyktninger som lett lar seg integrere i det norske samfunnet.
DA170904 46 prosent er verken helt enig eller uenig i at Norge bør prioritere å ta imot de flyktningene som er lettest å integrere .
DB170902 Tenk hvor lett det hadde vært å integrere flyktningene som har kommet til Norge hvis alle dem som er medlem av en av de mange hundre « Refugees welcome to..»-gruppene hadde gjort en bitteliten innsats for å bli kjent med og snakke med noen av flyktningene som bor i deres nabolag eller kommune.
DB170902 Jeg mistenker at mange av dem som liker å ha et image av at de er liberale i flyktningpolitikken og gir uttrykk for at Norge skal ta imot flere flyktninger tenker at staten og kommunene skal ta seg av jobben med å integrere dem som kommer.
VG170831 Og så handler det, på sikt, om å integrere Martin Ødegaard, med sitt unike fotballhode, i et slikt lag.
VG170829 « Vi har en integreringsminister som aldri har bidratt til å integrere ett eneste menneske.
DN170829 - Vi har en integreringsminister som aldri har bidratt til å integrere ett eneste menneske, skriver tidligere stortingsrepresentant og FpU-formann Jan Erik Fåne på Facebook.
DN170829 - Integrering står høyt på dagsorden for meg, det er imidlertid nødvendigvis en sammenheng mellom hvor mange som kommer til Norge og hvor godt vi evner å integrere dem.
DB170829 - Integrering står høyt på dagsorden for meg, det er imidlertid nødvendigvis en sammenheng mellom hvor mange som kommer til Norge og hvor godt vi evner å integrere dem.
DA170829 - Vi har en integreringsminister som aldri har bidratt til å integrere ett eneste menneske, skriver tidligere stortingsrepresentant og FpU-formann Jan Erik Fåne på sin Facebook-side, ifølge Dagens Næringsliv.
AP170829 - Vi har en integreringsminister som aldri har bidratt til å integrere ett eneste menneske, skriver tidligere stortingsrepresentant og FpU-formann Jan Erik Fåne på sin Facebook-side, ifølge Dagens Næringsliv.
AP170829 - Vi har en integreringsminister som aldri har bidratt til å integrere ett eneste menneske, skriver tidligere stortingsrepresentant og FpU-formann Jan Erik Fåne på sin Facebook-side, ifølge Dagens Næringsliv.
AP170829 - Integrering står høyt på dagsorden for meg, det er imidlertid nødvendigvis en sammenheng mellom hvor mange som kommer til Norge og hvor godt vi evner å integrere dem.
AA170829 - Vi har en integreringsminister som aldri har bidratt til å integrere ett eneste menneske, skriver tidligere stortingsrepresentant og FpU-formann Jan Erik Fåne på sin Facebook-side, ifølge Dagens Næringsliv.
AA170829 - Integrering står høyt på dagsorden for meg, det er imidlertid nødvendigvis en sammenheng mellom hvor mange som kommer til Norge og hvor godt vi evner å integrere dem.
NL170828 Dette nærarbeidet, hvor dialog og kontakt med familien er en viktig forutsetning for å kunne inkludere og etter hvert også integrere disse familiene inn i vår foreldredrevne barne- og ungdomsidrett i Norge, er oversett som suksessfaktor.
AA170828 Jeg er klar over at « Call of Duty » gjør det samme med sine tre spillformer, men Nintendo har en lang tradisjon med å integrere sine ulike franchiser, så hvorfor ikke her.
VG170826 Frp mener fylket trenger mer tid til å integrere folk.
DA170826 Det er ikke vanskelig å finne bevis for at ideen om å integrere Tyrkia i det europeiske fellesskapet har vært en utopi fra starten av, at det var så altfor mye som måtte endres for å få noe slikt til å fungere.
DB170825 Den største utfordringen i samfunnet vårt i dag er ikke hvordan vi skal klare å integrere innvandrere, men om vi klarer å leve side om side med mennesker som forstår de samme symbolene som oss helt annerledes.
DA170825 Samtidig kan vi ikke ta imot flere enn vi klarer å integrere .
VG170824 Men da han slapp ut av fengsel i april 2014, anket han vedtaket - og ett år senere fikk han medhold i retten ettersom dommeren mente han hadde anstrengt seg for å integrere seg i det spanske samfunnet.
DB170824 Es Satty anket utvisningsvedtaket, og i mars 2015 fikk han medhold i retten ettersom dommeren mente han hadde anstrengt seg for å integrere seg i det spanske samfunnet.
DA170824 Es Satty anket utvisningsvedtaket, og i mars 2015 fikk han medhold i retten ettersom dommeren mente han hadde anstrengt seg for å integrere seg i det spanske samfunnet.
AP170824 Es Satty anket utvisningsvedtaket, og i mars 2015 fikk han medhold i retten ettersom dommeren mente han hadde anstrengt seg for å integrere seg i det spanske samfunnet.
AA170824 Hun sier de heller vil integrere sin egen mat.
DN170823 Vi har god erfaring med dette skiftet i Norge, og jeg tror Tyskland har gode måter til å integrere elbiler i både transport- og kraftsystemet, sier professor Magnus Korpås ved Institutt for elkraftteknikk ved NTNU.
AP170818 - Jeg ville integrere meg, hele familien har flyttet hit, forteller han.
AP170816 Han mener at næringslivet kunne gjort mer for å integrere flyktninger i det norske samfunnet.
AP170814 - Vi har hatt mye innvandring av personer som er vanskelig å integrere , det viser statistikken tydelig.
DN170808 Samsung har også jobbet med å integrere fingerskanneren i skjermglasset, men det er usikkert hvor langt det har kommet i prosessen.
DN170808 Ifølge kilder hos Apples underleverandører har Apple jobbet med å integrere knappen og skanneren i skjermglasset.
DN170808 I så fall har Apple to valg : Å integrere hjem-knapp og fingerskanner i skjermen eller å flytte knappen og skanneren til en annen plass på telefonen, slik Samsung har gjort på sin Galaxy S8.
VG170807 For FK Haugesund mener han én av de veiene er å integrere Avaldsnes inn i organisasjonen.
AP170805 Som litteraturkritiker vil jeg bestrebe meg på å integrere klimakrisens realiteter i alle slags bokanmeldelser, om så bare med én setning, skriver Freddy Fjellheim.
NL170804 I kampen mot høyreesktremisme og økende nasjonalisme trenger Norge Venstre som ønsker å integrere ovenfor å segrere, og som ønsker å samarbeide med andre land ovenfor å stenge verden ute.
AA170804 Å integrere psykisk helse i skolefag, innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten og styrke bredden i tilbudet, er tiltakene Ap foreslår på dette området.
DB170803 Vi få nordmenn helt øverst på kloden er nødt til å integrere oss i resten av verden.
AP170802 Hun er enig i at bærekraft er et viktig felt, men sier det er opp til den enkelte utdanningsinstitusjon å integrere tematikken.
VG170726 Kolberg mener at regjeringens kutt i trygdeytelser og forslagene om kutt i norskopplæring er ikke til hjelp i arbeidet med å integrere de som skal bli i Norge.
SA170725 Med seriestarten som nærmer seg vil jeg prøve å integrere meg så raskt som mulig og bli kjent med de andre spillerne, sier nordmannen til sin nye klubbs hjemmeside.
AP170725 Med seriestarten som nærmer seg vil jeg prøve å integrere meg så raskt som mulig og bli kjent med de andre spillerne, sier nordmannen til sin nye klubbs hjemmeside.
DB170720 De påpeker gjennomgående at innvandrer har et selvstendig ansvar for aktivt å integrere seg i det norske samfunnet.
VG170719 For det er også der Listhaug bommer kraftig på å inkludere og integrere disse ungdommene.
AP170719 Budskapet handler om fred, kjærlighet, å øke sin kunnskap, ha sterk tilknytning til egen tro og integrere seg i samfunnet man lever i, sier Ahmed.
DB170718 Istedenfor å støtte tiltak for å integrere minoritetskvinner velger Amanda Schei å angripe budbringeren.
DB170717 Derfor blir det vanskelig å integrere han i en avtale.
AP170711 Fordi vi ikke vil lykkes med å integrere alle, må politiets arbeid med kontraterrorisme være så solid at ingen planer om å begå terror kan materialisere seg.
VG170710 Vi er nok en av arbeidsplassene som er best på å integrere , på godt og vondt.
SA170710 Og den viktigste utfordringen har flyktningen selv : Den enkelte flyktning har plikt til å integrere seg i landet.
VG170623 Han har hatt problemer med språket og slitt med å integrere seg i laget.
VG170623 Det vil sørge for kontroll med innvandringen og at Norge ikke tar imot flere enn det man evner å integrere , hevder finansministeren.
VG170623 Andenæs mener Norge heller bør konsentrere seg om å integrere godt, ikke om å begrense antall innvandrere.
SA170623 - Ferdig utdannede lærere må ha med seg grunnleggende ferdigheter for å integrere digitale verktøy og medier i sitt daglige virke, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
VG170621 Historisk er det mest menn i sykkel og det har vært en utfordring å integrere jentene, svarer Kjølstad på kritikken fra Fodstad.
SA170619 Fordi det er ressurskrevende å behandle asylsøknader og integrere nye borgere, bør vi heller bruke pengene på å hjelpe folk « der de er », mener våre største partier.
VG170615 Hvis regjeringspartiene får fire nye år vil vi fortsette arbeidet med å integrere flyktninger og innvandrere i arbeidslivet - både ved å stille strenge krav, men også ved å legge bedre til rette for at denne gruppen skal kunne ta i bruk kompetansen de har med seg fra hjemlandet.
NL170613 _ Hvis hensikten er å integrere , må det være gjensidig integrering, tordnet han til TV2.
FV170613 Toppledere villige til å investere mye for å « disrupte » fremfor å bli « disruptert » ¶ ¶ | - Måten vi vil integrere på virker ikke alltid ¶
DA170612 Hvis man heller ønsker å dekke seg til framfor å integrere seg, så er det kanskje andre steder som er ideelle.
AA170612 Hvis man heller ønsker å dekke seg til framfor å integrere seg, så er det kanskje andre steder som er ideelle.
AA170612 - Hvis man heller ønsker å dekke seg til framfor å integrere seg, så er det kanskje andre steder som er ideelle.
AP170609 - Den norske ektemannen gjorde ingenting for å integrere henne, sier Rebeckas advokat.
VG170601 Det som skjer med terror er et svar på at Vesten ikke har klart å integrere muslimer.
SA170601 Å se materialteknologi i en større sammenheng - både stål, betong og tre, og integrere smartby-løsninger, vil forsterke visjonen om den nye trehus-byen og gi oss mye å spille på.
SA170601 Gi ideen liv og gjøre Stavanger, Sandnes, Haugesund og Egersund sentrum til levende laboratorier for nye måter å bygge og integrere det tradisjonelle.
DN170601 Innovasjon Norges arbeid og Integrerings- og mangfoldsdirektoratets ( Imdi ) oppgaver med integrere flyktninger blir også i større grad skjøvet ut lokalt.
DA170601 Hva er forskjellen på hva dette utvalget skal drive med og hva Drammen kommune tidligere har gjort for å integrere og bekjempe fattigdom ?
AP170601 Det overrasker meg egentlig ikke at Marthe Solberg og Frp ønsker å hjelpe i nærområdene fordi det er lettere og billigere å hjelpe dem der de er, enn å integrere dem her.
DN170528 Bundt viser til at Merkel nok er opptatt av å vise sin dedikasjon til det europeiske fellesskapet ettersom hennes tøffeste konkurrent til jobben som forbundskansler, sosialdemokraten Martin Schultz, er villig til å gå enda lenger enn Merkel i å integrere landet med EU.
VG170522 Men europeiske stater har generelt gjort en dårlig jobb med å integrere innvandrergrupper, slik områdene med håpløshet i de franske forstedene er et tydelig eksempel på.
DN170520 Anders Werp går for å integrere Økokrim med Kripos, slik flertallet i utvalget som har vurdert politiets særorgan forslår Foto : Gorm K.
BT170520 Jeg ble veldig imponert over jobben lærerne på barneskolen gjorde for å hjelpe utenlandske barn til å integrere seg i det norske samfunnet.
BT170520 Jeg ble imponert over jobben lærerne på barneskolen gjorde for å hjelpe datteren min til å integrere seg.
DB170518 Blant annet en haug av nye funksjoner i Google Home, som å kunne bruke den som telefon ( kun USA ), vise søkeresultater på TV og integrere den med en haug av nye tjenester.
VG170517 - Jeg har tatt ansvaret også for DNK, men vi må utsette arbeidet med å integrere de to etatene.
AP170517 | Ungdommen nå til dags : « Vi er for dårlig til å integrere i Norge » ¶
DB170515 Utstyrsmessig er Clarity som en hvilken som helst mellomklassebil i 2017, med blant annet Honda Connect infotainmentsystem som kan integrere Apple CarPlay og Android Auto.
SA170513 - Det vi jobber spesielt med nå er å integrere kvinner og likestilling i alt vi gjør i forbundet, og at begge kjønn skal være opptatt av det.
DA170513 Det er å integrere vold i hæren.
BT170513 - Det vi jobber spesielt med nå er å integrere kvinner og likestilling i alt vi gjør i forbundet, og at begge kjønn skal være opptatt av det.
AP170513 - Det vi jobber spesielt med nå er å integrere kvinner og likestilling i alt vi gjør i forbundet, og at begge kjønn skal være opptatt av det.
DB170511 OPPGITT : Zola Kondur i Chirikli Foundation forsøker å integrere vanskeligstilte romfolk i Kiev, men møter motstand.
BT170505 Man må integrere seg i samfunnet og være åpen for å lære nye ting.
AA170505 Antallet som kommer kan ikke være flere enn det vi klarer å integrere .
SA170504 « Siden 1999 har Organization of Islamic Cooperation ved ulike anledninger foreslått i FN å integrere religionskrenkelser i menneskerettighetslovgivningen », skriver Seniortanken.
SA170504 Siden 1999 har OIC ved ulike anledninger foreslått i FN å integrere religionskrenkelser i menneskerettighetslovgivningen.
VG170430 - Sykehuset ønsker å integrere de enkelte arbeidsområdene i forskjellige klinikker for å sikre en enda bedre pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø for de ansatte i fremtiden.
DB170428 Mens myndighetene tvert om sier at denne gruppen er enklest å integrere , og at de dessuten står for en forsvinnende liten del av familiegjenforening, hevder politikere i debatten ofte det motsatte.
VG170426 - Folk som kommer til Norge må selvfølgelig gjøre alt de kan for å integrere seg og lære seg den norske måten å leve på.
AA170426 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ) mener Trondheim var best til å bosette og integrere flyktninger i 2016 og belønner kommunen med Bosettingsprisen.
DB170425 Vi vil integrere kunnskap om og ferdigheter i informasjonsteknologi og digital utvikling bedre i fagene i skolen.
DB170424 På reise i Korea fikk han øynene opp for Østens kultur og filosofi, og prøvde å integrere østlig kultur og vestlig filosofi.
DN170423 Går RCEP-avtalen i boks vil det totalforandre global handel ettersom det vil integrere verdens mest befolkede region, som står for en tredjedel av verdens økonomiske produksjon, skriver FT.
DA170421 Det er ikke noe å integrere .
AA170421 - For å gjenopprette samfunnskontrakten, er det nødvendig å føre en stram innvandringspolitikk slik at samfunnet klarer å integrere de menneskene man tar imot.
AA170420 Søkere må ifølge forslaget dokumentere at de har forsøkt å integrere seg.
SA170419 - Det er relativt kurant å integrere i de fleste boliger, og det ser bra ut designmessig.
DN170419 Samsung valgte å integrere Hjem-knappen i skjermen på S8, mens fingerskanneren ble plassert på baksiden av telefonen.
DN170419 Apple jobber også med å integrere fingerskanneren i glasset på Iphone 8.
BT170419 - Det er relativt kurant å integrere i de fleste boliger, og det ser bra ut designmessig.
AP170419 Nå mener jeg vi må gi oss friheten til å se an situasjonen, behovet og hvor mange vi klarer å integrere .
AP170419 - Det er relativt kurant å integrere i de fleste boliger, og det ser bra ut designmessig.
SA170415 | Får 2300 kroner i måneden : - Mange asylsøkere har ikke råd til å integrere seg ¶
DN170415 Men selv om vi ikke har like storslagen og urørt natur rundt oss her i Oslo, går det fint an å integrere friluftslivet som en del av hverdagen, sier Stine Schultz Heireng ( 35 ).
SA170413 Vi må prioritere å integrere de som allerede befinner seg i Norge, sier Frp-lederen.
DN170413 Vi må prioritere å integrere de som allerede befinner seg i Norge, sier Frp-lederen.
AA170413 Vi må prioritere å integrere de som allerede befinner seg i Norge, sier Frp-lederen.
DB170410 ) til venstre, eller EDL som dags-migrerte til byen vår og mislyktes med å integrere seg.
DA170409 Men det hender også at folk ikke vil integrere dem, sier han.
DA170409 De franske verdiene har også handlet om å integrere folk.
DA170409 Men det hender også at folk ikke vil integrere dem, sier han.
DA170409 De franske verdiene har også handlet om å integrere folk.
VG170407 Stadig møtes de med krav om å integrere seg raskere.
VG170407 Men hva skal de integrere seg inn i ?
DB170404 Sterri leser etter vårt syn vår rapport og andre kilder med en « confirmation bias » som han tilskriver oss og overser konkrete og praktiske forhold som dette : hvordan skal vi integrere sentre hvor pasienten må komme flere ganger daglig og derfor må bo i nærheten, i et landsdekkende system hvor kommunene har utgiftene til livsopphold og helseforetakene bærer kostnadene av rusbehandling i konkurranse med andre helseformål ?
BT170404 Ved å integrere alle opereasjonsledd fra boreplanlegging til nedstenging av produksjonsbrønner, samt utstrakt bruk av fjernstyringsteknologi og smarte agenter, kan vi øke utvinningsratene og sikkerheten vesentlig.
DB170330 Vi vil fordele og integrere bedre, de to tingene henger sammen.
DB170330 For eksempel vil vi antakelig kunne se at dersom pensjonsalderen ikke øker, dersom vi ikke klarer å integrere innvandrerne i arbeidsmarkedet, dersom ulikheten øker, hvis vi ikke svarer på klimautfordringen og om vi ikke lykkes med å effektivisere omsorgstjenester ved hjelp av ny teknologi - da har vi problemer.
DA170330 - Det handler om å integrere dem i arbeidslivet og heve kompetansen deres slik at det matcher arbeidslivets krav, og samtidig hindre lavlønnskonkurranse, sosial dumping og arbeidslivskrim, sier Bjørnstad.
VG170329 Dette er ikke en bra måte å integrere på.
VG170323 - Jeg synes også det er veldig spesielt at NIF IT skal bestemme hvilke aktører som får lov til å integrere seg mot deres systemer, og ikke minst at de tar seg svært godt betalt for dette.
AP170323 Å ta inn flere enn man klarer å integrere , er også uansvarlig.
SA170322 Internasjonal forskning viser at tidlig innsats virker, utfordringen er å integrere denne kunnskapen i norsk skolehverdag, sier Oddny Judith Solheim og Per Henning Uppstad ved Lesesenteret ved Uis.
DB170322 » For Hylland Eriksen er med andre ord det å ta imot og integrere mennesker med svært ulik kultur prega av klanrelasjoner og vektlegging av førmoderne æreforestillinger ( noe som gjelder enkelte grupper av muslimer ) i en moderne velferdsstat synonymt med å få vite litt om islam.
DB170320 « Regjeringen mener derfor det er bedre å integrere arbeidet mot helsetjenesteassosierte infeksjoner i andre pågående prosesser, blant annet i arbeidet med pasientsikkerhet », skriver han og legger til at departementet lytter til Folkehelseinstituttets faglige anbefalinger.
AP170316 Populistekspert Paul Taggart mener den beste strategien er å integrere populistene helt i det politiske landskapet.
AP170316 Den klassiske strategien mot populismen har vært de tre « i»-ene, sier tyske Sven Altenburger : ignorere, imitere eller integrere .
AP170316 - Det er en reell fare ved å imitere eller integrere populistene, eller ta dem med i regjering slik dere har i Norge.
AP170316 Populistekspert Paul Taggart mener den beste strategien er å integrere populistene helt i det politiske landskapet.
AP170316 Den klassiske strategien mot populismen har vært de tre « i»-ene, sier tyske Sven Altenburger : ignorere, imitere eller integrere .
AP170316 - Det er en reell fare ved å imitere eller integrere populistene, eller ta dem med i regjering slik dere har i Norge.
AP170315 Bråket mellom Tyrkia og Nederland preget valgkampinnspurten : - Hvis de ikke er interessert i å integrere seg, hva er da poenget med å bo her ?
AP170315 Bråket mellom Tyrkia og Nederland preget valgkampinnspurten : - Hvis de ikke er interessert i å integrere seg, hva er da poenget med å bo her ?
AP170315 Bråket mellom Tyrkia og Nederland : - Hvis de ikke er interessert i å integrere seg, hva er da poenget med å bo her ?
AP170314 Bråket mellom Tyrkia og Nederland : - Hvis de ikke er interessert i å integrere seg, hva er da poenget med å bo her ?
AP170314 Bråket mellom Tyrkia og Nederland : - Hvis de ikke er interessert i å integrere seg, hva er da poenget med å bo her ? 1 av 10 er ikke-vestlige innvandrere ¶
AP170313 Men hvis de ikke er interessert i å integrere seg eller assimilere seg, hva er da poenget med å bo her ? spør David Zee ( 54 ).
AP170313 Men hvis de ikke er interessert i å integrere seg eller assimilere seg, hva er da poenget med å bo her ? spør David Zee ( 54 ).
AP170310 « Integrere kunnskap om - og ferdigheter i - informasjonsteknologi og digitale ferdigheter bedre i fagene i skolen ».
DN170309 Domino's, som i dag har 12 butikker, skal integrere Dolly Dimple's i egen virksomhet.
DB170307 Mange ungdommer spør at hva er vitsen med å integrere seg hvis du aldri blir norsk ?
BT170307 En tredje utfordring er å integrere innvandrerne i samfunnet.
BT170307 En tredje utfordring er å integrere innvandrerne i samfunnet.
SA170306 Start-trener Steinar Pedersen og Aliyu Ibrahim ( 22 ) bruker mye tid på å se filmklipp for å integrere nigerianeren i laget.
FV170306 Start-trener Steinar Pedersen og Aliyu Ibrahim ( 22 ) bruker mye tid på å se filmklipp for å integrere nigerianeren i laget.
AP170306 Start-trener Steinar Pedersen og Aliyu Ibrahim ( 22 ) bruker mye tid på å se filmklipp for å integrere nigerianeren i laget.
VG170304 - Derfor er det spesielt og svært oppløftende å oppleve at FARC-soldater og soldater fra regjeringen i dag står sammen om å gjennomføre første skritt i fredsavtalen og avvæpne og integrere FARC-styrkene inn i det sivile colombianske samfunnet.
SA170302 Han mener grepet med å integrere strømmetjenester er avgjørende for å kunne ta rollen som kundenes foretrukne TV-portal, og at Get ser på muligheten for tilsvarende avtaler med Netflix og andre strømmetjenester.
SA170302 Gimnes er overrasket over at Get har fått integrere HBO Nordic, og viser til at det tradisjonelt er kamp om direktekontakten med kundene.
FV170302 Han mener grepet med å integrere strømmetjenester er avgjørende for å kunne ta rollen som kundenes foretrukne TV-portal, og at Get ser på muligheten for tilsvarende avtaler med Netflix og andre strømmetjenester.
FV170302 Gimnes er overrasket over at Get har fått integrere HBO Nordic, og viser til at det tradisjonelt er kamp om direktekontakten med kundene.
BT170302 Han mener grepet med å integrere strømmetjenester er avgjørende for å kunne ta rollen som kundenes foretrukne TV-portal, og at Get ser på muligheten for tilsvarende avtaler med Netflix og andre strømmetjenester.
BT170302 Gimnes er overrasket over at Get har fått integrere HBO Nordic, og viser til at det tradisjonelt er kamp om direktekontakten med kundene.
AP170302 Han mener grepet med å integrere strømmetjenester er avgjørende for å kunne ta rollen som kundenes foretrukne TV-portal, og at Get ser på muligheten for tilsvarende avtaler med Netflix og andre strømmetjenester.
AP170302 Gimnes er overrasket over at Get har fått integrere HBO Nordic, og viser til at det tradisjonelt er kamp om direktekontakten med kundene.
AA170302 Men da må vi lykkes med å integrere de som kommer.
AA170301 Det er åpenbart at slik bebyggelse for nærmiljøene, hvor intensjonen var å integrere med, oppleves som omsorgsinstitusjoner.
DN170228 Ved å integrere et eget minne i selve bildebrikken går billedbehandlingen langt raskere.
BT170227 PÅVIRKES I LITEN GRAD : SSB-forsker Lars Østby mener innvandrere flest er flinke til å integrere seg.
BT170227 PÅVIRKES I LITEN GRAD : SSB-forsker Lars Østby mener innvandrere flest er flinke til å integrere seg.
DB170226 Hvordan motiverer det til innsat s for å integrere seg, bli en del av samfunnet, ta seg utdanning og arbeid når alt det man har jobbet for uansett kan tas vekk på sekunder ?
AP170226 PÅVIRKES I LITEN GRAD : SSB-forsker Lars Østby mener innvandrere flest er flinke til å integrere seg.
VG170225 Han innrømmer blant annet at Sverige hadde problemer med den « massive tilstrømningen av flyktninger fra Balkan-krigene » på 1990-tallet - og at det i noen tilfeller har tatt lang tid å integrere de som kommer.
DA170225 Stavanger er gode på integrering, spesielt gode er vi på å integrere mindreårige, sier Mossige.
BT170225 Hvordan skal vi integrere fremmedforståelse blant norske mindreårige ?
BT170225 Et forslag til hvordan vi kan integrere ny og åpen tankegang blant de unge, er å innføre årlige ekskursjoner til ulike religiøse monumenter og bedehus, noenlunde på lik linje som skolegudstjenesten i Den norske kirke.
DA170224 Og så har du ikke klart å integrere din egen familie engang !
DA170224 Da korrupsjonssaken i kommunen sprakk, ringte en journalist og spurte Yousuf Gilani ( 44 ) om han ikke hadde klart å integrere sin egen familie.
AA170221 I debatten om hvordan vi skal integrere minoriteter i samfunnet er denne gruppen glemt.
AA170221 - I debatten om hvordan vi skal integrere minoriteter i samfunnet er denne gruppen glemt.
DB170217 « I kveld diskuterer vi om det er realistisk å integrere alle flyktningene, slik både ekspertene og politikerne tror og vil. » - Hva ?
DB170217 Ikke realistisk å integrere alle ¶
DB170217 Det er vel ingen person i hele Norge som tror det er realistisk å integrere alle, skriver Rolness og spør retorisk : ¶
DB170215 Til det formålet foreslår de bruk av flere små tidsseriemodeller, som er mer gjennomsiktige ( og dermed lettere å etterprøve ) og som det er lettere å integrere i nyere forskning, både ved å innlemme siste skrik, men også ved at SSB selv deltar på forskningsfronten.
AP170214 Så må vi hjelpe våre ansatte med å integrere forsknings- og utdanningsaktivitetene sine bedre, slik at vi oppnår å utvikle profesjonsutdanningene våre.
DB170213 Han heller også kaldt vann i blodet på dem som tror at vi gjennom « kvalifisering » vil lykkes å integrere det store antallet innvandrere som ventes å komme til Norge de siste årene.
DB170210 | Vil integrere Picasso-kunstverk i nytt regjeringskvartal ¶
DB170210 | Vil integrere Picasso-kunstverk i nytt regjeringskvartal ¶
DB170210 | Vil integrere Picasso-kunstverk i nytt regjeringskvartal ¶
DB170210 | Vil integrere Picasso-kunstverk i nytt regjeringskvartal ¶
VG170209 Det begrenses av hvor mange vi klarer å integrere på en god måte.
FV170209 En av grunnene til dette er kommunenes manglende vilje eller evne til å integrere , men også fordommer, frykt og stigmatisering.
DB170208 Det er selvfølgelig en viss fare for at kommunen må ta imot mange arbeidere som det er mindre sømløst å integrere og som i snitt leverer tjenester i et tregere tempo, men alt tatt i betraktning er det ikke sikkert at dette er noe vi bør bekymre oss stort over.
DA170208 - Vi må ønske velkommen og integrere dem som har rett til å bli, og sende hjem de andre, sa innenriksminister Marco Minniti.
AA170208 - Vi må ønske velkommen og integrere dem som har rett til å bli, og sende hjem de andre, sa innenriksminister Marco Minniti.
AP170207 Frp og Ap er enige om at Norge har lykkes bedre med å integrere innvandrere enn Sverige : « Sverige har mistet kontrollen over integreringspolitikken » ¶
DN170206 Foto : Fredrik Bjerknes BI-rektor Inge Jan Henjesand mener det er viktig å integrere studentene tidlig i studiemiljøet for å sikre tilbakemeldinger og hindre frafall.
AA170206 Søreide sier det var viktig å finne en leverandør som kunne integrere systemene med hverandre, i tillegg til å levere selve våpensystemet.
VG170205 Realiteten er også at mange ikke ønsker å integrere seg, sier Keshvari og legger til.
VG170205 - Mange ønsker ikke å integrere seg ¶
DB170203 Kanadierne må ikke i samme omfang streve med å integrere nyankomne fra en landsens, konservativ, muslimsk kultur.
DB170203 Canada foretrekker hele familier, kvinner og barn, men vil unngå enslige menn, dels av sikkerhetsgrunner, dels fordi de er vanskeligere å integrere .
SA170202 Norge bør i stedet bør velge asylsøkere fra land som lettere lar seg integrere i det norske samfunnet.
AP170202 Toje mener også at Norge bør velge asylsøkere fra land som lettere lar seg integrere i det norske samfunnet.
AP170202 Toje mener også at Norge bør velge asylsøkere fra land som lettere lar seg integrere i det norske samfunnet.
AP170202 Selv de mest innvandringsskeptiske politikerne ser nemlig behovet for å integrere innvandrere når de først er kommet.
AP170202 Selv de mest innvandringsskeptiske politikerne ser nemlig behovet for å integrere innvandrere når de først er kommet.
DB170201 Den største utfordringen med å integrere innvandrere er imidlertid ikke sjenerøse velferdsordninger, men manglende etterspørsel etter lavproduktiv arbeidskraft i arbeidsmarkedet.
DB170201 Barn er både den letteste og den vanskeligste gruppen å integrere i det norske samfunnet.
SA170126 Men det var en fin turnering for å integrere nye spillere i gruppa, ler Sørloth.
AP170126 Men det var en fin turnering for å integrere nye spillere i gruppa, ler Sørloth.
DB170105 I dette systemet av imperiale US-interesser er det at den nye Langtidsplanen for Forsvaret fra 2016 fra vår høyreregjering skal integrere oss tettere til USA gjennom Nato enn hva vi allerede er.
AP170102 Veksten i fornybar begrenses av helt andre ting enn gass : Det tar tid å utvikle nye prosjekter og å integrere store mengder variabel energi i kraftsektoren.
AP170101 Vi skal gi god omsorg til en aldrende befolkning, integrere nyankomne flyktninger gjennom arbeid og utdanning, og omstille oss til lavutslippssamfunnet.
AP161229 Eller at det blir brukt store pengesummer på å integrere innvandrere fra Øst-Europa istedenfor å sikre min jobbhverdag ?
DN161222 - Den største utfordringen var å integrere de den asiatiske og vestlige kulturen.
AP161130 Forskjellen er at Whim forsøker å integrere alle ulike transportmidler til en fast månedspris.
AP161017 De har heldigvis vært flinke til å integrere seg.
AP161006 Vil integrere for 500 millioner kroner mer.
AP160921 Sanandaji påpekte at innvandringen har sunket kraftig etter restriksjonene i fjor ble innført, og at det nå handler mer om å integrere de som er kommet.
AP160921 Hvor stor bør innvandringen være, og hvordan skal vi best integrere de innvandrerne som kommer til Norge ?
AP160909 Det skulle vi klart å integrere i vårt lille samfunn her ute. 20 - 40 yngre menn har vi ikke muligheter til å integrere, med tanke på at vi ikke har nok arbeidsplasser, helsetjenester og lignende som det ville være behov for.
AP160909 Det skulle vi klart å integrere i vårt lille samfunn her ute. 20 - 40 yngre menn har vi ikke mulighet til i integrere.
AP160909 20 - 40 yngre menn har vi ikke muligheter til å integrere , med tanke på at vi ikke har nok arbeidsplasser, helsetjenester og lignende som det ville være behov for.
AP160909 20 - 40 yngre menn har vi ikke mulighet til i integrere .
AP160902 Vi er opptatt av å inkludere og integrere .
SA160817 Bilprodusentene konkurrerer nå om å integrere den nye teknologien, som kan gjøre trafikkflyten både sikrere og mer effektiv.
AP160817 Bilprodusentene konkurrerer nå om å integrere den nye teknologien, som kan gjøre trafikkflyten både sikrere og mer effektiv.
SA160701 I møte med Gaulands uttalelser før EM sa fotballpresident, Reinhard Grindel at det er viktig for tyske klubber å integrere de mange flyktningene som er kommet til landet på en god måte.
BT160701 I møte med Gaulands uttalelser før EM sa fotballpresident, Reinhard Grindel at det er viktig for tyske klubber å integrere de mange flyktningene som er kommet til landet på en god måte.
AP160701 I møte med Gaulands uttalelser før EM sa fotballpresident, Reinhard Grindel at det er viktig for tyske klubber å integrere de mange flyktningene som er kommet til landet på en god måte.
AP160625 Frankrike var tidlig ute med å integrere innvandrere i sitt landslag.
AP160514 Den oppgaven vi står i nå, har vi aldri stått i før, vi har aldri vært nødt til å integrere så mange.
AP160514 - Jeg mener at hvis du får som bonus at du kan hente familien din til Norge, hvis du kommer deg i jobb, hvis du lærer deg språket, hvis du gjør det som er nødvendig for å integrere deg, så vil du stå på for å få til nettopp det.
AP160514 - Ja, det er helt nødvendig på sikt dersom vi skal greie å integrere .
AP160511 Får vi ikke kontroll over tilstrømmingen, klarer vi heller ikke å integrere de som faktisk skal være her, sier Listhaug.
AP160511 - Vi kan ikke bare integrere de som er gode nok.
AP160510 Begrunnelsen for innstramningene var jo nettopp at et for stort antall asylsøkere undergraver evnen til å integrere .
AP160506 Prosjektet skal utvikle en ny modell for hvordan kommunene bedre kan ta imot, bosette og integrere enslige mindreårige flyktninger.
AP160426 Neste er å integrere flyktninger i nabolandene.
AP160424 Men integreringen ble som keiserens nye klær, rett og slett fordi Norge ikke har erfaring med å integrere innvandrere.
AP160423 - Den vil dreie seg om hardt arbeid og stor egeninnsats for å kunne integrere seg.
AP160423 | Dollhouse : « Vi har rett og slett ikke et apparat som klarer å integrere så mange kjøttetere i fake Uggs og med røykemunn på en gang » ¶
AP160423 Vinderen har rett og slett ikke et apparat som klarer å integrere så mange kjøttetere i fake Uggs #støggs med røykemunn på en gang.
AP160421 Siden det tar minst 3 - 4 år eller mer før flyktninger kan begynne å integrere seg her med dagens politikk, må man regne med noe påkjenning på velferdsstaten før flyktninger blir tillatt å studere og søke jobb.
AP160421 På en side vil enkelte politikere at flyktninger skal integrere seg og bidra, men samtidig sier de at flyktninger er med på å rasere velferdsstaten.
AP160415 - Kan det hende dere finner ut at det er en god idé å integrere kunstnerboliger i nye prosjekter ?
AP160415 - Kan det hende dere finner ut at det er en god idé å integrere kunstnerboliger i nye prosjekter ?
AP160408 - For det tredje må vi tilpasse antallet vi tar imot til den kapasiteten vårt samfunn har til å integrere på en god måte.
AP160406 Vil integrere deler av kulturskolen på " kulturskolens premisser ", samt idrettstilbud og andre frivillige aktiviteter.
AP160405 Hun sa at målsettingen med asylpolitikken var å redusere ankomsten av asylsøkere, sikre selvforsørging og stimmulere den enkelte til å gjøre den « egeninnsatsen som er nødvendig for å integrere seg ».
AP160330 Jeg og SV mener det skal stilles klare krav til de som får opphold om at de skal lære seg språket og integrere seg.
AP160330 - Men Regjeringen argumenterer med at en flyktning som har lært språket, kommet seg i jobb med en ok lønn, står bedre rustet til å integrere resten av familien når de følger etter.
AP160328 Evnen til å integrere , og dermed muligheten for å motvirke marginalisering, påvirkes av tallet på nye mennesker som kommer.
AP160325 Vi ateister må integrere oss i det globale samfunnet, som stort sett består av religiøse mennesker.
AP160324 Vi skal inkludere, integrere og ønske hjertelig velkommen.
SA160321 Dagens åpning for å ta en master i spesialpedagogikk som del av eller etter grunnskolelærerutdanningen har gitt mulighet til å integrere spesialpedagogisk kompetanse i ordinær opplæring.
SA160311 Vil integrere filterteknologien : ¶
BT160311 Vil integrere filterteknologien : ¶
AP160311 Vil integrere filterteknologien : ¶
AP160308 Gitt Norges ledende rolle innenfor internasjonal utvikling, vil det å kanalisere mer midler til ernæringstiltak og integrere kostholdsdimensjonen i Norges allerede vellykkede utviklingsagenda, kunne inspirere andre land til å gjøre mer for å legge integrerte politiske strategier.
SA160307 Vi snakket om inkvisisjonen, om forening med det guddommelige, om seksuelle overtoner i religiøse ekstaser, om kompleksiteten ved å være menneske - og ikke minst hvordan vi kan integrere de maskuline og de feminine sidene i oss på en måte som er tjenlig for oss selv og for samfunnet vi lever i.
AP160226 Vi må få en bærekraftig innvandring, og forsetter det som i fjor blir den ikke bærekraftig, fordi vi da ikke greier å integrere raskt nok.
AP160225 Han skulle ønske han hadde kapasitet til å integrere enda flere akkurat her, på Årvoll, midt i skjæringslinjen mellom svært ressurssterke og mindre ressurssterke strøk.
AP160217 Det er en stor oppgave å bosette og integrere dem i Norge.
AP160216 Grønn vekst og omstilling forutsetter evne til å integrere innovasjon med eksisterende teknologier og systemer, og her er vannkraften i særklasse.
DN160215 - Vi starter nå arbeidet med å integrere de to selskapene.
AP160211 I år har vi hatt med en gjeng asylsøkere fra Sandmoen mottak, noe som er en flott måte å integrere kultur og skisporten på, sier Wisløff.
AP160210 På mange hold er det sterk uro for hvordan vi skal klare å ta imot og integrere dem.
AP160202 Det er all grunn til å ta bekymringene på alvor og å gjøre alt vi kan for å integrere dem godt.
AP160202 - Jeg synes det er all grunn til å ta på alvor disse varskuene som politiet gir, om at hvis vi ikke lykkes med å integrere de unge enslige så kan vi stå overfor store utfordringer både når det gjelder kriminalitet og andre type spørsmål i samfunnet.
AP160202 Som med alle andre spillere fra det afrikanske kontinentet vil det være en utfordring å integrere spilleren i den norske måten å spille fotball på.
AP160130 - De som kommer hit vil tvert imot få et incentiv til å integrere seg.
AP160129 Han stilte spørsmål om hvordan hun skulle lykkes som integreringsminister « når hun stadig gir uttrykk for at hun er redd for dem hun skal integrere ».
AP160129 Overbygningen er en erkjennelse av at vår evne til å integrere er direkte påvirket av hvor mange som kommer.
AP160123 Hver måned samles immigranter og sivilsamfunnet i Buffalo for å diskutere hvordan byen best kan integrere de rundt 2000 flyktningene som kommer hit hvert år.
AP160121 Flyktningstrømmen reduseres, slik at det er tid til å integrere dem som er kommet skikkelig.
DN160120 Shells toppsjef Ben Van Beurden legger opp til store bemanningskutt når selskapet skal integrere BG Group, som ledes av tidligere Statoil-sjef Helge Lund.
AP160113 Og det er bra, for dette er nærområdene som det kan være lettere å integrere seg i.